achiziţii noi lista publicaţiilor noi ş -...

of 29 /29
Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi – Septembrie 2015 1. Abalaşei, Beatrice. Întroducere în antrenamentul jocului de handbal / Beatrice Abalaşei. - Iaşi : Lumen, 2012. - 210 p. - Bibliogr. : p. 207-210 (56 tit.). - ISBN 978- 973-166-331-9. 2. Adam, Ioan. Afinităţi selective : studii, eseuri, cronici / Ioan Adam. - Târgovişte : Bibliotheca, 2012. - 321 p. - (Istorie literară şi eseu). - ISBN 978-973-712-730-3. 3. Adversus Haereses. Filosofie Creştină şi dialog cultural . Vol. 3 / coord. Tudor Ghideanu. - Iaşi : Lumen, 2009. - 723 p. - ISBN 978-973-166-166-7. 4. Algoritm, normă şi destin / G. G.Constandache(coord.), A. Bazac, D. D. Farcas, ... - Craiova : ALMA, 2011. - 219 p. : fot. - ISBN 978-606-567-109-6. 5. Algoritmul de diagnostic al maladiilor alergice asociate invaziei parazitare : (recomandări metodice) / Lucia Andrieş, Tatiana Gorelco, Tatiana Culeşin, ... ; IP Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Tesţemitanu. - Chişinău : S.n., 2015. - 23 p. - Bibliogr. : p. 23 (8 tit.). - ISBN 978-9975-120-78-4. 6. Anatomia omului : (culegere de cursuri pentru Fac. Farmacie) / Ilia Catereniuc, Teodor Lupaşcu, Dumitru Batîr, ... ; IP Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie «Nicolae Testemiţanu», Catedra de Anatomie a Omului. - Chişinău : S.n., 2015. - 400 p. - Bibliogr. : p. 397-399 (66 tit.). - ISBN 978-9975-57-186-9. 7. Anghel, Diana. Schizofrenia şi calitatea vieţii : modele, terapie şi management psiho-social / Diana Anghel. - Iaşi : Lumen, 2013. - 187 p. - (Psihologie). - Bibliogr. : p. 147-158. - ISBN 978-973-166-365-4. 8. Aniţei, Nadia Cerasela. Didactica predării ştiinţelor juridice şi administrative / Nadia Cerasela Aniţei, Roxana Alina Petraru. - Ed. a 2-a, rev. - Iaşi : Lumen, 2011. - 286 p. - Bibliogr. : p. 283-286. - ISBN 978-973-166-286-2. 9. Aniţei, Nadia Cerasela. Legal regulation of the bodies responsible for financial and fiscal control / Nadia Cerasela Aniţei. - Iaşi : Lumen, 2011. - 151 p. - Bibliogr. : p. 147-151. - ISBN 978-973-166-289-3. 10. Anitei, Nadia. Instituţii financiare internaţionale / Nadia Cerasela Aniţei. - Iaşi : Lumen, 2011. - 184 p. - Bibliogr. : p. 181-183. - ISBN 978-973-166-262-6. 11. Antonescu, Mădălina Virginia. Instituţiile Uniunii Europene în perioada post-Nisa : o perspectivă de drept constituţional / dălina Virginia Antonescu. - Iaşi : Lumen, 2007. - 721 p. - Bibliogr. : p. 695-721. - ISBN 978-973-166-013-4. 12. Armaş, Ioana. Proiectarea sistemelor inteligente în context logic computaţional = Intelligent systems design in computational logic context / Ioana Armaş. - Bucureşti : Editura AGIR, 2013. - 210 p. - Bibliogr. : p. 209-210. - ISBN 978-973-720-505-6.

Upload: lamkiet

Post on 16-Feb-2018

295 views

Category:

Documents


9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi ş - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201509/Achizitii noi_09... · Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi – Septembrie

Achiziţii noi

Lista publicaţiilor noi – Septembrie 2015

1. Abalaşei, Beatrice. Întroducere în antrenamentul jocului de handbal / Beatrice Abalaşei. - Iaşi : Lumen, 2012. - 210 p. - Bibliogr. : p. 207-210 (56 tit.). - ISBN 978-973-166-331-9.

2. Adam, Ioan. Afinităţi selective : studii, eseuri, cronici / Ioan Adam. - Târgovişte : Bibliotheca, 2012. - 321 p. - (Istorie literară şi eseu). - ISBN 978-973-712-730-3.

3. Adversus Haereses. Filosofie Creştină şi dialog cultural . Vol. 3 / coord. Tudor

Ghideanu. - Iaşi : Lumen, 2009. - 723 p. - ISBN 978-973-166-166-7.

4. Algoritm, normă şi destin / G. G.Constandache(coord.), A. Bazac, D. D. Farcas, ... - Craiova : ALMA, 2011. - 219 p. : fot. - ISBN 978-606-567-109-6.

5. Algoritmul de diagnostic al maladiilor alergice asociate invaziei parazitare :

(recomandări metodice) / Lucia Andrieş, Tatiana Gorelco, Tatiana Culeşin, ... ; IP Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Tesţemitanu. - Chişinău : S.n., 2015. - 23 p. - Bibliogr. : p. 23 (8 tit.). - ISBN 978-9975-120-78-4.

6. Anatomia omului : (culegere de cursuri pentru Fac. Farmacie) / Ilia Catereniuc,

Teodor Lupaşcu, Dumitru Batîr, ... ; IP Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie «Nicolae Testemiţanu», Catedra de Anatomie a Omului. - Chişinău : S.n., 2015. - 400 p. - Bibliogr. : p. 397-399 (66 tit.). - ISBN 978-9975-57-186-9.

7. Anghel, Diana. Schizofrenia şi calitatea vieţii : modele, terapie şi management

psiho-social / Diana Anghel. - Iaşi : Lumen, 2013. - 187 p. - (Psihologie). - Bibliogr. : p. 147-158. - ISBN 978-973-166-365-4.

8. Aniţei, Nadia Cerasela. Didactica predării ştiinţelor juridice şi administrative / Nadia

Cerasela Aniţei, Roxana Alina Petraru. - Ed. a 2-a, rev. - Iaşi : Lumen, 2011. - 286 p. - Bibliogr. : p. 283-286. - ISBN 978-973-166-286-2.

9. Aniţei, Nadia Cerasela. Legal regulation of the bodies responsible for financial and

fiscal control / Nadia Cerasela Aniţei. - Iaşi : Lumen, 2011. - 151 p. - Bibliogr. : p. 147-151. - ISBN 978-973-166-289-3.

10. Anitei, Nadia. Instituţii financiare internaţionale / Nadia Cerasela Aniţei. - Iaşi :

Lumen, 2011. - 184 p. - Bibliogr. : p. 181-183. - ISBN 978-973-166-262-6.

11. Antonescu, Mădălina Virginia. Instituţiile Uniunii Europene în perioada post-Nisa : o perspectivă de drept constituţional / Mădălina Virginia Antonescu. - Iaşi : Lumen, 2007. - 721 p. - Bibliogr. : p. 695-721. - ISBN 978-973-166-013-4.

12. Armaş, Ioana. Proiectarea sistemelor inteligente în context logic computaţional =

Intelligent systems design in computational logic context / Ioana Armaş. - Bucureşti : Editura AGIR, 2013. - 210 p. - Bibliogr. : p. 209-210. - ISBN 978-973-720-505-6.

Page 2: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi ş - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201509/Achizitii noi_09... · Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi – Septembrie

13. Aşevschi, Valentin. Tratat de dreptul mediului / Valentin Aşevschi ; Univ. de Studii Politice şi Economice Europene "Constantin Stere". - Chişinău : S.n., 2015. - 359, [1] p. - Bibliogr. : p. 294-316 (331 tit.). - ISBN 978-9975-53-524-3.

14. Bacovia, George. Cu voi = Con voi / George Bacovia ; antol., versiunea ital. şi postf. de Geo Vasile. - Bucureşti : Ideea Europeană, 2007. - [207 p.]; il. - ISBN 978-973-7691-73-6.

15. Badilita, Cristian. Pe viu despre Părinţii Bisericii / Cristian Badilita. - Bucureşti :

Humanitas, 2003. - 276 p. - (Inţelepciune şi credinţă). - ISBN 973-50-0534-4.

16. Bahneanu, Vitalina. Le francais de specialite / Vitalina Bahneanu, Ina Zaporojan ; Univ. de Stat din Rep. Moldova. - Chişinău : S.n., 2015. - 195, [1] p. - Bibliogr. : p. 195 (18 tit.). - ISBN 978-9975-53-533-5.

17. Baltrusaitis, Jurgis. Formări, deformări : stilistica ornamentală în sculptura romanică

/ Jurgis Baltrusaitis ; trad. de Constanţa Tănăsescu. - Bucureşti : Meridiane, 1989. - 270 p. - (Biblioteca de artă. Biografii. Memorii. Eseuri; 505). - ISBN 973-33-0044-6.

18. Banciu, Doina. Calitatea sistemelor şi serviciilor de e-learning / Doina Banciu,

Alexandru Balog. - Bucureşti : Editura A.G.I.R, 2013. - 184 p. - (Ser. "Cultura informaţiei şi comunicării"). - ISBN 978-973-720-494-3.

19. Barbu, Alina. Suflet întrupat şi trup insufleţit / Alina Barbu. - Iaşi : Lumen, 2008. -

205 p. - Bibliogr. : p. 195-205. - ISBN 978-973-166-088-2.

20. Barbu, Denisa. Genocidul, infracţiunile contra umanităţii şi cele de război : repere în Codul penal român în raport cu Statutul de la Roma / Denisa Barbu. - Iaşi : Lumen, 2015. - 147 p. - (Colecţia juridica). - Bibliogr. : p. 135-147. - ISBN 978-973-166-391-3.

21. Barbu, Denisa. Răspunderea persoanei fizice în dreptul internaţional penal / Denisa

Barbu. - Iaşi : Lumen, 2015. - 338 p. - (Colecţie juridică). - Bibliogr. : p. 311-338. - ISBN 978-973-166-392-0.

22. Barta, Rozalia. Omagierea lui Eminescu în colecţii de afişe (1980-2015) / Rozalia

Barta ; ed. : Elena Condrei. - Botoşani : Geea, 2015. - 152 p. : il. - Bibliogr. : p. 145-147. - ISBN 978-606-8142-62-3.

23. Băncilă, Natalia. Evaluarea şi diagnosticul intreprinderii : sinteze, teste, probleme :

suport de curs / Natalia Băncilă, Ruslan Mihalachi ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Ştiinţe Econ., Catedra Finanţe şi Bănci. - Chişinău : CEP USM, 2015. - 108 p. - Bibliogr. : p. 106-108 (37 tit.). - ISBN 978-9975-71-648-2.

24. Bejan, Adrian. Design în natură : cum guvernează Legea Constructală ; evoluţia în

biologie, fizică, tehnologie şi organizarea socială / Adrian Bejan, J. Peder Zane ; în lb. romana : Alexandru Morega. - Bucureşti : Editura AGIR, 2013. - 245 p. : il. - Bibliogr. : p. 231-234. - ISBN 978-973-720-476-9.

25. Bejan, Adrian. Teoria constructală / Adrian Bejan, Sylvie Lorente ; Acad. de Ştiinţe

Tehnice din România, Asoc. Generală a Inginerilor din România. - Bucureşti : Editura AGIR, 2011. - 502 p. - Bibliogr. : p. 490-491. - ISBN 978-973-720-295-2.

Page 3: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi ş - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201509/Achizitii noi_09... · Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi – Septembrie

26. Bejenaru, Olga. Dezvoltarea potenţialului de export al Republicii Moldova / Olga Bejenaru, Alexandru Gribincea ; Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. - Chişinău : IRIM, 2015. - 240 p. - Bibliogr. : p. 225-231 (174 tit.). - ISBN 978-9975-4023-7-8.

27. Beniuc, Valentin. Uniunea Europeană - Uniunea Euroasiatică : studiu comparat / Valentin Beniuc, Ludmila Roşca, Nicolai Afanas ; Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. - Chişinău : S.n., 2015. - 155, [1] p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-56-243-0.

28. Berindei, Adriana Rodica. Criminalitatea juvenilă / Adriana Rodica Berindei. - Iaşi :

Lumen, 2006. - 183 p. - (Colecţie de succes). - Bibliogr. : p. 123-126. - ISBN 973-7766-86-5.

29. Bineaţă, Margareta. Cărţi şi autori de azi : eseuri critice / Margareta Bineaţă. -

Târgovişte : Bibliotheca, 2012. - 245 p. - (Critica şi istorie literară). - ISBN 978-973-712-726-6.

30. Boerescu, Vasile. Din impresiunile unui călător prin ţară. 1859 / Vasile Boerescu ;

ed. îngrij., întrod. şi note de Mircea Anghelescu. - Târgovişte : Bibliotheca, 2007. - 141 p. : il. - (Istorie literară). - ISBN 978-973-712-272-8.

31. Boian, Cristina. Indicaţii geografice şi denumiri de origine : aspectul juridic / Cristina

Boian ; red. şt. : Constantin Manolache ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan" (Inst.). - Chişinău : BŞC "Andrei Lupan", 2015. - 83 p. - Bibliogr. : p. 80-83 (68 tit.). - ISBN 978-9975-3044-8-1.

32. Bojovic, Bosko I. L'eglise orthodoxe serbe: histoire, spiritualite, modernite : histoire -

spiritualite = modernite = The serbian orthodox church / Bosko I. Bojovic ; red. : Dusan T. Batakovic. - Belgrade : Institut des Etudes Balcaniques, 2014. - 370 p. : il. - (Acad. Serbe des Sciences et des Arts, Inst. des Etudes Balkaniques. Editions speciles; 126). - Bibliogr. : p. 326-362. - ISBN 978-86-7179-085.

33. Boschian Schiavon, Vesta. Velocita' di parola e interpretazione simultanea / Vesta

Boschian Schiavon ; Univ. degli Studi di Trieste, Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduzioni. - Trieste : S.n., 1983. - 53 p. - (Monografie; 20).

34. Bostan, Ionel. Fundamentarea ordonanţelor şi a hotărârilor guvernamentale cu impact

financiar : microanalize : 2011-2014 / Ionel Bostan. - Iaşi : Lumen, 2014. - 140 p. - (Colecţia juridică). - Bibliogr. : p. 131-140 (47 tit.). - ISBN 978-973-166-376-0.

35. Botnaru, Andra Cristina. Interesat de "City Branding"? : despre Branding de oraş în

contextul evenimentului "Capitala culturală europeană" - Sibiu şi Luxembourg 2007 / Andra Cristina Botnaru. - Iaşi : Lumen, 2009. - 233 p. - Bibliogr. : p. 215-219. - ISBN 978-973-166-156-8.

36. Brătianu, Ionel. Copilul instituţionalizat - între protecţie şi abuz / Ionel Brătianu,

Cristinel Roşca. - Iaşi : Lumen, 2005. - 400 p. - Bibliogr. : p. 392-400. - ISBN 973-7766-30-X.

37. Brezoianu, Felix Iancu. Portretul arhitectului echilibrist pe o sârmă roşie ghimpată sau

Visul cel frumos şi oraşele de aer. Vol. 1 / Felix Iancu Brezoianu. - Târgovişte : Bibliotheca, 2011. - 275 p. - (Proza contemporană). - ISBN 978-973-712-615-3.

Page 4: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi ş - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201509/Achizitii noi_09... · Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi – Septembrie

38. Bucur, Cristina. The weight of historical patterns collective memory and historical legacies over the evolution of the Romanian democratization process / Cristina Bucur. - Iaşi : Lumen, 2006. - 259, [1] p. - (Colecţie de succes). - Bibliogr. : p. 248-259. - ISBN 973-1704-32-9.

39. Bucurii pentru copii : poeţi contemporani din Basarabia / selecţ. : Vasile Romanciuc ;

pref. : Mihai Cimpoi ; postf. : Diana Vrabie. - Târgovişte : Bibliotheca , 2010. - 239 p. - (Biblioteca Societăţii Scriitorilor Târgovişte ne; 15). - ISBN 978-973-712-550-7.

40. Bujor, Ramona. Sartre : un filisof al libertăţii umane / Ramona Bujor. - Iaşi : Lumen,

2008. - 392 p. - Bibliogr. : p. 387-392. - ISBN 978-973-166-039-4.

41. Buluţă, Gheorghe. Biblioteca XXI : management şi marketing / Gheorghe Buluţă Victor Petrescu,Octavian Mihail Sachelarie. - Târgovişte : Bibliotheca, 2012. - 254 p. - (Istorie literară şi eseu). - Bibliogr. : p. 239-251. - ISBN 978-973-712-715-0.

42. Cadrul metodologic pentru evaluarea proiectelor şi programelor de cercetare-

dezvoltare în Republica Moldova : propunere preliminară / Ig. Cojocaru, Gh. Cuciureanu, N. Ţurcan, ... ; Inst. de Dezvoltarea a Societăţii Informaţionale, Acad. de Ştiinţe a Moldovei. - Chişinău : IDSI, 2014. - 56 p. - Bibliogr. : p. 53-54 (40 tit.). - ISBN 978-9975-3020-1-2.

43. Calimani, Dario. Glossario di musica informatica / Dario Calimani, Kira Stellato ;

Univ. degli Studi di Trieste, Scuola Superiore de Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori. - Trieste : S.n., 1983. - 167 p.

44. Călinescu, Matei. Viaţa şi opiniile lui Zacharias Lichter : roman / Matei Călinescu. -

Ed. definitivă. - Iaşi : Polirom, 2004. - 211 p. - (Fiction Ltd.). - ISBN 973-681-430—0.

45. Călugar, Alexandra. Noi forme de internaţionalizare : alianţe şi cooperări / Alexandra

Călugar. - Iaşi : Lumen, 2006. - 118 p. - Bibliogr. : p. 117-118 (23 tit.). - ISBN 973-7766-89-X.

46. Ceuta, Iancu. Penitenciarul ca instituţie între ficţiune şi realitate / Iancu Ceuta, Vasile

Ioan Comsa. - Iaşi : Lumen, 2008. - 150 p. : il. - Bibliogr. : p. 149-150. - ISBN 978-973-166-062-2.

47. Chelariu, Bogdan Alexandru. Perspective culturale şi politice asupra evenimentelor

din 1968 / Bogdan Alexandru Chelariu. - Iaşi : Lumen, 2009. - 110 p. - Bibliogr. : p. 107-110 (44 tit.). - ISBN 978-973-166-157-5.

48. Chivu, Oana-Claudia. Obiceiuri de naştere şi botez în mediul rural / Oana-Claudia

Chivu. - Iaşi : Lumen, 2011. - 102 p. - Bibliogr. : p. 99-101. - ISBN 978-973-166-254-1.

49. Christi, Aura. Cercul sălbatic : roman / Aura Christi ; ed. : Aura Christi, Andrei

Potlog. - Bucureşti : Ideea Europeană, 2010. - 480 p. - (Col. Roman & Fiction). - ISBN 978-973-1925-43-1.

Page 5: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi ş - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201509/Achizitii noi_09... · Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi – Septembrie

50. Christi, Aura. Exerciţii de destin : dialoguri / Aura Christi ; ed. : Andrei Potlog. - Bucureşti : Ideea Europeană, 2007. - 244 p. - (Col. Istoria mentalitaţilor). - ISBN 978-973-7691-57-6.

51. Cimpoi, Mihai. Anatomia fiinţei : şcoala literară şi artistică de la Târgovişte / Mihai

Cimpoi. - Târgovişte : Bibliotheca, 2014. - 221 p. - (Critica şi istorie literară). - ISBN 978-973-712-906-2.

52. Cimpoi, Mihai. Elena Văcărescu, poeta "neliniştii divine" / Mihai Cimpoi. -

Târgovişte : Bibliotheca, 2015. - 169 p. - (Critică şi istorie literară). - Bibliogr. : p. 150-156 (29 tit.). - ISBN 978-606=772-019-8.

53. Cimpoi, Mihai. Esenţa temeiului : istoria literaturii române premoderne la Târgovişte

: eseuri monografice : poeţii Văcăreşti (Ienachita, Alecu, Nicolae, Iancu), Ion Heliade Rădulescu, Grigore Alexandrescu, Vasile Carlova, Ion Ghica, Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti / M. - Târgovişte : Bibliotheca, 2013. - 473 p. - Bibliogr. : p. 438-457. - ISBN 978-973-712-799-0.

54. Cimpoi, Mihai. Grigore Alexandrescu : "insuflarea" fiinţării / Mihai Cimpoi. -

Târgovişte : Bibliotheca, 2009. - 112 p. - (Eseu). - Ind. de nume : p. 102-107. - ISBN 978-973-712-484-5.

55. Cimpoi, Mihai. Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti : prefacerea firii / Mihai Cimpoi. -

Târgovişte : Bibliotheca, 2011. - 133 p. - Bibliogr. : p. 119-129. - ISBN 978-973-712-610-8.

56. Cimpoi, Mihai. Prometeu şi Pandora : eseuri despre Ion Heliade Rădulescu - literar

critic dâmbovţeano-basarabean / Mihai Cimpoi ; ed. : Mihai Stan. - Târgovişte : Bibliotheca, 2006. - 132 p. - (Colecţia "Eseu"). - ISBN 973-712-204-6.

57. Ciobanu, Estela Antoaneta. The Spectacle of the Body in Late Medieval England /

Estela Antoaneta Ciobanu. - Iaşi : Lumen, 2012. - 400 p. : il. - ISBN 978-973-166-315-9.

58. Cioculescu, Barbu. Amintirile unui uituc : exerciţii de memorialistică / Barbu

Cioculescu. - Târgovişte : Bibliotheca, 2012. - 336 p. - (Memoralistica). - ISBN 978-973-712-738-5.

59. Cioculescu, Barbu. Zădărnicii. Prin vuietul vremii / Barbu Cioculescu. - Târgovişte :

Bibliotheca, 2007. - 461 p. - (Istorie literară şi eseu). - ISBN 978-073-712-307-7.

60. Ciorănescu, Alexandru. Corespondenţa Alexandru Ciorănescu - George Ciorănescu : (scrisori din arhivă lui George Ciorănescu -1945-1964) / Alexandru Ciorănescu ; George Ciorănescu ; ed. îngrij. şi cuv.-înainte de Crisula Ştefănescu. - Târgovişte : Bibliotheca, 2011. - 275 p. - (Istorie literară). - ISBN 978-973-712-639-9.

61. Ciorănescu, Alexandru. Eseuri europoene / Alexandru Ciorănescu. - Târgovişte :

Bibliotheca, 2009. - 161 p. - (Istorie literară şi eseu). - ISBN 978-973-712-480-7.

62. Ciubotaru, Bogdan-Michael. Istoria organizării şi funcţionării Guvernului în România : de la începuturi şi până la 22 dec. 1989 / Bogdan-Michael Ciubotaru. -

Page 6: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi ş - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201509/Achizitii noi_09... · Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi – Septembrie

Iaşi : Lumen, 2013. - 211, [1] p. - (Colecţia jurudică). - Bibliogr. : p. 201-211. - ISBN 978-973-166-353-1.

63. Ciubotaru, Bogdan-Michael. Organizarea şi funcţionarea Guvernului României :

legislaţie, doctrină şi practica politică / Bogdan-Michael Ciubotaru. - Iaşi : Lumen, 2013. - 339 p. - (Colecţia juridică). - Bibliogr. : p. 326-339. - ISBN 978-973-166-354-8.

64. Cizer, Laura-Diana. Toponimia judeţului Tulcea : consideraţii sincronice şi

diacronice / Laura-Diana Cizer. - Iaşi : Lumen, 2012. - 303 p. : hărţi. - Bibliogr. : p. 247-264. - ISBN 978-973-166-309-8.

65. Cloşcă, Ciprian Marius. De docta ignorantia în theognosia apofatică a sfântului

Dionisie Pseudo-Areopagitul / Ciprian Marius Cloşcă. - Iaşi : Lumen, 2009. - 360 p. - Bibliogr. : p. 321-349. - ISBN 978-973-166-128-5.

66. Cloşcp, Emilia. Adevăr şi cunoaştere în raţionalismul critic / Emilia Cloşcă. - Iaşi :

Lumen, 2009. - 302 p. - Bibliogr. : p. 287-302 (176 tit.). - ISBN 978-973-166-188-9.

67. Coandă, George. Eminescu - istoric naţional / George Coandă. - Ed. a 2-a. - Târgovişte : Bibliotheca, 2012. - 162 p. - (Critică şi istorie literară).

68. Coandă, George. Vechi coduri ale românilor : momente de geocivilizatie şi

geopolitice din Antichitate până în epoca brâncovenească = Codex Targoviste nsis valachorum / George Coandă. - Târgovişte : Bibliotheca, 2015. - 458 p., 12 p. : il. - ISBN 978-606-772-025-9.

69. Cochinescu, Corina. Şomajul : anxietatea şi frustraţia la persoanele şomere / Corina

Cochinescu. - Iaşi : Lumen, 2005. - 166 p. - Bibliogr. : p. 141-143. - ISBN 973-7766-28-8.

70. Cojanu, Daniel. Ipostaze ale simbolului în lumea tradiţională / Daniel Cojanu. - Iaşi :

Lumen, 2009. - 200 p. : il. - Bibliogr. : p. 191-200. - ISBN 978-973-166-173-5.

71. Collins, Jim. Excelenţă în afaceri : de ce anumite companii reuşesc saltul de la "bun" la excelent", iar altele nu? / Jim Collins ; trad. din lb. engl. : Eugen Damian. - Bucureşti : Curtea Veche, 2010. - 374 p. - (Col. Capital). - ISBN 978-973-669-907-8.

72. Copilu-Copillin, Dumitru. Eminescu în circuitul universal : trad. şi ecoul operei în

77 de limbi din peste 250 de ţări / Dumitru Copilu-Copillin. - Târgovişte : Bibliotheca, 2014. - 146 p. - (Critică şi istorie literară). - ISBN 978-973-712-808-6.

73. Copilu-Copillin, Dumitru. Eminescu în circuitul universal : trad. şi ecoul operei în

publ. tip. şi online în 79 de limbi iar prin programe cu trad. automată în 107 de limbi din peste 250 de ţări / Dumitru Copilu-Copillin. - Târgovişte : Bibliotheca, 2015. - 271 p. : il. - ISBN 978-606-772-031-0.

74. Cordoş, Andra Camelia. Pluralismul juridic ca instrument de gestionare a

consecinţelor politice ale diversităţii : cazul maori din Noua Zeelandă-Aotearoa / Andra Camelia Cordoş. - Iaşi : Lumen, 2011. - 200 p. : il. - Bibliogr. : P. 195-198. - ISBN 978-973-166-271-8.

Page 7: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi ş - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201509/Achizitii noi_09... · Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi – Septembrie

75. Costin, Maria Liliana. Tehnologia identificării biometrice / Maria Liliana Costin. - Iaşi : Lumen, 2013. - 255 p. - Bibliogr. : p. 243-255. - ISBN 978-973-166-363-0.

76. Crăciun, Ruxandra-Maria. Asistarea (acompanierea) bolnavului terminal în context familial : situaţia din România / Ruxandra-Maria Crăciun. - Iaşi : Lumen, 2006. - 287 p. - (Colecţie de succes). - Bibliogr. : p. 199-201. - ISBN 973-7766-50-4.

77. Craia, Sultana. Feţele oraşului / Sultana Craia. - Târgovişte : Bibliotheca, 2010. - 178

p. - (Istorie literară şi eseu). - ISBN 978-973-712-670-5.

78. Craia, Sultana. Ingeri, demoni şi muieri / Sultana Craia. - Târgovişte : Bibliotheca, 2009. - 124 p. - (Istorie literară şi eseu). - ISBN 978-973-712-491-3.

79. Craia, Sultana. Orizontul rustic în literatura română / Sultana Craia,. - Târgovişte :

Bibliotheca, 2011. - 239 p. - (Istorie literară şi eseu). - ISBN 978-973-712-647-4.

80. Craia, Sultana. Presa şi societate la români : o istorie a mentalităţilor în periodicele româneşti : sentimente, prejudecăţi, atitudini / Sultana Craia. - Târgovişte : Bibliotheca, 2006. - 157 p. - ISBN 973-712--195-3.

81. Creţoiu, Raluca Ionela. Impactul globalizării asupra sustenabilităţii intreprinderilor

mici şi mijlocii / Raluca Creţoiu, Nicolae Ţâu ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. - Chişinău : ULIM, 2015. - 137, [1] p. - Bibliogr. : p. 119-127 (152 tit.). - ISBN 978-9975-124-67-6.

82. Creţu, Gabriela. Femeile sunt de vină : publicistică feministă / Gabriela Creţu. - Iaşi :

Lumen, 2009. - 156 p., [12] f. il. - (Politica alternativă). - ISBN 978-973-166-120-9.

83. Creţu, Gabriela. Reinventarea stângii / Gabriela Creţu. - Iaşi : Lumen, 2012. - 291 p. - (Politica alternativă). - ISBN 978-973-166-328-8.

84. Creţu, Gabriela. Urăsc "realismul" politic : publicistică / Gabriela Creţu. - Iaşi :

Lumen, 2009. - 171 p., [10] f. il. - (Politica alternativă). - ISBN 978-973-166-121-6.

85. Cristea, Tudor. Arta derivei : tablete, consemnări, resemnări / Tudor Cristea. - Târgovişte : Bibliotheca, 2011. - 287 p. - (Istorie literare şi eseu). - ISBN 978-973-712-588-0.

86. Cristea, Tudor. Revizuiri şi consemnări : eseuri de critică şi istorie literară / Tudor

Cristea. - Târgovişte : Bibliotheca, 2012. - 294 p. - (Istorie literară şi eseu). - ISBN 978-973-712-725-9.

87. Cujbă, Vadim. Aspecte geopolitice şi geoeconomice ale formării şi destrămării

sistemului colonial englez / Vadim Cujbă. - Iaşi : Lumen, 2009. - 141 p. - Bibliogr. : p. 137-139 (39 tit.). - ISBN 978-973-166-158-2.

88. Culegere de teste şi probleme de situaţie la anatomia omului . Vol. 3. Sistemele

cardiovascular, limfatic, nervos periferic şi organele senzoriale / Ilia Catereniuc, Teodor Lupaşcu, Angela Babuci, ... ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de Anatomie a Omului. - Chişinău : S.n., 2015. - 264 p. - ISBN 978-9975-57-185-2.

Page 8: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi ş - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201509/Achizitii noi_09... · Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi – Septembrie

89. Cunoştinţe economice fundamentale : noţiuni teoretice şi teste de verificare : pentru examenul de licenţă / Dumitru Constantinescu (coord.), Marcel Dracea, Mihaela Dracea, ... ; Univ. din Craiova, Fac. de Ştiinţe Economice. - Craiova : Sitech, 2007. - 392 p.

90. Dabija, Tatiana. Controlul constituţionalităţii legilor : monogr. / Tatiana Dabija ;

Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Cercetări Juridice şi Politice, Inst. de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată. - Chişinău : S.n., 2015. - 289 p. - Bibliogr. : p. 264-289 (556 tit.). - ISBN 978-9975-56-257-7.

91. Dariescu, Nadia Cerasela. Dreptul familiei / Nadia Cerasela Dariescu, Cosmin

Dariescu, Roxana Alina Petraru. - Iaşi : Lumen, 2009. - 334 p. - Bibliogr. : p. 329-334. - ISBN 978-973-166-191-9.

92. Datcu, Iordan. Pagini de Istorie literară şi etnologie / Iordan Datcu. - Târgovişte :

Bibliotheca, 2011. - 172 p. - (Istorie literară şi eseu). - ISBN 978-973-712-642-9.

93. de Zwager, Nicolaas. Driving innovation in circular migration : migration and development in Moldova : market analysis, Chişinău, Moldova, Oct. 2014 / Nicolaas de Zwager, Ruslan Sintov ; NEXUS Moldova, Intern. Agency for Source Country Information (IASCI), Centrul de Analize. - Chişinău : S.n., 2014. - 108 p. - ISBN 978-9975-66-430-1.

94. Descentralizarea axiologică în societatea bazată pe cunoaştere : (aspecte filosofice) /

Inst. de Istorie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Sectorul Filozofie ; coord. şt. : Ana Păscaru. - Chişinău : S.n., 2015. - 216 p. - Ref. Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-4387-4-2.

95. Destinul în filosofie, ştiinţă şi artă / G. G.Constandache (coord,), C. Andreescu, L. S.

Dinescu, ... - Craiova : ALMA, 2012. - 234 p. - ISBN 978606-567-160-7.

96. Dezvoltarea socioemoţională a copiilor / elab. : Cornelia Cincilei, Olga Olevschi ; Progr. Educaţional Pas cu Pas. - Chişinău : Epigraf, 2015. - 12 p. : il. - ISBN 978-9975-125-67-3.

97. Dialoguri Chişinăuiene : forumul de idei pedagogice "Dialoguri Chişinăuiene", Ed. a

6-a : [culeg. de art.] / Consiliul Mun. Chişinău, Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport; col. red. : T. Nagnibeda-Tverdohleb, ... - Chişinău : S.n., 2015. - 205, [1] p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-3060-1-0.

98. Dima, Simona-Grazia. Blândeţea scorpionului : eseuri şi comentarii critice / Simona-

Grazia Dima. - Bucureşti : Ideea Europeană, 2011. - 257 p. - ISBN 978-606-594-477-2.

99. "Dimensiunea europeană a educaţiei artistice şi culturale", forum cultural intern.

Dimensiunea europeană a educaţiei artistice şi culturale : materialele forumului cultural intern., 27 febr. 2015 / Colegiul de Muzică "Ştefan Neaga" ; col. red. : Gheorghe Perju, ... - Chişinău : S.n., 2015. - 228 p. : fot. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-52-186-4.

100. Dobre, Ana. Litere şi sensuri / Ana Dobre. - Târgovişte : Bibliotheca, 2013. - 263 p. - (Istorie universală şi eseuri). - ISBN 978-973-712-825-6 .

Page 9: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi ş - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201509/Achizitii noi_09... · Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi – Septembrie

101. Donos, Ala. Pneumonia comunitară şi afectiunile respiratorii recurente la copii / Ala Donos ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie «Nicolae Testemiţanu», Centrul Nat. de Sănătate Publică. - Chişinău : S.n., 2015. - 287, [1] p. - Bibliogr. : p. 254-283 (298 tit.). - ISBN 978-9975-62-388-9.

102. Dracsineanu, Catalin. The making of the modern intellectual in the works of Saul Bellow and James Baldwin / Catalin Dracsineanu. - Iaşi : Lumen, 2013. - 224 p. - Bibliogr. : p. 215-224. - ISBN 978-973-166-359-3.

103. Dragoi, Vlad. Istoria artelor sau memoriile unui veleitar incognito : roem / Vlad

Dragoi. - Iaşi : Lumen, 2009. - 105 p. - ISBN 978-973-166-110-0.

104. Dragomir, Corneliu. Rememorări ale vieţi cotidiene din timpul comunismului într-un oraş provincial : studiu de caz : Drobeta Turnu Severin / Corneliu Gragomir. - Iaşi : Lumen, 2009. - 294 p. - Bibliogr. : p. 70-75. - ISBN 978-973-166-080-6.

105. Drelciuc, Simona Maria. Imaginea nefratelui în literatură / Simona Maria

Drelciuc. - Iaşi : Lumen, 2015. - 362 p. - (Dimensiuni culturale). - Bibliogr. : p. 351-362. - ISBN 978-973-166-404-0.

106. Drepturile omului în Moldova : retrospectiva anului 2014 : raport / Pavel

Postică, Nadejda Hriptievschi, Sorina Macrinici, ... ; au contribuit : Olga Manole, Eduard Scutaru ; Asoc. "Promo-Lex", Civil Rights Defenders. - Chişinău : S.n., 2015. - 144 p. - ISBN 978-9975-4378-1-3.

107. Dron, Mihaela. Marketing cinematografic / Mihaela Dron. - Iaşi : Lumen, 2006. -

111 p. - (Colecţie de succes). - Bibliogr. : p. 109-111. - ISBN 973-7766-90-3.

108. Dumitrescu, Daniela. Imaginea persoanei cu handicap în presa scrisă / Daniela Dumitrescu. - Iaşi : Lumen, 2004. - 123 p. - Bibliogr. : p. 100-101. - ISBN 973-7766-25-3.

109. Dunca, Isadora Ioana. Politica şi metapolitica la Platon / Isadora Dunca. - Iaşi :

Lumen, 2009. - 106 p. - Bibliogr. : p. 105-106 (26 tit.). - ISBN 978-973-166-115-5.

110. Eco, Umberto. Numele trandafirului / Umberto Eco ; trad. şi postf. de F. Chiritescu. - Chişinău : Hyperion, 1992. - 479 p. - (Mari prozatori ai secolului XX). - ISBN 5-368-01029-X.

111. Einştein, Albert. Cum văd eu lumea : o antologie / Albert Einştein ; selecţia

textelor : M. Flonta, I. Parvu ; trad. : M. Flonta, ... - Bucureşti : Humanitas, 2010. - 307 p. - ISBN 978-973-50-2784-1.

112. Elena Văcărescu şi spiritualitatea românească în Europa : 150 de ani de la

naştere : studii şi articole / îngrij. : Victor Petrescu, Mihai Stan. - Târgovişte : Bibliotheca, 2014. - 222 p. : il. - (Critică şi istorie literară). - Bibliogr. : p.191-200. - ISBN 978-973-712-911-6.

113. Emerging topics in translation : audio description / ed. : Elisa Perego. -

Trieste : Ed. Universita di Trieste, 2012. - 117 p. - ISBN 978-88-8303-347-6.

Page 10: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi ş - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201509/Achizitii noi_09... · Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi – Septembrie

114. Enache, Camelia. Negocieri în Kosovo. Acordul de la Rambouillet (1998-1999) / Camelia Enache, Ion Tudor Coman. - Iaşi : Lumen, 2008. - 108 p. - Bibliogr. : p. 105-108. - ISBN 978-973-166-084-4.

115. Erich, Agnes. Informaţie şi document în societatea cunoaşterii / Agnes Erich, Elena Tirziman. - Târgovişte : Bibliotheca, 2007. - 172 p. - (Universitaria informare şi comunicare). - Bibliogr. : p. 129-132. - ISBN 978-973-712-253-7.

116. Erich, Agnes. Târgovişte - centru tipografic european / Agnes Erich. - Târgovişte

: Bibliotheca, 2013. - 170 p. - (Universitaria. Informare-comunicare). - Bibliogr. : p. 156-167. - ISBN 978-973-712-741-9.

117. Falbo, Caterina. Traduzione e interpretazione per la societa e le istituzioni /

Caterina Falbo, Maurizio Viezzi. - Trieste : Ed. Univ. Trieste, 2014. - 176 p. - Ref. : p. 175176. - ISBN 978-88-8303-561-6.

118. Farcas, Sanda. Forme de participare politica a minorităţilor naţionale în contextul

Uniunii Europene / Sanda Farcas. - Iaşi : Lumen, 2008. - 302 p. - Bibliogr. : p. 201-222. - ISBN 978-973-166-091-2.

119. Fedor, Cătălin-George. O vocaţie în cercetarea socialului / Cătălin-George Fedor.

- Iaşi : Lumen, 2011. - 174 p. - Bibliogr. : p. 171-174 (58 tit.). - ISBN 978-973-166-285-5.

120. Feraru, Daniela Petronela. Condiţiile detinuţilor din România înaintea aderării la

Uniunea Europeană / Daniela Petronela Feraru. - Iaşi : Lumen, 2008. - 156 p. - (Asistenţa socială). - Bibliogr. : p. 151-153. - ISBN 978-973-166-050-9.

121. Feraru, Petronela Daniela. Libera curculaţie a persoanelor în Uniunea Europeană

: despre condiţiile imigranţilor români în Europa după aderare / Petronela Daniela Feraru. - Iaşi : Lumen, 2008. - 225 p. - Bibliogr. : p. 203-211 (124 tit.). - ISBN 978-973-166-051-6.

122. Feraru, Petronela Daniela. Romănii din Torino între integrare, dezintegrare şi

reintegrare / Peronela Daniela Feraru. - Iaşi : Lumen, 2011. - 239 p. - Bibliogr. : p. 231-235. - ISBN 978-973-166-264-0.

123. Feraru, Petronela Daniela. Social costs of the external migration in Romania /

Petronela Daniela Feraru. - Iaşi : Lumen, 2011. - 150 p. - ISBN 978-973-166-263-3.

124. Filipovici, Anca. Aspecte juridico-istorice ale succesiunii statelor în dreptul internaţional public / Anca Filipovici. - Iaşi : Lumen, 2010. - 124 p. - Bibliogr. : p. 119-134. - ISBN 978-973-166-231-2.

125. "Filologia moderna : realizări şi perspective în context european", colocviul

intern. Colocviul cu participare internaţională "Filologia modernă : realizări şi perspective în context european" : in memoriam acad. Nicolae Corlăteanu (100 de ani de la naştere) (ed. a 9-a), Chişinău, 14 mai 2015 / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. - Chişinău : Institutul de Filologie al AŞM, 2015. - 43 p. - ISBN 978-9975-9608-2.

Page 11: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi ş - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201509/Achizitii noi_09... · Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi – Septembrie

126. Filosofie în 30 de secunde : cele mai captivante idei filosofice, fiecare explicată într-o jumătate de minut / Julian Baggini, Kati Balog, James Garvey, ... ; coord. : Barry Loewer ; pref. : Stephen Law. - Bucureşti : Litera , 2009. - 160 p. : il. - ISBN 978-973-675-641-2.

127. Flamand, Dinu. Corzi : poeme = Superstrings / Dinu Flamand ; trad. în lb. engl.

de Olga Dunca. - Bucureşti : Ideea Europeană, 2007. - 275 p. - (Poesis). - ISBN 978-973-7691-65-1.

128. Fodor, Iulia Daniela. Inteligenţa emotională şi stilurile de conducere. - Iaşi :

Lumen, 2009. - 152 p. - Bibliogr. : p. 149-152 (55 tit.). - ISBN 978-973-166-147-6.

129. Fox, Jeffrey J. Omul care aduce ploaia...de bani : reguli de aur pentru atragerea şi fidelizarea clienţilor / Jeffrey J. Fox ; trad. din lb. engl. : Roxana Ilie. - Bucureşti : Curtea Veche, 2011. - 152 p. - (Col. Capital). - ISBN 978-606-588-172-3.

130. Garlan, Mictat A. Metodologia cercetării etnopsihologice / Mictat A. Garlan. - Iaşi

: Lumen, 2011. - 439 p. - Bibliogr. la sfârşitul capitolelor. - ISBN 978-973-166-267-1.

131. George, Alexandru. Litere şi clipe / Alexandru George. - Târgovişte : Bibliotheca, 2007. - 290 p. - (Istorie literară şi eseu). - ISBN 978-973-712-317-6.

132. Georgescu, Nicolae. Din misterele literaturii române : ediţia princeps Eminescu /

Nicolae Georgescu. - Târgovişte : Bibliotheca, 2015. - 312 p. - (Istoria literară şi eseu). - ISBN 978-606-772-010-5.

133. Gheorghe Buzatu : in memoriam / coord. : Marusia Cirstea, Sorin Liviu

Damean, Lucian Dindirica ; Univ. din Craiova, Centrul de Studii ale Relaţiilor Intern. ; B-ca Judeţeană "Alexandru şi Aristia Aman" Dolj. - Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2014. - 799 p. - ISBN 978-606-537-237-5.

134. Gheorghe, Ion Gheorghe. Micro-nanoingineria integronica inteligentă / Ion

Gheorghe Gheorghe. - Bucureşti : Editura A.G.I.R, 2014. - 359 p. : il. - Bibliogr. : p. 348-359 (253 tit.). - ISBN 978-973-720538-4.

135. Ghid de terminologie ştiinţifică / Constantin Eţco, Natalia Popuşoi, Galina Buta,

Mariana Cerniţanu ; red. resp. Constantin Eţco ; IP Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie «Nicolae Testemiţanu», Şcoala de Management în Sănătate Publică. - Chişinău : S.n., 2015. - 113 p. - ISBN 978-9975-110-34-1.

136. Ghideanu, Tudor. Melchisedec al Romaniei / Tudor Ghideanu, Preda Ghideanu. -

[Ed. a 2-a]. - Iaşi : Lumen, 2011. - 141 p. - ISBN 978-973-166-281-7.

137. Ghideanu, Tudor. Sensul teandric al iubirii / Tudor Ghideanu. - Iaşi : Lumen, 2011. - 293 p. - Bibliogr. : p. 279-293. - ISBN 978-9973-166-282-4.

138. Ghiţă, Alexandra. Agresivitatea în trafic : forme şi manifestări / Alexandra

Ghiţă. - Iaşi : Lumen, 2010. - 118 p. - Bibliogr. : p. 111-118. - ISBN 978-973-166-195-7.

Page 12: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi ş - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201509/Achizitii noi_09... · Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi – Septembrie

139. Gleick, James. Informaţia : o istorie, o teorie, o revarşare / James Gleick ; trad. din engl. de Dan Crăciun. - Bucureşti : Publica, 2012. - 657 p. - Bibliogr. : p. 611-657. - ISBN 978-973-1931--91-3.

140. Grafu, Florin Domnel. Comunicaţii de voce şi comunicaţii de date prin Internet

Protocol (VoIP şi VPN) : aplicaţii în Sisteme Inteligente de Transport (ITS) / Florin Domnel Grafu. - Iaşi : Lumen, 2010. - 456 p. - Bibliogr. : p. 441-451 (100 tit.). - ISBN 978-973-166-228-2.

141. Gran, Laura. Aspetti dell'organizzazione cerebrale del linguaggio : dal

monolinguismo all'interpretazione simultanea / Laura Gran ; Scuola Speriore di Lingue Moderne per Interpreti e Tradurttori, Univ. degli Studi di Trieste. - Udine : Campanotto Editore., 1992. - 308 p. - (Zeta Universita; 49). - Bibliogr. : p. 287-308.

142. Grăsoiu, Dorina. Texte regăsite, texte regândite / Dorina Grăsoiu. - Târgovişte :

Bibliotheca, 2014. - 149 p. - (Critică şi istorie literară). - ISBN 978-073-712-918-5.

143. Greco, Thomas H. Sfarsitul banilor şi viitorul civilizaţiei / Thomas H. Greco ; trad. din lb. engl. de Marius Chitosca, MihaI Pulger. - Bucureşti : Curtea Veche, 2011. - 304 p. - Bibliogr. : p. 297-302. - ISBN 978-606-588-029-0.

144. Gribincea, Alexandru. Teoria şi practica excursionistă : note de curs / Alexandru

Gribincea ; Univ. de Stat în Moldova, Fac. Ştiinţe Econ., Catedra Econ. Marketing şi Rurism. - Chişinău : CEP USM, 2015. - 152 p. - Bibliogr. : p. 140-141 (34 tit.) şi bibliogr. la sfârşitul temelor. - ISBN 978-9975-71-665-9.

145. Grigore, Raluca. Limfoproliferarile cervicale maligne de cauza hematologică -

intersecţii şi limite / Raluca Grigore, Şerban Vifor Gabriel Berteşteanu, Cristian Radu Popescu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie «Nicolae Testemiţanu». - Chişinău : CEP Medicina, 2015. - 186 p. - Bibliogr. : p. 174-186 (187 tit.). - ISBN 978-9975-82-000-4.

146. Grosseck, Gabriela. Marketing şi comunicare pe Internet / Gabriela Grosseck. -

Iaşi : Lumen, 2006. - 458 p. : il. - (Colecţie de succes). - Bibliogr. : p. 449-458 (77 tit.). - ISBN 978-973-7766-87-8.

147. Grumeza, Dumitru. Expertiza contabilă : (note de curs) / Dumitru Grumeza ;

Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Fac. "Contabilitate", Catedra "Contabilitate şi audit". - Chişinău : Foxtrot, 2015. - 91 p. - Bibliogr. : p. 89-91 (25 tit.). - ISBN 978-9975-120-79-1.

148. Gudule. Valentin Letendre : dragoste, magie şi vrăji / Gudule ; trad. de Daniela

Boriceanu. - Bucureşti : Corint Junior, 2009. - 304 p. - ISBN 978-973-128-301-2.

149. Guest houses in Romania - Bucharest : National Foundation of Young Managers, 2014. - 223 p. : il. - (Experieţe impreună).

150. Guttman, Filip. Percepţia persoanelor cu deficienţă de vedere / Filip Guttman. -

Iaşi : Lumen, 2009. - 107 p. - Bibliogr. : p. 89-94 (34 tit.). - ISBN 978-973-166-108-7.

Page 13: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi ş - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201509/Achizitii noi_09... · Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi – Septembrie

151. Guţu, Ana. Eseuri traductologice / Ana Guţu ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Fac. de Litere, Inst. de Cercetări Filologice şi Interculturale. - Chişinău : ULIM, 2015. - 160 p. - Bibliogr. : p. 153-160 (92 tit.). - ISBN 978-9975-124-53-9.

152. Guţu, Ana. Puterile limbii / Ana Guţu ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Fac. de

Litere. - Chişinău : ULIM, 2015. - 222 p. - (Puterile limbii; 3). - ISBN 978-9975-124-48-5.

153. Haack, Susan. Evidenţa şi cercetare : o reconstrucţie pragmatistă a epistemologiei

= Evidence and inquiry : a pragmatist reconstruction of epistemology / Susan Haack ; trad. : Catalina Daniela Raducu ; stud. introd. : Teodor Dima. - Ed. a 2-a. - Iaşi : Lumen, 2012. - 424 p. : il. - Bibliogr. : p. 383-398. - ISBN 978-973-166-318-0.

154. Herbert, Frank. Mântuitorul Dunei / Frank Herbert ; trad. de Dan Dobos ; pref. :

Dan Dobos. - Bucureşti : Nemira, 2003. - 239 p. - (Science fiction. Col. Nautilus). - ISBN 973-569-593-6.

155. Hogas, Diana Loredana. Hotărârea arbitrală în litigiile de comerţ internaţional /

Diana Loredana Hogas. - Iaşi : Lumen, 2014. - 223 p. - (Colecţia juridică). - Bibliogr. : p. 213-223. - ISBN 978-973-166-378-4.

156. Hogas, Diana Loredana. Patriarhatul, subordonarea femeii şi violenţa domestică /

Diana Loredana Hogas. - Iaşi : Lumen, 2010. - 278 p. : il. - Bibliogr. : p. 227-233. - ISBN 978-973-166-208-4.

157. Hogas, Diana-Loredana. Prevenirea şi sancţionarea violenţei domestice prin

normele dreptului penal / Diana-Loredana Hogas. - Iaşi : Lumen, 2010. - 226 p. - Bibliogr. : p. 215-226. - ISBN 978-973-166-218-3.

158. Hudita, Ioan. Jurnal politic. Vol. 17. 26 aprilie - 31 august 1946 / Ioan Hudita ;

srtud. introd. şi note : Dan Brindei. - Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2014. - 347 p. - ISBN 978-606-437-239-9.

159. Hudita, Ioan. Jurnal politic. Vol. 18. 1 septembrie - 31 decembrie 1946 / Ioan

Hudita ; srtud. introd. şi note : Dan Brindei. - Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2015. - 362 p. - ISBN 978-606-53289-4.

160. Iacob, Ioana. The image of New York as quintessence and unique reflection of

urban America : an analysis of the city's emergence in the post World War II period / Ioana Iacob. - Iaşi : Lumen, 2008. - 153 p. : il. - Bibliogr. : p. 137-147. - ISBN 978-973-166-099-8.

161. Iacob, Oana. Documentarul - între jurnalism şi cinematografie / Oana Iacob. - Iaşi

: Lumen, 2006. - 128 p. - (Colecţie de succes). - ISBN 973-7766-61-X.

162. Ignatescu, Camelia Maria Cezara. Abuzul de drept / Camelia Maria Cezara Ignatescu. - Iaşi : Lumen, 2013. - 235 p. - (Colecţia juridică). - Bibliogr. : p. 217-235. - ISBN 978-973-166-349-4.

163. Ignătescu, Camelia Maria Cezara. Dreptul familiei. Legislaţie adnotată şi legi

speciale / Camelia Cezara Ignătescu. - Iaşi : Lumen, 2014. - 446 p. - (Colecţia juridică). - ISBN 978-973-166-372-2.

Page 14: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi ş - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201509/Achizitii noi_09... · Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi – Septembrie

164. Indicători cercetare-dezvoltare 2020 : studiu privind asigurarea suportului metodologic pentru monitorizarea Indicatorilor Strategiei de Cercetare-Dezvoltare a Rep. Moldova până în an. 2020 / Iu. Badir, V. Botnaru, L. Bujor, ... ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. - Chişinău : S.n., 2014. - 71 p. - ISBN 978-9975-3020-0-5.

165. Integrare europeană şi interculturalitate : dezvoltarea comunităţilor etno-culturale

/ Vasile Miftode, Daniela Cojocaru, Ştefan Cojocaru, Antonio Sandu. - Ed. a 2-a. - Iaşi : Lumen, 2008. - 132 p. - (Dezvoltare socială). - Bibliogr. : p. 127-128. - ISBN 978-973-166-73-8.

166. "Integrarea socio-economică şi profesională a tinerilor - finalitate a demersului

educaţional actual", conf. şt.-practică. Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internaţională "Integrarea socio-economică şi profesională a tinerilor - finalitate a demersului educaţional actual", Ed. a 3-a / Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului Mun. Chişinău. - Chişinău : S.n., 2015. - 325, [3] p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-57-189-0.

167. "Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor

străine", seminar metodologic. Materialele Seminarului metodologic "Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine", Ed. a 4-a din 23 ian. 2014 / Univ. Liberă Intern. din Moldova, Fac. de Litere, Inst. de Cercetări Filologice şi Interculturale. - Chişinău : ULIM, 2014. - 290 p. - (Acta didactică). - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-124-51-5.

168. International trade : training man. / Y. Kozak, A. Gribincea, T. Sporek, ... ; ed. by : Y. Kozak, A. Gribincea. - Chişinău : S.n., 2016. - 234 p. - Bibliogr. : p. 233-234 (27 tit.). - ISBN 978-9975-56-259-1.

169. Interpreting across genres : multiple research perspectives / ed. : Cynthia J. Kellett

Bidoli. - Trieste : EUT, 2012. - 261 p. - Ref. : p. 250-261. - ISBN 978-88-8303-365-0.

170. Ioan Iacob : ulei - apa - prafuri colorate : [album] / pref. : Aurelia Mocanu. - Bucureşti : Fundaţia Dignitas, 2014. - 63 p. : il.

171. Ionel, Niculae. Scriitori Târgovişteni / Niculae Ionel. - Târgovişte : Bibliotheca,

2012. - 220 p. - (Istoria şi critica literară). - ISBN 978-973-712-719-8.

172. Iordache-Streniu, Ileana. Vladimir Streniu, tatăl meu / Ileana Iordache-Streinu. - Târgovişte : Bibliotheca, 2014. - 327 p. : il. - (Memorialistica). - ISBN 978-973-712-932-1.

173. Istoria cărţii şi bibliotecilor : contribuţii la un concept de actualitate / îngrij. :

Agnes Erich, Gheorghe Buluţă, Victor Petrescu ; B-ca Judeţeană "Ion Heliade Radulescu" Damboviţa. - Târgovişte : Bibliotheca, 2013. - 200 p. : il. - (Universitaria. Informare-comunicare). - ISBN 978-973-712-810-2.

174. Janot, Pascale. Les formations par prefixation intensive grecque et latine dans les

vocabulaires politiques francais et italien d'aujourd'hui / Pascale Janot, ; Univ. degli Studi di Trieste, Dip. di Sceinze del Linguaggio dell'Interpretazione e della Traduzione. - Trieste : S.n., 2004. - 178 p. - (Studi e ricerche triestini; 24). - Bibliogr. : p, 176-178.

Page 15: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi ş - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201509/Achizitii noi_09... · Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi – Septembrie

175. Jansma, Rudi. Introducere în Jainism / Rudi Jansma, Sneh Rani Jain ; ed. rev. şi ad. a orogin. olandez ; trad. în engl. de Rudi Insama, în rom. George Anca. - Târgovişte : Bibliotheca, 2011. - 210 p. : il. - (Critica literară şi eseu). - ISBN 978--973-712-474-6.

176. Jieanu, Ioana. Interferenţe lingvistice româno-spaniole / Ioana Jieanu. - Iaşi : Lumen, 2012. - 310 p. - ISBN 978-973-166-324-1.

177. Juc, Victor. Activităţi nemilitare ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord /

Victor Juc, Silvia Mitcu ; resp. ed. : Constantin Manolache ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Cercetări Juridice şi Politice, Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate. - Chişinău : BSC "Andrei Lupan", 2015. - 160 p. - Bibliogr. : p. 148-160 (194 tit.). - ISBN 978-9975-3-73-1-4.

178. Kauranen, Aapo. Space-filling, energy and moduli of continuity / Aapo Kauranen.

- Jyvaskyla : University of Jyvaskyla, 2015. - [75 p.], separate pag. - (Universitat Jyvaskyla. Departament of Mathematics ans Statistics. Bericht; B. 147). - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-951-39-6169-5.

179. Kavafis, Konstantinos P. Opere complete. Vol. 1. Poezia / Konstantinos P.

Kavafis ; cuv/ inainte : Dimitris Dascalopolos ; stud. întrod. : Miguel Castillo Didier ; îngrij. ed., trad., note şi coment. : Elena Lazar. - Bucureşti : Omonia, 2001. - 471 p. - ISBN 973-99304-7-6.

180. Kirsila, Ville. Mappings of finite distortion on generalized manifolds / Ville

Kirsila. - Jyvaskyla : University of Jyvaskyla, 2015. - [74 p.], separate pag. - (Universitat Jyvaskyla. Departament of Mathematics ans Statistics. Bericht; B. 149). - Ref. la sfârşitul art. - ISBN 978-951-39-6230-2.

181. Kohn, Stephen E. 6 obiceiuri ale celor mai eficienţi manageri / Stephen E. Kohn,

Vincent D. O"Connell ; trad. din lb. engleză de Mihai Fulger, Andra Samata. - Bucureşti : Curtea Veche, 2011. - 203 p. - ISBN 978-606-588-192-1.

182. Kumbetlian, Garabet. Teoria şi experimentul : eseu = Theory and experiment /

Garabet Kumbetlian ; Acad. de Ştiinţe Tehnice din România, Asoc. Generală a Inginerilor din România. - Bucureşti : Editura AGIR, 2009. - 20 p. - (Eseuri ştiinţifice). - ISBN 978-973-720-242-0.

183. Lascu, Mihaela. Programare grafică / Mihaela Lascu, Raul Ciprian Ionel. -

Timişoara : Editura Politehnica, 2015. - 233 p. - (Col. Programare). - ISBN 978-606-554-908-1.

184. Lazu, Ion. Intâmplări din padure / Ion Lazu ; ed. : Aura Christi, Andrei Potlog. -

Bucureşti : Ideea Europeana, 2008. - 187 p. - (Carte pentru copii). - ISBN 978-973-1925-49-3.

185. Leaua, Ana. Penitenciarul. Psihologie socială aplicată / Ana Leaua. - Iaşi : Lumen,

2006. - 184 p. - (Colecţie de succes). - Bibliogr. : p. 183-184. - ISBN 973-7766-60-1.

186. Litvin, Aurelia. Mecanismul managementului promovării exportului de produse agroalimentare al Republicii Moldova / Aurelia Litvin ; Univ. Agrară de Stat din

Page 16: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi ş - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201509/Achizitii noi_09... · Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi – Septembrie

Moldova. - Chişinău : S.n., 2015. - 256 p. - Bibliogr. ; p. 231-237 (182 tit.). - ISBN 978-9975-56-258-4.

187. Managementul durabil al terenurilor / elab. : Gheorghe Cainarean, Anatolie Fala,

Gheorghe Jigău, ... ; Agenţia Naţ. de Dezvoltare Rurală, Proiectul Agricultura Competitivă în Moldova. - Chişinău : S.n., 2015. - 192 p. : il. - Bibliogr. : p. 191-192 (90 tit.). - ISBN 978-9975-53-493-2.

188. "Managementul public şi guvernanţa în Uniunea Europeană", conf. şt.-practică

intern. Managementul public şi guvernanţa în Uniunea Europeană : materialele conf. şt.-practice intern., 12 mai 2015 / Inst. de Relaţii Intern. din Moldova ; col. red. : Valentin Beniuc, ... - Chişinău : S.n., 2015. - 175 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. în notele de subsol. - ISBN 978-9975-56-241-6.

189. Manuca, Dan. Oglinzi paralele / Dan Manuca ; ed. : Auera Christi, Andrei Potlog. - Bucureşti : EuroPress Group, 2008. - 209 p. - (Contemporanul). - ISBN 978-975-1727-48-6.

190. Marzocchi, Carlo A. Interpretare il discorso argomentativo : teoria, aspetti e

problemi / Carlo A. Marzocchi ; Univ. degli Studi di Trieste, Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori. - Trieste : S.n., 1998. - 137 p. - (Studi e ricerche Triestini; 7). - Ref. bibliogr. : p. 119-129.

191. Masiola Rosini, Rosanna. La traduzione e servita ovvero food for thought : overro

food for thought : analizi di corpora paralleli in tradizione costruiti su topos descrittivi e tematici incentrti sul cibo / Rosanna Masiola Rosini. - Trieste : EUT, 2002. - 588 p. - (Tematiche in traduzione; Vol. 1). - Ref. : p. 555-580. - ISBN 88-8303-152-0.

192. ''Mathematics & information technologies : research and education" (MITRE-

2015), inetrn. conf. Internaţional conference ''Mathematics & information technologies : research and education" (MITRE-2015), Chişinău, July 2-5, 2015 : satellite conf. of the 8th congr. of romanian mathematicians : abstracts / Moldova State Univ., Mathemetical Society of t. - Chişinău : CEP USM, 2015. - 132 p. - ISBN 978-9975-71-678-9.

193. Miftode, Vasile. Tratat de Asistenţă Socială : protecţia populaţiilor specifice şi

automarginalizate / Vasile Miftode. - Iaşi : Lumen, 2010. - 481, [3] p. - Bibliogr. : p. 481. - ISBN 978-973-166-241-1.

194. Mircea Eliade : once again / coord. : Cristina Scarlat. - Iaşi : Lumen, 2011. -

341 p. - Ref. la sfârşitul art. - ISBN 978-973-166-276-3.

195. Mirica, Bogdan. Bestseller / Bogdan Mirica. - Bucureşti : Humanitas, 2005. - 223 p. - (Rasul lumii). - ISBN 973-50-0995-5.

196. Mîrzac, Daniela. Phoenix : [versuri] / Daniela Mîrzac. - Chişinău : S.n., 2015. - 66

p. - ISBN 978-9975-56-239-3.

197. Motiu-Socaciu, Oana. Terapia prin joc la copilul cu ADHD / Oana Motiu-Socaciu. - Iaşi : Lumen, 2010. - 104 p. : il. - Bibliogr. : p. 81-82 (16 tit.). - ISBN 978-973-166-215-2.

Page 17: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi ş - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201509/Achizitii noi_09... · Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi – Septembrie

198. Neagoe, Manole. Mari bătălii pentru existenţa ca stat a Ţărilor Române în Evul Mediu / Manole Neagoe. - Târgovişte : Bibliotheca, 2014. - 206 p. - (Historia). - Bibliogr. : p. 248-252 (75 tit.). - ISBN 978-973-712-948-2.

199. Neagu, Gabriela. Sanse de acces la educaţie în societatea românească actuală / Gabriela Neagu. - Iaşi : Lumen, 2012. - 300 p. - Bibliogr. : p. 285-297. - ISBN 978-973-166-316-6.

200. Neagu, Marin. Cronologia lumii literare româneşti / Marin Neagu. - Târgovişte :

Bibliotheca, 2012. - 495 p. - (Istorie literară şi eseu). - Bibliogr. : p. 492-493. - ISBN 978-973-712-713-6.

201. Neagu, Virgil. Formarea gustului sensibilităţii şi discernământului estetic ale

omului tânăr în condiţiile culrurale moderne / Virgil Neagu. - Bucureşti : Editura AGIR, 2015. - 369 p. : il. - Bibliogr. : p. 363-366 (116 tit.). - ISBN 978-973-720-559-9.

202. Necula, Magdalena Roxana. Dinamica fenomenului religios şi modernizarea

rurală / Magdalena Roxana Necula. - Iaşi : Lumen, 2015. - 203, [1] p. - (Dezvoltare sociala). - Bibliogr. : p. 171-179. - ISBN 978-973-166-397-5.

203. Negrau, Elisabeta. Cultul suveranului sud-est european şi cazul Ţării Româneşti :

o perspectivă artistică / Elizabeta Negrau. - Iaşi : Lumen, 2011. - 280 p. - Bibliogr. : p. 265-280. - ISBN 978-973-166-274-9.

204. Nemţoi, Gabriela. Răspunderea în dreptul constituţional / Gabriela Nemtoi. - Iaşi

: Lumen, 2015. - 180 p. - ISBN 978-973-166-395-1.

205. New drought products : transfotming drought information to facilitate decision making / Mihail Daradur, Lazar Chirica, Valeriu Cazac, Rajendra Pandey ; Research and Project Centre "Eco Logistica". - Chişinău : S.n., 2015. - 87, [1] p. - Ref. bibliogr. : p. 77-80 (52 tit.).- ISBN 978-9975-4111-7-2.

206. Niculescu, Niculae G. Progres tehnic. Management modern. Eficienţa economică /

Niculae G. Niculescu, Steluţa Buda. - Bucureşti : Ed. Economică, 2000. - 208 p. - ISBN 973-590-339-3.

207. Niţă, Marian. Ştiinţele exacte în Vechiul şi Noul Testament / Marian Niţă,

Lucian Dindirică, Florin Ionescu. - Craiova : Aius, 2013. - 195 p. - Bibliogr. : p. 193-195. - ISBN 978-606-562-316-3.

208. Norris, James N. Marine algae of the northern Gulf of California II : Rhodophyta /

James N. Norris. - Washington D.C. : Smithsonian Institution Scholarly Press, 2014. - 555 p. : il. - (Smithsonian contributions to botany; Nr. 96). - Ref. : p. 497-541.

209. Ondelli, Stefano. Realizzazioni testuali ibride in contesto europeo Lingue dell'UE

e lingue nazionali a confronto / Stefano Ondelli. - Trieste : EUT, 2013. - 144 p. - Bibliogr. : p. 143-144. - ISBN 978-88-8303-481-7.

210. Oprea, Nicolae. Ion D. Sîrbu şi timpul romanului / Nicolae Oprea. - Târgovişte :

Bibliotheca, 2015. - 312 p. - (Istorie literară şi eseu). - ISBN 978-973-712-972-7.

Page 18: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi ş - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201509/Achizitii noi_09... · Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi – Septembrie

211. Opriţescu, Marin. Moneda şi credit : manual universitar / Marin Opriţescu, Jenica Popescu, Cristi Spulbar. - Craiova : Universitaria, 2002. - 350 p. - Bibliogr. : p. 349-350. - ISBN 973-8043-281-1.

212. Pamfile, Tudor. Mitologie românească / Tudor Pamfile ; ed. îngrij., pref. : Iordan

Datcu. - Bucureşti : Grai şi suflet - Cultura naţională, 2000. - 417 p. - (Col. Cuminţenia Pământului). - ISBN 973-9232-66-3.

213. Părintele profesor Dumitru Staniloae sau consonanta dintre dogma,

spiritualitate şi liturghie / coord. : Nicolae Răzvan Stan, Lucian Dindirica ; Mitropolia Olteniei, Fac. de Teologie Ortodoxă, Centrul de Studii Teologice şi Interreligioase ; B-ca Judeţeană. - Craiova : Cetatea de Scaun ; Mitropolia Olteniei, 2015. - 551 p. - ISBN 978-606-537-279-5.

214. Patrutiu-Baltes, Loredana. Epoca Mitterand şi impactul sau asupra construcţiei

europene / Loredana Patrutiu-Baltes. - Iaşi : Lumen, 2012. - 550 p. : il. - Bibliogr. : p. 475-513. - ISBN 978-973-166-317-3.

215. Pelea, Cringuta-Irina. Gestionarea crizelor de imagine : criza din Tibet, 2008-2009

/ Cringuta-Irina Pelea. - Iaşi : Lumen, 2010. - 240 p. - Bibliogr. : p. 237-240 (44 tit.). - ISBN 978-973-166-216-9.

216. Permanenţele istoriei : profesorul Corneliu-Mihail Lungu la 70 de ani / coord. :

Sorin Liviu Damean, Marusia Cirstea, Mihaela Damean, Lucian Dindirica ; Univ. din Craiova, Dep. de Istorie şi Relaţii Intern.; B-ca Judeţeană "Alexandru şi Aristia Aman" Dolj. - Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2013. - 880 p. - ISBN 978-606-537196-5.

217. Petrea, George. Grupul Vibraţie : 10 ani : [album] / George Petrea ; Uniunea

Artiştilor Plastici din Rep. Moldova. - Chişinău : S.n., 2015. - 16 p. : il. - ISBN 978-9975-133-03-6.

218. Petrescu, Victor. Crochiuri literare : scriitori şi publicişti dâmboviţeni (1900-

1944). Vol. 1 / Victor Petrescu. - Târgovişte : Bibliotheca, 2014. - 320 p. - (Critică şi istorie literară). - ISBN 978-973-712-951-2.

219. Petrescu, Victor. Literatura română veche : studii şi articole / Victor Petrescu. -

Târgovişte : Bibliotheca, 2012. - 222 p. : il. - (Critică şi istorie literară). - Bibliogr. : p. 218-222.- ISBN 978-973-712-737-2.

220. Petrescu, Victor. Tiparul epocii Brâncoveneşti / Victor Petrescu, Agnes Erich. -

Târgovişte : Bibliotheca, 2014. - 264 p. : il. - (Critică şi istorie literară). - Bibliogr. : p. 214-230. - ISBN 978-973-712-909-3.

221. Plesu, Andrei. Despre ingeri / Andrei Plesu. - Bucureşti : Humanitas, 2004. - 287

p. - ISBN 973-50-0768-1.

222. Poezia acasă : poeţi contemporani din Basarabia / antol. : Iulian Filip, Mihai Stan ; stud. introd. : Mihai Cimpoi. - Ed. a 2-a. - Târgovişte : Bibliotheca, 2007. - 412 p. : il. - ISBN 978-973-712-170-7.

Page 19: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi ş - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201509/Achizitii noi_09... · Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi – Septembrie

223. Poezia acasă : poeţi contemporani din Basarabia / antol. : Iulian Filip, Mihai Stan. - Târgovişte : Bibliotheca, 2003. - 236 p. : il. - (Lirica). - ISBN 973-841340-0.

224. Pogodin, Radi. Uşa. - Durerea : [romane] / Radi Pogodinm ; în rom. : Alexandru

Calais, Natalia Stănescu ; pref. de Valentin F. Mihăescu. - Bucureşti : Univers, 1990. - 395 p. - ISBN 973-34-0103-X.

225. Ponea, Simona. Grupul de socializare apreciativ : un model de creativitate socială

colaborativă / Simona Ponea, Antonio Sandu. - [Ed. a 2-a]. - Iaşi : Lumen, 2011. - 217 p. : il. - Bibliogr. : p. 197-210. - ISBN 978-973-166-277-0.

226. Popa, Cecilia. Implicaţiile societăţii civile în sfera justiţiei penale / Cecilia Popa. -

Iaşi : Lumen, 2011. - 109 p. - Bibliogr. : p. 107-109. - ISBN 978-973-166-295-4.

227. Popescu, Florentin. Cafeneaua literară şi boema din România : de la începuturi până în prezent : antol. de texte, cuv. înainte, note biobibliogr. / Florentin Popescu. - Ed. a 2-a, rev. şi ad. - Târgovişte : Bibliotheca, 2013. - 380 p. - (Istorie literară şi eseu). - ISBN 978-973-712-743-3.

228. Popescu, Florentin. Eu v-am citit pe toţi!. Vol. 1 / Florentin Popescu. - Târgovişte

: Bibliotheca, 2007. - 333 p. - ISBN 973-712-173-2.

229. Popescu, Florentin. Eu v-am citit pe toţi!. Vol. 2. / Florentin Popescu. - Târgovişte : Bibliotheca, 2009. - 358 p. - (Istorie literară şi eseu). - ISBN 973-712-173-2.

230. Popescu Florentin. Eu v-am citit pe toţi!. Vol. 3. / Florentin Popescu. - Târgovişte

: Bibliotheca, 2011. - 365 p. - (Istorie literară şi eseu). - ISBN 978-973-712-173-8.

231. Popescu, Florentin. Salonul cu portrete în peniţă / Florentin Popescu. - Târgovişte : Bibliotheca, 2012. - 241 p. - (Istorie literară şi eseu). - ISBN 978-973-712-724-2.

232. Popescu, Florentin. Seniorii literaturii noastre : dialoguri culturale. Vol. 1 /

Florentin Popescu. - Târgovişte : Bibliotheca, 2014. - 241 p. : fot. - (Critică şi istorie literară). - ISBN 978-973-712-916-1.

233. Popescu, Tudor R. Salvarea bisericilor de orice rit din România sub ocupaţia

militară sovietică / Tudor R. Popescu ; ed. îngrij. Rodica Burduşel. - Ed. a 2-a. - Iaşi : Lumen, 2009. - 188 p. - Bibliogr. : p. 184-188. - ISBN 978-973-166-175-9.

234. Postmodern quests in applied philosophy / Bryan Druzin, Eric Allen Engle,

V. Basil Hans, ... - Iaşi : Lumen, 2012. - 238 p. - (Applied philosophy). - Ref. : p. 220-238. - ISBN 978-973-166-320-3.

235. Postu, Maria. Arca lui Breban : eseu despre opera lui Nicolae Breban / Maria

Postu ; ed. : Aura Christi, Andrei Potlog. - Bucureşti : Ideea Europeana, 2010. - 140 p. - ISBN 978-973-1925-13-4.

236. Pricopie, Valentina. Definind Europa noastră / Valentina Pricopie. - Iaşi : Lumen,

2012. - 257 p. - Bibliogr. : p. 243-257. - ISBN 978-973-166-326-5.

Page 20: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi ş - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201509/Achizitii noi_09... · Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi – Septembrie

237. Rachieru, Adina. Impactul programelor de asistenţă socială în penitenciar / Adina Rachieru. - Iaşi : Lumen, 2009. - 129, [3] p. - Bibliogr. : p. 117-119. - ISBN 978-973-166-189-6.

238. Radu, Ştefan. Predici. Vol. 4. Puterea renascătoare a cuvântului / Ştefan Radu. -

Chişinău : S.n., 2015. - 590, [2] p. - ISBN 978-9975-53-307-2.

239. Raducu, Catalina-Daniela. "Pluralism ontologic" şi ideea "simţului comun" din perspectiva filosofiei analitice / Catalina-Daniela Raducu. - Iaşi : Lumen, 2007. - 247 p. - (Filosofie analitică). - Bibliogr. : p. 233-247. - ISBN 978-973-166-026-4.

240. Radulea, Cristina Elena. Efectele juridice ale tratatelor internaţionale / Cristina

Elena Radulea. - Iaşi : Lumen, 2007. - 156 p. - Bibliogr. : p. 151-156. - ISBN 978-973-1703-77-0.

241. Railean, Elena. Bazele psihopedagogice ale elaborării manualului electronic /

Elena Rallean. - Iaşi : Lumen, 2015. - 238, [2] p. - (Educaţie mult-dimensională). - Bibliogr. : p. 149-162. - ISBN 978-973-166-389-0.

242. Railean, Petru. Mecanismul jurisdicţional de asigurare a legalităţii în statul de

drept : monogr. / Petru Railean ; sub red. şt. : Gheorghe Costachi ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Cercetări Juridice şi Politice, Univ. de Studii Europene din Moldova. - Chişinău : S.n., 2015. - 607, [1] p. - Bibliogr. : p. 555-607 (448 tit.). - ISBN 978-9975-53-509-0.

243. Raspop, Daniel-Alin. Flagelul HIV-SIDA, o batalie pierduta? : analiza flagelului

la nivel global : studiu de caz : Romania / Daniel-Alin Raspop. - Iaşi : Lumen, 2009. - 183 p. - Bibliogr. : p. 177-183. - ISBN 978-973-166-133-9.

244. Râpeanu, Valeriu. Scriitori români : de la I. L. Caragiale la Radu Tudoran /

Valeriu Râpeanu. - Târgovişte : Bibliotheca, 2010. - 177 p. - (Istoria literara şi eseu). - ISBN 978-973-712-579-8.

245. Rega, Lorenza. La traduzione letteraria : aspetti e problemi / Lorenza Rega. -

Torino : UTET Libreria, 2001. - 199 p. - Bibliogr. : p. 183-194. - ISBN 88-7750-705-5.

246. "Relaţiile bilaterale în contextul diferenţelor de opţiuni integraţioniste", conf. şt.-

practică intern. Relaţiile bilaterale în contextul diferenţelor de opţiuni integraţioniste : materialele conf. şt.-practice intern., 24 oct. 2014 / Inst. de Relaţii Intern. din Moldova ; col. red. : Valentin Beniuc, ... - Chişinău : S.n., 2015. - 217 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-56-242-3.

247. Reumatologie şi nefrologie / Liliana Groppa, Larisa Rotaru, Svetlana Agachi, ...Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie «Nicolae Testemiţanu». - Chişinău : CEP Medicina, 2014. - 330 p. : il. - ISBN 978-9975-118-89-7.

248. Revenco, Mircea. Tulburări de personalitate : clinica şi evaluarea psihiatrico-

legală / Mircea Revenco. - Chişinău : S.n., 2015. - 216 p. - Ref. bibliogr. : p. 204-216. - ISBN 978-9975-80-992-4.

Page 21: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi ş - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201509/Achizitii noi_09... · Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi – Septembrie

249. "Rezultatele cercetătorilor la cultura plantelor de câmp în Republica Moldova", conf. şt.-practică. Materialele conferinţei ştiinţifico-practice "Rezultatele cercetătorilor la cultura plantelor de câmp în Republica Moldova", Bălţi, 19 iun. 2015 / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, IP Inst. de Cercetări pentru Culturile de Câmp "Selecţia" ; red. resp. : Valeriu Vozian. - Chişinău : S.n., 2015. - 395 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-53-508-3.

250. Rilea, Veronica. Leadership : teorii, modele şi aplicaţii / Veronica Rilea. - Iaşi : Lumen, 2006. - 104 p. - (Colecţie de succes). - Bibliogr. : p. 95-104 (99 tit.). - ISBN 978-973-1703-10-7.

251. Rimbaud : le poeme en prose et la traduction poetique / ed. : Sergio Sacchi ; Univ.

degli Studi di Trieste, Scuola di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori. - Tubingen : Gunter Narr Verlag, 1988. - 222 p. - (Etudes literaires francaises). - ISBN 3-87808-740-3.

252. Robinson, Ken. O lume ieşită din mintţ : revoluţia creativă a educaţiei / Ken

Robinson ; trad. : Doina-Mihaela Bragaru. - Ed. reviz. şi actualizată. - Bucureşti : Publica, 2011. - 369 p. - Bibliogr. : p. 365-369. - ISBN 978-973-1931-73-9.

253. Robu, Raul. Structuri de date şi algoritmi : aplicaţii / Raul Robu, Lavinia E.

Dragomir, Dadiana Caiman. - Timişoara : Editura Politehnica, 2013. - 239 p. - Bibliogr. : p. 239. - ISBN 978-606-554-707-0.

254. Robu, Viorel. Competentţ sociale şi personalitate / Viorel Robu. - Iaşi : Lumen,

2011. - 155 p. - Bibliogr. : p. 145-148. - ISBN 978-973-166-297-8.

255. Rocchi, Luciano. Il dizionario turco-ottomano di Arcangelo Carradori (1650) / Luciano Rocchi. - Trieste : EUT, 2011. - 380 p. - ISBN 978-88-8303-345-2.

256. Rogojanu, Dumitru-Cătălin. Teoria complexului regional de securitate :

complexul de securitate european / Dumitru-Cătălin Rogojanu. - Iaşi : Lumen, 2007. - 160 p. - Bibliogr. : p. 151-160. - ISBN 978-973-166-030-1.

257. Roman-Bărbuţi, Gabriel. Britishness and multiculturalism : an essay post-imperial

nostalgia / Gabriel Roman-Bărbuţi. - Iaşi : Lumen, 2011. - 102, [2] p. : il. - Bibliogr. : p. 91-94. - ISBN 978-973-166-249-7.

258. Roman-Barbuti, Gabriel. Invidual versus sosiety in the dystopian fiction of the

first half of the XX-th century / Gabriel Roman-Barbuti. - Iaşi : Lumen, 2008. - 101 p. - Bibliogr. : p. 89-91 (38 tit.). - ISBN 978-973-166-092-9.

259. Romanescu, Salomeea. Perspectives on the challenges and opportunities of the

future EU enlargement towards CEEC / Salomeea Romanescu. - Iaşi : Lumen, 2006. - 128 p. - (Colecţie de succes). - Bibliogr. : p. 123-128. - ISBN 973-7766-78-4.

260. Românii în istoria Europei . Vol. 1 / coord. : Marusia Cirstea, Sorin Liviu Damean

; Univ. din Craiova, Dep. de Istorie şi Relaţii Intern., Bibl. Judeţeană "Alexandru şi Aristia Aman" Dolj. - Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2013. - 697 p. - ISBN 978-606-537-158-3.

Page 22: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi ş - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201509/Achizitii noi_09... · Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi – Septembrie

261. Roşca, Cristinel. Modalităţi de dezvoltare familială şi psiho-socio-şcolară a copiilor aflaţ în dificultate din mediul familial-substitutiv şi mediul rezidenţial-instituţional / Cristinel Roşca. - Iaşi : Lumen, 2013. - 246 p. : il. - Bibliogr. : p. 225-228. - ISBN 978-973-166-348-7.

262. Roşca, Ludmila. Metodologia dreptului internaţional, dreptului european /

Ludmila Roşca ; Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. - Chişinău : S.n., 2015. - 148 p. - Ref. Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-56-247-8.

263. Roşu Hamzescu, Ion. Tratat privind tranzacţiile internaţionale. Vol. 1 / Ion Roşu

Hamzescu. - Craiova : Universitaria, 2005. - 357 p. - ISBN 973-8043-468-8.

264. Rotaru, Marina. Tony Blair şi noul discurs laburist : o analiză critică a discursului politic al partidului New Labour / Marina Rotaru. - Iaşi : Lumen, 2006. - 161 p. - (Colecţie de succes). - Bibliogr. : p. 161. - ISBN 973-7766-52-0.

265. Rotilă, Viorel. Heidegger şi rostirea fiinţei / Viorel Rotilă. - Iaşi : Lumen, 2009. -

227 p. - Bibliogr. : p. 227 (14 tit.). - ISBN 978-973-166-155-1.

266. Rotilă, Viorel. Tragicul în filozofia existenţialistă franceză / Viorel Rotilă. - Iaşi : Lumen, 2009. - 476 p. - Bibliogr. : p. 469-476. - ISBN 978-973-166-154-4.

267. Rus, Raluca. Conflictul din Orientul Apropiat în perioada 1948-2000 / Raluca

Rus. - Iaşi : Lumen, 2006. - 183 p. - (Colecţie de succes). - Bibliogr. : p. 177-183. - ISBN 973-7766-98-9.

268. Rus, Raluca. Între mit şi realitate. Lupta pentru Ţara Sfântă / Raluca Rus. - Iaşi :

Lumen, 2009. - 250 p. - Bibliogr. : p. 227-243. - ISBN 978-973-166-160-5.

269. Rusu, Irina-Ioana. Abordarea sistemică a procesului de formare profesională a adulţilor / Irina-Ioana Rusu. - Iaşi : Lumen, 2012. - 177, [1] p. - Bibliogr. : p. 173-177. - ISBN 978-973-166-330-2.

270. Rusu, Manuela. Despre vremuri fără timp / Manuela Rusu. - Iaşi : Lumen, 2008. -

103 p. - Bibliogr. : p. 99-100. - ISBN 978-973-166-089-9.

271. Rusu, Manuela. Studii de socio-psihologia transportului în comun : profilul psihologic al celor care "controlează" când ceilalţi "conduc" / Manuela Rusu. - Iaşi : Lumen, 2005. - 122 p. - Bibliogr. : p. 112-114 (49 tit.). - ISBN 973-7766-38-5.

272. Saladrigas, Robert. Marea nu e niciodată singură / Robert Saladrigas ; trad. de

Coman Lupu. - Bucureşti : Humanitas, 2005. - 264 p. - ISBN 973-50-1057-7.

273. Sandu, Antonio. Acţiune comunicativă, justiţie deliberativă şi restaurativă : perspective socio-juridice asupra medierii şi probaţiunii / Antonio Sandu, Elena Unguru. - Bucureşti : Tritonic, 2014. - 292 p. - (Sociologie). - Bibliogr. la sfârşitul cap. - ISBN 978-606-8571-67-6.

274. Sandu, Antonio. Analiza instituţională prin cercetare acţiune. Comunitatea Italiană

din România / Antonio Sandu. - Iaşi : Lumen, 2004. - 168 p. - Bibliogr. : p. 161-164. - ISBN 973-7766-12-1.

Page 23: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi ş - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201509/Achizitii noi_09... · Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi – Septembrie

275. Sandu, Antonio. Appreciative ethics / Antonio Sandu. - Iaşi : Lumen, 2012. - 298 p. - ISBN 978-973-166-313-5.

276. Sandu, Antonio. Asistenţa socială aplicată : tehnici de cercetare şi modele de

intervenţie / Antonio Sandu. - Iaşi : Lumen, 2013. - 234 p. - Bibliogr. : p. 219-234. - ISBN 978-973-166-343-2.

277. Sandu, Antonio. Dimensiuni etice ale comunicării în postmodernitate / Antonio

Sandu. - Iaşi : Lumen, 2009. - 219 p. - Bibliogr. : p. 215-219. - ISBN 978-973-166-176-6.

278. Sandu, Antonio. Elemente de sociologie : sociologie generală, sociologie juridică,

metodologia cercetării sociale / Antonio Sandu. - Bucureşti : Tritonic, 2014. - 186 p. - (Sociologie). - Bibliogr. : p. 167-186. - ISBN 978-606-8571-27-0.

279. Sandu, Antonio. Etica profesională şi transparenţa în administraţia publică /

Antonio Sandu ; Fac. de Ştiinţe Econ. şi Administraţie Publică, Univ. "Ştefan cel Mare" din Suceava. - Suceava : Ed. Didactica şi Pedagogică, 2015. - 318 p. - Bibliogr. : p. 285-318. - ISBN 978-973-30-3778-1.

280. Sandu, Antonio. Filosofia socială construcţionistă : direcţii epistemice, etice şi

pragmatice / Antonio Sandu. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2012. - 270 p. - Bibliogr. : p. 229-252. - ISBN 978-973-595-385-0.

281. Sandu, Antonio. Metode de cercetare în ştiinţa comunicării : curs univ. / Antonio

Sandu. - Iaşi : Lumen, 2012. - 177 p. - (Colecţia universitară). - Bibliogr. : p. 151-163. - ISBN 978-973-166-304-3.

282. Sandu, Antonio. Orientări metodologice privind dezvoltarea comunităţilor etnice

(comunitatea italiană) / Antonio Sandu. - Iaşi : Lumen, 2009. - 199 p. Bibliogr. : p. 191-197. - ISBN 978-973-166-177-3.

283. Sandu, Antonio. Social-construcţionist epistemology / Antonio Sandu. - Iaşi :

Lumen, 2012. - 194 p. - Bibliogr. : p. 181-194. - ISBN 978-973-166-310-4.

284. Sandu, Antonio. Social work techniques / Antonio Sandu. - Iaşi : Lumen, 2013. - 279 p. - ISBN 978-973-166-342-5.

285. Saracin, Aurel. Teoria sistemelor şi prelucrarea semnalelor în geomatică / Aurel

Saracin. - Bucureşti : Conspress, 2014. - 174 p. - (Carte universitară). - Bibliogr. : p. 172-174 (30 tit.). - ISBN 978-973-100-340-5.

286. Saussol, Jose M. Las consonantes oclusivas del espanol y el italiano : estudio

contrastivo / Jose M. Saussol ; Univ. degli Studi di Trieste, Dip. di Scienze del Linguagio e della Traduzzione. - Trieste : S.n., 2001. - 59 p. - (Studi e ricerche Triestini; 19). - Bibliogr. : p. 55-59.

287. Savu, Cosmina Silviana. Impactul proceselor de integrare europeană şi

globalizare asupra turismului / Cosmina Silviana Savu, Nicolae Ţâu ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. - Chişinău : ULIM, 2015. - 181, [1] p. - Bibliogr. : p. 137-142 (195 tit.). - ISBN 978-9975-124-66-9.

Page 24: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi ş - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201509/Achizitii noi_09... · Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi – Septembrie

288. Scarlat, Cristina. Mircea Eliade. Hermeneutica spectacolului II. Vol. 2 / Cristina Scarlat. - Iaşi : Lumen, 2011. - 120 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-973-612-312-2.

289. Scutaru, Anca. Familia monoparentală: de la vulnerabilitate la autocontrol Anca

Scutaru. - Iaşi : Lumen, 2006. - 314 p. - (Colecţie de succes). - Bibliogr. : p. 311-314 (52 tit.). - ISBN 973-1703-20-9.

290. Sechesan, Valentina-Tania. Problema kurda în contextul crizelor irakiene /

Valentina-Tania Sechesan. - Iaşi : Lumen, 2008. - 137 p. : il., fot. - Bibliogr. : p. 119-134 şi în notele de subsol. - ISBN 978-973-166-106-3.

291. Securitatea şi sănătatea în muncă : culeg. de acte legislative şi normative privind

securitatea şi sănătatea în muncă în vigoare la 1 iul. 2015 : ghid = Охрана здоровья и безопасность труда / alcăt. : Gheorghe Ţarălungă. - Chişinău : S.n., 2015. - 87 ; 89 p. - ISBN 978-9975-58-059-5.

292. Seminarii de etica şi sociologie / Ioana Ursaciuc (Jitariuc), Valentina Trufan,

Dan Hreniuc, ... ; coord. Antonio Sandu. - Iaşi : Lumen, 2014. - 199, [1] p. - (Dezvoltare socială). - Bibliogr. : p. 196-199. - ISBN 978-973-166-374-6.

293. Siminică, Marian. Capitalul firmei - procurare şi utilizare / Marian Siminică. -

Craiova : Scrisul Romanesc, 2001. - 208 p. - Bibliogr. : p. 203-208. - ISBN 973-38-0294-8.

294. Simionescu, Mircea Horia. Vârstele / Mircea Horia Simionescu. - Târgovişte :

Bibliotheca, 2007. - 164 p. : il. - (Proza contemporană). - ISBN 978-973-712-306-0.

295. Simionescu, Mircea Horia. Versete de unica folosinţă / Mircea Horia Simionescu. - Târgovişte : Bibliotheca, 2010. - 438 p. - (Lirica). - ISBN 978-973-712566-8.

296. Sociologie : ghid de studii / coord. Anastasia Oceretnii ; Univ. de Stat din

Moldova, Fac. de Sociologie şi Asistenţă Socială. - Chişinău : CEP USM, 2015. - 197, [1] p. - Bibliogr. la sfâşitul tem. - ISBN 978-9975-71-672-7.

297. Spineanu, Claudia-Ileana. Stilul indirect liber în proza lui Vasile Voiculescu /

Claudia-Ileana Spineanu. - Iaşi : Lumen, 2009. - 108 p. - Bibliogr. : p. 105-108 (55 tit.). - ISBN 978-973-166-132-2.

298. Spiridon, Cassian Maria. 101 dialoguri în libertate. Vol. 2 / Cassian Maria

Spiridon. - Bucureşti : Ideea Europeană, 2007. - 425 p. - (Contemporanul). - ISBN 978-973-7690-87-3.

299. Stan, Aurica. Exilul ca traumă. Trauma ca exil în opera lui Norman Manea /

Aurica Stan. - Iaşi : Lumen, 2009. - 209 p. : il., fot. - Bibliogr. : p. 185-194. - ISBN 978-973-166-171-1.

300. Stan, Elena. Parintelul din Schiuleşti / Elena Stan. - Iaşi : Lumen, 2008. - 183 p. -

ISBN 978-973-166-044-8.

301. Stan, Mihai. Ieşirea din Paradis. Vol. 2 / Mihai Stan. - Târgovişte : Bibliotheca, 2015. - 244 p. - (Proza contemporană). - ISBN 978-606-772-012-9.

Page 25: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi ş - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201509/Achizitii noi_09... · Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi – Septembrie

302. Stan, Mihai. Întoarcere în Paradis : scripted realituy : antiliteratura or frontier

literature. Vol. 3 / Mihai Stan. - Ed. a 2-a, rev. - Târgovişte : Bibliotheca, 2015. - 473 p. - (Proza contemporană). - ISBN 978-606-772-012-9.

303. Stan, Mihai. Paradis. Vol. 1 / Mihai Stan. - Ed. a 2-a, rev. - Târgovişte :

Bibliotheca, 2015. - 336 p. - (Proza contemporană). - ISBN 978-606-772-012-9.

304. Stanciu, Adrian. Uniforma vestimenrară : ipostaza a conformării astăzi / Adrian Stanciu. - Iaşi : Lumen, 2010. - 107, [1] p. : il. - Bibliogr. : p. 85-90. - ISBN 978-973-166-199-5.

305. Stat şi societate în Europa . Vol. 3 / coord. : Marusia Cirstea, Sorin Liviu

Damean ; Univ. din Craiova, Dep. de Istorie şi Relaţii Internaţionale ; B-ca Judeţeană "Alexandru şi Aristia Aman" Dolj. - Craiova : Universitaria, 2011. - 733 p. - ISBN 978-606-510-665-9.

306. Stat şi societate în Europa . Vol. 4 / coord. : Mihai Ghiţulescu, Lucian Dindirica ;

Univ. din Craiova, Dep. de Istorie şi Relaţii Internaţionale ; B-ca Judeţeană "Alexandru şi Aristia Aman" Dolj. - Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2012. - 433 p. - ISBN 978-606-537-122-4.

307. Stănescu, Emil. Fructele izolării / Emil Stănescu. - Târgovişte : Bibliotheca, 2002.

- 112 p. - (Lirica). - ISBN 973-9426-87-5.

308. Stănescu, Emil. Liberus. - Centurionul : [eseuri] / Emil Stănescu. - Târgovişte : Bibliotheca, 2008. - 145 p. - (Lirica). - ISBN 978-973-712-426-5.

309. Stănescu, Emil. Nocturne / Diurne sau Platosele suprapuse : mica poveste a

verbelor / Emil Stănescu, Mihai Samson Petrescu. - Târgovişte : Bibliotheca, 2006. - 255 p. - (Lirica). - ISBN 973-712-164-3.

310. Stăvilă, Mihai. Diferenţerea şi individualitatea pedepsei penale : efectele

circumstanţelor atenuante si/sau agravante : monogr. / Mihai Stăvilă ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Inst. de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, Inst. de Cercetări şi Expertize Şt. în Drept. - Chişinău : Lexon-Prim, 2015. - 231, [1] p. - Bibliogr. : p. 222-232 (136 tit.). - ISBN 978-9975-3079-7-0.

311. Steer, Dugald A. The dragon's eye. The dragonology chronicles. Vol. 1 / Dugald

A.Steer ; il. : Douglas Carrel. - Dorking : Templar Publ., 2006. - 281 p. : il. - ISBN 978-1-84011-702-9.

312. Streinu, Vladimir. Clasicii noştri / Vladimir Streinu ; text îngrij., pref. şi tabel

cronol. de Tudor Cristea. - Târgovişte : Bibliotheca, 2011. - 247 p. - (Istoria literară şi eseu). - ISBN 978-973-712607-8.

313. Streinu, Vladimir. Ion Creangă / Vladimir Streinu ; ed. îngrij., tabel cronol. şi

apricieri critice de Ileana Iordache-Streinu ; cuv. înainte : Barbu Cioculescu. - Târgovişte : Bibliotheca, 2015. - 163 p. - (Istorie literară şi eseu). - ISBN 978-973-712-981-9.

Page 26: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi ş - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201509/Achizitii noi_09... · Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi – Septembrie

314. Streinu, Vladimir. Radiografii politice / Vladimir Streinu ; ed. îngrij. şi tabel cronol. de Ileana Iordache-Streinu ; pref. de Barbu Cioculescu. - Târgovişte : Bibliotheca, 2013. - 221 p. - (Critică şi istorie literară). - ISBN 978-973-712-779-2.

315. Streinu, Vladimir. Studii şi articole despre Mihai Eminescu / Vladimir Streinu ;

ed. îngrij., tabel cronol. şi aprecieri critice de Ileana Iordache-Streinu ; cuv. înainte : Barbu Cioculescu. - Târgovişte : Bibliotheca, 2014. - 251 p. - (Critică şi istorie literară). - ISBN 978-973-712-879-9.

316. Studiul de evaluare privind Economia Verde : Rep. Moldova. - Chişinău : S.n.,

2015. - 53 p. - Bibliogr. : p. 52. - ISBN 978-807-3476-8.

317. Suciu, Remus Gabriel. Erving Goffman şi teoriile organizării / Remus Gabriel Suciu. - Iaşi : Lumen, 2010. - 181 p. - Bibliogr. : p. 180-181. - ISBN 978-973-166-167-4.

318. Şandra, Alina. Teatrul Nocturn - captarea visului eseu teatral oniric / Alina

Şandra. - Iaşi : Lumen, 2009. - 190 p. - ISBN 978-973-166-169-8.

319. Şerban, Elena Petronela. Asistenţa socială a mamelor adoleşcente / Elena Petronela Şerban. - Iaşi : Lumen, 2005. - 315 p. - Bibliogr. : p. 313-315 (53 tit.). - ISBN 973-7766-29-6.

320. Şerban, Mihai E. Bioeconomia : noua unire cu natura / Mihai E. Şerban. -

Bucureşti : Editura Universitară, 2013. - 324 p. : il. - Bibliogr. : p. 203-204. - ISBN 978-606-591-879-5.

321. Şerban, Monica. Dinamica migraţiei internaţionale : un exerciţiu asupra migraţiei

româneşti în Spania / Monica Şerban. - Iaşi : Lumen, 2011. - 286 p. - Bibliogr. : p. 265-286. - ISBN 978-973-166-265-7.

322. Şerbănescu, Anca. Identitate naţională şi identitate europeană : o perspectivă

psihosociologică / Anca Şerbănescu. - Iasi: Lumen, 2005. - 147 p. - (Colecţie de succes). - Bibliogr. : p. 137-147. - ISBN 978-973-776-41-0.

323. Şova, Tatiana. Eliminarea factorilor de stres în mediul educaţional : sugestii

metodologice studenţilor stagiari / Tatiana Şova ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. - Ed. a 2-a, rev. - Chişinău : S.n., 2015. - 93 p. - Bibliogr. : p. 69-73 (58 tit.). - ISBN 989-9975-132-33-6.

324. Ştefănoiu, Dan. Abordări experimentale de identificare a proceselor şi

fenomenelor / Dan Ştefănoiu, Janetta Culiţă, Florin Sebastian Tudor. - Bucureşti : Editura AGIR, 2012. - 304 p. - ISBN 978-973-720-435-6.

325. Ştefăroi, Petru. Teoria fericirii în asistenţa socială : de la managementul îngrijirii

la managementul fericirii / Petru Ştefăroi. - Iaşi : Lumen, 2009. - 190 p. - Bibliogr. : p. 187-190 (52 tit.). - ISBN 978-973-166-131-5.

326. Taylor, Florentina. Acted and unacted parts : the quest for identity în Virginia

Woolf's novels / Florentina Taylor. - Iaşi : Lumen, 2012. - 116 p. - (Critica literara). - ISBN 978-973-166-321-0.

Page 27: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi ş - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201509/Achizitii noi_09... · Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi – Septembrie

327. Târgovişte - Chişinău - Sankt Petersburg : antologie de poezie / antol. : Mihai Stan, Iulian Filip ; trad. : Miroslava Metleaeva ; pref. de M. Stan, M. Cimpoi, D. Karalis-Buzni. - Târgovişte : Bibliotheca, 2013. - 513 p. - ISBN 978-973-712-552-1.

328. Teaching and learning languages and translation / a cura di : Gerald Parks ; Univ. degli Studi di Trieste, Dip. di Scienze del Linguaggio dell'Interpretazione e della Traduzione. - Trieste : S.n., 2003. - 237 p. - (Miscellanea; N. 5).

329. Teologie şi slujire pastorală în viaţa şi opera mitropoliţilor Firmilian Marin şi

Nestor Vornicescu / cu binecuv. Dr. Irineu, arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei ; coord. : Ioniţă Apostolache, Lucian Dindirică ; B-ca Judeţeană "Alexandru si Aristia Aman" din Craiova. - Craiova : Mitropolia Olteniei; Cetatea de Scaun, 2014. - 355 p. - ISBN 978-973-1794-91-4.

330. The actual problems of the theory and practice of modern pre-school education în

Poland, Romania and Ukraine / edit. Otilia Clipa, ... - Iaşi : Lumen, 2014. - 192 p. - ISBN 978-1-910129-03-6.

331. Tomuleţ, Călin. Funcţia publică : suport de curs / Călin Tomuleţ ; Univ. de Stat

din Moldova, Fac. de Relaţii Intern., Ştiinţe Politice şi Administrative, Dep. Ştiinţe Politice şi Administrative. - Chişinău : CEP USM, 2015. - 260 p. - Bibliogr. : p. 248-256 (96 tit.). - ISBN 978-9975-3079-5-6.

332. Tomuleţ, Călin. Ghid metodic la disciplina "Funcţia publică" / Călin Tomuleţ ;

Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Relaţii Intern., Ştiinţe Politice şi Administrative, Dep. Ştiinţe Politice şi Administrative. - Chişinău : Lexon-Prim, 2015. - 141, [1] p. - Bibliogr. : p. 82-91 (91 tit.). - ISBN 978-9975-3079-6-3.

333. Topoliceanu, Harieta. Ipostaze ale "discursului repetat" în presa românească şi

italiană / Harieta Topoliceanu. - Iaşi : Lumen, 2012. - 276 p. - Bibliogr. : p. 263-276. - ISBN 978-973-166-337-1.

334. Tracy, Brian. Cum conduc cei mai buni lideri : tehnici testate pentru o valorificare

la maximum potrenţialul uman / Brian Tracy ; trad. din lb. engl. : Marius Chitosca. - Bucureşti : Curtea Veche, 2010. - 214 p. - (Col. Capital). - ISBN 978-606-588-074-0.

335. Vasile, Adriana. Puterea Statelor Unite ale Americii în plan global / Adriana

Vasile. - Iaşi : Lumen, 2007. - 108 p. - (Colecţie de succes). - Bibliogr. : p. 105-108 (76 tit.). - ISBN 978-973-1703-40-4.

336. Vasile, Marian. Stiluri de viaţă în România postcomunistă : ce modele

comportamentale adoptăm şi de ce / Marian Vasile. - Iaşi : Lumen, 2010. - 231 p. - Bibliogr. : p. 223-231. - ISBN 978-973-166-238-3.

337. Vaswani, Zricha. Effect of indian thought on Mihai Eminescu = Eminescu şi

gândirea indiană / Zricha Vaswani ; trad. : George Anca. - Ed. bilingvă rom.-engl. - Târgovişte : Bibliotheca, 2014. - 142 p. - (Eseu). - ISBN 978-973-712-473-9.

338. Vădean, Mihai-Romulus. Relaţiile româno-ungare în contextul integrării în

structurile europene şi euroatlantice : 1989-2010 / Mihai-Romulus Vădean. - Iaşi : Lumen, 2011. - 280 p. - Bibliogr. : p. 257-267. - ISBN 978-973-166-273-2.

Page 28: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi ş - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201509/Achizitii noi_09... · Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi – Septembrie

339. Velea, Dumitru. Xerxes la Hellespont / Dumitru Velea. - Bucureşti : Ideea Europeana, 2010. - 60 p. - (Poesis). - ISBN 978-973-1925-53-0.

340. Verejanu, Renata. Opere alese. Vol. 2. Opera poetică / Renata Verejanu. - Chişinău : OMCT, 2015. - 440 p. - ISBN 978-9975-4289-9-6.

341. Viezzi, Maurizio. Aspetti della qualita in interpretazione / Maurizio Viezzi ; Univ.

degli Studi di Trieste, Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori. - Trieste : S.n., 1996. - 146 p. - (Stdi e ricerche Triestini; 2). - Bibliogr. : p. 138-146.

342. Voicu, Bogdan. Capital social în România începutului de Mileniu : drumeţ în ţara

celor fără de prieteni ? / Bogdan Voicu. - Iaşi : Lumen, 2010. - 171 p. : il. - Bibliogr. : p. 163-171. - ISBN 978-973-166-240-4.

343. Voicu, Malina. Valori sociale ale tranziţiei post-comuniste / Malina Voicu. - Iaşi : Lumen, 2010. - 147 p. - Bibliogr. : p. 133-147. - ISBN 978-973-166-239-8.

344. Xenofontov, Ion. Războiul sovieto-afghan (1979-1989) : studiu de istorie verbală, percepţii, documente / Ion Xenofontov ; Acad. Militară a Forţelor Armate "Alexandru Cel Bun", Chişinău, Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate. - Iaşi : Lumen, 2011. - 549 p. : fotogr. - Bibliogr. : p. 525-531. - ISBN 978-973-166-272-5.

345. Ylinen, Juna. Decoupling on the Wiener space and variational estimates for

BSDES / Juna Ylinen. - Jyvaskyla : University of Jyvaskyla, 2015. - [174 p.], separate pag. - (Universitat Jyvaskyla. Departament of Mathematics ans Statistics. Bericht; B. 148). - ISBN 978-951-39-6193-0.

346. Zalis, Henri. Aplecarea trestiei : pagini de jurnal / Henri Zalis. - Târgovişte :

Bibliotheca, 2008. - 196 p. - (Istorie literară şi eseu). - ISBN 978-973712-279-7.

347. Zalis, Henri. Aspecte şi structuri neoromantice / Henri Zalis. - Ed. 1-a, rev. şi ad. - Târgovişte : Bibliotheca, 2013. - 258 p. - (Critică şi istorie literară). - ISBN 978-973-712-747-1.

348. Zalis, Henri. Contur Eugen Barbu : prozatorul între hotarele adevărului / Henri

Zalis. - Târgovişte : Bibliotheca, 2008. - 237 p. - (Istorie literară şi eseu). - ISBN 978-973-712-420-3.

349. Zalis, Henri. La gura vulcanului : peisaj epistolar după erupţie / Henri Zalis. -

Târgovişte : Bibliotheca, 2010. - 307 p. - (Eseu). - ISBN 978-973-712-569-9.

350. Zalis, Henri. O istorie condensată a literaturii române 1880-2000 / Henri Zalis. - Ed. a 2-a, rev. şi ad. - Târgovişte : Bibliotheca, 2007. - 690 p. - ISBN 978-973-7112-308-4.

351. Zamfirescu, Duiliu. Scrieri de tinereţe / Duiliu Zamfirescu ; ed. îngrij., pref.

coment. şi note, glosar de Ioan Adam. - Târgovişte : Bibliotheca, 2013. - 339 p. - (Istorie literară şi eseu). - ISBN 978-972-712-849-2.

352. Zapodeanu, Monica. Terapii familiale şi asistenţa socială a familiei / Monica

Zapodeanu. - Iaşi : Lumen, 2008. - 184 p. - Bibliogr. : p. 178-184.

Page 29: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi ş - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201509/Achizitii noi_09... · Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi – Septembrie

353. Zidărescu, Mircea. Saracia în comunităţile de romi din România / Mircea Zidărescu. - Iaşi : Lumen, 2007. - 373 p. - (Colecţie de succes). - Bibliogr. : p. 347-351 (65 tit.). - ISBN 978-973-1703-83-1.

354. Андреева, Т. Г. Международные расчеты и финансирование : конспект лекций для специальности 08.00.14 Мировая экономика и международные экон. отношения / Т. Г. Андреева ; Гос. Ин-т Междунар. Отношений Респ. Молдова, Фак. Мировой Экономики и Междунар. Экон. Отношений. - Кишинэу : Б.и., 2015. - 156 с. - Библиогр. : с. 142-144 (64 назв.). - ISBN 978-9975-56-251-5.

355. Боршевский, Андрей Петрович. Борьба с торговлей людьми : учеб. / А. П.

Боршевский ; Ин-т Демократии. - Комрат : Институт Демократии, 2014. - 128 с. - Библиогр. : с. 69-78 (101 назв.). - ISBN 978-9975-4474-2-3.

356. Волницки, Игорь. История партий Республики Молдова, 1991-2014 гг. /

Игорь Волницки. - Изд. 2-е. - Кишинэу : LP "Estetini", 2015. - 244 с. - ISBN 978-9975-4174-9-5.

357. Джурич-Милованович, Александра. Двоструке маньине у Србиjи : о

посебностима у религиjи и етницитету Румуна у Воjодини = Double minorities în Serbia / Джурич-Милованович, Александра ; уред. : Душан Т. Батакович ; САНУ. - Београд : САНУ, 2015. - 346 с. : фот. - Библиогр. : с. 317-342. - ISBN 978-88-7179-090-1.

358. Социально-эмоциональное развитие детей / elab. : Cornelia Cincilei, Olga

Olevschi ; Progr. Educational Pas cu Pas. - Кишинэу : Epigraf, 2015. - 12 с. : ил. - ISBN 978-9975-125-68-0.

359. Српска народна култура измечу Истока и Запада = Serbian folk culture

between East and West / уред. : Льубинко Раденкович ; отговорен уред. : Душан Т. Батакович ; САНУ. - Београд : САНУ, 2014. - 188 с. - (Балканолошки Институт. Посебна изданьа; Кн. 127). - Библиогр. : с. 155-188. - ISBN 978-86-7179-086-4.

360. Человек - легенда : к 70-летию Великой Победы и 90-летию со дня

рождения Вячеслава Сергеевича Басалина / Рус. Община Респ. Молдова. - Кишинэу : Б.и., 2015. - 76 с. : фот. -ISBN 978-9975-129-14-5.