achizitii noi lista publicatiilor noi - iunie · pdf fileachizitii noi lista publicatiilor noi...

Click here to load reader

Post on 04-Sep-2019

24 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Achizitii noi

  Lista publicatiilor noi - iunie 2012

  1. ABC-ul proprietăţii intelectuale : (biblioteca de proprietate intelectuală) / Rep. Moldova, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală. - Chişinău : AGEPI, 2011. - 40 p. - Bibliogr. : p. 38. - ISBN 978-

  9975-9539-2-4.

  2. "Alipirea Basarabiei la Rusia în contextul relaţiilor multiseculare moldo-ruso-ucrainene", conf. şt. intern. Conferinţa ştiinţifică internaţională "Alipirea Basarabiei la Rusia în contextul relaţiilor multiseculare

  moldo-ruso-ucrainene", Chişinău, 1-5 aprilie 2012 = Присоединение Бессарабии к России в свете

  многовекового молдо-российско-украинского сотрудничества / Asoc. Istoricilor şi Politologilor "Pro-

  Moldova", Centrul de Analiza Strategica si Prognoza "Est. - Chişinău : CEP USM, 2012. - 201 p. -

  Bibliogr. la sfârşitul temelor. - ISBN 978-9975-71-242-2.

  3. Anul 1918 : catalog / Acad. Rep. Socialiste România-Filiala Cluj, Biblioteca, Serviciul Colecţii Speciale. - Cluj : S.n., 1972. - 99 p. - (Colecţii de documente; Nr. 1).

  4. Anul 1948 : registru / Acad. Rep. Socialiste Romţnia-Filiala Cluj, Biblioteca, Serviciul Colectii Speciale. - Cluj : S.n., 1972. - 44 p. - (Colecţii de documente; Vol. 2).

  5. Arhiva Victor Mihalyi de Apsa : catalog / Acad. Rep. Socialiste România - Filiala Cluj, Biblioteca, Serviciul Colecţii Speciale. - Cluj : S.n., 1972. - 121 p. - (Arhive personale; Vol. 1).

  6. Asociaţia Moaşelor din Republica Moldova, conf. naţ. Materialele conferinţei naţionale a moaşelor din Republica Moldova, 5 mai 2012 / resp. de ed. Oxana

  Zavtoni ; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Asoc. Moaşelor din Rep. Moldova. - Chişinău : Print-Caro,

  2012. - 35 p. - Bibliogr. la sfârşitul temelor. - ISBN 978-9975-56-047-4.

  7. Asociaţia Presei Independente Anuarul Asociaţiei Presei independente 2011 / coord. ed. : Petru Macovei ; red. : Rodica Malic. -

  Chişinău : Bons Offices, 2012. - 72 p. : fotogr.

  8. Bantoş, Ana. Deschidere spre universalism. Literatura română din Basarabia postbelică / Ana Bantoş. - Chişinău : Casa Limbii Române Nichita Stănescu, 2010. - 344 p. - (Bibl. rev. "Limba română"). - ISBN

  978-9975-9529-8-9.

  9. Begu, Adam. Biogeografia organismelor unicate şi ameninţate / Adam Begu ; red. şt. : Ion Dediu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ecologie şi Geografie, Univ. de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău). -

  Chişinău : Bons Offices, 2012. - 268 p. : il. color. - Bibliogr. : p. 247-250 (81 tit.). - ISBN 978-9975-80-

  522-3.

  10. Belii, Adrian. Managementul durerii perioperatorii / Adrian Belii ; trad. : Iuliana Dimitriu, ... - Chişinău : "Imprint Star", 2012. - 387 p. - Bibliogr. la sfârşitul temelor. - ISBN 978-9975-4137-8-7.

  11. Bibliografia istorică a României . Vol. 13. 2009-2010. Bibliografie selectivă / Mihaela Bedecean, Mircea Birtz, Monica-Gabriela Culiuc, ... ; trad. în l. engl. : Rodica Rafiroiu, Daniela Todor ; cu o addenda

  de Venera Achim, Valentina Esanu ; colaborare. - Bucureşti ; Cluj-Napoca : Ed. Academiei Române ;

  Argonaut, 2011. - 797 p. - ISBN 978-973-109-300-0.

  12. Bogataia, Irina. Clasa de pian : program analitic pentru şcolile de arte şi de muzică / Irina Bogataia, Violeta Moraru-Ţurcan ; Centrul Metodic Republican Invătămînt Artistic. - Chişinău : Notograf Prim, 2012. - 60 p.

  - Bibliogr. : p. 58-58 (35 tit.) .- ISBN 978-9975-4301-9-7.

  13. Bojan, Teodor. Manuscrisele slavone din Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei R. S. România / Teodor Bojan ; Acad. R. S. România - Filiala Cluj-Napoca, Biblioteca. - Cluj-Napoca : S.n., 1987. - 83 p. -

  (Cataloage de colecţii speciale; Vol. 12).

 • 14. Botezan, Ioana. Ioan Micu Moldovan : catalog. Vol. 1. Acte personale / Ioana Botezan ; Acad. Română, Filiala Cluj-Napoca, Biblioteca. - Cluj-Napoca : S.n., 1993. - 424 p.

  15. Botezan, Ioana. Iacob Popa : catalog / Ioana Botezan ; Acad. Rep. Socialiste România, Filiala Cluj-Napoca, Biblioteca. - Cluj-Napoca : S.n. , 1978. - 286 p. - (Arhive personale).

  16. Botezan, Ioana. Alexandru Sterca-Suluţiu : catalog / Ioana Botezan, Ioan Gabor ; Acad. Rep. Socialiste România, Filiala Cluj-Napoca, Biblioteca. - Cluj-Napoca : S.n., 1977. - 85 p. - (Arhive personale).

  17. Brigada nr. 1 mobil-operativă. Trupele de carabineri / Alexandru Grosu, Tatiana Visnevschii, Dumitru Ciobanu, ... - Chişinău : S.n., S.a. - 16 p. : fotogr. - ISBN 978-9975-80-580-3.

  18. Bulgaru, Maria. Tineretul studios : dimensiuni ale identităţii sociale / Maria Bulgaru, Anastasia Oceretnii ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Sociol. şi Asistenţa Socială. - Chişinău : CEP USM, 2012. - 212 p. -

  Bibliogr. : p. 209-212. - ISBN 978-9975-71-224-8.

  19. Busuioc, Nicolae. Între sensibilitate şi rigoare : întroducere în artă şi ştiinţa lecturii / Nicolae Busuioc. - Iaşi : Vasiliana'98, 2011. - 253 p. - Bibliogr. : p. 238-241. - ISBN 978-973-116-223-2.

  20. Calancea, Angela. Training-ul de dezvoltare a competenţelor afective : ghid pentru formare practică în consilierea psihologica : ghid metodic / Angela Calancea ; Univ. Libera Intern. din Moldova, Inst. de Studii

  Avansate în Psihologie. - Chişinău : Tipografia Centrală, 2012. - 272 p. - Bibliogr. : p. 268-271 (88 tit.).

  - ISBN 978-9975-53-096-5.

  21. Calcea, Andrei. Orheienii în luptele războiului pentru apărarea independenţei Moldovei (1991-1992) : (detaşamentul de voluntari "Domnitorul Moldovei Vasile Lupu" din Orhei în luptele de pe Platoul de foc

  Cocieri, 04.04.1992-05.08.1992) / Andrei Calcea, Vasile Stelea. - Orhei : S.n., 2012. - 250 p. : il. - Bibliogr.

  : p. 243-247.

  22. Cartea familiei: ghid pentru familişti şi pentru nefamilişti / alcăt. : Petru Sarcov, Preotul Viorel Cojocaru. - Chişinău : ''Cu drag'' SRL, 2011. - 116 p. - (Pentru credinţa ortodoxă). - ISBN 978-9975-4194-6-8.

  23. Cataranciuc, Sergiu. Aspecte algoritmice ale teoriei grafurilor : indicaţii metodice. P. 2 / Sergiu Cataranciuc, Angela Niculita, Ludmila Novac ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Matematică şi

  Informatică, Cat. Informatică şi Optimizare Discreăa. - Chişinău : CEP USM, 2012. - 172 p. - Bibliogr. : p.

  168-172. - ISBN 978-9975-71-233-1.

  24. Cauia, Alexandr. Statutul juridic al combatantului în conflictele armate contemporane : monogr. / Alexandr Cauia, Natalia Chirtoaca. - Chişinău : Notograf Prim, 2012. - 236 p. - Bibliogr. : p. 220-236 (215 tit.). -

  ISBN 978-9975-4339-0-0.

  25. Chindris, Ioan. Ioan Budai-Deleanu în mărturii antologice / Ioan Chindris, Niculina Iacob ; Biblioteca Acad. Române din Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Napoca Star, 2012. - 669 p. - (Integrala antologică a şcolii

  ardelene; Vol. 2). - ISBN 978-973-647-852-9.

  26. Chiosc, 2007-2010 : punct de informare cultural şi platforma publică de participare : [proiect] = Kiosk, 2007-2010 / Asociaţia Tinerilor Artişti Oberliht. - Chişinău : S.n., 2011. - 135 p. : il.

  27. Cimitirul eroilor din Chişinău : recviem sau renaissance? / red. : Ion Negrei. - Chişinău : Bons Offices, 2011. - 48 p. : il. - ISBN 978-9975-80-527-8.

  28. Ciocanu, Sergiu. Schitul Peştera şi moşia Peştera (Orheiul Vechi) din ţinutul Orhei : (de la primele atestări documentare până în secolul al XIX-lea) / Sergius Ciocanu. - Chişinău : S.n., 2008. - pp. 141-162 : il.

  29. Ciubucciu, Vlad. Neamul Ganeştilor la umbra propriului destin : repere istorico-genealogice / Vlad Ciubucciu. - Chişinău : S.n., 2012. - 16 p. : fotogr. - (Colectia "Singur în faţa strămoşilor").

  30. Ciucescu, Doru. De-ale cărturăriei de odinioară : momente şi schiţe / Doru Ciucescu. - Chişinău : Gunivas, 2012. - 215 p. - ISBN 978-9975-4070-8-3.

  31. Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie . [Vol.] 1. Strategie, management, performanţe / Ala Manolache, Svetlana Cobileanschi, Mariana Negrean, ... ; Colegiul Naţ. de Medicină şi Farmacie. -

  Chişinău : Tipografia Centrală, 2012. - 31 p. - ISBN 978-9975-53-085-9.

 • 32. Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie . [Vol.] 2. Managementul instituţional / Ala Manolache, Svetlana Cobileanschi, Mariana Negrean, ... ; Colegiul Naţ. de Medicină şi Farmacie. - Chişinău :

  Tipografia Centrală, 2012. - 101 p. - Bibliogr. : p. 99-101 (53 tit.). - ISBN 978-9975-53-084-2.

  33. Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie . [Vol.] 3. Managementul resurselor umane / Ala Manolache, Svetlana Cobileanschi, Mariana Negrean, ... ; Colegiul Naţ. de Medicină şi Farmacie. -

  Chişinău : Tipografia Centrală, 2012. - 74 p. - Bibliogr. : p. 72-74 (53 tit.). - ISBN 978-9975-53-087-3.

  34. Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie . [Vol.] 5. Managementul activităţilor educative / Ala Manolache, Svetlana Cobileanschi, Mariana Negrean, ... ; Colegiul Naţ. de Medicină şi Farmacie. -

  Chişinău : Tipografia Centrală, 2012. - 55 p. - Bibliogr. : p. 53-55 (53 tit.). - ISBN 978-9975-53-089-7.

  35. Colesnic, Iurie. Timp şi istorie : autori de la "Viaţa Basarabiei" / Iurie Colesnic ; pref. L. Kulikovski ; Bibl. Municipală B. P. Hasdeu. - Chişinău : Grafema Libris, 2011. - 440 p. : portr. - Bibliogr. : p. 435-436. -

View more