noi teen-teen-nghe-nghe-teen-teen-noi

of 155 /155
Adele Faber Elaine Mazlish Nöi Teen, Teen Nghe Nghe Teen, Teen Nöi

Author: ha-thu

Post on 09-Jan-2017

56 views

Category:

Healthcare


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Ade l e F a b e r E l a i ne Ma z l i s h

  Ni Teen,Teen Nghe

  Nghe Teen,Teen Ni

 • MC LC

  v Cc Tc Gi

  Chng Ti Mun Cm n...

  Quyn Sch Ny Hnh Thnh Nh Th No

  Ghi Ch T Cc Tc Gi

  Mt - Gii Quyt Cm xc

  Hai - Chng Ta vn Lun e Mt n Mi Th

  Ba - Trng Pht Hay Khng Trng Pht

  Bn - Cng Nhau Tm Cch Gii Quyt

  Nm - Gp G Nhng a Tr

  Su - v Nhng Cm Xc, Bn B V Gia nh

  By - Cha M V Con Ci Cng Tham Gia

  Tm - X L vn Tnh Dc V Ma Ty

 • Abraham Lincolntng thng v i c lch s nc M

  Bn khng th no c mt quyn sch m khng hc c mt iu g hu ch.

  Khng Tnh t tng v i

  Nu sch khng phi l ngi bn gi tr, th ti bit tm bn u by gi?

  Mark Twainnh vn ni ting th gii

  Ti khng tn vo nhng php thut m ti sng tc. Nhng t tht s tin rng php mu c th xut hin

  khi bn c mt quyn sch hayJ.K. Rowling

  n tc gi t ph ca b sch Harry Potter

  Trong sch cha ng nhiu kho bu hn c o Chu Bu. Tuyt v hn c l bn c th tn hng s gu c ny m ngy.1

  Walt Disneybiu tng ca s sng to

  t c s sng to th phi hc hi, tri nghim v theo ti, hc t vic c sch lun em l hiu qu cao."

  Trng Gia Bnhch tch hi ng qun tr FPT

  Bn c th hc t sch cng nh hc t trng i, nhng ti chc chn rng c gi phi tr cho vc hc t sch

  thp hn ci gi phi tr cho vic hc t trng i rt nhiuTrn ng Khoa

  din gi, dch gi, doanh nhn

 • MANG CHT LNG VO KIN THC

  "e c vn ha m thc, khng ch cn ngi snh n, m cn cn u bp gii. e c vn ha c, khng ch cn ng&i yu sch, m cn cn nhng quyn sch cht lng."

  - Dch gi ung Xun Vy

  TGM Books c thnh lp vo thng 9 nm 2007 bi ba thnh vin: chuyn gia o to - dch gi Trn ng Khoa, dch gi ung Xun Vy, chuyn gia o to Trn ng Triu. Sau ny, vo thng 2 nm 2009, TGM Books c st nhp vo TGM Corporation.

  T nhng ngy u thnh lp, kht vng ca chng ti l xut bn ra nhng quyn sch c gi tr, c u t cng phu c v ni dung ln hnh thc, nhm mang li cho c gi khng ch kin thc m cn l mt tri nghim mi khi cm tng quyn sch ca TGM Books trn tay.

  Vi phong chm khng xut bn t m ch xut bn nhng quyn sch cht hrng cao t ni dung n hnh thc, cc n phm ca TGM Books c tri qua nhiu cng on t chn lc ni dung k lng n dch thut chnh xc, ri bin tp li vi ngn t trong sng, d c, d hiu, gn gi vi vn ha Vit Nam. Khng ch dch sch, chng ti cn mong mun gp phn nh nhoi lm giu p thm ngn ng ting Vit thng qua nhng quyn sch ca mnh.

  Chnh v th, cc n phm ca TGM Books v ang mang li nhng gi tr to ln cho nhiu tng lp x hi khc nhau bao gm: sinh vin hc sinh, cc bc ph huynh, cng nhn vin chc, cc nh qun l, cc nh lnh o, doanh nhn... tr thnh nhng u sch mang tnh hin tng, bn chy nht ti Vit Nam hin nay, v c yu qu bi hng triu c gi trong v ngoi nc.

  TGM Books c c nhng thnh qu ny l nh s quan tm v ng h ca nhng c gi tm huyt nh bn. Chng ti xin chn thnh cm om bn v tnh cm tt p .

  Mang cht lng vo kin thc

  www.TGMBooks.vn

  Cc bc cha m s khm ph:

  http://www.TGMBooks.vn

 • Cch by t s gin d, bc tc ca mnh m khng lm con tn thong.

  Cch phn hi mt cch hu hiu vi nhng vn tui teen.

  K nng khin con hp tc vi cha m v chu trch nhim.

  Cch dy (thay v trng pht) con nhn li v sa i.

  Cch gii quyt mu thun m p.

  Cch nm bt nhng CO' hi gio dc con v tnh dc v ma ty.

  Cc teen s khm ph:

  Nhng c cu bn cng tui ni g v rc ri tui teen.

  Cc k nng giao tip tt hcm vi bn b v gia nh.

  Phcmg php by t nhng bt ng kin ca mnh vi cha m mt cch l php.

  Cha m mun con ci cn n mnh, cn nhu cu ca nhng a tr tui teen l khng cn n cha m. Mu thun ny l c tht; chng ta i mt vi thc t y mi ngy, trong

  lc gip cho nhng a con mnh yu thcmg tr nn t lp hon.

  TIN S HAIM G. GINOTT,

  Between Parent and Teenager (Gia Cha M v Teen)

  (CNG TY MACMILLAN, 1969)

  V Cc Tc Gi

 • Adele Faber E laine M azlish

  L chuyn gia c ton th gii cng nhn trong lnh vc giao tip gia ngi ln v tr em, Adele Faber v Elaine Mazlish to nn nhng tc phm c cc bc ph huynh tin tng v cc t chc chuyn ngnh khen ngi.

  Quyn sch u tay ca h,"Liberated Parents, Liberated Children" (Gii Phng Cha M, Gii Phng Con Ci) c trao gii thng Christopher v " khng nh nhng gi tr cao nht trong tm hn con ngi." Quyn sch tip theo, "How to Talk So Kids Will Listen & Listen So Kids Will Talk" (Ni Sao Cho Tr Chu Nghe & Nghe Sao Cho Tr Chu Ni) cng tc phm "Siblings Without Rivalry" (Anh Ch Em Ha Thun) ("ng u danh sch nhng quyn sch bn chy nht do Thi bo New York Times bnh chn) bn c hon ba triu bn v c dch sang hon 20 th ting. Ring quyn "How to Talk So Kids Can Learn - At Home and in School" (Ni Sao Cho Tr Chu Hc Nh V Trng) c Tp ch Child xem l "quyn sch hay nht ca nm v cp n nhng vn gia nh trong gio dc mt cch xut sc." Nhng chong trnh v video ca nhm tc gi ny, do PBS sn xut, hin ang c nhiu bc cha m v gio vin s dng trn ton th gii, nhm ci thin mi quan h ca h vi con tr. Quyn sch mi nht ca Adele v Elaine, "How to Talk So Teens Will Listen & Listen So Teens Will Talks" (Ni Teen, Teen Nghe. Nghe Teen, Teen Ni), khc phc nhng vn kh khn ca la tui teen.

  C hai tc gi u l hc tr ca nh tm l hc v tr em qua i, Tin s Haim Ginott, v l cu thnh vin ca Vin Nghin cu X hi ca trng The New School ti New York v Vin Nghin cu i sng Gia nh ca i hc Long Island. Ngoi nhng bi ging thng xuyn trn khp nc M, Canada v cc nc khc, hai tc gi cn xut hin trong cc chong trnh tr chuyn ni ting trn truyn hnh M t Oprah cho n Good Morning America. C hai hin ang sng ti Long Island, New York v mi ngi c ba a con.

  Gh thm Adele Faber v Elaine Mazlish ti:

  www.fabermazlish.com

  http://www.fabermazlish.com

 • Chng Ti Mun Cm
 • Quyn Sch Ny Hnh Thnh Nh Th No

  Nhu cu lun c nhng chng ti khng nhn ra trong mt thi gian kh di. V ri nhng l th nh th ny bt u xut hin:

  Adele v Elaine thn mn,

  HY GIP TI VI! Khi bn nhc nh ti cn nh, quyn How To Talk So Kids Will Listen... (Ni Sao Tr Chu Nghe...) l quyn sch gi u ging ca ti. Nhng mt a gi 11, cn a kia 14, v ti ang phi i mt vi hng lot nhng kh khn mi. Hai ch c nh vit mt quyn sch dnh cho cha m c con tui teen khng?

  Khng lu sau l mt cuc in thoi:

  "on th dn s ca chng ti ang ln khoch cho Hi Ngh Gia nh thng nin, v chng ti rt mong hai ch s sn lng n pht biu v vic nui dy tui teen."

  Chng ti hoi ngn ngi. Chng ti cha tng ni v tui teen trc y. Nhng chng ti cm thy tng ny rt hay. Ti sao li khng nh? Chng ti c th miu t khi qut cc nguyn tc giao tip hiu qu, ch khc l ln ny chng ti dng nhng v d c trng cho tui teen v minh ha cc k nng bng cch lun phin ng vai vi nhau.

  Ni v mt ch mi lun l mt th thch. Bn chng th no bit chc ngi nghe c cm nhn c nhng g bn ni hay khng. Nhng mi chuyn din ra rt sun s. Mi ngi chm ch lng nghe v phn hi mt cch nhit tnh. n phn t cu hi, khn gi hi chng ti v mi th, t gi gii nghim, bn b n vic tr treo v chuyn cm tc con ci. Sau , mt nhm ph huynh cn ng li hi ring chng ti.

  "Ti l mt ngi m cm thn, v thng con trai 13 tui ca ti bt u giao du v&i vi a tr h hng nht trng. Chng dng ma ty, v ci g na th ch c Tri mi bit. Ti nhc n hoi l trnh xa bn chng ra, nhng n khng nghe li ti. Ti cm thy mnh cha nh thua. Lm cch no n nghe li ti y?"

  "Ti cm thy bun qu. Ti thy email ca thng cng lp gi vo hp th ca a con gi 11 tui ca ti, nh thny: "T& mun quan h tnh dc vi cu." Ti khng bit phi x tr sao na. Ti c nn gi cho b m thng nhc khng? Ti c nn bo cho nh trcmg bit khng? Ti nn ni chuyn vi con b th no y?"

  "Ti va pht hin a con gi 12 tui ca mnh dng ma ty. Ti phi dy con b cch no?"

 • "Ti s pht cht i c. Trong lc dn dp phng thng con trai, ti pht hin mt bi th n vit v chuyn t t. N hc hnh tt, c nhiu bn b. Cng chng c v g ru r c. Nhng bit u c iu g m ti khng nhn ra. Ti c nn ni cho n bit chuyn ti pht hin ra bi th khng?"

  "Do ny con gi ti dnh nhiu thi gian ln mng vi mt a bn trai 16 tui. N ni rng n 16 tui, nhng c Tri mi bit! By gi n mun gp mt con gi ti. Ti ngh ti s i theo con n gp n, ch thy sao?"

  Trn ng li xe v nh, chng ti tr chuyn khng ngng: Hy xem nhng vn m my ph huynh ny gp phi!... Th gii chng ta ang sng ngy nay tht khc!... Nhng chng l mi th li thay i n th sao? Chng ti v th h ngy trc cng lo ngh v chuyn quan h tnh dc, ma ty, bn b xu hay thm ch t t khi con ci chng ti n tui dy th. Nhng nhng g chng ti nghe c ti hm nay phn no ng s hon v t hi hon. V cn nhiu chuyn khc ng lo hon na. Mi rc ri cng din ra sm hon, c th v bn tr dy th sm hon.

  Vi ngy sau, chng ti li nhn c mt c in thoi khc, ln ny l ca mt v hiu trng:

  "Chng ti ang trin khai mt chng trnh th nghim p dng cho mt nhm hc sinh cp hai v cp ba ca trng. Chng ti gi cho mi ph huynh tham gia chng trnh mt quyn sch How to Talk So Kids Will Listen. V bi tc phm ca hai ch rt hu ch, nn ti mn php mi hai ch n gp v t chc vi bui hi tho cho cc bc ph huynh c khng?"

  Chng ti tr li v hiu trng ny l chng ti suy ngh v s lin h li sau.

  Trong vi ngy sau , chng ti hi tng v nhng a tr thiu nin m chng ti tng hiu r nht - nhng a con ca chnh chng ti. Chng ti quay ngc li thi gian v nh li nhng k c v chng trong tui dy th m lu nay chng ti ct vo mt gc - nhng khonh khc en ti, nhng ngy thng toi p, v c nhng lc chng ti phi "nn th" na. Tng cht mt, chng ti tr v chui cm xc ca ngy xa, cm nhn li ni lo lng ngy no. Mt ln na, chng ti t hi iu g khin cho giai on cuc sng ny kh khn n th.

  Khng phi chng ti khng c cnh bo trc. T lc bn tr cho i, chng ti nghe nhiu ngi ni, "Hy tn hng i, khi bn chng cn nh", "Ln thuyn th ln sng". Ht ln ny n ln khc, h ni vi chng ti rng, mt ngy kia a tr ng yu ny s tr thnh mt ngi l mt sng my xa, khng ngng ch trch th hiu ca chng ti, thch thc nhng lut l chng ti t ra, v bc b cc gi tr sng ca chng ti.

  V th, d chng ti c chun b tinh thn cho nhng thay i noi l con ca mnh,

 • nhng chng ai ni trc cho chng ti v cm gic mt mt c.

  Mt i mt mi quan h gn b su xa (Con ng&i th ch ny ang sng trong nh ti l ai?)

  Mt i lng tin vo chnh mnh (Ti sao con ti li c x nh th? Chng l ti lm iu g khng phi... hay c iu g ti khng lm?)

  Mt i cm gic hi lng khi con cn n mnh ("Khng, m ng n, bn con s i cng vi con.")

  Mt i cm gic l ngi bo v, che ch cho con khi nhng him nguy (Na m ri. Con b gi ny ang & u? N lm g thkhng bit? Sao gi ny n cha v nh na?)

  V thm ch cn to ln hon cm gic mt mt l ni s. (Mnh phi lm g gip con vt qua nhng nm thng y kh khn ny? Lm sao mnh vt qua y?)

  Nu l nhng g m th h chng ti tri qua, th cc bc lm cha lm m ngy nay s cm thy nhng g? H phi nui dy con ci trong mt vn ha tin hon, tn nhn hon, th bo hon, thc dng hon, nhiu cm d gii tnh hon, v cng bo lc hon xa. Th th lm sao h khng cm thy bt lc cho c? Lm sao h khng cm thy qu sc chu ng cho c?

  Cng d hiu khi mt s bc cha m phn ng li bng cch tr nn h khc - l do ti sao h t ra lut l, trng pht bt k li vi phm no, d ln d nh, v kim sot con mnh st sao. Chng ti cng hiu c ti sao mt s ngi li b cuc, ti sao h li bung xui, ng l sang hng khc v cu mong mi th s u vo y. C hai cch tip cn ny - "Lm nhng g m bo" hoc "Con mun lm g th lm" - u khin si dy giao tip b ct t.

  Vi mt ngi cha hoc ngi m ch bit trng pht, a tr no c th m lng cho c? Sao n li phi xin php cha m trong khi h qu d di? Tuy nhin, hnh phc ca nhng a tr tui teen - nhiu khi cn l s an ton ca chng - nm kh nng tip cn c nhng suy ngh v gi tr sng ca cha m chng. La tui thiu nin cn c gii by nhng bn khon, nhng ni lo s v tm cch gii quyt vn vi nhng ngi ln bit lng nghe chng m khng ch trch nh gi, v gip chng a ra nhng quyt nh c trch nhim.

  Ngi ln , cn ai khc ngoi ngi cha v/ hoc ngi m, lun c mt bn con nhng lc vui bun, cng tri qua nhng nm thng kh khn gip con cng li s cm d trong m thng tin hng ngy chng tip nhn? Ai s gip chng chng li p lc t pha bn b? Ai s gip chng trnh xa l bn xu xa, i ph vi khao kht c chp nhn, ni s b rung b, ni khip s, nim hng khi v c nhng xo trn tui dy th? Ai s gip chng u tranh vi cm gic thi thc lm "ci bng" ca ngi khc sng tht vi chnh mnh?

  C con tui teen d khin ta mt mi. Chng ti bit. Chng ti vn cn nh. Nhng

 • chng ti cng nh bng cch no chng ti vt qua thi k hn lon , c c nhng k nng ngy hm nay, v nh u m chng ti vn sng st c sau sng gi.

  Gi l lc chng ti truyn t li nhng kinh nghim hu ch y cho ngi khc. V cng l hc hi t th h ngy nay, v bit v nhng iu g c ngha i vi h.

  Th l chng ti gi in li cho v hiu trng kia ln lch cho bui hi tho u tin dnh cho cc bc ph huynh c con tui teen.

 • Ghi Ch T Cc Tc Gi

  Quyn sch ny da trn nhiu bui hi tho m chng ti t chc trn ton nc M v nhng bui dnh ring cho cc bc ph huynh v/hoc cc em tui teen, ti New York v Long Island. ni dung sch c ng v d hiu nht c th, chng ti sp xp nhiu nhm vo thnh mt, ng thi kt hp c hai chng ti vo thnh mt ngi iu phi. Mc d chng ti c thay i tn nhn vt bo v s ring t v sp xp li cc s kin, tt c tri nghim m chng ti vit ra u hon ton l s tht.

  Adele Faber v Elaine Mazlish

 • M tGii Quyt Cm xc

  Ti khng bit iu g ang ch* *i mnh.

  Khi chy t bi u xe n cng trng, ti c gi tht cht chic d ang chc b gi thi bay, t hi khng bit c bao nhiu ngi sn sng ra khi ngi nh m p vo mt bui ti gi lnh, bun b nh th ny tham d bui tho lun v tui teen.

  V trng phng t chc n ti tn ca v dn ti vo mt lp hc, noi c khong 20 ph huynh ang ngi ch.

  Ti bt u gii thiu mnh, cm cm h n tham d bt chp thi tit xu, v pht cho mi ngi mt bng tn h in vo. H va vit va tr chuyn vi nhau, cn ti c dp quan st c nhm. Nhm ny tht a dng - s lng nam n kh ng u, nhiu sc tc khc nhau, c mt s cp v chng, mt s i mt mnh, vi ngi n vn chnh t, s khc mc qun jean.

  Khi mi ngi c v sn sng, ti mi h t gii thiu v mnh, v ni mt cht v con ci h.

  Khng ai t ra ngi ngng. Ln lt tng ngi k v con mnh trong tui t 12 n 16. Hu ht u ging nhau * ch, h cm thy kh lng nui dy bn tr tui choai choai trong th gii ngy nay. Tuy nhin, ti vn cm thy mi ngi cn d dt, cha ai mun "trt ht rut gan" gia mt gian phng y ngi l nh th ny.

  "Trc khi chng ta tip tc," ti ni, "ti mun m bo rng tt c nhng g chng ta ni ra y u c gi kn. Bt c iu g ni ra gia bn bc tng ny s khng c tit l ra ngoi. S khng mt ai khc bit chuyn con ai ht thuc, ung ru, trn hc, hoc quan h tnh dc qu sm. Tt c ng ch?"

  Mi ngi gt u tn thnh.

  "Ti xem tt c chng ta nh nhng cng s trong mt d n y hng khi," ti tip tc. "Nhim v ca ti l trnh by nhng phcmg php giao tip c th gip cho mi quan h gia cha m v con ci tr nn tt p hon. Nhim v ca qu v l th nghim nhng phong php ny - thc hin chng ti nh v phn hi li cho c nhm. Nhng phong php y c hiu qu khng? im no c tc dng, im no cha? Cng nhau, chng ta s tm ra nhng cch hu hiu nht gip bn tr vt qua thi im giao thi y kh khn, t mt a tr tr thnh ngi ln."

 • Ti ngng li mt cht cho nhm t cu hi. "Ti sao y phi l 'thi im giao thi y kh khn'?" mt ng b ln ting bt b. "Ti nh thi nin thiu ca mnh u c kh khn n vy. V ti cng khng ngh mnh t cha m vo tnh th kh x no."

  "Chng qua l v anh l mt a tr ngoan," v anh ni, nhon ming ci v v vo tay chng.

  "Phi y, hnh nh tui teen ca chng ta, mi th d dng hon nhiu," mt ngi n ng khc nhn xt. "Nhiu chuyn din ra by gi cha tng c bit n trc y."

  "Gi s tt c chng ta cng quay tr li ngy xa xem sao," ti ni. "Ti ngh rng, c nhng iu chng ta hc c t thi nin thiu ca mnh, c th gip chng ta hiu thm v nhng g m bn tr ngy nay ang phi nm tri. No, hy bt u ngh v nhng iu tt p nht trong giai on ca chnh chng ta."

  Michael, ngi n ng tng l "mt a tr ngoan", pht biu trc. "iu ti thch nht lc l c choi th thao v i choi vi l bn."

  Ngi khc cho rng, "Vi ti, l cm gic c t do mun i u th i. Ti t leo ln tu in ngm, i vo thnh ph, ri li tro ln xe but, i ra bi bin. Vui ht bit!"

  Nhng ngi khc xen vo, "c php mang giy cao gt v trang im, v bt u bit rung ng trc bn con trai. C ti v nh bn thn u phi lng mt cu bn, v chng ti quay sang hi nhau, 'Vy theo cu th hn thch t hay thch cu?' "

  "Cuc sng sao m thoi mi n th. Ti c th ng vi n tra vo nhng ngy cui tun. Chng phi lo chuyn i kim vic lm, tr tin thu nh, nui c gia nh. V khng h lo ngh n ngy mai. Ti bit l mnh lun c th da vo cha m."

  Mt ngi ph n khc lc u. "i vi ti," ch ni vi v bun ru, "iu tt nht thi nin thiu l thot khi thi k ."

  Ti nhn bng tn ca ch y. "Karen," ti ni, "nghe c v nh l thi k khng my vui v vi ch."

  "Tht tnh m ni," ch tr li, "qua c giai on l mt s gii thot."

  "Gii thot khi chuyn g?" mt ngi thc mc.

  Karen nhn vai trc khi tr li, "Thot khi chuyn lo lng mnh khng c chp nhn... khng phi c gng qu nhiu na... khng phi c ci cho toi mi ngi thch mnh... v khng bao gi cm thy tht s ha hp... lun cm thy mnh nh k ngoi cuc."

  Nhiu ngi khc nhanh chng b sung thm vo nhng g ch cp, k c nhng ngi va mi ca ngi thi nin thiu ca mnh:

 • "Ti hon ton hiu c iu ny. Ti nh mnh cm thy chng ging ai ht v lc no cng bt an. Lc ti hoi mm mm v chn ght v b ngoi ca mnh."

  "Ti c ni v vic rung ng trc bn con trai, nhng s tht l lc ti nh b m nh vy - thch, ri chia tay, ri mt bn b v chuyn yu ong. Ti lm g cng ngh n bn con trai, v im s ca ti th hin iu . Ti sut rt k thi tt nghip."

  "Vn ca ti lc l ti b nhng a bn khc to p lc p ti lm nhng chuyn sai tri v nguy him. Ti lm nhiu chuyn ngu xun lm!"

  "Ti vn nh ci cm gic ri bi. Ti l ai? Ti thch g? Ti khng thch g? Ti l chnh mnh hay ch l ci bng ca ngi khc? Mi ngi c chp nhn con ngi tht ca ti khng?"

  Ti thch nhm tho lun ny. Ti cm kch s trung thc ca h. "Hy ni cho ti nghe," ti tip tc hi, "trong nhng ngy thng thng trm , c iu g m cha m qu v ni hoc lm gip ch cho qu v khng?"

  Mi ngi c lc li tr nh ca mnh.

  "Cha m ti cha bao gi ln ting mng ti trc mt bn b. Nu ti lm iu g sai, nh v nh mun chng hn, v c my a bn i cng, cha m ti s i cho n khi l bn ti v, ri mi ni chuyn vi ti."

  "Cha ti thng ni vi ti th ny, 'Jim, con phi bit bo v chnh kin ca mnh... Nu cm thy nghi ng, hy t vn long tm mnh... ng s mnh lm sai, nu s th khng bit n khi no mnh mi lm ng.' Ti thng lm bm, 'B li ca cm na ri,' nhng nhiu lc ti nghe theo nhng g cha dy."

  "M ti lc no cng thc y ti tin b. 'Con c th lm tt hon th... Kim tra li xem... Lm li i.' B khng ti thot khi bt c iu g. Trong khi cha ti th ngc li, ng lun cho rng ti hon ho. V th, ti bit cn tm n ai c ci g. Ti c c s kt hp tt ca c hai phong cch dy d."

  "Cha m ti mt mc bt ti phi hc tt c cc k nng khc nhau - t cn i s sch k ton n thay bnh xe hoi. H thm ch cn p ti c nm trang bo ting Ty Ban Nha mi ngy. Lc ti bc kinh khng, nhng rt cuc ti li tm c mt cng vic tt nh bit ting Ty Ban Nha."

  "Ti bit mnh khng nn ni ra iu ny, v c th nhiu b m y l dn i lm, ti cng vy, nhng ti tht s thch nhn thy m mnh nh mi khi i hc v. Nu c chuyn g khng vui trng, th no ti cng k cho m nghe."

  "Vy l," ti ni, "phn ln qu v u cng nhn cha m h tr mnh rt nhiu trong thi nin thiu."

  " ch mi l mt na bc tranh thi," Jim pht biu. "Ngoi nhng cu ni tch cc,

 • cha ti cn lm v vn nhng chuyn khin ti tn thng. Ti c c gng cch my cng khng th no lm va cha. V ng th hin r iu ."

  Cu ni ca Jim "bt n xanh" cho mt lot nhng k c khng vui tun tro.

  "M ti rt t khi ng h ti. Lc , ti i mt vi v s kh khn v cn lm nhng li bo ban, nhng tt c nhng g b dnh cho ti l nhng cu chuyn c rch, 'Hi m bng tui con...' V ti sm hc cch gi mi th trong lng."

  "Cha m ti thng khin ti cm thy c li: 'Con l a con duy nht ca cha m... Cha m k vng vo con nhiu hn th... Con cha lm ht sc mnh...' "

  "Nhng g cha m ti mun lc no cng quan trng hn nhng g ti mun. H gn nhng kh khn ca h cho ti. Ti l con ln trong s su ngi con v ti phi nu nng, lau dn nh ca v chm sc cc em. Ti chng cn thi gian tn hng thi nin thiu."

  "Ti th gp chuyn ngc li. Ti b i x nh tr con v c bo bc qu mc. Ti khng c kh nng t quyt iu g m khng phi thng qua cha m. Phi mt vi nm tr liu ti mi bt u cm thy cht t tin."

  "Cha m ti n t mt t nc khc - mt nn vn ha hon ton khc. Trong nh ti ci g cng b cm on. Ti khng c mua nhng g mnh thch, khng c i nhng ni mnh mun, khng c mc qun o theo mnh. Thm ch khi sp tt nghip cp ba, nht nht ti u phi xin php cha m."

  Mt ph n tn Laura l ngi ni sau cng.

  "M ti li cc oan theo kiu hon ton khc. B qu hin. B khng h t ra lut l g cho con ci. Ti mun i lc no th i, v lc no th v. Ti i chi n hai ba gi sng cng chng ai ni g. Khng h c chuyn gi gii nghim hay bt c s can thip no. Thm ch m ti cn ti s dng ma ty trong nh. Mi 16 tui ti dng ccain v ru. iu ng s nht l ti tut dc khng phanh. Ti cn nh mnh gin m n mc no, v b khng h c mt li dy d ti. B hy hoi bit bao nhiu nm cuc i ti."

  C gian phng im lng. Mi ngi bng hong v nhng g h va c nghe. Cui cng, Jim ln ting, "ng l cha m no cng mun tt cho con, nhng h tht s c th lm hng cuc i con mnh."

  "Nhng tt c chng ta u vt qua thi," Michael phn pho. "Chng ta vn ln ln, ci v ci chng, c mi m gia nh ring. Khng cch ny th cch khc, chng ta vn tm c cch tr thnh mt ngi ng hong."

  "C th," Joan ni, ngi ph n tng k v qu trnh tr liu tm li s t tin ca mnh, "nhng chng ta tn qu nhiu thi gian v n lc b li sau lng nhng iu ti t."

 • "V c nhng iu bn khng th no qun," Laura ni thm. " l l do ti sao ti ngi y. Con gi ti bt u c nhng biu hin khin ti lo lng, v ti khng mun i x vi con nh cch m ti tng lm vi ti."

  Nhn xt ca Laura a c nhm quay tr v hin ti. Tng ngi tng ngi mt, h by t ni bt an v con ci mnh:

  "Ti ang lo v thi gn y ca con trai mnh. N khng nghe theo ai c. N l mt a ni lon. tui 15 ti cng nh vy. Nhng ti che giu iu . Cn n bc l ht ra ngoi. N cong quyt ch lm theo mnh."

  "Con gi ti mi 12 tui nhng n khao kht c mi ngi chp nhn - c bit l l con trai. Ti s mt ngy no con b s gp chuyn b bng, ch v n mun c nhiu ngi ngng m."

  "Ti li ang lo v chuyn hc hnh ca thng con trai. N khng cn chm ch nh trc. Ti khng r v n ham choi th thao hay ra li nhc."

  "Dng nh tt c nhng g con trai ti quan tm hin gi l l bn mi ca n, v lm sao tr nn snh iu. Ti khng thch n n m vi m bn xu ."

  "Con gi ti ging nh c hai nhn cch vy. Ra ng n hin nh bp b - du dng, d thong, l php. Nhng nh th ng hng. Ch cn ti bo n khng c ci ny ci kia, l y nh rng n ni in ln."

  "Nghe ging con gi ti th. Ch khc l n ni xung ln vi m k mi ca n. Tht l kh x - c bit l khi c nh quy qun vo dp cui tun."

  "C ngh v tnh trng chung ca tui teen l ti lo lm. Bn tr ngy nay chng cn bit mnh ung g hay ht g. Ti tng nghe qu nhiu chuyn v bn con trai ln b thuc kch dc vo ly nc ca bn gi trong ba tic, ri li dng lm chuyn i bi."

  Mt bu khng kh nng n bao trm cn phng, mi ngi u cm thy u lo.

  Karen ct ging ci y tm trng. "Th y, gi chng ta bit vn l g ri - phi nhanh chng tm ra cu tr li thi."

  "Khng th tm c cu tr li mt cch vi v," ti ni. "Vi bn tr thiu nin, iu l khng th. Anh ch khng th bo v con mnh khi nhng cm d ca thi i ngy nay, hoc gip con trnh n nhng xo trn cm xc trong nhng nm thng dy th, hoc cm con khng c nghe nhng bi nhc th trng vn ch bom vo u chng nhng suy ngh c hi. Nhng nu anh ch c th duy tr mt bu khng kh ci m trong gia nh, noi con tr cm thy thoi mi by t cm xc ca mnh, nhiu kh nng chng s chu m lng lng nghe suy ngh ca anh ch hon. Chng s sn sng nhn nhn quan im ca anh ch hon. Chng s d dng chp nhn nhng quy tc ca anh ch hon. V anh ch c th bo v chng tt hon bng nhng gi tr sng ca mnh."

 • " ch l vn cn hy vng sao?" Laura ku ln. "Cha qu mun phi khng? Tun trc ti thc dy vi cm gic hoang mang kinh khng. Tt c nhng g ti c th ngh c l con gi ti chng cn b bng g na, v chng cn cch no sa cha sai lm. Ti nm ra ngh v nhng g ti lm sai vi con, ri cm thy phin mun, ti li v cng."

  "Nhng ti cht nhn ra. Ti vn cha cht m. N cng cha b nh i bi. V d g i na, ti vn mi l m ca n. Ti c th c gng lm mt ngi m tt hon. Xin hy ni vi ti rng mi th vn cha qu mun."

  "Ti tng tri qua iu ," ti trn an ch y, "khng bao gi l qu mun ci thin mi quan h vi con ci."

  "Tht khng?"

  "Tht."

  V chng ti bt u bi tp u tin.

  *********

  "Gi s ti l mt c b ang tui dy th," ti ni vi c phng. "Ti s ni ra mt vi suy ngh trong u mnh v ngh qu v phn ng li theo cch khin bn tr ct hng. No chng ta bt u:

  "Con khng bit mnh c mun i hc na khng."

  "Cha m" ca ti nhy x vo:

  ''ng c d hoi nh th. Chc chn con phi i hc. "

  " l chuyn ngu xun nht m m tng nghe. "

  "Con ni th m nghe c h? Con c mun lm ng b au lng khng?"

  Mi ngi bt ci. Ti tip tc bc l nhng lo lng v ni lng ca mnh.

  "Ti sao lc no con cng phi l ngir*i i rc?"

  "V trong nh ny con chng lm c tch s g ngoi chuyn n vi ng."

  "Vy ti sao a hay cm rm trong nh lun l con?"

  "Vy ti sao anh con chng bao gi than phin khi m nh n?"

  "Hm nay ti con ir*c nghe mt ng cnh st gio hun mt trng v ma ty. Nghe mt ht sc! ng ch c da cho ti con s thi."

 • Da con s ? Lm cho ci u b u ca con sng ra th c. "

  "Nu m m bt c con chch ma ty, con s bit th no l s. "

  "Vn vi bn nhc nh con thi nay l tng ci g mnh cng bit, nhng tht ra con cn phi hc nhiu. "

  "B st c sao u? Con khng *i no b l* bui ha nhc !"

  "Con ngh sao cng c. Nhng ti nay con s khng i u c - tr vic nm trn ging."

  "Sao con c phi lm my chuyn ngu ngc vy? Con vn cn bnh m."

  "y u phi tn th u con. Cn v s' dp khc m. Sao con khng leo ln gicmg, bt a ht mi nht ca ban nhc v nhm mt li, t&ng tng mnh ang & bui ha nhc."

  Michael kht mi, "Cu ni ny hay y!"

  "Tht ra," ti ni, " a v con anh, chng c li no ti nghe lc ny l 'hay' vi ti c. Anh u c quan tm n cm xc ca ti, anh ch giu nhng g ti suy ngh, anh ch trch quyt nh ca ti, v a ra li khuyn v ti v. V anh lm mi th mi d dng lm sao! Sao c th nh th c?"

  "Bi v l nhng th c sn trong u chng ta," Laura tr li. " l nhng g chng ta b nhi vo u t thu b. V th chng din ra mt cch t nhin."

  "Bn thn ti cng cho rng l chuyn hin nhin," ti ni thm, "khi cc bc cha m trnh n nhng cm xc bun phin hoc tiu cc ca con ci. Chng ta kh lng lng nghe cc con by t ni bn khon hoc cm gic tc gin, nn lng. Chng ta khng chu ni khi thy con mnh bun b. V th, chng ta cho rng cch tt nht l dp nhng cm xc ca chng sang mt bn, v p t nhng l lun ca ngi ln ln chng. Chng ta mun ch cho bn tr cch cm nhn 'ng n'."

  "Trong khi tht ra, vic chng ta bit lng nghe s khin con ci cm thy d chu nht. Chnh vic chng ta chp nhn nhng cm gic bt an ca con s gip chng i ph vi nhng rc ri y d dng hon."

  "i do," Jim ku ln. "Phi m v ti c mt y, th no c y cng ni, 'Thy cha, em ni vi anh khng bit bao nhiu ln. ng c ni l vi em. ng c hi sut nh th. ng ni em lm sai chuyn g hoc phi lm g sau ny. Anh ch cn lng nghe l !' "

  "Cc anh ch bit ti nhn ra iu g khng?" Karen pht biu. "Hu nh ai ti cng lng nghe - ngoi tr cc con ti. Nu mt ngi bn ca ti gp chuyn khng vui, ti u dm t tung n chuyn bo c y phi lm th ny th kia. Nhng vi cc con ca ti,

 • li l chuyn hon ton khc. Ti nhng mi vo ngay. C th v ti lng nghe cc con trn cong v ca ngi m. V vi cong v , ti thy mnh c trch nhim gii quyt vn ."

  "R rng l mt th thch to ln," ti ni. "e thay i suy ngh ca mnh t ch 'ti phi gii quyt mi chuyn bng cch no?' thnh 'ti lm cch no gip con gii quyt vn ca n?"'

  Ti lc tm trong cp v ly ra mt s hnh minh ha ti chun b sn. "y," ti ni, "y l mt s hnh v minh ha nhng phong php v k nng cn bn c th hu ch cho cc c cu thiu nin khi chng gp vn hoc chuyn khng vui. Trong mi trng hp, qu v s thy c hai cch phn ng tri ngc, mt cch khin chng cng kh s thm, v cch kia gip chng i ph vi nhng kh khn. Chng ti khng dm cam oan nhng cch ni y s mang li kt qu kh quan nh qu v mong i, nhng t ra chng cng khng gy hi g."

  Thay v chi b cm xc ca con...

  Ngi m khng mun Abby bun. Nhng khi chi b cm gic au kh ca con gi,

 • b v tnh khin c b bun thm.

  Hy tm hiu suy ngh v cm nhn ca con

  VNG. NHNG IU ). 'T O KHNG PHdl L %s t h t . D sao th anh cung kh n g PHl LA

  Kl BN TRAI CON Mt:

  A33Y, CO CHUYN GI KHIEN

  RA CON PHAI NHN RAOIE NAY T SM.

  ANH AY L(JON TAN NHNG A CON

  COM MOM CHU i>0 LA STnTOlHCCOM

  TWiNHWjY. /

  Ngi m khng th gii ta ht ni au trong lng Abby, nhng bng cch gip con ni ra nhng suy ngh v cm xc ca mnh, b gip con gi i mt vi s tht v dng

  cm vt qua.

  Thay v khng n cm xc ca con...

 • CON c TNG TH Sfia MI

  O Lfi VI CON KHONG LEN KE

  HOCH T TRUC.

  7---------------- ----- -( fN NOI CHO t)fNG

  HONG t>fY! ^NHNG KHONG NHNG NH GI Cf.

  NGOI XUONG Vfi LO LfiM 3fl NGfY M .

  THOI CHET. 361 LON SHfKES?EfRE ct CON NGfiY Mfil HET HN N? ROl^

  NG CO NOI VI M U CON CHf L6M XONG NHE!

  Ngi m c tt. B mun con mnh hc hnh ng hong. Nhng bng cch ch trch hnh vi ca con, xem thng cm gic lo lng ca con, v bt con phi lm th ny th

  kia, b khin cu b cng khng bit phi lm g na.

  Hy cng nhn cm xc ca con bng cch p l con v*i nhng t/m thanhnh , , , th ...

 • THI CHT. M I LUN SHAKESPEARE CA CON NGY Mfll LA HT HN NP R l . . ^

  M-----

  Mfi CON MI L6M I p c MT Nfi fi.

  NHNG 3fY GI CON PHI t(M CHO XONG Cfil TH QfI Q NfiY t>fi. CH CfiN TRE

  MT NGY Lt THY TR t>IM

  Ngi m hu nh khng ni g c, nhng vic b th hin s ng cm gip con trai cm thy c thu hiu v tp trung vo nhng g cn lm.

  Thay v ni l v gii thch...

 • Khi ngi cha c tm cch gii thch cho nhng i hi v l ca con gi, ng cngkhin a con tht vng hon.

  Hy tng tng cng con v nhng g anh ch khng th p ng trong thct

 • --------------------V7 ----------------------30. CHNG NfiO NGHE co V NH CON

  30 MOI DY ' NON NONG LM ROI NH.y CON UI XE? J ___ - ' ^

  VfiNG ! / NE con dc PHEP THI _ CON Dfi CO 3NG Ltil XE

  NGfiY 36Y GIO ROI.

  Bng cch tng tng cng con v nhng g c b mun, ngi cha gip con cmthy d chp nhn thc t hon.

  Thay v i ngc li nhng phn on ng n ca mnh...

 • M. M CHO CON XP \ CH fi(Jf HO VN E \ CHI VI C#K BN CON SONG M fi.XE I CHOI VOI CtC BN

  NHEIMtiTCtiCHtiNCN t>0 NHIU ROI

  NHNG NO KHONG M VN KHONQ NOHl CON t)fi Nf. , ' w LA MT Y HAY. CON

  ' BIST MC SI NOI Ql ROI OAY

  e lm cho con trai mnh vui v trnh tranh ci, ngi m b qua nhng phn on ng n ca mnh v chn phcmg php t i u.

  Hy chp nhn cm xc khi anh ch chnh n cch hnh x khng hay ca con

 • M. M CHO COM P XE 01 CHOI VOI cric MN NHE! MtfT Oi CHfN CN

  00 NHIU ROI.

  M c GI CO TH CHO COM Of. VfN OE Lf NO

  VfiM CON SONG.

  NHUNG NO KHONG COM ' / CON CON THI PHfil 0 OfiU NOfi. Vfi Lfil BfiN ! NH

 • m, hy p li ti bng nhng k nng m anh ch va c."

  "Con khng bit mnh c mun i hc na khng."

  "Nghe c v nh con tht s nghi ng v iu ."

  "Con ang t hi liu i hc c phi l noi dnh cho con khng."

  "Phi chi chng ta c mt qu cu thy tinh bit tr&c tcmg lai, v con nhn vo , s thy cuc i mnh mai ny ra sao nu con khng i hc... v s ra sao nu con tip tc n trng."

  "Ti sao lc no con cng phi l ngi i rc?"

  "Con trai, m bit con bc bi n mc no."

  " khng phi l vic con thch. Ngy mai chng ta s bn v chuyn lun phin lm vic nh. Nhng gi m cn con gip mt tay."

  "Phi m bch rc t n bay vo thng rc c th hay qu nh?"

  "Hm nay ti con c nghe mt ng cnh st gio hun mt trng v ma ty. Nghe mt ht sc! ng ch c da cho ti con s thi."

  "Vy con ngh l ng y ang ni qu ln - bn tr bit s m trnh xa ma ty."

  "ng l my kiu hm da ny lm con ct hng nh."

  "Nghe c v nh con mun ngi ln a ra ch dn r rng v tin rng cc con s hnh ng c trch nhim."

  B st c sao u? Con khng i no b l* bui ha nhc !"

  "ng l khng may khi bnh vo ng ngy ny! Chc con mong c i xem ha nhc c my tun nay ri."

  "M bit, con mun i lm. Nhng hem 38 th con ch c php loanh quanh trn ging thi."

  "Cho d bit l cn v vn nhng bui ha nhc khc, nhng chc con c g mnh khng b l dp ny."

  -A-A-A-A- A- A- A-A-

  Khi bi thc hnh kt thc, mi ngi ai cng trng c v mn nguyn. "Ti ngh mnh bt u hiu ra vn ri y," Laura ni to. "Trn tinh thn l chng ta s ni ra nhng g ta cho rng bn tr ang cm nhn, nhng gi li nhng g chng ta cm nhn."

 • " l im ti khng ng ," Jim pht biu.

  "Khi no ti mi c by t cm xc ca mnh - ngha l ni ra nhng g ti tht s suy ngh? V d nh theo ti: 'Lm vic nh l mt cch ng gp vo cuc sng gia nh.' 'c i hc l mt hnh phc; bi n s thay i cuc i con.' 'Chch ma ty l vic lm ngu ngc; n s hy hoi cuc sng ca con.' "

  "ng th," Michael ng tnh, "d g i na, chng ta l cc bc cha m. Khi no chng ta mi c ni v nhng g chng ta tin hoc nhng g chng ta trn trng?"

  "Lc no ta cng c CO' hi by t thng ip ca mnh," ti ni, "nhng nhiu kh nng con ci s lng nghe qu v hcm khi qu v th hin cho con bit l chng c cha m lng nghe. Cho d vy cng khng bo m. Bn tr c th cho rng cha m thiu thng cm, qu v l v c h. Nhng ng nhm ln. D chng c xem thng hay phn khng i chng na, nhng a con tui teen ca anh ch vn mun bit cha m chng ngh g. Nim tin v cc gi tr sng ca anh ch ng vai tr khng th thiu trong vic a ra nhng la chn ca chng."

  Ti ht mt hoi tht su. Chng ti ni c rt nhiu iu trong bui ti hm nay. n lc cc bc ph huynh ra v v p dng nhng iu h mi hc c. Lc ny h ang lm theo nhng g ti tin tng. Nhng ch c cch p dng cc k nng vi a con tui teen ca chnh mnh, sau ch xem kt qu, cc bc cha m mi tht s tin vo nhng g mnh ang lm.

  "Hn gp li anh ch tun sau," ti ni. "Ti mong n lc c nghe anh ch k v nhng tri nghim ca mnh."

  Nhng Cu Chuyn

  Ti khng th on trc c kt qu sau cuc gp g u tin ny. Th p dng nhng nguyn tc mi cho cc vn gi nh khi chung quanh bn l nhng bc cha m khc n tham d hi tho l mt chuyn. nh mt mnh tm cch xoay s vi nhng a con v nhng vn tht s li l mt chuyn khc, vy m nhiu bc cha m lm c. Di y l vi cu chuyn ca h, ti c chnh sa mt cht. (Bn s nhn ra mt iu, a s cc cu chuyn ny u c gp nht t nhng ngi tch cc pht biu trong lp. Tuy vy, vn c nhng ph huynh khc tuy t tham gia tho lun nhng h mun chia s - bng cch vit - v vic nhng k nng mi ny c tc ng ln mi quan h ca h vi nhng a con tui teen ra sao.)

  Chuyn ca Jo a n

  Con gi ti Rachel gn y c v rt o no. Nhng h ti hi c chuyn g th y nh rng n bo l "Khng c g c". Ti bn ni, "Con khng ni lm sao m gip c con?". N tr li "Con khng mun ni v chuyn ." Ti tip tc, "Bit u khi ni ra con s thy d chu hon." Ri n nm cho ti mt ci nhn thiu thin cm, v ch c th.

  Nhng sau bui tho lun trn lp tun trc, ti quyt nh th "cch tip cn" mi.

 • Ti ni, "Rachel, do ny trng con bun qu. M khng bit chuyn g, nhng r rng n khin con cm thy v cng ti t."

  Th l, nhng git nc mt bt u ln di trn m con b, v tng cht mt, cu chuyn c phoi by. Chuyn l hai nh bn hc lu nm ca con ti, t thi cp mt cp hai gi li gia nhp mt m bn mi, m ny rt ni ting trng, v chng cho con b ra ra. Chng khng thm dnh ch ngi n tra cho n nh trc na, cng khng cn mi con b tham gia tic tng g. Thm ch chng cng chng bun cho con ti khi ba a v tnh chm mt hnh lang. V con gi ti qu quyt rng, mt trong hai nh bn kia cn gi email n nhng a bn khc bo rng th qun o "d hoi" con b khoc ln ngi khin n trng bo , v chng phi hng hiu.

  Ti tht s chong vng. Ti tng nghe nhiu chuyn th ny trong mi trng hc ng, v ti bit nhiu a con gi tn c n mc no, nhng ti khng lng c nhng chuyn nh th s xy ra vi con gi mnh.

  Tt c nhng g ti mun lm l xoa du ni au ca con. Ti mun bo n hy qun nhng con bn h hng, ti t i. V n c th kt bn mi. Nhng ngi bn chn thnh hon. Nhng a bn tin rng n l mt c b tuyt vi nh th no. Nhng ti khng ni bt c iu g nh th c. Thay vo , ti ch ni v cm xc ca con. Ti ni, "con ca m, tht l kh cho con, khi pht hin ra nhng ngi mnh tin yu v gi l bn, li ha ra khng phi, tht au lng."

  "Lm sao chng c th ch k, tm thng n th!" con b ni v tip tc khc. Ri n k ti nghe tip chuyn mt con b khc cng lp cng b m "ru rao" trn mng l c mi c th khai nh nc tiu.

  Ti tht khng tin ni vo tai mnh. Ti ni vi Rachel rng, nhng vic lm nh th ch t n bc l bn cht ca k ni ra nhng iu ti t , ch nhng ngi khc khng b nh hng g c. R rng, cch duy nht cc c nng cm thy mnh c bit, mnh l mt phn "ca nhm" chnh l lm cho tt c cc c b khc ra ra.

  Con b gt g, v hai m con tip tc tr chuyn mt lc lu - v nhng ngi bn "tht", "gi", v lm sao phn bit c. Mt lc sau ti thy con b c v hn.

  Nhng ti th khng cm thy vy. Th nn ngy hm sau, khi Rachel i hc, ti hn lc vi gio vin ch nhim ca n. Ti ni rng cuc gi ny ca ti cn c gi b mt, nhng ti vn cho rng b nn bit v nhng g din ra.

  Ti khng bit mnh s nhn c phn ng th no, nhng b t ra rt tuyt. B cm n ti gi in, bi gn y b nghe nhiu chuyn xn xao chung quanh hin tng m b gi l "bt nt trn mng", v cng chnh v l do , b d nh s ni chuyn vi hiu trng xem c th lm g gip cho hc sinh ca trng nhn thc c mc thng tn m nhng hnh vi lng m, quy ri trn mng kiu ny gy ra.

  Sau cuc in thoi , ti cm thy tht s thoi mi hn. Ti t nh, bit u mi chuyn s tt p hem.

 • Chuyn ca Jm

  Con trai ln ca ti tm c vic lm bn thi gian mt tim thc n nhanh. Th by tun trc, sau khi i lm v, n qung phch ci ba-l ln mt bn v bt u nguyn ra ng ch tim. Bt k li no n tht ra cng u cay nghit.

  Hi ra mi bit, khi sp hi n c mun lm thm gi kim tin vo cui tun khng, con trai ti tr li, "C th." Nhng khi n i n tim vo sng th by ni vi ng ch rng n nhn li, th "lo khn nn" (t con ti dng) xp lch lm thm cho a khc.

  May cho con ti, v ti khng mt bnh tnh m tht ln nhng g ti tht s mun ni: "C g l u? Con ngh mi chuyn s ra sao? Bit ngh cht i! Mt doanh nhn lm sao iu hnh cng vic kinh doanh c khi mt a nhn vin ni vi ng y rng n 'c th' s i lm. 'C th' khng c ngha l n s lm."

  Nhng ti khng mng nhic g n. V ln ny - ti cng khng cp g n chuyn n chi th. Ti ch ni, "Vy lc u con khng ngh mnh nn a ra cu tr li dt khot cho ng ch ." N tr li, "Khng, con cn phi suy ngh ch."

  Ti ni, "."

  N ni thm, "Ngoi chuyn lm vic con cn phi sng na."

  Ti ngh, cch ny khng hiu nghim ri.

  Bng dng n ni, "Con ngh mnh sai. L ra con nn gi cho ng ch ngay sau khi con v nh v khng ng y ch lu n th."

  Hay tht. Ti ch th hin s ng cm vi con mnh mt cht, v n t chu trch nhim v nhng g n nn lm ngay t u!

  Chuyn ca Laura

  Vi ngy sau khi tham d bui hi tho, ti dt con gi i mua qun jean. Mt sai lm to ln. Chng c ci no n m ln ngi m "c" c. Ci th khng ng c, ci li khng ng mu, khi th khng ng nhn hiu n mun. Rt cuc n cng tm c chic qun nh - cp tr, b cht n ni kh khn lm n mi ko c kha qun, v "khoe ra" mi ng cong ca phn thn di con b.

  Ti khng ni mt li. Ti mc n loay hoay trong phng th v bc ra ngoi tm mt chic qun c c ln hon. Khi ti quay li, con b vn ang mi ngm ngha mnh trong gong. N nm mt ci nhn vo chic qun ti ang cm trn tay v bt u la tong ln, "Con s khng trng ci qun vo u! M mun con nhn nh a d hoi ! Ti m mp nn tng ai cng mc qun o rng thng thnh nh m! Khng c chuyn con che giu thn hnh ging m u!"

 • Ti thy mnh tn thng kinh khng, gin kinh khng, sut cht na ti gi n l con ranh qu qui. Nhng ti khng lm th. Ti ch ni, "M ch con ngoi." l tt c nhng g ti c th lm c.

  Con b gi vi theo, "Vy ci qun jean ca con th sao?"

  Ti lp li, "M ch con ngoi," v b mc n mt mnh trong phng th .

  Sau cng, khi con b bc ra, ti chng mun "cng nhn cm xc ca con" cht no, nhng ti vn lm th. Ti ni, "M bit con thch ci qun jean , v m cng bit con khng bng lng khi m khng thch n." Ri ti ni cho con b hiu nhng g ti ang cm nhn. "Khi m nghe con ni ci kiu , t nhin m mt ht hng th. M khng mun sm sa g na, khng mun gip con na, thm ch khng mun ni na."

  Sut chng ng v nh, hai m con chng ai ni vi ai cu no. Nhng trc khi chng ti bc vo nh, con b lm bm trong ming, "Con xin li." Tuy cha hn l mt li xin li nhng ti vn vui khi nghe con b bit ni ra cu . V ti cng vui v mnh khng l li ni ra iu g ri phi hi hn.

  Chuyn ca Linda

  Ti khng bit mi quan h gia ti vi con trai c tin trin cht no khng, nhng ti ngh mnh cng ci thin c mi quan h vi bn ca n. Chng l mt cp sinh i 13 tui, Nick v Justin, c hai u sng d, nhng kh dy. Chng ht thuc (m ti tin rng khng ch l thuc l), qu giang xe ngi l i choi, v c ln khi b cha m cm tc, chng cn tro qua ca s ra khi nh v m n trung tm thng mi.

  Con trai ti cm thy rt vui v hai a thch chi vi n, nhng ti th lo lm. Ti tin chc n tng qu giang xe ngi l i chi vi hai a kia, d n mt mc chi ti. Nu c, ti s cm khng cho con ti gp hai thng b kia ngoi gi hc. Nhng chng ti ni iu ch khin mi th ti t hn thi, v thng b s tm cch khc n dm vi bn, thm ch ni di na.

  V th, chin lc ca chng ti trong sut mt thng qua l mi cp sinh i kia n nh n ti mi chiu th by. Chng ti tnh l nu gi chn c bn nhc nh th c th trng chng bn chng, v ly xe nh ch chng i n ni chng mun. t nht m chng ti cng bit rng ba thng con trai khng lang thang mt gc ti no ngoi ng v cha tay ra vy xe, vi hy vng mt ngi l bt k s cho chng i nh.

  Tuy nhin, vn cn mt vn l chng ti cha tm c dp no ni chuyn vi cp sinh i. Nhng sau bui hi tho tun trc, mi chuyn c tin trin mt cht.

  Hai a sinh i ang huyn thuyn ni xu v ng thy dy mn sinh hc v gi ng l thng n. Bnh thng chc chn chng ti ln ting bnh vc ng thy. Nhng ln ny chng ti c gng cng nhn cm xc ca hai a tr. Chng ti ln ting, "y l ng thy m hai chu khng h a t no." Thl chng tip tc k thm: "ng y chn ngt! V lun la mng bn chu mt cch v l. Nu ng gi ch ng ln, ch tr li khng xong, y

 • nh rng ch b h nhc gia lp."

  n lt ti, "Nick, c ngh l nu chu v Justin l thy gio, hai chu s khng la mng hc tr hay s nhc chng khi chng khng tr li c nh vy."

  C hai a tr li "ng vy!" gn nh cng mt lc.

  Chng ti tip tc, "V chng a no trong s hai chu "chn ngt" c. Bn nhc tht may mn khi c hai chu l thy."

  Chng nhn nhau v ci ln. Con trai ti ngi , h hc ming. N khng tin ni nhng a bn "cc cool" ny li c th tr chuyn vi ng b, b m "chn pho" ca mnh.

  Chuyn ca Karen

  Ti qua ti v Stacy cng xem li mt album hnh c. Ti ch vo tm hnh chp con b ang ngi trn chic xe p lc n khong su tui v ni, "Coi con d thcmg cha ka!"

  "Phi," con b tip tc, "hi thi." Ti hi, "Con ni vy ngha l sao?" Con b tr li, "Con chng cn d thcmg nh vy na." Ti ni, "Con ng c v vn, con trng rt c m." Con b khng khng, "Khng, con ch c ci g ht. Ngi con bo . Tc th qu ngn, ngc chng thy u trong khi mng th ngoi c."

  Nhng khi con b ni v mnh nh th, ti u chnh lng. N lm ti nh li cm gic t ti khi ti bng tui n, cn m ti th sut ngy bo ti phi th ny th kia: "ng c i lom khom nh vy... Thng hai vai ln... Chi tc li cho ng hong... T cht son vo. Con trng nh mt a lang thang ngoi ch vy!"

  Th nn, ngy hm qua, khi Stacey bt u ch trch bn thn mnh, hnh ng theo bn nng u tin ca ti l trn an con b: "Mng ca con chng c g bt thng c, tc t t s mc di ra, v ngc con t t s pht trin. M nu khng th con vn c th mc o n ngc."

  Phi, l nhng g l ra ti ni. Nhng ln ny ti t nh, thi c, mnh s ng cm vi con. Ti vng tay m con v ni, "Nghe c v con khng hi lng v b ngoi ca mnh... Con bit m c g khng? M c ln sau khi con ng trc gng, con c th thy nhng g m ang thy."

  Bng nhin con b trng y ho hng ngay, "M thy g c?"

  Ti ni vi con s tht. "M thy mt c b rt xinh p - c b ngoi ln tm hn bn trong."

  Con b ni, "i, ng l m ca con," v i ra khi phng.

  Mt pht sau, ti thy con b ng ngm ngha mnh trong tm gng ln ngoi

 • phng khch. Mt tay n chng ln hng, v r rng n ang mm ci vi chnh mnh.

  Chuyn ca M ichael

  Ch cn nh ti tng k thi tiu cc ca con trai ti v vic hc khng? Ngay sng hm sau bui hi tho, thng b xung nh n sng vi tm trng khng vui thng trc. N i qua i li trong nh bp, than phin v sc p m n ang phi chu ng. N sp c hai bi kim tra quan trng - ting Ty Ban Nha v hnh hc - trong cng mt ngy.

  Sut na l ti ni vi n nhng iu ti thng ni mi khi chuyn ny xy ra: "Nu con hc hnh n noi n chn, n k kim tra con u phi lo lng th ny." Nhng khi v thc ci ch vo ngi ti v lic mt ci, ti bng sc nh v vic tng tng cng con. Th nn thay vo , ti ni, "Nu t nhin trn radio xut hin mt thng bo nh vy, 'Hm nay tri nhiu tuyt! D bo s c mt con bo ln. Tt c trng hc phi ng ca!' th tuyt lm nh."

  Thng b ging mt nhn ti y ngc nhin. V n mm ci. Th l ti tha thng xng ln. Ti ni, "Con bit iu g tuyt hcm khng? C ngy no con c bi kim tra l y nh rng tri c bo tuyt."

  N ci na ming v p, "Vng... c g!" Nhung khi n ra khi nh i hc, tm trng n kh hon hn.

  Chuyn ca Steven

  Ti ti hn c mt nm ri, nhung Amy, a con gi 14 tui ca ti, ty chay m k ca n t nhng ngy u. Ngy no ti n n Amy t nh m rut n nh ring ca ti v Carol choi vo dp cui tun, l y nh rng ngy c chuyn. Va ngi vo xe l n kim chuyn ch trch Carol.

  D ti c ni g vi Amy chng na, con b cng b ngoi tai. Ti phn tch cho con thy n i x bt cng vi Carol ra sao, n khng cho d bt k mt c hi no, d Carol c ht sc lm bn vi n. Nhng ti cng ni, con b cng c chng minh l ti sai.

  Cng may l ti n tham d bui hi tho tun trc, v sng ch nht tip theo, khi ti va n Amy l con b li bt u: "Con ght mi ln n nh b choi. B Carol c ln vn xung quanh. Ti sao b phi ci b ta mi c ch?"

  Ti khng th no va li xe va gii quyt chuyn ny c, v th ti thng xe, tt my. Tt c nhng g ti ngh c trong u lc ny l, Bnh tnh no. ng tranh ci vi con b. Cng ng c ni l vi n. Ln ny ch cn nghe thi. n x ht ra. V th ti nh nh, "c ri, Amy, nghe c v nh con c nhiu chuyn bc tc trong lng. Cn iu g khc na khng?"

  Con b tr li, "B khng mun nghe nhng g con ni u. B chng bao gi thm nghe."

 • Gi b nghe y. V b c th cm nhn c s gin d v khng vui ca con.

  Cu ni ny c tc dng. Con b tun ra mt trng ca thn, "B ta khng ngt ngo nh b tng u... mt k o c gi chnh hiu... Tt c nhng g b ta quan tm n l b... B ch lm ra v thch con thi."

  Ti khng h t v bnh vc Carol chng t con b hon ton sai. Ti ch , , th v lng nghe.

  Cui cng con b th di v kt lun, "i, m ni ra th ch g u ch."

  Ti ni, "C ch ch con. Vic hiu c cm xc ca con i vi b rt quan trng."

  Con b nhn ti, v ti thy mt n ngn ngn nc. "Con bit sao khng?" ti tip tc. "B ngh mnh nn dnh thi gian vo cui tun cho nhau nhiu hon - ch hai cha con mnh thi."

  "Th cn Carol th sao?" con b hi. "B y khng gin b ?"

  "Carol s thng cm thi," ti khng nh.

  Th l ngy hm y, ti v Amy cng dt ch ch i do trong cng vin mt hi lu. Ti cha ngh ra c s lin kt no y, nhng l dp cui tun tuyt nht m ti, Carol v Amy tng c.

  Cng nhn cm xc ca tui teen

  Teen: i khng! Con phi lm g by gi? Con ha vi nh Gordon l s trng em b cho h vo th by ny, nhng gi Lisa gi in mi con sang nh choi v ng li qua m!

  Cha m: iu con nn lm l...

  Thay v b qua cm xc ca con v a ra li khuyn, bn hy:

  Khng nh suy ngh v cm xc ca con:

  "Nghe nh con roi vo trng thi tin thoi lng nan. Con mun n choi vi Lisa, nhng li khng mun lm gia nh Gordon tht vng."

  Cng nhn cm xc ca con bng cch thm vo nhng thn t nh:"", ""...

  Tng t*ng v nhng g khng th xy ra trong thc t:

  "Phi m phn thn ra c th hay bit bao nhiu! Mt na con s i trng tr, na cn li sang nh bn choi."

 • Chp nhn cm xc trong khi iu chnh hnh vi ca con:

  "M bit con rt mun n nh Lisa. Nhng ngt mt ni, con ha vi gia nh Gordon ri. H trng cy vo con y."

  TRANG GHI CH

 • / N

  /

 • HaiChng Ta vn Lun " Mt n Mi Th"

  Ti rt ho hng bt u bui hp mt ti nay. Cui bui ni chuyn hm trc, Jim ko ti ra mt gc, by t ni tht vng khi anh khng th yu cu con lm theo nhng g mnh mun. Ti tha nhn l vic ny khng d cht no, v ngh anh kin nhn thm mt tun na, chng ti s bn vo ch su hem.

  Ngay khi mi ngi n nh ch ngi, ti vit ch ca bui ni chuyn ti nay ln bng:

  K N ng C c S Hp Tc

  "Hy nh li giai on u," ti ni. "Khi bn tr cn nh, chng ta dnh phn ln thi gian cho vic ' mt n mi th'. Chng ta mt xem con mnh ra tay sch s cha, nh rng sc ming cha, c n rau qu khng, i ng ng gi khng, c bit ni li cm cm/xin li khng."

  "V c c nhng iu chng ta phi mt khng con mnh lm nh khng chy ra ngoi ng, khng tro ln bn, khng nm ct, nh nhau, khng khc nh hoc cn bn."

  "Chng ta mong con mnh nh hu ht nhng bi hc ta dy chng trc khi bc qua tui teen. Nhng ha ra iu khin ta tht vng v tc gin nht, chnh l vic ta nhn ra mnh vn c phi ' mt tng li tng t.' ng th, tui teen khng c chuyn cn nhau hay tro ln bn na, nhng thay vo , ta phi lun ming nhc chng lm bi tp, lm vic nh, n ung iu , tm ra thng xuyn, ng gic v thc dy ng gi. V ta vn phi m bo rng chng s khng lm nhng chuyn i loi nh 'ng ly tay o chi ming'... 'ng vt qun o ra y nh'... 'ng nu cho in thoi'... 'ng c ni ci ging vi m!' "

  "Mi cy mi hoa, mi nh mi cnh. Teen chng a no ging a no. Trong mt ngy, bn cm thy mnh cn phi 'kim tra' nhng vic g bit chc con mnh s lm hoc khng lm? Chng ta hy bt u t bui sng."

  Khng cht chn ch, c khn phng nhao nhao:

  "Tiphi kim tra xem thng con nh ti c tt chung bo thc ri ng tip khng."

  'C b ba sng khng.

 • "C mc mt b sut ba ngy lin khng. "

  "C & l trong phng tm khng cho ai dng khng. "

  "C tr tit hc u tin v l chuyn xe but khng. "

  "C gy s vi em gi khng. "

  "C qun khng cm cha kha nh theo v cng qun lun tin n tra khng."

  "Bui tra th sao, qu v?" ti hi. "Nhng g nm trong danh sch 'kim tra' ca cc anh ch?"

  "Gi in cho b ngay khi i hc v. "

  "Dt ch i do."

  "Lm bi tp v nh."

  "Khng c n my th c hi. "

  "Khng c dt a bn khc phi no v nh khi m khng c mt. "

  "ng qun tp n piano (violin, kn saxophone)."

  "ng c ra khi nh m khng bo cho m bit l con i u."

  "Khng c chc gho em. "

  "Gi n bui chiu." Ti ni. "Mt ln na, qu v yu cu nhng a con tui teen ca mnh phi lm v khng c lm g?" Mi ngi ngng mt cht suy ngh v ri...

  "ng c rc mi trong phng nh th. Ra ngoi choi vi gia nh i ch. "

  "Khng c g bn. "

  "ng c ngi sp xung gh nh vy. "

  "ng c nu cho in thoi sut m. Lo m lm bi tp i."

  "ng c ln mng Internet c m. Lm cho xong bi i. "

  "Mt ln thi, d mt ting khi m bo con lm vic g c khng?"

  "Ln ny th tr li m khi m hi con c chuyn g xem. "

  "ng dng ht nc nng mi kh con tm. "

 • ''ng qun eo ning rng tr&c khi ng!

  "ng thc khuya nh vy. Sng mai con s mt cho coi!"

  "Nghe thi pht mt ri," Laura nhn xt. "Hn g c cui ngy l ti kit sc."

  "V chuyn chng bao gi kt thc," mt ph n tn Gail b sung. "Ti lun phi i sau lng my thng con trai - p buc, c thc chng lm ci ny, lm ci kia. V mi th cng ti t hon sau khi ti ly hn. Nhiu lc ti thy mnh khng khc g ng trung s chuyn hun luyn tn binh."

  "Ti th li ngh khc," Michael ln ting. "Ti ngh chng ta ang lm trn trch nhim ca ngi cha m."

  "Vy ti sao," Gail ct ging thiu no, "my a con ti khng chu lm nhng g thuc trch nhim con ci."

  "Nhng g con gi ti ngh rng n phi lm," Laura ni, "l lm kh m n. N ci ti ngay c trong chuyn nh nht nht. Ti ni, 'Con lm on mang m chn da do* ca con ra khi phng,' th y nh rng n tr treo, 'M ng c lm phin con na. M lc no cng soi mi chuyn ca con.' "

  C gian phng r rm tha nhn.

  "V th, vi tr tui teen," ti bt u, "i khi c nhng yu cu on gin nht, hp l nht vn c th chm ngi cho mt cuc ci v hoc chin tranh dai dng. c ci nhn thu o hon v quan im ca con tr, chng ta hy t mnh vo v tr ca chng. Chng ta hy cng xem mnh s phn ng ra sao vi mt s phong cch gio dc in hnh m ta thng dng bt con lm theo mnh. Gi s ti ng vai cha m ca qu v. Cn qu v s tng tng mnh ang tui teen v p li ti ngay lp tc sau khi nghe hi, khng suy ngh, n o g ht."

  Di y l mt s phong php m ti dng minh ha, v nhng g "bn tr" p li ti:

  La mng v kt ti: "Con li th na ri! Con du chin vo cho, vn la tht to ri b i ch khc. u c con c vn khng vy? Sut cht na l chy nh ri!"

  "ng c a con na c khng."

  "Con c i lu u."

  "Con phi i toilet ch."

  Dn nhn: "Sao m con qun kha chic xe p mi toanh ny c? Chng qua l con qu ngu xun. Ch trch ti n khng n cp mt. B khng th tng tng c l con v trch nhim n mc !"

 • 'Phi, con ngu .

  "Vng, con v trch nhim."

  "Con chng bao gi lm g ra hn c."

  e da: "Nu con cm thy lm vic nh khng quan trng, th m thy c cho con tin tiu vt hay khng cng chng quan trng."

  "M kip!"

  "Con ght m!"

  "Nu c ra khi cn nh ny th vui bit my!"

  Ra lnh: "B yu cu con tt ti-vi v ngi vo bn lm bi tp. ng c ng ra . Lm ngay i!"

  "Con cha mun lm by gi ."

  "ng c cm rm na."

  "Con s lm khi no con thch."

  Ln l*p v gio hun: "M c chuyn ny mun ni vi con. l chuyn con ngay gia bn n. C th con coi l tr a, nhng tht s kiu khng chp nhn c. V d mun d khng, ngi ta cng nh gi con qua cch hnh x. V vy, nu con mun , t nht cng phi ly khn n ln che ming v ni, 'Xin li.' "

  "M ni ci g vy? Con ch nghe u."

  "Con c cm gic mun ."

  "G m nghim trng vy. Cch hnh x i vi m c th quan trng y, nhng ch l ci inh g i vi con."

  Cnh co: "B cnh co con. Nu cn tip tc giao du vi l , con s gp rc ri to y."

  "B c bit g v bn con u."

  "Vy l bn ca b hay hem ch no?"

  "Con khng quan tm b ngh g. Con bit mnh ang lm g ."

  Than th: "M ch nh mt vic cn con m sao n kh khn vi con qu vy. M khng hiu ni. M lm vic qun qut con mun g c ny, v y l lng bit om m nhn c t con sao."

 • ", vy con l a b i. "

  "Con nh th ny l ti m. M lm h con thi. "

  "Con thy tht ti li. "

  So snh: "Ch con c nhiu ngi gi in thoi l c l do. Nu con thn thin v ha ng nh ch con, con cng s c nhiu ngi thch ging nh vy."

  "Ch y nu cho in thoi th c. "

  "Con ght b . "

  "M lc no cng thcmg ch hem con."

  Ma mai: "Vy l con nh i thng n ch khiu v sau khi choi bng r m khng cn tm ch g. Ch, chc con s therm lm nh! C m con gi phi xp hng c li gn con y."

  "Ha ha... B ngh b ni a hayyyyy gh."

  "Bcng u c thom tho g."

  "Bmun ni g th ni i ra i."

  Chp m: "Tt c nhng g con lm l bt ngi khc chu trch nhim cho nhng vn m con gy ra. Con khng bao gi chu nhn trch nhim v mnh. M m bo nu c ci ny, cng ngy vn ca con cng ti t hem, v khi con ch bit trch mnh m thi."

  "Chc con t hi lm. "

  "Con v vng ri. "

  "Tiu i con ri. "

  "Thi ri! Ti cm thy tht ti li," Laura ku ln. "Nhng iu ch ni chng khc g nhng li ti thng trt ln u con gi mnh. Nhng khi ti lng nghe trong t cch lm con, nhng li y mi chng tai lm sao. Nhng g ti nghe c khin ti cm thy tht ti t v bn thn mnh."

  Jim trng bun th thm.

  "Anh ang ngh g th?" Ti hi anh y.

  "Ti thy nhng g ch din t quen thuc mt cch au n. Nh ti cp tun trc, cha ti khng ngn ngi ni nhng cu nng n vi ti. Ti c gng i x khc i vi con, nhng c lc ti nghe t ng ca cha ti tht ra t ming mnh."

 • "Ti hiu! i khi ti thy mnh bin thnh m ti," Karen bc bch. "V l iu ti tng th khng bao gi lm."

  "Vy by gi chng ta u bit nhng g mnh khng c ni," Gail tht ln. "Chng no mi n mc nhng g ta c th ni?"

  "Ngay by gi," ti va tr li va gi nhng hnh minh ha m ti chun b sn ln. "Nhng trc khi ti pht ti liu ny ra, mong cc anh ch hy lun nh rng, khng phi mi phng php trong y lc no cng c tc dng. Khng c cu thn ch no hu hiu vi mi a tr tui teen trong tt c trng hp. V vy, chng ta cn thng tho nhiu k nng khc nhau. Tuy nhin, khi anh ch xem qua cc trang giy di y, anh ch s nhn ra nguyn tc cn bn ng sau nhng v d ny l s tn trng. Chnh thi v li ni th hin s tn trng t pha chng ta s gip con tr d nghe li ta hn, v c thi hp tc hn."

  Thay v ra lnh...

 • Mnh lnh thng khin tr tc gin v chng i.

  Hy din gii vn

 • Bng cch din gii vn , chng ta khuyn khch con tm gii php.

  Thay v cng kch...

 • CON THT Lfi V TRCH NHIMI

  TRI . CON v * V TOI NH. SfiO B LI

  MNG CON?

  BI VI B KHNG NH CON UOC CHUYN GI c . CON D* HUfi S(NG NfiY DN TUYT li di r i M*. .

  Khi chng ta tc gin, chng ta hay trt ln u con ci nhng li l cng kch hoc h thp chng. Kt qu? Chng s lng i hoc phn pho.

  Hy by t cm xc ca bn

 • KEN, B THT VNG QUfi. CON ti UM 36 TIN RNG KHI B V N NHti. Ll OI ort DUC DON StiCH TUYT.

  VNG, B VO NHfi 91, DE CON UM

  Khi chng ta by t nhng cm xc ca mnh, bn tr s d dng lng nghe v p limt cch tch cc hn.

  Thay v li...

 • Khi teen b kt ti, chng thng tr nn phng th.

  Hy ch bo con

 • Khi con ci c cha m ch bo mt cch nh nhng v tn trng, nhiu kh nng chng s nhn trch nhim v nhng g mnh nn lm hon.

  Thay v e da hoc ra lnh...

 • CON KHNG s>uc M6c C(5I 60 RfiCH 00 NNH6 H6NGI

  T

  NHN Y NHU c6l GI R6CH v y . NU con kh ngTHCY Gi NHIN CHO aNG HONG MT CHT

  Nhiu teen phn ng li li e da ca cha m bng cch t ra ong ngnh hoc mincng vng li.

  Hy cho con quyn la chn

 • NGHlfi Lfi CON C TH THriY MT CHIC 60 KHriC KHNG 3 RfiCH, HOriC Mric THM rio KHOriC 3N

  GOril CHIC rio CON S>6NG Mric /

  Chng ta c nhiu c hi t c s hp tc ca tr, bng cch a ra mt la chn thay th p ng c nhu cu cho c hai bn.

  Thay v "ging o" di dng...

 • Teen thng khng lt tai nhng bi "ging o" di l th.

  Hy ni ngn gn

 • Mt li nhc nh ngn gn khin tr tm n v d c c s hp tc ca chngh o n .

  Thay v ch ra im sai...

 • CON I x VI EM CON T outi. LC N60 CON CNG CH TRCH N.

  -V ti. CHtiNG QU6 Lti 00 KIEU tiN Mtic vti CtiP

  KNH NGU NGC C6 N

  CN LU 3 6 N C6 N N6 I 3 6 N C6 CON 06 CUNG THY TI N Lti? O KHONG GING 61 H

  RII 3 6 N C6 CON CUNG T Y NHU CON VtiYI

  Teen thng phn khng li nhng li ch trch bng cch bo cha cho hnh ng camnh.

  Hy ra nhng gi tr c nhn v/hoc mong *i ca bn

 • Khi cha m by t s mong i ca mnh mt cch r rng v tn trng, teen s c xu hng nghe theo v c gng lm theo mong i y.

  Thay v bung l*i khin trch con...

 • SXNG C HP C#NH x l xp NHU VY. NGHE GM CHT 91 DUCI

  i s & r y

  Teen c th c bit nhy cm vi nhng li ch bai ca cha m.

  Hy lm iu chng khng ng* n

  92

  Bng cch khi hi thay v ch trch, chng ta c th thay i khng kh v khch l tinhthn hi hc ca c nh.

  Thay v ay nghin, ch chit...

 • JEFF. CHNG No CON HI DT PEPPER Rfi NGOfil 01 DfiO? OUNG CO NI UT NR 0 0 .

  Hfi Hit. VUI GH Hfil 3fi NI NGHIH T(JC OfiY JEFF. N KHNG PHfil Lti CON HO CO THE 01

  TOILET Vfio TRONG CHIC Hp o .

  Nhiu a tr phn ng rt chm vi nhng li nhc nh hp l.

  Hy vit ra giy

 • Nhiu khi nhng iu vit ra c th lm c nhiu hn li ni.

  Mi ngi va lt xem cc hnh v va lao xao bn tn:

  "Nhng cch ny khng ch dnh cho tui teen. Ti s khng phin nu chng ti ni chuyn vi ti nh vy."

  "Vi ch ?"

  "ng th, vi ti. V ti. vn y l nhng phng php ny cng c th gp phn ci thin hn nhn."

  "Chc chn l c nhiu ngi khi nhn vo nhng k nng ny s ni, 'C g mi u. Cng thng tnh thi.' "

 • 'Nhng khng c ngha l ai cng bit. Nu th, chng ta chng n y ti nay lm

  g-?!

  "Ti chng bao gi nh ht c nhng phng php ny. Ti s dn nhng bc hnh ny ln mt trong ca t qun o."

  Mt ngi cha gi tay ln. ng mi tham d ba u v cha pht biu bao gi. "Xin cho, ti tn l Tony. Ti bit mnh nn im lng lng nghe v tun trc ti khng tham d. Nhng i vi ti, nhng v d va ri ch c tc dng by cho ta cch x tr nhng chuyn cn con, vn vt hng ngy - ci ba-l d, ci o rch, li c x khng ng trn bn n. Ti n y ti nay, mong rng mnh s c hc cch gii quyt nhng vn ca tui teen khin cho cc bc cha m lo st v - nh ht thuc, ung ru, quan h tnh dc, dng ma ty."

  " ng l nhng ni lo chnh trong thi i ngy nay," ti ng tnh. "Nhng chnh cch ta x l nhng chuyn cn con, vn vt hng ngy s t nn tng cho nhng phcmg cch ta x l nhng chuyn i s. Vic ta gii quyt ci ba l d, ci o rch hoc li x s khng phi trn bn n... hoc s c tc dng ci thin mi quan h, hoc khin chng xu i. Cch ta p li con vo nhng lc chng vui ln khi chng bun s khin chng ngy cng ri xa ta, hoc ko chng li gn ta hn. Cch ta phn ng vi nhng iu chng lm, hoc cha lm c th nhm ln s phn n hoc thit lp lng tin ni con v gip mi quan h cha m - con ci gn b hn. V i khi, s an nguy ca con ci nm mi dy lin kt y. Khi chng b cm d, cm thy mu thun, hoc hoang mang, chng s bit tm n ai xin ch dn. Khi nhng li bi ht c hi li ko chng, trong u chng s vang ln mt ging ni khc - nhng li dy d ca cc anh ch vi nhng gi tr c nhn, tnh yu thng v lng tin m anh ch t ln con."

  Sau mt lc lu im lng, Tony ct ting hi, "Bui hp mt kt thc cha?"

  Ti nhn ng h. "Sp ri," ti tr li anh.

  "Tt," anh ni, tay hu hu xp hnh minh ha, "V ti mun th mt vi chiu trong ny ngay ti nay, v ti mun v nh khi bn nhc cn thc."

  Nhng Cu Chuyn

  Trong nhng cu chuyn di y, cc bn s chng kin cc bc cha m s dng cc k nng mi, tng ci mt hoc kt hp vi nhau, v i khi trong mt s tnh hung khng cn l chuyn "cn con, vn vt hng ngy."

  Chuyn ca Gail

  Bui tho lun va ri nh "o ni ng giy" cho ti vy. Ti va ly hn, v bt u quay tr li lm vic ton thi gian, v nu ch hi ti cn iu g nht lc ny, ti s tr li l s hp tc. C hai thng con trai ti u tui teen, nhng cha bao gi tm n chuyn gip m - ti ngh l do li ca ti, bi ti ght phi cn nhn con ci, th nn kt cc l ti t lm ht mi th.

 • Th l vo sng th by, ti gi hai a li v gii thch cho chng nghe rng ti khng th xoay s gia cng vic mi v lm tt tn tt mi th nh t trc n nay c na. Ti ni vi chng l ti cn chng gip v by gi chng ti phi chung tay gp sc vi nhau nh mt gia nh. Sau , ti ht k tt c nhng vic ln nh phi lm trong nh, v yu cu mi a chn ra ba vic chng cm thy mnh sn lng m nhn. Ch ba vic thi. Thm ch chng c th hon i cho nhau vo cui mi tun.

  Phn ng ban u ca chng rt in hnh. Ln ting phn nn v nhng p lc trong vic hc v "chng cn thi gian u cho nhng vic khc." Nhng rt cuc mi a cng ng k ba mc. Ti dn danh sch y ln ca t lnh, v ni vi cc con v cm gic nh nhm trong lng khi ti i lm v v thy vic git gi xong, chn a dn, v bn n sn sng cho ba ti.

  Mi chuyn khng din ra hon ton chnh xc nh th. Nhng hai a n cng hon tt mt s vic nh, khng lc ny th lc khc. V khi chng khng lm, ti ch vic nhc chng v danh sch trn ca t v chng bt tay vo lm.

  Gi ti ch c mnh bit phong php ny sm hon vi nm...

  Chuyn ca Laura

  Con gi ti do ny ch ra mt cch mi bo hiu cho ti bit mi khi n "khng va lng" ti chuyn g. N din tr im lng vi m. Nu ti dm hi n b lm sao th, n s nhn vai v ng bng qu ln trn nh, thi lm ti tc in ngi.

  Nhng sau bui gp mt tun trc, ti nh c truyn thm ng lc - ti quyt nh th lm cch khc. Khi ti bc vo, con b ang ngi bn n trong bp nhm nhp vi ming bnh. Ti ko gh ngi cnh con v ni, "Kelly, m khng thch nhng g ang din ra gia hai m con mnh."

  Con b khoanh tay li v ng i ch khc. Nhng ti khng iu ngn cn mnh. Ti tip tc, "M lm con bc mnh; con khng ni chuyn vi m; iu khin m bc mnh; cui cng khng chu ni m ln ting qut mng con; thl con cng ni khng hn. Vy th, Kelly, gi y m nhn ra rng m cn con ni thng vi m khi c iu g khin con phin lng."

  Con b li nhn vai v nhn i ch khc. Con ti mun lm kh ti y m. "V nu vic kh n vy," ti ni, "th t nht con cng ra hiu cho m bit bng mt du hiu no . M khng quan tm l g. G ln mt bn, vy vy chic khn n, hoc t mt mu giy v sinh ln u con chng hn. G cng c."

  Con b tr li, "Thi i m, ng c in qu th," v b ra khi phng.

  Ti thm ngh, ng l mnh ni chuyn nghe in tht, nhng ch vi pht sau, con b quay tr vo nh bp vi mt v mt tc ci ht sc v c ci g trng trng trn tc n. Ti thc mc, "C ci g trn... , phi... ming giy v sinh." V c hai m con cng ph ln ci. Lu lm ri chng ti mi tht s tr chuyn cng nhau.

 • Ti qua, a con gi 15 tui ca ti tuyn b n mun i x l mi.

  Ti nghe m cu tit. Th l ti bt u qut ln. "Con c khng khng? Con c Tri ph cho ci mi xinh p. Ti sao con mun xuyn mt ci l qua n? Con mun t lm au mnh chi vy? l tng ngu nht m m tng nghe!"

  Con b qut ngc li ti, "Con ch mun eo mt ci khuyn b b ln mi mnh thi. Phi m m thy my a bn con ka. Kim n cm mt ci khuyn trn li, cn Briana c mt ci nhn ngay chn my, Ashley th x mt ci ngay rn!"

  ", vy ti n cng ngu lun," ti ni.

  "Con khng ni chuyn c vi m. M ch hiu ci g c," con b ht ln v b vo phng.

  Ti ch cn bit ng ngh, vy m mnh li i tham d kha hc v giao tip vi con c y. Tuyt tht! Nhng ti cha chu thua. Ti ch cn tm cch ni chuyn c vi con m thi.

  Th l ti ln mng Internet v tm hiu thng tin v x khuyn trn c th. , t ra lut noi chng ti sng cm tt c nhng ai di 18 tui x khuyn, in du hoc xm mnh m khng c giy chp thun ca cha m hoc ngi gim h v c chnh quyn chng thc. Ch c x l tai l trng hp ngoi l. V c hn c mt chng vit v cc bnh ly nhim m bn c th mc phi do dng c khng sch s hoc iu kin km v sinh - vim gan, un vn, nhim khun, mng m...

  Rt cuc, con b cng chu m ra khi phng, ti ni vi n rng ti xin li v nhng g ni v con v cc bn ca n, tuy nhin, c vi thng tin ti tm c trn mng m ti ngh n nn xem qua. Ri ti ch ln mn hnh.

  Con b c ri ni, "Nhng my ngi con bit c thy ai b bnh u. D g i na, con sn sng th mt phen."

  Chuyn ca Joan

  Ti ni, "Nhng vn l m khng sn lng th mt phen nh con. Sc khe ca con qu quan trng i vi m."

  N tr li, "Thi c, con s n nh bc s quen lm gip. M ch cn vit cho con t giy chp thun."

  Ti ni, "M khng ng thun vi hnh ng . M vn gi nguyn nh phn i ban u. V li, m bit bn thn mnh. Ch cn ngh ti cnh con gi mnh i vng vng vi ci khuyn ngay l mi l m khng chu ni. V m khng mun c nhn thy con l m li kh chu. n khi con 18 tui v cm thy chuyn x l mi vn cn quan trng n th, th ty con quyt nh."

 • Xem ra con b cng chng vui lm vi quyt nh ca ti, nhng n c v chp nhn. t ra l trong thi im ny.

  Chuyn ca Tony

  Paul, a con 14 tui ca ti i lng vng khp nh c nh n ang mt th gii khc. Nu ti nh n lm vic g, n s tr li: "Vng, tha b" v ch c th. Tai ny lt tai kia. V th nn cui tun trc, ti "lm iu khng ng n." Nhng hai ln.

  Ln u: vi mt ging r to v nham him nh B tc Dracula, ti ni, "Ta mun ngoi mang bch rc ra ngoi." N ngc nhn ti v nhy mt. "ng ta i," ti tip tc. "Ta s ni khng !!!"

  N ci ph ln v p, "Vy th ta phi lm ngay y."

  Ln th hai: Ti thy c mt ci bt cn tha mt cht ng cc b ln lc trn sn trong phng thng b. Ti ch vo ci bt v vi ging bnh thn, ti hi: "Paul, con c bit y l ci g khng?"

  Thng b tr li: "D, ci bt."

  Ti ni, "Khng phi. l th mi d tic."

  "Ci g c?"

  "Th mi h hng nh gin quanh vng n phng ca Paul v tic tng thu m."

  Thng b ci rinh rch. "c ri b, con hiu ri," on t tay n mang ci bt vo nh bp. Ti bit khng phi lc no "a" cng c tc dng. Nhng tht tuyt khi thy n hiu qu.

  Chuyn ca M ichael

  Tun ny con gi ti lm cho ti mt phen h hn h va. N bo, "B, by gi con s hi b mt chuyn v con khng mun b hong ht ln v ni khng. Ch cn b lng nghe thi."

  "B ang nghe y," ti p.

  "Nhn dp sinh nht ln th 16 ca con, con mun i ru trong ba tic. Trc khi b lc u, b phi bit l rt nhiu a bn bng tui con i ru trong tic sinh nht ri y. l cch ba tic tr nn c bit hn."

  Chc con b c c trong mt ti v khng ng tnh, bi n bt u i bc tip theo trong chin dch thuyt phc ca mnh. "Khng c ru cng c, nhng ch t cng khng th thiu bia, nu khng ch ma no n d. Tht ra con khng cn phi i bia, bn con t ti n s mang bia n. i m, b! C g to tt u. S chng a no say xn c. Con

 • ha. Ti con ch mun vui mt cht thi.

  Ti ch mun ni tot ra vi n l khng c, nhng thay vo , ti nh nh, "Jenny, b bit chuyn ny rt quan trng vi con. Nhng b cn phi suy ngh ."

  Khi ti ni vi v v nhng g Jenny mun, c y nh ngay n bi hc tun trc v ch vo mc "vit ra giy." V ti bo, "Nu anh vit ra, n s c. Cn nu anh ni, con b s gn c ci li."

  V y l l th ti vit cho con gi:

  Jenny yu qu,

  B m suy ngh rt k v li ngh i ru trong ba tic sinh nht ca con. V nhng l do sau, b m khng th ng .

  1. Lut & bang ny khng cho php cung ng thc ung c cn cho bt k c nhn no di 21 tui.

  2. Nu b m c'tnh lm tri lut, v nu c ai trn ng v nh sau ba tic chng may gp tai nn giao thng, b'm s phi chu hon ton trch nhim tr&cphp lut. Thm ch quan trng hem, b'm s cm thy lcmg tm cn rt.

  3. Nu b'm ng l i ch khc v cho php cc bn con mang bia theo ung, ngha l b'm gi ra thng ip, "Bn tr c th lm tri php lut, min l cc bc cha m gi v& nh khng bit g. "Nh th r rng l thiu trung thc v o c gi.

  Sinh nht ln th 16 ca con l mt ct mc ng nh. Chng ta hy cng bn cch n mng sinh nht con mt cch an ton, hp php v vui v cho tt c mi ngi.

  Thng con,

  B'

  Ti lun l th vo khe ca phng con gi. N khng ng g n l th, nhng n bui chiu cng ngy, sau vi c in thoi vi l bn, con b ngh vi chng ti mt s gii php khc, " b p cho chuyn khng c ung ru bia 'th thit' " - mi ngh s chuyn ng gi Elvis, ht karaoke hoc mi mt ngi chuyn xem s t vi.

  Chng ti vn ang cng nhau bn bc v chuyn . Nhng chc chn mt iu m c ti v v u bit, d quyt nh ra sao i na, th chng ti cng s c mt trong ba tic. Bi chng ti tng nghe chuyn l nhc ln ra khi tic, chui vo xe ly ru bia giu sn mang vo nh, ming vn toi ci v ra v ngy th v ti. Chng ti cn nghe chuyn bn nhc mang nc ung t nh theo, nhn ging "nc ung" nhng thc cht l ru Vodka hoc Gin. 0 , chng ti s khng hnh ng g s sng u. V chng ti c lm g cng s thn trng. Ch l chng ti s mt k lng n bn nhc.

 • Ch c nh ti ni l mnh s dn nhng bc hnh minh ha ny ln mt trong ca t qun o khng? Ti lm th tht. V n cc k hu ch. Bt c khi no ti mun ht ln vi l tr, ti li kim ch mnh, i vo phng ng, m cnh ca t qun o ra, nhn nhng bc hnh minh ha, v mc d tnh hung ca ti khc hn, ti vn c tng hay hcm x l s vic.

  Nhng th su va ri, thng con trai ti i hc mun, nh th c ngha l ti s tr gi lm. V th l ti mt kim sot. "Con 13 tui ri m chng thc g v gi gic ht. Ti sao con lun chuyn ny xy ra vi m? M mua cho con ci ng h mi. Con c bao gi eo n khng? Khng. M sao con dm b i khi m ang ni chuyn vi con vy h!"

  Chuyn ca Linda

  N ngng li, nm cho ti mt ci nhn v ni, "M i m ca t ra m c i!"

  e c c s hp tc ca tui teen

  Thay v ra lnh ("Vn nh nhc xung! Ngay lp tc!"), bn c th:

  Din gii vn :

  "M khng th suy ngh hoc ni chuyn c khi ting nhc ln nh th."

  By t cm xc ca mnh:

  "Ting nhc lm m au ht c tai."

  Ch bo con:

  "Nghe m thanh vi cng cao thng xuyn c th hy hoi kh nng nghe ca con ngi."

  Cho con quyn la chn:

  "Con mun th no - vn nh m thanh xung, hoc gim m mt cht v ng ca phng li?"

  Ni ngn gn:

  "m lng ka con!"

  ra nhng gi tr c nhn v/hoc mong i ca bn: "Tt c chng ta cn quan tm n kh nng chu c ting nhc ln ca ngi khc."

  Lm nhng iu khng ng n:

  Ly tay bt l tai bn li, lm iu b vn nh m thanh xung, v chp hai tay th

 • hin s bit on.

  Vit ra giy:

  Nhc to th ny

  m ng nghe th c

  Ch ch c m v con

  Th n qu sc, qu sc

  TOOOOOO!!!

 • BaTrng Pht Hay Khng Trng Pht

  Bui tho lun th ba ca chng ti cha bt u. Mi ngi vn ang tm tm thnh nhng nhm nh, tr chuyn si ni. Mt s mu i thoi lt vo tai ti.

  "V nhng ti con b lm, ti ang cm tc n sut thng ny!"

  "Th l ti t nh, khng th nh nhng c na. Ti qu d di vi bn nhc. Gi l lc phi p dng hnh pht."

  , ti t ni vi mnh, chng ti cha bn g v vic trng pht ht, nhng nghe ra c v nhiu ngi sn sng cho chuyn ny ri.

  "Laura, Michael," ti gi. "Anh ch c th vui lng k cho chng ti nghe bn tr lm g khin hai ngi gin n vy khng?"

  "Ti khng ch gin u," Laura lp bp. "Ti ang lo mun bnh lun y! Kelly l ra phi c mt nh Jill, bn ca n, d tic sinh nht lc su gi ti. Lc by gi, ti nhn c in thoi ca m Jill. 'Kelly u ri ch? Con b bit l mi ngi phi n trung tm bowling trc by ri m. Con b nhn c thip mi ri m. Chng ti ch phi ch con b nh ch na thi y.' "

  "Trng ngc ti bt u p thnh thch. Ti ni, 'Sao l vy. N i c mt lc ri. L ra n phi c mt nh ch t lu ri ch.' "

  " ', vy chc khng c chuyn g ng lo u. Ti ch hy vng con b n y sm,' m Jill tr li v cp my."

  "Ti rng i thm 15 pht na trc khi gi li cho h. Jill nghe my, 'D cha ,Kelly vn cha n. Lc lp con nhc n ng ti tr ri .' "

  "Gi th ti pht hong tht s. Trong u ti hin ra bao nhiu hnh nh kinh khng. 20 pht nng n na tri qua trc khi chung in thoi nh ti dn. u dy bn kia, ting m Jill, 'Ti gi bo cho ch bit rng cui cng Kelly cng n. Con b gp mt cu bn no trn ng n y v mi ni chuyn n mc qun rng chng ti ang i. Ti ch mong l mnh khng b hy phiu t ch cu lc b bowling.' "

  "Ti thay mt Kelly xin li ch y v cm cm ch gi in. Nhng ngay khi Kelly bc vo nh sau ba tic, ti nt ngay vo mt n: 'Con c bit con lm g vi m khng? Sao con c th v tm n vy? Sao con c th v trch nhim n vy? Con khng bao gi ngh

 • cho ai khc, tr bn thn con. l sinh nht ca Jill. Nhng con c cm thy mnh c trch nhim vi bn khng? Khng h! Tt c nhng g con quan tm l m con trai v vui choi. Th th, cuc vui kt thc. Con s b cm tc n ht thng ny! V ng mong m s thay i nh, v khng c chuyn xy ra u.' "

  "Phi, l nhng g ti ni vi con b vo lc y. Nhng gi ti khng bit na... C l ti qu nghim khc i vi con."

  "Ti cng s lm th thi," Michael nhn xt, "Kelly ng nhn c hnh pht . V thng con trai ti cng vy."

  Mi ngi ng lot quay u v pha anh. "Chuyn g xy ra?" mt ngi hi. "Thng nhc lm g?"

  "Ti ca n l khng lm g," Michael p. "Chnh xc l khng lm bi tp v nh. Ke t khi Je ff tham gia i bng, bng l tt c nhng g n quan tm. Ngy no n cng i tp v tr, n ti xong l bin mt vo phng ring, v khi ti nhc n lm bi tp cha, n p, 'B ng lo. Con lc no cng lm xong bi!' "

  "Th m, hm ch nht, lc Je ff ra khi nh, ti i ngang phng n v thy mt l th nm trn sn gn ca. Ti nht ln, v thy bc th ngi nhn l ti. Th c m v ngy gi l mt tun trc. Qu v on xem? l th cnh co ca thy dy Ton ca n. Je ff khng h ng n mt bi tp no - khng mt bi no ht - sut hai tun qua. Khi ti nhn thy l th, ti tc mun pht in."

  "Ngay khi n bc vo nh, ti ch sn. Ti gi l th ln v bo, 'Con ni di b v chuyn lm bi tp. Con cn dm m th thy gi cho b. V con cng khng thm a l th cnh co ny cho b c. c ri, s khng c bng bng m g cho n ht hc k ny. B s gi cho hun luyn vin ca con vo ngy mai.' "

  "N p, 'B, b khng th i x vi con nh vy!"'

  "Ti ni, 'B chng lm g ht, Jeff. Tt c l con t lm cho bn thn mnh. Ht chuyn.' "

  "Nhng chuyn c ht tht cha?" Laura hi.

  "Jeff khng ngh vy u. N tm cch lm cho ti thay i nh sut tun va ri. M n cng vy." Michael lic nhn v y n . "C y ngh ti qu nghim khc. Phi khng, em yu?"

  "Th anh ngh sao?" Ti hi Michael.

  "Ti ngh gi ny Jeff bit l ti nghim tc."

  "Phi," Tony ph ha theo. "i lc trng pht l cch duy nht bn nhc i vo khun php - c trch nhim hn."

 • "Ti t hi," ti hi c nhm, "liu vic trng pht c lm cho bn tr c trch nhim hon khng? Hy suy ngh mt cht v nh li nhng kinh nghim bn thn m cc anh ch tri qua trong qu trnh trng thnh."

  Karen l ngi u tin a ra cu tr li, "Trng pht khin ti t c trch nhim hem. Nm ti 13 tui, sau khi bt gp ti vi iu thuc trn tay, m ti cm khng cho ti gi in thoi na. Th l ti cng ht nhiu hon. Ti ht ln sn sau nh, noi khng ai nhn thy. Sau , ti tr vo nh, nh rng xong v ni, 'Cho m' vi mt n ci toi nh hoa. Ti qua mt b c nhiu nm. Khng may l cho n gi ti vn cn ht thuc."

  "Ti khng bit na," Tony ni. "Theo suy ngh ca ti, c nhng lc v nhng trng hp chng ta cn trng pht bn tr. Ly v d ti y. Ti tng l mt a con h. Bng ng m ti gia nhp vng vo v vn rc ri. L chng ti l mt bn bt tr. Rt cuc mt thng trong nhm b tng vo t. Ti th, nu cha ti khng trng pht ti v nhng g ti lm, th gi ny khng bit ti thnh ngi nh th no na."

  "Cn ti s chng bit by gi mnh & u," Joan ni, "nu ti khng tri qua khong thi gian tr liu gip ti xa b du n ca mi ln ti b trng pht."

  Tony git ny mnh khi nghe nhn xt ca Joan. "Ti khng hiu," anh ni vi c.

  "C cha v m ti," Joan ni thm, "u cho rng khi con tr phm li m cha m khng trng pht, th l ngi cha ngi m v trch nhim. V h lun bo rng h trng pht ti v mun tt cho ti. Nhng i vi ti n chng tt cht no. Ti tr thnh mt a tr gin d, chn nn v thiu t tin. Trong nh, ti chng ni chuyn c vi ai. Ti thy c on kinh khng."

  Ti nghe ting mnh th di. Tt c nhng iu mi ngi k li u l nhng h qu quen thuc ca vic trng pht. ng vy, mt s tr s c cm gic nn lng khi chng b trng pht v cm gic v vng dn dn khin chng mt nim tin vo bn thn.

  V ng, cng c nhng a tr nh Tony, t nhn mnh l "h hng" v cn c trng pht tr* nn "ngoan" hon.

  V s khc, nh Karen, tr nn cc k gin d v cm phn n mc tip tc hnh ng sai tri y nhng bit cch che y gii hon khng b pht hin na. Khi y, l tr khng tr nn thnh tht hon, m thay vo , chng thn trng hon, khp kn hon v xo quyt hon.

  V th, vic trng pht c nhiu ngi xem l phong php hay rn con tr vo khun php. Trn thc t, nhiu bc ph huynh nh ng k lut v trng pht. Lm th no ti chia s vi mi ngi v nim tin ca ti: mt mi quan h y tnh yu thng hon ton khng c ch cho s trng pht?

  Ti ni ln, "Nu v mt l do no , chng ta b buc khng c dng hnh pht nh mt cch gio hun con ci, cc anh ch c cm thy mnh hon ton bt lc khng? Nhng a tr tui teen ca chng ta c ni lon trong nh khng? Chng c tr nn bt

 • tr, v k lut, ch bit n bn thn mnh, h hng, chng bit ng sai, v ln t c cha m khng? Hay vn cn nhng phong php khc ngoi chuyn trng pht c th thc y con ci chng ta c x mt cch c trch nhim?"

  Ti vit ln bng:

  Nhng phiro*ng php thay cho s trng pht

  By t cm xc ca bn.

  Ni ra nhng iu bn mong i.

  Ch cho con cch sa sai.

  a ra s la chn.

  Hnh ng.

  Ti hi Laura v Michael xem h c mun p dng nhng k nng ny vo tnh hung trc mt vi cc con ca mnh hay khng. C hai u ng th nghim. Trong cc trang tip theo, bn s thy nhng hnh v minh ha, kt qu ca n lc ngh ra cc tnh hung thch ng vi nhng phng php mi ca chng ti. u tin, chng ta hy cng xem Laura x tr ra sao vi con gi Kelly ca ch. C b khng quan tm g n gi gic v khin m lo lng n pht st.

  Thay cho s trng pht

  By t cm xc ca bn

  Ni ra nhng iu bn mong cri

 • Ch cho con cch sa sai

  a ra s la chn

 • Nhng gi s Kelly vn c ti phm. Gi s ngi m li nhn c mt cuc in thoi 'Kelly u ri' na. Ln tip theo khi Kelly xin sang nh bn choi, ngi m c th:

  Hnh ng

  C phng trm tr. Nhiu ngi pht biu kin:

  "Khi nghe ch ni v phong php thay th cho s trng pht, ti lo l ch mun cp n kiu dy con khng n u ca nhng ng b b m chng dm la ry con mt li v chng chng h bit s. Nhng y l cch lm cng rn. Ch by t cm nhn ca mnh, ni ra nhng iu mnh mong i, v dy con cch chu trch nhim cho nhng g mnh gy ra."

  "V ch cng khng t ra kh khn hay h khc g, hoc khin cho con b cm thy mnh l a h hng. Ch nghim khc nhng vn tn trng con. Tn trng con v tn trng chnh mnh."

  "Ch chng t mt iu rng cha m khng phi l k th ca con ci. Ch vn bn cnh con gip con trng thnh hon."

 • "V dy con cch thc hin iu ."

  "Ch cng khng khin con ngh rng 'm c ton quyn i vi con. M khng cho php con lm iu ... M c quyn cm con.' Thay vo , ch trao cho tr quyn lc y. Kelly nm quyn quyt nh. Mi chuyn ty thuc vo con b, n phi bit cch hnh x ra sao m n cm thy yn lng - nh gi in cho m nu c b n tr, gi cho m khi c b n noi, v khi chun b ra v phi gi cho m mt ln na."

  Laura rn r v ly tay m u. "Ti khng bit na," c ni. "Khi ti bn vi mi ngi y, ti thy t tin lm. Nhng ti bit lm g khi i mt vi thc t nh? Cch tip cn vn ny i hi ngi cha ngi m rt nhiu th. Ngha l bn phi khoc ln mt thi hon ton khc. S tht l trng pht ti nhc li d hon nhiu."

  "Ngay lc th d hon tht," ti ng . "Nhung nu mc ch cui cng ca ch l gip con gi mnh c trch nhim hon ng thi duy tr c mi quan h tt p gia hai m con, th vic trng pht l tht sch."

  "Nhung ch ni ng, Laura. Cch lm trn i hi anh ch phi thay i cch suy ngh. Gi s chng ta luyn tp thm. Hy xem nhng k nng ny mang p dng vo vn gia hai cha con Michael th s ra sao."

  Thay cho s trng pht

  By t cm xc ca bn

  trr. BO RAT LA BOON. BO NHT oc LA TH CNH CAO N flY TR EN SAN PHONO CA CON

  CHNO NAO? TH dO EN C TUAN ROI. NHNQ PIEU LAM BO PHIEN LONO NHAT LA TROC Q l,

  CON KHIEN BO TIN RNQ CON LUON LAM BAI

  Ni ra nhng iu bn mong ri

 • Ch cho con cch sa sai

  a ra s la chn

 • S ra sao nu Jeff hon thnh m bi tp, nhng v sau li dn dn l l v vic hc litut dc? Ngi cha c th:

  Hnh ng

  Tony lc u. "C th ti khng theo kp im no , nhng ti khng tm ra s khc bit gia 'hnh ng' v trng pht Jeff. ng no th ngi cha cng buc con ri i bng."

  "Ch cht, ti ngh mnh bt u hiu ra vn ," Laura va ni va quay sang Tony. "Khi anh pht mt a tr ngha l anh ng cnh ca li trc mt n. N khng cn ch no khc i. Mi chuyn chm ht. Nhng khi anh quyt nh hnh ng, a con c th khng vui vi iu nhng cnh ca vn m. N vn cn c hi. N c th i mt vi hu qu mnh gy ra v tm cch sa cha sai lm. N c th bin mt iu 'sai tri' thnh 'ng n.'"

  "Ti thch cch ch din t, Laura," ti ni. "Mc ch ca chng ta trong vic quyt

 • nh hnh ng khng ch nhm chm dt kiu hnh x kh chp nhn ca con, m cn cho con mt c hi hc hi t nhng sai lm. C hi sa cha li lm. Trng pht c th ngn chn hnh vi , nhng ng thi cng khin a tr khng bit t sa sai."

  Ti lic sang Tony, trng anh vn cn v hoi nghi. Ti tip tc ni, quyt tm lm cho anh hiu. "Theo nh ti on th mt a tr b cm tc trong nh sut tun khng th no nm trn ging v suy ngh theo kiu, i, mnh mi may mn lm sao v c ngcr cha ngi m nh th. B'm va dy cho mnh mt bi hc qu gi. Mnh s khng bao gi ti phm! Nhiu kh nng cc c cu tui teen s ngh nh th ny, Cha m mnh tht t, hoc, Tht khng cng bng cht no, hoc, Mnh ght hai ng b , hoc, Mnh s tm cch tr a, hoc, Mnh s lm tip cho coi - nhng ln sau ng hng bt qu tang mnh."

  C phng ngi nghe chm ch. Ti c gng tng kt vn . "Theo cch nhn nhn ca ti, mt li lm i cng s trng pht s khin tr d xem nh hnh ng sai tri ca mnh, thay vo chng tp trung vo vic cha m chng v l im no. V t hn na, n tc i ca a tr c hi trng thnh hn. C trch nhim hn."

  "Chng ta hy vng iu g sau khi a tr phm li? Chng ta mong con mnh s nhn thc c n lm sai ch no. V hiu ti sao iu l sai tri. Rng n s hi tic v nhng hnh ng va qua. Rng n s tm cch khng lp li sai lm. V n s suy ngh mt cch nghim tc v vic sa cha. Ni cch khc, thay i tht s din ra, nhng a con tui teen ca chng ta phi thay i t trong thm tm chng. V s trng pht cn tr qu trnh v cng quan trng ."

  C phng lng thinh. Mi ngi ang ngh g? H cn cm thy hoi nghi chng? Ti gii thch c r rng khng? H c chp nhn nhng g mnh va nghe khng? Ti nhn ng h trn tay. Tr ri. "Ti nay chng ta tho lun rt nhiu th," ti ni. "Hn gp li cc anh ch vo tun sau."

  Cnh tay Tony gi ln. "Mt cu hi cui cng," anh ni to.

  "Anh hi i." Ti gt u.

  "Nu p dng tt c nhng k nng c chia s ti nay m a nhc vn cha chu i vo khun php th phi lm sao? Gi s n khng bit n ci ch gi l 't sa sai'? Ta phi lm g tip theo?"

  "Th l du hiu cho thy cn phi n lc gii quyt vn hn. Rng vn ny phc tp hn v bn ngoi v anh cn u t nhiu thi gian hn v thu thp nhiu thng tin hn."

  Tony y v hoang mang. "Bng cch no?"

  "Bng phng php gii quyt vn ."

  "Gii quyt vn ?"

 • "Ti s cp n phong php ny vo tun sau. Chng ta s bn v nhng phng cch c cha m ln con ci hp sc khm ph ra nhng kh nng, v cng nhau gii quyt vn ."

  Ln u tin trong bui ti hm , Tony n n ci. "Nghe c v hay ," anh ni."Ti s khng b l bui tho lun ."

  Nhng Cu Chuyn

  Tun tip theo sau bui ni chuyn v nhng phcmg php thay cho s trng pht, nhiu ph huynh k li cho chng ti nghe cch h a cc k nng mi hc vo thc tin nh th no.

  Cu chuyn u tin l ca Tony, k v cu con trai 14 tui ca anh, Paul.

  Chuyn ca Tony

  Paul v a bn tn Matt ca n chy xc t ngoi vo nh, th hn hn, ming ci tot tn mang tai. Ti hi, "C chuyn g vy, hai a?" Ti n tr li, "Khng c g," ri nhn nhau ph ln ci. on Matt th thm g vo tai Paul v b i.

  "N dn con ng k chuyn g cho b nghe ?" ti hi Paul. N khng tr li. Th l ti bi thm, "C ni tht cho b nghe. B s khng pht con u."

  Rt cuc, ti cng moi c chuyn ca n. s l n v Matt p xe n h boi cng cng boi, nhng h ng ca vo bui ti. Th l chng i kim tra mt vng cc cnh ca, pht hin ra mt ca khng kha. Hai a m vo, bt ht n m ln, chy vng quanh h ht, p ht gh quy nc, vt nm gh khp noi - qung xung c h boi. V chng xem l mt tr vui pht.

  May cho thng b l ti t ha khng trng pht n, bi v tin ti i, khi nghe xong chuyn ti ch mun nm quyn sch trn tay vo ngi n - ct tin qu sng ca n, dp my vi tnh v cm tc n khng thi hn - bt c vic g c th dp tt n ci ngu xun trn mt n.

  Ti ni, "Nghe ny, Paul. Chuyn ny khng phi tr a. Nhng g cc con lm c tn gi hn hoi. Ngi ta gi l c ph hoi ti sn cng cng."

  Mt n bng ln. N ht ln, "Thy cha, con bit l khng nn k cho b nghe m. Con bit tha th no b cng chuyn b x to. Ti con c trm cp th g hay i vo h boi u!"

  "Chc mng con v chuyn ," ti ni, "nhng m, Paul, tht s to chuyn ri. Rt nhiu ngi trong vng ny lm vic ct lc mi quyn gp tin xy nn ci h boi cho gia nh h. H t ho v iu , v b nhiu cng sc gi gn n. cng l noi con c hc boi y."

 • Paul tr treo, "Vy b nh lm g? Kt ti con ?"

  "B hon ton c th," ti p, "v nhng g con lm l sai v con cn khc phc hu qu."

  "B mun con lm g ch?"

  "B mun con quay tr li h boi - ngay by gi - v tr mi th v ng ch ban u ca n."

  "Ngay by gi!... Chng oi, con va mi v n nh!"

  "Phi, ngay by gi. e b ch con i."

  "Vy cn thng Matt th sao? N u tu ra chuyn ny m. N cng phi i na! Con s gi cho n."

  V n gi tht, u tin Matt tr li, "Khng i no," rng m n s git n mt nu b y bit chuyn. Th nn ti cm ly ng nghe v ni, "Matt, c hai a cng gy ra chuyn, v c hai a phi cng nhau gii quyt. Bc s n n con sau 10 pht na."

  Th l ti ch hai cu nhc n h boi. May thay, cnh ca vn m. Tht l mt bi chin trng. Ti bo hai a n, "Hai con bit mnh phi lm g ri y. B s i trong xe."

  Khong 20 pht sau, hai a i ra v ni, "Mi th u vo y. B mun xem khng?" Ti tr li, "C ch," v bc vo trong kim tra.

  Mi th c sp xp ngay ngn. My ci gh quy nc by thng hng v my tm nm cng tr v v tr ca n. Ti ni, "Tt. Mi th nh c. Tt n ri v thi."

  Trn ng v hai a khng ni li no. Ti khng bit Matt th sao, nhng ti ngh Paul cui cng cng hiu l do v sao n khng nn lm nhng chuyn nh th. V ti ngh n cng cm thy vui v n c c hi, nh ch gi, "sa cha li lm."

  Chuyn ca Jo a n

  Khi Rachel bc vo nh, ti ang chun b cm chiu. Ti thy mt con b ngu v mt n ci ng ngn, th l ti bit ngay n ang 'ph thuc'. Ti khng chc c phi con b ht cn sa hay khng, ti ch mong khng phi th g ti t hn th.

  Ti ni, "Rachel, con ph thuc ."

  N p, "M lc no cng tng tng th chuyn v con," v bin mt vo phng.

  Ti ch bit ng ra. Ti khng tin ni iu . Cng chnh n, mi thng trc thi, cn r tai ti rng, "M th ng k chuyn ny cho ai nghe nh, Louise bt u ht cn sa.

 • M tin ni khng? Kinh khng qu nh?"

  Ti vn cn nh mnh ngh T on Tri, khng phi l con gi ti. V gi l th ny y! Ti khng bit mnh phi lm g na. Ti c nn cm tc n khng? cm n khng c i u sau gi hc? (Chc chn l khng n nh con b Louise ri!) Yu cu n t ry v sau phi i thng t trng v nh? Khng, cch ch mang n tranh ci v nc mt thi. M lm nh vy cng chng thc t t no.

  Nhng ti cng khng th gi v nh khng c chuyn g. V ti cng bit rng mnh khng th no ni chuyn vi con b, cho n khi ci th m con b ung hoc ht ht tc dng, v li, ti cng cn thi gian suy ngh. Ti c nn k cho con nghe v 'thi nin thiu' ca mnh khng? V nu ti k ra, th ti ch nn k nhng chuyn g? Vic c gip con b ng ra iu g chng? Hay ch tr thnh ci c n vn vo v thanh minh cho nhng vic mnh lm ("M cng tng nh th v m vn n y thi!")? Trong nhng gi ng h tip theo, ti hnh dung ra khng bit bao nhiu cuc i thoi vi con b. Cui cng, sau ba com chiu, khi con b c v tnh to hcm, chng ti ni chuyn. Sau y l nhng g tht s din ra:

  "Rachel, m khng bt con phi th nhn, nhng m nhn thy nhng g m thy v bit nhng iu m bit."

  "i, m, m quan trng ha vn ri! Ch l mt iu nh cn sa thi m. ng ni vi con l m cha bao gi th khi m bng tui con."

  "Tht ra, khi m ln hcm con nhiu, 16 tui ch khng phi 13."

  "Thy cha... v m vn n thi."

  "Lc m khng n t no. Nhng ngi bn c ca m, nhng ngi m con gi l 'con ngoan tr gii' khng thm choi vi m na, v im ca m rt th thm. S tht l, khi m mi bt u ht, m khng h bit mnh ang dn thn vo chuyn g. M c tng n v hi. vn tt hon l ht thuc l."

  "Vy iu g khin m b?"

  "Barry Gifford, mt cu bn cng lp. Cu y m xe vo gc cy sau khi ph thuc trong mt ba tic. Barry c a vo bnh vin v dp l lch. Vi ngy sau c m hc tr phi tham d mt chong trnh gio dc v ma ty, v h pht cho mi a mt tp ti liu. T m quyt nh rng, n khng ng dnh vo na."

  "i, chc h ch mun h m thi."

  "Thot u m cng ngh vy. Nhng sau khi c ht tp ti liu, c vi iu trong m bit, nhng phn ln nhng g vit trong m khng h bit."

  'V d nh?

 • "V d nh lng ma ty vn tn ti trong mu nhiu ngy sau khi ht. N s khin tr nh v sc khe ca mnh b xo trn nh th no, thm ch c chu k kinh nguyt na. V n t hon thuc l. M khng h bit rng cn sa cha nhiu cht gy ung th hon c thuc l. l iu khin m ngc nhin nht."

  Rachel t nhin bin sc. Ti chong tay qua vai con v an i, "Con gi ca m, nghe ny, nu c, m c th theo con c ngy ch m bo rng khng mt ai a hoc bn bt c th g gy hi cho con. Nhung lm th th in qu. V th m tin rng con thng minh bo v chnh mnh khi nhng th rc ri ngoi kia. V m tin con s lm c. M tin con ch lm nhng g ng n cho cuc sng ca mnh - d ngi khc c gy p lc vi con n mc no chng na."

  Con b trng vn y lo lng. Ti m con mt ci tht cht v ch c vy. Chng ti khng ng g thm v chuyn na. Ti ngh nhng iu mnh ni c tc dng vi con b, nhng cha c g chc chn c. L tr thng ni di cha m v ma ty (ti bit v ti lm th), v th, mc d ti khng thch chuyn rnh m cho lm, nhng ti ngh thnh thong mnh s kim tra phng con b.

  Chuyn ca Gail

  Neil, a con trai 15 tui ca ti, hi rng liu Julie - a bn t thu nh ca n - c th ng li vo ti th by ny hay khng. B m con b khng c nh v phi i d m ci mt thnh ph khc, v b ca c b, ngi l ra s n vi c b li chng may b bnh v khng n c.

  Ti ngh, Ti sao li khng ch? Thng con trai th hai ca ti s sang nh b n choi my ngy cui tun, nn ti s dnh phng ca thng b cho Julie. D nhin ti s hi m Julie xem ch y cm thy th no. V ch y ng ngay - nh nhm khi bit con gi mnh c mt ngi ln c trch nhim trng nom vo bui ti hm .

  Khi Julie n nh, ti ch cho con b bit ch ng ca n, ri ba ngi chng ti n ti cng nhau v xem mt b phim.

  Sng hm sau, m Julie gi in bo rng ch v n nh v mun ni chuyn vi Julie. Ti ln lu tm con b. Ca phng con b h m, v chic ging khng c v g l c ngi ng trn ! My chic gi ti cn thn xp ln ging cho con b ngy hm trc vn nm y nguyn y. Ti ng chn chn ti ch, ming h hc, v ti nghe c ting ci a vng ra t phng ng ca Neil.

  Ti g tht mnh vo ca phng thng b v go ln rng m Julie ang ch ni chuyn in thoi vi con b.

  Khi ca phng bt m, Julie bc ra, xc xch v ngng ngp. Con b trnh nhn vo mt ti, chy nhanh xung nh ni chuyn vi m n, sau li chy nhanh ln lu, v ly ci ba-l, cm n ti "v mi th", v v nh.

  Ngay khi con b ri khi nh, ti ni cn tam bnh. "Neil, sao con li lm th vi m!?

 • M ha vi m Julie l s trng nom n. e n c an ton v c bo v!"

  Neil ni, "Nhng m m, bn y..."

  Ti ngt li n. "ng c 'nhng' g vi m. Nhng g hai a lm khng c g bo cha c c."

  "Nhng m khng c chuyn g xy ra ht m!"

  ", phi. Hai a mt trai mt gi ng chung ging v khng c g xy ra ht. Chc con ngh l m ngu lm nh. c, m s ni cho con bit chuyn g s khng xy ra vo cui tun sau. Con s khng c i trt tuyt vi lp."

  Ti ni nh th, v ti s lm th tht. Ti cho rng thng b ng b nh vy. Ri ti ri phng khi nghe nhng li cm rm ca n v vic ti v l nh th no.

  Vi pht sau, ti thay i nh. Lm sao vic cm khng cho Neil i choi trt tuyt li c th gip n nhn ra nhng iu l ra khng nn lm c ch? V th ti quay tr vo phng thng b v ni, "Nghe ny, Neil, hy qun chuyn m ni v chuyn i trt tuyt. Tht ra, iu m mun ni vi con l: M bit quan h tnh dc l chuyn bnh thng, l mt phn tt p ca cuc sng, nhng thc t l cc bc cha m lo lng khi iu xy n vi con mnh. H lo con gi mnh s mang thai, s con trai mnh phi lm cha. H lo v bnh AIDS v nhng th khc na..."

  Thng b khng ti ni ht li. N ngt ngang, "M, ri! ng ging bi vi con na. Con bit ht my chuyn . Vi li, con ni vi m ri, khng c chuyn g xy ra ht! Chng con ch nm trn ging xem ti-vi thi."

  C th n ni tht, cng c th khng. Ti quyt nh tin li thng b. Ti ni, "M rt vui khi nghe con ni th, Neil. V khi con mi Julie n ng li nh mnh, tc l con lnh nhn trch nhim - vi Julie v m bn y... v c m na. Trch nhim cn c m bao."

  Neil khng ni g, nhng t nhng g th hin trn nt mt ca n, ti bit mnh ni trng tim en thng b. V nh th l i vi ti. Ti c th cho qua chuyn ny.

  Chuyn ca Jim

  V chng ti tng mnh tnh ton u vo y mi chuyn khi quyt nh mua chic my vi tnh mi. Chng ti t n trong phng sinh hot gia nh (trc s tranh u quyt lit mang chic my vo phng ring ca a con gi 12 tui Nicole); chng ti ci c phn