achiziţii noi lista publicaţiilor noi -...

23
Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi – Decembrie 2015 1. Academician Valeriu Pasat : biobibliogr. / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan" (Inst.) ; red. : Vlad Pohilă ; bibliogr. : Maria Poştarencu. - Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală "A. Lupan", 2015. - 175, [1] p. - ISBN 978-9975-3089-2-2. 2. Academicianul V. A. Moscalenco la 80 ani : [biobibliogr.] / alcăt. : Konstantin Gudima, Leonid Dohotaru. - Chişinău : Elan-Poligrafic, 2008. - 138 p. : il. - ISBN 978-9975-66- 087-7. 3. Afanas, Aliona. Managementul activităţilor educative la clasa de elevi : aspecte teoretice şi metodologice : monografie / Aliona Afanas ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. - Chişinău : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2015. - 110 p. : fig., tab. - (Col. Ştiinţe ale educaţiei). - Bibliogr. : p. 80-81 (61 tit,). - ISBN 978-9975-48-070- 3. 4. Agroturismul în Moldova : 10 paşi pentru o afacere de succes / Viorel Miron, Marina Miron, Marek Krysztoforski, Jacek Wesierski ; red. Eugenia Chiosa ; foto : Viorel Miron, ... ; Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală, Centrul European de Cooperare... - Chişinău : S.n., 2015. - 200 p. : il. - Bibliogr. : p. 200 (37 tit.). - ISBN 978-9975-53-569-4. 5. Akademie der Wissenschaften zu Gottingen. Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften zu Gottingen 2014. - Gottingen : De Gruyter , 2015. - 291 p. 6. Analiza compatibilităţii legislaţiei din Republica Moldova cu standardele europene în domeniul egalităţii şi nediscriminării / Pavel Grecu, Nadejda Hriptievschi, Iustina Ionescu, ... ; Centrul de Resurse Juridice din Moldova. - Chişinău : S.n., 2015. - 194 p. - ISBN 978-9975-300-285. 7. Andrieş, Lucia. Ghid de imunohematologie / Lucia Andrieş, Svetlana Cebotari ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie «Nicolae Testemiţanu» ; Centrul Naţional de Transfuzie... - Chişinău : S.n., 2015. - 140 p. - Bibliogr. : p. 140 (7 tit.). - ISBN 978-9975-9595-9-9. 8. Aniversări culturale 2016 / alcăt. : Maria Harea, Mariana Ursu, Tamara Pereteatcu ; bibliogr. : Elena Cuguţ, ... ; red. Claudia Gurschi, Tamara Marelu ; resp. ed. : Claudia Balaban ; Bibl. Naţ. pentru Copii "Ion Creangă". - Chişinău : Baştina-RADOG, 2015. - 120 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-4232-9-8. 9. "Aspecte lingvistice şi glotodidactice în predarea limbilor străine", colocviu şt.-practic. (2015 ; Chişinău). Materialele colocviului ştiinţifico-practic "Aspecte lingvistice şi glotodidactice în predarea limbilor străine", Chişinău, 28 martie 2015 / Univ. de Stat din Moldova, Fac. Lb. şi Lit. Străine, Dep. Lingvistica Germanica şi Comunicare Interculturală. - Chişinău : CEP USM, 2015. - 120 p. - Ref. Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-710-6. 10. Badea, Simina. Legal English : a practical approach / Simina Badea. - Craiova : Universitaria, 2014. - 245 p. - Bibliogr. : p. 241-245. - ISBN 978-606-14-0862-7. 11. Badrajan, Svetlana. Literatura muzicală pentru şcolile de muzică şi de artă : anii 3-4 de studii : clasele 6-7(4-5) : [manual] / Svetlana Badrajan, Angela Rojnoveanu, Stela Rotaru

Upload: lykhanh

Post on 17-Feb-2018

269 views

Category:

Documents


5 download

TRANSCRIPT

Page 1: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201512/Achizitii noi_12... · Cercetări operaţionale. Vol. 1 / Andrei Gameţchi,

Achiziţii noi

Lista publicaţiilor noi – Decembrie 2015

1. Academician Valeriu Pasat : biobibliogr. / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală

"Andrei Lupan" (Inst.) ; red. : Vlad Pohilă ; bibliogr. : Maria Poştarencu. - Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală "A. Lupan", 2015. - 175, [1] p. - ISBN 978-9975-3089-2-2.

2. Academicianul V. A. Moscalenco la 80 ani : [biobibliogr.] / alcăt. : Konstantin Gudima, Leonid Dohotaru. - Chişinău : Elan-Poligrafic, 2008. - 138 p. : il. - ISBN 978-9975-66-087-7.

3. Afanas, Aliona. Managementul activităţilor educative la clasa de elevi : aspecte teoretice

şi metodologice : monografie / Aliona Afanas ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. - Chişinău : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2015. - 110 p. : fig., tab. - (Col. Ştiinţe ale educaţiei). - Bibliogr. : p. 80-81 (61 tit,). - ISBN 978-9975-48-070-3.

4. Agroturismul în Moldova : 10 paşi pentru o afacere de succes / Viorel Miron, Marina

Miron, Marek Krysztoforski, Jacek Wesierski ; red. Eugenia Chiosa ; foto : Viorel Miron, ... ; Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală, Centrul European de Cooperare... - Chişinău : S.n., 2015. - 200 p. : il. - Bibliogr. : p. 200 (37 tit.). - ISBN 978-9975-53-569-4.

5. Akademie der Wissenschaften zu Gottingen. Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften

zu Gottingen 2014. - Gottingen : De Gruyter , 2015. - 291 p.

6. Analiza compatibilităţii legislaţiei din Republica Moldova cu standardele europene în domeniul egalităţii şi nediscriminării / Pavel Grecu, Nadejda Hriptievschi, Iustina Ionescu, ... ; Centrul de Resurse Juridice din Moldova. - Chişinău : S.n., 2015. - 194 p. - ISBN 978-9975-300-285.

7. Andrieş, Lucia. Ghid de imunohematologie / Lucia Andrieş, Svetlana Cebotari ; Univ. de

Stat de Medicină şi Farmacie «Nicolae Testemiţanu» ; Centrul Naţional de Transfuzie... - Chişinău : S.n., 2015. - 140 p. - Bibliogr. : p. 140 (7 tit.). - ISBN 978-9975-9595-9-9.

8. Aniversări culturale 2016 / alcăt. : Maria Harea, Mariana Ursu, Tamara Pereteatcu ;

bibliogr. : Elena Cuguţ, ... ; red. Claudia Gurschi, Tamara Marelu ; resp. ed. : Claudia Balaban ; Bibl. Naţ. pentru Copii "Ion Creangă". - Chişinău : Baştina-RADOG, 2015. - 120 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-4232-9-8.

9. "Aspecte lingvistice şi glotodidactice în predarea limbilor străine", colocviu şt.-practic.

(2015 ; Chişinău). Materialele colocviului ştiinţifico-practic "Aspecte lingvistice şi glotodidactice în predarea limbilor străine", Chişinău, 28 martie 2015 / Univ. de Stat din Moldova, Fac. Lb. şi Lit. Străine, Dep. Lingvistica Germanica şi Comunicare Interculturală. - Chişinău : CEP USM, 2015. - 120 p. - Ref. Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-710-6.

10. Badea, Simina. Legal English : a practical approach / Simina Badea. - Craiova :

Universitaria, 2014. - 245 p. - Bibliogr. : p. 241-245. - ISBN 978-606-14-0862-7.

11. Badrajan, Svetlana. Literatura muzicală pentru şcolile de muzică şi de artă : anii 3-4 de studii : clasele 6-7(4-5) : [manual] / Svetlana Badrajan, Angela Rojnoveanu, Stela Rotaru

Page 2: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201512/Achizitii noi_12... · Cercetări operaţionale. Vol. 1 / Andrei Gameţchi,

; Ministerul Culturii al Rep. Moldova. - Chişinău : Grafema Libris, 2015. - 278 p. : not., portr. - Bibliogr. : p. 275 (31 tit.). - ISBN 978-9975-52-190-1.

12. Baltag, Dumitru. Statul subiect al răspunderii juridice : teoria răspunderii şi

responsabilităţii juridice / Dumitru Baltag, Elena Moraru. - Chişinău : ULIM, 2015. - 243 p. - ISBN 978-9975-124-73-7.

13. Batog, Mariana. Modalităţi de intervenţie psihologică în cazul tulburării postraumatice de

stres la copii şi adolescenţi : suport metodologic pentru psihologii şcolari / Mariana Batog ; coord. şt. : Aglaida Bolboceanu ; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Şt. ale Educaţiei. - Chişinău : S.n., 2015. - 124 p. : il. - Bibliogr. : p. 94-96 (44 tit.). - ISBN 978-9975-48-082-6.

14. "Basarabia - 1812 : problema naţională, implicaţii internaţionale", conf. şt. intern. (2012 ; Chişinău ; Iaşi). Basarabia - 1812 : problema naţională, implicaţii internaţionale : materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale, 14-16 mai 2012, Chişinău-Iaşi / coord. : Gheorghe Cliveti, Gheorghe Cojocaru ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept. - Bucureşti : Ed. Academiei Române, 2014. - 1116 p. - ISBN 978-973-27-2397-5.

15. Belicov, Serafim. Alte elegii contra frigului / Serafim Belicov. - Chişinău : S.n., 2015. - 208 p. : fot., portr. - ISBN 978-9975-53-553-3.

16. Belu, Constantin. Dreptul muncii : lucrarea include reglementarile prevăzute în Noul Cod

de Procedură Civilă aplicabile materiei / Constantin Belu. - Craiova : Universitaria, 2012. - 410 p. - ISBN 978-606-14-0485-8.

17. Bibliografia românească de etnografie şi folclor : 2001-2010. Partea 1 / Carmen Bulete,

Adelina Dogaru, Armand Guta, ... ; coord. : Rodica Raliade ; Acad. Română, Inst. de Etnografie şi Folclor "Constantin Brailoiu". - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2015. - 669, [3] p. - ISBN 978-973-27-2576-4.

18. Bogdan, Adrian. Drept internaţional public / Adrian Bogdan. - Ed. ad. şi rev. - Craiova :

Universitaria, 2012. - 257 p. - ISBN 978-606-14-0419-3.

19. Bolboceanu, Aglaida. Consiliere psihologică pentru orientare şi dezvoltare în carieră : ghid de aplicare / Aglaida Bolboceanu ; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Şt. ale Educaţiei. - Chişinău : S.n., 2015. - 92 p. - Bibliogr. : p. 77-78 (30 tit.). - ISBN 978-9975-48-071-0.

20. Boţan, Sever-Petru. Vase de sticlă în spaţiul dintre Carpaţi şi Prut (secolele II a.Chr.-II p. Chr) / Sever-Petru Boţan. - Cluj-Napoca : Mega Publishing House, 2015. - 363, [1] p. : il. - (Pontica et mediterranea; Vol. 4). - Bibliogr. : p. 245-263. - ISBN 978-606-543-593-3.

21. Botgros, Ion. Competenţa de cunoaştere ştiinţifică - sistem optimizator : ghid

metodologic / Ion Botgros, Ludmila Franţuzan, Simion Crenguta ; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Şt. ale Educaţiei. - Chişinău : S.n., 2015. - 128 p. - Bibliogr. la sfârşitul cap. - ISBN 978-9975-48-076-5.

22. Bratianu, G. I. Les Genois et les Venitiens dans la mer Noire aux XIIIe - XIVe siecles /

G. I. Bratianu ; edit. par Victor Spinei, Ionel Candea ; Romanian Acad., Inst.

Page 3: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201512/Achizitii noi_12... · Cercetări operaţionale. Vol. 1 / Andrei Gameţchi,

Archaeology of Iasi. - Bucureşti : Editura Academiei Romane, 2014. - 359 p. - (Florilegium magistrorum historiae archaeologiaeque Antiquitatis et Medii Aevi). - ISBN 978-973-27-2426-2.

23. Bucun, Nicolae. Sindromul de hiperactivitate cu deficit de atenţie la şcolarul mic /

Nicolae Bucun, Aurelia Glavan ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. - Chişinău : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2015. - 154 p. - (Col. Ştiinţe sociale). - ISBN 978-9975-48-095-6.

24. Cameţchi, Andrei. Cercetări operaţionale. Vol. 1 / Andrei Gameţchi, Dumitru Solomon ;

Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii, Acad. de Studii Econ. din Moldova. - Chişinău : Evrica, 2015. - 499, [1] p. - (Ser. Teorie Econ., Matematică şi Informatică). - ISBN 978-9975-3061-9-5.

25. Carte de citire la istoria modernă şi contemporană a Moldovei / coord. : Sergiu Nazaria ;

Asociaţia Istoricilor şi Politologilor "Pro-Moldova". - Chişinău : S.n., 2015. - 169 p. + 6 f. il. - Bibliogr. : p. 167-168. - ISBN 978-9975-53-500-7.

26. Carte de citire la istoria Moldovei din epoca antică pînă în sec. al XVIII-lea / coord. :

Sergiu Nazaria ; Asociaţia Istoricilor şi Politologilor "Pro-Moldova". - Chişinău : S.n., 2015. - 119 p. + 8 f. il. - ISBN 978-9975-53-494-9.

27. Catalog de preţuri medii pentru materiale de construcţii : (cat. informativ). Vol. 3. 2015 /

Min. Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Rep. Moldova, Inst. de Cercetări Şt. în Construcţii "Intercom" ; red.-coord. : L. Cartofeanu. - Chişinău : S.n., 2015. - 139 p. - ISBN 978-9975-3004-1-4.

28. Cebanu, Lilia. Managementul activităţilor extraşcolare : ghid metodologic / Lilia Cebanu ; coord. şt. : Maria Hadîrcă ; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. - Chişinău : S.n., 2015. - 81 p. - Bibliogr. : p. 73-74 (36 tit.). - ISBN 978-9975-48-083-3.

29. Celac, Valentin R. Cultura lintei (Lens culinaris Med.) : (îndrumar) / Valentin R. Celac ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor. - Chişinău : S.n., 2015. - 32 p. : fot. - ISBN 978-9975-53-554-0.

30. Cemortan, Stela. De mână cu speranţa : memorii / Stela Cemortan ; ed. : Elvira

Cemortan-Voloşin. - Chişinău : Stelpart, 2015. - 184 p. : fot. - ISBN 978-9975-4117-7-6.

31. Cemortan, Stela. Dimensiuni psihopedagogice ale socializării copiilor de vârstă timpurie : monogr. / Stela Cemortan ; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Şt. ale Educaţie. - Chişinău : S.n., 2015. - 112 p. : il. - (Ştiinţe ale educaţiei). - Bibliogr. : p. 108-110 (48 tit.). - ISBN 978-9975-48-073-4.

32. Center-periphery conflict in post-Soviet Russia : a federation imperiled / ed. : Mikhail

A. Alexseev. - New York : St. Martin's Press, 1999. - 298 p. - Bibliogr. : p. 281-292. - ISBN 0-312-21737-4.

33. Cheban, David N. Global attractors of non-autonomous dynamical and control systems /

David N. Cheban. - 2nd. ed. - New Jersey ; London ; Singapore a.o. : World Scientific, 2015. - 589 p. - (Interdisciplinary mathematical sciences; Vol. 18). - Bibliogr. : p. 559-583 (396 tit.). - ISBN 978-9814619820.

Page 4: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201512/Achizitii noi_12... · Cercetări operaţionale. Vol. 1 / Andrei Gameţchi,

34. Chişinăul meu / alcăt. : N. Cateva. - Moscova ; Chişinău : PK Galeria ; S.n., 2015. - 280 p. : fot. - ISBN 978-9975-53-544-1.

35. Ciobanu, M. Protecţia informaţiei : ghid pentru lucrările de laborator / M. Ciobanu ; red.

resp. : M. Ciobanu ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii, Catedra Telecomunicaţii. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2015. - 140 p. : il. - Bibliogr. la sfârşitul temelor. - ISBN 978-9975-63-381-9.

36. Ciocanu, Ion. Popas analitic în proza contemporană / Ion Ciocanu. - Chişinău : Lumina,

2015. - 167, [1] p. - ISBN 978-9975-65-389-3.

37. Ciubucciu, Vlad. Parcul Urban de Autobuze Chişinău : 1955-2015 : un pic de istorie / Vlad Ciubucciu. - Chişinău : Pontos, 2015. - 153, [3] p. : fot., il. - ISBN 978-9975-51-686-0.

38. Codrescu, Andrei. Noi n-avem bun-gust, noi sîntem artişti / Andrei Codrescu ; trad. de

Ioana Avadăni. - Iasi : Polirom, 2008. - 246 p. - (Col. Plural M). - ISBN 978-973-46-1183-6.

39. Cojuhari, Irina. Management : indicaţii metodice pentru lecţii practice / Irina Cojuhari,

Irina Bulat, Maria-Liliana Marin ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Evaluarea şi Managementul Imobilului. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2015. - 42 p. : il. - Bibliogr. : p. 41 (13 tit.).

40. "Conservation of plant diversity", intern. sci. symp. (2015 ; Chişinău). International

scientific symposium "Conservation of plant diversity" : dedicated to the 65th anniversary of the Botanical Garden (Inst.) of the Acad. of Sciences of Moldova, Chişinău, 28-30 sept. 2015 / Acad. of Sciences of Moldova, Botanical Garden (Inst.) of ASM ; progr. com. : Gheorghe Duca, ... ; org. com. : Alexandru Teleuta, .... - Chişinău : S.n., 2015. - 127 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-3036-8-2.

41. Constantinescu, Iulian Mihai L. Instituţia divorţului între legislaţia canonică şi legislaţia civilă / Iulian Mihai L. Constantinescu. - Craiova ; Cluj-Napoca : Universitaria ; Presa Universitară Clujeană, 2012. - 209 p. - ISBN 978-973-595-432-1.

42. "Contabilitatea, auditul şi analiză economică între conformitate, schimbare şi

performanţă", conf. şt. intern. (2015 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională "Contabilitatea, auditul şi analiză economică între conformitate, schimbare şi performanţă", 02 apr. 2015 / Acad. de Studii Economice a Moldovei ; comit. ştiinţ. : Lilia Grigoroi, ... - Chişinău : ASEM, 2015. - 297 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-75-755-3.

43. Contraindicaţii la vaccinare şi reacţii postvaccinale / Victoria Bivol, Anatolie Melnic,

Laura Ţurcan, Galina Rusu. - Chişinău : S.n., 2014. - 128 p. - Bibliogr. : p. 120-127 (84 tit.). - ISBN 978-9975-3026-1-6.

44. Convenţia internaţională cu privire la drepturile copilului = Международная конвенция

по соблюдению прав человека / Oficiul Avocatului Poporului. - Chişinău : S.n., 2015. - 26 p., p. 26.

Page 5: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201512/Achizitii noi_12... · Cercetări operaţionale. Vol. 1 / Andrei Gameţchi,

45. Copeţchi, Stanislav. Calificarea infracţiunilor : note de curs / Stanislav Copeţchi, Igor Hadîrcă ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Dep. Drept Penal. - Chişinău : S.n., 2015. - 349, [1] p. - Bibliogr. : p. 339-349 şi bibliogr. la sfârşitul tem. - ISBN 978-9975-53-547-2.

46. Corcea, Nicolae. Violenţa în familie : monogr. / Nicolae Corcea ; Univ. de Stat din

Moldova, Fac. de Drept, Dep. Drept Penal. - Chişinău : CEP USM, 2015. - 351, [1] p. - Bibliogr. : p. 315-352 (432 tit.). - ISBN 978-9975-71-716-8.

47. Cotelea, Tamara. Posibilităţi de identificare a compuşilor ce se izolează din materialul

biologic cu solvenţi polari : aplicaţii practice pentru stud. an. 4 / Tamara Cotelea, Lidia Simonov ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie «Nicolae Testemiţanu», Fac. de Farmacie... - Chişinău : Centrul Editorial - Poligrafic Medicina, 2015. - 91 p. - Bibliogr. la sfârşitul lucrărilor. - ISBN 978-9975-82-005-9.

48. Cutasevici, Gheorghe. Visele transpuse-n amintiri : secvente foto-biobibliogr. / Gheorghe

Cutasevici. - Chişinău : Labirint, 2015. - 159 p. : fot. - ISBN 978-9975-221-42-9.

49. Dachi, Ion. Eminesciana plastică : (ciclul filosofic) = L' Eminescienne plastique : le sycle philosophique / Ion Dachi ; coord. : Dumitru Gabura ; red. : Mariana Gabura ; consultant : Mihai Cimpoi ; trad. : Larisa Tanasieva ; foto : Iurie Foca. - Chişinău : S.n., 2015. - 109 p. : il. - ISBN 978-9975-47-106-0.

50. Decuseară, Ala. Învăţăm a scrie scriind : Scriere ghidată pentru cl. a 5-a - 12-a : Hai să

cunoşti compoziţia din interior : Educaţie pentru societate. - Chişinău : S.n., 2015. - 192 p. - Bibliogr. : p. 192 (3 tit.). - ISBN 978-9975-77-258-7.

51. Drept privat român : (scheme) / Victor Volcinschi, Nicolae Roşca, Sergiu Baies, Vicroria

Hîncu. - Chişinău : S.n., 2015. - 111 p. - Bibliogr. : p. 109-111 (38 tit.). - ISBN 978-9975-58-074-8.

52. Drept succesoral : suport de curs / Eugenia Cojocari, Elena Constantinescu, Iulia

Banarescu, Vasilii Perederco ; Univ. de Studii Politice şi Econ. Europene "Constantin Stere", Fac. de Drept, Catedra Drept Privat. - Chişinău : S.n., 2015. - 388, [4] p. - ISBN 978-9975-53-532-8.

53. Duca, Gheorghe. Managementul academic / Gheorghe Duca, Ion Petrescu ; resp. de ed. :

Constantin Manolache ; bibliogr. : Lidia Zasaviţchi, Janna Nikolaeva ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan" (Inst.). - Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală "A. Lupan", 2015. - 679, [1] p. - Bibliogr. la sfârşitul cap. - ISBN 978-9975-3073-7-6.

54. Duda, Roman. Pearls from a lost city : the Lvov school of mathematics / Roman Duda. -

Providence : AMS, 2014. - 231 p. - (History od mathematics; Vol. 40). - Bibliogr. : p. 196-226. - ISBN 978-4704-1076-6.

55. Ecologizarea agriculturii în Republica Moldova / Igor Gorasov, Radu Voicu, Dumitru

Croitoru, ... ; coord. ed. : Mihai Roşcovan, ... - Chişinău : S.n., 2015. - 77, [3] p. - Bibliogr. : p. 67 (20 tit.).

56. ''Economic growth in conditions of globalization'', intern. scientific and practical conf.

(10 ; 2015 ; Chisinau). Economic growth in conditions of globalization : intern. conf. on

Page 6: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201512/Achizitii noi_12... · Cercetări operaţionale. Vol. 1 / Andrei Gameţchi,

theoretical and applied economic practices, 10-th ed., Oct. 15-16, 2015. Vol. 1 = Creşterea economică în condiţiile globalizării / Acad. of Sciences of Moldova, Nat. Inst. for Economic Research ; ed. : Iulita Birca, ... - Chişinău : INCE, 2015. - 418 p. : il. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-4185-1-5.

57. ''Economic growth in conditions of globalization'', intern. scientific and practical conf.

(10 ; 2015 ; Chisinau). Economic growth in conditions of globalization : intern. conf. on theoretical and applied economic practices, 10-th ed., Oct. 15-16, 2015. Vol. 2 = Creşterea economică în condiţiile globalizării / Acad. of Sciences of Moldova, Nat. Inst. for Economic Research ; ed. : Iulita Birca, ... - Chişinău : INCE, 2015. - 252 p. : il. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-4185-2-2.

58. Effective mathematics of the uncountable / ed. : Noam Greenberg, Joel David

Hamkins, Denis Hirschfeldt, Russell Miller. - Cambridge : Cambridge University Press, 2013. - 197 p. - (Lecture notes in logic; 41). - ISBN 978-1-107-01451-0.

59. "Energie, eficientă, ecologie şi educaţie", conf. tehnico-şt. intern. (3 ; 2015 ; Chişinău). Energie, eficientă, ecologie şi educatţe : conf. tehnico-şt. cu participare intern., ed. a 3-a, Chişinău, 12-13 noiem. 2015 / Asoc. Inginerilor de Instalaţii din Rep. Moldova ; Univ. Tehnică a Moldovei, Catedra "Alimentări cu Căldură, Apă, Gaze şi Protecţia Mediului". - Chişinău : CEP USM, 2015. - 257, [1] p. - (Col. "Conferinţe"). - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-719-9.

60. Fauna României. Aves . Vol. 15 . Fsc. 2. Galliformes, Ciconiiformes / coord. : Dan Munteanu ; Academia Română. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2015. - 308 p. - ISBN 9738-973-27-2546-7.

61. Făuritorii unei istorii de aur : [album] / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie «Nicolae

Testemiţanu» din Rep. Moldova. - Chişinău : S.n., 2015. - 152, [6] p. : fot. - ISBN 978-9975-53-543-4.

62. Femeile de ieri - impact peste veacuri : ghid de studiu biblic pentru femei / cuv.

înainte : Eugenia Podoleanu. - Chişinău : S.n., 2015. - 136 p. - ISBN 978-9975-58-072-4.

63. "Fenomenul sărăciei în condiţiile societăţii în tranziţie", conf. intern. (2014 ; Chişinău). Conference book "Fenomenul sărăciei în condiţiile societăţii în tranziţie", Chişinău, Oct. 23-25, 2014 = Нарратив бедности в условиях системной трансформации общества / "Ion Creanga" State Ped. Univ., Chişinău, Moldova, Uppsala Center for Russian and Eurasian Studies / UCRS Univ., Sweden, Nat. Ped. Univ. "M. Dragomir. - Chişinău : S.n., 2015. - 318 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-115-74-2.

64. Freidberg, Jeffrey. Ideal MHD / Jeffrey Freidberg. - Cambridge : Cambridge University Press, 2014. - 722 p. - ISBN 978-1-107-00625-6.

65. Furdui, Emilia. Aplicarea terapiei Snoezelen în reabilitarea psihologică a copiilor cu

deficiente de auz : suport metodologic / Emilia Furdui ; coord. şt. : Aglaida Bolboceanu ; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Şt. ale Educaţiei. - Chişinău : S.n., 2015. - 45 p. : il. - Bibliogr. : p. 40-42 (25 tit.). - ISBN 978-9975-48-081-9.

66. Gagauz koraflari / Centrul de Cercetări Ştiinţifice al Gagauziei M. V. Marunevici ; гл.

ред. : П. М. Пашалы. - Komrat : S.n., 2015. - 148 с. : ил. - ISBN 978-9975-53-560-1.

Page 7: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201512/Achizitii noi_12... · Cercetări operaţionale. Vol. 1 / Andrei Gameţchi,

67. Gaina, Boris. Pagini din istoria şi actualitatea viticulturii / Boris Gaina, Eugeniu

Alexandrov ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. - Chişinău : Lexon-Plus, 2015. - 260 p. : il. - Bibliogr. : p. 256-259 (100 tit.). - ISBN 978-9975-3079-3-2.

68. Gauge/string duality, hot QCD and heavy ion collisions / Jorge Casalderrey-Solana, Honh Liu, David Mateos, Krishna Rajacopal, U. Viedemann. - Cambridge : Cambridge University Press, 2014. - 460 p. - Ref. : p. 414-457. - ISBN 978-1-107-02246-1.

69. Ghid juridic pentru victemele violenţei în familie / Centrul pentru Drepturile Omului din

Moldova. - Chişinău : S.n., S.a. - 23 p.

70. Ghidul Mediatorului comunitar / echipa de proiect : Nina Pungă, Alla Nichitceko, Galina Moraru ; coord. : Marin Alla. - Chişinău : S.n., 2015. - 67, [1] p. - ISBN 978-9975-53-559-5.

71. Gonţa, Alexandru I. Satul în Moldova medievală. Instituţiile / Alexandru I. Gonţa. - Ed.

a 2-a. - Iaşi : Panfilius, 2011. - 432 p. - ISBN 978-973-1949-50-5.

72. Goriuc, Ion. Probleme şi exerciţii la analiza matematică / Ion Goriuc ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Dep. Matematica. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2015. - 140 p. - ISBN 978-9975-45-398-1.

73. Gratz, Sira Helena. From finite to infinite : cluster algebras as colimits, and mutating

torsion pairs in discrete cluster categories : diss. zur erlangung des grades doktorin der naturwisssenschaften / Sira Helena Gratz. - Hannover : S.n., 2015. - 123 p.

74. Helske, Jouni. Prediction and interpolation of time series by state space models / Jouni

Helske. - Jyvaskyla : University of Jyvaskyla, 2015. - [120 p.] separate pag. - (Universitat Jyvaskyla. Mathem. Institut. Bericht; B. 152). - ISBN 978-951-39-6300-2.

75. "Identităţi naţionale în dialog intercultural : unitate prin diversitate", conf. intern.

Conferinţa internaţională "Identităţi naţionale în dialog intercultural : unitate prin diversitate", Chişinău, 28-31 oct. 2015 : progr. şi rez. comunic. / Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Istorie şi Filosofie, Biroul Relaţii Interetnice al Rep. Moldova. - Chişinău : CEP USM, 2015. - 92 p. - ISBN 978-9975-71-713-7.

76. "Inovaţii prin intermediul TIC în învăţământul universitar şi preuniversitar din Republica

Moldova", conf. şt.-practică. Conferinţa ştiinţifico-practică "Inovaţii prin intermediul TIC în învăţământul universitar şi preuniversitar din Republica Moldova", 19 decembrie 2014, Cahul / com. şt. : Andrei Popa, ... ; Univ. de Stat "B. P. Haşdeu" din Cahul, Fac. de Economie, Inform. - Cahul : US Cahul, 2015. - 262 p. : il. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-88-001-5.

77. "Integrare prin cercetare şi inovare", conf. şt. naţ. Conferinţa ştiinţifică naţională cu

participare internaţională "Integrare prin cercetare şi inovare", 10-11 noiem. 2015 : rez. ale comunic. : Ştiinţe umanistice / Univ. de Stat din Moldova ; com. org. : Gheorghe Ciocanu, ... - Chişinău : CE USM, 2015. - 165 p. - Ref. Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-702-1.

78. "Integrare prin cercetare şi inovare", conf. şt. naţ. (2015 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională "Integrare prin cercetare şi inovare", 10-

Page 8: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201512/Achizitii noi_12... · Cercetări operaţionale. Vol. 1 / Andrei Gameţchi,

11 noiem. 2015 : rez. ale comunic. : Ştiinţe sociale / Univ. de Stat din Moldova ; com. org. : Gheorghe Ciocanu, ... - Chişinău : CEP USM, 2015. - 287 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-704-5.

79. "Integrare prin cercetare şi inovare", conf. şt. naţ. (2015 ; Chişinău) Conferinţa ştiinţifică

naţională cu participare internaţională "Integrare prin cercetare şi inovare", 10-11 noiem. 2015 : rez. ale comunic. : Ştiinţe ale naturii şi exacte / Univ. de Stat din Moldova ; com. org. : Gheorghe Ciocanu, ... - Chişinău : CEP USM, 2015. - 191, [1] p. - Ref. Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-705-2.

80. "Integrare prin cercetare şi inovare", conf. şt. naţ. (2015 ; Chişinău) Conferinţa ştiinţifică

naţională cu participare internaţională "Integrare prin cercetare şi inovare", 10-11 noiem. 2015 : rez. ale comunic. : Ştiinţe juridice şi economice / Univ. de Stat din Moldova ; com. org. : Gheorghe Ciocanu, ... - Chişinău : CEP USM, 2015. - 279 p. - Ref. Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-703-8.

81. "Interaţiunea dreptului intern cu dreptul internaţional : provocări şi soluţii", conf. şt.

intern. (2014 ; Chişinău). Culegerea comunicărilor participanţilor la conferinţa ştiinţifică internaţională "Interacţiunea dreptului intern cu dreptul internaţional : provocări şi soluţii" (Palatul Republicii, 14 noiem. 2014) : manifestare dedicată celei de-a 70-a aniversări a dlui prof. univ. Nicolae Osmochescu Vol. 1. Univ. de Stat din Moldova, Asociaţia Judecătorilor din Rep. Moldova ; resp. ed. : Violeta Cojocaru, ... - Chişinău : S.n., 2015. - 234, [2] p. - Bibliogr la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-53-564-9.

82. "Interaţiunea dreptului intern cu dreptul internaţional : provocări şi soluţii", conf. şt.

intern. (2014 ; Chişinău). Culegerea comunicărilor participanţilor la conferinţa ştiinţifică internaţională "Interacţiunea dreptului intern cu dreptul internaţional : provocări şi soluţii" (Palatul Republicii, 14 noiem. 2014) : manifestare dedicată celei de-a 70-a aniversări a dlui prof. univ. Nicolae Osmochescu Vol. 2. Univ. de Stat din Moldova, Asociaţia Judecătorilor din Rep. Moldova ; resp. ed. : Violeta Cojocaru, ... - Chişinău : S.n., 2015. - 329, [2] p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-53-557-1.

83. "Interaţiunea dreptului intern cu dreptul internaţional : provocări şi soluţii", conf. şt.

intern. (2014 ; Chişinău). Culegerea comunicărilor participanţilor la conferinţa ştiinţifică internaţională "Interacţiunea dreptului intern cu dreptul internaţional : provocări şi soluţii" (Palatul Republicii, 14 noiem. 2014) : manifestare dedicată celei de-a 70-a aniversări a dlui prof. univ. Nicolae Osmochescu Vol. 3. Univ. de Stat din Moldova, Asociaţia Judecătorilor din Rep. Moldova ; resp. ed. : Violeta Cojocaru, ... - Chişinău : S.n., 2015. - 182, [2] p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-53-566-3.

84. Istratii, Teodora. Creativitate şi putere de schimbare : studiu biobibliogr. în onoarea dr.

hab. Margarita Daver / Teodora Istratii, Victoria Moşneaga ; res. şt.-bibliogr. : Ludmila Corghenci ; ed. îngr. de Irina Cerneascaite ; Univ. Libera Intern. din Moldova, Dep. Informaţie. - Chişinău : ULIM, 2015. - 105 p. : fot. - (Universitaria; fasc. a 53-a). - ISBN 978-9975-124-70-6.

85. Izvoreanu, Bartolomeu. Teoria sistemelor : îndrumar de laborator. P. 2 / B. Izvoreanu, I.

Fiodorov, I. Cojuhari ; red. resp. : A. Gremalschi ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Catedra de Automatică şi Tehnologii Informaţionale. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2015. - 60 p. : il. - Bibliogr. : p. 52 (14 tit.). - ISBN 978-9975-45-395-0.

Page 9: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201512/Achizitii noi_12... · Cercetări operaţionale. Vol. 1 / Andrei Gameţchi,

86. Jablonka, Eva. Evolution in four dimensions : genetic, epigenetic, behavioral, and symbolic variation in the history of life / Eva Jablonka, Marion J. Lamb ; ill. : Anna Zeligowski. - Revised ed. - Cambridge : the MIT Press, 2014. - 563 p. - Ref. : p. 501-544. - ISBN 978-0-262-52584-8.

87. Jeannot, Emmanuel. High-performance computing on complex environments / Emmanuel Jeannot, Julius Zilinskas. - Hoboken : Wiley, 2014. - 468 p. - (Wiley series on parallel and distributed computing). - Ref. la sfârşitul art. - ISBN 978-1-118-71205-4.

88. Juc, Victor. Securitatea naţională şi politică externă ale Republicii Moldova în contextul

transformărilor structurale de sistem postrăzboi rece / Victor Juc ; Inst. de Cercetări Juridice şi Politice al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. - Chişinău : S.n., 2015. - 197 p. - Bibliogr. : p. 185-197 (164 tit.). - ISBN 9078-9975-58-530-4.

89. Kim, Byunghan. Simplicity theory / Byunghan Kim. - Oxford : Oxford University Press,

2014. - 224 p. - (Oxford logic guides; 53). - Ref. : p. 217-222 (126 tit.). - ISBN 978-0-19-856738-7.

90. Konig, Christoph Jurgen. Dynamic frequency planning for professional wireless

microphone systems : dirrsertation zur Elangung des akad. grades doktor-ingenieur / Christoph Jurgen Konig. - Hannover : S.n., 2015. - 133 p.

91. Koninski, Karol Ludwik. Straszny czwartek w domu pastora. Dalsze losy pastora Hubiny

/ Karol Ludwik Koninski ; wstep i opracowanie Justyna Rybka. - Krakow : Ksiegarnia Akademicka, 2015. - 118 p. - (B-ca Iagellonica. Pontes et studia; T. 27). - ISBN 978-83-7638-549-5.

92. Kreiss, Heinz-Otto. Introduction to numerical methods for time dependent differential

equations / Heinz-Otto Kreiss, Omar Eduardo Ortiz. - Hoboken : Wiley, 2014. - 176 p. - Ref. : p. 173-174 (10 tit.). - ISBN 978-1-118-83895-2.

93. Kunkel, Katerina. Formation of ternary oxides in the gas phase. Mass spectrometric and

quantum chemical investigation : diss. zur erlangung des grades doktorin der naturwissenschaften / Katerina Kunkel. - Hannover : S.n., 2015. - 81 p.

94. Lobanov, Natalia. Integration et economie de L'Union Europeenne : cours universitaire /

Natalia Lobanov, Marina Popa ; Acad. d' Etudes Economiques de la Moldavie. - Chişinău : ASEM, 2015. - 255 p. : il. - Bibliogr. : p. 232-234 (45 tit.). - ISBN 978-9975-75-751-5.

95. Long - term plans in English : for grades 5-12 / Liliana Nederita, Aliona Arsene, Niculina

Velea, ... ; English Teachers' Assoc. (META). - Chişinău : S.n., 2015. - 237 p. - ISBN 978-9975-56-268-3.

96. Lubbe, Felix. Curvature estimates for graphical mean curvature flow in higher

codimension : diss. zur erlangung des grades doktor der naturwissenschaften / Felix Lubbe. - Hannover : S.n., 2015. - 122 p. - Bibliogr. : p. 115-118.

97. Lupaşcu, Teodor. Lucrări practice la Anatomia Omului : ghid pentru autoinstruire. Vol.

3. Sistemele cardiovascular, limfatic, nervos periferic şi organele senzoriale = Практические занятия по анатомии человека / Teodor Lupaşcu, Ilia Catereniuc, Lilian Globa ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu”. - Chişinău : S.n., 2015. - 432 p. : il. - Bibliogr. : p. 431. - ISBN 978-9975-57-184-5.

Page 10: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201512/Achizitii noi_12... · Cercetări operaţionale. Vol. 1 / Andrei Gameţchi,

98. Lupuleac, Victoria. Influenţa mijloacelor specifice educaţiei fizice asupra corectării

disgrafiei la elevii claselor primare : monogr. / Victoria Lupuleac, Svetlana Goncearuc, Petru Demcenco ; red. şt. : Viorel Dorgan. - Chişinău : S.n., 2015. - 209 p. : il., anexe. - Bibliogr. : p. 148-165 (220 tit.). - ISBN 978-9975-68-275-6.

99. Malcoci, Ludmila. Fenomenul discriminării în Moldova : percepţiile populaţiei : studiu

comparativ / Ludmila Malcoci, Arcadie Barbaroşie ; Inst. de Politici Publice. - Chişinău : Lexon-Prim, 2015. - 68 p. : diagr. - ISBN 978-9975-9609-4-6.

100. Malcoci, Ludmila. The phenomenon of discrimination in Moldova : perceptions

of the population a comparative study / Ludmila Malcoci, Arcadie Barbarosie ; Inst. de Politici Publice. - Chişinău : Lexon-Prim, 2015. - 40 p. - ISBN 978-9975-9609-3-9.

101. Manifestări cutaneo-mucoase în boala cronică de rinichi : tratat / Cristian Radu

Jecan, Ruxandra Diana Sinescu, Laura Raducu, Andrei Niculae. - Chişinău : Tipografia Centrală, 2015. - 200 p. : il. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-53-563-2.

102. Manolache, Stelian. Provocările gnosticismului în câteva lucrări teologico-

filosofice din primele secole creştine / Stelian Manolache. - Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală "A. Lupan", 2015. - 112 p. - Bibliogr. la sfârşitul cap. - ISBN 978-9975-3073-5-2.

103. Manualul de proceduri standard pentru organizarea asistenţei hemotransfuzionale

în cadrul instituţiei medico-sanitare / Svetlana Cebotari, Lucia Andrieş, Natalia Popuşoi, ... ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Centrul Naţ. de Transfuzie a Sîngelui. - Chişinău : S.n., 2015. - 445 p. : il. - ISBN 978-9975-53-541-0.

104. Meier, Gerald H. Thermodynamics of surfaces and interfaces : concepts in

inorganic materials / Gerald H. Meier ; Materials Research Society. - Cambridge : Cambridge University Press, 2014. - 238 p. - Ref. la sfârşitul art. - ISBN 978-0-521-87908-8.

105. Metodologia de optimizare a curriculumului şcolar : monogr. / Ion Botgros,

Ludmila Franţuzan, Sergiu Baciu, ... ; coord. şt. : Ion Botgros ; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Şt. ale Educaţiei. - Chişinău : S.n., 2015. - 332 p. : il., tab. - (Ştiinţe ale educaţiei). - ISBN 978-9975-48-098-7.

106. Mihai, Gheorghe. Îndrumar de laborator : propagarea energiei electromagnetice şi

chestiuni speciale de electrotehnică / Gheorghe Mihai, Carmen Popescu ; Univ. din Craiova, Fac. de Inginerie Electrică. - Craiova : Universitaria, 2014. - 87 p. : il. - ISBN 978-606-14-0847-4.

107. Mihailă, Svetlana. Bazele contabilităţii : teste grilă, situaţii spre rezolvare, sarcini

de reflecţie pentru lucrul individial / Svetlana Mihailă, Lica Erhan ; Acad. de Studii Econimice. - Chişinău : S.n., 2015. - 150 p. - Bibliogr. : p. 149 (20 tit.). - ISBN 978-9975-59-140-9.

108. Mindrigan, Vasile. Formarea profesională a studenţilor din învăţământul

universitar de educaţie fizică şi sport la specializarea "Manager în turism" : monogr. / Vasile Mindrigan ; cond. şt. : Boris Rîşneac ; red. şt. : Tatiana Spataru, Viorel Miron. -

Page 11: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201512/Achizitii noi_12... · Cercetări operaţionale. Vol. 1 / Andrei Gameţchi,

Chişinău : S.n., 2015. - 167 p. - Bibliogr. : p. 117-130 (231 tit.). - ISBN 978-9975-68-274-9.

109. Mironov, Svetlana. Managementul producţiei : note de curs / Svetlana Mironov ;

Univ. de Stat din Moldova, Fac. Şt. Econ., Catedra Administrarea Afacerilor. - Chişinău : CEP USM, 2015. - 287, [1] p. : il. - Bibliogr. : p. 278-280 (49 tit.) şi bibliogr. la sfârşitul cap. - ISBN 978-9975-71-688-8.

110. Mironova, Svetlana. Sînt copil - am drepturi ! / Svetlana Mironova ; Centrul

pentru Drepturile Omului din Moldova. - Chişinău : S.n., 2015. - 23 p. : il. - (Avocatul poporului).

111. Moneda în Republica Moldova / Silviu Andrieş-Tabac, Ana Boldureanu, Lilia

Dergaciova, ... ; coord. : Ana Boldureanu, Eugen Nicolae ; conducător de proiect : Constantin Manolache ; ed. : Ion Xenofontov ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan" (Inst.). - Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală "A. Lupan", 2015. - 505 p. - Bibliogr. : p. 480-502. - ISBN 978-9975-3073-9-0.

112. Moşin, Veaceslav. Dereglările ciclului menstrual / Veaceslav Moşin. - Chişinău :

Lexon-Prim, 2015. - 307 p. : il. - Bibliogr. : p. 304-307 (70 tit.). - ISBN 978-9975-3079-9-4.

113. Mrut, I. D. Metoda modificată de determinare a indicilor randamentului de muncă

fizică PWC 150 (V) şi PWC 170 (V) inotătorilor cu aplicarea eforturilor specifice : monogr. / I. D. Mrut, V. I. Lupaşco ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Rep. Moldova. - Chişinău : S.n., 2015. - 202 p. - Bibliogr. : p. 200-202 (50 tit.). - ISBN 978-9975-110-51-8.

114. Nastase, Corneliu. Instruirea profesional-orientată a studenţilor stomatologi : actualităţi şi tendinţe moderne : [pentru studenţi şi cadre didactice] / Corneliu Nastase, Alexei Terehov. - Chişinău : S.n., 2015. - 40 p. : il. - Bibliogr. : p. 39-40 (20 tit.). - ISBN 978-9975-53-545-8.

115. Neacşu, Adriana. Riscuri ale democraţiei în România post-comunistă / Adriana Neacşu. - Ed. a 2-a. - Craiova : Universitaria, 2012. - 157 p. - Bibliogr. : p. 147-157. - ISBN 978-606-14-0450-6.

116. Neutron scattering - fundamentals / ed. : Felix Fernandez-Alonso, David L. Price.

- Amsterdam ; Boston ; Heidelberg : Elsevier, 2013. - 545 p. - (Experimental methods in the physical sciences; Vol. 44). - Ref. : p. 527-528 (58 tit.). - ISBN 978-0-12-398374-9.

117. Nicolaescu, Gheorghe. Tehnologia de producere a strugurilor de masă : (manual

tehnologic) / Gheorghe Nicolaescu, Fiodor Cazac, Andrei Cunpanici. - Chişinău : S.n., 2015. - 240 p. : il. - Bibliogr. : p. 227-233 (215 tit.). - ISBN 978-9975-87-016-0.

118. Nicolaev, Eudochia. English lexicology : (suport de curs pentru studenti) /

Eudochia Nicolaev, Lucia Schiopu, Irina Rusu ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Catedra Univ. Lb. Engl. - Chişinău : S.n., 2015. - 167,[2] p. - Bibliogr. : p. 167 (18 tit.). - ISBN 978-9975-46-245-7.

119. Nicolaev, P. Măsurări electronice. Erori de masurare : indicaţii de laborator / P.

Nicolaev, N. Bejan, V. Nastas ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Inginerie şi

Page 12: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201512/Achizitii noi_12... · Cercetări operaţionale. Vol. 1 / Andrei Gameţchi,

Management în Electronică şi Telecomunicaţii, Catedra Telecomunicaţii. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2015. - 26 p. : il. - Bibliogr. : p. 26 (7 tit.).

120. Nicolaev, P. Teoria transmisiunii informaţiei. Coduri ciclice : indicaţii de

laborator / P. Nicolaev, N. Bejan ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii, Catedra Telecomunicaţii. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2015. - 40 p. : il.

121. "Noi orientări în dezvoltarea muzeografiei, etnografiei şi istoriei naturale în

Basarabia interbelică", conf. şt. (2015 ; Chişinău). Noi orientări în dezvoltarea muzeografiei, etnografiei şi istoriei naturale în Basarabia interbelică : materialele conf. şt. din 25 martie 2015 / com. org. : M. Ursu, ... ; coord. : Anton Moraru ; Acad. de Şt. a Moldovei, Muzeul Naţ. de Etnografie şi Istorie. - Chişinău : Labirint, 2015. - 154 p. : fot. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-122-40-5.

122. "Non verbal communication as a means of achieving social and human rights",

regional conf. (10 ; 2015 ; Chişinău). 10th Eastern and Central European Regional Conference on Alternative and augmentative communication "Non verbal communication as a means of achieving social and human rights", October 12-14, Chişinău / coord. st. : Aurelia Racu ; sci. com. : Victor Siniov, ... ; State Ped. Univ. "Ion Creanga" from Chisinau, Assiciation for Persons with Mental Disabilites "Humanitas". - Chişinău : S.n., 2015. - 192 p. : il. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-53-549-6.

123. Odoleanu, Natalia. Bune practici. Dezvoltarea competenţei de soluţionare a problemelor de mediu : suport didactic pentru profersori / Natalia Odoleanu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. - Chişinău : S.n., 2015. - 38 p. - Bibliogr. : p. 37-38 (36 tit.). - ISBN 978-9975-48-078-9.

124. Olărescu, Valentina. Perspective psihosociale ale abuzului şi neglijării copilului /

Valentina Olărescu, Armand Valeanovici ; coord. : Aglaida Bolboceanu ; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Şt. ale Educaţiei. - Chişinău : S.n., 2015. - 68 p. - Bibliogr. : p. 64-67 (63 tit.). - ISBN 978-9975-48-085-7.

125. Panofsky, Aaron. Misbehaving science : controversy and the development of

behavior genetics / Aaron Panofsky. - Chicago; London : The University of Chicago Press, 2014. - 321 p. - Ref. : p. 281-314. - ISBN 978-0-226-05859-7.

126. Pascari, Valentina. Proiectarea procesului educaţional în instituţia preşcolară :

ghid metodologic / Valentina Pascari. - Ed. a 2-a, (rev. şi compl.). - Chişinău : S.n., 2015. - 172 p. - Bibliogr. : p. 169-172 (66 tit.). - ISBN 978-9975-53-558-8.

127. Pavlenko, Lilia. Adolescenţa - vârsta dilemelor : suport metodologic pentru

psihologii şcolari / Lilia Pavlenko ; coord. şt. : Aglaida Bolboceanu ; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Şt. ale Educaţiei. - Chişinău : S.n., 2015. - 56 p. : il. - Bibliogr. : p. 52-54 (34 tit.). - ISBN 978-9975-48-084-0.

128. Perrings, Charles. Our uncommon heritage : biodiversity change, ecosystem

services, and human wellbeing / Charles Perrings. - Cambridge : Cambridge University Press, 2014. - 522 p. - Ref. : p. 487-490. - ISBN 978-1-107-04373-2.

129. Perspectiva academică. Vol. 5. [cominic. participanţilor la conf. intern. şt.,

desfăşurată în cadrul Univ. "Perspectiva-INT" cu tema "Dezvoltarea învăţământului

Page 13: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201512/Achizitii noi_12... · Cercetări operaţionale. Vol. 1 / Andrei Gameţchi,

superior, a societăţii democratice şi economiei de piaţă în context european, Ed. a 2-a", 16. - Chişinău : S.n., 2014. - 349, [4] p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-3045-5-9.

130. Perspective metodologice de formare/dezvoltare a competenţelor disciplinare ale

elevilor în context axiologic : culegere de articole / Tamara Cazacu, Adrian Ghicov, Nelu Vicol, ... ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. - Chişinău : S.n., 2015. - 150 p. - (Ştiinţe ale educaţiei). - Ref. Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-48-087-1.

131. "Perspectivele şi problemele integrării în spaţiul european al cercetării şi

educaţiei", conf. şt. intern. (2015 ; Cahul). Conferinţa ştiinţifică internaţională "Perspectivele şi problemele integrării în spaţiul european al cercetării şi educaţiei", 5 iunie 2015, Cahul. Vol. 1. Atelierul 1 : Ştiinţe politice ; Atelierul 2 : Ştiinţe juridice ; Atelierul 3 : Ştiinţe economice. - Cahul : S.n., 2015. - 478 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-914-99-4.

132. "Perspectivele şi problemele integrării în spaţiul european al cercetării şi educaţiei", conf. şt. intern. (2015 ; Cahul). Conferinţa ştiinţifică internaţională "Perspectivele şi problemele integrării în spaţiul european al cercetării şi educaţiei", 5 iunie 2015, Cahul. Vol. 2. Atelierul 4: Ştiinţe exacte şi ingineresti ; Atelierul 5: Ştiinţe pedagogice şi psihologice ; At. - Cahul : S.n., 2015. - 451 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-914-98-7.

133. "Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial", conf. şt. intern. (10 ; 2015 ; Chişinău). Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial, Ed. a 10-a, 30-31 oct. 2015 / Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Ştiinţe Economice, Catedra Contabilitate şi Informatică. - Chişinău : CEP USM, 2015. - 578 p. : il. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-711-3.

134. "Probleme actuale ale morfologiei", conf. şt. intern. (2015 ; Chişinău). Probleme actuale ale morfologiei : materialele conf. şt. intern., dedicată celor 70 de ani de la fondarea Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie «Nicolae Testemiţanu», Chişinău, 15-16 oct. 2015 = Actual issues of morphology / Univ. de Stat de Medicina şi Farmacie «Nicolae Testemiţanu». - Chişinău : S.n., 2015. - 428 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-57-194-4.

135. "Procese integraţioniste regionale", conf. şt. studenţească. (2014 ; Chişinău).

Procese integrationiste regionale : materialele conf. şt. studenteşti, consacrate aniversării a 11-a de la fondarea IRIM, 28 mar. 2014 = Regional integration processes / Inst. de Relaţii Intern. din Moldova ; red. : Valentin Beniuc, ... - Chişinău : S.n., 2015. - 222 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-4023-8-5.

136. Poalelungi, Mihai. Convenţia europeană a drepturilor omului : obligaţii pozitive şi negative : monogr. / Mihai Poalelungi. - Chişinău : S.n., 2015. - 318 p. - Bibliogr. : p. 287-318 (457 tit.). - ISBN 978-9975-53-539-7.

Page 14: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201512/Achizitii noi_12... · Cercetări operaţionale. Vol. 1 / Andrei Gameţchi,

137. Popa, Iulius. Universitatea de Stat "Alecu Russo'' din Bălţi (1945-2015) / Iulius

Popa. - Chişinău : S.n., 2015. - 516 p. : fot. - ISBN 978-9975-53-538-0.

138. Popescu, Daniela. Mecanica fluidelor şi maşini hidraulice / Daniela Popescu, Radu Cristian Dinu ; Univ. din Craiova, Fac. de Ingenerie Electrică. - Craiova : Universitaria, 2012. - 197 p. - Bibliogr. : p. 195-197 (40 tit.). - ISBN 978-606-14-0432-2.

139. Porumb, Tatiana. Storia della lingua italiana dal latino all'italiano medievale /

Tatiana Porumb. - Chişinău : CEP USM, 2015. - 131, [1] p. - Bibliogr. : p. 126-129. - ISBN 978-9975-71-708-3.

140. Primack, Richard B. Walden warming : climate change comes to Thoreau's woods

/ Richard B. Primack. - Chicago ; London : The University of Chicago Press, 2014. - 253 p. - ISBN 978-0226-06221-1 (e-book).

141. Prisac, Lidia. Arhitectura relaţiilor interetnice în spaţiul ex-sovietic : Republica

Moldova (1991-2014) / Lidia Prisac. - Iaşi : Lumen, 2015. - 303, [1] p. : fot. - (Dimensiuni geografice). - Bibliogr. : p. 219-257 (601 tit.). - ISBN 978-973-166-412-5.

142. Psihosociologia relaţiei copil - profesionist în domeniul social : suport de curs :

instruirea profesioniştilor din cadrul serviciilor sociale pentru copii în situaţie de risc şi copiii separaţi de părinţi / Viorica Dumbrăveanu, Corneliu Ţăruş, Cristina Triboi... - Chişinău : S.n., 2015. - 271 p. - Bibliogr. : p. 269-271. - ISBN 978-9975-87-010-8.

143. Quantitative genetics in the wild / ed. : Anne Charmantier, Dany Grant, Loeske E.

B. Kruuk. - Oxford : Oxford University Press, 2014. - 280 p. - Ref. : p. 269-274. - ISBN 978-0-19-967423-7.

144. Raport privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova în anul

2014 = Доклад о соблюдении прав человека в Республике Молдова в 2014 году / Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova. - Chişinău : S.n., 2015. - 383 p.

145. Raporturile dintre stat şi societatea civilă în Republica Moldova în contextul

realizării reformelor democratice / Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Cercetări Juridice şi Politice ; col. de red. : Victor Juc, ... ; coord. şt. : Alexandru Roşca. - Chişinău : S.n., 2015. - 244 p. - ISBN 978-9975-9742-8-8.

146. Răducanu, Ruxandra. Minorul - autor şi victima a infracţiunii, din perspectiva

noilor reglementări penale / Ruxandra Răducanu. - Craiova ; Bucureşti : Universitaria ; Universul juridic, 2013. - 219 p. - Bibliogr. : p. 213-219. - ISBN 978-606-673-390-8.

147. Răspunsul la violenţa partenerului intim şi violenţa sexuală împotriva femeilor : ghid clinic şi de politici OMS / Organizaţia Mondială a Sănătăţii. - Chişinău : Organizarea Mondiala a Societatii, 2013. - 55 p.

148. Recomandări de implementare a Modelului de integrare naţional-europeană a valorilor educaţiei umaniste în gimnaziu şi liceu : portofoloiu / Tamara Cazacu, Liuba Cibotaru, Lilia Frunze, ... ; Acad, de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. - Chişinău : S.n., 2015. - 34 p. - Ref. bibliogr. : p. 34 (21 tit.). - ISBN 978-9975-48-088-8.

Page 15: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201512/Achizitii noi_12... · Cercetări operaţionale. Vol. 1 / Andrei Gameţchi,

149. Recomandări de politici publice /reglementari/ amendamente pentru autorităţile publice relevante din Republica Moldova : studiu de cercetare / Vratislav Datel, Krysztof Atlasiewicz, Vladimir Benko, ... ; red. : Irina Cojocaru, ... ; Inst. de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale. - Chişinău : Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, 2015. - 48 p. - Bibliogr. : p. 38-40 (46 tit.). - ISBN 978-9975-3020-2-9.

150. Recommendations on public policies, regulations/ amendments for the

relevant public authorities from the Republic of Moldova : research study / Vratislav Datel, Krysztof Atlasiewicz, Vladimir Benko, ... ; red. : Irina Cojocaru, ... ; Inst. de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale. - Chişinău : Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, 2015. - 54 p. - Bibliogr. : p. 43-45 (48 tit.). - ISBN 978-9975-3020-3-6.

151. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Secretariatului Parlamentului

Republicii Moldova : (aprobat prin Hotărîrea Biroului permanent al Parlamentului nr. 31 din 12 decembrie 2012) : text de modificări şi completări în data de 26 mai 2015. - Chişinău : S.n., 2015. - 22 p.

152. Repere metodologice pentru socializarea copiilor de vârsta timpurie : culegere de

articole / Stela Cemortan, Oxana Paladi, Jana Racu, ... ; coord. şt. : Stela Cemortan, Oxana Paladi ; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Şt. ale Educaţiei. - Chişinău : S.n., 2015. - 112 p. : il. - (Ştiinţe ale educaţiei). - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-48-089-5.

153. Republica Moldova. Legi. Codul Educaţiei al Republicii Moldova : publ. :

24.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 319-324, art. 634 : data intrării în vigoare : 23.11.2014 = Кодекс об образовании Республики Молдова / Parlamentul Rep. Moldova. - Chişinău : Făt-Frumos, 2015. - 168 p. - ISBN 978-9975-3050-6-8.

154. Republica Moldova. Legi. Codul locativ al Republicii Moldova : lege Nr. 75 din

30.04.2015 cu privire la locuinţe : publicat 29.05.2015 în Monitorul oficial Nr.131-138 art. Nr 249, data intrării în vigoare 29.11.2015 : actualizat / Rep. Moldova. - Chişinău : Farmec-Lux, 2015. - 72 p. - ISBN 978-9975-3050-5-1.

155. Republica Moldova. Parlamentul. Codul Educaţiei al Republicii Moldova : cod

Nr. 152 din 17.07.2014 : publ. : 24.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 319-324, art. 634 : data intrării în vigoare : 23.11.2014 / Parlamentul Rep. Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 134 p.

156. Republica Moldova. Parlamentul. Legea Nr.52 din 03.04.2014 Cu privire la

avocatul poporului (Ombudsmanul) : publicat : 09.05.2014 în Monit. of. Nr. 110-114 art. Nr. 278, modificat HCC27 din 13.11.14, MO352-357/357/28.11.14, art. 43 ; în vigoare 13.11.14 / Rep. Moldova, Parlamentul. - Chişinău : S.n., 2014. - 35 p.

157. Retrospecţii medievale : in honorem prof. emerit Ioan Caproşu / ed. : Victor

Spinei, Laurenţiu Radvan, Arcadie M. Bodale ; Fac. de Istorie a Univ. "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Inst. de Arheologie al Acad. Rom., Fil. Iaşi. - Iaşi : Editura Universităţii ''Alexandru Ioan Cuza'', 2014. - 653, [1] p. : il. - (Honoraria; 10). - ISBN 978-606-714-063-7.

158. Richter, Florian. Ultracold chemistry and its reaction kinetics : diss. zur erlangung

des grades doktor der naturwissenschaften / Florian Richter. - Hannover : S.n., 2015. - 112 p.

Page 16: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201512/Achizitii noi_12... · Cercetări operaţionale. Vol. 1 / Andrei Gameţchi,

159. Roller, Ala. Ghid la disciplina universitară "Marketing bancar" / Ala Roller,

Aliona Zubic ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Fac. "Finanţe", Catedra "Bănci şi Activitate Bancară". - Chişinău : ASEM, 2015. - 117 p. - Bibliogr. : p. 116-117 (16 tit.) şi bibliogr. la sfârşitul tem. - ISBN 978-9975-75-758-4.

160. "Rolul justiţiei constituţionale în protecţia valorilor statului de drept", conf. intern. (2014 ; Chişinău). Conferinţa internaţională "Rolul justiţiei constituţionale în protecţia valorilor statului de drept" : 20 ani : adoptarea Constituţiei Rep. Moldova, Chişinău, 8-8 sept. 2014 / coord. : Lilia Rusu ; resp. de ed. : Rodica Secrieru. - Chişinău : Arc, 2015. - 222 p. : fot. - ISBN 978-9975-61-920-2.

161. Rossi, Eino. Local structure of fractal sets : tangents and dimension / Eino Rossi. - Jyvaskyla : University of Jyvaskyla, 2015. - [104 p.], separate pag. - (Universitat Jyvaskyla. Mathem. Institut. Bericht; B. 151). - ISBN 978-951-39-6289-0.

162. Roşcovanu, Veronica. Bune practici. Dezvoltarea personalităţii elevului prin

abordarea comunicativ-valorică : portofoliu didactic la limba şi literatura română / Veronica Roşcovanu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. - Chişinău : S.n., 2015. - 37 p. - Ref. bibliogr. : p. 36 (10 tit.). - ISBN 978-9975-48-079-6.

163. Rusu, Vitalie. Ghidul avocatului care acordă asistenţă juridică garantată de stat copiilor victime şi martori în procesul penal / Vitalie Rusu, Arina Ţurcan ; resp. de ed. : Lilian Darii. - Chişinău : Cu drag, 2015. - 112 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-4388-9-6.

164. "Saloanele Moldovei", expoziţia (25 ; 2015 ; Chişinău - Bacău). Saloanele Moldovei, Ed. 25-a, 2015 : [catalog] / text : Tudor Stăvilă, Petru Bejan ; prez. graf. : Simion Zamsa ; fot. : Mihai Potârniche. - Chişinău : S.n., 2015. - 31 p. : il. - ISBN 978-9975-87-006-1.

165. Scientific symposium of young researchers. Scientific symposium of young researchers, 13-th ed., (April 23-24, 2015) : collection of articles. Vol. 1 / Acad. of Econ. Studies of Moldova ; ed. board. : Vadim Cojocaru, ... - Chişinău : ASEM, 2015. - 312 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-75-753-9.

166. Simpozion de numismatică. Al XV-lea simpozion de numismatică : progr. şi rez.

comunic., Chişinău, 29-30 octombrie 2015 / Muzeul Naţ. de Istorie a Moldovei ; Soc. Numismatică din Rep. Moldova ; Inst. de Arheologie "Vasile Pârvan" al Acad. Române ; com. org. : Ana Boldureanu, ... ;. - Chişinău : S.n., 2015. - 36 p. - ISBN 978-9975-87-018-4.

167. Simpozionul ştiintific al tinerilor cercetători. şi mpozionul ştiinţific al tinerilor

cercetători, Ed. a 13-a, (24-25 aprilie 2015) : tezele prezentate în cadrul lucrărilor. Vol. 2

Page 17: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201512/Achizitii noi_12... · Cercetări operaţionale. Vol. 1 / Andrei Gameţchi,

/ Acad. de Studii Econ. din Moldova ; col. red. : Vadim Cojocaru, ... - Chişinău : ASEM, 2015. - 270 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-75-749-2.

168. "Sisteme de transport şi logistică", conf. intern. (2015 ; Chişinău). Sisteme de transport şi logistică : materialele conf. intern., Chişinău, 27-30 oct. 2015 / Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii ; red. resp. : Dumitru Solomon. - Chişinău : Evrica, 2015. - 376, [8] p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-3061-7-1.

169. Snegur, Mircea. Labirintul Destinului : memorii. Vol. 3. Edificarea statului /

Mircea Snegur. - Chişinău : Draghistea, 2013. - 775 p. : fot. - Bibliogr,. : p. 774 (11 tit.). - ISBN 978-9975-4210-7-2.

170. Snegur, Mircea. Labirintul Destinului : memorii. Vol. 4. Republica Moldova şi

lumea/ (Perioada de până la 1 ianuarie 1997) / Mircea Snegur. - Chişinău : Draghistea, 2013. - 764 p. : fot. - Bibliogr. : p. 761 ( 4 tit.). - ISBN 978-9975-4210-8-9.

171. Snegur, Mircea. Labirintul Destinului : memorii. Vol. 5. Economia de piaţa :

primii paşi / Mircea Snegur. - Chişinău : Draghistea, 2013. - 514 p. - Bibliogr. : p. 513 (3 t it.). - ISBN 978-9975-4210-9-6.

172. Snegur, Mircea. Labirintul Destinului : memorii. Vol. 6. Presiunea tranziţiei /

Mircea Snegur. - Chişinău : Draghistea, 2013. - 626 p. : fot. - Bibliogr. : p. 625 (9 tit.). - ISBN 978-9975-4459-0-0.

173. Socializarea copiilor de vârstă timpurie : monografie / Tatiana Vasian, Jana Racu,

Zinaida Stanciuc, ... ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. - Chişinău : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2015. - 215 p. - (Ştiinţe de educaţie). - Bibliogr. : p. 207. - ISBN 978-9975-48-090-1.

174. Solomon, Dumitru. Transporturi rutiere de mărfuri şi pasageri : (proiect de an).

Cartea 2. Organizarea transporturilor rutiere de pasageri / Dumitru Solomon ; Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. - Chişinău : Evrica, 2014. - 199 p. - (Inginerie, Transport şi Logistică). - Bibliogr. : p. 199 (1 tit.). - ISBN 978-9975-4448-8-0.

175. Sorochin, Gheorghe. Semnale şi circuite : ghid pentru lucrările de laborator. P. 1 /

Gh. Sorochin, I. Capcanari ; Univ. Tehnică a Moldivei, Fac. Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii, Cat. sisteme şi Dispozitive Electronice. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2015. - 28 p. : il. - Bibliogr. : p. 27 ( 6 tit.).

176. Sorochin, Gheorghe. Semnale şi circuite : ghid pentru lucrările de laborator. P. 2 /

Gh. Sorochin, I. Capcanari ; Univ. Tehnică a Moldivei, Fac. Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii, Cat. sisteme şi Dispozitive Electronice. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2015. - 40 p. : il. - Bibliogr. : p. 37 (6 tit.).

177. Spencer, Neil H. Essentials of multivariate data analysis / Neil H. Spencer. - Boca

Raton ; London : CRC Press, 2014. - 172 p. - Ref. : p. 163. - ISBN 978-1-4665-8478-5.

178. Spinei, Victor. Proiecţii istoriografice / Victor Spinei ; ed. îngr. de Cătălin Hriban ; Muzeul Bucovinei Suceava, Inst. de Arheologie din Iaşi. - Suceava : Editura Karl A. Romstofer, 2014. - 673 p. : fot. - ISBN 978-606-93638-3-6.

Page 18: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201512/Achizitii noi_12... · Cercetări operaţionale. Vol. 1 / Andrei Gameţchi,

179. Stanciuc, Zinaida. Comunicarea pedagogică şi stilurile cognitive în învăţare /

Zinaida Stanciuc ; coord. şt. : Carolina Platon ; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Şt. ale Educaţiei. - Chişinău : S.n., 2015. - 132 p. : il. - Bibliogr. : p. 113-121 (189 tit.). - ISBN 978-9975-56-271-3.

180. Staris, Angela. Formarea cetăţeniei active în cadrul disciplinelor istorie şi

educaţie civică : (clasele a 5-a - a 9-a) : ghid metodologic / Angela Staris ; coord. şt. : Angela Cara ; red. : Stela Luca ; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Şt. ale Educaţiei. - Chişinău : S.n., 2015. - 72 p. : il., hărţi. - Bibliogr. : p. 64-68 (78 tit.). - ISBN 978-9975-48-091-8.

181. Strategia de dezvoltare instituţională a Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi

Sport 2015-2020 / Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport ; coord. : V. Manolachi ; col. red. : V. Brega, E. Lungu. - Chişinău : S.n., 2015. - 197 p. - ISBN 978-9975-68-273-2.

182. Strategia supravieţuirii din perspectiva bioeticii, filosofiei şi medicinei : culeg. de art. şt. cu participare intern.. Vol. 21 = The survival strategy în terms of bioethics, philosophy and medicine / red. resp. Teodor N. Ţîrdea ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie «Nicolae Testemiţanu» din Rep. Moldova. - Chişinău : CEP Medicina, 2015. - 224 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-82-006-6.

183. "Strategii şi vectori de creştere economică din perspectiva dezvoltării durabile în contextul globalizării şi integrării". conf. şt.-practică cu participare intern. (6 ; 2015 ; Chişinău). Strategii şi vectori de creştere economică din perspectiva dezvoltării durabile în contextul globalizării şi integrării : materialele conf. şt.-practice cu participare intern., ed. a 6-a / Colegiul Financiar-Bancar din Chişinău ; col. red. : Pavel Tostogan, ... ; coord. ; Gabriel Palade. - Chişinău : S.n., 2015. - 166 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-68-276-3.

184. Structura şi proiectarea tricoturilor : indicaţii metodice privind efectuarea lucrărilor de laborator. Partea 1. Tricoturi din bătătură / Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Industrie Uşoară, Catedra Tehnologia Confecţiilor din Ţesături şi Tricoturi. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2015. - 91 p. : il. - ISBN 978-9975-45-392-9.

185. Studierea copilului prin metoda observării şi documentării : suport de curs.

Pedagogie în învăţămînt primar : masterat / alcăt. : Liliana Saranciuc-Gordea, Ludmila Ursu ; Fund. Liechtenstein Development Service ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. - Chişinău : S.n., 2015. - 134 p. - ISBN 978-9975-125-71-0.

186. Stumm, Werner. Aquatic chemistry : chemical equilibria and rates in natural

waters / Werner Stumm, James J. Morgan. - 3rd ed. - New York : John Wiley & Sons, 1996. - XVI, 1024 p. - (Environmental science and technology "A Wiley-Interscience publication"). - ISBN 978-0-471-51185-4.

187. Surugiu, Dorina. Nuevas tendencias en la metodologia de E/LE : apoyo para el

curso de didactica de la lengua espanola : [manual] / Dorina Surugiu ; Univ. Ped. de Estado "I. Creanga", Fac. de Lenguas y Lit. Extranjeras, Dep. de Lenguas y Lit.

Page 19: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201512/Achizitii noi_12... · Cercetări operaţionale. Vol. 1 / Andrei Gameţchi,

Romanicas. - Chişinău : S.n., 2015. - 138 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-115-75-9.

188. Szekelyhidi, Gabor. An introduction to extremal Kahler metrics / Gabor Szekelyhidi. - Providence : American Mathematical Society, 2014. - 192 p. - (Graduate studies in mathematics; Vol. 152). - Bibliogr. : p. 185-192. - ISBN 978-14704-1047-6.

189. "Şcoala modernă: provocări şi oportunităţi", conf. şt. intern. (2015 ; Chişinău).

Şcoala modernă: provocări şi oportunităţi : materialele conf. şt. intern., 5-7 noiem. 2015, Chişinău / Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Şt. ale Educaţiei ; coord. şt. : Lilia Pogolşa, Nicolae Bucun ; col. de red. : Aglaida Bolboceanu, ... - Chişinău : Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei, 2015. - 707 p. : il. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-48-100-7.

190. Şendrea, Mariana. Îndrumar metodic: managementul schimbării : culegere de texte, exerciţii, minicazuri / Mariana Şendrea ; Acad. de Studii Economice a Moldovei. - Chişinău : ASEM, 2015. - 50 p. : tab. - Bibliogr. : p. 49 (7 tit.). - ISBN 978-9975-75-756-0.

191. Ştefăneţ, Mihail. Anatomia omului : (pentru uzul studenţilor). Vol. 2 / Mihail Ştefăneţ ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie «Nicolae Testemiţanu». - [Ed. a 3-a]. - Chişinău : CEP Medicina, 2015. - 431, [1] p. : il. - Bibliogr. : p. 429-431 (81 tit.). - ISBN 978-9975-57-195-1.

192. Şuteu, Eronim. Elemente de crioparazitologie / Eronim Şuteu ; Univ. de Ştiinţe

Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2008. - 282 p. - (Col. veterinară). - Bibliogr. : p. 281-282 (42 tit.). - ISBN 978-973-751-745-6.

193. Tarnita, Daniela. Elemente de mecanica şi rezistenta materialelor / Daniela

Tarnita, Dumitru Bolcu. - Craiova : Universitaria, 2012. - 470 p. - Bibliogr. : p. 467-470 (81 tit.). - ISBN 978-606-14-0516-9.

194. The Java language specification / James Gosling, Bill Joy, Guy Steele, ... - Boston

; Indianapolis ; San Francisco : Addison-Wesley, 2014. - 758 p. - (Oracle). - ISBN 978-0-13-390069-9.

195. Tractability : practical approaches to hard problems / ed. : Lucas Bordeaux, Youssef Hamadi, Pushmeet Kohli. - Cambridge : Cambridge University Press, 2014. - 377 p. - Ref. la sfârşitul cap. - ISBN 978-1-107-02519-6.

196. Tudorovskaya, Maria. Resonant high harmonic generation and extreme-ultraviolet

frequency combs driven by few-cycle laser pulses : diss. zur erlangung des grades doktorin der naturwissenschaften / MariaTudorovskaya ; Leibniz Univ. Hannover. - Hannover : S.n., 2015. - 108 p.

197. Ţîrdea, Teodor N. Bioetica: repere teoretico metodologice : compendiu / Teodor N. Ţîrdea ; red. resp. : Vitalie Ojovanu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie «Nicolae Testemiţanu», Centrul Naţ. de Bioetica din Rep. Moldova, Cat. Filosofie şi

Page 20: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201512/Achizitii noi_12... · Cercetări operaţionale. Vol. 1 / Andrei Gameţchi,

Bioetică. - Chişinău : Centrul Editorial - Poligrafic Medicina, 2015. - 139 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-82-004-2.

198. Ţîrlea, Mariana Rodica. Gestiunea financiară a întreprinderii. Partea 1 / Mariana

Rodica Ţîrlea. - Chişinău : INCE, 2015. - 184, [1] p. - Bibliogr. : p. 181-184 (58 tit.). - ISBN 978-9975-3032-5-5.

199. Ţurcan (Baltat), Lilia. Formarea cadrelor didactice prin valorile toleranţei / Lilia

Ţurcan (Baltat) ; coord. şt. : Maia Cojocaru-Borozan ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. - Chişinău : S.n., 2015. - 261 p. : tab. - Bibliogr. : p. 226-248 (246 tit.). - ISBN 978-9975-46-242-6 .

200. Ţurcanu, L. Abecedarul muzicii şi solfegiu : manual pentru şcolile de muzică şi

de artă : clasele III - IV / L. Ţurcanu, A. Ţurcanu ; Min. Culturii al Rep. Moldova. - Chişinău : Grafema Libris, 2015. - 122 p. - ISBN 979-0-3480-0234-7.

201. Ţvatkov, N. V. Gagauziyanin sesi : gagauz avtonomiyasi yasayannarin bakisinnan

/ N. V. Ţvatkov. - Kisinov : "Intellect Group", 2015. - 92 p. : il., portr. - Bibliogr. : p. 78-80 (18 tit.). - ISBN 978-9975-3071-1-6 .

202. Ţvircun, Victor. Pe urmele trecutului : culegere de articole = Следами

минувшего / Victor Ţvircun. - Chişinău : Cartdidact, 2015. - 336 p. : ил. - ISBN 978-9975-3033-2-3.

203. Ulianovschi, Xenofon. Manual de drept penal militar / Xenofon Ulianovschi ;

Univ. Liberă Internaţională din Moldova. - Chişinău : ULIM, 2015. - 446 p. - Bibliogr. : p. 429-446 (272 tit.). - ISBN 978-9975-124-71-3.

204. Ungureanu, Constantin. Sistemul de învăţământ din Bucovina în perioada

stăpânirii austriece (1774-1918) / Constantin Ungureanu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie. - Chişinău : S.n., 2015. - 456 p. - Bibliogr. : p. 422-442. - ISBN 978-9975-53-548-9.

205. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice ale Universităţii

Agrare de Stat din Moldova : materialele simp. şt. intern. "Horticultura modernă - realizări şi perspective". Vol. 42(1). Horticultură, viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor. - Chişinău : UASM, 2015. - 506 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-64-269-9.

206. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice ale Universităţii

Agrare de Stat din Moldova : materialele simp. şt. intern. "Horticultura modernă - realizări şi perspective". Vol. 42(2). Horticultură, viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor. - Chişinău : UASM, 2015. - 484 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-64-269-9.

207. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice ale Universităţii

Agrare de Stat din Moldova : materialele simp. şt. intern. "Realizări şi perspective în zootehnie şi biotehnologii", dedicat aniversării a 75 de ani de la fondarea Fac. de Zootehn. Vol. 44. Zootehnie şi biotehnologii. - Chişinău : UASM, 2015. - 386 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-64-274-3.

Page 21: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201512/Achizitii noi_12... · Cercetări operaţionale. Vol. 1 / Andrei Gameţchi,

208. Workshop on Foundations of Informatics : proc. FOI-2015, Chişinău, Aug. 24-29, 2015 / Inst. of Mathematics and Computer Science ; ed. : S. Cojocaru, C. Gaindric. - Chişinău : Institute of Mathematics and Computer Science, 2015. - 453 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-4237-3-1.

209. Xenofontov, Ion. Complexul monahal Japca : istorie şi spiritualitate / Ion

Xenofontov ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan" (Inst.), Centrul de Cercetări Enciclopedice. - Iaşi : Lumen, 2015. - 489 p. : fot. - (Dimensiuni culturale). - ISBN 978-973-166-416-3.

210. Xiang, Chang-Lin. Asymptotic behaviors of solutions to quasilinear elliptic

equations with hardy potential / Chang-Lin Xiang. - Jyvaskyla : University of Jyvaskyla, 2015. - [95 p.]. separate pag. - (Universitat Jyvaskyla. Mathem. Institut. Bericht B. 150). - ISBN 978-951-39-6236-4.

211. Библейские женщины - влияние через века : пособие по изучению Библии

для женщин / предисл. : Евгения Подоляну. - Chişinău : .S.n.., 2015. - 144 с. - ISBN 978-997558-073-1.

212. Вакарчук, Людмила. Живи добром : стихотворения и рассказы / Людмила

Вакарчук. - Кишинэу : Лабиринт, 2015. - 225 с. - ISBN 978-9975-122-41-2.

213. Ветеринарный энциклопедический словарь . Т. 1 / гл. ред. : К. И. Скрыбин, сост. : А. Я. Шапиро. - Москва : Гос.изд-во сельскохозяйственой л-ры, 1950. - 640 с.

214. Возобновляемые источники энергии - шанс для развития сельских

территорий Молдовы / Януш Голашевски, Катаржина Грецка, Рафал Краковски, ... ; "ACSA", Нац. Агентство по Развитию Села, Поморский центр сельскохоз. консультирования в Гданьске. - Кишинэу : : ACSA ;, 2015. - 128 с. : фот. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-9975-53-555-7.

215. Губер, Юрий Евгениевич. Организационный и операционный менеджмент :

учеб. пособие. Ч. 7. Малый бизнес. Прогнозирование и планирование в организациях / Ю. Е. Губер, Н. Г. Шестенко-Дячек, В. Ф. Чебан ; Техн. Ун-т Молдовы, Фак. Инженерной Механики, Промышленности и Транспорта. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2015. - 78 с. - Библиогр. : с. 76 (6 назв.). - ISBN 978-9975-45-396-7.

216. Европейская конвенция по правам человека : изменения и дополнения

протоколами № 11 и № 14 в сопровождении дополнительного протокола и протоколов № 4, 6, 7, 12 и 13 / Европейский Суд по Правам Человека. - Кишинев : Б.и., 2015. - 58 с. - ISBN 978-9975-53-485-7.

217. Жеков, Олег. Дилемы и неоднозначность в отношениях Армении с Россией

и Европейским Союзом / Олег Жеков ; Общественная Палата ; науч. ред. : Людмила Ковдэ. - Кишинэу : Б.и., 2015. - 30 с. - ISBN 978-9975-3087-1-7.

218. "Защита растений - результаты и перспективы", междунар. симп. (2015 ; Кишинев). Материалы докладов Международного симпозиума "Защита растений - результаты и перспективы", Кишинев, 27-28 октября 2015 года = "Protecţia plantelor - realizări şi perspective": simp. şt. intern. (2015 ; Chişinău) / Акад. Наук Молдовы, Ин-т Генетики, Физиологии и Защиты Растений, Междунар. Орг. по Биологической

Page 22: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201512/Achizitii noi_12... · Cercetări operaţionale. Vol. 1 / Andrei Gameţchi,

Борьбе с Вредителями Животными. - Кишинев : Б.и., 2015. - 406 с. : ил. - (Информационный бюллетень ВПРС МООБ; 47). - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-9975-56-266-9.

219. Исак, Андрей. Охрана окружающей среды : приоритеты европейской интеграции для Молдовы / Андрей Исак. - Кишинев : Eco-Tiras, 2015. - 104 с. - Библиогр. : с. 48 (4 назв.). - ISBN 978-9975-53-550-2.

220. История научных исследований по виноградарству и виноделию в Молдове /

К. Я. Даду, С. Г. Бондаренко, Е. В. Солдатенко, ... ; Нац. Ин-т Садоводства, Виноградарства, Виноделия и Пищевых Технологий Респ. Молдова. - Кишинев : Б.и., 2015. - 404 с. : фот. - (Посвящ. 105-летнему юбилею Нац. Ин-та Садоводства, Вигорадарства, Виноделия и Пищевых Технологий Молдовы). - Библиогр. : с. 397-404 (128 назв.). - ISBN 978-9975-62-389-6.

221. Книга памяти уроженцев Азербайджана, погибших во Второй мировой

войе на территории Республики Молдова / ред. : Намик Алиев ; Посольство Азерб. Респ. в Республике Молдова. - Кишинэу : Б.и., 2015. - 376 с.; ил. - (70-летие Победы над фашизмов во второй мировой войне).

222. Критериальное оценивание через дескрипторы в начальном образовании : 1

класс : методологический гид / Марианна Марин, Валентина Гайчук, Анжела Попович, ... ; пер. Анжела Курачицки ; ред. : Стела Лука ; Акад. Наук Молдовы, Ин-т Педагогических Наук. - Кишинэу : Б.и., 2015. - 86 с. - ISBN 978-9975-48-099-4.

223. Михальский, А. К вопросу о геологической природе подольских толтр : отд.

оттиск / А. Михальский. - Санкт-Петербург : Тип. А. Якобсона, 1895. - 78 с.

224. Мой Кишинев / сост. : Н. Г. Китаева. - Москва ; Кишинэу : Б.и. ; Галерия, 2015. - 376 с. : фот. - ISBN 975-5-904170-29-5.

225. Полевая-Секэреану, Анжела. Методика подготовки дзюдоистов на этапе

начальной спортивной специализации : учеб.-метод. пособие / Анжела Полевая-Секэряну. - Кишинев : Б.и., 2015. - 48 с. - Библиогр. : с. 34-39 (48 назв.). - ISBN 978-9975-68-268-8.

226. Полевая-Секэряну, Анжела Григорьевна. Интенсификация учебно-

тренировочного процесса дзюдоистов средствами ритмического воспитания и музыки : моногр. / Анжела Полевая-Секэряну, Ольга Афтимичук. - Кишинэу : Б.и., 2015. - 170 с. - Библиогр. : с. 114-133 (252 назв.), с. 167 (10 назв.). - ISBN 978-9975-68-270-1.

227. Репида, Вячеслав Борисович. История государственности в русской

литературе. Кн. 1. "Понятна мне времен предратность", XI-XVIII вв. / В. Б. Репида, О. А. Сайко ; Молд. О-во Преподавателей Рус. Яз. и Лит. - Кишинев : Б.и., 2015. - 384 с. - Библиогр. в конце разд. - ISBN 978-9975-68-272-5.

228. Сигналы и цепи : методические указания к выполнению лабораторных

работ. Ч. 1 / сост. Г. Сорокин, И. Капканарь ; Техн. Ун-т Молдовы, Фак. Инженерии и Менеджмента в Электронике и Телекоммуникациях, Каф. Электронных Систем и Устройств. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2015. - 32 с. : ил.

Page 23: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201512/Achizitii noi_12... · Cercetări operaţionale. Vol. 1 / Andrei Gameţchi,

229. Сигналы и цепи : методические указания к выполнению лабораторных

работ. Ч. 2 / сост. Г. Сорокин, И. Капканарь ; Техн. Ун-т Молдовы, Фак. Инженерии и Менеджмента в Электронике и Телекоммуникациях, Каф. Электронных Систем и Устройств. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2015. - 40 с. - Библиогр. : с. 38.

230. "Современное состояние и перспективы инновационного развития сельского хозяйства", междунар. науч.-практ. конф. (2015 ; Тирасполь). Современное состояние и перспективы инновационного развития сельского хозяйства : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 85-летию со дня основания НИИ Сел. Хоз-ва, 16-17 нояб. 2015 г. / Гос. учреждение "Приднестр. НИИ Сел. Хоз-ва" ; отв. ред. - Тирасполь : Eco-Tiras, 2015. - 568 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-9975-53-552-6.

231. Теория передачи информации : цикл лекций. Ч. 7 / И. Кицул, Н. Бежан, С. Андроник, ... ; Техн. Ун-т Молдовы, Фак. Инженерии и Менеджмента в Электронике и Телекоммуникациях, Каф. Телекоммуникаций. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2015. - 158, [2] с. - Библиогр. : с. 155 (12 назв.).

232. "Территориальная целостность государств и соблюдение прав человека", междунар. науч.-практ. конф. (2014 ; Кишинэу). Территориальная целостность государств и соблюдение прав человека : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Кишинэу, Республика Молдова, 17 октября 2014 года / Посольство Азерб. Республики в Респ. Молдова ; науч. ред. Намин Алиев. - Кишинэу : Б.и., 2015. - 190 с. - ISBN 978-9975-9975-9-1.

233. Токикс, Имре. Иеремия : пособие по изучению Библии в Субботней школе с

комментариями для учителей и Мале группы (октябрь, ноябрь, декабрь 2015 года) / ИмреТокикс. - Кишинэу : Б.и., 2015. - 256 с. - ISBN 978-9975-53-536-6.

234. Устиян, Иван Григорьевич. Л. Н. Толстой : социал.-экон. институционализм

в романе "Анна Каренина" : Пушкин и Толстой : созвучие и параллели творчества : Экономическая социология в России после экономической реформы "сверху" 1861 года : Сплав социально-экономического институционал. - Кишинев : Б.и., 2015. - 397, [1], c., [63] л. фот., портр. - (Писатели - экономисты мира). - Библиогр. : с. 393-396 (86 назв.). - ISBN 978-9975-53-526-7.

235. Шишкан, Константин Борисович. Диалог с "зеленным разумом" Земли :

(проблемы сохранения антропо-природного равновесия в условиях современных трансформационных процессов) / Константин Шишкан. - Кишинев : Б.и., 2015. - 201, [17] с. - Библиогр. : с. 212-213. - ISBN 978-9975-3045-4-2.