26 octombrie 2012 nr. 222-227 anul xix (4260-4265)

of 162 /162
26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat legal şi dă dreptul MOLDPRES de a-i autoriza reproducerea ori crearea altor produse derivate numai de către abonaţi, potrivit contractului de abonament, cu obligaţia acestora de a-l folosi în limitele prevăzute de contract, de a nu-i distor- siona conţinutul şi de a menţiona obligatoriu sursa „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. Orice altă formă de utilizare a produsului în scopuri de multiplicare şi difuzare este interzisă. MOLDPRES îşi rezervă dreptul de a lua măsurile necesare în cazurile în care nu se respectă prevederile legale de utilizare a produselor sale. 1 EDITOR: Agenţia Informaţională de Stat “Moldpres” Director general Vladimir DARIE Monitorul Oficial al Republicii Moldova Redactor-şef Simion ROPOT Editorul şi redacţia: 2012, Chişinău, str. Puşkin, 22, Casa Presei, et. 3. Numărul de înregistrare 475. Certificat de înregistrare a mărcii nr. 12578. Abonamentele se pot contracta la orice oficiu poştal. Indicele de abonare 21128. Tirajul total 5459. Telefoane: Editorul 23-34-28, fax 23-26-98; Secretarul general de redacţie: 23-44-41; e-mail: [email protected] Redactorii: 23-23-09; Publicaţii ale agenţilor economici, avize, pierderi de acte: tel: 23-35-86, tel./fax 23-34-39; e-mail: [email protected] Cont nr. 225139709, cod EXMMMD22436, BC “Eximbank-Gruppo Veneto Banca” S.A., filiala nr. 11. Cont nr. 222472202165, cod BSOCMD2X722, BC “Banca Socială” S.A. interraională. Chişinău, Agenţia Informaţională de Stat MOLDPRES. Cod fiscal 1003600071952. Tiparul: Editura “Universul”, str. Vlaicu Pîrcălab, 45, mun. Chişinău. Comanda nr. 7165. “Monitorul Oficial al Republicii Moldova” nu poartă răspundere pentru veridicitatea avizelor publicate. Actele oficiale pot fi publicate în alte ediţii periodice numai cu trimitere la “Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.

Upload: phamkhanh

Post on 07-Feb-2017

244 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

26 octombrie 2012

Nr. 222-227 Anul XIX(4260-4265)

MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

legal şi dă dreptul MOLDPRES de a-i autoriza reproducerea ori crearea altor

produse derivate numai de către abonaţi, potrivit contractului de abonament, cu

obligaţia acestora de a-l folosi în limitele prevăzute de contract, de a nu-i distor-

siona conţinutul şi de a menţiona obligatoriu sursa „Monitorul Ofi cial al Republicii

Moldova”. Orice altă formă de utilizare a produsului în scopuri de multiplicare şi

difuzare este interzisă. MOLDPRES îşi rezervă dreptul de a lua măsurile necesare

în cazurile în care nu se respectă prevederile legale de utilizare a produselor sale.

1

EDITOR: Agenţia Informaţională de Stat “Moldpres”

Director general Vladimir DARIE

Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova

Redactor-şef Simion ROPOT

Editorul şi redacţia: 2012, Chişinău, str. Puşkin, 22, Casa Presei, et. 3. Numărul de înregistrare 475. Certifi cat de înregistrare a mărcii nr. 12578.Abonamentele se pot contracta la orice ofi ciu poştal. Indicele de abonare 21128. Tirajul total 5459.Telefoane: Editorul 23-34-28, fax 23-26-98; Secretarul general de redacţie: 23-44-41; e-mail: [email protected]: 23-23-09; Publicaţii ale agenţilor economici, avize, pierderi de acte: tel: 23-35-86, tel./fax 23-34-39; e-mail: [email protected] nr. 225139709, cod EXMMMD22436, BC “Eximbank-Gruppo Veneto Banca” S.A., fi liala nr. 11.Cont nr. 222472202165, cod BSOCMD2X722, BC “Banca Socială” S.A. interraională.Chişinău, Agenţia Informaţională de Stat MOLDPRES.Cod fi scal 1003600071952. Tiparul: Editura “Universul”, str. Vlaicu Pîrcălab, 45, mun. Chişinău. Comanda nr. 7165.

“Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova” nu poartă răspundere pentru veridicitatea avizelor publicate.

Actele ofi ciale pot fi publicate în alte ediţii periodice numai cu trimitere la “Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova”.

Page 2: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

2

Page 3: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

3

PARTEA ILegi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete

ale Preşedintelui Republicii Moldova

720. Decret pentru promulgarea Legii privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă (nr. 336-VII, 19 octombrie 2012). ..........................................................................................................................................

721. Lege privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă (nr. 130, 8 iunie 2012). ........................... 722. Hotărîre pentru aprobarea Planului de acţiuni privind onorarea angajamentelor Republicii Moldova faţă de

Consiliul Europei (nr. 190, 12 iulie 2012). ...........................................................................................................723. Hotărîre pentru aprobarea Declaraţiei Parlamentului Republicii Moldova cu privire la a 20-a aniversare de

la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre Republica Moldova şi Republica Polonă (nr. 204, 28 septembrie 2012). ... 724. Decret privind numirea domnului Sergiu CARAMAN în funcţia de judecător la Judecătoria Floreşti

(nr. 337-VII, 19 octombrie 2012). ....................................................................................................................... 725. Decret privind numirea doamnei Victoria GROSU în funcţia de judecător la Judecătoria Hînceşti (nr. 338-VII,

19 octombrie 2012). .......................................................................................................................................... 726. Decret privind conferirea de distincţii de stat (nr. 339-VII, 19 octombrie 2012). .......................................

PARTEA IIHotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

845. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Georgiei privind călătoriile fără vize ale cetăţenilor, încheiat la Tbilisi la 9 iulie 2012 (nr. 781, 22 octombrie 2012). ..........................................................................................................................................

846. Hotărîre privind acordarea deplinelor puteri doamnei Maia SANDU, ministru al educaţiei (nr. 782, 22 octombrie 2012). ..........................................................................................................................................

847. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului privind stingerea tratatelor internaţionale interdepartamentale încheiate în cadrul Comunităţii Statelor Independente în domeniul vamal, întocmit la Cholpon-Ata la 22 iunie 2012 (nr. 783, 22 octombrie 2012). ............................................................................................................................

848. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înţelegere între Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale privind cooperarea în domeniul proprietăţii intelectuale (nr. 784, 22 octombrie 2012). ..........................................................................................................

849. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului de colaborare dintre Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Interne al Federaţiei Ruse, încheiat la Moscova la 11 septembrie 2012 (nr. 785, 22 octombrie 2012). ..........................................................................................................................................

850. Hotărîre cu privire la măsurile de pregătire a protecţiei civile a Republicii Moldova pentru anul 2013 (nr. 786, 22 octombrie 2012). ............................................................................................................................

851. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexele Hotărîrii Guvernului nr. 182 din 16 martie 2010 (nr. 789, 22 octombrie 2012). ....................................................................................................

852. Hotărîre cu privire la instituirea Oficiului Republicii Moldova pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lîngă Uniunea Europeană (nr. 790, 22 octombrie 2012). ...........................................................................................................

853. Hotărîre cu privire la conferirea numelui „Raisa Pocalo” Colegiului Naţional de Medicină şi Farmacie (nr. 791, 22 octombrie 2012). ............................................................................................................................

854. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 792, 22 octombrie 2012). ..........................................................................................................................................

855. Hotărîre pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind protecţia şi bunăstarea animalelor în timpul transportului (nr. 793, 22 octombrie 2012). ........................................................................................................

856. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea Legii nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (nr. 794, 22 octombrie 2012). ...................................

857. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri materiale (nr. 795, 23 octombrie 2012). ...........................

66

30

85

85

8686

87

87

87

87

88

88

98

108

108

108

109

121121

Page 4: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

4

PARTEA IIIActe ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale

a Moldovei Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

1232. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind depistarea, înregistrarea şi evidenţa persoanelor antrenate în consum de droguri şi de alte substanţe psihotrope (nr. 1043, 18 octombrie 2012). ...........................

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

1233. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 60 din 23 decembrie 2010 (nr. 43, 16 octombrie 2012). ..............................................................................................................................

1234. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 61 din 23 decembrie 2010 (nr. 44, 16 octombrie 2012). ..............................................................................................................................

1235. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 62 din 23 decembrie 2010 (nr. 45, 16 octombrie 2012). ..............................................................................................................................

1236. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 63 din 23 decembrie 2010 (nr. 46, 16 octombrie 2012). ..............................................................................................................................

1237. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 64 din 23 decembrie 2010 (nr. 47, 16 octombrie 2012). ..............................................................................................................................

1238. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 65 din 23 decembrie 2010 (nr. 48, 16 octombrie 2012). ..............................................................................................................................

1239. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 66 din 23 decembrie 2010 (nr. 49, 16 octombrie 2012). ..............................................................................................................................

1240. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 67 din 23 decembrie 2010 (nr. 50, 16 octombrie 2012). ..............................................................................................................................

1241. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 69 din 23 decembrie 2010 (nr. 51, 16 octombrie 2012). ..............................................................................................................................

1242. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 70 din 23 decembrie 2010 (nr. 52, 16 octombrie 2012). ..............................................................................................................................

1243. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 71 din 23 decembrie 2010 (nr. 53, 16 octombrie 2012). ..............................................................................................................................

1244. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 72 din 23 decembrie 2010 (nr. 54, 16 octombrie 2012). ..............................................................................................................................

1245. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 73 din 23 decembrie 2010 (nr. 55, 16 octombrie 2012). ..............................................................................................................................

1246. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 74 din 23 decembrie 2010 (nr. 56, 16 octombrie 2012). ..............................................................................................................................

1247. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 75 din 23 decembrie 2010 (nr. 57, 16 octombrie 2012). ..............................................................................................................................

1248. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 77 din 23 decembrie 2010 (nr. 58, 16 octombrie 2012). ..............................................................................................................................

1249. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 78 din 23 decembrie 2010 (nr. 59, 16 octombrie 2012). ..............................................................................................................................

1250. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 79 din 23 decembrie 2010 (nr. 60, 16 octombrie 2012). ..............................................................................................................................

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare 1251. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asigurărilor

de către Compania „ASIGURĂRI GENERALE VITORIASIG” S.A. (nr. 38/13, 28 septembrie 2012). ........................

123

125

125

126

127

127

128

129

129

130

131

131

132

133

133

134

135

136

136

138

Page 5: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

5

1252. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „CIŞMEA” (nr. 39/5, 5 octombrie 2012). ................................................

1253. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 40/1, 12 octombrie 2012).1254. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societăţii pe acţiuni „MALANICOM” (nr. 40/2, 12 octombrie 2012). ....1255. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „ASTRA” S.R.L. (nr. 40/3,

12 octombrie 2012). ..........................................................................................................................................1256. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţelor Întreprinderii Mixte Compania de Asigurări „GRAWE CARAT

ASIGURĂRI” S.A. (nr. 40/4, 12 octombrie 2012). ................................................................................................1257. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „IPSUS” S.R.L. (nr. 40/5,

12 octombrie 2012). ..........................................................................................................................................1258. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii de Asigurări-Reasigurări „,MOLDCARGO” S.A.

(nr. 40/6, 12 octombrie 2012). ...........................................................................................................................1259. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „PARTENER-BROKER”

S.R.L. (nr. 40/7, 12 octombrie 2012). .................................................................................................................1260. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare benevolă a valorilor mobiliare pe piaţa

secundară a acţiunilor emise de Societatea pe acţiuni „ELEVATOR KELLEY GRAINS” (nr. 40/8, 12 octombrie 2012). ..1261. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare benevolă a valorilor mobiliare pe

piaţa secundară a acţiunilor emise de Societatea pe acţiuni „ELEVATORUL IARGARA” (nr. 40/9, 12 octombrie 2012). .. 1262. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii de Asigurări-Reasigurări „,MOLDCARGO” S.A.

(nr. 41/5, 19 octombrie 2012). ...........................................................................................................................1263. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „PARTENER-BROKER”

S.R.L. (nr. 41/6, 19 octombrie 2012). .................................................................................................................1264. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „SICONATA GRUP” S.R.L.

(nr. 41/7, 19 octombrie 2012). ...........................................................................................................................

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova 1265. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei de judecător la Curtea de Apel Cahul

(nr. 636/31, 16 octombrie 2012). .......................................................................................................................

Acte ale Comisiei Electorale Centrale 1266. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi

desfăşurare a referendumului local privind revocarea primarului satului Nihoreni, raionul Rîşcani, din 21 octombrie 2012 (nr. 1426, 13 septembrie 2012). ................................................................................................................

1267. Hotărîre cu privire la constituirea circumscripţiei electorale săteşti Nihoreni nr. 15, raionul Rîşcani, pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului local privind revocarea primarului (nr. 1427, 13 septembrie 2012). ....

1268. Hotărîre cu privire la aprobarea calculelor preliminare privind stabilirea tirajului documentelor electorale pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale noi ale primarilor în unele localităţi din 11 noiembrie 2012 (nr. 1428, 13 septembrie 2012). .........................................................................................................................

1269. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Ialoveni, raionul Ialoveni (nr. 1429, 13 septembrie 2012). .........................................................................................................................

1270. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cealîc, raionul Taraclia (nr. 1430, 13 septembrie 2012). .........................................................................................................................

1271. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Comrat, UTA Găgăuzia (nr. 1431, 13 septembrie 2012). .........................................................................................................................

1272. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanţilor Comisiei Electorale Centrale la Tbilisi, Georgia (nr. 1432, 13 septembrie 2012). ........................................................................................................................................

1273. Hotărîre cu privire la delegarea preşedintelui Comisiei Electorale Centrale Iurie Ciocan la Washington, Statele Unite ale Americii (nr. 1433, 13 septembrie 2012). ..................................................................................

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat 1274. Ordin cu privire la aprobarea Certificatului privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate

(nr. 1152, 19 octombrie 2012). ..........................................................................................................................

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei 1275. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei

(nr. 214, 20 septembrie 2012). ..........................................................................................................................1276. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei

(nr. 228, 27 septembrie 2012). ..........................................................................................................................

PARTEA IV Avize funcţii publice vacante

Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA VAvize pierderi de acte

141142143

143

143

144

144

144

145

145

145

146

146

147

147

151

151

152

152

153

153

153

154

155

162

Page 6: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

6

PARTEA I Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova,

decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

D E C R E Tpentru promulgarea Legii privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă

720

În temeiul art. 93 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova,

Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:

Articol unic. - Se promulgă Legea nr. 130 din 8 iunie 2012 privind regimul armelor şi al muniţiilor cu desti-naţie civilă.

PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA Nicolae TIMOFTI

Nr. 336-VII. Chişinău, 19 octombrie 2012.

L E G Eprivind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă

721

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALEArticolul 1. Domeniul de reglementare(1) Prezenta lege stabileşte categoriile de arme şi de

muniţii cu destinaţie civilă, precum şi condiţiile în care procurarea, înstrăinarea, deţinerea, portul, folosirea acestor arme şi muniţii şi operaţiunile cu ele sînt permise pe teritoriul Republicii Moldova.

(2) Prezenta lege nu se extinde asupra regimului armelor militare din dotarea autorităţilor administraţiei publice care au competenţe în domeniul apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, al căror regim este reglementat prin legi şi acte normative speciale.

(3) În cazul în care tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte conţin alte reguli decît cele prevăzute de legislaţia naţională privind armele şi muniţiile, se aplică prevederile tratatelor internaţionale.

Articolul 2. Noţiuni principaleÎn sensul prezentei legi, următoarele noţiuni semnifică:noţiuni de bază:armă – obiect sau dispozitiv, conceput sau adaptat, prin

care un plumb, un glonţ ori un alt proiectil sau o substanţă nocivă gazoasă, lichidă ori în altă stare, pot fi descărcate cu ajutorul unei presiuni explozive, gazoase sau atmosferice ori prin intermediul unor alţi agenţi propulsori, în măsura în care se regăseşte în una din categoriile prevăzute la anexa nr. 1;

armă albă – obiect sau dispozitiv care poate pune în pericol sănătatea ori integritatea corporală a persoanelor prin lovire, tăiere, împungere, cum ar fi: baioneta, sabia, spada, floreta, cuţitul, arbaleta şi arcul;

armă de foc – armă portabilă cu ţeavă care poate arunca, este concepută să arunce sau poate fi transformată să arunce alice, un glonţ ori un proiectil prin acţiunea unui combustibil de propulsie. Se consideră că un obiect poate fi transformat pentru a arunca o alice, un glonţ sau un proiectil prin acţiunea unui combustibil de propulsie dacă are aspectul unei arme de foc şi, ca urmare a construcţiei sale ori a materialului din care este confecţionat, poate fi transformat în acest scop. În sensul prezentei legi, în definiţia armelor de foc nu sînt incluse armele prevăzute la categoriile C şi D din anexa nr. 1;

aplicare a armei de foc – executare a tragerii cu armă de foc;

componentă esenţială de armă de foc – mecanism de închidere, cameră a cartuşului şi/sau ţeavă a armei de foc care, în calitate de obiecte separate, sînt incluse în categoria armelor de foc pe care sînt montate ori sînt concepute să

fie montate;dezactivare a armelor – ansamblu de operaţiuni efectuate

asupra armelor de către un armurier licenţiat în domeniul de reparaţie a armelor pentru a le modifica şi a le transforma în mod ireversibil în arme definitiv nefuncţionale;

fabricare ilicită de arme de foc – fabricare sau montare fără înregistrare a armelor de foc, a pieselor sau a muniţiilor aferente din orice componente esenţiale traficate ilicit, fără o autorizaţie eliberată în modul stabilit de către o autoritate competentă a statului în care are loc fabricarea sau asamblarea fără înregistrare sau fără marcare a armelor de foc asamblate la data fabricării lor în conformitate cu cerinţele stabilite;

marcaj – totalitate a elementelor codului simbolic imprimat în mod special pe suprafaţa metalului, cu protecţia lui informaţională în formă de matrice ireproductibilă;

muniţie – ansamblu format din tubul cartuşului, încăr-cătura de azvîrlire, capsa de aprindere şi, după caz, din proiectil;

omologare – procedură de evaluare a conformităţii prin care se determină respectarea cerinţelor esenţiale de securitate, stabilite prin normative, standarde sau prin reglementări tehnice;

operaţiune cu arme şi muniţii – import, export, reexport, tranzit, introducere în ţară, scoatere din ţară, producere, confecţionare, asamblare, experimentare, vînzare, cumpărare, transport, transfer, transbordare, depozitare, păstrare, casare şi distrugere a armelor şi a muniţiilor, examinare tehnică periodică, prelucrare, completare, testare, verificare, dezactivare şi reparare a armelor;

piesă de armă de foc – orice element sau element de înlocuire, special conceput pentru o armă de foc, esenţial pentru funcţionarea acesteia şi anume: ţeava, recuperatorul, manşonul mobil sau butoiaşul, cuiul percutor ori închizătorul şi orice dispozitiv conceput sau adaptat pentru a reduce zgomotul provocat de tragerea unui foc de armă;

Registru de stat al armelor – totalitate a datelor siste-matizate despre armele cu destinaţie civilă autorizate pe teritoriul Republicii Moldova şi despre titularii lor de drept;

reparare a armelor – ansamblu de operaţiuni efectuate asupra armelor defectate pentru a le readuce în starea care să le asigure securitatea funcţionării conform destinaţiei, fără modificarea construcţiei lor;

tir de tragere – încăpere sau teren, special amenajate, în care se desfăşoară exerciţii, aplicaţii şi se execută probe de tragere cu arme de foc lungi ori scurte sau cu aer comprimat, cu arcul sau cu arbaleta, autorizate să funcţioneze de subdiviziunile teritoriale ale Ministerului

Page 7: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

7

Afacerilor Interne;trafic ilicit cu arme de foc şi cu muniţii aferente – achiziţi-

onare, vînzare, livrare, mutare sau transfer al armelor de foc, al pieselor sau al muniţiilor aferente din sau prin teritoriul unui stat către teritoriul unui alt stat dacă oricare dintre statele respective nu autorizează acest lucru în conformitate cu procedura stabilită sau dacă armele de foc asamblate nu sînt marcate în conformitate cu cerinţele prescrise;

noţiuni privind categoriile de arme şi de muniţii:arme şi muniţii interzise – arme şi muniţii din categoria

A, conform anexei nr. 1, a căror procurare, deţinere, port şi folosire sînt interzise persoanelor fizice şi juridice;

armă şi muniţii letale – armă şi muniţii din categoria B lit. a)–l) şi n), conform anexei nr. 1, prin a căror utilizare se poate cauza moartea ori rănirea gravă a persoanelor fizice şi juridice;

armă şi muniţii neletale – armă şi muniţii din categoria B lit. m) şi din categoria C, conform anexei nr. 1, care au scop utilitar sau care sînt destinate pentru agrement ori autoapărare, confecţionate astfel încît, utilizate fiind, să nu se cauzeze moartea persoanelor;

noţiuni privind clasificarea armelor conform desti-naţiei:

arme militare – arme destinate uzului militar, orice alte arme din dotarea organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, precum şi a unităţilor aflate în subordonarea acestora, înfiinţate prin acte normative;

arme civile – arme, dispozitive, mijloace materiale proprietate privată sau de stat destinate (adaptate) uzului civil, apte din punct de vedere tehnic pentru vătămarea sau imobilizarea unei persoane ori a unui animal, pentru practicarea sportului sau a vînatului, pentru autoapărare, apărare şi pază a bunurilor şi valorilor sau pentru imitarea proprietăţilor lor de luptă;

noţiuni privind clasificarea armelor civile din punctul de vedere al destinaţiei:

armă de apărare şi pază – armă de foc scurtă, recunoscută în condiţiile prevăzute de lege, destinată pentru apărarea vieţii, integrităţii şi libertăţii persoanelor fizice, precum şi a bunurilor aparţinînd persoanelor fizice sau juridice;

armă de autoapărare – armă letală şi neletală scurtă (cu excepţia armei cu aer comprimat), recunoscută în condiţiile legii, special confecţionată pentru a împrăştia gaze nocive, iritante, de neutralizare sau proiectile din cauciuc sau glonţ, în scop de autoapărare;

armă de aruncare – armă destinată pentru nimicirea cu proiectile a obiectivelor la distanţă, a căror mişcare orientată se obţine folosind forţa musculară a omului sau forţa unui dispozitiv special adaptat;

armă de asomare – armă utilitară, folosită pentru imobili-zarea animalelor prin supunerea acestora la un şoc mecanic în scopul sacrificării ulterioare;

armă de colecţie – armă destinată a fi piesă de muzeu, precum şi arme aflate sau nu în stare de funcţionare ce constituie rarităţi sau care au valoare istorică, documentară, ştiinţifică sau artistică;

armă de recuzită – armă special confecţionată, fabricată sau devenită inofensivă ca urmare a modificării ei de către un armurier licenţiat în domeniul reparaţiei armelor, utilizată în activitatea instituţiilor specializate în domeniul artistic (cinematografice sau cultural-artistice);

armă de panoplie – armă de foc devenită nefuncţională ca urmare a dezactivării ei sau datorită gradului avansat de deteriorare, atestat de către un armurier licenţiat în condiţiile legii;

armă de semnalizare – armă destinată numai pentru transmiterea de semnale luminoase, fumigene sau acustice;

armă de tir (sportivă) – armă destinată practicării tirului sportiv, omologată sau recunoscută în condiţiile legii;

armă de vînătoare – armă destinată practicării vînatului, cu una sau mai multe ţevi, care foloseşte muniţii cu glonţ şi/sau cu alice, omologată sau recunoscută în condiţiile legii;

armă dezactivată – armă devenită definitiv nefuncţională ca urmare a modificării şi transformării ei în mod irever-sibil de către un armurier licenţiat în domeniul reparaţiei armelor;

arme cu destinaţie industrială – arme de foc utilitare, semiautomate, destinate unui scop industrial de uz civil, care au aparenţa unei arme de foc automată;

armă cu tranchilizante – armă utilitară, destinată imobilizării animalelor prin injectarea de substanţe tranchi-lizante;

armă inutilizabilă – armă deteriorată a cărei uzură depăşeşte 50% şi care are unul sau mai multe defecte evidente, atestate, conform reglementărilor tehnice, de către organul competent sau de către armurier;

armă utilitară – armă destinată să asigure desfăşurarea corespunzătoare a unor activităţi în domeniile industrie, agricultură, piscicultură, în domeniul medico-veterinar, al protecţiei mediului şi protecţiei împotriva dăunătorilor, precum şi să asigure desfăşurarea de către organizaţiile specializate de pază a activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor sau a transportului unor valori impor-tante;

armă veche – armă letală produsă înainte de anul 1877 sau reproducere a acesteia pentru a fi păstrată în colecţii;

dispozitiv electroşoc – mijloc special de autoapărare a cărui încărcătură electrică de tensiune înaltă paralizează organismul omului şi al animalelor pentru o perioadă redusă de timp;

spray cu gaze lacrimogene sau iritante – mijloc special de autoapărare conţinînd gaz lichefiat cu proprietatea de iritare sau de paralizare temporară;

noţiuni privind clasificarea armelor din punct de vedere al construcţiei:

armă albă cu lamă – armă care întruneşte următoarele criterii: lama care fie face corp comun cu mînerul, fie echipată cu un sistem ce îi permite să facă un corp comun cu mînerul; are tăiş dublu pe toată lungimea sa; lungimea depăşeşte 15 cm; lăţimea este mai mare sau egală cu 0,4 cm; mînerul este prevăzut cu gardă;

armă cu aer comprimat sau cu gaze sub presiune (pneumatică) – armă care, pentru aruncarea proiectilului, foloseşte forţa de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-o butelie-recipient;

armă cu gaze – armă concepută sau adaptată, prin care substanţa nocivă gazoasă, lichidă ori în o altă stare (iritantă sau lacrimogenă), încorporată în proiectilul ei, este transportată pînă la ţintă cu ajutorul forţei de expansiune dirijată a gazelor provenite prin detonarea unei capse ori prin arderea unei încărcături, ori prin intermediul altor agenţi propulsori;

armă cu ţeavă ghintuită – armă a cărei ţeavă este prevăzută, pe toată lungimea suprafeţei interioare a canalului, cu şanţuri omogene spiralate (ghinturi) pentru a imprima proiectilului o mişcare de rotaţie pentru menţinerea stabilităţii acestuia pe traiectoria de zbor;

armă cu ţeava lisă – armă a cărei ţeavă este netedă pe cel puţin două treimi din toată lungimea interioară a canalului, începînd de la camera cartuşului;

armă de foc automată – armă de foc care, după fiecare cartuş tras, se reîncarcă automat şi trage o serie de mai multe cartuşe prin apăsare continuă pe trăgaci;

armă de foc cu o singură lovitură – armă de foc fără

Page 8: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

8

încărcător, care este încărcată înaintea fiecărei trageri prin introducerea manuală a cartuşului în cameră sau într-un spaţiu prevăzut în acest scop situat la intrarea în ţeavă;

armă de foc cu repetiţie – armă de foc care, după fiecare foc tras, se reîncarcă manual prin introducerea pe ţeavă a unui cartuş preluat din încărcător prin intermediul unui mecanism;

armă de foc lungă – armă de foc a cărei lungime a ţevii sau lungime totală depăşeşte dimensiunile maxime ale armelor de foc scurte, stabilite de prezenta lege;

armă de foc scurtă – armă de foc a cărei ţeavă nu depăşeşte 30 cm sau a cărei lungime totală nu depăşeşte 60 cm;

armă de foc semiautomată – armă de foc care, după fiecare cartuş tras, se reîncarcă automat, dar nu poate trage o serie de mai multe cartuşe prin apăsare continuă pe trăgaci;

noţiuni privind categoriile de persoane:armurier – persoană fizică sau juridică licenţiată, în

condiţiile prezentei legi, să desfăşoare operaţiuni cu arme şi muniţii;

colecţionar de arme – persoană care a dobîndit, în condiţiile legii, un atestat de colecţionar, eliberat de autori-tatea competentă, şi care este deţinător ori intenţionează să devină deţinător al unei colecţii de arme ce urmează a fi autorizate sau declarate conform prezentei legi, în scopul valorificării istorice a acestor arme;

rezident al unui stat străin – persoană titulară a unui document de identitate eliberat de un stat străin, cum ar fi paşaportul sau buletinul de identitate, prin care se atestă faptul că are domiciliu sau reşedinţă în acel stat;

sportiv şi antrenor de tir – sportiv şi antrenor legitimaţi de către organul central de specialitate din domeniul culturii fizice şi sportului, care sînt afiliaţi la o structură a sportului de profil, statutul căreia prevede activitatea sportivă de tir şi antrenament, precum şi dezvoltarea acestui sport;

vînător – persoană fizică titular al unui carnet de vînătoare valabil în condiţiile Legii regnului animal;

noţiuni privind tipurile de documente:paşaport pentru arme de foc – document, emis, la

cerere, în condiţiile legii de autoritatea competentă, care atestă dreptul titularului de a călători pe teritoriile unor alte state, în baza acordurilor încheiate cu acestea, cu armele de foc şi cu muniţiile înscrise în el;

certificat de deţinător – document, emis în condiţiile legii de autoritatea competentă, prin care se dovedeşte faptul că titularul a îndeplinit procedura legală de înregistrare a armei la autoritatea competentă;

permis de armă – document, emis în condiţiile legii de autoritatea competentă, prin care o persoană fizică sau juridică dovedeşte dreptul de a deţine şi/sau, după caz, de a purta şi folosi arme letale sau arme neletale ale căror tip, marcă, model, calibru şi număr de serie sînt înscrise în acest document;

permis de procurare a armei – document, emis în condi-ţiile legii de autoritatea competentă, prin care se atestă dreptul titularului de a cumpăra şi deţine armă;

permis de transfer al armelor – document, eliberat de autorităţile competente, prin care se permite efectuarea unei operaţiuni de transfer de arme şi muniţii de pe teritoriul Republicii Moldova către un alt stat;

permis de transport al armelor – document, emis în condiţiile legii de autoritatea competentă, prin care se atestă dreptul titularului de a transporta arme şi muniţii dintr-un loc de păstrare în altul sau de la o persoană juridică la alta pe teritoriul Republicii Moldova ori dreptul la introducerea în ţară şi scoaterea din ţară, la importul şi tranzitul acestora.

Articolul 3. Delimitarea competenţelor(1) Reglementarea juridică a controlului asupra armelor

şi a muniţiilor ţine de competenţa Parlamentului.(2) Guvernul, în conformitate cu atribuţiile sale:a) aprobă actele normative de aplicare a prezentei legi;b) realizează politica de stat în domeniul circulaţiei şi

folosirii armelor letale, neletale şi a muniţiilor cu destinaţie civilă;

c) decide achiziţionarea armelor şi a muniţiilor, inclusiv din circuitul civil, pentru autorităţile administraţiei publice care au competenţe în domeniul apărării naţionale, securi-tăţii statului şi ordinii publice;

d) elaborează şi aprobă regulamentul Comisiei de stat pentru evaluarea, bonificarea şi rebutarea armelor.

(3) Ministerul Afacerilor Interne este autoritatea compe-tentă care exercită autorizarea, evidenţa, controlul şi supra-vegherea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi a muniţiilor, precum şi privind operaţiunile cu acestea, fiind unica autoritate competentă care reprezintă Republica Moldova în cadrul transferurilor şi notificărilor privind armele şi muniţiile în condiţiile prezentei legi. În domeniul autorizării, evidenţei, controlului şi supravegherii asupra circulaţiei armelor şi a muniţiilor, Ministerul Afacerilor Interne exercită următoarele funcţii:

a) elaborează instrucţiuni privind regimul armelor şi al muniţiilor, forma şi conţinutul documentelor emise în temeiul prezentei legi;

b) autorizează, ţine evidenţa, realizează controlul şi supravegherea privind procurarea, înstrăinarea, deţinerea, păstrarea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor, precum şi privind efectuarea operaţiunilor cu acestea, în condiţiile prezentei legi;

c) efectuează examinarea balistică, trageri experi-mentale din arme cu includerea tuburilor de cartuşe şi a gloanţelor trase în colecţia de tuburi de cartuşe şi gloanţe trase a Ministerului Afacerilor Interne, sistematizate după tip, marcă, model, calibru, serie, număr, după an de producere şi după lotul acestora;

d) notifică autorităţile abilitate în domeniu ale statelor străine şi organizaţiile internaţionale relevante despre transferul de arme şi muniţii efectuat de pe teritoriul Republicii Moldova către acestea;

e) administrează Registrul de stat al armelor;f) eliberează, reperfectează, suspendă şi retrage

licenţe; g) emite prescripţii privind înlăturarea încălcării condi-

ţiilor de licenţiere. Articolul 4. Aspecte generale privind regimul armelor

şi al muniţiilor(1) Armele letale pot fi deţinute sau, în funcţie de

categoria şi clasificarea lor conform prezentei legi, pot fi purtate şi folosite de persoane fizice în baza permisului de armă, iar de către persoane juridice – pot fi deţinute şi folosite în baza permisului de deţinere eliberat în condiţiile prezentei legi.

(2) Armele neletale pot fi deţinute şi, în funcţie de categoria şi de clasificarea acestora conform prezentei legi, pot fi purtate şi folosite de persoane fizice şi juridice cu condiţia de îndeplinire a procedurilor de autorizare sau de înregistrare a acestora, după caz, la organele competente în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

(3) Evidenţa posesorilor de arme letale şi neletale, evidenţa armelor deţinute de aceştia şi a documentelor prin care se acordă dreptul de deţinere, port şi folosire se ţin, la nivel local, de către organele de poliţie abilitate din raza de competenţă teritorială care au eliberat aceste documente, iar la nivel central, pentru armele letale cu ţeavă ghintuită – de către serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne.

(4) Deţinătorii de arme letale sau neletale sînt obligaţi să anunţe de îndată, dar nu mai tîrziu de 24 de ore, cel mai

Page 9: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

9

apropiat organ de poliţie despre dispariţia, pierderea sau sustragerea acestor arme.

(5) Persoana care ia cunoştinţă despre existenţa unei arme militare, a unei arme letale, a unei arme neletale ori a muniţiilor deţinute ilegal, pierdute sau abandonate este obligată să anunţe de îndată cel mai apropiat organ de poliţie.

(6) Persoana care găseşte o armă militară, o armă letală, o armă neletală ori muniţii este obligată să anunţe sau să le predea de îndată ce este posibil, dar nu mai tîrziu de 24 de ore, la cel mai apropiat organ de poliţie.

(7) Rudele sau persoanele care locuiesc împreună cu o persoană care deţine legal arme sau muniţii au obligaţia ca, în cazul în care deţinătorul decedează ori este declarat dispărut, să depună armele şi muniţiile respective la cel mai apropiat organ de poliţie în termen de 15 zile de la data decesului sau, după caz, a rămînerii definitive a hotărîrii judecătoreşti de declarare a dispariţiei, pentru păstrarea acestora pînă la stabilirea moştenitorului, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(8) Armele deţinute de persoanele fizice şi juridice în condiţiile prezentei legi trebuie păstrate la domiciliul ori la sediul acestora.

(9) Persoanele fizice şi juridice care au dreptul să deţină, să poarte, să folosească, să comercializeze sau, după caz, să repare arme sînt obligate să asigure securitatea lor. Condiţiile de asigurare a securităţii acestor arme se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi.

(10) Armele deţinute la domiciliul persoanei fizice sau la sediul persoanei juridice în baza documentelor prevăzute de lege pot fi transferate de proprietarul lor în alt spaţiu decît în cel menţionat în documente numai cu acordul în scris al poliţiei, în conformitate cu procedura stabilită prin normele de aplicare a prezentei legi.

(11) Introducerea pe teritoriul şi scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova a armelor şi a muniţiilor ce urmează a fi autorizate şi/sau declarate sînt permise de către organele Serviciului Vamal numai dacă sînt însoţite de permisul de transfer sau de permisul de transport al acestora.

(12) La înstrăinarea armelor de foc, muniţiile aferente neutilizate trebuie să fie predate organului de poliţie competent spre a fi distruse.

(13) Persoanele autorizate în condiţiile legii au dreptul să poarte asupra lor doar o singură armă letală sau neletală, cu excepţia cazurilor de aflare pe terenuri destinate vînatului autorizat, precum şi în tiruri de tragere autorizate pentru funcţionare.

(14) Este interzis portul armelor letale şi neletale: a) în locuri aglomerate, cum ar fi: stadioane, instituţii de

învăţămînt, instituţii ale autorităţilor publice centrale, instanţe judecătoreşti, locaşuri sfinte, săli de spectacol şi adunări publice, precum şi în alte locuri unde folosirea acestor arme este interzisă prin lege;

b) dacă deţinătorul se află sub influenţa băuturilor alcoolice, a produselor sau a substanţelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori sub afecţiuni temporare de natură să genereze o stare de pericol în condiţiile în care poartă arma asupra sa;

c) dacă acestea nu sînt însoţite de documentul ce atestă dreptul de port şi de folosire a armelor.

Articolul 5. Interdicţii şi restricţii în regimul armelor şi al muniţiilor(1) Se interzice procurarea, deţinerea, portul, folosirea,

importul, exportul şi comercializarea de către persoane fizice şi juridice, cu excepţia organelor cu competenţe în domeniul apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, a următoarelor arme şi muniţii, sisteme şi dispo-zitive pentru acestea:

a) armelor şi muniţiilor care fac parte din categoria A

conform anexei nr. 1;b) armelor confecţionate prin modificarea armelor

militare automate;c) sistemelor de iluminare şi a sistemelor de ochire ce

funcţionează pe principiul laser sau combinate cu acesta, destinate montării pe armă;

d) sistemelor de ochire pe timp de noapte;e) dispozitivelor destinate sau adaptate diminuării

zgomotului cauzat prin arderea unei încărcături;f) cartuşelor cu glonţ: cu miez din materiale dure; cu

semiînveliş dum-dum; cu efect trasor, perforant, incendiar, al cărui diametru este mai mic decît calibrul ţevii; cu spaţiul gol în interior, precum şi a cartuşelor cu alice pentru arme scurte şi pentru arme cu gaze.

(2) Se interzice portul armelor de categoria D lit. a.)–g), prevăzute la anexa nr. 1.

(3) Se interzice folosirea şi aplicarea în locuri publice a armelor cu aer comprimat sau cu gaze sub presiune (pneumatice), precum şi cu o altă destinaţie decît pentru agrement şi pentru practicarea sportului în tiruri, în spaţii delimitate care nu sînt accesibile publicului sau în spaţii special amenajate, pentru a nu pune în pericol integritatea corporală şi viaţa persoanelor.

(4) Se interzice înstrăinarea sau transmiterea armei şi a muniţiilor supuse autorizării către o persoană care nu este autorizată în modul stabilit, cu excepţia cazurilor de depunere la un armurier sau la poliţie a unei donaţii sau a unui comodat, precum şi alte cazuri prevăzute de lege.

(5) Se interzice gajarea armei sau grevarea ei în orice alt mod prin constituirea în favoarea unor terţi a unor drepturi asupra bunului.

(6) Se interzice portul armelor albe, cu excepţia cuţitelor de vînătoare care pot fi purtate numai pe terenurile destinate vînatului pentru care este autorizat.

(7) Se stabilesc următoarele restricţii în regimul armelor şi al muniţiilor:

a) calibrul maxim al armelor de foc cu ţeava ghintuită să nu depăşească 12,7 mm;

b) lungimea maximă a lamei să nu depăşească 90 mm la armele albe a căror lamă se extrage automat din mîner şi se fixează dur la apăsarea pe buton ori pe pîrghie sau se extrage în virtutea gravităţii ori mişcării accelerate şi se fixează automat;

c) se interzice comercializarea dispozitivelor electroşoc ai căror parametri nu corespund cerinţelor de securitate şi normelor stabilite de Ministerul Sănătăţii;

d) se interzice comercializarea armelor de aruncare ai căror parametri nu corespund cerinţelor de securitate stabilite în standardele sau reglementările tehnice cores-punzătoare;

e) se interzice comercializarea arbaletelor pentru a căror utilizare este necesară aplicarea unei forţe mai mari de 70 kg şi folosirea săgeţilor cu diametrul conului (vîrfului) ce depăşeşte diametrul săgeţii sau folosirea săgeţilor cu petale mobile;

f) se interzice amplasarea şi amenajarea depozitelor de arme şi de muniţii în incinta imobilelor cu destinaţie locativă;

g) se interzice comercializarea muniţi i lor prin comision;

h) se interzice, pînă la acreditarea unui laborator de încercări independent şi competent, importul armelor şi al muniţiilor care nu dispun de marcaj al staţiunilor de încercări ale ţărilor membre ale Comisiei Internaţionale Permanente pentru încercarea armelor şi a muniţiilor, recunoscută în Republica Moldova, sau de certificate de conformitate emise în ţările cu care Republica Moldova a semnat acord de recunoaştere reciprocă a rezultatelor certificării sau ale încercărilor.

Page 10: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

10

Capitolul IIPROCURAREA, ÎNSTRĂINAREA, DEŢINEREA,

PORTUL ŞI FOLOSIREA ARMELOR LETALE ŞI NELETALE SUPUSE AUTORIZĂRII ŞI A MUNIŢIILOR

AFERENTE DE CĂTRE PERSOANE FIZICE CETĂŢENI AI REPUBLICII MOLDOVA

Articolul 6. Acordarea dreptului de procurare, înstrăinare, deţinere, port şi folosire a armelor letale şi neletale supuse autorizării şi a muniţiilor aferente(1) Persoanele fizice care întrunesc condiţiile prevăzute

de prezenta lege pot procura, deţine, purta şi folosi arme letale şi arme neletale supuse autorizării, precum şi muniţii aferente.

(2) Dreptul de procurare, de deţinere sau, după caz, de port şi de folosire a armelor prevăzute la alin. (1) se dobîndeşte la data eliberării de către Ministerul Afacerilor Interne a permisului de procurare a armei sau, după caz, a permisului de armă.

(3) Armele neletale, care fac obiectul declarării, pot fi deţinute, purtate şi folosite numai după înregistrarea lor la Ministerul Afacerilor Interne, în condiţiile prezentei legi.

(4) În funcţie de scopul pentru care a solicitat autori-zarea procurării armei, Ministerul Afacerilor Interne acordă solicitantului dreptul de deţinere sau, după caz, de port şi de folosire a armei procurate, menţionînd expres acest fapt în permisul de armă.

(5) Dreptul de a deţine armă se acordă numai pentru arme de autoapărare, de tir, de vînătoare şi de colecţie, oferind titularului posibilitatea de a păstra arma la domiciliu.

(6) Dreptul de a purta şi de a folosi arme se acordă numai pentru armele de autoapărare, precum şi pentru cele de apărare şi de pază. Acest drept oferă titularului posibilitatea de a purta arma asupra sa şi de a o folosi în scopul pentru care a fost autorizată procurarea ei, precum şi în caz de legitimă apărare sau stare de necesitate, în condiţiile prezentei legi.

(7) Dreptul de a deţine arme de vînătoare se acordă, în condiţiile prezentei legi, vînătorilor care sînt membri ai unor asociaţii de vînători legal constituite, care îşi desfăşoară activitatea conform legislaţiei privind regnul animal, care au susţinut examen pentru obţinerea calităţii de vînător, care deţin carnet de vînător valabil, precum şi sportivilor, antrenorilor de tir şi colecţionarilor de arme.

(8) Titularul dreptului de a deţine arme de vînătoare poate purta şi folosi armele înscrise în permisul de armă numai pe terenurile destinate vînatului pentru care este autorizat, precum şi în tiruri de tragere autorizate în condi-ţiile legii.

(9) Procurarea sau dobîndirea armelor prevăzute la alin. (1) se poate realiza prin cumpărare, donaţie, moştenire, decorare, închiriere sau prin comodat.

(10) Persoanele care deţin arme prevăzute la alin. (1), procurate sau dobîndite în condiţiile prezentei legi, le pot înstrăina numai prin intermediul armurierilor licenţiaţi în domeniul comercializării unor astfel de arme, precum şi prin donaţie.

Articolul 7. Condiţiile de acordare a permisului de procurare a armelor letale şi neletale

supuse autorizării şi, după caz, a permisului de armă (1) Permisul de procurare a armelor letale şi neletale

supuse autorizării şi, după caz, permisul de armă se acordă persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (1) dacă nu se află în una din situaţiile specificate la alin. (2) din prezentul articol şi întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au împlinit vîrsta de 21 de ani;b) au absolvit un curs de instruire teoretică şi practică

de mînuire a armei de foc, organizat de o persoană juridică acreditată în domeniu, în condiţiile legii, cu excepţia perso-nalului atestat din cadrul autorităţilor administraţiei publice care au competenţe în domeniul apărării naţionale, securi-tăţii statului şi al ordinii publice;

c) dispun de condiţii pentru asigurarea securităţii şi integrităţii armelor şi a muniţiilor;

d) sînt apte din punct de vedere psihologic şi medical pentru a deţine şi a folosi arme şi muniţii;

e) au calitatea impusă de lege, atestată prin documente prevăzute în normele de aplicare a prezentei legi, în funcţie de destinaţia armelor.

(2) Permisele prevăzute la alin. (1) nu se acordă persoa-nelor care se află în una din următoarele situaţii:

a) sînt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte săvîrşite cu intenţie, potrivit legislaţiei în vigoare;

b) au antecedente penale; c) le-a fost anulat, în ultimii 5 ani, dreptul de procurare,

deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armelor letale ori a armelor neletale supuse autorizării, cu excepţia situaţiilor în care măsura de anulare s-a dispus ca urmare a pierderii calităţii prevăzute la art. 8 alin. (2);

d) au pierdut sau li s-au sustras, în împrejurări imputabile lor, armele letale sau neletale supuse autorizării;

e) au fost condamnate prin hotărîre judecătorească irevocabilă pentru infracţiuni comise cu intenţie, cu folosirea armelor sau a muniţiilor, a substanţelor şi materialelor explozive sau toxice, precum şi a substanţelor narcotice, psihotrope şi a precursorilor;

f) au fost condamnate prin hotărîre judecătorească irevocabilă la pedeapsă de privaţiune de libertate pentru infracţiuni grave, deosebit de grave şi excepţional de grave comise cu intenţie;

g) prezintă pericol pentru ordinea publică, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor şi se află la evidenţă specială în organele de poliţie.

(3) Cererea de eliberare a permisului de procurare şi, după caz, a permisului de armă pentru armele cu ţeavă ghintuită, precum şi cererea de eliberare a atestatului de colecţionar se depun la serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne, iar pentru armele cu ţeavă lisă – la organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială solicitantul îşi are domiciliul. Cererea se soluţionează în termen de 30 de zile de la data depunerii.

(4) Dacă autoritatea competentă în soluţionarea cererii constată că nu sînt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1) sau că solicitantul se află în una din situaţiile specificate la alin. (2), acestuia i se refuză eliberarea permisului de procurare a armei şi i se comunică în scris, în termenul stipulat la alin. (3), decizia luată.

(5) Deciziile emise în condiţiile alin. (4) pot fi contestate potrivit legislaţiei privind contenciosul administrativ.

Articolul 8. Categoriile de persoane fizice care pot fi autorizate să procure arme letale şi

neletale supuse autorizării(1) Persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova,

care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) şi nu se află în una din situaţiile prevăzute la alin. (2) al articolului menţionat pot fi autorizate, la cerere, să procure arme letale şi neletale supuse autorizării.

(2) Armele de vînătoare, precum şi armele de tir din categoria armelor lungi pot fi procurate numai de către vînători, sportivi, antrenori de tir şi de colecţionari de arme.

Articolul 9. Documentele care atestă dreptul de procurare, deţinere, port şi folosire a armelor letale şi neletale supuse autorizării

(1) Permisul de procurare a armei, permisul de armă, atestatul de colecţionar, permisul de transportare, permisul

Page 11: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

11

de transfer, certificatul de deţinător se eliberează de către serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne şi/sau, după caz, de către organele de poliţie în a căror rază de competenţă teritorială solicitantul îşi are domiciliul.

(2) Condiţiile, procedura de eliberare a atestatului de colecţionar se stabilesc prin norme aprobate de Guvern.

(3) Titularul documentelor prevăzute la alin. (1) este obligat să anunţe organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială îşi are domiciliul în termen de 10 zile de la data la care au intervenit orice fel de schimbări ce necesită modificări corespunzătoare în conţinutul documentului.

(4) Sustragerea documentelor prevăzute la alin. (1) se declară de către posesorul acestora, în termen de 24 de ore de la constatare, la organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială s-a făcut constatarea, iar pierderea, distrugerea sau deteriorarea se declară la organul de poliţie care le-a eliberat.

(5) Eliberarea unui nou document în locul celui declarat pierdut ori sustras se face numai după ce titularul prezintă dovada publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a unui anunţ privind pierderea sau sustragerea documen-tului.

(6) În cazul declarării pierderii, sustragerii sau distru-gerii în străinătate a permisului de armă sau a permisului de transportare a acesteia, în care sînt înscrise armele şi muniţiile cu care titularul a ieşit de pe teritoriul Republicii Moldova, acesta trebuie să se prezinte cu armele înscrise în document la misiunea diplomatică sau la oficiul consular al Republicii Moldova din ţara unde s-a produs evenimentul, care, după ce verifică la Ministerul Afacerilor Interne situaţia legală a acestor arme, eliberează titularului o adeverinţă în care se înscriu datele de identificare a acestuia, tipul, marca, seria şi numărul armelor. În cazul lipsei reprezen-tanţelor Republicii Moldova, adresarea se face la organul de poliţie din statul unde s-a produs evenimentul.

(7) Adeverinţa prevăzută la alin. (6) acordă titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova armele înscrise în ea. La intrarea în ţară, armele se reţin de către organele Serviciului Vamal pînă la prezentarea permisului de armă.

Articolul 10. Permisul de procurare a armelor(1) Permisul de procurare a armelor se eliberează cu o

valabilitate de 90 de zile, care poate fi prelungită de către autoritatea emitentă, pe motive temeinice, pentru o nouă perioadă de pînă la 90 de zile.

(2) Dacă titularul permisului de procurare a armelor nu a cumpărat armele în termenul prevăzut la alin. (1) din prezentul articol, acesta poate solicita în scris acordarea unui nou permis de procurare a armelor, fără a mai fi necesar să facă dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a)–c) şi e).

(3) Titularul permisului de procurare a armelor poate cumpăra, în termenul de valabilitate a permisului, armă de tipul şi în cantitatea înscrise în document de la orice armurier licenţiat să comercializeze astfel de arme.

(4) Cumpărarea armelor de la o altă persoană fizică sau juridică este posibilă numai prin intermediul unui armurier licenţiat în comercializarea unor astfel de arme.

(5) În cazul în care îşi schimbă domiciliul, titularul permi-sului de procurare a armei este obligat ca, în termen de 10 zile, să anunţe despre aceasta organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială se află noul său domiciliu.

(6) Dreptul de procurare a armelor se pierde, iar permisul de procurare a armelor se retrage de către organul emitent dacă titularul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c)–e) ori se află în una din situaţiile prevăzute la alin. (2) al articolului menţionat.

(7) Procedura de acordare a permisului de procurare a

armelor se stabileşte prin normele de aplicare a prezentei legi.

Articolul 11. Acordarea permisului de armă, înscrierea armei în permisul de armă şi vizarea

acestuia (1) Persoana care a procurat, în condiţiile legii, arme

letale sau neletale supuse autorizării are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la data procurării, să se prezinte la organul de poliţie care a emis permisul de procurare pentru a solicita acordarea permisului de armă.

(2) Permisul de armă trebuie vizat o dată la 5 ani de către autorităţile prevăzute la art. 7 alin. (3).

(3) Titularii permisului de armă sînt obligaţi să se prezinte, la expirarea termenului prevăzut la alin. (2), în locurile stabilite de către organele de poliţie competente cu documentele stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi.

(4) Permisul de armă se vizează de către autorităţile prevăzute la art. 7 alin. (3) dacă titularul îndeplineşte condi-ţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c) şi d) şi nu se află în una din situaţiile specificate la alin. (2) al articolului menţionat, iar armele destinate folosirii în condiţiile prezentei legi au fost supuse unei examinări tehnice periodice în modul stabilit de Guvern.

Articolul 12. Cantitatea de arme pentru care se poate acorda dreptul de procurare şi de deţinere

Persoanele care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) şi nu se află în una din situaţiile specificate la alin. (2) al articolului menţionat pot fi autorizate să procure şi să deţină arme după cum urmează:

a) cel mult două arme de foc scurte cu ţeavă ghintuită (revolver sau pistol);

b) cel mult două arme de foc lungi cu ţeavă ghintuită cu dimensiuni diferite ale ţevii;

c) cel mult opt arme de foc lungi cu ţeavă lisă;d) un număr nelimitat de arme de foc pentru sportivii de

tir care fac dovada necesităţii acestora pentru antrenamente şi/sau pentru participare la competiţii sportive;

e) un număr nelimitat de arme pentru colecţionarii de arme.

Articolul 13. Regimul procurării şi al deţinerii muniţiilor aferente armelor letale şi neletale supuse autorizării

(1) Titularii dreptului de deţinere sau de port al armelor pot procura de la armurieri licenţiaţi în domeniu numai muniţii aferente armelor înscrise în permisul de armă.

(2) Cantitatea de muniţii care poate fi deţinută de persoanele prevăzute la alin. (1) se stabileşte după cum urmează:

a) pentru armele cu ţeavă ghintuită – cel mult 250 de cartuşe cu glonţ pentru fiecare armă, cu excepţia armelor prevăzute la lit. c);

b) pentru armele lungi cu ţeavă lisă – cel mult 500 de cartuşe pentru fiecare armă;

c) pentru armele de colecţie – cel mult 50 de cartuşe pentru fiecare armă.

(3) Persoanele care deţin arme de autoapărare pot purta asupra lor în afara domiciliului unde este depozitată muniţia cel mult 18 cartuşe.

(4) Transportarea cartuşelor se efectuează în ambalaj cu asigurarea condiţiilor de siguranţă.

(5) Se interzice înstrăinarea muniţiei prevăzute la alin. (2) de către persoana care a procurat-o, cu excepţia cazurilor în care muniţia este depusă la organul de poliţie competent.

(6) Se interzice comercializarea sau înstrăinarea sub o altă formă, precum şi deţinerea ori utilizarea de muniţie expirată sau degradată care prin păstrare sau folosire ar

Page 12: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

12

putea pune în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea persoanelor.

Articolul 14. Condiţiile de păstrare şi de port al armelor letale şi neletale supuse autorizării

(1) Titularul dreptului de deţinere şi, după caz, de port şi de folosire a armelor letale şi neletale supuse autorizării are obligaţia de a păstra arma înscrisă în permisul de armă în condiţii de securitate şi de a nu permite accesul la ea al persoanelor neautorizate.

(2) Păstrarea la domiciliul deţinătorului a armei prevăzute la alin. (1) se face în locuri special destinate, în seif metalic fixat de podea sau de perete, astfel încît să fie exclus accesul persoanelor neautorizate.

(3) Arma prevăzută la alin. (1) poate fi purtată numai de titularul permisului corespunzător, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

a) să fie asigurată în cazul în care, în condiţii de uzină, este prevăzut să aibă piedică de siguranţă şi să nu fie armată;

b) să stea în permanenţă introdusă în toc, în loc ascuns vederii, cu excepţia situaţiilor în care persoana este autorizată, potrivit legii, să o aplice;

c) să se afle în permanenţă numai asupra sa şi să nu fie transmisă în nicio formă unor alte persoane, cu excepţia armurierilor, organelor de poliţie competente, precum şi a personalului abilitat prin lege să păstreze şi să asigure securitatea temporară a armelor la intrarea în instituţiile publice, în mijloacele de transport naval sau aerian, în alte locuri unde portul armei este interzis prin lege;

d) să fie însoţită de documentul care atestă dreptul de port şi de folosire.

Articolul 15. Transportul, portul şi folosirea armelor letale lungi

(1) Transportul armelor de vînătoare, pentru care s-a eliberat permis de armă cu drept de deţinere, de la domiciliul deţinătorului la locul unde urmează să se desfăşoare vînatul, potrivit legii, se face în următoarele condiţii:

a) armele trebuie ţinute în husă, neîncărcate; b) să fie îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (3)

lit. c), iar armele să fie însoţite de documentul care atestă dreptul de deţinere.

(2) Portul armelor de vînătoare în locul destinat vînatului se face în următoarele condiţii:

a) arma poate fi încărcată cu condiţia ca, după încărcare, să fie asigurată şi purtată astfel încît să nu prezinte pericolul producerii unor accidente;

b) să fie îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (3) lit. c), iar armele să fie însoţite de documentul care atestă dreptul de deţinere.

(3) Titularul dreptului de a deţine arme lungi cu ţeavă ghintuită şi de colecţie (cu excepţia celor înscrise expres în permisul de armă cu drept de port) poate să obţină, la cerere, la organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială îşi are domiciliul permis de transport pentru scoaterea armelor deţinute în condiţiile legii din locul lor de păstrare în următoarele situaţii:

a) depunerea lor la un armurier; b) schimbarea locului de păstrare a lor;c) transportarea şi folosirea lor într-un tir de tragere

special amenajat şi autorizat în condiţiile legii pentru categoria respectivă de arme;

d) transportarea lor pentru a fi scoase de pe teritoriul Republicii Moldova în vederea participării la competiţii sportive sau la vînătoare.

(4) Transportarea armelor prevăzute la alin. (3) se efectuează în următoarele condiţii:

a) armele să fie ţinute în husă, neîncărcate; b) să fie îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 14 alin.

(3) lit. c), iar armele să fie însoţite de documentul ce atestă

dreptul de deţinere sau, după caz, de port şi folosire. (5) În permisul de transportare a armelor prevăzut la

alin. (3) se menţionează perioada în care armele urmează să fie transportate în afara locului de păstrare a lor, motivul pentru care sînt transportate, traseul, destinaţia şi condiţiile de asigurare a lor în timpul transportului.

(6) În cazul în care armele lungi cu ţeava ghintuită sînt scoase din incinta locului de păstrare a lor pentru a fi prezentate la organele competente spre avizarea permisului de armă, nu este necesară obţinerea prealabilă a permisului prevăzut la alin. (3).

Articolul 16. Limitele de aplicare a armei(1) Titularii dreptului de a purta şi de a folosi arme de

autoapărare sau de apărare şi pază pot aplica arma numai în tiruri de tragere autorizate în condiţiile prezentei legi sau în stare de legitimă apărare, sau în stare de extremă necesitate.

(2) Titularul dreptului de a deţine arme de vînătoare poate aplica arma înscrisă în permisul de armă numai asupra vînatului pentru care a fost autorizat, precum şi pentru antre-nament, în tiruri de tragere autorizate în condiţiile legii.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), armele de vînătoare pot fi aplicate şi în stare de legitimă apărare sau în stare de extremă necesitate, în condiţiile legii.

(4) Titularii dreptului de a deţine arme lungi (cu excepţia armelor prevăzute la alin. (2)) pot aplica arma numai în tiruri de tragere autorizate în condiţiile prezentei legi.

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), armele lungi pot fi aplicate şi în stare de legitimă apărare, în stare de extremă necesitate sau în caz fortuit, în condiţiile legii.

(6) Folosirea armelor în tiruri de tragere autorizate se poate face numai în condiţiile stabilite prin regulamentele de ordine interioară ale acestora.

(7) Condiţiile în care o persoană care îndeplineşte o funcţie publică poate purta şi folosi arme letale în exerci-tarea obligaţiilor de serviciu se stabilesc prin legile organice care reglementează atribuţiile acesteia.

Articolul 17. Obligaţii în cazul aplicării armei(1) Persoana care a aplicat arma este obligată să

acţioneze imediat pentru a acorda primul ajutor şi asistenţă medicală răniţilor.

(2) Persoana care a aplicat arma este obligată să anunţe de îndată cel mai apropiat organ de poliţie, indiferent dacă au rezultat sau nu victime ori pagube materiale.

(3) În situaţia expusă la alin. (2), organul de poliţie sau organul de urmărire penală sesizat are obligaţia de a cerceta circumstanţele în care s-a produs evenimentul şi de a efectua cercetarea la faţa locului. Arma care a fost folosită şi ridicată ca probă rămîne la păstrare la organul de poliţie sau la organul de urmărire penală care efectuează cercetarea pînă la încheierea acesteia.

(4) Sub incidenţa alin. (2) şi (3) din prezentul articol nu cade cazul în care arma s-a aplicat în condiţiile prevăzute la art. 16 alin. (1), (2) şi (4), cu excepţia situaţiei în care, în urma aplicării armei, au rezultat victime umane.

Articolul 18. Încetarea dreptului de posesie şi limitarea dreptului de proprietate asupra

armelor(1) Dreptul de posesie a armelor încetează dacă titularul

se află în una din următoarele situaţii: a) nu mai întruneşte condiţiile prevăzute la art. 7 alin.

(1) lit. e); b) se află în una din situaţiile specificate la art. 7 alin.

(2) lit. e)–g);c) nu se prezintă pentru vizarea permisului de armă în

termen de un an de la expirarea termenului prevăzut la art. 11 alin. (2);

d) remite spre distrugere arma înscrisă în permis;e) pleacă definitiv din Republica Moldova sau pierde

Page 13: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

13

cetăţenia ei;f) s-a stabilit că a aplicat armele deţinute fără a îndeplini

condiţiile prevăzute la art. 17 alin. (2) şi (4); precum şig) în alte situaţii prevăzute de legislaţie.(2) Limitarea dreptului de proprietate prin interdicţia de

posesie a armelor se aplică dacă titularul:a) se află în una din situaţiile specificate la art. 7 alin.

(2) lit. a) sau b); b) nu mai îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 7 alin.

(1) lit. d);c) a comis una dintre contravenţiile pentru care legis-

laţia prevede privarea de dreptul de port şi de folosire a armei.

(3) Limitarea dreptului de proprietate prin interdicţia de posesie a armelor pe un termen de 5 ani se aplică dacă titularul:

a) se află în una din situaţiile specificate la art. 7 alin. (2) lit. d);

b) a comis una din contravenţiile ce ţin de încălcarea prevederilor actelor normative privind vînatul, de încălcarea modului de comercializare şi/sau de înstrăinare a armelor şi a muniţiilor, de încălcarea prevederilor privind procurarea, portul, păstrarea armelor, de încălcarea prevederilor privind repararea armelor neînregistrate în modul stabilit, de încăl-carea regulilor de folosire a armelor.

(4) În cazul în care titularul se află în una din situa-ţiile specificate la alin. (1), (2) sau (3), organul de poliţie competent retrage permisul de armă, iar titularul este obligat să depună armele şi întreaga cantitate de muniţii aferente la organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială îşi are domiciliul ori este obligat să le înstrăineze în condiţiile prezentei legi.

(5) În cazul în care persoana se află în situaţia specificată la alin. (1) lit. c), dreptul de posesie încetează doar asupra armelor referitor la care nu mai sînt îndeplinite condiţiile pentru deţinere prevăzute de lege.

(6) Constatarea situaţiilor specificate la alin. (1)–(5) din prezentul articol se face de către autorităţile competente indicate la art. 7 alin. (3), care iau măsura de retragere sau, după caz, de anulare a permisului de armă la armele referitor la care dreptul de posesie încetează sau dreptul de proprietate este limitat prin interdicţie de posesie.

(7) Măsura prevăzută la alin. (4) poate fi contestată în modul stabilit de legislaţia cu privire la contenciosul administrativ.

(8) Deţinătorul armelor este obligat ca, în termen de 10 zile de la data la care i s-a adus la cunoştinţă măsura prevăzută la alin. (6), să depună armele şi întreaga cantitate de muniţii aferente la organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială îşi are domiciliul în vederea înstrăinării sau depozitării, cu excepţia situaţiilor în care acestea sînt ridicate de organul de poliţie competent. Exercitarea căilor de atac, prevăzute de lege, împotriva măsurii de anulare a permisului de armă nu suspendă obligaţia deţinătorului de a depune armele la organul de poliţie.

(9) Din momentul survenirii situaţiilor specificate la alin. (1) lit. b) sau c), titularul dreptului de proprietate asupra armelor este obligat ca, în cel mult 15 zile, să înstrăineze ori să depună arma la un armurier autorizat pentru înstrăinare, cu înştiinţarea organului de poliţie, iar în cazul în care s-a omis termenul prevăzut, intervine înstrăinarea silită.

Articolul 19. Suspendarea, revocarea şi anularea dreptului de deţinere sau de port şi de folosire a armelor letale şi neletale

supuse autorizării, precum şi a muniţiilor (1) Suspendarea dreptului de deţinere sau de port şi

de folosire a armelor letale şi neletale supuse autorizării se dispune de către organul competent care a acordat acest drept în cazurile prevăzute la art. 18 alin. (2) sau (3).

(2) Suspendarea dreptului de deţinere sau de port şi de folosire a armelor se dispune pentru întreaga perioadă în care persoana se află în una din situaţiile specificate la art. 18 alin. (2).

(3) Suspendarea dreptului de deţinere sau de port şi de folosire a armelor pe un termen de 5 ani se dispune de către organul competent care a acordat acest drept în cazul în care titularul se află în una din situaţiile specificate la art. 18 alin. (3).

(4) Pe perioada suspendării dreptului de deţinere sau de port şi de folosire a armelor, permisul de armă se retrage de către organul de poliţie care a dispus măsura, iar armele şi întreaga cantitate de muniţii deţinute se depun în 24 de ore la organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială titularul îşi are domiciliul, cu excepţia situaţiei în care acestea se ridică de către organul de poliţie.

(5) Suspendarea încetează la data la care titularul dreptului de deţinere sau de port şi de folosire a armelor nu se mai află în situaţiile specificate la alin. (1)–(3), iar permisul de armă, armele şi muniţiile i se restituie.

(6) Revocarea dreptului de deţinere sau de port şi de folosire a armelor letale şi neletale supuse autorizării se dispune de către organul competent care a acordat acest drept în cazurile prevăzute la art. 18 alin. (1).

(7) Anularea dreptului de deţinere sau de port şi de folosire a armelor letale şi neletale supuse autorizării se dispune de către organul competent care a acordat acest drept în următoarele situaţii:

a) se constată că, la data de acordare a permisului de armă, titularul nu îndeplinea condiţiile prevăzute de lege pentru deţinere sau port şi folosire a armelor;

b) persoanei i s-a acordat dreptul de deţinere sau de port şi de folosire a armelor în baza unor documente sau informaţii false.

(8) Decizia de revocare sau de anulare a dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi de folosire a armelor letale şi neletale supuse autorizării se comunică în scris titularului de drept sau, în situaţia de deces, succesorilor acestuia.

(9) În termen de 10 zile de la data la care i s-a adus la cunoştinţă decizia de revocare sau de anulare a dreptului de deţinere sau de port şi de folosire a armelor letale şi neletale, titularul este obligat să depună permisul de armă la organul de poliţie competent şi să depună arma şi întreaga cantitate de muniţii deţinute la organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială îşi are domiciliul, cu excepţia celor care se ridică de către organele de poliţie.

(10) Decizia de suspendare, revocare sau anulare a dreptului de deţinere sau de port şi de folosire a armelor letale şi neletale supuse autorizării poate fi contestată potrivit legislaţiei cu privire la contenciosul administrativ.

Articolul 20. Regimul călătoriilor în străinătate cu arme letale şi neletale supuse autorizării, precum şi cu muniţie, deţinute de către

cetăţenii Republicii Moldova (1) Persoana care deţine, în condiţiile prezentei legi,

arme letale şi neletale supuse autorizării şi care doreşte să călătorească în străinătate cu ele poate solicita servi-ciului abilitat al Ministerului Afacerilor Interne eliberarea unui permis de transport al armelor în vederea înscrierii lor de către Serviciul Vamal în paşaport la ieşirea de pe teritoriul ţării.

(2) Persoana prevăzută la alin. (1) are obligaţia ca, la revenire în Republica Moldova, să prezinte la punctele de trecere a frontierei de stat toate armele înscrise în paşaport pe care le deţineau la ieşire din ţară. În cazul în care, în perioada aflării în străinătate, armele înscrise în paşaport au fost pierdute, sustrase sau distruse, persoana prevăzută la alin. (1) trebuie să prezinte, fără a le depune, la întoarcere, la efectuarea controlului la punctul de trecere a frontierei de

Page 14: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

14

stat a Republicii Moldova, documentele, legalizate în modul stabilit, emise de statul în care s-a produs evenimentul, care să certifice faptul că persoana a reclamat pierderea, sustra-gerea sau, după caz, distrugerea armei, Serviciul Vamal avînd obligaţia de a aplica menţiunea respectivă în paşaport şi de a informa în scris Ministerul Afacerilor Interne.

(3) În situaţia în care, în perioada aflării în străinătate, armele înscrise în paşaport au fost pierdute, sustrase sau distruse, titularul are obligaţia ca, în termen de 3 zile de la intrarea în ţară, să se prezinte personal la organul de poliţie care a eliberat permisul de armă şi să depună o declaraţie despre evenimentul produs, împreună cu o copie legalizată a documentului corespunzător, emis de organul competent din statul în care s-a produs evenimentul.

(4) Permisul prevăzut la alin. (1) se acordă în cazul cînd solicitantul întruneşte următoarele condiţii:

a) este titular al unui permis de armă pentru armele şi muniţia care urmează să fie înscrise în paşaport;

b) prezintă motivele călătoriei sale în străinătate cu armele şi muniţia pentru care solicită eliberarea permi-sului.

(5) Permisul prevăzut la alin. (1) trebuie să cuprindă date referitoare la titularul acestuia, data şi punctul de trecere a frontierei de stat prin care titularul urmează să iasă din tară, precum şi informaţii despre armele şi cantitatea de muniţie care urmează să fie scoase de pe teritoriul Republicii Moldova.

Articolul 21. Condiţiile de introducere pe teritoriul ţării a armelor din străinătate Persoanele fizice care au cetăţenia Republicii Moldova

şi au intrat în posesia unor arme obţinute prin succesiune, donaţie sau decoraţie în alt stat ori care şi-au stabilit locul permanent de trai pe teritoriul Republicii Moldova pot introduce pe teritoriul ţării numai arme prevăzute de prezenta lege dacă întrunesc condiţiile indicate la art. 7 alin. (1) şi (3) şi nu se află în una din situaţiile specificate la acelaşi articol alin. (2).

Capitolul IIIPROCURAREA, ÎNSTRĂINAREA, DEŢINEREA,

PORTUL ŞI FOLOSIREA ARMELOR NELETALE ŞI A MUNIŢIILOR AFERENTE DE CĂTRE PERSOANELE

FIZICEArticolul 22. Procurarea şi înstrăinarea armelor neletale(1) Cetăţenii Republicii Moldova şi persoanele străine cu

şedere legală în Republica Moldova, care au împlinit vîrsta de 18 ani, pot să procure arme neletale, cu excepţia celor supuse autorizării, precum şi muniţii aferente numai de la un armurier licenţiat în domeniul comercializării armelor din Republica Moldova, prezentînd cazierul judiciar şi dovada faptului că întruneşte condiţiile stabilite la art. 7 alin. (1) lit. d).

(2) Armele prevăzute la alin. (1) din prezentul articol pot fi înstrăinate de către proprietar în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (10), cu informarea organului de poliţie care a eliberat certificatul de deţinător în termen de 10 zile de la data înstrăinării armei.

Articolul 23. Certificatul de deţinător(1) Persoanele care au procurat arme neletale în confor-

mitate cu prevederile art. 22 alin. (1) au obligaţia ca, în termen de 10 zile de la data procurării, să se prezinte cu acestea la autorităţile indicate la art. 9 alin. (1) în vederea eliberării certificatului de deţinător.

(2) Certificatul de deţinător conferă titularului dreptul de deţinere, de port şi de folosire a armelor înscrise în el.

(3) Titularii certificatului de deţinător pot trece frontiera de stat a Republicii Moldova cu armele înscrise în el fără a le putea înstrăina în afara Republicii Moldova.

(4) Procedura de acordare a certificatului de deţinător se stabileşte prin normele de aplicare a prezentei legi.

Articolul 24. Păstrarea şi portul armelor neletale(1) Posesorii de arme neletale, prevăzuţi la art. 22 alin.

(1), au obligaţia să ia măsurile necesare pentru păstrarea armelor la domiciliu, astfel încît să nu permită accesul persoanelor neautorizate la ele şi să nu existe niciun pericol de vătămare corporală accidentală.

(2) Posesorii de arme neletale pot purta numai arme neletale destinate autoapărării, însoţite de certificatul de deţinător.

Articolul 25. Aplicarea armei neletale(1) Titularii dreptului de a purta şi de a folosi arme

neletale destinate autoapărării, prevăzuţi în art. 22 alin. (1), pot aplica arma numai în tiruri de tragere autorizate în condiţiile prezentei legi sau în stare de legitimă apărare ori în stare de extremă necesitate.

(2) Armele scurte şi lungi cu aer sau gaz comprimat (pneumatice) destinate agrementului şi tirului sportiv, precum şi arbaletele şi arcurile destinate tirului sportiv pot fi folosite în spaţii delimitate care nu sînt accesibile publicului sau în spaţii special amenajate pentru a nu pune în pericol integritatea corporală şi viaţa persoanelor.

(3) Arbaletele, arcurile, precum şi armele prevăzute la alin. (2) din prezentul articol, destinate colecţiei pot fi folosite numai în locurile unde se află colecţia, în scop de legitimă apărare. În cazul în care a aplicat arma, colecţio-narul are obligaţia să acţioneze în modul indicat la art. 17 alin. (1) şi (2).

(4) Folosirea armelor neletale, prevăzute la art. 22 alin. (1), în tirurile de tragere autorizate se poate face numai în condiţiile stabilite prin regulamentele de ordine interioară ale acestora.

(5) Se interzice folosirea armelor prevăzute la alin. (2) în locuri publice sau pe terenuri destinate vînatului.

Articolul 26. Folosirea armelor utilitareArmele cu tranchilizante, harpoanele de pescuit şi

armele de asomare pot fi folosite, în condiţiile legii, doar împotriva animalelor, iar armele cu destinaţie industrială, pistoalele de alarmă şi de semnalizare şi pistoalele de start, folosite în competiţiile sportive – numai în scopul pentru care sînt destinate, în astfel de condiţii încît să nu cauzeze vătămări corporale altor persoane.

Articolul 27. Procurarea muniţiei pentru armele neletale (1) Muniţia aferentă armelor neletale prevăzute la art.

22 alin. (1) poate fi procurată numai în baza certificatului de deţinător de la armurieri autorizaţi să o comercializeze.

(2) Pentru armele neletale prevăzute la alin. (1), procu-rarea muniţiei aferente este limitată la 300 de bucăţi.

Capitolul IVCONDIŢII PRIVIND PROCURAREA,

ÎNSTRĂINAREA, DEŢINEREA, PORTUL ŞI FOLOSIREA ARMELOR LETALE ŞI NELETALE ŞI A MUNIŢIILOR

AFERENTE DE CĂTRE CETĂŢENI STRĂINIArticolul 28. Procurarea şi scoaterea de pe teritoriul

Republicii Moldova a armelor letale şi neletale supuse autorizării şi a muniţiilor aferente de către cetăţeni străini

(1) Cetăţenii străini pot să procure în Republica Moldova arme letale şi neletale supuse autorizării sau muniţii aferente în baza permisului de procurare a armei, eliberat în ţara în care îşi au domiciliul, în vederea scoaterii lor de pe teritoriul Republicii Moldova.

(2) Armele şi muniţiile prevăzute la alin. (1) pot fi scoase de pe teritoriul Republicii Moldova numai prin intermediul armurierilor licenţiaţi în domeniul importului şi comercializării lor, care deţin permis de transfer al armelor şi muniţiilor eliberat de serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne, precum şi autorizaţia corespunzătoare de la Comisia inter-departamentală de control asupra exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice pentru armele

Page 15: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

15

şi muniţiile aferente prevăzute în Nomenclatorul mărfurilor strategice în vederea scoaterii lor de pe teritoriul Republicii Moldova.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) nu dispun de dreptul de transport, port şi folosire a armelor letale şi neletale supuse autorizării pe teritoriul Republicii Moldova.

(4) Permisul de transfer prevăzut la alin. (2) se elibe-rează la cerere, care se examinează în termen de 10 zile lucrătoare.

Articolul 29. Introducerea, deţinerea, portul şi folosirea pe teritoriul Republicii Moldova a armelor

letale şi neletale de către cetăţenii străini(1) Rezidenţii unui stat străin pot introduce temporar în

Republica Moldova arme letale şi neletale, muniţii aferente în cazul exercitării misiunilor diplomatice, însoţirii delegaţiilor oficiale, participării la competiţii sportive sau la vînătoare.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să facă dovada faptului că sînt acreditaţi sau invitaţi de către insti-tuţiile sau asociaţiile abilitate în domeniu şi să obţină de la serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne permis de armă pentru perioada activităţii.

(3) Cetăţenii străini care vin în Republica Moldova pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vînatul, în condiţiile legii, în baza unei vize valabile ori în baza scutirii de a dispune de viză, potrivit legii, pot fi autorizaţi să deţină şi, după caz, să poarte şi să folosească armele de vînătoare sau de tir pe care le deţin dacă armele şi muniţiile sînt înscrise în paşaport. Pot fi introduse numai armele şi muniţiile a căror procurare şi deţinere sînt permise în Republica Moldova.

(4) Permisul provizoriu de armă pentru introducere a acesteia în ţară se poate acorda cetăţenilor străini de către serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne în următoarele condiţii:

a) solicitantul face dovada deţinerii legale a armelor în ţara de unde provine;

b) arma întruneşte condiţiile impuse de normele de omologare;

c) în cazul armelor de vînătoare, solicitantul prezintă o invitaţie nominală de la o asociaţie de vînătoare din Republica Moldova, legal constituită, ce îşi desfăşoară activitatea conform legislaţiei, pentru a participa la o vînătoare organizată, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

d) în cazul armelor de tir, solicitantul face dovada faptului că urmează să participe la un concurs de tir organizat de o asociaţie sau de un club de tir sportiv.

(5) În cazul tranzitării teritoriului Republicii Moldova de către cetăţeni străini care au asupra lor arme prevăzute la alin. (3), serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne eliberează permis de transport al armei pentru tranzit, care se acordă cu condiţia prezentării documentelor care atestă faptul că introducerea armelor şi a muniţiilor aferente este permisă pe teritoriul statului de destinaţie.

(6) Procedura şi documentele necesare de acordare a permiselor prevăzute la alin. (4) şi (5), cantităţile de arme care pot fi introduse de către cetăţeni străini în Republica Moldova, precum şi punctele de trecere a frontierei de stat prin care cetăţenii străini pot intra în Republica Moldova cu aceste arme şi cu muniţia aferentă se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi.

Articolul 30. Regimul aplicabil unor categorii speciale de străini deţinători de arme letale

(1) Însoţitorii delegaţiilor străine la nivelul şefilor de stat sau de guvern, ai altor demnitari străini care beneficiază de protecţie pot introduce, purta şi folosi pe teritoriul Republicii Moldova arme de apărare şi de pază, pe bază de recipro-citate sau în condiţiile stabilite prin acorduri bilaterale, dacă despre acestea a fost notificat, prin intermediul Ministerului

Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Aface-rilor Interne şi s-a obţinut autorizaţia acestuia.

(2) Personalul misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare şi al reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova poate purta şi folosi arme de autoapărare, pe bază de reciprocitate sau în condiţiile stabilite prin acorduri bilaterale, fără a mai fi necesară obţinerea permisului de armă.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (2) pot procura în Republica Moldova arme de autoapărare în bază de permis eliberat de serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

(4) Persoanele prevăzute la alin. (1) poartă şi folosesc pe teritoriul Republicii Moldova arme şi muniţii în condiţiile legii, în baza permisului de armă provizoriu eliberat de serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne.

(5) Procedura şi documentele necesare pentru acordarea permiselor prevăzute la alin. (4) se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi.

Capitolul VPROCURAREA, DEŢINEREA ŞI FOLOSIREA

ARMELOR ŞI MUNIŢIILOR DE CĂTRE PERSOANELE JURIDICE

Articolul 31. Categoriile de persoane juridice care pot procura, deţine şi folosi arme şi muniţii

(1) Autorităţile administraţiei publice cu atribuţii în domeniul apărării naţionale, al securităţii statului şi al ordinii publice sînt autorizate să procure, să înstrăineze, să deţină şi să folosească arme letale şi arme neletale, muniţii aferente pentru înarmarea personalului propriu în condiţiile stabilite prin legi organice.

(2) Persoanele juridice de drept public altele decît cele prevăzute la alin. (1), precum şi persoanele juridice şi unităţile care sînt în subordinea lor sau în a căror privinţă autorităţile publice exercită funcţia de fondator sînt autorizate să procure, să deţină şi să folosească arme letale şi arme neletale, precum şi muniţii aferente, în condi-ţiile prezentei legi, pentru exercitarea atribuţiilor specifice stabilite prin actele normative de înfiinţare şi de funcţionare a acestora.

(3) Persoanele juridice de drept privat care nu sînt în subordinea autorităţilor publice sau în a căror privinţă aceste autorităţi nu exercită funcţia de fondator pot fi autorizate, în condiţiile prezentei legi şi în funcţie de obiectul lor de activitate, să procure, să deţină şi să folosească arme letale şi arme neletale, precum şi muniţii aferente, pentru:

a) înarmarea personalului abilitat să desfăşoare activităţi de pază, dacă aceasta se justifică pentru asigurarea pazei sediilor, imobilelor sau a obiectivelor care le aparţin sau pe care le păzesc, precum şi a pazei persoanelor, bunurilor, valorilor sau a transportului ori a depozitării de valori impor-tante, în cazul societăţilor al căror obiect de activitate îl constituie prestarea de servicii în domeniul pazei ori în cazul celor care îşi pot asigura pază proprie, în condiţiile legii;

b) desfăşurarea activităţilor de executare a tragerilor cu arme în tiruri de trageri special amenajate, pentru antre-nament sau divertisment, precum şi pentru organizarea şi desfăşurarea cursurilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b);

c) desfăşurarea activităţilor artistice în centrele de producţie cinematografică şi televiziune, precum şi în cadrul spectacolelor de circ şi teatru.

(4) Muzeele pot fi autorizate, în condiţiile prezentei legi, să procure şi să deţină arme de colecţie, precum şi arme neletale.

(5) Persoanele juridice străine nu pot fi autorizate să deţină ori să folosească pe teritoriul Republicii Moldova arme militare, arme letale şi neletale supuse autorizării şi nici muniţii aferente.

Page 16: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

16

Articolul 32. Autorităţile competente să acorde permis de procurare, deţinere şi de folosire a armelor şi a muniţiilor

Autorizările prevăzute la art. 31 alin. (2)–(4) se acordă de către serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne sau de organele de poliţie în a căror rază de competenţă teritorială se află sediul persoanei juridice sau locul de păstrare a armelor şi a muniţiilor, în condiţiile prezentei legi.

Articolul 33. Condiţiile de procurare, deţinere, păstrare şi dotare a personalului propriu

cu arme şi muniţii(1) Persoanele juridice prevăzute la art. 31 alin. (2) şi (3)

pot procura şi, după caz, înstrăina arme letale şi neletale, precum şi muniţii aferente, în condiţiile prezentei legi, prin armurieri licenţiaţi în sfera de comercializare a armelor.

(2) Tipurile şi cantitatea de arme şi de muniţii care pot fi procurate se stabilesc în funcţie de activităţile specifice care urmează să fie desfăşurate, de numărul de posturi care trebuie încadrate cu personal înarmat, de către conducătorii persoanelor juridice prevăzute la art. 31 alin. (2) şi (3), cu avizul autorităţilor prevăzute la art. 32.

(3) Păstrarea armelor şi a muniţiilor prevăzute la alin. (1) se face în spaţii special amenajate, care întrunesc condiţiile prevăzute la anexa nr. 3.

(4) Dotarea cu arme a personalului specializat se face în baza ordinelor de serviciu individuale, emise de conducă-torii persoanelor juridice prevăzute la art. 31 alin. (2) şi (3) sau, după caz, ai unităţilor în subordinea acestei persoane juridice sau în a căror privinţă persoana juridică exercită funcţia de fondator. În ordine se menţionează datele de identificare a armei, datele de identificare a deţinătorului, sarcinile în a căror executare deţinătorul poate purta şi folosi arme, locurile în care deţinătorul poate purta şi folosi arme, precum şi condiţiile în care acesta poate aplica arma.

(5) Persoana juridică şi unităţile prevăzute la art. 31 alin. (2) şi (3) au obligaţia să constituie la nivel central un registru în care să ţină evidenţa armelor şi a muniţiilor procurate, deţinute şi înstrăinate, a muniţiilor consumate şi, la nivel local, un registru în care să ţină evidenţa armelor şi a muniţiilor eliberate şi recepţionate, precum şi a persona-lului dotat cu ele. Această evidenţă, la solicitare, se pune la dispoziţia autorităţilor care au acordat avizul prevăzut la alin. (2) din prezentul articol.

(6) Evidenţa prevăzută la alin. (5) se păstrează timp de 20 de ani în cazul armelor letale şi timp de 10 ani în cazul armelor neletale.

(7) Persoanele juridice şi unităţile prevăzute la art. 31 alin. (2) şi (3) au obligaţia să prezinte registrele, cu ocazia constituirii lor, la autorităţile prevăzute la art. 32 în vederea înregistrării. Evidenţa registrelor consemnate la alin. (5) din prezentul articol se ţine de către autorităţile stabilite la art. 32.

Articolul 34. Dotarea personalului propriu cu arme letale şi neletale supuse autorizării şi cu muniţii aferente

(1) Pot fi dotate cu arme letale şi neletale supuse autori-zării, în condiţiile prevăzute la art. 33 alin. (4), persoanele care:

a) au cetăţenia Republicii Moldova; b) au împlinit 21 de ani;c) sînt angajate, în baza unui contract individual de

muncă, la persoana juridică sau la unităţile prevăzute la art. 31 alin. (2) şi (3);

d) întrunesc condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b) şi d) şi nu se află în una din situaţiile specificate la alin. (2) al articolului menţionat;

e) au urmat un instructaj, desfăşurat de angajator, privind scopul pentru care sînt dotate cu arme, precum şi privind condiţiile în care trebuie purtată şi folosită arma, cu

aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 4 alin. (14), art. 6 alin. (6), art. 14 alin. (3), art. 15 alin. (1) şi (2), art. 16 alin. (1) şi (6), art. 25 şi art. 26, după caz, la sfîrşitul căruia semnează un angajament prin care se obligă să poarte şi să folosească armele şi muniţia din dotare numai în scopurile şi în condiţiile stabilite în instructaj.

(2) Conţinutul instructajului prevăzut la alin. (1) lit. e) din prezentul articol se stabileşte de angajator şi se avizează de către autorităţile prevăzute la art. 32.

(3) Prevederile alin. (1) se aplică şi personalului cu atribuţii de gestionare, de administrare şi de întreţinere a armelor deţinute de persoana juridică.

(4) Armele aflate în dotare pot fi purtate şi folosite numai în intervalul de timp stabilit zilnic de angajator, în care persoanele prevăzute la alin. (1) şi (3) din prezentul articol exercită atribuţiile de serviciu ce necesită portul şi folosirea acestora, precum şi numai în condiţiile şi în locurile prevăzute în ordinul de serviciu. La sfîrşitul acestui interval de timp, armele se depun în locurile prevăzute la art. 33 alin. (3), iar ordinul de serviciu se depune la sediul persoanei juridice sau al unităţilor prevăzute la art. 31 alin. (2) şi (3), cu excepţia armelor deţinute de personalul serviciului silvic şi de personalul serviciului de protecţie a mediului, care le pot păstra în condiţiile stabilite de legislaţie. Se interzice deţinerea, portul şi folosirea armelor din dotare de către personal în afara orelor de program.

(5) Folosirea armelor şi a muniţiilor de către personalul dotat cu acestea se face numai în scopurile stabilite de angajator, cu avizul autorităţilor prevăzute la art. 32, în conformitate cu atribuţiile prevăzute la art. 31 alin. (2) şi (3).

(6) În vederea dotării cu arme, angajatorul solicită pentru fiecare persoană avizul autorităţilor prevăzute la art. 32, prin care se atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) din prezentul articol.

(7) Semnarea contractului individual de muncă presupune şi acordul persoanelor care urmează să fie dotate cu arme de apărare şi de pază în scop de testare a integrităţii lor profesionale şi morale prin verificări de specialitate, efectuate de autorităţile prevăzute la art. 32 în vederea prevenirii şi combaterii cazurilor de folosire a armelor din dotare în alte scopuri decît cele prevăzute în prezenta lege.

(8) Dotarea cu arme de tir a cluburilor sportive care au dobîndit certificat de identitate sportivă şi sînt afiliate la autoritatea publică centrală de profil, la federaţii, asociaţii şi la cluburi sportive, precum şi folosirea acestor arme de către sportivi şi antrenori se efectuează în condiţiile stabilite prin ordin al instituţiei de specialitate, cu avizul organului teritorial de poliţie sau al serviciului abilitat al Ministerului Afacerilor Interne.

Articolul 35. Dotarea personalului propriu cu arme neletale

(1) Pot fi dotate, în conformitate cu art. 33 alin. (4), cu arme neletale (cu excepţia celor supuse autorizării) persoanele care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 34 alin. (1) lit. b), c) şi e), precum şi sportivii şi antrenorii de tir, în condiţiile art. 34 alin. (8).

(2) Condiţiile prevăzute la alin. (1) din prezentul articol se aplică şi personalului cu atribuţii de gestionare, administrare şi întreţinere a armelor deţinute de persoana juridică sau de unităţile indicate la art. 31 alin. (2) şi (3).

Articolul 36. Verificarea personalului dotat cu arme şi cu muniţii, precum şi a stării tehnice a armelor şi a muniţiilor

(1) Persoanele juridice şi unităţile prevăzute la art. 31 alin. (2) şi (3) au obligaţia să desfăşoare periodic, la intervale stabilite de autorităţile prevăzute la art. 32, următoarele activităţi:

Page 17: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

17

a) verificarea îndeplinirii de către personalul dotat cu arme şi cu muniţii a condiţiei de la art. 7 alin. (1) lit. d), a cunoaşterii instructajului indicat la art. 34 alin. (1) lit. e), precum şi a modului în care sînt respectate prevederile instructajului;

b) verificarea stării tehnice a armelor şi a muniţiilor de către armurieri licenţiaţi în acest domeniu, precum şi a condiţiilor în care sînt păstrate.

(2) Autorităţile prevăzute la art. 32 pot solicita să li se comunice rezultatele verificărilor stipulate la alin. (1) din prezentul articol sau pot participa nemijlocit la efectuarea acestor verificări.

Articolul 37. Tirurile de tragere pentru antrenament şi pentru verificarea armelor(1) Persoanele juridice şi unităţile prevăzute la art. 31

alin. (2) şi (3) pot construi şi amenaja tiruri de tragere pentru antrenamentul personalului dotat cu arme, precum şi pentru verificarea armelor şi a muniţiilor deţinute, în condiţiile prezentei legi.

(2) Personalul abilitat cu funcţii de administrare, de între-ţinere şi de supraveghere a tirurilor de tragere trebuie să întrunească condiţiile prevăzute la art. 34 alin. (1) şi (4).

(3) Personalul care urmează să desfăşoare suprave-gherea permanentă a activităţilor din incinta tirurilor de tragere, precum şi activităţi de instruire şi de îndrumare a persoanelor care efectuează activităţi de antrenament, trebuie să dispună de pregătire profesională în domeniu.

(4) Activităţile care se pot desfăşura în tirurile de tragere se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, avizat de autorităţile prevăzute la art. 32.

Articolul 38. Categoriile de persoane juridice şi de unităţi care pot deţine şi folosi diferite tipuri de arme şi de muniţii

(1) Persoanele juridice prevăzute la art. 31 alin. (2) şi (3) pot deţine şi folosi arme şi muniţii cu aplicarea corespunză-toare a prevederilor art. 33–37, după cum urmează:

a) autoritatea administrativă de specialitate pentru silvicultură poate deţine şi folosi, prin intermediul Agenţiei „Moldsilva” şi al întreprinderilor de stat în privinţa cărora aceasta exercită funcţii de fondator, arme de apărare şi de pază, arme utilitare, precum şi muniţii aferente pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu ale organelor de control în domeniul pazei fondului forestier şi al ocrotirii animalelor, precum şi arme de vînătoare şi muniţii aferente pentru recoltarea planificată a vînatului şi combaterea animalelor dăunătoare;

b) societăţile de vînători şi de pescari legal constituite, care îşi desfăşoară activitatea conform legislaţiei în vigoare, pot deţine şi folosi, printr-un personal special desemnat, arme utilitare şi muniţii aferente pentru paza fondurilor de vînătoare, precum şi arme de vînătoare şi muniţii aferente pentru recoltarea planificată a vînatului şi combaterea animalelor dăunătoare;

c) unităţile de învăţămînt superior cu profil cinegetic pot deţine şi folosi arme de vînătoare şi arme utilitare pentru exercitarea activităţii didactice;

d) autoritatea administraţiei publice centrale pentru piscicultură şi unităţile care sînt în subordinea ei sau în a căror privinţă autoritatea exercită funcţia de fondator pot deţine şi folosi arme utilitare cu muniţii fără proiectil pentru dotarea personalului propriu însărcinat cu îndepărtarea păsărilor dăunătoare;

e) administraţiile aeroporturilor pot deţine şi folosi arme utilitare cu muniţii fără proiectil pentru îndepărtarea păsărilor care pot periclita securitatea aeronavelor;

f) autoritatea administraţiei publice centrale pentru protecţia mediului şi unităţile care sînt în subordinea ei sau în a căror privinţă autoritatea exercită funcţia de fondator pot deţine şi folosi arme de apărare şi de pază, arme utilitare,

precum şi muniţii aferente, necesare pentru desfăşurarea activităţilor specifice în domeniul protecţiei şi conservării habitatelor naturale, a diversităţii biologice şi a reţelei naţionale de arii protejate;

g) asociaţiile, agenţiile, catedrele militare, federaţiile, cluburile şi şcolile sportive, care au tangenţe cu practi-carea tirului sportiv şi a biatlonului afiliate acestor persoane juridice, pot deţine şi folosi arme de tir şi muniţii aferente, în funcţie de necesitate, pentru antrenamente sau concursuri de tir aprobate de persoanele juridice menţionate;

h) instituţiile de cultură şi artă, asociaţiile cultural-ar-tistice şi sportive pot deţine şi folosi arme de panoplie pentru activităţile lor;

i) centrele de producţie cinematografică, circurile, teatrele, alte instituţii de cultură, artă şi sport pot deţine şi folosi arme de recuzită pentru activităţile lor.

(2) În cazul armelor deţinute în condiţiile alin. (1) lit. g) din prezentul articol, dotarea sportivilor cu arme de tir şi cu muniţii aferente pentru antrenamente şi concursuri se poate efectua numai în incinta tirurilor de tragere, fără ca aceştia să întrunească condiţiile prevăzute la art. 34 alin. (1) lit. a)–d), în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare a acestora.

(3) În cazul armelor utilitare deţinute în condiţiile alin. (1) lit. d) şi f) din prezentul articol, dotarea persoanelor desemnate să le folosească pentru activităţi specifice se poate face fără îndeplinirea condiţiilor indicate la art. 34 alin. (1) lit. a)–d), iar în cazul armelor de panoplie sau de recuzită, dotarea se poate face şi fără îndeplinirea condiţiei de la art. 33 alin. (4).

Articolul 39. Permisele pentru procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi a muniţiilor(1) În vederea procurării de arme şi muniţii sau a

construirii şi amenajării tirurilor de tragere, persoanele juridice indicate la art. 31 alin. (2) şi (3) trebuie să depună la autorităţile prevăzute la art. 32 o cerere pentru eliberarea permiselor corespunzătoare, care se examinează în termen de 15 zile.

(2) Autorităţile prevăzute la art. 32 eliberează, vizează o dată la 3 ani, preschimbă, retrag sau anulează permisele pentru procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi a muniţiilor, precum şi permisele pentru construirea şi amena-jarea tirurilor de tragere.

(3) Procedura de eliberare, vizare, preschimbare, retragere sau de anulare a permisului pentru procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi a muniţiilor se stabileşte prin normele de aplicare a prezentei legi.

Articolul 40. Preschimbarea permiselor pentru procurarea, deţinerea şi folosirea

armelor şi a muniţiilor(1) Permisele prevăzute la art. 39 alin. (1) se preschimbă

în cazurile: a) schimbării denumirii ori a sediului persoanei juridice; b) pierderii, sustragerii, distrugerii sau deteriorării lor; c) folosirii spaţiilor destinate pentru aplicarea vizei sau

a menţiunilor. (2) Pentru eliberarea unui nou permis, persoana juridică

depune cerere la autorităţile prevăzute la art. 32 în termen de 10 zile de la data cînd a intervenit una din situaţiile speci-ficate la alin. (1) lit. a) şi b) din prezentul articol. Eliberarea unui nou permis în locul celui declarat pierdut sau sustras se efectuează numai după publicarea unui anunţ corespunzător în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Articolul 41. Retragerea şi anularea permiselor pentru procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi a muniţiilor

(1) Permisele obţinute în conformitate cu art. 39 alin. (1) se retrag în următoarele situaţii:

a) titularul încetează activitatea care a determinat

Page 18: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

18

autorizarea; b) titularul a săvîrşit contravenţii pentru care legea

prevede privarea de dreptul de a deţine armă şi de portarmă;

c) titularul a săvîrşit timp de un an mai mult de două contravenţii în ceea ce priveşte încălcarea modului de comercializare sau de înstrăinare, a regulilor de deţinere, transport, folosire sau înregistrare a armelor, precum şi de vizare a permiselor de deţinere şi folosire a armelor, altele decît cele prevăzute în lit. b).

(2) Anularea permiselor obţinute în conformitate cu art. 39 alin. (1) se dispune în următoarele situaţii:

a) dacă se constată că, la data acordării permisului, titularul nu întrunea condiţiile prevăzute de lege pentru procurarea, deţinerea sau folosirea armelor şi a muniţiilor sau, după caz, condiţiile privind construirea, amenajarea şi funcţionarea tirului de tragere;

b) dacă titularului i s-a acordat permisul în baza unor documente sau informaţii false.

Articolul 42. Obligaţiile persoanelor juridice autorizate să deţină şi să folosească

arme şi muniţii Persoanele juridice autorizate să procure, să deţină şi

să folosească arme şi muniţii au următoarele obligaţii: a) să se prezinte în perioada stabilită la autorităţile

prevăzute la art. 32 pentru vizarea permiselor indicate la art. 39 alin. (2);

b) să anunţe, cu cel puţin 10 zile înainte, schimbarea sediului la organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială este situat noul sediu pentru efectuarea menţiu-nilor respective în permis;

c) să anunţe autorităţile prevăzute la art. 32 despre pierderea, sustragerea sau distrugerea autorizaţiei în 24 de ore de la constatarea evenimentului;

d) în cazul în care încetează să activeze, să comunice acest fapt, în termen de 10 zile, autorităţilor prevăzute la art. 32;

e) să prezinte, în termen de 10 zile, autorităţilor prevăzute la art. 32 documentele care dovedesc procurarea sau, după caz, înstrăinarea armelor şi a muniţiilor pentru efectuarea menţiunilor respective în permis.

Articolul 43. Autorizarea procurării armelor şi muniţiilor de către persoanele juridice specializate în activităţi de pază

(1) Persoanele juridice specializate în activităţi de pază, constituite în condiţiile legii, pot fi autorizate, la cerere, să procure arme de apărare şi de pază de la armurieri licenţiaţi în domeniul comercializării armelor.

(2) În funcţie de activităţile legale de pază pe care le desfăşoară, persoanele prevăzute la alin. (1) pot fi autorizate să procure arme şi muniţii după cum urmează:

a) în cazul activităţilor de protecţie a persoanelor – arme de apărare şi de pază – numai pentru protecţia persoanelor care nu se află în una din situaţiile prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. b), e)–g), iar arme neletale scurte – pentru protecţia celorlalte categorii de persoane;

b) în cazul activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor – arme de apărare şi de pază: numai pentru paza sediilor băncilor, partidelor politice, sediilor şi punctelor de lucru ale societăţilor care desfăşoară activităţi ce constituie monopol de stat, a sediilor armurierilor, depozitelor de arme, muniţii, de materii explozive, de substanţe toxice, de substanţe stupefiante şi medicamente ce conţin substanţe stupefiante, de metale preţioase şi pietre preţioase; obiectivelor la care se asigură paza cu efectiv de poliţie în cooperare cu societăţile specializate în activităţi de pază, a tirurilor în care se desfăşoară activităţi cu folosirea armelor letale, precum şi a altor locuri prevăzute de lege în acest sens; iar arme neletale scurte – pentru activităţile de pază

a celorlalte obiective, bunuri şi valori, desfăşurate potrivit legii;

c) în cazul activităţilor de pază a transportului unor valori importante – arme letale scurte – numai pentru paza transporturilor cu arme, muniţii, materii explozive, cu substanţe toxice, cu substanţe stupefiante şi medicamente care conţin substanţe stupefiante, cu metale preţioase şi pietre preţioase, cu înscrisuri de valoare, bani, titluri de credit, cecuri, precum şi cu alte valori prevăzute de lege; iar arme neletale scurte – în cazul activităţilor de pază a celorlalte categorii de transporturi.

(3) Serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne ţine evidenţa centralizată a tuturor persoanelor juridice specia-lizate în activităţi de pază, autorizate să procure, să deţină şi să folosească arme şi muniţii.

(4) Persoanelor angajate în organizaţiile specializate în activităţi de pază, care sînt dotate cu arme li se interzice ca, pe durata îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, să poarte asupra lor alte arme în afara celor de serviciu.

Articolul 44. Condiţiile privind procurarea, deţinerea, dotarea personalului, precum şi portul şi folosirea armelor şi a muniţiilor pentru paza proprie a persoanelor juridice de drept privat care nu sînt în subordinea

sau în coordonarea unor instituţii publice (1) Persoanele juridice de drept privat care nu sînt în

subordinea sau în coordonarea unei instituţii publice şi care îşi asigură pază proprie în condiţiile legii pot fi autorizate, la cerere, să procure, să deţină şi să folosească pentru activităţile de pază proprie numai arme neletale scurte şi muniţii aferente.

(2) Persoanelor juridice menţionate la alin. (1) din prezentul articol se aplică în mod corespunzător şi preve-derile art. 33 alin. (3) şi ale art. 34–37 în ceea ce priveşte condiţiile în care acestea pot păstra şi dota personalul angajat cu arme şi muniţii aferente destinate pentru pază proprie, precum şi în ceea ce priveşte condiţiile în care persoanele dotate cu arme aparţinînd acestor persoane juridice le pot purta şi folosi.

Articolul 45. Regimul de autorizare şi regimul de funcţionare a tirurilor de tragere(1) În funcţie de obiectul de activitate, persoanele juridice

care nu sînt în subordinea sau în coordonarea autorităţilor administraţiei publice prevăzute la art. 31 alin. (1) pot construi şi amenaja tiruri de tragere cu arme letale, care, la cerere, pot fi autorizate de către autorităţile consemnate la art. 32 să funcţioneze după cum urmează:

a) tiruri de tragere pentru pregătirea personalului propriu – în cazul persoanelor juridice specializate în activităţi de pază;

b) tiruri de tragere pentru verificarea armelor şi a muniţiilor – în cazul armurierilor licenţiaţi să producă şi să repare arme;

c) tiruri de tragere pentru antrenament şi agrement – în cazul persoanelor juridice autorizate să organizeze activităţi de tragere pentru antrenament şi agrement.

(2) Permisul de funcţionare prevăzut la alin. (1) se poate acorda dacă sînt îndeplinite următoarele condiţii:

a) tirul de tragere corespunde cerinţelor stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi;

b) personalul desemnat pentru administrarea, între-ţinerea şi supravegherea tirurilor de tragere trebuie să corespundă condiţiilor prevăzute la art. 34 alin. (1) şi (4);

c) personalul desemnat pentru supravegherea activi-tăţilor care se desfăşoară în incinta tirurilor de tragere, precum şi pentru desfăşurarea activităţilor de instruire şi îndrumare a persoanelor care execută trageri de verificare a armelor, antrenamente de tragere sau care urmează cursurile de instruire teoretică şi practică prevăzute la

Page 19: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

19

art. 7 alin. (1) lit. b), trebuie să corespundă condiţiei stipulate la art. 37 alin. (3);

d) în cazul unor eventuale accidente produse în incinta tirurilor de tragere, să existe personal specializat, angajat permanent, desemnat pentru a acorda primul ajutor şi asistenţă medicală de urgenţă.

(3) Activităţile care se pot desfăşura în tirurile de tragere se stabilesc prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, care se avizează de autorităţile prevăzute la art. 32.

Articolul 46. Condiţiile de procurare a armelor şi muniţiilor destinate folosirii în incinta tirurilor de tragere

(1) Persoanele juridice ale căror tiruri de tragere au fost autorizate să funcţioneze în condiţiile stabilite la art. 45 alin. (1) lit. a) şi c) pot fi autorizate, la cerere, să procure arme şi muniţii aferente de la armurieri licenţiaţi în domeniu, cu respectarea următoarelor condiţii:

a) arme letale şi neletale supuse autorizării – numai cu permis de procurare a armei;

b) arme neletale şi muniţii aferente – în modul prevăzut de lege.

(2) În vederea acordării permisului de procurare a armei, de deţinere şi folosire a armelor şi a muniţiilor de către autorităţile prevăzute la art. 32, persoanele juridice indicate la art. 45 alin. (1) întocmesc un plan de dotare cu arme şi cu muniţii, care se depune la aceste autorităţi împreună cu cererea de autorizare.

(3) Poate fi autorizată numai procurarea armelor şi muniţiilor pentru care tirul de tragere a fost autorizat ca să fie folosite în incinta sa. Cantitatea de arme şi de muniţii care poate fi procurată se stabileşte de către autoritatea care acordă autorizaţia, în raport cu necesarul de arme şi de muniţii înscris în planul de dotare indicat la alin. (2).

Articolul 47. Condiţiile de acces al diferitelor categorii de persoane în incinta tirurilor de tragere

(1) În funcţie de destinaţia tirului de tragere, în incinta lui se admite accesul şi desfăşurarea activităţilor de tragere cu arma pentru următoarele categorii de persoane:

a) personalul angajat la persoana juridică specializată de pază desemnat să poarte şi să folosească arme şi muniţii – în tirurile de tragere prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. a);

b) personalul specializat în repararea şi testarea armelor din cadrul armurierilor licenţiaţi să repare arme – în tirurile de tragere prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. b);

c) titularii permisului de armă, precum şi persoanele care au atins vîrsta majoratului, cu condiţia însoţirii lor de către o persoană care îi va supraveghea şi instrui, – în tirurile de tragere prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. c).

(2) Persoanele care au acces în incinta tirurilor de tragere în condiţiile alin. (1) lit. a) şi c) pot executa trageri cu armele din dotare sau din cele aflate în dotarea tirului de tragere.

(3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) din prezentul articol, accesul în incinta tirurilor de tragere este permis şi cu armele din dotare sau cu armele înscrise în permisul de armă în vederea executării tragerilor cu aceste arme. În cazul titularilor dreptului de deţinere a armelor înscrise în permisul de armă, accesul este permis numai dacă aceştia prezintă permisul prevăzut la art. 15 alin. (3).

(4) În cazul în care tirurile de tragere prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. c) sînt destinate exclusiv pentru tragerile cu arme neletale, accesul în incinta lor este admis oricărei persoane care a împlinit vîrsta de 14 ani, cu condiţia ca minorii sub 18 ani să fie însoţiţi de o persoană adultă. Accesul acestor persoane în incinta tirului de tragere este admis şi cu armele şi muniţia pe care le deţin dacă sînt titulari ai certificatului de deţinător în care armele sînt înscrise.

(5) În cazul producerii unor incidente în incinta tirurilor de tragere din care au rezultat victime sau pagube materiale, administratorul tirului are obligaţia să acţioneze în condiţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) şi (2).

Capitolul VIREGIMUL CIRCULAŢIEI ARMELOR ŞI A

MUNIŢIILORArticolul 48. Condiţiile de deţinere şi de comercializare

a armelor şi a muniţiilor (1) Armele şi muniţiile fabricate în Republica Moldova

pot fi deţinute sau comercializate numai dacă întrunesc următoarele condiţii:

a) sînt marcate de armurierul licenţiat să le producă; b) sînt omologate de către organismele de certificare

acreditate şi sînt notificate, în modul stabilit de legislaţie; c) armele au fost înscrise în Registrul de stat al

armelor. (2) Armele şi muniţiile fabricate în străinătate, introduse

pe teritoriul Republicii Moldova pot fi comercializate ori deţinute de persoane fizice şi juridice din Republica Moldova numai dacă:

a) sînt marcate de producătorul din străinătate; b) sînt avizate de autoritatea de omologare a armelor şi

a muniţiilor în conformitate cu normele de omologare, cu excepţia celor prevăzute la art. 52 alin. (7);

c) au fost înscrise în Registrul de stat al armelor. (3) Sînt exceptate de la îndeplinirea condiţiilor prevăzute

la alin. (1) armele şi muniţiile care tranzitează în condiţiile legii teritoriul Republicii Moldova.

(4) Armele şi muniţiile prevăzute la alin. (1) pot fi comercializate numai armurierilor licenţiaţi în domeniul comercializării armelor.

Articolul 49. Marcarea armelor şi a muniţiilor produse de armurieri din Republica Moldova(1) Armurierii licenţiaţi să producă arme şi/sau muniţii

au obligaţia ca, în procesul de fabricaţie, să aplice pe arme şi muniţii marcaje de identificare.

(2) Marcajele prevăzute la alin. (1) trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a) indicativul de ţară al Republicii Moldova; b) indicativul armurierului care le produce; c) indicativul corespunzător categoriei prevăzute în

anexa nr. 1 din care face parte arma sau calibrul muniţiilor aferente;

d) anul de fabricaţie a armelor şi a muniţiilor, numărul de ordine al fiecărei arme, stabilit pentru fiecare categorie din cele consemnate în anexa nr. 1.

(3) Forma şi conţinutul elementelor prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi.

Articolul 50. Evidenţa armelor şi a muniţiilor fabricate în Republica Moldova (1) Armurierii care produc arme şi muniţii au obligaţia de

a ţine evidenţa fabricării armelor şi a muniţiilor în registre de arme şi muniţii, instituite cu avizul serviciului abilitat al Ministerului Afacerilor Interne.

(2) Registrele instituite în conformitate cu alin. (1) se înregistrează la serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne, care ţine evidenţa registrelor tuturor armurierilor licenţiaţi să producă arme şi muniţii.

(3) Evidenţa care se ţine în registrele prevăzute la alin. (1) din prezentul articol se face după criteriul elementelor stipulate la art. 49 alin. (2) lit. b)–d).

(4) Evidenţa armelor letale şi neletale, precum şi a muniţiilor aferente, fabricate în Republica Moldova constituie informaţii atribuite la secretul de stat.

Articolul 51. Păstrarea registrelor de evidenţă a armelor şi a muniţiilor fabricate

(1) Registrele prevăzute la art. 50 alin. (1) se păstrează timp de 20 de ani la armurierii licenţiaţi să producă arme

Page 20: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

20

şi muniţii, după care se depun spre arhivare la autoritatea indicată la art. 50 alin. (1).

(2) În situaţia în care armurierii încetează să producă arme şi muniţii, registrele prevăzute la art. 50 alin. (1) se depun la autoritatea indicată în art. 50 alin. (1) în termen de 10 zile de la încetarea activităţii.

Articolul 52. Omologarea armelor şi a muniţiilor(1) Activitatea de omologare a armelor şi a muniţiilor

se desfăşoară de către o instituţie, organizaţie sau între-prindere acreditată în domeniu şi are drept scop instituirea unui regim de corespundere şi de respectare a criteriilor de securitate stabilite prin normele de omologare a armelor şi a muniţiilor.

(2) Activitatea de omologare prevăzută la alin. (1) se efectuează ţinîndu-se cont de următoarele obiective:

a) caracteristicile tehnice ale armelor şi ale muniţiilor să corespundă destinaţiilor stabilite prin prezenta lege;

b) deţinerea şi folosirea armelor şi a muniţiilor să îndepli-nească astfel de criterii de securitate încît să nu genereze riscul de producere a accidentelor care să pericliteze viaţa, sănătatea, integritatea fizică a deţinătorului sau a persoa-nelor neimplicate în situaţiile ce impun folosirea legală a armelor şi nici riscul de producere a accidentelor care pot pricinui pagube materiale.

(3) Pentru atingerea obiectivelor prevăzute la alin. (2) sînt supuse omologării:

a) armele, muniţiile şi componentele lor;b) liniile tehnologice de producere a armelor şi a

muniţiilor;c) arbaletele şi săgeţile aferente;d) dispozitivele electroşoc.(4) Îndeplinirea criteriilor stabilite prin normele de

omologare de către elementele specificate la alin. (3) se atestă prin certificat de conformitate, eliberat de organul de specialitate abilitat în domeniul omologării.

(5) În cazul armelor şi al muniţiilor prevăzute la art. 48 alin. (2), îndeplinirea criteriilor stabilite în normele de omologare se atestă prin certificat de atestare a îndeplinirii condiţiilor de omologare, eliberat de instituţia, organizaţia sau întreprinderea acreditată în domeniul omologării.

(6) Atribuţiile instituţiei, organizaţiei sau întreprinderii acreditate în domeniul omologării, normele şi procedura de omologare se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi.

(7) Armele şi muniţiile omologate în ţara de origine cu care Republica Moldova are încheiate acorduri de recunoaştere reciprocă a rezultatelor activităţilor în domeniul evaluării conformităţii sau care dispun de marcaj al staţiunilor de încercări ale ţărilor membre ale Comisiei Internaţionale Permanente şi sînt importate din aceste ţări nu se supun repetat procedurii de omologare sau de avizare.

(8) Dacă la efectuarea procedurii de omologare ori de examinare tehnică periodică se constată că nu îndeplinesc criteriile stabilite în normele de omologare, armele se depun, în funcţie de destinaţie, la armurierii licenţiaţi în domeniul reparării armelor spre a fi reparate ori spre a fi transformate în arme dezactivate sau se depun spre distrugere la organul de poliţie de competenţă teritorială pentru a fi predate Comisiei de stat pentru evaluarea, bonificarea şi rebutarea armelor, în condiţiile legislaţiei.

Articolul 53. Examinarea tehnică periodică (1) Armurierii licenţiaţi în domeniul reparării armelor

efectuează, cu ocazia vizării permiselor de armă sau a înstrăinării armelor, examinarea tehnică periodică a armelor pentru a constata dacă acestea satisfac cerinţele esenţiale de securitate.

(2) Dacă la efectuarea examinării tehnice periodice se constată că elementele verificate satisfac cerinţele esenţiale

de securitate, armurierul licenţiat în domeniul reparării armelor eliberează persoanei fizice sau juridice căreia îi aparţin armele certificat de efectuare a examinării tehnice periodice, care este valabil pentru o perioadă de 5 ani, în condiţiile legii.

Articolul 54. Instituirea şi ţinerea Registrului de stat al armelor

(1) Ministerul Afacerilor Interne este posesor şi deţinător al Registrului de stat al armelor, avînd următoarele atribuţii în domeniul gestionării regimului circulaţiei armelor şi a muniţiilor:

a) ţine evidenţa operaţiunilor cu arme şi cu muniţii, înscriind în registru menţiunile corespunzătoare despre persoanele care le-au procurat;

b) ţine evidenţa armurierilor care efectuează operaţiuni cu arme;

c) ţine evidenţa etapelor procedurale parcurse de autorităţile competente în cazurile de declarare a pierderii, sustragerii sau distrugerii armelor şi a muniţiilor aflate în circulaţie, efectuînd menţiunile necesare în registru;

d) cooperează cu instituţii naţionale, precum şi cu insti-tuţii din străinătate şi organizaţii internaţionale relevante în vederea monitorizării operaţiunilor cu arme.

(2) Regulamentul cu privire la ţinerea Registrului de stat al armelor se aprobă de Guvern.

(3) Armurierii care produc arme şi muniţii au obligaţia de a ţine evidenţa automatizată a armelor şi a muniţiilor fabricate. Controlul evidenţei armelor şi a muniţiilor se efectuează de Ministerul Afacerilor Interne.

(4) Transmiterea datelor cu caracter personal despre posesorii de arme şi despre armele acestora se efectuează cu consimţămîntul necondiţionat al subiectului acestor date cu caracter personal, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

(5) Ministerele, alte autorităţi administrative centrale, persoanele fizice şi juridice licenţiate în domeniu a căror activitate generează, modifică ori suspendă relaţiile de drept în domeniul regimului armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă vor asigura, în acest sens, prezentarea de date în Registrul de stat al armelor în termen de 30 de zile lucră-toare de la data intrării în vigoare a deciziei adoptate.

(6) Sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al armelor” va avea acces la Registrul de stat al populaţiei şi la Registrul de stat al unităţilor de drept pentru asigurarea schimbului informaţional între organele care efectuează activităţi speciale de investigaţii, în regim on-line, prin inter-mediul sistemului informaţional de căutare „Acces-Web”.

Capitolul VIIREGIMUL OPERAŢIUNILOR CU ARME ŞI MUNIŢII

Articolul 55. Efectuarea operaţiunilor cu arme şi muniţii

(1) Operaţiunile cu arme şi muniţii pot fi efectuate pe teritoriul Republicii Moldova numai de către armurieri sau prin intermediul lor, în condiţii stabilite de prezenta lege, cu excepţia persoanelor fizice care, în baza permisului de transport, pot introduce sau scoate din ţară, în condiţiile legii, arme letale şi neletale, muniţii aferente.

(2) Armurierii pot efectua operaţiuni cu arme şi cu muniţii în bază de licenţă eliberată de Ministerul Afacerilor Interne.

(3) Se supun reglementării prin licenţiere operaţiunile cu arme şi cu muniţii după cum urmează:

a) importul şi comercializarea de arme şi de muniţii;b) repararea armelor;c) producerea de arme şi/sau de muniţii.Articolul 56. Condiţiile de licenţiere şi taxa de licenţă (1) Licenţa pentru desfăşurarea operaţiunilor de import

şi de comercializare a armelor şi a muniţiilor se acordă persoanei juridice care întruneşte următoarele condiţii:

Page 21: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

21

a) deţine spaţii destinate pentru depozitarea armelor şi muniţiilor, care corespund condiţiilor stipulate la anexa nr. 3;

b) deţine spaţii destinate pentru efectuarea operaţiunilor de comercializare a armelor şi a muniţiilor, care corespund condiţiilor indicate la anexa nr. 4;

c) administratorul întreprinderii a urmat cursuri de calificare în domeniul armelor şi al muniţiilor, organizate de o autoritate acreditată conform legislaţiei;

d) vînzătorul a urmat cursuri de calificare în domeniul armelor şi al muniţiilor;

e) toţi angajaţii întreprinderii întrunesc condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) şi d), nu se află în niciuna din situaţiile stipulate la art. 7 alin. (2) lit. a), b) şi e)–g) şi sînt autorizaţi de către serviciul abilitat al Ministerului Aface-rilor Interne să efectueze operaţiuni cu arme şi cu muniţii.

(2) Licenţa pentru desfăşurarea operaţiunilor de reparare a armelor se acordă numai dacă solicitantul întru-neşte următoarele condiţii:

a) deţine spaţii destinate reparării şi păstrării armelor, care corespund cerinţelor indicate la anexa nr. 5;

b) cel puţin un angajat are studii în domeniu;c) toţi angajaţii întrunesc condiţiile prevăzute la art. 7

alin. (1) lit. a) şi d), nu se află în niciuna din situaţiile stipulate la art. 7 alin. (2) lit. a), b) şi e)–g) şi sînt autorizaţi de către serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne să efectueze operaţiuni cu arme şi cu muniţii.

(3) Licenţa pentru desfăşurarea operaţiunilor de producere a armelor şi/sau a muniţiilor se acordă numai dacă solicitantul întruneşte următoarele condiţii:

a) deţine spaţii destinate pentru efectuarea operaţiunilor de producere a armelor şi/sau muniţiilor, care corespund cerinţelor stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi;

b) deţine spaţii destinate pentru depozitarea armelor, precum şi spaţii destinate exclusiv pentru depozitarea muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţii, care corespund condiţiilor stipulate la anexa nr. 3;

c) dispune de linii tehnologice de producere a armelor şi a muniţiilor omologate în condiţiile legii;

d) administratorul întreprinderii are studii în domeniu;e) cel puţin un angajat are studii în domeniu;f) toţi angajaţii întreprinderii întrunesc condiţiile prevăzute

la art. 7 alin. (1) lit. a) şi d), nu se află în niciuna din situaţiile stipulate la art. 7 alin. (2) lit. a), b) şi e)–g) şi sînt autorizaţi de către serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne să efectueze operaţiuni cu arme şi muniţii.

(4) Taxa pentru eliberarea licenţei pentru genul de activitate prevăzut la art. 58 lit. a) este de 10 000 de lei, pentru genul de activitate prevăzut la art. 58 lit. b) este de 5 000 de lei, iar pentru genul de activitate prevăzut la art. 58 lit. c) este de 20 000 de lei. Licenţa se eliberează pe un termen de 5 ani.

(5) Taxa pentru reperfectarea licenţei şi/sau pentru eliberarea copiei de pe licenţă se stabileşte în proporţie de 10 la sută din taxa pentru eliberarea licenţei, iar a duplica-tului licenţei este de 500 de lei.

(6) Taxele pentru eliberarea, reperfectarea licenţei şi/sau pentru eliberarea copiei de pe licenţă, sau pentru elibe-rarea duplicatului licenţei se varsă la bugetul de stat.

(7) Tipul formularului de licenţă şi al anexei la ea, precum şi procedura de eliberare, reperfectare şi/sau de eliberare a copiei de pe licenţă, sau de eliberare a duplicatului licenţei se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi.

Articolul 57. Temeiurile de retragere sau de suspendare a licenţei

(1) Licenţa pentru desfăşurarea operaţiunilor de import şi de comercializare a armelor şi a muniţiilor se retrage în următoarele situaţii:

a) neîndeplinire a obligaţiilor prevăzute la art. 59 alin. (1) lit. a)–c);

b) comercializare a armelor interzise sau deţinute ilegal;

c) comercializare sau depozitare a armelor sau a muniţiilor în spaţii necorespunzătoare condiţiilor stabilite;

d) nerespectare a condiţiilor stabilite la art. 56 alin. (1) lit. e);

e) comercializare a armelor supuse autorizării sau a muniţiilor aferente persoanelor care nu dispun de autori-zaţia corespunzătoare sau de actul de identitate prezentat în original.

(2) Licenţa prevăzută la alin. (1) se suspendă în următoarele situaţii:

a) neîntrunire de către titular a condiţiilor prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. a)–d);

b) neîndeplinire a condiţiilor prevăzute la art. 59 alin. (1) lit. d) sau g);

c) neîndeplinire a prescripţiei organului abilitat în domeniul controlului armelor şi al muniţiilor.

(3) Licenţa pentru desfăşurarea operaţiunilor de reparare a armelor se retrage în următoarele situaţii:

a) păstrare sau reparare a armelor interzise sau pentru care nu s-a făcut dovada de deţinere a lor legală;

b) modificare sau dezactivare a armelor fără autorizaţie eliberată în modul stabilit;

c) neîndeplinire a cerinţelor prevăzute la art. 66 alin. (2).(4) Licenţa prevăzută la alin. (3) se suspendă în

următoarele situaţii:a) neîntrunire de către titular a condiţiilor prevăzute la

art. 56 alin. (2);b) neîndeplinire a prescripţiei organului abilitat în

domeniul controlului armelor şi al muniţiilor.(5) Licenţa pentru desfăşurarea operaţiunilor de

producere a armelor şi/sau a muniţiilor se retrage în următoarele situaţii:

a) neîndeplinire a condiţiilor prevăzute la art. 49 alin. (1) şi (2), art. 50 alin. (1) şi (2) sau art. 51 alin. (1);

b) producere a armelor sau a muniţiilor interzise;c) producere ori depozitare a armelor sau a muniţiilor

în spaţii necorespunzătoare condiţiilor stabilite;d) comercializare a armelor sau a muniţiilor neomologate

în modul stabilit;e) nerespectare a condiţiilor prevăzute la art. 48 alin.

(4).(6) Licenţa prevăzută la alin. (5) se suspendă în

următoarele situaţii:a) neîntrunire de către titular a condiţiilor prevăzute la

art. 56 alin. (3);b) neîndeplinire a prescripţiei organului abilitat în

domeniul controlului armelor şi al muniţiilor.Articolul 58. Categoriile de operaţiuni care pot fi

efectuate de armurieri licenţiaţiArmurierii licenţiaţi în condiţiile art. 56 pot efectua

următoarele activităţi: a) armurierii licenţiaţi să desfăşoare operaţiuni de import

şi de comercializare a armelor şi a muniţiilor: cumpărare, vînzare, depozitare, import, export, reexport, transbordare, transfer şi transport de arme, de muniţii şi de componente ale acestora, precum şi intermedierea efectuării acestor operaţiuni;

b) armurierii licenţiaţi să desfăşoare operaţiuni de reparare a armelor: păstrare, reparare, dezactivare, completare, testare şi verificare a armelor, efectuare a examinării tehnice periodice;

c) armurierii licenţiaţi să desfăşoare operaţiuni de producere a armelor şi/sau a muniţiilor: producere, fabricare, confecţionare, asamblare, prelucrare, experi-mentare, depozitare, vînzare, transport, export, casare şi

Page 22: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

22

distrugere de arme şi muniţii, precum şi import, export, reexport de piese şi de părţi componente de arme şi/sau de muniţii.

Articolul 59. Obligaţiile armurierilor licenţiaţi să desfăşoare operaţiuni de import şi de

comercializare a armelor şi a muniţiilor(1) Armurierii licenţiaţi să desfăşoare operaţiuni de

import şi de comercializare a armelor şi a muniţiilor au următoarele obligaţii:

a) să introducă în circuitul comercial numai armele şi muniţiile care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 48 alin. (1) şi (2);

b) să comercializeze armele şi muniţiile numai persoa-nelor fizice şi juridice autorizate să le procure, în baza actelor de identitate prezentate în original, iar în cazul armelor cu ţeavă ghintuită – numai după prezentarea la organul de poliţie competent a fiecărei arme cu ţeavă ghintuită, împreună cu cîte 3 cartuşe de calibrul fiecărei arme, în vederea efectuării de tragere experimentală şi a înregistrării proiectilului şi a tubului-martor (transexperi-mental) în evidenţele operative ale Ministerului Afacerilor Interne. Efectuarea tragerii experimentale se atestă prin proces-verbal – pentru persoane juridice şi prin certificat – pentru persoane fizice;

c) să procure arme şi muniţii numai de la persoane juridice străine sau din Republica Moldova autorizate să desfăşoare asemenea operaţiuni, precum şi de la persoane fizice care le deţin şi le înstrăinează în condiţii de legalitate;

d) să instituie registre de evidentă a operaţiunilor cu arme şi cu muniţii conform modelelor aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne, care au regim special şi care se înregistrează la serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne, şi să le prezinte la control poliţiştilor special desemnaţi;

e) să prezinte la control organelor de poliţie abilitate documentele de efectuare a operaţiunilor cu arme şi cu muniţii, precum şi documentele în baza cărora au comer-cializat arme;

f) să prezinte lunar organului de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială persoana fizică îşi are domiciliul sau persoana juridică îşi are sediul listele celor care au procurat arme letale şi neletale, precum şi datele de identificare a acestor arme, iar în cazul armelor cu ţeavă ghintuită, să comunice şi serviciilor Ministerului Afacerilor Interne abilitate cu gestionarea Registrului de stat al armelor şi cu înregis-trarea şi evidenţa operativă a proiectilului şi a tubului-martor (transexperimental);

g) să asigure condiţiile de securitate deplină a armelor şi a muniţiilor aflate în gestiune, astfel încît cumpărătorii sau vizitatorii să nu aibă posibilitatea de a lua o armă din rastel sau din raft;

h) să înscrie în permisul de procurare, eliberat de organele de poliţie şi prezentat de către cumpărător, datele necesare de identificare a armei vîndute şi poziţia din registrul de evidenţă a armelor depuse spre vînzare;

i) să elibereze deponentului o dovadă de primire a armelor şi a muniţiilor, iar după vînzare – o copie de pe factură;

j) să anunţe imediat organul de poliţie cînd constată că armele primite în consignaţie de la persoane fizice şi juridice prezintă modificări vizibile sau alte caracteristici decît cele originale;

k) să solicite avizul poliţiei pentru persoanele angajate să efectueze operaţiuni cu arme şi cu muniţii.

(2) Registrele prevăzute la alin. (1) lit. d) se păstrează de către armurieri timp de 10 ani şi trebuie să cuprindă datele necesare de identificare a fiecărei arme, respectiv: tipul, marca, modelul, calibrul, conţinutul marcajului, precum şi

datele de identificare a furnizorului şi a destinatarului fiecărei operaţiuni. După expirarea termenului de 10 ani, registrele se depun spre arhivare la serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne.

(3) În vederea desfăşurării operaţiunilor comerciale de import de arme şi de muniţii, în condiţiile prezentei legi, armurierii au obligaţia să solicite în prealabil serviciului abilitat al Ministerului Afacerilor Interne permis de procurare şi permis de transport, iar la export şi reexport – permis de transfer.

(4) Permisul de procurare şi permisul de transport la import, precum şi permisul de transfer la export şi reexport se acordă individual, pentru fiecare operaţiune şi numai pentru tipul, marca şi cantităţile de arme şi de muniţii care fac obiectul fiecărei operaţiuni. Termenul de valabi-litate a permiselor este de 6 luni de la data de acordare. Neefectuarea în termen a operaţiunii pentru care s-a acordat permisul, indiferent de motiv, conduce la anularea permisului.

(5) Pentru efectuarea operaţiunilor de import, export, reexport şi de tranzit al armelor şi al muniţiilor aferente prevăzute în Nomenclatorul mărfurilor strategice, armurierii au obligaţia să solicite în prealabil, în condiţiile prezentei legi, autorizaţie corespunzătoare la Comisia interdeparta-mentală de control asupra exportului, reexportului, impor-tului şi a tranzitului de mărfuri strategice.

(6) Persoana juridică, în termen de 30 de zile de la efectuarea importului, exportului sau a reexportului, trebuie să depună la autoritatea prevăzută la alin. (3) documentele în a căror bază s-a efectuat operaţiunea.

(7) Schimbarea de către armurieri a destinaţiei armelor sau a muniţiei procurate în condiţiile prezentei legi se face cu autorizarea autorităţii prevăzute la alin. (3).

Articolul 60. Obligaţiile armurierilor licenţiaţi să desfăşoare operaţiuni de reparare a

armelorArmurierii licenţiaţi să desfăşoare operaţiuni de reparare

a armelor au următoarele obligaţii: a) să prezinte lunar serviciului abilitat al Ministerului

Afacerilor Interne lista armelor cu ţeavă ghintuită primite la reparat cărora le-au fost schimbate una sau mai multe piese menţionate la art. 66 alin. (2), precum şi lista posesorilor acestor arme;

b) să ţină evidenţa reparaţiilor în registrele create potrivit art. 59 alin. (1) lit. d) şi să le prezinte la control organelor de poliţie competente;

c) să primească la reparaţie doar arme pentru care se face dovada faptului că sînt deţinute legal;

d) în cazul în care posesorul armei nu face dovada faptului că o deţine legal, să înştiinţeze imediat organul de poliţie proxim.

Articolul 61. Obligaţiile armurierilor licenţiaţi să efectueze operaţiuni de producere a armelor şi/sau a muniţiilor

(1) Armurierii licenţiaţi să desfăşoare operaţiuni de producere a armelor şi/sau a muniţiilor au următoarele obligaţii:

a) să producă numai arme, muniţii şi să efectueze opera-ţiuni care sînt permise pe teritoriul Republicii Moldova;

b) să producă arme şi muniţii în conformitate cu normele tehnice şi de securitate a acestora;

c) să marcheze, în modul stabilit, armele şi muniţiile la data de fabricare a lor, precum şi la data de transferare din stocurile guvernamentale în uzul civil permanent;

d) să instituie registre de evidenţă a armelor şi a muniţiilor produse, precum şi de evidenţă a tuturor opera-ţiunilor cu ele la intrarea şi la ieşirea armelor, muniţiilor, pieselor şi a componentelor acestora, care să conţină date de identificare unică, respectiv tipul, marca, modelul,

Page 23: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

23

calibrul şi seria armei, precum şi numele, adresa şi numărul de identificare ale persoanei care a procurat arma;

e) să instituie registre conform modelelor aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne, care au regim special, se înregistrează la serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne şi se prezintă la control poliţiştilor special desemnaţi;

f) să dispună de laborator de încercare a armelor şi a muniţiilor, acreditat în modul stabilit;

g) să efectueze încercarea armelor şi a muniţiilor;h) să comercializeze numai arme şi muniţii a căror

conformitate la indicii de securitate a fost evaluată prin certificare, inspecţie, încercări sau testări de laborator în vederea corespunderii lor cu normele de omologare;

i) să organizeze şi să desfăşoare operaţiuni de casare şi de distrugere a armelor şi a muniţiilor care nu corespund normelor de omologare;

j) să comercializeze arme şi muniţii numai angro şi numai către persoane juridice autorizate să le procure şi să le transporte, în baza actelor de identitate autentice ale persoanei responsabile de efectuarea operaţiunii în cauză;

k) să prezinte la control organelor de poliţie abilitate documentele de efectuare a operaţiunilor cu arme şi cu muniţii, precum şi documentele în baza cărora au comer-cializat arme;

l) să prezinte lunar serviciului abilitat al Ministerului Afacerilor Interne listele persoanelor juridice care au procurat arme şi muniţii, precum şi datele de identificare a acestor arme;

m) să asigure integritatea şi condiţiile de securitate deplină a armelor şi a muniţiilor aflate în gestiune;

n) să solicite avizul poliţiei pentru persoanele angajate să efectueze operaţiuni cu arme şi muniţii.

(2) În vederea desfăşurării operaţiunilor comerciale de import de piese de arme şi/sau cu muniţii, în condiţiile prezentei legi, armurierii licenţiaţi în domeniul de producere a armelor şi/sau a muniţiilor au obligaţia să solicite în prealabil serviciului abilitat al Ministerului Afacerilor Interne permis de procurare şi permis de transport, iar la export şi reexport de arme, cu muniţii şi cu piese ale acestora – permis de transfer.

(3) Permisul de procurare şi permisul de transport la import, precum şi permisul de transfer la export şi reexport se acordă individual, pentru fiecare operaţiune şi numai pentru tipul, marca şi cantităţile de arme şi de muniţii, pentru piesele şi părţile componente ale acestora care fac obiectul fiecărei operaţiuni. Termenul de valabilitate a permiselor este de 6 luni. Neefectuarea în termen a operaţiunii pentru care s-a acordat permisul, indiferent de motiv, conduce la anularea permisului.

(4) În termen de 30 de zile de la efectuarea importului, exportului sau a reexportului, persoana juridică trebuie să depună la autoritatea prevăzută la alin. (2) documentele în baza cărora s-a efectuat operaţiunea.

(5) Schimbarea destinaţiei armelor sau a muniţiilor produse de armurieri, în condiţiile prezentei legi, se face cu autorizarea autorităţii prevăzute la alin. (2).

Articolul 62. Obligaţiile persoanelor juridice autorizate să transporte arme şi muniţii

Persoanele juridice autorizate să transporte arme şi muniţii au următoarele obligaţii:

a) să asigure paza transporturilor de arme pe care le efectuează, precum şi condiţiile lor de siguranţă;

b) în cazul transportării unui număr mai mare de 5 unităţi de arme sau de 2500 de cartuşe, să comunice despre aceasta organului de poliţie în a căror rază de competenţă teritorială se află locul de destinaţie al transportului, cu 5 zile înainte de efectuarea acestuia, prezentînd o copie a

planului de pază a transportului de arme şi de muniţii sau o copie a ordinului de transport.

Articolul 63. Transferul armelor letale şi al muniţiilor din Republica Moldova într-un alt stat (1) Armurierii din Republica Moldova licenţiaţi pentru

importul şi comercializarea armelor şi a muniţiilor sau în domeniul producerii armelor şi a muniţiilor pot efectua operaţiuni de transfer de arme letale şi de muniţii aferente către o persoană dintr-un alt stat cu condiţia obţinerii prealabile a cîte unui permis de transfer pentru fiecare operaţiune, iar în cazul transferului de arme şi de muniţii aferente prevăzute în Nomenclatorul mărfurilor strategice, vor obţine şi autorizaţia Comisiei interdepartamentale de control asupra exportului, reexportului, importului şi tranzi-tului de mărfuri strategice.

(2) Permisul de transfer al armelor se acordă, la cerere, de către serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne în următoarele condiţii:

a) armurierul comunică organului de poliţie informaţiile prevăzute la art. 64 alin. (4), precum şi scopul transfe-rului;

b) destinatarul este autorizat de autorităţile competente din statul în care se află să procure şi să deţină armele care îi vor fi transferate.

(3) Permisul de transfer al armelor trebuie să conţină informaţiile prevăzute la art. 64 alin. (4), care au fost comunicate de armurier, şi este valabil numai pentru armele şi perioada înscrise în el. Documentul trebuie să însoţească armele pe tot parcursul transferului, pînă la destinaţie, şi este supus controlului autorităţilor competente ale statelor tranzitate.

(4) Serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne trebuie să comunice autorităţilor competente ale statului de destinaţie datele din permisul de transfer al armelor pînă cel tîrziu la data demarării operaţiunii de transfer.

Articolul 64. Permisul de transfer al armelor fără acord prealabil(1) Armurierii din Republica Moldova licenţiaţi să desfă-

şoare operaţiuni de import, export şi de reexport pot solicita un permis de transfer al armelor fără acord prealabil, în baza căruia pot efectua operaţiuni de transfer al armelor de foc către armurieri din statele în care aceste transferuri nu se condiţionează, prin acordarea unei autorizări prealabile, pe toată perioada de valabilitate a documentului, numai cu tipurile de arme şi către statele înscrise în permisul de transfer al armelor.

(2) Permisul de transfer al armelor fără acord prealabil se eliberează, la cerere, de către serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne pentru o perioada de un an, numai pentru tipurile de arme pentru care s-a solicitat autorizarea.

(3) În permisul de transfer al armelor fără acord prealabil se înscriu următoarele:

a) datele de identificare a armurierului; b) tipurile de arme care fac obiectul operaţiunilor de

transfer al armelor; c) statele care permit introducerea pe teritoriul lor, fără

acord prealabil, a tipurilor de arme care urmează să facă obiectul transferului de arme;

d) perioada de valabilitate a permisului de transfer al armelor fără acord prealabil.

(4) Efectuarea oricărei operaţiuni de transfer al armelor în baza permisului prevăzut la alin. (1) este condiţionată de prezentarea de către armurier a organului de poliţie competent, cel tîrziu pînă la data de începere a operaţiunii, a următoarelor date:

a) numele şi adresa vînzătorului sau ale persoanei care înstrăinează şi ale cumpărătorului sau beneficiarului, respectiv ale proprietarului;

b) adresa destinatarului de transfer sau de transport

Page 24: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

24

al armelor; c) numărul armelor care urmează să fie transportate; d) caracteristicile de identificare a fiecărei arme şi

indicarea armei de foc care a făcut obiectul unui control al marcajelor de identificare;

e) mijloacele de transfer al armelor; f) data de plecare şi data estimativă de sosire. (5) Serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne

trebuie să transmită imediat autorităţilor competente ale statului de destinaţie a transferului de arme datele comunicate de armurieri în condiţiile alin. (4).

(6) Permisele de transfer al armelor fără acord prealabil pot fi anulate sau, după caz, suspendate de către organele de poliţie competente, prin decizie motivată, ori de cîte ori există date certe că operaţiunea de transfer prezintă un pericol pentru ordinea publică, securitatea statului, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor.

Articolul 65. Importul armelor şi al muniţiilor(1) Armurierii licenţiaţi în domeniul importului şi al comer-

cializării armelor şi a muniţiilor, în condiţiile prezentei legi, au dreptul să importe arme letale şi neletale şi muniţii în baza permiselor de procurare şi a permiselor de transport al armelor.

(2) Permisele prevăzute la alin. (1) se acordă, la cerere, de către serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne pentru o perioadă de 6 luni, numai pentru tipurile de arme şi de muniţii pentru care s-a solicitat autorizarea.

(3) În permisul de procurare se înscriu următoarele: a) datele de identificare a armurierului; b) tipurile, calibrul şi cantitatea de arme şi de muniţii care

fac obiectul operaţiunilor de procurare şi de import; c) perioada de valabilitate a permisului;d) perioada de valabilitate a permisului de transfer al

armelor fără acord prealabil.(4) În permisul de transport al armelor se înscriu

următoarele: a) datele de identificare a armurierului; b) tipurile, calibrul şi cantitatea de arme care fac obiectul

operaţiunilor de transport şi de import; c) ţara din care se efectuează importul; d) datele de identitate ale persoanei responsabile de

efectuarea operaţiunii de transport şi de import;e) perioada de valabilitate a permisului. (5) Permisele prevăzute la alin. (1) care nu au fost

folosite în termen se restituie organului emitent.Articolul 66. Repararea armelor, schimbarea componentelor şi a pieselor de arme (1) Repararea armelor şi schimbarea componentelor

şi a pieselor de arme se efectuează de către un armurier licenţiat în domeniul reparaţiei armelor.

(2) Schimbarea componentelor esenţiale şi a pieselor de armă de foc cu ţeavă ghintuită (percutorul, ţeava, gheara extractoare, pragul aruncător, închizătorul, manşonul închi-zător) se efectuează în baza autorizaţiei eliberate în modul stabilit de către serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne.

(3) La schimbarea componentelor şi a pieselor prevăzute la alin. (2) pentru arme de foc cu ţeavă ghintuită, posesorul armei, în termen de 10 zile, va prezenta arma cu 3 cartuşe la serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne pentru a efectua tragerea experimentală pentru colecţia de gloanţe şi tuburi de cartuşe.

Articolul 67. Regimul armelor care au devenit improprii pentru folosire

(1) Armele care, din cauza unor defecţiuni iremediabile, au devenit improprii pentru folosire se examinează de către Comisia de stat pentru evaluarea, bonificarea şi rebutarea armelor.

(2) Improprii pentru folosire se consideră armele care

au marcaj falsificat, distrus, îndepărtat sau modificat, care, după efectuarea examinării balistice, dacă nu constituie corpuri delicte, se transmit Comisiei de stat pentru evaluarea, bonificarea şi rebutarea armelor în vederea casării lor.

(3) Armele care nu mai pot fi aduse în stare de funcţi-onare se pot dezactiva şi păstra ca arme de colecţie, panoplie, instrucţie ori piese de muzeu, iar cele nevandabile, scoase din uz sau componentele lor se predau Ministerului Afacerilor Interne pentru casarea şi distrugerea lor.

Articolul 68. Dezactivarea armelor(1) Dezactivarea armelor se efectuează de către un

armurier licenţiat în domeniul reparării armelor în baza permisului de dezactivare a armei.

(2) Permisul de dezactivare a armei se eliberează de către serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne la cererea posesorului de armă.

(3) Arma se consideră dezactivată atunci cînd toate componentele ei esenţiale au devenit definitiv nefuncţionale şi nu pot fi îndepărtate, înlocuite sau modificate astfel încît arma să poată fi reactivată.

(4) Dezactivarea armei de foc prin modificarea şi transformarea ei ireversibilă în una nefuncţională în mod definitiv se atestă prin raport de constatare tehnico-ştiin-ţifică, eliberat de serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne, care serveşte drept temei pentru radierea acesteia din evidenţă.

(5) Armele dezactivate se folosesc numai pentru instrucţie, panoplie, colecţie şi ca piese de muzeu sau de expoziţie.

(6) Procedura de dezactivare a armelor de foc se stabi-leşte prin normele de aplicare a prezentei legi.

Articolul 69. Regimul pulberii Pulberea destinată pentru confecţionarea cartuşelor se

păstrează într-un seif sau dulap metalic, cu următoarele restricţii:

a) se admite păstrarea a maximum 20 kg neto de pulbere în clădiri cu spaţii comerciale, într-o încăpere adiacentă spaţiului de comercializare;

b) se interzice păstrarea pulberii în încăperile de comer-cializare, cu excepţia cantităţii pentru comercializare;

c) se admite păstrarea a maximum 50 kg neto de pulbere în clădiri nelocuite situate în zone populate, în depozitul unei clădiri utilizate în exclusivitate în scopuri industriale;

d) cantităţi mai mari decît cele menţionate la lit. a) şi c) se păstrează numai în depozite de materii explozive autorizate conform legii;

e) efectuarea importului, reexportului şi comercializării pulberii se permite doar persoanelor juridice autorizate de către serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne.

Articolul 70. Ridicarea armelor şi a muniţiilor (1) În cazurile prevăzute la art. 19 alin. (1), (3), (6),

(7) şi (9), armele şi muniţiile se ridică de către organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială proprietarul armelor îşi are domiciliul.

(2) Armele prevăzute la alin. (1) se predau Comisiei de stat pentru evaluarea, bonificarea şi rebutarea armelor.

(3) Armele şi muniţiile se ridică dacă sînt deţinute în lipsa actelor care confirmă legalitatea deţinerii lor.

(4) Armele se ridică dacă au marcaj falsificat, distrus, îndepărtat sau modificat.

(5) Armele se ridică dacă sînt transformate, au ţeava ori patul retezat ori sînt adaptate la folosirea dispozitivelor de diminuare a zgomotului cauzat prin arderea unei încăr-cături.

(6) Armele şi muniţiile se ridică în situaţia de examinare a sesizărilor sau a petiţiilor privind folosirea lor nelegitimă sau contrar destinaţiei, precum şi pentru încălcarea actelor normative privind vînatul.

Page 25: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

25

(7) Armele şi muniţiile se ridică şi în alte cazuri prevăzute de legislaţie.

Articolul 71. Controlul în domeniul armelor şi al muniţiilor

(1) Ministerul Afacerilor Interne este autoritatea competentă care, prin intermediul reprezentanţilor săi, exercită controlul privind respectarea regimului armelor şi al muniţiilor, în condiţiile prezentei legi.

(2) La efectuarea controlului privind respectarea regimului armelor şi al muniţiilor, autoritatea de control va ţine cont de următoarele principii:

a) legalitatea şi respectarea competenţei stabilite de legislaţie;

b) interpretarea dubiilor, apărute la aplicarea legislaţiei, în favoarea persoanei supuse controlului;

c) prescrierea recomandărilor pentru înlăturarea încăl-cărilor constatate în timpul controlului.

(3) Controalele planificate asupra modului în care persoanele fizice şi juridice respectă regimul armelor şi al muniţiilor se efectuează de către autoritatea de control cel mult o dată la 6 luni calendaristice, cu antrenarea, după caz, a reprezentanţilor instituţiilor cu funcţii de reglementare şi de control, conform competenţei.

(4) Controalele inopinate se efectuează numai în temeiul unei sesizări în scris din partea instituţiilor cu funcţii de reglementare şi de control privind încălcarea comisă de persoana supusă controlului a regimului armelor şi al muniţiilor ori privind îndeplinirea prescripţiilor de lichidare a încălcărilor ce ţin de regimul armelor şi al muniţiilor.

(5) Prin derogare de la prevederile alin. (4), în cazurile şi în conformitate cu procedurile expres stabilite de alte legi, controalele inopinate privind respectarea regimului armelor şi al muniţiilor pot fi efectuate de către autoritatea de control în temeiul autosesizării sau al unei sesizări în scris, depuse conform prevederilor legislaţiei cu privire la protecţia consumatorilor sau cu privire la petiţionare.

(6) La efectuarea controlului asupra respectării regimului armelor şi al muniţiilor, persoana supusă controlului prezintă informaţia şi documentele relevante pentru scopul acestui control şi asigură condiţiile pentru efectuarea lui.

(7) În baza rezultatelor controlului se întocmeşte un act de control în două exemplare, unul dintre care se remite persoanei supuse controlului, al doilea se păstrează la autoritatea de control. În caz de dezacord cu rezultatele controlului, persoana supusă controlului poate prezenta în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la data de întocmire a actului de control, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare.

(8) În cazul în care se depistează încălcări ale regimului armelor şi al muniţiilor, autoritatea de control, în termen de 15 zile lucrătoare de la data de întocmire a actului de control, emite o prescripţie de lichidare a încălcărilor, cuprinzînd recomandările referitoare la modul de remediere a tuturor deficienţelor identificate, precum şi la avertizarea despre posibila suspendare sau retragere a permisului de deţinere a armelor sau, după caz, a autorizaţiei de funcţi-onare a tirului de tragere dacă încălcările depistate nu vor fi lichidate în termenul stabilit.

(9) Primind prescripţia de lichidare a încălcărilor regimului armelor şi al muniţiilor, persoana supusă controlului este

obligată să prezinte autorităţii de control, în termenul indicat în prescripţie, o informaţie privind lichidarea încălcărilor.

(10) În caz de depistare a încălcării regimului armelor şi al muniţiilor, instituţiile cu funcţii de reglementare şi control sînt obligate să sesizeze autoritatea de control sau, după caz, autoritatea de licenţiere, prezentîndu-le documentele corespunzătoare. Autoritatea de control sau, după caz, autoritatea de licenţiere verifică, în baza documentelor prezentate, respectarea regimului de arme şi muniţii sau, după caz, a condiţiilor de licenţiere şi emite, după caz, în termen de 15 zile lucrătoare, o prescripţie de lichidare a încălcării regimului de arme şi muniţii sau, după caz, a condiţiilor de licenţiere, conform prevederilor alin. (8).

Capitolul VIIIDISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

Articolul 72(1) Tarifele pentru prestarea serviciilor şi pentru emiterea

actelor emise în domeniul armelor şi al muniţiilor sînt stabilite conform anexei nr. 2.

(2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile, organizaţiile, întreprinderile, alte persoane juridice şi armurierii care deţin în proprietate sau care utilizează arme şi muniţii vor întreprinde, în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, măsurile necesare pentru executarea prevederilor ei.

(3) Licenţele eliberate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi şi activitatea de întreprinzător care decurge din domeniul licenţiat, dar nu se supune licenţierii se consideră valabile pînă la expirarea termenului de valabi-litate a licenţei.

(4) Persoanele fizice şi juridice care deţin arme au obligaţia ca, în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să se prezinte la organele de poliţie în a căror rază de competenţă teritorială îşi au domiciliul ori sediul pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor necesare pentru deţinerea ori portul şi folosirea armelor, pentru eliberarea documentelor corespunzătoare, în condiţiile legii.

(5) Persoanele prevăzute la alin. (4) care, în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu au întreprins masuri pentru a se conforma prevederilor ei pierd dreptul de deţinere, port şi de folosire a armelor şi a muniţiilor.

Articolul 73(1) Prezenta lege intră în vigoare după 12 luni de la

data publicării.(2) Guvernul, în termen de 12 luni de la data publicării

prezentei legi:a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea

legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu

prezenta lege;c) va asigura revizuirea şi abrogarea de către ministere şi

alte autorităţi administrative centrale a actelor lor normative ce contravin prevederilor prezentei legi;

d) va asigura elaborarea actelor normative necesare pentru aplicarea prezentei legi.

(3) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 110-XIII din 18 mai 1994 cu privire la arme (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 4, art. 43), cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU

Nr. 130. Chişinău, 8 iunie 2012.

Page 26: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

26

Anexa nr. 1

CATEGORIILE DE ARME

În sensul prezentei legi, noţiunea „arme” semnifică orice obiecte care se încadrează în una dintre următoarele categorii:

Categoria A – arme de foc şi muniţii interzisea) Instrumentele şi lansatoarele militare cu efect

exploziv, poziţia tarifară NM RM 9301 20 000;b) Armele de foc automate, poziţia tarifară NM RM

9301 90 000;c) Armele de foc camuflate sub forma unui alt obiect,

ansamblurile, subansamblurile şi dispozitivele care se pot constitui şi pot funcţiona ca arme de foc, poziţia tarifară NM RM 9301 90 000;

d) Muniţiile cu proiectile perforante, explozive sau incen-diare, poziţia tarifară NM RM 9306 90 100;

e) Muniţiile cu proiectile expansive, poziţia tarifară NM RM 9306 90 900;

f) Orice dispozitiv conceput sau adaptat pentru a reduce zgomotul provocat de tragerea unui foc de armă, poziţia tarifară NM RM 9301 90 000.

Categoria B – arme de foc supuse autorizăriia) Armele de foc scurte semiautomate sau cu repetiţie,

poziţia tarifară NM RM 9302 00 000; b) Armele de foc scurte cu o singură lovitură, cu percuţie

centrală, poziţia tarifară NM RM 9302 00 000;c) Armele de foc scurte cu o singură lovitură, cu percuţie

anulară, cu o lungime totală mai mică de 28 de centimetri, poziţia tarifară NM RM 9302 00 000;

d) Armele de foc lungi semiautomate al căror încărcător sau cameră conţine mai mult de trei cartuşe, poziţia tarifară NM RM 9303 30 000;

e) Armele de foc lungi semiautomate al căror încăr-cător sau cameră conţine mai mult de trei cartuşe, al căror încărcător este inamovibil sau armele pentru care nu este garantată transformarea, printr-un utilaj curent, în arme al căror încărcător sau cameră poate să conţină mai mult de trei cartuşe, poziţia tarifară NM RM 9303 30 000;

f) Armele de foc lungi cu repetiţie şi semiautomate cu ţeavă lisă, a căror ţeavă nu depăşeşte 60 de centimetri, poziţia tarifară NM RM 9303 20 100;

g) Armele de foc civile semiautomate care au aparenţa unei arme de foc automate, poziţiile tarifare NM RM 9303 20 100, 9303 30 000, 9303 90 000;

h) Armele de foc lungi cu repetiţie, altele decît cele menţionate la lit. f), poziţia tarifară NM RM 9303 20 950;

i) Armele de foc lungi cu o singură lovitură prin ţeavă ghintuită, poziţia tarifară NM RM 9303 90 000;

j) Armele de foc lungi semiautomate, altele decît cele cuprinse la lit. d)–g), poziţia tarifară NM RM 9303 90 000;

k) Armele de foc scurte cu o singură lovitură, cu percuţie anulară, de o lungime totală mai mare sau egală cu 28 de centimetri, poziţia tarifară NM RM 9303 30 000;

l) Armele de foc lungi cu o singură lovitură prin ţeavă lisă, precum şi muniţia corespunzătoare, poziţiile tarifare NM RM 9303 20 100, 9303 20 950;

m) Armele scurte (pistol sau revolver) cu proiectile din cauciuc, precum şi muniţia aferentă, poziţia tarifară NM RM 9304 00 000;

n) Părţile esenţiale ale armelor de foc prevăzute la lit. a)–m), mecanismele de închidere, camera şi ţeava armelor de foc, în calitate de obiecte separate, poziţiile tarifare NM RM 9305 10 000, 9305 21 000, 9305 29 000.

Categoria C – arme care fac obiectul declarăriia) Armele scurte sau lungi cu propulsie cu aer comprimat

care, pentru aruncarea proiectilului, folosesc forţa de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune cu energia la gura ţevii mai mare de 7,5 J, poziţia tarifară NM RM 9304 00 000;

b) Armele scurte (pistol sau revolver) confecţionate special pentru a împrăştia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, precum şi muniţia aferentă, poziţia tarifară NM RM 9304 00 000;

c) Armele de asomare, precum şi muniţia aferentă, poziţia tarifară NM RM 9303 90 000;

d) Armele cu tranchilizante, precum şi muniţia aferentă, poziţia tarifară NM RM 9303 90 000;

e) Dispozitivele destinate pescuitului cu harpon, precum şi muniţia aferentă, poziţia tarifară NM RM 9501;

f) Arbaletele şi arcurile destinate tirului sportiv, precum şi săgeţile aferente, poziţia tarifară NM RM 9502;

g) Pistoalele de semnalizare, precum şi muniţia aferentă, poziţia tarifară NM RM 9303 90 000;

h) Armele vechi, precum şi muniţia aferentă, poziţia tarifară NM RM 9303 10 000.

Categoria D – alte arme nesupuse autorizăriia) Armele scurte sau lungi cu propulsie cu aer comprimat

care, pentru aruncarea proiectilului, folosesc forţa de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune cu energia la gura ţevii mai mică de 7,5 J, poziţia tarifară NM RM 9304 00 000;

b) Armele dezactivate, poziţia tarifară NM RM 9304 00 000;

c) Pistoalele de start folosite în competiţiile sportive, precum şi muniţia aferentă, poziţia tarifară NM RM 9303 90 000;

d) Arme cu cartuşe de tip Flobert, cu energia la gura ţevii mai mică de 7,5 J, poziţia tarifară NM RM 9303 90 000;

e) Armele de recuzită, precum şi muniţia aferentă, poziţia tarifară NM RM 9303 90 000;

f) Armele concepute în scopuri de salvare, cu condiţia ca acestea să nu poată fi folosite decît în aceste scopuri, poziţia tarifară NM RM 9303 90 000;

g) Armele albe, poziţia tarifară NM RM 9307 00 000;h) Dispozitivele industriale, precum şi muniţia aferentă,

poziţia tarifară NM RM 8205 59 300;i) Dispozitive electroşoc, poziţia tarifară NM RM

9304 00 000;j) Spray-urile cu gaze lacrimogene sau iritante, poziţia

tarifară NM RM 9304 00 000.

Page 27: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

27

Anexa nr. 2LISTA

tarifelor pentru prestarea serviciilor şi pentru emiterea actelor în domeniul armelor şi al muniţiilor

Nr.d/o

Serviciu prestat Act emis Tarif, în lei

I Persoanelor juridice: Pentru una unitate

1 Autorizarea procurării armelor letale şi neletale supuse autorizării

Permis de procurare a armei 400

2 Autorizarea deţinerii armelor care fac obiectul declarării

Certificat de deţinător 200

3 Autorizarea funcţionării tirurilor de trageri Permis de funcţionare a tirului de trageri

400

4 Autorizarea portului, folosirii şi, după caz, a deţinerii armelor letale şi neletale supuse autori-zării pentru dotarea personalului propriu

Permis de armă valabil numai în exerciţiul atribuţiilor de serviciu

260

5 Autorizarea transferului de arme Permis de transfer al armei 600

6 Efectuarea examinării tehnice periodice Certificat de efectuare a exami-nării tehnice periodice

100

7 Efectuarea examinării balistice Raport de constatare tehnico-ştiinţifică

420

8 Efectuarea tragerii experimentale Proces-verbal 100

II Persoanelor fizice: Pentru una unitate

1 Autorizarea procurării armelor letale şi neletale supuse autorizării

Permis de procurare a armei 400

2 Eliberarea permisului de deţinere şi, după caz, de port al armei

Permis de armă 260

3 Autorizarea deţinerii armei care face obiectul declarării

Certificat de deţinător 200

4 Efectuarea examinării tehnice periodice Certificat de efectuare a exami-nării tehnice periodice

100

5 Efectuarea examinării balistice Raport de constatare tehnico-ştiinţifică

420

6 Efectuarea tragerii experimentale Certificat de efectuare a tragerii experimentale

100

7 Autorizarea transferului de arme Permis de transfer al armei 600

8 Acordarea atestatului de colecţionar Atestat de colecţionar 400

9 Instruirea teoretică şi practică pentru mînuirea armei de foc

Adeverinţă de absolvire a cursului de instruire pentru mînuirea armei de foc

760

Anexa nr. 3CONDIŢIILE

pe care trebuie să le întrunească spaţiile de depozitare şi păstrare a armelor şi a muniţiilor

1. Spaţiul de depozitare a armelor şi a muniţiilor repre-zintă o construcţie special amenajată sub formă de depozit, destinată pentru păstrarea armelor şi muniţiilor, constituită din una sau mai multe încăperi.

2. Spaţiul de depozitare trebuie să asigure condiţii optime pentru păstrare sau depozitare îndelungată a armelor şi muniţiilor, să asigure siguranţa deplină, inclusiv

apărarea împotriva incendiilor.3. Spaţiul de depozitare nu poate fi utilizat în alt scop

decît în cel pentru care este destinat.4. Spaţiul de depozitare trebuie astfel dimensionat încît

să asigure dispunerea dulapurilor metalice, rastelelor, lăzilor sau stelajelor în conformitate cu prevederile prezentei legi şi să asigure căile de acces.

Page 28: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

28

5. Spaţiul de depozitare trebuie să fie construit din materiale incombustibile, să aibă uşi de acces din metal sau din materiale rezistente la foc, prevăzute cu încuietori duble independente.

6. Cheile de la intrare se păstrează la gestionarul spaţiului de depozitare care, la plecare, are obligaţia să încuie uşa de acces.

7. Al doilea rînd de chei se păstrează într-o cutie închisă, în altă încăpere decît cea de depozitare.

8. În cazul în care este asigurată paza permanentă, al doilea rînd de chei se păstrează la paznic în cutie închisă şi sigilată.

9. La uşile spaţiului de depozitare trebuie să fie instalate grilaje metalice, iar la ferestre – grilaje metalice şi plase din sîrmă, indiferent de etajul la care sînt situate încăperile.

10. Montarea grilajelor nu este obligatorie la uşile de acces confecţionate din metal cu o grosime de cel puţin 5 mm.

11. Ferestrele trebuie prevăzute cu geamuri mate sau vopsite în alb, pentru protecţie împotriva razelor solare.

12. Spaţiul de depozitare trebuie prevăzut cu sisteme de alarmă şi de protecţie împotriva efracţiei şi cu sisteme de supraveghere video.

13. Se interzice accesul în spaţiul de depozitare cu obiecte generatoare de flacără deschisă sau cu rechizite de fumat.

14. În spaţiul de depozitare se interzice efectuarea de lucrări ce nu au legătură cu manevrarea şi depozitarea armelor şi muniţiilor.

15. Spaţiul de depozitare trebuie să fie prevăzut cu instalaţii împotriva supratensiunilor atmosferice şi electri-cităţii statice.

16. Pardoseala spaţiului de depozitare trebuie să fie confecţionată din material incombustibil, să fie plană şi să nu prezinte fisuri.

17. Pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, în spaţiul de depozitare trebuie să existe mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, care să fie accesibile în orice moment.

18. Spaţiul de depozitare trebuie asigurat cu iluminat corespunzător.

19. Cuplarea, respectiv decuplarea iluminatului electric, se face de la întrerupătoare amplasate în afara spaţiului de depozitare.

20. Corpurile de iluminat trebuie să fie în construcţie antiexplozivă.

21. În spaţiul de depozitare se vor menţine o temperatură şi o umiditate care să nu depăşească valorile admise de depozitare stabilite de producător.

22. În cazul în care, conform instrucţiunilor producă-torului, temperatura trebuie menţinută în anumite limite, spaţiul de depozitare va fi prevăzut cu instalaţie de încălzire cu apă sau de climatizare (aer cald/rece).

23. Pentru controlul temperaturii şi al umidităţii, spaţiul de depozitare trebuie prevăzut cu termometru, care se instalează la 2/3 din înălţimea încăperii şi, respectiv, cu higrometru.

24. Cazanul de încălzire a apei sau de abur trebuie să fie amplasat la o distanţă de cel puţin 10 metri faţă de spaţiul de depozitare.

25. În cazul în care în spaţiul de depozitare se află şi arme, muniţiile se păstrează în dulapuri, seifuri metalice ori în lăzi metalice prevăzute cu încuietori.

26. Dulapurile trebuie să fie permanent încuiate, deschi-zîndu-se numai atunci cînd este necesară efectuarea unor operaţiuni.

27. Fiecare cheie este etichetată cu numărul dulapului de păstrare şi se află la persoana care are în gestiune încăperea respectivă.

28. Dublurile cheilor de la dulapuri se păstrează, etichetate, în cutie metalică închisă la persoana care are în gestiune spaţiul de depozitare.

29. Se admite depozitarea muniţiilor şi a armelor în aceleaşi dulapuri metalice dacă acestea, prin construcţie, sînt prevăzute cu compartimente şi cu uşi separate, dotate cu încuietoare.

30. Cartuşele se păstrează în ambalajul original sau în unitatea cea mai mică de ambalare în conformitate cu instrucţiunile producătorului.

31. Capsele pentru muniţie se păstrează în ambalajul original sau în unitatea cea mai mică de ambalare a produ-cătorului, în seifuri, dulapuri sau în lăzi metalice prevăzute cu încuietoare, amplasate intr-o încăpere separată de cele în care se păstrează cartuşe sau pulberi pentru muniţie.

32. Pulberile se păstrează în dulapuri sau în seifuri metalice prevăzute cu încuietori, amplasate într-o încăpere separată de cele în care se păstrează muniţii sau capse pentru muniţii.

33. Verificarea dacă spaţiul întruneşte condiţiile de depozitare a armelor şi a muniţiilor se efectuează de organul teritorial de poliţie sau de serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne, la cerere sau la necesitate, cu întocmirea procesului-verbal de constatare, pentru fiecare spaţiu separat.

34. Modificarea spaţiului de depozitare a armelor şi a muniţiilor se poate realiza numai după obţinerea unui nou proces-verbal de constatare.

Anexa nr. 4CONDIŢIILE

pe care trebuie să le întrunească spaţiul de comercializarea armelor şi a muniţiilor

1. Spaţiul de comercializare a armelor şi a muniţiilor reprezintă o construcţie special amenajată pentru expunerea şi vînzarea armelor şi a muniţiilor, constituită din una sau mai multe încăperi.

2. Spaţiul de comercializare trebuie să asigure condiţii optime pentru expunerea şi vînzarea armelor şi a muniţiilor, să asigure siguranţa deplină, inclusiv apărarea împotriva

incendiilor.3. Spaţiul de comercializare nu poate fi utilizat în alt

scop decît în cel pentru care este destinat.4. Spaţiul de comercializare trebuie să fie astfel dimen-

sionat încît să asigure dispunerea vitrinelor şi/sau a raste-lelor pentru expunerea armelor şi a muniţiilor, precum şi să asigure căile de acces.

Page 29: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

29

Anexa nr. 5CONDIŢIILE

pe care trebuie să le întrunească spaţiul de reparare a armelor

1. Spaţiul de reparare a armelor reprezintă o construcţie special amenajată sub formă de atelier, destinată reparării şi păstrării armelor, constituită din una sau mai multe încăperi.

2. Spaţiul de reparare trebuie să asigure condiţiile optime pentru repararea şi păstrarea armelor, să asigure siguranţa deplină, inclusiv apărarea împotriva incendiilor.

3. Spaţiul de reparare nu poate fi utilizat în alt scop decît în cel pentru care este destinat.

4. Spaţiul de reparare trebuie să fie astfel dimensionat încît să asigure dispunerea dulapurilor metalice, rastelelor, lăzilor şi stelajelor în conformitate cu prevederile prezentei legi.

5. Spaţiul de reparare trebuie să fie construit din materiale incombustibile, să aibă uşi de acces confecţionate din metal sau din materiale rezistente la foc, prevăzute cu încuietori duble independente.

6. Cheile de la intrare se păstrează la gestionarul spaţiului de reparare care, la plecare, are obligaţia să încuie uşa de acces.

7. La uşi şi ferestre trebuie să fie instalate grilaje metalice, indiferent de etajul la care sînt situate încăperile.

8. Montarea grilajelor nu este obligatorie la uşile de acces confecţionate din metal cu o grosime de cel puţin

5 mm.9. Spaţiul de reparare trebuie să fie prevăzut cu sisteme

de alarmă şi de protecţie împotriva efracţiei şi cu sisteme de supraveghere video.

10. În spaţiul de reparare se interzice efectuarea de lucrări care nu au legătură cu manevrarea şi cu reparaţia armelor.

11. Pardoseala spaţiului de reparare trebuie să fie confecţionată din materiale incombustibile, să fie plană şi să nu prezinte fisuri.

12. Pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, în spaţiul de reparare trebuie să existe mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, accesibile în orice moment.

13. Dulapurile trebuie să fie permanent încuiate, deschi-zîndu-se numai atunci cînd este necesară efectuarea unor operaţiuni.

14. Verificarea dacă spaţiul întruneşte condiţiile de reparare a armelor se efectuează de organul teritorial de poliţie sau de serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne, la cerere sau la necesitate, cu întocmirea procesu-lui-verbal de constatare, pentru fiecare spaţiu separat.

15. Modificarea spaţiului de reparare a armelor se poate realiza numai după obţinerea unui nou proces-verbal de constatare.

5. Spaţiul de comercializare trebuie să fie construit din materiale incombustibile, să aibă uşi de acces confecţionate din materiale rezistente la foc.

6. La uşi şi ferestre trebuie să fie instalate grilaje metalice, indiferent de etajul la care sînt situate încăperile.

7. Montarea grilajelor nu este obligatorie la uşile de acces confecţionate din metal cu o grosime de cel puţin 5 mm.

8. Spaţiul de comercializare trebuie să fie prevăzut cu sisteme de alarmă şi de protecţie împotriva efracţiei şi cu sisteme de supraveghere video.

9. În spaţiile de comercializare se interzice efectuarea de lucrări ce nu au legătură cu expunerea şi/sau cu vînzarea de arme şi muniţii.

10. Pardoseala spaţiului de comercializare trebuie să fie confecţionată din materiale incombustibile, să fie plană şi să nu prezinte fisuri.

11. Pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, în spaţiul de comercializare trebuie să existe mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, accesibile în orice moment.

12. În spaţiul de comercializare se vor menţine o tempe-ratură şi o umiditate care nu trebuie să depăşească valorile

admise de depozitare stabilite de producător.13. În cazul în care, potrivit instrucţiunilor producătorului,

temperatura trebuie să fie menţinută în anumite limite, spaţiul de comercializare va fi prevăzut cu instalaţii de încălzire cu apă sau de climatizare (aer cald/rece).

14. Pentru controlul temperaturii şi al umidităţii, spaţiul de comercializare trebuie să fie prevăzut cu termometru, care se amplasează la 2/3 din înălţimea încăperii şi, respectiv, cu higrometru.

15. Dacă în spaţiul de comercializare se expun şi arme, muniţiile se expun în vitrine separate prevăzute cu încuietori.

16. Vitrinele trebuie să fie încuiate permanent, deschizîndu-se numai atunci cînd este necesară efectuarea unor operaţiuni.

17. Verificarea dacă spaţiul întruneşte condiţiile de comer-cializare a armelor şi muniţiilor se efectuează de organul teritorial de poliţie sau de serviciul abilitat al Ministerului Aface-rilor Interne, la cerere sau la necesitate, cu întocmirea proce-sului-verbal de constatare, pentru fiecare spaţiu separat.

18. Modificarea spaţiului de comercializare a armelor şi a muniţiilor se poate realiza numai după obţinerea unui nou proces-verbal de constatare.

Page 30: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

30

Nr. d/o

Obiect al angajamen-

tului

Obliga�ii ale Republicii Moldova

Temei Realizare Ac�iuni planificate

pentru finalizarea realiz�rii

obliga�iilor

Termen general de executare

Autoritate responsabil�

1 2 3 4 5 6 7 8 1 Semnarea �i

ratificarea, în termen de un an din ziua de aderare, a Cartei europene a autonomiei locale �i examinarea, în vederea ratific�rii, a Cartei sociale a Consiliului Europei �i a Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare

Semnarea Cartei europene a autonomiei locale c�tre luna iulie 1996

Semnarea, în vederea ratific�rii, a Cartei sociale a Consiliului Europei

Semnarea, în vederea ratific�rii, a Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare

Avizul 188 al Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

Carta european� a autonomiei locale �i Carta social� a Consiliului Europei au fost ratificate de c�tre Republica Moldova la 2 octombrie 1997 �i, respectiv, la 8 noiembrie 2001

Carta european� a limbilor regionale sau minoritare a fost semnat� de Republica Moldova în 2002, urmeaz� a fi ratificat�. În condi�iile Cartei, urmeaz� a fi specificate în Instrumentul de ratificare limbile minoritare �i regionale din Republica Moldova �i zonele în care acestea se vor aplica. În opinia autorit��ilor Republicii Moldova, unele prevederi ale Cartei sînt excesiv de angajante. Avizul 188 al Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei stipuleaz� expres examinarea, în vederea ratific�rii, a Cartei europene a limbilor regionale �i minoritare. Aceast�ac�iune este prev�zut� în proiectul Planului na�ional de ac�iuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2011–2014.

Grupul de lucru interministerial pentru elaborarea studiului privind oportunitatea ratific�rii Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare, constituit din exper�i în domeniul lingvistic, din reprezentan�i ai universit��ilor cu grupe de predare în limbi minoritare, ai Academiei de �tiin�e, ai Ministerului Educa�iei �i ai Ministerului Justi�iei, î�i desf��oar�activitatea.

Anul 2013 Biroul Rela�ii

Interetnice

Ministerul Justi�iei

Parlamentul

AnexăPLANUL DE ACŢIUNI

privind onorarea angajamentelor Republicii Moldova faţă de Consiliul Europei

H O T Ă R Î R Epentru aprobarea Planului de acţiuni privind onorarea angajamentelor Republicii Moldova faţă de Consiliul Europei

722

Parlamentul adoptă prezenta hotărîre. Art. 1. – Se aprobă Planul de acţiuni privind onorarea

angajamentelor Republicii Moldova faţă de Consiliul Europei, conform anexei.

Art. 2. – A utorităţile şi instituţiile publice vor întreprinde măsurile necesare pentru realizarea planului de acţiuni

nominalizat.Art. 3. – Guvernul, anual, va informa Parlamentul

despre măsurile întreprinse pentru realizarea planului de acțiuni menționat.

Art. 4. – Prezenta hotărîre intră în vigoare de la data adoptării.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU

Nr. 190. Chişinău, 12 iulie 2012.

Page 31: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

31

21 2 3 4 5 6 7 8

Negocierile ulterioare privind aspectele instrumentului de ratificare a Cartei vor avea loc pe parcursul anului 2012

Studiul privind oportunitatea ratific�rii Cartei va fi elaborat pîn�la finele anului 2012

2 Modificarea rolului �i func�iilor Procuraturii astfel încît institu�ia s�corespund� exigen�elor Consiliului Europei

Reforma Procuraturii �i asigurarea independen�ei procurorilor

Revizuirea atribu�iilor extinse ale Procuraturii Generale

Avizul 188 al Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

Rezolu�ia 1465 a Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

Rezolu�ia 572 a Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

La începutul anului 2010 a fost finalizat procesul de constituire a organului repre-zentativ �i de autoadministrare a procuro-rilor, în conformitate cu prevederile noii Legi nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratur�.

Dup� adoptarea legisla�iei prin care s-a aprobat structura Procuraturii Generale (Hot�rîrea Parlamentului nr. 77 din 4 mai 2010) �i formarea structurii interne a Procuraturii (ordinele Procurorului General nr. 364-p �i nr. 365-p din 24 mai 2010), în structura Procuraturii au ap�rut urm�toarele subdiviziuni: Sec�ia minori �i drepturile omului în cadrul Direc�iei investiga�ii generale, care �i-a început activitatea propriu-zis� la 1 iulie 2010. Sec�ia are ca obiective protec�ia drepturilor copilului, prevenirea �i combaterea delincven�ei în rîndul

Organizarea dezbaterilor publice asupra Codului de etic�al Procurorului

Organizarea dezbaterilor publice „Reforma Procuraturii”

Implementarea Memorandumului de în�elegere între OSCE �i Procuratura General� cu privire la sus�inerea reformei Procuraturii �i

Anii 2012–2013

Procuratura General�

Ministerul Justi�iei

Parlamentul

minorilor, precum �i protec�ia drepturilor �i libert��ilor fundamentale ale omului (persoanelor din categoriile social-vulnerabile), în condi�iile legii. O preocupare deosebit� a Sec�iei minori �i drepturile omului r�mîne asigurarea func�ion�rii eficiente a procurorilor specializa�i în problemele copiilor. Potrivit Ordinului Procurorului General nr.808-p din 7 septembrie 2010 privind sarcinile Procuraturii în domeniul protec�iei drepturilor copilului �i înf�ptuirii justi�iei pentru minori, activitatea de protec�ie a drepturilor �i intereselor fundamentale ale copiilor constituie una din priorit��i în activitatea organelor Procuraturii. Concomitent, pentru înt�rirea cooper�rii cu societatea civil�, la 27 octombrie 2010, Procuratura General� a semnat Acordul de colaborare cu Centrul Na�ional de Prevenire a Abuzului fa�� de Copii; Sec�ia combatere tortur�, care �i-a început activitatea în luna iunie 2010 �i coordoneaz� activitatea de investigare a cazurilor de tortur�, tratament degradant �i inuman. Modul de eviden�� a sesiz�rilor privind tortura a fost stabilit prin Ordinul Procurorului General nr. 90/8 din 2 noiembrie 2010.Prin acela�i ordin, s-a desemnat în teritorii cîte un procuror (dup�caz, mai mul�i procurori) din subordine (de regul�, responsabili de verificarea respect�rii legisla�iei în izolatoare sau în penitenciare) cu atribu�ii de examinare a sesiz�rilor �i de efectuare a urm�ririi penale pe cauzele penale ce �in de

consolidarea capacit��ilor

Conlucrarea cu consilierul pentru politici de pe lîng� Procurorul General

Expertizarea proiectelor de acte normative în domeniu de c�tre Consiliul Europei �i adoptarea amendamentelor legislative necesare

Page 32: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

32

41 2 3 4 5 6 7 8

constrîngerea de a face declara�ii (art. 309 din Codul penal), tortur� (art. 309/1 din Codul penal), dep��irea atribu�iilor de serviciu înso�it� de aplicarea violen�ei, torturii sau a ac�iunilor care înjosesc demnitatea p�r�ii v�t�mate (prev�zute la art. 328 alin. (2) lit. a) �i c) din Codul penal), precum �i de infrac�iunile prev�zute de alin. (3) al aceluia�i articol, comise prin exigen�ele specificate la alin. (2), acte de violen�� s�vîr�ite asupra militarului (art. 368 din Codul penal). Ace�ti procurori urmeaz� s� nu fie implica�i în activit��i care au tangen�� cu activitatea colaboratorilor subdiviziunilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne �i ale Centrului Na�ional Anticorup�ie, astfel încît s� le fie asigurat�independen�a. În urma vizitei în Republica Moldova din martie 2010, delega�ia Secretariatului Consiliului Europei a concluzionat c�Constitu�ia Republicii Moldova nu con�ine prevederi referitoare la Consiliul Superior al Procurorilor �i, în consecin��, competen�ele Procurorului General în raport cu cele ale Consiliului Superior al Procurorilor nu sînt echilibrate (competen�ele Consiliului Superior al Procurorilor sînt limitate de competen�ele constitu�ionale ale Procurorului General). De asemenea, statutul Consiliului Superior al Procurorilor necesit� a fi consolidat (inclusiv alocarea resurselor financiare �i instituirea unui secretariat separat), în cazul promov�rii reformei constitu�ionale. Respectiv, Ministerul Justi�iei a ini�iat procedura de elaborare a amendamentelor ce urmeaz� a fi operate la Legea cu privire la Procuratur�. Proiectul respectiv vizeaz�acordarea statutului de magistrat procurorilor, revizuirea atribu�iilor procurorului, precum �i împuternicirea Consiliului Superior al Procuraturii de a numi, transfera, delega, deta�a �i elibera din func�ie procurorii.

Prin ordinul Procurorului General nr. 93/3 din 11 noiembrie 2010 a fost dispus�formarea grupului de lucru pentru elaborarea conceptului de reform�institu�ional�. Grupul respectiv urmeaz� s�conlucreze nu numai la nivel intern cu subdiviziunile Procuraturii, ci �i la nivel extern cu Consiliul Europei, cu forumuri ale Uniunii Europene, cu alte organiza�ii interna�ionale pentru a asigura elaborarea unui concept bazat pe standarde europene.

La 16 martie 2011 a fost semnat Memorandumul de în�elegere între OSCE �i Procuratura General� a Republicii Moldova cu privire la sus�inerea reformei Procuraturii �i consolidarea capacit��ilor. În scop de asistare a realiz�rii reformei, pe lîng� Procurorul General activeaz�consilierul pentru politici din partea Uniunii Europene.

3 Semnarea �i ratificarea, în termen de un an de la

Semnarea �i ratificarea Conven�iei-cadru pentru protec�ia

Avizul 188 al Adun�rii Parlamentare a Consiliului

Conven�ia-cadru pentru protec�ia minorit��ilor na�ionale a fost ratificat� de c�tre Republica Moldova la 20 noiembrie 1996 �i se implementeaz� de la 1 februarie

Implementarea Planului de ac�iuni pentru sus�inerea

Anii 2012–2015

Biroul Rela�ii Interetnice

Ministerul

Page 33: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

33

61 2 3 4 5 6 7 8

aderare, a Conven�iei-cadru pentru protec�ia minorit��ilor na�ionale �i fundamen-tarea unei politici fa�� de minorit��i pe principiile Recomand�rii 1201 (1993) a Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei referitor la un Protocol adi�ional la Conven�ia european�pentru drepturile omului cu privire la drepturile minorit��ilor na�ionale �i încorporarea acestor principii în sistemul �i practica juridic�administrativ�

minorit��ilor na�ionale c�tre luna iulie 1996

Elaborarea unei politici fa�� de minorit��i în baza principiilor stipulate în Recomandarea 1201 (1993) a Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei, care se refer� la un Protocol adi�ional la Conven�ia european� cu privire la drepturile minorit��ilor na�ionale, �i încorporarea acestor principii în sistemul legislativ �i administrativ, precum �i în practica ��rii

Dezvoltarea unei abord�ri multidimensionale �i multiculturale în domeniul educa�iei, inclusiv în domeniul limbilor

Europei

Opinia Comitetului Consultativ al Conven�iei-cadru pentru protec�ia minorit��ilor na�ionale din 26 iunie 2009

Rezolu�ia (2010)6 a Res CM

Rezolu�ia 1465 a Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

Rezolu�ia 1572 a Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

Recomand�rile Comisiei Europene împotriva rasismului �i intoleran�ei la Raportul III periodic al

1998 (data intr�rii în vigoare). În vederea promov�rii Conven�iei-cadru �i a documentelor finale ale Consiliului Europei, inclusiv în baza concluziilor celui de-al III-lea ciclu de monitorizare (Opinia a III-a asupra Republicii Moldova a Comitetului Consultativ al Consiliului Europei privind Conven�ia-cadru pentru protec�ia minorit��ilor na�ionale din 26 iunie 2009 �i Rezolu�ia Res (2010)6 a Comitetului de Mini�tri al Consiliului Europei privind implementarea prevederilor Conven�iei-cadru pentru protec�ia minorit��ilor na�ionale din 5 mai 2010), reprezentan�ii administra�iei publice locale �i membrii organiza�iilor ob�te�ti ale minorit��ilor na�ionale au fost informa�i referitor la prevederile Conven�iei-cadru �i la mersul implement�rii acesteia.

Politica de stat fa�� de minorit��ile na�ionale este reglementat� de urm�toarele acte legislative: Constitu�ia Republicii Moldova, Legea cu privire la drepturile persoanelor apar�inînd minorit��ilor na�ionale �i la statutul juridic al organiza�iilor lor, Concep�ia politicii na�ionale a Republicii Moldova, aprobat�prin Legea nr. 546-XV din 19 decembrie 2003, �i de un �ir de alte acte legislative �i normative privind protec�ia minorit��ilor na�ionale (Biroul Rela�ii Interetnice).

Ministerul Educa�iei a elaborat un plan de ac�iuni pentru anii 2010–2012 care con�ine m�suri în domeniul promov�rii

popula�iei de etnie rom� pentru anii 2011–2015 (Biroul Rela�ii Interetnice)

Educa�iei

Ministerul Justi�iei

a ��rii minorit��ilor na�ionale prin promovarea studiilor în aceste limbi �i prin îmbun�t��irea studierii limbii de stat în �coli, precum �i adoptarea unui concept în materie de educa�ie

Întreprinderea ac�iunilor necesare pentru finalizarea cadrului legislativ antidiscriminatoriu, monitorizarea cu regularitate a cazurilor discriminatorii, inclusiv a celor pe baz� de ras� �i antisemitice

Întreprinderea m�surilor ferme în vederea implement�rii Planului de ac�iuni pentru sus�inerea popula�iei de etnie rom� (2011–2015)

Stabilirea unui dialog deschis între

Republicii Moldova

standardelor interna�ionale �i a bunelor practici în materie de educa�ie multilingv��i multicultural�, inclusiv: stagii pentru exper�i na�ionali �i pedagogi în ��rile cu experien��; predarea experimental� a limbilor minorit��ilor na�ionale pentru optimizarea înv���mîntului multicultural; editarea dic�ionarelor �colare multilingve etc.

La 11 decembrie 2009, Guvernul Republicii Moldova a prezentat comentariile la Opinia Comitetului Consultativ privind Conven�ia-cadru pentru protec�ia minorit��ilor na�ionale din 26 iunie 2009.

În februarie 2010 a fost prezentat cel de-al III-lea Raport periodic al Republicii Moldova privind implementarea Conven�iei-cadru. La 5 mai 2010, delega�ii Comitetului de Mini�tri al Consiliului Europei au adoptat Rezolu�ia CM/ResCM/ResCMN(2010)6 pe marginea implement�rii de c�tre Republica Moldova a Conven�iei-cadru.

La 29 noiembrie 2011, la Chi�in�u, a avut loc Seminarul cu privire la rezultatele celui de al III-lea ciclu de monitorizare de c�tre Consiliul Europei a procesului de implementare a Conven�iei-cadru de c�tre Republica Moldova, cu participarea reprezentan�ilor ministerelor de resort, ai asocia�iilor minorit��ilor na�ionale �i ai exper�ilor Consiliului Europei.

Page 34: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

34

81 2 3 4 5 6 7 8

autorit��ile Republicii Moldova �i reprezentan�ii organiza�iilor musulmane referitor la subiectul de înregistrare a acestora

La 14 martie 2011 a fost înregistrat� Liga Islamic� din Republica Moldova, astfel fiind atribuit� personalitate juridic�cultului musulman în Republica Moldova.

Revizuirea cadrului legal privind înregistrarea cultelor religioase �i privind p�r�ile lor componente prin adoptarea Legii nr. 278 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea �i completarea Legii nr. 125-XVI din 11 mai 2007 privind cultele religioase �i privind p�r�ile lor componente.

La 25 ianuarie 2012 a fost adoptat�Hot�rîrea Guvernului cu privire la modificarea Planului de ac�iuni privind sus�inerea popula�iei de etnie rom� din Republica Moldova pentru anii 2011–2015.

Ministerul Justi�iei a efectuat o analiz�general� a legisla�iei �i practicii de aplicare a acesteia în domeniul libert��ii con�tiin�ei �i contribu�ia lor la realizarea spiritului de toleran�� între confesiunile religioase din Republica Moldova.

În 2011, Ministerul Justi�iei a elaborat cu suportul PNUD Moldova studiul „Libertatea de con�tiin��, gîndire �i religie – actualitate �i perspective de reglementare”, care a inclus abordarea amendamentelor la Legea privind cultele religioase �i p�r�ile lor componente. Proiectul de lege pentru modificarea �i completarea Legii nr. 125-XVI din 11 mai 2007 privind libertatea de con�tiin��, de gîndire �i de religie a fost aprobat de Guvern la 11 noiembrie 2011 �i remis Parlamentului spre examinare �i adoptare în regim prioritar. Proiectul în cauz� a fost adoptat de c�tre Parlament la 27 decembrie 2011.

4 Reducerea consecin�elor juridice poten�iale cauzate de cunoa�terea inadecvat� a limbii de stat �i extinderea semnificativ�a termenului pentru însu�irea limbii de stat

Minimalizarea consecin�elor juridice cauzate de cunoa�terea inadecvat� a limbii de stat

Acordarea timpului necesar pentru însu�irea limbii de stat

Neadmiterea discrimin�rii pe baz� de cunoa�tere a limbii de stat în aplicarea dreptu-rilor fundamentale

Dezvoltarea unei abord�ri multiculturale �i multidimensionale în domeniul educa�iei, în special în ceea ce prive�te predarea limbilor,

Avizul 188 al Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

Rezolu�ia 1465 a Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

Cadrul juridic na�ional ce reglementeaz�func�ionarea limbii de stat îl reprezint�Legea nr.3465-XI din 1 septembrie 1989 cu privire la func�ionarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldovene�ti. Conform acestei legi, cunoa�terea limbilor moldoveneasc� �i rus� este obligatorie pentru func�ionarii publici. La cererea vorbitorilor de limb� rus�, autorit��ile au demonstrat flexibilitate în implementarea legii men�ionate.

În 2003, Parlamentul a adoptat, prin Legea nr. 546-XV din 19 decembrie 2003,Concep�ia politicii na�ionale a Republicii Moldova, care prevede utilizarea limbilor moldoveneasc� �i rus� în toate sferele vie�ii politice, economice, sociale �i culturale. Exper�ii Comisiei de la Vene�ia au exprimat anumite rezerve fa�� de consecin�ele juridice ale acestui document.

În scop de realizare a integr�rii lingvistice mai eficiente a reprezentan�ilor minorit��ilor na�ionale, Asocia�ia Na�ional� a Trainerilor Europeni din Moldova, în comun cu Biroul Rela�ii

Continuarea promov�rii de c�tre autorit��ile responsabile a cursurilor de studiere a limbii de stat pentru func�ionarii publici în colaborare cu Asocia�ia Na�ional� a Trainerilor Europeni din Moldova

Crearea Grupului de lucru pentru examinarea �i perfec�ionarea cadrului normativ privind organizarea activit��ii interpre�ilor �i traduc�torilor antrena�i de

Anul 2012

Anii 2012–2013

Biroul Rela�ii Interetnice

Ministerul Educa�iei

Ministerul Justi�iei

Page 35: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

35

101 2 3 4 5 6 7 8

istoriei �i a geografiei

Interetnice �i cu suportul financiar al Înaltului Comisar OSCE pentru minorit��ile na�ionale, implementeaz�proiectul de lung� durat� „Instruirea lingvistic� a minorit��ilor na�ionale din Republica Moldova”. Obiectivul acestui proiect este integrarea sociolingvistic� �i profesional� a reprezentan�ilor minorit��ilor na�ionale din ora�ele Chi�in�u, Comrat, Ceadîr-Lunga, Congaz, Basarabeasca, Taraclia, Vulc�ne�ti, B�l�i, Drochia, Soroca, Ocni�a �i Briceni �i îi vizeaz� pe func�ionarii publici, poli�i�ti, medici �i juri�ti.

În vederea asigur�rii dreptului de interpret/traduc�tor al participan�ilor în cadrul procesului judiciar �i a beneficierii participan�ilor la proces de servicii calitative, a fost adoptat� Legea nr. 264-XVI din 11 decembrie 2008 privind autorizarea �i plata interpre�ilor �i traduc�torilor antrena�i de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justi�iei, de organele procuraturii, organele de urm�rire penal�, instan�ele judec�tore�ti, de notari, avoca�i �i de executorii judec�tore�ti �i Regulamentul privind organizarea activit��ii interpre�ilor �i traduc�torilor antrena�i de Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justi�iei, organele procuraturii, organele de urm�rire penal�, instan�ele judec�tore�ti, notari, avoca�i �i executorii judec�tore�ti, aprobat prin Hot�rîrea Guvernului nr.459 din 5 august 2009. Actualmente, sînt

Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justi�iei, de organele Procuraturii, organele de urm�rire penal�, instan�ele judec�tore�ti, de notari, avoca�i �i de executorii judec�tore�ti

Modificarea, în caz de necesitate, a actelor normative în vigoare existente sau elaborarea altor acte normative relevante

autoriza�i 241 de traduc�tori/interpre�i. Extrasul din Registrul de stat al interpre�ilor �i traduc�torilor autoriza�i este plasat pe site-ul Ministerului Justi�iei –http://www.justice.gov.md/ro/interpreti/

5 Transferarea responsabili-t��ii sistemului penitenciar de la Ministerul Afacerilor Interne la Ministerul Justi�iei în toamna anului 1995

Modificarea structurii Ministerului Justi�iei �i a Ministerului Afacerilor Interne, astfel încît problemele legate de sistemul penitenciar s�revin� Ministerului Justi�iei

Transferul izolatoarelor de deten�ie preventiv�în competen�a Ministerului Justi�iei

Avizul 188 al Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

Recomand�rile Comitetului european pentru prevenirea torturii �i a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante

Rezolu�ia 1465 a Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

Rezolu�ia 1572 a Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

Rezolu�ia 1666 a Adun�rii Parlamentare a

Prin Decretul Pre�edintelui Republicii Moldova nr. 347 din 30 octombrie 1995 cu privire la Direc�ia institu�iilor penitenciare, responsabilitatea pentru sistemul penitenciar a fost transferat� de la Ministerul Afacerilor Interne la Ministerul Justi�iei. Prin Hot�rîrea Guvernului nr.129 din 15 februarie 2000 cu privire la Ministerul Justi�iei al Republicii Moldova a fost reconfirmat� func�ia acestuia de a gestiona �i a controla activitatea institu�iilor penitenciare.

Transferul izolatoarelor de deten�ie provizorie din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în cea a Ministerului Justi�iei poate fi realizat odat� cu construc�ia �i darea în exploatare a caselor de arest. Izolatoarele de deten�ie provizorie din subordinea Ministerului Afacerilor Interne nu pot fi preluate în starea actual�, deoarece se afl� în subsolurile �i demisolurile comisariatelor de poli�ie, nu sînt �i nu pot fi dotate cu înc�peri separate pentru �eful izolatorului, unitatea de gard�, asisten�a medical�, personalul de serviciu, pentru întîlnirile cu rudele �i avoca�ii, pentru desf��urarea ac�iunilor de urm�rire penal�, p�strarea �i distribuirea hranei, precum �i cu camere de du�, curte de plimbare sau teren aferent pentru

Reconstruc�ia Izolatorului de deten�ie provizorie al Comisariatului General de Poli�ie al municipiului Chi�in�u în conlucrare cu PNUD prin realizarea proiectului de 250 000 de euro

Finisarea repara�iei în izolatoarele de deten�ie provizorie (IDP) ale comisariatelor de poli�ie �tefan Vod�, Glodeni, C�l�ra�i, C�u�eni �i B�l�i

Elaborarea �i realizarea unui proiect comun cu PNUD privind dotarea IDP cu sisteme video de supraveghere cu

Anii 2011–2014

Anii 2011–2012

Ministerul Afacerilor

Interne,

Ministerul Justi�iei

Page 36: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

36

121 2 3 4 5 6 7 8

Consiliului Europei

construc�ia acesteia.

Obiectivul „Construc�ia a 4 case de arest” a fost inclus în lista priorit��ilor de politici în contextul de elaborare a Cadrului de cheltuieli pe termen mediu 2010–2012, fiind atribuit la Prioritatea nr. 1: Consolidarea statului democratic bazat pe suprema�ia legii �i pe respectarea drepturilor omului. De men�ionat c� în penitenciarele nr. 5 – Cahul, nr. 11 – B�l�i, nr. 13 – Chi�in�u �i nr. 17 – Rezina au fost create condi�ii pentru asigurarea execut�rii arestului contraven�ional.

În privin�a realiz�rii obiectivului „Construc�ia a 4 case de arest” au fost desf��urate urm�toarele activit��i: a) evaluarea necesit��ii construc�iei caselor de arest, amplasamentul acestora �i costul, conform devizului de proiect. Schema de amplasare a caselor de arest este urm�toarea: Edine�, Ungheni, C�u�eni, Comrat. Schema de amplasare a fost coordonat� cu Procuratura General�, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice �i Corup�iei �i cu Ministerul Afacerilor Interne; b) elaborarea de c�tre Institutul Na�ional de Cercet�ri �i Proiect�ri „Urbanproiect” a proiectului-tip „Casa de arest”, care a fost verificat �i expertizat de c�tre Direc�ia verificare �i expertizare a proiectelor în construc�ie a Ministerului Construc�iilor �i Dezvolt�rii Teritoriului; c) solicitarea asisten�ei financiare externe

înregistrare în regim non-stop

pentru construc�ia caselor de arest (OSCE, Comisia European�, Consiliul Europei, Guvernul SUA, Guvernul Ungariei); d) identificarea terenului pentru construc�ia casei de arest în ora�ul Comrat; e) organizarea �i desf��urarea negocierilor cu Banca European� pentru Reconstruc�ie �i Dezvoltare.

În pofida faptului c� lipsa mijloacelor financiare împiedic� ini�ierea construc�iei caselor de arest, sînt desf��urate ac�iuni alternative necesare de preluare a execut�rii arestului contraven�ional de la institu�iile subordonate Ministerului Afacerilor Interne �i de transmitere a acesteia c�tre institu�iile penitenciare subordonate Ministerului Justi�iei. În acest sens, au fost create în penitenciarele nr. 5 – Cahul, nr. 11– B�l�i, nr. 13 –Chi�in�u �i nr. 17 – Rezina condi�ii pentru asigurarea execut�rii arestului contraven�ional (la data de 9 martie 2011 în institu�iile subordonate Ministerului Justi�iei se aflau 29 de persoane în arest contraven�ional). Persoanele c�rora li s-a aplicat sanc�iunea de arest contraven�ional imediat din instan�a de judecat� sînt escortate în institu�iile penitenciare. De asemenea, în Planul de activitate al Guvernului Republicii Moldova pentru anii 2011–2014 este preconizat�construc�ia unei case de arest pentru care au fost alocate 10 000 000 de lei din bugetul de stat pentru anul 2012, precum �i crearea sectoarelor de deten�ie specializate

Page 37: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

37

141 2 3 4 5 6 7 8

Îmbun�t��irea condi�iilor de deten�ie în conformitate cu standardele europene �i identificarea solu�iilor pentru problema suprapopul�rii centrelor de deten�ie

în cadrul institu�iilor penitenciare pentru executarea arestului preventiv �i contraven�ional.

Actualmente, izolatoarele de deten�ie provizorie ale Ministerului Afacerilor Interne sînt utilizate doar pentru:

asigurarea plas�rii �i de�inerii persoanelor re�inute conform prevederilor art. 166 al Codului de procedur� penal� (b�nuite de comiterea crimelor, re�inute pentru 72 de ore);

internarea sta�ionar� a prevenitului sau internarea în alte institu�ii curative ale organelor de ocrotire a s�n�t��ii la solicitarea urgen�ei medicale;

efectuarea ac�iunilor de urm�rire penal�prev�zute la art. 122 al Codului de procedur� penal�;

efectuarea expertizelor în afara izolatoarelor de deten�ie provizorie;

prezentarea persoanei arestate penal în instan�a de judecat�;

prelungirea termenului de arest preventiv;

efectuarea ac�iunilor de urm�rire penal�prev�zute la art. 116 al Codului de procedur� penal�.

Actualmente, din cauza condi�iilor existente necorespunz�toare, r�mîne sistat�activitatea a 9 izolatoare de deten�ie provizorie din cadrul comisariatelor de poli�ie din �tefan Vod�, Glodeni, Ialoveni, Str��eni, Dondu�eni, Criuleni, C�l�ra�i, Dub�sari �i ale Direc�iei generale servicii operative a Departamentului poli�ie.

În conformitate cu prevederile Hot�rîrii Guvernului nr. 511 din 22 iunie 2010 privind alocarea mijloacelor financiare, din fondul de rezerv� al Guvernului, Ministerului Afacerilor Interne i-a fost alocat� suma de 2 200 000 de lei pentru efectuarea repara�iilor capitale �i ajustarea minimului necesar de celule în 30 de izolatoare de deten�ie provizorie, cu suspendarea activit��ii a 74 de celule din cadrul tuturor izolatoarelor de deten�ie provizorie, l�sînd active doar 199 de celule. Datorit� lucr�rilor efectuate, a fost posibil� reînceperea activit��ii izolatoarelor de deten�ie provizorie din Ceadîr-Lunga �i Leova. S-au creat condi�ii optime de igien�, de acordare a asisten�ei medicale, de asigurare a întrevederilor confiden�iale �i nelimitate cu ap�r�torii, a fost îmbun�t��it� alimenta�ia de�inu�ilor etc.

În cadrul Ministerului Afacerilor Interne a fost instituit� �i activeaz� direc�ia care supravegheaz� izolatoarele de deten�ie provizorie.

La finele anului 2009 au fost date în

Page 38: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

38

161 2 3 4 5 6 7 8

exploatare:

blocul medical cu sector pentru mame cu copii �i cur�ile de plimbare pentru acestea din Penitenciarul nr. 7 – Rusca;

izolatorul disciplinar cu capacitatea de 60 de locuri din Penitenciarul nr. 9 – Pruncul, care este utilizat �i ca sector pentru de�inerea persoanelor în regim ini�ial;

c�minul pentru mame cu copii din Penitenciarul nr. 16 – Pruncul, prev�zut pentru 12 mame cu copii în vîrst� de pîn�la 3 ani;

turnul de ap� din Penitenciarul nr. 4 –Cricova;

alte lucr�ri executate în scop de îmbun�t��ire a condi�iilor de deten�ie în anul 2009 �i în primul trimestru al anului 2010: construc�ia mini-cazangeriilor �i repara�ia capital� a sistemelor de înc�lzire din penitenciarele nr. 6 – Soroca, nr. 9 – Pruncul, nr. 15 – Cricova �i nr. 18 – Br�ne�ti. Au fost efectuate lucr�ri de înlocuire a re�elelor termice în blocul de regim nr. 2 al Penitenciarului nr. 17 – Rezina �i ale blocului administrativ al Penitenciarului nr. 4 – Cricova.

În Penitenciarul nr. 6 – Soroca au fost instalate 2 boilere cu capacitatea de 3000 de litri fiecare pentru asigurarea de�inu�ilor cu ap� cald�. A fost reconstruit� o minicazangerie ce alimenteaz� cu agent termic punctul medical �i izolatorul de pedeaps� al institu�iei; a fost reconstruit� cazangeria blocurilor de boli contagioase �i de psihoneurologie, cu conectarea în paralel a cazanelor în Penitenciarul nr. 16 – Pruncul. Repara�ia transformatoarelor de putere din Penitenciarul nr. 1 – Taraclia �i din Penitenciarul nr. 18 – Br�ne�ti. Au fost reparate capital motoarele electrice ale pompelor de re�ea din penitenciarele nr. 6 – Soroca, nr. 13 – Chi�in�u �i nr. 17 – Rezina. Construc�ia acoperi�ului: blocului de regim nr. 2 al Penitenciarului nr. 4 –Cricova, al �colii-c�min din incinta Penitenciarului nr. 9 – Pruncul �i al blocului serviciului medical din incinta Penitenciarului nr. 18 – Br�ne�ti. De asemenea, a fost reparat capital acoperi�ul �colii Penitenciarului nr. 2 – Lipcani, al izolatorului disciplinar din Penitenciarul nr. 3 – Leova �i al blocului de regim nr. 2 din Penitenciarul nr. 17 – Rezina. S-a realizat repara�ia b�ilor din penitenciarele nr. 3 – Leova, nr. 5 – Cahul, nr. 6 – Soroca, nr. 16 – Pruncul, nr. 17 – Rezina; reconstruc�ia sistemului de canalizare �i alimentare cu ap�; construc�ia sta�iei de purificare a apelor reziduale, sonda artezian� pentru ap� potabil� �i rezervorul pentru ap� potabil� din incinta Penitenciarului nr. 7 – Rusca.

Page 39: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

39

181 2 3 4 5 6 7 8

În 2010, la capitolul investi�ii capitale �i repara�ii capitale, s-au realizat urm�toarele:

au continuat lucr�rile de reconstruc�ie a blocului de regim nr.1 pentru de�inerea condamna�ilor pe via�� în Penitenciarul nr. 1 – Taraclia;

a fost finalizat� repara�ia capital� a înc�perilor izolatorului disciplinar din Penitenciarul nr. 4 – Cricova;

a fost dat� în exploatare sta�ia de purificare a apelor reziduale pentru necesit��ile Penitenciarului nr. 7 – Rusca;

a fost reparat sectorul de deten�ie pentru minori din Penitenciarul nr. 13 – Chi�in�u, cu crearea a 5 celule cu cerin�e minime de trai.

La compartimentul repara�ii curente, Departamentul Institu�iilor Penitenciare a achizi�ionat �i a distribuit în subdiviziuni materiale de construc�ie în sum� de circa 1 600 000 de lei: ciment – 80 t, var stins – 60 t, vopsea – 2000 kg, foi de ardezie – 1000 buc��i, bitum – 5 t, ruberoid – 1000 m2, linocrom – 1000 m2, rubemast – 2000 m2, scîndur� –30 m3, sticl� – 600 m2, metal – 1,5 t, �evi – 15,8 t, electrozi – 1500 kg, amestec uscat – 20 t, materiale electrice. Aceasta a dat posibilitatea de a desf��ura lucr�ri de repara�ie curent� în toate institu�iile penitenciare, �i anume în:

Penitenciarul nr. 3 – Leova – sînt finalizate lucr�rile de repara�ie a înc�perii sp�l�toriei, a înc�perilor izolatorului disciplinar �i a acoperi�ului acestuia din foi de ardezie; este reparat capital acoperi�ul sectorului nr. 4 cu membrane bituminoase;

Penitenciarul nr. 4 – Cricova – sînt finalizate lucr�rile de repara�ie curent� a acoperi�urilor blocurilor de regim, deteriorate de diferite obiecte aruncate din afara penitenciarului;

Penitenciarul nr. 5 – Cahul – au fost repartizate foi de ardezie �i lemn pentru construc�ia acoperi�ului depozitului agroalimentar (lucr�rile sînt finalizate);

Penitenciarul nr. 6 – Soroca – sînt finalizate lucr�rile de repara�ie a b�ii pentru de�inu�i; a acoperi�ului depozitului agroalimentar, al blocului medical; a g�rzii �i acoperi�ului blocului administrativ din membrane bituminoase; este reparat�înc�perea buc�t�riei pentru prepararea hranei;

Penitenciarul nr. 8 – Bender – au fost repartizate membrane bituminoase pentru repara�ia blocului administrativ (lucr�rile sînt finalizate);

Penitenciarul nr. 9 – Pruncul – sînt finalizate lucr�rile de repara�ie cu

Page 40: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

40

201 2 3 4 5 6 7 8

membrane bituminoase a acoperi�ului blocului administrativ, a acoperi�ului �colii-c�min �i a acoperi�ului b�ii �i al sp�l�toriei;

Penitenciarul nr. 10 – Goian – repara�ie a acoperi�ului izolatorului disciplinar;

Penitenciarul nr. 11 – B�l�i – sînt reparate acoperi�urile depozitelor agroalimentare, iar gardul de protec�ie din zid�rie de blocuri de calcar urmeaz� a fi finalizat pîn� la finele lunii octombrie 2012;

Penitenciarul nr. 13 – Chi�in�u – sînt finalizate lucr�rile de repara�ie a acoperi�ului buc�t�riei;

Penitenciarul nr. 16 – Pruncul – sînt finalizate lucr�rile de repara�ie a acoperi�ului sectorului de deten�ie a bolnavilor de tuberculoz�; recent a fost finalizat acoperi�ul farmaciei;

Penitenciarul nr. 17 – Rezina – sînt finalizate lucr�rile de repara�ie a acoperi�ului blocului nr. 3;

Penitenciarul nr. 18 – Br�ne�ti – sînt finalizate lucr�rile de repara�ie a 3 celule din incinta carcerei.

Pentru îmbun�t��irea condi�iilor comunale �i de trai ale de�inu�ilor, în anul 2011 s-au efectuat lucr�ri de construc�ie capital� �i curent� în penitenciare, precum �i alte activit��i menite s� amelioreze condi�iile de deten�ie.

La capitolul investi�ii capitale �i repara�ii capitale s-au realizat:

reconstruc�ia Penitenciarului nr. 1 –Taraclia, blocul de regim nr. 1, lucr�rile au fost demarate în luna iunie 2010; la moment, de c�tre întreprinz�tor sînt efectuate circa 90% din lucr�rile de construc�ie-montaj; la 2 noiembrie 2011 a fost dat� în exploatare cazangeria cu gaze naturale pentru Penitenciarul nr. 17 – Rezina; lucr�rile de repara�ie capital� a blocului de psihoneurologie din incinta Penitenciarului nr. 16 – Pruncul. La moment, se efectueaz� lucr�ri de construc�ie în baza documenta�iei de proiect. Finalizarea lucr�rilor este prev�zut� pentru finele trimestrului III al anului 2012.

La capitolul repara�ii curente: pentru executarea lucr�rilor de repara�ie curent� a obiectelor din sistemul penitenciar, în anul 2011 s-au alocat mijloace financiare în sum� de 1 600 000 de lei. Aceasta a permis executarea lucr�rilor de repara�ie curent� a cl�dirilor �i edificiilor de paz� din cadrul sistemului penitenciar �i, în special, realizarea obiectivelor pentru preg�tirea c�tre perioada toamn�–iarn�2011–2012.

Page 41: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

41

221 2 3 4 5 6 7 8 6 Modificarea

articolului 116 alineatul (2) al Constitu�iei pentru asigurarea independen�ei puterii judiciare în conformitate cu normele Consiliului Europei, în termen de un an dup�aderare la Consiliul Europei

Revizuirea prevederilor legislative cu privire la modul de numire în func�ie a judec�torilor în vederea asigur�rii independen�ei �i impar�ialit��ii lor în exercitarea func�iei

Adoptarea modific�rilor în legisla�ia cu privire la organizarea judiciar�, statutul magistra�ilor, la Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Constitu�ional�numai dup�recep�ionarea �i examinarea recomand�rilor exper�ilor Consiliului Europei

Transmiterea spre expertiz�Consiliului Europei a proiectelor de legi în domeniul sistemului judiciar înainte de adoptarea lor final�

Avizul 188 al Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

Rezolu�ia 1465 a Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

Rezolu�ia 1572 a Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

Rezolu�ia 1666 a Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

Rezolu�ia 1692 a Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

La 19 iulie 1996 a fost adoptat� Legea nr. 957-XIII cu privire la unele modific�ri în Constitu�ia Republicii Moldova, care a instituit procedura de numire a judec�torilor, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii: ini�ial – pentru un termen de încercare de 5 ani, ulterior – pîn� la atingerea plafonului de vîrst�. Ca urmare a recomand�rilor Consiliului Europei, a fost revizuit un pachet de legi cu privire la sistemul judec�toresc. În temeiul Legii nr. 174-XVI din 22 iulie 2005 au fost operate modific�ri în Legea privind organizarea judec�toreasc�, Legea cu privire la statutul judec�torului �i în Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, care reflect� urm�toarele recomand�ri ale exper�ilor Consiliului Europei: Modificarea componen�ei Consiliului Superior al Magistraturii: a fost modificat�procedura de alegere a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii – este introdus institutul deta��rii judec�torilor pentru activitate în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii în baza principiului de rota�ie. Numirea judec�torilor: a fost perfec�ionat�procedura de numire a judec�torilor; Pre�edintele Republicii Moldova are dreptul de a respinge o singur� dat�candidatura prezentat� de Consiliul Superior al Magistraturii pentru func�ia de judec�tor, respingerea fiind motivat�. Confirmarea judec�torilor: toate procedurile sînt reglementate de legisla�ie.

Anii 2012–2013

Ministerul Justi�iei

Consiliul Superior al Magistraturii

Parlamentul

Sporirea eficien�ei �i profesionalismu-lui judec�torilor, inclusiv prin instruirea acestora Crearea Institutului Na�ional de Justi�ie

Majorarea num�rului de judec�tori în scop de procesare a dosarelor în termen rezonabil în conformitate cu art. 6 al Conven�iei europene Garantarea dreptului la un proces echitabil �i dreptului la recurs efectiv

Numirea pre�edin�ilor �i a vicepre�edin�ilor instan�elor judec�tore�ti: Pre�edintele Republicii Moldova are dreptul de a respinge motivat doar o singur� dat� numirea candidaturii pentru func�ia de pre�edinte �i de vicepre�edinte al instan�ei judec�tore�ti, propus� de Consiliul Superior al Magistraturii. La prezentarea repetat�, Pre�edintele emite decret privind numirea în func�ie. Acelea�i cerin�e se aplic� pentru numirea în func�ie a pre�edintelui �i a vicepre�edintelui Cur�ii Supreme de Justi�ie.

Cu sus�inerea Consiliului Europei, în noiembrie 2007 a fost întemeiat Institutul Na�ional de Justi�ie.

Prin Hot�rîrea Parlamentului nr.174 din 19 iulie 2007 a fost aprobat� Strategia de consolidare a sistemului judec�toresc �i Planul de ac�iuni pentru implementarea strategiei de consolidare a sistemului judec�toresc.

În scop de asigurare a accesibilit��ii la procesul de justi�ie, au fost diminuate impedimentele de ordin economic-financiar. Astfel, prin Legea nr. 90 din 20 mai 2010 pentru completarea articolului 3 din Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 a fost plafonat� suma maxim� ce ar putea fi achitat� cu titlu de tax� de stat, constituind drept o garan�ie a accesului la justi�ie pentru persoanele care, din considerente

Implementarea deplin� a sistemului de înregistrare audio a �edin�elor de judecat�„Femida”, inclusiv în instan�ele judec�tore�ti din municipiul Chi�in�u

Elaborarea �i aplicarea unui sistem de criterii obiective �i transparente la formarea bugetelor capitale �i opera�ionale ale instan�elor judec�tore�ti

Elaborarea �i aplicarea unor indicatori cantitativi �i calitativi ai volumului de

Anul 2012

Page 42: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

42

241 2 3 4 5 6 7 8

financiare, nu-�i pot valorifica un drept sau un interes legitim. De asemenea, în scop de asigurare a impar�ialit��ii �i independen�ei judec�torilor în procesul de examinare a cauzelor, precum �i de perfec�ionare a mecanismului de tragere la r�spundere a judec�torilor, de evitare a imixtiunii în activitatea acestora, a fost adoptat� Legea nr. 152 din 8 iulie 2010 pentru modificarea �i completarea unor acte legislative (Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judec�torului, Legea nr. 950-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la colegiul disciplinar �i la r�spunderea disciplinar� a judec�torilor �i Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii). În ansamblu, Legea vizeaz� urm�toarele probleme conceptuale: crearea mecanismelor pentru evitarea influen�elor asupra judec�torilor în procesul de examinare a cauzelor, fiind instituit� obliga�ia pentru judec�tori de a informa, în scris, pe pre�edintele instan�ei judec�tore�ti unde ace�tia activeaz� �i Consiliul Superior al Magistraturii despre orice tentativ� de a fi influen�at în procesul de examinare a cauzelor; amendarea listei abaterilor disciplinare, prev�zute la art. 22 din Legea cu privire la statutul judec�torului, fiind completat� cu litera h2) (nepublicarea, din motive imputabile judec�torului, a hot�rîrii judec�tore�ti pe pagina-web din internet a instan�ei judec�tore�ti prin intermediul

lucru pentru instan�ele judec�tore�ti

Perfec�ionarea procedurii de evaluare profesional� a judec�torilor

Îmbun�t��irea condi�iilor de lucru ale judec�torilor, instruirea �i perfec�ionarea metodelor de lucru ale acestora prin asigurarea cu sedii �i s�li de �edin��,

Programului Computerizat de Gestionare a Dosarelor); modificarea procedurii disciplinare (art. 18 al Legii cu privire la colegiul disciplinar �i r�spunderea disciplinar� a judec�torilor) prin acordarea persoanei care a depus plîngerea ce a constituit drept temei pentru intentarea procedurii disciplinare a dreptului de a da explica�ii în �edin�a colegiului disciplinar, dac� acesta consider� necesar.

De asemenea, în scop de asigurare a eficien�ei �i independen�ei justi�iei, a fost adoptat� Hot�rîrea Parlamentului nr. 39 din 18 martie 2010 pentru aprobarea Concep�iei privind finan�area sistemului judec�toresc, care reflect� evaluarea general� a mecanismului de finan�are a sistemului judec�toresc prin: estimarea totalului bugetelor instan�elor judec�tore�ti �inînd cont de comparti-mentele: bugetul opera�ional �i bugetul capital; stabilirea unor criterii unice de percepere a taxelor pentru anumite servicii; gestionarea sistemelor informa�ionale ale instan�elor judec�tore�ti; consolidarea capacit��ii de administrare a unui sistem de finan�are transparent.

În ultimii ani, conform Planului Preliminar de �ar� al Republicii Moldova în cadrul Programului SUA „Provoc�rile Mileniului”, toate instan�ele judec�tore�ti au fost dotate cu

Page 43: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

43

261 2 3 4 5 6 7 8

dotarea material� �i tehnic� (computere, aparataj de înregistrare, acces computerizat la baza de date etc.)

echipament tehnic: computere, imprimante, scanere, servere etc. De asemenea, a fost creat �i implementat sistemul informa�ional judiciar ce cuprinde Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor, sistemul de înregistrare audio a �edin�elor de judecat� „Femida” �i paginile-web ale instan�elor judec�tore�ti. Pentru implementarea sistemului informa�ional judiciar, cadrele instan�elor judec�tore�ti au fost instruite în materia utiliz�rii softurilor specializate. Informatizarea sistemului judec�toresc are impact pozitiv considerabil asupra transparen�ei actului de justi�ie, echit��ii procesului de judecat� �i, prin urmare, reprezint� un factor de sporire a încrederii popula�iei în sistemul judec�toresc. În scop de perfec�ionare a raport�rii statistice, cu sus�inerea Programului de Asisten�� Rapid� pentru o Bun� Guvernare în Moldova, a fost elaborat modulul statistic rev�zut, care este total automatizat. Acesta este încorporat în versiunea a III-a a Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor. În scop de perfec�ionare a raport�rii statis-tice, Departamentul de administrare judec�toreasc� perfec�ioneaz� formularul-tip de �inere a eviden�ei statisticii judiciare.

De asemenea, Departamentul de administrare judec�toreasc� acord�asisten�� metodic� colaboratorilor instan�elor judec�tore�ti în materie divers�: utilizarea Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor, �inerea lucr�rilor de secretariat, eviden�a statistic�, elaborarea �i gestionarea bugetului etc. Pentru optimizarea procedurilor în instan�ele judec�tore�ti �i reducerea stocului de dosare, cu sus�inerea Misiunii Norvegiene de Exper�i pentru Promovarea Suprema�iei Legii în Republica Moldova NORLAM, este implementat proiectul „�edin�e de judecat� consecutive”. În perioada anilor 2011–2012, acest proiect s-a extins în Judec�toria Ialoveni.

Totodat�, în cadrul grantului „Reforma instan�elor judec�tore�ti”, finan�at din mijloacele Fondului Dezvolt�rii Institu�ionale al B�ncii Mondiale, au fost executate trei rapoarte pe urm�toarele componente: evaluarea sistemului de organizare a instan�elor judec�tore�ti �i înaintarea m�surilor pentru modernizarea calit��ii actului judiciar în Republica Moldova; elaborarea unui sistem de evaluare �i management al performan�ei �i evaluarea resurselor umane necesare pentru sistemul judiciar din Republica Moldova; optimizarea procedurilor în instan�ele judec�tore�ti economice.

Pentru sporirea transparen�ei actului de justi�ie, cu suportul proiectului „Suport pentru implementarea Strategiei na�ionale de dezvoltare”, a fost elaborat conceptul de politic� public� „Elaborarea unui mecanism de asigurare a transparen�ei

Page 44: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

44

281 2 3 4 5 6 7 8

actului de justi�ie”. În procesul de elaborare a proiectului documentului a fost aplicat� metodologia de evaluare ex-ante a impactului politicilor publice. Toate instan�ele judec�tore�ti au acces la re�eaua internet �i pot accesa Registrul de stat al actelor juridice ale Republicii Moldova http://lex.justice.md/ . În scop de îmbun�t��ire a finan��rii sistemului judec�toresc, Parlamentul a aprobat Concep�ia privind finan�area sistemului judec�toresc (Hot�rîrea Parlamentului nr. 39 din 18 martie 2010), care reitereaz� angajamentele asumate de Republica Moldova vizavi de Consiliul Europei, aprobate de Adunarea Parlamentar� a Consiliului Europei în anul 2007, precum �i recomand�rile Consiliului Europei privind alocarea pentru finan�area justi�iei a unui cuantum procentual de 1,5% – 2% din bugetul de stat pentru cheltuieli opera�ionale �i pentru repara�ii capitale (Ministerul Justi�iei). În vederea realiz�rii Concep�iei privind finan�area sistemului judec�toresc a fost aprobat Planul de ac�iuni pentru realizarea Concep�iei privind finan�area sistemului judec�toresc pe anii 2010–2013 (Hot�rîrea Guvernului nr. 803 din 7 septembrie 2010). Obiectivele trasate în Planul respectiv au drept scop ameliorarea mecanismului de finan�are a sistemului judec�toresc prin m�suri de ordin legislativ �i organizatoric.

Cu suportul Programului de Asisten��Rapid� pentru o Bun� Guvernare în Moldova a fost elaborat sistemul de ponderare a dosarelor. Acesta a fost încorporat în versiunea a III-a a Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor. Gra�ie repartiz�rii dosarelor dup� gradele de complexitate, volumul de lucru per judec�tor va fi relativ uniform, iar procesul ca atare mai echitabil. Acest modul rev�zut elimin� factorul uman în procesul de distribuire a dosarelor pentru examinarea de c�tre judec�tori. Pa parcursul anului 2010 au fost întreprinse mai multe ac�iuni în vederea consolid�rii organizatorico-func�ionale a sistemului judec�toresc. Men�inerea sistemului informa�ional judec�toresc este efectuat� de c�tre ÎS „Centrul de Telecomunica�ii Speciale”. În a doua jum�tate a anului 2010 au fost organizate deplas�ri a dou� grupuri de lucru, formate din reprezentan�i ai Ministerului Justi�iei, Consiliului Superior al Magistraturii �i ai Programului de Asisten�� Rapid� pentru o Bun�Guvernare în Moldova, în toate instan�ele judec�tore�ti. Ulterior a fost elaborat un raport constat�rile c�ruia servesc pentru îmbun�t��irea func�ion�rii sistemului informa�ional judec�toresc, precum �i pentru perfec�ionarea Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor. Cu suportul Programului de Asisten��Rapid� pentru o Bun� Guvernare în Moldova este perfec�ionat modulul statistic care a fost încorporat în versiunea

Page 45: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

45

301 2 3 4 5 6 7 8

a III-a a Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor.

În partea ce �ine de instruirea utilizatorilor Sistemului informa�ional judec�toresc au fost întreprinse urm�toarele ac�iuni. În perioada 22–26 noiembrie 2010, cu suportul Programului de Asisten�� Rapid�pentru o Bun� Guvernare în Moldova au fost instrui�i administratorii paginilor-web ale tuturor instan�elor judec�tore�ti solicitante. În perioada august–decembrie 2010, a fost efectuat� o rund� de instruiri privind utilizarea sistemului de înregistrare audio a �edin�elor de judecat� „Femida” la toate instan�ele judec�tore�ti. Concomitent, utilizatorilor Sistemului informa�ional judec�toresc din cadrul instan�elor judec�tore�ti li se ofer�, la solicitare, asisten�� metodic� de c�tre colaboratorii Departamentului de administrare judec�toreasc�. Între 28 februarie – 4 martie 2011, cu suportul Programului de Asisten�� Rapid�pentru o Bun� Guvernare în Moldova, �i-a desf��urat lucr�rile seminarul „Planificarea bugetar� în instan�ele de judecat�. Metodologia de planificare a cheltuielilor opera�ionale �i capitale”.Începînd cu 21 martie 2011, conform Planului de formare continu�, în acela�i domeniu urmeaz� a fi instrui�i pre�edin�ii �i consilierii instan�elor de judecat�. Cu suportul Programului de Asisten��Rapid� pentru o Bun� Guvernare în Moldova a fost elaborat Raportul privind rezultatele evalu�rii implement�rii sistemului de înregistrare audio a �edin�elor de judecat� „Femida” în instan�ele judec�tore�ti din �ar�. Concomitent, Departamentul de administrare judec�toreasc� a elaborat o generalizare a deficien�elor în aplicarea sistemului „Femida”. În temeiul acestor informa�ii a fost ini�iat� o colaborare strîns� cu instan�ele judec�tore�ti din municipiul Chi�in�u în vederea utiliz�rii mai active a sistemului nominalizat. În scop de identificare a mijloacelor financiare necesare achizi�ion�rii suplimentare a echipamentului �i a altor instrumente necesare bunei func�ion�ri a instan�elor judec�tore�ti, au fost elaborate mai multe propuneri de proiecte. Acestea au fost înaintate Ministerului Afacerilor Externe al României, Guvernului Japoniei, Agen�iei SUA pentru Dezvoltare (USAID).

7 Efectuarea reformelor institu�ionale în vederea garant�rii statului de drept

Restructurarea Ministerului Justi�iei

Rezolu�ia 1465 a Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

Rezolu�ia 1666 a Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

Proiectul de lege cu privire la organizarea �i func�ionarea Ministerului Justi�iei a fost remis Consiliului Europei pentru expertizare în 2003, iar în temeiul concluziilor respective a fost examinat� �i elaborat� lista de divergen�e. Exper�ii europeni au apreciat c� proiectul este suficient de concis �i ofer� o imagine clar�a activit��ilor Ministerului �i a rolului acestuia într-un stat de drept.

Ministerul Justi�iei

Consiliul Superior al Magistraturii

Page 46: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

46

321 2 3 4 5 6 7 8 Prin Hot�rîrea Guvernului nr. 129 din

15 februarie 2000, au fost aprobate Regulamentul de activitate a Ministerului Justi�iei, structura aparatului central al ministerului, lista institu�iilor subordonate ministerului, precum �i lista întreprinderilor monitorizate de c�tre minister.

În ansamblu, au fost efectuate urm�toarele restructur�ri: transferul în subordinea Ministerului Justi�iei a Serviciului Stare Civil� �i a Camerei Înregistr�rii de Stat (Hot�rîrea Guvernului nr. 693 din 17 noiembrie 2009); instituirea Departamentului de administrare judec�toreasc�, subordonat Ministerului Justi�iei, responsabil pentru asigurarea organizatoric�, administrativ� �i financiar� a judec�toriilor �i cur�ilor de apel (Hot�rîrea Guvernului nr. 670 din 15 iunie 2007). În acela�i timp, prin Hot�rîrea Guvernului nr. 1202 din 6 noiembrie 2007, a fost aprobat Regulamentul Departamentului de administrare judec�toreasc� �i structura acestuia. Instituirea Departamentului a fost prev�zut� �i în Planul de implementare a Strategiei de reform� a administra�iei publice centrale în Republica Moldova, aprobat prin Hot�rîrea Guvernului nr. 1402 din 30 decembrie 2005 �i în Planul detaliat de implementare a Strategiei de reform� a administra�iei publice centrale pentru anul 2007, aprobat prin Hot�rîrea Guvernului

Parlamentul

Asigurarea libert��ii accesului la informa�ie

Reorganizarea Consiliului Superior al Magistraturii

Reorganizarea avocaturii

nr. 54 din 18 ianuarie 2007. Necesitatea instituirii Departamentului de administrare judec�toreasc� a rezultat �i din recomand�rile Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei privind func�ionarea institu�iilor democratice din Republica Moldova – Recomandarea nr. 1468 (2005), Rezolu�ia nr. 1721 (2005).

Pentru accesul la informa�ie, hot�rîrile judec�tore�ti sînt publicate pe pagina-web a instan�ei judec�tore�ti. Modul de publicare a acestora este prev�zut în Regulamentul privind modul de publicare a hot�rîrilor judec�tore�ti pe pagina-web, aprobat prin Hot�rîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 472/21 din 18 decembrie 2008. În 2010 au fost publicate, de c�tre toate instan�ele judec�tore�ti (cu excep�ia Cur�ii Supreme de Justi�ie), 32508 hot�rîri judec�tore�ti, ceea ce constituie 20,59% din num�rul de hot�rîri pronun�ate.

În temeiul Legii nr. 174-XVI din 22 iulie 2005 au fost operate unele modific�ri vizînd Consiliul Superior al Magistraturii. În scop de consolidare a Consiliului Superior al Magistraturii, prin Legea nr. 306-XVI din 25 decembrie 2008, au fost efectuate modific�ri în Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996. În vederea excluderii interesului corporativ, în componen�a numeric� a Consiliului Superior al Magistraturii au fost inclu�i 4 profesori titulari (anterior fiind 2) �i

Page 47: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

47

341 2 3 4 5 6 7 8

5 judec�tori (anterior fiind 7). Pentru sporirea capacit��ii func�ionale a Consiliului Superior al Magistraturii, membrii acestuia, cu excep�ia membrilor de drept, nu pot exercita o alt� activitate remunerat� decît didactic� �i �tiin�ific�.

Ini�ial, Legea cu privire la avocatur� a fost perfec�ionat� în conformitate cu recomand�rile expuse în cadrul �edin�elor comune cu exper�ii Consiliului Europei din 12–13 septembrie 2005. Chiar �i dup�implementarea unor asemenea recomand�ri din 2005, 2008 �i 2009, s-a constatat necesitatea reform�rii institu�iei avocaturii. Prin Ordinul ministrului justi�iei nr. 376 din 6 octombrie 2009 a fost instituit un grup de lucru, format din reprezentan�ii Ministerului Justi�iei, Baroului Avoca�ilor, Consiliului Na�ional pentru Asisten�� Juridic� Garantat� de Stat, Biroului Asociat de Avoca�i „Avoca�ii Publici” �i ai Programului Drept al Funda�iei „Soros–Moldova”, care a elaborat proiectul de lege pentru modificarea �i completarea unor acte legislative, proiect prin care se opereaz�modific�ri �i în Legea cu privire la avocatur�.

La 28 mai 2010, Parlamentul a adoptat Legea nr. 102 pentru modificarea �i completarea Legii nr. 1260-XV din 19 iulie 2002 cu privire la avocatur�, realizînd astfel reformarea institu�iei avocaturii prin: crearea unei structuri func�ionale a organului profesional care s� reprezinte efectiv interesele profesiei de avocat �i s�asigure o coordonare eficient� a acestei profesii; intensificarea responsabilit��ii avoca�ilor fa�� de clien�i; ajustarea institu�iei reprezent�rii în instan�ele judec�tore�ti la standarde etice �i deontologice; revizuirea mecanismului de admitere în profesie; sporirea gradului de competen�� �i eficien�� a activit��ii desf��urate de c�tre avoca�i prin asigurarea instruirii continue a acestora; schimbarea statutului avocatului stagiar cu implementarea unui program diversificat de instruire ce urmeaz� a fi implementat prin îmbinarea preg�tirii teoretice �i practice; instituirea unor garan�ii suplimentare pentru exercitarea profesiei de avocat.

8 Expertizarea legisla�iei na�ionale de c�tre Consiliul Europei

Transmiterea spre expertizare Consiliului Europei a proiectelor de legi înainte de adoptarea lor final�

Elaborarea unui mecanism de transmitere spre expertizare �i de implementare a recomand�rilor

Rezolu�ia 1465 a Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

Recomandarea 1721 a Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

Prin Hot�rîrea Parlamentului nr. 377-XV din 18 noiembrie 2004 cu privire la modul de remitere a proiectelor de legi spre expertizare la Consiliul Europei �i de implementare a recomand�rilor acestuia a fost instituit mecanismul de cooperare cu Consiliul Europei în domeniul legislativ.

Expertizarea legislativ� �i implementarea recomand�rilor constituie un proces continuu �i progresiv, de aceea procesul nu poate fi atribuit angajamentelor de aderare

Proces continuu

Ministerul Justi�iei

Parlamentul

Page 48: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

48

361 2 3 4 5 6 7 8

Informarea în timp, cu regularitate �i în mod exhaustiv a Consiliului Europei privind implementarea recomand�rilor de expertiz�

Întreprinderea m�surilor pentru aplicarea eficient� a legisla�iei prin adoptarea actelor normative (regulamente, instruc�iuni etc.) relevante în acest sens, precum �i prin dezvoltarea capacit��ilor institu�ionale �i asigurarea resurselor umane în acest scop

De asemenea, legile adoptate pot fi îmbun�t��ite prin aplicarea standardelor �i recomand�rilor exper�ilor Consiliului Europei (în special cadrul

Rezolu�ia 1572 a Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

ale Republicii Moldova �i, respectiv, nu poate condi�iona finalizarea monitoriz�rii ��rii noastre.

1 2 3 4 5 6 7 8 normativ vizînd sistemul judiciar, educa�ia, procuratura, partidele politice �i autonomia local�)

9 Reforma poli�iei

Crearea unui organ administrativ independent abilitat s� examineze plîngerile împotriva poli�iei �i a colaboratorilor for�elor de ordine

Crearea mijloacelor de recurs efectiv contra folosirii excesive a for�ei �i violen�ei de c�tre angaja�ii organelor de poli�ie

Instruirea/formarea colaboratorilor de poli�ie în scop de asigurare a respect�rii normelor Codului european de etic� a poli�istului, cuprinse în Recomandarea 10 (2001) a Comitetului de Mini�tri

Rezolu�ia 1666 a Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

Rezolu�ia 1692 a Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

În proces de implementare de c�tre Ministerul Afacerilor Interne se afl� Planul de dezvoltare institu�ional� pentru anii 2009–2011, elaborat în contextul reformei administra�iei publice centrale

Studierea de c�tre efectivul organelor �i al subdiviziunilor afacerilor interne, în cadrul lec�iilor de preg�tire profesional�, a Codului european de etic� a poli�istului, cu sus�inerea colocviului diferen�iat vizînd cunoa�terea �i asigurarea respect�rii normelor documentului vizat

Anul 2012 Guvernul

Ministerul Afacerilor Interne

Procuratura General�

Page 49: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

49

381 2 3 4 5 6 7 8 10 Eliminarea

cazurilor de tortur� �i a altor pedepse �i tratamente inumane �i degradante

Întreprinderea m�surilor pentru a aduce practicile poli�iene�ti în concordan�� cu articolul 3 al Conven�iei europene (interzicerea torturii)

Rezolu�ia 1666 a Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

Rapoartele Comitetului european pentru prevenirea torturii �i a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante din anii 1998, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 �i 2011

Rapoartele Comitetului european pentru prevenirea torturii �i a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante au fost publicate, inclusiv Raportul din 2010.

În cadrul Procuraturii Generale a fost instituit� o sec�ie abilitat� cu examinarea cazurilor de tortur�. În calitate de stat membru al Consiliului Europei, parte la Conven�ia european�pentru drepturile omului �i la alte instrumente relevante, Republica Moldova a aderat la valorile �i standardele acestora, inclusiv la interzicerea absolut� a torturii �i a altor forme de rele tratamente.

În hot�rîrile pronun�ate pe cazuri de tortur�sau rele tratamente, Curtea european�pentru drepturile omului men�ioneaz� c�articolul 3 al Conven�iei europene pentru drepturile omului consfin�e�te una dintre cele mai fundamentale valori ale unei societ��i democratice �i nu exist� nicio clauz�, oricît de însemnat� ar putea fi ea, care ar permite unele excep�ii de la norma care interzice în termeni absolu�i tortura, pedepsele �i tratamentele inumane ori degradante.

În acest context, Republica Moldova s-a obligat s� cerceteze, adecvat �i eficient, toate cazurile denun�ate de tortur� �i s�-i pedepseasc� pe f�ptuitori. Pentru ca o investiga�ie a cazurilor de rele tratamente s� fie adecvat� �i eficient�, ea trebuie s�corespund� unor criterii speciale. Din

Reformarea organelor de drept în vederea elimin�rii premiselor �i practicilor de tortur�

Crearea unui mecanism na�ional interministerial cu participarea societ��ii civile de supraveghere �i coordonare a implement�rii concluziilor �i recomand�rilor organismelor interna�ionale specializate ale ONU �i ale Consiliului Europei cu referire la drepturile omului

Recunoa�terea competen�ei Comitetului ONU contra torturii privitor la plîngerile individuale în temeiul art. 21 �i

Anii 2011–2014

Anul 2012

Anul 2012

Ministerul Justi�iei

Ministerul Afacerilor Interne

Procuratura General�

Departamen-tul Institu�iilor Penitenciare

Centrul pentru Drepturile Omului

aceste motive, o astfel de investiga�ie trebuie s� fie independent�, complex�, prompt� �i s� implice victima.

Principiul promptitudinii accentueaz�necesitatea de a reac�iona rapid la plîngerile prin care sînt sesizate fapte de tortur�, de aplicare a tratamentului degradant �i inuman, de a efectua în scurt timp toate investiga�iile necesare pentru cercetarea circumstan�elor faptelor sesizate în vederea identific�rii �i tragerii la r�spundere a persoanelor vinovate.

Rolul de a instrumenta cazurile ce con�in alega�ii de tortur� îi revine în exclusivitate Procuraturii, iar de faptul cît de obiectiv �i operativ vor fi cercetate aceste cazuri depinde �i imaginea Republicii Moldova, în planul conform�rii la cerin�ele normelor comunitare.

La ini�iativa Procuraturii Generale, Ministerul Afacerilor Interne �i Ministerul S�n�t��ii �i-au rev�zut pozi�iile �i au convenit s� abroge Ordinul comun nr. 83/92 din 30 martie1998 �i au adoptat la 3 noiembrie 2009 un nou Ordin nr. 372/388 cu privire la m�surile de îmbun�t��ire a conlucr�rii dintre organele ocrotirii s�n�t��ii �i afacerilor interne. Conform subpct. 1) pct. 1 al ordinului rezult� c�, în cazurile de adresare a cet��enilor, drept urmare a unor ac�iuni din partea reprezentan�ilor organelor de drept ce vizeaz� s�n�tatea �i/sau integritatea

22 ale Conven�iei omonime

Identificarea unui mecanism independent pentru cercetarea tuturor plîngerilor în privin�a ac�iunilor colaboratorilor de poli�ie

Asigurarea continuit��ii instruirii pentru angaja�ii Ministerului Afacerilor Interne pe marginea subiectului de combatere a torturii �i impunit��ii

Realizarea obiectivelor capitolului „Prevenirea �i combaterea torturii” al Planului na�ional de ac�iuni în domeniul drepturilor omului

Anul 2012

Anul 2012

Anii 2012–2013

Page 50: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

50

401 2 3 4 5 6 7 8

corporal�, personalul institu�iilor medico-sanitare, indiferent de apartenen�� �i de forma juridic� de organizare a lor, este obligat s� informeze imediat Procuratura teritorial� sau specializat� în raza c�reia se afl� institu�ia medical�.

Cele din urm� au fost implementate cu scopul de a îndeplini recomand�rile formulate de c�tre Comitetul european pentru prevenirea torturii �i a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante în cadrul vizitei efectuate în Republica Moldova în iulie 2009, precum �i pentru onorarea altor angajamente ale Republicii Moldova fa�� de Consiliul Europei întru asigurarea caracterului prompt, complet, obiectiv �i sub toate aspectele al investig�rii pretinselor acte de tortur� sau rele tratamente.

Dup� intrarea în vigoare a acestui ordin comun, peste un an de zile, Procuratura General� a verificat nivelul respect�rii de c�tre organele ocrotirii s�n�t��ii �i ale afacerilor interne a obliga�iei de a raporta procurorului cazurile de tortur�. S-a stabilit c� Ordinul nr. 372/388 din 3 noiembrie 2009 realmente nu a fost implementat în activitatea de zi cu zi a lucr�torilor medicali �i a colaboratorilor Ministerului Afacerilor Interne. În urma studiului de caz în luna decembrie 2010, Procuratura General� a intervenit cu sesiz�ri la adresa Ministerului S�n�t��ii �i Ministerului Afacerilor Interne cu

pentru anii 2011–2014 Asigurarea investig�rii eficiente a cazurilor de tortur� �i a altor tratamente inumane �i degradante

Consolidarea capacit��ilor în domeniul prevenirii �i combaterii torturii

Perfec�ionarea mecanismului de examinare rapid��i efectiv� a plîngerilor privind actele de tortur�

Diminuarea inciden�ei aplic�rii torturii �i a altor rele tratamente asupra persoanelor aflate în custodia organelor de urm�rire penal�

Anii 2012–2013

Anii 2012–2013

Anii 2012–2013

Anii 2012–2013

1 2 3 4 5 6 7 8 indicarea unor derog�ri concrete de la obliga�iile asumate dup� care au fost remediate.

În anul 2010, Guvernul, în mod prioritar, �i-a concentrat eforturile asupra implement�rii recomand�rilor Comitetului ONU împotriva torturii, adoptate în cadrul �edin�ei nr. 922 din 19 noiembrie 2009 �i recomand�rilor Comitetului european pentru prevenirea torturii �i a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante. În acest sens, cu concursul �i sus�inerea nemijlocit� a exper�ilor din cadrul a peste 10 ONG-uri, sub egida Planului na�ional de ac�iuni în domeniul drepturilor omului, a fost elaborat �i discutat pe larg un capitol separat „Prevenirea �i combaterea torturii” în proiectul Planul na�ional de ac�iuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2011–2014, care include expres un �ir de recomand�ri ale Comitetului european pentru prevenirea torturii �i a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante.

În acela�i timp a fost elaborat �i realizat Planul de ac�iuni al Ministerului Afacerilor Interne împotriva torturii pentru anul 2010, fiind întreprins un complex de m�suri pentru perfec�ionarea proceselor de preg�tire teoretic� a angaja�ilor poli�iei (procedura �i tactica de cercetare a infrac�iunilor), inclusiv prin includerea în cursul de studiu a prevederilor Protocolului de la Istanbul „Manual de investigare �i documentare efectiv� a

Diminuarea inciden�ei aplic�rii torturii �i a altor rele tratamente în institu�iile psihiatrice �i în internatele psihoneurologice

Asigurarea asisten�ei �i document�rii medicale adecvate în cazurile de tortur� �i alte rele tratamente

Consolidarea mecanismului na�ional pentru prevenirea torturii �i a altor tratamente inumane �i degradante

Acordarea asisten�ei juridice calificate victimelor actelor de tortur� �i ale altor rele tratamente

Reabilitarea

Anii 2012–2013

Anii 2012–2013

Anii 2012–2013

Anii 2012–2013

Anii

Page 51: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

51

421 2 3 4 5 6 7 8

Publicarea rapoartelor Comitetului european pentru prevenirea torturii �i a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante

cazurilor de tortur� �i de alte tratamente crude, inumane �i degradante” (2001). De asemenea, s-a modificat programul de studiu prin majorarea num�rului de ore destinate instruirii în domeniu �i includerea tematicii cu privire la condamnarea Republicii Moldova la CEDO.

Pentru ajustarea documenta�iei de serviciu din izolatoarele de deten�ie provizorie la standardele interna�ionale, în dosarele personale ale de�inu�ilor se con�in drepturile �i obliga�iile persoanelor arestate penal �i contraven�ional, care sînt aduse la cuno�tin�� acestora contra semn�tur�. În conlucrare cu Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova au fost elaborate �i repartizate în comisariatele teritoriale de poli�ie recomand�ri privind drepturile persoanelor re�inute, buletinul informativ al institu�iei avoca�ilor parlamentari �i bro�uri cu privire la mecanismul na�ional de prevenire a torturii.

În sediile comisariatelor de poli�ie, prioritar în locurile de acces liber al cet��enilor, au fost amplasate panouri informative pe care sînt afi�ate extrase din legi �i acte normative cu privire la drepturile �i obliga�iile contravenien�ilor, b�nui�ilor, învinui�ilor �i persoanelor re�inute sau arestate.

Prin Ordinul Ministerului Afacerilor

victimelor torturii

Sporirea gradului de sensibilizare public� privind fenomenul torturii

2012–2013

Anii 2012–2013

Implementarea deplin� �i prompt�a recomand�rilor Comitetului european pentru prevenirea torturii �i a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante �i crearea unui mecanism na�ional de prevenire care ar întruni cerin�ele fixate în Protocolul op�ional la Conven�ia interna�ional�împotriva torturii �i altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante

Interne nr. 417 din 13 decembrie 2010 au fost introduse modific�ri în actele normative departamentale, prin care administra�ia locurilor de deten�ie ale Ministerului Afacerilor Interne este obligat� s� acorde întrevederi persoanelor re�inute �i arestate �i ap�r�torului lor în intervalul orelor 6.00–22.00, inclusiv sîmb�t� �i duminic�, precum �i se confirm� dreptul ap�r�torului de a avea întrevederi cu b�nuitul, inculpatul, învi-nuitul, f�r� a se limita num�rul �i durata acestora, de a lua cuno�tin�� cu materialele prezentate în judecat� de c�tre organul de urm�rire penal� pentru confirmarea re�inerii sau necesitatea arest�rii.

A fost elaborat Regulamentul privind criteriile de evaluare a activit��ii organelor afacerilor interne, aprobat prin Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 164 din 26 mai 2010, axate pe percep�ia cet��enilor despre calitatea serviciilor prestate de poli�ie, pe excluderea indicilor cantitativi �i aprecierea activit��ii conform procentului de descoperire a infrac�iunilor, precum �i pe plasarea accentului pe calitatea m�surilor efectuate. Regulamentul în cauz� a fost supus test�rii pe parcursul anului 2010 �i în trimestrul I al anului 2011 în vederea ajust�rii acestuia �i elabor�rii mecanismelor eficiente de implementare a criteriilor noi-stabilite.

Art. 298 alin. (4) din Codul de procedur�penal� prevede expres c� orice declara�ie,

Page 52: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

52

441 2 3 4 5 6 7 8

Facilitarea accesului avoca�ilor parlamentari în toate locurile de deten�ie

plîngere sau alte circumstan�e ce ofer�temei pentru a presupune c� persoana a fost supus� ac�iunilor de tortur�, tratament inuman sau degradant urmeaz� a fi examinate de procuror.

La 24 mai 2010, Procuratura General� a instituit Sec�ia pentru combaterea torturii.

Rapoartele Comitetului european pentru prevenirea torturii �i a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, precum �i r�spunsurile Guvernului pe marginea acestora sînt publicate periodic, inclusiv au fost publicate ultimele rapoarte ale vizitei raportorilor Comitetului European din iunie 2011. Mai mult, la întrunirea unui grup de lucru organizat de c�tre Ministerul Justi�iei unde au participat reprezentan�i ai Procuraturii Generale, Ministerului Afacerilor Interne �i ai Departamentului Institu�iilor Penitenciare s-a convenit asupra simplific�rii procesului de publicare a rapoartelor �i r�spunsurilor relevante activit��ii Comitetului european pentru prevenirea torturii �i a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante. În vederea asigur�rii ajust�rii procedurii men�ionate la standardele de referin��, s-a luat decizia de a da publicit��ii rapoartele elaborate în urma vizitelor Comitetului european pentru prevenirea torturii �i a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, care poart� caracter de recomand�ri, precum �i r�spunsurile Guvernului Republicii Moldova, care se refer� la m�surile întreprinse de c�tre autorit��ile statale atît din considerentul de respectare a principiului transparen�ei, cît �i al oportunit��ii de implementare a recomand�rilor forului interna�ional.

În vederea conform�rii cerin�elor art. 3 �i 7 din Protocolul op�ional la Conven�ia ONU împotriva torturii �i a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, la 26 iulie 2007 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 200-XVI privind modificarea �i completarea Legii nr.1349-XIII din 17 octombrie 1997 cu privire la avoca�ii parlamentari, avoca�ilor parlamentari fiindu-le atribuit mandatul de mecanism na�ional de prevenire a torturii. Realizînd necesitatea implic�rii societ��ii civile în procesele na�ionale de eradicare a torturii, pe lîng� Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova a fost instituit un Consiliu Consultativ, care are menirea de a acorda consultan�� �i asisten�� în exercitarea atribu�iilor avoca�ilor parlamentari, avînd calitatea de mecanism na�ional de prevenire a torturii. Pentru a garanta societ��ii civile un rol real în prevenirea torturii, membrii Consiliului Consultativ �i Avocatul parlamentar, în timpul realiz�rii vizitelor regulate �i neanun�ate în locurile de deten�ie, dispun de împuterniciri egale prev�zute de art. 24 din Legea cu privire la avoca�ii parlamentari, fiind în corespundere total� cu prevederile

Page 53: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

53

461 2 3 4 5 6 7 8

Protocolului op�ional la Conven�ia ONU împotriva torturii �i a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

Membrii Consiliului Consultativ sînt liberi s� efectueze vizite preventive �i f�r�participarea Avocatului parlamentar sau a membrilor staff-ului acestuia. Prin acordarea accesului neîngr�dit al societ��ii civile în locurile de deten�ie, precum �i prin învestirea acestora cu unele atribu�ii ale Avocatului parlamentar, Republica Moldova a confirmat orientarea spre transparen�� �i pluralitate în monitorizarea fenomenului torturii, exteriorizînd, totodat�, inten�ia sa de a stabili o conlucrare eficient� între societatea civil��i autorit��i. În urma vizitelor efectuate de c�tre reprezentan�ii mecanismului na�ional de prevenire a torturii în locurile de deten�ie, a fost elaborat� metodica de lucru a grupelor mobile, de c�tre oficiul Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova, fiind întocmite urm�toarele ghiduri: Îndrumar cu privire la controlul în institu�iile speciale din cadrul comisariatelor de poli�ie, care vizeaz�tratamentul persoanelor re�inute �i/sau în privin�a c�rora a fost aplicat� m�sura preventiv� sub form� de arest;

Îndrumar cu privire la controlul în institu�iile speciale din cadrul administrativ �i/sau în privin�a c�rora este 1 2 3 4 5 6 7 8

Asigurarea investig�rii prompte, aprofundate, independente �i impar�iale a tuturor cazurilor de rele tratamente din partea poli�iei �i urm�ririi penale ulterioare, dup� caz

aplicat� sanc�iunea sub form� de arest administrativ;

Particularit��ile în cazurile de re�inere �i/sau de arestare a minorilor;

Îndrumar cu privire la monitorizarea institu�iilor penitenciare;

Îndrumar cu privire la monitorizarea locurilor de deten�ie �i a institu�iilor speciale din cadrul comisariatelor de poli�ie;

Model de raport unic privind efectuarea vizitei preventive în cadrul institu�iilor aflate în jurisdic�ia Ministerului Afacerilor Interne �i a Ministerului Justi�iei;

Îndrumar metodic cu privire la controlul spitalelor psihiatrice �i al internatelor psihoneurologice.

De�i vizitele reprezentan�ilor mecanismului na�ional de prevenire a torturii scot în eviden�� �i alte probleme, care, la rîndul lor, sînt influen�ate, în mare parte, de lipsa mijloacelor financiare, constat�rile la zi înlesnesc concluzia asupra reac�iei adecvate din partea autorit��ilor la recomand�rile �i actele de reac�ionare a Avocatului parlamentar. Astfel, pe parcursul anului 2010 s-a reu�it stabilirea unui raport eficient cu autorit��ile, care s-a materializat evident în institu�iile monitorizate, respectiv în

Page 54: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

54

481 2 3 4 5 6 7 8

vederea ajust�rii institu�iilor speciale ale Ministerului Afacerilor Interne conform recomand�rilor Comitetului european pentru prevenirea torturii �i a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante. În baza acordului de colaborare dintre Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova �i Ministerul Afacerilor Interne, încheiat la 25 mai 2010, în toate comisariatele de poli�ie au fost amplasate panouri informative cu informa�ii despre structura, sarcinile �i statutul mecanismului na�ional de prevenire a torturii, cu drepturile �i obliga�iile peroanelor re�inute/arestate, inclusiv ale persoanelor care au fost supuse relelor tratamente sau a altor abuzuri din partea colaboratorilor de poli�ie. Aceast� ac�iune a fost posibil� în cadrul proiectului „Sus�inerea pentru consolidarea mecanismului na�ional de prevenire a torturii în conformitate cu prevederile Protocolului op�ional la Conven�ia ONU pentru prevenirea torturii (OPCAT)”, implementat cu suportul PNUD Moldova �i al Centrului pentru Drepturile Omului.

În vederea neadmiterii impedimentelor în activitatea mecanismului na�ional de prevenire a torturii, pe lîng� Centrul pentru Drepturile Omului au fost organizate întruniri cu avoca�ii parlamentari, la care a fost stabilit mecanismul de vizitare f�r�permisiune special� a locurilor de deten�ie aflate în subordinea Ministerului Justi�iei �i de întreprindere a ac�iunilor imediate în vederea document�rii eventualelor cazuri de înc�lcare a drepturilor fundamentale ale omului. În vederea con�tientiz�rii de c�tre administra�ia penitenciarelor a drepturilor de care dispune mecanismul na�ional de prevenire a torturii, la adresa acestora au fost expediate circulare �i, suplimentar, cadrul normativ existent la acest compartiment. Actualmente, în urma unor eforturi comune ale diferitelor organe statale, accesul reprezentan�ilor institu�iei avoca�ilor parlamentari nu este îngr�dit sub aspectul num�rului de vizite �i al timpului de aflare a acestora în institu�iile penitenciare. �inînd cont de lacunele existente �i în vederea reform�rii Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova, prin Ordinul ministrului justi�iei nr. 509 din 25 noiembrie 2011, a fost instituit Grupul de lucru pentru elaborarea amendamentelor la cadrul legislativ privind activitatea institu�iei na�ionale pentru promovarea �i protec�ia drepturilor omului �i a mecanismului na�ional de prevenire a torturii.

În temeiul implement�rii noilor politici ale statului, inclusiv ale recomand�rilor forului interna�ional, conform Hot�rîrii Parlamentului nr. 77 din 4 mai 2010, a fost reorganizat� structura organelor procuraturii. În urma acestor modific�ri, în cadrul Procuraturii Generale a fost format�

Page 55: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

55

501 2 3 4 5 6 7 8

o nou� subdiviziune specializat� – Sec�ia combatere tortur�. Conform organigramei Procuraturii Generale, aceast� sec�ie se subordoneaz�direct Procurorului General �i are drept scop asigurarea investig�rii complete, obiective �i sub toate aspectele a tuturor cazurilor de tortur� �i rele tratamente, precum �i a întreprinderii m�surilor ce se impun în vederea combaterii acestui fenomen. Pentru îndeplinirea sarcinilor trasate, procurorii din cadrul sec�iei examineaz�plîngeri, efectueaz� controale, monitorizeaz� starea de fapt la investigarea acestor cazuri, exercit� urm�rirea penal� în unele dosare complicate sau de rezonan��social� sporit�, organizeaz� cursuri de instruire cu procurorii din procuraturile teritoriale �i specializate care investigheaz� cazuri similare etc.

Pentru eficientizarea activit��ii procurorilor în aceast� direc�ie de activitate, au fost modificate un �ir de acte departamentale �i, ca urmare, în fiecare procuratur� teritorial� �i specializat� au fost numi�i procurori responsabili de examinarea sesiz�rilor �i de efectuare a urm�ririi penale pe cazurile de tortur�, tratament inuman �i de dep��ire a atribu�iilor de serviciu cu aplicarea violen�ei. Este de men�ionat c� ace�ti procurori sînt independen�i �i nu au tangen�� cu activitatea colaboratorilor de poli�ie. De asemenea, procurorii responsabili, prin intermediul procurorilor-�efi, urmeaz� s�informeze în decurs de 24 de ore Sec�ia combatere tortur� despre fiecare sesizare înregistrat� pentru examinare, iar procurorii din sec�ia specializat�efectueaz� controlul asupra derul�rii investiga�iilor pe fiecare caz în parte �i coordoneaz� orice decizie ce urmeaz� a fi adoptat�.

În acest domeniu sînt implementate un �ir de politici statale. Astfel, sînt preconizate �i se întreprind un �ir de m�suri în vederea reform�rii organelor de poli�ie. Se afl� în stadiu de finalizare noul proiect al legii cu privire la poli�ie.

Pentru colaboratorii de poli�ie au fost �i sînt organizate seminare �i lec�ii de instruire, inclusiv cu referire la prevenirea �i eradicarea fenomenului de tortur�. Se acord� o aten�ie sporit� metodelor tactice �i de comportament la investigarea infrac�iunilor. La Academia de Poli�ie a fost majorat num�rul de ore privind respectarea drepturilor omului prin prisma practicii Cur�ii Europene a Drepturilor Omului (CEDO).

Recent, în acest sens, au fost organizate 3 seminare zonale (zona de nord, zona de centru �i zona de sud) la care au participat to�i colaboratorii poli�iei municipale din republic�, c�rora le-au fost citite lec�ii de instruire continu� de c�tre reprezentan�ii

Page 56: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

56

521 2 3 4 5 6 7 8

Procuraturii Generale (�eful Sec�iei combatere tortur�), avoca�ii parlamentari, reprezentan�ii Ministerului S�n�t��ii, Ministerului Muncii, Protec�iei Sociale �i Familiei, precum �i de c�tre conducerea Ministerului Afacerilor Interne, care i-a familiarizat cu noile cerin�e �i exigen�e ale Ministerului �i cu amendamentele ce urmeaz� a fi implementate prin adoptarea noii legi cu privire la poli�ie.

11 Promovarea reformelor în domeniul autonomiei locale în conformitate cu Carta european� a autonomiei locale

Ratificarea Cartei europene a autonomiei locale

Aplicarea prevederilor Cartei europene a autonomiei locale atît în ceea ce prive�te legisla�ia, cît �i în rela�iile cu autorit��ile locale

Implementarea recomand�rilor Congresului Puterilor Locale �i

Avizul 188 al Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

Recomandarea 1554 a Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

Recomandarea 110 a Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

Recomandarea 179 a Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

Rezolu�ia 1465 a Adun�rii

Republica Moldova a semnat Carta european� a autonomiei locale la 2 mai 1996 �i a ratificat-o la 16 iulie 1997, intrînd în vigoare la 1 februarie 1998. La 28 decembrie 2006 a fost adoptat�Legea nr. 436-XVI privind administra�ia public� local�. La baza rela�iilor dintre administra�ia public� central� �i cea local�stau principiile autonomiei locale �i ale descentraliz�rii administrative. Se stabile�te expres faptul c� între autorit��ile centrale �i locale, inclusiv între autorit��ile locale de nivelul întîi �i nivelul al doilea, nu exist� raporturi de subordonare. De asemenea, este stipulat� obligativitatea instituirii unor consult�ri sistematice �i a dialogului institu�ional între administra�ia public� central� �i cea local� în procesul de elaborare a cadrului normativ �i legislativ.

În vederea promov�rii reformei de descentralizare, conform Planului de activitate al Guvernului, a fost stabilit�prioritatea de descentralizare �i autonomie local�.

Implementarea Strategiei Na�ionale de Descentralizare, aprobat� prin Legea nr. 68 din 5 aprilie 2012

Promovarea unui pachet de modific�ri ale cadrului legal �i normativ privind descentralizarea serviciilor publice �i asigurarea autonomiei locale

Definitivarea �i promovarea proiectului legii privind statutul municipiului Chi�in�u

Anii 2011–2012

Anii 2012–2013

Anii 2012–2013

Cancelaria de Stat

Ministerul Dezvolt�rii Regionale �i Construc�iilor

Ministerul Justi�iei

Ministerul Finan�elor

Parlamentul

Regionale din Europa

Parlamentare a Consiliului Europei

Rezolu�ia 1572 a Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

Rezolu�ia 1619 a Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

Reforma de descentralizare avanseaz�etapizat. Ini�ial au fost reexaminate prevederile privind coordonarea procesului de descentralizare, inclusiv crearea Comisiei paritare pentru descentralizare.

În baza deciziei Comisiei paritare pentru descentralizare au fost instituite grupuri de lucru pentru descentralizare pe urm�toarele domenii de interven�ie: organizarea �i func�ionarea administra�iei publice locale, descentralizarea serviciilor �i competen�elor, descentralizarea financiar� �i descentralizarea patrimonial�.

În iulie 2011 a fost instituit� Comisia parlamentar� ad-hoc pentru descentralizarea �i consolidarea autorit��ilor administra�iei publice locale, care are drept obiective analizarea legisla�iei politicilor de descentralizare �i racordarea acesteia la prevederile Cartei europene, evaluarea legisla�iei sectoriale �i asigurarea controlului parlamentar asupra procesului de descentralizare.

Strategia na�ional� de descentralizare a fost aprobat� de Guvern la 28 decembrie 2011 �i aprobat� de Parlament prin legea nr. 68 din 5 aprilie 2012. Documentul strategic a fost elaborat cu participarea membrilor grupurilor de lucru pentru descentralizare create de c�tre Comisia paritar� cu suportul exper�ilor din cadrul Programului Comun Dezvoltare Local�Integrat�, finan�at de c�tre Guvernul

Page 57: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

57

541 2 3 4 5 6 7 8

Suediei, PNUD Moldova, Fondul Na�iunilor Unite de Dezvoltare pentru Femei �i de Consiliul Europei. Proiectul Strategiei a fost elaborat într-un proces participativ amplu, cu desf��urarea consult�rilor publice în format l�rgit. Detaliile în acest sens pot fi accesate pe pagina-web http://www.descentralizare.gov.md/

Cu sus�inerea partenerilor de dezvoltare au fost efectuate 4 studii ample privind evaluarea capacit��ilor autorit��ilor administra�iei publice locale, serviciile descentralizate �i desconcentrate, impactul organiz�rii teritorial-administrative, evaluarea situa�iei existente în domeniul descentraliz�rii administrative �i fiscale.

Sînt în derulare acordurile de colaborare cu partenerii care acord� suport pe dimensiunea de descentralizare (Agen�ia Suedez� pentru Dezvoltare Interna�ional�– SIDA, PNUD, Fondul Na�iunilor Unite de Dezvoltare pentru Femei – UNIFEM, USAID, Consiliul Europei, Uniunea European� etc.).

La �edin�a Guvernului din 25 august 2010 a fost aprobat Documentul unic de program pentru implementarea a 56 de proiecte de dezvoltare regional� pentru anii 2010–2012. Actualmente, sînt în derulare 26 de proiecte, dintre care 21 sînt finan�ate din Fondul na�ional pentru Dezvoltare

Expertiza de c�tre Consiliul Europei a legisla�iei în domeniul democra�iei locale

Expertizarea �i armonizarea legisla�iei U.T.A. G�g�uzia cu prevederile

Regional�, iar alte 5 sînt finan�ate de Agen�ia de Cooperare Interna�ional� a Germaniei. Domeniile �in de gestionarea de�eurilor menajere (8 proiecte); ap� �i canalizare (7 proiecte); drumuri (6 proiecte); eficien�� energetic� (2 proiecte); sus�inerea businessului mic �i mijlociu (un proiect); atractivitatea turistic� (2 proiecte).

În anul 2012, Ministerul Dezvolt�rii Regionale �i Construc�iilor urmeaz� s�lanseze Proiectul Twinning „Consolidarea capacit��ilor în dezvoltarea regional� în Republica Moldova”, pentru o durat� de 24 de luni, ce va contribui la îmbun�t��irea structurii institu�ionale, a cadrului legislativ �i regulator al dezvolt�rii regionale, la consolidarea capacit��ii în domeniul dezvolt�rii regionale. Fran�a este implementatorul de baz� al proiectului în colaborare cu parteneri din România. În cadrul programului Uniunii Europene 12 se va acorda �i un suport Twinning pentru agen�iile de dezvoltare regional� �i consiliile regionale pentru dezvoltare, în vederea dezvolt�rii capacit��ilor agen�iilor de dezvoltare regional� (ADR), actualiz�rii strategiilor de dezvoltare, precum �i în vederea corel�rii Strategiei na�ionale de dezvoltare regional� �i celor sectoriale, incluzînd metode, etape �i instrumente necesare pentru elaborarea sau actualizarea strategiilor.

Examinarea ulterioar� a cadrului legislativ ce reglementeaz�statutul special al U.T.A. G�g�uzia în scopul armoniz�rii acestuia cu prevederile Constitu�iei �i cu legisla�ia privind administra�ia public� local�, descentralizarea administrativ� etc.

Anul 2013

Page 58: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

58

561 2 3 4 5 6 7 8

Constitu�iei �i ale cadrului juridic al Republicii Moldova

Revizuirea Legii nr. 431-XIII din 19 aprilie 1995

În perioada noiembrie 2010 – ianuarie 2011 au avut loc 3 �edin�e de lucru la care a fost examinat cadrul legal al dezvolt�rii regionale. Ca rezultat al acestor �edin�e a fost elaborarea de c�tre exper�ii Departamentului de Dezvoltare Interna�ional� al Regatului Unit al Marii Britanii �i Irlandei de Nord (DFID) a 6 studii care reprezint� o analiz�cuprinz�toare a legisla�iei �i a regulamentelor dezvolt�rii regionale, în urma c�rora au fost elaborate recomand�ri de ordin legislativ �i institu�ional.

Au fost supuse expertiz�rii de c�tre Consiliul Europei urm�toarele acte legislative: Legea nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativ�, Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administra�ia public� local�, Legea nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regional� în Republica Moldova, proiectul legii privind finan�ele publice locale, proiectul legii privind statutul municipiului Chi�in�u, proiectul legii privind statutul euroregiunilor.

Prin Legea nr.344-XIII din 23 decembrie 1994 privind statutul juridic special al G�g�uziei (Gagauz-Yeri) au fost reglementate principiile de baz� ale activit��ii, precum �i rela�iile economice, sociale, culturale �i teritorial-administrative ale unit��ii teritoriale autonome. Adoptarea legii a fost salutat�

privind statutul municipiului Chi�in�u în comun cu Consiliul Puterilor Locale �i Regionale din Europa

Revizuirea Legii privind finan�ele publice locale în comun cu Consiliul Puterilor Locale �i Regionale din Europa

Asigurarea independen�ei func�ionale �i financiare a unit��ilor administrativ-financiare, în special prin

de Consiliul Europei �i de structurile sale. Prin Legea nr. 344-XV din 25 iulie 2003 pentru modificarea Constitu�iei Republicii Moldova (art.111) s-a statuat c� G�g�uzia este unitate teritorial� autonom� cu statut special care, fiind o form� de autodeterminare a g�g�uzilor, este parte integrant� �i inalienabil� a Republicii Moldova �i solu�ioneaz� de sine st�t�tor, în limitele competen�ei sale, potrivit prevederilor Constitu�iei, în interesul întregii popula�ii, problemele cu caracter politic, economic �i cultural. În scop de expertizare �i armonizare a legisla�iei U.T.A. G�g�uzia cu prevederile Constitu�iei �i cu cadrul juridic al Republicii Moldova, prin Hot�rîrea Guvernului nr. 10 din 17 ianuarie 2008 cu privire la aprobarea modific�rilor �i complet�rilor ce se opereaz� în unele hot�rîri ale Guvernului, a fost constituit�Direc�ia control administrativ a U.T.A. G�g�uzia, ce urma s� exercite controlul privind legalitatea actelor emise de c�tre autorit��ile din unitatea teritorial�autonom� G�g�uzia. În scop de armonizare a actelor legislative emise de autorit��ile din U.T.A. G�g�uzia cu prevederile Constitu�iei �i ale cadrului juridic al Republicii Moldova, în corespundere cu prevederile Hot�rîrii Guvernului nr. 845 din 18 decembrie 2009 cu privire la oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat, exercitarea controlului de legalitate este efectuat� de c�tre Cancelaria de Stat prin intermediul

Elaborarea �i aprobarea proiectului de lege cu privire la finan�ele publice locale

Page 59: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

59

581 2 3 4 5 6 7 8

sporirea veniturilor autorit��ilor locale �i prin introducerea unui sistem direct �i transparent de efectuare a transferurilor b�ne�ti

Oficiului teritorial Comrat.

Au fost elaborate mai multe versiuni ale proiectului de lege privind statutul municipiului Chi�in�u. Una din variantele proiectului a fost consultat� cu Consiliul Europei. Îns� acest proiect de lege nu a fost aprobat, dar, reîntors dup� avizarea Consiliului Europei, urmeaz� a fi ajustat. Ac�iunea respectiv� este prev�zut� �i în Planul de ac�iuni privind implementarea Strategiei de descentralizare.

A fost elaborat proiectul de lege privind finan�ele publice locale, �inîndu-se cont de recomand�rile Consiliului Europei (care în varianta ini�ial�, în viziunea exper�ilor europeni, preconiza o autonomie financiar� foarte limitat� a autorit��ilor locale). În luna aprilie 2010, în conformitate cu Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparen�a în procesul decizional, proiectul a fost propus spre dezbateri publice �i avizare atît de c�tre administra�ia public� local�, cît �i de c�tre societatea civil� �i mediul academic.

La sfîr�itul anului 2006, Parlamentul a adoptat Legea nr. 435-XVI din 28 decembrie privind descentralizarea administrativ� �i Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie privind administra�ia public�local�, care impun ajustarea legisla�iei în domeniul finan�elor publice locale. Actualmente, noua lege a finan�elor publice locale este la nivel de proiect, 1 2 3 4 5 6 7 8

Promovarea reformelor de descentralizare, delimitarea atribu�iilor la nivel central �i la nivel local

Desf��urarea alegerilor

fiind ajustat� la recomand�rile Consiliului Europei �i Consiliului Puterilor Locale �i Regionale din Europa. Ea a fost propus�, în conformitate cu Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparen�a în procesul decizional, pentru dezbateri publice �i avizare atît de c�tre autorit��ile administra�iei publice locale, cît �i de societatea civil� �i mediul academic.

În anul 2006 a fost adoptat� Legea nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006privind dezvoltarea regional� în Republica Moldova. La 4 martie 2010, prin Hot�rîrea Guvernului nr. 158, a fost aprobat�Strategia na�ional� de dezvoltare regional�, care stabile�te priorit��ile de dezvoltare. Concomitent cu aceste priorit��i, pentru fiecare regiune de dezvoltare sînt elaborate strategiile de dezvoltare pe un termen de 7 ani. Aceste strategii încorporeaz� planuri opera�ionale stabilite pentru 3 ani �i vor fi implementate prin programe �i proiecte.

Cre�terea autonomiei financiare a autorit��ilor administra�iei publice locale se va realiza ini�ial prin reintroducerea impozitului pe profit pentru persoanele juridice de la 1 ianuarie 2012 �i prin elaborarea unei noi legi privind finan�ele publice locale ce va dezvolta descentralizarea fiscal�. La moment, un grup de exper�i interna�ionali elaboreaz�un studiu referitor la descentralizarea fiscal�, precum �i proiectul noii legi cu privire la finan�ele publice locale. Acest

Page 60: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

60

601 2 3 4 5 6 7 8

democratice la nivel local

Investigarea procedurilor penale pornite contra reprezentan�ilor opozi�iei care de�in func�ii de conducere la nivel local

Crearea unui minister special, responsabil pentru toate subiectele ce �in de activitatea autorit��ilor locale, precum �i pentru politici relevante în acest domeniu (Recomandarea 179 a Consiliului

proiect va fi corelat cu Strategia de descentralizare �i va crea un echilibru între responsabilit��ile (competen�ele) autorit��ilor locale �i resursele financiare atribuite. Sistemul bugetar local va fi modificat radical, urmînd a fi reduse transferurile din bugetul central �i m�rite num�rul �i valoarea impozitelor care vor r�mîne în bugetul local.

Principalele componente ale noilor legi definesc autonomia sub toate aspectele: organiza�ional�, func�ional� �i de decizie. Totodat�, prin Legea nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativ� au fost delimitate �i stabilite expres competen�ele (domeniile proprii de activitate) administra�iei publice locale în raport cu cea central�. De asemenea, prin actul legislativ în cauz� au fost stabilite condi�iile deleg�rii de c�tre stat c�tre administra�ia public� local� a unor atribu�ii noi. În scop de implementare a legii, a fost elaborat proiectul Hot�rîrii Guvernului cu privire la aprobarea componen�ei, Regulamentului Comisiei paritare pentru descentralizare �i a Regulamentului-model de func�ionare a grupului de lucru pentru descentralizare. Conform prevederilor proiectului, comisia urmeaz� s�întruneasc� pe principii egale reprezentan�i ai administra�iei publice centrale �i locale. Este la nivel de proiect planul de ac�iuni care va stabili etapele distincte de implementare a procesului de

Puterilor Locale �i Regionale din Europa)

Conlucrarea asocia�iilor colectivit��ilor locale cu Centrul de expertiz� pentru reforma autonomiei locale al Consiliului Europei pentru instruirea ale�ilor locali �i a personalului la nivel local

Crearea mecanismelor de cooperare intermunicipal�

descentralizare administrativ� în Republica Moldova.

Procedura de organizare �i desf��urare a alegerilor locale este reglementat� de Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, (modific�ri ini�iate inclusiv la recomand�rile CPLRE 110). Astfel, primarii ora�elor (municipiilor), satelor (comunelor) �i consilierii în consiliile raionale, or��ene�ti (municipale) �i s�te�ti (comunale) se aleg prin vot universal, egal, direct, secret �i liber exprimat, pentru un mandat de 4 ani, care începe efectiv din ziua valid�rii rezultatelor alegerilor locale. Num�rul consilierilor este stabilit de Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administra�ia public� local�. În unit��ile administrativ-teritoriale cu statut special, alegerile locale se desf��oar� în conformitate cu prevederile Codului electoral �i actele adoptate de autorit��ile reprezentative ale unit��ilor administrativ-teritoriale respective. În scop de asigurare a legalit��ii alegerilor locale, validarea sau invalidarea mandatului ale�ilor locali are loc prin intermediul instan�ei de judecat�(f�r� implicarea autorit��ilor publice centrale).

În septembrie 2009, în urma reformei în administra�ia public� local�, a fost reorganizat� administra�ia public� central�. Ca rezultat al reformei administra�iei

Page 61: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

61

621 2 3 4 5 6 7 8

publice centrale (Legea nr. 21-XVIII din 18 septembrie 2009), în lista autorit��ilor centrale nu s-a mai reg�sit Ministerul Administra�iei Publice Locale. Competen�ele fostului minister ce �ineau de rela�iile Guvernului cu autorit��ile administra�iei publice locale au fost preluate de c�tre Cancelaria de Stat. Cancelaria de Stat este responsabil� de toate subiectele ce �in de rela�iile autorit��ilor publice centrale cu autorit��ile administra�iei publice locale, precum �i de elaborarea politicelor relevante în acest domeniu.

În anul 2011 au fost întreprinse 2 vizite de monitorizare a raportorilor Consiliului Puterilor Locale �i Regionale din Europa pentru Republica Moldova, care, între 20–22 martie 2012, au prezentat Raportul pentru Republica Moldova �i Recomandarea nr. 322 privind democra�ia local� �i regional� în Republica Moldova.

12 Intensificarea eforturilor în scop de reglementare a diferendelor interna�ionale sau interne cu mijloace pa�nice, aceasta fiind o obliga�ie ce le revine tuturor statelor

Participarea la reglementarea diferendelor interna�ionale numai prin mijloace pa�nice

Solu�ionarea problemei transnistrene cu respectarea integrit��ii

Avizul 188 al Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

Rezolu�ia 1465 a Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

Recomandarea

Republica Moldova a întreprins ac�iuni constante pentru solu�ionarea conflictelor interna�ionale �i interne prin mijloace pa�nice.

Angajamentul de aderare a Republicii Moldova la Consiliul Europei nu stipuleaz� solu�ionarea în orice condi�ii a acestei probleme, precum �i intensificarea eforturilor în vederea reglement�rii pa�nice a conflictului transnistrean.

La 10 iunie 2005, Parlamentul Republicii

Identificarea unei modalit��i viabile �i durabile de solu�ionare a conflictului transnistrean în cadrul negocierilor în formatul „5+2”, în baza respect�rii suveranit��ii �i integrit��ii teritoriale a

Proces continuu

Biroul pentru reintegrare

Cancelaria de Stat

Ministerul Afacerilor Externe �i Integr�rii Europene

1 2 3 4 5 6 7 8 membre ale Consiliului Europei

teritoriale �i a suveranit��ii Republicii Moldova

Implicarea organismelor interna�ionale în monitorizarea �i evaluarea diferitelor propuneri de solu�ionare a problemei transnistrene

Utilizarea expertizei Consiliului Europei privind dreptul constitu�ional comparat dezvoltat în special de Comisia de la Vene�ia

Promovarea m�surilor de consolidare a încrederii ca premis� pentru reglementarea

1721 a Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

Rezolu�ia 1572 a Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

Rezolu�ia 1619 a Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

Moldova a adoptat 3 acte ca r�spuns la Planul Yuscenko, prin care a exprimat rezerve serioase anume în raport cu absen�a unor precondi�ii esen�iale, cum ar fi demilitarizarea �i democratizarea Transnistriei �i necesitatea de a stopa comer�ul ilegal transfrontalier în regiune. Parlamentul Republicii Moldova a apelat la Consiliul Europei, OSCE �i la UE pentru a se implica activ în stabilirea precondi�iilor necesare pentru desf��urarea alegerilor democratice în Transnistria �i pentru crearea condi�iilor indispensabile în ceea ce prive�te demilitarizarea zonei transnistrene. În anii 2010–2011, Guvernul a continuat eforturile pentru solu�ionarea problemei transnistrene �i reintegrarea ��rii, care constituie una dintre cele cinci priorit��i stabilite în Programul de guvernare. Pentru prima dat�, dup� 1992, dosarul transnistrean a fost pus în sarcina unui viceprim-ministru, asistat de Biroul pentru reintegrare creat în decembrie 2009 în cadrul Cancelariei de Stat.

În 2011 a avut loc relansarea negocierilor oficiale privind solu�ionarea conflictului transnistrean în formatul „5+2”, fiind desf��urate 5 runde de negocieri. Guvernul promoveaz� în continuare politica îndreptat� spre retragerea necondi�ionat� a prezen�ei militare str�ine de pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu deciziile relevante ale Summit-ului OSCE de la Istanbul, �i

Republicii Moldova

Crearea condi�iilor de reintegrare a regiuniitransnistrene în spa�iul economic, politic, social, informa�ional �i cultural al Republicii Moldova

Mobilizarea eforturilor partenerilor externi în promovarea procesului de reglementare a conflictului transnistrean

Page 62: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

62

641 2 3 4 5 6 7 8

pa�nic� a conflictelor

transformarea opera�iunii curente de men�inere a p�cii într-o misiune multina�ional� civil� cu mandat interna�ional. Pentru asigurarea �i coordonarea promov�rii unei politici unice de reintegrare a ��rii, prin Hot�rîrea Guvernului nr. 132 din 4 martie 2011, a fost instituit� Comisia guvernamental�pentru reintegrarea ��rii. În cadrul �edin�elor Comisiei au fost abordate subiecte ce �in de procesul de negocieri în formatul „5+2”, promovarea m�surilor de consolidare a încrederii, situa�ia din Zona de Securitate �i dezvoltarea social-economic� a localit��ilor situate în Zona de Securitate.

La Conferin�a din ora�ul german Bad Reichenhall (8–9 septembrie 2011), pentru consolidarea m�surilor de încredere în procesul de reglementare a problemei transnistrene, a fost aprobat Regulamentul comun al grupurilor de lucru la nivel de exper�i pentru consolidarea m�surilor de încredere, în baza c�ruia grupurile de lucru î�i desf��oar� activitatea.

În anul 2011 au avut loc 7 �edin�e ale grupurilor de lucru specializate pentru consolidarea m�surilor de încredere a popula�iei de pe cele dou� maluri ale Nistrului (transport, economie, c�i ferate, ecologie, acte de stare civil�, ajutoare umanitare, s�n�tate).

A fost continuat� înregistrarea, în conformitate cu legisla�ia na�ional�, a agen�ilor economici din regiune la Camera Înregistr�rii de Stat, întreprinderile respective beneficiaz� de preferin�ele comerciale oferite Republicii Moldova de UE, CSI �i de cele bilaterale. În 2011, Camera Înregistr�rii de Stat a luat la eviden�� 86 de agen�i economici din regiunea transnistrean� (provizoriu – 63, permanent – 23). C�tre 31 decembrie 2011, în total au fost înregistra�i 772 de agen�i economici, inclusiv la eviden��provizorie – 539 �i permanent – 233 de agen�i economici.

În anul 2011, 43,4% din volumul total al exportului s-a realizat în ��rile Uniunii Europene, ��rilor CSI revenind 46,9%, iar altor ��ri – un export de 9,9% din volumul total al exportului din regiune. De asemenea, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a eliberat 1972 de certificate de origine a m�rfurilor de forma EUR.1 EU pentru exportul produc�iei în ��rile Uniunii Europene, beneficiind astfel de preferin�ele comerciale autonome. În continuare sînt organizate consult�ri cu participarea mediului de afaceri �i cu exponen�ii societ��ii civile de pe ambele maluri ale Nistrului. În anul 2012 au fost organizate 6 mese rotunde cu participarea reprezentan�ilor mediului de afaceri �i a societ��ii civile de pe ambele maluri ale Nistrului. Colaboratorii Biroului pentru reintegrare

Page 63: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

63

661 2 3 4 5 6 7 8

au participat la perfectarea Planului de ac�iuni al Republicii Moldova privind implementarea Recomand�rilor Comisiei Europene pentru instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat �i Cuprinz�tor dintre Republica Moldova �i Uniunea European�, aprobat prin Hot�rîrea Guvernului nr. 1125 din 14 decembrie 2010 în partea ce �ine de m�surile necesare de a fi întreprinse de c�tre institu�iile de resort �i de agen�ii economici din regiunea transnistrean�.

Pe parcursul anului 2011 a continuat cooperarea cu Misiunea Uniunii Europene pentru Asisten�� la Frontier� (EUBAM) în vederea relans�rii circula�iei transportului feroviar de m�rfuri prin regiunea transnistrean�.

La 9 noiembrie 2011 a fost aprobat�Hot�rîrea Guvernului nr. 830 cu privire la alocarea mijloacelor financiare (locuitorilor satului Vasilievca).

La 21 decembrie 2011 a fost completat�Hot�rîrea Guvernului nr. 906 din 24 septembrie 2010 privind crearea �i activitatea comisiilor pentru examinarea adres�rilor cet��enilor Republicii Moldova domicilia�i în localit��ile din stînga Nistrului (Transnistria) �i în localit��ile limitrofe frontierei administrative din categoriile pentru care calitatea de asigurat o are Guvernul. Conform bugetului asigur�rilor sociale de stat pentru anul 2012, aprobat de c�tre Parlamentul Republicii Moldova, cuantumul aloca�iilor lunare de stat este dublat pentru beneficiarii de pensii din unele localit��i situate în Zona de Securitate. Problema major�rii cuantumului respectiv a fost examinat� în procesul de elaborare a Strategiei de cheltuieli în domeniul protec�iei sociale pentru anii 2013–2015.

Autorit��ile de la Chi�in�u sînt permanent preocupate de situa�ia respect�rii drepturilor omului din regiunea transnistrean�. O aten�ie sporit� este acordat� �colilor cu predare în grafia latin�situate în regiunea transnistrean�.

Gra�ie eforturilor conjugate ale autorit��ilor moldovene�ti, ale societ��ii civile, precum �i ale partenerilor interna�ionali implica�i în procesul de reglementare transnistrean�, au fost elibera�i din deten�ie Ilie Cazac �i Ernest Vardanean.

13 Cooperarea în procesul de implementare a procedurii Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei privind respectarea angajamen-telor asumate

Prezentarea informa�iilor solicitate în contextul diferitelor proceduri de monitorizare

Cooperarea cu institu�iile Consiliului Europei în scop de înl�turare a

Avizul 188 al Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

Rezolu�ia 1572 a Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

Autorit��ile na�ionale colaboreaz� cu Comisia de Monitorizare a Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei �i a Comitetului de Mini�tri �i cu Secretariatul Consiliului Europei în contextul exerci�iilor de inventariere a îndeplinirii angajamentelor �i documentelor Consiliului Europei vizînd Republica Moldova.

În martie–noiembrie 2011, noii co-raportori ai Adun�rii Parlamentare a

Anii 2012–2013

Parlamentul

Guvernul

Page 64: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

64

681 2 3 4 5 6 7 8

la momentul ader�rii la Consiliul Europei cu privire la valorile �i principiile fundamentale ale organiza�iei, precum �i în procesele de supraveghere stabilite, respectînd Declara�ia Comitetului de Mini�tri din 10 noiembrie 1994 (sesiunea a 95-a)

deficien�elor constatate

Finalizarea reformelor demarate pentru realizarea angajamentelor asumate fa�� de Consiliul Europei, în scop de încheiere a procedurii de monitorizare �i de trecere la dialogul de post-monitoring în viitorul apropiat

Elaborarea �i adoptarea prompt�de c�tre Parlament a unui plan de ac�iuni cu m�suri concrete privind aplicarea recomand�rilor formulate în Rezolu�ia Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei 1572 (2007) �i 1666 (2009) cu privire la respectarea obliga�iilor �i angajamentelor Republicii Moldova

Rezolu�ia 1619 a Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

Rezolu�ia 1666 a Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

Consiliului Europei pentru Republica Moldova au întreprins o vizit� de monitorizare pentru elaborarea unui Raport privind onorarea angajamentelor Republicii Moldova fa�� de Consiliul Europei la toate capitolele.

1 2 3 4 5 6 7 8 14 Perfec�ionarea

legisla�iei cu privire la statutul deputatului

Revizuirea Regulamentului Parlamentului în corespundere cu expertiza Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

Revizuirea legisla�iei cu privire la partidele politice prin prisma normelor europene

Rezolu�ia 1465 a Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

Rezolu�ia 1572 a Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

Raportul de expertiza asupra Legii privind statutul deputatului în Parlament a eviden�iat dou� probleme fundamentale: revocarea mandatului de deputat, cauzele �i procedura ce conduc la aceast� m�sur�radical� nefiind definite cu suficient�precizie, nici asortate cu suficiente garan�ii; imunitatea parlamentar� ce ar trebui sa fie acordat� atît în materie penal�, cît �i în materie civil�. Drept urmare, a fost revizuit� Legea cu privire la Statutul deputatului, abilitînd Curtea Constitu�ional� s� decid� asupra ridic�rii imunit��ii deputatului �i revoc�rii mandatului de deputat. În temeiul recomand�rilor formulate de c�tre exper�ii Consiliului Europei, a fost elaborat un proiect de lege pentru modificarea �i completarea unor acte legislative, prin care au fost operate unele modific�ri în Legea nr. 39-XIII din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament, în Legea nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constitu�ional� �i în Codul jurisdic�iei constitu�ionale. Astfel, Legea despre statutul deputatului în Parlament a fost modificat� prin Legea nr. 141-XV din 21 martie 2003, conform recomand�rilor Consiliului Europei, fiind exclus�procedura �i posibilitatea de revocare a mandatului de deputat.

Legea cu privire la partidele politice a fost

Parlamentul

Ministerul Justi�iei

Page 65: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

65

701 2 3 4 5 6 7 8

�i recomand�rilor Consiliului Europei �i OSCE

adoptat� la 21 decembrie 2007, în vigoare din 29 februarie 2008.

În scop de excludere a contradic�iilor �i divergen�elor existente în legisla�ia ce reglementeaz� activitatea partidelor politice, a fost elaborat proiectul legii privind modificarea articolului 22 al Legii nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice, care vizeaz�abrogarea din textul legii respective a art. 22 alin. (2) lit. c), care stabile�te c�„Ministerul Justi�iei va înainta Cur�ii de Apel Chi�in�u o ac�iune prin care va cere dizolvarea partidului politic dac� ... partidul nu a participat cu listele de candida�i în dou� campanii electorale consecutive pentru alegerea Parlamentului sau a acumulat la fiecare din aceste alegeri un num�r de voturi mai mic decît num�rul de membri necesar pentru înregistrarea unui partid”. Prezenta reglementare se consider� a fi o suprimare a dreptului la libera asociere a cet��enilor în partide politice �i a libert��ii de activitate a partidelor politice. Încetarea activit��ii unui partid politic de o asemenea manier� presupune �i o înc�lcare a libert��ii de întrunire �i de asociere reglementat� în art. 11 al Conven�iei Europene a Drepturilor Omului, c�p�tînd, în consecin��, un caracter inadmisibil. Astfel, aceast� reglementare a fost exclus�prin Legea nr. 81 din 7 mai 2010.

15 Asigurarea libert��ii �i

Deetatizarea presei scrise �i

Rezolu�ia 1280 a Adun�rii

La 13 martie 2003, Parlamentul a adoptat Legea nr. 107-XV pentru modificarea �i

Elaborarea proiectului

Consiliul Coordonator

pluralismului în mass-media, reforma audiovizualu-lui

audiovizuale, controlat� �i finan�at� de stat

Reforma presei na�ionale �i locale, favorizarea pluralismului mediatic atît prin lege, cît �i în practic�

Transformarea de facto a Companiei „Teleradio-Moldova” în organ public independent

Parlamentare a Consiliului Europei

Recomandarea 1554 a Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

Rezolu�ia 1465 a Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

Rezolu�ia 1572 a Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

Rezolu�ia 1619 a Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

Rezolu�ia1666 a Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

completarea Legii nr. 1320-XV din 26 iulie 2002 cu privire la institu�ia public�na�ional� a audiovizualului Compania „Teleradio Moldova”. La 27 iulie 2006 a fost adoptat Codul audiovizualului al Republicii Moldova. Prin Legea nr. 42 din 20 octombrie 2009, Codul audiovizualului a fost amendat astfel c� pre�edintele Companiei „Teleradio-Moldova” poate fi numit/destituit prin simpla majoritate a voturilor membrilor Consiliului de Observatori. De asemenea, membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului �i ai Consiliului de Observatori sînt ale�i prin simpla majoritate a voturilor deputa�ilor (în compara�ie cu 3/5 cum era anterior).

Cadrul normativ cu privire la def�imare a fost modificat (art. 16 alin. (8) din Codul civil).

Prin Legea nr. 43 din 5 iulie 2011 a fost modificat articolul 16 alineatele (2) �i (3) din Codul audiovizualului. De asemenea, prin Legea nr. 64 din 1 aprilie 2011, au fost modificate �i unele prevederi ale Codului electoral.

Institu�ia public� na�ional� a audiovizualului activeaz� în conformitate cu direc�iile strategice de dezvoltare a Companiei pentru anii 2010–2015, elaborate cu sprijinul exper�ilor delega�i de Uniunea European� pentru radio �i

„Strategia de acoperire a teritoriului na�ional cu servicii de programe audiovizuale (anii 2011–2015)”

Participarea la Comisia consultativ� mixt�pentru studierea problemelor privind utilizarea spectrului radioelectric destinat comunic�rii audiovizuale �i a problemelor privind dezvoltarea noilor tehnologii cu impact asupra comunic�rii audiovizuale

Organizarea conferin�elor zonale ale radiodifuzorilor �i distribuitorilor de servicii

Anun�area

al Audiovi-zualului

Compania „Teleradio-Moldova”

Ministerul Justi�iei

Parlamentul

Page 66: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

66

721 2 3 4 5 6 7 8

Expertizarea la Consiliul Europei a proiectelor de legi în domeniul mass-media Implementarea recomand�rilor exper�ilor în special în ceea ce prive�te rolul societ��ii civile, asocia�iile reprezentative ale mass-mediei, componentele Consiliului de observatori

Revizuirea legisla�iei cu privire la audiovizual în general �i audiovizualul public în particular

Revizuirea legisla�iei cu privire la def�imare în sensul stabilirii unor amenzi rezonabile

televiziune. Principalele repere �in de racordarea politicilor editoriale la standardele radiodifuzorului public (concept, gril�, programe etc.), de digitalizarea procesului de produc�ie audiovizual� �i de stocare a informa�iei, inclusiv de trecerea la suport digital a patrimoniului audiovizual de valoare na�ional�, diversificarea ofertei audiovizuale (crearea de canale radio �i TV de ni��) �i valorificarea platformei on-line pentru producerea �i distribuirea con�inuturilor audiovizuale, restructurarea intern� a institu�iei �i eficientizarea managementului institu�ional.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a elaborat �i a adoptat 15 documente �i decizii cu caracter de reglementare a con�inutului audiovizual, unul dintre care se refer� la procedura �i condi�iile de eliberare a licen�elor de emisie �i a autoriza�iilor de retransmisie, de elaborare a concep�iei de reflectare a campaniei electorale, la activitatea �i atribu�iile Consiliului Coordonator al Audiovizualului în perioada electoral�.

În anul 2010 a fost reluat� retransmisia prin eter a postului TVR 1, care anterior se difuza pe teritoriul Republicii Moldova prin cablu �i prin satelit.

Pe parcursul anului 2010 au fost completate �i modificate de c�tre Parlament mai multe acte legislative �i

concursului pentru utilizarea frecven�elor radio �i a canalelor TV disponibile �i canalelor TV disponibilizate

Evaluarea calit��ii expresiei (limbii vorbite) la posturile de televiziune �i radio �i stoparea fenomenului de „poluare” excesiv� a limbii de stat în serviciile de programe ale radiodifuzorilor din Republica Moldova (în colaborare cu Academia de �tiin�e a Republicii Moldova)

Realizarea activit��ilor preconizate conform Planului de ac�iuni pe Componenta Media a

Consolidarea tuturor garan�iilor necesare pentru asigurarea respectului libert��ii de expresie, definite în art.10 al Conven�iei europene pentru drepturile omului �i în conformitate cu jurispruden�a CEDO, în special prin implementarea adecvat� a noii legisla�ii în domeniul audiovizualului pentru promovarea libert��ii �i pluralismului mass-mediei

normative în domeniul audiovizualului. A fost amendat Regulamentul cu privire la procedura �i condi�iile de eliberare a licen�elor de emisie �i a autoriza�iilor de retransmisie. Potrivit acestei modific�ri se prelungesc licen�ele eliberate în temeiul Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27 iulie 2006, precum �i cele ob�inute în baza Legii audiovizualului nr. 603-XIII din 3 octombrie 1995.

În conformitate cu Hot�rîrea Parlamentului nr.129 din 18 iunie 2010, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a aprobat Programul de ac�iuni privind optimizarea activit��ii sale, care include o serie de activit��i prioritare: elaborarea unor acte normative �i regulamente interne, organizarea unor seminare �i mese rotunde, training-uri pentru colaboratorii Consiliului Coordonator al Audiovizualului, monitorizarea serviciilor de programe ale radiodifuzorilor.

Din anul 2010 func�ioneaz� Centrul tehnic de monitorizare, ce permite captarea, înregistrarea, stocarea �i prelucrarea în regim non-stop a serviciilor de programe pentru 16 posturi de televiziune �i 20 de posturi de radio.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a participat la realizarea proiectului comun Uniunea European� – Consiliul Europei „Programul privind sus�inerea democra�iei

Programului privind „Sus�inerea democra�iei în Republica Moldova”

Participarea angaja�ilor Direc�iei monitorizare a Consiliului Coordonator al Audiovizualului la training-uri privind monitorizarea reflect�rii evenimentelor politice �i electorale în mass-media, analizarea datelor �i scrierea rapoartelor de monitorizare

Organizarea unei mese rotunde pentru prezentarea �i discutarea rezultatelor finale privind monitorizarea mass-mediei în

Page 67: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

67

741 2 3 4 5 6 7 8

în Republica Moldova”, care a inclus componenta dezvolt�rii mass-mediei pluraliste �i aplicarea standardelor europene în monitorizarea mass-mediei electronice. A fost creat� metodologia de monitorizare în corespundere cu standardele Consiliului Europei �i cu prevederile legisla�iei na�ionale, care a fost aplicat� în procesul de monitorizare pe parcursul campaniei electorale.

Au fost organizate cursuri de instruire în scop de aplicabilitate a metodologiei noi de monitorizare.

În perioada campaniei electorale, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, pentru crearea unui cadru legislativ general de reglementare a dezbaterilor electorale, de difuzare a �tirilor cu caracter electoral �i a evenimentelor electorale, precum �i pentru asigurarea unei libert��i mai mari în vederea desf��ur�rii campaniei electorale �i reflect�rii acesteia de c�tre mass-media, prin Legea nr. 119 din 18 iunie 2010 au fost modificate articolele 47 �i 64 �i a fost introdus articolul 641 .

În anul 2011 a fost elaborat proiectul cu privire la implementarea televiziunii digitale. Prin decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului nr. 100 din 24 iunie 2011 a fost aprobat� „Strategia de acoperire a

campania electoral�

Realizarea proiectului Consiliului Coordonator al Audiovizualului în parteneriat cu Asocia�ia Presei Electronice Libere – „Îmbun�t��irea activit��ii în domeniul audiovizualului autohton, prin sporirea gradului de cultur� juridic��i profesional� a radiodifuzorilor �i prestatorilor de servicii din Republica Moldova”

Monitorizarea serviciilor de programe ale radiodifuzorilor la capitolul „Respectarea condi�iilor licen�ei de emisie �i a concep�iei

teritoriului na�ional cu servicii de programe audiovizuale pentru anii 2011–2015”. Implementarea prevederilor Strategiei va contribui la armonizarea cadrului legislativ din domeniul audiovizualului, la eliberarea licen�elor pentru utilizarea capacit��ii multiplexelor 1–4 (SDTV) la nivel na�ional �i a cîte un multiplex regional pentru fiecare zon�, la lichidarea decalajului informa�ional dintre zonele rurale �i cele urbane, la asigurarea accesului necondi�ionat al popula�iei la cel pu�in 8 programe TV de interes public, la îmbun�t��irea calit��ii serviciilor de programe TV locale, la prestarea serviciilor suplimentare interactive, la crearea re�elelor TV de rezolu�ie înalt�(HDTV) �i cu recep�ie mobil�.

În 2011, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a desf��urat 3 concursuri pentru utilizarea frecven�elor radio �i a canalelor TV disponibile �i disponibilizate. La concurs au fost scoase frecven�ele radio �i canalele TV ale unor institu�ii audiovizuale care, din diverse motive, au r�mas nevalorificate, frecven�ele radio �i canalele TV necî�tigate dup� ultimul concurs, precum �i cele propuse prin aviz de la Ministerul Tehnologiei Informa�iei �i Comunica�iilor. La concursuri au participat 39 de solicitan�i, înving�tori fiind desemna�i 16 radiodifuzori: 8 titulari de licen�e de emisie noi �i 8 licen�e modificate prin extinderea razei de emisie. În conformitate cu Planul de ac�iuni pe

generale a serviciului de programe”

Evaluarea gradului de respectare de c�tre radiodifuzorii afla�i sub jurisdic�ia Republicii Moldova a condi�iilor licen�elor de emisie �i a concep�iilor generale ale serviciilor de programe aprobate de c�tre CCA

Participarea la procesul de elaborare a modific�rilor la con�inutul Codului audiovizualului sau la elaborarea unui cod nou al audiovizualului (inclusiv la reglementarea publicit��ii

Page 68: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

68

761 2 3 4 5 6 7 8

Componenta Media a Programului comun al Uniunii Europene – Consiliului Europei privind „Sus�inerea democra�iei în Republica Moldova”, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a realizat urm�toarele activit��i: elaborarea Regulamentului intern al Direc�iei monitorizare în conformitate cu prevederile legisla�iei în vigoare �i ale standardelor europene; oferirea consultan�ei la elaborarea rapoartelor de monitorizare în perioada campaniei electorale la alegerile locale generale din 5 iunie 2011; desf��urarea unui training pentru personalul Direc�iei de monitorizare a Consiliului Coordonator al Audiovizualului în procesul de monitorizare a demnit��ii umane �i a drepturilor copilului în serviciile de programe ale radiodifuzorilor; lansarea noii pagini de internet, menit� s� faciliteze accesul cet��enilor la informa�ii privind activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului; organizarea seminarelor zonale cu genericul „Respectarea prevederilor Codului audiovizualului. Perspective de dezvoltare a domeniului audiovizual” în municipiile Chi�in�u, B�l�i �i în ora�ul Comrat. Pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile locale generale din 5 iunie 2011, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a aprobat 83 de declara�ii ale radiodifuzorilor privind politica editorial�pentru perioada scrutinului electoral (pentru 44 de posturi TV �i 39 de posturi

audiovizuale)

radio). În acela�i timp, 11 radiodifuzori �i-au f�cut public� decizia de neparticipare la reflectarea campaniei electorale.

Pe parcursul anului 2011, în scop de îndeplinire a obiectivelor de monitorizare stabilite în baza atribu�iilor prev�zute de Codul audiovizualului �i a deciziilor Consiliului Coordonator al Audiovizualului, precum �i în conformitate cu planul de activitate al Consiliului, au fost efectuate monitoriz�ri generale ale serviciilor de programe radio �i TV �i monitoriz�ri tematice la capitolele: respectarea prevederilor legale de plasare a publicit��ii în cadrul serviciilor de programe (au fost sanc�iona�i 3 distribuitori de servicii �i 2 posturi TV, alte 6 posturi TV au fost aten�ionate); verificarea modului de executare a prevederilor conceptelor de activitate, a condi�iilor la licen�a de emisie �i a legisla�iei în vigoare (fiind aplicate 16 sanc�iuni); respectarea Deciziei Consiliului Coordonator al Audiovizualului nr. 24 din 26 februarie 2008 cu privire la reglementarea condi�iilor de difuzare a mesajelor (SMS) de c�tre posturile TV aflate sub jurisdic�ia Republicii Moldova (au fost aten�ionate 2 posturi TV); protejarea patrimoniului lingvistic �i cultural na�ional (monitorizarea la acest capitol a fost efectuat� în colaborare cu speciali�tii de la Academia de �tiin�e a Moldovei, în baza acordului semnat).

Page 69: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

69

781 2 3 4 5 6 7 8

Pentru a asigura protejarea patrimoniului lingvistic �i cultural na�ional, obliga�ie ce îi revine Consiliului Coordonator al Audiovizualului prin Legea audiovizualului (art. 41 alin. (1) lit. e)), autoritatea de reglementare a ini�iat o campanie de monitorizare a calit��ii limbii române în emisiunile televizate. Monitorizarea s-a desf��urat în perioada octombrie–noiembrie 2011, în cadrul unui proiect comun de colaborare cu Institutul de Filologie al Academiei de �tiin�e a Moldovei. Au fost supuse monitoriz�rii 13 posturi de televiziune. Posturile TV au fost selectate în func�ie de aria de acoperire �i de ponderea emisiunilor informative �i de divertisment. Au fost urm�rite, sub aspect lingvistic, emisiunile de �tiri, emisiunile matinale �i de divertisment, filmele dublate sau cu subtitr�ri. Rezultatele monitoriz�rii au atestat erori �i abateri de la normele ortografice, ortoepice �i morfologice verificabile (în dic�ionare, gramatici, lucr�ri de cultivare a limbii �.a.), dar �i unele gre�eli accidentale, care ar putea fi preluate în mod nedorit, a c�ror eliminare va conduce nu numai la îmbun�t��irea limbajului realizatorilor de emisiuni, ci �i la ameliorarea limbajului miilor de telespectatori. Acest proiect de monitorizare urmeaz� a fi finalizat în anul 2012.

16 Promovarea reformelor în domeniul

Implementarea recomand�rilor Comisiei de la

Rezolu�ia 1465 a Adun�rii Parlamentare a

Ca urmare recomand�rilor Consiliului Europei, la 15 iunie 2009 au fost adoptate amendamentele la Codul electoral privind

Dup�desf��urarea alegerilor locale

Anii 2012–2013

Comisia Electoral�Central�

electoral, revizuirea legisla�iei electorale

Vene�ia vizînd legisla�ia electoral�din Republica Moldova

Studierea minu�ioas� a concluziilor observatorilor interna�ionali, ca urmare a alegerilor locale din 2007, în scop de eliminare a tuturor deficien�elor �i de conformare la standardele europene pentru alegeri democratice

Asigurarea unor proceduri eficiente de examinare a contesta�iilor electorale

Asigurarea unei acoperiri mass-media echitabile �i impar�iale a campaniilor electorale

Garantarea unui proces electoral f�r� interferen�a intempestiv� a

Consiliului Europei

Rezolu�ia 1572 a Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

Rezolu�ia 1619 a Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

Rezolu�ia 1666 a Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

Rezolu�ia 1692 a Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

mic�orarea pragului electoral pentru partide de la 6% la 5% �i a pragului electoral de participare de la 51% la 33%.

Prin Legea nr. 127-XVIII din 23 decembrie 2009 au fost adoptate modific�rile la Codul electoral privind anularea restric�iilor de de�inere a cet��eniei altor state pentru func�ionarii publici.

În a doua jum�tate a anului 2010, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat trei legi pentru modificarea �i completarea Codului electoral: nr. 119 din 18 iunie, nr. 216 �i nr. 222 din 17 septembrie 2010. În aceste legi au fost incluse mai multe propuneri de modificare �i completare a Codului electoral, elaborate �i înaintate de Comisia Electoral� Central� Parlamentului, cele mai importante fiind: introducerea unor no�iuni noi (art. 1): Centrul de instruire continu� în domeniul electoral, func�ionarul electoral, observatori na�ionali �i interna�ionali, Oficiul de protocol al observatorilor interna�ionali acredita�i, Registrul de stat al aleg�torilor, Registrul func�ionarilor electorali.

În anul 2011, Comisia Electoral� Central�a acordat o aten�ie sporit� perfec�ion�rii cadrului legal, care s� contribuie la realizarea dreptului de vot, precum �i la perfec�ionarea procedurilor electorale. În acest context, Comisia Electoral� Central�

generale din 5 iunie 2011, precum �i ca rezultat al efectu�rii analizei post-electorale, s-a concluzionat c� unele norme ale Codului electoral necesit�a fi dezvoltate pentru a putea fi aplicate eficient, în special acestea se refer� la:

sistemul informa�ional automatizat de stat „Alegeri”, în spe�� la Registrul electronic al aleg�torilor �i la listele electorale;

modul de func�ionare a Centrului de instruire continu�în domeniul electoral;

sporirea eficien�ei sanc�iunilor pentru comiterea fraudelor

Ministerul Justi�iei

Ministerul Afacerilor Externe �i Integr�rii Europene

Parlamentul

Page 70: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

70

801 2 3 4 5 6 7 8

autorit��ilor administrative Reforma legisla�iei electorale, în cooperare cu Comisia de la Vene�ia, în scop de reducere a pragului electoral pentru partidele politice

Revizuirea imediat�a listelor electorale pentru a le aproba definitiv prin introducerea obliga�iunii de actualizare cu regularitate �i de a exclude pe viitor listele suplimentare

Instituirea mecanismelor �i procedurilor care s�permit� exercitarea dreptului la vot al cet��enilor Republicii Moldova afla�i peste hotare

Suspendarea aplic�rii dispozi�iilor Codului electoral

a elaborat �i a înaintat propuneri de modificare a Codului electoral, care s-au reg�sit în Legea nr. 64 din 1 aprilie 2011 pentru modificarea �i completarea unor acte legislative. În esen��, amendamentele de modificare a legisla�iei electorale înaintate de Comisie au vizat perfec�ionarea procedurilor electorale în partea ce �ine de constituirea organelor electorale inferioare, conlucrarea cu subiec�ii implica�i în procesul electoral, modul de întocmire a listelor electorale. Astfel, una din propunerile de amendare a prevederilor Codului electoral a fost cea de completare a articolului 65 alineatul (1) în vederea asigur�rii realiz�rii dreptului la un recurs efectiv. În acest context, subiec�ilor cu drept de depunere a contesta�iilor le-a fost extins dreptul de a se adresa, în ziua alegerilor, direct în instan�a de judecat�, f�r� respectarea procedurii prealabile de înaintare a contesta�iilor pe cale ierarhic�. Operarea respectivei interven�ii legislative a urmat �i ca rezultat al sesiz�rii de c�tre exper�ii Comisiei de la Vene�ia a problemei abordate. Printre propunerile înaintate �i adoptate de legislativ a fost �i cea cu referire la revizuirea prevederilor art. 13 alin. (1) din Codul electoral în scop de excludere a restric�iei privind exercitarea dreptului la vot, aplicat� fa�� de persoanele lipsite de acest drept în baza unei hot�rîri judec�tore�ti definitive, întrucît nici legea penal� �i nici cea contraven�ional� nu

electorale, dezvoltarea sistemului de penalit��i;

instituirea unor noi componen�e de contraven�ii �i infrac�iuni cu caracter electoral;

finan�area campaniilor electorale �i a partidelor politice;

dezvoltarea reglement�rilor privind votarea peste hotare;

votul unor categorii speciale de aleg�tori;

corelarea Codului electoral cu alte legi conexe.

Un alt obiectiv al Comisiei Electorale Centrale �ine de elaborarea �i ajustarea cadrului

cu privire la interdic�ia impus�persoanelor care de�in mai multe cet��enii s� exercite înalte func�ii publice

reglementeaz� o astfel de sanc�iune.

O alt� propunere acceptat� a vizat ordonarea procedurii de formare a organelor electorale inferioare în cadrul alegerilor locale prin modificarea termenelor de constituire a circumscrip�iilor electorale or��ene�ti (municipale), de sector, s�te�ti (comunale) �i a consiliilor electorale de circumscrip�ie or��ene�ti (municipale), de sector, s�te�ti (comunale).

La capitolul Perfec�ionare a procedurilor de administrare a listelor electorale a fost înaintat� propunerea privind extinderea termenului de depunere a contesta�iilor împotriva erorilor admise în listele electorale (neincluderea sau excluderea din list�, înscrierea datelor eronate) de la „cel tîrziu cu 5 zile înainte de alegeri” la „cel tîrziu în ziua precedent� zilei alegerilor”.

Printre actele normative emise de Comisia Electoral� Central� pentru organizarea în bune condi�ii a alegerilor �i perfec�ionarea procedurilor electorale figureaz�: Regulamentul cu privire la Registrul func�ionarilor electorali, aprobat prin Hot�rîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 22 din 5 aprilie 2011, �i Instruc�iunea privind modul de împachetare, sigilare �i transmitere a documentelor electorale de la alegerile locale, aprobat� prin Hot�rîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 23 din 5 aprilie 2011.

normativ în vederea perfec�ion�rii procesului electoral, �i anume:

elaborarea Regulamentului de organizare a sondajelor de opinie la ie�irea de la urne „exit-poll”;

elaborarea instruc�iunii cu privire la ini�iativa pentru desf��urarea referendumului;

elaborarea Regulamentului cu privire la procedura de validare �i ridicare a mandatelor de consilieri; organizarea noilor proiecte-pilot de implementare a Registrului de stat al aleg�torilor.

Page 71: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

71

821 2 3 4 5 6 7 8

Concomitent, în acest scop au fost revizuite 10 regulamente �i instruc�iuni ale Comisiei Electorale Centrale. De asemenea, în scop de explicare a procedurilor electorale �i de aplicare corect� a lor, Comisia Electoral� Central�a emis 13 circulare pe care le-a transmis autorit��ilor implicate în organizarea alegerilor.

În cadrul alegerilor locale generale din 5 iunie �i, respectiv, 19 iunie 2011, Comisia Electoral� Central� a desf��urat un proiect-pilot de testare a Registrului de stat al aleg�torilor în 43 de sec�ii de votare din sectorul Centru al municipiului Chi�in�u. În premier� a fost implementat blocul de func�ii „Concuren�ii” care a permis eviden�a electronic� a candida�ilor la func�iile de primar �i de consilier. Prin Hot�rîrea Guvernului nr.1030 din 9 decembrie 2011, Comisia Electoral�Central� a constituit Centrul de Instruire Continu� în Domeniul Electoral �i a aprobat regulamentul cu privire la activitatea acestuia. Este de men�ionat c�, în calitatea sa de organ responsabil de administrarea alegerilor �i de realizarea politicii electorale, Comisia Electoral� Central�, pe parcursul anului 2011, a creat grupuri de lucru interministeriale (interinstitu�ionale), inclusiv cu participarea societ��ii civile, în scopul identific�rii lacunelor de ordin legislativ/normativ, precum �i procedural, în domeniul electoral, pentru elaborarea

Colaborare cu subiec�ii implica�i în procesul electoral:

încheierea unui acord de colaborare cu Institutul Na�ional al Justi�iei �i Consiliul Superior al Magistraturii în vederea inform�rii judec�torilor asupra procesului electoral �i stabilirii schimbului de experien�� între func�ionarii electorali �i judec�tori, asupra modului de examinare �i solu�ionare a contesta�iilor, asupra confirm�rii legalit��ii rezultatelor alegerilor;

constituirea cluburilor de discu�ii electorale

propunerilor de perfec�ionare a cadrului legal sau normativ, �i anume: grupul de lucru responsabil de elaborarea propunerilor de modificare a legisla�iei în domeniul finan��rii partidelor politice �i a campaniilor electorale �i grupul de lucru responsabil de listele electorale, îmbun�t��irea calit��ii acestora.

În vederea facilit�rii accesului cet��enilor Republicii Moldova de peste hotare la votare, pentru referendumul republican constitu�ional din 5 septembrie 2010, au fost organizate �i deschise 78 de sec�ii de votare, pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 – 75 de sec�ii de votare. În urma introducerii articolului 291 în Codul electoral prin Legea nr. 119 din 18 iunie 2010, au fost elaborate �i adoptate, prin hot�rîrile Comisiei Electorale Centrale nr. 3354 din 20 iulie 2010 �i nr. 3357 din 27 iulie 2010, Regulamentul privind înregistrarea prealabil� a cet��enilor Republicii Moldova afla�i în str�in�tate �i Regulamentul cu privire la votarea cet��enilor Republicii Moldova afla�i peste hotarele ��rii.

În ceea ce prive�te pragul de reprezentare, Legea nr. 119 din 18 iunie 2010 a prev�zut mic�orarea acestuia pentru partide – de la 5% la 4 %, pentru candida�ii independen�i – de la 3% la 2%. Pentru blocurile electorale formate din 2 sau 3 �i mai multe partide �i/sau organiza�ii social-politice,

cu reprezentan�ii partidelor politice, ai altor organiza�ii social-politice �i ONG-urilor

Page 72: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

72

841 2 3 4 5 6 7 8

Legea nr. 119 a stabilit pragul de 7% �i, respectiv, 9%. Comisia de la Vene�ia �i OSCE/ Oficiul pentru institu�ii democratice �i drepturile omului (ODIHR), în opinia comun� asupra proiectului de lege pentru modificarea �i completarea Codului electoral nr. 576 din 2010, au apreciat pozitiv modific�rile privind reducerea pragului electoral, restric�iile dreptului de vot, Registrul func�ionarilor electorali, Registrul de stat al aleg�torilor, procedura de examinare a contesta�iilor.

17 Lupta contra corup�iei �i sp�l�rii banilor

Implementarea Strategiei na�ionale anticorup�ie �i a planului s�u de ac�iuni

Reducerea corup�iei în rîndurile sistemului judiciar

Continuarea implement�rii eficiente a m�surilor de prevenire a sp�l�rii banilor �i finan��rii actelor criminale

Recomandarea 1554 a Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

Rezolu�ia 1572 a Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

Lupta contra corup�iei presupune ac�iuni continue din partea autorit��ilor na�ionale, nefiind posibil de a defini epuizarea acestui angajament în timp.

Asigurarea progresului în implementarea recomand�rilor Grupului de State contra Corup�iei al Consiliului Europei (GRECO). Ca urmare a rundei a III-a de evaluare GRECO (raport adoptat la 1 aprilie 2011 la cea de-a 50-a reuniune plenar� a GRECO), Republicii Moldova i-au fost propuse 17 recomand�ri, care au drept scop: lichidarea unor incoeren�e �i lipsuri de claritate în dispozi�iile referitoare la incrimin�rile actelor de corup�ie în sectorul public �i cel privat; respectarea normelor interna�ionale ce reglementeaz� finan�area �i transparen�a partidelor politice. În vederea implement�rii acestora de c�tre autorit��i, au fost întreprinse

Implementarea recomand�rilor GRECO din cea de a III-a rund� de evaluare a Republicii Moldova

Preg�tirea pentru runda a IV-a de evaluare GRECO a Republicii Moldova

Anul 2012

Anii

Centrul Na�ional Anticorup�ie

Ministerul Afacerilor Interne

Procuratura General�

Serviciul Vamal

Serviciul Informa�ii �i Securitate

Curtea de Conturi

urm�toarele m�suri: în proiectul Planului de ac�iuni 2012–2013 privind implementarea Strategiei na�ionale anticorup�ie pe anii 2011–2015 au fost planificate 4 m�suri de asigurare a implement�rii celor 17 recomand�ri. Proiectul Planului de ac�iuni a fost aprobat de c�tre Guvern la 28 decembrie 2011 �i remis Parlamentului spre adoptare la 3 ianuarie 2012; a fost elaborat proiectul de lege prin care se introduc o serie de modific�ri �i complet�ri la Codul penal: incriminarea corup�iei în sectorul privat; incriminarea în mod explicit a corup�iei pasive �i active a arbitrilor na�ionali �i str�ini etc. De asemenea, proiectul contribuie la implementarea Recomand�rii XII din runda a II-a de evaluare GRECO prin prevederea r�spunderii penale a persoanelor juridice pentru corup�ie activ� �i trafic de influen��. Proiectul a fost aprobat de Guvern la 25 ianuarie 2012 �i adoptat de Parlament prin Legea nr. 78 din 12 aprilie 2012;proiectul de lege privind modificarea �i completarea unor acte legislative(modific�rile vizeaz� no�iunile de persoan�public�, corup�ie, corupere a aleg�torilor, asigurare a confisc�rii produsului infrac�iunilor etc.) a fost adoptat în lectura a doua la �edin�a Parlamentului din 2 decembrie 2011 (Legea nr. 245); beneficiind de proiectul de asisten�� în cadrul Parteneriatului Estic de Facilitare a Consiliului Europei „Pentru buna guvernare �i lupta împotriva corup�iei”,

2011–2012

Anii 2011–2012

Page 73: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

73

861 2 3 4 5 6 7 8

Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice �i Corup�iei, în cooperare cu Consiliul Europei, a demarat ac�iunea-pilot „Îmbun�t��irea cadrului legal privind finan�area partidelor politice”. Drept urmare, la 30 octombrie 2011 �i la 1 noiembrie 2011 au fost organizate 2 mese rotunde �i a fost creat Grupul interministerial de lucru, activit��ile c�rora s-au soldat cu elaborarea a 2 proiecte de legi privind modificarea Codului electoral �i a Legii privind partidele politice. Proiectele au fost prezentate �i discutate în cadrul mesei rotunde din 27 februarie 2012.

Consolidarea cadrului legislativ privind prevenirea �i combaterea corup�iei. Implementarea noii Strategii na�ionale anticorup�ie Strategia na�ional� anticorup�ie pe anii 2011–2015 a fost aprobat� prin Hot�rîrea Parlamentului nr. 154 din 21 iulie 2011. În conformitate cu prevederile pct. 6.3 din Strategie, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice �i Corup�iei, în calitate de Secretariat al Grupului de monitorizare, a elaborat proiectul Planului de ac�iuni pentru anii 2012–2013 de implementare a Strategiei. Proiectul a fost aprobat în �edin�a Guvernului din 28 decembrie 2011 �i transmis Parlamentului spre examinare �i adoptare. Un alt instrument de implementare a Strategiei îl reprezint� Grupul de monitorizare. În anul 2011, Grupul s-a întrunit în 2 �edin�e de lucru, în cadrul

Asigurarea implement�rii Strategiei na�ionale anticorup�ie pe anii 2011–2015

În vederea unei monitoriz�ri eficiente a implement�rii Strategiei na�ionale anticorup�ie, este necesar� instruirea membrilor Grupului de monitorizare, fiind relevant� �i realizarea unui schimb de experien�� cu autorit��ile responsabile de aplicarea strategiilor anticorup�ie din alte state

Anii 2012–2013

To�i responsabilii prev�zu�i în Planul de ac�iuni

c�rora au fost examinate aspecte organizatorice (alegerea conducerii, aprobarea Regulamentului de activitate etc.) �i discutate rapoartele elaborate de Transparency International Moldova privind monitorizarea implement�rii politicilor anticorup�ie.

În cadrul proiectului „Sus�inerea Guvernului Republicii Moldova în domeniul anticorup�ie, reformei Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv a poli�iei, �i protec�iei datelor cu caracter personal”, demarat în decembrie 2011 �i finan�at de c�tre Uniunea European�, au fost identificate un �ir de necesit��i de sus�inere a activit��ii Grupului, inclusiv prin organizarea unor instruiri.

Proiectele de acte normative elaborate �i adoptate Pe parcursul anului 2011 au fost elaborate �i adoptate o serie de proiecte de legi pentru ajustarea legisla�iei na�ionale în domeniul anticorup�ie la prevederile Conven�iei ONU împotriva corup�iei, ale Conven�iei penale privind corup�ia, ale Protocolului adi�ional la aceast� Conven�ie �i la recomand�rile GRECO: proiectul de lege privind modificarea �i completarea unor acte legislative (sanc�ionarea pentru evaziune fiscal� a persoanelor juridice �i transmiterea unor competen�e Ministerului Afacerilor Interne etc.). A fost adoptat prin Legea nr. 262 din 19 decembrie 2011;

Page 74: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

74

881 2 3 4 5 6 7 8

proiectul de lege privind modificarea �i completarea unor acte legislative (sanc�ionarea pentru evaziune fiscal� a persoanelor fizice etc.). A fost adoptat prin Legea nr. 206 din 21 octombrie 2011;proiectul de lege privind modificarea �i completarea unor acte legislative (incriminarea faptei de „fals în acte contabile”, unele aspecte de procedur�privind efectuarea achizi�iilor publice etc.). A fost reexaminat, modificat �i aprobat de Guvern la 11 noiembrie 2011 �i a fost adoptat de Parlament prin Legea nr. 77 din 12 aprilie 2012; proiectul de lege privind modificarea �i completarea Codului contraven�ional al Republicii Moldova (sanc�ionarea pentru protec�ionism, conflict de interese etc.). A fost adoptat prin Legea nr. 126 din 7 iulie 2011; proiectul de lege privind modificarea �i completarea unor acte legislative (no�iunile persoan� public�, corup�ie, coruperea aleg�torilor, asigurarea confisc�rii produsului infrac�iunilor etc.). A fost adoptat prin Legea nr. 245 din 2 decembrie 2011;proiectul de lege privind modificarea �i completarea unor acte legislative (stipularea expres� în legisla�ie a dreptului func�ionarilor publici de a raporta înc�lc�rile legisla�iei, pe de o parte, �i asigurarea protec�iei acestor persoane de eventuale represiuni �i abuzuri la locul de munc�), pe de alt� parte. A fost adoptat prin Legea nr. 277 din 27 decembrie 2011;

Anul 2012

proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice �i Corup�iei a fost aprobat în �edin�a Guvernului din 25 noiembrie 2011 �i adoptat de Parlament prin Legea nr. 120 din 25 mai 2012. Elaborarea acestui proiect a fost condi�ionat� de necesitatea perfect�rii cadrului normativ în domeniul de combatere a infrac�iunilor economico-financiare �i a corup�iei. Scopul urm�rit prin promovarea proiectului este sporirea eficien�ei func�ionalit��ii institu�ionale a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice �i Corup�iei �i racordarea unor drepturi ale institu�iei la prevederile Constitu�iei Republicii Moldova.

Consolidarea schimbului de informa�ii dintre CCCEC �i autorit��ile responsabile pentru lupta împotriva corup�iei Prin Legea nr. 231 din 25 noiembrie 2011, a fost aprobat� Strategia de reform� a sectorului justi�iei pentru anii 2011–2016.

Prin Legea nr. 217 din 18 noiembrie 2011 a fost ratificat Acordul pentru înfiin�area Academiei Interna�ionale Anticorup�ie ca organiza�ie interna�ional�, adoptat la Viena la 2 septembrie 2010 �i semnat de Republica Moldova la 21 decembrie 2010. Concomitent, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice �i Corup�iei a demarat procedura de ini�iere �i semnare a unui �ir de acorduri bilaterale în domeniul luptei cu

Semnarea acordurilor de cooperare în domeniul de prevenire �i combatere a corup�iei cu institu�ii similare de peste hotare

Reformarea prin revizuirea

Page 75: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

75

901 2 3 4 5 6 7 8

corup�ia: Acordul dintre Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice �i Corup�iei �i Biroul Central Anticorup�ie al Republicii Polone privind cooperarea în domeniul de prevenire �i depistare a actelor de corup�ie �i a altor infrac�iuni conexe; Acordul de cooperare dintre Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice �i Corup�iei �i Ministerul de Interne al Republicii Ungare în domeniul prevenirii �i depist�rii actelor de corup�ie �i a altor infrac�iuni conexe; Acordul de cooperare dintre Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice �i Corup�iei �i Serviciul Special de Investiga�ii al Republicii Lituania privind cooperarea în domeniul de prevenire �i depistare a actelor de corup�ie �i a altor infrac�iuni conexe. În contextul rela�iilor bilaterale �i multilaterale de parteneriat ale Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice �i Corup�iei cu alte institu�ii similare din str�in�tate au fost trimise 33 de interpel�ri.

Consolidarea capacit��ilor Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice �i Corup�iei în prevenirea �i combaterea corup�iei Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice �i Corup�iei î�i are locul s�u distinct în structura organelor cu atribu�ii de contracarare a corup�iei, majoritatea ac�iunilor concretizîndu-se pe amplificarea practicilor de prevenire a corup�iei, axate

competen�elor �i consolidarea capacit��ilor institu�ionale ale Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice �i Corup�iei în direc�ia prevenirii �i combaterii corup�iei

Consolidarea capacit��ilor de analiz� a fenomenului corup�iei sub diferite aspecte prin parteneriate cu institu�iile publice �i cu societatea civil�

pe cîteva direc�ii prioritare, inclusiv expertiza anticorup�ie a legisla�iei; evaluarea riscurilor de corup�ie; activitatea analitic�; m�suri educa�ional-pedagogice etc.

Astfel, în scop de perfec�ionare a activit��ilor dedicate luptei cu corup�ia, precum �i de identificare a liniilor directorii de activitate pentru perioadele ulterioare, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice �i Corup�iei în decursul anului 2010 a beneficiat de urm�toarele programe de asisten��: la 3 februarie 2011 a demarat proiectul de asisten�� pentru Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice �i Corup�iei cu suportul UNDP Moldova – „Misiunea UE de Consiliere la nivel înalt” (High-Level Policy Adviser Mission), în cadrul c�ruia a fost elaborat proiectul Strategiei de reformare a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice �i Corup�iei, înaintat Guvernului spre examinare �i aprobare prin scrisoarea nr. 17/4898 din 27 februarie 2011. Obiectivele principale vizeaz� independen�a institu�iei, revizuirea competen�elor, consolidarea capacit��ilor de prevenire a corup�iei, proceduri de numire �i destituire a conducerii Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice �i Corup�iei, asigurarea stabilit��ii în func�ii �i motivarea colaboratorilor; La 24 iunie 2011 a avut loc lansareaproiectului „Facilitarea Parteneriatului

Page 76: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

76

921 2 3 4 5 6 7 8

Estic pentru bun� guvernare �i lupta împotriva corup�iei”, eveniment organizat de c�tre Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice �i Corup�iei în cooperare cu Consiliul Europei. Realizarea proiectului va facilita implementarea Strategiei na�ionale Anticorup�ie �i a recomand�rilor GRECO, adresate Republicii Moldova în cadrul celei de-a III-a runde de evaluare.

Au fost supuse discu�iilor ac�iunile-pilot propuse de c�tre Republica Moldova: „Elaborarea strategiilor anticorup�ie la nivel administrativ local” �i „Îmbun�t��irea cadrului legal privind finan�area partidelor politice”. La 19 octombrie 2011 a avut loc reuniunea consultativ� referitoare la implementarea Programului Coprehensiv de Consolidare a Capacit��ilor Institu�ionale în Republica Moldova, în cadrul c�reia au fost prezentate obiectivele �i mecanismul de implementare a Programului sus�inut de c�tre Uniunea European�, la care Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice �i Corup�iei este beneficiar. În decembrie 2011 a demarat proiectul „Sus�inerea Guvernului Republicii Moldova în domeniul anticorup�ie, reformei Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv a poli�iei, �i protec�iei datelor cu caracter personal”, finan�at de c�tre Uniunea European� în vederea implement�rii cerin�elor indicate la capitolul „Justi�ie, Libertate �i Securitate”

Lansarea campaniilor anticorup�ie (videoclipuri, spoturi publicitare, �coli de var� cu antrenarea societ��ii civile, concursuri, sondaje) în vedereaeradic�rii toleran�ei fenomenului corup�iei de c�tre societatea civil�

Organizarea �i desf��urarea m�surilor de instruire anticorup�ie în sectorul public central �i local �i cel privat în scop de sensibilizare a opiniei publice privind riscurile �i consecin�ele corup�iei

al viitorului acord de asociere RM–UE �i de conformare la recomand�rile parvenite în cadrul Dialogului privind liberalizarea regimului de vize cu UE. Echipa de exper�i a proiectului a fost invitat� s� participe în cadrul Conferin�ei Na�ionale Anticorup�ie din 12 decembrie 2011.

Organizarea �i desf��urarea unor instruiri anticorup�ie cu participarea func�ionarilor publici �i lucr�torilor sistemului judiciar În anul 2011, formatorii Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice �i Corup�iei au organizat �i au desf��urat 73 de întruniri anticorup�ie la care au participat estimativ 2825 de persoane, reprezentan�i ai organelor centrale de specialitate ale administra�iei publice �i al�i actori sociali.

În colaborare cu Serviciul Gr�niceri din Ucraina, cu asisten�a financiar� a EUBAM, la capitolul educarea tinerei genera�ii în spiritul intoleran�ei fa�� de fenomenul corup�iei, au fost organizate, în perioada 20–27 februarie 2011, 9–15 mai 2011, 31 iulie – 7 august 2011, 11– 18 decembrie 2011, �colile anticorup�ie de iarn�, prim�var�, var� �i iarn� „Tineretul împotriva corup�iei”, care au avut loc, respectiv, în ora�ele Odesa, Ialta (Ucraina), în sta�iunea Vadul lui Vod� �i în municipiul Chi�in�u (Moldova). La cele 4 �coli au participat cîte 26 de studen�i din Ucraina �i Moldova, limba de lucru a �colii fiind limba rus�. Activitatea �colilor

Page 77: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

77

941 2 3 4 5 6 7 8

a fost înalt apreciat� de c�tre participan�i, fapt confirmat de rezultatele evalu�rii efectuate de c�tre studen�i. Telemaraton anticorup�ie. Eveniment în premier� pentru Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice �i Corup�iei. Organizat în comun cu Transparency International (TI) – Moldova, cu implicarea reprezentan�ilor autorit��ilor abilitate �i a altor institu�ii interesate, ONG-urilor, societ��ii civile, difuzat în direct la canalul TV „Moldova 1”. Timpul de emisie: 08.00–19.00.

În parteneriat cu Centrul de Analiz� �i Prevenire a Corup�iei �i cu Publika TV a fost desf��urat� o nou� campanie social�„Nu dau, nu iau!”, scopul proiectului fiind cultivarea intoleran�ei publicului fa�� de corup�ie prin implicarea mass-mediei, societ��ii civile �i a func�ionarilor publici. În cadrul campaniei au fost organizate 10 emisiuni TV, difuzate în direct la canalul Publika TV. La 6 emisiuni TV au participat colaboratorii Direc�iei generale pentru prevenirea corup�iei a CCCEC (DGPC).

A fost completat chestionarul pe probleme de integritate. Au fost organizate �i desf��urate 3 �edin�e privind promovarea piesei de teatru „Mitic�-i omul nostru”. Colaboratorii au participat la o emisiune radio, au fost acordate 2 interviuri prin telefon, plasate 13 �tiri pe site-ul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice �i

Corup�iei, au fost organizate 3 mese rotunde cu diferite tematici, a fost acordat suport consultativ Organiza�iei pentru Reform� �i Dezvoltare a Sistemului Educa�ional. Evaluarea riscurilor de corup�ie în institu�iile publice La solicitare s-au efectuat 21 de vizite în scop de acordare a suportului consultativ institu�iilor publice centrale; colaboratorii au participat la 11 �edin�e ale grupurilor de lucru de autoevaluare a riscurilor de corup�ie din cadrul entit��ilor raportoare.

În vederea execut�rii pct. 3 al Hot�rîrii Guvernului nr. 906 din 28 iulie 2008, colaboratorii Direc�iei au organizat, în perioada 1–2 februarie 2011, 2 instruiri cu tema „Evaluarea riscurilor de corup�ie”, la care au participat 44 de func�ionari publici din cadrul a 22 institu�ii publice centrale.În perioada 31 martie – 1 aprilie 2011, în comun cu Direc�ia armonizarea legisla�iei din cadrul Ministerului Finan�elor, colaboratorii au organizat alte 2 instruiri cu tema „Descrierea proceselor de lucru”. La instruire au participat 64 de persoane din cadrul a 17 institu�ii publice centrale. În perioada 26–27 octombrie 2011 au fost organizate alte 2 instruiri privind evaluarea riscurilor de corup�ie, la care au participat 37 de func�ionari publici din cadrul a 20 de institu�ii publice centrale.

În scop de aprofundare, perfec�ionare �i sporire a nivelului de cuno�tin�e în

Asigurarea implement�rii Strategiei de prevenire �i combatere a sp�l�rii banilor �i finan��rii terorismului pentru anii 2010–2012 �i a Planului s�u de ac�iuni

Actualizarea Strategiei de prevenire �i combatere a sp�l�rii banilor �i finan��rii terorismului, cu indicarea termenului concret de implementare

Page 78: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

78

961 2 3 4 5 6 7 8

domeniul evalu�rii riscurilor de corup�ie, cu asisten�a financiar� a Instrumentului de Asisten�� Tehnic� �i Schimb de Informa�ii (TAIEX) al Comisiei Europene, la ini�iativa Direc�iei, Centrul a organizat în perioada 26–27 mai 2011, un workshop interna�ional cu genericul „Metodele �i procedurile de evaluare a riscurilor de corup�ie”, la care au fost prezente 25 de persoane din cadrul a 18 institu�ii publice centrale.

În temeiul Hot�rîrii Guvernului nr. 906 din 28 iulie 2008, autorit��ile publice centrale au fost obligate s�-�i autoevalueze riscurile de corup�ie în perioada anilor 2008–2011. În conformitate cu dispozi�ia Guvernului nr. 1219-42 din 31 ianuarie 2012, acestea au fost obligate s� raporteze pîn� la 1 martie 2012 despre rezultatele ob�inute �i s� prezinte propuneri.

Expertiza anticorup�ie Pe parcursul anului 2011, Direc�ia legisla�ie �i expertiz� anticorup�ie a examinat 748 de proiecte de acte normative, dintre care 453 de proiecte au fost supuse aviz�rii �i au fost întocmite recomand�rile necesare. Asupra a 295 de proiecte au fost întocmite rapoarte de expertiz�, dintre care 136 de proiecte de legi �i 159 de proiecte de hot�rîri ale Guvernului. De asemenea, Direc�ia a elaborat 12 proiecte de acte normative.

Actualizarea Planului de ac�iuni privind implementarea Strategiei cu privire la prevenirea �i combaterea sp�l�rii banilor �i finan��rii terorismului

Implementarea recomand�rilor MONEYVAL ca urmare a parcurgerii a celei de-a IV-a rund� de evaluare a Comitetului MONEYVAL care a avut loc în noiembrie 2011

Continuarea implement�rii eficiente a m�surilor de prevenire a sp�l�rii banilor �i finan��rii actelor criminale La capitolul onorarea angajamentelor Republicii Moldova privind consolidarea cadrului legal pentru prevenirea �i combaterea sp�l�rii banilor �i finan��rii terorismului în conformitate cu standardele interna�ionale stabilite de Grupul de Ac�iune Financiar� (Financial Action Task Force) privind sp�larea banilor �i finan�area terorismului (FATF), au fost întreprinse urm�toarele: în perioada respectiv� au fost elaborate 6 proiecte de acte legislative �i normative menite s� ajusteze cadrul legal na�ional la standardele interna�ionale (40+9 recomand�ri FATF); în perioada 13–14 ianuarie 2011, delega�ia Republicii Moldova a participat la �edin�a Grupului Regional Europa din cadrul grupului de cooperare interna�ional� (ICRG) al Grupului de Ac�iune Financiar�(FATF) la care a fost discutat raportul privind implementarea recomand�rilor Comitetului MONEYVAL, ca urmare a celei de-a III-a rund� de evaluare, precum �i Hot�rîrea Cur�ii Constitu�ionale privind neconstitu�ionalitatea prevederilor Legii nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice �i Corup�iei �i ale Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea �i combaterea sp�l�rii banilor �i finan��rii terorismului. Drept urmare, a fost adoptat� Legea nr. 67 din 7 aprilie

Page 79: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

79

981 2 3 4 5 6 7 8

2011 pentru modificarea �i completarea Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea �i combaterea sp�l�rii banilor �i finan��rii terorismului. De asemenea, au fost elaborate �i adoptate urm�toarele ordine menite s�implementeze prevederile Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 (cu ultimele modific�ri):

Ordinul nr. 96 din 22 iunie 2011 privind modificarea Regulamentului privind organizarea �i func�ionarea Serviciului prevenire �i combatere a sp�l�rii banilor din anexa la Ordinul nr. 50 din 1 aprilie 2010 cu privire la aprobarea regulamentelor subdiviziunilor Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice �i Corup�iei, a unit��ilor inferioare ale acestuia �i a fi�elor de post;

Ordinul directorului Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice �i Corup�iei nr. 40 din 18 martie 2011 referitor la aprobarea Ghidului privind identificarea tranzac�iilor suspecte de finan�are a terorismului;

Ordinul directorului Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice �i Corup�iei nr. 107 din 5 august 2011 privind aprobarea modelelor-tip ale deciziilor de sistare a tranzac�iilor sau activit��ilor suspecte în conformitate cu prevederile Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007;

Ordinul directorului Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice �i Corup�iei nr. 114 din 22 august 2011 privind modificarea �i completarea ordinelor nr. 117 �u 118 din 20 noiembrie 2007.

Delega�ia Republicii Moldova, reprezentat� de c�tre Banca Na�ional� a Moldovei, Ministerul Justi�iei �i de Serviciul prevenire �i combatere a sp�l�rii banilor (SPCSB), în perioada 12–13 mai 2011, a participat la �edin�a Grupului Regional Euro-Asiatic al Grupului de Ac�iune Financiar� (FATF). Raportul elaborat de c�tre RRG a fost pus în discu�ie cu referire la 4 aspecte problematice, �i anume: func�ionalitatea �i independen�a Serviciului prevenire �i combatere a sp�l�rii banilor, criminalizarea finan��rii terorismului, politicile de identificare a beneficiarului efectiv �i regulamentele în domeniu pentru pia�a financiar� nonbancar� �i implementarea rezolu�iilor Organiza�iei Na�iunilor Unite 1267, 1373 privind finan�area terorismului. La 13–16 decembrie 2011, delega�ia Republicii Moldova a participat la cea de-a 37-a Reuniune plenar� a Comitetului MONEYVAL. De asemenea, în cadrul �edin�ei au fost puse în discu�ie progresele Republicii Moldova privind implementarea Recomand�rii 17 FATF, ce �ine de instaurarea unui regim eficient de sanc�ionare pentru nerespectarea legisla�iei

Page 80: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

80

1001 2 3 4 5 6 7 8

na�ionale de prevenire �i combatere a sp�l�rii banilor �i finan��rii terorismului.

La 12 noiembrie 2010, Procuratura General� �i Ambasada SUA în Republica Moldova au organizat o mas� rotund�interdepartamental� cu participarea societ��ii civile cu tematica „Declararea veniturilor, propriet��ilor �i conflictelor de interese în Republica Moldova – nu corup�iei. Perfec�ionarea cadrului legislativ”.

Reprezentan�ii organelor Procuraturii au participat la un �ir de m�suri privind prevenirea corup�iei (conferin�e, mese rotunde, întruniri, �edin�e de lucru etc.) atît la nivel na�ional, cît �i interna�ional.

Prin Ordinul Procurorului General nr. 78/24 din 14 octombrie 2010 a fost aprobat Planul de ac�iuni al Procuraturii Generale pentru realizarea Strategiei na�ionale de prevenire �i combatere a sp�l�rii banilor �i finan��rii terorismului pentru anii 2010–2012.

18 Combaterea traficului de fiin�e umane �i de organe

Ratificarea Conven�iei Consiliului Europei cu privire la lupta contra traficului de fiin�e umane

Adoptarea m�surilor la nivel na�ional �i

Recomandarea 1554 a Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

Rezolu�ia 1465 a Adun�rii Parlamentare

Republica Moldova a semnat Conven�ia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiin�e umane la 16 mai 2005 �i a fost printre primele ��ri care a ratificat-o prin Legea nr. 67-XVI din 30 martie 2006.

A fost constituit Comitetul na�ional pentru combaterea traficului de fiin�e umane.

Convocarea �edin�elor CNCTFU

Convocarea �edin�elor comisiilor teritoriale de profil

Permanent

Trimestrial

Comitetul na�ional pentru combaterea traficului de fiin�e umane

Ministerul Afacerilor

interna�ional pentru reprimarea traficului de fiin�e �i organe umane

a Consiliului Europei

Recomandarea 1721 a Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

La 20 octombrie 2005 a fost adoptat� Legea privind prevenirea �i combaterea traficului de fiin�e umane.

În februarie 2009, reprezentantul Republicii Moldova a fost ales membru al Grupului de exper�i privind lupta împotriva traficului de fiin�e umane (GRETA), care a plasat Moldova pe prima pozi�ie în Grupul I de evaluare. În acest sens, Ministerul Afacerilor Interne a asigurat îndeplinirea chestionarului remis de c�tre GRETA, care, în luna august 2010, a fost transmis Secretariatului Executiv al Conven�iei Consiliului Europei privind combaterea traficului de fiin�e umane.

Pe parcursul anului 2010 �i începutul anului 2011, Centrul pentru combaterea traficului de persoane al Ministerului Afacerilor Interne �i reprezentan�ii administra�iei publice locale �i ai organiza�iilor nonguvernamentale de profil au organizat �i desf��urat 16 seminare informative privind pericolul �i riscurile fenomenului traficului de persoane în Universitatea Tehnic� din Moldova, Universitatea Pedagogic� de Stat „Ion Creang�” din Chi�in�u, Colegiul Republican de Informatic� �i Drept, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din municipiul B�l�i, în colegiile de medicin�din ora�ul Cahul �i municipiul B�l�i, în liceele „Mihai Eminescu” �i „Gheorghe Asachi” din municipiul Chi�in�u, în

Utilizarea pe larg a m�surilor proactive la depistarea �i investigarea cazurilor de trafic de persoane, inclusiv la cooperarea mai intensiv� cu organiza�iile interna�ionale �i cu ONG-urile în acordarea asisten�ei victimelor traficului de fiin�e umane

Monitorizarea �i evaluarea permanent� a activit��ii organelor de drept în domeniul prevenirii �i combaterii traficului de fiin�e umane

Asigurarea unui tratament adecvat �i nediscrimina-toriu fa�� de victimele traficului de fiin�e

Interne

Procuratura General�

CNCTFU

Ministerul Muncii Protec�iei Sociale �i Familiei

Organiza�ia Interna�ional�pentru Migra�ie a Uniunii Europene (OIM)

Serviciul de Informa�ii �i Securitate

Page 81: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

81

1021 2 3 4 5 6 7 8

Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat de Medicin� �i Farmacie „Nicolae Testemi�eanu” �i în Universitatea de Stat din Comrat.

Au fost acordate 31 de interviuri jurnali�tilor �i plasate 61 de comunicate pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne, care ulterior au fost preluate de sursele mass-media din �ar�.

În anul 2010 au fost desf��urate seminare pentru 120 de colaboratori de poli�ie privind audierea minorilor victime/martori ai infrac�iunilor cu caracter sexual.

Drept un progres la nivel na�ional este de men�ionat avansarea Republicii Moldova în clasamentul Departamentului de Stat al SUA de pe pozi�ia a III-a pe pozi�ia a II-a de monitorizare (anii 2008–2009) �i ulterior de pe pozi�ia a II-a de monitorizare pe pozi�ia a II-a (anul 2010).

Coordonarea activit��ii organelor Procuraturii în domeniul de prevenire �i combatere a traficului de fiin�e umane se realizeaz� de c�tre Sec�ia combatere trafic de fiin�e umane din cadrul Procuraturii Generale. În cadrul acestui exerci�iu se realizeaz� o interac�iune cu procuraturile teritoriale, fiind acordat ajutor metodologic în caz de necesitate sau fiind înl�turate erorile admise la investigarea cazurilor �i la adoptarea solu�iilor.

umane din partea organelor de drept �i judiciare prin continuarea activit��ilor în cadrul echipei profesionale multidisciplinare (reprezentant legal/asistent social/psiholog) pentru intervievarea victimelor traficului de fiin�e umane

Perfec�ionarea cadrului juridic intern pentru combaterea traficului de fiin�e umane în scop de armonizare a lui cu prevederile tratatelor interna�ionale din domeniul vizat, în special cu Conven�ia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiin�e umane

În scop de preg�tire profesional� a procurorilor în domeniul prevenirii �i combaterii traficului de fiin�e umane, sec�ia particip� la programul de instruire a procurorilor �i judec�torilor în cadrul seminarelor tematice. Concomitent, în activitatea de prevenire �i combatere a traficului de fiin�e umane, procurorii colaboreaz� cu reprezentan�ii sectorului nonguvernamental, precum �i cu organiza�iile interna�ionale. Astfel, reprezentan�ii Procuraturii Generale particip� lunar la �edin�a de coordonare tehnic� în domeniul de prevenire �i combatere a traficului de fiin�e umane, organizat� de Misiunea OSCE în Moldova, la care particip� reprezentan�i ai institu�iilor de stat, organiza�iilor interna�ionale �i nonguvernamentale. În afara de aceasta, reprezentantul Procuraturii Generale este membru al Comitetului coordonator al proiectului „Asisten�a tehnic� �i de sporire a capacit��ii guvernelor Republicii Moldova �i Ucraina pentru implementarea acordurilor de readmisie cu Uniunea European� – «GUMIRA»” sub egida Organiza�iei Interna�ionale pentru Migra�ie (OIM). În aceast� calitate, reprezentantul Procuraturii Generale a participat la �edin�ele de evaluare a activit��ii proiectului men�ionat. De asemenea, în perioada de referin��reprezentan�ii Procuraturii Generale au participat la diverse conferin�e �i seminare interna�ionale în cadrul c�rora au f�cut

Sporirea rolului asisten�ei juridice interna�ionale în materie penal� la investigarea cazurilor de trafic de fiin�e umane

Implementarea recomand�rilor GRETA pentru Republica Moldova (anul 2012)

Includerea victimelor decise s� coopereze în cadrul procesului de tragere la r�spundere a trafican�ilor în sistemul de protec�ie

Conlucrarea dintre Ministerul Muncii, Protec�iei Sociale �i Familiei, Direc�ia protec�ia martorilor a Ministerului Afacerilor Interne privind

Page 82: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

82

1041 2 3 4 5 6 7 8

schimb de experien�� în domeniul de prevenire �i combatere a traficului de fiin�e umane. Colaborarea cu Centrul Interna�ional „La Strada” este realizat� �i la investigarea în echip� multidisciplinar� a cazurilor de trafic de fiin�e umane. Astfel, psihologii �i avoca�ii din cadrul acestei organiza�ii interna�ionale acord� asisten�� victimelor traficului în cadrul urm�ririi penale exercitate sau conduse de c�tre procurori.

În vederea implement�rii Strategiei Sistemului Na�ional de Referire (SNR) pentru protec�ia �i asisten�a victimelor �i poten�ialelor victime ale traficului de fiin�e umane �i a Planului de ac�iuni pe anii 2009–2011, au fost realizate un �ir de ac�iuni de consolidare a capacit��ilor speciali�tilor na�ionali în domeniul protec�iei �i asisten�ei victimelor �i poten�ialelor victime ale traficului. Astfel, cu sus�inerea OIM, au fost desf��urate seminare de instruire continu� pentru membrii echipelor multidisciplinare cu tema „Protec�ia �i asisten�a victimelor traficului de fiin�e umane �i violen�ei în familie în cadrul Sistemului de referire în Republica Moldova”. Pe parcursul anului 2011, asemenea seminare au fost organizate în raioanele Ungheni, C�l�ra�i, Telene�ti, Rî�cani, Cantemir, Rezina, Comrat, �tefan Vod� �i Leova. Totodat�, în contextul extinderii Sistemului Na�ional de Referire, Ministerul, în colaborare cu

implementarea sistemului de referire

Modificarea cadrului legislativ penal în sensul confisc�rii bunurilor infractorului în folosul statului doar dup�desp�gubirea victimelor

Realizarea unor cercet�ri �tiin�ifice în domeniul reac�iei antitrafic �i a unor cercet�ri pentru evaluarea dimensiunii �i tendin�elor traficului, cu publicarea rezultatelor în mass-media

Includerea în programele de studii ale institu�iilor de înv���mînt superior cu profil juridic a orelor

Organiza�ia Interna�ional� pentru Migra�ie �i cu Centrul PAS, a organizat �i participat la seminarul de instruire a echipelor multidisciplinare, abordînd �i subiecte din domeniul de prevenire �i combatere a violen�ei în familie �i HIV/SIDA în urm�toarele raioane: Basarabeasca, Briceni, Drochia, Glodeni �i Orhei. În acela�i context, în cadrul proiectului „Protec�ia �i abilitarea victimelor traficului de fiin�e umane �i ale violen�ei în familie”, în scop de fortificare a capacit��ilor în domeniul identific�rii �i asisten�ei primare victimelor traficului �i violen�ei în familie �i îmbun�t��irii colabor�rii dintre actorii locali, au fost organizate ateliere de lucru pentru membrii echipelor multidisciplinare comunitare �i raionale.

În subordinea Ministerului Muncii, Protec�iei Sociale �i Familiei func�ioneaz�Centrul de asisten�� �i protec�ie a victimelor �i poten�ialelor victime ale traficului de fiin�e umane, în cadrul c�ruia sînt asistate victime ale traficului, copii ai victimelor, copii repatria�i, victime ale violen�ei în familie, copii l�sa�i f�r�îngrijire p�rinteasc�, migran�i în dificultate, precum �i cazurile de prevenire. De asemenea, este important de men�ionat desf��urarea �edin�elor tehnice de coordonare în domeniul antitrafic �i egalit��ii de sex g�zduite de c�tre Misiunea OSCE în Moldova. �edin�ele sînt coprezidate de Ministerul

suplimentare referitor la tehnicile de investiga�ii de prospec�iune a cazurilor de trafic

Instituirea echipei profesionale multidisciplinare (asistent social, psiholog) pentru intervievarea victimelor traficului de fiin�e umane

Elaborarea �i promovarea proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova �i Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul repatrierii victimelor traficului de fiin�e umane, traficului de copii, traficului ilegal de migran�i, copiilor neînso�i�i �i migran�ilor

Page 83: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

83

1061 2 3 4 5 6 7 8

Muncii, Protec�iei Sociale �i Familiei, care prezint� informa�ia privind activit��ile desf��urate în domeniu la nivel guvernamental. În acela�i timp, OSCE organizeaz� �edin�e similare la nivel raional în vederea consolid�rii capacit��ilor p�r�ilor interesate în domeniul antitrafic la nivel local pentru asigurarea coordon�rii eficiente a activit��ilor în domeniile de prevenire �i combatere a traficului de fiin�e umane, violen�ei în familie �i promov�rii egalit��ii de sex. A fost elaborat �i promovat componentul sectorial la Planul na�ional pentru prevenirea �i combaterea traficului de fiin�e umane pentru anii 2010–2011. Pentru dezvoltarea �i consolidarea cooper�rii la nivel transna�ional �i a mecanismului de referire în domeniul vizat dintre Republica Moldova �i Ucraina au fost organizate 2 întîlniri (17 mai �i 21 iunie) ale delega�iei moldovene�ti (reprezentan�i ai Ministerului Muncii, Protec�iei Sociale �i Familiei, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Gr�niceri, Misiunii OIM �i Funda�iei „Terre des Hommes” (Tdh)) cu omologii din Ucraina (reprezentan�ii Ministerului Familiei, Tineretului �i Sportului �i cu alte p�r�i interesate de subiectul respectiv). Participan�ii au convenit asupra organiz�rii unor grupuri de lucru cu reprezentan�ii tuturor ministerelor relevante din ambele ��ri pentru a elabora împreun� proiectul acordului bilateral în acest domeniu, care ar stabili colaborarea dintre partenerii

afla�i în dificultate �i ini�ierea negocierilor acestuia

guvernamentali din Republica Moldova �i Ucraina la subiectul prevenirii �i combaterii traficului de fiin�e umane, traficului de copii �i la subiectul facilit�rii procedurii de repatriere a victimelor traficului de fiin�e umane, migran�ilor ilegali, copiilor neînso�i�i �i migran�ilor afla�i în dificultate, precum �i ini�ierea negocierilor pentru semnarea unui acord bilateral în acest domeniu.

19 Intensificarea eforturilor în vederea cre�terii economice �i dezvolt�rii sociale

Dezvoltarea politicilor de cre�tere economic�durabil�

Asigurarea beneficiilor din realiz�rile economice pentru întreaga popula�ie

Cooperarea cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Recomandarea 1605 a Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

Rezolu�ia 1465 a Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

Recomandarea 1721 a Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

Rezolu�ia 1572 a Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

Guvernul a adoptat un �ir de documente vizînd cre�terea economic� �i social�: Relans�m Moldova: Priorit��ile de dezvoltare pe termen mediu. Memorandumul cu privire la politicile economice �i financiare pentru anii 2010–2012; Programul de stabilizare �i relansare economic� a Republicii Moldova pe anii 2009–2011; Legea pentru aprobarea Strategiei na�ionale de dezvoltare pe anii 2008–2011; Programul na�ional „Satul moldovenesc” (anii 2005–2015). În contextul cooper�rii cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, Republica Moldova a beneficiat de 5 proiecte în domeniul social. A fost discutat un nou proiect al B�ncii de Dezvoltare a Consiliului Europei privind locuin�ele sociale. Ca urmare, în noiembrie 2010 �i în februarie 2011, au fost efectuate vizite de documentare în Republica Moldova ale expertului din partea B�ncii de Dezvoltare a Consiliului Europei cu scopul finaliz�rii Raportului privind

Dezvoltarea economico-social� a ��rii presupune o activitate continu��i nu poate condi�iona încheierea monitoriz�rii Republicii Moldova de c�tre Consiliul Europei

Proces continuu

Guvernul

Ministerul Economiei

Ministerul Justi�iei

Ministerul Finan�elor

Ministerul Dezvolt�rii Regionale �i Construc�iilor

Page 84: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

84

1081 2 3 4 5 6 7 8

studiul de fezabilitate asupra Fazei a II-a a Proiectului de construc�ie a locuin�elor sociale �i în regim de ipotec� preponderent pentru tineri speciali�ti �i familii tinere din zonele urbane. La data de 17 februarie 2011, Raportul a fost prezentat B�ncii de Dezvoltare a Consiliului Europei. La 17 noiembrie 2011, Consiliul de administrare al B�ncii de Dezvoltare a Consiliului Europei a aprobat cererea de proiect a Republicii Moldova privind construc�ia locuin�elor sociale în sum� de 20 300 000 de euro, din care creditul B�ncii constituie 13 400 000 de euro. Republica Moldova a format grupul de negocieri (Hot�rîrea Guvernului nr.46 din 26 ianuarie 2012) privind Acordul-cadru de credit dintre Republica Moldova �i Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.

20 Evenimentele postelectorale din aprilie 2009

Aplanarea tensiunilor �i favorizarea unui dialog între to�i actorii politici

Ini�ierea unui dialog politic constructiv între majoritatea parlamentar� �i opozi�ie, cu o larg�participare a for�elor extraparlamentare �i a societ��ii civile

Rezolu�ia 1666 a Adun�rii Parlamentare a Consiliului Europei

Prin Hot�rîrea Parlamentului nr. 43 din 20 octombrie 2009, a fost constituit�Comisia de anchet� pentru elucidarea cauzelor �i consecin�elor evenimentelor de dup� 5 aprilie 2009. La 18 decembrie 2009, la solicitarea Comisiei, Parlamentul a prelungit mandatul Comisiei cu 4 luni (pîn� la 20 aprilie 2010). Din 108 sesiz�ri cu privire la infrac�iuni, dintre care în 31 de cazuri procurorii s-au autosesizat �i au început investiga�iile în lipsa plîngerilor cet��enilor, în 58 de cazuri au fost pornite cauze penale (28 – tortur�, 20 – exces de putere sau dep��irea atribu�iilor de serviciu). Dup� efectuarea tuturor ac�iunilor de urm�rire penal� ce se

Întocmirea �i actualizarea în permanen�� a registrului victimelor suferinde în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009

Parlamentul

Partidele politice

Procuratura General�

Ministerul Justi�iei

Noile institu�ii democratice din Republica Moldova, din moment ce vor fi create, s� înceap�lucrul asupra unei reforme institu�ionale �i legislative profunde, inclusiv, dac� este necesar, modificarea Constitu�iei, în vederea cre�rii unor garan�ii democratice reale pentru a preveni situa�iile de blocaj institu�ional �i politic

Efectuarea unei anchete independente, transparente �i credibile privind evenimentele postelectorale, precum �i privind circumstan�ele care au condus la acestea

impuneau, 27 de cauze penale, în privin�a a 44 de colaboratori de poli�ie, au fost finalizate �i expediate cu rechizitoriu spre examinare în instan�ele de judecat�. Pîn�în prezent, din aceste cauze penale, instan�ele de judecat� au condamnat 2 poli�i�ti, iar în privin�a altor 4 au fost emise sentin�e de achitare.

La Ministerul Justi�iei s-au desf��urat, la 8 �i 24 februarie 2012, primele dou��edin�e ale Comisiei guvernamentale pentru identificarea persoanelor civile �i colaboratorilor organelor de drept care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009 �i recuperarea prejudiciului cauzat acestora. Comisia �i-a reluat activitatea în baza Hot�rîrii Guvernului nr. 67 din 2 februarie 2012 �i va func�iona cu statut permanent pîn� la identificarea �i desp�gubirea tuturor celor care au avut de suferit în urma evenimentelor din aprilie 2009. Astfel, toate persoanele care se consider�neîndrept��ite pot depune cereri atît la Ministerul Justi�iei, la secretariatul Comisiei, cît �i la sediile a doua organiza�ii nonguvernamentale, reprezentan�ii c�rora fac parte din componen�a acesteia: Institutul pentru Drepturile Omului din Republica Moldova �i Centrul pentru reabilitarea victimelor torturii „Memoria”. La examinarea cererilor, membrii Comisiei vor �ine cont de problemele eventuale cu care s-au confruntat peti�ionarii pîn� în prezent la depunerea dosarelor sau de

Page 85: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

85

1101 2 3 4 5 6 7 8

Efectuarea unei anchete independente privind toate acuza�iile de violare a drepturilor omului, judecarea responsabililor

gravitatea prejudiciului cauzat acestora în urma evenimentelor din 7 aprilie. De asemenea, nu vor fi excluse nici dosarele celor care, de�i au fost desp�gubi�i anterior, continu� s� se confrunte cu anumite probleme. În acest context, Comisia pentru identificarea persoanelor civile �i a colaboratorilor organelor de drept care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009 va întocmi �i va �ine la zi un registru al tuturor victimelor, care va fi disponibil atît institu�iilor responsabile pentru anchetarea acelor evenimente, cît �i opiniei publice. În acela�i timp, �inînd cont de scopurile �i obiectivele pentru care a fost creat�, activitatea Comisiei se rezum� doar la atribu�iile ce sînt stabilite prin Hot�rîrea Guvernului nr. 67 din 2 februarie 2012 �i nu substituie activitatea instan�elor de judecat� �i a procuraturii.

H O T Ă R Î R Epentru aprobarea Declaraţiei Parlamentului Republicii Moldova cu privire la a 20-a aniversare de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre Republica Moldova şi Republica Polonă

Parlamentul adoptă prezenta hotărîre. Art. 1. – Se aprobă Declaraţia Parlamentului Republicii

Moldova cu privire la a 20-a aniversare de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre Republica Moldova şi Republica

Polonă (se anexează). Art. 2. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data

adoptării.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU

Nr. 204. Chişinău, 28 septembrie 2012.

723

DECLARAŢIA Parlamentului Republicii Moldova cu privire

la a 20-a aniversare de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre Republica Moldova şi Republica Polonă

La 14 iulie 1992 statele democratice şi suverane Republica Moldova şi Republica Polonă au stabilit relaţii diplomatice, dezvoltînd cooperarea lor bilaterală şi multi-laterală în cadrul organizaţiilor internaţionale, precum şi în plan european. Bunele şi strînsele relaţii tradiţionale dintre cele două ţări au căpătat, astfel, noi dimensiuni, Polonia devenind un partener important al Republicii Moldova.

Parlamentul Republicii Moldova îşi exprimă profunda satisfacţie pentru faptul că, în decursul celor două decenii, relaţiile moldo-poloneze s-au consolidat şi s-au diversi-ficat, fiind susţinute de o dinamică ascendentă a dialogului politic la diverse niveluri şi de o intensificare a colaborării pe multiple planuri, avînd peste 30 de acorduri bilaterale încheiate în domeniile politic, economic, cultural, educa-ţional.

Parlamentul Republicii Moldova subliniază importanţa deosebită a colaborării interparlamentare dintre cele două state, realizată prin contactele comisiilor parlamentare de profil, ale grupurilor parlamentare de prietenie, ale delega-ţiilor parlamentare permanente în cadrul organizaţiilor

internaţionale, precum şi în cadrul Adunării Parlamentare a Republicii Moldova şi a Republicii Polone. Parlamentul Republicii Moldova mulţumeşte pe această cale părţii poloneze pentru contribuţia valoroasă adusă la organizarea şi desfăşurarea celor două reuniuni ale Adunării, care au avut loc la 25 iulie 2011 la Chişinău şi la 27 martie 2012 la Varşovia, şi invită delegaţia poloneză să participe la cea de-a treia reuniune a Adunării, care urmează să se desfăşoare la Chişinău în anul 2013.

Parlamentul Republicii Moldova îşi exprimă speranţa că Republica Polonă va sprijini şi în continuare eforturile de integrare europeană a Republicii Moldova, inclusiv semnarea, pe parcursul anului viitor, a Acordului de asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană şi liberali-zarea regimului de vize cu Uniunea Europeană.

Parlamentul Republicii Moldova va intensifica consul-tările şi cooperarea cu Seimul Republicii Polone pe teme de actualitate ale agendei bilaterale şi multilaterale, precum şi în vederea realizării angajamentelor asumate de către Republica Moldova pe calea integrării europene.

D E C R E Tprivind numirea domnului Sergiu CARAMANîn funcţia de judecător la Judecătoria Floreşti

În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,

Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:

Articol unic. - Domnul Sergiu CARAMAN se numeşte, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecă-toria Floreşti.

PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA Nicolae TIMOFTI

Nr. 337-VII. Chişinău, 19 octombrie 2012.

724

Page 86: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

86

D E C R E Tprivind numirea doamnei Victoria GROSUîn funcţia de judecător la Judecătoria Hînceşti

În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,

Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:

Articol unic. – Doamna Victoria GROSU se numeşte, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecă-toria Hînceşti.

PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA Nicolae TIMOFTI

Nr. 338-VII. Chişinău,19 octombrie 2012.

725

D E C R E Tprivind conferirea de distincţii de stat

În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,

Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă

în domeniul jurisprudenţei, contribuţie substanţială la înfăp-tuirea justiţiei şi merite în promovarea reformei judiciare şi de drept, se conferă:

„Ordinul de Onoare”domnului Petru URSACHE - judecător la Curtea Supremă

de Justiţie;Ordinul „Gloria Muncii”

doamnei Tatiana AMIHALACHIOAIE - şef al Oficiului Stare Civilă

al municipiului Chişinăudomnului Mihai DOLGHIERI - judecător la Judecătoria Bricenidomnului Ion FEDIUC - avocat în cadrul Uniunii Avocaţilor

din Republica Moldovadomnului Nicolae GORDILĂ - judecător la Curtea Supremă

de Justiţiedoamnei Raisa GRECU - conferenţ iar universi tar la

Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”

domnului Gheorghe GRIGORIU - avocat în cadrul Uniunii Avocaţilor

din Republica Moldova

domnului Gheorghe SCUTELNIC - judecător la Curtea de Apel Bălţidomnului Igor SERBINOV - adjunct al Procurorului Generaldomnului Alexandru ŞPAC - judecător la Curtea de Apel

Chişinăudoamnei Emilia VERMEIUC - avocat în cadrul Uniunii Avocaţilor

din Republica Moldova;Medalia „Meritul Civic”

domnului Eduard BULAT - şef de secţie la Procuratura Generală

domnului Ion CEBAN - avocat în cadrul Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova

doamnei Galina CIUCHITU - avocat în cadrul Uniunii Avocaţilor

din Republica Moldovadoamnei Zinaida DIORDIŢA - avocat în cadrul Uniunii Avocaţilor

din Republica Moldovadoamnei Dalila EFRATOVA - avocat în cadrul Uniunii Avocaţilor

din Republica Moldovadoamnei Olga GANGAL - judecător la Judecătoria Rezinadomnului Iurii GARABA - şef de direcţie la Procuratura

Generalădoamnei Alexandra PENI - preşedinte al Judecătoriei Ceadîr-

Lunga.

PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA Nicolae TIMOFTI

Nr. 339-VII. Chişinău, 19 octombrie 2012.

726

Page 87: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

87

PARTEA II Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

H O T Ă R Î R Ecu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Georgiei privind călătoriile fără vize ale cetăţenilor, încheiat la Tbilisi la 9 iulie 2012

Guvernul HOTĂRĂŞTE:Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare

proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul

Republicii Moldova şi Guvernul Georgiei privind călătoriile fără vize ale cetăţenilor, încheiat la Tbilisi la 9 iulie 2012.

PRIM-MINISTRU Vladimir FILAT

Contrasemnează:Viceprim-ministru,ministrul afacerilor externe şi integrării europene Iurie Leancă Ministrul justiţiei Oleg Efrim

Nr. 781. Chişinău, 22 octombrie 2012.

845

H O T Ă R Î R Eprivind acordarea deplinelor puteri doamnei Maia SANDU, ministru al educaţiei

Guvernul HOTĂRĂŞTE:Se acordă depline puteri doamnei Maia SANDU, ministru

al educaţiei, pentru semnarea Protocolului de cooperare

în domeniul educaţiei între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia.

846

PRIM-MINISTRU Vladimir FILAT

Contrasemnează:Viceprim-ministru,ministrul afacerilor externe şi integrării europene Iurie Leancă

Nr. 782. Chişinău, 22 octombrie 2012.

H O T Ă R Î R Epentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înţelegere între Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale privind cooperarea în domeniul proprietăţii intelectuale

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 1. Se ia act de proiectul Memorandumului de înţelegere

între Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Mondială

a Proprietăţii Intelectuale privind cooperarea în domeniul proprietăţii intelectuale.

2. Se iniţiază negocierile asupra proiectului Memoran-

848

H O T Ă R Î R Epentru aprobarea Protocolului privind stingerea tratatelor internaţionale interdepartamentale încheiate în cadrul Comunităţii Statelor Independente în domeniul vamal, întocmit la Cholpon-Ata la 22 iunie 2012

847

Guvernul HOTĂRĂŞTE:1. Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre informare

Protocolul privind stingerea tratatelor internaţionale inter-departamentale încheiate în cadrul Comunităţii Statelor Independente în domeniul vamal, întocmit la Cholpon-Ata la 22 iunie 2012, cu următoarea declaraţie:

„Pentru partea moldovenească Protocolul va intra

în vigoare după îndeplinirea procedurilor statale interne prevăzute de legislaţia naţională”.

2. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica depozitarului aprobarea Protocolului nominalizat.

3. Serviciul Vamal de pe lîngă Ministerul Finanţelor va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor Protocolului menţionat.

PRIM-MINISTRU Vladimir FILAT

Contrasemnează:Viceprim-ministru,ministrul afacerilor externe şi integrării europene Iurie Leancă Ministrul finanţelor Veaceslav Negruţa

Nr. 783. Chişinău, 22 octombrie 2012.

Page 88: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

88

dumului de înţelegere între Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale privind

cooperarea în domeniul proprietăţii intelectuale.

PRIM-MINISTRU Vladimir FILAT

Contrasemnează:Viceprim-ministru,ministrul afacerilor externe şi integrării europene Iurie Leancă

Nr. 784. Chişinău, 22 octombrie 2012.

H O T Ă R Î R Ecu privire la aprobarea Acordului de colaborare dintreMinisterul Afacerilor Interne al Republicii Moldovaşi Ministerul Afacerilor Interne al Federaţiei Ruse,încheiat la Moscova la 11 septembrie 2012

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 1. Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre informare

Acordul de colaborare dintre Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Interne al Federaţiei Ruse, încheiat la Moscova la 11 septembrie 2012.

2. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica Ministerului Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse aprobarea Acordului menţionat.

3. Ministerul Afacerilor Interne va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor Acordului nomina-lizat.

PRIM-MINISTRU Vladimir FILAT

Contrasemnează:Viceprim-ministru,ministrul afacerilor externe şi integrării europene Iurie Leancă Ministrul afacerilor interne Dorin Recean

Nr. 785. Chişinău, 22 octombrie 2012.

849

H O T Ă R Î R Ecu privire la măsurile de pregătire a protecţiei civilea Republicii Moldova pentru anul 2013

În scopul executării art. 7 lit. c) din Legea nr.271-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la protecţia civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.20, art.231), cu modifi-cările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă:Planul calendaristic de pregătire a protecţiei civile a

Republicii Moldova pentru anul 2013, conform anexei nr.1;

Planul de completare cu audienţi al Centrului Republican

de Instruire pentru anul 2013, conform anexei nr.2.2. Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al

Ministerului Afacerilor Interne va exercita conducerea nemij-locită a planificării şi desfăşurării activităţilor în domeniul protecţiei civile.

3. Conducătorii autorităţilor publice, întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor, indiferent de forma de propri-etate, vor organiza realizarea planurilor de pregătire a protecţiei civile pentru anul 2013.

PRIM-MINISTRU Vladimir FILAT

Contrasemnează:Ministrul afacerilor interne Dorin Recean

Nr. 786. Chişinău, 22 octombrie 2012.

850

Page 89: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

89

Ane

xa n

r.1

la H

ot�rî

rea

Guv

ernu

lui n

r. 7

86

din

22 o

ctom

brie

201

2

PLA

NU

L C

ALE

ND

AR

IST

IC

de p

reg�

tire

a pr

otec�ie

i civ

ile a

Rep

ublic

ii M

oldo

va p

entr

u an

ul 2

013

Nr.

d/

o M�su

ri P

erso

anel

e ju

ridic

e �i

fizi

ce a

ntre

nate

R

espo

nsab

ili

de r

ealiz

are

Ter

men

ele

de

desf��u

rare

Indi

cato

rii d

e pr

ogre

s

1 2

3 4

5 6

I. S

ub c

ondu

cere

a pr

e�edi

ntel

ui C

omis

iei p

entr

u S

itua�

ii E

xcep�io

nale

a R

epub

licii

Mol

dova

– P

rim-m

inis

trul

1.

Ant

rena

men

tul C

omis

iei p

entr

u Si

tua�

ii E

xcep�io

nale

a R

epub

licii

Mol

dova

cu

tem

a: „

În�t

iin�a

rea,

ad

unar

ea, p

reci

zare

a co

mpo

nen�

ei,

punc

telo

r de

con

tact

, mod

ul d

e re

ac�io

nare

în c

az d

e pe

rico

l sau

de

clan�a

re a

situ

a�iil

or

exce

p�io

nale

Com

isia

pen

tru

Situ

a�ii

Exc

ep�io

nale

a R

epub

licii

Mol

dova

, Ser

vici

ul P

rote

c�ie

i C

ivile

�i S

itua�

iilor

Exc

ep�io

nale

(e

fect

ivul

cen

trul

ui d

e di

rija

re),

co

mis

iile

pent

ru s

itua�

ii ex

cep�

iona

le �

i efe

ctiv

ele

punc

telo

r de

con

duce

re a

le

mun

icip

iilor

Chi�i

n�u �i

B�l�i

, ra

ioan

elor

�i u

nit��ii

teri

tori

ale

auto

nom

e G�g�

uzia

(G

agau

z-Y

eri)

Serv

iciu

l Pro

tec�

iei C

ivile

�i

Situ

a�iil

or E

xcep�io

nale

al

Min

iste

rulu

i Afa

ceri

lor

Inte

rne

iuni

e D

esf��u

rare

a an

tren

amen

tulu

i

2.

Con

trol

ul s

t�ri

i pro

tec�

iei c

ivile

�i

desf��u

rare

a ap

lica�

iilor

la

prot

ec�ia

civ

il� în

:

2.1.

ra

ionu

l Ial

oven

i cu

tem

a:

„Ac�

iuni

le o

rgan

elor

de

cond

ucer

e �i

for�e

lor

prot

ec�ie

i civ

ile a

le

raio

nulu

i la

orga

niza

rea

lichi

d�ri

i co

nsec

in�e

lor

cutr

emur

elor

,

Com

isia

pen

tru

situ

a�ii

exce

p�io

nale

, ser

vici

ile p

rote

c�ie

i ci

vile

ale

rai

onul

ui, c

omis

iile

pent

ru s

itua�

ii ex

cep�

iona

le a

le

ora�

ului

, sat

elor

(co

mun

elor

),

Serv

iciu

l Pro

tec�

iei C

ivile

�i

Situ

a�iil

or E

xcep�io

nale

al

Min

iste

rulu

i Afa

ceri

lor

Inte

rne,

aut

orit��il

e ad

min

istr

a�ie

i pub

lice

13-1

5 m

artie

Niv

elul

de

preg�tir

e

tane

a D

:\MO

NIT

OR

201

2\22

2\te

xt\P

AR

TE

A I

I\78

3, 7

84, 7

85, 7

86,7

89, ,

790,

791,

792\

An1

_pla

n-pr

otec

-civ

ile.d

oc22

.10.

2012

avar

iilor

de

prod

uc�ie

�i

epiz

ootii

lor”

fo

rma�

iuni

le p

rote

c�ie

i civ

ile �

i ag

en�ii

eco

nom

ici

cent

rale

ce

au s

ervi

cii

desc

once

ntra

te în

teri

tori

u 2.

2.

raio

nul H

înce�t

i cu

tem

a:

„Ac�

iuni

le o

rgan

elor

de

cond

ucer

e �i

for�e

lor

prot

ec�ie

i civ

ile a

le

raio

nulu

i la

orga

niza

rea

lichi

d�ri

i co

nsec

in�e

lor

inun

da�ii

lor

cata

stro

fale

, ava

riilo

r de

pro

duc�

ie

�i e

pizo

otiil

or”

Com

isia

pen

tru

situ

a�ii

exce

p�io

nale

, ser

vici

ile p

rote

c�ie

i ci

vile

ale

rai

onul

ui, c

omis

iile

pent

ru s

itua�

ii ex

cep�

iona

le a

le

ora�

ului

, sat

elor

(co

mun

elor

),

form

a�iu

nile

pro

tec�

iei c

ivile

�i

agen�ii

eco

nom

ici

Serv

iciu

l Pro

tec�

iei C

ivile

�i

Situ

a�iil

or E

xcep�io

nale

al

Min

iste

rulu

i Afa

ceri

lor

Inte

rne,

aut

orit��il

e ad

min

istr

a�ie

i pub

lice

cent

rale

ce

au s

ervi

cii

desc

once

ntra

te în

teri

tori

u

24-2

6 ap

rilie

Niv

elul

de

preg�tir

e

2.3.

U

TA

G�g�

uzia

cu

tem

a:

„Ac�

iuni

le o

rgan

elor

de

cond

ucer

e �i

for�e

lor

prot

ec�ie

i civ

ile a

le

raio

nulu

i la

orga

niza

rea

lichi

d�ri

i co

nsec

in�e

lor

cutr

emur

elor

, in

unda�ii

lor,

ava

riilo

r de

pro

duc�

ie

�i e

pizo

otiil

or”

Com

isia

pen

tru

situ

a�ii

exce

p�io

nale

, ser

vici

ile p

rote

c�ie

i ci

vile

ale

rai

onul

ui, c

omis

iile

pent

ru s

itua�

ii ex

cep�

iona

le a

le

ora�

ului

, sat

elor

(co

mun

elor

),

form

a�iu

nile

pro

tec�

iei c

ivile

�i

agen�ii

eco

nom

ici

Serv

iciu

l Pro

tec�

iei C

ivile

�i

Situ

a�iil

or E

xcep�io

nale

al

Min

iste

rulu

i Afa

ceri

lor

Inte

rne,

aut

orit��il

e ad

min

istr

a�ie

i pub

lice

cent

rale

ce

au s

ervi

cii

desc

once

ntra

te în

teri

tori

u

12-1

4 iu

nie

Niv

elul

de

preg�tir

e

2.4.

ra

ionu

l �

tefa

n V

od�

cu te

ma:

„A

c�iu

nile

org

anel

or d

e co

nduc

ere

�i f

or�e

lor

prot

ec�ie

i civ

ile a

le

raio

nulu

i la

orga

niza

rea

lichi

d�ri

i co

nsec

in�e

lor

cutr

emur

elor

, in

unda�ii

lor,

ava

riilo

r de

pro

duc�

ie

�i e

pizo

otiil

or”

Com

isia

pen

tru

situ

a�ii

exce

p�io

nale

, ser

vici

ile p

rote

c�ie

i ci

vile

ale

rai

onul

ui, c

omis

iile

pent

ru s

itua�

ii ex

cep�

iona

le a

le

ora�

ului

, sat

elor

(co

mun

elor

),

form

a�iu

nile

pro

tec�

iei c

ivile

�i

agen�ii

eco

nom

ici

Serv

iciu

l Pro

tec�

iei C

ivile

�i

Situ

a�iil

or E

xcep�io

nale

al

Min

iste

rulu

i Afa

ceri

lor

Inte

rne,

aut

orit��il

e ad

min

istr

a�ie

i pub

lice

cent

rale

ce

au s

ervi

cii

desc

once

ntra

te în

teri

tori

u

4-6

sept

embr

ie

Niv

elul

de

preg�tir

e

2.5.

ra

ionu

l Ung

heni

cu

tem

a:

„Ac�

iuni

le o

rgan

elor

de

cond

ucer

e �i

for�e

lor

prot

ec�ie

i civ

ile a

le

raio

nulu

i la

orga

niza

rea

lichi

d�ri

i co

nsec

in�e

lor

cutr

emur

elor

, al

unec�ri

lor

de te

ren,

ava

riilo

r de

pr

oduc�ie

�i e

pizo

otiil

or”

Com

isia

pen

tru

situ

a�ii

exce

p�io

nale

, ser

vici

ile p

rote

c�ie

i ci

vile

ale

rai

onul

ui, c

omis

iile

pent

ru s

itua�

ii ex

cep�

iona

le a

le

ora�

ului

, sat

elor

(co

mun

elor

),

form

a�iu

nile

pro

tec�

iei c

ivile

�i

agen�ii

eco

nom

ici

Serv

iciu

l Pro

tec�

iei C

ivile

�i

Situ

a�iil

or E

xcep�io

nale

al

Min

iste

rulu

i Afa

ceri

lor

Inte

rne,

aut

orit��il

e ad

min

istr

a�ie

i pub

lice

cent

rale

ce

au s

ervi

cii

desc

once

ntra

te în

teri

tori

u

2-4

octo

mbr

ie

Niv

elul

de

preg�tir

e

1 2

3 4

5 6

2.6.

ra

ionu

l Cah

ulcu

tem

a: „

Ac�

iuni

le

orga

nelo

r de

con

duce

re �

i for�e

lor

prot

ec�ie

i civ

ile a

le r

aion

ului

la

orga

niza

rea

lichi

d�ri

i con

seci

n�el

or

inun

da�ii

lor

cata

stro

fale

, ava

riilo

r de

pro

duc�

ie �

i epi

zoot

iilor

Com

isia

pen

tru

situ

a�ii

exce

p�io

nale

, ser

vici

ile p

rote

c�ie

i ci

vile

ale

rai

onul

ui, c

omis

iile

pent

ru s

itua�

ii ex

cep�

iona

le a

le

ora�

elor

, sat

elor

(co

mun

elor

),

form

a�iu

nile

pro

tec�

iei c

ivile

�i

agen�ii

eco

nom

ici

Serv

iciu

l Pro

tec�

iei C

ivile

�i

Situ

a�iil

or E

xcep�io

nale

al

Min

iste

rulu

i Afa

ceri

lor

Inte

rne,

aut

orit��il

e ad

min

istr

a�ie

i pub

lice

cent

rale

ce

au s

ervi

cii

desc

once

ntra

te în

teri

tori

u

16-1

8 oc

tom

brie

N

ivel

ul d

e pr

eg�tir

e

2.7.

ra

ionu

l Orh

eicu

tem

a: „

Ac�

iuni

le

orga

nelo

r de

con

duce

re �

i for�e

lor

prot

ec�ie

i civ

ile a

le r

aion

ului

la

orga

niza

rea

lichi

d�ri

i con

seci

n�el

or

cutr

emur

elor

, inu

nda�

iilor

, av

ariil

or d

e pr

oduc�ie

�i

epiz

ootii

lor”

Com

isia

pen

tru

situ

a�ii

exce

p�io

nale

, ser

vici

ile p

rote

c�ie

i ci

vile

, com

isiil

e pe

ntru

situ

a�ii

exce

p�io

nale

ale

mun

icip

iulu

i, or

a�el

or, s

atel

or (

com

unel

or),

fo

rma�

iuni

le p

rote

c�ie

i civ

ile �

i ag

en�ii

eco

nom

ici

Serv

iciu

l Pro

tec�

iei C

ivile

�i

Situ

a�iil

or E

xcep�io

nale

al

Min

iste

rulu

i Afa

ceri

lor

Inte

rne,

aut

orit��il

e ad

min

istr

a�ie

i pub

lice

cent

rale

ce

au s

ervi

cii

desc

once

ntra

te în

teri

tori

u

30 o

ctom

-br

ie -

1 n

o-ie

mbr

ie

Niv

elul

de

preg�tir

e

3.

Ant

rena

men

tul i

nstit

u�iil

or R

e�el

ei

Na�

iona

le d

e O

bser

vare

�i C

ontr

ol

de L

abor

ator

(R

NO

CL

) cu

tem

a:

„Ac�

iuni

le in

stitu�ii

lor �i

la

bora

toar

elor

Re�

elei

Na�

iona

le d

e O

bser

vare

�i C

ontr

ol d

e L

abor

ator

la

dep

ista

rea

subs

tan�

elor

rad

iativ

e,

chim

ice �i

bac

teri

olog

ice”

Inst

itu�ii

le R

e�el

ei N

a�io

nale

de

Obs

erva

re �

i Con

trol

de

Lab

orat

or

Serv

iciu

l Pro

tec�

iei C

ivile

�i

Situ

a�iil

or E

xcep�io

nale

al

Min

iste

rulu

i Afa

ceri

lor

Inte

rne,

Min

iste

rul

Agr

icul

turi

i �i I

ndus

trie

i A

limen

tare

, Min

iste

rul

Med

iulu

i,

Min

iste

rul S�n�

t��ii

9-11

oc

tom

brie

D

esf��u

rare

a an

tren

amen

tulu

i

II. S

ub c

ondu

cere

a vi

cepr

e�edi

ntel

ui C

omis

iei p

entr

u S

itua�

ii E

xcep�io

nale

a R

epub

licii

Mol

dova

– m

inis

trul

afa

ceril

or in

tern

e (�

eful

S

ervi

ciul

ui P

rote

c�ie

i Civ

ile �

i Situ

a�iil

or E

xcep�io

nale

) 4.

C

ontr

oale

ale

st�

rii p

rote

c�ie

i civ

ile

la:

4.1.

M

inis

teru

l Dez

volt�

rii R

egio

nale

si

Con

stru

c�iil

or

Com

isia

pen

tru

situ

a�ii

exce

p�io

nale

, sub

divi

ziun

ile �

i in

stitu�ii

le d

in s

ubor

dine

,

Com

isia

com

plex� a

Se

rvic

iulu

i Pro

tec�

iei C

ivile

�i

Situ

a�iil

or E

xcep�io

nale

al

27-2

8 fe

brua

rie

Niv

elul

de

preg�tir

e

tane

a D

:\MO

NIT

OR

201

2\22

2\te

xt\P

AR

TE

A I

I\78

3, 7

84, 7

85, 7

86,7

89, ,

790,

791,

792\

An1

_pla

n-pr

otec

-civ

ile.d

oc22

.10.

2012

form

a�iu

nile

pro

tec�

iei c

ivile

M

inis

teru

lui A

face

rilo

r In

tern

e

4.2.

A

gen�

ia „

Mol

dsilv

a”

Com

isia

pen

tru

situ

a�ii

exce

p�io

nale

, sub

divi

ziun

ile d

in

subo

rdin

e, f

orm

a�iu

nile

pro

tec�

iei

civi

le

Com

isia

com

plex� a

Se

rvic

iulu

i Pro

tec�

iei C

ivile

�i

Situ

a�iil

or E

xcep�io

nale

al

Min

iste

rulu

i Afa

ceri

lor

Inte

rne

6-7

noie

mbr

ie

Niv

elul

de

preg�tir

e

5.

Con

troa

le a

le s

t�ri

i pro

tec�

iei

civi

le, a

p�r�

rii î

mpo

triv

a in

cend

iilor

�i o

rgan

iz�ri

i pr

oces

ului

de

inst

ruir

e în

dom

eniu

l pr

otec�ie

i civ

ile la

:

5.1.

U

nive

rsita

tea

Lib

er� I

nter

na�io

nal�

din

Mol

dova

C

omis

ia p

entr

u si

tua�

ii ex

cep�

iona

le, l

ecto

rii c

iclu

rilo

r de

pr

otec�ie

civ

il�, f

orm

a�iu

nile

pr

otec�ie

i civ

ile

Com

isia

com

plex� a

Se

rvic

iulu

i Pro

tec�

iei C

ivile

�i

Situ

a�iil

or E

xcep�io

nale

al

Min

iste

rulu

i Afa

ceri

lor

Inte

rne

10-1

1 ap

rilie

Niv

elul

de

preg�tir

e

5.2.

U

nive

rsita

tea

de S

tat

„B.P

. Has

deu”

din

Cah

ul

Com

isia

pen

tru

situ

a�ii

exce

p�io

nale

, lec

tori

i cic

luri

lor

de

prot

ec�ie

civ

il�, f

orm

a�iu

nile

pr

otec�ie

i civ

ile

Com

isia

com

plex� a

Se

rvic

iulu

i Pro

tec�

iei C

ivile

�i

Situ

a�iil

or E

xcep�io

nale

al

Min

iste

rulu

i Afa

ceri

lor

Inte

rne

16-1

7 oc

tom

brie

N

ivel

ul d

e pr

eg�tir

e

6.

Ant

rena

men

tul e

fect

ivul

ui

cent

rulu

i de

diri

jare

al C

omis

iei

pent

ru S

itua�

ii E

xcep�io

nale

a

Rep

ublic

ii M

oldo

va c

u te

ma:

„A

duce

rea

efec

tivul

ui p

unct

ului

de

cond

ucer

e în

sta

re d

e pr

eg�tir

e

Efe

ctiv

ul c

entr

ului

de

diri

jare

Se

rvic

iul P

rote

c�ie

i Civ

ile �

i Si

tua�

iilor

Exc

ep�io

nale

al

Min

iste

rulu

i Afa

ceri

lor

Inte

rne

iuni

e D

esf��u

rare

a an

tren

amen

tulu

i

Page 90: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

90

tane

a D

:\MO

NIT

OR

201

2\22

2\te

xt\P

AR

TE

A I

I\78

3, 7

84, 7

85, 7

86,7

89, ,

790,

791,

792\

An1

_pla

n-pr

otec

-civ

ile.d

oc22

.10.

2012

1 2

3 4

5 6

pent

ru a

c�iu

ni în

situ

a�ii

exce

p�io

nale

7.

Con

trol

ul s

t�ri

i pro

tec�

iei c

ivile

a

obie

ctel

or c

him

ic �

i rad

iativ

pe

ricu

loas

e

Com

isia

pen

tru

situ

a�ii

exce

p�io

nale

de

nive

lul r

espe

ctiv

, co

nduc�to

rii o

biec

telo

r, o

biec

tele

pe

ricu

loas

e

Serv

iciu

l Pro

tec�

iei C

ivile

�i

Situ

a�iil

or E

xcep�io

nale

al

Min

iste

rulu

i Afa

ceri

lor

Inte

rne,

în c

omun

cu

Min

iste

rul A

gric

ultu

rii �

i In

dust

riei

Alim

enta

re,

Min

iste

rul S�n�

t��ii

, M

inis

teru

l Eco

nom

iei,

Min

iste

rul M

ediu

lui,

SA

„M

oldo

vaga

z”

Toa

te

obie

ctel

e pe

pa

rcur

sul

anul

ui

Num�ru

l de

obie

cte

veri

fica

te

8.

Con

trol

ul s

t�ri

i edi

fici

ilor

de

prot

ec�ie

�i a

prec

iere

a st�ri

i lor

în

conf

orm

itate

cu

norm

ele

m�su

rilo

r te

hnic

e in

gine

re�t

i

Com

isia

pen

tru

situ

a�ii

exce

p�io

nale

de

nive

lul r

espe

ctiv

, re

spon

sabi

lii p

entr

u ed

ific

iile

de

prot

ec�ie

Serv

iciu

l Pro

tec�

iei C

ivile

�i

Situ

a�iil

or E

xcep�io

nale

al

Min

iste

rulu

i Afa

ceri

lor

Inte

rne

Toa

te

edif

iciil

e de

pr

otec�ie

pe

parc

ursu

l an

ului

Num�ru

l de

edif

icii

veri

fica

te

9.

Con

trol

ul s

t�ri

i baz

inel

or a

cvat

ice

peri

culo

ase

Com

isia

pen

tru

situ

a�ii

exce

p�io

nale

de

nive

lul r

espe

ctiv

, re

spon

sabi

lii p

entr

u ba

zine

le

acva

tice

peri

culo

ase

Serv

iciu

l Pro

tec�

iei C

ivile

�i

Situ

a�iil

or E

xcep�io

nale

al

Min

iste

rulu

i Afa

ceri

lor

Inte

rne,

M

inis

teru

l Med

iulu

i

Toa

te

bazi

nele

ac

vatic

e pe

pa

rcur

sul

anul

ui

Num�ru

l de

bazi

ne

acva

tice

veri

fica

te

10.

Con

trol

ul c

ompl

ex a

l sis

tem

ului

au

tom

atiz

at d

e în�t

iin�a

re

cent

raliz

at� a

l pro

tec�

iei c

ivile

Serv

iciu

l Pro

tec�

iei C

ivile

�i

Situ

a�iil

or E

xcep�io

nale

Se

rvic

iul P

rote

c�ie

i Civ

ile �

i Si

tua�

iilor

Exc

ep�io

nale

al

Min

iste

rulu

i Afa

ceri

lor

Inte

rne,

SA

„M

oldt

elec

om”

21 iu

nie

Niv

elul

de

preg�tir

e

11.

Con

trol

ul s

ta�ii

lor

de s

alva

re p

e ap� a

flat

e în

ges

tiune

a au

tori

t��il

or

adm

inis

tra�

iei p

ublic

e lo

cale

Aut

orit��il

e ad

min

istr

a�ie

i pub

lice

loca

le, c

ondu

c�to

rii s

ta�ii

lor

de

salv

are

pe a

p�

Serv

iciu

l Pro

tec�

iei C

ivile

�i

Situ

a�iil

or E

xcep�io

nale

al

Min

iste

rulu

i Afa

ceri

lor

Inte

rne

mai

, no

iem

brie

N

ivel

ul d

e pr

eg�tir

e

12.

Sem

inar

e cu

inst

itu�ii

le R

e�el

ei

Na�

iona

le d

e O

bser

vare

�i C

ontr

ol

de L

abor

ator

�ef

ii in

stitu�ii

lor

Re�

elei

N

a�io

nale

de

Obs

erva

re �

i C

ontr

ol d

e L

abor

ator

(Z

ona

NO

RD

mun

. B�l�i

, Z

ona

SUD

or.

Cah

ul,

Zon

a C

EN

TR

U m

un. C

hi�i

n�u)

Serv

iciu

l Pro

tec�

iei C

ivile

�i

Situ

a�iil

or E

xcep�io

nale

al

MA

I, M

inis

teru

l S�n�

t��ii

, M

inis

teru

l Agr

icul

turi

i �i

Indu

stri

ei A

limen

tare

, M

inis

teru

l Med

iulu

i

18 a

prili

e,

30 a

prili

e,

25-2

7 se

ptem

brie

Des

f��u

rare

a se

min

arel

or

13.

Într

unir

i (�e

din�

e) c

u sp

ecia

li�tii

în

dom

eniu

l pro

tec�

iei c

ivile

din

ca

drul

org

anel

or c

entr

ale

de

spec

ialit

ate

ale

adm

inis

tra�

iei

publ

ice

Spec

iali�

tii în

pro

tec�

ia c

ivil�

din

ca

drul

org

anel

or c

entr

ale

de

spec

ialit

ate

ale

adm

inis

tra�

iei

publ

ice

Serv

iciu

l Pro

tec�

iei C

ivile

�i

Situ

a�iil

or E

xcep�io

nale

al

Min

iste

rulu

i Afa

ceri

lor

Inte

rne

20

noie

mbr

ie

Des

f��u

rare

a în

trun

irilo

r

tane

a D

:\MO

NIT

OR

201

2\22

2\te

xt\P

AR

TE

A I

I\78

3, 7

84, 7

85, 7

86,7

89, ,

790,

791,

792\

An2

_pla

n-pr

otec

-civ

ile.d

oc22

.10.

2012

1

A

nexa

nr.

2

la H

ot�rî

rea

Guv

ernu

lui n

r. 7

86

din

22 o

ctom

brie

201

2

PLA

NU

L de

com

plet

are

cu a

udie

n�i al

Cen

trul

ui R

epub

lican

de

Inst

ruire

pen

tru

anul

201

3

Nr.

d/o

Inst

itu�ii

le

resp

onsa

bile

de

inst

ruire

Uni

t��il

e ad

min

istr

ativ

-ter

itoria

le

Num

�ru

l de

pe

rsoa

ne

Per

ioad

a de

in

stru

ire

Indi

cato

rii

de p

rogr

es

Mun

icip

ii/ra

ioan

e S

ecto

are

1 2

3 4

5 6

7 1.

M

embr

ii C

omis

iilor

pen

tru

Situ

a�ii

Exc

ep�io

nale

mun

icip

ale,

rai

onal

e �i U

TA

G�g�

uzia

– �e

fii S

ervi

ciul

ui

Med

ical

Cen

trul

Rep

ublic

an

de I

nstr

uire

(m

un. C

hi�i

n�u)

Mun

icip

iul C

hi�i

n�u

mun

. Chi�i

n�u

1 11

-13

febr

uari

e N

um�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

sect

. Bui

ucan

i 1

sect

. Bot

anic

a 1

sect

. Rî�

cani

1

Mun

icip

iul B�l�i

1 R

aion

ul A

neni

i Noi

1 R

aion

ul B

asar

abea

sca

1

Rai

onul

Cah

ul

1

Rai

onul

Can

tem

ir

1

Rai

onul

C�l�

ra�i

1 R

aion

ul C�u�

eni

1

Rai

onul

Cim

i�lia

1 R

aion

ul C

riul

eni

1

Rai

onul

Don

du�e

ni

1

Rai

onul

Dro

chia

1 R

aion

ul D

ub�sa

ri

1

Rai

onul

Edi

ne�

1

Rai

onul

F�le�t

i

1

tane

a D

:\MO

NIT

OR

201

2\22

2\te

xt\P

AR

TE

A I

I\78

3, 7

84, 7

85, 7

86,7

89, ,

790,

791,

792\

An2

_pla

n-pr

otec

-civ

ile.d

oc22

.10.

2012

2

1 2

3 4

5 6

7 R

aion

ul F

lore�t

i

1 R

aion

ul G

lode

ni

1

Rai

onul

Hîn

ce�t

i

1 R

aion

ul I

alov

eni

1

Rai

onul

Leo

va

1

Rai

onul

Nis

pore

ni

1

Rai

onul

Ocn

i�a

1

Rai

onul

Orh

ei

1

Rai

onul

Rez

ina

1

Rai

onul

Rî�

cani

1 R

aion

ul S

înge

rei

1

Rai

onul

Sor

oca

1

Rai

onul

Str��e

ni

1

Rai

onul

�te

fan

Vod�

1

Rai

onul

Tar

aclia

1

R

aion

ul T

elen

e�ti

1

Rai

onul

Ung

heni

1 U

TA

G�g�

uzia

1 T

otal

36

2.

M

embr

ii C

omis

iilor

pen

tru

Situ

a�ii

Exc

ep�io

nale

mun

icip

ale,

rai

onal

e �i U

TA

G�g�

uzia

– �e

fii S

ervi

ciul

ui A

uto

�i A

utod

rum

uri

Cen

trul

Rep

ublic

an

de I

nstr

uire

(m

un. C

hi�i

n�u)

Mun

icip

iul C

hi�i

n�u

mun

. Chi�i

n�u

1 25

-27

febr

uari

e

Num�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

sect

. Rî�

cani

1

Mun

icip

iul B�l�i

1 R

aion

ul A

neni

i Noi

1 R

aion

ul C

ahul

1 R

aion

ul C

ante

mir

1 R

aion

ul C�l�

ra�i

1 R

aion

ul C�u�

eni

3

Rai

onul

Cri

ulen

i

1

Page 91: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

91

tane

a D

:\MO

NIT

OR

201

2\22

2\te

xt\P

AR

TE

A I

I\78

3, 7

84, 7

85, 7

86,7

89, ,

790,

791,

792\

An2

_pla

n-pr

otec

-civ

ile.d

oc22

.10.

2012

3

1 2

3 4

5 6

7 R

aion

ul D

roch

ia

1

Rai

onul

Dub�sa

ri

1

Rai

onul

Edi

ne�

1

Rai

onul

F�le�t

i

2 R

aion

ul F

lore�t

i

1 R

aion

ul G

lode

ni

1

Rai

onul

Ial

oven

i

1 R

aion

ul L

eova

1 R

aion

ul N

ispo

reni

1 R

aion

ul O

cni�a

1 R

aion

ul O

rhei

1 R

aion

ul R

ezin

a

1 R

aion

ul R

î�ca

ni

1

Rai

onul

Sîn

gere

i

1 R

aion

ul S

oroc

a

1 R

aion

ul S

tr��e

ni

1

Rai

onul

�ol

d�ne�t

i

1 R

aion

ul �

tefa

n V

od�

1

Rai

onul

Tar

aclia

2 R

aion

ul T

elen

e�ti

1

UT

A G�g�

uzia

1 T

otal

34

3.

P

erso

anel

e re

spon

sabi

le d

e pr

otec�ia

civ

il��i

ap�

rare

a îm

potr

iva

ince

ndiil

or d

in c

adru

l Con

silii

lor

raio

nale

Cen

trul

Rep

ublic

an

de I

nstr

uire

(m

un. C

hi�i

n�u)

Rai

onul

Ane

nii N

oi

1

25-2

9 m

artie

N

um�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

Rai

onul

Cah

ul

1

Rai

onul

Can

tem

ir

1

Rai

onul

C�l�

ra�i

1 R

aion

ul C�u�

eni

1

Rai

onul

Cim

i�lia

1 R

aion

ul C

riul

eni

1

tane

a D

:\MO

NIT

OR

201

2\22

2\te

xt\P

AR

TE

A I

I\78

3, 7

84, 7

85, 7

86,7

89, ,

790,

791,

792\

An2

_pla

n-pr

otec

-civ

ile.d

oc22

.10.

2012

4

1 2

3 4

5 6

7 R

aion

ul D

roch

ia

1

Rai

onul

Dub�sa

ri

1

Rai

onul

Edi

ne�

1

Rai

onul

Flo

re�t

i

1 R

aion

ul G

lode

ni

1

Rai

onul

Hîn

ce�t

i

1 R

aion

ul I

alov

eni

1

Rai

onul

Leo

va

1

Rai

onul

Nis

pore

ni

1

Rai

onul

Ocn

i�a

1

Rai

onul

Orh

ei

1

Rai

onul

Rî�

cani

1 R

aion

ul S

înge

rei

1

Rai

onul

Sor

oca

1

Rai

onul

Str��e

ni

1

Rai

onul

�te

fan

Vod�

1

Rai

onul

Tar

aclia

1 R

aion

ul T

elen

e�ti

1

Rai

onul

Ung

heni

1 T

otal

26

4.

P

re�e

din�

ii C

omis

iilor

pen

tru

Situ

a�ii

Exc

ep�io

nale

– p

rimar

ii sa

telo

r (c

omun

elor

) C

entr

ul R

epub

lican

de

Ins

trui

re

(mun

. Chi�i

n�u)

Rai

onul

Ial

oven

i

4 18

-20

febr

uari

e

Num�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

Rai

onul

Rez

ina

8

Rai

onul

Tel

ene�

ti

6 R

aion

ul U

nghe

ni

6

Mun

icip

iul C

hi�i

n�u

sect

. Rî�

cani

2

20-2

2 m

artie

N

um�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

Rai

onul

Ane

nii N

oi

6

Rai

onul

Orh

ei

10

R

aion

ul D

ub�sa

ri

3

23-2

5 se

ptem

brie

N

um�ru

l de

pers

oane

R

aion

ul H

înce�t

i

9

tane

a D

:\MO

NIT

OR

201

2\22

2\te

xt\P

AR

TE

A I

I\78

3, 7

84, 7

85, 7

86,7

89, ,

790,

791,

792\

An2

_pla

n-pr

otec

-civ

ile.d

oc22

.10.

2012

5

1 2

3 4

5 6

7 R

aion

ul N

ispo

reni

2 in

stru

ite

Rai

onul

�te

fan

Vod�

3

Rai

onul

C�l�

ra�i

7

4-6

noie

mbr

ie

Num�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

Rai

onul

Cri

ulen

i

5 R

aion

ul S

tr��e

ni

4

Rai

onul

C�u�

eni

7

Tot

al

82

Se

c�ia

„O

rgan

izar

ea

prot

ec�ie

i pop

ula�

iei �

i te

rito

riul

ui în

situ

a�ii

exce

p�io

nale

Nor

d”

(mun

. B�l�i

)

Mun

icip

iul B�l�i

1 18

-20

febr

uari

e

Num�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

Rai

onul

Flo

re�t

i

10

Rai

onul

Ocn

i�a

7

Rai

onul

Sîn

gere

i

8 20

-22

mar

tie

Num�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

Rai

onul

Glo

deni

5 R

aion

ul R

î�ca

ni

5

Rai

onul

Bri

ceni

6 23

-25

sept

embr

ie

Num�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

Rai

onul

Don

du�e

ni

5

Rai

onul

Dro

chia

7 R

aion

ul E

dine�

8

4-6

noie

mbr

ie

Num�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

Rai

onul

Sor

oca

10

R

aion

ul �

old�

ne�t

i

3 T

otal

75

Sec�

ia „

Org

aniz

area

pr

otec�ie

i pop

ula�

iei �

i te

rito

riul

ui în

situ

a�ii

exce

p�io

nale

Sud

(or.

Cah

ul)

Rai

onul

Bas

arab

easc

a

3 18

-20

febr

uari

e

Num�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

Rai

onul

Can

tem

ir

3

UT

A G�g�

uzia

5 R

aion

ul C

ahul

17

20-2

2 m

artie

N

um�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

Rai

onul

Leo

va

10

23

-25

sept

embr

ie

Num�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

Rai

onul

Tar

aclia

3

Tot

al

41

tane

a D

:\MO

NIT

OR

201

2\22

2\te

xt\P

AR

TE

A I

I\78

3, 7

84, 7

85, 7

86,7

89, ,

790,

791,

792\

An2

_pla

n-pr

otec

-civ

ile.d

oc22

.10.

2012

6

1 2

3 4

5 6

7 5.

P

erso

anel

e re

spon

sabi

le d

e pr

otec�ia

civ

il��i

ap�

rare

a îm

potr

iva

ince

ndiil

or d

in p

rim�rii

Cen

trul

Rep

ublic

an

de I

nstr

uire

(m

un. C

hi�i

n�u)

Rai

onul

Rez

ina

8

21-2

5 ia

nuar

ie

Num�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

Rai

onul

�te

fan

Vod�

2

Rai

onul

Tel

ene�

ti

4 R

aion

ul U

nghe

ni

8

Mun

icip

iul C

hi�i

n�u

sect

. Rî�

cani

2

22-2

6 ap

rilie

N

um�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

Rai

onul

Ane

nii N

oi

6

Rai

onul

Ial

oven

i

4 R

aion

ul S

tr��e

ni

4

Rai

onul

C�l�

ra�i

3 11

-15

noie

mbr

ie

Num�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

Rai

onul

C�u�

eni

5

Rai

onul

Cri

ulen

i

5 R

aion

ul N

ispo

reni

2 R

aion

ul O

rhei

10

Tot

al

63

Se

c�ia

„O

rgan

izar

ea

prot

ec�ie

i pop

ula�

iei �

i te

rito

riul

ui în

situ

a�ii

exce

p�io

nale

Nor

d”

(mun

. B�l�i

)

Rai

onul

Bri

ceni

6 22

-26

apri

lie

Num�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

Rai

onul

Glo

deni

5 R

aion

ul R

î�ca

ni

5

Rai

onul

Sîn

gere

i

8 M

unic

ipiu

l B�l�i

1

11-1

5 no

iem

brie

N

um�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

Rai

onul

Don

du�e

ni

3

Rai

onul

Edi

ne�

8

Rai

onul

F�le�t

i

2 R

aion

ul S

oroc

a

5 R

aion

ul �

old�

ne�t

i

4 T

otal

47

Sec�

ia „

Org

aniz

area

pr

otec�ie

i pop

ula�

iei �

i te

rito

riul

ui în

situ

a�ii

exce

p�io

nale

Sud

Rai

onul

Cah

ul

12

22

-26

apri

lie

Num�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

Page 92: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

92

tane

a D

:\MO

NIT

OR

201

2\22

2\te

xt\P

AR

TE

A I

I\78

3, 7

84, 7

85, 7

86,7

89, ,

790,

791,

792\

An2

_pla

n-pr

otec

-civ

ile.d

oc22

.10.

2012

7

1 2

3 4

5 6

7 (

or. C

ahul

) R

aion

ul C

ante

mir

3 21

-25

octo

mbr

ie

Num�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

Rai

onul

Leo

va

9

Rai

onul

Tar

aclia

2 T

otal

26

6.

Vic

epre�e

din�

ii C

omis

iilor

pen

tru

Situ

a�ii

Exc

ep�io

nale

– in

gine

rii-�

efi a

i obi

ectiv

elor

per

icul

oase

din

pun

ct d

e ve

dere

chi

mic

�i r

adia

tiv

C

entr

ul R

epub

lican

de

Ins

trui

re

(mun

. Chi�i

n�u)

Rai

onul

Ane

nii N

oi

2

15-1

7 ap

rilie

N

um�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

Rai

onul

C�l�

ra�i

2 R

aion

ul N

ispo

reni

1 R

aion

ul S

tr��e

ni

4

Rai

onul

Tel

ene�

ti

1 R

aion

ul U

nghe

ni

2

Mun

icip

iul C

hi�i

n�u

sect

. Bui

ucan

i 1

7-9

octo

mbr

ie

Num�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

sect

. Rî�

cani

3

Rai

onul

C�u�

eni

3

Rai

onul

Cri

ulen

i

1 R

aion

ul O

rhei

2 R

aion

ul �

tefa

n V

od�

1

Tot

al

23

Se

c�ia

„O

rgan

izar

ea

prot

ec�ie

i pop

ula�

iei �

i te

rito

riul

ui în

situ

a�ii

exce

p�io

nale

Nor

d”

(mun

. B�l�i

)

Mun

icip

iul B�l�i

1 15

-17

apri

lie

Num�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

Rai

onul

Bri

ceni

1 R

aion

ul D

ondu�e

ni

1

Rai

onul

Edi

ne�

4

Rai

onul

Flo

re�t

i

3 R

aion

ul S

înge

rei

2

Rai

onul

�ol

d�ne�t

i

1 T

otal

13

tane

a D

:\MO

NIT

OR

201

2\22

2\te

xt\P

AR

TE

A I

I\78

3, 7

84, 7

85, 7

86,7

89, ,

790,

791,

792\

An2

_pla

n-pr

otec

-civ

ile.d

oc22

.10.

2012

8

1 2

3 4

5 6

7

Sec�

ia „

Org

aniz

area

pr

otec�ie

i pop

ula�

iei �

i te

rito

riul

ui în

situ

a�ii

exce

p�io

nale

Sud

(or.

Cah

ul)

Rai

onul

Cah

ul

5

15-1

7 ap

rilie

N

um�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

Rai

onul

Can

tem

ir

1

Rai

onul

Cim

i�lia

3 R

aion

ul L

eova

2 R

aion

ul T

arac

lia

1

UT

A G�g�

uzia

3 T

otal

15

7.

P

re�e

din�

ii C

omis

iilor

pen

tru

Situ

a�ii

Exc

ep�io

nale

– c

ondu

c�to

rii o

biec

tivel

or e

cono

mie

i na�

iona

le

C

entr

ul R

epub

lican

de

Ins

trui

re

(mun

. Chi�i

n�u)

Mun

icip

iul C

hi�i

n�u

sect

. Bui

ucan

i 8

4-6

febr

uari

e N

um�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

sect

. Cen

tru

3 R

aion

ul C�l�

ra�i

2 R

aion

ul C�u�

eni

3

Rai

onul

Ial

oven

i

3 R

aion

ul �

tefa

n V

od�

1

Rai

onul

Tel

ene�

ti

1 M

unic

ipiu

l Chi�i

n�u

sect

. Bot

anic

a 4

2-4

octo

mbr

ie

Num�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

sect

. Rî�

cani

4

Rai

onul

Ane

nii N

oi

2

Rai

onul

Cri

ulen

i

2 R

aion

ul N

ispo

reni

1

R

aion

ul O

rhei

2

R

aion

ul R

ezin

a

1 R

aion

ul S

tr��e

ni

2

Rai

onul

Ung

heni

2 T

otal

41

Sec�

ia „

Org

aniz

area

pr

otec�ie

i pop

ula�

iei �

i te

rito

riul

ui în

situ

a�ii

exce

p�io

nale

Nor

d”

(mun

. B�l�i

)

Rai

onul

Edi

ne�

6

1-3

apri

lie

Num�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

Rai

onul

F�le�t

i

2 R

aion

ul G

lode

ni

1

Rai

onul

Rî�

cani

1 R

aion

ul O

cni�a

1

tane

a D

:\MO

NIT

OR

201

2\22

2\te

xt\P

AR

TE

A I

I\78

3, 7

84, 7

85, 7

86,7

89, ,

790,

791,

792\

An2

_pla

n-pr

otec

-civ

ile.d

oc22

.10.

2012

9

1 2

3 4

5 6

7 M

unic

ipiu

l B�l�i

8 16

-18

sept

embr

ie

Num�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

Rai

onul

Sîn

gere

i

2 R

aion

ul D

roch

ia

1

Rai

onul

Don

du�e

ni

3

18-2

0 no

iem

brie

N

um�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

Rai

onul

Flo

re�t

i

3 R

aion

ul S

oroc

a

2 R

aion

ul �

old�

ne�t

i

2 T

otal

32

Sec�

ia „

Org

aniz

area

pr

otec�ie

i pop

ula�

iei �

i te

rito

riul

ui în

situ

a�ii

exce

p�io

nale

Sud

” (

or. C

ahul

)

Rai

onul

Cim

i�lia

30

4-6

febr

uari

e N

um�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

Rai

onul

Cah

ul

5

1-3

apri

lie

Num�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

Rai

onul

Can

tem

ir

1

Rai

onul

Leo

va

6

Rai

onul

Tar

aclia

1 U

TA

G�g�

uzia

3 T

otal

46

8.

P

erso

anel

e re

spon

sabi

le d

e pr

otec�ia

civ

il��i

ap�

rare

a îm

potr

iva

ince

ndiil

or d

in în

trep

rinde

ri �i

inst

itu�ii

Cen

trul

Rep

ublic

an

de I

nstr

uire

(m

un. C

hi�i

n�u)

Mun

icip

iul C

hi�i

n�u

sect

. Bot

anic

a 5

20-2

4 m

ai

Num�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

sect

. Cen

tru

2 R

aion

ul I

alov

eni

6

Rai

onul

Str��e

ni

2

Rai

onul

Ung

heni

2 M

unic

ipiu

l Chi�i

n�u

sect

. Cio

cana

3

9-13

se

ptem

brie

N

um�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

sect

. Rî�

cani

4

Rai

onul

Ane

nii N

oi

2

Rai

onul

C�l�

ra�i

2 R

aion

ul C�u�

eni

2

Rai

onul

Nis

pore

ni

1

Rai

onul

Rez

ina

1

tane

a D

:\MO

NIT

OR

201

2\22

2\te

xt\P

AR

TE

A I

I\78

3, 7

84, 7

85, 7

86,7

89, ,

790,

791,

792\

An2

_pla

n-pr

otec

-civ

ile.d

oc22

.10.

2012

10

1 2

3 4

5 6

7 R

aion

ul �

tefa

n V

od�

2

Mun

icip

iul C

hi�i

n�u

sect

. Bui

ucan

i 9

21-2

5 oc

tom

brie

N

um�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

Rai

onul

Cri

ulen

i

6 R

aion

ul O

rhei

2 R

aion

ul T

elen

e�ti

1

Tot

al

52

Sec�

ia „

Org

aniz

area

pr

otec�ie

i pop

ula�

iei �

i te

rito

riul

ui în

situ

a�ii

exce

p�io

nale

Nor

d”

(mun

. B�l�i

)

Mun

icip

iul B�l�i

6 11

-15

mar

tie

Num�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

Rai

onul

F�le�t

i

3 R

aion

ul O

cni�a

2 R

aion

ul E

dine�

6

20-2

4 m

ai

Num�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

Rai

onul

Flo

re�t

i

2 R

aion

ul G

lode

ni

1

Rai

onul

Rî�

cani

1 R

aion

ul D

roch

ia

1

7-11

oc

tom

brie

N

um�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

Rai

onul

Don

du�e

ni

3

Rai

onul

Sîn

gere

i

2 R

aion

ul S

oroc

a

2 R

aion

ul �

old�

ne�t

i

2 T

otal

31

Sec�

ia „

Org

aniz

area

pr

otec�ie

i pop

ula�

iei �

i te

rito

riul

ui în

situ

a�ii

exce

p�io

nale

Sud

” (

or. C

ahul

)

Rai

onul

Cah

ul

5

20-2

4 m

ai

Num�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

Rai

onul

Can

tem

ir

1

Rai

onul

Leo

va

3

Rai

onul

Tar

aclia

2 U

TA

G�g�

uzia

3 T

otal

14

9.

P

re�e

din�

ii C

omis

iilor

pen

tru

Situ

a�ii

Exc

ep�io

nale

– d

irect

orii

cole

giilo

r �i �

colil

or p

rofe

sion

ale

Cen

trul

Rep

ublic

an

de I

nstr

uire

(m

un. C

hi�i

n�u)

Mun

icip

iul C

hi�i

n�u

sect

. Bui

ucan

i 2

4-6

mar

tie

Num�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

sect

. Rî�

cani

2

Mun

icip

iul B�l�i

3 R

aion

ul B

rice

ni

1

Page 93: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

93

tane

a D

:\MO

NIT

OR

201

2\22

2\te

xt\P

AR

TE

A I

I\78

3, 7

84, 7

85, 7

86,7

89, ,

790,

791,

792\

An2

_pla

n-pr

otec

-civ

ile.d

oc22

.10.

2012

11

1 2

3 4

5 6

7 R

aion

ul H

înce�t

i

1 R

aion

ul O

rhei

1 R

aion

ul �

tefa

n V

od�

1

UT

A G�g�

uzia

4 M

unic

ipiu

l Chi�i

n�u

sect

. Bot

anic

a 2

16-1

8 oc

tom

brie

N

um�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

sect

. Cen

tru

1 R

aion

ul C

ahul

1 R

aion

ul C�u�

eni

5

Rai

onul

Cri

ulen

i

1 R

aion

ul S

înge

rei

1

Rai

onul

Ung

heni

1 R

aion

ul E

dine�

2

Rai

onul

Tar

aclia

1 T

otal

30

10

.P

re�e

din�

ii C

omis

iilor

pen

tru

Situ

a�ii

Exc

ep�io

nale

– d

irect

orii �c

olilo

r, g

imna

ziilo

r �i

lice

elor

Cen

trul

Rep

ublic

an

de I

nstr

uire

(m

un. C

hi�i

n�u)

Mun

icip

iul C

hi�i

n�u

10

30

ianu

arie

1

febr

uari

e

Num�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

Rai

onul

Ial

oven

i

6

Rai

onul

Str��e

ni

6

Rai

onul

C�l�

ra�i

7 13

-15

mar

tie

Num�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

Rai

onul

Dub�sa

ri

3

Rai

onul

Rez

ina

10

R

aion

ul T

elen

e�ti

6

Mun

icip

iul C

hi�i

n�u

sect

. Bui

ucan

i 5

1-3

apri

lie

Num�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

sect

. Cio

cana

4

Rai

onul

Ane

nii N

oi

10

R

aion

ul O

rhei

10

12

1 2

3 4

5 6

7 M

unic

ipiu

l Chi�i

n�u

sect

. Bot

anic

a 10

18

-20

sept

embr

ie

Num�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

Rai

onul

Hîn

ce�t

i

10

Mun

icip

iul C

hi�i

n�u

sect

. Rî�

cani

4

28-3

0 oc

tom

brie

N

um�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

Rai

onul

C�u�

eni

8

Rai

onul

�te

fan

Vod�

10

M

unic

ipiu

l Chi�i

n�u

sect

. Cen

tru

6 20

-22

noie

mbr

ie

Num�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

Rai

onul

Cri

ulen

i

6 R

aion

ul N

ispo

reni

5 R

aion

ul U

nghe

ni

8

Tot

al

144

Sec�

ia „

Org

aniz

area

pr

otec�ie

i pop

ula�

iei �

i te

rito

riul

ui în

situ

a�ii

exce

p�io

nale

Nor

d”

(mun

. B�l�i

)

Mun

icip

iul B�l�i

8

4-6

febr

uari

e

Num�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

Rai

onul

Glo

deni

5 R

aion

ul R

î�ca

ni

5

Rai

onul

Edi

ne�

10

10

-12

apri

lie

Num�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

Rai

onul

Sor

oca

10

R

aion

ul �

old�

ne�t

i

4 R

aion

ul F

lore�t

i

15

11-1

3 se

ptem

brie

N

um�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

Rai

onul

Ocn

i�a

8

Rai

onul

Bri

ceni

7 30

oc

tom

brie

1

noie

mbr

ie

Num�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

Rai

onul

Sîn

gere

i

15

Rai

onul

Don

du�e

ni

10

25

-27

noie

mbr

ie

Num�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

Rai

onul

Dro

chia

10

Tot

al

107

tane

a D

:\MO

NIT

OR

201

2\22

2\te

xt\P

AR

TE

A I

I\78

3, 7

84, 7

85, 7

86,7

89, ,

790,

791,

792\

An2

_pla

n-pr

otec

-civ

ile.d

oc22

.10.

2012

13

1 2

3 4

5 6

7

Sec�

ia „

Org

aniz

area

pr

otec�ie

i pop

ula�

iei �

i te

rito

riul

ui în

situ

a�ii

exce

p�io

nale

Sud

” (

or. C

ahul

)

Rai

onul

Cah

ul

20

4-

6 m

artie

N

um�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

Rai

onul

Leo

va

10

11

-13

mar

tie

Num�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

UT

A G�g�

uzia

10

Rai

onul

Bas

arab

easc

a

2 29

-31

octo

mbr

ie

Num�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

Rai

onul

Can

tem

ir

3

Rai

onul

Tar

aclia

3 T

otal

48

11

. V

icep

re�e

din�

ii C

omis

iilor

pen

tru

Situ

a�ii

Exc

ep�io

nale

– d

irect

orii

adju

nc�i

pe a

ctiv

itate

did

actic� d

in �

coli,

gi

mna

zii �

i lic

eeC

entr

ul R

epub

lican

de

Inst

ruir

e (m

un. C

hi�i

n�u)

Mun

icip

iul C

hi�i

n�u

sect

. Bui

ucan

i 5

16-1

8 ia

nuar

ie

Num�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

sect

. Bot

anic

a 7

Rai

onul

C�l�

ra�i

7 R

aion

ul H

înce�t

i

5 R

aion

ul I

alov

eni

6

Rai

onul

Dub�sa

ri

3

8-10

apr

ilie

Num�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

Rai

onul

Rez

ina

10

R

aion

ul T

elen

e�ti

6

Rai

onul

Ung

heni

10

Mun

icip

iul C

hi�i

n�u

15

27

-29

noie

mbr

ie

Num�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

Rai

onul

Cri

ulen

i

6 R

aion

ul S

tr��e

ni

4

Mun

icip

iul C

hi�i

n�u

sect

. Rî�

cani

5

2-4

dece

mbr

ie

Num�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

Rai

onul

Ane

nii N

oi

10

R

aion

ul N

ispo

reni

5 R

aion

ul O

rhei

10

Mun

icip

iul C

hi�i

n�u

sect

. Cen

tru

8 9-

11

dece

mbr

ie

Num�ru

l de

pers

oane

se

ct. C

ioca

na

7

14

Rai

onul

C�u�

eni

7

inst

ruite

R

aion

ul �

tefa

n V

od�

10

T

otal

14

6

Sec�

ia „

Org

aniz

area

pr

otec�ie

i pop

ula�

iei �

i te

rito

riul

ui în

situ

a�ii

exce

p�io

nale

Nor

d”

(mun

. B�l�i

)

Rai

onul

Flo

re�t

i

15

4-6

mar

tie

Num�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

Rai

onul

Glo

deni

5 R

aion

ul R

î�ca

ni

5

Rai

onul

Edi

ne�

10

27

-29

mar

tie

Num�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

Rai

onul

�ol

d�ne�t

i

3

Rai

onul

Ocn

i�a

8

30

sept

embr

ie –

2

octo

mbr

ie

Num�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

Rai

onul

Sor

oca

10

Mun

icip

iul B�l�i

10

23-2

5 oc

tom

brie

N

um�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

Rai

onul

Dro

chia

10

Rai

onul

Don

du�e

ni

10

2-

4 de

cem

brie

N

um�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

Rai

onul

Sîn

gere

i

15

Tot

al

101

Sec�

ia „

Org

aniz

area

pr

otec�ie

i pop

ula�

iei �

i te

rito

riul

ui în

situ

a�ii

exce

p�io

nale

Sud

(or.

Cah

ul)

Rai

onul

Cim

i�lia

25

25-2

7 m

artie

N

um�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

Rai

onul

Tar

aclia

2 8-

10 a

prili

e N

um�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

UT

A G�g�

uzia

10

Rai

onul

Cah

ul

20

18

-20

sept

embr

ie

Num�ru

l de

pers

oane

in

stru

ite

Page 94: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

94

1 2 3 4 5 6 7 Raionul Basarabeasca 2 1-3

octombrie Num�rul de

persoane instruite

Raionul Cantemir 3 Raionul Leova 10

Total 72 12. Dirigin �ii claselor I-XII

Centrul Republican de Instruire

(mun. Chi�in�u)

Municipiul Chi�in�u sect. Botanica 20 28-29 ianuarie

Num�rul de persoane instruite

Raionul Nisporeni 20 7-8 februarie Num�rul de persoane instruite

Municipiul Chi�in�u sect. Rî�cani 20 21-22 februarie

Num�rul de persoane instruite

Raionul C�l�ra�i 25 28 februarie –

1 martie

Num�rul de persoane instruite

Raionul �tefan Vod� 20 18-19 martie Num�rul de persoane instruite

Raionul Str��eni 20 11-12 aprilie Num�rul de

persoane instruite

Raionul Anenii Noi 30 18-19 aprilie Num�rul de persoane instruite

Raionul Telene�ti 20 29-30 aprilie Num�rul de persoane instruite

tanea D:\MONITOR 2012\222\text\PARTEA II\783, 784, 785, 786,789, ,790,791,792\An2_plan-protec-civile.doc22.10.2012 16

Raionul Hînce�ti 30 16-17 septembrie

Num�rul de persoane instruite

Municipiul Chi�in�u sect. Centru 20 26-27 septembrie

Num�rul de persoane instruite

sect. Buiucani 15 30 septembrie – 1 octombrie

Num�rul de persoane instruite

Raionul C�u�eni 15 10-11 octombrie

Num�rul de persoane instruite Raionul Dub�sari 12

Raionul Rezina 30 7-8 noiembrie

Num�rul de persoane instruite

Raionul Criuleni 20 18-19 noiembrie

Num�rul de persoane instruite

Municipiul Chi�in�u sect. Ciocana 25 25-26

noiembrie Num�rul de

persoane instruite

Raionul Ialoveni 30 5-6 decembrie

Num�rul de persoane instruite

Raionul Ungheni 30 12-13 decembrie

Num�rul de persoane instruite

Raionul Orhei 20 16-17 decembrie

Num�rul de persoane instruite

Total 422

Page 95: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

95

tanea D:\MONITOR 2012\222\text\PARTEA II\783, 784, 785, 786,789, ,790,791,792\An2_plan-protec-civile.doc22.10.2012 17

1 2 3 4 5 6 7

Sec�ia „Organizarea protec�iei popula�iei �i teritoriului în situa�ii excep�ionale Nord”

(mun. B�l�i)

Raionul F�le�ti 30 17-18 ianuarie

Num�rul de persoane instruite

Raionul Glodeni 30 21-22 ianuarie

Num�rul de persoane instruite

Raionul Rî�cani 30 23-24 ianuarie

Num�rul de persoane instruite

Raionul Edine� 20 11-12 februarie

Num�rul de persoane instruite

Municipiul B�l�i 18 25-26 februarie

Num�rul de persoane instruite

Raionul Sîngerei 30 18-19 martie Num�rul de persoane instruite

Raionul Flore�ti 30 25-26 martie Num�rul de persoane instruite

Raionul Briceni 25 8-9 aprilie Num�rul de persoane instruite

Raionul Dondu�eni 15 26-27 septembrie

Num�rul de persoane instruite

Raionul Drochia 30 3-4 octombrie

Num�rul de persoane instruite

tanea D:\MONITOR 2012\222\text\PARTEA II\783, 784, 785, 786,789, ,790,791,792\An2_plan-protec-civile.doc22.10.2012 18

1 2 3 4 5 6 7 Raionul Ocni�a 30 14-15

octombrie Num�rul de

persoane instruite

Raionul Soroca 30 21-22 octombrie

Num�rul de persoane instruite

Raionul �old�ne�ti 20 7-8 noiembrie

Num�rul de persoane instruite

Total 338

Sec�ia „Organizarea protec�iei popula�iei �i teritoriului în situa�ii excep�ionale Sud”

(or. Cahul)

Raionul Cantemir 20 30-31 ianuarie

Num�rul de persoane instruite

Raionul Basarabeasca 10 14-15 martie Num�rul de persoane instruite

Raionul Cimi�lia 30 28-29 martie Num�rul de persoane instruite

Raionul Taraclia 15 26-27 septembrie

Num�rul de persoane instruite

Raionul Cahul 25 7-8 octombrie

Num�rul de persoane instruite

Raionul Leova 20 9-10 octombrie

Num�rul de persoane instruite

Page 96: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

96

tanea D:\MONITOR 2012\222\text\PARTEA II\783, 784, 785, 786,789, ,790,791,792\An2_plan-protec-civile.doc22.10.2012 19

1 2 3 4 5 6 7 UTA G�g�uzia 30 14-15

octombrie Num�rul de

persoane instruite

Total 150 13. Conduc�torii institu �iilor pre �colare

Centrul Republican de Instruire

(mun. Chi�in�u)

Municipiul Chi�in�u sect. Buiucani 6 14-15 februarie

Num�rul de persoane instruite

Raionul C�l�ra�i 10 Raionul Hînce�ti 10 Municipiul Chi�in�u sect. Rî�cani 5 11-12 martie Num�rul de

persoane instruite

Raionul Criuleni 6 Raionul Ialoveni 6 Raionul Ungheni 5 Raionul C�u�eni 7 27-28 mai Num�rul de

persoane instruite

Raionul Dub�sari 3 Raionul Orhei 6 Raionul Rezina 6 Raionul Str��eni 4 Municipiul Chi�in�u sect. Botanica 10 3-4 iunie Num�rul de

persoane instruite

Raionul Anenii Noi 10 Raionul �tefan Vod� 2 Municipiul Chi�in�u sect. Centru 10 31

octombrie – 1 noiembrie

Num�rul de persoane instruite

sect. Ciocana 3 Raionul Nisporeni 5 Raionul Telene�ti 6

Total 120 Sec�ia „Organizarea

protec�iei popula�iei �i teritoriului în situa�ii excep�ionale Nord”

(mun. B�l�i)

Raionul Drochia 5 13-14 februarie

Num�rul de persoane instruite

Raionul F�le�ti 5 Raionul �old�ne�ti 3 Raionul Glodeni 5 15-16 mai Num�rul de

persoane Raionul Rî�cani 5

tanea D:\MONITOR 2012\222\text\PARTEA II\783, 784, 785, 786,789, ,790,791,792\An2_plan-protec-civile.doc22.10.2012 20

Raionul Sîngerei 12 instruite Raionul Edine� 20 19-20

septembrie Num�rul de

persoane instruite

Municipiul B�l�i 10 16-17 octombrie

Num�rul de persoane instruite

Raionul Flore�ti 5 Raionul Ocni�a 2 Raionul Briceni 5 21-22

noiembrie Num�rul de

persoane instruite

Raionul Soroca 10

Raionul Dondu�eni 15 28-29 octombrie

Num�rul de persoane instruite

Total 102

Sec�ia „Organizarea protec�iei popula�iei �i teritoriului în situa�ii excep�ionale Sud”

(or. Cahul)

Raionul Cantemir 10 15-16 mai Num�rul de persoane instruite

Raionul Leova 7

Raionul Cahul 15 9-10 septembrie

Num�rul de persoane instruite

Raionul Basarabeasca 2 4-5 noiembrie

Num�rul de persoane instruite

Raionul Taraclia 2

UTA G�g�uzia 10

Total 46 14. Comandan�ii forma �iunilor de transmisiuni

Centrul Republican de Instruire

(mun. Chi�in�u)

Municipiul Chi�in�u sect. Buiucani 4 29-31 mai Num�rul de persoane instruite

sect. Rî�cani 1 Raionul Anenii Noi 2 Raionul C�l�ra�i 7 Raionul C�u�eni 1

Page 97: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

97

tanea D:\MONITOR 2012\222\text\PARTEA II\783, 784, 785, 786,789, ,790,791,792\An2_plan-protec-civile.doc22.10.2012 21

1 2 3 4 5 6 7 Raionul Ialoveni 1 Raionul Nisporeni 1 Raionul Orhei 1 Raionul Rezina 1 Raionul Str��eni 4 Raionul �tefan Vod� 1

Total 24 Sec�ia „Organizarea

protec�iei popula�iei �i teritoriului în situa�ii excep�ionale Nord”

(mun. B�l�i)

Municipiul B�l�i 2 4-6 septembrie

Num�rul de persoane instruite

Raionul Drochia 1 Raionul Glodeni 4 Raionul Rî�cani 4 Raionul Sîngerei 8 Raionul Soroca 1 Raionul Edine� 5 27-29 mai Num�rul de

persoane instruite

Raionul F�le�ti 15 Raionul Flore�ti 1 Raionul �old�ne�ti 1

Total 42 Sec�ia „Organizarea

protec�iei popula�iei �i teritoriului în situa�ii excep�ionale Sud”

(or. Cahul)

Raionul Cimi�lia 23 27-29 mai Num�rul de persoane instruite

Raionul Leova 15 3-5 iunie Num�rul de persoane instruite

Raionul Taraclia 2

Raionul Cahul 12 4-6 septembrie

Num�rul de persoane instruite

Raionul Cantemir 1

Total 53

tanea D:\MONITOR 2012\222\text\PARTEA II\783, 784, 785, 786,789, ,790,791,792\An2_plan-protec-civile.doc22.10.2012 22

1 2 3 4 5 6 7 15. Comandan�ii punctelor mobile de aprovizionare cu hran�

Centrul Republican de Instruire

(mun. Chi�in�u)

Municipiul Chi�in�u sect. Buiucani 5 4-6 septembrie

Num�rul de persoane instruite

sect. Centru 1 sect. Ciocana 1 sect. Rî�cani 1

Raionul Anenii Noi 2 Raionul C�l�ra�i 5 Raionul C�u�eni 1 Raionul Criuleni 1 Raionul Ialoveni 1 Raionul Nisporeni 1 Raionul Orhei 1 Raionul Str��eni 1 Raionul �tefan Vod� 1

Total 22 Sec�ia „Organizarea

protec�iei popula�iei �i teritoriului în situa�ii excep�ionale Nord”

(mun. B�l�i)

Municipiul B�l�i 1 3-5 iunie Num�rul de persoane instruite

Raionul Drochia 1 Raionul Edine� 2 Raionul F�le�ti 1 Raionul Flore�ti 1 Raionul Sîngerei 8 Raionul Soroca 1

Total 15 Sec�ia „Organizarea

protec�iei popula�iei �i teritoriului în situa�ii excep�ionale Sud”

(or. Cahul)

Raionul Basarabeasca 1 11-13 februarie

Num�rul de persoane instruite

Raionul Cantemir 1 Raionul Cimi�lia 5 Raionul Taraclia 1 UTA G�g�uzia 3

Page 98: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

98

tanea D:\MONITOR 2012\222\text\PARTEA II\783, 784, 785, 786,789, ,790,791,792\An2_plan-protec-civile.doc22.10.2012 23

1 2 3 4 5 6 7 Raionul Cahul 12 11-13

septembrie Num�rul de

persoane instruite

Raionul Leova 5

Total 28 16. Conduc�torii taberelor de odihn� pentru copii

Centrul Republican de Instruire

(mun. Chi�in�u)

Municipiul Chi�in�u 4 16-17 mai Num�rul de persoane instruite

Municipiul B�l�i 1 Raionul Anenii Noi 1 Raionul Briceni 1 Raionul Cahul 1 Raionul C�l�ra�i 1 Raionul C�u�eni 1 Raionul Cimi�lia 2 Raionul Criuleni 2 Raionul Dondu�eni 1 Raionul Drochia 1 Raionul Dub�sari 2 Raionul Edine� 1 Raionul F�le�ti 2 Raionul Flore�ti 1 Raionul Glodeni 1 Raionul Hînce�ti 2 Raionul Nisporeni 1 Raionul Ocni�a 1 Raionul Orhei 2 Raionul Rezina 1 Raionul Rî�cani 1 Raionul Sîngerei 2 Raionul Soroca 2 Raionul �old�ne�ti 1 Raionul �tefan Vod� 1 Raionul Telene�ti 2 Raionul Ungheni 2

UTA G�g�uzia 4 Total 45

TOTAL 2752 persoane

H O T Ă R Î R Ecu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexele Hotărîrii Guvernului nr.182 din 16 martie 2010

Guvernul HOTĂRĂŞTE: Se aprobă modificările ce se operează în anexele

Hotărîrii Guvernului nr. 182 din 16 martie 2010 „Cu privire la aprobarea structurilor, efectivelor de personal şi indem-

nizaţiilor de funcţie în valută străină ale instituţiilor servi-ciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare” (se anexează).

PRIM-MINISTRU Vladimir FILAT

Contrasemnează:Viceprim-ministru,ministrul afacerilor externe şi integrării europene Iurie LeancăMinistrul finanţelor Veaceslav Negruţa

Nr. 789. Chiăinău, 22 octombrie 2012.

851

Aprobateprin Hotărîrea Guvernului nr. 789din 22 octombrie 2012

MODIFICĂRILEce se operează în anexele Hotărîrii Guvernului nr. 182 din 16 martie 2010

Anexele nr. 1-35 la Hotărîrea Guvernului nr. 182 din 16 martie 2010 „Cu privire la aprobarea structurilor, efecti-velor de personal şi indemnizaţiilor de funcţie în valută străină

ale instituţiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 37-38, art. 243) vor avea următorul cuprins:

Page 99: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

99

Ane

xa n

r.1

la H

ot�rî

rea

Guv

ernu

lui n

r.18

2

din

16

mar

tie 2

010

Str

uctu

ra, e

fect

ivul

de

pers

onal

�i in

dem

niza�ii

le d

e fu

nc�ie

al

e A

mba

sade

i Rep

ublic

ii M

oldo

va în

Reg

atul

Bel

gia

Func�ia

Pr

ocen

tul d

in

inde

mni

za�ia

�ef

ului

m

isiu

nii d

iplo

mat

ice

Uni

t��i

Inde

mni

za�ia

de

func�ie

lu

nar�

(eu

ro)

Am

basa

dor

1

2000

C

onsi

lier

(ata�a

t mili

tar)

85

1

* 17

00

Con

silie

r 85

2

x 17

00

3400

Se

cret

ar I

80

2

x 16

00

3200

Tot

al:

6

1030

0

Serv

iciu

l fin

anci

ar-a

dmin

istr

ativ

�ef

ser

vici

u, c

onta

bil-�e

f 60

1*

* 12

00

Adm

inis

trat

or, �

ofer

55

1

1100

Tot

al s

ervi

ciu:

2

2300

Tot

al g

ener

al:

8

1260

0

� * U

nita

tea

de c

onsi

lier

(ata�a

t m

ilita

r) e

ste

supl

init�

de

repr

ezen

tant

ul o

fici

al a

l M

inis

teru

lui

Ap�

r�ri

i al

Rep

ublic

ii M

oldo

va, c

are

se c

onfi

rm� p

rin

ordi

nul

min

istr

ului

afa

ceri

lor

exte

rne �i

in

tegr�ri

i eur

open

e al

Rep

ublic

ii M

oldo

va.

** C

onta

bilu

l-�e

f va

asi

gura

evi

den�

a co

ntab

il��i

pen

tru

Mis

iune

a D

iplo

mat

ic� a

Rep

ublic

ii M

oldo

va p

e lîn

g� U

E.

2

Ane

xa n

r.2

la H

ot�rî

rea

Guv

ernu

lui n

r.18

2 di

n 16

mar

tie 2

010

Str

uctu

ra, e

fect

ivul

de

pers

onal

�i in

dem

niza�ii

le d

e fu

nc�ie

al

e A

mba

sade

i Rep

ublic

ii M

oldo

va în

Rep

ublic

a B

elaru

s

Func�ia

Pr

ocen

tul d

in

inde

mni

za�ia

�ef

ului

m

isiu

nii d

iplo

mat

ice

Uni

t��i

Inde

mni

za�ia

de

func�ie

lu

nar�

(eu

ro)

Am

basa

dor

1

2000

Con

silie

r

85

2*x

1700

34

00

Secr

etar

I (

prob

lem

e ec

onom

ice)

80

1

1600

Tot

al:

4

7000

Serv

iciu

l fin

anci

ar-a

dmin

istr

ativ

�ef

ser

vici

u, c

onta

bil-�e

f 60

1

1200

Adm

inis

trat

or, �

ofer

55

1

1100

Tot

al s

ervi

ciu:

2

2300

Tot

al g

ener

al:

6

9300

� * O

uni

tate

de

cons

ilier

est

e su

plin

it� d

e re

prez

enta

ntul

ofi

cial

al

Serv

iciu

lui

de I

nfor

ma�

ii �i

Se

curi

tate

al R

epub

licii

Mol

dova

.

3

Ane

xa n

r.3

la H

ot�rî

rea

Guv

ernu

lui n

r.18

2 di

n 16

mar

tie 2

010

Str

uctu

ra, e

fect

ivul

de

pers

onal

�i in

dem

niza�ii

le d

e fu

nc�ie

al

e A

mba

sade

i Rep

ublic

ii M

oldo

va în

Ucr

aina

Func�ia

Pr

ocen

tul d

in

inde

mni

za�ia

�ef

ului

m

isiu

nii d

iplo

mat

ice

Uni

t��i

Inde

mni

za�ia

de

func�ie

lu

nar�

(eu

ro)

Am

basa

dor

1

2000

C

onsi

lier

85

3*

x 1

700

5100

C

onsi

lier

(pro

blem

e ec

onom

ice)

85

1

1700

Se

cret

ar I

80

3

x 16

00

4800

T

otal

:

8 13

600

Serv

iciu

l fin

anci

ar-a

dmin

istr

ativ

�ef

ser

vici

u, c

onta

bil-�e

f 60

1

1200

Adm

inis

trat

or, �

ofer

55

1

1100

Tot

al s

ervi

ciu:

2

2300

Tot

al g

ener

al:

10

15

900

� * O

uni

tate

de

cons

ilier

est

e su

plin

it� d

e re

prez

enta

ntul

ofi

cial

al

Serv

iciu

lui

de I

nfor

ma�

ii �i

Se

curi

tate

al R

epub

licii

Mol

dova

. 4

A

nexa

nr.

4 la

Hot�rî

rea

Guv

ernu

lui n

r.18

2 di

n 16

mar

tie 2

010

Str

uctu

ra, e

fect

ivul

de

pers

onal

�i in

dem

niza�ii

le d

e fu

nc�ie

al

e A

mba

sade

i Rep

ublic

ii M

oldo

va în

Rep

ublic

a U

ngar�

Func�ia

Pr

ocen

tul d

in

inde

mni

za�ia

�ef

ului

m

isiu

nii d

iplo

mat

ice

Uni

t��i

Inde

mni

za�ia

de

func�ie

lu

nar�

(eu

ro)

Am

basa

dor

1

2000

C

onsi

lier

85

1

1700

Se

cret

ar I

80

1

1600

Secr

etar

II

70

1 14

00

Tot

al:

4

6700

Serv

iciu

l fin

anci

ar-a

dmin

istr

ativ

�ef

ser

vici

u, c

onta

bil-�e

f 60

1

1200

Adm

inis

trat

or, �

ofer

55

1

1100

Tot

al s

ervi

ciu:

2

2300

Tot

al g

ener

al:

6

9000

Page 100: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

100

5

Ane

xa n

r.5

la H

ot�rî

rea

Guv

ernu

lui n

r.18

2 di

n 16

mar

tie 2

010

Str

uctu

ra, e

fect

ivul

de

pers

onal

�i in

dem

niza�ii

le d

e fu

nc�ie

al

e A

mba

sade

i Rep

ublic

ii M

oldo

va în

Rep

ublic

a A

ustria

Func�ia

Pr

ocen

tul d

in

inde

mni

za�ia

�ef

ului

m

isiu

nii d

iplo

mat

ice

Uni

t��i

Inde

mni

za�ia

de

func�ie

lu

nar�

(eu

ro)

Am

basa

dor,

Rep

reze

ntan

t per

man

ent

pe lî

ng� O

SCE

, Rep

reze

ntan

t pe

rman

ent p

e lîn

g� o

fici

ul O

NU

1

2000

Min

istr

u-co

nsili

er

90

1 18

00

Con

silie

r

85

1 17

00

Secr

etar

I

80

2x16

00

3200

T

otal

:

5 87

00

Serv

iciu

l fin

anci

ar-a

dmin

istr

ativ

�ef

ser

vici

u, c

onta

bil-�e

f 60

1

1200

Adm

inis

trat

or, �

ofer

55

1

1100

Tot

al s

ervi

ciu:

2

2300

Tot

al g

ener

al:

7

1100

0

� �

6

Ane

xa n

r.6

la H

ot�rî

rea

Guv

ernu

lui n

r.18

2 di

n 16

mar

tie 2

010

Str

uctu

ra, e

fect

ivul

de

pers

onal

�i in

dem

niza�ii

le d

e fu

nc�ie

al

e A

mba

sade

i Rep

ublic

ii M

oldo

va în

Rep

ublic

a T

urcia

Func�ia

Pr

ocen

tul d

in

inde

mni

za�ia

�ef

ului

m

isiu

nii d

iplo

mat

ice

Uni

t��i

Inde

mni

za�ia

de

func�ie

lu

nar�

(eu

ro)

Am

basa

dor

1

2000

C

onsi

lier

85

1

1700

Se

cret

ar I

80

1

1600

Se

cret

ar I

I 70

1

1400

T

otal

:

4 67

00

Serv

iciu

l fin

anci

ar-a

dmin

istr

ativ

�ef

ser

vici

u, c

onta

bil-�e

f 60

1

1200

Adm

inis

trat

or, �

ofer

55

1

1100

Tot

al s

ervi

ciu:

2

2300

Tot

al g

ener

al:

6

9000

7

A

nexa

nr.

7 la

Hot�rî

rea

Guv

ernu

lui n

r.18

2 di

n 16

mar

tie 2

010

Str

uctu

ra, e

fect

ivul

de

pers

onal

�i in

dem

niza�ii

le d

e fu

nc�ie

al

e A

mba

sade

i Rep

ublic

ii M

oldo

va în

Rep

ublic

a P

opula

r� C

hine

z�

Func�ia

Pr

ocen

tul d

in

inde

mni

za�ia

�ef

ului

m

isiu

nii d

iplo

mat

ice

Uni

t��i

Inde

mni

za�ia

de

func�ie

lu

nar�

(eu

ro)

Am

basa

dor

1

2000

C

onsi

lier

85

1

1700

Se

cret

ar I

80

1

1600

Secr

etar

I (

prob

lem

e ec

onom

ice)

80

1

1600

Tot

al:

4

6900

Serv

iciu

l fin

anci

ar-a

dmin

istr

ativ

�ef

ser

vici

u, c

onta

bil-�e

f 60

1

1200

Adm

inis

trat

or, �

ofer

55

1

1100

Tot

al s

ervi

ciu:

2

2300

Tot

al g

ener

al:

6

9200

8

Ane

xa n

r.8

la H

ot�rî

rea

Guv

ernu

lui n

r.18

2

din

16 m

artie

201

0

Str

uctu

ra, e

fect

ivul

de

pers

onal

�i in

dem

niza�ii

le d

e fu

nc�ie

a

le A

mba

sade

i Rep

ublic

ii M

oldo

va în

Rep

ublic

a F

rance

z�

Func�ia

Pr

ocen

tul d

in

inde

mni

za�ia

�ef

ului

m

isiu

nii d

iplo

mat

ice

Uni

t��i

Inde

mni

za�ia

de

func�ie

lu

nar�

(eu

ro)

Am

basa

dor

1

2000

C

onsi

lier

85

2

x 17

00

3400

Se

cret

ar I

80

1

1600

Tot

al:

4

7000

Serv

iciu

l fin

anci

ar-a

dmin

istr

ativ

�ef

ser

vici

u, c

onta

bil-�e

f 60

1

1200

Adm

inis

trat

or, �

ofer

55

1

1100

Tot

al s

ervi

ciu:

2

2300

Tot

al g

ener

al:

6

9300

Page 101: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

101

9

Ane

xa n

r.9

la H

ot�rî

rea

Guv

ernu

lui n

r.18

2

din

16 m

artie

201

0

Str

uctu

ra, e

fect

ivul

de

pers

onal

�i in

dem

niza�ii

le d

e fu

nc�ie

al

e A

mba

sade

i Rep

ublic

ii M

oldo

va în

Rep

ublic

a P

oloni

a

Func�ia

Pr

ocen

tul d

in

inde

mni

za�ia

�ef

ului

m

isiu

nii d

iplo

mat

ice

Uni

t��i

Inde

mni

za�ia

de

func�ie

lu

nar�

(eu

ro)

Am

basa

dor

1

2000

C

onsi

lier

85

2x

1700

34

00

Secr

etar

I

80

1 16

00

Tot

al:

4

7000

Serv

iciu

l fin

anci

ar-a

dmin

istr

ativ

�ef

ser

vici

u, c

onta

bil-�e

f 60

1

1200

Adm

inis

trat

or, �

ofer

55

1

1100

Tot

al s

ervi

ciu:

2

2300

Tot

al g

ener

al:

6

9300

A

nexa

nr.

10

la H

ot�rî

rea

Guv

ernu

lui n

r.18

2 di

n 16

mar

tie 2

010

Str

uctu

ra, e

fect

ivul

de

pers

onal

�i in

dem

niza�ii

le d

e fu

nc�ie

al

e A

mba

sade

i Rep

ublic

ii M

oldo

va în

Sta

tul I

srae

l

Func�ia

Pr

ocen

tul d

in

inde

mni

za�ia

�ef

ului

m

isiu

nii d

iplo

mat

ice

Uni

t��i

Inde

mni

za�ia

de

func�ie

lu

nar�

(eu

ro)

Am

basa

dor

1

2000

C

onsi

lier

85

1

1700

Se

cret

ar I

80

1

1600

T

otal

:

3 53

00

Serv

iciu

l fin

anci

ar-a

dmin

istr

ativ

�ef

ser

vici

u, c

onta

bil-�e

f 60

1

1200

Adm

inis

trat

or, �

ofer

55

1

1100

Tot

al s

ervi

ciu:

2

2300

Tot

al g

ener

al:

5

7600

Ane

xa n

r.11

la

Hot�rî

rea

Guv

ernu

lui n

r.18

2 di

n 16

mar

tie 2

010

Str

uctu

ra, e

fect

ivul

de

pers

onal

�i in

dem

niza�ii

le d

e fu

nc�ie

a

le A

mba

sade

i Rep

ublic

ii M

oldo

va în

Rep

ublic

a F

edera

l� G

erm

an�

Func�ia

Pr

ocen

tul d

in

inde

mni

za�ia

�ef

ului

m

isiu

nii d

iplo

mat

ice

Uni

t��i

Inde

mni

za�ia

de

func�ie

lu

nar�

(eu

ro)

Am

basa

dor

1

2000

C

onsi

lier

85

1

1700

Se

cret

ar I

80

1

1600

Se

cret

ar I

I 70

1

1400

T

otal

:

4 67

00

Serv

iciu

l fin

anci

ar-a

dmin

istr

ativ

�ef

ser

vici

u, c

onta

bil-�e

f 60

1*

12

00

Adm

inis

trat

or, �

ofer

55

1

1100

Tot

al s

ervi

ciu:

2

2300

Tot

al g

ener

al:

6

9000

* C

onta

bilu

l-�e

f va

asi

gura

evi

den�

a co

ntab

il��i

pen

tru

Con

sula

tul

Gen

eral

al

Rep

ublic

ii M

oldo

va în

ora�u

l Fra

nkfu

rt p

e M

ain.

Ane

xa n

r.12

la

Hot�rî

rea

Guv

ernu

lui n

r.18

2 di

n 16

mar

tie 2

010

Str

uctu

ra, e

fect

ivul

de

pers

onal

�i in

dem

niza�ii

le d

e fu

nc�ie

a

le A

mba

sade

i Rep

ublic

ii M

oldo

va în

Rep

ublic

a B

ulgar

ia

Func�ia

Pr

ocen

tul d

in

inde

mni

za�ia

�ef

ului

m

isiu

nii d

iplo

mat

ice

Uni

t��i

Inde

mni

za�ia

de

func�ie

lu

nar�

(eu

ro)

Am

basa

dor

1

2000

C

onsi

lier

85

1

1700

Se

cret

ar I

80

1

1600

T

otal

:

3 53

00

Serv

iciu

l fin

anci

ar-a

dmin

istr

ativ

�ef

ser

vici

u, c

onta

bil-�e

f 60

1

1200

Adm

inis

trat

or, �

ofer

55

1

1100

Tot

al s

ervi

ciu:

2

2300

Tot

al g

ener

al:

5

7600

Page 102: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

102

Ane

xa n

r.13

la

Hot�rî

rea

Guv

ernu

lui n

r.18

2 di

n 16

mar

tie 2

010

Str

uctu

ra, e

fect

ivul

de

pers

onal

�i in

dem

niza�ii

le d

e fu

nc�ie

al

e A

mba

sade

i Rep

ublic

ii M

oldo

va în

Fed

era�ia

Rus�

Func�ia

Pr

ocen

tul d

in

inde

mni

za�ia

�ef

ului

m

isiu

nii d

iplo

mat

ice

Uni

t��i

Inde

mni

za�ia

de

func�ie

lu

nar�

(eu

ro)

Am

basa

dor

1

2100

M

inis

tru-

cons

ilier

90

1

1890

C

onsi

lier

85

2*1

785

3570

C

onsi

lier

(pro

blem

e co

nsul

are)

85

1

1785

C

onsi

lier

(pro

blem

e ec

onom

ice)

85

1

1785

Se

cret

ar I

80

1

1680

Se

cret

ar I

(pr

oble

me

cons

ular

e)

80

1 16

80

Secr

etar

I (

prob

lem

e ec

onom

ice)

80

1

1680

Se

cret

ar I

I 70

1

1470

Se

cret

ar I

I (p

robl

eme

econ

omic

e)

70

1 14

70

Min

istr

u-co

nsili

er, R

epre

zent

ant

plen

ipot

en�ia

r în

Com

isia

pen

tru

prob

lem

ele

econ

omic

e pe

lîng�

Con

siliu

l eco

nom

ic a

l C.S

.I.

90

1**

1890

Tot

al:

12

21

000

Serv

iciu

l fin

anci

ar-a

dmin

istr

ativ

�ef

ser

vici

u, c

onta

bil-�e

f 60

1

1260

C

onta

bil-

casi

er

40

1 84

0 A

dmin

istr

ator

, �of

er

55

1 11

55

�of

er

40

1 84

0 T

otal

:

4 40

95

Serv

iciu

l can

cela

rie

�ef

de

canc

elar

ie

55

1 11

55

Dac

tilog

raf

40

1

840

Tot

al:

2

1995

Tot

al g

ener

al:

18

27

090

* O

uni

tate

de

cons

ilier

est

e su

plin

it� d

e re

prez

enta

ntul

ofi

cial

al

Serv

iciu

lui

de I

nfor

ma�

ii �i

Se

curi

tate

al R

epub

licii

Mol

dova

. **

Est

e nu

mit

prin

hot�rî

re d

e G

uver

n, c

u co

nfir

mar

ea î

n fu

nc�ie

pri

n or

dinu

l m

inis

trul

ui

afac

erilo

r ex

tern

e �i

inte

gr�ri

i eur

open

e al

Rep

ubli

cii M

oldo

va.

Ane

xa n

r.14

la

Hot�rî

rea

Guv

ernu

lui n

r.18

2 di

n 16

mar

tie 2

010

Str

uctu

ra, e

fect

ivul

de

pers

onal

�i in

dem

niza�ii

le d

e fu

nc�ie

a

le A

mba

sade

i Rep

ublic

ii M

oldo

va în

Sta

tele

Uni

te ale

Am

eric

ii

Func�ia

Pr

ocen

tul d

in

inde

mni

za�ia

�ef

ului

m

isiu

nii d

iplo

mat

ice

Uni

t��i

Inde

mni

za�ia

de

func�ie

lu

nar�

(do

lari

SU

A)

Am

basa

dor

1

2500

M

inis

tru-

cons

ilier

90

1

225

0 C

onsi

lier

85

2

x 21

25

4250

Se

cret

ar I

80

2

x 20

00

4000

Se

cret

ar I

I 70

1

1750

T

otal

:

7 14

750

Serv

iciu

l fin

anci

ar-a

dmin

istr

ativ

�ef

ser

vici

u, c

onta

bil-�e

f 60

1

1500

Adm

inis

trat

or, �

ofer

55

1

1375

Tot

al s

ervi

ciu:

2

2875

Tot

al g

ener

al:

9

1762

5

�A

nexa

nr.

15

la H

ot�rî

rea

Guv

ernu

lui n

r.18

2 di

n 16

mar

tie 2

010

Str

uctu

ra, e

fect

ivul

de

pers

onal

�i in

dem

niza�ii

le d

e fu

nc�ie

al

e A

mba

sade

i Rep

ublic

ii M

oldo

va în

Rom

ânia

Func�ia

Pr

ocen

tul d

in

inde

mni

za�ia

�ef

ului

m

isiu

nii d

iplo

mat

ice

Uni

t��i

Inde

mni

za�ia

de

func�ie

lu

nar�

(eu

ro)

Am

basa

dor

1

2000

M

inis

tru-

cons

ilier

90

1

1800

C

onsi

lier

85

2*

x170

0 34

00

Con

silie

r (p

robl

eme

econ

omic

e)

85

1 17

00

Con

silie

r (p

robl

eme

cons

ular

e)

85

1 17

00

Secr

etar

I (

prob

lem

e co

nsul

are)

80

1

1600

Se

cret

ar I

80

1

1600

T

otal

:

8 13

800

Serv

iciu

l fin

anci

ar-a

dmin

istr

ativ

�ef

ser

vici

u, c

onta

bil-�e

f 60

1

**

1200

Adm

inis

trat

or, �

ofer

55

1

1100

�of

er

40

1 80

0

Tot

al s

ervi

ciu:

3

3100

Tot

al g

ener

al:

11

16

900

� * O

uni

tate

de

cons

ilier

est

e su

plin

it� d

e re

prez

enta

ntul

ofi

cial

al

Serv

iciu

lui

de I

nfor

ma�

ii �i

Se

curi

tate

al R

epub

licii

Mol

dova

.

** C

onta

bilu

l-�e

f va

asi

gura

evi

den�

a co

ntab

il��i

pen

tru

Con

sula

tul

Gen

eral

al

Rep

ublic

ii M

oldo

va în

ora�u

l Ia�

i.

Page 103: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

103

Ane

xa n

r.16

la

Hot�rî

rea

Guv

ernu

lui n

r.18

2 di

n 16

mar

tie 2

010

Str

uctu

ra, e

fect

ivul

de

pers

onal

�i in

dem

niza�ii

le d

e fu

nc�ie

ale

Rep

reze

ntan�e

i P

erm

anen

te a

Rep

ublic

ii M

oldo

va

pe lî

ng� o

ficiu

l ON

U la

New

Yor

k

Func�ia

Pr

ocen

tul d

in

inde

mni

za�ia

�ef

ului

m

isiu

nii d

iplo

mat

ice

Uni

t��i

Inde

mni

za�ia

de

func�ie

lu

nar�

(do

lari

SU

A)

Am

basa

dor,

R

epre

zent

ant p

erm

anen

t

1 25

00

Rep

reze

ntan

t per

man

ent a

djun

ct,

cons

ilier

85

1

2125

Secr

etar

I

80

1 20

00

Tot

al:

3

6625

Serv

iciu

l fin

anci

ar-a

dmin

istr

ativ

�ef

ser

vici

u, c

onta

bil-�e

f 60

1

1500

Adm

inis

trat

or, �

ofer

55

1

1375

Tot

al s

ervi

ciu:

2

2875

Tot

al g

ener

al:

5

9500

Ane

xa n

r.17

la

Hot�rî

rea

Guv

ernu

lui n

r.18

2

di

n 16

mar

tie 2

010

Str

uctu

ra, e

fect

ivul

de

pers

onal

�i in

dem

niza�ii

le d

e fu

nc�ie

al

e R

epre

zent

an�e

i Per

man

ente

a R

epub

licii

Mol

dova

pe

lîng� o

ficiu

l ON

U la

Gen

eva

Func�ia

Pr

ocen

tul d

in

inde

mni

za�ia

�ef

ului

m

isiu

nii d

iplo

mat

ice

Uni

t��i

Inde

mni

za�ia

de

func�ie

lu

nar�

(eu

ro)

Am

basa

dor,

R

epre

zent

ant p

erm

anen

t

1 20

00

Rep

reze

ntan

t per

man

ent a

djun

ct,

cons

ilier

85

1

1700

Con

silie

r 85

1

1700

Se

cret

ar I

80

1

1600

Se

cret

ar I

(O

MC

) 80

1

1600

T

otal

:

5 86

00

Serv

iciu

l fin

anci

ar-a

dmin

istr

ativ

�ef

ser

vici

u, c

onta

bil-�e

f 60

1

1200

Adm

inis

trat

or, �

ofer

55

1

1100

Tot

al s

ervi

ciu:

2

2300

Tot

al g

ener

al:

7

1090

0

Ane

xa n

r.18

la

Hot�rî

rea

Guv

ernu

lui n

r.18

2 di

n 16

mar

tie 2

010

Str

uctu

ra, e

fect

ivul

de

pers

onal

�i in

dem

niza�ii

le d

e fu

nc�ie

al

e R

epre

zent

an�e

i Per

man

ente

a R

epub

licii

Mol

dova

pe

lîng� C

onsi

liul E

urop

ei (

Str

asbo

urg)

Func�ia

Pr

ocen

tul d

in

inde

mni

za�ia

�ef

ului

m

isiu

nii d

iplo

mat

ice

Uni

t��i

Inde

mni

za�ia

de

func�ie

lu

nar�

(eu

ro)

Am

basa

dor,

R

epre

zent

ant p

erm

anen

t

1 20

00

Rep

reze

ntan

t per

man

ent a

djun

ct,

cons

ilier

85

1

1700

Se

cret

ar I

80

2

x 16

00

3200

T

otal

:

4 69

00

Serv

iciu

l fin

anci

ar-a

dmin

istr

ativ

�ef

ser

vici

u, c

onta

bil-�e

f 60

1

12

00

Adm

inis

trat

or, �

ofer

55

1

11

00

Tot

al s

ervi

ciu:

2

2300

Tot

al g

ener

al:

6

9200

Ane

xa n

r.19

la

Hot�rî

rea

Guv

ernu

lui n

r.18

2 di

n 16

mar

tie 2

010

Str

uctu

ra, e

fect

ivul

de

pers

onal

�i in

dem

niza�ii

le d

e fu

nc�ie

al

e C

onsu

latu

lui G

ener

al a

l Rep

ublic

ii M

oldo

va

în o

ra�u

l Fra

nkfu

rt p

e M

ain

(Rep

ublic

a F

eder

al� G

erm

an�)

Func�ia

Pr

ocen

tul d

in

inde

mni

za�ia

�ef

ului

m

isiu

nii d

iplo

mat

ice

Uni

t��i

Inde

mni

za�ia

de

func�ie

lu

nar�

(eu

ro)

Con

sul g

ener

al

95

1 19

00

Con

sul

85

1 17

00

Tot

al g

ener

al:

2

3600

Page 104: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

104

Ane

xa n

r.20

la

Hot�rî

rea

Guv

ernu

lui n

r.18

2 di

n 16

mar

tie 2

010

Str

uctu

ra, e

fect

ivul

de

pers

onal

�i in

dem

niza�ii

le d

e fu

nc�ie

al

e A

mba

sade

i Rep

ublic

ii M

oldo

va în

Rep

ublic

a Ita

lia

Func�ia

Pr

ocen

tul d

in

inde

mni

za�ia

�ef

ului

m

isiu

nii d

iplo

mat

ice

Uni

t��i

Inde

mni

za�ia

de

func�ie

lu

nar�

(eu

ro)

Am

basa

dor

1

2000

C

onsi

lier

85

1

1700

Se

cret

ar I

80

2

x 16

00

3200

T

otal

:

4 69

00

Serv

iciu

l fin

anci

ar-a

dmin

istr

ativ

�ef

ser

vici

u, c

onta

bil-�e

f 60

1

1200

Adm

inis

trat

or, �

ofer

55

1

1100

Tot

al s

ervi

ciu:

2

2300

Tot

al g

ener

al:

6

9200

Ane

xa n

r.21

la

Hot�rî

rea

Guv

ernu

lui n

r.18

2 di

n 16

mar

tie 2

010

Str

uctu

ra, e

fect

ivul

de

pers

onal

�i in

dem

niza�ii

le d

e fu

nc�ie

al

e A

mba

sade

i Rep

ublic

ii M

oldo

va în

Rep

ublic

a E

len�

Func�ia

Pr

ocen

tul d

in

inde

mni

za�ia

�ef

ului

m

isiu

nii d

iplo

mat

ice

Uni

t��i

Inde

mni

za�ia

de

func�ie

lu

nar�

(eu

ro)

Am

basa

dor

1

2000

C

onsi

lier

85

1

1700

Se

cret

ar I

80

1

1600

T

otal

:

3 53

00

Serv

iciu

l fin

anci

ar-a

dmin

istr

ativ

�ef

ser

vici

u, c

onta

bil-�e

f 60

1

1200

Adm

inis

trat

or, �

ofer

55

1

1100

Tot

al s

ervi

ciu:

2

2300

Tot

al g

ener

al:

5

7600

Ane

xa n

r.22

la

Hot�rî

rea

Guv

ernu

lui n

r.18

2 di

n 16

mar

tie 2

010

Str

uctu

ra, e

fect

ivul

de

pers

onal

�i in

dem

niza�ii

le d

e fu

nc�ie

al

e A

mba

sade

i Rep

ublic

ii M

oldo

va în

Reg

atul

Uni

t al M

arii

Brit

anii

�i

Irla

ndei

de

Nor

d

Func�ia

Pr

ocen

tul d

in

inde

mni

za�ia

�ef

ului

m

isiu

nii d

iplo

mat

ice

Uni

t��i

Inde

mni

za�ia

de

func�ie

lu

nar�

(lir

e st

erlin

e)

Am

basa

dor

1

2000

C

onsi

lier

85

1

1700

Se

cret

ar I

80

1

1600

T

otal

:

3 53

00

Serv

iciu

l fin

anci

ar-a

dmin

istr

ativ

�ef

ser

vici

u, c

onta

bil-�e

f 60

1

1200

Adm

inis

trat

or, �

ofer

55

1

1100

Tot

al s

ervi

ciu:

2

2300

Tot

al g

ener

al:

5

7600

�A

nexa

nr.

23

la H

ot�rî

rea

Guv

ernu

lui n

r.18

2 di

n 16

mar

tie 2

010

Str

uctu

ra, e

fect

ivul

de

pers

onal

�i in

dem

niza�ii

le d

e fu

nc�ie

al

e A

mba

sade

i Rep

ublic

ii M

oldo

va în

Rep

ublic

a P

ortug

hez�

Func�ia

Pr

ocen

tul d

in

inde

mni

za�ia

�ef

ului

m

isiu

nii d

iplo

mat

ice

Uni

t��i

Inde

mni

za�ia

de

func�ie

lu

nar�

(eu

ro)

Am

basa

dor

1

2000

C

onsi

lier

85

1

1700

Se

cret

ar I

80

1

1600

T

otal

:

3 53

00

Serv

iciu

l fin

anci

ar-a

dmin

istr

ativ

�ef

ser

vici

u, c

onta

bil-�e

f 60

1

1200

Adm

inis

trat

or, �

ofer

55

1

1100

Tot

al s

ervi

ciu:

2

2300

Tot

al g

ener

al:

5

7600

Page 105: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

105

Ane

xa n

r.24

la

Hot�rî

rea

Guv

ernu

lui n

r.18

2 di

n 16

mar

tie 2

010

Str

uctu

ra, e

fect

ivul

de

pers

onal

�i in

dem

niza�ii

le d

e fu

nc�ie

al

e M

isiu

nii D

iplo

mat

ice

a R

epub

licii

Mol

dova

p

e lîn

g� U

niun

ea E

urop

ean�

Func�ia

Pr

ocen

tul d

in

inde

mni

za�ia

�ef

ului

m

isiu

nii d

iplo

mat

ice

Uni

t��i

Inde

mni

za�ia

de

func�ie

lu

nar�

(eu

ro)

Am

basa

dor,

�ef

al M

isiu

nii

1

2000

M

inis

tru-

cons

ilier

90

1

1800

C

onsi

lier

85

1

1700

Se

cret

ar I

80

2

x 16

00

3200

Se

cret

ar I

(pr

oble

me

econ

omic

e)

80

1 16

00

Secr

etar

II

70

1 14

00

Serv

iciu

l adm

inis

trat

iv

�ef

de

canc

elar

ie

55

1*

1100

Adm

inis

trat

or, �

ofer

55

1

1100

Tot

al g

ener

al:

9

1390

0

* �

eful

de

canc

elar

ie v

a as

igur

a �in

erea

luc

r�ri

lor

de s

ecre

tari

at �

i pe

ntru

Am

basa

da R

epub

licii

Mol

dova

în

Reg

atul

Bel

giei

.

�A

nexa

nr.

25

la H

ot�rî

rea

Guv

ernu

lui n

r.18

2

di

n 16

mar

tie 2

010

Str

uctu

ra, e

fect

ivul

de

pers

onal

�i in

dem

niza�ii

le d

e fu

nc�ie

al

e A

mba

sade

i Rep

ublic

ii M

oldo

va în

Reg

atul

Sue

diei

Func�ia

Pr

ocen

tul d

in

inde

mni

za�ia

�ef

ului

m

isiu

nii d

iplo

mat

ice

Uni

t��i

Inde

mni

za�ia

de

func�ie

lu

nar�

(eu

ro)

Am

basa

dor

1

2000

C

onsi

lier

85

1

1700

Se

cret

ar I

80

1

1600

T

otal

:

3 53

00

Serv

iciu

l fin

anci

ar-a

dmin

istr

ativ

�ef

ser

vici

u, c

onta

bil-�e

f 60

1

1200

Adm

inis

trat

or, �

ofer

55

1

1100

Tot

al s

ervi

ciu:

2

2300

Tot

al g

ener

al:

5

7600

Ane

xa n

r.26

la

Hot�rî

rea

Guv

ernu

lui n

r.18

2 di

n 16

mar

tie 2

010

Str

uctu

ra, e

fect

ivul

de

pers

onal

�i in

dem

niza�ii

le d

e fu

nc�ie

al

e A

mba

sade

i Rep

ublic

ii M

oldo

va în

Rep

ublic

a Le

ton�

� �

Func�ia

Pr

ocen

tul d

in

inde

mni

za�ia

�ef

ului

m

isiu

nii d

iplo

mat

ice

Uni

t��i

Inde

mni

za�ia

de

func�ie

lu

nar�

(eu

ro)

Am

basa

dor

1

2000

Se

cret

ar I

80

1

1600

T

otal

:

2 36

00

Serv

iciu

l fin

anci

ar-a

dmin

istr

ativ

�ef

ser

vici

u, c

onta

bil-�e

f 60

1*

12

00

Adm

inis

trat

or, �

ofer

55

1

1100

Tot

al s

ervi

ciu:

2

2300

Tot

al g

ener

al:

4

5900

* C

onta

bilu

l-�e

f va

asi

gura

evi

den�

a co

ntab

il��i

pen

tru

Am

basa

da R

epub

licii

Mol

dova

în

Rep

ublic

a E

ston

ia.

Ane

xa n

r.27

la

Hot�rî

rea

Guv

ernu

lui n

r.18

2 di

n 16

mar

tie 2

010

Str

uctu

ra, e

fect

ivul

de

pers

onal

�i in

dem

niza�ii

le d

e fu

nc�ie

al

e A

mba

sade

i Rep

ublic

ii M

oldo

va în

Rep

ublic

a A

zerba

idja

n

Func�ia

Pr

ocen

tul d

in

inde

mni

za�ia

�ef

ului

m

isiu

nii d

iplo

mat

ice

Uni

t��i

Inde

mni

za�ia

de

func�ie

lu

nar�

(eu

ro)

Am

basa

dor

1

2000

C

onsi

lier

85

1 17

00

Tot

al:

2

3700

Serv

iciu

l fin

anci

ar-a

dmin

istr

ativ

�ef

ser

vici

u, c

onta

bil-�e

f 60

1

1200

Adm

inis

trat

or, �

ofer

55

1

1100

Tot

al s

ervi

ciu:

2

2300

Tot

al g

ener

al:

4

6000

Page 106: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

106

Ane

xa n

r.28

la

Hot�rî

rea

Guv

ernu

lui n

r.18

2

din

16 m

artie

201

0

S

truc

tura

, efe

ctiv

ul d

e pe

rson

al �i in

dem

niza�ii

le d

e fu

nc�ie

al

e A

mba

sade

i Rep

ublic

ii M

oldo

va în

Rep

ublic

a C

eh �� �

Func�ia

Pr

ocen

tul d

in

inde

mni

za�ia

�ef

ului

m

isiu

nii d

iplo

mat

ice

Uni

t��i

Inde

mni

za�ia

de

func�ie

lu

nar�

(eu

ro)

Am

basa

dor

1

2000

C

onsi

lier

85

1

1700

Se

cret

ar I

80

1

1600

T

otal

:

3 53

00

Serv

iciu

l fin

anci

ar-a

dmin

istr

ativ

�ef

ser

vici

u, c

onta

bil-�e

f 60

1

1200

Adm

inis

trat

or, �

ofer

55

1

1100

Tot

al s

ervi

ciu:

2

2300

Tot

al g

ener

al:

5

7600

Ane

xa n

r.29

la

Hot�rî

rea

Guv

ernu

lui n

r.18

2

din

16 m

artie

201

0

Str

uctu

ra, e

fect

ivul

de

pers

onal

�i in

dem

niza�ii

le d

e fu

nc�ie

al

e A

mba

sade

i Rep

ublic

ii M

oldo

va în

Rep

ublic

a Li

tuan

ia

Func�ia

Pr

ocen

tul d

in

inde

mni

za�ia

�ef

ului

m

isiu

nii d

iplo

mat

ice

Uni

t��i

Inde

mni

za�ia

de

func�ie

lu

nar�

(eu

ro)

Am

basa

dor

1

2000

C

onsi

lier

85

1 17

00

Tot

al:

2

3700

Serv

iciu

l fin

anci

ar-a

dmin

istr

ativ

�ef

ser

vici

u, c

onta

bil-�e

f 60

1

1200

Adm

inis

trat

or, �

ofer

55

1

1100

Tot

al s

ervi

ciu:

2

2300

Tot

al g

ener

al:

4

6000

Ane

xa n

r.30

la

Hot�rî

rea

Guv

ernu

lui n

r.18

2

din

16 m

artie

201

0

Str

uctu

ra, e

fect

ivul

de

pers

onal

�i in

dem

niza�ii

le d

e fu

nc�ie

al

e A

mba

sade

i Rep

ublic

ii M

oldo

va în

Rep

ublic

a E

stoni

a �

Func�ia

Pr

ocen

tul d

in

inde

mni

za�ia

�ef

ului

m

isiu

nii d

iplo

mat

ice

Uni

t��i

Inde

mni

za�ia

de

func�ie

lu

nar�

(eu

ro)

Am

basa

dor

1

2000

C

onsi

lier

85

1 17

00

Adm

inis

trat

or, �

ofer

55

1

1100

Tot

al g

ener

al:

3

4800

Ane

xa n

r.31

la

Hot�rî

rea

Guv

ernu

lui n

r.18

2

din

16 m

artie

201

0

Str

uctu

ra, e

fect

ivul

de

pers

onal

�i in

dem

niza�ii

le d

e fu

nc�ie

al

e C

onsu

latu

lui G

ener

al a

l Rep

ublic

ii M

oldo

va în

ora�u

l Bol

ogna

(R

epub

lica

Italia

)

Func�ia

Pr

ocen

tul d

in

inde

mni

za�ia

�ef

ului

m

isiu

nii d

iplo

mat

ice

Uni

t��i

Inde

mni

za�ia

de

func�ie

lu

nar�

(eu

ro)

Con

sul g

ener

al

95

1 19

00

Con

sul

85

1 17

00

Tot

al:

2

3600

Serv

iciu

l fin

anci

ar-a

dmin

istr

ativ

�ef

ser

vici

u, c

onta

bil-�e

f 60

1

1200

Adm

inis

trat

or, �

ofer

55

1

1100

Tot

al s

ervi

ciu:

2

2300

Tot

al g

ener

al:

4

5900

Page 107: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

107

Ane

xa n

r.32

la

Hot�rî

rea

Guv

ernu

lui n

r.18

2 di

n 16

mar

tie 2

010

S

truc

tura

, efe

ctiv

ul d

e pe

rson

al �i in

dem

niza�ii

le d

e fu

nc�ie

al

e C

onsu

latu

lui R

epub

licii

Mol

dova

cu

sedi

ul în

ora�

ul O

desa

(U

crai

na)

Func�ia

Pr

ocen

tul d

in

inde

mni

za�ia

�ef

ului

m

isiu

nii d

iplo

mat

ice

Uni

t��i

Inde

mni

za�ia

de

func�ie

lu

nar�

(eu

ro)

Con

sul

85

1 14

00

Secr

etar

II

70

1 11

50

Tot

al:

2

2550

Serv

iciu

l fin

anci

ar-a

dmin

istr

ativ

�ef

ser

vici

u, c

onta

bil-�e

f 60

1

990

Adm

inis

trat

or, �

ofer

55

1

900

Tot

al s

ervi

ciu:

2

1890

Tot

al g

ener

al:

4

4440

Ane

xa n

r.33

la

Hot�rî

rea

Guv

ernu

lui n

r.18

2

di

n 16

mar

tie 2

010

Str

uctu

ra, e

fect

ivul

de

pers

onal

�i in

dem

niza�ii

le d

e fu

nc�ie

al

e C

onsu

latu

lui G

ener

al a

l Rep

ublic

ii M

oldo

va în

ora�u

l Ist

anbu

l (R

epub

lica

Tur

cia)

Func�ia

Pr

ocen

tul d

in

inde

mni

za�ia

�ef

ului

m

isiu

nii d

iplo

mat

ice

Uni

t��i

Inde

mni

za�ia

de

func�ie

lu

nar�

(eu

ro)

Con

sul g

ener

al

95

1 19

00

Con

sul

85

1 17

00

Tot

al:

2

3600

Serv

iciu

l fin

anci

ar-a

dmin

istr

ativ

�ef

ser

vici

u, c

onta

bil-�e

f 60

1

1200

Adm

inis

trat

or, �

ofer

55

1

1100

Tot

al s

ervi

ciu:

2

2300

Tot

al g

ener

al:

4

5900

Ane

xa n

r.34

la

Hot�rî

rea

Guv

ernu

lui n

r.18

2

di

n 16

mar

tie 2

010

Str

uctu

ra, e

fect

ivul

de

pers

onal

�i in

dem

niza�ii

le d

e fu

nc�ie

al

e A

mba

sade

i Rep

ublic

ii M

oldo

va în

Reg

atul

Spa

niei

Func�ia

Pr

ocen

tul d

in

inde

mni

za�ia

�ef

ului

m

isiu

nii d

iplo

mat

ice

Uni

t��i

Inde

mni

za�ia

de

func�ie

lu

nar�

(eu

ro)

Am

basa

dor

1

2000

C

onsi

lier

85

1

1700

Se

cret

ar I

80

1

1600

T

otal

:

3 53

00

Serv

iciu

l fin

anci

ar-a

dmin

istr

ativ

�ef

ser

vici

u, c

onta

bil-�e

f 60

1

1200

Adm

inis

trat

or, �

ofer

55

1

1100

Tot

al s

ervi

ciu:

2

2300

Tot

al g

ener

al:

5

7600

Ane

xa n

r.35

la

Hot�rî

rea

Guv

ernu

lui n

r.18

2 di

n 16

mar

tie 2

010

Str

uctu

ra, e

fect

ivul

de

pers

onal

�i in

dem

niza�ii

le d

e fu

nc�ie

al

e C

onsu

latu

lui G

ener

al a

l Rep

ublic

ii M

oldo

va în

ora�u

l Ia�i

(R

omân

ia)

Func�ia

Pr

ocen

tul d

in

inde

mni

za�ia

�ef

ului

m

isiu

nii d

iplo

mat

ice

Uni

t��i

Inde

mni

za�ia

de

func�ie

lu

nar�

(eu

ro)

Con

sul g

ener

al

95

1 19

00

Con

sul

85

1 17

00

Adm

inis

trat

or, �

ofer

55

1

1100

Tot

al g

ener

al:

3

4700

� �

Page 108: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

108

H O T Ă R Î R Ecu privire la instituirea Oficiului Republicii Moldovapentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lîngă Uniunea Europeană

În conformitate cu prevederile Memorandumului de înţelegere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind asocierea Republicii Moldova la Cel de-al Şaptelea Program-cadru al Comunităţii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi demonstrative (2007-2013), ratificat de Parlamentul Republicii Moldova prin Legea nr. 279 din 27 decembrie 2011, şi în temeiul Legii nr. 64 din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131-133, art. 1018), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă instituirea, în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a Oficiului Republicii Moldova pentru Ştiinţă şi Tehnologie (Moldavian Office for Science and Technology – MOST) pe lîngă Uniunea Europeană, cu sediul la Bruxelles,

Belgia, fără statut diplomatic.2. Coordonarea activităţii Oficiului Republicii Moldova

pentru Ştiinţă şi Tehnologie se va efectua de către Academia de Ştiinţe a Moldovei, în corespundere cu regulamentul aprobat de Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

3. Se stabileşte efectivul-limită al Oficiului Republicii Moldova pentru Ştiinţă şi Tehnologie în număr de 2 unităţi, care vor fi ocupate, în bază de concurs organizat de Academia de Ştiinţe a Moldovei, în limitele unităţilor stabilite pentru Academie.

4. Cheltuielile ce ţin de punerea în aplicare a prezentei hotărîri vor fi acoperite integral din contul şi în limitele alocaţiilor prevăzute în bugetul de stat la compartimentul „Ştiinţă şi inovare”.

PRIM-MINISTRU Vladimir FILAT

Contrasemnează:Viceprim-ministru,ministrul afacerilor externe şi integrării europene Iurie Leancă Ministrul finanţelor Veaceslav Negruţa

Nr. 790. Chişinău, 22 octombrie 2012.

852

H O T Ă R Î R Ecu privire la conferirea numelui „Raisa Pocalo” Colegiului Naţional de Medicină şi Farmacie

În scopul imortalizării numelui celei care a fost Raisa Pocalo, medic internist ce a condus Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie timp de 24 ani, personalitate care a adus o contribuţie deosebită la dezvoltarea, promovarea şi afirmarea acestei instituţii, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se acceptă propunerea Ministerului Sănătăţii privind

conferirea numelui „Raisa Pocalo” Colegiului Naţional de Medicină şi Farmacie, care se va denumi: „Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie „Raisa Pocalo”.

2. Ministerul Sănătăţii şi administraţia Colegiului nomina-lizat vor asigura efectuarea în actele normative a modifică-rilor ce decurg din prezenta hotărîre.

PRIM-MINISTRU Vladimir FILAT

Contrasemnează:Ministrul sănătăţii Andrei UsatîiMinistrul educaţiei Maia Sandu

Nr. 791. Chişinău, 22 octombrie 2012.

853

H O T Ă R Î R Ecu privire la aprobarea proiectului de legepentru completarea unor acte legislative

Guvernul HOTĂRĂŞTE:Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare

proiectul de lege pentru completarea unor acte legis-lative.

PRIM-MINISTRU Vladimir FILAT

Contrasemnează:Ministrul afacerilor interne Dorin Recean Ministrul justiţiei Oleg Efrim

Nr. 792. Chişinău, 22 octombrie 2012.

854

Page 109: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

109

H O T Ă R Î R Epentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privindprotecţia şi bunăstarea animalelor în timpul transportului

855

În scopul executării prevederilor art.7 şi 18 din Legea nr.221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51-54, art.153), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Norma sanitar-veterinară privind

protecţia şi bunăstarea animalelor în timpul transportului (se anexează).

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare după 6 luni din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

PRIM-MINISTRU Vladimir FILAT

Contrasemnează:Viceprim-ministru, ministrul economiei Valeriu Lazăr Ministrul agriculturii şi industriei alimentare Vasile Bumacov Ministrul transporturilor şi infrastructurii drumurilor Anatolie Şalaru

Nr. 793. Chişinău, 22 octombrie 2012.

Aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 793din 22 octombrie 2012

NORMA SANITAR-VETERINARĂ PRIVIND PROTECŢIA ŞI BUNĂSTAREA

ANIMALELOR ÎN TIMPUL TRANSPORTULUI

Capitolul IDISPOZIŢII GENERALE

Sfera de aplicare1. Norma sanitar-veterinară privind protecţia şi bunăs-

tarea animalelor în timpul transportului (în continuare – Normă) transpune parţial Regulamentul (CE) 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 64/432 CEE şi 93/119CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1255/97, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr.3 din 5 ianuarie 2005 şi se aplică transportului de animale vertebrate vii.

2. Prezenta Normă se aplică fără a aduce atingere legislaţiei sanitar-veterinare.

3. Punctul 2 din pezenta Normă se aplică exclusiv:a) transportului de animale efectuat de agricultori

folosind vehicule agricole sau mijloace de transport proprii, în situaţiile în care condiţiile geografice impun transportul anumitor categorii de animale în vederea transhumanţei sezoniere;

b) transportului efectuat de agricultori al propriilor animale, cu propriile mijloace de transport, pe o distanţă mai mică de 50 de kilometri de la exploataţia lor.

4. Prezenta Normă nu se aplică transportului de animale care nu are legătură cu o activitate economică şi transpor-tului de animale direct spre sau de la cabinete sau clinici veterinare.

Noţiuni de bază5. Noţiunile utilizate în prezenta Normă au următoarele

semnificaţii:autoritate sanitar-veterinară competentă – Agenţia

Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală, subdiviziunile teritoriale ale acesteia;

container – orice fel de ladă, cutie, recipient sau altă structură rigidă utilizată pentru transportul de animale şi care nu constituie un mijloc de transport;

punct de ieşire – un punct de control la frontieră sau orice alt loc prin care animalele părăsesc teritoriul vamal al ţării;

călătorie – întreaga operaţiune de transport, de la locul de plecare la locul de destinaţie, inclusiv descărcarea,

cazarea şi încărcarea în anumite puncte intermediare ale călătoriei;

deţinător – persoana fizică sau juridică, cu excepţia transportatorului, care este responsabilă pentru animale sau este însărcinată cu manipularea animalelor, permanent sau temporar;

navă pentru animale vii – o navă care este utilizată sau este destinată pentru transportul animalelor domestice din speciile ecvidee, bovină, ovină, caprină sau porcină, alta decît o navă roll-on-roll-off sau o navă care transportă animale în containere mobile;

călătorie de lungă durată – o călătorie care depăşeşte 8 ore, începînd cu momentul în care este mutat primul animal din lot;

organizator – un transportator care a subcontractat cel puţin unui alt transportator o parte dintr-o călătorie sau o persoană fizică sau juridică ce a contractat cu mai mulţi transportatori pentru o călătorie, sau o persoană care a semnat secţiunea 1 din jurnalul de călătorie prevăzut de anexa 2;

loc de plecare – locul în care animalul este încărcat prima oară într-un mijloc de transport, cu condiţia să fi fost adăpostit în locul respectiv timp de cel puţin 48 ore înainte de plecare.

loc de destinaţie – locul în care animalul este descărcat dintr-un mijloc de transport şi adăpostit timp de cel puţin 48 ore înainte de plecare sau este sacrificat;

punct de repaus sau transfer – orice oprire în cursul călătoriei care nu este locul de destinaţie, inclusiv un loc în care animalele au fost introduse într-un alt mijloc de transport, fiind sau nu descărcate;

navă roll-on-roll-off – o navă maritimă care dispune de facilităţile necesare pentru îmbarcarea şi debarcarea vehiculelor rutiere sau feroviare;

transport – deplasarea animalelor efectuată cu unul sau mai multe mijloace de transport şi operaţiunile conexe, inclusiv încărcarea, descărcarea, transferul şi repausul, pînă la încheierea descărcării animalelor la locul de destinaţie;

ecvidee neîmblînzite – ecvidee care nu pot fi legate sau duse de căpăstru fără a li se provoca agitaţie, durere sau suferinţă inutilă;

Page 110: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

110

vehicul – un mijloc de transport cu roţi care este propulsat sau remorcat;

animale – animale vertebrate vii.Capitolul II

CONDIŢII GENERALE DE TRANSPORTARE ŞI DOCUMENTAŢIA DE TRANSPORT

Condiţii generale pentru transportul de animale6. Animalele nu pot fi transportate sau încredinţate în

vederea transportului în condiţii care le pot provoca răni sau suferinţe inutile.

Pentru a transporta animale trebuie respectate următoarele condiţii:

a) în prealabil, au fost luate toate măsurile pentru a reduce durata călătoriei şi a satisface nevoile animalelor în timpul călătoriei (au fost asigurate mijloace de transport care deţin autorizaţie sanitar-veterinară, au fost pregătite documentele de însoţire şi itinerarul; în cazul călătoriilor de lungă durată, au fost asigurate hrana şi cantitatea de apă necesare, conform normelor tehnice stipulate în anexa nr.1 la prezenta Normă etc.);

b) animalele se află într-o stare bună pentru a fi trans-portate;

c) mijloacele de transport sînt proiectate, construite, întreţinute şi utilizate astfel încît să se evite rănirea şi suferinţa animalelor şi să se garanteze siguranţa acestora;

d) echipamentele de încărcare şi descărcare sînt proiectate, construite, întreţinute şi utilizate astfel încît să se evite rănirea şi suferinţa animalelor şi să se garanteze siguranţa acestora;

e) personalul însărcinat cu manipularea animalelor are pregătirea sau competenţa necesară în acest sens şi îşi îndeplineşte atribuţiile fără a face uz de violenţă sau de orice alte metode care pot provoca panică, răni sau suferinţă inutilă animalelor;

f) transportul este efectuat fără întîrziere pînă la locul de destinaţie, iar condiţiile de bunăstare a animalelor sînt verificate în mod regulat;

g) animalele beneficiază în mijloacele de transport de suprafaţă şi înălţime corespunzătoare taliei lor şi călătoriei planificate;

h) la intervale de timp, animalelor li se asigură apă, hrană şi repaus într-o cantitate şi de o calitate adecvate speciei şi taliei acestora.

Documentaţia de transport 7. Transportul animalelor este însoţit de documentaţia

necesară (avizul sanitar-veterinar, certificatul sanitar-vete-rinar, jurnalul de călătorie cu secţiunile respective din anexa nr.2 la prezenta Normă), în care se specifică:

a) originea şi proprietarul animalelor; b) locul de plecare al animalelor;c) data şi ora plecării;d) locul de destinaţie prevăzut;e) durata estimată a călătoriei preconizate.8. La cerere, transportatorul pune la dispoziţia autorităţii

sanitar-vetrinare competente documentaţia prevăzută la punctul 7.

Obligaţii de planificare pentru transportul de animale

9. Transportatorii identifică o persoană fizică răspunză-toare pentru transport şi se asigură că informaţiile privind planificarea, execuţia şi încheierea etapei din călătoria pe care au contractat-o pot fi obţinute în orice moment.

10. Organizatorii se asigură că în fiecare călătorie bunăs-tarea animalelor nu este compromisă prin coordonarea insuficientă a diferitelor etape ale călătoriei, iar condiţiile meteorologice sînt luate în considerare.

11. În cazul călătoriilor de lungă durată, pentru animale domestice din speciile ecvidee, bovină, ovină, caprină şi porcină, transportatorii şi organizatorii respectă prevederile

din jurnalul de călătorie prevăzut de anexa 2.Transportatori12. O persoană poate acţiona în calitate de transpor-

tator, exclusiv în temeiul unei autorizaţii sanitar-veterinare de funcţionare eliberate de autoritatea sanitar-veterinară competentă, în conformitate cu prevederile Legii nr.221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară. În timpul transportului animalelor, autorităţii sanitar-vete-rinare competente i se pune la dispoziţie o copie a autori-zaţiei.

13. Transportatorii comunică autorităţii competente orice modificare în legătură cu informaţiile şi documentele prevăzute, în cel mult 15 zile lucrătoare de la data efectuării modificărilor.

14. Transportatorii efectuează transporturi de animale în conformitate cu normele tehnice prevăzute de anexa 1.

15. Transportatorii se asigură că există un însoţitor pentru fiecare lot de animale, cu excepţia următoarelor cazuri:

a) animalele sînt transportate în containere securizate, ventilate corespunzător şi care, atunci cînd este necesar, conţin suficientă hrană şi apă în distribuitoare care nu se pot răsturna, pentru o călătorie cu o durată de două ori mai mare decît cea estimată;

b) şoferul îndeplineşte atribuţiile însoţitorului.16. Punctele 12, 13 şi 15 nu se aplică în cazul persoa-

nelor care transportă animale pe o distanţă de maximum 65 km de la locul de plecare pînă la locul de destinaţie.

Deţinători17. Deţinătorii animalelor de la locul de plecare, transfer

sau destinaţie se asigură că sînt respectate normele tehnice prevăzute de anexa nr.1 la prezenta Normă în ceea ce priveşte animalele transportate.

18. Deţinătorii verifică toate animalele care sosesc într-un loc de tranzit sau de destinaţie şi stabilesc dacă animalele sînt sau au fost supuse unei călătorii de lungă durată. În cazul călătoriilor de lungă durată pentru animalele domestice din speciile ecvidee, bovină, ovină, caprină şi porcină, deţinătorii respectă prevederile din jurnalul de călătorie prevăzut de anexa nr.2. la prezenta Normă.

Capitolul IIIATRIBUŢII ŞI OBLIGAŢII ALE AUTORITĂŢILOR

COMPETENTEAutorizarea mijloacelor de transport pentru

animale vii19. Autoritatea sanitar-veterinară competentă, în confor-

mitate cu prevederile art.18 din Legea nr.221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară, elibe-rează autorizaţie sanitar-veterinară pentru mijloacele de transport rutier, feroviar, pentru nave maritime şi aeriene utilizate pentru transportul animalelor vii.

20. Autoritatea sanitar-veterinară competentă înregis-trează mijloacele de transport într-o bază de date electronică, astfel încît acestea să poată fi identificate rapid, în special în cazul nerespectării cerinţelor prezentei Norme.

Acţiunile autorităţilor la punctele de ieşire 21. Medicii veterinari oficiali de la punctele de ieşire

verifică dacă animalele sînt transportate în conformitate cu prezenta Normă şi în special:

a) dacă transportatorii au prezentat o copie a autorizaţiei sanitar-veterinare valabile;

d) dacă mijloacele de transport cu care animalele continuă călătoria corespund prevederilor prezentei Norme.

22. Atunci cînd autoritatea sanitar-veterinară competentă consideră că animalele nu sînt apte să încheie călătoria, acestea sînt descărcate, adăpate, hrănite şi beneficiază de repaus.

23. Autoritatea sanitar-veterinară competentă se

Page 111: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

111

asigură că la punctele de transfer şi de ieşire nu sînt create obstacole pentru a acorda prioritate transportului de animale.

24. Un lot de animale poate fi reţinut în timpul transpor-tului exclusiv în cazul în care acest lucru este strict necesar pentru bunăstarea animalelor sau din motive de siguranţă publică. În cazul în care un lot de animale trebuie reţinut în cursul transportului mai mult de două ore, autoritatea sanitar-veterinară competentă întreprinde acţiuni pentru ca animalele să fie asigurate cu hrană, apă şi îngrijire necesară şi, dacă este cazul, efectuează descărcarea şi adăpostirea acestora.

Măsuri de urgenţă în cazul nerespectării prezentei Norme de către transportatori

25. Atunci cînd o autoritate sanitar-veterinară compe-tentă constată că dispoziţiile prezentei Norme nu sînt sau nu au fost respectate, aceasta ia sau solicită persoanei răspunzătoare pentru animale să ia toate măsurile necesare pentru a asigura bunăstarea animalelor. Astfel de măsuri nu trebuie să producă suferinţe inutile sau suplimentare animalelor şi trebuie să fie proporţionale cu gravitatea riscurilor implicate.

26. În funcţie de circumstanţele din fiecare caz, astfel de măsuri pot include:

a) înlocuirea conducătorului sau a însoţitorului;b) repararea temporară a mijlocului de transport pentru

a preveni rănirea imediată a animalelor;c) transferarea lotului sau a unei părţi din acesta în alt

mijloc de transport;d) întoarcerea transportului de animale la locul de

plecare pe drumul cel mai scurt sau acordarea permisiunii ca transportul de animalele să continue pînă la locul de destinaţie pe drumul cel mai direct, alegînd varianta care este în interesul bunăstării animalelor;

e) descărcarea animalelor şi adăpostirea lor în condiţii corespunzătoare cu îngrijirile aferente pînă la rezolvarea

problemei.Atunci cînd nu există nici un alt mijloc pentru a asigura

bunăstarea animalelor, animalele sînt eutanasiate.27. Deciziile pe care autorităţile sanitar-veterinare

competente le adoptă şi motivele care le justifică sînt notificate, cît mai curînd posibil, transportatorului sau repre-zentantului său şi autorităţii sanitar-veterinare competente care a acordat autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare. Atunci cînd este necesar, autorităţile sanitar-veterinare competente acordă asistenţă transportatorului pentru a facilita punerea în aplicare a măsurilor de urgenţă care se impun.

Sancţiuni28. Autoritatea sanitar-veterinară competentă, în cazul

încălcării dispoziţiilor prezentei norme sanitar-veterinare, aplică sancţiuni în conformitate cu art. 196 alin.(1) din Codul contravenţional al Republicii Moldova.

Notificarea încălcărilor29. În cazul constatării încălcărilor prezentei Norme

de către un transportator, autoritatea sanitar-veterinară competentă informează, în decurs de 24 de ore din momentul depistării, autoritatea sanitar-veterinară compe-tentă care a acordat autorizaţia sanitar-veterinara de functi-onare a transportatorului.

30. Atunci cînd autoritatea sanitar-veterinară competentă de la locul de destinaţie constată că transportul s-a desfă-şurat cu încălcarea prezentei Norme, aceasta informează, în decurs de 24 ore din momentul depistării, autoritatea sanitar-veterinară competentă de la locul de plecare.

31. Atunci cînd o autoritate sanitar-veterinară compe-tentă stabileşte că un transportator sau un mijloc de transport nu a respectat dispoziţiile prezentei Norme sau primeşte o notificare în conformitate cu punctul 30, aceasta solicită transportatorului respectiv remedierea încălcă-rilor constatate şi instituirea unor sisteme de prevenire a recurenţei încălcărilor.

Anexa nr.1 la Norma sanitar-veterinară privind protecţia şi bunăstarea animalelor în timpul transportului

NORME TEHNICE

Capitolul IADECVAREA PENTRU TRANSPORT

1. Un animal poate fi transportat doar în cazul în care este apt pentru călătoria planificată, iar animalele trebuie transportate în condiţii care nu pot să le producă răniri sau suferinţe inutile.

2. Animalele rănite sau care prezintă slăbiciuni fiziologice sau procese patologice nu sînt considerate apte pentru transport, în special în cazul în care:

a) nu sînt capabile să se mişte singure, fără dureri, sau nu se pot mişca fără ajutor;

b) prezintă o rană deschisă gravă sau un prolaps;c) sînt femele gestante care au depăşit 90 % sau mai

mult din perioada de gestaţie preconizată sau femele care au fătat în cursul săptămînii precedente;

d) sînt mamifere nou-născute a căror cicatrice ombilicală nu s-a vindecat complet;

e) sînt porci mai mici de trei săptămîni, miei mai mici de o săptămînă şi viţei mai mici de zece zile, în afara cazului în care sînt transportaţi pe o distanţă mai mică de 100 km;

f) sînt cîini şi pisici mai mici de opt săptămîni, în afara cazului în care sînt însoţiţi de mama lor;

g) sînt pui de cervide.3. Cu toate acestea, animalele bolnave sau rănite pot fi

considerate apte pentru transport în cazul în care:a) sînt rănite sau uşor bolnave, iar transportul nu le-ar

provoca suferinţe suplimentare; în cazul în care există îndoieli, se solicită opinia unui medic veterinar;

b) sînt transportate în cazul în care boala sau rănirea constituie parte a unui program de cercetare;

c) sînt transportate sub supravegherea medicului veterinar în scopul sau ca urmare a unui diagnostic sau tratament veterinar. Cu toate acestea, transportul în acest caz poate fi efectuat numai atunci cînd animalele nu sînt supuse unor suferinţe sau rele tratamente inutile;

d) sînt animale care au fost supuse unor proceduri veterinare în legătură cu practicile de creştere a animalelor, precum decornarea sau castrarea, cu condiţia ca rănile să fie vindecate complet.

4. Atunci cînd animalele se îmbolnăvesc sau se rănesc în timpul transportului, ele se separă de restul animalelor şi primesc primul ajutor cît mai curînd posibil. Animalele în cauză beneficiază de tratamentul veterinar adecvat şi, atunci cînd este necesar, sînt sacrificate sau ucise de urgenţă într-un mod care să nu le producă suferinţe inutile.

5. Nu se administrează sedative animalelor transportate decît în cazul în care sedarea este strict necesară pentru a se asigura bunăstarea animalelor şi se face numai sub supravegherea medicului veterinar.

6. Femelele din speciile bovină, ovină şi caprină aflate în perioada de lactaţie care nu sînt însoţite de progenituri sînt mulse la intervale de cel mult 12 ore.

Page 112: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

112

7. Cerinţele de la punctul 2 literele c) şi d) nu se aplică ecvideelor înregistrate în cazul în care scopul călătoriei este îmbunătăţirea condiţiilor de sănătate şi bunăstare la naştere sau pentru mînjii nou-născuţi şi iepele înregistrate, cu condiţia ca, în ambele situaţii, animalele să fie însoţite în permanenţă de un însoţitor care se ocupă de ele pe durata călătoriei.

Capitolul IIMIJLOACE DE TRANSPORT

Dispoziţii aplicabile tuturor mijloacelor de transport

8. Mijloacele de transport, containerele şi accesoriile acestora sînt proiectate, construite, întreţinute şi utilizate astfel încît:

a) evită rănirea şi suferinţele animalelor şi respectă siguranţa acestora;

b) protejează animalele în condiţii atmosferice nefavo-rabile, de temperaturi extreme şi de modificări nefavorabile ale condiţiilor meteorologice;

c) sînt curăţate şi dezinfectate;d) nu permit evadarea sau căderea animalelor şi pot

rezista la stresul provocat de mişcările din timpul trans-portului;

e) asigură menţinerea unei calităţi şi cantităţi de aer adecvate speciilor transportate;

f) permit accesul la animale, pentru a se asigura îngri-jirea şi inspectarea acestora;

g) au podele cu suprafaţă antiderapantă;h) au podele care să minimizeze riscul de scurgere a

urinei sau a fecalelor;i) dispun de mijloace de iluminare suficiente pentru

inspectarea şi îngrijirea animalelor în timpul transportului;j) este asigurat un spaţiu suficient în interiorul compar-

timentului pentru animale din mijlocul de transport, precum şi la fiecare dintre nivelurile acestuia, astfel încît asigură o ventilaţie adecvată deasupra animalelor atunci cînd acestea stau în poziţie normală, în picioare, fără a le împiedica în vreun fel să se mişte natural.

9. În cazul animalelor sălbatice sau al speciilor altele decît ecvideele domestice sau animalele domestice din speciile bovină, ovină, caprină sau porcină, transportul de animale este însoţit de următoarele documente, după caz:

a) o notă cu menţiunea că animalele sînt sălbatice, timide sau periculoase;

b) instrucţiuni scrise cu privire la hrănirea, adăparea şi alte îngrijiri speciale care se impun.

10. Pereţii despărţitori trebuie să fie suficient de solizi pentru a suporta greutatea animalelor. Accesoriile sînt astfel concepute încît să permită o manevrare rapidă şi uşoară.

11. Pentru purceii cu o greutate mai mică de 10 kg, mieii cu o greutate mai mică de 20 kg, viţeii mai mici de şase luni şi mînjii mai mici de patru luni trebuie să se asigure materiale adecvate pentru aşternut sau materiale echivalente, care să le garanteze confortul în funcţie de speciile, numărul de animale transportate, durata călătoriei şi de condiţiile meteorologice. Materialul trebuie să asigure absorbţia adecvată a urinei şi a fecalelor.

12. Fără a aduce atingere normelor naţionale sau interna-ţionale privind siguranţa personalului şi a pasagerilor, atunci cînd transportul cu o navă, o aeronavă sau un vagon feroviar durează mai mult de trei ore, însoţitorul sau persoana de la bord, care are competenţa necesară pentru a-şi desfăşura activitatea eficient şi în condiţii umane, dispune de un mijloc de sacrificare adecvat speciei în cauză.

Dispoziţii suplimentare privind transportul rutier sau feroviar

13. Vehiculele în care sînt transportate animalele trebuie marcate clar şi vizibil, indicînd prezenţa unor animale vii,

cu excepţia cazului în care animalele sînt transportate în containere marcate în conformitate cu punctul 20.

14. Vehiculele rutiere sînt dotate cu echipamente adecvate pentru încărcare şi descărcare.

15. La asamblarea trenurilor, precum şi la orice alte mişcări ale vagoanelor feroviare, se iau toate măsurile de precauţie necesare pentru a se evita zdruncinarea unui vagon feroviar care adăposteşte animale.

Dispoziţii suplimentare pentru transportul pe nave roll-on-roll-off

16. Înainte de încărcarea pe o navă, comandantul verifică dacă, la încărcarea vehiculelor:

a) pe punţile acoperite, nava este echipată cu un sistem adecvat de ventilaţie forţată şi este dotată cu un sistem de alarmă şi cu o sursă secundară de alimentare în cazul unei pene de curent;

b) pe punţile deschise există un sistem adecvat de protecţie împotriva apei de mare.

17. Vehiculele rutiere şi vagoanele feroviare sînt echipate cu un număr suficient de puncte de fixare proiectate, poziţi-onate şi întreţinute în mod adecvat, care să permită fixarea solidă de navă. Vehiculele rutiere şi vagoanele feroviare se fixează pe navă înainte de începerea călătoriei pe mare, pentru a nu se deplasa din cauza mişcărilor navei.

Dispoziţii suplimentare pentru transportul aerian18. Animalele sînt transportate în containere, cuşti sau

boxe adecvate speciilor în cauză, care respectă regula-mentele Asociaţiei de Transport Aerian Internaţional (IATA) privind animalele vii.

19. Animalele sînt transportate numai în condiţiile în care calitatea, temperatura şi presiunea aerului pot fi păstrate în limite convenabile pe toată durata călătoriei, în funcţie de specia de animale.

Dispoziţii suplimentare pentru transportul în containere

20. Containerele în care sînt transportate animalele sînt marcate clar şi vizibil, indicînd prezenţa unor animale vii printr-un semn situat în partea de sus a containerelor.

21. În timpul transportului şi a manipulării, containerele sînt menţinute întotdeauna în poziţie verticală şi se iau măsuri pentru minimizarea zdruncinării sau scuturării acestora. Containerele sînt fixate pentru a preveni depla-sarea din cauza mişcărilor mijlocului de transport.

22. Containerele cu o greutate mai mare de 50 kg sînt echipate cu un număr suficient de puncte de fixare proiectate, poziţionate şi întreţinute adecvat, care să permită fixarea solidă pe mijlocul de transport în care sînt încărcate. Containerele se fixează pe mijlocul de transport înainte de începerea călătoriei, pentru a nu se deplasa din cauza mişcărilor mijlocului de transport.

Capitolul IIIPRACTICI DE TRANSPORT

Încărcarea şi descărcarea23. Se acordă atenţia cuvenită necesităţilor anumitor

categorii de animale, precum animalele sălbatice, prin aclimatizarea cu modalitatea de transport înaintea călătoriei preconizate.

24. Atunci cînd operaţiunile de încărcare sau descărcare a animalelor durează mai mult de patru ore, cu excepţia păsărilor de curte:

a) sînt disponibile instalaţii adecvate pentru adăpos-tirea, hrănirea şi adăparea animalelor în afara mijlocului de transport, fără a fi legate;

b) operaţiunile sînt supravegheate de un medic veterinar autorizat şi se iau măsuri de precauţie speciale pentru a se asigura menţinerea bunăstării animalelor în timpul acestor operaţiuni.

Instalaţii şi proceduri25. Instalaţiile pentru încărcare şi descărcare, inclusiv

Page 113: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

113

podeaua, sînt proiectate, construite, întreţinute şi utilizate astfel încît:

a) să se prevină rănirea şi suferinţa animalelor şi să se minimizeze agitaţia şi anxietatea în timpul transportului animalelor, precum şi să se respecte siguranţa animalelor. În special, suprafeţele nu trebuie să fie alunecoase şi trebuie să existe protecţie pe părţile laterale pentru a nu permite evadarea animalelor;

b) să poată fi curăţate şi dezinfectate.26. a) Rampele pot avea o înclinaţie maximă de 36,4 %

faţă de planul orizontal pentru porci, viţei şi cai şi o înclinaţie de 50 % faţă de planul orizontal pentru oi şi bovine, altele decît viţeii. Atunci cînd înclinaţia este mai mare de 17,6 % faţă de planul orizontal, rampele sînt prevăzute cu un sistem, precum şipci transversale, care să le permită animalelor să urce sau să coboare fără riscuri sau dificultăţi;

b) platformele-ascensor şi pardoselile superioare sînt dotate cu bariere de siguranţă pentru a preveni căderea sau evadarea animalelor în timpul operaţiunilor de încărcare şi descărcare.

27. Mărfurile transportate în acelaşi mijloc de transport cu animalele sînt poziţionate astfel încît să nu provoace rănirea, suferinţa sau agitaţia animalelor.

28. În timpul încărcării şi descărcării se asigură condiţii adecvate de iluminat.

29. Atunci cînd containerele încărcate cu animale sînt aşezate unul peste celălalt în mijlocul de transport, se iau măsurile de precauţie necesare:

a) pentru a evita sau, în cazul păsărilor de curte, al iepurilor şi animalelor cu blană, pentru a reduce scurgerile de urină şi fecale peste animalele din containerul aflat la un nivel inferior;

b) pentru a asigura stabilitatea containerelor;c) pentru a nu bloca ventilaţia.Manipularea30. Se interzic următoarele acţiuni:a) lovirea animalelor cu mîna sau cu piciorul;b) aplicarea unei presiuni într-o zonă sensibilă a corpului

animalelor, în urma căreia animalelor li se provoacă dureri sau suferinţe inutile;

c) suspendarea animalelor prin mijloace mecanice;d) ridicarea sau tîrîrea animalelor de cap, urechi, coarne,

picioare, coadă sau blană sau manipularea acestora într-un mod care le produce dureri sau suferinţe inutile;

e) utilizarea vergelelor sau a altor instrumente ascuţite;

f) blocarea cu bună ştiinţă a unui animal care este condus sau ghidat spre orice parte a zonei în care sînt manipulate animalele.

31. Se evită pe cît posibil utilizarea instrumentelor care administrează şocuri electrice. În orice caz, aceste instru-mente se folosesc numai pentru bovine şi porcine adulte care refuză să se mişte şi numai atunci cînd au spaţiu suficient pentru a înainta. Şocurile nu durează mai mult de o secundă, se aplică în mod adecvat şi numai pe muşchii crupei animalelor. Şocurile nu se administrează în mod repetat dacă animalul nu reacţionează.

32. Pieţele sau centrele de colectare furnizează echipa-mente pentru priponirea animalelor, atunci cînd este necesar. Nu se leagă animalele care nu sînt obişnuite să fie legate. Animalelor li se asigură accesul la apă.

33. Animalele nu sînt legate de coarne sau de belciuge, nici cu picioarele legate împreună. Viţeilor nu li se pune botniţă. În timpul transportului, ecvideele domestice mai mari de opt luni poartă căpăstru, cu excepţia cailor neîmblînziţi.

Atunci cînd este necesar ca animalele să fie legate, funiile, pripoanele sau alte mijloace utilizate sînt:

a) suficient de solide pentru a nu se rupe în condiţii

normale de transport;b) de natură să le permită animalelor să se aşeze, să se

adape şi să se hrănească, atunci cînd este necesar;c) proiectate astfel încît să se elimine pericolul de

strangulare sau rănire şi să permită dezlegarea rapidă a animalelor.

Separarea34. Sînt manipulate şi transportate separat:a) animalele din specii diferite;b) animalele ale căror talie şi vîrstă diferă considerabil;c) vierii şi armăsarii adulţi de reproducere;d) masculii maturi din punct de vedere sexual şi femelele;e) animalele cu coarne şi animalele fără coarne;f) animalele care manifestă ostilitate unele faţă de altele;g) animalele legate şi animalele dezlegate.35. Punctul 34 literele a), b), c) şi e) nu se aplică atunci

cînd animalele au fost crescute în grupuri compatibile, sînt obişnuite unele cu altele, cînd separarea produce anxietate sau cînd femelele sînt transportate împreună cu puii lor.

În timpul transportului36. Spaţiile alocate respectă cel puţin valorile menţionate

în capitolul VII, în ceea ce priveşte animalele şi mijloacele de transport prevăzute.

37. Ecvideele domestice, cu excepţia iepelor însoţite de mînjii lor, sînt transportate în boxe individuale atunci cînd vehiculul este încărcat pe o navă roll-on-roll-off.

38. Ecvideele nu sînt transportate în vehicule cu platforme multiple, cu excepţia cazului în care animalele sînt încărcate pe platforma de la cel mai jos nivel, iar pe platforma superioară nu sînt încărcate animale.

Înălţimea minimă din interiorul compartimentului este cu cel puţin 75 cm mai mare decît înălţimea la greabăn a celui mai înalt animal.

39. Ecvideele neîmblînzite nu sînt transportate în grupuri mai mari de patru indivizi.

40. Punctele 32-35 se aplică mutatis mutandis mijloa-celor de transport.

41. Se asigură o ventilaţie suficientă pentru satisfa-cerea necesităţilor animalelor, avînd în vedere în special numărul şi tipul de animale care urmează a fi transportate şi condiţiile meteorologice prognozate pe perioada călătoriei. Containerele sînt depozitate astfel încît să nu se împiedice ventilarea acestora.

42. În timpul transportului, animalelor li se oferă apă, hrană şi posibilitatea de a se odihni în modul corespunzător speciei şi vîrstei lor, la intervale corespunzătoare şi în special în conformitate cu capitolul V. În cazul în care nu există dispoziţii contrare, mamiferele şi păsările sînt hrănite cel puţin la intervale de 24 ore şi adăpate cel puţin la intervale de 12 ore. Apa şi hrana sînt de calitate bună şi sînt furnizate animalelor într-un mod în care să minimizeze contaminarea. Se acordă atenţia cuvenită necesităţii animalelor de a se obişnui cu modul de furnizare a hranei şi apei.

Capitolul IVDISPOZIŢII SUPLIMENTARE PENTRU NAVELE

PENTRU TRANSPORTUL ANIMALELOR VII SAU NAVELE CARE TRANSPORTĂ CONTAINERE

MARITIMECerinţe de construcţie şi echipare a navelor pentru

transportul animalelor vii43. Rezistenţa barelor şi a platformelor cuştilor este

adecvată animalelor transportate. Calculele privind rezis-tenţa barelor şi a platformelor cuştilor sînt verificate în timpul construcţiei sau conversiei într-o navă pentru animale vii de către o societate de clasificare autorizată de Guvernul Republicii Moldova (Legea nr. 599-XIV din 30 septembrie 1999 pentru aprobarea Codului navigaţiei maritime comer-ciale al Republicii Moldova).

44. Compartimentele în care urmează să fie transportate

Page 114: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

114

animalele sînt echipate cu un sistem de ventilaţie forţată, cu o capacitate suficientă de reîmprospătare a întregului volum de aer, după cum urmează:

a) 40 de reîmprospătări pe oră, în cazul în care compar-timentul este complet închis, iar înălţimea liberă este mai mică sau egală cu 2,30 m;

b) 30 de reîmprospătări pe oră, în cazul în care compar-timentul este complet închis, iar înălţimea liberă depăşeşte 2,30 m;

c) 75 % din capacitatea relevantă menţionată anterior, în cazul în care compartimentul este închis parţial.

45. Capacitatea de depozitare sau de furnizare a apei proaspete corespunde necesarului de apă prevăzut de capitolul VI, ţinînd seama de numărul maxim şi de tipul de animale care urmează să fie transportate, precum şi de durata maximă a călătoriilor preconizate.

46. Sistemul de furnizare a apei proaspete are capaci-tatea de a furniza continuu apă proaspătă în fiecare zonă în care se află animale şi sînt disponibile suficiente recipiente pentru a se asigura accesul facil şi constant la apă proaspătă al tuturor animalelor. Sînt disponibile echipa-mente alternative de pompare pentru a se asigura furnizarea apei în cazul defectării sistemului principal de pompare.

47. Sistemul de evacuare are o capacitate suficientă pentru a evacua fluidele din cuşti şi de pe platforme, în orice condiţii. Conductele şi canalele de evacuare colec-tează fluidele în puţuri sau rezervoare din care reziduurile pot fi evacuate prin pompe sau ejectoare. Sînt disponibile echipamente alternative de pompare pentru a se asigura evacuarea în cazul defectării sistemului principal de pompare.

48. Zonele pentru animale vii, pasajele şi rampele spre zonele pentru animale vii sînt iluminate corespunzător. Sînt disponibile echipamente de iluminat de urgenţă în cazul defectării instalaţiei electrice principale. Sînt disponibile suficiente echipamente portabile de iluminat care să îi permită însoţitorului să efectueze inspecţia şi să îngrijească animalele în condiţii adecvate.

49. Următoarele sisteme pentru animale vii sînt echipate cu un sistem de monitorizare, control şi alarmă în cabina timonei:

a) ventilaţie;b) aprovizionare cu apă proaspătă şi drenaj;c) iluminat;d) producţie de apă proaspătă, atunci cînd este

necesar.50. O sursă principală de alimentare cu electricitate este

suficientă pentru alimentarea continuă a sistemelor pentru animale prevăzute la punctele 44, 46, 47 şi 48 în condiţii normale de funcţionare a navei pentru animale vii. O sursă secundară de alimentare este suficientă pentru a înlocui sursa principală de alimentare pe o perioadă neîntreruptă de trei zile.

Aprovizionarea cu apă şi hrană pe navele pentru animale vii sau portcontainere

51. Navele pentru animale sau portcontainerele care transportă animale domestice din speciile ecvidee, bovină, ovină, caprină şi porcină, în călătorii de peste 24 ore, dispun, la plecare, de materiale suficiente pentru aşternut, precum şi de apă şi hrană suficiente pentru a satisface necesarul minim zilnic de hrană şi apă prevăzut de tabelul 1 pentru călătoria preconizată, plus o cantitate suplimentară de 25 % sau echivalentul necesar pentru trei zile de materiale pentru aşternut, hrană şi apă, alegîndu-se varianta care asigură o cantitate mai mare.

Tabelul 1Necesarul minim zilnic de apă şi hrană pe navele

pentru animale vii sau pe portcontainere

Categorie Hrană (% din greutatea animalului

viu)

Apă proaspătă

(litri per animal)*Nutreţ Hrană

concen-trată

Bovine şi ecvidee 2 1,6 45

Ovine 2 1,8 4

Porcine - 3 10

* Necesarul minim de apă prevăzut de coloana a patra poate fi

înlocuit, pentru toate speciile, cu o cantitate de apă egală cu 10 % din

greutatea animalului viu.

52. Nutreţul poate fi înlocuit cu hrană concentrată şi invers. Cu toate acestea, se acordă atenţia cuvenită necesi-tăţii anumitor categorii de animale de a se obişnui cu schim-barea hranei, ţinînd cont de necesităţile lor metabolice.

Capitolul VINTERVALE DE HRĂNIRE ŞI ADĂPARE, DURATA

CĂLĂTORIEI ŞI PERIOADE DE REPAUSAnimale domestice din speciile ecvidee, bovină,

ovină, caprină şi porcină53. Cerinţele prevăzute de prezenta secţiune se aplică

transportului de ecvidee domestice, de animale domestice din speciile bovină, ovină, caprină şi porcină, cu excepţia transportului aerian.

54. Durata călătoriei pentru animalele din speciile prevăzute la punctul 53 nu depăşeşte opt ore.

55. Durata maximă a călătoriei prevăzute la punctul 54 poate fi prelungită, dacă sînt îndeplinite cerinţele supli-mentare ale capitolului VI.

56. Intervalele de hrănire şi adăpare, durata călătoriei şi perioadele de repaus în cazul utilizării unor vehicule rutiere de transport care respectă cerinţele de la punctul 55 se definesc după cum urmează:

a) viţeii, mieii, iezii şi mînjii neînţărcaţi şi purceii neînţărcaţi, după nouă ore de călătorie, trebuie să benefi-cieze de o perioadă suficientă de repaus de cel puţin o oră, în special pentru a fi adăpaţi şi, atunci cînd este necesar, hrăniţi. După perioada de repaus, transportul poate fi reluat pentru alte nouă ore;

b) porcii pot fi transportaţi pentru o perioadă de cel mult 24 ore. În timpul călătoriei, aceştia trebuie să aibă acces continuu la apă;

c) ecvideele domestice pot fi transportate pentru o perioadă de cel mult 24 ore. În timpul călătoriei, acestea trebuie să fie adăpate şi, atunci cînd este necesar, hrănite, la fiecare opt ore;

d) toate celelalte animale din speciile prevăzute la punctul 53 trebuie să beneficieze, după 14 ore de călătorie, de o perioadă suficientă de repaus, de cel puţin o oră, în special pentru a fi adăpate şi, atunci cînd este necesar, hrănite. După perioada de repaus, transportul poate fi reluat pentru alte 14 ore.

57. După încheierea călătoriei, animalele trebuie descărcate, hrănite şi adăpate şi trebuie să beneficieze de o perioadă de repaus de cel puţin 24 ore.

58. Animalele nu trebuie transportate pe cale ferată, în cazul în care durata maximă a călătoriei depăşeşte durata prevăzută la punctul 54. Cu toate acestea, atunci cînd sînt îndeplinite condiţiile prevăzute la punctele 55 şi 56, cu excepţia perioadelor de repaus, se aplică durata călătoriei prevăzută la punctul 56.

59. Animalele nu trebuie transportate pe cale maritimă:

Page 115: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

115

a) în cazul în care durata maximă a călătoriei depăşeşte 8 ore, cu excepţia cazului în care sînt îndeplinite condiţiile prevăzute la punctele 55 şi 56;

b) în cazul transportului pe cale maritimă pe o rută regulată şi directă între două puncte geografice, cu mijloace de transport încărcate pe nave fără descărcarea animalelor, acestea trebuie să se odihnească timp de 12 ore după descărcare în portul de destinaţie sau în imediata vecinătate a acestuia, cu excepţia cazului în care durata călătoriei pe cale maritimă permite includerea călătoriei în programul general de la punctele 54-56.

60. În interesul animalelor, durata călătoriei prevăzută la punctele 55, 56 şi 59 litera b) se poate prelungi cu două ore, ţinînd seama în special de proximitatea faţă de locul de destinaţie.

61. Fără a aduce atingere dispoziţiilor punctelor 55-60, autoritatea competentă stabileşte o durată maximă de călătorie de 8 ore, care nu poate fi prelungită pentru transportul de animale destinate sacrificării, atunci cînd transportul se desfăşoară exclusiv între un loc de plecare şi un loc de destinaţie situate pe teritoriul aceleiaşi ţări.

Alte specii62. Păsărilor domestice de curte şi iepurilor domestici li

se asigură apă şi hrană adecvate, în cantităţi suficiente, cu excepţia cazului în care călătoria durează mai puţin de:

a) 12 ore, exclusiv timpul de încărcare şi descărcare saub) 24 ore pentru puii din toate speciile, cu condiţia

ca transportul să fie încheiat în termen de 72 ore de la ecloziune.

63. În cursul transportului, cîinii şi pisicile sînt hrănite la intervale de cel mult 24 de ore şi primesc apă la intervale de cel mult opt ore, în conformitate cu instrucţiunile de însoţire.

64. Alte specii decît cele prevăzute la punctul 62 sau 63 sînt transportate în conformitate cu instrucţiunile scrise privind hrănirea şi adăparea şi ţinînd seama de îngrijirile speciale care se impun.

Capitolul VIDISPOZIŢII SUPLIMENTARE PRIVIND

CĂLĂTORIILE DE LUNGĂ DURATĂ PENTRU ANIMALE DOMESTICE DIN SPECIILE ECVIDEE, BOVINĂ,

OVINĂ, CAPRINĂ ŞI PORCINĂAcoperişul65. Mijloacele de transport sînt echipate cu un acoperiş

de culoare deschisă şi sînt izolate în mod corespunzător.Podeaua şi aşternutul66. Animalele au la dispoziţie un aşternut adecvat sau

un material echivalent care le garantează confortul necesar în funcţie de specie, numărul de animale transportate, durata călătoriei şi condiţiile meteorologice. Materialul în cauză trebuie să asigure o absorbţie adecvată a urinei şi a fecalelor.

Hrana67. Mijlocul de transport deţine o cantitate suficientă

de hrană adecvată pentru animale, pe durata călătoriei. Hrana pentru animale este protejată împotriva intemperiilor şi contaminărilor, precum praful, combustibilul, gazele de eşapament, urina şi fecalele animalelor.

68. Atunci cînd pentru hrănirea animalelor se utilizează echipamente specifice de hrănire, echipamentele sînt transportate în mijlocul de transport.

69. Echipamentele de hrănire prevăzute la punctul 68 sînt proiectate astfel încît, atunci cînd este necesar, să fie fixate pe mijlocul de transport pentru a nu putea fi răsturnate. Cînd mijlocul de transport este în mişcare, iar echipamentele nu sînt utilizate, acestea se depozitează separat de animale.

Pereţii despărţitori70. Ecvideele sînt transportate în boxe individuale, cu

excepţia iepelor care sînt transportate împreună cu mînjii lor.

71. Mijlocul de transport trebuie să fie dotat cu pereţi despărţitori care creează compartimente separate, asigu-rîndu-se în acelaşi timp accesul liber al tuturor animalelor la apă.

72. Pereţii despărţitori sînt construiţi astfel încît să poată fi plasaţi în diverse poziţii, creîndu-se compartimente cu dimensiuni adecvate, în funcţie de cerinţele specifice şi de tipul, talia şi numărul de animale.

Criterii minime pentru anumite specii73. Cu excepţia cazului în care sînt transportate

împreună cu mamele lor, animalele domestice din speciile ecvidee, bovină şi porcină pot efectua călătorii de lungă durată numai în cazul în care:

a) ecvideele sînt mai mari de 4 luni;b) viţeii sînt mai mari de 14 zile;c) porcii au o greutate mai mare de 10 kg.Caii neîmblînziţi nu pot efectua călătorii de lungă

durată.Aprovizionarea cu apă pentru transportul rutier,

feroviar şi containere maritime74. Mijloacele de transport şi containerele maritime sînt

dotate cu un sistem de aprovizionare cu apă care îi permite însoţitorului să adape animalele ori de cîte ori este necesar în timpul călătoriei.

75. Dispozitivele de adăpare trebuie să fie în stare bună de funcţionare şi să fie proiectate şi poziţionate în mod corespunzător pentru categoriile de animale care trebuie adăpate la bordul vehiculului.

76. Capacitatea totală a rezervoarelor de apă pentru fiecare mijloc de transport este cel puţin egală cu 1,5 % din sarcina maximă utilă. Rezervoarele de apă trebuie proiectate astfel încît să poată fi drenate şi curăţate după fiecare călătorie şi trebuie să fie echipate cu un sistem care să permită verificarea nivelului apei. Rezervoarele trebuie să fie conectate la dispozitivele de adăpare din compartimente şi să fie menţinute în stare bună de funcţionare.

77. Se poate acorda o derogare de la punctul 76 în cazul transportului animalelor în containere maritime utilizate pe nave care dispun de rezervoare de apă proprii.

Ventilaţia pentru mijloacele de transport rutier şi monitorizarea temperaturii

78. Sistemele de ventilaţie din mijloacele de transport rutier sînt proiectate, construite şi întreţinute astfel încît în orice moment din timpul călătoriei, indiferent dacă mijlocul de transport staţionează sau se află în mişcare, să poată păstra o temperatură între 5°C şi 30°C în interiorul mijlocului de transport, pentru toate animalele, cu o toleranţă de +/- 5°C, în funcţie de temperatura exterioară.

79. Sistemul de ventilaţie trebuie să fie capabil să asigure o distribuţie uniformă printr-un flux minim de aer cu o capacitate nominală de 60 m3/h/KN sarcină utilă. Sistemul trebuie să poată funcţiona timp de cel puţin 4 ore, independent de motorul vehiculului.

80. Mijloacele de transport rutier trebuie să fie echipate cu un sistem de monitorizare a temperaturii, precum şi cu un mijloc de înregistrare a acestor date. Senzorii trebuie amplasaţi în interiorul camionului în zonele care, în funcţie de caracteristicile de proiectare, pot înregistra cele mai aspre condiţii climatice. Înregistrările temperaturilor astfel obţinute sînt datate şi sînt puse la dispoziţia autorităţii competente, la cererea acesteia.

81. Mijloacele de transport rutier trebuie să fie echipate cu un sistem de alarmă care să alerteze conducătorul atunci cînd temperatura din compartimentele în care se află animale atinge limita maximă sau minimă.

Page 116: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

116

Capitolul VIIMODUL DE REPARTIZARE A SPAŢIULUI

82. Modul de repartizare a spaţiului pentru animale respectă cel puţin următoarele valori:

A.Ecvidee domestice Transport feroviar

Categorie Suprafaţă (m2/animal)

Cai adulţi 1,75 (0,7 × 2,5 m) *

Cai tineri (6-24 luni) (călătorii de pînă la 48 ore) 1,2 (0,6 × 2 m)

Cai tineri (6-24 luni) (călătorii de peste 48 ore) 2,4 (1,2 × 2 m)

Ponei (sub 144 cm) 1,08 (0,6 × 1,8 m)

Mînji (0-6 luni) 1,4 (1 × 1,4 m)

* Lăţimea utilă standard a vagoanelor este de 2,6 m – 2,7 m.

Notă. În timpul călătoriilor de lungă durată, mînjii şi caii tineri trebuie

să aibă posibilitatea de a se întinde.

83. Aceste valori pot varia cu cel mult 10 % pentru caii adulţi şi ponei şi cu cel mult 20 % pentru caii tineri şi mînji, în funcţie nu numai de greutatea şi talia cailor, dar şi de condiţia fizică a acestora, de condiţiile meteorologice şi de durata preconizată a călătoriei.

Transport rutier

Categorie Suprafaţă (m2 /animal)

Cai adulţi 1,75 (0,7 × 2,5 m)

Cai tineri (6-24 luni) (călătorii de pînă la 48 ore) 1,2 (0,6 × 2 m)

Cai tineri (6-24 luni) (călătorii de peste 48 ore) 2,4 (1,2 × 2 m)

Ponei (sub 144 cm) 1,08 (0,6 × 1,8 m)

Mînji (0-6 luni) 1,4 (1 × 1,4 m)

Notă. În timpul călătoriilor de lungă durată, mînjii şi caii tineri trebuie

să aibă posibilitatea de a se întinde. 84. Aceste valori pot varia cu cel mult 10 % pentru caii

adulţi şi ponei şi cu cel mult 20 % pentru caii tineri şi mînji, în funcţie nu numai de greutatea şi talia cailor, dar şi de condiţia fizică a acestora, de condiţiile meteorologice şi de durata preconizată a călătoriei.

Transport aerian(densitatea de încărcare a cailor în raport cu suprafaţa)

Greutatea animalului viu ( kg)

Suprafaţa (m2/animal)

0-100 0,42

100-200 0,66

200-300 0,87

300-400 1,04

400-500 1,19

500-600 1,34

600-700 1,51

700-800 1,73

Transport maritim

Greutatea animalului viu ( kg) Suprafaţa (m2/animal)

200-300 0,90–1,175

300-400 1,175–1,45

400-500 1,45–1,725

500-600 1,725–2

600-700 2–2,25

B. Animale din specia bovinăTransport feroviar

Categorie Greutate aproximativă (kg)

Suprafaţă( m2/animal)

Viţei de talie mică pînă la 50 0,30–0,40

Viţei de talie medie de la 51 pînă la 110 0,40–0,70

Viţei de talie mare de la 111 pînă la 200 0,70–0,95

Bovine de talie medie de la 201 pînă la 325 0,95–1,30

Bovine de talie mare de la 326 pînă la 550 1,30–1,60

Bovine de talie foarte mare

mai mare de 700 mai mult de 1,60

Notă. Aceste valori pot varia, în funcţie nu numai de greutatea şi

talia animalelor, dar şi de condiţia fizică a acestora, de condiţiile meteo-

rologice şi de durata preconizată a călătoriei.

Transport rutier

Categorie Greutate aproxi-mativă (kg)

Suprafaţă (m2/animal)

Viţei de talie mică pînă la 50 0,30 – 0,40

Viţei de talie medie de la 51 pînă la 110 0,40 – 0,70

Viţei de talie mare de la 111 pînă la 200 0,70 – 0,95

Bovine de talie medie de la 201 pînă la 325 0,95 – 1,30

Bovine de talie mare de la 326 pînă la 550 1,30 – 1,60

Bovine de talie foarte mare mai mare de 700 mai mult de 1,60

Notă. Aceste valori pot înregistra variaţii, în funcţie nu numai de

greutatea şi talia animalelor, dar şi de condiţia fizică a acestora, de

condiţiile meteorologice şi de durata preconizată a călătoriei.

Transport aerian

Categorie Greutate aproximativă (kg) Suprafaţă (m2/animal)

Viţei pînă la 50 0,23

de la 51 pînă la 70 0,28

Bovine pînă la 300 0,84

de la 301 pînă la 500 1,27

Transport maritim

Greutatea animalului viu (kg) Suprafaţă (m2/animal)

200-300 0,81 – 1,0575

300-400 1,0575 – 1,305

400-500 1,305 – 1,5525

500-600 1,5525 – 1,8

600-700 1,8–2,025

Notă Pentru animalele gestante spaţiul se suplimentează cu 10 %.

C. Ovine/caprineTransport feroviar

Categorie Greutate ( kg) Suprafaţă (m2/animal)

Ovine tunse pînă la 55 0,20–0,30

peste 55 mai mult de 0,30

Ovine netunse pînă la 55 0,30–0,40

peste 55 mai mult de 0,40

Oi în gestaţie avansatăpînă la 55 0,40–0,50

peste 55 mai mult de 0,50

Page 117: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

117

Caprine pînă la 35 0,20–0,30

35 – 55 0,30–0,40

peste 55 0,40–0,75

Capre în gestaţie avansată

pînă la 55 0,40–0,50

peste 55 mai mult de 0,50

Notă. Suprafaţa indicată anterior poate varia în funcţie de rasă,

talia animalelor, condiţia fizică şi lungimea blănii acestora, precum şi de

condiţiile meteorologice şi durata preconizată a călătoriei.

Transport rutier

Categorie Greutate ( kg) Suprafaţă (m2/animal)

Ovine tunse şi miei cu greutatea egală sau mai mare de 26 kg

pînă la 55 0,20–0,30

peste 55 mai mult de 0,30

Ovine netunse pînă la 55 0,30–0,40

peste 55 mai mult de 0,40

Oi în gestaţie avansată pînă la 55 0,40–0,50

peste 55 mai mult de 0,50

Caprinepînă la 35 0,20–0,30

35–55 0,30–0,40

peste 55 0,40–0,75

Capre în gestaţie avansată pînă la 55 0,40–0,50

peste 55 mai mult de 0,50

Notă. Suprafaţa indicată anterior poate varia în funcţie de rasă,

talia animalelor, condiţia fizică şi lungimea blănii acestora, precum şi de

condiţiile meteorologice şi durata preconizată a călătoriei. Pentru mieii de

talie mică poate fi asigurată o suprafaţă mai mică de 0,2 m2/animal.

Transport aerian(densitatea de încărcare pentru ovine şi caprine în raport

cu suprafaţa)

Greutate medie (kg) Suprafaţa (m2/animal)

25 0,2

26 - 50 0,3

51- 75 0,4

Transport maritim

Greutatea animalului viu (kg) Suprafaţă (m2/animal)

20 – 30 0,24–0,265

30 – 40 0,265–0,290

40 – 50 0,290–0,315

50 – 60 60 – 70

0,315–0,340,34–0,39

D. Porcine Transportul feroviar şi rutier85. Porcinele trebuie să aibă cel puţin posibilitatea de a

se întinde şi de a sta în picioare în poziţie normală.86. Pentru a respecta aceste cerinţe minime, densitatea

de încărcare pentru porcine cu o greutate de aproximativ 100 kg nu ar trebui să depăşească 235 kg/m2.

87. Rasa, talia şi condiţia fizică a porcinelor pot impune creşterea suprafeţei minime necesare menţionate anterior, de asemenea, se poate impune o creştere maximă cu 20 % a suprafeţei, în funcţie de condiţiile meteorologice şi de durata preconizată a călătoriei.

Transport aerian88. Densitatea de încărcare ar trebui să fie relativ

mare pentru a preveni rănirea animalelor la decolare sau aterizare sau în cazul turbulenţelor şi animalele trebuie să aibă posibilitatea de a se întinde. La stabilirea densităţii de încărcare se ţine cont de climat, durata totală a călătoriei şi ora sosirii.

Greutate medie (kg) Suprafaţă (m2/animal)

Pînă la 15 0,13

16 -25 0,15

26 -50 0,35

51 -100 0,51

Transport maritim

Greutatea animalului viu ( kg) Suprafaţă (m2/animal)

10 sau mai puţin 0,20

11-20 0,28

21 - 45 0,37

46 - 70 0,60

71- 100 0,85

101 - 140 0,95

141 - 180 1,10

181 - 270 1,50

E. Păsări de curte(densităţi aplicabile la transportul păsărilor de curte în

containere)

Categorie Suprafaţă (cm2 /animal)

Pui de o zi 21-25

Păsări de curte altele decît pui de o zi (kg):

pînă la 1,6 180 – 200

de la 1,6 pînă la 3 160

de la 3 pînă la 5 115

mai mult de 5 105

Notă. Aceste valori pot varia nu numai în funcţie de greutatea şi talia

păsărilor, dar şi de condiţia fizică a acestora, condiţiile meteorologice

şi durata preconizată a călătoriei.

Anexa nr.2la Norma sanitar-veterinară privind protecţia şi bunăstareaanimalelor în timpul transportului

JURNALUL DE CĂLĂTORIE

1. Persoana care planifică o călătorie de lungă durată pregăteşte, ştampilează şi semnează toate paginile din jurnalul de călătorie, în conformitate cu dispoziţiile prezentei anexe.

2. Jurnalul de călătorie cuprinde următoarele secţiuni:Secţiunea 1 – Planificarea;

Secţiunea 2 – Locul de plecare;Secţiunea 3 – Locul de destinaţie;Secţiunea 4 – Declaraţia transportatorului;Secţiunea 5 – Formularul de raportare a anomaliilor.Paginile jurnalului de călătorie trebuie să fie legate.Modelele fiecărei secţiuni sînt prezentate în continuare

Page 118: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

118

(în secţiunile 1-5).3. Organizatorul:a) marchează fiecare jurnal de călătorie cu un număr

de identificare distinctiv;b) se asigură că autoritatea competentă de la locul

de plecare primeşte, cu două zile înainte de ora plecării, o copie semnată a secţiunii 1 din jurnalul de călătorie, completată corespunzător, cu excepţia numerelor certifi-catelor sanitar-veterinare, în modul definit de autoritatea respectivă;

c) respectă instrucţiunile emise de autoritatea compe-tentă;

d) se asigură că jurnalul de călătorie este ştampilat;e) se asigură că jurnalul de călătorie însoţeşte trans-

portul de animale pe perioada călătoriei pînă la locul de destinaţie.

4. Deţinătorii de la locul de plecare şi, în cazul în care locul de destinaţie se află pe teritoriul ţării, deţinătorii de la locul de destinaţie, completează şi semnează secţiunile relevante din jurnalul de călătorie. Aceştia informează autori-tatea competentă despre rezervele cu privire la respectarea dispoziţiilor Normei în cauză, cît mai curînd posibil, folosind

modelul de formular din secţiunea 5.5. Atunci cînd locul de destinaţie se află pe teritoriul

ţării, deţinătorii de la locul de destinaţie păstrează jurnalul de călătorie, cu excepţia secţiunii 4, timp de cel puţin trei ani de la data sosirii la locul de destinaţie.

Jurnalul de călătorie este pus la dispoziţia autorităţii competente, la cererea acesteia.

6. Atunci cînd jurnalul a fost completat pe teritoriul ţării, transportatorul completează şi semnează secţiunea 4 din jurnalul de călătorie.

7. Transportatorul prevăzut la secţiunea 3 din jurnalul de călătorie păstrează o copie a jurnalului de călătorie completat.

8. Documentele prevăzute sînt puse la dispoziţia autori-tăţii competente care a acordat autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare a transportatorului şi, la cerere, autorităţii competente de la locul de plecare, în termen de o lună de la completare şi sînt păstrate de către transportator timp de cel puţin trei ani de la data efectuării controlului şi se înapoiază autorităţii competente de la locul de plecare în termen de o lună de la încheierea călătoriei.

Secţiunea 1PLANIFICAREA

(model)

1.1.Organizator (nume şi adresă) 1.2. Numele persoanei răspunzătoare pentru călătorie

1.3. Telefon/fax

2. Durata totală estimată (ore/zile)

3.1. Locul şi ţara de plecare 4.1. Locul şi ţara de destinaţie

3.2. Data 3.3. Ora 4.2. Data 4.3. Ora

5.1. Specia 5.2. Numărul de animale 5.3. Numărul (numerele) certificatului (certifi-catelor) sanitar-veterinar(e)

5.4. Greutatea totală estimată a lotului (kg) 5.5. Spaţiul total prevăzut pentru lot (m2)

Lista punctelor programate pentru repaus, transfer sau ieşire

6.1. Denumirile locurilor în care animalele urmează să se odihnească sau să fie trans-ferate (inclusiv punctele de ieşire)

6.2. Sosire 6.3.Durata(ore)

6.4. Numele şi numărul autorizaţiei sanitar-veterinare de funcţionare a transportatoruluiData Ora

7. Subsemnatul, organizator, declar prin prezenta că sînt responsabil pentru organizarea călătoriei menţionate anterior şi am luat măsurile corespunzătoare pentru a asigura bunăstarea animalelor pe toată durata călătoriei, în conformitate cu Norma sanitar-veterinară privind protecţia şi bunăstarea animalelor în timpul transportului

8. Semnătura organizatorului

Page 119: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

119

Secţiunea 2LOCUL DE PLECARE

(model)

1. Numele şi adresa deţinătorului de la locul de plecare (în cazul în care diferă de organizatorul menţionat la secţiunea 1)

2. Locul şi ţara de plecare

3. Data şi ora primei încărcări a animalelor 4. Numărul de animale încărcate 5. Identificarea mijlocului de transport

6. Subsemnatul, deţinătorul animalelor la locul de plecare, declar prin prezenta că am fost prezent la încăr-carea animalelor. Din informaţiile pe care le deţin, la data încărcării, animalele menţionate anterior sînt apte pentru transport, iar instalaţiile şi procedurile de manipulare a animalelor sînt conforme cu dispoziţiile Normei sanitar-veterinare privind protecţia şi bunăstarea animalelor în timpul transportului.

7. Semnătura deţinătorului de la locul de plecare

8. Controale suplimentare la plecare

9. Medicul veterinar de la locul de plecare (numele şi adresa)

10. Subsemnatul, medic vetrinar, declar prin prezenta că am verificat şi am aprobat încărcarea anima-lelor menţionate anterior. Din informaţiile pe care le deţin, la momentul plecării, animalele sînt apte pentru transport, iar mijloacele de transport şi practicile de transport sînt în conformitate cu Norma sanitar-vete-rinară privind protecţia şi bunăstarea animalelor în timpul transportului.

11. Semnătura medicului veterinar

Secţiunea 3LOCUL DE DESTINAŢIE

(model)

1. Numele şi adresa deţinătorului de la locul de destinaţie/ medicului veterinar oficial

2. Locul şi ţara de destinaţie/punctul de control 3. Data şi ora verificării

4. Controalele efectuate 5. Rezultatul controalelor

5.1. Conformitate 5.2. Rezerve

4.1. Numărul autorizaţiei sanitar-veterinare de funcţionare a trans-portatorului

4.2. Conducătorul întreprinderii de transport

4.3. Identificarea mijlocului de transport

4.4. Modul de repartizare a spaţiului Spaţiu mediu (m2/animal)

4.5. Înregistrările din jurnalul de călătorie şi limitele duratei călătoriei

4.6. Animale (se specifică numărul din fiecare categorie)

4.7. Numărul total de animale verificate I (Inapte) M (Moarte) A (Apte)

6. Subsemnatul, deţinătorul animalelor de la locul de destinaţie/medicul veterinar oficial, declar că am verificat acest lot de animale. Din informaţiile pe care le deţin, în momentul controlului au fost înregistrate constatările menţionate mai sus. Am cunoştinţă de faptul că autorităţile competente trebuie informate cît mai curînd posibil cu privire la orice rezerve şi ori de cîte ori sînt descoperite animale moarte.

7. Semnătura deţinătorului de la locul de destinaţie/medicului vetrinar oficial (cu ştampilă oficială)

Page 120: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

120

Secţiunea 4DECLARAŢIA TRANSPORTATORULUI

(model)

Se completează de către conducător în timpul călătoriei şi se pune la dispoziţia autorităţilor competente de la locul de plecare în termen de o lună de la data sosirii la locul de destinaţie

Itinerarul real (puncte de repaus,transfer sau ieşire)

Locul şi adresa

Sosire Plecare Durata opririi

Motive

Data Ora Data Ora

Motivele pentru diferenţele dintre itinerarul real şi cel preconizat/alte observaţii Data şi ora sosirii la locul de destinaţie

Numărul şi motivele rănilor animalelor şi/sau deceselor din timpul călătoriei

Numele şi semnătura conducătorului (conducătorilor) Numele transporta-torului,numărul autorizaţiei sanitar-veterinare de funcţionare

Subsemnatul, transportator, certific prin prezenta că informaţiile de mai sus sînt corecte şi că am cunoştinţă de faptul că incidentele survenite în timpul călătoriei, care provoacă decesul animalelor, trebuie declarate autorităţilor competente de la locul de plecare.

Data şi locul Semnătura transportatorului

Secţiunea 5FORMULARUL DE RAPORTARE A ANOMALIILOR NR.

(model)

1. Numele, funcţia şi adresa declarantului

2. Locul şi ţara în care s-a constatat anomalia 3. Data şi ora la care s-a constatat anomalia

4. Tipul de anomalie

4.1. Caracterul apt al animalelor pentru transport*

4.6. Modul de repartizare a spaţiului

4.2. Mijlocul de transport 4.7. Autorizaţia sanitar-veterinară de funcţi-onare a transportatorului

4.3. Practici de transport 4.8. Înregistrări din jurnalul de călătorie

4.4. Limite privind durata călătoriei 4.9. Altele

4.5. Dispoziţii suplimentare pentru călătorii de lungă durată

4.10. Observaţii:

5. Declar prin prezenta că am verificat lotul de animale menţionat anterior şi am exprimat detaliat rezervele în prezentul raport referitor la respectarea dispoziţiilor Normei sanitar-veterinare privind protecţia şi bunăs-tarea animalelor în timpul transportului.

6. Data şi ora declaraţiei adresateautorităţii competente

7. Semnătura declarantului

* Conform criteriilor minime pentru anumite specii, prevăzute la punctul 73 din anexa nr.1 la Normă.

Notă. O copie a formularului de raportare a anomaliilor, însoţită de o copie a secţiunii 1 din jurnalul de călătorie, se transmite autorităţii competente.

Page 121: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

121

H O T Ă R Î R Epentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea Legii nr.947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii

856

Guvernul HOTĂRĂŞTE: Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul asupra

proiectului de lege privind modificarea Legii nr.947-XIII

din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magis-traturii.

PRIM-MINISTRU Vladimir FILAT

Contrasemnează:Ministrul justiţiei Oleg Efrim

Nr. 794. Chişinău, 22 octombrie 2012.

H O T Ă R Î R Ecu privire la transmiterea unor bunuri materiale

Pentru asigurarea realizării prevederilor art. 13 alin. (1) din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230-232, art. 840), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) şi art. 14 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se transmit, cu titlu gratuit, cîte un set de bunuri

materiale indicate în anexa nr. 1, proprietate publică a statului, din gestiunea Cancelariei de Stat în gestiunea autorităţilor publice indicate în anexa nr.2.

2. Transmiterea bunurilor materiale se va efectua conform Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor de stat, a subdiviziunilor lor, clădirilor, edificiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 10, art. 45), cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU Vladimir FILAT

Nr. 795. Chişinău, 23 octombrie 2012.

857

Anexa nr.1la Hotărîrea Guvernului nr. 795din 23 octombrie 2012

LISTAbunurilor materiale proprietate publică a statului, care se transmit, cu titlu gratuit, din gestiunea

Cancelariei de Stat în gestiunea autorităţilor publice

Nr. d/o

Denumirea bunurilor

Model Anul procu-rării

Suma, lei

1. Computer cu tastatură ENGL/RU

HP Compaq 6200 Pro SFF PC, sistem operaţional Microsoft Windows 7 Profes-sional 32-bit RO;Microsoft Office Home Business 2010 Ro

2012 8684,38

2. Monitor HP COMPAQ LE2002x20-inch LED 2012

3. Imprimantă HP LaserJet M1132 MFP 2012 1430,81

4. UPS APC BE550G-RS Power-Saving Back-UPS 2012 883,37

5. Microfon/căşti A4Tech HS-7P 2012 111,98

6. Cameră web A4Tech PK-336E, 350K pixel, 640x480, AutoWhileBalans, USB

2012 149,30

7. Flash Drive A-Data 4GB USB 2.0 2012 62,21

Total 11322,04

Page 122: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

122

Anexa nr.2la Hotărîrea Guvernului nr. 795din 23 octombrie 2012

LISTAautorităţilor publice cărora li se transmit bunurile materiale

1. Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova2. Curtea de Conturi3. Centrul pentru Drepturile Omului4. Comisia Electorală Centrală5. Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu

Caracter Personal6. Consiliul Coordonator al Audiovizualului7. Agenţia Naţională pentru Protecţia Concu-

renţei8. Secretariatul Curţii Constituţionale9. Aparatul Curţii Supreme de Justiţie10. Aparatul Procuraturii Generale 11. Ministerul Economiei12. Agenţia Proprietăţii Publice13. Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor14. Inspectoratul Principal de Stat pentru Suprave-

gherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase15. Camera de Licenţiere16. Agenţia pentru Eficienţă Energetică17. Ministerul Finanţelor18. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat 19. Inspectoratul Fiscal de Stat al municipiului

Chişinău20. Serviciul Vamal21. Inspecţia Financiară22. Agenţia Achiziţii Publice23. Ministerul Justiţiei24. Direcţia de justiţie a Unităţii teritoriale autonome cu

statut special Găgăuzia (Gagauz-Yeri)25. Serviciul Stare Civilă26. Oficiul central de probaţiune27. Departamentul instituţiilor penitenciare28. Ministerul Afacerilor Interne29. Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale30. Biroul Migraţie şi Azil31. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării

Europene32. Ministerul Apărării33. Marele Stat Major al Armatei Naţionale34. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construc-

ţiilor35. Inspecţia de Stat în Construcţii36. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare37. Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea

Producţiei Alcoolice38. Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară

şi Control Semincer39. Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa

Produselor de Origine Animală40. Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură41. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

Drumurilor42. Ministerul Mediului43. Inspectoratul Ecologic de Stat44. Agenţia „Apele Moldovei”45. Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale46. Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor

Nucleare şi Radiologice47. Serviciul Piscicol48. Ministerul Educaţiei49. Agenţia de Asigurare a Calităţii50. Ministerul Culturii51. Agenţia de Stat pentru Protecţia Moralităţii52. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei53. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de

Muncă54. Inspecţia Muncii55. Fondul republican de susţinere socială a

populaţiei56. Inspecția Socială57. Ministerul Sănătăţii58. Ministerul Tineretului şi Sportului59. Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comuni-

caţiilor60. Biroul Naţional de Statistică61. Direcţia generală pentru statistică a municipiului

Chişinău62. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru63. Biroul Relaţii Interetnice64. Poliţia de Frontieră65. Agenţia pentru Silvicultură „Moldsilva”66. Agenţia Rezerve Materiale67. Agenţia Turismului68. Centrul Naţional Anticorupţie69. Casa Naţională de Asigurări Sociale70. Serviciul de Stat de Arhivă71. Consil iul Naţional pentru Atestare şi

Acreditare72. Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare

Tehnologică (Academia de Ştiinţe a Moldovei)73. Serviciul de Stat de Curieri Speciali74. Serviciul de Informaţii şi Securitate

Page 123: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

123

PARTEA IIIActe ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

O R D I N cu privire la aprobarea Regulamentuluiprivind depistarea, înregistrarea şi evidenţapersoanelor antrenate în consum de droguri şi de alte substanţe psihotrope

În temeiul Legii nr.713-XV din 6 decembrie 2001 „Privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool, consu-mului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope” şi în scopul asigurării accesibilităţii populaţiei la serviciile medicale de profil narcologic din cadrul instituţiilor medico-sanitare, reglementarea volumului şi calităţii investigaţiilor narcologice persoanelor cu probleme narcologice, precum şi în temeiul pct.8 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.397 din 31.05.2011,

O R D O N:1. Se aprobă:Regulamentul privind depistarea, înregistrarea şi

evidenţa persoanelor antrenate în consum de droguri şi de alte substanţe psihotrope (se anexează).

2. Şefii Direcţiilor Ministerului Sănătăţii, Direcţia Sănătăţii a Consiliului municipal Chişinău, Secţia Sănătăţii a Consi-liului municipal Bălţi, Direcţia Sănătăţii şi Protecţiei Sociale UTA Gagauz Yeri, conducătorii instituţiilor medico-sanitare publice, departamentale şi private:

2.1 vor lua drept călăuză în activitatea cotidiană cerinţele prevăzute în Regulamentul nominalizat.

2.2 vor asigura activitatea cabinetelor narcologice din cadrul secţiilor consultative a instituţiilor medico-sanitare publice, departamentale şi private, conform legislaţiei în vigoare şi

actelor normative emise de către Ministerul Sănătăţii;2.3 vor organiza în conformitate cu Regulamentul din

anexa la prezentul ordin depistarea, înregistrarea şi evidenţa persoanelor antrenate în consum de droguri şi de alte substanţe psihotrope cu transmiterea ulterioară a listelor acestora, IMSP Dispensarul Republican de Narcologie, pentru asigurarea evidenţei unice automatizate.

3. Dl Mihail Oprea, director general al IMSP Dispensarul Republican de Narcologie:

3.1 va asigura implementarea în practică a Regula-mentului nominalizat acordînd ajutorul organizator-metodic instituţiilor medico-sanitare publice, departamentale şi private;

3.2 va efectua monitorizarea situaţiei şi va pregăti raportul anual privind asistenţa medicală persoanelor cu probleme narcologice cu determinarea ulterioară a priori-tăţilor de activitate;

3.3 va organiza publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

4. Se abrogă Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.260 din 03.09.2003 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind depistarea, înregistrarea şi evidenţa persoanelor antrenate în consum de droguri şi de alte substanţe psihotrope”.

Controlul executării prezentului ordin se atribuie dlui Gheorghe Ţurcanu, viceministru.

MINISTRUL SĂNĂTĂŢII Andrei USATÎI

Nr. 1043. Chişinău, 18 octombrie 2012.

1232

Anexă la Ordinul Ministerului Sănătăţiinr. 1043 din 18.10.2012

R E G U L A M E N T privind depistarea, înregistrarea şi evidenţa persoanelor

antrenate în consum de droguri şi de alte substanţe psihotrope

I. Noţiuni generale1. Persoanele cu probleme narcologice beneficiază

de asistenţa medicală de profil la solicitările personale (la dorinţă anonim), a reprezentantului său legal, iar în lipsa acestuia, a rudei apropiate, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare.

2. Persoanele, cărora după un examen medical amplu în condiţii de ambulator sau staţionar s-a stabilit diagnoza maladiei narcologice (narcomanie) sau a fost confirmat consumul de droguri şi de alte substanţe psihotrope, sînt înregistrate în listele nominale al persoanelor, ce necesită supraveghere medicală, ca persoane bolnave sau cu risc sporit pentru sănătatea narcologică cu scopul implicării acestora în programele educaţionale, informaţionale, de profilaxie şi, după caz, în programele de medicaţie, recuperare psihologică etc.

3. Persoanele, care nu sînt de acord cu diagnoza stabilită, pot solicita examinarea medicală la Comisia de expertize narcologice în condiţii de ambulator sau staţionar din cadrul IMSP Dispensarului Republican de Narcologie.

4. Persoanele, cărora le-a fost confirmată diagnoza narcologică (narcomanie), se înregistrează în listele nominale de evidenţă unică şi vor fi incluse în programele de profilaxie, medicaţie, recuperare psihosocială etc., conform indicaţiilor medicale. Persoanele incluse în programele de medicaţie cu abandonarea ulterioară a consumului

de droguri şi de alte substanţe psihotrope, fiind social adaptate, precum şi în remisie stabilă mai mult de 3 ani, pot fi scoase de sub supravegherea medicală după avizul Comisiei de expertize narcologice în condiţii de staţionar sau ambulator.

5. Persoanele, cărora nu a fost stabilită diagnoza narcologică (narcomanie), dar starea lor se apreciază ca consumator de droguri şi de alte substanţe psihotrope, sînt înregistrate în listele de supraveghere medicală pe un termen de pînă la 1 an în vederea includerii acestora în programele educaţionale, informaţionale şi de profilaxie, iar după caz, în programele de medicaţie în scopul asanării şi micşorării riscului de îmbolnăviri prin narcomanie şi îmbună-tăţirea sănătăţii fizice şi psihice.

6. Persoanele cu consum unic de droguri sau de alte substanţe psihotrope sînt înregistrate în listele persoanelor cu risc sporit pentru sănătatea narcologică pe un termen de pînă la 6 luni în vederea examinării medicale ample, narcotestare, supraveghere medicală în dinamică, asanare şi excluderea afecţiunilor narcologice în urma utilizării unice a drogurilor şi de alte substanţe psihotrope, confirmată prin examinarea medicală la Comisia de expertize narcologice de ambulator sau staţionar. Acestor persoane li se recomandă să beneficieze de asistenţa medicului narcolog conform indicaţiilor medicale, dar nu mai rar de o dată pe lună.

Page 124: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

124

II. Formele şi metodele de depistare a persoanelor antrenate în consum de droguri şi de

alte substanţe psihotrope7. Persoanele cu probleme narcologice pot solicita

asistenţa medicală de profil narcologic benevol (la dorinţă anonim).

8. Persoanele suspectate cu probleme narcologice se examinează medical la medicul specialist-narcolog, în conformitate cu capitolul III al prezentului Regulament.

9. Persoanele cu comportament agresiv, cauzat de utilizarea drogurilor şi de alte substanţe psihotrope, în baza cererii motivate a părinţilor, rudelor, organelor de poliţie etc.

10. Persoanele cu comportament agresiv, cauzat de utilizarea drogurilor şi de alte substanţe psihotrope, reţinute de către colaboratorii de poliţie în locurile publice, după efectuarea examinării medicale pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei, conform recomandărilor medicului.

11. Conducătorii de autovehicul aflaţi la volanul autotu-rismului şi reţinuţi în stare de ebrietate narcotică sau cu consum de droguri şi de alte substanţe psihotrope, confirmat prin examinarea medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei.

12. Persoanele depistate cu consum de droguri şi de alte substanţe psihotrope la controlul medical profilactic.

13. Persoanele depistate cu consum de droguri şi de alte substanţe psihotrope la Comisia de expertize narcologice, în cazul solicitării certificatului de sănătate narcologică.

14. Bolnavii spitalizaţi cu agravarea sănătăţii datorită utilizării drogurilor şi de alte substanţe psihotrope, în secţiile instituţiilor medico-sanitare publice, departamentale sau private, examinate ulterior de către medicul narcolog cu recomandări de înregistrare în instituţia narcologică sau cabinetele narcologice teritoriale.

III. Temeiul pentru examinarea medicală la medicul specialist narcolog a persoanelor cu probleme narcologice cauzate de utilizarea drogurilor şi de alte substanţe psihotrope

15. Se stabilesc următoarele temeiuri pentru exami-narea medicală la medicul specialist psihiatru-narcolog:

a) Cererea personală.b) Avizul Comisiei pentru probleme sociale din raza

reşedinţei persoanei.c) Actul instanţei de judecată privind examinarea

medicală. d) Cererea procurorului pentru examinarea medicală.e) Conform biletului de trimitere a medicului de familie

sau medicului specialist. f) Conform biletului de trimitere a medicului specialist

din cadrul secţiei consultative a instituţiilor medico-sanitare publice, departamentale sau private.

g) Conform biletului de trimitere a medicului de gardă din cadrul secţiei examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei.

h) Conform biletului de trimitere a medicului curant din secţiile instituţiilor medico-sanitare publice, departamentale sau private în cazul depistării consumului de droguri sau de alte substanţe psihotrope la persoanele spitalizate cu agravarea sănătăţii.

i) Conform ordonanţei organelor de poliţie persoanele cu comportament delincvent datorat utilizării drogurilor şi de alte substanţe psihotrope.

j) Medicul specialist-narcolog va ţine cont de consimţă-mîntul, drepturile şi responsabilităţile pacientului.

IV. Organizarea evidenţei şi supravegherii medicale a persoanelor cu probleme narcologice

în vederea îmbunătăţirii sănătăţii narcologice16. În cazul stabilirii diagnozei narcologice (narcomanie)

sau confirmării consumului de droguri şi de alte substanţe psihotrope se întocmeşte fişa medicală a bolnavului de ambulator (F 025/e) şi fişa de supraveghere cu dispen-sarizarea bolnavului narcologic (F 030-1-y), în vederea înregistrării măsurilor de asanare, aspectelor sociale, medicale, profesionale, intelectuale, motivaţiilor caracte-ristice personalităţii etc.

17. Persoana care nu este de acord cu decizia luată de către medicul narcolog este în drept să se adreseze la

Comisia de expertiză narcologică care va adopta o decizie definitivă.

18. Persoanele cu diagnoza stabilită de narcomanie sînt implicate în programele de profilaxie, medicaţie şi recuperare psihosocială, conform indicaţiilor medicale pe tot parcursul supravegherii. În cazul abandonării consu-mului şi îmbunătăţirii sănătăţii somatice şi psihice, aceste persoane sunt obligate să frecventeze medicul narcolog pe parcursul primului an de remisie o dată în trimestru, al doilea şi al treilea an semestrial, după care persoana dată poate fi scoasă de la evidenţa narcologică, conform avizului Comisiei de expertize narcologice staţionar sau ambulator.

19. Persoanele aflate sub supravegherea medicală cu consum de droguri şi de alte substanţe psihotrope pe parcursul anului calendaristic sînt incluse în programele educaţionale, informaţionale, de profilaxie şi, după caz, în programele de medicaţie cu scopul micşorării riscului de îmbolnăviri prin narcomanie şi fortificarea sănătăţii acestora.

20. Pînă la finele anului calendaristic de supraveghere medicală, la solicitarea medicului narcolog, aceste persoane se examinează la Comisia de expertize narcologice, cu scopul aprecierii sănătăţii şi recomandării privind scoaterea de la evidenţa narcologică sau confirmarea diagnozei narcologice (narcomanie) şi recomandării privind necesi-tatea supravegherii medicale de mai departe, includerea în programele de medicaţie şi reabilitare psihosocială.

21. Persoanele înregistrate în listele persoanelor cu risc sporit pentru sănătatea narcologică sînt incluse în programele educaţionale, informaţionale de profilaxie, corecţie psihosocială, psihoterapeutică conform indicaţiilor medicale pe parcursul a 6 luni calendaristice. La expirarea acestui termen, medicul narcolog prezintă documentele medicale şi recomandă persoana în cauză la Comisia de expertize narcologice pentru examinarea medicală amplă, narcotestare etc., privind luarea deciziei ce ţine de necesi-tatea supravegherii medicale de mai departe.

V. Evidenţa unică automatizată a persoanelor cu probleme narcologice cauzate de utilizarea

drogurilor sau altor substanţe psihotrope22. Persoanele înregistrate cu probleme narcologice

cauzate de utilizarea drogurilor şi de alte substanţe psiho-trope din teritoriu administrativ, respectiv, se înregistrează în evidenţa unică automatizată la IMSP Dispensarul Republican de Narcologie concomitent cu prezentarea dării de seamă de către medicul narcolog (Formularul nr. 11 de întocmire a raportului statistic privind maladiile şi contingentele de bolnavi cu dereglări narcologice), conform formei şi cerin-ţelor stabilite. Pentru persoanele scoase de la evidenţa narcologică sau supravegherea medicală se prezintă infor-maţia conform cerinţelor.

23. Verificarea contingentului aflat la evidenţa narco-logică şi înregistrat în listele de evidenţă unică automatizată se efectuează semestrial şi anual.

VI. Temeiul pentru scoaterea de la evidenţa narcologică sau supravegherea medicală

de la medicul specialist narcolog24. Pentru scoaterea de la evidenţa narcologică

sau supravegherea medicală sînt stabilite următoarele temeiuri:

a) însănătoşirea (remisie terapeutică stabilă mai mult de 3 ani);

b) abandonarea consumului şi lipsa simptomelor caracteristice dependenţei pe tot parcursul supravegherii medicale;

c) consum unic. Respectarea stilului de viaţă sănătos şi excluderea riscului de îmbolnăviri prin maladii narco-logice;

d) refuz categoric de la supravegherea medicală, iar în cazul minorilor şi adolescenţilor din partea părinţilor;

e) condamnarea la privaţiune de libertate mai mult de 3 ani;

f) schimbul locului de trai confirmat cu informarea ulterioară la locul de trai permanent pentru supravegherea medicală de mai departe;

g) deces.

Page 125: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

125

H O T Ă R Î R Ecu privire la modificarea şi completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 60 din 23 decembrie 2010

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) şi u), ale art. 10 alin. (1) lit. a) şi f), precum şi ale art. 43 alin. (1) lit. g) şi art. 48 din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51-54, art. 155),

În conformitate cu dispoziţiile pct. 14 şi pct. 15 lit. b) din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 905 din 28 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143-144, art. 917),

Potrivit pct. 11 subpct. 6), pct. 41, pct.73 subpct. 1), pct. 77 şi pct. 90 subpct. 5), din Regulamentul cu privire la interconectare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 12 din 31 ianuarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 53-54, art. 213),

Avînd în vedere prevederile Hotărîrii Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind stabilirea principiilor metodologice utilizate pentru elaborarea modelelor de calculare a costurilor pentru serviciile de interconectare nr. 14/1 din 27 aprilie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 100-102, art. 370),

Ţinînd cont de prevederile pct. 57 din Hotărîrea Consi-liului de Administraţie al ANRCETI cu privire la impunerea obligaţiilor speciale preventive S.A.„Moldtelecom” în legătură cu puterea sa semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă nr. 60 din 23 decembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 1-4, art. 10),

Luînd în considerare rezultatele modelului Bottom-Up LRIC de calculare a costurilor pentru terminarea apelurilor în reţelele fixe elaborat de ANRCETI, Consiliul de Adminis-traţie

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în anexa la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la impunerea obligaţiilor speciale preventive S.A.„Moldtelecom” în legătură cu puterea sa semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua indivi-duală de telefonie fixă nr. 60 din 23 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărîre.

2. În termen de 10 zile lucrătoare de la data aprobării prezentei hotărîri, S.A.“Moldtelecom” are obligaţia să transmită ANRCETI, atît în format electronic, cît şi pe suport de hîrtie şi, să publice pe pagina sa de Internet modificările la Oferta de Referinţă pentru Interconectare, actualizată în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri şi conform cerinţelor pct. 43 din Regulamentul cu privire la interco-nectare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.12 din 31 ianuarie 2009.

3. În termen de 10 zile lucrătoare de la data aprobării prezentei hotărîri, S.A.“Moldtelecom” are obligaţia să publice pe pagina sa de Internet modificările la Acordul-tip pentru interconectare, în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri.

4. Pentru acordurile de interconectare încheiate, S.A.„Moldtelecom” are obligaţia, în termen de 30 de zile să asigure modificarea acestora în conformitate cu dispoziţiile prezentei hotărîri şi să le prezinte ANRCETI în modul stabilit pentru verificare şi depozitare.

5. Monitorizarea executării termenelor şi condiţiilor prezentei hotărîri se pune în sarcina Direcţiei Reglementare Economică şi Analiză.

6. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data aprobării, se comunică S.A.„Moldtelecom” în termen de 3 zile lucrătoare şi se publică pe pagina oficială de internet a ANRCETI.

7. Partea dispozitivă a prezentei hotărîri se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU REGLEMENTAREÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Sergiu SÎTNIC

Membri Ion Pochin Iurie UrsuNr. 43. Chişinău, 16 octombrie 2012.

1233

H O T Ă R Î R Ecu privire la modificarea şi completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 61 din 23 decembrie 2010

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) şi u), ale art. 10 alin. (1) lit. a) şi f), precum şi ale art. 43 alin. (1) lit. g) şi art. 48 din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51-54, art. 155),

În conformitate cu dispoziţiile pct. 14 şi pct. 15 lit. b) din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 905 din 28 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008,

1234

Page 126: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

126

nr. 143-144, art. 917), Potrivit pct. 11 subpct. 6), pct. 41, pct.73 subpct. 1),

pct. 77 şi pct. 90 subpct. 5), din Regulamentul cu privire la interconectare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 12 din 31 ianuarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 53-54, art. 213),

Avînd în vedere prevederile Hotărîrii Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind stabilirea principiilor metodologice utilizate pentru elaborarea modelelor de calculare a costurilor pentru serviciile de interconectare nr. 14/1 din 27 aprilie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 100-102, art. 370),

Ţinînd cont de prevederile pct. 2 din Hotărîrea Consi-liului de Administraţie al ANRCETI cu privire la impunerea obligaţiilor speciale preventive S.R.L.„ALIT” în legătură cu puterea sa semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă nr. 61 din 23 decembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 1-4, art. 11),

Luînd în considerare rezultatele modelului Bottom-Up LRIC de calculare a costurilor pentru terminarea apelurilor în reţelele fixe elaborat de ANRCETI, Consiliul de Adminis-traţie

HOTĂRĂŞTE: 1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează

în anexa la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la impunerea obligaţiilor speciale preventive S.R.L.„ALIT” în legătură cu puterea sa semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă nr. 61 din 23 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărîre.

2. Pentru acordurile de interconectare încheiate, S.R.L.„ALIT” are obligaţia, în termen de 30 de zile să asigure modificarea acestora în conformitate cu dispoziţiile prezentei hotărîri şi să le prezinte ANRCETI în modul stabilit pentru verificare şi depozitare.

3. Monitorizarea executării termenelor şi condiţiilor prezentei hotărîri se pune în sarcina Direcţiei Reglementare Economică şi Analiză.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data aprobării, se comunică S.R.L.„ALIT” în termen de 3 zile lucrătoare şi se publică pe pagina oficială de internet a ANRCETI.

5. Partea dispozitivă a prezentei hotărîri se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU REGLEMENTAREÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Sergiu SÎTNIC

Membri Ion Pochin Iurie UrsuNr. 44. Chişinău, 16 octombrie 2012.

H O T Ă R Î R Ecu privire la modificarea şi completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 62 din 23 decembrie 2010

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) şi u), ale art. 10 alin. (1) lit. a) şi f), precum şi ale art. 43 alin. (1) lit. g) şi art. 48 din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51-54, art. 155),

În conformitate cu dispoziţiile pct. 14 şi pct. 15 lit. b) din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 905 din 28 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143-144, art. 917),

Potrivit pct. 11 subpct. 6), pct. 41, pct.73 subpct. 1), pct. 77 şi pct. 90 subpct. 5), din Regulamentul cu privire la interconectare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 12 din 31 ianuarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 53-54, art. 213),

Avînd în vedere prevederile Hotărîrii Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind stabilirea principiilor metodologice utilizate pentru elaborarea modelelor de calculare a costurilor pentru serviciile de interconectare nr. 14/1 din 27 aprilie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 100-102, art. 370),

Ţinînd cont de prevederile pct. 2 din Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la impunerea obliga-ţiilor speciale preventive S.R.L.„Arax-Impex” în legătură cu

puterea sa semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă nr. 62 din 23 decembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 1-4, art. 12),

Luînd în considerare rezultatele modelului Bottom-Up LRIC de calculare a costurilor pentru terminarea apelurilor în reţelele fixe elaborat de ANRCETI, Consiliul de Adminis-traţie

HOTĂRĂŞTE: 1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează

în anexa la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la impunerea obligaţiilor speciale preventive S.R.L.„Arax-Impex” în legătură cu puterea sa semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua indivi-duală de telefonie fixă nr. 62 din 23 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărîre.

2. Pentru acordurile de interconectare încheiate, S.R.L.„Arax-Impex” are obligaţia, în termen de 30 de zile să asigure modificarea acestora în conformitate cu dispoziţiile prezentei hotărîri şi să le prezinte ANRCETI în modul stabilit pentru verificare şi depozitare.

3. Monitorizarea executării termenelor şi condiţiilor prezentei hotărîri se pune în sarcina Direcţiei Reglementare Economică şi Analiză.

1235

Page 127: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

127

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data aprobării, se comunică S.R.L.„Arax-Impex” în termen de 3 zile lucrătoare şi se publică pe pagina oficială de internet a ANRCETI.

5. Partea dispozitivă a prezentei hotărîri se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU REGLEMENTAREÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Sergiu SÎTNIC

Membri Ion Pochin Iurie UrsuNr. 45. Chişinău, 16 octombrie 2012.

H O T Ă R Î R Ecu privire la modificarea şi completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 63 din 23 decembrie 2010

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) şi u), ale art. 10 alin. (1) lit. a) şi f), precum şi ale art. 43 alin. (1) lit. g) şi art. 48 din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51-54, art. 155),

În conformitate cu dispoziţiile pct. 14 şi pct. 15 lit. b) din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 905 din 28 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143-144, art. 917),

Potrivit pct. 11 subpct. 6), pct. 41, pct.73 subpct. 1), pct. 77 şi pct. 90 subpct. 5), din Regulamentul cu privire la interconectare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 12 din 31 ianuarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 53-54, art. 213),

Avînd în vedere prevederile Hotărîrii Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind stabilirea principiilor metodologice utilizate pentru elaborarea modelelor de calculare a costurilor pentru serviciile de interconectare nr. 14/1 din 27 aprilie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 100-102, art. 370),

Ţinînd cont de prevederile pct. 2 din Hotărîrea Consi-liului de Administraţie al ANRCETI cu privire la impunerea obligaţiilor speciale preventive S.R.L.„Boomtelecom” în legătură cu puterea sa semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă nr. 63 din 23 decembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii

Moldova, 2011, nr. 1-4, art. 13),Luînd în considerare rezultatele modelului Bottom-Up

LRIC de calculare a costurilor pentru terminarea apelurilor în reţelele fixe elaborat de ANRCETI, Consiliul de Adminis-traţie

HOTĂRĂŞTE: 1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează

în anexa la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la impunerea obligaţiilor speciale preventive S.R.L.„Boomtelecom” în legătură cu puterea sa semnifi-cativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă nr. 63 din 23 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărîre.

2. Pentru acordurile de interconectare încheiate, S.R.L.„Boomtelecom” are obligaţia, în termen de 30 de zile să asigure modificarea acestora în conformitate cu dispoziţiile prezentei hotărîri şi să le prezinte ANRCETI în modul stabilit pentru verificare şi depozitare.

3. Monitorizarea executării termenelor şi condiţiilor prezentei hotărîri se pune în sarcina Direcţiei Reglementare Economică şi Analiză.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data aprobării, se comunică S.R.L.„Boomtelecom” în termen de 3 zile lucrătoare şi se publică pe pagina oficială de internet a ANRCETI.

5. Partea dispozitivă a prezentei hotărîri se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU REGLEMENTAREÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Sergiu SÎTNIC

Membri Ion Pochin Iurie UrsuNr. 46. Chişinău, 16 octombrie 2012.

H O T Ă R Î R Ecu privire la modificarea şi completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 64 din 23 decembrie 2010

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) şi u), ale art. 10 alin. (1) lit. a) şi f), precum şi ale art. 43 alin. (1) lit. g) şi art. 48 din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din

15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51-54, art. 155),

În conformitate cu dispoziţiile pct. 14 şi pct. 15 lit. b)

1236

1237

Page 128: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

128

din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 905 din 28 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143-144, art. 917),

Potrivit pct. 11 subpct. 6), pct. 41, pct.73 subpct. 1), pct. 77 şi pct. 90 subpct. 5), din Regulamentul cu privire la interconectare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 12 din 31 ianuarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 53-54, art. 213),

Avînd în vedere prevederile Hotărîrii Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind stabilirea principiilor metodologice utilizate pentru elaborarea modelelor de calculare a costurilor pentru serviciile de interconectare nr. 14/1 din 27 aprilie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 100-102, art. 370),

Ţinînd cont de prevederile pct. 2 din Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la impunerea obliga-ţiilor speciale preventive Î.S.”Calea Ferată din Moldova” în legătură cu puterea sa semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă nr. 64 din 23 decembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 1-4, art. 14),

Luînd în considerare rezultatele modelului Bottom-Up LRIC de calculare a costurilor pentru terminarea apelurilor

în reţelele fixe elaborat de ANRCETI, Consiliul de Adminis-traţie

HOTĂRĂŞTE: 1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează

în anexa la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la impunerea obligaţiilor speciale preventive Î.S.”Calea Ferată din Moldova” în legătură cu puterea sa semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă nr. 64 din 23 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărîre.

2. Pentru acordurile de interconectare încheiate, Î.S.”Calea Ferată din Moldova” are obligaţia, în termen de 30 de zile să asigure modificarea acestora în conformitate cu dispoziţiile prezentei hotărîri şi să le prezinte ANRCETI în modul stabilit pentru verificare şi depozitare.

3. Monitorizarea executării termenelor şi condiţiilor prezentei hotărîri se pune în sarcina Direcţiei Reglementare Economică şi Analiză.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data aprobării, se comunică Î.S.”Calea Ferată din Moldova” în termen de 3 zile lucrătoare şi se publică pe pagina oficială de internet a ANRCETI.

5. Partea dispozitivă a prezentei hotărîri se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU REGLEMENTAREÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Sergiu SÎTNIC

Membri Ion Pochin Iurie UrsuNr. 47. Chişinău, 16 octombrie 2012.

H O T Ă R Î R Ecu privire la modificarea şi completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 65 din 23 decembrie 2010

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) şi u), ale art. 10 alin. (1) lit. a) şi f), precum şi ale art. 43 alin. (1) lit. g) şi art. 48 din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51-54, art. 155),

În conformitate cu dispoziţiile pct. 14 şi pct. 15 lit. b) din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 905 din 28 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143-144, art. 917),

Potrivit pct. 11 subpct. 6), pct. 41, pct.73 subpct. 1), pct. 77 şi pct. 90 subpct. 5), din Regulamentul cu privire la interconectare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 12 din 31 ianuarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 53-54, art. 213),

Avînd în vedere prevederile Hotărîrii Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind stabilirea principiilor metodologice utilizate pentru elaborarea modelelor de calculare a costurilor pentru serviciile de interconectare nr. 14/1 din 27 aprilie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 100-102, art. 370),

Ţinînd cont de prevederile pct. 2 din Hotărîrea Consi-liului de Administraţie al ANRCETI cu privire la impunerea

obligaţiilor speciale preventive S.R.L.”Cartel Sistem” în legătură cu puterea sa semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă nr. 65 din 23 decembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 1-4, art. 15),

Luînd în considerare rezultatele modelului Bottom-Up LRIC de calculare a costurilor pentru terminarea apelurilor în reţelele fixe elaborat de ANRCETI, Consiliul de Adminis-traţie

HOTĂRĂŞTE: 1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează

în anexa la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la impunerea obligaţiilor speciale preventive S.R.L.”Cartel Sistem” în legătură cu puterea sa semnifi-cativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă nr. 65 din 23 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărîre.

2. Pentru acordurile de interconectare încheiate, S.R.L.”Cartel Sistem” are obligaţia, în termen de 30 de zile să asigure modificarea acestora în conformitate cu dispo-ziţiile prezentei hotărîri şi să le prezinte ANRCETI în modul stabilit pentru verificare şi depozitare.

3. Monitorizarea executării termenelor şi condiţiilor prezentei hotărîri se pune în sarcina Direcţiei Reglementare

1238

Page 129: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

129

Economică şi Analiză.4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data aprobării, se

comunică S.R.L.”Cartel Sistem” în termen de 3 zile lucrătoare

şi se publică pe pagina oficială de internet a ANRCETI.5. Partea dispozitivă a prezentei hotărîri se publică în

Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU REGLEMENTAREÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Sergiu SÎTNIC

Membri Ion Pochin Iurie UrsuNr. 48. Chişinău, 16 octombrie 2012.

H O T Ă R Î R Ecu privire la modificarea şi completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 66 din 23 decembrie 2010

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) şi u), ale art. 10 alin. (1) lit. a) şi f), precum şi ale art. 43 alin. (1) lit. g) şi art. 48 din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51-54, art. 155),

În conformitate cu dispoziţiile pct. 14 şi pct. 15 lit. b) din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 905 din 28 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143-144, art. 917),

Potrivit pct. 11 subpct. 6), pct. 41, pct.73 subpct. 1), pct. 77 şi pct. 90 subpct. 5), din Regulamentul cu privire la interconectare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 12 din 31 ianuarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 53-54, art. 213),

Avînd în vedere prevederile Hotărîrii Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind stabilirea principiilor metodologice utilizate pentru elaborarea modelelor de calculare a costurilor pentru serviciile de interconectare nr. 14/1 din 27 aprilie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 100-102, art. 370),

Ţinînd cont de prevederile pct. 2 din Hotărîrea Consi-liului de Administraţie al ANRCETI cu privire la impunerea obligaţiilor speciale preventive Î.S.”Centrul de Telecomu-nicaţii Speciale” în legătură cu puterea sa semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă nr. 66 din 23 decembrie 2010 (Monitorul

Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 1-4, art. 16),Luînd în considerare rezultatele modelului Bottom-Up

LRIC de calculare a costurilor pentru terminarea apelurilor în reţelele fixe elaborat de ANRCETI, Consiliul de Adminis-traţie

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în anexa la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la impunerea obligaţiilor speciale preventive Î.S.”Centrul de Telecomunicaţii Speciale” în legătură cu puterea sa semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă nr. 66 din 23 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărîre.

2. Pentru acordurile de interconectare încheiate, Î.S.”Centrul de Telecomunicaţii Speciale” are obligaţia, în termen de 30 de zile să asigure modificarea acestora în conformitate cu dispoziţiile prezentei hotărîri şi să le prezinte ANRCETI în modul stabilit pentru verificare şi depozitare.

3. Monitorizarea executării termenelor şi condiţiilor prezentei hotărîri se pune în sarcina Direcţiei Reglementare Economică şi Analiză.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data aprobării, se comunică Î.S.”Centrul de Telecomunicaţii Speciale” în termen de 3 zile lucrătoare şi se publică pe pagina oficială de internet a ANRCETI.

5. Partea dispozitivă a prezentei hotărîri se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU REGLEMENTAREÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Sergiu SÎTNIC

Membri Ion Pochin Iurie UrsuNr. 49. Chişinău, 16 octombrie 2012.

1239

H O T Ă R Î R Ecu privire la modificarea şi completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 67 din 23 decembrie 2010

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) şi u), ale art. 10 alin. (1) lit. a) şi f), precum şi ale art. 43 alin. (1) lit. g) şi

art. 48 din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,

1240

Page 130: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

130

2008, nr. 51-54, art. 155), În conformitate cu dispoziţiile pct. 14 şi pct. 15 lit. b)

din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 905 din 28 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143-144, art. 917),

Potrivit pct. 11 subpct. 6), pct. 41, pct.73 subpct. 1), pct. 77 şi pct. 90 subpct. 5), din Regulamentul cu privire la interconectare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 12 din 31 ianuarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 53-54, art. 213),

Avînd în vedere prevederile Hotărîrii Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind stabilirea principiilor metodologice utilizate pentru elaborarea modelelor de calculare a costurilor pentru serviciile de interconectare nr. 14/1 din 27 aprilie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 100-102, art. 370),

Ţinînd cont de prevederile pct. 2 din Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la impunerea obliga-ţiilor speciale preventive S.R.L.”Eurostock” în legătură cu puterea sa semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă nr. 67 din 23 decembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 1-4, art. 17),

Luînd în considerare rezultatele modelului Bottom-Up LRIC de calculare a costurilor pentru terminarea apelurilor în reţelele fixe elaborat de ANRCETI, Consiliul de Adminis-traţie

HOTĂRĂŞTE: 1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează

în anexa la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la impunerea obligaţiilor speciale preventive S.R.L.”Eurostock” în legătură cu puterea sa semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă nr. 67 din 23 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărîre.

2. Pentru acordurile de interconectare încheiate, S.R.L.”Eurostock” are obligaţia, în termen de 30 de zile să asigure modificarea acestora în conformitate cu dispoziţiile prezentei hotărîri şi să le prezinte ANRCETI în modul stabilit pentru verificare şi depozitare.

3. Monitorizarea executării termenelor şi condiţiilor prezentei hotărîri se pune în sarcina Direcţiei Reglementare Economică şi Analiză.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data aprobării, se comunică S.R.L.”Eurostock” în termen de 3 zile lucrătoare şi se publică pe pagina oficială de internet a ANRCETI.

5. Partea dispozitivă a prezentei hotărîri se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU REGLEMENTAREÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Sergiu SÎTNIC

Membri Ion Pochin Iurie UrsuNr. 50. Chişinău, 16 octombrie 2012.

H O T Ă R Î R Ecu privire la modificarea şi completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 69 din 23 decembrie 2010

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) şi u), ale art. 10 alin. (1) lit. a) şi f), precum şi ale art. 43 alin. (1) lit. g) şi art. 48 din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51-54, art. 155),

În conformitate cu dispoziţiile pct. 14 şi pct. 15 lit. b) din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 905 din 28 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143-144, art. 917),

Potrivit pct. 11 subpct. 6), pct. 41, pct.73 subpct. 1), pct. 77 şi pct. 90 subpct. 5), din Regulamentul cu privire la interconectare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 12 din 31 ianuarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 53-54, art. 213),

Avînd în vedere prevederile Hotărîrii Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind stabilirea principiilor metodologice utilizate pentru elaborarea modelelor de calculare a costurilor pentru serviciile de interconectare nr. 14/1 din 27 aprilie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 100-102, art. 370),

Ţinînd cont de prevederile pct. 2 din Hotărîrea Consi-liului de Administraţie al ANRCETI cu privire la impunerea

obligaţiilor speciale preventive S.A.”Orange Moldova” în legătură cu puterea sa semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă nr. 69 din 23 decembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 1-4, art. 19),

Luînd în considerare rezultatele modelului Bottom-Up LRIC de calculare a costurilor pentru terminarea apelurilor în reţelele fixe elaborat de ANRCETI, Consiliul de Adminis-traţie

HOTĂRĂŞTE: 1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează

în anexa la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la impunerea obligaţiilor speciale preventive S.A.”Orange Moldova” în legătură cu puterea sa semnifi-cativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă nr. 69 din 23 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărîre.

2. Pentru acordurile de interconectare încheiate, S.A.”Orange Moldova” are obligaţia, în termen de 30 de zile să asigure modificarea acestora în conformitate cu dispoziţiile prezentei hotărîri şi să le prezinte ANRCETI în modul stabilit pentru verificare şi depozitare.

3. Monitorizarea executării termenelor şi condiţiilor prezentei hotărîri se pune în sarcina Direcţiei Reglementare

1241

Page 131: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

131

Economică şi Analiză.4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data aprobării,

se comunică S.A.”Orange Moldova” în termen de 3 zile lucrătoare şi se publică pe pagina oficială de internet a

ANRCETI.5. Partea dispozitivă a prezentei hotărîri se publică în

Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU REGLEMENTAREÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Sergiu SÎTNIC

Membri Ion Pochin Iurie UrsuNr. 51. Chişinău, 16 octombrie 2012.

H O T Ă R Î R Ecu privire la modificarea şi completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 70 din 23 decembrie 2010

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) şi u), ale art. 10 alin. (1) lit. a) şi f), precum şi ale art. 43 alin. (1) lit. g) şi art. 48 din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51-54, art. 155),

În conformitate cu dispoziţiile pct. 14 şi pct. 15 lit. b) din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 905 din 28 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143-144, art. 917),

Potrivit pct. 11 subpct. 6), pct. 41, pct.73 subpct. 1), pct. 77 şi pct. 90 subpct. 5), din Regulamentul cu privire la interconectare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 12 din 31 ianuarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 53-54, art. 213),

Avînd în vedere prevederile Hotărîrii Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind stabilirea principiilor metodologice utilizate pentru elaborarea modelelor de calculare a costurilor pentru serviciile de interconectare nr. 14/1 din 27 aprilie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 100-102, art. 370),

Ţinînd cont de prevederile pct. 2 din Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la impunerea obliga-ţiilor speciale preventive S.R.L.”Ovatel TDM” în legătură cu puterea sa semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă nr. 70 din 23

decembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 1-4, art. 20),

Luînd în considerare rezultatele modelului Bottom-Up LRIC de calculare a costurilor pentru terminarea apelurilor în reţelele fixe elaborat de ANRCETI, Consiliul de Adminis-traţie

HOTĂRĂŞTE: 1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează

în anexa la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la impunerea obligaţiilor speciale preventive S.R.L.”Ovatel TDM” în legătură cu puterea sa semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua indivi-duală de telefonie fixă nr. 70 din 23 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărîre.

2. Pentru acordurile de interconectare încheiate, S.R.L.”Ovatel TDM” are obligaţia, în termen de 30 de zile să asigure modificarea acestora în conformitate cu dispoziţiile prezentei hotărîri şi să le prezinte ANRCETI în modul stabilit pentru verificare şi depozitare.

3. Monitorizarea executării termenelor şi condiţiilor prezentei hotărîri se pune în sarcina Direcţiei Reglementare Economică şi Analiză.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data aprobării, se comunică S.R.L.”Ovatel TDM” în termen de 3 zile lucrătoare şi se publică pe pagina oficială de internet a ANRCETI.

5. Partea dispozitivă a prezentei hotărîri se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU REGLEMENTAREÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Sergiu SÎTNIC

Membri Ion Pochin Iurie UrsuNr. 52. Chişinău, 16 octombrie 2012.

H O T Ă R Î R Ecu privire la modificarea şi completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 71 din 23 decembrie 2010

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) şi u), ale art. 10 alin. (1) lit. a) şi f), precum şi ale art. 43 alin. (1) lit. g) şi

art. 48 din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,

1242

1243

Page 132: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

132

2008, nr. 51-54, art. 155), În conformitate cu dispoziţiile pct. 14 şi pct. 15 lit. b)

din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 905 din 28 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143-144, art. 917),

Potrivit pct. 11 subpct. 6), pct. 41, pct.73 subpct. 1), pct. 77 şi pct. 90 subpct. 5), din Regulamentul cu privire la interconectare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 12 din 31 ianuarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 53-54, art. 213),

Avînd în vedere prevederile Hotărîrii Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind stabilirea principiilor metodologice utilizate pentru elaborarea modelelor de calculare a costurilor pentru serviciile de interconectare nr. 14/1 din 27 aprilie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 100-102, art. 370),

Ţinînd cont de prevederile pct. 2 din Hotărîrea Consi-liului de Administraţie al ANRCETI cu privire la impunerea obligaţiilor speciale preventive S.A.”Riscom” în legătură cu puterea sa semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă nr. 71 din 23 decembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 1-4, art. 21),

Luînd în considerare rezultatele modelului Bottom-Up LRIC de calculare a costurilor pentru terminarea apelurilor în reţelele fixe elaborat de ANRCETI, Consiliul de Adminis-traţie

HOTĂRĂŞTE: 1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează

în anexa la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la impunerea obligaţiilor speciale preventive S.A.”Riscom” în legătură cu puterea sa semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă nr. 71 din 23 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărîre.

2. Pentru acordurile de interconectare încheiate, S.A.”Riscom” are obligaţia, în termen de 30 de zile să asigure modificarea acestora în conformitate cu dispoziţiile prezentei hotărîri şi să le prezinte ANRCETI în modul stabilit pentru verificare şi depozitare.

3. Monitorizarea executării termenelor şi condiţiilor prezentei hotărîri se pune în sarcina Direcţiei Reglementare Economică şi Analiză.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data aprobării, se comunică S.A.”Riscom” în termen de 3 zile lucrătoare şi se publică pe pagina oficială de internet a ANRCETI.

5. Partea dispozitivă a prezentei hotărîri se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU REGLEMENTAREÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Sergiu SÎTNIC

Membri Ion Pochin Iurie UrsuNr. 53. Chişinău, 16 octombrie 2012.

H O T Ă R Î R Ecu privire la modificarea şi completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 72 din 23 decembrie 2010

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) şi u), ale art. 10 alin. (1) lit. a) şi f), precum şi ale art. 43 alin. (1) lit. g) şi art. 48 din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51-54, art. 155),

În conformitate cu dispoziţiile pct. 14 şi pct. 15 lit. b) din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 905 din 28 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143-144, art. 917),

Potrivit pct. 11 subpct. 6), pct. 41, pct.73 subpct. 1), pct. 77 şi pct. 90 subpct. 5), din Regulamentul cu privire la interconectare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 12 din 31 ianuarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 53-54, art. 213),

Avînd în vedere prevederile Hotărîrii Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind stabilirea principiilor metodologice utilizate pentru elaborarea modelelor de calculare a costurilor pentru serviciile de interconectare nr. 14/1 din 27 aprilie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 100-102, art. 370),

Ţinînd cont de prevederile pct. 2 din Hotărîrea Consi-liului de Administraţie al ANRCETI cu privire la impunerea

obligaţiilor speciale preventive S.R.L.”Sicres” în legătură cu puterea sa semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă nr. 72 din 23 decembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 1-4, art. 22),

Luînd în considerare rezultatele modelului Bottom-Up LRIC de calculare a costurilor pentru terminarea apelurilor în reţelele fixe elaborat de ANRCETI, Consiliul de Adminis-traţie

HOTĂRĂŞTE: 1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează

în anexa la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la impunerea obligaţiilor speciale preventive S.R.L.”Sicres” în legătură cu puterea sa semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă nr. 72 din 23 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărîre.

2. Pentru acordurile de interconectare încheiate, S.R.L.”Sicres” are obligaţia, în termen de 30 de zile să asigure modificarea acestora în conformitate cu dispoziţiile prezentei hotărîri şi să le prezinte ANRCETI în modul stabilit pentru verificare şi depozitare.

3. Monitorizarea executării termenelor şi condiţiilor prezentei hotărîri se pune în sarcina Direcţiei Reglementare

1244

Page 133: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

133

Economică şi Analiză.4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data aprobării, se

comunică S.R.L.”Sicres” în termen de 3 zile lucrătoare şi se

publică pe pagina oficială de internet a ANRCETI.5. Partea dispozitivă a prezentei hotărîri se publică în

Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU REGLEMENTAREÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Sergiu SÎTNIC

Membri Ion Pochin Iurie UrsuNr. 54. Chişinău, 16 octombrie 2012.

H O T Ă R Î R Ecu privire la modificarea şi completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 73 din 23 decembrie 2010

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) şi u), ale art. 10 alin. (1) lit. a) şi f), precum şi ale art. 43 alin. (1) lit. g) şi art. 48 din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51-54, art. 155),

În conformitate cu dispoziţiile pct. 14 şi pct. 15 lit. b) din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 905 din 28 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143-144, art. 917),

Potrivit pct. 11 subpct. 6), pct. 41, pct.73 subpct. 1), pct. 77 şi pct. 90 subpct. 5), din Regulamentul cu privire la interconectare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 12 din 31 ianuarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 53-54, art. 213),

Avînd în vedere prevederile Hotărîrii Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind stabilirea principiilor metodologice utilizate pentru elaborarea modelelor de calculare a costurilor pentru serviciile de interconectare nr. 14/1 din 27 aprilie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 100-102, art. 370),

Ţinînd cont de prevederile pct. 2 din Hotărîrea Consi-liului de Administraţie al ANRCETI cu privire la impunerea obligaţiilor speciale preventive S.R.L.”Starnet” în legătură cu puterea sa semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă nr. 73 din 23

decembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 1-4, art. 23),

Luînd în considerare rezultatele modelului Bottom-Up LRIC de calculare a costurilor pentru terminarea apelurilor în reţelele fixe elaborat de ANRCETI, Consiliul de Adminis-traţie

HOTĂRĂŞTE: 1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează

în anexa la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la impunerea obligaţiilor speciale preventive S.R.L.”Starnet” în legătură cu puterea sa semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă nr. 73 din 23 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărîre.

2. Pentru acordurile de interconectare încheiate, S.R.L.”Starnet” are obligaţia, în termen de 30 de zile să asigure modificarea acestora în conformitate cu dispoziţiile prezentei hotărîri şi să le prezinte ANRCETI în modul stabilit pentru verificare şi depozitare.

3. Monitorizarea executării termenelor şi condiţiilor prezentei hotărîri se pune în sarcina Direcţiei Reglementare Economică şi Analiză.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data aprobării, se comunică S.R.L.”Starnet” în termen de 3 zile lucrătoare şi se publică pe pagina oficială de internet a ANRCETI.

5. Partea dispozitivă a prezentei hotărîri se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU REGLEMENTAREÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Sergiu SÎTNIC

Membri Ion Pochin Iurie UrsuNr. 55. Chişinău, 16 octombrie 2012.

H O T Ă R Î R Ecu privire la modificarea şi completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 74 din 23 decembrie 2010

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) şi u), ale art. 10 alin. (1) lit. a) şi f), precum şi ale art. 43 alin. (1) lit. g) şi art. 48 din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,

2008, nr. 51-54, art. 155), În conformitate cu dispoziţiile pct. 14 şi pct. 15 lit. b)

din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

1245

1246

Page 134: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

134

(ANRCETI), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 905 din 28 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143-144, art. 917),

Potrivit pct. 11 subpct. 6), pct. 41, pct.73 subpct. 1), pct. 77 şi pct. 90 subpct. 5), din Regulamentul cu privire la interconectare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 12 din 31 ianuarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 53-54, art. 213),

Avînd în vedere prevederile Hotărîrii Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind stabilirea principiilor metodologice utilizate pentru elaborarea modelelor de calculare a costurilor pentru serviciile de interconectare nr. 14/1 din 27 aprilie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 100-102, art. 370),

Ţinînd cont de prevederile pct. 2 din Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la impunerea obliga-ţiilor speciale preventive S.R.L.”Sun Communications” în legătură cu puterea sa semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă nr. 74 din 23 decembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 1-4, art. 24),

Luînd în considerare rezultatele modelului Bottom-Up LRIC de calculare a costurilor pentru terminarea apelurilor în reţelele fixe elaborat de ANRCETI, Consiliul de Adminis-

traţie HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în anexa la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la impunerea obligaţiilor speciale preventive S.R.L.”Sun Communications” în legătură cu puterea sa semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă nr. 74 din 23 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărîre.

2. Pentru acordurile de interconectare încheiate, S.R.L.”Sun Communications” are obligaţia, în termen de 30 de zile să asigure modificarea acestora în conformitate cu dispoziţiile prezentei hotărîri şi să le prezinte ANRCETI în modul stabilit pentru verificare şi depozitare.

3. Monitorizarea executării termenelor şi condiţiilor prezentei hotărîri se pune în sarcina Direcţiei Reglementare Economică şi Analiză.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data aprobării, se comunică S.R.L.”Sun Communications” în termen de 3 zile lucrătoare şi se publică pe pagina oficială de internet a ANRCETI.

5. Partea dispozitivă a prezentei hotărîri se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU REGLEMENTAREÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Sergiu SÎTNIC

Membri Ion Pochin Iurie UrsuNr. 56. Chişinău, 16 octombrie 2012.

H O T Ă R Î R Ecu privire la modificarea şi completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 75 din 23 decembrie 2010

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) şi u), ale art. 10 alin. (1) lit. a) şi f), precum şi ale art. 43 alin. (1) lit. g) şi art. 48 din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51-54, art. 155),

În conformitate cu dispoziţiile pct. 14 şi pct. 15 lit. b) din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 905 din 28 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143-144, art. 917),

Potrivit pct. 11 subpct. 6), pct. 41, pct.73 subpct. 1), pct. 77 şi pct. 90 subpct. 5), din Regulamentul cu privire la interconectare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 12 din 31 ianuarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 53-54, art. 213),

Avînd în vedere prevederile Hotărîrii Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind stabilirea principiilor metodologice utilizate pentru elaborarea modelelor de calculare a costurilor pentru serviciile de interconectare nr. 14/1 din 27 aprilie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 100-102, art. 370),

Ţinînd cont de prevederile pct. 2 din Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la impunerea obliga-ţiilor speciale preventive S.R.L.”Media Digital Sisteme” în

legătură cu puterea sa semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă nr. 75 din 23 decembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 1-4, art. 25),

Luînd în considerare rezultatele modelului Bottom-Up LRIC de calculare a costurilor pentru terminarea apelurilor în reţelele fixe elaborat de ANRCETI, Consiliul de Adminis-traţie

HOTĂRĂŞTE: 1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează

în anexa la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la impunerea obligaţiilor speciale preventive S.R.L.”Media Digital Sisteme” în legătură cu puterea sa semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă nr. 75 din 23 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărîre.

2. Pentru acordurile de interconectare încheiate, S.R.L.”Media Digital Sisteme” are obligaţia, în termen de 30 de zile să asigure modificarea acestora în conformitate cu dispoziţiile prezentei hotărîri şi să le prezinte ANRCETI în modul stabilit pentru verificare şi depozitare.

3. Monitorizarea executării termenelor şi condiţiilor prezentei hotărîri se pune în sarcina Direcţiei Reglementare Economică şi Analiză.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data aprobării,

1247

Page 135: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

135

se comunică S.R.L.”Media Digital Sisteme” în termen de 3 zile lucrătoare şi se publică pe pagina oficială de internet a ANRCETI.

5. Partea dispozitivă a prezentei hotărîri se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU REGLEMENTAREÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Sergiu SÎTNIC

Membri Ion Pochin Iurie UrsuNr. 57. Chişinău, 16 octombrie 2012.

H O T Ă R Î R Ecu privire la modificarea şi completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 77 din 23 decembrie 2010

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) şi u), ale art. 10 alin. (1) lit. a) şi f), precum şi ale art. 43 alin. (1) lit. g) şi art. 48 din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51-54, art. 155),

În conformitate cu dispoziţiile pct. 14 şi pct. 15 lit. b) din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 905 din 28 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143-144, art. 917),

Potrivit pct. 11 subpct. 6), pct. 41, pct.73 subpct. 1), pct. 77 şi pct. 90 subpct. 5), din Regulamentul cu privire la interconectare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 12 din 31 ianuarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 53-54, art. 213),

Avînd în vedere prevederile Hotărîrii Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind stabilirea principiilor metodologice utilizate pentru elaborarea modelelor de calculare a costurilor pentru serviciile de interconectare nr. 14/1 din 27 aprilie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 100-102, art. 370),

Ţinînd cont de prevederile pct. 35 din Hotărîrea Consi-liului de Administraţie al ANRCETI cu privire la impunerea obligaţiilor speciale preventive S.A.„Orange Moldova” în legătură cu puterea sa semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie mobilă nr. 77 din 23 decembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 1-4, art. 27),

Luînd în considerare rezultatele modelului Bottom-Up LRIC de calculare a costurilor pentru terminarea apelu-rilor în reţelele mobile elaborat de ANRCETI, Consiliul de Administraţie

HOTĂRĂŞTE: 1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează

în anexa la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la impunerea obligaţiilor speciale preventive S.A.„Orange Moldova” în legătură cu puterea sa semnifi-cativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie mobilă nr. 77 din 23 decembrie 2010, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărîre.

2. În termen de 10 zile lucrătoare de la data aprobării prezentei hotărîri, S.A.„ Orange Moldova” are obligaţia să transmită ANRCETI, atît în format electronic, cît şi pe suport de hîrtie şi, să publice pe pagina sa de internet modificările la Oferta de Referinţă pentru Interconectare, actualizată în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri şi conform cerinţelor pct. 43 din Regulamentul cu privire la interco-nectare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.12 din 31 ianuarie 2009.

3. În termen de 10 zile lucrătoare de la data aprobării prezentei hotărîri, S.A.„ Orange Moldova” are obligaţia să publice pe pagina sa de internet modificările la Acordul-tip pentru interconectare, în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri.

4. Pentru acordurile de interconectare încheiate, S.A.„ Orange Moldova” are obligaţia, în termen de 30 de zile să asigure modificarea acestora în conformitate cu dispoziţiile prezentei hotărîri şi să le prezinte ANRCETI în modul stabilit pentru verificare şi depozitare.

5. Monitorizarea executării termenelor şi condiţiilor prezentei hotărîri se pune în sarcina Direcţiei Reglementare Economică şi Analiză.

6. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data aprobării, se comunică S.A.„ Orange Moldova” în termen de 3 zile lucrătoare şi se publică pe pagina oficială de internet a ANRCETI.

7. Partea dispozitivă a prezentei hotărîri se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU REGLEMENTAREÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Sergiu SÎTNIC

Membri Ion Pochin Iurie UrsuNr. 58. Chişinău, 16 octombrie 2012.

1248

Page 136: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

136

H O T Ă R Î R Ecu privire la modificarea şi completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 78 din 23 decembrie 2010

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) şi u), ale art. 10 alin. (1) lit. a) şi f), precum şi ale art. 43 alin. (1) lit. g) şi art. 48 din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51-54, art. 155),

În conformitate cu dispoziţiile pct. 14 şi pct. 15 lit. b) din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 905 din 28 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143-144, art. 917),

Potrivit pct. 11 subpct. 6), pct. 41, pct.73 subpct. 1), pct. 77 şi pct. 90 subpct. 5), din Regulamentul cu privire la interconectare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 12 din 31 ianuarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 53-54, art. 213),

Avînd în vedere prevederile Hotărîrii Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind stabilirea principiilor metodologice utilizate pentru elaborarea modelelor de calculare a costurilor pentru serviciile de interconectare nr. 14/1 din 27 aprilie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 100-102, art. 370),

Ţinînd cont de prevederile pct. 35 din Hotărîrea Consi-liului de Administraţie al ANRCETI cu privire la impunerea obligaţiilor speciale preventive S.A.„Moldcell” în legătură cu puterea sa semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie mobilă nr. 78 din 23 decembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 1-4, art. 28),

Luînd în considerare rezultatele modelului Bottom-Up LRIC de calculare a costurilor pentru terminarea apelu-rilor în reţelele mobile elaborat de ANRCETI, Consiliul de Administraţie

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în anexa la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la impunerea obligaţiilor speciale preventive S.A.„Moldcell” în legătură cu puterea sa semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie mobilă nr. 78 din 23 decembrie 2010, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărîre.

2. În termen de 10 zile lucrătoare de la data aprobării prezentei hotărîri, S.A.„Moldcell” are obligaţia să transmită ANRCETI, atît în format electronic, cît şi pe suport de hîrtie şi, să publice pe pagina sa de internet modificările la Oferta de Referinţă pentru Interconectare, actualizată în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri şi conform cerinţelor pct. 43 din Regulamentul cu privire la interco-nectare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.12 din 31 ianuarie 2009.

3. În termen de 10 zile lucrătoare de la data aprobării prezentei hotărîri, S.A.„Moldcell” are obligaţia să publice pe pagina sa de internet modificările la Acordul-tip pentru interconectare, în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri.

4. Pentru acordurile de interconectare încheiate, S.A.„Moldcell” are obligaţia, în termen de 30 de zile să asigure modificarea acestora în conformitate cu dispoziţiile prezentei hotărîri şi să le prezinte ANRCETI în modul stabilit pentru verificare şi depozitare.

5. Monitorizarea executării termenelor şi condiţiilor prezentei hotărîri se pune în sarcina Direcţiei Reglementare Economică şi Analiză.

6. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data aprobării, se comunică S.A.„Moldcell” în termen de 3 zile lucrătoare şi se publică pe pagina oficială de internet a ANRCETI.

7. Partea dispozitivă a prezentei hotărîri se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU REGLEMENTAREÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Sergiu SÎTNIC

Membri Ion Pochin Iurie UrsuNr. 59. Chişinău, 16 octombrie 2012.

H O T Ă R Î R Ecu privire la modificarea şi completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 79 din 23 decembrie 2010

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) şi u), ale art. 10 alin. (1) lit. a) şi f), precum şi ale art. 43 alin. (1) lit. g) şi art. 48 din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51-54, art. 155),

În conformitate cu dispoziţiile pct. 14 şi pct. 15 lit. b) din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare

în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 905 din 28 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143-144, art. 917),

Potrivit pct. 11 subpct. 6), pct. 41, pct.73 subpct. 1), pct. 77 şi pct. 90 subpct. 5), din Regulamentul cu privire la interconectare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de

1249

1250

Page 137: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

137

Administraţie al ANRCETI nr. 12 din 31 ianuarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 53-54, art. 213),

Avînd în vedere prevederile Hotărîrii Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind stabilirea principiilor metodologice utilizate pentru elaborarea modelelor de calculare a costurilor pentru serviciile de interconectare nr. 14/1 din 27 aprilie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 100-102, art. 370),

Ţinînd cont de prevederile pct. 12 din Hotărîrea Consi-liului de Administraţie al ANRCETI cu privire la impunerea obligaţiilor speciale preventive S.A.„Moldtelecom” în legătură cu puterea sa semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie mobilă nr. 79 din 23 decembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 1-4, art. 29),

Luînd în considerare rezultatele modelului Bottom-Up LRIC de calculare a costurilor pentru terminarea apelu-rilor în reţelele mobile elaborat de ANRCETI, Consiliul de Administraţie

HOTĂRĂŞTE: 1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează

în anexa la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la impunerea obligaţiilor speciale preventive S.A.„Moldtelecom” în legătură cu puterea sa semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie mobilă nr. 79 din 23 decembrie 2010, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărîre.

2. În termen de 10 zile lucrătoare de la data aprobării prezentei hotărîri, S.A.“Moldtelecom” are obligaţia să transmită ANRCETI, atît în format electronic, cît şi pe suport de hîrtie şi, să publice pe pagina sa de internet modificările la Oferta de Referinţă pentru Interconectare, actualizată în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri şi conform cerinţelor pct. 43 din Regulamentul cu privire la interco-nectare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.12 din 31 ianuarie 2009.

3. În termen de 10 zile lucrătoare de la data aprobării prezentei hotărîri, S.A.“Moldtelecom” are obligaţia să publice pe pagina sa de internet modificările la Acordul-tip pentru interconectare, în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri.

4. Pentru acordurile de interconectare încheiate, S.A.„Moldtelecom” are obligaţia, în termen de 30 de zile să asigure modificarea acestora în conformitate cu dispoziţiile prezentei hotărîri şi să le prezinte ANRCETI în modul stabilit pentru verificare şi depozitare.

5. Monitorizarea executării termenelor şi condiţiilor prezentei hotărîri se pune în sarcina Direcţiei Reglementare Economică şi Analiză.

6. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data aprobării, se comunică S.A.„Moldtelecom” în termen de 3 zile lucrătoare şi se publică pe pagina oficială de internet a ANRCETI.

7. Partea dispozitivă a prezentei hotărîri se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU REGLEMENTAREÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Sergiu SÎTNIC

Membri Ion Pochin Iurie UrsuNr. 60. Chişinău, 16 octombrie 2012.

Page 138: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

138

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

H O T Ă R Î R E cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asigurărilor de către Compania „ASIGURĂRI GENERALE VITORIASIG” S.A.

1 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.104-108, art.6612 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.79-82, art.2803 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.59-62, art.3104 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.141-143, art.3325 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47-49, art.2136 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.37-38, art.2057 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.135-138, art.1147

În temeiul Ordonanţei nr.21/18 - O din 18.05.2012 „Cu privire la iniţierea controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asigurărilor de către Compania „ASIGURĂRI GENERALE VITORIASIG” S.R.L.1 şi Ordinului preşedintelui Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.67 din 18.05.2012, a fost efectuat controlul complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asigurărilor de către Compania „ASIGURĂRI GENERALE VITORIASIG” S.R.L. (în continuare – Compania „A.G.Vitoriasig” sau asigurătorul) pentru perioada de activitate 01.01.2009 - 31.03.2012.

Compania „A.G.Vitoriasig” a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu nr.1003600062730 (certificat de înregistrare seria MD nr. 0115371 din 24.05.2012) şi deţine licenţa seria CNPF nr.00647 din 07.01.2011 cu dreptul de a desfăşura activitate în domeniul asigurărilor (asigurări generale) pe termen de valabilitate nelimitat. La data de 24.05.2012 Compania „A.G.Vitoriasig” a fost reorganizată în societate pe acţiuni.

Indicatorii economico-financiari ai asigurătorului pe perioada 01.01.2009 - 31.12.2011 se prezintă în tabelul de mai jos:

Indicatorii economici Perioada de gestiune (an) Diferenţa absolută (+, -)

2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010

Capitalul social, mii lei 17376,0 17376,0 17376,0 0 0

Volumul primelor de asigurare, mii lei

4923,9 5443,3 5362,1 519,4 -81,3

Despăgubiri de asigurare plătite, mii lei

1605,1 1428,0 1793,5 -173,8 365,5

Active total, mii lei 24688,9 26042,1 24795,8 1353,2 -1246,3

Active nete, mii lei 18260,3 18372,0 17526,1 111,7 -845,9

Reze r ve ş i f ondu r i de asigurare, mii lei

2556,0 2368,2 3456,8 -187,8 1088,6

Profit pînă la impozitare, mii lei

172,8 120,2 -878,4 -52,6 -998,6

Portofoliul de contracte 10033 10392 9797 359 -595

Asigurătorul nu şi-a onorat obligaţia de a menţine coefi-cientul de lichiditate peste nivelul minim stabilit, acesta constituind respectiv la situaţiile din 30.09.2010 - 0,8, din 30.09.2011 - 0,42, din 31.12.2011 - 0,46 şi din 31.03.2012 - 0,33, fiind astfel încălcate prevederile pct.5.2 din Regulile de plasare a fondurilor şi rezervelor de asigurare, aprobate prin Ordinul Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii nr.34 din 09.03.20062 (în continuare - Reguli de plasare), în vigoare pînă la 15.04.2011, şi pct.25 din Regulamentul privind marjele de solvabilitate şi coeficientul de lichiditate ale asigurătorului (reasigurătorului), aprobat prin Hotărîrea C.N.P.F. nr.2/1 din 21.01.20113 (în continuare - Regula-mentul privind marjele de solvabilitate şi coeficientul de lichiditate ale asigurătorului).

La formarea şi menţinerea rezervelor tehnice potrivit activităţii desfăşurate, asigurătorul a determinat mărimea primei de asigurare fără a respecta prevederile pct.2.1, pct.2.3 şi pct.4.2.2 din Regulile de formare a rezervelor tehnice pe tipuri de asigurare în afară de viaţă (în redacţie nouă), aprobate prin Hotărîrea Serviciului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor nr.43 din 26.03.20014 (în conti-

1251

nuare – Reguli de formare a rezervelor tehnice), în vigoare pînă la 01.04.2011, ceea ce a condiţionat diminuarea rezervei primei necîştigate la situaţiile din 30.03.2009 cu 288,0 mii lei şi din 30.06.2009 cu 2,1 mii lei.

Nerespectarea modului de formare şi menţinere a rezervei daunelor declarate, dar nesoluţionate, în confor-mitate cu prevederile art.34 alin.(1), alin.(2) lit.b) din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006 „Cu privire la asigurări”5, pct.4.3.1 din Regulile de formare a rezervelor tehnice, pct.3 şi pct.21 din Regulamentul privind rezervele tehnice de asigurare, aprobat prin Hotărîrea C.N.P.F. nr.1/5 din 11.01.20116 (în continuare - Regulamentul privind rezervele tehnice de asigurare), a condiţionat determinarea acesteia în mărime diminuată la situaţiile trimestriale şi anuale din interiorul perioadei de control, inclusiv la 31.12.2009 cu 184,4 mii lei, la 31.12.2010 cu 280,6 mii lei, la 30.09.2011 cu 74,7 mii lei şi la 31.03.2012 cu 68,2 mii lei.

Cu abatere de la prevederile pct.3 şi pct.4 din Regula-mentul privind marjele de solvabilitate şi coeficientul de lichiditate ale asigurătorilor, la situaţiile din 31.12.2011 şi 31.03.2012 asigurătorul a inclus în totalitatea activelor admise să reprezinte fondurile asiguraţilor şi fondurile asigurătorului active nemateriale în valoare de 12925,1 mii lei şi, respectiv, 12949,1 mii lei, deşi în scop de solvabilitate astfel de active sunt recunoscute la valoarea zero, majorînd neîntemeiat marja de solvabilitate disponibilă, şi, ca urmare, rata solvabilităţii.

Contrar prevederilor pct.9 din Regulamentul privind marjele de solvabilitate şi coeficientul de lichiditate ale asigurătorilor, la situaţia din 31.03.2012 asigurătorul nu a calculat marja de solvabilitate minimă pe baza primelor nete subscrise în ultimele 12 luni şi daunelor nete apărute în ultimele 12 luni, micşorînd astfel marja de solvabilitate minimă şi majorînd neîntemeiat rata solvabilităţii.

La 30.09.2011, 31.12.2011 şi 31.03.2012 Compania „A.G.Vitoriasig” a înregistrat rata solvabilităţii în mărime de 21,0 la sută sau cu 104 la sută sub nivelul admis (125 la sută - la 30.09.2011), de 11,2 la sută sau cu 88,8 la sută sub nivelul admis (100 la sută - la 31.12.2011) şi, respectiv, de 11 la sută sau cu 89 la sută sub nivelul admis (100 la sută - la 31.03.2012), ceea ce contravine prevederilor art.30 alin.(2) şi alin.(5) din Legea nr.407 - XVI din 21.12.2006 şi pct.12 subpct.2) din Regulamentul privind marjele de solvabilitate şi coeficientul de lichiditate ale asigurătorului (reasigurătorului), prin urmare nefiind asigurată solvabili-tatea şi stabilitatea financiară a asigurătorului pe întreaga durată a obligaţiilor certe, asumate conform contractelor de asigurare (reasigurare) şi a obligaţiilor viitoare.

De menţionat că în Raportul privind marjele de solvabilitate şi coeficientul de lichiditate ale asigurăto-rului (reasigurătorului), aprobat prin Hotărîrea C.N.P.F. nr.26/15 din 07.07.2011 „Cu privire la aprobarea formei şi conţinutului rapoartelor specializate ale asigurătorului (reasigurătorului)”7, asigurătorul, la situaţiile de raportare din 30.09.2011, 31.12.2011 şi 31.03.2012, a inclus date

Page 139: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

139

8 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.1129 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.143-144, art.41010 Republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 102-103, art. 81411 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 62-65, art.589

neveridice. Compania „A.G.Vitoriasig” nu a dispus la situaţiile din

31.12.2011 şi 31.03.2012 de active suficiente în sumă de 10968,0 mii lei şi 11099,8 mii lei respectiv, pentru a acoperi fondul asiguraţilor, fapt ce contravine prevederilor art.30 alin.(6) lit.b) din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006 şi pct. 11, 16, 17, 18 din Regulamentul privind marjele de solvabilitate şi coeficientul de lichiditate ale asigurătorului.

În perioada supusă controlului asigurătorul a plasat rezervele de asigurare cu valori cuprinse între 421,4 mii lei şi 1000,0 mii lei într-un spaţiu locativ, ca urmare fiind încălcate prevederile cap.II lit.f) din Regulile de plasare.

În cadrul activităţii de investire a fondurilor şi rezervelor de asigurare, în unele cazuri Compania „A.G.Vitoriasig” nu a respectat principiul diversităţii şi criteriile de dispersare a plasamentelor, precum şi corelaţia normativă a plasa-mentelor în procente faţă de suma totală a rezervelor de asigurare, stabilită prin pct.1.3 şi cap.IV lit.b), lit.c), lit.d) şi lit.f) din Regulile de plasare, respectiv fiind depăşit norma-tivul de 25 la sută din totalul rezervelor de asigurare la depozitul bancar plasat într-o bancă comercială cu 27,7 la sută; disponibilităţile în conturile bancare curente au depăşit normativul admis de 20 la sută cu valori între 9,4 la sută şi 16,4 la sută; disponibilităţile în casierie au depăşit normativul admis de 3 la sută cu 4,1 la sută şi normativul pentru plasament într-o construcţie cu valori între 1,0 la sută şi 28,1 la sută.

Cu abatere de la prevederile cap.II lit.g) din Regulile de plasare şi pct.16 subpct.8) din Regulamentul privind marjele de solvabilitate şi coeficientul de lichiditate ale asigurăto-rului, pe parcursul perioadei 31.03.2009-30.09.2011 s-a admis acoperirea rezervelor de asigurare cu active cu valori între 93,0 mii lei şi 225,3 mii lei, ce reprezintă creanţe de la asiguraţi şi au fost formate prin încălcarea prevederilor art.9 alin.(5) şi art.13 alin.(1) din Legea nr.414-XVI din 22.12.2006 „Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule”8 (în continuare – Legea nr.414-XVI din 22.12.2006), deoarece rezultă din neîncasarea integrală a primei de asigurare. De asemenea, la situaţiile din 31.12.2011 şi 31.03.2012 s-a admis acope-rirea rezervelor de asigurare în sumă de 16,8 mii lei şi, respectiv, 3,8 mii lei cu creanţe de la asiguraţi aferente primelor subscrise în măsura în care creanţele au fost mai vechi de 60 de zile, ceea ce contravine pct.16 subpct.8) din Regulamentul privind marjele de solvabilitate şi coeficientul de lichiditate ale asigurătorului.

La situaţiile din 30.06.2009, 30.09.2009 şi 31.12.2009 asigurătorul a admis acoperirea rezervelor de asigurare cu depozite într-o bancă comercială care nu dispunea de licenţă valabilă eliberată de Banca Naţională a Moldovei, astfel încălcînd prevederile pct.3.1 lit.b) din Regulile de plasare.

La încheierea contractelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto asiguratorul, în unele cazuri, nu a indicat informaţia obligatorie aferentă coeficienţilor de rectificare utilizaţi la calcularea primei de asigurare pentru fiecare autovehicul (vîrsta şi stagiul de conducere al persoanelor admise la conducerea autovehiculului, existenţa contractului precedent cu asiguratul şi numărul de persoane (limitat/nelimitat) asupra căruia se extinde protecţia prin asigurare), astfel fiind încălcate prevederile art.8 alin.(2) lit.a) şi lit.b), art.11 alin.(2) din Legea nr.414–XVI din 22.12.2006 şi ale Hotărîrii C.N.P.F nr.20/5 din 16.05.2008 „Cu privire la aprobarea formei şi conţinutului cererilor de asigurare, contractelor de asigurare şi poliţelor de asigurare la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru

pagube produse de autovehicule”9.Verificarea selectivă a modului de încheiere a contrac-

telor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto în perioada supusă controlului a constatat că, în contrazicere cu prevederile art.9 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.414-XVI din 22.12.2006, asigurătorul a încheiat 6 contracte pentru o perioadă mai mică de 12 luni pentru autovehicule care nu au fost utilizate în activităţi agricole sezoniere şi nu au fost înmatriculate cu numere temporare, iar contrar prevede-rilor art.9 alin.(5) şi art.13 alin.(1) din Legea nr.414-XVI din 22.12.2006 a admis încheierea a 110 contracte în sumă de 499,1 mii lei fără încasarea integrală a primei de asigurare la momentul eliberării poliţelor.

În activitatea de asigurare facultativă asigurătorul a admis abatere de la normele de prudenţă prevăzute la art.31 alin.(4) şi alin.(5) din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006. Astfel, în perioada supusă controlului compania a admis 20 cazuri de preluare a obligaţiilor aferente riscului asigurat în sumă de 256473,3 mii lei, depăşind limita stabilită de legislaţie cu 155605,6 mii lei, fără ca partea excedentă a riscurilor legate de executarea obligaţiilor preluate să fie reasigurată. Totodată, contrar prevederilor art.10 alin.(6) din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006, asigurătorul nu a adoptat un program privind necesităţile de reasigurare pentru anii 2009, 2010 şi 2012.

În perioada anilor 2009-2010, Compania „A.G.Vitoriasig” a desfăşurat activitate prin agenţi de asigurare - persoane juridice care nu întruneau cerinţele art.48 alin.(3) lit.b) şi lit.d) din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006, în special denumirea acestora nu conţinea sintagma „agent de asigurare” şi nici nu dispuneau de contract de răspundere civilă profesională în vigoare sau de o garanţie echivalentă furnizată de asigurător.

În contradicţie cu prevederile art.1, art.8 alin.(4), art.28 alin.(1), alin.(3) şi art.47 alin.(6) din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006, asigurătorul n-a respectat limitele activităţii de asigurare şi a admis practicarea activităţii de intermediere, încheind contracte de asigurare în numele a patru asigu-rători rezidenţi (2009-2010) şi în numele unui nerezident (2009), comisioanele pentru intermediere constituind 1701,2 mii lei.

În toată perioada supusă controlului, la încheierea contractelor de asigurare Compania „A.G.Vitoriasig” a încasat prime de asigurare în numerar fără utilizarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală. Mai mult, reprezentanţele Briceni şi Bălţi nu au fost dotate cu maşini de casă şi control cu memorie fiscală, ceea ce contravine prevederilor art.8 alin.(2) lit.c) din Codul fiscal aprobat prin Legea nr.1163-XIII din 24.04.199719, pct.1 din Hotărîrea Guvernului nr.474 din 28.04.1998 „Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor in numerar”11, precum şi pct.8 din Anexa nr.5 din aceeaşi hotărîre. Totodată, asigurătorul a prestat servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto în sumă de 969,9 mii lei în afara încăperilor amenajate ale asigurătorului, fapt ce contravine prevederilor art.8 alin.(8) din Legea nr.414–XVI din 22.12.2006.

În contradicţie cu prevederile art.17 alin.(6) din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006, în perioada supusă controlului asigurătorul, în 3 cazuri de refuz de achitare a despăgubirii de asigurare, nu a comunicat în scris acest fapt asiguratului, păgubitului şi beneficiarului.

La verificarea selectivă a dosarelor de daună pe perioada supusă controlului s-a constatat că, contrar prevederilor art.21 alin.(3) lit.k) din Legea nr.414-XVI din 22.12.2006, asigurătorul în 40 de cazuri n-a anexat la dosarele de

Page 140: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

140

daune soluţionate şi achitate copia documentului contabil ce confirmă plata despăgubirii.

Asigurătorul n-a stabilit un sistem intern de administrare în mod obiectiv şi operativ a petiţiilor parvenite, iar pînă la 01.01.2012 copiile răspunsurilor expediate petiţionarilor nu se păstrau într-o mapă separată, nefiind respectate astfel prevederile art.43 alin.(4) din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006 şi pct.8 din Regulamentul cu privire la modul de gestionare a Registrului de reclamaţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1141 din 04.10.200612, precum şi prescripţia emisă prin Hotărîrea C.N.P.F. nr.31/9 din 28.07.2011 „Cu privire la rezultatele controlului tematic al respectării legislaţiei privind protecţia consumatorului la instrumen-tarea dosarelor de daună de către Compania de Asigurări „ASIGURĂRI GENERALE VITORIASIG” S.R.L.”13 (în continuare – Hotărîrea C.N.P.F. nr.31/9 din 28.07.2011). În perioada supusă controlului, nerespectînd prevederile art.8 alin.(1), art.12 alin.(1) lit.a) şi art.14 alin.(1) din Legea nr.190-XIII din 19.07.1994 „Cu privire la petiţionare”14, precum şi art.43 alin.(1) lit.a) şi alin.(4) din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006, compania nu a asigurat examinarea a 7 petiţii.

Contrar prevederilor art.5 alin.(1) lit.a) din Legea nr.414-XVI din 22.12.2006, în perioada 01.01.2009-21.12.2010 asigurătorul nu a respectat obligaţia de numire a reprezentantului de despăgubiri în fiecare municipiu din Republica Moldova.

Compania „A.G.Vitoriasig”, în calitate de entitate raportoare, nu a prezentat Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei formularul special privind 2 tranzacţii realizate în luna decembrie 2010 cu o valoare ce depăşeşte 500,0 mii lei şi 3 tranzacţii realizate în numerar printr-o operaţiune cu o valoare de cel puţin 100 de mii de lei, fapt ce contravine prevederilor art.8 alin.(1), alin.(2) şi alin.(3) din Legea nr.190 - XVI din 26.07.2007 „Cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului”15 (în continuare - Legea nr.190 - XVI din 26.07.2007), pct.14 subpct.7) din Ghidul activităţilor sau tranzacţiilor suspecte, care cad sub incidenţa Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, aprobat prin Ordinul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei nr.118 din 20.11.200716.

Contrar pct.2 din Hotărîrea C.N.P.F. nr.49/14 din 21.10.2011 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind măsurile de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finan-ţării terorismului pe piaţa financiară nebancară”17, asigură-torul nu a elaborat un nou Program intern de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului.

Asigurătorul, în calitate de entitate raportoare, contrar prevederilor art.7 alin.(1) din Legea nr.190–XVI din 26.07.2007, nu a ţinut registrul persoanelor fizice şi juridice identificate.

Activitatea Companiei „A.G.Vitoriasig” pentru perioada anului financiar 2010 nu a fost supusă unui audit extern, iar raportul privind rezultatele financiare şi avizul auditului extern pentru anii financiari 2009-2011 nu au fost publicate în ediţiile periodice de largă circulaţie, fiind încălcate preve-derile art.39 alin.(7) şi art.40 alin.(1) din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006.

Contrar prevederilor pct.3 lit.g) din Regulamentul cu privire la cerinţele faţă de persoanele cu funcţii de răspundere ale asigurătorilor/reasigurătorilor şi inter-

12 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.161, art.123313 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.152-155, art.127814 Republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.6, art.815 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.141-145, art.59716 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 203-206, art. 74117 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.206-215, art.182018 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.97-98, art.29819 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 107-109, art.489 20 Republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS

mediarilor în asigurări, aprobat prin Hotărîrea C.N.P.F. nr.13/3 din 03.04.200818, asiguratorul a numit în funcţia de contabil-şef o persoană care nu întrunea condiţiile privind experienţa de muncă în domeniul asigurărilor.

În perioada supusă controlului asigurătorul nu a stabilit printr-un regulament intern cerinţe minime privind respec-tarea principiilor guvernării corporative, fapt ce contravine prevederilor art.31 alin.(8) din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006.

Anterior, în activitatea Companiei „A.G.Vitoriasig” au fost depistate abateri similare în cadrul formării şi plasării rezervelor de asigurare, activităţii de intermediere, asigu-rării obligatorii de răspundere civilă auto, instrumentării dosarelor de daune şi protecţiei consumatorilor, astfel fiind admisă nerespectarea prescripţiilor emise prin Hotărîrea C.N.P.F. nr. 31/1 din 26.06.2009 „Cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislaţiei în domeniul asigurărilor de către Compania de Asigurări „ASIGURĂRI GENERALE VITORIASIG” S.R.L.19 şi Hotărîrea C.N.P.F. nr.31/9 din 28.07.2011.

În baza constatărilor expuse, în temeiul prevederilor art.8 lit.b) şi lit.f), art. 9 alin. (1) lit. d), art.25 alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare”20, art.42 alin.(2), alin.(5) lit.c), lit.f), lit.h), alin.(6) lit.b), art.54 alin.(1), alin.(2) lit.a) şi lit.c), art.55 alin.(1) din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006,

COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE HOTĂRĂŞTE:

1. Se sancţionează Compania „ASIGURĂRI GENERALE VITORIASIG” S.A. cu amendă în mărime de 52,1 mii lei, care se transferă la bugetul de stat.

2. Se deschide procedura de remediere financiară a Companiei de asigurări „ASIGURĂRI GENERALE VITORIASIG” S.A. prin aplicarea măsurii prudenţiale pe baza unui plan de remediere.

3. Se prescrie persoanelor cu funcţii de răspundere ale Companiei „ASIGURĂRI GENERALE VITORIASIG” S.A., în termen de 10 zile lucrătoare din data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, următoarele:

- prezentarea spre aprobare Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare a planului de remediere financiară a Companiei „ASIGURĂRI GENERALE VITORIASIG” S.A.;

- interzicerea subscrierii unor noi contracte de asigurare şi a încasării primelor aferente pe durata aflării în procedură de remediere financiară;

- suspendarea tuturor operaţiunilor bancare, cu excepţia cazurilor legate de cheltuielile sale curente de întreţinere, de încasarea mijloacelor băneşti şi de plata despăgubirilor de asigurare pentru contractele de asigurare încheiate anterior retragerii licenţei;

- efectuarea verificării, inventarierii şi instrumentării dosarelor de daună, înregistrate în evidenţele Companiei „ASIGURĂRI GENERALE VITORIASIG” S.A., în vederea evaluării daunelor reale şi a obligaţiilor de plată faţă de creditorii de asigurări, cu întocmirea listei creditorilor şi stabilirea priorităţii despăgubirilor de asigurare.

4. Se sancţionează Compania „ASIGURĂRI GENERALE VITORIASIG” S.A. cu interzicerea desfăşurării activităţii investiţionale prin înstrăinarea activelor fără avizul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.

5. Se desemnează dna Cristina Izman, inspector în Direcţia monitorizare şi control asigurări a Direcţiei generale

Page 141: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

141

supraveghere asigurări, ca persoană responsabilă de supravegherea modului de întocmire şi de respectare a planului de remediere financiară a Companiei „ASIGURĂRI GENERALE VITORIASIG” S.A.

6. Se ia act de elaborarea Programului intern de

prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării teroris-mului.

7. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Direcţiei generale supraveghere asigurări.

8. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

VICEPREŞEDINTELE COMISIEI NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE Victor CAPTARI

Nr. 38/13. Chişinău, 28 septembrie 2012.

H O T Ă R Î R Ecu privire la rezultatele controlului complexprivind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „CIŞMEA”

1 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 143-148, art. 8752 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 112-116, art. 5063 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 194-196, art. 6374 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 32-35, art. 1165 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 37-39, art. 906 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 3997 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 131-133, art. 381

În temeiul Ordonanţei Comisiei Naţionale a Pieţei Finan-ciare (C.N.P.F.) nr. 29/7-O din 06.07.20121 şi Ordinului vicepreşedintelui C.N.P.F. nr. 88 din 09.07.2012, a fost efectuat controlul complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „CIŞMEA” (r-nul Căuşeni, s. Cîrnăţeni) pentru perioada de activitate 01.01.2010- 30.06.2012.

A.E.Î. „CIŞMEA” (în continuare - asociaţia) a fost înregis-trată la Camera Înregistrării de Stat cu nr. 1003608006082, certificatul de înregistrare de stat seria MD nr. 0070413 din 18.03.1998 şi deţine licenţa de categoria A seria CNPF nr. 000401, eliberată la data de 28.08.2009.

Conform raportului specializat la situaţia din 30.06.2012 se atestă că asociaţia a înregistrat excedente faţă de unii indicatori normativi caracteristici activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut, care se prezintă în tabelul ce urmează:

(mii lei)

Nr. Indicatorii normativi Valoarea înregistrată

Normativul stabilit

Abaterea absolută (+, -)

1. Rezerva instituţională 98,3 29,8 +68,5

2. Plasarea rezervei instituţionale 78,0 29,8 +48,2

Analiza evoluţiei principalilor indicatori ai activităţii asociaţiei, care se prezintă în tabelul ce urmează, constată diminuarea majorităţii indicatorilor înregistraţi. Descreş-terea activelor cu circa 36,0 la sută a fost cauzată de micşorarea împrumuturilor acordate membrilor cu 29,5 la sută, iar creşterea pierderii nete de circa 40,2 ori se datorează majorării valorii provizioanelor pentru pierderi din împrumuturi.

(mii lei)Nr. Indicatorii 30.06.2011 30.06.2012 2012 faţă de

2011 (-, +)2012 faţă de 2011

(%)

1. Împrumuturi acordate 722,9 509,6 -213,3 70,5

2. Provizioane pentru pierderi din împrumuturi

-10,8 -73,8 +63,0 Majorare de 6,8 ori

3. Total active 930,8 596,1 -334,7 64,0

4. Credite bancare şi împru-muturi primite

633,6 464,2 -169,4 73,3

5. Pierdere netă -2,2 -88,5 +86,3 Majorare de 40,2 ori

Începînd cu data de 19.06.2011, directorul executiv al A.E.Î. „CIŞMEA” deţine concomitent şi o funcţie de demnitate publică, ceea ce contravine cerinţelor art. 12 alin. (3) lit. d) din Legea asociaţiilor de economii şi împrumut nr. 139-XVI din 21.06.20072 (în continuare - Legea nr. 139-XVI din 21.06.2007), art. 12 alin. (1) din Legea nr. 199 din 16.07.2010 „Cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică”3, art. 84 alin. (1) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”4 şi pct.

40 lit. c) din Regulamentul cu privire la exigenţele faţă de administratorii asociaţiilor de economii şi împrumut, aprobat prin Hotărîrea C.N.P.F. nr. 63/6 din 25.12.20075.

Membrii comisiei de cenzori a asociaţiei, aleşi la adunarea generală a membrilor din 20.04.2009, îşi exercită atribuţiile cu încălcarea cerinţelor art. 36 alin. (2) lit. c) şi art. 43 alin. (2) din Legea nr. 139-XVI din 21.06.2007, împuternicirile acestora fiind expirate începînd cu data de 20.04.2012.

Contrar cerinţelor art. 9 alin. (2) lit. b), art. 44 alin. (1) din Legea nr. 139-XVI din 21.06.2007 şi art. 29 alin. (6) din Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.20076, raportul specializat al asociaţiei la situaţia din 30.06.2012 nu reflectă imaginea reală şi fidelă a elementelor contabile ale acesteia, fiind constatate cazuri în care datele aferente titlurilor de valoare, altor active, veniturilor din dobînzile aferente împrumuturilor acordate, altor venituri operaţionale, cheltuielilor generale şi administrative şi altor cheltuieli operaţionale nu corespund celor înregistrate în registrele contabile obligatorii care au servit drept bază pentru întocmirea raportului în cauză, divergenţa înregistrată fiind de circa 1,1 mii lei. Totodată, ca rezultat al nerespectării cerinţelor privind constituirea şi utilizarea provizioanelor pentru pierderi din împrumuturi, precum şi privind împrumuturile expirate, stabilite la pct. 27, pct. 28 şi pct. 37 din Normele de prudenţă financiară a asociaţiilor de economii şi împrumut, aprobate prin Hotărîrea C.N.P.F. nr. 17/8 din 30.04.20087(în continuare - Normele de prudenţă financiară), asociaţia nu a contabilizat la următoarea dată gestionară la conturile extrabilanţiere împrumuturile şi dobînzile aferente clasificate “compromise” în mărime de 521,4 mii lei, astfel rezultatul financiar al asoci-aţiei la situaţia din 30.06.2012 a fost majorat nejustificat cu circa 427,7 mii lei. Nefiind respectate cerinţele pct. 31 din Normele de prudenţă financiară, în perioada supusă controlului au fost admise 5 cazuri în care asociaţia nu a asigurat examinarea stării de expirare a împrumuturilor şi/sau a dobînzilor aferente conform prevederilor contractelor iniţiale de împrumut.

Contrar prevederilor pсt. 36 din Normele de prudenţă financiară, administratorii asociaţiei nu au asigurat respec-tarea cerinţelor privind împrumuturile expirate şi dobînzile aferente, fiind constatate 3 cazuri în care asociaţia nu s-a adresat în instanţa de judecată pentru rambursarea împru-muturilor şi dobînzilor aferente expirate mai mult de 90 de zile în mărime de circa 40,8 mii lei.

Membrii consiliului şi ai comisiei de cenzori îşi desfăşoară

1252

Page 142: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

142

activitatea în lipsa regulamentelor proprii, ceea ce contravine prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) şi art. 43 alin. (3) din Legea nr. 139-XVI din 21.06.2007. Contrar cerinţelor art. 41 alin. (3) din Legea nr. 139-XVI din 21.06.2007, preşedintele consiliului nu a convocat şi desfăşurat în trimestrul II al anului 2012 şedinţe ale consiliului asociaţiei. Consiliul asociaţiei nu a elaborat, aprobat şi asigurat pînă în prezent implementarea adecvată a politicii de împrumut, încălcînd astfel cerinţele art. 40 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 139-XVI din 21.06.2007, pct. 19 şi pct. 58 din Normele de prudenţă financiară. Nerespectînd cerinţele pct. 38 din Normele de prudenţă financiară şi art. 29 alin. (3) lit. b) din statut, consiliul asociaţiei a adoptat decizii privind înche-ierea tranzacţiilor cu membrii consiliului şi cu persoanele afiliate acestora, care au fost prezenţi în cadrul şedinţelor pe parcursul discutării şi adoptării deciziilor referitoare la acordarea împrumuturilor respective. Contrar cerinţelor art. 14 alin. (3) din Legea nr. 139-XVI din 21.06.2007, de către consiliu nu a fost aprobat nomenclatorul informaţiilor şi documentelor confidenţiale, precum şi modul şi nivelul de acces la acestea.

Nerespectînd prevederile pct. 29 din Normele pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 764 din 25.11.19928, nu au fost îndeplinite cerinţele privind modul de amenajare a casieriei asociaţiei, lipseşte încăperea specială amenajată şi izolată, destinată primirii, eliberării şi păstrării provizorii a numera-rului.

În perioada supusă controlului organele de conducere ale asociaţiei nu au asigurat în deplină măsură respec-tarea procedurii de convocare şi desfăşurare a adunărilor generale ale membrilor. Organul executiv şi preşedintele consiliului nu au convocat adunarea generală anuală a membrilor în anul 2011, fiind încălcate cerinţele art. 37 alin. (2) din Legea nr. 139-XVI din 21.06.2007. Adunarea generală a membrilor din 07.02.2010 a fost convocată cu încălcarea prevederilor art. 37 alin. (5) din Legea nr. 139-XVI din 21.06.2007, nefiind respectat termenul stabilit de legislaţie privind informarea membrilor despre convocarea acesteia, totodată la adunarea în cauză nu a fost aprobat raportul anual al consiliului privind activitatea sa şi activitatea asociaţiei, precum şi raportul directorului executiv, ceea ce contravine cerinţelor art. 36 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 139-XVI din 21.06.2007.

Contrar prevederilor pct. 5 şi pct. 6 din Regulamentul

8 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1992, nr. 11, art. 3519 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 81-82, art. 31010 Republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117-126 BIS

cu privire la dezvăluirea de către participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară a informaţiei privind acordarea serviciilor, aprobat prin Hotărîrea C.N.P.F. nr. 8/6 din 26.02.20109, la momentul efectuării controlului asociaţia nu avea afişată pe panoul informativ informaţia privind manage-mentul asociaţiei (structura organizaţională şi funcţiile respective, persoanele care deţin certificat de calificare, componenţa consiliului şi a organului executiv), privind respectarea normelor de prudenţă financiară, serviciile şi produsele acordate şi tarifele aplicate, activele, obligaţiile, veniturile şi cheltuielile, numărul de contracte pentru ultimul an de activitate, factorii de resort autorizaţi să primească şi să soluţioneze sesizările/reclamaţiile membrilor şi regulile interne de lucru cu clienţii.

Reieşind din cele expuse, în temeiul prevederilor art. 8 lit. b) şi lit. f), art. 9 alin. (1) lit. d), art. 25 alin. (2) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare”10, art. 9 alin. (2) lit. b) şi lit. e), art. 46 alin. (1), alin. (2) şi alin. (5), art. 49 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 139-XVI din 21.06.2007, Normelor de prudenţă financiară,

COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE HOTĂRĂŞTE:

1. Se iniţiază procedura de tragere la răspundere contra-venţională a directorului executiv al A.E.Î. „CIŞMEA” conform Codului contravenţional al Republicii Moldova.

2. Se prescrie administratorilor A.E.Î. „CIŞMEA” între-prinderea măsurilor privind înlăturarea încălcărilor reflectate în actul de control şi respectarea necondiţionată a preve-derilor actelor legislative şi normative.

3. Se ia act de înlăturarea de către A.E.Î. „CIŞMEA” a unor încălcări reflectate în actul de control ce ţin de aprobarea în cadrul şedinţei consiliului din 13.08.2012 a nomenclatorului informaţiilor şi documentelor confidenţiale, modului şi nivelului de acces la acestea, precum şi respectarea începînd cu data de 01.09.2012 a cerinţelor pct. 5 şi pct. 6 din Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară a informaţiei privind acordarea serviciilor.

4. A.E.Î. „CIŞMEA” va informa lunar Comisia Naţională a Pieţei Financiare despre măsurile întreprinse în vederea execu-tării pct. 2, cu anexarea copiilor documentelor justificative.

5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Direcţiei generale plasamente colective şi microfinanţare.

6. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

VICEPREŞEDINTELE COMISIEI NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE Victor CAPTARI

Nr. 39/5. Chişinău, 5 octombrie 2012.

H O T Ă R Î R E cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare

În temeiul Legii nr. 199-XIV din 18.11.1998 „Cu privire la piaţa valorilor mobiliare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.183-185, art.655), Legii nr.1134-XIII din 02.04.1997 „Privind societăţile pe acţiuni” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.1-4, art.1), art.8 lit.m) şi lit.o), art.25 alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al

Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS),COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE

HOTĂRĂŞTE:1. Se înregistrează în Registrul de stat al valorilor

mobiliare reducerea capitalului social al Societăţii pe acţiuni “COMTIRAS” (IDNO 1002607000684; or. Soroca, str. Uzinelor, 2/4) cu 415455 lei prin anularea a 27697 acţiuni de tezaur. Capitalul social al societăţii după reducere va

1253

Page 143: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

143

constitui 38850 lei divizat în 2590 acţiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 15 lei.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

VICEPREŞEDINTELE COMISIEI NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE Artur GHERMAN

Nr. 40/1. Chişinău, 12 octombrie 2012.

H O T Ă R Î R E cu privire la autorizarea reorganizăriiSocietăţii pe acţiuni „MALANICOM”

Examinînd cererile şi materialele prezentate de Socie-tatea pe acţiuni „MALANICOM” (IDNO 1003605009716, r-nul Hînceşti, s. Logăneşti), în temeiul art.93 şi art.96 din Legea nr.1134-XIII din 02.04.1997 „Privind societăţile pe acţiuni” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.1-4, art.1), art.69 şi art.85 din Codul civil al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 82-86, art. 661), art.25 alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 “Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare”

(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS),

COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE HOTĂRĂŞTE:

1. Se autorizează reorganizarea Societăţii pe acţiuni „MALANICOM” prin transformare în societate cu răspundere limitată.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

VICEPREŞEDINTELE COMISIEI NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE Artur GHERMAN

Nr. 40/2. Chişinău, 12 octombrie 2012.

1254

H O T Ă R Î R E cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare “ASTRA” S.R.L.

Urmare a examinării cererii de reperfectare a licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare “ASTRA” S.R.L. (mun. Chişinău, str. Mihail Kogălniceanu, 73/2, IDNO 1004600025871) privind modificarea adresei juridice şi adresei de desfăşurare a activităţii licenţiate, în temeiul prevederilor art.8 lit.c) şi art.25 alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Finan-ciare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art.15, art.18 alin.(6) şi alin.(8) din Legea nr.451-XV din 30.07.2001 „Privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.26-28, art.95),

COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE HOTĂRĂŞTE:

1. Se reperfectează licenţa Brokerului de Asigurare-Re-asigurare “ASTRA” S.R.L. seria CNPF nr.000693, eliberată

la 29 iunie 2012 pentru dreptul de a desfăşura activitatea de intermediere în asigurări şi/sau reasigurări a brokerului, prin:

a) modificarea adresei juridice din mun. Chişinău, str. Ismail, 33 în mun. Chişinău, str. Mihail Kogălniceanu, 73/2, cu eliberarea unui nou formular de licenţă;

b) modificarea adresei de desfăşurare a activităţii licen-ţiate din mun. Chişinău, str. Ismail, 33 în mun. Chişinău, str. Mihail Kogălniceanu, 73/2.

2. Se recunoaşte nevalabil formularul de licenţă seria CNPF nr.000693 eliberat anterior Brokerului de Asigurare-Reasigurare “ASTRA” S.R.L.

3. Taxa pentru reperfectarea licenţei în mărime de 325 lei se varsă la bugetul autorităţii de supraveghere.

4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Direcţiei generale supraveghere asigurări.

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

VICEPREŞEDINTELE COMISIEI NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE Artur GHERMAN

Nr. 40/3. Chişinău, 12 octombrie 2012.

1255

H O T Ă R Î R E cu privire la reperfectarea licenţelor Întreprinderii Mixte Compania de Asigurări “GRAWE CARAT ASIGURĂRI” S.A.

Urmare a examinării cererii de reperfectare a licen-ţelor Întreprinderii Mixte Compania de Asigurări “GRAWE CARAT ASIGURĂRI” S.A. (mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun, 51, IDNO 1004601000125) privind modificarea unei adrese de desfăşurare a activităţii licenţiate în anexele la licenţe, în temeiul prevederilor art.8 lit.c), art.25 alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art.15, art.18 alin.(6) şi alin.(8) din Legea nr.451-XV din 30.07.2001 „Privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de între-prinzător” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.26-28, art.95),

COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE HOTĂRĂŞTE:

1. Se reperfectează licenţele Întreprinderii Mixte Compania de Asigurări “GRAWE CARAT ASIGURĂRI” S.A. seria CNPF nr.000097, eliberată la 9 decembrie 2008 pentru dreptul de a desfăşura activitate în domeniul asigurări de viaţă şi seria CNPF nr.000668, eliberată la 30 august 2011 pentru dreptul de a desfăşura activitate în domeniul asigurări generale, prin substituirea anexelor la licenţe cu modificarea adresei din or. Ocniţa, str.50 Ani ai Biruinţei, 128 în or. Ocniţa, str.50 Ani ai Biruinţei, 62.

2. Taxa pentru reperfectarea licenţelor în mărime de 1170 lei se varsă la bugetul autorităţii de supraveghere.

1256

Page 144: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

144

3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Direcţiei generale supraveghere asigurări.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

VICEPREŞEDINTELE COMISIEI NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE Artur GHERMAN

Nr. 40/4. Chişinău, 12 octombrie 2012.

H O T Ă R Î R E cu privire la reperfectarea licenţeiBrokerului de Asigurare-Reasigurare “IPSUS” S.R.L.

1257

Urmare a examinării cererii de reperfectare a licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare “IPSUS” S.R.L. (mun. Chişinău, bd. Cuza-Vodă, 43, ap.24, IDNO 1004600006304) privind modificarea adresei de desfăşurare a activităţii licenţiate în anexa la licenţă, în temeiul prevederilor art.8 lit.c) şi art.25 alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art.15, art.18 alin.(6) şi alin.(8) din Legea nr.451-XV din 30.07.2001 „Privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.26-28, art.95),

COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE HOTĂRĂŞTE:

1. Se reperfectează licenţa Brokerului de Asigurare-Re-asigurare “IPSUS” S.R.L. seria CNPF nr.000700, eliberată la 10 august 2012 pentru dreptul de a desfăşura activitatea de intermediere în asigurări şi/sau reasigurări a brokerului, prin substituirea anexei la licenţă cu modificarea adresei de desfăşurare a activităţii licenţiate din mun. Chişinău, str. Bucureşti, 41 C în mun. Chişinău, str. Eminescu, 63.

2. Taxa pentru reperfectarea licenţei în mărime de 325 lei se varsă la bugetul autorităţii de supraveghere.

3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Direcţiei generale supraveghere asigurări.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

VICEPREŞEDINTELE COMISIEI NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE Artur GHERMAN

Nr. 40/5. Chişinău, 12 octombrie 2012.

H O T Ă R Î R E cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii de Asigurări-Reasigurări „MOLDCARGO” S.A.

Urmare a examinării cererii de reperfectare a licenţei Societăţii de Asigurări-Reasigurări “MOLDCARGO” S.A. (mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri, 97, IDNO 1002600005819) privind includerea unor subdiviziuni separate noi în anexa la licenţă, în temeiul prevederilor art.8 lit.c) şi art.25 alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art.14 alin.(6), art.15, art.18 alin.(6) şi alin.(8) din Legea nr.451-XV din 30.07.2001 „Privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.26-28, art.95),

COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE HOTĂRĂŞTE:

1. Se reperfectează licenţa Societăţii de Asigurări-Reasi-gurări “MOLDCARGO” S.A. seria CNPF nr.000687, eliberată la 30 mai 2011 pe termen nelimitat pentru dreptul de a desfăşura activitate în domeniul asigurărilor generale, prin substituirea anexei la licenţă cu includerea subdiviziunilor separate noi amplasate pe adresele:

- mun. Bălţi, str. Strii, 17 A;- or. Nisporeni, str. Alexandru cel Bun, 43. 2. Taxa pentru reperfectarea licenţei în mărime de 585

lei şi taxa pentru eliberarea a două copii de pe licenţă în mărime de 1 170 lei se varsă la bugetul autorităţii de supraveghere.

3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Direcţiei generale supraveghere asigurări.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

VICEPREŞEDINTELE COMISIEI NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE Artur GHERMAN

Nr. 40/6. Chişinău, 12 octombrie 2012.

1258

H O T Ă R Î R Ecu privire la reperfectarea licenţeiBrokerului de Asigurare-Reasigurare “PARTENER-BROKER” S.R.L.

Urmare a examinării cererii de reperfectare a licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare “PARTENER-BROKER” S.R.L. (mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 31, IDNO 1008600051368) privind includerea unei subdiviziuni separate noi în anexa la licenţă, în temeiul prevederilor art.8 lit.c) şi art.25 alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art.14 alin.(6), art.15, art.18 alin.(6) şi alin.(8) din

Legea nr.451-XV din 30.07.2001 „Privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.26-28, art.95),

COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE HOTĂRĂŞTE:

1. Se reperfectează licenţa Brokerului de Asigurare-Reasigurare “PARTENER-BROKER” S.R.L. seria CNPF nr. 000629, eliberată la 22 mai 2009 pentru dreptul de a

1259

Page 145: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

145

VICEPREŞEDINTELE COMISIEI NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE Artur GHERMAN

Nr. 40/7. Chişinău, 12 octombrie 2012.

H O T Ă R Î R E cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare benevolă a valorilor mobiliare pe piaţa secundară a acţiunilor emise de Societatea pe acţiuni “ELEVATOR KELLEY GRAINS”

Examinînd materialele prezentate de ofertantul Socie-tatea Comercială “CEBA GRUP” S.R.L., în temeiul art.8 lit.k), art.25 alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art.21 alin.(81) şi art.22 din Legea nr.199-XIV din 18.11.1998 „Cu privire la piaţa valorilor mobiliare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.183-185, art.655) şi Instrucţiunii cu privire la oferta publică a valorilor mobiliare pe piaţa secundară, aprobată prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.64/4 din 31.12.2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.53-54, art.215),

COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE HOTĂRĂŞTE:

1. Se înregistrează prospectul ofertei publice de preluare benevolă pe piaţa secundară a valorilor mobiliare, iniţiată de ofertantul Societatea Comercială “CEBA GRUP” S.R.L., obiectul căreia îl constituie procurarea a 674 331 acţiuni ordinare nominative emise de Societatea pe acţiuni “ELEVATOR KELLEY GRAINS” (IDNO 1003608001881, or. Căuşeni, str. Şoseaua Tighinei, 13) la preţul de 10,00 lei per acţiune, cu termen de acţiune de 30 de zile din data anunţării.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

VICEPREŞEDINTELE COMISIEI NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE Artur GHERMAN

Nr. 40/8. Chişinău, 12 octombrie 2012.

1260

H O T Ă R Î R E cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare benevolă a valorilor mobiliare pe piaţa secundară a acţiunilor emise de Societatea pe acţiuni “ELEVATORUL IARGARA”

Examinînd materialele prezentate de ofertantul Socie-tatea Comercială ”CEBA GRUP” S.R.L., în temeiul art.8 lit.k), art.25 alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art.21 alin.(81) şi art.22 din Legea nr.199-XIV din 18.11.1998 „Cu privire la piaţa valorilor mobiliare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.183-185, art.655) şi Instrucţiunii cu privire la oferta publică a valorilor mobiliare pe piaţa secundară, aprobată prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.64/4 din 31.12.2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.53-54, art.215),

COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE HOTĂRĂŞTE:

1. Se înregistrează prospectul ofertei publice de preluare benevolă pe piaţa secundară a valorilor mobiliare, iniţiată de ofertantul Societatea Comercială ”CEBA GRUP” S.R.L., obiectul căreia îl constituie procurarea a 390 942 acţiuni ordinare nominative emise de Societatea pe acţiuni “ELEVA-TORUL IARGARA” (IDNO 1003605005073, r-nul Leova, or. Iargara, str. 31 August 1989, 3) la preţul de 5,00 lei per acţiune, cu termen de acţiune de 30 de zile din data anunţării.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

VICEPREŞEDINTELE COMISIEI NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE Artur GHERMAN

Nr. 40/9. Chişinău, 12 octombrie 2012.

1261

desfăşura activitatea de intermediere în asigurări şi/sau reasigurări a brokerului, prin substituirea anexei la licenţă cu includerea subdiviziunii separate noi amplasată pe adresa: or. Cantemir, str. Ştefan Vodă f/n.

2. Taxa pentru reperfectarea licenţei în mărime de 325 lei şi taxa pentru eliberarea unei copii de pe licenţă

în mărime de 325 lei se varsă la bugetul autorităţii de supraveghere.

3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Direcţiei generale supraveghere asigurări.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

H O T Ă R Î R Ecu privire la reperfectarea licenţeiSocietăţii de Asigurări-Reasigurări „MOLDCARGO” S.A.

1262

Urmare a examinării cererii de reperfectare a licenţei Societăţii de Asigurări-Reasigurări “MOLDCARGO” S.A. (mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri, 97, IDNO 1002600005819) privind includerea unor subdiviziuni separate noi în anexa la licenţă, în temeiul prevederilor art.8

lit.c) şi art.25 alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art.14 alin.(6), art.15, art.18 alin.(6) şi alin.(8) din Legea nr.451-XV din 30.07.2001 „Privind reglementarea

Page 146: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

146

prin licenţiere a activităţii de întreprinzător” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.26-28, art.95),

COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE HOTĂRĂŞTE:

1. Se reperfectează licenţa Societăţii de Asigurări-Reasi-gurări “MOLDCARGO” S.A. seria CNPF nr.000687, eliberată la 30 mai 2011 pe termen nelimitat pentru dreptul de a desfăşura activitate în domeniul asigurărilor generale, prin substituirea anexei la licenţă cu includerea subdiviziunilor separate noi amplasate pe adresele:

- mun. Chişinău, str. M. Eminescu, 63;- mun. Chişinău, str. M. Cebotari, 11, of. 9;- mun. Chişinău, com. Truşeni, s. Dumbrava, str.

Buiucani, 1a. 2. Taxa pentru reperfectarea licenţei în mărime de

585 lei şi taxa pentru eliberarea a trei copii de pe licenţă în mărime de 1 755 lei se varsă la bugetul autorităţii de supraveghere.

3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Direcţiei generale supraveghere asigurări.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

VICEPREŞEDINTELE COMISIEI NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE Victor CAPTARI

Nr. 41/5. Chişinău, 19 octombrie 2012.

H O T Ă R Î R E cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare “PARTENER-BROKER” S.R.L.

Urmare a examinării cererii de reperfectare a licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare “PARTENER-BROKER” S.R.L. (mun. Chişinău, str. 31 August 1989, 31, IDNO 1008600051368) privind modificarea adresei de desfăşurare a activităţii licenţiate în anexa la licenţă, în temeiul preve-derilor art.8 lit.c) şi art.25 alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art.15, art.18 alin.(6) şi alin.(8) din Legea nr.451-XV din 30.07.2001 „Privind reglementarea prin licen-ţiere a activităţii de întreprinzător” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.26-28, art.95),

COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE HOTĂRĂŞTE:

1. Se reperfectează licenţa Brokerului de Asigurare-Reasigurare “PARTENER-BROKER” S.R.L. seria CNPF nr. 000629, eliberată la 22 mai 2009 pentru dreptul de a desfăşura activitatea de intermediere în asigurări şi/sau reasigurări a brokerului, prin substituirea anexei la licenţă cu modificarea adresei de desfăşurare a activităţii licenţiate din mun. Comrat, str. A. Puşkin, 15/2, et. I în mun. Comrat, str. Fedico, 22 A/3.

2. Taxa pentru reperfectarea licenţei în mărime de 325 lei se varsă la bugetul autorităţii de supraveghere.

3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Direcţiei generale supraveghere asigurări.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

VICEPREŞEDINTELE COMISIEI NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE Victor CAPTARI

Nr. 41/6. Chişinău, 19 octombrie 2012.

1263

H O T Ă R Î R E cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare “SICONATA GRUP” S.R.L.

Urmare a examinării cererii de reperfectare a licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare “SICONATA GRUP” S.R.L. (mun. Chişinău, s. Stăuceni, str. Frunze M., 44, IDNO 1011600026306) privind modificarea unei adrese de desfă-şurare a activităţii licenţiate în anexa la licenţă, în temeiul prevederilor art.8 lit.c) şi art.25 alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Finan-ciare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art. 14 alin. (6), art.15, art.18 alin.(6) şi alin.(8) din Legea nr.451-XV din 30.07.2001 „Privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.26-28, art.95),

COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE HOTĂRĂŞTE:

1. Se reperfectează licenţa Brokerului de Asigurare-Reasigurare “SICONATA GRUP” S.R.L. seria CNPF nr. 000670, eliberată la 23 septembrie 2011 pentru dreptul de a desfăşura activitatea de intermediere în asigurări şi reasigurări, prin substituirea anexei la licenţă cu modifi-carea adresei de desfăşurare a activităţii licenţiate din mun. Chişinău, str. Albişoara, 21/3 în mun. Chişinău, bd. Moscova, 21, et. 1, bloc 5.

2. Taxa pentru reperfectarea licenţei în mărime de 325 lei şi taxa pentru eliberarea a unei copii de pe licenţă în mărime de 325 lei se varsă la bugetul autorităţii de supra-veghere.

3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Direcţiei generale supraveghere asigurări.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

VICEPREŞEDINTELE COMISIEI NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE Victor CAPTARI

Nr. 41/7. Chişinău, 19 octombrie 2012.

1264

Page 147: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

147

H O T Ă R Î R E cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei de judecător la Curtea de Apel Cahul

Examinînd chestiunea cu privire la anunţarea concur-sului pentru suplinirea funcţiei de judecător la Curtea de Apel Cahul, audiind informaţia domnului Nichifor Corochii, Consiliul Superior al Magistraturii, conform prevederilor art. 9 alin. (1) şi (2) din Legea cu privire la statutul judecătorului, art. 4, 19 alin. (2) şi 24 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii,

H O T Ă R Ă Ş T E:1. A anunţa concurs pentru suplinirea funcţiei de

judecător la Curtea de Apel Cahul.2. Candidaţii vor depune cererile pentru participare la

concurs la Consiliul Superior al Magistraturii în termen de 30 de zile de la data publicării hotărîrii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Candidaţii, care nu au trecut verifi-

carea în conformitate cu prevederile Legii privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008, vor prezenta suplimentar Declaraţia de verificare (Anexa nr. 1 la Legea 271-XVI), Chestionarul completat (Anexa nr. 2 la Legea 271-XVI) şi două fotografii color 4x5 cm.

3. Informaţii suplimentare pot fi obţinute la colaboratorii Secretariatului Consiliului Superior al Magistraturii (mun. Chişinău, str. M. Kogălniceanu 70, tel.: 22-30-79, 22-30-76).

4. Hotărîrea se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii (www.csm.md) şi se remite pentru informare instanţelor judecătoreşti.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII Nichifor COROCHII

Nr. 636/31. Chişinău, 16 octombrie 2012.

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1265

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

H O T Ă R Î R Ecu privire la aprobarea Programului calendaristicpentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a referendumului local privind revocarea primarului satului Nihoreni, raionul Rîşcani, din 21 octombrie 2012

Întru executarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1410 din 4 septembrie 2012 „Cu privire la stabilirea datei desfăşurării referendumului local privind revocarea primarului satului Nihoreni, raionul Rîşcani”, şi în confor-mitate cu art.18, 26 şi 175 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:

1. Se aprobă Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a referendumului

local privind revocarea primarului satului Nihoreni, raionul Rîşcani, din 21 octombrie 2012 (se anexează).

2. Se remite prezentul Program primăriei satului Nihoreni, raionul Rîşcani, şi partidelor reprezentate în Parlament pentru informare şi realizare.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare pe data de 14 septembrie 2012, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE COMISIEI ELECTORALE CENTRALE Iurie CIOCAN

Secretar Andrei Volentir

Nr. 1426. Chişinău, 13 septembrie 2012.

1266

Page 148: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

148

!

"#$

%&'(

#$)

* +%

(�$,

$-'

./

.

*$0

12!

3 4)

* 15

6-#

(-7

&$)-

!81

!

!"#!$%&'()$'*+,$!-./-)((

012345(4167896416(6:�85287;4(<1(;4=6289641(�8(<1>?��54641(6(41?1412<5@5758((

7;:67(048A82<(41A;:6416(048@645758(>635758(+8B;4128C(468;257(!D�:628,((

<82(EF(;:3;@G481(EHFE(

(

Nr.

d/

o T

erm

enul

de

real

izar

e a

ac�i

unii

Ref

erin�e

D

escr

iere

a ac�i

unii

c

onfo

rm p

reve

deri

lor

C

odul

ui e

lect

oral

R

espo

nsab

ili

(I.

,1=41A6416C(>5>�821416(?8262:864�((

10

9,*� :'

!;

6-#(

-7&$

)-

!81!

< )*

=:>6

)?

"

#$%&

'$-'

4-?

)@>:

>) 4

- =+

-:(>

)-:)

#-

*($>

%$A

'*)@

'$-'

�)

4-6B��>

$'$-

' $-

B-$-

*4>7

>:>)

C'$

(0 5;

D

E)$

-=�)

' B)

*'*=

)'$F

-=%*

%7)=�

!0

9,*� :'

!G

6-#(

-7&$

)-

!81!

< )*

=:>6

)?

E>#�

=%*6

()(>

)$-'

=%

*6):

)>:>

) -:

-=(%

$':

E-A

$-?'

$-'

4- '

($)&

>�))

:- 4

- :'

:%

=>: 4

- 7

>*=�

#-$

7'*

-*(H

=%

*?%=

'$-'

7-7

&$):

%$ =

%*6)

:)>:

>)

-:-=

(%$'

:< :'

#$%

#>*-

$-'

'=-6

(>)'

C'

$(0 !

G :)

(0 )D

< 5!

':)*

0 C2D

.%*

6):)

>: -

:-=(

%$':

< .

/.

E

)$-=�)

' B)

*'*=

)'$F

-=%*

%7)=�

50

I 4

'(� :'

4%>�

6�#(�7

,*)H

6�

#(�7

,*':

J*(%

=7)$

-' �

) #$-

@-*(

'$-'

$'

#%$(

>:>)

B)*

'*=)

'$ C

'$(0

5G '

:)*0

CG

D �)

C18

D< #

=(0 3

4)*

K

-A>:

'7-*

(>: #

$)?)

*4 B

)*'*�'

$-'

='7

#'*)

):%$

-:-

=(%$

':- �)

'

#'$(

)4-:

%$ #

%:)(

)=-D

.%*

6):)

>: -

:-=(

%$':

E

)$-=�)

' B)

*'*=

)'$F

-=%*

%7)=�

20

.

> 4%

>� @

):-

,*')

*(-

4- @

)>'

$-B-

$-*4

>7>:

>)

J*(%

=7)$

-' >

*>) $

'#%$

( B)*

'*=)

'$

#$--

:-=(

%$':

B)*

': �

) ' >

*>) $

'#%$

( 4-

(%('

:)@'

$- C

'$(0

5G '

:)*0

C18

D

.%*

6):)

>: -

:-=(

%$':

E

)$-=�)

' B)

*'*=

)'$F

-=%*

%7)=�

;0

J*

(-$7

-* 4

- 58

4-

@):

- 4>

#�

,*=+

-)-$

-'

?%(�

$))

9$-

@-*(

'$-'

./

. '

$'#

%$(>

:>)

B)*'

*=)'

$ '6

>#$'

A-6

()%*�$)

) 7

)L:%

'=-:

%$ B

)*'*

=)'$

- ':

%='(

- %$

A'*-

:%$

-:-=

(%$'

:- )*

B-$)

%'$-

C'

$(0 5

;D

.%*

6):)

>: -

:-=(

%$':

E

)$-=�)

' B)

*'*=

)'$F

-=%*

%7)=�

(II

.( 14?1:36416(�8(3462>@831416(<;:5@12317;4(�8(@631486717;4(171:3;4671(

30

E>#�

'#$%

&'$-

' 9

$%A$

'7>:

>)

=':-

*4'$

)6()

=

9

$-A�

()$-

' C7

>:()

#:)=

'$-H

()#�

$)$-

D 4%

=>7

-*(-

:%$

#-*(

$> $

-B-$

-*4>

7M

F :-

A)()

7'�

))< -

=>6%

'*-<

&$)

6(%:

>$)<

)*?)

('�)

) :'

?%('

$- C

'$(0

!N< 2

;< ;

; ':

)*0 C

5D< 1

5; '

:)*0

C;D

O F

&>:-

()*>

: 4-

?%( C

'$(0

1P5D

O F

4%=>

7-*

(- 4

- (%

(':)

@'$-

C'$

(0 !3

':

)*0 C

1D :)

(0 BD

< ;3

':)*

0 CND

< ;G<

;P<

1P

3D

E)$

-=�)

' 7

'*'A

-7-*

( ':

-A-$

)

!

"#

$%&

'()�

*%&+

,(+ �-

+./*

0(*

12('

(,(&

34.

0%)+

05 67

%)-

%.8,

*(

6976

:

$;

$

<#

=

4/�

)%&>

-*-4

*,(+

)%

&>*0

*404

* (0

()-%

,+0

?,+

&>.

*-(,

(+ 3

%)4.

(&-(

0%, �*

.

+-(,

*+0(

0%,

(0()

-%,+

0( )

%&>*

0*40

4*

(0()

-%,+

0

=*,

()�*

+ .

+&+@

(.(&

- +0

(@(,

*

!

!!" #

$%&'

(' '

(')&*

+,('

-'

.,/�

A#

BC&� 0+

!9

>(/-

(.8,

*(

6976

5 *&

)04>

*D

E&

-%).

*,(+

0*>-

(0%,

(0(

)-%,

+0(

3(

8+F�

C& 3

%4� (

G(.

/0+,

( H+

,-# !

A5

I9J

KB

L

=*,

()�*

+ -(

M&%0

%@**

*&

'%,.

+�*%

&+0(

�*

@(>-

*%&+

,(+

0*>-

(0%,

(0

()-%

,+0(

79

#

!9

>(/-

(.8,

*(

6976

$(0

-C,F

*4 )

4 69

F*

0( C&

+*&-

( 3(

F*

4+

,('(

,(&3

4.40

4*

B,(

F(&-

+,(+

/(

>4/%

,- M

C,-*

( +

4&4*

(G(

./0

+, 3

( 0*

>-(

(0()

-%,+

0(

3( 8

+F�5 >

(.&+

- 3(

/,*.

+,5

)%&>

*0*4

0 (0(

)-%,

+0 H

8*,%

40

(0()

-%,+

0J �

* $;

$ C&

D+,

*+&-

+ (0

()-,

%&*)� H

+,-#

6A +

0*&#

HAJ

5 !AJ

B

4&(,

(+ 0+

3*>

/%F*�*

+ /4

80*)

404*

+

0*>-

(0%,

(0(

)-%,

+0(

C& 0%

)+04

0 >(

)�*(

* 3(

D%-+

,( H

+,-#

I9J

KB

L

=*,

()�*

+ .

+&+@

(.(&

- +0

(@(,

* $

%&>*

0*40

(0(

)-%,

+05

8*,%

40 (

0()-

%,+0

+0 >

()�*

(*

3( D

%-+,

(

77#

=

( 0+

!9

>(/-

(.8,

*(

/C&�

0+ 6

9 %)

-%.

8,*(

69

765

*&)0

4>*D

$(0

-C,F

*4 C&

F*4

+ /,

()(3

(&-�

F*0

(*

,('(

,(&3

4.40

4*

N(,

*'*)

+,(+

)%,

()-*

-43*

&**

C&-%

).*,

** 0*

>-(0

%, (

0()-

%,+0

( �

* +)

-4+0

*F+,

(+ +

)(>-

%,+

H+,-

# !A5

I9J

$%&

>*0*

40 (

0()-

%,+0

O

*,%4

0 (0(

)-%,

+0 +

0 >()�*

(*

3( D

%-+,

( K

BL

K

0(@�

-%,*

*

!0

" 1

*2

%&$&

3$+

', )

$+)3

4%)

+$5�$

'$ '

(')&

*+,

('6 %'

)�$

'$ -

' 7*&,

+' �

$ *

+8,2

'(*+

'(')&

*+,

('

76#

B

C&� 0+

69

>(/-

(.8,

*(

6976

5 *&

)04>

*D

$4

)(0 /

4�*&

!9

3( F

*0(

C&+*

&-(

3( F

*4+

,('(

,(&3

4.40

4*

$%&

>-*-

4*,(

+ )*

,)4.

>),*

/�*(

* (0

()-%

,+0(

>�-(�-

* H+

,-# 7

<" +

0*&#

H6J

$

;$

=

*,()�*

+ .

+&+@

(.(&

- +0

(@(,

*

7!#

B

C&� 0+

7<

>(/-

(.8,

*(

6976

5 *&

)04>

*D

$(0

-C,F

*4 )

4 "

F*0(

C&+*

&-(

3(

(G/*

,+,(

+ -(

,.(&

404*

3(

)%&>

-*-4

*,(

+ )%

&>*0

*404

* (0

()-%

,+0

B,(

F(&-

+,(+

)+&

3*3+

-4,*

0%,

0+ $

;$

/(

&-,4

)%&

>-*-

4*,(

+ )%

&>*0

*404

* (0

()-%

,+0 >�-(

>) H

+,-#

6"5 6

<5 7

<<

+0*&

# H7J

B+,

-*3(

0( /

%0*-

*)(

,(/,

(F(&

-+-(

C& B

+,0+

.(&

-

7I#

B

C&� 0+

67

>(/-

(.8,

*(

6976

5 *&

)04>

*D

B

,(F(

&-+,

(+ )

+&3*

3+-4

,*0%

, 0+

$;

$

/(&-

,4 )

%&>-

*-4*

,(+

)%&>

*0*4

04*

(0()

-%,+

0 >�-(

>) H

+,-#

6"5 6

<5 7

<<

+0*&

# H7J

$%&

>*0*

40 >�-(

>)

7P#

B

C&� 0+

6P

>(/-

(.8,

*(

6976

5 *&

)04>

*D

$4

)(0 /

4�*&

6P

F*0(

C&+*

&-(

3(

F*4+

,(

'(,(

&34.

404*

$%&

>-*-

4*,(

+ )%

&>*0

*404

* (0(

)-%,

+0

>�-(

>) H

+,-#

6"5 7

<" +

0*&#

HPJ

57<<

+0

*&#H

7J

$;

$

=*,

()�*

+ .

+&+@

(.(&

- +0

(@(,

*

Page 149: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

149

!

"#$

%

&'� ()

*+

,-./

-012

3-

*4"*

5 3'

6(7,

38

9' :

-672

, :-

*

;3(-

:-

() :

)/)

6<',

/3/7

3233

6<

',3(

37(7

3 -(

-6/<

2)(

9' :

-672

,7( )

*

;3(-

:-

() :

)/)

6<',

/3/7

3233

6<

',3(

37(7

3

=(-

>-2-

) .2

3' 8

</ ,

-62-

/ )

.2-�

-:3'

/-(7

35 83

6-.2

-�-:

3'/-

(73 �

3 ,-

62-/

)27(

73 6

<',3

(37(

73 -

(-6/

<2)(

$ ?

<07'

36)2

-) 30

-:3)

/� ?

@?

:-,

.2-

2-;7

(/)/

-(-

)6-,

/<2

)(->

-23

A)2/

$ *B

)(3'

$ ABC

=

:76-

2-)

() 6

7'<�

/3'D

) .7

1(36� )

6<

0.<

'-'�

-3 �

3 ,-:

37(7

3 6<'

,3(3

7(73

-(

-6/<

2)(5

) 0

<:7(

73 :

- 6<

'/)6

/)2-

.-

'/27

2-(

)�33

A)2

/$ *B

)(3

'$ A

+C

?<'

,3(3

7( -

(-6/

<2)(

?

<',3

(37(

-(-

6/<2

)(

"B$

%

&'� ()

E4

,-./

-012

3-

*4"*

5 3'

6(7,

38

?7

6-( .

7�3'

*4

:- ;

3(-

&')3

'/-

:- ;

37)

2-F-

2-':

707(

73

?<'

,/3/

732-

) ,-

6�3-

3 :-

8</)

2- A

)2/$

*G5 "

+BC

?<'

,3(3

7( -

(-6/

<2)(

=

%H

I

32-6�3

) 0

)')>

-0-'

/ )(

->-2

3

"+$

I7.�

6<',

/3/7

32-

%2-

;-'/

)2-)

() ?

@?

) J

</�2&

233

.238

3':

6<',

/3/7

32-)

,-6�3

-3 :

- 8<

/)2-

.-

,7.<

2/ :

- J&

2/3-

�3 &

' 8)

23)'

/) -

(-6/

2<'3

6�

?<'

,3(3

7( -

(-6/

<2)(

"G$

%

&'� ()

E4

,-./

-012

3-

*4"*

5 3'

6(7,

38

?7

6-( .

7�3'

*4

:- ;

3(-

&')3

'/-

:- ;

37)

2-F-

2-':

707(

73

?<'

,/3/

732-

) 13

2<7(

73 -

(-6/

<2)(

A)2

/$ *G

)(3

'$ A

"4C5

E*

)(3'

$ ABC

5 )2/

$ "++

)(

3'$ A

*C

?<'

,3(3

7( -

(-6/

<2)(

I

32-6�3

) 0

)')>

-0-'

/ )(

->-2

3

*4$

#

K *4

<6

/<0

123-

L/-

20-'

(30

3/�

<2)

"+$4

4

9'6-

.&':

67

* ,�

./�0

&'3

&')3

'/-

:- ;

37)

8</�

233

%23

032

-) 6

-2-2

3(<2

�3 &

'/<6

032

-)

(3,/

-3 )

(->�

/<23

(<2

6)2-

8<2

8</

) ()

(<

67( )

F(�23

3 A)2

/$ MM

)(3

'$ A

!C

?<'

,3(3

7( -

(-6/

<2)(

N32

<7( -

(-6/

<2)(

)( ,

-6�3

-3

:- 8

</)2

-

!

" #

$%&

'()

&$*

& �

( +

*,-��.

$&$*

& ,

*/

('&

$*0

1$

*"$

%-

.)26

72,7

( .-

23<)

:-3

-(-6

/<2)

(-

A.2<

>2)0

).

)2/-

.23

83':

3'

,/27

32-)

F7

'6�3

<')2

3(<2

-(

-6/<

2)(3

C

O',/

2732

-) 0

-012

3(<2

6<'

,3(3

7(73

-(

-6/<

2)(

O',/

2732

-) <

.-2)

/<27

(73 �

3 )

.-2,

<)'-

3 2-,

.<',

)13(� :

- F3

')'�

-

?@

?

!2"

3,(

%.

$&$*

& 4

. /

(501

&4*

6*7

'(4

18/

&6*

$(&

0*

**$

9' /-

20-'

:-

E ;3

(- :

- ()

:)/

) &'

6-.-

233

.-23

<):-

3 -(

-6/<

2)(-

P/)

13(3

2-)

03'

307(

73 :

- (<

6723

:-

)F3�

)Q -

(-6/

<2)(

$ =

F3�)

2-)

30-:

3)/�

�3 )

:76-

2-)

()

67'<�/

3'�

.71

(36�

) :

-63;

33(<

2 A:

3,.<

;3�3

3(<2

C 2-

,.-6

/38-

A)2

/$ !B

)(

3'$ A

BC

=%

H

*E$

I7.�

6<',

/3/7

32-)

6<

',3(

37(7

3 -(

-6/<

2)(

=,3

>72)

2-)

:- ,

.23Q

3' 6

<',3

(37(

73

-(-6

/<2)

( A)2

/$ **

(3/$

>C5 *

G )(

3'$ A

*C5

E" )

(3'$

A"C

5 EM

)(3'

$ A#C

5 M*

)(3'

$ A!C

=%

H

!

!

""#

"$%&

'()

'*)

)+*

,�

-&'.

+&'

"#

$

%&

'()*

+ (

,-�

.'/'

-�)

01

*.'*

23

4 *

50

+�.6

.))

78

7 -

.)9

)1(

:+*;

)<).

'* (

*+')

.'='

.'1

(,

&,

<,)

%1=0

.&*.

'* *

<'>�+0

.)<0

. (

':-

.'

:+*;

)<).

'* (

*+')

(':

=��,

.�.)

)

.'='

.'1

(,

&,

<,)

23

4

"!

$

361� <

* ?

@

:'-

+'&

;.)

'

"@

A"

B

)1/<

,:)

9

7'<

+6.

C),

/,

"@

C)<

' 61

*)1

+'

('

C),

*

.'='

.'1

(,

&,

<,)

%1=0

.&*.

'* *

<'>�+0

.)<0

. (

':-

.'

:'(

),<

:'/�

)')

('

90

+*.'

<*

/*.'

90

.

90

+* D

*.+$

#@

*<)

1$

DAE

3<*

:*.'

* -

' :)

+'F,

< 0

=)/)

*< *

< 7

87

*

)1=0

.&*�

)')

-.)

9)1

( :

'(),

< :'

/�)'

) (

'

90

+*.'

�)

&0

(,

< (

' /0

1+*

/+*.

'

-'1

+.,

.'<

*�))

7

01

:)<)

,<

'<'/

+0.*

<

G).

'/�)

* +'

51

0<0

>))

)1=0

.&*�

)01

*<' �)

>':

+)0

1*.

'* <

):+'

<0.

'<'/

+0.*

<'

"H

$

361� <

* A

@

0/+

0&

;.)

'

"@

A"

B

)1/<

,:)

9

7'<

+6.

C),

/,

A@

C)<

' 61

*)1

+'

('

C),

*

(':

=��,

.�.)

)

.'='

.'1

(,

&,

<,)

2(

,/'

.'*

<* /

,1

0�+

)1�*

-,;

<)/�

*

+)&

-,

<,) �)

<0

/,<,

) 9

0+�

.))$

G):

'&)1

*.'*

)1

9)+

*�))

<0.

<* 9

0+*

.'

D*.+

$ "

I *

<)1

$ DJ

EB ?

@ <

)+$

(E �)

!@

E

70

1:)

<),

< '<

'/+0

.*<

K).

0,

< '<

'/+0

.*<

*< :

'/�)

')

('

90

+*.'

!""

"#

/&

$.-

&'.

0)'*

) 1

*2%��3

'�

'..

'*%*

'*$

13

(3

+3.

"J

$

361� <

* A

!

0/+

0&

;.)

'

"@

A"

B

)1/<

,:)

9

7'<

+6.

C),

/,

!

C)<'

61

*)1

+' (

'

C),

*

(':

=��,

.�.)

)

.'='

.'1

(,

&,

<,)

G'-

,1

'.'*

/'.

'.)<

0.

-.)

9)1

(

*/.'

()+

*.'*

0;

:'.9

*+0

.)<0

. 1

*�)0

1*<

)

�) )

1+'

.1*�

)01

*<)B

61

.'>):

+.*.

'*

)1+'

.-.'�)

<0.

D*.+

$ H

? *

<)1

$ DA

EB D

?EB

-/+

$ L

()1

M'>

,<*

&'1

+,<

-.)

9)1

(

:+*+

,+,

< 0;

:'.9

*+0

.)<0

. �)

-.0

/'(

,.*

('

*/.'

()+

*.'

* */

':+0

.*E

G'-

,1

'.'*

/'.

'.)<

0.

('

*/.'

()+

*.'

*

*:0

/)*�

))<0

. 0;�+

'�+)

/*<

)=)/

*+'

()1

M'-

,;

<)/*

N0

<(0

9*

D*.+

$ H

? *

<)1

$

DAEB

D#

E

G).

'/�)

* /0

&,

1)/

*.'B

.'<*�)

) -

,;

<)/'

�)

&*:

:F

&'(

)*

78

7

O;

:'.9

*+0

.))

G).

'/�)

* /0

&,

1)/

*.'B

.'<*�)

) -

,;

<)/'

�)

&*:

:F

&'(

)*

78

7

70

1:)

<),

< '<

'/+0

.*<

O;

:'.9

*+0

.))

"L

$

3

61� 6

1 C

),*

-.'

/'(

'1+�

(':

=��,

.�.)

)

.'='

.'1

(,

&,

<,)

2/.

'()+

*.'*

0;

:'.9

*+0

.)<0

. (

)1

-*.

+'*

*:0

/)*�

))<0

. 0;�+

'�+)

/*<)

=)/*

+' (

)1 M

'-,;

<)/*

N0

<(0

9*

-'1

+.,

&0

1)+

0.)

C*.'

*

.'='

.'1

(,

&,

<,)

61 :

'/�)

* (

' 9

0+*

.'

1.$

?A

D*.

+$ H

? *

<)1

$ DA

E �)

D#

E

2/.

'()+

*.'*

0;

:'.9

*+0

.)<0

.

)1+'

.1*�

)01

*<)

-'1

+.,

&0

1)+

0.)

C*.'

*

.'='

.'1

(,

&,

<,)

61 :

'/�)

* (

' 9

0+*

.'

1.$

?A

D*.

+$ H

? *

<)1

$ D?

E

70

1:)

<),

< '<

'/+0

.*<

78

7

G).

'/�)

* /0

&,

1)/

*.'B

.'<*�)

) -

,;

<)/'

�)

&*:

:F

&'(

)*

78

7

"4

# 5

3+*

-.$

3+

1*

6&

-

"I

$

361� <

* I

0/+

0&

;.)

'

"@

A"

B

2

(0-

+*.'

* 5

0+�

.6.)

) -

.)9

)1(

*-.0

;*.

'* &

0(

'<,

<,)

;,

<'+)

1,

<,)

('

90

+ -

'1+.

, (

':=��,

.*.'

*

78

7

Page 150: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

150

"#$%

&'"

(

)*+*

)*#

,&

-&

%&"

./)0

1 2

3 /

%"#

1 .4

56

47

8 /

%"#

1 .!

5

89

1

:;#� %

/ 4

<

=$0

=-

>)"

*

<9

4<

6

"#$%

&'"

(

?

,=@

0/)*

/ A

=0�

);)"

" @

)"(

"#,

/@)=

>/)

*/ 0

*B0&

%&"

>&

%*0"

#&

%&"

,*

(=

0 �"

0")

/C&

%&"

>&

%*0"

#*%

=)

,*

(=

0

@*#

0)&

,*'

+��&

)/)*

/ )*

+*)*

#,

&-

&%&

"

./)0

1 2

3 /

%"#

1 .4

56 4

78

/%"

#1

.!5

D=

#'"

%"&

% *%

*$0=

)/%

E")

*$�"

/ -

/#/F

*-*#

0

/%*F

*)"

84

1

:;#� %

/ 4

G

=$0

=-

>)"

*

<9

4<

6

"#$%

&'"

(

E&@�

/@)=

>/)

*/

0*B

0&%&

"

>&

%*0"

#&

%&"

,*

(=

0

:)*

H*#

0/)*

/ %/

DI

D /

A=

0�);

)"%=

)

@)"

("#

, /

@)=

>/)

*/ 0

*B0&

%&" �"

0")/

C&%&

" >

&%*

0"#

&%&

" ,

* (

=01

D=

#'"

%"&

% *%

*$0=

)/%

E")

*$�"

/ -

/#/F

*-*#

0

/%*F

*)"

8<

1

:;#� %

/ 4

!

=$0

=-

>)"

*

<9

4<

6

"#$%

&'"

(

J

*,/$

0/)*

/ >

&%*

0"#

&%&

" ,

* (

=06

@)*

F�0"

)*/

/$*'

0&"/

@*#

0)&

0"@�)"

)*

./)0

1 2

36

27

5

DI

D

88

1

D

*% -

/" 0

;)H"

&

$& 8

H"%

*

;#/"

#0*

,*

H"&

/

)*+*

)*#

,&

-&

%&"

K"@�)"

)*/

>&

%*0"

#&

%&"

,*

(=

0 ./

)01

<<

%"01

F56

27

/%"

#1

.<56

47

85

DI

D

82

1

47

=

$0=

->

)"*

<9

4<

K

)/#

'-"0

*)*/

>&

%*0"

#*%

=)

,*

(=

0 �"

/

�0/-

@"%

*%=

) '@

*$"/

%* $

=#

'"%"

&%&

"

*%*$

0=)/

% '�

0*'$

L"A

=)*

#"

#)1

4G

./)0

1 2

7 /

%"#

1 .8

56 4

78

/%"

#1

.M5

E")

*$�"

/ -

/#/F

*-*#

0

/%*F

*)"

D=

#'"

%"&

% *%

*$0=

)/%

!"#

$%

&'()'

8G

1

*+

%,&%

-.

(/)

*0

+*

1/2

'

3)45��2

(�

(//

()5)

()6

32

-2

7

2/

I+*

$0&

/)*/

(=

0�)"

" ,

* %/

M19

9 @

;#� %

/

<4

199

./)

01 G

9 N

/)0

1 G

G �

" /)

01 4

7G

51

:)*

H*#

0/)*

/ @

;#� %

/ =

)/ 4

G19

9 ;

#

H"&

/ (

=0�

)""

/ $*

)*)"

%=)

@)"

("#

,

(=

0/)*

/ %/

%=

$&%

/+%�

)""

;-@

)*&

#� $

&

$*)0

"+"$

/0&

% -

*,"$

/% .

/)01

GG

/%"

#1

.25

D=

#'"

%"&

% *%

*$0=

)/%

8!

1

:

;#� %

/

;#$*

@*)

*/

(=

0�)"

"

O*)

"+"$

/)*/

@)*

F�0"

)""

'*$�

"*"

,*

(=

0/)*

@*#

0)&

,*'

+��&

)/)*

/

)*+*

)*#

,&

-&

%&" �"

;#

0=$-

")*/

@)=

$*'&

%&"P

(*)

>/%

;#

< *

B1

./)0

1 G

G

/%"#

1 .4

5

D=

#'"

%"&

% *%

*$0=

)/%

8M

1

Q/

=)/

M14

G

K

)/#

'-"0

*)*/

%/

DI

D /

"#

+=)-

/�"*

"

@)"

("#

, ,

*'$A

",*)

*/ '

*$�"

*" ,

*

(=

0/)*

�"

#&

-�)&

% ,

* /%

*F�0=

)"

D=

#'"

%"&

% *%

*$0=

)/%

DI

D

83

1

D

=#

+=)-

R#'0

)&$�

"&#

""

@)"

("#

,

@)=

$*'&

% ,

*

0)/#

'-"0

*)* �"

$=%*

$0/)

* /

"#+=

)-/�

""%=

)

*%*$

0=)/

%*

K)/

#'-

"0*)

*/ %

/ D

ID

/ "

#+=

)-/�

"*"

@)"

("#

, -

*)'&

% ,

*'+��&

)�)"

"

)*+*

)*#

,&

-&

%&"

D=

#'"

%"&

% *%

*$0=

)/%

"#$

%&

'()*

+),+

- ./

-&/

0123

)4()

&( '

+5-/

*+-+

/ ')/

6/17

'(

)8/*

/'()

&( (

-&9�

83)/

-3)

-( 6

38()

& :*

34+1

/*(8

7&

')&,�;

</)

&*�/

( *3

4+1

/*()

&=

)&-(�/

/ '+5

-/*&

�/ 4

(,,>

4&7

/(

</)

&*�/

( 8&

?13-

39//

/1

23)4

(�/3

1(-&

�/

9&,8

/31(

)&(

-/,8

&-3)

&-

&*83

)(-&

!

""#

$%

&�

'(

')(

*+

,%'-.

+' �

- ,+

,(.-

/(

')(

')/%

.,(

,).+

' 0

)12��%

'�

'--

')2)

')3

0%

&%

.%-

@A$

B+

4(/

8C).

/+

7& D

E 3)

& 7+

'�

(1+1�(

)&(

C1*?

/7&)

//

,&*�

/&/ 7

& 63

8()&

B+4�)(

)&(

638+

)/-3

) �/

*34

'-&8

()&(

23

)4+-

()+-

+/ ,

'&*/

(-$

F183

*4/)

&( '

)3*&

,+-+

/>6&

)5(-

')

/6/1

7 )&

.+-8

(8&-

& 1+

4�)�

)//

638+

)/-3

) �/

( )

('3)

8+-+

/$

G2/�(

)&(

/4&7

/(8�

( '

)3*&

,+-+

/>6&

)5(-

')/

6/17

)&.

+-8(

8&-&

1+4�)�

)//

638+

)/-3

) -(

/18)

()&(

C1 ,

&*�/

( 7&

63

8()&

H31

,/-/

+- &

-&*8

3)(-

@D$

F1 8&

)4&1

7&

@E 7

& 3)

& 7+

'�

(1+1�(

)&(

C1*?

/7&)

//

,&*�

/&/ 7

& 63

8()&

F183

*4/)

&( '

)3*&

,+-+

/>6&

)5(-

')

/6/1

7 83

8(-/

.()&

( )&

.+-8

(8&-

3)

638�

)// '

& */

)*+4

,*)/

'�/&

�/ (

)(

'3)8

+-+/

$ G

2/�(

)&(

/123

)4(�

/&/ 7

&8(-

/(8&

')

/6/1

7 )&

.+-8

(8&-

& )&

2&)&

17+4

+-+/

'&

*/)

*+4

,*)/

'�/&

-( /1

8)()

&( C1

,&

7/+-

*31

,/-/

+-+/

&-&

*83)

(-$

%)&

.&18

()&(

HI

H (

73*

+4&1

8&-3

) &-

&*83

)(-&

�/ )

&8+)

1()&

( 5+

1+)/

-3)

')/4

/8&

7& -(

HI

H= '

)&*+

4 �

/ 7&

-(

')/4�)/

& :(

)8$ J

E -/

8$ K;

= "J

(-/1

$ :E;

= LJ

(-/

1$ :

@;= L

#= M

J= D

"J;

H31

,/-/

+- &

-&*8

3)(-

@J$

<+'�

838(

-/.(

)&(

)&.+

-8(8

&-3)

63

8�)/

/ '&

*/)*

+4,*

)/'�

/&

%)&

.&18

()&(

N+7

&*�83

)/&/

OC�

*(1/

(

73*+

4&1

8&-3

) &-

&*83

)(-&

,/

9/-(

8&

')/6

/17

3)9(

1/.(

)&( �/

7&,

2��+

)()&

( )&

2&)&

17+4

+-+/

:()

8$ MJ

= D#!

;

H31

,/-/

+- &

-&*8

3)(-

@"$

<+'�

')&.

&18(

)&(

(*8&

-3)

G7+

*&)&

( -(

*+1

3�8/

1�(

'+5-

/*� (

)&

.+-8

(8&-

3) 7

&,2��+

)�)/

/ )&

2&)&

17+4

+-+/

H31

,/-/

+- &

-&*8

3)(-

HI

H

@@$

O&2

&)&1

7+4

)&

'&8(

8 :7+

'�

*(.;

F1 *

(.+-

*C1

7 )&

2&)&

17+4

+- ,

& 7&

*-()� 1

+-= (

+83)

/8(8

&( *

()&

( (7

3'8(

8 7&*

/./(

7&

7&,2��+

)()&

(

)&2&

)&17

+4+-

+/ 3

)9(1

/.&(

.�= C

1 8&

)4&1

7&

73+�

,�'8�4

C1/=

)&2&

)&17

+4 )

&'&8

(8 :

()8$

JAD;

G%

P

HI

H

Page 151: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

151

H O T Ă R Î R Ecu privire la constituirea circumscripţiei electoralesăteşti Nihoreni nr.15, raionul Rîşcani, pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului local privind revocarea primarului

Comisia Electorală Centrală, prin hotărîrea nr. 1410 din 4 septembrie 2012, a stabilit data de 21 octombrie 2012 pentru desfăşurarea referendumului local privind revocarea primarului satului Nihoreni, raionul Rîşcani.

În conformitate cu art. 18, 26 şi 187 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:

1. Se constituie circumscripţia electorală sătească Nihoreni nr. 15, raionul Rîşcani, pentru referendumul local din 21 octombrie 2012 privind revocarea primarului satului

Nihoreni.2. Hotarul circumscripţiei electorale săteşti Nihoreni va

corespunde hotarului unităţii administrativ-teritoriale săteşti Nihoreni, prevăzută de Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 14 septembrie 2012, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE COMISIEI ELECTORALE CENTRALE Iurie CIOCAN

Secretar Andrei Volentir

Nr. 1427. Chişinău, 13 septembrie 2012.

1267

H O T Ă R Î R Ecu privire la aprobarea calculelor preliminare privind stabilirea tirajului documentelor electorale pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale noi ale primarilor în unele localităţi din 11 noiembrie 2012

În scopul punerii în aplicare a hotărîrilor Comisiei Electorale Centrale nr. 1254 din 26 aprilie 2012, nr. 1255 din 8 mai 2012, nr. 1374 din 24 iulie 2012, nr. 1390 din 21 august 2012, nr. 1408 din 4 septembrie 2012 privind desfăşurarea alegerilor locale noi ale primarilor în unele localităţi din 11 noiembrie 2012 şi în conformitate cu art. 18 şi 26 din Codul electoral nr. 1381–XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:

1. Se aprobă calculele preliminare ale tirajului documen-telor electorale pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale noi ale primarilor în unele localităţi din 11 noiembrie 2012 (conform anexei).

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE COMISIEI ELECTORALE CENTRALE Iurie CIOCAN

Secretar Andrei Volentir

Nr. 1428. Chişinău, 13 septembrie 2012.

1268

Anexăla hotărîrea C E C nr. 1428 din 13 septembrie 2012

Calcule preliminare privind stabilirea tirajului documentelor electorale pentru organizarea şi desfăşurarea

alegerilor locale noi ale primarilor în unele localităţi din 11 noiembrie 2012

Nr. d/o

Denumirea documentului Tirajul În ce limbă se tipăreşte

1. Codul electoral 25 ex. În limba de statşi în limba rusă

2. Lista de subscripţie (pentru candidaţii independenţi la funcţia de primar) 300 ex.

În limba de statşi în limba rusă

3. Lista electorală suplimentară:- lista de titlu (10 birouri x 2 ex.)- anexă (10 birouri x 4 ex.)- foaia finală (10 birouri x 2 ex.).Lista electorală pentru votarea la locul aflării:- lista de titlu- anexă- foaia finalăTotal

- turul doi de scrutin

20 ex.40 ex.20 ex.

20 ex.20 ex.20 ex.

60 ex.

60 ex.

În limba de statşi în limba rusă

4. Legitimaţia candidatului: - la funcţia de primar al satului din partea partidelor şi blocurilor electorale- independent la funcţia de primar al satului Total

25 ex. 25 ex. 50 ex.

În limba de stat

5. Legitimaţia persoanei de încredere a concurentului electoral în consiliul electoral de circumscripţie de nivelul întîi

50 ex.

În limba de stat

6. Legitimaţii ale membrilor consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul întîi 50 ex.

În limba de stat

7. Legitimaţia primarului ales

10 ex. În limba de stat

8. Legitimaţia operatorului (proiect-pilot) 20 ex. În limba de stat

9. Procesul-verbal privind pregătirea secţiei de votare pentru votare în ziua alegerilor:- primul tur de scrutin (10 birouri x 2 ex.= 20 ex.)- turul doi de scrutin (10 ex.)Total

20 ex.10 ex.30 ex.

În limba de stat

10. Procesul-verbal privind rezultatele numărării voturilor la alegerea primarului întocmit de biroul electoral al secţiei de votare: - primul tur de scrutin (10 birouri x 12 ex.= 120 ex.)- turul doi de scrutin (60 ex.)Total

120 ex. 60 ex.

180 ex.

- în limba de stat

Page 152: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

152

11. Procesul-verbal privind totalizarea rezulta-telor votării la alegerea primarului întocmit de consiliul electoral de circumscripţie de nivelul întîi:- primul tur de scrutin (5 x 5 ex. =25ex.)- turul doi de scrutin Total

25 ex.10ex.

35 ex.

- în limba de stat

12. Formular special pentru numărarea voturilor: - primul tur de scrutin (10 x 2 = 20 ex.)- turul doi de scrutin (5 x 2 = 10 ex. )Total

20 ex. 10 ex.30 ex.

În limba de stat

13. Raport: - al biroului electoral al secţiei de votare: - primul tur de scrutin (10 x 2 ex. = 20 ex.)- turul doi de scrutin (5 x 2 ex. = 10 ex.)Total- al consiliului electoral de circumscripţie: - primul tur de scrutin (5 x 2 ex. = 10 ex.)- turul doi de scrutin (5 x 2 ex. = 10 ex.)Total

20 ex.10 ex.30 ex.

10 ex.10 ex.20 ex.

- în limba de stat

14. Ecusoane: al reprezentantului concurentului electoral: - în CEC - în consiliul electoral de circumscripţie de nivelul întîi - în biroul electoral al secţiei de votare Total

- observatorului internaţional acreditat de CEC - observatorului naţional acreditat de CEC în consiliul electoral de circumscripţie - observatorului acreditat de consiliul electoral de circumscripţie în biroul electoral al secţiei de votare Total- membrului biroului electoral al secţiei de votare Total

25 ex.

25 ex. 50 ex.

100 ex.

60 ex.

60 ex.

60 ex.180 ex.100 ex. 380 ex.

În limba de stat

15. Buletine de vot: - primul tur de scrutin- turul doi de scrutin Total

7500 ex.3750 ex.

11250 ex.

În limba de stat

16. Bristol (plăcuţă pe masă):„Concurent electoral” „Buletine de vot nevalabile”„Lista electorală suplimentară”Total

50 ex.10 ex.10 ex.70 ex.

În limba de stat

17. Invitaţii la votare 4000 ex. În limba de stat şiîn limba rusă

18. Ştampile de securizare:- turul I- turul II

50 ex.50 ex.

În limba de stat

Notă: Calculele s-au efectuat ţinîndu-se cont de următoarele:

1) numărul de consilii electorale de circumscripţie de nivelul întîi –5;

3) numărul de birouri electorale ale secţiilor de votare – 10;

4) numărul estimativ de concurenţi electorali – 50, dintre care partide şi blocuri electorale – 25 şi candidaţi independenţi – 25;

5) primării –5.

H O T Ă R Î R Ecu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Ialoveni, raionul Ialoveni

Consiliul orăşenesc Ialoveni, prin decizia nr. 05-10 din 11 iunie 2012, a ridicat, la cerere, mandatul consilierului Prisac Alexandr, ales pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Ialoveni îi revine candidatului supleant Cimpoacă Angela de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ialoveni din 6 iunie 2011. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declaraţia candidatului supleant Negruţa Alexandru de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova,

prin care refuză mandatul de consilier.În temeiul art. 18 alin. (2) şi 133 alin. (12) din Codul

electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:

1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Ialoveni.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Ialoveni, raionul Ialoveni, candidatului supleant Cimpoacă Angela de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE COMISIEI ELECTORALE CENTRALE Iurie CIOCAN

Secretar Andrei Volentir

Nr. 1429. Chişinău, 13 septembrie 2012.

1269

H O T Ă R Î R Ecu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cealîc, raionul Taraclia

1270

Consiliul comunal Cealîc, prin decizia nr. 6/6 din 31 iulie 2012, a ridicat, la cerere, mandatul consilierului Clopot Valentin, ales pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Cealîc îi revine candidatului supleant Turlacova Liubovi de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Taraclia din 13 iunie 2011.

În temeiul art. 18 alin.(2) şi 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:

1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cealîc.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Cealîc, raionul Taraclia, candidatului supleant Turlacova Liubovi de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE COMISIEI ELECTORALE CENTRALE Iurie CIOCAN

Secretar Andrei Volentir

Nr. 1430. Chişinău, 13 septembrie 2012.

Page 153: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

153

H O T Ă R Î R Ecu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Comrat, UTA Găgăuzia

Consiliul municipal Comrat, prin decizia nr. 7/46 din 5 iulie 2012, a ridicat, la cerere, mandatul consilierului Sarî Ivan, ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul municipal Comrat îi revine candidatului supleant Tucan Mihail de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Comrat din 25 iunie 2011. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declaraţia candidatului supleant Todorova Irina de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, prin care refuză

mandatul de consilier.În temeiul art.18 alin. (2) şi 133 alin. (12) din Codul

electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:

1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul municipal Comrat.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul municipal Comrat, UTA Găgăuzia, candidatului supleant Tucan Mihail de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE COMISIEI ELECTORALE CENTRALE Iurie CIOCAN

Secretar Andrei Volentir

Nr. 1431. Chişinău, 13 septembrie 2012.

1271

H O T Ă R Î R Ecu privire la delegarea reprezentanţilor Comisiei Electorale Centrale la Tbilisi, Georgia

În conformitate cu art. 18 din Codul electoral nr. 1381 – XIII din 21 noiembrie 1997, Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 10 din 05.01.2012 şi acceptînd invitaţia Comisiei Electorale Centrale a Georgiei de a monitoriza alegerile parlamentare, care vor avea loc pe data de 1 octombrie 2012, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:

1. Se deleagă, pentru perioada 29 septembrie – 3 octombrie 2012, domnul Iurie Ciocan, preşedintele Comisiei Electorale Centrale şi domnul Vasile Gafton, membrul Comisiei Electorale Centrale, să participe la

observarea alegerilor parlamentare, care vor avea loc la 1 octombrie curent în Georgia.

2. Delegaţia se va deplasa la Tbilisi cu avionul pe ruta Chişinău – Moscova – Tbilisi – Moscova – Chişinău.

3. Direcţia financiar-economică va achita cheltuielile de transport şi diurnă conform legislaţiei în vigoare, iar cheltuielile de cazare şi transport local sînt acoperite de către instituţia gazdă.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE COMISIEI ELECTORALE CENTRALE Iurie CIOCAN

Secretar Andrei Volentir

Nr. 1432. Chişinău, 13 septembrie 2012.

1272

H O T Ă R Î R Ecu privire la delegarea preşedintelui Comisiei Electorale Centrale Iurie Ciocan la Washington, Statele Unite ale Americii

În conformitate cu art. 18 din Codul electoral nr. 1381 – XIII din 21 noiembrie 1997, Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 10 din 05.01.2012 şi acceptînd invitaţia Fundaţiei Internaţionale pentru Sisteme Electorale (IFES) de a participa la programul de activităţi, desfăşurat în perioada 4-7 noiembrie 2012, cu ocazia aniversării a 25 de ani de la crearea acestei instituţii, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:

1. Se deleagă domnul Iurie Ciocan, preşedintele Comisiei Electorale Centrale, pentru perioada 3-8 noiembrie 2012, în vederea participării la programul de activităţi al IFES, desfă-

şurat în perioada 4-7 noiembrie 2012, cu ocazia aniversării a 25 de ani de la crearea acestei instituţii.

2. Domnul Ciocan se va deplasa la Washington cu avionul pe ruta Chişinău – Munhen – Washington – Vienna - Chişinău.

3. Direcţia financiar-economică va achita cheltuielile de transport, cazare, taxa de participare, asigurare medicală şi diurnă conform legislaţiei în vigoare.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE COMISIEI ELECTORALE CENTRALE Iurie CIOCAN

Secretar Andrei Volentir

Nr. 1433. Chişinău, 13 septembrie 2012.

1273

Page 154: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

154

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

O R D I Ncu privire la aprobarea Certificatului privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate

1274

În temeiul art.133 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997, întru executarea prevederilor art.103 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal,

ORDON:1. Se aprobă formularul Certificatului privind sumele TVA

nerestituite pentru mărfurile exportate conform anexei nr.1 şi Solicitarea de eliberare a Certificatului menţionat conform anexei nr.2 la prezentul ordin.

2. Certificatul în cauză se eliberează de către Direcţia (Secţia) control fiscal al IFS teritorial (Direcţia marilor contri-

buabili) de la locul deservirii contribuabilului, în termen ce nu va depăşi 5 zile lucrătoare.

3. Secţia gestionarea documentelor şi arhivare va aduce prezentul ordin la cunoştinţă tuturor Inspectoratelor fiscale de stat teritoriale, subdiviziunilor structurale ale Inspecto-ratului Fiscal Principal de Stat.

4. Direcţia metodologia administrării fiscale va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

ŞEFUL INSPECTORATULUI FISCAL PRINCIPAL DE STAT Nicolae VICOL

Nr. 1152. Chişinău, 19 octombrie 2012.

Anexa nr.1 la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Statnr. 1152 din 19 octombrie 2012

CERTIFICATUL NR. ____din _____________________ 20___

privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate

Eliberat subiectului impozabil cu TVA ________________________________________________________________________

(denumirea agentului economic, codul fiscal, codul TVA)

___________________________________________________________________________________________________________ Se confirmă că deţinătorul acestui Certificat nu a beneficiat de restituirea TVA aferentă exportului mărfurilor, efectuat în

baza Declaraţiilor vamale:_____________________________________________________________ (numărul, data)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Şeful Inspectoratului Fiscal _________________________________ ____________________________________________ __________________ (Numele, prenumele) (semnătura)

L.Ş.

Anexa nr.2 la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Statnr. 1152 din 19 octombrie 2012

Solicitare de eliberare a Certificatului privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate

_____________________20___

de la _________________________________________________________________________________________________________(denumirea agentului economic, codul fiscal, codul TVA)

Rog să confirmaţi faptul că pentru exportul de mărfuri efectuat în baza Declaraţiilor vamale: ________________________________________________________________________________________________________________________________________

(numărul, data)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

nu a fost restituită TVA

_____________________________________________ (numele, prenumele şi semnătura)

L.Ş.

Page 155: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

155

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

ÎNREGISTRAT: Ministrul justiţiei al Republicii Moldova _______________Oleg EFRIM nr. 894 din 17 octombrie 2012

H O T Ă R Î R Ecu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei

1275

În temeiul art.11, 51 şi 52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, şi art.67 din Legea nr.62–XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:1. În Instrucţiunea cu privire la Raportul privind conturile

corespondente şi alte plasări ale băncii licenţiate, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.251 din 18 decembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.3-6, art.7), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.636 din 31 decembrie 2008, cuvintele „trimestru” şi „trimestrial” la cazul şi numărul respectiv se substituie cu cuvintele „lună” şi „lunar” la cazul şi numărul respectiv.

2. Instrucţiunea cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.47-48, art.178), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.654 din 21 februarie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:

1) Punctul 3:a) literele c), g) şi h) vor avea următorul cuprins:„c) raportul „Împrumuturile şi creditele valutare ale băncii

licenţiate” (anexa nr.3);g) raportul „Împrumuturile /creditele aferente investi-

ţiilor directe în Republica Moldova primite de către banca licenţiată” (anexa nr.7);

h) raportul „Operaţiunile conform contractelor de împru-muturi /credite aferente investiţiilor directe în Republica Moldova primite de către banca licenţiată” (anexa nr.8).”;

b) se completează cu literele i) şi j) cu următorul cuprins:

„i) raportul „Valorile mobiliare străine ale băncii licen-ţiate” (anexa nr.9);

j) raportul „Conturile corespondente şi alte plasări ale băncii licenţiate” (anexa nr.10).”.

2) Punctul 4 se completează în final cu următoarea propoziţie: „De asemenea, rapoartele se utilizează în scopul supravegherii expunerii băncilor licenţiate la riscul de contraparte asociat conturilor corespondente şi altor plasări ale băncilor (plasări/depozite, credite/împrumuturi overnight, overdrafturi la conturile „Nostro”/„Loro”), precum şi mijloacelor investite de către bănci în valori mobiliare.”.

3) După punctul 7 se completează cu punctul 71 cu următorul cuprins:

„71. În cazul în care în raport urmează a fi indicat codul monedei naţionale/valutelor străine, se indică codurile numerice ale acestora conform ISO 4217.”.

4) După punctul 9 se completează cu punctul 91 cu următorul cuprins:

„91. Dacă altceva nu este specificat în modul de întocmire a raportului respectiv, sumele în rapoarte se reflectă conform valorii nominale, adică fără ajustări la costul amortizat şi reduceri pentru pierderi din depreciere, dacă este cazul.”.

5) La punctul 10 textul „lit.b) – d) şi f)” se substituie cu textul „lit.b) – d), f), i) şi j)”.

6) Anexa nr.3 va avea următorul cuprins:

!"#$%&"'()&*%&+",-'./�0."#%&/.&1'020'#&*%&'%13'-%'#%&."3'&&31#'%�0."0&2%*.-%'#&4#&/�-'#&5�"/0*#&*0/#"�0%-#&

678&9(:&;<1'.<.-.'0*#&�0&/'#40-#*#&2%*.-%'#&%*#&5�"/00&*0/#"�0%-#&&

� � � � � � � � � � �

� �� � � � � � � �������� �

� ���������� � � � � � � �������� ���� ���� �

� � � � � � � � � � �

� � ���������� ����� ���������� ��� �������������������������� � � �

� � � ���� ������������������������ � � � � �

� � � � � � � � � � �

='(&4>3& 7#?04#"->"#'#?04#"-&@#/-3'&

0",-0-.�03"%*&A34.*&

<3"#4#0&

;<1'.<.-.'0&B"&<3"#4%&3'0C0"%*�& ;<1'.<.-.'0&%-%�%-#&*%&/.',.*&2%*.-#0&,-'�0"#&

".<�'.*&&,.<%&B"&<3"#4%&

3'0C0"%*�&".<�'.*&

,.<%&B"&*#0&<3*432#"#�-0&&

,.<%&B"&2%*.-�&,-'�0"�&*%&/%'#&,#&

%-%�#%?�&

!& D& A& 8& E& :& )& 9& F&E& && && 498 && && && && &&:& && && 840 (((& && && …

&& && &&

� ���������� ���������������������� ���������� � � � � �

� � ������ ����������� � ����� ��� �� ����� ���� ���������� �������� ���������������������� ��� � �

� � ��� �!����"#$�� ������%%���� ��%&&'��$��� ���(����������������$��������%&&'�� �)*+),��� ���*,����������� ���-��������� ������� �� �.�

Page 156: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265) 26 octombrie 2012

156

Modul de întocmirea raportului „Împrumuturile şi creditele valutare ale băncii licenţiate”

� � � � � � � � � � � �

� �� � � � � � � � �������� �

� ���������� � � � � � � � �������� ���� ���� �

� � � � � � � � � � � �

� � ��������� �������������� ����! ������������������������� � � � �

� � � ���� ������������������������� � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

!"# $%& '()*$(+,%+("()*$(+, -(.,&"

*+/,*,0�*&+12

3*402

."($*,020*

5&$02

6&+($(*

5"($*,( 7+ 6&+($1 &"*8*+12� 5"($*,( 1,1�1,( 21 .0"/02 9120,(* /,"�*+(

+06�"02 /061 7+ 6&+($1

&"*8*+12� +06�"02

/061 7+ 2(*

6&2$&9(+(�,*

/061 7+ 9120,�

/,"�*+� 21 .1"( /(

1,1�(1)�

: ; 5 < = > ? @ A B

> 498

? 840 ### …

� ���������� ���������������������� ���������� � � � �

� � ������ ����������� � ����� ��� �� ����� ���� ���������� �������� ���������������������� ��� �

� � ��� �!����"#$�� ������%%���� ��%&&'��$��� ���(����������������$��������%&&'�� �)*+),��� ���*,����������� ���-��������� ������� �� �.�

1. În raport se reflectă următoarea informaţie: a) numărul şi sumele împrumuturilor în valută străină

primite de către banca licenţiată de la rezidenţi şi de la nerezidenţi;

b) numărul şi sumele împrumuturilor ataşate la cursul valutei străine primite de către banca licenţiată de la rezidenţi şi de la nerezidenţi;

c) numărul şi sumele creditelor în valută străină acordate de către banca licenţiată rezidenţilor şi nerezidenţilor;

d) numărul şi sumele creditelor ataşate la cursul valutei străine acordate de către banca licenţiată rezidenţilor şi nerezidenţilor;

e) numărul şi sumele împrumuturilor în lei moldoveneşti primite de către banca licenţiată de la nerezidenţi;

f) numărul şi sumele creditelor în lei moldoveneşti acordate de către banca licenţiată nerezidenţilor.

2. În raport se reflectă informaţia referitor la împrumu-turile/creditele băncii, inclusiv liniile de creditare, precum şi referitor la împrumuturile primite şi creditele acordate care derivă din următoarele operaţiuni: factoringul, scontarea (cumpărarea) cambiilor, creditele pentru efectuarea opera-ţiunilor prin intermediul cardurilor de credit, overdrafturile, leasing-ul financiar.

3. În raport se indică informaţia despre împrumuturi/credite, indiferent de faptul dacă acestea sînt împrumuturi/credite financiare, comerciale sau aferente investiţiilor directe.

4. În acest raport nu se reflectă informaţia despre: a) împrumuturile primite de la Banca Naţională a

Moldovei; b) împrumuturile primite de către sediul central de la

filialele locale ale băncii licenţiate şi creditele acordate de către sediul central filialelor locale ale băncii licenţiate;

c) împrumuturile overnight primite de către banca licenţiată, inclusiv de la filialele deschise în străinătate ale băncii licenţiate;

d) creditele overnight acordate băncilor şi filialelor deschise în străinătate ale băncii licenţiate;

e) overdraft-urile la conturile corespondente „Nostro” şi „Loro”;

f) dobînda plătită/încasată la împrumuturile primite/creditele acordate de către banca licenţiată;

g) comisioanele plătite/încasate de către banca licen-ţiată la primirea împrumuturilor/acordarea creditelor.

5. În cazul împrumuturilor primite şi creditelor acordate între sediul central şi filialele din străinătate ale băncii licenţiate, în raport se include numai informaţia respectivă

reflectată în conturile corespunzătoare deschise de către sediul central în registrele sale interne.

6. În raport informaţia privind împrumuturile şi creditele în moneda originală se indică pe fiecare monedă în care au fost primite împrumuturile/acordate creditele. În cazul împrumuturilor/creditelor ataşate la cursul valutei străine, informaţia se indică pe fiecare valută străină la cursul căreia au fost ataşate împrumuturile primite/creditele acordate în lei moldoveneşti.

7. În raport se indică informaţia privind împrumuturile/creditele primite/acordate (total sau parţial) pe parcursul lunii gestionare.

8. Datele ce urmează a fi incluse în raport se preiau din evidenţa analitică a conturilor în care se ţine evidenţa contabilă a împrumuturilor primite/creditelor acordate, şi anume a conturilor respective din următoarele grupe de conturi bilanţiere: 1230 (cu excepţia conturilor nr.1236 şi nr.1237), 1240 (cu excepţia conturilor nr.1246 şi nr.1247), 1260 (cu excepţia conturilor nr.1268 şi nr.1269), 1290 (cu excepţia conturilor nr.1296 şi nr.1297), 1310 (cu excepţia conturilor nr.1314 şi nr.1315), 1320 (cu excepţia conturilor nr.1326 şi nr.1327), 1350 (cu excepţia conturilor nr.1358 şi nr.1359), 1360 (cu excepţia conturilor nr.1366 şi nr.1367), 1370 (cu excepţia conturilor nr.1378 şi nr.1379), 1380 (cu excepţia conturilor nr.1386 şi nr.1387), 1390 (cu excepţia conturilor nr.1398 şi nr.1399), 1410 (cu excepţia conturilor nr.1416 şi nr.1417), 1420 (cu excepţia conturilor nr.1426 şi nr.1427), 1430 (cu excepţia conturilor nr.1436 şi nr.1437), 1440 (cu excepţia conturilor nr.1446 şi nr.1447), 1450 (cu excepţia conturilor nr.1456 şi nr.1457), 1460 (cu excepţia conturilor nr.1466 şi nr.1467), 1470 (cu excepţia conturilor nr.1476 şi nr.1477), 1490 (cu excepţia conturilor nr.1497 şi nr.1499), 1510 (cu excepţia conturilor nr.1516 şi nr.1517), 1530 (cu excepţia conturilor nr.1535 şi nr.1536), 1850 (cu excepţia conturilor nr.1851 şi nr.1852), 2090 (cu excepţia conturilor nr.2091-2094 şi nr.2099), 2100 (cu excepţia contului nr.2105), 2110 (cu excepţia contului nr.2116), 2120 (cu excepţia contului nr.2125), 2530 (cu excepţia conturilor nr.2533 şi nr.2534) şi 2840 (cu excepţia conturilor nr.2841 şi nr.2842).

9. Informaţia inclusă în raport se divizează în două părţi:

a) tabelul A „Împrumuturile valutare primite de banca licenţiată”;

b) tabelul B „Creditele valutare acordate de banca licenţiată”.

10. În tabelul A “Împrumuturile valutare primite de banca

Page 157: 26 octombrie 2012 Nr. 222-227 Anul XIX (4260-4265)

Nr. 222-227 (4260-4265)26 octombrie 2012

157

licenţiată” informaţia din coloanele A – D se reflectă după cum urmează:

1) în coloana A „Nr. d/o” se indică numărul de ordine al fiecărui rînd completat în tabel;

2) în coloana B „Rezident/nerezident” se indică următoarele coduri:

a) R – pentru rîndurile în care se include informaţia privind împrumuturile primite de la creditorii rezidenţi;

b) N – pentru rîndurile în care se include informaţia privind împrumuturile primite de la creditorii nerezidenţi;

3) în coloana C „Sector instituţional”:a) în cazul în care creditorul este rezident, se indică

următoarele coduri:01 - pentru rîndurile în care se include informaţia privind

împrumuturile primite de la alte bănci;02 - pentru rîndurile în care se include informaţia privind

împrumuturile primite de la alte persoane decît bănci; b) în cazul în care creditorul este nerezident, se indică

următoarele coduri:03 - pentru rîndurile în care se include informaţia

privind împrumuturile primite de la instituţii financiare (include bănci, alte instituţii financiare nerezidente şi filialele deschise în străinătate ale băncii licenţiate);

04 - pentru rîndurile în care se include informaţia privind împrumuturile primite de la persoane juridice altele decît instituţii financiare;

05 - pentru rîndurile în care se include informaţia privind împrumuturile primite de la persoane fizice;

4) În coloana D „Codul monedei” se indică codul monedei după cum urmează:

a) pentru împrumuturile în moneda originală se indică codul monedei în care a fost primit împrumutul (codul valutei străine în cazul creditorului rezident şi codul valutei străine/monedei naţionale în cazul creditorului nerezident);

b) pentru împrumuturile ataşate la cursul valutei străine se indică codul valutei străine la cursul căreia a fost ataşat împrumutul primit în lei moldoveneşti.

11. În tabelul B „Creditele valutare acordate de banca licenţiată” informaţia din coloanele A – E se reflectă după cum urmează:

1) în coloana A „Nr. d/o” se indică numărul de ordine al fiecărui rînd completat în tabel;

2) în coloana B „Rezident/nerezident” se indică următoarele coduri:

a) R – pentru rîndurile în care se include informaţia privind creditele acordate debitorilor rezidenţi;

b) N – pentru rîndurile în care se include informaţia privind creditele acordate debitorilor nerezidenţi;

3) în coloana C „Sector instituţional”:a) în cazul în care debitorul este rezident, se indică

următoarele coduri:01 - pentru rîndurile în care se include informa