viesmann vitodens 222-f - edith mediaedithmedia.ro/viessmann/proiectare/exemple instalatii vitodens...

of 28 /28
VIESMANN VITODENS 222-F Tip B2SB Cazan compact în condensaţie pe gaz Exemple de instalaţii selectate 5778 762 RO 4/2015 Exemple de instalaţii

Author: others

Post on 30-Dec-2019

6 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • VIESMANN VITODENS 222-FTip B2SB

  Cazan compact în condensaţie pe gaz

  Exemple de instalaţii selectate

  5778 762 RO 4/2015

  Exemple de instalaţii

 • 1.

  ID: 4605135_1504_08

  Un circuit de încălzire fără vană de amestec ............................................. 4

  2.

  ID: 4605136_1504_08

  Două circuite de încălzire cu vană de amestec şi cu preselector hidraulic 8

  3.

  ID: 4605137_1504_07

  Un circuit de încălzire fără vană de amestec şi un circuit de încălzire cuvană de amestec, fără sau cu separarea circuitelor .................................. 14

  4.

  ID: 4605138_1504_07

  Două circuite de încălzire cu vană de amestec şi preselector hidraulic,fără sau cu separarea circuitelor ............................................................... 19

  Cuprins

  2 VIESMANN VITODENS 222-F

  5778

  762

  RO

 • Explicaţia desenelorNumerotarea componentelor tehnice şi a conexiunilor electrice

  2/52M2

  2/28

  2/5

  2/5Sol26/S2

  2/1

  X2

  2/52M1

  2/21qE

  3

  4

  1

  eE rR

  qQ

  qR

  qW

  8

  9

  qE

  21 28 50 20M1

  52M1

  52M2

  (5So

  l)(6)

  40 145

  20M2,24 1 5 2M1

  2M2

  2

  M M

  21 28 50 20M1

  2M1

  40 145

  20M2,24 1 5

  2/5qQ

  2/21

  2

  Explicaţia desenelor

  VITODENS 222-F VIESMANN 3

  5778

  762

  RO

 • 1. Un circuit de încălzire fără vană de amestec

  ID: 4605135_1504_08

  Domeniu de utilizare

  Instalaţie de încălzire cu un circuit de încălzire:■ Circuit de încălzire cu radiatoare nereglabil eP■ Preparare de apă caldă menajeră cu energie solară prin interme-

  diul boilerului pentru preparare de apă caldă menajeră încorporat(doar în combinaţie cu Vitodens 242-F, 343-F)

  Componente principale■ Aparat în condensaţie pe combustibil gazos 1 Vitodens 222-F,

  242-F, 333-F, 343-F■ Vitotronic 200, tip HO1C, HO2B (pentru funcţionare comandată de

  temperatura exterioară)■ Instalaţie solară wP

  CondiţiiDebitul volumetric total al circuitului de încălzire eP este mai micdecât debitul volumetric maxim posibil al circuitului de încălzire 1(vezi tabelul).

  Cazan Debit volumetric max. l/h

  Vitodens 242-F, 222-F, 3,2- 13,0 kW 1200Vitodens 242-F, 222-F, 3,2- 19,0 kW 1200Vitodens 242-F, 222-F, 5,2 - 26,0 kW 1400Vitodens 222-F, 5,2 - 35,0 kW 1600Vitodens 333-F, 343-F, 1,9 - 11,0 kW 1000Vitodens 343-F, 333-F, 1,9 - 19,0 kW 1200Vitodens 333-F, 4,0 - 26,0 kW 1400

  Descrierea funcţionăriiPompa de circulaţie încorporată în cazanul 1 alimentează, prinventilul cu 3 căi integrat, circuitul de încălzire eP sau schimbătorulde căldură în plăci integrat în aparat.Alimentarea boilerului pentru preparare de apă caldă menajeră cuaport solar şi a circuitului solar se face cu ajutorul a câte unei pompede circulaţie suplimentare încorporate în aparat.Circuitul solar este reglat prin intermediul modulului de automatizaresolară integrat (242-F, 343-F).

  Regim de încălzireVentilul cu 3 căi se comută pe direcţia circuitului de încălzire şi seporneşte pompa de circulaţie încorporată.

  Circuit de încălzire fără vană de amestecAutomatizarea 2 a cazanului 1 reglează temperatura apei dincazan pe baza temperaturii exterioare (= temperatura pe turul circui-tului de încălzire fără vană de amestec eP).

  Preparare de apă caldă menajeră prin intermediul instalaţieisolare în cazul aparatelor Vitodens 242-F şi 343-FDacă diferenţa de temperatură între senzorul de temperatură lacolector wQ şi senzorul pentru temperatura apei calde menajere dinacumulator integrat în Vitodens este mai mare decât diferenţa detemperatură de comutare, porneşte pompa circuitului solar, încorpo-rată în aparat, iar boilerul pentru preparare de apă caldă menajerăeste încălzit.

  Pompa integrată în circuitul solar se opreşte în următoarele condiţii:■ Scăderea diferenţei de temperatură de deconectare■ Depăşirea valorii reglate la limitatorul electronic de temperatură

  (max. la 90 °C) al modulului de automatizare solară 8■ Atingerea temperaturii reglate la termostatul de siguranţă

  Dacă puterea circuitului solar nu este suficientă pentru a atingevaloarea nominală reglată pentru temperatura apei menajere, atunciboilerul pentru preparare de apă caldă menajeră este încălzit supli-mentar prin intermediul Vitodens. Ventilul cu 3 căi se comută spreboilerul pentru preparare de apă caldă menajeră. Pompa de circula-ţie încorporată porneşte.Prepararea de apă caldă menajeră se realizează în timpul intervale-lor de încălzire reglate la automatizarea 2 cu comandă prioritară.Pompa de recirculare ZP qW este racordată la automatizarea 2.

  Oprirea încălzirii adăugate a boilerului pentru preparare de apăcaldă menajeră prin intermediul cazanului în combinaţie cu oautomatizare pentru instalaţie solară (tip SM1)Oprirea încălzirii adăugate se realizează în două trepte.Încălzirea adăugată a boilerului pentru prepararea apei calde mena-jere cu ajutorul cazanului 1 este întreruptă în momentul în care boi-lerul pentru prepararea apei calde menajere este încălzit prin inter-mediul colectorilor wP. Pentru aceasta, este redusă valoarea nomi-nală a temperaturii a.c.m. din boiler pentru încălzirea adăugată prinintermediul cazanului 1. Oprirea rămâne activă pentru o anumităperioadă de timp după deconectarea pompei pentru circuitul solar.În cazul încălzirii neîntrerupte prin intermediul colectorilor wP (> 2 h),încălzirea adăugată prin intermediul cazanului 1 are loc numaidacă se atinge o valoare a temperaturii nominale a.c.m. din boilersub cea reglată la automatizarea cazanului 2 (adresa de codare„67“).Prin intermediul adresei de codare „67“, la automatizarea 2 sereglează o a treia valoare nominală pentru temperatura apei caldemenajere (domeniu de reglaj între 10 şi 95 °C). Această valoare tre-buie să fie mai mică decât prima valoare nominală a temperaturiiapei calde menajere.Boilerul pentru preparare de apă caldă menajeră este încălzit maiîntâi de cazanul 1, dacă această valoare nominală nu este atinsăde instalaţia solară.

  ObservaţieAceastă schemă este un exemplu principial de instalaţie! Pen-tru proiectarea specifică a exemplelor de utilizare, consultaţidocumentaţia de proiectare respectivă!

  ID: 4605135_1504_08

  4 VIESMANN VITODENS 222-F

  1

  5778

  762

  RO

 • Codări necesare

  ID: 4605135_1504_08Grupă Codare Funcţie„General / Grupa 1“ „82:1“ la funcţionarea cu gaz lichefiat (pentru reglare se setează codul 11:9)

  Schema de instalare hidraulică ID: 4605135_1504_08

  --23

  0V--

  --96

  ----

  28--

  --40

  --

  --K

  M-B

  us--

  --8/

  6--

  --6-

  ---

  X3-

  ---

  KM

  -Bus

  --

  --2/

  X3-

  -

  /

  --X/X--

  ZWU

  CWU

  Ruecklauf

  Vorlauf

  30

  3

  1

  2 4 5 8 9 7

  14

  12

  2120

  Indicaţie: Această schemă este un exemplu de bază fără dispozitive de blocare şi de siguranţă. Ea nu înlocuieşte proiectarea de specialitatela faţa locului.

  Racordarea instalaţiei solare este posibilă doar la 242-F şi 343-F.

  ObservaţieÎn funcţie de dotarea instalaţiei, pompa de recirculare ZP qW este racordată la extensia internă H1 4/ H2 5 sau la extensia AM1 6.La Vitodens 333-F, 343-F, pompa de recirculare ZP qW poate fi racordată direct la automatizarea cazanului 2 (ştecher sK) şi participant KM-BUS la ştecherul aVG (în loc de X3.6; X3.7).În cazul tipurilor de aparate cu pompă integrată de încărcare a acumulatorului (SLP), aceasta se racordează electric.

  Aparate necesare

  ID: 4605135_1504_08Poz. Denumire Nr. de comandă1 Cazan

  cuvezi lista de preţuri Viess-mann

  2 Automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară cu modul de automatizare so-lară 8

  3 Senzor de temperatură exterioară ATS 4 Extensie internă H1 (la Vitodens Vitodens 333-F, 343-F inclusă în setul de livrare) 8 Modul de automatizare solară (la Vitodens 242-F, 343-F) 9 Bloc de conectare

  ID: 4605135_1504_08 (continuare)

  VITODENS 222-F VIESMANN 5

  5778

  762

  RO

  1

 • ID: 4605135_1504_08Poz. Denumire Nr. de comandă

  Preparare de apă caldă menajeră qW Set de racordare ZP 7514 916qR Vană de amestec automată cu termostat 7438 940

  Instalaţie solară wP Colectori solari vezi lista de preţuri Viess-

  mannwQ Senzor de temperatură la colector KOL (la Vitodens 242-F, 343-F) Set de livrare Vitodens

  Circuit de încălzire fără vană de amestec eP Accesorii 4 Extensie internă H1 7498 5135 Extensie internă H2 7498 5146 Extensie AM1 7429 0927 Extensie EA1 7429 091zP Electrovalvă magnetică externă de siguranţă pentru gaz lichefiat (extensie internă H1 necesară) pus la dispoziţie de instala-

  torzQ Blocare exhaustor (extensie internă H2 necesară) pus la dispoziţie de instala-

  torzW Semnalizarea avariilor (sunt necesare H1, H2 interne sau extensie EA1) pus la dispoziţie de instala-

  torzE Conectare externă:

  – blocare externă– solicitare externă– comutarea externă a regimului de funcţionare (numai la funcţionare comandată de temperatura ex-

  terioară)

  pus la dispoziţie de instala-tor

  zR Valoare nominală externă 0 până la 10 V (extensie EA1 necesară) pus la dispoziţie de instala-tor

  zI Distribuitor de KM-BUS, în cazul mai multor participanţi la KM-BUS 7415 028zT Telecomenzi – Vitotrol 200A

  – Vitotrol 300AZ008 341Z008 342

  zZ Vitocomfort 200 (pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară) vezi lista de preţuri Viess-mann

  Alternativ, la telecomenzile cu fir pot fi utilizate următoarele accesorii radio: oO Bază de comunicaţie radio necesară pentru funcţionarea cu: Z011 413 Vitocomfort 200 vezi lista de preţuri Viess-

  mann Vitotrol 200 RF Z011 219 Vitotrol 300 RF cu suport pentru masă Z011 410 Vitotrol 300 RF cu suport de perete Z011 412 Senzor pentru temperatura exterioară comandat radio 7455 213 Repeater de comunicaţie 7456 538 Accesorii, Vitodens 2xx zU Receptor de semnale radio 7450 563uP Vitocom 100, tip GSM2 Z011 396 / Z011 388uRuT

  Vitocom 100, tip LAN1 cu modul de comunicare (pentru funcţionare comandată de temperatura exte-rioară)Vitocom 200, tip LAN2 cu modul de comunicare

  Z011 224Z011 390

  ObservaţieÎn setul de livrare al Vitodens 333-F, 343-F este inclusă interfaţa LAN.

  ID: 4605135_1504_08 (continuare)

  6 VIESMANN VITODENS 222-F

  1

  5778

  762

  RO

 • Schema electrică de instalare

  230 V/50 Hz

  230

  V/5

  0 H

  z

  40

  96

  Joas

  ă te

  nsiu

  ne

  LON / LAN2

  X3.1X3.2

  X3.3

  5

  6

  28L

  N

  N

  L

  53

  28

  L

  N

  1

  N

  L

  28

  S

  PM157 Ö

  145

  145

  145

  40

  40A

  157

  0-10V

  145

  L

  N

  12

  L

  N

  H1

  H2

  EA1

  12

  56DE3

  34DE2

  12DE1

  12

  40

  40A

  14534

  A1L

  N

  A2L

  N

  AM1

  12

  L

  N

  L

  N

  M1~

  L

  NM1~

  L

  NM1~

  1

  32

  1

  32

  L

  N

  S

  1

  32

  N

  L1

  145

  96

  40

  96

  96

  96

  2

  4 5

  7

  12

  7574

  67

  3

  21

  98

  68

  65 66 70

  27

  2

  60

  27

  2

  61

  7

  2

  62

  64

  63

  63

  63

  99

  12

  12

  L

  N

  M1~

  40

  40A

  145

  145

  7

  41

  12

  41

  68

  6

  ID: 4605135_1504_08

  ID: 4605135_1504_08 (continuare)

  VITODENS 222-F VIESMANN 7

  5778

  762

  RO

  1

 • 2. Două circuite de încălzire cu vană de amestec şi cu preselector hidraulic

  ID: 4605136_1504_08

  Domeniu de utilizare

  Instalaţie de încălzire cu două circuite de încălzire:■ Circuit de încălzire cu radiatoare reglabil iP■ Circuit de încălzire prin pardoseală reglabil rP■ Preparare de apă caldă menajeră cu energie solară prin interme-

  diul boilerului pentru preparare de apă caldă menajeră încorporat(doar în combinaţie cu Vitodens 242-F, 343-F)

  Componente principale■ Aparat în condensaţie pe combustibil gazos 1 Vitodens 222-F,

  242-F, 333-F, 343-F■ Vitotronic 200, tip HO1C, HO2B (pentru funcţionare comandată de

  temperatura exterioară)■ Instalaţie solară wP

  CondiţiiDebitul volumetric (puterea) circuitului de încălzire prin pardosealărP este mai mare decât debitul volumetric max. posibil al Vitodens.De aceea, trebuie montat preselectorul hidraulic tP.Preselectoarele hidraulice se pot livra în combinaţie cu sistemul Divi-con sau se pot livra separat ca accesorii.Vezi lista de preţuri Viessmann sau lista de preţuri Vitoset.

  Cazan Debit volumetric max. l/h

  Vitodens 222-F, 242-F, 3,2 - 13,0 kW 1200Vitodens 222-F, 242-F, 3,2 - 19,0 kW 1200Vitodens 222-F, 242-F, 5,2 - 26,0 kW 1400Vitodens 222-F, 5,2 - 35,0 kW 1600Vitodens 343-F, 333-F, 1,9 - 11,0 kW 1000Vitodens 343-F, 333-F, 1,9 - 19,0 kW 1200Vitodens 333-F, 4,0 - 26,0 kW 1400

  Descrierea funcţionăriiPompa de circulaţie încorporată în cazanul 1 alimentează prin ven-tilul cu 3 căi încorporat fie circuitul primar până la preselectorulhidraulic tP, fie schimbătorul de căldură în plăci încorporat în apa-rat.Alimentarea boilerului pentru preparare de apă caldă menajeră cuaport solar şi a circuitului solar se face cu ajutorul a câte unei pompede circulaţie suplimentare încorporate în aparat.Circuitul solar este reglat prin intermediul modulului integrat de auto-matizare solară.La un circuit de încălzire cu vană de amestec, pompa circuitului deîncălzire M2 rR alimentează circuitul de încălzire prin pardosealărP.

  Regim de încălzireVentilul cu 3 căi se comută pe direcţia circuitului de încălzire şi seporneşte pompa de circulaţie încorporată.

  Circuit de încălzire cu vană de amestecSetul de extensie pentru circuitul de încălzire cu vană de amestecrQ/iQ reglează, în funcţie de temperatura exterioară, temperaturape turul circuitului de încălzire prin pardoseală rP, respectiv a circui-tului de încălzire cu radiatoare iP.Temperatura apei din cazan se reglează la o valoare mare în funcţiede diferenţa de temperatură setată la automatizarea 2 a cazanului1.Pompa rR/iR circuitului de încălzire prin pardoseală rP, respectiv acircuitului de încălzire cu radiatoare iP este comandată de setul deextensie pentru circuitul de încălzire cu vană de amestec rQ/iQ.Debitul volumetric mare al circuitului de încălzire prin pardoseală rP(fără separarea circuitelor) se va compensa prin intermediul unui cir-cuit bypass reglabil.Temperatura maximă a circuitului de încălzire prin pardoseală rPeste limitată de un termostat de siguranţă rW.

  Preparare de apă caldă menajeră prin intermediul instalaţieisolare în cazul aparatelor Vitodens 242-F şi 343-FDacă diferenţa de temperatură între senzorul de temperatură lacolector wQ şi senzorul pentru temperatura apei calde menajere dinacumulator integrat în Vitodens este mai mare decât diferenţa detemperatură de comutare, porneşte pompa circuitului solar, încorpo-rată în aparat, iar boilerul pentru preparare de apă caldă menajerăeste încălzit.

  Pompa integrată în circuitul solar se opreşte în următoarele condiţii:■ Scăderea diferenţei de temperatură de deconectare■ Depăşirea valorii reglate la limitatorul electronic de temperatură

  (max. la 90 °C) al modulului de automatizare solară 8■ Atingerea temperaturii reglate la termostatul de siguranţă

  Dacă puterea circuitului solar nu este suficientă pentru a atingevaloarea nominală reglată pentru temperatura apei menajere, atunciboilerul pentru preparare de apă caldă menajeră este încălzit supli-mentar prin intermediul Vitodens. Ventilul cu 3 căi se comută spreboilerul pentru preparare de apă caldă menajeră. Pompa de circula-ţie încorporată porneşte.Prepararea de apă caldă menajeră se realizează în timpul intervale-lor de încălzire reglate la automatizarea 2 cu comandă prioritară.Pompa de recirculare ZP qW este racordată la automatizarea 2.

  Oprirea încălzirii adăugate a boilerului pentru preparare de apăcaldă menajeră prin intermediul cazanului în combinaţie cu oautomatizare pentru instalaţie solară (tip SM1)Oprirea încălzirii adăugate se realizează în două trepte.Încălzirea adăugată a boilerului pentru prepararea apei calde mena-jere cu ajutorul cazanului 1 este întreruptă în momentul în care boi-lerul pentru prepararea apei calde menajere este încălzit prin inter-mediul colectorilor wP. Pentru aceasta, este redusă valoarea nomi-nală a temperaturii a.c.m. din boiler pentru încălzirea adăugată prinintermediul cazanului 1. Oprirea rămâne activă pentru o anumităperioadă de timp după deconectarea pompei pentru circuitul solar.În cazul încălzirii neîntrerupte prin intermediul colectorilor wP (> 2 h),încălzirea adăugată prin intermediul cazanului 1 are loc numaidacă se atinge o valoare a temperaturii nominale a.c.m. din boilersub cea reglată la automatizarea cazanului 2 (adresa de codare„67“).Prin intermediul adresei de codare „67“, la automatizarea 2 sereglează o a treia valoare nominală pentru temperatura apei caldemenajere (domeniu de reglaj între 10 şi 95 °C). Această valoare tre-buie să fie mai mică decât prima valoare nominală a temperaturiiapei calde menajere.Boilerul pentru preparare de apă caldă menajeră este încălzit maiîntâi de cazanul 1, dacă această valoare nominală nu este atinsăde instalaţia solară.

  ID: 4605136_1504_08

  8 VIESMANN VITODENS 222-F

  2

  5778

  762

  RO

 • ObservaţieAceastă schemă este un exemplu principial de instalaţie! Pen-tru proiectarea specifică a exemplelor de utilizare, consultaţidocumentaţia de proiectare respectivă!

  Codări necesare

  ID: 4605136_1504_08Grupă Codare Funcţie„General“ „82:1“ la funcţionarea cu gaz lichefiat (pentru reglare se setează codul 11:9) „00:7“

  saula modelele de instalaţie: fără circuit de încălzire direct şi fără prepa-rarea de apă caldă menajeră.

  „00:8“ la modelele de instalaţie: fără circuit de încălzire direct şi cu prepara-rea de apă caldă menajeră.

  Schema de instalare hidraulică ID: 4605136_1504_08--

  230V

  ----

  96--

  --28

  --

  --40

  ----

  40A

  ----

  KM

  -Bus

  --

  --8/

  6--

  --6-

  ---

  X3-

  ---

  KM

  -Bus

  --

  --2/

  X3-

  -

  --41/20--

  --41/20--

  --41/52--

  --41/2----31/2--

  --31/20--

  --41/20--

  --23

  0V--

  --52

  ----

  20--

  --2-

  ---

  KM

  -Bus

  --

  --2/X3--

  /

  --31/52--

  --X/X--

  ZWU

  CWU

  7

  eQ rQ

  rZ

  rT

  rUrR

  rE

  rW rPeP

  eE

  eR

  eZ

  tQ

  tP

  3

  2 4 5 8 9

  1

  qW

  qR

  wQwP

  --23

  0V--

  --52

  ----

  20--

  --2-

  ---

  KM

  -Bus

  --

  Ruecklauf

  Vorlauf

  Indicaţie: Această schemă este un exemplu de bază fără dispozitive de blocare şi de siguranţă. Ea nu înlocuieşte proiectarea de specialitatela faţa locului.

  ObservaţieÎn funcţie de dotarea instalaţiei, pompa de recirculare ZP qW este racordată la extensia internă H1 4/ H2 5 sau la extensia AM1 6.La Vitodens 333-F, 343-F, pompa de recirculare ZP qW poate fi racordată direct la automatizarea cazanului 2 (ştecher sK) şi participant KM-BUS la ştecherul aVG (în loc de X3.6; X3.7).În cazul tipurilor de aparate cu pompă integrată de încărcare a acumulatorului (SLP), aceasta se racordează electric.

  ID: 4605136_1504_08 (continuare)

  VITODENS 222-F VIESMANN 9

  5778

  762

  RO

  2

 • Aparate necesare

  ID: 4605136_1504_08Poz. Denumire Nr. de comandă1 Cazan

  cuvezi lista de preţuri Viess-mann

  2 Automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară cu modul de automatizare so-lară 8

  3 Senzor de temperatură exterioară ATS 4 Extensie internă H1 (la Vitodens Vitodens 333-F, 343-F inclusă în setul de livrare) 8 Modul de automatizare solară 9 Bloc de conectare

  Preparare de apă caldă menajeră qW Set de racordare ZP 7514 916qR Vană de amestec automată cu termostat 7438 940

  Instalaţie solară wP wP Colectori solari vezi lista de preţuri Viess-

  mannwQ Senzor de temperatură la colector KOL (la Vitodens 242-F, 343-F) Set de livrare Vitodens

  Circuit de încălzire I cu vană de amestec rP rQ Set extensie pentru un circuit de încălzire cu vană de amestec cu servomotor încorporat

  sau7301 063

  Set de extensie pentru un circuit cu vană de amestec cu servomotor separat 7301 062rW Termostat de siguranţă pentru limitarea temperaturii maxime pentru încălzirea prin pardoseală – ca termostat imersat

  sau7151 728

  – ca termostat aplicat 7151 729rE Senzor de temperatură pe turul circuitului de încălzire M2 Set de livrare poz. 41rR Pompa circuitului de încălzire M2

  şipus la dispoziţie de instala-tor

  vană de amestec cu 3 căisau

  vezi lista de preţuri Viess-mann

  Divicon (cu vană de amestec cu 3 căi, pompă circuit de încălzire, senzor de temperatură pe tur şiservomotor pentru vana de amestec)

  vezi lista de preţuri Viess-mann

  rT Servomotor separat pentru vana de amestec vezi lista de preţuri Viess-mann

  Circuit de încălzire II cu vană de amestec iP iQ Set extensie pentru un circuit de încălzire cu vană de amestec cu servomotor încorporat

  sau7301 063

  Set de extensie pentru un circuit cu vană de amestec cu servomotor separat 7301 062iE Senzor de temperatură pe turul circuitului de încălzire M3 Set de livrare poz. 81iR Pompa circuitului de încălzire M3

  şipus la dispoziţie de instala-tor

  vană de amestec cu 3 căisau

  vezi lista de preţuri Viess-mann

  Divicon (cu vană de amestec cu 3 căi, pompă circuit de încălzire, senzor de temperatură pe tur şiservomotor pentru vana de amestec)

  vezi lista de preţuri Viess-mann

  iT Servomotor separat pentru vana de amestec vezi lista de preţuri Viess-mann

  Preselector hidraulic tP tP Preselector hidraulic (în combinaţie cu distribuitor Divicon pentru circuitul de încălzire) vezi lista de preţuri Viess-

  manntQ Senzor de temperatură pe tur pentru preselectorul hidraulic 7179 488

  ID: 4605136_1504_08 (continuare)

  10 VIESMANN VITODENS 222-F

  2

  5778

  762

  RO

 • ID: 4605136_1504_08Poz. Denumire Nr. de comandă Accesorii 4 Extensie internă H1 7498 5135 Extensie internă H2 7498 5146 Extensie AM1 7429 0927 Extensie EA1 7429 091zP Electrovalvă magnetică externă de siguranţă pentru gaz lichefiat (extensie internă H1 necesară) pus la dispoziţie de instala-

  torzQ Blocare exhaustor (extensie internă H2 necesară) pus la dispoziţie de instala-

  torzW Semnalizarea avariilor (sunt necesare H1, H2 interne sau extensie EA1) pus la dispoziţie de instala-

  torzE Conectare externă:

  – blocare externă– solicitare externă– comutarea externă a regimului de funcţionare (numai la funcţionare comandată de temperatura ex-

  terioară)

  pus la dispoziţie de instala-tor

  zR Valoare nominală externă 0 până la 10 V (extensie EA1 necesară) pus la dispoziţie de instala-tor

  zI Distribuitor de KM-BUS, în cazul mai multor participanţi la KM-BUS 7415 028zT Telecomenzi – Vitotrol 200A

  – Vitotrol 300AZ008 341Z008 342

  zZ Vitocomfort 200 (pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară) vezi lista de preţuri Viess-mann

  Alternativ, la telecomenzile cu fir pot fi utilizate următoarele accesorii radio: oO Bază de comunicaţie radio necesară pentru funcţionarea cu: Z011 413 Vitocomfort 200 vezi lista de preţuri Viess-

  mann Vitotrol 200 RF Z011 219 Suport pentru masă Vitotrol 300 RF Z011 410 Suport de perete Vitotrol 300 RF Z011 412 Repeater de comunicaţie 7456 538 Senzor pentru temperatura exterioară comandat radio 7455 213 Accesorii, Vitodens 2xx uP Vitocom 100, tip GSM2 Z011 396 / Z011 388uR Vitocom 100, tip LAN1 cu modul de comunicare (pentru funcţionare comandată de temperatura exte-

  rioară)Z011 224

  uT Vitocom 200, tip LAN2 cu modul de comunicare Z011 390zU Receptor de semnale radio 7450 563

  ObservaţieÎn setul de livrare Vitodens 333-F, 343-F este inclusă interfaţa LAN.

  ID: 4605136_1504_08 (continuare)

  VITODENS 222-F VIESMANN 11

  5778

  762

  RO

  2

 • Schema electrică de instalare

  230 V/50 Hz40

  96

  Joas

  ă te

  nsiu

  ne

  LON / LAN2

  X3.1X3.2

  X3.3

  5

  X3.4X3.5

  28L

  N

  230

  V/5

  0 H

  z

  145

  145

  145

  6

  40

  40A

  157

  0-10V

  145

  L

  N

  12

  EA1

  12

  56DE3

  34DE2

  12DE1

  N

  L

  53

  28

  L

  N

  1

  N

  L

  28

  S

  PM157 Ö

  L

  N

  H1

  H2

  12

  40

  40A

  14534

  A1L

  N

  A2L

  N

  AM1

  12

  L

  N

  L

  N

  M1~

  N

  L1

  1

  32

  1

  32

  1

  32

  L

  N

  S

  L

  N

  L

  N145

  96

  40

  96

  40

  96

  96

  2

  68

  7

  89

  5

  4

  4 5

  7

  12

  74 75

  51

  67

  3

  31 65 66 70

  2

  31

  62

  64

  63

  63

  63

  21

  61

  2

  60

  2

  99

  12

  12

  L

  N

  M1~

  40

  40A

  145

  145

  7

  41

  12

  41

  68

  6

  M1~

  M1~

  ID: 4605136_1504_08

  ID: 4605136_1504_08 (continuare)

  12 VIESMANN VITODENS 222-F

  2

  5778

  762

  RO

 • 40

  40A

  145 34

  20

  52

  2 12

  HK M3

  12

  M1~

  40

  40A

  145 34

  20

  52

  2 12

  N

  L

  M1~

  2

  HK M2

  12

  N

  L

  N

  4

  L

  L

  N

  NM1~

  L

  N

  L

  N

  NM1~

  40

  40A

  145

  40A

  81

  42

  41

  83

  85

  84

  41

  68

  43

  45

  44

  81

  7

  ID: 4605136_1504_08

  ID: 4605136_1504_08 (continuare)

  VITODENS 222-F VIESMANN 13

  5778

  762

  RO

  2

 • 3. Un circuit de încălzire fără vană de amestec şi un circuit de încălzire cu vană deamestec, fără sau cu separarea circuitelor

  ID: 4605137_1504_07

  Domeniu de utilizare

  Instalaţie de încălzire cu un circuit de încălzire cu radiatoare nereglateP şi:■ circuit de încălzire prin pardoseală reglat rP

  cu vană de amestec cu 3 căi rTşi separarea circuitelor rU în cazul conductelor neetanşe la oxigen(DIN 4726)

  ■ Preparare de apă caldă menajeră cu energie solară prin interme-diul boilerului pentru preparare de apă caldă menajeră încorporat(doar în combinaţie cu Vitodens 242-F, 343-F)

  Componente principale■ Aparat în condensaţie pe combustibil gazos 1 Vitodens 222-F,

  242-F, 333-F, 343-F■ Vitotronic 200 (pentru funcţionare comandată de temperatura exte-

  rioară)■ Schimbător de căldură în plăci Vitotrans 100 (separarea circuite-

  lor) rU■ Instalaţie solară wP

  Condiţii1. Debitul volumetric (puterea) al circuitului de încălzire cu radia-

  toare eP este cu min. 30 % mai mare decât debitul volumetric alcircuitului de încălzire prin pardoseală rP.

  2. Debitul volumetric total al celor două circuite de încălzire eP/rPminus cantitatea bypass a circuitului de încălzire prin pardosealărP este mai mic decât debitul volumetric maxim posibil al Vito-dens.

  Cazan Debit volumetric max. l/h

  Vitodens 242-F, 222-F, 3,2- 13,0 kW 1200Vitodens 242-F, 222-F, 3,2- 19,0 kW 1200Vitodens 242-F, 222-F, 5,2 - 26,0 kW 1400Vitodens 222-F, 5,2 - 35,0 kW 1600Vitodens 343-F, 333-F, 1,9 - 11,0 kW 1000Vitodens 343-F, 333-F, 1,9 - 19,0 kW 1200Vitodens 333-F, 4,0 - 26,0 kW 1400

  ObservaţieÎn cazul în care debitul total al ambelor circuite de încălzire eP/rPminus cantitatea pentru circuitul bypass este mai mare decât debitulmaxim posibil al Vitodens, trebuie instalat un preselector hidraulic(vezi exemplele de utilizare care urmează).

  Indicaţii privind dimensionarea separării circuitelor rU:Rezistenţa schimbătorului de căldură în plăci pe circuitul secundarrU (separarea circuitelor) trebuie să fie ≤ cu rezistenţa vanei deamestec cu 3 căi rT (prioritate de reglare a vanei de amestec).

  Descrierea funcţionăriiPompa de circulaţie încorporată în cazanul 1 alimentează prin ven-tilul cu 3 căi integrat fie circuitul de încălzire cu radiatoareeP şi cir-cuitul de încălzire prin pardoseală rP, respectiv circuitul primar alschimbătorului de căldură în plăci (separarea circuitelor) rU sauschimbătorul de căldură în plăci încorporat în cazan.Alimentarea boilerului pentru preparare de apă caldă menajeră cuaport solar şi a circuitului solar se face cu ajutorul a câte unei pompede circulaţie suplimentare încorporate în aparat.Circuitul solar este reglat prin intermediul modulului integrat de auto-matizare solară.Pompa circuitului de încălzire M2 rR, pusă la dispoziţie de instalator,alimentează circuitul de încălzire prin pardoseală rP.

  Regim de încălzireVentilul cu 3 căi se comută spre circuitele de încălzire şi se porneştepompa de circulaţie încorporată.

  Circuit de încălzire fără vană de amestecAutomatizarea 2 a cazanului 1 reglează temperatura apei dincazan pe baza temperaturii exterioare (= temperatura pe turul circui-tului de încălzire fără vană de amestec eP).

  Circuit de încălzire cu vană de amestecSetul de extensie pentru un circuit de încălzire cu vană de amestecrQ reglează temperatura pe turul circuitului de încălzire prin pardo-seală rP în funcţie de temperatura exterioară.Temperatura apei din cazan se reglează la o valoare mare în funcţiede diferenţa de temperatură setată la automatizarea 2 a cazanului1.Pompa circuitului de încălzire M2 rR a circuitului de încălzire prinpardoseală rP este comandată de setul de extensie pentru un circuitde încălzire cu vană de amestec rQ.Temperatura maximă a circuitului de încălzire prin pardoseală rPeste limitată de un termostat de siguranţă rW.

  Preparare de apă caldă menajeră prin intermediul instalaţieisolare în cazul aparatelor Vitodens 242-F şi 343-FDacă diferenţa de temperatură între senzorul de temperatură lacolector wQ şi senzorul pentru temperatura apei calde menajere dinacumulator integrat în Vitodens este mai mare decât diferenţa detemperatură de comutare, porneşte pompa circuitului solar, încorpo-rată în aparat, iar boilerul pentru preparare de apă caldă menajerăeste încălzit.

  Pompa integrată în circuitul solar se opreşte în următoarele condiţii:■ Scăderea diferenţei de temperatură de deconectare■ Depăşirea valorii reglate la limitatorul electronic de temperatură

  (max. la 90 °C) al modulului de automatizare solară 8■ Atingerea temperaturii reglate la termostatul de siguranţă

  Dacă puterea circuitului solar nu este suficientă pentru a atingevaloarea nominală reglată pentru temperatura apei menajere, atunciboilerul pentru preparare de apă caldă menajeră este încălzit supli-mentar prin intermediul Vitodens. Ventilul cu 3 căi se comută spreboilerul pentru preparare de apă caldă menajeră. Pompa de circula-ţie încorporată porneşte.Prepararea de apă caldă menajeră se realizează în timpul intervale-lor de încălzire reglate la automatizarea 2 cu comandă prioritară.Pompa de recirculare ZP qW este racordată la automatizarea 2.

  Oprirea încălzirii adăugate a boilerului pentru preparare de apăcaldă menajeră prin intermediul cazanului în combinaţie cu oautomatizare pentru instalaţie solară (tip SM1)Oprirea încălzirii adăugate se realizează în două trepte.

  ID: 4605137_1504_07

  14 VIESMANN VITODENS 222-F

  3

  5778

  762

  RO

 • Încălzirea adăugată a boilerului pentru prepararea apei calde mena-jere cu ajutorul cazanului 1 este întreruptă în momentul în care boi-lerul pentru prepararea apei calde menajere este încălzit prin inter-mediul colectorilor wP. Pentru aceasta, este redusă valoarea nomi-nală a temperaturii a.c.m. din boiler pentru încălzirea adăugată prinintermediul cazanului 1. Oprirea rămâne activă pentru o anumităperioadă de timp după deconectarea pompei pentru circuitul solar.În cazul încălzirii neîntrerupte prin intermediul colectorilor wP (> 2 h),încălzirea adăugată prin intermediul cazanului 1 are loc numaidacă se atinge o valoare a temperaturii nominale a.c.m. din boilersub cea reglată la automatizarea cazanului 2 (adresa de codare„67“).Prin intermediul adresei de codare „67“, la automatizarea 2 sereglează o a treia valoare nominală pentru temperatura apei caldemenajere (domeniu de reglaj între 10 şi 95 °C). Această valoare tre-buie să fie mai mică decât prima valoare nominală a temperaturiiapei calde menajere.

  Boilerul pentru preparare de apă caldă menajeră este încălzit maiîntâi de cazanul 1, dacă această valoare nominală nu este atinsăde instalaţia solară.

  ObservaţieAceastă schemă este un exemplu principial de instalaţie! Pen-tru proiectarea specifică a exemplelor de utilizare, consultaţidocumentaţia de proiectare respectivă!

  Codări necesare

  ID: 4605137_1504_07Grupă Codare Funcţie„General / Grupa 1“ „82:1“ la funcţionarea cu gaz lichefiat (pentru reglare se setează codul 11:9)

  Schema de instalare hidraulică ID: 4605137_1504_07

  --23

  0V--

  --96

  ----

  28--

  --40

  ----

  40A

  ----

  KM

  -Bus

  --

  --8/

  6--

  --6-

  ---

  X3-

  ---

  KM

  -Bus

  --

  --2/

  X3-

  -

  --23

  0V--

  --52

  ----

  20--

  --2-

  ---

  KM

  -Bus

  --

  --41/20--

  --41/20--

  --41/52--

  --41/2--

  /

  --X/X--

  ZWU

  CWU

  72 4 5 8 9

  1

  3

  ePrW rP

  rE

  rR

  rT rU

  rQ

  qW

  qR

  wQwP

  Ruecklauf

  Vorlauf

  Indicaţie: Această schemă este un exemplu de bază fără dispozitive de blocare şi de siguranţă. Ea nu înlocuieşte proiectarea de specialitatela faţa locului.

  ID: 4605137_1504_07 (continuare)

  VITODENS 222-F VIESMANN 15

  5778

  762

  RO

  3

 • ObservaţieÎn funcţie de dotarea instalaţiei, pompa de recirculare ZP qW este racordată la extensia internă H1 4/ H2 5 sau la extensia AM1 6.La Vitodens 333-F, 343-F, pompa de recirculare ZP qW poate fi racordată direct la automatizarea cazanului 2 (ştecher sK) şi participant KM-BUS la ştecherul aVG (în loc de X3.6; X3.7).În cazul tipurilor de aparate cu pompă integrată de încărcare a acumulatorului (SLP), aceasta se racordează electric.

  Aparate necesare

  ID: 4605137_1504_07Poz. Denumire Nr. de comandă1 Cazan

  cuvezi lista de preţuri Viess-mann

  2 Automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară cu modul de automatizare so-lară 8

  3 Senzor de temperatură exterioară ATS 4 Extensie internă H1 (la Vitodens Vitodens 333-F, 343-F inclusă în setul de livrare) 8 Modul de automatizare solară 9 Bloc de conectare

  Preparare de apă caldă menajeră qW Set de racordare ZP 7514 916qR Vană de amestec automată cu termostat 7438 940

  Instalaţie solară wP wP Colectori solari vezi lista de preţuri Viess-

  mannwQ Senzor de temperatură la colector KOL (la Vitodens 242-F, 343-F) Set de livrare VitodenseP Circuit de încălzire I rP Circuit de încălzire II rQ Set extensie pentru un circuit de încălzire cu vană de amestec cu servomotor încorporat

  sau7301 063

  Set de extensie pentru un circuit cu vană de amestec cu servomotor separat 7301 062rW Termostat de siguranţă pentru limitarea temperaturii maxime pentru încălzirea prin pardoseală – ca termostat imersat

  sau7151 728

  – ca termostat aplicat 7151 729rE Senzor de temperatură pe turul circuitului de încălzire M2 Set de livrare poz. 41rR Pompa circuitului de încălzire M2

  şipus la dispoziţie de instala-tor

  vană de amestec cu 3 căisau

  vezi lista de preţuri Viess-mann

  rT Servomotor separat pentru vana de amestec vezi lista de preţuri Viess-mann

  Separarea circuitelor rU Schimbător de căldură în plăci Vitotrans 100 vezi lista de preţuri Viess-

  mann

  ID: 4605137_1504_07 (continuare)

  16 VIESMANN VITODENS 222-F

  3

  5778

  762

  RO

 • ID: 4605137_1504_07Poz. Denumire Nr. de comandă Accesorii 4 Extensie internă H1 7498 5135 Extensie internă H2 7498 5146 Extensie AM1 7429 0927 Extensie EA1 7429 091zP Electrovalvă magnetică externă de siguranţă pentru gaz lichefiat (extensie internă H1 necesară) pus la dispoziţie de instala-

  torzQ Blocare exhaustor (extensie internă H2 necesară) pus la dispoziţie de instala-

  torzW Semnalizarea avariilor (sunt necesare H1, H2 interne sau extensie EA1) pus la dispoziţie de instala-

  torzE Conectare externă:

  – blocare externă– solicitare externă– comutarea externă a regimului de funcţionare (numai la funcţionare comandată de temperatura ex-

  terioară)

  pus la dispoziţie de instala-tor

  zR Valoare nominală externă 0 până la 10 V (extensie EA1 necesară) pus la dispoziţie de instala-tor

  zI Distribuitor de KM-BUS, în cazul mai multor participanţi la KM-BUS 7415 028zT Telecomenzi – Vitotrol 200A

  – Vitotrol 300AZ008 341Z008 342

  zZ Vitocomfort 200 (pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară) vezi lista de preţuri Viess-mann

  Alternativ, la telecomenzile cu fir pot fi utilizate următoarele accesorii radio: oO Bază de comunicaţie radio necesară pentru funcţionarea cu: Z011 413 Vitocomfort 200 vezi lista de preţuri Viess-

  mann Vitotrol 200 RF Z011 219 Suport pentru masă Vitotrol 300 RF Z011 410 Suport de perete Vitotrol 300 RF Z011 412 Repeater de comunicaţie 7456 538 Senzor pentru temperatura exterioară comandat radio 7455 213 Accesorii, Vitodens 2xx uP Vitocom 100, tip GSM2 Z011 396 / Z011 388uR Vitocom 100, tip LAN1 cu modul de comunicare (pentru funcţionare comandată de temperatura exte-

  rioară)Z011 224

  uT Vitocom 200, tip LAN2 cu modul de comunicare Z011 390zU Receptor de semnale radio 7450 563

  ObservaţieÎn setul de livrare Vitodens 333-F, 343-F este inclusă interfaţa LAN.

  ID: 4605137_1504_07 (continuare)

  VITODENS 222-F VIESMANN 17

  5778

  762

  RO

  3

 • Schema electrică de instalare

  230 V/50 Hz40

  96

  Joas

  ă te

  nsiu

  ne

  2

  X3.1X3.2

  X3.3

  5

  28L

  N

  230

  V/5

  0 H

  z

  145

  145

  145

  40

  40A

  157

  0-10V

  145

  L

  N

  12

  EA1

  12

  56DE3

  34DE2

  12DE1

  6

  N

  L

  53

  28

  L

  N

  1

  N

  L

  28

  S

  PM157 Ö

  L

  N

  H1

  H2

  40

  40A

  145 34

  20

  52

  2 12

  N

  L

  M1~

  2

  HK M2

  12

  L

  N

  LON / LAN

  40

  40A

  14534

  A1L

  N

  A2L

  N

  AM1

  12

  L

  N

  L

  N

  M1~

  N

  L1

  1

  32

  1

  32

  1

  32

  L

  N

  S

  L

  N

  L

  N

  L

  N

  NM1~

  96

  40

  96

  40

  96

  96

  145

  40A

  145

  2

  4 5

  7

  12

  74 75

  67

  3

  68

  41 65 66 70

  7

  2

  41

  62

  64

  63

  63

  63

  89

  21

  4

  5

  41

  42

  2

  60

  2

  61

  7

  44

  45

  43

  68

  99

  M1~

  M1~

  12

  12

  L

  N

  M1~

  40

  40A

  145

  145

  7

  41

  12

  41

  68

  6

  ID: 4605137_1504_07

  ID: 4605137_1504_07 (continuare)

  18 VIESMANN VITODENS 222-F

  3

  5778

  762

  RO

 • 4. Două circuite de încălzire cu vană de amestec şi preselector hidraulic, fără sau cusepararea circuitelor

  ID: 4605138_1504_07

  Domeniu de utilizare

  Instalaţie de încălzire cu preselector hidraulic, un circuit de încălzirecu radiatoare reglabil eP şi:■ circuit de încălzire prin pardoseală reglat rP

  cu vană de amestec cu 3 căi rTşi separarea circuitelor rU în cazul conductelor neetanşe la oxigen(DIN 4726)

  ■ prepararea de apă caldă menajeră cu energie solară prin interme-diul boilerului pentru preparare de apă caldă menajeră încorporat(doar în combinaţie cu Vitodens 242-F, 343-F)

  CondiţiiDacă debitul volumetric total al celor două circuite de încălzire minuscantitatea pentru circuitul bypass al circuitului de încălzire prin par-doseală rP este mai mare decât debitul volumetric maxim posibil alVitodens, trebuie instalat un preselector hidraulic tP.

  Cazan Debit volumetric max. l/h

  Vitodens 242-F, 222-F, 3,2 - 13,0 kW 1200Vitodens 242-F, 222-F, 3,2 - 19,0 kW 1200Vitodens 242-F, 222-F, 5,2 - 26,0 kW 1400Vitodens 222-F, 5,2 - 35,0 kW 1600Vitodens 343-F, 333-F, 1,9 - 11,0 kW 1000Vitodens 343-F, 333-F, 1,9 - 19,0 kW 1200Vitodens 333-F, 4,0 - 26,0 kW 1400

  Componente principale■ Aparat în condensaţie pe combustibil gazos 1 Vitodens 222-F,

  242-F, 333-F, 343-F■ Vitotronic 200 (pentru funcţionare comandată de temperatura exte-

  rioară)■ Preselector hidraulic tP,■ Schimbător de căldură în plăci Vitotrans 100 (separarea circuite-

  lor) rU■ Instalaţie solară wP

  Descrierea funcţionăriiPompa de circulaţie încorporată în cazanul 1 alimentează prin ven-tilul cu 3 căi încorporat fie circuitul cazanului până la preselectorulhidraulic, fie schimbătorul de căldură în plăci încorporat în aparat.Alimentarea boilerului pentru preparare de apă caldă menajeră cuaport solar şi a circuitului solar se face cu ajutorul a câte unei pompede circulaţie suplimentare încorporate în aparat.Circuitul solar este reglat prin intermediul modulului integrat de auto-matizare solară.Pompa circuitului de încălzire M2 eW alimentează circuitul deîncălzire cu radiatoare ePPompa circuitului de încălzire M3 rR alimentează circuitul deîncălzire prin pardoseală rP.Pompa de circulaţie M3 rT alimentează circuitul primar alschimbătorului de căldură în plăci (separarea circuitelor) rU.

  Regim de încălzireVentilul cu 3 căi se comută spre circuitele de încălzire şi se porneştepompa de circulaţie încorporată.

  Circuite de încălzire cu vană de amestecSetul de extensie pentru un circuit de încălzire cu vană de amestecrQ/eQ reglează, în funcţie de temperatura exterioară, temperaturape turul circuitului de încălzire prin pardoseală rP, respectiv pe turulcircuitului de încălzire cu radiatoare eP.Temperatura apei din cazan se reglează în funcţie de solicitarea ceamai mare (temperatura pe turul este mai mare cu o diferenţă regla-bilă de temperatură).Pompa circuitului de încălzire M2 eR este reglată prin intermediulsetului de extensie eQ.Pompa circuitului de încălzire M3 rR şi pompa de circulaţie rT a cir-cuitului de încălzire prin pardoseală rP sunt comandate de setul deextensie pentru un circuit de încălzire cu vană de amestec rQ (celedouă pompe sunt racordate printr-un contactor).Temperatura maximă a circuitului de încălzire prin pardoseală rPeste limitată de un termostat de siguranţă rW.

  Preparare de apă caldă menajeră prin intermediul instalaţieisolare în cazul aparatelor Vitodens 242-F şi 343-FDacă diferenţa de temperatură între senzorul de temperatură lacolector wQ şi senzorul pentru temperatura apei calde menajere dinacumulator integrat în Vitodens este mai mare decât diferenţa detemperatură de conectare, este pornită pompa circuitului solar încor-porată în aparat, iar boilerul pentru preparare de apă caldă menajerăeste încălzit.

  Pompa integrată în circuitul solar se opreşte în următoarele condiţii:■ Scăderea diferenţei de temperatură de deconectare■ Depăşirea valorii reglate la limitatorul electronic de temperatură

  (max. la 90 °C) al modulului de automatizare solară 8■ Atingerea temperaturii reglate la termostatul de siguranţă

  Dacă puterea circuitului solar nu este suficientă pentru a atingevaloarea nominală reglată pentru temperatura apei menajere, atunciboilerul pentru preparare de apă caldă menajeră este încălzit supli-mentar prin intermediul Vitodens. Ventilul cu 3 căi se comută spreboilerul pentru preparare de apă caldă menajeră. Pompa de circula-ţie încorporată porneşte.Prepararea de apă caldă menajeră se realizează în timpul intervale-lor de încălzire reglate la automatizarea 2 cu comandă prioritară.Pompa de recirculare ZP qW este racordată la automatizarea 2.

  Oprirea încălzirii adăugate a boilerului pentru preparare de apăcaldă menajeră prin intermediul cazanului în combinaţie cu oautomatizare pentru instalaţie solară (tip SM1)Oprirea încălzirii adăugate se realizează în două trepte.Încălzirea adăugată a boilerului pentru prepararea apei calde mena-jere cu ajutorul cazanului 1 este întreruptă în momentul în care boi-lerul pentru prepararea apei calde menajere este încălzit prin inter-mediul colectorilor wP. Pentru aceasta, este redusă valoarea nomi-nală a temperaturii a.c.m. din boiler pentru încălzirea adăugată prinintermediul cazanului 1. Oprirea rămâne activă pentru o anumităperioadă de timp după deconectarea pompei pentru circuitul solar.În cazul încălzirii neîntrerupte prin intermediul colectorilor wP (> 2 h),încălzirea adăugată prin intermediul cazanului 1 are loc numaidacă se atinge o valoare a temperaturii nominale a.c.m. din boilersub cea reglată la automatizarea cazanului 2 (adresa de codare„67“).

  ID: 4605138_1504_07

  VITODENS 222-F VIESMANN 19

  5778

  762

  RO

  4

 • Prin intermediul adresei de codare „67“, la automatizarea 2 sereglează o a treia valoare nominală pentru temperatura apei caldemenajere (domeniu de reglaj între 10 şi 95 °C). Această valoare tre-buie să fie mai mică decât prima valoare nominală a temperaturiiapei calde menajere.Boilerul pentru preparare de apă caldă menajeră este încălzit maiîntâi de cazanul 1, dacă această valoare nominală nu este atinsăde instalaţia solară.

  ObservaţieAceastă schemă este un exemplu principial de instalaţie! Pen-tru proiectarea specifică a exemplelor de utilizare, consultaţidocumentaţia de proiectare respectivă!

  Codări necesare

  ID: 4605138_1504_07Grupă Codare Funcţie„General“ „82:1“ la funcţionarea cu gaz lichefiat (pentru reglare se setează codul 11:9) „00:8“ la modelele de instalaţie: fără circuit de încălzire direct şi cu prepara-

  rea de apă caldă menajeră.

  Schema de instalare hidraulică ID: 4605138_1504_07

  --23

  0V--

  --96

  ----

  28--

  --40

  ----

  40A

  ----

  KM

  -Bus

  --

  --8/

  6--

  --6-

  ---

  X3-

  ---

  KM

  -Bus

  --

  --2/

  X3-

  -

  --41/20--

  --41/20--

  --41/52--

  --41/2----31/2--

  --31/20--

  --41/20--

  --23

  0V--

  --52

  ----

  20--

  --2-

  ---

  KM

  -Bus

  --

  --2/X3--

  /

  --31/52--

  --X/X--

  ZWU

  CWU

  7

  eQ rQ

  rZ

  rT

  rUrR

  rE

  rW rPeP

  eE

  eR

  eZ

  tQ

  tP

  3

  2 4 5 8 9

  1

  qW

  qR

  wQwP

  --23

  0V--

  --52

  ----

  20--

  --2-

  ---

  KM

  -Bus

  --

  Ruecklauf

  Vorlauf

  Indicaţie: Această schemă este un exemplu de bază fără dispozitive de blocare şi de siguranţă. Ea nu înlocuieşte proiectarea de specialitatela faţa locului.

  ObservaţieÎn funcţie de dotarea instalaţiei, pompa de recirculare ZP qW este racordată la extensia internă H1 4/ H2 5 sau la extensia AM1 6.La Vitodens 333-F, 343-F, pompa de recirculare ZP qW poate fi racordată direct la automatizarea cazanului 2 (ştecher sK) şi participant KM-BUS la ştecherul aVG (în loc de X3.6; X3.7).În cazul tipurilor de aparate cu pompă integrată de încărcare a acumulatorului (SLP), aceasta se racordează electric.

  ID: 4605138_1504_07 (continuare)

  20 VIESMANN VITODENS 222-F

  4

  5778

  762

  RO

 • Aparate necesare

  ID: 4605138_1504_07Poz. Denumire Nr. de comandă1 Cazan

  cuvezi lista de preţuri Viess-mann

  2 Automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară cu modul de automatizare so-lară 8

  3 Senzor de temperatură exterioară ATS 4 Extensie internă H1 (la Vitodens Vitodens 333-F, 343-F inclusă în setul de livrare) 8 Modul de automatizare solară 9 Bloc de conectare

  Preparare de apă caldă menajeră qW Set de racordare ZP 7514 916qR Vană de amestec automată cu termostat 7438 940

  Instalaţie solară wP Colectori solari vezi lista de preţuri Viess-

  mannwQ Senzor de temperatură la colector KOL (la Vitodens 242-F, 343-F) Set de livrare VitodenseP Circuit de încălzire I eQ Set extensie pentru un circuit de încălzire cu vană de amestec cu servomotor încorporat

  sau7301 063

  Set de extensie pentru un circuit cu vană de amestec cu servomotor separat 7301 062eE Senzor de temperatură pe turul circuitului de încălzire M2 Set de livrare poz. 31eR Pompa circuitului de încălzire M2

  şipus la dispoziţie de instala-tor

  vană de amestec cu 3 căisau

  vezi lista de preţuri Viess-mann

  Divicon (cu vană de amestec cu 3 căi, pompă circuit de încălzire, senzor de temperatură pe tur şi ser-vomotor pentru vana de amestec)

  vezi lista de preţuri Viess-mann

  eZ Servomotor separat pentru vana de amestec vezi lista de preţuri Viess-mann

  rP Circuit de încălzire II rQ Set extensie pentru un circuit de încălzire cu vană de amestec cu servomotor încorporat

  sau7301 063

  Set de extensie pentru un circuit cu vană de amestec cu servomotor separat 7301 062rW Termostat de siguranţă pentru limitarea temperaturii maxime pentru încălzirea prin pardoseală – ca termostat imersat

  sau7151 728

  – ca termostat aplicat 7151 729rE Senzor de temperatură pe turul circuitului de încălzire M3 Set de livrare poz. 41rR Pompa circuitului de încălzire M3

  şipus la dispoziţie de instala-tor

  vană de amestec cu 3 căisau

  vezi lista de preţuri Viess-mann

  Divicon (cu vană de amestec cu 3 căi, pompă circuit de încălzire, senzor de temperatură pe tur şi ser-vomotor pentru vana de amestec)

  vezi lista de preţuri Viess-mann

  rT Pompă de circulaţie pus la dispoziţie de instala-tor

  rZ Servomotor separat pentru vana de amestec vezi lista de preţuri Viess-mann

  rI Releu contactor 7814 681Separarea circuitelor

  rU Schimbător de căldură în plăci Vitotrans 100 vezi lista de preţuri Viess-mann

  Preselector hidraulic tP Preselector hidraulic (în combinaţie cu distribuitor Divicon pentru circuitul de încălzire) vezi lista de preţuri Viess-

  manntQ Senzor de temperatură pe tur pentru preselectorul hidraulic 7179 488

  ID: 4605138_1504_07 (continuare)

  VITODENS 222-F VIESMANN 21

  5778

  762

  RO

  4

 • ID: 4605138_1504_07Poz. Denumire Nr. de comandă Accesorii 4 Extensie internă H1 7498 5135 Extensie internă H2 7498 5146 Extensie AM1 7429 0927 Extensie EA1 7429 091zP Electrovalvă magnetică externă de siguranţă pentru gaz lichefiat (extensie internă H1 necesară) pus la dispoziţie de instala-

  torzQ Blocare pentru exhaustor (extensie internă H2 necesară) pus la dispoziţie de instala-

  torzW Semnalizarea avariilor (sunt necesare H1, H2 interne sau extensie EA1) pus la dispoziţie de instala-

  torzE Conectare externă:

  – blocare externă– solicitare externă– comutarea externă a regimului de funcţionare (numai la funcţionare comandată de temperatura exte-

  rioară)

  pus la dispoziţie de instala-tor

  zR Valoare nominală externă 0 până la 10 V (extensie EA1 necesară) pus la dispoziţie de instala-tor

  zI Distribuitor de KM-BUS, în cazul mai multor participanţi la KM-BUS 7415 028zT Telecomenzi – Vitotrol 200A

  – Vitotrol 300AZ008 341Z008 342

  zZ Vitocomfort 200 (pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară) vezi lista de preţuri Viess-mann

  Alternativ, la telecomenzile cu fir pot fi utilizate următoarele accesorii radio: oO Bază de comunicaţie radio necesară pentru funcţionarea cu: Z011 413 Vitocomfort 200 vezi lista de preţuri Viess-

  mann Vitotrol 200 RF Z011 219 Suport pentru masă Vitotrol 300 RF Z011 410 Suport de perete Vitotrol 300 RF Z011 412 Repeater de comunicaţie 7456 538 Senzor pentru temperatura exterioară comandat radio 7455 213 Accesorii, Vitodens 2xx uP Vitocom 100, tip GSM2 Z011 396 / Z011 388uR Vitocom 100, tip LAN1 cu modul de comunicare (pentru funcţionare comandată de temperatura exte-

  rioară)Z011 224

  uT Vitocom 200, tip LAN2 cu modul de comunicare Z011 390zU Receptor de semnale radio 7450 563

  ObservaţieÎn setul de livrare Vitodens 333-F, 343-F este inclusă interfaţa LAN.

  ID: 4605138_1504_07 (continuare)

  22 VIESMANN VITODENS 222-F

  4

  5778

  762

  RO

 • Schema electrică de instalare

  230 V/50 Hz40

  96

  Joas

  ă te

  nsiu

  ne

  2

  X3.1X3.2

  X3.3

  5

  X3.4X3.5

  28L

  N

  230

  V/5

  0 H

  z

  145

  145

  145

  6

  40

  40A

  157

  0-10V

  145

  L

  N

  12

  EA1

  12

  56DE3

  34DE2

  12DE1

  N

  L

  53

  28

  L

  N

  1

  N

  L

  28

  S

  PM157 Ö

  L

  N

  H1

  H2

  12

  LON / LAN

  40

  40A

  14534

  A1L

  N

  A2L

  N

  AM1

  12

  L

  N

  L

  N

  M1~

  N

  L1

  1

  32

  1

  32

  1

  32

  L

  N

  S

  L

  N

  L

  N145

  96

  40

  96

  40

  96

  96

  2

  4 5

  7

  12

  74 75

  51

  67

  3

  68

  65 66 70 99

  7

  2

  31

  62

  64

  63

  63

  63

  89

  21

  5

  4

  2

  60

  2

  61

  31

  L

  N

  M1~

  40

  40A

  145

  145

  7

  41

  12

  41

  68

  6

  12

  12

  M1~

  M1~

  ID: 4605138_1504_07

  ID: 4605138_1504_07 (continuare)

  VITODENS 222-F VIESMANN 23

  5778

  762

  RO

  4

 • 40

  40A

  145 34

  20

  52

  2 12

  12

  M1~

  40

  40A

  145 34

  20

  52

  2 12

  N

  L

  12

  N

  L

  N

  L

  M1~

  14

  13A1

  A2 24

  23

  M1~

  230 V/50 Hz

  4

  2 L

  N

  NM1~

  L

  N

  L

  N

  NM1~

  40

  40A

  145

  40A

  31

  41

  7

  81

  46

  43

  68

  41

  34

  35

  33

  42

  45

  44

  48

  ID: 4605138_1504_07

  ID: 4605138_1504_07 (continuare)

  24 VIESMANN VITODENS 222-F

  4

  5778

  762

  RO

 • VITODENS 222-F VIESMANN 25

  5778

  762

  RO

 • 26 VIESMANN VITODENS 222-F

 • VITODENS 222-F VIESMANN 27

  5778

  762

  RO

 • 28 VIESMANN VITODENS 222-F

  5778

  762

  RO

  Firma Viessmann îşi rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice!

  Viessmann S.R.L.RO-507075 GhimbavBraşovE-mail: [email protected]

  VITODENS 222-FExemple de instalaţiiCuprinsID: 4605135_1504_081. Un circuit de încălzire fără vană de amestecCodări necesareSchema de instalare hidraulică ID: 4605135_1504_08Aparate necesareSchema electrică de instalare

  ID: 4605136_1504_082. Două circuite de încălzire cu vană de amestec şi cu preselector hidraulicCodări necesareSchema de instalare hidraulică ID: 4605136_1504_08Aparate necesareSchema electrică de instalare

  ID: 4605137_1504_073. Un circuit de încălzire fără vană de amestec şi un circuit de încălzire cu vană de amestec, fără sau cu separarea circuitelorCodări necesareSchema de instalare hidraulică ID: 4605137_1504_07Aparate necesareSchema electrică de instalare

  ID: 4605138_1504_074. Două circuite de încălzire cu vană de amestec şi preselector hidraulic, fără sau cu separarea circuitelorCodări necesareSchema de instalare hidraulică ID: 4605138_1504_07Aparate necesareSchema electrică de instalare