viesmann vitodens 222-f - producție publicitarăedithmedia.ro/viessmann/fise_tehnice/vitodens/ft...

of 14 /14
VIESMANN VITODENS 222-F VITODENS 222-F Tip B2TA Cazan compact în condensaţie, pe combustibil gazos 3,2 până la 35,0 kW, pentru gaz metan şi gaz lichefiat VITODENS 222-F Tip B2SA Cazan compact în condensaţie, pe combustibil gazos 3,2 până la 26,0 kW, pentru gaz metan şi gaz lichefiat 5848 696 RO 5/2013 Fişa tehnică Nr. de comandă şi preţuri: vezi lista de preţuri

Upload: others

Post on 18-Oct-2019

14 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: VIESMANN VITODENS 222-F - producție publicitarăedithmedia.ro/viessmann/fise_tehnice/Vitodens/FT Vitodens 222-F.pdf · F este conceput pentru modernizarea instalaţiilor de încălzire

VIESMANN VITODENS 222-F

VITODENS 222-F Tip B2TA

Cazan compact în condensaţie, pe combustibil gazos3,2 până la 35,0 kW,pentru gaz metan şi gaz lichefiat

VITODENS 222-F Tip B2SA

Cazan compact în condensaţie, pe combustibil gazos3,2 până la 26,0 kW,pentru gaz metan şi gaz lichefiat

5848 696 RO 5/2013

Fişa tehnicăNr. de comandă şi preţuri: vezi lista de preţuri

Page 2: VIESMANN VITODENS 222-F - producție publicitarăedithmedia.ro/viessmann/fise_tehnice/Vitodens/FT Vitodens 222-F.pdf · F este conceput pentru modernizarea instalaţiilor de încălzire

Vitodens 222-F, tip B2TA

A Suprafeţe de schimb de căldură Inox-Radial din oţel inoxidabilpentru funcţionare sigură pe o perioadă lungă de utilizare şi puterecalorică mare pe o suprafaţă extrem de redusă

B Arzător cilindric MatriX modulant cu automatizare a arderii inteli-gentă Lambda Pro Control pentru emisii scăzute de poluanţi şifuncţionare silenţioasă

C Vas de expansiune cu membrană încorporatD Automatizare digitală a circuitului cazanuluiE Pompă de circulaţie de înaltă eficienţă, cu turaţie reglabilă încor-

poratăF Sistem de acumulare de a.c.m.

Cazanul compact în condensaţie pe combustibil gazos Vitodens 222-F este conceput pentru modernizarea instalaţiilor de încălzire şi caînlocuitor pentru un cazan vechi pe gaz cu boiler pentru preparareaapei calde menajere amplasat sub cazan. Cu o putere până la 35 kW,cazanul de încălzire este dimensionat pentru a asigura un confort ridi-cat de apă caldă menajeră.

Sistemul de acumulare de apă caldă menajeră încorporat cu capaci-tate de 100 l (până la 26 kW)sau capacitate de130 l (35 kW) asigurăun confort de apă caldă menajeră aproape dublu faţă de un boilerpentru preparare de apă caldă menajeră separat.Ca toate aparatele compacte Viessmann, aparatul în condensaţie pecombustibil gazos Vitodens 222-F necesită loc puţin: Lăţimea şi adân-cimea corespund unor dimensiuni normate. Renumitul arzător cilindricMatriX are un domeniu de modulaţie mare de până la 1:7 (35 kW). Cuautomatizare a arderii Lambda Pro Control cu calităţi dovedite, caza-nul se adaptează automat la diferite calităţi ale gazului şi garanteazăun grad de utilizare normat constant ridicat de 98 % (Hs).

Recomandări de utilizare■ Instalare în case unifamiliale şi case alipite■ Construcţii noi (de ex. case prefabricate şi proiecte de antrepriză):

Instalare în debarale şi mansarde■ Modernizare: Înlocuirea instalaţiilor de încălzire cu apă recirculată,

a cazanelor atmosferice pe combustibil gazos amplasate pe pardo-seală şi a cazanelor pe combustibil lichid/ gazos cu boiler pentrupreparare de apă caldă menajeră montat sub cazan.

Avantajele pe scurt■ Randament util normat: până la 98 % (Hs)/109 % (Hi)■ Durată de viaţă lungă şi eficienţă ridicată graţie schimbătorului de

căldură Inox-Radial.■ Arzător cilindric modulant MatriX cu durată de viaţă lungă datorită

structurii matriceale din inox – rezistentă la sarcini termice mari■ Confort de apă caldă menajeră ridicat prin sistem de acumulare de

a.c.m. emailat cu capacitate de 100 l (35 kW: capacitate 130 l)■ Pompă de circulaţie de înaltă eficienţă cu economisire de curent

(corespunzând etichetei energetice A).■ Automatizare Vitotronic uşor de deservit, cu afişare textuală şi afi-

şare grafică■ Panoul de comandă al automatizării se poate monta şi pe un soclu

de perete (accesoriu)■ Automatizare a arderii Lambda Pro Control pentru toate tipurile de

gaz – economie de costuri prin prelungirea intervalelor de verificarela 3 ani

■ Seturi de racordare universale pentru montaj individual la nivelulperetelui

■ Nu este necesară păstrarea niciunui spaţiu lateral pentru efectuarealucrărilor de service

■ Kit de montaj la dimensiunile şi designul aparatului (accesoriu) pen-tru racordarea unui circuit de încălzire cu vană de amestec şi a unuiafără vană de amestec

Avantaje

2 VIESMANN VITODENS 222-F

5848

696

RO

Page 3: VIESMANN VITODENS 222-F - producție publicitarăedithmedia.ro/viessmann/fise_tehnice/Vitodens/FT Vitodens 222-F.pdf · F este conceput pentru modernizarea instalaţiilor de încălzire

Vitodens 222-F, tip B2TA

Cazan pe combustibil gazos, tip constructiv Bşi C, cat. II2N3P

Domeniu putere calorică nominală (date con-form DIN EN 677)

Valori în ( ) la funcţionare pe gaz lichefiat

TV/TR = 50/30 ℃ kW 3,2 (4,8) - 13,0 3,2 (4,8) - 19,0 5,2 (8,8) - 26,0 5,2 (8,8) - 35,0TV/TR = 80/60 ℃ kW 2,9 (4,3) - 11,8 2,9 (4,3) - 17,2 4,7 (8,0) - 23,5 4,7 (8,0) - 31,7Putere calorică nominală pentru prepararea dea. c. m.

kW 2,9 (4,3) - 16,0 2,9 (4,3) - 17,2 4,7 (8,0) - 29,3 4,7 (8,0) - 33,5

Sarcină nominală kW 3,1 (4,5) - 16,7 3,1 (4,5) - 17,9 4,9 (8,3) - 30,5 4,9 (8,3) - 34,9Nr. identificare produs CE-0085CN0050Tip de protecţie IP X4D conform EN 60529Presiune la racordul de gaz Gaz metan mbar 20 20 20 20 kPa 2 2 2 2Gaz lichefiat mbar 50 50 50 50 kPa 5 5 5 5Presiune max. admisă la racordul de gaz*1 Gaz metan mbar 25,0 25,0 25,0 25,0 kPa 2,5 2,5 2,5 2,5Gaz lichefiat mbar 57,5 57,5 57,5 57,5 kPa 5,75 5,75 5,75 5,75Putere electrică absorbită – În starea de livrare W 39 53 68 89– max. W 102 105 154 166Greutate kg 129 129 132 141Capacitate schimbător căldură litri 1,8 1,8 2,4 2,8Debit volumetric max.(valoare limită pentru utilizarea unei decuplări hi-draulice)

litri/h 1200 1200 1400 1600

Cant. nomin. apă circulatăla TV/TR = 80/60°C

litri/h 507 739 1018 1361

Vas de expansiune Volum litri 12 12 12 12Presiune preliminară bar 0,75 0,75 0,75 0,75 kPa 75 75 75 75Presiune de lucru admisibilă (pe circuitul pri-mar)

bar 3 3 3 3

MPa 0,3 0,3 0,3 0,3Racorduri (cu accesorii de racordare) Tur şi retur cazan R ¾ ¾ ¾ ¾Apă rece şi apă caldă R ½ ½ ½ ½Recirculare R ½ ½ ½ ½Dimensiuni Lungime mm 595 595 595 595Lăţime mm 600 600 600 600Înălţime mm 1425 1425 1425 1625Racord alimentare gaz (cu accesorii de racorda-re)

R ½ ½ ½ ½

Sistem de acumulare de a.c.m. Volum litri 100 100 100 130Presiune de lucru admisibilă (pe circuitul secun-dar)

bar 10 10 10 10

MPa 1 1 1 1Putere de regim preparare a.c.m. kW 17,2 17,2 29,3 33,5la încălzirea a.c.m. de la 10 la 45 °C litri/h 422 422 720 860Indice de putere NL*2 1,8 1,8 3,0 4,8Putere de ieşire a.c.m.la încălzirea a.c.m. de la 10 la 45 °C

litri/10 min 182 182 230 273

*1 Dacă presiunea la racordul de alimentare cu gaz este mai mare decât presiunea maxim admisă la acest racord, trebuie montat înainte deintrarea în instalaţie un regulator separat pentru presiunea gazului.

*2 La o temperatură medie a apei din cazan de 70 °C şi temperatura de alimentare a apei în boiler Tsp = 60 °C.Indicele de putere NL se modifică o dată cu temperatura de alimentare a acumulării de a.c.m. Tsp.Valori de referinţă: Tsp = 60 °C → 1,0 × NL Tsp = 55 °C → 0,75 × NL Tsp = 50 °C → 0,55 × NL Tsp = 45 °C → 0,3 × NL.

Date tehnice

VITODENS 222-F VIESMANN 3

5848

696

RO

Page 4: VIESMANN VITODENS 222-F - producție publicitarăedithmedia.ro/viessmann/fise_tehnice/Vitodens/FT Vitodens 222-F.pdf · F este conceput pentru modernizarea instalaţiilor de încălzire

Cazan pe combustibil gazos, tip constructiv Bşi C, cat. II2N3P

Domeniu putere calorică nominală (date con-form DIN EN 677)

Valori în ( ) la funcţionare pe gaz lichefiat

TV/TR = 50/30 ℃ kW 3,2 (4,8) - 13,0 3,2 (4,8) - 19,0 5,2 (8,8) - 26,0 5,2 (8,8) - 35,0TV/TR = 80/60 ℃ kW 2,9 (4,3) - 11,8 2,9 (4,3) - 17,2 4,7 (8,0) - 23,5 4,7 (8,0) - 31,7Valori de racordareraportate la sarcina max.

cu combustibil gazos Gaz metan specific reţelelor din CE m3/h 1,89 1,89 3,23 3,68Gaz metan obişnuit m3/h 2,20 2,20 3,75 4,30Gaz lichefiat P kg/h 1,40 1,40 2,38 2,73Parametri gaze arse*3 Grupa de parametri gaze arse conform G 635/G 636 G52/G51 G52/G51 G52/G51 G52/G51

Temperatura (la temp. retur 30 ℃) – la putere nominală °C 45 45 45 45–la sarcină parţială °C 35 35 35 35Temperatura (la temp. retur 60 ℃) °C 68 68 68 70Debit masic –la gaz metan – la putere nominală (preparare a.c.m.) kg/h 31,8 31,8 54,3 62,1 – la sarcină parţială kg/h 5,5 5,5 8,7 8,7– la gaz lichefiat – la putere nominală (preparare a.c.m.) kg/h 30,2 30,2 51,5 58,9 – la sarcină parţială kg/h 7,6 7,6 14,0 14,0Depresiune disponibilă la coş Pa 250 250 250 250 mbar 2,5 2,5 2,5 2,5Randament normat la TV/TR = 40/30 ℃ % până la 98 (Hs)/109 (Hi)Cantitate max. de condens conform DWA-A 251 l/h 2,3 2,5 4,3 4,9Racord circuit condens (ştuţ pentru furtun) Ø mm 20-24 20-24 20-24 20-24Racord tubulatură de evacuare gaze arse Ø mm 60 60 60 60Racord admisie aer Ø mm 100 100 100 100

*3 Valori de calcul pentru dimensionarea instalaţiei de evacuare a gazelor arse conform EN 13384.Temperaturile gazelor arse, ca valori brute măsurate la temperatura aerului de ardere de 20 °C.Temperatura gazelor arse, la o temperatură de retur de 30 °C, este determinantă pentru dimensionarea instalaţiei de evacuare a gazelorarse.Temperatura gazelor arse, la o temperatură de retur de 60 °C, serveşte la stabilirea domeniului de folosire a tubulaturii de evacuare a gazelorarse cu temperaturi maxim admise de funcţionare.

Date tehnice (continuare)

4 VIESMANN VITODENS 222-F

5848

696

RO

Page 5: VIESMANN VITODENS 222-F - producție publicitarăedithmedia.ro/viessmann/fise_tehnice/Vitodens/FT Vitodens 222-F.pdf · F este conceput pentru modernizarea instalaţiilor de încălzire

80

e50

595

50

600

100

569

46

40

50

c d

a b140

50

G

C

F

A

B

D

E

G

K

AB

CFD

E

AA

AA

AA

G

H

A Turul circuitului primar R ¾B Apă caldă R ½C Racordul de gaz R ½D Apă rece R ½E Returul circuitului primar R ¾

F Recirculare R ½ (accesorii separate)G Evacuare condens în spate în pereteH Evacuare laterală a condensuluiK Zonă pentru cabluri electrice

Putere nominalăkW

amm

bmm

cmm

dmm

emm

13 până la 19 745 750 1425 1465 20126 745 750 1425 1465 22435 945 950 1625 1665 224

IndicaţieÎn desenul cotat, ca exemplu, armăturile pentru montajul aparent suntprezentate către în sus şi stânga/ dreapta.Seturile de racordare trebuie comandate separat ca accesorii.Pentru datele dimensionale ale seturilor de racordare individuale, veziinstrucţiunile de proiectare.La utilizarea setului de racordare cu consolă de premontaj pentruinstalarea aparentă către în jos, trebuie respectată o distanţă faţă deperete de 70 mm.

IndicaţieToate cotele de înălţime au o toleranţă de +15 mm datorată picioarelorde reglaj.

Date tehnice (continuare)

VITODENS 222-F VIESMANN 5

5848

696

RO

Page 6: VIESMANN VITODENS 222-F - producție publicitarăedithmedia.ro/viessmann/fise_tehnice/Vitodens/FT Vitodens 222-F.pdf · F este conceput pentru modernizarea instalaţiilor de încălzire

Pompă circuit de încălzire cu turaţie reglabilă în Vitodens 222-FPompa de circulaţie încorporată este o pompă de înaltă eficienţă cuun consum de curent semnificativ redus în comparaţie cu pompeleconvenţionale.Turaţia pompei, şi prin aceasta capacitatea de pompare, se regleazăîn funcţie de temperatura exterioară şi de timpii de comutare pentruregimul de încălzire sau regimul de funcţionare în regim redus. Auto-matizarea transmite valorile de turaţie actuale la pompa de circulaţieprin intermediul unui BUS intern de date.O adaptare individuală a turaţiei min. şi max., precum şi a turaţiei lafuncţionare în regim redus la instalaţia de încălzire existentă, trebuieefectuată prin intermediul codărilor la automatizare.În starea de livrare, debitul minim de pompare (adresa de codare„E7“) şi debitul de maxim de pompare este reglat (adresa de codare„E6“) sunt regate la următoarele valori:

Domeniu de putere nominalăîn kW

Comanda turaţiei în starea de li-vrare în %

Debit de pom-pare min.

Debit de pom-pare max.

3,2-13 20 553,2-19 20 655,2-26 30 655,2-35 30 65

Date tehnice ale pompei de circulaţiePutere nominală kW 3,2-13 3,2-19 5,2-26 5,2-35Pompă de circula-ţie

Tip UPM215-50

UPM215-50

UPM215-70

UPM215-70

Tensiune nominală V~ 230 230 230 230Putere electrică ab-sorbită

– max. W 37 37 70 70– min. W 6 6 6 6– Starea de livrare W 20 25 35 40

Înălţimi de pompare disponibile ale pompei de circulaţie încorporate

Vitodens 222-F, 3,2-19 kW

Înăl

ţime

de p

ompa

re d

ispo

nibi

0 kPa

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200Debit volumetric în litri/h

50

100

150

200

250

300

350

400

0

10

20

30

40

450

500 50

A

B

D

E

G

H

C

K

L

FM

mba

r

M Limită superioară domeniu de lucru

Date tehnice (continuare)

6 VIESMANN VITODENS 222-F

5848

696

RO

Page 7: VIESMANN VITODENS 222-F - producție publicitarăedithmedia.ro/viessmann/fise_tehnice/Vitodens/FT Vitodens 222-F.pdf · F este conceput pentru modernizarea instalaţiilor de încălzire

Carac-teris-tică

Debit de pompare alpompei de circulaţie

Setare adresă de codare„E6“

A 10 % E6:010B 20 % E6:020C 30 % E6:030D 40 % E6:040E 50 % E6:050F 60 % E6:060G 70 % E6:070H 80 % E6:080K 90 % E6:090L 100 % E6:100

Vitodens 222-F, 5,2-35 kW

0 kPa

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200Debit volumetric în litri/h

50

100

150

200

250

300

350

400

0

10

20

30

40

A

B

C

1300 1400

M

Înăl

ţime

de p

ompa

re d

ispo

nibi

lăm

bar

F

G

HK

L

D

E

M Limită superioară domeniu de lucru

Carac-teris-tică

Debit de pompare alpompei de circulaţie

Setare adresă de codare„E6“

A 10 % E6:010B 20 % E6:020C 30 % E6:030D 40 % E6:040E 50 % E6:050F 60 % E6:060G 70 % E6:070H 80 % E6:080K 90 % E6:090L 100 % E6:100

Distanţe minime faţă de pereteSpaţiu liber în faţa Vitodens pentru lucrări de întreţinere:min. 700 mm

În stânga şi în dreapta Vitodens nu trebuie prevăzute niciun fel despaţii libere pentru întreţinere.

Date tehnice (continuare)

VITODENS 222-F VIESMANN 7

5848

696

RO

Page 8: VIESMANN VITODENS 222-F - producție publicitarăedithmedia.ro/viessmann/fise_tehnice/Vitodens/FT Vitodens 222-F.pdf · F este conceput pentru modernizarea instalaţiilor de încălzire

Vitodens 222-F, tip B2SA

A Suprafeţe de schimb de căldură Inox-Radial din oţel inoxidabilpentru funcţionare sigură pe o perioadă lungă de utilizare şi puterecalorică mare pe o suprafaţă extrem de redusă

B Arzător cilindric MatriX modulant cu automatizare a arderii inteli-gentă Lambda Pro Control pentru emisii scăzute de poluanţi şifuncţionare silenţioasă

C Vas de expansiune cu membrană încorporatD Automatizare digitală a circuitului cazanului

E Pompă de circulaţie de înaltă eficienţă, cu turaţie reglabilă încor-porată

F Boiler cu serpentină interioară pentru preparare de apă caldămenajeră

Aparatul compact Vitodens 222 combină avantajele Vitodens 200-Wcu un confort ridicat de preparare de apă caldă menajeră al unui boilerpentru apă caldă menajeră separat.Ca toate aparatele compacte Viessmann, aparatul în condensaţie pecombustibil gazos Vitodens 222-F necesită loc puţin: Lăţimea şi adân-cimea corespund unor dimensiuni normate.Arzătorul cilindric MatriXcu automatizare a arderii Lambda Pro Control cu calităţi dovedite seadaptează automat la diferite calităţi ale gazului şi garantează un gradde utilizare normat constant ridicat de 98 % (Hs).Vitodens 222-F, tip B2SA, cu acumulator cu serpentine încorporat cucapacitate de 130 litri, este indicat special pentru utilizare cu apă dură.

Datorită suprafeţei netede, serpentina este insensibilă la depunerilede piatră.

Recomandări de utilizare■ Instalare în case unifamiliale şi case alipite■ Construcţii noi (de ex. case prefabricate şi proiecte de antrepriză):

Instalare în debarale şi mansarde■ Modernizare: Înlocuirea instalaţiilor de încălzire cu apă recirculată,

cazanelor pe combustibil gazos la presiune atmosferică montate pesol şi cazanelor pe combustibil lichid/ gazos cu boiler pentru prepa-rare de apă caldă menajeră montat sub cazan

■ Utilizare în districte cu o duritate a apei >20 °dH (3,58 mol/m3)

Avantajele pe scurt■ Randament util normat: până la 98 % (Hs)/109 % (Hi)■ Durată de viaţă lungă şi eficienţă ridicată graţie schimbătorului de

căldură Inox-Radial.■ Arzător cilindric modulant MatriX cu durată de viaţă lungă datorită

structurii matriceale din inox – rezistentă la sarcini termice mari■ Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră cu serpentină inte-

rioară, emailat, cu capacitate de 130 l (indice NL până la 1,8)■ Pompă de circulaţie de înaltă eficienţă cu economisire de curent

(corespunzând etichetei energetice A).■ Automatizare Vitotronic uşor de deservit, cu afişare textuală şi afi-

şare grafică■ Panoul de comandă al automatizării se poate monta şi pe un soclu

de perete (accesoriu)■ Automatizare a arderii Lambda Pro Control pentru toate tipurile de

gaz – economie de costuri prin prelungirea intervalelor de verificarela 3 ani

■ Seturi de racordare universale pentru montaj individual la nivelulperetelui

■ Nu este necesară păstrarea niciunui spaţiu lateral pentru efectuarealucrărilor de service

■ Kit de montaj la dimensiunile şi designul aparatului (accesoriu) pen-tru racordarea unui circuit de încălzire cu vană de amestec şi a unuiafără vană de amestec

Avantaje

8 VIESMANN VITODENS 222-F

5848

696

RO

Page 9: VIESMANN VITODENS 222-F - producție publicitarăedithmedia.ro/viessmann/fise_tehnice/Vitodens/FT Vitodens 222-F.pdf · F este conceput pentru modernizarea instalaţiilor de încălzire

Vitodens 222-F, tip B2SA

Cazan pe combustibil gazos, tip constructiv B şi C, cat.II2N3P

Domeniu putere calorică nominală (date conformDIN EN 677)

Valori în ( ) la funcţionare pe gaz lichefiat

TV/TR = 50/30 ℃ kW 3,2 (4,8) - 13,0 3,2 (4,8) - 19,0 5,2 (8,8) - 26,0TV/TR = 80/60 ℃ kW 2,9 (4,3) - 11,8 2,9 (4,3) - 17,2 4,7 (8,0) - 23,7Putere calorică nominală pentru prepararea de a. c. m. kW 2,9 (4,3) - 17,2 2,9 (4,3) - 17,2 4,7 (8,0) - 23,7Sarcină nominală kW 3,1 (4,5) - 17,9 3,1 (4,5) - 17,9 4,9 (8,3) - 24,7Nr. identificare produs CE-0085CN0050Tip de protecţie IP X4D conform EN 60529Presiune la racordul de gaz Gaz metan mbar 20 20 20 kPa 2 2 2Gaz lichefiat mbar 50 50 50 kPa 5 5 5Presiune max. admisă la racordul de gaz*4 Gaz metan mbar 25,0 25,0 25,0 2,5 2,5 2,5Gaz lichefiat mbar 57,5 57,5 57,5 5,75 5,75 5,75Putere electrică absorbită – În starea de livrare W 39 53 68– max. W 62 65 114Greutate kg 139 139 142Capacitate schimbător căldură litri 1,8 1,8 2,4Debit volumetric max.(valoare limită pentru utilizarea unei decuplări hidraulice)

litri/h 1200 1200 1400

Cant. nomin. apă circulatăla TV/TR = 80/60 ℃

litri/h 537 739 1018

Vas de expansiune Volum litri 12 12 12Presiune preliminară bar 0,75 0,75 0,75 kPa 75 75 75Presiune de lucru admisibilă (pe circuitul primar) bar 3 3 3 MPa 0,3 0,3 0,3Racorduri (cu accesorii de racordare) Tur şi retur cazan R ½ ¾ ¾Apă rece şi apă caldă R ½ ½ ½Recirculare R ½ ½ ½Dimensiuni Lungime mm 595 595 595Lăţime mm 600 600 600Înălţime mm 1625 1625 1625Racord alimentare gaz (cu accesorii de racordare) R ½ ½ ½Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră Volum litri 130 130 130Presiune de lucru admisibilă (pe circuitul secundar) bar 10 10 10 MPa 1 1 1Putere de regim preparare a.c.m. kW 17,2 17,2 23,7la încălzirea a.c.m. de la 10 la 45 °C litri/h 422 422 720Indice de putere NL*5 1,3 1,3 1,8Putere de ieşire a.c.m.la încălzirea a.c.m. de la 10 la 45 °C

litri/10 min 153 153 182

Valori de racordareraportate la sarcina max.

cu combustibil gazos Gaz metan specific reţelelor din CE m3/h 1,89 1,89 2,61Gaz metan obişnuit m3/h 2,20 2,20 3,04Gaz lichefiat P kg/h 1,40 1,40 1,93

*4 Dacă presiunea la racordul de alimentare cu gaz este mai mare decât presiunea maxim admisă la acest racord, trebuie montat înainte deintrarea în instalaţie un regulator separat pentru presiunea gazului.

*5 La o temperatură medie a apei din cazan de 70 °C şi o temperatură de acumulare de a.c.m. de Tsp = 60 °C.Indicele de putere NL se modifică o dată cu temperatura de alimentare a acumulării de a.c.m. Tsp.Valori de referinţă: Tsp = 60 °C → 1,0 × NL Tsp = 55 °C → 0,75 × NL Tsp = 50 °C → 0,55 × NL Tsp = 45 °C → 0,3 × NL.

Date tehnice

VITODENS 222-F VIESMANN 9

5848

696

RO

Page 10: VIESMANN VITODENS 222-F - producție publicitarăedithmedia.ro/viessmann/fise_tehnice/Vitodens/FT Vitodens 222-F.pdf · F este conceput pentru modernizarea instalaţiilor de încălzire

Cazan pe combustibil gazos, tip constructiv B şi C, cat.II2N3P

Domeniu putere calorică nominală (date conformDIN EN 677)

Valori în ( ) la funcţionare pe gaz lichefiat

TV/TR = 50/30 ℃ kW 3,2 (4,8) - 13,0 3,2 (4,8) - 19,0 5,2 (8,8) - 26,0TV/TR = 80/60 ℃ kW 2,9 (4,3) - 11,8 2,9 (4,3) - 17,2 4,7 (8,0) - 23,7Parametri gaze arse*3 Grupa de parametri gaze arse conform G 635/G 636 G52/G51 G52/G51 G52/G51

Temperatură (la temperatura pe retur de 30 °C) – la putere nominală °C 45 45 45–la sarcină parţială °C 35 35 35Temperatura (la temp. retur 60 ℃) °C 68 68 70Debit masic –la gaz metan – la putere nominală kg/h 31,8 31,8 43,9 –la sarcină parţială kg/h 5,5 5,5 8,7– la gaz lichefiat – la putere nominală kg/h 30,2 30,2 41,7 –la sarcină parţială kg/h 7,6 7,6 14,0Depresiune disponibilă la coş Pa 250 250 250 mbar 2,5 2,5 2,5Randament normat la TV/TR = 40/30 ℃ % până la 98 (Hs)/109 (Hi)Cantitate max. de condens conform DWA-A 251 l/h 2,3 2,5 3,5Racord circuit condens (ştuţ pentru furtun) Ø mm 20-24 20-24 20-24Racord tubulatură de evacuare gaze arse Ø mm 60 60 60Racord admisie aer Ø mm 100 100 100

*3 Valori de calcul pentru dimensionarea instalaţiei de evacuare a gazelor arse conform EN 13384.Temperaturile gazelor arse, ca valori brute măsurate la temperatura aerului de ardere de 20 °C.Temperatura gazelor arse, la o temperatură de retur de 30 °C, este determinantă pentru dimensionarea instalaţiei de evacuare a gazelorarse.Temperatura gazelor arse, la o temperatură de retur de 60 °C, serveşte la stabilirea domeniului de folosire a tubulaturii de evacuare a gazelorarse cu temperaturi maxim admise de funcţionare.

Date tehnice (continuare)

10 VIESMANN VITODENS 222-F

5848

696

RO

Page 11: VIESMANN VITODENS 222-F - producție publicitarăedithmedia.ro/viessmann/fise_tehnice/Vitodens/FT Vitodens 222-F.pdf · F este conceput pentru modernizarea instalaţiilor de încălzire

100

569

46

40

50

1625 1685

945

80

140

50

A

C

DF

E

BE

F

BA

D

C

K

G

H

G

G

C

A

B

F

D

E

a50

595

50

600

A Turul circuitului primar R ¾B Apă caldă R ½C Racordul de gaz R ½D Apă rece R ½E Returul circuitului primar R ¾F Recirculare R ½ (accesorii separate)G Evacuare condens în spate în pereteH Evacuare laterală a condensuluiK Zonă pentru cabluri electrice

Putere nominalăkW

amm

13 până la 19 20126 224

IndicaţieÎn desenul cotat, ca exemplu, armăturile pentru montajul aparent suntprezentate către în sus şi stânga/ dreapta.Seturile de racordare trebuie comandate separat ca accesorii.Pentru datele dimensionale ale seturilor de racordare individuale, veziIndicaţiile de proiectare.La utilizarea setului de racordare cu consolă de premontaj pentruinstalarea aparentă către în jos, trebuie respectată o distanţă faţă deperete de 70 mm.

IndicaţieToate cotele de înălţime au o toleranţă de +15 mm datorată picioarelorde reglaj.

Date tehnice (continuare)

VITODENS 222-F VIESMANN 11

5848

696

RO

Page 12: VIESMANN VITODENS 222-F - producție publicitarăedithmedia.ro/viessmann/fise_tehnice/Vitodens/FT Vitodens 222-F.pdf · F este conceput pentru modernizarea instalaţiilor de încălzire

Pompă circuit de încălzire cu turaţie reglabilă în Vitodens 222-FPompa de circulaţie încorporată este o pompă de înaltă eficienţă cuun consum de curent semnificativ redus în comparaţie cu pompeleconvenţionale.Turaţia pompei, şi prin aceasta capacitatea de pompare, se regleazăîn funcţie de temperatura exterioară şi de timpii de comutare pentruregimul de încălzire sau regimul de funcţionare în regim redus. Auto-matizarea transmite valorile de turaţie actuale la pompa de circulaţieprin intermediul unui BUS intern de date.O adaptare individuală a turaţiei min. şi max., precum şi a turaţiei lafuncţionare în regim redus la instalaţia de încălzire existentă, trebuieefectuată prin intermediul codărilor la automatizare.În starea de livrare, debitul minim de pompare (adresa de codare„E7“) şi debitul de maxim de pompare este reglat (adresa de codare„E6“) sunt regate la următoarele valori:

Domeniu de putere nominalăîn kW

Comanda turaţiei în starea de li-vrare în %

Debit de pom-pare min.

Debit de pom-pare max.

3,2-13 20 553,2-19 20 655,2-26 30 65

Date tehnice ale pompei de circulaţiePutere nominală kW 3,2-13 3,2-19 5,2-26Pompă de circulaţie Tip UPM2

15-50UPM215-50

UPM215-70

Tensiune nominală V~ 230 230 230Putere electrică absor-bită

– max. W 37 37 70– min. W 6 6 6– Starea de livrare W 20 25 35

Înălţimi de pompare disponibile ale pompei de circulaţie încorporate

Vitodens 222-F, 3,2-19 kW

Înăl

ţime

de p

ompa

re d

ispo

nibi

0 kPa

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200Debit volumetric în litri/h

50

100

150

200

250

300

350

400

0

10

20

30

40

450

500 50

A

B

D

E

G

H

C

K

L

FM

mba

r

M Limită superioară domeniu de lucru

Date tehnice (continuare)

12 VIESMANN VITODENS 222-F

5848

696

RO

Page 13: VIESMANN VITODENS 222-F - producție publicitarăedithmedia.ro/viessmann/fise_tehnice/Vitodens/FT Vitodens 222-F.pdf · F este conceput pentru modernizarea instalaţiilor de încălzire

Carac-teris-tică

Debit de pompare alpompei de circulaţie

Setare adresă de codare„E6“

A 10 % E6:010B 20 % E6:020C 30 % E6:030D 40 % E6:040E 50 % E6:050F 60 % E6:060G 70 % E6:070H 80 % E6:080K 90 % E6:090L 100 % E6:100

Vitodens 222-F, 5,2-26 kW

0 kPa

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200Debit volumetric în litri/h

50

100

150

200

250

300

350

400

0

10

20

30

40

A

B

C

1300 1400

M

Înăl

ţime

de p

ompa

re d

ispo

nibi

lăm

bar

F

G

HK

L

D

E

K Limită superioară domeniu de lucru

Carac-teris-tică

Debit de pompare alpompei de circulaţie

Setare adresă de codare„E6“

A 10 % E6:010B 20 % E6:020C 30 % E6:030D 40 % E6:040E 50 % E6:050F 60 % E6:060G 70 % E6:070H 80 % E6:080K 90 % E6:090L 100 % E6:100

Distanţe minime faţă de pereteSpaţiu liber în faţa Vitodens pentru lucrări de întreţinere:min. 700 mm

În stânga şi în dreapta Vitodens nu trebuie prevăzute niciun fel despaţii libere pentru întreţinere.

Date tehnice (continuare)

VITODENS 222-F VIESMANN 13

5848

696

RO

Page 14: VIESMANN VITODENS 222-F - producție publicitarăedithmedia.ro/viessmann/fise_tehnice/Vitodens/FT Vitodens 222-F.pdf · F este conceput pentru modernizarea instalaţiilor de încălzire

14 VIESMANN VITODENS 222-F

5848

696

RO

Firma Viessmann îşi rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice!

Viessmann S.R.L.RO-507075 GhimbavBraşovE-mail: [email protected]