planificare 9-unitati

Upload: clary-ysa

Post on 26-Feb-2018

262 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 planificare 9-unitati

  1/17

  1Unitatea colar: Colegiul Naional Carol I Anul colar: 2015-2016Disciplina: Lima i literatura rom!n"ro#esor: Constana "$r%uleasaClasa: a I&-aCurriculum aplicat: '(C( ) ore* sptm!n+ 'otal ore* an: 1)),anual: rupul ./itorialART

  "LANIICA.A ". UNI'3I D. 4N3A.emestrul I

  Coninuturi 7/etalieri8 Competene speci#ice Acti%iti/e $n%are

  esurse .%aluare

  I(9C( 9AC- definirea noiunii de joc, respectiv joac- tipuri de joc; viziunea lui Roger Caillois asupra jocului

  Tudor Argezi,Tablouri biblice (Versuri de abecedar )Adam i Eva,

  Porunca, Pedeapsa- date despre autor !i oper;- caracteristicile e"terioare ale te"tului# locul te"tului $n opera

  autorului, titlul, incipitul, finalul;- analiza intern a te"tului# te%a, %otive literare, lait%otive,

  secvene poetice, idee poetic, figuri de stil;- viziunea &i&lic asupra facerii vs' viziunea argezian;- scopul co%unicrii $n te"tul &i&lic !i $n te"tul argezian;- te"t ficional ( te"t nonficional;

  1'1 utilizarea adecvat aaciziiilor lingvistice $nreceptarea diverselor te"te

  1') identificarea ele%entelorspecifice din structura unortipuri te"tuale studiate

  *"erciii deidentificare aconcepteloroperaionale

  *"erciii deargu%entare

  +icionarul*"plicativ al

  li%&ii ro%ne

  Te"tele suport

  &servaieper%anent

  .ro&e orale

 • 7/25/2019 planificare 9-unitati

  2/17

  1- $ncadrarea poe%ului $n te%a /oc' /oac'

  Lim ;i comunicare: +erivarea cu sufi"e !i prefi"e' .refi"oide !i sufi"oide

  - definirea conceptului de derivare;- definirea conceptelor de prefi", sufi", prefi"oid, sufi"oid;- e"ersarea cu conceptele $nsu!ite

  Relaii se%antice# 0inoni%ia' Antoni%ia' %oni%ia' .olise%ia'

  - definirea conceptelor de sinoni%ie, antoni%ie, o%oni%ie,polise%ie;

  - tipuri de sinoni%e# totale, pariale;

  - tipuri de o%oni%e# totale, pariale, o%ofone, o%ografe;- distincia sens secundar sens principal;- distincia sens de &az sens derivat;- distincia sens propriu sens figurat;- cuvinte polise%antice vs' o%oni%e

  2on 3ar&u,Dup melci

  - date despre autor !i oper;- structura ;- ta&louri;- ele%ente epice si lirice;- $ncadrarea $ntr-un gen, cu argu%ente;- li%&ajul poetic;- co%entarea descntecului;- se%nificaia de adnci%e a poeziei;- vinovia copilului;

  1'4 e"pri%area oral sau $nscris a propriilor reacii !iopinii privind te"telereceptate

  1'5 redactarea unor te"tediverse

  )'1 aplicarea unor teniciviznd $nelegerea te"telorliterare sau nonliterare

  )') identificarea te%eite"telor propuse pentru

  *"erciii dealctuire a unor

  enunuri

  *"erciii deidentificare

  *"erciii deco%entare a

  ideilor poetice

  6i!e de lucru

  7ucrul pegrupe

  Activitateindependent

  Activitate

  frontal

  Activitate

  Te%e pentruacas

  .ro&e orale

 • 7/25/2019 planificare 9-unitati

  3/17

  1

  - consecinele $n planul cunoa!terii;- te"t ficional ( te"t nonficional'

  Lim ;i comunicare: *rori se%antice# Confuzia paroni%ic' .leonas%ul' Tautologia'

  - definirea conceptului de paroni%e;- atracia paroni%ic;- definirea conceptului de pleonas%;- cauzele folosirii pleonas%ului# de natur le"ical, gra%atical,

  $%pru%uturile din li%&a englez;- pleonas%ul tolera&il;

  - definirea conceptului de tautologie;- tautologii fi"ate $n prover&e'

  /oan 8uizinga,Homo ludens: Naura i imporan!a "ocului ca

  #enomen de culur9frag%ent:- rolul jocului ca rezultat al cercetrilor efectuate $n do%eniul

  psiologiei !i fiziologiei;- se%nificaia !i locul jocului $n e"istena copiilor, adulilor !i

  ani%alelor;- esena jocului, potrivit opiniei autorului;- te"t ficional ( te"t nonficional'

  Lim ;i comunicare: Te"tul argu%entativ

  - definirea conceptului de argu%entare- scopul argu%entrii;- caracteristicile te"tului argu%entativ;- tipuri de te"te argu%entative;

  studiu

  )'4 co%pararea ideilor !iatitudinilor diferite $ndezvoltarea aceleia!i te%eliterare

  )'5 analizareaco%ponentelor structurale !ie"presive ale te"telorliterare studiate !i discutarearolului acestora $n tratareate%elor

  4') identificarea ele%entelordintr-un te"t care confir%

  *"erciii dealctuire a unor

  enunuri

  .ro&le%atizare

  *"erciii deargu%entare

  individual

  anualul

  Activitate pegrupe

  Activitateindependent

  &servaieper%anent

  .ortofoliul

  Te%e pentruacas

  &servaieper%anent

 • 7/25/2019 planificare 9-unitati

  4/17

  1

  - structura unui te"t argu%entativ;- etapele redactrii unui te"t argu%entativ'

  Anacolutul

  - definirea conceptului de anacolut;- anacolutul tolerat;- anacolutul netolerat'

  /'

 • 7/25/2019 planificare 9-unitati

  5/17

  1

  narativ:; %otive literare;

  - construcia su&iectului - planuri narative# planul e"terior al$nt%plrilor, planul interior al tririlor suflete!ti ale arei

  - tipuril de conflict conflictul psiologic 9dorina de parvenire aarei:; conflictul $ntre generaii; conflictul fa%ilial; conflictulinteretnic

  - condiia de vduv a arei;- lu%ea privit din perspectiv etic;- portretul fizic !i %oral al arei;- raporturile %aterne !i filiale co%ple"e $ntre ara, .ersida !i Tric;- ipostaza fe%initii adulte 9ara: !i a celei adolescentine 9.ersida:

  - particulariti ale li%&ajului lui 0lavici

  Lim ;i comunicare: Rolul ele%entelor araice !i regionale $n interpretarea %esajelor scrise !i

  orale- definirea ter%enilor araic !i regional- rolul arais%elor !i al regionalis%elor $n receptarea unui te"t

  literar;

  2oan 0lavici,&ara ('' &aica Ae*idia)

  - realis%ul viziunii;- influena viziunii populare; ro%anul tradiional- statutul social al copiilor arei;- solidaritatea $ntre frai;- %aturizarea ti%purie a celor doi copii;- %onolog interior;

  1') identificarea ele%entelorspecifice din structura unortipuri te"tuale studiate

  1'4 e"pri%area oral sau $nscris a propriilor reacii !iopinii privind te"telereceptate

  1'5 redactarea unor te"tediverse

  1'? @tilizarea corect !iadecvat a for%elore"pri%rii orale !i scrise $ndiverse situaii deco%unicare

  )'1 aplicarea unor teniciviznd $nelegerea te"telorliterare sau nonliterare

  *"erciii decaracterizare apersonajelor

  .aralela

  *"erciii deidentificare !i

  alctuire a unorenunuri

  +ez&atere

  3rainstor%ingul

  Te"tul suport

  Activitate pegrupe

  Activitateindependent

  7ucrul $necip

  Activitate pegrupe

  Te%e pentruacas

  .ro&e orale

  Testefor%ative

 • 7/25/2019 planificare 9-unitati

  6/17

  1

  - stil direct, stil indirect;- caracterictici ale stilului oral'- interpretarea sensului cuvintelor $n conte"t

  2' 7' Caragiale, Tren de plcere

  - date despre autor !i oper;- scia# definiie, caracteristici;- te%a te"tului, %otive literare;

  - interpretarea titlului;- tipuri de co%ic $n opera lui Caragiale;- esena co%icului; contrastul esen aparen;

  - viziunea artistic asupra lu%ii reale'

  Lim ;i comunicare: Conte"tul' Cunoa!terea sensului corect al cuvintelor'

  - definirea conceptului operaional de conte"t;- conte"t lingvistic; conte"t situaional- sens propriu sens secundar sens figurat;

  6actori care pertur& receptarea %esajelor orale

  - rolul ele%entelor situaiei de co%unicare 9e%iator, receptor, %esaj,cod, canal, referent:;

  - %odul de for%ulare a opiniei;- atenia %anifestat $n receptarea unui %esaj'

  7ucian 3laga, Hronicul i c+necul v+rselor 9te"te %e%orialistice#

  a%intiri, %e%orii:- date despre autor !i oper;

  )') identificarea te%eite"telor propuse pentrustudiu

  )'4 co%pararea ideilor !iatitudinilor diferite $n

  dezvoltarea aceleia!i te%eliterare

  )'5 analizareaco%ponentelor structurale !ie"presive ale te"telorliterare studiate !i discutarea

  rolului acestora $n tratareate%elor

  *"erciii deinterpretare

  *"erciii deidentificare aconcepteloroperaionale

  *"erciii deidentificare

  *"erciii defor%ulare a unor

  situaii deco%unicare

  3rainstor%ingul

  Activitateindividual

  7ucrul pegrupe

  Activitateindependent

  Te"tul suport

  &servaieper%anent

  Te%e pentruacas

  .ro&e orale

 • 7/25/2019 planificare 9-unitati

  7/17

  1

  - te"tul %e%orialistic, opera auto&iografic;- autenticitatea faptelor relatate;- portretul tatlui autorului;- portretul %a%ei autorului;- ta&loul casei printe!ti;- ficiune !i realitate'

  arin .reda,&orome!ii

  - date despre autor !i oper;- rolul %eselor $n fa%ilie 9cina, prnzul de du%inic:;- conflicte $ntre generaii; %entaliti;

  - cipul tatlui 92lie oro%ete:;- rolul parinilor $n fa%ilie !i $n co%unitatea rneasc;

  Lim i comunicare Codul fa%iliei 9te"tul juridic - ad%inistrativ# legea:

  - drepturi !i o&ligaii $n fa%ilie;- drepturile copilului $n fa%ilie;- cugetri despre fa%ilie'

  .%aluarea unitii

  4')'identificarea ele%entelordintr-un te"t care confir%sau infir% o opinieprivitoare la te"tul respectiv

  4'4 argu%entarea unui punctde vedere privind te"telestudiate

  Conversaiaeuristic

  *"erciii deredactare

  *"erciii de

  caracterizare aunui personaj

  *"erciii deargu%entare

  Activitate pegrupe

  Activitateindependent

  .ortofoliu

  Test su%ativ

  III(C.N. DIN IA3A D. I.I ?I D. A@I icolae 6ili%on, iocoii vec-i i noi

  - date despre autor !i oper;- discutarea pro&le%aticii ro%anului# conte"tul socio-politic,

  se%nificaia titlului, te%, structur, co%poziie, tenici narative,secvene narative, descriptive etc'

  1'1 utilizarea adecvat aaciziiilor lingvistice $nreceptarea diverselor te"te

  Conversaiaeuristic

  anualul &servaieper%anent

 • 7/25/2019 planificare 9-unitati

  8/17

  1

  - dez&aterea secvenelor de incipit !i final ale ro%anului# De/icaia!i "rologul'

  - ro%an de %oravuri $n care ficiunea se $%plete!te cu realitatea;- verosi%ilul;- te%a capitolului al B-lea, Scene din viaa social;- descrierea %o&ilierului !i a vesti%entaiei;- petrecerea ti%pului li&er la $nceputul secolului al B2B-lea;- raporturile dintre personaje;- tipologia personajului tipul parvenitului# +inu .turic ciocoiul

  nou,Andronace Tuzluc ciocoiul vechi;dez&aterea statuluicelorlalte personaje'

  - valoarea docu%entar !i artistic a operei

  Lim ;i comunicare:*"pri%area oral' onologul

  - definirea noiunii de %onolog;- trsturi caracteristice %onologului 9aciune unidirecional,

  $nlesnira co%unicrii cu un nu%r %are de receptori, rolule%itorului:;

  - structura %onologului 9ansa%&lul de aciuni ver&ale, paraver&ale !inonver&ale, focalizate asupra receptorului, ansa%&lul de strategii:;

  - tipuri de %onolog 9dup relaia cu dialogul - independent, inserat $n

  dialog; dup scopul co%unicrii - narativ, e"plicativ-argu%entativ,persuasiv pu&licitar !i electoral, interior:;

  - tenici ale %onologului;

  2' 7' Caragiale,Repausul dominical

  - petrecerea ti%pului li&er la sfr!itul spt%nii;

  1')'identificarea ele%entelorspecifice din structura unortipuri te"tuale studiate

  1'4 e"pri%area oral sau $nscris a propriilor reacDii ;iopinii privind te"tele

  receptate

  1'5 redactarea unor te"tediverse

  1'? @tilizarea corect !iadecvat a for%elor e"pri%rii orale !i scrise $n

  diverse situaii deco%unicare

  )'1 aplicarea unor teniciviznd $nelegerea te"telor

  *"erciii decaracterizare aunui personaj

  *"erciii deredactare

  +ez&aterea

  .ro&le%atizarea

  *"erciii de

  redactare

  3rainstor%ingul

  Te"tul suport

  Activitatefrontal

  7ucrul $necip

  Activitateindependent

  6i!e de lucru

  Activitate pegrupe

  Te%e pentruacas

  .ro&e orale

  Testefor%ative

 • 7/25/2019 planificare 9-unitati

  9/17

  1

  - co%icul de situaie;- raporturile dintre personaje;- %onologul interior;

  Lim ;i comunicare:*"pri%area oral' +ialogul

  - definirea noiunii de dialog- trsturi caracteristice dialogului 9ansa%&lul de interac iuni ver&ale,

  dialog structurat, dependena de conte"t:;- structura dialogului 9interaciunile !i locul lor $n dialog; strategiile

  vor&itorului - c!tigarea &unvoinei receptorului, reliefareaanu%itor frag%ente de %esaj:;

  - regulile dialogului 9felul $n care se preia cuvntul, duratainterveniei, construirea adecvat a %esajului - adecvarea %esajuluila conte"tul dialogului, la scopul interveniei, atenia la evoluiadialogului:;

  - for%e ale dialogului 9conversaia !i discuia:;

  Eeorge Clinescu, area nun!ii

  - date despre autor !i oper;- ideea de %odernitate;- viaa %odern a capitalei;- 3ucure!tiul $n perioada inter&elic'

  Aminiri din %iua a apea de vor& cu doa%na Foe Cantacuzino,interviu realizat de Tita Ciper 9 te"te jurnalistice# interviul :

  - interviul#definiie, caracteristici;- regulile dialogului $n cadrul unui interviu;- funcii ale co%unicrii;

  literare sau nonliterare

  )') identificarea te%eite"telor propuse pentrustudiu

  )'4 co%pararea ideilor !iatitudinilor diferite $ndezvoltarea aceleia!i te%eliterare

  )'5 analizareaco%ponentelor structurale !i

  e"presive ale te"telorliterare studiate !i discutarearolului acestora $n tratareate%elor

  *"erciii deargu%entare

  Conversaiaeuristic

  *"erciii derealizare a unui

  interviu

  Activitateindividual

  Activitatefrontal

  Activitate $necip

  Activitateindependent

  &servaieper%anent

  .ortofolii

  Te%e pentruacas

 • 7/25/2019 planificare 9-unitati

  10/17

  1

  2' 7' Caragiale,D.ale carnavalului

  - interpretarea actoriceasc;- transpunerea unui te"t literar $n li%&aj cine%atografic, prin

  inter%ediul scenariului;- cronica cine%atografic;- Cronica de fil%

  .%aluarea unitii

  .%aluare semestrial:- recapitulare pentru testul de evaluare se%estrial;

  - testul de evaluare se%estrial;- discutarea testului de evaluare se%estrial'

  4') identificarea ele%entelordintr-un te"t care confir%sau infir% o opinieprivitoare la te"tul respectiv

  4'4 argu%entarea unui punctde vedere privind te"telestudiate

  *"erciii deredactare a uneicronici teatrale

  Conversa ia

  catietic

  Activitatefrontal

  Test su%ativ

 • 7/25/2019 planificare 9-unitati

  11/17

  1

  "LANIICA.A ". UNI'3I D. 4N3A.emestrul al II-lea

  Coninuturi 7 /etalieri 8 Competen e speci#ice Acti%iti/e $n%are

  esurse .%aluare

  ( A.N'U( CL'I.

  asile Alecsandri,/ala 0 Alb- date despre autor !i oper;- povestirea ca specie literar# definiie, caracteristici;- ironia; autoironia;- co%icul;- %otivul cltorului;- reconstituirea traseului cltorului pn la 3alta-Al&- tipuri de naratori;- rolul descrierii $ntr-un te"t epic;

  Lim ;i comunicare: .ovestirea' .ovestirea oral' .ovestirea scris

  - alegerea eveni%entului de povestit;- dispunerea secvenelor narative;- corectitudinea e"pri%rii !i claritatea enunurilor;- alegerea unui registru adecvat $nt%plrii;- utilizarea ele%entelor de co%unicare nonver&al !i paraver&al;

  1'1 utilizarea adecvat aaciziiilor lingvistice $nreceptarea diverselor te"te

  1'),identificarea ele%entelorspecifice din structura unortipuri te"tuale studiate

  .ro&le%atizarea

  *"erciii deidentificare

  *"erciii deconversie oral

  7ucrul $necip

  Activitate

  indepen-dent

  .ro&e orale

  &servaie

  per%anent

 • 7/25/2019 planificare 9-unitati

  12/17

  1

  - rolul asculttorului;- reguli !i etape $n redarea povestirii scrise 9pregatirea redactrii,

  alctuirea planului de idei, redactarea pri%ei for%e a povestirii,verificarea ( recitirea te"tului, ela&orarea for%ei finale:'

  Receptarea diverselor tipuri de %esaje' Co%unicarea' 0ce%a

  co%unicrii' Co%ponentele !i funciile actului de co%unicare- definirea ter%enului de co%unicare;- ele%ente ale situaiei de co%unicare;- co%unicarea interpersonal;- scopul co%unicrii interpersonale;- funciile co%unicrii 9funcia e%otiv, funcia conativ, funcia

  poetic, funcia referenial, funcia %etalingvistic, funcia fatic:;- relaia e%itor receptor $n te"tul epic;- factorii care $nlesnesc sau pertur& receptarea;

  iail 0adoveanu, 1ra!ii 2deri, vol' 2, 3cenicia lui 'onu!, 9frag%ent:

  Ionu Jder afl o capcan gtit stpnului su

  - date despre autor !i oper;- ro%anul istoric de aventuri;- un &ildungsro%an ro%an al for%rii unei personaliti;- relaia realitate istoric ficiune literar;- relaii spaiale !i te%porale $n te"t;

  - caracterizarea personajului principal;- transfor%area vor&irii directe $n vor&ire indirect'

  Lim ;i comunicare: Arais%ele' Regionalis%ele'

  1'4 e"pri%area oral sau $nscris a propriilor reacii !iopinii privind te"telereceptate

  1'5 redactarea unor te"tediverse

  )'1 aplicarea unor teniciviznd $nelegerea te"telorliterare sau nonliterare

  )') identificarea te%eite"telor propuse pentrustudiu

  *"erciii deredactare a unor

  te"te

  *"erciii derecunoa tere

  Conversaiaeuristic

  *"erciii decaracterizare a

  unui personaj

  Activitate pegrupe

  Activitate

  frontal

  Activitateindependent

  Te%e pentruacas

  *valuarecurent

  .ro&e orale

  &servaieper%anent

 • 7/25/2019 planificare 9-unitati

  13/17

  1

  - definirea noiunii de arais%;- categorii de arais%e;- definirea noiunii de regionalis%;- categorii de regionalis%e'

  Rezu%atul

  - definirea noiunii de rezu%at;- rezu%atul scris;- etapele !i regulile rezu%atului 9pregtirea, redactarea,

  autoverificarea !i corectarea, definitivarea:;- rezu%atul oral;- reguli ale rezu%atului oral'

  7iviu Re&reanu,&eropole 0 Paris9te"te %e%orialistice# %e%orialul:

  - literatura de frontier;- definirea conceptelor operaionale de %e%orialistic, note de

  cltorie, reportaj, confesiune, %e%orial de cltorie;- autenticitatea faptelor relatate;- i%plicarea afectiv a %e%orialistului;- funciile co%unicrii $n frag%entul studiat;

  7iviu Re&reanu,2urnal 9 te"te %e%orialistice# jurnalul de cltorie :

  - definirea conceptului operaional de jurnal;- caracteristicile jurnalului;- necesitatea vs' inutilitatea scrierii unui jurnal;

  Lim i comunicare Relaia cultur ficiune pu&licitate 9te"te jurnalistice# anunul:

  - anunul pu&licitar;

  )'4 co%pararea ideilor !iatitudinilor diferite $ndezvoltarea aceleia!i te%eliterare

  )'5 analizareaco%ponentelor structurale !ie"presive ale te"telor

  literare studiate !i discutarearolului acestora $n tratareate%elor

  4')'identificarea ele%entelordintr-un te"t care confir%sau infir% o opinieprivitoare la te"tul respectiv

  *"erciii deidentificare

  *"erciii derezu%are

  *"erciii deidentificare

  *"erciii de

  argu%entare

  7ucrul $necip

  Activitateindividual

  7ucrul $necip

  Te%epentru

  acas

  .ro&e orale

  .ortofolii

 • 7/25/2019 planificare 9-unitati

  14/17

  1

  - structura anunului pu&licitar;- te"tul pu&licitar;- scopul infor%ativ ( scopul persuasiv;- procedeele oralitii $n te"tul pu&licitar;

  icolae anolescu,&area ca #acor spiriual9 te"te argu%entative#

  eseul :- for%e de e"pri%are artistic pentru adolescentul anilor ?G,

  respectiv pentru adolescentul de astzi;- cititor naiv ( cititor %atur;- te"tul argu%entativ;

  .%aluarea unitii

 • 7/25/2019 planificare 9-unitati

  15/17

  1

  - pluralul autoritii;

  - pluralul autorului;- pluralul politeii;- pluralul %odestiei;

  0crierea cu %ajuscul

  - prezentarea !i e"ersarea diferitelor situaii ale scrierii cu %ajuscul

  Htefan Augustin +oina!,Ale6andru re#u%+nd apa

  - precizarea te%ei &aladei;- voina o%ului de a-!i dep!i li%itele;- perspectiva eului ( perspectiva naratorului;

  Lim ;i comunicare: Rolul se%nelor ortografice !i de punctuaie $n $nelegerea %esajelor

  scrise- punctele de suspensie;- linia de pauz;- punctul;- paranteza;- apostroful;- gili%elele'

  &i-ai Eminescu 0 Tiu &aiorescu 9te"te epistolare# coresponden

  privat:- calitile unui prieten adevrat;- convenii ale stilului epistolar;

  1'4 e"pri%area oral sau $nscris a propriilor reacii !iopinii privind te"telereceptate

  1'5 redactarea unor te"tediverse

  1'? @tilizarea corect !iadecvat a for%elore"pri%rii orale !i scrise $ndiverse situaii deco%unicare

  )'1 aplicarea unor teniciviznd $nelegerea te"telorliterare sau nonliterare

  *"erciii deargu%entare

  *"erciii deco%entare a

  ideilor poetice

  *"erciii deredactare

  *"erciii deidentificare

  Activitateindependent

  Activitate pegrupe

  *valuarecurent

  &servaieper%anent

  Te%e pentruacas

 • 7/25/2019 planificare 9-unitati

  16/17

  1

  Lim ;i comunicare: Corespondena privat !i oficial

  - definirea noiunii de coresponden;- telegra%a;- e-%ail-ul;- s%s-ul;- &iletul;- cartea po!tal;- scrisoarea'

  0tepen I' 8a=ling,Discurs rosi la asocia!ia brianic de boli

  neuro 0 moorii din /irmin*-am 7n ocombrie 89;9te"teargu%entative# discursul oratoric:- te%a discursului;- intenia discursului;- concluzia discursului;

  Lim ;i comunicare: +iscursul oratoric

  - definiie;- scopul discursului oratoric;- pari ale discursului'

  .%aluarea unitii

 • 7/25/2019 planificare 9-unitati

  17/17

  1

  - recapitulare pentru testul de evaluare se%estrial;

  - testul de evaluare se%estrial;- discutarea testului de evaluare se%estrial'

  studiate