proiectare pe unitati

of 30 /30

Click here to load reader

Upload: raluca-maria

Post on 24-Jul-2015

1.118 views

Category:

Documents


5 download

TRANSCRIPT

Page 1: Proiectare Pe Unitati

SCOALA….CLASA: A VIII NR.ORE / SĂPTĂMÂNĂ: 2 ore NIVEL: L1ANUL ŞCOLAR: 2011– 2012DISCIPLINA: LIMBA ENGLEZĂMANUAL: High Flyer-upper intermediatePROFESOR: Mihalache Raluca Maria

PLANIFICARE PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

Nr. crt.

Detalieri ale conţinuturilor unităţii de învăţare

C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Saptamana

1. Grammar time (1)Cultura şi civilizaţie – personalităţi de seamă. Vorbirea indirectă - enunţuri.A raporta spusele unei persoane.A descrie o personalitate.

2.2.3.2.

2.3.

4.1.

Exerciţii de formulare de întrebări;Activităţi de selectare şi ordonare a informaţiei;Activităţi de argumentare folosind conectori;Exerciţii de transpunere din stilul direct în stilul indirect;

Organizare pe grupeManualulConversaţiaDialogulCulegere de exerciţiiExplicaţiaExerciţiulActivitate independentă

Observaţia sistematică

Încurajarea permanentă

Tema pentru acasăGrammar time (2)Cultura şi civilizaţie – personalităţi de seamă.Vorbirea indirectă – enunţuri.A raporta spusele unei persoane.A descrie o personalitate.

2.2.2.3.

3.4.

4.1.

Descrieri cu suport verbal şi vizual; Activităţi de argumentare folosind conectori;Activităţi de corelare a unor cuvinte cu definţia corespunzătoare; Exerciţii de transpunere din stilul direct în stilul indirect;

Organizare pe grupeConversaţiaArgumentareaDicţionareExplicaţiaExerciţiulCulegere de exerciţiiActivitate individuală

Observaţia sistematicăAprecieri pozitive

Tema pentru acasă

Page 2: Proiectare Pe Unitati

Grammar time (3)Univers personal - gusturi şi preferinţe.Vorbirea indirectă – enunţuri.A raporta spusele unei persoane.A exprima gusturi.

2.2.3.2.

3.4.

4.1.

Exerciţii de formulare de întrebări;Activităţi de selectare şi ordonare a informaţiei;Activităţi de corelare a unor cuvinte cu definţia corespunzătoare; Exerciţii de transpunere din stilul direct în stilul indirect.

Organizare frontalăManualulExplicaţiaDicţitonareExerciţiulActivitate individualăCulegere de exerciţii

Evaluare frontală

Încurajarea permanentă

Tema pentru acasă

Grammar time (4)Univers personal - gusturi şi preferinţe.Vorbirea indirectă – enunţuri.A raporta spusele unei persoane.A exprima gusturi şi preferinţe.

1.2.

2.2.

3.4.

4.1.

Exerciţii de înţelegere globală;Exerciţii de formulare de întrebări;Activităţi de corelare a unor cuvinte cu definiţia corespunzătoare; Exerciţii de transpunere din stilul direct în stilul indirect ;

CasetaCasetofonOrganizare frontalăDicţionareExplicaţiaExerciţiulCulegere de exerciţiiActivitate individuală

Observaţia sistematicăEvaluarea frontală

Aprecierea pozitivă a răspunsurilor

Tema pentru acasă2. Crossing borders

The new speakers of English.Cultura şi civilizaţie - diversitatea spaţiului anglo-saxon.A relata un eveniment.A raporta spusele unei persoane.Vorbirea indirectă – enunţuri.

1.2.

2.2.

3.1.

4.1.

Activităţi de confirmare a înţelegerii, completare de text lacunar;Exerciţii de formulare de întrebări;Exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri;Activităţi de transpunere din stilul direct în stilul indirect;

CasetaCasetofonOrganizare frontalăManualulExplicaţiaExerciţiulCulegere de exerciţiiOrganziare pe perechi

Observaţia sistematicăEvaluare frontalăÎncurajări permanente ale elevilorObservaţia sistematicăEvaluarea frontalăTema pentru acasă

So near, yet so far apart Mijloace de comunicare în societatea modernă –

2.2.

3.1.

Exerciţii de formulare de întrebări;Exerciţii de formulare de

Organizare frontalăExplicaţiaOrganizare pe grupe

Observaţia sistematicăEvaluarea frontală

Page 3: Proiectare Pe Unitati

calculatorul.A descrie un proces.A raporta spusele unei persoane. Vorbirea indirectă – enunţuri.

3.4.

4.1.

întrebări şi răspunsuri;Activităţi de potrivire a cuvintelor cu definiţiile corespunzătoare;Activităţi de transpunere din stilul direct în stilul indirect;

DicţionareExerciţiulExplicaţiaManualulActivitate individuală

Tema pentru acasă

3. Exploring the worldCultura şi civilizaţie - personalităţi de seamă.Vorbirea indirectă – enunţuri.A raporta spusele unei persoane.A descrie un proces.

2.2.

3.1.

3.4.

4.1.

Exerciţii de formulare de întrebări;Exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri;Activităţi de potrivire a cuvintelor cu definţiile corespunzătoare;Activităţi de transpunere din stilul direct în stilul indirect;

Organizare frontalăManualulExerciţiulConversaţiaDicţionareOrganizare pe grupeCulegere de exerciţii

Evaluare frontalăAprecieri pozitive ale răspunsurilor

Tema pentru acasă

Phantom TravellersCultura şi civilizaţie - personalităţi de seamă.Vorbirea indirectă – enunţuri.A raporta spusele unei persoane.A descrie o persoană.

2.2.

3.4.

4.1.

4.3.

Exerciţii de descriere cu suport verbal şi vizual;Activităţi de potrivire a cuvintelor cu definiţiile corespunzătoare;Activităţi de transpunere din stilul direct în stilul indirect; Redactare de paragrafe;

Organizare frontalăConversaţiaDicţionareActivităţi pe grupeCulegere de exerciţiiExplicaţiaActivitate individuală

Evaluare frontalăÎncurajări permanente

Observaţia sistematică

Tema în clasă de continuat acasă

4. That’s what friends are forHands across the world.Mijloace de comunicare în societatea modernă - publicitatea şi anunţul în presă.Vorbirea indirectă – enunţuri.A raporta spusele unei

1.2.

2.2.

3.1.

4.1.

Activităţi de confirmare a înţelegerii;Exerciţii de formulare de întrebări;

Exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri;Activităţi de transpunere din

CasetaCasetofonOrganizare frontalăManualulConversaţiaExplicaţiaExerciţiulCulegere de exerciţii

Observaţia sistematicăEvaluare frontală

Aprecieri pozitive

Page 4: Proiectare Pe Unitati

persoane. 4.3. stilul direct în stilul indirect;Redactare de paragrafe;

Activitate individuală Tema pentru acasă

Who’s afraid of the green eyed monsterUniversul personal - gusturi şi preferinţe.Vorbirea indirectă – enunţuri.A raporta spusele unei persoane.A exprima gusturi şi preferinţe.

2.2.

3.1.

3.4.

4.3.

Exerciţii de formulare de întrebări;

Exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri;Activităţi de potrivire a cuvintelor cu definiţiile corespunzătoare;Redactare de paragrafe;

Organizare frontalăManualulExerciţiulOrganizare pe grupeDicţionareExplicaţiaActivitate individuală

Evaluare frontală

Observaţia sistematicăÎncurajarea permanentă a elevilorTema pentru acasă

5. Kicks and thrillsMartial arts.Universul personal - gusturi şi preferinţe.Vorbirea indirectă – enunţuri.A raporta spusele unei persoane.A exprima gusturi şi preferinţe.

2.2.

3.1.

3.4.

4.1.

Descrieri cu suport vizual şi verbal;Exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri;Activităţi de potrivire a cuvintelor cu definiţiile corespunzătoare;Activităţi de transpunere din stilul direct în stilul indirect;

Organizare frontalăDescriereaExplicaţiaExerciţiulDicţionareActivitate individualăExerciţiulCulegere de exerciţii

Evaluare frontală oralăObservaţia sistematicăAprecieri pozitiveTema în clasă de continuat acasă

The ultimate thrillMijloace de comunicare în societatea modernă - publicitatea, anunţuri în presă.Vorbirea indirectă – enunţuri.A raporta spusele unei persoane.

1.4.

2.2.

3.4.

4.3.

Luarea de notiţe în timpul ascultării;Exerciţii de descriere cu suport vizual şi verbal/ exerciţii de formulare de întrebări;

Redactare de paragrafe;

CasetaCasetofonImaginiDescriereaOrganizare frontalăExplicaţiaActivitate individuală

Observaţia sistematicăEvaluare frontală

Tema pentru acasă

6. Parents in the classroomTeenagers and how to survive them.

2.3.

3.1.

Exercţii de argumentare folosind conectori;Exerciţii de formulare de

Organizare frontalăExplicaţiaExerciţiul

Evaluare frontală

Aprecieri pozitive

Page 5: Proiectare Pe Unitati

Univers personal - planuri de viitor.Vorbirea indirectă – enunţuri.A raporta spusele unei persoane.

4.1.

4.3.

întrebări şi răspunsuri;Activităţi de transpunere din stilul direct în stilul indirect;Redactare de paragrafe;

ManualulCulegere de exerciţiiActivitate frontalăActivitate individuală Explicaţia/demonstraţia

Tema în clasă de continuat acasă

TeenagersUnivers personal - planuri de viitor.Vorbirea indirectă – enunţuri.A raporta spusele unei persoane.

1.2.

2.3.

3.4.

4.1.

Exerciţii cu alegere multiplă;Exerciţii de argumentare folosind conectori;Activităţi de potrivire a cuvintelor cu definiţiile corespunzătoare;Activităţi de transpunere din stilul direct în stilul indirect;

CasetaCasetofonOrganizare frontalăExplicaţiaConversaţiaExplicaţiaDicţionareExerciţiulCulegere de exerciţiiActivitate individuală

Observaţia sistematicăEvaluare frontalăÎncurajarea permanentă a elevilor

Tema pentru acasă

7. Revision (1)Cultura şi civilizatie - personalităţi de seamă.Vorbirea indirectă – enunţuri.A raporta spusele unei persoane.A descrie o persoană.

3.1.

3.2.

4.1.

4.3.

Exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri;Activităţi de potrivire a cuvintelor cu definiţiile corespunzătoare;Activităţi de transpunere din stilul direct în stilul indirect;Redactare de paragrafe;

Organizare frontalăManualulFişe de lucruActivitate individualăExerciţiulCulegere de exerciţiiActivitate individualăExplicaţia/exerciţiul

Observaţia sistematică

Aprecieri pozitive

Tema pentru acasă

Cultura şi civilizaţie - personalităţi de seamă.Vorbirea indirectă – enunţuri.A raporta spusele unei persoane.A argumenta.

3.2.

3.4.

4.1.

4.3.

Exerciţii de selectare şi ordonare a informaţiei;Activităţi de potrivire a cuvintelor cu definiţiile corespunzătoare;Activităţi de transpunere din stilul direct în stilul indirect;

Organizare pe perechiExplicaţiaExerciţiulFişe de lucruActivitate individualăExplicaţia

Observaţia sistematică

Evaluare scrisă

Page 6: Proiectare Pe Unitati

Redactare de pragrafe;8. Don ’ t judge a book by its

coverPropoziţiile subordonate.Vorbirea indirectă – enunţuri.A raporta spusele unei persoane.

3.1.

3.2.

4.1.

4.3.

Exercţii de argumentare folosind conectori;Exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri;Activităţi de transpunere din stilul direct în stilul indirect;Redactare de paragrafe;

Organizare frontalăExplicaţiaExerciţiulManualulCulegere de exerciţiiActivitate frontalăActivitate individuală Explicaţia/demonstraţia

Evaluare frontală

Aprecieri pozitive

Tema în clasă de continuat acasă

A summary of Jane EyrePropoziţiile subordonate.Vorbirea indirectă – enunţuri.A raporta spusele unei persoane

3.1.

3.2.

4.1.

4.3.

Exercţii de argumentare folosind conectori;Exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri;Activităţi de transpunere din stilul direct în stilul indirect;Redactare de paragrafe;

Organizare frontalăExplicaţiaExerciţiulManualulCulegere de exerciţiiActivitate frontalăActivitate individuală Explicaţia/demonstraţia

Evaluare frontală

Aprecieri pozitive

Tema în clasă de continuat acasă

9. Puzzling puzzlesPast Perfect Continuous.Formele posesive.Vorbirea indirectă – enunţuri.A raporta spusele unei persoane.

2.2.

3.1.

3.4.

4.1.

Descrieri cu suport vizual şi verbal;Exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri;Activităţi de potrivire a cuvintelor cu definiţiile corespunzătoare;Activităţi de transpunere din stilul direct în stilul indirect;

Organizare frontalăDescriereaExplicaţiaExerciţiulDicţionareActivitate individualăExerciţiulCulegere de exerciţii

Evaluare frontală oralăObservaţia sistematicăAprecieri pozitiveTema în clasă de continuat acasă

Flying machinesPast Perfect Continuous.Formele posesive.Vorbirea indirectă – enunţuri.A raporta spusele unei

2.2.

3.1.

3.4.

Descrieri cu suport vizual şi verbal;Exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri;Activităţi de potrivire a

Organizare frontalăDescriereaExplicaţiaExerciţiulDicţionare

Evaluare frontală oralăObservaţia sistematicăAprecieri pozitive

Page 7: Proiectare Pe Unitati

persoane.4.1.

cuvintelor cu definiţiile corespunzătoare;Activităţi de transpunere din stilul direct în stilul indirect;

Activitate individualăExerciţiulCulegere de exerciţii

Tema în clasă de continuat acasă

10. Home and awayArticolul nehotarât.Vorbirea indirectă – enunţuri.A raporta spusele unei persoane.

2.2.

3.1.

3.4.

4.1.

Descrieri cu suport vizual şi verbal;Exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri;Activităţi de potrivire a cuvintelor cu definiţiile corespunzătoare;Activităţi de transpunere din stilul direct în stilul indirect;

Organizare frontalăDescriereaExplicaţiaExerciţiulDicţionareActivitate individualăExerciţiulCulegere de exerciţii

Evaluare frontală oralăObservaţia sistematicăAprecieri pozitiveTema în clasă de continuat acasă

Conservation campsScrisoarea formală.Substantive numărabile şi nenumărabile.Vorbirea indirectă – enunţuri.A raporta spusele unei persoane.

2.2.

3.1.

3.4.

4.1.

Descrieri cu suport vizual şi verbal;Exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri;Activităţi de potrivire a cuvintelor cu definiţiile corespunzătoare;Activităţi de transpunere din stilul direct în stilul indirect;

Organizare frontalăDescriereaExplicaţiaExerciţiulDicţionareActivitate individualăExerciţiulCulegere de exerciţii

Evaluare frontală oralăObservaţia sistematicăAprecieri pozitiveTema în clasă de continuat acasă

11. Myths and legendsExprimarea scopului.Vorbirea indirectă – enunţuri.A raporta spusele unei persoane.

1.2.

2.2.

3.1.

4.1.

Activităţi de confirmare a înţelegerii;Exerciţii de formulare de întrebări;Exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri;Activităţi de transpunere din

CasetaCasetofonOrganizare frontalăManualulConversaţiaExplicaţiaExerciţiul

Observaţia sistematicăEvaluare frontală

Aprecieri pozitive

Page 8: Proiectare Pe Unitati

4.3.stilul direct în stilul indirect;Redactare de paragrafe;

Culegere de exerciţiiActivitate individuală

Tema pentru acasă

An encyclopedia entry – Annie OakleyNararea miturilor.Structura unei biografii.Vorbirea indirectă – enunţuri.A raporta spusele unei persoane.

1.2.

2.2.

3.1.

4.1.

4.3.

Activităţi de confirmare a înţelegerii;Exerciţii de formulare de întrebări;Exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri;Activităţi de transpunere din stilul direct în stilul indirect;Redactare de paragrafe;

CasetaCasetofonOrganizare frontalăManualulConversaţiaExplicaţiaExerciţiulCulegere de exerciţiiActivitate individuală

Observaţia sistematicăEvaluare frontală

Aprecieri pozitive

Tema pentru acasă

12. Rocking ’n’ rolling Verbele frazale.Modalitatea.Vorbirea indirectă – enunţuri.A raporta spusele unei persoane.

1.2.

2.2.

3.1.

4.1.

4.3.

Activităţi de confirmare a înţelegerii;Exerciţii de formulare de întrebări;Exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri;Activităţi de transpunere din stilul direct în stilul indirect;Redactare de paragrafe;

CasetaCasetofonOrganizare frontalăManualulConversaţiaExplicaţiaExerciţiulCulegere de exerciţiiActivitate individuală

Observaţia sistematicăEvaluare frontală

Aprecieri pozitive

Tema pentru acasă

Zooropa and U2. Virtual reality concertsVerbele frazale.Vorbirea indirectă – enunţuri.A raporta spusele unei persoane.A exprima gusturi şi preferinţe.

2.2.

3.1.

3.4.

4.3.

Exerciţii de formulare de întrebări;

Exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri;Activităţi de potrivire a cuvintelor cu definiţiile corespunzătoare;Redactare de paragrafe;

Organizare frontalăManualulExerciţiulOrganizare pe grupeDicţionareExplicaţiaActivitate individuală

Evaluare frontală

Observaţia sistematicăÎncurajarea permanentă a elevilorTema pentru acasă

13. Revision (2)Mituri şi legende.Tehnologii noi.

3.1.

3.2.

Exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri;Activităţi de potrivire a

Organizare frontalăManualulFişe de lucru

Observaţia sistematică

Page 9: Proiectare Pe Unitati

Vorbirea indirectă – enunţuri.A raporta spusele unei persoane.A descrie o persoană.

4.1.

4.3.

cuvintelor cu definiţiile corespunzătoare;Activităţi de transpunere din stilul direct în stilul indirect;Redactare de paragrafe;

Activitate individualăExerciţiulCulegere de exerciţiiActivitate individualăExplicaţia/exerciţiul

Aprecieri pozitive

Tema pentru acasă

Mituri şi legende.Tehnologii noi.Vorbirea indirectă – enunţuri.A raporta spusele unei persoane.A argumenta.

3.2.

3.4.

4.1.

4.3.

Exerciţii de selectare şi ordonare a informaţiei;Activităţi de potrivire a cuvintelor cu definiţiile corespunzătoare;Activităţi de transpunere din stilul direct în stilul indirect;Redactare de pragrafe;

Organizare pe perechiExplicaţiaExerciţiulFişe de lucruActivitate individualăExplicaţia

Observaţia sistematică

Evaluare scrisă

14. What ’ s on the box? Present Simple as Future.Verbe stative.A descrie un proces.A raporta spusele unei persoane. Vorbirea indirectă – enunţuri.

2.2.

3.1.

3.4.

4.1.

Exerciţii de formulare de întrebări;Exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri;Activităţi de potrivire a cuvintelor cu definiţiile corespunzătoare;Activităţi de transpunere din stilul direct în stilul indirect;

Organizare frontalăExplicaţiaOrganizare pe grupeDicţionareExerciţiulExplicaţiaManualulActivitate individuală

Observaţia sistematicăEvaluarea frontală

Tema pentru acasă

Staying in: Pick of the dayVerbe stative.A descrie un proces.A raporta spusele unei persoane. Vorbirea indirectă – enunţuri.

2.2.

3.1.

3.4.

4.1.

Exerciţii de formulare de întrebări;Exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri;Activităţi de potrivire a cuvintelor cu definiţiile corespunzătoare;Activităţi de transpunere din stilul direct în stilul indirect;

Organizare frontalăExplicaţiaOrganizare pe grupeDicţionareExerciţiulExplicaţiaManualulActivitate individuală

Observaţia sistematicăEvaluarea frontală

Tema pentru acasă

Page 10: Proiectare Pe Unitati

15. Just the jobPropoziţiile condiţionale.A descrie o meserie.A raporta spusele unei persoane. Vorbirea indirectă – enunţuri.

2.2.

3.1.

3.4.

4.1.

Exerciţii de formulare de întrebări;Exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri;Activităţi de potrivire a cuvintelor cu definiţiile corespunzătoare;Activităţi de transpunere din stilul direct în stilul indirect;

Organizare frontalăExplicaţiaOrganizare pe grupeDicţionareExerciţiulExplicaţiaManualulActivitate individuală

Observaţia sistematicăEvaluarea frontală

Tema pentru acasă

An archeologist at workPropoziţiile condiţionale în trecut.A descrie o meserie.A raporta spusele unei persoane. Vorbirea indirectă – enunţuri.

2.2.

3.1.

3.4.

4.1.

Exerciţii de formulare de întrebări;Exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri;Activităţi de potrivire a cuvintelor cu definiţiile corespunzătoare;Activităţi de transpunere din stilul direct în stilul indirect;

Organizare frontalăExplicaţiaOrganizare pe grupeDicţionareExerciţiulExplicaţiaManualulActivitate individuală

Observaţia sistematicăEvaluarea frontală

Tema pentru acasă

16. A slice of lifeVerbe frazale tranzitive şi intranzitive.Secvenţe de adjective.A descrie persoane.A raporta spusele unei persoane. Vorbirea indirectă – enunţuri.

2.2.

3.1.

3.4.

4.3.

Exerciţii de formulare de întrebări;

Exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri;Activităţi de potrivire a cuvintelor cu definiţiile corespunzătoare;Redactare de paragrafe;

Organizare frontalăManualulExerciţiulOrganizare pe grupeDicţionareExplicaţiaActivitate individuală

Evaluare frontală

Observaţia sistematicăÎncurajarea permanentă a elevilorTema pentru acasă

People in my life: a storyVerbe frazale tranzitive şi intranzitive.Secvenţe de adjective.A descrie persoane.

2.2.

3.1.

3.4.

Exerciţii de formulare de întrebări;

Exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri;

Organizare frontalăManualulExerciţiulOrganizare pe grupeDicţionare

Evaluare frontală

Observaţia sistematicăÎncurajarea

Page 11: Proiectare Pe Unitati

A raporta spusele unei persoane. Vorbirea indirectă – enunţuri.

4.3.Activităţi de potrivire a cuvintelor cu definiţiile corespunzătoare;Redactare de paragrafe;

ExplicaţiaActivitate individuală

permanentă a elevilorTema pentru acasă

17. Dreams and worriesModalitatea.A discuta despre idealuri.A raporta spusele unei persoane. Vorbirea indirectă – enunţuri.

3.1.

3.2.

4.1.

4.3.

Exercţii de argumentare folosind conectori;Exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri;Activităţi de transpunere din stilul direct în stilul indirect;Redactare de paragrafe;

Organizare frontalăExplicaţiaExerciţiulManualulCulegere de exerciţiiActivitate frontalăActivitate individuală Explicaţia/demonstraţia

Evaluare frontală

Aprecieri pozitive

Tema în clasă de continuat acasă

A change of HeartDear DiaryÎntocmirea unui jurnal.A descrie o scena dintr-o piesă de teatru.A raporta spusele unei persoane. Vorbirea indirectă – enunţuri.

3.1.

3.2.

4.1.

4.3.

Exercţii de argumentare folosind conectori;Exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri;Activităţi de transpunere din stilul direct în stilul indirect;Redactare de paragrafe;

Organizare frontalăExplicaţiaExerciţiulManualulCulegere de exerciţiiActivitate frontalăActivitate individuală Explicaţia/demonstraţia

Evaluare frontală

Aprecieri pozitive

Tema în clasă de continuat acasă

18. In the dead of the nightPat PerfectModalitatea.A discuta despre idealuri.A raporta spusele unei persoane. Vorbirea indirectă – enunţuri.

3.1.

3.2.

4.1.

4.3.

Exercţii de argumentare folosind conectori;Exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri;Activităţi de transpunere din stilul direct în stilul indirect;Redactare de paragrafe;

Organizare frontalăExplicaţiaExerciţiulManualulCulegere de exerciţiiActivitate frontalăActivitate individuală Explicaţia/demonstraţia

Evaluare frontală

Aprecieri pozitive

Tema în clasă de continuat acasă

Speaking like a babyPat PerfectModalitatea.A studia poezia.

3.1.

3.2.

Exercţii de argumentare folosind conectori;Exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri;

Organizare frontalăExplicaţiaExerciţiulManualul

Evaluare frontală

Aprecieri pozitive

Page 12: Proiectare Pe Unitati

A raporta spusele unei persoane. Vorbirea indirectă – enunţuri.

4.1.

4.3.

Activităţi de transpunere din stilul direct în stilul indirect;Redactare de paragrafe;

Culegere de exerciţiiActivitate frontalăActivitate individuală Explicaţia/demonstraţia

Tema în clasă de continuat acasă

19. Revision (3)Poezia şi teatrul.Condiţionalele şi verbele modale.Vorbirea indirectă – enunţuri.A raporta spusele unei persoane.A descrie o persoană.

3.1.

3.2.

4.1.

4.3.

Exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri;Activităţi de potrivire a cuvintelor cu definiţiile corespunzătoare;Activităţi de transpunere din stilul direct în stilul indirect;Redactare de paragrafe;

Organizare frontalăManualulFişe de lucruActivitate individualăExerciţiulCulegere de exerciţiiActivitate individualăExplicaţia/exerciţiul

Observaţia sistematică

Aprecieri pozitive

Tema pentru acasă

Poezia şi teatrul.Condiţionalele şi verbele modale.Vorbirea indirectă – enunţuri.A raporta spusele unei persoane.A argumenta.

3.2.

3.4.

4.1.

4.3.

Exerciţii de selectare şi ordonare a informaţiei;Activităţi de potrivire a cuvintelor cu definiţiile corespunzătoare;Activităţi de transpunere din stilul direct în stilul indirect;Redactare de pragrafe;

Organizare pe perechiExplicaţiaExerciţiulFişe de lucruActivitate individualăExplicaţia

Observaţia sistematică

Evaluare scrisă

20. How was it done?Diateza pasivă.Verbele modale.Impersonalul it.Vorbirea indirectă – enunţuri.A raporta spusele unei persoane.

3.1.

3.2.

4.1.

4.3.

Exercţii de argumentare folosind conectori;Exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri;Activităţi de transpunere din stilul direct în stilul indirect;Redactare de paragrafe;

Organizare frontalăExplicaţiaExerciţiulManualulCulegere de exerciţiiActivitate frontalăActivitate individuală Explicaţia/demonstraţia

Evaluare frontală

Aprecieri pozitive

Tema în clasă de continuat acasă

The Sony WalkmanA discuta despre dispozitive şi invenţii.

3.1.

3.2.

Exercţii de argumentare folosind conectori;Exerciţii de formulare de

Organizare frontalăExplicaţiaExerciţiul

Evaluare frontală

Aprecieri pozitive

Page 13: Proiectare Pe Unitati

Diateza pasivă.Impersonalul it.Vorbirea indirectă – enunţuri.A raporta spusele unei persoane.

4.1.

4.3.

întrebări şi răspunsuri;Activităţi de transpunere din stilul direct în stilul indirect;Redactare de paragrafe;

ManualulCulegere de exerciţiiActivitate frontalăActivitate individuală Explicaţia/demonstraţia

Tema în clasă de continuat acasă

21. Young people in the newsFrazele fixe cu prepoziţii.Antonimele fromate cu prefixe.Vorbirea indirectă – enunţuri.A raporta spusele unei persoane.

1.2.

2.2.

3.1.

4.1.

4.3.

Activităţi de confirmare a înţelegerii;Exerciţii de formulare de întrebări;

Exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri;Activităţi de transpunere din stilul direct în stilul indirect;Redactare de paragrafe;

CasetaCasetofonOrganizare frontalăManualulConversaţiaExplicaţiaExerciţiulCulegere de exerciţiiActivitate individuală

Observaţia sistematicăEvaluare frontală

Aprecieri pozitive

Tema pentru acasă

The Junior Golf World ChampionThe runaway.Identificarea formatului uni ziar.Vorbirea indirectă – enunţuri.A raporta spusele unei persoane.

1.2.

2.2.

3.1.

4.1.

4.3.

Activităţi de confirmare a înţelegerii;Exerciţii de formulare de întrebări;

Exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri;Activităţi de transpunere din stilul direct în stilul indirect;Redactare de paragrafe;

CasetaCasetofonOrganizare frontalăManualulConversaţiaExplicaţiaExerciţiulCulegere de exerciţiiActivitate individuală

Observaţia sistematicăEvaluare frontală

Aprecieri pozitive

Tema pentru acasă

22. Behind the scenesTimpurile participiale.Sinonimele.Vorbirea indirectă – enunţuri.A raporta spusele unei persoane.

1.2.

2.2.

3.1.

4.1.

Activităţi de confirmare a înţelegerii;Exerciţii de formulare de întrebări;Exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri;Activităţi de transpunere din

CasetaCasetofonOrganizare frontalăManualulConversaţiaExplicaţiaExerciţiul

Observaţia sistematicăEvaluare frontală

Aprecieri pozitive

Page 14: Proiectare Pe Unitati

4.3.stilul direct în stilul indirect;Redactare de paragrafe;

Culegere de exerciţiiActivitate individuală

Tema pentru acasă

Good thinking, BatmanTimpurile participiale.A discuta despre tehnici de interpretare.Sinonimele.Vorbirea indirectă – enunţuri.A raporta spusele unei persoane.

1.2.

2.2.

3.1.

4.1.

4.3.

Activităţi de confirmare a înţelegerii;Exerciţii de formulare de întrebări;Exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri;Activităţi de transpunere din stilul direct în stilul indirect;Redactare de paragrafe;

CasetaCasetofonOrganizare frontalăManualulConversaţiaExplicaţiaExerciţiulCulegere de exerciţiiActivitate individuală

Observaţia sistematicăEvaluare frontală

Aprecieri pozitive

Tema pentru acasă

23. Land of the Brave?Verbele care exprimă abilitatea în viitor şi trecut.Verbele frazale.Vorbirea indirectă – enunţuri.A raporta spusele unei persoane.

2.2.

3.1.

3.4.

4.3.

Exerciţii de formulare de întrebări;

Exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri;Activităţi de potrivire a cuvintelor cu definiţiile corespunzătoare;Redactare de paragrafe;

Organizare frontalăManualulExerciţiulOrganizare pe grupeDicţionareExplicaţiaActivitate individuală

Evaluare frontală

Observaţia sistematicăÎncurajarea permanentă a elevilorTema pentru acasă

Children of courageA descrie personaje.Verbele care exprimă abilitatea în viitor şi trecut.Verbele frazale.Vorbirea indirectă – enunţuri.A raporta spusele unei persoane.

2.2.

3.1.

3.4.

4.3.

Exerciţii de formulare de întrebări;

Exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri;Activităţi de potrivire a cuvintelor cu definiţiile corespunzătoare;Redactare de paragrafe;

Organizare frontalăManualulExerciţiulOrganizare pe grupeDicţionareExplicaţiaActivitate individuală

Evaluare frontală

Observaţia sistematicăÎncurajarea permanentă a elevilorTema pentru acasă

24. Let ’ s keep talking Future and Future in the Past.Verbele modale care exprimă

2.2.

3.1.

Exerciţii de formulare de întrebări;

Organizare frontalăManualulExerciţiul

Evaluare frontală

Observaţia

Page 15: Proiectare Pe Unitati

sfatul.Vorbirea indirectă – enunţuri.A raporta spusele unei persoane.

3.4.

4.3.

Exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri;Activităţi de potrivire a cuvintelor cu definiţiile corespunzătoare;Redactare de paragrafe;

Organizare pe grupeDicţionareExplicaţiaActivitate individuală

sistematicăÎncurajarea permanentă a elevilorTema pentru acasă

The writer ’ s angle Engleza ca limbaj global.Compunere bazată pe fapte şi opinie.Vorbirea indirectă – enunţuri.A raporta spusele unei persoane.

2.2.

3.1.

3.4.

4.3.

Exerciţii de formulare de întrebări;

Exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri;Activităţi de potrivire a cuvintelor cu definiţiile corespunzătoare;Redactare de paragrafe;

Organizare frontalăManualulExerciţiulOrganizare pe grupeDicţionareExplicaţiaActivitate individuală

Evaluare frontală

Observaţia sistematicăÎncurajarea permanentă a elevilorTema pentru acasă

25. Revision (4)Inventică şi tehnologie.Diateza pasivă şi modalitatea.Vorbirea indirectă – enunţuri.A raporta spusele unei persoane.A descrie o persoană.

3.1.

3.2.

4.1.

4.3.

Exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri;Activităţi de potrivire a cuvintelor cu definiţiile corespunzătoare;Activităţi de transpunere din stilul direct în stilul indirect;Redactare de paragrafe;

Organizare frontalăManualulFişe de lucruActivitate individualăExerciţiulCulegere de exerciţiiActivitate individualăExplicaţia/exerciţiul

Observaţia sistematică

Aprecieri pozitive

Tema pentru acasă

Inventică şi tehnologie.Diateza pasivă şi modalitatea.

Vorbirea indirectă – enunţuri.A raporta spusele unei persoane.A argumenta.

3.2.

3.4.

4.1.

4.3.

Exerciţii de selectare şi ordonare a informaţiei;Activităţi de potrivire a cuvintelor cu definiţiile corespunzătoare;Activităţi de transpunere din stilul direct în stilul indirect;Redactare de pragrafe;

Organizare pe perechiExplicaţiaExerciţiulFişe de lucruActivitate individualăExplicaţia

Observaţia sistematică

Evaluare scrisă

Page 16: Proiectare Pe Unitati