unitati ix

of 37/37
PLANIFICAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE LA CLASA A IX-A ( TC- 3 ORE/SĂPTĂMÂNĂ) 108 ORE/ AN ŞCOLAR PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE JOC ŞI JOACĂ Conţinuturi tematice Competenţe specifice Activităţi de învăţare Nr . or e Resurse didactice Activităţ i de evaluare Observaţ ii Literatură Ficţiunea literară. Text-suport: Adam şi Eva de Tudor Arghezi Încadrarea tematică; Analiza componentelor structurale şi expresive ale textului liric; Înţelegerea raportului dintre ficţiune 1.2. identifica rea elementelo r specifice din structura unor tipuri textuale studiate 1.4 redactarea unor texte -Lectura expresivă a textului; -Exerciţii de familiarizare cu textul liric; -Exerciţii de analiză tematică, structurală şi a expresivăţii textului liric; -Exerciţii de identificare a figurilor de stil; -Exerciţii de S 2 1 1 S 3 -Manualul pentru Clasa a IX- a, - Bibliografi a critică. Observare a curentă şi sistemati că a elevilor; Răspunsul oral; Răspunsul scris; Eseul de cinci minute; Tema de casă; Grila de 1

Post on 11-Feb-2016

65 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Limba romanaplanificare pe unitati clasa a IX-a editura art

TRANSCRIPT

PLANIFICAREA UNITILOR DE NVARE LA CLASA A IX-A

( TC- 3 ORE/SPTMN)

108 ORE/ AN COLAR

PROIECTAREA UNITII DE NVARE

JOC I JOAC

Coninuturi tematiceCompetene specificeActiviti de nvareNr. oreResurse didactice Activiti de evaluareObservaii

Literatur

Ficiunea literar.Text-suport: Adam i Eva de Tudor Arghezi

ncadrarea tematic;

Analiza componentelor structurale i expresive ale textului liric;

nelegerea raportului dintre ficiune i realitate;

Semnificaii ale jocului (imaginaie, creativitate, libertate). Argumentarea apartenenei la genul liric

1.2. identificarea elementelor specifice din structura unor tipuri textuale studiate

1.4 redactarea unor texte diverse2.2 identificarea temei textului

2.4 analizarea componentelor de structur i expresive;

2.6 aplicarea conceptelor de specialitate n discutarea textului;

3.3 argumentarea unui punct de vedere privind textul studiat

-Lectura expresiv a textului;

-Exerciii de familiarizare cu textul liric;

-Exerciii de analiz tematic, structural i a expresivii textului liric;

-Exerciii de identificare a figurilor de stil;

-Exerciii de exprimare oral sau scris a unui punct de vedere justificat despre text;

-Exerciii de nelegere a caracterului ficional al textului literar;-Argumentarea apartenenei operei la genul liric

S21

1S31

-Manualul pentru Clasa a IX-a,

-Bibliografia critic.Observarea curent i sistematic a elevilor;

Rspunsul oral;

Rspunsul scris;

Eseul de cinci minute;

Tema de cas;

Grila de evaluare a rspunsului oral/scris;

Observarea curent i sistematic a elevilor;

Rspunsul oral;

Limb i comunicare

Derivarea cu prefixe i sufixe;

Schimbarea categoriei gramaticale1.5 utilizarea adecvat a formelor exprimrii orale i scrise n diverse situaii de comunicare- Exerciii de identificare a cuvintelor derivate

- Exerciii de identificare a cuvintelor obinute prin conversiuneS3

1- Manualul pentru Clasa a IX-a,

- Fia de lucruObservarea curent i sistematic a elevilor;

Rspunsul oral;

Rspunsul scris;

Eseul de cinci minute;

Literatur

Ficiunea literar.Text-suport: Porunca de Tudor Arghezi

ncadrarea tematic;

Analiza componentelor structurale i expresive ale textului liric; Textul ficional nelegerea raportului dintre ficiune i realitate;

1.5 utilizarea adecvat a formelor exprimrii orale i scrise n diverse situaii de comunicare

1.4 redactarea unor texte diverse 2.4 analizarea componentelor de structur i expressive

3.3 argumentarea unui punct de vedere privind textul- Lectura expresiv a textului;

-Exerciii de familiarizare cu textul liric;

-Exerciii de analiz tematic, structural i a expresivii textului liric;

-Exerciii de identificare a figurilor de stil;-Exerciii de nelegere a caracterului ficional al textului literar;-Exerciii de elaborare a unui eseu argumentativ privind relaia ficiune/realitate.S3

1

S41

1

- Manualul pentru Clasa a IX-a,

-Observarea curent i sistematic a elevilor;

-Rspunsul oral;

-Rspunsul scris;

-Eseul argumentativ;

Limb i comunicare

Relaii semantice: sinonimia, antonimia , omonimia, polisemia

1.5 utilizarea adecvat a formelor exprimrii orale i scrise n diverse situaii de comunicare

1.4 redactarea unor texte diverse-Exerciii de identificare a relaiilor semnatice

-Construirea unor enunuri respectnd cerinele date

S4

1

S5

1- Manualul pentru Clasa a IX-a,

-Observarea curent i sistematic a elevilor;

-Rspunsul oral;

-Rspunsul scris;

Literatur

Ficiunea literarText-suport: Dup melci de Ion Barbu

ncadrarea tematic;

Analiza componentelor structurale i expresive ale textului liric;

Semnificaii ale jocului (imaginaie, creativitate, libertate). Argumentarea apartenenei la genul liric

1.2. identificarea elementelor specifice din structura unor tipuri textuale studiate

1.4 redactarea unor texte diverse2.2 identificarea temei textului

2.4 analizarea componentelor de structur i expresive;

2.6 aplicarea conceptelor de specialitate n discutarea textului;

-Lectura expresiv a textului;

-Exerciii de familiarizare cu textul liric;

-Exerciii de analiz tematic, structural i a expresivii textului liric;

-Exerciii de identificare a figurilor de stil;

-Exerciii de interpretare a expresiilor poetice;

-Exerciii de exprimare oral sau scris a unui punct de vedere justificat despre text;-Argumentarea apartenenei la genul liric

S5

1

1

S6

1-Manualul pentru Clasa a IX-a,

-Bibliografia critic.-Observarea curent i sistematic a elevilor;

-Rspunsul oral;

-Rspunsul scris;

-Eseul argumentativ;

Termeni noi:

cognitiv

increat

-chestionar de satisfacie

Limb i comunicare

Confuzia paronimic. Pleonasmul. Tautologia

1.1 utilizarea adecvat a achiziiilor lingvistice n receptarea diverselor texte

-Exercitii de identificare a greelilor de exprimareS6

1-Manualul pentru Clasa a IX-a

-Observarea curent i sistematic a elevilor;

-Rspunsul oral;

-Rspunsul scris;

Fisa de autoevaluare

( Eseul structurat

( Eseul nestructurat

( liber)1.1 utilizarea adecvat a achiziiilor lingvistice n receptarea diverselor texte

2.1 aplicarea unor tehnici viznd nelegerea textelor literare sau nonliterare

-Redactarea unui eseu structurat

-Redactarea unui eseu nestructuratS6

1

S7

1-Manualul pentru Clasa a IX-a

-Observarea curent i sistematic a elevilor;

-Rspunsul oral;

-Rspunsul scris;

Ficiune i realitate

Textul nonficional

Text-suport: Homo ludens de Johan Huizinga

(Eseul argumentativ

(Textul argumentativ1.1 utilizarea adecvat a achiziiilor lingvistice n receptarea diverselor texte

2.1 aplicarea unor tehnici viznd nelegerea textelor literare i nonliterare

2.3 compararea ideilor i atitudinilor diferite n dezvoltarea aceleiai teme

3.1 identificarea structurilor argumentative ntr-un text

- Identificare a trsturilor textului nonficional

- Identificare a trsturilor textului argumentativ

S7

2

S8

1-Manualul pentru Clasa a IX-a

-Observarea curent i sistematic a elevilor;-Rspunsul oral;

-Rspunsul scris;

Termeni noi:

nonficional

-eseu

Limb i comunicare

( Anacolutul

1.1 utilizarea adecvat a achiziiilor lingvistice n receptarea diferitelor texte

-Exerciii de identificare a greelilor gramaticaleS8

1-Manualul pentru Clasa a IX-a

-Observarea curent i sistematic a elevilor;-Rspunsul oral;

-Rspunsul scris;

Literatur i cinematografie-limbaj literar- limbaj cinematografic; raportul text- imagineHarry Potter i piatra filozofal de J.K.Rowling

2.3 compararea ideilor i a atitudinilor diferite n dezvoltarea aceleiai teme literare

3.3 exprimarea unui punct de vedere argumentat

2.7compararea limbajului cinematografic cu acela al textului scris-Compararea limbajului cinematografic cu acela al textului scris

-Exprimarea unui punct de vedere argumentatS8

1

S9

1-Manualul pentru Clasa a IX-a

-Videoproiectorul -Observarea curent i sistematic a elevilor;-Rspunsul oral;

Chestionar de satisfacie

Eseul structurat:Joc i joac

Evaluare2.3 compararea ideilor i a atitudinilor diferite n dezvoltarea aceleiai teme literare-Redactarea unui eseu structurat

-Test de evaluareS9

1

1

-Test de evaluare-Evaluare scris

PROIECTAREA UNITII DE NVARE

FAMILIA

Coninuturi tematiceCompetene specificeActiviti de nvareNr. oreResurse Activiti de evaluareObservaii

LiteraturFiciunea literar

Studiul unui roman

Text-suport: Mara de Ioan Slavici

( Tem. Motive. Viziune despre lume.Moduri de expunere( Construcia subiectului( Construcia personajelor modaliti de caracterizare

(Narator/ instane narrative

(Romanul realist

1.2 identificarea elementelor specifice din structura unor tipuri textuale studiate

1.3 exprimarea reaciilor i opiniilor proprii la receptarea texului

2.2 identificarea temei textului

2.4 analizarea componentelor structurale i expresive ale

textelor literare studiate i discutarea rolului acestora n tratarea temelor

2.6 aplicarea conceptelor de specialitate n analiza i discutarea textului

Exerciii de familiarizare cu textulExerciii de identificare a ideilor i atitudinilor n dezvoltarea unei teme literareIdentificarea motivelor prin care se concretizeaz temaRealizarea profilului personajelor din text Identificarea modalitilor de caracterizare a personajelorIdentificare a instanelor comunicrii narativeIdentificarea particularitilor romanului realist

S10

2

1

S11

1

1

1-Manualul pentru Clasa a IX-a

-Volumul Mara de Ioan Slavici

-Fie ale personajelor

Observarea sistematic a elevilor

Observarea sistematic a elevilor

Termeni noi:

realism

diegez

-referiri la achiziii anterioare;

LIMB I COMUNICARE

Oralitatea. Rolul elementelor arhaice i regionale n interpretarea mesajelor scrise i orale1.1-utilizarea adecvat a achiziiilor lingvistice n receptarea diferitelor texte

Exerciii de identificare a particularitilor limbajului n textul dat ( mrci ale oralitii, arhaisme, regionalisme)S12

1-Manualul pentru Clasa a IX-a

Observarea sistematic a elevilor

Recapitulare lucrare scris semestrial

Lucrare scris semestrial

Discutarea lucrrii scrise2.1 aplicarea unor tehnici viznd nelegerea textelor literare i nonliterare

2.3 compararea ideilor i atitudinilor diferite n dezvoltarea aceleiai teme

2.6 aplicarea conceptelor de specialitate1 n analiza i

discutarea textelor literare studiate-Exerciii de recapitulare a noiunilor studiateS12

2

S13

1

1Lucrarea scris semestrial

LIMB I COMUNICARE

(. Stil direct/ Stil indirect( Monologul interior

( Descrierea(Context. Cunoaterea sensului corect al cuvintelor

2.1 aplicarea unor tehnici viznd nelegerea textelor literare

1.1 utilizarea adecvat a achiziiilor lingvistice n receptarea diverselor texte-Identificare trsturilor celor dou stiluri

-Identificare modurilor d expunere

-Exerciii de vocabularS13

1

S14

2

1

-Manualul pentru Clasa a IX-a

Observarea sistematic a elevilor

Ficiune literarStudiul unei schie

Text-suport: Tren de plcere de Ion Luca Caragiale

( Tem, motiv, viziune narativ( Construcia subiectului schiei( Personajele; stratificare familial n Bucuretii sfritului de secol XIX;( Comicul. Surse ale comicului.

1.3 exprimarea oral sau n scris a propriilor reacii i opinii privind textele receptate2.2 identificarea temei textului propus pentru studiu

2.6- aplicarea conceptelor de specialitate n analiza i discutarea textului

literar studiat

Exerciii de familiarizare cu textulExerciii de identificare a ideilor i atitudinilor n dezvoltarea unei teme literare

Exerciii de identificare a elementelor i tehnicilor de construcie a textului narativCaracterizarea personajelorIdentificare tipurilor de comic din textul studiatS15

11

1

S16

1-Manualul pentru Clasa a IX-a

-Bibliografia criticObservarea sistematic a elevilor

Observarea sistematic a elevilor

Observarea sistematic a elevilor

Ficiune i realitate

Text nonficional memorialisticText-suport: Hronicul i cntecul vrstelor

de Lucian Blaga

(Tem, structur(Ficiunea i realitatea. Memorialistica

2.5 compararea trsturilor definitorii ale comunicrii n textele ficionale i nonficionale

1.3 exprimarea opiniilor i a reaciilor proprii referitoare la textIdentificarea temei textului datIdentificarea trsturilor textului memoralisticS16

1

1

-Manualul pentru Clasa a IX-a

Observarea sistematic a elevilor

Termeni: memorialistica

Evaluarea sumativ a unitiiS171

Recapitulare

Ore la dispoziia profesorului

Incheierea situaiei pe semestrul I

1.3 exprimarea reaciilor i opiniilor proprii

2.3 compararea ideilor i atitudinilor diferite n dezvoltarea aceleiai teme literareExerciii de recapitulare a noiunilor nsuiteS17

4

S18

1Fie de lucruObservarea sistematic a elevilor

SEMESTRUL AL II-LEAPROIECTAREA UNITII DE NVARE

SCENE DIN VIAA DE IERI I DE AZI ConinuturiCompetene specificeActivitatea de nvareNr. oreResurseEvaluareObservaii

a. Ficiunea literar

Studierea unui text epic:Text-suport: Enigma Otiliei de George Clinescu(Tem, motive, viziune narativ

(Construcia subiectului.Rezumatul(Construcia personajelor. Modaliti de caracterizare. Caracterizarea direct.

(Moduri de expunere.Naraiunea

2.2 identificarea temei textului

2.6 aplicarea conceptelor de specialitate n analiza i discutarea textului

1.3 exprimarea reaciilor i opiniilor proprii la receptarea texului1.4 redactarea unor texte diverse;

Exerciii de contextualizare a apariiei/apartenenei la un curent literar a textului studiatExerciii de identificare a temei, motivului, viziunii despre lume.

Exerciii de identificare a relaiilor spaiale i culturale.Exerciii de redactare a rezumatului unui text epic.Exerciii de identificare i de particularizare a modalitilor de caracterizare a personajului.

Exerciiu de redactare a caracterizrii unui personaj.

Identificare a modurilor de expunere din textul studiat

S191

1

1

S20

1

Manualul de clasa a IX-a Romanul Enigma Otiliei de George Clinescu

Fia

Observarea sistematic

Particulariti instituionale

( Bucureti, sec.

XIX) - proiecte

LIMB I COMUNICARE

Exprimarea oral. Tipuri de monolog. Aplicaii

Arhaisme. Regionalisme

1.5 utilizarea corect i adecvat a formelor exprimrii orale n diverse situaii de comunicare;Exerciii de comunicare oral.

Exerciii de identificare i de utilizare corect, n contexte diferite, a arhaismelor i a regionalismelor.S20

2Manualul de clasa a IX-a

Fia

Observarea sistematic

Ficiune i realitate

(Text juridico-administrativ: lege- Codul familiei

(Or la dispoziia profesorului1.5 utilizarea corect i adecvat a formelor exprimrii orale n diverse situaii de comunicare;Identificarea trsturilor textului juridic-administrativS21

1

1Manualul de clasa a IX-a

Fragmente din Codul familieiObservarea sistematic a elevilor

Ficiune literar

Studiul unei schie

Text-suport: Tren de plcere de Ion Luca Caragiale

( Tem, motiv, viziune narativ

( Construcia subiectului schiei

(Moduri de expunere (Particulariti de construcie a personajelor(Schia

1.3 exprimarea oral sau n scris a propriilor reacii i opinii privind textele receptate2.2 identificarea temei textului propus pentru studiu

2.6- aplicarea conceptelor de specialitate n analiza i discutarea textului

literar studiat

Exerciii de familiarizare cu textulExerciii de identificare a ideilor i atitudinilor n dezvoltarea unei teme literare

Exerciii de identificare a elementelor i tehnicilor de construcie a textului narativIdentificarea modurilor de expunere din textul studiatExerciii de caracterizare a personajelorArgumentarea apartenenei operei la specia literar schi

S21

1S22

1

1

1-Manualul pentru Clasa a IX-a

-Bibliografia critic

Observarea sistematic a elevilor

Observarea sistematic a elevilor

Limb i comunicare.

(Dialogul. Tipuri. Reguli ale dialogului. Tehnici ale dialogului eficient

1.5 utilizarea corect i adecvat a formelor exprimrii orale n diverse situaii de comunicare

2.1 aplicarea unor tehnici viznd nelegerea textului3.3 argumentarea unui punct devedere privind textele studiate-Exerciii de dezvolatare a comunicrii orale prin conversaie sau discuie argumentativ;

-Exerciii de fixare a regulilor conversaiei cotidiene;

-Exerciii de vocabular pentru consolidarea noiunilor de limb romn; S231

Manualul de clasa a IX-a Observare sistematic a elevilor

Ficiune i realitate

Interviul. Articolul

(Interviul: Amintiri din ziua a aptea - de vorb cu doamna Zoe Cantacuzino, Tita Chiper

Articolul: De la Poiana apului la Skate Park

(Interviul; articolul aplicaii

1.5 utilizarea corect i adecvat a formelor exprimrii orale n diverse situaii de comunicare

2.1 aplicarea unor tehnici viznd nelegerea textului

3.3argumentarea unui punct devedere privind textele studiateIdentificarea trsturilor interviului si artocoluluiExerciii de redactare a diferitor tipuri de texte.

S23

11Manualul de clasa a IX-a

Fia

Observarea sistematic

Chestionar de satisfacie

Literatura i cinematografia

Text-suport: D-ale carnavalului de I.L Caragiale

(Limbaj literar - limbaj cinematografic

Raportul text imagine

Concepte specifice cinematografiei(Cronica de film(Evaluare

1.4 redactarea unor texte diverse;

2.7 compararea limbajului cinematografic cu acela al textului scris;

3.3 argumentarea unui punct devedere privind textele studiateIdentificarea deosebirilor dintre cele dou tipuri de limbaje

Vizionarea piesei de teatru D-ale carnavalului S241

1

1Manualul pentru clasa a IX-aVideoproiectorul Observarea sistematic a elevilorTest de evaluareMijloace moderne de predare/nvtare

PROIECTAREA UNITII DE NVARE

AVENTUR, CLTORIE

ConinuturiCompetene specifice/Obiective de referinActivitatea de nvareNr. oreResurseEvaluareObservaii

Ficiune literar

Text-suport: Balta-Alb de Vasile Alecsandri(Tem. Motiv. Viziune despre lume

(Construcia subiectului(Personajul literar (Modurile de expunere.Perspectiva narativ. Incipit-final. (Ironia; autoironia; comicul

(Povestirea n ram. Povestirea oral i scris

1.4 redactarea unor texte diverse

1.5 utilizarea adecvat a formelorexprimrii orale i scrise n diverse situaii de comunicare;

2.2 identificarea temei textului;

2.1 aplicarea unor tehnici viznd nelegerea textului

2.4 analizarea componentelor structurale i expresive ale textului;

2.6 aplicarea conceptelor de specialitate n analiza texului;

3.3 argumentarea unui punct de vedere privind textele studiate (argumentarea ncadrrii textului ntr-o specie literar)

-Identificarea temei operei

Prezentarea subiectului operei

- Descoperirea mijloacelor de caracterizare a personajelor n textul propus-Recunoaterea

elementelor de construcie a operei epice studiate (incipit, final, personaje, subiect, perspectiv narativ)-ncadrarea operei n specia literar

S251

1

1S26

1

Manualul de clasa a IX-aReferine critice

Observarea sistematic a elevilor

Observarea sistematic a elevilor

Limb i comunicare

(Componentele actului de comunicare.

(Funciile actului de comunicare1.5 utilizarea adecvat a formelor exprimrii orale i scrise n diverse situaii de comunicare;

Identificarea componentelor actului de comunicareIdentificarea funciilor actului de comunicareS26 1Manualul de clasa a IX-a Observarea sistematic a elevilor

Ficiune literarText-suport: Fraii Jderi de Mihail Sadoveanu

(Tem. Motiv. Viziune despre lume(Raportul realitate istoric - ficiune literar

( Relaii spaiale i temporale(Moduri de expunere(Limbajul naratorului limbajul personajelor

(Personajul literar. Modaliti de caracterizare

2.2 identificarea temei textului

2.6 aplicarea conceptelor de specialitate n analiza textului;

2.4 analizarea componentelor structurale i expresive ale textului-Identificarea temei operei

Prezentarea subiectului operei-Recunoaterea

elementelor de construcie a operei epice studiate (incipit, final, personaje, subiect, perspectiv narativ)- Descoperirea mijloacelor de caracterizare a personajelor n textul propusS261

S27

1

1

1Manualul de clasa a IX-aObservarea sistematic a elevilor

LIMB I COMUNICARE:(Rolul expresiv al prilor de vorbire

(Transformarea vorbirii directe n vorbire indirect; rezumatul

(Anunul publicitar

1.5 utilizarea corect i adecvat a formelor exprimrii orale n diverse situaii de comunicare;

Exerciii de identificare a rolului expresiv al prilor de vorbire

Exerciii de transformare a vorbirii directe n vorbire indirect.

Exerciii de construire a discursului oratoric.S28

11

1Manualul de clasa a IX-aFia

Observarea sistematic

PROGRAMUL COALA ALTFEL

Ficiune i realitate

(Literatura de frontier: Metropole de Liviu Rebreanu Jurnalul: Jurnal de Liviu Rebreanu(Eseul: Marea ca factor spiritual de Nicolae Manolescu

1.2 identificarea elementelor specifice din structura textelor studiate

3.1 identificarea structurilor argumentative din text

1.4 redactarea de texte diverse

1.3 exprimarea n scris a reaciilor i opiniilor fa de texteleIdentificarea trsturilor interviului si artocolului

Exerciii de redactare a diferitor tipuri de texte.

S30

11

1Manualul de clasa a IX-a

Fia

Observarea sistematic

Chestionar de satisfacie

Recapitulare n vederea lucrrii scrise semestriale

Lucrare scris semestrial Discutarea lucrrii scrise3.3 argumentarea unui punct de

vedere privind textele studiate ( argumentarea ncadrrii unui text ntr-o specie pe baza trsturilor acestuia )S31

1

1

1Fie de recapitulare

Lucrarea scris semestrial

Ficiune literar(Descrierea literar. Tabloul

(Descrierea de tip portret (text-suport: Fraii Jderi de Mihail Sadoveanu )(Paralela literar2.4 analizarea componentelor structurale i expresive ale textului

2.6 aplicarea conceptelor de specialitate n analiza textului

1.4 redactarea unor textePropunerea pentru lectur a dou texte literare care conin descriere de tip tablou, respectiv de tip portret

Compararea celor dou texte propuseS32

1

1Manualul de clasa a IX-aObservarea sistematic a elevilorreferiri la achiziii anterioare;

PROIECTAREA UNITII DE NVARE

PERSONALITI, EXEMPLE,MODELEConinuturiCompetene specifice/Obiective de referinActivitatea de nvareNr. oreResurseEvaluareObservaii

Ficiune literar

Text-suport: Alexandru refuznd apa de tefan Aug. Doina

(Structura poetic

(Expresivitatea textului poetic

1.5 utilizarea corect i adecvat a formelor exprimrii orale i scrise n diverse situaii de comunicare

2.4 analizarea componentelor structurale i expresive ale textuluiIdentificarea temei opereiIdentificarea figurilor de stil

S321

S 331

Manualul pentru clasa a IX-a

Observarea sistematic a elevilor

Limb i comunicare:(Folosirea pluralului n locul singularului;

(Rolul semnelor ortografice i de punctuaie n nelegerea mesajelor scrise

1.5 utilizarea corect i adecvat a formelor exprimrii scrise n diverse situaii de comunicare

1.4 redactarea unor texte diverseExerciii de identificare a formelor corecte

Explicarea rolului semnelor de punctuaie n funcie de contextul datS33

1

1Manualul pentru clasa a IX-aObservarea sistematic a elevilor

Ficiune i realitate

Conveniile stilului epistolar

Corespondena privat i oficial

Test suport: Corespondena: Mihai Eminescu - Titu Maiorescu; conveniile stilului epistolar

(Discursul oratoric. Text - suport: Discurs rostit la asociaia britanic de boli neuro-motorii din Birmingham, n octombrie 1987

(Structura discursului, modaliti de organizare i alctuire

(Evaluare

1.4 redactarea unor texte diverse;

1.5 utilizarea corect i adecvat a formelor exprimrii orale n diverse situaii de comunicare;

2.5. compararea trsturilor definitorii ale comunicrii n texte ficionale i nonficionaleExerciii de identificare i de aplicare a conveniilor stilului epistolar.

Exerciii de redactare a textelor cu caracter funcional.

S34

1

1

1Manualul de clasa a IX-a

Fia

Observarea sistematic

1