mihail sadoveanu

Click here to load reader

Download Mihail Sadoveanu

Post on 07-Aug-2015

172 views

Category:

Education

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  1. 1. MIHAIL SADOVEANU CASA MEMORIAL 1880-1961
  2. 2. Cladirea din dealul Copoului a apartinut, in veacul trecut, istoricului M.Cladirea din dealul Copoului a apartinut, in veacul trecut, istoricului M. Kogalniceanu. Pe la 1917-1918, aflindu-se in refugiu la Iasi, in timpulKogalniceanu. Pe la 1917-1918, aflindu-se in refugiu la Iasi, in timpul razboiului, aici a locuit si George Enescu. Intre 1918-1936, casa arazboiului, aici a locuit si George Enescu. Intre 1918-1936, casa a apartinut lui Mihail Sadoveanu, "Ceahlaul literaturii romane", care aapartinut lui Mihail Sadoveanu, "Ceahlaul literaturii romane", care a scris aici 35 de titluri din opera sa. Din 1980, cladirea a devenit casascris aici 35 de titluri din opera sa. Din 1980, cladirea a devenit casa memoriala, obiectiv al Muzeului Literaturii Romane. In prima duminicamemoriala, obiectiv al Muzeului Literaturii Romane. In prima duminica (a lunii mai) in care arborii din curte infloresc, aici se organizeaza(a lunii mai) in care arborii din curte infloresc, aici se organizeaza traditionala, de acum, "Sarbatoare a liliacului".traditionala, de acum, "Sarbatoare a liliacului". Adresa: Aleea Sadoveanu nr. 12Adresa: Aleea Sadoveanu nr. 12
  3. 3. Din viaa scriitorului:Din viaa scriitorului: 1880 Pe data de 5 noiembrie, se na1880 Pe data de 5 noiembrie, se nate late la PaPacani.cani. 1887 Mihail Sadoveanu este n clasa I la1887 Mihail Sadoveanu este n clasa I la coalacoala primarprimar din satul Vatra Padin satul Vatra Pacani. Primul scani. Primul suu nvnvtor, Mihai Busuioc, i va marca hottor, Mihai Busuioc, i va marca hotrtorrtor evoluevoluia. n povestirea "ia. n povestirea "Domnu TrandafirDomnu Trandafir" este" este evocatevocat figura celui care l-a nvfigura celui care l-a nvat "ortografiaat "ortografia si istoria".si istoria".
  4. 4. 1891 Termina scoala primar1891 Termina scoala primar din Vatradin Vatra PaPacanilor, dar, pentru a putea frecventacanilor, dar, pentru a putea frecventa cursurile gimnaziului "Alecu Donici" dincursurile gimnaziului "Alecu Donici" din FFlticeni, este nevoit slticeni, este nevoit s repete clasa a IV a,repete clasa a IV a, deoarece trecea de la o forma de nvatamntdeoarece trecea de la o forma de nvatamnt "rural" la unul "urban"."rural" la unul "urban". Soarta face ca unul dintre colegii sSoarta face ca unul dintre colegii si de clasi de clas ss fie Eugen Lovinescu, fiul directoruluifie Eugen Lovinescu, fiul directorului colii,colii, marele critic literar de mai trziu. n jocurile lormarele critic literar de mai trziu. n jocurile lor copilcopilrereti, Sadoveanu va fi n rolulti, Sadoveanu va fi n rolul "haiducului", n timp ce Lovinescu va fi"haiducului", n timp ce Lovinescu va fi "potera"potera".".
  5. 5. 1900 Dup1900 Dup absolvirea Liceului Naabsolvirea Liceului Naionalional se nscrie la Facultatea de Drept dinse nscrie la Facultatea de Drept din BucureBucureti, dupti, dup ndemnul tatndemnul tatlui slui su. Nuu. Nu va urma pentru multva urma pentru mult vreme acestevreme aceste cursuri, fiind atras de mirajul literaturii.cursuri, fiind atras de mirajul literaturii. ncepe scrierea povencepe scrierea povesstirilor ce vortirilor ce vor constitui volumul de peste ctiva ani,constitui volumul de peste ctiva ani, Dureri nDureri nbubuiteite.. Ia hotarrea eroicIa hotarrea eroic de a trde a tri din scris.i din scris.
  6. 6. Din opera scrisDin opera scris:: 1915 Apare romanul1915 Apare romanul Neamul SoimNeamul Soimreretilortilor,, marcnd o noumarcnd o nou etapetap scriitoriceascscriitoriceasc.. 1918 Dupa ncetarea r1918 Dupa ncetarea rzboiului mondial,zboiului mondial, Sadoveanu se va stabili la Iasi, n fosta casSadoveanu se va stabili la Iasi, n fosta cas a lui Kogalniceanu din Copou (azi muzeula lui Kogalniceanu din Copou (azi muzeul "Mihail Sadoveanu"). Este locul cel mai fericit"Mihail Sadoveanu"). Este locul cel mai fericit al existentei sale, att din punct de vedereal existentei sale, att din punct de vedere familial, ct si artistic. Aici va concepe pestefamilial, ct si artistic. Aici va concepe peste 30 de titluri din opera sa.30 de titluri din opera sa. 1921 Devine membru cu drepturi depline al1921 Devine membru cu drepturi depline al Academiei RomneAcademiei Romne ..
  7. 7. Apare romanulApare romanul Venea o moara pe SiretVenea o moara pe Siret Tara de dincolo de neguraTara de dincolo de negura sisi DumbravaDumbrava minunataminunata. :. : Hanu-AncuteiHanu-Ancutei Apare romanulApare romanul BaltagulBaltagul, scris "dintr-o, scris "dintr-o rasuflare" n circa doua saptamni.rasuflare" n circa doua saptamni. Nunta domnitei RuxandraNunta domnitei Ruxandra.. Viata lui Stefan cel MareViata lui Stefan cel Mare, scriere romantata, scriere romantata ce anunta capodopera n trei volumece anunta capodopera n trei volume FratiiFratii JderiJderi.. Romanul Nicoara PotcoavaRomanul Nicoara Potcoava..
  8. 8. Din viaa scriitorului:Din viaa scriitorului: 1944 Ororile razboiului l ating din greu: Paul-1944 Ororile razboiului l ating din greu: Paul- Mihu, fiul cel mai tnar al scriitorului, moare laMihu, fiul cel mai tnar al scriitorului, moare la Turda, n luptele de eliberare a Transilvaniei.Turda, n luptele de eliberare a Transilvaniei. Casa din strada Witting 12 este lovitCasa din strada Witting 12 este lovit de bombe.de bombe. 1961 Bolnav de ctiva ani, aproape orb si1961 Bolnav de ctiva ani, aproape orb si marcat de dureri familiale, se stinge din viata lamarcat de dureri familiale, se stinge din viata la 19 octombrie. Este nmormntat la cimitirul19 octombrie. Este nmormntat la cimitirul Bellu, alaturi de Eminescu si Caragiale.Bellu, alaturi de Eminescu si Caragiale.
  9. 9. Neamul SoimarestilorNeamul Soimarestilor Neamul SoimarestilorNeamul Soimarestilor (roman, 1915). Povesteste pe de o parte(roman, 1915). Povesteste pe de o parte luptele ntre domnia lui Ieremia- Voda si Tomsa-Voda, iar pe de altaluptele ntre domnia lui Ieremia- Voda si Tomsa-Voda, iar pe de alta ntre razesime si boierime. Eroul central Tudor Soimaru (razesntre razesime si boierime. Eroul central Tudor Soimaru (razes viguros si mndru) se ntoarce dintr-o lunga pribegie n tinutul Orhei,viguros si mndru) se ntoarce dintr-o lunga pribegie n tinutul Orhei, unde-i ramasesera parintii si rudele. Intra n slujba domnitoruluiunde-i ramasesera parintii si rudele. Intra n slujba domnitorului Tomsa, cu toata razesimea. Totodata, se amplifica ura sa,Tomsa, cu toata razesimea. Totodata, se amplifica ura sa, mostenita de la parinti, mpotriva boierului Stroie Orheianu. Fatamostenita de la parinti, mpotriva boierului Stroie Orheianu. Fata acestuia l refuza si dispretuieste pe Tudor. Cnd polonezii lacestuia l refuza si dispretuieste pe Tudor. Cnd polonezii l rastoarna pe Tomsa din scaunul Moldovei si este instalat domnrastoarna pe Tomsa din scaunul Moldovei si este instalat domn Alexandru Movila, eroul romanului l ucide pe boier, incendiindAlexandru Movila, eroul romanului l ucide pe boier, incendiind curtea acestuia.curtea acestuia.
  10. 10. BaltagulBaltagul Motivul inegalabilei baladeMotivul inegalabilei balade MioritaMiorita este ilustrat n romanuleste ilustrat n romanul BaltagulBaltagul (1930). Actiunea, de o simplitate fermecatoare, este plasata n zona de(1930). Actiunea, de o simplitate fermecatoare, este plasata n zona de munte a Vaii Bistritei. Un oier nstarit de pe Valea Rarcaului, pe numemunte a Vaii Bistritei. Un oier nstarit de pe Valea Rarcaului, pe nume Nechifor Lipan, pleaca dupa oi la Dorna si nu se mai ntoarce. Drza saNechifor Lipan, pleaca dupa oi la Dorna si nu se mai ntoarce. Drza sa nevasta Victoria cade pe gnduri si, fara zabava, pleaca n cautareanevasta Victoria cade pe gnduri si, fara zabava, pleaca n cautarea barbatului, pe Bistrita n sus. E insotita de fiul ei Gheorghita, pe care lbarbatului, pe Bistrita n sus. E insotita de fiul ei Gheorghita, pe care l narmeaza cu un baltag. Ajung la Dorna si, dupa ce capata unele informatiinarmeaza cu un baltag. Ajung la Dorna si, dupa ce capata unele informatii despre cel disparut, fac cale ntoarsa si adulmeca urmele lui Nechifor Lipan.despre cel disparut, fac cale ntoarsa si adulmeca urmele lui Nechifor Lipan. Vitoria si Gheorghita cauta din sat n sat (Brosteni, Borca, Sabasa), darVitoria si Gheorghita cauta din sat n sat (Brosteni, Borca, Sabasa), dar peste muntele Stnisoara, ntre Sabasa si Suha, urmele oierului devinpeste muntele Stnisoara, ntre Sabasa si Suha, urmele oierului devin neclare. nsa deodata gasesc la un gospodar cinele lui Nechifor si, astfel,neclare. nsa deodata gasesc la un gospodar cinele lui Nechifor si, astfel, afla oasele disparutului ntr-o rpa a Stnisoarei. Pna la urma, Vitoriaafla oasele disparutului ntr-o rpa a Stnisoarei. Pna la urma, Vitoria Lipan descopera ucigasii, doi oameni rai din Suha. Cel care-l omorse cuLipan descopera ucigasii, doi oameni rai din Suha. Cel care-l omorse cu baltagul pe Nechifor este lovit, tot cu baltagul, de catre Gheorghita.baltagul pe Nechifor este lovit, tot cu baltagul, de catre Gheorghita.