dragoș vicol - tipomoldova.ro sinaia si sinai.pdf · drumurile basarabene ale lui mihail sadoveanu...

of 7 /7

Author: others

Post on 16-Sep-2019

23 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Dragoș VICOL

  ÎNTRE SINAIA ȘI SINAI

  COLECȚIA ACADEMICA

 • Tehnoredactor: Roxana Alexandra Costinescu

  Redactor: Aurel Ştefanachi

  Coordonator serie: prof. univ. dr. Gheorghe Glodeanu

  Coperta: Andrei Ştefanachi

  © Tipo Moldova

  Editura TipoMoldova este recunoscută academic de Consiliul Național al Cercetării Științifice

  pentru domeniile filologie (PN-II-ACRED-ED-2012-0285) și istorie și studii culturale (PN-II-ACRED-ED-

  2012-0355).

  Iaşi, 2015

  Editura Tipo Moldova,

  E-mail: [email protected]

  www.tipomoldova.ro

  Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României VICOL, DRAGOȘ

  Între Sinaia și Sinai/ Dragoș Vicol. - Iași : Tipo Moldova, 2015

  ISBN 978-606-676-737-8

  821.135.1-4

 • Dragoș VICOL

  ÎNTRE SINAIA ȘI SINAI

  COLECȚIA ACADEMICA

 • 387

  CUPRINS

  NECESITATEA DE A CREA (ÎN LOC DE PREFAȚĂ) ....................................................................................................... 5

  I. STUDII (IN)ACTUALE DE FENOMENOLOGIE A CULTURII ...................................... 9

  RENEGAREA CANOANELOR ȘI VACUUMUL FICȚIUNII ARTISTICE11 LITERATURA, CA PROBLEMATIZARE A VIEȚII (LUPTA DINTRE GENERAȚII

  ȘI DINTRE FACTURI: CLASICISM VS. POSTMODERNISM) .................................................. 18 LITERATURA CONTEMPORANĂ ȘI „NISIPURILE MIȘCĂTOARE” ............................ 22 COSMOGONIA NIRVANEI ..................................................................................... 29 J.W.GOETHE : PHOEBOS AL CULTURII UNIVERSALE ............................................. 33 EFORTURI DE REANIMARE ARTISTICĂ A PROZEI ROMÂNEȘTI ÎN PRIMUL DECENIU

  POSTBELIC. RĂTĂCIRI PROLETCULTISTE ȘI DESCHIDERI EPICE ÎN LITERATURA ROMÂNĂ POSTBELICĂ ......................... 36

  GEOGRAFIA LIMBILOR OFICIALE ALE STATELOR LUMII ȘI STAREA LIMBII ROMÂNE ÎN REPUBLICA MOLDOVA ................................................................................................ 41

  SINDROMUL HOMO BASARABEANUS .................................................................. 53 FENOMENUL PARADIGMEI METALIMBAJULUI INTROVERTIT ȘI

  VIZIBILITATEA LITERATURII ROMÂNE DIN STÎNGA PRUTULUI ÎN COMUNITĂȚILE LINGVISTICE DE PE MAPAMOND ..................................................................................... 57

  EDIFICAREA ȘI CRISTALIZAREA UNUI CONCEPT PARADIGMATIC SINTETIZATOR (PROFILUL ȘTIINȚIFIC MULTILINGVISM, CONTRASTIVITATE ȘI COMUNICARE INTERCULTURALĂ) ............. 73

  II. MIHAIL SADOVEANU. TENTAȚIE TELURICĂ ȘI ASPIRAȚIE SELENARĂ ................. 77

  AVATARURILE EXISTENȚIALE ȘI METAFIZICO-FILOSOFICE ALE SUFLETULUI DAC . 79 HAGIOGRAFIA SUFLETULUI ROMÂNESC ÎN OPERA LUI MIHAIL SADOVEANU.

  PROIECȚII HERMENEUTICE .............................................................................................. 92 IMAGINEA PĂSTORULUI LA MIHAIL SADOVEANU ȘI ION DRUȚĂ: AFINITĂȚI ȘI

  DELIMITĂRI ..................................................................................................................... 99 LIMBAJ PARABOLIC ȘI ARHETIPALITATE METAFIZICĂ ÎN OPERA LUI MIHAIL

  SADOVEANU.................................................................................................................. 105 VIRTUALITATEA MODERNĂ A METAROMANULUI SADOVENIAN ....................... 112 „LOGICA” POVESTIRII ȘI FABULAȚIA EXTRATETESTRĂ A NARAȚIUNII POETICE LA

  MIHAIL SADOVEANU ..................................................................................................... 118

 • 388

  PRINCIPIUL DUALITĂȚII ÎN UNITATE ȘI AL UNITĂȚII CONTRARIILOR ÎN OPERA LUI MIHAIL SADOVEANU ............................................................................... 128

  COORDONATELE ETICE ȘI ESTETICE ALE ROMANULUI ISTORIC SADOVENIAN .... 141 DRUMURILE BASARABENE ALE LUI MIHAIL SADOVEANU .................................. 152 UN PRIETEN BASARABEAN AL LUI MIHAIL SADOVEANU .................................... 160

  III. LITERATURA. PIATRA DE HOTAR A MILENIILOR ȘI A CIVILIZAȚIILOR .............. 165

  UNIREA PRINCIPATELOR DE LA 1859 ȘI VOCAȚIA EUROPEANĂ A LITERATURII ROMÂNE ....................................................................................................................... 167

  ELEMENTE FORMATIV- BIOGRAFICE ALE PERSONALITĂȚII LUI CONSTANTIN STERE DIN PERSPECTIVA ROMANULUI-FLUVIU „ÎN PREAJMA REVOLUȚIEI” ............................ 172

  EVADAREA DIN FORMALISM. MODELUL NARATIV FĂNUȘIAN DE LA ASOCIERI LA DISOCIERI ...................................................................................................................... 178

  PUTEREA SUGESTIEI SIMBOLICE ȘI MITOLOGICE ÎN CREAȚIILE LUI FĂNUȘ NEAGU ȘI ION DRUȚĂ ................................................................................................................ 190

  ION ȚĂRANU DINCOLO DE APĂ ȘI DE FOC .......................................................... 199 SAPIENȚA LITERATURII CHINEZE DIN PERSPECTIVA CATEGORIILOR ESTETICE ALE

  GROTESCULUI, COMICULUI ȘI UMORISTICULUI ............................................................ 208 GABRIELA MELINESCU - ÎNGERUL SUEDEZ CU ARIPI ROMÂNEȘTI ...................... 214 VALERIU MATEI – CONDIȚIA SACERDOTALĂ A POEZIEI ...................................... 219 AEDUL UNOR VREMURI NENĂSCUTE ................................................................. 235 POGORÂREA CUVINTELOR ................................................................................. 245 TRANDAFIRUL UNEI GENERAȚII ......................................................................... 247 VISE CU PLOI SACRE............................................................................................ 250 TABLOU CU ÎNGERI PĂZITORI ............................................................................. 252

  IV. MITOLOGIA CRITICII ...................................................................................... 255

  DEMIURGIA MUNCII .......................................................................................... 257 EUGEN SIMION. BIOGRAFIA IDEILOR ................................................................... 263 (NE)VÂRSTA (NE)CUVINTELOR ........................................................................... 269 ÎNTRE MITHOS, ETHOS ȘI ETNOS ........................................................................ 276 CAPITALUL CULTURAL DE LA OCUPAȚE LA VOCAȚIE .......................................... 281 UN VERITABIL MODEL CRITIC INTEGRAȚIONIST ................................................. 284 TRANSCENDENȚA CRITICII ................................................................................. 294 DEȘTEPTAREA SECOLELOR UITATE ..................................................................... 298 O INCITANTĂ „ETNOGENEZĂ” A LIMBII ROMÂNE. CRONOTOP LINGVISTIC

  ȘI ORIENTARE SPAȚIALĂ ................................................................................................ 305 TRECEREA INEXORABILĂ A TIMPULUI ȘI PERMANENTIZAREA VALORILOR

  SAPIENȚIALE .................................................................................................................. 309 TRĂIREA CRITICĂ ȘI CRITICA TRĂIRII ................................................................... 321 UN ACT RECUPERATORIU NEPRECUPEȚIT .......................................................... 326

  V. RĂDĂCINA VEȘNICIEI ..................................................................................... 329

  ÎNGERUL PĂZITOR AL LITERELOR ROMÂNEȘTI ................................................... 331 S-A RIDICAT LA CERURI FĂNUȘ CEL MARE .......................................................... 336 IZVORUL VINDECĂRII ......................................................................................... 342

 • 389

  ARIPILE LUI AU ATINS TĂRIILE CERULUI .............................................................. 345 CEL DE-AL TREILEA OCHI AL LITERATURII ROMÂNE SAU VEȘNICIA S-A

  NĂSCUT LA BIȘCOTARI .................................................................................................. 348 VALERIU MATEI PELERINUL CU SUFLET DE FOC ................................................. 357 PRAGURILE PROFESORULUI MANOLI ................................................................. 359 TAICA ................................................................................................................. 361 MARILE IUBIRI SE APRIND LA HADRIAN KAPISINDA ( JURNALUL SEMILUNII) ........... 364 LA ȘAPTE CEASURI DE ETERNITATE (STIHIRA UNUI PĂCĂTOS ADUSĂ UNUI SFÂNT)

  ...................................................................................................................................... 372

  POSTFAȚĂ .......................................................................................................... 377

  NOTĂ BIOBIBLIOGRAFICĂ .................................................................................. 381