de mihail sadoveanu

of 46 /46
de Mihail Sadoveanu Caracterizarea Vitoriei Lipan

Upload: kapila

Post on 08-Jan-2016

184 views

Category:

Documents


17 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

de Mihail Sadoveanu. Caracterizarea Vitoriei Lipan. Citiţi cu atenţie textul :. “ Ochii ei căprii, în care parcă se răsfrângea lumina castanie a părului, erau duşi departe. Fusul se învârtea harnic, dar singur (...). Acei ochi aprigi şi încă tineri căutau zări necunoscute. ”. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: de Mihail Sadoveanu

de Mihail Sadoveanu

Caracterizarea

Vitoriei Lipan

Page 2: de Mihail Sadoveanu

Citiţi cu atenţie textul:

“Ochii ei căprii, în care parcă

se răsfrângea lumina castanie a părului, erau duşi departe. Fusul se învârtea harnic, dar singur (...). Acei ochi aprigi şi încă tineri căutau zări necunoscute.”

Page 3: de Mihail Sadoveanu

Vocabular

• a se răsfrânge (verb) – a se oglindi, a se vedea ca în oglindă

• Soarele se răsfrânge (se oglindeşte) în apă.

Page 4: de Mihail Sadoveanu

Vocabular

• fus, fuse (s.n.) - unealtă de tors

Page 5: de Mihail Sadoveanu

Vocabular

• aprig, aprigă, aprigi, aprige (adj) –

iute, înfocat, nestăpânit.

Page 6: de Mihail Sadoveanu

Vocabular

• zare, zări (s.f.) - partea cerului sau a pământului pe care o mărgineşte linia orizontului; orizont

• În zare – departe

Page 7: de Mihail Sadoveanu

Citiţi cu atenţie textul

“M-am sfătuit cu părintele, am plătit slujbe. Mai aştept puţin, să văd hotărârea de sus. Mă gândesc în fel şi chip şi am un vis, care-mi mănâncă sănătatea şi mă îmbătrâneşte. Mai stau până ce gătesc de postit cele douăsprezece vineri.”

Page 8: de Mihail Sadoveanu

Vocabular

• a se sfătui (vb) - a cere cuiva părerea sau sfatul

Page 9: de Mihail Sadoveanu

Vocabular

• în fel şi chip - în tot felul, în toate modalităţile posibile

Page 10: de Mihail Sadoveanu

Vocabular

• îmi mănâncă sănătatea – mă îmbolnăveşte

Page 11: de Mihail Sadoveanu

Vocabular

• a găti - a termina

Page 12: de Mihail Sadoveanu

Citiţi cu atenţie textul

“ - Să ştii dumneata că eu am pornit după semne şi porunci. Mai ales dacă-i pierit caut să-l găsesc; căci, viu, se poate întoarce şi singur.”

Page 13: de Mihail Sadoveanu

Vocabular

• a pieri – a muri

• pierit – mort

Page 14: de Mihail Sadoveanu

Citiţi cu atenţie textul

“Mama lui hotăra plecările şi întoarcerile. Se vede că hotăra şi vremea. El n-avea decât să se supuie.”

Page 15: de Mihail Sadoveanu

Vocabular

nu are decât – nu are altă soluţie, trebuie

Page 16: de Mihail Sadoveanu

Vocabular

• a se supune – a face ce i se spune

Page 17: de Mihail Sadoveanu

Citiţi cu atenţie textul

“Ca o meşteră încercată şi iscusită, aduse vorba despre afacerea ei.”

Page 18: de Mihail Sadoveanu

Vocabular

Meşter, meşteri (s,m.)

Meşteră, meştere (s.f.) - (Om) talentat, priceput, îndemânatic, abil; (persoană) care posedă multe cunoştinţe

Page 19: de Mihail Sadoveanu

Vocabular

• Încercat, încercată, încercaţi, încercate (adj) - priceput; care a trecut prin greutăţi, prin necazuri

Page 20: de Mihail Sadoveanu

Vocabular

• Iscusit, iscusită, iscusiţi, iscusite (adj) - Care face totul cu uşurinţă şi cu pricepere; priceput, învăţat

Page 21: de Mihail Sadoveanu

Citiţi cu atenţie textul

“Mama asta trebuie să fie fărmă-cătoare; cunoaşte gândul omului... cugetă cu mare uimire Gheorghiţă.”

Page 22: de Mihail Sadoveanu

Vocabular

• Fărmăcător (fermecător), fărmăcătoare (fermecătoare) - Persoană care face farmece, vrăji; vrăjitor, vrăjitoare

Page 23: de Mihail Sadoveanu

Vocabular

• a cugeta – a gândi

Page 24: de Mihail Sadoveanu

Vocabular

• Uimire - mirare, admiraţie

Page 25: de Mihail Sadoveanu

Citiţi cu atenţie textul

“Locuitorii aceştia de sub brad sunt nişte făpturi de mirare. Iuţi şi nestatornici ca apele, ca vremea; răbdători în suferinţi ca şi-n ierni cumplite, fără griji în bucurii ca şi-n arşiţile lor de cuptor, plăcându-le dragostea şi beţia şi datinile lor de la începutul lumii, ferindu-se de alte neamuri şi de oamenii de la câmpie şi venind la bârlogul lor ca fiara de codru — mai cu samă stau ei în faţa soarelui c-o inimă ca din el ruptă.”

Page 26: de Mihail Sadoveanu

Vocabular

• făptură, făpturi - Fiinţă, vietate, creatură

Page 27: de Mihail Sadoveanu

Vocabular

• Iute, iuţi (adj) - ager, agil, isteţ, repede, sprinten, vioi

• nestatornic, nestatornică, nestatornici, nestatornice (adj) – care e mişcă mereu

Page 28: de Mihail Sadoveanu

Vocabular

• cumplit, cumplită, cumpliţi, cumplite (adj) – rău, aprig, groaznic, înfiorător, înfricoşător, îngrozitor, nebun, sălbatic

• iarnă cumplită – iarna grea, friguroasă

Page 29: de Mihail Sadoveanu

Vocabular

• arşiţă – căldură puternică

• luna lui cuptor - (iulie ) este cald ca în cuptor

Page 30: de Mihail Sadoveanu

Vocabular

• datină, datini (s.f.) - obicei, rânduială, lege nescrisă a unui popor

Page 31: de Mihail Sadoveanu

Vocabular

• neam, neamuri (s.n.) – (aici) popor

Page 32: de Mihail Sadoveanu

Vocabular

• bârlog, bârloguri (s.n.) - Vizuină a altor animale sălbatice

- adăpost, aşezare, casă, domiciliu, locuinţă

Page 33: de Mihail Sadoveanu

Vocabular

• fiară, fiare – animal sălbatic

Page 34: de Mihail Sadoveanu

Citiţi cu atenţie textul

• Autorităţile sfârşindu-şi cercetarea, femeia trase iar poclada peste ciolane şi schimbă lumânarea din felinar, în acelaşi timp suspina şi bocea încet, dar cu coada ochiului priveghea în toate părţile la oamenii aceia străini, în straie negre, şi cu urechea era atentă la tot ce se spunea şi se şoptea.

Page 35: de Mihail Sadoveanu

Vocabular

• autoritate, autorităţi (s.f.) - organ al puterii de stat; poliţie, prefectură, primărie

Page 36: de Mihail Sadoveanu

Vocabular

• cercetare, cercetări (s.f.) – analiză, studiu amanunţit pentru a cunoaşte ceva

Page 37: de Mihail Sadoveanu

Vocabular

• poclada, poclăzi ( s.f.) - Ţesătură de casă, de obicei din lână nevopsită, întrebuinţată ca pătură sub şaua calului, ca învelitoare sau ca aşternut

Page 38: de Mihail Sadoveanu

Vocabular

• ciolan, ciolane (s.n) - oase

Page 39: de Mihail Sadoveanu

Vocabular

• lumânare, lumânări (s.f.)

Page 40: de Mihail Sadoveanu

Vocabular

• felinar, felinare (s.n.)

Page 41: de Mihail Sadoveanu

Vocabular

• a suspina (vb) – a plânge încet

• a boci (vb) – a plânge

Page 42: de Mihail Sadoveanu

Vocabular

• a priveghea (vb) – a iscodi, observa, păzi, pândi, spiona, urmări, veghea

Page 43: de Mihail Sadoveanu

Vocabular

• strai, straie (s.n.) - haine

Page 44: de Mihail Sadoveanu

Vocabular

• a şopti (vb) – a vorbi încet

Page 45: de Mihail Sadoveanu

Exerciţiu

Scrieţi trăsăturile Vitoriei Lipan descoperite în fragmentele citite

Page 46: de Mihail Sadoveanu

Succes !