elreha vpr - 19000documentatii-tehnice.ro/webcontent/uploads/documentatii/... · 2013-03-26 ·...

of 53 /53
Manual tehnic VPR 19000 pagina 1 CE Manual tehnic Controler sisteme frigorifice cu saramură / unităţi centrale ELREHA VPR - 19000 Versiune software 990614/220 Nr. 5311007 – 00/04 E Control unitate centrală cu compresor Controlează 2 unităţi centrale complete sau maxim 2 sisteme frigorifice cu saramură cu diferite circuite cu agent refrigerent Controlează compresoarele şi ventilatoarele condensatorului Controlează până la 64 controlere de antrepozite frigorifice conectate la reţea Ecran LCD pentru toate informaţiile privind instalaţia Foloseşte datele controlerului de antrepozite frigorifice în vederea optimizării procedurilor Sistem integrat de procesare a mesajului de alarmă Stimate client! Această unitate VPR-19000 a fost fabricată special pentru a satisface nevoile dumneavoastră. Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că aceste documente sunt valabile doar pentru instalaţia descrisă mai jos. În Anexă vă sunt prezentate schemele de montaj specifice acestei instalaţii. Valabil pentru instalaţie / autorizare: ELREHA ELEKTRONISCHE REGELUNGEN GMBH Atenţie! Text necorectat si incomplet, doar pentru evaluare!

Author: others

Post on 03-Feb-2020

38 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Manual tehnic VPR 19000 pagina 1

  CEManual tehnic

  Controler sisteme frigorifice cu saramură / unităţi centrale

  ELREHA VPR - 19000Versiune software 990614/220

  Nr. 5311007 – 00/04 E

  • Control unitate centrală cu compresorControlează 2 unităţi centrale completesau maxim 2 sisteme frigorifice cusaramură cu diferite circuite cu agentrefrigerent

  • Controlează compresoarele şiventilatoarele condensatorului

  • Controlează până la 64 controlere deantrepozite frigorifice conectate la reţea

  • Ecran LCD pentru toate informaţiileprivind instalaţia

  • Foloseşte datele controlerului deantrepozite frigorifice în vedereaoptimizării procedurilor

  • Sistem integrat de procesare amesajului de alarmă

  Stimate client!

  Această unitate VPR-19000 a fost fabricată special pentru a satisface nevoiledumneavoastră. Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că aceste documente suntvalabile doar pentru instalaţia descrisă mai jos.În Anexă vă sunt prezentate schemele de montaj specifice acestei instalaţii.

  Valabil pentru instalaţie / autorizare:

  ELREHAELEKTRONISCHE REGELUNGEN GMBH

  Atenţie!Text necorectat si

  incomplet, doar pentruevaluare!

 • Manual tehnic VPR 19000 pagina 2

  Cuvânt înainte

  Stimate client!

  Cu această Unitate centrală de control master VPR-19000 aţi achiziţionat un produs modern, deînaltă complexitate, care diferă în mod evident de celelalte produse atât în ceea ce priveşte detaliilecât şi în ceea ce priveşte capacităţile tehnice. Această unitate este succesoarea bine-cunoscuteiunităţi VPR 3000 şi depăşeşte acest produs din punct de vedere al capacităţii de funcţionare, aluşurinţei manevrării şi al caracterului compact.

  Această complexitate şi numărul mare de parametri ai instalaţiei impune cunoaşterea sistemului,deoarece, la prima vedere vă veţi simţi “copleşiţi” de capacităţile acestuia.

  Acest Manual tehnic reprezintă o încercare de a vă aduce la cunoştinţă cât mai multe aspecteposibile privind sistemul, fără însă a vă pune în dificultate, prezentându-vă prea multe detalii.

  Dacă consideraţi că am eşuat în încercarea noastră şi dacă întâmpinaţi probleme, nu ezitaţi săcontactaţi departamentul nostru de asistenţă tehnică.

  Cu respect,

  ELREHA Gmbh, Serviciu Clienţi

  Vă rugăm să citiţi instrucţiunile privind siguranţa, de la pagina 81,înainte de a pune instalaţia în funcţiune !

 • Manual tehnic VPR 19000 pagina 3

  Cuprins pagina pagina

  Ce este sistemul VPR 19000 ? ………………..Unitatea centrală VPR 19000 ca unitate

  centrală de control …………………...…….Sistem - Prezentare generală ……………….

  Unitatea centrală VPR 19000 drept controler desisteme frigorifice ………….……………….

  Diagramă simplificată a sistemului frigorific ....

  Cooperarea dintre unitatea centrală şi antrepozitele frigorificeConectare date …………….………………..Controlere de antrepozite frigorifice………..Alocarea controlerelor de antrepozitefrigorifice……………………………………Transmitere la nivel central a mesajelor de alarmă.Interferenţe la transmiterea datelor /Blocarea unităţii centrale …………………..

  Cum să comandăm o unitate centrală VPR …..

  Seturi de funcţii ale unităţii centrale VPR 19000 ...

  Operare…..………………………………………Pornire………………………………………..Elemente specifice operării…..………………..Programare……………………………….....Protecţie împotriva folosirii neautorizate…..Cod acces…………………………………...

  Structura paginilor cu parametri……………….Pagină pornire………………………………Pagină stare…………………………………Pagină unitate centrală.……………………..Pagină set compresoare...…………………...Pagină set compresoare – circuit saramură....Pagină compresor…………………………...Pagină set condensatoare……………………Pagină ventilator…………………………….Antrepozite frigorifice – Prezentare generală (KST)..Pagină antrepozit frigorific…………………Pagină defecţiuni (F2)………………………Defecţiuni unitate centrală (F3)……..……...Pagină parametri…………………………….Pagină configurare NK-(Refrigerare)-U.C....Pagină configurare TK-(Congelare)-U.C…..Pagină configurare intrări analogice….…….Pagină date service…………………………Stări MIC 1-x ………………………………Date testare…………………………………

  Funcţii VPRControl presiune de aspiraţie…………..……Valori efective presiune de aspiraţie……….Valori de referinţă presiune de aspiraţieControlere cu trepte…...……………………Monitorizare presiune de aspiraţie…………Influenţe valori de referinţă…………………2. Valoare de referinţă, schimb zi/noapte.….Optimizare presiune de aspiraţie…………...Optimizare valoare de referinţă temperatură…….

  5

  67

  89

  101010

  1010

  10

  11

  12

  131313131313

  1415161720232627282929303031333435383941

  424242424243434343

  Optimizare sarcină (Klopt)…………….............

  Control sistem frigorific……………………….Temperatură de control……………………..Caracteristici de control…………………….Protecţie anti-congelare..……..…………….Limitare temperatură………………………..Controlere cu trepte……..………………….Alocare compresoare.....................................

  Control presiune (ridicată) de condensare……..Presiune efectivă de condensare…………….Valori de referinţă presiune de condensare…Decodor prioritate (Funcţie SQD)…………..Ieşiri analogice / ventilatoare controlate rpm.Controlere cu trepte pentru control presiunede condensare……………………………….Avertisment / alarmă presiune ridicată……..

  Modificare automată a sarcinii………………..Activare a modificării sarcinii………………Control sarcină ……….…………………….Optimizator frecvenţă de cuplaj……………

  Operare de urgenţă - trepte inverse……………Control pompă de lichid sistem frigorific……..

  Moduri pompă………………………………Avertisment presiune lichid………………...

  Blocare unităţi centrale - sisteme frigorifice………

  Seturi combinaţii – intrări informaţii şi mesaje..

  Intrări semnale externe ………………………..A doua valoare de referinţă…………………Anulare sarcină……………………………..Revenire rapidă……………………………..Limitator presiune de aspiraţie……………...Limitator presiune ridicată………………….Pierdere agent frigorific…………………….Întrerupere de urgenţă………………………Monitorizare fază / Sarcină asimetrică……..Mod de funcţionare pe timpul nopţii(Operare perdele de noapte) ……………….Funcţie anti-congelare..…………………….Blocare unitate centrală...…………………..

  Compresoare şi ventilatoare…………………..Mesaje funcţionare………………………….Mod manual………………………………..

  Schimb de date cu alte componente…………...Informaţii generale interfaţă………………..Operare cu ajutorul PC-ului în cursulinstalării şi întreţinerii....................................VPR cu alte controlere conectate la un PC…Operare şi înregistrare date cu ajutorul unuiPC în cursul funcţionării continue………….

  44

  46464646464646

  4747474747

  4747

  48484848

  4849494949

  50

  51515151515151515151

  5151

  525252

  5353

  5353

  53

 • Manual tehnic VPR 19000 pagina 4

  pagina paginaModem telefon…………………………………Selecţie VPR Modem………………………Protecţie acces / Cod acces……………………...Module suplimentare…………………………...VPR Controlere de antrepozite frigorifice…...

  Funcţii în cooperare cu antrepozitele frigorificeFuncţionare zi/noapte…………………………..Dezgheţare……………………………………..Alocare către unitatea centrală……………….......Alocare antrepozite de sine stătătoare……………

  Cum tratează sistemul VPR 19000 defecţiunile…….Defecţiuni multiplicatoare presiune de aspiraţie….Defecţiuni multiplicatoare presiune ridicată..…….Ieşiri analogice………………………………….Defecţiuni ieşiri analogice..........................................Reacţie controler de antrepozite frigorifice ladefectarea unităţii centrale………………………Defecţiuni ale liniei de date / Cădere unitatecentrală..........................................................................

  Alocare mesaje / avertismente pe nivele de prioritate..Coduri de eroare ale unităţii VPR…………………..

  Hardware – VPRConstruirea unităţii centrale…………………….Modul central………………………………….Conexiuni modul VPR………………….............Modul MIC – auxiliar.…………………………Conexiuni modul………………………………Comutatoare DIP……………………….............

  InstalareEMC – informaţii de bază………………………Surse de perturbare EMC………………………Căile prin care zgomotele intră în sistem………..Interferenţe din diferenţe de tensiune..…………..Instalare generală linii de date…………………..

  Montare..............................................................................Distanţe VPR MIC,Locaţie, Ventilaţie,Conexiune PE, Filtre reţea

  Instalaţie electricăÎnchidere separată………………………………Cablare la tensiunea reţelei……………………..Transformator……………………………...........Instrucţiuni generale de cablare………………….VPR MIC - cablare la tensiunea de alimentareConectare / protecţie multiplicatoare şi senzori detemperatură……………………………………..Protecţia cablurilor de date……………………....Cerinţe privind cablul pentru transmisia de date…

  5454545454

  55555555

  5656565656

  56

  56

  5758

  626363656566

  6767676869

  70

  7171717172

  737474

  Cerinţe privind cablul pentru transmiterea desemnale analogice…………………………..Cum să prevenim interferenţele prinadăugarea de componente electronice………Generarea semnalelor feedback…………….Conexiuni ale pompei sistemului frigorific…Conexiuni de date VPR MIC.........................Cablare magistrală către controlerele deantrepozite frigorifice..…………………………Linie de date la PC ……………………………..Distanţă scurtă PC VPR……………………Distanţă lungă PC VPR > 20m……………..Conexiune modem………………………….

  Procedură de punere în funcţiune...……………Instrucţiuni privind siguranţa şiconexiunile ………………………………...Pornire………………………………………Verificare configuraţie……………………..Configuraţie de urgenţă…………………….Adaptare multiplicator..…………………….Alocarea mesajelor de eroare……………….

  Reparare defecţiuni…………………………Nefuncţionare..…………………………….Modulul auxiliar nu funcţionează………….

  Indicaţii de soluţionare a defecţiunilorlegate de liniile de date……………….Indicatori pentru transmisia de date….Tensiuni……………………………….Defecţiuni ale multiplicatorului..……..Defecţiuni ale Senzorului detemperatură……………………………

  Pornirea controlerelor de antrepozitefrigorifice.......................................................

  Adresă de reţea pentru controlerele deantrepozite frigorifice..……………….Setarea parametrilor pentrucontrolerele de antrepozite frigorifice...Înregistrarea unui controler deantrepozite frigorifice…………………Deconectare controler…………………Operare staţie, unitatea centralăfuncţionează separat………..…………

  Salvare configuraţie, copii de rezervă……....

  Dimensiuni standard…………………………..Accesorii………………………………………Date tehnice……………………………………

  Declaraţie de conformitate CE…………………

  Anexă……………………………………….....Listă finală a acestei instalaţii

  74

  74757576

  7778787879

  80

  808080808181

  818181

  81818282

  82

  83

  83

  83

  8383

  83

  84

  858586

  87

  87

 • Manual tehnic VPR 19000 Pagini parametri pagina 5

  Ce este sistemul VPR 19000 ?

  Sistemul VPR 19000 are capacitatea de a controla o instalaţie de refrigerare completă, cepoate fi formată din unităţile centrale ale unui compresor, respectiv din sisteme frigorifice,sisteme de condensare şi controlere de antrepozite frigorifice. Sistemul VPR este foartepotrivit pentru toate tipurile de societăţi de băcănie şi supermarket -uri. Posibilităţile decontrol variază de la refrigerare la simple antrepozite frigorifice.

  Sistemul VPR 3000 este o soluţie alternativă modernă pentru aplicaţiile deja integrate cucomponente discrete precum dispozitive de mesaje de alarmă, termostate, controlere cu trepte, etc.Toate aceste funcţii sunt incluse, în consecinţă este nevoie de mai puţin cablaj şi de mai puţinspaţiu.

  Datorită integrării diferitelor funcţii, VPR poate răspunde mai repede şi mai exact diverselorprocese. Înregistrarea şi controlul de la distanţă al parametrilor instalaţiei se realizează deasemenea mult mai uşor.

  Prezentare generalăsistem

  1. Unitatea de control master VPR 3000 într-un subrackde 19’

  2. Unul sau mai multe module de extensie MIC 19120,care oferă intrări şi ieşiri suplimentare, în cazul în careintrările/ieşirile standard nu sunt suficiente.

  3. Controlerele de antrepozite frigorifice din seria TKP3130 sau TKC-19130, care sunt conectate la VPR prininterfaţa de date.

  4. Un calculator personal (opţional) care permite controlulde la distanţă şi înregistrarea comodă a datelor.

  Sistemul VPR 19000este format din

  - Unul (1) sau două (2) unităţi centrale complete cu compresoare, inclusiv ventilatoarelenecesare ale condensatorului, de până la maxim 48 trepte.

  - Unul (1) sau două (2) sisteme frigorifice, dotate cu unul, două sau trei circuite derefrigerare. (Cantitatea maximă este de patru circuite, aceasta însemnând că dacăprima unitate centrală este dotată cu trei circuite, a doua unitate centrală poate fidotată cu un singur circuit de refrigerare.)

  Unitatea centrală VPR este o casetă Al de 19’ pentru subrack-uri de 19’. Unitatea centralăprezintă un număr specific de intrări şi de ieşiri (relee, intrări analogice, optocuplaje, etc.),anumite intrări şi ieşiri fiind atribuite funcţiilor, prin configurare.

  În cazul în care numărul de intrări nu este suficient, unitatea centrală poate fi completată cuunul sau mai multe module de extensie MIC 19120. Un modul MIC prezintă de asemenea ocombinaţie sugestivă de diferite intrări şi ieşiri. MIC va fi conectat prin propria interfaţă dedate.

  Controlerele de antrepozite frigorifice de până la 64, de sine stătătoare, adică funcţionândindependent de tipul TKP 3130, TKC 5130 şi TKC 19130 pot fi conectate prin cablul de date.Aceste controlere pot fi plasate în poziţia ideală, iar cablul de date poate avea o lungime depână la 1000 metri.

  Un calculator personal este opţional dar sugestiv în cazul în care instalaţia trebuie să fiecontrolată de la distanţă, de ex.: pentru a economisi timp şi drumuri sau în cazul în careparametrii trebuie să fie înregistraţi.Prin utilizarea unui PC şi a software-ului ‘COOLVision’ este posibil controlul de la distanţă altuturor parametrilor, în vederea înregistrării şi vizualizării acestora.

  2. MIC 19120,Module de extensie

  3. Controler deantrepozitfrigorific

  4. Calculator

 • Manual tehnic VPR 19000 Pagini parametri pagina 6

  Unitatea centrală VPR 19000 utilizată ca unitate centrală de control 'normală' Dacă VPR 19000 este destinat controlării unităţilor centrale standard, atunci două sistemecomplete, independente (de ex.: unitate centrală ‘NK’ de refrigerare şi unitate centrală ‘TK’de congelare) pot fi controlate.

  Pentru fiecare unitate centrală se furnizează un controler de presiune de aspiraţie de maxim 12trepte. Controlul sarcinii de bază, încorporat, poate suporta atât tipurile cu o singură treaptăcât şi pe cele cu mai multe trepte.

  În plus, există un controler al presiunii condensatorului disponibil pentru fiecare unitate centrală, carepoate controla până la 12 ventilatoare cu o singură treaptă sau cu mai multe trepte.

  VPR îşi obţine informaţiile pe baza următoarelor dimensiuni fizice:

  • Presiune efectivă de aspiraţie a fiecărei unităţi centrale

  • Presiune efectivă de condensare a fiecărei unităţi centrale

  • Semnal de stare pentru fiecare compresor

  • Semnal de stare pentru fiecare ventilator

  • Semnal de rulare inversă rapidă

  • Semnal de atingere a limitei de sarcină de la sistemul de alimentare cu energie

  • Mesaje de alarmă ale compresorului

  • Mesaje de alarmă independente

  • Mesaje de alarmă ale antrepozitelor frigorifice

 • Manual tehnic VPR 19000 Pagini parametri pagina 7

 • Manual tehnic VPR 19000 Pagini parametri pagina 8

  Unitatea centrală VPR 19000 utilizată drept Controler de sistem frigorific cu saramură Dacă VPR 19000 trebuie să fie utilizat pentru controlarea sistemelor frigorifice / cusaramură, atunci 2 sisteme complete, independente, pot fi controlate.

  Fiecare sistem frigorific poate fi format din mai multe circuite de refrigerare. Cel multpatru (4) circuite de refrigerare pot fi folosite. Iată configuraţiile posibile:

  Configuraţii sistemefrigorifice

  Sistem frigorific 1 (NK) Sistem frigorific 2 (TK)1 circuit 1 circuit2 circuite 1 circuit3 circuite 1 circuit1 circuit 2 circuite2 circuite 2 circuite

  În fiecare sistem frigorific pot fi controlate până la 12 compresoare sau trepte decompresoare.(Notă: Într-un set de sisteme frigorifice cu trei circuite, doar 12 trepte sunt posibile).

  • Temperatura efectivă este măsurată cu ajutorul unui senzor de temperatură înreflux al circuitului cu saramură.

  • În orificiul de ieşire al sistemului cu saramură poate fi plasat un senzor delimitare a temperaturii.

  • În sistemul de interschimbare a căldurii fiecărui circuit de refrigerare poate fiplasat un senzor anti-congelare. În plus sunt furnizate intrări de semnal pentruunităţile anti-congelare externe.

  Pentru fiecare unitate centrală de refrigerare poate fi instalat un set de ventilatoare cu unmultiplicator de presiune individual. Fiecare set de ventilatoare constă în maxim 12ventilatoare sau trepte de ventilatoare.

  • Controlarea ventilatoarelor se poate face independent pentru fiecare unitate centralăsau prin intermediul funcţiei de prioritate (funcţia SQD), care controlează toatedispozitivele folosind presiunea măsurată cea mai mare a tuturor unităţilor centrale.

  • Fiecare circuit de refrigerare poate fi dezactivat prin intermediul intrării de control.

  • Prin folosirea unui multiplicator de presiune a lichidului, presiunea sistemului cusaramură poate fi monitorizată, iar funcţiile aferente pot fi iniţiate.

  Două pompe cu lichid pot funcţiona în fiecare set de sisteme frigorifice; acestea pot funcţionaîn permanenţă în paralel sau în mod alternativ, la intervale, atunci când este pusă în funcţiunealarma.

  • Pompele cu saramură sunt controlate în principal de N/C ale releului aferent.

  Pagina următoare vă prezintă o diagramă simplificată a unui posibil sistem frigorific; pentru omai bună supraveghere nu sunt prezentate controlerele de antrepozite frigorifice.

  Compresoare

  Ventilatoare

  Pompe cu saramură

 • Manual tehnic VPR 19000 Pagini parametri pagina 9

 • Manual tehnic VPR 19000 Pagini parametri pagina 10

  Cooperarea dintre unitatea centrală şi antrepozitele frigorifice

  Interschimbul de date cu controlerele de antrepozite frigorifice se va realiza printr-ointerfaţă serială RS-485.Protocolul de date utilizat este protocolul E_LINK, dezvoltat de ELREHA. Interfaţastandardizată RS-485 permite o transmisie a datelor fără interferenţe la o distanţă de pânăla 1000m.Imunitatea la zgomote va fi îmbunătăţită printr-un sistem de protecţie sigur care săprevină apariţia efectului de antenă în cazul cablurilor. Dar inducţia nu poate fi evitatădeoarece semnalele de date sunt semnale de tensiune sub 5 volţi. Vă prezentăm unexemplu de cablare la capitolul ‘Instalare’.

  Toate antrepozitele frigorifice care trebuie să fie controlate de VPR sunt dotate cu uncontroler de antrepozite frigorifice seria TKP sau TKC. Controlerele funcţioneazăindependent, ceea ce înseamnă că ventilul solenoid, ventilatoarele, sistemele de încălzirede degivrare, perdelele de noapte şi sistemele de încălzire a panourilor vor fi controlate decontroler fără a întreba unitatea centrală ‘ce să facă’. Pentru a obţine mai multe informaţiidespre controlerul de antrepozite frigorifice, consultaţi manualul tehnic.Deci reglarea şi controlul antrepozitelor frigorifice este asigurat în caz de întrerupere afluxului de date dintre unitatea centrală şi controlerele de antrepozite frigorifice.

  Parametrii şi valorile de referinţă, esenţiale pentru funcţionarea controlerelor deantrepozite frigorifice, vor fi reglate pe ecran şi vor fi introduse cu ajutorultastaturii unităţii centrale.Acestea vor fi înaintate în câteva secunde controlerelor de antrepozite frigorifice.Aceasta înseamnă că valorile introduse direct în unitatea controlerului, cu excepţiaadresei, vor fi suprascrise de VPR !

  Toate controlerele conectate furnizează unităţii centrale informaţii privind valorileefective măsurate, starea alarmelor şi parametrii de lucru. Aceste informaţii pot fiprocesate de VPR, de ex. pentru afişarea acestora sau pentru transmiterea mesajelor dealarmă.

  Fiecare controler de antrepozite frigorifice poate fi alocat uneia sau mai multor unităţicentrale (NK/TK). În cazul în care unitatea centrală este folosită ca unitate de control asistemului frigorific, controlerul de antrepozite frigorifice poate fi alocat unuia sauambelor seturi de sisteme cu saramură.Aşadar optimizarea funcţiilor unităţilor centrale poate fi realizată pe baza valorilorcontrolerelor alocate. În cazul în care apare o interferenţă la una dintre unităţile centrale,numai unităţile controlerului alocate acelor unităţi centrale vor fi afectate.

  De asemenea, pentru a conecta unităţile controlerului (de ex.: vitrinele frigorifice cucompresorul propriu), alocarea poate fi dezactivată.

  Fiecare TKP/TKC va transfera toate stările efective ale alarmelor unităţii VPR. Alarmelevor fi afişate în lista de defecţiuni a VPR şi pot fi alocate diferitelor nivele de prioritate.În cazul în care transmisia de date către un controler TKP/TKC este perturbată timpîndelungat, acest controler va fi raportat ca fiind 'Defect'.

  În cazul în care unitatea controlerului nu obţine noi informaţii de la unitatea centrală,controlerul continuă să lucreze cu parametrii existenţi.În cazul în care nu începe nici o transmisie de date după 30 minute (de ex. în cazul uneidefecţiuni tehnice sau a avarierii unităţii centrale), controlerul de antrepozite frigorificeanulează ordinul de dezactivare a ventilelor solenoid, ordin pe care îl dăduse anteriorunitatea VPR. Deci, controlerul poate funcţiona normal.Dacă transmisia de date începe din nou iar unităţile centrale sunt încă dezactivate,ventilele solenoid vor fi dezactivate din nou, fără întârziere.

  Conectarea datelor lacontrolerele deantrepozitefrigorifice

  Controlere deantrepozitefrigorifice

  Alocareacontrolerelor deantrepozitefrigorifice

  Transmitere la nivelcentral a mesajelorde alarmă

  Interferenţe latransmisia datelor /Blocarea unităţiicentrale

 • Manual tehnic VPR 19000 Pagini parametri pagina 11

  Cum să comandăm o unitate centrală VPR ?

  Doar dumneavoastră, cel care vă ocupaţi de planificare, ştiţi câte compresoare,ventilatoare sau pompe trebuie să fie controlate sau câte mesaje trebuie să fie procesate.Unitatea centrală VPR conţine doar un număr anume de Intrări şi Ieşiri care nu suntalocate unor funcţii speciale. Aşadar nu este recomandabil să comandaţi mai întâi un VPRşi apoi să vă gândiţi cum să-l folosiţi. Deci sunteţi pe drumul cel bun:

  1. Pe PC-ul dumneavoastră porniţi programul de configurare ‘VPRCONF’. Acestprogram rulează pe MS-Windows 95 sau 98. Este gratuit, comandaţi-l sau descărcaţi-l de pe site-ul nostru 'www.elreha.de' sau 'www.elrehacontrols.com'.

  2. Introduceţi toate datele importante, precum numărul compresoarelor şiventilatoarelor, procesarea mesajelor de alarmă, etc.

  3. Ca urmare obţineţi o prezentaregenerală a sistemului. Aceastăprezentare generală conţine o listă cutipurile şi cantităţile de accesoriinecesare şi preţul rezultat pe bazadeclaraţiilor dumneavoastră.

  4. Cu aceste informaţii puteţi comandaacum Sistemul dumneavoastră VPR.

  5. Programul generează cel puţin planulfinal complet a viitorului dumneavoastrăSistem VPR, deci puteţi deja să începeţi săvă creaţi planurile de cablare.

  Cerinţeledumneavoastră

  Configurare

  Prezentare generalăsistem

  Comandă –Informaţii

  Planuri finale

 • Manual tehnic VPR 19000 Pagini parametri pagina 12

  Cele mai importante seturi de funcţii ale unităţii centrale VPR 19000

  • luminată din spate pentru a face vizibili toţi parametrii instalaţiei. Parametrii tuturorcomponentelor pot fi afişate şi editate în meniuri.

  • pentru a introduce şi a modifica valorile

  • Pentru fiecare unitate centrală există un controler cu trepte cu compresor, cu controlautomat pe bază de sarcină. Controlul pe bază de sarcină funcţionează cu oricenumăr de trepte ale compresorului. Un set de funcţii optimizează cursul presiunii deaspiraţie.

  • Pentru fiecare unitate centrală există un controler cu trepte multiple cu ventilator alcondensatorului, care prezintă de asemenea o funcţie de control pe bază de sarcină,indiferent de numărul treptelor. Puteţi seta o valoare de referinţă individuală pentrufiecare treaptă. În plus, sunt oferite două ieşiri analogice pentru ventilatoarelecondensatoarelor cu viteză controlată.

  Ecran larg LCD

  Tastatură cu folienon-senzitivăControl al presiuniide aspiraţie pentrufiecare unit. centrală/ sistem frigorific

  Control al presiuniide condensare pentrufiecare unit. centrală/ sistem frigorific

  Cele mai importante funcţii ale hardware-ului Cele mai importante funcţii ale software-ului

  • Toate componentele conectate precum compresoarele, ventilatoarele şi antrepozitelefrigorifice pot fi pornite / oprite manual, fără a fi nevoie să se instaleze comutatoaremecanice suplimentare.

  • Stările şi parametrii tuturor controlerelor de antrepozite frigorifice pot fi afişaţi peecran şi pot fi editaţi. Perturbarea unităţilor centrale atrage de ex. închiderea tuturorventilelor solenoid controlate de unităţile controlerului de antrepozite frigorifice.

  • Toate intrările multiplicatoarelor şi toţi senzorii sunt monitorizaţi, în sensul căUnitatea VPR rulează într-un mod de urgenţă, în cazul în care unul sau mai multesemnale depăşesc limitele normale.

  • Mesajele instalaţiei precum mesajele de alarmă ale compresorului, mesajele comuneşi timpii de funcţionare ai compresorului vor fi de asemenea înregistraţi şi procesaţi.Mesajele pot fi alocate diferitelor nivele de prioritate şi pot fi transmise prin modemşi printr-o funcţie automată de apelare telefonică.

  • Ultima sută (100) de mesaje de alarmă şi de stare sunt stocate în memorie alături denumele, data şi ora aferente generării lor.

  • Toate interfeţele de conectare la unităţile controlerului, la modulele de extensie, laPC şi la modem sunt disponibile. Aşadar instalaţia (inclusiv antrepozitele frigorifice)poate fi monitorizată, supervizată şi controlată de la distanţă de un dispozitiv gazdăpe care este instalat software-ul MS-Windows COOLVision.

  Operare manuală

  Administrareantrepozitefrigorifice superioare

  Funcţii demonitorizare şi desecuritate

  Mesaje de operare şide alarmă

  Memorie mesajealarmă

  Interfeţe

  intrărianalogice

  intrărianalogice

  pentrumultiplicatoare

  intrări decontrol230 V

  (max. 96)

  intrări alesenzorului detemperatură

  intrărianalogice

  suplimentare

  ieşirireleu

  (max. 48)

  interfeţePC / modem

  interfaţălegătură date

  controler

  alimentarecu energie

  tastatură

  CPU

  ceasornic detimp real şimemorie a

  datelor

  ecranLCD

  memoriemesajalarmă

  monitorizareintrări

  verificarevaloare

  operaremanuală a

  componentelor

  optimizare

  controlpresiune deaspiraţie1

  controlpresiune deaspiraţie2

  monitorizareamaşinilor în

  cursulfuncţionării lor

  administrareantrepozitefrigorifice

  controlpresiuneridicată

  1

  controlpresiuneridicată

  2

  operaretastatură

  comunicareantrepozitefrigorifice

  comunicarePC

  controlmodem

  afişajecran

  modificaresarcină de bază,limită sarcinămaximă, etc.

 • Manual tehnic VPR 19000 Pagini parametri pagina 13

  Operare

  Operarea sistemului VPR 3000 se realizează cu uşurinţă folosind tastatura transparentă. Toateinformaţiile sunt colectate pe pagini individuale ale ecranului şi sunt afişate cu text în clardacă acest lucru este posibil. Paginile de pe ecran pot fi apelate cu ajutorul meniurilor.

  După pornirea Unităţii VPR sau în cazul în care nu se apasă nici un buton pe o perioadă maimare de timp, lumina din spatele ecranului se stinge. Dacă se apasă un buton, lumina din spatese aprinde şi dumneavoastră puteţi vedea pagina de început cu diferitele sale meniuri. Unuldintre aceste meniuri (Stare) este evidenţiat.

  Apăsaţi butonul ‘ ’ meniul următor va fi marcat. Acest marcaj este denumit de noi ‘Cursor’.

  ‘RET’ …………………. Tastă Intrare. Apelaţi paginile sau confirmaţi datele introduse.

  ‘ ’ ……………… Taste Cursor. Mută cursorul pe rândurile individuale.‘PGUP’ ……………….. ‘Pagina anterioară’. Mută cursorul cu o pagină mai sus.‘PGDOWN’ ………….. ‘Pagina următoare’. Mută cursorul cu o pagină mai jos.‘ESC’ …………………. Abandonaţi pagina respectivă şi vă întoarceţi la pagina anterioară.

  ‘ ’ …………….. Mută cursorul la parametrul dorit‘RET’ ………………… Clipirea lentă a cursorului reprezintă starea de standby a programării‘ ’ …………….. Schimbă valoarea parametrului‘RET’ ………………… Confirmă noua valoare, cursorul nu mai clipeşte.

  Pentru a împiedica folosirea neautorizată a VPR, pentru modificarea parametrilor (Paginăparametri) trebuie să se introducă un cod de acces. Acest cod de acces depinde de oră şitrebuie să fie generat ca o adăugare de ore faţă de ora curentă +10 (Cod 1).

  Exemplu: Dacă ceasornicul de timp real integrat funcţionează corect şi doriţi să schimbaţiparametrul la 9:35 dimineaţa, trebuie să introduceţi codul de acces 19. La ora 13:00 codul deacces va fi 23, etc.

  Dacă nu se apasă nici un buton timp de peste 1 minut sau dacă se schimbă ora (de ex. de la13:59 la 14:00), codul de acces trebuie să fie introdus din nou.

  Pentru a schimba parametrii care pot afecta configuraţia hardware (schema de montaj),trebuie să folosiţi un cod de acces separat. Acest cod este: ora + luna + 20 (Cod 2).

  Pentru a obţine un acces PC VPR trebuie de asemenea să introduceţi un cod de acces(< > 0), vezi capitolul ‘schimb de date cu alte componente’.

  Pornire

  Cursor

  Selectare pagini

  Derulare

  Elemente specificeoperării

  Programare

  Protecţie împotrivafolosirii neautorizate

  Modificconfig

  Cod de accesconectare

  pagina următoare sauconfirmaţi noua valoare

  mutaţi cursorul

  paginaanterioară

  paginaurmătoare

  către începutulpaginii

  ecran LCDluminat

  din spateistoric defecţiuni

  defecţiuni efective

  anularepagină

 • Manual tehnic VPR 19000 Pagini parametri pagina 14

  Structură pagini parametriÎn diagrama de mai jos puteţi vedea o prezentare generală a Paginilor de parametri existente şia modurilor de accesare a acestora.

  Vor fi afişate după pornire, ‘Stare’ este marcat. De aici puteţi selecta următoarele pagini.

  Conţine o listă a tuturor controlerelor de antrepozite frigorifice.Poziţiile active sunt marcate cu un ‘E’.

  Prezintă o descriere generală pe scurt a valorilor efective ale unităţilor centrale, a defecţiunilorefective, a stării maşinilor, a antrepozitelor frigorifice şi a priorităţilor mesajelor de alarmă.

  Conţine o prezentare generală a stării controlerelor cu o singură treaptă precum şi aparametrilor unităţilor centrale comune.

  Pe această pagină veţi găsi toţi parametrii importanţi pentru configurarea unităţii centrale.Aceşti parametri vor fi setaţi doar o singură dată în cursul derulării unui eveniment de service.

  Această pagină prezintă toţi parametrii controlerelor de antrepozite frigorifice, după cum s-adescris în manualul tehnic al controlerelor. Aceste pagini pot conţine subpagini, în funcţie deversiunea controlerului.

  Conţine valorile de referinţă de operare ale acestui set de compresoare.

  Conţine valorile de referinţă de operare ale acestui set de condensatoare.

  Date de configurare pentru compresoarele şi ventilatoarele unităţii centrale RE

  Date de configurare pentru compresoarele şi ventilatoarele unităţii centrale DF

  Date de configurare şi de corecţie a intrărilor analogice

  Conţine parametrii pentru service şi operare

  Pentru fiecare modul de extensie MIC conectat există propria pagină de parametri disponibilă

  Conţine informaţii ale producătorului privind metodele de diagnosticare şi testare

  Fiecare compresor selectat are o pagină individuală conţinând datele importante ale acestuia,precum mesaje de alarmă, etc.

  Chiar şi fiecare ventilator selectat are o pagină individuală conţinând datele importante aleacestuia, precum mesaje de alarmă, etc.

  Pe această pagină veţi găsi ultima sută (!) de mesaje de eroare descrise cu text în clar.

  Pe această pagină puteţi vedea defecţiunile efective ale instalaţiei.

  Pagini parametri

  Pagină pornire

  Descriere generală –antrepozite frig.

  Pagină stare

  Pagină unitatecentrală

  Pagină parametri

  Pagină antrepozitefrigorifice

  Pagină setcompresoarePagină setcondensatoareConfigurare unitatecentrală REConfigurare unitatecentrală RFIntrări analogice deconfigurareDate service

  Stări MIC 1 – x

  ELREHA – DatetestarePagină compresor

  Pagină ventilator

  Pagină ultimeledefecţiuniPagină defecţiuniunitate centrală

  Paginăpornire

  prezentare gen.antrepozite frig.

  paginăstare unităţi centrale

  paginăparametri

  antrepozitefrigorifice

  setcompresoare

  setcondensatoare

  Configurareunit.centrală RE

  Configurareunit.centrală DF

  Configurareintrări analogice Date - service

  Ultimeledefecţiuni

  F2

  Defecţiuniunitate centrală

  F3

  compresor1 - x

  ventilatoare1 - x

  date text StareMIC 1 - x

 • Manual tehnic VPR 19000 Pagină pornire pagina 15

  Pagină pornire

  prezentare gen. antrepozite frig.

  pagină stare

  unităţi centrale

  pagină parametri

  antrepozite frigorifice

  set compresoare

  set condensatoare

  Configurare unit.centrală RE

  Configurare unit.centrală DF

  Configurare intrări analogice

  Date - service

  Ultimele defecţiuni

  F2

  Defecţiuni unitate centrală

  F3

  compresor 1 - x

  ventilatoare 1 - x

  date text

  Stare MIC 1 - x

  Pagină pornire

  Această pagină va apărea după ce unitatea a fost pornită, respectiv după resetarea sistemului. Prin apăsarea oricăruibuton, fundalul se va lumina.

  Indicatorul de stare apare pe fiecare pagină:

  ‘M’: (= defecţiune), în cazul în care există un avertisment sau o perturbare.‘P’: În cursul unui transfer de date către memoria internă

  permanentă(Init sequence)

  ‘Stare’ cale către Pagina stare‘Unit. centrală’ cale către Pagina unitate centrală‘CST’ cale către Prezentare generală

  antrepozite frigorifice‘Parametri’ apelează Pagina parametri

 • Manual tehnic VPR 19000 Pagină stare pagina 16

  Pagină pornire

  prezentare gen. antrepozite frig.

  pagină stare

  unităţi centrale

  pagină parametri

  antrepozite frigorifice

  set compresoare

  set condensatoare

  Configurare unit.centrală RE

  Configurare unit.centrală DF

  Configurare intrări analogice

  Date - service

  Ultimele defecţiuni

  F2

  Defecţiuni unitate centrală

  F3

  compresor 1 - x

  ventilatoare 1 - x

  date text

  Stare MIC 1 - x

  Pagină stare

  Această pagină prezintă o descriere generală atuturor valorilor efective ale unităţilor centrale,defecţiunile efective precum şi starea maşinilor,antrepozitele frigorifice şi priorităţile mesajelor dealarmă.

  Starea controlerului cu trepte‘F’ = Înainte‘N’ = Neutru (zonă moartă)‘R’ = Înapoi

  Starea treptelor 1-12‘.’ = selectat‘R’ = pornit‘r’ = pornit, dar fără feedback‘W’ = avertisment‘M’ = defecţiune‘1’ = pornit manual‘0’ = oprit manual

  Mutarea cursorului pe una dintreaceste poziţii şi apăsarea butonului‘RET’ vă duce la paginilecompresor sau ventilator, cudetaliile aferente

  defecţiune efectivă

  mesaj alarmă –priorităţi‘1’ = mesaj releu

  ‘M’: În cazul în care există un avertisment sau o perturbare.‘P’: Transfer de date către memoria

  permanentă (Iniţializare)

  Valori efectivecomponente

  Line stareCu ajutorul butoanelor descriseputeţi ajunge la informaţiilenecesare

  Starea antrepozitelor frigorifice‘.’ = disponibil (selectat)‘O’ = pornit‘M’ = defect (fără conectare la date)‘C’ = pornire refrigerare‘D’ = defecţiune‘R’ = pornire degivrare‘W’ = avertisment

  Mutarea cursorului pe una dintre acestepoziţii şi apăsarea butonului ‘RET’ vă duce lapaginile acestui antrepozit frigorific, cudetaliile aferente

 • Manual tehnic VPR 19000 Pagină unitate centrală pagina 17

  Pagină pornire

  prezentare gen. antrepozite frig.

  pagină stare

  unităţi centrale

  pagină parametri

  antrepozite frigorifice

  set compresoare

  set condensatoare

  Configurare unit.centrală RE

  Configurare unit.centrală DF

  Configurare intrări analogice

  Date - service

  Ultimele defecţiuni

  F2

  Defecţiuni unitate centrală

  F3

  compresor 1 - x

  ventilatoare 1 - x

  date text

  Stare MIC 1 - x

  Pagină unitate centrală

  Această pagină – Unitate centrală - conţineparametrii comuni ai controalelor condensatoruluişi unităţii centrale, respectiv ai sistemelorfrigorifice, de ex. parametrii pentru optimizareapresiunii de aspiraţie.

  De aici puteţi trece la parametrii de lucru aiseturilor de compresoare şi ventilatoare şi lapaginile individuale ale compresorului şi aleventilatorului.

  Parametrul depăşeşte spaţiul ecranului, vă rugămderulaţi cu ajutorul tastelor cursorului.

  ‘M’: În cazul în care există un avertisment

  sau o perturbare.‘P’: Transfer de date către

  memoria permanentă (Iniţializare)

  Starea treptelor‘.’ = selectat‘R’ = pornit‘r’ = pornit, dar fără feedback‘W’ = avertisment‘M’ = defecţiune‘1’ = pornit manual‘0’ = oprit manual

  Starea controlerului de trepte‘F’ = Înainte‘N’ = Neutru (zonă moartă)‘R’ = Înapoi

  Mutarea cursorului pe una dintre aceste poziţii şiapăsarea butonului ‘RET’ vă duce la paginile cuvalori de referinţă ale sistemului de control aferent.

  Mutarea cursorului pe unadintre aceste poziţii şiapăsarea butonului ‘RET’vă duce la paginilecompresor şi ventilator.

  Line stareCu ajutorul butoanelor descrise puteţi ajunge lainformaţiile necesare

 • Manual tehnic VPR 19000 Pagină unitate centrală pagina 18

  Termeniparametru Notă valori / gamă de valori posibile

  valoareadumneavoastră

  compresor RE starea efectivă a treptelor controleruluiindividual. ‘RET’ apelează paginile unitatecentrală / ventilator aferente.

  F = înainteN = neutruR = înapoi (invers)

  doar afişare 173

  condensator RE starea efectivă a treptelor controleruluiindividual.

  vezi mai sus doar afişare 174

  condensator RE2 starea efectivă a treptelor controleruluiindividual.

  vezi mai sus doar afişare 175

  condensator RE3 starea efectivă a treptelor controleruluiindividual.

  vezi mai sus doar afişare 176

  compresor DF starea efectivă a treptelor controleruluiindividual.

  F = înainteN = neutruR = înapoi (invers)

  doar afişare 177

  condensator DF starea efectivă a treptelor controleruluiindividual.

  vezi mai sus doar afişare 178

  condensator DF2 starea efectivă a treptelor controleruluiindividual.

  vezi mai sus doar afişare 179

  Pompe cusaramură RE

  mod de operarepompe cu saramură ale sistemului frigorific 1

  Pompa 1 + 2 permanentPompa 2 (1 Rezervă)Pompa 1 (2 Rezervă)alternativ

  180

  Pompe cusaramură DF

  mod de operarepompe cu saramură ale sistemului frigorific 2

  Pompa 1 + 2 permanentPompa 2 (1 Rezervă)Pompa 1 (2 Rezervă)alternativ

  181

  Gamă de valoriscăzute ale ieşiriianalogice RE

  ieşirea analogică RE furnizează 2Vrespectiv 4 mA cu această valoare

  limita minimă a multiplicatoruluide presiune prin „gamă de valoriscăzute ale ieşirii analogice RE”

  182

  Gamă de valoriridicate ale ieşiriianalogice RE

  ieşirea analogică RE furnizează 10Vrespectiv 20 mA cu această valoare

  limita maximă a multiplicatoruluide presiune prin „gamă de valoriridicate ale ieşirii analogice RE”

  183

  Gamă de valoriscăzute ale ieşiriianalogice DF

  ieşirea analogică DF furnizează 2Vrespectiv 4 mA cu această valoare

  limita minimă a multiplicatoruluide presiune prin „gamă de valoriscăzute ale ieşirii analogice DF”

  184

  Gamă de valoriridicate ale ieşiriianalogice DF

  ieşirea analogică DF furnizează 10Vrespectiv 20 mA cu această valoare

  limita maximă a multiplicatoruluide presiune prin „gamă de valoriridicate ale ieşirii analogice DF”

  185

  Funcţia CPD dacă această funcţie este activată, ieşireaanalogică RE furnizează valoarea respectivăcea mai mare a multiplicatoarelor de presiunea condensatorului conectat.

  ON / OFF 186

  Valori ale funcţiei de optimizare a presiunii de aspiraţieTemperaturăpiaţă

  valoarea efectivă a senzorului detemperatură de piaţă

  °C (°F) 187

  Umiditate piaţă valoarea efectivă a multiplicatorului deumiditate de piaţă

  % r. H. 188

  Limită scăzută deumiditate RE

  limita minimă de umiditate pentrudeterminarea entalpiei precum dimensiuneade bază pentru optimizarea presiunii deaspiraţie a unităţii centrale RE

  % r. H. 189

  Limită ridicată deumiditate RE

  limita maximă de umiditate (vezi mai sus) % r. H. 190

  Limită scăzută detemperatură RE

  limita minimă de temperatură pentrudeterminarea entalpiei precum dimensiuneade bază pentru optimizarea presiunii deaspiraţie a unităţii centrale RE

  °C (°F) 191

  Limită ridicată detemperatură RE

  limita maximă de temperatură (vezi maisus)

  °C (°F) 191

 • Manual tehnic VPR 19000 Pagină unitate centrală pagina 19

  Termeniparametru Notă valori / gamă de valori posibile

  valoareadumneavoastră

  Creştere maximăRE

  factor maxim de deviaţie a presiunii deaspiraţie a unităţii centrale RE

  0,00 bar – 10,00 bar 192

  Creştere reală RE afişează factorul real de deviaţie doar afişare 193Limită scăzută deumiditate DF

  limita minimă de umiditate pentrudeterminarea entalpiei precum dimensiuneade bază pentru optimizarea presiunii deaspiraţie a unităţii centrale RE

  % r. H. 194

  Limită ridicată deumiditate DF

  limita maximă de umiditate (vezi mai sus) % r. H. 195

  Limită scăzută detemperatură DF

  limita minimă de temperatură pentrudeterminarea entalpiei precum dimensiuneade bază pentru optimizarea presiunii deaspiraţie a unităţii centrale RE

  °C (°F) 196

  Limită ridicată detemperatură DF

  limita maximă de temperatură (vezi maisus)

  °C (°F) 197

  Creştere maximăDF

  factor maxim de deviaţie a presiunii deaspiraţie a unităţii centrale DF

  0,00 bar – 10,00 bar 198

  Creştere reală DF afişează factorul real de deviaţie doar afişare 199Valori ale funcţiei de optimizare a consumului de energie (KLOPT)Funcţie RE optimizare consum de energie ON/OFF On/Off xxxEnergie RE energie compresor RE (în %) 0 … 100 xxxPresiune maximăde aspiraţie RE

  pornire compresoare fără cerere -1,00 … 30,00 bar / Implicit 0,5 bar xxx

  Presiune minimăde aspiraţie RE

  valoarea de referinţă ţintă a VPR dacă‘KLOPT’ este activat. Situat în modnormal sub valoarea de referinţă a presiuniide aspiraţie.

  -1,00 … 30,00 barImplicit 0,05 bar

  xxx

  Temporizare RE temporizare după cererea de energie pentrua verifica dacă cererea este autentică.

  0,00 – 10,00Implicit 1,00

  xxx

  Temporizarerămasă RE

  timp rămas după începerea temporizării doar afişare xxx

  Cerere derefrigerareexternă RE

  ‘KLOPT’ este dezactivat (1), prin intrareade control de antrepozitele frigorifice carenu sunt conectate la reţeaua de date

  0 … 1, doar afişare xxx

  Funcţie DF optimizare consum de energie ON/OFF On/Off xxxEnergie DF energie compresor DF (în %) 0 … 100 xxxPresiune maximăde aspiraţie DF

  pornire compresoare fără cerere -1,00 … 30,00 bar / Implicit 0,5 bar xxx

  Presiune minimăde aspiraţie DF

  valoarea de referinţă ţintă a VPR dacă‘KLOPT’ este activat. Situat în modnormal sub valoarea de referinţă a presiuniide aspiraţie.

  -1,00 … 30,00 barImplicit 0,05 bar

  xxx

  Temporizare DF temporizare după cererea de energie pentrua verifica dacă cererea este autentică.

  0,00 – 10,00Implicit 1,00

  xxx

  Temporizarerămasă DF

  timp rămas după începerea temporizării doar afişare xxx

  Cerere derefrigerareexternă DF

  ‘KLOPT’ este dezactivat (1), prin intrareade control de antrepozitele frigorifice carenu sunt conectate la reţeaua de date

  0 … 1, doar afişare xxx

 • Manual tehnic VPR 19000 Pagină set compresoare pagina 20

  Pagină pornire

  prezentare gen. antrepozite frig.

  pagină stare

  unităţi centrale

  pagină parametri

  antrepozite frigorifice

  set compresoare

  set condensatoare

  Configurare unit.centrală RE

  Configurare unit.centrală DF

  Configurare intrări analogice

  Date - service

  Ultimele defecţiuni

  F2

  Defecţiuni unitate centrală

  F3

  compresor 1 - x

  ventilatoare 1 - x

  date text

  Stare MIC 1 - x

  Pagină set compresoare

  Fiecare compresor are propria pagină care cuprindevalorile de referinţă aferente precum şi mesajele de stareale compresorului.Conţinutul paginilor diferă în funcţie de configuraţiasistemelor frigorifice sau a seturilor de compresoarenormale.

  Vizualizarea paginii dacă mediul selectat este‘Kältemittel’ (agent refrigerent).

  valoarea dvs.Termeni parametru Notă valori / gamă devalori posibile RE DFCompresoare mesajele de stare ale controlerului cu trepte şi

  ale compresoarelor individualevezi afişarea pe ecrande mai sus

  doar afişare (200)

  Limită sarcină informaţiile privind procentajul compresoarelordezactivate

  doar afişare (201)

  Presiune de aspiraţieefectivă

  valoarea efectivă a presiunii de aspiraţiecalculată în °C sau °F.valoarea presiunii ajustabile (bar).

  bar/°C/°F 202 203

  Valoare de referinţă apresiunii de aspiraţie

  valoarea de referinţă a presiunii de aspiraţie= limita minimă a devierii valorii de referinţă apresiunii de aspiraţie

  bar/°C/°F 204 205

  Deviaţie presiune deaspiraţie

  valoare, valoarea de referinţă a presiunii deaspiraţie va fi deviată dacă intrarea de control‘Operare pe timpul nopţii’ este activată

  +/-5,00 bardacă apare un ‘X’,valoarea este activă

  208 209

  Valoare de referinţăefectivă a presiunii deaspiraţie

  valoarea de referinţă calculată a presiunii deaspiraţie.suplimentar faţă de valoarea de referinţă apresiunii de aspiraţie

  + rezultatul devierii valorii de referinţă externe

  valoare limită desecuritate min. – max.

  xxx

  doarafişare

  xxx

  doarafişare

  Histerezis al presiunii deaspiraţie

  histerezis (zonă moartă) între înainte şi înapoi 0,00 bar…24,00 bar 206 207

  Valoare de referinţămaximă a presiunii deaspiraţie

  limita maximă de securitate a valorii dereferinţă a presiunii de aspiraţie

  -1,00 bar…+30,00 bar xxx xxx

  Valoare de referinţă depre-alarmare a presiuniide aspiraţie

  valoarea de referinţă de pre-alarmare apresiunii de aspiraţie

  bar/°C/°F 210 211

  Valoare de referinţă dealarmare a presiunii deaspiraţie

  valoarea de referinţă de alarmare a presiunii deaspiraţie

  bar/°C/°F 212 213

  Temporizator feedbackoperareRată de utilizare unitatecentralăTemporizare variabilăînainte / înapoi

  Stare trepteStare controler de trepte

 • Manual tehnic VPR 19000 Pagină set compresoare pagina 21

  valoarea dvs.Termeni parametru Notă valori / gamă de valoriposibile RE DF

  * Temporizare înainte treapta 1 temporizare înainte de pornireaacestei trepte

  maxim 60 min : 00 sec 214 125

  * Temporizare înainte treapta 2 temporizare înainte de pornireaacestei trepte

  maxim 60 min : 00 sec 216 217

  * Temporizare înainte treapta 3 temporizare înainte de pornireaacestei trepte

  maxim 60 min : 00 sec 218 219

  * Temporizare înainte treapta 4 temporizare înainte de pornireaacestei trepte

  maxim 60 min : 00 sec 220 221

  * Temporizare înainte treapta 5 temporizare înainte de pornireaacestei trepte

  maxim 60 min : 00 sec 222 223

  * Temporizare înainte treapta 6 temporizare înainte de pornireaacestei trepte

  maxim 60 min : 00 sec 224 225

  * Temporizare înainte treapta 7 temporizare înainte de pornireaacestei trepte

  maxim 60 min : 00 sec 226 227

  * Temporizare înainte treapta 8 temporizare înainte de pornireaacestei trepte

  maxim 60 min : 00 sec 228 229

  * Temporizare înainte treapta 9 temporizare înainte de pornireaacestei trepte

  maxim 60 min : 00 sec 230 231

  * Temporizare înainte treapta 10 temporizare înainte de pornireaacestei trepte

  maxim 60 min : 00 sec 232 233

  * Temporizare înainte treapta 11 temporizare înainte de pornireaacestei trepte

  maxim 60 min : 00 sec 234 235

  * Temporizare înainte treapta 12 temporizare înainte de pornireaacestei trepte

  maxim 60 min : 00 sec 236 237

  * Temporizare înapoi treapta 1 temporizare înainte de oprirea acesteitrepte

  maxim 60 min : 00 sec 238 239

  * Temporizare înapoi treapta 2 temporizare înainte de oprirea acesteitrepte

  maxim 60 min : 00 sec 240 241

  * Temporizare înapoi treapta 3 temporizare înainte de oprirea acesteitrepte

  maxim 60 min : 00 sec 242 243

  * Temporizare înapoi treapta 4 temporizare înainte de oprirea acesteitrepte

  maxim 60 min : 00 sec 244 245

  * Temporizare înapoi treapta 5 temporizare înainte de oprirea acesteitrepte

  maxim 60 min : 00 sec 246 247

 • Manual tehnic VPR 19000 Pagină set compresoare pagina 22

  valoarea dvs.Termeni parametru Notă valori / gamă de valoriposibile RE DF* Temporizare înapoi treapta 6 temporizare înainte de oprirea acestei

  treptemaxim 60 min : 00 sec 248 249

  * Temporizare înapoi treapta 7 temporizare înainte de oprirea acesteitrepte

  maxim 60 min : 00 sec 250 251

  * Temporizare înapoi treapta 8 temporizare înainte de oprirea acesteitrepte

  maxim 60 min : 00 sec 252 253

  * Temporizare înapoi treapta 9 temporizare înainte de oprirea acesteitrepte

  maxim 60 min : 00 sec 254 255

  * Temporizare înapoi treapta 10 temporizare înainte de oprirea acesteitrepte

  maxim 60 min : 00 sec 256 257

  * Temporizare înapoi treapta 11 temporizare înainte de oprirea acesteitrepte

  maxim 60 min : 00 sec 258 259

  * Temporizare înainte treapta 12 temporizare înainte de oprirea acesteitrepte

  maxim 60 min : 00 sec 260 261

 • Manual tehnic VPR 19000 Pagină compresor (circuit cu saramură) pagina 23

  Vizualizarea paginii compresorului (circuit cu saramură), dacă mediul selectat este ‘Sole X-kreisig’.

  valoarea dvs.Termeni parametru Notă valori / gamă devalori posibile RE DFCompresoare cu circuitcu saramură

  mesajele de stare ale controlerului cu trepte şiale compresoarelor individuale

  vezi afişarea pe ecrande mai sus

  doar afişare 262

  Limită sarcină informaţiile privind procentajul compresoarelordezactivate

  doar afişare 263

  Unitate centrală 1 -blocare

  ‘On’ afişează dacă această unitate centrală esteblocată de un semnal extern

  on/off doar afişare 264

  Unitate centrală 2 -blocare

  ‘On’ afişează dacă această unitate centrală esteblocată de un semnal extern

  on/off doar afişare 265

  Unitate centrală 3 -blocare

  ‘On’ afişează dacă această unitate centrală esteblocată de un semnal extern

  on/off doar afişare 266

  Senzor de control valoarea efectivă a senzorului de reglare °C / °F / corectabil 267 268Senzor de limitare valoarea efectivă a senzorului de limitare °C / °F / corectabil 269 270Senzor de protecţiaîmpotriva congelării 1

  valoarea efectivă a senzorului de protecţieîmpotriva congelării – schimbător de căldură 1

  °C / °F / corectabil 271 271

  Senzor de protecţiaîmpotriva congelării 2

  valoarea efectivă a senzorului de protecţieîmpotriva congelării – schimbător de căldură 2

  °C / °F / corectabil 273 274

  Senzor de protecţiaîmpotriva congelării 3

  valoarea efectivă a senzorului de protecţieîmpotriva congelării – schimbător de căldură 3

  °C / °F / corectabil 275

  Presiune saramură valoare efectivă a multiplicatorului de presiuneal mediului

  bar doar afişare 277

  Limită presiunesaramură

  dacă valoarea efectivă este sub valoarea dereferinţă, un mesaj de alarmă va fi generat, iarpompele cu circuit cu saramură vor fidezactivate

  bar 278 279

  Oprire - limită presiunesaramură

  ‘On’ arată că pompele cu saramură vor fidezactivate în cazul în care presiunea saramurii< valoarea limită a presiunii saramurii

  on/off 280 281

  Pasul 1 valoare de referinţă de reglare a compresorului/ treapta 1

  °C / °F 282 283

  Pasul 2 valoare de referinţă de reglare a compresorului/ treapta 2

  °C / °F 284 285

  Pasul 3 valoare de referinţă de reglare a compresorului/ treapta 3

  °C / °F 286 287

  Pasul 4 valoare de referinţă de reglare a compresorului/ treapta 4

  °C / °F 288 289

  Pasul 5 valoare de referinţă de reglare a compresorului/ treapta 5

  °C / °F 290 291

  Stare controler de trepte Stare trepte

 • Manual tehnic VPR 19000 Pagină compresor (circuit cu saramură) pagina 24

  valoarea dvs.Termeni parametru Notă valori / gamă devalori posibile RE DFPasul 6 valoare de referinţă de reglare a compresorului

  / treapta 6°C / °F 292 293

  Pasul 7 valoare de referinţă de reglare a compresorului/ treapta 7

  °C / °F 294 295

  Pasul 8 valoare de referinţă de reglare a compresorului/ treapta 8

  °C / °F 296 297

  Pasul 9 valoare de referinţă de reglare a compresorului/ treapta 9

  °C / °F 298 299

  Pasul 10 valoare de referinţă de reglare a compresorului/ treapta 10

  °C / °F 300 301

  Pasul 11 valoare de referinţă de reglare a compresorului/ treapta 11

  °C / °F 302 303

  Pasul 12 valoare de referinţă de reglare a compresorului/ treapta 12

  °C / °F 304 305

  Deviaţie valoare, valoarea de referinţă de reglare va fideviată dacă intrarea de control ‘Operare petimpul nopţii’ este activă

  +/-10,0 °C / °Fdacă apare un ‘X’,valoarea este activă

  306 307

  Histerezis histerezis al valorilor de referinţă ale treptelor K / F 308 309Localizare histerezis arată dacă histerezisul este situat sub, peste

  sau în jurul valorilor de referinţăsub, peste, simetric

  Limită valoare dereferinţă

  dacă valoarea efectivă scade sub aceastăvaloare de referinţă, se va iniţia rularea inversă

  °C / °F 310 311

  Protecţie congelare –valoare de referinţă

  dacă valoarea efectivă scade sub aceastăvaloare de referinţă, unit. centrală va fi oprită

  °C / °F 312 313

  Temporizare înaintetreapta 1

  temporizare înainte de pornirea acestei trepte maxim 60 min : 00 sec 314 315

  Temporizare înaintetreapta 2

  temporizare înainte de pornirea acestei trepte maxim 60 min : 00 sec 316 317

  Temporizare înaintetreapta 3

  temporizare înainte de pornirea acestei trepte maxim 60 min : 00 sec 318 319

  Temporizare înaintetreapta 4

  temporizare înainte de pornirea acestei trepte maxim 60 min : 00 sec 320 321

  Temporizare înaintetreapta 5

  temporizare înainte de pornirea acestei trepte maxim 60 min : 00 sec 322 323

  Temporizare înaintetreapta 6

  temporizare înainte de pornirea acestei trepte maxim 60 min : 00 sec 324 325

  Temporizare înaintetreapta 7

  temporizare înainte de pornirea acestei trepte maxim 60 min : 00 sec 326 327

  Temporizare înaintetreapta 8

  temporizare înainte de pornirea acestei trepte maxim 60 min : 00 sec 328 329

  Temporizare înaintetreapta 9

  temporizare înainte de pornirea acestei trepte maxim 60 min : 00 sec 330 331

  Temporizare înaintetreapta 10

  temporizare înainte de pornirea acestei trepte maxim 60 min : 00 sec 332 333

  Temporizare înaintetreapta 11

  temporizare înainte de pornirea acestei trepte maxim 60 min : 00 sec 334 335

  Temporizare înaintetreapta 12

  temporizare înainte de pornirea acestei trepte maxim 60 min : 00 sec 336 337

 • Manual tehnic VPR 19000 Pagină compresor (circuit cu saramură) pagina 25

  valoarea dvs.Termeni parametru Notă valori / gamă devalori posibile RE DFTemporizare înapoitreapta 1

  temporizare înainte de oprirea acestei trepte maxim 60 min : 00 sec 338 339

  Temporizare înapoitreapta 2

  temporizare înainte de oprirea acestei trepte maxim 60 min : 00 sec 340 341

  Temporizare înapoitreapta 3

  temporizare înainte de oprirea acestei trepte maxim 60 min : 00 sec 342 343

  Temporizare înapoitreapta 4

  temporizare înainte de oprirea acestei trepte maxim 60 min : 00 sec 344 345

  Temporizare înapoitreapta 5

  temporizare înainte de oprirea acestei trepte maxim 60 min : 00 sec 346 347

  Temporizare înapoitreapta 6

  temporizare înainte de oprirea acestei trepte maxim 60 min : 00 sec 348 349

  Temporizare înapoitreapta 7

  temporizare înainte de oprirea acestei trepte maxim 60 min : 00 sec 350 351

  Temporizare înapoitreapta 8

  temporizare înainte de oprirea acestei trepte maxim 60 min : 00 sec 352 353

  Temporizare înapoitreapta 9

  temporizare înainte de oprirea acestei trepte maxim 60 min : 00 sec 354 355

  Temporizare înapoitreapta 10

  temporizare înainte de oprirea acestei trepte maxim 60 min : 00 sec 356 357

  Temporizare înapoitreapta 11

  temporizare înainte de oprirea acestei trepte maxim 60 min : 00 sec 358 359

  Temporizare înapoitreapta 12

  temporizare înainte de oprirea acestei trepte maxim 60 min : 00 sec 360 361

  Funcţie CPD pentrucondensatoarele cucircuit cu saramură

  ‘On’ arată că ventilatoarele condensatoruluivor fi controlate la valoarea cea mai mareposibilă a multiplicatorului de presiune.

  on/off 362

  Temporizare feedbackoperareRată de utilizare unitatecentrală

 • Manual tehnic VPR 19000 Pagină compresor pagina 26

  Pagină pornire

  prezentare gen. antrepozite frig.

  pagină stare

  unităţi centrale

  pagină parametri

  antrepozite frigorifice

  set compresoare

  set condensatoare

  Configurare unit.centrală RE

  Configurare unit.centrală DF

  Configurare intrări analogice

  Date - service

  Ultimele defecţiuni

  F2

  Defecţiuni unitate centrală

  F3

  compresor 1 - x

  ventilatoare 1 - x

  date text

  Stare MIC 1 - x

  Pagină compresor

  Această listă conţine toate informaţiile privind compresoarele individuale. O pagină este disponibilă pentru fiecarecompresor.

  Termeniparametru Notă

  valori / gamă de valori posibiledimensiuni fizice

  valoareadumneavoastră

  (nr.) compresor (xx) Nr. de compresoare ai căror parametride operare sunt situaţi pe această pagină

  xxx

  în dr. nr. compresor manual de funcţionare a compresorului off, automat, onpe aceeaşi linie, în dr. mesaje de stare ale treptelor ‘.’ = pornit, ‘M’ = defecţiune doar afişarereţea siguranţă indicator feedback reţea siguranţă ‘1’ = semnal feedback detectat doar afişarealarmă –temperatură ridicată

  starea acestei intrări de control ‘1’ = semnal feedback detectat doar afişare

  alarmă –presiune ridicată

  starea acestei intrări de control ‘1’ = semnal feedback detectat doar afişare

  alarmă –presiune de aspiraţie

  starea acestei intrări de control ‘1’ = semnal feedback detectat doar afişare

  alarmă –presiune ulei

  starea acestei intrări de control ‘1’ = semnal feedback detectat doar afişare

  alarmă –protecţie motor

  starea acestei intrări de control ‘1’ = semnal feedback detectat doar afişare

  pornire - azipornire - ierifactor de putereon contor timp de rulare compresor doar afişareblocare timp rămas până la reactivarea

  compresorului după pornirea uneialarme

  doar afişare

  timp de oprire timpul în care compresorul este dejadezactivat

  doar afişare

  timp de oprireminim

  timpul minim de pauză după cecompresorul este dezactivat

 • Manual tehnic VPR 19000 Pagină set condensatoare pagina 27

  Stare controler de trepte

  Pagină pornire

  prezentare gen. antrepozite frig.

  pagină stare

  unităţi centrale

  pagină parametri

  antrepozite frigorifice

  set compresoare

  set condensatoare

  Configurare unit.centrală RE

  Configurare unit.centrală DF

  Configurare intrări analogice

  Date - service

  Ultimele defecţiuni

  F2

  Defecţiuni unitate centrală

  F3

  compresor 1 - x

  ventilatoare 1 - x

  date text

  Stare MIC 1 - x

  Pagină set condensatoare

  Această listă conţine mesajele de stare şi valorile de referinţăaferente ale setului de condensatoare. O pagină este disponibilăpentru fiecare set de condensatoare.

  valoarea dvs.Termeni parametru Notă valori / gamă devalori posibile RE DFCondensator mesajele de stare ale controlerului cu trepte şi ale

  compresoarelor individualevezi mai sus doar afişare 386

  Presiune condensator efectivă presiunea efectivă a condensatoruluiValoarea presiunii (bar) este reglabilă (în cazultoleranţelor)

  bar / °C / °F 387 388

  Valoare de referinţă presiune condensator 1 valoarea de referinţă a presiunii condensatoruluiîn această etapă

  max. 30,00 bar / +°C sau °F

  389 390

  Valoare de referinţă presiune condensator 2 valoarea de referinţă a presiunii condensatoruluiîn această etapă

  max. 30,00 bar / +°C sau °F

  391 392

  Valoare de referinţă presiune condensator 3 valoarea de referinţă a presiunii condensatoruluiîn această etapă

  max. 30,00 bar / +°C sau °F

  393 394

  Valoare de referinţă presiune condensator 4 valoarea de referinţă a presiunii condensatoruluiîn această etapă

  max. 30,00 bar / +°C sau °F

  395 396

  Valoare de referinţă presiune condensator 5 valoarea de referinţă a presiunii condensatoruluiîn această etapă

  max. 30,00 bar / +°C sau °F

  397 398

  Valoare de referinţă presiune condensator 6 valoarea de referinţă a presiunii condensatoruluiîn această etapă

  max. 30,00 bar / +°C sau °F

  399 400

  Valoare de referinţă presiune condensator 7 valoarea de referinţă a presiunii condensatoruluiîn această etapă

  max. 30,00 bar / +°C sau °F

  401 402

  Valoare de referinţă presiune condensator 8 valoarea de referinţă a presiunii condensatoruluiîn această etapă

  max. 30,00 bar / +°C sau °F

  403 404

  Valoare de referinţă presiune condensator 9 valoarea de referinţă a presiunii condensatoruluiîn această etapă

  max. 30,00 bar / +°C sau °F

  405 406

  Valoare de referinţă presiune condensator 10 valoarea de referinţă a presiunii condensatoruluiîn această etapă

  max. 30,00 bar / +°C sau °F

  407 408

  Valoare de referinţă presiune condensator 11 valoarea de referinţă a presiunii condensatoruluiîn această etapă

  max. 30,00 bar / +°C sau °F

  409 410

  Valoare de referinţă presiune condensator 12 valoarea de referinţă a presiunii condensatoruluiîn această etapă

  max. 30,00 bar / +°C sau °F

  411 412

  Deviaţie presiune condensator valoare, valoarea de referinţă a presiuniicondensatorului va fi deviată în cazul în careintrarea de control ‘Operare pe timpul nopţii’este activată

  +/- 5 bardacă apare un ‘X’,valoarea este activă

  413 414

  Histerezis presiune condensator histerezis al treptelor bar 415 416Pre-alarmare presiune condensator valoarea de referinţă de pre-alarm. a pres. ridicate bar / °C / °F 417 418Alarmare presiune condensator valoarea de referinţă de alarm. a pres. ridicate bar / °C / °F 419 420Temporizare înainte temporizare înainte pornirea unei trepte minute : secunde 421 422Temporizare înapoi temporizare înainte oprirea unei trepte minute : secunde 423 424Deviaţie valoare de referinţă dat. temperaturiiexterioare curenteFactor prag temperaturăDeviaţie valoare de referinţă curentăTemperatură curentă reflux saramură

  Stare trepte

 • Manual tehnic VPR 19000 Pagină ventilator pagina 28

  Pagină pornire

  prezentare gen. antrepozite frig.

  pagină stare

  unităţi centrale

  pagină parametri

  antrepozite frigorifice

  set compresoare

  set condensatoare

  Configurare unit.centrală RE

  Configurare unit.centrală DF

  Configurare intrări analogice

  Date - service

  Ultimele defecţiuni

  F2

  Defecţiuni unitate centrală

  F3

  compresor 1 - x

  ventilatoare 1 - x

  date text

  Stare MIC 1 - x

  Pagină ventilator

  Această listă conţine toate informaţiile privind ventilatoarele individuale. O pagină este disponibilă pentru fiecareventilator.

  Termeniparametru Notă

  valori / gamă de valori posibiledimensiuni fizice

  valoareadumneavoastră

  (nr.)ventilator(comp) Nr. de ventilatoare ai căror parametri deoperare sunt situaţi pe această pagină

  doar afişare xxx

  în dr. nr. ventilator manual de funcţionare a ventilatorului off, automat, onpe aceeaşi linie, în dr. mesaje de stare ale treptelor ‘.’ = pornit, ‘M’ = defecţiune doar afişarereţea siguranţă indicator feedback reţea siguranţă ‘1’ = semnal feedback detectaton contor timp de rulare ventilator doar afişareblocare timp rămas până la reactivarea

  ventilatorului după pornirea unei alarmedoar afişare

  timp de oprire timpul în care ventilatorul este dejadezactivat

  doar afişare

  timp de oprireminim

  timpul minim de pauză după ceventilatorul este dezactivat

  max. 60 minute 00 secunde

 • Manual tehnic VPR 19000 Prezentare generală – antrepozite frigorifice pagina 29

  Pagină pornire

  prezentare gen. antrepozite frig.

  pagină stare

  unităţi centrale

  pagină parametri

  antrepozite frigorifice

  set compresoare

  set condensatoare

  Configurare unit.centrală RE

  Configurare unit.centrală DF

  Configurare intrări analogice

  Date - service

  Ultimele defecţiuni

  F2

  Defecţiuni unitate centrală

  F3

  compresor 1 - x

  ventilatoare 1 - x

  date text

  Stare MIC 1 - x

  Pagină pornire

  prezentare gen. antrepozite frig.

  pagină stare

  unităţi centrale

  pagină parametri

  antrepozite frigorifice

  set compresoare

  set condensatoare

  Configurare unit.centrală RE

  Configurare unit.centrală DF

  Configurare intrări analogice

  Date - service

  Ultimele defecţiuni

  F2

  Defecţiuni unitate centrală

  F3

  compresor 1 - x

  ventilatoare 1 - x

  date text

  Stare MIC 1 - x

  Prezentare generală – antrepozite frigorifice (CST)

  Această pagină conţine o listă a tuturor controlerelor de antrepozite frigorifice ce pot fi conectate, cu adresa 0-63.Această listă este uşor de urmărit datorită numelor scrise cu text în clar. Aceste nume pot fi introduse cu ajutorul PC-ului.

  Această pagină depăşeşte spaţiul ecranului. Mutaţi cursorul în poziţia dorită şi apăsaţi ‘RET’ pentru a apela paginacontrolerului de antrepozite frigorifice.

  Controlerele de antrepozite frigorifice conectate şi activate, respectiv poziţiile lor, sunt marcate cu un punct.

  Pagină controler de antrepozite frigorifice

  Conţine toţi parametrii controlerelor conectate (tipurile TKP, respectiv TKC), sensul acestor parametri fiind descris înmanualul tehnic aferent.Din această locaţie parametrii pot fi controlaţi de la distanţă. Această pagină conţine de asemenea două sub-pagini cudate de alocare şi degivrare a controlerului de antrepozite frigorifice.

  În mod normal, valorile de referinţă ale controlerelor conectate nu pot fi editate decât după introducerea unui cod. Dacăparametrul ‘Programare nivel acces’ (Pagină date service) este setat la ‘1’, valoarea de referinţă poate fi reglată fără afi nevoie de un cod.

 • Manual tehnic VPR 19000 Pagină defecţiuni pagina 30

  Pagină pornire

  prezentare gen. antrepozite frig.

  pagină stare

  unităţi centrale

  pagină parametri

  antrepozite frigorifice

  set compresoare

  set condensatoare

  Configurare unit.centrală RE

  Configurare unit.centrală DF

  Configurare intrări analogice

  Date - service

  Ultimele defecţiuni

  F2

  Defecţiuni unitate centrală

  F3

  compresor 1 - x

  ventilatoare 1 - x

  date text

  Stare MIC 1 - x

  Pagină pornire

  prezentare gen. antrepozite frig.

  pagină stare

  unităţi centrale

  pagină parametri

  antrepozite frigorifice

  set compresoare

  set condensatoare

  Configurare unit.centrală RE

  Configurare unit.centrală DF

  Configurare intrări analogice

  Date - service

  Ultimele defecţiuni

  F2

  Defecţiuni unitate centrală

  F3

  compresor 1 - x

  ventilatoare 1 - x

  date text

  Stare MIC 1 - x

  Listă defecţiuni (F2)

  Conţine o listă a ultimelor 100 mesaje de eroare şi de stare. Apelaţi această pagină cu ajutorul tastei ‘F2’ (sau de lapagina de pornire).

  Marcat cu ‘*’ = Defecţiune produsă la (data/ora) fără ‘*’ = resetat la (data/ora)

  Defecţiuni unitate centrală (F3)

  Conţine toate defecţiunile efective ale sistemului. Apelaţi această pagină cu ajutorul tastei ‘F3’ (sau de la pagina depornire).

 • Manual tehnic VPR 19000 Pagină parametri pagina 31

  Pagină pornire

  prezentare gen. antrepozite frig.

  pagină stare

  unităţi centrale

  pagină parametri

  antrepozite frigorifice

  set compresoare

  set condensatoare

  Configurare unit.centrală RE

  Configurare unit.centrală DF

  Configurare intrări analogice

  Date - service

  Ultimele defecţiuni

  F2

  Defecţiuni unitate centrală

  F3

  compresor 1 - x

  ventilatoare 1 - x

  date text

  Stare MIC 1 - x

  Pagină parametri

  Conţine parametrii de configurare ai VPR şi depăşeşte spaţiulecranului. Derulaţi articolele cu ajutorul tastelor cursorului.

  Termeni parametru Notă valori / gamă de valori posibile valoareadumneavoastrăVPR19 MRxxxxxx/xxx Program – Versiune VPR (agendă)(an)(lună) doar afişare 1test 99xxxx nume şi dată punere în funcţiune doar afişare 2Timp oră oră: minute 4Dată dată zi a săptămânii, zi.lună.an 5Deviaţie vară / iarnă reguli privind devierile vară /

  iarnăn.r, EU până în ’95, EU din '96 6

  Mesaje compresor X configuraţia intrărilor de control Mesaj feedback (bază),Unic (digital 1), Unic (digital 2)

  7

  Nume unitate centrală 1 Nume al acestei unităţi centrale,transmis prin interfaţă

  oricare (set fabr. = RE = refrigerare)

  Nume unitate centrală 2 Nume al acestei unităţi centrale,transmis prin interfaţă

  oricare (set fabr. = DF = congelare)

  Configurare unitatecentrală

  Apelarea acestei pagini cu ajutorul tastei ‘RET’

  Configurare unitatecentrală

  Apelarea acestei pagini cu ajutorul tastei ‘RET’

  Configurare

  Apelarea acestei pagini cu ajutorul tastei ‘RET’

  Presiune de aspiraţie /presiune saramură RE

  Gamă de valori multiplicator depresiune nominală pentrupresiune de aspiraţie RE,respectiv multiplicator depresiune pentru mediu cusaramură – sistem frigorific 1corespunzător 4 … 20 mA

  Limită minimă -1,00 … 30,00 barLimită maximă -1,00 … 30,00 bar

  122

  Presiune condensatorRE

  Gamă de valori multiplicator depresiune nominală pentrupresiune de condensator RE 1

  Limită minimă -1,00 … 30,00 barLimită maximă -1,00 … 30,00 bar

  123

  Presiune condensatorRE 2

  Gamă de valori multiplicator depresiune nominală pentrupresiune de condensator RE 2

  Limită minimă -1,00 … 30,00 barLimită maximă -1,00 … 30,00 bar

  124

 • Manual tehnic VPR 19000 Pagină parametri pagina 32

  Termeni parametru Notă valori / gamă de valori posibile valoareadumneavoastrăPresiune condensatorRE 3 / Presiunecondensator DF2

  Gamă de valori multiplicator depresiune nominală pentrupresiune de condensator RE 3,respectiv pentru presiune decondensator DF 2.Intrarea este practic identică.

  Limită minimă -1,00 … 30,00 barLimită maximă -1,00 … 30,00 bar

  125

  Presiune de aspiraţie /presiune saramură DF

  Gamă de valori multiplicator depresiune nominală pentrupresiune de aspiraţie DF,respectiv multiplicator depresiune pentru mediu cusaramură – sistem frigorific 2corespunzător 4 … 20 mA

  Limită minimă -1,00 … 30,00 barLimită maximă -1,00 … 30,00 bar

  126

  Presiune condensatorDF

  Gamă de valori multiplicator depresiune nominală pentrupresiune de condensator DF

  Limită minimă -1,00 … 30,00 barLimită maximă -1,00 … 30,00 bar

  127

  Valoare de referinţăexternă 2

  X 0 = off, 1 = on

  Nr. MIC Cantitate de module de extensieMIC pe baza setărilor efective

  doar afişare

  Nr. de intrări mesaje X Cantitate de intrări disponibilepentru orice mesaj al instalaţiei

  0 … 48

  Nr. de intrări mesaje Număr de intrări alocaturmătorului text

  1 ... 47

  Text – intrări mesaj Text alocat numărului intrăriianterioare

  doar afişare

  Stare optocuplare Stare efectivă a intrărilor demesaje (intrări optocuplare)

  1 = tensiune , 0 = fără tensiune

  Stare funcţionare petimpul nopţii

  on, off

  Nr. defecţiuni Număr de defecţiuni care trebuiesă aibă următoarea prioritate

  0 … 512

  Prioritate ‘*’ Marchează prioritatea(priorităţile) dorită (dorite) a (ale)defecţiunilor cu nr. respectiv

  1 … 6, Releu 1 … 5, 6 =Modem

  Nr. de relee alarmă X Cantitate de relee care trebuie sătransmită mesaje de alarmă

  0 … 5

  Temporizator eroare –nivel scăzut de agentrefrigerent

  Temporizator pentru mesajul‘nivel scăzut de agentrefrigerent’

  Temporizator eroare –nivel scăzut de agentrefrigerentAfişare valoritemperatură ca

  Toate valorile de temperaturăvor fi afişate în grade °C sau °F

  °C, °F

  Apelează această pagină cu cheie ‘RET’ Apelează această pagină cu cheie ‘RET’

  Parametrii marcaţi cu ‘X’ modifică schema de montaj, aceştia pot fi editaţi doar cu un al doilea cod de acces.

 • Manual tehnic VPR 19000 Configurare unitate centrală RE pagina 33

  Pagină pornire

  prezentare gen. antrepozite frig.

  pagină stare

  unităţi centrale

  pagină parametri

  antrepozite frigorifice

  set compresoare

  set condensatoare

  Configurare unit.centrală RE

  Configurare unit.centrală DF

  Configurare intrări analogice

  Date - service

  Ultimele defecţiuni

  F2

  Defecţiuni unitate centrală

  F3

  compresor 1 - x

  ventilatoare 1 - x

  date text

  Stare MIC 1 - x

  Pagină configurare unitate centrală RE

  Conţine datele de configurare ale unităţii centrale NK.Acestea pot fi editate doar folosind Codul 2.

  Termeniparametru Notă valori / gamă de valori posibile

  valoareadumneavoastră

  Agentrefrigerent

  Agent refrigerent folosit la unitateacentrală NK

  R22, NH3, R134a, R23, R123, R290R507 (AZ50/HP62), R402a (HP80),R402b (HP81), R404a (HP62, FX70)

  12

  Mod compresor metodă de lucru pentru controlul şioptimizarea sarcinii de bază, dezactivarecontrol sarcină de bază compresoare

  StopTm/RunTm/onRunTm/RunTM/onStopTm/RunTm/offRunTm / RunTm / off, off / off / off

  13

  Mod ventilator metodă de lucru pentru controlul şioptimizarea sarcinii de bază, dezactivarecontrol sarcină de bază ventilatoare

  StopTm/RunTm/onRunTm/RunTM/onStopTm/RunTm/offRunTm / RunTm / off, off / off / off

  14

  Limită sarcinăde bază 1

  cât % din compresoarele selectate trebuiesă fie dezactivate dacă intrarea limitămaximă de sarcină RE 1 este activată ?

  0 … 100% 16

  Limită sarcinăde bază 2

  cât % din compresoarele selectate trebuiesă fie dezactivate dacă intrarea limitămaximă de sarcină RE 2 este activată ?

  0 … 100% 17

  Mediu tip de instalaţie de refrigerare pentru carelucrează controlerele cu trepte (agentrefrigerent = unitate centrală normală)

  agent refrigerent,1 circuit cu saramură, 2 circuite cusaramură, 3 circuite cu saramură

  18

  Nr. treptecompresor 1-12

  Cantitatea de trepte ale compresorului X 0, 1 … 12

  Nr. circuit Alocarea compresorului unit. centrale nr. 0 … 3, 0 = nici o alocareNr. trepteinverse

  Cantitatea de trepte pentru carecompresorul este controlat de contactulN/C

  0 … 4

  Nr. ventilatoarecircuit 1

  Cantitatea de trepte ale ventilatorului X(circuit 1)

  0, 1 … 12

  Nr. trepteinverse

  Cantitatea de ventilatoare / trepte pentrucare compresorul este controlat decontactul N/C

  0 … 4

  Nr. ventilatoarecircuit 2

  Cantitatea de trepte ale ventilatorului X(circuit 2)

  0, 1 … 12

  Nr. trepteinverse

  Cantitatea de ventilatoare / trepte pentrucare compresorul este controlat decontactul N/C

  0 … 4, vizibilitatea parametruluidepinde de valoarea ‘Mediu RE’

  Nr. ventilatoarecircuit 3

  Cantitatea de trepte ale ventilatorului X(circuit 3)

  0, 1 … 12

  Nr. trepteinverse

  Cantitatea de ventilatoare / trepte pentrucare compresorul este controlat decontactul N/C

  0 … 4, vizibilitatea parametruluidepinde de valoarea ‘Mediu RE’

 • Manual tehnic VPR 19000 Configurare unitate centrală DF pagina 34

  Pagină pornire

  prezentare gen. antrepozite frig.

  pagină stare

  unităţi centrale

  pagină parametri

  antrepozite frigorifice

  set compresoare

  set condensatoare

  Configurare unit.centrală RE

  Configurare unit.centrală DF

  Configurare intrări analogice

  Date - service

  Ultimele defecţiuni

  F2

  Defecţiuni unitate centrală

  F3

  compresor 1 - x

  ventilatoare 1 - x

  date text

  Stare MIC 1 - x

  Pagină configurare unitate centrală DF

  Conţine datele de configurare ale unităţii centrale TK.Acestea pot fi editate doar folosind Codul 2.

  Termeniparametru Notă valori / gamă de valori posibile

  valoareadumneavoastră

  Agentrefrigerent

  Agent refrigerent folosit la unitateacentrală DF

  R22, NH3, R134a, R23, R123, R290R507 (AZ50/HP62), R402a (HP80),R402b (HP81), R404a (HP62, FX70)

  12

  Mod compresor metodă de lucru pentru controlul şioptimizarea sarcinii de bază, dezactivarecontrol sarcină de bază compresoare

  StopTm/RunTm/onRunTm/RunTM/onStopTm/RunTm/offRunTm / RunTm / off, off / off / off

  13

  Mod ventilator metodă de lucru pentru controlul şioptimizarea sarcinii de bază, dezactivarecontrol sarcină de bază ventilatoare

  StopTm/RunTm/onRunTm/RunTM/onStopTm/RunTm/offRunTm / RunTm / off, off / off / off

  14

  Limită sarcinăde bază 1

  cât % din compresoarele selectate trebuiesă fie dezactivate dacă intrarea limitămaximă de sarcină DF 1 este activată ?

  0 … 100% 16

  Limită sarcinăde bază 2

  cât % din compresoarele selectate trebuiesă fie dezactivate dacă intrarea limitămaximă de sarcină DF 2 este activată ?

  0 … 100% 17

  Mediu tip de instalaţie de refrigerare pentru carelucrează controlerele cu trepte (agentrefrigerent = unitate centrală normală)

  agent refrigerent,1 circuit cu saramură, 2 circuite cusaramură, 3 circuite cu saramură

  18

  Nr. treptecompresor 1-12

  Cantitatea de trepte ale compresorului X 0, 1 … 12

  Nr. circuit Alocarea compresorului unit. centrale nr. 0 … 3, 0 = nici o alocareNr. trepteinverse

  Cantitatea de trepte pentru carecompresorul este controlat de contactulN/C

  0 … 4

  Nr. ventilatoarecircuit 1

  Cantitatea de trepte ale ventilatorului X(circuit 1)

  0, 1 … 12

  Nr. trepteinverse

  Cantitatea de ventilatoare / trepte pentrucare compresorul este controlat decontactul N/C

  0 … 4

  Nr. ventilatoarecircuit 2

  Cantitatea de trepte ale ventilatorului X(circuit 2)

  0, 1 … 12

  Nr. trepteinverse

  Cantitatea de ventilatoare / trepte pentrucare compresorul este controlat decontactul N/C

  0 … 4, vizibilitatea parametrul