documentarea stiintifica

of 148 /148
DOCUMENTAREA ŞTIINŢIFICĂ DOCUMENTAREA ŞTIINŢIFICĂ Prof. dr. Irina-Draga Căruntu Prof. dr. Irina-Draga Căruntu

Upload: flor-elena

Post on 08-Jul-2015

1.285 views

Category:

Education


15 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

documentarea stiintifica

TRANSCRIPT

Page 1: Documentarea stiintifica

DOCUMENTAREA ŞTIINŢIFICĂDOCUMENTAREA ŞTIINŢIFICĂ

Prof. dr. Irina-Draga CăruntuProf. dr. Irina-Draga Căruntu

Page 2: Documentarea stiintifica

2

1. CONCEPTUL ŞI DEFINIŢIA DOCUMENTĂRII ŞTIINŢIFICE1. CONCEPTUL ŞI DEFINIŢIA DOCUMENTĂRII ŞTIINŢIFICE

2. MOTIVAŢIA ŞI OBIECTIVELE DOCUMENTĂRII2. MOTIVAŢIA ŞI OBIECTIVELE DOCUMENTĂRII

3. TIPURI DE DOCUMENTE3. TIPURI DE DOCUMENTE

4. FAZELE DOCUMENTĂRII: ALEGEREA SURSELOR DE INFORMAŢII, PRINCIPII 4. FAZELE DOCUMENTĂRII: ALEGEREA SURSELOR DE INFORMAŢII, PRINCIPII DE CĂUTARE, SELECŢIA DOCUMENTELOR, ANALIZA DOCUMENTARĂDE CĂUTARE, SELECŢIA DOCUMENTELOR, ANALIZA DOCUMENTARĂ

5. EVALUAREA CALITĂŢII INFORMAŢIILOR, ÎN CONCORDANŢĂ CU TIPUL 5. EVALUAREA CALITĂŢII INFORMAŢIILOR, ÎN CONCORDANŢĂ CU TIPUL MATERIALULUI CONSULTAT – ANALIZA CRITICĂ A SURSELOR DE INFORMAŢIIMATERIALULUI CONSULTAT – ANALIZA CRITICĂ A SURSELOR DE INFORMAŢII

6. DOCUMENTAREA LA DISTANŢĂ. UTILIZAREA INTERNET-ULUI ÎN 6. DOCUMENTAREA LA DISTANŢĂ. UTILIZAREA INTERNET-ULUI ÎN DOCUMENTAREA LA DISTANŢĂ – CONCEPTE ŞI TERMINOLOGIE DE BAZĂDOCUMENTAREA LA DISTANŢĂ – CONCEPTE ŞI TERMINOLOGIE DE BAZĂ

7. PRINCIPII GENERALE DE STRUCTURARE ŞI STOCARE A INFORMAŢIILOR 7. PRINCIPII GENERALE DE STRUCTURARE ŞI STOCARE A INFORMAŢIILOR ÎNTR-O BAZĂ DE DATE. ACCESUL LA BAZA DE DATE ÎNTR-O BAZĂ DE DATE. ACCESUL LA BAZA DE DATE

8. SERVERE ŞI BAZE DE DATE SPECIALIZATE PE PROBLEME BIOMEDICALE8. SERVERE ŞI BAZE DE DATE SPECIALIZATE PE PROBLEME BIOMEDICALE

Căruntu, 2010-2011

Page 3: Documentarea stiintifica

3

1. CONCEPTUL ŞI DEFINIŢIA 1. CONCEPTUL ŞI DEFINIŢIA DOCUMENTĂRII ŞTIINŢIFICEDOCUMENTĂRII ŞTIINŢIFICE

Căruntu, 2010-2011

Page 4: Documentarea stiintifica

4

- documentarea- documentarea – definiţia (MDE, 1978): ştiinţa înregistrării, – definiţia (MDE, 1978): ştiinţa înregistrării, organizării şi diseminării cunoştinţelor specializate; organizării şi diseminării cunoştinţelor specializate;

CONCEPTUL ŞI DEFINIŢIA DOCUMENTĂRII ŞTIINŢIFICECONCEPTUL ŞI DEFINIŢIA DOCUMENTĂRII ŞTIINŢIFICE

- Otlet, Lafontaine, 1895 – ştiinţa care permite furnizarea tuturor documentelor despre un subiect

Căruntu, 2010-2011

Page 5: Documentarea stiintifica

5

- documentul- documentul: orice material scris, în format tipărit sau : orice material scris, în format tipărit sau electronic, care are drept scop transmiterea coerentă de electronic, care are drept scop transmiterea coerentă de informaţiiinformaţii

CONCEPTUL ŞI DEFINIŢIA DOCUMENTĂRII ŞTIINŢIFICECONCEPTUL ŞI DEFINIŢIA DOCUMENTĂRII ŞTIINŢIFICE

Căruntu, 2010-2011

Page 6: Documentarea stiintifica

6

- conceptul de documentare implică activitatea unei - conceptul de documentare implică activitatea unei persoane/grup de persoane care este interesată/sunt persoane/grup de persoane care este interesată/sunt interesate de un anumit subiect şi care consultă interesate de un anumit subiect şi care consultă documente aferente subiectului în cauzădocumente aferente subiectului în cauză

CONCEPTUL ŞI DEFINIŢIA DOCUMENTĂRII ŞTIINŢIFICECONCEPTUL ŞI DEFINIŢIA DOCUMENTĂRII ŞTIINŢIFICE

Căruntu, 2010-2011

Page 7: Documentarea stiintifica

7

2. MOTIVAŢIA ŞI OBIECTIVELE 2. MOTIVAŢIA ŞI OBIECTIVELE DOCUMENTĂRIIDOCUMENTĂRII

Căruntu, 2010-2011

Page 8: Documentarea stiintifica

8

a) informare orientată pentru pregătirea profesională

student/masterand/doctorand:- aprofundarea unor subiecte- dezvoltarea capacităţii de lucru individual

medic (toate gradele)- actualizarea cunoştinţelor- creşterea competenţelor

MOTIVAŢIA ŞI OBIECTIVELE DOCUMENTĂRIIMOTIVAŢIA ŞI OBIECTIVELE DOCUMENTĂRII

Căruntu, 2010-2011

Page 9: Documentarea stiintifica

9

b) b) informare orientată pe activitatea de cercetareinformare orientată pe activitatea de cercetare- - cunoaşterea:cunoaşterea:

realizărilor existente la momentul respectivrealizărilor existente la momentul respectivpreocupărilor similare în domeniupreocupărilor similare în domeniupotenţialelor direcţii de cercetarepotenţialelor direcţii de cercetare

- compararea rezultatelor obţinute de alţi cercetători cu - compararea rezultatelor obţinute de alţi cercetători cu rezultatele propriirezultatele proprii

Activităţi desfăşurateActivităţi desfăşurate- - consultarea unor cărţi/capitole din cărţi – privire de consultarea unor cărţi/capitole din cărţi – privire de ansamblu asupra subiectuluiansamblu asupra subiectului- consultarea în periodice a diverselor tipuri de articole- consultarea în periodice a diverselor tipuri de articole- vizitarea unor site-uri de profil- vizitarea unor site-uri de profil

MOTIVAŢIA ŞI OBIECTIVELE DOCUMENTĂRIIMOTIVAŢIA ŞI OBIECTIVELE DOCUMENTĂRII

Căruntu, 2010-2011

Page 10: Documentarea stiintifica

10

ObservaţieObservaţie: volumul mare de informaţii aferent unui anumit domeniu, : volumul mare de informaţii aferent unui anumit domeniu, precum şi barierele lingvistice, fac imposibilă, din punct de vedere precum şi barierele lingvistice, fac imposibilă, din punct de vedere practic, parcurgerea tuturor documentelor, raţiune pentru care se impune practic, parcurgerea tuturor documentelor, raţiune pentru care se impune realizarea unei selecţiirealizarea unei selecţiiexemple:exemple:• 20.000 de reviste biomedicale• 20.000 de reviste biomedicale• primele 10 reviste principale de medicină internă – o lună – 200 articole • primele 10 reviste principale de medicină internă – o lună – 200 articole originale, 70 editorialeoriginale, 70 editoriale• 10 ani – 16.000 de articole în limba engleză despre hepatita virală• 10 ani – 16.000 de articole în limba engleză despre hepatita virală• Index Medicus – 1879 – 1946 – 2 kg/an; 1946 – 1955 – 4 kg/an; • Index Medicus – 1879 – 1946 – 2 kg/an; 1946 – 1955 – 4 kg/an; 1977 – 30 kg.1977 – 30 kg.

MOTIVAŢIA ŞI OBIECTIVELE DOCUMENTĂRIIMOTIVAŢIA ŞI OBIECTIVELE DOCUMENTĂRII

Căruntu, 2010-2011

Page 11: Documentarea stiintifica

11

3. TIPURI DE DOCUMENTE3. TIPURI DE DOCUMENTEBIBLIOTECI, CENTRE DE DOCUMENTAREBIBLIOTECI, CENTRE DE DOCUMENTARE

Căruntu, 2010-2011

Page 12: Documentarea stiintifica

12

Clasificare după suport:Clasificare după suport:- tipărite- tipărite- în format electronic- în format electronic

TIPURI DE DOCUMENTETIPURI DE DOCUMENTE

Căruntu, 2010-2011

Page 13: Documentarea stiintifica

13

Clasificare după tipul de informaţie oferităClasificare după tipul de informaţie oferită

- documente primare- documente primare

- documente secundare- documente secundare

- documente terţiare- documente terţiare

TIPURI DE DOCUMENTETIPURI DE DOCUMENTE

Căruntu, 2010-2011

Page 14: Documentarea stiintifica

14

Documente primareDocumente primare

- oferă elemente de cunoaştere propriu-zisă (informaţii - oferă elemente de cunoaştere propriu-zisă (informaţii originale), însoţite de informaţii bibliograficeoriginale), însoţite de informaţii bibliografice

- exemple: cărţi, periodice, teze, CD-rom-uri, site-uri, etc.- exemple: cărţi, periodice, teze, CD-rom-uri, site-uri, etc.

TIPURI DE DOCUMENTETIPURI DE DOCUMENTE

Căruntu, 2010-2011

Page 15: Documentarea stiintifica

15

Documente secundareDocumente secundare- oferă numai informaţii bibliografice, prin trimitere la - oferă numai informaţii bibliografice, prin trimitere la documente primare, permiţând regăsirea acestora (documente primare, permiţând regăsirea acestora (repertorii repertorii bibliograficebibliografice))- instrumente de lucru, rezultat al unei documentări - instrumente de lucru, rezultat al unei documentări specializate care are la bază documentele primarespecializate care are la bază documentele primare- exemple: fişă de carte, catalog de bibliotecă, listă - exemple: fişă de carte, catalog de bibliotecă, listă bibliografică pe subiect, index de revistă, buletin bibliografic, bibliografică pe subiect, index de revistă, buletin bibliografic, bază de datebază de date

Documente terţiareDocumente terţiare- semnalează sau prezintă documente secundare- semnalează sau prezintă documente secundare- exemplu: bibliografie de bibliografii- exemplu: bibliografie de bibliografii

TIPURI DE DOCUMENTETIPURI DE DOCUMENTE

Căruntu, 2010-2011

Page 16: Documentarea stiintifica

16

Clasificare după modul de stocare şi prezentare a informaţieiClasificare după modul de stocare şi prezentare a informaţiei- - biblioteci clasice biblioteci clasice – organizate pe baza unui fond propriu de carte şi – organizate pe baza unui fond propriu de carte şi periodiceperiodice- - biblioteci multimediabiblioteci multimedia – biblioteci în care informaţia se poate găsi în – biblioteci în care informaţia se poate găsi în format tipărit, pe CD-ROM-uri, pe casete video/audio, pe discul unor format tipărit, pe CD-ROM-uri, pe casete video/audio, pe discul unor calculatoare sau on-line, iar această informaţie poate fi consultată calculatoare sau on-line, iar această informaţie poate fi consultată simultansimultan

BIBLIOTECI ŞI CENTRE DE DOCUMENTAREBIBLIOTECI ŞI CENTRE DE DOCUMENTARE

Căruntu, 2010-2011

Page 17: Documentarea stiintifica

17

- - serviciul de achiziţii (asigură legătura cu furnizorii şi, serviciul de achiziţii (asigură legătura cu furnizorii şi, conform bugetului, achiziţionează documente de interes)conform bugetului, achiziţionează documente de interes)

- serviciul de împrumut interbibliotecar (asigură relaţia cu alte - serviciul de împrumut interbibliotecar (asigură relaţia cu alte biblioteci/instituţii, pentru procurarea unor documente biblioteci/instituţii, pentru procurarea unor documente inexistente în fondul propriu, la solicitarea cititorilor)inexistente în fondul propriu, la solicitarea cititorilor)

STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: DEPARTAMENTE SPECIALIZATEDEPARTAMENTE SPECIALIZATE

Căruntu, 2010-2011

Page 18: Documentarea stiintifica

18

- serviciul de catalogare (prelucrarea informaţiei)- serviciul de catalogare (prelucrarea informaţiei)

STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: DEPARTAMENTE SPECIALIZATEDEPARTAMENTE SPECIALIZATE

Căruntu, 2010-2011

Page 19: Documentarea stiintifica

19

- serviciul de conservare (ordonare clară, precisă şi în condiţii - serviciul de conservare (ordonare clară, precisă şi în condiţii de siguranţă maximă a tuturor materialelor)de siguranţă maximă a tuturor materialelor)

STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: DEPARTAMENTE SPECIALIZATEDEPARTAMENTE SPECIALIZATE

Căruntu, 2010-2011

Page 20: Documentarea stiintifica

20

- serviciul de circulare a documentelor (pentru servirea - serviciul de circulare a documentelor (pentru servirea publicului)publicului)

- serviciul de suport tehnic (informatizarea activităţilor, - serviciul de suport tehnic (informatizarea activităţilor, multiplicare etc.)multiplicare etc.)

- serviciul de schimb – în cazul bibliotecilor afiliate unor - serviciul de schimb – în cazul bibliotecilor afiliate unor instituţii de învăţământ/cercetare (schimburi de materiale instituţii de învăţământ/cercetare (schimburi de materiale editate sub egida instituţiilor respective)editate sub egida instituţiilor respective)

STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: DEPARTAMENTE SPECIALIZATEDEPARTAMENTE SPECIALIZATE

Căruntu, 2010-2011

Page 21: Documentarea stiintifica

21

FONDUL DE CARTEFONDUL DE CARTEmanuale/cursurimanuale/cursuritratatetratatemonografiimonografiiatlaseatlasealbumealbumelucrări cu caracter biografic şi/sau istoriclucrări cu caracter biografic şi/sau istoricteze de doctoratteze de doctoratrapoarte de cercetare internărapoarte de cercetare internădicţionaredicţionareenciclopediienciclopedii

STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: FONDUL DE CARTEFONDUL DE CARTE

Căruntu, 2010-2011

Page 22: Documentarea stiintifica

22

ManualulManualul- - definiţie (MDE, 1978): carte care cuprinde elementele fundamentale ale definiţie (MDE, 1978): carte care cuprinde elementele fundamentale ale unei ştiinţe (…), utilizată mai ales în instituţiile de învăţământunei ştiinţe (…), utilizată mai ales în instituţiile de învăţământ

STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: FONDUL DE CARTEFONDUL DE CARTE

Căruntu, 2010-2011

Page 23: Documentarea stiintifica

23

ManualulManualul

STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: FONDUL DE CARTEFONDUL DE CARTE

Căruntu, 2010-2011

Page 24: Documentarea stiintifica

24

ManualulManualul- adresabilitate: studenţi (- adresabilitate: studenţi (caracter didacticcaracter didactic))- obiectiv: instruire de bază într-un domeniu mai larg, bine precizat - obiectiv: instruire de bază într-un domeniu mai larg, bine precizat

Structură: Structură: - uzual corespunde - uzual corespunde tematicii abordate în cadrul unor prelegeri/cursuritematicii abordate în cadrul unor prelegeri/cursuri, , conţinând mai multe informaţii decât expunerea oralăconţinând mai multe informaţii decât expunerea orală- adaptat nivelului de cunoştinţe anterioare, la care se face apel- adaptat nivelului de cunoştinţe anterioare, la care se face apel- - prezintă prezintă informaţii clasice actualizateinformaţii clasice actualizate, în general fără referiri la , în general fără referiri la problematica cercetării în domeniuproblematica cercetării în domeniu- - referinţele bibliografice permit aprofundarea anumitor detalii şi includ referinţele bibliografice permit aprofundarea anumitor detalii şi includ materiale apreciate pentru claritatea expunerii, interesul istoric, valoarea materiale apreciate pentru claritatea expunerii, interesul istoric, valoarea de îndrumarede îndrumare

STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: FONDUL DE CARTEFONDUL DE CARTE

Căruntu, 2010-2011

Page 25: Documentarea stiintifica

25

TratatulTratatul- definiţie (MDE, 1978): lucrare de specialitate, în care sunt expuse - definiţie (MDE, 1978): lucrare de specialitate, în care sunt expuse principiile fundamentale ale unei disciplineprincipiile fundamentale ale unei discipline

STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: FONDUL DE CARTEFONDUL DE CARTE

Căruntu, 2010-2011

Page 26: Documentarea stiintifica

26

TratatulTratatul

STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: FONDUL DE CARTEFONDUL DE CARTE

Căruntu, 2010-2011

Page 27: Documentarea stiintifica

27

TratatulTratatul- adresabilitate: studenţi, rezidenţi, - adresabilitate: studenţi, rezidenţi, doctoranzidoctoranzi, specialişti (, specialişti (caracter caracter didacticdidactic))- obiectiv: instruire aprofundată într-un domeniu mai larg, bine precizat- obiectiv: instruire aprofundată într-un domeniu mai larg, bine precizat

Structură:Structură:- prezintă - prezintă informaţii detaliateinformaţii detaliate, incluzând noţiuni şi concepte de dată , incluzând noţiuni şi concepte de dată recentă, cu referiri la recentă, cu referiri la aspecteleaspectele cele mai importante ale cele mai importante ale cercetăriicercetării în în domeniudomeniu- referinţele bibliografice: uzual tratate de aceeaşi amploare, monografii - referinţele bibliografice: uzual tratate de aceeaşi amploare, monografii sau articole de cercetare cu rezultate bine cunoscute în domeniusau articole de cercetare cu rezultate bine cunoscute în domeniu- - frecvent elaborat de un frecvent elaborat de un colectiv mai numeros de autoricolectiv mai numeros de autori, sub , sub coordonarea unei personalităţi ştiinţifice în domeniucoordonarea unei personalităţi ştiinţifice în domeniu

STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: FONDUL DE CARTEFONDUL DE CARTE

Căruntu, 2010-2011

Page 28: Documentarea stiintifica

28

MonografiaMonografia- - definiţie (MDE, 1978): studiu ştiinţific asupra unui subiect, tratat detaliat şi definiţie (MDE, 1978): studiu ştiinţific asupra unui subiect, tratat detaliat şi multilateralmultilateral

STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: FONDUL DE CARTEFONDUL DE CARTE

Căruntu, 2010-2011

Page 29: Documentarea stiintifica

29

MonografiaMonografia- adresabilitate: - adresabilitate: doctoranzidoctoranzi, specialişti, cercetători (caracter ştiinţific), specialişti, cercetători (caracter ştiinţific)- obiectiv: acoperirea în mod exhaustiv a unei singure ramuri (domeniu - obiectiv: acoperirea în mod exhaustiv a unei singure ramuri (domeniu îngust) de cunoaştereîngust) de cunoaştere

Structură:Structură:- lucrare erudită, foarte documentată, - lucrare erudită, foarte documentată, focalizată pe problematica cercetăriifocalizată pe problematica cercetării- corelează într-o manieră sintetică informaţiile existente, prin - corelează într-o manieră sintetică informaţiile existente, prin prisma prisma experienţei personale din aria ştiinţifică abordatăexperienţei personale din aria ştiinţifică abordată- referinţele bibliografice: articole cu caracter clasic, articole de dată foarte - referinţele bibliografice: articole cu caracter clasic, articole de dată foarte recentă, alte monografii cu subiect similar/apropiatrecentă, alte monografii cu subiect similar/apropiat

STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: FONDUL DE CARTEFONDUL DE CARTE

Căruntu, 2010-2011

Page 30: Documentarea stiintifica

30

II. PERIODICEII. PERIODICE

- cu profil general- cu profil general

- de specialitate- de specialitate

- de supraspecialitate- de supraspecialitate

STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: PERIODICEPERIODICE

Căruntu, 2010-2011

Page 31: Documentarea stiintifica

31

Reviste medicale cu profil generalReviste medicale cu profil general

- - adresabilitate: număr larg de persoane cu instruire superioară în adresabilitate: număr larg de persoane cu instruire superioară în domeniul ştiinţelor medicaledomeniul ştiinţelor medicale- urmăreşte promovarea cunoaşterii şi transmiterea informaţiilor într-un - urmăreşte promovarea cunoaşterii şi transmiterea informaţiilor într-un domeniu ştiinţific largdomeniu ştiinţific larg- exemple: - exemple:

Revista Medico-Chirugicală a Societăţii de Medici şi NaturaliştiRevista Medico-Chirugicală a Societăţii de Medici şi NaturaliştiNatureNatureNew England Journal of MedicineNew England Journal of MedicineLancetLancetLa Presse MedicaleLa Presse Medicale

STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: PERIODICEPERIODICE

Căruntu, 2010-2011

Page 32: Documentarea stiintifica

32

Reviste medicale cu profil generalReviste medicale cu profil general

STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: PERIODICEPERIODICE

Căruntu, 2010-2011

Page 33: Documentarea stiintifica

33

Reviste medicale cu profil generalReviste medicale cu profil general

STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: PERIODICEPERIODICE

Căruntu, 2010-2011

Page 34: Documentarea stiintifica

34

Reviste medicale de specialitateReviste medicale de specialitate

- - adresabilitate: specialişti într-un anumit domeniuadresabilitate: specialişti într-un anumit domeniu- informaţiile aparţin unei arii de cercetare bine delimitată- informaţiile aparţin unei arii de cercetare bine delimitată- editate sub egida unor societăţi ştiinţifice/instituţii de profil- editate sub egida unor societăţi ştiinţifice/instituţii de profil- exemple:- exemple:

HepatologyHepatologyEndocrinologyEndocrinologyGastroenterologie clinique et biologiqueGastroenterologie clinique et biologiqueAmerican Journal of PathologyAmerican Journal of PathologyCancerCancer

STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: PERIODICEPERIODICE

Căruntu, 2010-2011

Page 35: Documentarea stiintifica

35

Reviste medicale de specialitateReviste medicale de specialitate

STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: PERIODICEPERIODICE

Căruntu, 2010-2011

Page 36: Documentarea stiintifica

36

Reviste medicale de supraspecialitateReviste medicale de supraspecialitate

- - adresabilitate: cerc redus de cercetători/specialişti într-un subdomeniuadresabilitate: cerc redus de cercetători/specialişti într-un subdomeniu- dedicate performanţelor ştiinţifice într-o arie de cercetare restrânsă- dedicate performanţelor ştiinţifice într-o arie de cercetare restrânsă- exemple:- exemple:

ImmunohistochemistryImmunohistochemistryJournal of Molecular BiologyJournal of Molecular BiologyTransplantationTransplantationPainPain

STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: PERIODICEPERIODICE

Căruntu, 2010-2011

Page 37: Documentarea stiintifica

37

Reviste medicale de supraspecialitateReviste medicale de supraspecialitate

STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: PERIODICEPERIODICE

Căruntu, 2010-2011

Page 38: Documentarea stiintifica

38

STRUCTURAREA DOCUMENTELOR SECUNDARE – STRUCTURAREA DOCUMENTELOR SECUNDARE – REPERTORII BIBLIOGRAFICEREPERTORII BIBLIOGRAFICE

- după natura documentelor descrise: cărţi, periodice, - după natura documentelor descrise: cărţi, periodice, articole din periodice, capitole din cărţi, alte tipuri de articole din periodice, capitole din cărţi, alte tipuri de documentedocumente

- după domeniul de cunoaştere acoperit: general, specializat- după domeniul de cunoaştere acoperit: general, specializat

- după perioada acoperită: retrospectiv, curent- după perioada acoperită: retrospectiv, curent

- după tipul de descrieri: de semnalare, analitic, critic- după tipul de descrieri: de semnalare, analitic, critic

STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: REPERTORII BIBLIOGRAFICEREPERTORII BIBLIOGRAFICE

Căruntu, 2010-2011

Page 39: Documentarea stiintifica

39

STRUCTURAREA CATALOAGELOR ŞI INDEXURILORSTRUCTURAREA CATALOAGELOR ŞI INDEXURILOR- catalogarea asigură prelucrarea publicaţiilor, pentru a le - catalogarea asigură prelucrarea publicaţiilor, pentru a le sistematiza, stoca şi a facilita procesul de căutaresistematiza, stoca şi a facilita procesul de căutare- presupune redactarea de referinţe bibliografice complexe – - presupune redactarea de referinţe bibliografice complexe – fişe bibliografice, descrieri bibliografice sau înregistrări fişe bibliografice, descrieri bibliografice sau înregistrări bibliografice (pentru construirea unei baze de date bibliografice (pentru construirea unei baze de date computerizate)computerizate)- în prezent, se urmăreşte eliminarea arbitrarului în activitatea - în prezent, se urmăreşte eliminarea arbitrarului în activitatea de catalogare, prin utilizarea normelor de catalogare, prin utilizarea normelor FRBR – Functional FRBR – Functional Requirements for Bibliografic Records,Requirements for Bibliografic Records, pentru a permite pentru a permite ordonarea materialelor şi crearea unor instrumente flexibile ordonarea materialelor şi crearea unor instrumente flexibile de regăsire a informaţiei (care, din punctul de vedere al de regăsire a informaţiei (care, din punctul de vedere al utilizatorului, sunt instrumente de căutare)utilizatorului, sunt instrumente de căutare)

STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: CATALOAGE CATALOAGE ŞI INDEXURIŞI INDEXURI (ÎN FORMAT TIPĂRIT SAU ELECTRONIC) (ÎN FORMAT TIPĂRIT SAU ELECTRONIC)

Căruntu, 2010-2011

Page 40: Documentarea stiintifica

40

STRUCTURAREA CATALOAGELOR ŞI INDEXURILORSTRUCTURAREA CATALOAGELOR ŞI INDEXURILOR- principii de structurare:- principii de structurare:

organizare alfabetică (catalog, după autor sau titlu)organizare alfabetică (catalog, după autor sau titlu)organizare tematică (index după subiect)organizare tematică (index după subiect)organizare topografică (cota materialului)organizare topografică (cota materialului)

- principiile de structurare se pot aplica pentru fiecare - principiile de structurare se pot aplica pentru fiecare categorie de documente din colecţia bibliotecii: categorie de documente din colecţia bibliotecii:

catalogare/indexare de cartecatalogare/indexare de cartecatalogare/indexare de periodicecatalogare/indexare de periodicecatalogare/indexare de materiale non-cartecatalogare/indexare de materiale non-cartecatalogare/indexare de carte veche şi rarăcatalogare/indexare de carte veche şi rarăcatalogare/indexare de articole din periodice (ocazional)catalogare/indexare de articole din periodice (ocazional)catalogare/indexare de capitole din cărţi (ocazional)catalogare/indexare de capitole din cărţi (ocazional)

STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: CATALOAGE CATALOAGE ŞI INDEXURIŞI INDEXURI

Căruntu, 2010-2011

Page 41: Documentarea stiintifica

41

SERVICIUL AUTOMATIZAT PRIN TELEDOCUMENTARESERVICIUL AUTOMATIZAT PRIN TELEDOCUMENTARECatalogul automat al unei biblioteci – Online Public Access Catalogul automat al unei biblioteci – Online Public Access Catalog (OPAC):Catalog (OPAC):- modul al sistemului informatic al bibliotecii, construit pe - modul al sistemului informatic al bibliotecii, construit pe principiul bazelor de date relaţionaleprincipiul bazelor de date relaţionale- precizează toate cataloagele/indexurile existente într-o - precizează toate cataloagele/indexurile existente într-o bibliotecă şi permite accesul la fiecare în partebibliotecă şi permite accesul la fiecare în parte- oferă criterii de căutare combinate, pe baza juxtapunerii - oferă criterii de căutare combinate, pe baza juxtapunerii (facultative) a următoarelor tipuri de informaţii:(facultative) a următoarelor tipuri de informaţii:

autorulautorultitlul (cuvânt din titlu)titlul (cuvânt din titlu)cuvânt-cheiecuvânt-cheieanulanuleditura etc.editura etc.

STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: SERVICIUL AUTOMATIZAT PRIN TELEDOCUMENTARESERVICIUL AUTOMATIZAT PRIN TELEDOCUMENTARE

Căruntu, 2010-2011

Page 42: Documentarea stiintifica

42

STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: SERVICIUL AUTOMATIZAT PRIN TELEDOCUMENTARESERVICIUL AUTOMATIZAT PRIN TELEDOCUMENTARE

Căruntu, 2010-2011

Page 43: Documentarea stiintifica

43

STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: SERVICIUL AUTOMATIZAT PRIN TELEDOCUMENTARESERVICIUL AUTOMATIZAT PRIN TELEDOCUMENTARE

Căruntu, 2010-2011

Page 44: Documentarea stiintifica

44

ExempleExemple- sistemul informatic al Bibliotecii U.M.F. Iaşi se bazează pe - sistemul informatic al Bibliotecii U.M.F. Iaşi se bazează pe produsul software ALICE care include şi un modul de tip produsul software ALICE care include şi un modul de tip OPACOPAC- în unele ţări occidentale s-a implementat o reţea naţională a - în unele ţări occidentale s-a implementat o reţea naţională a tuturor cataloagelor de biblioteci, care sunt oferite publicului tuturor cataloagelor de biblioteci, care sunt oferite publicului sub o interfaţă comună (de exemplu, sistemul PICA – Olanda)sub o interfaţă comună (de exemplu, sistemul PICA – Olanda)

STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: SERVICIUL AUTOMATIZAT PRIN TELEDOCUMENTARESERVICIUL AUTOMATIZAT PRIN TELEDOCUMENTARE

Căruntu, 2010-2011

Page 45: Documentarea stiintifica

45

STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: STANDARDE ÎN ORGANIZAREA BIBLIOTECILOR: SERVICIUL AUTOMATIZAT PRIN TELEDOCUMENTARESERVICIUL AUTOMATIZAT PRIN TELEDOCUMENTARE

Căruntu, 2010-2011

Page 46: Documentarea stiintifica

46

Centrul de documentareCentrul de documentare- afiliat unor centre naţionale de cercetare ştiinţifică sau unor - afiliat unor centre naţionale de cercetare ştiinţifică sau unor institute de cercetare (Institutul naţional de informare şi institute de cercetare (Institutul naţional de informare şi documentare, Centre de documentation du C.N.R.S., documentare, Centre de documentation du C.N.R.S., Research materials information center, Institute for scientific Research materials information center, Institute for scientific information, Centre de documentation des sciences information, Centre de documentation des sciences humaines)humaines)- oferă informaţii complexe, pe baza unei mari diversităţi de - oferă informaţii complexe, pe baza unei mari diversităţi de documente primare, secundare şi terţiaredocumente primare, secundare şi terţiare

CENTRE DE DOCUMENTARECENTRE DE DOCUMENTARE

Căruntu, 2010-2011

Page 47: Documentarea stiintifica

47

CENTRE DE DOCUMENTARECENTRE DE DOCUMENTARE

1934, Roy Thomson, Ontario - THOMSON COMPANY1934, Roy Thomson, Ontario - THOMSON COMPANY

1960, Eugene Garfield - INSTITUTE FOR SCIENTIFIC 1960, Eugene Garfield - INSTITUTE FOR SCIENTIFIC INFORMATION - ISI INFORMATION - ISI

1992, THOMSON SCIENTIFIC - THOMSON ISI 1992, THOMSON SCIENTIFIC - THOMSON ISI

17.04.2008 THOMSON REUTERS 17.04.2008 THOMSON REUTERS

SelecteazSelecteazăăaproximativ aproximativ 1010000 de reviste 000 de reviste şştiintiinţţifice din totalul celor apifice din totalul celor apăărute rute îîn n îîntreaga lume. Aceastntreaga lume. Aceastăăselecselecţţie este consideratie este consideratăă drept curentul principal al literaturii drept curentul principal al literaturii şştiintiinţţifice mondiale (celifice mondiale (celpupuţţin in îîn domeniul n domeniul şştiintelor fundamentale) tiintelor fundamentale) şşi se realizeazi se realizeazăă îîn n funcfuncţţie de o serie de criteriiie de o serie de criterii cuantificabile cuantificabile..

The Impact FactorThe Impact FactorThis essay was originally published in the Current Contents print editions June 20, 1994. Dr. Eugene Garfield Founder and Chairman Emeritus, ISI

Căruntu, 2010-2011

Page 48: Documentarea stiintifica

48

CENTRE DE DOCUMENTARECENTRE DE DOCUMENTARE

Căruntu, 2010-2011

Page 49: Documentarea stiintifica

49Căruntu, 2010-2011

Page 50: Documentarea stiintifica

50Căruntu, 2010-2011

Page 51: Documentarea stiintifica

51Căruntu, 2010-2011

Page 52: Documentarea stiintifica

52Căruntu, 2010-2011

Page 53: Documentarea stiintifica

53Căruntu, 2010-2011

Page 54: Documentarea stiintifica

54Căruntu, 2010-2011

Page 55: Documentarea stiintifica

55

Library of Congress - Washington (1800)

BIBLIOTECI ŞI CENTRE DE DOCUMENTAREBIBLIOTECI ŞI CENTRE DE DOCUMENTARE

Căruntu, 2010-2011

Page 56: Documentarea stiintifica

56

National Library of Medicine and Lister Hill Center - Bethesda (National Institutes of Health)

BIBLIOTECI ŞI CENTRE DE DOCUMENTAREBIBLIOTECI ŞI CENTRE DE DOCUMENTARE

Căruntu, 2010-2011

Page 57: Documentarea stiintifica

57

BIBLIOTECI ŞI CENTRE DE DOCUMENTAREBIBLIOTECI ŞI CENTRE DE DOCUMENTARE

Bibliotheque Nationale de France - ParisBibliotheque Nationale de France - Paris

Smithsonian InstituteSmithsonian Institute - Washington (1846)

Căruntu, 2010-2011

Page 58: Documentarea stiintifica

58

BIBLIOTECI ŞI CENTRE DE DOCUMENTAREBIBLIOTECI ŞI CENTRE DE DOCUMENTARE

Royal Library - HelsinkiCăruntu, 2010-2011

Page 59: Documentarea stiintifica

59

BIBLIOTECI ŞI CENTRE DE DOCUMENTAREBIBLIOTECI ŞI CENTRE DE DOCUMENTARE

Centre George Pompidou - ParisCentre George Pompidou - Paris

Căruntu, 2010-2011

Page 60: Documentarea stiintifica

60

4. FAZELE DOCUMENTĂRII: 4. FAZELE DOCUMENTĂRII: ALEGEREA SURSELOR DE INFORMAŢII, ALEGEREA SURSELOR DE INFORMAŢII,

PRINCIPII DE CĂUTARE, PRINCIPII DE CĂUTARE, SELECŢIA DOCUMENTELOR,SELECŢIA DOCUMENTELOR,

ANALIZA DOCUMENTARĂANALIZA DOCUMENTARĂ

Căruntu, 2010-2011

Page 61: Documentarea stiintifica

61

I. I. ALEGEREA SURSELOR DE INFORMAŢIIALEGEREA SURSELOR DE INFORMAŢII

- unde pot fi găsite referinţe bibliografice pentru un anumit - unde pot fi găsite referinţe bibliografice pentru un anumit subiect?subiect?- surse: documente primare, secundare, terţiare- surse: documente primare, secundare, terţiare

• documentele secundare – indispensabile într-un demers de • documentele secundare – indispensabile într-un demers de cercetare, singura cale de acces organizat la documentele cercetare, singura cale de acces organizat la documentele primareprimare

FAZELE DOCUMENTĂRII: ALEGEREA SURSELOR DE INFORMAŢII, PRINCIPII DE CĂUTARE, SELECŢIA DOCUMENTELOR, ANALIZA DOCUMENTARĂ

Căruntu, 2010-2011

Page 62: Documentarea stiintifica

62

Sursele secundareSursele secundare- - caracteristici:caracteristici:

informaţii generale sau specializateinformaţii generale sau specializate

informaţii exhaustive sau limitateinformaţii exhaustive sau limitate

informaţii de semnalare sau de analizăinformaţii de semnalare sau de analiză

decalaj în timp între apariţia unui document primar şidecalaj în timp între apariţia unui document primar şisemnalarea sa într-o sursă secundarăsemnalarea sa într-o sursă secundară

difuzarea în manieră “personalizată” (selectivă) adifuzarea în manieră “personalizată” (selectivă) ainformaţiei - servicii speciale pentru abonaţiinformaţiei - servicii speciale pentru abonaţi

FAZELE DOCUMENTĂRII: ALEGEREA SURSELOR DE INFORMAŢII, PRINCIPII DE CĂUTARE, SELECŢIA DOCUMENTELOR, ANALIZA DOCUMENTARĂ

Căruntu, 2010-2011

Page 63: Documentarea stiintifica

63

Sursele secundareSursele secundare - forme de prezentare:- forme de prezentare:

1. Reviste de semnalare1. Reviste de semnalare

2. Reviste analitice2. Reviste analitice

3. Liste bibliografice inserate în diverse lucrări3. Liste bibliografice inserate în diverse lucrări

4. Sisteme de catalogare-indexare în biblioteci4. Sisteme de catalogare-indexare în biblioteci

5. Servicii de difuzare personalizată a documentelor5. Servicii de difuzare personalizată a documentelor

FAZELE DOCUMENTĂRII: ALEGEREA SURSELOR DE INFORMAŢII, PRINCIPII DE CĂUTARE, SELECŢIA DOCUMENTELOR, ANALIZA DOCUMENTARĂ

Căruntu, 2010-2011

Page 64: Documentarea stiintifica

64

1. Reviste de semnalare1. Reviste de semnalarea) reviste de sumarii ale periodicelora) reviste de sumarii ale periodicelor

exemplu: exemplu: Le Medexpress, Current contentsLe Medexpress, Current contents (Thomson (Thomson Institute / Institute for Scientific Information, SUA)Institute / Institute for Scientific Information, SUA)

Le Medexpress Le Medexpress- - prezintă paginile de sumar ale publicaţiilor de limbă prezintă paginile de sumar ale publicaţiilor de limbă franceză reunite sub genericul Sciences de la Santefranceză reunite sub genericul Sciences de la Sante

FAZELE DOCUMENTĂRII: ALEGEREA SURSELOR DE INFORMAŢII, PRINCIPII DE CĂUTARE, SELECŢIA DOCUMENTELOR, ANALIZA DOCUMENTARĂ

Căruntu, 2010-2011

Page 65: Documentarea stiintifica

65

Current contentsCurrent contents- prezintă paginile de sumar ale unui anumit număr de reviste - prezintă paginile de sumar ale unui anumit număr de reviste periodice (selecţie extinsă), precizând limba în care este periodice (selecţie extinsă), precizând limba în care este apărut articolul/rezumatulapărut articolul/rezumatul- articolele apărute sunt semnalate într-un interval de două - articolele apărute sunt semnalate într-un interval de două săptămânisăptămâni- oferă o informare rapidă asupra progreselor din specialitate, - oferă o informare rapidă asupra progreselor din specialitate, fără a se limita la un subiect de cercetare precisfără a se limita la un subiect de cercetare precis- există: - există: index pe subiecteindex pe subiecte (utilizează cuvinte din titlul articolului,(utilizează cuvinte din titlul articolului, şi nu cuvinte-cheie), şi nu cuvinte-cheie), index pe autoriindex pe autori

FAZELE DOCUMENTĂRII: ALEGEREA SURSELOR DE INFORMAŢII, PRINCIPII DE CĂUTARE, SELECŢIA DOCUMENTELOR, ANALIZA DOCUMENTARĂ

Căruntu, 2010-2011

Page 66: Documentarea stiintifica

66

FAZELE DOCUMENTĂRII: ALEGEREA SURSELOR DE INFORMAŢII, PRINCIPII DE CĂUTARE, SELECŢIA DOCUMENTELOR, ANALIZA DOCUMENTARĂ

Căruntu, 2010-2011

Page 67: Documentarea stiintifica

67

1. Reviste de semnalare 1. Reviste de semnalare b) indexuri de semnalareb) indexuri de semnalare- exemple: - exemple:

Index MedicusIndex Medicus (National Library of Medicine, SUA) (National Library of Medicine, SUA)

Science citation index Science citation index (Institute for Scientific Information, (Institute for Scientific Information, SUA)SUA)

Excerpta MedicaExcerpta Medica (Elsevier) (Elsevier)

FAZELE DOCUMENTĂRII: ALEGEREA SURSELOR DE INFORMAŢII, PRINCIPII DE CĂUTARE, SELECŢIA DOCUMENTELOR, ANALIZA DOCUMENTARĂ

Căruntu, 2010-2011

Page 68: Documentarea stiintifica

68

Index MedicusIndex Medicus- - organizare:organizare:

2750 reviste2750 revisteinterval de semnalare: 2-7 luniinterval de semnalare: 2-7 lunisemnalează apariţia actualităţilor şi a trecerilor în semnalează apariţia actualităţilor şi a trecerilor în

revistă/tutorialelor, cu clasificare pe subiecte şi pe autori (revistă/tutorialelor, cu clasificare pe subiecte şi pe autori (Bibliography of Bibliography of medical reviewsmedical reviews))

semnalează noile articole semnalează noile articole originale din periodice, originale din periodice, cu clasificare pe subiecte cu clasificare pe subiecte şi pe autori (şi pe autori (Index MedicusIndex Medicus))

FAZELE DOCUMENTĂRII: ALEGEREA SURSELOR DE INFORMAŢII, PRINCIPII DE CĂUTARE, SELECŢIA DOCUMENTELOR, ANALIZA DOCUMENTARĂ

Căruntu, 2010-2011

Page 69: Documentarea stiintifica

69

Index MedicusIndex Medicusreferinţele bibliografice complete sunt indicate în funcţie de referinţele bibliografice complete sunt indicate în funcţie de

cuvintelecuvintele cheiecheie (conform MeSH – (conform MeSH – Medical Subject HeadingsMedical Subject Headings))există un există un index alfabeticindex alfabetic al tuturor autorilor al tuturor autoriloranual, apare anual, apare Cumulated Index MedicusCumulated Index Medicus – 10 volume, incluzând – 10 volume, incluzând

lista şi abrevierile periodicelor indexate şi lista cuvintelor-cheie, după lista şi abrevierile periodicelor indexate şi lista cuvintelor-cheie, după MeSHMeSH

FAZELE DOCUMENTĂRII: ALEGEREA SURSELOR DE INFORMAŢII, PRINCIPII DE CĂUTARE, SELECŢIA DOCUMENTELOR, ANALIZA DOCUMENTARĂ

Căruntu, 2010-2011

Page 70: Documentarea stiintifica

70

FAZELE DOCUMENTĂRII: ALEGEREA SURSELOR DE INFORMAŢII, PRINCIPII DE CĂUTARE, SELECŢIA DOCUMENTELOR, ANALIZA DOCUMENTARĂ

Căruntu, 2010-2011

Page 71: Documentarea stiintifica

71

Science citation indexScience citation index- - organizare:organizare:utilizează citările articolelor din periodice după principiul “un articol care utilizează citările articolelor din periodice după principiul “un articol care citează un altul are probabil un punct comun cu acesta”citează un altul are probabil un punct comun cu acesta”utilizează articole cunoscute, pentru a găsi articole apărute ulteriorutilizează articole cunoscute, pentru a găsi articole apărute ulteriorpermite o investigaţie pe permite o investigaţie pe cuvinte cheiecuvinte cheie, , subiectesubiecte sau sau numele autorilornumele autorilor

Excerpta MedicaExcerpta Medica- - organizare:organizare:selecţionează articolele prezentateselecţionează articolele prezentateinclude şi include şi rezumatulrezumatul articolului articolului

FAZELE DOCUMENTĂRII: ALEGEREA SURSELOR DE INFORMAŢII, PRINCIPII DE CĂUTARE, SELECŢIA DOCUMENTELOR, ANALIZA DOCUMENTARĂ

Căruntu, 2010-2011

Page 72: Documentarea stiintifica

72

2. Reviste analitice2. Reviste analitice

a) buletine de rezumatea) buletine de rezumate-- acoperă domenii vaste sau restrânse/specializate, incluzând: acoperă domenii vaste sau restrânse/specializate, incluzând:

periodiceperiodicecărţicărţitezetezelucrări susţinute la congreselucrări susţinute la congreserapoarte de cercetarerapoarte de cercetarepublicaţii guvernamentale oficialepublicaţii guvernamentale oficiale

-- exhaustive sau selective (nu semnalează decât documentele exhaustive sau selective (nu semnalează decât documentele care li se par importante)care li se par importante)

FAZELE DOCUMENTĂRII: ALEGEREA SURSELOR DE INFORMAŢII, PRINCIPII DE CĂUTARE, SELECŢIA DOCUMENTELOR, ANALIZA DOCUMENTARĂ

Căruntu, 2010-2011

Page 73: Documentarea stiintifica

73

2. Reviste analitice2. Reviste analitice

- - timp îndelungat pentru realizare (câteva luni între apariţia timp îndelungat pentru realizare (câteva luni între apariţia unui document şi publicarea analizei sale)unui document şi publicarea analizei sale)-- calitate deosebită a serviciilor oferite, facilitată de calitate deosebită a serviciilor oferite, facilitată de consultarea indexului pe:consultarea indexului pe:

subiecte specializate, ierarhizat sau permutatsubiecte specializate, ierarhizat sau permutatautoriautorisubiecte şi autori, cumulativsubiecte şi autori, cumulativ

- - exemple: exemple: Biological AbstractsBiological AbstractsBioresearch IndexBioresearch Index (Bioscience Information Service – Biosis) (Bioscience Information Service – Biosis)

FAZELE DOCUMENTĂRII: ALEGEREA SURSELOR DE INFORMAŢII, PRINCIPII DE CĂUTARE, SELECŢIA DOCUMENTELOR, ANALIZA DOCUMENTARĂ

Căruntu, 2010-2011

Page 74: Documentarea stiintifica

74

FAZELE DOCUMENTĂRII: ALEGEREA SURSELOR DE INFORMAŢII, PRINCIPII DE CĂUTARE, SELECŢIA DOCUMENTELOR, ANALIZA DOCUMENTARĂ

Căruntu, 2010-2011

Page 75: Documentarea stiintifica

75

2. Reviste analitice2. Reviste analitice

b) buletine de anunţare a documentelor încă nepublicateb) buletine de anunţare a documentelor încă nepublicate- prezintă o evidenţă a lucrărilor ştiinţifice acceptate pentru - prezintă o evidenţă a lucrărilor ştiinţifice acceptate pentru publicarepublicare- important pentru informarea grupurilor de cercetători - important pentru informarea grupurilor de cercetători angrenaţi în teme similare, întreprinse simultanangrenaţi în teme similare, întreprinse simultan- exemplu: - exemplu: Archives originales du Centre National de la Archives originales du Centre National de la Recherche ScientifiqueRecherche Scientifique - primeşte în depozit lucrări originale încă nepublicate sau - primeşte în depozit lucrări originale încă nepublicate sau rezultate parţiale ale unor studii de lungă durată, pentru ca rezultate parţiale ale unor studii de lungă durată, pentru ca autorii să poată revendica, în viitor, prioritatea preocupărilor în autorii să poată revendica, în viitor, prioritatea preocupărilor în domeniudomeniu

FAZELE DOCUMENTĂRII: ALEGEREA SURSELOR DE INFORMAŢII, PRINCIPII DE CĂUTARE, SELECŢIA DOCUMENTELOR, ANALIZA DOCUMENTARĂ

Căruntu, 2010-2011

Page 76: Documentarea stiintifica

76

3. Liste bibliografice inserate în diverse lucrări3. Liste bibliografice inserate în diverse lucrări- - bibliografia articolelor originale sau a lucrărilor cu caracter bibliografia articolelor originale sau a lucrărilor cu caracter monografic – furnizează informaţii ultraspecializate, pe monografic – furnizează informaţii ultraspecializate, pe domenii foarte restrânsedomenii foarte restrânse-- bibliografia articolelor de tip actualităţi, trecere în revistă, bibliografia articolelor de tip actualităţi, trecere în revistă, editorial, precum şi cea din tratate, manuale – furnizează editorial, precum şi cea din tratate, manuale – furnizează informaţii considerate fundamentale unui anumit domeniuinformaţii considerate fundamentale unui anumit domeniu

4. S4. Sisteme de catalogare-indexare în biblioteciisteme de catalogare-indexare în biblioteci- - diverse modalităţi de organizare (pe autori, pe titluri, pe diverse modalităţi de organizare (pe autori, pe titluri, pe domenii etc.)domenii etc.)-- permit exploatarea colecţiilor de documente, în timp scurt şi permit exploatarea colecţiilor de documente, în timp scurt şi efort minimefort minim

FAZELE DOCUMENTĂRII: ALEGEREA SURSELOR DE INFORMAŢII, PRINCIPII DE CĂUTARE, SELECŢIA DOCUMENTELOR, ANALIZA DOCUMENTARĂ

Căruntu, 2010-2011

Page 77: Documentarea stiintifica

77

5. Servicii de difuzare în manieră “personalizată” a informaţiei5. Servicii de difuzare în manieră “personalizată” a informaţiei-- abonatul la un serviciu de difuzare selectivă a informaţiei primeşte cu abonatul la un serviciu de difuzare selectivă a informaţiei primeşte cu regularitate lista tuturor documentelor care au apărut recent şi care îl regularitate lista tuturor documentelor care au apărut recent şi care îl interesează în mod directinteresează în mod direct- profilul de interes al abonatului este stabilit periodic, conform solicitărilor - profilul de interes al abonatului este stabilit periodic, conform solicitărilor acestuiaacestuia- furnizorii (expediază documente în format tipărit sau electronic):- furnizorii (expediază documente în format tipărit sau electronic):

edituri (extrase din cataloage)edituri (extrase din cataloage)biblioteci sau institute de cercetare (prin sisteme speciale, carebiblioteci sau institute de cercetare (prin sisteme speciale, careasigură informarea într-o specializare oricât de îngustă)asigură informarea într-o specializare oricât de îngustă)

FAZELE DOCUMENTĂRII: ALEGEREA SURSELOR DE INFORMAŢII, PRINCIPII DE CĂUTARE, SELECŢIA DOCUMENTELOR, ANALIZA DOCUMENTARĂ

Căruntu, 2010-2011

Page 78: Documentarea stiintifica

78

II. PRINCIPII DE CĂUTAREII. PRINCIPII DE CĂUTARE- alegerea celui mai potrivit - alegerea celui mai potrivit criteriu de căutarecriteriu de căutare (modalitate de (modalitate de referire sintetică şi eficientă la subiectul propus)referire sintetică şi eficientă la subiectul propus)- criterii uzuale de căutare:- criterii uzuale de căutare:• cuvinte-cheie (exprimă condensat conţinutul unui• cuvinte-cheie (exprimă condensat conţinutul unuitext/subiect)text/subiect)• index de subiecte, index de autori• index de subiecte, index de autori

FAZELE DOCUMENTĂRII: ALEGEREA SURSELOR DE INFORMAŢII, PRINCIPII DE CĂUTARE, SELECŢIA DOCUMENTELOR, ANALIZA DOCUMENTARĂ

Căruntu, 2010-2011

Page 79: Documentarea stiintifica

79

II. PRINCIPII DE CĂUTAREII. PRINCIPII DE CĂUTARE- alegerea celui mai potrivit - alegerea celui mai potrivit instrument de căutareinstrument de căutare (una dintre (una dintre sursele secundare)sursele secundare)- - datorită complexităţii de informaţii furnizate de datorită complexităţii de informaţii furnizate de instrumentele de căutare, utilizarea lor corectă şi eficientă instrumentele de căutare, utilizarea lor corectă şi eficientă necesită, frecvent, o instruire prealabilănecesită, frecvent, o instruire prealabilă- - căutarea are un caracter mediat – prin documente căutarea are un caracter mediat – prin documente secundare sau terţiare, care nu oferă cunoştinţele propriu-secundare sau terţiare, care nu oferă cunoştinţele propriu-zise, ci deschide căi de acces la documentele primare, zise, ci deschide căi de acces la documentele primare, susceptibile de a conţine atare informaţiisusceptibile de a conţine atare informaţii

• aspectul lingvistic al căutării • aspectul lingvistic al căutării

FAZELE DOCUMENTĂRII: ALEGEREA SURSELOR DE INFORMAŢII, PRINCIPII DE CĂUTARE, SELECŢIA DOCUMENTELOR, ANALIZA DOCUMENTARĂ

Căruntu, 2010-2011

Page 80: Documentarea stiintifica

80

III. III. SELECŢIA DOCUMENTELORSELECŢIA DOCUMENTELOR

- implică o - implică o lectură rapidălectură rapidă

- primul criteriu de selecţie – respectarea principiilor de - primul criteriu de selecţie – respectarea principiilor de redactare ştiinţificăredactare ştiinţifică

((ii) evaluarea titlului şi a rezumatului – dacă rezumatul ) evaluarea titlului şi a rezumatului – dacă rezumatul este relevant, corespunzând subiectului căutat, documentul este relevant, corespunzând subiectului căutat, documentul merită o lectură completămerită o lectură completă

((iiii) evaluarea rezultatelor – are o eficacitate crescută, ) evaluarea rezultatelor – are o eficacitate crescută, dacă se cunoaşte bine subiectuldacă se cunoaşte bine subiectul

FAZELE DOCUMENTĂRII: ALEGEREA SURSELOR DE INFORMAŢII, PRINCIPII DE CĂUTARE, SELECŢIA DOCUMENTELOR, ANALIZA DOCUMENTARĂ

Căruntu, 2010-2011

Page 81: Documentarea stiintifica

81

III. III. SELECŢIA DOCUMENTELORSELECŢIA DOCUMENTELOR- articole - articole imprecise, neconcludente, incorect redactateimprecise, neconcludente, incorect redactate – – eliminare de pe lista de referinţe bibliograficeeliminare de pe lista de referinţe bibliografice- articole de - articole de interes restrânsinteres restrâns asupra unui punct (rezultate) – se asupra unui punct (rezultate) – se notează referinţa bibliografică, rezultatele, unele comentarii notează referinţa bibliografică, rezultatele, unele comentarii care ar putea fi citatecare ar putea fi citate- articole de - articole de interes crescutinteres crescut::

fotocopie, pentru a putea fi consultate oricândfotocopie, pentru a putea fi consultate oricândpreluarea unor referinţe bibliografice citate, pentrupreluarea unor referinţe bibliografice citate, pentruconsultare ulterioarăconsultare ulterioară

FAZELE DOCUMENTĂRII: ALEGEREA SURSELOR DE INFORMAŢII, PRINCIPII DE CĂUTARE, SELECŢIA DOCUMENTELOR, ANALIZA DOCUMENTARĂ

Căruntu, 2010-2011

Page 82: Documentarea stiintifica

82

IV. IV. ANALIZA DOCUMENTARĂANALIZA DOCUMENTARĂ- implică lectura completă, aprofundată şi obiectivă a - implică lectura completă, aprofundată şi obiectivă a articolelor selecţionatearticolelor selecţionate

- permite compararea informaţiilor furnizate de două sau mai - permite compararea informaţiilor furnizate de două sau mai multe surse primare, asupra unei aceleiaşi teme (ipoteze de multe surse primare, asupra unei aceleiaşi teme (ipoteze de lucru, metodologii, rezultate, concluzii)lucru, metodologii, rezultate, concluzii)

- permite compararea informaţiilor furnizate de surse primare - permite compararea informaţiilor furnizate de surse primare cu activitatea proprie în acelaşi domeniucu activitatea proprie în acelaşi domeniu

- conduce la acumularea de cunoştinţe generale/speciale - conduce la acumularea de cunoştinţe generale/speciale care pot fi utilizate în activitatea propriecare pot fi utilizate în activitatea proprie

FAZELE DOCUMENTĂRII: ALEGEREA SURSELOR DE INFORMAŢII, PRINCIPII DE CĂUTARE, SELECŢIA DOCUMENTELOR, ANALIZA DOCUMENTARĂ

Căruntu, 2010-2011

Page 83: Documentarea stiintifica

83

5. EVALUAREA CALITĂŢII INFORMAŢIILOR, 5. EVALUAREA CALITĂŢII INFORMAŢIILOR, ÎN CONCORDANŢĂ CU TIPUL ÎN CONCORDANŢĂ CU TIPUL

MATERIALULUI CONSULTAT – MATERIALULUI CONSULTAT – ANALIZA CRITICĂ A SURSELOR DE ANALIZA CRITICĂ A SURSELOR DE

INFORMAŢIIINFORMAŢII

Căruntu, 2010-2011

Page 84: Documentarea stiintifica

84

Criterii urmărite:Criterii urmărite:- enunţarea clară a problemei de fond a cercetării- enunţarea clară a problemei de fond a cercetării- referirea la cercetări similare în domeniu (calitatea - referirea la cercetări similare în domeniu (calitatea documentării)documentării)- utilizarea unei metode corespunzătoare pentru studiu- utilizarea unei metode corespunzătoare pentru studiu- descrierea precisă a metodei de lucru- descrierea precisă a metodei de lucru- prezentarea rezultatelor în manieră logică, clară, precisă şi - prezentarea rezultatelor în manieră logică, clară, precisă şi coerentăcoerentă- sublinierea elementelor de originalitate- sublinierea elementelor de originalitate- impactul rezultatelor şi discuţiilor asupra cunoştinţelor - impactul rezultatelor şi discuţiilor asupra cunoştinţelor existente în domeniuexistente în domeniu- stilul de redactare- stilul de redactare

EVALUAREA CALITĂŢII INFORMAŢIILOR, ÎN CONCORDANŢĂ CU TIPUL MATERIALULUI CONSULTAT – ANALIZA CRITICĂ A SURSELOR DE INFORMAŢII

Căruntu, 2009-2010

Page 85: Documentarea stiintifica

85

6. DOCUMENTAREA LA DISTANŢĂ. 6. DOCUMENTAREA LA DISTANŢĂ. UTILIZAREA INTERNET-ULUI ÎN UTILIZAREA INTERNET-ULUI ÎN DOCUMENTAREA LA DISTANŢĂDOCUMENTAREA LA DISTANŢĂ

Căruntu, 2009-2010

Page 86: Documentarea stiintifica

86

- - utilizează informaţii/documente în format electronicutilizează informaţii/documente în format electronic- introducerea reţelelor de calculatoare a permis dezvoltarea - introducerea reţelelor de calculatoare a permis dezvoltarea unor servicii accesibile la distanţă şi la orice orăunor servicii accesibile la distanţă şi la orice oră- - complementară documentării clasice, realizată prin accesul complementară documentării clasice, realizată prin accesul la material tipăritla material tipărit- facilitează un acces rapid la informaţia secundară şi, - facilitează un acces rapid la informaţia secundară şi, în în anumite condiţiianumite condiţii, la informaţia primară, la informaţia primară

DOCUMENTAREA LA DISTANŢĂ. UTILIZAREA INTERNET-ULUI ÎN DOCUMENTAREA LA DISTANŢĂ

Căruntu, 2009-2010

Page 87: Documentarea stiintifica

87

- - utilizarea sistemelor informaţionale (a informaticii documentare) în utilizarea sistemelor informaţionale (a informaticii documentare) în căutarea referinţelor influenţează comportamentul uman, în sensul căutarea referinţelor influenţează comportamentul uman, în sensul redimensionării următoarelor activităţi:redimensionării următoarelor activităţi:

• • software-ul software-ul caută şi găseştecaută şi găseşte ceea ce ar trebui să întreprindem noi, câştigând ceea ce ar trebui să întreprindem noi, câştigând astfel în rapiditate şi eficacitateastfel în rapiditate şi eficacitate

•• tehnologia permite obţinerea, în final, a unei tehnologia permite obţinerea, în final, a unei liste cu referinţele doriteliste cu referinţele dorite (listă ce (listă ce poate fi apoi limitată din diverse considerente) – acţiune care altminteri ar fi poate fi apoi limitată din diverse considerente) – acţiune care altminteri ar fi trebuit să se desfăşoare manualtrebuit să se desfăşoare manual

• • utilizarea reţelei Internet pentru documentare s-a impus tot mai mult ca şi utilizarea reţelei Internet pentru documentare s-a impus tot mai mult ca şi eficienţă, graţie eficienţă, graţie flexibilităţii investigaţiilorflexibilităţii investigaţiilor şi şi acoperirii cvasi-exhaustiveacoperirii cvasi-exhaustive a ariilor ce a ariilor ce fac obiectul documentăriifac obiectul documentării

DOCUMENTAREA LA DISTANŢĂ. UTILIZAREA INTERNET-ULUI ÎN DOCUMENTAREA LA DISTANŢĂ

Căruntu, 2009-2010

Page 88: Documentarea stiintifica

88

REŢEAUA INTERNET

- în ce măsură Internet-ul a modificat - în ce măsură Internet-ul a modificat strategia de documentare?strategia de documentare?

DOCUMENTAREA LA DISTANŢĂ. UTILIZAREA INTERNET-ULUI ÎN DOCUMENTAREA LA DISTANŢĂ

Căruntu, 2009-2010

Page 89: Documentarea stiintifica

89

Internetul Internetul

- re- reţţea de reea de reţţele, care uneele, care uneşşte computere personale, te computere personale, universitare universitare şşi chiar guvernamentale, furnizi chiar guvernamentale, furnizâând nd infrastructura necesarinfrastructura necesarăă pentru utilizarea e-mailului, pentru utilizarea e-mailului, documentelor hypertext, fidocumentelor hypertext, fişşierelor arhivate, a ierelor arhivate, a bazelor de date bazelor de date şşi a altor resurse ale tehnicii de i a altor resurse ale tehnicii de calculcalcul

- ansamblu imens de re- ansamblu imens de reţţele de calculatoare care ele de calculatoare care formeazformeazăă şşi aci acţţioneazioneazăă ca o singur ca o singurăă re reţţea uriaea uriaşăşă pentru transportul informapentru transportul informaţţiilor iilor şşi al mesajelor pe i al mesajelor pe distandistanţţe orice oricâât de mici t de mici şşi orici oricâât de marit de mari

““anywhere from the same office to anywhere in the world”anywhere from the same office to anywhere in the world”

William F. Slater, IIIPresident of the Chicago Chapter of the Internet Society

DOCUMENTAREA LA DISTANŢĂ. UTILIZAREA INTERNET-ULUI ÎN DOCUMENTAREA LA DISTANŢĂ

Căruntu, 2009-2010

Page 90: Documentarea stiintifica

90

IstoricIstoric

1969 – Departamentul de Apărare SUA creează Advanced 1969 – Departamentul de Apărare SUA creează Advanced Research Projects Agency (ARPA) şi o reţea de comunicaţii Research Projects Agency (ARPA) şi o reţea de comunicaţii specifice – ARPANETspecifice – ARPANET

1970 - Primele cinci noduri 1970 - Primele cinci noduri Universitatea CaliforniaUniversitatea CaliforniaUniversitatea StanfordUniversitatea StanfordUniversitatea Santa BarbaraUniversitatea Santa BarbaraUniversitatea Utah Universitatea Utah BBN (Bolt, Beranek & Newman) BBN (Bolt, Beranek & Newman)

DOCUMENTAREA LA DISTANŢĂ. UTILIZAREA INTERNET-ULUI ÎN DOCUMENTAREA LA DISTANŢĂ

Căruntu, 2009-2010

Page 91: Documentarea stiintifica

91

IstoricIstoric

1983 – reţeaua ARPANET se desparte în două sisteme 1983 – reţeaua ARPANET se desparte în două sisteme ARPANET (pentru scopuri civile – cercetare) şi MILNET ARPANET (pentru scopuri civile – cercetare) şi MILNET (pentru scopuri militare) conectate între ele – ansamblu care (pentru scopuri militare) conectate între ele – ansamblu care devine Internet devine Internet

1986 – National Science Foundation consideră reţeaua 1986 – National Science Foundation consideră reţeaua depăşită şi creează NSFNET, prin conectarea de depăşită şi creează NSFNET, prin conectarea de supercalculatoare, care devine principala modalitate de supercalculatoare, care devine principala modalitate de comunicare în Internetcomunicare în Internet

DOCUMENTAREA LA DISTANŢĂ. UTILIZAREA INTERNET-ULUI ÎN DOCUMENTAREA LA DISTANŢĂ

Căruntu, 2009-2010

Page 92: Documentarea stiintifica

92

Modalitatea de extindere a InternetuluiModalitatea de extindere a InternetuluiCalculatoare gazdCalculatoare gazdăă

1977: 1111977: 111 1981: 2131981: 213 1983: 5621983: 562 1984: 1.0001984: 1.000 1986: 5.0001986: 5.000 1987: 10.0001987: 10.000 1989: 100.0001989: 100.000 1992: 1.000.0001992: 1.000.000 2001: 150 – 175 milioane2001: 150 – 175 milioane 2002: peste 200 milioane2002: peste 200 milioane 2010: aproximativ 80% din planet2010: aproximativ 80% din planetăă va fi pe Internet va fi pe Internet

DOCUMENTAREA LA DISTANŢĂ. UTILIZAREA INTERNET-ULUI ÎN DOCUMENTAREA LA DISTANŢĂ

Căruntu, 2009-2010

Page 93: Documentarea stiintifica

93

Modalitatea de extindere a InternetuluiModalitatea de extindere a Internetului 20012001

407 milioane utilizatori407 milioane utilizatori

218 din 246 218 din 246 ţăţăriri

peste 31 milioane nume de domeniipeste 31 milioane nume de domenii 20022002

peste 840 milioane utilizatoripeste 840 milioane utilizatori

aproximativ 100 x 2aproximativ 100 x 22020 MB de informa MB de informaţţiiii

DOCUMENTAREA LA DISTANŢĂ. UTILIZAREA INTERNET-ULUI ÎN DOCUMENTAREA LA DISTANŢĂ

Pentru a obPentru a obţţine o audienine o audienţăţă de 50 milioane de persoane au fost de 50 milioane de persoane au fost necesari necesari

• 38 ani pentru radio 38 ani pentru radio • 13 ani pentru televiziune13 ani pentru televiziune• 4 ani pentru Internet (din momentul 4 ani pentru Internet (din momentul îîn care a devenit n care a devenit

disponibil publicului larg)disponibil publicului larg)Căruntu, 2009-2010

Page 94: Documentarea stiintifica

John PostelJohn PostelLawrence RobertsLawrence Roberts

Steve CrockerSteve Crocker

Leonard KleinrockLeonard Kleinrock

Tim Berners-LeeTim Berners-Lee Claude ShannonClaude ShannonJ.C.R. LickliderJ.C.R. Licklider Paul BaranPaul Baran

Vinton CerfVinton Cerf

Page 95: Documentarea stiintifica

95

INCONVENIENTE LEGATE DE UTILIZAREA INTERNET-ULUIINCONVENIENTE LEGATE DE UTILIZAREA INTERNET-ULUI

- nu există o sistematizare a imensei cantităţi de informaţie - nu există o sistematizare a imensei cantităţi de informaţie existente pe toate site-urileexistente pe toate site-urile

- nu există instrumente de clasificare şi ordonare care să - nu există instrumente de clasificare şi ordonare care să evalueze conţinutul intelectual şi cota valorică a informaţiilorevalueze conţinutul intelectual şi cota valorică a informaţiilor- calitatea informaţiei este variabilă- calitatea informaţiei este variabilă

- pentru utilizatorul obişnuit timpul de căutare a informaţiei - pentru utilizatorul obişnuit timpul de căutare a informaţiei este frecvent mult mai mare decât s-ar credeeste frecvent mult mai mare decât s-ar crede

- viteza de transfer a datelor este puternic dependentă de - viteza de transfer a datelor este puternic dependentă de gradul de aglomerare a furnizorului de servicii Internetgradul de aglomerare a furnizorului de servicii Internet

DOCUMENTAREA LA DISTANŢĂ. UTILIZAREA INTERNET-ULUI ÎN DOCUMENTAREA LA DISTANŢĂ

Căruntu, 2009-2010

Page 96: Documentarea stiintifica

96

7. PRINCIPII GENERALE DE STRUCTURARE 7. PRINCIPII GENERALE DE STRUCTURARE ŞI STOCARE A INFORMAŢIILORŞI STOCARE A INFORMAŢIILOR

ÎNTR-O BAZĂ DE DATE. ÎNTR-O BAZĂ DE DATE. ACCESUL LA BAZA DE DATEACCESUL LA BAZA DE DATE

Căruntu, 2009-2010

Page 97: Documentarea stiintifica

97

TerminologieTerminologie

- - baza de datebaza de date – mulţime / colecţie de date, organizată – mulţime / colecţie de date, organizată pentru a optimiza prelucrarea acestora, în contextul unui pentru a optimiza prelucrarea acestora, în contextul unui set de aplicaţiiset de aplicaţii

- - elementul fundamentalelementul fundamental în organizarea informaţiilor într-o în organizarea informaţiilor într-o bază de date se numeşte bază de date se numeşte articolarticol

- articolul se compune din mai multe zone denumite - articolul se compune din mai multe zone denumite câmpuricâmpuri care pot fi adresate direct care pot fi adresate direct

- un grup de articole omogene, structural identice, - un grup de articole omogene, structural identice, formează un formează un fişierfişier

PRINCIPII GENERALE DE STRUCTURARE ŞI STOCARE A INFORMAŢIILOR PRINCIPII GENERALE DE STRUCTURARE ŞI STOCARE A INFORMAŢIILOR ÎNTR-O BAZĂ DE DATE.ÎNTR-O BAZĂ DE DATE. ACCESUL LA BAZA DE DATE ACCESUL LA BAZA DE DATE

Căruntu, 2009-2010

Page 98: Documentarea stiintifica

98

TerminologieTerminologie

- software-ul care asigură procesarea informaţiilor într-o - software-ul care asigură procesarea informaţiilor într-o bază de date (creare, actualizare, interogare etc.) este uzual bază de date (creare, actualizare, interogare etc.) este uzual denumit denumit sistem de gestiune a bazei de datesistem de gestiune a bazei de date (SGBD) (SGBD)- exemple: dBASE, FoxPro, ORACLE- exemple: dBASE, FoxPro, ORACLE

PRINCIPII GENERALE DE STRUCTURARE ŞI STOCARE A INFORMAŢIILOR PRINCIPII GENERALE DE STRUCTURARE ŞI STOCARE A INFORMAŢIILOR ÎNTR-O BAZĂ DE DATE.ÎNTR-O BAZĂ DE DATE. ACCESUL LA BAZA DE DATE ACCESUL LA BAZA DE DATE

Căruntu, 2009-2010

Page 99: Documentarea stiintifica

99

Baze de date bibliograficeBaze de date bibliografice

- - iniţial, bazele de date pentru biblioteci au respectat iniţial, bazele de date pentru biblioteci au respectat concepţia fundamentală a bibliografiilor specializateconcepţia fundamentală a bibliografiilor specializate- schimbul de date în reţea şi exploatarea prin Internet a - schimbul de date în reţea şi exploatarea prin Internet a condus la reorganizarea bazelor de date bibliograficecondus la reorganizarea bazelor de date bibliografice- crearea şi actualizarea bazelor de date bibliografice sunt - crearea şi actualizarea bazelor de date bibliografice sunt realizate în exclusivitate de către personalul calificat realizate în exclusivitate de către personalul calificat - accesul utilizatorilor este permis numai pentru operaţii de - accesul utilizatorilor este permis numai pentru operaţii de consultare (consultare (interogareinterogare) a bazei de date) a bazei de date

PRINCIPII GENERALE DE STRUCTURARE ŞI STOCARE A INFORMAŢIILOR PRINCIPII GENERALE DE STRUCTURARE ŞI STOCARE A INFORMAŢIILOR ÎNTR-O BAZĂ DE DATE. ÎNTR-O BAZĂ DE DATE. ACCESUL LA BAZA DE DATEACCESUL LA BAZA DE DATE

Căruntu, 2009-2010

Page 100: Documentarea stiintifica

100

ExempluExemplu – o bază de date care prin interogare furnizează – o bază de date care prin interogare furnizează rezumate de lucrări publicate în revisterezumate de lucrări publicate în reviste

- structura unui articol – semnificaţia câmpurilor- structura unui articol – semnificaţia câmpurilor

- în interogarea bazei de date utilizatorul va trebui să - în interogarea bazei de date utilizatorul va trebui să furnizeze informaţii complete şi/sau parţiale (după caz) furnizeze informaţii complete şi/sau parţiale (după caz) referitoare la unul sau mai multe din câmpurile: autori, titlu, referitoare la unul sau mai multe din câmpurile: autori, titlu, nume de revistă, anul de apariţie, cuvinte-cheienume de revistă, anul de apariţie, cuvinte-cheie

PRINCIPII GENERALE DE STRUCTURARE ŞI STOCARE A INFORMAŢIILOR PRINCIPII GENERALE DE STRUCTURARE ŞI STOCARE A INFORMAŢIILOR ÎNTR-O BAZĂ DE DATE. ÎNTR-O BAZĂ DE DATE. ACCESUL LA BAZA DE DATEACCESUL LA BAZA DE DATE

Nr.crt.

Autoriilucrării

Titlul lucrării Numelerevistei

Anul deapariţie

Cuvinte-cheie

Rezumatullucrării

Căruntu, 2009-2010

Page 101: Documentarea stiintifica

101

- în unele situaţii, informaţiile aferente unui câmp, furnizate - în unele situaţii, informaţiile aferente unui câmp, furnizate pentru interogarea bazei de date pot fi prelucrate logic prin pentru interogarea bazei de date pot fi prelucrate logic prin introducerea de către utilizator a introducerea de către utilizator a operatorilor booleenioperatorilor booleeni: sau, : sau, şi, nu (or, and, not)şi, nu (or, and, not)

OR/SAU = reuniune ca mulţime de lucrăriOR/SAU = reuniune ca mulţime de lucrăriAND/ŞI = intersecţie ca mulţime de lucrăriAND/ŞI = intersecţie ca mulţime de lucrăriNOT/NU = excludere ca mulţime de lucrăriNOT/NU = excludere ca mulţime de lucrări

PRINCIPII GENERALE DE STRUCTURARE ŞI STOCARE A INFORMAŢIILOR PRINCIPII GENERALE DE STRUCTURARE ŞI STOCARE A INFORMAŢIILOR ÎNTR-O BAZĂ DE DATE. ÎNTR-O BAZĂ DE DATE. ACCESUL LA BAZA DE DATEACCESUL LA BAZA DE DATE

Robert BooleRobert BooleCăruntu, 2009-2010

Page 102: Documentarea stiintifica

102

- în lipsa oricărei informaţii cu privire la autori şi titlul - în lipsa oricărei informaţii cu privire la autori şi titlul lucrării (presupunând că se furnizează informaţii complete lucrării (presupunând că se furnizează informaţii complete despre numele revistei şi anul de apariţie), SGBD permite despre numele revistei şi anul de apariţie), SGBD permite ca pe seama informaţiilor de tip “ca pe seama informaţiilor de tip “cuvinte-cheiecuvinte-cheie” să se ” să se realizeze legături (punere în relaţie) către toate articolele realizeze legături (punere în relaţie) către toate articolele cărora le corespund cuvintele-cheie respectivecărora le corespund cuvintele-cheie respective

PRINCIPII GENERALE DE STRUCTURARE ŞI STOCARE A INFORMAŢIILOR PRINCIPII GENERALE DE STRUCTURARE ŞI STOCARE A INFORMAŢIILOR ÎNTR-O BAZĂ DE DATE. ÎNTR-O BAZĂ DE DATE. ACCESUL LA BAZA DE DATEACCESUL LA BAZA DE DATE

Căruntu, 2009-2010

Page 103: Documentarea stiintifica

103

Exemplu Exemplu

- introducând “cancer” drept cuvânt-cheie, SGBD va - introducând “cancer” drept cuvânt-cheie, SGBD va returna toate articolele bazei care fac referiri la acest tip de returna toate articolele bazei care fac referiri la acest tip de boalăboală

- introducând “cancer AND colon” drept cuvânt-cheie, - introducând “cancer AND colon” drept cuvânt-cheie, SGBD va returna toate articolele bazei care fac referiri la SGBD va returna toate articolele bazei care fac referiri la acest tip de boală, localizată exclusiv pe colonacest tip de boală, localizată exclusiv pe colon

- introducând “cancer AND colon NOT metastaze” drept - introducând “cancer AND colon NOT metastaze” drept cuvânt-cheie, SGBD va returna toate articolele bazei care cuvânt-cheie, SGBD va returna toate articolele bazei care fac referiri la acest tip de boală, localizată exclusiv pe fac referiri la acest tip de boală, localizată exclusiv pe colon, fără a lua în considerare metastazelecolon, fără a lua în considerare metastazele

PRINCIPII GENERALE DE STRUCTURARE ŞI STOCARE A INFORMAŢIILOR PRINCIPII GENERALE DE STRUCTURARE ŞI STOCARE A INFORMAŢIILOR ÎNTR-O BAZĂ DE DATE. ÎNTR-O BAZĂ DE DATE. ACCESUL LA BAZA DE DATEACCESUL LA BAZA DE DATE

Căruntu, 2009-2010

Page 104: Documentarea stiintifica

104Căruntu, 2009-2010

Page 105: Documentarea stiintifica

105Căruntu, 2009-2010

Page 106: Documentarea stiintifica

106

8. SERVERE ŞI BAZE DE DATE 8. SERVERE ŞI BAZE DE DATE SPECIALIZATE PE PROBLEME SPECIALIZATE PE PROBLEME

BIOMEDICALE.BIOMEDICALE.PRINCIPII ŞI EXEMPLE DE CAUTAREPRINCIPII ŞI EXEMPLE DE CAUTARE

Căruntu, 2009-2010

Page 107: Documentarea stiintifica

107

- în scop didactic şi ştiinţific, pe probleme biomedicale, - în scop didactic şi ştiinţific, pe probleme biomedicale, startarea căutării se recomandă a fi direcţionată în startarea căutării se recomandă a fi direcţionată în următoarele maniere:următoarele maniere:

• după cuvinte-cheie (care individualizează domeniul de • după cuvinte-cheie (care individualizează domeniul de interes - topic)interes - topic)• după autor/autori• după autor/autori• după reviste/cărţi/edituri• după reviste/cărţi/edituri• după numele unor instituţii de învăţământ superior sau de • după numele unor instituţii de învăţământ superior sau de cercetare, sau subunităţi ale acestora (departamente, cercetare, sau subunităţi ale acestora (departamente, laboratoare)laboratoare)• după numele unor site-uri specializate• după numele unor site-uri specializate

SERVERE ŞI BAZE DE DATE SPECIALIZATE PE PROBLEME BIOMEDICALE. SERVERE ŞI BAZE DE DATE SPECIALIZATE PE PROBLEME BIOMEDICALE. PRINCIPII ŞI EXEMPLE DE CPRINCIPII ŞI EXEMPLE DE CĂUTAREUTARE

Căruntu, 2009-2010

Page 108: Documentarea stiintifica

108

Principiu:Principiu:

conexiuni directe către documente conexiuni directe către documente in extensoin extenso, specifice , specifice domeniului investigat – de cercetare sau de învăţământ:domeniului investigat – de cercetare sau de învăţământ:

articolearticolerapoarte de cercetarerapoarte de cercetaretehnici de laboratortehnici de laboratornote de cursnote de cursnote pentru şedinţe de aplicaţiinote pentru şedinţe de aplicaţiichestionare pentru evaluarechestionare pentru evaluareimagistică specifică de înaltă calitateimagistică specifică de înaltă calitate

SERVERE ŞI BAZE DE DATE SPECIALIZATE PE PROBLEME BIOMEDICALE. SERVERE ŞI BAZE DE DATE SPECIALIZATE PE PROBLEME BIOMEDICALE. PRINCIPII ŞI EXEMPLE DE CPRINCIPII ŞI EXEMPLE DE CĂUTAREUTARE

Căruntu, 2009-2010

Page 109: Documentarea stiintifica

109

I. CI. CĂĂUTAREA DUPUTAREA DUPĂĂ CUVINTE CHEIE CUVINTE CHEIE

SERVERE ŞI BAZE DE DATE SPECIALIZATE PE PROBLEME BIOMEDICALE. SERVERE ŞI BAZE DE DATE SPECIALIZATE PE PROBLEME BIOMEDICALE. PRINCIPII ŞI EXEMPLE DE CPRINCIPII ŞI EXEMPLE DE CĂUTAREUTARE

Căruntu, 2009-2010

Page 110: Documentarea stiintifica

110

MedlineMedline

- - cel mai cunoscut/utilizat sistem informatic de căutare a cel mai cunoscut/utilizat sistem informatic de căutare a referinţelor bibliografice referinţelor bibliografice - informaţii similare ca Index Medicus- informaţii similare ca Index Medicus- rapiditate- rapiditate- lipsa de experienţă necesară în procesul de căutare poate fi - lipsa de experienţă necesară în procesul de căutare poate fi suplinită de ajutorul unui bibliotecarsuplinită de ajutorul unui bibliotecar- esenţial – alegerea cuvintelor-cheie şi a opţiunilor de - esenţial – alegerea cuvintelor-cheie şi a opţiunilor de răspuns în algoritmul de căutare, pentru a putea ajunge la răspuns în algoritmul de căutare, pentru a putea ajunge la informaţiile doriteinformaţiile dorite

SERVERE ŞI BAZE DE DATE SPECIALIZATE PE PROBLEME BIOMEDICALE. SERVERE ŞI BAZE DE DATE SPECIALIZATE PE PROBLEME BIOMEDICALE. PRINCIPII ŞI EXEMPLE DE CPRINCIPII ŞI EXEMPLE DE CĂĂUTAREUTARE

Căruntu, 2009-2010

Page 111: Documentarea stiintifica

111Căruntu, 2009-2010

Page 112: Documentarea stiintifica

112Căruntu, 2009-2010

Page 113: Documentarea stiintifica

113Căruntu, 2009-2010

Page 114: Documentarea stiintifica

114

II. CII. CĂĂUTAREA DUPUTAREA DUPĂĂ AUTOR/AUTORI AUTOR/AUTORI

SERVERE ŞI BAZE DE DATE SPECIALIZATE PE PROBLEME BIOMEDICALE. SERVERE ŞI BAZE DE DATE SPECIALIZATE PE PROBLEME BIOMEDICALE. PRINCIPII ŞI EXEMPLE DE CPRINCIPII ŞI EXEMPLE DE CĂUTAREUTARE

Căruntu, 2009-2010

Page 115: Documentarea stiintifica

115Căruntu, 2009-2010

Page 116: Documentarea stiintifica

116Căruntu, 2009-2010

Page 117: Documentarea stiintifica

117Căruntu, 2009-2010

Page 118: Documentarea stiintifica

118

III. CĂUTAREA DUPĂ REVISTE / CĂRŢI / EDITURIIII. CĂUTAREA DUPĂ REVISTE / CĂRŢI / EDITURI

SERVERE ŞI BAZE DE DATE SPECIALIZATE PE PROBLEME BIOMEDICALE. SERVERE ŞI BAZE DE DATE SPECIALIZATE PE PROBLEME BIOMEDICALE. PRINCIPII ŞI EXEMPLE DE CPRINCIPII ŞI EXEMPLE DE CĂUTAREUTARE

Căruntu, 2009-2010

Page 119: Documentarea stiintifica

119Căruntu, 2009-2010

Page 120: Documentarea stiintifica

120Căruntu, 2009-2010

Page 121: Documentarea stiintifica

121Căruntu, 2009-2010

Page 122: Documentarea stiintifica

122Căruntu, 2009-2010

Page 123: Documentarea stiintifica

123Căruntu, 2009-2010

Page 124: Documentarea stiintifica

124Căruntu, 2009-2010

Page 125: Documentarea stiintifica

125Căruntu, 2009-2010

Page 126: Documentarea stiintifica

126Căruntu, 2009-2010

Page 127: Documentarea stiintifica

127Căruntu, 2009-2010

Page 128: Documentarea stiintifica

128Căruntu, 2009-2010

Page 129: Documentarea stiintifica

129Căruntu, 2009-2010

Page 130: Documentarea stiintifica

130Căruntu, 2009-2010

Page 131: Documentarea stiintifica

131

IV. CIV. CĂĂUTAREA DUPUTAREA DUPĂĂ NUMELE UNOR INSTITUŢII NUMELE UNOR INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR SAU DE CERCETAREDE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR SAU DE CERCETARE

SERVERE ŞI BAZE DE DATE SPECIALIZATE PE PROBLEME BIOMEDICALE. SERVERE ŞI BAZE DE DATE SPECIALIZATE PE PROBLEME BIOMEDICALE. PRINCIPII ŞI EXEMPLE DE CPRINCIPII ŞI EXEMPLE DE CĂUTAREUTARE

Căruntu, 2009-2010

Page 132: Documentarea stiintifica

132Căruntu, 2009-2010

Page 133: Documentarea stiintifica

133Căruntu, 2009-2010

Page 134: Documentarea stiintifica

134

V. CĂUTAREA DUPĂ NUMELE UNOR V. CĂUTAREA DUPĂ NUMELE UNOR SITE-URI SPECIALIZATESITE-URI SPECIALIZATE

SERVERE ŞI BAZE DE DATE SPECIALIZATE PE PROBLEME BIOMEDICALE. SERVERE ŞI BAZE DE DATE SPECIALIZATE PE PROBLEME BIOMEDICALE. PRINCIPII ŞI EXEMPLE DE CPRINCIPII ŞI EXEMPLE DE CĂUTAREUTARE

Căruntu, 2009-2010

Page 135: Documentarea stiintifica

135Căruntu, 2009-2010

Page 136: Documentarea stiintifica

136Căruntu, 2009-2010

Page 137: Documentarea stiintifica

137Căruntu, 2009-2010

Page 138: Documentarea stiintifica

138Căruntu, 2009-2010

Page 139: Documentarea stiintifica

139Căruntu, 2009-2010

Page 140: Documentarea stiintifica

140Căruntu, 2009-2010

Page 141: Documentarea stiintifica

141

VI. ALTE SITE-URI SPECIALIZATE VI. ALTE SITE-URI SPECIALIZATE PE PROBLEME DE MEDICINĂ PE PROBLEME DE MEDICINĂ

ŞI BIOLOGIE CELULARĂŞI BIOLOGIE CELULARĂ

SERVERE ŞI BAZE DE DATE SPECIALIZATE PE PROBLEME BIOMEDICALE. SERVERE ŞI BAZE DE DATE SPECIALIZATE PE PROBLEME BIOMEDICALE. PRINCIPII ŞI EXEMPLE DE CPRINCIPII ŞI EXEMPLE DE CĂUTAREUTARE

Căruntu, 2009-2010

Page 142: Documentarea stiintifica

142

SERVERE ŞI BAZE DE DATE SPECIALIZATE PE PROBLEME BIOMEDICALESERVERE ŞI BAZE DE DATE SPECIALIZATE PE PROBLEME BIOMEDICALE

MedWeb: Pathology and Laboratory MedicineMedWeb: Pathology and Laboratory MedicineCăruntu, 2009-2010

Page 143: Documentarea stiintifica

143Histology on the WWW (Exp Path Core)Căruntu, 2009-2010

Page 144: Documentarea stiintifica

144WHO Statistical Information System WHO Statistical Information System Căruntu, 2009-2010

Page 145: Documentarea stiintifica

145The Human BrainThe Human BrainCăruntu, 2009-2010

Page 146: Documentarea stiintifica

146To Know Ourselves - The Human Genome Project To Know Ourselves - The Human Genome Project

SERVERE ŞI BAZE DE DATE SPECIALIZATE PE PROBLEME BIOMEDICALESERVERE ŞI BAZE DE DATE SPECIALIZATE PE PROBLEME BIOMEDICALE

Căruntu, 2009-2010

Page 147: Documentarea stiintifica

147Căruntu, 2009-2010

Page 148: Documentarea stiintifica

148Căruntu, 2009-2010

REFERINŢE BIBLIOGRAFICEREFERINŢE BIBLIOGRAFICE

Desvals H. Desvals H. Comment organiser sa documentation scientifiqueComment organiser sa documentation scientifique.. Gauthier-Villars, Paris, 1975Gauthier-Villars, Paris, 1975Febvre M, Giordan A. Febvre M, Giordan A. Maitreser information scientifique et medicale. Maitreser information scientifique et medicale. Delachaux et Niestle, Delachaux et Niestle, Paris, 1990.Paris, 1990.Greenhalgh T. Greenhalgh T. How to read a paper: the basics of evidence based medicineHow to read a paper: the basics of evidence based medicine . . BMJ Publishing BMJ Publishing Group London, 2006 Group London, 2006 Jolly D, Ankri J, Chapuis F, Czernichow P, Guillemin F. Jolly D, Ankri J, Chapuis F, Czernichow P, Guillemin F. Lecture critique d’articles médicauxLecture critique d’articles médicaux. . Masson, Paris, 2005Masson, Paris, 2005Landrivon G., Delahaye F. (eds), Landrivon G., Delahaye F. (eds), Cercetarea clinică. De la idee la publicareCercetarea clinică. De la idee la publicare, ed. Dan, 2001., ed. Dan, 2001.Murrell G., Huang C., Ellis H., Murrell G., Huang C., Ellis H., Research in medicineResearch in medicine, Cambridge University Press, Cambridge, , Cambridge University Press, Cambridge, 1990.1990.Phillips E. M., Pugh D. D., Phillips E. M., Pugh D. D., How to get a PhDHow to get a PhD, 2nd edition, Open University Press, Buckingham , 2nd edition, Open University Press, Buckingham Philadelphia, 1994.Philadelphia, 1994.Salmi LR. Salmi LR. Lecture critique et rédaction médicale scientifique: comment lire, rédiger et publier Lecture critique et rédaction médicale scientifique: comment lire, rédiger et publier une étude clinique ou épidémiologiqueune étude clinique ou épidémiologique. . Elsevier, Paris, 2002Elsevier, Paris, 2002