cercetare stiintifica afi.docx

Download Cercetare stiintifica AFI.docx

Post on 03-Mar-2018

220 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/26/2019 Cercetare stiintifica AFI.docx

  1/44

  Cuprins

  Introducere.............................................................................................................21. Amplasare n cadrul municipiului.....................................................................4

  2. Dimensiunea i structura spaiului comercial, construcii aferente, parcri i

  regimuri de utilizare...............................................................................................5

  . Desemnarea zonei de atracti!itate "modele de analiz spaial#..................14

  4. $stimarea populaiei din zona de atracti!itate i caracteristicile structurii

  acesteia................................................................................................................2%

  5. $stimarea ne!oilor de apro!izionare pentru &'permar(etul Auc&an..............

  ). $stimarea *u+urilor de trac generate de comple+ul comercial A -alaceotroceni.............................................................................................................. 5

  /. Identicarea zonelor congestionate i soluii pentru ameliorare....................%

  %. oncluzii0........................................................................................................42

  iliograe0.......................................................................................................... 4

  1

 • 7/26/2019 Cercetare stiintifica AFI.docx

  2/44

  Introducere

  AFI Palace Cotroceni este un centru comercial din Bucureti care a fost inaugurat la

  29 octombrie 2009, fiind n prezent cel mai mare mall din om!nia" In#esti$ia n proiect s%a

  ridicat la &00 milioane euro, cea mai mare de acest gen din om!nia" Centrul comercial este

  de$inut de compania AFI 'urope, parte a grupului Africa Israel, i a fost construit pe fosta

  platform( a )*'B" )zina de *a ini 'lectrice Bucure ti +)*'B este o companie

  rom!neasc( specializat( n proiectare, fabricare i comercializare de motoare electrice de

  -oas( tensiune i grupuri electrogene"" .n /0 de ani, genera ii de p(lma i au me terit aici

  peste o mie de tipuri de motoare electrice pentru tram#aie, trolee, metrou, locomoti#e, na#e,

  pentru centrala nuclear( de la Cerna#od("

  Fig" 1 Proiect AFI Palace

  2

 • 7/26/2019 Cercetare stiintifica AFI.docx

  3/44

  in cele 12 3ectare de moloz r(mase a r(s(rit cel mai ntins *all din Capital("

  ez#oltatorul a cump(rat, n 2004, cu aproape 59 de milioane de euro, terenul unde se afla

  ini$ial )zina de *aini 'lectrice Bucureti" A construit aici un proiect mi6t, care cuprinde AFIPalace Cotroceni i AFI Par7 +patru cl(diri de birouri cu o suprafa$( cumulat( de /8"000 de

  metri p(tra$i, o in#esti$ie de 120 de milioane de euro"

  Pentru a%i face loc acestui proiect, n 2008, )*'B 'le7tromotoren a fost mutat( pe

  acelai bule#ard, imioara, dar cu c!$i#a 7ilometri mai aproape de ieirea din ora" Pentru

  sc3imbare, noul proprietar, fondul de in#esti$ii :C;, a alocat 11,4 milioane de euro"

  Construc ia a implicat folosirea unor cantit( i impresionante de materiale, suficiente pentru stabilirea unui record" Pentru a consolida structura de rezisten ( a mall%ului, au fost

  folosite &/"000 tone de o el, n timp ce pentru a ridica aceast( construc ie incredibil(, a fost

  ne#oie de peste

 • 7/26/2019 Cercetare stiintifica AFI.docx

  4/44

  .n plus, cafeneaua tarbuc7s i%a redesc3is n luna iunie a acestui an o nou( loca ie n centrul

  comercial i este amplasat( la intrarea Dala6"

  1. Amplasare n cadrul municipiului

  Centrul comercial AFI este situat n partea central( de #est a oraului, n sectorul /,

  ntre centrul oraului i cele mai mari cartiere din Bucureti, *ilitari i rumul aberei"

  Fig" 2 ;arta AFI Palace Cotroceni

  Adresa spa iului comercial este Bule#ardul Easile *ilea, nr"

 • 7/26/2019 Cercetare stiintifica AFI.docx

  5/44

  1&5, 9&, 51 i tram#aiele 8, 24 i

 • 7/26/2019 Cercetare stiintifica AFI.docx

  6/44

  p(tra$i, un perete de escalad(, un lac artificial, un teren de -oac( pentru copii, o pist( de role,

  boHling i snoo7er"

  Fig" < Eedere aerian( AFI Palace

  *all%ul este structurat pe dou( ni#eluri, parter i eta-, i putem g(si ma-oritatea

  magazinelor cunoscute de 3aine, nc(l (minte, accesorii, sport, len-erie, bi-uterii i ceasuri,

  cosmetice i ngri-ire personal(, cas(, electronice i electrocasnice, farmacie i optic(" Acesta

  are dou( intr(ri principale, intrarea FA pe B#d" imi oara i intrarea DA=AG pe B#d"

  Easile *ilea, ceea ce faciliteaz( accesul clien ilor"

  Fiind cel mai mare mall din Bucure ti, nu au cum s( lipseasc( magazine #estimentareprecum >AA, ;J*, P)==JB'A, CJA, B';?A, ?:, :'K ?',

  )

 • 7/26/2019 Cercetare stiintifica AFI.docx

  7/44

  ?':E'= sau magazine de nc(l (minte precum ', BAA, P)*A, :I?', =,

  'IC;*A::"

  .n materie de articole sporti#e g(sim I:'P, pentru cosmetice i parfumuri

  a#em de ales ntre 'P;A i )D=A, iar pentru -uc(rii ntre :I'= i J"

  Cei cu copii au la dispozi ie i c!te#a locuri de -oac( special amena-ate"

  =a parterul centrului comercial +fig" / g(sim, pe l!ng( magazine, cele mai cunoscute

  restaurante, fast%fooduri i cafenele, precum *[email protected] s, ?FC, ro oro, :ordsee, Ku Ging,

  Pizza ominium, ;ot Drill, Al Kad, fiind amplasate n centrul cl(dirii i asezate n cerc,

  ncon-ur!nd patinoarul CC':I : IC'" Patinoarul este de asemenea o atrac ie

  important(, deoarece este singurul patinoar din Bucure ti care func ioneaz( tot anul, inclusi#

  #ara"

  Fig" 4 Parter AFI Palace

  /

 • 7/26/2019 Cercetare stiintifica AFI.docx

  8/44

  AFI Palace Cotroceni g(zduie te cel mai mare patinoar acoperit dintr%un centru

  comercial din omania, fiind at!t o destina ie perfect( de agrement, c!t i locul potri#it pentru

  cei interesa i s( i mbun(t( easc( abilit( ile de patina-, sau pentru cei care fac sport de

  performan ("

  Pentru iubitorii de senza ii tari, AFI pune la dispozi ie primul roller coaster dintr%un

  centru comercial din om!nia i din 'uropa de 'st" Construc ia coaster%ului a durat 1< luni,

  dup( o in#esti ie de 540,000 'uro" oller coaster%ul poate atinge o #itez( de

 • 7/26/2019 Cercetare stiintifica AFI.docx

  9/44

  Mcoala de Patina- este organizat( anual, n perioada octombrie N iunie, de c(tre foti

  sporti#i de performan$( i de atle$i pasiona$i de patina-, dispui s( mp(rt(easc( tot ce tiu

  despre g3ea$(, n cadrul cursurilor de patina-"

  Cursurile colii de Patina- sunt organizate pe mai multe ni#ele i grupe, de la primii

  pa i la a#ansa i" Cei mai talenta i cursan i ai colii pot fi selec iona i de c(tre antrenorii

  Clubului porti# 'duport pentru a participa la spectacole i demonstra ii de patina- artistic,

  i de ce nu, pentru a% i continua preg(tirea n #ederea practic(rii patina-ului artistic de

  performan (, pe g3ea ( sau pe role inline"

  =ec iile de patina- se desf( oar( pe suprafa a patinoarului Cotroceni n Ice din mall%ul

  Afi Palace Cotroceni, s!mb(ta i duminica, timp de 40 de minute i sunt structurate sub forma

  unor module cu durata a

 • 7/26/2019 Cercetare stiintifica AFI.docx

  10/44

  Fig" 5 'ta- AFI Palace

  =a eta-, principala atrac ie este cinematograful Cinema Cit" Cinema Cit este cel mai

  mare operator de cinematografe din om!nia i face parte din CineHorld Droup, al doilea

  mare lan$ de cinematografe din 'uropa" Compania are multiple6uri n 1/ orae din $ar(O

  Bucureti, Arad, Bac(u, Baia *are, Br(ila, Clu-, Constan$a, e#a, robeta%urnu e#erin,

  Iai, Ploieti, Piteti, ucea#a, !rgu iu, !rgu *ure i imioara" .n total, Cinema Cit

  opereaz( 2& de multiple6uri, cu 211 de s(li i &8"8

 • 7/26/2019 Cercetare stiintifica AFI.docx

  11/44

  Fig" 8 amsung I*AG AFI Palace

  *ultiple6urile Cinema Cit ofer( o e6perien$( cinematografic( de e6cep$ie prinO

  % ambian$( premium% ser#icii impecabile% te3nologie de ultim( genera$ie, ecrane adaptate fiec(rei s(li% confort prin fotolii de calitate superioar(

  % cele mai moderne ec3ipamente care folosesc renumitele proiectoare ?inoton iC3ristie i sunetul olb igital urround

  % ung3iuri perfecte de #izibilitate, efect optim de amfiteatru n fiecare sal("

  *egaple6ul cu cele mai multe s(li din om!nia +21, Cinema Cit Cotroceni, include i

  prima sala I*AG din om!nia +fig"8, dar i & (li EIP"

  Pe l!ng( cinema, la eta- se organizeaz( i alte acti#it( i, precum 7arting, laser tag sau

  fitness"

  11

 • 7/26/2019 Cercetare stiintifica AFI.docx

  12/44

  *'DA ?AI:D ofer( #itez(, adrenalin( i distrac$ie" e pune la dispozi$ia clien$ilor un

  circuit indoor de &40 metri lungime i 5,4 metri l($ime destinat pasiona$ilor de #itez( de toate

  #!rstele, un barLcafenea, o sal( de clas( i o zon( pri#at( de lounge" Au 7arturi at!t pentru

  adul$i c!t i pentru copii +n(l$imea minim( 1"&4m"

  =A'*AGG ofer( -ocuri 3ig3%tec3 indoor de tip combat, laser tag%ul are loc ntr%o

  aren( special amena-at( const!nd ntr%un labirint imens i obstacole +tobogane, maini, rampe,

  locomoti#(, foioare etc", cu muni$ie nelimitat( reprezentat( de laser"

  P)' ;'A=; A: FI:' te a teapt(, dac( eti interesat de sport, for$( i cursuri de

  aerobic" 'ste cel mai mare lan$ de s(li de fitness din 'uropa" fer( s(li cu suprafe$e mari,

  ec3ipamente moderne, climatizare e6celent(, antrenori personali specializa$i i cursuri

  interesante +>umba, Pilates, ?angoo umps, oga, etc"

  .mp(timi ii -ocurilor de noroc au la dispozi ie dou( casino%uri, *AGB' i B=I:D

  CAI:, dar nu sunt uita i nici iubitorii de carte, ace tia put!nd merge la CQ)' I"

  Clien ii fideli au posibilitatea de a ob ine carduri EIP, care le aduce reduceri la magazine,

  locuri EIP la cinema sau parcare EIP"

  Pentru a ob ine un astfel de card trebuie s( cump(ra$i, printr%o singur( ac3izi$ie, n #aloare

  de 500 lei din oricare magazin partener AFI EIP Club" Primi$i pe loc un card pro#izoriu pe

  care trebuie s( cumula$i, n decurs de o luna, suma minim( de &"400 lei din oricare magazin

  partener" up( atingerea sumei de &"400 lei, platforma AFI #a genera alerta de eliberare a

  cardului final AFI EIP" Cardul de membru AFI EIP r(m!ne acti# dac(, n decurs de 1 an de la

  emitere, face$i ac3izi$ii n #aloare de minimum 14"000 lei din magazinele partenere"

  Beneficiile EIP suntO

  % posesorii cardului de membru AFI EIP beneficiaz( n mod permanent de un discount

  de 10R, 20R n magazinele partenere% discount%uri la Cinema Cit% reduceri la locurile de petrecere a timpului liber% retuuri gratuite pentru ac3izi$iile din toate magazinele centrului comercial, doar pe

  baza cardului de membru i a bonului de cump(r(turi, la croitoria [email protected] +este

  amplasat( la parter, la intrarea alia% acces gratuit n parcarea EIP securizat(

  12

 • 7/26/2019 Cercetare stiintifica AFI.docx

  13/44

  % ser#iciu gratuit de sp(l(torie auto, cu #alet, o dat( pe s(pt(m!n("

  .n mall au sediul i c!te#a b(nci +BC, aiffeisen, Credit 'urope Ban7, centre '6c3ange

  pentru sc3imb #alutar i A*%uri" *ai g(sim i un birou Blue Air pentru ac3izi ia de bilete de

  a#ion, zone cu Kifi gratuit sau fotolii cu masa- +1 onLmin"

  Centrul comercial AFI Palace Cotroceni pune la dispozi ia clien ilor 2400 de locuri de

  parcare, a ezate pe 4 ni#eluri +fig" 9 i ofer( dou( ore de parcare gratuit(, dup( care se

  ta6eaz( cu 2 ronL3" Clien ii care de in un card AFI EIP au locuri special de parcare la parcarea

  EIP" )n deza#anta- al parc(rii Afi este c( nu are implementat sistemul de centralizare al

  locurilor libere" Acesta s%a do#edit foarte folositor n alte parc(ri construite recent, de e6empluparcarea subteran( de la )ni#ersitate sau parcarea *ega*all, unde po i #edea nc( de la

  intrare c!te locuri mai sunt disponibile pe fiecare eta-, iar locurile libereLocupate sunt

  semnalizate cu lumini e #erziLro ii"

  Fig" 9 :i#ele parcare mall

  1

 • 7/26/2019 Cercetare stiintifica AFI.docx

  14/44

  orin cntei este noul manager al mall%ului AFI Cotroceni" 'l a fost S#!natT de la :'PI"

  Compania israelian( AFI 'urope l%a recrutat n func$ia de manager al mall%ului AFI Palace

  Cotroceni din Capital( pe orin cntei, rom!nul care preluase anul trecut conducerea *ega

  *all din Bucureti, comple6ul comercial dez#oltat de grupul sud%african :'PI"

  orin cntei a stat mai pu$in de un an la conducerea *ega *all, anterior el conduc!nd

  timp de ase ani mall%ul Cit Par7 din Constan$a" :umirea rom!nului la conducerea mall%ului

  #ine dup( ce n iulie 2014, a#id ;a, C' AFI 'urope omania, a fost numit manager al

  di#iziei de mall%uri AFI Palace" a#id ;a a preluat conducerea mall%urilor de la Israel Eizel,

  israelianul care a condus timp de aproape opt ani di#izia local( de malluri din cadrul

  companiei AFI i care a fost artizanul dez#olt(rii centrului comercial AFI Palace Cotroceni"

  *all%ul din Cotroceni aduce trei sferturi din #eniturile locale ale israelienilor de la AFI"

  Compania israelian( de dez#oltare imobiliar( AFI 'urope a nregistrat n primul semestru al

  anului 2014 #enituri opera$ionale nete de circa 20 de milioane de euro, n cretere cu 8,

 • 7/26/2019 Cercetare stiintifica AFI.docx

  15/44

  e6isten$ei unui plan general al magazinului, n care elementele sale definitorii s( ofere n mod

  distincti# de organizare i func$ionare"

  )n magazin trebuie s( prezinte o imagine proprie care s(%l indi#idualizeze fa$( de

  concuren$ii s(i, n cazul Afi Cotroceni prin dimensiune" Imaginea magazinului poate fidefinit( ca percep$ia consumatorilor asupra magazinului i atributelor sale, puse n #aloare de

  un pac3et de caracteristiciO amplasarea magazinului, m(rimea i structura asortimentului de

  m(rfuri, ambian$a i organizarea interioar(, mi-loace promo$ionale, amena-area de ansamblu"

  Aceste caracteristici sunt percepute sinergetic de c(tre clien$i, ca fiind acele elemente

  care definesc personalitatea magazinului" .ntreba$i cum apreciaz( personalitatea magazinului,

  consumatorii #or r(spunde folosind termeni caO cinstit, corect, demn de ncredere, capti#ant,

  foarte interesant, etc" tot astfel descriind i facilit($ile fizice oferiteO cur($enie, uor de g(sit,

  loc de parcare, etc"

  list( de atribute nu poate fi e63austi#(" Fiecare magazin, n func$ie de politica sa

  comercial(, de particularit($ile zonei de atrac$ie, poate a#ea i alte atribute"

  e apreciaz( c( reuita comercial( a unui magazin depinde deO

  a amplasamentul s(ub alegerea sortimentului de m(rfuri i ser#icii oferite spre #!nzarec ambian$a i organizarea +amena-area interioar("

  Asortimentul de m(rfuri

  tabilirea asortimentului de m(rfuri i ser#icii pune dou( mari tipuri de problemeO pede o parte, este #orba de problemele politicii comerciale, care pot fi rezol#ate doar prin

  raportarea la pia$(, oferta punctului de #!nzare este rezultatul unui proces comple6 de c(ut(ri

  pentru g(sirea ec3ilibrului dinamic, permanent ntre cerin$ele clientelei i limitele impuse de

  factori endogeni, pe de alt( parte, e6ist( o serie de probleme legate de rentabilitatea suprafe$ei

  care nu pot fi rezol#ate dec!t prin cunoaterea structuri detaliate a ofertei"

  15

 • 7/26/2019 Cercetare stiintifica AFI.docx

  16/44

  trategia sortimentului urm(rete stabilirea marilor linii ale politicii comerciale,

  put!ndu%se accept(O

  a politica de imitare, care const( n a cuceri aceleai pie$e i aceleai segmente $int( ca

  ale concuren$ilor, n a utiliza aceleai te3nici de #!nzare i a promo#a aceleai ser#iciib o politic( de diferen$iere care caut( s( consolideze o imagine specific( ac ion!ndu%se

  asupra modului de organizare interioar( a pre$urilor i politicilor promo$ionale"

  Asortimentul de m(rfuri % n form( sa concret(, de bunuri materiale puse la dispozi$ia

  clientelei unui punct de #!nzare % ocup( un loc dominant n politica comercial( a unui firme"

  'l l definete prin natura produselor din care este constituit, segmentul de utilizatori c(ruia i

  se adreseaz( i m(sura acti#it($ii economice a punctului de #!nzare"

  .n fa$a di#ersit($ii ne#oilor clientelei, comerciantul stabilete un asortiment printr%o

  reunire de produse particulare"

  .n conte6tul amena-(rii unui punct de #!nzare este util( i urm(toarea clasificare a

  asortimentului de m(rfuriO

  a colec$ia de baz(, format( din aa%zisul sortiment standard +obligatoriu i permanentb colec$ia selecti#(, constituit( din m(rfuri de impuls, de mod( i specialec colec$ia sezonier( cuprinz!nd, al(turi de unele produse de baz(, unele m(rfuri cu

  destina$ie special( ce se #or comercializa, n timpul campaniilor promo$ionale, n

  puncte de #!nzare n acest scop"

  Ambian$a este o component( ma-or( a imaginii magazinului i poate fi definit( ca efectul

  senzorial creat de design%ul s(u" esign%ul magazinului se refer( la stilul acestuia pus n

  #aloare de c(tre caracteristicile fizice ale cl(dirii n care func$ioneaz(" Atributele magazinului

  care contribuie con-ugat la crearea stilului s(u particular suntO pentru design%ul e6terior %

  fa$ada, firma, #itrina, accesul n magazin iar pentru design%ul interior % pere$ii interiori,

  pardoseal(, plafonul, iluminarea"

  1)

 • 7/26/2019 Cercetare stiintifica AFI.docx

  17/44

  Fig" 10 Amena-are interioar( cu st!nci AFI Palace

  Firma sau emblema, este mi-locul de comunicare eficient( a magazinului cu mediul

  s(u e6tern" 'a a-ut( oamenii s( g(seasc( magazinul, s( cunoasc( ce #inde acesta" tabilind

  numele i tipul afacerii comerciale, firma trebuie s( corespund( cu imaginea pe carecomerciantul respecti# dorete s( o comunice clien$ilor s(i" Eitrina este important( pentru a

  con#inge clientul s( ntre n magazin prima oar(" Accesul n magazin trebuie proiectat astfel

  nc!t s( i ncura-eze pe clien$i s( ntre n interiorul s(u"

  rganizarea interioar( a unui magazin reprezint( modul s(u de prezentare, e6primarea

  sa n cadrul dialogului cu clientela" e aceea, at!t n proiectarea noilor magazine, c!t i n

  remodelarea celor e6istente, se urm(rete crearea unei ambian$e care s( promo#eze n cel mai

  nalt grad #!nz(rile i realizarea unei leg(turi optime ntre componentele sistemului format n

  ansamblul suprafe$ei de #!nzare"

  Problema implant(rii unui magazin nu se pune pentru un comerciant de-a instalat ntr%

  un loc care poate fi e6celent sau mediocru" 'a se pune comerciantului care #rea s( creeze o

  nou( afacere fie prin cump(rarea unui spa$iu e6istent, fie prin construc$ia altuia"

  Fundamentarea deciziilor pri#ind proiectarea noilor magazine, precum i remodelarea

  celor e6istente pentru a fi rentabilizate se spri-in( pe cunoaterea riguroas( a factorilor care

  1/

 • 7/26/2019 Cercetare stiintifica AFI.docx

  18/44

  condi$ioneaz( #olumul i structura cererii de m(rfuri, a popula$iei din perimetrul ariei de

  atrac$ie a magazinului respecti#"

  elimitarea ariei de atrac$ie este punctul de plecare pentru determinarea dimensiunilor

  unui #iitor magazin, c!t i pentru reproiectarea te3nologiei comerciale a unui magazin supusmoderniz(rii" .n acest top, pe baza unui studiu, se urm(rete analiza #alorii amplasamentului

  magazinului respecti#" )n asemenea studiu trebuie s( r(spund( la ntreb(ri de genulO

  e afl( magazinul pe un amplasament cu largi c(i de accesU

  '6empluO procentul persoanelor ce trec prin fa$a magazinului posibilit($ile de parcare n fa$a

  magazinului"

  Care sunt caracteristicile geografice ale zonei de amplasareU

  '6empluO zon( central(, ultra%central( sau la periferie zon( industrial( sau defa#orizat( zon(

  reziden$ial( sau turistic("

  Cartierul are o atrac$ie mai deosebit(U

  '6empluO magazinul se afl( n pro6imitatea unei pie$e publice, unei g(ri, unui oficiu"

  '#aluarea unei loca ii poten iale, de e6emplu, trebuie s( aib( n #edere accesul la c(i de

  transport, prezen$a unor restric$ii speciale, cum ar fi siturile istorice din #ecin(tate, accesul la

  restaurante i alte puncte de interes de care anga-a$ii ar putea a#ea ne#oie i accesul la

  transportul public pentru anga-a$i, n timp ce utilizarea spa$iilor din -ur poate restric$iona sau

  a#anta-a dez#oltarea" '#aluarea acestor loca$ii ntr%un mod cuantificabil i uor de #erificat

  necesit( at!t date, c!t i instrumente care s( poat( analiza i m(sura rela$iile geografice"

  Analiza spa ial a mall-urilor importante din Bucure ti cu poligoane Voronoi

  ( consider(m un poligon con#e6 +pentru simplitate #om lua un dreptung3i i n puncte

  P1, P2, """, Pnn acel dreptung3i" Poligonul Eoronoi al unui punct P i este format din mul$imea

  1%

 • 7/26/2019 Cercetare stiintifica AFI.docx

  19/44

  acelor puncte P din dreptung3i care sunt mai aproape de Pi dec!t de orice alt punct P-"

  .mp(r$irea dreptung3iului n poligoane se numete diagram( Eoronoi"

  '6empleO

  Pentru nV1, e6ist( un singur poligon Eoronoi care este ntregul dreptung3i"

  Pentru nV2, ducem mediatoarea lui P1 i P2i o intersect(m cu dreptung3iul, ob$in!nd

  dou( poligoane" Punctele din poligonul lui P1sunt mai aproape de P1dec!t de P2i in#ers"

  Pentru nV&, ducem cele trei mediatoare ale segmentelor P1 % P2 , P2 N P& i P& N P1 "

  *ediatoarele se nt!lnesc ntr%un punct +cercul cercului circumscris i le prelungim p!n(

  intersecteaz( dreptung3iul" Pentru nV&, c!nd P1 , P2 i P& sunt coliniare, dreptung3iul este

  sec$ionat n trei felii"

  e poate defini diagrama Eoronoi i f(r( constr!ngerile dreptung3iului, adic( pe ntregul

  plan 6, dar n acest caz poligoanele sunt desc3ise +se duc la infinit" .n orice caz, nu este

  greu de demonstrat c( poligoanele Eoronoi sunt con#e6e"

  metod( barbar( de a afla poligoanele Eoronoi pornete de la obser#a$ia c( dac( duc

  mediatoarea dintre Pii P-, atunci n mod sigur punctele de partea lui P-nu au cum s( fie n

  poligonul lui Pi, pentru c( sunt mai aproape de P- dec!t de Pi"

  .n cazul nostru, punctele Pi reprezint( mall%urile importante din Bucure ti pentru care #om

  ntocmi diagrama EoronoiO

  13

 • 7/26/2019 Cercetare stiintifica AFI.docx

  20/44

  Fig" 11 iagrama Eoronoi mall%uri Bucure ti

  up( cum se obser#(, aria locuitorilor care locuiesc cel mai aproape de mall%ul Afi

  Palace nu este foarte mare, dar datorit( amplas(rii, datorit( dimensiunii i facilit( ilor oferite

  este cel mai #izitat mall din capital" Plaza om!nia, de e6emplu, are o astfel de arie mult mai

  mare, dar datorit( faptului c( se afl( foarte aproape de Afi Palace i datorit( faptului c( nu

  ofer( nici foarte multe posibilit( i de acti#it( i, ma-oritatea clien ilor prefer *all%ul Afi"

  Aria de pia$( este distan$a ma6im( pe care un consumator este dispus s( o parcurg(

  pentru procurarea unui bun" Altfel spus, aria de pia$( este acel spa$iu relati# autonom n plan

  comercial n cadrul c(ruia o popula$ie bine determinat( geografic se apro#izioneaz(" Aceast(

  arie poate fi un ora, un -ude$, o regiune sau o parte a unei aglomer(ri urbane" e pune

  problema de a delimita o arie comercial( n care mai multe puncte de #!nzare i atrag

  clientela proprie" Prin urmare, aria de pia$( este constituit( din zone comerciale mai mult sau

  mai pu$in suprapuse"

  Aria de pia$( a unui punct de #!nzare se delimiteaz( fie cu a-utorul unor modele

  matematice gra#ita$ionale sau probabilistice +de tip eill%Con#erse sau ;uff, fie pe baza

  sonda-elor n r!ndul cump(r(torilor"

  2

 • 7/26/2019 Cercetare stiintifica AFI.docx

  21/44

  )tilizarea unor astfel de modele impune analiza comportamentului spa$ial al

  popula$iei, realizarea cump(r(turilor n anumite centre, str(zi comerciale i puncte de #!nzare"

  Comportamentul fiec(rui indi#id este rezultatul unui proces de e#aluare a teritoriului care, n

  esen$(, se reduce la trei faze componente i anumeO

  - cunoaterea teritoriului ce trebuie parcurs- distan$a obiecti#( definit( fie prin unele caracteristici geografice +traseul n linie

  dreapt(, pe osea sau cale ferat(, fie prin unii indicatori economici +costul de

  transport, timpul de deplasare- distan$a subiecti#( este dat( de aa%zisul Ssim$ al distan$ei % rezultat al reac$iei

  psi3ologice a cump(r(torului la spa$iul ce urmeaz( s(%l parcurg( pentru a a-unge la

  magazin"

  Parcurgerea spa$iului este legat( de distan$(" Astfel, pentru un consumator, costul de

  cump(rare a unui bun este egal cuO

  C= P + KT

  C% costul cump(r(turii totale

  P % pre$ul de cump(rare al bunului

  ? % distan$a parcurs(

  % costul pentru parcurgerea unei unit($i de distan$("

  .n m(sura n care cump(r(torul dispune de un #enit dat, cu c!t locul s(u de domiciliu

  este mai ndep(rtat de locul de #!nzare, cu at!t costul de parcurgere a spa$iului crete i el #a

  cump(ra o cantitate mai mic( de produse"

  .n cadrul procesului de cunoatere a teritoriului, de c(tre fiecare cump(r(tor, oimportan$( deosebit( are acumularea informa$iilor necesare pri#ind amplasarea i profilul

  punctelor de #!nzare, orarul lor de func$ionare, ni#elul de ser#ire, posibilit($ile de a a-unge la

  aceste puncte de #!nzare +mi-loacele de transport, timpul necesar, #ecin(t($ile dintre

  magazine etc" Aceast( etap( ini$ial( de e#aluare a unui teritoriu, sub aspectul atracti#it($ii

  comerciale, constituie pentru fiecare indi#id prima condi$ie necesar( in luarea unor decizii

  legate de localizarea #iitoarelor cump(r(turi"

  21

 • 7/26/2019 Cercetare stiintifica AFI.docx

  22/44

  Aria de atrac$ie a unui punct de #!nzare este acel spa$iu delimitat geografic din care i

  Satrage clien$ii i, implicit, i asigur( desfacerea"

  Aria de atrac$ie a fost considerat( ca fiind zona teritorial( n cadrul c(reia o unitate

  comercial( poate s(%i desfac( m(rfurile n condi$ii de rentabilitate "

  Potri#it unei alte opinii, aria comercial( este aria delimitat( a unei colecti#it($i din

  cadrul c(reia magazinul i asigur( apro6imati# 90R din #!nz(rile unei categorii

  reprezentati#e de bunuri" Aria de atrac$ie nu trebuie n$eleas( ca un spa$iu compact, fiind

  compus( dintr%un ir de zone concentrice a c(ror cot( de participare n num(rul total al

  clien$ilor se diminueaz( direct propor$ional cu creterea distan$ei p!n( la magazin"

  Prin urmare, stabilirea limitelor zonei de atrac$ie a unui punct de #!nzare permite, n

  ultim( analiz(, delimitarea unei zone func$ionale de consum care ofer( informa$ii pri#ind

  specificul local al cererii

  Factorii care influen$eaz( m(rimea ariei de atrac$ieO

  - m(rimea unit($ii comerciale- importan$a punctelor de #!nzare adiacente +anumite magazine nu au o zon(

  comercial( proprie i profit( de atrac$ia altor puncte de #!nzare- ni#elul #eniturilor popula$iei- densitatea popula$iei- facilit($ile de circula$ieO c(i i mi-loace de comunica$ie, spa$ii de parcare- punctele de interes a ariei de pia$( care constituie obiectul de analiz(, ser#icii,

  acti#it($i culturale, sporti#e etc- topografia terenului- dinamismul administra$iei publice locale i al agen$ilor economici"

  .n leg(tur( cu zona de atrac$ie comercial( se #or aplica urm(toarele reguliO

  22

 • 7/26/2019 Cercetare stiintifica AFI.docx

  23/44

  1 )n consumator se #a deplasa cu at!t mai departe pentru o cump(r(tur(, cu c!t costul

  acesteia este important pentru el"2 )n cump(r(tor se #a deplasa cu at!t mai departe pentru o cump(r(tur(, cu c!t alegerea

  ofertei este important( pentru el" .n ceea ce pri#ete o strad( comercial( aceste dou(

  reguli se manifest( din plin n sensul c( oamenii au tendin$a de a grupa deplas(rile,

  #enind destul de departe pe o strad( comercial( pentru c( aceasta ofer( o larg(

  posibilitate de alegere din numeroasele magazine specializate aflate aici" Acest aspect

  e6plic( de ce marile magazine au putut fi instalate la periferia oraelor, n zone foarte

  pu$in populate anterior" Atrac$ia lor se datoreaz( importan$ei acordat( de clien$ii

  poten$iali alegerii m(rfurilor din aceste unit($i"& )n consumator se #a deplasa cu at!t mai departe pentru o cump(r(tur( cu c!t

  suprafa$a de parcare este important( pentru el"

  Pentru o strad( comercial( aceste reguli se manifest( din plin" amenii i grupeaz(

  deplas(rile #enind destul de departe pentru a #izita magazinele concentrate n acest spa$iu

  pentru c( dispun de numeroase posibilit($i de alegere a m(rfurilor"

  simbol stelu$( % zon( de atrac$ie comercial( datorit( prezen$ei pie$ei simbol cerc mare gol % amplasament e6celent simbol cerc plin N amplasament de importan$( medie

  simbol cerc mediu gol % amplasament de slab( calitate" simbol punct % amplasament mediocru sau cu #aloare practic nul("

  2

 • 7/26/2019 Cercetare stiintifica AFI.docx

  24/44

  Metode de determinare a ariei de atracie a unui punct de vnzare

  1 *etoda reper(rii clien$ilor a lui Applebaum const( n colectarea informa$iilor

  pri#ind comportamentul consumatorilor prin inter#iuri la locul de #!nzare +aflarea locului de

  reziden$( al persoanei interogate, reperarea pl(cilor de nmatriculare a #e3iculelor din spa$iul

  de parcare al marilor magazine i centre comerciale, anc3eta telefonic(, anc3eta la domiciliul

  clien$ilor"

  2 *etoda bazat( pe m(surarea distan$ei sau timpului afectat parcurgerii traseului de

  c(tre client" Pentru un supermagazin ce #a fi amplasat ntr%un cartier reziden$ial dintr%o

  localitate, c!nd c(ile de acces sunt comode, se utilizeaz( o 3art( geografic( pe care se

  traseaz(, lu!nd drept centru punctul S* unde #a fi construit magazinul, cercuri concentrice

  ale c(ror raze corespund urm(toarelor distan$eO I V 200 m, II V 400 m, III V 1 7m, IE V 2 7m,

  E V peste < 7m

  .n cazul unui mare magazin, situat ntr%un cartier al unui ora, se #a m(sura timpul

  necesar pentru a se a-unge cu auto#e3icolul la magazin, $in!nd seama de facilit($ile de acces

  +autostrad( sau de obstacole +str(zi nguste, poduri etc" n acelai mod ca n cazul precedent,

  se traseaz( pe o 3art( curbe a#!nd ca centru locul magazinului i corespunz!nd diferitelor

  inter#ale de traseuO 4, 10, 14, 20 minute" '#ident, procentul clien$ilor poten$iali n raport cu

  popula$ia total( din fiecare zon( se diminueaz( n func$ie de distan$a ce separ( magazinul de

  locul de domiciliu"

  24

 • 7/26/2019 Cercetare stiintifica AFI.docx

  25/44

  Fig" 12 *etod( bazat( pe m(surarea timpului de parcurgere a traseului de c(tre client

  & eterminarea atrac$iei comerciale prin aplicarea =egii lui eill +=egea gra#ita$iei

  comerciale

  Aceast( lege stabilete c( atrac$ia comercial( a dou( orae n raport cu un punct

  intermediar este direct propor$ional( cu popula$iile acestor orae i in#ers propor$ional( cu

  p(tratul distan$ei de la punctul intermediar la fiecare din orae"

  Aceast( lege se e6prim( prin formulaO

  Va ! V" = #Pa ! P"$ % #&" ! &a$', undeO

  Ea % #olumul cump(r(turilor clien$ilor din oraul intermediar n oraul A,

  Eb % #olumul cump(r(turilor clien$ilor din oraul intermediar n oraul B

  Pa i Pb % popula$iile oraelor A i B

  a % distan$a de la oraul intermediar la oraul A

  25

 • 7/26/2019 Cercetare stiintifica AFI.docx

  26/44

  b % distan$a de la oraul intermediar la oraul B

  Modelul lui (u))este un model gra#ita$ional probabilistic, care a constituit obiectul a

  numeroase lucr(ri de specialitate" )n e6emplu simplu demonstreaz( cum poate fi aplicat acest

  modelO un in#estitor #rea s( construiasc( un centru comercial de 20"000 mp ntr%un ora unde

  de-a e6ist( un centru A de

 • 7/26/2019 Cercetare stiintifica AFI.docx

  27/44

  Aprecierea #alorii comerciale a locului de amplasare a unui punct de #!nzare se face

  prin e#aluarea unor anumite criterii care r(spund principiilor de localizare, confirmate de

  practica comercial( i sus$inute de unii specialitiO

  =ista criteriilor de e#aluare a locului de amplasare a unui punct de #!nzare e6istentO

  1" PP)=AWI'

  - num(r de locuitori, #!rsta, ni#elul de instruire, R proprietarilor de locuin$e- #enitul disponibil pe un locuitor"

  2" C:C)':WI

  - num(rul i talia concuren$ilor, e#aluarea punctelor forte i slabe ale acestora

  &" AFIC)= PI':A=

  - num(r de persoaneLor(, tipuri de persoane

 • 7/26/2019 Cercetare stiintifica AFI.docx

  28/44

  - #ec3imea construc$iei"

  8" C:IWII ' I:A=A'

  - proprietar al construc$iei

  - c3iria- costuri de ntre$inere- impozite"

  Amplasarea punctului de #!nzare #a respecta urm(toarele principiiO

  - principiul capacit($ii de interceptare a unit($iiO capacitatea de interceptare se m(soar(

  prin #olumul de trafic e6istent n #ecin(tatea locului de amplasare a punctului de

  #!nzare respecti#

  - principiul atrac$iei cumulateO gruparea mai multor puncte de #!nzare genereaz( oatrac$ie cumulat(, superioar( sumei atrac$iilor indi#iduale ale punctelor de #!nzare

  localizate izolat- principiul de compatibilitateO magazinele care ofer( m(rfuri complementare e6ercit( o

  atrac$ie comercial( mai mare- principiul de accesibilitateO consumatorul trebuie s( poat( intra, tra#ersa i iei uor

  din perimetrul care delimiteaz( locul de amplasare a punctului de #!nzare n cauz("

  #. $stimarea populaiei din zona de atractiitate i

  caracteristicile structurii acesteia

  A a cum am men ionat i mai sus, Afi Palace Cotroceni reprezint( cel mai mare centru

  comercial din om!nia, moti# pentru care, reprezint( un important punct de atrac ie pentru

  2%

 • 7/26/2019 Cercetare stiintifica AFI.docx

  29/44

  consumatorii din zon( i nu numai, din punct de #edere al cump(r(turilor alimentare i

  nealimentare"

  Afi Palace Cotroceni este situat n sectorul / din Bucure ti, situat n partea #estic( a

  municipiului, pe Bule#ardul Easile *ilea, nr"

 • 7/26/2019 Cercetare stiintifica AFI.docx

  30/44

  popula ia num(ra &/1"021 de persoane" ot potri#it I:, din punct de #edere al structurii

  popula iei pe grupe de #!rste, n sectorul /, num(rul cel mai mare de locuitori se afl( ntre 1

 • 7/26/2019 Cercetare stiintifica AFI.docx

  31/44

  1)

  )

  2%

  1/

  4

  C%art &itle

  locuitori cu !6rste

  ntre 713 ani

  locuitori cu !6rste

  ntre 273 ani

  locuitori cu !6rste

  ntre 4753 ani

  locuitori cu !6rste

  ntre )7/3 ani

  locuitori cu !6rste

  intre %7%4 si8 %5

  ani

  Fig"1< tructura pe grupe de #!rst( a popula iei sectorului /

  in punct de #edere al popula iei ocupate, locuitorii sectorului / se mpart n popula ie

  total( acti#(, n num(r de apro6imati# 141"&/1 de locuitori, popula ia ocupat( n num(r de

  120"952 de locuitori, omeri n num(r de 9"&9& de locuitori, popula ie inacti#( de aproape

  &1"12& de locuitori i

 • 7/26/2019 Cercetare stiintifica AFI.docx

  32/44

  mul i bucure teni cu #enituri mari, se obser#( c( e6ist( o migra ie spre nord din ma-oritatea

  cartierelor, e6cep ie f(c!nd *ilitari"

  Acest lucru este nemaipomenit pentru #!nz(rile centrului comercial Afi Palace

  Cotroceni, pentru c( se bucur( anual de statutul mall%urilor care au cei mai mul i clien i n

  decursul unui an"

  4

  2%

  )

  1/

  1

  )

  locuitori cu!enituri ntre 71

  locuitori cu!enituri ntre1172

  locuitori cu!enituri ntre217

  locuitori cu!enituri 174

  locuitori cu!enituri ntre4175

  locuitori cu!enituri 8 5

  Fig"14 tructura pe #enituri a popula iei sectorului /

  .n ceea ce pri#e te num(rul autoturismelor la sf!r itul anului 2014 , acesta era de patru

  ori mai mare fa ( de num(rul de autoturisme din anul 1990" Astfel, n anul 2014 erau

  apro6imati# 2

 • 7/26/2019 Cercetare stiintifica AFI.docx

  33/44

  Potri#it Institutului :a ional de tatistic(, la ni#elul sectorului /, e6ist( un indice de

  motorizare de apro6imati# &1,2 R" Indicele de motorizare calcul!ndu%se ca raportul dintre

  num(rul de #e3icule aferente sectorului / i num(rul de familii e6istente n sectorul /"

  e asemenea, este important de men ionat c( se obser#( o tendin ( de renun are la

  auto#e3icul personal, astfel c( locuitorii din sectorul / prefer( s( c(l(toreasc( cu autobuzul,

  cu metroul, sau cu bicicleta" Cu toate acestea ns(, num(rul c(l(torilor care prefer( s( a-ung(

  ntr%un anumit punct cu bicicletaLpe -osLprin alte mi-loace, este de apro6imati# 1R, n timp ce

  cei mai mul i prefer( s( a-ung( la destina ie cu auto#e3icul propriu"

  4

  2/

  2

  1/1

  C%art &itle

  cltori cu!e&icululpersonal

  clatori cumetroul

  cltori cu 9A: cltori cutram!aiul

  cltori cuicicleta;altemi

 • 7/26/2019 Cercetare stiintifica AFI.docx

  34/44

  Acest lucru, nu poate dec!t s( satisfac( cererea mallul%ui Afi Palace Cotroceni, care se

  bucur( anual de cel mai mare num(r de #izitatori i printre primele locuri dac( ne referim la

  #olumul #!nz(rilor"

  Pe l!ng( transportul de suprafa ( i cel subteran pe care l presupune #izita la Afi, este

  important de remarcat c( un num(r mare de cump(r(tori #iziteaz( magazinul online" Astfel, s%

  a remarcat de la an la an, conform Agerpress faptul c( timpul petrecut n magazin de c(tre

  clien i este mai mic, pentru c( ace tia au tendin a de a c(uta ceea ce i intereseaz( pe internet,

  astfel c( o dat( a-u i n magazin, ei tiu e6act ce i doresc i se deplaseaz( c(tre sursa

  analizat( pe internet, diminu!nd astfel timpul petrecut n c(utarea produsului fa#orit"

  e asemenea, studiile arat( c( pentru str(ini Afi Palace Cotroceni este mall%ul care

  st!rne te cel mai mare interes fa ( de toate celelalte centre comerciale, fapt datorat reclamei

  puternice, num(rului mare de #izitatori, dar i ndeplinirea cerin elor unui centru comercial de

  elit( european("

  '. $stimarea neoilor de aproizionare pentru

  %(permar)etul Auc%an

  Apro#izionarea Auc3an se face cu camioane i camionete de 5,4 t, iar desc(rcarea se

  face fie n curte, fie la ramp(, cu transpalete electrice" *arfa este stocat( n depozit, iar de aici

  este dus( n magazin, pe masur( ce se epuizeaza la raft" .n func ie de greutatea paletelor

  transportate, se folosesc transpalete manuale sau electrice" Fiecare produs are alocat un

  anumit spa iu la raft i completarea cu marf( se face numai pe zona respecti#("

  Pentru a putea face o analiz( c!t mai clar( a ne#oii de apro#izionare a centrului

  comercial, #om caracteriza pentru nceput, circula ia din zona mall%ului pentru a #edea ce

  dificult( i apar pe parcursul apro#izion(rii"

  Binen eles, ar putea e6ista mai multe posibilit( i de apro#izioanare a centrului

  comercial i facem referire la re eaua fero#iar(" in p(cate ns(, liniile fero#iare industriale

  prezint( o uzur( de la 40 p!n( la 50R" uprafa a total( de teren de inut( de CF Bucure ti ,

  pe raza sectorului /, este de apro6imati#

 • 7/26/2019 Cercetare stiintifica AFI.docx

  35/44

  i intala iilor CF, precum i o suprafa ( de 5900 mp % terenuri n proprietate CF" in p(cate

  ns(, n propor ie de 40R liniile de cale ferat( de pe raza sectorului / sunt nefunc ionale"

  .n figura de mai -os, se pot obser#a c(ile de acces pe care centrul Comercial Afi Palace

  Cotroceni se poate apro#izionaO

  Fig"15 ;art( apro#izionare Afi Palace Cotroceni

  .n cazul Afi Palace Cotroceni, n ceea ce pri#e te apro#izionarea, primirea i recep ia

  m(rfurilor, sunt ndeplinite anumite cerin e pentru desf( urarea c!t mai organizat( a acestei

  ac iuni, astfelO

  a$ se desemneaz( % dup( caz % unul sau mai mul i anga-a i care s( aib(, n mod separat,

  urmatoarele sarcini specialeO

  % predarea i receptionarea marfurilor

  % ambalarea i supra#eg3erea ambal(rii m(rfurilor

  % e6pedi ia i predarea m(rfurilor c(tre c(r(u , precum i primirea lor de la c(r(u i

  aducerea lor n depozit

  "$ se constituie % dup( caz % una sau mai multe comisii de autorecep ii i de primire a

  m(rfurilor"

  5

 • 7/26/2019 Cercetare stiintifica AFI.docx

  36/44

  Aceste comisii care au sarcina de a #erifica cantitati# i calitati# m(rfurile ce se

  li#reaz( prin autorecep ie precum i m(rfurile ce se primesc de la alte organiza ii, se constituie

  dinO conduc(torul epartamentului Apro#izionare sau delegatul sau, precum i responsabilul

  controlului te3nic al calit( ii, iar unde nu e6ist( un asemenea control, un salariat desemnat de

  director, gestionarul care elibereaz( ori prime te m(rfurile sau nlocuitorii lor permanen i i

  anga-atul ns(rcinat cu e6pedi ia i primirea m(rfurilor"

  c$ se organizeaz( supra#eg3erea i paza m(rfurilor din momentul ie irii lor din depozit p!n(

  n momentul pred(rii lor c(tre c(r(u i % la fel % din momentul primirii lor de la c(r(u , p!n(

  n momentul intr(rii lor n depozit

  d$ se controleaz( personal modul cum se desf( oar( opera iunile n leg(tur( cu recep ia, autorecep ia, e6pedi ia, primirea i #erificarea m(rfurilor

  e$ e6ist( m(suri de instalare a mi-loacelor de c!nt(rire i m(sur(toare necesare stabilirii

  elementelor de determinare cantitati#( a m(rfurilor predate la transport sau primite, potri#it

  specificului marfurilor"

  '6ist( de asemenea, artere aglomerate din cauza flu6ului de apro#izionare, artere cu

  partea carosabil( de #e3icule sta ionate neregulamentar i care apro#izioneaz( mall%ul" Printre acestea, cel mai aglomerat este Bule#ardul imi oara

  Astfel, din cauza flu6ului generat de prezen a Afi Palace Cotroceni, punct de interes

  pentru participan ii la traficul zonei sectorului / din Bucure ti, se nasc flu6uri aglomerate de

  trafic" A adar, pe bule#ardele men ionate mai sus, ac iunea de apro#izionare a mall%ului se

  desf( oar( cu destul de mult( dificultate, tocmai de aceea, apro#izionarea Auc3an%ului,

  magazinul comercial din Afi se apro#izioneaz( cu prec(dere noaptea, c!nd traficul este mai

  liber i ac iunea se poate desf( ura cu mai mult( rigurozitate"

  *. $stimarea +uurilor de tra-c generate de compleul

  comercial A- alace Cotroceni

  )

 • 7/26/2019 Cercetare stiintifica AFI.docx

  37/44

  Analiza circula iei rutiere pentru sectorul / se raporteaz( la conte6tul integr(rii

  ntregului municipiu la ni#el na ional, interna ional, regional, dar i local"

  .n primul r!nd, trebuie tiut faptul c( sistemul ma-or de circula ie la ni#elul sectorului

  / este dez#oltat pe o structur( radial concentric( de%a lungul a6elor de circula ie, a#!nd rolul

  de preluare a principalelor drumuri ce con#erg spre Bucure ti" in acest punct de #edere, este

  foarte important de men ionat faptul c( re eaua stradal( a *unicipiului Bucure ti are o

  lungime de apro6imati# 44& 7m, dintre care 2&4,042 7m sunt aferen i sectorului / +conform

  PI) sector /"

  Binen eles, centrul comercial Afi Palace Cotroceni nu are clien i numai din sectorul /,

  din acest punct de #edere leg(turile rutiere care e6ist( ntre sectorul / i celelalte sectoare ale

  Bucure tiului suntO

  =eg(tura cu sectorul 1 se face prin intermediul arterei Calea Cr!nga i N pasa-ul Drant

  i pasa-ul Droz(#e ti%Basarab, os" Cotroceni =eg(tura cu sectorul 4 se face prin intermediul Bule#ardului D3encea =eg(tura cu oseaua Principal( se face prin 2 puncteO primul punct se afl( la

  intersec ia Bule#ardului Iuliu *aniu cu autostrada A1, cel de%al doilea punct se afl( la

  intersec ia Prelungirii D3encea cu oseaua de Centur(, ie irea spre omne ti"

  atorit( prezen ei comple6ului comercial n aceast( zon(, n orele de #!rf n special,

  aceste leg(turi sunt congestionate"

  atele statistice arat( c( sistemul de circula ie rutier( pe ntreg teritoriul administrati# al

  ectorului /, este organizat n 4// artere, conform Adresa nr" &440L25"02"201

 • 7/26/2019 Cercetare stiintifica AFI.docx

  38/44

  Parcul de #e3icule din sectorul / a#ea la nceputul anului 2014 pe in#entarO 82 de

  tram#aie, /4 de troleibuze, 120 de autobuze"

  alt( problem( care ngreuneaz( accesul la Centrul Comercial Afi Palace Cotroceni,

  este faptul c( traseele desf( urate pe re eaua de transport public indiferent de tipul de mi-loc

  de transport care circul( pe fiecare traseu, au por iuni de suprapunere, lucru determinat de

  m(rimea num(rului de c(l(tori ce se deplaseaz( pe direc ia men ionat( mai sus"

  A a cum am men ionat la nceputul capitolului

 • 7/26/2019 Cercetare stiintifica AFI.docx

  39/44

  /. Identi-carea zonelor congestionate i soluii pentru

  ameliorare

  in analiza structurii re elei de str(zi se obser#( mai multe disfunc ionalit( i" Astfel,

  au fost indentificate c!te#a intersec ii din zona Afi Palace Cotroceni, care nt!mpin( aproape

  n permanen ( anumite disfunc ionalit( i din punct de #edere al fluidiz(rii traficului"

  Astfel, dup( cum se poate #edea i n 3arta traficului de mai -os, cea mai problematic(

  este intersec ia Bule#ardul Deneral Easile *ilea cu Bule#ardul imi oara"

  Fig" 18 Intersec ia Bule#ardul imi oara% Bule#ardul Deneral Easile *ilea

  A adar, artera colorat( cu ro u reprezint( traficul foarte lent, iar artera colorat( cu

  portocaliu reprezint( traficul lent + i pe un sens i pe altul de mers"

  =a fel de aglomerat( este i intersec ia Bule#ardului Iuliu *aniu cu Bule#ardul

  Deneral Easile *ilea, dup( cum se poate obser#a n 3arta traficului de mai -os" Artera cu ro u

  3

 • 7/26/2019 Cercetare stiintifica AFI.docx

  40/44

  reprezint( traficul foarte aglomerat, iar artera colorat( cu portocaliu este aglomerat( n orele

  de #!rf din capital("

  Fig"19 Intersec ia Bule#ardul Iuliu *aniu% Bule#ardul Deneral Easile *ilea

  alt( problem( este reprezentat( de intersec ia dintre Bule#ardul imi oara i trada

  *i3aela *arcu u6andra care conduce spre intrarea n cadrul centrului comercial Afi PalaceCotroceni" e cele mai multe ori, aceast( arter( este foarte aglomerat( n perioada orelor de

  #!rf"

  Fig"20 Intersec ia Bule#ardul imi oara N trada *i3aela *arcu u6andra

  4

 • 7/26/2019 Cercetare stiintifica AFI.docx

  41/44

  Conform Adresei nr" 20219 din 2/"0/ "201

 • 7/26/2019 Cercetare stiintifica AFI.docx

  42/44

  intermitent" ublarea benzilor de circula$ie pe bretelele de cone6iune cu bule#arde

  circulate este i ea necesar( % c!nd un bule#ard de & benzi se restr!nge brusc ntr%una

  singur(, l po$i l(rgi i la 4 benzi cu sens unic, tot degeaba" =(rgirea bretelelor de

  leg(tur( este mai important( i mai pu$in costisitoare dec!t l(rgirea bule#ardelor% ealizarea de sensuri unice acolo unde acest lucru este posibil" ensurile unice pe

  bule#arde cu tram#ai pe mi-loc sunt o ino#a$ie 3alucinant( a autorit($ilor rom!ne" Asta

  nu nseamn( c( sensurile unice sunt o idee proast(, cu condi$ia ca ele s( fie aplicate n

  special pe distan$e medii, nu lungi" .n plus, dac( prima strad( dup( o intersec$ie are

  sens unic spre dreapta, acolo unde este posibil, n locul #ira-ului spre st!nga, care

  bloc3eaz( de multe ori traficul, oferii pot fi diri-a$i s( efectueze trei #ira-e de dreapta"

  Aparent dureaz( mai mult, dar de fapt elimin( bloca-ele n trafic

  % coaterea tram#aielor din centrul oraelor" ram#aiele sunt mi-loace de c(l(torie lente,costisitoare mai ales din cauza infrastructurii necesare deplas(rii lor" .n plus, #in rar i

  n afara orelor de #!rf func$ioneaz( la 10%20 R din capacitatea de transport"

  'liminarea tram#aielor de pe bule#ardele i str(zile care duc spre centru i p(strarea

  doar a unui inel cu tram#aie rapide pe inelul principal al oraului ar permite fluidizarea

  traficului i economii financiare% ealizarea de str(pungeri inteligente pe terenul fostelor uzine" e prea multe ori,

  fostele uzine comuniste sunt nlocuite de mall%uri f(r( ca Prim(riile s( reueasc( s(

  redefineasc( traficul din -urul lor, dei n general aceste uzine blocau bule#ardele largi

  f(cute ulterior +pu$ini tiu c( ma-oritatea uzinelor din interiorul oraului nu au fost

  construite de comuniti ci au fost na$ionalizate, acesta fiind moti#ul pentru care ele se

  reg(sesc n mi-locul oraului i nu la periferie

  isipirea in#esti$iilor costisitoare n pasa-e, tuneluri auto, autostr(zi suspendate i l(rgirea

  bule#ardelor a fost de-a ncercat( de Eest, cu rezultate foarte proaste" ar metroul, combinat

  cu pasa-e subterane cu co#oare rulante pentru pietoni este o solu$ie mult mai bun(, cu condi$ia

  ca sta$iile de metrou s( fie mult mai apropiate dec!t cele de ast(zi" Prioritatea prim(riei

  oric(rui ora mare trebuie s( fie acest sistem de transport, iar nu mainile indi#iduale care

  transport(, n general, doar un singur pasager"

  0. Concluzii

  42

 • 7/26/2019 Cercetare stiintifica AFI.docx

  43/44

  Comple6ul comercial Afi Palace Cotroceni a fost amplasat ntr%o zon( e6celent(, fiind

  ncon-urat de bule#arde principale i circulate ale Bucure tiului" 'ste ncon-urat de cl(diri de

  birouri i de zone reziden iale ntinse, care%i asigur( clien ii necesari pentru a se declara cel

  mai #izitat mall din capital("

  atorit( facilit( ilor pe care le ofer(, atrage flu6uri foarte mari de trafic din toate

  zonele ora ului, i nu numai" in acest moti#, la ore de #!rf se produc congestii destul de mari

  n zon(, iar solu iile prezentate la capitolul precedent ar fi foarte utile dac( ar fi puse n

  practic("

  4

 • 7/26/2019 Cercetare stiintifica AFI.docx

  44/44

  iliogra-e

  1" Ballou, ", 2000"Business logistics Management. 'd" a III%a" :eH erse O Pretince ;all"2" Baluc3, I", 2004" Transport Logistics. ubai, )A'O Port&" Institutul :a ional de tatistic(, 2014" Catalogul publica iilor 2014 XpdfY