responsabilitatea socială a companiilor

of 15 /15

Upload: elenaneicu

Post on 12-Jul-2015

159 views

Category:

Education


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: Responsabilitatea socială a companiilor
Page 2: Responsabilitatea socială a companiilor
Page 3: Responsabilitatea socială a companiilor

“Un concept prin intermediulcăruia o companie integreazăîn mod voluntar preocupărilefaţă de problemele sociale şicele de mediu în operaţiunilede afaceri şi în interacţiunea cupartenerii de interes.”

Comisia Europeană

Page 4: Responsabilitatea socială a companiilor
Page 5: Responsabilitatea socială a companiilor
Page 6: Responsabilitatea socială a companiilor
Page 7: Responsabilitatea socială a companiilor
Page 8: Responsabilitatea socială a companiilor
Page 9: Responsabilitatea socială a companiilor
Page 10: Responsabilitatea socială a companiilor
Page 11: Responsabilitatea socială a companiilor
Page 12: Responsabilitatea socială a companiilor
Page 13: Responsabilitatea socială a companiilor
Page 14: Responsabilitatea socială a companiilor
Page 15: Responsabilitatea socială a companiilor