medierea conflictelor curs slide ultimul

Click here to load reader

Post on 02-Jun-2018

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/10/2019 Medierea conflictelor curs slide ultimul update.ppt

  1/91

  MEDIEREACONFLICTELOR

 • 8/10/2019 Medierea conflictelor curs slide ultimul update.ppt

  2/91

  DEFINITIE

  -MODALITATE DE REZOLVARE A

  CONFLICTELOR PE CALE AMIABILA CU

  AJUTORUL UNEI TERTE PERSOANE

  SPECIALIZATE IN CALITATE DE

  MEDIATOR

 • 8/10/2019 Medierea conflictelor curs slide ultimul update.ppt

  3/91

  MEDIATORUL ESTE UNFACILITATOR AL COMUNICARIISI AL DIALOGULUI;

  MEDIATORUL PROMOVEAZAINTELEGEREA INTRE PARTI; MEDIATORUL ASISTA PARTILE IN

  VEDEREA IDENTIFICARIIPROBLEMELOR, INTERESELOR;

 • 8/10/2019 Medierea conflictelor curs slide ultimul update.ppt

  4/91

  MEDIATORUL ASISTA PARTILE SAEVALUEZE UN IPOTETIC

  REZULTAT IN TRIBUNAL SAU LAINSTANTA ARBITRALA DACA NUREUSESC SA AJUNGA LA UNACORD DE MEDIERE

 • 8/10/2019 Medierea conflictelor curs slide ultimul update.ppt

  5/91

  Medierea a fost folosita inca din cele mai indepartate timpuri,in cele mai multe state sub diferite denumiri.

  Mediatorul la romani purta diferite nume.

  In antichitate existau state in care mediatorul era consideratpersoana sacra.

  Medierea a castigat teren si a luat amploare in secolul trecutin state ca Anglia, SUA si Franta.

  In Anglia s-a semnat Actul Concilierii care reglementa relatiileindustriale.

  Din 1947 in SUA exista SERVICIUL FEDERAL DE MEDIERESI CONCILIERE.

  In Franta, in prezent, ADR este promovat de autoritati ca omodalitate de degrevare a instantelor si de rezolvare adisputelor intr-o modalitate mai simpla, mai rapida si maiieftina.

 • 8/10/2019 Medierea conflictelor curs slide ultimul update.ppt

  6/91

  PRINCIPIILE MEDIERII

  1. Caracterul voluntar al procedurii medierii;

  2. Confidentialitatea procedurii medierii;3. Neutralitate/impartialitate din partea mediatorului4. Autodeterminarea partilor;5. Informarea prealabila asupra procedurii medierii.

 • 8/10/2019 Medierea conflictelor curs slide ultimul update.ppt

  7/91

  Caracterul voluntar al

  medierii Nici o parte nu poate fi obligata sa

  participe la o procedura demediere;

  Partile au libertatea de a alege

  modalitatea de a solutiona disputa.

 • 8/10/2019 Medierea conflictelor curs slide ultimul update.ppt

  8/91

  CONFIDENTIALITATEA PROCEDURII

  Toate aspectele discutate in procedura medieriisunt supuse principiului confidentialitatii;

  Mediatorul, partile si avocatii acestora trebuie

  sa respecte legea aplicabila in materiadezvaluirii informatiilor si sanctiunile aferente; La inceputul procesului mediatorul este obligat

  sa prezinte partilor toate informatiile cu privirela respectarea confidentialitatii;

 • 8/10/2019 Medierea conflictelor curs slide ultimul update.ppt

  9/91

  Mediatorul:Nu trebuie sa divulge informatii confidentiale

  fara acordul partilor;

  Nu trebuie sa foloseasca informatiileconfidentiale din timpul procesului de mediereptr a obtine avantaje personale sau ptr tertisau ptr a prejudicia interesele altora;

 • 8/10/2019 Medierea conflictelor curs slide ultimul update.ppt

  10/91

  Neutralitatea/Impartialitatea mediatorului

  Mediatorul ramane in afara conflictului dintreparti;

  Se implica doar in limitele permise de procedura; Impartialitatea mediatorului garanteaza ca se afla

  intr-o pozitie de mijloc fata de parti;

  Nu favorizeaza nici o parte in timpul procedurii.

 • 8/10/2019 Medierea conflictelor curs slide ultimul update.ppt

  11/91

  Informarea prealabila asupra procedurii

  Partile trebuie sa cunoasca avantajele proceduriimedierii fata de celelalte metode de solutionare aconflictelor;

  Detalii despre procedura;

  Modul de desfasurare a procesului de mediere; Mediatorul trebuie sa se asigure ca partile auinteles termenii acordului;

  Mediatorul trebuie sa se asigure de valabilitateaconsimtamantului partilor;

  Toate aceste aspecte trebuie sa fie cunoscuteinainte de inceperea procedurii

 • 8/10/2019 Medierea conflictelor curs slide ultimul update.ppt

  12/91

  Mediatorul trebuie sa se abtina de lafurnizarea unei opinii legale;

  Mediatorul trebuie sa se asigure capartile au inteles ca el nu actioneazaca un avocat pentru nici una dintreparti.

 • 8/10/2019 Medierea conflictelor curs slide ultimul update.ppt

  13/91

  AVANTAJELE

  MEDIERII1. Degrevarea instantelor de judecata de numarulmare de dosare;

  2. Cresterea calitatii actului de justitie se ofera

  mai mult timp magistratilor sa studieze spetele,sa interpreteze si sa judece cazurile ce nu pot fimediate;

  3. Costuri mai mici comparabil cu cele presupuse deorganizarea unui proces in instantele de

  judecata;4. Rapiditatea solutionarii cauzei

 • 8/10/2019 Medierea conflictelor curs slide ultimul update.ppt

  14/91

  5. Flexibilitatea procedurii de mediere;6. Participarea in mod direct a partilor in

  vederea ajungerii la un acord;7. Confidentialitatea procesului de mediere;8. Medierea este o procedura privata;9. Scopul este acela de a pastra pe mai

  departe relatiile dintre parti

 • 8/10/2019 Medierea conflictelor curs slide ultimul update.ppt

  15/91

  MEDIEREA SI LEGEA- Legea 192/2006 modificata si completata prin OUG

  4/2013; OUG 80/2013 privind taxele judiciare detimbru; Lg 76/2012 pt. punerea in aplicare a Lg134/2010 privind C. Pr. Civ.; OUG 90/2012 ptmodificarea si completarea Lg. 192/2006; Lg 115/2012pt modificarea si completarea Lg. 192/2006; Lg202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea

  solutionarii proceselor; OG 13/2010; Lg 370/2009 ptmodificarea si completarea Lg. 192/2006.- Hotararea Consiliului de Mediere nr. 5/2007 ptr

  aprobarea Regulamentului de organizare si functionarea Consiliului de Mediere.

  - Hotararea Consiliului de Mediere nr. 12/2007 ptraprobarea Standardului de formare a mediatorului.- Hotararea Consiliului de mediere nr. 964/2008 ptr

  aprobarea Tabloului mediatorilor autorizati.- Directiva 2008/52/CE privind anumite aspecte ale

  medierii in materie civila si comerciala.

 • 8/10/2019 Medierea conflictelor curs slide ultimul update.ppt

  16/91

  CONFLICTELE CE POT FI DEDUSE MEDIERII:1. Domeniul protectiei consumatorului prejudiciu ca

  urmare a achizitionarii unor produse sau serviciidefectuoase, a nerespectarii unor clauze

  contractuale ori a garantiilor acordate, clauzeabuzive in contractele dintre consumatori sioperatori economici, incalcarea altor drepturi dinlegislatia nationala sau a UE din domeniul protectieiconsumatorilor (art. 60 ind. 1 lit. a din Legea192/2006);

  2. Dreptul familiei, in situatiile prevazute de art. 64Legea 192/2006;3. Materie civila, litigiile privind posesia, granituirea,

  stramutarea de hotare si orice litigii in raporturilede vecinatate (art. 60 ind. 1 lit. c);

  4. Domeniul raspunderii profesionale cauzele demalpraxis;5. Litigii de munca izvorate din incheierea, executareasi incetarea contractelor individuale de munca;

  6. Litigiile civile a caror valoare este sub 50.000 lei, inconditiile art. 60 ind. 1 lit. f);

  7. Materie penala, in conditiile prevazute de art. 60ind. 1 lit. ).

 • 8/10/2019 Medierea conflictelor curs slide ultimul update.ppt

  17/91

  Nu pot face obiectul medierii:

  Drepturile strict personale; e.g. statutul persoanei Oricare alte drepturi de care partile, potrivit

  legii, nu pot dispune prin conventie sau prin altmod admis de lege;

  In orice conventie ce priveste drepturi asupracarora partile pot dispune se poate introduce oclauza de mediere.

 • 8/10/2019 Medierea conflictelor curs slide ultimul update.ppt

  18/91

  MEDIEREA ESTE O ACTIVITATE DEINTERES PUBLIC;

  POATE AVEA LOC INTRE DOUA SAUMAI MULTE PARTI; SE POATE REALIZA DE CATRE UNUL

  SAU MAI MULTI MEDIATORI mediere

  - comediere;

 • 8/10/2019 Medierea conflictelor curs slide ultimul update.ppt

  19/91

  Poate fi MEDIATOR: (conditii prevazute de art. 7 Legea192/2006)

  - Persoana cu deplina capacitate de exercitiu;- Are studii superioare;- Are o vechime in munca de cel putin 3;- Este apta din punct de vedere medical;- Are o buna reputatie si nu a fost condamnat definitiv pt

  savarsirea unei infractiuni intentionate, de natura sa aducatingere prestigiului profesiei de mediator;- A absolvit cursurile de formare de mediatori sau un program

  postuniversitar de nivel master in domeniu, acreditateconform legii si avizate de Consiliul de Mediere;

  - Este autorizata ca mediator, in conditiile legii 192/2006.

 • 8/10/2019 Medierea conflictelor curs slide ultimul update.ppt

  20/91

  Profesia de mediator este compatibila cu oricealta activitate sau profesie;

  Cauza de incompatibilitate se aduce la cunostiintaConsiliului de Mediere, de catre mediator, in

  termen de 3 zile de la data la care a intervenit; Consiliul de Mediere dispune sau constatasuspendarea sau incetarea calitatii de mediator inconditiile legii;

  In caz de incetare a calitatii de mediator, numeleacestuia este radiat de pe tablou.

  M di t l t l bli tii

 • 8/10/2019 Medierea conflictelor curs slide ultimul update.ppt

  21/91

  Mediatorul are urmatoarele obligatii: Sa tina arhiva,Sa aiba registre proprii,Sa aiba

  o evidenta contabila a activitatii; Sa depuna toate diligentele pentru ca partile sa

  ajunga la un acord reciproc convenabil,intr-untermen rezonabil;

  Sa dea partilor orice explicatii cu privire laactivitatea de mediere;

  Sa se asigure ca sunte respectate libertatea,demnitatea si viata privata a partilor;

  Sa c