medierea conflictelor in drept

Click here to load reader

Post on 26-Sep-2015

59 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mediere

TRANSCRIPT

06.10.2014

Medierea conflictelor in drept

-curs publicat medierea conflictelor, se va preda in plus

-examen oral: subiecte de teorie si spete

-la seminar se vor face numai spete

Ce se va discuta:

1. Ce inseamna metodele alternative de solutionare a conflictelor si care sun aceste metode alternative de solutionare a conflictelor?

2. Metodele alternative:

-medierea

-arbitrajul

-concilierea

-negocierea

-jurisprudenta si literatura de specialitate (med-art=mediere care genereaza un arbitraj)

3. Med-art in lumina noilor reglementari

Medierea este principala metoda alternativa de solutionare a conflictelor si alaturi de arbitraj ele detin cea mai mare pondere in solutionarea alternativa a disputelor.

Metodele alternative reprezinta o alternativa la justitia clasica. Este o alternativa mai ieftina, mai eficienta .

Arbitrajul reprezinta o metoda alternativa de solutionare a conflictelor, caracterizata prin eficienta ce presupune taxe arbitrale destul de ridicat iar soarta dosarului se afla in mana unui tribunal arbitral constituit dn unul sau trei arbitrii. Atunci cand am trei arbitrii exista un arbitru desemnat de fiecare parte iar cei doi arbitrii deseneaza e cel de-al treilea numit supraarbitru(presedintele completului).

Cadrul legislativ

Medierea este stipulata in Legea 192/2006 modificata.

Arbitrajul: Regulile de arbitraj din Codul de prc civ. dar si la Curtea de Arbitraj : Regulile de arbitraj

Pe plan european se va discuta despre regulamente si recomandari ale Consiliului Europei si in Directiva 52/2008(se va pune accent) privind anumite aspecte in materie civila si comerciala referitoare la medierea transfrontaliera.

Se va analiza Codul de Etica cu reguli clare cu privire la corpul mediatorilor la nivel rnational si european.

Se vor analiza noile reguli ale medierii lansate de ICC PARis alaturi de regulile arbitrajului ale aceleiasi institutii

Capitol nou: Analiza metodelor alternative de solutionare a conflictelro in cazurile de insolventa si pre-insolventa in contextul dispozitiilor noi legi a insolventei.

Starea de preinsolventa este un concept nou introdus de Legea 85/2014, exista si inaintea acestei legi in legi distincte (mandatul ad-hoc si concordatul preventiv).

Se vor analiza cazuri notorii de faliment in care au fost folosite metode ADR

Ce a insemnat falimentul in cazul Edmon brothers.

In Europa, legislatia insolventei face trimitere in mod direct la practicile ADR(alternative). Italia are in anumite situatii mediere obligatorie .

In contestul procedurilor de insolventa si preinsolventa se va discuta despre UNCITRAL Ghidul Cooperari Transfrontaliere privind Insolventa, despre principiile Bancii Mondiale pt reconstructie si dezvoltare care sunt principii privind eficienta insolventei si regimul creditorilor unde se vorbeste in mod direct de mediere.

Notiunea de conflict, ce este conflictul?Tipuri de conflict. Este important sa determinam tipul de conflict oridecateori suntem mediatori deoarece in functie de acesta ne vom identifica metoda de adresabilitate catre parti si identificarea conflictului in sine. Se va discuta de procesul de mediere, de procedura ce este urmata atat de partile implicate cat si de mediator/comediatori.

Principiile care stau la baza derularii procesului de mediere:

-confidentialitatii

-neutralitatii si impartialitatii mediatorului

-voluntariatului procedurii

-informarii prealabile asupra procedurii medierii

Din perspectiva etapelor de mediere procesul de mediere este structurat ca un mini procecs in fata instantei de judecata dar exista anumite diferente specifice procedurii de mediere care fac din aceasta metoda alternativa o metoda de succes in raport de instanta clasica( se aplica in general medierii corporatiste). Din perspectiva confifentialitatii, rapiditatii solutionarii procedurii, costurilor financiare.

Cu privire la etapele procesului de mediere se va discuta despre:

-sesiunea de deschidere=> mediatorul stabileste regulile procedurale ce vor fi urmate

-sesiunea comuna => sesiuni separate, etapa identificarii si evaluarii optiuniilor, conceptul de BATNA, ce inseamna si de ceste importanta sa se calculeze

-inchiderea procedurii de mediere-> poate fi finaizata cu: un proces verbal de esuare a medierii sau cu un acord de mediere.

In ambele situatii dar mai cu seama in cazul acordului de mediere vom analiza conditiile de fond si forma esentiale in vederea confirmarii acordului de mediere.

Acordul de mediere, odata semnat la mediator, trebuie sa fie validat fie de notar fie de judecator. Se vor discuta la capitolul forta executorie a acordului de mediere. Exista norme interne si norme europene cuprinse in Directiva 52/2008.

Referitor la conditiile de fond si formma, pt validarea/ infirmarea acordului de mediere este necesar ca acesta sa fie redactat in conformitate cu dispozitiile legii. Confirmarea/infirmarea se face de instanta sau de notar. Jurisprudentaa arata ca pe solicitarile adresate instantelor foarte multe sentinte au fost de respingere.

Contractul de mediere

-parti

-obiect

-obligatii si drepturi

-caracteristicile contractului de mediere

-consecintele semnarii unui contract de mediere

Se va diferentia contractul de mediere fata de acordul de mediere. Analizarea certificatului de informare prealabila cu rivire la avantajele medierii;acesta este un act eliberat de mediator partilor. Informarea pralabila cu privire la avantajele medierii prin modificarea Legii 192 devenise o procedura obligatorie. Ulterior sesizarii CCR aceasta dispozitie a fost declarata neconstitutionala si a fost inlaturata din textul de lege. Instantele trimit spre informare prealabila partile in cazurile limitativ prevazute de lege.

Medierea

Medierea este o procedura alternativa de solutionare a conflictelor in care partile asistate de o terta persoana denumita mediator incearca sa ajunga in mod voluntar la o intelegere mutal-acceptata in vederea solutionarii unui diferend/conflict.

Medierea mai este denumita si negociere asistata. Tertul(mediatorul) care asista intregul proces de mediere este specializat in acest sens si ajuta partile sa comunice in vederea gestionarii situatiei conflictuale. Mediatorul este denumit si facilitator al comunicarii. El nu este judecator, nu este avocatul niciuneia dintre parti, nu emite opinii juridice, nu da sfaturi partilor ci doar inlesneste comunicarea intre parti.

Se va studia si Consiliul de Mediere si regulemantele aplicabile exercitarii profesiei de mediator, conditiiepe care o persoana trebuie sa le indeplineasca pt a fi mediator. Comisia de disciplina, abaterile discplinare si sanctiuniile aplicabile.

Alaturi de mediere vom regasi in literatura de specialitate vom regasi concilierea, institutie care exista in fostul Cod comercial. aceasta institutie era prevazuta ca obligativitate ca procedura prealabila inainte de actionarea in judecata.

Negocierea

Se intrepatrunde cu medierea dar nu avem un tert.

Arbitrajul

Avem reguli de arbitraj si noile reguli ale medierii ICC Paris iar cele doua institutiicare merg si separat dar si impreuna, ele nu se exclud. Se vor analiza cele 4 clauze standard ce pot fi inserate in contractele comerciale pt a atrage compententa jurisdictionale specifice.

Avantajele medierii:

1. costuri reduse(costuri ocazionate de avocati si taxe de timbru)

2. confidentialitatea procedurii si flexibilitatea procedurii. Referitor confidentialitate deosebirea principala fata de instanta clasica este cea referitoare la participarea publicului la sedinta de judecata.

In procesul de mediere participa doar partile asistate sau nu de avocati, rude, prieteni, afini si mediator pe cand la instanta accesul publicului este nerestricionat. Medierea este o procedura extrem de flexibila lipsita de formalismul excesiv al instantei clasice. La prima intalnire dintre mediator si parti, mediatorul va stabili cadrul procedural si regulilece trebuie a fi urmate de catre partile implicate in procesu de mediere si comunicate acestora. Termenele nu sunt imperative ci ele sunt stabilite de comun acord de parti si de mediator. La mediere partile trebuie sa se prezinte personal, ele putand fi sau nu asistate de avocati.

Intregul proces de mediere este structurat ca un mini proces iar mediatorul se poate inspira din NCPC oridecateori va stabili regulile aplicabile procedurii conduse de el. Mediatorul nu este judecatorul cauzei supuse medierii conduse de el.

13.10.2014

Metodele alternative de solutionare a conflictelor

Un concept ce se refera la proceduri de solutionare alternativa a litigiilor.

Comparativ cu procedurile clasice de solutionare a litigiilor, solutionarea alternativa reprezinta o procedura mai eficienta careia ii sunt afectate costuri reduse si timp mai scurt.

Justitia reprezinta modaitatea traditionala de solutionare a litigiilor; ea este incarcata cu un formalism excesiv determinat de reguli stricte procedurale, durabilitate mare in timp, costuri excesive(taxa timbru, onorarii avocati si experti). Justitia clasica ilustreaza principiu " oparte castiga si cealalta pierde"' intotdeauna, niciodata in justitia clasca nu avem doua parti care castiga, aspect ce o deosebeste fundamental de procedurile de solutionare alternativa a litigiilor. Exista o apropiere intre justitia clasica si procedura arbitrala, in sensul in care in ambele situatii se ajunge la emiterea unei sentinte.

Metodele alternative de solutionare a conflictelor se desprind din metodele clasice/traditionale si nu propun eliminar

View more