medierea conflictelor curs slide ultimul update

Download Medierea Conflictelor Curs Slide Ultimul Update

Post on 15-Oct-2015

33 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

curs mediere

TRANSCRIPT

 • MEDIEREACONFLICTELOR

 • DEFINITIE MODALITATE DE REZOLVARE A CONFLICTELOR PE CALE AMIABILA CU AJUTORUL UNEI TERTE PERSOANE SPECIALIZATE IN CALITATE DE MEDIATOR

 • MEDIATORUL ESTE UN FACILITATOR AL COMUNICARII SI AL DIALOGULUI;MEDIATORUL PROMOVEAZA INTELEGEREA INTRE PARTI;MEDIATORUL ASISTA PARTILE IN VEDEREA IDENTIFICARII PROBLEMELOR, INTERESELOR;

 • MEDIATORUL ASISTA PARTILE SA EVALUEZE UN IPOTETIC REZULTAT IN TRIBUNAL SAU LA INSTANTA ARBITRALA DACA NU REUSESC SA AJUNGA LA UN ACORD DE MEDIERE

 • Medierea a fost folosita inca din cele mai indepartate timpuri, in cele mai multe state sub diferite denumiri.

  Mediatorul la romani purta diferite nume.

  In antichitate existau state in care mediatorul era considerat persoana sacra.

  Medierea a castigat teren si a luat amploare in secolul trecut in state ca Anglia, SUA si Franta.

  In Anglia s-a semnat Actul Concilierii care reglementa relatiile industriale.

  Din 1947 in SUA exista SERVICIUL FEDERAL DE MEDIERE SI CONCILIERE.

  In Franta, in prezent, ADR este promovat de autoritati ca o modalitate de degrevare a instantelor si de rezolvare a disputelor intr-o modalitate mai simpla, mai rapida si mai ieftina.

 • PRINCIPIILE MEDIERII

  Caracterul voluntar al procedurii medierii;Confidentialitatea procedurii medierii;Neutralitate/impartialitate din partea mediatoruluiAutodeterminarea partilor;Informarea prealabila asupra procedurii medierii.

 • Caracterul voluntar al medierii

  Nici o parte nu poate fi obligata sa participe la o procedura de mediere;Partile au libertatea de a alege modalitatea de a solutiona disputa.

 • CONFIDENTIALITATEA PROCEDURII

  Toate aspectele discutate in procedura medierii sunt supuse principiului confidentialitatii;Mediatorul, partile si avocatii acestora trebuie sa respecte legea aplicabila in materia dezvaluirii informatiilor si sanctiunile aferente;La inceputul procesului mediatorul este obligat sa prezinte partilor toate informatiile cu privire la respectarea confidentialitatii;

 • Mediatorul:Nu trebuie sa divulge informatii confidentiale fara acordul partilor;Nu trebuie sa foloseasca informatiile confidentiale din timpul procesului de mediere ptr a obtine avantaje personale sau ptr terti sau ptr a prejudicia interesele altora;

 • Neutralitatea/Impartialitatea mediatorului

  Mediatorul ramane in afara conflictului dintre parti;Se implica doar in limitele permise de procedura;Impartialitatea mediatorului garanteaza ca se afla intr-o pozitie de mijloc fata de parti;Nu favorizeaza nici o parte in timpul procedurii.

 • Informarea prealabila asupra procedurii

  Partile trebuie sa cunoasca avantajele procedurii medierii fata de celelalte metode de solutionare a conflictelor;Detalii despre procedura;Modul de desfasurare a procesului de mediere;Mediatorul trebuie sa se asigure ca partile au inteles termenii acordului;Mediatorul trebuie sa se asigure de valabilitatea consimtamantului partilor;Toate aceste aspecte trebuie sa fie cunoscute inainte de inceperea procedurii

 • Mediatorul trebuie sa se abtina de la furnizarea unei opinii legale;

  Mediatorul trebuie sa se asigure ca partile au inteles ca el nu actioneaza ca un avocat pentru nici una dintre parti.

 • AVANTAJELE MEDIERIIDegrevarea instantelor de judecata de numarul mare de dosare;Cresterea calitatii actului de justitie se ofera mai mult timp magistratilor sa studieze spetele, sa interpreteze si sa judece cazurile ce nu pot fi mediate;Costuri mai mici comparabil cu cele presupuse de organizarea unui proces in instantele de judecata;Rapiditatea solutionarii cauzei

 • 5. Flexibilitatea procedurii de mediere;6. Participarea in mod direct a partilor in vederea ajungerii la un acord;7. Confidentialitatea procesului de mediere;8. Medierea este o procedura privata;9. Scopul este acela de a pastra pe mai departe relatiile dintre parti

 • MEDIEREA SI LEGEA

  - Legea 192/2006 modificata si completata prin OUG 4/2013; OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru; Lg 76/2012 pt. punerea in aplicare a Lg 134/2010 privind C. Pr. Civ.; OUG 90/2012 pt modificarea si completarea Lg. 192/2006; Lg 115/2012 pt modificarea si completarea Lg. 192/2006; Lg 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor; OG 13/2010; Lg 370/2009 pt modificarea si completarea Lg. 192/2006.Hotararea Consiliului de Mediere nr. 5/2007 ptr aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de Mediere. Hotararea Consiliului de Mediere nr. 12/2007 ptr aprobarea Standardului de formare a mediatorului.Hotararea Consiliului de mediere nr. 964/2008 ptr aprobarea Tabloului mediatorilor autorizati.Directiva 2008/52/CE privind anumite aspecte ale medierii in materie civila si comerciala.

 • CONFLICTELE CE POT FI DEDUSE MEDIERII:Domeniul protectiei consumatorului prejudiciu ca urmare a achizitionarii unor produse sau servicii defectuoase, a nerespectarii unor clauze contractuale ori a garantiilor acordate, clauze abuzive in contractele dintre consumatori si operatori economici, incalcarea altor drepturi din legislatia nationala sau a UE din domeniul protectiei consumatorilor (art. 60 ind. 1 lit. a din Legea 192/2006);Dreptul familiei, in situatiile prevazute de art. 64 Legea 192/2006;Materie civila, litigiile privind posesia, granituirea, stramutarea de hotare si orice litigii in raporturile de vecinatate (art. 60 ind. 1 lit. c);Domeniul raspunderii profesionale cauzele de malpraxis;Litigii de munca izvorate din incheierea, executarea si incetarea contractelor individuale de munca;Litigiile civile a caror valoare este sub 50.000 lei, in conditiile art. 60 ind. 1 lit. f);Materie penala, in conditiile prevazute de art. 60 ind. 1 lit. g).

 • Nu pot face obiectul medierii:

  Drepturile strict personale; e.g. statutul persoaneiOricare alte drepturi de care partile, potrivit legii, nu pot dispune prin conventie sau prin alt mod admis de lege;

  In orice conventie ce priveste drepturi asupra carora partile pot dispune se poate introduce o clauza de mediere.

 • MEDIEREA ESTE O ACTIVITATE DE INTERES PUBLIC;POATE AVEA LOC INTRE DOUA SAU MAI MULTE PARTI;SE POATE REALIZA DE CATRE UNUL SAU MAI MULTI MEDIATORI mediere - comediere;

 • Poate fi MEDIATOR: (conditii prevazute de art. 7 Legea 192/2006)

  Persoana cu deplina capacitate de exercitiu;Are studii superioare;Are o vechime in munca de cel putin 3;Este apta din punct de vedere medical;Are o buna reputatie si nu a fost condamnat definitiv pt savarsirea unei infractiuni intentionate, de natura sa aduca tingere prestigiului profesiei de mediator;A absolvit cursurile de formare de mediatori sau un program postuniversitar de nivel master in domeniu, acreditate conform legii si avizate de Consiliul de Mediere;Este autorizata ca mediator, in conditiile legii 192/2006.

 • Profesia de mediator este compatibila cu orice alta activitate sau profesie;Cauza de incompatibilitate se aduce la cunostiinta Consiliului de Mediere, de catre mediator, in termen de 3 zile de la data la care a intervenit;Consiliul de Mediere dispune sau constata suspendarea sau incetarea calitatii de mediator in conditiile legii;In caz de incetare a calitatii de mediator, numele acestuia este radiat de pe tablou.

 • Mediatorul are urmatoarele obligatii:Sa tina arhiva,Sa aiba registre proprii,Sa aiba o evidenta contabila a activitatii;Sa depuna toate diligentele pentru ca partile sa ajunga la un acord reciproc convenabil,intr-un termen rezonabil;Sa dea partilor orice explicatii cu privire la activitatea de mediere;Sa se asigure ca sunte respectate libertatea, demnitatea si viata privata a partilor;Sa conduca nepartinitor procesul de mediere, sa asigure un permanent echilibru intre parti;Sa pastreze confidentialitate informartiilor si documentelor;Sa respecte normele de deontologie profesionala;Sa asigure fluenta procesului de mediere prin organizarea unui circuit eficient si justificat al documentelor, etc.

 • Calitatea de mediator se suspenda de drept daca impotriva mediatorului s-a luat masura arestarii preventive pana la solutionarea procesului penal;Raspunderea disciplinara este atrasa de neindeplinirea obligatiilor profesionale stabilite prin actele normative enumerate;Raspunderea disciplinara nu exclude raspunderea civila, penala sau administrativa;Actiunea disciplinara se exercita in cel mult 1 an de la data savarsirii abaterii

 • Consiliul de Mediere se poate sesiza din oficiu cu privire la neindeplinirea obligatiilor profesionale ale mediatorului;In cadrul Consiliului de mediere functioneaza Comisia de Disciplina;

 • Conform art. 38 sunt abateri profesionale:

  Incalcarea obligatiei de confidentialitate, impartialitate si neutralitate;Refuzul de a raspunde cererilor formulate de autoritatile judiciare in cazurile prevazute de lege;Refuzul de a restitui inscrisurile incredintate de partile aflate in conflict;Reprezentarea sau asistarea uneia dintre parti intr-o procedura judiciara sau arbitrala avand ca obiect conflictul supus medierii;Savarsirea altor fapte care aduc atingere probitatii profesionale.

 • Plangerea impotriva mediatorului se depune la registratura;Se va intocmi un dosar;Partile vor fi chemate la Comisia de disciplina;Hotararea Consiliului de Mediere poate fi atacata in instanta de contencios administrativ;Actiunea in instanta suspenda executarea hotararii atacate;

 • Consiliul de mediereOrganism autonom, cu personalitate juridica;Roganism de interes public;Functioneaza in baza Legii 192/2006;Este format din 9 membri titulari si 3 membri supleanti;Mandatul membrilor este de 4 ani;Consiliul se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar la convocarea Presedintelui;Hotararile sunt adoptat