deviz general · 2017-11-30 · j01/1398/2005, cui: ro 18253847, deviz general al obiectivului de...

37
J01/1398/2005, CUI: RO 18253847, DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii MODERNIZARE STRAZI AUREL VLAICU, 8 MARTIE, FANTANA DE AUR, STICLARILOR MUNICIPIUL SEBEȘ, JUD. ALBA - SCENARIU 2 Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare TVA Valoare fara TVA 19,00% cu TVA lei lei lei 1 2 3 4 5 CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.1. Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00 1.2. Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 1.3 8.760,00 1.664,40 10.424,40 1.4 Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor 6.000,00 1.140,00 7.140,00 RELOCARE RETEA GAZ 6.000,00 1.140,00 7.140,00 RELOCARE RETEA CANALIZARE MENAJERA 0,00 0,00 0,00 RELOCARE RETEA DE APA 0 0,00 0,00 TOTAL CAPITOL 1 14.760,00 2.804,40 17.564,40 CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 2.1 alimentare cu energie electrica 0,00 0,00 0,00 2.2 alimentare cu gaz 0,00 0,00 0,00 2.3 alimentare cu apa 0,00 0,00 0,00 2.4 canalizare menajera 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 3.1. Studii 1.670,00 317,30 1.987,30 3.1.1 Studii de teren 1.670,00 317,30 1.987,30 3.1.2 Raportul privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 3.2. 8.760,00 1.664,40 10.424,40 3.3. Expertiza tehnica 0,00 0,00 0,00 3.4. 0,00 0,00 0,00 3.5. Proiectare max 3% 155.600,00 29.564,00 185.164,00 3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 26.840,00 5.099,60 31.939,60 4.380,00 832,20 5.212,20 4.380,00 832,20 5.212,20 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 120.000,00 22.800,00 142.800,00 3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 3.7 Consultanta – 1%*4.1 70.687,54 13.430,63 84.118,17 53.015,65 10.072,97 63.088,63 3.7.2. Auditul Financia 17.671,88 3.357,66 21.029,54 PROIECTANT: SC THEISS CONSULT SRL SAT VURPAR, NR. 117A, COMUNA VINTU DE JOS, JUD. ALBA, TEL: 0765801328, e-mail: [email protected] nr. crt. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială Documentatii – suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii Certificarea performantei energetice si auditului energetic al cladirilor 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 3.5.4 Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

Upload: others

Post on 25-Dec-2019

31 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

J01/1398/2005, CUI: RO 18253847,

DEVIZ GENERALal obiectivului de investitii

MODERNIZARE STRAZI AUREL VLAICU, 8 MARTIE, FANTANA DE AUR, STICLARILOR MUNICIPIUL SEBEȘ, JUD. ALBA - SCENARIU 2

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare TVA Valoarefara TVA 19,00% cu TVA

lei lei lei1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului1.1. Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,001.2. Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1.3 8.760,00 1.664,40 10.424,40

1.4 Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor 6.000,00 1.140,00 7.140,00RELOCARE RETEA GAZ 6.000,00 1.140,00 7.140,00RELOCARE RETEA CANALIZARE MENAJERA 0,00 0,00 0,00RELOCARE RETEA DE APA 0 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 1 14.760,00 2.804,40 17.564,40CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului2.1 alimentare cu energie electrica 0,00 0,00 0,002.2 alimentare cu gaz 0,00 0,00 0,002.3 alimentare cu apa 0,00 0,00 0,002.4 canalizare menajera 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică3.1. Studii 1.670,00 317,30 1.987,30

3.1.1 Studii de teren 1.670,00 317,30 1.987,303.1.2 Raportul privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,003.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2. 8.760,00 1.664,40 10.424,40

3.3. Expertiza tehnica 0,00 0,00 0,00

3.4. 0,00 0,00 0,00

3.5. Proiectare max 3% 155.600,00 29.564,00 185.164,003.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,003.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

26.840,00 5.099,60 31.939,60

4.380,00 832,20 5.212,20

4.380,00 832,20 5.212,20

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 120.000,00 22.800,00 142.800,003.6. Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,003.7 Consultanta – 1%*4.1 70.687,54 13.430,63 84.118,17

53.015,65 10.072,97 63.088,633.7.2. Auditul Financia 17.671,88 3.357,66 21.029,54

PROIECTANT: SC THEISS CONSULT SRL

SAT VURPAR, NR. 117A, COMUNA VINTU DE JOS, JUD. ALBA, TEL: 0765801328, e-mail: [email protected]

nr. crt.

Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială

Documentatii – suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

Certificarea performantei energetice si auditului energetic al cladirilor

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general3.5.4 Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

3.8 Asistenta tehnica (1,5% * 4.1.) 106.031,31 20.145,95 126.177,253.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului: 0,5%*4.1 35.343,77 6.715,32 42.059,083.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 35.343,77 6.715,32 42.059,08

0,00 0,00 0,00

3.8.2 Dirigentie de santier- 1%*4.1 70.687,54 13.430,63 84.118,17TOTAL CAPITOL 3 342.748,84 65.122,28 407.871,12CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază4.1. Constucţii şi instalaţii 7.068.753,73 1.328.737,68 8.070.299,41

663.664,07 111.770,64 700.037,19

4.1.1.1. Reabilitare retea apa strada Aurel Vlaicu; 301.451,77 57.275,84 358.727,614.1.1.2. Extindere retea apa strada Sticlarilor. 107.273,86 20.382,03 127.655,894.1.1.3. Extindere retea apa strada 8 Martie. 179.540,92 34.112,77 213.653,694.1.1.4. Extindere retea apa strada Fantana de Aur 75.397,52 14.325,53 89.723,05

4.1.2. Obiectul 2: Extindere retele de canalizare menajera392.339,66 74.544,54 215.089,724.1.2.1. Extindere retea canalizare menajera strada Aurel Vlaicu; 39.555,92 7.515,62 47.071,54

141.191,74 26.826,43 168.018,174.1.2.3. Extindere retea canalizare menajera strada 8 Martie 211.592,00 40.202,48 0,004.1.3 MODERNIZARE STRAZI 6.012.750,00 1.142.422,50 7.155.172,50

4.1.3.1. Modernizare strada Aurel Vlaicu 2.817.780,00 535.378,20 3.353.158,204.1.3.2. Modernizare strada 8 Martie 1.446.180,00 274.774,20 1.720.954,204.1.3.3. Modernizare strada Fantana de Aur 1.019.915,00 193.783,85 1.213.698,854.1.3.4. Modernizare strada Sticlarilor 728.875,00 138.486,25 867.361,25

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00

4.3. 0,00 0,00 0,00

4.4. 0,00 0,00 0,00

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,004.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00TOTAL CAPITOL 4 7.068.753,73 1.328.737,68 8.070.299,41CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli5.1. Organizare de şantier 120.419,73 22.879,75 143.299,48

106.252,71 20.188,01 126.440,72

14.167,03 2.691,74 16.858,76

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 108.139,72 0,00 108.139,72

0,00 0,00 0,00

35.948,83 0,00 35.948,83

7.189,77 0,00 7.189,77

35.948,83 0,00 35.948,83

3.900,00 741,00 4.641,00

5.3. 367.257,25 69.778,88 437.036,13

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00TOTAL CAPITOL 5 595.816,71 92.658,63 688.475,33

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii

4.1.1 Obiectul 1: Reabilitare rețele de alimentare cu apã

4.1.2.2. Extindere retea canalizare menajera strada Sticlarilor.

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesita montajUtilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesita montaj si echipamente de transport

5.1.1. Lucrări de construcţii si instalatii aferente organizarii de santier [1,5%*(1.2+1.3+1.4+2+4.1)]5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului (1.2+1.3+1.4+2+4.1)]

5.2.1.Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentruautorizarea lucrarilor de constructii 5.2.4 Cota aferenta Casei Spociale a Constructorilor – CSC 5.2.5 Taxa pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfintareCheltuieli diverse şi neprevăzute [5%*(1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4)]

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 6.1. Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,006.2. 0,00 0,00 0,00TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00TOTAL GENERAL 8.022.079,28 1.489.322,99 9.184.210,27DIN CARE: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 7.189.766,44 1.351.730,09 8.214.304,53

in preturi la data octombrie 2017 ; 1 euro = 4.5975 lei

Data: 20.10.2017

Beneficiar, Intocmit,MUNICIPIUL SEBES ing. Theiss Maria

Primar inginer proiectant drumuriNISTOR DORIN

Probe tehnologice şi teste [1% * 4.3]

Obiectul 1: Reabilitare reţele de alimentare cu apă

privind cheltuielile necesare realizării investiţiei

1.1 – Strada Aurel Vlaicu

Denumire capitole şi subcapitole cheltuieliTVA (19%) Valoare (inclusiv TVA)

Lei Lei Lei

1 2 3 4 5

Cap.4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. Constructii s i instalatii 301.451,77 57.275,84 358.727,60

4.1.1. 79.349,54 15.076,41 94.425,95

4.1.2. Rezistenta 71.475,00 13.580,25 85.055,25

4.1.3. Arhitectura 0,00 0,00 0,00

4.1.4. Instalaţii hidromecanice 150.627,23 28.619,17 179.246,40

TOTAL I - subcapitolul 4.1 301.451,77 57.275,84 358.727,60

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00

TOTAL II - subcapitolul 4.2 0,00 0,00 0,00

4.3. 0,00 0,00 0,00

4.4. 0,00 0,00 0,00

4.5. Dotări 0,00 0,00 0,00

4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL III - subcapitolul 4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total I+Total II+Total III) 301.451,77 57.275,84 358.727,60

Data: Întocmitoctombrie. 2017 S.C. THEISS CONSULT S.R.L

Beneficiar / Investitor, ing. Adrian OtelMUNICIPIUL SEBES

PrimarDorin Nistor

MODERNIZARE STRAZI: AUREL VLAICU, 8 MARTIE, FANTANA DE AUR, STICLARILOR, MUNICIPIUL SEBEŞ

Nr. Crt.

Valoare (fără TVA)

Terasamente, sistematizare pe verticala s i amenajari exterioare

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport

Numar proiect:23/2011Faza de proiectare: ACTUALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE

EVALUARE ESTIMATIVAnivel de pret: august.2017

( lei, fara TVA )

OBIECTUL NR 1.1: REABILITARE RETEA APA STR. AUREL VLAICUCategoria: Retea alimentare cu apa

Nr. crt. Denumire U.M. Cant. PU ValoareI_TERASAMENTE

1 Sapatura cu excavatorul 100mc 7,47 250 1.866

2 Sapatura manuala pamant mc 320 44 14.078

3 Sapatura manuala in gropi mc 11 65 723

4 Umplutura pamant mc 842 9 7.5795 Compactare cu maiul mecanic 100mc 8,4 115 9686 Strat de nisip pentru pozare conducte mc 213 55 11.7327 Parapete de protectie ml 1.422 3 4.2668 Transportul pamantului excedentar la 15 km to 404 20 8.079

TOTAL 49.291II_CONSTRUCTII

1 Camine de vane, complet echipate buc 3 6.500 19.500TOTAL 19.500

III_HIDRAULICE

1 Teava PEHD PE 100 Pn 10 at. D=110 mm ml 255 47 11.985

2 Teava PEHD PE 100 Pn 10 at. D=250 mm ml 296 160 47.3603 Teava PEHD PE 100 Pn 10 at. D=400 mm ml 160 400 64.0004 Piese de legaturaPE 100 (10% val.tevilor) lei 12.3355 Hidrant de incendiu suprateran Dn 80 mm buc 1 2.000 2.0006 Lucrari nenominalizate 5% lei 6.884

Total: 144.563TOTAL ( I+II+III) 213.355

Intocmit,ing. Adrian Otel

Denumire proiect: MODERNIZARE STRAZI: AUREL VLAICU, 8 MARTIE, FANTANA DE AUR, STICLARILOR, MUNICIPIUL SEBEŞ

Numar proiect:23/2011Faza de proiectare: ACTUALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE

EVALUARE ESTIMATIVAnivel de pret: august.2017

( lei, fara TVA )

OBIECTUL NR. 1.1: REABILITARE RETEA APA STR. AUREL VLAICUCategoria: Bransamente apa

Nr. crt. Denumire U.M. Cant. PU ValoareI_TERASAMENTE

1 Sapatura manuala pamant mc 347 44,0 15.246

2 Sapatura manuala in gropi mc 50 65,0 3.218

3 Umplutura pamant mc 277 9,00 2.495

4 Compactare cu maiul mecanic 100mc 2,8 115 319

5 Strat de nisip pentru pozare conducte mc 69 55 3.8126 Parapete de protectie ml 231 3 6937 Transportul pamantului excedentar la 15 km to 214 20 4.277

TOTAL 30.058II_CONSTRUCTII

1 buc 33 1.575 51.975

TOTAL 51.975III_HIDRAULICE

1 Teava PEHD PE 100 Pn 10 at. D=32 mm ml 231 25,0 5.7752 Lucrari nenominalizate 5% lei 289

Total: 6.064TOTAL ( I+II+III) 88.097

Intocmit,ing. Adrian Otel

Denumire proiect: MODERNIZARE STRAZI: AUREL VLAICU, 8 MARTIE, FANTANA DE AUR, STICLARILOR, MUNICIPIUL SEBEŞ

Camine de bransament complet echipat din PE Dn 550 mm , H = 1530 mm, inclusiv contor

Obiectul 1: Reabilitare reţele de alimentare cu apăprivind cheltuielile necesare realizării investiţiei

1.2. - Strada STICLARILOR

Denumire capitole şi subcapitole cheltuieliTVA (19%) Valoare (inclusiv TVA)

Lei Lei Lei1 2 3 4 5

Cap.4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. Constructii si instalatii 107.273,86 20.382,03 127.655,89

4.1.1. 37.810,11 7.183,92 44.994,03

4.1.2. Rezistenta 47.650,00 9.053,50 56.703,50

4.1.3. Arhitectura 0,00 0,00 0,00

4.1.4. Instalaţii hidromecanice 21.813,75 4.144,61 25.958,36

TOTAL I - subcapitolul 4.1 107.273,86 20.382,03 127.655,894.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00

TOTAL II - subcapitolul 4.2 0,00 0,00 0,00

4.3. 0,00 0,00 0,00

4.4. 0,00 0,00 0,004.5. Dotări 0,00 0,00 0,004.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL III - subcapitolul 4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total I+Total II+Total III) 107.273,86 20.382,03 127.655,89

Data: Întocmitoctombrie. 2017 S.C. THEISS CONSULT S.R.L

Beneficiar / Investitor, ing. Adrian OtelMUNICIPIUL SEBES

PrimarDorin Nistor

MODERNIZARE STRAZI: AUREL VLAICU, 8 MARTIE, FANTANA DE AUR, STICLARILOR, MUNICIPIUL SEBEŞ

Nr. Crt.

Valoare (fără TVA)

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montajUtilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport

Numar proiect:23/2011Faza de proiectare: ACTUALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE

EVALUARE ESTIMATIVAnivel de pret: august.2017

( lei, fara TVA )

OBIECTUL NR1.2: REABILITARE RETEA APA STR. STICLARIORCategoria: Retea alimentare cu apa

Nr. crt. Denumire U.M. Cant. PU ValoareI_TERASAMENTE

1 Sapatura cu excavatorul 100mc 2,63 250 656

2 Sapatura manuala pamant mc 113 44 4.950

3 Sapatura manuala in gropi mc 9 65 569

4 Umplutura pamant mc 291 9 2.6215 Compactare cu maiul mecanic 100mc 2,9 115 3356 Strat de nisip pentru pozare conducte mc 75 55 4.1257 Parapete de protectie ml 500 3 1.5008 Transportul pamantului excedentar la 15 km to 151 20 3.015

TOTAL 17.771II_CONSTRUCTII

1 Camine de vane, complet echipate buc 2 6.500 13.000TOTAL 13.000

III_HIDRAULICE

1 Teava PEHD PE 100 Pn 10 at. D=110 mm ml 250 47 11.750

2 Piese de legaturaPE 100 (10% val.tevilor) lei 1.1753 Hidrant de incendiu suprateran Dn 80 mm buc 2 2.000 4.0004 Lucrari nenominalizate 5% lei 846

Total: 17.771TOTAL ( I+II+III) 48.542

Intocmit,ing. Adrian Otel

Denumire proiect: MODERNIZARE STRAZI: AUREL VLAICU, 8 MARTIE, FANTANA DE AUR, STICLARILOR, MUNICIPIUL SEBEŞ

Numar proiect:23/2011Faza de proiectare: ACTUALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE

EVALUARE ESTIMATIVAnivel de pret: august.2017

( lei, fara TVA )

OBIECTUL NR1.2: REABILITARE RETEA APA STR. STICLARILORCategoria: Bransamente apa

Nr. crt. Denumire U.M. Cant. PU ValoareI_TERASAMENTE

1 Sapatura manuala pamant mc 231 44,0 10.164

2 Sapatura manuala in gropi mc 33 65,0 2.145

Err:501 Umplutura pamant mc 185 9,00 1.663

Err:501 Compactare cu maiul mecanic 100mc 1,8 115 213

Err:501 Strat de nisip pentru pozare conducte mc 46 55 2.541Err:501 Parapete de protectie ml 154 3 462

7 Transportul pamantului excedentar la 15 km to 143 20 2.851TOTAL 20.039

II_CONSTRUCTII

1 buc 22 1.575 34.650

TOTAL 34.650III_HIDRAULICE

1 Teava PEHD PE 100 Pn 10 at. D=32 mm ml 154 25,0 3.8502 Lucrari nenominalizate 5% lei 193

Total: 4.043TOTAL ( I+II+III) 58.731

Intocmit,ing. Adrian Otel

Denumire proiect: MODERNIZARE STRAZI: AUREL VLAICU, 8 MARTIE, FANTANA DE AUR, STICLARILOR, MUNICIPIUL SEBEŞ

Camine de bransament complet echipat din PE Dn 550 mm , H = 1530 mm, inclusiv contor

Obiectul 1: Reabilitare reţele de alimentare cu apăprivind cheltuielile necesare realizării investiţiei

1.3 – Strada 8 Martie

Denumire capitole şi subcapitole cheltuieliTVA (19%) Valoare (inclusiv TVA)

Lei Lei Lei

1 2 3 4 5

Cap.4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. Constructii si instalatii 179.540,92 34.112,77 213.653,69

4.1.1. 63.021,86 11.974,15 74.996,01

4.1.2. Rezistenta 88.800,00 16.872,00 105.672,00

4.1.3. Arhitectura 0,00 0,00 0,00

4.1.4. Instalaţii hidromecanice 27.719,06 5.266,62 32.985,68

TOTAL I - subcapitolul 4.1 179.540,92 34.112,77 213.653,69

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00

TOTAL II - subcapitolul 4.2 0,00 0,00 0,00

4.3. 0,00 0,00 0,00

4.4. 0,00 0,00 0,00

4.5. Dotări 0,00 0,00 0,00

4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL III - subcapitolul 4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total I+Total II+Total III) 179.540,92 34.112,77 213.653,69

Data: Întocmitoctombrie. 2017 S.C. THEISS CONSULT S.R.L

Beneficiar / Investitor, ing. Adrian OtelMUNICIPIUL SEBES

PrimarDorin Nistor

MODERNIZARE STRAZI: AUREL VLAICU, 8 MARTIE, FANTANA DE AUR, STICLARILOR, MUNICIPIUL SEBEŞ

Nr. Crt.

Valoare (fără TVA)

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport

Numar proiect:23/2011Faza de proiectare: ACTUALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE

EVALUARE ESTIMATIVAnivel de pret: august.2017

( lei, fara TVA )

OBIECTUL NR1.3: REABILITARE RETEA APA STR. 8 MARTIECategoria: Retea alimentare cu apa

Nr. crt. Denumire U.M. Cant. PU ValoareI_TERASAMENTE

1 Sapatura cu excavatorul 100mc 3,39 250 848

2 Sapatura manuala pamant mc 145 44 6.395

3 Sapatura manuala in gropi mc 11 65 723

4 Umplutura pamant mc 376 9 3.3885 Compactare cu maiul mecanic 100mc 3,8 115 4336 Strat de nisip pentru pozare conducte mc 97 55 5.3307 Parapete de protectie ml 646 3 1.9388 Transportul pamantului excedentar la 15 km to 194 20 3.889

TOTAL 22.944II_CONSTRUCTII

1 Camine de vane, complet echipate buc 3 6.500 19.500TOTAL 19.500

III_HIDRAULICE

1 Teava PEHD PE 100 Pn 10 at. D=110 mm ml 323 47 15.181

2 Piese de legaturaPE 100 (10% val.tevilor) lei 1.5183 Hidrant de incendiu suprateran Dn 80 mm buc 1 2.000 2.0004 Lucrari nenominalizate 5% lei 935

Total: 19.634TOTAL ( I+II+III) 62.078

Intocmit,ing. Adrian Otel

Denumire proiect: MODERNIZARE STRAZI: AUREL VLAICU, 8 MARTIE, FANTANA DE AUR, STICLARILOR, MUNICIPIUL SEBEŞ

Numar proiect:23/2011Faza de proiectare: ACTUALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE

EVALUARE ESTIMATIVAnivel de pret: august.2017

( lei, fara TVA )

OBIECTUL NR1.3: REABILITARE RETEA APA STR. 8 MARTIECategoria: Bransamente apa

Nr. crt. Denumire U.M. Cant. PU ValoareI_TERASAMENTE

1 Sapatura manuala pamant mc 462 44,0 20.328

2 Sapatura manuala in gropi mc 66 65,0 4.290

3 Umplutura pamant mc 370 9,00 3.326

4 Compactare cu maiul mecanic 100mc 3,7 115 425

5 Strat de nisip pentru pozare conducte mc 92 55 5.0826 Parapete de protectie ml 308 3 9247 Transportul pamantului excedentar la 15 km to 285 20 5.702

TOTAL 40.078II_CONSTRUCTII

1 buc 44 1.575 69.300

TOTAL 69.300III_HIDRAULICE

1 Teava PEHD PE 100 Pn 10 at. D=32 mm ml 308 25,0 7.7002 Lucrari nenominalizate 5% lei 385

Total: 8.085TOTAL ( I+II+III) 117.463

Intocmit,ing. Adrian Otel

Denumire proiect: MODERNIZARE STRAZI: AUREL VLAICU, 8 MARTIE, FANTANA DE AUR, STICLARILOR, MUNICIPIUL SEBEŞ

Camine de bransament complet echipat din PE Dn 550 mm , H = 1530 mm, inclusiv contor

Obiectul 1: Reabilitare reţele de alimentare cu apăprivind cheltuielile necesare realizării investiţiei

1.4. - Strada Fantana de Aur

Denumire capitole şi subcapitole cheltuieliTVA (19%) Valoare (inclusiv TVA)

Lei Lei Lei

1 2 3 4 5

Cap.4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. Constructii s i instalatii 75.397,52 14.325,53 89.723,05

4.1.1. 27.561,75 5.236,73 32.798,48

4.1.2. Rezistenta 33.275,00 6.322,25 39.597,25

4.1.3. Arhitectura 0,00 0,00 0,00

4.1.4. Instalaţii hidromecanice 14.560,77 2.766,55 17.327,32

TOTAL I - subcapitolul 4.1 75.397,52 14.325,53 89.723,05

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00

TOTAL II - subcapitolul 4.2 0,00 0,00 0,00

4.3. 0,00 0,00 0,00

4.4. 0,00 0,00 0,00

4.5. Dotări 0,00 0,00 0,00

4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL III - subcapitolul 4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total I+Total II+Total III) 75.397,52 14.325,53 89.723,05

Data: Întocmitoctombrie. 2017 S.C. THEISS CONSULT S.R.L

Beneficiar / Investitor, ing. Adrian OtelMUNICIPIUL SEBES

PrimarDorin Nistor

MODERNIZARE STRAZI: AUREL VLAICU, 8 MARTIE, FANTANA DE AUR, STICLARILOR, MUNICIPIUL SEBEŞ

Nr. Crt.

Valoare (fără TVA)

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport

Numar proiect:23/2011Faza de proiectare: ACTUALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE

EVALUARE ESTIMATIVAnivel de pret: august.2017

( lei, fara TVA )

OBIECTUL NR1.4: REABILITARE RETEA APA STR. FANTANA DE AURCategoria: Retea alimentare cu apa

Nr. crt. Denumire U.M. Cant. PU ValoareI_TERASAMENTE

1 Sapatura cu excavatorul 100mc 1,81 250 452

2 Sapatura manuala pamant mc 77 44 3.406

3 Sapatura manuala in gropi mc 4 65 284

4 Umplutura pamant mc 202 9 1.8185 Compactare cu maiul mecanic 100mc 2,0 115 2326 Strat de nisip pentru pozare conducte mc 52 55 2.8387 Parapete de protectie ml 344 3 1.0328 Transportul pamantului excedentar la 15 km to 101 20 2.015

TOTAL 12.077II_CONSTRUCTII

1 Camine de vane, complet echipate buc 1 6.500 6.500TOTAL 6.500

III_HIDRAULICE

1 Teava PEHD PE 100 Pn 10 at. D=110 mm ml 172 47 8.084

2 Piese de legaturaPE 100 (10% val.tevilor) lei 8083 Hidrant de incendiu suprateran Dn 80 mm buc 1 2.000 2.0004 Lucrari nenominalizate 5% lei 545

Total: 11.437TOTAL ( I+II+III) 30.014

Intocmit,ing. Adrian Otel

Denumire proiect: MODERNIZARE STRAZI: AUREL VLAICU, 8 MARTIE, FANTANA DE AUR, STICLARILOR, MUNICIPIUL SEBEŞ

Numar proiect:23/2011Faza de proiectare: ACTUALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE

EVALUARE ESTIMATIVAnivel de pret: august.2017

( lei, fara TVA )

OBIECTUL NR1.4: REABILITARE RETEA APA STR. FANTANA DE AURCategoria: Bransamente apa

Nr. crt. Denumire U.M. Cant. PU ValoareI_TERASAMENTE

1 Sapatura manuala pamant mc 179 44,0 7.854

2 Sapatura manuala in gropi mc 26 65,0 1.658

3 Umplutura pamant mc 143 9,00 1.285

4 Compactare cu maiul mecanic 100mc 1,4 115 164

5 Strat de nisip pentru pozare conducte mc 36 55 1.9646 Parapete de protectie ml 119 3 3577 Transportul pamantului excedentar la 15 km to 110 20 2.203

TOTAL 15.485II_CONSTRUCTII

1 buc 17 1.575 26.775

TOTAL 26.775III_HIDRAULICE

1 Teava PEHD PE 100 Pn 10 at. D=32 mm ml 119 25,0 2.9752 Lucrari nenominalizate 5% lei 149

Total: 3.124TOTAL ( I+II+III) 45.383

Intocmit,ing. Adrian Otel

Denumire proiect: MODERNIZARE STRAZI: AUREL VLAICU, 8 MARTIE, FANTANA DE AUR, STICLARILOR, MUNICIPIUL SEBEŞ

Camine de bransament complet echipat din PE Dn 550 mm , H = 1530 mm, inclusiv contor

Obiectul 2. Extindere reţele de canalizare menajeră

privind cheltuielile necesare realizării investiţiei

2.1 – Strada Aurel Vlaicu

Denumire capitole şi subcapitole cheltuieliTVA (19%) Valoare (inclusiv TVA)

Lei Lei Lei

1 2 3 4 5

Cap.4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. Constructii si instalatii 39.555,92 7.515,63 47.071,55

4.1.1. 18.194,22 3.456,90 21.651,13

4.1.2. Rezistenta 12.801,20 2.432,23 15.233,43

4.1.3. Arhitectura 0,00 0,00 0,00

4.1.4. Instalaţii hidromecanice 8.560,50 1.626,50 10.187,00

TOTAL I - subcapitolul 4.1 39.555,92 7.515,63 47.071,55

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00

TOTAL II - subcapitolul 4.2 0,00 0,00 0,00

4.3. 0,00 0,00 0,00

4.4. 0,00 0,00 0,00

4.5. Dotări 0,00 0,00 0,00

4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL III - subcapitolul 4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total I+Total II+Total III) 39.555,92 7.515,63 47.071,55

Data: ÎntocmitOctombrie 2017 S.C. THEISS CONSULT S.R.L

Beneficiar / Investitor, ing. Adrian OtelMUNICIPIUL SEBES

Primar

MODERNIZARE STRAZI: AUREL VLAICU, 8 MARTIE, FANTANA DE AUR, STICLARILOR, MUNICIPIUL SEBEŞ

Nr. Crt.

Valoare (fără TVA)

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport

Faza de proiectare: ACTUALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE

EVALUARE ESTIMATIVAnivel de pret: august.2017

( lei, fara TVA )

OBIECTUL NR.2.1: Extindere retea de canalizare menajera str. A.VlaicuCategoria: Retele canalizare menajera

Nr. crt. Denumire U.M. Cant. PU ValoareI_TERASAMENTE

1 Sapatura cu excavatorul 100mc 0,8 250 1922 Sapatura manuala pamant mc 51 44 2.2533 Sapatura manuala in gropi mc 10 65 6444 Umplutura pamant mc 102 9 9225 Compactare cu maiul mecanic 100mc 1,02 115 1186 Strat de nisip pentru pozare conducte mc 26 55 1.408

7 Sprijiniri de maluri cu dulapi metalici mp 272 10 2.720

8 Parapete de protectie ml 128 3 3849 Transportul pamantului excedentar la 15 km to 64 20 1.278

TOTAL 9.918II_CONSTRUCTII

1 buc 2 2.650 5.300

2 Caime de vane pentru spal. retea refluare buc 0 3.600 0TOTAL 5.300

III_HIDRAULICE1 Teava PP Sn 8 Dn 250 mm ml 64 72 4.608

TOTAL 4.608TOTAL ( I+II+III) 19.826Intocmit,ing. Adrian Otel

Denumire proiect: MODERNIZARE STRAZI: AUREL VLAICU, 8 MARTIE, FANTANA DE AUR, STICLARILOR, MUNICIPIUL SEBEŞ

Camine de vizitare din beton diametru 1000 mm , cu garnituri Dn 250 mm

Faza de proiectare: ACTUALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE

EVALUARE ESTIMATIVAnivel de pret: august.2017

( lei, fara TVA )

OBIECTUL NR.2.1: Extindere retea de canalizare menajera str. A.VlaicuCategoria: Racorduri canalizare menajera

Nr. crt. Denumire U.M. Cant. PU ValoareI_TERASAMENTE

1 Sapatura manuala pamant mc 68 44 3.0102 Sapatura manuala in gropi mc 16 65 1.0403 Umplutura pamant mc 50 9 4514 Compactare cu maiul mecanic 100mc 0,5 115 585 Strat de nisip pentru pozare conducte mc 18 55 1.003

6 Sprijiniri de maluri cu dulapi metalici mp 114 10 1.140

7 Parapete de protectie ml 114 3 3428 Transportul pamantului excedentar la 15 km to 62 20 1.233

TOTAL 8.277II_CONSTRUCTII

1 buc 8 938 7.501

TOTAL 7.501III_HIDRALUCIE

1 Teava PP Sn 8 Dn 160 mm ml 57 53 2.9932 Fitinguri racordare buc 16 60 960

TOTAL 3.953TOTAL ( I+II+III) 19.730

Intocmit,ing. Adrian Otel

Denumire proiect: MODERNIZARE STRAZI: AUREL VLAICU, 8 MARTIE, FANTANA DE AUR, STICLARILOR, MUNICIPIUL SEBEŞ

Camine de inspectie din PP Dn 400 mm, H = 1800 mm _cu 1 intrare si 1 iesire

Obiectul 2. Extindere reţele de canalizare menajeră

privind cheltuielile necesare realizării investiţiei

2.2. - Strada Sticlarilor

Denumire capitole şi subcapitole cheltuieliTVA (19%)

Lei Lei Lei

1 2 3 4 5

Cap.4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. Constructii si instalatii 141.191,74 26.826,43 168.018,17

4.1.1. 65.422,19 12.430,22 77.852,40

4.1.2. Rezistenta 48.736,55 9.259,94 57.996,49

4.1.3. Refacere drum asfalt 0,00 0,00 0,00

4.1.4. Instalaţii electrice 0,00 0,00 0,00

4.1.5. Instalaţii hidromecanice 27.033,00 5.136,27 32.169,27TOTAL I - subcapitolul 4.1 141.191,74 26.826,43 168.018,17

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00TOTAL II - subcapitolul 4.2 0,00 0,00 0,00

4.3. 0,00 0,00 0,00

4.4. 0,00 0,00 0,00

4.5. Dotări 0,00 0,00 0,00

4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL III - subcapitolul 4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total I+Total II+Total III) 141.191,74 26.826,4 168.018,17

Data: Întocmitoctombrie 2017 S.C. THEISS CONSULT S.R.L

Beneficiar / Investitor, ing. Adrian OtelMUNICIPIUL SEBES

PrimarDorin Nistor

MODERNIZARE STRAZI: AUREL VLAICU, 8 MARTIE, FANTANA DE AUR, STICLARILOR, MUNICIPIUL SEBEŞ

Nr. Crt.

Valoare (fără TVA)

Valoare (inclusiv TVA)

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport

Faza de proiectare:ACTUALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE

EVALUARE ESTIMATIVAnivel de pret: august 2017

( lei, fara TVA )

OBIECTUL NR.2,2: Extindere retea de canalizare menajera str. SticlarilorCategoria: Retele canalizare menajera

Nr. crt. Denumire U.M. Cant. PU ValoareI_TERASAMENTE

1 Sapatura cu excavatorul 100mc 2,8 250 6942 Sapatura manuala pamant mc 185 44 8.1423 Sapatura manuala in gropi mc 81 65 5.2654 Umplutura pamant mc 372 9 3.3485 Compactare cu maiul mecanic 100mc 3,7 115 4286 Strat de nisip pentru pozare conducte mc 91 55 4.983

7 Sprijiniri de maluri cu dulapi metalici mp 1.133 10 11.325

8 Parapete de protectie ml 453 3 1.3599 Transportul pamantului excedentar la 15 km to 309 20 6.178

TOTAL 41.721II_CONSTRUCTII

1 buc 8 2.650 21.200

2 Strat de agregate (piatra sparta si balast) mc 113 61 6.908TOTAL 28.108

III_HIDRAULICE1 Teava PP Sn 8 Dn 250 mm ml 226,5 72 16.308

TOTAL 16.308TOTAL ( I+II+III) 86.137

Intocmit,ing. Adrian Otel

Denumire proiect: MODERNIZARE STRAZI: AUREL VLAICU, 8 MARTIE, FANTANA DE AUR, STICLARILOR, MUNICIPIUL SEBEŞ

Camine de vizitare din beton diametru 1000 mm , cu garnituri Dn 250 mm

Faza de proiectare: ACTUALIZARE STUDIU DE FEZABILITATEVarianta .nr.1

EVALUARE ESTIMATIVAnivel de pret: august 2017

( lei, fara TVA )

OBIECTUL NR.2,2: Extindere retea de canalizare menajera str. SticlarilorCategoria: Racorduri canalizare menajera

Nr. crt. Denumire U.M. Cant. PU ValoareI_TERASAMENTE

1 Sapatura manuala pamant mc 185 44 8.1312 Sapatura manuala in gropi mc 44 65 2.8603 Umplutura pamant mc 136 9 1.2204 Compactare cu maiul mecanic 100mc 1,36 115 1565 Strat de nisip pentru pozare conducte mc 49,3 55 2.710

6 Sprijiniri de maluri cu dulapi metalici mp 308 10 3.080

7 Parapete de protectie ml 729 3 2.1868 Transportul pamantului excedentar la 15 km to 168 20 3.358

TOTAL 23.701II_CONSTRUCTII

1 buc 22 938 20.628

TOTAL 20.628III_HIDRALUCIE

1 Teava PP Sn 8 Dn 160 mm ml 154 53 8.0852 Fitinguri racordare buc 44 60 2.640

TOTAL 10.725TOTAL ( I+II+III) 55.054

Intocmit,ing. Adrian Otel

Denumire proiect: MODERNIZARE STRAZI: AUREL VLAICU, 8 MARTIE, FANTANA DE AUR, STICLARILOR, MUNICIPIUL SEBEŞ

Camine de inspectie din PP Dn400 mm, H = 1800 mm _cu 1 intrare si 1 iesire

Obiectul 2. Extindere reţele de canalizare menajerăprivind cheltuielile necesare realizării investiţiei

2.3 – Strada 8 Martie

Denumire capitole şi subcapitole cheltuieliTVA (19%)

Lei Lei Lei

1 2 3 4 5Cap.4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. Constructii si instalatii 211.592,00 40.202,48 251.794,48

4.1.1. 93.977,90 17.855,80 111.833,70

4.1.2. Rezistenta 74.348,10 14.126,14 88.474,24

4.1.3. Refacere drum asfalt 0,00 0,00 0,00

4.1.4. Instalaţii electrice 0,00 0,00 0,00

4.1.5. Instalaţii hidromecanice 43.266,00 8.220,54 51.486,54TOTAL I - subcapitolul 4.1 211.592,00 40.202,48 251.794,48

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00TOTAL II - subcapitolul 4.2 0,00 0,00 0,00

4.3. 0,00 0,00 0,00

4.4. 0,00 0,00 0,00

4.5. Dotări 0,00 0,00 0,00

4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL III - subcapitolul 4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total I+Total II+Total III) 211.592,00 40.202,5 251.794,48

Data: Întocmitoctombrie. 2017 S.C. THEISS CONSULT S.R.L

Beneficiar / Investitor, ing. Adrian OtelMUNICIPIUL SEBES

PrimarDorin Nistor

MODERNIZARE STRAZI: AUREL VLAICU, 8 MARTIE, FANTANA DE AUR, STICLARILOR, MUNICIPIUL SEBEŞ

Nr. Crt.

Valoare (fără TVA)

Valoare (inclusiv TVA)

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport

Faza de proiectare: ACTUALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE

EVALUARE ESTIMATIVAnivel de pret: august 2017

( lei, fara TVA )

OBIECTUL NR.2.3: Extindere retea de canalizare menajera str. 8 MartieCategoria: Retele canalizare menajera

Nr. crt. Denumire U.M. Cant. PU ValoareI_TERASAMENTE

1 Sapatura cu excavatorul 100mc 3,64 250 9092 Sapatura manuala pamant mc 242 44 10.6663 Sapatura manuala in gropi mc 51 65 3.2914 Umplutura pamant mc 485 9 4.3635 Compactare cu maiul mecanic 100mc 4,85 115 5586 Strat de nisip pentru pozare conducte mc 121 55 6.666

7 Sprijiniri de maluri cu dulapi metalici mp 1.212 10 12.120

8 Parapete de protectie ml 606 3 1.8189 Transportul pamantului excedentar la 15 km to 309 20 6.186

TOTAL 46.576II_CONSTRUCTII

1 buc 9 2.650 23.850

2 Strat de agregate (piatra sparta si balast) mc 152 61 9.242TOTAL 33.092

III_HIDRAULICE1 Teava PP Sn 8 Dn 250 mm ml 303 72 21.816

TOTAL 21.816TOTAL ( I+II+III) 101.483

Intocmit,ing. Adrian Otel

Denumire proiect: MODERNIZARE STRAZI: AUREL VLAICU, 8 MARTIE, FANTANA DE AUR, STICLARILOR, MUNICIPIUL SEBEŞ

Camine de vizitare din beton diametru 1000 mm , cu garnituri Dn 250 mm

Faza de proiectare:ACTUALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE

EVALUARE ESTIMATIVAnivel de pret: august 2017

( lei, fara TVA )

OBIECTUL NR.2,3: Extindere retea de canalizare menajera str. 8 MartieCategoria: Racorduri canalizare menajera

Nr. crt. Denumire U.M. Cant. PU ValoareI_TERASAMENTE

1 Sapatura cu excavatorul 100mc 0,0 250 02 Sapatura manuala pamant mc 370 44 16.2623 Sapatura manuala in gropi mc 88 65 5.7204 Umplutura pamant mc 271 9 2.4395 Compactare cu maiul mecanic 100mc 2,71 115 3126 Strat de nisip pentru pozare conducte mc 98,6 55 5.421

7 Sprijiniri de maluri cu dulapi metalici mp 616 10 6.160

8 Parapete de protectie ml 1.457 3 4.3729 Transportul pamantului excedentar la 15 km to 336 20 6.716

TOTAL 47.402II_CONSTRUCTII

1 buc 44 938 41.257

TOTAL 41.257III_HIDRALUCIE

1 Teava PP Sn 8 Dn 160 mm ml 308 53 16.1702 Fitinguri racordare buc 88 60 5.280

TOTAL 21.450TOTAL ( I+II+III) 110.109

Intocmit,ing. Adrian Otel

Denumire proiect: MODERNIZARE STRAZI: AUREL VLAICU, 8 MARTIE, FANTANA DE AUR, STICLARILOR, MUNICIPIUL SEBEŞ

Camine de inspectie din PP Dn400 mm, H = 1800 mm _cu 1 intrare si 1 iesire

J01/1398/2005, CUI: RO 18253847,

nr............/ ..................................

DEVIZUL

4.1.3.1. Modernizare strada Aurel VlaicuScenariu 2

NR. DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI VALOARE TVA VALOARECRT FARA TVA CU TVA

LEI LEI LEI1 2 3 4 5

CAP.4 – CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA4.1* Constructii si instalatii

4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exeterioare 113.520,00 21.568,80 135.088,804.1.2 Rezistenta- suprastructura strada 904.320,00 171.820,80 1.076.140,80suprastructura parcari 91.875,00 17.456,25 109.331,25suprastructura accese riverani 119.840,00 22.769,60 142.609,60trotuare suprastructura 209.700,00 39.843,00 249.543,00sant pereat 227.550,00 43.234,50 270.784,50rigole tip 2 192.825,00 36.636,75 229.461,75podete acces in curti 3 x 4 m 296.000,00 56.240,00 352.240,00podete dalate 215.000,00 40.850,00 255.850,00aducere la cota camine 16.000,00 3.040,00 19.040,00siguranta circulatie 10.400,00 1.976,00 12.376,00canalizatie retele 420.750,00 79.942,50 500.692,504.1.3 Arhitectura 0,00 0,00 0,004.1.4 Instalatii 0,00 0,00 0,00

TOTAL I – subcapitolul 4.1 2.817.780,00 535.378,20 3.353.158,204.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00TOTAL II – subcapitolul 4.2 0,00 0,00 0,00

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesita montaj 0,00 0,00 0,004.4. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesita montaj si echipamente de transport0,00 0,00 0,004.5. Dotari 0,00 0,00 0,004.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL III – subcapitolul 4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00TOTAL deviz pe obiect(Total I+Total II+Total III) 2.817.780,00 535.378,20 3.353.158,20

intocmiting. Theiss Maria

PROIECTANT: SC THEISS CONSULT SRL

SAT VURPAR, NR. 117A, COMUNA VINTU DE JOS, JUD. ALBA, TEL: 0765801328, e-mail: [email protected]

J01/1398/2005, CUI: RO 18253847,

nr............/ ..................................

DEVIZUL

4.1.3.2. Modernizare strada 8 MartieScenariu 2

NR. DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI VALOARE TVA VALOARECRT FARA TVA CU TVA

LEI LEI LEI1 2 3 4 5

CAP.4 – CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA4.1* Constructii si instalatii

4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exeterioare 73.920,00 14.044,80 87.964,804.1.2 Rezistenta – suprastructura strada 720.630,00 136.919,70 857.549,70suprastructura accese riverani 12.840,00 2.439,60 15.279,60trotuare suprastructura 45.450,00 8.635,50 54.085,50rigole tip1 225.360,00 42.818,40 268.178,40aducere la cota camine 12.250,00 2.327,50 14.577,50siguranta circulatiei 6.480,00 1.231,20 7.711,20canalizatie retele 349.250,00 66.357,50 415.607,504.1.3 Arhitectura 0,00 0,00 0,004.1.4 Instalatii 0,00 0,00 0,00

TOTAL I – subcapitolul 4.1 1.446.180,00 274.774,20 1.720.954,204.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00TOTAL II – subcapitolul 4.2 0,00 0,00 0,00

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesita montaj 0,00 0,00 0,004.4. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesita montaj si echipamente de transport0,00 0,00 0,004.5. Dotari 0,00 0,00 0,004.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL III – subcapitolul 4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00TOTAL deviz pe obiect(Total I+Total II+Total III) 1.446.180,00 274.774,20 1.720.954,20

intocmiting. Theiss Maria

PROIECTANT: SC THEISS CONSULT SRL

SAT VURPAR, NR. 117A, COMUNA VINTU DE JOS, JUD. ALBA, TEL: 0765801328, e-mail: [email protected]

J01/1398/2005, CUI: RO 18253847,

nr............/ ..................................

DEVIZUL

4.1.3.3. Modernizare strada Fantana de AurScenariu 2

NR. DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI VALOARE TVA VALOARECRT FARA TVA CU TVA

LEI LEI LEI1 2 3 4 5

CAP.4 – CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA4.1* Constructii si instalatii

4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exeterioare 75.900,00 14.421,00 90.321,004.1.2 Rezistenta- suprastructura strada 449.020,00 85.313,80 534.333,80suprastructura accese riverani 23.005,00 4.370,95 27.375,95trotuar suprastructura 84.600,00 16.074,00 100.674,00rigole tip1 194.250,00 36.907,50 231.157,50aducere la cota camine 13.000,00 2.470,00 15.470,00siguranta circulatiei 7.990,00 1.518,10 9.508,10canalizație retele 172.150,00 32.708,50 204.858,504.1.3 Arhitectura 0,00 0,00 0,004.1.4 Instalatii 0,00 0,00 0,00

TOTAL I – subcapitolul 4.1 1.019.915,00 193.783,85 1.213.698,854.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00TOTAL II – subcapitolul 4.2 0,00 0,00 0,00

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesita montaj 0,00 0,00 0,004.4. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesita montaj si echipamente de transport0,00 0,00 0,004.5. Dotari 0,00 0,00 0,004.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL III – subcapitolul 4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00TOTAL deviz pe obiect(Total I+Total II+Total III) 1.019.915,00 193.783,85 1.213.698,85

intocmiting. Theiss Maria

PROIECTANT: SC THEISS CONSULT SRL

SAT VURPAR, NR. 117A, COMUNA VINTU DE JOS, JUD. ALBA, TEL: 0765801328, e-mail: [email protected]

J01/1398/2005, CUI: RO 18253847,

nr............/ ..................................

DEVIZUL

4.1.3.4. Modernizare strada SticlarilorScenariu 2

NR. DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI VALOARE TVA VALOARECRT FARA TVA CU TVA

LEI LEI LEI1 2 3 4 5

CAP.4 – CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA4.1* Constructii si instalatii

4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exeterioare 29.700,00 5.643,00 35.343,004.1.2 Rezistenta – suprastructura strada 295.945,00 56.229,55 352.174,55suprastructura accese riverani 8.560,00 1.626,40 10.186,40trotuare suprastructura 30.600,00 5.814,00 36.414,00rigole tip1 205.000,00 38.950,00 243.950,00aducere la cota camine 6.500,00 1.235,00 7.735,00siguranta circulatiei 6.820,00 1.295,80 8.115,80canalizatie retele 145.750,00 27.692,50 173.442,50

0,00 0,00 0,004.1.3 Arhitectura4.1.4 Instalatii 0,00 0,00 0,00

TOTAL I – subcapitolul 4.1 728.875,00 138.486,25 867.361,254.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00TOTAL II – subcapitolul 4.2 0,00 0,00 0,00

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesita montaj 0,00 0,00 0,004.4. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesita montaj si echipamente de transport0,00 0,00 0,004.5. Dotari 0,00 0,00 0,004.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL III – subcapitolul 4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00TOTAL deviz pe obiect(Total I+Total II+Total III) 728.875,00 138.486,25 867.361,25

intocmiting. Theiss Maria

PROIECTANT: SC THEISS CONSULT SRL

SAT VURPAR, NR. 117A, COMUNA VINTU DE JOS, JUD. ALBA, TEL: 0765801328, e-mail: [email protected]

EVALUARI ESTIMATIVEpreturi la nivel octombrie 2017pentru obiectivul de investitie

MODERNIZARE STRAZI:

AUREL VLAICU, 8 MARTIE, FANTANA DE AUR, STICLARILOR, MUNICIPIULSEBEŞ

SCENARIU 2

OBIECTUL 3

3.1. MODERNIZARE STRADA AUREL VLAICU, L=765,00 m

infrastructura: cuprinde desfacere podețe și trotuare existente, săpătură manuală (30%) și mecanică (70%) pentru caseta sistemului rutier la carosabil parcări, trotuare, accese riverani, rigole, umpluturi, pregătirea platformei pentru așternerea stratului de fundație din balast la carosabil (strada + parcări), finisarea suprafețelor care vor fi ocupate de trotuare și rigole, semanare zone verzi, transportul pământului rezultat din săpături în surplus la o distanța de 5 km

VD: 5.160 mc x 22 lei /mc = 113.520 lei

- suprastructura stradasistem rutier la carosabil alcatuit din:

10 cm pavele prefabricate din beton autoblocante 5 cm substrat de nisip 25 cm balast stabilizat 6% ciment, preparat in statii centralizate25 cm fundatie balast

cuprinde: așternerea straturilor sistemului rutier; încadrare sistem rutier cu bordura prefabricata din beton de 10x15 cm asezata pe o fundatie din beton de ciment C16/20 de 20x10 cm, respectiv cu borduri prefabricate din beton de 20x25 cm asezata pe o fundatie din beton de ciment C16/20 de 30x15 cm; procurarea, punere în operă și transportul materialelor

carosabil: 5.760mp x 157 lei/mp = 904.320 lei

- suprastructura parcări: sistem rutier la carosabil alcatuit din:

8 cm pavele prefabricate din beton 3 cm substrat de nisip 25 cm balast stabilizat 6% ciment, preparat in statii centralizate25 cm fundatie balast

cuprinde: așternerea straturilor sistemului rutier; încadrare sistem rutier cu bordura prefabricata din beton de 10x15 cm asezata pe o fundatie din beton de ciment C16/20 de 20x10 cm; procurarea, punere în operă și transportul materialelor

carosabil: 625 mp x 147 lei/mp = 91.875 lei

- suprastructura accese riverani: sistem rutier la carosabil alcatuit din:

8 cm pavele prefabricate din beton 5 cm substrat de nisip 10 cm balast stabilizat 6% ciment, preparat in statii centralizate

10 cm fundatie balastcuprinde: așternerea straturilor sistemului rutier; încadrare sistem rutier cu bordura

prefabricata din beton de 10x15 cm asezata pe o fundatie din beton de ciment C16/20 de 20x10 cm; procurarea, punere în operă și transportul materialelor

carosabil: 1.120 mp x 107 lei/mp = 119.840 lei

- trotuare suprastructiră: cuprinde sistem rutier alcatuit din:

6 cm pavele prefabricate din beton 5 cm substrat de nisip de concasaj10 cm fundatie de balast

cuprinde: așternerea straturilor sistemului rutier; încadrare sistem rutier cu bordura prefabricata din beton de 10x15 cm asezata pe o fundatie din beton de ciment C16/20 de 20x10 cm; procurarea, punere în operă și transportul materialelor

carosabil: 2.330 mp x 90 lei/mp = 209.700 lei

șanț pereat cu pereu din piatră de râu: cuprinde :așternerea stratului de fundație din balast de 15 cm grosime, substrat din nisip de 5 cm grosime, pereu din piatra bruta sau bolovani așezate pe o fundatie de15 cm de beton, inclusiv umplerea golurilor cu mortar si rostuirea interspatiilor, executate din piatra bruta 12-16 cm include procurarea, punere în operă și transportul materialelor

615 m x 370 lei /m = 227.550 lei

rigole TIP 2: cuprinde :capac rigola

rigola prefabricata din beton tip ABE30/40 cm așezate pe un substrat de nidip de 5 cm grosime și fundație din balast de 10 cm grosime

procurarea, punere în operă și transportul materialelor

rigole A – 50 kN: 335 m x 310 lei/ m = 103.850 lei

rigole C – 250 kN cu placa de acoperire rigola cu scurgere ABE F 30/40 : 135 m x 565 lei/ m = 76.275 lei

rigole D - 400 kN cu placa de acoperire rigola cu scurgere ABE F 30/40 : 20 m x 635 lei / m = 12.700 lei

total: 192.825 lei

podețe de acces în curți 3m x 4 m:cuprinde sapatura pentru fundații, fundații și elevații culei din beton simplu C25/30, placă din betonarmat C25/30 de cca.22 cm grosime, cofraje, pereu din piatră de râu sub podeț, procurarea, punere în operă și transportul materialelor

podete: 37 buc x 8.000 lei = 296.000 lei

podețe dalate

cuprinde sapatura pentru fundații, fundații culei din beton simplu C25/30, elevații culei din beton armat, dale prefabricate din beton armat D2 (2,50 x 0,98 x 0,22 m) respectiv D3 (3,90 x 0,98 x 0,40 m) placă de suprabetonare din beton armat C25/30 de cca.10 cm grosime, cofraje, pereu din piatră de râu sub podeț, procurarea, punere în operă și transportul materialelor

podet dalat 2.5 x 10 m, lumina 2 m: 5 buc x 25.000 lei/buc = 125.000 leipodet dalat 2.5 x 12 m, lumina 2 m: 2 buc x 30.000 lei/buc = 60.000 lei

podet dalat 4 m x 2 m, lumina 3 m: 1 buc x 10.000 lei/buc = 10.000 lei

podeț dalat 2 x 12 m, lumina 1,5 m: 1 buc x 20.000 lei/buc = 20.000 leitotal: 215.000 lei

aducere la cota camine:cuprinde demolarea placii de racordare, ridicarea caminului la cota noua, refacere placă de racordare cu beton C25/30 de 15 cm grosime de 1,5 x 1,5 m, include procurarea, punere în operă și transportul materialelor

20 buc capace canal x 500 lei/buc = 10.000 lei40 buc aerisitoare gaz x 150 lei/buc = 6.000 leitotal: 16.000 lei

siguranta circulatiei: indicatoare si marcajemarcaj rutier: 2,5 km x 1400 lei /km = 3.500 lei marcaje trensversale: 90 mp x 30 lei / mp = 2.700 leiSemnalizarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice: 1 pct x 600 lei / buc = 600 leiplantare stalpi si montare indicator pe stalp12 buc x 300 lei / buc = 3.600 leitotal: 10.400 lei

canalizație rețele:cuprinde reţele din tuburi HDPE (un tub HDPE 50 mm pentru telefonie, un tub HDPE 50 mm pentru cablu TV, 2 tuburi HDPE 110 mm pentru electricitate) şi camere de tragere (cămin de vizitare din PE monostrat) având diametrul exterior de 1100 mm şi înălţimea de 1080 mm, umplutura, folie de avertizare pentru a avertiza ceilalţi deţinători de utilităţi în cazul intervenţiilor, include procurarea, punere în operă și transportul materialelor

canalizație: 765 m x 550 lei /m = 420.750 lei

îngropare branșamente gaz:3 buc x 8 m x 250 lei/m = 6.000 lei

TOTAL OB 3.1 FARA TVA: 2.823.780 lei

3.2. MODERNIZARE STRADA 8 MARTIE, L=635,00 m (TRONSON 1 – 410 m, TRONSON 2 – 110 m, TRONSON 3 – 115 m)

infrastructura: cuprinde desfacere podețe și trotuare existente, săpătură manuală (30%) și

mecanică (70%) pentru caseta sistemului rutier la carosabil parcări, trotuare, accese riverani, rigole, umpluturi, pregătirea platformei pentru așternerea stratului de fundație din balast la carosabil (strada + parcări), finisarea suprafețelor care vor fi ocupate de trotuare și rigole, semanare zone verzi, transportul pământului rezultat din săpături în surplus la o distanța de 5 km

3.360 mc x 22 lei /mc = 73.920 lei

- suprastructura strada: 10 cm pavele prefabricate din beton 5 cm substrat din nisip25 cm balast stabilizat 6% ciment, preparat in statii centralizate25 cm fundatie balast

cuprinde: așternerea straturilor sistemului rutier; încadrare sistem rutier cu bordura prefabricata din beton de 10x15 cm asezata pe o fundatie din beton de ciment C16/20 de 20x10 cm, respectiv cu borduri prefabricate din beton de 20x25 cm asezata pe o fundatie din beton de ciment C16/20 de 30x15 cm; procurarea, punere în operă și transportul materialelor

carosabil: 4.590 mp x 157 lei/mp = 720.630 lei

- suprastructura accese riverani: sistem rutier la carosabil alcatuit din:

8 cm pavele prefabricate din beton 5 cm substrat de nisip10 cm balast stabilizat 6% ciment, preparat in statii centralizate10 cm fundatie balast

cuprinde: așternerea straturilor sistemului rutier; încadrare sistem rutier cu bordura prefabricata din beton de 10x15 cm asezata pe o fundatie din beton de ciment C16/20 de 20x10 cm; procurarea, punere în operă și transportul materialelor

carosabil: 120 mp x 107 lei/mp = 12.840 lei

- trotuare suprastructura: cuprinde sistem rutier alcatuit din:

6 cm pavele prefabricate din beton 5 cm substrat de nisip de concasaj10 cm fundatie de balast

cuprinde: așternerea straturilor sistemului rutier; încadrare sistem rutier cu bordura prefabricata din beton de 10x15 cm asezata pe o fundatie din beton de ciment C16/20 de 20x10 cm; procurarea, punere în operă și transportul materialelor

carosabil: 505 mp x 90 lei/mp = 45.450 lei

rigole TIP 1:

cuprinde :capac rigola

rigola prefabricata din beton tip ABE30/40 cm așezate pe un substrat de nidip de 5 cm grosime și fundație din balast de 10 cm grosime

procurarea, punere în operă și transportul materialelor

rigole A – 50 kN: 160 m x 260 lei/ m = 41.600 lei

rigole C – 250 kN cu placa de acoperire rigola cu scurgere ABE F 20/30 : 55 m x 480 lei/ m = 26.400 lei

rigole D - 400 kN cu placa de acoperire rigola cu scurgere ABE F 20/30 : 245 m x 560 lei / m = 137.200 lei

TIP 3rigole D - 400 kN cu placa de acoperire rigola cu scurgere ABE F 40/50 : 16 m x 1.260 lei / m = 20.160 leitotal: 225.360 lei

aducere la cota camine:cuprinde demolarea placii de racordare, ridicarea caminului la cota noua, refacere placă de racordare cu beton C25/30 de 15 cm grosime de 1,5 x 1,5 m, include procurarea, punere în operă și transportul materialelor

20 buc capace canal x 500 lei/buc = 10.000 lei15 buc aerisitoare gaz x 150 lei/buc = 2.250 leitotal: 12.250 lei

siguranta circulatiei: indicatoare si marcajemarcaj rutier: 1,2 km x 1.400 lei /km = 1.680 lei marcaje trensversale: 40 mp x 30 lei / mp = 1.200 leiSemnalizarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice: 1 pct x 600 lei / buc = 600 leiplantare stalpi si montare indicator pe stalp10 buc x 300 lei / buc = 3.000 leitotal: 6.480 lei

canalizație rețele:cuprinde reţele din tuburi HDPE (un tub HDPE 50 mm pentru telefonie, un tub HDPE 50 mm pentru cablu TV, 2 tuburi HDPE 110 mm pentru electricitate) şi camere de tragere (cămin de vizitare din PE monostrat) având diametrul exterior de 1100 mm şi înălţimea de 1080 mm, umplutura, folie de avertizare pentru a avertiza ceilalţi deţinători de utilităţi în cazul intervenţiilor, include procurarea, punere în operă și transportul materialelor

canalizație: 635 m x 550 lei /m = 349.250 lei

TOTAL OB 3.2 FARA TVA: 1.446.180 lei

3.3. MODERNIZARE STRADA FANTANA DE AUR, L=313,00 m

infrastructura: cuprinde desfacere podețe și trotuare existente, săpătură manuală (30%) și mecanică (70%) pentru caseta sistemului rutier la carosabil parcări, trotuare, accese riverani, rigole, umpluturi, pregătirea platformei pentru așternerea stratului de fundație din balast la carosabil (strada + parcări), finisarea suprafețelor care vor fi ocupate de trotuare și rigole, semanare zone verzi, transportul pământului rezultat din săpături în surplus la o distanța de 5 km

3.450 mc x 22 lei /mc = 75.900 lei

- suprastructura strada: sistem rutier la carosabil alcatuit din:

10 cm pavele prefabricate din beton 5 cm substrat din nisip25 cm balast stabilizat 6% ciment, preparat in statii centralizate25 cm fundatie balast

cuprinde: așternerea straturilor sistemului rutier; încadrare sistem rutier cu bordura prefabricata din beton de 10x15 cm asezata pe o fundatie din beton de ciment C16/20 de 20x10 cm, respectiv cu borduri prefabricate din beton de 20x25 cm asezata pe o fundatie din beton de ciment C16/20 de 30x15 cm; procurarea, punere în operă și transportul materialelor

carosabil: 2.860 mp x 157 lei/mp = 449.020 lei

- suprastructura accese riverani: sistem rutier la carosabil alcatuit din:

8 cm pavele prefabricate din beton 5 cm substrat de nisip10 cm balast stabilizat 6% ciment, preparat in statii centralizate10 cm fundatie balast

cuprinde: așternerea straturilor sistemului rutier; încadrare sistem rutier cu bordura prefabricata din beton de 10x15 cm asezata pe o fundatie din beton de ciment C16/20 de 20x10 cm; procurarea, punere în operă și transportul materialelor

carosabil: 215 mp x 107 lei/mp = 23.005 lei

- trotuare suprastructura: cuprinde sistem rutier alcatuit din:

6 cm pavele prefabricate din beton 5 cm substrat de nisip de concasaj10 cm fundatie de balast

cuprinde: așternerea straturilor sistemului rutier; încadrare sistem rutier cu bordura prefabricata din beton de 10x15 cm asezata pe o fundatie din beton de ciment C16/20 de 20x10 cm; procurarea, punere în operă și transportul materialelor

carosabil: 940 mp x 90 lei/mp = 84.600 lei

rigole TIP 1: cuprinde :capac rigola

rigola prefabricata din beton tip ABE30/40 cm așezate pe un substrat de nidip de 5 cm grosime și fundație din balast de 10 cm grosime

procurarea, punere în operă și transportul materialelor

rigole A – 50 kN: 465 m x 260 lei/ m = 120.900 lei

rigole C – 250 kN cu placa de acoperire rigola

cu scurgere ABE F 20/30 : 150 m x 480 lei/ m = 72.000 lei

rigola tip scafa: 25 m x 54 lei/m = 1.350 leitotal: 194.250 lei

aducere la cota camine:cuprinde demolarea placii de racordare, ridicarea caminului la cota noua, refacere placă de racordare cu beton C25/30 de 15 cm grosime de 1,5 x 1,5 m, include procurarea, punere în operă și transportul materialelor

20 buc capace canal x 500 lei/buc = 10.000 lei20 buc aerisitoare gaz x 150 lei/buc = 3.000 leitotal: 13.000 lei

siguranta circulatiei: indicatoare si marcajemarcaj rutier: 0,95 km x 1.400 lei /km = 1.330 lei marcaje trensversale: 72 mp x 30 lei / mp = 2.160 leiSemnalizarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice: 1 pct x 600 lei / buc = 600 leiplantare stalpi si montare indicator pe stalp13 buc x 300 lei / buc = 3.900 leitotal: 7.990 lei

canalizație rețele:cuprinde reţele din tuburi HDPE (un tub HDPE 50 mm pentru telefonie, un tub HDPE 50 mm pentru cablu TV, 2 tuburi HDPE 110 mm pentru electricitate) şi camere de tragere (cămin de vizitare din PE monostrat) având diametrul exterior de 1100 mm şi înălţimea de 1080 mm, umplutura, folie de avertizare pentru a avertiza ceilalţi deţinători de utilităţi în cazul intervenţiilor, include procurarea, punere în operă și transportul materialelor

canalizație: 313 m x 550 lei /m = 172.150 lei

TOTAL OB 3.3 FARA TVA: 1.019.915 lei

3.4. MODERNIZARE STRADA STICLARILOR, L=265,00 m (tronson 1 -146 m, tronson 2 – 119 m)

infrastructura: cuprinde desfacere podețe și trotuare existente, săpătură manuală (30%) și mecanică (70%) pentru caseta sistemului rutier la carosabil parcări, trotuare, accese riverani, rigole, umpluturi, pregătirea platformei pentru așternerea stratului de fundație din balast la carosabil (strada + parcări), finisarea suprafețelor care vor fi ocupate de trotuare și rigole, semanare zone verzi, transportul pământului rezultat din săpături în surplus la o distanța de 5 km

1.350 mc x 22 lei /mc = 29.700 lei

- suprastructura strada: sistem rutier la carosabil alcatuit din:

10 cm pavele prefabricate din beton 5 cm substrat din nisip25 cm balast stabilizat 6% ciment, preparat in statii centralizate

25 cm fundatie balast

cuprinde: așternerea straturilor sistemului rutier; încadrare sistem rutier cu bordura prefabricata din beton de 10x15 cm asezata pe o fundatie din beton de ciment C16/20 de 20x10 cm, respectiv cu borduri prefabricate din beton de 20x25 cm asezata pe o fundatie din beton de ciment C16/20 de 30x15 cm; procurarea, punere în operă și transportul materialelor

carosabil: 1.885 mp x 157 lei/mp = 295.945 lei

- suprastructura accese riverani: sistem rutier la carosabil alcatuit din:

8 cm pavele prefabricate din beton 5 cm substrat de nisip 10 cm balast stabilizat 6% ciment, preparat in statii centralizate10 cm fundatie balast

cuprinde: așternerea straturilor sistemului rutier; încadrare sistem rutier cu bordura prefabricata din beton de 10x15 cm asezata pe o fundatie din beton de ciment C16/20 de 20x10 cm; procurarea, punere în operă și transportul materialelor

carosabil: 80 mp x 107 lei/mp = 8.560 lei

- trotuare suprastructura: cuprinde sistem rutier alcatuit din:

6 cm pavele prefabricate din beton 5 cm substrat de nisip de concasaj10 cm fundatie de balast

cuprinde: așternerea straturilor sistemului rutier; încadrare sistem rutier cu bordura prefabricata din beton de 10x15 cm asezata pe o fundatie din beton de ciment C16/20 de 20x10 cm; procurarea, punere în operă și transportul materialelor

carosabil: 340 mp x 90 lei/mp = 30.600 lei

rigole TIP 1: cuprinde :capac rigola

rigola prefabricata din beton tip ABE30/40 cm așezate pe un substrat de nidip de 5 cm grosime și fundație din balast de 10 cm grosime

procurarea, punere în operă și transportul materialelor

rigole A – 50 kN: 290 m x 260 lei/ m = 75.400 lei

rigole C – 250 kN cu placa de acoperire rigola cu scurgere ABE F 20/30 : 60 m x 480 lei/ m = 28.800 lei

rigole D - 400 kN cu placa de acoperire rigola cu scurgere ABE F 20/30 : 180 m x 560 lei / m = 100.800 leitotal: 205.000 lei

aducere la cota camine:cuprinde demolarea placii de racordare, ridicarea caminului la cota noua, refacere placă de racordare cu beton C25/30 de 15 cm grosime de 1,5 x 1,5 m, include procurarea, punere în operă și

transportul materialelor

13 buc capace canal x 500 lei/buc = 6.500 lei

total: 6.500 lei

siguranta circulatiei: indicatoare si marcajemarcaj rutier: 0,8 km x 1.400 lei /km = 1.120 lei marcaje trensversale: 60 mp x 30 lei / mp = 1.800 leiSemnalizarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice: 1 pct x 600 lei / buc = 600 leiplantare stalpi si montare indicator pe stalp11 buc x 300 lei / buc = 3.300 leitotal: 6.820 lei

canalizație rețele:cuprinde reţele din tuburi HDPE (un tub HDPE 50 mm pentru telefonie, un tub HDPE 50 mm pentru cablu TV, 2 tuburi HDPE 110 mm pentru electricitate) şi camere de tragere (cămin de vizitare din PE monostrat) având diametrul exterior de 1100 mm şi înălţimea de 1080 mm, umplutura, folie de avertizare pentru a avertiza ceilalţi deţinători de utilităţi în cazul intervenţiilor, include procurarea, punere în operă și transportul materialelor

canalizație: 265 m x 550 lei /m = 145.750 lei

TOTAL OB 3.4 FARA TVA: 728.875 lei

Intocmit,ing. Theiss Maria