model deviz general

of 24 /24
DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii investitiei CURS EURO - LEI/EURO 4.5769 Nr. Crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fără TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA) Mii Lei Mii EURO Mii Lei Mii Lei Mii EURO 1 2 3 4 5 6 7 CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 3.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.2 Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.3 Proiectare şi inginerie 15.00 3.28 3.60 18.60 4.06 3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.5 Consultanţă 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.6 Asistenţă tehnică 8.25 1.80 1.98 10.23 2.24 TOTAL CAPITOL 3 23.25 5.08 5.58 28.83 6.30 CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază 4.1 Construcţii şi instalaţii 550.28 120.23 132.07 682.35 149.09 4.2 Montaj utilaje tehnologice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj 19.85 4.34 4.76 24.61 5.38 4.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Upload: zci69

Post on 24-Oct-2015

537 views

Category:

Documents


28 download

DESCRIPTION

fdddddddddddddddddd

TRANSCRIPT

Page 1: Model Deviz General

DEVIZ GENERALprivind cheltuielile necesare realizarii investitiei

CURS EURO - LEI/EURO 4.5769

Nr. Crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieliValoare (fără TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

Mii Lei Mii EURO Mii Lei Mii Lei Mii EURO

1 2 3 4 5 6 7

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

3.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003.2 Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003.3 Proiectare şi inginerie 15.00 3.28 3.60 18.60 4.063.4 Organizarea procedurilor de achiziţie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003.5 Consultanţă 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003.6 Asistenţă tehnică 8.25 1.80 1.98 10.23 2.24

TOTAL CAPITOL 3 23.25 5.08 5.58 28.83 6.30CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1 Construcţii şi instalaţii 550.28 120.23 132.07 682.35 149.094.2 Montaj utilaje tehnologice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj 19.85 4.34 4.76 24.61 5.384.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004.5 Dotări 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea lastarea iniţială

Page 2: Model Deviz General

TOTAL CAPITOL 4 570.13 124.57 136.83 706.96 154.46CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1 Organizare de şantier5.1.1. Lucrări de construcţii 11.01 2.40 2.64 13.65 2.985.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 5 11.01 2.40 2.64 13.65 2.98

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006.2 Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 604.39 132.05 145.05 749.45 163.75

Din care C+M 561.29 122.64 134.71 696.00 152.07

Întocmit,

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar

Page 3: Model Deviz General

Beneficiar:

Cap.1 Cheltuieli ptr.obtinerea si amenajarea terenuluiDeviz financiar

Cod Descriere articol U/M Q P.U. Valoare fara TVA TVA Valoarea totala

1.1. Obtinerea terenului lei 0 0 0

Cumpararea terenului lei 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Exproprieri lei 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Scoaterea din circuitul agricol lei 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Despagubiri lei 0 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2. Amenajarea terenului lei 0 0 0

Demolari, demontari,evacuari materiale lei 1 0.00 0.00 0.00

Defrisari, drenaje, epuismente, lei 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Devieri retele si utilitati lei 1 0.00 0.00 0.00

lei 0 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3.

lei 0 0 0

Lucrari pentru protectia mediului lei 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilorlei 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Capitol 1 0 0 0

Beneficiar:

Deviz financiarCod Descriere articol U/M Q P.U. Valoare fara TVA TVA Valoarea totala

2 Utilitati necesare obiectivului lei 0 0 0

Alimentare cu apa lei 1 0.00 0.00 0.00

Canalizare lei 1 0.00 0.00 0.00

Gaze naturale lei 1 0.00 0.00 0.00

Agent termic lei 0.00 0.00 0.00

Energie electrica lei 1 0.00 0.00 0.00

Telefonie lei 1 0.00 0.00 0.00

Radio lei 0.00 0.00 0.00

TV lei 0.00 0.00 0.00

Drumuri de acces lei 0.00 0.00 0.00

Cai ferate industriale lei 0.00 0.00 0.00

Cheltuieli aferente bransarii lei 1 0.00 0.00 0.00Total Capitol 2 0 0 0

Devieri cursuri de apa, stramutari localitati sau monumente istorice

Amenajari pentru protectia mediului, inclusiv refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor

Cap.2 Cheltuieli ptr.asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Page 4: Model Deviz General

Beneficiar:

Deviz financiarCod Descriere articol U/M Q P.U. Valoare fara TVA TVA Valoarea totala

3.1. Studii de teren lei 0 0 0

Studiu geotehnic + Ridicare topo lei 1 0.00 0.00 0.00

Elaborare PUZ lei 1 0.00 0.00 0.00

Studiu topografic, fotogrammetric lei 1 0.00 0.00 0.00

Studii de stabilitate a terenului, alte studii lei 0 0.00 0.00 0.00 0.00

3.2.lei 0 0 0

Obtinerea/prelungirea CertificatuluideUrbanism lei 1 0.00 0.00

Obtinerea/prelungirea AutorizatieideConstruire lei 1 0.00 0.00

lei 1 0.00 0.00

lei 0 0.00 0.00

lei 1 0.00 0.00

3.3. Proiectare si engineering lei 15,000 2,850 17,850

Elaborare Studiu de Prefezabilitate lei 1 0.00 0.00 0.00 0.00

Elaborare Studiu de Fezabilitate lei 1 0.00 0.00 0.00

lei 0.00 0.00 0.00

Proiect tehnic lei 1 15,000.00 15,000.00 2,850.00 17,850.00

Verificare proiect tehnic lei 1 0.00 0.00 0.00

Caiete de sarcini lei 1 0.00 0.00 0.00

Expertiza tehnica lei 1 0.00 0.00 0.00

Detalii de executie lei 1 0.00 0.00 0.00

Documentatii de licitatie lei 1 0.00 0.00 0.00

3.4.lei 0 6 0

Organizarea procedurilor de achizitii publice lei 1 0.00 5.70 0.00

3.5. Consultanta lei 0 0 0

lei 0.00 0.00 0.00

lei 0.00 0.00 0.00

3.6. Asistenta tehnica lei 8,254 1,568 9,822

Asistenta din partea proiectantului lei 1 4,100.00 779.00 4,879.00

Dirigintie de santier lei 1 4,154.00 789.26 4,943.26Total Capitol 3 23,254 4,424 27,672

Cap.3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Obtinerea de avize, acorduri, autorizatii

Obtinerea de avize si acorduri de amplasament si bransament

Obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa, obtinerea numarului cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in cartea funciara

Obtinerea acordului de mediu, avizului PSI, avizul de la drumuri, alte avize si acorduri prevazute in acte normative

Elaborare Documentatii necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente

Organizarea procedurilor de achizitie publica

Consultanta la elaborarea SF sau studii de piata, evaluare

Consultanta in domeniul managementului investitiei sau administrare contract de executie

Page 5: Model Deviz General

Beneficiar:

Cap.5 Alte cheltuieli EvaluareCod Descriere articol U/M Q % Valoare fara TVA TVA Valoarea totala

5.1. Organizare de santier lei 11,006 2,091 13,097

5.1.1. Org.santier-lucrari de constructii lei 550,283 2.00% 11,005.65 2,091.07 13,096.72

5.1.2. Cheltuieli conexe org.de santier lei 0 0.00% 0.00 0.00 0.00

5.2.lei 0 0 0

Comision banca lei 0 0.00% 0.00 0.00 0.00

Alte comisioane lei 0 0.00% 0.00 0.00 0.00

Taxa Inspectia de Stat in Constructii lei 0.80% 0.00 0.00 0.00

Taxa Controlul Amenajarii Teritoriului lei 0.00 0.00 0.00

5.3.Cheltuieli diverse si neprevazute lei 0 0 0

Cheltuieli diverse si neprevazute lei 0 10.00% 0.00 0.00 0.00Total Capitol 5 11,006 2,091 13,097

Beneficiar:

Cap.6. Cheltuieli pentru darea in exploatare EvaluareCod Descriere articol U/M Q % Valoare fara TVA TVA Valoarea totala

6.1.lei 0 0 0

Pregatirea personalului de exploatare lei 0 0.00% 0.00 0.00 0.00

6.2. Probe tehnologice lei 0 0 0

Probe tehnologice lei 0 0.00% 0.00 0.00 0.00Total Capitol 6 0 0 0

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare

Pregatirea personalului de exploatare

Page 6: Model Deviz General

DEVIZUL OBIECTULUI

CURS EURO - LEI/EURO 4.5769

Nr. Crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieliValoare (fără TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

LEI Mii Lei Mii EURO Mii Lei Mii Lei Mii EURO

1 2 3 4 5 6 7

I LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢIICONSTRUCŢII

1 REZISTENTA 232,982.52 232.98 50.90 55.92 288.90 63.12ARHITECTURA 260,718.53 260.72 56.96 62.57 323.29 70.64

INSTALAŢII DE ÎNCĂLZIRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003 INSTALATII INTERIOARE DE INCALZIRE 16,641.61 16.64 3.64 3.99 20.64 4.51

INSTALATII SANITARE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005 INSTALATII SANITARE INTERIOARE 11,094.41 11.09 2.42 2.66 13.76 3.016 INSTALATII SANITARE EXTERIOARE 2,773.60 2.77 0.61 0.67 3.44 0.75

INSTALATII ELECTRICE- CURENTI TARI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.009 INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE DE ILUMINAT, PRIZE SI FORTA 24,962.41 24.96 5.45 5.99 30.95 6.7610 INSTALATII DE PARATRAZNET SI PRIZA DE PAMANT 1,109.44 1.11 0.24 0.27 1.38 0.30

INSTALATII ELECTRICE- CURENTI SLABI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0011 SISTEM DE DETECTIE SI SEMNALIZARE LA INCEPUT DE INCENDIU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0012 SISTEM DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT INCHIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0013 SISTEM DE CONTROL ACCES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0014 SISTEM BMS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0015 RETEA DATE / VOCE - CABLARE STRUCTURATA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0016 SISTEM DE DETECTIE SI SEMNALIZARE IN CAZ DE EFRACTIE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0017 CENTRALA TELEFONICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0018 SISTEM CATV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0019 SISTEM INTERFONIE 0.00 0.00 0.00 0.0020 SISTEM ACTIONARE TRAPE FUM 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL I 550,282.52 550.28 120.23 132.07 682.35 149.09

II MONTAJ1 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00 0.00

Page 7: Model Deviz General

TOTAL II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

III PROCURARE1 Utilaje şi echipamente tehnologice 19,850.00 19.85 4.34 4.76 24.61 5.382 Utilaje şi echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 0.003 Dotări 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL III 19,850.00 19.85 4.34 4.76 24.61 5.38

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 570,132.52 570.13 124.57 136.83 706.96 154.46

Întocmit,

Page 8: Model Deviz General

LISTA ECHIPAMENTELOR TEHNOLOGICE

Nr Descriere CANTITATE PRET UNITAR Valoare

UNIT UM LEI LEI EURO

CENTRALA TERMICA 25 KW 1.00 BUC. 2,500.00 2,500.00 546.22

VAS EXPANSIUNE 1.00 BUC. 350.00 350.00 76.47

POMPE 3.00 BUC. 300.00 900.00 196.64

BOILER 200 L 1.00 BUC. 600.00 600.00 131.09

TABLOU+FIRIDA BRANSAMENT CURENT ELECTRIC 1.00 BUC. 6,500.00 6,500.00 1,420.18

ECHIPAMENT INST.PARATRASNET 2.00 BUC. 4,500.00 9,000.00 1,966.40

TOTAL 9.00 0.00 19,850.00 4,337.00

Intocmit

Page 9: Model Deviz General

LISTA ECHIPAMENTELOR TEHNOLOGICE

Nr Descriere Valoare (fără TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)Mii Lei Mii EURO Mii Lei Mii Lei Mii EURO

ASCENSOR PERSOANE (5 buc., 7 statii) 425.00 92.86 80.75 505.75 110.50

INSTALATII DE INCALZIRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INSTALATII CLIMATIZARE SI VENTILARE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INSTALATII SANITARE INTERIOARE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INSTALATII ELECTRICE - CURENTI SLABI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INSTALATII ELECTRICE - CURENTI TARI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 425.00 92.86 80.75 505.75 110.50

Intocmit

Page 10: Model Deviz General

Page 10

LISTA ECHIPAMENTELOR TEHNOLOGICE

CURS EURO - LEI/EURO 4.5769

Nr DescriereUM

Cant Valoare (fără TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

Mii Lei Mii EURO Mii Lei Mii Lei Mii EURO1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

INSTALATII DE INCALZIRE 1 CAZAN 350 KW + ARZATOR GAZ METAN BUC 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 BOILER 2000 LITRI BUC 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003 VAS DE EXPANSIUNE INCALZIRE 300 L BUC 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004 VAS DE EXPANSIUNE INCALZIRE 50 L BUC 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005 VAS DE EXPANSIUNE BOILER 35 L BUC 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006 POMPA DE CIRCULATIE CAZAN 15 MC/H 6 MCA BUC 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007 POMPA DE CIRCULATIE + CONVERTIZOR FRECVENTA 30 MC/H 12 M BUC 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008 POMPA DE CIRCULATIE BOILER 5 MCH 6 MCA BUC 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.009 SUPAPAPE DE SIGURANTA 1 1/4 BUC 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 SUPAPA DIFERENTIALA 1 1/4 " BUC 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0011 COLECTOR DISTRIBUITOR Dn 300 L=1500 mm ,3 racorduri dn 150 BUC 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0012 Butelie de egalizare presiuni DN 500,H =3m BUC 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0013 Cos de fum Di=300,l =30 ml + canal de fum Dn 300 8ml BUC 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0014 Vane de echilibrare dn 50 KOMBI 2 PLUS -MARKUS BUC 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0015 Vana cu trei cai baterii recupperator de caldura dn 1" + servotor BUC 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0016 Vane cu trei cai ventilonvectoare dn 3/4" BUC 135 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0017 Radiatoare otel 600x800 BUC 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0018 Radiator port-prosop bai 450x900 BUC 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0019 Ventiloconvector cu 2 baterii 4 kw incalzire 4,5 kw racire necarcasat BUC 135 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020 Statie de dedurizare a apei 5 mc/h volum -timp BUC 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021 Pompa de recirculare acm 1 mc/h 4 mCA BUC 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 AUTOMATIZARE PORNIRE IN CASCDA CAZANE INCALZIRE BUC 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0023 BMS BUC 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 INCALZIRE ELECTRICA RAMPE BUC 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 INCALZIRE ELECTRICA TERASE BUC 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0026 GICACALORIMETRU 1 1/4 INCAZIRE BUC 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0027 Perdea de aer cald cu agent termic L=2000 mm 20 Kw BUC 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INSTALATII CLIMATIZARE SI VENTILARE 1 CHILLER 260 KW MODEL EWLD-MBYN 260 BUC 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 CONDENSATOR LA DISTANTA 400 KW LUVE BUC 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003 VAS DE EXPANSIUNE RACIRE 100 L BUC 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004 POMPA DE CIRCULATIE CHILLER BUTELIE 45 MC/H 8 MCA BUC 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pret unitar (EURO)

Pret unitar (LEI)

Page 11: Model Deviz General

Page 11

Nr DescriereUM

Cant Valoare (fără TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

Mii Lei Mii EURO Mii Lei Mii Lei Mii EURO1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pret unitar (EURO)

Pret unitar (LEI)

5 POMPA DE CIRCULATIE + CONVERTIZOR FRECVENTA 90 MC/H 12 M BUC 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006 SUPAPAPE DE SIGURANTA 1 1/4 BUC 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007 SUPAPA DIFERENTIALA 1 1/4 " BUC 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008 COLECTOR DISTRIBUITOR Dn 400 L=1500 mm ,3 racorduri dn 150 BUC 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.009 Butelie de egalizare presiuni DN 500,H =3m BUC 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 Vane de echilibrare dn 50 KOMBI 2 PLUS -MARKUS BUC 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0011 Vane cu doua cai ventilonvectoare dn 3/4" BUC 135 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0012 RECUPERATOR DE CALDURA DUBLU FLUX 3000 MC/H 200 Pa si baterie BUC 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0013 VENTILATOR DESFUMARE 400 C 2 H AXIAL 15000 MC/H 100 Pa BUC 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0014 VENTILATOR INTRODUCERE AER CASA SCARII 8000 MC/H H=200PA BUC 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0015 TRAPA DESFUMARE CASA SCARII BUC 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0016 VOLET DE DESUMARE 1000X500 BUC 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0017 VENTILATOR EVACUARE AXIAL BAI 2000MC/H 120 Pa BUC 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0018 VENTILATOR INTRODUCERE PARCAJ 24000 MC/H BUC 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0019 AUTOMATIZARE PORNIRE IN CASCDA CHILLER BUC 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 AUTOMATIZARE RECUPERATOR DE CALDURA IN PLACI BUC 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021 AUTOMATIZARE VENTILOCONVECTOR BUC 135 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 AUTOMATIZARE VENTILATOARE BAI BUC 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0023 AUTOMATIZARI POMPE SUBMERSIBILE BUC 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 GICACALORIMETRU 2 RACIRE BUC 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 INSTALATIE FILTROVENTILATIE ADAPOST APC 750 MC/H BUC 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INSTALATII SANITARE INTERIOARE1 Hidranti interior complet echipat 5 l/s furfun semirigid 20 ml BUC 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 Hidranti exteriori dublu 10 l/s subteran complet echipat BUC 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003 Grup pompe hidranti ext 25 l/s H =50 mCA BUC 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004 Grup hidrofor 5 l/s H =55 mCA BUC 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005 Grup pompe hidranti int 10 l/s H =55 mCA BUC 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006 Pompa submersibila cu tocator 3 l/s 10 mCA BUC 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007 Pompa submersibila ape convetional curate 10 l/s 10 mCA BUC 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008 Separator de hidrocarburi 10 mc BUC 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.009 Separator de grasimi 5 l/s BUC 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INSTALATII ELECTRICE - CURENTI SLABISISTEM DE DETECTIE SI SEMNALIZARE LA INCEPUT DE INCENDIU

1 Centrala de incendiu analog adresabila, 4 bucle buc 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 Acumulator compact acid-Pb 12V/17Ah buc 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003 Repetor pentru centrala de incendiu buc 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004 Detector fum optic adresabil buc 350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005 Detector de temperatura buc 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Page 12: Model Deviz General

Page 12

Nr DescriereUM

Cant Valoare (fără TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

Mii Lei Mii EURO Mii Lei Mii Lei Mii EURO1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pret unitar (EURO)

Pret unitar (LEI)

6 Soclu standard pt. detectori adresabili buc 380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007 Detector de Gaz Metan, Monoxid de carbon buc 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008 Detector analog adresabil multisenzor (optic si temperatura) buc 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.009 Placa de extensie de la 1 bucla la 2 bucle buc 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 Sursa alimentare 12 V cu backup buc 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0011 Modul izolator, protejează bucla la scurt-circuit buc 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0012 Buton incendiu adresabil buc 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 buc 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0014 Soclu pentru sirena adresabila pentru montaj aparent, IP54 buc 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0015 Sirena adresabila cu flash de exterior buc 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0016 Acumulator compact acid -Pb 12V/7Ah buc 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SISTEM DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT INCHIS

1 Camera supraveghere buc 112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004 Sursa alimentare (9 canale) + trafo buc 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005 Sursa alimentare + trafo buc 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006 DVR 32 canale video buc 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007 Monitor TFT 22" buc 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008 Ups buc 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SISTEM DE CONTROL ACCES1 Yala inteligenta cu cititor de smart card buc 101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 Cartele inteligente de inalta siguranta cu CIP digital buc 101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003 Receptor de date buc 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004 Unitate exterioara de codare a smart cardurilor buc 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 buc 101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006 Soft de gestiune a cheilor de acces buc 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SISTEM BMS1 Automatizare usi buc 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 Automatizare / Sincronizare Climatizare buc 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003 Automatizare sistem iluminat interior buc 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004 Centralizator Date-voce, CA, CCTV, Efractie si rapoarte buc 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00RETEA DATE / VOCE - CABLARE STRUCTURATA

1 Rack 19" buc 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Priza dubla aplicata neecranata, 2xRJ45, CAT 5 buc 260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 Switch 24 porturi buc 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 Patch panel 24 porturi UTP, cat 6 buc 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Patch panel telefonie 50 porturi RJ45 buc 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 Router buc 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sirena adresabila 5 tonalitati, 3 niveluri de sunet selectabile, alimentare pe bucla

Economizator de energie pentru camere, dispozitiv de comanda a instalatiei electrice

Page 13: Model Deviz General

Page 13

Nr DescriereUM

Cant Valoare (fără TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

Mii Lei Mii EURO Mii Lei Mii Lei Mii EURO1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pret unitar (EURO)

Pret unitar (LEI)

7 UPS buc 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SISTEM DE DETECTIE SI SEMNALIZARE IN CAZ DE EFRACTIE

1 Centrala alarmare buc 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 Tastatura LCD buc 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003 Extensie de 8 zone pentru centrala de alarmare buc 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004 Detector PIR buc 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004 Detector Geam spart buc 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005 Sursa alimentare 12 V cu back-up buc 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006 Buton de panica cu retinere, deblocare cu cheie buc 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007 Contact magnetic ingropat buc 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008 Sirena de interior buc 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.009 Sirena de exterior buc 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 Acumulator 7Ah/12V buc 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CENTRALA TELEFONICA

1 Centrala telefonica buc 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 Sursa alimentare tip L pentru centrala buc 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003 Cartela 16 linii externe buc 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004 Cartela 16 porturi digitale buc 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005 Cartela 16 porturi analogice buc 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006 Cartela ISDN_PRI buc 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007 Telefon digital buc 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008 Telefon analogic buc 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.009 Cablu 50p de interior m 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 Repartitor telefonic 200 p buc 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0011 Conectori amphenol 50 pini buc 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SISTEM CATV1 Priza TV simpla buc 235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 Splitter pasiv 1/4 buc 63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003 Splitter pasiv 1/8 buc 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004 Splitter activ buc 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005 Amplificator buc 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SISTEM INTERFONIE

1 Video interfon de interior buc 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 Video interfon de exterior buc 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003 Electromagnet buc 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004 Amortizor usa buc 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005 Sursa alimentare buc 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006 Acumulator buc 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Page 14: Model Deviz General

Page 14

Nr DescriereUM

Cant Valoare (fără TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

Mii Lei Mii EURO Mii Lei Mii Lei Mii EURO1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pret unitar (EURO)

Pret unitar (LEI)

SISTEM ELECTRONIC DE ACTIONARE TRAPE FUM

1 Mecanism electric actionare trape fum buc 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 Sursa liniara de curent continu de 24Vcc/2.5A buc 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003 Acumulator capsulat, fara intretinere, 12V-7 Ah. buc 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL ECHIPAMENTE INSTALATII ELECTRICE - CURENTI SLABI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INSTALATII ELECTRICE - CURENTI TARIINSTALATII ELECTRICE DE ALIMENTARE SI DISTRIBUTIE

1 Grup electrogen cu putere de 400kVA buc 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Intocmit,