deviz totalizator hg28

of 28 /28
1 euro = 4.2390 Nr. Crt. Valoare (fata TVA) TVA mii lei mii euro mii lei 1 2 3 4 5 CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.1 Obtinerea terenului 0.000 0.000 0.000 1.2 Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 1.3 0.000 0.000 0.000 TOTAL CAPITOLUL 1 0.000 0.000 0.000 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utiitatilor necesare obiectivului 2.1 Racord electric ,apa , canal 27.555 6.500 5.235 TOTAL CAPITOLUL 2 27.555 6.500 5.235 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.1 Studii teren 2.300 0.543 0.437 3.2 14.094 3.325 0.000 3.2 Proiectare si inginerie 60.000 14.154 11.400 3.4 Organizarea procedurilor de achiziti 0.000 0.000 0.000 3.5 Consultanta 21.195 5.000 4.027 3.6 Asistenta tehnica 19.500 4.600 3.705 TOTAL CAPITOLUL 3 117.089 27.622 19.569 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 4.1 Constructii si instalatii 1,175.258 277.249 223.299 4.2 Montaj utilaje tehnologice 23.669 5.584 4.497 4.3 136.810 32.274 25.994 4.4 Dotari 196.947 46.461 37.420 4.6 Active necorporale 0.000 0.000 0.000 TOTAL CAPITOLUL 4 1,532.684 361.567 291.210 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.1 Organizare de santier 0.000 0.000 0.000 5.1.1 Lucrari de constructii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.2 17.204 4.059 0.000 5.3 0.000 0.000 0.000 TOTAL CAPITOLUL 5 17.204 4.059 0.000 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarela benefic 6.1 Pregatire personal de exploatare 0.000 0.000 0.000 6.2 Probe tehnologice si teste 0.000 0.000 0.000 TOTAL CAPITOLUL 6 0.000 0.000 0.000 DEVIZ GENERAL (HG28/09.01.2009)VARIANTA I PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZARII OBIECTIVULUI INFINTARE PARC CENTRAL ,com.IP, jud. SALAJ Valorile au fost calculate la cursl de schimb al European Central Bank din Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la stare initiala Taxe pentru obtinerea de aize acorduri si autorizatii Utilaje , echipamente tehnologice si functionale cu montaj 5.1.2Cheltuieli conexe organizarii santierului Comisioane, cote, taxe, costul creditului (0.1%+0,7%+0.5%) Cheltuieli diverse si neprevazute (1.2, 1.3, 2, 3, 4)

Upload: duhanes-sebastian

Post on 01-Dec-2015

105 views

Category:

Documents


9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Deviz totalizator hg28

1 euro = 4.2390

Nr. Crt.Valoare (fata TVA) TVA

mii lei mii euro mii lei 1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.1 Obtinerea terenului 0.000 0.000 0.0001.2 Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000

1.3 0.000 0.000 0.000

TOTAL CAPITOLUL 1 0.000 0.000 0.000CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utiitatilor necesare obiectivului

2.1 Racord electric ,apa , canal 27.555 6.500 5.235TOTAL CAPITOLUL 2 27.555 6.500 5.235CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii teren 2.300 0.543 0.437

3.2 14.094 3.325 0.000

3.2 Proiectare si inginerie 60.000 14.154 11.4003.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0.000 0.000 0.0003.5 Consultanta 21.195 5.000 4.0273.6 Asistenta tehnica 19.500 4.600 3.705

TOTAL CAPITOLUL 3 117.089 27.622 19.569CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 1,175.258 277.249 223.299

4.2 Montaj utilaje tehnologice 23.669 5.584 4.497

4.3 136.810 32.274 25.994

4.4 Dotari 196.947 46.461 37.4204.6 Active necorporale 0.000 0.000 0.000

TOTAL CAPITOLUL 4 1,532.684 361.567 291.210CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 0.000 0.000 0.000

5.1.1 Lucrari de constructii 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000

5.2 17.204 4.059 0.000

5.3 0.000 0.000 0.000

TOTAL CAPITOLUL 5 17.204 4.059 0.000CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarela beneficiar

6.1 Pregatire personal de exploatare 0.000 0.000 0.000

6.2 Probe tehnologice si teste 0.000 0.000 0.000

TOTAL CAPITOLUL 6 0.000 0.000 0.000TOTAL GENERAL 1,694.532 399.748 316.014Din care C+M (1.2,1.3,2,4.1,4.2,5.1.1) 1,226.482 289.333 233.032

DEVIZ GENERAL (HG28/09.01.2009)VARIANTA IPRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZARII OBIECTIVULUI

INFINTARE PARC CENTRAL ,com.IP, jud. SALAJ Valorile au fost calculate la cursl de schimb al European Central Bank din data 20.07.2009

Denumirea capitolelor sisubcapitolelor de cheltuieli

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la stare initiala

Taxe pentru obtinerea de aize acorduri si autorizatii

Utilaje , echipamente tehnologice si functionale cu montaj

5.1.2Cheltuieli conexe organizarii santierului

Comisioane, cote, taxe, costul creditului (0.1%+0,7%+0.5%)

Cheltuieli diverse si neprevazute (1.2, 1.3, 2, 3, 4)

Page 2: Deviz totalizator hg28

curs euro = 4.2390

mii lei mii euro 6 7

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 0.000 0.0000.000 0.000

0.000 0.000

0.000 0.000CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utiitatilor necesare obiectivului

32.790 7.73532.790 7.735

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica2.737 0.646

14.094 3.325

71.400 16.8440.000 0.000

25.222 5.95023.205 5.474

136.658 32.238CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

1,398.557 329.926

28.166 6.645

162.804 38.406

234.367 55.2880.000 0.000

1,823.894 430.265CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

0.000 0.000

0.000 0.000

0.000 0.000

17.204 4.059

0.000 0.000

17.204 4.059CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarela beneficiar

0.000 0.000

0.000 0.000

0.000 0.0002,010.546 474.2971,459.514 344.306

DEVIZ GENERAL (HG28/09.01.2009)VARIANTA IPRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZARII OBIECTIVULUI

INFINTARE PARC CENTRAL ,com.IP, jud. SALAJ Valorile au fost calculate la cursl de schimb al European Central Bank din data 20.07.2009

Valoare (inclusiv TVA)

Page 3: Deviz totalizator hg28

1 euro = 4.2390

Nr. Crt.Valoare (fata TVA) TVA

mii lei mii euro mii lei mii lei 1 2 3 4 5 6

I. -Lucrari de constructii 1 Terasamente 38.290 9.033 7.275 45.565

2 488.928 115.340 92.896 581.824

3 Izolatii 76.579 18.065 14.550 91.1294 Instalatii electrice +racord electric 61.263 14.452 11.640 72.9035 Instalatii sanitare 50.800 11.984 9.652 60.452

6 120.000 28.309 22.800 142.800

7 Instalatii de alimntare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000 0.0008 Instalatii telecomunicatii 1.532 0.361 0.291 1.823

TOTAL I 837.392 197.545 159.104 996.496II. -Montaj

Montaj utilaje si echipamente tehnologice 10.598 2.500 2.014 12.612TOTAL II 10.598 2.500 2.014 12.612III. -Procurare

Utilaje si echipamente tehnologice 74.182 17.500 14.095 88.277Utilaje si echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000Dotari 172.147 40.610 32.708 204.855

TOTAL III. 246.329 58.110 46.803 293.132TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 1,094.319 258.155 207.921 1,302.240

DEVIZ OBIECTULUI (HG28/09.01.2009) Proiect :INFINTARE PARC CENTRAL

OBIECT 1. AMENAJARE ALEI Valorile au fost calculate la cursul BNR din data de 5.10.2009

Denumirea capitolelor sisubcapitolelor de cheltuieli

Valoare (inclusiv TVA)

Constructii : rezistenta(fundatii structura de rezistenta )si arhitectura(inchideriexterioare,compartimentari,finisaje )

Instalatii de incalzire, ventilatie, climatizare,PSI,radio-TV, internet

Page 4: Deviz totalizator hg28

curs euro = 4.2390

mii euro 7

I. -Lucrari de constructii 10.749

137.255

21.49817.19814.261

33.687

0.0000.430

235.078II. -Montaj

2.9752.975

III. -Procurare20.8250.000

48.32669.151

307.204

Valoare (inclusiv TVA)

Page 5: Deviz totalizator hg28

1 euro = 4.2390

Nr. Crt.Valoare (fata TVA) TVA

mii lei mii euro mii lei mii lei 1 2 3 4 5 6

I. -Lucrari de constructii 1 Terasamente 0.000 0.000 0.000 0.000

2 9.046 2.134 1.719 10.765

3 Izolatii 0.280 0.066 0.053 0.3334 Instalatii electrice +racord electric 0.000 0.000 0.000 0.0005 Instalatii sanitare 0.000 0.000 0.000 0.000

6 0.000 0.000 0.000 0.000

7 Instalatii de alimntare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000 0.0008 Instalatii telecomunicatii 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL I 9.326 2.200 1.772 11.098II. -Montaj

Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000TOTAL II 0.000 0.000 0.000 0.000III. -Procurare

Utilaje si echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000Utilaje si echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL III. 0.000 0.000 0.000 0.000TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 9.326 2.200 1.772 11.098

DEVIZ OBIECTULUI (HG28/09.01.2009)roiect :INFINTARE PARC CENTRAL

OBIECT 2. AIMENTARECU APA Valorile au fost calculate la cursul BNR din data de 5.10.2009

Denumirea capitolelor sisubcapitolelor de cheltuieli

Valoare (inclusiv TVA)

Constructii : rezistenta(fundatii structura de rezistenta )si arhitectura(inchideriexterioare,compartimentari,finisaje )

Instalatii de incalzire, ventilatie, climatizare,PSI,radio-TV, internet

Page 6: Deviz totalizator hg28

curs euro = 4.2390

mii euro 7

I. -Lucrari de constructii 0.000

2.539

0.0790.0000.000

0.000

0.0000.0002.618

II. -Montaj0.0000.000

III. -Procurare0.0000.0000.0000.0002.618

Valoare (inclusiv TVA)

Page 7: Deviz totalizator hg28

1 euro = 4.2390

Nr. Crt.Valoare (fata TVA) TVA

mii lei mii euro mii lei mii lei 1 2 3 4 5 6

I. -Lucrari de constructii 1 Terasamente 1.068 0.252 0.203 1.271

2 10.802 2.548 2.052 12.854

3 Izolatii 0.000 0.000 0.000 0.0004 Instalatii electrice +racord electric 0.000 0.000 0.000 0.0005 Instalatii sanitare 0.000 0.000 0.000 0.000

6 0.000 0.000 0.000 0.000

7 Instalatii de alimntare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000 0.0008 Instalatii telecomunicatii 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL I 11.870 2.800 2.255 14.125II. -Montaj

Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000TOTAL II 0.000 0.000 0.000 0.000III. -Procurare

Utilaje si echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000Utilaje si echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL III. 0.000 0.000 0.000 0.000TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 11.870 2.800 2.255 14.125

DEVIZ OBIECTULUI (HG28/09.01.2009) Proiect :INFINTARE PARC CENTRAL

OBIECT 3. AMENAJARE PARAUValorile au fost calculate la cursul BNR din data de 5.10.2009

Denumirea capitolelor sisubcapitolelor de cheltuieli

Valoare (inclusiv TVA)

Constructii : rezistenta(fundatii structura de rezistenta )si arhitectura(inchideriexterioare,compartimentari,finisaje )

Instalatii de incalzire, ventilatie, climatizare,PSI,radio-TV, internet

Page 8: Deviz totalizator hg28

curs euro = 4.2390

mii euro 7

I. -Lucrari de constructii 0.300

3.032

0.0000.0000.000

0.000

0.0000.0003.332

II. -Montaj0.0000.000

III. -Procurare0.0000.0000.0000.0003.332

Valoare (inclusiv TVA)

Page 9: Deviz totalizator hg28

1 euro = 4.2390

Nr. Crt.Valoare (fata TVA) TVA

mii lei mii euro mii lei mii lei 1 2 3 4 5 6

I. -Lucrari de constructii 1 Terasamente 0.000 0.000 0.000 0.000

2 0.000 0.000 0.000 0.000

3 Izolatii 0.000 0.000 0.000 0.0004 Instalatii electrice +racord electric 6.359 1.500 1.208 7.5675 Instalatii sanitare 0.000 0.000 0.000 0.000

6 0.000 0.000 0.000 0.000

7 Instalatii de alimntare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000 0.0008 Instalatii telecomunicatii 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL I 6.359 1.500 1.208 7.567II. -Montaj

Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000TOTAL II 0.000 0.000 0.000 0.000III. -Procurare

Utilaje si echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000Utilaje si echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL III. 0.000 0.000 0.000 0.000TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 6.359 1.500 1.208 7.567

DEVIZ OBIECTULUI (HG28/09.01.2009)Proiect :INFINTARE PARC CENTRAL

OBIECT 4 AIMENTARE ENERGIE ELECTRICAValorile au fost calculate la cursul BNR din data de 5.10.2009

Denumirea capitolelor sisubcapitolelor de cheltuieli

Valoare (inclusiv TVA)

Constructii : rezistenta(fundatii structura de rezistenta )si arhitectura(inchideriexterioare,compartimentari,finisaje )

Instalatii de incalzire, ventilatie, climatizare,PSI,radio-TV, internet

Page 10: Deviz totalizator hg28

curs euro = 4.2390

mii euro 7

I. -Lucrari de constructii 0.000

0.000

0.0001.7850.000

0.000

0.0000.0001.785

II. -Montaj0.0000.000

III. -Procurare0.0000.0000.0000.0001.785

Valoare (inclusiv TVA)

Page 11: Deviz totalizator hg28

1 euro = 4.2390

Nr. Crt.Valoare (fata TVA) TVA

mii lei mii euro mii lei mii lei 1 2 3 4 5 6

I. -Lucrari de constructii 1 Terasamente 5.935 1.400 1.128 7.063

2 78.845 18.600 14.981 93.826

3 Izolatii 0.000 0.000 0.000 0.0004 Instalatii electrice +racord electric 0.000 0.000 0.000 0.0005 Instalatii sanitare 0.000 0.000 0.000 0.000

6 0.000 0.000 0.000 0.000

7 Instalatii de alimntare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000 0.0008 Instalatii telecomunicatii 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL I 84.780 20.000 16.108 100.888II. -Montaj

Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000TOTAL II 0.000 0.000 0.000 0.000III. -Procurare

Utilaje si echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000Utilaje si echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL III. 0.000 0.000 0.000 0.000TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 84.780 20.000 16.108 100.888

DEVIZ OBIECTULUI (HG28/09.01.2009)Proiect :INFINTARE PARC CENTRAL

OBIECT 5 AIMENTARE ENERGIE ELECTRICAValorile au fost calculate la cursul BNR din data de 5.10.2009

Denumirea capitolelor sisubcapitolelor de cheltuieli

Valoare (inclusiv TVA)

Constructii : rezistenta(fundatii structura de rezistenta )si arhitectura(inchideriexterioare,compartimentari,finisaje )

Instalatii de incalzire, ventilatie, climatizare,PSI,radio-TV, internet

Page 12: Deviz totalizator hg28

curs euro = 4.2390

mii euro 7

I. -Lucrari de constructii 1.666

22.134

0.0000.0000.000

0.000

0.0000.000

23.800II. -Montaj

0.0000.000

III. -Procurare0.0000.0000.0000.000

23.800

Valoare (inclusiv TVA)

Page 13: Deviz totalizator hg28

1 euro = 4.2390

Nr. Crt.Valoare (fata TVA) TVA

mii lei mii euro mii lei mii lei 1 2 3 4 5 6

I. -Lucrari de constructii 1 Terasamente 0.000 0.000 0.000 0.000

2 21.195 5.000 4.027 25.222

3 Izolatii 0.000 0.000 0.000 0.0004 Instalatii electrice +racord electric 0.000 0.000 0.000 0.0005 Instalatii sanitare 0.000 0.000 0.000 0.000

6 0.000 0.000 0.000 0.000

7 Instalatii de alimntare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000 0.0008 Instalatii telecomunicatii 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL I 21.195 5.000 4.027 25.222II. -Montaj

Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000TOTAL II 0.000 0.000 0.000 0.000III. -Procurare

Utilaje si echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000Utilaje si echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL III. 0.000 0.000 0.000 0.000TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 21.195 5.000 4.027 25.222

DEVIZ OBIECTULUI (HG28/09.01.2009)Proiect :INFINTARE PARC CENTRAL

OBIECT 6 AIMENTARE ENERGIE ELECTRICAValorile au fost calculate la cursul BNR din data de 5.10.2009

Denumirea capitolelor sisubcapitolelor de cheltuieli

Valoare (inclusiv TVA)

Constructii : rezistenta(fundatii structura de rezistenta )si arhitectura(inchideriexterioare,compartimentari,finisaje )

Instalatii de incalzire, ventilatie, climatizare,PSI,radio-TV, internet

Page 14: Deviz totalizator hg28

curs euro = 4.2390

mii euro 7

I. -Lucrari de constructii 0.000

5.950

0.0000.0000.000

0.000

0.0000.0005.950

II. -Montaj0.0000.000

III. -Procurare0.0000.0000.0000.0005.950

Valoare (inclusiv TVA)

Page 15: Deviz totalizator hg28

1 euro = 4.2390

Nr. Crt.Valoare (fata TVA) TVA

mii lei mii euro mii lei mii lei 1 2 3 4 5 6

I. -Lucrari de constructii 1 Terasamente 9.286 2.191 1.764 11.050

2 128.187 30.240 24.356 152.543

3 Izolatii 18.524 4.370 3.520 22.0444 Instalatii electrice +racord electric 14.819 3.496 2.816 17.6355 Instalatii sanitare 13.200 3.114 2.508 15.708

6 17.000 4.010 3.230 20.230

7 Instalatii de alimntare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000 0.0008 Instalatii telecomunicatii 1.200 0.283 0.228 1.428

TOTAL I 202.216 47.704 38.421 240.637II. -Montaj

Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000TOTAL II 0.000 0.000 0.000 0.000III. -Procurare

Utilaje si echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000Utilaje si echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000Dotari 18.000 4.246 3.420 21.420

TOTAL III. 18.000 4.246 3.420 21.420TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 220.216 51.950 41.841 262.057

DEVIZ OBIECTULUI (HG28/09.01.2009)Proiect :INFINTARE PARC CENTRAL

OBIECT 7 AIMENTARE ENERGIE ELECTRICAValorile au fost calculate la cursul BNR din data de 5.10.2009

Denumirea capitolelor sisubcapitolelor de cheltuieli

Valoare (inclusiv TVA)

Constructii : rezistenta(fundatii structura de rezistenta )si arhitectura(inchideriexterioare,compartimentari,finisaje )

Instalatii de incalzire, ventilatie, climatizare,PSI,radio-TV, internet

Page 16: Deviz totalizator hg28

curs euro = 4.2390

mii euro 7

I. -Lucrari de constructii 2.607

35.985

5.2004.1603.706

4.772

0.0000.337

56.767II. -Montaj

0.0000.000

III. -Procurare0.0000.0005.0535.053

61.820

Valoare (inclusiv TVA)

Page 17: Deviz totalizator hg28

1 euro = 4.2390

Nr. Crt.Valoare (fata TVA) TVA

mii lei mii euro mii lei mii lei 1 2 3 4 5 6

I. -Lucrari de constructii 1 Terasamente 0.000 0.000 0.000 0.000

2 0.000 0.000 0.000 0.000

3 Izolatii 0.000 0.000 0.000 0.0004 Instalatii electrice +racord electric 0.000 0.000 0.000 0.0005 Instalatii sanitare 0.000 0.000 0.000 0.000

6 0.000 0.000 0.000 0.000

7 Instalatii de alimntare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000 0.0008 Instalatii telecomunicatii 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL I 0.000 0.000 0.000 0.000II. -Montaj

Montaj utilaje si echipamente tehnologice 7.176 1.693 1.363 8.539TOTAL II 7.176 1.693 1.363 8.539III. -Procurare

Utilaje si echipamente tehnologice 36.000 8.493 6.840 42.840Utilaje si echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL III. 36.000 8.493 6.840 42.840TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 43.176 10.185 8.203 51.379

DEVIZ OBIECTULUI (HG28/09.01.2009)Proiect :INFINTARE PARC CENTRAL

OBIECT 8 AIMENTARE ENERGIE ELECTRICAValorile au fost calculate la cursul BNR din data de 5.10.2009

Denumirea capitolelor sisubcapitolelor de cheltuieli

Valoare (inclusiv TVA)

Constructii : rezistenta(fundatii structura de rezistenta )si arhitectura(inchideriexterioare,compartimentari,finisaje )

Instalatii de incalzire, ventilatie, climatizare,PSI,radio-TV, internet

Page 18: Deviz totalizator hg28

curs euro = 4.2390

mii euro 7

I. -Lucrari de constructii 0.000

0.000

0.0000.0000.000

0.000

0.0000.0000.000

II. -Montaj2.0142.014

III. -Procurare10.1060.0000.000

10.10612.121

Valoare (inclusiv TVA)

Page 19: Deviz totalizator hg28

1 euro = 4.2390

Nr. Crt.Valoare (fata TVA) TVA

mii lei mii euro mii lei mii lei 1 2 3 4 5 6

I. -Lucrari de constructii 1 Terasamente 0.000 0.000 0.000 0.000

2 0.000 0.000 0.000 0.000

3 Izolatii 0.000 0.000 0.000 0.0004 Instalatii electrice +racord electric 0.000 0.000 0.000 0.0005 Instalatii sanitare 0.000 0.000 0.000 0.000

6 0.000 0.000 0.000 0.000

7 Instalatii de alimntare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000 0.0008 Instalatii telecomunicatii 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL I 0.000 0.000 0.000 0.000II. -Montaj

Montaj utilaje si echipamente tehnologice 1.656 0.391 0.315 1.971TOTAL II 1.656 0.391 0.315 1.971III. -Procurare

Utilaje si echipamente tehnologice 11.250 2.654 2.138 13.388Utilaje si echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL III. 11.250 2.654 2.138 13.388TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 12.906 3.045 2.452 15.358

DEVIZ OBIECTULUI (HG28/09.01.2009)Proiect :INFINTARE PARC CENTRAL

OBIECT 9 AIMENTARE ENERGIE ELECTRICAValorile au fost calculate la cursul BNR din data de 5.10.2009

Denumirea capitolelor sisubcapitolelor de cheltuieli

Valoare (inclusiv TVA)

Constructii : rezistenta(fundatii structura de rezistenta )si arhitectura(inchideriexterioare,compartimentari,finisaje )

Instalatii de incalzire, ventilatie, climatizare,PSI,radio-TV, internet

Page 20: Deviz totalizator hg28

curs euro = 4.2390

mii euro 7

I. -Lucrari de constructii 0.000

0.000

0.0000.0000.000

0.000

0.0000.0000.000

II. -Montaj0.4650.465

III. -Procurare3.1580.0000.0003.1583.623

Valoare (inclusiv TVA)

Page 21: Deviz totalizator hg28

1 euro = 4.2390

Nr. Crt.Valoare (fata TVA) TVA

mii lei mii euro mii lei mii lei 1 2 3 4 5 6

I. -Lucrari de constructii 1 Terasamente 0.000 0.000 0.000 0.000

2 0.000 0.000 0.000 0.000

3 Izolatii 0.000 0.000 0.000 0.0004 Instalatii electrice +racord electric 0.000 0.000 0.000 0.0005 Instalatii sanitare 0.000 0.000 0.000 0.000

6 0.000 0.000 0.000 0.000

7 Instalatii de alimntare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000 0.0008 Instalatii telecomunicatii 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL I 0.000 0.000 0.000 0.000II. -Montaj

Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000TOTAL II 0.000 0.000 0.000 0.000III. -Procurare

Utilaje si echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000Utilaje si echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000Dotari 2.800 0.661 0.532 3.332

TOTAL III. 2.800 0.661 0.532 3.332TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 2.800 0.661 0.532 3.332

DEVIZ OBIECTULUI (HG28/09.01.2009)Proiect :INFINTARE PARC CENTRAL

OBIECT 10 AIMENTARE ENERGIE ELECTRICAValorile au fost calculate la cursul BNR din data de 5.10.2009

Denumirea capitolelor sisubcapitolelor de cheltuieli

Valoare (inclusiv TVA)

Constructii : rezistenta(fundatii structura de rezistenta )si arhitectura(inchideriexterioare,compartimentari,finisaje )

Instalatii de incalzire, ventilatie, climatizare,PSI,radio-TV, internet

Page 22: Deviz totalizator hg28

curs euro = 4.2390

mii euro 7

I. -Lucrari de constructii 0.000

0.000

0.0000.0000.000

0.000

0.0000.0000.000

II. -Montaj0.0000.000

III. -Procurare0.0000.0000.7860.7860.786

Valoare (inclusiv TVA)

Page 23: Deviz totalizator hg28

1 euro = 4.2390

Nr. Crt.Valoare (fata TVA) TVA

mii lei mii euro mii lei mii lei 1 2 3 4 5 6

I. -Lucrari de constructii 1 Terasamente 2.120 0.500 0.403 2.523

2 0.000 0.000 0.000 0.000

3 Izolatii 0.000 0.000 0.000 0.0004 Instalatii electrice +racord electric 0.000 0.000 0.000 0.0005 Instalatii sanitare 0.000 0.000 0.000 0.000

6 0.000 0.000 0.000 0.000

7 Instalatii de alimntare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000 0.0008 Instalatii telecomunicatii 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL I 2.120 0.500 0.403 2.523II. -Montaj

Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000TOTAL II 0.000 0.000 0.000 0.000III. -Procurare

Utilaje si echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000Utilaje si echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000Dotari 4.000 0.944 0.760 4.760

TOTAL III. 4.000 0.944 0.760 4.760TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 6.120 1.444 1.163 7.283

DEVIZ OBIECTULUI (HG28/09.01.2009)Proiect :INFINTARE PARC CENTRAL

OBIECT 10 AIMENTARE ENERGIE ELECTRICAValorile au fost calculate la cursul BNR din data de 5.10.2009

Denumirea capitolelor sisubcapitolelor de cheltuieli

Valoare (inclusiv TVA)

Constructii : rezistenta(fundatii structura de rezistenta )si arhitectura(inchideriexterioare,compartimentari,finisaje )

Instalatii de incalzire, ventilatie, climatizare,PSI,radio-TV, internet

Page 24: Deviz totalizator hg28

curs euro = 4.2390

mii euro 7

I. -Lucrari de constructii 0.595

0.000

0.0000.0000.000

0.000

0.0000.0000.595

II. -Montaj0.0000.000

III. -Procurare0.0000.0001.1231.1231.718

Valoare (inclusiv TVA)

Page 25: Deviz totalizator hg28

1 euro = 4.2390

Nr. Crt.Valoare (fata TVA) TVA

mii lei mii euro mii lei mii lei 1 2 3 4 5 6

I. -Lucrari de constructii 1 Terasamente 0.000 0.000 0.000 0.000

2 0.000 0.000 0.000 0.000

3 Izolatii 0.000 0.000 0.000 0.0004 Instalatii electrice +racord electric 0.000 0.000 0.000 0.0005 Instalatii sanitare 0.000 0.000 0.000 0.000

6 0.000 0.000 0.000 0.000

7 Instalatii de alimntare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000 0.0008 Instalatii telecomunicatii 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL I 0.000 0.000 0.000 0.000II. -Montaj

Montaj utilaje si echipamente tehnologice 4.239 1.000 0.805 5.044TOTAL II 4.239 1.000 0.805 5.044III. -Procurare

Utilaje si echipamente tehnologice 15.378 3.628 2.922 18.300Utilaje si echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL III. 15.378 3.628 2.922 18.300TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 19.617 4.628 3.727 23.344

DEVIZ OBIECTULUI (HG28/09.01.2009)Proiect :INFINTARE PARC CENTRAL

OBIECT 10 AIMENTARE ENERGIE ELECTRICAValorile au fost calculate la cursul BNR din data de 5.10.2009

Denumirea capitolelor sisubcapitolelor de cheltuieli

Valoare (inclusiv TVA)

Constructii : rezistenta(fundatii structura de rezistenta )si arhitectura(inchideriexterioare,compartimentari,finisaje )

Instalatii de incalzire, ventilatie, climatizare,PSI,radio-TV, internet

Page 26: Deviz totalizator hg28

curs euro = 4.2390

mii euro 7

I. -Lucrari de constructii 0.000

0.000

0.0000.0000.000

0.000

0.0000.0000.000

II. -Montaj1.1901.190

III. -Procurare4.3170.0000.0004.3175.507

Valoare (inclusiv TVA)