deviz general + deviz obiect

Upload: mocanulidya

Post on 23-Feb-2018

536 views

Category:

Documents


6 download

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 Deviz general + deviz obiect

  1/14

  Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

  RON EURO

  1 2 3 4

  CAPIO!U! 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amena"area terenului

  1.1. Obtinerea terenului 0 0

  1.2. Amenajarea terenului 0 0

  1.3. 0 0

  OA! CAPIO! 1 # #

  CAPIO!U! 2 Cheltuieli pentru asi$urarea utilitatilor necesare obiecti%ului

  2.1.Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

  0 0

  OA! CAPIO! 2 # #

  CAPIO!U! 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

  3.1. Studii de teren 0 03.2. Taxe pentru obtinerea de avie! acorduri si autoriatii "!1#0 1!200

  3.3. $roiectare si inginerie "!1#0 1!2003.%. Organiarea procedurilor de achiitie 0 0

  3.". Consultanta 1&2!000 %0!0003.#. Asistenta tehnica "!1#0 1!200

  OA! CAPIO! 3 1&'(4 43()##

  CAPIO!U! 4 Cheltuieli pentru in%estitia de ba*a

  %.1. Constructii si instalatii 1#"!%%3 3'!%&"%.2. (ontaj utilaj tehnologic 20#!))& %'!13)

  %.3.*tilaje! echipamente tehnologice si +unctionale cu montaj

  "!&31!3"0 1!332!'&2

  %.%. *tilaje +ara montaj si echipamente de transport '1&!0)" 1)0!022

  %.". ,otari 0%.#. Active -ecorporale 0 0

  OA! CAPIO! 4 )(+2#(&&4 1()#+(,#&

  CAPIO!U! , Alte cheltuieli

  ,-1- Or$ani*are santier # #

  ".1.1. ucrari de constructii 0 0

  ".1.2. Cheltuieli conexe organiarii santierului 0 0

  ,-2- Comisioane( ta.e( cote le$ale( costuri de /nantare 1(324 3#&

  ".2.1. Comisioane! taxe si cote legale 1!32% 30'".2.2. Costul creditului 0

  ,-2- Cheltuieli di%erse si nepre%a*ute # #

  OA! CAPIO! , 1(324 3#&

  CAPIO!U! ) Cheltuieli pentru probe tehnolo$ice si teste si predare la bene/ciar

  #.1. $regatirea personalului de exploatare 0

  #.2. $robe tehnologice si teste 0

  OA! CAPIO! ) # #

  OA! 0ENERA! '(1#+()&& 1(),3(41)

  Din care C 3'2(44# &)()14

  /aloare actualiare 3%#!3#) '0!""1

  OA! 0ENERA! CU ACUA!IARE '(4,)(#,' 1('33(+)'

  DEI 0ENERA! 5 con6orm 70- 2&82##&9 pri%ind cheltuielile:

  crt-

  Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la stareainitiala

 • 7/24/2019 Deviz general + deviz obiect

  2/14

  A

  RON RON EURO

  , ' &

  0 0 0

  0 0 0

  0 0 0

  # # #

  0 0 0

  # # #

  0 0 0"!1#0 1!200

  1!23' #!3)' 1!%''0 0 0

  %1!2'0 213!2'0 %)!#001!23' #!3)' 1!%''

  43(',' 231(23) ,3('')

  3)!&0# 20"!1%) %&!&0)%)!#&) 2"#!# ")!#)2

  1!3&"!"2% &!10#!'&% 1!#"2!

  1)#!103 1!013!1)& 23"!#2&

  0 0 00 0 0

  1())1(#12 &(,&1(&+) 1(++,('&+

  # # #

  0 0 0

  0 0 0

  # 1(324 3#&

  0 1!32% 30'0 0 0

  # # #

  # 1(324 3#&

  0 0 0

  0 0 0

  # # #

  1('#4(')+ &(&14(4,) 2(#4+(&'3

  &+(3&, 4)1(&2, 1#'(4#1'3!12) %2)!%)' ))!''3

  1('&'(&+' +(243(+,3 2(14+(',)

  ecesare reali*arii

  A9

 • 7/24/2019 Deviz general + deviz obiect

  3/14

  De%i*ul obiectului ; 70 2&82##&

  DO1-

  in O-*O la cursul %!3000 O-*O la data 22.12.2011

  Cheltuieli totale

  ; procent spri"in ,#< ;

  aloare 56ara A9 A

  RON EURO RON

  1 2 3 4 ,

  I !UCRARI DE CON=RUCII

  1 Terasamente 0 0 0

  2 1%#!1%0 33!)'# 3"!0&%

  3 olatii 0 0 0% nstalatii electrice "!"1& 1!2'3 1!32%

  " nstalatii sanitare "!"13 1!2'2 1!323

  # "!"1& 1!2'3 1!32%

  & nstala4ii de alimentare cu gae naturale 2!&"# #%1 ##2

  ' nstala4ii de telecomunica4ii 0 0 0OA! I 1),(443 3&(4', 3+('#)

  II ONA>

  (ontaj utilaje si echipamente tehnologice 20#!))& %'!13) %)!#&)OA! II 2#)(++' 4&(13+ 4+()'+

  III PROCURARE

  *tilaje 5i echipamente tehnologice "!&31!3"0 1!332!'&2 1!3&"!"2%*tilaje 5i echipamente de transport 0 0 0

  ,ot6ri 0 0OA! III ,('31(3,# 1(332(&'2 1(3',(,24

  OA! 5OA! I OA! II OA! III9 )(1#3('&+ 1(41+(4&) 1(4)4(+#+

  Nr-crt-

  Denumirea capitolelor si subcapitolelor decheltuieli

  Constructii7 reistenta 8+undatii! structura dereistenta9 si arhitectura 8inchideri exterioare!compartimentari! :nisaje9

  nstala4ii de ;nc6lire! ventilare! climatiare. $S!radio

 • 7/24/2019 Deviz general + deviz obiect

  4/14

 • 7/24/2019 Deviz general + deviz obiect

  5/14

  aloare 5inclusi% A9

  RON EURO

  ) '

  0 0

  1'1!213 %2!1%3

  0 0#!'%1 1!")1

  #!'3# 1!")0

  #!'%1 1!")1

  3!%1' &)"

  0 02#,(14+ 4'('1#

  2"#!# ")!#)22,)()') ,+()+2

  &!10#!'&% 1!#"2! 0

  0 0'(1#)(&'4 1(),2(')1

  '(,)&()+& 1(')#(1)3

 • 7/24/2019 Deviz general + deviz obiect

  6/14

 • 7/24/2019 Deviz general + deviz obiect

  7/14

  De%i*ul obiectului ; 70 2&82##&

  DO1-

  in O-*O la cursul %!3000 O-*O la data 22.12.2011

  Cheltuieli eli$ibile

  ; procent spri"in ,#< ;

  aloare 56ara A9 A

  RON EURO RON

  1 2 3 4 ,

  I !UCRARI DE CON=RUCII

  1 Terasamente 0 0 0

  2 0 0

  3 olatii 0 0 0% nstalatii electrice 0 0

  " nstalatii sanitare 0 0

  # 0 0

  & nstala4ii de alimentare cu gae naturale 0

  ' nstala4ii de telecomunica4ii 0 0 0OA! I # #

  II ONA>

  (ontaj utilaje si echipamente tehnologice 20#!))& %'!13) %)!#&)OA! II 2#)(++' 4&(13+ 4+()'+

  III PROCURARE

  *tilaje 5i echipamente tehnologice "!&31!3"0 1!332!'&2 1!3&"!"2%*tilaje 5i echipamente de transport 0 0

  ,ot6ri 0 0OA! III ,('31(3,# 1(332(&'2 1(3',(,24

  OA! 5OA! I OA! II OA! III9 ,(+3&(34' 1(3&1(#11 1(42,(2#3

  Nr-crt-

  Denumirea capitolelor si subcapitolelor decheltuieli

  Constructii7 reistenta 8+undatii! structura dereistenta9 si arhitectura 8inchideri exterioare!compartimentari! :nisaje9

  nstala4ii de ;nc6lire! ventilare! climatiare. $S!radio

 • 7/24/2019 Deviz general + deviz obiect

  8/14

 • 7/24/2019 Deviz general + deviz obiect

  9/14

  aloare 5inclusi% A9

  RON EURO

  ) '

  0 0

  0 0

  0 00 0

  0 0

  0 0

  0 0

  0 0# #

  2"#!# ")!#)22,)()') ,+()+2

  &!10#!'&% 1!#"2! 0

  0 0'(1#)(&'4 1(),2(')1

  '(3)3(,,# 1('12(4,3

 • 7/24/2019 Deviz general + deviz obiect

  10/14

 • 7/24/2019 Deviz general + deviz obiect

  11/14

  De%i*ul obiectului ; 70 2&82##&

  DO1-

  in O-*O la cursul %!3000 O-*O la data 22.12.2011

  Cheltuieli neeli$ibile

  ; procent spri"in ,#< ;

  aloare 56ara A9 A

  RON EURO RON

  1 2 3 4 ,

  I !UCRARI DE CON=RUCII

  1 Terasamente 0 0 0

  2 1%#!1%0 33!)'# 3"!0&%

  3 olatii 0 0 0% nstalatii electrice "!"1& 1!2'3 1!32%

  " nstalatii sanitare "!"13 1!2'2 1!323

  # "!"1& 1!2'3 1!32%

  & nstala4ii de alimentare cu gae naturale 2!&"# #%1 ##2

  ' nstala4ii de telecomunica4ii 0 0 0OA! I 1),(443 3&(4', 3+('#)

  II ONA>

  (ontaj utilaje si echipamente tehnologice 0 0OA! II # #

  III PROCURARE

  *tilaje 5i echipamente tehnologice 0 0 0*tilaje 5i echipamente de transport 0 0 0

  ,ot6ri 0 0 0OA! III # # #

  OA! 5OA! I OA! II OA! III9 1),(443 3&(4', 3+('#)

  Nr-crt-

  Denumirea capitolelor si subcapitolelor decheltuieli

  Constructii7 reistenta 8+undatii! structura dereistenta9 si arhitectura 8inchideri exterioare!compartimentari! :nisaje9

  nstala4ii de ;nc6lire! ventilare! climatiare. $S!radio

 • 7/24/2019 Deviz general + deviz obiect

  12/14

  Cheltuieli neeli$ibile?!ucrari de constructii< ucrarile de constructii si instalatii a+erente lucrarilor de moderniare!

 • 7/24/2019 Deviz general + deviz obiect

  13/14

  aloare 5inclusi% A9

  RON EURO

  ) '

  0 0

  1'1!213 %2!1%3

  0 0#!'%1 1!")1

  #!'3# 1!")0

  #!'%1 1!")1

  3!%1' &)"

  0 02#,(14+ 4'('#+

  0 0# #

  0 00 0

  0 0# #

  2#,(14+ 4'('#+

 • 7/24/2019 Deviz general + deviz obiect

  14/14