deviz de lucrari

8
OBIECTIVUL: OBIECTIVUL : 0050 45000000 0001 45000000 LOCUINTA P+lE TNFRASTRUCTURA LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI DEVTZ OFERTA INVMOS INFRASTRUCTURA P+1E COMUNA LIMANU LOC. 2 MAI JUD. CONSTANTA Categoria de lucrari : 0002 NR. SIMBOL ART. DENUMIRE CANTITATE UM ARTICOL 001. TSA02B1 M.C. 87.000 SAP. MAN. IN SPATII LIMIT. SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR. IN PAM. NECOEZ. SI SL. COEZ, ADINC.<0,75M T.MIJLO 0002. cc01c1 KG 3267.000 MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FLINDATII CONTINUE , PLACI DE RADIERE, CU DIST DIN MASE PLASTICE 003. c20301A1 KG 858.000 CONFECT. ARMAT. FASONARE BARE PT. FLINDATII IZOL. CONTINUI SI RADIERE IN ATEL. CENT. OB 37 D:6-8MM 004. c20301B1 KG 2410.000 CONFECT. ARMAT. FASONARE BARE PT. FLINDATII VOL CONTINUI SI RADIERE IN ATEL. CENT. OB ]7 D:10-16MM 005. cB02A1 MP 272.000 COFRAGE PT. BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL. DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL. SPRIJINIRILE.O 006. cA02ct MC 69.000 TURNARE BETON ARMAT IN FLINDATII CONTINUE, RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR. CU GROS.<3OCM PU MAT PU MAN PU UTI PU TRA TOTAL: 0.00 12.50 0.00 0.00 0.03 0.56 0.00 0.00 TOTAL: 2.78 0.60 0.08 0.00 TOTAL: 0.00 1087.90 0.00 0.00 1087.50 98.04 1830.08 0.00 0.00 1928.12 2385.24 514.80 68.64 0.00 2968.68 6699.80 1012.20 192,80 0.00 7904.80 4060.96 5624.96 0.00 0.00 968s.92 19.544.25 2152.80 1629.78 0.00 23326.83 VAL VAL VAL VAL MAT MAN UTI TRA TOTAL: TOTAL: 2.78 0.42 0.08 0.00 14.93 20.68 0.00 0.00 283.25 3r.20 23.62 0.00 TOTAL:

Upload: denisica74

Post on 27-Apr-2015

661 views

Category:

Documents


12 download

TRANSCRIPT

Page 1: deviz de lucrari

OBIECTIVUL:OBIECTIVUL :

0050 450000000001 45000000

LOCUINTA P+lETNFRASTRUCTURA

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARIDEVTZ OFERTA INVMOS INFRASTRUCTURA P+1E

COMUNA LIMANU LOC. 2 MAI JUD. CONSTANTA

Categoria de lucrari : 0002

NR. SIMBOL ART.DENUMIRE

CANTITATE UM

ARTICOL

001. TSA02B1 M.C. 87.000

SAP. MAN. IN SPATII LIMIT. SUB 1M CU TALUZVERT.NESPR. IN PAM. NECOEZ. SI SL. COEZ,ADINC.<0,75M T.MIJLO

0002. cc01c1 KG 3267.000

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON INFLINDATII CONTINUE , PLACI DE RADIERE, CUDIST DIN MASE PLASTICE

003. c20301A1 KG 858.000CONFECT. ARMAT. FASONARE BARE PT. FLINDATIIIZOL. CONTINUI SI RADIERE IN ATEL. CENT. OB37 D:6-8MM

004. c20301B1 KG 2410.000

CONFECT. ARMAT. FASONARE BARE PT. FLINDATIIVOL CONTINUI SI RADIERE IN ATEL. CENT. OB]7 D:10-16MM

005. cB02A1 MP 272.000COFRAGE PT. BETON IN ELEVATIE DIN PANOURIREFOL. DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTEINCL. SPRIJINIRILE.O

006. cA02ct MC 69.000

TURNARE BETON ARMAT IN FLINDATIICONTINUE, RADIERE SI PERETI SUB COTA ZEROA CONSTR. CU GROS.<3OCM

PU MATPU MANPU UTIPU TRA

TOTAL:

0.0012.50

0.000.00

0.030.560.000.00

TOTAL:

2.780.600.080.00

TOTAL:

0.001087.900.000.00

1087.50

98.041830.08

0.000.00

1928.12

2385.24514.80

68.640.00

2968.68

6699.801012.20192,80

0.007904.80

4060.965624.96

0.000.00

968s.92

19.544.252152.801629.78

0.0023326.83

VALVALVALVAL

MATMANUTITRA

TOTAL:

TOTAL:

2.780.420.080.00

14.93

20.680.000.00

283.253r.2023.620.00

TOTAL:

Page 2: deviz de lucrari

007. TSA04C1 MC 79.s00SAP. MAN. IN SPATII LIMIT. SUB lM CU SPRIJ.

SI EVAC. MAN. IN PAM. CU UMID. NAT. LA ADINC.O,O-1,5M T. TARE

008. TSD0lAl MC 166.000

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT. AFINAT,STRAT LINIFORM lO-3OCM . GROS CU SFARIM.BULG. TEREN USOR

009. TSD05A1 l OOMC

COMPACTARE CU MAI , MEC. DE 150-2OOKG AUMPL. IN STRAT DE 2O-3OCM EXCLUSIV UDARESTRAT DIN PAM. NECOE

010. rFB09B3 MP 214.000

STRAT DRENANT CU GROSIMEA 1OCM DINPIETRIS

011. TRA06A20 TONA 198i000

TRANSPORTUL RUTIER L BETONULUI- ;MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC !

DIST.:2OKM

012. CA02I1 21.50

TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M, IN PLANSEE ( GRINZI, STILPI, PLACI ) CU3ROS. PLACII>1OCM

013. CBO4B1 MPCOFRAGE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DINSCINDURI LA CONSTRUCTII CU H<2OM LASTILPI SI CADRE

142.000

014. KG 1476.000

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETONPLANSE SUDATESTPB 6/1OO/1OO IN PLACI

0.00 0.0036.02 2863.590.00 0.000.00 0.00

2863.59TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

0.001.89

0.000.00

0.003r3.74

0.000.00

313.74

1.66 0.00 0.0092.61 1s3.73t59.36 264.540.00 0.00

4t8.27

19.16 4100.242.t0 449.400.00 0.000.00 0.00

4549.64

0.00 0.000.00 0.000.00 0.0027.80 5504.40

5s04.40

283.25 6089.8732.13 690.7918.10 389.150.00 0.00

7169.8r

14.93 2120.0618.70 2655.400.00 0.000.00 0.00

4775.46

3.46 5115.810.33 487.080.00 0.000.00 0.00

5602.89TOTAL:

Page 3: deviz de lucrari

015. TRA01A05TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.:5KM

016. IFB09B3 MPSTRAT DRENANT CU GROSIMEA 1OCM

DIN NISIP

0r1. rzF0431 MPSTRAT HIDROIZOLANT CALD CUCARTON BITUMINAT PE SUPRAFETEORIZONTALE SAU INCLINATE PANA LA 40%

018. TZKO3CI MPECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE.,OLISTIREN EXPANDAT

019. IZFT2OI MPTERMOSISTEM 5CM

CHELTUIELI DIRECTE DIN ARTICOLE

TONA 13.220

2t4.000

71.500

2t4.000

7r.50

TOTAL:

TOTAL =

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

0.00 0.000.00 0.000.00 0.0017.20 227.38

227.38

16.00 3424.002.r0 449.400.00 0.000.00 0.00

3873.40

9.t2 652.080.84 60.060.03 2.r40.00 0.00

714.28

19.90 4258.608.29 1774.060.00 0.000.00 0.00

6032.66

17.21 1230.sl16.58 1185.410.00 0.000.00 0.00

2415.989

DIN CAREVALOARE AFERENTA UTILAJE TERMICE : O.OO

VALOARE AFERENTA UTILAJE ELECTRICE: 528.12

GREUTATE1322r.00

MATERIALE59179.46

MANOPERA23305.06

5731.78

0.000.00

UTILAJ2547.05

TRANSPORT573178

TOTAL91363.3s

DETALIERE TRANSPORTURIARTICOLE TRA

ALTE CHELTUIELI DIRECTE-cAS 23305.06 * 0.000- soMAJ 23305.06*0.00

Page 4: deviz de lucrari

TOTAL CHELTUIELI DIRECTEGREUTATE MATERIALE

CHELTUIELI INDIRECTE

PROFTT 91363.35*0J250: 11420.421021 85.77 *0.0600 : 6167 .15

TOTAL GENERAL 108952.92

TVA 1 089 52.92x0.2400 : 26148.7 0

TOTAL GENERAL DEVIZ 13510I.62

BENEFICIAR

MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

CONTRACTANT ( OFERTANT )S.C. NEW HOUSE INTERNATIONAL

fft^.,"r\,ir,rew ,oust'lllilTERilAIt0ilAt +

R":i:".S

Page 5: deviz de lucrari

OBIECTIVUL: 0054 45000000OBIECTIVUL: 0002 45000000

LOCUINTA P+IEREZISTENTA SUPRASTRUCTURA

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARIDEVIZ OFERTA REZISTENTA - SUPRASTRUCTURA

Categoria de lucrari : 0002

NR. SIMBOL ART.DENUMIRE

SPOR MAT MAN UTI

CANTITATE UM PU MATPU MANPU UTIPU TRA

TOTAL

VAL MATVAL MANVAL UTIVAL TRA

ARTICOL

GR.ruA GR.TOT.

001. cB04B1 244.000COFRAGE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCANDURILA CONSTRUCTII CU H<2OM LA STALPI SI CADRE PARTER

002. cB04A1 MP

TOTAL:

230.000COFRAGE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCANDURILA CONSTRUCTII CU H<2OM LA PLACI SI GRINZI COTA 3.13

TOTAL:

003. cA02I1 MC s4.000TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35MIN PLANSEE ( GRINZI, STALPI, PLACI ) CU GROS. PLACII>IOCMcoTA 3.13

TOTAL:

004. cc02c1 KG 3734.000MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTII CU H<35 MDIN BARE IN GRINZI SI STALPI D<18MM, PLACI D<IOMM

J DISTANTIERI DIN PLASTIC COTA 3.13TOTAL:

005. cz0302Br KG 1945.000

CONFECT. ARMATURI PENTRU GRINZI, STALPI,DIAFRAGME D:10. 16 MM COTA 3.13

006. TRA06A20 TONA

TOTAL:

t24.000TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUICU AUTOBETONIERA DIST.:2OKM

007. cz0302Er KG

TOTAL:

t794.000CONFECT. ARMATURI PENTRU PERETI, GRINZIDIAFRAGME LA CONSTR. OBISNUITE D:10 MM

14.90 3635.6020.68 5045.920.00 0.000.00 0.00

8681.52

5.5318.70

0.000.00

t271.904301.00

0.000.00

5572.90

283.25 15295.5031 .1 1 1679.9423.62 1275.480.00 0.00

18250.92

2.780.560.000.00

0.040.420.06

0.00

0.000.000.00

31.97

0.040.730.060.00

10380.52209r.04

0.000.00

t247r.56

77.80816.90tt6.10

0.00101 1.40

0.000.000.00

3964.283964.28

7r.761309.62t07.64

0.00t489.02TOTAL:

Page 6: deviz de lucrari

008. KG 3971.000

MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTII CU H<35 MPLACI D>1OCM, PLANSE SUDATE STPB 8/1OO/1OO SI

STNB 612001200 CU DIST. PLASTIC

009. cB44Al BUC

TOTAL =

460.000

SUSTINERE CU POPI EXTENS. PT. MONTAT PLACIPLANSEE CU GR. SAU GR MONOL. PL PREF.

TOTAL:

010. cD08E2 MC 2.500ZIDARIE DIN BCA IN PERETI DESPARTITORILA CONSTR. H<35M , 72.5CM GROS. NEARMATIPARTER

TOTAL:

011. CD05D2 MC 41.000

)ARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR. H<35MFORMAT 290*240* 188MM PARTER

TOTAL:

0.12 MC 22.000ZIDARIE DIN BCA IN PERETI DESPARTITORILA CONSTR. H<35M , GROS. 25CMPARTER

TOTAL:

013. CB04B1 MC 370.000COFRAGE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DINSCINDURI LA CONSTRUCTII CU H<2OM LASTILPI SI CADRE COTA +6.00

TOTAL:

vr4. C203021 KG 1s84.000

CONFECT. ARMATURA PENTRU PERETI, STILPIDIAFRAGME LA CONSTR. OBISNUITE D:IO -16 MMCOTA +6.00 CENTURI COTA +3.13

IOTAL:

u5. c2030281 KG s22.000CONFECT. ARMATURA PENTRU PERETI, STILPIDIAFRAGME LA CONSTR. OBISNUITE D:10 MMcoTA +6.00 . coTA +3.13

TOTAL:

016. CC02C1 KG 2106.000

MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTII CU H<35 MDIN BARE IN GRINZI SI STALPI D<18MM, PLACI D<1OMMCU DIST. DIN PLASTIC CENTURI COTA 3.13 . COTA 6.00

TOTAL:

3.460.330.000.00

0.164.620.000.00

2198.80

227.9066.700.000.00

736.50

28r.9r89.750.000.00

13139.66t310.43

0.000.00

15050.09

1523 8.06

227.9076.700.000.00

6101.20

5.5320.680.000.00

9697.70

73.602125.20

0.000.00

569.7s166.75

0.000.00

1 1558.313679.75

0.000.00

5013.801681.4(

0.000.00

2046.11

7 65r.6(0.000.00

63.36665.2895.040.00

20.883 81 .0631.320.00

0.040.420.060.00

823.68

0.040.730.060.00

433.26

2.78 5854.680.56 1t79.360.00 0.000.00 0.00

7034.04

Page 7: deviz de lucrari

0r7. cB44A1 BUC 160.000

SUSTINERE CU POPI EXTENS. PT. MONTAT PLACIPLANSEE CU GR. SAU GR MONOL. PL PREF.

0.16 25.604.62 139 .200.00 0.000.00 0.00

764.80

283.25 s665.0031.11 622.2023.62 472.400.00 0.00

6759.60

0.00 0.000.00 0.000.00 0.00

31.97 1470.62r470.62

28r.91 10148.7689.75 3231.000.00 0.000.00 0.00

13379.76

227 .90 2051 .1066.10 600.000.00 0.000.00 0.00

265r.r0

227.90 8432.3076.70 2831.90

TOTAL:

018. CA02J1 MC 20.000

TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35MrN PLANSEE ( GRINZI, STALPI ) COTA +6.00

TOTAL:

019. TRA06A20 TONA 46.000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUICU AUTOBETONIERA DIST.:2OKM

020. cD05D2 MC

TOTAL:

36.000

)ARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR. H<35MFORMAT 29OX24O* 188MM ETAJ COTA +6.00

TOTAL:

02t. cD08E2 MC 9.000

ZIDARIE DIN BCA IN PERETI DESPARTITORILA CONSTR. H<35M , GROS. 15CMETAJ

TOTAL =

022. MC 37.00ZIDARIE DIN BCA IN PERETI DESPARTITORILA CONSTR. H<35M , GROS. 25CMETAJ

,,23. TRA02A5 TONA 142.00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELORSEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONULDIST. 5KM

TOTAL:

024. CEtTBl MP

TOTAL:

289.000

SARPANTA DIN LEMN EXECUTATAPE SCALINE LA INVELITORI GRELE

025. CE18A1 MPASTERIALA EXECUTATA DINSCANDURI DE RASINOASE

TOTAL:

289.000

0.000.00

0.000.00

11270.20

0.000.000.009.77

0.000.000.00

1387.341381.34

26.68 17r0.s224.15 6979.352.59 748.5r0.00 0.00

1543 8.38

14.90 4306.104.60 1329.4(0.75 216.7:0.00 0.00

5852.25TOTAL:

Page 8: deviz de lucrari

026. CNl58l MPVOPSIREA LEMNARIEI CU SOLUTIISPECIALE CU DIASIL APLICAT PE LEMN

CHELTUIELI DIRECTE DIN ARTICOLE

577.000 07.22 4165.942.99 1725.2:0.00 0.000.00 0.00

5891.17TOTAL:

DIN CAREVALOARE AFERENTA UTILAJE TERMICE : O.OO

VALOARE AFERENTA UTILAJE ELECTRICE: 1959,46

GREUTATE142000

GREUTATE142000

MATERIALEI 1 8813.74

MATERIALE118813.74

MANOPERA57259.79

6822.24

0.000.00

MANOPERA57259.79

UTILAJ3707.34

UTILAJ3101.34

TRANSPORT TOTAL6822.24 186680.1 1

TRANSPORT TOTAL6822.24 186680.1 1

DETALIERE TRANSPORTURIARTICOLE TRA

ALTE CHELTUIELI DIRECTE-cAS 51259.79 * 0.000- soMAJ 57259.79*0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

\-fIELTUIELI INDIRECTE186603.11 * 0.1250:

PROFTT 209928.50 * 0.0600 :TOTAL GENERAL DEVIZTVA 222524.2r * 0.240 :

TOTAL GENERAL CU TVA

222524.21s3405.81

279930.02

23325.3912595.71

CONTRACTANT ( OFERTANT )SC NEW HOUSE INTERNATIONAL

6:e':'k3 uew l'tcusE? rii','t'iH^ioun1;

qkn'*9

BENEFICIAR