deviz general si deviz pe obiect

of 28 /28
Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,Constanta Fax.0241657545; Tel.0241619712; 0744624444; 0728157867; [email protected] J13/972/2005 RO 17414414 DEVIZ GENERAL in mii lei / mii euro la cursul 4.5396 lei / euro din dat Denumirea capitolelor si subcapitolelor de lucrari Valoare (fara TVA) TVA Mii lei Mii euro Mii lei 1 2 3 4 5 Cap. 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.1. Obtinerea terenului 0.000 0.000 0.000 1.2. Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 1.3. Amenajare pt. protectia mediului si aducerea la forma initiala 0.000 0.000 0.000 TOTAL CAPITOL 1 0.000 0.000 0.000 417.643 92.000 100.234 TOTAL CAPITOL 2 417.643 92.000 100.234 Cap. 3: Cheltuieli de proiectare si asistenta tehnica 3.1. Studii teren (geotehnic si topografic) 1.050 0.231 0.252 3.2. Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 43.408 9.536 10.418 3.3. Proiectare si inginerie 131.648 29.000 31.596 3.4. Organizarea procedurilor de achizitie 0.000 0.000 0.000 3.5. Consultanta 45.396 10.000 10.895 3.6. Asistenta tehnica 20.428 4.500 4.903 TOTAL CAPITOL 3 241.930 53.267 58.063 Cap. 4: Cheltuieli pentru investita de baza 4.1. Constructii si instalatii 3409.240 751.000 818.218 4.2. Montaj utilaj tehnologic 277.824 61.200 66.678 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 277.824 61.200 66.678 4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport 136.188 30.000 32.685 4.5. Dotari 277.824 61.200 66.678 4.6. Active necorporale 0.000 0.000 0.000 TOTAL CAPITOL 4 4378.898 964.600 1050.936 Cap. 5: Alte cheltuieli 5.1. Organizare santier 91.047 20.056 21.851 5.1.1. 41.047 9.042 9.851 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier 50.000 11.014 12.000 5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 53.895 11.872 0.000 5.2.1.1. 29.020 6.393 0.000 5.2.1.2. 4.146 0.913 0.000 5.2.1.3. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor [0.50% x (C+M)] 20.729 4.566 0.000 5.2.2. Comision pentru obtinerea finantarii necesare 0.000 0.000 0.000 5.2.3. Costul creditului 0.000 0.000 0.000 5.3. 503.847 110.989 120.923 TOTAL CAPITOL 5 648.789 142.918 142.775 6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000 6.2. Probe tehnologice si teste 0.000 0.000 0.000 TOTAL CAPITOL 6 0.000 0.000 0.000 TOTAL GENERAL 5687.261 1252.785 1352.008 Din care C+M (C+M = 1.2 + 1.3 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 4145.753 913.242 994.981 privind cheltuielile necesare realizarii "Obiectiv de investitie cu fonduri - adresa amp Nr. Crt. Cap. 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivelor 4.2.)] Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii [0.70% x (C+M)] teritoriului, urbanism si pt autor. lucrarilor de constructii [0.10% x (C+M)] Cheltuieli diverse si neprevazute [procent max. 10% x (1.2. + 1.3. + 2 + 3 + 4)] Cap. 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice, tehnice si predarea la beneficiar

Author: alexandru-scantee

Post on 26-Jul-2015

586 views

Category:

Documents


13 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Template de realizare deviz general si devize pe obiect - HG28/2008

TRANSCRIPT

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,Constanta Fax.0241657545; Tel.0241619712; 0744624444; 0728157867; [email protected] J13/972/2005 RO 17414414

DEVIZ GENERALprivind cheltuielile necesare realizarii "Obiectiv de investitie cu fonduri - adresa amplasamentului" in mii lei / mii euro la cursul 4.5396 lei / euro din data de 10.08.2012Nr. Crt. 1 1.1. 1.2. 1.3. Obtinerea terenului Amenajarea terenului Amenajare pt. protectia mediului si aducerea la forma initiala TOTAL CAPITOL 1 Cap. 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivelor TOTAL CAPITOL 2 Cap. 3: Cheltuieli de proiectare si asistenta tehnica 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Studii teren (geotehnic si topografic) Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii Proiectare si inginerie Organizarea procedurilor de achizitie Consultanta Asistenta tehnica TOTAL CAPITOL 3 Cap. 4: Cheltuieli pentru investita de baza 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. Constructii si instalatii Montaj utilaj tehnologic Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj Utilaje fara montaj si echipamente de transport Dotari Active necorporale TOTAL CAPITOL 4 Cap. 5: Alte cheltuieli 5.1. Organizare santier 91.047 41.047 50.000 53.895 29.020 4.146 20.729 0.000 0.000 503.847 648.789 20.056 9.042 11.014 11.872 6.393 0.913 4.566 0.000 0.000 110.989 142.918 21.851 9.851 12.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 120.923 142.775 112.898 50.898 62.000 53.895 29.020 4.146 20.729 0.000 0.000 624.770 791.564 24.870 11.212 13.658 11.872 6.393 0.913 4.566 0.000 0.000 137.627 174.369 3409.240 277.824 277.824 136.188 277.824 0.000 4378.898 751.000 61.200 61.200 30.000 61.200 0.000 964.600 818.218 66.678 66.678 32.685 66.678 0.000 1050.936 4227.457 344.501 344.501 168.873 344.501 0.000 5429.834 931.240 75.888 75.888 37.200 75.888 0.000 1196.104 1.050 43.408 131.648 0.000 45.396 20.428 241.930 0.231 9.536 29.000 0.000 10.000 4.500 53.267 0.252 10.418 31.596 0.000 10.895 4.903 58.063 1.302 53.825 163.244 0.000 56.291 25.331 299.993 0.287 11.857 35.960 0.000 12.400 5.580 66.084 Denumirea capitolelor si subcapitolelor de lucrari 2 Cap. 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 417.643 417.643 0.000 0.000 0.000 0.000 92.000 92.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.234 100.234 0.000 0.000 0.000 0.000 517.878 517.878 0.000 0.000 0.000 0.000 114.080 114.080 Valoare (fara TVA) Mii lei 3 Mii euro 4 TVA Mii lei 5 Valoare (inclusiv TVA) Mii lei 6 Mii euro 7

5.1.1. Lucrari de constructii [procent 1% x (1.2. + 1.3. + 2 + 4.1. + 4.2.)] 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier 5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 5.2.1.1. [0.70% x (C+M)] Cota aferenta ISC pt controlul statului in amenajarea teritoriului, 5.2.1.2. urbanism si pt autor. lucrarilor de constructii [0.10% x (C+M)] 5.2.1.3. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor [0.50% x (C+M)] 5.2.2. Comision pentru obtinerea finantarii necesare 5.2.3. Costul creditului 5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute [procent max. 10% x (1.2. + 1.3. + 2 + 3 + 4)] TOTAL CAPITOL 5 Cap. 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice, tehnice si predarea la beneficiar 6.1. 6.2. Pregatirea personalului de exploatare Probe tehnologice si teste TOTAL CAPITOL 6 TOTAL GENERAL Din care C+M (C+M = 1.2 + 1.3 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

0.000 0.000 0.000 5687.261 4145.753

0.000 0.000 0.000 1252.785 913.242

0.000 0.000 0.000 1352.008 994.981

0.000 0.000 0.000 7039.268 5140.734

0.000 0.000 0.000 1550.636 1132.420

Intocmit, S.C. SABIMO PROIECT S.R.L.

Beneficiar, S.C. FIRMA BENEFICIAR S.R.L.

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,Constanta Fax.0241657545; Tel.0241619712; 0744624444; 0728157867; [email protected] J13/972/2005 RO 17414414

DEVIZ CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului alimentare apa si canalizare menajera, energie electrica si drumuri de accesin mii lei / mii euro la cursulNr. Crt. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Alimentare cu apa Canalizare Alimentare cu gaze naturale Alimentare cu agent termic Alimentare cu energie electrica Telecomunicatii (telefoni, radio-TV, etc.) Alte tipuri de retele exterioare Drumuri de acces si imprejmuiri, din care: 8.1. Drumuri, alei, parcari 8.2. Imprejmuire 9 10 Cai ferate industriale Cheltuieli aferente racordarii la retele de utilitati TOTAL - CAPITOLUL 2 Specificatie 2

4.5396 lei / euro din data de 10.08.2012Valoare (fara TVA) Mii lei 3 45.396 45.396 22.698 45.396 22.698 13.619 9.079 204.282 181.584 22.698 0.000 9.079 417.643 Mii euro 4 10.000 10.000 5.000 10.000 5.000 3.000 2.000 45.000 40.000 5.000 0.000 2.000 92.000 TVA Mii lei 5 10.895 10.895 5.448 10.895 5.448 3.269 2.179 49.028 43.580 5.448 0.000 2.179 100.234 Valoare (inclusiv TVA) Mii lei 6 56.291 56.291 28.146 56.291 28.146 16.887 11.258 253.310 225.164 28.146 0.000 11.258 517.878 Mii euro 7 12.400 12.400 6.200 12.400 6.200 3.720 2.480 55.800 49.600 6.200 0.000 2.480 114.080

Intocmit, S.C. SABIMO PROIECT S.R.L.

Beneficiar, S.C. FIRMA BENEFICIAR S.R.L.

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,Constanta Fax.0241657545; Tel.0241619712; 0744624444; 0728157867; [email protected] J13/972/2005 RO 17414414

DEVIZ FINANCIAR - CAPITOLUL 3privind cheltuielile necesare realizarii "Obiectiv de investitie cu fonduri - adresa amplasamentului" in mii lei / mii euro la cursul 4.5396 lei / euro din data de 10.08.2012Nr. Crt. 1 3.1. 3.2. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de lucrari 2 Cap. 3: Cheltuieli de proiectare si asistenta tehnica: Studii teren (geotehnic si topografic) Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3.2.1. Obtinerea / prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism 3.2.2. Obtinerea / prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare, obtinere autorizatii de scoatere din circuitul agricol [1.00% x Lucrari C.M. prevazute] 3.2.3. Obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie, etc. 3.2.4. Obtinere aviz sanitar, sanitar veterinar si fitosanitar 3.2.5. Obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa 3.2.6. Intocmirea documentatiei, obtinerea numarului cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea Funciara 3.2.7. Obtinerea avizului PSI 3.2.8. Obtinerea acordului de mediu 3.2.9. Alte avize 3.3. Proiectare si inginerie 3.3.1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare - total, din care: 3.3.1.a. Studiu de prefezabilitate 3.3.1.b. Studiu de fezabilitate 3.3.1.c. Elaborarea proiectului tehnic 3.3.1.d. Elaborarea detaliilor de executie 3.3.1.e. Verificarea de specialitate a proiectului 3.3.1.f. Elaborarea certificatului de performanta energetica a cladirii 3.3.2. Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectului de investitii 3.3.3. Cheltuieli pentru expertiza tehnica efectuata pentru constructii incepute si neterminate sau care urmeaza a fi modificate prin proiect (modernizari, consolidari, etc.) 3.3.4. Cheltuieli pentru efectuarea auditului energetic 3.4. 3.5. Organizarea procedurilor de achizitie Cheltuieli pentru consultanta - total, din care 3.5.1. Plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului justificativ, studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea cererii de finantare 3.5.2. Plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului investitiei sau administrarea contractului de executie 3.6. Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, din care: 3.6.1. asistenta tehnica din partea proiectantului in cazul cand aceasta nu intra in tarifarea proiectarii 3.6.2. plata dirigintilor de santier desemnati de autoritatea contractanta, autorizati conform prevederilor legale pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii TOTAL CAPITOL 3 1.050 43.408 0.100 41.458 0.231 9.536 0.022 9.132 0.252 10.418 0.024 9.950 1.302 53.825 0.124 51.407 0.287 11.857 0.027 11.324 Valoare (fara TVA) Mii lei 3 Mii euro 4 TVA Mii lei 5 Valoare (inclusiv TVA) Mii lei 6 Mii euro 7

0.100 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500 1.000 131.648 118.030 13.619 31.777 45.396 22.698 4.540 0.000 9.079

0.022 0.029 0.000 0.000 0.000 0.110 0.220 29.000 26.000 3.000 7.000 10.000 5.000 1.000 0.000 2.000

0.024 0.060 0.000 0.000 0.000 0.120 0.240 31.596 28.327 3.269 7.627 10.895 5.448 1.090 0.000 2.179

0.124 0.310 0.000 0.000 0.000 0.620 1.240 163.244 146.357 16.887 39.404 56.291 28.146 5.629 0.000 11.258

0.027 0.068 0.000 0.000 0.000 0.137 0.273 35.960 32.240 3.720 8.680 12.400 6.200 1.240 0.000 2.480

4.540 0.000 0.000 45.396 31.777

1.000 0.000 0.000 10.000 7.000

1.090 0.000 0.000 10.895 7.627

5.629 0.000 0.000 56.291 39.404

1.240 0.000 0.000 12.400 8.680

13.619 20.428 6.809

3.000 4.500 1.500

3.269 4.903 1.634

16.887 25.331 8.444

3.720 5.580 1.860

13.619

3.000

3.269

16.887

3.720

241.930

53.267

58.063

299.993

66.084

Intocmit, S.C. SABIMO PROIECT S.R.L.

Beneficiar, S.C. FIRMA BENEFICIAR S.R.L.

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,Constanta Fax.0241657545; Tel.0241619712; 0744624444; 0728157867; [email protected] J13/972/2005 RO 17414414

DEVIZUL OBIECTULUI DENUMIRE OBIECT DE INVESTITIE 1in mii lei / mii euro la cursulNr. Crt. 1 I. 1 2 3 4 5 6 7 8 II. 1 III. 1 2 3 LUCRARI DE CONSTRUCTII Terasamente si infrastructura Constructii - rezistenta si arhitectura Izolatii Instalatii electrice Instalatii sanitare Instalatii de incalzire, ventilatie, climatizare, PSI, radio-TV, intranet Instalatii de alimentare cu gaze naturale Instalatii de telecomunicatii TOTAL CAPITOL I MONTAJ Montaj utilaje si echipamente tehnologice TOTAL CAPITOL II PROCURARE Utilaje si echipamente tehnologice Utilaje si echipamente de transport Dotari TOTAL CAPITOL III TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 92.608 45.396 92.608 230.612 827.115 20.400 10.000 20.400 50.800 182.200 22.226 10.895 22.226 55.347 198.508 114.834 56.291 114.834 285.958 1025.623 25.296 12.400 25.296 62.992 225.928 45.396 363.168 0.000 36.317 22.698 22.698 0.000 13.619 503.896 92.608 92.608 10.000 80.000 0.000 8.000 5.000 5.000 0.000 3.000 111.000 20.400 20.400 10.895 87.160 0.000 8.716 5.448 5.448 0.000 3.269 120.935 22.226 22.226 56.291 450.328 0.000 45.033 28.146 28.146 0.000 16.887 624.831 114.834 114.834 12.400 99.200 0.000 9.920 6.200 6.200 0.000 3.720 137.640 25.296 25.296 Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 2

4.5396 lei / euro din data de 10.08.2012Valoare (fara TVA) Mii lei 3 Mii euro 4 TVA Mii lei 5 Valoare (inclusiv TVA) Mii lei 6 Mii euro 7

Intocmit, S.C. SABIMO PROIECT S.R.L.

Beneficiar, S.C. FIRMA BENEFICIAR S.R.L.

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,Constanta Fax.0241657545; Tel.0241619712; 0744624444; 0728157867; [email protected] J13/972/2005 RO 17414414

LISTA DE UTILAJE, ECHIPAMENTE SI DOTARI DENUMIRE OBIECT DE INVESTITIE 1in lei / euro la cursul 4.5396 II. MONTAJ: lei / euro din data de 10.08.2012

II.1. Montaj utilaje si echipamente tehnologice:Nr. Crt. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Pret unitar RON 4 453.96 907.92 1361.88 1815.84 2269.80 2723.76 3177.72 3631.68 EURO 5 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 800.00 Valoare TVA) RON 6 453.96 1815.84 4085.64 7263.36 11349.00 16342.56 22244.04 29053.44 92608 EURO 7 100.00 400.00 900.00 1600.00 2500.00 3600.00 4900.00 6400.00 20400 (fara TVA [24%] RON 8 108.95 435.80 980.55 1743.21 2723.76 3922.21 5338.57 6972.83 22226 Valoare RON 9 562.91 2251.64 5066.19 9006.57 14072.76 20264.77 27582.61 36026.27 114834 (inclusiv TVA) EURO 10 124.00 496.00 1116.00 1984.00 3100.00 4464.00 6076.00 7936.00 25296

Denumire / Tip utilaj / Echipament 1 Montaj echipament 1 Montaj echipament 2 Montaj echipament 3 Montaj echipament 4 Montaj echipament 5 Montaj echipament 6 Montaj echipament 7 Montaj echipament 8

U.M. 2 buc buc buc buc buc buc buc buc

Cant. 3 1 2 3 4 5 6 7 8

TOTAL GENERAL

III.

PROCURARE:

III.1. Utilaje si echipamente tehnologice:Pret unitar RON 4 453.96 907.92 1361.88 1815.84 2269.80 2723.76 3177.72 3631.68 EURO 5 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 800.00 Valoare TVA) RON 6 453.96 1815.84 4085.64 7263.36 11349.00 16342.56 22244.04 29053.44 92608 EURO 7 100.00 400.00 900.00 1600.00 2500.00 3600.00 4900.00 6400.00 20400 (fara TVA [24%] RON 8 108.95 435.80 980.55 1743.21 2723.76 3922.21 5338.57 6972.83 22226 Valoare RON 9 562.91 2251.64 5066.19 9006.57 14072.76 20264.77 27582.61 36026.27 114834 (inclusiv TVA) EURO 10 124.00 496.00 1116.00 1984.00 3100.00 4464.00 6076.00 7936.00 25296

Nr. Crt. 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Denumire / Tip utilaj / Echipament 1 Procurare echipament 1 Procurare echipament 2 Procurare echipament 3 Procurare echipament 4 Procurare echipament 5 Procurare echipament 6 Procurare echipament 7 Procurare echipament 8

U.M. 2 buc buc buc buc buc buc buc buc

Cant. 3 1 2 3 4 5 6 7 8

TOTAL GENERAL

III.2. Utilaje si echipamente de transport:Nr. Crt. 0 1 2 3 Pret unitar RON 4 13618.80 9079.20 4539.60 EURO 5 3000.00 2000.00 1000.00 Valoare TVA) RON 6 13618.80 18158.40 13618.80 45396 EURO 7 3000.00 4000.00 3000.00 10000 (fara TVA [24%] RON 8 3268.51 4358.02 3268.51 10895 Valoare RON 9 16887.31 22516.42 16887.31 56291 (inclusiv TVA) EURO 10 3720.00 4960.00 3720.00 12400

Denumire / Tip utilaj / echipament 1 Echipament de transport 1 Echipament de transport 2 Echipament de transport 2

U.M. 2 buc buc buc

Cant. 3 1 2 3

TOTAL GENERAL

Pag. 5

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,Constanta Fax.0241657545; Tel.0241619712; 0744624444; 0728157867; [email protected] J13/972/2005 RO 17414414 III.3. Dotari:Pret unitar Denumire dotare 1 Dotare 1 Dotare 2 Dotare 3 Dotare 4 Dotare 5 Dotare 6 Dotare 7 Dotare 8 U.M. 2 buc buc buc buc buc buc buc buc TOTAL GENERAL Cant. RON 0 1 2 3 4 5 6 7 8 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 453.96 907.92 1361.88 1815.84 2269.80 2723.76 3177.72 3631.68 EURO 5 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 800.00 RON 6 453.96 1815.84 4085.64 7263.36 11349.00 16342.56 22244.04 29053.44 92608 Valoare TVA) EURO 7 100.00 400.00 900.00 1600.00 2500.00 3600.00 4900.00 6400.00 20400 (fara TVA [24%] RON 8 108.95 435.80 980.55 1743.21 2723.76 3922.21 5338.57 6972.83 22226 Valoare RON 9 562.91 2251.64 5066.19 9006.57 14072.76 20264.77 27582.61 36026.27 114834 (inclusiv TVA) EURO 10 124.00 496.00 1116.00 1984.00 3100.00 4464.00 6076.00 7936.00 25296

Nr. Crt.

Intocmit, S.C. SABIMO PROIECT S.R.L.

Beneficiar, S.C. FIRMA BENEFICIAR S.R.L.

Pag. 6

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,Constanta Fax.0241657545; Tel.0241619712; 0744624444; 0728157867; [email protected] J13/972/2005 RO 17414414

DEVIZUL OBIECTULUI DENUMIRE OBIECT DE INVESTITIE 2in mii lei / mii euro la cursulNr. Crt. 1 I. 1 2 3 4 5 6 7 8 II. 1 III. 1 2 3 LUCRARI DE CONSTRUCTII Terasamente si infrastructura Constructii - rezistenta si arhitectura Izolatii Instalatii electrice Instalatii sanitare Instalatii de incalzire, ventilatie, climatizare, PSI, radio-TV, intranet Instalatii de alimentare cu gaze naturale Instalatii de telecomunicatii TOTAL CAPITOL I MONTAJ Montaj utilaje si echipamente tehnologice TOTAL CAPITOL II PROCURARE Utilaje si echipamente tehnologice Utilaje si echipamente de transport Dotari TOTAL CAPITOL III TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 92.608 45.396 92.608 230.612 1671.481 20.400 10.000 20.400 50.800 368.200 22.226 10.895 22.226 55.347 401.155 114.834 56.291 114.834 285.958 2072.636 25.296 12.400 25.296 62.992 456.568 226.980 907.920 0.000 86.252 45.396 45.396 0.000 36.317 1348.261 92.608 92.608 50.000 200.000 0.000 19.000 10.000 10.000 0.000 8.000 297.000 20.400 20.400 54.475 217.901 0.000 20.701 10.895 10.895 0.000 8.716 323.583 22.226 22.226 281.455 1125.821 0.000 106.953 56.291 56.291 0.000 45.033 1671.844 114.834 114.834 62.000 248.000 0.000 23.560 12.400 12.400 0.000 9.920 368.280 25.296 25.296 Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 2

4.5396 lei / euro din data de 10.08.2012Valoare (fara TVA) Mii lei 3 Mii euro 4 TVA Mii lei 5 Valoare (inclusiv TVA) Mii lei 6 Mii euro 7

Intocmit, S.C. SABIMO PROIECT S.R.L.

Beneficiar, S.C. FIRMA BENEFICIAR S.R.L.

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,Constanta Fax.0241657545; Tel.0241619712; 0744624444; 0728157867; [email protected] J13/972/2005 RO 17414414

LISTA DE UTILAJE, ECHIPAMENTE SI DOTARI DENUMIRE OBIECT DE INVESTITIE 2in lei / euro la cursul 4.5396 II. MONTAJ: lei / euro din data de 10.08.2012

II.1. Montaj utilaje si echipamente tehnologice:Nr. Crt. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Pret unitar RON 4 453.96 907.92 1361.88 1815.84 2269.80 2723.76 3177.72 3631.68 EURO 5 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 800.00 Valoare TVA) RON 6 453.96 1815.84 4085.64 7263.36 11349.00 16342.56 22244.04 29053.44 92608 EURO 7 100.00 400.00 900.00 1600.00 2500.00 3600.00 4900.00 6400.00 20400 (fara TVA [24%] RON 8 108.95 435.80 980.55 1743.21 2723.76 3922.21 5338.57 6972.83 22226 Valoare RON 9 562.91 2251.64 5066.19 9006.57 14072.76 20264.77 27582.61 36026.27 114834 (inclusiv TVA) EURO 10 124.00 496.00 1116.00 1984.00 3100.00 4464.00 6076.00 7936.00 25296

Denumire / Tip utilaj / Echipament 1 Montaj echipament 1 Montaj echipament 2 Montaj echipament 3 Montaj echipament 4 Montaj echipament 5 Montaj echipament 6 Montaj echipament 7 Montaj echipament 8

U.M. 2 buc buc buc buc buc buc buc buc

Cant. 3 1 2 3 4 5 6 7 8

TOTAL GENERAL

III.

PROCURARE:

III.1. Utilaje si echipamente tehnologice:Pret unitar RON 4 453.96 907.92 1361.88 1815.84 2269.80 2723.76 3177.72 3631.68 EURO 5 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 800.00 Valoare TVA) RON 6 453.96 1815.84 4085.64 7263.36 11349.00 16342.56 22244.04 29053.44 92608 EURO 7 100.00 400.00 900.00 1600.00 2500.00 3600.00 4900.00 6400.00 20400 (fara TVA [24%] RON 8 108.95 435.80 980.55 1743.21 2723.76 3922.21 5338.57 6972.83 22226 Valoare RON 9 562.91 2251.64 5066.19 9006.57 14072.76 20264.77 27582.61 36026.27 114834 (inclusiv TVA) EURO 10 124.00 496.00 1116.00 1984.00 3100.00 4464.00 6076.00 7936.00 25296

Nr. Crt. 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Denumire / Tip utilaj / Echipament 1 Procurare echipament 1 Procurare echipament 2 Procurare echipament 3 Procurare echipament 4 Procurare echipament 5 Procurare echipament 6 Procurare echipament 7 Procurare echipament 8

U.M. 2 buc buc buc buc buc buc buc buc

Cant. 3 1 2 3 4 5 6 7 8

TOTAL GENERAL

III.2. Utilaje si echipamente de transport:Nr. Crt. 0 1 2 3 Pret unitar RON 4 13618.80 9079.20 4539.60 EURO 5 3000.00 2000.00 1000.00 Valoare TVA) RON 6 13618.80 18158.40 13618.80 45396 EURO 7 3000.00 4000.00 3000.00 10000 (fara TVA [24%] RON 8 3268.51 4358.02 3268.51 10895 Valoare RON 9 16887.31 22516.42 16887.31 56291 (inclusiv TVA) EURO 10 3720.00 4960.00 3720.00 12400

Denumire / Tip utilaj / echipament 1 Echipament de transport 1 Echipament de transport 2 Echipament de transport 2

U.M. 2 buc buc buc

Cant. 3 1 2 3

TOTAL GENERAL

Pag. 8

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,Constanta Fax.0241657545; Tel.0241619712; 0744624444; 0728157867; [email protected] J13/972/2005 RO 17414414 III.3. Dotari:Pret unitar Denumire dotare 1 Dotare 1 Dotare 2 Dotare 3 Dotare 4 Dotare 5 Dotare 6 Dotare 7 Dotare 8 U.M. 2 buc buc buc buc buc buc buc buc TOTAL GENERAL Cant. RON 0 1 2 3 4 5 6 7 8 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 453.96 907.92 1361.88 1815.84 2269.80 2723.76 3177.72 3631.68 EURO 5 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 800.00 RON 6 453.96 1815.84 4085.64 7263.36 11349.00 16342.56 22244.04 29053.44 92608 Valoare TVA) EURO 7 100.00 400.00 900.00 1600.00 2500.00 3600.00 4900.00 6400.00 20400 (fara TVA [24%] RON 8 108.95 435.80 980.55 1743.21 2723.76 3922.21 5338.57 6972.83 22226 Valoare RON 9 562.91 2251.64 5066.19 9006.57 14072.76 20264.77 27582.61 36026.27 114834 (inclusiv TVA) EURO 10 124.00 496.00 1116.00 1984.00 3100.00 4464.00 6076.00 7936.00 25296

Nr. Crt.

Intocmit, S.C. SABIMO PROIECT S.R.L.

Beneficiar, S.C. FIRMA BENEFICIAR S.R.L.

Pag. 9

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,Constanta Fax.0241657545; Tel.0241619712; 0744624444; 0728157867; [email protected] J13/972/2005 RO 17414414

DEVIZUL OBIECTULUI DENUMIRE OBIECT DE INVESTITIE 3in mii lei / mii euro la cursulNr. Crt. 1 I. 1 2 3 4 5 6 7 8 II. 1 III. 1 2 3 LUCRARI DE CONSTRUCTII Terasamente si infrastructura Constructii - rezistenta si arhitectura Izolatii Instalatii electrice Instalatii sanitare Instalatii de incalzire, ventilatie, climatizare, PSI, radio-TV, intranet Instalatii de alimentare cu gaze naturale Instalatii de telecomunicatii TOTAL CAPITOL I MONTAJ Montaj utilaje si echipamente tehnologice TOTAL CAPITOL II PROCURARE Utilaje si echipamente tehnologice Utilaje si echipamente de transport Dotari TOTAL CAPITOL III TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 92.608 45.396 92.608 230.612 1880.302 20.400 10.000 20.400 50.800 414.200 22.226 10.895 22.226 55.347 451.273 114.834 56.291 114.834 285.958 2331.575 25.296 12.400 25.296 62.992 513.608 272.376 998.712 0.000 104.411 68.094 68.094 0.000 45.396 1557.083 92.608 92.608 60.000 220.000 0.000 23.000 15.000 15.000 0.000 10.000 343.000 20.400 20.400 65.370 239.691 0.000 25.059 16.343 16.343 0.000 10.895 373.700 22.226 22.226 337.746 1238.403 0.000 129.469 84.437 84.437 0.000 56.291 1930.783 114.834 114.834 74.400 272.800 0.000 28.520 18.600 18.600 0.000 12.400 425.320 25.296 25.296 Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 2

4.5396 lei / euro din data de 10.08.2012Valoare (fara TVA) Mii lei 3 Mii euro 4 TVA Mii lei 5 Valoare (inclusiv TVA) Mii lei 6 Mii euro 7

Intocmit, S.C. SABIMO PROIECT S.R.L.

Beneficiar, S.C. FIRMA BENEFICIAR S.R.L.

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,Constanta Fax.0241657545; Tel.0241619712; 0744624444; 0728157867; [email protected] J13/972/2005 RO 17414414

LISTA DE UTILAJE, ECHIPAMENTE SI DOTARI DENUMIRE OBIECT DE INVESTITIE 3in lei / euro la cursul 4.5396 II. MONTAJ: lei / euro din data de 10.08.2012

II.1. Montaj utilaje si echipamente tehnologice:Nr. Crt. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Pret unitar RON 4 453.96 907.92 1361.88 1815.84 2269.80 2723.76 3177.72 3631.68 EURO 5 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 800.00 Valoare TVA) RON 6 453.96 1815.84 4085.64 7263.36 11349.00 16342.56 22244.04 29053.44 92608 EURO 7 100.00 400.00 900.00 1600.00 2500.00 3600.00 4900.00 6400.00 20400 (fara TVA [24%] RON 8 108.95 435.80 980.55 1743.21 2723.76 3922.21 5338.57 6972.83 22226 Valoare RON 9 562.91 2251.64 5066.19 9006.57 14072.76 20264.77 27582.61 36026.27 114834 (inclusiv TVA) EURO 10 124.00 496.00 1116.00 1984.00 3100.00 4464.00 6076.00 7936.00 25296

Denumire / Tip utilaj / Echipament 1 Montaj echipament 1 Montaj echipament 2 Montaj echipament 3 Montaj echipament 4 Montaj echipament 5 Montaj echipament 6 Montaj echipament 7 Montaj echipament 8

U.M. 2 buc buc buc buc buc buc buc buc

Cant. 3 1 2 3 4 5 6 7 8

TOTAL GENERAL

III.

PROCURARE:

III.1. Utilaje si echipamente tehnologice:Pret unitar RON 4 453.96 907.92 1361.88 1815.84 2269.80 2723.76 3177.72 3631.68 EURO 5 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 800.00 Valoare TVA) RON 6 453.96 1815.84 4085.64 7263.36 11349.00 16342.56 22244.04 29053.44 92608 EURO 7 100.00 400.00 900.00 1600.00 2500.00 3600.00 4900.00 6400.00 20400 (fara TVA [24%] RON 8 108.95 435.80 980.55 1743.21 2723.76 3922.21 5338.57 6972.83 22226 Valoare RON 9 562.91 2251.64 5066.19 9006.57 14072.76 20264.77 27582.61 36026.27 114834 (inclusiv TVA) EURO 10 124.00 496.00 1116.00 1984.00 3100.00 4464.00 6076.00 7936.00 25296

Nr. Crt. 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Denumire / Tip utilaj / Echipament 1 Procurare echipament 1 Procurare echipament 2 Procurare echipament 3 Procurare echipament 4 Procurare echipament 5 Procurare echipament 6 Procurare echipament 7 Procurare echipament 8

U.M. 2 buc buc buc buc buc buc buc buc

Cant. 3 1 2 3 4 5 6 7 8

TOTAL GENERAL

III.2. Utilaje si echipamente de transport:Nr. Crt. 0 1 2 3 Pret unitar RON 4 13618.80 9079.20 4539.60 EURO 5 3000.00 2000.00 1000.00 Valoare TVA) RON 6 13618.80 18158.40 13618.80 45396 EURO 7 3000.00 4000.00 3000.00 10000 (fara TVA [24%] RON 8 3268.51 4358.02 3268.51 10895 Valoare RON 9 16887.31 22516.42 16887.31 56291 (inclusiv TVA) EURO 10 3720.00 4960.00 3720.00 12400

Denumire / Tip utilaj / echipament 1 Echipament de transport 1 Echipament de transport 2 Echipament de transport 2

U.M. 2 buc buc buc

Cant. 3 1 2 3

TOTAL GENERAL

Pag. 11

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,Constanta Fax.0241657545; Tel.0241619712; 0744624444; 0728157867; [email protected] J13/972/2005 RO 17414414 III.3. Dotari:Pret unitar Denumire dotare 1 Dotare 1 Dotare 2 Dotare 3 Dotare 4 Dotare 5 Dotare 6 Dotare 7 Dotare 8 U.M. 2 buc buc buc buc buc buc buc buc TOTAL GENERAL Cant. RON 0 1 2 3 4 5 6 7 8 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 453.96 907.92 1361.88 1815.84 2269.80 2723.76 3177.72 3631.68 EURO 5 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 800.00 RON 6 453.96 1815.84 4085.64 7263.36 11349.00 16342.56 22244.04 29053.44 92608 Valoare TVA) EURO 7 100.00 400.00 900.00 1600.00 2500.00 3600.00 4900.00 6400.00 20400 (fara TVA [24%] RON 8 108.95 435.80 980.55 1743.21 2723.76 3922.21 5338.57 6972.83 22226 Valoare RON 9 562.91 2251.64 5066.19 9006.57 14072.76 20264.77 27582.61 36026.27 114834 (inclusiv TVA) EURO 10 124.00 496.00 1116.00 1984.00 3100.00 4464.00 6076.00 7936.00 25296

Nr. Crt.

Intocmit, S.C. SABIMO PROIECT S.R.L.

Beneficiar, S.C. FIRMA BENEFICIAR S.R.L.

Pag. 12