deviz general si deviz pe obiect

of 28 /28
Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,Constanta Fax.0241657545; Tel.0241619712; 0744624444; 0728157867; [email protected] J13/972/2005 RO 17414414 DEVIZ GENERAL in mii lei / mii euro la cursul 4.5396 lei / euro din dat Denumirea capitolelor si subcapitolelor de lucrari Valoare (fara TVA) TVA Mii lei Mii euro Mii lei 1 2 3 4 5 Cap. 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.1. Obtinerea terenului 0.000 0.000 0.000 1.2. Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 1.3. Amenajare pt. protectia mediului si aducerea la forma initiala 0.000 0.000 0.000 TOTAL CAPITOL 1 0.000 0.000 0.000 417.643 92.000 100.234 TOTAL CAPITOL 2 417.643 92.000 100.234 Cap. 3: Cheltuieli de proiectare si asistenta tehnica 3.1. Studii teren (geotehnic si topografic) 1.050 0.231 0.252 3.2. Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 43.408 9.536 10.418 3.3. Proiectare si inginerie 131.648 29.000 31.596 3.4. Organizarea procedurilor de achizitie 0.000 0.000 0.000 3.5. Consultanta 45.396 10.000 10.895 3.6. Asistenta tehnica 20.428 4.500 4.903 TOTAL CAPITOL 3 241.930 53.267 58.063 Cap. 4: Cheltuieli pentru investita de baza 4.1. Constructii si instalatii 3409.240 751.000 818.218 4.2. Montaj utilaj tehnologic 277.824 61.200 66.678 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 277.824 61.200 66.678 4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport 136.188 30.000 32.685 4.5. Dotari 277.824 61.200 66.678 4.6. Active necorporale 0.000 0.000 0.000 TOTAL CAPITOL 4 4378.898 964.600 1050.936 Cap. 5: Alte cheltuieli 5.1. Organizare santier 91.047 20.056 21.851 5.1.1. 41.047 9.042 9.851 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier 50.000 11.014 12.000 5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 53.895 11.872 0.000 5.2.1.1. 29.020 6.393 0.000 5.2.1.2. 4.146 0.913 0.000 5.2.1.3. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor [0.50% x (C+M)] 20.729 4.566 0.000 5.2.2. Comision pentru obtinerea finantarii necesare 0.000 0.000 0.000 5.2.3. Costul creditului 0.000 0.000 0.000 5.3. 503.847 110.989 120.923 TOTAL CAPITOL 5 648.789 142.918 142.775 6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000 6.2. Probe tehnologice si teste 0.000 0.000 0.000 TOTAL CAPITOL 6 0.000 0.000 0.000 TOTAL GENERAL 5687.261 1252.785 1352.008 Din care C+M (C+M = 1.2 + 1.3 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 4145.753 913.242 994.981 privind cheltuielile necesare realizarii "Obiectiv de investitie cu fonduri - adresa amp Nr. Crt. Cap. 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivelor 4.2.)] Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii [0.70% x (C+M)] teritoriului, urbanism si pt autor. lucrarilor de constructii [0.10% x (C+M)] Cheltuieli diverse si neprevazute [procent max. 10% x (1.2. + 1.3. + 2 + 3 + 4)] Cap. 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice, tehnice si predarea la beneficiar

Upload: alexandru-scantee

Post on 26-Jul-2015

677 views

Category:

Documents


13 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Template de realizare deviz general si devize pe obiect - HG28/2008

TRANSCRIPT

Page 1: Deviz general si deviz pe obiect

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,ConstantaFax.0241657545; Tel.0241619712;

0744624444; 0728157867;[email protected]

J13/972/2005 RO 17414414

DEVIZ GENERAL

in mii lei / mii euro la cursul 4.5396 lei / euro din data de10.08.2012

Nr. Crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de lucrariValoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7

Cap. 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1. Obtinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.2. Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.3. Amenajare pt. protectia mediului si aducerea la forma initiala 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL CAPITOL 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Cap. 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivelor417.643 92.000 100.234 517.878 114.080

TOTAL CAPITOL 2 417.643 92.000 100.234 517.878 114.080

Cap. 3: Cheltuieli de proiectare si asistenta tehnica

3.1. Studii teren (geotehnic si topografic) 1.050 0.231 0.252 1.302 0.287

3.2. Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 43.408 9.536 10.418 53.825 11.857

3.3. Proiectare si inginerie 131.648 29.000 31.596 163.244 35.960

3.4. Organizarea procedurilor de achizitie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3.5. Consultanta 45.396 10.000 10.895 56.291 12.400

3.6. Asistenta tehnica 20.428 4.500 4.903 25.331 5.580

TOTAL CAPITOL 3 241.930 53.267 58.063 299.993 66.084

Cap. 4: Cheltuieli pentru investita de baza

4.1. Constructii si instalatii 3409.240 751.000 818.218 4227.457 931.240

4.2. Montaj utilaj tehnologic 277.824 61.200 66.678 344.501 75.888

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 277.824 61.200 66.678 344.501 75.888

4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport 136.188 30.000 32.685 168.873 37.200

4.5. Dotari 277.824 61.200 66.678 344.501 75.888

4.6. Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL CAPITOL 4 4378.898 964.600 1050.936 5429.834 1196.104

Cap. 5: Alte cheltuieli

5.1. Organizare santier 91.047 20.056 21.851 112.898 24.870

5.1.1. Lucrari de constructii [procent 1% x (1.2. + 1.3. + 2 + 4.1. + 4.2.)] 41.047 9.042 9.851 50.898 11.212

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier 50.000 11.014 12.000 62.000 13.658

5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 53.895 11.872 0.000 53.895 11.872

5.2.1.1. 29.020 6.393 0.000 29.020 6.393

5.2.1.2. 4.146 0.913 0.000 4.146 0.913

5.2.1.3. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor [0.50% x (C+M)] 20.729 4.566 0.000 20.729 4.566

5.2.2. Comision pentru obtinerea finantarii necesare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

5.2.3. Costul creditului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

5.3. 503.847 110.989 120.923 624.770 137.627

TOTAL CAPITOL 5 648.789 142.918 142.775 791.564 174.369

6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

6.2. Probe tehnologice si teste 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL CAPITOL 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL GENERAL 5687.261 1252.785 1352.008 7039.268 1550.636

Din care C+M (C+M = 1.2 + 1.3 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 4145.753 913.242 994.981 5140.734 1132.420

Intocmit, Beneficiar,

privind cheltuielile necesare realizarii "Obiectiv de investitie cu fonduri - adresa amplasamentului"

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii [0.70% x (C+M)]

Cota aferenta ISC pt controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pt autor. lucrarilor de constructii [0.10% x (C+M)]

Cheltuieli diverse si neprevazute [procent max. 10% x (1.2. + 1.3. + 2 + 3 + 4)]

Cap. 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice, tehnice si predarea la beneficiar

Page 2: Deviz general si deviz pe obiect

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,ConstantaFax.0241657545; Tel.0241619712;

0744624444; 0728157867;[email protected]

J13/972/2005 RO 17414414

S.C. SABIMO PROIECT S.R.L. S.C. FIRMA BENEFICIAR S.R.L.

Page 3: Deviz general si deviz pe obiect

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,ConstantaFax.0241657545; Tel.0241619712;

0744624444; 0728157867;[email protected]

J13/972/2005 RO 17414414

DEVIZ CAPITOLUL 2

in mii lei / mii euro la cursul 4.5396 lei / euro din data de10.08.2012

Nr. Crt. SpecificatieValoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7

1 Alimentare cu apa 45.396 10.000 10.895 56.291 12.400

2 Canalizare 45.396 10.000 10.895 56.291 12.400

3 Alimentare cu gaze naturale 22.698 5.000 5.448 28.146 6.200

4 Alimentare cu agent termic 45.396 10.000 10.895 56.291 12.400

5 Alimentare cu energie electrica 22.698 5.000 5.448 28.146 6.200

6 Telecomunicatii (telefoni, radio-TV, etc.) 13.619 3.000 3.269 16.887 3.720

7 Alte tipuri de retele exterioare 9.079 2.000 2.179 11.258 2.480

8 Drumuri de acces si imprejmuiri, din care: 204.282 45.000 49.028 253.310 55.800

8.1. Drumuri, alei, parcari 181.584 40.000 43.580 225.164 49.600

8.2. Imprejmuire 22.698 5.000 5.448 28.146 6.200

9 Cai ferate industriale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

10 Cheltuieli aferente racordarii la retele de utilitati 9.079 2.000 2.179 11.258 2.480

TOTAL - CAPITOLUL 2 417.643 92.000 100.234 517.878 114.080

Intocmit, Beneficiar,S.C. SABIMO PROIECT S.R.L. S.C. FIRMA BENEFICIAR S.R.L.

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului - alimentare apa si canalizare menajera, energie electrica si drumuri de acces

Page 4: Deviz general si deviz pe obiect

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,ConstantaFax.0241657545; Tel.0241619712;

0744624444; 0728157867;[email protected]

J13/972/2005 RO 17414414

DEVIZ FINANCIAR - CAPITOLUL 3privind cheltuielile necesare realizarii "Obiectiv de investitie cu fonduri - adresa amplasamentului"

in mii lei / mii euro la cursul 4.5396 lei / euro din data de10.08.2012

Nr. Crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de lucrariValoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7

Cap. 3: Cheltuieli de proiectare si asistenta tehnica:

3.1. Studii teren (geotehnic si topografic) 1.050 0.231 0.252 1.302 0.287

3.2. Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 43.408 9.536 10.418 53.825 11.857

3.2.1. Obtinerea / prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism 0.100 0.022 0.024 0.124 0.027

41.458 9.132 9.950 51.407 11.324

0.100 0.022 0.024 0.124 0.027

3.2.4. Obtinere aviz sanitar, sanitar veterinar si fitosanitar 0.250 0.029 0.060 0.310 0.068

3.2.5. Obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3.2.7. Obtinerea avizului PSI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3.2.8. Obtinerea acordului de mediu 0.500 0.110 0.120 0.620 0.137

3.2.9. Alte avize 1.000 0.220 0.240 1.240 0.273

3.3. Proiectare si inginerie 131.648 29.000 31.596 163.244 35.960

118.030 26.000 28.327 146.357 32.240

3.3.1.a. Studiu de prefezabilitate 13.619 3.000 3.269 16.887 3.720

3.3.1.b. Studiu de fezabilitate 31.777 7.000 7.627 39.404 8.680

3.3.1.c. Elaborarea proiectului tehnic 45.396 10.000 10.895 56.291 12.400

3.3.1.d. Elaborarea detaliilor de executie 22.698 5.000 5.448 28.146 6.200

3.3.1.e. Verificarea de specialitate a proiectului 4.540 1.000 1.090 5.629 1.240

3.3.1.f. Elaborarea certificatului de performanta energetica a cladirii0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

9.079 2.000 2.179 11.258 2.480

4.540 1.000 1.090 5.629 1.240

3.3.4. Cheltuieli pentru efectuarea auditului energetic 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3.4. Organizarea procedurilor de achizitie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3.5. Cheltuieli pentru consultanta - total, din care 45.396 10.000 10.895 56.291 12.400

31.777 7.000 7.627 39.404 8.680

13.619 3.000 3.269 16.887 3.720

3.6. Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, din care: 20.428 4.500 4.903 25.331 5.580

6.809 1.500 1.634 8.444 1.860

13.619 3.000 3.269 16.887 3.720

TOTAL CAPITOL 3 241.930 53.267 58.063 299.993 66.084

Intocmit, Beneficiar,

3.2.2. Obtinerea / prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare, obtinere autorizatii de scoatere din circuitul agricol [1.00% x Lucrari C.M. prevazute]

3.2.3. Obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie, etc.

3.2.6. Intocmirea documentatiei, obtinerea numarului cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea Funciara

3.3.1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare - total, din care:

3.3.2. Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectului de investitii

3.3.3. Cheltuieli pentru expertiza tehnica efectuata pentru constructii incepute si neterminate sau care urmeaza a fi modificate prin proiect (modernizari, consolidari, etc.)

3.5.1. Plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului justificativ, studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea cererii de finantare

3.5.2. Plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului investitiei sau administrarea contractului de executie

3.6.1. asistenta tehnica din partea proiectantului in cazul cand aceasta nu intra in tarifarea proiectarii

3.6.2. plata dirigintilor de santier desemnati de autoritatea contractanta, autorizati conform prevederilor legale pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii

Page 5: Deviz general si deviz pe obiect

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,ConstantaFax.0241657545; Tel.0241619712;

0744624444; 0728157867;[email protected]

J13/972/2005 RO 17414414

S.C. SABIMO PROIECT S.R.L. S.C. FIRMA BENEFICIAR S.R.L.

Page 6: Deviz general si deviz pe obiect

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,ConstantaFax.0241657545; Tel.0241619712;

0744624444; 0728157867;[email protected]

J13/972/2005 RO 17414414

DEVIZUL OBIECTULUIDENUMIRE OBIECT DE INVESTITIE 1

in mii lei / mii euro la cursul 4.5396 lei / euro din data de10.08.2012

Nr. Crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieliValoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7

I. LUCRARI DE CONSTRUCTII

1 Terasamente si infrastructura 45.396 10.000 10.895 56.291 12.400

2 Constructii - rezistenta si arhitectura 363.168 80.000 87.160 450.328 99.200

3 Izolatii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

4 Instalatii electrice 36.317 8.000 8.716 45.033 9.920

5 Instalatii sanitare 22.698 5.000 5.448 28.146 6.200

6 Instalatii de incalzire, ventilatie, climatizare, PSI, radio-TV, intranet 22.698 5.000 5.448 28.146 6.200

7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

8 Instalatii de telecomunicatii 13.619 3.000 3.269 16.887 3.720

TOTAL CAPITOL I 503.896 111.000 120.935 624.831 137.640

II. MONTAJ

1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 92.608 20.400 22.226 114.834 25.296

TOTAL CAPITOL II 92.608 20.400 22.226 114.834 25.296

III. PROCURARE

1 Utilaje si echipamente tehnologice 92.608 20.400 22.226 114.834 25.296

2 Utilaje si echipamente de transport 45.396 10.000 10.895 56.291 12.400

3 Dotari 92.608 20.400 22.226 114.834 25.296

TOTAL CAPITOL III 230.612 50.800 55.347 285.958 62.992

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 827.115 182.200 198.508 1025.623 225.928

Intocmit, Beneficiar,S.C. SABIMO PROIECT S.R.L. S.C. FIRMA BENEFICIAR S.R.L.

Page 7: Deviz general si deviz pe obiect

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,ConstantaFax.0241657545; Tel.0241619712;

0744624444; 0728157867;[email protected]

J13/972/2005 RO 17414414

Pag. 7

LISTA DE UTILAJE, ECHIPAMENTE SI DOTARIDENUMIRE OBIECT DE INVESTITIE 1

in lei / euro la cursul 4.5396 lei / euro din data de 10.08.2012

II. MONTAJ:

II.1. Montaj utilaje si echipamente tehnologice:

Nr. Crt. Denumire / Tip utilaj / Echipament U.M. Cant.Pret unitar

RON EURO RON EURO RON RON EURO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Montaj echipament 1 buc 1 453.96 100.00 453.96 100.00 108.95 562.91 124.00

2 Montaj echipament 2 buc 2 907.92 200.00 1815.84 400.00 435.80 2251.64 496.00

3 Montaj echipament 3 buc 3 1361.88 300.00 4085.64 900.00 980.55 5066.19 1116.00

4 Montaj echipament 4 buc 4 1815.84 400.00 7263.36 1600.00 1743.21 9006.57 1984.00

5 Montaj echipament 5 buc 5 2269.80 500.00 11349.00 2500.00 2723.76 14072.76 3100.00

6 Montaj echipament 6 buc 6 2723.76 600.00 16342.56 3600.00 3922.21 20264.77 4464.00

7 Montaj echipament 7 buc 7 3177.72 700.00 22244.04 4900.00 5338.57 27582.61 6076.00

8 Montaj echipament 8 buc 8 3631.68 800.00 29053.44 6400.00 6972.83 36026.27 7936.00

TOTAL GENERAL 92608 20400 22226 114834 25296

III. PROCURARE:

III.1. Utilaje si echipamente tehnologice:

Nr. Crt. Denumire / Tip utilaj / Echipament U.M. Cant.Pret unitar

RON EURO RON EURO RON RON EURO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Procurare echipament 1 buc 1 453.96 100.00 453.96 100.00 108.95 562.91 124.00

2 Procurare echipament 2 buc 2 907.92 200.00 1815.84 400.00 435.80 2251.64 496.00

3 Procurare echipament 3 buc 3 1361.88 300.00 4085.64 900.00 980.55 5066.19 1116.00

4 Procurare echipament 4 buc 4 1815.84 400.00 7263.36 1600.00 1743.21 9006.57 1984.00

5 Procurare echipament 5 buc 5 2269.80 500.00 11349.00 2500.00 2723.76 14072.76 3100.00

6 Procurare echipament 6 buc 6 2723.76 600.00 16342.56 3600.00 3922.21 20264.77 4464.00

7 Procurare echipament 7 buc 7 3177.72 700.00 22244.04 4900.00 5338.57 27582.61 6076.00

8 Procurare echipament 8 buc 8 3631.68 800.00 29053.44 6400.00 6972.83 36026.27 7936.00

TOTAL GENERAL 92608 20400 22226 114834 25296

III.2. Utilaje si echipamente de transport:

Nr. Crt. Denumire / Tip utilaj / echipament U.M. Cant.Pret unitar

RON EURO RON EURO RON RON EURO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Echipament de transport 1 buc 1 13618.80 3000.00 13618.80 3000.00 3268.51 16887.31 3720.00

2 Echipament de transport 2 buc 2 9079.20 2000.00 18158.40 4000.00 4358.02 22516.42 4960.00

3 Echipament de transport 2 buc 3 4539.60 1000.00 13618.80 3000.00 3268.51 16887.31 3720.00

TOTAL GENERAL 45396 10000 10895 56291 12400

Valoare (fara TVA)

TVA [24%]

Valoare (inclusiv TVA)

Valoare (fara TVA)

TVA [24%]

Valoare (inclusiv TVA)

Valoare (fara TVA)

TVA [24%]

Valoare (inclusiv TVA)

Page 8: Deviz general si deviz pe obiect

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,ConstantaFax.0241657545; Tel.0241619712;

0744624444; 0728157867;[email protected]

J13/972/2005 RO 17414414

Pag. 8

III.3. Dotari:

Nr. Crt. Denumire dotare U.M. Cant.Pret unitar

RON EURO RON EURO RON RON EURO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Dotare 1 buc 1 453.96 100.00 453.96 100.00 108.95 562.91 124.00

2 Dotare 2 buc 2 907.92 200.00 1815.84 400.00 435.80 2251.64 496.00

3 Dotare 3 buc 3 1361.88 300.00 4085.64 900.00 980.55 5066.19 1116.00

4 Dotare 4 buc 4 1815.84 400.00 7263.36 1600.00 1743.21 9006.57 1984.00

5 Dotare 5 buc 5 2269.80 500.00 11349.00 2500.00 2723.76 14072.76 3100.00

6 Dotare 6 buc 6 2723.76 600.00 16342.56 3600.00 3922.21 20264.77 4464.00

7 Dotare 7 buc 7 3177.72 700.00 22244.04 4900.00 5338.57 27582.61 6076.00

8 Dotare 8 buc 8 3631.68 800.00 29053.44 6400.00 6972.83 36026.27 7936.00

TOTAL GENERAL 92608 20400 22226 114834 25296

Intocmit, Beneficiar,S.C. SABIMO PROIECT S.R.L. S.C. FIRMA BENEFICIAR S.R.L.

Valoare (fara TVA)

TVA [24%]

Valoare (inclusiv TVA)

Page 9: Deviz general si deviz pe obiect

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,ConstantaFax.0241657545; Tel.0241619712;

0744624444; 0728157867;[email protected]

J13/972/2005 RO 17414414

DEVIZUL OBIECTULUIDENUMIRE OBIECT DE INVESTITIE 2

in mii lei / mii euro la cursul 4.5396 lei / euro din data de10.08.2012

Nr. Crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieliValoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7

I. LUCRARI DE CONSTRUCTII

1 Terasamente si infrastructura 226.980 50.000 54.475 281.455 62.000

2 Constructii - rezistenta si arhitectura 907.920 200.000 217.901 1125.821 248.000

3 Izolatii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

4 Instalatii electrice 86.252 19.000 20.701 106.953 23.560

5 Instalatii sanitare 45.396 10.000 10.895 56.291 12.400

6 Instalatii de incalzire, ventilatie, climatizare, PSI, radio-TV, intranet 45.396 10.000 10.895 56.291 12.400

7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

8 Instalatii de telecomunicatii 36.317 8.000 8.716 45.033 9.920

TOTAL CAPITOL I 1348.261 297.000 323.583 1671.844 368.280

II. MONTAJ

1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 92.608 20.400 22.226 114.834 25.296

TOTAL CAPITOL II 92.608 20.400 22.226 114.834 25.296

III. PROCURARE

1 Utilaje si echipamente tehnologice 92.608 20.400 22.226 114.834 25.296

2 Utilaje si echipamente de transport 45.396 10.000 10.895 56.291 12.400

3 Dotari 92.608 20.400 22.226 114.834 25.296

TOTAL CAPITOL III 230.612 50.800 55.347 285.958 62.992

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 1671.481 368.200 401.155 2072.636 456.568

Intocmit, Beneficiar,S.C. SABIMO PROIECT S.R.L. S.C. FIRMA BENEFICIAR S.R.L.

Page 10: Deviz general si deviz pe obiect

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,ConstantaFax.0241657545; Tel.0241619712;

0744624444; 0728157867;[email protected]

J13/972/2005 RO 17414414

Pag. 10

LISTA DE UTILAJE, ECHIPAMENTE SI DOTARIDENUMIRE OBIECT DE INVESTITIE 2

in lei / euro la cursul 4.5396 lei / euro din data de 10.08.2012

II. MONTAJ:

II.1. Montaj utilaje si echipamente tehnologice:

Nr. Crt. Denumire / Tip utilaj / Echipament U.M. Cant.Pret unitar

RON EURO RON EURO RON RON EURO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Montaj echipament 1 buc 1 453.96 100.00 453.96 100.00 108.95 562.91 124.00

2 Montaj echipament 2 buc 2 907.92 200.00 1815.84 400.00 435.80 2251.64 496.00

3 Montaj echipament 3 buc 3 1361.88 300.00 4085.64 900.00 980.55 5066.19 1116.00

4 Montaj echipament 4 buc 4 1815.84 400.00 7263.36 1600.00 1743.21 9006.57 1984.00

5 Montaj echipament 5 buc 5 2269.80 500.00 11349.00 2500.00 2723.76 14072.76 3100.00

6 Montaj echipament 6 buc 6 2723.76 600.00 16342.56 3600.00 3922.21 20264.77 4464.00

7 Montaj echipament 7 buc 7 3177.72 700.00 22244.04 4900.00 5338.57 27582.61 6076.00

8 Montaj echipament 8 buc 8 3631.68 800.00 29053.44 6400.00 6972.83 36026.27 7936.00

TOTAL GENERAL 92608 20400 22226 114834 25296

III. PROCURARE:

III.1. Utilaje si echipamente tehnologice:

Nr. Crt. Denumire / Tip utilaj / Echipament U.M. Cant.Pret unitar

RON EURO RON EURO RON RON EURO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Procurare echipament 1 buc 1 453.96 100.00 453.96 100.00 108.95 562.91 124.00

2 Procurare echipament 2 buc 2 907.92 200.00 1815.84 400.00 435.80 2251.64 496.00

3 Procurare echipament 3 buc 3 1361.88 300.00 4085.64 900.00 980.55 5066.19 1116.00

4 Procurare echipament 4 buc 4 1815.84 400.00 7263.36 1600.00 1743.21 9006.57 1984.00

5 Procurare echipament 5 buc 5 2269.80 500.00 11349.00 2500.00 2723.76 14072.76 3100.00

6 Procurare echipament 6 buc 6 2723.76 600.00 16342.56 3600.00 3922.21 20264.77 4464.00

7 Procurare echipament 7 buc 7 3177.72 700.00 22244.04 4900.00 5338.57 27582.61 6076.00

8 Procurare echipament 8 buc 8 3631.68 800.00 29053.44 6400.00 6972.83 36026.27 7936.00

TOTAL GENERAL 92608 20400 22226 114834 25296

III.2. Utilaje si echipamente de transport:

Nr. Crt. Denumire / Tip utilaj / echipament U.M. Cant.Pret unitar

RON EURO RON EURO RON RON EURO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Echipament de transport 1 buc 1 13618.80 3000.00 13618.80 3000.00 3268.51 16887.31 3720.00

2 Echipament de transport 2 buc 2 9079.20 2000.00 18158.40 4000.00 4358.02 22516.42 4960.00

3 Echipament de transport 2 buc 3 4539.60 1000.00 13618.80 3000.00 3268.51 16887.31 3720.00

TOTAL GENERAL 45396 10000 10895 56291 12400

Valoare (fara TVA)

TVA [24%]

Valoare (inclusiv TVA)

Valoare (fara TVA)

TVA [24%]

Valoare (inclusiv TVA)

Valoare (fara TVA)

TVA [24%]

Valoare (inclusiv TVA)

Page 11: Deviz general si deviz pe obiect

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,ConstantaFax.0241657545; Tel.0241619712;

0744624444; 0728157867;[email protected]

J13/972/2005 RO 17414414

Pag. 11

III.3. Dotari:

Nr. Crt. Denumire dotare U.M. Cant.Pret unitar

RON EURO RON EURO RON RON EURO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Dotare 1 buc 1 453.96 100.00 453.96 100.00 108.95 562.91 124.00

2 Dotare 2 buc 2 907.92 200.00 1815.84 400.00 435.80 2251.64 496.00

3 Dotare 3 buc 3 1361.88 300.00 4085.64 900.00 980.55 5066.19 1116.00

4 Dotare 4 buc 4 1815.84 400.00 7263.36 1600.00 1743.21 9006.57 1984.00

5 Dotare 5 buc 5 2269.80 500.00 11349.00 2500.00 2723.76 14072.76 3100.00

6 Dotare 6 buc 6 2723.76 600.00 16342.56 3600.00 3922.21 20264.77 4464.00

7 Dotare 7 buc 7 3177.72 700.00 22244.04 4900.00 5338.57 27582.61 6076.00

8 Dotare 8 buc 8 3631.68 800.00 29053.44 6400.00 6972.83 36026.27 7936.00

TOTAL GENERAL 92608 20400 22226 114834 25296

Intocmit, Beneficiar,S.C. SABIMO PROIECT S.R.L. S.C. FIRMA BENEFICIAR S.R.L.

Valoare (fara TVA)

TVA [24%]

Valoare (inclusiv TVA)

Page 12: Deviz general si deviz pe obiect

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,ConstantaFax.0241657545; Tel.0241619712;

0744624444; 0728157867;[email protected]

J13/972/2005 RO 17414414

DEVIZUL OBIECTULUIDENUMIRE OBIECT DE INVESTITIE 3

in mii lei / mii euro la cursul 4.5396 lei / euro din data de10.08.2012

Nr. Crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieliValoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7

I. LUCRARI DE CONSTRUCTII

1 Terasamente si infrastructura 272.376 60.000 65.370 337.746 74.400

2 Constructii - rezistenta si arhitectura 998.712 220.000 239.691 1238.403 272.800

3 Izolatii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

4 Instalatii electrice 104.411 23.000 25.059 129.469 28.520

5 Instalatii sanitare 68.094 15.000 16.343 84.437 18.600

6 Instalatii de incalzire, ventilatie, climatizare, PSI, radio-TV, intranet 68.094 15.000 16.343 84.437 18.600

7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

8 Instalatii de telecomunicatii 45.396 10.000 10.895 56.291 12.400

TOTAL CAPITOL I 1557.083 343.000 373.700 1930.783 425.320

II. MONTAJ

1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 92.608 20.400 22.226 114.834 25.296

TOTAL CAPITOL II 92.608 20.400 22.226 114.834 25.296

III. PROCURARE

1 Utilaje si echipamente tehnologice 92.608 20.400 22.226 114.834 25.296

2 Utilaje si echipamente de transport 45.396 10.000 10.895 56.291 12.400

3 Dotari 92.608 20.400 22.226 114.834 25.296

TOTAL CAPITOL III 230.612 50.800 55.347 285.958 62.992

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 1880.302 414.200 451.273 2331.575 513.608

Intocmit, Beneficiar,S.C. SABIMO PROIECT S.R.L. S.C. FIRMA BENEFICIAR S.R.L.

Page 13: Deviz general si deviz pe obiect

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,ConstantaFax.0241657545; Tel.0241619712;

0744624444; 0728157867;[email protected]

J13/972/2005 RO 17414414

Pag. 13

LISTA DE UTILAJE, ECHIPAMENTE SI DOTARIDENUMIRE OBIECT DE INVESTITIE 3

in lei / euro la cursul 4.5396 lei / euro din data de 10.08.2012

II. MONTAJ:

II.1. Montaj utilaje si echipamente tehnologice:

Nr. Crt. Denumire / Tip utilaj / Echipament U.M. Cant.Pret unitar

RON EURO RON EURO RON RON EURO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Montaj echipament 1 buc 1 453.96 100.00 453.96 100.00 108.95 562.91 124.00

2 Montaj echipament 2 buc 2 907.92 200.00 1815.84 400.00 435.80 2251.64 496.00

3 Montaj echipament 3 buc 3 1361.88 300.00 4085.64 900.00 980.55 5066.19 1116.00

4 Montaj echipament 4 buc 4 1815.84 400.00 7263.36 1600.00 1743.21 9006.57 1984.00

5 Montaj echipament 5 buc 5 2269.80 500.00 11349.00 2500.00 2723.76 14072.76 3100.00

6 Montaj echipament 6 buc 6 2723.76 600.00 16342.56 3600.00 3922.21 20264.77 4464.00

7 Montaj echipament 7 buc 7 3177.72 700.00 22244.04 4900.00 5338.57 27582.61 6076.00

8 Montaj echipament 8 buc 8 3631.68 800.00 29053.44 6400.00 6972.83 36026.27 7936.00

TOTAL GENERAL 92608 20400 22226 114834 25296

III. PROCURARE:

III.1. Utilaje si echipamente tehnologice:

Nr. Crt. Denumire / Tip utilaj / Echipament U.M. Cant.Pret unitar

RON EURO RON EURO RON RON EURO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Procurare echipament 1 buc 1 453.96 100.00 453.96 100.00 108.95 562.91 124.00

2 Procurare echipament 2 buc 2 907.92 200.00 1815.84 400.00 435.80 2251.64 496.00

3 Procurare echipament 3 buc 3 1361.88 300.00 4085.64 900.00 980.55 5066.19 1116.00

4 Procurare echipament 4 buc 4 1815.84 400.00 7263.36 1600.00 1743.21 9006.57 1984.00

5 Procurare echipament 5 buc 5 2269.80 500.00 11349.00 2500.00 2723.76 14072.76 3100.00

6 Procurare echipament 6 buc 6 2723.76 600.00 16342.56 3600.00 3922.21 20264.77 4464.00

7 Procurare echipament 7 buc 7 3177.72 700.00 22244.04 4900.00 5338.57 27582.61 6076.00

8 Procurare echipament 8 buc 8 3631.68 800.00 29053.44 6400.00 6972.83 36026.27 7936.00

TOTAL GENERAL 92608 20400 22226 114834 25296

III.2. Utilaje si echipamente de transport:

Nr. Crt. Denumire / Tip utilaj / echipament U.M. Cant.Pret unitar

RON EURO RON EURO RON RON EURO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Echipament de transport 1 buc 1 13618.80 3000.00 13618.80 3000.00 3268.51 16887.31 3720.00

2 Echipament de transport 2 buc 2 9079.20 2000.00 18158.40 4000.00 4358.02 22516.42 4960.00

3 Echipament de transport 2 buc 3 4539.60 1000.00 13618.80 3000.00 3268.51 16887.31 3720.00

TOTAL GENERAL 45396 10000 10895 56291 12400

Valoare (fara TVA)

TVA [24%]

Valoare (inclusiv TVA)

Valoare (fara TVA)

TVA [24%]

Valoare (inclusiv TVA)

Valoare (fara TVA)

TVA [24%]

Valoare (inclusiv TVA)

Page 14: Deviz general si deviz pe obiect

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,ConstantaFax.0241657545; Tel.0241619712;

0744624444; 0728157867;[email protected]

J13/972/2005 RO 17414414

Pag. 14

III.3. Dotari:

Nr. Crt. Denumire dotare U.M. Cant.Pret unitar

RON EURO RON EURO RON RON EURO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Dotare 1 buc 1 453.96 100.00 453.96 100.00 108.95 562.91 124.00

2 Dotare 2 buc 2 907.92 200.00 1815.84 400.00 435.80 2251.64 496.00

3 Dotare 3 buc 3 1361.88 300.00 4085.64 900.00 980.55 5066.19 1116.00

4 Dotare 4 buc 4 1815.84 400.00 7263.36 1600.00 1743.21 9006.57 1984.00

5 Dotare 5 buc 5 2269.80 500.00 11349.00 2500.00 2723.76 14072.76 3100.00

6 Dotare 6 buc 6 2723.76 600.00 16342.56 3600.00 3922.21 20264.77 4464.00

7 Dotare 7 buc 7 3177.72 700.00 22244.04 4900.00 5338.57 27582.61 6076.00

8 Dotare 8 buc 8 3631.68 800.00 29053.44 6400.00 6972.83 36026.27 7936.00

TOTAL GENERAL 92608 20400 22226 114834 25296

Intocmit, Beneficiar,S.C. SABIMO PROIECT S.R.L. S.C. FIRMA BENEFICIAR S.R.L.

Valoare (fara TVA)

TVA [24%]

Valoare (inclusiv TVA)