cuprins - agenția achiziții publicenr. 1924/14 cod cpv. 90919200-4 servicii de curatenie - imsp...

of 88 /88
VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78 1 Cuprins: Proceduri lansate in cadrul SIA Registrul de Stat al Achizitiilor Publice Licitatii Nr. 14/01929 Cod CPV 38000000-5 - Echipamente de laborator, optice si de precizie (cu exceptia ochelarilor). - Centrul National de Expertize Judiciare ....................................................... 9 Nr. 14/01935 Cod CPV 45233161-5 - lucrări de amenajare a trotuarelor, intrărilor în curţi şi elementelor constructive pentru evacuarea apelor pe drumul M2 Chişinău-Soroca- frontiera cu Ucraina prin localităţile Peresecina, Orhei, Pelivan, Cişmea şi Zahareuca - Administrația de Stat a Drumurilor.................................................................................... 9 Nr. 14/01936 Cod CPV 45233142-6 - lucrări de reparație a drumului public cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic R34 Hîncești-Leova-Cahul-Slobozia Mare, km 124,9-162,66 (selectiv) - Administrația de Stat a Drumurilor .................................................................. 10 Nr. 14/01953 Cod CPV 37535200-9 - Elemente destinate terenurilor de joacă pentru copii - DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ ŞI AMENAJARE A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂU .....................................................................................................11 Nr. 14/01978 Cod CPV 85100000-0 - foi de tratament sanatorial - Centrul Național Anticorupție ...........11 Nr. 14/01983 Cod CPV 30000000-9 - echipament informatic - INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ........................................................................................................................... 12 Nr. 14/01991 Cod CPV 30232110-8 - imprimante multifuncţionale - Casa Naţională de Asigurări Sociale .... 13 Nr. 14/01994 Cod CPV 30213300-8 - echipament informatic - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare ........................................................................................................................ 13 Nr. 14/02000 Cod CPV 33100000-1 - Echipament medical HD EEG 256 canale - I.M.S.P. INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ.......................................................................... 14 Nr. 14/02001 Cod CPV 45233142-6 - lucrări de reparație a drumului L177 Șoldănești-Cobîlea-R19, km 10-13 (tronsonul PC 94+25 – PC 100+90 – drumuri laterare, întrării în curți, trotuar; tronsonul PC 100+90 – PC 103+90) - Administrația de Stat a Drumurilor ........... 15 Nr. 14/02002 Cod CPV 45233142-6 - lucrări de reparație a drumului L75 Tîrnova-Baraboi-Rîșcani, km 12-23,7 (tronsonul PC 127+25 - PC 132+46) inclusiv reconstrucţia instalaţiilor hidrotehnice în hotarele administrativ-teritoriale ale s.Baraboi raionul Donduşeni - Administrația de Stat a Drumurilor.................................................................................... 15 Nr. 14/02007 Cod CPV 50400000-9 - Servicii de reparare a colonoscopului CF-40L - IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală ............................................................................ 16 Nr. 14/02009 Cod CPV 34351100-3 - anvelope de iarnă - INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI 17 Nr. 14/02010 Cod CPV 34110000-1 - autoturisme - Ministerul Educației................................................ 17 Nr. 14/02013 Cod CPV 70310000-7 - imobil pentru AC a CNAS - Casa Naţională de Asigurări Sociale 18 Anunturi de modificare/ anulare a Licitatiilor Publice Anunt de modificare - La Licitaţie publică nr. 14/01658 din 03.10.2014 cu privire la achiziţia construcției sistemului de canalizare în s. Roșu, r-nul Cahul cu conectarea la sistemul de canalizare a or. Cahul, cod CPV - 45232400-6, conform necesităţilor Agenției de Dezvoltare Regională Sud. ............................................................................ 19 Anunt de modificare - La Licitaţie publică nr. 14/01787 din 11.11.2014 cu privire la achiziţia sistemului de canalizare (tranșa II) în satul Duruitoarea Veche, or.Costeşti, raionul Rîşcani, cod CPV - 45232400-6, conform necesităţilor ADR Nord................................... 19 Anunt de modificare - La Licitaţie publică nr. 14/01788 din 11.11.2014 cu privire la achiziţia reconstrucției și modernizarii stației de epurare din or. Costești r. Rîșcani TRANȘA I, cod CPV - 45252100-9, conform necesităţilor ADR Nord................................................. 19 Anunt de modificare - La Licitaţie publică nr. 14/01789 din 11.11.2014 cu privire la achiziţia extinderii rețelelor de canalizare din sectorul individual din or. Costești, r. Rîșcani, cod CPV - 45232400-6, conform necesităţilor ADR Nord................................................. 20 Anunt de modificare - La Licitaţie publică nr. 14/01919 din 10.10.2014 cu privire la achiziţia echipamentului, utilaj şi consumabile necesare pentru funcţionarea în situaţii

Upload: others

Post on 31-Jul-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

1

Cuprins:Proceduri lansate in cadrul SIA Registrul de Stat al Achizitiilor Publice

LicitatiiNr. 14/01929 Cod CPV 38000000-5 - Echipamente de laborator, optice si de precizie (cu exceptia

ochelarilor). - Centrul National de Expertize Judiciare ....................................................... 9Nr. 14/01935 Cod CPV 45233161-5 - lucrări de amenajare a trotuarelor, intrărilor în curţi şi

elementelor constructive pentru evacuarea apelor pe drumul M2 Chişinău-Soroca-frontiera cu Ucraina prin localităţile Peresecina, Orhei, Pelivan, Cişmea şi Zahareuca - Administrația de Stat a Drumurilor .................................................................................... 9

Nr. 14/01936 Cod CPV 45233142-6 - lucrări de reparație a drumului public cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic R34 Hîncești-Leova-Cahul-Slobozia Mare, km 124,9-162,66 (selectiv) - Administrația de Stat a Drumurilor .................................................................. 10

Nr. 14/01953 Cod CPV 37535200-9 - Elemente destinate terenurilor de joacă pentru copii - DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ ŞI AMENAJARE A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂU .....................................................................................................11

Nr. 14/01978 Cod CPV 85100000-0 - foi de tratament sanatorial - Centrul Național Anticorupție ...........11Nr. 14/01983 Cod CPV 30000000-9 - echipament informatic - INSPECTORATUL GENERAL AL

POLIŢIEI ........................................................................................................................... 12Nr. 14/01991 Cod CPV 30232110-8 - imprimante multifuncţionale - Casa Naţională de Asigurări Sociale ....13Nr. 14/01994 Cod CPV 30213300-8 - echipament informatic - Ministerul Agriculturii și Industriei

Alimentare ........................................................................................................................ 13Nr. 14/02000 Cod CPV 33100000-1 - Echipament medical HD EEG 256 canale - I.M.S.P.

INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ .......................................................................... 14Nr. 14/02001 Cod CPV 45233142-6 - lucrări de reparație a drumului L177 Șoldănești-Cobîlea-R19,

km 10-13 (tronsonul PC 94+25 – PC 100+90 – drumuri laterare, întrării în curți, trotuar; tronsonul PC 100+90 – PC 103+90) - Administrația de Stat a Drumurilor ........... 15

Nr. 14/02002 Cod CPV 45233142-6 - lucrări de reparație a drumului L75 Tîrnova-Baraboi-Rîșcani, km 12-23,7 (tronsonul PC 127+25 - PC 132+46) inclusiv reconstrucţia instalaţiilor hidrotehnice în hotarele administrativ-teritoriale ale s.Baraboi raionul Donduşeni - Administrația de Stat a Drumurilor .................................................................................... 15

Nr. 14/02007 Cod CPV 50400000-9 - Servicii de reparare a colonoscopului CF-40L - IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală ............................................................................ 16

Nr. 14/02009 Cod CPV 34351100-3 - anvelope de iarnă - INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI 17Nr. 14/02010 Cod CPV 34110000-1 - autoturisme - Ministerul Educației ................................................ 17Nr. 14/02013 Cod CPV 70310000-7 - imobil pentru AC a CNAS - Casa Naţională de Asigurări Sociale 18

Anunturi de modificare/ anulare a Licitatiilor PubliceAnunt de modificare - La Licitaţie publică nr. 14/01658 din 03.10.2014 cu privire la achiziţia

construcției sistemului de canalizare în s. Roșu, r-nul Cahul cu conectarea la sistemul de canalizare a or. Cahul, cod CPV - 45232400-6, conform necesităţilor Agenției de Dezvoltare Regională Sud. ............................................................................ 19

Anunt de modificare - La Licitaţie publică nr. 14/01787 din 11.11.2014 cu privire la achiziţia sistemului de canalizare (tranșa II) în satul Duruitoarea Veche, or.Costeşti, raionul Rîşcani, cod CPV - 45232400-6, conform necesităţilor ADR Nord. .................................. 19

Anunt de modificare - La Licitaţie publică nr. 14/01788 din 11.11.2014 cu privire la achiziţia reconstrucției și modernizarii stației de epurare din or. Costești r. Rîșcani TRANȘA I, cod CPV - 45252100-9, conform necesităţilor ADR Nord. ................................................ 19

Anunt de modificare - La Licitaţie publică nr. 14/01789 din 11.11.2014 cu privire la achiziţia extinderii rețelelor de canalizare din sectorul individual din or. Costești, r. Rîșcani, cod CPV - 45232400-6, conform necesităţilor ADR Nord. ................................................ 20

Anunt de modificare - La Licitaţie publică nr. 14/01919 din 10.10.2014 cu privire la achiziţia echipamentului, utilaj şi consumabile necesare pentru funcţionarea în situaţii

Page 2: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

2

excepţionale a echipelor mobile de intervenţie (specializate antiepidemice, sanitaro-igienice, toxicologice, radiologice), cod CPV - 33000000-0, conform necesităţilor CENTRULUI NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ. ....................................................... 20

Anunt de anulare - Se anulează procedura de tip Licitaţie publică nr. 14/01282 din 21.07.2014 cu privire la achiziţia elementelor destinate terenurilor de joacă pentru copii, cod CPV - 37535200-9, conform necesităţilor DIRECŢIEI GENERALE LOCATIV-COMUNALĂ ŞI AMENAJARE A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂU. ............................................. 20

Anunt de anulare - Se anulează procedura de tip Licitaţie publică nr. 14/01996 din 15.10.2014 cu privire la achiziţia legumelor si fructelor pentru perioada lunilor noiembrie, decembrie 2014, cod CPV - 03000000-1, conform necesităţilor DETS sect. CENTRU. .................... 20

Concursuri prin cererea ofertelor de preturiNr. 14/01944 Cod CPV 45453000-7 - Lucrări de reparație a sediului Procuraturii raionului

Basarabeasca - PROCURATURA GENERALĂ A REPUBLICII MOLDOVA ..................... 20Nr. 14/01990 Cod CPV 80530000-8 - Servicii de instruire şi pefecţionare a limbii engleze - Banca

Nationala a Moldovei ........................................................................................................ 21Nr. 14/01999 Cod CPV 45441000-0 - lucrari de confectionare si montare a geamurilor si usilor din

PVC la cladirea-scoala a u/m 1001 din str. Doina, 102 mun. Chisinau - Ministerul Afacerilor Interne .............................................................................................................. 21

Nr. 14/02004 Cod CPV 80530000-8 - servicii de formare profesionala (cursuri de limba engleza)- publicare repetata - CNPF ................................................................................................ 22

Nr. 14/02011 Cod CPV 45453100-8 - Lucrări de renovare (reparaţie curentă) a biroului administrativ (Ministru) MAE IE - Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene ..... 22

Nr. 14/02017 Cod CPV 45453000-7 - Lucrări de reparație a sediului Procuraturii raionului Comrat - PROCURATURA GENERALĂ A REPUBLICII MOLDOVA ............................................... 23

Nr. 14/02018 Cod CPV 45450000-6 - Reparaţia acoperişului blocului de locuinţe din str. Calea Ieşilor, 33/3 - DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ ŞI AMENAJARE A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂU ............................................................................. 23

Nr. 14/02019 Cod CPV 45000000-7 - „Construirea canalizării menajer-fecaloide pentru casele de locuit particulare din str. L. Damian nr. 36, 38, 39, 40-58, str. C. Brîncoveanu, nr. 34,43, str-la V. Crăsescu, nr. 17-33, 27A, nr. 62-82, nr. 76-111, sect. Rîşcani, mun. Chişinău (restabil - ÎM Direcţia Construcţii Capitale ......................................................... 24

Nr. 14/02021 Cod CPV 45453000-7 - Lucrări de reparație a fațadei procuraturii raionului Ungheni - PROCURATURA GENERALĂ A REPUBLICII MOLDOVA ............................................... 25

Nr. 14/02023 Cod CPV 30132200-5 - Maşini de procesat bancnote - Banca Nationala a Moldovei ...... 25Nr. 14/02024 Cod CPV 45000000-7 - Lucrări de demolare a blocului administrativ CTAS din str.

Gheorghe Asachi, 1 or.Soroca - Casa Naţională de Asigurări Sociale ............................. 25Nr. 14/02027 Cod CPV 45453100-8 - Lucrări de reparație al sălii festive din cadrul Liceului Teoretic

”Mihai Eminescu” subordonat Direcției Educație, Tineret și Sport sectorul Botanica - Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica ................................................. 26

Nr. 14/02029 Cod CPV 50800000-3 - servicii de elaborare a schemelor electrice în Aparatul Central şi subdiviziunile Teritoriale - Casa Naţională de Asigurări Sociale ................................... 26

Nr. 14/02030 Cod CPV 45453000-7 - Lucrări de reparație a acoperișului cu instalarea ferestrelor PVC și ușilor în sediul Procuraturii raionului Ceadîr -Lunga - PROCURATURA GENERALĂ A REPUBLICII MOLDOVA ........................................................................... 26

Nr. 14/02034 Cod CPV 45000000-7 - „Reparaţia capitală a faţadei şcolii de arte plastice „Alexei Şciusev” şi amenajarea curţii şcolii” - ÎM Direcţia Construcţii Capitale ............................. 27

Nr. 14/02038 Cod CPV 45000000-7 - Lucrari de reparatie la acoperis si a sistemei de incalzire la gradinita 179 - Directia Educatie Tineret si Sport st.Ciocana ........................................... 27

Nr. 14/02043 Cod CPV 45233142-6 - lucrări de reparație a drumurilor publice cu îmbrăcămintea rutieră din beton asfaltic R37 Ceadîr-Lunga - Comrat - Cantemir, km 53-55; R56 Cania - Baimaclia - Taraclia de Salcie - R38, km 6,1-7,0, km 8,0-9,0, km 15,0-16,0 - Administrația de Stat a Drumurilor .................................................................................... 28

Anunturi de modificare/ anulare a concursurilor prin cererea ofertelor de preturiAnunt de modificare - La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 14/01975 din 06.10.2014 cu privire la

Page 3: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

3

achiziţia de Servicii poștale expres de expediere a corespondenței în străinătate., cod CPV - 64110000-0, conform necesităţilor autorităţii contractante Banca Nationala a Moldovei. ....................................................................................................... 29

LicitatiiNr. 1899/14 Cod CPV. 33698000-9 produse pentru uz clinic-vesela de de laborator si articole de

ustenila - IMSP AMT Centru ............................................................................................. 30Nr. 1900/14 Cod CPV. 24455000-8 dezinfectanti - IMSP AMT Centru .................................................... 30Nr. 1901/14 Cod CPV. 33696500-0 reactive de laborator - reactivi pentru laboratorul clinic - IMSP

AMT Centru#1003600153267 .......................................................................................... 31Nr. 1902/14 Cod CPV. 33696500-0 reactive de laborator radioimunologic si radiofarmaceutici -

IMSP AMT Centru ............................................................................................................. 31Nr. 1903/14 Cod CPV. 33696000-5 reactivi de laborator biochimic - IMSP AMT Centru ........................ 32Nr. 1904/14 Cod CPV. 33100000-1 dispozitive medicale - IMSP AMT Buiucani ..................................... 32Nr. 1905/14 Cod CPV. 80530000-8 servicii de formare profesionala - Agentia pentru Ocuparea

Fortei de Munca Municipiul Chisinau ................................................................................ 33Nr. 1906/14 Cod CPV. 71332000-4 Servicii de proiectare a sistemului de canalizare si statiei de

epurare din s. Hirbovat r-n Anenii Noi - Primaria Hirbovat Anenii Noi .............................. 33Nr. 1907/14 Cod CPV. 33130000-0 materiale instrumente si anestetici conform necesitatilor

serviciului stomatologic - IMSP AMT Riscani.................................................................... 34Nr. 1908/14 Cod CPV. 30000000-9 echipament informatic - Directia Invatamint Hincesti ...................... 34Nr. 1909/14 Cod CPV. 45232400-6 retele de extindere de canalizare si statiei de epurare a apelor

uzate din s. Curchi - Primaria Vatici Orhei ........................................................................ 35Nr. 1910/14 Cod CPV. 45232153-9 forarea sondei pentru aprovizionarea cu apa si constructia

turnului de apa din s. Iezarenii Vechi - Primaria Iezarenii Vechi Singerei ......................... 35Nr. 1911/14 Cod CPV. 45233142-6 reparatia drumului din sect. Satul Nou - P Grozesti Nisporeni ........ 36Nr. 1912/14 Cod CPV. 45232150-8 lucrari de reconstructie a retelelor de alimentare cu apa a s.

Morenii Noi - Primaria Morenii Noi Ungheni ..................................................................... 36Nr. 1913/14 Cod CPV. 45453100-8 lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere de pe str.

Tricolorului - Primaria Glodeni Glodeni ............................................................................. 37Nr. 1914/14 Cod CPV. 09132100-4 imobil cu destinatie de sediu administrativ - Oficiul Central de

Probatiune ........................................................................................................................ 37Nr. 1915/14 Cod CPV. 45000000-7 lucrari de constructie a Centrului de Sanatate Todiresti - Centrul

de Sanatate Tantareni Anenii Noi ..................................................................................... 38Nr. 1916/14 Cod CPV. 45233142-6 reparatia drumului din s. Hirova - Primaria Hirova Calarasi ............ 38Nr. 1917/14 Cod CPV. 45453000-7 reparatia Casei de creatie din or. Floresti - Primaria Floresti Floresti .....39Nr. 1918/14 Cod CPV. 39180000-7 Echipament si utilaje pentru laborator, reagenti, medii nutritive

pentru microorganizme - Universitatea de Stat Bogdan Petriceicu Hasdeu Cahul .......... 39Nr. 1919/14 Cod CPV. 33690000-3 solutii medicamentoase - IMSP AMT Botanica ............................... 40Nr. 1920/14 Cod CPV. 33140000-3 articole parafarmaceutice - IMSP AMT Botanica ............................ 40Nr. 1921/14 Cod CPV. 33631600-8 dezinfectanti - IMSP AMT Botanica ................................................. 41Nr. 1922/14 Cod CPV. 22113000-5 carti - Directia Cultura a Primariei Chisinau .................................... 41Nr. 1923/14 Cod CPV. 50112100-4 servicii de reparatie a automobilelor - Directia de Invatamint Causeni ...42Nr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica ..................................... 42Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului turistic sportiv - Primaria

Valcinet Calarasi ............................................................................................................... 43Nr. 1926/14 Cod CPV. 37535200-9 elemente destinate terenurilor de joaca pentru copii si aparate

de fitnes - Asociatia de Gospodarire a Spatiilor Verzi ....................................................... 43Nr. 1927/14 Cod CPV. 34114400-3 microbuz - CR Causeni ................................................................... 44Nr. 1928/14 Cod CPV. 33696500-0 reactivi, pentru laboratorul imunologic - IMSP AMT Centru ............ 44Nr. 1929/14 Cod CPV. 34110000-1 autoturism - Directia Generala invatamint Tineret si Sport Riscani . 45Nr. 1930/14 Cod CPV. 39000000-2 mobilier - Academia de Muzica Teatru si Arte Plastice ................... 45Nr. 1931/14 Cod CPV. 45232150-8 constructia apeductului in sctorul “ Satul Nou” din com. Tohatin

- Primaria Tohatin Chisinau .............................................................................................. 46Nr. 1932/14 Cod CPV. 45232150-8 lucrari de extindere retelelor de alimentare cu apa din s.

Raspopeni - Primaria Raspopeni Soldanesti .................................................................... 46

Page 4: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

4

Anunturi de modificare/ anulare a Licitatiilor PubliceAnunt de anulare - Se anulează Licitația publică Nr. 1801/14 din 06.10.2014 cu privire la

achiziționarea lucrarilor de reconstructie Cod CPV: 45000000-7 conform necesităților Teatrului National Satiricus Ion Luca Caragiale. ............................................................... 46

Concursuri prin cererea ofertelor de preturiNr. 6572-op/14 Cod CPV. 45453000-7 lucrari de reparatie la gimnaziul din s. Panasasti - CR Straseni 47Nr. 6573-op/14 Cod CPV. 45453000-7 reparatia capitala a sediului primariei s. Arionesti - Primaria

Arionesti Donduseni ......................................................................................................... 47Nr. 6574-op/14 Cod CPV. 45453000-7 Lucrari de reparatie la biblioteca din s. Badicul

Moldovenesc, rl. Cahul - Primaria Badicul Moldovenesc Cahul ....................................... 47Nr. 6575-op/14 Cod CPV. 45000000-7 Lucrari de constructie a acoperisului Ofuiciului Medicilor de

Familie Budai - IMSP Centrul de Sanatate Telenesti ........................................................ 48Nr. 6576-op/14 Cod CPV. 33000000-0 Fibrocolonoscop destinat diagnosticului si tratamentul

afectiunilor intestinale - IMSP SR Edinet .......................................................................... 48Nr. 6577-op/14 Cod CPV. 45251200-3 lucrari de constructie a centralei termice de tip, Primaria

Mascauti - CR Criuleni ...................................................................................................... 48Nr. 6578-op/14 Cod CPV. 45251200-3 lucrari de constructie a centralei termice autonome cu

functionare cu combustibil solid - CR Criuleni .................................................................. 49Nr. 6579-op/14 Cod CPV. 03200000-3 fructe si legume - Primaria Congaz UTA Gagauzia ................... 49Nr. 6580-op/14 Cod CPV. 45111291-4 Lucrari de amenajare a terenului estradei de vara - Primaria

Zastinca Soroca ................................................................................................................ 50Nr. 6581-op/14 Cod CPV. 03211600-9 ovaz - Inspectoratul National de Patrulare al IGP a MAI ............ 50Nr. 6582-op/14 Cod CPV. 45453000-7 lucrari de reparatie a acoperisului, cantinei blocului de studii

- Universitatea de Stat din Tiraspol ................................................................................... 50Nr. 6583-op/14 Cod CPV. 15800000-6 produse alimentare - Primaria Ciorescu Chisinau ..................... 51Nr. 6584-op/14 Cod CPV. 45421100-5 Lucrari de schimbare a geamurilor, usilor si reparatia scarilor

la Casa de Cultura din s. Bolohan rl. Orhei - Primaria Bolohan Orhei .............................. 51Nr. 6585-op/14 Cod CPV. 45233142-6 Lucrări de reparaţia drumului local 1222 - Primaria

Pociumbeni Riscani .......................................................................................................... 51Nr. 6586-op/14 Cod CPV. 45316110-9 Lucrări de iluminare stradală în satele Mincenii de Sus şi

Mincenii de Jos, rl.Rezina - Primaria Mincenii de Jos Rezina .......................................... 52Nr. 6587-op/14 Cod CPV. 45453000-7 lucrari de reparatie - Colegiul Agroindustrial din Ungheni .......... 52Nr. 6588-op/14 Cod CPV. 45251110-5 lucrari de inlocuire a schimbatoarelor de caldura pentru

piscina - Clubul Central Sportiv Dinamo ........................................................................... 53Nr. 6589-op/14 Cod CPV. 45000000-7 Lucrari de reparatie a acoperisului - Directia pentru

Statistica Soroca ............................................................................................................... 53Nr. 6590-op/14 Cod CPV. 45233142-6 Lucrari de reparatie a drumului pietonal s. Marandeni -

Primaria Marandeni Falesti ............................................................................................... 53Nr. 6591-op/14 Cod CPV. 15800000-6 Produse alimentare - Directia Invatamint Soroca ...................... 54Nr. 6592-op/14 Cod CPV. 45212221-1 constructia terenului de minifotbal - Primaria Fundurii Vechi

Glodeni ............................................................................................................................. 54Nr. 6593-op/14 Cod CPV. 32342410-9 Echipament multimedia si instalarea acestuia - Primaria

Orhei Orhei ....................................................................................................................... 54Nr. 6594-op/14 Cod CPV. 45233142-6 Lucrari de reparatie a drumului la intrarea in s.Bocani,Falesti

- Primaria Bocani Falesti .................................................................................................. 55Nr. 6595-op/14 Cod CPV. 45233142-6 reparatia curenta a partii carosabile a drumului L457 R59

drum de acces spre s. Serpeni - CR Anenii Noi ............................................................... 55Nr. 6596-op/14 Cod CPV. 45453000-7 lucrari de reparatie capitala - Agentia pentru Ocuparea

Fortei de Munca Municipiul Chisinau ................................................................................ 56Nr. 6597-op/14 Cod CPV. 45233142-6 lucrari de reparatie a unei portiuni de drum (centrul satului

din s. Alexandreni r-l Singerei - CR Singerei .................................................................... 56Nr. 6598-op/14 Cod CPV. 45233142-6 reparatia curenta a partii carosabile a drumului L471 R2 -

CR Anenii Noi ................................................................................................................... 56Nr. 6599-op/14 Cod CPV. 45233142-6 reparatia curenta a partii carosabile a drumului L474

Page 5: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

5

Bulboaca-Chirca- Merenii Noi-Floreni - CR Anenii Noi ..................................................... 57Nr. 6600-op/14 Cod CPV. 22992000-0 hirtie xerox - Curtea Suprema de Justitie .................................. 57Nr. 6601-op/14 Cod CPV. 45453000-7 lucrari de proiectare a cantinei - Curtea Suprema de Justitie .... 57Nr. 6602-op/14 Cod CPV. 39100000-3 conficteonarea mobilei - Curtea Suprema de Justitie ................ 58Nr. 6603-op/14 Cod CPV. 45231221-0 lucrari de gazificare la SAMU Calarasi - IMSP Statia Zonala

AMU Centru ...................................................................................................................... 58Nr. 6604-op/14 Cod CPV. 45453000-7 Lucrări de reparație capitală a Căminului Cultural din

or.Ștefan Vodă - Primaria Stefan Voda Stefan Voda ........................................................ 59Nr. 6605-op/14 Cod CPV. 45453000-7 Lucrari de reparatie salii sportive Gimnaziu Delta s. Tartaul r.

Cantemir - Gimnaziul Delta Cantemir Tartaul ................................................................... 59Nr. 6606-op/14 Cod CPV. 30141200-1 Mijloace Fixe (calculatoare de birou) - Colegiul Tehnic

Agricol Soroca .................................................................................................................. 59Nr. 6607-op/14 Cod CPV. 15000000-8 produse alimentare - Liceul Teoretic Lapusna Hincesti ............. 60Nr. 6608-op/14 Cod CPV. 45233142-6 reparatia curenta a drumului L541 Zolotivca-Larga - CR

Anenii Noi ......................................................................................................................... 60Nr. 6609-op/14 Cod CPV. 45247130-0 lucrari de constructie a apeductului magistral de la punctul

de racordare or. Ialoveni spre s. Sociteni, Danceni,Suruceni, Nimoreni,Malcoci - Primaria Nimoreni Ialoveni ............................................................................................... 60

Nr. 6610-op/14 Cod CPV. 45000000-7 Lucrari de constructii a terenului de minifotbal - IP Gimnaziul Racovat Soroca ................................................................................................................ 61

Nr. 6611-op/14 Cod CPV. 15000000-8 produse alimentare - Gimnaziul Internat Leova ......................... 61Nr. 6612-op/14 Cod CPV. 45111291-4 Lucrari de amenajare a terenului la gradinita de copii

s.Cneazevca - Primaria Cneazevca Leova ...................................................................... 62Nr. 6613-op/14 Cod CPV. 09111100-1 Cărbune - Primaria Ciniseuti Rezina .......................................... 62Nr. 6614-op/14 Cod CPV. 45232151-5 reparatia apeductului din s.Cajba - Primaria Cajba Glodeni ...... 62Nr. 6615-op/14 Cod CPV. 45310000-3 lucrari de montarea electrotehnica - IMSP SR Taraclia ............. 63Nr. 6616-op/14 Cod CPV. 45233142-6 Lucrari la drumul de acces spre Centrul medicilor de familie

s.Parcani, rl Soldanesti - CR Soldanesti ........................................................................... 63Nr. 6617-op/14 Cod CPV. 45441000-0 Lucrări de montare de geamuri PVC - Scoala Profesionala

Riscani .............................................................................................................................. 63Nr. 6618-op/14 Cod CPV. 45233142-6 lucrari de reparatie a drumurilor locale din s. Bahrinesti -

Primaria Bahrinesti Floresti .............................................................................................. 64Nr. 6619-op/14 Cod CPV. 18100000-0 halate medicale, scaune metalice, bahile - IMSP AMT Buiucani 64Nr. 6620-op/14 Cod CPV. 45333000-0 alimentarea cu gaze naturale la Gimnaziul din Discova, rl.

Orhei - CR Orhei ............................................................................................................... 65Nr. 6621-op/14 Cod CPV. 45453000-7 Reparatii interioare a salilor de studii (pardoseli) a

gimnaziului Mircea cel Batrin s. Moscovei, rl. Cahul - Gimnaziul Mircea cel Batrin Moscovei Cahul ................................................................................................................ 65

Nr. 6622-op/14 Cod CPV. 45233140-2 lucrari de nivelare a pietrisului la drumurile din com. Alexandreni - Primaria Alexandreni Singerei .................................................................... 65

Nr. 6623-op/14 Cod CPV. 45453000-7 lucrari de renovare a interiorului cladirii IMSP CS Balatina - IMSP Centrul de Sanatate Balatina .................................................................................. 66

Nr. 6624-op/14 Cod CPV. 45233140-2 Lucrari de restabilire a rigolii la drumul de acces catre gimnaziul C. Stere din s. Chircani, rl. Cahul - Primaria Cucoara Cahul ........................... 66

Nr. 6625-op/14 Cod CPV. 45233142-6 Lucrari de reparatie a strazii Dm. Cantemir -varianta alba din s. Cucoara, rl. Cahul - Primaria Cucoara Cahul ............................................................... 66

Nr. 6626-op/14 Cod CPV. 34993000-4 Extinderea sistemului de iluminare stradală în s.Talmaza, rn.Ștefan Vodă - Primaria Talmaza Stefan Voda .............................................................. 67

Nr. 6627-op/14 Cod CPV. 33190000-8 mobilier si inventar medical pentru Centrul medicilor de familie s.Parcani, r-nul Soldanesti - CR Soldanesti .......................................................... 67

Nr. 6628-op/14 Cod CPV. 45453000-7 lucrari de reparatie - Curtea Suprema de Justitie ...................... 68Nr. 6629-op/14 Cod CPV. 45233142-6 reparatia drumurilor din s. Cenusa - Primaria Rosietici Floresti 68Nr. 6630-op/14 Cod CPV. 45233142-6 lucrari de reparatie a unui sector de drum ce trece prin s.

Gura Galbena - CR Cimislia ............................................................................................. 68Nr. 6631-op/14 Cod CPV. 15000000-8 produse alimentare - Primaria Copceac UTA Gagauzia ............ 69Nr. 6632-op/14 Cod CPV. 45111291-4 Lucrari de amenajare a teritoriului - Judecatoria Ocnita ............. 69

Page 6: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

6

Nr. 6633-op/14 Cod CPV. 45233142-6 Lucrari de reparatie a strazilor din s. Gordinesti - CR Edinet .... 69Nr. 6634-op/14 Cod CPV. 45233142-6 Reparatia unei portiuni de drum s.Sarma rnul Leova -

Primaria Sirma Leova ....................................................................................................... 70Nr. 6635-op/14 Cod CPV. 45261910-6 lucrari de reparatie la acoperisul edificiului Liceului Teoretic

Vasile Alexandri s. Colibasi, rl. Cahul - Liceul Teoretic V Alecsandri Colibasi Cahul ........ 70Nr. 6636-op/14 Cod CPV. 09111400-4 Brichete la gradinita de copii din s. Andrusul de Jos, rl. Cahul

pentru sezonul rece 2014-2015 - Primaria Andrusul de Jos Cahul .................................. 71Nr. 6637-op/14 Cod CPV. 45453000-7 Lucrări de reparație capitala salii de sport Gimnaziului Ivan

Vazov s. Stoianovca r.Cantemir - Gimnaziul Ivan Vazov Cantemir Stoianovca ............... 71Nr. 6638-op/14 Cod CPV. 39312200-4 chipament pentru cantina - Scoala Primara Baurci ................... 71Nr. 6639-op/14 Cod CPV. 45340000-2 Lucrari de instalare a gardului - Primaria Cantemir Cantemir .... 72Nr. 6640-op/14 Cod CPV. 45421100-5 Lucrari de montare si demontare a ferestrelor din termopan

la Gimnaziul M. Eminescu or. Cantemir r. Cantemir - Gimnaziul M Eminescu Cantemir . 72Nr. 6641-op/14 Cod CPV. 45331100-7 Lucrari de reparatie capitala a casei de cultura din

s.Geamana r-n Anenii Noi - Primaria Geamana Anenii Noi .............................................. 72Nr. 6642-op/14 Cod CPV. 45453000-7 Lucrari de reparatii capitale la Casa de Cultura din s.

Ciulucani - Primaria Ciulucani Telenesti ........................................................................... 73Nr. 6643-op/14 Cod CPV. 45421100-5 Lucrari de demontare si montare a ferestrelor si usilor din

termopan - Primaria Cantemir Cantemir ........................................................................... 73Nr. 6644-op/14 Cod CPV. 45231223-4 Aprovizionarea cu gaze naturale a cazangeriei OMF din s.

Tartaul de Salcie, rl. Cahul - CR Cahul ............................................................................. 74Nr. 6645-op/14 Cod CPV. 45231223-4 Servicii de proiectare si lucrari de alimentare cu gaze

naturale a ospatariei gradinitei de copii nr.1 din or. Cahul - CR Cahul ............................. 74Nr. 6646-op/14 Cod CPV. 45233142-6 lucrari de reparatie a drumurilor publice locale din s.

Vorniceni - Primaria Vorniceni Straseni ............................................................................ 74Nr. 6647-op/14 Cod CPV. 03450000-9 marerial saditor - Liceul Teoretic M Stratulat Boscana Criuleni . 75Nr. 6648-op/14 Cod CPV. 44110000-4 materiale de constructie - Liceul Teoretic Ion Creanga

Popestii de Sus Drochia ................................................................................................... 75Nr. 6649-op/14 Cod CPV. 45453000-7 lucrari de reparatie generala - Colegiul de Medicina Balti ......... 75Nr. 6650-op/14 Cod CPV. 45233142-6 lucrari de reparatie a drumului local din s. Codreanca sect.

V.Caraman-G.Bitca - Primaria Codreanca Straseni ......................................................... 76Nr. 6651-op/14 Cod CPV. 45342000-6 Confectionarea si instalarea gardului pe perimetrul Liceului

Teoretic Vladimir Corolenco s. Moscovei, rl. Cahul - Liceul Teoretic Vladimir Corolenco Moscovei Cahul ............................................................................................... 76

Nr. 6652-op/14 Cod CPV. 45233142-6 Lucrari de reparatie a unei portiuni de drum din s.Tomai Leova - Primaria Tomai Leova .......................................................................................... 77

Nr. 6653-op/14 Cod CPV. 55520000-1 servicii catering - Agentia pentru Inovare si Transfer Tehnologic 77Nr. 6654-op/14 Cod CPV. 45421130-4 Schimbarea usilor si ferestrelor la gradinita de copii din s.

Cotihana, rl. Cahul - CR Cahul ......................................................................................... 77Nr. 6655-op/14 Cod CPV. 45221230-3 Reconstructia si amenajarea a10 fintini de minain s.Gotesti

r. Cantemir REPETAT - Primaria Gotesti Cantemir .......................................................... 78Nr. 6656-op/14 Cod CPV. 45453000-7 Reparatia edificiului primariei s. Stoianovca r. Cantemir -

Primaria Stoianovca Cantemir .......................................................................................... 78Nr. 6657-op/14 Cod CPV. 30000000-9 echipament informatic si accesorii de birou - Directia

Invatamint a Consiliului Raional Leova ............................................................................. 78Nr. 6658-op/14 Cod CPV. 45233142-6 lucrari de reparatie a drumului spre s. Mereni - CR Cimislia ..... 79Nr. 6659-op/14 Cod CPV. 45310000-3 lucrari de reparatie a retelelor de alimentare cu curent

electric a incaperilor din incinta cladirii din str.Al.cel Bun 133, or. Cimislia - CR Cimislia . 79Nr. 6660-op/14 Cod CPV. 45233142-6 lucrari de reparatie a drumului din s. Hirtop - CR Cimislia ......... 80Nr. 6661-op/14 Cod CPV. 45453000-7 lucrari de reparatie a drumului spre s. Suric - CR Cimislia ........ 80Nr. 6662-op/14 Cod CPV. 45233142-6 lucrari de reparatie a drumului ce duce spre s. Dimitrovca -

CR Cimislia ....................................................................................................................... 80Nr. 6663-op/14 Cod CPV. 60400000-2 bilete avia - Ministerul Educatiei ................................................ 81Nr. 6664-op/14 Cod CPV. 33168100-6 Fibrogastroscop portativ - IMSP SR Causeni ............................ 81Nr. 6665-op/14 Cod CPV. 45316110-9 Lucrari de iluminare a strazilor din s.Samascani, r-l

Soldanesti - Primaria Samascani Soldanesti .................................................................... 81

Page 7: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

7

Anunturi de modificare/ anulare a concursurilor prin cererea ofertelor de preturiAnunt de modificare - La Concursul prin cererea ofertelor de prețuri Nr. 6465-op/14 din 06.10.2014,

cu privire la achiziționarea abonarii la reviste, ziare pentru anul 2015, Cod CPV: 22200000-2, conform necesităților Inspectoratului Fiscal de Stat Chisinau. .................... 82

Anunt de modificare - La Concursul prin cererea ofertelor de prețuri Nr. 6545-op/14 din 10.10.2014 cu privire la achiziționarea serviciilor de elaborare a studiului cu privire la contraventii civile sau de contecios administrativ, Cod CPV: 79311100-8, conform necesităților Consiliului National pentru Asistenta Juridica Garantata de Stat. .................................... 82

AnunturiAgenția Achiziții Publice anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante ............................... 83INVITAŢIE PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR - Administraţia de Stat a Drumurilor ......................... 84INVITAŢIE PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR - Administraţia de Stat a Drumurilor ......................... 85Reclama Softconstruct SRL .................................................................................................................... 86

Anunţuri de atribuire a contractelor de achiziţii publice pentru anul 2013Anunţuri de atribuire a contractelor de achiziţii publice de bunuri, servicii şi lucrări încheiate de către

autorităţile contractante în rezultatul desfăşurării procedurilor de licitaţie publică ............... 84

Page 8: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

8

În atenţia operatorilor economiciAgenţia Achiziţii Publice, aduce la cunoştinţă faptul că operatorii economici îşi pot plasa

avize publicitare în Buletinul Achiziţiilor Publice şi pe pagina web www.tender.gov.md.Tarifele pentru plasarea avizelor publicitare (reclamei), potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 278

din 16.03.2006, cu privire la mijloacele speciale în domeniul achiziţiilor publice ale Agenţiei Achiziţii Publice sunt următoarele:

Nr.d/o Denumirea serviciului Tarif, lei

1. Publicitatea plasată în Buletinul Achiziţiilor Publice, pentru 1 cm2 1 număr - 9,00

2-5 numere - 6,00

6 şi mai multe - 5,00

2. Publicitatea plasată pe pagina web, pentru 1 cm2 10,00

Page 9: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

9

Proceduri lansate in cadrul SIA Registrul de Stat al Achizitiilor Publice

Tip proceduri: Licitaţie publică Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Licitaţie publică Nr. 14/01929Autoritatea contractantă Centrul National de Expertize JudiciareAdresa Chisinau str. Maria Cibotari 2Telefon/fax 0 22 23 26 10Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie LEFTER NICOLAEObiectul achiziţiei Echipamente de laborator, optice si de precizie (cu exceptia ochelarilor).Cod CPV 38000000-5Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini MD-2009, mun.Chişinău,str.M.Cibotari,2, cancelaria, bir.1Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică MD-2009, mun.Chişinău,str.M.Cibotari,2, cancelaria, bir.1Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 440115101150301Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000150301Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000150301Termenul de depunere a ofertelor 20.10.2014 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.10.2014 10:00

Licitaţie publică Nr. 14/01935Autoritatea contractantă Administrația de Stat a DrumurilorAdresa Telefon/fax 0(22)22-31-79Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie DRĂGĂLIN CRISTIANObiectul achiziţiei lucrări de amenajare a trotuarelor, intrărilor în curţi şi elementelor constructive pentru evacuarea apelor

Page 10: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

10

pe drumul M2 Chişinău-Soroca-frontiera cu Ucraina prin localităţile Peresecina, Orhei, Pelivan, Cişmea şi ZahareucaCod CPV 45233161-5Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 222450149802109Banca Banca de Economii S.A. fil.nr.1 ChisinauRechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 222450149802109Banca Banca de Economii S.A. fil.nr.1 ChisinauRechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 222450149802109Banca Banca de Economii S.A. fil.nr.1 ChisinauTermenul de depunere a ofertelor 13.10.2014 11:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.10.2014 11:00

Licitaţie publică Nr. 14/01936Autoritatea contractantă Administrația de Stat a DrumurilorAdresa Telefon/fax 0(22)22-31-79Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie DRĂGĂLIN CRISTIANObiectul achiziţiei lucrări de reparație a drumului public cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic R34 Hîncești-Leova-Cahul- Slobozia Mare, km 124,9-162,66 (selectiv)Cod CPV 45233142-6Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 222450149802109Banca Banca de Economii S.A. fil.nr.1 ChisinauRechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 222450149802109Banca Banca de Economii S.A. fil.nr.1 Chisinau

Page 11: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

11

Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 222450149802109Banca Banca de Economii S.A. fil.nr.1 ChisinauTermenul de depunere a ofertelor 13.10.2014 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.10.2014 10:00

Licitaţie publică Nr. 14/01953Autoritatea contractantă DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ ŞI AMENAJARE A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂUAdresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Eminescu Mihai 33Telefon/fax 022 24 25 01Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie EFROS VASILEObiectul achiziţiei Elemente destinate terenurilor de joacă pentru copiiCod CPV 37535200-9Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Eminescu Mihai 33Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Eminescu Mihai 33Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini RomânăPentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 420515101493201Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 226614Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 461407500493201Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 226614Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 461407500493201Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 226614Termenul de depunere a ofertelor 13.10.2014 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.10.2014 10:00

Licitaţie publică Nr. 14/01978Autoritatea contractantă Centrul Național AnticorupțieAdresa -Telefon/fax 257337Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie DUTCA EDUARD

Page 12: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

12

Obiectul achiziţiei foi de tratament sanatorialCod CPV 85100000-0Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 198Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 198Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 440115101029701Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000029702Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000029702Termenul de depunere a ofertelor 20.10.2014 15:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.10.2014 15:00

Licitaţie publică Nr. 14/01983Autoritatea contractantă INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEIAdresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol, 11/1, birou 129Telefon/fax 022868019Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie POSTOVANU VITALIEObiectul achiziţiei echipament informaticCod CPV 30000000-9Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol, 11/1, birou 126Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol, 11/1, birou 126Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 440115101387901Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 3359502

Page 13: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

13

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000387902Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000387902Termenul de depunere a ofertelor 20.10.2014 11:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.10.2014 11:00

Licitaţie publică Nr. 14/01991Autoritatea contractantă Casa Naţională de Asigurări SocialeAdresa Telefon/fax 257551;257-523Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie BAXANEAN OLEGObiectul achiziţiei imprimante multifuncţionaleCod CPV 30232110-8Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun.Chişinău,str.Gh.Tudor 3, bir.113Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun.Chişinău,str.Gh.Tudor 3, bir.119Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 226817Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 260400000000000Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 226817Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 260400000000000Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 226817Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 260400000000000Termenul de depunere a ofertelor 13.10.2014 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.10.2014 10:00

Licitaţie publică Nr. 14/01994Autoritatea contractantă Ministerul Agriculturii și Industriei AlimentareAdresa mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 162Telefon/fax 022211553

Page 14: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

14

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie DOGOTARI VASILIIObiectul achiziţiei echipament informaticCod CPV 30213300-8Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 162, bir. 317Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini RomânăPentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 440100000012501Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatRechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 461300000012501Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatRechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 461300000012501Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatTermenul de depunere a ofertelor 20.10.2014 11:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.10.2014 11:00

Licitaţie publică Nr. 14/02000Autoritatea contractantă I.M.S.P. INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂAdresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Toma Ciorbă 1Telefon/fax 250809Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie COLBASIUC CRISTINAObiectul achiziţiei Echipament medical HD EEG 256 canaleCod CPV 33100000-1Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini str.TCiorbă 1, IMSP IMU, blocul administrativ, et.3 Serviciul achizitiiLocul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Toma Ciorbă 1Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 225170306867Banca BC’BANCA SOCIALA’S.A.Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 225170306867Banca BC’BANCA SOCIALA’S.A.Rechizitele contului de garantare a contractului:

Page 15: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

15

Cont de decontare 225170306867Banca BC’BANCA SOCIALA’S.A.Termenul de depunere a ofertelor 03.11.2014 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 03.11.2014 10:00

Licitaţie publică Nr. 14/02001Autoritatea contractantă Administrația de Stat a DrumurilorAdresa Telefon/fax 0(22)22-31-79Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie DRĂGĂLIN CRISTIANObiectul achiziţiei lucrări de reparație a drumului L177 Șoldănești- Cobîlea-R19, km 10-13 (tronsonul PC 94+25 – PC 100+90 – drumuri laterare, întrării în curți, trotuar; tronsonul PC 100+90 – PC 103+90)Cod CPV 45233142-6Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 222450149802109Banca Banca de Economii S.A. fil.nr.1 ChisinauRechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 222450149802109Banca Banca de Economii S.A. fil.nr.1 ChisinauRechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 222450149802109Banca Banca de Economii S.A. fil.nr.1 ChisinauTermenul de depunere a ofertelor 20.10.2014 11:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.10.2014 11:00

Licitaţie publică Nr. 14/02002Autoritatea contractantă Administrația de Stat a DrumurilorAdresa Telefon/fax 0(22)22-31-79Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie DRĂGĂLIN CRISTIANObiectul achiziţiei lucrări de reparație a drumului L75 Tîrnova-Baraboi- Rîșcani, km 12-23,7 (tronsonul PC 127+25 - PC 132+46) inclusiv reconstrucţia instalaţiilor hidrotehnice în

Page 16: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

16

hotarele administrativ-teritoriale ale s.Baraboi raionul DonduşeniCod CPV 45233142-6Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 222450149802109Banca Banca de Economii S.A. fil.nr.1 ChisinauRechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 222450149802109Banca Banca de Economii S.A. fil.nr.1 ChisinauRechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 222450149802109Banca Banca de Economii S.A. fil.nr.1 ChisinauTermenul de depunere a ofertelor 20.10.2014 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.10.2014 10:00

Licitaţie publică Nr. 14/02007Autoritatea contractantă IMSP Centrul Republican de Diagnosticare MedicalăAdresa Telefon/fax 022888416Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie AVASÎLOAE CONSTANTINObiectul achiziţiei Servicii de reparare a colonoscopului CF-40LCod CPV 50400000-9Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP Centrul Republican de Diagnosticare MedicalăLocul desfăşurării procedurii de achiziţie publică IMSP Centrul Republican de Diagnosticare MedicalăLimba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 2251817136Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 ChisinauRechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 2251817136Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 ChisinauRechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 2251817136

Page 17: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

17

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 ChisinauTermenul de depunere a ofertelor 20.10.2014 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.10.2014 10:00

Licitaţie publică Nr. 14/02009Autoritatea contractantă INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEIAdresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol, 11/1, birou 129Telefon/fax 022868018Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie POSTOVANU VITALIEObiectul achiziţiei anvelope de iarnăCod CPV 34351100-3Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, Inspectoratul General al Poliţiei, str. Tiraspol, 11/1, birou 126Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, Inspectoratul General al Poliţiei, str. Tiraspol, 11/1, birou 126Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 440115101387901Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000387902Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000387902Termenul de depunere a ofertelor 20.10.2014 11:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.10.2014 11:00

Licitaţie publică Nr. 14/02010Autoritatea contractantă Ministerul EducațieiAdresa Telefon/fax 022233773Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Abașev Eugeniu

Page 18: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

18

Obiectul achiziţiei autoturismeCod CPV 34110000-1Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Ministerul Educației, bir.460Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Ministerul Educației, bir.444Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 440115101012901Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 226401Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000012901Termenul de depunere a ofertelor 20.10.2014 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.10.2014 10:00

Licitaţie publică Nr. 14/02013Autoritatea contractantă Casa Naţională de Asigurări SocialeAdresa Telefon/fax 257681/523Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie BAXANEAN OLEGObiectul achiziţiei imobil pentru AC a CNASCod CPV 70310000-7Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun.Chişinău str.Gh. Tudor,3 bir.113Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun.Chişinău str.Gh. Tudor,3 bir.119Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 226817Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 260400000000000Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 226817Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 260400000000000Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 226817

Page 19: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

19

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 260400000000000Termenul de depunere a ofertelor 13.11.2014 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.11.2014 10:00Tip anunţuri: Anunţ de modificare a datelor privind procedura

În atenţia operatorilor economici!La Licitaţie publică nr. 14/01658 din 03.10.2014 cu privire la achiziţia construcției sistemului de canalizare în s. Roșu, r-nul Cahul cu conectarea la sistemul de canalizare a or. Cahul, cod CPV - 45232400-6, conform necesităţilor Agenției de Dezvoltare Regională Sud, sunt operate următoarele modificări:Termenul de depunere a ofertelor 30.09.2014 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 30.09.2014 10:00SE ÎNLOCUEŞTE CU:Termenul de depunere a ofertelor 03.10.2014 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 03.10.2014 10:00

În atenţia operatorilor economici!La Licitaţie publică nr. 14/01787 din 11.11.2014 cu privire la achiziţia sistemului de canalizare (tranșa II) în satul Duruitoarea Veche, or.Costeşti, raionul Rîşcani, cod CPV - 45232400-6, con-form necesităţilor ADR Nord, sunt operate următoarele modificări:Termenul de depunere a ofertelor 08.10.2014 09:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 08.10.2014 09:00SE ÎNLOCUEŞTE CU:Termenul de depunere a ofertelor 11.11.2014 09:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 11.11.2014 09:00

În atenţia operatorilor economici!La Licitaţie publică nr. 14/01788 din 11.11.2014 cu privire la achiziţia reconstrucției și mod-ernizarii stației de epurare din or. Costești r. Rîșcani TRANȘA I, cod CPV - 45252100-9, conform necesităţilor ADR Nord, sunt operate următoarele modificări:Termenul de depunere a ofertelor 08.10.2014 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 08.10.2014 10:00SE ÎNLOCUEŞTE CU:Termenul de depunere a ofertelor 11.11.2014 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 11.11.2014 10:00

Page 20: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

20

În atenţia operatorilor economici!La Licitaţie publică nr. 14/01789 din 11.11.2014 cu privire la achiziţia extinderii rețelelor de canalizare din sectorul individual din or. Costești, r. Rîșcani, cod CPV - 45232400-6, conform necesităţilor ADR Nord, sunt operate următoarele modificări:Termenul de depunere a ofertelor 08.10.2014 11:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 08.10.2014 11:00SE ÎNLOCUEŞTE CU:Termenul de depunere a ofertelor 11.11.2014 11:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 11.11.2014 11:00

În atenţia operatorilor economici!La Licitaţie publică nr. 14/01919 din 10.10.2014 cu privire la achiziţia echipamentului, utilaj şi consumabile necesare pentru funcţionarea în situaţii excepţionale a echipelor mobile de intervenţie (specializate antiepidemice, sanitaro-igienice, toxicologice, radiologice), cod CPV - 33000000-0, conform necesităţilor CENTRULUI NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, sunt operate următoarele modificări:Obiectul achiziţiei Echipament si utilaj necesar pentru funcţionarea în situaţii excepţionale a echipelor mobile de intervenţieSE ÎNLOCUEŞTE CU:Obiectul achiziţiei Echipament, utilaj şi consumabile necesare pentru funcţionarea în situaţii excepţionale a echipelor mobile de intervenţie (specializate antiepidemice, sanitaro- igienice, toxicologice, radiologice)

Tip anunţuri: Anunţ de anularea procedurii

În atenţia operatorilor economici!Se anulează procedura de tip Licitaţie publică nr. 14/01282 din 21.07.2014 cu privire la achiziţia elementelor destinate terenurilor de joacă pentru copii, cod CPV - 37535200-9, conform necesităţilor DIRECŢIEI GENERALE LOCATIV-COMUNALĂ ŞI AMENAJARE A CONSILIULUI MU-NICIPAL CHIŞINĂU.

În atenţia operatorilor economici!Se anulează procedura de tip Licitaţie publică nr. 14/01996 din 15.10.2014 cu privire la achiziţia legumelor si fructelor pentru perioada lunilor noiembrie, decembrie 2014, cod CPV - 03000000-1, conform necesităţilor DETS sect. CENTRU.

Tip proceduri: Cerere a ofertelor de preţuri Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/01944Autoritatea contractantă PROCURATURA GENERALĂ A REPUBLICII MOLDOVAAdresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Bănulescu- Bodoni Mt. 26

Page 21: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

21

Telefon/fax 022-22-53-52Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie IDRICEANU VLADIMIRObiectul achiziţiei Lucrări de reparație a sediului Procuraturii raionului BasarabeascaCod CPV 45453000-7Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Bănulescu- Bodoni Mt. 26Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statRechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 210104040100113Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial TREZMD2XTermenul de depunere a ofertelor 08.10.2014 09:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 08.10.2014 09:00

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/01990Autoritatea contractantă Banca Nationala a MoldoveiAdresa mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1Telefon/fax 022409348Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie MUNTEAN NicoletaObiectul achiziţiei Servicii de instruire şi pefecţionare a limbii englezeCod CPV 80530000-8Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini RomânăTermenul de depunere a ofertelor 13.10.2014 11:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.10.2014 11:00

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/01999Autoritatea contractantă Ministerul Afacerilor InterneAdresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75Telefon/fax 022-255618Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie GRAUR TAMARAObiectul achiziţiei lucrari de confectionare si montare a geamurilor si usilor din PVC la cladirea-scoala a u/m 1001 din str. Doina, 102 mun. ChisinauCod CPV 45441000-0

Page 22: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

22

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75 sala de sedinteLimba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statRechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000299401Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000299401Termenul de depunere a ofertelor 07.10.2014 14:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 07.10.2014 14:00

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/02004Autoritatea contractantă CNPFAdresa bd.Stefan cel Mare, 77Telefon/fax 022859534Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Tabarcea MariaObiectul achiziţiei servicii de formare profesionala (cursuri de limba engleza)- publicare repetataCod CPV 80530000-8Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini bd.Stefan cel Mare, 77Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică bd.Stefan cel Mare, 77Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statRechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 2251311138Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.11 ChisinauRechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 2251311138Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.11 ChisinauTermenul de depunere a ofertelor 08.10.2014 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 08.10.2014 10:00

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/02011Autoritatea contractantă Ministerul Afacerilor Externe și Integrării EuropeneAdresa Telefon/fax 022 578 235Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie SOBOL VADIMObiectul achiziţiei Lucrări de renovare (reparaţie curentă) a biroului

Page 23: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

23

administrativ (Ministru) MAE IECod CPV 45453100-8Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini MAE IE, str. 31 August 1989, nr.80, bir. 105Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică MAE IE, str. 31 August 1989, nr.80, bir. 102Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini RomânăRechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000013501Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000013501Termenul de depunere a ofertelor 08.10.2014 11:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 08.10.2014 11:00

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/02017Autoritatea contractantă PROCURATURA GENERALĂ A REPUBLICII MOLDOVAAdresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Bănulescu- Bodoni Mt. 26Telefon/fax 022-22-53-52Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie IDRICEANU VLADIMIRObiectul achiziţiei Lucrări de reparație a sediului Procuraturii raionului ComratCod CPV 45453000-7Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Bănulescu- Bodoni Mt. 26Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statRechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 210104040100113Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial TREZMD2XTermenul de depunere a ofertelor 08.10.2014 11:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 08.10.2014 11:00

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/02018Autoritatea contractantă DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ ŞI AMENAJARE A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂUAdresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Eminescu Mihai 33

Page 24: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

24

Telefon/fax 022 24 25 01Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie EFROS VASILEObiectul achiziţiei Reparaţia acoperişului blocului de locuinţe din str. Calea Ieşilor, 33/3Cod CPV 45450000-6Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Eminescu Mihai 33Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini RomânăRechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 420515101493201Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial TREZMD2XRechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 420515101493201Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial TREZMD2XTermenul de depunere a ofertelor 13.10.2014 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.10.2014 10:00

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/02019Autoritatea contractantă ÎM Direcţia Construcţii CapitaleAdresa MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100Telefon/fax 022-23-49-36Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie CIBURCIU TATIANAObiectul achiziţiei „Construirea canalizării menajer-fecaloide pentru casele de locuit particulare din str. L. Damian nr. 36, 38, 39, 40-58, str. C. Brîncoveanu, nr. 34,43, str-la V. Crăsescu, nr. 17-33, 27A, nr. 62-82, nr. 76-111, sect. Rîşcani, mun. Chişinău (restabilCod CPV 45000000-7Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100, birou nr. 106Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statRechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 461400000515201Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatRechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 225120319Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.3 ChisinauTermenul de depunere a ofertelor 08.10.2014 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 08.10.2014 10:00

Page 25: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

25

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/02021Autoritatea contractantă PROCURATURA GENERALĂ A REPUBLICII MOLDOVAAdresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Bănulescu- Bodoni Mt. 26Telefon/fax 022-22-53-52Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie IDRICEANU VLADIMIRObiectul achiziţiei Lucrări de reparație a fațadei procuraturii raionului UngheniCod CPV 45453000-7Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Bănulescu- Bodoni Mt. 26Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statTermenul de depunere a ofertelor 08.10.2014 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 08.10.2014 10:00

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/02023Autoritatea contractantă Banca Nationala a MoldoveiAdresa mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1Telefon/fax 022409348Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie PLOŞNIŢA MariaObiectul achiziţiei Maşini de procesat bancnoteCod CPV 30132200-5Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini MD-2005, mun.Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini RomânăTermenul de depunere a ofertelor 13.10.2014 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.10.2014 10:00

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/02024Autoritatea contractantă Casa Naţională de Asigurări SocialeAdresa Telefon/fax 257681/523Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie BAXANEAN OLEGObiectul achiziţiei Lucrări de demolare a blocului administrativ CTAS din str.Gheorghe Asachi, 1 or.SorocaCod CPV 45000000-7Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun.Chişinău str.Gh. Tudor,3 bir.113

Page 26: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

26

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun.Chişinău str.Gh. Tudor,3 bir.113Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statTermenul de depunere a ofertelor 13.10.2014 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.10.2014 10:00

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/02027Autoritatea contractantă Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului BotanicaAdresa Bd. Traian 21/2Telefon/fax 022 77 67 11Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie BALEAN SVETLANAObiectul achiziţiei Lucrări de reparație al sălii festive din cadrul Liceului Teoretic ”Mihai Eminescu” subordonat Direcției Educație, Tineret și Sport sectorul BotanicaCod CPV 45453100-8Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini DETS sectorul Botanica, bd. Traian,21/2, et.2, bir.23Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică bd. Traian 21/2, et.2, bir.23Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statTermenul de depunere a ofertelor 13.10.2014 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.10.2014 10:00

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/02029Autoritatea contractantă Casa Naţională de Asigurări SocialeAdresa Telefon/fax 257681/523Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie CHIŢAN CRISTINAObiectul achiziţiei servicii de elaborare a schemelor electrice în Aparatul Central şi subdiviziunile TeritorialeCod CPV 50800000-3Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun.Chişinău str.Gh. Tudor,3 bir.113Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun.Chişinău str.Gh. Tudor,3 bir.113Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statTermenul de depunere a ofertelor 13.10.2014 11:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.10.2014 11:00

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/02030Autoritatea contractantă PROCURATURA GENERALĂ A REPUBLICII MOLDOVAAdresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Bănulescu- Bodoni Mt. 26

Page 27: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

27

Telefon/fax 022-22-53-52Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie IDRICEANU VLADIMIRObiectul achiziţiei Lucrări de reparație a acoperișului cu instalarea ferestrelor PVC și ușilor în sediul Procuraturii raionului Ceadîr -LungaCod CPV 45453000-7Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Bănulescu- Bodoni Mt. 26Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statTermenul de depunere a ofertelor 08.10.2014 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 08.10.2014 10:00

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/02034Autoritatea contractantă ÎM Direcţia Construcţii CapitaleAdresa MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100Telefon/fax 022-23-49-36Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie CIBURCIU TATIANAObiectul achiziţiei „Reparaţia capitală a faţadei şcolii de arte plastice „Alexei Şciusev” şi amenajarea curţii şcolii”Cod CPV 45000000-7Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100, birou nr 106Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statRechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 461400000515201Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatRechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 225120319Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.3 ChisinauTermenul de depunere a ofertelor 07.10.2014 11:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 07.10.2014 11:00

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/02038Autoritatea contractantă Directia Educatie Tineret si Sport st.CiocanaAdresa Aleco Russo 57Telefon/fax 022-49-96-61Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie BEZRUCICO CORINA

Page 28: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

28

Obiectul achiziţiei Lucrari de reparatie la acoperis si a sistemei de incalzire la gradinita 179Cod CPV 45000000-7Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Aleco Russo 57Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statRechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 226614Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 220100000005153Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 226614Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 220100000005153Termenul de depunere a ofertelor 08.10.2014 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 08.10.2014 10:00

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/02043Autoritatea contractantă Administrația de Stat a DrumurilorAdresa Telefon/fax 0(22)22-31-79Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie TELEMAN VEACESLAVObiectul achiziţiei lucrări de reparație a drumurilor publice cu îmbrăcămintea rutieră din beton asfaltic R37 Ceadîr- Lunga - Comrat - Cantemir, km 53-55; R56 Cania - Baimaclia - Taraclia de Salcie - R38, km 6,1-7,0, km 8,0- 9,0, km 15,0-16,0Cod CPV 45233142-6Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statRechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 222450149802109Banca Banca de Economii S.A. fil.nr.1 ChisinauRechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 222450149802109Banca Banca de Economii S.A. fil.nr.1 ChisinauTermenul de depunere a ofertelor 08.10.2014 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 08.10.2014 10:00

Page 29: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

29

Tip anunţuri: Anunţ de modificare a datelor privind procedura

În atenţia operatorilor economici!La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 14/01975 din 06.10.2014 cu privire la achiziţia de Servicii poștale expres de expediere a corespondenței în străinătate., cod CPV - 64110000-0, conform necesităţilor autorităţii contractante Banca Nationala a Moldovei, sunt operate următoarele modificări:Termenul de depunere a ofertelor 06.10.2014 11:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 06.10.2014 11:00SE ÎNLOCUEŞTE CU:Termenul de depunere a ofertelor 06.10.2014 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 06.10.2014 10:00

Page 30: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

30

Licitaţii

Licitaţia publică 1899/14Autoritate contractantă: IMSP AMT CentruAdresa: mun. Chisinau, str. 31 August 1989, 63Telefon/fax: 022/275121; 022/277437; 022/271011Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Galina PadureObiectul achiziţiei: produse pentru uz clinic-vesela de de laborator si articole de ustenilaCod CPV: 33698000-9Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: et. 2, bir. 208Locul desfăşurării licitaţiei: IMSP AMT CentruLimba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1003600153267Banca/cod bancar: BC Victoriabank SA, fil. 17 Chisinau / VICBMD2X457Cont de decontare: 2251017130Cont trezorerial: Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 20.10.2014, ora 10:00

Licitaţia publică 1900/14Autoritate contractantă: IMSP AMT CentruAdresa: mun. Chisinau, str. 31 August 1989, 63Telefon/fax: 022/275121; 022/274579; 022/271011Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Galina ScacicovaObiectul achiziţiei: dezinfectantiCod CPV: 24455000-8Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: et. 2, bir. 208Locul desfăşurării licitaţiei: IMSP AMT CentruLimba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1003600153267Banca/cod bancar: BC Victoriabank SA, fil. 17 Chisinau / VICBMD2X457Cont de decontare: 2251017130Cont trezorerial: Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 20.10.2014, ora 13:00

Page 31: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

31

Licitaţia publică 1901/14Autoritate contractantă: IMSP AMT Centru#1003600153267Adresa: mun. Chisinau, str. 31 August 1989, 63Telefon/fax: 022/275121; 022/277437; 022/271011Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Galina PadureObiectul achiziţiei: reactive de laborator - reactivi pentru laboratorul clinicCod CPV: 33696500-0Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: et. 2, bir. 208Locul desfăşurării licitaţiei: IMSP AMT CentruLimba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1003600153267Banca/cod bancar: BC Victoriabank SA, fil. 17 Chisinau / VICBMD2X457Cont de decontare: 2251017130Cont trezorerial: Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 20.10.2014, ora 15:00

Licitaţia publică 1902/14Autoritate contractantă: IMSP AMT CentruAdresa: mun. Chisinau, str. 31 August 1989, 63Telefon/fax: 022/275121; 022/270309; 022/271011Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Valeriu MartiniucObiectul achiziţiei: reactive de laborator radioimunologic si radiofarmaceuticiCod CPV: 33696500-0Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: et. 2, bir. 208Locul desfăşurării licitaţiei: IMSP AMT CentruLimba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1003600153267Banca/cod bancar: BC Victoriabank SA, fil. 17 Chisinau / VICBMD2X457Cont de decontare: 2251017130Cont trezorerial: Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 21.10.2014, ora 10:00

Page 32: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

32

Licitaţia publică 1903/14Autoritate contractantă: IMSP AMT CentruAdresa: mun. Chisinau, str. 31 August 1989, 63Telefon/fax: 022/275121; 022/277437; 022/271011Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Galina PadureObiectul achiziţiei: reactivi de laborator biochimicCod CPV: 33696000-5Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: et. 2, bir. 208Locul desfăşurării licitaţiei: IMSP AMT CentruLimba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1003600153267Banca/cod bancar: BC Victoriabank SA, fil. 17 Chisinau / VICBMD2X457Cont de decontare: 2251017130Cont trezorerial: Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 21.10.2014, ora 13:00

Licitaţia publică 1904/14Autoritate contractantă: IMSP AMT BuiucaniAdresa: mun. Chisinau, str. I. L. Caragiale, 2Telefon/fax: 022/756960; 079358779Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Alexandru CebucObiectul achiziţiei: dispozitive medicaleCod CPV: 33100000-1Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: la sediul IMSP AMT Buiucani, et. 2, bir. 220, mun. Chisinau, str. I. L. Caragiale, 2Locul desfăşurării licitaţiei: la sediul IMSP AMT Buiucani, et. 5, sala de sedinte, mun. Chisinau, str. I. L. Caragiale, 2Limba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1003600153131Banca/cod bancar: BC Banca de Economii SA, fil. nr. 1 Chisinau / BECOMD2X609Cont de decontare: 222490149803243Cont trezorerial: Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 20.10.2014, ora 10:00

Page 33: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

33

Licitaţia publică 1905/14Autoritate contractantă: Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Municipiul ChisinauAdresa: mun. Chisinau, str. Mitropolit Varlaam, 90Telefon/fax: 022/222231Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Mariana ScutelnicObiectul achiziţiei: servicii de formare profesionalaCod CPV: 80530000-8Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: mun. Chisinau, str. Mitropolit Varlaam, 90Locul desfăşurării licitaţiei: mun. Chisinau, str. Mitropolit Varlaam, 90, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de MuncaLimba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 0 leiCod fiscal: 1006601001193Banca/cod bancar: MF-TS / TREZMD2XCont de decontare: 226301Cont trezorerial: 210110114483519Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 12.11.2014, ora 10:00

Licitaţia publică 1906/14Autoritate contractantă: Primaria Hirbovat Anenii NoiAdresa: s. Hirbovat, r-n Anenii NoiTelefon/fax: 0265/72603; 0265/72425Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Zaric AnaObiectul achiziţiei: Servicii de proiectare a sistemului de canalizare si statiei de epurare din s. Hirbovat r-n Anenii NoiCod CPV: 71332000-4Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: Primaria HirbovatLocul desfăşurării licitaţiei: Primaria HirbovatLimba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1007601011250Banca/cod bancar: TREZMD2XCont de decontare: 226633Cont trezorerial: 430515101861301Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 10:00

Page 34: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

34

Licitaţia publică 1907/14Autoritate contractantă: IMSP AMT RiscaniAdresa: mun. Chisinau, str. Al. Russo, 11Telefon/fax: 022/497742; 022/444307Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Cristal CarolinaObiectul achiziţiei: materiale instrumente si anestetici conform necesitatilor serviciului stomatologicCod CPV: 33130000-0Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: IMSP AMT Riscani, str. Al. Russo, 11Locul desfăşurării licitaţiei: IMSP AMT Riscani, str. Al. Russo, 11Limba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1003600153212Banca/cod bancar: Victoriabank SA, fil. nr. 12 Chisinau / VICBMD2X884Cont de decontare: 2251312105Cont trezorerial: Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 20.10.2014, ora 11:00

Licitaţia publică 1908/14Autoritate contractantă: Directia Invatamint HincestiAdresa: or. Hincesti, str. Mihalcea Hincu, 126, et. 4Telefon/fax: 0269/23776; 0269/23835Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Turcanu GalinaObiectul achiziţiei: echipament informaticCod CPV: 30000000-9Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: Directia Invatamint Hincesti, bir. 415Locul desfăşurării licitaţiei: Directia Invatamint Hincesti, bir. 400Limba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1013601000026Banca/cod bancar: MF-Trezoreria de Stat / TREZMD2XCont de decontare: 226607Cont trezorerial: 420515101729001Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 10:00

Page 35: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

35

Licitaţia publică 1909/14Autoritate contractantă: Primaria Vatici OrheiAdresa: s. Vatici, rl. OrheiTelefon/fax: 0235/59018; 069377765Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: P. DogocherObiectul achiziţiei: retele de extindere de canalizare si statiei de epurare a apelor uzate din s. CurchiCod CPV: 45232400-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: Primaria VaticiLocul desfăşurării licitaţiei: Primaria VaticiLimba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1007601006450Banca/cod bancar: TREZMD2X / 226605Cont de decontare: 226605Cont trezorerial: 230112024166627Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 20.10.2014, ora 10:00

Licitaţia publică 1910/14Autoritate contractantă: Primaria Iezarenii Vechi SingereiAdresa: s. Iezarenii Vechi, rl. SingereiTelefon/fax: 0262/34318; 0262/34336Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Victor BuceatchiObiectul achiziţiei: forarea sondei pentru aprovizionarea cu apa si constructia turnului de apa din s. Iezarenii VechiCod CPV: 45232153-9Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: Primaria Iezarenii VechiLocul desfăşurării licitaţiei: Primaria Iezarenii Vechi, sala de sedinteLimba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1006601000037Banca/cod bancar: TREZMD2XCont de decontare: 226624Cont trezorerial: 11556817454Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 10:00

Page 36: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

36

Licitaţia publică 1911/14Autoritate contractantă: Primaria Grozesti NisporeniAdresa: s. Grozesti, rl. NisporeniTelefon/fax: 0264/43668; 068384595Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: D. ElenaObiectul achiziţiei: reparatia drumului din sectorul Satul NouCod CPV: 45233142-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: Primaria GrozestiLocul desfăşurării licitaţiei: Primaria GrozestiLimba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1007601006483Banca/cod bancar: TREZMD2XCont de decontare: 226647Cont trezorerial: 230100000004695Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 10:00

Licitaţia publică 1912/14Autoritate contractantă: Primaria Morenii Noi UngheniAdresa: s. Morenii Noi, rl. UngheniTelefon/fax: 0236/51298Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Serghei SuproviciObiectul achiziţiei: lucrari de reconstructie a retelelor de alimentare cu apa a s. Morenii NoiCod CPV: 45232150-8Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: Primaria s. Morenii Noi, rl. UngheniLocul desfăşurării licitaţiei: Primaria s. Morenii Noi, rl. UngheniLimba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1007601001798Banca/cod bancar: MF-Trezoreria de Stat / TREZMD2XCont de decontare: 230100000009815Cont trezorerial: 226606Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 20.10.2014, ora 10:00

Page 37: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

37

Licitaţia publică 1913/14Autoritate contractantă: Primaria Glodeni GlodeniAdresa: or. Glodeni, str. Suveranitatii, 4Telefon/fax: 0249/22236; 0249/23238; 0249/22746Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Marian TarnaObiectul achiziţiei: lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere de pe str. TricoloruluiCod CPV: 45453100-8Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: Primaria Glodeni, str. Suveranitatii, 4Locul desfăşurării licitaţiei: Primaria Glodeni, str. Suveranitatii, 4Limba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1007601002500Banca/cod bancar: 226622Cont de decontare: 230100000000657Cont trezorerial: TREZMD2XTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 10:00

Licitaţia publică 1914/14Autoritate contractantă: Oficiul Central de ProbatiuneAdresa: mun. Chisinau, str. V. Alecsandri, 1, et. 5Telefon/fax: 022/280978; 022/280905; 067429276Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: G. PopaObiectul achiziţiei: imobil cu destinatie de sediu administrativ 09132100-4Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: mun. Chisinau, str. V. Alecsandri, 1, et. 5, bir. 509Locul desfăşurării licitaţiei: mun. Chisinau, str. V. Alecsandri, 1, et. 5, sala de sedinteLimba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1010601000287Banca/cod bancar: MF-TS / TREZMD2XCont de decontare: 3359502Cont trezorerial: 440115101379405Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 20.10.2014, ora 10:00

Page 38: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

38

Licitaţia publică 1915/14Autoritate contractantă: Centrul de Sanatate Tantareni Anenii NoiAdresa: s. Tantareni, rl. Anenii NoiTelefon/fax: 0265/33321Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Grosu LiubaObiectul achiziţiei: lucrari de constructie a Centrului de Sanatate TodirestiCod CPV: 45000000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: s. Tantareni, rl. Anenii NoiLocul desfăşurării licitaţiei: s. Tantareni, rl. Anenii NoiLimba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1013600038958Banca/cod bancar: BECOMD2X602Cont de decontare: 2251202498197Cont trezorerial: Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 10:00

Licitaţia publică 1916/14Autoritate contractantă: Primaria Hirova CalarasiAdresa: s. Hirova, rl. CalarasiTelefon/fax: 0244/78236Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Oaserele ValeriuObiectul achiziţiei: reparatia drumului din s. HirovaCod CPV: 45233142-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: Primaria s. Hirova, rl. CalarasiLocul desfăşurării licitaţiei: Primaria s. Hirova, rl. CalarasiLimba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1007601007435Banca/cod bancar: TREZMD2XCont de decontare: 226646Cont trezorerial: 2301000000489Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 10:00

Page 39: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

39

Licitaţia publică 1917/14Autoritate contractantă: Primaria Floresti FlorestiAdresa: or. Floresti, str. Stefan cel Mare, 30 aTelefon/fax: 0250/22244; 0250/22966Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Galusca DumitruObiectul achiziţiei: reparatia Casei de creatie din or. FlorestiCod CPV: 45453000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: Primaria FlorestiLocul desfăşurării licitaţiei: Primaria FlorestiLimba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1006601000037Banca/cod bancar: TREZMD2XCont de decontare: 12240594501Cont trezorerial: 226643Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 20.10.2014, ora 10:00

Licitaţia publică 1918/14Autoritate contractantă: Universitatea de Stat Bogdan Petriceicu Hasdeu CahulAdresa: or. Cahul, str. Piata Independentei, 1Telefon/fax: 0299/24752; 0299/20880; 0299/22481Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Vasile DrumovObiectul achiziţiei: Echipament si utilaje pentru laborator, reagenti, medii nutritive pentru microorganizmeCod CPV: 39180000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: Universitatea de Stat Bogdan Petriceicu Hasdeu, or. Cahul, str. Piata Independentei, 1, bir. 223,Locul desfăşurării licitaţiei: or. Cahul, str. Piata Independentei, 1, sala senatuluiLimba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1007603002825Banca/cod bancar: MOLDMD2X348Cont de decontare: 2251748130Cont trezorerial: Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 20.10.2014, ora 10:00

Page 40: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

40

Licitaţia publică 1919/14Autoritate contractantă: IMSP AMT BotanicaAdresa: mun. Chisinau, str. Dacia, 5/2, bir. 404Telefon/fax: 022/531633Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Cecoi MarianaObiectul achiziţiei: solutii medicamentoaseCod CPV: 33690000-3Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: mun. Chisinau, str. Dacia, 5/2, bir. 404Locul desfăşurării licitaţiei: mun. Chisinau, str. Dacia, 5/2, bir. 404Limba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1003600153360Banca/cod bancar: Victoriabank SA, fil. 30 / VICBMD2X500Cont de decontare: 2251030103Cont trezorerial: Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 20.10.2014, ora 10:00

Licitaţia publică 1920/14Autoritate contractantă: IMSP AMT BotanicaAdresa: mun. Chisinau, str. Dacia, 5/2, bir. 404Telefon/fax: 022/531633Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Cecoi MarianaObiectul achiziţiei: articole parafarmaceuticeCod CPV: 33140000-3Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: mun. Chisinau, str. Dacia, 5/2, bir. 404Locul desfăşurării licitaţiei: mun. Chisinau, str. Dacia, 5/2, bir. 404Limba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1003600153360Banca/cod bancar: Victoriabank SA, fil. 30 / VICBMD2X500Cont de decontare: 2251030103Cont trezorerial: Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 20.10.2014, ora 13:00

Page 41: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

41

Licitaţia publică 1921/14Autoritate contractantă: IMSP AMT BotanicaAdresa: mun. Chisinau, str. Dacia, 5/2, bir. 404Telefon/fax: 022/531633Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Cecoi MarianaObiectul achiziţiei: dezinfectantiCod CPV: 33631600-8Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: mun. Chisinau, str. Dacia, 5/2, bir. 404Locul desfăşurării licitaţiei: mun. Chisinau, str. Dacia, 5/2, bir. 404Limba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1003600153360Banca/cod bancar: Victoriabank SA, fil. 30 / VICBMD2X500Cont de decontare: 2251030103Cont trezorerial: Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 20.10.2014, ora 15:00

Licitaţia publică 1922/14Autoritate contractantă: Directia Cultura a Primariei ChisinauAdresa: mun. Chisinau, str. Bucuresti, 68Telefon/fax: 022/242278; 022/237687; 022/661811Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Zinaida PahomiObiectul achiziţiei: cartiCod CPV: 22113000-5Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: bd. Dacia, 20Locul desfăşurării licitaţiei: bd. Stefan cel Mare si Sfint, 148, et. 3Limba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1007601010585Banca/cod bancar: MF-TT / TREZMD2XCont de decontare: 226614Cont trezorerial: 420515101486102Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 20.10.2014, ora 10:00

Page 42: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

42

Licitaţia publică 1923/14Autoritate contractantă: Directia de Invatamint CauseniAdresa: or. Causeni, str. M. Eminescu, 31Telefon/fax: 0243/22748Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Curteva ValentinaObiectul achiziţiei: servicii de reparatie a automobilelorCod CPV: 50112100-4Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: or. Causeni, Directia de Invatamint Causeni, bir. 405Locul desfăşurării licitaţiei: or. Causeni, Directia de Invatamint Causeni, bir. 405Limba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1008601000927Banca/cod bancar: 226608Cont de decontare: 220100000007219Cont trezorerial: TREZMD2XTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 10:00

Licitaţia publică 1924/14Autoritate contractantă: IMSP AMT BotanicaAdresa: mun. Chisinau, str. Dacia, 5/2, bir. 404Telefon/fax: 022/531633Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: ecoi MarianaObiectul achiziţiei: servicii de curatenieCod CPV: 90919200-4Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: mun. Chisinau, str. Dacia, 5/2, bir. 404Locul desfăşurării licitaţiei: mun. Chisinau, str. Dacia, 5/2, bir. 404Limba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1003600153360Banca/cod bancar: Victoriabank SA, fil. 30 / VICBMD2X500Cont de decontare: 2251030103Cont trezorerial: Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 12.11.2014, ora 10:00

Page 43: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

43

Licitaţia publică 1925/14Autoritate contractantă: Primaria Valcinet CalarasiAdresa: s. Valcinet, rl. Calarasi, str. Stefan cel Mare, 116Telefon/fax: 0244/32236Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Lupu OlgaObiectul achiziţiei: prelungirea constructiei complexului turistic sportivCod CPV: 45212200-8Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: Primaria s. Valcinet, rl. Calarasi, str. Stefan cel Mare, 116Locul desfăşurării licitaţiei: Primaria s. Valcinet, rl. Calarasi, str. Stefan cel Mare, 116Limba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1007601007480Banca/cod bancar: TREZMD2XCont de decontare: 226646Cont trezorerial: 430515101936301Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 10:00

Licitaţia publică 1926/14Autoritate contractantă: Asociatia de Gospodarire a Spatiilor VerziAdresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 62Telefon/fax: 022/243428Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Sergiu BujacObiectul achiziţiei: elemente destinate terenurilor de joaca pentru copii si aparate de fitnessCod CPV: 37535200-9Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: mun. Chisinau, str. Puskin, 62Locul desfăşurării licitaţiei: mun. Chisinau, str. Puskin, 62Limba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1002600047677Banca/cod bancar: BSOCMD2XCont de decontare: 2224703001891Cont trezorerial: Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 10:00

Page 44: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

44

Licitaţia publică 1927/14Autoritate contractantă: CR CauseniAdresa: or. Causeni, str. M. Eminescu, 31Telefon/fax: 0243/23088; 079099761Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Efimia ChizilovObiectul achiziţiei: microbuzCod CPV: 34114400-3Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: CR Causeni, bir. 34Locul desfăşurării licitaţiei: CR Causeni, str. M. Eminescu, 31Limba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1007601010921Banca/cod bancar: TREZMD2XCont de decontare: 226608Cont trezorerial: 420515101929601Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 10:00

Licitaţia publică 1928/14Autoritate contractantă: IMSP AMT CentruAdresa: mun. Chisinau, str. 31 August 1989, 63Telefon/fax: 022/275121; 022/277437; 022/271011Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Galina PadureObiectul achiziţiei: reactivi pentru laboratorul imunologicCod CPV: 33696500-0Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: et. 2, bir. 208Locul desfăşurării licitaţiei: IMSP AMT CentruLimba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1003600153267Banca/cod bancar: BC Victoriabank SA, fil. 17 Chisinau / VICBMD2X457Cont de decontare: 2251017130Cont trezorerial: Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 21.10.2014, ora 15:00

Page 45: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

45

Licitaţia publică 1929/14Autoritate contractantă: Directia Generala invatamint Tineret si Sport RiscaniAdresa: or. Riscani, str. Independentei, 44, bir. 22Telefon/fax: 0256/24453Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Viorel DandaraObiectul achiziţiei: autoturismCod CPV: 34110000-1Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: or. Riscani, str. Independentei, 44, bir. 22Locul desfăşurării licitaţiei: or. Riscani, str. Independentei, 44, bir. 22Limba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1007601010998Banca/cod bancar: TREZMD2XCont de decontare: 226673Cont trezorerial: 220100000005504Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 20.10.2014, ora 10:00

Licitaţia publică 1930/14Autoritate contractantă: Academia de Muzica Teatru si Arte PlasticeAdresa: mun. Chisinau, str. Al. Mateevici, 111Telefon/fax: 022/234134; 022/238214; 079647654Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Butucean IonObiectul achiziţiei: mobilierCod CPV: 39000000-2Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: mun. Chisinau, str. Al. Mateevici, 111Locul desfăşurării licitaţiei: mun. Chisinau, str. Al. Mateevici, 111Limba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1007600023878Banca/cod bancar: BC Moldinconbank SA, fil. Stefan cel Mare / MOLDMD2X334Cont de decontare: 2251434177Cont trezorerial: Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 20.10.2014, ora 10:00

Page 46: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

46

Licitaţia publică 1931/14Autoritate contractantă: Primaria Tohatin ChisinauAdresa: com. Tohatin, mun. Chisinau, str. Stefan cel Mare, 1Telefon/fax: 022/387236; 022/387236; 022/387848Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Cebotaru SergiuObiectul achiziţiei: constructia apeductului in sctorul “ Satul Nou” din com. TohatinCod CPV: 45232150-8Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: Primaria com. Tohatin, mun. Chisinau, str. Stefan cel Mare, 1Locul desfăşurării licitaţiei: Primaria com. Tohatin, mun. Chisinau, str. Stefan cel Mare, 1Limba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1007601007815Banca/cod bancar: MF-TS / TREZMD2XCont de decontare: 430515101529801Cont trezorerial: 226614Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 20.10.2014, ora 10:00

Licitaţia publică 1932/14Autoritate contractantă: Primaria Raspopeni SoldanestiAdresa: s. Raspopeni, rl. SoldanestiTelefon/fax: 0272/45236Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Pavel DragutaObiectul achiziţiei: lucrari de extindere retelelor de alimentare cu apa din s. RaspopeniCod CPV: 45232150-8Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: s. Raspopeni, rl. SoldanestiLocul desfăşurării licitaţiei: s. Raspopeni, rl. SoldanestiLimba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1007601004548Banca/cod bancar: TREZMD2XCont de decontare: 226640Cont trezorerial: 430515101920801Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 10:00

În atenția operatorilor economici!Se anulează Licitația publică Nr. 1801/14 din 06.10.2014 cu privire la achiziționarea lucrarilor de recon-structie Cod CPV: 45000000-7 conform necesităților Teatrului National Satiricus Ion Luca Caragiale.

Page 47: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

47

Concursuri prin cererea ofertelor de preţuri

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6572-op/14Autoritate contractantă: CR StraseniAdresa: or. Straseni, str. M. Eminescu, 28Tel/fax: 0237/22489; 0237/23630Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Ion UrsuObiectul achiziţiei: lucrari de reparatie la gimnaziul din s. PanasestiCod CPV: 45453000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: or. Straseni, str. M. Eminescu, 28, bir. 215Locul desfăşurării procedurii: or. Straseni, str. M. Eminescu, 28, bir. 301Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.08.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6573-op/14Autoritate contractantă: Primaria Arionesti DonduseniAdresa: s. Arionesti, rl. DonduseniTel/fax: 0251/46236; 0251/46330Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Betivu VictorObiectul achiziţiei: reparatia capitala a sediului primariei s. ArionestiCod CPV: 45453000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria s. Arionesti, rl. DonduseniLocul desfăşurării procedurii: Primaria s. Arionesti, rl. DonduseniLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6574-op/14Autoritate contractantă: Primaria Badicul Moldovenesc CahulAdresa: s. Badicul Moldovenesc, rl. CahulTel/fax: 0299/70222; 0299/70164; 067244249Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Cristina B.Obiectul achiziţiei: Lucrari de reparatie la biblioteca din s. Badicul Moldovenesc, rl. CahulCod CPV: 45453000-7Modalitatea de evaluare:

Page 48: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

48

Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria s. Badicul Moldovenesc, rl. CahulLocul desfăşurării procedurii: Primaria s. Badicul Moldovenesc, rl. CahulLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6575-op/14Autoritate contractantă: IMSP Centrul de Sanatate TelenestiAdresa: or. Telenesti, str. Stefan cel Mare, 5, bir. 303Tel/fax: 0258/22164; 0258/23402Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Morari NicolaeObiectul achiziţiei: Lucrari de constructie a acoperisului Ofuiciului Medicilor de Familie BudaiCod CPV: 45000000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: or. Telenesti, str. Stefan cel Mare, 5, bir. 303Locul desfăşurării procedurii: or. Telenesti, str. Stefan cel Mare, 5, bir. 303Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6576-op/14Autoritate contractantă: IMSP SR EdinetAdresa: or. Edinet, str. Soseaua Bucovinei, 1Tel/fax: 0246/22448; 0246/23502-faxMembru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Anatol GutuObiectul achiziţiei: Fibrocolonoscop destinat diagnosticului si tratamentul afectiunilor intestinaleCod CPV: 33000000-0Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: IMSP SR EdinetLocul desfăşurării procedurii: IMSP SR EdinetLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6577-op/14Autoritate contractantă: CR CriuleniAdresa: or. Criuleni, str. 31 August 1989, 108Tel/fax: 0248/22266

Page 49: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

49

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Lungu IonObiectul achiziţiei: lucrari de constructie a centralei termice de tip, Primaria MascautiCod CPV: 45251200-3Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: CR Criuleni, str. 31 August 1989, 108, bir. 115Locul desfăşurării procedurii: CR Criuleni, str. 31 August 1989, 108Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6578-op/14Autoritate contractantă: CR CriuleniAdresa: or. Criuleni, str. 31 August 1989, 108Tel/fax: 0248/22266Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Lungu IonObiectul achiziţiei: lucrari de constructie a centralei termice autonome cu functionare cu combustibil solidCod CPV: 45251200-3Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: CR Criuleni, str. 31 August 1989, 108, bir. 115Locul desfăşurării procedurii: CR Criuleni, str. 31 August 1989, 108Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 13:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6579-op/14Autoritate contractantă: Primaria Congaz UTA GagauziaAdresa: s. Congaz, str. Octeabriscaia, 85Tel/fax: 0298/69917; 0298/68457Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Ciobanova ElenaObiectul achiziţiei: fructe si legumeCod CPV: 03200000-3Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: s. Congaz, str. Octeabriscaia, 85Locul desfăşurării procedurii: s. Congaz, str. Octeabriscaia, 85Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba rusăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Page 50: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

50

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6580-op/14Autoritate contractantă: Primaria Zastinca SorocaAdresa: s. Zastinca, rl. SorocaTel/fax: 0230/26098; 0230/32941Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Morari IgorObiectul achiziţiei: Lucrari de amenajare a terenului estradei de varaCod CPV: 45111291-4Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria ZastincaLocul desfăşurării procedurii: Primaria ZastincaLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6581-op/14Autoritate contractantă: Inspectoratul National de Patrulare al IGP a MAIAdresa: mun. Chisinau, str. Doina, 102Tel/fax: 022/244604; 022/245433Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Constantin RomanObiectul achiziţiei: ovazCod CPV: 03211600-9Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: mun. Chisinau, str. Doina, 102Locul desfăşurării procedurii: mun. Chisinau, str. Doina, 102Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6582-op/14Autoritate contractantă: Universitatea de Stat din TiraspolAdresa: mun. Chisinau, str. Gh. Jablocikin, 5Tel/fax: 022/754501Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Flestor NicolaeObiectul achiziţiei: lucrari de reparatie a acoperisului, cantinei blocului de studiiCod CPV: 45453000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: mun. Chisinau, str. Gh. Jablocikin, 5, Universitatea de Stat din Tiraspol

Page 51: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

51

Locul desfăşurării procedurii: mun. Chisinau, str. Gh. Jablocikin, 5, Universitatea de Stat din TiraspolLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6583-op/14Autoritate contractantă: Primaria Ciorescu ChisinauAdresa: com. Ciorescu, mun. Chisinau, str. Alexandru cel Bun, 17Tel/fax: 022/456236; 022/456872; 022/456238; 069782355Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Bostan NataliaObiectul achiziţiei: produse alimentareCod CPV: 15800000-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria com. Ciorescu, mun. Chisinau, str. Alexandru cel Bun, 17Locul desfăşurării procedurii: Primaria com. Ciorescu, mun. Chisinau, str. Alexandru cel Bun, 17Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6584-op/14Autoritate contractantă: Primaria Bolohan OrheiAdresa: s. Bolohan, rl. OrheiTel/fax: 0235/40236Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Lilian CotrutaObiectul achiziţiei: Lucrari de schimbare a geamurilor, usilor si reparatia scarilor la Casa de Cultura din s. Bolohan rl. OrheiCod CPV: 45421100-5Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria s. Bolohan, rl. OrheiLocul desfăşurării procedurii: Primaria s. Bolohan, rl. OrheiLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6585-op/14Autoritate contractantă: Primaria Pociumbeni RiscaniAdresa: s. Pociumbeni, rl. RiscaniTel/fax: 0256/73238; 0256/73236

Page 52: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

52

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Ion ColtunObiectul achiziţiei: Lucrări de reparaţia drumului local 1222Cod CPV: 45233142-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria s. Pociumbeni, rl. RiscaniLocul desfăşurării procedurii: Primaria s. Pociumbeni, rl. RiscaniLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6586-op/14Autoritate contractantă: Primaria Mincenii de Jos RezinaAdresa: s. Mincenii de Jos, rl. RezinaTel/fax: 0254/93105; 079655087Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Stog IonObiectul achiziţiei: Lucrări de iluminare stradală în satele Mincenii de Sus şi Mincenii de Jos, rl. RezinaCod CPV: 45316110-9Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria s. Mincenii de Jos, rl. RezinaLocul desfăşurării procedurii: Primaria s. Mincenii de Jos, rl. RezinaLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6587-op/14Autoritate contractantă: Colegiul Agroindustrial din UngheniAdresa: or. Ungheni, str. Decebal, 38Tel/fax: 0236/20056Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Ion OborocObiectul achiziţiei: lucrari de reparatieCod CPV: 45453000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: or. Ungheni, str. Decebal, 38Locul desfăşurării procedurii: or. Ungheni, str. Decebal, 38Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Page 53: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

53

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6588-op/14Autoritate contractantă: Clubul Central Sportiv DinamoAdresa: mun. Chisinau, str. Sciusev, 106 aTel/fax: 022/237318Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Victor SendreaObiectul achiziţiei: lucrari de inlocuire a schimbatoarelor de caldura pentru piscinaCod CPV: 45251110-5Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Clubul Central Sportiv Dinamo, str. Sciusev, 106 aLocul desfăşurării procedurii: Clubul Central Sportiv Dinamo, str. Sciusev, 106 aLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6589-op/14Autoritate contractantă: Directia pentru Statistica SorocaAdresa: or. Soroca, str. Stefan cel Mare, 128Tel/fax: 0230/22527; 0230/23488-fax; 06870800Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Igor ZeruObiectul achiziţiei: Lucrari de reparatie a acoperisuluiCod CPV: 45000000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: or. Soroca, str. Stefan cel Mare, 128Locul desfăşurării procedurii: or. Soroca, str. Stefan cel Mare, 128Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6590-op/14Autoritate contractantă: Primaria Marandeni FalestiAdresa: s. Marandeni, rl. FalestiTel/fax: 0259/72338Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Oboroc OlgaObiectul achiziţiei: Lucrari de reparatie a drumului pietonal s. MarandeniCod CPV: 45233142-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria s. Marandeni, rl. Falesti

Page 54: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

54

Locul desfăşurării procedurii: Primaria s. Marandeni, rl. FalestiLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 08.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6591-op/14Autoritate contractantă: Directia Invatamint SorocaAdresa: or. Soroca, str. Stefan cel Mare, 5Tel/fax: 0230/30548Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Aliona RischitorObiectul achiziţiei: Produse alimentareCod CPV: 15800000-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Directia Invatamint Soroca, et. 2, bir. 202Locul desfăşurării procedurii: Directia Invatamint Soroca, et. 2, bir. 212Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 08.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6592-op/14Autoritate contractantă: Primaria Fundurii Vechi GlodeniAdresa: s. Fundurii Vechi, rl. GlodeniTel/fax: 0249/73236; 0249/73414Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Vieru EmiliaObiectul achiziţiei: constructia terenului de minifotbalCod CPV: 45212221-1Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria s. Fundurii Vechi, rl. GlodeniLocul desfăşurării procedurii: Primaria s. Fundurii Vechi, rl. GlodeniLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6593-op/14Autoritate contractantă: Primaria Orhei OrheiAdresa: or. Orhei, str. V. Mahu, 160Tel/fax: 0235/23981; 0235/32551Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Morari Violeta

Page 55: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

55

Obiectul achiziţiei: Echipament multimedia si instalarea acestuiaCod CPV: 32342410-9Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria or. Orhei, et. I, bir. achizitii publiceLocul desfăşurării procedurii: Primaria or. Orhei, et. II, sala de sedinteLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 08.10.2014,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6594-op/14Autoritate contractantă: Primaria Bocani FalestiAdresa: s. Bocani, rl. FalestiTel/fax: 0259/78736; 068239498Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Tatiana MindriganObiectul achiziţiei: Lucrari de reparatie a drumului la intrarea in s. Bocani, FalestiCod CPV: 45233142-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria s. Bocani, rl. FalestiLocul desfăşurării procedurii: Primaria s. Bocani, rl. FalestiLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 08.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6595-op/14Autoritate contractantă: CR Anenii NoiAdresa: or. Anenii Noi, str. 31 August, 4Tel/fax: 0265/23626; 0265/22511Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Larisa SlivinscaiaObiectul achiziţiei: reparatia curenta a partii carosabile a drumului L 457 R 59 drum de acces spre s. SerpeniCod CPV: 45233142-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: CR Anenii Noi, bir. 207, et. 3Locul desfăşurării procedurii: CR Anenii Noi, sala mica, et. 3Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Page 56: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

56

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6596-op/14Autoritate contractantă: Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Municipiul ChisinauAdresa: mun. Chisinau, str. Mitropolit Varlaam, 90Tel/fax: 022/222356; 022/224440-faxMembru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Rosca SvetlanaObiectul achiziţiei: lucrari de reparatie capitalaCod CPV: 45453000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: mun. Chisinau, str. Mitropolit Varlaam, 90Locul desfăşurării procedurii: mun. Chisinau, str. Mitropolit Varlaam, 90, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de MuncaLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6597-op/14Autoritate contractantă: CR SingereiAdresa: or. Singerei, str. Independentei, 111Tel/fax: 0262/23285; 0262/26353Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Ungureanu LiaObiectul achiziţiei: lucrari de reparatie a drumurilor intravelane, s. Alexandreni r-l SingereiCod CPV: 45233142-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: or. Singerei, str. Independentei, 111, et. 2, sectia economieLocul desfăşurării procedurii: or. Singerei, str. Independentei, 111, CR SingereiLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6598-op/14Autoritate contractantă: CR Anenii NoiAdresa: or. Anenii Noi, str. 31 August, 4Tel/fax: 0265/23626; 0265/22511Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Larisa SlivinscaiaObiectul achiziţiei: reparatia curenta a partii carosabile a drumului L471 R2 R2Cod CPV: 45233142-6Modalitatea de evaluare:

Page 57: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

57

Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: CR Anenii Noi, bir. 207, et. 3Locul desfăşurării procedurii: CR Anenii Noi, sala mica, et. 3Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 13:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6599-op/14Autoritate contractantă: CR Anenii NoiAdresa: or. Anenii Noi, str. 31 August, 4Tel/fax: 0265/23626; 0265/22511Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Larisa SlivinscaiaObiectul achiziţiei: reparatia curenta a partii carosabile a drumului L474 Bulboaca-Chirca- Merenii Noi-FloreniCod CPV: 45233142-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: CR Anenii Noi, bir. 207, et. 3Locul desfăşurării procedurii: CR Anenii Noi, sala mica, et. 3Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 15:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6600-op/14Autoritate contractantă: Curtea Suprema de JustitieAdresa: mun. Chisinau, str. M. Kogalniceanu, 70Tel/fax: 022/225504; 022/221994-faxMembru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Onici AlexandruObiectul achiziţiei: hirtie xeroxCod CPV: 22992000-0Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: sediul Curtii Supreme de Justitie, mun. Chisinau, str. M. Kogalniceanu, 70, bir. 108Locul desfăşurării procedurii: mun. Chisinau, str. M. Kogalniceanu, 70, bir, 101Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6601-op/14Autoritate contractantă: Curtea Suprema de JustitieAdresa: mun. Chisinau, str. M. Kogalniceanu, 70

Page 58: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

58

Tel/fax: 022/225504; 022/221994-faxMembru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Onici AlexandruObiectul achiziţiei: lucrari de proiectare a cantineiCod CPV: 45453000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: sediul Curtii Supreme de Justitie, mun. Chisinau, str. M. Kogalniceanu, 70, bir. 108Locul desfăşurării procedurii: mun. Chisinau, str. M. Kogalniceanu, 70, bir, 101Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 13:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6602-op/14Autoritate contractantă: Curtea Suprema de JustitieAdresa: mun. Chisinau, str. M. Kogalniceanu, 70Tel/fax: 022/225504; 022/221994-faxMembru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Onici AlexandruObiectul achiziţiei: confectionarea mobileiCod CPV: 39100000-3Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: sediul Curtii Supreme de Justitie, mun. Chisinau, str. M. Kogalniceanu, 70, bir. 108Locul desfăşurării procedurii: mun. Chisinau, str. M. Kogalniceanu, 70, bir, 101Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 14:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6603-op/14Autoritate contractantă: IMSP Statia Zonala AMU CentruAdresa: mun. Chisinau, str. C. Virnav, 7Tel/fax: 022/286587; 022/286270Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Rusnac ValentinaObiectul achiziţiei: lucrari de gazificare la SAMU CalarasiCod CPV: 45231221-0Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: mun. Chisinau, str. C. Virnav, 7Locul desfăşurării procedurii: mun. Chisinau, str. C. Virnav, 7Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Page 59: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

59

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6604-op/14Autoritate contractantă: Primaria Stefan Voda Stefan VodaAdresa: or. Ștefan Vodă, str. Stefan cel Mare, 31Tel/fax: 0242/23053; 0242/22139; 0242/25199Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Maria GhermanObiectul achiziţiei: Lucrări de reparație capitală a Căminului Cultural din or. Ștefan VodăCod CPV: 45453000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria or. Ștefan Vodă, str. Stefan cel Mare, 31, et.II, bir. 4Locul desfăşurării procedurii: Primaria or. Ștefan Vodă, str. Stefan cel Mare, 31, et. III, sala de sedinteLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6605-op/14Autoritate contractantă: Gimnaziul Delta Cantemir TartaulAdresa: s. Tartaul, rl. CantemirTel/fax: 0273/77378; 07886668Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Tapordei MariaObiectul achiziţiei: Lucrari de reparatie salii sportive Gimnaziu Delta s. Tartaul r. CantemirCod CPV: 45453000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Gimnaziul Delta Cantemir TartaulLocul desfăşurării procedurii: Gimnaziul Delta Cantemir TartaulLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6606-op/14Autoritate contractantă: Colegiul Tehnic Agricol SorocaAdresa: or. Soroca, str. Calea Baltului, 2Tel/fax: 0230/22327; 0230/22442Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: C. NesterencoObiectul achiziţiei: Mijloace Fixe (calculatoare de birou)Cod CPV: 30141200-1

Page 60: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

60

Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Colegiul Tehnic Agricol SorocaLocul desfăşurării procedurii: Colegiul Tehnic Agricol SorocaLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6607-op/14Autoritate contractantă: Liceul Teoretic Lapusna HincestiAdresa: s. Lapusna, rl. HincestiTel/fax: 0269/51280Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Rotaru VioricaObiectul achiziţiei: produse alimentareCod CPV: 15000000-8Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Liceul Teoretic Lapusna HincestiLocul desfăşurării procedurii: Liceul Teoretic Lapusna HincestiLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6608-op/14Autoritate contractantă: CR Anenii NoiAdresa: or. Anenii Noi, str. 31 August, 4Tel/fax: 0265/23626; 0265/22511Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Larisa SlivinscaiaObiectul achiziţiei: reparatia curenta a drumului L541 Zolotivca-LargaCod CPV: 45233142-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: CR Anenii Noi, bir. 207, et. 3Locul desfăşurării procedurii: CR Anenii Noi, sala mica, et. 3Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 10:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6609-op/14Autoritate contractantă: Primaria Nimoreni IaloveniAdresa: s. Nimoreni, rl. IaloveniTel/fax: 0268/32309

Page 61: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

61

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Covali AndreiObiectul achiziţiei: lucrari de constructie a apeductului magistral de la punctul de racordare or. Ialoveni spre s. Sociteni, Danceni, Suruceni, Nimoreni, MalcociCod CPV: 45247130-0Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria NimoreniLocul desfăşurării procedurii: Primaria NimoreniLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6610-op/14Autoritate contractantă: IP Gimnaziul Racovat SorocaAdresa: s. Racovat, rl. SorocaTel/fax: 0230/60218Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Braesco LiviaObiectul achiziţiei: Lucrari de constructii a terenului de minifotbalCod CPV: 45000000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: IP Gimnaziul Racovat SorocaLocul desfăşurării procedurii: IP Gimnaziul Racovat SorocaLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6611-op/14Autoritate contractantă: Gimnaziul Internat LeovaAdresa: or. Leova, str. Stefan cel Mare, 100Tel/fax: 0263/25074; 0263/25444Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Gospodinov IuliaObiectul achiziţiei: produse alimentareCod CPV: 15000000-8Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Gimnaziul Internat LeovaLocul desfăşurării procedurii: or. Leova, str. Stefan cel Mare, 100Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Page 62: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

62

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6612-op/14Autoritate contractantă: Primaria Cneazevca LeovaAdresa: s. Cneazevca, rl. LeovaTel/fax: 0263/46238; 0263/46236; 079721161Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Primar TomsaObiectul achiziţiei: Lucrari de amenajare a terenului la gradinita de copii s. CneazevcaCod CPV: 45111291-4Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria CneazevcaLocul desfăşurării procedurii: Primaria CneazevcaLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6613-op/14Autoritate contractantă: Primaria Ciniseuti RezinaAdresa: s. Ciniseuti, rl. RezinaTel/fax: 0254/51236Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Covalenco AnatolieObiectul achiziţiei: CărbuneCod CPV: 09111100-1Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria s. Ciniseuti, rl. RezinaLocul desfăşurării procedurii: Primaria s. Ciniseuti, rl. RezinaLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6614-op/14Autoritate contractantă: Primaria Cajba GlodeniAdresa: s. Cajba, rl. GlodeniTel/fax: 0249/52236Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Pascaru ConstantinObiectul achiziţiei: reparatia apeductului din s.CajbaCod CPV: 45232151-5Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria s. Cajba, rl. Glodeni

Page 63: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

63

Locul desfăşurării procedurii: Primaria s. Cajba, rl. GlodeniLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6615-op/14Autoritate contractantă: IMSP SR TaracliaAdresa: or. Taraclia, str. V. Cebanov, 1Tel/fax: 0294/23527; 0294/24384Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Serghei VicevObiectul achiziţiei: lucrari de montarea electrotehnicaCod CPV: 45310000-3Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: or. Taraclia, str. V. Cebanov, 1, et. 3, bir. 1Locul desfăşurării procedurii: or. Taraclia, str. V. Cebanov, 1, et. 1Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6616-op/14Autoritate contractantă: CR SoldanestiAdresa: or. Soldanesti, str. 31 August, 1Tel/fax: 0272/25366Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Efimia CosciugObiectul achiziţiei: Lucrari la drumul de acces spre Centrul medicilor de familie s. Parcani, rl SoldanestiCod CPV: 45233142-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: or. Soldanesti, str. 31 August, 1, CR Soldanesti, sectia economieLocul desfăşurării procedurii: or. Soldanesti, str. 31 August, 1, CR Soldanesti, sectia economieLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6617-op/14Autoritate contractantă: Scoala Profesionala RiscaniAdresa: or. Riscani, str. Lapusneanu, 32Tel/fax: 0256/28646; 0256/24904

Page 64: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

64

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Cherdivara MirceaObiectul achiziţiei: Lucrări de montare de geamuri PVCCod CPV: 45441000-0Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: or. Riscani, str. Lapusneanu, 32Locul desfăşurării procedurii: or. Riscani, str. Lapusneanu, 32Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6618-op/14Autoritate contractantă: Primaria Bahrinesti FlorestiAdresa: s. Bahrinesti, rl. Floresti, str. Renasterii, 293Tel/fax: 0250/45406Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Bunescu FeodosiaObiectul achiziţiei: lucrari de reparatie a drumurilor locale din s. BahrinestiCod CPV: 45233142-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: s. Bahrinesti, rl. Floresti, str. Renasterii, 293Locul desfăşurării procedurii: s. Bahrinesti, rl. Floresti, str. Renasterii, 293Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6619-op/14Autoritate contractantă: IMSP AMT BuiucaniAdresa: mun. Chisinau, str. I. L. Caragiale, 2Tel/fax: 022/756960; 079358779Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Alexandru CebucObiectul achiziţiei: halate medicale, scaune metalice, bahileCod CPV: 45441000-0Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: la sediul IMSP AMT Buiucani, et. 2, bir. 220, str. I. L. Caragiale, 2Locul desfăşurării procedurii: la sediul IMSP AMT Buiucani, et. 5, sala de sedinte, str. I. L. Caragiale, 2Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Page 65: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

65

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6620-op/14Autoritate contractantă: CR OrheiAdresa: or. Orhei, str. M. Eminescu, 2Tel/fax: 0235/20389; 0235/27044Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Gurduza VladimirObiectul achiziţiei: alimentarea cu gaze naturale la Gimnaziul Discova din rl. OrheiCod CPV: 45333000-0Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: CR Orhei, or. Orhei, str. M. Eminescu, 2Locul desfăşurării procedurii: CR Orhei, or. Orhei, str. M. Eminescu, 2Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6621-op/14Autoritate contractantă: Gimnaziul Mircea cel Batrin Moscovei CahulAdresa: s. Moscovei, rl. CahulTel/fax: 0299/75277Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Matcina NataliaObiectul achiziţiei: Reparatii interioare a salilor de studii (pardoseli) a gimnaziului Mircea cel Batrin s. Moscovei, rl. CahulCod CPV: 45453000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Gimnaziul Mircea cel Batrin Moscovei CahulLocul desfăşurării procedurii: Gimnaziul Mircea cel Batrin Moscovei CahulLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6622-op/14Autoritate contractantă: Primaria Alexandreni SingereiAdresa: s. Alexandreni, rl. SingereiTel/fax: 0262/71691; 069123716Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Vladimir JoianObiectul achiziţiei: lucrari de nivelare a pietrisului la drumurile din com. AlexandreniCod CPV: 45233140-2Modalitatea de evaluare:

Page 66: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

66

Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: contabilitatea PrimarieiLocul desfăşurării procedurii: bir. primaruluiLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6623-op/14Autoritate contractantă: IMSP Centrul de Sanatate BalatinaAdresa: s. Balatina, rl. GlodeniTel/fax: 0249/41486; 0249/41316; 069151110Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Tamara CorinaObiectul achiziţiei: lucrari de renovare a interiorului cladirii IMSP CS BalatinaCod CPV: 45453000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: IMSP Centrul de Sanatate BalatinaLocul desfăşurării procedurii: IMSP Centrul de Sanatate BalatinaLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6624-op/14Autoritate contractantă: Primaria Cucoara CahulAdresa: s. Cucoara, rl. CahulTel/fax: 0299/51574Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Tudos NataliaObiectul achiziţiei: Lucrari de restabilire a rigolii la drumul de acces catre gimnaziul C. Stere din s. Chircani, rl. CahulCod CPV: 45233140-2Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria s. Cucoara, rl. CahulLocul desfăşurării procedurii: Primaria s. Cucoara, rl. CahulLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6625-op/14Autoritate contractantă: Primaria Cucoara CahulAdresa: s. Cucoara, rl. Cahul

Page 67: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

67

Tel/fax: 0299/51574Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Tudos NataliaObiectul achiziţiei: Lucrari de reparatie a strazii Dm. Cantemir -varianta alba din s. Cucoara, rl. CahulCod CPV: 45233142-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria s. Cucoara, rl. CahulLocul desfăşurării procedurii: Primaria s. Cucoara, rl. CahulLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 13:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6626-op/14Autoritate contractantă: Primaria Talmaza Stefan VodaAdresa: s. Talmaza, rn. Ștefan VodăTel/fax: 0242/41236; 0242/41238Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Ursu IonObiectul achiziţiei: Extinderea sistemului de iluminare stradală în s. Talmaza, rn. Ștefan VodăCod CPV: 34993000-4Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria s. Talmaza, rn. Ștefan VodăLocul desfăşurării procedurii: Primaria s. Talmaza, rn. Ștefan VodăLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6627-op/14Autoritate contractantă: CR SoldanestiAdresa: or. Soldanesti, str. 31 August, 1Tel/fax: 0272/25366Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Efimia CosciugObiectul achiziţiei: mobilier si inventar medical pentru Centrul medicilor de familie s. Parcani, r-nul SoldanestiCod CPV: 33190000-8Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: or. Soldanesti, str. 31 August, 1, CR Soldanesti, sectia economieLocul desfăşurării procedurii: or. Soldanesti, str. 31 August, 1, CR Soldanesti, sectia economie

Page 68: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

68

Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 13:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6628-op/14Autoritate contractantă: Curtea Suprema de JustitieAdresa: mun. Chisinau, str. M. Kogalniceanu, 70Tel/fax: 022/225504; 022/221994-faxMembru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Onici AlexandruObiectul achiziţiei: lucrari de reparatieCod CPV: 45453000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: sediul Curtii Supreme de Justitie, mun. Chisinau, str. M. Kogalniceanu, 70, bir. 108Locul desfăşurării procedurii: mun. Chisinau, str. M. Kogalniceanu, 70, bir, 101Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 15:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6629-op/14Autoritate contractantă: Primaria Rosietici FlorestiAdresa: s. Rosietici, rl. FlorestiTel/fax: 0250/48430Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Vasile ChivirigaObiectul achiziţiei: reparatia drumurilor din s. CenusaCod CPV: 45233142-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria s. Rosietici, rl. FlorestiLocul desfăşurării procedurii: Primaria s. Rosietici, rl. FlorestiLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6630-op/14Autoritate contractantă: CR CimisliaAdresa: or. Cimislia, str. Stefan cel Mare, 12Tel/fax: 0241/21171Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Tocaru VasileObiectul achiziţiei: lucrari de reparatie a unui sector de drum ce trece prin s. Gura Galbena

Page 69: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

69

Cod CPV: 45233142-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: or. Cimislia, str. Stefan cel Mare, 12, bir. 106Locul desfăşurării procedurii: or. Cimislia, str. Stefan cel Mare, 12, bir. 105Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 08.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6631-op/14Autoritate contractantă: Primaria Copceac UTA GagauziaAdresa: s. Copceac, str. Lenin, 124Tel/fax: 0294/50461; 0294/50238Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Iusiumbeli O.Obiectul achiziţiei: produse alimentareCod CPV: 15000000-8Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria s. Copceac, str. Lenin, 124Locul desfăşurării procedurii: Primaria s. Copceac, str. Lenin, 124Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba rusăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6632-op/14Autoritate contractantă: Judecatoria OcnitaAdresa: or. Ocnita, str. Burebista, 47Tel/fax: 0271/23655; 0271/24741Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Grib GheorgheObiectul achiziţiei: Lucrari de amenajare a teritoriuluiCod CPV: 45111291-4Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: or. Ocnita, str. Burebista, 47Locul desfăşurării procedurii: or. Ocnita, str. Burebista, 47Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6633-op/14Autoritate contractantă: CR EdinetAdresa: or. Edinet, str. Independentei, 33

Page 70: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

70

Tel/fax: 0246/22950; 0246/22247Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Ion PanciucObiectul achiziţiei: Lucrari de reparatie a strazilor din s. GordinestiCod CPV: 45233142-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: CR Edinet, Directia constructii, bir. 013Locul desfăşurării procedurii: CR Edinet, sala de protocolLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6634-op/14Autoritate contractantă: Primaria Sirma LeovaAdresa: s. Sirma, rnul LeovaTel/fax: 0263/71236; 078911336Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Cazacu LudvigObiectul achiziţiei: Reparatia unei portiuni de drum s. Sirma rnul LeovaCod CPV: 45453000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria s. Sirma, rnul LeovaLocul desfăşurării procedurii: Primaria s. Sirma, rnul LeovaLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6635-op/14Autoritate contractantă: Liceul Teoretic V Alecsandri Colibasi CahulAdresa: s. Colibasi, rl. CahulTel/fax: 0299/62298Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Ion EremiaObiectul achiziţiei: lucrari de reparatie la acoperisul edificiului Liceului Teoretic Vasile Alecsandri s. Colibasi, rl. CahulCod CPV: 45261910-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Liceul Teoretic V Alecsandri Colibasi CahulLocul desfăşurării procedurii: Liceul Teoretic V Alecsandri Colibasi CahulLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Page 71: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

71

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6636-op/14Autoritate contractantă: Primaria Andrusul de Jos CahulAdresa: s. Andrusul de Jos, rl. CahuTel/fax: 0299/52275; 0299/52236Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Pralea GheorgheObiectul achiziţiei: Brichete la gradinita de copii din s. Andrusul de Jos, rl. Cahul pentru sezonul rece 2014-2015Cod CPV: 09111400-4Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria Andrusul de JosLocul desfăşurării procedurii: Primaria Andrusul de JosLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6637-op/14Autoritate contractantă: Gimnaziul Ivan Vazov Cantemir StoianovcaAdresa: s. Stoianovca, r.CantemirTel/fax: 0273/61242; 0273/61512Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Crestincova MariaObiectul achiziţiei: Lucrări de reparație capitala salii de sport Gimnaziului Ivan Vazov s. Stoianovca r.CantemirCod CPV: 45453000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Gimnaziul Ivan Vazov Cantemir StoianovcaLocul desfăşurării procedurii: Gimnaziul Ivan Vazov Cantemir StoianovcaLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6638-op/14Autoritate contractantă: Scoala Primara BaurciAdresa: s. Baurci, rl. Ceadir-Lunga, str. Scolii, 1Tel/fax: 0291/33536; 0291/33536Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Ostrioglo E. D.Obiectul achiziţiei: echipament pentru cantinaCod CPV: 39312200-4Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei

Page 72: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

72

de participare sau a caietului de sarcini: Scoala Primara BaurciLocul desfăşurării procedurii: Scoala Primara BaurciLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba rusăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6639-op/14Autoritate contractantă: Primaria Cantemir CantemirAdresa: or. Cantemir, str. Trandafirilor, 2Tel/fax: 0273/22639; 0273/23098Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Graur CorinaObiectul achiziţiei: Lucrari de instalare a garduluiCod CPV: 45340000-2Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria or. Cantemir, str. Trandafirilor, 2, bir. 305Locul desfăşurării procedurii: Primaria or. Cantemir, str. Trandafirilor, 2, bir. 311Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6640-op/14Autoritate contractantă: Gimnaziul M Eminescu CantemirAdresa: or. Cantemir, str. Trandafirilor, 10Tel/fax: 0273/22532Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Enciu EcaterinaObiectul achiziţiei: Lucrari de montare si demontare a ferestrelor din termopan la Gimnaziul M. Eminescu or. Cantemir r. CantemirCod CPV: 45421100-5Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Gimnaziul M Eminescu CantemirLocul desfăşurării procedurii: Gimnaziul M Eminescu CantemirLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6641-op/14Autoritate contractantă: Primaria Geamana Anenii NoiAdresa: s. Geamana, r-n Anenii NoiTel/fax: 0265/68295; 0265/68397Membru al grupului de lucru,

Page 73: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

73

responsabil de procedura de achiziţie: Barcaru EugeniaObiectul achiziţiei: Lucrari de reparatie capitala a casei de cultura din s.Geamana r-n Anenii NoiCod CPV: 45331100-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria s. Geamana, r-n Anenii NoiLocul desfăşurării procedurii: Primaria s. Geamana, r-n Anenii NoiLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6642-op/14Autoritate contractantă: Primaria Ciulucani TelenestiAdresa: s. Ciulucani, rl. TelenestiTel/fax: 0258/54236; 0258/54420Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Cibotaru AndreiObiectul achiziţiei: Lucrari de reparatii capitale la Casa de Cultura din s. CiulucaniCod CPV: 45453000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria s. Ciulucani, rl. TelenestiLocul desfăşurării procedurii: Primaria s. Ciulucani, rl. TelenestiLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6643-op/14Autoritate contractantă: Primaria Cantemir CantemirAdresa: or. Cantemir, str.Tel/fax: 0273/22639; 0273/23098Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Graur CorinaObiectul achiziţiei: Lucrari de demontare si montare a ferestrelor si usilor din termopanCod CPV: 45421100-5Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria or. Cantemir, str. Trandafirilor, 2, bir. 305Locul desfăşurării procedurii: Primaria or. Cantemir, str. Trandafirilor, 2, bir. 311Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 13:00

Page 74: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

74

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6644-op/14Autoritate contractantă: CR CahulAdresa: or. Cahul, str. Piata Independentei, 2Tel/fax: 0299/31422; 0299/28441Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Candja ElenaObiectul achiziţiei: Aprovizionarea cu gaze naturale a cazangeriei OMF din s. Tartaul de Salcie, rl. CahulCod CPV: 45231223-4Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: or. Cahul, str. Piata Independentei, 2, bir. 402Locul desfăşurării procedurii: or. Cahul, str. Piata Independentei, 2, CR CahulLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 08.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6645-op/14Autoritate contractantă: CR CahulAdresa: or. Cahul, str. Piata Independentei, 2Tel/fax: 0299/31422; 0299/28441Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Candja ElenaObiectul achiziţiei: Servicii de proiectare si lucrari de alimentare cu gaze naturale a ospatariei gradinitei de copii nr.1 din or. CahulCod CPV: 45231223-4Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: or. Cahul, str. Piata Independentei, 2, bir. 402Locul desfăşurării procedurii: or. Cahul, str. Piata Independentei, 2, CR CahulLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 08.10.2014, ora 13:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6646-op/14Autoritate contractantă: Primaria Vorniceni StraseniAdresa: s. Vorniceni, rl. Straseni, str. Sfatul Tarii, 6Tel/fax: 0237/46236; 0237/46238; 0237/46290Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Luchian IonObiectul achiziţiei: lucrari de reparatie a drumurilor publice locale din s. VorniceniCod CPV: 45233142-6Modalitatea de evaluare:

Page 75: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

75

Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria Vorniceni, secretarLocul desfăşurării procedurii: Primaria VorniceniLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6647-op/14Autoritate contractantă: Liceul Teoretic M Stratulat Boscana CriuleniAdresa: s. Boscana, rl. CriuleniTel/fax: 0248/70285; 0248/70160Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Stavila VioricaObiectul achiziţiei: marerial saditorCod CPV: 03450000-9Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Liceul Teoretic M Stratulat Boscana CriuleniLocul desfăşurării procedurii: Liceul Teoretic M Stratulat Boscana CriuleniLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 08.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6648-op/14Autoritate contractantă: Liceul Teoretic Ion Creanga Popestii de Sus DrochiaAdresa: s. Popestii de Sus, rl. DrochiaTel/fax: 0252/79214Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Necoara SilviaObiectul achiziţiei: materiale de constructieCod CPV: 44110000-4Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Liceul Teoretic Ion Creanga Popestii de Sus DrochiaLocul desfăşurării procedurii: Liceul Teoretic Ion Creanga Popestii de Sus DrochiaLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6649-op/14Autoritate contractantă: Colegiul de Medicina BaltiAdresa: mun. Balti, str. Decebal, 101Tel/fax: 0231/30104Membru al grupului de lucru,

Page 76: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

76

responsabil de procedura de achiziţie: Arlet IonObiectul achiziţiei: lucrari de reparatie generalaCod CPV: 45453000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Colegiul de Medicina Balti, str. Decebal, 101Locul desfăşurării procedurii: Colegiul de Medicina Balti, str. Decebal, 101Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6650-op/14Autoritate contractantă: Primaria Codreanca StraseniAdresa: s. Codreanca, rl. StraseniTel/fax: 0237/75236Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Cotelea MihailObiectul achiziţiei: lucrari de reparatie a drumului local din s. Codreanca sect. V.Caraman-G.BitcaCod CPV: 45233142-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria CodreancaLocul desfăşurării procedurii: Primaria CodreancaLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6651-op/14Autoritate contractantă: Liceul Teoretic Vladimir Corolenco Moscovei CahulAdresa: s. Moscovei, rl. CahulTel/fax: 0299/75733Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Cassir TamaraObiectul achiziţiei: Confectionarea si instalarea gardului pe perimetrul Liceului Teoretic Vladimir Corolenco s. Moscovei, rl. CahulCod CPV: 45342000-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Liceul Teoretic Vladimir Corolenco Moscovei Cahul, et. 2, bir. directorului nr. 216Locul desfăşurării procedurii: Liceul Teoretic Vladimir Corolenco Moscovei Cahul, et. 2, bir. directorului nr. 216Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Page 77: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

77

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6652-op/14Autoritate contractantă: Primaria Tomai LeovaAdresa: s. Tomai, rl. LeovaTel/fax: 0263/69474; 0263/69236Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Boisteanu ValeriuObiectul achiziţiei: Lucrari de reparatie a unei portiuni de drum din s. Tomai LeovaCod CPV: 45233142-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria TomaiLocul desfăşurării procedurii: Primaria TomaiLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6653-op/14Autoritate contractantă: Agentia pentru Inovare si Transfer TehnologicAdresa: mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare, 1Tel/fax: 022/882565Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Oleg PetracheObiectul achiziţiei: servicii cateringCod CPV: 55520000-1Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: mun. Chisinau, str. Miorita, 5, bir. 409Locul desfăşurării procedurii: mun. Chisinau, str. Miorita, 5, et. 5, sala de sedinteLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6654-op/14Autoritate contractantă: CR CahulAdresa: or. Cahul, str. Piata Independentei, 2Tel/fax: 0299/28441; 0299/31425Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Ghetiu JanetaObiectul achiziţiei: Schimbarea usilor si ferestrelor la gradinita de copii din s. Cotihana, rl. CahulCod CPV: 45421130-4Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei

Page 78: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

78

de participare sau a caietului de sarcini: or. Cahul, str. Piata Independentei, 2, bir. 402Locul desfăşurării procedurii: or. Cahul, str. Piata Independentei, 2, CR CahulLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 08.10.2014, ora 14:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6655-op/14Autoritate contractantă: Primaria Gotesti CantemirAdresa: s. Gotesti, r. CantemirTel/fax: 0273/44236Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Chicicov PanainteObiectul achiziţiei: Reconstructia si amenajarea a10 fintini de mina in s. Gotesti r. CantemirCod CPV: 45221230-3Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria s. Gotesti, r. CantemirLocul desfăşurării procedurii: Primaria s. Gotesti, r. CantemirLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 08.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6656-op/14Autoritate contractantă: Primaria Stoianovca CantemirAdresa: s. Stoianovca, rl. CantemirTel/fax: 0273/61236Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Malcov PetruObiectul achiziţiei: Reparatia edificiului primariei s. Stoianovca r. CantemirCod CPV: 45453000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria s. Stoianovca, rl. CantemirLocul desfăşurării procedurii: Primaria s. Stoianovca, rl. CantemirLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6657-op/14Autoritate contractantă: Directia Invatamint a Consiliului Raional LeovaAdresa: or. Leova, str. Independentei, 3Tel/fax: 0263/23105

Page 79: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

79

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: L. CrilevObiectul achiziţiei: echipament informatic si accesorii de birouCod CPV: 30000000-9Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Directia Invatamint a Consiliului Raional Leova, str. Independentei, 3Locul desfăşurării procedurii: Directia Invatamint a Consiliului Raional Leova, str. Independentei, 3, et. 2, bir. 19Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 08.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6658-op/14Autoritate contractantă: CR CimisliaAdresa: or. Cimislia, str. Stefan cel Mare, 12Tel/fax: 0241/21171Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Tocaru VasileObiectul achiziţiei: lucrari de reparatie a drumului spre s. MereniCod CPV: 45233142-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: or. Cimislia, str. Stefan cel Mare, 12, bir. 106Locul desfăşurării procedurii: or. Cimislia, str. Stefan cel Mare, 12, bir. 105Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 08.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6659-op/14Autoritate contractantă: CR CimisliaAdresa: or. Cimislia, str. Stefan cel Mare, 12Tel/fax: 0241/21171Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Tocaru VasileObiectul achiziţiei: lucrari de reparatie a retelelor de alimentare cu curent electric a incaperilor din incinta cladirii din str.Al.cel Bun 133, or. CimisliaCod CPV: 45310000-3Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: or. Cimislia, str. Stefan cel Mare, 12, bir. 106Locul desfăşurării procedurii: or. Cimislia, str. Stefan cel Mare, 12, bir. 105Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 08.10.2014, ora 10:00

Page 80: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

80

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6660-op/14Autoritate contractantă: CR CimisliaAdresa: or. Cimislia, str. Stefan cel Mare, 12Tel/fax: 0241/21171Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Tocaru VasileObiectul achiziţiei: lucrari de reparatie a drumului din s. HirtopCod CPV: 45233142-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: or. Cimislia, str. Stefan cel Mare, 12, bir. 106Locul desfăşurării procedurii: or. Cimislia, str. Stefan cel Mare, 12, bir. 105Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 08.10.2014, ora 13:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6661-op/14Autoritate contractantă: CR CimisliaAdresa: or. Cimislia, str. Stefan cel Mare, 12Tel/fax: 0241/21171Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Tocaru VasileObiectul achiziţiei: lucrrai de reparatie a drumului spre s. SuricCod CPV: 45453000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: or. Cimislia, str. Stefan cel Mare, 12, bir. 106Locul desfăşurării procedurii: or. Cimislia, str. Stefan cel Mare, 12, bir. 105Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 08.10.2014, ora 15:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6662-op/14Autoritate contractantă: CR CimisliaAdresa: or. Cimislia, str. Stefan cel Mare, 12Tel/fax: 0241/21171Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Tocaru VasileObiectul achiziţiei: lucrari de reparatie a drumului ce duce spre s. DimitrovcaCod CPV: 45233142-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: or. Cimislia, str. Stefan cel Mare, 12, bir. 106

Page 81: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

81

Locul desfăşurării procedurii: or. Cimislia, str. Stefan cel Mare, 12, bir. 105Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 08.10.2014, ora 14:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6663-op/14Autoritate contractantă: Ministerul EducatieiAdresa: mun. Chisinau, Piata Marii Adunari Nationale, 1Tel/fax: 022/233773Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Buciumas SergiuObiectul achiziţiei: bilete aviaCod CPV: 60400000-2Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Ministerul Educatiei, bir. 460Locul desfăşurării procedurii: Ministerul Educatiei, bir. 423Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 08.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6664-op/14Autoritate contractantă: IMSP SR CauseniAdresa: or. Causeni, str. Iu. Gagarin, 54Tel/fax: 0243/26524; 069777255Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Igor PulbereObiectul achiziţiei: Fibrogastroscop portativCod CPV: 33168100-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: or. Causeni, str. Iu. Gagarin, 54, IMSP SR CauseniLocul desfăşurării procedurii: or. Causeni, str. Iu. Gagarin, 54, IMSP SR CauseniLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6665-op/14Autoritate contractantă: Primaria Samascani SoldanestiAdresa: s. Samascani, rl. SoldanestiTel/fax: 0272/42236; 0272/42238-faxMembru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Lilia Gavrilan

Page 82: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

82

Obiectul achiziţiei: Lucrari de iluminare a strazilor din s.Samascani, r-l SoldanestiCod CPV: 45316110-9Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria SamascaniLocul desfăşurării procedurii: Primaria SamascaniLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

În atenția operatorilor economici!La Concursul prin cererea ofertelor de prețuri Nr. 6465-op/14 din 06.10.2014, cu privire la achiziționarea abonarii la reviste, ziare pentru anul 2015, Cod CPV: 22200000-2, conform necesităților Inspectoratului Fiscal de Stat Chisinau sunt operate următoarele modificări:Termenul de desfăşurarea concursului: 06.10.2014,se înlocuiește cu:Termenul de desfăşurarea concursului: 10.10.2014

În atenția operatorilor economici!La Concursul prin cererea ofertelor de prețuri Nr. 6545-op/14 din 10.10.2014 cu privire la achiziționarea serviciilor de elaborare a studiului cu privire la contraventii civile sau de con-tecios administrativ, Cod CPV: 79311100-8, conform necesităților Consiliului National pentru Asistenta Juridica Garantata de Stat sunt operate următoarele modificări:Obiectul achiziţiei: servicii de elaborare a studiului cu privire la contraventii civile sau de contecios administrativse înlocuiește cu:Obiectul achiziţiei: servicii de elaborare a unui studiu cu privire la elaborarea criteriilor de stabilire a complexitatii cauzelor contraventionale, civile sau de contecios administrativ

Page 83: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

83

Anunțuri

Anunț!Agenția Achiziții Publice anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante:• specialist principal, Serviciu Achiziții Publice r. NisporeniData limită finală de depunere a documentelor – 10.10.2014.Documentele urmează a fi depuse la sediul Agenției, șos. Hîncești 53 etaj 2, bir.214.Condițiile de desfășurare a concursului sunt prezentate pe pagina web a Agenției - www.tender.gov.md.

Page 84: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

84

1

INVITAŢIE PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR Republica Moldova

Reabilitarea Drumului R6 M1 – Ialoveni km 0+000-km 6+550

Nr. RSP/2013/OT/W6/05 Această Invitaţie pentru depunerea ofertelor urmează Anunţul General de Achiziţii No. 7233-GPN-45094 publicat

pe pagina web a BERD, la Oportunităţi de Achiziţie pe data de 25 Noiembrie 2013. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor reprezentat de către Administraţia de Stat a Drumurilor,

denumit în continuare "Beneficiar", intenţionează să utilizeze o parte din împrumutul Băncii Europene de Investiții (Banca) pentru costurile de Reabilitarea a Drumului R6 M1 – Ialoveni, km 00+000 - km 6+550.

Beneficiarul invita la depunerea ofertelor sigilate din partea antreprenorilor pentru următorul contract care va fi finanţat din împrumut:

Contract RSP/W6/05: „Reabilitarea Drumului R6 M1 – Ialoveni, km 0+000-km 6+550” Drumul Republican 6: M1-Ialoveni (Secțiunea M1-R3) este o secțiune de drum de 6.55 km care face parte din

drumul de ocolire a Chișinăului, ce face legătura dintre drumurile M1 și R3. Drumul este situat aproximativ la 10 km spre vest de Centrul Chișinăului și este situat în zona Dealurilor din Moldova Centrală (Podișuri) cu bazine hidrografice mari și pante abrupte. Secțiunile proiectului constau dintr-o secțiune uniformă formată din 4 benzi necesare de a fi reabilitate la Categoria 1b și din construcții noi de aproximativ 150 m de drum de acces. În plus, există trei intersecții pe drumul R6 care sunt necesare pentru a fi reproiectate la sensurile giratorii.

Reabilitarea include reconstrucția părţii asfaltate, demolarea și construcția podețelor, construirea instalațiilor de drenaj, relocarea liniilor de utilități, montarea instalațiilor de iluminare după cum este necesar și, după cum sunt definite în Desene, Specificații și Listele de cantități.

Începerea lucrărilor este planificată a fi în luna februarie 2015 și termenul de finalizare este de 24 luni. Principalele lucrări vor consta în:

Aproximativ 43.867 m3 de lucrări de terasament; Aproximativ 30.370 m3 de reciclare la rece a asfaltului; Aproximativ 125.630 m2 strat de bază din beton asfaltic M II, grosime 60 - 80 mm; Aproximativ 124.880 m2 strat de uzură din beton asfaltic M III, grosime 50 mm;

Toate companiile și asocierile eligibile sunt invita să-şi depună ofertele. Tenderul este deschis tuturor ofertanţilor eligibli care, pentru a primi orice modificări sau clarificări la

documentele de licitatie, trebuie să se înregistreze prin completarea formularului de înregistrare disponibil pe site-ul Beneficiarului http://files.asd.md/ProcurementW6/WorksW6/W6R14RegistrationForm.pdf. Formularul de înregistrare completat se prezintă responsabilului de proiect a beneficiarului prin fax-ul sau e-mail-ul de mai jos. Înregistrarea va fi finalizată atunci când un potențial ofertant primește un număr de înregistrare de la angajator. Potentialul ofertant poate alege pe formularul de înscriere de a primi documentele de licitatie, sau oricare modificări sau clarificări la documentele de licitație, în modul următor:

(i) în mod gratuit prin e-mail la depunerea unei cereri la adresa de email mai jos, (ii) în mod gratuit în format electronic, la adresa de mai jos, sau (iii) în mod gratuit pe site-ul oficial al Administrației de Stat a Drumurilor (www.asd.md)

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de o garanție bancară necondiționată (sau "la cerere") în valoare de: 200.000,00 EUR (două sute de mii de euro).

Ofertele trebuie depuse la adresa de mai jos înainte sau pe data de 20 noiembrie 2014 Ora: 10:00 (ora locală). La aceeaşi dată ofertele vor fi deschise public în faţa reprezentanţilor companiilor participante care vor să asiste la deschidere.

Adresa Beneficiarului este: Att: Dl Gheorghe Curmei, Adresa: Administrația de Stat a Drumurilor, Bucuriei Str. 12A, Chişinău, MD 2004, Republica Moldova Tel: +373 22 740750 Fax: +373 22 741219 E-mail: [email protected]

Termenul limită de depunere a ofertelor este: Data: 20 noiembrie 2014 Ora: 10:00 (ora locală). Ofertanții nu au opțiunea de a depune ofertele în format electronic.

Deschiderea ofertelor va avea loc la: Administrația de Stat a Drumurilor, Bucuriei Str. 12 A, oficiul 400, Chișinău, MD 2004, Republica Moldova Data: 20 noiembrie 2014 Ora: 10:15 (ora locală).

Ofertanții potențiali pot obține informații suplimentare, să examineze și să achiziționeze documentele de licitație la sediul: Att: Dl. Serghei Polisciuc, Project Officer Adresa: Str. Bucuriei 12a, Chișinău, MD 2004, Republica Moldova Tel: +373 22 740750 Fax: +373 22 741219 E-mail: [email protected]

Data: 29 septembrie, 2014

Page 85: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

85 1

INVITAŢIE PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR Republica Moldova

Reabilitarea drumului R16 Balţi-Făleşti-Sculeni Lot 1: km 4+800-km 30+270

Lot 2: km 30+270-km 59+480 No.RSP/2013/OT/W6/03-04

Această Invitaţie pentru depunerea ofertelor urmează Anunţul General de Achiziţii No. 7233-GPN-45094 publicat pe pagina web a BERD, la Oportunităţi de Achiziţie pe data de 25 Noiembrie 2013.

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Drumurilor reprezentat de Administraţia de Stat a Drumurilor (în continuare Beneficiar) intenţionează să utilizeze o parte din împrumutul Băncii Europene de Investiţii (în continuare Banca) în scopul Reabilitării drumului R16 Balţi-Făleşti-Sculeni km 4+800-km 30+270, km 30+270-km 59+480.

Beneficiarul invită la trimiterea ofertelor sigilate de la antreprenori pentru următoarele contracte care vor fi finanţate din o parte din împrumut: “Reabilitarea drumului R16 Balţi-Făleşti-Sculeni:

Contract RSP/W6/03: km 4+800 – km 30+270; Contract RSP/W6/04: km 30+270 – km 59+480.

Drumul R16 reprezintă o porţiune importantă în coridorul ce traversează nordul Moldovei de la Sculeni spre Bălţi şi formează o parte integră din conexiunea internaţională dintre România şi Ucraina.

Lucrările sunt împărţite în două contracte care vor fi desfăşurate concomitent şi vor cuprinde: Contract RSP/W6/03: De la Bălţi începînd cu km 4+800 şi continuînd spre intersecţia cu drumul R17 la

km 30+270, cu o lungime de aproximativ 25.47 km, drumul urmează traseul existent, cu realinieri restrînse pentru a îmbunătăţi caracteristicile geometrice, eliminarea riscurilor de siguranţă rutieră sau pentru evitarea suprafeţelor supuse eroziunilor puternice de sol.

Reabilitarea include reconstrucţia stratului de asfalt, demolarea podeţelor, reconstrucţia podurilor, demolarea şi construcţia canalelor de scurgere, construcţia sistemului de drenaj şi relocarea conductelor de utilitate publică după cum e cerut şi definit în Desenele Tehnice, Specificaţii şi Devizul de Cantităţi. Începutul lucrărilor este preconizat pentru februarie 2015, iar timpul de executare este de 24 de luni.

Lucrările principale vor consta în: Reabilitarea a trei poduri; Aproximativ 410.842 m3 de lucrări de terasament; Reciclarea la rece a 29.266 m3 de asfalt; Aşternerea a 206.517 m2 de strat de bază din beton asfaltic M II, cu grosimea 40 mm; Aşternerea a 204.201 m2 de strat de uzură din beton asfaltic stabilizat cu fibre, cu grosimea 40

mm. Contract RSP/W6/04: Începînd de la intersecţia drumul R17 spre Sculeni la km 30+270, cu o lungime de

aproximativ 29.21 km pînă la km 59+480, drumul cuprinde, în mare parte, două benzi, o parte carosabilă, drum asfaltat, care urmează traseul existent, cu realinieri restrînse pentru a îmbunătăţi caracteristicile geometrice, eliminarea riscurilor de siguranţă rutieră sau pentru evitarea suprafeţelor supuse eroziunilor puternice de sol.

Reabilitarea include reconstrucţia stratului de asfalt, demolarea podeţelor, reconstrucţia podurilor, demolarea şi construcţia canalelor de scurgere, construcţia sistemului de drenaj şi relocarea conductelor de utilitate publică după cum e cerut şi definit în Desenele Tehnice, Specificaţii şi Devizul de Cantităţi. Începutul lucrărilor este preconizat pentru februarie 2015, iar timpul de executare este de 24 de luni.

Lucrările principale vor consta în: Reabilitarea a patru poduri; Aproximativ 205,633 m3 de lucrări de terasament; Reciclarea la rece a 33,660 m3 de pavaj din beton asfaltic; Aşternerea a 245,104 m2 de strat de bază din beton asfaltic M II, cu grosimea 60 mm; Aşternerea a 242,469 m2 de strat de uzură , cu grosimea 40 mm.

Lucrările sunt împărţite în contracte după cum urmează: Contract RSP/W6/03 : Reabilitarea drumului R16 Balti-Falesti-Sculeni, km 4+800 - km 30+270; Contract RSP/W6/04 : Reabilitarea drumului R16 Balti-Falesti-Sculeni, km 30+270 - km 59+480.

Toate companiile şi asocierile eligibile sunt invitate să-şi înainteze ofertele. Companiile pot să plaseze ofertele pentru unul sau ambele contracte. Pentru fiecare contract se va propune cîte

un preţ separat. Companiile care vor să ofere o reducere de preţ în cazul acordării a mai mult decât un singur contract trebuie sa specifice în Oferta lor reducerea aplicabilă pentru fiecare contract. Reducerile de preţ sau discount-ul, care pot fi oferite la preţurile per unitate excluzînd súmele provizionale şi/sau cheltuielile neprevăzute, trebuie prezentate în conformitate cu ITT 14.4.

Licitaţia publică este deschisă tuturor companiilor eligibile care, în scopul de a primi orice modificări ori clarificări referitor la Documentele de Licitaţie, trebuie să se înregistreze prin completarea Formularul de Înregistrare disponibilă pe site-ul beneficiarului http://files.asd.md/ProcurementW6/WorksW6/TD_R6_and_R6/R16_Registration_Form.pdf Formularul de

Page 86: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

86

2

înregistrare completat se va trimite responsabilului de proiect, prin fax sau la adresa de e-mail de mai jos. Înregistrarea se va finaliza atunci când o companie primește un număr de înregistrare de la beneficiar. La îndeplinirea formularul de înregistrare compania poate opta pentru una dintre modalităţile de obţinere a Documentelor de Licitaţie, sau a oricăror alte modificări sau clarificări la Documentele de Licitație, în modul următor: (i) în mod gratuit prin e-mail la depunerea unei cereri la adresa de mai jos, și (ii) cu titlu gratuit în format electronic, la adresa de mai jos. (iii) în mod gratuit pe site-ul oficial al Administrației de Stat a Drumurilor (www.asd.md)

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de o Garanție bancară necondiționată (sau “la cerere”) în valoare de: 400.000,00 EUR (patru sute de mii de euro) pentru Contractul 1. 400.000,00 EUR (patru sute de mii de euro) pentru Contractul 2. 800.000,00 EUR (opt sute de mii de euro) pentru Contractul 1 și Contractul 2.

Ofertele trebuie depuse la adresa de mai jos înainte sau pe data de 20 noiembrie 2014 Ora: 10:00 (ora locală). La aceiaşi dată ofertele vor fi deschise public în faţa reprezentanţilor companiilor participante care vor să asiste la deschidere.

Adresa Beneficiarului este: În atenţia: Dl. Gheorghe Curmei, Addresa: Administraţia de Stat a Drumurilor, str. Bucuriei 12A, Chişinău, MD 2004, Republica Moldova Telefon: +373 22 740750 Fax: +373 22 741219 E-mail: [email protected]

Termenul limită de depunere a ofertelor este: 20 noiembrie 2014 Ora: 10:00 (ora locală). Companiile nu au posibilitatea de a depune ofertele electronic.

Deschiderea ofertelor va avea loc la: Administrația de Stat a Drumurilor, str. Bucuriei 12 A, oficiul 400, Chișinău, MD 2004, Republica Moldova Data: 20 noiembrie 2014 Ora: 10:15 a.m. (Ora locală).

Ofertanții potențiali pot obține informații suplimentare, să examineze și să achiziționeze documentele de licitație la sediul:

În atenția: Dl Serghei Polisciuc, responsabil de proiect Adresa: Str. Bucuriei 12a, Chișinău, MD 2004, Republica Moldova Telefon: +373 22 740750 Numărul de fax: +373 22 741219 Adresa de poștă electronică: [email protected]

Data: 29 septembrie, 2014

www.devize.md Vă aducem la cunoștință că pe data de 12 Iunie 2014, în cadrul unui eveniment găzduit

de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor au fost lansate oficial pe piața din Republica Moldova programele pentru întocmirea devizelor de cheltuieli în construcții prin metoda de resurse WinDoc Deviz și Deviz online.

Vă invităm să testați aceste programe la adresa www.devize.md accesînd butonul

Pentru mai multe detalii nu ezitați să ne contactați: Tel/Fax: (022)-52-20-32 Tel/Mob: 069949393, E-mail : [email protected] Web-site: www.devize.md

Page 87: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

87

Anunţuri de atribuire a contractelor de achiziţii publice pentru anul 2013

Anunţuri de atribuire a contractelor de achiziţii publice de bunuri, servicii şi lucrări încheiate de către autorităţile contractante în

rezultatul desfăşurării procedurilor de licitaţie publică

Tip

Con

trac

t

Nr c

ontr

actu

lui

Dat

a co

ntra

ctul

ui

Aut

orita

tea

cont

ract

anta

Ope

rato

r ec

onom

ic

Sum

a

Nr P

roce

dura

Nr I

ntra

re d

are

de s

eam

a

Dat

a In

trar

e da

re d

e se

ama

Tip

proc

edur

a

Obi

ect d

e ac

hizi

tie

Cod

CPV

Contract de achiziţie

1282/13-23 17.09.2013 P Vărăncău Soroca Xaminar 35532 1282/13 201320028 04.09.2013 LP Resurse energetice(carbune)

09111100-1

Contract de achiziţie

1328/13-1 17.09.2013 Scoala Profesionala Soroca

Antratit 492000 1328/13 201320156 05.09.2013 LP Resurse energetice (carbune)

09111100-1

Anulat de AAP 17.09.2013 CR Floresti - 0 1173/13 201319930 03.09.2013 LP Servicii de proiectare a planului amenajarii

teritoriului raional Floresti

71400000-2

Contract de achiziţie

1038/13-2 17.09.2013 P Singerei Singerei Octopus Prof 242370 1038/13 201311598 11.06.2013 AP LP prproduse alimentare 15800000-6

Contract de achiziţie

1038/13-3 17.09.2013 P Singerei Singerei Artprest Grup 94219,3 1038/13 201311598 11.06.2013 AP LP prproduse alimentare 15800000-6

Contract de achiziţie

1038/13-4 17.09.2013 P Singerei Singerei Sanex Comerț SRL

31199,05 1038/13 201311598 11.06.2013 AP LP prproduse alimentare 15800000-6

Contract de achiziţie

1038/13-5 17.09.2013 P Singerei Singerei Lactis 232583,9 1038/13 201311598 11.06.2013 AP LP prproduse alimentare 15800000-6

Contract de achiziţie

1038/13-6 17.09.2013 P Singerei Singerei Delmix Prim 34786,5 1038/13 201311598 11.06.2013 AP LP prproduse alimentare 15800000-6

Contract de achiziţie

1038/13-7 17.09.2013 P Singerei Singerei Slavena Lux 16995 1038/13 201311598 11.06.2013 AP LP prproduse alimentare 15800000-6

Contract de achiziţie

1038/13-8 17.09.2013 P Singerei Singerei Protuvim Agro 17542,5 1038/13 201311598 11.06.2013 AP LP prproduse alimentare 15800000-6

Contract de achiziţie

1038/13-9 17.09.2013 P Singerei Singerei Vlados Com 154070,85 1038/13 201311598 11.06.2013 AP LP prproduse alimentare 15800000-6

Contract de achiziţie

1362/13-1 18.09.2013 Directia Generala Comert Chisinau

Trimaran 248298 1362/13 201320411 06.09.2013 LP Sistem informatic si elaborarea lui destinat implementarii ghiseului unic a Primariei mun.

Chisinau pentru eficientizarea autoritatilor

de functionare

72000000-5

Contract de achiziţie

1124/13-32 18.09.2013 CR Făleşti Xaminar 50850 1124/13 201319220 22.08.2013 LP Resurse energetice (carbune)

09111100-1

Contract de achiziţie

1124/13-31 18.09.2013 CR Falesti Xaminar 69660 1124/13 201319220 22.08.2013 LP Resurse energetice (carbune)

09111100-1

Contract de achiziţie

1124/13-30 18.09.2013 CR Făleşti Xaminar 60000 1124/13 201319220 22.08.2013 LP Resurse energetice (carbune)

09111100-1

Contract de achiziţie

1124/13-29 18.09.2013 CR Falesti Xaminar 58986 1124/13 201319220 22.08.2013 LP Resurse energetice (carbune)

09111100-1

Contract de achiziţie

1124/13-28 18.09.2013 CR Falesti Xaminar 81360 1124/13 201319220 22.08.2013 LP Resurse energetice (carbune)

09111100-1

Contract de achiziţie

1124/13-27 18.09.2013 CR Falesti Xaminar 79320 1124/13 201319220 22.08.2013 LP Resurse energetice (carbune)

09111100-1

Contract de achiziţie

1124/13-26 18.09.2013 CR Falesti Xaminar 87450 1124/13 201319220 22.08.2013 LP Resurse energetice (carbune)

09111100-1

Contract de achiziţie

1124/13-25 18.09.2013 IMSP Centrul de Sănătate Chetriș

Xaminar 36612 1124/13 201319220 22.08.2013 LP Resurse energetice (carbune)

09111100-1

Contract de achiziţie

1124/13-24 18.09.2013 IMSP Centrul de Sănătate Ciolacu Nou

Xaminar 28476 1124/13 201319220 22.08.2013 LP Resurse energetice (carbune)

09111100-1

Contract de achiziţie

1124/13-23 18.09.2013 Secţia Cultură Turism Făleşti

Xaminar 14238 1124/13 201319220 22.08.2013 LP Resurse energetice (carbune)

09111100-1

Va urma

Page 88: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

VINERI, 3 OCTOMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 78

88

Certificat de înregistrare: nr. 2268

Consiliul redacţional:Director al Agenţiei

Achiziţii PubliceBOTNARI Simion

Director adjunct al Agenţiei Achiziţii Publice

GRIB Ghenadie

Şef Direcţie Statistică și Achiziții Electronice

POSTOLACHE Natalia

Şef Direcţie Finanţe RABOVILĂ Tatiana

Şef Direcţie Reglementare şi Control a Agenţiei Achiziţii Publice

MELNICIUC Aliona

Abonarea la Buletinul Achiziţiilor Publice se face:

- în mun. Chişinău – SA Moldpresa:str. 31 august nr. 85tel.: 22-22-21, 22-63-23

- în raioanele Republicii Moldova –“Poşta Moldovei”tel.: 22-60-46, 22-01-02,INDEX - 31370

- SRL Agenţia “Ediţii Periodice”: mun. Chişinău,str. Puşkin, 22, “Casa Presei”, of. 424tel: 23-37-40, tel/fax: 23-80-73

- SRL “Max-Expres”: mun. Chişinău,str. Pajurei, 15; tel: 43-06-64

- Î.I “Cuzencov-Eva”: mun. Chişinău,str. Alexandru cel Bun, 91/10tel/fax: 27-55-68

- SRL “Biznes-Ălita”: mun. Chişinău,str. Bulgară, 24a;tel: 23-46-40, 23-45-28

Tiparul executat la Combinatul PoligraficComanda nr. 40150-78