cuprins - agenția achiziții publice17/02461 cod cpv 30000000-9 - achiziționarea tehnicii de...

290
1 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 64 11 AUGUST 2017, VINERI Cuprins: Anunturi de intentie Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor ............................................................................................. 9 IMSP Spitalul raional Ungheni............................................................................................................................. 9 Proceduri lansate in cadrul SIA Registrul de Stat al Achizitiilor Publice Proceduri prin licitatie deschisa 17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica de calcul, pieselor de schimb și a materialelor consumabile (REPETAT) - SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA .............................................................. 10 17/02567 Cod CPV 09111100-1 - Resurse energetice (cărbune) - CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA .............................. 11 17/02661 Cod CPV 45233142-6 - работы по капитальному ремонту дороги L646 M3 - подъезд к г. Тараклия - R32, участок ул. Штефана чел Маре. - CONSILIUL RAIONAL TARACLIA ..................................................................................................................................... 11 17/02755 Cod CPV 71322500-6 - Servicii de proiectare pentru reparația drumului G112 R2 – Ţînţăreni – Geamăna – Nicolaevca – G110, km 5,3 -9,9 - ADMINISTRAŢIA DE STAT A DRUMURILOR Î.S. .......................................................................................................... 12 17/02757 Cod CPV 35120000-1 - Echipament special polițienesc: Dronă - INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ...................................................................................................................... 12 17/02760 Cod CPV 38000000-5 - Echipament de laborator conform necesităților CTCEJ al IGP - INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI .......................................................................................................... 13 17/02765 Cod CPV 39180000-7 - Mobilier de laborator și de birou, conform necesităților CTCEJ al IGP - INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI................................................. 13 17/02767 Cod CPV 30200000-1 - Tehnică de calcul și accesorii pentru IGP și subdiviziunile subordonate - Ministerul Afacerilor Interne ............................................................................... 14 17/02774 Cod CPV 48160000-7 - Bibliotecii digitale interactive școlare pentru învățământul preșcolar și liceal - CONSILIUL RAIONAL IALOVENI ....................................................................... 14 17/02776 Cod CPV 39500000-7 - Achizitionarea articolelor textile(lenjerie pat, corp, imbrăcăminte, încălţaminte) - I.M.S.P. Spitalul Clinic de Psihiatrie ...................................................................... 15 17/02777 Cod CPV 22000000-0 - Aparat multifuncțional de imprimare digitală cu capacități avansate (Minitipografie). - Ministerul Afacerilor Interne ............................................................ 15 17/02778 Cod CPV 79953000-9 - Achiziționarea serviciilor de organizare și desfășurare a evenimentului: ”Ziua Moldovei”, în Varșovia, Republica Polonă. - IP Oficiul Naţional al Viei şi Vinului ............................................................................................................................... 16 17/02782 Cod CPV 39700000-9 - Aparate de uz casnic și utilaj tehnologic cu referire la necesitățile de dotare a blocului alimentar în instituțiile preuniversitare subordonate Direcției Educație, Tineret și Sport sectorul Botanica - Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica ..................................................................................... 16 17/02783 Cod CPV 71241000-9 - Servicii de elaborare a Conceptului de analiză a riscurilor pe porțiuni de drum cu număr ridicat de accidente datorate condițiilor de trafic și Metodologia de analiză a riscurilor de siguranță rutieră. - INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ...................................................................................................................... 17

Upload: others

Post on 01-Jan-2020

7 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

1

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cuprins:

Anunturi de intentieAgenția Națională pentru Siguranța Alimentelor ............................................................................................. 9

IMSP Spitalul raional Ungheni............................................................................................................................. 9

Proceduri lansate in cadrul SIA Registrul de Stat al Achizitiilor Publice

Proceduri prin licitatie deschisa17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica

de calcul, pieselor de schimb și a materialelor consumabile (REPETAT) - SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA .............................................................. 10

17/02567 Cod CPV 09111100-1 - Resurse energetice (cărbune) - CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA .............................. 11

17/02661 Cod CPV 45233142-6 - работы по капитальному ремонту дороги L646 M3 - подъезд к г. Тараклия - R32, участок ул. Штефана чел Маре. - CONSILIUL RAIONAL TARACLIA ..................................................................................................................................... 11

17/02755 Cod CPV 71322500-6 - Servicii de proiectare pentru reparația drumului G112 R2 – Ţînţăreni – Geamăna – Nicolaevca – G110, km 5,3 -9,9 - ADMINISTRAŢIA DE STAT A DRUMURILOR Î.S. .......................................................................................................... 12

17/02757 Cod CPV 35120000-1 - Echipament special polițienesc: Dronă - INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ...................................................................................................................... 12

17/02760 Cod CPV 38000000-5 - Echipament de laborator conform necesităților CTCEJ al IGP - INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI .......................................................................................................... 13

17/02765 Cod CPV 39180000-7 - Mobilier de laborator și de birou, conform necesităților CTCEJ al IGP - INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI................................................. 13

17/02767 Cod CPV 30200000-1 - Tehnică de calcul și accesorii pentru IGP și subdiviziunile subordonate - Ministerul Afacerilor Interne ............................................................................... 14

17/02774 Cod CPV 48160000-7 - Bibliotecii digitale interactive școlare pentru învățământul preșcolar și liceal - CONSILIUL RAIONAL IALOVENI ....................................................................... 14

17/02776 Cod CPV 39500000-7 - Achizitionarea articolelor textile(lenjerie pat, corp, imbrăcăminte, încălţaminte) - I.M.S.P. Spitalul Clinic de Psihiatrie ...................................................................... 15

17/02777 Cod CPV 22000000-0 - Aparat multifuncțional de imprimare digitală cu capacități avansate (Minitipografie). - Ministerul Afacerilor Interne ............................................................ 15

17/02778 Cod CPV 79953000-9 - Achiziționarea serviciilor de organizare și desfășurare a evenimentului: ”Ziua Moldovei”, în Varșovia, Republica Polonă. - IP Oficiul Naţional al Viei şi Vinului ............................................................................................................................... 16

17/02782 Cod CPV 39700000-9 - Aparate de uz casnic și utilaj tehnologic cu referire la necesitățile de dotare a blocului alimentar în instituțiile preuniversitare subordonate Direcției Educație, Tineret și Sport sectorul Botanica - Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica ..................................................................................... 16

17/02783 Cod CPV 71241000-9 - Servicii de elaborare a Conceptului de analiză a riscurilor pe porțiuni de drum cu număr ridicat de accidente datorate condițiilor de trafic și Metodologia de analiză a riscurilor de siguranță rutieră. - INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ...................................................................................................................... 17

Page 2: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

2

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

17/02784 Cod CPV 98390000-3 - serviciilor de etalonare/deservire a echipamentului de laborator de laborator conform necesităților CTCEJ al IGP - INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ...................................................................................................................... 18

17/02785 Cod CPV 09110000-3 - Achiziţionarea cărbunelui, conform necesităţilor subdiviziunilor MAI - Ministerul Afacerilor Interne ................................................................................................... 18

17/02786 Cod CPV 45221110-6 - Construcția podețului cadru supraînălțat 2,5x2,0m și acceselor în s. Cotihana, mun. Cahul - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CAHUL ..................................................... 19

17/02787 Cod CPV 71220000-6 - Servicii de proiectare conform temelor de proiect - SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA .............................................................. 19

17/02788 Cod CPV 42215200-8 - Utilaj pentru sisteme de încălzire, pregătirea hranei, pompe de circulaţie, camere frigorifice, generator electric şi maşinilor de spălat - Departamentul Instituțiilor Penitenciare ................................................................................................................... 20

17/02791 Cod CPV 09111100-1 - Achiziționarea cărbunelui pentru anul 2017-2018 - Consiliul Raional Nisporeni ............................................................................................................................................. 20

17/02801 Cod CPV 33000000-0 - Piese de schimb și accesorii necesare pentru mentenanța dispozitivelor medicale - IMSP Spitalul Clinic Republican ..................................................................................... 21

17/02805 Cod CPV 71220000-6 - Servicii de proiectarea a Unitatății de Primire Urgente Specializate (tip I) repetat - I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE .................................................... 22

17/02808 Cod CPV 42416100-6 - Ascensor, lucrări de demontare și montare a ascensorului (repetat) - CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ........................................................... 22

17/02809 Cod CPV 30213300-8 - Computere și imprimante - I.M.S.P. INSTITUTUL MAMEI ŞI COPILULUI ................................................................................................................... 23

17/02818 Cod CPV 71242000-6 - Elaborarea Documentaţiei de proiect privind Reconstrucţia clădirii Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova din str.31 august 1989, nr.78A,mun.Chişinău - Biblioteca Naţională ................................................................................................................ 23

17/02820 Cod CPV 38000000-5 - echipament de laborator pentru Centrul Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare al IGP - INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ...................................................................................................................... 24

Anunturi de modificare/ anulare a procedurilor prin licitatie deschisaAnunt de modificare – La Licitaţie publică nr. 17/01785 din 14.08.2017 cu privire la achiziţia de Achiziționarea produselor alimentare, Sem. I , 2017, cod CPV - 15000000-8, conform necesităţilor autorităţii contractante Primăria or. Nisporeni ............................................................................................... 24

Anunt de modificare – La Licitaţie publică nr. 17/01957 din 14.08.2017 cu privire la achiziţia de Achizitionarea produselor alimentare pe perioada septembrie-decembrie 2017, cod CPV - 15000000-8, conform necesităţilor autorităţii contractante PIAŢA CENTRALĂ Î.M. .................... 25

Anunt de modificare – La Licitaţie publică nr. 17/02120 din 22.08.2017 cu privire la achiziţia de Lucrări de reparaţie a postului salvatori şi pompieri Leuşeni, r-l Hînceşti, cod CPV - 45453000-7, conform necesităţilor autorităţii contractante Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al MAI ........................................................................... 25

Anunt de modificare – La Licitaţie publică nr. 17/02347 din 18.08.2017 cu privire la achiziţia de Achiziționarea tehnicii de calcul, cod CPV - 30000000-9, conform necesităţilor autorităţii contractante IP USMF Nicolae Testemițanu ..................................................................................................... 25

Page 3: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

3

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Anunt de modificare – La Licitaţie publică nr. 17/02566 din 29.08.2017 cu privire la achiziţia de Utilaj tehnologic și tehnica de calcul conform necesității Liceului Teoretic Mihai Grecu, str. Valea Crucii 4/2 subordonate Direcției Educație, Tineret și Sport sectorul Botanica, cod CPV - 39700000-9, conform necesităţilor autorităţii contractante Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica .............................................................................................................. 26

Anunt de modificare – La Licitaţie publică nr. 17/02673 din 25.08.2017 cu privire la achiziţia de Consumabile pentru glucometre,ace pentru stilouri de insulină şi reactive de laborator, cod CPV - 33141000-0, conform necesităţilor autorităţii contractante I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BUIUCANI ................................................................................. 26

Anunt de modificare – La Licitaţie publică nr. 17/02708 din 29.08.2017 cu privire la achiziţia de Echpament de retea, cod CPV - 30200000-1, conform necesităţilor autorităţii contractante SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA ............................................................................ 26

Anunt de modificare – La Licitaţie publică nr. 17/02718 din 28.08.2017 cu privire la achiziţia de Vaccinuri pentru uz veterinar (vaccin contra bolii New Castle “La-Sota”), cod CPV - 33651690-1, conform necesităţilor autorităţii contractante Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor ........................................................................................... 27

Proceduri prin cerere a ofertelor de preţuri17/02657 Cod CPV 31154000-0 - Surse de alimentare electrică continuă

- UPS pentru anul 2017. - IMSP Spitalul Clinic Republican ..................................................................................... 27

17/02685 Cod CPV 45453000-7 - Lucrări de reparaţii generale şi de renovare în Biroul de probaţiune Taraclia - INSPECTORATUL NAŢIONAL DE PROBAŢIUNE ............................................................ 28

17/02713 Cod CPV 15300000-1 - Produse alimentare fructe , legume, oua, verdeata conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru trimestru IV anul 2017. - IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE ŞI ORTOPEDIE ................... 28

17/02759 Cod CPV 71520000-9 - Responsabil tehnic pentru lucrările: sisteme de alimentare cu apă și canalizare din lunca rîului Prut, Tranșa I - Agenția de Dezvoltare Regională Nord ..................... 29

17/02761 Cod CPV 45453000-7 - Lucrari de reparatie a institutiilor publice aflate in subordinea Primariei municipiului Cahul - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CAHUL ............................................ 29

17/02762 Cod CPV 45233161-5 - lucrari de pavare a trotuarului situat pe str.Doinelor, mun. Cahul - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CAHUL .......................................................................................................... 30

17/02763 Cod CPV 35261000-1 - Panouri de informare - Agenția de Dezvoltare Regională Nord ............................. 30

17/02768 Cod CPV 09200000-1 - Cărbune - IMSP CS Nisporeni ............................................................................................... 31

17/02770 Cod CPV 39717200-3 - Aparate de aer condiționat - I.M.S.P. CENTRUL NAŢIONAL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ URGENTĂ PRESPITALICEASCĂ ...................................................................................... 31

17/02771 Cod CPV 39831240-0 - Pruduse de curatenie - I.M.S.P. SPITALUL CLINIC AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII ............................................................................................................................................. 31

17/02773 Cod CPV 45453000-7 - Lucrări de reparație în DCSI - secția consultativă femei (Centrul de screening al colului uterin, et.1) - I.M.S.P. INSTITUTUL MAMEI ŞI COPILULUI ............................ 32

17/02775 Cod CPV 45453100-8 - Lucrări de reparație a acoperișului la blocul de locuințe din str. V. Lupu, 25 - DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ ŞI AMENAJARE A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂU ............................................................................................ 32

17/02779 Cod CPV 45233142-6 - Lucrari de reparatia str. Sciusev, or. Rezina (etapa II) - Primaria or. Rezina .......... 33

Page 4: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

4

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

17/02780 Cod CPV 45453100-8 - Lucrări de reparație a rețelelor inginerești - DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ ŞI AMENAJARE A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂU ........................................................................................................................... 33

17/02781 Cod CPV 45233120-6 - Ремонт участка дороги по ул.Виноградная (с ул.Гагарина до ул. 1 Мая) и участок дороги с ул. 40 лет Октября на ул. Чапаева с Баурчи, Чадыр-Лунгского р-на - PRIMĂRIA S.BAURCI ............................................................................................................ 33

17/02789 Cod CPV 18000000-9 - Costume naționale - CONSILIUL RAIONAL CAHUL ...................................................... 34

17/02790 Cod CPV 45261910-6 - Reparare de acoperişuri ale IMSP SR Glodeni. (Reparaţia acoperişului blocul bucătăriei. Reparaţia acoperişului blocul spălătorie) - I.M.S.P. SPITALUL RAIONAL GLODENI ........................................................................................................................... 34

17/02792 Cod CPV 39100000-3 - Мебель для нужд подведомственных учреждений примарии мун. Комрат. - PRIMĂRIA MUN.COMRAT ................................................................................................ 35

17/02793 Cod CPV 45400000-1 - Reparația vestiarelor la ÎM ”Grădina Zoologică” (Repetat COP nr.17/02410 din 03.08.2017) - GRĂDINA ZOOLOGICĂ Î.M. ......................................................... 35

17/02795 Cod CPV 33000000-0 - Reactive de laborator și consumabile de laborator - I.M.S.P. SPITALUL RAIONAL DONDUŞENI .................................................................................................................... 36

17/02796 Cod CPV 32330000-5 - Audio - video tehnica, sistema de semnalizare și sistema de supraveghere video conform necesităților Liceului Seral nr. 2 subordonat DETS Botanica - Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica ..................................................................................... 36

17/02798 Cod CPV 33100000-1 - Instrumentariu laparascopic - I.M.S.P. SPITALUL CLINIC AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII .......................................................................................... 37

17/02800 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări de reparatie a imbracamintei din beton asfaltic pe str. Eminescu din or. Riscani - Primaria or. Rîșcani ............................................................................................... 37

17/02806 Cod CPV 45210000-2 - Lucrări de constructie a Unitatii de Primire Urgente a IMSP Spitalul Raional din mun. Hîncești - CONSILIUL RAIONAL HINCEŞTI .................................................................. 38

17/02807 Cod CPV 45260000-7 - Lucrari de acoperire si alte lucrari speciale de constructii - Primaria mun. Ceadîr-Lunga ........................................................................................................................................... 38

17/02814 Cod CPV 39143110-0 - PATURI METALICE CU I ȘI II NIVELE. - Departamentul Instituțiilor Penitenciare ................................................................................................................... 39

17/02815 Cod CPV 34110000-1 - Автомобиль - CONSILIUL RAIONAL TARACLIA ............................................................. 39

17/02821 Cod CPV 71200000-0 - Проектно-сметная документация по реконструкции дороги L 638 (Чишмикиой-Этулия) 5км. Пвторно. - Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии .............................................................. 39

17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare a elementelor schimbatorului de caldura pentru încălzirea centrală și Servicii de pregătire a rețelilor termice către sezonul rece - IMSP Institutul Oncologic ........................................................................................... 40

17/02826 Cod CPV 45331100-7 - Termoficarea cazangeriei și încălzirea grădiniței de copii nr. 5, mun. Strășeni - PRIMĂRIA Municipiu STRĂŞENI ............................................................................. 40

17/02827 Cod CPV 39700000-9 - Aparate electrice de uz casnic (frigidere) - I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Centru ............................................................................................................ 41

17/02828 Cod CPV 33126000-9 - Aparate pentru stomatologie - I.M.S.P. SPITALUL CLINIC AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII .......................................................................................... 41

Page 5: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

5

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Anunturi de modificare/ anulare a procedurilor prin cerere a ofertelor de preţuriAnunt de modificare – La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/01915 din 14.08.2017 cu privire la achiziţia de rechizite de birou, cod CPV - 30000000-9, conform necesităţilor autorităţii contractante PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU ........................................................................................... 42

Anunt de modificare – La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/02596 din 17.08.2017 cu privire la achiziţia de Reparația drumurilor împietruite cu adaos de material. Drumul local L237, Cuhnești-Bisericani, r-nul Glodeni, cod CPV - 45233142-6, conform necesităţilor autorităţii contractante Președintele raionului Glodeni ........................................... 42

Anunt de modificare – La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/02600 din 17.08.2017 cu privire la achiziţia de Reparația căilor de acces la ÎM „Grădina Zoologică”, cod CPV - 45000000-7, conform necesităţilor autorităţii contractante GRĂDINA ZOOLOGICĂ Î.M. ........... 42

Anunt de modificare – La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/02712 din 17.08.2017 cu privire la achiziţia de Lucrări de reparație a acoperișului Blocului Radioterapie a IMSP Institutul Oncologic, cod CPV - 45000000-7, conform necesităţilor autorităţii contractante IMSP Institutul Oncologic ......................................................................................... 43

Anunt de modificare – La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/02734 din 22.08.2017 cu privire la achiziţia de Капитальный ремонт крыши здания примарии с.Этулия, Вулканештского района. Повторно., cod CPV - 45000000-7, conform necesităţilor autorităţii contractante Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии ................... 43

Anunt de modificare – La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/02745 din 24.08.2017 cu privire la achiziţia de Servicii de proiectare a lucrărilor “Reparația drumului L230 Hîjdieni-Cajba, r-l Glodeni”, cod CPV - 71242000-6, conform necesităţilor autorităţii contractante Președintele raionului Glodeni ......................................................................................................................... 43

Anunt de modificare – La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/02753 din 22.08.2017 cu privire la achiziţia de Капитальный ремонт электропроводки детского сада с.Гайдары, Чадыр-Лунгского района. Повторно., cod CPV - 45310000-3, conform necesităţilor autorităţii contractante Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии ................... 44

Anunt de modificare – La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/02754 din 22.08.2017 cu privire la achiziţia de Servicii de proiectare a lucrărilor “Reparația drumului L225.4 Fundurii Vechi-Sturzovca, r-l Glodeni”, cod CPV - 71242000-6, conform necesităţilor autorităţii contractante Președintele raionului Glodeni ......................................................................................................................... 44

Proceduri prin licitatie deschisa349/17 Cod CPV. 92111000-2 servicii de producţie de filme cinematografice şi de filme video

- Organizatia de Atragere a Investitiilor si promovarea a Exportului din Moldova - 29.08.2017 - 10:00 ............................................................................................................................... 45

350/17 Cod CPV. 45453000-7 lucrari de reparatii a etajului 2 al IPMS Spitalul raional Vulcanesti - Administratia raionului Vulcanesti - 01.09.2017 - 11:00 ................................... 49

351/17 Cod CPV. 15800000-6 produse alimentare - Internatul Psihoneurologic Balti - 01.09.2017 - 11:00 ............................................................................................................................... 54

352/17 Cod CPV. 45000000-7 lucrari de reparatie capitala a strazii Armeneasca s. Roscani r.nul Anenii Noi - Primaria Roscani Anenii Noi - 01.09.2017 - 11:00 ................................. 59

353/17 Cod CPV. 33600000-6 Produse parafarmaceutice si medicamente - Casa Internat pentru Copii cu Deficiente Mintale fete Hincesti - 01.09.2017 - 11:00 ..................... 64

354/17 Cod CPV. 31431000-6 echipament şi consumabile - Directia Trupelor de Paza Supraveghere si Escortare - 01.09.2017 - 11:00 ..................................... 74

Page 6: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

6

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

355/17 Cod CPV. 14212000-0 Procurarea materialilor de construcţie la reparaţia drumurilor din s. Borogani , r-l Leova (străzile:nr.77- Dimitrie Cantemir, nr.78-Miciurin , nr.79-Eugen Doga, nr.80-Testimeţeanu, nr.81-Lozanciuc, nr.82-Doina) - Primaria Borogani Leova - 01.09.2017 - 11:00 .................................................................................. 79

356/17 Cod CPV. 15800000-6 Produse alimentare pentru semestru II al anului 2017 - Primaria Costesti Ialoveni - 01.09.2017 - 11:00 ................................................................................. 84

Anunturi de modificare/ anulare a procedurilor prin licitatie deschisa

Proceduri prin cerere a ofertelor de preţuri1307-op/17 Cod CPV. 15800000-6 produse alimentare - Primaria Pitusca Calarasi - 21.08.2017 - 11:00 ................ 92

1308-op/17 Cod CPV. 45233142-6 lucrări de reparație a străzii din s. Lărgurta, r-nul Cantemir -Primaria Larguta Cantemir - 24.08.2017 - 11:00 ......................................................................... 96

1309-op/17 Cod CPV. 15000000-8 produse alimentare - Primaria Ivancea Orhei - 21.08.2017 - 11:00 ...................................................................................................................... 100

1310-op/17 Cod CPV. 45000000-7 lucrari de reparatie a blocurilor sanitare et. 1 si 2 - Gimnaziul Mihalaseni Ocnita - 24.08.2017 - 11:00 ................................................................... 104

1311-op/17 Cod CPV. 15800000-6 produse alimentare - Scoala Profesionala Comrat - 21.08.2017 - 11:00 ...................................................................................................................... 108

1312-op/17 Cod CPV. 45453000-7 lucrari de reparatie a clădirii administratiei raionului Vulcanesti, UTAG - Administratia raionului Vulcanesti - 24.08.2017 - 11:00 ........... 111

1313-op/17 Cod CPV. 22113000-5 cărţi si reviste de Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat “Alecu Russo” din Bălţi - Universitatea de Stat Alecu Russo Balti - 21.08.2017 - 11:00 .......... 114

1314-op/17 Cod CPV. 15000000-8 produse alimentare - Gimnaziul M Sadoveanu Hanaseni Cantemir - 21.08.2017 - 11:00 ............................................................. 116

1315-op/17 Cod CPV. 15000000-8 produse alimentare - Primaria Sofia Drochia - 21.08.2017 - 11:00........................................................................................................................ 120

1316-op/17 Cod CPV. 45453000-7 lucrari de renovare WC exterior cu 12 locuri - Liceul Teoretic Tipala Ialoveni - 24.08.2017 - 11:00.................................................................. 124

1317-op/17 Cod CPV. 15000000-8 produse alimentare - Primaria Cotiujenii Mari Soldanesti - 21.08.2017 - 11:00 ........................................................ 127

1318-op/17 Cod CPV. 45113000-2 lucrări de renovare a fundației pentru turnul de apă V=50m3 - Scoala Profesionala Leova - 24.08.2017 - 11:00 ............................................ 130

1319-op/17 Cod CPV. 15000000-8 produse alimentare - Scoala Primara Baurci - 21.08.2017 - 11:00 .......................133

1320-op/17 Cod CPV. 45233142-6 lucrari de reparatie a drumului local s. Antonești, r-ul Ștefan Voda - Primaria Antonesti Stefan Voda - 24.08.2017 - 11:00 ............ 138

1321-op/17 Cod CPV. 15800000-6 produse alimentare - Primaria Seliste Orhei - 21.08.2017 - 11:00 .............................................................................. 142

1322-op/17 Cod CPV. 45111291-4 lucrari de amenajare a teritoriului la casa de cultura din s.Pelinei (pavaj) - Primaria Pelinei Cahul - 24.08.2017 - 11:00 .............. 146

1323-op/17 Cod CPV. 45233142-6 lucrari de reparaţie curente a străzii Prieteniei în s. Tigheci, r-l Leova - Primaria Tigheci Leova - 24.08.2017 - 11:00 ....................... 149

1324-op/17 Cod CPV. 34110000-1 autoturism - Primaria Dubasarii Vechi Criuleni - 21.08.2017 - 11:00 .. 152

Page 7: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

7

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

1325-op/17 Cod CPV. 45212221-1 Amenajarea stadionului de mini-fotbal pe terenul sportiv existent al gimnaziului din s. Balanesti, r-nul Nisporeni - Gimnaziul Balanesti Nisporeni - 24.08.2017 - 11:00 ................................................................ 156

1326-op/17 Cod CPV. 15000000-8 produse alimentare - Liceul Teoretic Dezghinjea - 21.08.2017 - 11:00 ...................................................................................................................... 162

1327-op/17 Cod CPV. 45233142-6 Lucrari de reparatie a drumurilor locale ( str-le: Larga, Gorkii,Turghenev, Libertății ) din or.Lipcani r-nul Briceni - Primaria Lipcani Briceni - 24.08.2017 - 11:00 ........................................................................... 167

1328-op/17 Cod CPV. 15800000-6 produse alimentare - Scoala Primara Floresti - 21.08.2017 - 11:00 ...................................................................................................................... 171

1329-op/17 Cod CPV. 45210000-2 lucrari de reparatie a clădirii (sediul) primăriei, s. Gura Galbenei, r.Cimişlia - Primaria Gura Galbenei Cimislia - 24.08.2017 - 11:00 ............... 175

1330-op/17 Cod CPV. 45212221-1 lucrari de constructie a terenului de mini-fotbal cu covor artificial - Primaria Plop Donduseni - 24.08.2017 - 11:00 .................. 178

1331-op/17 Cod CPV. 15000000-8 produse alimentare - Gimnaziul Ion Creanga Cania Cantemir - 21.08.2017 - 11:00 ........................................................................................... 182

1332-op/17 Cod CPV. 45000000-7 construcția Toaletei Eco-San anexată la clădirea IP Gimnaziului Băneștii Noi - Gimnaziul Banestii Noi Telenesti - 24.08.2017 - 11:00 .............. 186

1333-op/17 Cod CPV. 45000000-7 lucrari de reparatie a drumurilor s. Fundul Galbenei, r-nul Hincesti - Primaria Fundul Galbenei Hincesti - 24.08.2017 - 11:00 .................................. 189

1334-op/17 Cod CPV. 79419000-4 servicii de consultanţă în domeniul evaluării (servicii în calitate de monitor în vederea monitorizării calității asistenței juridice calificate garantate de stat) - Consiliul National pentru Asistenta Juridica Garantata de Stat - 24.08.2017 - 10:00 ......................................................................... 192

1335-op/17 Cod CPV. 45450000-6 Reparare capitala a fațadei clădirii vechi și îmbunătățirea teritoriului clădirii vechi Liceului Teoretic V.Moșcov - Liceul Teoretic V Moscov Ceadir Lunga - 24.08.2017 - 11:00 ................................................... 195

1336-op/17 Cod CPV. 15000000-8 produse alimentare - Liceul Teoretic Petre Stefanuca Ialoveni - 21.08.2017 - 11:00 ................................................. 198

1337-op/17 Cod CPV. 15800000-6 produse alimentare – Primaria Ochiul Alb Drochia - 21.08.2017 - 11:00 ................................................................... 202

1338-op/17 Cod CPV. 45233142-6 lucrări de reparație a unei porțiuni de drum din com.Rublenița, r-ul Soroca - Primaria Rublenita Soroca - 24.08.2017 - 11:00 ......................... 208

1339-op/17 Cod CPV. 45233142-6 lucrări de amenajare a terenului la Casa de Cultură din s. Rublenița, r-nul Soroca - Primaria Rublenita Soroca - 24.08.2017 - 10:00 ..................... 211

1340-op/17 Cod CPV. 15800000-6 produse alimentare - Liceul Teoretic M Eminescu Comrat - 21.08.2017 - 11:00 ......................................................... 214

1341-op/17 Cod CPV. 15000000-8 produse alimentare - Gimnaziul M Eminescu Cantemir - 21.08.2017 - 11:00 ............................................................ 219

1342-op/17 Cod CPV. 45233161-5 lucrări de construcții de trotuare la Biblioteca Publică Raională V. Alecsandri or Telenești - Directia Educatie Telenesti - 24.08.2017 - 11:00 ........................... 226

1343-op/17 Cod CPV. 45332000-3 Aprovizionarea cu apa potabilă a localității s. Cîșlița-Prut, r-l Cahul, adicente tronsonului de cale ferată Cahul-Giurgiulești - Primaria Cislita Prut Cahul - 24.08.2017 - 11:00 ....................................................................... 229

Page 8: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

8

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

1344-op/17 Cod CPV. 45233142-6 lucrari de reparație a unei porțiuni de drum în s. Bursuceni,r-ul Sângerei - Primaria Bursuceni Singerei - 24.08.2017 - 11:00 ........................ 233

1345-op/17 Cod CPV. 15000000-8 produse alimentare - Primaria Ciocilteni Orhei - 21.08.2017 - 11:00 ...................................................................................................................... 237

1346-op/17 Cod CPV. 45311200-2 Lucrări de construcţie a reţelilor exterioare de alimentare cu energie electrică a gradiniţei de copii din s. Tătăreşti - Primaria Tataresti Cahul - 24.08.2017 - 11:00 ........................................................................... 242

1347-op/17 Cod CPV. 15800000-6 produse alimentare - Primaria Vasieni Ialoveni - 21.08.2017 - 11:00 ...................................................................................................................... 245

1348-op/17 Cod CPV. 45233142-6 lucrări de reparaţie a drumurilor locale din comuna Tuzara, raionul Călăraşi - Primaria Tuzara Calarasi - 24.08.2017 - 11:00 ................................................ 250

1349-op/17 Cod CPV. 45231221-0 Alimentarea cu gaze naturale a centralei termice a Liceul Teoretic «P. Rumeanțev», or. Cahul amplasate pe str. 31 August, 7 - Liceul Teoretic P Rumeantev Cahul - 24.08.2017 - 11:00 ......................................................... 255

1350-op/17 Cod CPV. 03114100-4 Paie balotate - Gimnaziul Tudor Bradescu Chistelnita Telenesti - 21.08.2017 - 11:00 .................................... 258

1351-op/17 Cod CPV. 44114000-2 beton - Primaria Costesti Ialoveni - 21.08.2017 - 11:00 ....................... 260

1352-op/17 Cod CPV. 15000000-8 produse alimentare - Liceul Teoretic N Tretiacova Comrat - 21.08.2017 - 11:00 ...................................................................................................................... 262

1353-op/17 Cod CPV. 15000000-8 Produse alimentare pentru cantina şcolii - Scoala Profesionala Stefan Voda - 21.08.2017 - 11:00 ............................................................. 268

1354-op/17 Cod CPV. 45233142-6 lucrări de reparații curente a drumurilor locale din com. Singereii Noi, r-nul Singerei - Primaria Singereii Noi Singerei - 24.08.2017 - 11:00 ....... 272

1355-op/17 Cod CPV. 45000000-7 lucrari de reparație a centrului stomatologic raional Rîșcani - Centrul Stomatologic raional Riscani - 24.08.2017 - 11:00 ..................................................... 278

1356-op/17 Cod CPV. 15000000-8 produse alimentare - Liceul teoretic D Mavrodi Comrat - 21.08.2017 - 11:00 ...................................................................................................................... 281

Anunturi de modificare/ anulare a procedurilor prin cerere a ofertelor de preţuriAnunt de modificare - La Concursul prin cererea ofertelor de prețuri Nr. 1241-op/17 din 08.08.2017 cu privire la achiziționarea tehnica de calcul, Cod CPV: 30200000-1, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.4 ....................................................................................................................................................286

Anunt de anulare – Se anulează Concursul prin cererea ofertelor de prețuri Nr. 1183-op/17 din 10.08.2017 cu privire la achiziționarea lucrari de constructie a podului din s.Taraclia de Salcie, r-l Cahul Cod CPV: 45233142-6 conform necesităților Primaria s.Taraclia de Salcie,r-l Cahul. ......................................286

Page 9: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

9

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

ANUNŢ DE INTENŢIEAgenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, c/f: 1013601000082

Adresa: mun.Chișinău, str. Kogălniceanu, 63

Persoana de contact: Cebotari Olga Telefon: 022-29-47-26

Fax: 022 29 47 30 E-mail: [email protected]

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV Suma planificată (lei, făra TVA) Tip procedură Perioada desfăşurarii

(trimestrul)

Lucrări

1 Instalatie de dezinfectie mobilă 45350000-5 900000.00 Licitaţie publică 2017 Trimestrul III

ANUNŢ DE INTENŢIEIMSP Spitalul raional Ungheni, c/f: 1003609150109

Adresa: or.Ungheni ,str.Nationala 37

Persoana de contact: Crijevschi Ludmila Telefon: 0236 28101

Fax: 0236 22194 E-mail: [email protected]

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV Suma planificată (lei, făra TVA) Tip procedură Perioada desfăşurarii

(trimestrul)

Bunuri

1 Produse petroliere 09100000-0 210000.00Cerere a

ofertelor de preţuri

2017 Trimestrul I

2 Produse alimentare 15000000-8 1500000.00 Licitaţie publică2017

Trimestrul I Trimestrul IV

3 Oxigen medical 24111900-4 110000.00Cerere a

ofertelor de preţuri

2017 Trimestrul IV

4 Filme radiologice pentru utilaj dejital 32354100-0 400000.00 Licitaţie publică 2017

Trimestrul I

5 Reagenti si consumabile de laborator pentru aparatul Cobas 33696500-0 1400000.00 Licitaţie publică 2017

Trimestrul I

6 Materiale de constructie 44111000-1 270000.00Cerere a

ofertelor de preţuri

2017 Trimestrul III

Servicii

7 Servicii de spalatorie 98310000-9 722000.00 Licitaţie publică 2017 Trimestrul IV

Page 10: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

10

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Tip proceduri: Licitaţie publică

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Licitaţie publică Nr. 17/02461

Autoritatea contractantă SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 166

Telefon/fax 022-239-391

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie SIS SIS

Obiectul achiziţieiAchiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica de calcul, pieselor de schimb și a materialelor consumabile (REPETAT)

Cod CPV 30000000-9

Locul eliberării documentelor/caietului de sarciniRepublica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd. 166, Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd. 166

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare MD83TRPCAA518410A

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 00462AA

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare MD83TRPCAA518410A

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 00462AA

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare MD83TRPCAA518410A

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 00462AA

Termenul de depunere a ofertelor 01.09.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 01.09.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=20831186 

Page 11: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

11

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Licitaţie publică Nr. 17/02567Autoritatea contractantă CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

Adresa Republica Moldova, CIMIŞLIA, or. Cimişlia, str. Ştefan cel Mare 12

Telefon/fax 024121177

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Cristina Dogoteri

Obiectul achiziţiei Resurse energetice (cărbune)

Cod CPV 09111100-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CIMIŞLIA, or. Cimişlia, str. Ştefan cel Mare 12

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 226637

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 420515101984806

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 226637

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 420515101984806

Termenul de depunere a ofertelor 01.09.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 01.09.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  http://etender.gov.md/proceduricard?pid=20941461 

Licitaţie publică Nr. 17/02661Autoritatea contractantă CONSILIUL RAIONAL TARACLIA

Adresa Republica Moldova, TARACLIA, or. Taraclia, str. Ştefan cel Mare 59

Telefon/fax 029425983

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CAIREAC SNEJANA

Obiectul achiziţiei работы по капитальному ремонту дороги L646 M3 - подъезд к г. Тараклия - R32, участок ул. Штефана чел Маре.

Cod CPV 45233142-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Consiliul Raional Taraclia

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, TARACLIA, or. Taraclia, str. Ştefan cel Mare 59

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini Rusă

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 01.09.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 01.09.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21050844 

Page 12: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

12

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Licitaţie publică Nr. 17/02755Autoritatea contractantă ADMINISTRAŢIA DE STAT A DRUMURILOR Î.S.

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU BUIUCANI, mun. Chişinău, str. Bucuriei 12 bl. a

Telefon/fax 0(22)22-31-79

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ŢURCAN NATALIA

Obiectul achiziţiei Servicii de proiectare pentru reparația drumului G112 R2 – Ţînţăreni – Geamăna – Nicolaevca – G110, km 5,3 -9,9

Cod CPV 71322500-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare 2251430335

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.’Zorile’ Chisinau

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 2251130334

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.’Zorile’ Chisinau

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 2251730336

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.’Zorile’ Chisinau

Termenul de depunere a ofertelor 01.09.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 01.09.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21167127 

Licitaţie publică Nr. 17/02757Autoritatea contractantă INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1

Telefon/fax 022868263 022868066

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GANDRABUR VIOREL

Obiectul achiziţiei Echipament special polițienesc: Dronă

Cod CPV 35120000-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1, Ignat Tatiana

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 3359502

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 440115101387901

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 3359502

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 440115101387901

Termenul de depunere a ofertelor 01.09.2017 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 01.09.2017 14:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21170902 

Page 13: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

13

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Licitaţie publică Nr. 17/02760Autoritatea contractantă INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1

Telefon/fax 022868263 022868066

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GANDRABUR VIOREL

Obiectul achiziţiei Echipament de laborator conform necesităților CTCEJ al IGP

Cod CPV 38000000-5

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1, Bivol Alina

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 3359502

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 440115101387901

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 3359502

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 440115101387901

Termenul de depunere a ofertelor 01.09.2017 14:30

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 01.09.2017 14:30

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21176778 

Licitaţie publică Nr. 17/02765Autoritatea contractantă INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1

Telefon/fax 022868262 022868066

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GANDRABUR VIOREL

Obiectul achiziţiei Mobilier de laborator și de birou, conform necesităților CTCEJ al IGP

Cod CPV 39180000-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1, Elena Iftode, bir.301, tel: 868066

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 3359502

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 440115101387901

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 3359502

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 440115101387901

Termenul de depunere a ofertelor 01.09.2017 15:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 01.09.2017 15:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21179041 

Page 14: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

14

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Licitaţie publică Nr. 17/02767

Autoritatea contractantă Ministerul Afacerilor Interne

Adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75

Telefon/fax 022 255-664

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ZMEU VEACESLAV

Obiectul achiziţiei Tehnică de calcul și accesorii pentru IGP și subdiviziunile subordonate

Cod CPV 30200000-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75 tel de contact 255-664, 069222457 Rodica Grișca

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75 sala de ședință

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 01.09.2017 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 01.09.2017 14:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21180896 

Licitaţie publică Nr. 17/02774

Autoritatea contractantă CONSILIUL RAIONAL IALOVENI

Adresa Republica Moldova, IALOVENI, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bu

Telefon/fax 069468049

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie MARUSIC MIRCEA

Obiectul achiziţiei Bibliotecii digitale interactive școlare pentru învățământul preșcolar și liceal

Cod CPV 48160000-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Consiliul raional Ialoveni, Secția economie, et.4, bir.413

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, IALOVENI, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 33

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 220100000002536

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 226631

Termenul de depunere a ofertelor 01.09.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 01.09.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21196266 

Page 15: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

15

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Licitaţie publică Nr. 17/02776Autoritatea contractantă I.M.S.P. Spitalul Clinic de Psihiatrie

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, or. Codru, str. Costiujeni 3

Telefon/fax 22 857-239 85-7350

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CAZACU ANDREI

Obiectul achiziţiei Achizitionarea articolelor textile(lenjerie pat, corp, imbrăcăminte, încălţaminte)

Cod CPV 39500000-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, or. Codru, str. Costiujeni 3, bl.admin., etaj II, biroul 20

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, or. Codru, str. Costiujeni 3, bl.admin. et.II, sala de şedinte

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare IBAN

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare IBAN

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare IBAN

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau

Termenul de depunere a ofertelor 28.08.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 28.08.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21196825 

Licitaţie publică Nr. 17/02777Autoritatea contractantă Ministerul Afacerilor Interne

Adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75

Telefon/fax 022-255-610

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ZMEU VEACESLAV

Obiectul achiziţiei Aparat multifuncțional de imprimare digitală cu capacități avansate (Minitipografie).

Cod CPV 22000000-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75 bir.140

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75 sala de şedinţe

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 01.09.2017 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 01.09.2017 14:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21196871 

Page 16: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

16

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Licitaţie publică Nr. 17/02778

Autoritatea contractantă IP Oficiul Naţional al Viei şi Vinului

Adresa mun. Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei, 126

Telefon/fax 068166146

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie RUSU VALENTINA

Obiectul achiziţiei Achiziționarea serviciilor de organizare și desfășurare a evenimentului: ”Ziua Moldovei”, în Varșovia, Republica Polonă.

Cod CPV 79953000-9

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini [email protected]; mun. Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei, 126.

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei, 126

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare conform anexei

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial conform anexei

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare conform anexei

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial conform anexei

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare conform anexei

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial conform anexei

Termenul de depunere a ofertelor 04.09.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 04.09.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21199265 

Licitaţie publică Nr. 17/02782

Autoritatea contractantă Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica

Adresa Bd. Traian 21/2

Telefon/fax 022 77 67 11

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Frunză Inna

Obiectul achiziţiei

Aparate de uz casnic și utilaj tehnologic cu referire la necesitățile de dotare a blocului alimentar în instituțiile preuniversitare subordonate Direcției Educație, Tineret și Sport sectorul Botanica

Cod CPV 39700000-9

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Directia Educatie, Tineret si Sport sectorul Botanica, bd. Traian 21/2, et.2, bir.23

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Primăria Municipiului Chișinău bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 83, deschiderea va avea loc la ora 10:00

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 0.00

Page 17: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

17

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare 226614

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 420515101030901

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 226614

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 420515101030901

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 226614

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 420515101030901

Termenul de depunere a ofertelor 01.09.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 01.09.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21206855 

Licitaţie publică Nr. 17/02783

Autoritatea contractantă INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1

Telefon/fax 022868263 022868066

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GANDRABUR VIOREL

Obiectul achiziţiei

Servicii de elaborare a Conceptului de analiză a riscurilor pe porțiuni de drum cu număr ridicat de accidente datorate condițiilor de trafic și Metodologia de analiză a riscurilor de siguranță rutieră.

Cod CPV 71241000-9

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 3359502

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 440115101387901

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 3359502

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 440115101387901

Termenul de depunere a ofertelor 01.09.2017 15:30

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 01.09.2017 15:30

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21211157 

Page 18: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

18

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Licitaţie publică Nr. 17/02784Autoritatea contractantă INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1

Telefon/fax 022868263 022868066

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GANDRABUR VIOREL

Obiectul achiziţiei serviciilor de etalonare/deservire a echipamentului de laborator de laborator conform necesităților CTCEJ al IGP

Cod CPV 98390000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1, Bivol Alina

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 3359502

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 440115101387901

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 3359502

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 440115101387901

Termenul de depunere a ofertelor 01.09.2017 16:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 01.09.2017 16:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21211178 

Licitaţie publică Nr. 17/02785Autoritatea contractantă Ministerul Afacerilor Interne

Adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75

Telefon/fax 022-255-610

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ZMEU VEACESLAV

Obiectul achiziţiei Achiziţionarea cărbunelui, conform necesităţilor subdiviziunilor MAI

Cod CPV 09110000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75 bir.140

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75 sala de şedinţe

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 01.09.2017 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 01.09.2017 14:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21211898 

Page 19: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

19

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Licitaţie publică Nr. 17/02786Autoritatea contractantă PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CAHUL

Adresa or. Cahul, str. Piața Independenței 6

Telefon/fax 029921949

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BRÎNZĂ SNEJANA

Obiectul achiziţiei Construcția podețului cadru supraînălțat 2,5x2,0m și acceselor în s. Cotihana, mun. Cahul

Cod CPV 45221110-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini https://etender.gov.md si/sau mun. Cahul str. P. Independentei nr. 6 et. 3 bir. 315

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Cahul, str. Piața Independenței 6

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare 226610

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZMD2X

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 226610

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZMD2X

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 226610

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZMD2X

Termenul de depunere a ofertelor 01.09.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 01.09.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21212900 

Licitaţie publică Nr. 17/02787

Autoritatea contractantă SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 166

Telefon/fax 022239391

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie SIS SIS

Obiectul achiziţiei Servicii de proiectare conform temelor de proiect

Cod CPV 71220000-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarciniRepublica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd. 166, Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 166

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare MD83TRPCAA518410A

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 00462AA

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Page 20: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

20

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cont de decontare MD83TRPCAA518410A

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 00462AA

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare MD83TRPCAA518410A

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 00462AA

Termenul de depunere a ofertelor 01.09.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 01.09.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21214506 

Licitaţie publică Nr. 17/02788

Autoritatea contractantă Departamentul Instituțiilor Penitenciare

Adresa mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35

Telefon/fax 0-22-40-97-14

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie PORTARESCUL ALEXANDRU

Obiectul achiziţieiUtilaj pentru sisteme de încălzire, pregătirea hranei, pompe de circulaţie, camere frigorifice, generator electric şi maşinilor de spălat

Cod CPV 42215200-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35; wwwpenitenciar.gov.md

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini Română

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 0.00

Termenul de depunere a ofertelor 01.09.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 01.09.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21215050 

Licitaţie publică Nr. 17/02791

Autoritatea contractantă Consiliul Raional Nisporeni

Adresa str. Ioan Vodă 2, MD-6401, or. Nisporeni, Republica Moldova

Telefon/fax 0264-2-22-27

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie MITROFAN MARIA

Obiectul achiziţiei Achiziționarea cărbunelui pentru anul 2017-2018

Cod CPV 09111100-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini str. Ioan Vodă 2, MD-6401, or. Nisporeni, Republica Moldova,bir.107

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str. Ioan Vodă 2, MD-6401, or. Nisporeni, Republica Moldova,sala mică

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Page 21: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

21

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare 226647

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 220100000009867

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 226647

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 220100000009867

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 226647

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 220100000009867

Termenul de depunere a ofertelor 01.09.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 01.09.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21221005 

Licitaţie publică Nr. 17/02801

Autoritatea contractantă IMSP Spitalul Clinic Republican

Adresa MD 2025 mun.Chişinău, str.Testemiţanu 29; www.scr.md

Telefon/fax 0 22 40 36 97

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie VASILIEV ANA

Obiectul achiziţiei Piese de schimb și accesorii necesare pentru mentenanța dispozitivelor medicale

Cod CPV 33000000-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini http://scr.md/page/ro-licitatii-55 sau IMSP SCR, bl. admin., et. 2, Serviciul Achiziţii Publice

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică MD 2025 mun.Chişinău, str.Testemiţanu 29IMSP SCR, bl. admin., et. 2, Sala de şedinte

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau

Termenul de depunere a ofertelor 01.09.2017 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 01.09.2017 14:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21243075 

Page 22: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

22

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Licitaţie publică Nr. 17/02805

Autoritatea contractantă I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. N. Testemiţeanu 29 bl. 1

Telefon/fax 022 738718

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie COMERZAN NICOLAE

Obiectul achiziţiei Servicii de proiectarea a Unitatății de Primire Urgente Specializate (tip I) repetat

Cod CPV 71220000-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini http://icardiologie.md/?rubrika=13

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. N. Testemiţeanu 29 bl. 1

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau

Termenul de depunere a ofertelor 29.08.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 29.08.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21263877 

Licitaţie publică Nr. 17/02808

Autoritatea contractantă CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Asachi Gh. 67 bl. A

Telefon/fax 062100353 022-574-660

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Cheptea Alexandru

Obiectul achiziţiei Ascensor, lucrări de demontare și montare a ascensorului (repetat)

Cod CPV 42416100-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Centrul Național de Sănătate Publică, bir. 407 blocul central; www.cnsp.md Transparența, rubrica achiziții

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Asachi Gh. 67 bl. A

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 0.00

Termenul de depunere a ofertelor 01.09.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 01.09.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21269495 

Page 23: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

23

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Licitaţie publică Nr. 17/02809Autoritatea contractantă I.M.S.P. INSTITUTUL MAMEI ŞI COPILULUI

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU BOTANICA, mun. Chişinău, str. Burebista 93

Telefon/fax 022-55-96-46

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CEBUC CORINA

Obiectul achiziţiei Computere și imprimante

Cod CPV 30213300-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Burebista, 93

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU BOTANICA, mun. Chişinău, str. Burebista 93

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare 225152859

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.’Cuza-Voda’ Chisinau

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 225152859

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.’Cuza-Voda’ Chisinau

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 225152859

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.’Cuza-Voda’ Chisinau

Termenul de depunere a ofertelor 04.09.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 04.09.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21270074 

Licitaţie publică Nr. 17/02818Autoritatea contractantă Biblioteca Naţională

Adresa

Telefon/fax 022 22 14 75

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ŞEVELIOVA NINA

Obiectul achiziţieiElaborarea Documentaţiei de proiect privind Reconstrucţia clădirii Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova din str.31 august 1989, nr.78A,mun.Chişinău

Cod CPV 71242000-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Biblioteca Naţională a RM,mun.Chişinău,str.31 august 1989 78A,Cancelaria

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Biblioteca Naţională a RM,mun.Chişinău,str.31 august 1989 78A,Cancelaria

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 01.09.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 01.09.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21298473 

Page 24: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

24

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Licitaţie publică Nr. 17/02820

Autoritatea contractantă INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1

Telefon/fax 022868-262

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GANDRABUR VIOREL

Obiectul achiziţiei echipament de laborator pentru Centrul Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare al IGP

Cod CPV 38000000-5

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 2264011001

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial MD68TRPCAA518410B005

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 2264011001

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial MD68TRPCAA518410B005

Termenul de depunere a ofertelor 01.09.2017 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 01.09.2017 14:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21301396 

Tip anunţuri: Anunţ de modificare a datelor privind procedura

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/01785 din 14.08.2017 cu privire la achiziţia de Achiziționarea produselor alimentare, Sem. I , 2017, cod CPV - 15000000-8, conform necesităţilor autorităţii contractante Primăria or. Nisporeni, sunt operate următoarele modificări:

Termenul de depunere a ofertelor 10.08.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.08.2017 10:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 14.08.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 14.08.2017 10:00

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Perioada bugetară

Datele actualizate privind procedura de achiziție:  http://etender.gov.md/proceduricard?pid=19796625 

Page 25: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

25

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/01957 din 14.08.2017 cu privire la achiziţia de Achizitionarea produselor alimentare pe perioada septembrie-decembrie 2017, cod CPV - 15000000-8, conform necesităţilor autorităţii contractante PIAŢA CENTRALĂ Î.M., sunt operate următoarele modificări:

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=20050431 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/02120 din 22.08.2017 cu privire la achiziţia de Lucrări de reparaţie a postului salvatori şi pompieri Leuşeni, r-l Hînceşti, cod CPV - 45453000-7, conform necesităţilor autorităţii contractante Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al MAI, sunt operate următoarele modificări:

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Perioada bugetară

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=20314844 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/02347 din 18.08.2017 cu privire la achiziţia de Achiziționarea tehnicii de calcul, cod CPV - 30000000-9, conform necesităţilor autorităţii contractante IP USMF Nicolae Testemițanu, sunt operate următoarele modificări:

Termenul de depunere a ofertelor 11.08.2017 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 11.08.2017 14:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 18.08.2017 15:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 18.08.2017 15:00

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Perioada bugetară

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=20681569 

Page 26: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

26

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/02566 din 29.08.2017 cu privire la achiziţia de Utilaj tehnologic și tehnica de calcul conform necesității Liceului Teoretic Mihai Grecu, str. Valea Crucii 4/2 subordonate Direcției Educație, Tineret și Sport sectorul Botanica, cod CPV - 39700000-9, conform necesităţilor autorităţii contractante Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica, sunt operate următoarele modificări:

Termenul de depunere a ofertelor 24.08.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.08.2017 10:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 29.08.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 29.08.2017 10:00

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

Lista documentelor şi cerinţelor de calificare

Datele actualizate privind procedura de achiziție:  http://etender.gov.md/proceduricard?pid=20940759 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/02673 din 25.08.2017 cu privire la achiziţia de Consumabile pentru glucometre,ace pentru stilouri de insulină şi reactive de laborator, cod CPV - 33141000-0, conform necesităţilor autorităţii contractante I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BUIUCANI, sunt operate următoarele modificări:

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

Datele actualizate privind procedura de achiziție:  http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21072006 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/02708 din 29.08.2017 cu privire la achiziţia de Echpament de retea, cod CPV - 30200000-1, conform necesităţilor autorităţii contractante SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA, sunt operate următoarele modificări:

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie LIPCAN DIANA

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BEGLIŢĂ VALENTIN

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista documentelor şi cerinţelor de calificare

Datele actualizate privind procedura de achiziție:  http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21118205 

Page 27: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

27

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/02718 din 28.08.2017 cu privire la achiziţia de Vaccinuri pentru uz veterinar (vaccin contra bolii New Castle «La-Sota»), cod CPV - 33651690-1, conform necesităţilor autorităţii contractante Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, sunt operate următoarele modificări:

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21122369 

Tip proceduri: Cerere a ofertelor de preţuri

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/02657

Autoritatea contractantă IMSP Spitalul Clinic Republican

Adresa MD 2025 mun.Chişinău, str.Testemiţanu 29; www.scr.md

Telefon/fax 0 22 40 36 97

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie VASILIEV ANA

Obiectul achiziţiei Surse de alimentare electrică continuă - UPS pentru anul 2017.

Cod CPV 31154000-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini http://scr.md/page/ro-licitatii-55 sau IMSP SCR, bl. admin., et. 2, Serviciul Achiziţii Publice

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică MD 2025 mun.Chişinău, str.Testemiţanu 29IMSP SCR, bl. admin., et. 2, Sala de şedi

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau

Termenul de depunere a ofertelor 21.08.2017 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.08.2017 14:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21047624 

Page 28: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

28

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/02685

Autoritatea contractantă INSPECTORATUL NAŢIONAL DE PROBAŢIUNE

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Alecsandri Vasile 1

Telefon/fax 022280905 022280995

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie POPA GALENA

Obiectul achiziţiei Lucrări de reparaţii generale şi de renovare în Biroul de probaţiune Taraclia

Cod CPV 45453000-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău str. V.Alecsandri, 1 et. 5 bir. 509

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Alecsandri Vasile 1

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Termenul de depunere a ofertelor 28.08.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 28.08.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21091547 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/02713

Autoritatea contractantă IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE ŞI ORTOPEDIE

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd. 190

Telefon/fax (022) 24 23 30

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CUREA CRISTINA

Obiectul achiziţieiProduse alimentare fructe , legume, oua, verdeata conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru trimestru IV anul 2017.

Cod CPV 15300000-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP SCTO

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd. 190

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare MD38ML00000000225171

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.’Remiz’ Chisinau

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare MD38ML00000000225171

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.’Remiz’ Chisinau

Termenul de depunere a ofertelor 21.08.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.08.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21119204 

Page 29: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

29

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/02759

Autoritatea contractantă Agenția de Dezvoltare Regională Nord

Adresa Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Vasile Alecsandri 8

Telefon/fax 00373 231 2-96-82

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GUDUMAC DENIS

Obiectul achiziţiei Responsabil tehnic pentru lucrările: sisteme de alimentare cu apă și canalizare din lunca rîului Prut, Tranșa I

Cod CPV 71520000-9

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Alecsandri Vasile 8 bir. 202

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Alecsandri Vasile 8 bir. 204

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini Română

Termenul de depunere a ofertelor 24.08.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.08.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21172055 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/02761

Autoritatea contractantă PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CAHUL

Adresa or. Cahul, str. Piața Independenței 6

Telefon/fax 029921949

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BRÎNZĂ SNEJANA

Obiectul achiziţiei Lucrari de reparatie a institutiilor publice aflate in subordinea Primariei municipiului Cahul

Cod CPV 45453000-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini https://etender.gov.md si/sau mun. Cahul str. P. Independentei nr. 6 et.3 bir. 315

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Cahul, str. Piața Independenței 6

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 226610

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZMD2X

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 226610

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZMD2X

Termenul de depunere a ofertelor 24.08.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.08.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21176895 

Page 30: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

30

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/02762

Autoritatea contractantă PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CAHUL

Adresa or. Cahul, str. Piața Independenței 6

Telefon/fax 029921949

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BRÎNZĂ SNEJANA

Obiectul achiziţiei lucrari de pavare a trotuarului situat pe str.Doinelor, mun. Cahul

Cod CPV 45233161-5

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini https://etender.gov.md si/sau mun. Cahul str. P. Independentei nr. 6 et. 3 bir.315

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Cahul, str. Piața Independenței 6

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 226610

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZMD2X

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 226610

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZMD2X

Termenul de depunere a ofertelor 24.08.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.08.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21176977 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/02763

Autoritatea contractantă Agenția de Dezvoltare Regională Nord

Adresa Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Vasile Alecsandri 8

Telefon/fax 00373 231 2-96-82

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GUDUMAC DENIS

Obiectul achiziţiei Panouri de informare

Cod CPV 35261000-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Bălți, piața Vasile Alecsandri 8

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Bălţi, piaţa Vasile Alecsandri 8

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini Română

Termenul de depunere a ofertelor 21.08.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.08.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21178919 

Page 31: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

31

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/02768

Autoritatea contractantă IMSP CS Nisporeni

Adresa or. Nisporeni str.Toma Ciorba 40

Telefon/fax 026423472

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie TÎMBUR MIHAELA

Obiectul achiziţiei Cărbune

Cod CPV 09200000-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Nisporeni str.Toma Ciorba 40

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 21.08.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.08.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21182370 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/02770

Autoritatea contractantă I.M.S.P. CENTRUL NAŢIONAL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ URGENTĂ PRESPITALICEASCĂ

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str-la Constantin Vârnav 7

Telefon/fax 022 02-59-07

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie PEŞTEREANU NINA

Obiectul achiziţiei Aparate de aer condiționat

Cod CPV 39717200-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP CNAMUP, mun. Chişinău, str-la Constantin Vârnav, 7

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică IMSP CNAMUP, mun. Chişinău, str-la Constantin Vârnav, 7

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Termenul de depunere a ofertelor 21.08.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.08.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21184589 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/02771

Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL CLINIC AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. Puşkin A. 51

Telefon/fax 022267023

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie PÎRĂU VALENTINA

Obiectul achiziţiei Pruduse de curatenie

Cod CPV 39831240-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun.Chisinau,str.A.Puskin 51 bl.A etajul 6

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. Puşkin A. 51

Page 32: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

32

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 2251512149

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.’Renastere’ Chisinau

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 2251512149

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.’Renastere’ Chisinau

Termenul de depunere a ofertelor 21.08.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.08.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21191172 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/02773Autoritatea contractantă I.M.S.P. INSTITUTUL MAMEI ŞI COPILULUI

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU BOTANICA, mun. Chişinău, str. Burebista 93

Telefon/fax 022-55-96-46

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CEBUC CORINA

Obiectul achiziţiei Lucrări de reparație în DCSI - secția consultativă femei (Centrul de screening al colului uterin, et.1)

Cod CPV 45453000-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Burebista, 93

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU BOTANICA, mun. Chişinău, str. Burebista 93

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 225152859

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.’Cuza-Voda’ Chisinau

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 225152859

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.’Cuza-Voda’ Chisinau

Termenul de depunere a ofertelor 24.08.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.08.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21195316 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/02775

Autoritatea contractantă DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ ŞI AMENAJARE A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂU

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Eminescu Mihai 33

Telefon/fax 022 24 25 01

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CHETRUŞCA CLAUDIA

Obiectul achiziţiei Lucrări de reparație a acoperișului la blocul de locuințe din str. V. Lupu, 25

Cod CPV 45453100-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Eminescu Mihai 33

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini Română

Termenul de depunere a ofertelor 24.08.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.08.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21196673 

Page 33: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

33

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/02779

Autoritatea contractantă Primaria or. Rezina

Adresa or. Rezina, str 27 August, 1

Telefon/fax 068493555

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie UDREA ANISIA

Obiectul achiziţiei Lucrari de reparatia str. Sciusev, or. Rezina (etapa II)

Cod CPV 45233142-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or. Rezina str. 27 August. 1 Primaria or. Rezina

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Rezina, str 27 August, 1, primaria or. Rezina, et. III,sala de sedinta

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Termenul de depunere a ofertelor 24.08.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.08.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21199428 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/02780

Autoritatea contractantă DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ ŞI AMENAJARE A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂU

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Eminescu Mihai 33

Telefon/fax 022 24 25 01

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CHETRUŞCA CLAUDIA

Obiectul achiziţiei Lucrări de reparație a rețelelor inginerești

Cod CPV 45453100-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Eminescu Mihai 33

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini Română

Termenul de depunere a ofertelor 24.08.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.08.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21204638 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/02781

Autoritatea contractantă PRIMĂRIA S.BAURCI

Adresa Republica Moldova, Uta Găgăuzia, s. Baurci, str. Lenin 107/а

Telefon/fax 029132238

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie RATCOV VASILI

Obiectul achiziţieiРемонт участка дороги по ул.Виноградная (с ул.Гагарина до ул. 1 Мая) и участок дороги с ул. 40 лет Октября на ул. Чапаева с Баурчи, Чадыр-Лунгского р-на

Cod CPV 45233120-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini s. Baurci, str. Lenin 107/а

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, Uta Găgăuzia, s. Baurci, str. Lenin 107/а

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini Rusă

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Page 34: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

34

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 24.08.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.08.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21205188 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/02789

Autoritatea contractantă CONSILIUL RAIONAL CAHUL

Adresa Republica Moldova, CAHUL, or. Cahul, str. Independenţei piaţa 2

Telefon/fax 029928441

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie MATCAŞ LUDMILA

Obiectul achiziţiei Costume naționale

Cod CPV 18000000-9

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or. Cahul, str.Piața Independenței 2, bir.405

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CAHUL, or. Cahul, str. Independenţei piaţa 2

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 220100000001160

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 226610

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 220100000001160

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 226610

Termenul de depunere a ofertelor 21.08.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.08.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21216757 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/02790Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL RAIONAL GLODENI

Adresa Republica Moldova, GLODENI, or. Glodeni, str. Moldova nr. 29

Telefon/fax 024922448

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie PAIU OCTAVIAN

Obiectul achiziţieiReparare de acoperişuri ale IMSP SR Glodeni. (Reparaţia acoperişului blocul bucătăriei. Reparaţia acoperişului blocul spălătorie)

Cod CPV 45261910-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or. Glodeni, str. Moldova, 29, SR Glodeni, et.3, biroul juristului tel.067657279

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, GLODENI, or. Glodeni, str. Moldova nr. 29

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Termenul de depunere a ofertelor 24.08.2017 14:30

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.08.2017 14:30

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21220185 

Page 35: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

35

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/02792

Autoritatea contractantă PRIMĂRIA MUN.COMRAT

Adresa Republica Moldova, Uta Găgăuzia, or. Comrat, str. Tretiacov 36

Telefon/fax 029822660

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CARA LILIA

Obiectul achiziţiei Мебель для нужд подведомственных учреждений примарии мун. Комрат.

Cod CPV 39100000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Примария мун. Комрат

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, Uta Găgăuzia, or. Comrat, str. Tretiacov 36

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare см. Приложение №1

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare см. Приложение №1

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 21.08.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.08.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21222968 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/02793

Autoritatea contractantă GRĂDINA ZOOLOGICĂ Î.M.

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Dacia bd. 50 bl. 7

Telefon/fax 022 76-89-77

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie PÎSLARI TATIANA

Obiectul achiziţiei Reparația vestiarelor la ÎM ”Grădina Zoologică”(Repetat COP nr.17/02410 din 03.08.2017)

Cod CPV 45400000-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Dacia bd. 50 bl. 7,bir.8

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Dacia bd. 50 bl. 7,bir.1

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 226614

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 226614

Termenul de depunere a ofertelor 24.08.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.08.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21228484 

Page 36: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

36

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/02795Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL RAIONAL DONDUŞENI

Adresa Republica Moldova, DONDUŞENI, or. Donduşeni, str. Mihai Eminescu 26 bl. 1

Telefon/fax 0 251 2 32 05

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie SCORŢESCU LILIANA

Obiectul achiziţiei Reactive de laborator și consumabile de laborator

Cod CPV 33000000-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or. Donduşeni, str. Mihai Eminescu 26 bl. 1, bir.57

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, DONDUŞENI, or. Donduşeni, str. Mihai Eminescu 26 bl. 1

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 226434002

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 262500000501101

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 226434002

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 262500000501101

Termenul de depunere a ofertelor 21.08.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.08.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21232275 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/02796Autoritatea contractantă Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica

Adresa Bd. Traian 21/2

Telefon/fax 022 77 67 11

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Frunză Inna

Obiectul achiziţieiAudio - video tehnica, sistema de semnalizare și sistema de supraveghere video conform necesităților Liceului Seral nr. 2 subordonat DETS Botanica

Cod CPV 32330000-5

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Direcția Educație,Tineret și Sport sectorul Botanica, bd. Traian 21/2, et.2, bir.23

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Primăria mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare 83 deschiderea la ora 10:00

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 226614

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 420515101030901

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 226614

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 420515101030901

Termenul de depunere a ofertelor 21.08.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.08.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21232280 

Page 37: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

37

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/02798

Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL CLINIC AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. Puşkin A. 51

Telefon/fax 022267023

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie PÎRĂU VALENTINA

Obiectul achiziţiei Instrumentariu laparascopic

Cod CPV 33100000-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 51, blocul A, et. VI

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. Puşkin A. 51

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 2251512149

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.’Renastere’ Chisinau

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 2251512149

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.’Renastere’ Chisinau

Termenul de depunere a ofertelor 22.08.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 22.08.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21239514 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/02800

Autoritatea contractantă Primaria or. Rîșcani

Adresa RM, RÎȘCANI, or. Rîșcani, str. 31 August,4

Telefon/fax 025694441

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie TULICII SERGHEI

Obiectul achiziţiei Lucrări de reparatie a imbracamintei din beton asfaltic pe str. Eminescu din or. Riscani

Cod CPV 45233142-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini RM, RÎȘCANI, or. Rîșcani, str. 31 August,4

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică RM, RÎȘCANI, or. Rîșcani, str. 31 August,4

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 226623

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZMD2X

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 226623

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZMD2X

Termenul de depunere a ofertelor 24.08.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.08.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21240895 

Page 38: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

38

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/02806

Autoritatea contractantă CONSILIUL RAIONAL HINCEŞTI

Adresa Republica Moldova, HINCEŞTI, mun. Hinceşti, str. Hincu Mihalcea 126

Telefon/fax 0 269 2-20-39

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie LUPAŞCU SIMION

Obiectul achiziţiei Lucrări de constructie a Unitatii de Primire Urgente a IMSP Spitalul Raional din mun. Hîncești

Cod CPV 45210000-2

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Consiliul Raional Hîncești, bir. 204

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, HANCEŞTI, mun. Hanceşti, str. Hâncu Mihalcea 126

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Hincesti

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Hincesti

Termenul de depunere a ofertelor 25.08.2017 10:30

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 25.08.2017 10:30

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21264556 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/02807

Autoritatea contractantă Primaria mun. Ceadîr-Lunga

Adresa MD-6100, Republica Moldova, or. Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 91

Telefon/fax (291)2-19-72

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CHIOROGLO TATIANA

Obiectul achiziţiei Lucrari de acoperire si alte lucrari speciale de constructii

Cod CPV 45260000-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini MD-6100, Republica Moldova, or. Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 91, of.207

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică MD-6100, Republica Moldova, or. Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 91

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini Rusă

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 226628

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 20000001116700

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 226628

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 20000001116700

Termenul de depunere a ofertelor 24.08.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.08.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21265734 

Page 39: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

39

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/02814Autoritatea contractantă Departamentul Instituțiilor Penitenciare

Adresa mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35

Telefon/fax 0-22-40-97-14

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie POSTOLACHI SERGIU

Obiectul achiziţiei PATURI METALICE CU I ȘI II NIVELE.

Cod CPV 39143110-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35; wwwpenitenciar.gov.md

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini Română

Termenul de depunere a ofertelor 21.08.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.08.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21283601 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/02815Autoritatea contractantă CONSILIUL RAIONAL TARACLIA

Adresa Republica Moldova, TARACLIA, or. Taraclia, str. Ştefan cel Mare 59

Telefon/fax 029425983

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CAIREAC SNEJANA

Obiectul achiziţiei Автомобиль

Cod CPV 34110000-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, TARACLIA, or. Taraclia, str. Ştefan cel Mare 59

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini Rusă

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 21.08.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.08.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21283645 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/02821

Autoritatea contractantă Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии

Adresa Республика Молдова, АТО Гагаузия, мун. Комрат, ул. Ленина, 204/б

Telefon/fax 0 (298) 2-23-01

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BARGAN DMITRI

Obiectul achiziţiei Проектно-сметная документация по реконструкции дороги L 638 (Чишмикиой-Этулия) 5км. Пвторно.

Cod CPV 71200000-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini мун. Комрат, ул. Ленина, 204/б; e-mail: [email protected]

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Республика Молдова, АТО Гагаузия, мун. Комрат, ул. Ленина, 204/б

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini Rusă

Termenul de depunere a ofertelor 25.08.2017 10:30

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 25.08.2017 10:30

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21303210 

Page 40: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

40

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/02823

Autoritatea contractantă IMSP Institutul Oncologic

Adresa

Telefon/fax 85-26-70

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CATRINICI LARISA

Obiectul achiziţieiServicii de dezincrustare a elementelor schimbatorului de caldura pentru încălzirea centrală și Servicii de pregătire a rețelilor termice către sezonul rece

Cod CPV 34952000-5

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP Institutul Oncologic

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică IMSP Institutul Oncologic

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare anexat

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare anexat

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau

Termenul de depunere a ofertelor 24.08.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.08.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21312221 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/02826

Autoritatea contractantă PRIMĂRIA Municipiu STRĂŞENI

Adresa Republica Moldova, STRĂŞENI, Mun. Străşeni, str. Eminescu Mihai 32

Telefon/fax 023722343

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BOTNARI EFIMIA

Obiectul achiziţiei Termoficarea cazangeriei și încălzirea grădiniței de copii nr. 5, mun. Strășeni

Cod CPV 45331100-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Primăria Mun.Strășeni biroul nr 7, [email protected]

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, STRĂŞENI, Mun. Străşeni, str. Eminescu Mihai 32

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare MD38TRPCDD518410B007

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial ANEXANR1

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare MD43TRPDAU2000000107

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 226632

Termenul de depunere a ofertelor 24.08.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.08.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21314310 

Page 41: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

41

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/02827

Autoritatea contractantă I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Centru

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63

Telefon/fax 275121

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie SCACICOV GALINA

Obiectul achiziţiei Aparate electrice de uz casnic (frigidere)

Cod CPV 39700000-9

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63, IMSP AMT Centru, bir.208

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63, IMSP AMT Centru, bir.208

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cod fiscal 1003600153267

Cont de decontare 22517014983292

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau

Cont trezorerial BECMD2X609

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cod fiscal 1003600153267

Cont de decontare 22517014983292

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau

Cont trezorerial BECMD2X609

Termenul de depunere a ofertelor 21.08.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.08.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21315899 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/02828

Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL CLINIC AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. Puşkin A. 51

Telefon/fax 022267023

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie PÎRĂU VALENTINA

Obiectul achiziţiei Aparate pentru stomatologie

Cod CPV 33126000-9

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 51, blocul A, et. VI

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. Puşkin A. 51

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 2251512149

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.’Renastere’ Chisinau

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 2251512149

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.’Renastere’ Chisinau

Termenul de depunere a ofertelor 21.08.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.08.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21319073 

Page 42: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

42

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Tip anunţuri: Anunţ de modificare a datelor privind procedura

În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/01915 din 14.08.2017 cu privire la achiziţia de rechizite de birou, cod CPV - 30000000-9, conform necesităţilor autorităţii contractante PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU, sunt operate următoarele modificări:

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=19956422 

În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/02596 din 17.08.2017 cu privire la achiziţia de Reparația drumurilor împietruite cu adaos de material. Drumul local L237, Cuhnești-Bisericani, r-nul Glodeni, cod CPV - 45233142-6, conform necesităţilor autorităţii contractante Președintele raionului Glodeni, sunt operate următoarele modificări:

Termenul de depunere a ofertelor 10.08.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.08.2017 10:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 17.08.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.08.2017 10:00

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Perioada bugetară

Sursa de finanţare

Datele actualizate privind procedura de achiziție:  http://etender.gov.md/proceduricard?pid=20982118 

În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/02600 din 17.08.2017 cu privire la achiziţia de Reparația căilor de acces la ÎM „Grădina Zoologică”, cod CPV - 45000000-7, conform necesităţilor autorităţii contractante GRĂDINA ZOOLOGICĂ Î.M., sunt operate următoarele modificări:

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Termenii şi condiţiile de livrare

Datele actualizate privind procedura de achiziție:  http://etender.gov.md/proceduricard?pid=20990042 

Page 43: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

43

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/02712 din 17.08.2017 cu privire la achiziţia de Lucrări de reparație a acoperișului Blocului Radioterapie a IMSP Institutul Oncologic, cod CPV - 45000000-7, conform necesităţilor autorităţii contractante IMSP Institutul Oncologic, sunt operate următoarele modificări:

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista documentelor şi cerinţelor de calificare

Datele actualizate privind procedura de achiziție:  http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21118999 

În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/02734 din 22.08.2017 cu privire la achiziţia de Капитальный ремонт крыши здания примарии с.Этулия, Вулканештского района. Повторно., cod CPV - 45000000-7, conform necesităţilor autorităţii contractante Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии, sunt operate următoarele modificări:

Termenul de depunere a ofertelor 22.08.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 22.08.2017 10:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 22.08.2017 09:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 22.08.2017 09:00

Datele actualizate privind procedura de achiziție:  http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21143719 

În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/02745 din 24.08.2017 cu privire la achiziţia de Servicii de proiectare a lucrărilor «Reparația drumului L230 Hîjdieni-Cajba, r-l Glodeni», cod CPV - 71242000-6, conform necesităţilor autorităţii contractante Președintele raionului Glodeni, sunt operate următoarele modificări:

Termenul de depunere a ofertelor 22.08.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 22.08.2017 11:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 24.08.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.08.2017 10:00

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista documentelor şi cerinţelor de calificare

Datele actualizate privind procedura de achiziție:  http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21161396 

Page 44: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

44

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/02753 din 22.08.2017 cu privire la achiziţia de Капитальный ремонт электропроводки детского сада с.Гайдары, Чадыр-Лунгского района. Повторно., cod CPV - 45310000-3, conform necesităţilor autorităţii contractante Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии, sunt operate următoarele modificări:

Termenul de depunere a ofertelor 22.08.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 22.08.2017 11:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 22.08.2017 10:30

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 22.08.2017 10:30

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21165608 

În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/02754 din 22.08.2017 cu privire la achiziţia de Servicii de proiectare a lucrărilor «Reparația drumului L225.4 Fundurii Vechi-Sturzovca, r-l Glodeni», cod CPV - 71242000-6, conform necesităţilor autorităţii contractante Președintele raionului Glodeni, sunt operate următoarele modificări:

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista documentelor şi cerinţelor de calificare

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21165960 

Page 45: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

45

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Licitația publică 349/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO)

2. IDNO: 1006601001078

3. Tip procedură achiziție: Licitație deschisă

4. Obiectul achiziției: Servicii de producţie de filme cinematografice şi de filme video

5. Cod CPV: 92111000-2

6. Data publicării anunțului de intenție: 04.08.2017

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării serviciilor de producție de filme cinematografice și de filme video conform necesităţilor Organizației de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Bugetul de stat.

8. Modalităţi de plată: transfer.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea servicii:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/

lucrărilor solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea Specificarea tehnică deplină

solicitată, Standarde de referinţă

1 79823000-9

spot video general de promovare a Republicii Moldova ca destinație pentru investiții străine în limbile română și engleză (cu durata de 1 min. pentru versiunea lungă și 30 sec. pentru versiunea scurtă);

buc 1

Toate acțiunile de producere a spoturilor vor fi realizate în strânsă cooperare cu MIEPO.

Compania va prezenta câteva versiuni de scenarii pentru spoturile ce urmează a fi produse, pentru a fi aprobate de MIEPO.

Compania va realiza filmările scenariilor aprobate în calitate Full HD.

Compania va realiza post-producția video, inclisiv grafica 3D, colorizare, mixaj sunet, etc.

La finele prestării serviciilor solicitate, compania va prezenta în adresa MIEPO toate versiunile electronice a materialelor elaborate, inclusiv în format editabil.

2 79823000-9spot video de promovare a sectorului automotive din Republica Moldova în limbile română și engleză (durata 3 min.);

buc 1

3 79823000-9 spot video de promovare a sectorului agroalimentar din Republica Moldova în limbile română și engleză (durata 3 min.);

buc 1

4 79823000-9spot video de promovare a sectorului textil din Republica Moldova în limbile română și engleză (durata 3 min.);

buc 1

5 79823000-9spot video de promovare a sectorului IT din Republica Moldova în limbile română și engleză (durata 3 min.);

buc 1

6 79823000-9spot video despre vinăriile din Republica Moldova în limbile română și engleză (durata 3 min.).

buc 1

Page 46: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

46

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De prestare servicii

11. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): 29.10.2017

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2017

13. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: Republica Moldova

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: pe listă întragă.

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: oferta ce mai avantajoasă tehno-economică

16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum și ponderile lor:

a) Prețul ofertei-60%;

b) Tehncile folosite și creativitatea-20%

c) Durata serviciului: timpul necesar pentru prestarea serviciului (transmiterea tuturor livrabilelor, în cantitatea și calitatea solicitate, beneficiarului), reieșind din mărimea și competențele echipei de lucru- 20%.

17. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: interzise

18. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Documente prin care se dovedeşte îndeplinirea cerinţei• Declaraţie pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul (F 3.4)

obligatoriu

2Dovada înregistrării persoanei juridice

Documente edificatoare cum ar fi certificate constatatoare eliberate de autoritatea competentă, în original sau copie legalizată din care să rezulte adresa actuală şi obiectul de activitate al societăţii.

obligatoriu

3

Prezentarea actului ce atestă dreptul de a presta servicii

Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe trebuie prezentate următoarele documente: Licență de activitate – copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.Autorizația de funcționare – copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.Etc.

opțional

4 Prezentarea de informaţii privind capacitatea tehnică și experiența specific.

Valoare minim a unui contract executat în ultimul an de activitate: un million de lei

Portofoliu clienților

Ofertantul va avea minim un an de experienţă specifică în prestarea serviciilor similare.

Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe opertaorul economic completează formularul (F3.3)

Valoarea unui contract individual îndeplinit, cu anexarea actelor doveditoare conţinând valori, perioade de de livrare/prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, întocmită conform Formularului (F 3.3)Portofoliu cliențilorCopia unui contract

obligatoriu

Page 47: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

47

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

5

Neimplicarea în situațiile descrise în art. 18 al Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015 .

Certificat lipsa datoriilor la bugetul de stat.

Documente prin care se dovedeşte îndeplinirea cerinţei

• Declaraţie pe proprie răspundere, completată în conformitate cu

Formularul (F 3.5)

• Certificat cu privire la situația contribuabilului – original sau copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal sau de organul competent în țara de reședință a operatorului economic străin (valabilitatea certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova sau al organului competent în țara de reședință a operatorului economic străin);

obligatoriu

6Oferta

Pretul indicat cu TVA și fără TVA

Formular F 3.1

obligatoriu

7 Garanţia pentru ofertă 1% din prețul ofertei obligatoriu

8 Certificat de atribuire a contului bancar copie valabilă

Eliberată de banca deţinătoare de cont confirmată prin semnătura şi ştampila Participantulu

obligatoriu

9 Ultimul raport financiar - obligatoriu

10 Specificații tehnice Formular 4.1 obligatoriu

11 Specificații de preț Formular 4.2 obligatoriu

19. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovarea a Exportului din Moldovab) Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. A. Mateevici 65.c) Tel: 022 27 36 54d) Fax: 022 22 43 10e) E-mail: [email protected]) Numele și funcţia persoanei responsabile: Ion Iordachi, Jurist/ Specialist achiziții

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: www.miepo.md

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

20. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă:

- pînă la: 10:00

- pe: 29.08.2017

b) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova; mun. Chișinău, str. A. Mateevici 65

Ofertele întârziate vor fi respinse.

Page 48: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

48

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: română

24. Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare 1%. în formă de:

- Garanție bancară;

- Transfer

25. Garanţia de bună execuţie a contractului: 1% din valoarea ofertei.

26. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: Nu se cere.

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 1 000 000,00 lei

Page 49: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

49

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Licitația publică 350/17

1. Denumirea autorităţii contractante: _administratia raionului Vulcanesti UTAG

2. IDNO: _1007601004386

3. Tip procedură achiziție: licitatie publica_

4. Motivul recurgerii la procedura accelerată nu se aplica

5. Obiectul achiziției: lucrari de reparatii a etajului 2 al IPMS Spitalul raional Vulcanesti

6. Cod CPV: 45453000-7

7. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării lucrari de reparatii a etajului 2 al IPMS Spitalul raional Vulcanesti

Conform necesităţilor - administratiei raionului Vulcanesti

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017 , 2018

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:_bugetul raionului Vulcanesti

9. Modalităţi de plată: in termen de 30 zile in baza facturii fiscale si a procesului verbal de receptie

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție _licitatie publica _ privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/

lucrărilor solicitate

Unitatea de

măsură

Cantit-atea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă

45453000-7 lucrari de reparatii a etajului 2 al IPMS Spitalul raional Vulcanesti

Buc/ 1 Stipulate in caietul de sarcini

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului De antrepriză

12. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): 10 luni

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni) 31 decembrie 2018

14. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: spitalul

Page 50: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

50

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

raional Vulcanesti

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: pe lista intreaaga

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: pretul cel mai mic

_______________________________________________________________________________

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, precum și ponderile lor:

a) ________________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________________

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit_

19. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): [indicaţi]____nu se aplica

20. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1Scrisoare de înaintare

Original confirmat prin semnatura si stampila ofer-tantului, Formularul F3.1 Da

2Împuternicirea

Original confirmat prin semnatura si stampila ofer-tantului, Formularul F3.2

Da

3Formularul ofertei

Original confirmat prin semnatura si stampila ofer-tantului, Formularul F3.3

Da

4Garanția pentru ofertă

Original confirmat prin semnatura si stampila ofer-tantului, Formularul F3.4

Da

5Graficul de execuție

Original confirmat prin semnatura si stampila ofer-tantului, Formularul F3.5

Da

6

Neîncadrarea în siatuațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Declarațiepe proprie răspundereconform Formularului F3.6

Da

7 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Declarațiepe proprie răspundereconform Formularul F3.7

Da

8

Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,

contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal

Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal- copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului

Da

9

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras

din registrul de Stat al persoanelor juridice.

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului

Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare/ atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional

Da

10 Licenţa de activitate copie – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului

Da

11 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform Formularul F3.8

Da

Page 51: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

51

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

12 Informaţii cu privire la obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari Formularul F 3.9 Da

13 Ultimul raportul financiar pe 2016 copie – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului

Da

14Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare conform IPO14

50000.0 lei

15 Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani conform IPO14 900000,0 lei Da

16 Lichiditate generală conform IPO14 minim 100 procente Da

17

Demonstrarea experienţei în domeniul de activitate

sau

Declaratie despre valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract.

Declarație privind experiența similară conform Formularul F3.10

sau

Declarație privind lista principalelor lucrări ex-ecutate în ultimul an de activitate conform For-mularul F3.11

Operatorul economic trebuie să nominalizeze contractul/ contractele în baza cărora se întrunesc cerinţele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informaţii detaliate, conform următoarelor documente suport:

-copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora și preţul;

-procesul verbal de recepţie la terminarea lucră-rilor care atestă executarea lucrărilor

Da

18

Demonstrarea accesului la utilajele, instalaţiile și/sau echipamentele tehnice indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi atribuit

Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractuluiconfom Formularul F3.12

și

Da

19

Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzatoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esenţial în îndeplinirea acestuia)

Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractuluiconform Formularul F 3.13

Da

20 Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier

copie – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului

Da

21

Demonstrarea accesului la personal/ un organism tehnic de specialitate, care să garanteze asigurarea unui controlul al calităţii

Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are acces la laboratoare de încercări și teste a materialelor ce vor fi utilizate, în conformitate cu natura și specificul lucrărilor ce fac obiectul viitorului contract. copie – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului

Da

22 Informații privind subcontractanții Formularul F3.14, acordul de subcontractare, precum și după caz, Formuarul informativ F3.8

23Informații privind asocierea

Formularului F3.15, precum și acordul de asociere în care vor preciza detaliat sarcinile ce revin fiecărui asociat

Page 52: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

52

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

24 Avizul Inspecției de Stat în Construcții copie – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului

Da

25 Manualul Calității copie – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului

Da

26 Certificate de calitate a principalelor materiale utlizate( amestec uscat pe baza de ipsos, vopsele

copie – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului

27 Perioada de garanție a lucrarilor Min. __1 ani

Max. ____3 ani Da

28 Devizele locale aferente ofertei Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini.

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

21. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: administratia raionului Vulcanesti_

b) Adresa: or.Vulcanesti, str.Lenin 90

c) Tel: 29020258

d) Fax: 29020258_

e) E-mail: [email protected]

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile:_specialist achizitii publice, Onofrei Mariana,060788095

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

a) Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: [email protected]

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

22. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ştampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă:

- pînă la:[ora exactă] 11:00

b) pe:[data] 01.09.2017

c) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţieirestrînse sau al procedurii negociate: ____________________________________________________

d) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: administratia raionului Vulcanesti or.Vulcanesti, str.Lenin 90, etaj 2

Page 53: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

53

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

25. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: romana

26. Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de _1_%. în formă de:

- Garanție bancarăsau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție , conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii ADMINISTRATIA RAIONULUI VULCANESTI

(b) datele bancare TREZMD2X

(c) codul fiscal 1007601004386

(d) contul de decontare [indicaţi];

(e) contul trezorerial 518410A01219AA

(f ) contul bancar MD69TRPCCX518410A01219AA

(g) trezoreria teritorială 27

27. Garanţia de bună execuţie a contractului:[suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește procentual din preţul contractului adjudecat]: ___5_%.

28. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: Nu se cere.

29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

30. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

31. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: _1921358,0 LEI

Page 54: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

54

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Licitația publică 351/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Internatul psihoneurologic mun. Bălţi

2. IDNO: 1007601000850

3. Tip procedură achiziţie: Licitaţie publică

4. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii negociate) [indicaţi]_____________________________________________________________

5. Obiectul achiziţiei: Produse alimentare

6. Cod CPV: 15800000-6

7. Data publicării anunţului de intenţie: 24.02.17 BAP nr. 16/2017

Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării Produselor alimentare

Conform necesităţilor Internatul (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară trimestrul IV 2017.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: buget de stat.

9. Modalităţi de plată: prin transfer după livrarea fiecărei partide, dar nu mai tîrziu de 30 de zile.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie licitaţie publică privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor

solicitateUnitatea

de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă

1. 15221000-3 Peşte congelat “Hec” kg 1800 Fără cap, cutii speciale,

2. 15112000-6 Pulpe de găini kg 1100 Proaspete răcite, cutii ambalate, cu fierbere

rapidă

3. 15112000-6 File de găină kg 1000 Fără os, proaspete răcite, cutii ambalate, cu

fierbere rapidă

4. 03142500-3 Ouă de găină bucăţi 21000 de masă, cu greutatea nu mai mică de 63 gr.,cutii,

SM 89

5. 03212100-1 Cartofi kg 14000 Saci, cat. 1,

6. 03221113-1 Ceapa kg 2200 Saci, cat. 1

7. 03221111-7 Sveclă kg 1500 Saci, cat. 1

8. 03221112-4 Morcov kg 2500 Saci, cat. 1

9. 03221400-0 Varză proaspătă kg 2500 Saci, cat. 1

10. 15131230-6 Mezel fiert doctorscaia kg 960 Fiert cal. superioară, cu membrană naturală

11. 15131120-2 Salam semiafumat kg 960 Cal.superioară cu termen de valab.nu mai mic de

15 zile

Page 55: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

55

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

12. 03221110-0 Usturoi kg 200 Ambalaj special

13. 15321000-4

Suc de fructe borcan

(3litri)

500 limpezit, borcan 3 litri

14. 15322100-2

Suc de tomate borcan

(3litri)

500 cu sare ,borcan 3 litri

15. 15331500-2 Castraveţi marinaţi

borcan

(3litri)

400Borcan 3 l.

16. 15331500-2 Roşii marinate

borcan

(3litri)

300Borcan 3 l.

17. 15332200-6

Magiun de fructe în asortiment

kg 500 sterilizat caltate superioară în borcane de sticlă

18. 03323000-9 Carne înăbuşîtă de porc kg 800 Borcane din sticlă 500gr, , în jeleu

19. 03321000-5 Carne înăbușită de vită kg 800 Borcane din sticlă 500 gr, , în jeleu

20. 15241300-2 Sardine în ulei kg 800 naturale cu adaus de ulei în cutii de tinichea

21. 15241300-2 Şprote în ulei kg 300 naturale cu adaus de ulei în cutii de tinichea

22. 15131310-1 Pateu de găină kg 800 în cutii de tinichea

23. 15331400-1 Ragu din legume kg 1500 Borcan din sticlă pînă la 1,0 kg

24. 15871273-8 Maioneză kg 100 Căldăruşe speciale pînă la 1 kg.

25. 15211000-2

File Hering slab sărat în ulei

kg 400 Căldăruşe de 3-5 kg, slab sărat în ulei

26. 03222210-8 Lămîie kg 300 Lăzi speciale

27. 03222210-8 Portocale kg 800 Lăzi speciale

28. 03222210-8 Banane kg 800 Lăzi speciale

10. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului [indicaţi una din formele de mai jos]___________________________

a) Vînzare-cumpărare

b) Vînzare-cumpărare in rate

c) Leasing

d) Locaţiune

e) De antrepriză

f ) De prestare servicii

g) Altele [indicaţi]________________________

12. Termenul și condţiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): [indicaţinumărul de luni] 3 luni

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni):[indicaţinumărul de luni] 3 luni

Page 56: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

56

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

14. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor:

Depozitul alimentar a Internatului psihoneurologic mun. Bălţi

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: pe poziţii.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: cel mai mic preţ fără TVA cu respectarea cerinţelor specificate în documentaţia standard.

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, precum și ponderile lor:

a) ________________________________________________________________________

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit

19. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): [indicaţi]________________________________________________________________________

20. Documentele/cerinţele de calificare/selecţie pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinţei Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1. Certificat de înregistrare a întreprinderii

copie emis de Camera Înregistrării de Stat,confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului

Obligatoriu

2. Certificat de atribuire a contului bancar copie eliberat de banca deţinătoare de cont Obligatoriu

3. Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,contribuţiilor

copie eliberat de Inspectoratul Fiscal(valabilitatea certificatului-conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova)

Obligatoriu

4. Ultimul raport financiar copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului

Obligatoriu

5. Oferta de preţ confirmată prin semnătura și ștampila participantului

Obligatoriu

6. Certificat de conformitate / certificat de inofensivitate

eliberat de Organismul de certificare acreditat în sistemul Naţional de Acreditare - confirmată prin ștampila și semnătura participantului

Obligatoriu

7. Declaraţia privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Conform F3.4 din Documentaţia Standard.Obligatoriu

8. Garanţia pentru ofertă Conform F3.2 din Documentația Standard Obligatoriu

9. Autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare a agentului economic participant copia semnată şi ştampilată de participant Obligatoriu

10. Autorizaţia sanitar-veterinară pe unitate de transport

copie confirmată prin semnătura şi ştampilată de participant

Obligatoriu

11. Lista fondatorilor operatorilor economici– nume, prenume, cod personal copia semnată şi ştampilată de participant

Obligatoriu

12. Certificat pentru confirmarea capacităţii executării calitative a contractului de achiziţie

original – eliberat de Participant , care reflectă următoarea informaţie: experienţa acumulată , performanţele;

Obligatoriu

Page 57: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

57

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

21. Operatoriieconomici interesaţi pot obţineinformaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţele documentaţiei de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Internatul psihoneurologic mun. Bălţi

b) Adresa: mun. Bălţi, str. Veteranilor, 4

c) Tel: 0-231-2-51-42

d) Fax:0-231-2-72-69

e) E-mail: [email protected]

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile:Olga Nicolenco, specialist achiziţii publice.

Setulde documente poate fi obţinut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adiţional setul de documente poate fi obţinut on-line la adresa: [email protected]

În cazul obţinerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice.

22. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ştampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă:

- pînă la:[ora exactă] 11:00

- pe:[data] 01.09.2017

b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţieirestrînse sau al procedurii negociate: ____________________________________________________

c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: Internatul psihoneurologic mun. Bălţi,str. Veteranilor, 4, blocul administrativ, cab.1

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile

25. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: de stat

26. Garanţia pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de 1 %. în formă de:

- Garanţie bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa Internatului psihoneurologic mun. Bălţi, cu nota “Garanţia pentru ofertă la procedura de achiziţie nr.191/17din 06.06.17”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii M F-Trezoreria de Stat-Internatul psihoneurologic mun. Bălţi

(b) codul fiscal 1007601000850

(c IBAN: MD78TRPCAH518410A00464AA

Page 58: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

58

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

(d) contul trezorerial TREZMD2X

(e) trezoreria teritorială Bălţi

27. Garanţia de bună execuţie a contractului:[suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește procentual din preţul contractului adjudecat]: 5 %.

28. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos]

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

29. Denumirea și adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor: Agenţia Naţională de soluţionare a contestaţiilor.

30. Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.

31. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 1 000 000,00 lei.

Page 59: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

59

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Licitația publică 352/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria s. Roscani r-ul Anenii Noi

2. IDNO: 1007601010769

3. Tip procedură achizitie: Licitatie Publica

4. Motivul recurgerii la procedura accelerată(în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii negociate)[indicaţi]nu se aplica

5. Obiectul achizitiei: Lucrari de reparatie capitala a strazii Armeneasca s. Roscani r.nul Anenii Noi

6. Cod CPV: 45000000-1

7. Data publicării anuntului de inteniie:

Acest anunt de participare este întocmit în scopul achiziţionării Lucrari de reparatie capitala a strazii Armeneasca s. Roscani r.nul Anenii Noi

[obiectul achiziţiei]

Conform necesităţilor Primaria Roscani r.nul Anenii Noi

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017-2018

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: bugetul local

9. Modalităţi de plată: in termen de 30 zile in baza facturii fiscale si a procesului verbal de receptie

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achizitie Licitatie publica privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/

lucrărilor solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de

referinţă

1 45000000-1 Lucrari de reparatie capitala a strazii Armeneasca s. Roscani r.nul Anenii Noi Proiect 1 Conform listei cantitatilor de

lucrari

10. Contract de achizitie rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului [indicaţi una din formele de mai jos]De antrepriza.

12. Termenul si conditiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): 24 luni

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni):31.12.2018

14. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: Strada

Page 60: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

60

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Armeneasca s Roscani r.nul Anenii Noi

15. Modalitatea de efectuare a evaluării:Pe lista intreaga

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:

Cel mai mic

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, precum și ponderile lor:

a) ________________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________________

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit.

19. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu):

[indicaţi]Nu se aplica

20. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Scrisoare de inaintare Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.1.

Da

2 Imputernicirea Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.2.

Da

3 Formularul ofertei Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.3.

Da

4 Garantia pentru oferta Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.4.

Da

5 Graficul de executare Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.5.

Da

6 Neîncadrarea în situatiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015. Declaratie pe proprie răspundere.

Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.6.

Da

7 Neimplicarea în practice frauduloase si de corupere. Declaratie pe proprie răspundere.

Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.7.

Da

8 Certificat de efectuare sistematică a plăţi iimpozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

9 Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

10 Licenta de activitate Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

11 Informatii generale despre ofertant Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.8.

Da

12 Informaţiilor cu privire la obligaţiile contractual faţă de alţi beneficiari

Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.9.

Da

13 Raport Financiar pentru anul 2016 Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

Page 61: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

61

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

14

Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare conform IPO14

[indicaţisumasauindicaţi“Nu se cere”dacă nu estecazul. Cifrarespectivă nu vadepăşisumanecesarăpentrufinanţareacontractuluipînă la momentulrecepţionăriiprimeiplăţi de cătreofertant conform contractului]

Exemplu: 50000 lei.

Da / Nu

15

Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani

[indicaţisuma, cifrarespectivăva fi stabilitaînproporţie de 0,3-0,6 din valoareaestimatăfără TVA a contractului de achiziţiepublicăceurmează a fi atribuit, cu respectareaprincipiuluiasigurăriiconcurenţeişicombateriiconcurenţeineloiale]

Exemplu:800000 lei.

Da

16Lichiditate generală

[indicaţivaloareacare va fi minim 100 procente].

Exemplu: Minim 100%

Da

17

Declaratie privind experienta similară

sau

Declaratie privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate conform

Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 5 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor):- un contract ce au avut ca obiect execuţia unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puţin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract. Formularul F3.10

sau

valoareacumulată a tuturorcontractelorexecutateînultimulan de activitatesă fie egalăsaumai mare decîtvaloareaviitorului contract. Formularul F3.11

Da

18 Declaratie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul F3.13

Da

19 Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul F3.13

Da

20 Certificatul de atestaretehnico-profesională a dirigintelui de santier

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

21 Demonstrarea accesului la personal/ un organism tehnic de specialitate, care să garanteze asigurarea unui controlul al calităţii.

Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are acces la laboratoare de încercări și teste a materialelor ce vor fi utilizate, în conformitate cu natura și specificul lucrărilor ce fac obiectul viitorului contract.

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

22

Informatii privind sub contractantii

Formularul F3.14, acordul de subcontractare, precumșidupăcaz,Formuarulinformativ F3.8.

Da / Nu

23Informatii privind asocierea

Formularului F3.15, precumșiacordul de asociereîn care vorprecizadetaliatsarcinilecerevinfiecăruiasociat

Da / Nu

24 AvizulInspectiei de Stat în Constructii Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

Page 62: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

62

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

25 Manualul Calitătii Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

26 Certificate de calitate a principalelor material utlizate……….[indicaţiexpresmaterialele]

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da/Nu

27 Perioada de garantie a lucrarilor Exemplu: Min. 1 an. Max. 3 ani Da

28 Recomandări la contractile prezentatepentru demonstarea lucrărilor similar executate în ultimii 5 ani

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da/Nu

29 Devizele locale aferente ofertei Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini.

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

21. Operatoriieconomici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţele documentatiei de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primaria Roscani r.nul Anenii Noi

b) Adresa: Primaria Roscani r.nul Anenii Noi

c) Tel: 079681345 067560258 026538498

d) Fax: 026538163

e) E-mail: [email protected]

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Lungu Nicolai

Setulde documente poate fi obtinut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Aditional setul de documente poate fi obtinut on-line la adresa:

În cazul obtinerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizitiile publice.

22. Întocmirea ofertelor: Oferta si documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr si dată de iesire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă:

- pînă la:[ora exactă]11:00

- pe:[data]01.09.2017

b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al procedurii negociate: ____________________________________________________

c) Adresa la care ofertele si cererile trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de depunere a ofertelor] Primaria Roscani r.nul Anenii Noi

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

Page 63: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

63

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

25. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de Stat

26. Garantia pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însotite de garantie pentru ofertă în valoare de 2%. în formă de:

- Garantie bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garantia pentru ofertă la procedura de achizitie nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; Primaria Roscani

(b) datele bancare [indicaţi];

(c) codul fiscal [indicaţi]; 1007601010769

(d) contul de decontare [indicaţi];

(e) contul trezorerial [indicaţi];MD80TRPCB518410A00758AA

(f ) contul bancar [indicaţi]; 2264332001

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].TREZMD2X

27. Garanţia de bună execuţie a contractului:[suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește procentual din preţul contractului adjudecat]: 5%.

28. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos ]Nu se cere

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

29. Denumirea și adresa organismului competent de solutionare a contestaţiilor: Agentia Natională de solutionare a contestatiilor.

30. Contractul nu intră sub incidenta Acordului OMC.

31. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei:1147337.25 lei

Page 64: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

64

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Licitația publică 353/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Casa internat pentru copii cu deficiente mintale (fete) or.Hincesti

2. IDNO: 1007601000609

3. Tip procedură achiziție: Licitatie Publica

4. Motivul recurgerii la procedura accelerată

5. Obiectul achiziției: Produse parafarmaceutice si medicamente

6. Cod CPV: 33600000-6

7. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Produse parafarmaceutice si medicamente

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Casa internat pentru copii cu deficiente mintale (fete) or.Hincesti_______

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Bugetul de stat

9. Modalităţi de plată: transfer

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție Licitatie publica privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

N.d/o Cod CPVATS

Denumirea bunurilorDoza

Forma farmaceutica

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă

Unitatea de masura

Cantitatea

Modul de administrare

1 Acetylcysteinum RO5C BO1200 mg Granule

p/u solutie buvabila

per os plic 800

2 Aciclovirum DO6B HIS 200mg Comp.. Per os compr 400

3 Acidum acetylsalicylicum NO2B AO1 500mg Compr. Per os compr

1000

4Acidum acetilsalicilicum 75mg +Magnium hidrochloridum 15,2mg

NO2B AO1 Compr. Per os compr2000

5Acidum acetylsalicylicum 240mg Phenacetinum 180mg,Coffeinum 30mg

NO2B A71 ComprPer os

citramon compr300

Page 65: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

65

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

6 Acidum tioctacidum A16AX01 25 mg comp p/os comp 500

7 Acidum pipemidicumGOA4A

BO3 200mg Caps Per os compr 400

8 Bior A01AD 5% ,100 Sol. inj i/m fiol 200

9 Acidum valproicum NO3A GO1 300mg Compr. Per os compr 6000

10 Acidum valproicum NO3A GO1 500mg Compr. Per os compr 3000

11 Amikacinum JO1G BO6 500mg_2ml Sol. Iject i/m i/v compr 100

12

Adathodae vasicae extractum siccum 5mg, Piper longum 25mg, Piper negrum 20mg, Zingibar officinalis extractum siccum 12mg, Glycyrrhizae glabrae extractum siccum 10mg, Emblicae officinalis extractum siccum 16mg, Curcumae longae extractum siccum 15mg, Acaciae catechu extractum siccum 17mg, Foeniculum vulgare extractum siccum 18mg, Osimum sanctum 5mg,Terminaliae chebulae extractum siccum 5mg, Terminaliae belericae extractum siccum 5mg, Alpinia galanga 20mg, Abrus precatorius 20mh,Mentolum 2mg.Excipiens q.s.

RO5D B pastile Per os pastile 1000

13 Althea officinalis L. (extractum radix) RO5c Ao5 50mg Comp. Per os comp 1 000

14 Ambroxolum RO5C BO6 30mg Comp. Per os compr 400

15

Ambroxolum

RO5C BO 30mg/5ml175 ml Sirop. Per os flac 80

16 Amoxacillinum trihidratum + Kalii clavulanas JO1C RO2 457mg/5ml

70mlPulbere p/u sus.buvabilă Per os flacon 50

17Amoxacilina sodica1000mg+Clavulant de potasiu

JOC RO02 1.2g Sol. Inject i/v flac 100

18 Azithromycinum JO1F A10 200mg /5ml 15ml

Pulb.p/u sirop Per os flacon 40

19Arogyavardhini rasa 225mg Phyllanthus niruri 225mg Silybum marianum 50mg

A05B A Comp. Per os compr 2000

20Bromhexin R05C BO2 8mg comp Per os compr 1000

21

Betamethasoni dipropionas 0,64mg, Clotrimazolum 10mg, Gentamicinum 1mg, Excipiens ad 1g.

D07C C01 30g Cremă extern tub 100

22Calcii carbonas 1570mg+Cholecalcipherolum 0,22mg

A11J B Comp. Per os compr 1500

Page 66: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

66

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

23 Bior D11AX 0,1%-10gr Gel dermat. extern tub 100

24 Captoprilum C09A A01 12,5mg Comp. Per os compr 3000

25 Carbamazepinum NO3A F01 200mg Compr. Per os compr 10000

26 Carbo activatus A07B A01 250mg Comp. Per os compr 9000

27 Cetirizinum RO6A E07 10mg Compr.film Per os compr 1000

28 Cefiximum J01D A06 400mg Compr.film. Per os compr 150

29 Ceftazidimum J01D A37 1000mg Pulbere parent. i/m i/v flacon 500

30 Cefuroxinum J01D A06 250mg Comprim. film. Per os compr, 300

31

Cefuroxinum

J01D A06

125 mg/5 ml

Gran. Pentru

suspenz. Orala

Per os flacon 40

32Centaurii herbaLevistici radixRozmarini folium

G04 B X 18 mg18 mg18 mg

Comp. Per os compr 2000

33 Cetylpyridinii chloridum 1mg, Benzocainum 5mg A01A D11 Past. Per os pastile 800

34 CefiximumJ01DA06

100mg5ml Susp oral Per os flac 40

35 Chloramphenicolum D06A X02 10% 25g Ung. Extern tub 100

36Chloramphenicolum 750mg, Methyluracilum 4g. Excipient ad 100g.

D03A X 40g Ung. extern tub 50

37

Chlorbutamolum hydratum 100mg, Camphora 100mg, Mentholum 100mg, Oleum Eucalypti 100mg, Oleum Vaselini 906g. Vehiculum ad 30g.

RO2A A20 30g Aerozol extern flacon 100

38 Cholini salicylas 2g,. Vehiculum ad 10ml. SO2D 20%

10ml Pic.aur. Extern flacon 20

39 Ciprofloxacinum J01M A02 500mg Comp Per os Compr. 200

40 Ciprofloxacinum J01M A02 250mg comp Per os Compr. 200

41 Clemastinum RO6A A04 1mg Compr. Per os Compr. 2000

42

Complex de plante fluide din : (Crataegus oxycanta, Humulus lupulus Hypericum perforatum, Melisa officinalis, Passiflora incarnata, Sambuccus nigra, Valeriana officinalis) 7705mg, Guaifenesinum 40mg,Vehiculum ad 1g.

N05C X comp Per.os compr 450

43 Diazepam N05B A 01 10 mg Tub rect rect tub 200

44 Digoxinum G01A A05 0.25mg Comp. Per os Compr. 500

45 Diphenhydraminum RO6A A02 1%/1ml Sol.inj. / i/m i/v fiole 500

46

Etil-alfa_bromisovalerat 2g phenobarbitalum 1.82g Ulei volatil de menta 0.14g Alcool etilic rectificat 62ml Apa purificata ad 100ml

N05c B02 25ml Picaturi buvabile Per os flacon 15

Page 67: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

67

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

47Enaprili maleas 10mg, Hydrochlorothiazidum 12.5mg

C09B A02 12.5mg Comp. Per os Compr. 500

48 Metisoprinol J05AX 500 mg comp Per os comp 1000

49 Extractum Valerianae N05C M09 20mg Comp. Per os Compr 3 000

50

Fosfolipide „esenţiale” 300mg, Thiamini mononitras 6mg, Riboflavinum 6mg, Pyridoxini hydrochloridum 6mg, Cyanocobalaminum 6mcg, Nicotinamidum 30mg, Alfa-Tocopheroli acetas 6mg, Sojae oleum 675mg.

A05B A 300mg Caps. Per os caps 1000

51Pitofenomum 10 mg Metamizolum natricum 250 mg Fenpriverinii bromidum

A03DA02 5 ml Sol inj i/m fiol 50

52 Hydrocortisonum D07A A02 1% 10g ungv, i/m tub 20

53 Hydrogenii peroxydum D08A X01 3% 100ml sol, exern extern flac 150

54

Glycyrrhizae galbene 3 mgZingiber officinal 1 mgEmblicae oficinalis 2,5 mgMentolum 7 mg

P 05F B02 - past Per os past 1000

55 Ketorolacum M01A B15 10mg Compr. Per os comp 500

56 Kalii aspartas 175mg, Magnezii aspartas 175mg. A12C C Comp. Per os comp 500

57 KetorolacumM01A

815 30 mg 1 ml Solutie injectabila i/m fiol 200

58 Orotat de potasiu A05B A 500mg Comp. Per os Comp500

59

Lactobacillus acidophilum .Lactobacillus rhamnosus(l.bifidus) Cultura de yogurt(Streptococcus thermophilus) Lactobacilus delbrueckii subspecies

A07F A51 Caps. Per os caps 500

60 Lidocainum N01B B02 10% 38g Aerosol extern flac 10

61 Lincomycinum J01F F02 30%/1ml sol,injec, i/m i/v fiol 150

62 Magnezii lactas 470mg Pyridoxinum 5mg A11J B Comp. Per os comp, 1000

63

Mentholum 30.6mg, Camfora 52.5mg, Thymolum 1mg, Oleum Therebinthinae 0.056ml, Aetheroleum Eucalypti 0.015mg, Aetheroleum Myristicae 0.005mg,Excipiens ad 1g

M02A X10 20g ungv, extern cut 50

64 Metamizolum natricum N02B B02 500mg Compr. Per os comp 500

65 Metoclopramidum A03F A01 10mg/1ml sol, inject, i/m fiol 150

66 Naphazolinum R01A A08 1% 10ml pic, nasal Extern flac 100

67 Natrii picosulfat A06A B08 7.2mg 1ml 30ml pic, buvab Per os fiol 100

Page 68: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

68

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

68 Menbendazolum P02C A01 100 mg compr Per os comp 2000

69Natrii chloridum 3,5g +Kalii chloridum 2,5g +Kalii citras 2,9g +Glucosum 10g

A07C A 18,9g praf,buvab Per os plic 200

70Natrii chloridum 8.9g+Kalii chloridum 0.3g+Calciu chloridum 0.5g

BO5B B01 250ml sol,perf i/v flac 30

71 Neomycinum 5000U Bacitracinum 250U D06C 20g ung extern tub 60

72 Omeprazolum A02B C01 200mg Caps. Per os cap, 2000

73 Pancreatinum A09A A02 250mg Compr. Per os comp 5000

74Pancreatinum ( Lipasum 3 500 UI, Amylasum 4 200 UI, Proteasum 250 UI )

A09A A02 Comp. Per os comp 1000

75 Papaverinum A03A D01 2% /2ml sol, inject, i/m i/v fiol 20

76 Paracetamolum N02B E01 500mg Compr. Per os comp 1500

77 Phenobarbitalum N03A A02 100mg Compr. Per os comp 800

78 QuamatelA02BA03 40 mg comp Per os comp 400

79 Prednizolonum D07A A03 30mg/1ml Sol. Inj. i/m i/v fiole 100

80

Extr. Chole 25mg Extr.Cynarae scolimus 25mg Curcumae longae pulvis 50mg

A05B A Compr. Per os comp 2000

81

Retinolum 600U+Cholecalci-pherolum 80U+ Acidum ascorbicum 10mg+Nicotinamidum 3mg+Calcii pantothenas 1,2mg+Tiamini mononitras 0,25mg+Pyridoxini hydrochloridum 0,3mg+Cyanocobalaminum 0,0002mg+Acidum folicum 0,04mg+Calcium 12,5mg+Phosphorum 10mg

A11A A04 Draje Per os draje 500

82

Retinilum 900mg Chlecalciferolum 100U Acidum ascorbicum 50mg Nicotinamidum 5mg Calcii pantothenum 1.2mg Riboflavinum 0.3mg Tiamini mononitras 0.25mg Pyridoxini hydrochloridum 0.6mg Ciancobolaminum 0.001mg Ecipuens ad 5ml

A11A A03 150mlPicat.

Buvabil. Flac

Per os flac 50

83 Spironolactonum C03D A01 25mg Comp. Per os comp 1200

84 Terpenum hydratum 250mg, Natrii hydrocarbonas250mg R05X A Comp. Per os comp 2000

85 Tetracyclinum D06A A04 1% 5g Ung.oft. extern tub 30

86 Xylometazolinum R01A A07 0.1% 10ml pic, nazal Extern flac 100

Page 69: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

69

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

87 Xylometazolinum R01A A07 0.1% 15ml

Aerosol nazal / fl. Extern flac 150

88 Nimesulidum M 01AX17 100mg-2g gran, p/u suspenz Per os plic 400

89 DiclofenacumM01A

B0575 mg3 ml Sol.inj i/m fiol 50

90 FurasumidC03CA01

20mg2 ml Sol.inj i/m i/v Fiol 100

91 Ceftriaxon J 01D A13 1g pulb parenter i/m i/v flac 500

92 Bacillus subtilis A07F A51 Caps. Per os caps 500

93 Silimarinum A 05B A03 70mg Caps. Per os caps 900

94 GlucosumB05CX01 5% 200 ml Soli injec i/v flac 150

95 LuminalN03AA02

219 mg1ml Sol.inj i/v fiol 50

96 TolpersonumMo3BX04

2,5 mg1 ml Sol.inj i/m fiol 25

97 MultimaxA11AA03 Comp film Per os comp 1000

98 Bacitracin 250 MENeomicin 5000ME D06C 10gr pulbere extern tub 10

99 ParacetamolumN02BE01 500 mg supoz rectal supoz 500

100 Ciprofloxacin 35 mgDexametazonum 1 mg

S03A01 flac exter flac 50

101 Fenitoin N03A B02 250 mg 5 ml Sol inj i/m i/v fiol 20

102 Chlorpromazinum N05AA01

25 mg Comp Per os Comp 700

103 Fenazonum 45,5 mg/mlLidocain clorhidratum 11,4 mg/ml 15 ml Picaturi

auriculare extern flacon 30

104 Acid acelisalicilic 400 mgAcid ascorbic

B01AC06

efervescenteComprimate efervescente Per os compr

500

105 clorpromazina N05AA01 2,5% 2 ml

Sol injectab i/m fiol 30

106Paracetamol 500mgChlorpheniramine 4 mgPseudoefedrinum 60 mg

praf Per os plic 500

107 Extr.Valerianae 125 mgExtr.Melissae 25 mgExtr.Menthae piperitae 25 mg

N05CM caps Per os caps 300

108Sulfamethoxazolum trimethoprim

J01EE01 480 mg compr Per os compr 500

Page 70: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

70

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

109 DiclofenacumM02AA15 100 mg suppoz Per

rectum suppozit 210

110 DiclofenacumM02AA015 1%-40 g gel extern tuburi 100

111 Furazidinum G01A X 50 mg compr Per os compr 400

112

Salbutamolum 1 mgBromhexina clorhidrat 2 mgLevomentol 0,5 mgGuaifenezinum 50 mg

R05C 100 ml sirop Per os flacon 100

113 ParacetamolN 01B

E01 250 mg suppozit Per rectom suppozit 500

114 ParacetamolN01BE01 500 mg suppozit Per

rectom suppozit 200

115Extr.alcoolic (etanol 59%Primulae flos 0,207gRumicin herhe0,207Sambucci flos 0,207

R05CA 100 ml Picaturi

buvabile Per os flac 50

116 Domperidonum A03A03 10 mg compr Per os comp 200

117 TerbinafinumD01AE15 250mg compr Per os comp 280

118 Terbinafinum D01BA02 1%-15 mg crema extern tub 30

119

Pitofenonum 50 mg metamizolum natricum 2500 mg Fenpriverinii bromidum 0.1mg

A03DA02 comp Per os comp 500

Pasament

1 pac 300

2 pac 300

Articole pentru utilizare medicala

1 1000 ml Sol externa

flacon 15

2 Buc 9900

3 buc 20000

4 60x60 cm buc 900

5 buc 1000

6

buc 700

Page 71: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

71

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

7 buc 10

8buc 100

9buc 250

10 buc 250

11buc 75000

12 buc 1200

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului : vînzare -cumpărare

12. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): de la data semnării contractului de către părţi pînă la livrarea totală a cantităţii contractate.

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 5 luni

14. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: cel mai mic preţ conform cerinţelor executate

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: pe poziţii

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum și ponderile lor:

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit oferte alternative

19. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se cere

20. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Date despre participant obligatoriu

2 Garantia pentru oferta Conform F3.4 din Documentatia Standard obligatoriu

3 Oferta Confirmata prin semnatura si stampila participantului

obligatoriu

4 Certificat de înregistrare a întreprinderii Copie –emis de Camera Înregistrării de Stat , confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului

obligatoriu

5 Certificat de atribuire a contului bancar copia originalului –eliberat de banca deţinătoare de cont ,confirmat prin ștampilă și semnătura paricipantului

obligatoriu

6 Certificate de efectuare regulară a plăţii impozitelor,contribuţiilor

Copia originalului-eliberat de Inspectoratul Fiscal,confirmat prin ștampila și semnătura Participantului;

obligatoriu

Page 72: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

72

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

7 Ultimul raport financiar Copie- confirmată prin semnătura și ștampila Participantului;

obligatoriu

8 Licenţa de activitate Copie – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului, se prezintă atunci,cînd activitatea lui se licenţiază conform prevederilor legii;

obligatoriu

9 Certificat de calitate eliberat de LCCM al AGMED –copie,confirmată prin semnătura și ștampila Participantului;

obligatoriu

10 Lista fondatorilor ,operatorilor

economici-numele,prenumele,

codul personal.

Copia semnata si stampilata de participant obligatoriu

11 Certificat igienic sau de calitate pentru produsele parafarmaceutice

copie confirmata prin semnătura și ștampila Participantului;

obligatoriu

12 Certificat pentru confirmarea capacităţii executării calitative a contractului de achiziţie de stat

original – eliberat de Participant ,care reflectă următoarea informaţie:

Ø experienţa acumulată, performanţele;

Ø volumul de producere, desfacere;

Ø numărul angajaţilor;

Ø dotarea tehnică;

Ø anexarea copiei contractelor încheiate ș.a.

obligatoriu

21. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Casa internat pentru copii cu deficienţe mintale(fete) or. Hîncești

b) Adresa: or.Hîncești str.Marinescu 16

c) Tel: (0269)2-02-42

d) Fax: 2-02-42

e) E-mail: [email protected]

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Romanescu Adriana

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa:

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

22. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, urmează a fi prezentate:

Page 73: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

73

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă:

- pînă la: 11:00

- pe: 01.09.2017

b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al procedurii negociate:

c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: Casa internat pentru copii cu deficienţe mintale(fete) or.Hîncești str.Marinescu 16 Anticamera, persoana responsabilă Adriana Romanescu tel : 0269 0-02-42; 2-23-62

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

25. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: romană

26. Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1% din suma totală a ofertei inclusiv TVA în formă :

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa Casa internat pentru copii cu deficienţe mintale (fete) or.Hîncești , cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

Beneficiarul plăţii Casa internat pentru copii cu deficienţe mintale (fete) or.Hîncești

Codul fiscal 1007601000609

IBAN MD83TRPCBD518410A00469AA

Denumirea băncii Trezoreria Teritorială Hîncești

Contul bancar TREZMD2X

Trezoreria teritorială Hînceşti

27. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește procentual din preţul contractului adjudecat]: 5%.

28. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: nu se cere

29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

30. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

31. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 188 845,00

Page 74: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

74

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Licitația publică 354/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Direcţia trupelor de pază, supraveghere şi escortare

2. IDNO: 1006601001207

3. Tip procedură achiziție: Licitaţie Deschisă

4. Motivul recurgerii la procedura accelerată

5. Obiectul achiziției: Echipament şi consumabile

Cod CPV: 31431000-6

32352100-6

32344230-7

32423000-4

32552000-7

32333200-8

6. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Echipament şi consumabile

Conform necesităţilor Direcţiei trupelor de pază, supraveghere și escortare

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Bugetul de Stat

8. Modalităţi de plată: Prin transfer

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție Licitaţie deschisă privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor

solicitate

Unitatea de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată,

Standarde de referinţă

1. 31431000-6

Acumulator pentru

sursă de alimentare de rezervă

buc 300

1. Tip acumulator: plumb-acid (AGM).2. Tensiune nominală: 12V.

3. Capacitate nominală: 7A/h.4. Tipul clamelor: F25. Dimensiuni: 151x65x94mm6. Curent maxim de încărcare: 2-2.2A.7. Greutate: 2.1-2.3kg.

2. 31431000-6

Acumulator pentru

sursă de alimentare de rezervă

buc 20

1. Tip acumulator: plumb-acid (AGM).2. Tensiune nominală: 12V.3. Capacitate nominală: 5A/h.4. Tipul clamelor: F1.5. Carcasă: din plastic ABS.6. Greutate: 1,4-1.6kg.

Dimensiuni: 90x70x101mm.

Page 75: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

75

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

3.32352100-6 Antenă pentru stație

radio portabilă buc 150

1. frecvență de lucru 400-450 MHz.2. compatibil de a funcționa cu stațiile

radio portabile Kenwood TK-3206, 3306, 3406, 3407.

3. culoare: neagră.4. banda de lucru UHF

lungimea 14,5-18 cm

4.32352100-6 Clamă de fixare (la brâu)

pentru stație radio portabilă

buc 150

1. compatibil cu stațiile radio portabile Kenwood TK-3206, 3306, 3406, 3407.

2. culoare: neagră

5. 32344230-7 Stațieradio portabilă buc 40

1. diapazonul de frecvență 400 – 470 MHz.

2. canale:16.3. tensiunea de alimentare – 7.2-7.5V,

±20%4. timp de lucru: emisie /recepție/

așteptare 4-6/4-6 85-95 ore.5. temperatură de lucru: -30-+60˚C.6. dimensiuni: stația fără acumulator 54

x 122 x 21.10 mm7. puterea de ieșire - 5 W8. programarea cu ajutorul computerului9. butoane programabile: 2 10. funcțiavoice –scrambler11. impedanța antenei: 50 Om12. opținea ”Talk Around”13. protocol digital QT/DQT, FleetSync14. compatibil de a funcționa cu stațiile

radio portabile Kenwood TK-3206, 3306, 3406, 3407.

15. lărgimea canalului/benzii : larg 25kHz, îngust 12.5 kHz

16. modulare: larg 16K0F3E/ îngust 11K0F3E

17. protecție umiditate/ praf : IP 54-5518. corespundere cu standardul militar

MIL-STD-810 C/D/F/Estabilitatea frecvenței: ±2,5 ppm (de la -30 ˚C până la +60 ˚C)

6. 32423000-4Echipament pentru comutarea datelor electronice

buc 20

1. Switch cu 8 porturi (port 1-8 RJ-45, 10/100) + 1 port Gigabit (port 9 RJ-45, 10/100/1000).

2. 8 porturi cu funcția PoE 802.3af.3. StandartPoE IEEE 802.3af.4. Putere de ieșire pentru fiecare port: 48V DC,

15.4W.5. Tensiune de alimentare: 100-240V, 50/60Hz.

7. 32552000-7 Aparat telefonic buc 150

1. posibilitate de montare pe perete2. opțiunea de majorare / micșorare a

volumului sunetului3. Conectare prin fir.4. Posibilitate de reglare a volumului

difuzorului.5. Alimentare prin rețeaua telefonică.6. linii telefonice : 17. modalitate de formare apeluri : tone / pulseculoare : neagră

Page 76: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

76

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

8. 32333200-8 Cameră video digitală buc 10

1. obiectiv: 2.8 mm2. matrice 1/3” Progresive scan CMOS3. compresie video H.264/MJPEG/ H.264+4. rezoluție maximală 2688x15205. protocoale menținute: TCP / IP / HTTP / DNS

/ RTP / RSTP / FTP 6. conexiune RJ 45 7. temperatura de lucru -20-+60˚C.8. alimentarea: 12 V DC ±25%, PoE (802,3 af )9. protecție la umiditate/praf: IP 66-6710. protecție anti-vandal: ik 08-10 11. carcasă: metalică12. compatibilitate: ONVIF13. compatibil cu sistemul de operare Trassir14. IR projector 25-30m

.

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: Vînzare-cumpărare

11. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): în termen de 30 de zile de la semnarea contractului

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): pînă la 31.12.2017

13. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: Direcţia trupelor de pază, supraveghere și escortare

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe poziţii

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: cel mai mic preţ

16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, precum și ponderile lor:

a) ________________________________________________________________________

17. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se accepta oferte alternative

18. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu):____________

19. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Formularul ofertei Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.1..

Da

2 Garantia pentru oferta Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.2..

Da

3 Ne încadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin înaplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015. Declarațiepeproprierăspundere.

Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.5.

Da

4 Neimplicarea în practice frauduloase și de corupere. Declarație pe proprierăspundere.

Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.4.

Da

Page 77: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

77

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

5 Certificat de efectuare si stematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

6 Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

7 Informatii generale despre ofertant Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.3.

Da

8 Raport Financiar pentru anul 2016 Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

9 Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificaţii sau standarde relevante

Certificat de conformitate sau declarație de con-formitate eliberat/eliberată de un organizm de ceritificare acreditat

(Autoritatea contractantă poate indica standarde de referință naționale, europene și internțaionale, inclusiv etichete ecologice)

Da

10 Specificaţia de preţ Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul4.2..

Da

11 Specificaţia tehnică Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul4.1..

Da

20. Operatoriieconomici interesaţi pot obţineinformaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Direcţia trupelor de pază, supraveghere și escortare

b) Adresa: mun. Chișinău, str. Budăi, 2b

c) Tel: 022-47-70-32/079024409

d) Fax: 022-47-73-19

e) E-mail: [email protected] ; [email protected]

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Stela Guţu, șef al serviciului achiziţii publice

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: ____________________________

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

21. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat șiștampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă:

- pînă la:[ora exactă]11:00

- pe:[data]01.09.2017

b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al procedurii negociate: ____________________________________________________

Page 78: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

78

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: Direcţia trupelor de pază, supraveghere și escor-tare, biroul serviciului achiziţii publice.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

24. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba de stat

25. Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1 %. în formă de:

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa Direcţiei trupelor de pză supraveghere și escortare, cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţi: Direcţia trupelor de pază, supraveghere și escortare;

(b) datele bancare Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat;

(c) codul fiscal 1006601001207;

(d) contul de decontare MD21TRPCAA518410A00586AA;

(e) contul trezoreria TREZMD2X;

(f ) contul bancar [indicaţi];

(g) trezoreria teritorială .

26. Garanţia de bună execuţie a contractului: 5 %.

27. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: Nu se cere.

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

29. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

30. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 366 000,00 (Șase sute douăzeci și cinci mii lei 00 bani)MDA

Page 79: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

79

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Licitația publică 355/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria s. Borogani, r-l - Leova

2. IDNO: 1007601005936

3. Tip procedură achiziție: Licitatie Publica

4. Motivul recurgerii la procedura accelerată: nu se aplica

5. Obiectul achiziției: Procurarea materialilor de construcţie la reparaţia drumurilor din s. Borogani , r-l Leova (străzile:nr.77- Dimitrie Cantemir, nr.78-Miciurin , nr.79-Eugen Doga, nr.80-Testimeţeanu, nr.81-Lozanciuc, nr.82-Doina)

6. Cod CPV: 14212000-0

7. Data publicării anunțului de intenție: -

8. Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării materialilor de construcţie la reparaţia drumurilor din s. Borogani , r-l Leova(străzile:nr.77- Dimitrie Cantemir, nr.78-Miciurin , nr.79-Eugen Doga, nr.80-Testimeţeanu, nr.81-Lozanciuc, nr.82-Doina)

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Primariei s. Borogani, r-ul Leova

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

9. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Fondul Rutier Naţional, buget local

10. Modalităţi de plată: in termen de 30 zile de la livrarea mărfii, in baza facturii fiscale

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție Licitatie publica privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/

lucrărilor solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea Specificarea tehnică deplină

solicitată, Standarde de referinţă

1 14212000-0 Savură m/cub 74 -

2 14212000-0 Piatră spartă 5-10 mm m/cub 74 M-600

3 14212000-0 Piatră spartă 20-70 mm m/cub 1398,6 M-600

4 14212000-0 Patră spartă 10 – 20 mm m/cub 111,00 M-600

11. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

12. Tipul contractului De vânzare-cumpărare

13. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): 1 lună de la

Page 80: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

80

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

semnarea contractului

14. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 4 luni

15. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: Satul Borogani , r-l Leova- străzile :nr.77- Dimitrie Cantemir, nr.78-Miciurin , nr.79-Eugen Doga, nr.80-Testimeţeanu, nr.81-Lozanciuc, nr.82-Doina

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista intreaga

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:

Cel mai mic preţ oferit

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum şi ponderile lor: nu se aplică

a) ________________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________________

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit.

19. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu):

Nu se aplica

20. Documentele/cerinţele de calificare/selecţie pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1.Formularul ofertei

Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.1.

Da

2.Garantia pentru oferta

Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.2.

Da

3. Formularul informativ despre ofertant Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.3.

Da

4.Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

• Declaraţie pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul (F 3.4) Da

5.

Neimplicarea în situațiile descrise în art. 18 al Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015

Documente prin care se dovedeşte îndeplinirea cerinţei

• Declaraţie pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul (F 3.5)

Documente edificatoare cum ar fi certificate şi/ sau alte documente echivalente emise de autorităţi compentente din ţara de rezidenţă a ofertantului în cazul operatorului economic străin;

• Certificat cu privire la situația contribuabilului – original sau copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal sau de organul competent în țara de reședință a operatorului economic străin (valabilitatea certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova sau al organului competent în țara de reședință a operatorului economic străin);

Da

Page 81: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

81

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

6.

Dovada înregistrării persoanei juridice

Documente edificatoare cum ar fi certificate constatatoare eliberate de autoritatea competentă, în original sau copie legalizată din care să rezulte adresa actuală şi obiectul de activitate al societăţii.

• Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras

În cazul unei persoane juridice non-profit, se vor depune documente care să ateste că persoana semnatară este autorizată să desfăşoare activităţile ce fac obiectul contractului, cum ar fi:

• statutul cu modificările la zi.

• procese verbale relevante, etc.

Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, operatorul economic strain va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare/ atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional.

Da

7.

Prezentarea actului ce atestă dreptul de a livra/ presta bunuri/servicii

Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe trebuie prezentate următoarele docu-mente:

Licență de activitate – copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.

Autorizația de funcționare – copie – confirmată prin semnătura şi ştampila participantului.etc.

Da

8.Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare în sumă de minim:

150000 lei MD

Ofertantul indică suma în Formularul (F3.3) și va enumera şi anexa copiile documentelor justificative

Da

9. Prezentarea de dovezi privind conformi-tatea produselor, identificată prin referire la specificaţii sau standarde relevante

Certificat de conformitate sau declarație de con-formitate eliberat/eliberată de un organizm de ceritificare acreditat

Da

10.

Prezentarea de informaţii privind capacitatea tehnică și experiența specifică

Ofertantul va avea minim 5 ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor similare.Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe opertaorul economic completează formularul (F3.3)Valoarea unui contract individual îndeplinit, cu anexarea actelor doveditoare conţinând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, întocmită conform Formularului (F 3.3)

Da

Page 82: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

82

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

11.

Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră strict necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a Contractului

Mijloace de transport pentru transportarea bunurilor licitateDocumente prin care se dovedeşte îndeplinirea cerinţei: Documente care atestă faptul că ofertantul se află în posesia echipamentelor indicate de autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare proprie, fie închiriate prin contracte sau convenţii. (Trebuie demonstrată inclusiv existenţa agrementelor, autorizațiilor necesare pentru utilizarea acestei infrastructuri, acolo unde legislaţia impune în mod expres) Se va completa Formularul (F 3.3)

Da

12.

Neimplicarea în situațiile descrise în art. 18 al Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015

Documente prin care se dovedeşte îndeplinirea cerinţei

• Declaraţie pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul (F 3.5)

Documente edificatoare cum ar fi certificate şi/ sau alte documente echivalente emise de autorităţi compentente din ţara de rezidenţă a ofertantului în cazul operatorului economic străin;

• Certificat cu privire la situația contribuabilului – original sau copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal sau de organul competent în țara de reședință a operatorului economic străin (valabilitatea certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova sau al organului competent în țara de reședință a operatorului economic străin);

Da

13 Raport Financiar pentru anul 2016 Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

14. Lichiditate generală Minim 100% Da

15. Devizele locale aferente ofertei Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini.

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

21. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentaţiei de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumireaautorităţiicontractante:Primaria s. Borogani , r-ul Leova

b) Adresa: s. Borogani, r-ul Leova, Republica Moldova

c) Tel:0298-71-5-59 (contabilitate); 0298-71-2-36(primar), mob.060798508 (contabil) 068723190 (primar)

d) Fax:0298-71-2-38

e) E-mail:[email protected]

f) Numeleşifuncţiapersoaneiresponsabile:Caşu Sofia, contabil-şef

Setuldedocumentepoatefiobţinutlaaceeaşiadresă,dupădepunereacereriideparticipare(cuindicareaclară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de cătreParticipant).

Page 83: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

83

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Adiţionalsetuldedocumentepoatefiobţinuton-line la adresa: [email protected]

Încazulobţinerii setuluidedocumentedinresurseleon-line,agentuleconomicpoatedepunecerereadeparticipareînconformitatecuArt.32(4)aLegiiNr.131din03.07.2015privindachiziţiilepublice.

22. Întocmireaofertelor:Ofertaşidocumenteledecalificaresolicitateîntocmiteclar,fărăcorectări,cunumărşidatădeieşire,cusemnăturapersoaneiresponsabile,puseînplic,sigilatşiştampilat,urmeazăafiprezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă:

- pînăla:[ora exactă]11:00

- pe:[data]01.09.2017

b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al procedurii negociate: ____________________________________________________

c) Adresa la care ofertele şi cererile trebuie transmise: Primaria s. Borogani, r-ul Leova

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Oricepersoanăesteautorizatăsăasisteladeschidereaofertelor.

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

25. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de Stat

26. Garanţia pentru ofertă:

Toateoferteletrebuiesăfieînsoţitedegaranţiepentruofertăînvaloarede2%.înformăde:

- Garanție bancară

27. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat]:10%.

28. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul:

a) Nu se cere

b) Societatepeacţiuni

c) Societatecurăspunderelimitată

d) Altele ____________________________________________________________________

29. Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor: AgenţiaNaţionalădesoluţionareacontestaţiilor.

30. Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.

31. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 494000 lei.

Page 84: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

84

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Licitația publică 356/17

1. Denumirea autorităţii contractante: ___ Primăria s.Costești, Ialoveni

2. IDNO: __1009601000108_____

3. Tip procedură achiziție: _ Licitaţie Publică __________

4. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii negociate) [indicaţi]_____________________________________________________________

5. Obiectul achiziției: _ Produse alimentare pentru semestru II al anului 2017__

6. Cod CPV: _15800000-8

7. Data publicării anunțului de intenție: __nu s-a publicat___________________________

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării ________ produse alimentare

pentru semestru II al anului 2017______________________

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor ___ Primăria s.Costești, Ialoveni ___________________

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară semestru II al anului 2017____.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: _mijloace bugetare____

9. Modalităţi de plată: __prin transfer_________________

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție __licitatie publica_________ privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor solicitate Cantitatea

kg/bucSpecificare tehnică deplină solicitată, Standarde

de referință

1 15530000-2 Unt Țaranesc de vacă din smîntînă dulce nesarat 72,5 %

825 kg ambalat pach 200gr GOST 37-91

2 15511100-4 Lapte 2,5 % pasterizat în pachet de polietilenă 1L pach

6050 buc în pachet de polietilenă 1L pach GOST 13277

3 15541000-2 Brînză de vaci 5% în pachete de 1-5 kg

1520 kg În pachete de polietelenă 1-5 kg.

PTMD67-00400053-058

4 15500000-3 Chefir clasic, bogat în vitamine și minerale din lapte natural 2,5 %

2150 buc în pachet de polietilenă 0,5 L. Kg GOST 4929-84

5 15543000-6 Cașcaval rusesc 45 % 400 kg 45% grăsime

SM 218:2001

Page 85: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

85

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

6 15551310-1 Iaurt natural / bioiaurt 1930 kg 1% grasime

7 15512100-1 Smîntînă 20 % 420 buc în pachet de polietilenă 0,5 kg.

TU 10.02.02.789.09-89 SM 196

8 15612100-2 Făină de grîu pentru panificaţie 830 kg cal.super. ambalata 1-2 kg SM 202 : 2000

9 15850000-1 Paste făinoase în asortiment 450 kg grupa “V” clasa I Ambalate la 1-5 kg

Calitatea superioară kg GOST 875-92

10 15850000-1 Paste făinoase - fidea 310 kg Calitate superioara ambalate in cutii 18 kg

GOST 875-92

11 15625000-5 Crupă de griş 440 kg Cal. Super. pachet 1kg

GOST 7022-97

12 03211000-3 Crupe de grîu

sfărîmate

255 kg Cal. Super. pachet 1kg

PTMD67 – 38869887 - 005

13 03211400-7 Crupe de orz 370 kg Cal. Super. pachet 1kg GOST 5784-60

14 03211900-2 Crupe de arpacaş 290 kg Cal. Super. pachet 1kg

PTMD67-38869887-004

15 03211000-3 Crupe de mălai de mei 220 kg Cal. Super. Pachet 1 kg

PTMD67 – 38869887 - 005

16 03211900-2 Crupe de arnăut 420 kg Cal. Super. pachet 1kg

GOST 5784-60

17 03211900-2 Crupe de secara 115 kg Cal. Super. pachet 1kg

GOST 5784-60

17 15613380-5 Fulgi de ovas 370 kg Cal. Super.pachet 1kg

GOST 21149-93

18 03221220-4 Mazăre uscata semibob 340 kg pachet 1kg

PTMD67-38869887-003

19 15831000-2 Zahăr cristal 2250 kg pachet 1 kg

GOST 21-94

20 15421000-5 Ulei de floarea – soarelui rafinat şi deodorat

540 l In sticle de 1L-5L

PT MD67-05691233-001:2002

15421000-5 Ulei de floarea – soarelui nerafinat

80 l In sticle de 1L-5L

PT MD67-05691233-001:2002

21 03221220-4 Mazăre verde

conservată(din soiuri cu bob zbircit)

370 buc calit.super. în borcane de 0,68 L

GOST 15842-90 SM 196

22 15331427-6 Pastă de roşii 25 % 225 buc În borcane de 0,72 L

GOST 3343-89

23 03221270-9 Castraveti murati 20 kg în pachet de polietilenă 0,5 kg.

Page 86: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

86

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

24 Pesmeti pentru parjoale 45 kg în pachet de polietilenă

25 03221270-9 Rosii conservate in suc 160 kg calit.super. în borcane de 0,7 L

GOST 15842-90 SM 196

26 15331130-7 Fasole conservate 50 kg calit.super. în borcane de 0,7 L

GOST 15842-90 SM 196

27 15332200-6 Magiun din fructe 155 buc sterilizat în borc.de 0,85 L

Cal.I kg GOST 6929 MB 5061-89

28 15613100-9 Crupa porumb 440 kg ambalata la 1kg GOST 57-84-60

29 15811100-7 Paine de grau fortificata cu Fe si acid folic

7950 buc cal. super

SM 173:1997

30 15811200-8 Chifle 15300 buc Din făină de calitate superioara , buc. GOST 15810-96

31 15811100-7 Paine de secara 2700 buc 350 g. Cal. Superioara

SM 173:1997

32 15811200-8 Placinta cu dovleac, mar 1150 buc Din făină de calitate superioara,

GOST 15810-96

33 15112000-6 Pulpe de găină de fierbere rapidă 1670 kg categoria I ambalate la 1 kg, refrigerat GOST25391-82

34 15112000-6 Piept de gaina1460 kg

categoria I ambalat la 1-2 kg, refrigerat

GOST25391-82

35 15111100-0 Carne de vită1100 kg

guleaș ambalat in polietilena la 1-2kg, refrigerat GOST 779-55

15131120-2 Salam fiert vita+porc

membrana naturala 280 kg

membrana naturala calitate superioara cu continut de grasimi mai putin de 20%, kg

GOST 23670-79

15119000-5 Tocatura din carne de vita+găină290 kg

Ambalata la 1-2 kg

36 15221000-3 Peşte congelat fără cap “Hec ”1475 kg

ambalat in cutii 2-10 kg kg GOST 20057-96

37 15221000-3 Peste fileu Pangas240 kg

ambalat in cutii 2-10 kg

GOST 20057-96

38 15614100-6 Orez bob rotund600 kg

calit.super.

Ambalat 1kg GOST 6292-93

39 15614100-6 Crupe de hrişcă din boabe întregi460 kg

Ambalat 1kg

GOST 5550-74

40 15872400-5 Sare iodată355 kg

în pachete / 1Kg

GOST 13830-97

41 15870000-7 Borş acru clasic410 l

Lichid, ambalat în pachete de polietilena 1 l

GOST 17594-81

Page 87: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

87

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

42 15870000-7 Frunze de laur125 buc

Ambalat în pachete de polietilena 10 gr

GOST 17594-81

43 15841000-5 Cacao pudra90 buc

Cu continut redus de grasime, ambalat în pachete de 100 gr GOST 108 - 76

44 15863200-7 Ceai negru natural (frunze întregi uscate) 270 buc

Calitate superioara, ambalat în cutii de 100 gr GOST 108-76

Cafea din gramenee70

45 15898000-9 Drojdii uscate pentru panificaţie84 buc

Presate în pach.80 gr.

GOST17594-81

46 15871110-8 Oțet 9%220 buc

sticla 1l GOST29050-91

47 15331130-7 Fasole albe uscate370 kg

Ambalate în pachet a cît 1 kg

48 15321000-4 Suc natural de fructe2250 buc

limpezit, tetrapac 1-3l SM 183

49 15332410-1 Fructe uscate (în amestec)220 kg

Ambalat in saci a cute 4 kg

50 Bicarbonat de sodiu230 buc

Cutii 200 gr

51 03142500-3 Ouă de găină dietetice12860 buc

Cofraj a cîte 30 buc

52 03212100-1 Cartofi ( rosii )6100 kg

În saci

53 03221112-4 Morcov dulce1190 kg

În saci

54 03221113-1 Ceapa uscată albă1350 kg

În saci

55 03221111-7 Sfecla roșie (alungită)1210 kg

În saci

56 03221410-3 Varză alba2025 kg

În saci

57 03221410-3 Pătrunjel verde44 kg

În pachete

58 03221410-3 Mărar verde44 kg

În pachete

59 03221270-9 Castraveti proaspeti490 kg

În cutii de carton

60 03222321-9 Mere1350 kg

În cutii de carton

61 03222321-9 Prune600 kg

În cutii de carton

Page 88: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

88

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

62 03222321-9 Struguri400 kg

În cutii de carton

Banane1730 kg

În cutii de carton

Clemantine580 kg

În cutii de carton

61 03221240-0 Rosii520 kg

În cutii de carton

62 03222210-8 Lămîe60 kg

În cutii de carton

63 03221230-7 Ardei gras dulce420 kg

În cutii de carton

64 Dovlecei600 kg

În cutii de carton

65 03221340-1 Ceapa verde70 kg

În cutii de carton

66 Dovleac200 kg

În cutii de carton

67 03221340-1 Spanac20 kg

În cutii de carton

69 03221420-6 Conopida proaspata260 kg

În cutii de carton

70 03111800-0 Seminte de in 16 kg

În pachete

03111800-0 Stafide24 kg

În pachete

15872100-2 Piper negru macinat2 kg

Ambalat în pachete de polietilena 100 gr GOST 29050-91

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului [indicaţi una din formele de mai jos]_________________________

a) Vînzare-cumpărare

b) Vînzare-cumpărare in rate

c) Leasing

d) Locațiune

e) De antrepriză

f ) De prestare servicii

g) Altele [indicaţi] ________________________

12. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): [indicaţi

Page 89: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

89

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

numărul de luni] ________6 luni____________________________________________

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): [indicaţi numărul de luni] ___31.12.2017___

14. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: ____Gradinitile nr. 1,2,3,4 si cantina sociala_____

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: __pe poziții_______________________

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: _cel mai mic preț_

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum și ponderile lor:

a) ________________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________________

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: __nu se admit________________

19. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): [indicaţi]__nu se aplica_______

20. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document Obligativitatea

1. Certificat de înregistrare a întreprinderii

copie emis de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul Dezvoltării Informaționale), confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului

Obligatoriu

2. Certificat de atribuire a contului bancar copie eliberat de banca deţinătoare de cont Obligatoriu

3. Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,contribuţiilor

copie eliberat de Inspectoratul Fiscal(valabilitatea certificatului-conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova)

Obligatoriu

4. Ultimul raport financiar copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului

Obligatoriu

5. Oferta de preț confirmată prin semnătura și ștampila participantului

Obligatoriu

6. Certificat de conformitate /(Declarația de conformitate – pentru produsele lactate)

eliberat de Organismul de certificare acreditat în sistemul Naţional de Acreditare - confirmată prin ștampila și semnătura participantului

Obligatoriu

7.Declaraţia privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Conform F3.4 din Documentația Standard.Obligatoriu

8. Garanţia pentru ofertă Conform F3.2 din Documentația StandardObligatoriu

9.Autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare a agentului economic participant

copia semnată şi ştampilată de participantObligatoriu

10. Autorizația sanitar-veterinară pe unitate de transport

copie confirmată prin semnătura şi ştampilată de participant

Obligatoriu

Page 90: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

90

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

11.

Lista fondatorilor operatorilor economici – nume, prenume, cod personal copia semnată şi ştampilată de participant

Obligatoriu

12. Certificat de deţinere a abatorului sau contract cu asemenea abator. original – eliberat de Participant Obligatoriu

13 Certificat de calitate și de provenienţă a materiei prime ( făină , grîu )

copie -confirmat prin semnătura și ștampila participantului

Obligatoriu

14Confirmare de diţinere a stocului de făină/grîu, necesar îndeplinirii contractului de achiziţie pe o perioadă de cel puţin 10 zile

copie - confirmată prin semnătura și ștampila participantului

Obligatoriu

15

Certificat de deţinere a laboratorului atestat pentru efectuarea controlului permanent asupra calităţii sau contract cu asemenea laborator.

original – eliberat de Participant

Obligatoriu

16Certificat pentru confirmarea capacităţii executării calitative a contractului de achiziţie

original – eliberat de Participant , care reflectă următoarea informaţie : experienţa acumulată , performanţele

Obligatoriu

17«Certificat de inspecție a calității cerealelor și a derivatelorderivatelor cerealelor», eliberat de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

copie - confirmată prin semnătura și ștampila participantului

Obligatoriu

18Sistemul de Managment al Calității și Siguranța Alimentelor(pentru produsele de origine animalieră)

SM GOST R 51705.1: 2002Facultativ

21. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: __Primaria s. Costesti___________

Adresa:_s. Costesti, Ialoveni, str. Stefan cel Mare 115_______________

Tel:(0268)53277, 51236_______

Fax:(0268)_51238________________________________

E-mail: [email protected]__________________

Numele și funcţia persoanei responsabile: Perevoznic Diana.

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: _ [email protected]

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

22. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

Page 91: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

91

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

- pe: [data] 01.09.2017

b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al procedurii negociate: ____________________________________________________

c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de depunere a ofertelor]__Primaria s. Costesti_____________________

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile_____

25. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: _de stat______________

26. Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de _1_%. în formă de:

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii__Primaria s. Costesti, Ialoveni_______

(b) datele bancare: _Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat_

(c) codul fiscal: __1009601000108____________

(d) contul de decontare : __MD92TRPDAT300000010068000_____

(e) contul trezorerial: ______________________

(f ) contul bancar: ______TREZMD2X___________________

27. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește procentual din preţul contractului adjudecat]: ______%.

28. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] _____________

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.

Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: __1,030000.00____lei

Page 92: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

92

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 1307-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria s. Pitușca, raionul Călărași

2. IDNO: 1007601007446

3. Tip procedură achiziţie: Cererea ofertelor de preţuri

4. Obiectul achiziţiei: Produse alimentare pentru II jumătate a anului 2017

5. Cod CPV: 15800000-8

Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării produse alimentare pentru a II jumătate a anului 2017

conform necesităţilor Primăria s. Pitușca, raionul Călărași

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din: Bugetul local .

6.Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate pe adresa: Ptimăria Pitușca, r. Călărași (biroul primarului)

7.Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora) ____________________

8.Data/ora desfășurării concursului _____21.08.2017_____ ora 11:00

9.Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerinţe suplimentare faţă de document Obligativitatea

1 Certificat de înregistrare a întreprinderiicopie emis de Camera Înregistrării de Stat, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului

Obligatoriu

2 Certificat de atribuire a contului bancar copie eliberat de banca deţinătoare de cont Obligatoriu

3 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,contribuţiilor

copie eliberat de Inspectoratul Fiscal(valabilitatea certificatului-conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova)

Obligatoriu

4 Ultimul raport financiar copie confirmată prin semnătura şi ştampila participantului

Obligatoriu

5 Oferta de preţ confirmată prin semnătura şi ştampila participantului

Obligatoriu

Page 93: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

93

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

6 Certificat de conformitate

copia originalului eliberat de Organismul Naţional de Verificare a conformităţii produselor, confirmată prin ştampila şi semnătura participantului

Obligatoriu

7Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere

Conform F3.4 din Documentația Standard.Obligatoriu

8 Garanţia pentru ofertă Conform F3.2 din Documentația Standard Obligatoriu

9Toti participantii din domeniul alimentar trebuie sa prezinte autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare

copia semnată şi ştampilată de participantObligatoriu

10 Autirazatia sanitar veterinara a transportului

copie confirmată prin semnătura şi ştampilată de participant eliberat de ANSA

Obligatoriu

11 Lista fondatorilor operatorilor economici – nume, prenume, cod personal copia semnată şi ştampilată de participant Obligatoriu

12Elaborarea si implementarea planului de autocontrol. Incheierea unui contract cu un laborator acreditat

original – eliberat de ParticipantObligatoriu

13Certificat pentru confirmarea capacităţii executării calitative a contractului de achiziţie de stat.

original – eliberat de Participant , care reflectă următoarea informaţie :

Experienţa acumulată , performanţele ;

•Volumul de producere, desfacere ;

•Numărul şi calificarea personalului angajat ;

•Dotarea tehnică ;

•Informaţii despre contractele executate în ultimii 3 ani;

•Lipsa reclamaţiilor de la beneficiarii

Obligatoriu

10.Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria s. Pitușca, r.Călărași

b) Adresa: r. Călărași ,s. Pitușca

c) Tel: 024444235

d) Fax: 024444236

e) E-mail: [email protected]

f) Numele și funcţia persoanei responsabile: Lozovanu Ionila

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

11.Criteriile de evaluare a ofertelor (valoarea relativă a cerinţelor care vor fi luate în considerare pe lîngă preţul propus, cu indicarea – pe poziţii, pe loturi, pe lista întreagă):

· pe poziții

· Ofertele vor respecta cerintele, conditiile tehnice si cantitatile produselor alimentare conform tabelului de mai sus;

· Ofertele vor fi evaluate separat pentru fiecare poziție in parte si pot fi adjudecate independent pe poziții;

Page 94: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

94

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

· Cîștigătoare va fi declarată oferta care satisface toate cerințele la cel mai mic preț fără TVA pentru fiecare poziție în parte.

12.Termenul și condiţiile de livrare a bunurilor:

1. Produsele lactate vor fi livrate lunea si miercurea la ora 10-00 si vor fi insotite de Certificat de calitate;

2. Produsele alimentare, cu execepţia produselor lactate ,vor fi livrate o data pe săptîmână, în ziua de luni, la ora 13-00.

3. Transportarea produselor alimentare va fi efectuata de catre furnizor,in conformitatea cu legislatia RM;

4. Descărcarea produselor alimentare va fi efectuata de ofertant si se va constata integritatea ambalajului, cerintele, conditiile tehnice si cantitatile produselor alimentare conform cerinţelor din caietul de sarcini.

5. La momentul livrarii, produsele alimentare vor avea un termen de valabilitate mai mare de 30 de zile (cu exceptia carnii de vita , lactatelor);

6. Livrarea bunurilor va incepe în ziua urmatoare a înregistrării contractului la Serviciul Teritorial al Agenţiei Achiziţii Publice.

7. Operatorii din domeniul alimentar trebuie să fie autorizaţi sanitar-veterinar sau înregistraţi de către DRSA , cu prezentarea documentului confirmativ în original;

8. Produsele alimentare să fie însoţite cu documente ce atestă provenienţa, calitatea și siguranţa lor, eliberate în conformitate cu legislaţia în vigoare;

9. Transportarea produselor alimentare să fie efectuată cu transport specializat și autorizatsanitar-veterinar;

10. Produsele alimentare să fie ambalate, etichetate si marcate în conformitate cu prevederile Reglementărilor tehnice specifice Legii nr.78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare; Legea nr.113 din 18.08.2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor, Hotărârea Guvernului nr.412 din 25.05.2010 pentru aprobarea Regulilor generale de igienă a produselor alimentare; Hotărârii Guvernului nr. 996 din 20 august 2003 Despre aprobarea Normelor privind etichetarea produselor alimentare și Normelor privind etichetarea produselor chimice de menaj;

11. La licitaţie se respectă cerinţele stipulate în „Recomandările-cadru pentru definirea calității produselor alimentare admise pentru achiziții publice de produse în scopul organizării alimentației în instituțiile educaționale”, elaborate de către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (în continuare ANSA).

12. Valuta și modul de achitare: lei MDL

13.Modul de prezentare a ofertelor:

· Ofertele se prezintă în limba de stat;

· Oferta trebuie să conţină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;

· Se prezintă lista bunurilor în mod desfășurat;

· Preţul bunurilor va include toate cheltuielile, inclusiv TVA și trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;

· Preţul ofertei se stabilește de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziţie. Cheltuielile suplimentare nu vor fi acoperite de către beneficiar;

14.Modul de întocmire a ofertelor:

Page 95: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

95

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

· Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie ștampilată și semnată de conducătorul ofertantului;

· Ofertele se prezintă în 2 exemplare, original și copie, în plicuri sigilate, diferite. Plicul cu „originalul” ofertei și plicul cu „copia” ofertei vor fi sigilate într-un plic adăugător.

15.Termenul de valabilitate a ofertelor: __________ [număr de zile].

16.Garanţia pentru ofertă: [se completează doar în cazurile în care se cere sau se indică „Nu se cere” ]

___________________________________________________________________

Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de ____ %. în formă de: Garanţie bancară sau Transfer la contul autorităţii.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanţia pentru ofertă la cererea ofertelor de preţuri nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii Primăria Pitușca

(b) datele bancare: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat

(c) codul fiscal: 1007601007446

(d) contul de decontare : MD78TRPDBH30000001111700

(e) contul trezorerial: 226640

(f ) contul bancar: TREZMD2X

(g) trezoreria teritorială: MFTT Călăraşi

17.Contestaţiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de preţuri se depun la sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [primăria Pituşca, r. Călăraşi]

18.Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 200 000 ( două sute mii) lei.

Page 96: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

96

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 1308-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria Lărguța

2. IDNO: 1007601010286

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

4. Obiectul achiziției: Lucrări de reparație a străzii din s. Lărgurta r-nul Cantemir

5. Cod CPV: 45233142-6

6. Data publicării anunțului de intenție:

Acest(ă)anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării Lucrări de reparție a străzii din s.Lărgurta r-nul Cantemir

[obiectul achiziţiei]

Conform necesităţilor Primăriei Lărguța

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:Bugetul de Stat

8. Modalităţi de plată: în termen de 30 zile în baza facturii fiscale și a procesului verbal de recepție

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de

referinţă

1 45233142-6

Lucrări de reparație a străzii din s. Lărgurta r-nul Cantemir Proiect 1

Conform listei

cantitatilor de lucrări

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

11. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 2 luni

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni):[indicaţinumărul de luni] 31.12.2017

13. Locul executării lucrărilor: Primăria Lărguța

Page 97: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

97

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista întreagă

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: cel mai mic preț

_______________________________________________________________________________________

16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, precum și ponderile lor:

a) Nu sunt

b) _____________________________________________________________________________________

c) _____________________________________________________________________________________

17. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu):Nu se aplică

18. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Oferta Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

2 Devizele locale aferente ofertei Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini.

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

3 Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

4 Licenta de activitate Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

5 Informatii generale despre ofertant Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

6 Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

7 Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

8 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

9 Experiența similară Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

10 Alte cerinte Se va completa de catre autoritatea contractanta la necesitate

19. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria Lărguța

b) Adresa: s.Lărguța r-nul Cantemir

c) Tel: 067704420, 067704419 ,027376236

d) Fax: 027376238

Page 98: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

98

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

e) E-mail:[email protected]

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Tarnovschi Liusea

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: [email protected]

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

20. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data]24.08.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de depunere a ofertelor] Primaria Lărguța r-nul Cantemir

c) Ofertele întîrziate vor fi respinse.

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

22. Termenul de valabilitate a ofertelor:30 zile

23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate:Limba de Stat

24. Garanția pentru ofertă:Nu se cere

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de:

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi];

(b) datele bancare [indicaţi];

(c) codul fiscal [indicaţi];

(d) contul de decontare [indicaţi];

(e) contul trezorerial [indicaţi];

(f ) contul bancar [indicaţi];

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

25. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește procentual din preţul contractului adjudecat]: Nu se cere

Page 99: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

99

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

26. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] Nu se cere

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 335700 lei

Page 100: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

100

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 1309-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante:Primaria comunei Ivancea

2. IDNO: 1007601001754

3. Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de preţuri

4. Obiectul achiziției: produse alimentare

5. Cod CPV: 15000000-8

6. Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării produse alimentare conform necesităţilor primariei comunei Ivancea r-ul Orhei

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din: bugetul local .

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. d/o

Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate

Unitatea de măsură

Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă

1 15112130-6 Găini kg 260 Necongelate,ambalat industrial cate 1 buc,GOST 25391-82

2 15112130-6 Pulpe de gaina kg 260 Necongelate, în cuții de carton de 5 kg, GOST 25391-82

3 15112130-6 Fileu de găină kg 140 necongelate, fără os, în ambalaj cite 1 kg , categoria I

GOST 25391-82

4 15625000-5 Crupe de griş kg 120 Calitatea superioară, ambalat industrial cîte 1kg GOST 7022-97

5 15613300-1 Crupe de grîu mărunțite kg 60 TV156-30150670-001 ambalat industrial cîte 1kg

6 15613300-1 Arcapași de orz kg 30 Cu bob rotund Nr.1, nr.2 ambalat industrial cîte 1kg

7 15613380-5 Fulgi de ovăz kg 120 Calitatea superioar, ambalat industrial cîte 1kg

GOST 21149-93

8 15613300-1 Crupe de orz kg 60 Marunțit, Calit. I, ambalat industrial cîte 1kg, GOST 572-70

9 15613300-1 Crupe de porumb mărunțite kg 60 ambalat industrial cîte 1kg, GOST 6002-69

10 15613310-4 Hrişcă kg 120 Calit. I, ambalat în pachete cîte1kg, GOST 5550-74

Page 101: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

101

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

11 15614000-5 Orez cu bob rotund kg 120 bob rotund, TU 8 RF 11-111-92, ambalat industrial cîte 1kg

12 15613300-1 Crupe de mei kg 120 Calit.sup.GOST 572-60, ambalat industrial cîte 1kg

13 15612120-8 Făină de grîu kg 150 Calitatea superioară SM 173:1997, saci 50 kg

14 03212213-6 Mazăre uscată kg 120 şlefuită rotund

(ambalat 1,0 kg)PT MD 67 38869887-003-2000

15 03142500-3 Ouă de găină buc 2600 Dietice cal.A, nu mai puțin de 63 gr. SM- 89:1977

16 15850000-1 Paste făinoase diferite kg 200 Ambalat industrial cîte 0,5-5,0 kg, (cal.super.)GOST 875-92

17 15821200-1 Covrigei kg 60 GOST 24901-89, Ambalat în cutii de carton cîte 4-5 kg

18 15421000-5 Ulei de răsărită L 120 rafinat şi deodorat în sticle de 1-5 L PT MD67-05691233-001:2002

19 15831000-2 Zahăr-tos kg 600 din sfeclă de zahăr

ambalat industrial cîte 1kg-5 kg GOST 21-94

20 15541000-2 Brînza de vacă kg 260 în pachete 0,250 gr, 5%,

PT MD 670040053-058

21 15544000-3 Caşcaval kg 60 Cu cheag tare, grăsime 40 %, GOST 7616

22 15511100-4 Lapte pasterizat L 2400 2,5 %, pahcete 1 l

GOST 13277

23 15512000-0 Smîntîna kg 48 20%, în pachete 0,5 kg

TU 10.02.02 1078-01

24 15530000-2 Unt de vacă kg 120 cu grăsimea 72,5% , fără adaos de grăsimivegetale,ambalat 200 gr /1pac.GOST 37-91

25 15500000-3 Bio chefir kg 120 2,5%, ambalat cîte 0,5 L

26 03222320-2 Mere kg 720 PROASPETE NESTRICATE Ambalat în cutii de carton cîte 20-25 kg GOST  21122-75

27 03212100-1 CARTOFI kg 2400 proaspete nestricate, ambalat saci 10-15 kg

28 03221410-3 Varză kg 240 proaspete nestricate

29 03221112-4 Morcov kg 240 Proaspete nestricate, ambalat saci 5-10 kg

30 03221113-1 CEAPA kg 240 Proaspete nestricate, ambalat saci 5-10 kg

31 03221111-7 Sfeclă roşie kg 240 forma cilindrica, ambalat saci 5-10 kg

32 15332410-1 Prune uscate fără sâmburi kg 48 (ambalat în pachet 0,5-1,0 kg)

Page 102: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

102

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

33 15332200-6 Magiun din fructe kg 120 calit.I, în borcane de sticlă, 0,7-0,9 L GOST 6929-88

34 15331400-1 Mazăre verde conservată kg 84 Ambalat în borcane de sticlă 0,5-0,7 gr, calitatea superioară GOST 15842-90

35 15331427-6 Pastă de tomate kg 36 25 % Ambalată borcan de sticlă 0,5 L GOST 3343-89

36 15221000-3 Peşte Arghentina kg 240 fără cap, congelat

GOST20057-96

37 15863200-7 Ceai negru Pac. 60 cu frunza întreagă (ambalat pachet 100-200 gr), GOST 1937-90

38 15872400-5 Sare de bucătărie kg 48 pachete 1 kg ,

GOST 3830-97–89

39 15841300-8 Cacao pac 24 Ambalat 1/100 g

GOST 108-76

40 03220000-9 Lămîie kg 48 În stare proaspătă, ambalat în cutii de carton cîte 8-10 kg, ГОСТ 4429-82

41 03222240-7 Banane kg 90 În stare proaspătă

03222240-7 Mandarine kg 90 În stare proaspătă

Mărunte, ambalat max la 5 kg SM SR 11084:2006

42 15872200-3 Frunze de dafin pac 48 Ambalat pachet de 0,10gr GOST 17594-81

43 15872100-2 Piperi negru macinat pac 60 Ambalat 1/10 g,

GOST 29050-91

44 15871270-7 Borsh acru pac 180 Uscat ,ambalat in pachete de polietilena a cate 20 gr,San Pin2.3.2.560-96 54

45 15872200-3 Vanilin pac 120 ambalaj1/1,5 gr ,TУУ 15-8-30352116

46 24313320-0 Sodă de bucătărie pac 12 Ambalat în pac.500 g GOST 2156-76

47 15871110-8 Oţet de masă L 12 9 %, ambalaj 1 L ,PTMD 67-00400053-025:2006

48 03221270-9 Castraveți kg 120 proaspete nestricate

49 03221240-0 Tomate kg 120 proaspete nestricate

50 03221250-3 Dovlecei kg 120 proaspete nestricate

50 15811100-7 Franzela albă buc 1600 din faina de gr.c/s 1/400 (feliata)

51 15811100-7 Pîine de secară buc 900 din faina gr.c I și faina secara semialbă 1/600 gr

7. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: bunurile se livreaza la comnadă săptămînal (de la luni pînă vineri, ora livrării de la 8:00 pînă la 14:00) cu transportul ,,Vînzătorului” pe perioada de la septembrie pînă la decembrie 2017 cu exepția produselor lactate trebue să fie livrate de 2 ori pe săptămîna (luni, mercuri).

8. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Page 103: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

103

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Formularul ofertei Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

da

2 Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

da

3 Informatii generale despre ofertant Original confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

da

4 Certificat de atribuire a contului bancar Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

da

5 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal.

copie eliberat de banca deţinătoare de cont da

6 Pasaport sanitar- veterinara pe unitate de transport

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

da

7 Autorizaţia sanitară de funcţionare (pentru produse alimentare)

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

da

8 Ultimul raport financiar Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

da

9 Lista fondatorilor operatorilor economici- nume, prenume, cod personal

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

da

10 Certificat de conformitate Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

da

9. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:a) Denumirea autorităţii contractante: Primaria comunei Ivanceab) Adresa: s.Ivancea, r-ul Orheic) Tel: 0235-43-249d) Fax: 0235-43-236e) E-mail: [email protected] ) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Cehovscaia Natalia contabil șef.

10. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la: [ora exactă] 11:00- pe: [data] 21.08.2017- pe adresa: sediul primariei s.Ivancea, r-ul Orhei Ofertele întîrziate vor fi respinse.

11. Criteriul de atribuire este: Cel mai mic pret pe fiecare poziţie în parte şi prezentare documentelor solicitate.

12. Termenul de valabilitate a ofertelor: oferta valabilă 30 de zile începînd cu ziua deschiderii plicurilor.

13. Garanția pentru ofertă: „Nu se cere”.

14. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor.

15. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 176 000

Page 104: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

104

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 1310-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Gimnaziul Mihălăşeni r-l Ocnița

2. IDNO: 1012620011871_______________________

3. Tip procedură achiziție: _ Cererea ofertelor de preturi ___________________

4. Obiectul achiziției: REPARATIA BLOCURILOR SANITARE Et.1 şi 2

5. Cod CPV: 45000000-1

6. Data publicării anunțului de intenție: ________________________________

Acest(ă)anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării REPARATIA BLOCURILOR SANITARE Et.1 şi 2 [obiectul achiziţiei]

Conform necesităţilor__________ Gimnaziul Mihălăşeni r-l Ocnița _____________

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017____.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:__Buget local________________

8. Modalităţi de plată: in termen de 30 zile in baza facturii fiscale si a procesului verbal de receptie

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de

referinţă

45000000-1 REPARATIA BLOCURILOR SANITARE Et.1 şi 2

Conform listei cantitatilor de lucrari

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

11. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): [indicaţi numărul de luni]

_____________ __________________________________________________________________________

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni):[indicaţinumărul de luni]___31.12.2017___

13. Locul executării lucrărilor: _ Gimnaziul Mihălăşeni r-l Ocnița ___________Factorii de evaluare a

Page 105: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

105

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, precum și ponderile lor:

a) ________________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________________

14. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): [indicaţi]________________________________________________________________________

15. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei:

Obligativitatea

1 Oferta Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

2 Devizele locale aferente ofertei Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini.

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

3 Avizul inspecției de stat în construcții Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

4 Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

5 Licenta de activitate Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

6 Informatii generale despre ofertant Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

7 Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

8 Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

9 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

10 Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ulti-mul an de activitate

Valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract.

Da

11 Certificat care confirmă soldul surselor financiare în cont în mărime de 50% din valoarea estimativă a achiziției/cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei băncii/participantului.

Da

Page 106: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

106

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

12 Declarație privind perioada minimă de garanție asupra lucrărilor sus menționate (un an), cu condiția că plata în mărime de 2% din valoarea tuturor lucrărilor va fi achitată după expirarea termenului minim de garanție

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

16. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţeledocumentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: _ Gimnaziul Mihălăşeni r-l Ocnița __

b) Adresa: r-l Ocnița, s-l Mihălăşeni

c) Tel: 027122531,027173231

d) Fax: _027173120

e) E-mail: [email protected]

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Galina Andrușcenco

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: _________________________

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participareîn conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

17. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 24.08.2017

Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de depunere a ofertelor] Gimnaziul Mihălăşeni r-l Ocnița

b) ______________________________________

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

18. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

19. Termenul de valabilitate a ofertelor: ___30 zile__

20. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: ____de stat___

21. Garanția pentru ofertă:[ „Nu se cere”]

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de:

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

Page 107: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

107

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi];

(b) datele bancare [indicaţi];

(c) codul fiscal [indicaţi];

(d) contul de decontare [indicaţi];

(e) contul trezorerial [indicaţi];

(f ) contul bancar [indicaţi];

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

22. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește procentual din preţul contractului adjudecat]: 2% din suma contractului care va fi achitată după expirarea termenului de garanție de un an

23. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] _____________

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

24. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

25. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

26. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: ___219400-00 lei___

Page 108: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

108

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 1311-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Școala Profesională mun. Comrat

2. IDNO: 1010611000613

3. Tip procedură achiziție: cererea ofertei de pret

4. Obiectul achiziției: produse alimentare

5. Cod CPV: 15800000-6

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării

produselor alimentare pentru alimentarea elevilor

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Școlii Profesionale mun. Comrat

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 01.09.2017 – 31.12.2017,

este alocată suma necesară din: bugetul de stat.

[sursa banilor publici]

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor

solicitateUnitatea de

măsură CantitateaSpecificarea tehnică

deplină solicitată, Standarde de referinţă

1 15811200-8 Chifla buc. 7625 0,08 kg. ambalaj ermetic calitate superioară

2 15810000-9 Cruassan buc. 7625 0,08 kg. ambalaj ermetic calitate superioară

3 15811200-8 Chifla cu magiun buc. 6710 0,08 kg. ambalaj ermetic calitate superioară

4 15811200-8 Chifla cu brinza buc. 6100 0,08 kg. ambalaj ermetic calitate superioară

5 15810000-9 Cruassan cu ciocolata buc. 6100 0,08 kg. ambalaj ermetic calitate superioară

6 15811200-8 Chifla cu mac buc. 10065 0,08 kg. ambalaj ermetic calitate superioară

7 15321500-9 Suc struguri buc. 3500 0,2 litri, pachet tetrapac

8 15321600-0 Suc mere buc. 3500 0,2 litri, pachet tetrapac

9 15551300-8 Iaurt de fructe buc. 48802,5 % grăsimi,

0,1 litri, pahar plastic

Page 109: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

109

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

10 15500000-3 Chefir buc. 48802,5 % grăsimi,

0,5 litri, pachet

11 15511000-3 Lapte buc. 48803,2% grăsimi,

0,5 litri, pachet

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale:

01. 09. 2017 – 31.12. 2017 , între ora 7,30 – 8,30;

la adresa: mun. Comrat str. Lenin 202

7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Oferta în limba de stat Original confirmată prin ștampila și semnătura ofertantului cu indicarea prețului fără TVA și cu TVA

Obligatoriu

2 Certificat de înregistrare a întreprinderii Copie emisă de Camerea Înregistrării de Stat, confirmată prin aplicarea șemnăturii și ștampilei ofertantului

obligatoriu

3 Certificat de atribuire a contului bancar Copie eliberată de banca deținătoare de cont, confirmată prin aplicarea șemnăturii și ștampilei ofertantului

Obligatoriu

4 Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul de stat

Copie eliberată de Inspectoratul fiscal, confirmată prin aplicarea șemnăturii și ștampilei ofertantului

Obligatoriu

5 Licența de activitate Copie confirmată prin aplicarea șemnăturii și ștampilei ofertantului

Obligatoriu

6 Raport financiar pe baza datelor din ultimul bilanț contabil

Copie confirmată prin aplicarea șemnăturii și ștampilei ofertantului

Obligatoriu

7 Certificat de conformitate pentru fiecare poziție din ofertă

Copie eliberată de Organul de certificare acreditat în sistemul național de acreditare , confirmată prin aplicarea șemnăturii și ștampilei ofertantului

Obligatoriu

8 Informații generale despre ofertant Original, cu indicarea adreselor sediului și filialelor, telefon,fax, email, web site, etc.

Obligatoriu

9 Autorizație sanitară de funcționare Copie eliberată de organul abilitat confirmată prin aplicarea șemnăturii și ștampilei ofertantului

Obligatoriu

10 Autorizație sanitară pentru unitățile de transport

Copie eliberată de organul abilitat confirmată prin aplicarea șemnăturii și ștampilei ofertantului

Obligatoriu

11 Graficul de livrare conform condițiilor indicate în p. 6 al prezentului anunț

Original cu indicarea zilelor săptămânii Obligatoriu

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Școala Profesională mun. Comrat

b) Adresa: or. Comrat str. Lenin 202

c) Tel: 029822383, 069404809

d) Fax: 029822383

e) E-mail: [email protected]

f ) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Suhan Sergiu

Page 110: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

110

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

9. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la: 11.00

- pe: 21.08.2017

- pe adresa: or. Comrat str. Lenin 202, anticamera

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

10. Criteriul de atribuire este: prețul cel mai scăzut pentru fiecare poziție

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

12. Garanția pentru ofertă: Nu se cere

13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 194 308 lei

Page 111: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

111

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 1312-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Administratia raionului Vulcanesti

2. IDNO: 1007601004386

3. Tip procedură achiziţie: Cererea ofertelor de preturi

4. Obiectul achiziţiei: Reparatia clădirii administratiei raionului Vulcanesti, UTAG

5. Cod CPV: 45453000-7

6. Data publicării anunţului de intenţie:

Acest(ă)anunţ/invitaţie de participare este întocmit în scopul achiziţionării

Reparatia clădirii administratiei raionului Vulcanesti__________________________

[obiectul achiziţiei]

Conformnecesităţilor Аdministratiei raionului Vulcanesti

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, 2018.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:bugetul raionului Vulcanesti

8. Modalităţi de plată: in termen de 30 zile in baza facturii fiscale si a procesului verbal de receptie

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie prin cererea ofertelor de preţuri privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de

referinţă

1 45453000-7 Reparatia clădirii administratiei raionului Vulcanesti buc 1 Conform listei de lucrari

stipulate in caietul de sarcini

9. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

11. Termenul și condiţiile de executare solicitat (durata contractului): - 5 luni

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.06.2018

13. Locul executării lucrărilor: cladirea administratiei raionului

Page 112: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

112

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista intreaga

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: Cel mai mic pret

16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, precum și ponderile lor:

17. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se aplica

18. Documentele/cerinţele de calificare/selecţie pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului Cerinţe suplimentare

faţă de document

Obliga-tivi-tatea

1 Oferta Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

2 Devizele locale aferente ofertei Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini.

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

3 Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

4 Licenta de activitate Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

5 Informatii generale despre ofertant Formularul informative despre ofertant conform Formularul F3.8

Da

6 Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului conform Formularul F 3.13

Da

7 Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului confom Formularul F3.12

Da

8 Certificat de efectuare sistematică a plăţiiimpozitelor, contribuţiiloreliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

9 Neimplicarea în practice frauduloaseși de corupere Declarație pe proprier ăspundere conform Formularul F3.7 Da

10

Neîncadrarea în siatuațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Declarație pe proprie răspundere conform Formularului F3.6

Da

11 Avizul Inspecției de Stat în Construcții copie – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului Da

12

Demonstrarea experienţei operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit.

-

Declarație privind experiența similară conform Formularul F3.10

sau

Declarație privind lista principalelo rlucrări executate în ul-timul an de activitate conform Formularul F3.11

Da

19. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţele documentaţiei de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Administratia raionului Vulcanesti

Page 113: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

113

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

b) Adresa: Administratia raionului Vulcanesti, or.Vulcanesti, str. Lenin 90

c) Tel: 0293 2 18 40,

d) Fax:0293 2 02 58

e) E-mail: [email protected]

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Onofrei Mariana, 060788095

Setul de documente poate fi obţinut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

a) Adiţional setul de documente poate fi obţinut in mod electronic la adresa: [email protected]

În cazul obţinerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participareîn conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice.

20. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: [ora exactă] _11:00

- pe: [data] __24.08.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de depunere a ofertelor: administratia raionului Vulcanesti, etaj 2 , str.Lenin,90 or.Vulcanesti

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: romana

24. Garanţia pentru ofertă: Nu se cere

25. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește procentual din preţul contractului adjudecat]: Nu se cere

26. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos]:Nu se cere

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor:

Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 304 454,0 lei

Page 114: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

114

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 1313-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi

2. IDNO: 1007602000972

3. Tip procedură achiziție: Concurs prin cererea ofertelor de preţuri (repetat)

4. Obiectul achiziției: Cărţi si reviste de Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat “Alecu Russo” din Bălţi, str. A.Puskin, 38

5. Cod CPV: 22113000-5, 22213000-6

6. Data publicării anunțului de intenție:_____________________________________________

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Cărţi si reviste de Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat “Alecu Russo” din Bălţi, str. A.Puskin, 38.

Conform necesităţilor Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din: Surse universității.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată,

Standarde de referinţă

1 22113000-5 Cărţi pentru Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo» din Bălţi, Lot 1 Conform anexei

2 22113000-5

Cărţi pentru Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, - Proiect: Dotarea cu resurse informaţionale a Centrului de Informare a României, Ministerul Afacerilor Externe a României, Repartamentul Politici pentru relaţii cu Românii de pretutindeni

Lot 1 Conform anexei

3 22213000-6

Reviste pentru Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, - Proiect: Dotarea cu resurse informaţionale a Centrului de Informare a României, Ministerul Afacerilor Externe a României, Repartamentul Politici pentru relaţii cu Românii de pretutindeni

Lot 1 Conform anexei

7. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: pe parcursul anului 2017.

8. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Page 115: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

115

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Oferta Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului. Obligatoriu

2 Informaţii generale despre ofertant Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului. Obligatoriu

3 Certificat de înregistrare a întreprinderii Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului. Obligatoriu

4 Licenţa de activitate Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului. Obligatoriu

5Certificat de la organele Inspectoratului Fiscal privind lipsa datoriilor la Bugetul Public Naţional

Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului. Obligatoriu

6 Certificat de atribuire a contului bancar Original sau copie, eliberat de banca deţinătoare de cont pe anul 2017 Obligatoriu

9. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi

b) Adresa: mun. Bălţi, str. Puşkin nr. 38

c) Tel: 0 (231) 5-24-73

d) Fax: 0 (231) 5-24-73

e) E-mail: [email protected]

f ) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Natalia Cernobai

Setul de documente poate fi obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: www. usarb.md

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

10. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 21.08.2017

- pe adresa: Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi, Secţia planificare economică.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

11. Criteriul de atribuire este: Oferta cîştigătoare se va aprecia conform criteriului cea mai mică ofertă pe lot.

12. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile lucrătoare.

13. Garanția pentru ofertă: „Nu se cere”

14. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor .

15. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 159 000

Page 116: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

116

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 1314-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: IP Gimnaziul ” M. Sadoveanu ”

2. IDNO: 1012620011583

3. Tip procedură achiziție: Cerere oferte de prețuri

4. Obiectul achiziției: Produse alimentare pentru perioada septembrie-decembrie 2017

5. Cod CPV: 15000000-8

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Produse alimentare pentru perioada septembrie - decembrie 2017 conform necesităţilor IP Gimnaziul ” M. Sadoveanu ” (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din: bugetul de stat

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri :

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor

solicitateUnitatea de

măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă

1 15811100-7 Pâine buc 1946 din făină de grîu calitatea I, SM 173, livrare - 5 / săptămînă

2 15812000-3 Turte dulci kg 182cu aromă de zmeură ambalate în cutii de carton cite 4kg, GOST15810-96 livrare – 1/ lună

3 15000000-8 Borș concentrat buc/pac 122 Ambalat în pachete de 20 gr, livrare – 1/lună

4 15000000-8 Mivina condiment buc/pac 53 ambalat în pachete de polietilena 90 gr, livrare -1/lună

5 15221000-3 Pește argentina fără cap kg 304Congelat, GOST 20057-96, livrare -

1/ săptămînă

6 15872100-2 Piper negru buc 27 ambalat în pachete de polietilena 20 gr, livrare - 1/lună

7 15421000-5 Ulei floarea soarelui kg 152

rafinat dezodorizat în bidon 5 L, PTMD 67-05691233-001:2002sauGOST 1129-33, livrare - 1/lună

8 15300000-2 Cartofi kg 760cu diametru nu mai mic de 6-8 cm., Calitatea I, fără vătămături, GOST 26545-85, livrare – 1/ săptămînă

9 15863200-7 Ceai natural negru pac 34calitate superioară, ambalat în cutii de 100 pachetele, GOST 29049-91, livrare -1/lună

10 15871110-8 Oțet de mere buc 3 În bidoane de 1 litru, livrare -1/lună

Page 117: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

117

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

11 15872400-5 Sare iodată kg 33 în pachete de polietilen, de 1 kg, GOST 13830-97, livrare -1/lună

12 15300000-1 Sfecla roșie kg 23Calitatea I,de dimensiuni medii, fără vătămături, GOST 26766-85, livrare -1/lună

13 15625000-5 Crupa de griș kg 53 în pachete de polietilen, de 1 kg, livrare -1/lună

14 15131000-5 Carne înăbuşită buc 152 în borcane din sticlă de 500gr, GOST5284-84, livrare -1/lună

15 15870000-7 Frunza de dafin buc 27 ambalat în pachete de polietilena 20 gr, GOST17594-81, livrare-1/lună

16 03211900-2 Hrișcă kg 84 boabe intregi, în ambalaj cîte 1 kg, GOST 5550-74, livrare -1/lună

17 03221220-4 Mazăre șlefuită kg 114Întreagă în ambalaj cîte 1kg, PT MD 67-38869887-003:2005, livrare -1/lună

18 15331462-3 Mazăre verde la cutie buc 91 Ambalat în cutii de 750 gr, livrare -1/lună

19 15331427-6 Pastă de roșii buc 46 25%, calitatea I în borcane de 700 gr, SM 247:2004, livrare -1/lună

20 15870000-7 Stafide kg 30 Din struguri deshidratate, Gost 6882, livrare -1/lună

21 15850000-1 Tăieței kg 61 ambalati la 400 gr, GOST 19327-84, livrare -1/lună

22 15831000-2 Zahăr tos kg 243din sfeclă de calitate standart în pungi 1 kg, GOST 21-94, livrare -1/lună

23 15811200-8 Chifle buc 3785 din făină de grîu calitatea I, SM 173, 2/săptămînă

24 03221113-1 Ceapă kg 190 măşcat, kg Calitatea I, fără vătămături, livrare -1/lună

25 03211000-3 Crupe de griu kg 76sfărămate în ambalaj cîte 1 kg, GOST 276-60 sau PTMD 67-38869887-005:2005, livrare - 1/lună

26 03211400-7 Crupe de orz kg 84 în ambalaj cîte 1kg, GOST 5784-60, livrare -1/lună

27 03221112-4 Morcov kg 137cu diametru nu mai mic de 2 cm., kg Calitatea I, fără vătămături, SM 243, livrare -1/lună

28 15614100-6 Orez șlefuit kg 167 şlefuit întreg calitate I în ambalaj cîte 1 kg, GOST 6292-93, livrare -1/lună

29 03221400-0 Varza verde kg 205nu mai mică de 1,5-2kg Calitatea I,fără vătămături, SM SR 1418:2006, livrare - 2/săptămînă

30 15511100-4 Lapte de vaci pasteurizat pac 1064 Grăsime 2,5 %, ambalaj pachete 900 ml, GOST37-91, livrare -2/săptămînă

31 15530000-2 Unt din lapte de vaci kg 15din smîntînă dulce nesărat 72,5% grăsîme, fără adaus de grăsimi vegetal, GOST37-91, livrare -

32 15113000-3 Carne de porc fără os kg 76Fără oase, fără slănină, Produse și ambalate în Republica Moldova, livrare -

Page 118: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

118

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

33 15112000-6 Șold de aripă de găină kg 182

Cu ferbere rapidă, calitatea I, în cutii de carton de 5kg, Produse și ambalate în Republica Moldova, livrare – conform graficului

34 15321000-4 Suc de fructe buc 490 Borcane de 3 l

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: Conform graficului solicitat

7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Oferta Original . Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului DA

2 Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. DA

3 Certificatul sanitar veterinar de funcționare Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. DA

4Certificat de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de inspectoratul fiscal

Copia originalului eliberat de Inspectoratul Fiscal confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului

DA

5 Pașaport sanitar de transportCopia originalului eliberat de Centru Național de Sănătate publică confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului

DA

6 Date despre participant Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului DA

7 Ultimul Raport financiar Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului DA

8 Autorizație sanitar veterinară de funcționare pentru produse de origine alimentară

Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului DA

9 Certificatul de conformitate a produselor eliberat de la Moldova Standard

Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului DA

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: IP Gimnaziul ” M. Sadoveanu ”

b) Adresa: s. Hănăseni, r-nul Cantemir

c) Tel: 027374352 / 067205427

d) Fax: ______________

e) E-mail: [email protected]

f ) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Zacon Serghei

9. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la: ora 11:00

- pe: data 21.08.2017

- pe adresa: IP Gimmnaziul ”M. Sadoveanu”, s. Hănăseni, r-nul Cantemir

Page 119: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

119

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

10. Criteriul de atribuire este: prețul cel mai scăzut pe poziții

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile.

12. Garanția pentru ofertă: Nu se cere

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de:

- Garanție bancară sau

- Transfer la contul autorității.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la cererea ofertelor de prețuri nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi];

(b) datele bancare [indicaţi];

(c) codul fiscal [indicaţi];

(d) contul de decontare [indicaţi];

(e) contul trezorerial [indicaţi];

(f ) contul bancar [indicaţi];

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa :

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 87760.00 lei MD

Page 120: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

120

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 1315-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante:Primăria s. Sofia r-n Drochia

2. IDNO: 1007601007251

3. Tip procedură achiziție: cererea ofertelor de preţuri

4. Obiectul achiziției: produse alimentare

5. Cod CPV: 15000000-8

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării

Produse alimentare

conform necesităţilor Primăria s.Sofia

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din: Bugetul local

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată,

Standarde de referinţă

1 15000000-8 Crupe de griş kg 120 Ambalat 1kg

2 15000000-8 Crupe de orz mărunte kg 120 Ambalat 1 kg

3 15000000-8 Crupe de grîu kg 120 Ambalat 1 kg

4 15000000-8 Orez rotund kg 160 c/s ambalat 1 kg

5 15000000-8 Fulji de ovăs kg 60 Ambalat 1 kg

6 15000000-8 Fulji de ovăs cu 9 componente kg 60 Ambalat 1 kg

7 15000000-8 Paste făinoase băneasa în asortiment kg 240 Ambalat 1 kg

8 15000000-8 Paste făinoase fidea cal. superioară kg 100 Ambalat 1kg

9 15000000-8 Ulei rainat kg 180 L Ambalat 5 L

10 15000000-8 Pulpe de găină refrigerat moldoven kg 150 Ambalat în caserolă 1 kg etichetată

11 15000000-8 Fileu de pasăre refrigerat moldoven kg 150 Ambalat 5 kg

12 15000000-8 Pulpă de vită refrigerată,dezosată,degresată kg 100 Ambalată în caserolă 1 kg,etichetată

Page 121: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

121

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

13 15000000-8 Peşte Șalău (судак)file,fără os kg 120 Ambalat 10 kg

15 15000000-8 Peşte congelat Hec kg 120 Ambalat 10 kg

16 15000000-8 Magiun kg 80 Borcane 1 kg

17 15000000-8 Biscuiţi de ovăs kg 120 c/s

18 15000000-8 Zahăr kg 600 Ambalat 1 kg

19 15000000-8 Covrigei cu mac kg 50 Ambalat 1 kg

20 15000000-8 Covrigei cu aromă de vanelie kg 50 Ambalat 1 kg

21 15000000-8 Suc mere limpede L 500 Borcan 3L

22 15000000-8 Suc de struguri L 500 Borcan 3L

23 15000000-8 Suc piersic nectar L 500 Borcan 3L

24 15000000-8 Sare iodată kg 120 Ambalat 1 kg

25 15000000-8 Ouă de găină buc 6000

26 15000000-8 Sodă de bucătărie kg 50 Ambalat 0,5

27 15000000-8 Vanilin buc 120

28 15000000-8 Chiperi negru măcinat buc 60 0,02gr

29 15000000-8 Stafide kg 20 0,5kg

30 15000000-8 Ceai cu fructe în asortiment kg 20 La pachet

31 15000000-8 Pasta de tomat kg 80 Borcane 1 kg

32 15000000-8 Cacao kg 12 Pachet 0,1 gr

33 15000000-8 Mazăre uscată jumătăţi kg 120 Ambalat 1 kg

34 15000000-8 Foi de dafin buc 50 Pachet 0,02gr

35 15000000-8 Hrişcă kg 150 Ambalat 1 kg

36 15000000-8 Crupe de porumb kg 100 Ambalat 1 kg

37 15000000-8 Amestec de fructe și nuci kg 60 Ambalat 1 kg

38 15000000-8 Făină de grîu kg 200 Ambalat 2 kg

39 15000000-8 Drojdie uscată kg 1,5 0,1gr

40 15000000-8 Oţet buc 40 1L

41 15000000-8 Mac kg 1,5 kg 0,1gr

42 15000000-8 Pîine /baton kg 1200 Făină de grîu calit I 0,4gr

43 15000000-8 Chifle cu mac buc 1500

44 15000000-8 Chifle cu magiun buc 1500

45 15000000-8 Borș acru buc 220 Ambalat 1L

46 15000000-8 Castraveţi murați borcane 450 Borcan 1 L

47 15000000-8 Fasole kg 50 Ambalat 1 kg

48 15000000-8 Pentrujel uscat kg 10 0,1gr

49 15000000-8 Mărar uscat kg 10 0,1gr

Page 122: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

122

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

50 15000000-8 Usturoi uscat kg 10 0,1gr

51 15000000-8 Miez de răsărită la pachet kg 10 0,1gr

52 15000000-8 Semințe de in la pachet kg 10 0,1gr

53 15000000-8 Fructe confiate la pachet(ananas, caise kg 10 0,1gr

54 15000000-8 Biscuiți Melancolie kg 150

55 15000000-8 Biscuiți Tic-Tac kg 150

Pe lot

1 15000000-8 Unt Crestianscoie kg 170Din smîntînă dulce ,fără adausuri de grăsimi vegetale 0,2gr-72,5%

2 15000000-8 Brînza de vaci kg 120 Pungă de0,250gr-5%

3 15000000-8 Smîntînă kg 50 Pungă de polietilenă 0,5 gr-15%

4 15000000-8 Lapte pasterizat L 3500 Pachete de polietilenă 0,5L ,2,5%

5 15000000-8 Caşcaval cu cheag tare de rusia kg 80 50% grăsimi

6 15000000-8 Chifir buc 900 Pachete de polietilenă 0,5 L,2,5%

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: La comandă

7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Oferta Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului.

Da

2 Cetificat de înregistrare a întreprinderii emis de camera Înregistrării de stat

Copie . Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului.

Da

3 Certificat de atribuire a contului bancar-eliberat de bancă

Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului.

Da

4 Certificat de efectuare a plăţii impozitelor eliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului.

Da

5 Ultimul raport financiar Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului.

Da

6 Certificat de conformitate Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului.

Da

7 Autorizaţia sanitar-veterinară pe unitatea de transport

Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului.

Da

8 Autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare a agentului economic participant

Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului.

Da

9 Lista fondatorilor operatorilor economici –nume, prenume cod personal

Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului.

Da

10 Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere

Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului.

Da

Page 123: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

123

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria s. Sofia

b) Adresa: s. Sofia r-n Drochia

c) Tel: 052530500

d) Fax: 025230238

e) E-mail: _____________

f ) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Toma Tatiana

9. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 21.08.2017

- pe adresa: Primăria s. Sofia r-n Drochia, contabilitate.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

10. Criteriul de atribuire este: Cel mai mic preţ şi pe lot.

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

12. Garanția pentru ofertă: .

13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 220 000

Page 124: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

124

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 1316-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Liceul Teoretic Tipala

2. IDNO: 1012620008846

3. Tip procedură achiziție: Concurs prin cererea Ofertelor de Preț cu publicare în BAP

4. Obiectul achiziției: Lucrari de renovare WC exterior cu 12 locuri

5. Cod CPV: 45453000-7

6. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Lucrari de renovare WC exterior cu 12 locuri conform necesităţilor Institutia Publica Liceul Teoretic Tipala din comuna Tipala r.Ialoveni (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: buget local

8. Modalităţi de plată: 100%, după executarea lucrărilor conform procesului verbal și facturii fiscale .

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin cererea Ofertelor de Preț privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/

lucrărilor solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de

referinţă

1 45453000-7 Lucrari de reparatii la Liceul Teoretic Tipala conf.form nr.1 WinSmeta proiect 1 Conform listei cantitatilor de

lucrari

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriza

11. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): 2 luni

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni):31.12.2017

13. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: Institutia Publica Liceul Teoretic Tipala din comuna Tipala r.Ialoveni

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: cel mai mic preț cu respectarea strictă a normelor indicate. Respectarea art. 65 alin.(3) lit. e) a Legislației în vigoare. Respectarea salariului mediu tarifar pe oră al muncitorilor-constructori pe ramură conform rețelei tarifare.

Page 125: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

125

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:

__ cel mai mic preț cu respectarea strictă a normelor indicate. Respectarea art. 65 alin.(3) lit. e) a Legislației în vigoare. Respectarea salariului mediu tarifar pe oră al muncitorilor-constructori pe ramură conform rețelei tarifare.

16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum și ponderile lor:

a) ________________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________________

17. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _________________________________

18. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): [indicaţi]________________________________________________________________________

19. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Oferta original da

2 Devizul 3,5,7 original da

3 Certificat de înregistrare a întreprinderii emis de către Camera Înregistrării de Stat Certificat de înregistrare a întreprinderii emis de către Camera Înregistrării de Stat

Copie confirmată prin semnătura și ștampila umedă a ofertantului

da

4 Licență de activitate și anexă Copie confirmată prin semnătura și ștampila umedă a ofertantului

da

5 Informații generale despre ofertant original da

6 Asigurare cu personal de specialitate Copie confirmată prin semnătura și ștampila umedă a ofertantului

da

7 Raport financiar pe baza de date a ultimului bilanț

Copie confirmată prin semnătura și ștampila umedă a ofertantului

da

8 ertificat de la organele Inspectoratului Fiscal privind lipsa datoriilor la Bugetul Public Naționa

Copie confirmată prin semnătura și ștampila umedă a ofertantului

da

9 Dotarea tehnică cu utilaj și echipament Copie confirmată prin semnătura și ștampila umedă a ofertantulu

da

10 Avizul Inspecției de Stat în construcții Copie confirmată prin semnătura și ștampila umedă a ofertantului

da

11 Prezentarea confirmărilor examinării cunoștințelor în domeniul protecției muncii și relațiilor de muncă a specialiștil

Copie confirmată prin semnătura și ștampila umedă a ofertantului

da

20. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Liceul Teoretic Tipala

b) Adresa: Raionul Ialoveni s. Tipala

Page 126: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

126

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

c) Tel: 0268-61065,0268-61284

d) Fax: 0268-61238

e) E-mail: [email protected]

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Ghetiu Maria,tel.068818468; Cotorobai Galina,tel.026861284.

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: ____________________________

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

21. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă:

- pînă la: 11:00

- pe: 24.08.2017

b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al procedurii negociate: ____________________________________________________

c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: Primaria Tipala contabilitatea Cotorobai Galina

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

24. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba de stat

25. Garanția pentru ofertă:,,Nu se cere,,

26. Garanţia de bună execuţie a contractului: Nu se cere

27. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: Nu se cere.

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

29. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

30. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 218719.81

Page 127: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

127

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 1317-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante Primăria Cotiujenii Mari______________________________

2. IDNO: __1007601003954________________________________________

3. Tip procedură achiziție:cererea ofertelor de prețuri ________________________________________

4. Obiectul achiziției: __produse alimentare_______________________________________________

5. Cod CPV: _15000000-8___________-__

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării

Produselor alimentare

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor pentru instituțiile primăriei Cotiujenii Mari __________________________________

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară IX-XII 2017____, este alocată suma necesară din: ______230000,00 lei_____________________________________________.

[sursa banilor publici]

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată,

Standarde de referinţă

1 15511100-4 Lapte 1 l pac buc 2920

2 15550000-8 Chefir 0.5 cg pac buc 820

3 15542000-9 Brînză de vacă 0,5 cg pac buc 610

4 0040630900 Cașcaval cg 70

5 15511100-4 Smîntînă 0,5 cg pac buc 185

6 15530000-2 Unt 0,2 cg pac buc 860

7 15221000-3 Pește Hec cg 360

8 03142500-3 ouă buc 3880

9 15872400-3 Sare de lămîe 25 gr pac buc 25

10 15321000-4 Suc 1 l pac buc 900

11 15625000-5 Crupe de orz Arpacaș cg 33

Page 128: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

128

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

12 15612100-2 Făină de grîu 2 cg pac buc 150

13 15331130-7 fasole cg 50

14 15613380-5 Fulji de ovăs 0,5 cg pac buc 140

15 15421000-5 Ulei 5 l but buc 25

16 03211900-2 Hrișcă 1 cg pac buc 110

17 15625000-5 Crupe de orz mărunt cg 70

18 15625000-5 Orez 1 cg pac buc 105

19 15112130-6 Piept de pui cg 450

20 15851100-9 Paste făinoase cg 105

21 15821200-1 Biscuiți cg 65

22 15000000-8 Drojdie 50 gr pac buc 52

23 15625000-5 Crupe de griș cg 90

24 15613000-8 Crupe de grîu arnăutica cg 95

25 15625000-5 Mazăre uscată cg 75

26 1580000-6 Frunzișoară25 gr pac buc 50

27 15331428-3 Pastă de tomate 720 gr buc 59

28 15831000-2 zahăr cg 310

29 15863000-5 Ceai Grinfild 25pac buc 58

30 15331462-3 Fasole conservate 580 gr buc 48

31 15872400-5 sare cg 55

32 15332290-3 Majiun 860 gr buc 30

33 15331462-3 Mazăre verde 680 gr buc 65

34 15000000-8 Sodă de masă 500 gr buc 9

35 15871100-5 Oțet 1 l sticla buc 11

36 15851100-9 Paste făinoase Spicușor cg 65

37 15841000-5 Cacao 80 gr buc 33

38 15111000-9 Carne de vită cg 460

39 15811100-7 Pîine 400 gr buc 2600

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: _de 2 ori pe săptămînă la Grădinița Chiocel, Grădinița creșă, Grădinița St. Cobîlea_________________________________________________________________

7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 oferta

2 Certificat de înregistr. a întrepr.

Page 129: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

129

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

3 Bilanțul la sit. 2017

4 Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribușiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal

5 Autorizație sanitară de funcționare

6 Certificate de conformitate

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: __primăria Cotiujenii Mari______________________________b) Adresa: s. Cotiujenii Mari, r-nul Șoldănești____________________________________________c) Tel: _272-74-402_____________d) Fax: _272-74-403_____________e) E-mail: [email protected]_____________f ) Numele şi funcţia persoanei responsabile: contabil șef Bureti lilia____________________________

9. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la: [ora exactă] 11:00- pe: [data] 21.08.2017- pe adresa: [denumirea autorităţii contractante şi locul concret de depunere a ofertelor (biroul)]. Ofertele întîrziatevor fi respinse.

10. Criteriul de atribuire este: [oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic sau prețul cel mai scăzut].

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: [30 zile].

12. Garanția pentru ofertă: [se completează doar în cazurile în care în care se cere sau se indică „Nu se cere” ]

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de: - Garanție bancară sau- Transfer la contul autorității.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la cererea ofertelor de prețuri nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; (b) datele bancare [indicaţi]; (c) codul fiscal [indicaţi]; (d) contul de decontare [indicaţi]; (e) contul trezorerial [indicaţi]; (f ) contul bancar [indicaţi]; (g) trezoreria teritorială [indicaţi].

13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [indicați adresa]

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: ____190000,00 lei_

Page 130: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

130

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 1318-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Școala Profesională or.Leova

2. IDNO: 1007601008890

3. Tip procedură achiziție: cererea ofertelor de prețuri

4. Obiectul achiziției: Lucrări de renovare a fundației pentru turnul de apă V=50m3

5. Cod CPV: 45113000-2

6. Data publicării anunțului de intenție: 07.08.2017

Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul efectuării lucrărilor de renovare a fundației pentru turnul de apă V=50m3

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Școala Profesională or.Leova

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: bugetul de stat

8. Modalităţi de plată: în termen de 30 de zile în baza facturii fiscale și a procesului verbal de recepție

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de

referinţă

1. 45113000-2 lucrărilor de renovare a fundației pentru turnul de apă V=50m3

Deviz

local1 Conform devizului local

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

11. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 15 zile

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2017

13. Locul executării lucrărilor: Școala Profesională or.Leova, str.Independenței 60

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: Caiet de sarcini

Page 131: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

131

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: Cel mai mic preț

16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum și ponderile lor:

________________________________________________________________________

17. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): ________________________________________________________________________

18. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1. Oferta Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei

da

2. Devizele locale aferente ofertei Formularul nr.3;5;7 cu specificația parametrelor tehnici conform caietului de sarcini

da

3. Certificat de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice

Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei

da

4. Licență de activitate Copie.Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei

da

5. Informații generale despre ofertant Original.Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei

da

6. Declarație privind personalul de specialitate propus pentru împlimentarea contractului

Original.Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei

da

7. Declarație privind dotările specifice, utilaj și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Original.Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei

da

8. Certificat de efectuare sistematică a plăților, contribuților eliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie.Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei

da

19. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Școala Profesională orașul Leova

b) Adresa: MD-6301; orașul Leova, strada Independenței,60

c) Tel: 0 263 2-21-85; 079529418; 079957223;

d) Fax: 0 263 2-21-85

e) E-mail: [email protected]

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile:șef secție patrimoniu și achiziții Simion Danici

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: ____________________________

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

20. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, urmează a fi prezentate:

Page 132: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

132

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

- Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

a) pînă la: 11:00

b) pe: 24.08.2017

c) Adresa la care ofertele trebuie transmise: Școala Profesională or.Leova, str.Independenței 60

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 15 zile

23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba română

24. Garanția pentru ofertă: „Nu se cere”

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de:

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi];

(b) datele bancare [indicaţi];

(c) codul fiscal [indicaţi];

(d) contul de decontare [indicaţi];

(e) contul trezorerial [indicaţi];

(f ) contul bancar [indicaţi];

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

25. Garanţia de bună execuţie a contractului: „Nu se cere”

26. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul:

- Nu se cere.

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 30875.01 MDL

Page 133: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

133

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 1319-op/17

1. Название закупающего органа:Начальная школа с.Баурчи

2. IDNO: 1011601000549_____________________________________________________

3. Тип процедуры закупки: Конкурс ценовых оферт__________________________

4. Предмет закупок: Продовольственные товары_____________________________

5. Код CPV :15000000-8_________________________________________________________

 

Настоящее объявление на участие составлено в целях закупки

Продовольственные товары для функционирования начальной школы в с.Баурчи_

(предмет закупки)

 

согласно нуждам начальной школы с.Баурчи

(название закупающего органа)

 

(в дальнейшем – Покупатель) на бюджетный период 2017г., была выделена необходимая сумма из: местного бюджета__________.

(источник публичных средств)

 

Покупатель приглашает заинтересованных экономических операторов, способных удовлетворить его нужды, принять участие в конкурсе по поставке/предоставлению следующих товаров и/или услуг:

№ п/п Код CPV Название запрошенных

товаров/услуг

Единица измере

ния

Количество

Полная истребуемая техническая

спецификация, Ссылочные стандарты

График поставки

1 15111200-1 Мясо говяжье (телятина) свежее

кг. 275 1 кат.

Согл заявки 1раз в нед

с 9,00-16,00

2 15112130-6 Куринная грудинка (филе)свежая фас. По 1категории

кг

200 1 категорияСогл заявки 1раз в нед

с 9,00-16,00

3 03221221-1Зеленый горошек консервированный выс.сорта в банках по 0,720 гр

бан

12 консервированный выс.сорта

Согл заявки 1раз в нед

с 9.00-16.00

4 03311200-4 Сок яблоч-виноград. 3л банки

бан

100 В 3л банкиСогл заявки 1раз в нед

с 9.00-16.00

Page 134: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

134

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

5 03311200-4 Рыба Аргентина

кг

300 Замороженная в коробках

Согл заявки 1раз в нед

с 9.00-16.00

6 15511100-4 Молоко пастериз.2,5% -1л

пач

400в/сорт п/э пак.по 1л. Согл заявки

1раз в нед с 9.00-16.00

7 15500000-8 Кефир 2,5%-0,5 л

пак.

1000 в/сорт п/эт.пакет 0,5лСогл заявки 1раз в нед

с 9.00-16.00

8 15512000-0 Сметана 10,0%

пак.

50в/сорт п/эт.пакет 0,5л. Согл заявки

1раз в нед с 9.00-16.00

9 15542000-9

Творог 9% в полителеновых пакетах по 0,5 кг

Творог свежий 9% полужирный

пач

375в/сорт п/эт.пакет 0,5кг Согл заявки

1раз в нед с 9.00-16.00

10 15530000-2Масло сливочное 72,5%

В ПАЧКАХ 0,200 гр,

кг

70в/сорт без добавл.

раст. жиров

Согл заявки 1раз в нед

с 9.00-16.00

11 15543000-6 Сыр твердый 50%

кг

50в/сорт50% (не острый) Согл заявки

1раз в нед с 9.00-16.00

12 15811100-7 Хлеб формовой 0,500 гр высший сорт)

шт

2450 в/сорт (вес-0,5кг.)SM Согл заявки 1раз в нед с 9.00-16.00

13 03211900-2 Крупа перловая

кг

25в/сорт в пакете 1 кг Согл заявки

1раз в нед с 9.00-16.00

14 03211900-2 Крупа кукурузная

кг

50в/сорт в пакете 1 кг Согл заявки

1раз в нед с 9.00-16.00

15 15613310-4 Крупа арнаутка

кг

25 Фасован.пакет. по 1кг. 1сорт

Согл заявки 1раз в нед с 9.00-16.00

16 03211400-7 Ячневая крупа

кг

25в/сорт в пакете 1 кг

Согл заявки 1раз в нед 9ю с 9.00-16.00

17 15612120-8 Лапша яичная упак, 1 кг

кг.

50в/с.Фасов в упак,.по1кг

1раз в нед с 9.00-16.00 с 9.00-16.00

18 15613380-5 Овсяные хлопья кг

25в/сорт в пакете 1 кг 1раз в нед

с 9.00-16.00

19 15331133-8 Горох сухой(дробленый)

кг

25в/с,фасов,п/э пак.по 1кг. Согл заявки

1раз в нед с 9.00-16.00

20 03221210-1 Фасоль белая

кг

50в/с,фасов,п/э пак.по 1кг. Согл заявки

1раз в нед с 9.00-16.00

21 15625000-5 Крупа манная

кг

75в/сорт в пакете 1 кг Согл заявки

1раз в нед с 9.00-16.00

22 15850000-1 Макаронные изделия твердых сортов класс I, гр.А (рожки)

кг50

в/с.- класс I, группа А 1раз в нед с 9.00-16.00

Page 135: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

135

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

23 15613000-8 Крупа гречневаякг

50в/с фасов.впак.по 1кг. 1раз в нед

с 9.00-16.00

24 03211300-6 Рис круглыйкг

50 в/с. фасов.в п/э.пак.по1кг 1раз в нед с 9.00-16.00

25 03142500-3 Яйцо куриное диетическое

шт.

2520

в/с,категор. B диетическ,вес не менее

0,63гр

1раз в нед с 9.00-16.00

26 15831000-2 Сахар-песок кг

100 В мешках по 50кг 1раз в нед с 9.00-16.00

27 15811100-7 Булочки шт

2500 1 сорт1раз в нед с 9.00-16.00

28 Дрожжи в пак.пак

10 В пакет1раз в нед с 9.00-16.00

29 15331428-3 Томат паста25 % 0,720 грбан.

5225% массовой долей

сухих вещ-в в банках по 0,720 гр.

1раз в нед с 9.00-16.00

30 15421000-5 Масло растит.рафинир. лит

100в/сорт бутыль по 1литр. 1раз в нед

с 9.00-16.00

31 15864100-3 Чай в пакетиках по 0,200гркг

4 в/сорт в пачках. 1раз в нед с 9.00-16.00

32 15841000-5 Какао -порошокпак.

20 в/сорт Пакет по 100гр. 1раз в нед с 9.00-16.00

33

15872400-5 Соль йодированная

кг.

25в/сорт Пачка по 1кг. 1раз в нед

с 9.00-16.00

34 15820000-2 Сухари с изюмом в коробках кг 60 В коробках с 9.00-16.00

35 15872100-2 Черный перец молотый(20гр.)пак.

200 Упак.в п/э пак. по 20 гр. 1раз в нед

36 24313320-0 Сода пищеваяпач.

40Пачки по 500гр.

1раз в нед с 9.00-16.00

37 15870000-7 Лавровый лист (20гр.)пак.

100 п/этил. пак.по 20 гр.1раз в нед с 9.00-16.00

38 15870000-7 Лимонная кислота (20 гр)пак.

200 п/этил. пакет. 20гр.1раз в нед с 9.00-16.00

39 15870000-7 Приправа со вкусом курицы (100гр.)

пак.150

В пачках 17594-81 1раз в нед с 9.00-16.00

40 03221240-0

Помидоры свежие1 класс

кг

300 1 класс1раз в нед с 9.00-16.00

41 03221230-7 Перец свежий 1 класскг

100 1 класс 1раз в нед с 9.00-16.00

42 03221270-9 Огурцы свежие 1 класскг

200 1 класс1раз в нед с 9.00-16.00

43 03222240-7 мандариныкг

200 1 класс 1раз в нед с 9.00-16.00

44 03221111-7 Свекла свежая 1 класскг

80 1 класс 1раз в нед с 9.00-16.00

45 03222321-9 Яблоки свежие 1 класскг

300 1 класс 1раз в нед с 9.00-16.00

Page 136: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

136

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

46 03221112-4 Морковь свежая 1 класскг

150 1 класс 1раз в нед с 9.00-16.00

47 15800000-8 Капуста 1 класс кг 450 1 класс1раз в нед с 9.00-16.00

48 03222111-4 Бананы кг 200 1 класс

1раз в нед с 9.00-16.00

49 03222210-8 Лимон 1 класс кг 30 1 класс 1раз в нед с 9.00-16.00

50 032211113-1 Лук 1 класс кг 150 1 класс 1раз в нед с 9.00-16.00

51 03212100-1 Картофель 1 класс весом 0,200гр штука длина 9-10 см кг 500 1 класс 1раз в нед

с 9.00-16.00

52 Уксус в бут бут 40

53 Мука пшенич.в/сорта кг 25 в/с

 

6. Запрошенный срок поставки/оказания и место финального назначения:

с 01 сентября 2017 по 31 декабря 2017г. в начальную школу с.Баурчи

7.Документы/ квалификационные требования экономических операторов включают следующее:

№ п/п

Название документа/требования Дополнительные требования к документу

1 Оферта Оригинал, заверенная мокрой печатью участника на каждой странице

2 Данные об участниках Заверенные мокрой печатью участника

3 Сертификат о регистрации предприятия

Копия – выданный государственной регистрационной палатой (Министерство информационного развития), подтвержденный подписью и печатью участника

4 Сертификат о наличии банковского счетаКопия – банк, хранящий счета

5 Сертификат об уплате налогов

Копия–выданная налоговой инспекцией (действительность сертификата в соответствии с требованиями государственной налоговой инспекции Р М)

6 Последний финансовый отчет

Обзор – подтвержденный печатью и подписью участника;

7 Сертификат соответствия

Выданные национальным органом для проверки соответствия продукции – копия оригинала, заверенная печатью и подписью участника

8 Список учредителей ( EXTRAS) EXTRASэкономического оператора – имя, фамилия, персональный код

9 Санитарный паспорт на транспорт Копия паспорта, заверенная печатью.10 Санитарная авторизация на все продукты

Page 137: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

137

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

11 Санитарно- медицинская книжка водителя транспортного средства или экспедитора, перевозящего продовольственные товары

Копия, заверенная печатью участника

12 Поставщикам мяса – разрешение ЦПМ на функционирование бойни, где будет производиться забой скота

Копию разрешения ЦПМ на функционирование бойни , где будет производиться забой скота , заверенная мокрой печатью ЦПМ, копию договора с владельцем бойни, если поставщик мяса не является владельцем бойни.

 

8. Заинтересованные экономические операторы могут получить дополнительную информацию, либо потребовать разъяснений от закупающего органа по адресу, указанному ниже:

Название закупающего органа:Начальная школа с.Баурчи Адрес: с.Баурчи ул.Школьная,1 Тел:0(291) 33-5-36 Факс: 0(291) 33-5-36 E-mail:[email protected] Имя и должность ответственного лица: Cernioglo T.D.

9. Составление оферт: Запрошенные оферты и квалификационные документы составляются четко, без исправлений, с номером и датой выхода, за подписью ответственного лица и подаются:

- до: 11:00

- до: 21.08.2017

- по адресу: с.Баурчи ул.Школьная,1

Оферты, поданные с опозданием будут отклонены.

10. Критерием присуждения является: (наиболее выгодная оферта с технико-экономической точки зрения или самая низкая цена по позициям.

11. Срок действия оферт: (30 дней)

12. Гарантия оферты: (заполняется лишь в случаях, когда она требуется, либо отмечается «Не требуется») Все оферты должны сопровождаться гарантией оферты в размере %, в форме: - банковской гарантии или- перевода на счет органа.

Оплата переводом осуществляется по адресу (название организации), с примечанием «Гарантия оферты по открытым торгам согласно следующим детальным данным:

a) бенефициар платежа; b) банковские данные (укажите);c) фискальный код:;d) расчетный счет (укажите); e) казначейский счет (укажите);f) банковский счет (укажите); g) территориальное казначейство.

14.Оценочная стоимость закупки, без НДС, 170000,00 лей

Page 138: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

138

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 1320-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria s. Antonești, r-ul Ștefan Vodă

2. IDNO: 1007601006184

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi

4. Obiectul achiziției: Lucrari de reparatie a drumului local s. Antonești, r-ul Ștefan Vodă

5. Cod CPV: 45233142-6

6. Data publicării anunțului de intenție: _____________________________________________

Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării

Lucrari de reparatie a drumului local s. Antonești, r-ul Ștefan Vodă

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Primariei s. Antonești, r-ul Ștefan Vodă

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Fondul Rutier Republican

8. Modalităţi de plată: in termen de 30 zile in baza facturii fiscale si a procesului verbal de receptie

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de

referinţă

1 45233142-6

Lucrari de reparatie a drumului local s. Antonești,

r-ul Ștefan Vodă

Deviz 1 Conform listei cantitatilor de lucrari

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.10. Tipul contractului: De antrepriză.11. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 1 lună12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.201713. Locul executării lucrărilor: strada 1Mai s. Antonești, r-ul Ștefan Vodă14. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista intreaga

Page 139: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

139

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: Oferta cea mai avantajoasă economic

16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum și ponderile lor:

a) ________________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________________

17. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se aplica

18. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Oferta Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

2 Devizele locale aferente ofertei Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini.

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

3 Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

4 Licenta de activitate Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

5 Informatii generale despre ofertant Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

6 Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

7 Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

8 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

9 Avizul Inspecției de Stat în Construcții Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. Da

10 Informatie cu privire la mijloacelor suficiente pentru executarea lucrarilor

Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. Da

11 Informație despre obiectele finisate si in curs de demarare în domeniu pentru anul 2017,cu indicarea numerilor de telefoane.

Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. Da

19. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primaria s. Antonești, r-ul Ștefan Vodă

b) Adresa: Primaria s. Antonești, r-ul Ștefan Vodă

c) Tel: 067503632, 024248236

Page 140: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

140

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

d) Fax: 024248238

e) E-mail:[email protected]

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Pricop Serghei

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: [email protected]

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

20. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 24.08.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de depunere a ofertelor] Primaria s. Antonești, r-ul Ștefan Vodă, Contabilitatea

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de Stat

24. Garanția pentru ofertă: Nu se cere

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de:

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi];

(b) datele bancare [indicaţi];

(c) codul fiscal [indicaţi];

(d) contul de decontare [indicaţi];

(e) contul trezorerial [indicaţi];

(f ) contul bancar [indicaţi];

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

25. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește procentual din preţul contractului adjudecat]: Nu se cere

Page 141: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

141

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

26. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos]: Nu se cere

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 264315 lei.

Page 142: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

142

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 1321-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria comunei Seliște

2. IDNO: 1007601001927

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

4. Obiectul achiziției: Produse alimentare

5. Cod CPV: 15800000-6

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării ___produselor alimentare_________

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor ________Primăriei comunei Seliște_____________________

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din: ________________bugetul local______________________________.

[sursa banilor publici]

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri :

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitateUnitatea

de măsură CantitateaSpecificarea tehnică deplină

solicitată, Standarde de referinţă

1 15870000-7 Frunză de dafin buc 85 Ambalat in pachetele de 10 g, GOST 17594-81

2 15863200-7 Ceai negru buc 56 Ambalat in cutii a cite 100 pac, GOST 1937.90

3 15421000-5 Ulei de rasarita rafinat si deodorat l 240 Ambalat in butelii la 5 l, GOST

1129-93

4 15511600-9 Lapte condensat buc 150 Ambalat in cutii de 0,37 kgGOST 13277-79

5 15511100-4 Lapte l 2100Ambalat în pachet de polietilena 1 l, grasime 2,5 %, GOST 13277

66 15544000-3 Cașcaval kg 100 Fără amestecuri vegetale

7 15131310-1 Fileu de pui (piept) fără os kg 385 Autohtona, necongelat, GOST25391-82

8 03212100-1 Cartofi kg 2200In saci, calitativi, de marime medie, fara stricaciuni, calitate superioara

9 03221400-0 Varza kg 500 In saci, calitativa, nestricata, calitate superioara

10 03221113-1 Ceapa kg 370 In saci, calitativi, de marime medie, calitate superioara

11 03221112-4 Morcov kg 385 In saci, calitativi, de marime medie, calitate superioara

12 03221111-7 Sfecla rosie kg 250 In saci, calitativi, de marime medie, calitate superioara

Page 143: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

143

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

13 15112000-6 Șoldurele de pui kg 230 Autohtone, necongelate, proaspata

14 15850000-1 Macaroane ”Spicusor” kg 80

15 15221000-3 Peste congelat fara cap Merluciu hec kg 190 GOST 20057-96, Cu greutatea

nu mai putin de 0,3 kg/ 1 peste

16 15321000-4 Suc de fructe limpezit buc 250 Ambalat in borcane de 3 litri

117 15321000-4 Suc de roșii buc 100 Ambalat in borcane de 3 litri

18 15332200-6 Magiun buc 100 autohton, din fructe de piersic si mere

19 15331427-6 Pasta de tomate buc 130 cu 25% continut de rosii, Gost 334389

20 15841100-5 Cacao buc 75 Ambalat in pachetele de 100 gr

21 03221220-4 Mazare uscata kg 130 Ambalata in pachete de 1 kg, jumatati

22 03221220-4 Mazare verde buc 145 Ambalat in borcane de 0,7 kg, GOST 15842-90, SM 196

23 15833000-6 Zahăr vanilat buc 20 Ambalat in pachete de pînă la 2- 10 gr

24 15612100-2 Faina de griu pentru panificatie calitatea superioara kg 260 SM 202:2000 Ambalat in

pachete de 1 kg

25 15871110-8 vinete kg 20 Proaspete,

26 15331500-2 lămîe kg 5

27 15833100-7 biscuiți kg 190 Ambalat în cutii de 5 kg. GOST 234901-89

28 15821200-1 pesmeți kg 50

29 15821200-1 Covrigi kg 30 Ambalați în cutii de 3,5 kg HG 775

30 15613000-8 Crupe de arpacas kg 50 Ambalat in pachete de 1 kg

31 15614100-6 Orez slefuit intreg calit I kg 200GOST 6292-93, Ambalat in pachete de 1 kg, bob rotund si bob lung

32 15613000-8 Hrisca kg 180 GOST 5550-74, Ambalat in pachete de 1 kg

33 15613380-5 Fulgi de ovas kg 115 GOST 21149-93, Ambalat in pachete de 1 kg

34 15850000-1 Paste fainoase kg 290Ambalat in saci de 5 kg, GOST 875-92, grupa V clasa I, Calitatea superioara

35 15613000-8 Crupe de orz kg 60 GOST 5784-60, Ambalat in pachete de 1 kg

36 15112000-6 Carne de vita kg 311Dezosata, necongelata, fara tendoane, proaspata,GOST 25391-82

37 15870000-7 Usturoi kg 15

38 15821200-1 Pesmeti praf kg 50 Ambalat in pachete de 250 gr

39 15872400-5 Sare iodata kg 100 GOST 13830-97, Ambalat in pachete de 1 kg

40 15612000-1 Crupe de gris kg 150 Ambalat in pachete de 1 kg

41 15112000-6 Carne de porc kg 200 Dezosata, necongelata, fara tendoane, proaspata

42 15880000-0 Bicarbonat de sodiu buc 10 Ambalat in pachete de 0,5 kg

Page 144: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

144

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

43 15300000-1 Mere proaspete kg 1530 Autohtoni, golden, fuji, calitate superioara

44 03222334-3 prune kg 30 Calitate superioara

45 03221400-0 Patrunjel verde kg 15 Calitate superioara

46 15300000-1 Ardei dulci kg 230 Calitate superioara

47 15300000-1 Rosii kg 310 Calitate superioara

48 15300000-1 Castraveti kg 210 Calitate superioara

49 15300000-1 Banane kg 190 Calitate superioara

50 15330000-0 Fructe uscate kg 10 Calitate superioara

51 15831000-2 Zahar kg 650 GOST 21-94

52 15530000-2 Unt buc 1030 Gost 3737-88, 72,5 % grasime, 200 gr

53 15542000-9 Brinza de vaci kg 170 Ambalat in pachete de1 kg Grăsime – 5 %

54 15511100-4 Smintina buc 135 Ambalat in pachete de 0,5 kg SM 196, grăsime – 15 %

55 03142500-3 Oua buc 3250 SM 89

56 15872400-3 Sare de lamiie buc 100 GOST 908 -2004, in pachete de 20 gr

57 15872200-3 Piper negru buc 90 GOST 29050-91, in pachete de 20 gr

58 15000000-8 Drojdie buc 50 In pachete de 50 gr

59 15613000-8 Crupe de griu Arnautca kg 120 Ambalat in pachete de 1 kg, GOST 276-60

60 15811100-7 Franzele buc 3330 Gost 28807-90. Fabricat din făină de calitate superioară

61 15811200-8 Chifla buc 1000

6. Termenul de livrare solicitat și locul destinației finale: Pînă la 31.12.2017, săptămînal, Grădinița nr. 1 din s. Lucașeuca, Grădinița nr. 2 din s. Lucașeuca, Grădinița din s. Seliște, Grădinița din s. Mana

7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Certificatul de înregistrare a întreprinderii – emis de Camera Înregistrării de Stat

Copia confirmată prin ștampila și semnătura participantului

Obligatoriu

2 Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor – eliberat de Inspectoratul fiscal

Valabilitatea certificatului – conform cerințelor Inspectoratului Fiscal

Obligatoriu

3 Certificat de conformitate – eliberat de organismul Național de Verificare a conformității produselor

Copia confirmată prin ștampila și semnătura participantului

Obligatoriu

4 Oferta Obligatoriu

5 Pașaport sanitar al transportului Copia confirmată prin ștampila și semnătura participantului

Obligatoriu

6 La bunuri agroalimentare ecologice sau cele din perioada de conversiune la cele ecologice – Certificat ce confirmă că produsele propuse sînt bunuri agroalimentare ecologice sau cele din perioada de conversiune la cele ecologice – eliberat de Organismul Național de Inspecție și certificare a produselor agroalimentare ecologice

Copia confirmată prin ștampila și semnătura participantului

Obligatoriu

Page 145: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

145

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

7 Autorizația sanitară veterinară de funcționare (pentru produsele alimentare animaliere)

Copia confirmată prin ștampila și semnătura participantului

Obligatoriu

8 Autorizația sanitară de funcționare Copia confirmată prin ștampila și semnătura participantului

Obligatoriu

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria comunei Seliște

b) Adresa: s. Seliște, r. Orhei

c) Tel: 023544236, 023544438

d) Fax: 023544438

e) E-mail: [email protected]

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Scripnic Vasile

9. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la: [11:00]

- pe: [”21” august 2017]

- pe adresa: [s. Seliște, r. Orhei, sediul Primăriei comunei Seliște ].

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

10. Criteriul de atribuire este: prețul cel mai scăzut.

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

12. Garanția pentru ofertă: Nu se cere

13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : __________________________________________

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 258050,00

Page 146: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

146

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 1322-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria s. Pelinei,r-ul Cahul

2. IDNO: 1007601007011

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi

4. Obiectul achiziției: Amenajarea teritoriului la casa de cultura din s.Pelinei(pavaj)

5. Cod CPV: 45111291-4

6. Data publicării anunțului de intenție:

Acest(ă) invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării

conform necesităţilor de amenajarea a teritoriului la casa de cultura din s.Pelinei(pavaj)

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017-2018

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: buget local-bugetul Raional Cahul

8. Modalităţi de plată: prin transfer dupa receptia lucrarilor

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de

referinţă

1 45111291-4 Amenajarea teritoriului la casa de cultura din s.Pelinei(pavaj) buc 1 Conform listei caietului de sarcini

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

11. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 2 luni

12. Termenul de valabilitate a contractului 31.12.2018

13. Locul executării lucrărilor:Amenajarea teritoriului la casa de cultura din s.Pelinei(pavaj)

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: pe lista neagra

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:

Cel mai mic pret fara TVA

Page 147: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

147

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum și ponderile lor:

a) ________________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________________

17. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se aplica

18. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Oferta Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

2 Devizele locale aferente ofertei Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini.

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

3 Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

4 Licenta de activitate Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

5 Informatii generale despre ofertant Conform formularului F3.8 din documentele standart.

Da

6 Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Conform formularului F3.13 din documentele standart.

Da

7 Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Conform formularului F3.12 din documentele standart.

Da

8 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

9 Aviz Infectia de Stat in Constructii Copie.Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

10 Raportul financiar-2016 Copie.Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

11 Certificat de confirmare a provenientei materialelor(pavaj)

Original confirmat prin stampila si semnatura. Da

19. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primaria s.Pelinei, r-ul Cahulb) Adresa: Primaria s. Pelinei,r-ul Cahulc) Tel: 029974244d) Fax: 029974245e) E-mail:[email protected] ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Munteanu Nina Primar,Presedintele grupului de lucru

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Page 148: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

148

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa:

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

20. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: 11:00

- pe: 24.08.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de depunere a ofertelor] Primaria s. Pelinei,r-ul Cahul`

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 zile23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de Stat24. Garanția pentru ofertă: Nu se cere Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de: - Garanție bancară sau- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; (b) datele bancare [indicaţi]; (c) codul fiscal [indicaţi]; (d) contul de decontare [indicaţi]; (e) contul trezorerial [indicaţi]; (f ) contul bancar [indicaţi]; (g) trezoreria teritorială [indicaţi].

25. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește procentual din preţul contractului adjudecat]: Nu se cere

26. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos]: Nu se cere

a) Nu se cere.b) Societate pe acţiunic) Societate cu răspundere limitatăd) Altele ____________________________________________________________________

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 254505,478

Page 149: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

149

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 1323-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria comunei Tigheci ,raionul Leova

2. IDNO: 1007601004065

3. Tip procedură achiziţie: Cererea Ofertelor de Preţuri

4. Obiectul achiziţiei: Reparaţii curente a străzii Prieteniei în s. Tigheci, r-l Leova

5.Cod CPV: 45233142-6

Data publicării anunţului de intenţie: ____________________________________________

Acest(ă) anunţ/invitaţie de participare este întocmit în scopul achiziţionării Lucrărilor de reparaţii curente pe strada Prieteniei în s. Tigheci, r-l Leova conform necesităţilor Primăriei comunei Tigheci ,raionul Leova (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

1. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: bugetul local

2. Modalităţi de plată: în termen de 30 zile în baza facturii fiscale

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie prin cererea ofertelor de preţuri COP privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de

referinţă

1. 45233142-6 Reparaţii curente astrăzii Prieteniei în s. Tigheci, r-l Leova

Lista de lucrări 1 Conform listei cantităţilor de

lucrări

3. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate.nu se aplică

4. Tipul contractului: De antrepriză.

5. Termenul și condiţiile de executare solicitat (durata contractului): [indicaţi numărul de luni] 3 luni

6. Termenul de valabilitate a contractului (luni): [indicaţi numărul de luni] 31.12.2017

7. Locul executării lucrărilor: s. Tigheci, r-l Leova

8. Modalitatea de efectuare a evaluării: pe lista întreagă

9. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:cel mai mic preţ

10. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum și ponderile lor:

Page 150: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

150

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

a) ________________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________________

11. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): [indicaţi] nu se aplică

12. Documentele/cerinţele de calificare/selecţie pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 . Formularul ofertei Original.Formularul F3.3. Da

2 . Formularul informativ despre ofertant Original. Formularul F3.8. Da

3 . Declaraţie privind dotările specifice , utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Original.Formularul F 3.12. Da

4. Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Original. Formularul F3.13. Da

5. Licenţa de activitate Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului

Da

6 . Certificat decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat a persoanelor juridice

Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului

Da

7 . Certificat de efectuare sistemică a plăţii impozitelor , contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului

Da

8 . Devizele locale aferente ofertei Formularul 3,5,7 cu specificaţia parametrilor tehnici solicitați în caietul de sarcini

Da

9 . Avizul Inspecţiei de Stat în Construcţii Copie . Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului

Da

10 . Raport finaciar pentru anul 2016 Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului

Da

13. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţele documentaţiei de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: primăria comunei Tigheci

b) Adresa: MD 6329, r-l Leova ,s. Tigheci, str.Trandafirilor 9

c) Tel:026345236,026345141, 069642221

d) Fax: 026345238

e) E-mail: [email protected]

f) Numele și funcţia persoanei responsabile: Blanari Dina

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adiţional setul de documente poate fi obţinut on-line la adresa: ____________________________

În cazul obţinerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice.

Page 151: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

151

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

14. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: [ora exactă] 11.00

- pe: [data] 24.08.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de depunere a ofertelor: MD6329,r-l Leova ,s. Tigheci , str. Trandafirilor 9 , sediul primăriei

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

15. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

16. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

17. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba de stat

18. Garanţia pentru ofertă: [se completează doar în cazurile în care în care se cere sau se indică „Nu se cere”] Nu se cere

Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de: - Garanţie bancară sau- Transfer bancar. Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanţia pentru ofertă la

procedura de achiziţie nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: (a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; (b) datele bancare [indicaţi]; (c) codul fiscal [indicaţi]; (d) contul de decontare [indicaţi]; (e) contul trezorerial [indicaţi]; (f ) contul bancar [indicaţi]; (g) trezoreria teritorială [indicaţi].

19. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește procentual din preţul contractului adjudecat]: _________%. [se completează doar în cazurile în care în care se cere sau se indică „Nu se cere”]- nu se cere

20. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] nu se cere

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

21. Denumirea și adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor: Agenţia Naţională de soluţionare a contestaiilor.

22. Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.

23. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 423223,38

Page 152: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

152

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 1324-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria s. Dubasarii Vechi, r-ul Criuleni

2. IDNO: 1007601009510

3. Tip procedură achiziție: Cererea Ofertelor de Preturi cu Publicare;

4. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii negociate) nu se aplica

5. Obiectul achiziției: Achizitionarea unui Autoturism

6. Cod CPV: 34110000-1

7. Data publicării anunțului de intenție:

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării unui Autoturism

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Primariei s. Dubasarii Vechi , r-ul Criuleni

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

8. Sursa alocaţiilor : Bugetul Local

9. Modalităţi de plată: in termen de 30 zile in baza facturii fiscale si a procesului verbal de receptie.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Preturi cu Publicare privind achizitionarea următoarelor bunuri:

Nr. d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor solicitate

Unitatea de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată,

Standarde de referinţă

1 34110000-1

Achizitionarea unui Autoturism bucata 1

-marca: Dacia Duster;

-tip caroserie: automobile de teren;

-capacitatea cilindrica a motorului:1500-1600cm3;

-carburant: benzina;

-cutie de viteze:manuala,min 6+1 trepte;

-Tractiune: 4x4(integrala);

-nivel de depoluare -Euro 6;

Page 153: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

153

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

-numar de locuri - 5;

-putere motor:minim 110 cp;

-Directie: asistata (hidraulica);

-Roti-Jante otel R16-cu cauciucuri M+S, de marime 215/65R16;

-Consum carburant: urabn:max.8.0L./100 km,

Extra-urban:max.6.3L/100 km;

-Capacitatea rezervelor: min 50 L;

-Masa maxima autorizata:max.1900 kg;

-Dimensiuni automobile:

lungime:4310 mm-4350mm;

latime:1800 mm-2000 mm;

-Volum Portbagaj:min.405 L. (fara bancheta spate rabatata);

-Roata de rezerva: de marime normala;

-Garda de sol: minim 210 mm;

-Protectie motor: scut de metal;

-Dotari:

*ABS cu distribuirea fortei frinare(EBD) si asistenta la frinarea de urgenta(EBA)

*Airbag-uri frontale sofer si pasager;

*Airbaguri laterale fata;

*ASR-ESP (sisteme antipatinare si control al traiectoriei)

*HAS (asistenta la porneri in rampa);

*Sistem de monnitorizare a presiunii in pneuri;

*Oglinzi laterale cu reglaj electric si incalzire;

*Inchidere centralizata b cu telecomanda;

*geamuri electrice fata/spate;

*Computer de bord;

*Functie Stop-Stard;

*Proiectoare ceata;

*Aer conditionat manual;

*Radio CD MP3 4x15W cu satelit de comanda pe volan,priza Jack,USB, Bluetooth .

-Sistem antifurt: imobilizator electronic;

-Culoare: Alb nemetalizat

-Garantie-minim 3 ani cu limita 10000 km;

-Anul fabricatiei-automobil nou, 2017.

Page 154: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

154

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului :De vinzare-cumparare

12. Termenul și condițiile de livrare solicitat (durata contractului): 5 luni;

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2017

14. Locul de livrare a bunurilor: Primaria s. Dubasarii Vechi

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista intreaga din specificarea tehnica;

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:

Cel mai mic pret;

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, pre-cum și ponderile lor: Nu se cere

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit.

19. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): Nu se aplica

20. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Scrisoare de inaintare Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului..

Da

2 Formularul ofertei Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

3 certificatul de înmatriculare ; Copie. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

4 raportul testării tehnic Copie. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

6 Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat pentru persoane juridice;

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

7 Informatii generale despre ofertant Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

8 Asigurarea RCA a automobilului; Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

9. Certificat privind detinerea contului bancar, IBAN

Copie-eliberat de banca detinatoare de cont; confirmat prin sermnatura si stampila participantului

Da

21. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primaria s. Dubasarii Vechi, r. Criulenib) Adresa: Primaria s. Dubasarii Vechi, r. Criulenic) Tel: 0248-61-476,060608717d) Fax: 0248-61-359e) E-mail: [email protected]) Numele și funcţia persoanei responsabile: viceprimar: Macarenco Constantin

Page 155: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

155

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: [email protected]

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

22. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 21.08.2017

b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al procedurii ne-gociate: ________________________________________________

c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise:

Primaria s. Dubasrii Vechi , r-ul Criuleni.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile;

25. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba Romana

26. Garanția pentru ofertă: Nu se cere

27. Garanţia de bună execuţie a contractului: Nu se cere

28. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: Nu se cere

29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor:

Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

30. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

31. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei 260000 lei;

Page 156: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

156

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 1325-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: I.P.Gimnaziul Bălănesti

2. IDNO: 1013620012082

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi

4. Obiectul achiziției: ’’Amenajarea stadionului de mini-fotbal pe terenul sportiv existent al gimnaziului din s.Bălănești,raionul Nisporeni’’

5. Cod CPV: 45212221-1

6. Data publicării anunțului de intenție:

Acest(ă)anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării

7. ’’Amenajarea stadionului de mini-fotbal pe terenul sportiv existent al gimnaziului din s.Bălănești,raionul Nisporeni’’

[obiectul achiziţiei]

Conform necesităţilor. : I.P.Gimnaziul Bălănesti r-nul Nisporeni

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:bugetul de stat

9. Modalităţi de plată: in termen de 30 zile in baza facturii fiscale si a procesului verbal de receptie

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de

referinţă

1 45212221-1

10. ’’Amenajarea stadionului de mini-fotbal pe terenul sportiv existent al gimnaziului din s.Bălănești,raionul Nisporeni’’

Proiect 1 Conform listei cantitatilor de lucrari

Page 157: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

157

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Nr.crt. S i m b o l , norme

Cod,resurse

Denumirea lucrari U.M Cantitate Pret pe u n i t .mas, le i incl,

salariu

Total,lei(col.5xcol.6)

1.Înlăturarea soului fertil

1 TsC18A1 Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senle de 65-80 CP,inclusiv împingerea pamintului la 10m,in teren catg.I

100m3 7.1,540

2 T s C 2 2 B 1 k=4

Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC18,TsC19,TsC20 și TsC21,pentru transportul pămîntului pe fiecare10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respecive TSC18B1 teren categ. II k=4

100 m3 1,540

2.Lucrări de construcție

3. TsA02C Săpătură manuală de pămînt în spații limitate, avînd sub 1,00m lățime, executarea fără sprijiniri,cu taluz vertical,la fundații, canale,subsoluri,drenuri,trpte de înfrățire,în pămînt necoeziv sau slab coeziv adîncime<0,75 m teren tare

M3 9,430

4. CA03C2 Beton turnat în fundații, socluri,ziduri de sprijin,pereți sub cota zero, preparat cu betonarea pe șantier și turnarea cu mijloace clasice betonarmat clasa C10/8(Bc 10/B150)

M3 9,430

5. CB02A Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala cu scînduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzineți, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile

M2 62,900

6. CC01C Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații izolate /d6A1/

kg 87,410

7. CC01D Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații izolate /d=12A3/

kg 392,250

8. TsH238B Săparea manuala a gropilor pentru plantarea stîlpilor metalici/50x50x4/ adîncime pînă la 0,4m:-sol mediu

buc 48,000

9. CA08C Betonarea stîlpi metalici locașul avînd dimensiunile de 150 x 150 x 700 mm

buc 48,000

10. CL18A Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata,oțel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton/stîlpi metalici 80x80x4-4buc,50x50x3-44 buc h=3,6m/

kg 821,820

11 CL18A Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata,oțel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton/stîlpi metalici 40x40x3109x2=218m/I/

kg 686,700

Page 158: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

158

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

12 TsC54C Start de fundație din petriș 20-40mm gr.10c. M3 63,00

13 TsC54C Start de fundație din petriș 20-40mm gr.10c. M3 31,500

14 TsC54A Start de savura M3 31,500

15 CG36A Pardoseli din covor sintetic pe suport existent, inclusiv plintele în încăperii mai mare de 16mp/ costul covorului egal zero de la FMF/

M2 650,440

16 TsC54A Strat de nisip cuartos M3 9,800

17 CL18A Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata,oțel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton/ instalarea porții inclusiv accesoriile/

kg 74,240

18 CN20B Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe tîmplărie metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul

M2 79,200

19

CO06

B4ad

opta

t Împrejmuiri din plasă de sîrmă zincată fixată pe stîlpi metalici 50x50 montați la 2m distanță interax prin burare cu înălțimea la coamă de 3,0m, pentru utilizarea betonului simplu marfăăa la plantarea stîlpilor metalici/Rultehcom SRL 55x55 d=2,5mm h=1,5m/

m 105,000

20 CC01A Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv /d=6A1 pe perimetru 4 buc/

kg 92.400

21 CK14A Porți metalice cu ramuri din profiluri din oțel rotund gata confecționate, inclusiv accesoriile necesare,montate pe stîlpi metalici/întrare pe teren/

M2 4,200

22 Preț de piatră

Montarea porților din dur –aluminiu 3x2m/ inclusiv plasa de protecție din polipropilenă/

buc 2,000

3Amenajarea teritoriului

23 TsA02B Săpătură manuală de pămînt în spații limitate adîncime < 0.75m teren mijlociu

M3 21.000

24 TsC54A Start de fundație din nisip M3 5,250

25 TsC54B Start de fundație din piatră sparta M3 10,500

26 DE11A Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15cm,pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor,aleilor,etc.,așezate pe o fundație din beton,de 10x20cm/OL-24 50x21x6/

m 109,000

27 DE17B Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip,în proporție1:3,rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip,grosime strat de 10cm/cruce OL-2A Iacobaș construct/

M2 109,000

Page 159: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

159

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

11. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejat

12. Tipul contractului: De antrepriză.

13. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 2 luni

14. Termenul de valabilitate a contractului (luni):31.12.2017

13. Locul executării lucrărilor s.Balanesti r-nul Nisporeni

14. Modalitatea de efectuare a evaluării:Pe lista intreaga

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:

Cel mai mic pret

16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, precum și ponderile lor:

a)

b) ________________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________________

17. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se aplica

18. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Oferta Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

2 Devizele locale aferente ofertei Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini.

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

3 Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

4 Licenta de activitate Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

5 Informatii generale despre ofertant Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

6 Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

7 Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

8 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

Page 160: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

160

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

19. Operatoriieconomici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: I.P.Gimnaziul Bălănesti

b) Adresa : I.P.Gimnaziul Bălănesti, r-ul Nisporeni

c) Tel: 069712103,, 026453270, 026453231

d) Fax:026453231

e) E-mail:[email protected]

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Angheluță Eugenia .

Setu lde documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa [email protected] În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participareîn conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

20. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 24.08.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de depunere a ofertelor] : I.P.Gimnaziul Bălănesti r-nul Nisporeni Ofertele întîrziate vor fi respinse.

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de Stat

24. Garanția pentru ofertă:Nu se cere

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de:

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi];

(b) datele bancare [indicaţi];

(c) codul fiscal [indicaţi];

(d) contul de decontare [indicaţi];

Page 161: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

161

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

(e) contul trezorerial [indicaţi];

(f ) contul bancar [indicaţi];

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

25. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește procentual din preţul contractului adjudecat]: Nu se cere

26. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos]:Nu se cere

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, 327192.50 lei.

Page 162: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

162

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 1326-op/17

1. Название закупающего органа: Теоретический лицей с. Дезгинжа

2. IDNO: 1011601000321____________________________________________________

3. Тип процедуры закупки: Конкурс ценовых оферт__________________________

4. Предмет закупок: Продовольственные товары_____________________________

5. Код CPV: 15000000-8_________________________________________________________

 

Настоящее объявление на участие составлено в целях закупки

Продовольственные товары для теоретического лицея с.Дезгинжа на сентябрь – декабрь 2017 года_

(предмет закупки)

согласно нуждам Теоретического лицея с. Дезгинжа

(название закупающего органа)

(в дальнейшем – Покупатель) на бюджетный период 2017г., была выделена необходимая сумма из: бюджета __________.

(источник публичных средств)

 

Покупатель приглашает заинтересованных экономических операторов, способных удовлетворить его нужды, принять участие в конкурсе по поставке/предоставлению следующих товаров и/или услуг:

№ п/п Код CPV Название запрошенных

товаров/услуг

Единица измере

ния

Количество

Полная истребуемая техническая

спецификация, Ссылочные стандарты

График поставки

1 15331133-8 Горох сухой(дробленый)кг

100в/с,фасов,п/э пак.по 1кг.

2р.в неделю

2 15898000-9 Дрожжи (сухие)100грпак.

20 сухие100гр 2р.в неделю

3 15613310-4 Крупа арнауткакг

60 Фасован. пакет. по 1кг. 1сорт 2р.в неделю

4 15625000-5 Крупа маннаякг

90в/сорт в пакете 1 кг 2р.в неделю

5 15870000-7 Лавровый лист (20гр.)пак.

20 п/этил. пак.по 20 гр.2р.в неделю

6 15613000-8 Крупа гречневая

кг

60в/с фасов.в пак.по 1кг. 2р.в неделю

Page 163: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

163

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

7 15850000-1 Макаронные изделия твердых сортов класс I, гр.А

кг

30в/с.- класс I, группа А 2р.в неделю

8 15421000-5 Масло растит. рафинир. дезодорир. Литр.. 80

в/сорт бутыль по 5литр.

2р.в неделю

9 15612100-2 Мука пшеничная

кг

30

в/с фасованная в пакет 1 кг.

2р.в неделю

10 15613380-5 Овсяные хлопья

кг

20в/сорт в пакете 1 кг 2р.в неделю

11 03211300-6 Рис круглыйкг

75 в/с. фасов.в п/э.пак.по 1кг.

2р.в неделю

12 15332290-3 Повидло яблочное 0,860кг.

ст/банка

40

1 сорт стеклобанка 0,860 кг

2р.в неделю

13 15112130-6 Филе куриное охлажденное I кат.

кг.

150

в/сорт I кат.фасованн. в картон.упаков. по 10-

15кг.

2р.в неделю

14 15221000-3Рыба мороженная(аргентина без головы не белее 300 – 350 гр, сухая заморозка)

кг.

300 в/сорт I кат.фасованн. в картон.упаков.

2р.в неделю

15 15321000-4 Соки(фруктов.в ассортименте ( 3-х литр.)

бан.150 3-х литр. стеклобанках

2р.в неделю

16 15331428-3 Томат паста25 % 0,700 кг.

бан.

1525% массовой долей

сухих вещ-в в банках по 0,7 гр.

2р.в неделю

17 15872400-5 Соль йодированнаякг.

20в/сорт Пачка по 1кг. 2р.в неделю

18 15831000-2 Сахаркг.

250в/с мешок до 50кг. 2р.в неделю

19 15863200-7 Чай черный крупно-листовойкг.

5 в/сорт Пачка по 100гр. 2р.в неделю

20 03142500-3 Яйцо куриное диетическое

шт.

2000

в/с,категор. B диетическ,вес не менее

63 гр.

2р.в неделю

21 15530000-2Масло сливочное 72,5%

(животн. происхождения)

кг50

в/сорт без добавл.

раст. жиров

2р.в неделю

22 15511100-4 Молоко пастериз.2,5% - 1л.литр

700в/сорт п/э пак.по 1л. 2р.в неделю

23 15500000-8 Кефир 2,5% 0,5 ллитр.

70 в/сорт п/эт. пакет по 0,5л. 2р.в неделю

24 15512000-0 Сметана 10,0%литр.

50в/сорт п/эт. пакет 0,5л. 2р.в неделю

25 15542000-9 Творог свежий 9% полужирный кг. 250 в/сорт 9% 2р.в неделю

Page 164: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

164

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

26 15543000-6 Сыр твердый в парафине 45%кг

120в/сорт45% (не острый) 2р.в неделю

27 15111200-1 Мясо говяжье (свежее)кг.

120 1 кат. свежее 1 р в неделю

28 Кисель шт

15 в/сорт в брекет 250 гр 2р.в неделю

29 153324101ВА11-2 Сухофрукты в ассортименте

кг50 в/сорт, фасованный в 5кг

пакеты2р.в неделю

30 Сода пищевая кг

1 в/сорт, фасов. в 0,5кг пакеты

2р.в неделю

31 Какао пудра кг

8 в/сорт, фасов. в 0,1кг пакеты

2р.в неделю

32 15811100-7 Хлеб белый батон (нарезной)шт

1700 в/сорт в целоф.пакете (вес-0,6кг.)

2р.в неделю

33Хлеб ржаной (нарезной) шт

200 в/сорт в целоф.пакете (вес-0,4кг.)

2р.в неделю

34Ватрушка с творогом шт

200 в/сорт в целоф.пакете вес 0.08кг

2р.в неделю

35Рогалик с вишней шт

400 в/сорт в целоф.пакете (вес-0,08кг

2р.в неделю

3615310000-4 Картофель кг

650 Высший сорт, свежая, без порчи

2р.в неделю

3715331130-1 Капуста свежая кг.

300 Высший сорт, свежая, без порчи

2р.в неделю

3815331130-1 Лук кг

120 Высший сорт, свежая, без порчи

2р.в неделю

39 15331130-1 Морковь кг. 120 Высший сорт, свежая, без порчи

2р.в неделю

4032221111-7 Свекла кг

130 Высший сорт, свежая, без порчи

2р.в неделю

4103222321-9 Яблоки кг

900 Высший сорт, свежая, без порчи

2р.в неделю

6. Запрошенный срок поставки/оказания и место финального назначения:

с 01 сентября 2017 по 31 декабря 2017г. в теоретический лицей с.Дезгинжа

7. Документы/ квалификационные требования экономических операторов включают следующее:

№ п/п

Название документа/требования Дополнительные требования к документу

1 Оферта Оригинал, заверенная мокрой печатью участника на каждой странице

2 Данные об участниках Заверенные мокрой печатью участника

3 Сертификат о регистрации предприятия

Копия – выданный государственной регистрационной палатой (Министерство информационного развития), подтвержденный подписью и печатью участника

4 Сертификат о наличии банковского счетаКопия – банк, хранящий счета

5 Сертификат об уплате налогов

Копия –выданная налоговой инспекцией (действительность сертификата в соответствии с требованиями государственной налоговой инспекции Р М)

Page 165: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

165

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

6 Последний финансовый отчет

Обзор – подтвержденный печатью и подписью участника;

7 Сертификат соответствия

Выданные национальным органом для проверки соответствия продукции – копия оригинала, заверенная печатью и подписью участника

8 Список учредителей ( EXTRAS) EXTRAS экономического оператора – имя, фамилия, персональный код

9 Санитарный паспорт на транспорт Копия паспорта, заверенная печатью.10 Санитарная авторизация на все продукты

11 Санитарно- медицинская книжка водителя транспортного средства или экспедитора, перевозящего продовольственные товары

Копия, заверенная печатью участника

12 Поставщикам мяса – разрешение ЦПМ на функционирование бойни, где будет производиться забой скота

Копию разрешения ЦПМ на функционирование бойни , где будет производиться забой скота , заверенная мокрой печатью ЦПМ, копию договора с владельцем бойни, если поставщик мяса не является владельцем бойни.

 

8. Заинтересованные экономические операторы могут получить дополнительную информацию, либо потребовать разъяснений от закупающего органа по адресу, указанному ниже:

Название закупающего органа: - Теоретический лицей с. Дезгинжа

Адрес: Теоретический лицей с. Дезгинжа, ул. Мичурина, 17

Тел: 0(298) 63-4-35/ моб.060449249

Факс: 0(298) 63-2-67

E-mail: [email protected]

Имя и должность ответственного лица: Айзерен Екатерина - бухгалтер

9. Составление оферт: Запрошенные оферты и квалификационные документы составляются четко, без исправлений, с номером и датой выхода, за подписью ответственного лица и подаются:

- до: _ 11:00 час.

- до: 21.08.2017 г.

- по адресу: с. Дезгинжа, м.Комрат, ул. Мичурина, 17

.

Оферты, поданные с опозданием будут отклонены.

10. Критерием присуждения является: (наиболее выгодная оферта с технико-экономической точки зрения или самая низкая цена по позициям.

Page 166: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

166

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

11. Срок действия оферт: (30 дней)

12. Гарантия оферты: (заполняется лишь в случаях, когда она требуется, либо отмечается

«Не требуется»)

Все оферты должны сопровождаться гарантией оферты в размере %,

в форме:

- банковской гарантии или

- перевода на счет органа.

Оплата переводом осуществляется по адресу (название организации), с примечанием «Гарантия оферты по открытым торгам №_________ от _______________», согласно следующим детальным данным:

a) бенефициар платежа;

b) банковские данные (укажите);

c) фискальный код:;

d) расчетный счет (укажите);

e) казначейский счет (укажите);

f) банковский счет (укажите);

g) территориальное казначейство.

13. Жалобы, поданные в рамках процедуры запроса ценовых оферт, подаются в Национальное агентство по разрешению споров, по адресу: (укажите адрес.)

14. Оценочная стоимость закупки, без НДС, 89000 лей:

Page 167: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

167

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 1327-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: ____ Primăria or. Lipcani, r-nul Briceni ______________

2. IDNO: __1007601004995________________________________________________________

3. Tip procedură achiziție: ____ Cererea ofertelor de prețuri ____________________________

4. Obiectul achiziției: ____ Lucrari de reparatie a drumurilor locale ( str-le: Larga, Gorkii,

Turghenev, Libertății ) din or.Lipcani r-nul Briceni ___________

5. Cod CPV: ___45233142-6___

6. Data publicării anunțului de intenție: _____________________________________________

Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării

______ Lucrari de reparatie a drumurilor locale

( str-le: Larga, Gorki, Turghenev, Libertății ) din or.Lipcani r-nul Briceni______

conform necesităţilor _________Primăriei or. Lipcani, r-nul Briceni _______________________

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru ___ perioada bugetară 2017___________________________

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici : _____ Bugetul local ________________________

8. Modalităţi de plată: ____ în termen de 30 zile în baza facturii fiscale şi a procesului

verbal de recepție a lucrărilor ___________________

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate Unitatea

de măsură CantitateaSpecificarea tehnică

deplină solicitată, Standarde de referinţă

1 45233142-6

Lucrari de reparatie a drumurilor locale ( str-le: Larga, Gorkii, Turghenev, Libertății ) din or.Lipcani

Caiet de sarcini 1

Conform listei cantităților de lucrări

nr. .2017

Page 168: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

168

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: ___ De antrepriză____________________________________________.

11. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): ____ 45 zile _________

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): ____ 31.12.2017_______________________

13. Locul executării lucrărilor:_sectoarele str.Larga, Gorki, Turghenev, Libertății, or.Lipcani _

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: ______ Pe lista întreagă ________________________

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: __Cel mai mic preț ___

16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, precum și ponderile lor:

a) ________________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________________

17. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): _nu se aplică _

18. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Oferta Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

2 Devizele locale aferente ofertei Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini.

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

3 Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/ Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

4 Licenta de activitate Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

5 Informatii generale despre ofertant Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

6 Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

7 Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

8 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

Page 169: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

169

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

19. Operatoriieconomici interesaţi pot obţineinformaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţeledocumentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: ___ Primăria or. Lipcani, r-nul Briceni______

b) Adresa: ___ MD 4706, str.Gagarin,6, or.Lipcani, raionul Briceni ____________

c) Tel: ___ (024) 60-246, ( 0247) 61-214, ( 0247) 60-216____________________

d) Fax: ___ ( 0247) 60-213 ____________________________________________

e) E-mail: ___ [email protected]___

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: ___Ciornaia Larisa, specialist__________

g)

Setulde documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: ____________________________

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participareîn conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

20. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat șiștampilat, urmează a fi prezentate:

Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 24.08.2017

- Adresa la care ofertele trebuie transmise: ____ MD - 4706, str.Gagarin,6, or.Lipcani,

raionul Briceni, Primăria or. Lipcani, biroul nr.6 ______

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: ____Orice persoană este

autorizată să asiste la deschiderea ofertelor______________________

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: ___30zile de la data limită de depunere a ofertei ___

23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: ____ Limba de Stat______________

24. Garanția pentru ofertă:____ Nu se cere ____________________________________________

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de:

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

Page 170: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

170

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi];

(b) datele bancare [indicaţi];

(c) codul fiscal [indicaţi];

(d) contul de decontare [indicaţi];

(e) contul trezorerial [indicaţi];

(f ) contul bancar [indicaţi];

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

25. Garanţia de bună execuţie a contractului: Nu se cere

26. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: ____ Nu se cere _________________________

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: ____ 478 948,68lei ____________________

Page 171: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

171

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 1328-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: _Scoala Primara Floresti____________

2. IDNO: _1012620012203__________________________________

3. Tip procedură achiziție: ____cererea ofertei de preturi___________________

4. Obiectul achiziției: ____________Procurarea produselor alimentare_________

5. Cod CPV: 15800000-6

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării _____Procurarea produselor alimenatre

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor _Scoala Primara Floresti_________________________

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară septembrie- decembrie 2017,este alocată suma necesară din: ______bugetul local_____________.

[sursa banilor publici]

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate

Unitatea de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată,

Standarde de referinţă

1. 15811100-7 Piine kg 2748 kg din făină de griu calitatea .I

SM 173”

2. 15850000-1 Paste făinoase DIN GRIU DUR Kg 550 kg

Calitate superioara Clasa I, grupa V

Standard: H/G nr.775 din 03.07.2007 ”Produse de panificație și paste făinoase”

3. 15112130-6 Fileu de pui

Kg 1924kg

Cu ferbere rapidă, calitatea 1, in cutii de carton 5 kg,

Standard: H/G nr.696 din 04.08.2010 „Carne-materie primă.Producere, import și comerț”

4. 15511100-4 Lapte pasteurizat l 3150 l

Ambalat pachete de polietelen de 1 kg.

H/G nr.611 din 05.07.2010 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice ”Lapte si produse lactate”

5. 15831000-2 Zahăr tos

Kg 595 kg

Din sfeclă de zahar calitate standart in pachete a cite 1 kg

GOST 21-94

Page 172: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

172

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

6. 15421000-5 Ulei de floarea soarelui l 550 l

Rafinat dezodorizat in sticle de 5 l

GOST 1129-93

7. 15331427-6 Pastă de roşii

Kg 182 kg

25% calitatea 1 in borcane cu greutatea de 720 gr.

GOST 3343- 89

8. 15332200-6 Magiun din fructe

Kg182 kg

Sterilizat de calitate superioară in borcane de 620 gr.

GOST 6929-88

9. 15614100-6 orez

Kg 550kg

Şlefuit intreg calitatea 1,in ambalaj cite 1 kg.

GOST 26791

10. 03211900-2 Hrişcă Kg 550 kg Boabe intregi, in ambalaj la 1 kg

GOST 5550-74

11. 15872400-5 Sare iodatăKg 182 kg

In pachete de polietilen , de 1 kg

GOST 13830-97

12. 15863200-7 Ceai naturalKg 28 kg

Calitate superioarăambalat in cutii de 90 gr

GOST 1937-90

13. 15821200-1 Biscuiţi assorti Kg 458 kg Ambalat in cutii de carton 3kg

GOST 24901-89

14. 15812000-3 Covrigi Kg 458 kg Ne ambalat GOST 30354

15. 15612100-2 Făină de griu kg 184 kg Calitate superioară

SM 202-2000

16. 03212100-1 CartofiKg 2290 kg

In saci calitativi de mărime medie

GOST 7176-85

17. 03221112-4 MorcovKg 366 kg

In saci calitativi de mărime medie

GOST 1721-85

18. 03221113-1 CeapăKg 548 kg

In saci calitativi de mărime medie

SM 243: 2004

19. 15530000-2 Unt de vaci

kg 274 kg

Din smintină dulce nesărat 72,5% grăsimi, fără adaos de grăsimi vegetal, ambalat in pachete de 200 gr.

GOST 37-91

20. 21.

15221000-3 Peşte congelat hec Kg 916 kg Fără cap fara

solziGOST 20057-96

21. 22.

15870000-7 Frunză de dafinkg 4 kg

Ambalat in pachete polietilenă 20gr

GOST 17594-81

22. 23.

03211200-5 Crupe de porumb kg 244 kg Pachete de 1 kg. GOST 6002-69

23. 24.

15613319-7 Crupe de griu arnautca kg 304 kg Pachete de 1 kg. GOST 5784-60

Page 173: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

173

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

24. 25.

15841000-5 Cacao prafkg 28 kg

Ambalat in pachete de 100 gr.

GOST 108-76

25. 26.

15551310-1 Bio-iaurt

l 1557 l

Ambalat PACHETE DE 0,5 KG –sau 1 kg

H/G nr.611 din 05.07.2010 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice ”Lapte si produse lactate

26. 15544000-3 Cascaval

kg 142 kg

cu cheag tare fracţia masică de 45-50 %

Standard: H/G nr.611 din 05.07.2010 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice ”Lapte si produse lactate”

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: ___Scoala Primara Floresti

7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document

Obligativitatea

Certificat de inregistrare copie +

Certificat de atribuire a contului bancar Copie +

Oferta original +

Certificat de conformitate, de ofensivitate, de calitate (dupa caz) copie +

Autorizatie sanitar veterinara copie +

Pasaport sanitar copie +

Lista fondatorilor copie +

Autorizatie sanitara de functionare copie +

Certificat privind lipsa datoriilor fata de bugetul public national copie +

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: _Scoala Primara Floresti

b) Adresa: _or. Floresti str. Ion Creanga 5

c) Tel: 025021449

d) Fax: ______________

e) E-mail: [email protected]__________

f ) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Munteanu Rodica, director

9. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la: 11:00

- pe: 21.08.2017

- pe adresa: Scoala Primara Floresti, or. Floresti, str. Ion Creanga 5.

Page 174: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

174

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Ofertele întîrziatevor fi respinse.

10. Criteriul de atribuire este:.pretul mai mic pe pozitie in parte

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: [30 de zile].

12. Garanția pentru ofertă: [Nu se cere” ]

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de:

- Garanție bancară sau

- Transfer la contul autorității.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la cererea ofertelor de prețuri nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii Scoala Primara Floresti;

(b) datele bancare ;

(c) codul fiscal 1012620012203

(d) cod IBAN: MD85TRPDBF142320A13051AA

(e) contul trezorerial 142320A13051AA];

(f ) contul bancar [];

(g) trezoreria teritorială TREZMD2X.

13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [indicați adresa]

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 251446.00 lei

Page 175: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

175

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 1329-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria s. Gura Galbenei, r. Cimişlia

2. IDNO: 1007601008878

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi

4. Obiectul achiziției: Lucrari de reparatie a clădirii (sediul) primăriei, s. Gura Galbenei, r.Cimișlia

5. Cod CPV: 45210000-2

6. Data publicării anunțului de intenție:

Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării

Lucrari de reparatie a clădirii (sediul) primăriei [obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Primaria s. Gura Galbenei, r. Cimişlia

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Bugetul local

8. Modalităţi de plată: in termen de 30 zile in baza facturii fiscale si a procesului verbal de receptie

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor

solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea Specificarea tehnică deplină

solicitată, Standarde de referinţă

1 45210000-2Lucrari de reparatie a clădirii (sediul) primăriei, s. Gura Galbenei, r.Cimișlia

Proiect 1 Conform listei cantitatilor de lucrari

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.10. Tipul contractului: De antrepriză.11. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 4 luni. 12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2017.13. Locul executării lucrărilor: clădirea (sediul) primăriei, s. Gura Galbenei r. Cimișlia 14. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista intreaga15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: Cel mai mic pret 16. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se aplica17. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Page 176: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

176

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Formularul Oferta Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. F (3.3)

Da

2 Devizele locale aferente ofertei Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini.

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

3 Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

4 Licenta de activitate Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

5 Informatii generale despre ofertant Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. F(3.8)

Da

6 Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. F(3.13)

Da

7 Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. F(3.12)

Da

8 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

9 Avizul Inspecţiei de Stat în Construcţii Copie. Confirmarea prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului

Da

10 Raportul financiar pentru anul 2016 Copie. Confirmarea prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului

Da

11 Garanţia pentru ofertă Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. F(3.4)

Da

12 Disponibilitatea la bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare.

Confirmarea resurselor financiare prin certificat sau extras de la bancă în valoare de minimum 250 000 lei

Da

13 Minim ani de experienţă specifică în domeniul executării lucrărilor specifice domeniului dat.

Minim 3 ani de experienţă Da

14 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. F(3.7)

Da

18. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primaria s. Gura Galbenei

b) Adresa: str. A Mateevici 39

c) Tel: 060200047, 0241-46-231

d) Fax: 0241-46-319

e) E-mail:[email protected]

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Stînă Victor, primar.

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: [email protected]

Page 177: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

177

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

19. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 24.08.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de depunere a ofertelor] Primaria s. s. Gura Galbenei r. Cimislia, biroul 1

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

20. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

21. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

22. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de Stat

23. Garanția pentru ofertă: Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1 %. în formă de:

- Garanție bancară eliberata de o banca comerciala

24. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește procentual din preţul contractului adjudecat]: 5 %

25. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: Nu se cere

26. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

27. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

28. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 531440 lei.

Page 178: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

178

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 1330-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria s. Plop,raionul Dondușeni

2. IDNO: 1007601005187

3. Tip procedură achiziție: achizitia lucrarilor prin cererea ofertelor de prețuri

4. Obiectul achiziției: lucrari de constructie a terenului de mini-fotbal cu covor artificial

5. Cod CPV: 45212221-1

6. Data publicării anunțului de intenție:

Acestă invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării lucrărilor de constructie a terenului de mini-fotbal cu covor artificial

conform necesităţilor primăriei Plop pentru perioada bugetară august-septembrie 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare : buget local

8. Modalităţi de plată: prin transfer

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată,

Standarde de referinţă

1 45212221-1

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,cu comanda hidraulica,in pamint

cu umiditate natural descarcare in deposit teren categ.1 in conditiile apelor

100 m.p 2,03

2 45212221-1

Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta,pentru drumuri,cu asternere mecanica,executat fară impanare ,fractie 20-40 mm

m.cub 100,00

3 45212221-1

Strat de fundație sau reprofilare din piatra Sparta,pentru drumuri,cu asternere mecanica,executat fara impanare,fara innoire,fractie 5-20 mm

m.cub 50

4 45212221-1Strat de reparative din ballast cu granulatia de 0,7 mm moluza,compactat cu rulou compressor de 10-12 t

m.cub. 50

5 45212221-1

Beton simplu turnat cu mijloace clasice,in fundatii,socluri,zidur de sprijin,pereti sub cota zero,preparat cu cerneala de betone sau beton marfa conform art.CA01,turnare cu mijloace clasice

m.cub 8

Page 179: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

179

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

6 45212221-1Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusive in fundatii izolate

kg 210

7 45212221-1Cofraje,din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate

M2 46

8 45212221-1Strat support pentru pardoseli din mortar din ciment M100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

m.2 136

9 45212221-1 Plantarea stilpilor pentru gard h-3m ,din metal,confectionati industrial buc 80

10 45212221-1Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16-25 cm grosime

buc 104

11 45212221-1 Montarea imprejurimilor din panouri de gard din plasa de sirma m.2 470

45212221-1 Vopsitorii la impejmuiri metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusive grundul m.2 470

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

11. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): august-septembrie2017

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 18 luni.

13. Locul executării lucrărilor: primăria Plop

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: prin comparare

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:cel mai mic pret

16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum și ponderile lor:

a) Capacitatea tehnico- materială

b) Experiența ăn domeniu

17. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu):

18. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei:

Obligativitatea

1 oferta

2 Devizul(formularul 3,5,7

3 Certificat de inregistrare

4 Licenta de activitate si znexa

5 Raport financiar din ultimul bilanț

6 Certificat de la inspectoratul fiscal de stat privind lipsa datoriilor

7 Dotarea tehica

Page 180: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

180

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

19. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria s. Plop

b) Adresa:s. Plop,raionul Dondușeni

c) Tel:251 71 238

d) Fax 251 71 236

e) E-mail: [email protected]

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Guțanu Aureliu

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: [email protected]

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

20. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: 11:00

- pe: 24.08.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: primăria s. Plop

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 25 august2017

23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: de stat

24. Garanția pentru ofertă: nu ce cere

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de:

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi];

(b) datele bancare [indicaţi];

(c) codul fiscal [indicaţi];

(d) contul de decontare [indicaţi];

(e) contul trezorerial [indicaţi];

Page 181: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

181

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

(f ) contul bancar [indicaţi];

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

25. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește procentual din preţul contractului adjudecat]: 5 %. [

26. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] _____________

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 291126

Page 182: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

182

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 1331-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: I.P.Gimnaziul „Ion Creangă”, s. Cania, r-nul Cantemir

2. IDNO: 1013620008108

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi

4. Obiectul: Achiziţionarea produselor alimentare pentru necesităţile instituţiei în perioada septembrie – decembrie 2017

5. Cod CPV: 15000000-8

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Produselor alimentare în perioada septembrie – decembrie 2017

6. Conform necesităţilor I.P. Gimnaziul „Ion Creangă”, s. Cania, Cantemir

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din bugetul de stat

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitateUnitatea de

măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă

1 15113000-3 Carne de porcine kg 150 PROASPĂTĂ, RĂCITĂ, FĂRĂ OASE, FĂRĂ SLĂNINĂ, CALITATE SUPERIOARĂ

2 15112000-6 Pulpe de găină kg 250 CONGELATE, FĂRĂ GHEAŢĂ, CALITATE SUPERIOARĂ

3 15112130-6 Piept de pui kg 300 AMBALAT ÎN PACHETE 5 KG, CALITATE SUPERIOARĂ

4 15221000-3 Pește congelat „Argentina”, fără cap, calitate superioară kg 150 PEŞTE ÎN CUTII, FĂRĂ CAP „ARGENTINA”

5 15530000-2Unt de vaci, ţărănesc, din smîntînă dulce, nesărat 72,5%

kg 30

DE VACI, ŢĂRĂNESC, DIN SMÎNTÎNĂ DULCE, NESĂRAT 72,5%, CALITATE SUPERIOARĂ, FARĂ ADAUS DE GRĂSIMI VEGETALE, ÎN CUTII DE 5 KG

6 15511100-3 Lapte de vacă L 1156 LAPTE DE VACĂ PROASPĂT, CALITATE SUPERIOARĂ

7 15511100-4Ouă de găină pentru consum alimentar, dietice, marcate și mășcate, calitate superioară

buc 1500 OUĂ DE MASĂ DIETICE CATEGORIA B BUC

8 15511100-4 Ouă de prepeliţă buc 2000 CALITATE SUPERIOARĂ, PROASPETE

9 15421000-5 Ulei de floarea-soarelui rafi-nat și deodorat 5L L 120 RAFINAT ŞI DEODORAT 5 L, CALITATEA

SUPERIOARĂ

10 15332290-3 Gem de mere, de prune bor 30 GEM DE FRUCTE AMBALAT ÎN BORCANE DE 1 KG, CALITATEA SUPERIOARĂ

11 15331462-3 Mazăre conservată bor 70 MAZĂRE CONSERVATĂ IN BORCANE DE 0.750 L, CALITATEA SUPERIOARĂ

12 15331428-3 Pasta de roșii 25% bor 70 ÎN BORCANE DE STICLĂ 0,750 L, CALITATEA SUPERIOARĂ

Page 183: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

183

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

13 15331500-2 Castraveţi marinaţi bor 20 AMBALAT ÎN BORCANE DE 3L, CALITATEA SUPERIOARĂ

14 15331500-2 Roşii marinate bor 20 AMBALAT ÎN BORCANE DE 3L, CALITATEA SUPERIOARĂ

15 15811100-7Piine albă, din făină de grîu(0,5kg), calitate superioa-ră ambalată

buc 1600 ALBĂ, DIN FAINĂ DE GRIU (0,5 KG) CALITATEA SUPERIOARĂ

16 15612210-6 Făină de porumb kg 50 CALITATE SUPERIOARĂ AMBALAT 1KG

17 15811200-8 Chifle cu magiun ambalate buc 1200 DIN FĂINĂ DE GRIU CALITATEA SUPERIOARĂ

18 15872400-5 Făină de grîu, calitate superioară kg 50 CALITATE SUPERIOARĂ AMBALAT 3 KG

19 158121100-4 Turte dulci kg 60 AMBALAT ÎN CUTII 3KG, CALITATEA SUPERIOARĂ

20 158121100-4 Covrigi kg 60 AMBALAT ÎN CUTII 3KG, CALITATEA SUPERIOARĂ

21 15821200-1 Biscuiti dulci kg 60 AMBALAT ÎN CUTII 3KG, CALITATEA SUPERIOARĂ

22 15821200-1 Biscuiti de ovăs kg 60 AMBALAT ÎN CUTII 3KG, CALITATEA SUPERIOARĂ

23 15851100-9 Tăieţei, calitate superioară pac 60 AMBALAT 400 GR ÎN PACHETE, CALITATEA SUPERIOARĂ

24 15850000-1 Paste făinoase kg 60 DIN SOIURI TARI DE GRÎU, CALITATE SUPERIOARĂ, ÎN ASORTIMENT

25 15625000-5 Crupe de griș pac 5 CALITATEA SUPERIOARĂ, AMBALAT 1 KG

26 15613300-1 Crupe de arnaut pac 40 CALITATEA SUPERIOARĂ, AMBALAT 1 KG

27 15613300-1 Crupe de hrișcă pac 60 DIN BOABE ÎNTREGI, DE FIERBERE RAPIDĂ, AMBALAT 1 KG, CALITATEA SUPERIOARĂ

28 15613300-1 Arpacaș de orz pac 60 CALITATEA SUPERIOARĂ, AMBALAT 1 KG

29 15614100-6Orez șlefuit întreg, ambalat 1kg, calitate superioară

pac 60 ŞLEFUIT ÎNTREG, CU BOB ROTUND, AMBALAT 1 KG, CALITATEA SUPERIOARĂ

30 03221210-1 Fasole pac 60 AMBALATE 1KG CALITATE SUPERIOARĂ

31 03221220-4 Mazăre uscată pac 60 SLEFUITĂ, ÎNTREAGĂ, AMBALATĂ 1 KG, CALITATEA SUPERIOARĂ

32 15300000-1 Cartofi kg 400CU DIAMETRU NU MAI MIC DE 6-8 CM., CALITATEA SUPERIOARĂ, FARĂ VĂTĂMĂTURI

33 15300000-1 Varză kg 250 NU MAI MICĂ DE 1,5 KG CALITATEA SUPERIOARĂ, FARĂ VĂTĂMĂTURI

34 15300000-1 Ceapă kg 120CU DIAMETRU NU MAI MIC DE 6 CM., KG CALITATEA SUPERIOARĂ, FARĂ VĂTĂMĂTURI

35 15300000-1 Morcov kg 120 MĂȘCAT, KG CALITATEA SUPERI OARĂ, FARĂ VĂTĂMĂTURI

36 15300000-1 Sfeclă roșie kg 50 CALITATEA SUPERIOARĂ, DE DIMENSIUNI MEDII, FARĂ VĂTĂMĂTURI

37 15300000-1 Mere kg 250 CALITATEA SUPERIOARĂ, DE DIMENSIUNI MEDII, FARĂ VĂTĂMĂTURI

38 15321000-4 Suc de fructe limpezit bor 85 AMBALAT ÎN BORCANE 31, CALITATE SUPERIOARĂ

39 15831200-4 Zahăr-tos pac 120 ÎN PACHETE 1 KG, CALITATE SUPERIOARĂ

Page 184: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

184

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

40 15872400-5 Sare iodată pentru uz alimen-tar pac 35 AMBALAT ÎN PACHETE DE 1 KG, CALITATE

SUPERIOARĂ

41 15863200-7 Ceai negru pac 20 ÎN PACHETE DE 100 G. CALITATE SUPERIOARĂ

42 15841100-5 Cacao pac 20 AMBALAT ÎN PACHETE 100 G, CALITATE SUPERIOARĂ

43 15300000-1 Usturoi kg 3 CALITATE SUPERIOARĂ, PROASPĂT DE DIMENSIUNI MEDII FĂRĂ VĂTĂMĂTURI

44 15871100-5 Oţet 6% buc 6 OŢET DE 6% AMBALAT 1 L

45 15500000-3 Brînză de vaci kg 60 AMBALAT ÎN PACHETE 5 KG, CALITATE SUPERIOARĂ

46 15500000-3 Smîntînă pac 50 AMBALAT ÎN CUTIE DE 400G, 15%, CALITATE SUPERIOARĂ

47 03221240-0 Roșii proaspete kg 200CU DIAMETRU NU MAI MIC DE 6 CM., KG CALITATEA SUPERIOARĂ, FARĂ VĂTĂMĂTURI

48 03221230-7 Ardei gras kg 50 CALITATEA SUPERIOARĂ, DE DIMENSIUNI MEDII, FARĂ VĂTĂMĂTURI

7. Termenul de livrare/prestare solicitat şi locul destinației finale: IP Gimnaziul „Ion Creangă”, săptămânal, pîinea zilnic.

8. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Date despre participant Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului

Da

2 Oferta Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului

Da

3 Certificatul de înregistrare a întreprinderii (copie emis de Camera de Înregistrari de Stat)

Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului

Da

4 Certificat de atribuire a contului bancar Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului

Da

5 Certificat de efectuarea sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului

Da

6 Paşaportul sanitar al transportului Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului

Da

7 Autorizaţie sanitar-veterinară de funcţionare

Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului

Da

8 Certificat de conformitate sau alt certificat ce confirmă calitatea bunurilor oferite

Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului

Da

9. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

10. Denumirea autorităţii contractante:

a) I.P. Gimnaziul ”Ion Creangă” s. Cania

b) Adresa: _r-n Cantemir s. Cania

Page 185: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

185

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

c) Tel: 0273-41-3-61; 079363781; 067585766

d) Fax: 0 273 41 3 61

e) E-mail: [email protected]

f ) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Nuca Lilia

11. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la: 11:00

- pe: [data] 21.08.2017

- pe adresa: IP Gimnaziul „Ion Creangă” s. Cania, r-n Cantemir, antecamera

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

12. Criteriul de atribuire este: să corespundă specificaţiei tehnice şi pretul cel mai mic pe fiecare pozitie

13. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

14. Contestaţiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de preţuri se depun la sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [indicați adresa]

15. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, 95 000 lei

Page 186: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

186

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 1332-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: _IP Gimnaziul Băneștii Noi, satul Bănești, raionul Telenești_

2. IDNO: _1014620010018_________________________________________

3. Tip procedură achiziție: __Cererea ofertelor de prețuri_________________________

Obiectul achiziției: Construcția Toaletei Eco-San anexată la clădirea IP Gimnaziului Băneștii Noi

4. Cod CPV: _45000000_-_7_

5. Data publicării anunțului de intenție: ______________________________

Acest(ă)anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării __Construcția Toaletei Eco-San anexată la clădirea IP Gimnaziului Băneștii Noi_, raionul Telenești_________________

[obiectul achiziţiei]

Conform necesităţilor _____IP Gimnaziului Băneștii Noi, raionul Telenești__________

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017-2018____.

6. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:_____buget local_______________________

7. Modalităţi de plată:_în termen de 30 zile în baza facturii fiscale și procesului verbal de executare a lucrărilor_

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de

referinţă

1 45000000-7Construcția Toalaetei Eco-San anexată

la clădirea IP Gimnaziului Băneștii Noi_, raionul Telenești______

1 buc Lista cu cantitățile de lucrări se anexează

8. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

9. Tipul contractului: De antrepriză.

10. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): [indicaţinumărul de luni]______________ patru luni_________________________________

Page 187: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

187

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

11. Termenul de valabilitate a contractului (luni):[indicaţinumărul de luni]___12 luni_____

12. Locul executării lucrărilor: ____ IP Gimnaziului Băneștii Noi, raionul Telenești ______

13. Modalitatea de efectuare a evaluării: ____cel mai mic preț, pe lista întreagă___

14. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: __Cel mai mic preț oferit _

15. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, precum și ponderile lor: Nu se cere.

16. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): Nu se cere.

17. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Oferta de preț Original,confirmat prin ștampila și semnătura participantului

Da

2 Devizele locale aferente ofertei Original, Form 3,5,7 confirmate prin ștampila li semnătura participantului

da

3 Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii

Copia, confirmată prin ștampila și semnătura participantului

da

4 Licența de activitate valabilă Copia Confirmată prin ștampila și semnătura participantului

da

5 Informații generale despre ofertant Original confirmat prin ștampila și semnătura participantului

da

6 Declarația privind personalul de specialitate

Original, confirmată prin ștampila și semnătura participantului

da

7 Declarația privind dotările, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea lucrărilor necesare

Original confirmat prin ștampila și semnătura participantului

da

8 Certificat de lipsă a datoriilor la FISC Copia confirmată prin semnătura și ștampila participantului.

da

18. Operatorii economici interesaţi pot obţineinformaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţeledocumentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: __ IP Gimnaziul Băneștii Noi, raionul Telenești __

b) Adresa: ____ IP Gimnaziul Băneștii Noi,s. Băneștii Noi, raionul Telenești ____

c) Tel: _0258 57704 , 069455138_____________

d) Fax: _-_____________

e) E-mail: [email protected]

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Lidia Medinschi, director IP Gimnaziul Băneștii Noi

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: [email protected]

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

Page 188: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

188

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

19. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 24.08.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de depunere a ofertelor]__IP Gimnaziul Băneștii Noi, satul Băneștii Noi, raionul Telenești______

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

20. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

21. Termenul de valabilitate a ofertelor: ____30 de zile_________________________

22. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: __ ______română________

23. Garanția pentru ofertă:Nu se cere

24. Garanţia de bună execuţie a contractului: Nu se cere.

25. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contract Nu se cere.

26. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

27. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

28. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: ____500 000_____

Page 189: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

189

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 1333-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria s. Fundul Galbenei

2. IDNO: 1007601005833

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi

4. Obiectul achiziției: Lucrari de reparatie a drumurilor s. Fundul Galbenei r-nul Hincesti

5. Cod CPV: 45000000-1

6. Data publicării anunțului de intenție:

Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării

Lucrarilor de reparatie a drumulrilor s. Fundul Galbenei r-nul Hincesti

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Primariei s. Fundul Galbenei r-nul Hincesti

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Fondul rutier

8. Modalităţi de plată: in termen de 30 zile in baza facturii fiscale si a procesului verbal de receptie

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de

referinţă

1 45000000-1 Lucrarilor de reparatie a drumului s. Fundul Galbenei r-nul Hincesti Proiect 1 Conform listei cantitatilor de

lucrari

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

11. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 2 luni

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2017

Page 190: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

190

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

13. Locul executării lucrărilor: Primariei s. Fundul Galbenei r-n Hincesti

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista intreaga

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:

Cel mai mic pret

16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum și ponderile lor:

a)

b) ________________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________________

17. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se aplica

18. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Oferta Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

2 Devizele locale aferente ofertei Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini.

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

3 Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

4 Licenta de activitate Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

5 Informatii generale despre ofertant Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

6 Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

7 Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

8 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

9 Alte cerinte Se va completa de catre autoritatea contractanta la necesitate

19. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primariei s. Fundul Galbenei r-n Hincestib) Adresa: Primariei s. Fundul Galbenei r-n Hincestic) Tel: 026975236d) Fax: 026975236e) E-mail:[email protected] ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Didilica Toma

Page 191: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

191

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

a) Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: [email protected]

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

20. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: [ora exactă] 11.00

- pe: [data] 24.08.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de depu-nere a ofertelor] Primaria s. Fundul Galbenei biroul secretarului CL

c) Ofertele întîrziate vor fi respinse.

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de Stat24. Garanția pentru ofertă: Nu se cere Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de: - Garanție bancară sau- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; (b) datele bancare [indicaţi]; (c) codul fiscal [indicaţi]; (d) contul de decontare [indicaţi]; (e) contul trezorerial [indicaţi]; (f ) contul bancar [indicaţi]; (g) trezoreria teritorială [indicaţi].

25. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește procentual din preţul contractului adjudecat]: 26. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos]: Nu se cere

a) Nu se cere.b) Societate pe acţiunic) Societate cu răspundere limitatăd) Altele ____________________________________________________________________

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.29. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 247231.00 lei.

Page 192: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

192

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 1334-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS)

2. IDNO: 1008601000709

3. Tipul procedurii de achiziţie: Cererea ofertelor de prețuri

4. Obiectul achiziţiei: servicii de consultanţă în domeniul evaluării (servicii în calitate de monitor în vederea monitorizării calității asistenței juridice calificate garantate de stat)

5. Cod CPV: 79419000-4

Prezentul anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării serviciilor monitorizare a calității asistenței juridice calificate garantate de stat conform necesităţilor Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din: mijloace speciale în cadrul proiectului “Consolidarea mecanismului de asigurare a calității asistenței juridice garantate de stat prestate copiilor”, implementat de CNAJGS cu suportul UNICEF Moldova.

Cumpărătorul invită persoanele interesate, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. d/o

Cod CPV

Denumirea bunurilor/serviciilor

solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată,

standarde de referinţă

1. 79419000-4Servicii de

consultanţă în domeniul evaluării

monitor 6

1. Verificarea respectării de către avocaţi a standardelor de calitate ale activității avocaților pe cauzele penale, civile și contravenționale cu implicarea copiilor, aprobate de CNAJGS, examinând strategia de apărare/reprezentare convenită de către avocat cu beneficiarul de asistenţă juridică garantată de stat, calitatea actelor întocmite de către avocat, precum și respectarea de către avocat a condițiilor contractului de acordare a asistenţei juridice garantate de stat încheiat cu Oficiul teritorial al CNAJGS, în modul stabilit de CNAJGS și conform condițiilor contractuale.2. Întocmirea actului de monitorizare externă, cu indicarea numărului total de puncte, pentru fiecare cauză monitorizată (dosar în apărare), după modelul aprobat de CNAJGS; 3. Întocmirea unui raport ce va conţine lista avocaţilor monitorizaţi și a calificativelor acordate.

6. Termenul de livrare/prestare solicitat şi locul destinaţiei finale: august-septembrie 2017, mun. Chișinău, str. Alecu Russo 1A, bir. 94

Page 193: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

193

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr.

d/o

Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document

1. CV-ul

2. Scrisoare de intenție Ofertantul va explica de ce estecel mai bun pentru a fi selectat în calitate de monitor în cadrul Comisiei de monitorizare externă a calității asistenței juridice garantate de stat, menționând întrunirea următoarelor condiții:· Practică activitatea de avocat pe parcursul unei perioade de cel puțin 5 ani;· Buna reputație;· Experiență şi competența profesională pe cauze penale, contravenționale și civile cu implicarea copiilor;· Experiența anterioară de evaluare a calității asistenței juridice acordate de avocați (va constitui un avantaj);· Capacitate de analiză și întocmire a rapoartelor.· Participarea la atelierul de instruire organizat de că Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat pentru potențialii monitori în cadrul Comisiei de monitorizare externă a calității asistenței juridice calificate garantate de stat în perioada 10-12 iulie 2017;· Motivație şi disponibilitate de a participa în perioada august-septembrie 2017, în calitate de monitor, la procesul de monitorizare externă a calității asistenței juridice acordate de avocați pe cauze penale și non penale cu implicarea copiilor.

3. Copia licenței de avocat Copie. Confirmata prin aplicarea

semnăturii participantului.

4. Copia certificatului de participare la

atelierul e instruire pentru potențialii

monitori în cadrul Comisiei de

monitorizare externă a calității asistenței

juridice calificate garantate de stat,

organizat de Consiliul Național pentru

Asistența Juridică Garantată de Stat (în

perioada 10-12 iulie 2017).

Va constitui un avantaj

5. Oferta financiară În lei moldovenești

Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat

Adresa: mun. Chișinău, str. A. Russo, 1A, bir. 94

Page 194: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

194

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Tel: (022) 31 02 74

Fax: (022) 31 02 74

E-mail: [email protected]

Numele și funcţia persoanei responsabile: Victoria Virschi, consilier, Aparatul administrativ al CNAJGS.

Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la : ora 10.00

- pe : 24 august 2017

- pe adresa: mun. Chișinău, str. A.Russo, 1A, bir.94, Aparatul administrativ al Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Criteriul de atribuire este: cel mai mic preț.

Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic:

a) Practică activitatea de avocat pe parcursul unei perioade de cel puțin 5 ani;

b) Buna reputație;

c) Experiență şi competența profesională pe cauze penale, contravenționale și civile cu implicarea copiilor;

d) Experiența anterioară de evaluare a calității asistenței juridice acordate de avocați (va constitui un avantaj);

e) Capacitate de analiză și întocmire a rapoartelor.

f ) Participarea la atelierul de instruire organizat de că Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat pentru potențialii monitori în cadrul Comisiei de monitorizare externă a calității asistenței juridice calificate garantate de stat în perioada 10-12 iulie 2017 (va constitui un avantaj);

g) Motivație şi disponibilitate de a participa în perioada august-septembrie 2017, în calitate de monitor, la procesul de monitorizare externă a calității asistenței juridice acordate de avocați pe cauze penale și non penale cu implicarea copiilor.

Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

Garanţia pentru ofertă: Nu se cere

Valoarea estimată a achiziţiei: 193800 lei.

Contestaţiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de preţuri se depun la sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor.

Page 195: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

195

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 1335-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Liceul Teoretic V.Moșcov, or. Ceadir-Lunga

2. IDNO: 1011601000608

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

4. Obiectul achiziției: Reparare capitala a fațadei clădirii vechi și îmbunătățirea teritoriului clădirii vechi Liceului Teoretic V.Moșcov

5. cod CPV: 45450000-6

6. Data publicării anunțului de intenție:

Acest(ă)anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării

Reparare capitala a fațadei clădirii vechi și îmbunătățirea teritoriului clădirii vechi Liceului Teoretic V.Moșcov

[obiectul achiziţiei]

Conform necesităţilor Liceul Teoretic V.Moșcov, or. Ceadir-Lunga

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: bugetul local

8. Modalităţi de plată: 100% pînî la 31.12.2017

9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de

referinţă

[lucrărilenecesare]

1 45450000-6

Reparare capitala a fațadei clădirii vechi și îmbunătățirea teritoriului clădirii vechi Liceului Teoretic V.Moșcov

proect 1 Conform listei cantitatelor de lucrari

9.Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10.Tipul contractului: De antrepriză.

11.Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 2 luni

12.Termenul de valabilitate a contractului (luni):[indicaţinumărul de luni] 31.12.2017

Page 196: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

196

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

13.Locul executării lucrărilor: Liceul Teoretic V.Moșcov, or. Ceadir-Lunga str.Lenin 112

14.Modalitatea de efectuare a evaluării: pe lista intreaga

15.Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: cel mai mic preț

16.Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, precum și ponderile lor:

a) ________________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________________

17.Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): [indicaţi]________________________________________________________________________

18.Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Oferta Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

2 Devizele locale aferente ofertei Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini.

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

3 Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

4 Licenta de activitate Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

5 Informatii generale despre ofertant Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

6 Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

7 Declarațieprivinddotărilespecifice, utilajulşiechipamentulnecesarpentru îndeplinireacorespunzătoare a contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

8 Certificat de efectuaresistematică a plăţiiimpozitelor, contribuţiiloreliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

9 Alte cerinte Se va completa de catre autoritatea contractanta la necesitate

19.Operatoriieconomici interesaţi pot obţineinformaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţeledocumentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a)Denumirea autorităţii contractante: Liceul Teoretic V.Moșcov, or. Ceadir-Lunga

b) Adresa: Liceul Teoretic V.Moșcov, or. Ceadir-Lunga str.Lenin 112

c) Tel: 0(291) 2 17 37, 0(291) 2 78 02 mob. 079021737, 079527802,

d) Fax: 0(291) 2 17 37______________

e) E-mail: [email protected]

Page 197: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

197

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

a) Numele șifuncţia persoanei responsabile: contabil șef - Capanji Nadejda

Setulde documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: [email protected]

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participareîn conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

20.Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat șiștampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:- pînă la: [ora exactă] 11:00- pe: [data] 24.08.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de depunere a ofertelor]_ Liceul Teoretic V.Moșcov, or. Ceadir-Lunga str.Lenin 112 _______________________________________

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

21.Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

22.Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile23.Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: de limba rusă24.Garanția pentru ofertă:Nu se cere Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de: - Garanție bancară sau- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: (a) beneficiarul plăţii [indicaţi];

(b) datele bancare [indicaţi]; (c) codul fiscal [indicaţi]; (d) contul de decontare [indicaţi]; (e) contul trezorerial [indicaţi]; (f ) contul bancar [indicaţi]; (g) trezoreria teritorială [indicaţi].

25.Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește procentual din preţul contractului adjudecat]: nu se cere.

26.Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] Nu se cere.

a) Nu se cere.b) Societate pe acţiunic) Societate cu răspundere limitatăd) Altele ____________________________________________________________________

27.Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

28.Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC29.Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 460000,00 lei

Page 198: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

198

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 1336-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Liceul Teoretic Petre Ștefănucă____

2. IDNO: __1012620008765_______________________________

3. Tip procedură achiziție: COP______________________

4. Obiectul achiziției: achiziționarea produselor alimentare__________

5. Cod CPV: 15000000-8_

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării _ produselor alimentare _____________________________

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Liceului Teoretic Petre Ștefănucă ___________________________

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017__, este alocată suma necesară din: bugetul administrativ teritorial_____________.

[sursa banilor publici]

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitateUnitatea de

măsură Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată,

Standarde de referinţă

1. 15530000-2Unt „crestianscoe” din smintina dulce cu continut redus de grasimi 72,5%

pachete 600pac. ambalat pach.200gr

2. 15541000-2 Brînză de vaci 18% kg 200kg pachete de polietelenă 5kg

3. 15512100-1 Smîntînă 15% kg 60kg pachet de poliet.0,5kg

4 15511100-4 lapte 2,5%pasterizat litri 900L pachet de polietil.1l

5 15612100-2 Făină de grîu p/u panificaţie kg 100kg calitate superioară

ambalata la -5kg

6 15851000-8Paste făinoase în asortiment din sorturi de gruî tari

kg 100kg calitate superioară ambalate la -5 kg

7 15625000-5 Crupă de griş kg 60kg ambalat 1kg kg

8 15613319-7 Crupe de grîu ,,arnautca,, kg 60kg ambalate la 1kg

9 15841000-5 Cacao pachet 0.1kg pachete 80pac. pachete 0.1kg

Page 199: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

199

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

10 15331130-7 Mazăre şlefuită întreagă kg 60kg ambalată la 1kg

11 15831000-2 Zahăr cristal kg 200kg ambalat la 1kg

12 15421000-5 Ulei de răsărită rafinat litri 100L sticle 1-6l litri

13 15545000-0 Cascaval cu cheag tare40-50% kg 250kg calupuri ambalat în

polietilenă

14 15863200-7 Ceai , negru,frunza mascata kg 10 kg calitate superioara

pachetele 100g

15 15112000-6 Sold de găină refrigerat fara spinare categor.1 kg 300kg ambalate în caserola

la 1kg

16 15892100-8 Suc 2 l,mar,struguri,rosii pachete 200pac. ambalat la 2 l

17 15112000-6 Fileu de găină refrigerat fara os kg 400kg ambalat la 1-kg

18 15812200-5 Biscuiți fara grasimi hidrogenizate kg 100kg calitatea sup. kg

19 15221000-3 Peşte scumbrie congelat kg 200kg ambalat în cutii 2-10 kg

20 15221000-3 Peşte congelat fără cap „hec molocinîi” kg 200kg ambalat în cutii 2-10 kg

21 03142500-3 Ouă de găină dietice buc 3000buc calitatea 1

22 15614100-6 Orez şlefuit rotund întreg calit.1 kg 100kg ambalat 1 kg

23 15614100-5 Crupe de hrişcă din boabe întregi kg 80kg Calit.super. ambalat 1kg

24 15614100-5 Crupe de mei kg 20kg Calit.super. ambalat 1kg

25 15613000-8 Crupe de arpacaș kg 20kg ambalată la 1kg

26 15872300-4 Frunză de dafin pachete 25 pac pachete 0,1kg bucăţi

27 15613000-8 Crupe de porumb kg 100 kg ambalat la 1kg

28 15613380-5 Fulgi de ovăz kg 30kg ambalat la 1kg

29 15811100-7 Pîine din grîu calitate superioară buc 2600buc calitate superioară

0,5kg

30 15811200-8 Chifle din făină de grîu buc 3000buc calitate superioară 0,07kg

31 15898000-9 Drojdie p/u panificație kg 1 kg ambalata în pachete a 0,50kg

32 15812120-0 Placintele cu brînza de vaci buc 2000buc Din faină calit. Sup.

33 03212100-1 Cartofi kg 800kgcu greutatea nu mai putin 100gr/buc.si calitativi,in saci

34 03221113-1 Ceapă kg 100kg nu mai putin 100gr/buc.,in saci,

35 03221112-4 Morcovi kg 100kg nu mai putin200gr/buc.calitatvi, in saci

36 03221410-3 Varză albă kg 500kg cu greutatea nu mai putin de 2kg./buc.)

37 03222321-9 Mere proaspete kg 800kg cu greutatea 100-120 gr. bucata

38 03000000-1 Mandarine kg 200kg calitatea I kg

39 03221111-7 Svecla rosie kg 100kg nu mai putin 200gr/buc.calitatvi, in saci

Page 200: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

200

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

40 15871110-8 Otet de 9% st. buc 24 L sticle 1l

41 15812100-4 Covrigei uscati cu mac kg 100kg ambalati în pacete 0,5kg

42 15500000-3 Chefir 1.5% kg 150L Pachet de 0.5l

43 15331462-3 Mazăre verde conservata bor 30bor borcane 0,72KG

44 03222111-4 Banane kg 200kg Nu mai mari de 100gr

45 03222210-8 Lamîie kg 50kg Nu mai mici de 150gr

46 03221210-1 Fasole albe kg 20kg ambalata în pacete 1,0kg

47 03221250-3 Dovleac galben proaspat kg 40kg La bucata kg

48 03221420-6 Conopida alba kg 80kg La bucata nu mai mica de 1kg

49 03221110-0 Radacina de postirnac kg 20kg Nu mai mic de 150gr

50 03222334-3 Prune proaspete kg 100kg La kg in lada

51 03222340-8 Struguri proaspeti kg 80kg La kg in lada

52 03221240-0 Roșii proaspete Kg 100kg La kg in lada

53 03221000-6 Frunze verde de patrunjel kg 10kg Fara radacina

54 03221270-9 Castraveți proaspeți kg 100kg La kg in lada

55 15812200-5 Turte dulci kg 50kg Calitate superioara

56 15872400-5 Sare iodata kg 20kg Pachete 1kg

57 03221000-6 Vinata proaspata kg 80kg La kg

58 158722200-3 Vanilin kg 100pac. Pachetele 0.15gr

59 15870000-3 Stafide kg 2kg Pachetele 0.2kg

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: pentru lunile IX-XII -2017 la Liceul Teoretic Petre Ștefănucă ,or.Ialoveni str.Basarabia-2, cantina,luni-vineri,pina la orele 15.00____

7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Certificat de înregistrare Copia originalului. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Obligatoriu

2 Autorizatie veterinara Copia originalului. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Obligatoriu

3 Autorizatie sanitara de funcționare Copia originalului. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Obligatoriu

4 Certificat de conformitate Copia originalului. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Obligatoriu

5 Lista fondatorilor Copia originalului. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Obligatoriu

6 Oferta Originalul. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Obligatoriu

7 Date despre ofertant Originalul. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Obligatoriu

8 Certificat de la FISC Copia originalului. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Obligatoriu

9 Autorizatie sanitara al mijlocului de transport

Copia originalului. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Obligatoriu

Page 201: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

201

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Liceul Teoretic Petre Ștefănucă ______

b) Adresa: or.Ialoveni str.Basarabia-2__________________

c) Tel: 0268 /21956,026821870_____________

d) Fax: 0268/21870______________

e) E-mail: [email protected]_____________

f ) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Director Balan Vera_

9. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 21.08.2017

- pe adresa: or.Ialoveni,str.Basarabia-2,anticamera

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

10. Criteriul de atribuire este: prețul cel mai scăzut.

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30zile.

12. Garanția pentru ofertă: Nu se cere

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de:

- Garanție bancară sau

- Transfer la contul autorității.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la cererea ofertelor de prețuri nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi];

(b) datele bancare [indicaţi];

(c) codul fiscal [indicaţi];

(d) contul de decontare [indicaţi];

(e) contul trezorerial [indicaţi];

(f ) contul bancar [indicaţi];

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa.

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, :193100,00 lei

Page 202: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

202

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 1337-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria Ochiul Alb

2. IDNO: 1007601010622

3. Tip procedură achiziție: COP

4. Obiectul achiziției: Achiziţia produselor alimentare.

5. Cod CPV: 15800000-8

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării produselor alimentare, conform necesităţilor primăriei Ochiul Alb.

Pentru perioada bugetară 2017,II jumătate an.2017, este alocată suma necesară din: bugetul local 111000 lei.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea Specificarea tehnică deplină

solicitată, Standarde de referinţă

15111100-0 Carne de vită kg 130 Ambalată în pachete de polietilenă a cite 1 kg GOST 4907-58fără os

15112130-6 Pulpe de găină Md Kg 195 Amalate în cutii de carton cite 1 kg GOST 2539

15112130-6 Piept de pui kg 175 Ambalt în pachete de poiletilenă ,fără os GOST2120

15800000-8 Safalade afumate din carne de porc cu vită kg 14 Ambulate în pachet de polietilenă a

cite 1 kg GOST 2367

15130000-8 Crenvuşti ,,Russchie ,, kg 20 Ambalate în pachet de polietilenă a cite 1 kg GOST 23670

15131120-2 Salam afumat kg 17 Ambalat in pachet de politelena a cite 1.0 kg GOST SM203,2005

15131130-5 Mici congelaţi din carne de porc şi vită kg 14 Ambalat în pachet de polietilenă a cite 1 kg GOST 23677/078

15131610-4 Pîrjoale congelate din carne de porc şi vită kg 20 Ambalat în pachet de polietilenă a cite

1 kg GOST 2367-079

15221000-3 Peşte congelat Hec fără glazură de ghiaţă kg 167 Ambalat în pachet de polietilenă a cite

5,0 kg GOST 20057-96

15233000-0 Scrumbie file în ulei kg 15 Ambalat în căldăruși de plastic a cite 3,0 kg GOST 200057-96

15530000-2 Unt de vacă 72,5% fără adaos de grăsimi vegetale kg 245 Ambalat în pachet 200 gr GOST 4791

15411100-3 Ulei de floarea soarelui rafinat Kg 160 Ambalat în butelii de 5,0 kg GOST 2020

15523311-2 Brînzică dulce cu stafide buc 870 Ambalat în pachet de hîrtie a cite 100gr GOST 1201

Page 203: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

203

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

15543000-6 Brînză cu cheag tare kg 85 Ambalat în pachet de polietilenă de 45% GOST 2331

03142500-3 Ouă de găină buc 1410 Greutatea a unei bucăti să nu fie mai mic de 150 gr

15551300-8 Iaurt Buc 670 Ambalat în pachețel de plastic a cite 100 gr

15612100-2 Făină de grîu kg 200 Ambalat în pachete a cite 1 kg calitate superioară ,Isort GOST 2000

15612210-6 Făină de porumb kg 80 Ambalat în pachete a cite 1 kg calitate superioară ,Isort GOST 14176-69

153331000-5 Hrişcă kg 135 Ambalat în pachete a cite 1 kg GOST 5550-7

03211300-6 Orez cu bob rotund kg 120 Ambalat în pachete a cite 1 kg GOST 6292

15625000-5 Crupe de griş kg 55 Ambalat în pachete a cite 1 kg GOST 97

03211000-3 Crupe de grîu kg 60 Ambalat în pachete a cite 1 kg GOST 1324

032111400-7 Crupe de orz kg 86 Ambalat în pachete a cite 1 kg GOST 60

15812000-6 Alac kg 24 Ambalat în pachete a cite 1 kg GOST 578

156133380-5 Fulgi de ovăs kg 17 Ambalat în pachete a cite 1 kg GOST 21149

15613380-5 Fulgi 5 componente kg 65 Ambalat în pachete a cite 0,5 kg GOST 576

15850000-1 Paste făinoase spaghete kg 75 Calitate superioară,ClasaI grupaV GOST 158-7,Franzeluța

15850000-1 Paste făinoase cornişoare kg 115 Calitate superioară ClasaI GrupaV GOST 85-92,Franzeluța

03222020-4 Mazăre şlefuită kg 90 Ambalat în pachete a cite 1 kg GOST 67380

15831200-4 Zahăr tos din sfeclă kg 200 Ambalat în pachete a cite 5kg GOST 502

158112000-8 Magiun de mere borcane 68 Ambalat în borcane a cîte 0,720g GOST 6929

03221210-1 Fasole albe măşcate kg 90 Ambalat în pachete a cîte 1kg GOST 3222

1580000-0 Colţunaşi cu cartofi kg 35 Ambalat la pachet a cîte 400g GOST 77332

1580000-0 Colţunaşi cu brînză kg 40 Ambalat la pachet a cîte 400g GOST 77332

15800000-8 Pelemene cu carne de găină kg 25 Ambalat la pachet a cîte 1kg GOST 2670

15842100-3 Ciocolate kg 15Ambalat la cutii de 3 kg

GOST 24907,Masca-Producător SA ,,Bucuria,,

15842220-0 Ciocolate kg 15

Ambalat la cutii de 3 kg GOST 24907 Batonaşe-producător

SA,,Bucuria,,

Page 204: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

204

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

15842310-8 Caramele kg 15Ambalat la cutii de 3 kg

GOST 24907 Răcuşor-producător SA ,,Bucuria,,

15821200-1 Biscuiţi de post kg 20

Ambalate în cutii de 3kg GOST 14032

producător SA ,,Bucuria,,

15800000-8 Biscuiţi kg 10Ambalate în cutii de 3kg

GOST 14042-Bebeluş- producător SA ,,Bucuria,,

15800000-8 Biscuiţi kg 20Ambalate în cutii de 3kg

GOST 14042- Morăriţa -producător SA ,,Bucuria,,

15800000-8 Biscuiţi kg 25Ambalate în cutii de 3kg

GOST 24904-89- Alisa-producător SA ,,Bucuria,,

15210000-8 Biscuiţi de ovăs kg 65 Ambalate în cutii de 3kg GOST 3221

15210000-8 Biscuiţi kg 35Ambalate în cutii de 3kg

GOST 1213- Maria -producător SA ,,Bucuria,,

14031000-6 Covrigei cu aromă de vanilie şi mac Buc. 110 Ambalate în pachet de 0.320kg GOST 2120

15800000-8 Chifle cu magiun Buc. 270 Ambalate în pachet de polietelenă GOST78

15800000-8 Chifle cu mac Buc. 800 Ambalate în pachet de polietelenă de 100g GOST78

15800500-5 Napolitane cu cacao şi lămîie,, kg 19.84 Ambalate în pachet de polietelenă de 0,320g GOST 1403

15870000-7 Halva kg 14 Ambalate în pachet de polietelenă de 0,5 g GOST 24904

15332000-6 Suc de mere limpezit borcane 135 Ambalat în borcane de sticlă 3lt GOST 2219

15331427-6 Pastă de roşii 25% borcane 80 Ambalat în borcane de 0,720kg GOST 247.204

15872400-5 Cacao pudră kg 2 Amablat în pachet de polietelenă a cîte 0,100 gr GOST 457

15870000-6 Stafide kg 4Ambalat în pachet de polietelenă a cîte 0,200 kg GOST 200

15800000-8 Sare de piatră kg 10 Ambalat în pachet de 1kg GOST 200

15800000-8 Sare iodată kg 87 Ambalat în pachet de 1kg GOST 200

15870000-7 Drojdie pahmaia uscată Buc. 34Ambalat în pachet de polietelenă a cîte 0,80 g GOST 91

15870000-8 Mac Buc. 25Ambalat în pachet de polietelenă a cîte 0,100 kg GOST 123

15870000-8 Sodă alimentară la pachet Buc. 8 Ambalat în pachet de carton a cîte0,200 kgGOST 200

15800000-8 Condimente cu gust de găină Buc. 40Ambalat în pachet de polietelenă a cîte 0,50 kg GOST 6467

Page 205: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

205

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

15800000-8 Fructe uscate kg 28Ambalat în pachet de polietelenă a cîte 5 kg GOST 2127

15800000-8 Prune uscate kg 34Ambalat în pachet de polietelenă a cîte 5 kg GOST 2145

15863000-5 Ciai din fructe pliculeţe în formă piramid Buc. 185

Ambalat în pachet de carton a cîte 25 buc. GOST T191018, pliculeţe în formă piramidă

03222321-9 Mere kg 335 Greutatea a unei bucăți de 100 gr

03212100-1 Cartofi kg 1550 Greutatea a unei bucăți de 200 gr,

03221410-3 Varză kg 295 Greutatea a unei capațîni de 1,0 kg

03221113-1 Ciapă kg 160 Greutatea unei bucati de 0,050gr

03221112-4 Morcov kg 145 Greutatea a unei bucăți de 150 gr

03221111-7 Sfeclă roşie kg 140 Greutatea a unei bucăți de 200 gr,

03221230-7 Roşii kg 126 Greutatea unei bucati de 0,050gr

03221270-9 Castraveţi kg 100 Greutatea unei bucati de 0,050gr

03221230-7 Ardei dulci kg 125 Greutatea a unei bucăți de 150 gr

03221250-3 Dovleac kg 34 Greutatea a unei bucăți de 100 gr

03222210-8 Lămîie kg 28 Greutatea a unei bucăți de 100 gr

03222220-1 Mandarine kg 35 Greutatea a unei bucăți de 100 gr

03222111-4 Banane kg 35 Greutatea a unei bucăți de 200 gr

15615000-2 Tărîţă kg 67 Ambalat în sac de 25,0 kg

03212000-8 Castraveţi marinaţi Buc. 46 Ambalate în borcane de 3l

03212000-9 Roşii marinate Buc. 46 Ambalate în borcane de 3l

03221022-4 Mazăre conservată borcane 61 Ambalate în borcane de 0,720gGOST 1584

15322100-2 Suc de roșii buc 15 Ambalate în borcane de 3l

6. Termenul de livrare/prestare solicitat şi locul destinaţiei finale:

Gr.nr.1,,Ghoicel,,

gr.nr2,,Clopoţel,

Centrul de zi şi plasament ,,Speranţa in ziua de mine ,,

termen pînă la 31.12.2017

7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1.1 Certificat de inregistrare a întreprinderii

Copie emis de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul Dezvoltării Informaţionale ,)confirmatprinaplicareasemnăturiişiştampileiparticipantului

Obligatoriu

2.2 Certificat de atribuire a contului bancar

Copie eliberat de banca deţinătoare de cont Obligatoriu

Page 206: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

206

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

3.3 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitilor ,contribuţiilor

Copie eliberată de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova ) Obligatoriu

4.4 Oferta pe preţ Confirmată prinsemnătura şi ştampila participantului Obligatoriu

5.5 Certificat de conformitate /Declaraţie de conformitate –pentru produsele lactate

Eliberat de Organizmul de certificare acreditat în sistemul Naţional de Acreditare –confirmat prin semnătura participantului

Obligatoriu

6.6 Autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare a agentului economic participant

Copia semnată şi ştampilata de participant Obligatoriu

7.7 Autorizaţia sanitar veterinară pe transport

Copia confirmată prin semnătură şi ştamilată de participant Obligatoriu

8.8 Lista fondatorilor operatorilor economici –nume ,prenume,cod personal

Copia semnată şi ştampilată de participant Obligatoriu

9.9 Certificat de calitate şi de provinienţă a materiei prime /făină,grîu /

Copie –confirmat prin semnătura şi ştampila participantului Obligatoriu

110 Certificat de inspecţie a calităţii cerialelor şi derivatelor cerialelor ,,eliberat de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor

Copie –confirmat prin semnătura şi ştampila participantului Obligatoriu

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante:

b) Primăria Ochiul Alb

c) Adresa: s.Ochiulalb ,raionul Drochia

d) Tel: 0252-75-9-17/0252-75-2-35

e) Fax: 0252-75-9-17

f ) E-mail: [email protected]

g) Numele şi funcţia persoanei responsabile:Primar Şonţu Tudor

Page 207: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

207

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

9. Întocmirea ofertelor: Oferta şi documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr şi dată de ieşire, cu semnătura persoanei responsabile şi urmează a fi prezentate:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 21.08.2017

- pe adresa: denumirea autorităţii contractante şi locul concret de depunere a ofertelor (biroul)].

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

10. Criteriul de atribuire este: preţul cel mai mic,pe poziţii

11. Termenul de valabilitate a ofertelor:-45 de zile

12. Contestaţiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de preţuri se depun la sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa

13. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 111000 lei

Page 208: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

208

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 1338-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria com. Rublenița, r-nul Soroca

2. IDNO: 1007601001569

3. Tip procedură achiziție: Cerere ofertă de preț

4. Obiectul achiziției: Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum din com.Rublenița, r-ul Soroca

5. Cod CPV: 45233142-6

6. Data publicării anunțului de intenție: _______________ 2017_________________________

Acest(ă)anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării _ Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum din com.Rublenița, r-ul Soroca

conformnecesităţilor_Primăria com. Rublenița, r-nul Soroca _(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: bugetul de stat

8. Modalităţi de plată: _În termen de 30 zile în baza facturii fiscale și a procesului verbal de recepție

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de

referinţă

1 45233142-6Lucrări de reparație a unei porțiuni

de drum din com.Rublenița, r-ul Soroca

Conform caietului de sarcini

1 Conform caitului de sarcini

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

11. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): pînă la 31 octombrie 2017, cu o garanției de execuție a lucrărilor de pînă la 6 luni

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): pînă_decembrie 2017 (5 luni)

13. Locul executării lucrărilor: com. Rublenița, r-nul Soroca

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista întreagă

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: Cel mai mic preț pe lista întreagă

16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, precum și ponderile lor: nu se cere

17. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se aplică

Page 209: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

209

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

18. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Oferta Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

2 Devizele locale aferente ofertei Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini.

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

3 Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

4 Licenta de activitate Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

5 Informatii generale despre ofertant Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

6 Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

7 Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

8 Raportul financiar pe baza datelor din ultimul bilanț

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

9 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

19. Operatoriieconomici interesaţi pot obţineinformaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţeledocumentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria com.Rublenița. b) Adresa: ___ com. Rublenița, r-nul Sorocac) Tel: 23050900d) Fax: 23050900e) E-mail: [email protected] ) Numele șifuncţia persoanei responsabile: Muntean Vitalie

Setulde documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: [email protected]

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participareîn conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

20. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat șiștampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 24.08.2017_

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de depunere a ofertelor]________________________________________

Page 210: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

210

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: __30 zile__________________________

23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: ____de stat_____

24. Garanția pentru ofertă „Nu se cere”

25. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește procentual din preţul contractului adjudecat]: 5%

26. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] _____________

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC

29. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: __353 887,91___lei_

Page 211: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

211

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 1339-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria s. Rublenița, r-nul Soroca

2. IDNO: 1007601001569

3. Tip procedură achiziție: Cerere ofertă de preț

4. Obiectul achiziției: Lucrări de amenajare a terenului la Casa de Cultură din s. Rublenița, r-nul Soroca

5. Cod CPV: 45233142-6

6. Data publicării anunțului de intenție: _______________ 2017_________________________

Acest(ă)anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării _ Lucrări de amenajare a terenului la Casa de Cultură din s. Rublenița, r-nul Soroca

conformnecesităţilor_Primăria s. Rublenița, r-nul Soroca _

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: bugetul de stat

8. Modalităţi de plată: _În termen de 30 zile în baza facturii fiscale și a procesului verbal de recepție

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de

referinţă

1 45000000-1Lucrări de amenajare a terenului

la Casa de Cultură din s. Rublenița, r-nul Soroca

Conform caietului desarcini

1 Conform caietului de sarcini

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

11. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): pînă la 31 octombrie 2017, garanția executarii lucrărilor 6 luni

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni):_decembrie 2017

13. Locul executării lucrărilor: s. Rublenița, r-nul Soroca

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista întreagă

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: Cel mai mic preț pe lista întreagă

16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, precum și ponderile lor: nu sunt

Page 212: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

212

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

17. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se aplică

18. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Oferta Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

2 Devizele locale aferente ofertei Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini.

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

3 Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

4 Licenta de activitate Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

5 Informatii generale despre ofertant Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

6 Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

7 Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

8 Raportul financiar pe baza datelor din ultimul bilanț

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

9 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

19. Operatoriieconomici interesaţi pot obţineinformaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţeledocumentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria s.Rublenița. b) Adresa: ___ s. Rublenița, r-nul Sorocac) Tel: 23050900d) Fax: 23050900 [email protected]) E-mail: [email protected] ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Muntean Vitalie

Setulde documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: [email protected]

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participareîn conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

20. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat șiștampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: [ora exactă] 10:00

- pe: [data] 24.08. 2017_

Page 213: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

213

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de depunere a ofertelor] s. Rublenița r. Soroca

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: __30 zile__________________________

23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: ____de stat_____

24. Garanția pentru ofertă. Nu se cere

25. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește procentual din preţul contractului adjudecat]: 5 %.

26. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] _____________

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: __229 055___lei_

Page 214: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

214

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 1340-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Liceul Teoretic M. Eminescu, mun. Comrat, ATO Gagauzia

2. IDNO: 1012601000225

3. Tip procedură achiziție: Cererea Ofertelor de Preturi

4. Obiectul achiziției: Produse alimentare pentru Liceul Teoretic M. Eminescu

m. Comrat UTA Gagauzia

5. Cod CPV: 15800000-8

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării produse alimentare pentru II jumătate a anului 2017__________________________________________________

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Liceul Teoretic M. Eminescu, mun. Comrat, ATO Gagauzia

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din: bugetul local________________________________.

[sursa banilor publici]

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitateUnitatea

de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă

11 15811100-7 Pîine buc 1600 din făină de grîu calitatea .I, 0,5-0,6 KG SM 173

22 15811100-7 Pîine din amestec de făină de grîu şi secară

buc 500 din amestec de făină de grîu şi secară, 0,5-0,6 KG GOST 28807-90

33 15850000-1 Paste făinoase kg. 200 calitate superioara Clasa I, grupa V, GOST 875-92

44 03211900-2 Făină de porumb kg. 40 calitatea superioară, GOST 14176-69

55 15612100-2 Făină de grîu kg. 20 calitatea superioară, SM 202:2000

66 15811500-1 Pesmeţi dulci cu stafide kg. 60 din făină de calitate superioară, GOST 30317

7 03142500-3 Ouă de găină buc. 1000 de masă, dietice categoria B cu greutatea nu mai mică de 63 gr., SM 89

8 15111100-0 Carne de vită kg. 200 proaspătă cu os, GOST 779-55

9 15500000-3 Chefir l 100 2,5% în pachet de polietilenă 0,5 l, OST 4929-84

Page 215: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

215

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

10 15511100-4 Lapte pasterizat l 900 2,5% în pachete de polietilenă 1,0 L, GOST 13277-79

111 15512100-1 Smîntînă kg 30 10%, în pachet de polietilenă 0,5L, TU 10.02.789.09.89

112 15542000-9 Brînză de vaci kg 60 9%, pungă de 2,0 kg, PT MD 67-00400053-058:2006

13 15530000-2 Unt de vaci kg 60 din smîntînă dulce nesărat 72,5% grăsîme, fără adaus de grăsimi vegetal, GOST37-91

14 15551310-1 YAURT cu fructe asorti b 900 2.5% in 100 gr pahar de plastic SF 40029309-005:2011.

15155545000-0 Cascaval kg 60 50 % calitate superioara , ambalate

aproximativ 2-5 KG, gustul nu este o insulă, GOST SM218: 2001

16 03211000-3 Crupe de grîu kg 100 sfărămate în ambalaj cîte 1 kg, GOST 276-60

17 15613380-5 Fulgi de ovăs kg. 80 în ambalaj cîte 1 kg, GOST 21149-93

18 15625000-5 Crupe de griş kg 60 în ambalaj cîte 1kg, GOST 7022-97

19 03221220-4 Mazăre uscate kg 60 Întreagă în ambalaj cîte 1kg, PT MD 67-38869887-003:2005

20 03211400-7 Crupe de orz kg 60 în ambalaj cîte 1kg, GOST 5784-60

21 15811200-8 Chifle buc. 600 din făina de calitate superioară, cu adaos de mac

22 15821200-1 Biscuiţi cu lapte topit kg. 130 ambalate în cutii de carton cîte 3kg, GOST 24901-89

23 15821200-1 Turte dulci kg. 60 cu aromă de zmeură ambalate în cutii de carton cite 4kg, GOST 15810-96

24 15831000-2 Zahăr tos kg. 300 din sfeclă de calitate standart în saci a cîte 50 kg, GOST 21-94

25 15421000-5 Ulei de floarea soarelui kg. 200 rafinat dezodorizat în sticle de 5 L, PTMD 67-05691233-001:2002

26

15112000-6 Pulpe de gaini kg. 300 cu ferbere rapidă, calitatea I, în cutii de carton de 5kg, cu greutatea de nu mai puţin de 0,4 kg/1 pulpă, GOST 25391-82 sau PTMD 67-00400053-033:2006

27 15112130-6 Fileu de gaina kg. 500 Calitate superioară, în ambalaje de plastic de 1 kg,, GOST 25391-82

28 15331427-6 Pastă de roşii kg 50 25%, calitatea I în borcane cu greutatea de 700 gr, SM 247:2004

29 15321000-4 Suc de fructe (осветленное)

l 500 sterilizat calitate superioară în borcane de sticlă de 3 l , GOST SM 83

30 15322100-2 Suc de tomate l 150 sterilizat caltate superioară în borcane de sticlă de 3l

31 15332200-6 Magiun cu mere kg 20 sterilizat caltate superioară în borcane de sticlă de 700gr, GOST 6929-88

32 03221220-4 Mazăre verde conservată kg 15 cu bob zbîrcit în borcane de 700gr, GOST 15842-90

33 03311230-3 Peşte congelat „Mintai” , “Hec”

kg 50 fără cap , GOST 20057-96

34 15841100-5 Cacao pudra kg 5 cu continut redus de grasime, ambalat in pachete de 200gr

35 15413100-7 Halva kg 20 Calitate superioară.Cutie 5 kg

Page 216: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

216

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

36 15332410-1 Fructe uscate in asortiment

kg 20 Sac 10 kg

37 15872400-5 Sare iodate kg 50 caltate superioară. Pachet 1 kg GOST 13830-97

3815863200-7 Ceai negru

(крупнолистовой)

kg 20 caltate superioară. cutie de

1 kg. GOST 1937-90

39 15625000-5 Crupa de hrisca kg 140 caltate superioară. în ambalaj cîte 1kg. GOST 5550-74

40 15000000-8 Frunze de dafin kg 0.4 Pachet 0.2 kg

41 15000000-8 Verdeturi uscate kg 0.4 Pachet 0.1 kg

42 03211400-7 Crupa de mei kg 40 caltate superioară. în ambalaj cîte 1kg

43 15612130-1 Taitei de casa kg 40 caltate superioară. Pachet 1-5 kg

44 15321000-4 Varza murata l 40 caltate superioară în borcane de sticlă de 3 l.

45 15821201-1 Napolitane kg 30 ambalate în cutii de carton cîte 3kg. GOST 15809-6

46 15850000-1 Fidea kg 30 caltate superioară. în ambalaj cîte 5 kg

47 15811100-7 rulade cu gem buc 600 caltate superioară

48 15811100-7 rulouri dulci cu brânză buc 600 caltate superioară

49 15321000-4 Tomate marinate l 90 caltate superioară în borcane de sticlă de 3 l

50 15321000-4 Murături l 90 caltate superioară în borcane de sticlă de 3 l

52 15612130-1 Lavas buc 50 caltate superioară.

53 15821200-1 Cookie-uri fulgi de ovăz kg 100 ambalate în cutii de carton cîte 3kg

54 03211300-6 Orez rotund kg 150 caltate superioară. în ambalaj cîte 1kg . GOST 26791-89

55 15331130-7 Fasole kg 90 caltate superioară. în ambalaj cîte 1kg

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: 01.09.2017 pînă la 31.12.2017, Liceul Teoretic M. Eminescu, mun. Comrat, ATO Gagauzia

7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Certificat de înregistrare a întreprinderiicopie emis de Camera Înregistrării de Stat, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului

Obligatoriu

2 Certificat de atribuire a contului bancar copie eliberat de banca deţinătoare de cont Obligatoriu

3 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,contribuţiilor

copie eliberat de Inspectoratul Fiscal(valabilitatea certificatului-conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova)

Obligatoriu

4 Ultimul raport financiar copie confirmată prin semnătura şi ştampila participantului

Obligatoriu

5 Oferta de preț confirmată prin semnătura şi ştampila participantului

Obligatoriu

Page 217: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

217

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

6 Certificat de conformitate

copia originalului eliberat de Organismul Naţional de Verificare a conformităţii produselor, confirmată prin ştampila şi semnătura participantului

Obligatoriu

7Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere

Conform F3.4 din Documentația Standard.Obligatoriu

8 Garanţia pentru ofertă Conform F3.2 din Documentația Standard Obligatoriu

9 Autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare (pentru produse animaliere) copia semnată şi ştampilată de participant Obligatoriu

10 Paşaportul sanitar al transportului copie confirmată prin semnătura şi ştampilată de participant eliberat de CS Publică

Obligatoriu

11

Lista fondatorilor operatorilor economici – nume, prenume, cod personal copia semnată şi ştampilată de participant

Obligatoriu

12 Autorizaţia sanitară de funcţionare (pentru produse alimentare) copia semnată şi ştampilată de participant Obligatoriu

13 Certificat de calitate şi de provenienţă a materiei prime ( făină , grîu )

copie -confirmat prin semnătura şi ştampila participantului

Obligatoriu

14Confirmare de diţinere a stocului de făină/grîu, necesar îndeplinirii contractului de achiziţie pe o perioadă de cel puţin 10 zile

copie - confirmată prin semnătura şi ştampila participantului

Obligatoriu

15

Certificat de deţinere a laboratorului atestat pentru efectuarea controlului permanent asupra calităţii sau contract cu asemenea laborator.

original – eliberat de Participant

Obligatoriu

16Certificat pentru confirmarea capacităţii executării calitative a contractului de achiziţie de stat.

original – eliberat de Participant , care reflectă următoarea informaţie :

Experienţa acumulată , performanţele ;

• Volumul de producere, desfacere ;

• Numărul şi calificarea personalului angajat ;

• Dotarea tehnică ;

• Informaţii despre contractele executate în ultimii 3 ani;

• Lipsa reclamaţiilor de la beneficiarii

Obligatoriu

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Liceul Teoretic M. Eminescu, mun. Comrat, ATO Gagauzia

b) Adresa: ATO Gagauzia, mun. Comrat, str. Suvoro, 60.

c) Tel: (298)3-17-39

d) Fax: (298)3-17-39

e) E-mail: [email protected]

f ) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Prascovia Porc-Gras – contabila .

Page 218: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

218

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

9. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 21.08.2017

- pe adresa: Liceul Teoretic M. Eminescu, mun. Comrat, ATO Gagauzia, str. Suvoro, 60.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

10. Criteriul de atribuire este: Cel mai mic pret pentru fiecare pozitie in parte.

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

12. Garanția pentru ofertă: „Nu se cere”

13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : Liceul Teoretic M. Eminescu, mun. Comrat, ATO Gagauzia,

str. Suvoro, 60.

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 97286.90 lei

Page 219: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

219

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 1341-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Instituţia Publică Gimnaziul,,M.Eminescu”

or. Cantemir

2. IDNO: 1013620008119_

3. Tip procedură achiziţie: Achiziţia Bunurilor prin cererea ofertelor de preţ

4. Obiectul achiziţiei: Produse alimentare

5. Cod CPV: 15000000-8-__

Acest anunţ / invitaţie de participare este întocmit în scopul achiziţionării

Produse alimentare

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Instituţiei Publice Gimnaziul,, M. Eminescu”Cantemir_____

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară septembrie-decembrie 2017,

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie prin cererea ofertelor de preţuri privind livrarea următoarelor bunuri:

NR.d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate

Unitate de măsură

Cantitate Specificare tehnică deplină solicitată,Standarde de

referinţă

1 151113000-3 Carne de porc fără os kg 740 Proaspătă necongelată GOST 7724-77,2/ săpt.

2 15111100-0 Carne de vită fară os kg 360 Proaspătă necongelată GOST779-55,2/săpt.

3 15112000-6 Piept de găina fară os kg 200 De fierbere rapidă,calit.sup.in cutii de carton 5kg gost

25391-82 1/săpt.

4 155430009 Brinză de oi kg 70 20% grăsime SM218:2001 1/săpt.

5 1554300-6 Brînză cu cheag tare kg 70 20% grăsime SM218:2001 1/săpt.

6 15811100-7 Pîine buc 3000 De făina de calitate superioară

SM173 zilni

7 15811200-8 Chifle cu magiun buc 1600 De făina de calitate superioară

SM173 /1luna

Page 220: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

220

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

8 15612100-2 Făină de grîu kg 100 calitate superioară

SM202:2000 1/lună

9 03142500-3 Ouă de găină buc 2000 De masă dietice categoria A cu nr.marcării 0.1.2 greutatea nu mai mica 63g

SM/89:1997

2/ luna

10 15530000-2 Unt kg 80 De smîntîna dulce nesărăt 72,5%grasime, fără adaus de grăsimi vegetale

Gost 37-91

1/săpt

11 0314500-3 Ouă de prepeliţă buc 1600 De masă dietice

SM/89:1997

2/lună

12 15221000-3 Peşte congelat”Hec” kg 200 Fără cap congelat

Gost 20057-96

2/lună

13 15542000-9 Brînză de vaci kg 160 18%ambalată în pac.de politilenă 5kg

1/sapt

14 15512100-1 Smîntînă pac 300 10%ambalată în pac.de politilenă

1/sapt

15 15821200-1 Biscuiţi kg 80 Fără ados de ulei vegetal şi conţinut redus de zahăr

Gost 24901-89

2/luna

16 15850000-1 Paste făinoase kg 200 Calitate superioară clasa I grupa B,din făină de grîu dur

Gost 875-92

1/luna

17 15614100-6 Orez bob rotund kg 160 Şlefuit intreg calitatea I in ambalaj cite 1 kg

Gost 6292-93

1/luna

18 15623500-5 Crupă de griş kg 40 În ambalaj de 1 kg

Gost 149-93

1/luna

Page 221: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

221

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

19 15613000-8 Crupă de hrişcă kg 160 Boabe intregi in ambalaj de 1 kg

Gost5550-74

1/luna

20 15613000-8 Crupă de arnaut kg 90 Ambalat 1 kg, calitate superioara

Gost 2679190

1/luna

21 15613380-5 Fulgi de ovăz kg 60 În ambalaj de 1 kg

Gost 21149-93

1/luna

22 15613000-1 Crupă de arpacaş kg 60 Calitate superioară ambalată 1kg

Gost 26791-89

1/luna

23 15613100-8 Mazăre şlefuită kg 100 Intreagă in ambalaj de 1 kg

PTMD 67-38869897-00:2005

1/ luna

24 15831000-2 Zahăr tos kg 200 Din sfecla de calitate standart in saci a cite 50 kg

Gost 21-94

1/luna

25 15872400-5 Sare iodată kg 70 In pacete de polietilenă de 1 kg

Gost13830-97

1/luna

26 15421000-5 Ulei de floarea soarelui

lit 180 Ne rafinat în sticle de 5 lit. PTMD 67-05691233-

001:2002sau gost1129-33

27 15331462-3 Mazăre verde conservată

buc 100 Calitatea I cu bob zbîrcit în borcane de 700g

SM 247:2004

2/luna

28 15331134-5 Paste de rosii 25% kg 50 Sterilizat calitate superioară în borcane de sticla de 700g

Gost 6929-88

2/luna

29 1533220-6 Magiun de fructe kg 20 Sterilizat calitate superioară în borcane de sticla de 700g

Gost 6929-88

2/luna

Page 222: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

222

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

30 1530000-7 Suc de fructe buc 280 În borcane de 3 lit. Gost 14031

1/Luna

31 15864100-3 Ceai de fructe in asortiment

pac 40 Calitate superioara ambalat în cutii de 100pacete

Gost 29049-91

1/luna

32 15898000-9 Drojdii pac 4 Pentru pînificaţie presate in pachete de100 g

Gost 17-81

1/luna

33 15872200-3 Frunze de dafin pac 60 Ambalat in pachete de polietilenă 20 g

Gost 17594-81

1/luna

34 15811000-6 Covrigi kg 72 În cutii de carton 5kg

Gost 30354-96

1/luna

35 15850000-1 Tăieţei pac 60 Ambalat la 400g

Gost 19327-84

1/luna

36 15332419-4 Stafide kg 20 Ambalate în pachete 1kg

1/lină

37 15612210-6 Faină de porumb kg 160 Calitate sup. In anbalaj cite 1 Kg

gost 14176-69

1/luna

38 15613000-8 Crupă de orz kg 60 In ambalaj de 1 kg

Gost 5784-60

1/luna

39 15331130-07 fasole kg 100 De marine medie fară vatamături

Gost 26791-89

1/luna Gost 2676685

40 03221240-0 Rosii kg 500 De dimensiuni medii fără vătămături

Gost 26766-85

2/săpt

41 03221230-7 Ardei dulce kg 200 De dimensiuni medii fără vătămături

Gost 26766-85

2/săpt

Page 223: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

223

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

42 15300000-3 Varză kg 450 Calitate superioară

SMSR 1418:2006

2/sapt

43 15300000-2 Cartofi kg 2000 Mărimi medii fără vătămături

Gost2654-85

2/săp

44 15300000-4 morcov kg 320 Mărimi medii fără vătămături

SM 243

2/săpt

45 15300000-5 Ceapă kg 350 Mărimi medii fără vătămături

SMSR 1418:2006

2/săpt

46 15300000-1 Usturoi kg 4 Mărimi medii fără vătămături

2/săpt

47 15300000-1 Sfeclă rosie kg 160 Mărimi medii fără vătămături

Gost 2676685

2/săpt

48 03221110 Ridichie neagră kg 80 Mărimi medii fără vătămături

2/săpt

49 03221000-6 vînătă kg 100 Mărimi medii fără vătămături

2/săpt

50 03221420-6 conopidă kg 50 Mărimi medii

1/săpt

51 03221250-3 bostan kg 100 Mărimi medii

1/săpt

52 03200000-3 harbuji Kg 500 Mărimi medii fără vătămături

2/săpt

53 03222334-3 Prune proaspete kg 100 Mărimi medii fără vătămături

2/săpt

54 03222321-9 Mere kg 2500 Mărimi medii fără vătămături

2/săpt

55 15322100-5 Prune uscate kg 60 Mărimi medii

1/săpt

Page 224: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

224

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

56 03222340-8 Struguri de masă kg 100 Mărimi medii fără vătămături

2/săpt

57 03222210-8 prăsade Kg 100 Mărimi medii fără vătămături

2/săpt

58 03222114-5 climantine Kg 100 Mărimi medii fără vătămături

2/săpt

59 03222210-8 lămie kg 15 Mărimi medii fără vătămături

2/săpt

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinaţiei finale: conform graficului solicitat,gimnaziul,, M.Eminescu”

7.Documentele / cerinţele de calificare/ selecţie pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinţei

Cerinţe suplimentare faţă de document Obligativitatea

1 oferta Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului.

da

2 Certificat / Decizie de

Înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice

Copia confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului

da

3 Certificatul sanitar-veterinar de funcţionare

Copia confirmată prin aplicrea semnăturii şi ştampilei participantului

da

4 Certificat de atribuire a Contului bancar

Copia originalului eliberat de banca deţinătoare de cont confirmată prin aplicrea semnăturii şi ştampilei participantului

da

5 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,contribuţiilor eliberat de Inspectttoratul Fiscal

Copia original eliberat de Inspectoratul Fiscal confirmată prin aplicrea semnăturii şi ştampilei participantului

da

6 Paşaport sanitar de transport Copia original eliberat de Centrul Naţional de Sanatate Publică confirmată prin semnătura şi ştampila participantului

da

7 Date despre participant Original confirmate prin semnatura şi şi ştampila participantului . Da

8 Ultimul Raport Financiar confirmate prin semnatura şi şi ştampila participantului da

9 Autorizaţie Sanitar-veterinară de funcţionare ( pentru produse de origine alimentară)

confirmate prin semnatura şi şi ştampila participantului da

10 Certificat de conformitate a produselor

confirmate prin semnatura şi şi ştampila participantului da

Page 225: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

225

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

8.Operatorii economici interesati pot obtine informatie suplimentara

sau pot solicita clarificari de la autoritatea contractanta la adresa indicata mai jos:

a) Denumirea autoritatii contractante:IPG,,M.Eminescu”

b) Adresa:or. Cantemir,str. Trandafirilor 10

c) Tel: 027322532

d) Fax: ______________

e) E-mail: gimnaziu.cantemir @gmail.com

f) Numele si functia persoanei responsabile: Enciu Ecaterina,director

9.Intocmirea ofertelor: Oferta si documentele de calificare solicitate vor fi intocmite clar, fara corectari, cu numar si data de iesire, cu semnatura persoanei responsabile puse in plic,sigilat si stampilat si urmeaza a fi prezentate:

- pina la: [ora exacta] 11:00

- pe: [data] 21.08.2017

- pe adresa la care ofertele trebuie transmise ( denumirea autoritatii contractante si locul concret de depunere a ofertelor): or Cantemir, IPGimnaziul,, M.Eminescu” str Trandafirilor 10.

Ofertele intirziate vor fi respinse.

10 Criteriul de atribuire este: preţul cel mai scăzut pe poziţii.

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

12 Garantia pentru oferta: nu se cere

13.Contestaţiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de preţuri se depun la sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa: or Chişinău,str Hînceşti

14.Valoarea estimata a achizitiei,fara TVA ,lei; 280000,00 lei

Page 226: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

226

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 1342-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: __Direcția Generală Educație Telenești___________

2. IDNO: _1013601000093_________________________________________

3. Tip procedură achiziție: __COP________________________________________

4. Obiectul achiziției: Lucrări de construcții de trotuare la Biblioteca Publică Raională V. Alecsandri or Telenești

5. Cod CPV: 45233161- 5

6. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

7. Acest(ă)anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării : Lucrări de construcții de trotuare la Biblioteca Publică Raională V. Alecsandri or Telenești

[obiectul achiziţiei]

Conform necesităţilor _______Direcției Generale Educație Telenești_______________

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017____.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:_________buget local______________

9. Modalităţi de plată: În termen de 30 de zile, în baza facturii fiscale și procesului verbal de executare a lucrărilor.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de

referinţă

[lucrărilenecesare]

1 45233161-5Lucrări de construcții de trotuare la

Biblioteca Publică Raională ”V. Alescandri” or. Telenești

buc 1 Lista cu cantitățile de lucrări se anexează

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului: De antrepriză.

12. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): una lună

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni):[indicaţinumărul de luni]__10 luni____

Page 227: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

227

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

14. Locul executării lucrărilor: Biblioteca Publică Raională ”V. Alecsandri” or Telenești, raionul Telenești

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: _Cel mai mic preț, pe lista întreagă_____

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: Cel mai mic preț oferit_

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, precum și ponderile lor:

a) ________________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________________

18. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): [indicaţi]________________________________________________________________________

19. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Oferta de preț Original,confirmat prin ștampila și semnătura participantului

da

2 Devizele locale aferente ofertei Original, Form 3,5,7 confirmate prin ștampila li semnătura participantului

da

3 Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii

Copia, confirmată prin ștampila și semnătura participantului

da

4 Licența de activitate valabilă Copia Confirmată prin ștampila și semnătura participantului

da

5 Informații generale despre ofertant Original confirmat prin ștampila și semnătura participantului

da

6 Declarația privind personalul de specialitate

Original, confirmată prin ștampila și semnătura participantului

da

7 Declarația privind dotările, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea lucrărilor necesare

Original confirmat prin ștampila și semnătura participantului

da

8 Certificat de lipsă a datoriilor la FISC Copia confirmată prin semnătura și ștampila participantului.

da

20. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: _Direcția Genrală Educație or. Telenești___________

b) Adresa: __31 August nr 9 or Telenești, raionul Telenești_______________

c) Tel: _0258023167_____________

d) Fax: _0258_23364____________

e) E-mail: [email protected]____________

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Moraru Adelina, inginer constructor DGE Telenești

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Page 228: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

228

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: ____________________________

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participareîn conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

21. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat șiștampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 24.08.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: Direcția Generală Educație ,str. 31 August nr 9, or. Telenești, raionul Telenești_

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: __________________________________________

24. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: română

25. Garanția pentru ofertă: Nu se cere

26. Garanţia de bună execuţie a contractului : Nu se cere

27. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] _____________

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

29. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

30. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: ______298 000_______

Page 229: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

229

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 1343-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria s. Cîşliţa-Prut, r-l Cahul

2. IDNO: 1007601006645

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi

4. Obiectul achiziției: Finisarea proiectului ,,Aprovizionarea cu apa potabilă a localității s. Cîșlița-Prut, r-l Cahul, adicente tronsonului de cale ferată Cahul-Giurgiulești,,

5. Cod CPV: 45332000-3

6. Data publicării anunțului de intenție:

Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării

Lucrarilor de finisare a proiectului ,,Aprovizionarea cu apa potabilă a localității s. Cîșlița-Prut, r-l Cahul, adiacente tronsonului de cale ferată Cahul-Giurgiulești

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Primariei s. Cîșliţa-Prut, r-l Cahul

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Ministerul Mediului și contribuția consătenilor

8. Modalităţi de plată: in termen de 30 zile in baza facturii fiscale si a procesului verbal de receptie

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de

referinţă

1 45332000-3

9. Finisarea proiectului ,,Aprovizionarea cu apa potabilă a localității s. Cîșlița-Prut, r-l Cahul, adiacente tronsonului de cale ferată Cahul-Giurgiulești,,

Buc. 1 Conform caietului de sarcini

Page 230: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

230

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului: De antrepriză.

12. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 4 luni

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2017

13. Locul executării lucrărilor: s. Cîșliţa-Prut, r-l Cahul

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista intreaga

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: Cel mai mic preţ fără TVA.

16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum și ponderile lor:

a) _______________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________________

17. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se aplica

18. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Oferta Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

2 Devizele locale aferente ofertei Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini.

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

3 Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

4 Licenta de activitate Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

5 Informatii generale despre ofertant Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

6 Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

7 Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

8 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

9 Scrisoare de garanţie pe termen de 2 ani a lucrărilor şi materialelor ce urmează a fi efectuate.

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

10 Raport financiar - 2016 Copie, confirmat prin semnătura și ștampila participantului.

Da

Page 231: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

231

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

11 Aviz Inspecția de Stat în Construcții Copie, confirmat prin semnătura și ștampila participantului.

Da

12 Experiența similară Conform formularului F3.10 din Documentația Standard

Da

19. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primaria s. Cîşliţa-Prut, r-l Cahul

b) Adresa: Primaria s. Cîşliţa-Prut, r-l Cahul

c) Tel: 067217993 / 029939236

d) Fax: 029939236

e) E-mail: [email protected]

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Enciu Valentin – primar s. Cîșlița-Prut, r-l Cahul

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

20. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 24.08.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de depunere a ofertelor] Primaria s. Cîşliţa-Pruta, r-l Cahul,

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de Stat

24. Garanția pentru ofertă: Nu se cere

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanț,,SCARTEH,, SRL ,,ie pentru ofertă în valoare de ___%. în formă de:

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi];

(b) datele bancare [indicaţi];

Page 232: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

232

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

(c) codul fiscal [indicaţi];

(d) contul de decontare [indicaţi];

(e) contul trezorerial [indicaţi];

(f ) contul bancar [indicaţi];

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

25. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește procentual din preţul contractului adjudecat]:

26. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos]: Nu se cere

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 1082143,06 lei.

Page 233: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

233

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 1344-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria com. Bursuceni,r-ul Sângerei

2. IDNO: 1007601002245

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

4. Obiectul achiziției: Reparația unei porțiuni de drum în s. Bursuceni,r-ul Sângerei

5. Cod CPV: 45233142-6

6. Data publicării anunțului de intenție: Nu s-a publicat

Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării

lucrărilor la obiectul,,Reparația unei porțiuni de drum în s. Bursuceni, r-ul Sângerei,,

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Primăriei com. Bursuceni,r-ul Sângerei

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare: bugetul local, Fondul Rutier și contribuția populației

8. Modalităţi de plată: în termen de 30 de zile în baza facturii fiscale și a procesului verbal de recepție.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea Specificarea tehnică deplină

solicitată, Standarde de referinţă

Reparația unei porțiuni de drum în

s. Bursuceni,r-ul Sângereideviz 1 Conform listei cantităților de lucrări

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

11. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 1,5 luni

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2017

13. Locul executării lucrărilor: s. Bursuceni,r-ul Sângerei

Page 234: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

234

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista întreagă

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: cel mai mic preț

16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum și ponderile lor:

a) ________________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________________

17. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se aplică

18. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1. Ofertă Original.Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului

Da

2. Devizele locale aferente ofertei Formularele 3,5,7 cu specificația para-metrilor tehnici solicitați în caietul de sarcini.

Original.Confirmate prin aplicarea semnă-turii și ștampilei participantului.

Da

3

Informații generale despre ofertant Original.Confirmată prin aplicarea

semnăturii și ștampilei participantului.

Da

4

Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/

Extras din registrul de Stat al persoanelor juridice

Copie.Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei patricipantului.

Da

5

Licența de activitate și anexa la licență Copii. Confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

Da

6

Certificat privind lipsa restanțelor față de Bugetul public național

Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

Da

7

Raportul financiar Copie. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

Da

8

Experiență similară în domeniu Lista cu denumirea autorităților contractante cu care s-au încheiat contracte în ultimii 3 ani

Da

9

Declarație privind personalul de specialitate propus pentru executarea lucrărilor

Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

Da

10

Declarație privind dotările specifice,utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea lucrărilor.

Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

Da

19. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria com. Bursuceni, r-ul Sângerei

b) Adresa: Cod poştal: 6215, Primăria com.Bursuceni,r-ul Sângerei

c) Tel: 067 580 368 0262 56 324 0262 56 485

Page 235: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

235

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

d) Fax: 0262 56 324

e) E-mail: [email protected]

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Paşa Gheorghe, primar

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: [email protected]

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

20. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

b) pe: [data] 24 august 2017

Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de depunere a ofertelor] Primăria com. Bursuceni,r-ul Sângerei, oficiul secretarei CL.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de stat

24. Garanția pentru ofertă: Nu se cere

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de:

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi];

(b) datele bancare [indicaţi];

(c) codul fiscal [indicaţi];

(d) contul de decontare [indicaţi];

(e) contul trezorerial [indicaţi];

(f ) contul bancar [indicaţi];

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

25. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește procentual din preţul contractului adjudecat]: Nu se cere

Page 236: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

236

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

26. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul:

a) nu se cere

b)Societate pe acţiuni

c)Societate cu răspundere limitată

d)Altele ____________________________________________________________________

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

29. Valoarea estimativă a achiziției, fără TVA, lei : 236 407,08

Page 237: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

237

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 1345-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante Primaria Comunei Ciocilteni

2. IDNO:1007601005545

3. Tip procedură achiziție: COP

4. Obiectul achiziției: Achizitionarea produselor alimentare

5. Cod CPV: 15000000-8

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării produselor alimentare

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Primaria comunei Ciocilteni r Orhei

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară a 2 jum anul 2017 este alocată suma necesară din: bugetul local.

[sursa banilor publici]

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitateUnitatea de

măsură CantitateaSpecificarea tehnică deplină

solicitată, Standarde de referinţă

1 15821200-1 Biscuiti cu lapte topit kg 150 Ambalat in cut de 3 kg Gost 24901-89

2 15821200-1 Biscuiti de ovas kg 150 Amb in cut de carton GOST24901-89

3 15542000-9 Brinza de vaci kg 270 Proaspata 5% ambalat pachet 1 kgPTMD6700400053-058-2001

4 15000000-8 Carne de vitelus tinerel, kg 110 Proaspata macra fara os fara grasimi Gost779-55

5 15870000-7 Cartofi kg 1500 Calibru+55in susnustricate fara colti in sac 20 kg

6 15545000-0 Brinza cu cheag tare kg 170 45%grasime SM 218:2001

7 15830000-5 Ceai 1/100 frunze buc 25 Frunze intregi si cufructe 1bucata 100grGost 1937-90

8 15870000-7 Ceapa kg 150 GOST 166-86 buna nu stricata in sac de 10 kg calibru 50-60

Page 238: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

238

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

9 15811200-8 Chifle cu mac, - 100gr buc buc 650 din faina calitate superioara, ambalat

110 15811200-8 Chifle cu halva -100gr buc buc 400 Din faina super ambalat

111 15811200-8 Cornisoare cu susan 100gr buc 650 Din faina super.ambalat

112 15811200-8 Piine 0.400 gr buc, feliata si ambalata buc 1700 Faina-cal super fortif.acid folic

13 15612000-1 Crupa de gris kg 76 In ambalaj cite 1 kgGOST7022-97

14 15612000-1 Crupa de griu kg 85 Amb in pachet de1kg PTMD67-38869887-005

15 15612000-1 Crupa de orz kg 56 In ambalaj cite 1kgGost 5784-60

16 15612000-1 Crupa de ovas cu fructe kg 76 In ambalaj cite 1 kg Gost21149-93

17 15612100-2 Faina de porumb kg 75 Ambalat in pachet 1 kgGost 26972-86

18 15612100-2 Faina de griu kg 180 Cal super SM2022000ambalat max 5 kg

19 15331130-7 Fasole albe uscata kg 70 Uscate ambalat la-1kg HG520 din 22.06.2010

20 032222108 Lamie kg 50 In stare proaspata SMSR 11084;2006

21 15511110-4 Lapte natural 2.5 % litri 1600 Gost13277-79in pungade politelin de 1 l

22 15000000-8 Carne de porc proasp kg 90 Macrafaraos fara grasimi gost

23 15850000-1 Paste fainoase sfredeluse kg 120 Gost875-92 cal super sac de 5 kg

224 15850000-1 Paste fainoase spaghete kg 40 Gost 875-92 calit superior ,1kg buc

25 15332290-3 Gem din fructe asortiment borc 66 In borcde 0850 grGost6929-88in asortiment cal 1

26 15331462-3 Mazare verde borc 64 Borc de 700grGost15842-90SM196

27 15811100-7 Mere kg 650 Proaspete la kg 10kgSMSR 2714;2006

28 15870000-7 Morcov kg 150 SMR 1418-2006 bun lung de 15-20cm in sac de 5 kg

29 15614000-5 Orez boabe kg 155 Gost6292-93 pachet 1kg rotund de calit 1

30 03142500-3 Oua de gaina buc 1840 De masacat B greutnu mai mica de 63 grSM89

31 15221000-3 Peste hec fara cap congelat kg 160 Gost 20057-96la kg fara geata

32 15112100-6 Pept de pasare kg 330Fera os ambalat in caserola de 1kg PTMD 67-37690028-001;2003

34 15870000-7 Rosii conservate in socul lor borc 56 Fara adaus de conservanti borc de 1 litru

35 15872400-5 Sare kg 50 Gost 13830-97in pachet de 1 kg

Page 239: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

239

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

36 15870000-7 Sfecla rosie kg 135Proaspata cilindru nu stricata la sac de 5 kgHG 929 din 31.12.2009

37 15880000-0 Soda de mincat buc 20 Gost2156-76 la pachet de 500gr

38 15321500-9 Suc la pachet1/200 buc 27 SM223:2003MBI5061-89tetrapac pachet 1/200

39 15809219-8 Suc de fructe natur in asort litri 500 SM183:2003tetrapakla1lit100%

40 15331420-7 Pasta de rosii borc - 25%Borc700grGost 3343-89

41 1542000-5 Ulei litri 115 Rafinat but 5 lit PTMD6705691233 001;2002

42 15530000-2 Unt 1/200 pachet 650Gost37-91 72.5% fara adaus degrasimivegetalepachetde 200 gr

43 15870000-7 Varza kg 250 Proaspata la sac de 10-15 kgHG 929 din 31.12.2009

44 15820000-2 Biscuiti la pachet1/100g pachet 27 Pachet de 100 gr

45 15898000-6 Drojdie uscata kg 0.7 Amb a cite 050grHG520din 22.06.2010

46 15870000-7 Fructe uscate prune kg 38 In pachete sau cutii de 5 kgHG520din 22.06/2010

47 15870000-7 Stafide kg 21 Gost 1074-2003la pachet de 1 kg

48 15871110-8 Otet 9% sticle 20 Ambla1 la 1lit PTMD67-00411795

49 15511100-4 Smintina kg 86 10% gras pac 0.5 kg SF039472 08-006-2009

50 1582120-7 Covrigi oval kg 65 Gost 34251-32 ambalatsac de. 0.5kgclasici,uscati

51 15612000-1 Crupa de hrisca kg 120 Amb la 1 kg din boabe intregi Gost5550-74

52 15613310-4 Crupa de mei kg 45 Amb la 1kg Gost 572-60

53 15331133-8 Mazare uscatai-1 kg pachet kg 76 PTMD6738869887-003;2005 boabeintregi

54 15821200-1 Biscuiti bebelus kg 62 SMDSTU3781-

56 15500000-3 Chefir litri 200 2.5% in pachet depoliet0.5.lit Gost4929-84

57 03111300-5 Seminte Floarea soarelui kg 3 Ambalat la 0.200gr Gost 22391-89.9576-84

58 03221110-0 Usturoi kg 6 Mascatuscat calit 1 HG 929 din 31.12.2009

59 15613310-4 Crupe de arpacas kg - Ambalate in pachete de 1 kg PTMD 6738869887-004

60 1583100-2 Zahar tos kg 50 Ambalat in pachete max de 5 kg GOST 21-94

61 15872100-2 Piper negru macinat kg 1 Ambalat in pachete de 20gr

62 15811200-8 Pisemeti maruntiti fara condimente 0.5 kg buc buc 20 Din piine alba ambalat la

pachet de 05Gost 30317-95

63 15871370-3 Chibrite1/10 buc 5 Ambalate ciite 10 buc in pachet

Page 240: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

240

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

64 15872200-3 Frunze de dafin .20 gr buc buc 15 Ambalain pachet de 20grameGost 17594-81

65 15870000-7 Ardei proaspeti kg 190 Ambalati in cutii 5 kg

66 15870000-7 Rosii proaspete kg 160 Ambalat in cutii 5 kg

67 15811100-7 Prune proaspete kg 150 Ambalat in cutii

68 15811100-7 Mandarine kg - Ambalat in cutii

69 15811100-7 Poama proaspata kg 200 Ambalata in cutii

70 15811100-7 Clemantine kg 200 Ambalate in cutii calit bina

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: Gradinita Romanita Ciocilteni , Gradinita Feodoreuca satul Clisova Noua.

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document Obligativitatea

1.1 Certificat de înregistrare a întreprinderii

copie emis de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul Dezvoltării Informaționale), confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului

Obligatoriu

22. Certificat de atribuire a contului bancar copie eliberat de banca deţinătoare de cont Obligatoriu

33. Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,contribuţiilor

copie eliberat de Inspectoratul Fiscal(valabilitatea certificatului-conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova)

Obligatoriu

34. Ultimul raport financiar copie confirmată prin semnătura şi ştampila participantului

Obligatoriu

35. Oferta de preț confirmată prin semnătura şi ştampila participantului

Obligatoriu

36. Certificat de conformitate /(Declarația de conformitate – pentru produsele lactate)

eliberat de Organismul de certificare acreditat în sistemul Naţional de Acreditare - confirmată prin ştampila şi semnătura participantului

Obligatoriu

9.7 Autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare a agentului economic participant copia semnată şi ştampilată de participant

Obligatoriu

18. Autorizația sanitar-veterinară pe unitate de transport

copie confirmată prin semnătura şi ştampilată de participant

Obligatoriu

99

Lista fondatorilor operatorilor economici – nume, prenume, cod personal copia semnată şi ştampilată de participant

Obligatoriu

111 Certificat de deţinere a abatorului sau contract cu asemenea abator. original – eliberat de Participant Obligatoriu

112 Certificat de calitate şi de provenienţă a materiei prime ( făină , grîu )

copie -confirmat prin semnătura şi ştampila participantului

Obligatoriu

113Confirmare de diţinere a stocului de făină/grîu, necesar îndeplinirii contractului de achiziţie pe o perioadă de cel puţin 10 zile

copie - confirmată prin semnătura şi ştampila participantului

Obligatoriu

Page 241: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

241

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

114

Certificat de deţinere a laboratorului atestat pentru 1efectuarea controlului permanent asupra calităţii sau contract cu asemenea laborator.

original – eliberat de Participant

Obligatoriu

115«Certificat de inspecție a calității cerealelor și a derivatelorderivatelor cerealelor», eliberat de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

copie - confirmată prin semnătura şi ştampila participantului

Obligatoriu

116Sistemul de Managment al Calității și Siguranța Alimentelor(pentru produsele de origine animalieră)

SM GOST R 51705.1: 2002Facultativ

7. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractantePrimaria comunei Ciocilteni raionul Orheib) Adresa: Satul Ciocilteni raionul Orhei c) Tel: 023552026d) Fax: 023552238e) E-mail: _____________f ) Numele şi funcţia persoanei responsabile Contabil Stirbu Nina

8. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la: [ora exactă] 11:00- pe: [data] 21.08.2017- pe adresa: [ Primaria comunei Ciocilteni raionul Orhei Contabilitatea (biroul)]. Ofertele întîrziate vor fi respinse. 9. Criteriul de atribuire este: [oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic sau prețul cel mai scăzut].10. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.11. Garanția pentru ofertă: nu se cere Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de: - Garanție bancară fara - Transfer la contul autorității.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la cererea ofertelor de prețuri nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; (b) datele bancare [indicaţi]; (c) codul fiscal [indicaţi]; (d) contul de decontare [indicaţi]; (e) contul trezorerial [indicaţi]; (f ) contul bancar [indicaţi]; (g) trezoreria teritorială [indicaţi].

12. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [indicați adresa]

13. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 170000

Page 242: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

242

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 1346-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria s. Tătărești r-l Cahul

2. IDNO: 1007601007697

3. Tip procedură achiziție: COP

4. Obiectul achiziției: Lucrări de construcţie a reţelilor exterioare de alimentare cu energie electrică a gradiniţei de copii din s. Tătărești

5. Cod CPV: 45311200-2

6. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

7. Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării Lucrări de construcţie a reţelilor exterioare de alimentare cu energie electrică a gradiniţei de copii din s. Tătărești conform necesităţilor Primăriei s. Tătărești, r-l Cahul (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: bugetul local

9. Modalităţi de plată: prin transfer în termen de 10 zile după recepţie lucrărilor

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată,

Standarde de referinţă

1 45311200-2

Lucrări de construcţie a reţelilor exterioare de alimentare cu energie electrică a gradiniţei de copii din s. Tătărești Buc. 1 Conform caietului de

sarcini

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului: De antrepriză.

12. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 3 luni

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 4 luni

14. Locul executării lucrărilor: gradiniţa de copii s. Tătărești r-l Cahul

15. Modalitatea de efectuare a evaluării:

Page 243: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

243

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: cel mai mic preţ fără TVA

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, precum și ponderile lor:

a) ________________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________________

18. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): Nu se aplică

19. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Oferta Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului

Obligatoriu

2 Deviz (formele 3,5,7) Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului

Obligatoriu

3 Certificat de înregistrare Copie, confirmat prin semnătura și ștampila participantului

Obligatoriu

4 Licența de activitate Copie, confirmat prin semnătura și ștampila participantului

Obligatoriu

5 Lista fondatorilor/ Extras din Registrul de Stat Copie, confirmat prin semnătura și ștampila participantului

Obligatoriu

6 Formular informativ despre ofertant Conform formularului F3.8 din Documentația Standart

Obligatoriu

7 Declarație privind personalul de specialitate Conform formularului F3.13 din Documentația Standart

Obligatoriu

8 Dotarea tehnică cu utilaj și echipament Conform formularului F3.12 din Documentația Standart

Obligatoriu

9 Raport financiar – 2016 Copie, confirmat prin semnătura și ștampila participantului

Obligatoriu

10 Certificat de efectuare sistematică a plății, impozitelor, contribuțiilor

Copie, eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului-conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al RM), confirmată prin semnătura și ștampila participantului

Obligatoriu

11 Aviz Inspecția de Stat în Construcții Copie, confirmat prin semnătura și ștampila participantului

Obligatoriu

12 Experiența similară Conform formularului F3.10 din Documentația Standart

Obligatoriu

20. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria s. Tătărești r-l Cahul

b) Adresa s. Tătărești r-l Cahul

c) Tel: 0299-76716

d) Fax: 0299-76716

e) E-mail: [email protected]

f) Numele și funcţia persoanei responsabile: Mihai Deonis - primar

Page 244: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

244

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: ___________________________

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

21. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 24.08.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: primăria s. Tătărești r-l Cahul

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 zile

24. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba română

25. Garanția pentru ofertă: „Nu se cere”

26. Garanţia de bună execuţie a contractului: „Nu se cere”

a) Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: Nu se cere.

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 106470,07 lei

Page 245: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

245

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 1347-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria s.Văsieni

2. IDNO: 1008601000994

3. Tip procedură achiziție: a bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de preț.

4. Obiectul achiziției: produse alimentare

5. Cod CPV: 15800000-6

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării : produse alimentare

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Primăria s.Văsieni

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017 este alocată suma necesară din: buget de stat.

[sursa banilor publici]

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor

solicitateUnitatea

de măsură CantitateaSpecificarea tehnică deplină

solicitată, Standarde de referinţă

1 03321900-2 Crupă de grîupachet1 kg kg 80sfărămateînambalajcîte 1 kg, GOST 276-60

2 03321900-2Crupă de orz pachet de

1 kgkg

60

înambalajcîte 1kg, GOST 5784-60

3 15613380-5 Fulgi de ovăz pachet 0.5 kg

kg80

înambalajcîte 0,5 kg, GOST 21149-93

4 15625000-5 Crupe de griș pachet de 1 kg

kg105

înambalajcîte 1kg, GOST 7022-97

5 15612210-6 Malai extra pachet1 kg kg 130

6 03212213-6 Mazăreuscatădespicatăpachet1 kg kg125

Întreagăînambalajcîte 1kg, PT MD 67-38869887-003:2005

7 03221210-1 Fasolealbepachet1 kg kg 40

8 15872400-5 Sare iodată pachet 1 kg kg 55 GOST 13830-97

9 15850000-1 MacaroaneSpicuşor cal. Superioră cutie 18 kg

kg72 GOST 875-92

10 15850000-1 Macaroane asorti cal. Superioară pachet 5 kg

kg110 GOST 875-92

Page 246: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

246

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

11 15321000-4 Suc de fructe natural limpezit ; sticla 1 l lit

300

limpezit, sticla 1L,

12 15421000-5Uleirafinat

defloareasoareluideodorizat. Sticla de 1L

lit115

rafinatdezodorizatînsticle de 1 L, PTMD 67-05691233-001:2002

13 15612100-2 Făină de grîucal.super. pachet de 1 kg kg 400

calitateasuperioară, SM 202:2000

14 03333000-4 Lapteproaspăt 2,5 % pachet1 l lit 2100

15 15831200-4 Borsacru de casă. sticlă 1 l buc 200

16 15112130-6 File de puipachet de 1kg kg 505

17 03142500-3 Ouă de găinămăşcate buc4300

de masă, dieticecategoria B cu greutatea nu maimică de 63 gr., SM 89

18 15512100-1 Smîntînă 10 % pachet 0.500 gr kg 50 10%, înpachet de polietilenă 0,500gr, TU 10.02.789.09.89

19 15542000-9 Brînză de vacă 9 % kg310

9%, pungă de 2,0 kg, PT MD 67-00400053-058:2006

20 03212100-1 Cartofi albi, roșii kg 2400

21 03221112-4 Morcov kg 310

22 03221113-1 Ceapă albă kg 300

23 03221111-7 Sfeclă roşie cilindrică kg 360

24 03221400-0 Varză kg 580

25 03211300-6 Orez rotund pachet 1 kg kg 95 GOST 6292-93

26 03211900-2 Hrişcă pachet 1 kg kg 75 GOST 5550-74

27 15221000-3 PesteHec. Fara cap de marimemedie. Cutie 10kg

kg495 GOST 20057-96

28 15543400-0 Cascaval Rosiischi . grasime 50% (etichetat)

kg60

29 15898000-9 Drojdie uscată 80 gr. buc 55

30 03222210-8 Lămîi kg 60

31 15332410-1 Fructe uscate asorti pachet 3 kg kg 110

32 15511600-9 Prune kg 90 MD

33 15831000-2Zaharpachet1 kg kg

350

din sfeclă de calitatestandart 1 kg, GOST 21-94

34 15530000-2 Unt taranesc pachet 0.200 gr kg

175

din smîntînădulcenesărat72,5% grăsîme, fărăadaus de grăsimi vegetal, GOST37-91

35 15863200-7 Ceai tare . 0.4kg kg 10

36 15332290-3 Magiun de mere in borcansterilizat 0.840 gr

kg

85

sterilizatcaltatesuperioarăînborcane de sticlă de 0.840 gr, GOST 6929-88

37 15812000-3 Suc de roșiisticla 1 l buc 90 cu sarecalitatea I sticlă1L

38 15863200-7 Cacao 0,05 gr. buc 46 GOST 108-76

39 03222321-9 Mere albe,rosii kg 305

Page 247: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

247

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

40 15811100-7 Franzelăorăşenească alba feliată 0,400 buc 1700

din făină de grîucalitatea .I, SM 173

41 15811100-7 Franzelăorăşenească de secarăfeliată 0,600 buc 690

din amestec de făină de grîuşisecară, GOST 28807-90

42 03333000-4 Chefir 2% 0,500 gr kg340

2,5% înpachet de polietilenă 0,500gr, OST 4929-84

43 03222210-9 Banane kg 310

44 03222210-9 Covrigei de tărîțe kg 120

45 03222210-9 Conopidă kg 150

46 03222210-9 Mazăreverdelimpede , borcan 0,700gr. buc 95

cu bob zbîrcit în borcane de 700gr, GOST 15842-90

47 03222210-9 Roșii kg 105 MD

48 03222210-9 Ardeigrasdulci kg 125 MD

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: 1,2 ori pe săptămînă la grădinița nr.1. grădinița nr.2valabil pînă la 30.04.2017

7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1

Certificat de înregistrare a întreprinderii

copie emis de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul Dezvoltării Informaționale),confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului

Obligatoriu

2 Certificat de atribuire a contului bancar copie eliberat de banca deţinătoare de cont Obligatoriu

3 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,contribuţiilor

copie eliberat de Inspectoratul Fiscal(valabilitatea certificatului-conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova)

Obligatoriu

4 Ultimul raport financiar copie confirmată prin semnătura şi ştampila participantului

Obligatoriu

5 Oferta de preț confirmată prin semnătura şi ştampila participantului

Obligatoriu

6 Certificat de conformitate /(Declarația de conformitate – pentru produsele lactate)

eliberat de Organismul de certificare acreditat în sistemul Naţional de Acreditare - confirmată prin ştampila şi semnătura participantului

Obligatoriu

7 Autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare a agentului economic participant

copia semnată şi ştampilată de participantObligatoriu

8 Autorizația sanitar-veterinară pe unitate de transport

copie confirmată prin semnătura şi ştampilată de participant

Obligatoriu

9 Lista fondatorilor operatorilor economici – nume, prenume, codpersonal copia semnată şi ştampilată de participant

Obligatoriu

10 Certificat de deţinere a abatorului sau contract cu asemenea abator. original – eliberat de Participant Obligatoriu

11 Certificat de calitate şi de provenienţă a materiei prime ( făină , grîu )

copie -confirmat prin semnătura şi ştampila participantului

Obligatoriu

Page 248: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

248

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

12 Confirmare de diţinere a stocului de făină/grîu, necesar îndeplinirii contractului de achiziţie pe o perioadă de cel puţin 10 zile

copie - confirmată prin semnătura şi ştampila participantului

Obligatoriu

13 Certificat de deţinere a laboratorului atestat pentru efectuarea controlului permanent asupra calităţii sau contract cu asemenea laborator.

original – eliberat de Participant

Obligatoriu

14

Certificat pentru confirmarea capacităţii executării calitative a contractului de achiziţie

original – eliberat de Participant , care reflectă următoarea informaţie : experienţa acumulată , performanţele ;

Obligatoriu

15 «Certificat de inspecție a calității cerealelor și a derivatelorderivatelor cerealelor», eliberat de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

copie - confirmată prin semnătura şi ştampila participantului

Obligatoriu

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primaria s.Văsieni

b) Adresa: s.Văsieni

c) Tel: 0.268 44236

d) Fax: 0.26844236

e) E-mail: [email protected]

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Candu Sergiu - primar

9. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 21.08.2017

- pe adresa: [denumirea autorităţii contractante şi locul concret de depunere a ofertelor (biroul)].

Ofertele întîrziatevor fi respinse.

10. Criteriul de atribuire este: prețul cel mai scăzut.

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile.

12. Garanția pentru ofertă: „Nu se cere”

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de:

- Garanție bancară sau

Page 249: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

249

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

- Transfer la contul autorității.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la cererea ofertelor de prețuri nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi];

(b) datele bancare [indicaţi];

(c) codul fiscal [indicaţi];

(d) contul de decontare [indicaţi];

(e) contul trezorerial [indicaţi];

(f ) contul bancar [indicaţi];

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [indicați adresa]

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 150 000 mii lei

Page 250: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

250

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 1348-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria comunei Tuzara, raionul Călărași

2. IDNO: 1007601008971

3. Tip procedură achiziţie: Cererea ofertelor de preturi

4. Obiectul achiziţiei: Lucrări de reparaţie a drumurilor locale din comuna Tuzara,raionul Călărași

5. Cod CPV: 45233142-6

6. Data publicării anunţului de intenţie: _______________

Acest(ă) anunţ/invitaţie de participare este întocmit în scopul achiziţionării

Lucrărilor de reparaţie drumurilor locale din comuna Tuzara,raionul Călărași

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Primăriei comunei Tuzara ,raionul Călăraşi

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Fondul Rutier

8. Modalităţi de plată: în termen de 30 zile în baza procesului verbal de executare a lucrărilor,facturii fiscale.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie prin cererea ofertelor de preţuri privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de

referinţă

1 45233142-6 Lucrări de reparaţie a drumurilor locale din comuna Tuzara Proiect 1 Conform listei cantitatilor de

lucrari

9. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

11. Termenul și condiţiile de executare solicitat (durata contractului): 2 luni

Page 251: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

251

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.10.2017

13. Locul executării lucrărilor: Comuna Tuzara. raionul Călărași

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista întreagă

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:

Cel mai mic preţ

16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum și ponderile lor:

a)

b) ________________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________________

17. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se aplica

18. Documentele/cerinţele de calificare/selecţie pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Oferta Original. Confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului.

Da

2 Devizele locale aferente ofertei Formularele 3, 5, 7 cu specificaţia parametrilor tehnici solicitată in caietul de sarcini.

Original. Confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului.

Da

3 Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice

Copie. Confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului.

Da

4 Licenţa de activitate Copie. Confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului.

Da

5 Informaţii generale despre ofertant Original. Confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului.

Da

6 Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului.

Da

7 Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului.

Da

8 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie. Confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului.

Da

9 Alte cerinţe Se va completa de către autoritatea contractanta la necesitate

19. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţele documentaţiei de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria comunei Tuzara ,raionul Călăraşib) Adresa: Primaria comunei Tuzara raionul Călăraşic) Tel: 024420465,024421584 ,069110505

Page 252: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

252

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

d) Fax: 024420465

e) E-mail:[email protected]

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție a lucrărilor prin cererea ofertelor de prețuri

cu publicare sau fara publicare

[Formatul documentului nu va fi modificat]

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria comunei Tuzara, raionul Călăraşi

2. IDNO: 1007601008971

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi

4. Obiectul achiziției: Lucrări de reparaţie a drumurilor locale din comuna Tuzara

5. Cod CPV: _45233142-6

6. Data publicării anunțului de intenție: _______________

Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării

Lucrarilor de reparatie a drumurilor locale din comuna Tuzara,raionul Călărași

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Primăriei comunei Tuzara ,raionl Călăraşi

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Fondul Rutier

8. Modalităţi de plată: in termen de 30 zile in baza facturii fiscale si a procesului verbal de receptie

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de

referinţă

1 45233142-6 Lucrări de reparaţie a drumurilor locale din comuna Tuzara Proiect 1 Conform listei cantitatilor de

lucrari

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

Page 253: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

253

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

11. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 2 luni

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.10.2017

13. Locul executării lucrărilor: comuna Tuzara ,raionul Călărași

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista întreaga

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:

Cel mai mic preţ

16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum și ponderile lor:

a)

b) ________________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________________

17. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se aplica

18. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Oferta Original. Confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului.

Da

2 Devizele locale aferente ofertei Formularele 3, 5, 7 cu specificaţia parametrilor tehnici solicitaţi in caietul de sarcini.

Original. Confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului.

Da

3 Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice

Copie. Confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului.

Da

4 Licenţa de activitate Copie. Confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului.

Da

5 Informaţii generale despre ofertant Original. Confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului.

Da

6 Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului.

Da

7 Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului.

Da

8 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie. Confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului.

Da

9 Alte cerinţe Se va completa de către autoritatea contractanta la necesitate

19. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primaria comunei Tuzara,raionul Călăraşib) Adresa: Primaria comunei Tuzara,raionul Călăraşic) Tel: 024420465,024421584,069110505d) Fax: 024420465e) E-mail: [email protected]

Page 254: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

254

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Drăniceru Vasile

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: [email protected]

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

20. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 24.08.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de depunere a ofertelor] Primaria comunei Tuzara,raioonul Călăraşi

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de Stat24. Garanția pentru ofertă: Nu se cere Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de: - Garanție bancară sau- Transfer bancar. Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la

procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: (a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; (b) datele bancare [indicaţi]; (c) codul fiscal [indicaţi]; (d) contul de decontare [indicaţi]; (e) contul trezorerial [indicaţi]; (f ) contul bancar [indicaţi]; (g) trezoreria teritorială [indicaţi].

25. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește procentual din preţul contractului adjudecat]: Nu se cere

26. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos]: Nu se cere

a) Nu se cere.b) Societate pe acţiunic) Societate cu răspundere limitatăd) Altele ____________________________________________________________________

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 262500

Page 255: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

255

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 1349-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Liceul Teoretic «P. Rumeanțev», or. Cahul

2. IDNO: 1002620009924

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi

4. Obiectul achiziției: Alimentarea cu gaze naturale a centralei termice a

Liceul Teoretic «P. Rumeanțev», or. Cahul amplasate pe str. 31 August, 7

5. Cod CPV: 45231221-0

6. Data publicării anunțului de intenție: ________________

Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării alimentarea cu gaze naturale a centralei termice a Liceul Teoretic «P. Rumeanțev» conform necesităţilor Liceul Teoretic «P. Rumeanțev», or. Cahul (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Bugetul local

8. Modalităţi de plată:in termen de 30 zile in baza facturii fiscale si a procesului verbal de receptie

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de

referinţă

1 45231221-0

Alimentarea cu gaze naturale a centralei termice a

Liceul Teoretic «P. Rumeanțev»

Proiect 1 Conform listei cantitatilor de lucrari

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

11. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 2 luni

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2017

13. Locul executării lucrărilor: Liceul Teoretic «P. Rumeanțev», or. Cahul

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista intreaga

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: Cel mai mic pret

16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum și ponderile lor:

Page 256: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

256

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

a) ________________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________________

17. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se aplica

18. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Oferta Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

2 Devizele locale aferente ofertei Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini.

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

3 Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

4 Licenta de activitate Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

5 Informatii generale despre ofertant Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

6 Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

7 Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

8 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

19. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Liceul Teoretic «P. Rumeanțev», or. Cahul

b) Adresa: or. Cahul, str. 31 August, 7

c) Tel: 029932666, 068188981

d) Fax:

e) E-mail:[email protected]

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Tarlapan Aliona – Contabil-Șef

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: [email protected]

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

Page 257: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

257

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

20. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: [ora exactă]11:00

- pe: [data] 24.08.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: Liceul Teoretic «P. Rumeanțev», or. Cahul, str. 31 August, 7 (contabilitatea)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de Stat

24. Garanția pentru ofertă: Nu se cere

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de:

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; (b) datele bancare [indicaţi]; (c) codul fiscal [indicaţi]; (d) contul de decontare [indicaţi]; (e) contul trezorerial [indicaţi]; (f ) contul bancar [indicaţi]; (g) trezoreria teritorială [indicaţi].

25. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește procentual din preţul contractului adjudecat]: Nu se cere

26. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos]: Nu se cere

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 625000,00 lei.

Page 258: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

258

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 1350-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Gimnaziul Tudor Bradescu

2. IDNO: 1013620000515

3. Tip procedură achiziție:cererea ofertelor de pret cu publicare

4. Obiectul achiziției: Paie balotateCod CPV: 03114100-4

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării _______Paielor balotate_____________

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Gimnaziului Tudor Bradescu

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017-2018, este alocată suma necesară din: bugetul local.

[sursa banilor publici]

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitateUnitatea

de măsură CantitateaSpecificarea tehnică deplină

solicitată, Standarde de referinţă

03114100-4 Paie balotate tone 150 Baloti 200 kg, umeditatea 14-16%

03114100-4 Paie balotate tone 80 Baloti pina la 20 kg, umeditatea14-16%

5. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: saptaminal in cantitati de 7-10 tone pina la depozitul beneficiarului cu transportul, incarcatul si descarcatul furnizorului.

6. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

Oferta Intocmita in limba de stat Obligatoriu

Certificat de inregistrare Cu stampila umeda obligatoriu

Extras din registru de stat obligatoriu

Date despre participant Denumirea, fondatorii, rechizite bancare, nr. de telefon

obligatoriu

7. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

Page 259: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

259

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

a) Denumirea autorităţii contractante:Gimnaziul Tudor Bradescu

b) Adresa: s. Chistelnita, r. Telenesti

c) Tel:025878255, 025878599

d) Fax: 025878255

e) E-mail: [email protected]

f ) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Juncu Andrei

8. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la: 11:00

- pe: 21.08.2017

- pe adresa: Gimnaziul Tudor Bradescu, s. Chistelnita, r. Telenesti, anticamera.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

9. Criteriul de atribuire este: pretul cel mai mic

10. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

11. Garanția pentru ofertă: „Nu se cere”

12. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : mun. Chisinau

13. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: _234300

Page 260: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

260

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 1351-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: ___Primaria s. Costesti, r-ul Ialoveni

2. IDNO: __1009601000108

3. Tip procedură achiziție: _Cererea ofertelor de preturi

4. Obiectul achiziției: __beton ___________________________________

5. Cod CPV: 44114000-2

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării ________betonului_________________

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor __Primariei s. Costesti, r-ul Ialoveni _____________________________________

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din: _venituri proprii_

[sursa banilor publici]

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor

solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea Specificarea tehnică deplină

solicitată, Standarde de referinţă

44114000-2 Beton m 3 350 M -300 granit P-4

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: _30 zile str. Vasile Alecsandri, s. Costesti, Ialoveni.__

7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Oferta Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului

Da

2 Certificat / Decizie de inregistrare a intreprinderii / Extras din Registrul de Stat al persoabelor juridice

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

3 Licenta de activitate Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

Page 261: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

261

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

4 Informatii generale despre ofertant Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

5 Certificat de efectuare sistematica a platii impozitelor, contributiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

6 Alte cerinte Se va completa de catre autoritatea contractanta la necesitate

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: ____Primaria s. Costesti________

b) Adresa: __s. Costesti, str. Stefan cel Mare 115____________________

c) Tel: _026853236____

d) Fax: __026853278__

e) E-mail: [email protected]_____

f ) Numele şi funcţia persoanei responsabile: __Perevoznic Diana__________

9. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la: 11:00

- pe: 21.08.2017

- pe adresa: Primaria s. Costesti, r-ul Ialoveni.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

10. Criteriul de atribuire este: prețul cel mai scăzut.

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

12. Garanția pentru ofertă: „Nu se cere”

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de:

- Garanție bancară sau

- Transfer la contul autorității.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la cererea ofertelor de prețuri nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; (b) datele bancare [indicaţi]; (c) codul fiscal [indicaţi]; (d) contul de decontare [indicaţi]; (e) contul trezorerial [indicaţi]; (f ) contul bancar [indicaţi]; (g) trezoreria teritorială [indicaţi].

13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [indicați adresa]

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: ___400000.00 lei_____

Page 262: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

262

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 1352-op/17

1. Название закупающего органа:Лицей им. Н. Третьякова мун. Комрат_____

2. IDNO: 1011601000446____________________________________________________

3. Тип процедуры закупки: Конкурс ценовых оферт__________________________

4. Предмет закупок: Продовольственные товары_____________________________

5. Код CPV:15000000-8_________________________________________________________

 

Настоящее объявление на участие составлено в целях закупки

Продовольственные товары для учеников I-IV классов лицея на горячий завтрак на 2-ое полугодие 2017 года_

(предмет закупки)

 Лицей им. Н. Третьякова мун. Комрат___________________________________

(название закупающего органа)

 

(в дальнейшем – Покупатель) на бюджетный период 2017г., была выделена необходимая сумма из: местного бюджета__________.

(источник публичных средств)

Покупатель приглашает заинтересованных экономических операторов, способных удовлетворить его нужды, принять участие в конкурсе по поставке/предоставлению следующих товаров и/или услуг:

№ п/п Код CPV Название запрошенных

товаров/услуг

Единица измере

ния

Количество

Полная истребуемая техническая

спецификация, Ссылочные стандарты

График поставки

1. 15111200-1 Мясо говяжье (телятина) свежее с костью

кг.

380 1 кат.

Поставка по заявке, в течение 48

часов

2. 15112130-6 Мясо ( куриное филе)б/к

кг.

350

Высший сорт - Фасованные в

полиэтиленовую упаковку по 1 кг.

Поставка по заявке, в течение 48

часов

3. 15511100-4 Молоко пастериз.2,5% - 1л.

литр1350

в/сорт п/э пак.по 1л.ежедневно

4. Йогурт литр

770 в/сорт п/эт.пакет по 0,5л. ежедневно

5. 15512000-0 Сметана 10,0%пак.

300пак.в/сорт п/эт.пакет 0,5л. ежедневно

Page 263: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

263

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

6. 15542000-9 Творог свежий 9% полужирный

пак..400

в/сорт 9% в/сортп/эт.пакет 0,5л.

ежедневно

7. 15530000-2

Масло сливочное 72,5%

(животн. происхождения)

кг

155в/сорт без добавл.

раст. жиров

ежедневно

8. 15543000-6 Сыр твердый 45%

кг

40

в/сорт45% (не острый)

Поставка по заявке, в течение 48

часов

9. 15811100-7 Хлеб белый батон (нарезной)

шт840 в/сорт в целоф.

пакете(вес-0,6кг.) ежедневно

10. 15811100-7 Хлеб пшенично-ржанойшт

1120 в/сорт в целоф.пакете(вес-0,400кг.) ежедневно

11. 15810000-9

Лаваш

уп.

290п/эт.пакет, круглый,

270-300гр.

Поставка по заявке, в течение 48

часов

12. Кукурузная крупа

кг.

76 в/с Фасован.пакет. по 1кг

Поставка по заявке, в течение 48

часов

13. 15612100-2 Мука пшеничная

кг

13

в/с Фасован.пакет. по 1кг.

Поставка по заявке, в течение 48

часов

14. 15613310-4 Крупа арнаутка

кг

76 Фасован.пакет. по 1кг. 1сорт

Поставка по заявке, в течение 48

часов

15. 15831000-2 Сахар (песок)

кг

190в/сорт в пакете 1 кг

Поставка по заявке, в течение 48

часов

16. 15625000-5 Крупа манная

кг

30в/сорт в пакете 1 кг

Поставка по заявке, в течение 48

часов

17. Овсянка Геркулес

кг

76в/сорт в пакете 1 кг

Поставка по заявке, в течение 48

часов

18. 15613000-8 Крупа гречневая

кг

76в/с фасов.впак.по 1кг.

Поставка по заявке, в течение 48

часов

19. 03211300-6 Рис круглый

кг

76 в/с. фасов.в п/э.пак.по1кг.

Поставка по заявке, в течение 48

часов

20. 03142500-3 Яйцо куриное диетическое

шт.

4150

в/с,категор. B диетическ,вес не

менее

63 гр.

Поставка по заявке, в течение 48

часов

Page 264: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

264

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

21. 15332410-1 Сухофрукты в ассортим.

кг

30 в/сорт. Не менее 4–х видов

Поставка по заявке, в течение 48

часов

22. 15321000-4Соки(фруктов.в ассортименте осветленный )

Б.

240 банок.

Высший сорт - 3-х литровая банка, из

стекла

GOST SM 183:2003

Поставка по заявке, в течение 48

часов

23. Печенье детское

кг

84в/сорт короб.по 6-7кг.

Поставка по заявке, в течение 48

часов

24. Овсяное печенье

кг

72 в/сорт короб. по 6-7кг

Поставка по заявке, в течение 48

часов

25. 15850000-1 Лапша

кг

120в/с.- класс I, группа А

Поставка по заявке, в течение 48

часов

26. 15331428-3 Томат паста25 % 0,720 кг.

бан.

14 бан.25% массовой долей сухих вещ-в в банках

по 0,720 гр.

Поставка по заявке, в течение 48

часов

27. 15421000-5 Масло растит. рафинир. дезодорир.

бут.

По 5 л. 15

в/сорт бутыль по 5литр.

Поставка по заявке, в течение 48

часов

28. 15863200-7 Чай черный крупно-листовой

кг. 5 в/сорт пачка по 100гр.

Поставка по заявке, в течение 48

часов

29. 15841000-5 Какао -порошок

пак.

35пак. в/сорт Пакет по 100 гр

Поставка по заявке, в течение 48

часов

30. 15872400-5 Соль йодированная

кг.

15в/сорт Пачка по 1кг.

Поставка по заявке, в течение 48

часов

31. 15872100-2 Черный перец молотый(20гр.)

пак.

28 пак.

Упак.в п/э пак. по 20 гр.

Поставка по заявке, в течение 48

часов

32. 24313320-0 Сода пищевая

пач.

1Пачки по 500гр.

Поставка по заявке, в течение 48

часов

33. 15872200-3

Ванилин

пач.

30

Упак.в п/э пак. по 20 гр.

Поставка по заявке, в течение 48

часов

34. 03221113-1

Лук

кг.

60 Высший сорт

Поставка по заявке, в течение 48

часов

Page 265: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

265

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

35. 03221112-4

Морковь кг. 120

Высший сорт Поставка по заявке, в течение 48

часов

36. 15331130-7

Капуста белокочанная кг. 210

Высший сорт Поставка по заявке, в течение 48

часов

37. Картофель кг 700

Высший сорт Поставка по заявке, в течение 48

часов

38. 15000000-8 Яблоки кг. 550

Высший сорт Поставка по заявке, в течение 48

часов

39. 15331480-5

Огурцы соленные Банок 30 3-х литровая банка из стекла

Поставка по заявке, в течение 48

часов

40. 15000000-8 Консервированная кукуруза Банок 70 Высший сорт

Поставка по заявке, в течение 48

часов

41. 15871000-4 Уксус столовый 9% 1литр

бут.

8 9 % в бут.1 литр. 1

Поставка по заявке, в течение 48

часов

42. 15870000-7 Лавровый лист (20гр.)

пак.

7 п/этил. пак.по 20 гр.

Поставка по заявке, в течение 48

часов

43. Зеленый горошек 0,700 гр.

банок

70 Высший сорт

Поставка по заявке, в течение 48

часов

44. Разрыхлитель

Пач.

15 п/этил. пак.по 20 гр.

Поставка по заявке, в

тетечение 48 часов

45. Свекла

кг

70 Высший сорт

Поставка по заявке, в течение 48

часов

Название документа/требования Дополнительные требования к документуОферта Оригинал, заверенная мокрой печатью участника

на каждой страницеДанные об участниках Заверенные мокрой печатью участника

Сертификат о регистрации предприятия

Копия – выданный государственной регистрационной палатой (Министерство информационного развития), подтвержденный подписью и печатью участника

Сертификат о наличии банковского счетаКопия – банк, хранящий счета

Page 266: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

266

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Сертификат об уплате налогов

Копия –выданная налоговой инспекцией (действительность сертификата в соответствии с требованиями государственной налоговой инспекции Р М)

Последний финансовый отчет

Обзор – подтвержденный печатью и подписью участника;

Сертификат соответствияВыданные национальным органом для проверки соответствия продукции – копия оригинала, заверенная печатью и подписью участника

Список учредителей ( EXTRAS) EXTRAS экономического оператора – имя, фамилия, персональный код

Санитарный паспорт на транспорт Копия паспорта, заверенная печатью.Санитарная авторизация на все продуктыСанитарно- медицинская книжка водителя транспортного средства или экспедитора, перевозящего продовольственные товары

Копия, заверенная печатью участника

Поставщикам мяса – разрешение ЦПМ на функционирование бойни, где будет производиться забой скота

Копию разрешения ЦПМ на функционирование бойни , где будет производиться забой скота , заверенная мокрой печатью ЦПМ, копию договора с владельцем бойни, если поставщик мяса не является владельцем бойни.

 

8. Заинтересованные экономические операторы могут получить дополнительную информацию, либо потребовать разъяснений от закупающего органа по адресу, указанному ниже:

Название закупающего органа: -  Лицей им. Н. Третьякова мун. Комрат

Адрес: м.Комрат, ул. Ленина, 144

Тел: 0(298) 2-23-82

Факс: 0(298) 2-23-82

E-mail: [email protected]

Имя и должность ответственного лица: Яниогло Лилия

9. Составление оферт: Запрошенные оферты и квалификационные документы составляются четко, без исправлений, с номером и датой выхода, за подписью ответственного лица и подаются:

- до: 11:00_ час.

- до:21.08. 2017 г.

- по адресу: Лицей им. Н. Третьякова мун. Комрат

. м.Комрат, ул. Ленина, 144

Оферты, поданные с опозданием будут отклонены.

10. Критерием присуждения является: (наиболее выгодная оферта с технико-экономической точки зрения или самая низкая цена по позициям.

11. Срок действия оферт: (30 дней)

12. Гарантия оферты: (заполняется лишь в случаях, когда она требуется, либо отмечается

Page 267: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

267

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

«Не требуется»)

Все оферты должны сопровождаться гарантией оферты в размере %,

в форме:

- банковской гарантии или

- перевода на счет органа.

Оплата переводом осуществляется по адресу (название организации), с примечанием «Гарантия оферты по открытым торгам №_________ от _______________», согласно следующим детальным данным:

a) бенефициар платежа;

b) банковские данные (укажите);

c) фискальный код:;

d) расчетный счет (укажите);

e) казначейский счет (укажите);

f) банковский счет (укажите);

g) территориальное казначейство.

13. Жалобы, поданные в рамках процедуры запроса ценовых оферт, подаются в Национальное агентство по разрешению споров, по адресу: (укажите адрес.)

14. Оценочная стоимость закупки, без НДС, 170000,00 лей:

Page 268: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

268

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 1353-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Şcoala Profesională, or. Ştefan Vodă

2. IDNO: 1007601000517

3. Tip procedură achiziţie: Cererea ofertelor de preţuri

4. Obiectul achiziţiei: Produse alimentare pentru cantina şcolii

5. Cod CPV: 15000000-8

Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării Produselor

alimentare pentru cantina şcolii conform necesităţilor Şcolii Profesionale, or.

[ obiectul achiziţiei] [denumirea autorităţii contractante]

Ştefan Vodă (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, (lunele septembrie – octombrie) este alocată suma necesară din: Bugetul de stat.

[sursa banilor publici] Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată,

Standarde de referinţă

1 15831000-2 Zahăr cistal alb kg 250 din sfeclă.de calitate standart, în sac, cîte 50kg/sac, GOST 21-94

2 15850000-1 Paste făinoase kg 100 de categoria I, , GOST 875-92

3 03221400-0 Varză kg 550 albă proaspătă, GOST 1724-85».

4 03212213-6 Mazăre șlefuită kg 150Întreagă sau semi fărmată, Calitatea I în sac,cîte 25 kg/sac PT MD 67-38869887-003:2005

5 15411100-3 Ulei de floarea soarelui kg 200 rafinat dezodorizat în sticle de 5 L, GOST 1129-93

6 15870000-7 Condimente pachet 200 în pacete de 100 gr. de găină

7 15332290-3 Magiun de mere borc. 20 Calitatea I în borcane de 840 gr. sterilizat GOST 6929-88

8 15113000-3 Carne de porcină kg 150 Macră prospătă, , GOST 7724-77

9 15863200-7 Ceai kg 5 negru cu frunza medie Calitate I

10 15112100-7 Pulpe de găină kg 450Cu fierbere rapidă, calitatea I,încutii de carton a cîte15 kg, GOST 25391-82 sau PTMD 67-00400053-033:2006

11 15221000-3 Peşte congelat”Hec” kg 200 fără cap , GOST 20057-96

12 15530000-2 Unt de vacă kg 75 cu grăsimea de 72,5 % conform GOST 37-91».

Page 269: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

269

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

13 03142500-3 Ouă de găină buc 720 Calit.I de masă dietice, ., SM 89

14 03221112-4 Morcov kg 250 proaspăt, GOST 1721-85».

15 03221113-1 Ceapă kg 250 proaspătă calitatea întîi, SM 243: 2004»

16 03212100-1 Cartofi kg 1600 târzii, GOST 7176-85 «.

17 15811100-7 Pîine buc 6000 Cu masa 450 gr . din făină Calitatea I, SM 173

18 15625000-5 Crupă de griș kg 70 Calitatea I, în pac. GOST 7022-97

19 03211900-2 Crupă de arnaut kg 80 Calitatea I, în pac.

20 03221111-7 Sveclă roșie kg 200 proaspătă, GOST 1722-85»

21 03211900-2 Crupe de orz kg 50 Calitatea I, în sac, GOST 5784-60

22 03211900-2 Crupe de porumb kg 75 Calitatea I, în sac

23 15612100-2 Făină de grîu kg 150 de calitatea a doua, SM 202:2000»

24 15543000-6 Cașcaval rotund kg 30 Produs din brînză cu chiag, Cantitat I,

25 15870000-7 Foi de dafin uscate, pac. 200 pachet masa 10g

26 15870000-7 Piperi negru măcinat, pac. 90 pachet masa netă 20 gr

27 15613300-1 Hrişcă kg 130 Boabe întregi, Calitatea I, în sac, cîte 25 kg/sac

28 15511600-9 Lapte concentrat cu zahăr bănci 130 Calitatea I in amba- laj a cîte 380 gr.

29 03221210-1 Fasole kg 70 Calitatea I,

30 15872400-5 Sare iodată kg 200 de categoria I, în sac, cîte 25kg/sac

31 15850000-1 Tăieţei kg 75 Cantitatea I, fierbere rapidă

32 15863200-7 Ciai kg 13 negru cu frunza medie, Calitate I

33 15841300-8 Cacao kg 3 Pudră

34 03211900-2 Crupă de grâu kg 50 Calitatea I, în sac,cîte 25 kg/sac

35 03211300-6 Orez kg 50 bob rotund şlefuit calitatea I, În sac, cîte 25 kg/ sac

36 15331427-6 Pastă de roşii borc 25 25%, calitatea I în borcane cu greutatea de 700 gr, SM 247:2004

6. Termenul de livrare solicitat şi locul destinaţiei finale: În perioada lunelor septembrie – octombrie 2017, săptămînal, cantitatea conform comenzii şcolii în or. Ştefan Vodă şi satul Viişoara, rul Ştefan Vodă.

Nr. d/o Denumirea produsului Perioada livrării

1 Varză proaspătă O dată pe săptămînă

2 Carne de porc O dată pe săptămînă

3 Pulpe de găină O dată în 10 zile

4 Peşte congelat O dată în 10 zile

5 Unt O dată în 10 zile

6 Ouă de găină O dată pe săptămînă

7 Morcov O dată în 10 zile

8 Ceapă O dată în 15 zile

9 Cartofi O dată în 15 zile

10 Caşcaval, O dată pe săptămînă

11 Pâinea Zilnic, cantitatea – conform comenzii şcolii

Page 270: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

270

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr.

d/o

Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document Obligati vitatea

1 Oferta Original - confirmat prin ştamp ilă şi semnătura participantului da

2 Certificatul de înregistrare a întreprinderei emis de Camera Înregistrării de Stat

Copia confirmată prin ştampilă şi semnătura participantului da

3 Autorizaţia sanitar-veterinară pe unitate de transport

Copia confirmată prin ştampila Participantului, da

4 Informaţii generale despre ofertant Original confirmat prin ştampilă şi semnătura conducătorului da

5 Lista fondatorilor operatorilor economici Nume, prenume, cod personal da

6 Certificat de conformitate a mărfii Copia confirmată prin ştampilă şi semnătura conducătorului da

Documentele obligatorii la procurarea pîinei şi făinei

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document Obligati vitatea

1 Certificat de calitate şi de provenienţă a materiei prime ( făină , grîu )

copie -confirmat prin semnăt ura şi ştampila participantului da

2Confirmare de diţinere a stocului de făină /grîu, necesar îndeplinirii contractului de achiziţie pe o perioadă de cel puţin 10 zile- copie

confirmată prin semnătura şi ştampila participantului da

3

Certificat de deţinere a laboratorului atestat pentru efectuarea controlului permanent asupra calităţii sau contract cu asemenea laborator.

copie -confirmat prin semnătura şi ştampila participantului da

4

d) Certificat pentru confirmarea capacităţii executării calitative a contractului de achiziţie

original – eliberat de Particip ant, care reflectă următoarea informaţie:

Experienţa acumulată , performanţele ;

da

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Şcoala Profesională din or. Ştefan Vodă

b) Adresa: str. 31 August, nr. 12, or. Ştefan Vodă

c) Tel: 024223439; 079893643.

d) Fax: 024223439;

e) E-mail: [email protected]

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Arpenti Boris, director

9. Întocmirea ofertelor: Oferta şi documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr şi dată de ieşire, cu semnătura persoanei responsabile şi urmează a fi prezentate:

- pînă la: ora 1100

- pe: data de 21 august 2017

- pe adresa: Şcoala Profesională, or. Ştefan Vodă, str. 31 august, nr. 12, anticamera, et.2.

Page 271: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

271

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

10. Criteriul de atribuire este: preţul cel mai scăzut pe poziţii:

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

12. Garanţia pentru ofertă:„Nu se cere”

- Garanţie bancară sau

- Transfer la contul autorităţii.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanţia pentru ofertă la cererea ofertelor de preţuri nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi];

(b) datele bancare [indicaţi];

(c) codul fiscal [indicaţi];

(d) contul de decontare [indicaţi];

(e) contul trezorerial [indicaţi];

(f ) contul bancar [indicaţi];

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

13. Contestaţiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de preţuri se depun la sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 53

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, 100000,0 lei:

Page 272: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

272

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 1354-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria com. Singereii Noi, raionul Singerei;

2. IDNO: 1007601002326

3. Tip procedură achiziție: COP;

Obiectul achiziției: Lucrări de reparații curente a drumurilor locale din com. Singereii Noi, r-nul Singerei;

4. Cod CPV: 45233142-6;

5. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării lucrării de reparații curente a drumurilor locale din com. Singereii Noi, r-nul Singerei

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Primăriei com. Singereii Noi, r-nul Singerei

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

6. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Bugetul de Stat;

7. Modalităţi de plată: in termen de 30 zile in baza facturii fiscale si a procesului verbal de receptie;

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de

referinţă

1 45233142-6Lucrari de reparații curente a

drumurilor locale din com. Singereii Noi, r-nul Singerei

Proiect 1 Conform listei cantitatilor de lucrari

Lista cu cantitățile de lucrări se anexează.

8. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

9. Tipul contractului: De antrepriză.

10. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): [indicaţi numărul de luni]: 2 luni de la înregistrarea contractului;

Page 273: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

273

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

11. Termenul de valabilitate a contractului (luni): [indicaţi numărul de luni]: 31.12.2017;

12. Locul executării lucrărilor: com. Singereii Noi, raionul Singerei;

13. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista întreagă;

14. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: Cel mai scăzut preț.

15. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum și ponderile lor:

a) ________________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________________

16. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): [indicaţi] nu se aplică.

17. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Oferta Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

2 Devizele locale aferente ofertei Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini.

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

3 Certificatul de înregistrare a întreprinderii emis de către Camera Înregistrării de Stat

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

4 Licenta de activitate Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

5 Informatii generale despre ofertant Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

6 Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

7 Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

8 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

9 Manualul calității Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

10 Avizul Inspecţiei de Stat în Construcţii Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

18. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria com. Singereii Noi;

b) Adresa: s. Singereii Noi, raionul Singerei;

c) Tel: 0(262) 73-2-73, mob: 069347034

Page 274: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

274

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

d) Fax: 0(262) 73-2-73

e) E-mail: [email protected]

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Valentina Ceausceac – Primarul com. Singereii Noi

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: s.Singereii Noi raionul Singerei, str. Biruintei,7, et.II, bir.2.

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

19. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 24.08.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de depu-nere a ofertelor]: Primăria com. Singereii Noi, s. Singereii Noi, raionul Singerei;

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

20. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

21. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile;

22. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de stat;

23. Garanția pentru ofertă: Nu se cere

24. Garanţia de bună execuţie a contractului: Nu se cere

25. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos]: Nu se cere

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

26. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

27. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

28. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 554 082,93 lei

Page 275: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

275

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

LISTA LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatii curente a drumurilor locale din com. Singereii Noi, r. Singerei

crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Denumire lucrărilor

Unitatea de masura

Volum

1 2 3 4 5

1. s. Singereii Noi, drum local

1.1. PK 00+00 - 1+25, Pk 7+12 - 8+50

1 RpDD14A Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere m2 1 450,000

2 DH02B Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 100m2 14,500

3 RpDD02A Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire m3 174,000

4 DH11B Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice 100m2 5,300

1.2. Pk 1+25 - 7+12

5 TsC03F1 Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 100 m3 12,360

6 TsE05B Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II

100m2 35,300

7 TsI50A Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (883 m3) t 1 412,000

8 TsI50C Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (353 m3) t 494,000

9 TsD03A1 Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II 100 m3 3,530

Page 276: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

276

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

1 2 3 4 5

10 TsE05B Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II

100m2 35,300

11 TsD08A1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv

100 m3 3,530

12 TsC17B Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II 100 m 4,300

13 RpDD02C Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire m3 283,000

14 RpDD02A Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire m3 353,000

15 DH11B Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice 100m2 11,500

1.3. Drumuri laterale

16 RpDD14A Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere m2 400,000

17 DH02B Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 100m2 4,000

18 RpDD02A Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire m3 48,000

19 DH11B Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice 100m2 2,000

2. s. Marinesti, Str. Sperantei 180m x 4.5 m + 30 m x 3.5 m

20 TsC03F1 Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 100 m3 3,200

Page 277: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

277

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

1 2 3 4 5

21 TsE05B Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II

100m2 9,150

22 TsI50A Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (228 m3) t 365,000

23 TsI50C Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (92 m3) t 129,000

24 TsD03A1 Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II 100 m3 0,920

25 TsE05B Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II

100m2 9,150

26 TsD08A1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv

100 m3 0,920

27 RpDD02C Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire m3 74,000

28 RpDD02A Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire m3 74,000

29 DH11B Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice 100m2 4,200

Page 278: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

278

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 1355-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Î.M.”Centrul stomatologic raional Rîșcani”

2. IDNO: 1013602004696

3. Tip procedură achiziție: Cererea Ofertelor de Preț

4. Obiectul achiziției: Reparația centrului stomatologic raional Rîșcani

5. Cod CPV: 45000000-7

6. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării

Reparația centrului stomatologic raional Rîșcani

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Î.M.”Centrul stomatologic raional Rîșcani”

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: buget local.

8. Modalităţi de plată: prin transfer.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de

referinţă

1 45000000-7 Reparația centrului stomatologic rational Rîșcani 1 Conform cerințelor caietului de

sarcini

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

11. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): [indicaţi numărul de luni] 30 zile.

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): [indicaţi numărul de luni] : 31.12.2017

13. Locul executării lucrărilor: or.Rîșcani,Î.M.”Centrul stomatologic raional Rîșcani”.

Page 279: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

279

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: pe lista întreagă.

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:Cel mai mic preț.

16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum și ponderile lor:

a) ________________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________________

17. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): [indicaţi]________________________________________________________________________

18. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Devizele de cheltuieli formele nr.3;nr.5;nr.7 Original confirmat prin semnătură și ștampila participantului

Obligator

2 Certificat de înregistrare/decizie/Extras Copie confirmată prin semnătura și ștampila participnatului

Obligator

3 Licența Copie confirmată prin semnătura și ștampila participnatului

Obligator

4 Declarație privind dotările cu tehnică și utilaj

Original confirmat prin semnătură și ștampila participantului

Obligator

5 Declarați privind personalul angajat în ultimile 12 luni

Original confirmat prin semnătură și ștampila participantului

Obligator

6 Informații despre participant Original confirmat prin semnătură și ștampila participantului

Obligator

7 Ultimul raport financiar Original confirmat prin semnătură și ștampila participantului

Obligator

8 Garanție pentru ofertă în coantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA.

Original confirmat prin semnătură și ștampila participantului

Obligator

9 Certificat privind lipsa datoriilor de la IF. Original confirmat prin semnătură și ștampila participantului

Obligator

19. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Î.M.”Centrul stomatologic raional Rîșcani”.

b) Adresa: or. Rîșcani, str. N.Testemițanu 6

c) Tel: 0(256)2 -40-41;0(256)2-38-30

d) Fax: ______________

e) E-mail: [email protected]

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Agachi Rodica asistent medical.

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: ____________________________

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

Page 280: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

280

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

20. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:- pînă la: [ora exactă] 11:00- pe: [data] 24.08.2017b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de

depunere a ofertelor] Î.M.”Centrul stomatologic raional Rîșcani”,or.Rîșcani str.N.Testemițanu 6.Ofertele întîrziate vor fi respinse.

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate:limba de Stat.

24. Garanția pentru ofertă: [se completează doar în cazurile în care în care se cere sau se indică „Nu se cere”]

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 2 %. în formă de:

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; Î.M.”Centrul stomatologic raional Rîșcani”.

(b) datele bancare [indicaţi];

(c) codul fiscal [indicaţi]; 1013602004696

(d) contul de decontare [indicaţi]; MD48TRPCBV518430A00301AA

(e) contul trezorerial [indicaţi];

(f ) contul bancar [indicaţi]; TREZMD2X

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].Ministerul Finanțelor-Trezorăria de Stat.

25. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește procentual din preţul contractului adjudecat]: _________%. [se completează doar în cazurile în care în care se cere sau se indică „Nu se cere”]

26. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] _____________

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 271 179,17 lei MD.

Page 281: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

281

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 1356-op/17

1. Название закупающего органа: Лицей им.Д.Маврди

2. IDNO: 1011601000343____________________________________________________

3. Тип процедуры закупки: Конкурс ценовых оферт__________________________

4. Предмет закупок: Продовольственные товары_____________________________

5. Код CPV: 15000000-8_________________________________________________________

 

Настоящее объявление на участие составлено в целях закупки

Продовольственные товары для нужд лицея им.Д.Мавроди на второе полугодие 2017 года_

(предмет закупки)

 

согласно нуждам Лицея им.Д.Мавроди

(название закупающего органа)

 

(в дальнейшем – Покупатель) на бюджетный период 2017г., была выделена необходимая сумма из: регионального бюджета __________.

(источник публичных средств)

 

Покупатель приглашает заинтересованных экономических операторов, способных удовлетворить его нужды, принять участие в конкурсе по поставке/предоставлению следующих товаров и/или услуг:

№ п/п Код CPV

Название запрошенных товаров/услуг

Единица измере

ния

Количество

Полная истребуемая техническая

спецификация, Ссылочные стандарты

График поставки

1. 15511100-5 Молоко пастериз.2,5% - 1л.

литр827

в/сорт п/э пак.по 1л.

GOST 13277-79 ежедневно

2. 15500000-8 Кефир 2,5%литр

512 в/сорт п/эт. пакет по 0,5л. ежедневно

3. 15841300-6Какао порошок (фасованный в пачки по 0.1 кг)

кг

6в/сорт . пакет 0,1 кг

Поставка по заявке в течении 48 часов

4. 15542000-9 Творог свежий 10%

кг.

161 в/сорт 10% нефасованный

Поставка по заявке в течении 48 часов

Page 282: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

282

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

5. 15530000-2

Масло сливочное 72,5%

(животн. происхождения без доб.раст.происхожд.)

кг

90в/сорт без добавл.

раст. жиров Gost 37-91

Поставка по заявке в течении 48 часов

6. 15811100-7 Хлеб белый батон (нарезной)

шт

1604

в/сорт в целоф.пакете (вес-0,6кг.) SM 173:1997

обогащенная железом и фолиевой кислотой

ежедневно

7. 15811200-8

Булочка сдобная( с повидлом)

шт.

1280

в/с.,фасован. в п/э.пакет вес 0,080-0,1кг

GOST 24557-89

ежедневно

8. 15810000-9

Лаваш

уп.

259п/эт. пакет,пищ.обол.вес

270-300гр. SM 1022

Поставка по заявке в течении 48 часов

9. 15612100-2 Мука пшеничная

кг

20в/с мешок до 50кг.

GOST SM 202:2000

Поставка по заявке в течении 48 часов

10. 15810000-9 Сухари молотые

Пач.

79в/сорт в пакете 0,1 кг

GOST А07370515

Поставка по заявке в течении 48 часов

11. 15331133-8 Горох сухой(дробленый)

кг

100в/с,фасов,п/э пак.по 1кг.

GOST 38869887

Поставка по заявке в течении 48 часов

12. 15831000-2 Сахар (песок)

кг

150

в/сорт ,фасов,п/э пак.по 1кг.

GOST21-94

Поставка по заявке в течении 48 часов

13. 15625000-5 Крупа манная

кг

70в/сорт в пакете 1 кг

GOST 7022-97

Поставка по заявке в течении 48 часов

14. 15613000-8 Крупа гречневая

кг

60в/с фасов.в пак.по 1кг.

GOST 5550-74

Поставка по заявке в течении 48 часов

15. 03211300-6 Рис круглый

кг45 в/с. фасов.в п/э.пак.по

1кг.GOST 26791-89

Поставка по заявке в течении 48 часов

16. 03142500-3 Яйцо куриное диетическое

шт.

1510

в/с,категор. диетическ, вес не менее

63 гр. Лотки по 30 шт. SM-89

Поставка по заявке в течении 48 часов

17. 33 15321000-4Соки(фруктов.в ассортименте с мякотью

банк

99бан Высший сорт-3-х

литровая банка GOST SM 183

Поставка по заявке в течении 48 часов

Page 283: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

283

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

18. 41 15331428-3 Томат паста, томат сухих вещ.25 %

кг

2225% массовой долей

сухих вещ-в в банках по 0,7 гр. GOST 3343-89

Поставка по заявке в течении 48 часов

19. 42 15421000-5Масло растит. подсол. рафинир. дезодорир.

литр

45в/сорт бутыль по 5литр.

GOST 1129-93

Поставка по заявке в течении 48 часов

20. 44 15863200-7 Чай черный крупно-листовой

кг.

16 в/сорт Пачка по 100гр. GOST 1937-90

Поставка по заявке в течении 48 часов

21. 47 15872400-5 Соль йодированная

кг.

20в/сорт Пачка по 1кг.

Gost 13830-97

Поставка по заявке в течении 48 часов

22. 15112130-6 Мясо (куриное филе без кости)

кг

430в/с фасов.в пак.по 1кг.

GOST 25391-82

Поставка по заявке в течении 48 часов

23. 15613000-8 Крупа пшеничная арнаутка

кг

60Высший сорт фасов.в

полэтил.пакеты по 1 кг GOST 276-60.

Поставка по заявке в течении 48 часов

24. 03212100-1 Картофель

кг670 Урожай 2017 года

средний

Поставка по заявке в течении 48 часов

25. 03221112-4 Морковь

кг

125 Урожай 2017 года средний

Поставка по заявке в течении 48 часов

26. 03221400-0 Капуста

кг

200 Урожай 2017 года средний

Поставка по заявке в течении 48 часов ежедневно

27. 03222321-9 яблоко

кг

274 Урожай 2017 года средний

Поставка по заявке в течении 48 часов

28. 03221111-7Макароны группа А из твердых сортов пшеницы

кг

90 Высший сорт фасов.в полиэт.пакеты по 2.5 кг

Поставка по заявке в течении 48 часов

29. 15321000-4 Бананы

кг

560 Урожай 2017 года средний

Поставка по заявке в течении 48 часов

30. 03221112-4 лук

кг

130 Урожай 2017 года средний

Поставка по заявке в течении 48 часов

Page 284: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

284

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

31. 15221000-3Рыба хек без головы по 900-1000 г шт.

Кг

140 Высший сорт короба по 10-15 кг GOST 20057-96

Поставка по заявке в течении 48 часов

32. 15543000-6 Сыр твердый 45 %

Кг

55Высший сорт фасов. Примерно по 3-5 кг GOST SM 218:2001

Поставка по заявке в течении 48 часов

 

6. Запрошенный срок поставки/оказания и место финального назначения:

с 01сентября 2017 по 31 декабря 2017г. в лицей им.Д.Мавроди», ежедневно, до 8.00 ч.

7. Документы/ квалификационные требования экономических операторов включают следующее:

№ п/п

Название документа/требования Дополнительные требования к документу

1 Оферта Оригинал, заверенная мокрой печатью участника на каждой странице

2 Данные об участниках Заверенные мокрой печатью участника

3 Сертификат о регистрации предприятия

Копия – выданный государственной регистрационной палатой (Министерство информационного развития), подтвержденный подписью и печатью участника

4 Сертификат о наличии банковского счетаКопия – банк, хранящий счета

5 Сертификат об уплате налогов

Копия –выданная налоговой инспекцией (действительность сертификата в соответствии с требованиями государственной налоговой инспекции Р М)

6 Последний финансовый отчет

Обзор – подтвержденный печатью и подписью участника;

7 Сертификат соответствия

Выданные национальным органом для проверки соответствия продукции – копия оригинала, заверенная печатью и подписью участника

8 Список учредителей ( EXTRAS) EXTRAS экономического оператора – имя, фамилия, персональный код

9 Санитарный паспорт на транспорт Копия паспорта, заверенная печатью.10 Санитарная авторизация на все продукты

11 Санитарно- медицинская книжка водителя транспортного средства или экспедитора, перевозящего продовольственные товары

Копия, заверенная печатью участника

8. Заинтересованные экономические операторы могут получить дополнительную информацию, либо потребовать разъяснений от закупающего органа по адресу, указанному ниже:

Название закупающего органа: - Лицей им.Д.МавродиАдрес: м.Комрат, ул.Островского 2Тел: 0(298) 2-34-53Факс: 0(298) 2-34-53E-mail: [email protected]

Имя и должность ответственного лица: Влах И.А.

Page 285: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

285

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6411 AUGUST 2017, VINERI

9. Составление оферт: Запрошенные оферты и квалификационные документы составляются четко, без исправлений, с номером и датой выхода, за подписью ответственного лица и подаются:

- до: 11:00 час.

- до: 21.08.2017 г.

- по адресу: м.Комрат, ул.Островского 2

. Лицей им.Д.Мавроди

Оферты, поданные с опозданием будут отклонены.

10. Критерием присуждения является: (наиболее выгодная оферта с технико-экономической точки зрения или самая низкая цена по позициям.

11. Срок действия оферт: (60 дней)

12. Гарантия оферты: (заполняется лишь в случаях, когда она требуется, либо отмечается

«Не требуется»)

Все оферты должны сопровождаться гарантией оферты в размере %,

в форме:

- банковской гарантии или

- перевода на счет органа.

Оплата переводом осуществляется по адресу (название организации), с примечанием «Гарантия оферты по открытым торгам №_________ от _______________», согласно следующим детальным данным:

a) бенефициар платежа;

b) банковские данные (укажите);

c) фискальный код:;

d) расчетный счет (укажите);

e) казначейский счет (укажите);

f) банковский счет (укажите);

g) территориальное казначейство.

13. Жалобы, поданные в рамках процедуры запроса ценовых оферт, подаются в Национальное агентство по разрешению споров, по адресу: (укажите адрес.)

14. Оценочная стоимость закупки, без НДС, 100000,00 лей:

Page 286: Cuprins - Agenția Achiziții Publice17/02461 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea tehnicii de calcul, accesoriilor pentru tehnica ... 17/02823 Cod CPV 34952000-5 - Servicii de dezincrustare

286