cuprins - agenția achiziții publicenr. 14/02260 cod cpv 24322500-2 - alcool etilic - ip usmf...

of 48 /48
MARȚI, 4 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 87 1 Cuprins: Anunturi de intentie I.M.S.P. INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ ..................................................................................... 6 Proceduri lansate in cadrul SIA Registrul de Stat al Achizitiilor Publice Licitatii Nr. 14/01997 Cod CPV 34300000-0 - Anvelope, acumulatoare şi piese de rezervă auto - Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al MAI............................................................... 7 Nr. 14/02016 Cod CPV 39150000-8 - diverse tipuri de echipament conform necesităţilor pentru IMSP Institutul de Ftiziopneumonologie, blocul curativ nr.2 din s.Vorniceni, r-l Străşeni. - Ministerul Sănătății ............................................................................................ 7 Nr. 14/02155 Cod CPV 45232400-6 - Construcția sistemului de canalizare în s. Roșu, r-nul Cahul cu conectarea la sistemul de canalizare a or. Cahul. REPETAT. - Agenția de Dezvoltare Regională Sud.................................................................................................. 8 Nr. 14/02198 Cod CPV 33696200-7 - necesarul de dispozitive medicale (materiale consumabile, reagenţi de laborator şi produse diagnostice, echipamente medicale), pentru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse san - Agentia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale ..................................... 9 Nr. 14/02199 Cod CPV 79810000-5 - servii de redactare literală, machetarea, corectura, tipărirea ediţiilor și formularilor statistice - Biroul National de Statistica ........................................... 9 Nr. 14/02212 Cod CPV 18222000-1 - echipament din dotare (îmbrăcăminte și încălțăminte de serviciu) - INSPECTORATUL ECOLOGIC DE STAT........................................................ 10 Nr. 14/02223 Cod CPV 30000000-9 - Materiale promotionale - IP USMF Nicolae Testemițanu ..............11 Nr. 14/02236 Cod CPV 45000000-7 - „Reţele inginereşti exterioare la complexl locativ pentru angajaţii din sfera bugetară, familii tinere şi unui complex de garaje din str. Ghioecilor, sectorul Buiucani, mun. Chişinău” - ÎM Direcţia Construcţii Capitale ..............11 Nr. 14/02259 Cod CPV 55510000-8 - Servicii hrana elevi (dejun,prânz, cina) pentru anul 2015 - Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei ............................................................................ 12 Nr. 14/02262 Cod CPV 34351100-3 - ANVELOPE, ACUMULATOARE, LUBRIFIANŢI ȘI COMBUSTIBIL - Departamentul Instituțiilor Penitenciare ................................................ 13 Nr. 14/02264 Cod CPV 80410000-1 - Servicilor pentru alimentare a 3146 copii in institutiile preuniversitare subordonate DETS s. Ciocana - Directia Educatie Tineret si Sport st.Ciocana......................................................................................................................... 13 Nr. 14/02265 Cod CPV 30190000-7 - Rechizite de birou - SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA ................................................................................................... 14 Nr. 14/02267 Cod CPV 79530000-8 - Servicii de traducere - SERVICIUL VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA ........................................................................................................................ 15 Nr. 14/02269 Cod CPV 33100000-1 - Dispozitive Medicale (Repetat). - I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BUIUCANI............................................................................. 15 Nr. 14/02274 Cod CPV 15800000-6 - Produse alimentare conform necesităţilor DTC a MAI - Ministerul Afacerilor Interne .............................................................................................. 16 Nr. 14/02281 Cod CPV 55500000-5 - Servicii de alimentare a elevilor din institutiile preuniversitare pentru anul 2015 - Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani ................................... 17 Nr. 14/02282 Cod CPV 09132000-3 - benzină - I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Centru ............. 17 Nr. 14/02290 Cod CPV 45212000-6 - Reconstrucția blocului 2A în bloc de odihnă cu cantină și blocul 2B în bloc de odihnă str. Plopilor, 26, or. Vadul lui Vodă, Parcul Nistrean, mun. Chișinău - Direcția sănătății a Consiliului municipal Chișinău .......................................... 18 Nr. 14/02294 Cod CPV 09000000-3 - produselor petroliere pentru anul de activitate 2015 - I.M.S.P. INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ.......................................................................... 19 Anunturi de modificare/ anulare a Licitatiilor Publice Anunt de modificare - La Licitaţia publică nr. 14/02123 din 05.01.2015 cu privire la achiziţia

Upload: others

Post on 21-Jan-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

MARȚI, 4 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 87

1

Cuprins:Anunturi de intentie

I.M.S.P. INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ ..................................................................................... 6

Proceduri lansate in cadrul SIA Registrul de Stat al Achizitiilor Publice

LicitatiiNr. 14/01997 Cod CPV 34300000-0 - Anvelope, acumulatoare şi piese de rezervă auto - Serviciul

Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al MAI ............................................................... 7Nr. 14/02016 Cod CPV 39150000-8 - diverse tipuri de echipament conform necesităţilor pentru

IMSP Institutul de Ftiziopneumonologie, blocul curativ nr.2 din s.Vorniceni, r-l Străşeni. - Ministerul Sănătății ............................................................................................ 7

Nr. 14/02155 Cod CPV 45232400-6 - Construcția sistemului de canalizare în s. Roșu, r-nul Cahul cu conectarea la sistemul de canalizare a or. Cahul. REPETAT. - Agenția de Dezvoltare Regională Sud .................................................................................................. 8

Nr. 14/02198 Cod CPV 33696200-7 - necesarul de dispozitive medicale (materiale consumabile, reagenţi de laborator şi produse diagnostice, echipamente medicale), pentru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse san - Agentia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale ..................................... 9

Nr. 14/02199 Cod CPV 79810000-5 - servii de redactare literală, machetarea, corectura, tipărirea ediţiilor și formularilor statistice - Biroul National de Statistica ........................................... 9

Nr. 14/02212 Cod CPV 18222000-1 - echipament din dotare (îmbrăcăminte și încălțăminte de serviciu) - INSPECTORATUL ECOLOGIC DE STAT ........................................................ 10

Nr. 14/02223 Cod CPV 30000000-9 - Materiale promotionale - IP USMF Nicolae Testemițanu ..............11Nr. 14/02236 Cod CPV 45000000-7 - „Reţele inginereşti exterioare la complexl locativ pentru

angajaţii din sfera bugetară, familii tinere şi unui complex de garaje din str. Ghioecilor, sectorul Buiucani, mun. Chişinău” - ÎM Direcţia Construcţii Capitale ..............11

Nr. 14/02259 Cod CPV 55510000-8 - Servicii hrana elevi (dejun,prânz, cina) pentru anul 2015 - Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei ............................................................................ 12

Nr. 14/02262 Cod CPV 34351100-3 - ANVELOPE, ACUMULATOARE, LUBRIFIANŢI ȘI COMBUSTIBIL - Departamentul Instituțiilor Penitenciare ................................................ 13

Nr. 14/02264 Cod CPV 80410000-1 - Servicilor pentru alimentare a 3146 copii in institutiile preuniversitare subordonate DETS s. Ciocana - Directia Educatie Tineret si Sport st.Ciocana ......................................................................................................................... 13

Nr. 14/02265 Cod CPV 30190000-7 - Rechizite de birou - SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA ................................................................................................... 14

Nr. 14/02267 Cod CPV 79530000-8 - Servicii de traducere - SERVICIUL VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA ........................................................................................................................ 15

Nr. 14/02269 Cod CPV 33100000-1 - Dispozitive Medicale (Repetat). - I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BUIUCANI............................................................................. 15

Nr. 14/02274 Cod CPV 15800000-6 - Produse alimentare conform necesităţilor DTC a MAI - Ministerul Afacerilor Interne .............................................................................................. 16

Nr. 14/02281 Cod CPV 55500000-5 - Servicii de alimentare a elevilor din institutiile preuniversitare pentru anul 2015 - Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani ................................... 17

Nr. 14/02282 Cod CPV 09132000-3 - benzină - I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Centru ............. 17Nr. 14/02290 Cod CPV 45212000-6 - Reconstrucția blocului 2A în bloc de odihnă cu cantină și

blocul 2B în bloc de odihnă str. Plopilor, 26, or. Vadul lui Vodă, Parcul Nistrean, mun. Chișinău - Direcția sănătății a Consiliului municipal Chișinău .......................................... 18

Nr. 14/02294 Cod CPV 09000000-3 - produselor petroliere pentru anul de activitate 2015 - I.M.S.P. INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ .......................................................................... 19

Anunturi de modificare/ anulare a Licitatiilor PubliceAnunt de modificare - La Licitaţia publică nr. 14/02123 din 05.01.2015 cu privire la achiziţia

MARȚI, 4 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 87

2

izolarii termice (etaj ethnic, subsol) a blocului Centrului Perinatal al IMSP Spitalul Raional Orhei, din str. Vasile Lupu, 127, or. Orhei, cod CPV - 45321000-3, conform necesităţilor Agenției de Dezvoltare Regională Centru. ................................................... 19

Anunt de modificare - La Licitaţia publică nr. 14/02215 din 11.11.2014 cu privire la achiziţia serviciilor de proiectare a edificiului din str. Bucuriei, 14, mun. Chișinău., cod CPV - 71322000-1, conform necesităţilor INSPECTORATULUI GENERAL AL POLIŢIEI. ......... 20

Anunt de modificare - La Licitaţia publică nr. 14/02233 din 10.11.2014 cu privire la achiziţia lucrărilor de reparație a drumului L177 Șoldănești-Cobîlea-R19, km 10-13 (tronsonul PC 94+25 – PC 100+90 – drumuri laterare, întrării în curți, trotuar; tronsonul PC 100+90 – PC 103+90), cod CPV - 45233142-6, conform necesităţilor Administrației de Stat a Drumurilor. ......................................................................................................... 20

Anunt de modificare - La Licitaţia publică nr. 14/02257 din 14.11.2014 cu privire la achiziţia serviciilor de asigurare a stabilităţii terasamentelor şi măsurilor pentru colectarea şi evacuarea apelor pluviale şi freatice pe sectorul adiacent drumului L607 R37 – Lărguța – Cîrpești - R56, km 9+200, cod CPV - 71322500-6, conform necesităţilor Administrației de Stat a Drumurilor. .................................................................................. 20

Concursuri prin cererea ofertelor de preturiNr. 14/02260 Cod CPV 24322500-2 - Alcool etilic - IP USMF Nicolae Testemițanu ................................ 20Nr. 14/02266 Cod CPV 15300000-1 - Legume si fructe pentru trimestru I al anului 2015 - I.M.S.P.

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL “SFÂNTA TREIME” ........................................................ 21Nr. 14/02270 Cod CPV 22819000-4 - Bunuri poligrafice - Banca Nationala a Moldovei ......................... 22Nr. 14/02275 Cod CPV 34913000-0 - piese de schimb pentru Tomograful Computerizat cu

64-slice-uri Optima CT 660 - INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ SPITALUL REPUBLICAN AL ASOCIAŢIEI CURATIV-SANATORIALE ŞI DE RECUPERARE .......... 22

Nr. 14/02278 Cod CPV 03452000-3 - Material săditor decorativ, pentru amenajarea spaţiilor verzi pe teritoriul liceului „Academia Copiilor” subordonat DETS s. Rîşcani - DETS RÎŞCANI 22

Nr. 14/02287 Cod CPV 66514110-0 - Servicii de asigurare obligatorie a mijloacelor de transport auto (repetată) - Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al MAI ................... 23

Nr. 14/02288 Cod CPV 39151000-5 - Colivii pentru animale de laborator (iepuri), confecționate din inox, metal negru, plasă. - Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui .............................. 23

LicitatiiNr. 2061/14 Cod CPV. 45332000-3 lucrari de alimentare cu apa si constructia retelei de canalizare

in s. Porumbrei - Primaria Porumbrei Cimislia .................................................................. 25Nr. 2062/14 Cod CPV. 55524000-9 servicii alimentare - Primaria Balti Balti ........................................... 25Nr. 2063/14 Cod CPV. 15000000-8 produse alimentare - Primaria Balti Balti ......................................... 26Nr. 2064/14 Cod CPV. 45233000-9 lucrari de reparatie a drumului de acces spre Cetatea Soroca -

CR Soroca ........................................................................................................................ 26Nr. 2065/14 Cod CPV. 33100000-1 echipamente medicale - IMSP SR Taraclia ..................................... 27Nr. 2066/14 Cod CPV. 45232400-6 instalatii de epurare si retele de canalizare in c. Cruzesti etapa

II - Primaria Cruzesti Chisinau .......................................................................................... 27Nr. 2067/14 Cod CPV. 09110000-3 peleti din biomasa - Liceul Teoretic D Cantemir

Crasnoarmeiscoe Hincesti ................................................................................................ 28Nr. 2068/14 Cod CPV. 45000000-7 lucrari de reconstructii a cladirii existenet cu amenajarea unui

etaj mansardat din str. Puskin, 11 - Comitetul National Olimpic al RM ............................. 28Nr. 2069/14 Cod CPV. 30000000-9 calculatoare si schipament de periferie - Biroul migratie si azil al MAI ...29Nr. 2070/14 Cod CPV. 45453000-7 lucrari de modernizare a iluminarii strazilor principale din s.

Ermoclia - Primaria Ermoclia Stefan Voda ....................................................................... 29

Concursuri prin cererea ofertelor de preturiNr. 7108-op/14 Cod CPV. 45215213-3 Lucrari de reparatie capitala a retelelor interioare de

alimentare cu apa potabila, apa calda si canalizare - Internatul Psihoneurologic Balti .... 30Nr. 7109-op/14 Cod CPV. 45421100-5 Lucrari de instalare de usi si ferestre la gradinita de copii -

Primaria Ilenuta Falesti ..................................................................................................... 30

MARȚI, 4 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 87

3

Nr. 7110-op/14 Cod CPV. 45233142-6 Lucrări de reparaţie a drumului local din s.Echimăuţi, rl.Rezina - Primaria Echimauti Rezina .............................................................................. 30

Nr. 7111-op/14 Cod CPV. 70123000-9 imobil pentru oficiul de sanatate in s. Mihailovca, com. Prepelita - CR Singerei ..................................................................................................... 31

Nr. 7112-op/14 Cod CPV. 45233142-6 lucrari de reparatre a drumurilor or. Taraclia - Primaria Taraclia Taraclia ................................................................................................................ 31

Nr. 7113-op/14 Cod CPV. 45212351-1 Reparatie la monumentul lui Stefan cel Mare si Sfint s. Cobilea, rl. Soldanesti - Primaria Cobilea Soldanesti ....................................................... 32

Nr. 7114-op/14 Cod CPV. 45233161-5 lucrari de amenajare de trotuare si borduri in banda de evacuare de drumuri R 38 str. Inzov si L 668 str. Lenin or. Taraclia - Primaria Taraclia Taraclia ............................................................................................................................. 32

Nr. 7115-op/14 Cod CPV. 45453000-7 reparatie ospatariei la gimnaziul din s.Chipesca - Instituţia Publică Gimnaziul Chipeşca, rl.Şoldăneşti ....................................................................... 32

Nr. 7116-op/14 Cod CPV. 30000000-9 Echipament informatic si accesorii - IMSP SR Cimislia ............. 33Nr. 7117-op/14 Cod CPV. 45233142-6 Lucrari de intretinere si reparatie a drumurilor - Primaria

Mereseuca Ocnita ............................................................................................................ 33Nr. 7118-op/14 Cod CPV. 45453000-7 lucrari de modificare a blocului scolar in gradinita de copii

din s. Capriana - Aparatul Presedintelui raionului Straseni .............................................. 33Nr. 7119-op/14 Cod CPV. 15800000-6 produse alimentare - Primaria Macaresti Ungheni ..................... 34Nr. 7120-op/14 Cod CPV. 45453000-7 lucrari de reparatie a incaperilor Centrului de Medicina

Legala pentru dislocarea temporara a Laboratorului Genetic - Centrul de Medicina Legala ..34Nr. 7121-op/14 Cod CPV. 09132000-3 benzina - Baza de Aviatie a Ministerului Apararii ....................... 35Nr. 7122-op/14 Cod CPV. 44221000-5 geamuri din termopan - Colegiul Politehnic Chisinau ................ 35Nr. 7123-op/14 Cod CPV. 44221100-6 Schimbarea ferestrelor din mase plastice la blocul de studii

al Colegiului Industrial Pedagogic din Cahul - Colegiul industrial Pedagogic Cahul ........ 35Nr. 7124-op/14 Cod CPV. 45231400-9 iluminarea stradala din. or. Cainari - Primaria Cainari Causeni . 36Nr. 7125-op/14 Cod CPV. 45453000-7 Lucrari de reparare si reconstructie a fintinilor mun.Comrat -

Primaria Comrat UTA Gagauzia ....................................................................................... 36Nr. 7126-op/14 Cod CPV. 71322000-1 Servicii de proectare a sisitemului de alimentare cu apă a

satului Ochiul Alb, rul Drochia - Primaria Ochiul Alb Drochia ........................................... 37Nr. 7127-op/14 Cod CPV. 45321000-3 reutilarea si replanificarea bucatariei gradinitei din com.

Hirtopul Mare - Primaria Hirtopul Mare Criuleni ................................................................ 37Nr. 7128-op/14 Cod CPV. 48810000-9 dispozitive de eliberare a tichetelor - Biroul migratie si azil al MAI ....37Nr. 7129-op/14 Cod CPV. 15000000-8 produse alimentare - Primaria Bardar Ialoveni .......................... 38Nr. 7130-op/14 Cod CPV. 45311100-1 lucrari de alimentare cu energie electrica a gradinitei de copii

- Primaria Cosnita Dubasari ............................................................................................. 38Nr. 7131-op/14 Cod CPV. 45233142-6 reparatia unui sector de drum din s. Mateuti - CR Rezina ......... 38Nr. 7132-op/14 Cod CPV. 45453000-7 Reconstructia a doua paviloane - Primaria Codru Nou Telenesti ......39Nr. 7133-op/14 Cod CPV. 45223220-4 lucrari de reparatie a sediului Judecatoriei Ciuleni -

Judecatoria Criuleni .......................................................................................................... 39Nr. 7134-op/14 Cod CPV. 45232150-8 extinderea retelei de apeduct pentru alimentarea cu apa

potabila a gradinitei de copii - Primaria Ciuciuleni Hincesti .............................................. 40Nr. 7135-op/14 Cod CPV. 45233142-6 reparatia drumurilor locale din s. Popestii de Sus - Primaria

Popestii de Sus Drochia ................................................................................................... 40Nr. 7136-op/14 Cod CPV. 55523000-2 servicii catering - Centrul de asistenta si protectie a

victimelor si potentialelor victime ale traficului de fiinte umane ........................................ 40Nr. 7137-op/14 Cod CPV. 38434540-3 dispozitiv medical, sistem de cercetare microbiologica a apei

- Centrul de Sanatate Publica Nisporeni .......................................................................... 41Nr. 7138-op/14 Cod CPV. 30000000-9 echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia

mobilierului si a pachetelor software - Universitatea de Stat din Tiraspol ........................ 41Nr. 7139-op/14 Cod CPV. 15800000-6 produse alimentare - Liceul Teoretic D Cantemir Cahul ............ 41Nr. 7140-op/14 Cod CPV. 09132100-4 combustibil - Colegiul Financiar Bancar .................................... 42Nr. 7141-op/14 Cod CPV. 09111220-8 brichete - Liceul Teoretic Cezar Radu Leuseni Hincesti ............. 42Nr. 7142-op/14 Cod CPV. 34100000-8 autovehicul - Primaria Lipcani Briceni ........................................ 43Nr. 7143-op/14 Cod CPV. 71322000-1 servicii de elaborare a Planului de Actiuni pentru Energie

Durabila PAED al or. Criuleni pentru anii 2015-2020 - CR Criuleni .................................. 43

MARȚI, 4 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 87

4

Nr. 7144-op/14 Cod CPV. 45233142-6 Reparatia strazilor si trotuarelor cu beton asfaltic or. Telenesti - Primaria Telenesti Telenesti............................................................................. 43

Nr. 7145-op/14 Cod CPV. 65000000-3 Servicii de deservire a cazangeriei - Directia Invatamint Soroca .. 44Nr. 7146-op/14 Cod CPV. 33100000-1 Instalație stomatologică - Centrul Stomatologic raional

Stefan Voda ...................................................................................................................... 44Nr. 7147-op/14 Cod CPV. 45223210-1 lucrari de instalare a gardului - Teatrul Municipal de Papusi

Guguta .............................................................................................................................. 45Nr. 7148-op/14 Cod CPV. 45111291-4 lucrari de amenajare a gunoistei din s. Mereni - Primaria

Mereni Anenii Noi ............................................................................................................. 45

AnunturiCONCURS PENTRU SOLICITAREA GRANTURILOR COMPETITIVE LA DEZVOLTAREA

INFRASTRUCTURII ECONOMICE .................................................................................. 46Agenția Achiziții Publice anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante. .............................. 46

Anunţuri de atribuire a contractelor de achiziţii publice pentru anul 2013Anunţuri de atribuire a contractelor de achiziţii publice de bunuri, servicii şi lucrări încheiate de către

autorităţile contractante în rezultatul desfăşurării procedurilor de licitaţie publică ............... 47

MARȚI, 4 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 87

5

În atenţia operatorilor economiciAgenţia Achiziţii Publice, aduce la cunoştinţă faptul că operatorii economici îşi pot plasa

avize publicitare în Buletinul Achiziţiilor Publice şi pe pagina web www.tender.gov.md.Tarifele pentru plasarea avizelor publicitare (reclamei), potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 278

din 16.03.2006, cu privire la mijloacele speciale în domeniul achiziţiilor publice ale Agenţiei Achiziţii Publice sunt următoarele:

Nr.d/o Denumirea serviciului Tarif, lei

1. Publicitatea plasată în Buletinul Achiziţiilor Publice, pentru 1 cm2 1 număr - 9,00

2-5 numere - 6,00

6 şi mai multe - 5,00

2. Publicitatea plasată pe pagina web, pentru 1 cm2 10,00

MARȚI, 4 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 87

6

Anunţuri de intenţie

ANUNŢ DE INTENŢIE I.M.S.P. INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ, c/f: 1003600152606 Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Toma Ciorbă nr.1 Persoana de contact: Colbasiuc Cristina Telefon: 022 250704 Fax: 022 250809 E-mail: [email protected]

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV Suma

planificată (lei, făra TVA)

Tip procedură Perioada

desfăşurarii (trimestrul)

Bunuri 1 Produse petroliere 09000000-3 15000000.00 Licitaţie

publică 2014

Trimestrul IV

MARȚI, 4 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 87

7

Proceduri lansate in cadrul SIA Registrul de Stat al Achizitiilor Publice

Tip proceduri: Licitaţie publică Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Licitaţie publică Nr. 14/01997Autoritatea contractantă Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al

MAIAdresa mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 69Telefon/fax 022 220362Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie BOLOGAN VASILEObiectul achiziţiei Anvelope, acumulatoare şi piese de rezervă autoCod CPV 34300000-0Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 69Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 69Limba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pesuport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 440115101015001Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000015001Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000015001Termenul de depunere a ofertelor 19.11.2014 10:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 19.11.2014 10:00

Licitaţie publică Nr. 14/02016Autoritatea contractantă Ministerul SănătățiiAdresa mun.Chișinău str.Vasile Alecsandri, 2Telefon/fax 022 26-88-42 022 26-88-19Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie Axentii VadimObiectul achiziţiei diverse tipuri de echipament conform necesităţilor

pentru IMSP Institutul de Ftiziopneumonologie, blocul curativ nr.2 din s.Vorniceni, r-l Străşeni.

MARȚI, 4 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 87

8

Cod CPV 39150000-8Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun.Chișinău, Ministerul Sănătăţii, str.Vasile Alecsandri,

2, biroul 102Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun.Chișinău str.Vasile Alecsandri, 2, biroul 102Limba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pesuport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 440115101012801Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 3359502Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 440115101012801Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 3359502Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 440115101012801Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 3359502Termenul de depunere a ofertelor 12.12.2014 10:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 12.12.2014 10:00

Licitaţie publică Nr. 14/02155Autoritatea contractantă Agenția de Dezvoltare Regională SudAdresa bld. Ștefan ce Mare, 12, or. Cimișlia, Republica MoldovaTelefon/fax 0 (241) 26286Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie COROIAN DORINObiectul achiziţiei Construcția sistemului de canalizare în s. Roșu, r-nul

Cahul cu conectarea la sistemul de canalizare a or. Cahul. REPETAT.

Cod CPV 45232400-6Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini bld. Ștefan ce Mare, 12, or. Cimișlia, Republica MoldovaLocul desfăşurării procedurii de achiziţie publică bld. Ștefan ce Mare, 12, or. Cimișlia, Republica MoldovaLimba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pesuport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 2251215117Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.CimisliaRechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 2251215117Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Cimislia

MARȚI, 4 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 87

9

Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 2251915116Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.CimisliaTermenul de depunere a ofertelor 04.12.2014 10:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 04.12.2014 10:00

Licitaţie publică Nr. 14/02198Autoritatea contractantă Agentia Medicamentului şi Dispozitivelor MedicaleAdresa Korolenko 2/1, ChisinauTelefon/fax 022 884325Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie DONEA VICTORObiectul achiziţiei necesarul de dispozitive medicale (materiale

consumabile, reagenţi de laborator şi produse diagnostice, echipamente medicale), pentru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse san

Cod CPV 33696200-7Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Korolenko 2/1, Chisinau, Agenţia Medicamentului şi

Dispozitivelor MedicaleLocul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Korolenko 2/1, Chisinau, Agenţia Medicamentului şi

Dispozitivelor MedicaleLimba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pesuport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 440115101120301Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000120301Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 440115101120301Termenul de depunere a ofertelor 04.12.2014 10:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 04.12.2014 10:00

Licitaţie publică Nr. 14/02199Autoritatea contractantă Biroul National de StatisticaAdresa mun. Chișinău, str Grenoble 106

MARȚI, 4 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 87

10

Telefon/fax 022 403125Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie BOBU CARINAObiectul achiziţiei servii de redactare literală, machetarea, corectura,

tipărirea ediţiilor și formularilor statisticeCod CPV 79810000-5Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Biroul Naţional de Statistică, mun. Chișinău, str.

Grenoble 106, biroul 405Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chișinău, str Grenoble 106Limba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pesuport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 440115101014301Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 440115101014301Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 440115101014301Termenul de depunere a ofertelor 19.11.2014 10:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 19.11.2014 10:00

Licitaţie publică Nr. 14/02212Autoritatea contractantă INSPECTORATUL ECOLOGIC DE STATAdresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Cosmonauţilor 9Telefon/fax 22-69-32Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie IACUB VIORELObiectul achiziţiei echipament din dotare (îmbrăcăminte și încălțăminte de

serviciu)Cod CPV 18222000-1Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or. Chișinău, str. Cosmonauților, bir. 513Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Cosmonauţilor 9Limba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pesuport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 3359502

MARȚI, 4 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 87

11

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 440115101168701Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 440115101168701Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 440115101168701Termenul de depunere a ofertelor 19.11.2014 10:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 19.11.2014 10:00

Licitaţie publică Nr. 14/02223Autoritatea contractantă IP USMF Nicolae TestemițanuAdresa or. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 165Telefon/fax 022-24-44-29 022-20-52-65Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie CADELNIC NATALIAObiectul achiziţiei Materiale promotionaleCod CPV 30000000-9Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IP USMF Nicolae Testemitanu., mun. Chisinau. str.

Stefan cel Mare 165 bir 301Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 165,Limba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pesuport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 22512015544Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.’Chisinau-Centru’Cont trezorerial AGRNMD2X723Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 22512015544Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.’Chisinau-Centru’Cont trezorerial AGRNMD2X723Termenul de depunere a ofertelor 19.11.2014 10:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 19.11.2014 10:00

Licitaţie publică Nr. 14/02236Autoritatea contractantă ÎM Direcţia Construcţii CapitaleAdresa MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100

MARȚI, 4 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 87

12

Telefon/fax 022-23-49-36Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie CIBURCIU TATIANAObiectul achiziţiei „Reţele inginereşti exterioare la complexl locativ

pentru angajaţii din sfera bugetară, familii tinere şi unui complex de garaje din str. Ghioecilor, sectorul Buiucani, mun. Chişinău”

Cod CPV 45000000-7Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100, birou nr. 106Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100Limba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pesuport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00 (fara TVA)Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 225120319Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.3 ChisinauTermenul de depunere a ofertelor 19.11.2014 10:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 19.11.2014 10:00

Licitaţie publică Nr. 14/02259Autoritatea contractantă Liceul Academiei de Ştiinţe a MoldoveiAdresa mun. Chişinău, str. Sprîncenoaia 1Telefon/fax 022 73 33 60Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie GONCEARUC ALEXANDRObiectul achiziţiei Servicii hrana elevi (dejun,prânz, cina) pentru anul 2015Cod CPV 55510000-8Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. Sprîncenoaia 1Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chişinău, str. Sprîncenoaia 1Limba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pesuport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 210106033383640Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 210106033383640Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 210106032463640Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 210106033383640Termenul de depunere a ofertelor 19.11.2014 10:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 19.11.2014 10:00

MARȚI, 4 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 87

13

Licitaţie publică Nr. 14/02262Autoritatea contractantă Departamentul Instituțiilor PenitenciareAdresa mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35Telefon/fax 0-22-52-71-61Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie PORCESCU DUMITRUObiectul achiziţiei ANVELOPE, ACUMULATOARE, LUBRIFIANŢI ȘI

COMBUSTIBILCod CPV 34351100-3Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35Limba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini RomânăPentru ridicarea documentelor de licitaţie pesuport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 226301Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 440115101150012Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 226301Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000150001Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 226301Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000150001Termenul de depunere a ofertelor 19.11.2014 10:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 19.11.2014 10:00

Licitaţie publică Nr. 14/02264Autoritatea contractantă Directia Educatie Tineret si Sport st.CiocanaAdresa Aleco Russo 57Telefon/fax 022-49-96-61Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie BEZRUCICO CORINAObiectul achiziţiei Servicilor pentru alimentare a 3146 copii in institutiile

preuniversitare subordonate DETS s. CiocanaCod CPV 80410000-1Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Aleco Russo 57Limba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pe

MARȚI, 4 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 87

14

suport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 226614Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 220100000005153Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 226614Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 220100000005153Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 226614Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 220100000005153Termenul de depunere a ofertelor 15.12.2014 10:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 15.12.2014 10:00

Licitaţie publică Nr. 14/02265Autoritatea contractantă SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII

MOLDOVAAdresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare

şi Sfînt bd. 105Telefon/fax 268201Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie BEGLIŢĂ VALENTINObiectul achiziţiei Rechizite de birouCod CPV 30190000-7Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd. 162,

bir.107Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare

şi Sfînt bd. 162, bir.107Limba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini RomânăPentru ridicarea documentelor de licitaţie pesuport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 440115101010101Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000010101Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

MARȚI, 4 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 87

15

Cont trezorerial 461300000010101Termenul de depunere a ofertelor 19.11.2014 10:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 19.11.2014 10:00

Licitaţie publică Nr. 14/02267Autoritatea contractantă SERVICIUL VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVAAdresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. N. Starostenco

30Telefon/fax 022574254Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie Cabac AndrianObiectul achiziţiei Servicii de traducereCod CPV 79530000-8Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. Columna 30Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Columna 30Limba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pesuport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 226301Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 210101030102531Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 226301Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 210101030102531Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 226301Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 210101030102531Termenul de depunere a ofertelor 19.11.2014 10:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 19.11.2014 10:00

Licitaţie publică Nr. 14/02269Autoritatea contractantă I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BUIUCANIAdresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. I.L. Caragiale 2Telefon/fax 022-75-69-60-079358779Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie CEBUC ALEXANDRUObiectul achiziţiei Dispozitive Medicale (Repetat).Cod CPV 33100000-1Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP AMT Buiucani,etaj.2, bir.220 de pe str.I.L.Caragiale

2 mun.Chişinău .

MARȚI, 4 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 87

16

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică IMSP AMT Buiucani,etaj.5, sala de şedinţe de pe str.I.L.Caragiale 2 mun.Chişinău.

Limba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pesuport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 222490149803243Banca Banca de Economii S.A. fil.nr.1 ChisinauRechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 222490149803243Banca Banca de Economii S.A. fil.nr.1 ChisinauRechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 222490149803243Banca Banca de Economii S.A. fil.nr.1 ChisinauTermenul de depunere a ofertelor 19.11.2014 10:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 19.11.2014 10:00

Licitaţie publică Nr. 14/02274Autoritatea contractantă Ministerul Afacerilor InterneAdresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75Telefon/fax 022-255664, 022-255610Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie Graur TamaraObiectul achiziţiei Produse alimentare conform necesităţilor DTC a MAICod CPV 15800000-6Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini MAI, mun. Chişinău bd. Ştefan cel Mare 75 bir.

132,specialist principal al DAPD Tamara GraurLocul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75Limba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pesuport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 440115101013307Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000013302Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000013302

MARȚI, 4 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 87

17

Termenul de depunere a ofertelor 04.12.2014 14:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 04.12.2014 14:00

Licitaţie publică Nr. 14/02281Autoritatea contractantă Directia Educatie Tineret si Sport s-l BuiucaniAdresa Telefon/fax 0-22-23-48-79Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie BRAGA-BAJORA NATALIAObiectul achiziţiei Servicii de alimentare a elevilor din institutiile

preuniversitare pentru anul 2015Cod CPV 55500000-5Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini DETS s. Buiucani, mun. Chisinau, str. I. Creangă, 4/2, bir.

107Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică DETS s. Buiucani, mun. Chisinau, str. I. Creangă, 4/2, bir.

105Limba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pesuport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 420515101029801Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatRechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 461400000510101Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatRechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 461400000510101Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatTermenul de depunere a ofertelor 15.12.2014 10:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 15.12.2014 10:00

Licitaţie publică Nr. 14/02282Autoritatea contractantă I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială CentruAdresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989

63Telefon/fax 275121Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie ŢIHOŢKI VLADIMIRObiectul achiziţiei benzinăCod CPV 09132000-3Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989

63, biroul 208Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63

MARȚI, 4 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 87

18

Limba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pesuport de hârtie taxa de achitare constituie 0.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cod fiscal 1003600153267Cont de decontare 2251017130Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 ChisinauRechizitele contului de garantare a ofertei:Cod fiscal 1003600153267Cont de decontare 2251017130Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 ChisinauRechizitele contului de garantare a contractului:Cod fiscal 1003600153267Cont de decontare 2251017130Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 ChisinauTermenul de depunere a ofertelor 19.11.2014 10:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 19.11.2014 10:00

Licitaţie publică Nr. 14/02290Autoritatea contractantă Direcția sănătății a Consiliului municipal ChișinăuAdresa str. București, 35, mun. ChișinăuTelefon/fax 022274055Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie DIMITRIEV ELENAObiectul achiziţiei Reconstrucția blocului 2A în bloc de odihnă cu cantină

și blocul 2B în bloc de odihnă str. Plopilor, 26, or. Vadul lui Vodă, Parcul Nistrean, mun. Chișinău

Cod CPV 45212000-6Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str. București, 35, mun. ChișinăuLimba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pesuport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 226614Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 420515101479801Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 226614Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461400000479801Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 226614

MARȚI, 4 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 87

19

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461400000479801Termenul de depunere a ofertelor 18.11.2014 10:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 18.11.2014 10:00

Licitaţie publică Nr. 14/02294Autoritatea contractantă I.M.S.P. INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂAdresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Toma Ciorbă

nr.1Telefon/fax 022 250704Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie COLBASIUC CRISTINAObiectul achiziţiei produselor petroliere pentru anul de activitate 2015Cod CPV 09000000-3Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Toma Ciorbă

nr.1Limba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pesuport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 225170306867Banca BC’BANCA SOCIALA’S.A.Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 225170306867Banca BC’BANCA SOCIALA’S.A.Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 225170306867Banca BC’BANCA SOCIALA’S.A.Termenul de depunere a ofertelor 15.12.2014 10:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 15.12.2014 10:00

Tip anunţuri: Anunţ de modificare a datelor privind procedura

În atenţia operatorilor economici!La Licitaţia publică nr. 14/02123 din 05.01.2015 cu privire la achiziţia izolarii termice (etaj ethnic, subsol) a blocului Centrului Perinatal al IMSP Spitalul Raional Orhei, din str. Vasile Lupu, 127, or. Orhei, cod CPV - 45321000-3, conform necesităţilor Agenției de Dezvoltare Regională Centru, sunt operate următoarele modificări:Termenul de depunere a ofertelor 26.12.2014 11:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 26.12.2014 11:00SE ÎNLOCUEŞTE CU:Termenul de depunere a ofertelor 05.01.2015 11:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 05.01.2015 11:00

MARȚI, 4 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 87

20

În atenţia operatorilor economici!La Licitaţia publică nr. 14/02215 din 11.11.2014 cu privire la achiziţia serviciilor de proiectare a edificiului din str. Bucuriei, 14, mun. Chișinău., cod CPV - 71322000-1, conform necesităţilor INSPECTORATULUI GENERAL AL POLIŢIEI, sunt operate următoarele modificări:Termenul de depunere a ofertelor 12.11.2014 11:30Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 12.11.2014 11:30SE ÎNLOCUEŞTE CU:Termenul de depunere a ofertelor 11.11.2014 11:30Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 11.11.2014 11:30

În atenţia operatorilor economici!La Licitaţia publică nr. 14/02233 din 10.11.2014 cu privire la achiziţia lucrărilor de reparație a drumului L177 Șoldănești-Cobîlea-R19, km 10-13 (tronsonul PC 94+25 – PC 100+90 – drumuri lat-erare, întrării în curți, trotuar; tronsonul PC 100+90 – PC 103+90), cod CPV - 45233142-6, conform necesităţilor Administrației de Stat a Drumurilor, sunt operate următoarele modificări:Termenul de depunere a ofertelor 10.11.2014 15:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 10.11.2014 15:00SE ÎNLOCUEŞTE CU:Termenul de depunere a ofertelor 10.11.2014 11:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 10.11.2014 11:00

În atenţia operatorilor economici!La Licitaţia publică nr. 14/02257 din 14.11.2014 cu privire la achiziţia serviciilor de asigurare a stabilităţii terasamentelor şi măsurilor pentru colectarea şi evacuarea apelor pluviale şi fre-atice pe sectorul adiacent drumului L607 R37 – Lărguța – Cîrpești - R56, km 9+200, cod CPV - 71322500-6, conform necesităţilor Administrației de Stat a Drumurilor, sunt operate următoarele modificări:Termenul de depunere a ofertelor 15.11.2014 11:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 15.11.2014 11:00SE ÎNLOCUEŞTE CU:Termenul de depunere a ofertelor 14.11.2014 11:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 14.11.2014 11:00

Tip proceduri: Cerere a ofertelor de preţuri Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/02260Autoritatea contractantă IP USMF Nicolae TestemițanuAdresa or. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 165Telefon/fax 022-24-44-29 022-20-52-65Membru al grupului de lucru, responsabil

MARȚI, 4 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 87

21

de procedura de achiziţie CADELNIC NATALIAObiectul achiziţiei Alcool etilicCod CPV 24322500-2Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IP USMF,,N. Testemiţanu’’ din bd. Ştefan cel Mare, 165,

or. Chisinau, bir 301, tel 205-267Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 165Limba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statRechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 22512015544Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.’Chisinau-Centru’Cont trezorerial AGRNMD2X723Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 22512015544Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.’Chisinau-Centru’Cont trezorerial AGRNMD2X723Termenul de depunere a ofertelor 14.11.2014 10:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 14.11.2014 10:00

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/02266Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL “SFÂNTA

TREIME”Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alecu Russo 11Telefon/fax 022438237Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie GOJAN ALAObiectul achiziţiei Legume si fructe pentru trimestru I al anului 2015Cod CPV 15300000-1Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. Alecu Russo 11, birou serviciu

economic-financar,Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alecu Russo 11,

biroul directoruluiLimba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statRechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 22510014982812Banca Banca de Economii S.A. fil.nr.1 ChisinauRechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 22510014982812Banca Banca de Economii S.A. fil.nr.1 ChisinauTermenul de depunere a ofertelor 14.11.2014 11:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 14.11.2014 11:00

MARȚI, 4 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 87

22

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/02270Autoritatea contractantă Banca Nationala a MoldoveiAdresa mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1Telefon/fax 022409348Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie STANCU AlexandruObiectul achiziţiei Bunuri poligraficeCod CPV 22819000-4Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1, Oficiul

corecpondență, et.1Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1Limba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini RomânăTermenul de depunere a ofertelor 14.11.2014 11:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 14.11.2014 11:00

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/02275Autoritatea contractantă INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ SPITALUL

REPUBLICAN AL ASOCIAŢIEI CURATIV-SANATORIALE ŞI DE RECUPERARE

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Drumul Viilor 34Telefon/fax 022729172Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie NICOLAICIUC PAVELObiectul achiziţiei Procurarea piesei de schimb pentru Tomograful

Computerizat cu 64-slice-uri Optima CT 660Cod CPV 34913000-0Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Drumul Viilor 34,

et.I, secţia economieLocul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Drumul Viilor 34Limba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statRechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 22246014983044Banca Banca de Economii S.A. fil.nr.1 ChisinauRechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 22246014983044Banca Banca de Economii S.A. fil.nr.1 ChisinauTermenul de depunere a ofertelor 14.11.2014 11:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 14.11.2014 11:00

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/02278Autoritatea contractantă DETS RÎŞCANIAdresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str.Kiev 5 A

MARȚI, 4 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 87

23

Telefon/fax 0 22 44-53-87 0 22 32-55-00Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie CHISTRUGA-PLATONOVA OLESEAObiectul achiziţiei Material săditor decorativ, pentru amenajarea spaţiilor

verzi pe teritoriul liceului „Academia Copiilor” subordonat DETS s. Rîşcani

Cod CPV 03452000-3Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str.Kiev 5 A, bir. 9.Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str.Kiev 5 A, bir.7.Limba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statRechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 226614Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 220100000005025Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 226614Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 220100000005025Termenul de depunere a ofertelor 14.11.2014 11:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 14.11.2014 11:00

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/02287Autoritatea contractantă Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al

MAIAdresa mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 69Telefon/fax 022 220362Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie BOLOGAN VASILEObiectul achiziţiei Servicii de asigurare obligatorie a mijloacelor de

transport auto (repetată)Cod CPV 66514110-0Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 69, bir.27Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 69Limba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statTermenul de depunere a ofertelor 10.11.2014 11:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 10.11.2014 11:00

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/02288Autoritatea contractantă Centrul Național de Transfuzie a SîngeluiAdresa mun. Chișinău, str. Academiei 11, MD-2028Telefon/fax 022721846

MARȚI, 4 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 87

24

Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie BIDIUC ANATOLIIObiectul achiziţiei Colivii pentru animale de laborator (iepuri),

confecționate din inox, metal negru, plasă.Cod CPV 39151000-5Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui, mun.

Chișinău, str. Academiei 11Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chișinău, str. Academiei 11, MD-2028Limba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statRechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000121201Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000121201Termenul de depunere a ofertelor 14.11.2014 11:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 14.11.2014 11:00

MARȚI, 4 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 87

25

Licitaţii

Licitaţia publică 2061/14Autoritate contractantă: Primaria Porumbrei CimisliaAdresa: s. Porumbrei, rl. CimisliaTelefon/fax: 0241/76236; 0241/76238Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Axenia FaureanuObiectul achiziţiei: lucrari de alimentare cu apa si constructia retelei de

canalizare in s. PorumbreiCod CPV: 45332000-3Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: Primaria PorumbreiLocul desfăşurării licitaţiei: Primaria PorumbreiLimba în care vor fi întocmitedocumentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentrudocumentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1006601000037Banca/cod bancar: TREZMD2XCont de decontare: 226637Cont trezorerial: 12240442926Termenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 14.11.2014, ora 10:00

Licitaţia publică 2062/14Autoritate contractantă: Primaria Balti BaltiAdresa: mun. Balti, str. Independentei, 1Telefon/fax: 0231/54622Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Burcataia ElenaObiectul achiziţiei: servicii alimentareCod CPV: 55524000-9Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: Primaria mun. Balti, str. Independentei, 1, bir. 250Locul desfăşurării licitaţiei: Primaria mun. Balti, str. Independentei, 1, bir. 311Limba în care vor fi întocmitedocumentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentrudocumentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1007601003161Banca/cod bancar: MF-TS / TREZMD2XCont de decontare: 226602Cont trezorerial: 420515101796401Termenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 15.12.2014, ora 10:00

MARȚI, 4 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 87

26

Licitaţia publică 2063/14Autoritate contractantă: Primaria Balti BaltiAdresa: mun. Balti, str. Independentei, 1Telefon/fax: 0231/54622Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Burcataia ElenaObiectul achiziţiei: produse alimentareCod CPV: 15000000-8Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: Primaria mun. Balti, str. Independentei, 1, bir. 250Locul desfăşurării licitaţiei: Primaria mun. Balti, str. Independentei, 1, bir. 311Limba în care vor fi întocmitedocumentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentrudocumentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1007601003161Banca/cod bancar: MF-TS / TREZMD2XCont de decontare: 226602Cont trezorerial: 420515101796401Termenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 15.12.2014, ora 13:00

Licitaţia publică 2064/14Autoritate contractantă: CR SorocaAdresa: or. Soroca, str. Stefan cel Mare, 5Telefon/fax: 0230/23329; 0230/22848Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Elena FocsaObiectul achiziţiei: lucrari de reparatie a drumului de acces spre Cetatea

SorocaCod CPV: 45233000-9Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: or. Soroca, str. Stefan cel Mare, 5, bir. 512Locul desfăşurării licitaţiei: or. Soroca, str. Stefan cel Mare, 5, bir. presedinteluiLimba în care vor fi întocmitedocumentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentrudocumentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1011601000170Banca/cod bancar: 226611Cont de decontare: 420515101554301Cont trezorerial: TREZMD2XTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 14.11.2014, ora 10:00

MARȚI, 4 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 87

27

Licitaţia publică 2065/14Autoritate contractantă: IMSP SR TaracliaAdresa: or. Taraclia, rl. Taraclia, str. V. Cebanov, 1Telefon/fax: 0294/23527; 0294/24384Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Serghei VicevObiectul achiziţiei: echipamente medicaleCod CPV: 33100000-1Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: or. Taraclia, rl. Taraclia, str. V. Cebanov, 1, bir. 1, et. 4Locul desfăşurării licitaţiei: or. Taraclia, rl. Taraclia, str. V. Cebanov, 1, bir. 1, et. 1Limba în care vor fi întocmitedocumentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentrudocumentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1003610003215Banca/cod bancar: BC Victoriabank SA, fil. 13 TaracliaCont de decontare: 2251113102Cont trezorerial: Termenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 19.11.2014, ora 10:00

Licitaţia publică 2066/14Autoritate contractantă: Primaria Cruzesti ChisinauAdresa: com. Cruzesti, mun. Chisinau, str. Teilor, 24Telefon/fax: 022/419555; 022/419888Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Scurtu NiconObiectul achiziţiei: instalatii de epurare si retele de canalizare in c. Cruzesti

etapa IICod CPV: 45232400-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: Primaria CruzestiLocul desfăşurării licitaţiei: Primaria CruzestiLimba în care vor fi întocmitedocumentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentrudocumentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1007601009392Banca/cod bancar: MF-TS / TREZMD2XCont de decontare: 226614Cont trezorerial: 430515101533501Termenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 14.11.2014, ora 10:00

MARȚI, 4 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 87

28

Licitaţia publică 2067/14Autoritate contractantă: Liceul Teoretic D Cantemir Crasnoarmeiscoe HincestiAdresa: s. Crasnoarmeiscoe, rl. Hincesti, str. TentralinaiaTelefon/fax: 0269/71220; 069570520Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Larion LileaObiectul achiziţiei: peleti din biomasaCod CPV: 09110000-3Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: Liceul Teoretic D Cantemir Crasnoarmeiscoe HincestiLocul desfăşurării licitaţiei: Liceul Teoretic D Cantemir Crasnoarmeiscoe HincestiLimba în care vor fi întocmitedocumentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentrudocumentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1012620009843Banca/cod bancar: TREZMD2XCont de decontare: 220106033383536Cont trezorerial: 222106033383536Termenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 14.11.2014, ora 10:00

Licitaţia publică 2068/14Autoritate contractantă: Comitetul National Olimpic al RMAdresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 11Telefon/fax: 022/223183; 022/224133; 022/228821; 022/224133Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Ana Maria StratuObiectul achiziţiei: lucrari de reconstructii a cladirii existente cu amenajarea

unui etaj mansardat din str. Puskin, 11Cod CPV: 45000000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: mun. Chisinau, str. Puskin, 11, [email protected] desfăşurării licitaţiei: mun. Chisinau, str. Puskin, 11Limba în care vor fi întocmitedocumentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentrudocumentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1014620004967Banca/cod bancar: BC Eximbank SA Grupo Veneto Banca, fil. 19 /

EXIMMMD22476Cont de decontare: 222430131Cont trezorerial: Termenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 14.11.2014, ora 10:00

MARȚI, 4 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 87

29

Licitaţia publică 2069/14Autoritate contractantă: Biroul migratie si azil al MAIAdresa: mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 124Telefon/fax: 022/265616; 022/272203Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Victor CobzacObiectul achiziţiei: calculatoare si echipament de periferieCod CPV: 30000000-9Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: BMA al MAI, mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint,

124, bir. 412Locul desfăşurării licitaţiei: BMA al MAI, mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint,

124, sala de protocol, et. 4Limba în care vor fi întocmitedocumentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentrudocumentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1006601000794Banca/cod bancar: MF-TT ChisinauCont de decontare: Cont trezorerial: 210105015113476Termenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 14.11.2014, ora 10:00

Licitaţia publică 2070/14Autoritate contractantă: Primaria Ermoclia Stefan VodaAdresa: s. Ermoclia, rl. Stefan VodaTelefon/fax: 0242/33238; 0242/33205Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Alexandru PavlicencoObiectul achiziţiei: lucrari de mordenizare a iluminarii strazilor principale

din s. ErmocliaCod CPV: 45453000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: Primaria s. Ermoclia, rl. Stefan Voda, str. Alexandru cel

Bun, 13Locul desfăşurării licitaţiei: Primaria s. Ermoclia, rl. Stefan Voda, str. Alexandru cel

Bun, 13Limba în care vor fi întocmitedocumentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentrudocumentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1007601005246Banca/cod bancar: TREZMD2XCont de decontare: 226645Cont trezorerial: 230100000007265Termenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 14.11.2014, ora 10:00

MARȚI, 4 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 87

30

Concursuri prin cererea ofertelor de preţuri

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7108-op/14Autoritate contractantă: Internatul Psihoneurologic BaltiAdresa: mun. Balti, str. Veteranilor, 4Tel/fax: 0231/25142; 0231/27269Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Savciuc OlgaObiectul achiziţiei: Lucrari de reparatie capitala a retelelor interioare de

alimentare cu apa potabila, apa calda si canalizareCod CPV: 45215213-3Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: mun. Balti, str. Veteranilor, 4Locul desfăşurării procedurii: mun. Balti, str. Veteranilor, 4Limba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 10.11.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7109-op/14Autoritate contractantă: Primaria Ilenuta FalestiAdresa: s. Ilenuta, rl. FalestiTel/fax: 0259/68236Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Budnea OlegObiectul achiziţiei: Lucrari de instalare de usi si ferestre la gradinita de

copiiCod CPV: 45421100-5Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: Primaria s. Ilenuta, rl. FalestiLocul desfăşurării procedurii: Primaria s. Ilenuta, rl. FalestiLimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 14.11.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7110-op/14Autoritate contractantă: Primaria Echimauti RezinaAdresa: s. Echimăuţi, rl. RezinaTel/fax: 0254/47236Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Marco IgorObiectul achiziţiei: Lucrări de reparaţie a drumului local din s. Echimăuţi, rl.

Rezina

MARȚI, 4 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 87

31

Cod CPV: 45233142-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: s. Echimăuţi, rl. RezinaLocul desfăşurării procedurii: s. Echimăuţi, rl. RezinaLimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 14.11.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7111-op/14Autoritate contractantă: CR SingereiAdresa: or. Singerei, str. Independentei, 111Tel/fax: 0262/23285; 0262/26553Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Ungureanu LiaObiectul achiziţiei: imobil pentru oficiul de sanatate in s. Mihailovca, com.

PrepelitaCod CPV: 70123000-9Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: or. Singerei, str. Independentei, 111, et. 2, Sectia

EconomieLocul desfăşurării procedurii: or. Singerei, str. Independentei, 111, CR SingereiLimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 10.11.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7112-op/14Autoritate contractantă: Primaria Taraclia TaracliaAdresa: or. Taraclia, str. Lenin, 128Tel/fax: 0294/23840; 0294/25831Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Filipov SergheiObiectul achiziţiei: lucrari de reparatie a drumurilor or. TaracliaCod CPV: 45233142-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: Primaria or. Taraclia, str. Lenin, 128Locul desfăşurării procedurii: Primaria or. Taraclia, str. Lenin, 128, et. 1, bir. 1Limba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba română, rusaTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 14.11.2014, ora 11:00

MARȚI, 4 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 87

32

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7113-op/14Autoritate contractantă: Primaria Cobilea SoldanestiAdresa: s. Cobilea, rl. SoldanestiTel/fax: 0272/51236Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Malii IonObiectul achiziţiei: Reparatie la monumentul lui Stefan cel Mare si Sfint s.

Cobilea, rl. SoldanestiCod CPV: 45212351-1Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: Primaria CobileaLocul desfăşurării procedurii: Primaria CobileaLimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 10.11.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7114-op/14Autoritate contractantă: Primaria Taraclia TaracliaAdresa: or. Taraclia, str. Lenin, 128Tel/fax: 0294/23840; 0294/25831Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Filipov SergheiObiectul achiziţiei: lucrari de amenajare de trotuare si borduri in banda de

evacuare de drumuri R 38 str. Inzov si L 668 str. Lenin or. Taraclia

Cod CPV: 45233161-5Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: Primaria or. Taraclia, str. Lenin, 128Locul desfăşurării procedurii: Primaria or. Taraclia, str. Lenin, 128, et. 1, bir. 1Limba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba română, rusaTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 14.11.2014, ora 13:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7115-op/14Autoritate contractantă: Instituţia Publică Gimnaziul Chipeşca, rl.ŞoldăneştiAdresa: s. Chipeşca, rl. ŞoldăneştiTel/fax: 0272/93686Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Marinescu SilviaObiectul achiziţiei: reparatie ospatariei la gimnaziul din s. ChipescaCod CPV: 45453000-7Modalitatea de evaluare:

MARȚI, 4 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 87

33

Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: s. Chipeşca, rl. Şoldăneşti, Instituţia Publică Gimnaziul

ChipeşcaLocul desfăşurării procedurii: s. Chipeşca, rl. Şoldăneşti, Instituţia Publică Gimnaziul

ChipeşcaLimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 14.11.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7116-op/14Autoritate contractantă: IMSP SR CimisliaAdresa: or. Cimislia, str. Alexandru cel Bun, 135Tel/fax: 0241/22193; 0241/22391Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Ana BahovObiectul achiziţiei: Echipament informatic si accesoriiCod CPV: 30000000-9Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: IMSP SR CimisliaLocul desfăşurării procedurii: IMSP SR CimisliaLimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 14.11.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7117-op/14Autoritate contractantă: Primaria Mereseuca OcnitaAdresa: s. Mereseuca, rl. OcnitaTel/fax: 0271/58062; 0271/58286Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Polasco RaisaObiectul achiziţiei: Lucrari de intretinere si reparatie a drumurilorCod CPV: 45233142-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: Primaria MereseucaLocul desfăşurării procedurii: Primaria MereseucaLimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 14.11.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7118-op/14Autoritate contractantă: Aparatul Presedintelui raionului StraseniAdresa: or. Straseni,str. M. Eminescu, 28

MARȚI, 4 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 87

34

Tel/fax: 0237/22489; 0237/23630Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Ion UrsuObiectul achiziţiei: lucrari de modificare a blocului scolar in gradinita de

copii din s. CaprianaCod CPV: 45453000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: or. Straseni,str. M. Eminescu, 28, bir. 215Locul desfăşurării procedurii: or. Straseni,str. M. Eminescu, 28, bir. 301Limba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 14.11.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7119-op/14Autoritate contractantă: Primaria Macaresti UngheniAdresa: s. Macaresti, rl. UngheniTel/fax: 0236/45236Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Iacob PinteaObiectul achiziţiei: produse alimentareCod CPV: 15800000-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: Primaria MacarestiLocul desfăşurării procedurii: Primaria MacarestiLimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 14.11.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7120-op/14Autoritate contractantă: Centrul de Medicina LegalaAdresa: mun. Chisinau, str. Vl. Korolenco, 8Tel/fax: 022/727466; 022/727933Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: N. MorcovObiectul achiziţiei: lucrari de reparatie a incaperilor Centrului de Medicina

Legala pentru dislocarea temporara a Laboratorului Genetic

Cod CPV: 45453000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: mun. Chisinau, str. Vl. Korolenco, 8, anticameraLocul desfăşurării procedurii: CML, mun. Chisinau, str. Vl. Korolenco, 8

MARȚI, 4 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 87

35

Limba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 14.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7121-op/14Autoritate contractantă: Baza de Aviatie a Ministerului AparariiAdresa: s. Lunga, rl. FlorestiTel/fax: 0250/45123; 0250/45424Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Eugeniu CucerObiectul achiziţiei: benzinaCod CPV: 09132000-3Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: s. Lunga, rl. FlorestiLocul desfăşurării procedurii: Baza de Aviatie, s. LungaLimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 14.11.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7122-op/14Autoritate contractantă: Colegiul Politehnic ChisinauAdresa: mun. Chisinau, str. Melestiu, 12Tel/fax: 022/272688Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Cojucari AlionaObiectul achiziţiei: geamuri din termopanCod CPV: 44221000-5Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: Colegiul Politehnic Chisinau, bl. principal de studii, bir.

8, Dir. adjunct gospodarieLocul desfăşurării procedurii: Colegiul Politehnic Chisinau, bir. 8Limba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 14.11.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7123-op/14Autoritate contractantă: Colegiul industrial Pedagogic CahulAdresa: or. Cahul, str. Dunarii, 36Tel/fax: 0299/41650Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Zbirciog Tatiana

MARȚI, 4 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 87

36

Obiectul achiziţiei: Schimbarea ferestrelor din mase plastice la blocul de studii al Colegiului Industrial Pedagogic din Cahul

Cod CPV: 44221100-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: or. Cahul, str. Dunarii, 36Locul desfăşurării procedurii: or. Cahul, str. Dunarii, 36Limba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 14.11.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7124-op/14Autoritate contractantă: Primaria Cainari CauseniAdresa: or. Cainari, rl. Causeni, str. C. Negraia, 4Tel/fax: 0243/32302Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Nebunelea AnatolObiectul achiziţiei: iluminarea stradala din or. CainariCod CPV: 45231400-9Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: or. Cainari, rl. Causeni, str. C. Negraia, 4Locul desfăşurării procedurii: Primaria or. Cainari, rl. CauseniLimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 14.11.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7125-op/14Autoritate contractantă: Primaria Comrat UTA GagauziaAdresa: mun. Comrat, str. Tretiacova, 36Tel/fax: 0298/26866Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Gaidarji F. P.Obiectul achiziţiei: Lucrari de reparare si reconstructie a fintinilor mun.

ComratCod CPV: 45453000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: Primaria mun. Comrat, str. Tretiacova, 36, et. 2Locul desfăşurării procedurii: Primaria mun. Comrat, str. Tretiacova, 36, et. 2Limba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba rusăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 14.11.2014, ora 11:00

MARȚI, 4 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 87

37

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7126-op/14Autoritate contractantă: Primaria Ochiul Alb DrochiaAdresa: s. Ochiul Alb, rl. DrochiaTel/fax: 0252/75235; 069470877Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Schiopu RodicaObiectul achiziţiei: Servicii de proiectare a sisitemului de alimentare cu apă

a satului Ochiul Alb, rul DrochiaCod CPV: 71322000-1Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: Primaria s. Ochiul Alb, rl. DrochiaLocul desfăşurării procedurii: Primaria s. Ochiul Alb, rl. DrochiaLimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 14.11.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7127-op/14Autoritate contractantă: Primaria Hirtopul Mare CriuleniAdresa: s. Hirtopul Mare, rl. CriuleniTel/fax: 069521241; 0248/72236Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Rosca DumitruObiectul achiziţiei: reutilarea si replanificarea bucatariei gradinitei din com.

Hirtopul MareCod CPV: 45321000-3Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: Primaria s. Hirtopul Mare, rl. CriuleniLocul desfăşurării procedurii: Primaria s. Hirtopul Mare, rl. CriuleniLimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 14.11.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7128-op/14Autoritate contractantă: Biroul migratie si azil al MAIAdresa: mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare, 124Tel/fax: 022/265616; 022/272203Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Adrian CretuObiectul achiziţiei: dispozitive de eliberare a tichetelorCod CPV: 48810000-9Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei

MARȚI, 4 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 87

38

de participare sau a caietului de sarcini: BMA al MAI, mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare, 124Locul desfăşurării procedurii: BMA al MAI, mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare, 124Limba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 10.11.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7129-op/14Autoritate contractantă: Primaria Bardar IaloveniAdresa: s. Bardar, rl. Ialoveni, str. Aurel David, 68Tel/fax: 0268/37217; 0268/37371Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Iovu ZinaidaObiectul achiziţiei: produse alimentareCod CPV: 15000000-8Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: Primaria s. Bardar, rl. IaloveniLocul desfăşurării procedurii: Primaria s. Bardar, rl. IaloveniLimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 14.11.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7130-op/14Autoritate contractantă: Primaria Cosnita DubasariAdresa: s. Cosnita, rl. DubasariTel/fax: 0248/44236; 069880329Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: A. LesanObiectul achiziţiei: lucrari de alimentare cu energie electrica a gradinitei de

copiiCod CPV: 45311100-1Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: Primaria Cosnita, contabilitateaLocul desfăşurării procedurii: Primaria CosnitaLimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 10.11.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7131-op/14Autoritate contractantă: CR RezinaAdresa: or. Rezina, str. 27 August, 1Tel/fax: 0254/22146

MARȚI, 4 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 87

39

Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Rusu MarcelObiectul achiziţiei: reparatia unui sector de drum din s. MateutiCod CPV: 45233142-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: CR Rezina, str. 27 August, 1, bir. 34Locul desfăşurării procedurii: CR Rezina, str. 27 August, 1, bir. 22Limba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 14.11.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7132-op/14Autoritate contractantă: Primaria Codru Nou TelenestiAdresa: s. Codru Nou, rl. TelenestiTel/fax: 0258/69011Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Popa NinaObiectul achiziţiei: Reconstructia a doua paviloaneCod CPV: 45453000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: Primaria Codru NouLocul desfăşurării procedurii: Primaria Codru NouLimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 14.11.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7133-op/14Autoritate contractantă: Judecatoria CriuleniAdresa: or. Criuleni, str. 31 August, 70Tel/fax: 0248/24089; 069244938Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Sanduta EugenObiectul achiziţiei: lucrari de reparatie a sediului Judecatoriei CiuleniCod CPV: 45223220-4Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: Judecatoria Criuleni, bir. 6Locul desfăşurării procedurii: Judecatoria Criuleni, bir. 1Limba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 10.11.2014, ora 11:00

MARȚI, 4 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 87

40

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7134-op/14Autoritate contractantă: Primaria Ciuciuleni HincestiAdresa: s. Ciuciuleni, rl. HincestiTel/fax: 0269/33950Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Grigoras GheorgheObiectul achiziţiei: extinderea retelei de apeduct pentru alimentarea cu apa

potabila a gradinitei de copiiCod CPV: 45232150-8Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: Primaria CiuciuleniLocul desfăşurării procedurii: Primaria CiuciuleniLimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 14.11.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7135-op/14Autoritate contractantă: Primaria Popestii de Sus DrochiaAdresa: s. Popestii de Sus, rl. DrochiaTel/fax: 0252/79236; 069574079Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Gutu AnatolieObiectul achiziţiei: reparatia drumurilor locale din s. Popestii de SusCod CPV: 45233142-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: Primaria Popestii de SusLocul desfăşurării procedurii: Primaria Popestii de SusLimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 14.11.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7136-op/14Autoritate contractantă: Centrul de asistenta si protectie a victimelor si

potentialelor victime ale traficului de fiinte umaneAdresa: mun. Chisinau, str. Burebista, 93Tel/fax: 022/927194; 022/927174Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Stambol VioricaObiectul achiziţiei: servicii cateringCod CPV: 55523000-2Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: mun. Chisinau, str. Burebista, 93, CAP

MARȚI, 4 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 87

41

Locul desfăşurării procedurii: mun. Chisinau, str. Burebista, 93, CAPLimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 14.11.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7137-op/14Autoritate contractantă: Centrul de Sanatate Publica NisporeniAdresa: or. Nisporeni, str. Chisinaului, 1Tel/fax: 0264/23081; 0264/26851Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: I. OpalevaObiectul achiziţiei: dispozitiv medical, sistem de cercetare microbiologica a

apeiCod CPV: 38434540-3Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: CSP, or. Nisporeni, str. Chisinaului, 1, bir. 17Locul desfăşurării procedurii: CSP, or. Nisporeni, str. Chisinaului, 1, sala de sedinteLimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 14.11.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7138-op/14Autoritate contractantă: Universitatea de Stat din TiraspolAdresa: mun. Chisinau, str. Gh. Jablocikin, 5Tel/fax: 022/754501; 079407658Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Postolachi IgorObiectul achiziţiei: echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia

mobilierului si a pachetelor softwareCod CPV: 30000000-9Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: mun. Chisinau, str. Gh. Jablocikin, 5, Universitatea de

Stat din TiraspolLocul desfăşurării procedurii: mun. Chisinau, str. Gh. Jablocikin, 5, Universitatea de

Stat din Tiraspol, bir. 201Limba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 10.11.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7139-op/14Autoritate contractantă: Liceul Teoretic D Cantemir CahulAdresa: or. Cahul, str. L. L. Caragiale, 33

MARȚI, 4 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 87

42

Tel/fax: 0299/32283; 0299/32680Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Svetlana SereperaObiectul achiziţiei: produse alimentareCod CPV: 15800000-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: or. Cahul, str. L. L. Caragiale, 33Locul desfăşurării procedurii: or. Cahul, str. L. L. Caragiale, 33Limba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 14.11.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7140-op/14Autoritate contractantă: Colegiul Financiar BancarAdresa: mun. Chisinau, str. Miron Costin, 26/2Tel/fax: 022/443031; 069269430Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Iaroslavschi TudorObiectul achiziţiei: combustibilCod CPV: 09132100-4Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: mun. Chisinau, str. Miron Costin, 26/2Locul desfăşurării procedurii: mun. Chisinau, str. Miron Costin, 26/2, bir. 321Limba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 10.11.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7141-op/14Autoritate contractantă: Liceul Teoretic Cezar Radu Leuseni HincestiAdresa: com. Leuseni, rl. HincestiTel/fax: 0269/54349; 0269/54583Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Rusu MariaObiectul achiziţiei: bricheteCod CPV: 09111220-8Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: com. Leuseni, rl. HincestiLocul desfăşurării procedurii: com. Leuseni, rl. HincestiLimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 14.11.2014, ora 11:00

MARȚI, 4 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 87

43

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7142-op/14Autoritate contractantă: Primaria Lipcani BriceniAdresa: or. Lipcani, rl. Briceni, str. Gagarin, 6Tel/fax: 0247/60214; 0247/61246; 0230/60213-faxMembru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Larisa CiornaiaObiectul achiziţiei: autovehiculCod CPV: 34100000-8Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: Primaria LipcaniLocul desfăşurării procedurii: Primaria Lipcani, sala de sedinteLimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 14.11.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7143-op/14Autoritate contractantă: CR CriuleniAdresa: or. Criuleni, str. 31 August, 108Tel/fax: 0248/22266Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Ivan LunguObiectul achiziţiei: servicii de elaborare a Planului de Actiuni pentru

Energie Durabila PAED al or. Criuleni pentru anii 2015-2020

Cod CPV: 71322000-1Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: CR Criuleni, str. 31 August, 108, bir. 115Locul desfăşurării procedurii: CR CriuleniLimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 14.11.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7144-op/14Autoritate contractantă: Primaria Telenesti TelenestiAdresa: or. Telenesti, str. 31 August, 8Tel/fax: 0258/22530; 069273690Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Lelic VadimObiectul achiziţiei: Reparatia strazilor si trotuarelor cu beton asfaltic or.

TelenestiCod CPV: 45233142-6Modalitatea de evaluare:

MARȚI, 4 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 87

44

Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: Primaria TelenestiLocul desfăşurării procedurii: Primaria TelenestiLimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 14.11.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7145-op/14Autoritate contractantă: Directia Invatamint SorocaAdresa: or. Soroca, str. Stefan cel Mare, 5Tel/fax: 0230/30548Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Aliona RischitorObiectul achiziţiei: Servicii de deservire a cazangerieiCod CPV: 65000000-3Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: Directia Invatamint Soroca, str. Stefan cel Mare, 5, et. 2,

bir. 202Locul desfăşurării procedurii: Directia Invatamint Soroca, str. Stefan cel Mare, 5, et. 2,

bir. 212Limba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 14.11.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7146-op/14Autoritate contractantă: Centrul Stomatologic raional Stefan VodaAdresa: or. Stefan Voda, str. Testemiteanu, 2Tel/fax: 0242/24782Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Caraman IrinaObiectul achiziţiei: Instalație stomatologicăCod CPV: 33100000-1Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: Centrul Stomatologic raional Stefan Voda, str.

Testemiteanu, 2, bir. 4Locul desfăşurării procedurii: Centrul Stomatologic raional Stefan Voda, str.

Testemiteanu, 2Limba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 14.11.2014, ora 11:00

MARȚI, 4 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 87

45

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7147-op/14Autoritate contractantă: Teatrul Municipal de Papusi GugutaAdresa: mun. Chisinau, str. M. Dragan, 1Tel/fax: 022/473664; 022/476040; 069244388Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Sv. TurcanObiectul achiziţiei: lucrari de instalare a garduluiCod CPV: 45223210-1Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: mun. Chisinau, str. M. Dragan, 1Locul desfăşurării procedurii: mun. Chisinau, str. M. Dragan, 1Limba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 14.11.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7148-op/14Autoritate contractantă: Primaria Mereni Anenii NoiAdresa: s. Mereni, rl. Anenii Noi, str. Stefan cel Mare, 93Tel/fax: 0265/54328Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Salcutan EugeniuObiectul achiziţiei: lucrari de amenajare a gunoistei din s. MereniCod CPV: 45111291-4Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: Primaria MereniLocul desfăşurării procedurii: Primaria MereniLimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 14.11.2014, ora 11:00

MARȚI, 4 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 87

46

Anunțuri

Anunț!Agenția Achiziții Publice anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante:• Specialist principal, Serviciul Achiziții Publice r. Nisporeni• Șef adjunct, Direcția Administrativ - FinanciarăData limită pentru depunerea documentelor – 07.11.2014.• Specialist principal, Serviciul Achiziții Publice r. Criuleni- Dubăsari (perioadă

determinată).Data limită pentru depunerea documentelor – 14.11.2014.Documentele urmează a fi depuse la sediul Agenției, șos. Hîncești 53 etaj 2, bir.214 sau

expediate la adresa [email protected]țiile de desfășurare a concursului le puteți găsi pe pagina web a Agenției www.tender.gov.md.

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP-IFAD) în Republica Moldova

CONCURS

PENTRU SOLICITAREA GRANTURILOR COMPETITIVE LA DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ECONOMICE

Programul de Servicii Financiare Rurale şi Dezvoltare a Businessului Agricol (PSFRDBA - IFAD V), finanţat de Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD), oferă granturi competitive pentru finanţare în 2015 la dezvoltarea infrastructurii publice cu caracter economic, precum:

Construcţia/Reparaţia segmentelor de drum şi podurilor locale care sporesc accesul beneficiarilor la zonele de producere, procesare şi comercializare a produselor agricole;

Construcţia reţelelor de alimentare cu apă pentru irigare şi gaze naturale, pentru dezvoltarea activităţilor de antreprinoriat în domeniile agricole.

Beneficiarii granturilor pot fi asociaţii, cooperative şi alte organizaţii ale producătorilor agricoli, întreprinderi mici şi mijlocii din spaţiul rural care practică activităţi agricole.

Granturile vor fi acordate conform condiţiilor şi criteriilor de selectare stabilite în cadrul Programului IFAD V. Pentru participarea la concurs Grupul-client format din agenţi economici şi Autoritatea Publică Locală(Primăria) sunt solicitaţi să depună Cererea de Finanţare şi setul de documente la UCIP-IFAD. Documentele se vor prezenta la concurs în plic sigilat.

Cererile pentru finanţarea proiectelor pot fi depuse pînă la 28 noiembrie 2014 ora 17.00.

Informaţii detaliate, precum şi cererea de finanţare cu modelele de documente puteţi găsi pe pagina web a UCIP-IFAD www.ifad.md

Pentru informații ne puteți contacta la adresa de email: [email protected]

MARȚI, 4 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 87

47

Anunţuri de atribuire a contractelor de achiziţii publice pentru anul 2013

Anunţuri de atribuire a contractelor de achiziţii publice de bunuri, servicii şi lucrări încheiate de către autorităţile contractante în

rezultatul desfăşurării procedurilor de licitaţie publică

Tip

Con

trac

t

Nr c

ontr

actu

lui

Dat

a co

ntra

ctul

ui

Aut

orita

tea

cont

ract

anta

Ope

rato

r ec

onom

ic

Sum

a

Nr P

roce

dura

Nr I

ntra

re d

are

de s

eam

a

Dat

a In

trar

e da

re d

e se

ama

Tip

proc

edur

a

Obi

ect d

e ac

hizi

tie

Cod

CPV

Acord adiţional 24/13-8-1 29.10.2013 IMSP Centrul National Stiintifico Practic de Medicina Urgenta

Becor 3434,4 24/13 201324684 25.10.2013 Modificare DS LP reactive si materiale de consum pentru laborator

33696300-8

Acord adiţional 535/13-4-1-1 30.10.2013 IMSP SR Soldanesti Sanex Comerț SRL

-12452,6 535/13 201324984 30.10.2013 Modificare DS LP produse alimentare pe 9 luni a.2013

15000000-8 #Alimente,

băuturi, tutun şi produse conexe#

Acord adiţional 669/13-2-1 30.10.2013 Directia Educatie Anenii Noi

Universal Coop -5560 669/13 201324945 29.10.2013 Modificare DS LP Produse alimentare 15800000-6

Acord adiţional 669/13-7-2 30.10.2013 Directia Educatie Anenii Noi

Artprest Grup -17746,8 669/13 201324945 29.10.2013 Modificare DS LP Produse alimentare 15800000-6

Acord adiţional 669/13-3-1 30.10.2013 Directia Educatie Anenii Noi

Serviabil -3484,8 669/13 201324945 29.10.2013 Modificare DS LP Produse alimentare 15800000-6

Contract de achiziţie

1509/13-1 30.10.2013 IMSP SR Causeni Serviabil 119700 1509/13 201325092 30.10.2013 LP produse alimentare 15000000-8

Contract de achiziţie

1509/13-2 30.10.2013 IMSP SR Causeni Sanex Comerț SRL

71722 1509/13 201325092 30.10.2013 LP produse alimentare 15000000-8

Contract de achiziţie

1509/13-3 30.10.2013 IMSP SR Causeni Artprest Grup 42194 1509/13 201325092 30.10.2013 LP produse alimentare 15000000-8

Contract de achiziţie

1509/13-4 30.10.2013 IMSP SR Causeni Cooperativa de Consum

Tighina

83061,3 1509/13 201325092 30.10.2013 LP produse alimentare 15000000-8

Contract de achiziţie

1509/13-5 30.10.2013 IMSP SR Causeni Delmix Prim 66184,5 1509/13 201325092 30.10.2013 LP produse alimentare 15000000-8

Contract de achiziţie

1509/13-6 30.10.2013 IMSP SR Causeni Şchiopu Ludmila 90405 1509/13 201325092 30.10.2013 LP produse alimentare 15000000-8

Contract de achiziţie

1509/13-7 30.10.2013 IMSP SR Causeni Agro Avantaj 50484 1509/13 201325092 30.10.2013 LP produse alimentare 15000000-8

Acord adiţional 2306/12-834-1 30.10.2013 IMSP Institutul Oncologic Dita Est Farm 9781,6 2306/12 201302570 08.02.2013 Modificare DS LP medicamente 33652100-6

Acord adiţional 2277/12-2-1 30.10.2013 IMSP Spitalul Clinic Republican

M Inter Farma 9669 2277/12 201303829 01.03.2013 Modificare DS LP produse parafarmaceutice pentru anul 2013

33000000-0

Contract de achiziţie

1107/13-6 30.10.2013 Banca Nationala a Moldovei

Accent Electronic 957205,2 1107/13 201322845 04.10.2013 LP Componente Hard si Soft 48000000-8

Contract de achiziţie

1107/13-1 30.10.2013 Banca Nationala a Moldovei

Daac System Integrator

433275,6 1107/13 201322845 04.10.2013 LP Componente Hard si Soft 48000000-8

Contract de achiziţie

1107/13-2 30.10.2013 Banca Nationala a Moldovei

Aproservice X 74304 1107/13 201322845 04.10.2013 LP Componente Hard si Soft 48000000-8

Contract de achiziţie

1107/13-3 30.10.2013 Banca Nationala a Moldovei

Bts Pro 2372909,83 1107/13 201322845 04.10.2013 LP Componente Hard si Soft 48000000-8

Acord adiţional 221/13-1-1 30.10.2013 IMSP AMT Buiucani M Inter Farma 523,5 221/13 201324863 29.10.2013 Modificare DS LP medicamente 33140000-3

Contract de achiziţie

1107/13-4 30.10.2013 Banca Nationala a Moldovei

Kompas Moldova 34647,9 1107/13 201322845 04.10.2013 LP Componente Hard si Soft 48000000-8

Contract de achiziţie

1107/13-5 30.10.2013 Banca Nationala a Moldovei

Reliable Solutions

Distributor SRL

176936,4 1107/13 201322845 04.10.2013 LP Componente Hard si Soft 48000000-8

Acord adiţional 13/00277/001-1

30.10.2013 Ministerul Justitiei Infosafe 447900 13/00277 201321879 24.09.2013 Modificare DS LP Sistem informatic integrat e-Apostila

48000000-8

Va urma

MARȚI, 4 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 87

48

Certificat de înregistrare: nr. 2268

Consiliul redacţional:Director al Agenţiei

Achiziţii PubliceBOTNARI Simion

Director adjunct al Agenţiei Achiziţii Publice

GRIB Ghenadie

Şef Direcţie Statistică și Achiziții Electronice

POSTOLACHE Natalia

Şef Direcţie Finanţe RABOVILĂ Tatiana

Şef Direcţie Reglementare şi Control a Agenţiei Achiziţii Publice

MELNICIUC Aliona

Abonarea la Buletinul Achiziţiilor Publice se face:

- în mun. Chişinău – SA Moldpresa:str. 31 august nr. 85tel.: 22-22-21, 22-63-23

- în raioanele Republicii Moldova –“Poşta Moldovei”tel.: 22-60-46, 22-01-02,INDEX - 31370

- SRL Agenţia “Ediţii Periodice”: mun. Chişinău,str. Puşkin, 22, “Casa Presei”, of. 424tel: 23-37-40, tel/fax: 23-80-73

- SRL “Max-Expres”: mun. Chişinău,str. Pajurei, 15; tel: 43-06-64

- Î.I “Cuzencov-Eva”: mun. Chişinău,str. Alexandru cel Bun, 91/10tel/fax: 27-55-68

- SRL “Biznes-Ălita”: mun. Chişinău,str. Bulgară, 24a;tel: 23-46-40, 23-45-28

Tiparul executat la Combinatul PoligraficComanda nr. 40150-87