cuprins - tender.gov.md · 17/03358 cod cpv 71000000-8 - servicii de proiectare a lucărilor -...

of 143 /143
1 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 77 26 SEPTEMBRIE 2017, MARȚI Cuprins: Anunturi de intentie IMSP SCM nr. 4 ..................................................................................................................................................... 6 Proceduri lansate in cadrul SIA Registrul de Stat al Achizitiilor Publice Proceduri prin licitatie deschisa 17/03133 Cod CPV 33190000-8 - Echipament de laborator și consumabile necesare pentru activitatea LCCM - Agentia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale ...............................................................................................7 17/03297 Cod CPV 39154100-7 - Stand expozițional. - IP Oficiul Naţional al Viei şi Vinului.............................................7 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .......................................................................................................................8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări de construcție a rigolelor cu pantă rapidă și amenajarea drenajului pe drumul R26 Bender-Căușeni-Cimișlia, km 60,750 - km 69,295. - ADMINISTRAŢIA DE STAT A DRUMURILOR Î.S. ............................................................................................................8 17/03400 Cod CPV 45316110-9 - Проведение уличного освещения в мун. Чадыр-Лунга (повторно)!!! Первоначальная процедура №17/02942 - Primaria mun. Ceadîr-Lunga .............................................................................................................................................9 17/03404 Cod CPV 72590000-7 - ACTUALIZAREA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL AUTOMATIZAT “SERVICIUL SÎNGE – CTS MANAGER” - CENTRUL NAŢIONAL DE TRANSFUZIE A SÎNGELUI ......................... 10 17/03405 Cod CPV 33696500-0 - REACTIVI CHIMICI DE LABORATOR - I.M.S.P. C.S. Drochia ANATOLIE MANZIUC .................................................................................................................. 10 17/03406 Cod CPV 33183100-7 - achiziționare implanturi traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2017 repetat - CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE............................................................... 11 17/03409 Cod CPV 66514110-0 - Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule pe anii 2017-2018 - BAZA AUTO A CANCELARIEI DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA ........................................................................ 11 17/03413 Cod CPV 30200000-1 - Tehnică de calcul și mijloace perifericepentru IGP a MAI - Ministerul Afacerilor Interne .......................................................................................................................................... 12 17/03418 Cod CPV 30000000-9 - echipament pentru dotarea Oficiului de Educaţie pentru Drone - USM .................................................................................................................. 12 17/03422 Cod CPV 45233120-6 - lucrări de construcție a drumului R14 R6- Codrul Nou - Soroca - Unguri - frontieră cu Ucraina, (sector Unguri – fr.cu Ucraina) km 0-7,7 - ADMINISTRAŢIA DE STAT A DRUMURILOR Î.S. ........................... 13 17/03425 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări de reparație a drumurilor locale din r.Cahul - CONSILIUL RAIONAL CAHUL ......................................................................................................................................... 13 17/03429 Cod CPV 32581000-9 - Router cu firewall pentru retele virtuale - AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ....................................................................... 14 17/03435 Cod CPV 80510000-2 - Servicii de instruire în politica de gen (REPETAT) - Ministerul Afacerilor Interne .......................................................................................................................................... 14 17/03437 Cod CPV 34114121-3 - Automobil (Ambulanța) - IMSP Spitalul Dermatologie si Maladii Comunicabile .......................................................................................... 14 17/03441 Cod CPV 45400000-1 - Lucrări de finisare a construcției gazoductului de presiune înaltă „Șendreni- Bolțun cu ramificare din s.Bursuc spre satele Micleușeni și Dolna raionul Strășeni.„ - Consiliul Raional Nisporeni ............................................................................................................................................ 15

Upload: others

Post on 16-Nov-2019

10 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

1

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Cuprins:

Anunturi de intentieImSP SCm nr. 4 ..................................................................................................................................................... 6

Proceduri lansate in cadrul SIA Registrul de Stat al Achizitiilor Publice

Proceduri prin licitatie deschisa17/03133 Cod CPV 33190000-8 - Echipament de laborator și consumabile necesare pentru activitatea LCCM

- Agentia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale ...............................................................................................7

17/03297 Cod CPV 39154100-7 - Stand expozițional. - IP Oficiul Naţional al Viei şi Vinului .............................................7

17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .......................................................................................................................8

17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări de construcție a rigolelor cu pantă rapidă și amenajarea drenajului pe drumul R26 Bender-Căușeni-Cimișlia, km 60,750 - km 69,295. - ADMINISTRAŢIA DE STAT A DRUMURILOR Î.S. ............................................................................................................8

17/03400 Cod CPV 45316110-9 - Проведение уличного освещения в мун. Чадыр-Лунга (повторно)!!! Первоначальная процедура №17/02942 - Primaria mun. Ceadîr-Lunga .............................................................................................................................................9

17/03404 Cod CPV 72590000-7 - ACTUALIZAREA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL AUTOMATIZAT “SERVICIUL SÎNGE – CTS MANAGER” - CENTRUL NAŢIONAL DE TRANSFUZIE A SÎNGELUI ......................... 10

17/03405 Cod CPV 33696500-0 - REACTIVI CHIMICI DE LABORATOR - I.M.S.P. C.S. Drochia ANATOLIE MANZIUC .................................................................................................................. 10

17/03406 Cod CPV 33183100-7 - achiziționare implanturi traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2017 repetat - CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE ............................................................... 11

17/03409 Cod CPV 66514110-0 - Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule pe anii 2017-2018 - BAZA AUTO A CANCELARIEI DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA ........................................................................ 11

17/03413 Cod CPV 30200000-1 - Tehnică de calcul și mijloace perifericepentru IGP a MAI - Ministerul Afacerilor Interne .......................................................................................................................................... 12

17/03418 Cod CPV 30000000-9 - echipament pentru dotarea Oficiului de Educaţie pentru Drone - USM .................................................................................................................. 12

17/03422 Cod CPV 45233120-6 - lucrări de construcție a drumului R14 R6- Codrul Nou - Soroca - Unguri - frontieră cu Ucraina, (sector Unguri – fr.cu Ucraina) km 0-7,7 - ADMINISTRAŢIA DE STAT A DRUMURILOR Î.S. ........................... 13

17/03425 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări de reparație a drumurilor locale din r.Cahul - CONSILIUL RAIONAL CAHUL ......................................................................................................................................... 13

17/03429 Cod CPV 32581000-9 - Router cu firewall pentru retele virtuale - AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ....................................................................... 14

17/03435 Cod CPV 80510000-2 - Servicii de instruire în politica de gen (REPETAT) - Ministerul Afacerilor Interne .......................................................................................................................................... 14

17/03437 Cod CPV 34114121-3 - Automobil (Ambulanța) - IMSP Spitalul Dermatologie si Maladii Comunicabile .......................................................................................... 14

17/03441 Cod CPV 45400000-1 - Lucrări de finisare a construcției gazoductului de presiune înaltă„Șendreni- Bolțun cu ramificare din s.Bursuc spre satele Micleușeni și Dolna raionul Strășeni.„ - Consiliul Raional Nisporeni ............................................................................................................................................ 15

Page 2: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

2

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Anunturi de modificare/ anulare a procedurilor prin licitatie deschisaAnunt de modificare – La Licitaţie publică nr. 17/03154 din 26.09.2017 cu privire la achiziţia de Echipamente pentru locuri de joacă (inclusiv instalarea) conform necesităților instituțiilor de educație timpurie nr. 40, gr. nr. 141, gr. nr. 71, gr. nr. 180, gr. nr. 181 subordonate Direcţiei Educaţie, Tineret şi Sport sectorul Botanica, cod CPV - 37535200-9, conform necesităţilor autorităţii contractante Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica ..................................... 16

Anunt de modificare - La Licitaţie publică nr. 17/03228 din 03.10.2017 cu privire la achiziţia de Sistem playout si ingest, cod CPV - 32324300-3, conform necesităţilor autorităţii contractante I.P.N.A. COmPANIA TELERADIO-mOLDOVA ............................................................................... 16

Anunt de modificare - La Licitaţie publică nr. 17/03232 din 09.10.2017 cu privire la achiziţia de Servicii de reparație și întreținere a echipamentelor de joacă, cod CPV - 50870000-4, conform necesităţilor autorităţii contractante DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV -COmUNALĂ ŞI AmENAJARE A CONSILIULUI mUNICIPAL CHIŞINĂU............................................................. 16

Anunt de anulare - Se anulează procedura de tip Licitaţie publică nr. 17/03337 din 10.10.2017 cu privire la achiziţia de Lucrări de amenajare a teritoriului, repararea fasadului si a încăperilor ministerului., cod CPV - 45400000-1, conform necesităţilor autorităţii contractante mINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI mEDIULUI. .................................... 17

Proceduri prin cerere a ofertelor de preţuri17/03211 Cod CPV 30141200-1 - Calculatoare de birou - Departamentul Instituțiilor Penitenciare ......................... 17

17/03299 Cod CPV 45440000-3 - Lucrări de renovare (reparație curentă) a birourilor MAE IE - MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII EUROPENE ......................................................................... 17

17/03317 Cod CPV 45453000-7 - Lucrări de reparație în instituțiile subordonate DGETS (Lucrări de reparație la Centrul socio-psiho-pedagogic, str. Veronica Micle, 4A) - DGETS ......................... 18

17/03349 Cod CPV 32000000-3 - Procurarea echipamentului pentru sistemul de supraveghere video şi instalarea lui - PREŞEDINTELE RAIONULUI RÎŞCANI ................................................................................. 18

17/03353 Cod CPV 45421100-5 - Lucrări de instalare (înlocuire) a ușilor și ferestrelor - DSE Orhei ........................... 19

17/03385 Cod CPV 45233142-6 - Reparația capitală a str. Feroviarilor (acces la blocurile locative nr.13 și nr.15) și a str. Florilor (parțial), or. Vatra, mun. Chișinău - PRIMĂRIA ORAŞULUI VATRA .......................................................................................................................................... 19

17/03392 Cod CPV 34138000-3 - Procurarea unui tractor universal cu lamă pentru zăpadă - PRIMĂRIA ORAŞULUI CRICOVA ..................................................................................................................................... 19

17/03394 Cod CPV 45111291-4 - Lucrări de întreținere și reparație a străzilor din com. Băcioi, mun. Chișinău - PRIMĂRIA COMUNEI BĂCIOI .................................................................................... 20

17/03395 Cod CPV 45212600-2 - Construcția pavilioanelor pentru copii la Istituțiile Pblice de Eucație Tmpurie din Orhei - Primăria Orhei ............................................................................................. 20

17/03396 Cod CPV 45231400-9 - Iluminarea portiunii de drum local L-423, Dubasari-Cocieri-Roghi M4 N21, 2017-BP-CO. - Consiliul Raional Dubasari ................................................... 21

17/03397 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări de reparatie curente a drumului: L-63 Dondușeni - Scăieni - Tîrnova (acces spre satul Scăieni), repetat. - CONSILIUL RAIONAL DONDUŞENI ............................................................................................................................... 21

17/03398 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări de reparatie curentă a drumului: L- 71 Drum de acces spre satul Octeabriscoe, repetat. - CONSILIUL RAIONAL DONDUŞENI ............................... 21

17/03399 Cod CPV 45233142-6 - Întreținerea de iarnă a drumurilor locale (de interes raional), amplasate teritorial în raionul Dondușeni, repetat. - CONSILIUL RAIONAL DONDUŞENI .......................... 22

17/03402 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări de reparaţie a drumului R3-Hîrtop-Ialpug - CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA ...................................................................................................................................... 22

Page 3: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

3

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

17/03407 Cod CPV 35125300-2 - Achiziționarea și instalarea camerelor de supraveghere video conform necesităților Direcției Învățămînt, Tineret și Sport a Primăriei mun.Bălți - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI .................................................................................................................................... 22

17/03408 Cod CPV 45453000-7 - Lucrri de reparație a birourilor et.V a casei Consiliului raional Soroca - CRSoroca ................................................................................................................ 23

17/03410 Cod CPV 45453000-7 - Reparația curentă în secția chirurgie, blocul pediatrie - I.M.S.P. INSTITUTUL MAMEI ŞI COPILULUI ................................................................................. 23

17/03411 Cod CPV 34351100-3 - Anvelope - SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA ................................ 24

17/03412 Cod CPV 39162000-5 - Materiale didactice pentru cabinetele de fizica , biologie și chimie - DGETS..........................24

17/03419 Cod CPV 45000000-7 - Lucrări de reparație și redresare a bazinului Liceului Teoretic ”N. Gogol” din mun. Chisinau - Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani .............................................. 24

17/03420 Cod CPV 45233142-6 - Reparația drumului de acces de la str. Ștefan cel Mare prin stradela a 2-a Ștefan cel Mare către grădinița “Do-Re-Mi” or.Călărași. - CONSILIUL RAIONAL CĂLĂRAŞI .................................................................................................................................... 25

17/03421 Cod CPV 45000000-7 - Lucrări de reparație a grupelor noi, la Gradiniței nr. 119, din mun. Chisinau str. I. Pelivan 22 - Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani..................... 25

17/03424 Cod CPV 33696500-0 - REACTIVI DE LABORATOR - I.M.S.P. DISPENSARUL MUNICIPAL DERMATO-VENEROLOGIC ............................................................................ 26

17/03426 Cod CPV 30000000-9 - Tehnica de calcul (repetat) - IMSP Spitalul Dermatologie si Maladii Comunicabile .......................................................................................... 26

17/03427 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări de reparație a drumului local L 274, Sîngerei - Sîngereii Noi, rnul Sîngerei (selectiv) km 10,07 - 11,87 - CONSILIUL RAIONULUI SÎNGEREI ................................................................................................................................. 27

17/03428 Cod CPV 45233142-6 - Lucrari de reparație a drumurilor locale, tranșa II, orașulDrochia - PRIMĂRIA ORAŞULUI DROCHIA ..................................................................................... 27

17/03433 Cod CPV 45000000-7 - Reparația curentă a încăperilor et. 3 la Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui, mun. Chișinău, str. Academiei 11 - CENTRUL NAŢIONAL DE TRANSFUZIE A SÎNGELUI ................................................................................................. 27

17/03434 Cod CPV 03000000-1 - Cereale pentru trimestrul IV anului 2017 - GRĂDINA ZOOLOGICĂ Î.M. ............................................................................................................................................. 28

17/03436 Cod CPV 39711000-9 - Utilaj tehnologic pentru instituțiile de învățământ din subordine - REPETAT - Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani ......................... 28

17/03438 Cod CPV 45215140-0 - Lucrari de reparația curentă a etajului 3 (Fizioterapia) - I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BUIUCANI ....................................................................................... 29

Anunturi de modificare/ anulare a procedurilor prin cerere a ofertelor de preţuriAnunt de modificare - La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/03250 din 27.09.2017 cu privire la achiziţia de vesela de masa.vesela si ustensile de bucatarie , aparate de uz casnic, cod CPV - 39220000-0, conform necesităţilor autorităţii contractante PIAŢA CENTRALĂ Î.m. ................... 29

Anunt de modificare - La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/03330 din 27.09.2017 cu privire la achiziţia de Achiziționarea mobilierului pentru redeschiderea Grădiniței nr. 133, instituție subordonată DETS s. Centru , cod CPV - 39100000-3, conform necesităţilor autorităţii contractante DETS sect. CENTRU .............................................................. 30

Anunt de anulare - Se anulează procedura de tip Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/03267 din 28.09.2017 cu privire la achiziţia de Alimentarea cu energie electrica a cladirii administrative nr.73 din bd. Stefan cel mare și Sfînt, mun. Chișinău., cod CPV - 45231400-9, conform necesităţilor autorităţii contractante DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADmINISTRAREA CLĂDIRILOR GUVERNULUI R.m. ....................................... 30

Page 4: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

4

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Proceduri prin licitatie deschisa388/17 Cod CPV. 45311000-0 Капитальный ремонт электрических сетей

и отопительной системы в здании Дома Культуры с.Кирсово район Комрат - Primaria Chirsovo UTA Gagauzia - 17.10.2017 - 11:00 ..................................................................... 31

389/17 Cod CPV. 45000000-7 Lucrări de reparație capitală a acoperișului blocului morfologic și a încăperilor destinate dislocării Laboratorului Genetic ADN - Centrul de medicina Legala - 17.10.2017 - 10:00 .............................................................................. 36

390/17 Cod CPV. 24951311-8 antigel concentrat - Parcul Urban de Autobuze Im - 17.10.2017 - 10:00 ............................................................................................................................... 40

391/17 Cod CPV. 72261000-2 servicii de suport și mentenanța produselor de program IBm (SW subscription & support pentru software-ul IBm). - Agentia Servicii Publice - 17.10.2017 - 10:00 .................................................................................... 43

392/17 Cod CPV. 39561132-6 ecusoane de inspecţie tehnică periodică cu eliberarea in anul 2018 - Agentia Servicii Publice - 17.10.2017 - 11:00 ............................................ 47

Anunturi de modificare/ anulare a procedurilor prin licitatie deschisa

Proceduri prin cerere a ofertelor de preţuri1737-op/17 Cod CPV. 45233222-1 lucrari de reparatie si amenajarea a unei portiuni

de drum local str.m.Eminescu din s.Baimaclia r-nul Cantemir - Primaria Baimaclia Cantemir - 10.10.2017 - 11:00 ................................................................... 50

1738-op/17 Cod CPV. 45233000-9 lucrari de reparatie a drumurilor si a strazilor din s. Congaz - Primaria Congaz UTA Gagauzia - 10.10.2017 - 11:00 ............................................................... 54

1739-op/17 Cod CPV. 45233142-6 lucrări de reparație a porțiunii de drum din s. Cociulia r. Cantemir - Primaria Cociulia Cantemir - 10.10.2017 - 11:00 ................................. 57

1740-op/17 Cod CPV. 45000000-7 Lucrari de reparţie capitale Gradiniţa de copii - Primaria Horesti Ialoveni - 10.10.2017 - 11:00 ......................................................................... 60

1741-op/17 Cod CPV. 09111100-1 carbune - Gimnaziul Ion Dumeniuk Calugar Falesti - 04.10.2017 - 11:00 ................68

1742-op/17 Cod CPV. 72212311-2 Servicii de dezvoltare și perfecționare a Bazei de date a standardelor moldovenești ”e-Standard” - Institutul de Standardizare din moldova - 10.10.2017 - 10:00 ............................................... 70

1743-op/17 Cod CPV. 45311200-2 Lucrări de construcţie a reţelilor exterioare de alimentare cu energie electrică a gradiniţei de copii din s. Tătăreşti - Primaria Tataresti Cahul - 10.10.2017 - 11:00 ........................................................................... 72

1744-op/17 Cod CPV. 09111100-1 carbune pentru anul 2017-2018 - Directia Educatie Singerei - 04.10.2017 - 11:00 ....................................................................... 75

1745-op/17 Cod CPV. 45000000-7 lucrări de reparație a edificiului al IP Bender pe adresa or.Bender, str. Dzerjinschi 46 - Inspectoratul de Politie Bender - 10.10.2017 - 11:00 ............................................................... 77

1746-op/17 Cod CPV. 45261200-6 lucrări de reparație a acoperișului sediului primăriei comunei Trebujeni,raionul Orhei - Primaria Trebujeni Orhei - 10.10.2017 - 11:00 .......................................................................... 80

1747-op/17 Cod CPV. 09111100-1 cărbune marca Am - Primaria Petresti Ungheni - 04.10.2017 - 11:00 ....................................................................... 83

1748-op/17 Cod CPV. 45233142-6 lucrari de reparaţie de drum intravelan s.Pepeni - Primaria Pepeni Singerei - 10.10.2017 - 11:00 ......................................................................... 85

Page 5: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

5

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

1749-op/17 Cod CPV. 45233142-6 lucrări de reparații curente a teritoriului dins. Bulboci, r-nul Soroca - Primaria Bulboci Soroca - 10.10.2017 - 11:00 ................................... 89

1750-op/17 Cod CPV. 09111100-1 carbune - Primaria Iscalau Falesti - 04.10.2017 - 11:00 ......................... 92

1751-op/17 Cod CPV. 45233142-6 Lucrari de reparatie capitala a sectorului de drum de linga cismea in varianta asfaltata din s.Drepcauti r-ul Briceni - Primaria Drepcauti Briceni - 10.10.2017 - 11:00....................................................................... 94

1752-op/17 Cod CPV. 37000000-8 Echipament pentru parcuri, fitness şi terenuri de joacă - Primaria molovata Noua Dubasari - 04.10.2017 - 11:00 ............ 99

1753-op/17 Cod CPV. 15800000-6 produse alimentare - Primaria Talmaza Stefan Voda - 04.10.2017 - 11:00 ............................................................... 107

1754-op/17 Cod CPV. 45233142-6 lucrări de reparație a porțiunii de drum a străzi Sămănătorilor din s. Cociulia r. Cantemir - Primaria Cociulia Cantemir - 10.10.2017 - 10:00 ..................... 112

1755-op/17 Cod CPV. 45233141-9 lucrări de reparație curentă a drumurilor din satul Cîrnățeni,r-ul Căușeni - Primaria Cirnateni Causeni - 10.10.2017 - 11:00 ............... 115

1756-op/17 Cod CPV. 34110000-1 autoturizm - Primaria P Isacova Orhei - 04.10.2017 - 11:00 ............... 118

1757-op/17 Cod CPV. 45233142-6 lucrari de reparatie a drumului local s.Crocmaz,r-nul Stefan Voda(L=335ml) - Primaria Crocmaz Stefan Voda - 10.10.2017 - 11:00 .............................................................. 121

1758-op/17 Cod CPV. 45261910-6 Lucrări de reparație capitală a acoperișului blocului de studii a Școlii de arte or.Glodeni (Bloc 2) - Sectia Cultura Glodeni - 10.10.2017 - 11:00 ........................................................................... 125

1759-op/17 Cod CPV. 45233142-6 Lucrări de reparaţie capitala a strazilor: Gr. Vieru, V. Bîrdan, m. Sadoveanu din s. mingir, raionul Hîncesti. - Primaria mingir Hincesti - 10.10.2017 - 11:00 ........................................................................ 129

1760-op/17 Cod CPV. 09111100-1 cărbune marca Am, AS - Gimnaziul Isacova - 04.10.2017 - 11:00 ................................................................................... 132

1761-op/17 Cod CPV. 45453000-7 lucrări de reparație curentă a clădirii administrative a Judecătoriei Soroca - Judecatoria Soroca - 10.10.2017 - 11:00 ............................................ 134

1762-op/17 Cod CPV. 45233142-6 lucrari de reparație a drumurilor locale ( îmbrăcăminte de beton asfaltic ) din s. Lunga, r-nul Florești - Primaria Lunga Floresti - 10.10.2017 - 11:00 ............................. 137

1763-op/17 Cod CPV. 45233142-6 lucrări de reparaţie a drumurilor locale din com.Ştefăneşti, r.Floreşti - Primaria Stefanesti Floresti - 10.10.2017 - 11:00 ........................ 140

Anunturi de modificare/ anulare a procedurilor prin cerere a ofertelor de preţuriAnunt de modificare - La Concursul prin cererea ofertelor de prețuri Nr. 1696-op/17din 03.10.2017 cu privire la achiziționarea lucrari de reparatie a străzilor din s. Mașcăuţi, r-ul Criuleni, Cod CPV: 45233142-6, conform necesităților Primăria Mașcăuţi, r. Criuleni .....................................................................143

Anunturi Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii, finanțate de Banca Mondială ..................................................................................................................................................................... 143

Page 6: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

6

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

ANUNȚ DE INTENȚIE

Denumirea autorităţii contractante: ImSP SCm nr. 4, c/f 1003600152628

Adresa: str. Columna, 150, mun. ChișinăuPersoana de contact:

Nadejda Luppol

Tel:022-29-57-13, 067300759

Fax:022-29-55-59 e-mail: [email protected]

Nr.crt.

Expunerea obiectului

de achiziţieCodul CPV

Valoarea estimată fără TVA (lei mD)

Procedura de achiziţie

aplicabiă

Perioada desfășurării procedurii

de achiziţie publică

Contractul intră sau nu

sub incidenţa Acordului

privind achiziţiile guvernamentale

al Organizaţiei mondiale a Comerţului

Lucrări1 2 3 4 5 6 7

Lucrări de reparație a secției de

internare în cadrul IMSP SCM nr. 4,

str. Columna, 150, mun. Chișinău

45215140-0 2 000 000

Licitație publică 2017

Trimestrul IVNu

Page 7: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

7

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Tip proceduri: Licitaţie publică

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Licitaţie publică Nr. 17/03133

Autoritatea contractantă Agentia medicamentului şi Dispozitivelor medicale

Adresa Korolenko 2/1, Chisinau

Telefon/fax 022 884349

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie mîța Diana

Obiectul achiziţiei Echipament de laborator și consumabile necesare pentru activitatea LCCm

Cod CPV 33190000-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Korolenko 2/1, Chisinau

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Korolenko 2/1, Chisinau bloc C, et.1, sala de ședințăLimba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare 33114001

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial mD13TRPAAA142310B010

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 33114001

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial mD08TRPCAA518410A004

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 33114001

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial mD08TRPCAA518410A004

Termenul de depunere a ofertelor 17.10.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.10.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21704933 

Licitaţie publică Nr. 17/03297

Autoritatea contractantă IP Oficiul Naţional al Viei şi Vinului

Adresa mun. Chişinău, str. mitropolit Dosoftei, 126

Telefon/fax 068166146

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie RUSU VALENTINA

Obiectul achiziţiei Stand expozițional.

Cod CPV 39154100-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini [email protected]; mun. Chişinău, str. mitropolit Dosoftei, 126.

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chişinău, str. mitropolit Dosoftei, 126Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare conform anexei

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Page 8: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

8

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Cont trezorerial conform anexei

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare conform anexei

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial conform anexei

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare conform anexei

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial conform anexei

Termenul de depunere a ofertelor 17.10.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.10.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21873211 

Licitaţie publică Nr. 17/03358

Autoritatea contractantă Departamentul Trupelor de Carabinieri

Adresa str. Gh. Asachi, 65 a

Telefon/fax 0 22 73-93-68; 0 22 73-92-33

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie INDIUHOVA ASEA

Obiectul achiziţiei Servicii de proiectare a lucărilor

Cod CPV 71000000-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 65 a, Departamentul Trupelor de Carabinieri, et. 3, bir. 301, D-na Indiuhova Asea

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 65 a, Departamentul Trupelor de Carabinieri a m.A.I., etajul 1, Sala de şedinţe

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 17.10.2017 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.10.2017 14:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21942971 

Licitaţie publică Nr. 17/03371

Autoritatea contractantă ADmINISTRAŢIA DE STAT A DRUmURILOR Î.S.

Adresa Republica moldova, CHIŞINĂU BUIUCANI, mun. Chişinău, str. Bucuriei 12 bl. a

Telefon/fax 022212296

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Drăgălin Cristian

Obiectul achiziţieiLucrări de construcție a rigolelor cu pantă rapidă și amenajarea drenajului pe drumul R26 Bender-Căușeni-Cimișlia, km 60,750 - km 69,295.

Cod CPV 45233142-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică .S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

Page 9: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

9

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare 2251430335

Banca BC’moldindconbank’S.A. fil.’Zorile’ Chisinau

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 2251130334

Banca BC’moldindconbank’S.A. fil.’Zorile’ Chisinau

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 2251130334

Banca BC’moldindconbank’S.A. fil.’Zorile’ Chisinau

Termenul de depunere a ofertelor 17.10.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.10.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21953879 

Licitaţie publică Nr. 17/03400

Autoritatea contractantă Primaria mun. Ceadîr-Lunga

Adresa mD-6100, Republica moldova, or. Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 91

Telefon/fax (291)2-30-17

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie mARINOVA EVGHENIA

Obiectul achiziţiei Проведение уличного освещения в мун. Чадыр-Лунга (повторно)!!! Первоначальная процедура №17/02942

Cod CPV 45316110-9

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Ceadir-Lunga, str. Lenin, 91

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mD-6100, Republica moldova, or. Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 91Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini RusăPentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare 226628

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 20000001116700

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 226628

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 20000001116700

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 226628

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 20000001116700

Termenul de depunere a ofertelor 17.10.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.10.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21970591 

Page 10: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

10

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Licitaţie publică Nr. 17/03404Autoritatea contractantă CENTRUL NAŢIONAL DE TRANSFUZIE A SÎNGELUI

Adresa Republica moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Academiei 11

Telefon/fax 022109051

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie POCHIN mIHAI

Obiectul achiziţiei ACTUALIZAREA SISTEmULUI INFORmAŢIONAL AUTOmATIZAT “SERVICIUL SÎNGE – CTS mANAGER”

Cod CPV 72590000-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui, str. Academiei 11, mun. Chișinău

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Academiei 11

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare mD19TRPBAA

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 222500A01006AC

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare mD19TRPBAA

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 222500A01006AC

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare mD19TRPBAA

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 222500A01006AC

Termenul de depunere a ofertelor 16.10.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 16.10.2017 10:00Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21981265 

Licitaţie publică Nr. 17/03405Autoritatea contractantă I.m.S.P. C.S. Drochia ANATOLIE mANZIUC

Adresa Republica moldova, DROCHIA, or. Drochia, str. N. Testemiţeanu 4 bl. 1

Telefon/fax 25222788

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BUGA DIANA

Obiectul achiziţiei REACTIVI CHImICI DE LABORATOR

Cod CPV 33696500-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica moldova, DROCHIA, or. Drochia, str. N. Testemiţeanu 4 bl. 1 et. III bir. 307

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, DROCHIA, or. Drochia, str. N. Testemiţeanu 4 bl. 1

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 17.10.2017 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.10.2017 14:00Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21981522 

Page 11: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

11

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Licitaţie publică Nr. 17/03406

Autoritatea contractantă CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

Adresa Republica moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenco 2/1

Telefon/fax 022884348

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ŢERNA EDUARD

Obiectul achiziţiei achiziționare implanturi traumatologico-ortopedice conform necesităților ImSP Institutul de medicină Urgentă pentru anul 2017 repetat

Cod CPV 33183100-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini www.capcs.md/dispozitive medicale/anunturi licitatii

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenco 2/1, bloc A

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 16.10.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 16.10.2017 10:00Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21982284 

Licitaţie publică Nr. 17/03409

Autoritatea contractantă BAZA AUTO A CANCELARIEI DE STAT A REPUBLICII mOLDOVA

Adresa Republica moldova, mun. Chişinău, str. Bucuriei 18 bl. 2

Telefon/fax (022) 75-66-91; 74- 97-62

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie URSACHI mARIN

Obiectul achiziţiei Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule pe anii 2017-2018

Cod CPV 66514110-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău, str. Bucuriei, 18/2. Baza Auto a Cancelariei de Stat a Rm

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, mun. Chişinău, str. Bucuriei 18 bl. 2

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare 210101022191004

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 226301

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 210101022191004

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 226301

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 210101022191004

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 226301

Termenul de depunere a ofertelor 17.10.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.10.2017 10:00Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21985808 

Page 12: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

12

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Licitaţie publică Nr. 17/03413

Autoritatea contractantă ministerul Afacerilor Interne

Adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel mare, 75

Telefon/fax 022-255882

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie SCORŢENSCHI ELEONORA

Obiectul achiziţiei Tehnică de calcul și mijloace perifericepentru IGP a mAI

Cod CPV 30200000-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău, bd. Ștefan cel mare, 75 tel de contact 255-664, 069222457 Rodica Grișca

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chișinău, bd. Ștefan cel mare, 75 sala de ședințeLimba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 17.10.2017 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.10.2017 14:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21992579 

Licitaţie publică Nr. 17/03418

Autoritatea contractantă USm

Adresa Republica moldova, mun. Chişinău, str. mateevici A. 60

Telefon/fax 022 241 240

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BUJOR VIRGINIA

Obiectul achiziţiei echipament pentru dotarea Oficiului de Educaţie pentru Drone

Cod CPV 30000000-9

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica moldova, mun. Chişinău, str. mateevici A. 60, bl. central, bir.109

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, mun. Chişinău, str. mateevici A. 60, bl. central, bir.109

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare 225171710

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 225171710

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 225171710

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau

Termenul de depunere a ofertelor 17.10.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.10.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22005378 

Page 13: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

13

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Licitaţie publică Nr. 17/03422Autoritatea contractantă ADmINISTRAŢIA DE STAT A DRUmURILOR Î.S.

Adresa Republica moldova, CHIŞINĂU BUIUCANI, mun. Chişinău, str. Bucuriei 12 bl. a

Telefon/fax 022212296

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Drăgălin Cristian

Obiectul achiziţiei lucrări de construcție a drumului R14 R6- Codrul Nou - Soroca - Unguri - frontieră cu Ucraina, (sector Unguri – fr.cu Ucraina) km 0-7,7

Cod CPV 45233120-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare 2251430335

Banca BC’moldindconbank’S.A. fil.’Zorile’ Chisinau

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 2251130334

Banca BC’moldindconbank’S.A. fil.’Zorile’ Chisinau

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 2251130334

Banca BC’moldindconbank’S.A. fil.’Zorile’ Chisinau

Termenul de depunere a ofertelor 17.10.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.10.2017 10:00Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22011785 

Licitaţie publică Nr. 17/03425Autoritatea contractantă CONSILIUL RAIONAL CAHUL

Adresa Republica moldova, CAHUL, or. Cahul, str. Independenţei piaţa 2

Telefon/fax 029928441

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie mATCAŞ LUDmILA

Obiectul achiziţiei Lucrări de reparație a drumurilor locale din r.Cahul

Cod CPV 45233142-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or. Cahul, str.Piața Independenței 2, bir.405

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, CAHUL, or. Cahul, str. Independenţei piaţa 2

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare 220100000001160

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 226610

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 220100000001160

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 226610

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 220100000001160

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 226610

Termenul de depunere a ofertelor 18.10.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 18.10.2017 10:00Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22011968 

Page 14: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

14

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Licitaţie publică Nr. 17/03429

Autoritatea contractantă AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE mUNCĂ

Adresa Republica moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. Alecsandri Vasile 1

Telefon/fax 0-22-721003

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CAmERZAN ANDREI

Obiectul achiziţiei Router cu firewall pentru retele virtuale

Cod CPV 32581000-9

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, mun. Chişinău, str. Alecsandri Vasile 1Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 0.00

Termenul de depunere a ofertelor 17.10.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.10.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22029267 

Licitaţie publică Nr. 17/03435

Autoritatea contractantă ministerul Afacerilor Interne

Adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel mare, 75

Telefon/fax 022-255882

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie SCORŢENSCHI ELEONORA

Obiectul achiziţiei Servicii de instruire în politica de gen (REPETAT)

Cod CPV 80510000-2

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini bd. Ștefan cel mare, 75, [email protected] tel 255-882 Rodica Grișca

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chișinău, bd. Ștefan cel mare, 75 Sala de ședințeLimba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 20.10.2017 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.10.2017 14:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22034427 

Licitaţie publică Nr. 17/03437

Autoritatea contractantă ImSP Spitalul Dermatologie si maladii Comunicabile

Adresa str. Costiujeni, 5/1

Telefon/fax 0-22-79-41-12

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie RACU VIOREL

Obiectul achiziţiei Automobil (Ambulanța)

Cod CPV 34114121-3

Page 15: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

15

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun.Chiișinău, str. Costiujeni, 5/1,et.2, bir.18

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun.Chiișinău, str. Costiujeni, 5/1,et.2, sala de ședințăLimba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare mD73TRPCCC518430B000

Banca BC’moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 2251002142

Banca BC’moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 2251002142

Banca BC’moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau

Termenul de depunere a ofertelor 17.10.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.10.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22036754 

Licitaţie publică Nr. 17/03441

Autoritatea contractantă Consiliul Raional Nisporeni

Adresa str. Ioan Vodă 2, mD-6401, or. Nisporeni, Republica moldova

Telefon/fax 0264-2-24-40

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie mITROFAN mARIA

Obiectul achiziţieiLucrări de finisare a construcției gazoductului de presiune înaltă„Șendreni- Bolțun cu ramificare din s.Bursuc spre satele micleușeni și Dolna raionul Strășeni.„

Cod CPV 45400000-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini str. Ioan Vodă 2, mD-6401, or. Nisporeni, Republica moldova,bir.103

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str. Ioan Vodă 2, mD-6401, or. Nisporeni, Republica moldova,sala mică

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare 226647

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 220100000009867

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 226647

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 220100000009867

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 226647

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 220100000009867

Termenul de depunere a ofertelor 17.10.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.10.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22042303 

Page 16: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

16

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Tip anunţuri: Anunţ de modificare a datelor privind procedura

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/03154 din 26.09.2017 cu privire la achiziţia de Echipamente pentru locuri de joacă (inclusiv instalarea) conform necesităților instituțiilor de educație timpurie nr. 40, gr. nr. 141, gr. nr. 71, gr. nr. 180, gr. nr. 181 subordonate Direcţiei Educaţie, Tineret şi Sport sectorul Botanica, cod CPV - 37535200-9, conform necesităţilor autorităţii contractante Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica, sunt operate următoarele modificări:

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Primăria mun. Chișinău bd. Ștefan cel mare 83 deschiderea la ora 10:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Primăria mun. Chișinău bd. Ștefan cel mare 83 deschiderea la ora 11:00

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21731094 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/03228 din 03.10.2017 cu privire la achiziţia de Sistem playout si ingest, cod CPV - 32324300-3, conform necesităţilor autorităţii contractante I.P.N.A. COmPANIA TELERADIO-mOLDOVA, sunt operate următoarele modificări:

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

Datele actualizate privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21810714 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/03232 din 09.10.2017 cu privire la achiziţia de Servicii de reparație și întreținere a echipamentelor de joacă, cod CPV - 50870000-4, conform necesităţilor autorităţii contractante DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV-COmUNALĂ ŞI AmENAJARE A CONSILIULUI mUNICIPAL CHIŞINĂU, sunt operate următoarele modificări:

Termenul de depunere a ofertelor 03.10.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 03.10.2017 10:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 09.10.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 09.10.2017 10:00

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

Lista documentelor şi cerinţelor de calificare

Datele actualizate privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21814412 

Page 17: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

17

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Tip anunţuri: Anunţ de anularea procedurii

În atenţia operatorilor economici!

Se anulează procedura de tip Licitaţie publică nr. 17/03337 din 10.10.2017 cu privire la achiziţia de Lucrări de amenajare a teritoriului, repararea fasadului si a încăperilor ministerului., cod CPV - 45400000-1, conform necesităţilor autorităţii contractante mINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI mEDIULUI.

Tip proceduri: Cerere a ofertelor de preţuri

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/03211

Autoritatea contractantă Departamentul Instituțiilor Penitenciare

Adresa mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35

Telefon/fax 0-22-40-97-14

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie PRODAN SERGHEI

Obiectul achiziţiei Calculatoare de birou

Cod CPV 30141200-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35; www.penitenciar.gov.md

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini Română

Termenul de depunere a ofertelor 04.10.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 04.10.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21799685 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/03299

Autoritatea contractantă mINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII EUROPENE

Adresa Republica moldova, CHIŞINĂU BUIUCANI, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 80

Telefon/fax 022/578295

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie SOBOL VADIm

Obiectul achiziţiei Lucrări de renovare (reparație curentă) a birourilor mAE IE

Cod CPV 45440000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mAE IE, str. 31 August 1989, nr.80, bir. 105

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mAE IE, str. 31 August 1989, nr.80, bir. 102Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 10.10.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.10.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21875501 

Page 18: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

18

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/03317

Autoritatea contractantă DGETS

Adresa m.Dosoftei,99

Telefon/fax 022 233445

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie FLEAȘ ALEXANDRU

Obiectul achiziţieiLucrări de reparație în instituțiile subordonate DGETS (Lucrări de reparație la Centrul socio-psiho-pedagogic, str. Veronica micle, 4A)

Cod CPV 45453000-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini m.Dosoftei, 99 bir. 35

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică bd. Ștefan cel mare, 83Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 220100000004823

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZmD2X

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 220100000004823

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZmD2X

Termenul de depunere a ofertelor 10.10.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.10.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21890132 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/03349

Autoritatea contractantă PREŞEDINTELE RAIONULUI RÎŞCANI

Adresa Republica moldova, Rîşcani, Rîşcani, str. Independenţei 44

Telefon/fax 0(256)2-48-45

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie TAŞCIUC LILIANA

Obiectul achiziţiei Procurarea echipamentului pentru sistemul de supraveghere video şi instalarea lui

Cod CPV 32000000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or.Rîşcani, str.Independenţei 44

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, Rîşcani, Rîşcani, str. Independenţei 44Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 220100000009829

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 226623

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 220100000009829

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 226623

Termenul de depunere a ofertelor 04.10.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 04.10.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21926065 

Page 19: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

19

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/03353

Autoritatea contractantă DSE Orhei

Adresa or. Orhei str Eliberării 172 A

Telefon/fax 023520295

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie mARTÎNIUC VERA

Obiectul achiziţiei Lucrări de instalare (înlocuire) a ușilor și ferestrelor

Cod CPV 45421100-5

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Orhei str Eliberării 172 ALimba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 10.10.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.10.2017 10:00Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21931312 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/03385

Autoritatea contractantă PRImĂRIA ORAŞULUI VATRA

Adresa Republica moldova, mun. Chişinău, or. Vatra, str. Ştefan Vodă 5

Telefon/fax 022596004

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie DANILA DENIS

Obiectul achiziţiei Reparația capitală a str. Feroviarilor (acces la blocurile locative nr.13 și nr.15) și a str. Florilor (parțial), or. Vatra, mun. Chișinău

Cod CPV 45233142-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica moldova, mun. Chişinău, or. Vatra, str. Ştefan Vodă 5

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, mun. Chişinău, or. Vatra, str. Ştefan Vodă 5Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Termenul de depunere a ofertelor 10.10.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.10.2017 10:00Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21957389 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/03392

Autoritatea contractantă PRImĂRIA ORAŞULUI CRICOVA

Adresa str.Chisinaului,90

Telefon/fax 022430290

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Guțan Valentin

Obiectul achiziţiei Procurarea unui tractor universal cu lamă pentru zăpadă

Cod CPV 34138000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Primăria or. Cricova, str. Chișinăului, 90

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str.Chisinaului,90Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZmD2X

Page 20: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

20

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZmD2X

Termenul de depunere a ofertelor 04.10.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 04.10.2017 10:00Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21963204 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/03394

Autoritatea contractantă PRImĂRIA COmUNEI BĂCIOI

Adresa Republica moldova, mun. Chişinău, s. Băcioi, str. Independenţei 125

Telefon/fax 022381255

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie DROSU mIHAIL

Obiectul achiziţiei Lucrări de întreținere și reparație a străzilor din com. Băcioi, mun. Chișinău

Cod CPV 45111291-4

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini com. Băcioi, str. Independenței 125

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, mun. Chişinău, s. Băcioi, str. Independenţei 125

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 226614

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 226614

Termenul de depunere a ofertelor 03.10.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 03.10.2017 10:00Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21963938 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/03395

Autoritatea contractantă Primăria Orhei

Adresa mun. Orhei, str. V. mahu 160

Telefon/fax 023523981

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie mORARI VIOLETA

Obiectul achiziţiei Construcția pavilioanelor pentru copii la Istituțiile Pblice de Eucație Tmpurie din Orhei

Cod CPV 45212600-2

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Orhei, str. V. mahu 160Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZmD2X

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZmD2X

Termenul de depunere a ofertelor 10.10.2017 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.10.2017 14:00Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21964541 

Page 21: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

21

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/03396

Autoritatea contractantă Consiliul Raional Dubasari

Adresa s.Cosnita, rl Dubasari, str.Pacii

Telefon/fax 024844746

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CAZAC LILIA

Obiectul achiziţiei Iluminarea portiunii de drum local L-423, Dubasari-Cocieri-Roghi m4 N21, 2017-BP-CO.

Cod CPV 45231400-9

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini s.Cosnita, rl Dubasari, str.Pacii

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică s.Cosnita, rl Dubasari, str.PaciiLimba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Termenul de depunere a ofertelor 10.10.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.10.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21965492 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/03397

Autoritatea contractantă CONSILIUL RAIONAL DONDUŞENI

Adresa Republica moldova, Donduşeni, or. Donduşeni, str. Independenţei 47

Telefon/fax 0251 2 20 97

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie COVALI OLEG

Obiectul achiziţiei Lucrări de reparatie curente a drumului: L-63 Dondușeni - Scăieni - Tîrnova (acces spre satul Scăieni), repetat.

Cod CPV 45233142-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Consiliul raional Dondușeni, str. Independenței 47

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, Donduşeni, or. Donduşeni, str. Independenţei 47

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Termenul de depunere a ofertelor 10.10.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.10.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21967530 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/03398

Autoritatea contractantă CONSILIUL RAIONAL DONDUŞENI

Adresa Republica moldova, Donduşeni, or. Donduşeni, str. Independenţei 47

Telefon/fax 0251 2 20 97

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie COVALI OLEG

Obiectul achiziţiei Lucrări de reparatie curentă a drumului: L- 71 Drum de acces spre satul Octeabriscoe, repetat.

Cod CPV 45233142-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Consiliul raional Dondușeni, str. Independenței 47

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, Donduşeni, or. Donduşeni, str. Independenţei 47

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Termenul de depunere a ofertelor 10.10.2017 10:30

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.10.2017 10:30

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21967854 

Page 22: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

22

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/03399

Autoritatea contractantă CONSILIUL RAIONAL DONDUŞENI

Adresa Republica moldova, Donduşeni, or. Donduşeni, str. Independenţei 47

Telefon/fax 0251 2 20 97

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie COVALI OLEG

Obiectul achiziţiei Întreținerea de iarnă a drumurilor locale (de interes raional), amplasate teritorial în raionul Dondușeni, repetat.

Cod CPV 45233142-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Consiliul raional Dondușeni, str. Independenței 47

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, Donduşeni, or. Donduşeni, str. Independenţei 47

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Termenul de depunere a ofertelor 10.10.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.10.2017 11:00Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21967901 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/03402Autoritatea contractantă CONSILIUL RAIONAL CImIŞLIA

Adresa Republica moldova, CImIŞLIA, or. Cimişlia, str. Ştefan cel mare 12

Telefon/fax 024121177

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Cristina Dogoteri

Obiectul achiziţiei Lucrări de reparaţie a drumului R3-Hîrtop-Ialpug

Cod CPV 45233142-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or.Cimişlia, bd.Ştefan cel mare 12, bir.110, e-mail: [email protected]

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, CImIŞLIA, or. Cimişlia, str. Ştefan cel mare 12Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 226637

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 420515101984806

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 226637

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 420515101984806

Termenul de depunere a ofertelor 13.10.2017 13:20

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.10.2017 13:20Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21977231 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/03407Autoritatea contractantă PRImĂRIA mUNICIPIULUI BĂLŢI

Adresa Republica moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1

Telefon/fax 023154623

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ŢARANU ANA

Obiectul achiziţieiAchiziționarea și instalarea camerelor de supraveghere video conform necesităților Direcției Învățămînt, Tineret și Sport a Primăriei mun.Bălți

Cod CPV 35125300-2

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1, biroul 250, et.II sau http://balti.md/anunturi-2/

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1, biroul 311, et.III

Page 23: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

23

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 2264022001

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 518410A00795AA

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 2264022001

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 518410A00795AA

Termenul de depunere a ofertelor 04.10.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 04.10.2017 10:00Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21983653 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/03408

Autoritatea contractantă CRSoroca

Adresa or. Soroca, str. Stefan cel mare 5

Telefon/fax 0230 22088

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Stavița Galina

Obiectul achiziţiei Lucrri de reparație a birourilor et.V a casei Consiliului raional Soroca

Cod CPV 45453000-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or. Soroca, str. Ștefan cel mare 5, bir.512

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Soroca, str. Ștefan cel mare 5Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Termenul de depunere a ofertelor 10.10.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.10.2017 10:00Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21984994 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/03410

Autoritatea contractantă I.m.S.P. INSTITUTUL mAmEI ŞI COPILULUI

Adresa Republica moldova, CHIŞINĂU BOTANICA, mun. Chişinău, str. Burebista 93

Telefon/fax 022-55-96-46

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CEBUC CORINA

Obiectul achiziţiei Reparația curentă în secția chirurgie, blocul pediatrie

Cod CPV 45453000-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Burebista, 93

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, CHIŞINĂU BOTANICA, mun. Chişinău, str. Burebista 93

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 225152859

Banca BC’moldindconbank’S.A. fil.’Cuza-Voda’ Chisinau

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 225152859

Banca BC’moldindconbank’S.A. fil.’Cuza-Voda’ Chisinau

Termenul de depunere a ofertelor 10.10.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.10.2017 11:00Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21986920 

Page 24: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

24

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/03411

Autoritatea contractantă SECRETARIATUL PARLAmENTULUI REPUBLICII mOLDOVA

Adresa Republica moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel mare şi Sfînt, 105, bir.111

Telefon/fax 820-205 820-201 820-196 820221

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie mACARI ALA

Obiectul achiziţiei Anvelope

Cod CPV 34351100-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel mare şi Sfînt, 105, bir.111

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel mare şi Sfînt, 105, bir.111

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Termenul de depunere a ofertelor 04.10.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 04.10.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21990511 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/03412

Autoritatea contractantă DGETS

Adresa m.Dosoftei,99

Telefon/fax 022 233445

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie FLEAȘ ALEXANDRU

Obiectul achiziţiei materiale didactice pentru cabinetele de fizica , biologie și chimie

Cod CPV 39162000-5

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini m.Dosoftei,99 bir.35

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică m.Dosoftei,99 bul Ștefan cel mare 83Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 220100000004823

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZmD2X

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 220100000004823

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZmD2X

Termenul de depunere a ofertelor 04.10.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 04.10.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21991899 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/03419

Autoritatea contractantă Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani

Adresa str, I.Creanga 4/2

Telefon/fax 21-03-35

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Cercel Doina

Obiectul achiziţiei Lucrări de reparație și redresare a bazinului Liceului Teoretic ”N. Gogol” din mun. Chisinau

Cod CPV 45000000-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Page 25: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

25

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Primăria mun. Chișinău, str. Ștefan Cel mare și Sfînt 83Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 10.10.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.10.2017 10:00Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22005669 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/03420

Autoritatea contractantă CONSILIUL RAIONAL CĂLĂRAŞI

Adresa Republica moldova, CĂLĂRAŞI, or. Călăraşi, str. Biruinţei 1 bl. 1

Telefon/fax (0244)21886 076722458

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CIOBANU TATIANA

Obiectul achiziţieiReparația drumului de acces de la str. Ștefan cel mare prin stradela a 2-a Ștefan cel mare către grădinița “Do-Re-mi” or.Călărași.

Cod CPV 45233142-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, CĂLĂRAŞI, or. Călăraşi, str. Biruinţei 1 bl. 1Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare mD13TRPDBH142310D116

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 18AA

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare mD13TRPDBH142310D116

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 18AA

Termenul de depunere a ofertelor 10.10.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.10.2017 10:00Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22007783 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/03421

Autoritatea contractantă Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani

Adresa str, I.Creanga 4/2

Telefon/fax 21-03-35

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CERCEL DOINA

Obiectul achiziţiei Lucrări de reparație a grupelor noi, la Gradiniței nr. 119, din mun. Chisinau str. I. Pelivan 22

Cod CPV 45000000-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini DETS sect. Buiucani, str, Ion Creanga 4/2, anticamera

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Primăria mun. Chișinău, str. Ștefan Cel mare și Sfînt 83Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 10.10.2017 10:30

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.10.2017 10:30Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22007796 

Page 26: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

26

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/03424

Autoritatea contractantă I.m.S.P. DISPENSARUL mUNICIPAL DERmATO-VENEROLOGIC

Adresa Republica moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Columna 47

Telefon/fax 022 27-36-46

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BULGAC PETRU

Obiectul achiziţiei REACTIVI DE LABORATOR

Cod CPV 33696500-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Columna 47, contabilitatea

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Columna 47

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 225137161572

Banca BC’EuroCreditBank’S.A.

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 225137161572

Banca BC’EuroCreditBank’S.A.

Termenul de depunere a ofertelor 04.10.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 04.10.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22011881 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/03426

Autoritatea contractantă ImSP Spitalul Dermatologie si maladii Comunicabile

Adresa str. Costiujeni, 5/1

Telefon/fax 0-22-79-41-12

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CONDRAT IGOR

Obiectul achiziţiei Tehnica de calcul (repetat)

Cod CPV 30000000-9

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun.Chiișinău, str. Costiujeni, 5/1,et.2, bir.18

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun.Chiișinău, str. Costiujeni, 5/1,et.2, sala de ședințăLimba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 2251002142

Banca BC’moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca BC’moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau

Termenul de depunere a ofertelor 04.10.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 04.10.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22013762 

Page 27: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

27

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/03427

Autoritatea contractantă CONSILIUL RAIONULUI SÎNGEREI

Adresa Republica moldova, SÎNGEREI, or. Sîngerei, str. Independenţei 111

Telefon/fax 0 262 2 32 85

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie SERBUŞCA VERA

Obiectul achiziţiei Lucrări de reparație a drumului local L 274, Sîngerei - Sîngereii Noi, rnul Sîngerei (selectiv) km 10,07 - 11,87

Cod CPV 45233142-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or. Sîngerei, str. Independenței 111, bir. 204, Direcția Economie

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, SÎNGEREI, or. Sîngerei, str. Independenţei 111

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Termenul de depunere a ofertelor 10.10.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.10.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22014406 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/03428

Autoritatea contractantă PRImĂRIA ORAŞULUI DROCHIA

Adresa Republica moldova, DROCHIA, or. Drochia, str. Independenţei 15 bl. A

Telefon/fax 25224567

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie FOALEA ION

Obiectul achiziţiei Lucrari de reparație a drumurilor locale, tranșa II, orașulDrochia

Cod CPV 45233142-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, DROCHIA, or. Drochia, str. Independenţei 15 bl. ALimba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 10.10.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.10.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22027362 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/03433

Autoritatea contractantă CENTRUL NAŢIONAL DE TRANSFUZIE A SÎNGELUI

Adresa Republica moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Academiei 11

Telefon/fax 022109051

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BIDIUC ANATOLII

Obiectul achiziţiei Reparația curentă a încăperilor et. 3 la Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui, mun. Chișinău, str. Academiei 11

Cod CPV 45000000-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău, str. Academiei 11

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Academiei 11

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Page 28: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

28

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare mD43TRPBAA333110A010

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZmD2X

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare mD43TRPBAA333110A010

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZmD2X

Termenul de depunere a ofertelor 16.10.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 16.10.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22033518 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/03434

Autoritatea contractantă GRĂDINA ZOOLOGICĂ Î.m.

Adresa Republica moldova, mun. Chişinău, str. Dacia bd. 50 bl. 7

Telefon/fax 022 76-89-77

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie PÎSLARI TATIANA

Obiectul achiziţiei Cereale pentru trimestrul IV anului 2017

Cod CPV 03000000-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica moldova, mun. Chişinău, str. Dacia bd. 50 bl. 7, bir.6

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, mun. Chişinău, str. Dacia bd. 50 bl. 7 bir.9Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 226614

Termenul de depunere a ofertelor 04.10.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 04.10.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22034417 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/03436

Autoritatea contractantă Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani

Adresa str, I.Creanga 4/2

Telefon/fax 21-03-35

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CERCEL DOINA

Obiectul achiziţiei Utilaj tehnologic pentru instituțiile de învățământ din subordine - REPETAT

Cod CPV 39711000-9

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini DETS sect. Buiucani, str. Ion Creangă,4/2, anticamera

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Primăria mun. Chișinău, str. Ștefan Cel mare și Sfînt 83Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Termenul de depunere a ofertelor 04.10.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 04.10.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22034562 

Page 29: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

29

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/03438

Autoritatea contractantă I.m.S.P. ASOCIAŢIA mEDICALĂ TERITORIALĂ BUIUCANI

Adresa Republica moldova, mun. Chişinău, str. I.L. Caragiale 2

Telefon/fax 022-75-69-60-068384224

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CIOCHINA ELENA

Obiectul achiziţiei Lucrari de reparația curentă a etajului 3 (Fizioterapia)

Cod CPV 45215140-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini ImSP AmT Buiucani,etaj.6, birou 610 de pe str.I.L.Caragiale 2 mun.Chişinău. / site-ul institutiei http://amt-buiucani.ms.md/

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, mun. Chişinău, str. I.L. Caragiale 2Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 2264141002

Banca BC’moldindconbank’S.A. fil.nr.15 Chisinau

Cont trezorerial 462500000530507

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 2264141002

Banca BC’moldindconbank’S.A. fil.nr.15 Chisinau

Cont trezorerial 462500000530507

Termenul de depunere a ofertelor 10.10.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.10.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22036963 

Tip anunţuri: Anunţ de modificare a datelor privind procedura

În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/03250 din 27.09.2017 cu privire la achiziţia de vesela de masa.vesela si ustensile de bucatarie , aparate de uz casnic, cod CPV - 39220000-0, conform necesităţilor autorităţii contractante PIAŢA CENTRALĂ Î.m., sunt operate următoarele modificări:

Termenul de depunere a ofertelor 25.09.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 25.09.2017 10:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 27.09.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.09.2017 10:00

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

Datele actualizate privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21839578 

Page 30: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

30

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/03330 din 27.09.2017 cu privire la achiziţia de Achiziționarea mobilierului pentru redeschiderea Grădiniței nr. 133, instituție subordonată DETS s. Centru , cod CPV - 39100000-3, conform necesităţilor autorităţii contractante DETS sect. CENTRU, sunt operate următoarele modificări:

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

Lista documentelor şi cerinţelor de calificare

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21900282 

Tip anunţuri: Anunţ de anularea procedurii

În atenţia operatorilor economici!

Se anulează procedura de tip Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/03267 din 28.09.2017 cu privire la achiziţia de Alimentarea cu energie electrica a cladirii administrative nr.73 din bd. Stefan cel mare și Sfînt, mun. Chișinău., cod CPV - 45231400-9, conform necesităţilor autorităţii contractante DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADmINISTRAREA CLĂDIRILOR GUVERNULUI R.m..

Page 31: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

31

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Licitația publică 388/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria s. Chirsovo , r-ul Comrat

2. IDNO: 1007601003851

3. Tip procedură achiziție: Открытые торги

4. motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii negociate) [indicaţi] nu se aplica

5. Obiectul achiziției: Капитальный ремонт электрических сетей и отопительной системы в здании Дома Культуры с.Кирсово район Комрат.

6. Cod CPV: 45311000-0,45331000-6

7. Data publicării anunțului de intenție:

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării

Капитальный ремонт электрических сетей и отопительной системы в здании Дома Культуры с.Кирсово район Комрат.

(obiectul achiziţiei)

conform necesităţilor Primariei s. . Chirsovo , r-ul Comrat

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Budjetul UTA GAGAUZIA

9. modalităţi de plată: in termen de 30 zile in baza facturii fiscale si a procesului verbal de receptie

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție Licitatie publica privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor/lucrărilor solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea Specificarea tehnică deplină

solicitată, Standarde de referinţă

1 45311000-0,45331000-6

Капитальный ремонт электрических сетей и отопительной системы в здании Дома Культуры с.Кирсово район Комрат.

Proiect 1 Conform listei cantitatilor de lucrari

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului [indicaţi una din formele de mai jos] De antrepriza.

12. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): 12 luni

Page 32: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

32

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.10.2018

14. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: Casa de cultura s. Chirsovo r-ul. Comrat

15. modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista intreaga

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:

Cel mai mic

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum și ponderile lor:

a) _____________________________________________________________________________________

b) _____________________________________________________________________________________

c) _____________________________________________________________________________________

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit.

19. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu):

[indicaţi] Nu se aplica

20. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Scrisoare de inaintare Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.1. Da

2 Imputernicirea Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.2. Da

3 Formularul ofertei Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.3. Da

4 Garantia pentru oferta Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.4. Da

5 Graficul de executare Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.5. Da

6

Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015. Declarație pe proprie răspundere.

Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.6. Da

7 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere. Declarație pe proprie răspundere.

Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.7. Da

8Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

9Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

10 Licenta de activitate Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

11 Informatii generale despre ofertant Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.8. Da

12 Informaţiilor cu privire la obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari

Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.9. Da

Page 33: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

33

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

13 Raport Financiar pentru anul 2017 Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

14Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare conform IPO14

[indicaţi suma sau indicaţi “Nu se cere” dacă nu este cazul. Cifra respectivă nu va depăşi suma necesară pentru finanţarea contractului pînă la momentul recepţionării primei plăţi de către ofertant conform contractului] Exemplu: 50000 lei.

Nu

15 Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani

[indicaţi suma, cifra respectivă va fi stabilita în proporţie de 0,3-0,6 din valoarea estimată fără TVA a contractului de achiziţie publică ce urmează a fi atribuit, cu respectarea principiului asigurării concurenţei şi combaterii concurenţei neloiale] Exemplu:800000 lei.

Nu

16 Lichiditate generală [indicaţi valoarea care va fi minim 100 procente]. Exemplu: Minim 100% Nu

17

Declarație privind experiența similară

sau

Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate conform

Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 5 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor):- un contract ce au avut ca obiect execuţia unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puţin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract. Formularul F3.10sauvaloarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract. Formularul F3.11

Da

18Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul F3.13 Da

19 Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul F3.13 Da

20 Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

21

Demonstrarea accesului la personal/ un organism tehnic de specialitate, care să garanteze asigurarea unui controlul al calităţii.

Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are acces la laboratoare de încercări și teste a materialelor ce vor fi utilizate, în conformitate cu natura și specificul lucrărilor ce fac obiectul viitorului contract.Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

22 Informații privind subcontractanțiiFormularul F3.14, acordul de subcontractare, precum și după caz, Formuarul informativ F3.8. Nu

23 Informații privind asocierea Formularului F3.15, precum și acordul de asociere în care vor preciza detaliat sarcinile ce revin fiecărui asociat

Nu

24 Avizul Inspecției de Stat în Construcții Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

25 Manualul Calității Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

26Certificate de calitate a principalelor materiale utlizate………. [indicaţi expres materialele]Exemplu: ferestre cu profil din PVC

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

27 Perioada de garanție a lucrarilor Exemplu: Max. 1an. Da

Page 34: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

34

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

28Recomandări la contractele prezentate pentru demonstarea lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

29 Devizele locale aferente ofertei

Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini.Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

21. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primaria s. Chirsovo , r-ul Comrat

b) Adresa: Primaria s. Chirsovo , r-ul Comrat

c) Tel: 069029184, 0298 51236

d) Fax: 0298 51236

e) E-mail:[email protected]

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Dragan D.m.

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa:

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

22. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 17.10.2017

b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al procedurii negociate: ___________________________________________________________________________

c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante şi locul concret de depunere a ofertelor] Primaria s. Chirsovo , r-ul Comrat, str.Lenin – 149-a, birou -2

Ofertele întîrziate vor fi respinse

23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

25. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba de stat, rusa

26. Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1%. în formă de:

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

Page 35: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

35

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi];

(b) datele bancare [indicaţi];

(c) codul fiscal [indicaţi]; 1007601003851

(d) contul de decontare [indicaţi];

(e) contul trezorerial [indicaţi];

(f ) contul bancar [indicaţi];

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

Primaria s. Chirsovo , r-ul Comrat, str.Lenin – 149-a

IBAN: mD68TRPDAG142310A11159AA

c\f 1007601003851

Trezoraria Teritoriala Comrat TREZmD2X , filial Comrat 226609

27. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat]: 3%.

28. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] Nu se cere

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

30. Contractul nu intră sub incidența Acordului OmC.

31. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 2 005 000,60 лей

Page 36: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

36

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Licitația publică 389/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Centrul de medicină Legală

2. IDNO: 1006601004105

3. Tip procedură achiziție: Licitatie Publica

4. motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii negociate) [indicaţi] nu se aplica

5. Obiectul achiziției: Lucrări de reparație capitală a acoperișului blocului morfologic și a încăperilor destinate dislocării Laboratorului Genetic ADN

6. Cod CPV: 45000000-7

7. Data publicării anunțului de intenție:

8. Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării:

Lucrări de reparație capitală a acoperișului blocului morfologic și

a încăperilor destinate dislocării Laboratorului Genetic ADN [obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Centrului de medicină Legală

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

9. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Bugetul de Stat

10. modalităţi de plată: in termen de 30 zile in baza facturii fiscale si a procesului verbal de receptie.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție Licitatie publica privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/

lucrărilor solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată,

Standarde de referinţă

1 45000000-7

Lucrări de reparație capitală a acoperișului blocului morfologic

și a încăperilor destinate dislocării Laboratorului Genetic ADN

Proiect 1 Conform listei cantitatilor de lucrari

11. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

12. Tipul contractului [indicaţi una din formele de mai jos] De antrepriza.

13. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): 2 luni

14. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2017

15. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: mun. Chișinău, str. Vl.Koroleno, 8, Centrul de medicină Legală

Page 37: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

37

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

15. modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista intreaga

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: Cel mai mic preț

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum și ponderile lor:

a) _____________________________________________________________________________________

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit.

19. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu):

[indicaţi] Nu se aplica

20. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Scrisoare de inaintare Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.1. Da

2 Imputernicirea Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.2. Da

3 Formularul ofertei Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.3. Da

4 Garantia pentru oferta Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.4. Da

5 Graficul de executare Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.5. Da

6

Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015. Declarație pe proprie răspundere.

Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.6. Da

7Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere. Declarație pe proprie răspundere.

Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.7. Da

8Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

9Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

10 Licenta de activitate Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

11 Informatii generale despre ofertant Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.8. Da

12 Informaţiilor cu privire la obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari

Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.9. Da

13 Raport Financiar pentru anul 2016 Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

14Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare conform IPO14

Min.500 mii lei Da

15 Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani

Min.5000 mii lei, Da

16 Lichiditate generală Minim 100% Da

Page 38: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

38

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

17

Declarație privind experiența similară

sau

Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate conform

Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 5 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor):- un contract ce au avut ca obiect execuţia unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puţin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract. Formularul F3.10sauvaloarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract. Formularul F3.11

Da

18

Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul F3.13 Da

19Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul F3.13 Da

20 Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

21

Demonstrarea accesului la personal/ un organism tehnic de specialitate, care să garanteze asigurarea unui controlul al calităţii.

Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are acces la laboratoare de încercări și teste a materialelor ce vor fi utilizate, în conformitate cu natura și specificul lucrărilor ce fac obiectul viitorului contract.Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

22 Informații privind subcontractanțiiFormularul F3.14, acordul de subcontractare, precum și după caz, Formuarul informativ F3.8. Da

23 Informații privind asocierea Formularului F3.15, precum și acordul de asociere în care vor preciza detaliat sarcinile ce revin fiecărui asociat, după caz.

Da

24 Avizul Inspecției de Stat în Construcții Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

25 Manualul Calității Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

26

Certificate de calitate a principalelor materiale utlizate pentru sistemul de ventilare (Ventilatoare, filtre de aer) echipament electric (corpuri de iluminat), lucrari de constuctie (vopsea)

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

27 Perioada de garanție a lucrarilor 5 ani Da

28Recomandări la contractele prezentate pentru demonstarea lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

29 Devizele locale aferente ofertei

Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini.Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

21. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Centrul de medicină Legală

b) Adresa: mun. Chișinău, str. Vl.Koroleno, 8, Centrul de medicină Legală

c) Tel: 022 73 87 33 / 067 744 990

Page 39: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

39

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

d) Fax: 022 72 74 69

e) E-mail: [email protected]

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Sandu Ion.

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant) sau poate fi obținut prin e-mail, după expedierea cererii de participare la adresa: [email protected]

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

22. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă:

- pînă la: [ora exactă] 10:00

- pe: [data] 17.10.2017

b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al procedurii negociate: ____________________________________________________

c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante şi locul concret de depunere a ofertelor] mun. Chișinău, str. Vl.Koroleno, 8, Centrul de medicină Legală (Bloc Administrativ, et. 2 - Anticamera)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

25. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de Stat

26. Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1%. în formă de:

- Garanție bancară.

27. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat]: 5%.

28. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] Nu se cere

29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

30. Contractul nu intră sub incidența Acordului OmC.

31. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 2 663 160 lei.

Page 40: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

40

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Licitația publică 390/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Î.M. “Parcul urban de autobuze”

2. IDNO: 1004600054327

3. Tip procedură achiziție: licitație publică

4. motivul recurgerii la procedura accelerată nu se aplică

5. Obiectul achiziției: antigel concentrat

6. Cod CPV: 24951311-8

7. Data publicării anunțului de intenție: 26 septembrie 2017

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării antigelului concentrat pentru motoare conform necesităţilor Î.M. “Parcul urban de autobuze” (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: surse proprii

9. modalităţi de plată: în decurs de 30 de zile în baza facturii fiscale

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție licitație publică privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/

lucrărilor solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de

referinţă

1 24951311-8 Antigel concentrat pentru motoare litri 2400Aprobare

MAN 324 Typ SNF sauMAN 324 Typ Si-OAT

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului vînzare cumpărare

12. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): 30 zile

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 12 luni

14. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 51

15. modalitatea de efectuare a evaluării: pe lista întreagă16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: cel mai mic preț17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum și ponderile lor:

a) ________________________________________________________________________b) ________________________________________________________________________

Page 41: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

41

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

c) ________________________________________________________________________18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit19. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se aplică20. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

21. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Î.M. „Parcul urban de autobuze”

b) Adresa: mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 51

c) Tel: 069497414

d) Fax: 022556030

e) E-mail: [email protected]

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Secrieru Piotr, Șef aprovizionare

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Informaţii generale despre ofertant Original. Confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei (după caz) participantului. Da

2 Oferta (financiară și tehnică) Original cu aplicarea semnăturii şi ştampilei (după caz) umede Da

3 Certificat (extras) de înregistrare a operatorului economic

Copie. Confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei (după caz) participantului. Da

4 Dovada deţinerii contului curent bancar Copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei (după caz) umede Da

5 Licenţa de activitate (autorizaţie) Copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei (după caz) umede Da

6Certificat de efectuare sistematică a plăţii

impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal

Original. Da

7

Cel puțin 1 (una) referință, cu prezentarea actelor doveditoare (copia contractului și/sau scrisoare de recomandare) cu privire la implementarea serviciilor similare solicitate

Copie. Confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei (după caz) participantului. Da

8Certificat de partener oficial al produselor de program IBM în Republica Moldova, cu statut

minim Silver Business Partner

Copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei (după caz) umede Da

9Valoarea minimă (suma) a unui contract

individual îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani)

Participantul va avea minim un contract îndeplinit în ultimii 3 ani care are ca obiect

livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare, de o valoare nu mai mică decît valoarea ofertei

depuse.

Da

10 Minim ani de experiență în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare

Participantul va avea minim 3 ani de experiență în domeniul livrării bunurilor și/sau serviciilor

similar și minim un contract îndeplinit, cu prezentarea actelor doveditoare (copie după

contract, acte de livrare, și/ sau scrisoare de recomandare de la beneficiar) pentru

mentenanța fiecărui tip de produs din lista produselor solicitate în Anexa nr. 1

Da

Page 42: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

42

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: ____________________________

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

22. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă:

- pînă la: [ora exactă] 10:00

- pe: [data] 17.10.2017

b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al procedurii negociate: ____________________________________________________

c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: Î. M. „Parcul Urban de Autobuze”, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 51, cab. 302.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

25. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba de stat

26. Garanția pentru ofertă: nu se cere

27. Garanţia de bună execuţie a contractului: nu se cere

28. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: nu se cere

29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, [email protected]

30. Contractul nu intră sub incidența Acordului OmC.

31. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 118.000,00 lei

Page 43: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

43

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Licitația publică 391/17

1. Denumirea autorităţii contractante: I.P. ”Agenția Servicii Publice”

2. IDNO: 1002600024700

3. Tip procedură achiziție: Licitație deschisă

4. motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii negociate): -

5. Obiectul achiziției: servicii de suport și mentenanța produselor de program IBM (SW subscription & support pentru software-ul IBM).

6. Cod CPV: 72261000-2

7. Data publicării anunțului de intenție: -

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării serviciilor de suport și mentenanța produselor de program IBM (SW subscription & support pentru software-ul IBM), conform necesităţilor al I.P. ”Agenția Servicii publice” (în continuare – Beneficiar) pentru perioada bugetară al semestrului II anului 2017.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: bugetul al I.P. ”Agenția Servicii Publice”.

9. modalităţi de plată: Beneficiarul va achita valoarea serviciilor în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare din data semnării Actului de predare-primire și factutrii.

Beneficiarul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin Licitație deschisă privind prestarea următoarelor servicii:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea serviciilor solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de

referinţă

1 72261000-2

Servicii de suport și mentenanța produselor de program IBM (SW subscription & support pentru software-ul IBM)

- - Anexa nr. 1 la invitaţia de participare la concurs

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate: -

11. Tipul contractului: contract de prestare servicii.

12. Termenul și condițiile de prestare solicitat: în decurs de 10 zile lucrătoare din data semnării contrcatului.

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 12 luni din data semnării contractului.

14. Locul de prestare a serviciilor: I.P. ”Agenția Servicii Publice”, str. Alexandr Pușkin, nr. 42, mun. Chișinău.

15. modalitatea de efectuare a evaluării: pe lista întreagă.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contrcatului va fi: corespunderea cerinţelor tehnice şi cel mai mic preţ fără TVA.

17. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se interzice depunerea ofertelor alternative.

Page 44: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

44

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

18. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului: -

19. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

20. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: I.P. ”Agenția Servicii Publice”.

b) Adresa: mun. Chișinău, str. Alexandr Pușkin, nr. 42.

c) Tel: 022 50-47-14

d) Fax: 022 22-64-38

e) E-mail: [email protected]

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Mariana Magla, șef al Secției Achiziţii Publice a DAIL.

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: [email protected].

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Informaţii generale despre ofertant Original. Confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei (după caz) participantului. Da

2 Oferta (financiară și tehnică) Original cu aplicarea semnăturii şi ştampilei (după caz) umede Da

3 Certificat (extras) de înregistrare a operatorului economic

Copie. Confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei (după caz) participantului. Da

4 Dovada deţinerii contului curent bancar Copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei (după caz) umede Da

5 Licenţa de activitate (autorizaţie) Copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei (după caz) umede Da

6Certificat de efectuare sistematică a plăţii

impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal

Original. Da

7

Cel puțin 1 (una) referință, cu prezentarea actelor doveditoare (copia contractului și/sau scrisoare de recomandare) cu privire la implementarea serviciilor similare solicitate

Copie. Confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei (după caz) participantului. Da

8Certificat de partener oficial al produselor de program IBM în Republica Moldova, cu statut

minim Silver Business Partner

Copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei (după caz) umede Da

9Valoarea minimă (suma) a unui contract

individual îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani)

Participantul va avea minim un contract îndeplinit în ultimii 3 ani care are ca obiect

livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare, de o valoare nu mai mică decît valoarea ofertei

depuse.

Da

10 Minim ani de experiență în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare

Participantul va avea minim 3 ani de experiență în domeniul livrării bunurilor și/sau serviciilor

similar și minim un contract îndeplinit, cu prezentarea actelor doveditoare (copie după

contract, acte de livrare, și/ sau scrisoare de recomandare de la beneficiar) pentru

mentenanța fiecărui tip de produs din lista produselor solicitate în Anexa nr. 1

Da

Page 45: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

45

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

21. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă:

- pînă la: 1000

- pe: 17.10.2017

b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al procedurii negociate: 26.10.2017

c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: I.P. ”Agenția Servicii Publice”, mun. Chișinău, str. Alexandr Pușkin, nr. 42;

d) Ofertele întocmite de către operatorii economici nerezidenți vor fi prezentate în valuta străină și vor fi convertite în valută națională conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei din data deschiderii procedurii de achiziție (în conformitate cu prevederile art. 65, alin. (5) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

24. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba de stat.

25. Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1 % în formă de garanție bancară sau transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa I.P. ”Agenția Servicii Publice”, cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr.________________”, conform următoarelor detalii:

I.P. ”Agenția Servicii Publice”

Codul fiscal 1002600024700

Banca: MF-TT Chișinău-Bugetul de Stat

Cod bancar: TREZMD2X

IBAN MD15TRPCCC518430G01231AA.

26. Garanţia de bună execuţie a contractului: 5% (date bancare menționate în pct. 25).

27. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: nu se cere.

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

29. Contractul nu intră sub incidența Acordului OmC.

30. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, mDL: 5 900 000,00.

Page 46: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

46

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Anexa 1

Descrierea produsului Cantitate(buc.)

IBm SGDB Informix

IBM Informix Enterprise Edition CPU Option Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription & Support Renewal 1540

IBm Security Guardium

IBM Security Guardium Advanced Activity Monitor for Databases Processor Value Unit (PVU) SW Subscription & Support Renewal

700

IBM Security Guardium Collector Software Appliance SW Subscription & Support Renewal 2

IBm Security Qradar

IBM Security QRadar SIEM All-in-One Software 31XX Install License + SW Subscription & Support Renewal

2

IBM Security QRadar Vulnerability Manager Add-On 60XX Install License + SW Subscription & Support Renewal

1

IBM Security QRadar Vulnerability Manager Capacity Increase 1024 Install License + SW Subscription & Support Renewal 1

IBM Security QRadar Risk Manager Software Install License + SW Subscription & Support Renewal 1

IBm Security Identity management

IBM Security Identity and Access Assurance User Value Unit License + SW Subscription & Support Renewal 1,000

IBM Security Privileged Identity Manager User Value Unit License + SW Subscription & Support Renewal 50

IBM Security Privileged Identity Manager Session Recording Install License + SW Subscription & Support Renewal

1

IBm Control Desk

IBM Control Desk Authorized User SW Subscription & Support Renewal 100

IBm BigFix (Endpoint management)

IBM BigFix Lifecycle Client Device SW Subscription & Support Renewal 1,500

IBM BigFix Inventory Client Device SW Subscription & Support Renewal 1,500

IBM BigFix Compliance Client Device SW Subscription & Support Renewal1,500

IBM BigFix Protection Client Device SW Subscription & Support Renewal1,500

IBm UrbanCode

IBM UrbanCode Deploy Session per Simultaneous Session SW Subscription & Support Renewal

4

Page 47: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

47

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Licitația publică 392/17

1. Denumirea autorităţii contractante: I.P. ”Agenţia Servicii Publice”

2. IDNO: 1002600024700

3. Tip procedură achiziţie: Licitaţie deschisă

4. motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii negociate): -

5. Obiectul achiziţiei: ecusoane de inspecţie tehnică periodică cu eliberarea in anul 2018

6. Cod CPV: 35123400-6

7. Data publicării anunţului de intenţie: -

Acest anunţ de participare este întocmit în scopul asigurării de către IP „Agenţia Servicii Publice” a Staţiilor de inspecţie tehnică a vehiculelor cu ecusoane de inspecţie tehnică periodică cu eliberarea in anul 2018.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: bugetul al I.P. ”Agenţia Servicii Publice”.

9. modalităţi de plată: Cumpărătorul va achita valoarea bunurilor în decurs de 10 zile lucrătoare după livrare. În preţul mărfii de asemenea va fi inclus: costul împachetării, ambalajului, marcării, încărcării, descărcării, transportării și asigurării.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie prin Licitaţie deschisă privind livrarea următoarelor bunuri:

deschisăcu eliberarea in anul 2018 de către IP „Agenţia Servicii Publice” aecusoane de inspecţie tehnică periodică cu eliberarea in anul 2018 periodicăServicii deschisă

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor

solicitateUnitatea de

măsură Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată,

Standarde de referinţă

1

3512

3400

-6

Ecusoane de inspecţie tehnică periodică cu

eliberarea în anul 2018

Buc.250 000 seturi

Tip I-2019 - Set format din două ecusoane cu numărul de serie identic, un ecuson cu strat adeziv pe partea

din faţa, la al doilea – strat adeziv pe partea din spate

Buc.10 000 seturi

Tip I-2018 - Set format din două ecusoane cu numărul de serie identic, un ecuson cu strat adeziv pe partea

din faţa, la al doilea – strat adeziv pe partea din spate

Buc. 200 000 seturi

Tip II-2019 - set format din două ecusoane cu numărul

de serie identic, stratul adeziv la ambele ecusoane

pe partea din spate

Buc. 8 000 seturi

Tip II-2018 - set format din două ecusoane cu numărul

de serie identic, stratul adeziv la ambele ecusoane

pe partea din spate

Buc. 10 000 buc.Tip III-2019 - un ecuson

cu numărul de serie și strat adeziv pe partea din spate

Page 48: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

48

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

10. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate: -

11. Tipul contractului – contract de vînzare-cumpărare.

12. Termenul și condiţiile de livrare solicitat: În decurs de 30 zile din data semnării contractului, Incoterms 2010 DAP.

13. Termenul de valabilitate a contractului: pînă la 31.12.2018.

14. Locul de livrare a produselor: Chișinău (post vamal al biroului vamal CENTRU).

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: pe lista întreagă.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contrcatului va fi: corespunderea cerinţelor tehnice şi cel mai mic preţ fără TVA.

17. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se interzice depunerea ofertelor alternative.

18. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului: -

19. Documentele/cerinţele de calificare/selecţie pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinţei mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Informaţii generale despre ofertant Original. Confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei (după caz) participantului. Da

2 Oferta Original cu aplicarea semnăturii şi ştampilei (după caz) umede Da

3 Certificat (extras) de înregistrare a operatorului economic

Copie apostilată în sensul Convenţiei de la Haga din 1961 Da

4 Dovada deţinerii contului curent bancar Copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei (după caz) umede Da

5 Licenţa de activitate (autorizaţie) Copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei (după caz) umede Da

6 Procura autentificată/apostilată în conformitate cu legislaţia

Original/Copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei (după caz) umede Da

7Referinţe, cu prezentarea actelor

doveditoare (copia contractului) cu privire la implementarea serviciilor similare solicitate

Copie. Confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei (după caz) participantului. Da

8 Prezentarea mostrelor (4 seturi de ecusoane de fiecare tip) - Da

20. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţele documentaţiei de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: I.P. ”Agenţia Servicii Publice”.b) Adresa: mun. Chișinău, str. Alexandr Pușkin, nr. 42.c) Tel: 022 50-47-14d) Fax: 022 22-64-38e) E-mail: [email protected]) Numele și funcţia persoanei responsabile: Mariana Magla, șef al Secţiei Achiziţii Publice a DAIL.

Setul de documente poate fi obţinut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adiţional setul de documente poate fi obţinut on-line la adresa: [email protected].

În cazul obţinerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32 (4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice.

Page 49: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

49

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

21. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă:

- până la: 1100

- pe: 17.10.2017

b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrânse sau al procedurii negociate: 16.10.2017, ora 1400.

c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: I.P. ”Agenţia Servicii Publice”, mun. Chișinău, str. Alexandr Pușkin, nr. 42;

d) Ofertele întocmite de către operatorii economici nerezidenți vor fi prezentate în valuta străină și vor fi convertite în valută națională conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei din data deschiderii procedurii de achiziție (în conformitate cu prevederile art. 65, alin. (5) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.24. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba de stat sau limba engleză.25. Garanţia pentru ofertă: Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de 1 %. în formă de: - garanţie bancară sau transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa I.P. ”Agenţia Servicii Publice”, cu nota “Garanţia pentru ofertă la procedura de achiziţie nr.________________”, conform următoarelor detalii:

I.P. ”Agenţia Servicii Publice” Codul fiscal 1002600024700 Banca: MF-TT Chișinău-Bugetul de Stat Cod bancar: TREZMD2X IBAN MD15TRPCCC518430G01231AA26. Garanţia de bună execuţie a contractului: 5 % (date bancare menționate în pct. 25).

27. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: nu se cere.

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor: Agenţia Naţională de soluţionare a contestaţiilor, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 162, et. 11.

29. Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OmC.30. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, mDL: 2 100 000,00 MDL, fără TVA.1. pe lista întreagă.

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contrcatului va fi: corespunderea cerinţelor tehnice şi cel mai mic preţ fără TVA. 17a) ;

Ofertele întocmite de către operatorii economici nerezidenți vor fi prezentate în valuta străină și vor fi convertite în valută națională conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei din data deschiderii procedurii de achiziție (în conformitate cu prevederile art. 65, alin. (5) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice) 60 sau (date bancare menționate în pct. 25)mDL2MDL,

Elaboratori:Botezatu Liliana, 022-50-40-48

Page 50: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

50

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Cererea ofertelor de prețuri 1737-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria s. Baimaclia r-nul Cantemir

2. IDNO: 1007601004814

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi

4. Obiectul achiziției: Lucrarilor de reparatie si amenajarea a unei portiuni de drum local str.m.Eminescu din s.Baimaclia r-nul Cantemir

5. Cod CPV: 45233222-1

6. Data publicării anunțului de intenție:20.09.2017

Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării

Lucrarilor de reparatie si amenajarea a unei portiuni de drum local str.m.Eminescu din s.Baimaclia r-nul Cantemir

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Primariei s. Baimaclia, r-ul Cantemir

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: fondul rutier

8. modalităţi de plată: in termen de 30 zile in baza facturii fiscale si a procesului verbal de receptie

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea Specificarea tehnică deplină

solicitată, Standarde de referinţă

1 45233222-1

Lucrarilor de reparatie si amenajarea a unei portiuni de drum local str.m.Eminescu din

s.Baimaclia r-nul Cantemir

Proiect 1 Conform listei cantitatilor de lucrari

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

11. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 2 luni

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2018

13. Locul executării lucrărilor Primaria comunei Baimaclia r-ul Cantemir

14. modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista intreaga

Page 51: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

51

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:

Cel mai mic pret

16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum și ponderile lor:

a) _____________________________________________________________________________________

b) _____________________________________________________________________________________

c) _____________________________________________________________________________________

17. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se aplica

18. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Oferta Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

2 Devizele locale aferente ofertei Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini.Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

3 Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

4 Licenta de activitate Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

5 Informatii generale despre ofertant Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

6 Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

7 Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

8 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

19. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: Primaria s. Baimaclia, r-ul Cantemir

a) Adresa: Primaria s. Baimaclia, r-ul Cantemir

b) Tel: 067719910 273 43-2-36

c) Fax: 0273 43-2-36

d) E-mail:[email protected]

e) Numele și funcţia persoanei responsabile: Vovcenco Ghenadie

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: la locul desfasurarii lucrarilor

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

Page 52: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

52

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

20. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 10.010.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de depunere a ofertelor] Primaria s. Baimaclia, r-ul Cantemir, biroul nr 2

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de Stat

24. Garanția pentru ofertă: Nu se cere

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de:

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi];

(b) datele bancare [indicaţi];

(c) codul fiscal [indicaţi];

(d) contul de decontare [indicaţi];

(e) contul trezorerial [indicaţi];

(f ) contul bancar [indicaţi];

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

25. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește procentual din preţul contractului adjudecat]: se cere

26. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos]: Nu se cere

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OmC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 610.000lei.

Page 53: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

53

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de statPrimaria com.Baimaclia r-nul Cantemir

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria com.Baimaclia r-nul Cantemir

3. Obiectul achiziţiilor Lucrări de reparație și amenajarea a unei porțiuni de drum local str. M.Eminescu în s.Baimaclia, r-nul cantemir.

Nr. Simbol, norme, cod resurse Denumirea lucrărilor Unitate

de măsură Volumul

1 2 3 4 51 RpDB37A Decaparea îmbrăcămintilor asfaltice de pînă la 3 cm grosime

formate din covoare asfaltice, betoane asfaltice sau mortare asfaltice

m2 1800,000

2

RpDB37A1

Decaparea îmbrăcămintilor asfaltice de pînă la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm în plus peste cei 3 cm grosime se adaugă

m2 1800,000

3

RpDB37A1

Decaparea îmbrăcămintilor asfaltice de pînă la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm în plus peste cei 3 cm grosime se adaugă

m2 1800,000

4TsC03H1

Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umeditate natural, descărcare în autovehicule, teren catg.IV (Încărcarea)

100m3 0,160

5 TsI51B5 Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanța de 15 km t 30,400

6 TsC51D Lucrări la descărcarea pămîntului în deposit, teren categoria IV 100m3 0,1607

DA12BStrat de fundație sau reprofilare din piatra spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fără innororire

m3 40,000

8 DE12B Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat t=4 cm vibropresate m2 1290,000

9 DE12B Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat t=6 cm vibropresate m2 820,000

10DE11A

Bordure mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm

m 250,000

11 DE10E Bordure prefabricate din beton, pentru trotuare h=300 m 163,000

Page 54: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

54

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Cererea ofertelor de prețuri 1738-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante:Примария с.Конгаз,район Комрат

2. IDNO1007601010736

3. Tip procedură achiziție: Запрос ценовых оферт

4. Obiectul achiziției: Устройство щебеночной дороги и ремонт улиц с. Конгаз

5. Cod CPV: 45233000-9

6. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________________

Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării Ремонт улиц с.Конгаз

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Примария с.Конгаз ,район Комрат

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: местный бюджет

8. modalităţi de plată: перечисление финансовых средст после предоставления Акта выполненых работ

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea

lucrărilor solicitate Unitatea de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă

Лот 1

1. 45233000-9Устройство

щебеночной дороги

Согласно техническому

заданию1 прилагается

Лот 2

2. 45233000-9 Ремонт улиц с. Конгаз

Согласно техническому

заданию1 прилагается

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

11. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 2 месяца

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2017

13. Locul executării lucrărilor: с.Конгаз,Комратский район

Page 55: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

55

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

14. modalitatea de efectuare a evaluării: самая низкая цена по целому списку по двум лотам

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: самая низкая цена

16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum și ponderile lor: не применяется

17. Condiţii speciale de care depide îndeplinirea contractului (neobligatoriu):не применяется

18. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1. Формуляр оферты оригинал, подтвержденный печатью и подписью офертанта

Да

2 Смета форма № 3, 5 ,7 оригинал, подтвержденный печатью и подписью офертанта

Да

3 Лицензия копия, подтвержденная печатью и подписью офертанта

Да

4 Сертификат государственной регистрации или EXTRAS

копия, подтвержденная печатью и подписью офертанта

Да

5 Полномочия оригинал, подтвержденный печатью и подписью офертанта

Да

6 Информационный формуляр об офертанте

оригинал, подтвержденный печатью и подписью офертанта

Да

7 Справка Государственной налоговой инспекции

копия, подтвержденная печатью и подписью офертанта

Да

8 Заключение Государственной Инспекции в строительстве

копия, подтвержденная печатью и подписью офертанта

Да

9 Финансовый отчет копия, подтвержденная печатью и подписью офертанта

Да

10 Схожий опыт или Декларация о списке основных работ, выполненных за последний год деятельности

Оферент (экономический оператор или члены ассоциации совместно )должны продемонстрировать,что завершили в последние 5 лет (расчитанные до предельной даты подачи оферт)-договор ,предметом которого было выполнение работ ,схожих с работами ,составляющими предмет ,подлежащего присуждению,минимум на 75% от стоимости будующего договора .Формуляру F3.10 или общая стоимость всех договоров ,выполненный за последний год деятельности равна или выше стоимости будущего договора. Формуляру F3.11Оригинал ,подтвержденный посредством подписи и печати офертанта.

Да

11 Декларация о специальном оснащении, инструментах и оборудованиях

оригинал, подтвержденный печатью и подписью офертанта

Да

12 Декларация о специализированном персонале

оригинал, подтвержденный печатью и подписью офертанта

Да

13 Невовличение в ситуации, определяющие исключение из процедуры присуждения, как указано в ст. 18 Закона № 131 от 03.07.2015 года

Декларация под собственную ответственность, оригинал, подтвержденный печатью и подписью офертанта

Да

14 График выполнения оригинал, подтвержденный печатью и подписью офертанта

Да

19. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Примария с.Конгаз,Комратский район

b) Adresa: с.Конгаз ул.Октябрьская ,85

c) Tel: 0(298)68-4-57

Page 56: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

56

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

d) Fax: 0(298)68-4-57_

e) E-mail: [email protected]

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Чобанова Елена

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: ____________________________

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

20. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 10.10.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: Примария с.Конгаз ул.Октябрьская ,85

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 дней

23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: русский

24. Garanția pentru ofertă: не требуется

25. Garanţia de bună execuţie a contractului: не требуется

26. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: не требуется

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OmC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: _663 250,81_

Page 57: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

57

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Cererea ofertelor de prețuri 1739-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante:Primăria s. Cociulia r. Cantemir

2. IDNO 1007601004825

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

4. Obiectul achiziției: Lucrări de reparație a porțiunii de drum din s. Cociulia r. Cantemir

5. Cod CPV: 45233142-6

6. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________________

Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării Lucrărilor de reparație a porțiunii de drum din s. Cociulia r. Cantemir

conform necesităţilor primăriei s. Cociulia r. Cantemir

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Bugetul consiliului raional Cantemir

8. modalităţi de plată: în termen de 30 zile în baza facturii fiscale și a procesului verbal de recepție finală

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea Specificarea tehnică deplină

solicitată, Standarde de referinţă45233142-6 Lucrări de reparație a porțiunii de

drum din s. Cociluia r. Cantemir Conform listei cantităților de

lucrări

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

11. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 2 luni

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2017

13. Locul executării lucrărilor: s. Cociulia r. Cantemir str. Verdeșeni

14. modalitatea de efectuare a evaluării: pe lista întreagă

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: cel mai mic preț

16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum și ponderile lor:

Page 58: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

58

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

a) _____________________________________________________________________________________

b) _____________________________________________________________________________________

c) _____________________________________________________________________________________

17. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): [indicaţi]_____________________________________________________________________________

18. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Oferta Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului da

2 Devizele locale aferente ofertei

Formularele 3,5,7 cu specificația parametrilor tehnici solicitați în caietul de sarcini.

Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului

da

3Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al personelor juridice

Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului da

4 Licența de activitate Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului da

5 Informații generale despre ofertant Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului da

6Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului da

7Declarație privind dotările specifice , utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului

da

8Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de ainspectoratul Fiscal

Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului da

9 Avizul Inspecției de Stat în Construcții Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului da

19. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: primăria s. Cociulia r. Cantemir

b) Tel: 027365228,

c) Fax: ______________

d) E-mail: [email protected]

e) Numele și funcţia persoanei responsabile: Putregai Vladimir

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: ____________________________

Page 59: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

59

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

20. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 10.10.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: primăria s. Cociulia r. Cantemir

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba de stat

24. Garanția pentru ofertă: Nu se cere

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de:

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi];

(b) datele bancare [indicaţi];

(c) codul fiscal [indicaţi];

(d) contul de decontare [indicaţi];

(e) contul trezorerial [indicaţi];

(f ) contul bancar [indicaţi];

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

a) Garanţia de bună execuţie a contractului: ,

b) Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: nu se cere

25. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

26. Contractul nu intră sub incidența Acordului OmC.

27. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, 250000 lei

Page 60: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

60

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Cererea ofertelor de prețuri 1740-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria satului Horesti raionul Ialoveni

2. IDNO:1007601009521

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de pret

4. Obiectul achiziției Lucrari de reparţie capitale.Gradiniţa de copii

5. Cod CPV: 45000000-7

6. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

Acest(ă)anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării

Lucrari de reparţie capitale.Gradinita de copii

[obiectul achiziţiei]

Conform necesităţilor Primaria satului Horesti raionul Ialoveni

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:bugetul local

8. modalităţi de plată: in termen de 30 zile in baza facturii fiscale si a procesuluiverbal de receptie

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

№ crt.

Simbol norme și Cod resurse Denumire lucrărilor Unitatea de

masura Volum

1 2 3 4 51. Раздел

1.1. Lucrari generale.Gradinita de copii.

1.1.1. p.1.2

1 RpCJ12A Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane m2 34,000

2 CG22A Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp

m2 6,000

Page 61: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

61

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

1 2 3 4 53 CC03C Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu

35 m, la placi kg 12,000

4 CG17D Pardoseli din placi de gresie ceramica( portelanat calitativ pentru scari exterioare) inclusiv stratul suport din mortar adeziv. m2 14,000

5 CL19D-aplicativ Instalarea balustradei din otel inoxidabil la rampa de acses pentru invalizi.L tot. -7 m.lin. (Mina curenta - teava cu diam.50.8 mm - 14 m.lin. cu gros.1.5 mm; piloni - teava cu diam. 38 mm - 8 buc*0.9= 7.2m.lin. cu gros.1.2mm; bare decorative - teava cu diam.16 mm - 3 buc * 7m.lin. cu grosimea 1.2 mm ; acesorii- 8 kg.)

kg 42,910

6 RpCI29B Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla Mat. marunte (accesorii, aliaj, chit)=1,025 m 60,000

7 CA02B Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150).Reparatie pereu.Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010

m3 1,800

1.1.2. p.1.4

8 TsC54B Strat de fundatie din piatra sparta m3 2,0009 Dl111 Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu

h=12 cm din piatra sparta la trotuare .( h=15 cm) m2 18,000

1.1.3. p.1.5

10 TsA02B Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu

m3 4,040

11 CA03D2 Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015

m3 1,440

12 CA02A2 Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010

m3 6,000

13 CC01B Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv kg 135,000

14 CG32B Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip m3 3,000

15 CG32B Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip(Pereu) m3 2,600

Page 62: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

62

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

1 2 3 4 516 CG22A Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B

150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp

m2 30,000

17 CC01A Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv kg 377,000

18 CL08A Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare t 1,760

19 CN28A Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual

t 1,760

20 CD07B Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv m2 77,000

21 CE06A Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050

m2 42,000

22 CE19A Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 mMaterial marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,030

m 7,000

23 CE21A Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 mMaterial marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,020

m 3,000

24 CK12A Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv

m2 2,100

1.1.4. Copertine.

25 CE26A Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat

m2 102,800

Page 63: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

63

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

1 2 3 4 526 CE30A Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla,

placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.

m2 102,800

27 CN50A Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. m3 1,280

28 CE07A Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Tabla profilata)Material marunt=1,050 m2 102,800

1.1.5. Reparatia a 4 incaperi inclusiv depozitul.

1.1.5.1. Timplarii.

29 RpCO56A Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) m2 7,560

30 CK03A Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m

m2 7,560

1.1.5.2. Tavanul

31 RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. m2 28,880

32 CF52B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. m2 28,880

33 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor m2 28,880

34 RpCJ18B Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane m2 28,880

35 CN05B Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent Tavanul.

m2 28,880

36 RpCR01C Zugraveli interioare sau exterioare ale peretilor si tavanelor, in doua straturi de lapte de var, executate pe tencuieli vechi m2 7,510

1.1.5.3. Peretii.

37 RpCJ06A Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.

m 20,400

38 RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. m2 32,510

39 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor m2 110,430

40 CF50B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. m2 110,430

Page 64: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

64

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

1 2 3 4 541 RpCJ18A Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3

mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi m2 110,430

42 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor m2 108,390

43 CN05B Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent Peretii.

m2 108,390

44 RpCR01C Zugraveli interioare sau exterioare ale peretilor si tavanelor, in doua straturi de lapte de var, executate pe tencuieli vechi m2 33,960

1.1.5.4. Pardoselele.

45 RpCK41C Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc m2 36,380

46 RpCK01B Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin m2 36,380

47 CG08A1 Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015

m2 36,380

1.1.6. Reparatia coridorului.

1.1.6.1. Timplarii.

48 RpCO56A Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) m2 3,780

49 CK03A Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m

m2 5,880

50 CK23A Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv m2 0,720

1.1.6.2. Tavanul

51 CK50A Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane m2 18,480

52 CK18B Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice.(Cornise) m 27,800

53 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. m2 18,480

54 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos “Eurofin” grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor m2 18,480

55 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. m2 18,480

Page 65: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

65

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

1 2 3 4 556 CN05A Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate

manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite. Tavane. m2 18,480

1.1.6.3. Peretii.

57 RpCG29D Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie m3 0,720

58 RpCJ06A Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.

m 10,200

59 RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. m2 8,300

60 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor m2 83,400

61 CF50B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. m2 83,400

62 RpCJ18A Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi m2 83,400

63 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor m2 83,400

64 CN05B Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent Peretii.

m2 83,400

1.1.6.4. Pardoselele.

65 RpCK41C Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc m2 18,480

66 RpCK01B Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin m2 18,480

67 CG47C Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mmMateriale marunte (cirpe)=1,010

m2 18,480

68 CG09A1 Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp m 18,480

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului: De antrepriză.

12. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): [indicaţinumărul de luni] 2 luni

Page 66: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

66

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni):[indicaţinumărul de luni] 31.12.2017

14. Locul executării lucrărilor: Primaria s. Horesti, raionul Ialoveni.Gradinita de copii.

15. modalitatea de efectuare a evaluării: pe lista intreaga

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:cel mai mic pret

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, precum și ponderile lor:

a) _____________________________________________________________________________________

b) _____________________________________________________________________________________

c) _____________________________________________________________________________________

18. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): [indicaţi] nu se aplica

19. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Oferta Original.Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei parcipantului Da

2 Devizele locale aferente ofertei

Formularele 3,5,7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini.Original.Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului

Da

3Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registru de Stat al persoanelor juridice

Copie.Confirmata prin apicarea semnaturii si stampilei participantului Da

4 Licenta de activitate Original.Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului Da

5 Informatii generale despre ofertat Original.Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului Da

6 Declaratii privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Original.Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului Da

7Declaratie privind dotarile specific,utilajul si echipamentul necesar pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului

Original.Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului Da

8Certificate de efectuare sistematica a platii impozitelor contributiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal

Original.Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului Da

20. Operatoriieconomici interesaţi pot obţineinformaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţeledocumentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primaria s.Horesti r-ul ialoveni

b) Adresa: s.Horesti r-ul Ialoveni

c) Tel: 026858061/026858236

d) Fax:026858236

e) E-mail: [email protected]

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile:Grigoreanu Elena

Page 67: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

67

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: [email protected]

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participareîn conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

21. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat șiștampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: [ora exactă] ______11:00__________________________________________

- pe: [data] 10.10.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de depunere a ofertelor]Primaria s.Horesti r-ul Ialoveni biroul nr.4

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste

la deschiderea ofertelor.23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile24. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de stat25. Garanția pentru ofertă:[se completeazădoarîncazurileîn care în care se ceresau se indică „Nu se cere”] nu se cere Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de: - Garanție bancară sau- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; (b) datele bancare [indicaţi]; (c) codul fiscal [indicaţi]; (d) contul de decontare [indicaţi]; (e) contul trezorerial [indicaţi]; (f ) contul bancar [indicaţi]; (g) trezoreria teritorială [indicaţi].

26. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește procentual din preţul contractului adjudecat]: nu se cere%.[se completeazădoarîncazurileîn care în care se ceresau se indică „Nu se cere”]

27. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] nu se cere

a) Nu se cere.b) Societate pe acţiunic) Societate cu răspundere limitatăd) Altele _______________________________________________________________________________

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

29. Contractul nu intră sub incidența Acordului OmC.

30. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 307825.00

Page 68: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

68

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Cererea ofertelor de prețuri 1741-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Instituția Publică Gimnaziul ”Ion Dumeniuk” s. Călugăr, r. Fălești

2. IDNO: 101362001173

3. Tip procedură achiziție: achiziție a bunurilor prin cererea ofertelor de prețuri

4. Obiectul achiziției: achiziționarea cărbunelui____________________

5. Cod CPV: 09111100-1

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării __cărbunelui__

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor IP Gimnaziul ”Ion Dumeniuk” Călugăr, r. Fălești

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din:

__________________bugetul instituției_______________.

[sursa banilor publici]

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea Specificarea tehnică deplină

solicitată, Standarde de referinţă

09111100-1 Achiziționarea cărbunelui AS t 50 Calitativ,

mărimea (6-13)mm Ucraina

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: _30 noiembrie 2017 , gimnaziul Călugăr7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Certificat de înregistrare a întreprinderii

Copie confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului Da

2 Certificat de conformitate Confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului da

3 Lista fondatorilor Confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului da

4 Oferta Confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului da

5 Informații generale despre ofertant Confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului da

6 Certificat eliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului da

Page 69: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

69

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Instituția Publică Gimnaziul ”Ion Dumeniuk”

b) Adresa: satul Călugăr, raionul Fălești

c) Tel: 060262800

d) Fax: ______________

e) E-mail: _____________

f) Numele și funcţia persoanei responsabile: Caterinici Viorica

9. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 04.10.2017

- pe adresa: Gimnaziul ”Ion Dumeniuk” Călugăr, r. Fălești.

Ofertele întîrziatevor fi respinse.

10. Criteriul de atribuire este: prețul cel mai scăzut.

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

12. Garanția pentru ofertă: Nu se cere

13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [indicați adresa]

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 247200,00_

Page 70: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

70

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Cererea ofertelor de prețuri 1742-op/17

1. Denumirea autorității contractante: Instituția publică ”Institutul de Standardizare din Moldova”

2. IDNO: 1013600011418

3. Tip procedură achiziție: cererea ofertelor de prețuri

4. Obiectul achiziției: Servicii de dezvoltare și perfecționare a Bazei de date a standardelor moldovenești ”e-Standard”

5. Cod CPV: 72212311-2 Servicii de dezvoltare de software pentru gestionarea documentelor

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziționării Serviciilor de dezvoltare și perfecționare a Bazei de date a standardelor moldovenești ”e-Standard”, conform necesităților Institutului de Standardizare din Moldova (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din bugetul de stat.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

Nr.d/o

Cod CPV

Denumirea serviciilor solicitate

Unitatea de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină

solicitată, standarde de referință

1 72212311-2

Servicii de dezvoltare şi perfecționare a Bazei de date a standardelor moldoveneşti

”e-Standard”

un. 1

Soft-ul va fi elaborat în conformitate cu Reglementarea tehnică “Procesele ciclului de viaţă al software-ului” RT 38370656 - 002:2006, aprobate prin Ordinul Ministrului dezvoltării informaționale nr. 78 din 01.06.2006.

Cerințele funcționale ale soft-ului sunt stabilite în Anexă la Anunțul de participare

6. Termenul de prestare solicitat şi locul destinației finale: pînă la 31 martie 2018, cu prestare la sediul Cumpărătorului.

7. Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr.d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras

Copia autentificată prin semnătura și ștampila ofertantului.

În cazul unei persoane juridice non-profit, se vor depune documente care să ateste că persoana semnatară este autorizată se desfășoare activitățile ce fac obiectul contractului, cum ar fi:• statutulcumodificărilelazi.• proceseverbalerelevante,etc.

DA

Page 71: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

71

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

2 Certificat cu privire la situația contribuabilului eliberat de Inspectoratul Fiscal sau de organul competent în țara de reședință a operatorului economic străin (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova sau al organului competent în țara de reședință a operatorului economic străin);

Copia autentificată prin semnătura și ștampila ofertantului.

DA

3 Lista serviciilor similare prestate în ultimii 3 ani, cu specificarea denumirii serviciului, beneficiarului serviciului, funcționalităților principale ale soft-ului elaborat

În formă liberă. Original semnat și ștampilat de Ofertant

DA

8. Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorității contractante: Instituția Publică ”Institutul de Standardizare din Moldova”

b) Adresa: MD 2064, mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, blocul nr. 1, anticamera et. 2

c) Tel: 022 905 300

d) Fax: 022 905 310

e) E-mail: [email protected]

f) Numele și funcția persoanei responsabile: Anastasia Stanciu, specialist principal, Birou administrativ

9. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la (ora exactă): 10:00

- pe (data): 10.10.2017

- pe adresa (denumirea autorității contractante şi locul concret de depunere a ofertelor (biroul): Instituția Publică ”Institutul de Standardizare din Moldova”, MD 2064, mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, blocul nr.1, anticamera et. 2.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

10. Criteriul de atribuire este: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic. Ponderea criteriilor de atribuire este următoarea: prețul ofertei – 50%, experiența ofertantului – 50%.

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

12. Garanția pentru ofertă: Nu se cere

13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor la adresa: ____________________________

14. Valoarea estimată a achiziției, fără TVA, lei: 380 000 lei

Page 72: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

72

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Cererea ofertelor de prețuri 1743-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria s. Tătărești r-l Cahul

2. IDNO: 1007601007697

3. Tip procedură achiziție: COP

4. Obiectul achiziției: Lucrări de construcţie a reţelilor exterioare de alimentare cu energie electrică a gradiniţei de copii din s. Tătărești

5. Cod CPV: 45311200-2

6. Data publicării anunțului de intenție:

7. Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării Lucrări de construcţie a reţelilor exterioare de alimentare cu energie electrică a gradiniţei de copii din s. Tătărești conform necesităţilor Primăriei s. Tătărești, r-l Cahul (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: bugetul local

9. modalităţi de plată: prin transfer în termen de 10 zile după recepţie lucrărilor

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea Specificarea tehnică deplină

solicitată, Standarde de referinţă

1 45311200-2

Lucrări de construcţie a reţelilor exterioare de alimentare cu energie electrică a gradiniţei de copii din s. Tătărești

Buc. 1 Conform caietului de sarcini

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului: De antrepriză.

12. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 3 luni

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 4 luni

14. Locul executării lucrărilor: gradiniţa de copii s. Tătărești r-l Cahul

15. modalitatea de efectuare a evaluării:

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: cel mai mic preţ fără TVA

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, precum și ponderile lor:

Page 73: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

73

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

a) _____________________________________________________________________________________

b) _____________________________________________________________________________________

18. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): Nu se aplică

19. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Oferta Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului Obligatoriu

2 Deviz (formele 3,5,7) Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului Obligatoriu

3 Certificat de înregistrare Copie, confirmat prin semnătura și ștampila participantului Obligatoriu

4 Licența de activitate Copie, confirmat prin semnătura și ștampila participantului Obligatoriu

5 Lista fondatorilor/ Extras din Registrul de Stat Copie, confirmat prin semnătura și ștampila participantului Obligatoriu

6 Formular informativ despre ofertant Conform formularului F3.8 din Documentația Standart Obligatoriu

7 Declarație privind personalul de specialitate Conform formularului F3.13 din Documentația Standart Obligatoriu

8 Dotarea tehnică cu utilaj și echipament Conform formularului F3.12 din Documentația Standart Obligatoriu

9 Raport financiar – 2016 Copie, confirmat prin semnătura și ștampila participantului Obligatoriu

10 Certificat de efectuare sistematică a plății, impozitelor, contribuțiilor

Copie, eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului-conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al RM), confirmată prin semnătura și ștampila participantului

Obligatoriu

11 Aviz Inspecția de Stat în Construcții Copie, confirmat prin semnătura și ștampila participantului Obligatoriu

12 Experiența similară Conform formularului F3.10 din Documentația Standart Obligatoriu

20. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria s. Tătărești r-l Cahul

b) Adresa s. Tătărești r-l Cahul

c) Tel: 0299-76716

d) Fax: 0299-76716

e) E-mail: [email protected]

f) Numele și funcţia persoanei responsabile: Mihai Deonis - primar

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: ________________________________

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

Page 74: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

74

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

21. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: ora 11:00

- pe: 10.10.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: primăria s. Tătărești r-l Cahul

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 zile

24. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba română

25. Garanția pentru ofertă: „Nu se cere”

26. Garanţia de bună execuţie a contractului: „Nu se cere”

a) Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: Nu se cere.

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OmC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 106470,07 lei

Page 75: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

75

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Cererea ofertelor de prețuri 1744-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Directia Educatie Singerei

2. IDNO: 1007601011098

3. Tip procedură achiziție: COP

4. Obiectul achiziției: carbune pentru anul 2017-2018

5. Cod CPV: 09111100-1

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării carbunelui pentru anul 2017-2018conform necesităţilor Directiei Educatie Singerei

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017,

este alocată suma necesară din: Buget local.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitateUnitatea

de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă

1. 0911110-1 Carbune AM tone 69 SM 259:2005

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale:cel mai tirziu 30.11.2017

7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1. Formularul ofertei de pret Confirmat prin stampila si semnatura ofertantului(copie) Obligatoriu

2. Certificat de inregistrare a intreprinderiiEmis de Camera Inregistrarii de Stat, confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului

Obligatoriu

3. Certificat de atribuire a contului bancar Eliberat de banca detinatoare de cont Obligatoriu

4. Certificat de efectuare sistematica a platii impozitelor, contributiilor

Eliberat de Inspectoratul Fiscal(valabilitatea certificatului-conform cerintelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova)

Obligatoriu

5.Declaratia privind conduita etica si neimplicarea in practici frauduloase si de corupere

Conform F3.4 din Documentatia Standart Obligatoriu

6. Lista bunurilor si graficul livrarii(F4.3) Confirmat prin stampila si semnatura ofertantului(copie) Obligatoriu

7.Informatii privind experienta acumulata, performantelor, capacitatile de personal si tehnice

Confirmat prin stampila si semnatura ofertantului(copie) Obligatoriu

8. Formular specificatiei tehnice si pret (F4.1, F4.2)

Confirmat prin stampila si semnatura ofertantului(copie) Obligatoriu

9. Situatia financiara(ultimul raport financiar) Confirmat prin stampila si semnatura ofertantului(copie) Obligatoriu

Page 76: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

76

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

10.Certificat de conformitate eliberat de Organismul National de Verificare a conformitatii produselor

Confirmat prin stampila si semnatura ofertantului(copie) Obligatoriu

11. Garantia bancara pentru oferta-original Emisa de o banca comerciala(original) Obligatoriu

12. Autorizatie de functionare Confirmat prin stampila si semnatura ofertantului(copie) Obligatoriu

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Directia Educatie Singerei

b) Adresa: or. Singerei, str. Independentei 111/ et.3

c) Tel: 0(262)81015

d) Fax: 0(262)26932

e) E-mail: [email protected]

f ) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Ceh Ana - contabil

9. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 04.10.2017

- pe adresa: [denumirea autorităţii contractante şi locul concret de depunere a ofertelor (biroul)].

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

10. Criteriul de atribuire este: intrunirea cerintelor de calitate si cel mai mic pret fara TVA

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

12. Garanția pentru ofertă: Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 2%. în formă de:

- Garanție bancară emisa de o banca comerciala (original)

13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor;

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, [email protected]

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 230000,00

Page 77: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

77

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Cererea ofertelor de prețuri 1745-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Inspectoratul de Poliție Bender

2. IDNO: 1006601000897

3. Tip procedură achiziție: cerere a ofertelor de prețuri

4. Obiectul achiziției: lucrări de reparație a edificiului al IP Bender pe adresa or.Bender, str. Dzerjinschi 46

5. Cod CPV: 45000000-7

6. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________________

Acest(ă)anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării lucrări de reparație a edificiului al IP Bender pe adresa or.Bender, str. Dzerjinschi 46

[obiectul achiziţiei]

Conformnecesităţilor Inspectoratul de Poliție Bender

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:HG RM nr.584 din 24.07.2017, cu privire la aprobarea Programului activităților de reintegrare a țării pe anul 2017 (în vigoare din 27.07.2017)

8. modalităţi de plată: prin transfer

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea Specificarea tehnică deplină

solicitată, Standarde de referinţă

1 45000000-7lucrări de reparație a edificiului al IP Bender pe adresa or.Bender, str. Dzerjinschi 46

bucăți 1 Conform caietului de sarcini anexat

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

11. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului):

[indicaţinumărul de luni]_________________________________________________________________

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni):[indicaţinumărul de luni]31 decembrie 2017

13. Locul executării lucrărilor: or.Bender, str. Dzerjinschi 46

Page 78: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

78

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

14. modalitatea de efectuare a evaluării:cel mai mic preț pe lot și corespunderea cerințelor solicitate

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: cel mai mic preț pe lot și corespunderea cerințelor solicitate

16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, precum și ponderile lor:

a) corespunderea cerințelor solicitate conform caietului de sarcini

b) _____________________________________________________________________________________

c) _____________________________________________________________________________________

17. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): [indicaţi]_____________________________________________________________________________

18. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Oferta Original, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei DA

2 Devizile locale aferente ofertei

Formulare 3,5,7 cu specificația parametrilor tehnici solicitați în caietul de sarcini. Original, confirmată prin semnături și ștampila participantului (1 exemplar)

DA

3 Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii

Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. DA

4 Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice

Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. DA

5 Informații generale despre ofertant Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. DA

6

Declarație de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015

F3.6- original, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei DA

7Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Original, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei DA

8Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. DA

9 Graficul de execuție a lucrărilor Original, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei DA

10 Rechizite bancare Original, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei DA

11 Licența de activitate și anexa (în cazul în care activitatea este supusă licențierii)

Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. DA

12 Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Original, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei DA

Page 79: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

79

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

19. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţeledocumentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Inspectoratul de Poliție Benderb) Adresa: or.Bender, str. Dzerjinschi 46c) Tel: 0-552-22649, 079657984d) Fax: 0-552-21423e) E-mail: [email protected]) Numele și funcţia persoanei responsabile: Romanița Burlacenco, șef Serviciului Finanțe

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: ____________________________

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participareîn conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

20. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:- pînă la: [ora exactă] 11:00- pe: [data] 10.10.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de depunere a ofertelor] Inspectoratul de Poliție Bender or.Bender, str. Dzerjinschi 46, Serviciul Finanțe

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: de stat24. Garanția pentru ofertă:[se completeazădoarîncazurileîn care în care se ceresau se indică „Nu se cere”]Nu se cere

25. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește procentual din preţul contractului adjudecat]: _________%.[se completeazădoarîncazurileîn care în care se ceresau se indică „Nu se cere”] Nu se cere

26. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] ___________________________

a) Nu se cere.b) Societate pe acţiunic) Societate cu răspundere limitatăd) Altele _______________________________________________________________________________

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor;

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, [email protected]

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OmC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 235 500,00 (două sute treizeci și cinci mii cinci sute lei, 00 bani) lei.

Page 80: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

80

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Cererea ofertelor de prețuri 1746-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria Trebujeni,r-l Orhei

2. IDNO:1007601003345

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

4. Obiectul achiziției: Lucrări de reparație a acoperișului sediului primăriei comunei Trebujeni,raionul Orhei

5. Cod CPV: 45261200-6

6. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________________

Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării: Lucrărilor de reparație a acoperișului primăriei com. Trebujeni

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Primăriei comunei Trebujeni , r-l Orhei

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Bugetul local, bugetul raional.

8. modalităţi de plată: 15 zile în baza facturii fiscale și procesului verbal de recepție a lucrărilor

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea Specificarea tehnică deplină

solicitată, Standarde de referinţă

45453000-7 Lucrări de reparație a acoperișului sediului primăriei Trebujeni buc 1 Conform listei cantităților lucrărilor

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

11. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului):

_două luni de la primirea ordinului de începere a lucrărilor.

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): pînă la 31 decembrie2017

13. Locul executării lucrărilor:Acoperișul sediululi primăriei Trebujeni

14. modalitatea de efectuare a evaluării: pe lot

Page 81: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

81

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: cel mai mic preț

16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum și ponderile lor:

a) _____________________________________________________________________________________

b) _____________________________________________________________________________________

c) _____________________________________________________________________________________

17. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): [indicaţi] nu se aplică

18. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Oferta Confirmat prin ștampila și semnatura ofertantului (original) Obligatoriu

2 Devizele locale aferente ofertei Formularele 3,5,7 (original) Obligatoriu

3 Certificat de înregistrare/ Decizie de înregistrare

Confirmat prin ștampila și semnatura ofertantului (copie) Obligatoriu

4 Licența de activitate( inclusiv anexa la Licență)

Confirmat prin ștampila și semnatura ofertantului (copie) Obligatoriu

5 Ultimul raport financiar anual Confirmat prin ștampila și semnatura ofertantului (copie) Obligatoriu

6 Certificat de la organele Inspectoratului Fiscal privind datoriile la buget

Confirmat prin ștampila și semnatura ofertantului (copie) Obligatoriu

7 Dotarea tehnică cu utilaj și echipament Confirmat prin ștampila și semnatura ofertantului (original) Obligatoriu

8 Declarația privind personalul de specialitate

Confirmat prin ștampila și semnatura ofertantului (original) Obligatoriu

9 Informații generale despre ofertant Confirmat prin ștampila și semnatura ofertantului (original) Obligatoriu

10Certificate de calitate a materialelor de construcție (amestec uscat-ciment,tinc, adeziv etc.)

Confirmat prin ștampila și semnatura ofertantului (original) Obligatoriu

11 Avizul Inspecției de Stat în Construcții Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Obligatoriu

19. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria comunei Trebujeni,raionul Orhei

b) Adresa: s. Trebujeni ,r-l Orhei

c) Tel: 023556805,023556036,079787084

d) Fax:

e) E-mail: [email protected]

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Tudor moraru primar

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: ____________________________

Page 82: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

82

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

20. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 10.10.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de depunere a ofertelor] Primaria com.Trebujeni, anticamera primăriei

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: de stat

24. Garanția pentru ofertă: Nu se cere

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de:

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; (b) datele bancare [indicaţi]; (c) codul fiscal [indicaţi]; (d) contul de decontare [indicaţi]; (e) contul trezorerial [indicaţi]; (f ) contul bancar [indicaţi]; (g) trezoreria teritorială [indicaţi].

25. Garanţia de bună execuţie a contractului: Nu se cere

26. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] _____________

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OmC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 366556.26

Page 83: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

83

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Cererea ofertelor de prețuri 1747-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria comunei Petreşti

2. IDNO: 1007601004700

3. Tip procedură achiziție: Concurs prin cererea ofertelor de preturi

4. Obiectul achiziției: cărbune marca Am

5.Cod CPV: 09111100-1

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării _cărbunelui marca AM__

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Primăria comunei Petreşti,_r-nul Ungheni__

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017,

este alocată suma necesară din: bugetul local___.

[sursa banilor publici]

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată,

Standarde de referinţă1. 09111100-1 Cărbune marca AM tone 33

2.

5. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: Primăria comunei Petreşti(Gradinita s. Petresti ,Gradinita s.medeleni) începînd cu luna noiembrie-decembrie 2017

6. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Oferta Original obligatoriu

2 Certificat de înregistrare Copie cu aplicarea stampilei umede obligatoriu

3 Certificat de la IFS despre lipsa datoriilor Original obligatoriu

4 Certificat de conformitate a mărfurilor Copie cu aplicarea stampilei umede obligatoriu

5 Ultimul raport financiar Copie cu aplicarea stampilei umede obligatoriu

7. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria comunei Petreşti

Page 84: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

84

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

b) Adresa: satul Petreşti R-nul Ungheni____________________

c) Tel: 023642238____

d) Fax: 023642238____

e) E-mail: [email protected]

f ) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Ghebos Alexei - contabil şef

8. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 04.10.2017

- pe adresa: Primăria comunei Petresti, r-nul Ungheni

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

9. Criteriul de atribuire este: cel mai mic preţ pe poziţie

10. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

11. Garanția pentru ofertă: nu se cere

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de:

- Garanție bancară sau

- Transfer la contul autorității.

12. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [indicați adresa]

13. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: _110000___

Page 85: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

85

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Cererea ofertelor de prețuri 1748-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria comunii Pepeni

2. IDNO: __1007601002315

3. Tip procedură achiziție: __Cererea ofertelor de peţ

4. Obiectul achiziției: ___Reparaţia de drum intravelan s.Pepeni

5. Cod CPV: _45233142_-_6

6. Data publicării anunțului de intenție: ______________________________

Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării

___Reparaţia de drum intravelan s. Pepeni_______________

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor _______Primaria comunii Pepeni____________________

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Bugetul local

8. modalităţi de plată: în termen de 30 zile în baza facturii fiscale și a procesului verbal de recepţie

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea Specificarea tehnică deplină

solicitată, Standarde de referinţă

1. 45233142-6 Reparaţia drumurilor impetruit: cu adaus de material si asfalt. m 2 2400.00

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

11. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): [indicaţi numărul de luni] __o luna__

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): [indicaţi numărul de luni] o luna________

13. Locul executării lucrărilor: com. Pepeni_r-nul Sîngerei_________

14. modalitatea de efectuare a evaluării: ___Pe lista întreagă______

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: _Oferta cea mai avantajoasă economică.

16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum și ponderile lor:

Page 86: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

86

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

a) _____________________________________________________________________________________

b) _____________________________________________________________________________________

c) _____________________________________________________________________________________

17. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu):

[indicaţi]__Nu se aplică__

18. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Oferta Original. Confirmată prin semnătură şi ştampila ofertantului Da.

2 Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii emise de Camera Înregistrării de Stat

Copia confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului Da.

3 Informaţii generale şi rechezite bancare Original. Confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului Da.

4 Autorizatia de activitate Copia. Confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului Da.

5. Licenţa de activitate Copia. Confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului Da.

6.Certificat de efectuare sistematică a plaţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal

Copia. Confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului Da.

7. Raport Financiar Copie. Confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului Da.

8. Certificat de atribuire a contului bancar Copie. Confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului Da.

9. Declaratie privind lipsa principalelor lucrari executate in ultimul an de activitate conform

-un contract ce au avut ca obiect executia unor lucrari similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuite, cel putin egal cu 75% cu valoarea viitorului contract.

Da.

10.

Declaratie privind dotarile specifice, utilajul si echipamentul necesar pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.

Original. Caonfirmate prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da.

11.

Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implimintarea contractului Original. Caonfirmate prin aplicarea semnaturii

si stampilei participantului. Da.

12. Avizul Inspectiei de Stat in Constructii Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da.

19. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primaria comunii Pepen

b) Adresa: s. Pepeni, r-nul Sîngerei

c) Tel: 026242097; 026242335

Page 87: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

87

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

d) Fax: 026242335

e) E-mail: [email protected]

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Rotaru Oleg

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: ____________________________

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

20. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 10.10.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de depunere a ofertelor]___Primaria com. Pepeni, r-nul Sîngerei

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: ___30 zile

23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: _Limba de stat__

24. Garanția pentru ofertă: [se completează doar în cazurile în care în care se cere sau se indică „Nu se cere”]

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de _5_%. în formă de:

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi];

(b) datele bancare [indicaţi];

(c) codul fiscal [indicaţi];

(d) contul de decontare [indicaţi];

(e) contul trezorerial [indicaţi];

(f ) contul bancar [indicaţi];

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

25. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește procentual din preţul contractului adjudecat]: _________%. [se completează doar în cazurile în care în care se cere sau se indică „Nu se cere”]

Page 88: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

88

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

26. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] _ Nu se cere

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OmC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 704064,00 lei

Page 89: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

89

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Cererea ofertelor de prețuri 1749-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria s. Bulboci, r-nul Soroca

2. IDNO: 1007601003471

3. Tip procedură achiziție: Cerere ofertă de preț

4. Obiectul achiziției: Lucrări de reparații curente a teritoriului din s. Bulboci, r-nul Soroca

5. Cod CPV: 45233142-6

6. Data publicării anunțului de intenție: _______________ 2017_________________________

Acest(ă)anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării Lucrări

de reparații curente a teritoriului din s. Bulboci, r-nul Soroca

conformnecesităţilor_Primăria s. Bulboci, r-nul Soroca _

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: bugetul de stat

8. modalităţi de plată: _În termen de 30 zile în baza facturii fiscale și a procesului verbal de recepție

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea Specificarea tehnică deplină

solicitată, Standarde de referinţă

145233142-6 Lucrări de reparații curente a

teritoriului din s. Bulboci, r-nul Soroca

Conform caietului desarcini

1 Conform caietului de sarcini

9. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): incepind cu octombrie 2017, 1,5 luni termenul de execuție, garanția executarii lucrărilor 2 ani

10. Termenul de valabilitate a contractului (luni):_31 decembrie 2017, 3 luni

11. Locul executării lucrărilor: s. Bulboci, r-nul Soroca

12. modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista întreagă

13. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: Cel mai mic preț

14. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, precum și ponderile lor: nu sunt

15. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se aplică

16. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Page 90: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

90

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Oferta Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

2 Devizele locale aferente ofertei

Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini.Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

3Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

4 Licenta de activitate Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

5 Informatii generale despre ofertant Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

6 Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

7Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

8 Raportul financiar pe baza datelor din ultimul bilanț

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

9Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

17. Operatoriieconomici interesaţi pot obţineinformaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţeledocumentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria s. Bulboci.

b) Adresa: ___ s. Bulboci, r-nul Soroca

c) Tel: 23057536

d) Fax: 23057536

e) E-mail: [email protected]

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Cojocaru Iurie

Setulde documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: [email protected]

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participareîn conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

18. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat șiștampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

Page 91: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

91

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

- pe: [data] 10.10.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de depunere a ofertelor] s. Bulboci r. Soroca

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

19. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: __30 zile__________________________

21. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: ____de stat_____

22. Garanția pentru ofertă. Nu se cere

23. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește procentual din preţul contractului adjudecat]: 5 %.

24. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] _____________

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

25. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

26. Contractul nu intră sub incidența Acordului OmC.

27. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: __188000__lei_

Page 92: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

92

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Cererea ofertelor de prețuri 1750-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: __Primăria comunei Ișcălău__

2. IDNO: __1007601002511__

3. Tipul procedurii de achiziţie: _____cererea ofertelor de preturi____________

4. Obiectul achiziţiei: ____carbune___________________________________

5. Cod CPV: ______0911110-1________________________________________

Prezentul anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării __carbunelui_

(obiectul achiziţiei)

conform necesităţilor ___Primăriei comunei Ișcălău_______________________

(denumirea autorităţii contractante)

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017___,

este alocată suma necesară din:

_bugetul local__.

(sursa banilor publici)

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. d/o

Cod CPV

Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate

Unitatea de măsură Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată,

standarde de referinţă

1 0911110-1 Cărbune AM Tone 24Fracția, 13-25 mmPuterea calorifică, kcal-8010/6900

2 0911110-1 Cărbune AS Tone 24Fracția, 6-13 mm

Puterea calorifică, kcal- 8040/6750

6. Termenul de livrare/prestare solicitat şi locul destinaţiei finale:

_termenul de livrare: pina la 31.10.2017_______________________________

Livrare –DDP: r.Falesti, s.Iscalau, s.Doltu, s. Burghelea_________________

7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare

faţă de document

1 Oferta (conform anexei, confirmata prin semnatura si stampila ofertantului) Da

Page 93: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

93

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

2 Certificatul de inregistrare a intreprinderii emis de către Camera Inregistrarii de Stat (copie confirmată prin semnatură si ștampila ofertantului) Da

3 Informatii generale despre ofertant (sediul ofertantului si al filialelor acestuia), confirmate prin semnatura si stampila ofertantului. Da

4 Raport financiar pe baza datelor din ultimul bilant (copie confirmata prin semnatura si stam pila ofertantului) Da

5 Certificat de la Inspectoratul Fiscal privind lipsa datoriilor la Bugetul Public National (copie confirmata prin semnatura si stampila Ofertantului) Da

6 Dotarea tehnica cu utilaj si echipament (conform anexei), confirmata prin semnatura si stampila ofertantului Da

7 Cantitatea de carbune disponibila la livrare. Da

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: ___Primaria comunei Iscalau__________

Adresa: r-nul Falesti, s. Ișcălău

Tel: 025977336, 067508614

Fax: 025977338

E-mail: [email protected]

Numele și funcţia persoanei responsabile: Procopciuc maria, primar

9. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la ora 11:00

- pe data-04.10.2017

- pe adresa: Primaria comunei Işcălău,biroul contabilitații

10. Ofertele întîrziate vor fi respinse.

11. Criteriul de atribuire este: preţul cel mai scăzut.

12. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile din data limita de depunere a ofertelor.

13. Garanţia pentru ofertă „Nu se cere”

14. Valoarea estimată a achizitiei, fara TVA, este de 162 000,00 lei.

15. Contestaţiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de preţuri se depun la sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea

16. Contestaţiilor la adresa:

       mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004;

      

Page 94: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

94

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Cererea ofertelor de prețuri 1751-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: _ Primăria Drepcăuţi

2. IDNO: 1007601004962

3. Tip procedură achiziţie: cererea ofertelor de preţuri

4. Obiectul achiziţiei: Lucrari de reparatie capitala a sectorului de drum de linga cismea in varianta asfaltata din s.Drepcauti r-ul Briceni

5. Cod CPV: 45233142-6

6. Data publicării anunţului de intenţie: ____________________________________________

Acest(ă)anunţ/invitaţie de participare este întocmit în scopul achiziţionării

Lucrari de reparatie capitala a sectorului de drum de linga cismea in varianta asfaltata din s.Drepcauti r-ul Briceni

[obiectul achiziţiei]

Conform necesităţilor Primăriei s. Drepcăuţi

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:__fondul rutier________________

8. modalităţi de plată: ____transfer___________________________

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie prin cererea ofertelor de preţuri privind executarea următoarelor lucrări

Nr. Cod CPV Denumirea lucrărilor Unitatede măsură Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată,

Standarde de referinţăCapitolul 1. Lucrari de reparatii .

145233142-6 Curatirea mecanica a

partii carosabile de praf si murdarie

100m2 8,00Conform listei cantităţilor

de lucrări

2

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

t 0,37

3

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica

m2 525,00

4

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

t 0,26

Page 95: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

95

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

5

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica

m2 800,00

6Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km

t 10,00

7Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder

1 km 0,40

8

Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II

100 m 3,80

9

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.

100 m3 0,05

10

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare

m3 5,00

11Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta

m3 1,00

12

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire

m3 1,00

13

Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri - tava cu D=700mm din beton armat.

m3 1,60

14

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)

m3 0,90

15

Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile

m2 2,40

Page 96: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

96

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

9. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

11. Termenul și condiţiile de executare solicitat (durata contractului): [indicaţi numărul de luni]_1 lună_

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni):[indicaţinumărul de luni]_4 luni___

13. Locul executării lucrărilor: ___satul Drepcăuţi____________________________

14. modalitatea de efectuare a evaluării: ___pe lista întreagă_____________

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: ____cel mai mic preţ__

16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, precum și ponderile lor:

a) _____________________________________________________________________________________

b) _____________________________________________________________________________________

c) _____________________________________________________________________________________

17. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): [indicaţi]_____________________________________________________________________________

18. Documentele/cerinţele de calificare/selecţie pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinţei mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1. Oferta copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului Da

2. Devizul (formularele 3, 5, 7) confirmat prin semnătură și ștampila ofertantului Da

3.Certificatul de înregistrare a întreprinderii emis de către Camera Înregistrării de Stat

copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului Da

4. Licenţa de activitate și anexa copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului Da

5.Informaţii generale despre ofertant (sediul ofertantului și al filieleor acestuia)

confirmate prin semnătură și ștampila ofertantului Da

6. Asigurarea cu personal de specialitate confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului Da

7. Raport financiar pe baza datelor din ultimul bilanţ confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului Da

8.Certificat de la organele Inspectoratului Fiscal privind lipsa datoriilor la Bugetul Public Naţional

confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului Da

9. Dotarea tehnică cu utilaj și echipament confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului Da

10. Avizul Inspecţiei de Stat în Construcţii confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului Da

19. Operatoriieconomici interesaţi pot obţineinformaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţeledocumentaţiei de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria satului Drepcăuţi________________

b) Adresa: _s.Drepcăuţi, r. Briceni_______________________

c) Tel: 060289823

Page 97: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

97

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

d) Fax: 0(247) 52-3-36

e) E-mail: [email protected]

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: _Galina Popovici, primar-interimar

Setul de documente poate fi obţinut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adiţional setul de documente poate fi obţinut on-line la adresa: ____________________________

În cazul obţinerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participareîn conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice.

20. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat șiștampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 10.10.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de depunere a ofertelor]_Primăria Drepcăuţi____________

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: ___30 zile_____________________

23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: __de stat______

24. Garanţia pentru ofertă: Nu se cere

Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de:

- Garanţie bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanţia pentru ofertă la procedura de achiziţie nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi];

(b) datele bancare [indicaţi];

(c) codul fiscal [indicaţi];

(d) contul de decontare [indicaţi];

(e) contul trezorerial [indicaţi];

(f ) contul bancar [indicaţi];

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

25. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește procentual din preţul contractului adjudecat]: _________%.[se completeazădoarîncazurileîn care în care se ceresau se indică „Nu se cere”]

26. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici

Page 98: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

98

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] _____________

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor: Agenţia Naţională de soluţionare a contestaţiilor.

28. Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OmC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 302,515 mii lei___

Page 99: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

99

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Cererea ofertelor de prețuri 1752-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria molovata Noua

2. IDNO: _1007601009015_________________________________________

3. Tip procedură achiziţie: _cererea ofertelor de pret______________________

4. Obiectul achiziţiei: ___ Echipament pentru parcuri, fitness şi terenuri de joacă

5. Cod CPV: _37000000-8__________

Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării

_ Echipament pentru parcuri, fitness şi terenuri de joacă _

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor ____ primariei Molovata Noua__

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017_, este alocată suma necesară din:

__Biroul reintegrării__

[sursa banilor publici]

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea şi instalarea următoarelor bunuri:

Nr. Cod CPV Denumirea lucrărilorUnitatede măsură

Cantitatea

37535200-9 Complex de joacă

1.

Complex de joacă trebuie să conţină piloni din lemn lipite sub presiune acoperit cu vopsea de două straturi cu grosimea cel putin 90x90 mm, podea a complexului trebuie sa fie din placaj rezistent la apa cu grosimea cel putin 15 mm,acoperisul complexului trebuie sa fie din placaj rezistent la apa cu grosimea cel putin de 12 mm. Tobogan drept trebuie sa fie cu inaltimea 1500 mm si trebuie sa fie din fibra de sticla (PAFS) cu părţi laterale nu mai mici de 150 mm.Toboganul trebuie să aiba carcasa din lemn cu grosimea cel putin de 40 mm. Tobogan spiral trebuie sa fie cu inaltimea 1500 mm si trebuie sa fie din fibra de sticla (PAFS) cu părţi laterale nu mai mici de 150 mm.Toboganul trebuie să aiba carcasa din lemn cu grosimea cel putin de 40 mm. Complex trebuie sa contina bară (verticală) de coborîre ca la pompieri cu diametrul nu mai mică de 32 mm. Podet pentru alpinism cu funie urmeaza a fi de forma rotunda , confecţionata din placaj nelunecos rezistent la umiditate cu grosimea de cel putin 15mm. Trecerea de tip “tubus” va fi confectionata din PAFS (polietilena armata cu fibra din sticla).Perete suedeza din teava din metal cu diamentrul cel putin de 32 mm si grosimea de 3.2 mm. Trepte trebuie sa fie din lemn cu latimea cel putin 150 mm si grosimea cel putin 40 mm. Balustradă din doua parti trabuie sa fie din lemn cu grosimea cel putin de 33mm , înălţime de la trepte 1000 mm. Lemn si placaj a complexului trebuie sa fie vopsit cu vopsea pe baza de apa cel putin 2 straturi, elementele metalice necesita a fi vopsite in camp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Dimensiunele complexului cel putin: lungimea - 6500mm, latimea - 3800, înălţimea 3200mm.

Buc 1

37535200-9 Balansor

Page 100: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

100

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

2.

Balansor trebuie să fie confecţionat din suport metalic din teava cu diametrul cel putin de 42mm, grinda centrala trebuie să fie cu grosimea nu mai mică de 40 mm şi lăţimea cel putin 2200 de mm cu carcasa metalica cu dimensiuni 40x25 mm acoperita cu placaj rezistent la apa cu grosimea cel putin 15 mm,suport spate trebuie sa fie din placaj rezistent la apă, cu grosimea cel putin de 18 mm şi bare de protecţie din cauciuc armat. Placaj a balansorului trebuie sa fie vopsit cu vopsea pe baza de apa cel putin 2 straturi, elementele metalice necesita a fi vopsite in camp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior .Dimensiunile balansorului cel putin:lungimea-2000,latimea-370,înălţimea 1200mm.mm, si vopsit cu vopsea bicomponenta cu 2-3 straturi,si cu dimensiunile nu mai putin de 320x320 mm.

Buc 1

37535200-9 Scrinciob dublu

3.

Scrinciob este confectionat din metal.Bara centrala din ţeava profilată cu dimensiuni cel putin 60x40mm şi grosimea cel puţin 4 mm. Stilpii trebuie sa fie confectionat din teava metalică cu deametrul cel putin 50 mm ,cu grosimea cel putin de 4 mm. Scaunul trebuie sa fie confictionat din metal invelit in caucic (cauciucate) cu lant galvanizat. Elementele metalice necesita a fi vopsite in camp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.Dimensiunilel a scrinciob cel putin : Lungimea – 1800mm , latimea – 1100mm ,inaltimea – 2250 mm.

Buc 1

37535200-9 Figurina pe arc “motocicleta”

4.

Figurina pe arc trebuie să fie confencţionat din arc vopsit cu vopsea pulverulentă pe postament, folie de placaj rezistent la apa , rezistent la impact cu grosimea nu mai mică de 15 mm , să aibă scaun , bară de mînă din plastic şi suporturi pentru picioare cu grosimea cel putin 21 mm. Dimensiunile cel putin: 1200x417x1250mm.Figurina pe arc sa tebuie corespunda standartelor EN 1176.

Buc 2

37535200-9 Figurina pe arc “Calut”

5,

Figurina pe arc trebuie să fie confencţionat din arc vopsit cu vopsea pulverulentă pe postament, folie de placaj rezistent la apa , rezistent la impact cu grosimea nu mai mică de 15 mm , să aibă scaun , bară de mînă din plastic şi suporturi pentru picioare cu grosimea cel putin 21 mm. Dimensiunile cel putin: 1225x380x1348mm. Figurina pe arc sa tebuie corespunda standartelor EN 1176.

Buc 2

37535200-9 Figurina pe arc “mingea”

6.

Figurina pe arc trebuie să fie confencţionat din arc vopsit cu vopsea pulverulentă pe postament, folie de placaj din doua parti rezistent la apa , rezistent la impact cu grosimea nu mai mică de 15 mm ,sa aiba scaun , bara de mina din metal si suport pentru picioare cu diamentrul 21 mm si grosimea de 3.2 mm. Dimensiunile cel putin:800x460x1400mm. Figurina pe arc sa tebuie corespunda standartelor EN 1176.

Buc 1

37535200-9 Carusel cu 4 locuri

7

Carusel trebuie sa fie cu 4 locuri individuale cu speteza si cotiere fara podea. Structură principală a caruselului trebuie sa fie confectionată din teava cu diametrul cel putin de 108 mm cu grosimea minim de 3,2 mm .Elementul de rotire care sustine greutatea de la structura centrala pînă la scaunele trebuie sa fie confectionate din teavă metalica cu diametrul si cu grosimea cel putin de 3 mm. Elementele metalice necesita a fi vopsite in camp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.Scaunele trebuie sa fie confectionat din carcasa metalica cu diametrul cel putin 27 mm ,si grosimea 3 mm.Sezuturile si spetezele trebuie sa fie confectionate din placaj rezistent la apa cu grosime nu mai putin de 15 mm, si vopsit cu vopsea bicomponenta cu 2-3 straturi,si cu dimensiunile nu mai putin de 320x320 mm.Dimensiuni cel putin :diametrul - Ø 1980 mm , Inaltimea - 960mm .

Buc

1

Page 101: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

101

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

37535200-9 Nisipiera cu capac si ciupearca

8

Nisipiera trebuiesă fie confecţionat din plăcaj rezistentla apă cu grosimea cel puţin 18 mm, vopsit cu vopsea pe bază de apa cel putin cu 2 straturi. Colturile nisipierei trebuie sa fie conectate cu metal. Nisipiera trebuie sa fie vopsită.cu vopsea pe baza de apă cel putin 2 straturi si cel putin 3 culori diferite.Nisipiera trebuie si include acoperis pe piciorul in tip de ciupearca. Acoperis trebuiesă fie confecţionat din plăcaj rezistentla apă cu grosimea cel puţin de 15 mm . Piciorul din teava dreptunghiulara cu dimensiuni cel putin 50x50 mm si grosimea 3.2 mm. Elementele metalice necesita a fi vopsite in camp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. În afară de mânerele din polietilenă, toate celelalte mânere trebuie sa fie confecţionate din plastic special pentru a preveni alunecarea membrelor datorată transpiraţiei sau umidităţii mediului exterior.Toate elementele mobile, capetele, şuruburile, piuliţele trebuie sa fie acoperite cu capace de protecţie.Dimensiunile nisipierii – cel puţin 1400 x1400x2000 mm.

Buc 2

37535200-9 Banca cu speteaza in forma de „ Broască ţestoasă (turtule)”

9

Banca cu speteaza trebuie sa fie confectionata din carcasa metalica. Teava a carcasului trebuie sa fie din teava dreptunghiulara cu dimensiuni cel putin 40x25 mm si grosimea 3 mm.Sezutele si la spate trebuie sa fie confectionate din placaj rezistent la apa cu grosimea cel putin 15 mm . Pe ambele parti a bancii trebuie sa fie figurina in forma de broască ţestoasă (turtule) din placaj rezistent la apa cu grosimea cel putin 15 mm, cu dimensiuni minimale de lungimea – 800 mm , ,inaltimea – 550 mm . Toate elemente metalice trebuie sa fie vopsite in cimp electrostatic cu vupsea acrilica. Toate elementele mobile, capetele, şuruburile, piuliţele trebuie sa fie acoperite cu capace de protecţie. Dimensiunile la banca minim :lungimea – 1250 mm , latimea – 800mm ,inaltimea – 1100 mm.

Buc 1

37535200-9 Banca cu speteaza in forma de “Panda”

10

Banca cu speteaza trebuie sa fie confectionata din carcasa metalica. Teava a carcasului trebuie sa fie din teava dreptunghiulara cu dimensiuni cel putin 40x25 mm si grosimea 3 mm. Sezutele si la spate trebuie sa fie confectionate din placaj rezistent la apa cu grosimea cel putin 15 mm . Pe ambele parti a bancii trebuie sa fie figurina in forma de Panda din placaj rezistent la apa cu grosimea cel putin 15 mm, cu dimensiuni minimale de lungimea – 500 mm , ,inaltimea – 850 mm . Toate elemente metalice trebuie sa fie vopsite in cimp electrostatic cu vupsea acrilica. Toate elementele mobile, capetele, şuruburile, piuliţele trebuie sa fie acoperite cu capace de protecţie. Dimensiunile la banca minim :lungimea – 1250 mm , latimea – 800mm ,inaltimea – 1200 mm.

Buc 1

37440000-4 Aparat de fitnes “Impins cu picioare”

11

Aparat de fitnes trebuie sa fie confectionat din metal .Structura principala centrala(pilon central) trebuie sa fie confectionat din metal cu diametrul cel putin 127 mm si grosimea minim 4 mm. Teava care uneste structura pruncipala cu scaun trebuie sa fie din metal cu diametru cel putin de 57 mm si grosimea cel putin de 3 mm.Sezutele trebuie sa fie confectionate din placaj rezistent la apa cu grosimea cel putin 15 mm. Sistema de rotire trebuie sa fie confectionat din rulmenti din doua parti. Toate elemente metalice trebuie sa fie vopsite in cimp electrostatic cu vupsea acrilica. În afară de mânerele din polietilenă, toate celelalte mânere trebuie sa fie confecţionate din plastic special pentru a preveni alunecarea membrelor datorată transpiraţiei sau umidităţii mediului exterior.Toate elementele mobile, capetele, şuruburile, piuliţele trebuie sa fie acoperite cu capace de protecţie. Dimensiuni aparatului minim : lungimea – 1980 , latimea – 400 , inaltimea – 1650 mm.

Buc 1

Page 102: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

102

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

37440000-4 Aparat de fitness “Pentru picioaremuschii exteriori al picioarei – Twister”

12

Aparat de fitness trebuie sa fie confectionat din metal . Structura principala centrala(pilon central) trebuie sa fie confectionat din metal cu diametrul cel putin de 127 mm si drosimea minim de 4 mm. Minere trebuie sa fie conectate din teava metalica cu diametrul cel putin de 33 mm si grosimea minim de 3 mm. Toate elemente metalice trebuie sa fie vopsite in cimp electrostatic cu vupsea acrilica. Sistema de rotire trebuie sa fie confectionata din rulmenti din doua parti. În afară de mânerele din polietilenă, toate celelalte mânere trebuie sa fie confecţionate din plastic special pentru a preveni alunecarea membrelor datorată transpiraţiei sau umidităţii mediului exterior.Toate elementele mobile, capetele, şuruburile, piuliţele trebuie sa fie acoperite cu capace de protecţie. Dimensiuni aparatului minim : lungimea – 1300 mm ,latimea 600 mm, inaltimea – 1500 mm.

Buc 1

37440000-4 Aparat de fitness “mersul in aer”

13

Aparat de finess trebui sa consta din doau pilonii din metal cu diametrul cel putin de 127 mm si grosimea minim de 4 mm. Bara care uneste stilpii trebuie sa fie cu diametrul cel putin de 33 mm si grosimea minim de 3 mm . Sistema de rotire trebuie sa fie confectionata din rulmenti din doua parti. Elementele metalice necesita a fi vopsite in camp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. În afară de mânerele din polietilenă, toate celelalte mânere trebuie sa fie confecţionate din plastic special pentru a preveni alunecarea membrelor datorată transpiraţiei sau umidităţii mediului exterior.Toate elementele mobile, capetele, şuruburile, piuliţele trebuie sa fie acoperite cu capace de protecţie. Dimensiuni aparatului minim : lungimea – 1100 mm ,latimea - 500 mm, inaltimea – 1500 mm.

Buc 1

37440000-4 Aparat de firness “Schior”

14

Aparat de fitness trebuie sa fie confectionat din metal . Structura principala centrala trebuie sa fie confectionata din teava metalica cu diametrul cel putin de 127 mm si grosimea minim de 3 mm. Manere trebuie sa fie din teava metalica cu diametrul cel putin de 33 mm si grosimea minim de 3 mm. Sistema de rotire trebuie sa fie confectionata din rulmenti din doua parti. Toate elemente metalice trebuie sa fie vopsite in cimp electrostatic cu vupsea acrilica. În afară de mânerele din polietilenă, toate celelalte mânere trebuie sa fie confecţionate din plastic special pentru a preveni alunecarea membrelor datorată transpiraţiei sau umidităţii mediului exterior.Toate elementele mobile, capetele, şuruburile, piuliţele trebuie sa fie acoperite cu capace de protecţie. Dimensiuni aparatului minim : lungimea – 1250 mm ,latimea - 600 mm, inaltimea – 1600 mm.

Buc 1

37440000-4 Aparat de fitness “Vislit”

15

Aparat de fitness trebuie sa fie confectionat din metal . Structura principala centrala trebuie sa fie confectionata din teava metalica cu diametrul cel putin de 127 mm si grosimea minim de 3 mm. Manere trebuie sa fie din teava metalica cu diametrul cel putin de 33 mm si grosimea minim de 3 mm. Scaun trebuie sa fie confectionat din placaj rezistent la apa cu grosimea cel putin de 15 mm . Sistema de rotire trebuie sa fie confectionata din rulmenti din doua parti. Elementele metalice necesita a fi vopsite in camp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. În afară de mânerele din polietilenă, toate celelalte mânere trebuie sa fie confecţionate din plastic special pentru a preveni alunecarea membrelor datorată transpiraţiei sau umidităţii mediului exterior.Toate elementele mobile, capetele, şuruburile, piuliţele trebuie sa fie acoperite cu capace de protecţie. Dimensiuni aparatului minim : lungimea – 1350 mm ,latimea - 850 mm, inaltimea – 550 mm.

Buc 1

Page 103: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

103

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

37440000-4 Aparat de fitnes pentru muschii coapsă

16

Aparat de fitness pentru musculatura picioarelor, compus din două steppere şi un suport de susţinere, putând fi folosit simultan de două persoane, întărind musculatura picioarelor şi şoldurilor, obţinând astfel o creştere a aportului de oxigen şi favorizând o circulaţie sanguină îmbunătăţită la nivel periferic. Manere trebuie sa fie din teava metalica cu diametrul cel putin de 33 mm si grosimea minim de 3 mm. Sistema de rotire trebuie sa fie confectionata din rulmenti din doua parti. Elementele metalice necesita a fi vopsite in camp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. În afară de mânerele din polietilenă, toate celelalte mânere trebuie sa fie confecţionate din plastic special pentru a preveni alunecarea membrelor datorată transpiraţiei sau umidităţii mediului exterior.Toate elementele mobile, capetele, şuruburile, piuliţele trebuie sa fie acoperite cu capace de protecţie.  Dimensiuni aparatului minim : lungimea – 1100 mm , latimea – 750 , inaltimea – 1400 mm.

Buc 1

37440000-4 Aparat de fitnes pentru dezvoltare muşchi picioare şi piept

17

Aparat de fitness pentru musculatura picioarelor si piept . Aparat de fitness trebuie sa fie confectionat din metal . Structura principala centrala trebuie sa fie confectionata din teava metalica cu diametrul cel putin de 127 mm si grosimea minim de 3 mm. Manere trebuie sa fie din teava metalica cu diametrul cel putin de 33 mm si grosimea minim de 3 mm. Scaun trebuie sa fie confectionat din placaj rezistent la apa cu grosimea cel putin de 15 mm . Sistema de rotire trebuie sa fie confectionata din rulmenti din doua parti. Elementele metalice necesita a fi vopsite in camp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. În afară de mânerele din polietilenă, toate celelalte mânere trebuie sa fie confecţionate din plastic special pentru a preveni alunecarea membrelor datorată transpiraţiei sau umidităţii mediului exterior.

Toate elementele mobile, capetele, şuruburile, piuliţele trebuie sa fie acoperite cu capace de protecţie. Dimensiuni aparatului minim : lungimea – 850 mm ,latimea - 500 mm, inaltimea – 1000 mm.

Buc 1

37440000-4 Aparat de fitness pentru musculatura mainilor si picioarelor dublu

18

Aparat de fitness trebuie sa fie confecţionat din materiale metalice rezistente la deteriorări, degradări şi intemperii.

Structură principală ( teava principala) a aparatului trebuie sa fie confecţionată din ţeava neagră scu grosimea minim de 3-4.5 mm şi diametrul de Ø 140 mm. Toate componentele mobile care susţin greutatea corpului şi sunt conectate de trunchi (structură principală a echipamentului) trebuie sa fie cu diametrul minim de Ø 60 mm şi confecţionate din ţeavă neagră sau teavă galvanizată de 3-4 mm grosime. Toate elementele imobile care sunt conectate de trunchi au diametrul de Ø 60 mm şi sunt confecţionate din ţeava metalică de 3-4 mm grosime. Elementele metalice necesita a fi vopsite in camp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.În afară de mânerele din polietilenă, toate celelalte mânere trebuie sa fie confecţionate din plastic special pentru a preveni alunecarea membrelor datorată transpiraţiei sau umidităţii mediului exterior. Toate elementele mobile, capetele, şuruburile, piuliţele trebuie sa fie acoperite cu capace de protecţie.  Dimensiuni aparatului minim :lungimea – 1800 , latimea – 750 , inaltimea – 1500 mm.

Buc 1

Page 104: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

104

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

37440000-4 Aparat fitness pentru dezvoltarea muschilor pectoral si deltoizi.

19

Structura principala a aparatului necesita a fi confectionat din teava din otel, cu grosimea de cel putin 3 mm si diametrul minim de 127 mm. Toate componentele mobile care sustin greutatea corpului, vor fi confectionate din teava din otel cu diametrul minim de 48 mm si grosimea de cel putin 2.8 mm. Toate nodurile articulate vor fi dotate cu rulmenti intariti de tip inchis.Componentele statice vor fi construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, miscarea va fi asigurată prin intermediul unui sistem de articulatii rezistent la mediul exterior. Sezuturile vor fi confectionate din placaj rezistent la apa cu grosime de cel putin 15mm. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele necesita a fi acoperite cu capace de protectie din plastic. Elementele metalice necesita a fi vopsite in camp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Dimensiuni aparatului minim :lungimea – 650 , latimea – 1800 , inaltimea – 1900 mm.

Buc 1

37440000-4 Aparat de fitnes pentru muschii coapsa

20

Aparat de fitnes trebuie sa fie confectionat din metal .Structura principala centrala(pilon central) trebuie sa fie confectionat din metal cu diametrul cel putin 127 mm si grosimea minim 4 mm. Teava care uneste structura pruncipala cu scaun trebuie sa fie din metal cu diametru cel putin de 57 mm si grosimea cel putin de 3 mm.Sezutele trebuie sa fie confectionate din placaj rezistent la apa cu grosimea cel putin 15 mm. Sistema de rotire trebuie sa fie confectionat din rulmenti din doua parti. Toate elemente metalice trebuie sa fie vopsite in cimp electrostatic cu vupsea acrilica. În afară de mânerele din polietilenă, toate celelalte mânere trebuie sa fie confecţionate din plastic special pentru a preveni alunecarea membrelor datorată transpiraţiei sau umidităţii mediului exterior.Toate elementele mobile, capetele, şuruburile, piuliţele trebuie sa fie acoperite cu capace de protecţie. Dimensiuni aparatului minim : lungimea – 1400 , latimea – 500 , inaltimea – 1000 mm.

Buc 1

37440000-4 Aparat de fitness pentru modelarea taliei (pentru 3 persoane)

21

Aparat de fitness trebuie sa fie confectionat din metal . Structura principala centrala(pilon central) trebuie sa fie confectionat din metal cu diametrul cel putin de 127 mm si drosimea minim de 4 mm. Minere trebuie sa fie conectate din teava metalica cu diametrul cel putin de 33 mm si grosimea minim de 3 mm. Toate elemente metalice trebuie sa fie vopsite in cimp electrostatic cu vupsea acrilica. Sistema de rotire trebuie sa fie confectionata din rulmenti din doua parti. În afară de mânerele din polietilenă, toate celelalte mânere trebuie sa fie confecţionate din plastic special pentru a preveni alunecarea membrelor datorată transpiraţiei sau umidităţii mediului exterior.Toate elementele mobile, capetele, şuruburile, piuliţele trebuie sa fie acoperite cu capace de protecţie. Dimensiuni aparatului minim : lungimea – 1300 mm ,latimea 1200 mm, inaltimea – 1300 mm.

Buc 1

37440000-4 Complex atletic pentru 2 persoane

22

Complex atletic ar trebui sa includă minim: paralele ,banca pentru abdomen si impins culcat , 2 bare . Comlex atletic trebuie sa fie confectionat din metal . Structura principala trebuie sa fie confectionata din teava dreptungiulara cu dimensiuni cel putin de 60x60 mm si grosimea minim de 3mm. Paralele trebuie sa fie din teava dreptungiulara cu dimensiuni cel putin de 60x40 mm si grosimea minim 3 mm. Banca pentru abdomen si impins culcat trebuie sa fie din teava cu diametrul cedl putin de 33 mm si grosimea minim de 3 mm. Suporturi pe paralele , spate la paralele trebuie sa fie placaj rezistent la apa cu grosimea cel putin de 15 mm. Toate elemente metalice trebuie sa fie vopsite in cimp electrostatic cu vupsea acrilica. Dimensiuni complexului minim : lungimea – 2100 mm ,latimea - 1700 mm, inaltimea – 2400 mm.

Buc 1

Page 105: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

105

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

37440000-4 Complex atletic pentru 4 persoane

23

Complex atletic ar trebui sa includă minim: paralele ,banca pentru abdomen si impins culcat, 2 bare, bara orizontala, scrinciob, perete suedeza. Comlex atletic trebuie sa fie confectionat din metal. Structura principala trebuie sa fie confectionata din teava dreptungiulara cu dimensiuni cel putin de 60x60 mm si grosimea minim de 3mm. Paralele trebuie sa fie din teava dreptungiulara cu dimensiuni cel putin de 60x40 mm si grosimea minim 3 mm. Banca pentru abdomen si impins culcat trebuie sa fie din teava cu diametrul cel putin de 33 mm si grosimea minim de 3 mm. Suporturi pe paralele , spate la paralele trebuie sa fie placaj rezistent la apa cu grosimea cel putin de 15 mm. Bara orizontala din teava cu diametrul minim de 32 mm si grosimea de 2.8 mm.Perete suedeza din teava cu diametrul minim de 32 mm si grosimea de 2.8 mm. Toate elemente metalice trebuie sa fie vopsite in cimp electrostatic cu vupsea acrilica. Dimensiuni complexului minim : lungimea – 3300 mm ,latimea - 1950 mm, inaltimea – 2550 mm. Toate elemente metalice trebuie sa fie vopsite in cimp electrostatic cu vupsea acrilica. În afară de mânerele din polietilenă, toate celelalte mânere trebuie sa fie confecţionate din plastic special pentru a preveni alunecarea membrelor datorată transpiraţiei sau umidităţii mediului exterior.Toate elementele mobile, capetele, şuruburile, piuliţele trebuie sa fie acoperite cu capace de protecţie. Dimensiuni aparatului minim: lungimea – 2600, latimea – 2100, inaltimea – 2400 mm.

Buc 1

37000000-8 Scenă în centrul satului

24

Scena trebuie sa fie din carcasa de metal . Pilonii principale trebuie sa fie din teava dreptunghiulara cu dimensiuni cel putin de 50x50 mm si grosimea 3 mm. Podea trebuie sa fie confectionata din placaj rezistent la apa cu grosimea cel putin 15 mm.Sub podea trebuie sa fie carcasa de metal din teava dreptunghiulara cu dimensiuni cel putin de 50x50 mm si grosimea 3 mm. Podeaua trebuie să fie deasupra solului la distanta cel putin de 70 mm.Acoperis trebuie sa fie din tigla metalica cu culoare verde sau rosie cu grosimea cel putin 0,45 mm.Sub acoperis trbuie sa fie carcasa de metal din teava dreptunghiulara cu dimensiuni cel putin de 20x20 mm si grosimea 3 mm. Scara a scenei trebuie sa fie din carcasa metalica cu trapte din placaj rezistent la apa cu grasimea nu mai putin de 15 mm. Balustrade la scara trebuie sa fie din teava metalica cu diametrul nu mai putin de 26 mm. Toate elementele mobile, capetele, şuruburile, piuliţele trebuie sa fie acoperite cu capace de protecţie. Dimensiuni scenei minim: lungimea – 7400 , latimea – 6200 , inaltimea – 5100 mm.

Buc 1

6. Termenul de livrare/prestare solicitat şi locul destinaţiei finale: 1 lună, com. molovata Noua _

7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Oferta in coformitate cu cerintele stipulate

Confimata prin semnatura si stampila participantului Obligatoriu

2Certificatde la organele Inspectoratului Fiscal privind datoriile la buget si Fondul Social

Copie eliberat de IF (volabilitatea certificatului-conform cerintelor IF al RM Obligatoriu

3 Certificat de inregistrare emis de catre Camera Inregisrarii de Stat

Copie emis de Camera Inregisrarii de Stat (Ministerul Dezvoltarii Informationale), confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului

Obligatoriu

Page 106: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

106

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

4Certificat de conformitate (Declaratia privind conduita etica si neimplicarea in practici fraudduloase si de corupere

Conform F3.4 din Din documentatia Standart Obligatoriu

5 Situatia fianciara (pe baza datelor din ultimul bilant)

Copia confimata prin semnatura si stampila participantului Obligatoriu

6 Certificatul de atribuire a contului bancar Copia eliberata de banca detinatoare de cont Obligatoriu

7Certificat pentru confirmarea capacitatii executarii calitative a contractului de achizitie

Original, eliberata de participant, care reflecta urmatoarea informatie:experienta , performante.

Obligatoriu

8Licenta de activitate Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si

stampilei participantului.Obligatoriu

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

- Denumirea autorităţii contractante: _ Primaria Molovata Noua_______- Adresa: s.Molovata Noua rn Dubasari_________________________- Tel: 0248-51236; 581______________- Fax: _51581_____________- E-mail: [email protected]______- Numele și funcţia persoanei responsabile: Reul Irina – contabil _

9. Întocmirea ofertelor: Oferta şi documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr şi dată de ieşire, cu semnătura persoanei responsabile şi urmează a fi prezentate:

a. pînă la: [ora exactă]11.00b. pe: [data] 04.10.2017c. pe adresa: [denumirea autorităţii contractante şi locul concret de depunere a ofertelor (biroul)]. Primaria

Molovata Noua, biroul secretara

Ofertele întîrziatevor fi respinse.

10. Criteriul de atribuire este: [oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic sau preţul cel mai scăzut].cel mai scazut pret.

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: [număr de zile].30 zile12. Garanţia pentru ofertă: [se completează doar în cazurile în care în care se cere sau se indică „Nu se cere” ]nu se cere Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de _-___%. în formă de: d. Garanţie bancară saue. Transfer la contul autorităţii.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanţia pentru ofertă la cererea ofertelor de preţuri nr._____ din ___________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; Primaria Molovata Noua(b) datele bancare [indicaţi]; (c) codul fiscal [indicaţi]; 1007601009015(d) contul de decontare [indicaţi]; (e) contul trezorerial [indicaţi]; 226653(f) contul bancar [indicaţi]; TREZMD2X

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].Ministerul-Finantelor Trezoreria de Stat

13. Contestaţiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de preţuri se depun la sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [indicaţi adresa] or.Chisinau

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: _225416,66 LEI

Page 107: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

107

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Cererea ofertelor de prețuri 1753-op/17

1.Denumirea autorităţii contractante: Primăria satului Talmaza

2.IDNO: 1007601006265

3.Tip procedură achiziţie: Bunuri/servicii prin cererea ofertelor de preţuri

4.Obiectul achiziţiei: Produse alimentare

5.Cod CPV:15800000-6

Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării

produselor alimentare

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Primăria satului Talmaza,raionul Ștefan Vodă

[denumirea autorităţilor contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma

necesară din: bugetul local

[sursa banilor publici]

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr.d/o Denumirea bunurilor / serviciilor Cod CPV Caracteristicile tehnice / cerinţele Cantitatea /

volumul

1. Orez cu bob rotund 03211300-6 Calitatea 1, ambalaj 1kg 230,0 kg

2. Zahăr 15831000-2 Calitatea 1, ambalaj 1kg 650,0 kg

3. Unt 72,5% ţărănesc 15530000-2 Calitatea 1, 72,5% grăsime ambalaj 0,200 kg 280,0 buc

4. Ulei rafinat 1/5 litri 15411100-3 Calitatea 1, ambalajul 1/5 litri 230,0

5. Suc de fructe 15320000-7 Calitatea 1, ambalaj borcan 3 litri 2400,0 kg

6. Magiun 800 g 15332200-6 Calitatea1, ambalaj borcan 0,8 kg 92,0 buc

7. Paste făinoase figurate în sortiment 15850000-1 Calitatea superioară, ambalaj 1/ 5 pungi polipropilen 230,0 kg

8. Conserve de pește în ulei sardina 15200000-0 Calitatea 1, ambalaj cutie metal 0,240 kg 15,0 buc

10. Pește congelat f.cap-hec 15221000-3 Calitatea 1, fără cap în cutie de carton 10 kg 350,0 kg

11. Carne tocată vită, porc 15131500-0 Calitatea 1, cutie carton 10 kg 230,0 kg

12. Tomat de roșii 0,72 kg 15331425-2 Calitatea1, borcane de 720 g 120 buc

13. Carne congelată găină-pulpe 15112000-6 Calitatea 1, produse în ambalaj de 15 kg 900,0 kg

14. Mazăre uscată 03212213-6 Calitatea 1, ambalaj de 1 kg 210,0 kg

15. Mazăre conservată 0,72 kg 15331462-3 Calitatea 1, borcan 720 g 170,0 buc

Page 108: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

108

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

16. Crupe de hrișcă 15613300-1 Calitatea 1, ambalaj 1 kg 220,0 kg

17. Crupe de griș 15613300-1 Calitatea 1, ambalaj 1 kg 210,0 kg

18. Crupe de arnăut 15613300-1 Calitatea 1, ambalaj 1 kg 230,0 kg

19. Crupe de grîu 15613300-1 Calitatea 1, ambalaj 1 kg 150,0 kg

20. Crupe de orz 15613300-1 Calitatea 1, ambalaj 1 kg 210,0 kg

21. Fulgi de ovăz 15613380-5 Calitatea superioară, ambalaj 1 kg 200,0 kg

22. Arpacaș 15613300-1 Calitatea 1, ambalaj 1 kg 60,0 kg

23. Ceai frunză(zavarnoi) 15863000-5 Calitatea superioară ambalaj 0,100 kg 9 kg

24. Brînză de vaci 9 % grăsime 15541000-2 Calitatea superioară ambalaj 3 kg 240,0 kg

25. Chefir 2,5 % 15550000-5 Polietelen 0,5 kg ambalaj 50 buc

26. Crupă porumb 15613300-1 Calitatea 1, ambalaj 1 kg 200,0 kg

27. Făină de grîu 15612100-2 Calitatea superioară, ambalaj 2 kg 440,0 kg

28. Ouă de găină 03142500-3 Calitatea 1 5600 buc

29. Castraveţi marinaţi 15870000-7 Calitatea 1, borcan 3 litri 440,0 buc

30. Sare iodată 15872400-5 Calitatea 1, ambalaj 1 kg 220,0 kg

31. Pîine de grîu 0,45 kg calitatea 1 15811100-7 Calitatea1, ambalată feliată 2700 buc

32. Conserve pește în tomat 15200000-0 Calitatea 1 cutie de metal 0,240 kg 15 buc

33. Lapte proaspăt de vaci grăsime 2,5 % 15511000-4 Calitatea 1, ambalat în polietelenă

de 1 litri 3000,0 L

34. Lapte concentrat 15511600-9 Calitatea 1, ambalaj cutie metal 0,400 kg -------

35. Macaroane”Spicușor” 15850000-1 Calitatea superioară ambalaj 1 kg 220,0 kg

36. Porumb dulce conservat 15331470-2 Calitatea 1 cutie de metal 0,400 kg 69 buc

37. Piept de găină răcit 15112170-6 Calitatea superioară 560,0 kg

38. Cașcaval 15543400-0 Calitatea superioară 230,0 kg

39. Bomboane (caramelă) 15842310-8 calitate 100,0 kg

40. Napolitane 158210000-9 calitate 200,0 kg

41. Covrigi 158210000-9 calitate 200,0 kg

42. Biscuiţi fără grăsimi vegetale (diverse) 15821200-1 calitate 200,0 kg

43. Ciocolate (batonașe) 15842220-0 calitate 100,0 kg44. Perișoare 15131420-5 calitate superioara, ambalaj 5 kg 20,0 kg45. Struguri 450,0 kg46. Carne de porc proaspătă 15113000-3 calitate I, ambalată 5 kg 200,0 kg

47. Miere artificială 15530000-2 calitate,borcane 0,720kg (62 borcane) 80,0 kg

48. Drojdie uscată 15898000-9 calitate, pachete ambalate 4,0 kg49. Sodă alimentară 15612400-9 ambalaj 0,5 kg 9,0 kg50. Oţet de masă 6% 15871110-8 ambalaj 1 l 16,0 kg51. Cacao 15841000-5 calitate superioară, ambalaj 0,100 kg 4,0 kg

52. Suc de roșii 15331425-2 caliatate superioară, ambalat borcan 1/3l 960,0 kg

53. Smîntînă 15512200-2 ambalaj 0,5 kg polietilenă 110,0 kg

Page 109: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

109

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

54. Big lapic neglazurat 15551000-5 calitate superioară,ambalaj 0,50gr 2100,0 kg55. Tăiţei, 0,400 kg 15850000-1 calitate superioară,ambalaj 0,400 kg 52 kg56. Fructe uscate 15332410-1 calitate superioară 110,0 kg57. Mere proaspete 03222321-9 calitate superioară 1900,0 kg58. Lămîie 03222210-8 calitate superioară 80,0 kg59. Roșii proaspete 03221240-0 calitate superioară 900,0 kg60. Usturoi 03212220-8 calitate superioară 10,0 kg62. Ardei dulci calitate superioară 250,0 kg63. Castraveți calitate superioară 150,0 kg

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinaţiei finale: 01.09.2017-31.12.2017

Pâine zilnic pînă la ora 0800 . Produse din carne, pelte înghețat și restul produselor alimentare, odată în săptămână matrți și miercuri până la ora 1300 .

7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:Nr.d/o Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document Obligativitatea

1. Certificat de înregistrare a întreprinderii

Copie emisă de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul Dezvoltării Informaţionale), confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului

Obligatoriu

2. Certificat de atribuire a contului bancar Copie eliberată de banca deţinătoare de cont Obligatoriu

3. Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor

Copie eliberată de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului- conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova)

Obligatoriu

4. Ultimul raport financiar Copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului Obligatoriu

5. Oferta de preţ Confirmată prin semnătura și ștampila participantului Obligatoriu

6.Certificat de conformitate sau Declaraţia de conformitate – pentru produsele lactate

Eliberat de Organismul de certificare acreditat în sistemul Naţional de Acreditare – confirmată prin ștampila și semnătura participantului

Obligatoriu

7.Declaraţia privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Conform F3.4 din Documentaţia Standart Obligatoriu

8.Autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare a agentului economic participant

Copia semnată și ștampilată de participant Obligatoriu

9.Autorizaţia sanitar-veterinară pe unitate de transport sau Pașaport sanitar al transportului

Copie confirmată prin semnătură și ștampilată de participant Obligatoriu

10.Lista fondatorilor operatorilor economici – nume, prenume, cod personal

Copia semnată și ștampilată de participant Obligatoriu

11.certificat de deţinere a abatorului sau contract cu asemenea abator (pentru poziţiile carne)

Original –eliberat de participant Obligatoriu

12.Certificat de calitate și de provenienţă a materiei prime (făină, grîu)

Copie-confirmată prin semnătura și ștampila participantului Obligatoriu

13.

Confirmare de deţinere a stocului de făină/gău, necesar îndeplinirii contractului de achiziţie pe o perioadă de cel puţin 10 zile

Copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului Obligatoriu

14.

Certificat de deţinere a laboratorului atestat pentru efectuarea controlului permanent asupra calităţii sau contract cu asemenea laborator (pentru produse de panificaţie)

Original- eliberat de Participant Obligatoriu

Page 110: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

110

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

15. Certificat pentru confirmarea capacităţii executării calitative a contractului de achiziţie

Original – eliberat de Participant, care reflectă următoarea informaţie: experienţa acumulată, performanţele;

Obligatoriu

16.

<<Certificat de inspecţie a calităţii cerealelor și a derivatelor cerealelor >>, eliberat de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor

Copie – confirmată prin semnătura și ștampila participantului Obligatoriu

17.

Sistemul de management al Calităţiii și Siguranţa Alimentelor( pentru produesele de origine animalieră)

SM GOST R 51705.1: 2002 Facultativ

18. Certificat sanitar veterinar pentru produsele de origine animalieră Obligatoriu

19. Certificat de inofensivitate pentru produsele vegetale Obligatoriu

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indica mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante : Primăria satului Talmaza

b) Adresa: s.Talmaza, r-nul Ștefan Vodă, str.27 august nr.182

c) Tel: 024241-297

d) Fax: 024241-297, 024241-238

e) E-mail: [email protected]

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Prutean Eugeniu, primar

9. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 04.10.2017

- pe adresa: Primăria satului Talmaza, str. 27 august nr.182, et.2 ,sala de ședințe

[ denumirea autorităţii contractante şi locul concret de depunere a ofertelor (biroul)]

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

10.Criteriul de atribuire este: preţul cel mai scăzut.

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: [30 de zile]

12. Garanţia pentru ofertă: [ se completeză doar în cazurile în care se cere sau se indică „Nu se cere” ]

Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de 1% în formă de:

- Garanţie bancară sau

- Transfer la contul autorităţii.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [ denumirea organizaţiei], cu nota

“Garanţia pentru ofertă la cererea ofertelor de preţuri nr.______ din_____”, conform următoarelor detalii:

a) beneficiarul plăţii Primăria Talmaza;

b) datele bancare Ministerul Finanţelor Trezoreria de Stat;

Page 111: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

111

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

c) codul fiscal 1007601006265;

d) contul de decontare;

e) contul IBAN MD76TRPDBG30000001108200;

f) contul bancar 226645;

g) trezoreria teritorială Ștefan Vodă.

13. Contestaţiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de

preţuri se depun la sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea

Contestaţiilor la adresa: [indicaţi adresa] Agenția națională de soluționare a contestărilor.

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 300 000.

Page 112: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

112

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Cererea ofertelor de prețuri 1754-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante:Primăria s. Cociulia r. Cantemir

2. IDNO 1007601004825

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

4. Obiectul achiziției: Lucrări de reparație a porțiunii de drum a străzi Sămănătorilor din s. Cociulia r. Cantemir

5. Cod CPV: 45233142-6

6. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării Lucrărilor de reparație a porțiunii de drum din s. Cociulia r. Cantemir

conform necesităţilor primăriei s. Cociulia r. Cantemir

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Bugetul consiliului raional Cantemir

8. modalităţi de plată: în termen de 30 zile în baza facturii fiscale și a procesului verbal de recepție finală

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea Specificarea tehnică deplină

solicitată, Standarde de referinţă

45233142-6 Lucrări de reparație a porțiunii de drum a străzi Sămănătorilor din

s. Cociluia r. Cantemir Conform listei cantităților de lucrări

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

11. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 2 luni

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2017

13. Locul executării lucrărilor: s. Cociulia r. Cantemir str. Sămănătorilor

14. modalitatea de efectuare a evaluării: pe lista întreagă

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: cel mai mic preț

16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum și ponderile lor:

Page 113: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

113

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

a) _____________________________________________________________________________________

b) _____________________________________________________________________________________

c) _____________________________________________________________________________________

17. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): [indicaţi]_____________________________________________________________________________

18. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Oferta Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului da

2 Devizele locale aferente ofertei

Formularele 3,5,7 cu specificația parametrilor tehnici solicitați în caietul de sarcini.

Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului

da

3Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al personelor juridice

Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului da

4 Licența de activitate Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului da

5 Informații generale despre ofertant Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului da

6Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului da

7

Declarație privind dotările specifice , utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului da

8Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de ainspectoratul Fiscal

Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului da

9 Avizul Inspecției de Stat în Construcții Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului da

19. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: primăria s. Cociulia r. Cantemir

b) Tel: 027365228,

c) Fax: ______________

d) E-mail: [email protected]

e) Numele și funcţia persoanei responsabile: Putregai Vladimir

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: ____________________________

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

Page 114: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

114

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

20. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

-pina la: 10:00

-pe : 10.10.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: primăria s. Cociulia r. Cantemir

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba de stat

24. Garanția pentru ofertă: Nu se cere

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de:

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi];

(b) datele bancare [indicaţi];

(c) codul fiscal [indicaţi];

(d) contul de decontare [indicaţi];

(e) contul trezorerial [indicaţi];

(f ) contul bancar [indicaţi];

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

a) Garanţia de bună execuţie a contractului: ,

b) Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: nu se cere

25. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

26. Contractul nu intră sub incidența Acordului OmC.

27. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, 316666,67 lei

Page 115: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

115

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Cererea ofertelor de prețuri 1755-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria s. Cîrnățeni raionul Căușeni

2. IDNO: 1007601003736

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi

Obiectul achiziției: Lucrări de reparație curentă a drumurilor din satul Cîrnățeni,r-ul Căușeni_

4. Cod CPV: 45233141-9

5. Data publicării anunțului de intenție: ___________________

Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării

Lucrări de reparație curentă a drumurilor din satul Cîrnățeni,r-ul Căușeni_

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Primariei s. Cîrnățeni raionul Căușeni

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

6. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Bugetul local

7. modalităţi de plată: in termen de 30 zile in baza facturii fiscale si a procesului verbal de receptie a lucrărilor

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea Specificarea tehnică deplină

solicitată, Standarde de referinţă

1 45233141-9

Lucrări de reparație curentă a drumurilor din satul

Cîrnățeni,r-ul Căușeni_

_Deviz 3 Conform listei cantitatilor de lucrari

8. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

9. Tipul contractului: De antrepriză.

10. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 2 luni

11. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2017

13. Locul executării lucrărilor: s. Cîrnățeni raionul Căușeni

14. modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista intreaga

Page 116: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

116

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:

Cel mai mic pret

16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum și ponderile lor:

a) _____________________________________________________________________________________

b) _____________________________________________________________________________________

c) _____________________________________________________________________________________

17. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se aplica

18. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Oferta Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

2 Devizele locale aferente ofertei

Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini.Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

3Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

4 Licenta de activitate Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

5 Informatii generale despre ofertant Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

6 Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

7Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

8Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

19. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primaria s. Cîrnățeni raionul Căușeni

b) Adresa: Primaria s. Cîrnățeni raionul Căușeni

c) Tel: 067153257

d) Fax: 024353236

e) E-mail:[email protected]

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Savca Oleg

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa:

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

Page 117: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

117

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

20. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 10.10.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de depunere a ofertelor] Primaria s. Cîrnățeni raionul Căușeni

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de Stat

24. Garanția pentru ofertă: Nu se cere

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de:

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi];

(b) datele bancare [indicaţi];

(c) codul fiscal [indicaţi];

(d) contul de decontare [indicaţi];

(e) contul trezorerial [indicaţi];

(f ) contul bancar [indicaţi];

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

25. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește procentual din preţul contractului adjudecat]: Nu se cere

26. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos]: Nu se cere

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OmC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 260 000 lei.

Page 118: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

118

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Cererea ofertelor de prețuri 1756-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria Isacova

2. IDNO: 1007601001916

3. Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de prețuri

4. Obiectul achiziției: Autoturizm

5. Cod CPV: 34110000-1Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării „Autoturizm”

conform necesităţilor Primăria Isacova, r-l Orhei (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017 , este alocată suma necesară din:

Bugetul local.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor

solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de

referinţă

1 34110000-1 Autoturizm Bucăți 1.0

Sursa de energie – Benzina,Tipul caroseriei – sedanNumăr locuri – 5,

Capacitate cilindrică intre (cm³) –900-1000 cm3 ,

Consum de combustibil maximal urban: 7,0L/100 km ; extra-urban: max-.5,0L/100 km,Tracţiunea – 4 x 2(fata),Cutia de viteze – manual min în 5 trepte + 1 spate,Jante oțel R15Nivel de depoluare- EURO6Putere motor –min.70 cp ;Direcție- asistata (hidraulică) ;Sistem de frînare- cu antiblocarea roților (ABS)și distribuția forței de de frînare ;Capacitate rezervor- min.50 L ;Masa maxim autorizată- max.1550kg ;Dimensiuni automobil- lungime :4300mm-4400mm ;lățime : 1700mm-1750mm ;Volum portbagaj- min.500L ;Roata de rezervă- de mărime normală ;Grada la sol- min.145 mm ;Confort- pregătire radio ; sistem de monitorizare a presiunii în pneuri ;Protecție motor- scut de metal sau plastic ;Siguranța activă- sistem control dinamic traiectorie (ESP/ESC)-sistem reglare forța de tracțiune (ASR/TCS)Siguranța pasivă-- 5 centuri de siguranță ;-2 airbag-uri laterale pentru șofer și pasager față ;Sistem antifurt- imobilizator electronic ;Culoare- albastru inchis ;Garanție- min.3 ani cu limita 100 000 kmAnul fabricației- automobil nou, fabricat în an. 2017

Page 119: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

119

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale:

în termen de 15 zile din momentul semnării contractului

DDP – Franco

7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Certificat de înregistrare a întreprinderii cu extrasul

Copie confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului Da

2 Date/ informație despre ofertant Original, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului Da

3 Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor,contribuțiilor eliberat IFiscal

Copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului Da

4 Autorizația de funcționare Copie confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului Da

5 Descrierea tehnică sau pașaportul tehnic Copie confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului Da

6 Oferta Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului Da

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria Isacova, r-l Orhei

b) Adresa: satul Isacova, r-l Orhei

c) Tel: 023540536, 023540538.

d) Fax: 023540536

e) E-mail: [email protected]

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Gondiu Gheorghe, primarul localității

9. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

pe adresa: satul Isacova, r-l Orhei, sediul primăriei

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

-pina la: 11:00

-pe: 04.10.2017

10. Criteriul de atribuire este: [oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic sau prețul cel mai scăzut].

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

12. Garanția pentru ofertă: [se completează doar în cazurile în care în care se cere sau se indică „Nu se cere” ]

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de:

- Garanție bancară sau

- Transfer la contul autorității.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la cererea ofertelor de prețuri nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

Page 120: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

120

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi];

(b) datele bancare [indicaţi];

(c) codul fiscal [indicaţi];

(d) contul de decontare [indicaţi];

(e) contul trezorerial [indicaţi];

(f ) contul bancar [indicaţi];

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [indicați adresa]

14. Valoarea estimată a achiziţiei, lei: 150 000.0

Page 121: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

121

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Cererea ofertelor de prețuri 1757-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria s.Crocmaz

2. IDNO: 1007601005327

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi.

4. Obiectul achiziției: Lucrari de reparatie a drumului local s.Crocmaz,r-nul Stefan Voda(L=335ml)

5. Cod CPV: 45233142-6

6. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

Acest(ă)anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării: Lucrari de reparatie a drumului local s.Crocmaz,r-nul Stefan Voda (l=335 ml)

[obiectul achiziţiei]

Conform necesităţilor : Primaria s.Crocmaz

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:Fondul Rutier

8. modalităţi de plată: in baza fact.fisc.si a PV la terminarea lucrarilor timp de 30 zile

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor

solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea Specificarea tehnică deplină

solicitată, Standarde de referinţă

[lucrărilenecesare]

1 TsC21B1

Sapatura mecanica cu autogreider de pina la 175

Cp,inclusiv imprastierea pamintului la 10 m in teren catg.II

100m3 6.0000

2952220003546 Autogreider pina la 175 cp h-ut 21.6600

2 D1134

Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra Sparta prin metoda

impanarii intrunstrat cu H=15 cm

100m2 20.1000

9310060019930 muncitor h-om 99.2940

1411122201661 Piatra Sparta 20-70 mm m3 30.1500

1411122201645 Piatra sparta5-10mm m3 20.100

11202062010361 savura m3 20.100

4100116202806 Apa industrial in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam. m3 60.3000

Page 122: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

122

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

2952220003546 Autogreider pina la 175 cp h-ut 0.8442

2952260003552 Bulldozer pe senile 79 kw h-ut 5.1858

2952240004105 Compactor 5-6 t h-ut 22.5120

29522400040101 Compactor 10 t h-ut 54.4710

3410540005603 Autocisterna 5-8 t cu dispositive de stropire h-ut 8.3214

29522700076111 Distribuitor de criblura h-ut 2.1306

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

11. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): [indicaţinumărul de luni 60 zile

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni):[indicaţinumărul de luni]31.12.2017

13. Locul executării lucrărilor: s.Crocmaz,r-nul Stefan Voda,str.Independentei

14. modalitatea de efectuare a evaluării: conform listei

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: cu cel mai mic pret

16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, precum și ponderile lor:

a) _____________________________________________________________________________________

b) _____________________________________________________________________________________

c) _____________________________________________________________________________________

17. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): [indicaţi] nu este

18. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Certificat de inrejistrare a intreprinderiiCopie-emis de Camera de inrejistrare de Stat,confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei electronice

da

2 Certificat de atribuire a contului bancar

Orijinal sau copie eliberat de banca detinatoare de cont confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului

da

3 Certificat de efectuare regulata a platii impozitelor,contributiilor

Orijinal sau copie,eliberat de IF confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului

da

4 Ultimul raport financiar Copie-confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului da

5Licenta Copie-confirmata prin aplicarea semnaturii

si stampilei participantului da

6 Informatii generale despre participanti Original da

Page 123: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

123

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

7 Asigurarea cu personal de specialitate Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului da

8 Dotarea tehnica cu utilaj si echipament Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului da

9 Avizul inspectiei de stat in constructie Copie-confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului da

19. Operatoriieconomici interesaţi pot obţineinformaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţeledocumentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primaria s.Crocmaz,r-nul Stefan Voda

b) Adresa: s.Crocmaz,r-nul Stefan Voda,Primaria

c) Tel: 061158170,0242-46-175

d) Fax: ______________

e) E-mail: [email protected]

f ) Numele șifuncţia persoanei responsabile: Ion Velesco,primar

Setulde documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: ________________________________

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participareîn conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

20. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat șiștampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 10.10.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de depunere a ofertelor]________________________________________

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba de stat

24. Garanția pentru ofertă:[se completeazădoarîncazurileîn care în care se ceresau se indică „Nu se cere”] Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de: - Garanție bancară sau- Transfer bancar. Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la

procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

Page 124: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

124

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi];

(b) datele bancare [indicaţi];

(c) codul fiscal [indicaţi];

(d) contul de decontare [indicaţi];

(e) contul trezorerial [indicaţi];

(f ) contul bancar [indicaţi];

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

25. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește procentual din preţul contractului adjudecat]: _________%.[se completeazădoarîncazurileîn care în care se ceresau se indică „Nu se cere”]

26. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] _____________

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OmC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei:260583.33

Page 125: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

125

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Cererea ofertelor de prețuri 1758-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Serviciul Cultură Glodeni

2. IDNO: 1013601000451

3. Tip procedură achiziție: Concurs prin cererea ofertelor de preț

4. Motivul recurgerii la procedura accelerată(în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii negociate)[indicaţi] nu se aplica

5. Obiectul achiziției: Lucrări de reparație capitală a acoperișului blocului de studii a Școlii de arte or.Glodeni (Bloc 2)

6. Cod CPV: 45261910-6

7. Data publicării anunțului de intenție:-

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Lucrări de reparație capitală a acoperișului blocului de studii a Școlii de arte or.Glodeni (Bloc 2) [obiectul achiziţiei]

Conform necesităţilor Serviciului Cultură Glodeni

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:

9. modalităţi de plată: in termen de 30 zile in baza facturii fiscale si a procesului verbal de receptie

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție COP privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/

lucrărilor solicitateUnitatea

de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă

1 45261910-6Lucrări de reparație capitală a

acoperișului blocului de studii a Școlii de arte or.Glodeni (Bloc 2)

Proiect 1 Conform listei cantitatilor de lucrari

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului [indicaţi una din formele de mai jos]De antrepriza.

12. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): 20 zile calendaristice

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2017

14. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: Școala de arte or.Glodeni

15. modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista intreaga

Page 126: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

126

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, precum și ponderile lor:

a) Prețul ofertei -80%

b) Sistemul calității -20%

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit.

19. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu):

[indicaţi]Nu se aplica

20. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței mod de demonstrare a îndeplinirii

cerinţei: Obligativitatea

1 Scrisoare de inaintareOriginal. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.1.

Da

2 ImputernicireaOriginal. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.2.

Da

3 FormularuloferteiOriginal. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.3.

Da

4 Graficul de executareOriginal. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.5.

Da

5

Neîncadrareaînsituațiilecedeterminăexcluderea de la procedura de atribuire, ce vin înaplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015. Declarațiepeproprierăspundere.

Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.6.

Da

6 Neimplicareaînpracticifrauduloaseși de corupere. Declarațiepeproprierăspundere.

Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.7.

Da

7Certificat de efectuaresistematică a plăţiiimpozitelor, contribuţiiloreliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

8 Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

9 Licenta de activitate Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

10 Informatii generale despre ofertantOriginal. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.8.

Da

11 Informaţiilor cu privire la obligaţiilecontractualefaţă de alţibeneficiari

Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.9.

Da

12 Raport Financiar pentru anul 2016 Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

13Disponibilitate de banilichizisau capital circulant, de resursecreditaresaualtemijloacefinanciare conform IPO14

[indicaţisumasauindicaţi“Nu se cere”dacă nu estecazul. Cifrarespectivă nu vadepăşisumanecesarăpentrufinanţareacontractuluipînă la momentulrecepţionăriiprimeiplăţi de cătreofertant conform contractului]Exemplu: 200000 lei.

Da

14 Lichiditate generală [indicaţivaloareacare va fi minim 100 procente].Minim 100%

Da

Page 127: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

127

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

15

Declarațieprivindexperiențasimilară

sau

Declarațieprivindlistaprincipalelorlucrăriexecutateînultimulan de activitate conform

Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 5 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor):- un contract ce au avut ca obiect execuţia unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puţin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract. Formularul F3.10sauvaloareacumulată a tuturorcontractelorexecutateînultimulan de activitatesă fie egalăsaumai mare decîtvaloareaviitorului contract. Formularul F3.11

Da

16Declarațieprivinddotărilespecifice, utilajulşiechipamentulnecesarpentruîndeplinireacorespunzătoare a contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul F3.13

Da

17 Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul F3.13

Da

18 Certificatul de atestaretehnico-profesională a dirigintelui de șantier

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

19 AvizulInspecției de Stat înConstrucții (fara obiectii) Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

20 Manualul Calității Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

21 Perioada de garanție a lucrarilor Exemplu: Min. 1 an. Max. 3 ani Da

22 Recomandări la contractele prezentate pentru demonstarea lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

23 Devizele locale aferente ofertei

Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini.Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

21. Operatoriieconomici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Serviciul Cultură Glodeni

b) Adresa: or. Glodeni, str. Suveranității, 4; bir.55

c) Tel: 024925292, 02492419, 024922648

d) Fax: 024925292

e) E-mail:[email protected]

f) Numele și funcţia persoanei responsabile: Mutelica Olga, șef interimar al Serviciului Cultură Glodeni

Setulde documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa:

Page 128: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

128

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

22. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă:

- pînă la: 11:00

- pe: 10 octombrie 2017

b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al procedurii negociate: ____________________________________________________

c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante şi locul concret de depunere a ofertelor] or. Glodeni, str. Suveranității, 4; bir. 55

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

25. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de Stat

26. Garanția pentru ofertă: Nu se cere

27. Garanţia de bună execuţie a contractului:[suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat]: Nu se cere

28. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos]Nu se cere

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

30. Contractul nu intră sub incidența Acordului OmC.

31. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 394000 lei.

Page 129: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

129

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Cererea ofertelor de prețuri 1759-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria com. Mingir

2. IDNO: 1007601005693

3. Tip procedură achiziție: cererea ofertelor de prețuri

Obiectul achiziției: Lucrări de reparaţie capitala a strazilor: Gr. Vieru, V. Bîrdan, M. Sadoveanu din s. Mingir, raionul Hîncesti.

4. Cod CPV: 45233142-6

5. Data publicării anunțului de intenție: --

Acest(ă)anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării lucrărilor de reparaţie a strazilor: Gr. Vieru, V. Bîrdan, M. Sadoveanu din s. Mingir, raionul Hîncesti. [obiectul achiziţiei] conform necesităţilor

Primăriei s. Negrea (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

6. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: bugetul local

7. modalităţi de plată: prin transfer, în termen de 10 zile după prezentarea procesului verbal de terminare a lucrărilor

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea Specificarea tehnică deplină

solicitată, Standarde de referinţă

1 45233142-6

Lotul 1 - Lucrări de reparaţie a strazilor: Gr. Vieru, V. Bîrdan, M. Sadoveanu din s. Mingir, raionul Hîncesti.Lotul 2 - Reparatia podului, str. V. Bîrdan s. Mingir, raionul Hincesti

Proiect 1 Conform listei cantitatilor de lucrari

8. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

9. Tipul contractului: De antrepriză.

10. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): [indicaţi numărul de luni] două luni;

11. Termenul de valabilitate a contractului (luni):[indicaţi numărul de luni] 8 luni;

12. Locul executării lucrărilor: Primăria com. Mingir;

13. modalitatea de efectuare a evaluării: pe loturi;

14. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: prețul cel mai mic

Page 130: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

130

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

15. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, precum și ponderile lor:

a) _____________________________________________________________________________________

16. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): [indicaţi] - nu se cere

17. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Oferta Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

2 Devizele locale aferente ofertei

Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini.Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

3Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

4 Licenta de activitate Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

5 Informatii generale despre ofertant Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

6Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

7

Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

8Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

9 Raport financiar pe baza datelor din ultimul bilanț

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

18. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria com. Mingir

b) Adresa: r-nul Hînceşti, s. Mingir

c) Tel: 0 269 76-2-36

d) Fax: 0 269 76-2-38

Page 131: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

131

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

e) E-mail: [email protected]

f) Numele șifuncţia persoanei responsabile: Chițanu Ilie

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: [email protected]

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participareîn conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

19. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat șiștampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 10.10. 2017

Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de depunere a ofertelor] Primăria com. Mingir

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

20. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

21. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

22. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: de stat

23. Garanția pentru ofertă:[se completează doar încazurile în care se cere sau se indică „Nu se cere”] Nu se cere

24. Garanţia de bună execuţie a contractului: Nu se cere

25. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] Nu se cere

a) Nu se cere.

26. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

27. Contractul nu intră sub incidența Acordului OmC.

28. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA: 492 000 lei.

Page 132: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

132

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Cererea ofertelor de prețuri 1760-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: __IP Gimnaziul Isacova___________

2. IDNO: __1015620007781________________________________________

3. Tip procedură achiziție: ______ cererea ofertelor de prețuri_____________

4. Obiectul achiziției: ___cărbune marca Am, AS_______________________

5. Cod CPV: 09111100-1

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării __cărbunelui marca AM, AS_

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor __ IP Gimnaziul Isacova____

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din:

_________bugetul local______________.

[sursa banilor publici]

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor

solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea Specificarea tehnică deplină

solicitată, Standarde de referinţă

Cărbune marca AM tone 60 SM 259:2005

Cărbune marca AS tone 17 SM 259:2005

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale:_pînă la 30 noiembrie, depozitul gimnaziului Isacova, depozitul gimnaziului Neculaieuca

7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

Oferta Original, confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului da

Certificat de înregistrare Copia,confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului da

Certificat de conformitate Copia,confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului da

Informaţii generale despre ofertant sediul ofertantului și al filialeor acestuia confirmată prin semnătură și ștampila da

Certificat de la organele Inspectoratului Fiscal privind lipsa datoriilor la Bugetul Public Național

Copie,confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului da

Page 133: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

133

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: _ IP Gimnaziul Isacova _

b) Adresa: __s.Isacova, rl.Orhei___________________________

c) Tel: 0235/40649, 068314174______________

d) Fax: ______________

e) E-mail: [email protected]____________

f ) Numele şi funcţia persoanei responsabile: ___Aurica Frătescu,director____

9. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la: 11:00

- pe: 04.10.2017

- pe adresa: IP Gimnaziul Isacova, anticamera instituției

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

10. Criteriul de atribuire este: prețul cel mai scăzut.

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

12. Garanția pentru ofertă „Nu se cere”

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de:

- Garanție bancară sau

- Transfer la contul autorității.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la cererea ofertelor de prețuri nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi];

(b) datele bancare [indicaţi];

(c) codul fiscal [indicaţi];

(d) contul de decontare [indicaţi];

(e) contul trezorerial [indicaţi];

(f ) contul bancar [indicaţi];

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [indicați adresa]

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: _284000,00_________

Page 134: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

134

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Cererea ofertelor de prețuri 1761-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Judecătoria Soroca

2. IDNO: 1007601000241

3. Tip procedură achiziție: COP

4. Obiectul achiziției: Lucrări de reparație curentă a clădirii administrative a Judecătoriei Soroca

5.Cod CPV: 45453000-7

6. Data publicării anunțului de intenție: _______________ 2017_________________________

Acest(ă)anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării

_ Lucrări de reparație curentă a clădirii administrative a Judecătoriei Soroca

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: bugetul de stat

8. modalităţi de plată: _În termen de 30 zile în baza facturii fiscale și a procesului verbal de recepție

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea Specificarea tehnică deplină

solicitată, Standarde de referinţă

145453000-7 Lucrări de reparație curentă

a clădirii administrative a Judecătoriei Soroca

Conform caietului de sarcini

1 Conform caitului de sarcini

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

11. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): începînd cu luna octombrie pînă la 31 decembrie 2017

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): pînă_31 decembrie 2017 (3 luni)

13. Locul executării lucrărilor: Judecătoria Soroca

14. modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista întreagă

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: Cel mai mic preț

16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, precum și ponderile lor: nu se cere

17. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se aplică

18. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Page 135: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

135

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Oferta Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

2 Devizele locale aferente ofertei Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini.Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

3 Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

4 Licenta de activitate Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

5 Informatii generale despre ofertant Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

6 Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

7 Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

8 Raportul financiar pe baza datelor din ultimul bilanț

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

9 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

19. Operatoriieconomici interesaţi pot obţineinformaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţeledocumentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Judecătoria Soroca

b) Adresa: ___ str. Independenței 62, or. Soroca

c) Tel: 23024123

d) Fax: 23024123

e) E-mail: [email protected]

f) Numele șifuncţia persoanei responsabile: Ina Corețchii

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: [email protected]

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participareîn conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

20. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat șiștampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 10.10.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de depunere a ofertelor]________________________________________

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

Page 136: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

136

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: __30 zile__________________________

23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: ____de stat_____

24. Garanția pentru ofertă „Nu se cere”

25. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește procentual din preţul contractului adjudecat]: 5%

26. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] _____________

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OmC

29. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: __110000__lei_

Page 137: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

137

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Cererea ofertelor de prețuri 1762-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria Lunga, raionul Florești

2. IDNO: 1007601007217

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

4. Obiectul achiziției: Reparația drumurilor locale ( îmbrăcăminte de beton asfaltic ) din s. Lunga, r-nul Florești

5. Cod CPV: 45233142-6

6. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________________

7. Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării

8. Reparația drumurilor locale ( îmbrăcăminte de beton asfaltic ) din s. Lunga, r-nul Florești

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Primăriei s. Lunga, rl Florești

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

9. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: bugetul local

modalităţi de plată: în termen de 30 zile în baza facturii fiscale și a procesului verbal de recepție

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată,

Standarde de referinţă

1 45233142-6

Reparația drumurilor locale ( îmbrăcăminte de beton asfaltic ) din s. Lunga, r-nul Florești

Proiect 1 Conform listei cantităților de lucrări

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului: De antrepriză.

12. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 1 lună

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): [indicaţi numărul de luni] 31.12.2017

14. Locul executării lucrărilor: drumurile locale din s. Lunga, r-nul Florești

15. modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista întreagă

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: Cel mai mic preț

Page 138: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

138

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

16.Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum și ponderile lor:

a) _____________________________________________________________________________________

b) _____________________________________________________________________________________

c) _____________________________________________________________________________________

17.Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): [indicaţi]_____________________________________________________________________________

18.Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Oferta Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

2 Devizele locale aferente ofertei

Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini.Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

3Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

4 Licenta de activitate Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

5 Informatii generale despre ofertant Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

6 Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

7Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

8Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

9 Raport financiar Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

10 Avizul Inspecției în construcții Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

19.Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria s. Lunga, r-ul Florești

b) Adresa: Primăria s. Lunga, r-ul Florești

c) Tel: 069180153; 067205317

d) Fax: 025045297

e) E-mail: [email protected]

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Burduja Galina

Page 139: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

139

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: ____________________________

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

20.Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: [ora exactă] :11:00

- pe: [data] :10.10.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de depunere a ofertelor] Primăria Lunga, r-ul Florești, biroul specialistului

( domeniul: percepere fiscală )

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

21.Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

22.Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

23.Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de Stat

24.Garanția pentru ofertă: Nu se cere

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de:

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; (b) datele bancare [indicaţi]; (c) codul fiscal [indicaţi]; (d) contul de decontare [indicaţi]; (e) contul trezorerial [indicaţi]; (f ) contul bancar [indicaţi]; (g) trezoreria teritorială [indicaţi].

25.Garanţia de bună execuţie a contractului: Nu se cere

26.Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: Nu se cere

27.Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

28.Contractul nu intră sub incidența Acordului OmC.

29.Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 351,9 mii lei

Page 140: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

140

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

Cererea ofertelor de prețuri 1763-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: __Primăria comunei Ștefănești,r-nul Florești__

2. IDNO: ___1007601010390______________________

3. Tip procedură achiziţie: Cererea ofertelor de preţuri

4. Obiectul achiziţiei: Lucrări de reparaţie a drumurilor locale din com.Ștefănești,r.Florești_

5. Cod CPV: __45233142-6

6. Data publicării anunţului de intenţie: __16.09.2017_

Acest(ă)anunţ/invitaţie de participare este întocmit în scopul achiziţionării

__ Lucrări de reparaţie a drumurilor locale din com.Ștefănești_r.Florești___

[obiectul achiziţiei]

Conform necesităţilor Primăria comunei Ștefănești r-nul Florești

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017____.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:___Fondul rutier_________________

8. modalităţi de plată:în termen de 30 zile în baza facturii fiscale și a procedurii fiscale de recepţie

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie prin cererea ofertelor de preţuri privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea Specificarea tehnică deplină

solicitată, Standarde de referinţă

1 45453000-7 Lucrări de reparaţie a drumurilor locale din com.Ştefăneşti proiect 1 Conform listei cantităţilor de lucrări

9. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

11. Termenul și condiţiile de executare solicitat (durata contractului):

[indicaţinumărul de luni]___________2 luni_________________________________________________

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni):[indicaţinumărul de luni]___31.12.2017__

13. Locul executării lucrărilor: __s.Ștefănești,s.Prodăneștii Vechi,r-nul Florești____

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: __conform listei____________

Page 141: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

141

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: _Cel mai mic preţ

16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, precum și ponderile lor:

a) _____________________________________________________________________________________

b) _____________________________________________________________________________________

c) _____________________________________________________________________________________

17. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): [indicaţi]_nu se aplică_

18. Documentele/cerinţele de calificare/selecţie pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinţei mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Oferta Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

2 Devizele locale aferente ofertei

Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini.Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

3Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

4 Licenta de activitate Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

5 Informatii generale despre ofertant Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

6 Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

7Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

8Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

19. Operatoriieconomici interesaţi pot obţineinformaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerinţeledocumentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: __Primăria com.Ștefănești,r-nul Florești

b) Adresa: ____s.Ștefănești,r.Florești__________________

c) Tel: _025049230,068314469_____________

d) Fax: ___025049230___________

e) E-mail: [email protected]

f ) Numele șifuncţia persoanei responsabile: __Zdraguș Ludmila_____

Setul de documente poate fi obţinut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adiţional setul de documente poate fi obţinut on-line la adresa: __ [email protected]

Page 142: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

142

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

În cazul obţinerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice.

20. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 10.10.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de depunere a ofertelor Primăria comunei Ștefănești r-ul Florești

c) Ofertele întîrziate vor fi respinse.

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: _30 zile________________________________

23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: _Limba de Stat_

24. Garanţia pentru ofertă:[se completează doar încazurile în care se cere sau se indică „Nu se cere”] Nu se cere

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de:

- Garanţie bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; (b) datele bancare [indicaţi]; (c) codul fiscal [indicaţi]; (d) contul de decontare [indicaţi]; (e) contul trezorerial [indicaţi]; (f ) contul bancar [indicaţi]; (g) trezoreria teritorială [indicaţi].

25. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește procentual din preţul contractului adjudecat]: _nu se cere_%.[se completeazădoarîncazurileîn care în care se ceresau se indică „Nu se cere”]

26. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] _____________

a) Nu se cere.b) Societate pe acţiunic) Societate cu răspundere limitatăd) Altele ____________________________________________________________________

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor: Agenţia Naţională de soluţionare a contestaţiilor.

28. Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OmC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: __227083 lei____________

Page 143: Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

143

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7726 SEPTEmBRIE 2017, mARȚI

În atenția operatorilor economici!

La Concursul prin cererea ofertelor de prețuri Nr. 1696-op/17din 03.10.2017 cu privire la achiziționarea lucrari de reparatie a străzilor din s. Mașcăuţi, r-ul Criuleni, Cod CPV:45233142-6, conform necesităților Primăria Mașcăuţi, r. Criuleni sunt operate următoarele modificări:Valoarea estimata fara TVA428,07se înlocuiește cu:Valoarea estimata fara TVA428000,07

Invitație pentru prezentarea ofertelor

Republica moldova Proiectul Agricultura Competitivă Credit Nr.: 5639-MD Denumirea Contractului: Construcția laboratorului zonal (ÎCSPFPA) din raionul Cahul Nr. de referință (în conformitate cu Planul de Procurări): MACP/AF/CW/NCB-1.1

1. Republica Moldova a primit un împrumut din partea Băncii Mondiale pentru costul Proiectului Agricultura Competitivă și intenționează să aplice o parte din mijloacele acestui împrumut pentru plățile efectuate în temeiul Contractului (Contractelor) pentru construcția laboratorului zonal (ÎCSPFPA) din raionul Cahul.

2. Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii, finanțate de Banca Mondială (UCIMPA) în numele Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova adresează o invitație de prezentare a ofertelor sigilate din partea ofertanților eligibili pentru Construcția laboratorului zonal (ÎCSPFPA) din raionul Cahul.

3. Licitația va fi organizată în temeiul procedurilor de Licitație Națională Competitivă specificate în Ghidul Băncii Mondiale Achiziţii de Bunuri, Lucrări şi Servicii Non - Consultanță în cadrul Împrumuturilor BIRD şi Creditelor şi Granturilor IDA de către Împrumutații Băncii Mondiale, ediția ianuarie 2011 și este deschisă pentru toți ofertanții eligibili conform definiției din Ghid. De asemenea, vă rugăm să studiați prevederile aliniatelor 1.6 și 1.7 privind politica Băncii Mondiale cu privire la conflictul de interese.

4. Ofertanţii eligibili interesaţi pot să obţină mai multe informaţii de la UCIMPA la adresa indicată la p.8 și să studieze documentația de licitaţie între orele 09-00 și 17-00.

5. Un set complet de Documente de licitație în limba română poate fi achiziţionat de către ofertanţii interesaţi la depunerea unei cereri scrise la adresa de mai jos și în urma plăţii unei sume nerambursabile de 400 MDL (patru sute lei). Plata va fi efectuată prin transfer bancar în contul în MDL al UCIMPA, finanțate de Banca Mondială, după cum urmează:

IBAN: MD67AG000000002272684835 Cod fiscal:19941019 Banca beneficiară:BC „Moldova – Agroindbank” SA, Cod bancar:AGRNMD2X

Setul de documente va putea fi ridicat la adresa indicată mai jos.

6. Ofertele vor fi expediate la adresa de mai jos până la data de 20 octombrie 2017, ora 11.00 inclusiv. Procedura de ofertare electronică nu este permisă. Ofertele care ajung cu întârziere vor fi respinse. Ofertele vor fi deschise public în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor a adresa de mai jos la data de 20 octombrie 2017, ora 11.00.

7. Toate ofertele vor fi însoţite de o Garanţie pentru Ofertă în valoare de 380.000 MDL (trei sute optzeci mii lei).8. Adresa la care se face referire mai sus este:

Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii, finanțate de Banca Mondială, str. Constantin Tănase 9, bir. 512, MD-2005, Chișinău, Republica Moldova

Tel: (+ 37322) 222-479; 222-467; Fax: (+ 37322) 244-469 e-mail: [email protected] și [email protected]