cuprins - agenția achiziții publice · licitatii nr. 14/02384 cod cpv 33696500-0 - reactive,...

80
VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94 1 Cuprins: Anunturi de intentie DIRECŢIA GENERALĂ ASISTENŢĂ SOCIALĂ A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂU ....................... 7 Proceduri lansate in cadrul SIA Registrul de Stat al Achizitiilor Publice Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BUIUCANI............................................................................... 8 Nr. 14/02459 Cod CPV 24455000-8 - preparate biodistructive ( dezinfectanti) - I.M.S.P. INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ ............................................................................ 8 Nr. 14/02462 Cod CPV 39830000-9 - PRODUSE DE CURATAT - I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII “VALENTIN IGNATENCO” ............................................................. 9 Nr. 14/02483 Cod CPV 79212000-3 - Servicii de auditare energetică - Agenția pentru Eficiență Energetică ........................................................................................................................ 10 Nr. 14/02493 Cod CPV 30000000-9 - Tehnică de calcul și echipament periferic - SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA............................................. 10 Nr. 14/02495 Cod CPV 33696500-0 - Reactivi chimici pentru analize de rutină, veselă și articole de ustensilă pentru laboratorul diagnostic - I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL “SFÂNTA TREIME” ............................................................................................................11 Nr. 14/02514 Cod CPV 15800000-6 - Produse alimentare pentru aprovizionarea institutiilor prescolare primul trimestru anul 2015 - Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani ... 12 Nr. 14/02516 Cod CPV 34140000-0 - autocamion specializat de tip basculant - GRĂDINA ZOOLOGICĂ Î.M. ............................................................................................................. 12 Nr. 14/02519 Cod CPV 09000000-3 - Produse petroliere - SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ DE STAT ........................................................................................................................... 13 Nr. 14/02530 Cod CPV 39100000-3 - Mobilă pentru căminul nr.16, holurile de la et.1 din blocurile de studii nr.3 şi nr.4, precum şi pentru două săli din blocul nr.3 ale USM - USM ............. 14 Nr. 14/02538 Cod CPV 42961100-1 - echipament de control al accesului - Agentia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale ................................................................................................. 14 Nr. 14/02541 Cod CPV 32000000-3 - mijloace tehnice auxiliare si echipament de despecerat in standard TETRA - Ministerul Afacerilor Interne ................................................................ 15 Nr. 14/02544 Cod CPV 33000000-0 - Fibrogastroscop - IMSP Spitalul Clinic Republican ..................... 16 Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0 - Licenţe pentru infrastructura de Central Directory Service - SERVICIUL TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE .......................................................................................................................... 16 Nr. 14/02549 Cod CPV 09200000-1 - Produse petroliere, gaz metan și lubrifianți - ASOCIAŢIA DE GOSPODĂRIRE A SPAŢIILOR VERZI Î.M....................................................................... 17 Nr. 14/02554 Cod CPV 32342300-5 - Microfoane pentru studiou si teren, acumulatoare pentru microfoane și casete DVCAM - I.P.N.A. COMPANIA TELERADIO-MOLDOVA................ 18 Nr. 14/02559 Cod CPV 48730000-4 - soluție software corporativă de protecție a datelor - SERVICIUL TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE .......................................................................................................................... 18 Nr. 14/02560 Cod CPV 33185000-0 - materialelor de consum pentru hemodializă conform necesităţilor Serviciului de Dializă din Republica Modova în anul 2015 - Agentia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale ....................................................................... 19 Nr. 14/02565 Cod CPV 33168000-5 - Trusă de videoendoscopie HDTV cu accesorii - SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA....................................... 20 Nr. 14/02566 Cod CPV 09132000-3 - benzină A92 - Agenția Rezerve Materiale ................................... 20 Nr. 14/02568 Cod CPV 09135000-4 - Păcură M-100 - Agenția Rezerve Materiale ................................ 21

Upload: others

Post on 21-Feb-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

1

Cuprins:Anunturi de intentie

DIRECŢIA GENERALĂ ASISTENŢĂ SOCIALĂ A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂU ....................... 7

Proceduri lansate in cadrul SIA Registrul de Stat al Achizitiilor Publice

LicitatiiNr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA

MEDICALĂ TERITORIALĂ BUIUCANI............................................................................... 8Nr. 14/02459 Cod CPV 24455000-8 - preparate biodistructive ( dezinfectanti) - I.M.S.P.

INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ ............................................................................ 8Nr. 14/02462 Cod CPV 39830000-9 - PRODUSE DE CURATAT - I.M.S.P. SPITALUL CLINIC

MUNICIPAL DE COPII “VALENTIN IGNATENCO” ............................................................. 9Nr. 14/02483 Cod CPV 79212000-3 - Servicii de auditare energetică - Agenția pentru Eficiență

Energetică ........................................................................................................................ 10Nr. 14/02493 Cod CPV 30000000-9 - Tehnică de calcul și echipament periferic - SERVICIUL DE

INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA............................................. 10Nr. 14/02495 Cod CPV 33696500-0 - Reactivi chimici pentru analize de rutină, veselă și articole

de ustensilă pentru laboratorul diagnostic - I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL “SFÂNTA TREIME” ............................................................................................................11

Nr. 14/02514 Cod CPV 15800000-6 - Produse alimentare pentru aprovizionarea institutiilor prescolare primul trimestru anul 2015 - Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani ... 12

Nr. 14/02516 Cod CPV 34140000-0 - autocamion specializat de tip basculant - GRĂDINA ZOOLOGICĂ Î.M. ............................................................................................................. 12

Nr. 14/02519 Cod CPV 09000000-3 - Produse petroliere - SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ DE STAT ........................................................................................................................... 13

Nr. 14/02530 Cod CPV 39100000-3 - Mobilă pentru căminul nr.16, holurile de la et.1 din blocurile de studii nr.3 şi nr.4, precum şi pentru două săli din blocul nr.3 ale USM - USM ............. 14

Nr. 14/02538 Cod CPV 42961100-1 - echipament de control al accesului - Agentia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale ................................................................................................. 14

Nr. 14/02541 Cod CPV 32000000-3 - mijloace tehnice auxiliare si echipament de despecerat in standard TETRA - Ministerul Afacerilor Interne ................................................................ 15

Nr. 14/02544 Cod CPV 33000000-0 - Fibrogastroscop - IMSP Spitalul Clinic Republican ..................... 16Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0 - Licenţe pentru infrastructura de Central Directory Service -

SERVICIUL TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE .......................................................................................................................... 16

Nr. 14/02549 Cod CPV 09200000-1 - Produse petroliere, gaz metan și lubrifianți - ASOCIAŢIA DE GOSPODĂRIRE A SPAŢIILOR VERZI Î.M. ...................................................................... 17

Nr. 14/02554 Cod CPV 32342300-5 - Microfoane pentru studiou si teren, acumulatoare pentru microfoane și casete DVCAM - I.P.N.A. COMPANIA TELERADIO-MOLDOVA ................ 18

Nr. 14/02559 Cod CPV 48730000-4 - soluție software corporativă de protecție a datelor - SERVICIUL TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE .......................................................................................................................... 18

Nr. 14/02560 Cod CPV 33185000-0 - materialelor de consum pentru hemodializă conform necesităţilor Serviciului de Dializă din Republica Modova în anul 2015 - Agentia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale ....................................................................... 19

Nr. 14/02565 Cod CPV 33168000-5 - Trusă de videoendoscopie HDTV cu accesorii - SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA....................................... 20

Nr. 14/02566 Cod CPV 09132000-3 - benzină A92 - Agenția Rezerve Materiale ................................... 20Nr. 14/02568 Cod CPV 09135000-4 - Păcură M-100 - Agenția Rezerve Materiale ................................ 21

Page 2: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

2

Anunturi de modificare/ anulare a Licitatiilor PubliceAnunt de modificare - La Licitaţie publică nr. 14/01645 din 05.12.2014 cu privire la achiziţia

soluţiei informatica pentru Registrul Riscurilor de credit, precum şi a serviciilor de implementare aferente, cod CPV - 48422000-2, conform necesităţilor Bancii Nationale a Moldovei. ....................................................................................................... 22

Anunt de modificare - La Licitaţie publică nr. 14/02381 din 01.12.2014 cu privire la achiziţia autoturismului, cod CPV - 34100000-8, conform necesităţilor AGENŢIEI RELAŢII FUNCIARE ŞI CADASTRU. ............................................................................................. 22

Anunt de modificare - La Licitaţie publică nr. 14/02383 din 03.12.2014 cu privire la achiziţia setului echipamentului GNSS, cod CPV - 38296000-6, conform necesităţilor AGENŢIEI RELAŢII FUNCIARE ŞI CADASTRU. .............................................................................. 22

Anunt de modificare - La Licitaţie publică nr. 14/02502 din 23.12.2014 cu privire la achiziţia pieselor auto pentru deservirea autosanitarelor, cod CPV - 34900000-6, conform necesităţilor I.M.S.P. INSTITUTULUI DE MEDICINĂ URGENTĂ. ........................................................ 23

Concursuri prin cererea ofertelor de preturiNr. 14/02484 Cod CPV 33185100-1 - sistem educational de comunicare fara fir pentru copii cu

deficiențe auditive - DETS sect. CENTRU ....................................................................... 23Nr. 14/02489 Cod CPV 43323000-3 - Set de irigare automatizată pentru două terenuri ( terenul cu

suprafaţa de 2400 m.p. cu 74 aspersoare programabile la raza de 15 m; terenul cu suprafaţa de 2500 m.p. cu 77 aspersoare programabile la raza de 15 m) - DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA CLĂDIRILOR GUVERNULUI R.M. ................ 24

Nr. 14/02491 Cod CPV 48820000-2 - 2 servere - Casa Naţională de Asigurări Sociale ......................... 24Nr. 14/02499 Cod CPV 50112000-3 - repararea şi întreţinerea automobilelor pentru anul 2015 -

Serviciul Stare Civilă ......................................................................................................... 24Nr. 14/02511 Cod CPV 39161000-8 - Mobilier - DETS RÎŞCANI ............................................................ 25Nr. 14/02518 Cod CPV 34351100-3 - Anvelope pentru autosanitare - I.M.S.P. STAŢIA ZONALĂ

ASISTENŢĂ MEDICALĂ URGENTĂ “CENTRU” ............................................................. 25Nr. 14/02529 Cod CPV 39700000-9 - masini de spălat pentru instituţiile preşcolare. - Directia

Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani ............................................................................... 26Nr. 14/02542 Cod CPV 30199230-1 - plicurilor în asortiment - Casa Naţională de Asigurări Sociale ..... 26Nr. 14/02545 Cod CPV 79980000-7 - ediții periodice pentru a I-a jumătate a anului 2015 -

SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA ...................................... 27Nr. 14/02546 Cod CPV 22200000-2 - Ediţii Periodice. - I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ

TERITORIALĂ BUIUCANI ................................................................................................ 27Nr. 14/02552 Cod CPV 30213200-7 - PC tip tabletă - Casa Naţională de Asigurări Sociale .................. 27Nr. 14/02556 Cod CPV 15842300-5 - Cadouri de Crăciun - INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ...........28Nr. 14/02561 Cod CPV 72000000-5 - sistem de,,rind electronic” pentru CTAS Botanica - Casa

Naţională de Asigurări Sociale .......................................................................................... 28Nr. 14/02569 Cod CPV 31600000-2 - utilaj tehnologic a institutiilor prescolare subordonate DETS

sectorul Ciocana - Directia Educatie Tineret si Sport st.Ciocana ..................................... 29Nr. 14/02570 Cod CPV 51312000-2 - Închirierea echipamentului de iluminare pentru show -

I.P.N.A. COMPANIA TELERADIO-MOLDOVA .................................................................. 29

Anunturi de modificare/ anulare a concursurilor prin cererea ofertelor de preturiAnunt de modificare - La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 14/02411 din 28.11.2014 cu privire la

achiziţia compiuterelor staţionare, cod CPV - 30213000-5, conform necesităţilor AGENŢIEI RELAŢII FUNCIARE ŞI CADASTRU. ............................................................. 30

Anunt de modificare - La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 14/02414 din 28.11.2014 cu privire la achiziţia mobilei pentru birou, cod CPV - 39000000-2, conform necesităţilor AGENŢIEI RELAŢII FUNCIARE ŞI CADASTRU. ............................................................. 30

LicitatiiNr. 2213/14 Cod CPV. 98310000-9 servicii de spalatorie - IMSP SR Calarasi ....................................... 31Nr. 2214/14 Cod CPV. 15000000-8 produse alimentare - Primaria Vadul lui Voda Chisinau .................. 31

Page 3: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

3

Nr. 2215/14 Cod CPV. 15800000-6 produse alimentare - Primaria Susleni Orhei .................................. 32Nr. 2216/14 Cod CPV. 15000000-8 produse alimentare - Scoala Gradinita 152 Chisinau ..................... 32Nr. 2217/14 Cod CPV. 15800000-6 produse alimentare - IMSP SR Ialoveni .......................................... 33Nr. 2218/14 Cod CPV. 15800000-6 produse alimentare - Primaria Codru Chisinau ............................... 33Nr. 2219/14 Cod CPV. 15000000-8 produse alimentare - Primaria Cricova Chisinau ............................ 34Nr. 2220/14 Cod CPV. 15800000-6 produse alimentare - Gimnaziul Pirita Dubasari ............................. 34Nr. 2221/14 Cod CPV. 15800000-6 produse alimentare - Liceul Teoretic Ion Creanga Cosnita Dubasari ...............35Nr. 2222/14 Cod CPV. 38000000-5 trusa video laparoscopica pentru interventii abdominale

generale - IMSP SR Briceni .............................................................................................. 35Nr. 2223/14 Cod CPV. 15000000-8 produse alimentare - Primaria Riscani Riscani ............................... 36Nr. 2224/14 Cod CPV. 33600000-6 Medicamente si produse farmaceutice pentru anul 2015 -

Internatul Psihoneurologic Badiceni Soroca ..................................................................... 36Nr. 2225/14 Cod CPV. 33111500-6 echipament medical pentru radiografie dentara - IMSP Centrul

Stomatologic Municipal pentru Copii ................................................................................ 37Nr. 2226/14 Cod CPV. 39100000-3 mobilier - Colegiul de Microelectronica si Tehnica de Calcul .......... 37Nr. 2227/14 Cod CPV. 45232150-8 lucrari de extindere retelilor de alimentare cu apa din s.

Raspopeni “Centrul medicilor de familie” - Primaria Raspopeni Soldanesti ..................... 38Nr. 2228/14 Cod CPV. 15800000-6 Produse alimentare - Directia Educatie Floresti .............................. 38Nr. 2229/14 Cod CPV. 15000000-8 Produse alimentare pentru I jumatate a anului 2015 - IMSP

Spitalul Raional Soroca A Prisacari .................................................................................. 39Nr. 2230/14 Cod CPV. 15800000-6 Produse alimentare - Internatul Psihoneurologic Badiceni Soroca ..................39Nr. 2231/14 Cod CPV. 15000000-8 Produse alimentare - Azilul Acasa Badiceni Soroca ....................... 40Nr. 2232/14 Cod CPV. 45453000-7 lucrari de reparatie la gradinita de copii din s. Capriana -

Aparatul Presedintelui raionului Straseni .......................................................................... 40Nr. 2233/14 Cod CPV. 45233141-9 lucrari de intretinere a drumurilor locale din rl Briceni pe anul

2015 - CR Briceni ............................................................................................................. 41Nr. 2234/14 Cod CPV. 09000000-3 Produse petroliere - IMSP Spitalul Raional Soroca A Prisacari ...... 41Nr. 2235/14 Cod CPV. 15000000-8 produse alimentare - Centrul Municipal de Plasament si

Reabilitare a Copiilor de Virsta Frageda ........................................................................... 42Nr. 2236/14 Cod CPV. 09000000-3 produse petroliere - IMSP SR Riscani ............................................ 42Nr. 2237/14 Cod CPV. 24452000-7 insecticide pentru pentru combaterea aeriana a daunatorilor si

defoliatorilor foristieri - Agentia Moldsilva ......................................................................... 43Nr. 2238/14 Cod CPV. 34100000-8 autovehicol - Consiliul National de Acreditare a Prestatorilor de

Servicii Sociale ................................................................................................................. 43

Anunturi de modificare/ anulare a Licitatiilor PubliceAnunt de modificare - La Licitația publică Nr. 2092/14 din 26.11.2014 cu privire la achiziționarea

constructiei gradinitei din or. Singera, Cod CPV: 45210000-2, conform necesităților Primariei Singera Chisinau. .............................................................................................. 44

Anunt de modificare - La Licitația publică Nr. 2171/14 din 08.12.2014 cu privire la achiziționarea produselor alimentare, Cod CPV: 15000000-8, conform necesităților Scolii Profesionale 4 Chisinau. ................................................................................................... 44

Anunt de modificare - La Licitația publică Nr. 2196/14 din 10.11.2014 cu privire la achiziționarea autoturismului, Cod CPV: 34110000-1, conform necesităților Directiei Raionale pentru Siguranta Alimentelor Ungheni. ............................................................................. 44

Anunt de modificare - La Licitația publică Nr. 2197/14 din 10.12.2014 cu privire la achiziționarea lucrarilor de demontare a ferestrelor si usilor din bl. 2 si monatrea ferestrelor si usilor din mase plastice, Cod CPV: 44221000-5, conform necesităților Pensiunei Holercani. .. 44

Concursuri prin cererea ofertelor de preturiNr. 7434-op/14 Cod CPV. 44221111-6 constructii din CVP - Colegiul Financiar Bancar ......................... 45Nr. 7435-op/14 Cod CPV. 30000000-9 tehnica de calcul - Colegiul Financiar Bancar ............................ 45Nr. 7436-op/14 Cod CPV. 15000000-8 produse alimentare - Scoala Internat Congaz#1009611001748 ................45Nr. 7437-op/14 Cod CPV. 38000000-5 echipament de laborator si aparate de verificare, testare si

masurare - Universitatea de Stat de Educatie Fizica si Sport .......................................... 46Nr. 7438-op/14 Cod CPV. 39500000-7 articole textile pentru anul 2014 - IMSP SR Ialoveni ................. 46

Page 4: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

4

Nr. 7439-op/14 Cod CPV. 71000000-8 Servicii de proiectare a extinderii retelelor de apa in comuna Zimbreni Ialoveni - Primaria Zimbreni Ialoveni ................................................................. 47

Nr. 7440-op/14 Cod CPV. 71220000-6 servicii de proiectare arhitecturala a casei specialistilor cu 6 apartemente - Primaria Singereii Noi Singerei ................................................................. 47

Nr. 7441-op/14 Cod CPV. 45441000-0 lucrări de montare de geamuri PVC - Scoala Profesionala Riscani .............................................................................................................................. 47

Nr. 7442-op/14 Cod CPV. 091 combustibil - Gimnaziul Nr.3 Carpineni Hincesti ..................................... 48Nr. 7443-op/14 Cod CPV. 34000000-7 unitate de transport - Scoala sportiva republicana de lupte

judo Chisinau .................................................................................................................... 48Nr. 7444-op/14 Cod CPV. 15800000-6 produse alimentare - Liceul Teoretic Vasile Lupu Susleni

Orhei#1012620011354 ..................................................................................................... 49Nr. 7445-op/14 Cod CPV. 45233142-6 lucrari de reparatie a drumurilor si podurilor, inclusiv cu

beton asfaltic din s. Valcinet - Primaria Valcinet Calarasi ................................................. 49Nr. 7446-op/14 Cod CPV. 45233142-6 Reparatia unei portiuni de drum din s.Ciucur Mingir

(urgentare 5 zile) - Primaria Ciucur Mingir Cimislia .......................................................... 49Nr. 7447-op/14 Cod CPV. 50531200-8 Servicii de deservire a cazangeriei - IMSP Centrul de

Sanatate Soroca ............................................................................................................... 50Nr. 7448-op/14 Cod CPV. 50531200-8 Servicii de deservire a cazangeriei - IMSP Spitalul Raional

Soroca A Prisacari ............................................................................................................ 50Nr. 7449-op/14 Cod CPV. 32354100-0 filme radiografice si alte materiale pentru anul 2015 - IMSP

Spitalul Raional Soroca A Prisacari .................................................................................. 51Nr. 7450-op/14 Cod CPV. 15800000-6 produse alimentare - Liceul Teoretic Al Donici Peresecina ........ 51Nr. 7451-op/14 Cod CPV. 30141200-1 tehnica de calcul - Gimnaziul V Mereniuc Bilicenii Vechi Singerei ..............51Nr. 7452-op/14 Cod CPV. 45421132-8 Lucrări de schimbare a ferestrelor la atelierul şcolii - scoala

Profesionala Rezina ......................................................................................................... 52Nr. 7453-op/14 Cod CPV. 33000000-0 Medicamente si echipament medical - Azilul Acasa Badiceni

Soroca .............................................................................................................................. 52Nr. 7454-op/14 Cod CPV. 09000000-3 produse petroliere - Centrul National de Management in

Sanatate ........................................................................................................................... 52Nr. 7455-op/14 Cod CPV. 50720000-8 servicii de reparatie si intretinere a incalzirii centrale -

Institutul de Horticultura si Tehnologii Alimentare ............................................................. 53Nr. 7456-op/14 Cod CPV. 42000000-6 cazane pe gaz natural - Institutul de Horticultura si

Tehnologii Alimentare ....................................................................................................... 53Nr. 7457-op/14 Cod CPV. 44221000-5 lucrari de demolare a usilor de intrare in odai si coridoare si

montarea usilor, blocul 2 a - Pensiunea Holercani ........................................................... 53Nr. 7458-op/14 Cod CPV. 45233142-6 Lucrari de reparatie a drumului de acces la blocurile

multietajate nr.12,14,16 de pe str.31 August, or.Drochia. - Primaria Drochia Drochia ...... 54Nr. 7459-op/14 Cod CPV. 15800000-6 produse alimentare - Primaria Corten Taraclia .......................... 54Nr. 7460-op/14 Cod CPV. 42642100-9 masina de aplicat in cont - Scoala Profesionala 4 Chisinau ...... 55Nr. 7461-op/14 Cod CPV. 45233142-6 reparatia drumurilor locale din com.Mihaileni - Primaria

Mihaileni Briceni ............................................................................................................... 55Nr. 7462-op/14 Cod CPV. 39100000-3 Mobilier de oficiu, mobilier de laborator - IMSP Centrul de

Sanatate Cahul ................................................................................................................. 55Nr. 7463-op/14 Cod CPV. 65000000-3 Servicii de exploatare a centralelor termice cu functionare

pe gaze naturale pentru anul 2015 - Primaria Edinet Edinet ............................................ 56Nr. 7464-op/14 Cod CPV. 0 produse alimentare - Liceul Teoretic Olimp Costesti Ialoveni ..................... 56Nr. 7465-op/14 Cod CPV. 39000000-2 lucrari de livrare cu instalare a scaunilor la centrul de creatie

si agrement din s.Colonita - Primaria Colonita Chisinau .................................................. 56Nr. 7466-op/14 Cod CPV. 79311000-7 servicii de elaborare si actualizare studii - Organizatia de

Atragere a Investitiilor si promovarea a Exportului din Moldova ....................................... 57Nr. 7467-op/14 Cod CPV. 72415000-2 servicii de mentenanta pentru site web - Organizatia de

Atragere a Investitiilor si promovarea a Exportului din Moldova ....................................... 57Nr. 7468-op/14 Cod CPV. 18132000-3 scurte de iarna - Inspectoratul de Politie Orhei .......................... 58Nr. 7469-op/14 Cod CPV. 15000000-8 Cadouri pentru sarbatoarea de craciun - Primaria Soroca Soroca .................58Nr. 7470-op/14 Cod CPV. 09000000-3 produse petroliere - IMSP Centru de Sanatate Ialoveni ............ 58Nr. 7471-op/14 Cod CPV. 44112230-9 linoleum - Primaria Cahul Cahul ................................................ 59

Page 5: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

5

Nr. 7472-op/14 Cod CPV. 09132000-3 produse petroliere - Teatrul Municipal de Papusi Guguta .......... 59Nr. 7473-op/14 Cod CPV. 45233142-6 lucrari de reparatie a drumurilor intravilane din s.

Alexandreni - Primaria Alexandreni Singerei .................................................................... 59Nr. 7474-op/14 Cod CPV. 71322000-1 servicii de elaborare a Planului de Actiuni pentru Energie

Durabila - CR Criuleni ....................................................................................................... 60Nr. 7475-op/14 Cod CPV. 18222000-1 costume nationale - Scoala Profesionala Carpineni Hincesti .... 60Nr. 7476-op/14 Cod CPV. 34110000-1 autoturism - Primaria Ciutulesti Floresti ..................................... 61Nr. 7477-op/14 Cod CPV. 15000000-8 produse alimentare - Liceul Teoretic Stefan cel Mare si Sfint

Dorotcaia Dubasari ........................................................................................................... 61Nr. 7478-op/14 Cod CPV. 351 utilaj pentru Secţia Situaţii Excepţionale - CR Riscani ............................ 61Nr. 7479-op/14 Cod CPV. 72260000-5 beneficierea serviciului de modernizare a sistemului

informatic SI INSPECT - Agentia pentru Protectia Consumatorilor .................................. 62Nr. 7480-op/14 Cod CPV. 45453000-7 lucrari de reparatie a institutiilor bugetare - Primaria Cahul Cahul ...................62Nr. 7481-op/14 Cod CPV. 50112000-3 piese au to si uleiuri servicii de reparare si interetinere a

automobilelor, servicii de reparare si interetinere a autobuzelor - Liceul Teoretic M Eminescu Dubasari .......................................................................................................... 63

Nr. 7482-op/14 Cod CPV. 31214510-7 lucrari de reconstructie a retelei electrice - Centrul Republican de Reabilitare a invalizilor veteranilor muncii si razboiului Cocieri Dubasari .....................................63

Nr. 7483-op/14 Cod CPV. 45453000-7 lucrari de reparatie a str. Mugurel drumul de legatura dintre s. Dumbrava si s. Truseni - Primaria Truseni Chisinau ..................................................... 63

Nr. 7484-op/14 Cod CPV. 30213300-8 tehnica de calcul, televizoare - Penitenciarul 16 Pruncul Chisinau .................64Nr. 7485-op/14 Cod CPV. 33690000-3 medicamente - Penitenciarul 16 Pruncul Chisinau .................... 64Nr. 7486-op/14 Cod CPV. 45454000-4 lucrari de modernizare salii festive din blocul nr.1 prin

reparatie capitala a încaperilor auxiliare - Universitatea de Stat Alecu Russo Balti ......... 65Nr. 7487-op/14 Cod CPV. 22212100-0 publicaţii periodice - Universitatea de Stat Alecu Russo Balti .... 65Nr. 7488-op/14 Cod CPV. 45453000-7 Reparatia vestiarelor la gimnaziul din s.Tomaiul Nou rnul

Leova - Primaria Tomaiul Nou Leova ............................................................................... 65Nr. 7489-op/14 Cod CPV. 30000000-9 echipament informatic,accesorii de birou - Liceul Teoretic M

Eminescu Leova ............................................................................................................... 66Nr. 7490-op/14 Cod CPV. 39100000-3 Mobilier pentru biblioteca - Liceul Teoretic M Eminescu Edinet .......................66Nr. 7491-op/14 Cod CPV. 15000000-8 produse alimentare - Gimnaziul M Eminescu Cantemir ............ 67Nr. 7492-op/14 Cod CPV. 44613800-8 Containere de plastic de standart european EN 840-1 pentru

acumularea deșeurilor menagere - Primaria Stefan Voda Stefan Voda ........................... 67Nr. 7493-op/14 Cod CPV. 71520000-9 servicii de supraveghere tehnica - Judecatoria Buiucani ........... 67Nr. 7494-op/14 Cod CPV. 33140000-3 articole parafarmaceutice - IMSP SR Briceni ............................ 68Nr. 7495-op/14 Cod CPV. 30213100-6 tehnica de calcul - CR Criuleni .................................................. 68Nr. 7496-op/14 Cod CPV. 55524000-9 Servicii de alimentare - Gimnaziul Badiceni Soroca .................. 68Nr. 7497-op/14 Cod CPV. 15000000-8 produse alimentare - Primaria Cantemir Cantemir .................... 69Nr. 7498-op/14 Cod CPV. 65000000-3 Servicii de deservire a cazangeriei - Gimnaziul N Cornea

Zastinca Soroca ................................................................................................................ 69Nr. 7499-op/14 Cod CPV. 34100000-8 autovehicol - Directia Invatamint a Consiliului Raional Leova ... 70Nr. 7500-op/14 Cod CPV. 71400000-2 ameliorarea pasunelor degradate din s. Peresecina -

Primaria Peresecina Orhei ............................................................................................... 70Nr. 7501-op/14 Cod CPV. 34224200-5 anvelope - Detasamentul cautare salvare nr1 mun Chisinau ...................70Nr. 7502-op/14 Cod CPV. 45211200-1 lucrari de constructie a Unitatii de Educatie Speciala in

cadrul L.T.”Petre Stefanuca” - CR Ialoveni ....................................................................... 71Nr. 7503-op/14 Cod CPV. 30141200-1 tehnica de calcul pentru Institutia Publica Liceul Teoretic Ion

Creanga or.Cimislia - Liceul Teoretic I Creanga Cimislia .................................................. 71Nr. 7504-op/14 Cod CPV. 15000000-8 produse alimentare - Liceul Teoretic A Doljnenco Vulcanesti .... 72Nr. 7505-op/14 Cod CPV. 39130000-2 mobilier de birou - Biroul migratie si azil al MAI ......................... 72Nr. 7506-op/14 Cod CPV. 45260000-7 lucrari de reparatie a laboratorului - Directia Raionala pentru

Siguranta Alimentelor Calarasi#1008601001418 ............................................................. 72

AnunturiAgenția Achiziții Publice anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante ............................... 74

Anunţuri de atribuire a contractelor de achiziţii publice pentru anul 2013Anunţuri de atribuire a contractelor de achiziţii publice de bunuri, servicii şi lucrări încheiate de către

autorităţile contractante în rezultatul desfăşurării procedurilor de licitaţie publică ............... 75

Page 6: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

6

În atenţia operatorilor economiciAgenţia Achiziţii Publice, aduce la cunoştinţă faptul că operatorii economici îşi pot plasa

avize publicitare în Buletinul Achiziţiilor Publice şi pe pagina web www.tender.gov.md.Tarifele pentru plasarea avizelor publicitare (reclamei), potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 278

din 16.03.2006, cu privire la mijloacele speciale în domeniul achiziţiilor publice ale Agenţiei Achiziţii Publice sunt următoarele:

Nr.d/o Denumirea serviciului Tarif, lei

1. Publicitatea plasată în Buletinul Achiziţiilor Publice, pentru 1 cm2 1 număr - 9,00

2-5 numere - 6,00

6 şi mai multe - 5,00

2. Publicitatea plasată pe pagina web, pentru 1 cm2 10,00

Page 7: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

7

Anunţuri de intenţie

ANUNŢ DE INTENŢIEDIRECŢIA GENERALĂ ASISTENŢĂ SOCIALĂ A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂU, c/f: 1007601010541Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Bucureşti 53Persoana de contact: Putin Marcel Telefon: 022226566Fax: 022223459 E-mail: [email protected]

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPVSuma

planificată (lei, făra TVA)

Tip procedurăPerioada

desfăşurarii (trimestrul)

Bunuri

1 autoturism 34110000-1 166666.00Cerere a

ofertelor de preţuri

2014 Trimestrul IV

 

Page 8: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

8

Proceduri lansate in cadrul SIA Registrul de Stat al Achizitiilor Publice

Tip proceduri: Licitaţie publică Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Licitaţie publică Nr. 14/02384Autoritatea contractantă I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BUIUCANIAdresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. I.L. Caragiale 2Telefon/fax 022-75-69-60-079358779Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie CEBUC ALEXANDRUObiectul achiziţiei Reactive, consumabile pentru laburatorCod CPV 33696500-0Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP AMT Buiucani,etaj.2, bir.220 de pe str.I.L.Caragiale

2 mun.Chişinău .Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. I.L. Caragiale 2Limba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pesuport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 222490149803243Banca Banca de Economii S.A. fil.nr.1 ChisinauRechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 222490149803243Banca Banca de Economii S.A. fil.nr.1 ChisinauRechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 222490149803243Banca Banca de Economii S.A. fil.nr.1 ChisinauTermenul de depunere a ofertelor 15.12.2014 10:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 15.12.2014 10:00

Licitaţie publică Nr. 14/02459Autoritatea contractantă I.M.S.P. INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂAdresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Toma Ciorbă

nr.1Telefon/fax 022 250 809Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie AXENTI GHEORGHEObiectul achiziţiei preparate biodistructive ( dezinfectanti)Cod CPV 24455000-8Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Toma Ciorbă

nr.1

Page 9: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

9

Limba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pesuport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 225170306867Banca BC’BANCA SOCIALA’S.A.Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 225170306867Banca BC’BANCA SOCIALA’S.A.Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 225170306867Banca BC’BANCA SOCIALA’S.A.Termenul de depunere a ofertelor 15.12.2014 10:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 15.12.2014 10:00

Licitaţie publică Nr. 14/02462Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII

“VALENTIN IGNATENCO”Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Grenoble 149Telefon/fax 725766Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie COTRUŢĂ NINAObiectul achiziţiei PRODUSE DE CURATATCod CPV 39830000-9Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP SCMC V.IGNATENCOLocul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Grenoble 149Limba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pesuport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 22510014982854Banca Banca de Economii S.A. fil.nr.1 ChisinauRechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 22510014982854Banca Banca de Economii S.A. fil.nr.1 ChisinauRechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 22510014982854Banca Banca de Economii S.A. fil.nr.1 ChisinauTermenul de depunere a ofertelor 15.12.2014 10:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 15.12.2014 10:00

Page 10: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

10

Licitaţie publică Nr. 14/02483Autoritatea contractantă Agenția pentru Eficiență EnergeticăAdresa Mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1 et.10Telefon/fax 022 49-94-44 (ext.6)Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie PIDLEAC DRAGOŞObiectul achiziţiei Servicii de auditare energeticăCod CPV 79212000-3Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1 et.10 biroul 1002Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1 et.10Limba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pesuport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 440115101380804Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000380801Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000380801Termenul de depunere a ofertelor 15.12.2014 10:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 15.12.2014 10:00

Licitaţie publică Nr. 14/02493Autoritatea contractantă SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL

REPUBLICII MOLDOVAAdresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare

şi Sfînt bd. 166Telefon/fax 022239391Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie SIS SISObiectul achiziţiei Tehnică de calcul și echipament perifericCod CPV 30000000-9Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare

şi Sfînt bd. 166, Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd. 166

Page 11: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

11

Limba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pesuport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 440115101028501Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 3359502Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 461300000028501Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 3359502Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 461300000028501Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 3359502Termenul de depunere a ofertelor 08.12.2014 11:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 08.12.2014 11:00

Licitaţie publică Nr. 14/02495Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL “SFÂNTA

TREIME”Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alecu Russo 11Telefon/fax 022438237Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie GOJAN ALAObiectul achiziţiei Reactivi chimici pentru analize de rutină, veselă și

articole de ustensilă pentru laboratorul diagnosticCod CPV 33696500-0Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alecu Russo 11,

et. I, biroul serviciului economico-financiarLocul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alecu Russo 11,

et. I, biroul directoruluiLimba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pesuport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 22510014982812Banca Banca de Economii S.A. fil.nr.1 ChisinauRechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 22514014983921Banca Banca de Economii S.A. fil.nr.1 ChisinauRechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 22514014983921Banca Banca de Economii S.A. fil.nr.1 ChisinauTermenul de depunere a ofertelor 15.12.2014 10:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 15.12.2014 10:00

Page 12: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

12

Licitaţie publică Nr. 14/02514Autoritatea contractantă Directia Educatie Tineret si Sport s-l BuiucaniAdresa Telefon/fax 022 23 48 79Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie BRAGA-BAJORA NATALIAObiectul achiziţiei Produse alimentare pentru aprovizionarea institutiilor

prescolare primul trimestru anul 2015Cod CPV 15800000-6Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Dets s-l Buiucani str. Ion Creangă 4/2 bir. 107Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Dets s-l Buiucani str. Ion Creangă 4/2 bir. 105Limba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pesuport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 420515101029801Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial TREZMD2XRechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 461400000510101Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial TREZMD2XRechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 461400000510101Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial TREZMD2XTermenul de depunere a ofertelor 15.12.2014 14:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 15.12.2014 14:00

Licitaţie publică Nr. 14/02516Autoritatea contractantă GRĂDINA ZOOLOGICĂ Î.M.Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Dacia bd. 50 bl.

7Telefon/fax 022 76-89-77Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie BALANUŢA ELENAObiectul achiziţiei autocamion specializat de tip basculantCod CPV 34140000-0Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Î.M.Gradina Zoologica mun Chișinau,bd Dacia 50/7Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău,bd. Dacia 50/ 7Limba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pesuport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 420515101492701

Page 13: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

13

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 226614Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 461400000492701Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 226614Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 461400000492701Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 226614Termenul de depunere a ofertelor 15.12.2014 10:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 15.12.2014 10:00

Licitaţie publică Nr. 14/02519Autoritatea contractantă SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ DE STAT

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Sfatul Ţării 26

Telefon/fax 022250900

Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie PARII LILIAN

Obiectul achiziţiei Produse petroliere

Cod CPV 09000000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Sfatul Ţării 26

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Sfatul Ţării 26

Limba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pesuport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare 3359502

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 440115101018301

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 3359502

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 461300000018301

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 15.12.2014 10:00

Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 15.12.2014 10:00

Page 14: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

14

Licitaţie publică Nr. 14/02530Autoritatea contractantă USMAdresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mateevici A. 60Telefon/fax 022 577 452Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie VIERU OLGAObiectul achiziţiei Mobilă pentru căminul nr.16, holurile de la et.1 din

blocurile de studii nr.3 şi nr.4, precum şi pentru două săli din blocul nr.3 ale USM

Cod CPV 39100000-3Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mateevici A. 60,

bl. central, bir.109Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mateevici A. 60,

bl. central, bir.109Limba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pesuport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 225171710Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 ChisinauRechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 225171710Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 ChisinauRechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 225171710Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 ChisinauTermenul de depunere a ofertelor 15.12.2014 10:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 15.12.2014 10:00

Licitaţie publică Nr. 14/02538Autoritatea contractantă Agentia Medicamentului şi Dispozitivelor MedicaleAdresa Korolenko 2/1, ChisinauTelefon/fax 022 884325Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie Donea VictorObiectul achiziţiei Echipament de control al accesuluiCod CPV 42961100-1Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Korolenko 2/1, ChisinauLocul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Korolenko 2/1, ChisinauLimba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pesuport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Page 15: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

15

Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 440115101120301Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000120301Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 440115101120301Termenul de depunere a ofertelor 15.12.2014 10:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 15.12.2014 10:00

Licitaţie publică Nr. 14/02541Autoritatea contractantă Ministerul Afacerilor InterneAdresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75Telefon/fax 022-255882Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie GRAUR TAMARAObiectul achiziţiei mijloace tehnice auxiliare si echipament de despecerat

in standard TETRACod CPV 32000000-3Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75bir. 135 Vitalie

Ursachi - Sef al SPD a DAPDLocul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75 sala de sedinteLimba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pesuport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 440115101013307Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000013302Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000013302Termenul de depunere a ofertelor 15.12.2014 14:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 15.12.2014 14:00

Page 16: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

16

Licitaţie publică Nr. 14/02544Autoritatea contractantă IMSP Spitalul Clinic RepublicanAdresa MD 2025 mun.Chişinău, str.Testemiţanu 29Telefon/fax 0 22 40 36 97Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie MOROI IVANObiectul achiziţiei FibrogastroscopCod CPV 33000000-0Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP Spitalul Clinic Republican, Serviciul Achizitii

PubliceLocul desfăşurării procedurii de achiziţie publică MD 2025 mun.Chişinău, str.Testemiţanu 29Limba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pesuport de hârtie taxa de achitare constituie 0.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 225190220Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 ChisinauRechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 225190220Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 ChisinauRechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 225190220Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 ChisinauTermenul de depunere a ofertelor 15.12.2014 10:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 15.12.2014 10:00

Licitaţie publică Nr. 14/02548Autoritatea contractantă SERVICIUL TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE AL

MINISTERULUI AFACERILOR INTERNEAdresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. V.Alecsandri 42Telefon/fax 255-269 069790727Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie UNGUREANU RODICAObiectul achiziţiei Licenţe pentru infrastructura de Central Directory

ServiceCod CPV 48620000-0Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. V.Alecsandri 42,

of. 31Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. V.Alecsandri 42Limba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pesuport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Page 17: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

17

Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 440115101388002Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000388002Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000388002Termenul de depunere a ofertelor 15.12.2014 10:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 15.12.2014 10:00

Licitaţie publică Nr. 14/02549Autoritatea contractantă ASOCIAŢIA DE GOSPODĂRIRE A SPAŢIILOR VERZI Î.M.

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Puşkin A. 62

Telefon/fax 022 24 34 28

Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie Stîrcea Radu

Obiectul achiziţiei Produse petroliere, gaz metan și lubrifianți

Cod CPV 09200000-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini sediul întreprinderii - Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Puşkin A. 62

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Puşkin A. 62

Limba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pesuport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare 2224703001891

Banca BC’BANCA SOCIALA’S.A.

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 2224703001891

Banca BC’BANCA SOCIALA’S.A.

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 2224703001891

Banca BC’BANCA SOCIALA’S.A.

Termenul de depunere a ofertelor 12.01.2015 10:00

Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 12.01.2015 10:00

Page 18: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

18

Licitaţie publică Nr. 14/02554Autoritatea contractantă I.P.N.A. COMPANIA TELERADIO-MOLDOVAAdresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mioriţa 1Telefon/fax 022406963Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie SOROCEAN TATIANAObiectul achiziţiei Microfoane pentru studiou si teren, acumulatoare pentru

microfoane și casete DVCAMCod CPV 32342300-5Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mioriţa 1, et. 1,

bir. 103Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mioriţa 1, et. 5

Sala de sedinteLimba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pesuport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 22242014981776Banca Banca de Economii S.A.Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 22242014981776Banca Banca de Economii S.A.Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 22242014981776Banca Banca de Economii S.A.Termenul de depunere a ofertelor 15.12.2014 11:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 15.12.2014 11:00

Licitaţie publică Nr. 14/02559Autoritatea contractantă SERVICIUL TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE AL

MINISTERULUI AFACERILOR INTERNEAdresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. V.Alecsandri 42Telefon/fax 255-269 069790727Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie UNGUREANU RODICAObiectul achiziţiei soluție software corporativă de protecție a datelorCod CPV 48730000-4Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. V.Alecsandri 42Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. V.Alecsandri 42Limba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pesuport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Page 19: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

19

Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 440115101388002Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000388002Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000388002Termenul de depunere a ofertelor 15.12.2014 11:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 15.12.2014 11:00

Licitaţie publică Nr. 14/02560Autoritatea contractantă Agentia Medicamentului şi Dispozitivelor MedicaleAdresa Korolenko 2/1, ChisinauTelefon/fax 022 884325Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie DONEA VICTORObiectul achiziţiei materialelor de consum pentru hemodializă conform

necesităţilor Serviciului de Dializă din Republica Modova în anul 2015

Cod CPV 33185000-0Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Korolenko 2/1, ChisinauLocul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Korolenko 2/1, ChisinauLimba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pesuport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 440115101120301Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000120301Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 440115101120301Termenul de depunere a ofertelor 06.01.2015 10:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 06.01.2015 10:00

Page 20: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

20

Licitaţie publică Nr. 14/02565Autoritatea contractantă SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL

REPUBLICII MOLDOVAAdresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare

şi Sfînt bd. 166Telefon/fax 022239391Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie SIS SISObiectul achiziţiei Trusă de videoendoscopie HDTV cu accesoriiCod CPV 33168000-5Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare

şi Sfînt bd. 166, Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd. 166

Limba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pesuport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 440115101028501Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 3359502Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 461300000028501Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 3359502Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 461300000028501Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 3359502Termenul de depunere a ofertelor 15.12.2014 10:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 15.12.2014 10:00

Licitaţie publică Nr. 14/02566Autoritatea contractantă Agenția Rezerve MaterialeAdresa MD – 2012, str. Columna, 118/1, ChişinăuTelefon/fax 373 22 24 33 66Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie SÎRBU IULIAObiectul achiziţiei benzină A92Cod CPV 09132000-3Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Mun. Chișinău, str. Columna 118/1, ARM, et.3 bir.33Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică MD – 2012, str. Columna, 118/1, Chişinău

Page 21: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

21

Limba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pesuport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 440115101016901Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000016901Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000016901Termenul de depunere a ofertelor 15.12.2014 10:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 15.12.2014 10:00

Licitaţie publică Nr. 14/02568Autoritatea contractantă Agenția Rezerve MaterialeAdresa MD – 2012, str. Columna, 118/1, ChişinăuTelefon/fax 373 22 24 33 66Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie SÎRBU IULIAObiectul achiziţiei Păcură M-100Cod CPV 09135000-4Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Mun. Chișinău, str. Columna 118/1, ARM, et.3 bir.33Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică MD – 2012, str. Columna, 118/1, ChişinăuLimba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pesuport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 440115101016901Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000016901Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000016901Termenul de depunere a ofertelor 29.12.2014 11:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 29.12.2014 11:00

Page 22: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

22

Tip anunţuri: Anunţ de modificare a datelor privind procedura

În atenţia operatorilor economici!La Licitaţie publică nr. 14/01645 din 05.12.2014 cu privire la achiziţia soluţiei informatica pentru Registrul Riscurilor de credit, precum şi a serviciilor de implementare aferente, cod CPV - 48422000-2, conform necesităţilor Bancii Nationale a Moldovei, sunt operate următoarele modificări:Termenul de depunere a ofertelor 28.11.2014 11:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 28.11.2014 11:00SE ÎNLOCUEŞTE CU:Termenul de depunere a ofertelor 05.12.2014 11:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 05.12.2014 11:00

În atenţia operatorilor economici!La Licitaţie publică nr. 14/02381 din 01.12.2014 cu privire la achiziţia autoturismului, cod CPV - 34100000-8, conform necesităţilor AGENŢIEI RELAŢII FUNCIARE ŞI CADASTRU, sunt operate următoarele modificări:Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont trezorerial 210114030103904Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont trezorerial 210114030103904Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont trezorerial 210114030103904SE ÎNLOCUEŞTE CU:Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont trezorerial 1006601000266Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont trezorerial 210119030143904Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont trezorerial 210119030143904

În atenţia operatorilor economici!La Licitaţie publică nr. 14/02383 din 03.12.2014 cu privire la achiziţia setului echipamentului GNSS, cod CPV - 38296000-6, conform necesităţilor AGENŢIEI RELAŢII FUNCIARE ŞI CADAS-TRU, sunt operate următoarele modificări:Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont trezorerial 210114030103904Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont trezorerial 210114030103904Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont trezorerial 210114030103904SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Page 23: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

23

Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont trezorerial 1006601000266Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont trezorerial 210119030143904Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont trezorerial 210119030143904

În atenţia operatorilor economici!La Licitaţie publică nr. 14/02502 din 23.12.2014 cu privire la achiziţia pieselor auto pentru deser-virea autosanitarelor, cod CPV - 34900000-6, conform necesităţilor I.M.S.P. INSTITUTULUI DE MEDICINĂ URGENTĂ, sunt operate următoarele modificări:Termenul de depunere a ofertelor 10.12.2014 10:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 10.12.2014 10:00SE ÎNLOCUEŞTE CU:Termenul de depunere a ofertelor 23.12.2014 10:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 23.12.2014 10:00

Tip proceduri: Cerere a ofertelor de preţuri Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/02484Autoritatea contractantă DETS sect. CENTRUAdresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Bulgară 41Telefon/fax (022) 27-10-22Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie PISTRUI LILIANAObiectul achiziţiei sistem educational de comunicare fara fir pentru copii

cu deficiențe auditiveCod CPV 33185100-1Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Chișinău str. Bulgară 41 et.1 bir.03Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Bulgară 41Limba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statRechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 220100000005196Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 226614Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 220100000005196Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 226614Termenul de depunere a ofertelor 08.12.2014 10:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 08.12.2014 10:00

Page 24: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

24

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/02489Autoritatea contractantă DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA

CLĂDIRILOR GUVERNULUI R.M.Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Marii Adunări

Naţionale piaţa 1Telefon/fax 022250550Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie VERDEŞ VIORICAObiectul achiziţiei Set de irigare automatizată pentru două terenuri (

terenul cu suprafaţa de 2400 m.p. cu 74 aspersoare programabile la raza de 15 m; terenul cu suprafaţa de 2500 m.p. cu 77 aspersoare programabile la raza de 15 m)

Cod CPV 43323000-3Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Direcţia generală pentru administrarea clădirilor

Guvernului RM bir.105Limba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statTermenul de depunere a ofertelor 08.12.2014 11:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 08.12.2014 11:00

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/02491Autoritatea contractantă Casa Naţională de Asigurări SocialeAdresa Telefon/fax 257551/257-681Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie BAXANEAN OLEGObiectul achiziţiei 2 servereCod CPV 48820000-2Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun.Chişinău str.Gh. Tudor,3 bir.113Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun.Chişinău str.Gh. Tudor,3 bir.113Limba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statTermenul de depunere a ofertelor 08.12.2014 10:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 08.12.2014 10:00

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/02499Autoritatea contractantă Serviciul Stare CivilăAdresa str. Mihai Viteazul nr. 11/1, mun. ChişinăuTelefon/fax (022) 25-71-63Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie PÎRGARU MARIANAObiectul achiziţiei repararea şi întreţinerea automobilelor pentru anul 2015

Page 25: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

25

Cod CPV 50112000-3Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini str. Mihai Viteazul nr. 11/1, mun. Chişinău, bir. 514Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str. Mihai Viteazul nr. 11/1, mun. Chişinău, sala de

protocolLimba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statRechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000367601Termenul de depunere a ofertelor 09.12.2014 11:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 09.12.2014 11:00

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/02511Autoritatea contractantă DETS RÎŞCANIAdresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str.Kiev 5 ATelefon/fax 0 22 44-53-87 0 22 32-55-00Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie CHISTRUGA-PLATONOVA OLESEAObiectul achiziţiei MobilierCod CPV 39161000-8Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str.Kiev 5 A, bir.9.Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str.Kiev 5 A, dir.7.Limba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statRechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 226614Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461400000502501Termenul de depunere a ofertelor 08.12.2014 11:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 08.12.2014 11:00

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/02518Autoritatea contractantă I.M.S.P. STAŢIA ZONALĂ ASISTENŢĂ MEDICALĂ

URGENTĂ “CENTRU”Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Constantin

Vârnav 7Telefon/fax 022 02-59-07Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie PEŞTEREANU NINAObiectul achiziţiei Anvelope pentru autosanitareCod CPV 34351100-3Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP Stația Zonală AMU ”Centru”

Page 26: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

26

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Constantin Vârnav 7

Limba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statTermenul de depunere a ofertelor 08.12.2014 10:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 08.12.2014 10:00

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/02529Autoritatea contractantă Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani

Adresa

Telefon/fax 0-22-21-03-35

Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie Pendus Carina

Obiectul achiziţiei masini de spălat pentru instituţiile preşcolare.

Cod CPV 39700000-9

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini DETS sect.Buiucani, str.Ion Creangă,4/2, bir.201

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică DETS sect.Buiucani, str.Ion Creangă,4/2, bir.105

Limba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statRechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 461400000510101

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZMD2X

Termenul de depunere a ofertelor 08.12.2014 11:00

Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 08.12.2014 11:00

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/02542Autoritatea contractantă Casa Naţională de Asigurări Sociale

Adresa

Telefon/fax 257551

Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie BAXANEAN OLEG

Obiectul achiziţiei plicurilor în asortiment

Cod CPV 30199230-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun.Chişinău,str.Gh.Tudor 3,bir.113

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun.Chişinău,str.Gh.Tudor 3,bir.119

Limba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statTermenul de depunere a ofertelor 08.12.2014 10:00

Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 08.12.2014 10:00

Page 27: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

27

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/02545Autoritatea contractantă SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII

MOLDOVAAdresa Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare

şi Sfînt, 162Telefon/fax 268201Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie BEGLIŢĂ VALENTINObiectul achiziţiei ediții periodice pentru a I-a jumătate a anului 2015Cod CPV 79980000-7Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, bir.107Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare

şi Sfînt, 162, bir.107Limba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini RomânăTermenul de depunere a ofertelor 08.12.2014 11:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 08.12.2014 11:00

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/02546Autoritatea contractantă I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BUIUCANIAdresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. I.L. Caragiale 2Telefon/fax 022-75-69-60;079358779Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie Cebuc AlexandruObiectul achiziţiei Ediţii Periodice.Cod CPV 22200000-2Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP AMT Buiucani,etaj.2, bir.220 de pe str.I.L.Caragiale

2 mun.Chişinău .Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică IMSP AMT Buiucani,etaj.5, sala de şedinţe de pe

str.I.L.Caragiale 2 mun.Chişinău.Limba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statTermenul de depunere a ofertelor 08.12.2014 11:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 08.12.2014 11:00

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/02552Autoritatea contractantă Casa Naţională de Asigurări SocialeAdresa Telefon/fax 257551/257681Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie BAXANEAN OLEGObiectul achiziţiei PC tip tabletăCod CPV 30213200-7

Page 28: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

28

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun.Chişinău str.Gh. Tudor,3 bir.113Limba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statTermenul de depunere a ofertelor 08.12.2014 10:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 08.12.2014 10:00

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/02556Autoritatea contractantă INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEIAdresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol, 11/1,

birou 129Telefon/fax 022868131Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie POSTOVANU VITALIEObiectul achiziţiei Cadouri de CrăciunCod CPV 15842300-5Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1,

Inspectoratul General al Poliţiei, bir. 129Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol, 11/1,

birou 129Limba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statRechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 440115101387901Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 440115101387901Termenul de depunere a ofertelor 08.12.2014 10:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 08.12.2014 10:00

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/02561Autoritatea contractantă Casa Naţională de Asigurări SocialeAdresa Telefon/fax 257551/257-523Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie BAXANEAN OLEGObiectul achiziţiei Sistem de,,rind electronic” pentru CTAS BotanicaCod CPV 72000000-5Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun.Chişinău str.Gh. Tudor,3 bir.113Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun.Chişinău str.Gh. Tudor,3 bir.113

Page 29: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

29

Limba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statTermenul de depunere a ofertelor 08.12.2014 11:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 08.12.2014 11:00

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/02569Autoritatea contractantă Directia Educatie Tineret si Sport st.CiocanaAdresa Aleco Russo 57Telefon/fax 022-49-96-61Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie BEZRUCICO CORINAObiectul achiziţiei utilaj tehnologic a institutiilor prescolare subordonate

DETS sectorul CiocanaCod CPV 31600000-2Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Aleco Russo 57Limba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statRechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 226614Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 220100000005153Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 226614Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 220100000005153Termenul de depunere a ofertelor 08.12.2014 11:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 08.12.2014 11:00

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/02570Autoritatea contractantă I.P.N.A. COMPANIA TELERADIO-MOLDOVAAdresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mioriţa 1Telefon/fax 022406963Membru al grupului de lucru, responsabilde procedura de achiziţie SOROCEAN TATIANAObiectul achiziţiei Închirierea echipamentului de iluminare pentru showCod CPV 51312000-2Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mioriţa 1, et. 1,

bir. 103Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mioriţa 1, et. 5

Sala de sedinteLimba în care vor fi întocmite documentaţiastandard/caietul de sarcini De statRechizitele contului de garantare a ofertei:

Page 30: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

30

Cont de decontare 22242014981776Banca Banca de Economii S.A.Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 22242014981776Banca Banca de Economii S.A.Termenul de depunere a ofertelor 08.12.2014 12:00Termenul de desfăşurare a proceduriide achiziţie publică 08.12.2014 12:00

Tip anunţuri: Anunţ de modificare a datelor privind procedura

În atenţia operatorilor economici!La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 14/02411 din 28.11.2014 cu privire la achiziţia compiuterelor staţionare, cod CPV - 30213000-5, conform necesităţilor AGENŢIEI RELAŢII FUNCIARE ŞI CA-DASTRU, sunt operate următoarele modificări:Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont trezorerial 210114030103904Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont trezorerial 210114030103904SE ÎNLOCUEŞTE CU:Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont trezorerial 210119030143904Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont trezorerial 210119030143904

În atenţia operatorilor economici!La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 14/02414 din 28.11.2014 cu privire la achiziţia mobilei pentru birou, cod CPV - 39000000-2, conform necesităţilor AGENŢIEI RELAŢII FUNCIARE ŞI CADASTRU, sunt operate următoarele modificări:Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont trezorerial 210114030103904Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont trezorerial 210114030103904SE ÎNLOCUEŞTE CU:Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont trezorerial 210119030143904Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont trezorerial 210119030143904

Page 31: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

31

Licitaţii

Licitaţia publică 2213/14Autoritate contractantă: IMSP SR CalarasiAdresa: or. Calarasi, str. N. Testemiteanu, 59Telefon/fax: 0244/21135; 0244/22448Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Gh. BadascaObiectul achiziţiei: servicii de spalatorieCod CPV: 98310000-9Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: or. Calarasi, str. N. Testemiteanu, 59, IMSP SR CalarasiLocul desfăşurării licitaţiei: or. Calarasi, str. N. Testemiteanu, 59, IMSP SR CalarasiLimba în care vor fi întocmitedocumentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentrudocumentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1003609150317Banca/cod bancar: BC Victoriabank SA / VICBMD2X492Cont de decontare: 2251728103Cont trezorerial: Termenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 15.12.2014, ora 10:00

Licitaţia publică 2214/14Autoritate contractantă: Primaria Vadul lui Voda ChisinauAdresa: or. Vadul lui Voda, mun. Chisinau, Stefan cel Mare, 60Telefon/fax: 022/416382; 022/416283Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Iu. OnofriiciucObiectul achiziţiei: produse alimentareCod CPV: 15000000-8Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: or. Vadul lui Voda, mun. Chisinau, Stefan cel Mare, 60Locul desfăşurării licitaţiei: or. Vadul lui Voda, mun. Chisinau, Stefan cel Mare, 60, et.

II, sala de sedinteLimba în care vor fi întocmitedocumentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentrudocumentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1007601010194Banca/cod bancar: TREZMD2XCont de decontare: 226614Cont trezorerial: 430515101524201Termenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 15.12.2014, ora 10:00

Page 32: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

32

Licitaţia publică 2215/14Autoritate contractantă: Primaria Susleni OrheiAdresa: s. Susleni, rl. OrheiTelefon/fax: 0235/46941; 0235/46238Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Gorgos GalinaObiectul achiziţiei: produse alimentareCod CPV: 15800000-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: Primaria SusleniLocul desfăşurării licitaţiei: Primaria SusleniLimba în care vor fi întocmitedocumentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentrudocumentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1007601001776Banca/cod bancar: 226605Cont de decontare: 230100000006593Cont trezorerial: 430515101918101 / 461500000659301Termenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 15.12.2014, ora 10:00

Licitaţia publică 2216/14Autoritate contractantă: Scoala Gradinita 152 ChisinauAdresa: mun. Chisinau, bd. Decebal, 91 aTelefon/fax: 022/528032; 022/528633; 022/528723Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Larisa FedusObiectul achiziţiei: produse alimentareCod CPV: 15000000-8Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: Scoala Gradinita 152 Chisinau, bd. Decebal, 91 aLocul desfăşurării licitaţiei: Scoala Gradinita 152 Chisinau, bd. Decebal, 91 a, bir.

directoruluiLimba în care vor fi întocmitedocumentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentrudocumentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1013620007189Banca/cod bancar: MF-TS / TREZMD2XCont de decontare: 226614Cont trezorerial: Termenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 15.12.2014, ora 10:00

Page 33: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

33

Licitaţia publică 2217/14Autoritate contractantă: IMSP SR IaloveniAdresa: or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 7Telefon/fax: 0268/21186; 0268/22268Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Leorda TatianaObiectul achiziţiei: produse alimentareCod CPV: 15800000-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 7, et. III, bir. 31Locul desfăşurării licitaţiei: or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 7, et. III, bir. 39Limba în care vor fi întocmitedocumentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentrudocumentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1003600157232Banca/cod bancar: BC Banca de Economii SA / BECOMD2X632Cont de decontare: 2251832498218Cont trezorerial: Termenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 15.12.2014, ora 10:00

Licitaţia publică 2218/14Autoritate contractantă: Primaria Codru ChisinauAdresa: or. Codru, mun. Chisinau, str. Costiujeni, 8Telefon/fax: 022/793932Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Cornel VarvariucObiectul achiziţiei: produse alimentareCod CPV: 15800000-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: or. Codru, mun. Chisinau, str. Costiujeni, 8, bir. 5Locul desfăşurării licitaţiei: or. Codru, mun. Chisinau, str. Costiujeni, 8, sala de

sedinteLimba în care vor fi întocmitedocumentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentrudocumentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1007601010482Banca/cod bancar: MF-TS / 226614Cont de decontare: 430515101532201Cont trezorerial: TREZMD2XTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 15.12.2014, ora 10:00

Page 34: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

34

Licitaţia publică 2219/14Autoritate contractantă: Primaria Cricova ChisinauAdresa: or. Cricova, mun. Chisinau, str. Chisinaului, 90Telefon/fax: 022/453343; 022/453238Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Galina CravcescoObiectul achiziţiei: produse alimentareCod CPV: 15000000-8Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: Primaria CricovaLocul desfăşurării licitaţiei: Primaria CricovaLimba în care vor fi întocmitedocumentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentrudocumentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1007601010183Banca/cod bancar: MF-TS / TREZMD2XCont de decontare: 226614Cont trezorerial: 430515101527501Termenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 15.12.2014, ora 10:00

Licitaţia publică 2220/14Autoritate contractantă: Gimnaziul Pirita DubasariAdresa: s. Pirita, rl. DubasariTelefon/fax: 0248/46518; 0248/46223Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Sopromadze AnaObiectul achiziţiei: produse alimentareCod CPV: 15800000-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: Gimnaziul Pirita DubasariLocul desfăşurării licitaţiei: Gimnaziul Pirita DubasariLimba în care vor fi întocmitedocumentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentrudocumentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1013620000261Banca/cod bancar: TREZMD2XCont de decontare: 220106033372365Cont trezorerial: 226653Termenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 15.12.2014, ora 10:00

Page 35: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

35

Licitaţia publică 2221/14Autoritate contractantă: Liceul Teoretic Ion Creanga Cosnita DubasariAdresa: s. Cosnita, rl. DubasariTelefon/fax: 0248/44212Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Sopromadze AnaObiectul achiziţiei: produse alimentareCod CPV: 15800000-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: Liceul Teoretic Ion Creanga Cosnita DubasariLocul desfăşurării licitaţiei: Liceul Teoretic Ion Creanga Cosnita DubasariLimba în care vor fi întocmitedocumentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentrudocumentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1013620000216Banca/cod bancar: TREZMD2XCont de decontare: 220106033382312Cont trezorerial: 226653Termenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 15.12.2014, ora 10:00

Licitaţia publică 2222/14Autoritate contractantă: IMSP SR BriceniAdresa: or. Briceni, str. M. Eminescu, 48Telefon/fax: 0247/22071; 068184964Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Gojinetchi DenisObiectul achiziţiei: trusa video laparoscopica pentru interventii abdominale

generaleCod CPV: 38000000-5Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: or. Briceni, str. M. Eminescu, 48, bl. administrativLocul desfăşurării licitaţiei: or. Briceni, str. M. Eminescu, 48, bl. administrativLimba în care vor fi întocmitedocumentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentrudocumentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1003604150552Banca/cod bancar: BECOMD2X605Cont de decontare: 225190549877Cont trezorerial: Termenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 15.12.2014, ora 10:00

Page 36: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

36

Licitaţia publică 2223/14Autoritate contractantă: Primaria Riscani RiscaniAdresa: or. Riscani, str. 31 August, 4Telefon/fax: 0256/94441; 0256/23337; 0256/24664Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: V. BogaticoObiectul achiziţiei: produse alimentareCod CPV: 15000000-8Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: or. Riscani, str. 31 August, 4Locul desfăşurării licitaţiei: or. Riscani, str. 31 August, 4Limba în care vor fi întocmitedocumentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentrudocumentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1007601002821Banca/cod bancar: TREZMD2X226623Cont de decontare: 430515101797901Cont trezorerial: 230100000000451Termenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 15.12.2014, ora 10:00

Licitaţia publică 2224/14Autoritate contractantă: Internatul Psihoneurologic Badiceni SorocaAdresa: s. Badiceni, rl. SorocaTelefon/fax: 0230/41523; 0230/93728Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Popusoi ValentinaObiectul achiziţiei: Medicamente si produse farmaceutice pentru anul 2015Cod CPV: 33600000-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: Internatul Psihoneurologic Badiceni SorocaLocul desfăşurării licitaţiei: Internatul Psihoneurologic Badiceni SorocaLimba în care vor fi întocmitedocumentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentrudocumentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1007601000883Banca/cod bancar: 440115101282401Cont de decontare: 210110031262824Cont trezorerial: 3359502Termenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 15.12.2014, ora 10:00

Page 37: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

37

Licitaţia publică 2225/14Autoritate contractantă: IMSP Centrul Stomatologic Municipal pentru CopiiAdresa: mun. Chisinau, bd. Negruzzi, 3Telefon/fax: 022/273322; 022/272531Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: A. StolearciucObiectul achiziţiei: echipament medical pentru radiografie dentaraCod CPV: 33111500-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: IMSP Centrul Stomatologic Municipal pentru CopiiLocul desfăşurării licitaţiei: IMSP Centrul Stomatologic Municipal pentru CopiiLimba în care vor fi întocmitedocumentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentrudocumentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1003600153049Banca/cod bancar: BC Moldinconbank SA, fil. 2 ChisinauCont de decontare: 225120170Cont trezorerial: Termenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 15.12.2014, ora 10:00

Licitaţia publică 2226/14Autoritate contractantă: Colegiul de Microelectronica si Tehnica de CalculAdresa: mun. Chisinau, str. M. Sadoveanu, 40/2Telefon/fax: 022/489792; 022/489789Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Sergiu RussuObiectul achiziţiei: mobilierCod CPV: 39100000-3Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: mun. Chisinau, str. M. Sadoveanu, 40/2Locul desfăşurării licitaţiei: mun. Chisinau, str. M. Sadoveanu, 40/2Limba în care vor fi întocmitedocumentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentrudocumentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1007600008871Banca/cod bancar: TREZMD2XCont de decontare: 3359502Cont trezorerial: 440115101136101Termenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 15.12.2014, ora 10:00

Page 38: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

38

Licitaţia publică 2227/14Autoritate contractantă: Primaria Raspopeni SoldanestiAdresa: s. Raspopeni, rl. SoldanestiTelefon/fax: 0272/45236Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Pavel DragutaObiectul achiziţiei: lucrari de extindere retelilor de alimentare cu apa din s.

Raspopeni “Centrul medicilor de familie”Cod CPV: 45232150-8Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: s. Raspopeni, rl. SoldanestiLocul desfăşurării licitaţiei: s. Raspopeni, rl. SoldanestiLimba în care vor fi întocmitedocumentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentrudocumentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1007601004548Banca/cod bancar: TREZMD2XCont de decontare: 226640Cont trezorerial: 430515101920801Termenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 15.12.2014, ora 10:00

Licitaţia publică 2228/14Autoritate contractantă: Directia Educatie FlorestiAdresa: or. Floresti, bd. Victoriei, 2, bir. 46Telefon/fax: 0250/25723; 0250/21467Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Sarban VictorObiectul achiziţiei: Produse alimentareCod CPV: 15800000-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: Directia Educatie Floresti, bir. 46Locul desfăşurării licitaţiei: Directia Educatie Floresti, bir. 46Limba în care vor fi întocmitedocumentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentrudocumentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1009601000094Banca/cod bancar: MF-TS / TREZMD2XCont de decontare: 420515101408601Cont trezorerial: 226643Termenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 15.12.2014, ora 10:00

Page 39: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

39

Licitaţia publică 2229/14Autoritate contractantă: IMSP Spitalul Raional Soroca A PrisacariAdresa: or. Soroca, str. M. Kogalniceanu, 1Telefon/fax: 0230/23224; 0230/23741Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Constantin GainaruObiectul achiziţiei: Produse alimentare pentru I jumatate a anului 2015Cod CPV: 15000000-8Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: IMSP Spitalul Raional Soroca A PrisacariLocul desfăşurării licitaţiei: IMSP Spitalul Raional Soroca A PrisacariLimba în care vor fi întocmitedocumentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentrudocumentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1003607150209Banca/cod bancar: BC Victoriabank / VICBMD2X808Cont de decontare: 225160637Cont trezorerial: Termenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 15.12.2014, ora 10:00

Licitaţia publică 2230/14Autoritate contractantă: Internatul Psihoneurologic Badiceni SorocaAdresa: s. Badiceni, rl. SorocaTelefon/fax: 0230/41523; 0230/93728Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Popusoi ValentinaObiectul achiziţiei: Produse alimentareCod CPV: 15800000-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: Internatul Psihoneurologic Badiceni SorocaLocul desfăşurării licitaţiei: Internatul Psihoneurologic Badiceni SorocaLimba în care vor fi întocmitedocumentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentrudocumentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1007601000883Banca/cod bancar: 440115101282401Cont de decontare: 210110031262824Cont trezorerial: 3359502Termenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 15.12.2014, ora 13:00

Page 40: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

40

Licitaţia publică 2231/14Autoritate contractantă: Azilul Acasa Badiceni SorocaAdresa: com. Badiceni, rl. SorocaTelefon/fax: 0230/41133Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Valentina IzvoreanObiectul achiziţiei: Produse alimentareCod CPV: 15000000-8Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: Azilul Acasa Badiceni SorocaLocul desfăşurării licitaţiei: Azilul Acasa Badiceni SorocaLimba în care vor fi întocmitedocumentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentrudocumentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1006607003665Banca/cod bancar: 226611Cont de decontare: 420515101953901Cont trezorerial: Termenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 15.12.2014, ora 10:00

Licitaţia publică 2232/14Autoritate contractantă: Aparatul Presedintelui raionului StraseniAdresa: or. Straseni, str. Mihai Eminescu, 28Telefon/fax: 0237/22489; 0237/23630Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Ion UrsuObiectul achiziţiei: lucrari de reparatie la gradinita de copii din s. CaprianaCod CPV: 45453000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: or. Straseni, str. Mihai Eminescu, 28, bir. 215Locul desfăşurării licitaţiei: or. Straseni, str. Mihai Eminescu, 28, bir. 301Limba în care vor fi întocmitedocumentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentrudocumentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 33828860Banca/cod bancar: MF-TS / TREZMD2XCont de decontare: 226632Cont trezorerial: 420515101983801Termenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 15.12.2014, ora 10:00

Page 41: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

41

Licitaţia publică 2233/14Autoritate contractantă: CR BriceniAdresa: or. Briceni, str. Independentei, 48Telefon/fax: 0247/22845; 0247/23492Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Munteanu MihailObiectul achiziţiei: lucrari de intretinere a drumurilor locale din rl Briceni pe

anul 2015Cod CPV: 45233141-9Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: CR BriceniLocul desfăşurării licitaţiei: CR BriceniLimba în care vor fi întocmitedocumentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentrudocumentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1007601010840Banca/cod bancar: TREZMD2XCont de decontare: 420515101984401Cont trezorerial: 226635Termenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 15.12.2014, ora 10:00

Licitaţia publică 2234/14Autoritate contractantă: IMSP Spitalul Raional Soroca A PrisacariAdresa: or. Soroca, str. M. Kogalniceanu, 1Telefon/fax: 0230/23224; 0230/23741Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Constantin GainaruObiectul achiziţiei: Produse petroliereCod CPV: 09000000-3Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: IMSP Spitalul Raional Soroca A PrisacariLocul desfăşurării licitaţiei: IMSP Spitalul Raional Soroca A PrisacariLimba în care vor fi întocmitedocumentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentrudocumentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1003607150209Banca/cod bancar: BC Victoriabank SA / VICBMD2X808Cont de decontare: 225160637Cont trezorerial: Termenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 15.12.2014, ora 13:00

Page 42: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

42

Licitaţia publică 2235/14Autoritate contractantă: Centrul Municipal de Plasament si Reabilitare a Copiilor

de Virsta FragedaAdresa: mun. Chisinau, bd. Cuza Voda, 29/4Telefon/fax: 022/000646Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Valentina CanariovObiectul achiziţiei: produse alimentareCod CPV: 15000000-8Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: mun. Chisinau, bd. Cuza Voda, 29/4Locul desfăşurării licitaţiei: mun. Chisinau, bd. Cuza Voda, 29/4Limba în care vor fi întocmitedocumentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentrudocumentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1007601011353Banca/cod bancar: MF-TS / TREZMD2XCont de decontare: 226614Cont trezorerial: 4205154101502304Termenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 15.12.2014, ora 10:00

Licitaţia publică 2236/14Autoritate contractantă: IMSP SR RiscaniAdresa: or. Riscani, str. Testemiteanu, 6Telefon/fax: 0256/22448; 0256/22770Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Albot AndreiObiectul achiziţiei: produse petroliereCod CPV: 09000000-3Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: or. Riscani, str. Testemiteanu, 6, anticameraLocul desfăşurării licitaţiei: or. Riscani, str. Testemiteanu, 6, sala de sedinteLimba în care vor fi întocmitedocumentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentrudocumentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1003602150754Banca/cod bancar: BC Banca de Economii SA / BECOMD2X639Cont de decontare: 2251939498110 ; 225173949853Cont trezorerial: Termenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 15.12.2014, ora 10:00

Page 43: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

43

Licitaţia publică 2237/14Autoritate contractantă: Agentia MoldsilvaAdresa: mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare, 124Telefon/fax: 022/272306Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Mihaela BulgaruObiectul achiziţiei: insecticide pentru pentru combaterea aeriana a

daunatorilor si defoliatorilor forestieriCod CPV: 24452000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare, 124Locul desfăşurării licitaţiei: mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare, 124Limba în care vor fi întocmitedocumentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentrudocumentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1006601000255Banca/cod bancar: BC Banca Sociala SA, fil. Sciusev / BSOCMDD2X459Cont de decontare: 222445902070Cont trezorerial: Termenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 15.12.2014, ora 10:00

Licitaţia publică 2238/14Autoritate contractantă: Consiliul National de Acreditare a Prestatorilor de

Servicii SocialeAdresa: mun. Chisinau, str. Gh. Tudor, 5Telefon/fax: 022/781942Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Tighineanu StelutaObiectul achiziţiei: autovehicolCod CPV: 34100000-8Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: mun. Chisinau, str. Gh. Tudor, 5, www.cnapss.gov.md,

compartimentul : stiriLocul desfăşurării licitaţiei: mun. Chisinau, str. Gh. Tudor, 5, bir. 305, et. 3Limba în care vor fi întocmitedocumentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentrudocumentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1013601000510Banca/cod bancar: MF-TS / TREZMD2XCont de decontare: 226301Cont trezorerial: 210110034843881Termenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 15.12.2014, ora 10:00

Page 44: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

44

În atenția operatorilor economici!La Licitația publică Nr. 2092/14 din 26.11.2014 cu privire la achiziționarea constructiei gradinitei din or. Singera, Cod CPV: 45210000-2, conform necesităților Primariei Singera Chisinau sunt operate următoarele modificări:Termenul de desfăşurare a licitaţiei: 26.11.2014Ora de desfăşurare a licitaţiei: 10:00se înlocuiește cu:Termenul de desfăşurare a licitaţiei: 01.12.2014Ora de desfăşurare a licitaţiei: 14:00

În atenția operatorilor economici!La Licitația publică Nr. 2171/14 din 08.12.2014 cu privire la achiziționarea produselor alimen-tare, Cod CPV: 15000000-8, conform necesităților Scolii Profesionale 4 Chisinau sunt operate următoarele modificări:Autoritatea contractantă: Scoala Profesionala 4 Chisinause înlocuiește cu:Autoritatea contractantă: Scoala Profesionala 5 Chisinau

În atenția operatorilor economici!La Licitația publică Nr. 2196/14 din 10.11.2014 cu privire la achiziționarea autoturismului, Cod CPV: 34110000-1, conform necesităților Directiei Raionale pentru Siguranta Alimentelor Ungheni sunt operate următoarele modificări:Termenul de desfăşurare a licitaţiei: 10.11.2014se înlocuiește cu:Termenul de desfăşurare a licitaţiei: 10.12.2014

În atenția operatorilor economici!La Licitația publică Nr. 2197/14 din 10.12.2014 cu privire la achiziționarea lucrarilor de demon-tare a ferestrelor si usilor din bl. 2 si monatrea ferestrelor si usilor din mase plastice, Cod CPV: 44221000-5, conform necesităților Pensiunei Holercani sunt operate următoarele modificări:Termenul de desfăşurare a licitaţiei: 10.12.2014se înlocuiește cu:Termenul de desfăşurare a licitaţiei: 05.12.2014

Page 45: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

45

Concursuri prin cererea ofertelor de preţuri

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7434-op/14Autoritate contractantă: Colegiul Financiar BancarAdresa: mun. Chisinau, str. Miron Costin, 26/2Tel/fax: 022/443031; 069269430Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Iaroslavschi TudorObiectul achiziţiei: constructii din PVCCod CPV: 44221111-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: str. Miron Costin, 26/2, bir. 301Locul desfăşurării procedurii: str. Miron Costin, 26/2, bir. 321Limba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7435-op/14Autoritate contractantă: Colegiul Financiar BancarAdresa: mun. Chisinau, str. Miron Costin, 26/2Tel/fax: 022/443031; 069269430Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Iaroslavschi TudorObiectul achiziţiei: tehnica de calculCod CPV: 30000000-9Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: str. Miron Costin, 26/2, bir. 301Locul desfăşurării procedurii: str. Miron Costin, 26/2, bir. 321Limba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 13:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7436-op/14Autoritate contractantă: Scoala Internat Congaz#1009611001748Adresa: s. Congaz, rl. Comrat, str. Lenin, 78Tel/fax: 0298/68364; 0298/68088Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Diacova S. A.Obiectul achiziţiei: produse alimentareCod CPV: 15000000-8

Page 46: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

46

Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: Scoala Internat CongazLocul desfăşurării procedurii: Scoala Internat CongazLimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba rusaTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7437-op/14Autoritate contractantă: Universitatea de Stat de Educatie Fizica si SportAdresa: mun. Chisinau, str. A. Doga, 22Tel/fax: 022/310234; 022/310307Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Vladimir DragomirObiectul achiziţiei: echipament de laborator si aparate de verificare, testare

si masurareCod CPV: 38000000-5Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: Universitatea de Stat de Educatie Fizica si Sport, str. A.

Doga, 22, et. I, bir. 140Locul desfăşurării procedurii: Universitatea de Stat de Educatie Fizica si Sport, str. A.

Doga, 22, et. I, bir. 134Limba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7438-op/14Autoritate contractantă: IMSP SR IaloveniAdresa: or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 7Tel/fax: 0268/21186; 0268/22268Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Leorda TatianaObiectul achiziţiei: articole textile pentru anul 2014Cod CPV: 39500000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 7, et. III, bir. 31Locul desfăşurării procedurii: or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 7, et. III, bir. 39Limba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Page 47: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

47

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7439-op/14Autoritate contractantă: Primaria Zimbreni IaloveniAdresa: s. Zimbreni, rl. IaloveniTel/fax: 0268/57236; 079638001Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Tonu DanielObiectul achiziţiei: Servicii de proiectare a extinderii retelelor de apa in

comuna Zimbreni IaloveniCod CPV: 71000000-8Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: Primaria ZimbreniLocul desfăşurării procedurii: Primaria ZimbreniLimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7440-op/14Autoritate contractantă: Primaria Singereii Noi SingereiAdresa: s. Singereii Noi, rl. SingereiTel/fax: 0262/73317Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Boaghe SvetlanaObiectul achiziţiei: servicii de proiectare arhitecturala a casei specialistilor

cu 6 apartamenteCod CPV: 71220000-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: Primaria s. Singereii Noi, anticameraLocul desfăşurării procedurii: Primaria s. Singereii Noi, sala de sedinteLimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7441-op/14Autoritate contractantă: Scoala Profesionala Riscani

Adresa: or. Riscani, str. Lapusneanu, 32

Tel/fax: 0256/28646

Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Gancear A.

Obiectul achiziţiei: lucrări de montare a geamurilor PVC

Cod CPV: 45441000-0

Modalitatea de evaluare:

Page 48: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

48

Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: or. Riscani, str. Lapusneanu, 32

Locul desfăşurării procedurii: or. Riscani, str. Lapusneanu, 32

Limba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba română

Termenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7442-op/14Autoritate contractantă: Gimnaziul Nr.3 Carpineni HincestiAdresa: com. Carpineni, rl. HincestiTel/fax: 0269/28985Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Solomei ElenaObiectul achiziţiei: combustibilCod CPV: 091Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: Gimnaziul Nr.3 Carpineni HincestiLocul desfăşurării procedurii: Gimnaziul Nr.3 Carpineni HincestiLimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7443-op/14Autoritate contractantă: Scoala sportiva republicana de lupte judo Chisinau

Adresa: mun. Chisinau, str. A. Doga, 26

Tel/fax: 022/443507; 069907595

Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Gincu Dorin

Obiectul achiziţiei: unitate de transport

Cod CPV: 34000000-7

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: Scoala sportiva republicana de lupte judo Chisinau, str.

A. Doga, 26

Locul desfăşurării procedurii: Scoala sportiva republicana de lupte judo Chisinau, str. A. Doga, 26

Limba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba română

Termenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Page 49: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

49

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7444-op/14Autoritate contractantă: Liceul Teoretic Vasile Lupu Susleni

Orhei#1012620011354Adresa: s. Susleni, or. OrheiTel/fax: 0235/46335; 0235/46987Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Balan NataliaObiectul achiziţiei: produse alimentareCod CPV: 15800000-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: Liceul Teoretic Vasile Lupu Susleni OrheiLocul desfăşurării procedurii: Liceul Teoretic Vasile Lupu Susleni OrheiLimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7445-op/14Autoritate contractantă: Primaria Valcinet CalarasiAdresa: s. Valcinet, rl. Calarasi, str. Stefan cel Mare, 116Tel/fax: 0244/32236Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Lupu OlgaObiectul achiziţiei: lucrari de reparatie a drumurilor si podurilor, inclusiv cu

beton asfaltic din s. ValcinetCod CPV: 45233142-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: Primaria s. Valcinet, rl. Calarasi, str. Stefan cel Mare, 116Locul desfăşurării procedurii: Primaria s. Valcinet, rl. Calarasi, str. Stefan cel Mare, 116Limba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7446-op/14Autoritate contractantă: Primaria Ciucur Mingir CimisliaAdresa: s. Ciucur Mingir, rl. CimisliaTel/fax: 0241/30236Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Pinzaru GheorgheObiectul achiziţiei: Reparatia unei portiuni de drum din s.Ciucur Mingir

(urgentare 5 zile)Cod CPV: 45233142-6Modalitatea de evaluare:

Page 50: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

50

Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: Primaria Ciucur MingirLocul desfăşurării procedurii: Primaria Ciucur MingirLimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7447-op/14Autoritate contractantă: IMSP Centrul de Sanatate Soroca

Adresa: or. Soroca, str. M. Eminescu, 16

Tel/fax: 0230/22550

Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: G. Grosu

Obiectul achiziţiei: Servicii de deservire a cazangeriei

Cod CPV: 50531200-8

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: or. Soroca, str. M. Eminescu, 16

Locul desfăşurării procedurii: or. Soroca, str. M. Eminescu, 16

Limba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba română

Termenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7448-op/14Autoritate contractantă: IMSP Spitalul Raional Soroca A Prisacari

Adresa: or. Soroca, str. M. Kogalniceanu, 1

Tel/fax: 0230/23224; 0230/23741

Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Constantin Gainaru

Obiectul achiziţiei: Servicii de deservire a cazangeriei

Cod CPV: 50531200-8

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: IMSP Spitalul Raional Soroca A Prisacari, str. M.

Kogalniceanu, 1

Locul desfăşurării procedurii: IMSP Spitalul Raional Soroca A Prisacari, str. M. Kogalniceanu, 1

Limba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba română

Termenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Page 51: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

51

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7449-op/14Autoritate contractantă: IMSP Spitalul Raional Soroca A PrisacariAdresa: or. Soroca, str. M. Kogalniceanu, 1Tel/fax: 0230/23224; 0230/23741Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Constantin GainaruObiectul achiziţiei: filme radiografice si alte materiale pentru anul 2015Cod CPV: 32354100-0Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: IMSP Spitalul Raional Soroca A Prisacari, str. M.

Kogalniceanu, 1Locul desfăşurării procedurii: IMSP Spitalul Raional Soroca A Prisacari, str. M.

Kogalniceanu, 1Limba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 13:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7450-op/14Autoritate contractantă: Liceul Teoretic Al Donici PeresecinaAdresa: s. Peresecina, str. M. Eminescu, 25Tel/fax: 0235/47238; 0235/47236Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Iurcu MariaObiectul achiziţiei: produse alimentareCod CPV: 15800000-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: Primaria PeresecinaLocul desfăşurării procedurii: Primaria PeresecinaLimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7451-op/14Autoritate contractantă: Gimnaziul V Mereniuc Bilicenii Vechi SingereiAdresa: s. Bilicenii Vechi, rl. SingereiTel/fax: 0262/33478Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Cozma AlexeiObiectul achiziţiei: tehnica de calculCod CPV: 30141200-1Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei

Page 52: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

52

de participare sau a caietului de sarcini: Gimnaziul V Mereniuc Bilicenii Vechi SingereiLocul desfăşurării procedurii: Gimnaziul V Mereniuc Bilicenii Vechi SingereiLimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7452-op/14Autoritate contractantă: Scoala Profesionala RezinaAdresa: or. Rezina, str. Matrosov, 6Tel/fax: 0254/22279Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Gr. BodiuObiectul achiziţiei: Lucrări de schimbare a ferestrelor la atelierul şcoliiCod CPV: 45421132-8Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: Scoala Profesionala Rezina, contabilitateLocul desfăşurării procedurii: Scoala Profesionala RezinaLimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7453-op/14Autoritate contractantă: Azilul Acasa Badiceni SorocaAdresa: com. Badiceni, rl. SorocaTel/fax: 0230/41133Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Spinei SvetlanaObiectul achiziţiei: Medicamente si echipament medicalCod CPV: 33000000-0Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: com. Badiceni, rl. SorocaLocul desfăşurării procedurii: com. Badiceni, rl. SorocaLimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7454-op/14Autoritate contractantă: Centrul National de Management in SanatateAdresa: mun. Chisinau, str. A. Cosmescu, 3Tel/fax: 022/737956; 022/723000; 022/727386Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Natalia CernatObiectul achiziţiei: produse petroliereCod CPV: 09000000-3

Page 53: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

53

Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: Centrul National de Management in SanatateLocul desfăşurării procedurii: Centrul National de Management in SanatateLimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 09:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7455-op/14Autoritate contractantă: Institutul de Horticultura si Tehnologii AlimentareAdresa: mun. Chisinau, str.Vierul, 59Tel/fax: 022/285025; 022/285431Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Rosca AnatolieObiectul achiziţiei: servicii de reparatie si intretinere a incalzirii centraleCod CPV: 50720000-8Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: mun. Chisinau, str.Vierul, 59Locul desfăşurării procedurii: mun. Chisinau, str.Vierul, 59Limba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7456-op/14Autoritate contractantă: Institutul de Horticultura si Tehnologii AlimentareAdresa: mun. Chisinau, str.Vierul, 59Tel/fax: 022/285025; 022/285431Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Rosca AnatolieObiectul achiziţiei: cazane pe gaz naturalCod CPV: 42000000-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: mun. Chisinau, str.Vierul, 59Locul desfăşurării procedurii: mun. Chisinau, str.Vierul, 59Limba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 13:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7457-op/14Autoritate contractantă: Pensiunea HolercaniAdresa: s. Ustia, rl. DubasariTel/fax: 0248/38214Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Stratulat Tatiana

Page 54: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

54

Obiectul achiziţiei: lucrari de demolare a usilor de intrare in odai si coridoare si montarea usilor, blocul 2 a

Cod CPV: 44221000-5Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: Pensiunea HolercaniLocul desfăşurării procedurii: Pensiunea HolercaniLimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 03.12.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7458-op/14Autoritate contractantă: Primaria Drochia DrochiaAdresa: or. Drochia, bd. Independentei, 15 ATel/fax: 0252/22309Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Ion FoaleaObiectul achiziţiei: Lucrari de reparatie a drumului de acces la blocurile

multietajate nr.12,14,16 de pe str.31 August, or. DrochiaCod CPV: 45233142-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: or. Drochia, bd. Independentei, 15 A, bir. 17Locul desfăşurării procedurii: or. Drochia, bd. Independentei, 15 ALimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7459-op/14Autoritate contractantă: Primaria Corten TaracliaAdresa: s. Corten, rl. Taraclia, str. Chirov, 8 ATel/fax: 0291/72286; 0291/72238Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Bancova MariaObiectul achiziţiei: produse alimentareCod CPV: 15800000-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: Primaria s. Corten, rl. Taraclia, str. Chirov, 8 ALocul desfăşurării procedurii: Primaria s. Corten, rl. Taraclia, str. Chirov, 8 ALimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba rusăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Page 55: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

55

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7460-op/14Autoritate contractantă: Scoala Profesionala 4 ChisinauAdresa: mun. Chisinau, str. Muncesti, 790Tel/fax: 022/525429Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Victor OstasovObiectul achiziţiei: masina de aplicat in contCod CPV: 42642100-9Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: mun. Chisinau, str. Muncesti, 790Locul desfăşurării procedurii: mun. Chisinau, str. Muncesti, 790Limba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7461-op/14Autoritate contractantă: Primaria Mihaileni BriceniAdresa: s. Mihaileni, rl. BriceniTel/fax: 0247/92236Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Cotiujanschi RadislavObiectul achiziţiei: reparatia drumurilor locale din com. MihaileniCod CPV: 45233142-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: Primaria MihaileniLocul desfăşurării procedurii: Primaria MihaileniLimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7462-op/14Autoritate contractantă: IMSP Centrul de Sanatate CahulAdresa: or. Cahul, str. Stefan cel Mare, 27Tel/fax: 0299/32912; 0299/25486Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Curalov OlgaObiectul achiziţiei: Mobilier de oficiu, mobilier de laboratorCod CPV: 39100000-3Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: IMSP Centrul de Sanatate Cahul, sectia economieLocul desfăşurării procedurii: IMSP Centrul de Sanatate CahulLimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Page 56: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

56

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7463-op/14Autoritate contractantă: Primaria Edinet Edinet

Adresa: or. Edinet, str. Octavian Cirimpei, 30

Tel/fax: 0246/22830

Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Singereanu Tudor

Obiectul achiziţiei: Servicii de exploatare a centralelor termice cu functionare pe gaze naturale pentru anul 2015

Cod CPV: 65000000-3

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: Primaria or. Edinet, bir. 2

Locul desfăşurării procedurii: Primaria or. Edinet, sala de sedinte

Limba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba română

Termenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7464-op/14Autoritate contractantă: Liceul Teoretic Olimp Costesti Ialoveni

Adresa: s. Costesti, rl. Ialoveni

Tel/fax: 0268/51252

Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Borta Nadejda

Obiectul achiziţiei: produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: Liceul Teoretic Olimp Costesti Ialoveni

Locul desfăşurării procedurii: Liceul Teoretic Olimp Costesti Ialoveni

Limba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba română

Termenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7465-op/14Autoritate contractantă: Primaria Colonita ChisinauAdresa: s. Colonita, mun. Chisinau, str. Stefan cel Mare, 3Tel/fax: 022/579164; 022/579165Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: A. Zaporojan

Page 57: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

57

Obiectul achiziţiei: lucrari de livrare cu instalare a scaunilor la centrul de creatie si agrement din s.Colonita

Cod CPV: 39000000-2Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: Primaria s. Colonita, mun. ChisinauLocul desfăşurării procedurii: Primaria s. Colonita, mun. ChisinauLimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7466-op/14Autoritate contractantă: Organizatia de Atragere a Investitiilor si promovarea a

Exportului din MoldovaAdresa: mun. Chisinau, str. Alexei Mateevici, 65Tel/fax: 022/273654; 022/224310Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Nadejda FloreaObiectul achiziţiei: servicii de elaborare si actualizare studiiCod CPV: 79311000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: mun. Chisinau, str. Alexei Mateevici, 65Locul desfăşurării procedurii: mun. Chisinau, str. Alexei Mateevici, 65Limba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7467-op/14Autoritate contractantă: Organizatia de Atragere a Investitiilor si promovarea a

Exportului din MoldovaAdresa: mun. Chisinau, str. Alexei Mateevici, 65Tel/fax: 022/273654; 022/224310Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Nadejda FloreaObiectul achiziţiei: servicii de mentenanta pentru site webCod CPV: 72415000-2Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: mun. Chisinau, str. Alexei Mateevici, 65Locul desfăşurării procedurii: mun. Chisinau, str. Alexei Mateevici, 65Limba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 13:00

Page 58: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

58

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7468-op/14Autoritate contractantă: Inspectoratul de Politie OrheiAdresa: or. Orhei, str. V. Mahu, 144Tel/fax: 0235/24765Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Stratulat MarcObiectul achiziţiei: scurte de iarnaCod CPV: 18132000-3Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: Inspectoratul de Politie Orhei, bir. 9, serviciul achizitii si

logisticaLocul desfăşurării procedurii: Inspectoratul de Politie Orhei, bir. sefului IPLimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7469-op/14Autoritate contractantă: Primaria Soroca SorocaAdresa: or. Soroca, str. Stefan cel Mare, 5Tel/fax: 0230/23463; 0230/22800Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: V. SencoObiectul achiziţiei: Cadouri pentru sarbatoarea de CraciunCod CPV: 15000000-8Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: or. Soroca, str. Stefan cel Mare, 5, bir. 407Locul desfăşurării procedurii: or. Soroca, str. Stefan cel Mare, 5Limba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7470-op/14Autoritate contractantă: IMSP Centru de Sanatate IaloveniAdresa: or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 7Tel/fax: 0268/21252; 0268/27394Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Leorda TatianaObiectul achiziţiei: produse petroliereCod CPV: 09000000-3Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 7, et. III, bir. 31

Page 59: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

59

Locul desfăşurării procedurii: or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 7, et. I, bir. 111Limba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7471-op/14Autoritate contractantă: Primaria Cahul CahulAdresa: or. Cahul, str. Piata Independentei, 6Tel/fax: 0299/21949; 0299/21450Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Petru BurlacuObiectul achiziţiei: linoleumCod CPV: 44112230-9Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: or. Cahul, str. Piata Independentei, 6, bir. 315Locul desfăşurării procedurii: or. Cahul, str. Piata Independentei, 6, bir. 305Limba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7472-op/14Autoritate contractantă: Teatrul Municipal de Papusi GugutaAdresa: mun. Chisinau, str. M. Dragan, 1Tel/fax: 022/473664; 022/476040; 069244388Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Sv. TurcanObiectul achiziţiei: produse petroliereCod CPV: 09132000-3Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: mun. Chisinau, str. M. Dragan, 1Locul desfăşurării procedurii: mun. Chisinau, str. M. Dragan, 1Limba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7473-op/14Autoritate contractantă: Primaria Alexandreni SingereiAdresa: s. Alexandreni, rl. SingereiTel/fax: 0262/71691; 069123716Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Joian Vladimir

Page 60: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

60

Obiectul achiziţiei: lucrari de reparatie a drumurilor intravilane din s. Alexandreni

Cod CPV: 45233142-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: Primaria s. Alexandreni, rl. SingereiLocul desfăşurării procedurii: Primaria s. Alexandreni, rl. SingereiLimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7474-op/14Autoritate contractantă: CR CriuleniAdresa: or. Criuleni, str. 31 August, 108Tel/fax: 0248/22266Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Ion LunguObiectul achiziţiei: servicii de elaborare a Planului de Actiuni pentru

Energie DurabilaCod CPV: 71322000-1Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: or. Criuleni, str. 31 August, 108, CR CriuleniLocul desfăşurării procedurii: CR CriuleniLimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7475-op/14Autoritate contractantă: Scoala Profesionala Carpineni HincestiAdresa: s. Carpineni, rl. Hincesti, str. Independentei, 94Tel/fax: 0269/28391; 0269/28391Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Simionel IonObiectul achiziţiei: costume nationaleCod CPV: 18222000-1Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: s. Carpineni, rl. Hincesti, str. Independentei, 94Locul desfăşurării procedurii: s. Carpineni, rl. Hincesti, str. Independentei, 94Limba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Page 61: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

61

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7476-op/14Autoritate contractantă: Primaria Ciutulesti FlorestiAdresa: s. Ciutulesti, rl. FlorestiTel/fax: 0250/38268; 0250/38288; 069187699Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Burca IgorObiectul achiziţiei: autoturismCod CPV: 34110000-1Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: Primaria s. Ciutulesti, rl. FlorestiLocul desfăşurării procedurii: Primaria s. Ciutulesti, rl. FlorestiLimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7477-op/14Autoritate contractantă: Liceul Teoretic Stefan cel Mare si Sfint Dorotcaia

Dubasari

Adresa: s. Dorotcaia, rl. Dubasari

Tel/fax: 0248/45805

Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Cercavschi Eleonora

Obiectul achiziţiei: produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: s. Dorotcaia, rl. Dubasari

Locul desfăşurării procedurii: s. Dorotcaia, rl. Dubasari

Limba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba română

Termenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7478-op/14Autoritate contractantă: CR Riscani

Adresa: or. Riscani, str. Independentei, 38

Tel/fax: 0256/24188; 0256/22348

Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Liliana Tesciuc

Obiectul achiziţiei: utilaj pentru Secţia Situaţii Excepţionale

Page 62: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

62

Cod CPV: 35100000-5

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: or. Riscani, str. Independentei, 38, bir. 55

Locul desfăşurării procedurii: or. Riscani, str. Independentei, 38, et. IV

Limba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba română

Termenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7479-op/14Autoritate contractantă: Agentia pentru Protectia ConsumatorilorAdresa: mun. Chisinau, str. Vasile Alecsandri, 78Tel/fax: 022/501980; 022/501981Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Seminahin NicolaeObiectul achiziţiei: beneficierea serviciului de modernizare a sistemului

informatic SI INSPECTCod CPV: 72260000-5Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: mun. Chisinau, str. Vasile Alecsandri, 78, et. 5, bir. 525Locul desfăşurării procedurii: mun. Chisinau, str. Vasile Alecsandri, 78, et. 5, bir. 525Limba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7480-op/14Autoritate contractantă: Primaria Cahul CahulAdresa: or. Cahul, str. Piata Independentei, 6Tel/fax: 0299/21949; 0299/21450Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Petru BurlacuObiectul achiziţiei: lucrari de reparatie a institutiilor bugetareCod CPV: 45453000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: or. Cahul, str. Piata Independentei, 6, bir. 315Locul desfăşurării procedurii: or. Cahul, str. Piata Independentei, 6, bir. 305Limba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 13:00

Page 63: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

63

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7481-op/14Autoritate contractantă: Liceul Teoretic M Eminescu DubasariAdresa: s. Corjova, rl. Dubasari, str. Tarmului, 1 BTel/fax: 0248/42055; 0248/52450Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Solcan AngelaObiectul achiziţiei: piese auto si uleiuri servicii de reparare si interetinere

a automobilelor, servicii de reparare si interetinere a autobuzelor

Cod CPV: 50112000-3Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: s. Corjova, rl. Dubasari, str. Tarmului, 1 BLocul desfăşurării procedurii: s. Corjova, rl. Dubasari, str. Tarmului, 1 BLimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7482-op/14Autoritate contractantă: Centrul Republican de Reabilitare a invalizilor

veteranilor muncii si razboiului Cocieri DubasariAdresa: s. Cocieri, rl. Dubasari, str. Tarmului, 2 BTel/fax: 0248/52580Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Oprea V.Obiectul achiziţiei: lucrari de reconstructie a retelei electriceCod CPV: 31214510-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: Centrul Republican de Reabilitare a invalizilor

veteranilor muncii si razboiului Cocieri DubasariLocul desfăşurării procedurii: Centrul Republican de Reabilitare a invalizilor

veteranilor muncii si razboiului Cocieri DubasariLimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7483-op/14Autoritate contractantă: Primaria Truseni ChisinauAdresa: com. Truseni, mun. Chisinau, str. 27 August, 30Tel/fax: 022/598111Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Apostol IonObiectul achiziţiei: lucrari de reparatie a str. Mugurel drumul de legatura

dintre s. Dumbrava si s. Truseni

Page 64: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

64

Cod CPV: 45453000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: com. Truseni, mun. Chisinau, str. 27 August, 30Locul desfăşurării procedurii: com. Truseni, mun. Chisinau, str. 27 August, 30Limba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7484-op/14Autoritate contractantă: Penitenciarul 16 Pruncul ChisinauAdresa: mun. Chisinau, Penitenciarul 16 PrunculTel/fax: 022/405575; 022/615351Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Vitalie CroitoruObiectul achiziţiei: tehnica de calcul, televizoareCod CPV: 30213300-8Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: mun. Chisinau, Penitenciarul 16 PrunculLocul desfăşurării procedurii: mun. Chisinau, Penitenciarul 16 PrunculLimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7485-op/14Autoritate contractantă: Penitenciarul 16 Pruncul ChisinauAdresa: mun. Chisinau, Penitenciarul 16 PrunculTel/fax: 022/405575; 022/615351Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Vitalie CroitoruObiectul achiziţiei: medicamenteCod CPV: 33690000-3Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: mun. Chisinau, Penitenciarul 16 PrunculLocul desfăşurării procedurii: mun. Chisinau, Penitenciarul 16 PrunculLimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 13:00

Page 65: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

65

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7486-op/14Autoritate contractantă: Universitatea de Stat Alecu Russo BaltiAdresa: mun. Balti, str. Puskin, 38Tel/fax: 0231/52473Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Alexandru BalaniciObiectul achiziţiei: lucrari de modernizare a salii festive din blocul nr.1 prin

reparatie capitala a încaperilor auxiliareCod CPV: 45454000-4Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: mun. Balti, str. Puskin, 38, Universitatea de Stat Alecu

Russo Balti, bl. contabilitatii, Serviciul resurse umane si planificare economica

Locul desfăşurării procedurii: mun. Balti, str. Puskin, 38, Universitatea de Stat Alecu Russo Balti, bl. administrativ nr. 1, et. 2, sala de protocol

Limba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 15.12.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7487-op/14Autoritate contractantă: Universitatea de Stat Alecu Russo BaltiAdresa: mun. Balti, str. Puskin, 38Tel/fax: 0231/52473Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Alexandru BalaniciObiectul achiziţiei: publicaţii periodiceCod CPV: 22212100-0Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: mun. Balti, str. Puskin, 38, Universitatea de Stat Alecu

Russo Balti, bl. contabilitatii, Serviciul resurse umane si planificare economica

Locul desfăşurării procedurii: mun. Balti, str. Puskin, 38, Universitatea de Stat Alecu Russo Balti, bl. administrativ nr. 1, et. 2, sala de protocol

Limba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 13:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7488-op/14Autoritate contractantă: Primaria Tomaiul Nou LeovaAdresa: s. Tomaiul Nou, rl. LeovaTel/fax: 0263/76236Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Sereper Ecaterina

Page 66: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

66

Obiectul achiziţiei: Reparatia vestiarelor la gimnaziul din s. Tomaiul Nou rnul Leova

Cod CPV: 45453000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: Primaria s. Tomaiul Nou, rl. LeovaLocul desfăşurării procedurii: Primaria s. Tomaiul Nou, rl. LeovaLimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7489-op/14Autoritate contractantă: Liceul Teoretic M Eminescu LeovaAdresa: or. Leova, str. Stefan cel Mare, 64Tel/fax: 0263/22333Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Mihail JapalauObiectul achiziţiei: echipament informatic, accesorii de birouCod CPV: 30000000-9Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: Liceul Teoretic M Eminescu LeovaLocul desfăşurării procedurii: Liceul Teoretic M Eminescu LeovaLimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7490-op/14Autoritate contractantă: Liceul Teoretic M Eminescu EdinetAdresa: or. Edinet, str. Soseaua Bucovinei, 33Tel/fax: 0246/27097Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Natalia CojucariObiectul achiziţiei: Mobilier pentru bibliotecaCod CPV: 39100000-3Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: Liceul Teoretic M Eminescu EdinetLocul desfăşurării procedurii: Liceul Teoretic M Eminescu EdinetLimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Page 67: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

67

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7491-op/14Autoritate contractantă: Gimnaziul M Eminescu CantemirAdresa: or. Cantemir, str. Trandafirilor, 10Tel/fax: 0273/22532Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Enciu EcaterinaObiectul achiziţiei: produse alimentareCod CPV: 15000000-8Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: Gimnaziul M Eminescu Cantemir, str. Trandafirilor, 10Locul desfăşurării procedurii: Gimnaziul M Eminescu Cantemir, str. Trandafirilor, 10Limba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7492-op/14Autoritate contractantă: Primaria Stefan Voda Stefan VodaAdresa: or. Stefan Voda, str. Stefan cel Mare, 31Tel/fax: 0242/23053; 0242/22139; 0242/25199Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Maria GhermanObiectul achiziţiei: Containere de plastic de standart european EN 840-1

pentru acumularea deșeurilor menagereCod CPV: 44613800-8Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: Primaria or. Stefan Voda, str. Stefan cel Mare, 31, et. II,

bir. 4Locul desfăşurării procedurii: Primaria or. Stefan Voda, str. Stefan cel Mare, 31, et. III,

sala de sedinteLimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7493-op/14Autoritate contractantă: Judecatoria BuiucaniAdresa: mun. Chisinau, str. M. Viteazul, 2, et. 5, bir. 508Tel/fax: 022/295120; 022/292806; 022/294755Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Ghertescu ValentinaObiectul achiziţiei: servicii de supraveghere tehnicaCod CPV: 71520000-9Modalitatea de evaluare:

Page 68: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

68

Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: mun. Chisinau, str. M. Viteazul, 2, et. 5, bir. 507Locul desfăşurării procedurii: mun. Chisinau, str. M. Viteazul, 2, et. 5, bir. 508Limba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 02.12.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7494-op/14Autoritate contractantă: IMSP SR BriceniAdresa: or. Briceni, str. M. Eminescu, 48Tel/fax: 0247/22071; 068184964Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Gojinetchi DenisObiectul achiziţiei: articole parafarmaceuticeCod CPV: 33140000-3Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: or. Briceni, str. M. Eminescu, 48Locul desfăşurării procedurii: or. Briceni, str. M. Eminescu, 48Limba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7495-op/14Autoritate contractantă: CR CriuleniAdresa: or. Criuleni, str. 31 August 1989, 108Tel/fax: 0248/22264Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Boscanean MariaObiectul achiziţiei: tehnica de calculCod CPV: 30213100-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: CR Criuleni, str. 31 August 1989, 108, bir. 102Locul desfăşurării procedurii: CR Criuleni, str. 31 August 1989, 108Limba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7496-op/14Autoritate contractantă: Gimnaziul Badiceni SorocaAdresa: s. Badiceni, rl. SorocaTel/fax: 0230/41420Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Mardici LiliaObiectul achiziţiei: Servicii de alimentare

Page 69: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

69

Cod CPV: 55524000-9Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: Gimnaziul Badiceni SorocaLocul desfăşurării procedurii: Gimnaziul Badiceni SorocaLimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7497-op/14Autoritate contractantă: Primaria Cantemir CantemirAdresa: or. Cantemir, str. Trandafirilor, 2Tel/fax: 0273/22639; 0273/23098Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Graur CorinaObiectul achiziţiei: produse alimentareCod CPV: 15000000-8Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: Primaria or. Cantemir, str. Trandafirilor, 2, bir. 305Locul desfăşurării procedurii: Primaria or. Cantemir, et. 3, bir. 311Limba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7498-op/14Autoritate contractantă: Gimnaziul N Cornea Zastinca SorocaAdresa: s. Zastinca, rl. SorocaTel/fax: 0230/33491; 0230/25295Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Tatiana P.Obiectul achiziţiei: Servicii de deservire a cazangerieiCod CPV: 65000000-3Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: Gimnaziul N Cornea Zastinca SorocaLocul desfăşurării procedurii: Gimnaziul N Cornea Zastinca SorocaLimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Page 70: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

70

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7499-op/14Autoritate contractantă: Directia Invatamint a Consiliului Raional LeovaAdresa: or. Leova, str. Independentei, 3Tel/fax: 0263/23105Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Crilev LudmilaObiectul achiziţiei: autovehicolCod CPV: 34100000-8Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: Directia Invatamint a Consiliului Raional Leova, str.

Independentei, 3, et. 2, bir. 19Locul desfăşurării procedurii: Directia Invatamint a Consiliului Raional Leova, str.

Independentei, 3, et. 2, bir. 19Limba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7500-op/14Autoritate contractantă: Primaria Peresecina Orhei

Adresa: s. Peresecina, rl. Orhei, str. Stefan cel Mare, 58

Tel/fax: 0235/47236; 069128278

Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Nicolae Buzu

Obiectul achiziţiei: ameliorarea pasunelor degradate din s. Peresecina

Cod CPV: 71400000-2

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: Primaria Peresecina

Locul desfăşurării procedurii: Primaria Peresecina

Limba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba română

Termenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7501-op/14Autoritate contractantă: Detasamentul cautare salvare nr1 mun Chisinau

Adresa: mun. Chisinau, str. Alba Iulia, 75/3

Tel/fax: 022/719154; 022/753410

Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Babenco Iurie

Obiectul achiziţiei: anvelope

Page 71: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

71

Cod CPV: 34224200-5

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: Detasamentul cautare salvare nr1 mun Chisinau

Locul desfăşurării procedurii: Detasamentul cautare salvare nr1 mun Chisinau

Limba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba română

Termenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7502-op/14Autoritate contractantă: CR IaloveniAdresa: or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33Tel/fax: 0268/24420Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Pisica CristinaObiectul achiziţiei: lucrari de constructie a Unitatii de Educatie Speciala in

cadrul L.T.”Petre Stefanuca”Cod CPV: 45211200-1Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, et. 4, bir. 413Locul desfăşurării procedurii: CR IaloveniLimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7503-op/14Autoritate contractantă: Liceul Teoretic I Creanga CimisliaAdresa: or. Cimislia, str. Stefan cel Mare, 15Tel/fax: 0241/22084Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Borodin LarisaObiectul achiziţiei: tehnica de calcul pentru Institutia Publica Liceul Teoretic

Ion Creanga or. CimisliaCod CPV: 30141200-1Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: Liceul Teoretic I Creanga CimisliaLocul desfăşurării procedurii: Liceul Teoretic I Creanga CimisliaLimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Page 72: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

72

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7504-op/14Autoritate contractantă: Liceul Teoretic A Doljnenco VulcanestiAdresa: or. Vulcanesti, str. Lenin, 77Tel/fax: 0293/20275Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Feodorov ValeriuObiectul achiziţiei: produse alimentareCod CPV: 15000000-8Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: or. Vulcanesti, str. Lenin, 77, Liceul Teoretic A DoljnencoLocul desfăşurării procedurii: or. Vulcanesti, str. Lenin, 77, Liceul Teoretic A Doljnenco,

bir. directoruluiLimba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7505-op/14Autoritate contractantă: Biroul migratie si azil al MAIAdresa: mun. Chisinau, bd, Stefan cel Mare, 124Tel/fax: 022/265616; 022/272203Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Victor CobzacObiectul achiziţiei: mobilier de birouCod CPV: 39130000-2Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: BMA al MAI, mun. Chisinau, bd, Stefan cel Mare, 124, bir.

412Locul desfăşurării procedurii: BMA al MAI, mun. Chisinau, bd, Stefan cel Mare, 124,

sala de protocol, et. 4Limba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 08.12.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7506-op/14Autoritate contractantă: Directia Raionala pentru Siguranta Alimentelor

Calarasi#1008601001418Adresa: or. Calarasi, str. Testemiteanu, 46Tel/fax: 0244/20346Membru al grupului de lucru,responsabil de procedura de achiziţie: Anghel TudorObiectul achiziţiei: lucrari de reparatie a laboratoruluiCod CPV: 45260000-7

Page 73: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

73

Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini: DRSA Calarasi, or. Calarasi, str. Testemiteanu, 46Locul desfăşurării procedurii: DRSA Calarasi, or. Calarasi, str. Testemiteanu, 46Limba în care vor fi întocmitedocumentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunereși deschidere a ofertelor: 03.12.2014, ora 11:00

Page 74: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

74

Anunțuri

Anunț! Agenția Achiziții Publice anunță concurs pentru ocuparea funcției

publice vacante:

1. Specialist principal, Serviciul Achiziții Publice r. Nisporeni Data limită pentru depunerea documentelor – 30.11.2014.

2.Specialist principal, Serviciul Achiziții Publice r. Criuleni- Dubăsari (perioadă determinată). Data limită pentru depunerea documentelor – 03.12.2014.

3. Specialist principal, Direcția Statistică și Achiziții Electronice Data limită pentru depunerea documentelor – 03.12.2014

Documentele urmează a fi depuse la sediul Agenției, șos. Hîncești 53 etaj 2, bir.214 sau expediate la adresa [email protected].

Condițiile de desfășurare a concursului le puteți găsi pe pagina web a Agenției www.tender.gov.md.

Page 75: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

75

Anunţuri de atribuire a contractelor de achiziţii publice pentru anul 2013

Anunţuri de atribuire a contractelor de achiziţii publice de bunuri, servicii şi lucrări încheiate de către autorităţile contractante în

rezultatul desfăşurării procedurilor de licitaţie publică

Tip

Con

trac

t

Nr c

ontr

actu

lui

Dat

a co

ntra

ctul

ui

Aut

orita

tea

cont

ract

anta

Ope

rato

r ec

onom

ic

Sum

a

Nr P

roce

dura

Nr I

ntra

re d

are

de

seam

a

Dat

a In

trar

e da

re

de s

eam

a

Tip

proc

edur

a

Obi

ect d

e ac

hizi

tie

Cod

CPV

Acord adiţional 215/13-8-2 02.12.2013 Dierctia Raionala pentru Siguranta Alimentelor

Ceadir Lunga

Ţurcan Nadejda -8668 215/13 201303226 02.12.2013 Modificare DS LP servicii de supraveghere sanitar-veterinare

85200000-1

Acord adiţional 215/13-2-2 02.12.2013 Dierctia Raionala pentru Siguranta Alimentelor

Ceadir Lunga

Calîn Ilia -258 215/13 201303226 02.12.2013 Modificare DS LP servicii de supraveghere sanitar-veterinare

85200000-1

Acord adiţional 215/13-7-2 02.12.2013 Dierctia Raionala pentru Siguranta Alimentelor

Ceadir Lunga

Pisov Zinovii 1909 215/13 201303226 02.12.2013 Modificare DS LP servicii de supraveghere sanitar-veterinare

85200000-1

Acord adiţional 215/13-5-2 02.12.2013 Dierctia Raionala pentru Siguranta Alimentelor

Ceadir Lunga

Cebotari Ivan Gheorghievici

-5061 215/13 201303226 02.12.2013 Modificare DS LP servicii de supraveghere sanitar-veterinare

85200000-1

Acord adiţional 215/13-6-2 02.12.2013 Dierctia Raionala pentru Siguranta Alimentelor

Ceadir Lunga

Cadîn Dmitri -10698 215/13 201303226 02.12.2013 Modificare DS LP servicii de supraveghere sanitar-veterinare

85200000-1

Acord adiţional 215/13-4-2 02.12.2013 Dierctia Raionala pentru Siguranta Alimentelor

Ceadir Lunga

Baljic Vasile Semion

-12770 215/13 201303226 02.12.2013 Modificare DS LP servicii de supraveghere sanitar-veterinare

85200000-1

Acord adiţional 215/13-3-2 02.12.2013 Dierctia Raionala pentru Siguranta Alimentelor

Ceadir Lunga

Baboglo Fedora -10107 215/13 201303226 02.12.2013 Modificare DS LP servicii de supraveghere sanitar-veterinare

85200000-1

Acord adiţional 13/00174-379-1

03.12.2013 Asociatia Curativ Sanatoriala de

Recuperare

Esculap Farm -925 13/00174 201327950 03.12.2013 Modificare DS LP medicamente 33690000-3

Acord adiţional 1628/12-467-1 03.12.2013 IMSP Spitalul de Psihiatrie Balti

RihPanGalFarma 8175 1628/12 201226748 03.12.2013 Modificare DS LP medicamente 33690000-3

Acord adiţional 1628/12-891-1 03.12.2013 IMSP SCM de Boli Contagioase de Copii

Globalpharm Company

92,12 1628/12 201327902 03.12.2013 Modificare DS LP medicamente 33690000-3

Acord adiţional 1628/12-2254-1

03.12.2013 IMSP SCM de Boli Contagioase de Copii

Esculap Farm 824,87 1628/12 201327901 03.12.2013 Modificare DS LP medicamente 33690000-3

Acord adiţional 1628/12-1646-1

03.12.2013 IMSP SCM de Boli Contagioase de Copii

Farmaco 427,68 1628/12 201327899 03.12.2013 Modificare DS LP medicamente 33690000-3

Alt acord 1107/13-6-1 03.12.2013 Banca Nationala a Moldovei

Accent Electronic 0 1107/13 201328311 03.12.2013 Modificare DS LP componente hard si soft 48000000-8

Contract de achiziţie

1671/13-2 03.12.2013 IMSP AMT Buiucani Maxiline Comp 4600 1671/13 201327128 03.12.2013 LP tehnica de calcul 30000000-9

Contract de achiziţie

1671/13-1 03.12.2013 IMSP AMT Buiucani Bts Pro 99156 1671/13 201327128 03.12.2013 LP tehnica de calcul 30000000-9

Contract de achiziţie

1707/13-1 03.12.2013 P Boltun Nisporeni Moldsercon 3098891,54 1707/13 201327062 03.12.2013 LP reparatia capitala a cladirei gradinitei pentru copii

s.Boltun

45453000-7

Acord adiţional 149/13-5-2 03.12.2013 Centrul National de Transfuzie a Singelui

GBG MLD -712,8 149/13 201304434 03.12.2013 Modificare DS LP reagenti, produse diagnostice si consumabile si consumabile specifice

serviciului de singe

33000000-0

Acord adiţional 1154/13-1 03.12.2013 Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie N

Testemitanu

Senatski D -40560 1154/13 201317363 03.12.2013 Modificare DS LP articole sportive 37000000-8

Acord adiţional 13/00659/001-1

03.12.2013 Departamentul Institutii Penitenciare

Lukoil Moldova 39150 13/00659 201328265 03.12.2013 Modificare DS LP produse petroliere 09132000-3

Acord adiţional 350/13-1-1 04.12.2013 IMSP Centrul de Sanatate Donduseni

GBG MLD 453,6 350/13 201305145 04.12.2013 Modificare DS LP reactive de laborator 33000000-0

Page 76: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

76

Acord adiţional 440/13-4-1 04.12.2013 IMSP SCM Balti Sanprodmed 61635 440/13 201315154 04.12.2013 Modificare DS LP produse dezinfectante 24455000-8

Acord adiţional 144/13-8-1 04.12.2013 IMSP SR Singerei Sogno 3985,2 144/13 201304067 04.12.2013 Modificare DS LP articole parafarmaceutice si dezinfectante

33000000-0

Acord adiţional 13/00440/002-1

04.12.2013 IMSP Institutul Oncologic AlguConstruct 56442,1 13/00440 201327118 04.12.2013 Modificare DS LP lucrari de reparatie a blocului Hematologic,

amenajarea parcarii de pe teritoriul IMSP Institutul

Oncologic

45000000-7

Acord adiţional 2324/12-1-1 04.12.2013 P Ocnita Ocnita Avantaj Partener SRL

53156,8 2324/12 201327489 04.12.2013 Modificare DS LP servicii de amenajare si inverzire a teritoriului

s.Ocnita

77310000-6

Acord adiţional 2184/12-7-1 04.12.2013 IMSP SR Drochia Bomi Service 17040 2184/12 201328816 04.12.2013 Modificare DS LP Produse alimentare. 15000000-8

Acord de prelungirea termenului

697/13-1-2 04.12.2013 Liceul Teoretic Sireti, r. Straseni

Rebdacons 0 697/13 201328058 04.12.2013 Modificare DS LP constructia veceului LT Siret

45211310-5

Contract de achiziţie

1833/13-1 04.12.2013 Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Chișinău

Orizontul Lux SA 7631370 1833/13 201327758 04.12.2013 LP servicii de inchiriere la camioanele cu sofer si

de inchiriere de vehicole industriale cu sofer

60181000-0

Acord de reziliere

1130/13-1-3 04.12.2013 CR Orhei Nirom Roz -737035,88 1130/13 201316602 04.12.2013 Modificare DS LP lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere a drumului de acces din

or. Orhei

45233142-6

Contract de achiziţie

2511758/13-1 04.12.2013 P Chetrosu Drochia Polimer Gaz Conducte

8814170,95 1758/13 201327293 04.12.2013 LP lucrari de constructia a apeductului s.Chetrosu,

rl.Drochia

45247000-0

Acord adiţional 1432/13-4-1 04.12.2013 Directia Generala Invatamint Tineret si

Sport Hincesti

Daniela Bujor -70000 1432/13 201328651 04.12.2013 Modificare DS LP produse alimentare 15000000-8

Contract de achiziţie

1660/13-1 04.12.2013 IS Intreprinderea pentru sivicultura Silva-Sud

Cahul

Lukoil Moldova 1441050 1660/13 201328292 04.12.2013 LP produse petroliere 09132000-3

Contract de achiziţie

1545/13-1 05.12.2013 Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie N

Testemitanu

Global Service 349788 1545/13 201327720 05.12.2013 LP piese de schimb si consumabile pentru

imprimare si copiatoare

30000000-9

Contract de achiziţie

1545/13-2 05.12.2013 Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie N

Testemitanu

Aproservice X 172301 1545/13 201327720 05.12.2013 LP piese de schimb si consumabile pentru

imprimare si copiatoare

30000000-9

Contract de achiziţie

1545/13-3 05.12.2013 Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie N

Testemitanu

Venomnet-Lux SRL

32860 1545/13 201327720 05.12.2013 LP piese de schimb si consumabile pentru

imprimare si copiatoare

30000000-9

Contract de achiziţie

1545/13-4 05.12.2013 Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie N

Testemitanu

Toner Sistem 7673 1545/13 201327720 05.12.2013 LP piese de schimb si consumabile pentru

imprimare si copiatoare

30000000-9

Contract de achiziţie

1545/13-5 05.12.2013 Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie N

Testemitanu

Bts Pro 88082 1545/13 201327720 05.12.2013 LP piese de schimb si consumabile pentru

imprimare si copiatoare

30000000-9

Alt acord 11-7397/07-2 05.12.2013 Ministerul Sanatatii Galeria de piatră 0 136/07 14460 05.12.2013 Modificare DS LP lucrari de"Reconstructia cladirilor spitalului de boli tuberculoase s.Vorniceni,

rl Straseni"

45453000-7

Acord adiţional 1628/12-657-2 05.12.2013 IMSP Spitalul Clinic de Boli Infectioase Toma

Ciorba

Distrimed SRL 3600 1628/12 201328740 05.12.2013 Modificare DS LP medicamente 33690000-3

Alt acord 878/13-1-2 05.12.2013 Centrul Informational Agricol I.S.

Expert One Research SRL

0 878/13 201325978 05.12.2013 Modificare DS LP soft SIA"Gestiunea mijloacelor de identificare a

animalelor"

48000000-8

Contract de achiziţie

1278/13-1 05.12.2013 Banca Nationala a Moldovei

Daac System Integrator

4798799,87 1278/13 201327413 05.12.2013 LP solutii pentru infrastuctura hard

48000000-8

Acord aditional de micsorare/

rezeliere

2432/12-1-1 05.12.2013 Serviciul Stare Civila CRIS Registru -49680 2432/12 201327550 05.12.2013 Modificare DS LP servicii postale si de curierat pentru 2013

64100000-7

Acord adiţional 2306/12-893-1 05.12.2013 IMSP Spitalul Clinic de Boli Infectioase Toma

Ciorba

Dita Est Farm 74565 2306/12 201302570 05.12.2013 Modificare DS LP medicamente 33690000-3

Acord adiţional 1628/12-1503-2

05.12.2013 IMSP Spitalul Clinic de Boli Infectioase Toma

Ciorba

Dita Est Farm 26652,24 1628/12 201226748 05.12.2013 Modificare DS LP medicamente 33690000-3

Acord adiţional 1628/12-1675-2

05.12.2013 IMSP Spitalul Clinic de Boli Infectioase Toma

Ciorba

Tetis International Co

22014,95 1628/12 201226748 05.12.2013 Modificare DS LP medicamente 33690000-3

Acord adiţional 1994/12-1-1 06.12.2013 IMSP Institutul de Cardiologie

Lifetech Consulting

1225954,84 1994/12 201225969 06.12.2013 Modificare DS LP articole parafarmaceutice si materiale angiografice

pentru Sala de Cateterism Cardiac

33000000-0

Page 77: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

77

Acord adiţional 1994/12-3-1 06.12.2013 IMSP Institutul de Cardiologie

Medical Conmed Equipment

1032711,81 1994/12 201225969 06.12.2013 Modificare DS LP articole parafarmaceutice si materiale angiografice

pentru Sala de Cateterism Cardiac

33000000-0

Acord adiţional 2306/12-790-1 06.12.2013 IMSP CMF Calarasi Sanfarm Prim 4010,13 2306/12 201302570 06.12.2013 Modificare DS LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

688/13-1-1 06.12.2013 IMSP AMT Riscani Budei Com 209385,73 668/13 201309874 06.12.2013 Modificare DS LP lucrari de reparatie in cadrul Centrului Consultativ

Diagnostic

45453000-7

Acord adiţional 1429/13-1-1 06.12.2013 P Cociulia Cantemir Carpeni 372425,25 1429/12 201321967 06.12.2013 Modificare DS LP Lucrari de reparatie curenta a drumului din str.

M.Antonev

45233142-6

Contract de achiziţie

1684/13-1 06.12.2013 Comisia Electorala Centrala

Daac Auto 613990 1684/13 201327583 06.12.2013 LP autoturisme 34110000-1

Contract de achiziţie

1681/13-1 06.12.2013 Comisia Electorala Centrala

Ruspin Grup 260100 1681/13 201327582 06.12.2013 LP usi pentru etajul 1 si 2 al cladirii administrative a Comisiei Electorale

Centrale

44221200-7

Anulat din lipsa ofertelor

06.12.2013 Directia de Politie a UTA Gagauzia

- 0 1767/13 201329068 06.12.2013 LP automobil 34110000-1

Acord de prelungirea termenului

990/13-1-1 06.12.2013 P Caplani Stefan Voda Migor Plus 0 990/13 201313943 06.12.2013 Modificare DS LP renovarea si extinderea apeductului prin sat

45232150-8

Acord adiţional 974/13-1-3 06.12.2013 Judecatoria Glodeni Clemantin 349445,65 974/13 201312274 06.12.2013 Modificare DS LP repatatia capitala la Judecatoriei Glodeni

45216112-2

Acord adiţional 1647/13-1-1 06.12.2013 CR Hincesti Constrong 373918,44 1647/13 201325775 06.12.2013 LP lucrari de izolare termica a fatadelor LT"Mihai

Eminescu" or.Hincesti

45321000-3

Acord adiţional 1544/13-1-1 06.12.2013 CR Hincesti Digricom 443890,79 1544/13 201324336 06.12.2013 LP lucrari de izolare termica a fatadelor LT"Stefan Voda"

s.Carpineni, rl.Hincesti

45321000-3

Acord adiţional 1574/13-1-1 06.12.2013 CR Hincesti Didac Com SRL 567787,69 1574/13 201324335 06.12.2013 LP lucrari de izolare termica a fatadelor LT"M.

Sadoveanu"

45321000-3

Acord adiţional 869/13-1-1 06.12.2013 Directia Generala Transport Public si Cai de

Comunicatie Chisinau

Edilitate 6690000 869/13 201313471 06.12.2013 Modificare DS LP servicii de intretinere si reparatie curenta a

infrastucturii rutiere din suburbiile mun Chisinau

45233141-9

Alt acord 1130/13-1-1 06.12.2013 CR Orhei Nirom Roz 0 1130/13 201316602 06.12.2013 Modificare DS LP Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere a drumului de acces din or.Orhei, str.31august , tronsonul 0.00-1.8 cu

lungimea de 1.8km

45233142-6

Contract de achiziţie

1845/13-1 06.12.2013 P Straseni Straseni Nouconst 2077054 1845/13 201327900 06.12.2013 LP lucrari de reparatie capitala s strazii Unirii or. Straseni

45000000-7

Contract de achiziţie

1803/13-1 06.12.2013 Scoala Profesionala Floresti

Vefasistem-Companie SRL

431254,31 1803/13 201327814 06.12.2013 LP ferestre termoplan din PVC 44221100-6

Contract de achiziţie

1659/13-1 06.12.2013 Directia Generala Transport Public si Cai de

Comunicatie Chisinau

Topimobil 27200152,74 1659/13 201327182 06.12.2013 LP lucrari de modernizare bd Dacia, trosonul Gradina

Botanica-Viaductul

50232110-4

Acord adiţional 181/13-1-1 06.12.2013 P Causeni Causeni Delmix Prim 4345,2 181/13 201303897 06.12.2013 Modificare DS LP produse alimentare 15800000-6

Acord adiţional 181/13-2-1 06.12.2013 P Causeni Causeni Sanex Comerț SRL

25095,6 181/13 201303897 06.12.2013 Modificare DS LP produse alimentare 15800000-6

Acord adiţional 181/13-3-1 06.12.2013 P Causeni Causeni Serviabil 35616 181/13 201303897 06.12.2013 Modificare DS LP produse alimentare 15800000-6

Acord adiţional 181/13-4-1 06.12.2013 P Causeni Causeni Octopus Prof 5293,22 181/13 201303897 06.12.2013 Modificare DS LP produse alimentare 15800000-6

Acord adiţional 181/13-5-1 06.12.2013 P Causeni Causeni Cooperativa de Consum

Tighina

16709 181/13 201303897 06.12.2013 Modificare DS LP produse alimentare 15800000-6

Acord adiţional 181/13-6-1 06.12.2013 P Causeni Causeni Agro Avantaj 10080 181/13 201303897 06.12.2013 Modificare DS LP produse alimentare 15800000-6

Contract de achiziţie

1715/13-1 06.12.2013 IMSP SCM 1 TehGaz Grup SRL

402000 1715/13 201327707 06.12.2013 LP oxigen medical 24111900-4

Acord adiţional 1075/13-5-1 06.12.2013 P Magdacesti Criuleni Octopus Prof -36000 1075/13 201329116 06.12.2013 Modificare DS LP produse alimentare 15000000-8

Acord adiţional 614/13-2-2 06.12.2013 Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

Tipografia Centrală

13712,4 614/13 201328948 06.12.2013 Modificare DS LP servicii de poligrafie pentru editarea formularelor de

documente necesare activitatilor ANSA

79000000-4

Contract de achizitie

1-236/14 08.12.2013 Directia Generala Invatamint Tineret si

Sport Riscani

Lukoil Moldova 755500 1705/13 201400450 08.12.2013 LP produse petrolliere in tichete

09000000-3

Contract de achiziţie

1865/13-8 09.12.2013 IMSP SR Riscani Elena Timotin 120000 1865/13 201331379 09.12.2013 LP produse alimentare 15800000-6

Acord adiţional 1338/13-8-1 09.12.2013 P Drochia Drochia Octopus Prof 638,72 1338/13 201329286 09.12.2013 Modificare DS LP Produse alimentare. 15800000-6

Page 78: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

78

Acord adiţional 967/13-8-1 09.12.2013 IMSP SR Donduseni Cristel Scutari 1113 967/13 201329280 09.12.2013 Modificare DS LP Produse alimentare pentru a II jumatate a

anului 2013.

15000000-8

Acord adiţional 967/13-4-1 09.12.2013 IMSP SR Donduseni Vlados Com SRL 4089,5 967/13 201329283 09.12.2013 Modificare DS LP Produse alimentare pentru a II jumatate a

anului 2013.

15000000-8

Acord adiţional 967/13-1-1 09.12.2013 IMSP SR Donduseni Struc 262 967/13 201329285 09.12.2013 Modificare DS LP Produse alimentare pentru a II jumatate a

anului 2013.

15000000-8

Contract de achiziţie

1865/13-4 09.12.2013 IMSP SR Riscani Lactis 159752 1865/13 201331379 09.12.2013 LP produse alimentare 15800000-6

Contract de achiziţie

1865/13-5 09.12.2013 IMSP SR Riscani Maximos Pan 107600 1865/13 201331379 09.12.2013 LP produse alimentare 15800000-6

Contract de achiziţie

1865/13-6 09.12.2013 IMSP SR Riscani Vlados Com SRL 101460,4 1865/13 201331379 09.12.2013 LP produse alimentare 15800000-6

Contract de achizitie

1714/13-2 09.12.2013 IMSP SCM 1 Cristal Clean 61254 1714/13 201327708 09.12.2013 LP servicii de spalare si scrobire a lenjeriei

98310000-9

Contract de achizitie

1714/13-1 09.12.2013 IMSP SCM 1 Servicii curăţenie 592500 1714/13 201327708 09.12.2013 LP servicii de spalare si scrobire a lenjeriei

98310000-9

Contract de achiziţie

1782/13-1 09.12.2013 Directia Municipala pentru Siguranta Alimentelor

Chisinau

DAAC Autosport 176800 1782/13 201328029 09.12.2013 LP autoturisme 34110000-1

Contract de achiziţie

1739/13-1 09.12.2013 IMSP SCM Sfinta Treime Lukoil Moldova 328032 1739/13 201328073 09.12.2013 LP produse petroliere 09200000-1

Acord adiţional 1341/13-1-01 09.12.2013 P Balti Balti Snejana Cebotari 9955,22 1341/13 201320378 09.12.2013 Modificare DS LP legume, fructe si oua de pasare pentru perioada septembrie-octombrie

03200000-3

Acord adiţional 1206/13-1-1 09.12.2013 Universitatea de Stat din Moldova

Beloctan 704535 1206/13 201318773 09.12.2013 Modificare DS LP Lucrari de reparatie a muzeului

45000000-7

Acord adiţional 12/00177/002-1

09.12.2013 IMSP Centrul National Stiintifico Practic de Medicina Urgenta

M-Inter-Farma 34507,5 12/00177 201329216 09.12.2013 Modificare DS LP consumabile pentru Serviciul imagistic pentru

anul 2013

32354110-3

Acord adiţional 1628/12-1486-2

09.12.2013 IMSP Spitalul Clinic Republican

Dita Est Farm 17998,2 1628/12 201226748 09.12.2013 Modificare DS LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1473/13-8 09.12.2013 Centrul Republican de Diagnostic Veterinar

GBG MLD 31394,58 1473/13 201325702 09.12.2013 LP seturi diagnostice, medii de cultura, reactivi chimici si consumatile de laborator

33694000-1

Contract de achiziţie

1473/13-7 09.12.2013 Centrul Republican de Diagnostic Veterinar

Sanmedico 23158,44 1473/13 201325702 09.12.2013 LP seturi diagnostice, medii de cultura, reactivi chimici si consumatile de laborator

33694000-1

Contract de achiziţie

1473/13-6 09.12.2013 Centrul Republican de Diagnostic Veterinar

DAC Spectromed

30036 1473/13 201325702 09.12.2013 LP seturi diagnostice, medii de cultura, reactivi chimici si consumatile de laborator

33694000-1

Contract de achiziţie

1473/13-5 09.12.2013 Centrul Republican de Diagnostic Veterinar

Becor 40470,36 1473/13 201325702 09.12.2013 LP seturi diagnostice, medii de cultura, reactivi chimici si consumatile de laborator

33694000-1

Contract de achiziţie

1473/13-4 09.12.2013 Centrul Republican de Diagnostic Veterinar

Decebal Impex 78587,62 1473/13 201325702 09.12.2013 LP seturi diagnostice, medii de cultura, reactivi chimici si consumatile de laborator

33694000-1

Contract de achiziţie

1473/13-3 09.12.2013 Centrul Republican de Diagnostic Veterinar

Biomedical 1663,2 1473/13 201325702 09.12.2013 LP seturi diagnostice, medii de cultura, reactivi chimici si consumatile de laborator

33694000-1

Contract de achiziţie

1473/13-2 09.12.2013 Centrul Republican de Diagnostic Veterinar

Mic Tan 284352,7 1473/13 201325702 09.12.2013 LP seturi diagnostice, medii de cultura, reactivi chimici si consumatile de laborator

33694000-1

Contract de achiziţie

1473/13-1 09.12.2013 Centrul Republican de Diagnostic Veterinar

Ecochimie 242502,88 1473/13 201325702 09.12.2013 LP seturi diagnostice, medii de cultura, reactivi chimici si consumatile de laborator

33694000-1

Acord adiţional 998/13-5-1 09.12.2013 Centrul de Sanatate Publica Ungheni

Sanmedico -29484 998/13 201313805 09.12.2013 Modificare DS LP reagenti, medii nutritive, si consumabile

33698100-0

Acord adiţional 614/13-2-2 09.12.2013 Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

Tipografia Centrală

13712,4 614/13 201307081 09.12.2013 Modificare DS LP servicii de poligrafie pentru editarea formularelor de

documente necesare activitatilor ANSA

79000000-4

Contract de achiziţie

1804/13-1 09.12.2013 Protectia Biodiversitatii OO

Intreprinderea de Stat Editorial-Poligrafica Stiinta

762100 1804/13 201328053 09.12.2013 LP servicii de editare 79970000-4

Contract de achiziţie

1626/13-1 09.12.2013 Inspectoratul General al Politiei

Climat Sistem 248150 1626/13 201328513 09.12.2013 LP aparate de aer conditionat 39717200-3

Contract de achiziţie

1563/13-1 09.12.2013 Inspectoratul General al Politiei

Climat Sistem 238650 1563/13 201328512 09.12.2013 LP aparate de aer conditionat 39717200-3

Acord adiţional 276/13-5-1 09.12.2013 Internatul Psihoneurologic Balti

Vinamex -6519,94 276/13 201304562 09.12.2013 Modificare DS LP medicamente 44110000-4

Page 79: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

79

Acord adiţional 222/13-1-1-2 09.12.2013 Inspectoratul General al Politiei

Tipografia Centrală

-15661,74 222/13 201303238 09.12.2013 Modificare DS LP servicii poligrafice 79810000-5

Acord adiţional 266/13-1-1 09.12.2013 Inspectoratul Fiscal Principal de Stat

Poşta Moldovei -12000 266/13 201304127 09.12.2013 LP servicii postale speciale 64113000-1

Acord adiţional 13/00560/001-1

09.12.2013 Departamentul Dotari a Ministerului Apararii

Delamode Moldova SRL

-95000 113/00560 201328845 09.12.2013 Modificare DS LP servicii de transport international de marfuri

63521000-7

Acord adiţional 384/13-1-1 09.12.2013 P Balti Balti TV Bălţi -19275 384/13 201305065 09.12.2013 Modificare DS LP servicii de eter direct la TV 64224000-2

Acord adiţional 486/13-2-1 09.12.2013 P Balti Balti Biroul Arhitectură şi Sistematizare

-93600 486/13 201307365 09.12.2013 Modificare DS LP servicii privind perfectarea lucrarilor cadastrale

70000000-1

Contract de achiziţie

1158/13-1 09.12.2013 Teleradio Moldova O Video Ltd 220616,49 1158/13 201327699 09.12.2013 LP echipament tv 32240000-7

Contract de achiziţie

1158/13-2 09.12.2013 Teleradio Moldova A.F.Marcotec Bucuresti CEM

SRL

45557,62 1158/13 201327699 09.12.2013 LP echipament tv 32240000-7

Contract de achiziţie

1595/13-1 09.12.2013 Teleradio Moldova Bts Pro 61056 1595/13 201327696 09.12.2013 LP tehnica de calcul 72212000-4

Contract de achiziţie

1595/13-2 09.12.2013 Teleradio Moldova Aproservice X 28368 1595/13 201327696 09.12.2013 LP tehnica de calcul 72212000-4

Contract de achiziţie

1194/13-1 09.12.2013 Teleradio Moldova Lights Up professional

SRL

4016943,5 1194/13 201327697 09.12.2013 LP sisteme de iluminare 31720000-9

Acord adiţional 617/09-1-9 09.12.2013 Ministerul Dezvoltarii Regionale si Constructiilor

Consfirmgrup 49049653 617/09 201223202 09.12.2013 Modificare DS LP lucrari suplimentare de reparatie capitala c cladirii

Parlamentului RM

45216114-6

Acord adiţional 874/12-1-1 09.12.2013 P Magdacesti Criuleni Vitcos Com -445103,62 874/12 201213430 09.12.2013 Modificare DS LP constructia unui bloc pentru 2 grupe la gradinita de copii in s. Magdacesti

rl. Criuleni

45214100-1

Anulat de AAP 09.12.2013 IMSP Statia Zonala AMU Centru

- 0 1688/13 201326657 09.12.2013 LP servicii de proiectare a constructiei substatiei de

asistenta medicala urgenta Cimislia

71220000-6

Acord adiţional 133/13-1-3 09.12.2013 Directia Raionala pentru Siguranta Alimentelor

Ocnita

Perevoznic Ludmila

-4795 133/13 201302789 09.12.2013 Modificare DS LP Servicii de supraveghere sanitar-veterinare

85200000-1

Acord adiţional 133/13-2-4 09.12.2013 Directia Raionala pentru Siguranta Alimentelor

Ocnita

Rotari Evghenia -5000,85 133/13 201302789 09.12.2013 Modificare DS LP Servicii de supraveghere sanitar-veterinare

85200000-1

Acord adiţional 133/13-3-3 09.12.2013 Directia Raionala pentru Siguranta Alimentelor

Ocnita

Samson Galina -2391 133/13 201302789 09.12.2013 Modificare DS LP Servicii de supraveghere sanitar-veterinare

85200000-1

Acord adiţional 133/13-4-4 09.12.2013 Directia Raionala pentru Siguranta Alimentelor

Ocnita

Moscaliuc Victor -4372 133/13 201302789 09.12.2013 Modificare DS LP Servicii de supraveghere sanitar-veterinare

85200000-1

Acord adiţional 13/00148/001-1

09.12.2013 Ministerul Finantelor Rădop Opt 117259,2 13/00148 201329291 09.12.2013 Modificare DS LP hirtie xerox si perforata 30197642-8

Acord adiţional 2292/12-1-1 09.12.2013 IMSP SR Hincesti Cristal Clean 105300 2292/12 201227782 09.12.2013 Modificare DS LP servicii de spalatorie 98310000-9

Contract de achiziţie

1733/13-2 09.12.2013 Directia Invatamint Cimislia

Duca Victor ÎI 160000 1733/13 201327324 09.12.2013 LP autobuze 34121100-2

Contract de achiziţie

1733/13-1 09.12.2013 Directia Invatamint Cimislia

Medintergrup 439500 1733/13 201327324 09.12.2013 LP autobuze 34121100-2

Contract de achiziţie

1740/13-1 09.12.2013 Directia Generala Tineret si Sport UTA Gagauzia

Medintergrup 349700 1740/13 201327330 09.12.2013 LP autobuze 34121000-1

Contract de achiziţie

1850/13-1 09.12.2013 Direcţia Generală Învăţămînt UTA Găgăuzia

Autoframe FM 268000 1850/13 201327667 09.12.2013 LP automobile 34110000-1

Contract de achiziţie

1754/13-1 09.12.2013 Direcția Generală Învățămînt Tineret și

Sport Glodeni

Motor Star 872500 1754/13 201327704 09.12.2013 LP autobuz 34121000-1

Acord adiţional 917/13-3-1 09.12.2013 Gradina Zoologica Agrocentrum SRL

-25205,3 917/13 201312756 09.12.2013 Modificare DS LP masa verde, fin pentru animale

03000000-1

Contract de achiziţie

1773/13-1 09.12.2013 Inspecția Financiară Daac Auto 1499050 1773/13 201327527 09.12.2013 LP autoturisme 34110000-1

Contract de achiziţie

1697/13-1 09.12.2013 Procuratura Generala DAAC Autosport 1454000 1697/13 201327094 09.12.2013 LP autoturisme 34110000-1

Acord adiţional 1325/13-1-1 09.12.2013 Colegiul Pedagogic Mihai Eminescu Soroca

Xaminar 153846 1325/13 201320168 09.12.2013 Modificare DS LP carbune 09111100-1

Acord adiţional 13/00249/002-1

09.12.2013 Inspectoratul General al Politiei

Cascom-Lux 21600 13/00249 201325073 09.12.2013 Modificare DS LP echipament 18000000-9

Va urma

Page 80: Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

VINERI, 28 NOIEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94

80

Certificat de înregistrare: nr. 2268

Consiliul redacţional:Director al Agenţiei

Achiziţii PubliceBOTNARI Simion

Director adjunct al Agenţiei Achiziţii Publice

GRIB Ghenadie

Şef Direcţie Statistică și Achiziții Electronice

POSTOLACHE Natalia

Şef Direcţie Finanţe RABOVILĂ Tatiana

Şef Direcţie Reglementare şi Control a Agenţiei Achiziţii Publice

MELNICIUC Aliona

Abonarea la Buletinul Achiziţiilor Publice se face:

- în mun. Chişinău – SA Moldpresa:str. 31 august nr. 85tel.: 22-22-21, 22-63-23

- în raioanele Republicii Moldova –“Poşta Moldovei”tel.: 22-60-46, 22-01-02,INDEX - 31370

- SRL Agenţia “Ediţii Periodice”: mun. Chişinău,str. Puşkin, 22, “Casa Presei”, of. 424tel: 23-37-40, tel/fax: 23-80-73

- SRL “Max-Expres”: mun. Chişinău,str. Pajurei, 15; tel: 43-06-64

- Î.I “Cuzencov-Eva”: mun. Chişinău,str. Alexandru cel Bun, 91/10tel/fax: 27-55-68

- SRL “Biznes-Ălita”: mun. Chişinău,str. Bulgară, 24a;tel: 23-46-40, 23-45-28

Tiparul executat la Combinatul PoligraficComanda nr. 40150-94