cuprins - agenția achiziții publicenr. 14/01915 cod cpv 45453000-7 - „reparaţia şi proiectarea...

88
VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76 1 Cuprins: Proceduri lansate in cadrul SIA Registrul de Stat al Achizitiilor Publice Licitatii Nr. 14/01407 Cod CPV 30200000-1 - Echipamente IT de înregistrare audio și protocolare a ședințelor de judecată, compatibile cu Programa Femida - Curtea de Apel Chisinau........ 8 Nr. 14/01881 Cod CPV 33696500-0 - reactive şi consumabile de laborator - Agentia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale ......................................................................... 8 Nr. 14/01908 Cod CPV 45000000-7 - „Modernizarea şi dotarea Blocului de operaţii cu echipament şi dispozitive medicale perfomante din str. Arhanghel Mihai, nr. 38, mun. Chişinău” - ÎM Direcţia Construcţii Capitale .......................................................................................... 9 Nr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic cu profil sportiv nr. 3 ( amenajarea terenului sportiv a Liceului ), mun. Chişinău, Tranşa II” - ÎM Direcţia Construcţii Capitale10 Nr. 14/01917 Cod CPV 45000000-7 - „Construcţia colectorului de canalizare menager-fecaloidă pe stradela L. Damian, mun. Chişinău” - ÎM Direcţia Construcţii Capitale............................. 10 Nr. 14/01919 Cod CPV 33000000-0 - Echipament si utilaj necesar pentru funcţionarea în situaţii excepţionale a echipelor mobile de intervenţie - CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ........................................................................................................11 Nr. 14/01922 Cod CPV 45000000-7 - „Amenajarea zonei de acces din str. M. Sadoveanu nr. 24/1 sect. Ciocana. mun. Chişinău” - ÎM Direcţia Construcţii Capitale ..................................... 12 Nr. 14/01925 Cod CPV 32000000-3 - echipamentul de radio, conform necesităţilor Departamentului Trupelor de Carabinieri pentru anul 2014 (REPETAT) - Ministerul Afacerilor Interne....... 12 Nr. 14/01931 Cod CPV 73430000-5 - Servicii de realizare a evaluărilor externe ale calităţii învăţămîntului superior ( programe studii superioare, ciclul I )din Republica Moldova. - Ministerul Educației ........................................................................................................ 13 Nr. 14/01933 Cod CPV 30197642-8 - hîrtie conform necesităților SFS - INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT DE PE LÎNGĂ MINISTERUL FINANŢELOR AL REPUBLICII MOLDOVA ........................................................................................................................ 14 Nr. 14/01939 Cod CPV 79314000-8 - Studiul de fezabilitate pentru sistemul municipal de sănătate - Direcția sănătății a Consiliului municipal Chișinău ........................................................... 14 Nr. 14/01940 Cod CPV 33000000-0 - Dispozitive medicale necesare pentru cabinetul ORL - REPETAT - IMSP Spitalul Clinic Republican .................................................................... 15 Nr. 14/01943 Cod CPV 33690000-3 - medicamente şi dispozitive medicale necesare tratamentului pacienţilor cu epidermoliza buloasă întru realizarea Programului Special în anul 2014. - Agentia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale.............................................. 16 Nr. 14/01945 Cod CPV 45233142-6 - lucrări de reparație a drumului L266 Prepelița - Pepeni – Bălăsești (tronsonul Prepelița – Pepeni PC 41+25–PC 50+19 ) - Administrația de Stat a Drumurilor .............................................................................................................. 17 Nr. 14/01946 Cod CPV 45233142-6 - lucrări de reparație a drumului L461 Ialoveni-Molești (tronsonul Costești-Molești), km 10,9-11,95 - Administrația de Stat a Drumurilor ............ 17 Nr. 14/01950 Cod CPV 44100000-1 - Materiale de construcţie - UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI....................................................................................................................... 18 Nr. 14/01958 Cod CPV 15511700-0 - Produse lactate pentru copii primului an de viață, conform necesităților IMSP Asociațiilor Medicale Teritoriale, din subordinea Direcției sănătății a CMC. (repetat) - Direcția sănătății a Consiliului municipal Chișinău ............................. 19 Nr. 14/01971 Cod CPV 34110000-1 - mijloace de transport - INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ... 19 Anunturi de modificare/ anulare a Licitatiilor Publice Anunt de modificare - La Licitaţie publică nr. 14/01708 din 30.09.2014 cu privire la achiziţia dispozitivelor medicale conform necesităţilot instituţiilor medico-sanitare publice pentru anul 2014, cod CPV - 38000000-5, conform necesităţilor Agentiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale. ...................................................................... 20

Upload: others

Post on 05-Feb-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

1

Cuprins:Proceduri lansate in cadrul SIA Registrul de Stat al Achizitiilor Publice

LicitatiiNr. 14/01407 Cod CPV 30200000-1 - Echipamente IT de înregistrare audio și protocolare a

ședințelor de judecată, compatibile cu Programa Femida - Curtea de Apel Chisinau........ 8Nr. 14/01881 Cod CPV 33696500-0 - reactive şi consumabile de laborator - Agentia

Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale ......................................................................... 8Nr. 14/01908 Cod CPV 45000000-7 - „Modernizarea şi dotarea Blocului de operaţii cu echipament

şi dispozitive medicale perfomante din str. Arhanghel Mihai, nr. 38, mun. Chişinău” - ÎM Direcţia Construcţii Capitale .......................................................................................... 9

Nr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic cu profil sportiv nr. 3 ( amenajarea terenului sportiv a Liceului ), mun. Chişinău, Tranşa II” - ÎM Direcţia Construcţii Capitale 10

Nr. 14/01917 Cod CPV 45000000-7 - „Construcţia colectorului de canalizare menager-fecaloidă pe stradela L. Damian, mun. Chişinău” - ÎM Direcţia Construcţii Capitale ............................. 10

Nr. 14/01919 Cod CPV 33000000-0 - Echipament si utilaj necesar pentru funcţionarea în situaţii excepţionale a echipelor mobile de intervenţie - CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ........................................................................................................11

Nr. 14/01922 Cod CPV 45000000-7 - „Amenajarea zonei de acces din str. M. Sadoveanu nr. 24/1 sect. Ciocana. mun. Chişinău” - ÎM Direcţia Construcţii Capitale ..................................... 12

Nr. 14/01925 Cod CPV 32000000-3 - echipamentul de radio, conform necesităţilor Departamentului Trupelor de Carabinieri pentru anul 2014 (REPETAT) - Ministerul Afacerilor Interne ....... 12

Nr. 14/01931 Cod CPV 73430000-5 - Servicii de realizare a evaluărilor externe ale calităţii învăţămîntului superior ( programe studii superioare, ciclul I )din Republica Moldova. - Ministerul Educației ........................................................................................................ 13

Nr. 14/01933 Cod CPV 30197642-8 - hîrtie conform necesităților SFS - INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT DE PE LÎNGĂ MINISTERUL FINANŢELOR AL REPUBLICII MOLDOVA ........................................................................................................................ 14

Nr. 14/01939 Cod CPV 79314000-8 - Studiul de fezabilitate pentru sistemul municipal de sănătate - Direcția sănătății a Consiliului municipal Chișinău ........................................................... 14

Nr. 14/01940 Cod CPV 33000000-0 - Dispozitive medicale necesare pentru cabinetul ORL - REPETAT - IMSP Spitalul Clinic Republican .................................................................... 15

Nr. 14/01943 Cod CPV 33690000-3 - medicamente şi dispozitive medicale necesare tratamentului pacienţilor cu epidermoliza buloasă întru realizarea Programului Special în anul 2014. - Agentia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale .............................................. 16

Nr. 14/01945 Cod CPV 45233142-6 - lucrări de reparație a drumului L266 Prepelița - Pepeni – Bălăsești (tronsonul Prepelița – Pepeni PC 41+25–PC 50+19 ) - Administrația de Stat a Drumurilor .............................................................................................................. 17

Nr. 14/01946 Cod CPV 45233142-6 - lucrări de reparație a drumului L461 Ialoveni-Molești (tronsonul Costești-Molești), km 10,9-11,95 - Administrația de Stat a Drumurilor ............ 17

Nr. 14/01950 Cod CPV 44100000-1 - Materiale de construcţie - UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI ....................................................................................................................... 18

Nr. 14/01958 Cod CPV 15511700-0 - Produse lactate pentru copii primului an de viață, conform necesităților IMSP Asociațiilor Medicale Teritoriale, din subordinea Direcției sănătății a CMC. (repetat) - Direcția sănătății a Consiliului municipal Chișinău ............................. 19

Nr. 14/01971 Cod CPV 34110000-1 - mijloace de transport - INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ...19

Anunturi de modificare/ anulare a Licitatiilor PubliceAnunt de modificare - La Licitaţie publică nr. 14/01708 din 30.09.2014 cu privire la achiziţia

dispozitivelor medicale conform necesităţilot instituţiilor medico-sanitare publice pentru anul 2014, cod CPV - 38000000-5, conform necesităţilor Agentiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale. ...................................................................... 20

Page 2: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

2

Anunt de modificare - La Licitaţie publică nr. 14/01787 din 08.10.2014 cu privire la sistemul de canalizare (tranșa II) în satul Duruitoarea Veche, or.Costeşti, raionul Rîşcani, cod CPV - 45232400-6, conform necesităţilor Agenției de Dezvoltare Regională Nord.......... 20

Anunt de modificare - La Licitaţie publică nr. 14/01788 din 08.10.2014 cu privire la reconstrucției și modernizarii stației de epurare din or. Costești r. Rîșcani TRANȘA I, cod CPV - 45252100-9, conform necesităţilor Agenției de Dezvoltare Regională Nord. ................... 21

Anunt de modificare - La Licitaţie publică nr. 14/01841 din 07.10.2014 cu privire la achiziţia lucrărilor de reparație a podului pe drumul Minjir (raionul Hîncești) – Tomai (raionul Leova), PC 2+10,5, cod CPV - 45221119-9, conform necesităţilor Administrației de Stat a Drumurilor. .............................................................................................................. 21

Anunt de modificare - La Licitaţie publică nr. 14/01858 din 06.10.2014 cu privire la achiziţia serviciilor de Consultanță pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, cod CPV - 71241000-9, conform necesităţilor Ministerului Tehnologiei Informaţiei și Comunicațiilor. ........................ 21

Concursuri prin cererea ofertelor de preturiNr. 14/01938 Cod CPV 45000000-7 - Lucrări de instalare a sistemului de suprveghere video şi

domofon video conform necesitaţilor DETS s-l Buiucani - Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani ............................................................................................................. 21

Nr. 14/01947 Cod CPV 39221110-1 - veselă pentru cantină - DEPARTAMENTUL DOTĂRI AL MINISTERULUI APĂRĂRII ............................................................................................... 22

Nr. 14/01948 Cod CPV 15131120-2 - Crenvurști pentru necesitatea instituţiilor preşcolare şi de tip internat subordonate Direcţiei Educaţie, Tineret şi Sport sectorul Botanica pentru perioada 13.10.2014-31.12.2014 - Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica ............................................................................................................................ 22

Nr. 14/01952 Cod CPV 45441000-0 - Schimbarea geamurilor în clădirea în care va fi amplasat Liceul Pro Succes din str. Cetatea Alba, 168- DGETS ..................................................... 23

Nr. 14/01954 Cod CPV 66514110-0 - Servicii de asigurare obligatorie a mijloacelor de transport auto - Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al MAI .................................... 23

Nr. 14/01955 Cod CPV 60420000-8 - Servicii de transport aerian - Ministerul Tehnologiei Informaţiei și Comunicațiilor ............................................................................................. 24

Nr. 14/01956 Cod CPV 45453000-7 - Lucrările de reparaţie capitală a cantinei Gimnaziului nr.74 com.Tohatin,str.Mihai Eminescu,22 - DGETS .................................................................. 25

Nr. 14/01962 Cod CPV 45000000-7 - lucrări de schimbare a ferestrelor la liceul “Natalia Dadiani”, - Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani .................................................................. 25

Nr. 14/01964 Cod CPV 45215140-0 - Reparația încăperiolr IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 4 din str. Columna, 150, mun. Chișinău - Direcția sănătății a Consiliului municipal Chișinău ... 26

Nr. 14/01965 Cod CPV 32333000-6 - Echipament video - DEPARTAMENTUL DOTĂRI AL MINISTERULUI APĂRĂRII ............................................................................................... 26

Nr. 14/01966 Cod CPV 45000000-7 - Lucrări de reparaţie curentă pentru Direcția de justiție a Găgăuziei din subordinea Ministerului Justiției - Ministerul Justitiei al Republicii Moldova .......................27

Nr. 14/01967 Cod CPV 60420000-8 - Bilete avia - Curtea de Conturi .................................................... 27Nr. 14/01972 Cod CPV 30237310-5 - Cartuşe de fonturi pentru imprimante și copiatoare -

APARATUL PREŞEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA .................................................. 28

LicitatiiNr. 1866/14 Cod CPV. 09111100-1 Carbune - Directia Invatamint Tineret si Sport Briceni ..................... 29Nr. 1867/14 Cod CPV. 09111100-1 carbune - IMSP CMF Hincesti ......................................................... 29Nr. 1868/14 Cod CPV. 45215130-7 lucrari de constructie a edificiului OMF Lucasenca rl. Orhei -

IMSP Centrul de Sanatate Isacova .................................................................................. 30Nr. 1869/14 Cod CPV. 45247130-0 lucrari de alimentare cu apa potabila a s. Untesti - Primaria

Untesti Ungheni ................................................................................................................ 30Nr. 1870/14 Cod CPV. 15800000-6 produse alimentare pe octombrie 2014-martie 2015 - IMSP SR

Cahul ................................................................................................................................ 31Nr. 1871/14 Cod CPV. 39000000-2#Mobilă (inclusiv mobilă de birou), accesorii de mobilier,

aparate de uz casnic (exclusiv dispozitive de iluminat) şi produse de curăţat imobil

Page 3: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

3

cu destinatie de sediu administrativ pentru Biroul de Probatiune - Oficiul Central de Probatiune ........................................................................................................................ 31

Nr. 1872/14 Cod CPV. 45453000-7 lucrari de reparatie capitala a imbracamintei din beton asfaltic a drumului de acces spre gradinita din s. Salcuta - Primaria Salcuta Causeni ................... 32

Nr. 1873/14 Cod CPV. 45233142-6 lucrari de reparatie a drumului de acces spre Gradinita din s. Cioara - Primaria Cioara Hincesti ..................................................................................... 32

Nr. 1874/14 Cod CPV. 45251200-3 constructia centralei termice la complexul sportiv din s. Larga - Primaria Larga Briceni ...................................................................................................... 33

Nr. 1875/14 Cod CPV. 39160000-1 mobilier scolar - CR Causeni .......................................................... 33Nr. 1876/14 Cod CPV. 43260000-3 tractor, echipament pentru intrretinerea drumului si

transportarea DMS si a pubelor - Primaria Chiscareni Singerei ....................................... 34Nr. 1877/14 Cod CPV. 45233142-6 reparatia unei portiuni de drum a str. Scolii din s. Baimaclia -

Primaria Baimaclia Causeni ............................................................................................. 34Nr. 1878/14 Cod CPV. 45232150-8 reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, forarea si utilarea

sondei arteziene din in s. Seliste - Primaria Seliste Nisporeni ......................................... 35Nr. 1879/14 Cod CPV. 45233000-9 lucrari de reparatie a drumului de acces de la pod din s. Bulboci

pina la centrul localitatii - Primaria Bulboci Soroca ........................................................... 35Nr. 1880/14 Cod CPV. 32322000-6 echipament multimedia - IMSP Statia Zonala AMU Centru ............ 36Nr. 1881/14 Cod CPV. 09111100-1 cărbune - Scoala Profesionala Taraclia Causeni ............................. 36

Anunturi de modificare/ anulare a Licitatiilor PubliceAnunt de modificare - La Licitația publică Nr. 1806/14 din 06.10.2014 cu privire la achiziționarea

lucrarilor de reparatie a drumului Stefan cel Mare din or. Falesti, Cod CPV: 45233142-6, conform necesităților Primariei Falesti. ....................................................... 37

Anunt de modificare - La Licitația publică Nr. 1842/14 din 08.10.2014 cu privire la achiziționarea serviciilor de proiectare pentru reparatia capitala la LT. V.Coroban din or. Glodeni, Cod CPV: 45321000-3, conform necesităților Ministerului Educatiei. .............................. 37

Anunt de modificare - La Licitația publică Nr. 1855/14 din 14.10.2014 cu privire la achiziționarea serviciilor de proiectare pentru reparatia capitala la LT. L.Blaga din or. Iargara rl. Leova, Cod CPV: 45321000-3, conform necesităților Ministerului Educatiei. .................. 37

Concursuri prin cererea ofertelor de preturiNr. 6435-op/14 Cod CPV. 45421100-5 lucrari de schimbare a geamurilor si usilor exterioare la

Gimnaziul din s. Micauti - Primaria Micauti Straseni ........................................................ 38Nr. 6436-op/14 Cod CPV. 45453000-7 reparatia gradinitei “ Romanita” din s. Dubasarii Vechi -

Primaria Dubasarii Vechi Criuleni ..................................................................................... 38Nr. 6437-op/14 Cod CPV. 45259300-0 reparatia si intretinerea centrelor termice - IMSP SR Calarasi .. 38Nr. 6438-op/14 Cod CPV. 45212300-9 lucrari de reparatie capitala a salii festive la scoala de

muzica din. or.Briceni - Primaria Briceni Briceni ............................................................... 39Nr. 6439-op/14 Cod CPV. 45000000-7 lucrari de constructie - Internatul Psihoneurologic Cocieri

Dubasari ........................................................................................................................... 39Nr. 6440-op/14 Cod CPV. 45247130-0 lucrari de constructie a sistemului de alimentare cu apa din

s. Cazanesti - Primaria Cazaneti Telenesti ....................................................................... 39Nr. 6441-op/14 Cod CPV. 39225100-6 Bricheti combinati. - Gimnaziul Saptebani Riscani .................... 40Nr. 6442-op/14 Cod CPV. 45233142-6 Lucrari de reparatie a drumurilor - Primaria Piatra Orhei ........... 40Nr. 6443-op/14 Cod CPV. 45453000-7 Reparatia capitala a sediului Primariei - Primaria Sarata

Noua Leova ...................................................................................................................... 41Nr. 6444-op/14 Cod CPV. 45453000-7 lucrari de reparatii generale a cladirii OMF Sarata Veche, rl.

Falesti - IMSP Centrul de Sanatate Ciolacu Nou ............................................................. 41Nr. 6445-op/14 Cod CPV. 45316110-9 lucrari de constructie a retelei de iluminare stradala -

Primaria Meleseni Calarasi ............................................................................................... 41Nr. 6446-op/14 Cod CPV. 45211320-8 reparatia pavelioanelor de josaca la gradinita din s. Cimiseni

- Primaria Cimiseni Criuleni .............................................................................................. 42Nr. 6447-op/14 Cod CPV. 33100000-1 echipamemt medical - IMSP Centrul de Sanatate Panasesti .... 42Nr. 6448-op/14 Cod CPV. 15800000-6 Produse alimentare (procedura repetata) - Liceul Teoretic

Mihai Eminescu Antonesti Stefan Voda ............................................................................ 42

Page 4: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

4

Nr. 6449-op/14 Cod CPV. 45453000-7 lucrari de reparatie a sectiei de internare a IMSP SR rl. Telenesti - IMSP SR Telenesti .......................................................................................... 43

Nr. 6450-op/14 Cod CPV. 18000000-9 inventar moale - Casa Internat pentru Copii cu Deficiente Mintale Baieti Orhei .......................................................................................................... 43

Nr. 6451-op/14 Cod CPV. 45000000-7 lucrari de reparatie curenta - Casa Internat pentru Copii cu Deficiente Mintale Baieti Orhei ......................................................................................... 44

Nr. 6452-op/14 Cod CPV. 45316110-9 reparatia capitala a sistemului de iluminare a strazilor din s. Larga - Primaria Larga Briceni .......................................................................................... 44

Nr. 6453-op/14 Cod CPV. 15800000-6 produse alimentare - Primaria Tanatari Causeni ....................... 44Nr. 6454-op/14 Cod CPV. 15000000-8 Produse alimentare - Directia Invatamint Basarabeasca ........... 45Nr. 6455-op/14 Cod CPV. 45232141-2 Constructia cazangeriei pe biomasa la gradinita Fat -

Frumos - Primaria Cimislia Cimislia .................................................................................. 45Nr. 6456-op/14 Cod CPV. 45453000-7 Lucrari de reparatie la sala sportiva din s.Puhaceni r-nul

Anenii Noi - Directia Educatie Anenii Noi .......................................................................... 45Nr. 6457-op/14 Cod CPV. 45233120-6 lucrari de constructie a drumurilor spre cimitir din s.

Panasesti - Primaria Panasesti Straseni .......................................................................... 46Nr. 6458-op/14 Cod CPV. 44221000-5 Materiale de constructii (usi} - Internatul Psihoneurologic

Badiceni Soroca ............................................................................................................... 46Nr. 6459-op/14 Cod CPV. 44100000-1 Materiale de constructie (REPETAT) - Scoala Profesionala

Cimislia ............................................................................................................................. 47Nr. 6460-op/14 Cod CPV. 45233142-6 lucrari de reparatie a drumului L-234 ciuciulea-Dusmani-

Limbenii vechi selectiv - consiliul raional Glodeni ............................................................. 47Nr. 6461-op/14 Cod CPV. 39130000-2 mobilier de birou - Academia de Administrare Publica .............. 47Nr. 6462-op/14 Cod CPV. 03114100-4 paie legate in baloturi rotunde - Gimnazuil Hirtopul Mare Criuleni .....48Nr. 6463-op/14 Cod CPV. 45453000-7 Lucrari de reparatie la Casa de Cultura s. Giurgiulesti, rl.

Cahul - Primaria Giurgiulesti Cahul .................................................................................. 48Nr. 6464-op/14 Cod CPV. 39130000-2 Mobilier de birou (mese birou,dulap pentru safeu) -

Judecatoria Donduseni ..................................................................................................... 48Nr. 6465-op/14 Cod CPV. 22200000-2 abonarea la reviste,zeare pentru anul 2015 - Inspectoratul

Fiscal de Stat Chisinau ..................................................................................................... 49Nr. 6466-op/14 Cod CPV. 45453000-7 lucrari de reparatie a gradinitei din com. Micauti - Primaria

Micauti Straseni ................................................................................................................ 49Nr. 6467-op/14 Cod CPV. 45453000-7 lucrari de termoizolare a podului blocului principal - Palatul

Republicii iS ...................................................................................................................... 50Nr. 6468-op/14 Cod CPV. 45453000-7 lucrari de reparatie cosmetica a birourilor - Pretura Centru ....... 50Nr. 6469-op/14 Cod CPV. 45233142-6 repartatia drumurilor din s. Tambula - Primaria Tambula Singerei .....50Nr. 6470-op/14 Cod CPV. 45233142-6 reparatia drumului din intravilanul s. Octeabriscoe, com

Tambula - Primaria Tambula Singerei ............................................................................... 51Nr. 6471-op/14 Cod CPV. 45262600-7 Reparatia cladirii Administrative al primariei Peresecina -

Primaria Peresecina Orhei ............................................................................................... 51Nr. 6472-op/14 Cod CPV. 71000000-8 Servicii de elaborarea proectului retelii de alimentare cu apa

si canalizare cu statia de epurare din s. Sarateni r. Leova - Primaria Sarateni Leova ..... 51Nr. 6473-op/14 Cod CPV. 45231300-8 lucrari de constructie a conductelor de apa si de canalizare

a apelor reziduale - Inspectoratul National de Patrulare al IGP a MAI ............................. 52Nr. 6474-op/14 Cod CPV. 31000000-6 materiale pentru iluminarea stradala - Primaria Rezeni Ialoveni 52Nr. 6475-op/14 Cod CPV. 39292100-6 tablete interactive si calculatoare - Liceul Teoretic I Creanga

Floresti .............................................................................................................................. 53Nr. 6476-op/14 Cod CPV. 45232153-9 Lucrari de constructie a fintinii arteziene - Primaria Bulboaca

Anenii Noi ......................................................................................................................... 53Nr. 6477-op/14 Cod CPV. 45310000-3 lucrari de reparatie a retelelor de alimentare cu curent

electric a incaperilor din incinta cladirii din str. Alexandru cel Bun,133, or. Cimislia - CR Cimislia ....................................................................................................................... 53

Nr. 6478-op/14 Cod CPV. 45316110-9 extinderea sistemului de iluminare stradala in com. Calfa - Primaria Calfa Anenii Noi .................................................................................................. 54

Nr. 6479-op/14 Cod CPV. 39160000-1 mobilier scolar - Liceul Teoretic Ion Creanga Ungheni .............. 54Nr. 6480-op/14 Cod CPV. 45233142-6 lucrari de reparatie a drumului spre s. Dimitrovca - CR Cimislia 54

Page 5: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

5

Nr. 6481-op/14 Cod CPV. 45233142-6 lucrari de reparatie a drumului spre s. Mereni - CR Cimislia ..... 55Nr. 6482-op/14 Cod CPV. 45233142-6 lucrari de reparatie a drumului spre s. Hirtop - CR Cimislia ....... 55Nr. 6483-op/14 Cod CPV. 45233142-6 lucrari de reparatie a drumului spre s. Suric - CR Cimislia ........ 56Nr. 6484-op/14 Cod CPV. 44100000-1 materiale pentru constructia copertinelor - Primaria Cahul Cahul .....56Nr. 6485-op/14 Cod CPV. 45453000-7 lucrari de reparatie a drumului public local din s. Radeni -

CR Straseni ...................................................................................................................... 56Nr. 6486-op/14 Cod CPV. 30141200-1 tehnica de calcul pentru anul 2014 - Directia Generala

Asistenta Sociala Chisinau ............................................................................................... 57Nr. 6487-op/14 Cod CPV. 09111000-0 carbune - IMSP Centrul de Sanatate Lapusna Pascani ............. 57Nr. 6488-op/14 Cod CPV. 33100000-1 echipament medical - IMSP CMF Hincesti ................................ 57Nr. 6489-op/14 Cod CPV. 50720000-8 servicii de deservire a cazangeriei pentru perioada toamna

2014-primavara 2015 - IMSP SR Ialoveni ........................................................................ 58Nr. 6490-op/14 Cod CPV. 45453000-7 lucrari de reparatie a imprejmuirilor al IMSP SR Hincesti -

IMSP SR Hincesti ............................................................................................................. 58Nr. 6491-op/14 Cod CPV. 09134200-9 benzina si motorina - Liceul Teoretic M Eminescu Dubasari ..... 59Nr. 6492-op/14 Cod CPV. 15000000-8 produse alimentare - IMSP SR Hincesti .................................... 59Nr. 6493-op/14 Cod CPV. 45232151-5 Lucrari de conectare a retelei de pompare a apei in satul

Poiana - Primaria Poiana Soldanesti ................................................................................ 59Nr. 6494-op/14 Cod CPV. 44100000-1 materiale de constructii - Primaria Balti Balti ............................. 60Nr. 6495-op/14 Cod CPV. 45453000-7 Reparatia capitala a nodurilor sanitare,dusurilor,garderobelor

in LT L.Blaga mnu. Balti - Primaria Balti Balti ................................................................... 60Nr. 6496-op/14 Cod CPV. 45453000-7 Reparatia capitala a grupurilor sanitare in LT V.Maiakovski

mun. Balti - Primaria Balti Balti ......................................................................................... 60Nr. 6497-op/14 Cod CPV. 44110000-4 Materiale de constructie - Colegiul de Zootehnie si Medicina

Veterinara ......................................................................................................................... 61Nr. 6498-op/14 Cod CPV. 45441000-0 Dezasamblarea, confecţionarea şi instalarea tîmplăriei din

PVC - Liceul Teoretic E Cosieru din Mihaileni Riscani ..................................................... 61Nr. 6499-op/14 Cod CPV. 45233142-6 Lucrari de reparatie a unui sector de drum in s. Rosu, rl.

Cahul - Primaria Rosu Cahul ............................................................................................ 62Nr. 6500-op/14 Cod CPV. 71220000-6 proiectarea azilului de batrini din com. Coscodeni - Primaria

Coscodeni Singerei .......................................................................................................... 62Nr. 6501-op/14 Cod CPV. 45214630-5 instalatii stiintifice - Institutul de Fizica Aplicata a ASM .............. 62Nr. 6502-op/14 Cod CPV. 09111100-1 carbuni - Gimnaziul Maramonovca Drochia#1012620009566 ... 63Nr. 6503-op/14 Cod CPV. 090 produse petroliere - Colegiul de Informatica Chisinau ............................ 63Nr. 6504-op/14 Cod CPV. 45441000-0 lucrari de montare de geamuri - Judecatoria Balti ..................... 63Nr. 6505-op/14 Cod CPV. 39112000-0 scaune pentru sali de studii - Colegiul de Muzica Stefan Neaga .. 64Nr. 6506-op/14 Cod CPV. 33690000-3 medicamente - IMSP SCM Sfinta Treime .................................. 64Nr. 6507-op/14 Cod CPV. 45233140-2 reparatia drumului central cu beton asfaltic din s. Isnovat -

Primaria Isnovat Criuleni .................................................................................................. 65Nr. 6508-op/14 Cod CPV. 45450000-6 lucrari de reparatia curenta of. Albota de Sus, of. Albota de

Jos, of. Sofievca - IMSP Centrul de Sanatate Taraclia ..................................................... 65Nr. 6509-op/14 Cod CPV. 45233142-6 reparatia drumurilor din s. Bilicenii Vechi - Primaria Bilicenii

Vechi Singerei ................................................................................................................... 65Nr. 6510-op/14 Cod CPV. 15500000-3 produse lactate - Primaria Slobozia Mare Cahul ....................... 66Nr. 6511-op/14 Cod CPV. 15000000-8 produse alimentare - IMSP Spitalul de Psihiatrie si

Ftiziopneumologie Orhei ................................................................................................... 66Nr. 6512-op/14 Cod CPV. 45232200-4 restabilirea iluminarii stradale in s. Bulboci - Primaria Bulboci

Soroca .............................................................................................................................. 66Nr. 6513-op/14 Cod CPV. 45453000-7 reparatia caminului cultural din s. Bulbocii Noi din com.

Bulboci - Primaria Bulboci Soroca .................................................................................... 67Nr. 6514-op/14 Cod CPV. 44423200-3 reparatia scarilor si pragurilor la gradinita de copii nr.194 din

or. Codru - Primaria Codru Chisinau ................................................................................ 67Nr. 6515-op/14 Cod CPV. 45251000-1 lucrari de constructie a centralei termice pe baza de

biomasa la LT. Ion Pelivan - Primaria Razeni Ialoveni ...................................................... 68Nr. 6516-op/14 Cod CPV. 45453000-7 reparatia in CS Zubresti - IMSP Centrul de Sanatate Zubresti .. 68Nr. 6517-op/14 Cod CPV. 45212314-0 Lucrari de sculptura si instalare a monumentului veranilor -

Page 6: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

6

CR Soroca ........................................................................................................................ 68Nr. 6518-op/14 Cod CPV. 45233142-6 Lucrari de reparare a drumului pe str.Lesnaia sat.Cismichioi

(procedura repetata) - Primaria Cismichioi UTA Gagauzia ............................................... 69Nr. 6519-op/14 Cod CPV. 39142000-9 mobilier pentru gradinita nr.223 din com Tohatin - Primaria

Tohatin Chisinau ............................................................................................................... 69Nr. 6520-op/14 Cod CPV. 15000000-8 produse alimentare - IMSP SR Cahul ........................................ 69Nr. 6521-op/14 Cod CPV. 09111100-1 carbune - IMSP Centrul de Sanatate Cornesti ........................... 70Nr. 6522-op/14 Cod CPV. 45233142-6 servicii de responsabil tehnic la lucrari de reparatie a unor

portiuni de drum din intravilanul or. Singera - Primaria Singerei Singerei ........................ 70Nr. 6523-op/14 Cod CPV. 45259300-0 lucrari de demontaj si montaj retelei termice la LT. Tetcani

din Briceni - Directia Invatamint Tineret si Sport Briceni ................................................... 71Nr. 6524-op/14 Cod CPV. 33141000-0 dispozitiv medical - IMSP Centrul de Sanatate Straseni ........... 71Nr. 6525-op/14 Cod CPV. 15800000-6 produse alimentare - Primaria Siscani Nisporeni ....................... 71

Anunturi de modificare/ anulare a concursurilor prin cererea ofertelor de preturiAnunt de modificare - La Concursul prin cererea ofertelor de prețuri Nr. 6325-op/14 din 29.09.2014

cu privire la achiziționarea legumelor, Cod CPV: 03221000-6, conform necesităților Primariei Comrat UTA Gagauzia. ..................................................................................... 72

Anunt de modificare - La Concursul prin cererea ofertelor de prețuri Nr. 6342-op/14 din 29.09.2014 cu privire la achiziționarea serviciilor de promovare, Cod CPV: 79342200-5, conform necesităților Organizatiei de Atragere a Investitiilor si promovarea a Exportului din Moldova. ........................................................................................................................... 72

AnunturiReclama Softconstruct SRL .................................................................................................................... 73Anunt concurs Ciucur-Mingir, Cimislia ..................................................................................................... 73Anunt concurs Gura Galbena, Cimislia ................................................................................................... 74Anunt concurs Milesti, Nisporeni ............................................................................................................. 75Anunt concursuri r. Straseni_gradinite..................................................................................................... 76Anunt concursuri r. Telenesti_gradinite .................................................................................................... 77Anunt_extindere Biesti, Orhei .................................................................................................................. 78Anunturi Raionul Cahul............................................................................................................................ 79Anunturi Raionul Cantemir ...................................................................................................................... 80Anunturi Raionul Donduseni .................................................................................................................... 81Anunturi Raionul Dubasari....................................................................................................................... 82Anunturi Raionul Floresti ......................................................................................................................... 83

Anunţuri de atribuire a contractelor de achiziţii publice pentru anul 2013Anunţuri de atribuire a contractelor de achiziţii publice de bunuri, servicii şi lucrări încheiate de către

autorităţile contractante în rezultatul desfăşurării procedurilor de licitaţie publică ............... 84

Page 7: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

7

În atenţia operatorilor economiciAgenţia Achiziţii Publice, aduce la cunoştinţă faptul că operatorii economici îşi pot plasa

avize publicitare în Buletinul Achiziţiilor Publice şi pe pagina web www.tender.gov.md.Tarifele pentru plasarea avizelor publicitare (reclamei), potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 278

din 16.03.2006, cu privire la mijloacele speciale în domeniul achiziţiilor publice ale Agenţiei Achiziţii Publice sunt următoarele:

Nr.d/o Denumirea serviciului Tarif, lei

1. Publicitatea plasată în Buletinul Achiziţiilor Publice, pentru 1 cm2 1 număr - 9,00

2-5 numere - 6,00

6 şi mai multe - 5,00

2. Publicitatea plasată pe pagina web, pentru 1 cm2 10,00

Page 8: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

8

Proceduri lansate in cadrul SIA Registrul de Stat al Achizitiilor Publice

Tip proceduri: Licitaţie publică Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Licitaţie publică Nr. 14/01407Autoritatea contractantă Curtea de Apel ChisinauAdresa m.Chisinau, str.Teilor 4Telefon/fax 022 66 48 56Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie CUCULESCU VASILEObiectul achiziţiei Echipamente IT de înregistrare audio și protocolare a ședințelor de judecată, compatibile cu Programa FemidaCod CPV 30200000-1Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini m.Chisinau, str.Teilor 4, bir.5Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică m.Chisinau, str.Teilor 4,bir.43Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 226301Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 210104032340335Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 226301Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 210104032340335Rechizitele contului de garantare a contractului:Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 210104032340335Termenul de depunere a ofertelor 13.10.2014 11:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.10.2014 11:00

Licitaţie publică Nr. 14/01881Autoritatea contractantă Agentia Medicamentului şi Dispozitivelor MedicaleAdresa Korolenko 2/1, ChisinauTelefon/fax 022 884325Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie DONEA VICTORObiectul achiziţiei reactive şi consumabile de laboratorCod CPV 33696500-0Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Korolenko 2/1, Chisinau

Page 9: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

9

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Korolenko 2/1, ChisinauLimba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 440115101120301Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000120301Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 440115101120301Termenul de depunere a ofertelor 06.10.2014 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 06.10.2014 10:00

Licitaţie publică Nr. 14/01908Autoritatea contractantă ÎM Direcţia Construcţii CapitaleAdresa MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100Telefon/fax 022-23-49-36Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie CIBURCIU TATIANAObiectul achiziţiei „Modernizarea şi dotarea Blocului de operaţii cu echipament şi dispozitive medicale perfomante din str. Arhanghel Mihai, nr. 38, mun. Chişinău”Cod CPV 45000000-7Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100, birou nr. 106Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100, sala de sedinţeLimba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00 (fara TVA)Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 225120319Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.3 ChisinauRechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 461400000515201Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatRechizitele contului de garantare a contractului:

Page 10: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

10

Cont de decontare 225120319Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.3 ChisinauTermenul de depunere a ofertelor 06.10.2014 11:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 06.10.2014 11:00

Licitaţie publică Nr. 14/01915Autoritatea contractantă ÎM Direcţia Construcţii CapitaleAdresa MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100Telefon/fax 022-23-49-36Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie CIBURCIU TATIANAObiectul achiziţiei „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic cu profil sportiv nr. 3 ( amenajarea terenului sportiv a Liceului ), mun. Chişinău, Tranşa II”Cod CPV 45453000-7Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100, bir. 106Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100, sala de sedinteLimba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00 (fara TVA)Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 225120319Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.3 ChisinauRechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 225120319Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.3 ChisinauTermenul de depunere a ofertelor 10.10.2014 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.10.2014 10:00

Licitaţie publică Nr. 14/01917Autoritatea contractantă ÎM Direcţia Construcţii CapitaleAdresa MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100Telefon/fax 022-23-49-36Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie CIBURCIU TATIANAObiectul achiziţiei „Construcţia colectorului de canalizare menager- fecaloidă pe stradela L. Damian, mun. Chişinău”Cod CPV 45000000-7Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100, bir. 106Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100

Page 11: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

11

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00 (fara TVA)Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 225120319Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.3 ChisinauRechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 461400000515201Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatRechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 225120319Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.3 ChisinauTermenul de depunere a ofertelor 10.10.2014 11:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.10.2014 11:00

Licitaţie publică Nr. 14/01919Autoritatea contractantă CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂAdresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Asachi Gh. 67 bl. ATelefon/fax 022-574-501 022-574-574Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie LAZUR GALINAObiectul achiziţiei Echipament si utilaj necesar pentru funcţionarea în situaţii excepţionale a echipelor mobile de intervenţieCod CPV 33000000-0Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Asachi Gh. 67 bl. A, et.4, bir.407, 408 serviciu achiziţiiLocul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Asachi Gh. 67 bl. ALimba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 440115101121901Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000121901Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000121901

Page 12: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

12

Termenul de depunere a ofertelor 10.10.2014 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.10.2014 10:00

Licitaţie publică Nr. 14/01922Autoritatea contractantă ÎM Direcţia Construcţii CapitaleAdresa MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100Telefon/fax 022-23-49-36Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie CIBURCIU TATIANAObiectul achiziţiei „Amenajarea zonei de acces din str. M. Sadoveanu nr. 24/1 sect. Ciocana. mun. Chişinău”Cod CPV 45000000-7Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100, bir. 106Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100, sala de sedinţeLimba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00 (fara TVA)Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 225120319Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.3 ChisinauRechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 461400000515201Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatRechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 225120319Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.3 ChisinauTermenul de depunere a ofertelor 06.10.2014 11:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 06.10.2014 11:00

Licitaţie publică Nr. 14/01925Autoritatea contractantă Ministerul Afacerilor InterneAdresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75Telefon/fax 022-255-882Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie GRAUR TAMARAObiectul achiziţiei echipament de radio, conform necesităţilor Departamentului Trupelor de Carabinieri pentru anul 2014 (REPETAT)Cod CPV 32000000-3Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Ministerul Afacerilor Interne, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75, bir. 135

Page 13: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

13

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Ministerul Afacerilor Interne, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 440115101013307Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000299401Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000299401Termenul de depunere a ofertelor 06.10.2014 14:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 06.10.2014 14:00

Licitaţie publică Nr. 14/01931Autoritatea contractantă Ministerul EducațieiAdresa Telefon/fax 022233773Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie ABAŞEV EUGENIUObiectul achiziţiei Servicii de realizare a evaluărilor externe ale calităţii învăţămîntului superior ( programe studii superioare, ciclul I )din Republica Moldova.Cod CPV 73430000-5Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Ministerul Educatiei, birou 460Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Ministerul Educatiei, birou 444Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 226401Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 440115101012901Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Page 14: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

14

Cont trezorerial 461300000012901Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000012901Termenul de depunere a ofertelor 10.10.2014 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.10.2014 10:00

Licitaţie publică Nr. 14/01933Autoritatea contractantă INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT DE PE LÎNGĂ MINISTERUL FINANŢELOR AL REPUBLICII MOLDOVAAdresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Cosmonauţilor 9Telefon/fax 022221107Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie NEAGU ZINAIDAObiectul achiziţiei hîrtie conform necesităților SFSCod CPV 30197642-8Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, str. Cosmonautilor 9, et. II, bir. 278Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Cosmonauţilor 9, et. II, bir. 240Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 0.00Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000103602Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000103602Termenul de depunere a ofertelor 13.10.2014 11:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.10.2014 11:00

Licitaţie publică Nr. 14/01939Autoritatea contractantă Direcția sănătății a Consiliului municipal ChișinăuAdresa str. București, 35, mun. ChișinăuTelefon/fax 022274055Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie DIMITRIEV ELENA

Page 15: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

15

Obiectul achiziţiei Studiul de fezabilitate pentru sistemul municipal de sănătateCod CPV 79314000-8Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini str. București, 35, mun. ChișinăuLocul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str. București, 35, mun. ChișinăuLimba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 226614Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 420515101479801Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 226614Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461400000479801Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 226614Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461400000479801Termenul de depunere a ofertelor 10.10.2014 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.10.2014 10:00

Licitaţie publică Nr. 14/01940Autoritatea contractantă IMSP Spitalul Clinic RepublicanAdresa MD 2025 mun.Chişinău, str.Testemiţanu 29Telefon/fax 0 22 40 36 97Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie MOROI IVANObiectul achiziţiei Dispozitive medicale necesare pentru cabinetul ORL - REPETATCod CPV 33000000-0Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP SCR, bl. admin., et. 2, Serviciul Achiziţii PubliceLocul desfăşurării procedurii de achiziţie publică MD 2025 mun.Chişinău, str.Testemiţanu 29IMSP SCR, bl. admin., et. 2, Sala de şedinte nr. 2Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 225190220Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 ChisinauRechizitele contului de garantare a ofertei:

Page 16: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

16

Cont de decontare 225190220Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 ChisinauRechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 225190220Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 ChisinauTermenul de depunere a ofertelor 02.10.2014 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 02.10.2014 10:00

Licitaţie publică Nr. 14/01943Autoritatea contractantă Agentia Medicamentului şi Dispozitivelor MedicaleAdresa Korolenko 2/1, ChisinauTelefon/fax 022884354Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie CIBOTARI SILVIAObiectul achiziţiei medicamente şi dispozitive medicale necesare tratamentului pacienţilor cu epidermoliza buloasă întru realizarea Programului Special în anul 2014.Cod CPV 33690000-3Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, mun.Chişinău, str. Korolenko 2/1, bloc C, etaj 1, ghişeul unic.Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Agenţia Medicamentului şi Dspozitivelor Medicale, mun.Chişinău, str. Korolenko 2/1, blocul C, et 1, sala de şedinţe.Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 440115101120301Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000120301Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 440115101120301Termenul de depunere a ofertelor 07.10.2014 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 07.10.2014 10:00

Page 17: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

17

Licitaţie publică Nr. 14/01945Autoritatea contractantă Administrația de Stat a DrumurilorAdresa Telefon/fax 0(22)22-31-79Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie DRĂGĂLIN CRISTIANObiectul achiziţiei lucrări de reparație a drumului L266 Prepelița - Pepeni – Bălăsești (tronsonul Prepelița – Pepeni PC 41+25–PC 50+19 )Cod CPV 45233142-6Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 222450149802109Banca Banca de Economii S.A. fil.nr.1 ChisinauRechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 222450149802109Banca Banca de Economii S.A. fil.nr.1 ChisinauRechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 222450149802109Banca Banca de Economii S.A. fil.nr.1 ChisinauTermenul de depunere a ofertelor 10.10.2014 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.10.2014 10:00

Licitaţie publică Nr. 14/01946Autoritatea contractantă Administrația de Stat a DrumurilorAdresa Telefon/fax 0(22)22-31-79Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie DRĂGĂLIN CRISTIANObiectul achiziţiei lucrări de reparație a drumului L461 Ialoveni-Molești (tronsonul Costești-Molești), km 10,9-11,95Cod CPV 45233142-6Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00

Page 18: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

18

Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 222450149802109Banca Banca de Economii S.A. fil.nr.1 ChisinauRechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 222450149802109Banca Banca de Economii S.A. fil.nr.1 ChisinauRechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 222450149802109Banca Banca de Economii S.A. fil.nr.1 ChisinauTermenul de depunere a ofertelor 13.10.2014 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.10.2014 10:00

Licitaţie publică Nr. 14/01950Autoritatea contractantă UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEIAdresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd. 168Telefon/fax 0 22 23 54 12Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie MOŢPAN IONObiectul achiziţiei Materiale de construcţieCod CPV 44100000-1Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd. 168, biroul 323Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd. 168Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 1007600001506Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.’Chisinau-Centru’Cont trezorerial 22512015310Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 1007600001506Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.’Chisinau-Centru’Cont trezorerial 22512015310Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 1007600001506Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.’Chisinau-Centru’Cont trezorerial 22512015310Termenul de depunere a ofertelor 06.10.2014 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 06.10.2014 10:00

Page 19: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

19

Licitaţie publică Nr. 14/01958Autoritatea contractantă Direcția sănătății a Consiliului municipal ChișinăuAdresa str. București, 35, mun. ChișinăuTelefon/fax 022274055Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie DIMITRIEV ELENAObiectul achiziţiei Produse lactate pentru copii primului an de viață, conform necesităților IMSP Asociațiilor Medicale Teritoriale, din subordinea Direcției sănătății a CMC. (repetat)Cod CPV 15511700-0Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini str. București, 35, mun. ChișinăuLocul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str. București, 35, mun. ChișinăuLimba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 226614Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 420515101479801Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 226614Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461400000479801Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 226614Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461400000479801Termenul de depunere a ofertelor 06.10.2014 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 06.10.2014 10:00

Licitaţie publică Nr. 14/01971Autoritatea contractantă INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEIAdresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol, 11/1, birou 129Telefon/fax 022868018Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie POSTOVANU VITALIEObiectul achiziţiei mijloace de transportCod CPV 34110000-1Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol, 11/1, birou 126Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol, 11/1, birou 126

Page 20: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

20

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 440115101387901Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000387902Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000387902Termenul de depunere a ofertelor 05.11.2014 11:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.11.2014 11:00Tip anunţuri: Anunţ de modificare a datelor privind procedura

În atenţia operatorilor economici!La Licitaţie publică nr. 14/01708 din 30.09.2014 cu privire la achiziţia dispozitivelor medicale conform necesităţilot instituţiilor medico-sanitare publice pentru anul 2014, cod CPV - 38000000-5, conform necesităţilor Agentiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, sunt operate următoarele modificări:Termenul de depunere a ofertelor 23.09.2014 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 23.09.2014 10:00SE ÎNLOCUEŞTE CU:Termenul de depunere a ofertelor 30.09.2014 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 30.09.2014 10:00

În atenţia operatorilor economici!La Licitaţie publică nr. 14/01787 din 08.10.2014 cu privire la sistemul de canalizare (tranșa II) în satul Duruitoarea Veche, or.Costeşti, raionul Rîşcani, cod CPV - 45232400-6, conform necesităţilor Agenției de Dezvoltare Regională Nord, sunt operate următoarele modificări:Termenul de depunere a ofertelor 09.10.2014 09:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 09.10.2014 09:00SE ÎNLOCUEŞTE CU:Termenul de depunere a ofertelor 08.10.2014 09:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 08.10.2014 09:00

Page 21: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

21

În atenţia operatorilor economici!La Licitaţie publică nr. 14/01788 din 08.10.2014 cu privire la reconstrucției și modernizarii stației de epurare din or. Costești r. Rîșcani TRANȘA I, cod CPV - 45252100-9, conform necesităţilor Agenției de Dezvoltare Regională Nord, sunt operate următoarele modificări:Termenul de depunere a ofertelor 08.10.2014 13:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 08.10.2014 13:00SE ÎNLOCUEŞTE CU:Termenul de depunere a ofertelor 08.10.2014 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 08.10.2014 10:00

În atenţia operatorilor economici!La Licitaţie publică nr. 14/01841 din 07.10.2014 cu privire la achiziţia lucrărilor de reparație a pod-ului pe drumul Minjir (raionul Hîncești) – Tomai (raionul Leova), PC 2+10,5, cod CPV - 45221119-9, conform necesităţilor Administrației de Stat a Drumurilor, sunt operate următoarele modificări:Termenul de depunere a ofertelor 07.10.2014 11:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 07.10.2014 11:00SE ÎNLOCUEŞTE CU:Termenul de depunere a ofertelor 07.10.2014 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 07.10.2014 10:00

În atenţia operatorilor economici!La Licitaţie publică nr. 14/01858 din 06.10.2014 cu privire la achiziţia serviciilor de Consultanță pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, cod CPV - 71241000-9, conform necesităţilor Minis-terului Tehnologiei Informaţiei și Comunicațiilor, sunt operate următoarele modificări:Termenul de depunere a ofertelor 22.10.2014 11:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 22.10.2014 11:00SE ÎNLOCUEŞTE CU:Termenul de depunere a ofertelor 06.10.2014 11:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 06.10.2014 11:00

Tip proceduri: Cerere a ofertelor de preţuri Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/01938Autoritatea contractantă Directia Educatie Tineret si Sport s-l BuiucaniAdresa Telefon/fax 022 21-03-35Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Pendus Carina

Page 22: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

22

Obiectul achiziţiei Lucrări de instalare a sistemului de suprveghere video şi domofon video conform necesitaţilor DETS s-l BuiucaniCod CPV 45000000-7Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini DETS s-l Buiucani str. Ion Creangă 4/2Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică DETS s-l Buiucani str. Ion Creangă 4/2Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statRechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 461400000510101Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial TREZMD2XTermenul de depunere a ofertelor 06.10.2014 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 06.10.2014 10:00

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/01947Autoritatea contractantă DEPARTAMENTUL DOTĂRI AL MINISTERULUI APĂRĂRIIAdresa şos. Hînceşti 84Telefon/fax 252071,252128,252325,252149Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie OHLADCIUC EDUARDObiectul achiziţiei veselă pentru cantinăCod CPV 39221110-1Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini şos. Hînceşti 84, Departamentul dotări, Direcţia achiziţii publice, bir.106Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică şos. Hînceşti 84, Departamentul dotări, Direcţia achiziţii publice, bir.103Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statRechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000299201Termenul de depunere a ofertelor 06.10.2014 11:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 06.10.2014 11:00

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/01948Autoritatea contractantă Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului BotanicaAdresa Bd. Traian 21/2Telefon/fax 022 77 67 11Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie BALEAN SVETLANA

Page 23: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

23

Obiectul achiziţiei Crenvurști pentru necesitatea instituţiilor preşcolare şi de tip internat subordonate Direcţiei Educaţie, Tineret şi Sport sectorul Botanica pentru perioada 13.10.2014- 31.12.2014Cod CPV 15131120-2Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini DETS sectorul Botanica, bd. Traian, 21/2, bir.23Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Bd. Traian 21/2Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statRechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 226614Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 420515101030901Termenul de depunere a ofertelor 06.10.2014 11:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 06.10.2014 11:00

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/01952Autoritatea contractantă DGETSAdresa M.Dosoftei,99Telefon/fax 022 235173Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie NAGNIBEDA-TVERDOHLEB TATIANAObiectul achiziţiei Schimbarea geamurilor în clădirea în care va fi amplasat Liceul Pro Succes din str. Cetatea Alba, 168Cod CPV 45441000-0Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini str.M. Dosoftei, 99Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică M.Dosoftei,99Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statRechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 461400000482301Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial TREZMD2XRechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 461400000482301Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial TREZMD2XTermenul de depunere a ofertelor 06.10.2014 09:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 06.10.2014 09:00

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/01954Autoritatea contractantă Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al MAIAdresa mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 69

Page 24: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

24

Telefon/fax 022 220362Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie BOLOGAN VASILEObiectul achiziţiei Servicii de asigurare obligatorie a mijloacelor de transport autoCod CPV 66514110-0Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 69, bir.27Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 69Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statRechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 226301Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 210105060440150Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 226301Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 210105060440150Termenul de depunere a ofertelor 06.10.2014 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 06.10.2014 10:00

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/01955Autoritatea contractantă Ministerul Tehnologiei Informaţiei și ComunicațiilorAdresa Chișinău,bd.Ștefan cel Mare 134Telefon/fax 022 251159 022251116Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie VOITOVSCHII SERGHEIObiectul achiziţiei Servicii de transport aerianCod CPV 60420000-8Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Chișinău,bd.Ștefan cel Mare 134,bir 328Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Chișinău,bd.Ștefan cel Mare 134Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statRechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 210101100100296Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 210101100100296Termenul de depunere a ofertelor 06.10.2014 13:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 06.10.2014 13:00

Page 25: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

25

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/01956Autoritatea contractantă DGETSAdresa M.Dosoftei,99Telefon/fax 022 235173Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie NAGNIBEDA-TVERDOHLEB TATIANAObiectul achiziţiei Lucrările de reparaţie capitală a cantinei Gimnaziului nr.74 com.Tohatin,str.Mihai Eminescu,22Cod CPV 45453000-7Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini str. Mitropolit Dosoftei, 99, cab. 37Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică M.Dosoftei,99Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statRechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 461400000482301Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial TREZMD2XRechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 461400000482301Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial TREZMD2XTermenul de depunere a ofertelor 06.10.2014 09:30Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 06.10.2014 09:30

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/01962Autoritatea contractantă Directia Educatie Tineret si Sport s-l BuiucaniAdresa Telefon/fax 0-22-21-03-35Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Pendus CarinaObiectul achiziţiei lucrări de schimbare a ferestrelor la liceul “Natalia Dadiani”,Cod CPV 45000000-7Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini DETS sl Buiucani, str. Ion Creangă,4/2, anticameraLocul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chisinau, DETS sl Buiucani, str. Ion Creangă,4/2Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statRechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 461400000510101Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial TREZMD2XTermenul de depunere a ofertelor 06.10.2014 11:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 06.10.2014 11:00

Page 26: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

26

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/01964Autoritatea contractantă Direcția sănătății a Consiliului municipal ChișinăuAdresa str. București, 35, mun. ChișinăuTelefon/fax 022274055Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie DIMITRIEV ELENAObiectul achiziţiei Reparația încăperiolr IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 4 din str. Columna, 150, mun. ChișinăuCod CPV 45215140-0Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini str. București, 35, mun. ChișinăuLocul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str. București, 35, mun. ChișinăuLimba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statRechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 226614Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461400000479801Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 226614Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461400000479801Termenul de depunere a ofertelor 06.10.2014 11:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 06.10.2014 11:00

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/01965Autoritatea contractantă DEPARTAMENTUL DOTĂRI AL MINISTERULUI APĂRĂRIIAdresa şos. Hînceşti 84Telefon/fax 252209, 252071, 252357Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie OHLADCIUC EDUARDObiectul achiziţiei Echipament videoCod CPV 32333000-6Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini şos. Hînceşti 84, Departamentul dotări, Direcţia achiziţii publice, bir.109Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică şos. Hînceşti 84Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statTermenul de depunere a ofertelor 02.10.2014 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 02.10.2014 10:00

Page 27: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

27

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/01966Autoritatea contractantă Ministerul Justitiei al Republicii MoldovaAdresa mun.Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82Telefon/fax 022-20-14-52Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie ABABII ALEXANDRAObiectul achiziţiei Lucrări de reparaţie curentă pentru Direcția de justiție a Găgăuziei din subordinea Ministerului JustițieiCod CPV 45000000-7Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini pe site-ul ministerului: www.justice.gov.md. Compartimentul: Servicii: Achiziţii PubliceLocul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun.Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statRechizitele contului de garantare a ofertei:Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatRechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000013101Termenul de depunere a ofertelor 06.10.2014 11:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 06.10.2014 11:00

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/01967Autoritatea contractantă Curtea de ConturiAdresa Ștefan cel Mare 69Telefon/fax 022-266-083Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie MUNTEANU VICTORObiectul achiziţiei Bilete aviaCod CPV 60420000-8Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Biroul 317, etajul 3. Curtea de Conturi, tel:266-083; tel relatii Externe 022-266-030; 022-266-031Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Ștefan cel Mare 69Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statRechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 226301Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 210101030100103Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 226301Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Page 28: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

28

Cont trezorerial 210101030100103Termenul de depunere a ofertelor 06.10.2014 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 06.10.2014 10:00

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/01972Autoritatea contractantă APARATUL PREŞEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVAAdresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd. 154Telefon/fax 022-250-501 022-250-238Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie MIHĂILUŢĂ ALEXANDRUObiectul achiziţiei Cartuşe de fonturi pentru imprimante și copiatoareCod CPV 30237310-5Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Piața Marii Aduneri Naționale, 1Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statTermenul de depunere a ofertelor 07.10.2014 11:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 07.10.2014 11:00

Page 29: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

29

Licitaţii

Licitaţia publică 1866/14Autoritate contractantă: Directia Invatamint Tineret si Sport BriceniAdresa: or. Briceni, str. Stefan cel Mare, 38Telefon/fax: 0247/22908; 0247/22748Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Cojuhari IrinaObiectul achiziţiei: CarbuneCod CPV: 09111100-1Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: Directia Invatamint Tineret si Sport BriceniLocul desfăşurării licitaţiei: Directia Invatamint Tineret si Sport BriceniLimba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1009601000131Banca/cod bancar: TREZMD2XCont de decontare: 226635Cont trezorerial: 461400000461401Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 10:00

Licitaţia publică 1867/14Autoritate contractantă: IMSP CMF HincestiAdresa: or. Hincesti, str. M. Hincu, 151Telefon/fax: 0269/22468; 060040113Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Lemnaru AndrianObiectul achiziţiei: carbuneCod CPV: 09111100-1Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: IMSP CMF HincestiLocul desfăşurării licitaţiei: IMSP CMF HincestiLimba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1009605004078Banca/cod bancar: BC Victoriabank SA, fil. 18 Hincesti / VICBMD2X491Cont de decontare: 2251718103Cont trezorerial: Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 11:00

Page 30: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

30

Licitaţia publică 1868/14Autoritate contractantă: IMSP Centrul de Sanatate IsacovaAdresa: s. Isacova, rl. OrheiTelefon/fax: 0235/40566; 069810568Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Ciumac AlexeiObiectul achiziţiei: lucrari de constructie a edificiului OMF Lucaseuco rl. OrheiCod CPV: 45215130-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: IMSP Centrul de Sanatate IsacovaLocul desfăşurării licitaţiei: IMSP Centrul de Sanatate IsacovaLimba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1013606000261Banca/cod bancar: BECOMD2X636Cont de decontare: 2224036498294Cont trezorerial: Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 10:00

Licitaţia publică 1869/14Autoritate contractantă: Primaria Untesti UngheniAdresa: s. Untesti, rl. UngheniTelefon/fax: 0236/55352; 0236/55358Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Basamalerca AlexandruObiectul achiziţiei: lucrari de alimentare cu apa potabila a s. UntestiCod CPV: 45247130-0Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: Primaria UntestiLocul desfăşurării licitaţiei: Primaria UntestiLimba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1006601000037Banca/cod bancar: TREZMD2XCont de decontare: Cont trezorerial: 12240959273Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 10:00

Page 31: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

31

Licitaţia publică 1870/14Autoritate contractantă: IMSP SR CahulAdresa: or. Cahul, str. Stefan cel Mare, 23Telefon/fax: 0299/22448; 0299/27641; 076700101Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Arteni TatianaObiectul achiziţiei: produse alimentare pe octombrie 2014-martie 2015Cod CPV: 15800000-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: or. Cahul, str. Stefan cel Mare, 23Locul desfăşurării licitaţiei: or. Cahul, str. Stefan cel Mare, 23Limba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1009603003860Banca/cod bancar: BC Victoriabank SA / VICBMD2X871Cont de decontare: 22514095Cont trezorerial: Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 10:00

Licitaţia publică 1871/14Autoritate contractantă: Oficiul Central de ProbatiuneAdresa: mun. Chisinau, str. V. Alecsandri, 1, et. 5Telefon/fax: 022/280978; 067429276Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: G. PopaObiectul achiziţiei: imobil cu destinatie de sediu administrativ pentru Biroul de Probatiune TaracliaCod CPV: 39000000-2Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: mun. Chisinau, str. V. Alecsandri, 1, et. 5, bir. 509Locul desfăşurării licitaţiei: mun. Chisinau, str. V. Alecsandri, 1, et. 5, sala de sedinteLimba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1010601000287Banca/cod bancar: MF-TS / TREZMD2XCont de decontare: 3359502Cont trezorerial: 440115101379405Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 10:00

Page 32: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

32

Licitaţia publică 1872/14Autoritate contractantă: Primaria Salcuta CauseniAdresa: s. Salcuta, rl. CauseniTelefon/fax: 0243/41184Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Novac IonObiectul achiziţiei: lucrari de reparatie capitala a imbracamintei din beton asfaltic a drumului de acces spre gradinita din s. SalcutaCod CPV: 45453000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: Primaria SalcutaLocul desfăşurării licitaţiei: Primaria SalcutaLimba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1007601003769Banca/cod bancar: MF-Trezoreria de Stat / TREZMD2XCont de decontare: 430515101931001Cont trezorerial: 226608Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 10:00

Licitaţia publică 1873/14Autoritate contractantă: Primaria Cioara HincestiAdresa: or. Hincesti, str. M. Hincu, 126Telefon/fax: 0269/22050; 0269/22039Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Lupascu SimionObiectul achiziţiei: lucrari de reparatie a drumului de acces spre Gradinita din s. CioaraCod CPV: 45233142-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: Primaria CioaraLocul desfăşurării licitaţiei: Primaria CioaraLimba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1007601008775Banca/cod bancar: MF-TS / TREZMD2XCont de decontare: 226607Cont trezorerial: 12240655326Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 10:00

Page 33: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

33

Licitaţia publică 1874/14Autoritate contractantă: Primaria Larga BriceniAdresa: s. Larga, rl. BriceniTelefon/fax: 0247/51336Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Urechean RaduObiectul achiziţiei: constructia centralei termice la complexul sportiv din s. LargaCod CPV: 45251200-3Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: Primaria LargaLocul desfăşurării licitaţiei: Primaria LargaLimba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1007601008052Banca/cod bancar: TREZMD2XCont de decontare: 226635Cont trezorerial: 12240321433Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 10:00

Licitaţia publică 1875/14Autoritate contractantă: CR CauseniAdresa: or. Causeni, str. M. Eminescu, 31Telefon/fax: 0243/23088; 079099761Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Efimia ChizilovObiectul achiziţiei: mobilier scolarCod CPV: 39160000-1Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: CR Causeni, bir. 34Locul desfăşurării licitaţiei: CR Causeni, str. M. Eminescu, 31Limba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1007601010921Banca/cod bancar: TREZMD2XCont de decontare: 226608Cont trezorerial: 420515101929601Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 10:00

Page 34: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

34

Licitaţia publică 1876/14Autoritate contractantă: Primaria Chiscareni SingereiAdresa: s. Chiscareni, rl. SingereiTelefon/fax: 0262/41249; 060690700Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Silvia TurcanuObiectul achiziţiei: tractor, echipament pentru intretinerea drumului si transportarea DMS si a pubelorCod CPV: 43260000-3Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: Primaria s. Chiscareni, rl. SingereiLocul desfăşurării licitaţiei: Primaria s. Chiscareni, rl. SingereiLimba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1007601002614Banca/cod bancar: TREZMD2XCont de decontare: 226624Cont trezorerial: 12240817424Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 10:00

Licitaţia publică 1877/14Autoritate contractantă: Primaria Baimaclia CauseniAdresa: s. Baimaclia, rl. CauseniTelefon/fax: 0243/63236Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Doibani AnatolObiectul achiziţiei: reparatia unei portiuni de drum a str. Scolii din s. BaimacliaCod CPV: 45233142-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: Primaria BaimacliaLocul desfăşurării licitaţiei: Primaria BaimacliaLimba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1007601006139Banca/cod bancar: TREZMD2XCont de decontare: 226608Cont trezorerial: 250300000725400Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 10:00

Page 35: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

35

Licitaţia publică 1878/14Autoritate contractantă: Primaria Seliste NisporeniAdresa: s. Seliste, rl. NisporeniTelefon/fax: 0264/46236; 0264/46238Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Victor IvanovObiectul achiziţiei: reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, forarea si utilarea sondei arteziene din s. SelisteCod CPV: 45232150-8Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: Primaria com. Seliste, rl. NisporeniLocul desfăşurării licitaţiei: Primaria com. Seliste, rl. NisporeniLimba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1007601006520Banca/cod bancar: TREZMD2XCont de decontare: 230100000004725Cont trezorerial: 230100000004725Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 10:00

Licitaţia publică 1879/14Autoritate contractantă: Primaria Bulboci SorocaAdresa: s. Bulboci, rl. SorocaTelefon/fax: 0230/57536Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Cojocaru IurieObiectul achiziţiei: lucrari de reparatie a drumului de acces de la pod din s. Bulboci pina la centrul localitatiiCod CPV: 45233000-9Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: Primaria s. Bulboci, rl. SorocaLocul desfăşurării licitaţiei: Primaria s. Bulboci, rl. SorocaLimba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1007601003471Banca/cod bancar: TREZMD2XCont de decontare: 226611Cont trezorerial: 430515101924501Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 10:00

Page 36: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

36

Licitaţia publică 1880/14Autoritate contractantă: IMSP Statia Zonala AMU CentruAdresa: mun. Chisinau, str. N. Testemiteanu, 20, et. 6Telefon/fax: 022/286270; 022/286520Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Nina PestereanuObiectul achiziţiei: echipament multimediaCod CPV: 32322000-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: mun. Chisinau, str. C. Virnav, 7, et. 2Locul desfăşurării licitaţiei: mun. Chisinau, str. C. Virnav, 7, et. 4Limba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1003600152732Banca/cod bancar: BC Moldinconbank SA, fil. 8 Chisinau / MOLDMD2X302Cont de decontare: 225190286Cont trezorerial: Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 10:00

Licitaţia publică 1881/14Autoritate contractantă: Scoala Profesionala Taraclia CauseniAdresa: s. Taraclia, rl. CauseniTelefon/fax: 0243/61210; 0243/61464Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Neculcea JannaObiectul achiziţiei: cărbuneCod CPV: 09111100-1Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: Scoala Profesionala Taraclia CauseniLocul desfăşurării licitaţiei: Scoala Profesionala Taraclia CauseniLimba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1001007601000366Banca/cod bancar: TREZMD2XCont de decontare: 440115101134301Cont trezorerial: 226408Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.10.2014, ora 10:00

Page 37: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

37

În atenția operatorilor economici!La Licitația publică Nr. 1806/14 din 06.10.2014 cu privire la achiziționarea lucrarilor de reparatie a drumului Stefan cel Mare din or. Falesti, Cod CPV: 45233142-6, conform necesităților Primariei Falesti sunt operate următoarele modificări:Termenul de desfăşurare a licitaţiei: 06.10.2014se înlocuiește cu:Termenul de desfăşurare a licitaţiei: 30.09.2014

În atenția operatorilor economici!La Licitația publică Nr. 1842/14 din 08.10.2014 cu privire la achiziționarea serviciilor de proiec-tare pentru reparatia capitala la LT. V.Coroban din or. Glodeni, Cod CPV: 45321000-3, conform necesităților Ministerului Educatiei sunt operate următoarele modificări:Termenul de desfăşurare a licitaţiei: 08.10.2014se înlocuiește cu:Termenul de desfăşurare a licitaţiei: 15.10.2014

În atenția operatorilor economici!La Licitația publică Nr. 1855/14 din 14.10.2014 cu privire la achiziționarea serviciilor de proiectare pentru reparatia capitala la LT. L.Blaga din or. Iargara rl. Leova, Cod CPV: 45321000-3, conform necesităților Ministerului Educatiei sunt operate următoarele modificări:Termenul de desfăşurare a licitaţiei: 14.10.2014se înlocuiește cu:Termenul de desfăşurare a licitaţiei: 17.10.2014

Page 38: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

38

Concursuri prin cererea ofertelor de preţuri

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6435-op/14Autoritate contractantă: Primaria Micauti StraseniAdresa: s. Micauti, rl. StraseniTel/fax: 0237/64238; 079621993Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Dolghii VasileObiectul achiziţiei: lucrari de schimbare a geamurilor si usilor exterioare la Gimnaziul din s. MicautiCod CPV: 45421100-5Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria Micauti, secretariat, et. IILocul desfăşurării procedurii: Primaria Micauti, sala de sedinte, et. IILimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6436-op/14Autoritate contractantă: Primaria Dubasarii Vechi CriuleniAdresa: s. Dubasarii Vechi, rl. CriuleniTel/fax: 0248/61236; 0248/61238Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Lungu GheorgheObiectul achiziţiei: reparatia gradinitei “ Romanita” din s. Dubasarii VechiCod CPV: 45453000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria s. Dubasarii Vechi, rl. CriuleniLocul desfăşurării procedurii: Primaria s. Dubasarii Vechi, rl. CriuleniLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6437-op/14Autoritate contractantă: IMSP SR CalarasiAdresa: or. Calarasi, str. N. Testemiteanu, 59Tel/fax: 0244/22448Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Gh. BadascaObiectul achiziţiei: reparatia si intretinerea centrelor termiceCod CPV: 45259300-0Modalitatea de evaluare:

Page 39: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

39

Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: or. Calarasi, str. N. Testemiteanu, 59Locul desfăşurării procedurii: or. Calarasi, str. N. Testemiteanu, 59Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 03.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6438-op/14Autoritate contractantă: Primaria Briceni BriceniAdresa: or. Briceni, str. Independentei, 28Tel/fax: 0247/22801Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Vanghelii CarolinaObiectul achiziţiei: lucrari de reparatie capitala a salii festive la scoala de muzica din. or. BriceniCod CPV: 45212300-9Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria or. Briceni, str. Independentei, 28, bir. 40Locul desfăşurării procedurii: Primaria or. Briceni, str. Independentei, 28, bir. 40Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6439-op/14Autoritate contractantă: Internatul Psihoneurologic Cocieri DubasariAdresa: s. Cocieri, rl. Dubasari, str. Tarmului, 1BTel/fax: 0248/42031; 0248/52590Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Gheorghe LoghinObiectul achiziţiei: lucrari de constructieCod CPV: 45000000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: s. Cocieri, rl. Dubasari, str. Tarmului, 1BLocul desfăşurării procedurii: s. Cocieri, rl. Dubasari, str. Tarmului, 1BLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 03.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6440-op/14Autoritate contractantă: Primaria Cazaneti TelenestiAdresa: s. Cazaneti, rl. Telenesti

Page 40: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

40

Tel/fax: 0258/72236; 0258/72047; 0258/72295Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Boris MotelicaObiectul achiziţiei: lucrari de constructie a sistemului de alimentare cu apa din s. CazanestiCod CPV: 45247130-0Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria s. Cazaneti, rl. TelenestiLocul desfăşurării procedurii: Primaria s. Cazaneti, rl. TelenestiLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6441-op/14Autoritate contractantă: Gimnaziul Saptebani RiscaniAdresa: s. Saptebani, rl. RiscaniTel/fax: 0256/51282; 068904445Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Musteata ValentinaObiectul achiziţiei: Bricheti combinatiCod CPV: 39225100-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Gimnaziul Saptebani RiscaniLocul desfăşurării procedurii: Gimnaziul Saptebani RiscaniLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 01.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6442-op/14Autoritate contractantă: Primaria Piatra OrheiAdresa: s. Piatra, rl. OrheiTel/fax: 0235/58515Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Parascovia NegrutaObiectul achiziţiei: Lucrari de reparatie a drumurilorCod CPV: 45233142-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria PiatraLocul desfăşurării procedurii: Primaria PiatraLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Page 41: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

41

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6443-op/14Autoritate contractantă: Primaria Sarata Noua LeovaAdresa: s. Sarata Noua, rl. LeovaTel/fax: 0263/62236Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Gorgos TatianaObiectul achiziţiei: Reparatia capitala a sediului PrimarieiCod CPV: 45453000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria Sarata NouaLocul desfăşurării procedurii: Primaria Sarata NouaLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6444-op/14Autoritate contractantă: IMSP Centrul de Sanatate Ciolacu NouAdresa: s. Sarata Veche, rl. FalestiTel/fax: 0259/64323Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Hanganu IonObiectul achiziţiei: lucrari de reparatii generale a cladirii OMF Sarata Veche, rl. FalestiCod CPV: 45453000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: s. Sarata Veche, rl. FalestiLocul desfăşurării procedurii: s. Sarata Veche, rl. FalestiLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 01.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6445-op/14Autoritate contractantă: Primaria Meleseni CalarasiAdresa: s. Meleseni, rl. CalarasiTel/fax: 0244/65336Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Zubcu ValeriuObiectul achiziţiei: lucrari de constructie a retelei de iluminare stradalaCod CPV: 45316110-9Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria Meleseni

Page 42: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

42

Locul desfăşurării procedurii: Primaria MeleseniLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6446-op/14Autoritate contractantă: Primaria Cimiseni CriuleniAdresa: s. Cimiseni, rl. CriuleniTel/fax: 0248/31236Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Rabei GhenadieObiectul achiziţiei: reparatia pavelioanelor de josaca la gradinita din s. CimiseniCod CPV: 45211320-8Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria CimiseniLocul desfăşurării procedurii: Primaria CimiseniLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6447-op/14Autoritate contractantă: IMSP Centrul de Sanatate PanasestiAdresa: s. Panasesti, rl. StraseniTel/fax: 0237/77214Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Glavan PetruObiectul achiziţiei: echipament medicalCod CPV: 33100000-1Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: IMSP Centrul de Sanatate PanasestiLocul desfăşurării procedurii: IMSP Centrul de Sanatate PanasestiLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6448-op/14Autoritate contractantă: Liceul Teoretic Mihai Eminescu Antonesti Stefan VodaAdresa: s. Antonesti, rl. Stefan Voda, str. Independentei, 62Tel/fax: 0242/48244Membru al grupului de lucru,

Page 43: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

43

responsabil de procedura de achiziţie: Morari NadejdaObiectul achiziţiei: Produse alimentareCod CPV: 15800000-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Liceul Teoretic Mihai Eminescu Antonesti Stefan VodaLocul desfăşurării procedurii: Liceul Teoretic Mihai Eminescu Antonesti Stefan VodaLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 01.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6449-op/14Autoritate contractantă: IMSP SR TelenestiAdresa: or. Telenesti, str. C. Porumbescu, 8Tel/fax: 0258/22022; 0258/22448Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Furdui AlexandruObiectul achiziţiei: lucrari de reparatie a sectiei de internare a IMSP SR rl. TelenestiCod CPV: 45453000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: or. Telenesti, str. C. Porumbescu, 8Locul desfăşurării procedurii: or. Telenesti, str. C. Porumbescu, 8Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6450-op/14Autoritate contractantă: Casa Internat pentru Copii cu Deficiente Mintale Baieti OrheiAdresa: or. Orhei, str. V. Cupcea, 4Tel/fax: 0235/28871Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Lidia PopaObiectul achiziţiei: inventar moaleCod CPV: 18000000-9Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: or. Orhei, str. V. Cupcea, 4Locul desfăşurării procedurii: or. Orhei, str. V. Cupcea, 4Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Page 44: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

44

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6451-op/14Autoritate contractantă: Casa Internat pentru Copii cu Deficiente Mintale Baieti OrheiAdresa: or. Orhei, str. V. Cupcea, 4Tel/fax: 0235/28871Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Lidia PopaObiectul achiziţiei: lucrari de reparatie curentaCod CPV: 45000000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: or. Orhei, str. V. Cupcea, 4Locul desfăşurării procedurii: or. Orhei, str. V. Cupcea, 4Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 13:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6452-op/14Autoritate contractantă: Primaria Larga BriceniAdresa: com. Larga, rl. BriceniTel/fax: 0247/51336Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Urechean RaduObiectul achiziţiei: reparatia capitala a sistemului de iluminare a strazilor din s. LargaCod CPV: 45316110-9Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria com. Larga, rl. BriceniLocul desfăşurării procedurii: Primaria com. Larga, rl. BriceniLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6453-op/14Autoritate contractantă: Primaria Tanatari CauseniAdresa: s. Tanatari, rl. CauseniTel/fax: 0243/77633; 0243/77236Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Nina BerlinscaiaObiectul achiziţiei: produse alimentareCod CPV: 15800000-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei

Page 45: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

45

de participare sau a caietului de sarcini: Primaria TanatariLocul desfăşurării procedurii: Primaria TanatariLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6454-op/14Autoritate contractantă: Directia Invatamint BasarabeascaAdresa: or. Basarabeasca, str. K. Marx, 55, et. 4, bir. 412Tel/fax: 0297/22952; 0297/22748Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Macari D.Obiectul achiziţiei: Produse alimentareCod CPV: 15000000-8Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Directia Invatamint BasarabeascaLocul desfăşurării procedurii: or. Basarabeasca, str. K. Marx, 55, et. 4, bir. 412Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 01.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6455-op/14Autoritate contractantă: Primaria Cimislia CimisliaAdresa: or. Cimislia, str. Stefan cel Mare, 14Tel/fax: 0241/25739; 0241/22282; 069462877Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Virlan SergiuObiectul achiziţiei: Constructia cazangeriei pe biomasa la gradinita Fat - FrumosCod CPV: 45232141-2Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria CimisliaLocul desfăşurării procedurii: Primaria Cimislia, str. Stefan cel Mare, 14Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6456-op/14Autoritate contractantă: Directia Educatie Anenii NoiAdresa: or. Anenii Noi, str. Suvorov, 6Tel/fax: 0265/22322; 0265/22162

Page 46: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

46

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Morosan RodionObiectul achiziţiei: Lucrari de reparatie la sala sportiva din s. Puhaceni r-nul Anenii NoiCod CPV: 45453000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Directia Educatie Anenii Noi, bir. 11Locul desfăşurării procedurii: Directia Educatie Anenii Noi, str. Suvorov, 6Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 01.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6457-op/14Autoritate contractantă: Primaria Panasesti StraseniAdresa: s. Panasesti, rl. StraseniTel/fax: 0237/77225; 0237/77424Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Barbos OleseaObiectul achiziţiei: lucrari de constructie a drumurilor spre cimitir din s. PanasestiCod CPV: 45233120-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria PanasestiLocul desfăşurării procedurii: Primaria PanasestiLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6458-op/14Autoritate contractantă: Internatul Psihoneurologic Badiceni SorocaAdresa: s. Badiceni, rl. SorocaTel/fax: 0230/41523; 0230/93728Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Valentina PopusoiObiectul achiziţiei: Materiale de constructii (usi)Cod CPV: 44221000-5Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Internatul Psihoneurologic Badiceni SorocaLocul desfăşurării procedurii: Internatul Psihoneurologic Badiceni SorocaLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Page 47: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

47

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6459-op/14Autoritate contractantă: Scoala Profesionala CimisliaAdresa: or. Cimislia, str. Stefan cel Mare, 12Tel/fax: 0241/23135; 069293915Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Igor VieruObiectul achiziţiei: Materiale de constructieCod CPV: 44100000-1Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Scoala Profesionala CimisliaLocul desfăşurării procedurii: Scoala Profesionala CimisliaLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 01.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6460-op/14Autoritate contractantă: Consiliul Raional GlodeniAdresa: or. Glodeni, str. Suveranitatii, 2Tel/fax: 0249/25055; 0249/23288; 0249/22840Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Aliona CiubaraObiectul achiziţiei: lucrari de reparatie a drumului L-234 Ciuciulea-Dusmani- Limbenii vechi selectivCod CPV: 45233142-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Consiliul Raional Glodeni, str. Suveranitatii, 2, sectia economie, bir. 31Locul desfăşurării procedurii: Consiliul Raional Glodeni, str. Suveranitatii, 2, sala micaLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 01.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6461-op/14Autoritate contractantă: Academia de Administrare PublicaAdresa: mun. Chisinau, str. Ialoveni, 100Tel/fax: 022/284840; 022/284871Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Mihail CaragheorghiObiectul achiziţiei: mobilier de birouCod CPV: 39130000-2Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei

Page 48: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

48

de participare sau a caietului de sarcini: mun. Chisinau, str. Ialoveni, 100, bir. 112Locul desfăşurării procedurii: mun. Chisinau, str. Ialoveni, 100, bir. 212Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6462-op/14Autoritate contractantă: Gimnazuil Hirtopul Mare CriuleniAdresa: s. Hirtopul Mare, rl. CriuleniTel/fax: 0248/72146Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Onofrei VeraObiectul achiziţiei: paie legate in baloturi rotundeCod CPV: 03114100-4Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Gimnazuil Hirtopul Mare CriuleniLocul desfăşurării procedurii: Gimnazuil Hirtopul Mare CriuleniLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6463-op/14Autoritate contractantă: Primaria Giurgiulesti CahulAdresa: s. Giurgiulesti, rl. CahulTel/fax: 0299/68238; 0299/68378Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Vera MilevObiectul achiziţiei: Lucrari de reparatie la Casa de Cultura s. Giurgiulesti, rl. CahulCod CPV: 45453000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria s. Giurgiulesti, rl. CahulLocul desfăşurării procedurii: Primaria s. Giurgiulesti, rl. CahulLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6464-op/14Autoritate contractantă: Judecatoria DonduseniAdresa: or. Donduseni, str. 31 august 1989, 19Tel/fax: 0251/21471

Page 49: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

49

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Rischitor InaObiectul achiziţiei: Mobilier de birou (mese birou, dulap pentru safeu)Cod CPV: 39130000-2Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Judecatoria Donduseni, str. 31 august 1989, 19Locul desfăşurării procedurii: Judecatoria Donduseni, str. 31 august 1989, 19Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6465-op/14Autoritate contractantă: Inspectoratul Fiscal de Stat ChisinauAdresa: mun. Chisinau, str. Cosmonautilor, 9, et. IIITel/fax: 022/823251; 022/823278; 022/244114-faxMembru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Alexandru PosticaObiectul achiziţiei: abonarea la reviste, ziare pentru anul 2015Cod CPV: 22200000-2Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: sediul IFS, mun. Chisinau, str. Cosmonautilor, 9, et. III, bir. 351Locul desfăşurării procedurii: sediul IFS, mun. Chisinau, str. Cosmonautilor, 9, et. III, sala de sedinteLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6466-op/14Autoritate contractantă: Primaria Micauti StraseniAdresa: s. Micauti, rl. StraseniTel/fax: 0237/64238; 079621993Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Dolghii VasileObiectul achiziţiei: lucrari de reparatie a gradinitei din com. MicautiCod CPV: 45453000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria Micauti, secretariat, et. IILocul desfăşurării procedurii: Primaria Micauti, sala de sedinte, et. IILimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 01.10.2014, ora 11:00

Page 50: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

50

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6467-op/14Autoritate contractantă: Palatul Republicii iSAdresa: mun. Chisinau, str. M. Cebotari, 16Tel/fax: 022/234733Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Tudor NireanObiectul achiziţiei: lucrari de termoizolare a podului blocului principalCod CPV: 45453000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Palatul Republicii iS, str. M. Cebotari, 16Locul desfăşurării procedurii: Palatul Republicii iS, str. M. Cebotari, 16Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6468-op/14Autoritate contractantă: Pretura CentruAdresa: mun. Chisinau, str. Bulgara, 43Tel/fax: 022/275175; 022/272037; 022/272059-faxMembru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Angela CocarceaObiectul achiziţiei: lucrari de reparatie cosmetica a birourilorCod CPV: 45453000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Pretura Centru, str. Bulgara, 43, bir. 11Locul desfăşurării procedurii: Pretura Centru, str. Bulgara, 43Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6469-op/14Autoritate contractantă: Primaria Tambula SingereiAdresa: s. Tambula, rl. SingereiTel/fax: 0262/31719; 0262/31761Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Zamistnaia OlgaObiectul achiziţiei: repartatia drumurilor din s. TambulaCod CPV: 45233142-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria s. Tambula, rl. Singerei, bir. primaruluiLocul desfăşurării procedurii: Primaria s. Tambula, rl. Singerei, bir. primarului

Page 51: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

51

Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6470-op/14Autoritate contractantă: Primaria Tambula SingereiAdresa: s. Tambula, rl. SingereiTel/fax: 0262/31719; 0262/31761Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Zamistnaia OlgaObiectul achiziţiei: reparatia drumului din intravilanul s. Octeabriscoe, com TambulaCod CPV: 45233142-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria s. Tambula, rl. Singerei, bir. primaruluiLocul desfăşurării procedurii: Primaria s. Tambula, rl. Singerei, bir. primaruluiLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 13:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6471-op/14Autoritate contractantă: Primaria Peresecina OrheiAdresa: s. Peresecina, rl. Orhei, str. Stefan cel Mare, 58Tel/fax: 0235/47236; 069128278Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Nicolae BuzuObiectul achiziţiei: Reparatia cladirii Administrative al primariei PeresecinaCod CPV: 45262600-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria PeresecinaLocul desfăşurării procedurii: Primaria PeresecinaLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6472-op/14Autoritate contractantă: Primaria Sarateni LeovaAdresa: s. Sarateni, rl. LeovaTel/fax: 0263/61236; 0263/61238Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Japalau Galina

Page 52: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

52

Obiectul achiziţiei: Servicii de elaborarea proiectului retelei de alimentare cu apa si canalizare cu statia de epurare din s. Sarateni r. LeovaCod CPV: 71000000-8Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria SarateniLocul desfăşurării procedurii: Primaria SarateniLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6473-op/14Autoritate contractantă: Inspectoratul National de Patrulare al IGP a MAIAdresa: mun. Chisinau, str. Doina, 102Tel/fax: 022/244604; 022/245433Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Constantin RomanObiectul achiziţiei: lucrari de constructie a conductelor de apa si de canalizare a apelor rezidualeCod CPV: 45231300-8Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: mun. Chisinau, str. Doina, 102Locul desfăşurării procedurii: mun. Chisinau, str. Doina, 102Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6474-op/14Autoritate contractantă: Primaria Rezeni IaloveniAdresa: s. Rezeni, rl. IaloveniTel/fax: 0268/74236Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Cretu IonObiectul achiziţiei: materiale pentru iluminarea stradalaCod CPV: 31000000-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria RezeniLocul desfăşurării procedurii: Primaria RezeniLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Page 53: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

53

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6475-op/14Autoritate contractantă: Liceul Teoretic I Creanga FlorestiAdresa: or. Floresti, str. Dacia, 4Tel/fax: 0250/21569; 060199001Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Doros AnatolieObiectul achiziţiei: tablete interactive si calculatoareCod CPV: 39292100-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Liceul Teoretic I Creanga Floresti, str. Dacia, 4Locul desfăşurării procedurii: Liceul Teoretic I Creanga Floresti, str. Dacia, 4Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6476-op/14Autoritate contractantă: Primaria Bulboaca Anenii NoiAdresa: s. Bulboaca, rl. Anenii NoiTel/fax: 0265/47600; 0247/47538Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Silvia VdovicencoObiectul achiziţiei: Lucrari de constructie a fintinii artezieneCod CPV: 45232153-9Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria s. Bulboaca, rl. Anenii NoiLocul desfăşurării procedurii: Primaria s. Bulboaca, rl. Anenii NoiLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6477-op/14Autoritate contractantă: CR CimisliaAdresa: or. Cimislia, str. Stefan cel Mare, 12Tel/fax: 0241/22056Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Durlescu DumitruObiectul achiziţiei: lucrari de reparatie a retelelor de alimentare cu curent electric a incaperilor din incinta cladirii din str. Alexandru cel Bun,133, or. CimisliaCod CPV: 45310000-3Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei

Page 54: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

54

de participare sau a caietului de sarcini: or. Cimislia, str. Stefan cel Mare, 12, bir. 106Locul desfăşurării procedurii: or. Cimislia, str. Stefan cel Mare, 12, bir. 105Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 01.10.2014, ora 15:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6478-op/14Autoritate contractantă: Primaria Calfa Anenii NoiAdresa: s. Calfa, rl. Anenii NoiTel/fax: 0265/34241; 069110290Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Ceaglic LudmilaObiectul achiziţiei: extinderea sistemului de iluminare stradala in com. CalfaCod CPV: 45316110-9Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria s. Calfa, rl. Anenii NoiLocul desfăşurării procedurii: Primaria s. Calfa, rl. Anenii NoiLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6479-op/14Autoritate contractantă: Liceul Teoretic Ion Creanga UngheniAdresa: or. Ungheni, str. Stefan cel Mare, 151Tel/fax: 0/236/33575Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Talpa VeronicaObiectul achiziţiei: mobilier scolarCod CPV: 39160000-1Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: or. Ungheni, str. Stefan cel Mare, 151Locul desfăşurării procedurii: or. Ungheni, str. Stefan cel Mare, 151Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6480-op/14Autoritate contractantă: CR CimisliaAdresa: or. Cimislia, str. Stefan cel Mare, 12Tel/fax: 0241/21171Membru al grupului de lucru,

Page 55: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

55

responsabil de procedura de achiziţie: Tocaru VasileObiectul achiziţiei: lucrari de reparatie a drumului spre s. DimitrovcaCod CPV: 45233142-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: or. Cimislia, str. Stefan cel Mare, 12, bir. 106Locul desfăşurării procedurii: or. Cimislia, str. Stefan cel Mare, 12, bir. 105Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 01.10.2014, ora 10:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6481-op/14Autoritate contractantă: CR CimisliaAdresa: or. Cimislia, str. Stefan cel Mare, 12Tel/fax: 0241/21171Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Tocaru VasileObiectul achiziţiei: lucrari de reparatie a drumului spre s. MereniCod CPV: 45233142-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: or. Cimislia, str. Stefan cel Mare, 12, bir. 106Locul desfăşurării procedurii: or. Cimislia, str. Stefan cel Mare, 12, bir. 105Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 01.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6482-op/14Autoritate contractantă: CR CimisliaAdresa: or. Cimislia, str. Stefan cel Mare, 12Tel/fax: 0241/21171Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Tocaru VasileObiectul achiziţiei: lucrari de reparatie a drumului spre s. HirtopCod CPV: 45233142-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: or. Cimislia, str. Stefan cel Mare, 12, bir. 106Locul desfăşurării procedurii: or. Cimislia, str. Stefan cel Mare, 12, bir. 105Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 01.10.2014, ora 13:00

Page 56: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

56

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6483-op/14Autoritate contractantă: CR CimisliaAdresa: or. Cimislia, str. Stefan cel Mare, 12Tel/fax: 0241/21171Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Tocaru VasileObiectul achiziţiei: lucrari de reparatie a drumului spre s. SuricCod CPV: 45233142-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: or. Cimislia, str. Stefan cel Mare, 12, bir. 106Locul desfăşurării procedurii: or. Cimislia, str. Stefan cel Mare, 12, bir. 105Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 01.10.2014, ora 14:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6484-op/14Autoritate contractantă: Primaria Cahul CahulAdresa: or. Cahul, str. Independentei, 6Tel/fax: 0299/21949; 0299/21450; 0299/21949Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Elena BabaObiectul achiziţiei: materiale pentru constructia copertinelorCod CPV: 44100000-1Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: or. Cahul, str. Independentei, 6, bir. 315Locul desfăşurării procedurii: or. Cahul, str. Independentei, 6, bir. 305Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6485-op/14Autoritate contractantă: CR StraseniAdresa: or. Straseni, str. M. Eminescu, 28Tel/fax: 0237/22489; 0237/23630Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Ion UrsuObiectul achiziţiei: lucrari de reparatie a drumului public local din s. RadeniCod CPV: 45453000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: or. Straseni, str. M. Eminescu, 28, bir. 215Locul desfăşurării procedurii: or. Straseni, str. M. Eminescu, 28, bir. 301

Page 57: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

57

Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6486-op/14Autoritate contractantă: Directia Generala Asistenta Sociala ChisinauAdresa: mun. Chisinau, str. Bucuresti, 53Tel/fax: 022/226566Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Putin MarcelObiectul achiziţiei: tehnica de calcul pentru anul 2014Cod CPV: 30141200-1Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: mun. Chisinau, str. Bucuresti, 53, bir. 6Locul desfăşurării procedurii: mun. Chisinau, str. Bucuresti, 53Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6487-op/14Autoritate contractantă: IMSP Centrul de Sanatate Lapusna PascaniAdresa: s. Lapusna, rl. HincestiTel/fax: 0269/43236Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Ludmila AndronicObiectul achiziţiei: carbuneCod CPV: 09111000-0Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: s. Lapusna, rl. HincestiLocul desfăşurării procedurii: s. Lapusna, rl. HincestiLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6488-op/14Autoritate contractantă: IMSP CMF HincestiAdresa: or. Hincesti, str. Mihalcea Hincu, 151Tel/fax: 0269/22468; 060040113Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Lemnaru AndrianObiectul achiziţiei: echipament medical

Page 58: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

58

Cod CPV: 33100000-1Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: IMSP CMF HincestiLocul desfăşurării procedurii: IMSP CMF HincestiLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6489-op/14Autoritate contractantă: IMSP SR IaloveniAdresa: or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 7Tel/fax: 0268/21186; 0268/22268Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Leorda TatianaObiectul achiziţiei: servicii de deservire a cazangeriei pentru perioada toamna 2014-primavara 2015Cod CPV: 50720000-8Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 7, et. III, bir. 31Locul desfăşurării procedurii: or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 7, et. III, bir. 39Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6490-op/14Autoritate contractantă: IMSP SR HincestiAdresa: or. Hincesti, str. Mihalcea Hincu, 238Tel/fax: 0269/23235Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Lemnaru AndrianObiectul achiziţiei: lucrari de reparatie a imprejmuirilor IMSP SR HincestiCod CPV: 45453000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: IMSP SR HincestiLocul desfăşurării procedurii: IMSP SR HincestiLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Page 59: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

59

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6491-op/14Autoritate contractantă: Liceul Teoretic M Eminescu DubasariAdresa: s. Corjova, rl. Dubasari, str. Tarmului, 1 BTel/fax: 0248/42055; 0248/52450Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Solcan AngelaObiectul achiziţiei: benzina si motorinaCod CPV: 09134200-9Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: s. Corjova, rl. Dubasari, str. Tarmului, 1 BLocul desfăşurării procedurii: s. Corjova, rl. Dubasari, str. Tarmului, 1 BLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 13:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6492-op/14Autoritate contractantă: IMSP SR HincestiAdresa: or. Hincesti, str. Mihalcea Hincu, 238Tel/fax: 0269/23235Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Lemnaru AndrianObiectul achiziţiei: produse alimentareCod CPV: 15000000-8Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: or. Hincesti, str. Mihalcea Hincu, 238Locul desfăşurării procedurii: or. Hincesti, str. Mihalcea Hincu, 238Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 01.10.2014, ora 13:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6493-op/14Autoritate contractantă: Primaria Poiana SoldanestiAdresa: s. Poiana, rl. SoldanestiTel/fax: 0272/56236; 069741907Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Muras TudorObiectul achiziţiei: Lucrari de conectare a retelei de pompare a apei in satul PoianaCod CPV: 45232151-5Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria Poiana

Page 60: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

60

Locul desfăşurării procedurii: Primaria PoianaLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6494-op/14Autoritate contractantă: Primaria Balti BaltiAdresa: mun. Balti, str. Independentei, 1Tel/fax: 0231/54623Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Burcataia ElenaObiectul achiziţiei: materiale de constructiiCod CPV: 44100000-1Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria mun. Balti, str. Independentei, 1, bir. 250Locul desfăşurării procedurii: bir. 311Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 01.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6495-op/14Autoritate contractantă: Primaria Balti BaltiAdresa: mun. Balti, str. Independentei, 1Tel/fax: 0231/54623Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Burcataia ElenaObiectul achiziţiei: Reparatia capitala a nodurilor sanitare, dusurilor, garderobelor in LT L.Blaga mun. BaltiCod CPV: 45453000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria mun. Balti, str. Independentei, 1, bir. 250Locul desfăşurării procedurii: bir. 311Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6496-op/14Autoritate contractantă: Primaria Balti BaltiAdresa: mun. Balti, str. Independentei, 1Tel/fax: 0231/54623Membru al grupului de lucru,

Page 61: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

61

responsabil de procedura de achiziţie: Burcataia ElenaObiectul achiziţiei: Reparatia capitala a grupurilor sanitare in LT V.Maiakovski mun. BaltiCod CPV: 45453000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria mun. Balti, str. Independentei, 1, bir. 250Locul desfăşurării procedurii: bir. 311Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 13:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6497-op/14Autoritate contractantă: Colegiul de Zootehnie si Medicina VeterinaraAdresa: s. Bratuseni, rl. EdinetTel/fax: 0246/92438Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Roman IrinaObiectul achiziţiei: Materiale de constructie si articole conexeCod CPV: 44110000-4Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: s. Bratuseni, rl. EdinetLocul desfăşurării procedurii: s. Bratuseni, rl. EdinetLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6498-op/14Autoritate contractantă: Liceul Teoretic E Cosieru din Mihaileni RiscaniAdresa: s. Mihaileni, rl. RiscaniTel/fax: 0256/76219; 0256/76593Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Lilian SontuObiectul achiziţiei: Dezasamblarea, confecţionarea şi instalarea tîmplăriei din PVCCod CPV: 45441000-0Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Liceul Teoretic E Cosieru din Mihaileni RiscaniLocul desfăşurării procedurii: Liceul Teoretic E Cosieru din Mihaileni RiscaniLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Page 62: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

62

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6499-op/14Autoritate contractantă: Primaria Rosu CahulAdresa: s. Rosu, rl. CahulTel/fax: 0299/71248; 069025896Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Furtuna GrigoreObiectul achiziţiei: Lucrari de reparatie a unui sector de drum in s. Rosu, rl. CahulCod CPV: 45233142-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria s. Rosu, rl. CahulLocul desfăşurării procedurii: Primaria s. Rosu, rl. CahulLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6500-op/14Autoritate contractantă: Primaria Coscodeni SingereiAdresa: s. Coscodeni, rl. SingereiTel/fax: 0262/36333; 0262/36810Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Cernautanu LeonidObiectul achiziţiei: proiectarea azilului de batrini din com. CoscodeniCod CPV: 71220000-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria CoscodeniLocul desfăşurării procedurii: Primaria CoscodeniLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6501-op/14Autoritate contractantă: Institutul de Fizica Aplicata a ASMAdresa: mun. Chisinau, str. Academiei, 5Tel/fax: 022/738169; 022/738149Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Emil PasincovschiObiectul achiziţiei: instalatii stiintificeCod CPV: 45214630-5Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: mun. Chisinau, str. Academiei, 5, bir. 230

Page 63: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

63

Locul desfăşurării procedurii: mun. Chisinau, str. Academiei, 5, bir. 230Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6502-op/14Autoritate contractantă: Gimnaziul Maramonovca Drochia#1012620009566Adresa: s. Maramonovca, rl. DrochiaTel/fax: 0251/79298; 0251/79236Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Cotulim SvetlanaObiectul achiziţiei: carbuniCod CPV: 09111100-1Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Gimnaziul Maramonovca DrochiaLocul desfăşurării procedurii: Gimnaziul Maramonovca DrochiaLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6503-op/14Autoritate contractantă: Colegiul de Informatica ChisinauAdresa: mun. Chisinau, str. Sarmizegetusa, 48Tel/fax: 022/523001; 022/537834Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Burduja TeodisieObiectul achiziţiei: produse petroliereCod CPV: 09000000-3Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: anticamera Colegiului de Informatica ChisinauLocul desfăşurării procedurii: Colegiul de Informatica ChisinauLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6504-op/14Autoritate contractantă: Judecatoria BaltiAdresa: mun. Balti, str. Hotinului, 43Tel/fax: 0231/22212; 0231/22277Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie:

Page 64: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

64

Obiectul achiziţiei: lucrari de montare de geamuriCod CPV: 45441000-0Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: mun. Balti, str. Hotinului, 43, bir. 18, bir. 26Locul desfăşurării procedurii: mun. Balti, str. Hotinului, 43Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 01.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6505-op/14Autoritate contractantă: Colegiul de Muzica Stefan NeagaAdresa: mun. Chisinau, str. Hristo Botev, 4Tel/fax: 022/778403; 022/560058Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Ciopic TatianaObiectul achiziţiei: scaune pentru sali de studiiCod CPV: 39112000-0Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: mun. Chisinau, str. Hristo Botev, 4, Colegiul de Muzica Stefan Neaga, bir. 19Locul desfăşurării procedurii: mun. Chisinau, str. Hristo Botev, 4, Colegiul de Muzica Stefan NeagaLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6506-op/14Autoritate contractantă: IMSP SCM Sfinta TreimeAdresa: mun. Chisinau, str. A. Russo, 11Tel/fax: 022/438237Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Gojan A.Obiectul achiziţiei: medicamenteCod CPV: 33690000-3Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: et. 1, bir. serviciul-economic financiarLocul desfăşurării procedurii: et. 1, bir. directoruluiLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Page 65: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

65

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6507-op/14Autoritate contractantă: Primaria Isnovat CriuleniAdresa: s. Isnovat, rl. CriuleniTel/fax: 0248/77236; 0248/77357Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Subbotin AnaObiectul achiziţiei: reparatia drumului central cu beton asfaltic din s. IsnovatCod CPV: 45233140-2Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria IsnovatLocul desfăşurării procedurii: Primaria IsnovatLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6508-op/14Autoritate contractantă: IMSP Centrul de Sanatate TaracliaAdresa: or. Taraclia, str. Cotovschi, 2Tel/fax: 0294/24691; 0294/24448; 0294/24947Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Iulia DeordievaObiectul achiziţiei: lucrari de reparatia curenta of. Albota de Sus, of. Albota de Jos, of. SofievcaCod CPV: 45450000-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: or. Taraclia, str. Cotovschi, 2, et. IV, bir. 401, anticameraLocul desfăşurării procedurii: or. Taraclia, str. Cotovschi, 2, et. IV, bir. 401, anticameraLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6509-op/14Autoritate contractantă: Primaria Bilicenii Vechi SingereiAdresa: s. Bilicenii Vechi, rl. SingereiTel/fax: 0262/33333Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Rusu TamaraObiectul achiziţiei: reparatia drumurilor din s. Bilicenii VechiCod CPV: 45233142-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei

Page 66: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

66

de participare sau a caietului de sarcini: Primaria s. Bilicenii Vechi, rl. SingereiLocul desfăşurării procedurii: Primaria s. Bilicenii Vechi, rl. SingereiLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6510-op/14Autoritate contractantă: Primaria Slobozia Mare CahulAdresa: s. Slobozia Mare, rl. Cahul, str. Ulita Mare, 161Tel/fax: 0299/61236Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Eudochia ChiochiuObiectul achiziţiei: produse lactateCod CPV: 15500000-3Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria Slobozia MareLocul desfăşurării procedurii: Primaria Slobozia MareLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6511-op/14Autoritate contractantă: IMSP Spitalul de Psihiatrie si Ftiziopneumologie OrheiAdresa: or. Orhei, str. Dubasari, 82Tel/fax: 0235/30841; 0235/26811Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Stegarescu TatianaObiectul achiziţiei: produse alimentareCod CPV: 15000000-8Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: or. Orhei, str. Dubasari, 82Locul desfăşurării procedurii: or. Orhei, str. Dubasari, 82Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6512-op/14Autoritate contractantă: Primaria Bulboci SorocaAdresa: s. Bulboci, rl. SorocaTel/fax: 0230/57536Membru al grupului de lucru,

Page 67: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

67

responsabil de procedura de achiziţie: Cojocaru IurieObiectul achiziţiei: restabilirea iluminarii stradale in s. BulbociCod CPV: 45232200-4Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria s. Bulboci, rl. SorocaLocul desfăşurării procedurii: Primaria s. Bulboci, rl. SorocaLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6513-op/14Autoritate contractantă: Primaria Bulboci SorocaAdresa: s. Bulboci, rl. SorocaTel/fax: 0230/57536Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Cojocaru IurieObiectul achiziţiei: reparatia caminului cultural din s. Bulbocii NoiCod CPV: 45453000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria s. Bulboci, rl. SorocaLocul desfăşurării procedurii: Primaria s. Bulboci, rl. SorocaLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 13:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6514-op/14Autoritate contractantă: Primaria Codru ChisinauAdresa: or. Codru, str. Costiujeni, 8Tel/fax: 022/792743Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Cornel VarvariucObiectul achiziţiei: reparatia scarilor si pragurilor la gradinita de copii nr.194 din or. CodruCod CPV: 44423200-3Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: bir. 5, or. Codru, str. Costiujeni, 8Locul desfăşurării procedurii: sala de sedinte, or. Codru, str. Costiujeni, 8Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Page 68: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

68

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6515-op/14Autoritate contractantă: Primaria Razeni IaloveniAdresa: s. Razeni, rl. Ialoveni, str. Stefan cel MareTel/fax: 0268/74236Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Ion CretuObiectul achiziţiei: lucrari de constructie a centralei termice pe baza de biomasa la LT. Ion PelivanCod CPV: 45251000-1Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria s. Razeni, rl. Ialoveni, str. Stefan cel MareLocul desfăşurării procedurii: Primaria s. Razeni, rl. Ialoveni, str. Stefan cel MareLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6516-op/14Autoritate contractantă: IMSP Centrul de Sanatate ZubrestiAdresa: s. ZubrestiTel/fax: 0237/79628Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Suruceanu VasileObiectul achiziţiei: lucrari de reparatie in CS ZubrestiCod CPV: 45453000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: ambulatoria IMSP Centrul de Sanatate ZubrestiLocul desfăşurării procedurii: ambulatoria IMSP Centrul de Sanatate ZubrestiLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6517-op/14Autoritate contractantă: CR SorocaAdresa: or. Soroca, str. Stefan cel Mare, 5Tel/fax: 0230/23329Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Alexandru SoroceanObiectul achiziţiei: Lucrari de sculptura si instalare a monumentului veranilorCod CPV: 45212314-0Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei

Page 69: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

69

de participare sau a caietului de sarcini: or. Soroca, str. Stefan cel Mare, 5, bir. 512Locul desfăşurării procedurii: or. Soroca, str. Stefan cel Mare, 5, bir. presedinteluiLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6518-op/14Autoritate contractantă: Primaria Cismichioi UTA GagauziaAdresa: s. Cismichioi, str. Pirogova, 72Tel/fax: 0293/63019; 0293/63250Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Boev GheorgheObiectul achiziţiei: Lucrari de reparare a drumului pe str.Lesnaia sat. Cismichioi (procedura repetata)Cod CPV: 45233142-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: s. Cismichioi, str. Pirogova, 72Locul desfăşurării procedurii: s. Cismichioi, str. Pirogova, 72Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba rusăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 01.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6519-op/14Autoritate contractantă: Primaria Tohatin ChisinauAdresa: com. Tohatin, mun. Chisinau, str. Stefan cel Mare, 1Tel/fax: 022/387238; 022/387848Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Cebotaru S.Obiectul achiziţiei: mobilier pentru gradinita nr.223 din com TohatinCod CPV: 39142000-9Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: com. Tohatin, mun. Chisinau, str. Stefan cel Mare, 1Locul desfăşurării procedurii: com. Tohatin, mun. Chisinau, str. Stefan cel Mare, 1Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6520-op/14Autoritate contractantă: IMSP SR CahulAdresa: or. Cahul, str. Stefan cel Mare, 23Tel/fax: 0299/22448; 0299/27641; 076700112

Page 70: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

70

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Arteni TatianaObiectul achiziţiei: produse alimentareCod CPV: 15000000-8Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: IMSP SR Cahul, str. Stefan cel Mare, 23Locul desfăşurării procedurii: IMSP SR Cahul, str. Stefan cel Mare, 23Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6521-op/14Autoritate contractantă: IMSP Centrul de Sanatate CornestiAdresa: or. Cornesti, str. Stefan cel Mare, 78Tel/fax: 0236/61243Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Munteanu NataliaObiectul achiziţiei: carbuneCod CPV: 09111100-1Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: or. Cornesti, str. Stefan cel Mare, 78Locul desfăşurării procedurii: IMSP Centrul de Sanatate CornestiLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6522-op/14Autoritate contractantă: Primaria Singerei SingereiAdresa: or. Singera, str. Independentei, 124Tel/fax: 0262/23576; 0262/21777Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Andriuta EleonoraObiectul achiziţiei: servicii de responsabil tehnic la lucrari de reparatie a unor portiuni de drum din intravilanul or. SingeraCod CPV: 45233142-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: or. Singera, str. Independentei, 124, et. 2Locul desfăşurării procedurii: or. Singera, str. Independentei, 124, et. 2Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 01.10.2014, ora 11:00

Page 71: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

71

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6523-op/14Autoritate contractantă: Directia Invatamint Tineret si Sport BriceniAdresa: or. Briceni, str. Stefan cel Mare, 38Tel/fax: 0247/22668; 0247/22908Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Cojuhari IrinaObiectul achiziţiei: lucrari de demontaj si montaj retelei termice la LT. Tetcani din BriceniCod CPV: 45259300-0Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Directia Invatamint Tineret si Sport BriceniLocul desfăşurării procedurii: Directia Invatamint Tineret si Sport BriceniLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6524-op/14Autoritate contractantă: IMSP Centrul de Sanatate StraseniAdresa: or. Straseni, str. Stefan cel Mare, 105Tel/fax: 0237/22862; 069039699Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Cristian SaptefratiObiectul achiziţiei: dispozitiv medicalCod CPV: 33141000-0Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: or. Straseni, str. Stefan cel Mare, 105, bir. 328Locul desfăşurării procedurii: or. Straseni, str. Stefan cel Mare, 105, bir. 328Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6525-op/14Autoritate contractantă: Primaria Siscani NisporeniAdresa: s. Siscani, rl. NisporeniTel/fax: 0264/42295Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Gasper AuricaObiectul achiziţiei: produse alimentareCod CPV: 15800000-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: contabilitatea Primariei

Page 72: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

72

Locul desfăşurării procedurii: Primaria SiscaniLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 06.10.2014, ora 11:00

În atenția operatorilor economici!La Concursul prin cererea ofertelor de prețuri Nr. 6325-op/14 din 29.09.2014 cu privire la achiziționarea legumelor, Cod CPV: 03221000-6, conform necesităților Primariei Comrat UTA Gagauzia sunt operate următoarele modificări:Ora de desfăşurarea concursului: 11:00se înlocuiește cu:Ora de desfăşurarea concursului: 13:00

În atenția operatorilor economici!La Concursul prin cererea ofertelor de prețuri Nr. 6342-op/14 din 29.09.2014 cu privire la achiziționarea serviciilor de promovare, Cod CPV: 79342200-5, conform necesităților Organiza-tiei de Atragere a Investitiilor si promovarea a Exportului din Moldova sunt operate următoarele modificări:Termenul de desfăşurarea concursului: 29.09.2014se înlocuiește cu:Termenul de desfăşurarea concursului: 09.10.2014

Page 73: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

73

Anunțuri

www.devize.md Vă aducem la cunoștință că pe data de 12 Iunie 2014, în cadrul unui eveniment găzduit

de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor au fost lansate oficial pe piața din Republica Moldova programele pentru întocmirea devizelor de cheltuieli în construcții prin metoda de resurse WinDoc Deviz și Deviz online.

Vă invităm să testați aceste programe la adresa www.devize.md accesînd butonul

Pentru mai multe detalii nu ezitați să ne contactați: Tel/Fax: (022)-52-20-32 Tel/Mob: 069949393, E-mail : [email protected] Web-site: www.devize.md

GUVERNUL

GUVERNUL ROMÂNIEI REPUBLICII MOLDOVA

INVITAŢIE PENTRU PREZENTAREA OFERTELOR

Republica Moldova beneficiază de un ajutor financiar nerambursabil din partea Guvernului României în cadrul Programului de asistenţă tehnică şi financiară acordată pentru instituţiile preşcolare din Republica Moldova. O parte din aceste fonduri urmează a fi utilizată pentru acoperirea costurilor subproiectului „Lucrări de reparație la grădinița de copii” din s. Ciucur-Mingir, r-nul Cimișlia. Subproiectul va fi implementat cu suportul tehnic al Fondului de Investiţii Sociale din Moldova (FISM). Beneficiarul – Primăria s. Ciucur-Mingir, invită agenții economici să prezinte oferte pentru executarea lucrărilor de construcţie. Pachetul de sarcini poate fi procurat contra sumei de 200 lei de la primărie sau FISM după transferarea sumei respective conform următoarelor date bancare: cont d/d: 2251722029301, Banca Socială, fil. interraională, codul băncii: BSOCMD2X722, beneficiar: Fondul de Investiţii Sociale din Moldova, cod fiscal: 1008601001382, destinaţia plăţii: p/u pachetul de documente la concurs. Plicurile cu oferte se depun pînă pe data de 17 octombrie 2014, ora 11.00, cînd vor fi deschise în prezenţa doritorilor de a participa la concurs pe adresa: Primăria s. Ciucur-Mingir, r-nul Cimișlia. Persoana de contact: Gheorghe Pînzaru, primar, tel.: 024130236; 067599575. Informaţii suplimentare se pot obţine la FISM, tel.: 022279121; 022279122.

Page 74: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

74

GUVERNUL

GUVERNUL ROMÂNIEI REPUBLICII MOLDOVA

INVITAŢIE PENTRU PREZENTAREA OFERTELOR

Republica Moldova beneficiază de un ajutor financiar nerambursabil din partea Guvernului României în cadrul Programului de asistenţă tehnică şi financiară acordată pentru instituţiile preşcolare din Republica Moldova. O parte din aceste fonduri urmează a fi utilzată pentru acoperirea costurilor subproiectului „Lucrări de reparație la grădinița de copii” din s. Gura Galbenă, r-nul Cimișlia. Subproiectul va fi implementat cu suportul tehnic al Fondului de Investiţii Sociale din Moldova (FISM). Beneficiarul – Primăria s. Gura Galbenă, invită agenții economici să prezinte oferte pentru executarea lucrărilor de construcţie. Pachetul de sarcini poate fi procurat contra sumei de 200 lei de la primărie sau FISM după transferarea sumei respective conform următoarelor date bancare: cont d/d: 2251722029301, Banca Socială, fil. interraională, codul băncii: BSOCMD2X722, beneficiar: Fondul de Investiţii Sociale din Moldova, cod fiscal: 1008601001382, destinaţia plăţii: p/u pachetul de documente la concurs. Plicurile cu oferte se depun pînă pe data de 17 octombrie 2014, ora 11.00, cînd vor fi deschise în prezenţa doritorilor de a participa la concurs pe adresa: Primăria s. Gura Galbenă, r-nul Cimișlia. Persoana de contact: Victor Stînă, primar, tel.: 024146236; 060200047. Informaţii suplimentare se pot obţine la FISM, tel.: 022279121; 022279122.

Page 75: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

75

GUVERNUL

GUVERNUL ROMÂNIEI REPUBLICII MOLDOVA

INVITAŢIE PENTRU PREZENTAREA OFERTELOR

Republica Moldova beneficiază de un ajutor financiar nerambursabil din partea Guvernului României în cadrul Programului de asistenţă tehnică şi financiară acordată pentru instituţiile preşcolare din Republica Moldova. O parte din aceste fonduri urmează a fi utilizată pentru acoperirea costurilor subproiectului „Lucrări de reparație la grădinița de copii” din s. Milești, r-nul Nisporeni. Subproiectul va fi implementat cu suportul tehnic al Fondului de Investiţii Sociale din Moldova (FISM). Beneficiarul – Primăria s. Milești, invită agenții economici să prezinte oferte pentru executarea lucrărilor de construcţie. Pachetul de sarcini poate fi procurat contra sumei de 200 lei de la primărie sau FISM după transferarea sumei respective conform următoarelor date bancare: cont d/d: 2251722029301, Banca Socială, fil. interraională, codul băncii: BSOCMD2X722, beneficiar: Fondul de Investiţii Sociale din Moldova, cod fiscal: 1008601001382, destinaţia plăţii: p/u pachetul de documente la concurs. Plicurile cu oferte se depun pînă pe data de 17 octombrie 2014, ora 11.00, cînd vor fi deschise în prezenţa doritorilor de a participa la concurs pe adresa: Primăria s. Milești, r-nul Nisporeni. Persoane de contact: Petru Leucă, primar, tel.: 026440232; 067441530; 079887899; Ecaterina Beșliu, contabil, tel.: 026440741; 067441533. Informaţii suplimentare se pot obţine la FISM, tel.: 022279121; 022279122.

Page 76: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

76

GUVERNUL

GUVERNUL ROMÂNIEI REPUBLICII MOLDOVA

INVITAŢIE PENTRU PREZENTAREA OFERTELOR

Republica Moldova beneficiază de un ajutor financiar nerambursabil din partea Guvernului României în cadrul Programului de asistenţă tehnică şi financiară acordată pentru instituţiile preşcolare din Republica Moldova. O parte din aceste fonduri urmează a fi utilizată pentru acoperirea costurilor subproiectelor de reparație a grădinițelor de copii din raionul Strășeni. Subproiectele vor fi implementate cu suportul tehnic al Fondului de Investiţii Sociale din Moldova (FISM). Consiliul raional Strășeni și Primăriile beneficiare de investiții invită agenții economici să prezinte oferte pentru executarea lucrărilor de construcţie din următoarele localități, grupate în 3 loturi, după cum urmează: Lot 1:

1. or. Strășeni; 2. or. Bucovăț; 3. s. Făgureni;

Lot 2:

1. s. Cojușna; 2. s. Roșcani; 3. s. Negrești; 4. s. Sireți;

Lot 3:

1. s. Codreanca; 2. s. Chirianca; 3. s. Gălești; 4. s. Lozova; 5. s. Recea; 6. s. Romănești; 7. s. Vorniceni.

Pachetele de sarcini pentru fiecare lot separat pot fi procurate contra sumei de 200 lei de la Consiliul raional Strășeni (str. M. Eminescu, nr. 28, bir. 204) după transferarea sumei respective conform următoarelor date bancare: cont d/d: 2251722029301, Banca Socială, fil. interraională, codul băncii: BSOCMD2X722, beneficiar: Fondul de Investiţii Sociale din Moldova, cod fiscal: 1008601001382, destinaţia plăţii: p/u pachetul de documente la concurs.

Plicurile cu oferte se depun pînă pe data de 17 octombrie 2014, ora 11.00 (str. M. Eminescu, nr. 28, bir.204), cînd vor fi deschise în prezenţa doritorilor de a participa la concurs în incinta Consiliului raional Strășeni (str. M. Eminescu, nr. 28, sala de ședinte). Persoana de contact: Nicolae Sîrbu, tel.: 023727908; 060566654. Informaţii suplimentare se pot obţine la FISM, tel.: 022279121; 022279122.

Page 77: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

77

GUVERNUL

GUVERNUL ROMÂNIEI REPUBLICII MOLDOVA

INVITAŢIE PENTRU PREZENTAREA OFERTELOR

Republica Moldova beneficiază de un ajutor financiar nerambursabil din partea Guvernului României în cadrul Programului de asistenţă tehnică şi financiară acordată pentru instituţiile preşcolare din Republica Moldova. O parte din aceste fonduri urmează a fi utilizată pentru acoperirea costurilor subproiectelor de reparație a grădinițelor de copii din raionul Telenești. Subproiectele vor fi implementate cu suportul tehnic al Fondului de Investiţii Sociale din Moldova (FISM). Consiliul raional Telenești și Primăriile beneficiare de investiții invită agenții economici să prezinte oferte pentru executarea lucrărilor de construcţie din următoarele localități, grupate în 3 loturi, după cum urmează: Lot 1:

1. or. Telenești; 2. s. Bogzești; 3. s. Budăi; 4. s. Ciulucani; 5. s. Hirișeni; 6. s. Inești; 7. s. Verejeni;

Lot 2:

1. s. Codrul Nou; 2. s. Coropceni; 3. s. Sărătenii Vechi; 4. s. Suhuluceni; 5. s. Văsieni;

Lot 3:

1. s. Chițcanii Vechi; 2. s. Negureni; 3. s. Nucăreni; 4. s. Scorțeni.

Pachetele de sarcini pentru fiecare lot separat pot fi procurate contra sumei de 200 lei de la Consiliul raional Telenești (str. 31 August, nr. 9, bir. 6, secția economie/bir.11, secția construcții) după transferarea sumei respective conform următoarelor date bancare: cont d/d: 2251722029301, Banca Socială, fil. interraională, codul băncii: BSOCMD2X722, beneficiar: Fondul de Investiţii Sociale din Moldova, cod fiscal: 1008601001382, destinaţia plăţii: p/u pachetul de documente la concurs.

Plicurile cu oferte se depun pînă pe data de 17 octombrie 2014, ora 11.00 (str. 31 August, nr. 9, bir.6, secția economie/biroul 11, secția construcții), cînd vor fi deschise în prezenţa doritorilor de a participa la concurs în incinta Consiliului raional Telenești (str. 31 August, nr. 9 , et. 3, sala mică de ședinte). Persoana de contact: Anton Loreti, tel.: 025823360; 079609021; Leonid Bercea, tel. 025822844. Informaţii suplimentare se pot obţine la FISM, tel.: 022279121; 022279122.

Page 78: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

78

GUVERNUL

GUVERNUL ROMÂNIEI REPUBLICII MOLDOVA

PRIMĂRIA ŞI AGENŢIA DE IMPLEMENTARE A SUBPROIECTULUI (AI)

DIN S. BIEȘTI, R-NUL ORHEI

NOTIFICARE DESPRE EXTINDEREA TERMENULUI CONCURSULUI

Primăria şi Agenţia de Implementare a SP (AI) din s. Biești, r-nul Orhei informează despre extinderea termenului concursului anunţat pentru data de 10 octombrie 2014 pentru selectarea companiei de construcţie care va executa lucrările prevăzute de SP “Lucrări de reparație la grădinița de copii” din s. Biești, r-nul Orhei. Ofertele se depun pînă pe data de 15 octombrie 2014, ora 11.00, cînd vor fi deschise în prezenţa doritorilor de a participa la concurs pe adresa: Primăria s. Biești, r-nul Orhei. Persoanele de contact: Ion Vlas, primar, tel.: 023545236; 069234356; Lidia Lupan, preș. AI, tel. 023545460. Informaţii suplimentare se pot obţine la FISM, tel.: 022279121; 022279122.

Page 79: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

79

GUVERNUL

GUVERNUL ROMÂNIEI REPUBLICII MOLDOVA

INVITAŢIE PENTRU PREZENTAREA OFERTELOR

Republica Moldova beneficiază de un ajutor financiar nerambursabil din partea Guvernului României în cadrul Programului de asistenţă tehnică şi financiară acordată pentru instituţiile preşcolare din Republica Moldova. O parte din aceste fonduri urmează a fi utilizată pentru acoperirea costurilor subproiectelor de reparație a grădinițelor de copii din raionul Cahul. Subproiectele vor fi implementate cu suportul tehnic al Fondului de Investiţii Sociale din Moldova (FISM). Consiliul raional Cahul și Primăriile beneficiare de investiții invită agenții economici să prezinte oferte pentru executarea lucrărilor de construcţie din următoarele localități, grupate într-un singur lot, după cum urmează:

1. s. Borceag; 2. s. Brînza; 3. s. Colibași; 4. s. Tătărești.

Pachetele de sarcini pot fi procurate contra sumei de 200 lei de la Consiliul raional Cahul (str. Independenței, nr. 2A, biroul 401) după transferarea sumei respective conform următoarelor date bancare: cont d/d: 2251722029301, Banca Socială, fil. interraională, codul băncii: BSOCMD2X722, beneficiar: Fondul de Investiţii Sociale din Moldova, cod fiscal: 1008601001382, destinaţia plăţii: p/u pachetul de documente la concurs.

Plicurile cu oferte se depun pînă pe data de 17 octombrie 2014, ora 11.00 (str. Independenței, nr. 2A, biroul 401), cînd vor fi deschise în prezenţa doritorilor de a participa la concurs în incinta Consiliului raional Cahul (str. Independenței, nr. 2A, etajul 3, sala de ședințe). Persoana de contact: Eugeniu Cebanu, tel.: 029931421; 029923439; 079599941. Informaţii suplimentare se pot obţine la FISM, tel.: 022279121; 022279122.

Page 80: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

80

GUVERNUL

GUVERNUL ROMÂNIEI REPUBLICII MOLDOVA

INVITAŢIE PENTRU PREZENTAREA OFERTELOR

Republica Moldova beneficiază de un ajutor financiar nerambursabil din partea Guvernului României în cadrul Programului de asistenţă tehnică şi financiară acordată pentru instituţiile preşcolare din Republica Moldova. O parte din aceste fonduri urmează a fi utilizată pentru acoperirea costurilor subproiectelor de reparație a grădinițelor de copii din raionul Cantemir. Subproiectele vor fi implementate cu suportul tehnic al Fondului de Investiţii Sociale din Moldova (FISM). Consiliul raional Cantemir și Primăriile beneficiare de investiții invită agenții economici să prezinte oferte pentru executarea lucrărilor de construcţie din următoarele localități, grupate într-un singur lot, după cum urmează:

1. s. Baimaclia; 2. s. Chioselia; 3. s. Cîrpești; 4. s. Gotești; 5. s. Lărguța; 6. s. Plopi; 7. s. Țiganca.

Pachetele de sarcini pot fi procurate contra sumei de 200 lei de la Consiliul raional Cantemir (str. Trandafirilor, nr. 2, et. 3, biroul 331) după transferarea sumei respective conform următoarelor date bancare: cont d/d: 2251722029301, Banca Socială, fil. interraională, codul băncii: BSOCMD2X722, beneficiar: Fondul de Investiţii Sociale din Moldova, cod fiscal: 1008601001382, destinaţia plăţii: p/u pachetul de documente la concurs.

Plicurile cu oferte se depun pînă pe data de 17 octombrie 2014, ora 11.00 (str. Trandafirilor, nr. 2, et.3, biroul 331), cînd vor fi deschise în prezenţa doritorilor de a participa la concurs în incinta Consiliului raional Cantemir (str. Trandafirilor, nr.2, biroul 206, biroul președintelui raionului). Persoana de contact: Valeriu Mocanu, tel.: 027323158; 079540925. Informaţii suplimentare se pot obţine la FISM, tel.: 022279121; 022279122.

Page 81: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

81

GUVERNUL

GUVERNUL ROMÂNIEI REPUBLICII MOLDOVA

INVITAŢIE PENTRU PREZENTAREA OFERTELOR

Republica Moldova beneficiază de un ajutor financiar nerambursabil din partea Guvernului României în cadrul Programului de asistenţă tehnică şi financiară acordată pentru instituţiile preşcolare din Republica Moldova. O parte din aceste fonduri urmează a fi utilizată pentru acoperirea costurilor subproiectelor de reparație a grădinițelor de copii din raionul Dondușeni. Subproiectele vor fi implementate cu suportul tehnic al Fondului de Investiţii Sociale din Moldova (FISM). Consiliul raional Dondușeni și Primăriile beneficiare de investiții invită agenții economici să prezinte oferte pentru executarea lucrărilor de construcţie din următoarele localități, grupate în 2 loturi, după cum urmează: Lot:1

1. s. Baraboi; 2. s. Frasin; 3. s. Scăieni; 4. s. Țaul; 5. s. Tîrnova;

Lot:2

1. s. Crișcăuți; 2. s. Sudarca.

Pachetele de sarcini pentru fiecare lot separat pot fi procurate contra sumei de 200 lei de la Consiliul raional Dondușeni (str. Independenței, nr. 47, et. 3, biroul 25) după transferarea sumei respective conform următoarelor date bancare: cont d/d: 2251722029301, Banca Socială, fil. interraională, codul băncii: BSOCMD2X722, beneficiar: Fondul de Investiţii Sociale din Moldova, cod fiscal: 1008601001382, destinaţia plăţii: p/u pachetul de documente la concurs.

Plicurile cu oferte se depun pînă pe data de 17 octombrie 2014, ora 11.00 (str. Independenței, nr. 47, et.3, biroul 25), cînd vor fi deschise în prezenţa doritorilor de a participa la concurs în incinta Consiliului raional Dondușeni (str. Independenței, nr. 47, etajul 2, sala de protocol). Persoana de contact: Victor Mititiuc, tel.: 025125200; 060226881. Informaţii suplimentare se pot obţine la FISM, tel.: 022279121; 022279122.

Page 82: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

82

GUVERNUL

GUVERNUL ROMÂNIEI REPUBLICII MOLDOVA

INVITAŢIE PENTRU PREZENTAREA OFERTELOR

Republica Moldova beneficiază de un ajutor financiar nerambursabil din partea Guvernului României în cadrul Programului de asistenţă tehnică şi financiară acordată pentru instituţiile preşcolare din Republica Moldova. O parte din aceste fonduri urmează a fi utilizată pentru acoperirea costurilor subproiectelor de reparație a grădinițelor de copii din raionul Dubăsari. Subproiectele vor fi implementate cu suportul tehnic al Fondului de Investiţii Sociale din Moldova (FISM). Consiliul raional Dubăsari și Primăriile beneficiare de investiții invită agenții economici să prezinte oferte pentru executarea lucrărilor de construcţie din următoarele localități, grupate într-un singur lot, după cum urmează:

1. s. Cocieri; 2. s. Coșnița; 3. s. Doroțcaia; 4. s. Molovata Nouă; 5. s. Oxentea; 6. s. Pohrebea (com. Coșnița); 7. s. Ustia.

Pachetele de sarcini pot fi procurate contra sumei de 200 lei de la Consiliul raional Dubăsari (s. Coșnița, r-nul Dubăsari, str. Păcii, nr. 70, biroul 215) după transferarea sumei respective conform următoarelor date bancare: cont d/d: 2251722029301, Banca Socială, fil. interraională, codul băncii: BSOCMD2X722, beneficiar: Fondul de Investiţii Sociale din Moldova, cod fiscal: 1008601001382, destinaţia plăţii: p/u pachetul de documente la concurs.

Plicurile cu oferte se depun pînă pe data de 17 octombrie 2014, ora 11.00 (s. Coșnița, r-nul Dubăsari, str. Păcii, nr. 70, biroul 215), cînd vor fi deschise în prezenţa doritorilor de a participa la concurs în incinta Consiliului raional Dubăsari (s. Coșnița, r-nul Dubăsari, str. Păcii, nr. 70, et.3, sala de ședințe). Persoane de contact: Alexei Gafeli, tel.: 024844756; 068585755; Lilia Cazac, tel. 024844746. Informaţii suplimentare se pot obţine la FISM, tel.: 022279121; 022279122.

Page 83: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

83

GUVERNUL

GUVERNUL ROMÂNIEI REPUBLICII MOLDOVA

INVITAŢIE PENTRU PREZENTAREA OFERTELOR

Republica Moldova beneficiază de un ajutor financiar nerambursabil din partea Guvernului României în cadrul Programului de asistenţă tehnică şi financiară acordată pentru instituţiile preşcolare din Republica Moldova. O parte din aceste fonduri urmează a fi utilizată pentru acoperirea costurilor subproiectelor de reparație a grădinițelor de copii din raionul Florești. Subproiectele vor fi implementate cu suportul tehnic al Fondului de Investiţii Sociale din Moldova (FISM). Consiliul raional Florești și Primăriile beneficiare de investiții invită agenții economici să prezinte oferte pentru executarea lucrărilor de construcţie din următoarele localități, grupate în 2 loturi, după cum urmează: Lot:1

1. s. Alexeevca; 2. s. Dumitreni (com. Alexeevca); 3. s. Rădulenii Vechi; 4. s. Mărculești; 5. s. Trifănești;

Lot:2

1. s. Prodănești; 2. s. Roșieticii Vechi (com. Roșietici); 3. s. Sănătăuca; 4. s. Ștefănești; 5. s. Tîrgul Vertiujeni.

Pachetele de sarcini pentru fiecare lot separat pot fi procurate contra sumei de 200 lei de la Consiliul raional Florești (bd. Victoriei, nr. 2, et. 4, bir. 57, 59, direcția economie) după transferarea sumei respective conform următoarelor date bancare: cont d/d: 2251722029301, Banca Socială, fil. interraională, codul băncii: BSOCMD2X722, beneficiar: Fondul de Investiţii Sociale din Moldova, cod fiscal: 1008601001382, destinaţia plăţii: p/u pachetul de documente la concurs.

Plicurile cu oferte se depun pînă pe data de 17 octombrie 2014, ora 11.00 (bd. Victoriei, nr. 2, et.4, biroul 57, 59, direcția economie), cînd vor fi deschise în prezenţa doritorilor de a participa la concurs în incinta Consiliului raional Florești (bd. Victoriei, nr. 2, bir. 62, biroul vicepreședintelui raionului). Persoana de contact: Sergiu Chetraru, tel.: 025024139; 025024107; 068085350. Informaţii suplimentare se pot obţine la FISM, tel.: 022279121; 022279122.

Page 84: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

84

Anunţuri de atribuire a contractelor de achiziţii publice pentru anul 2013

Anunţuri de atribuire a contractelor de achiziţii publice de bunuri, servicii şi lucrări încheiate de către autorităţile contractante în

rezultatul desfăşurării procedurilor de licitaţie publică

Tip

Con

trac

t

Nr

cont

ract

ului

Dat

a co

ntra

ctul

ui

Aut

orita

tea

cont

ract

anta

Ope

rato

r ec

onom

ic

Sum

a

Nr P

roce

dura

Nr I

ntra

re d

are

de s

eam

a

Dat

a In

trar

e da

re d

e se

ama

Tip

proc

edur

a

Obi

ect d

e ac

hizi

tie

Cod

CPV

Contract de achiziţie

1075/13-7 09.09.2013 P Magdacesti Criuleni Prompt Tehno 51515 1075/13 201319537 28.08.2013 LP produse alimentare 15000000-8

Contract de achiziţie

1075/13-8 09.09.2013 P Magdacesti Criuleni Frocvel SRL 28790,4 1075/13 201319537 28.08.2013 LP produse alimentare 15000000-8

Contract de achiziţie

1344/13-1 09.09.2013 Institutul de studii Enciclopedice

Tipografia Centrală

249000 1344/13 201319673 30.08.2013 LP Servicii tipografice 79810000-5

Acord adiţional 614/13-3-1 09.09.2013 Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

Tipografia Sirius 7200 614/13 201319956 03.09.2013 Modificare DS LP Servicii de poligrafie pentru editarea formularelor de

documente necesare activitatilor ANSA

79000000-4

Anulat din lipsa ofertelor

09.09.2013 CR Leova - 0 1366/13 201320020 04.09.2013 Modificare DS LP Lucrari de constructie a drumului din s.Saracuta

Noua

45233226-9

Anulat din lipsa

concurenţei

09.09.2013 Directia Generala Transport Public si Cai de

Comunicatie Chisinau

- 0 1370/13 201319992 04.09.2013 LP Lucrari de constructie a strazii Studentilor

45233142-6

Anulat din lipsa

concurenţei

09.09.2013 Directia Constructii Capitale Chisinau

- 0 1221/13 201319960 03.09.2013 LP Servicii de proiectare a lucrarilor la

obiectul"Constructia gradintei de copii

120-130locuri"

71220000-6

Anulat din lipsa

concurenţei

09.09.2013 Directia Constructii Capitale Chisinau

- 0 1222/13 201319959 03.09.2013 LP Servicii de proiectare a lucrarilor la obiectivul

"Constructia salii sportive a scolii-gradinita de copii

nr.152"

71220000-6

Acord adiţional 488/13-3-1 09.09.2013 Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie N

Testemitanu

GBG MLD -1964383,2 488/13 201309508 21.05.2013 Modificare DS LP Simulatoare 34150000-3

Contract de achiziţie

1212/13-1 10.09.2013 Institutul National al Justitiei

PV Const Service

7368648 1212/13 201319235 22.08.2013 LP Lucrari de restaurare a blocului lit."A" din

str.S.Lazo nr.1

45454100-5

Contract de achiziţie

1276/13-1 10.09.2013 CR Calarasi PolimerGaz Construcţii

1773241 1276/13 201319129 21.08.2013 LP Lucrari de constructie a centralei termice la LT "V.

Alexandri"

45251200-3

Anulat de AAP 484/13 10.09.2013 Unitatea de Implementare a Proiectului de

Constructie a Locuintelor pentru Paturile

Socialmente Vulnerabile

- 0 1163/13 201317593 06.08.2013 LP Executarea lucrarilor de constructie pentru

finalizarea blocului locativ cu 5nivele

45211341-1

Anulat din lipsa trei oferte

calificate

10.09.2013 P Codru Chisinau - 0 1333/13 201320176 05.09.2013 LP Lucrari de constructie a canalizarii pluviala din

str.Colinei

45232130-2

Contract de achiziţie

1300354/13-5 10.09.2013 Administratia de Stat a Drumurilor

Policontract 3423780 13/00354 201319646 29.08.2013 LP Sare tehnica pentru intretinerea drumurilor

34927100-2

Contract de achiziţie

1300354/13-4 10.09.2013 Administratia de Stat a Drumurilor

Nuaza 20115258,2 13/00354 201319646 29.08.2013 LP Sare tehnica pentru intretinerea drumurilor

34927100-2

Contract de achiziţie

1300354/13-3 10.09.2013 Administratia de Stat a Drumurilor

Tiera Grup SRL 4486284 13/00354 201319646 29.08.2013 LP Sare tehnica pentru intretinerea drumurilor

34927100-2

Contract de achiziţie

1300354/13-2 10.09.2013 Administratia de Stat a Drumurilor

Salt Group SRL 1092600 13/00354 201319646 29.08.2013 LP Sare tehnica pentru intretinerea drumurilor

34927100-2

Contract de achiziţie

1300354/13-1 10.09.2013 Administratia de Stat a Drumurilor

UAB Baltkalis 6554903,11 13/00354 201319646 29.08.2013 LP Sare tehnica pentru intretinerea drumurilor

34927100-2

Contract de achiziţie

1071/13-3 10.09.2013 IMSP SR Orhei Volta SRL 43108,71 1071/13 201317663 07.08.2013 LP echipament si consumabile electrice

31100000-7

Page 85: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

85

Contract de achiziţie

1071/13-2 10.09.2013 IMSP SR Orhei Eurolumina 22913,8 1071/13 201317663 07.08.2013 LP echipament si consumabile electrice

31100000-7

Contract de achiziţie

1071/13-1 10.09.2013 IMSP SR Orhei Lumgrupmaş 15010,1 1071/13 201317663 07.08.2013 LP echipament si consumabile electrice

31100000-7

Contract de achiziţie

1308/13-8 10.09.2013 Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie N

Testemitanu

Tehoptimed 9544 1308/13 201319882 02.09.2013 LP Articole consumabile parafarmaceutice si

medicale

33140000-3

Contract de achiziţie

1148/13-1 10.09.2013 Curtea de Conturi Logitera 79620 1148/13 201318424 14.08.2013 LP Cartuse pentru imprimante 30125100-2

Contract de achiziţie

1148/13-2 10.09.2013 Curtea de Conturi Xeroton 230970 1148/13 201318424 14.08.2013 LP Cartuse pentru imprimante 30125100-2

Contract de achiziţie

1141/13-1 10.09.2013 Curtea de Conturi Daac System Integrator

491462 1141/13 201318423 14.08.2013 LP Unitati de extindere a sistemului de stocare a

informatiei pe hard disk-uri

30233000-1

Contract de achiziţie

1308/13-7 10.09.2013 Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie N

Testemitanu

Farmina 51867,2 1308/13 201319882 02.09.2013 LP Articole consumabile parafarmaceutice si

medicale

33140000-3

Contract de achiziţie

1308/13-6 10.09.2013 Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie N

Testemitanu

Ecochimie 3242,5 1308/13 201319882 02.09.2013 LP Articole consumabile parafarmaceutice si

medicale

33140000-3

Contract de achiziţie

1308/13-5 10.09.2013 Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie N

Testemitanu

Natusana 45861,5 1308/13 201319882 02.09.2013 LP Articole consumabile parafarmaceutice si

medicale

33140000-3

Contract de achiziţie

1308/13-4 10.09.2013 Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie N

Testemitanu

RihPanGalFarma 1250 1308/13 201319882 02.09.2013 LP Articole consumabile parafarmaceutice si

medicale

33140000-3

Contract de achiziţie

1308/13-3 10.09.2013 Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie N

Testemitanu

Sanprodmed 1250 1308/13 201319882 02.09.2013 LP Articole consumabile parafarmaceutice si

medicale

33140000-3

Contract de achiziţie

1308/13-2 10.09.2013 Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie N

Testemitanu

Becor 6780 1308/13 201319882 02.09.2013 LP Articole consumabile parafarmaceutice si

medicale

33140000-3

Contract de achiziţie

1308/13-1 10.09.2013 Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie N

Testemitanu

Sogno 19400 1308/13 201319882 02.09.2013 LP Articole consumabile parafarmaceutice si

medicale

33140000-3

Contract de achiziţie

1304/13-1 10.09.2013 Procuratura Generala Cartnord 420800 1304/13 201319342 23.08.2013 LP Hirtie xerox 30197644-2

Acord adiţional 13/00242/001-1

10.09.2013 IMSP ICŞDOSMC Securitate FGM SRL

102630,24 13/00242 201319382 23.08.2013 Modificare DS LP Servicii de paza 79713000-5

Acord adiţional 197/13-1-2 11.09.2013 IS Intreprinderea pentru sivicultura Silva-Sud

Cahul

Lukoil Moldova 71865 197/13 201320848 11.09.2013 Modificare DS LP produse petroliere 0913000-9

Contract de achiziţie

1279/13-4 11.09.2013 Gimnaziul B. P. Hașdeu s. Tătărești r. Cahul

Xaminar 138000 1279/13 201319694 30.08.2013 LP Resurse energetice (carbune)

09111100-1

Contract de achiziţie

1279/13-5 11.09.2013 Gimnaziul Alexandru cel Bun, s. Larga Noua,

r. Cahul

Xaminar 110400 1279/13 201319694 30.08.2013 LP Resurse energetice (carbune)

09111100-1

Contract de achiziţie

1279/13-9 11.09.2013 P Vadul lui Isac Cahul SG Green Farm SRL

68968,8 1279/13 201319694 30.08.2013 LP Resurse energetice (carbune)

09111100-1

Contract de achiziţie

1279/13-10 11.09.2013 Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu s. Giurgiulești

r. Cahul

SG Green Farm SRL

183916,8 1279/13 201319694 30.08.2013 LP Resurse energetice (carbune)

09111100-1

Contract de achiziţie

1279/13-11 11.09.2013 P Moscovei Cahul Trofanata 28400 1279/13 201319694 30.08.2013 LP Resurse energetice (carbune)

09111100-1

Contract de achiziţie

1279/13-12 11.09.2013 P Andruşul de Jos Cahul Trofanata 99400 1279/13 201319694 30.08.2013 LP Resurse energetice (carbune)

09111100-1

Contract de achiziţie

1279/13-13 11.09.2013 Gimnaziul G. Vieru din s. Frumușica r. Cahul

catadeni-lux 9600 1279/13 201319694 30.08.2013 LP Resurse energetice (carbune)

09111100-1

Contract de achiziţie

1279/13-14 11.09.2013 Gimnaziul L. Ucrainca Lucesti Cahul

catadeni-lux 28800 1279/13 201319694 30.08.2013 LP Resurse energetice (carbune)

09111100-1

Contract de achiziţie

1279/13-15 11.09.2013 CRCC Universul Zirnesti Cahul

catadeni-lux 4800 1279/13 201319694 30.08.2013 LP Resurse energetice (carbune)

09111100-1

Contract de achiziţie

1279/13-16 11.09.2013 Gimnaziul C. Stere Chircani Cahul

catadeni-lux 2400 1279/13 201319694 30.08.2013 LP Resurse energetice (carbune)

09111100-1

Contract de achiziţie

1279/13-17 11.09.2013 Scoala primara Rumeantev Cahul

catadeni-lux 16800 1279/13 201319694 30.08.2013 LP Resurse energetice (carbune)

09111100-1

Contract de achiziţie

1279/13-18 11.09.2013 Gimnaziul I.Gasek Huluboaia Cahul

catadeni-lux 24000 1279/13 201319694 30.08.2013 LP Resurse energetice (carbune)

09111100-1

Contract de achiziţie

1279/13-19 11.09.2013 Gimnaziul Vasile Alecsandri, s. Taraclia de

Salcie, r. Cahul

Xaminar 110400 1279/13 201319694 30.08.2013 LP Resurse energetice (carbune)

09111100-1

Contract de achiziţie

1279/13-20 11.09.2013 P Huluboaia Cahul Xaminar 16560 1279/13 201319694 30.08.2013 LP Resurse energetice (carbune)

09111100-1

Page 86: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

86

Contract de achiziţie

1279/13-21 11.09.2013 P Taraclia de Salcie Cahul Xaminar 16560 1279/13 201319694 30.08.2013 LP Resurse energetice (carbune)

09111100-1

Contract de achiziţie

1279/13-22 11.09.2013 P Doina Cahul Xaminar 49680 1279/13 201319694 30.08.2013 LP Resurse energetice (carbune)

09111100-1

Contract de achiziţie

1279/13-23 11.09.2013 P Zîrneşti Cahul Xaminar 55200 1279/13 201319694 30.08.2013 LP Resurse energetice (carbune)

09111100-1

Contract de achiziţie

1279/13-24 11.09.2013 Gimnaziul I. L. Caragiale s. Doina r. Cahul

Xaminar 69000 1279/13 201319694 30.08.2013 LP Resurse energetice (carbune)

09111100-1

Contract de achiziţie

1279/13-25 11.09.2013 Gimnaziul G. Asachi Cucoara Cahul

Xaminar 41400 1279/13 201319694 30.08.2013 LP Resurse energetice (carbune)

09111100-1

Contract de achiziţie

1279/13-26 11.09.2013 Gimnaziul Mihai Viteazu, s. Badicul Moldovenesc,

r. Cahul

Xaminar 248400 1279/13 201319694 30.08.2013 LP Resurse energetice (carbune)

09111100-1

Contract de achiziţie

1279/13-27 11.09.2013 P Cucoara Cahul Xaminar 27600 1279/13 201319694 30.08.2013 LP Resurse energetice (carbune)

09111100-1

Contract de achiziţie

1279/13-28 11.09.2013 Gimnaziul D. Cantemir Tartaul de Salcie Cahul

Xaminar 82800 1279/13 201319694 30.08.2013 LP Resurse energetice (carbune)

09111100-1

Contract de achiziţie

1279/13-8 11.09.2013 Gimnaziul C. Stere Chircani Cahul

SG Green Farm SRL

114948 1279/13 201319694 30.08.2013 LP Resurse energetice (carbune)

09111100-1

Contract de achiziţie

1279/13-7 11.09.2013 Gimnaziul I. L. Caragiale s. Doina r. Cahul

SG Green Farm SRL

137937,6 1279/13 201319694 30.08.2013 LP Resurse energetice (carbune)

09111100-1

Contract de achiziţie

1279/13-6 11.09.2013 Gimnaziul Ștefan cel Mare, s. Văleni, r. Cahul

SG Green Farm SRL

367833,6 1279/13 201319694 30.08.2013 LP Resurse energetice (carbune)

09111100-1

Contract de achiziţie

1279/13-1 11.09.2013 Gimnaziul Alexandru cel Bun, s. Larga Noua,

r. Cahul

Xaminar 110400 1279/13 201319694 30.08.2013 LP Resurse energetice (carbune)

09111100-1

Contract de achiziţie

1279/13-2 11.09.2013 Liceul Teoretic Nicolae Iorga din s. Burlacu

r. Cahul

Xaminar 179400 1279/13 201319694 30.08.2013 LP Resurse energetice (carbune)

09111100-1

Contract de achiziţie

1279/13-3 11.09.2013 P Larga Nouă Cahul Xaminar 24012 1279/13 201319694 30.08.2013 LP Resurse energetice (carbune)

09111100-1

Acord adiţional 1628/12-301-1 11.09.2013 IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie

Vinamex 112850 1628/12 201226748 14.12.2012 Modificare DS LP Medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1190/13-1 11.09.2013 IMSP SR Edinet Ag Medical SRL 535200 1190/13 201317917 09.08.2013 LP Cititor casete digitale si printer digital pentru digitalizarea aparatului

radiologic DuoDiagnostic

33000000-0

Acord de prelungirea termenului

1269/12-1-2 12.09.2013 P Chitcanii Vechi Telenesti

Ionicon 0 1269/12 201320178 05.09.2013 Modificare DS LP Lucrari de constructie a sistemului de apeduct, canalizare si epurare

45232150-8

Anulat de AC 12.09.2013 Directia Sanatatii Chisinau

- 0 1223/13 201319965 03.09.2013 LP Servicii de proiectare arhitecturala a blocului

chirurgical et.2

71220000-6

Anulat de AC 12.09.2013 Directia Sanatatii Chisinau

- 0 1254/13 201319964 03.09.2013 LP Servicii de proiectare la lucrarile de reparatie capitala si reconstructia

blocului de operatie a IMSP SCM"Sfinta Treime"

71220000-6

Contract de achiziţie

13050/13-1 12.09.2013 IMSP SR Anenii Noi FLINT CONS SRL

2036710 1350/13 201320954 12.09.2013 LP Lucrari de reparatie generala si de renovare a

blocului principal

45453000-7

Anulat din lipsa trei oferte

calificate

12.09.2013 Directia Sanatatii Chisinau

- 0 1271/13 201319973 03.09.2013 LP Lucrari de reparatie in sectiile blocurilor

B,E,O si K

45215140-0

Contract de achiziţie

1215/13-1 12.09.2013 CR Rezina Litarcom 1847234 1215/13 201318641 16.08.2013 LP Lucrari de reparatie a sediului Consiliului Raional

Rezina

45453000-7

Contract de achiziţie

1253/13-1 12.09.2013 CR Drochia Spirit Com 1014587,68 1253/13 201319714 30.08.2013 LP Lucrari de constructie a acoperisului la IMSP CMF Drochia"Anatolie

Manziuc"

45261100-5

Contract de achiziţie

1334/13-1 12.09.2013 P Balti Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi

7531400 1334/13 201319842 02.09.2013 LP Lucrari de reparatie si intretinere a str. magistrale

45221119-9

Contract de achiziţie

1269/13-1 12.09.2013 Liceul Teoretic A. Pușkin or. Soroca

Moldsercon 1890571,97 1269/13 201319394 23.08.2013 LP Lucrari de acoperire si alte lucrari speciale de

constructii

45260000-7

Contract de achiziţie

833/13-1 12.09.2013 EMP Management Durabil POP

Geocoma Marcin Chaleki

7800830 833/13 201318764 17.08.2013 LP Servici de colectare, transport si distrugere a stocurilor de pesticide

inutilizabile

90523000-9

Contract de achiziţie

1275/13-1 12.09.2013 Directia Constructii Capitale Chisinau

Graficon AV 1164574,67 1275/13 201319257 22.08.2013 LP Lucrari de reparatie a salii sportive la LT"N.Iorga"

45453000-7

Page 87: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

87

Contract de achiziţie

1155/13-1 12.09.2013 CR Leova Litarcom 2979131 1155/13 201317841 08.08.2013 LP Lucrari de constructie"Apeduct

magistral Leova-Hanasenii Noi etapaI si conectare

temporara a s.Hanasenii Noi la apeduct"

45232150-8

Contract de achiziţie

1307/13-1 12.09.2013 P Ermoclia Stefan Voda Badprim SRl 1234069,05 1307/13 201319335 23.08.2013 LP Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere a unui sector de drum din

s.Ermoclia

45233142-6

Contract de achiziţie

1283/13-1 12.09.2013 Liceul republican-internat de muzica S.Rahmaninov

Bartervit 208305 1283/13 201319629 29.08.2013 LP Resurse energetice (carbune)

09200000-1

Contract de achiziţie

1339/13-1 13.09.2013 Directia Invatamint Tineret si Sport Drochia

Covimpex 77985,35 1339/13 201320528 09.09.2013 LP Produse alimentare 15000000-8

Contract de achiziţie

1339/13-2 13.09.2013 Directia Invatamint Tineret si Sport Drochia

Octopus-Prof 66426,2 1339/13 201320528 09.09.2013 LP Produse alimentare 15000000-8

Contract de achiziţie

1339/13-3 13.09.2013 Directia Invatamint Tineret si Sport Drochia

Augur Perla 69564 1339/13 201320528 09.09.2013 LP Produse alimentare 15000000-8

Contract de achiziţie

1339/13-4 13.09.2013 Directia Invatamint Tineret si Sport Drochia

Vlados Com 84451,28 1339/13 201320528 09.09.2013 LP Produse alimentare 15000000-8

Contract de achiziţie

1339/13-5 13.09.2013 Directia Invatamint Tineret si Sport Drochia

Brutgrup SRL 43731 1339/13 201320528 09.09.2013 LP Produse alimentare 15000000-8

Contract de achiziţie

1339/13-6 13.09.2013 Directia Invatamint Tineret si Sport Drochia

JLC 66880 1339/13 201320528 09.09.2013 LP Produse alimentare 15000000-8

Contract de achiziţie

1121/13-1 13.09.2013 P Alexandru Ioan Cuza Cahul

Tehnocomplex 197197,04 1121/13 201319219 22.08.2013 LP Servicii de proiecatare a retelelor de alimentare

cu apa

71322200-3

Contract de achiziţie

1231/13-1 13.09.2013 IMSP AMT Buiucani Hiperteh 1376431,58 1231/13 201320107 04.09.2013 LP Lucrari de reparatie curenta a laboratorului

imunologic si bacteriologic

45000000-7

Contract de achiziţie

1182/13-16 13.09.2013 P Verejeni Teleneşti Xaminar 30330 1182/13 201321070 13.09.2013 LP Resurse energetice(carbune)

09111100-1

Contract de achiziţie

1064/13-1 13.09.2013 CR Hîncesti Bartervit 2498352 1064/13 201315499 19.07.2013 LP Resurse energetice(carbune)

09111100-1

Contract de achiziţie

1325/13-1 13.09.2013 Colegiul Pedagogic Mihai Eminescu Soroca

Xaminar 732600 1325/13 201320168 05.09.2013 LP Resurse energetice(carbune)

09111100-1

Contract de achiziţie

1026/13-4 13.09.2013 IMSP AMT Riscani Dezmed CV 34702,56 1026/13 201317054 31.07.2013 LP Produse dezinfectante 24455000-8

Acord adiţional 344/13-4-1 13.09.2013 IMSP CMF Balti Ecochimie 2664 344/13 201320953 12.09.2013 Modificare DS LP Articole parafarmaceutice pentru anul 2013

33140000-3

Acord adiţional 758/13-1-1 13.09.2013 Ministerul Educatiei Aproservice X -89631,44 758/13 201320679 10.09.2013 Modificare DS LP servicii de scanare a documentelor si

amplasarea lor intr-un sistem informational de

management

79999100-4

Acord adiţional 535/13-4-1 16.09.2013 IMSP SR Şoldăneşti Sanex Comerț SRL

1475,1 535/13 201320901 12.09.2013 LP produse alimentare 15000000-8

Acord adiţional 472/13-5/1 16.09.2013 P Rezina Rezina Teramisa 15655 472/13 201305694 02.04.2013 Modificare DS LP Produse alimentare 15000000-8

Contract de achiziţie

1341/13-1 16.09.2013 P Balti Snejana Cebotari 238780 1341/13 201320378 06.09.2013 LP Produse alimentare 03200000-3

Contract de achiziţie

1341/13-2 16.09.2013 P Balti Artprest Grup 66000 1341/13 201320378 06.09.2013 LP Produse alimentare 03200000-3

Contract de achiziţie

1118/13-1 16.09.2013 CR Basarabeasca Eusevas Cons 796244 1118/13 201319020 20.08.2013 LP Lucrari de reconstructie a acoperisului blocului

administrativ existent al CR Basarabeasca

45453000-7

Contract de achiziţie

1198/13-1 16.09.2013 Directia Sanatatii Chisinau

Mihcons Plus 2420932,03 1198/13 201319653 29.08.2013 LP Lucrari de reparatie la blocul II et.2

45215140-0

Acord adiţional 605/13-1 16.09.2013 Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare

Servicii Urbane 87141,6 605/13 201307743 26.04.2013 LP jaluze 39515440-1

Acord adiţional 842/13-1 16.09.2013 Spitalul Clinic Militar Central

Vivodent -86700 842/13 201312788 26.06.2013 LP jaluze 39515440-1

Contract de achiziţie

1359/13-1 16.09.2013 P Orhei Orhei Cordacom 113993 1359/13 201320115 04.09.2013 LP legume 03221000-6

Acord adiţional 861/13-1-1 16.09.2013 IMSP CMF Rezina Perluval SRL 823968,99 861/13 201311300 11.06.2013 Modificare DS LP Lucrari de reparatie la etajele II si III la sediul

IMSP CMF Rezina

45453000-7

Va urma

Page 88: Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 14/01915 Cod CPV 45453000-7 - „Reparaţia şi proiectarea patinuarului, instalarea gardului şi amenajarea terenului sportiv la Liceul Teoretic

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 76

88

Certificat de înregistrare: nr. 2268

Consiliul redacţional:Director al Agenţiei

Achiziţii PubliceBOTNARI Simion

Director adjunct al Agenţiei Achiziţii Publice

GRIB Ghenadie

Şef Direcţie Statistică și Achiziții Electronice

POSTOLACHE Natalia

Şef Direcţie Finanţe RABOVILĂ Tatiana

Şef Direcţie Reglementare şi Control a Agenţiei Achiziţii Publice

MELNICIUC Aliona

Abonarea la Buletinul Achiziţiilor Publice se face:

- în mun. Chişinău – SA Moldpresa:str. 31 august nr. 85tel.: 22-22-21, 22-63-23

- în raioanele Republicii Moldova –“Poşta Moldovei”tel.: 22-60-46, 22-01-02,INDEX - 31370

- SRL Agenţia “Ediţii Periodice”: mun. Chişinău,str. Puşkin, 22, “Casa Presei”, of. 424tel: 23-37-40, tel/fax: 23-80-73

- SRL “Max-Expres”: mun. Chişinău,str. Pajurei, 15; tel: 43-06-64

- Î.I “Cuzencov-Eva”: mun. Chişinău,str. Alexandru cel Bun, 91/10tel/fax: 27-55-68

- SRL “Biznes-Ălita”: mun. Chişinău,str. Bulgară, 24a;tel: 23-46-40, 23-45-28

Tiparul executat la Combinatul PoligraficComanda nr. 40150-76