controler de valvà inteligent - documents |...

of 40 /40
CONTROLER DE VALVÃ INTELIGENT ND9100H Rev. 2.2 Instrucţiuni de instalare, întreţinere şi operare 7 ND91H 70 ro Ediţia 3/08

Upload: dokiet

Post on 06-Feb-2018

233 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: CONTROLER DE VALVÃ INTELIGENT - Documents | Metsovalveproducts.metso.com/documents/neles/IMOs/ro/7ND91H70ro.pdf · Diagnosticare avansată a dispozitivului, incluzând: Auto-diagnosticare

CONTROLERDE VALVÃ INTELIGENT

ND9100HRev. 2.2

Instrucţiuni de instalare,întreţinere şi operare

7 ND91H 70 roEdiţia 3/08

Page 2: CONTROLER DE VALVÃ INTELIGENT - Documents | Metsovalveproducts.metso.com/documents/neles/IMOs/ro/7ND91H70ro.pdf · Diagnosticare avansată a dispozitivului, incluzând: Auto-diagnosticare

2

CITIŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI ÎNTÂI!

Aceste instrucţiuni oferă informaţii despre manipularea şi operarea sigură a controlerului de valvă inteligent.Dacă aveţi nevoie de asistenţă suplimentară, vă rugăm contactaţi producătorul sau reprezentantul său.Adresele şi numerele de telefon sunt tipărite pe coperta posterioară.

PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI!

Pot fi modificate fără preaviz.Toate mărcile înregistrare sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

Cuprins1 REZUMAT FAMILIA DE PRODUSE ND9000 . 3

1.1 Caracteristici cheie................................. 32 CONTROLER DE VALVĂ INTELIGENT

ND9100H CU COMUNICAŢII HART ............... 42.1 General .................................................. 42.2 Descriere tehnică ................................... 42.3 Marcaje .................................................. 42.4 Specificaţii tehnice ................................. 52.5 Reciclare şi evacuare............................. 62.6 Precauţii privind siguranţa...................... 6

3 TRANSPORT, RECEPŢIE ŞI DEPOZITARE.................................................. 6

4 MONTAJ.......................................................... 74.1 General .................................................. 74.2 Montajul pe actuatoare EC şi EJ............ 74.3 Montajul pe actuatoare Metso Automation

cu faţă de montare VDI/VDE.................. 74.4 Montajul pe actuator liniar al

nelesCV Globe....................................... 84.5 Montajul pe actuator liniar cu

faţă de montare IEC 60534.................... 84.6 Ţevi ........................................................ 94.7 Conexiuni electrice............................... 12

5 INTERFAŢA UTILIZATORULUI LOCAL (IUL)135.1 Monitorizare măsurare......................... 135.2 Pornire dirijată...................................... 135.3 Meniul de configurare .......................... 145.4 Meniul mod .......................................... 145.5 Parametrii de configurare..................... 155.6 Calibrarea cursei valvei........................ 175.7 Afişaje speciale .................................... 185.8 Protecţia la scriere HART .................... 19

6 ÎNTREŢINERE ............................................... 196.1 Preamplificator ..................................... 196.2 Ansamblu sertar cilindric...................... 196.3 Circuit imprimat de comunicare ........... 20

7 MESAJE DE EROARE.................................. 217.1 Erori autoprotejate ............................... 217.2 Alarme.................................................. 217.3 Erori ..................................................... 217.4 Avertismente........................................ 227.5 Notificări ............................................... 22

8 IDENTIFICAREA DEFECTELOR .................. 239 ND9100H/K00, ND9100H/I00

(CU ÎNTRERUPĂTOARE DE CAPĂT DE CURSĂ) ......................................................... 239.1 Introducere........................................... 239.2 Instalarea aparatului ND9100H/K00 sau

ND9100H/I00pe un controlor de valvă....................... 24

9.3 Conexiuni electrice............................... 249.4 Reglare ................................................ 259.5 Îndepărtarea întrerupătorului de capăt de

cursă ND9100H/K00 şi ND9100H/I00pentru accesarea controlerului de valvă . 25

9.6 Diagrame de circuit .............................. 259.7 Întreţinere............................................. 25

10 SCULE ........................................................... 2511 COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB .... 2512 DESENE ŞI NOMENCLATOARE.................. 25

12.1 Vederi în secţiune şi nomenclatoare, ND9100H ............................................. 25

12.2 Vedere în secţiune şi nomenclator,ND9100H/K00 şi ND9100H/I00 ........... 27

12.3 Piese de montaj pentru actuatoarele E_05-14, semnalul în creştere deschide valva..................................................... 28

12.4 Piese de montaj pentru actuatoareleB1C/B1J6-20........................................ 28

12.5 Piese de montaj pentru actuatoarele B1C/B1J25-50, B1C502 şi B1J322...... 29

12.6 Piese de montaj pentru actuatoareleQuadra-Powr® ..................................... 29

12.7 Piese de montaj pentru actuatoarele liniare ale nelesCV Globe ............................... 30

12.8 Piese de montaj pentru actuatoarele liniare cu faţă de montare IEC 60534 ............. 31

12.9 Diagrame de conexiune ....................... 3213 DIMENSIUNI .................................................. 3614 DECLARAŢIE CE DE CONFORMITATE ...... 3715 COD TIP......................................................... 38

Page 3: CONTROLER DE VALVÃ INTELIGENT - Documents | Metsovalveproducts.metso.com/documents/neles/IMOs/ro/7ND91H70ro.pdf · Diagnosticare avansată a dispozitivului, incluzând: Auto-diagnosticare

3

1 REZUMAT FAMILIA DE PRODUSE ND9000

1.1 Caracteristici cheie Evaluarea performanţelor valvelor rotative şi liniare

prin programe "benchmark" Proiectare fiabilă şi robustă Uşurinţă în utilizare Selectare limbi: engleză, germană şi franceză Operare de la distanţă / locală Arhitectură expansibilă Diagnosticare avansată a dispozitivului, incluzând:

Auto-diagnosticare Diagnosticare on-line Diagnosticare performanţă Diagnosticare comunicare Teste extinse off-line Diamant inteligent valvă

1.1.1 Opţiuni Opţiuni de comunicare interschimbabile:

HART FOUNDATION Fieldbus Profibus PA

Întrerupătoare de capăt de cursă Transmiţător de poziţie (numai pentru HART) Finiţie specială rezistentă la coroziune Adaptor de evacuare1.1.2 Costul total al proprietăţii Consum scăzut de energie şi aer Proiectarea evolutivă care permite mai multe opţiuni

la un cost redus Program de piese de schimb optimizat. Număr

redus de piese de schimb Modernizarea instalaţiilor existente (Neles sau alt

producător)1.1.3 Variabilitatea procesului redusă la

minim Liniarizarea caracteristicilor debitului valvei Performanţă excelentă de reglare dinamică şi

statică Viteză mare de răspuns Măsurători interne precise1.1.4 Instalare şi configurare uşoare Aceeaşi unitate pentru valvele liniare şi rotative şi

pentru actuatoarele cu acţiune dublă sau simplă Calibrare şi configurare simple

- folosind Interfaţa de utilizator local- folosind programul FieldCare de la distanţă

Posibilitate de montaj direct pentru evitarea ţevilor şia pieselor de montaj

Proiectarea pentru un consum electric redus carepermite instalarea pe toate sistemele obişnuite decomandă

1.1.5 Soluţie deschisăMetso se angajează să livreze produse care se combină libercu programe şi materiale de la diferiţi producători; iar ND9000nu este excepţie. Această arhitectură deschisă permiteaparatului ND9000 să fie integrat altor dispozitive de terenpentru a genera un nivel de reglare fără precedent.

Configuraţie FDT (instrument pentru aparat deteren) multi-producător. Pagina de descărcareND9000:www.metsoautomation.com/nd9000

1.1.6 ND9000 în reţelele fieldbus Interoperabilitate aprobată

Interoperabilitatea sistemelor gazdă asigurată FOUNDATION Fieldbus ITK versiunea 4.51

certificată Profibus PA versiunea 3.0 PNO certificată

Uşor de actualizat, se poate face prin înlocuireaplăcii de comunicare HART cu o placă decomunicare fieldbus

Întreţinere excelentă cu ajutorul funcţiei dedescărcare de microprogram

Diagnosticare comunicaţii avansată Comunicaţia digitală prin fieldbus include nu doar

punctul de reglaj dar şi semnalul retur poziţieprovenind de la senzorul de poziţie. Nu suntnecesare module suplimentare pentru returul depoziţie analog sau digital atunci când se foloseştecontrolerul de valvă cu fieldbus.

Funcţia LAS de recuperare este disponibilă dinmediul FOUNDATION Fieldbus

Pe dispozitivele FOUNDATION Fieldbus, blocurileselector de intrare şi distribuitor de ieşire suntdisponibile pentru controlul distribuirii avansate

Funcţionalitate multiplă Blocurile de funcţie standard permit libertatea

de a folosi controlerul de valvă inteligentND9000 în cadrul aplicaţiilor de reglarecontinuă sau secvenţială

Informaţiile de deschidere şi de închidere suntdisponibile direct prin fieldbus

Detectarea deschiderii şi a închiderii estebazată fie pe măsurarea poziţiei (întrerupătorde capăt de cursă suplă) sau pe informaţiilefurnizate de întrerupătorul de capăt de cursămecanic

Pagina de descărcare ND9000:www.metsoautomation.com/nd9000

1.1.7 Montarea dispozitivului ND9000 pe actuatoare şi valve

Montat pe actuatoare cu acţiune dublă şi simplă Atât valvele rotative cât şi liniare Posibilitate de montaj direct Posibilitate de a adăuga opţiuni ulterioare

dispozitivelor electronice şi mecanice Posibilitate de a monta de asemenea pe valve care

funcţionează cu calibrare pe 1 punct1.1.8 Fiabilitatea produsului Proiectat pentru a funcţiona în medii dificile

Construcţie modulară robustă Caracteristici termice excelente Toleranţă la vibraţii şi impact Cutie IP66 Protejat împotriva umidităţii

Funcţionează fără întreţinere Rezistent la aerul murdar Rezistent la uzură, componente etanşate Măsurarea poziţiei fără contact

Page 4: CONTROLER DE VALVÃ INTELIGENT - Documents | Metsovalveproducts.metso.com/documents/neles/IMOs/ro/7ND91H70ro.pdf · Diagnosticare avansată a dispozitivului, incluzând: Auto-diagnosticare

4

1.1.9 Întreţinere predictivă Acces facil la datele colectate cu ajutorul

programului FieldCare "Diamant de valvă" ingenios pentru

vizualizarea performanţei şi a diagnosticuluirobinetului

Colectare de tendinţe logice şi historiograme Informaţii colectate în condiţii de service Set extensiv de teste off-line cu calculare

precisă a cifrelor cheie Notificări rapide folosind alarme on-line Instrument de monitorizare a stării disponibil Monitorizare în timp real a parametrilor de

comandă a valvei

2 CONTROLER DE VALVĂ INTELIGENT ND9100H CU COMUNICAŢIE HART

2.1 GeneralAcest manual cuprinde Instrucţiunile de instalare,întreţinere şi operare pentru controlerul de valvăinteligent ND9100H de la Metso Automation. ND9100Hpoate fi folosit cu actuatoare pneumatice cu cilindru saudiafragmă pentru valve rotative sau liniare.

2.2 Descriere tehnicăND9100H este un controler de valvă inteligent pe bazăde microcontroler alimentat prin buclă de 4-20 mA.Aparatul funcţionează chiar şi la un semnal de intrarede 3,6 mA şi comunică prin HART. Aparatul are ointerfaţă de utilizator local care permite configurarealocală. Se poate conecta un calculator cu programulFieldCare la aparatul ND9100H sau la bucla decomandă.Microcontrolerul puternic de 32-biţi comandă poziţiavalvei. Măsurătorile include: Semnalul de intrare Poziţia valvei, cu un senzor fără contact 2 măsurători independete ale presiunilor

actuatorului Presiunea de alimentare Poziţia sertarului cilindric Temperatura aparatului Auto-diagnosticarea avansată garantează faptul cătoate măsurătorile funcţionează corect. Nereuşita uneimăsurători nu antrenează eşecul valvei dacă semnalulde intrare şi măsurătorile de poziţie funcţionează corect.După conectarea semnalului electric şi a alimentării

pneumatice, microcontrolerul (µC) citeşte semnalul deintrare, semnalele senzorului de poziţie (α), alesenzorilor de presiune (Ps, P1, P2) şi ale senzorului depoziţie sertar (SPS). Orice diferenţă dintre semnalul deintrare şi măsurătoarea senzorului de poziţie (α) estedetectată de algoritmul de control din interiorul µC. µCcalculează o valoare nouă pentru curentul bobinei depreamplificare (PR) pe baza informaţiilor primite de lasemnalul de intrare şi de la senzori. Modificareacurentului provenind de la PR modifică presiunea decomandă la sertar. Presiunea de comandă redusădeplasează sertarul şi presiunea din actuator semodifică în mod corespunzător. Sertarul deschideadmisia de aer către partea de acţionare a actuatoruluicu diafragmă dublă şi deschide evacuarea de pecealaltă parte a actuatorului. Această presiune încreştere va deplasa pistonul de diafragmă. Actuatorul şiarborele de reacţie se rotesc în sensul acelor de ceas.Senzorul de poziţie (α) măsoară rotaţia pentru µC. µC,folosind un algoritm de control, modulează curentul PRde la valoarea în stare de echilibru până ce noua poziţiea actuatorului corespunzătoare semnalului de intrareeste atinsă.

2.3 MarcajeControlerul de valvă este dotat cu o plăcuţă deidentificare lipită (Fig. 2).

NOTA:Selectarea şi utilizarea controlerului de valvă într-oanumită aplicaţie necesită un examen aprofundat alaspectelor detaliate. Datorită naturii produsului, acestmanual nu poate acoperi toate situaţiile posibile care potapărea în timpul instalării, folosirii sau întreţineriicontrolerului de valvă.Dacă sunteţi nesigur de utilizarea controlerului sau deadecvarea sa utilizării prevăzute, vă rugăm contactaţiMetso Automation pentru mai multe informaţii.

Fig. 1 Principiul de funcţionare

Fig. 2 Plăcuţă de identificare

Page 5: CONTROLER DE VALVÃ INTELIGENT - Documents | Metsovalveproducts.metso.com/documents/neles/IMOs/ro/7ND91H70ro.pdf · Diagnosticare avansată a dispozitivului, incluzând: Auto-diagnosticare

5

Marcajele de pe plăcuţa de identificare de sus în josinclud: Denumirea tipului controlerului de valvă Numărul de revizie Clasa carcasei Temperatura de funcţionare Semnalul de intrare (intervalul de tensiune) Rezistenţa de intrare Tensiunea de alimentare maximă Intervalul de presiune de alimentare Detaliile de contact ale producătorului Marcajul CE Numărul de serie de fabricare TTYYWWNNNN*)*) Numărul de serie de fabricare explicat:

TT= cod aparat şi uzinăYY= anul fabricăriiWW = săptămâna fabricăriiNNNN = număr curent

Examplu: PH08011234 = controler, anul 2008,săptămâna 1, număr curent 1234.

2.4 Specificaţii tehniceCONTROLER DE VALVĂ INTELIGENT ND9100HGeneralAlimentare prin buclă, nu este necesară nicioalimentare externă.Adecvat pentru valvele rotative şi cu deplasare liniarăConexiuni ale actuatorului conforme standardelor VDI/VDE 3845 şi IEC 60534-6.Montare directă pe valvele de reglare nelesCV™.Acţiune: dublă sau simplăInterval de deplasare:Liniar; 10–120 mm cu elemente standard

IEC.Curse mai mari sunt posibile cu kit-uriadecvateRotativ; 45–95°.Interval de măsurare 110° cu arbore de reacţie cu rotaţie liberă.

Influenţa mediuluiIntervalul standard de temperatură:

-40° până la +85 °CInfluenţa temperaturii asupra poziţiei valvei:

< 0.5 % / 10 °KInfluenţa vibraţiilor asupra poziţiei valvei:

< 1 % sub 2g 5–150 Hz,1g 150–300 Hz, 0,5g 300–2000 Hz

Cutie Material: Aliaj de aluminiu anodizat şi

compus din polimerClasa de protecţie: IP66, NEMA 4XPorturi pneumatice:G 1/4Conexiune electrică: max 2,5 mm2

Filet garnitură cablu: M20 x 1,5Greutate: 1,8 kgIndicator de poziţie mecanică şi digitală vizibil prin

capac

Finiţia specială rezistentă la coroziune este disponibilăCaracteristici pneumaticePresiunea de alimentare: 1,4–8 bariEfectul presiunii de alimentare asupra poziţiei valvei:

< 0,1 % la 10 % diferenţă în presiunea de alimentare

Calitatea aerului: Conform ISO 8573-1:2001Particule solide: Clasa 5(se recomandă o filtrare de 3–5 µm)Umiditate: Clasa 1(se recomandă un punct de rouă 10 °Csubtemperatura minimă)Clasă ulei: 3 (sau <1 ppm)

Capacitate la o alimentare de 4 bari / 60 psi:5,5 Nm3/h (sertar cilindric 2)12 Nm3/h (sertar cilindric 3)38 Nm3/h (sertar cilindric 6)

Consum la o alimentare de 4 bari / 60 psiîn poziţie stabilă: < 0,6 Nm3/h (sertare cilindrice 2 & 3)<1,0 Nm3/h (sertar cilindric 6)

Caracteristici electroniceTensiune de alimentare: Alimentat din buclă, 4-20 mA Semnal maximl: 3,6 mACurent max : 120 mATensiune absorbită:până la 9,5 V DC/20 mA

(corespunzător a 475 Ω.)Tensiune: max 30 V DCProtecţie polaritate:-30 V DCProtecţie supratensiune:

activă deasupra a 35 mAEEx ia IIC T6: Ui ≤ 28 V

Ii ≤ 120 mAPi ≤ 1 WCi = 22 nFLi = 53 µH(omologarea ATEX este valabilă înaceste condiţii

Performanţa cu actuatoare cu sarcină moderată şiconstantă, actuatoare EC05-EC10Valori la 20 °C şi fără alte instrumente suplimentare,precum amplificatoare sau valve de evacuare rapidăetc.Bandă moartă conform IEC 61514:

≤ 0.1 %Histereză conform IEC 61514:

< 0.5 %Funcţii ale interfeţei de utilizator local Controlul local al valvei Monitorizarea poziţiei valvei, a semnalului de

intrare, a temperaturii, a diferenţei de presiune dealimentare şi presiune a actuatorului

Funcţie de pornire asistată Interfaţa de utilizator local poate fi blocată pentru a

împiedica accesul neautorizat Calibrare: Automată/Manuală

Page 6: CONTROLER DE VALVÃ INTELIGENT - Documents | Metsovalveproducts.metso.com/documents/neles/IMOs/ro/7ND91H70ro.pdf · Diagnosticare avansată a dispozitivului, incluzând: Auto-diagnosticare

6

Calibrare pe 1 punct Configurare control: agresiv, rapid, optim, stabil,

stabilitate maximă Selectare mod: Automat/Manual Rotaţie: rotaţia valvei în sensul acelor de ceas sau

în sens invers acelor de ceas pentru închidere Unghi mort Prag de secţionare mic, interval de secţionare de

siguranţă (în mod implicit 2 %) Acţiune în caz de eşec al elementului de

poziţionare, deschis/închis Direcţie semnal: Acţiune directă/inversă Tip actuator, cu acţiune dublă/simplă Tip valvă, rotativă/liniară IEC/nelesCV Globe/FLI Selectare limbă: engleză, germană şi francezăAprobăriSecuritate intrinsecă şi anti-incendiiATEX CE-Directiva 94/9/CE;

EN 50014EN 50020: 2 G EEx ia IIC T4...T6EN 50284: 1 G EEx ia IIC T4...T6EN50021: 3 G EEx nA II T4...T6EN 50281-1-1: D T90 °C

CSA CAN/CSA-C22.2-0,-142, -157;CAN/CSA-E60079-0,-11, -15IS Clasa I, Div. 1, Grupele A, B, C, D T4...T6IS Clasa I, Zona 0, Ex ia IIC T4...T6NI Clasa I, Div. 2, Grupele A, B, C, D T4...T6

FM FM Clasa 3600, 3610, 3611, 3810:IS Clasa I, Div. 1, Grupele A, B, C, D T4...T6IS Clasa I, Zona 0, AEx ia IIC T4...T6NI Clasa I, Div. 2, Grupele A, B, C, D T4...T6NI Clasa I, Zona 2, Ex nA II T4...T6

Protecţie electromagneticăCompatibilitate electromagneticăEmisii conform EN 61000-6-4 (2001)şi FCC 47 CFR PARTEA 15, SUB-PARTEA B, CLASA B (1994)Imunitate conform EN 61000-6-2 (2001)

Marcaj CE89/336/CEECompatibilitate electromagnetică

94/9/ECATEX (după caz)

TRANSMIŢĂTOR DE POZIŢIE (opţional)Semnal de ieşire: 4–20 mA (izolare galvanică;

600 V DC)Tensiune de alimentare:12 - 30 VRezoluţie: 16 biţi / 0,244 µALiniaritate: <0,05 % FSEfectul temperaturii:<0,35 % FS Sarcină externă: max 0–780 Ω

max 0–690 Ω pentru securitateaintrinsecă

EEx ia IIC T6Ui ≤ 28 VIi ≤ 120 mARx = 0–690 ΩPi ≤ 1 WCi = 22 nFLi = 53 µH

SENZORI DE PROXIMITATE ŞI MICRO-ÎNTRERUPĂTOARE, 2 BUCĂŢI(OPŢIONAL CU MODULUL DE EXTENSIE)Cod I02 P+F NJ2-12GK-SNCod I07 P+F NJ2-12GM-NCod I56 IFC 2002-ARKG/UPCod K05 Omron D2VW-5, micro-întrerupătorCod K06 Omron D2VW-01 placat cu aur, micro-întrerupător

2.5 Reciclare şi distrugereMajoritatea elementelor controlerului de valvă se potrecicla dacă sunt sortate în funcţie de material.Majoritatea pieselor au marcaje de material. O listă demateriale este furnizată împreună cu controlerul devalvă. Pe lângă aceasta, instrucţiuni separate dereciclare şi distrugere sunt disponibile din parteaproducătorului.Un controler de valvă poate fi de asemenea returnatproducătorului pentru reciclare şi distrugere. Va exista otaxă pentru această operaţie.

2.6 Precauţiuni privind siguranţa

ATENŢIE:Nu depăşiţi valorile permise!Depăşirea valorilor permise marcate pe controlerul devalvă poate provoca deteriorări ale controlerului şi aleechipamentului legat de controler şi poate provoca oevacuare necontrolată a presiunii în cel mai rău caz.Poate rezulta defectarea echipamentului şi rănireacorporală.

ATENŢIE:Nu îndepărtaţi sau demontaţi un controler subpresiune!Îndepărtarea sau demontarea unui preamplificator subpresiune sau a unui sertar de valvă de la un dispozitivND9100 duce la o evacuare necontrolată a presiunii.Închideţi întotdeauna alimentarea cu aer şi eliberaţipresiunea din conducte şi echipament înainte săîndepărtaţi sau să demontaţi controlerul. Altfel, poaterezulta rănirea corporală şi defectarea echipamentului..

AVERTISMENT:În timpul calibrării şi reglării automate saumanuale, valva funcţionează între poziţiiledeschisă şi închisă. Asiguraţi-vă că funcţionareanu pune în pericol oamenii sau procesele!

AVERTISMENT:Nu operaţi aparatul cu capacul circuituluielectronic (39) ridicat!Imunitatea electromagnetică este redusă, iar valva sepoate declanşa. Protecţia împotriva exploziei poate fidiminuată.

Page 7: CONTROLER DE VALVÃ INTELIGENT - Documents | Metsovalveproducts.metso.com/documents/neles/IMOs/ro/7ND91H70ro.pdf · Diagnosticare avansată a dispozitivului, incluzând: Auto-diagnosticare

7

3 TRANSPORT, RECEPŢIE ŞI DEPOZITARE

Controlerul de valvă este un instrument sofisticat,manipulaţi-l cu grijă. Verificaţi controlerul să nu prezinte deteriorări care

puteau fi provocate în timpul transportului. Depozitaţi controlerul neinstalat de preferinţă într-un

local interior, ferit de ploaie şi praf. Nu despachetaţi aparatul înainte de instalarea sa. Nu scăpaţi sau loviţi controlerul. Nu scoateţi dopurile porturilor' şi a garniturilor de

cablurilor înainte de instalare. Urmaţi celelalte instrucţiuni din acest manual.

4 MONTAJ

4.1 General

Dacă ND9100H este furnizat cu valvă şi actuator, ţevilesunt montate şi ND9100H reglat conform specificaţiilorclientului. Dacă controlerul este comandat separat,elementele de montaj pentru asamblare trebuiecomandate deodată.Comandă exemplu: (B1CU13)-Z-ND9106HNControlerul este dotat cu faţa de montaj plată MetsoAutomation, cu faţa veche de montaj Neles şi o faţă deconectare conform VDI/VDE 3845.Alternativele de cuplare a arborelui pentru controlerpentru actuatoarele Metso Automation sunt arătate înFig. 5.Pentru elementele de montaj pentru actuatoarele MetsoAutomation, consultaţi 12.3 - 12.7.

4.2 Montajul pe actuatoare EC şi EJConsultaţi figura din Secţiunea 12.3. Montaţi cuplajul în formă de U (47) pe arbore.

Aplicaţi substanţa de blocare a filetelor pe şuruburi(48) şi strângeţi puternic.

Îndepărtaţi toate dopurile de protecţie din plastic (5bucăţi) de pe toate racordurile pneumatice. Montaţidopurile din metal (53) pe racordurile nefolosite alecontrolerului cu ajutorul unui produs de etanşare.Pentru actuatoarele EJ (acţiune simplă, arc deînchidere) şi EJA (acţiune simplă, arc dedeschidere), montaţi un dop din metal (54) cuajutorul unui produs de etanşare pe racordul C1 dinpartea inferioară a controlerului.

Montaţi inelele O (38, 2 bucăţi) pe racordurile de aerdin partea inferioară a controlerului.

Montaţi inelele O (49) pe canalul cu secţiunedreptunghiulară din partea inferioară a controlerului.

Aşezaţi controlerul de valvă deasupra actuatoruluiastfel încât indicatorul şaibei arborelui (16) să seafle în poziţia arătată în Fig. 5.

Fixaţi şuruburile (4).

Securitate intrinsecă (Ex i) AVERTISMENT:Asiguraţi-vă că întreaga instalaţie şi toate cablurilesunt sigure intrinsec înainte de a porni aparatul!Echipamentul trebuie conectat prin intermediul uneibariere Zener certificată aşezată în afara zoneipericuloase!

AVERTISMENT ATEX:Pericol de sarcină electrostatică!Indicatorul şi ferestrele de afişaj nu sunt conductoare.Curăţaţi numai cu o cârpă umedă!Pericol de scântei!Protejaţi carcasa din aluminiu împotriva impacturilor şia frecării!

AVERTISMENT ATEX:A se utiliza în prezenţa prafului combustibil.Protecţia împotriva aprinderii este asigurată decarcasă. Protejaţi capacul controlerului de valvăîmpotriva impacturilor. Atunci când temperatura estemai mare de 70 °C, temperatura nominală a cabluluitrebuie să fie mai mare decât această temperatură.

NOTA:Evitaţi să aşezaţi pe pământ o maşină de sudat înproximitatea imediată a unui controler de valvăND9100H.Poate rezulta deteriorarea echipamentului.

NOTA:Cutia controlerului de valvă inteligent ND9100H îndeplineştecerinţele clasei de protecţie IP66 conform normei EN 60529în orice poziţie atunci când intrarea de cablu este astupatăconform IP66.În baza unei practici bune de montaj, poziţia recomandatăde montaj este cu conexiunile electrice orientate în jos.Această recomandare este indicată în codarea noastră apoziţiei de montaj pentru valvele de reglare.Dacă aceste cerinţe nu sunt îndeplinite, şi garnitura arescurgeri iar scurgerile deteriorează controlerul de valvă saualte echipamente electrice, garanţia noastră nu estevalabilă.

Page 8: CONTROLER DE VALVÃ INTELIGENT - Documents | Metsovalveproducts.metso.com/documents/neles/IMOs/ro/7ND91H70ro.pdf · Diagnosticare avansată a dispozitivului, incluzând: Auto-diagnosticare

8

4.3 Montajul pe actuatoare Metso Automation cu faţă de montaj VDI/VDE

Consultaţi figurile din Secţiunile 12.4-12.6. Montaţi cuplajul în formă de H (47) pe arbore.

Aplicaţi substanţa de blocare a filetelor pe şurub(48) şi strângeţi puternic.

Îndepărtaţi toate dopurile de protecţie din plastic (5bucăţi) de pe toate racordurile pneumatice. Montaţidopurile din metal (54) cu ajutorul unui produs deetanşare pe racordurile nefolosite ale controleruluidin partea inferioară a sa.

BJ şi alte actuatoare cu acţiune simplă: montaţiun dop din metal (53) cu ajutorul unui produs deetanşare pe racordul C1.

Fixaţi săgeata de direcţie a actuatorului în direcţiaelementului de închidere a valvei şi ataşaţi urechea(2) pe capacul indicatorului în poziţia indicată înSecţiunea 12.4. Asiguraţi şurubul urechii folosind deexemplu Loctite şi strângeţi puternic.

Ataşaţi consola (1) la ND9100H. Ataşaţi consola (1) la actuator. Cuplajul arborelui la

ND9100H trebuie să se potrivească în ureche (2)astfel încât indicatoeul şaibei arborelui (16) să seafle în poziţia arătată în Fig. 5.

4.4 Montajul pe actuator liniar de la nelesCV Globe

Consultaţi figura din Secţiunea 12.7. Ataşaţi pârghia de reacţie în formă de J (47) la

arborele controlerului de valvă. Aplicaţi substanţade blocare a filetelor pe şuruburi şi strângeţiputernic.

Îndepărtaţi toate dopurile de protecţie din plastic (5bucăţi) de pe toate racordurile actuatorului. Montaţidopurile din metal (53) pe racordurile nefolosite alecontrolerului cu ajutorul unui produs de etanşare.

Montaţi dopul din metal (54) cu ajutorul unui produsde etanşare pe racordul C1 de pe partea inferioarăa controlerului şi montaţi inelele O (38, 2 bucăţi) peracorduri.

Ataşaţi placa de montaj (39) pe controlerul de valvăcu ajutorul şuruburilor (28).

Montaţi dopul conic (16) pe pârghie şi selectaţipoziţia de pe scară în funcţie de cursa valvei.

Instalaţi inelul O (31) pe actuator. Aşezaţi dopulconic în cadru pe ax şi strângeţi şuruburile (4).

4.5 Montajul pe actuator liniar cufaţă de montaj IEC 60534

Consultaţi figura din Secţiunea 12.8. Ataşaţi braţul de reacţie cu distanţierul său pe

arborele controlerului de valvă. Remarcaţi poziţiareperului pe arbore, după cum este indicată în 12.8.Aplicaţi substanţa de blocare a filetelor pe şuruburişi strângeţi puternic. Ataşaţi arcul la braţul dereacţie după cum este indicat în Secţiunea 12.8.

Montaţi fără a strânge consola de montaj acontrolerului pe etrierul actuatorului.

Îndepărtaţi toate dopurile de protecţie din plastic (5bucăţi) de pe toate racordurile actuatorului. Montaţidopurile din metal (54) cu ajutorul unui produs deetanşare pe racordurile nefolosite ale controleruluidin partea inferioară a sa.

Montaţi fără a strânge controlerul de valvă peconsola de montaj, ghidând ştiftul de pe axulactuatorului în fanta braţului de reacţie.

Aliniaţi consola şi controlerul de valvă cu axulactuatorului şi reglaţi poziţia lor astfel încât braţul dereacţie să se afle la un unghi de aproximativ 90°faţă de axul actuatorului (în poziţia de mijloc decursă).

Strângeţi şuruburile consolei de montaj acontrolerului de valvă.

Reglaţi distanţa controlerului faţă de ştiftulactuatorului astfel încât acesta să se afle în fantapârghiei la cursa completă. Asiguraţi-vă deasemenea că unghiul maxim al pârghiei nudepăşeşte 45° în nicio direcţie. Deplasarea maximăadmisă a pârghiei este indicată în Secţiunea 12.8.Cea mai bună performanţă de reglare se obţineatunci când pârghia de reacţie foloseşte unghiulmaxim permis (±45° faţă de poziţia orizontală).Intervalul total trebuie să fie de cel puţin 45°.

Asiguraţi-vă că controlerul se află în unghiul corectşi strângeţi toate buloanele de montaj.

Fig. 3 Montajul pe actuatoare EC şi EJ

Fig. 4 Montajul pe actuatorul Metso Automation cufaţă de montaj VDI/VDE

Inele O

C2

SC1

Indicatorul de pe cuplaj trebuiesã rãmânã în acest sector

11

Page 9: CONTROLER DE VALVÃ INTELIGENT - Documents | Metsovalveproducts.metso.com/documents/neles/IMOs/ro/7ND91H70ro.pdf · Diagnosticare avansată a dispozitivului, incluzând: Auto-diagnosticare

9

Asiguraţi-vă că controlerul corespunde condiţiilorstabilite anterior. Verificaţi faptul că actuatorul nuatinge cutia controlerului în niciun punct al întregiicurse a actuatorului. Dacă ştiftul actuatorului esteprea lung, acesta se poate tăia la dimensiuni.

Ungeţi (cu Molykote sau echivalent) suprafeţele decontact ale ştiftului actuatorului şi ale braţului dereacţie, pentru a reduce uzura.

4.6 Conducte

Tabelul 2 indică dimensiunile recomandate ale ţevilor înfuncţie de dimensiunile actuatorului. Dimensiunileţevilor sunt valorile minime permise. Timpii defuncţionare pot fi testaţi cu programul FieldCare.Conectaţi alimentarea cu aer la S (G1/4).Conectaţi C1 şi C2 (G1/4) la actuator, consultaţi Fig. 6.ND9100H este conectat direct la actuatorul EC sau EJ.Racordurile C1 şi C2 /G1/4) trebuie să fie astupate,consultaţi 12.3.Produsele lichide de etanşare, precum Loctite 577, suntrecomandate pentru filetele ţevilor.

Aerul de alimentare trebuie să fie un aer instrumentcurat, uscat şi fără urme de ulei, consultaţi Secţiunea2.4.

Fig. 5 Alternative de cuplare a arborelui

VDI/VDE 3845 mounting

45°

nelesCV Globe mounting

pointer

mark on housing

45°

pointer

mark on housing

45

EC/EJ flush mounting

pointer

mark on housing

45° 45°

IEC 60534 mounting

pointer

mark on housing

shaft end

shaft end

shaft end

shaft end

Montaj VDI/VDE 3845

Montaj EC/EJ Montaj IEC 60534

Montaj nelesCV Globe

indicator

marcaj pe carcasă

capăt arbore

indicator

marcaj pe carcasă

capăt arbore

indicator

marcaj pe carcasă

capăt arbore

indicator

marcaj pe carcasă

capăt arbore

ATENŢIE:Nu depăşiţi presiunea de alimentare permisă aND9100H!

NOTA:Un controler de valvă montat pe un actuator cu arctrebuie conectat numai ca având acţiune simplă.Consultaţi Fig. 6.

NOTA:Un exces de produs de etanşare poate provoca ofuncţionare defectuoasă a controlerului.Nu se recomandă banda izolantă.Asiguraţi-vă că conductele de aer sunt curate.

Tabel 1 Rigiditatea arcului

Tip actuator Rigiditatea arcului (bari)B1JK 3B1J 4.2B1JV 5.5QPB 3QPC 4.3QPD 5.6EJK 3EJ 4 EJV 5Reglaţi presiunea regulatorului la un nivel de maxim 1 bar + rigiditatea arcului.

Page 10: CONTROLER DE VALVÃ INTELIGENT - Documents | Metsovalveproducts.metso.com/documents/neles/IMOs/ro/7ND91H70ro.pdf · Diagnosticare avansată a dispozitivului, incluzând: Auto-diagnosticare

10

Tabel 2 Conducte

Actuator Ţevi ale actuatoruluiSertar

EC Capacitate cilindrică dm3 G 6 10 1/4 3/8

05 0.09 1/4 x x 207 0.2 1/4 x x 210 0.5 1/4 x x 2, 3*12 1.2 1/4 x x 314 3.0 1/4 x x 616 7.7 3/8 x x 625 20.5 3/8 x x 6

EJ Capacitate cilindrică dm3 G 6 10 1/4 3/8 Sertar

05 0.18 1/4 x x 207 0.4 1/4 x x 2, 3*10 1 1/4 x x 312 2.4 1/4 x x 314 6 1/4 x x 616 15 3/8 x x 625 41 3/8 x x 6

B1C Capacitate cilindrică dm3 NPT 6 10 1/4 3/8 Sertar

6 0.3 1/4 x x 2, 3*9 0.6 1/4 x x 2, 3*11 1.1 3/8 (x) x (x) x 313 2.3 3/8 x x 317 4.3 1/2 x x 620 5.4 1/2 x x 625 10.5 1/2 x x 632 21 3/4 x x 640 43 3/4 x x 650 84 1 x x 6502 195 1 x x 6B1JB1JA

Capacitate cilindrică dm3 NPT 6 10 1/4 3/8 Sertar

8 0.9 3/8 (x) x (x) x 2, 3*10 1.8 3/8 x x 312 3.6 1/2 x x 616 6.7 1/2 x x 620 13 3/4 x x 625 27 3/4 x x 632 53 1 x x 6322 106 1 x x 6

QP Capacitate cilindrică dm3 NPT 6 10 1/4 3/8 Sertar

1 0.62 3/8 (x) x (x) x 2, 3*2 1.08 3/8 (x) x (x) x 33 2.18 3/8 x x 34 4.34 3/8 x x 65 8.7 3/8 x x 66 17.5 3/4 x x 6

Ţevi de alimentare cu aer de 10 mm sau 3/8" pentru toate actuatoarele.

Dimensiunile ţevilor sunt nominale, adică corespund aproximativ diametrului exterior. Diametrul interior este de obicei cu 2 mm mai mic.x = Dimensiune standard a ţevii utilizată la valvele de reglare Neles.(x) = Dimensiune minimă a ţevii (dacă este mai mică decât cea standard).*) Dimensiunea 2 a sertarului este de preferat pentru un control precis şi este standard pentru valvele de reglare Neles.Dimensiunea 3 a sertarului poate fi folosită dacă este necesară o mare rapiditate a cursei complete.

Page 11: CONTROLER DE VALVÃ INTELIGENT - Documents | Metsovalveproducts.metso.com/documents/neles/IMOs/ro/7ND91H70ro.pdf · Diagnosticare avansată a dispozitivului, incluzând: Auto-diagnosticare

11

Fig. 6 Direcţii de funcţionare şi conexiuni pneumatice

SINGLE-ACTING ACTUATOR, SPRING TO OPEN

SINGLE-ACTING ACTUATOR, SPRING TO CLOSE

DOUBLE-ACTING ACTUATOR, REVERSED PIPINGIncreasing input signal to open valve (not recommended)

Default setting:DIR = OPEROT = cC (close valve to clockwise)ATYP = 2-APFA = OPEA0, CUTL and VTYP according to valve type

5. Increasing input signal to open valve (shown)

Default setting:DIR = OPEROT = cC (close valve to clockwise)ATYP = 1-APFA = CLO (must be in the spring direction)A0, CUTL and VTYP according to valve type

7. Increasing input signal to close valve (shown)

Default setting:DIR = CLOROT = cC (close valve to clockwise)ATYP = 1-APFA = OPE (must be in the spring direction)A0, CUTL and VTYP according to valve type

6. Increasing input signal to close valve (not recommended)

Default setting:DIR = CLOROT = cC (close valve to clockwise)ATYP = 1-APFA = CLO (must be in the spring direction)A0, CUTL and VTYP according to valve type

4. Increasing input signal to close valve (shown)

Default setting:DIR = CLOROT = cC (close valve to clockwise)ATYP = 2-APFA = OPEA0, CUTL and VTYP according to valve type

.

C1

C2

S

C1

C2

S

C1

C2

S

3.

8. Increasing input signal to open valve (not recommended)

Default setting:DIR = OPEROT = cC (close valve to clockwise)ATYP = 1-APFA = OPE (must be in the spring direction)A0, CUTL and VTYP according to valve type

DOUBLE-ACTING ACTUATORIncreasing input signal to open valve (shown)

Default setting:DIR = OPEROT = cC (close valve to clockwise)ATYP = 2-APFA = CLOA0, CUTL and VTYP according to valve type

2. Increasing input signal to close valve (not recommended)

Default setting:DIR = CLOROT = cC (close valve to clockwise)ATYP = 2-APFA = CLOA0, CUTL and VTYP according to valve type

.

C1

C2

S

1.

ACTUATOR CU ACŢIUNE DUBLĂ1. Semnal de intrare în creştere pentru deschiderea valvei (arătat)

Configurare implicită:DIR = OPEROT = cC (închidere valvă în sensul acelor de ceas)ATYP = 2-APFA = CLOA0, CUTL şi VTYP în funcţie de tipul de valvă

2. Semnal de intrare în creştere pentru închiderea valvei (nerecomandat)Configurare implicită:DIR = CLOROT = cC (închidere valvă în sensul acelor de ceas)ATYP = 2-APFA = CLOA0, CUTL şi VTYP în funcţie de tipul de valvă

ACTUATOR CU ACŢIUNE DUBLĂ, ŢEVI INVERSE3. Semnal de intrare în creştere pentru deschiderea valvei (nerecomandat)

Configurare implicită:DIR = OPEROT = cC (închidere valvă în sensul acelor de ceas)AT Y P = 2-APFA = OPEA0, CUTL şi VTYP în funcţie de tipul de valvă

4. Semnal de intrare în creştere pentru închiderea valvei (arătat)Configurare implicită:DIR = CLOROT = cC (închidere valvă în sensul acelor de ceas)AT Y P = 2-APFA = OPEA0, CUTL şi VTYP în funcţie de tipul de valvă

ACTUATOR CU ACŢIUNE SIMPLĂ, ARC DE ÎNCHIDERE5. Semnal de intrare în creştere pentru deschiderea valvei (arătat)

Configurare implicită:DIR = OPEROT = cC (închidere valvă în sensul acelor de ceas)ATYP = 1-APFA = CLO (trebuie să se afle în direcţia arcului)A0, CUTL şi VTYP în funcţie de tipul de valvă

6. Semnal de intrare în creştere pentru închiderea valvei (nerecomandat)Configurare implicită:DIR = CLOROT = cC (închidere valvă în sensul acelor de ceas)ATYP = 1-APFA = CLO (trebuie să se afle în direcţia arcului)A0, CUTL şi VTYP în funcţie de tipul de valvă

ACTUATOR CU ACŢIUNE SIMPLĂ, ARC DE DESCHIDERE7. Semnal de intrare în creştere pentru închiderea valvei (arătat)

Configurare implicită:DIR = CLOROT = cC (închidere valvă în sensul acelor de ceas)ATYP = 1-APFA = OPE (trebuie să se afle în direcţia arcului)A0, CUTL şi VTYP în funcţie de tipul de valvă

8. Semnal de intrare în creştere pentru deschiderea valvei (nerecomandat)Configurare implicită:DIR = OPEROT = cC (închidere valvă în sensul acelor de ceas)ATYP = 1-APFA = OPE (trebuie să se afle în direcţia arcului)A0, CUTL şi VTYP în funcţie de tipul de valvă

Page 12: CONTROLER DE VALVÃ INTELIGENT - Documents | Metsovalveproducts.metso.com/documents/neles/IMOs/ro/7ND91H70ro.pdf · Diagnosticare avansată a dispozitivului, incluzând: Auto-diagnosticare

12

4.7 Conexiuni electriceND9100H este alimentat dintr-o buclă standard decurent de4-20mA care funcţionează de asemenea caun purtător pentru comunicaţia HART.Cablul de semnal de intrare intră printr-un orificiu detrecere a cablului de M20x1,5. Conectaţi conductorii labornă după cum este arătat în Fig. 7. Este recomandatca legarea la pământ a scutului cablului de intrare să sefacă numai pe partea DCS.Transmiţătorul de poziţie este conectat la o bornă cu 2poli PT după cum este arătat în Fig. 7. Transmiţătorulde poziţie are nevoie de o alimentare electrică externă.Circuitele aparatului ND9100H şi ale transmiţătorului depoziţie sunt izolate galvanic şi rezistă la o tensiune de600 V c.a.Vă rugăm să notaţi următoarele înainte de a montacapacul pe controlerul de valvă: Ataşaţi cablurile interfeţei de utilizator local (223) la

autocolantul de pe cealaltă parte a interfeţei.Verificaţi faptul că cablurile nu sunt presate decapacul elementelor electronice (39) sau decapacul aparatului (100).

Verificaţi, folosind o jojă de grosime, faptul că joculdintre indicatorul de poziţie (109) şi capaculelementelor electronice este de 1 mm.

NOTA:ND9100H echivalează cu o sarcină de 475 Ω în bucla decurent.

Fig. 7 Borne

Conexiune HART

Fig. 8 Conexiuni electrice

HAZARDOUS LOCATION

Exi barrierUout max 28 VIout max 120 mAPmax 1 W

Exi barrierUout max 28 V Iout max 120 mA Pmax 1 W

ND9100H_T

Position Transmitter

NONHAZARDOUS LOCATION

Li 53 μH Ci 22 nF Imax 120 mA Umax 28 V Pmax 1 W

Li 53 μH Ci 22 nF Imax 120 mA Umax 28 V Pmax 1 W

not connected

LOCAŢIE NEPERICULOASĂ LOCAŢIE PERICULOASĂ

Barieră exi Transmiţător de poziţie

Barieră exi

neconectat

Page 13: CONTROLER DE VALVÃ INTELIGENT - Documents | Metsovalveproducts.metso.com/documents/neles/IMOs/ro/7ND91H70ro.pdf · Diagnosticare avansată a dispozitivului, incluzând: Auto-diagnosticare

13

5 INTERFAŢA DE UTILIZATOR LOCAL (IUL)

Interfaţa de utilizator local poate fi folosită pentru amonitoriza comportamentul aparatului precum şi pentruconfigurarea şi punerea în funcţionare a controlerului întimpul instalării şi funcţionării normale. Interfaţa deutilizator local constă în 2 rânduri LCD şi o interfaţă cu 4butoane. Există de asemenea caractere graficespeciale pentru condiţii particulare.

5.1 Monitorizarea măsurătoriiAtunci când aparatul este alimentat cu curent, acestaafişează modul de monitorizare măsurătoare.Următoarele măsurători pot fi vizualizate pe afişaj.Tabelul 3 identifică unitatea implicită şi unitateaopţională a măsurătorii.

Dacă selecţia de unitate de măsură este modificată dinprogramul FieldCare la unităţi americane, unitatea depresiune implicită va fi modificată automat la psi şiunitatea de temperatură la Fahrenheit.Unitatea activă poate fi modificată prin apăsareabutonului ? în mod continuu. Afişajul indică selecţia

actuală de unitate pe rândul de sus. Puteţi modificaselecţia apăsând + sau - în timp ce ţineţi butonul ?apăsat. Selecţia actuală va fi activată atunci cândbutoanele nu mai sunt apăsate.Dacă aparatul a fost inactiv timp de o oră, şi nu existănicio activitate a utilizatorului pe interfaţă, măsurătorilevor începe să defileze pe afişaj. Acest lucru permiteutilizatorului să vadă toate măsurătorile prin fereastracapacului principal.

5.2 Pornire asistatăPornirea asistată oferă o vedere rapidă asupraparametrilor cei mai critici ai configurării controleruluiND9100H, actuatorului şi valvei. După verificareaparametrilor, se recomandă calibrarea cursei valvei.Pornirea asistată se activează prin apăsarea tastelor =şi ? simultan.Parametrii de configurare sunt enumeraţi în următoareaordine, consultaţi explicaţiile din secţiunea 5.5:Tip valvă VTYPTip actuator ATYPAcţiune a elementului de poziţionare în caz de defect

PFADirecţia de rotaţie a valvei ROTUnghi mort al valvei A0Dacă modificaţi oricare dintre parametri, va trebui deasemenea să calibraţi şi să reglaţi aparatul. ConsultaţiSecţiunea 5.6 pentru o descriere mai amănunţită.

Fig. 9 Interfaţa de utilizator local (IUL)

Tabel 3 Unităţi de măsură implicite / opţionale

Măsurătoare Unitate de măsură implicită

Unitate de măsură opţională

poziţie valvă Procentaj din scara totală

Unghi, unde 0% se referă la 0 (unghi)

poziţie ţintă Procentaj din scara totală

nici una

Punct de reglare a buclei de curent

mA Procentaj din scara totală

diferenţă de presiune a actuatorului

bar psi

presiunea de alimentare

bar psi

temperatura aparatului

°Celsius °Fahrenheit

Fig. 10 Modificare unitate de măsură

— continuous push

— brief push

presiune continuă

presiune scurtă

Page 14: CONTROLER DE VALVÃ INTELIGENT - Documents | Metsovalveproducts.metso.com/documents/neles/IMOs/ro/7ND91H70ro.pdf · Diagnosticare avansată a dispozitivului, incluzând: Auto-diagnosticare

14

5.3 Meniul de configurareInterfaţa de utilizator local este organizată într-ostructură de meniu. Pentru a intra într-un meniu, apăsaţi+ şi - simultan în panoul de vizualizare amonitorizării măsurătorii. Pentru a trece la selecţiaurmătoare sau precedentă, apăsaţi tasta + saurespectiv -.

5.4 Meniul de modDacă doriţi să modificaţi modul de funcţionare, apăsaţitasta ? din selectare MODE (mod). Ledul de mod vaîncepe să licărească şi apăsând tasta + sau - puteţimodifica selecţia de mod de funcţionare. Selecţiaactuală este acceptată apăsând tasta ? .Există două opţiuni pentru modul de funcţionare.

5.4.1 AUTOÎn modul automat, controlerul comandă poziţia valvei înfuncţie de semnalul de referinţă care intră de la sursade semnal de 4-20mA. Acest mod este folosit în timpulfuncţionării normale a procesului.

5.4.2 MANÎn acest mod poziţia valvei poate fi comandată manualfolosind tastatura şi apăsând tastele + sau -. Poziţiavalvei acţionată manual nu este salvată în memoriacontrolerului, adică valva nu se va întoarce în aceeaşipoziţie după întreruperea semnalului. Totuşi, valvapoate fi readusă în poziţia respectivă după întrerupereasemnalului folosind tastele + şi -. Comanda manualăîncepe de la poziţia actuală a valvei după ce modulMAN este activat. Pentru a modifica punctul de referinţămanual, întoarceţi-vă la vederea de monitorizare amăsurătorii şi mergeţi la măsurarea poziţiei ţintă.Apăsaţi scurt tasta ? pentru a activa editarea poziţieiţintă, textul TPOS începe să licărească şi acum veţiputea edita punctul de referinţă apăsând tasta + sau-. Punctul de referinţă se modifică cu paşi de câte0,1% în sus sau în jos în ciuda unităţii selectate şi valvaîncepe să se mişte imediat. O apăsare continuămodifică punctul de referinţă mai repede. Pentru avedea alte măsurători, apăsaţi tastele ? sau = şiselectaţi o măsurătoare. Repetaţi paşii anteriori dacădoriţi să modificaţi din nou valoarea punctului dereferinţă.

Fig. 11 Pornire asistată

NOTA:Puteţi anula orice acţiune apăsând tasta =.Anularea unei operaţii readuce afişarea interfeţei deutilizator cu un nivel mai sus în ierarhia meniului.

— brief pushpresiune scurtă

Fig. 12 Configurare

— brief pushpresiune scurtă

Page 15: CONTROLER DE VALVÃ INTELIGENT - Documents | Metsovalveproducts.metso.com/documents/neles/IMOs/ro/7ND91H70ro.pdf · Diagnosticare avansată a dispozitivului, incluzând: Auto-diagnosticare

15

5.5 Parametri de configurareAtunci când textul PAReste afişat, puteţi intra în meniulde configurare apăsând tasta ?. În acest meniu suntdisponibili cei mai importanţi parametrii de configurare şide modificare a semnalului. Puteţi vedea şi modificavaloarea actuală apăsând tasta ? din dreptulparametrului corespunzător. Numele parametrului vaapărea în rândul de sus al afişajului şi valoarea actualăîn rândul de jos.

5.5.1 Nivel de performanţă, PERFDacă doriţi să modificaţi reglarea poziţionării valvei,selecţia PERF este disponibilă. Valoarea implicită dinfabrică este C. Odată ce textul PERF este afişat, apăsaţi tasta ?

pentru a intra în stare de editare, iar textul PERFîncepe să licărească.

Selectaţi dintre cinci valori apăsând tasta + sau -.

După ce valoarea dorită este afişată, apăsaţi tasta? pentru a termina operaţia.

5.5.2 Limită inferioară de întrerupere CUTLLimita inferioară de întrerupere de siguranţă CUTL

asigură închiderea valvei împotriva opririlor mecanice.Valoarea implicită din fabrică este de 2%. Odată ce textul CUTL este afişat, apăsaţi tasta ?

pentru a intra în stare de editare, iar textul CUTL

începe să licărească. Valoarea selectată în acelmoment apare exprimată în procentaj (%) pe afişaj.

Modificaţi valoarea parametrului apăsând tastele +sau - alternativ până ce pe afişaj apare valoareadorită.

După ce valoarea dorită este afişată, apăsaţi tasta? pentru a termina operaţia.

5.5.3 Direcţie semnal, DIRDirecţia de deschidere şi închidere a valvei în funcţie decreşterea semnalului buclei de curent este definită deparametrul de direcţie semnal DIR. Odată ce textul DIR este afişat, apăsaţi tasta ?

pentru a intra în starea de editare, iar textul DIR

începe să licărească. Selectaţi valorile OPE sau CLO apăsând tastele +

şi -. Valoarea OPE înseamnă semnalul în creşterede 4–20 mA pentru deschiderea valvei şi CLO

semnalul în creştere pentru închiderea valvei. Pentru a termina, apăsaţi tasta ? atunci când

valoarea dorită este indicată pe afişaj. Consultaţi valorile implicite din Fig. 6.

5.5.4 Tip valvă, VTYPPentru a compensa neliniaritatea returului de poziţiegenerată de mecanismul de cuplaj al unei valve dereglare liniare, trebuie făcută selecţia adecvată aparametrului VTYP. După ce s-a selectat PERF pe afişaj, apăsaţi tasta

? pentru a intra în starea de editare, iar textulVTYP începe să licărească.

Selectaţi dintre patru valori rot, LIn, nCG sau FLIfolosind tastele + şi -. Valoarea rot indică ovalvă rotativă şi LIn o valvă liniară. Folosiţi nCG

numai pentru valvele nelesCV Globe pentru a sepotrivi unei geometrii speciale a cuplajului. FolosiţiFLI numai pentru valvele liniare atunci cândgeometria cuplajului nu trebuie corectată cumicroprogramul de controler valvă.

Pentru a termina, apăsaţi tasta ? atunci cândvaloarea dorită este indicată pe afişaj.

5.5.5 Tip actuator, ATYPPentru a optimiza performanţa de reglare, aparatultrebuie să fie informat asupra tipului de actuator. După ce s-a selectat ATYP pe afişaj, apăsaţi tasta

? pentru a intra în starea de editare, iar textulATYP începe să licărească.

Selectaţi dintre două valori 2-A sau 1-A folosindtastele + şi -. Valoarea 2-A indică un actuator cuacţiune dublă şi valoarea 1-A indică un actuator cuacţiune simplă.

Pentru a termina, apăsaţi tasta ? atunci cândvaloarea dorită este indicată pe afişaj.

Fig. 13 Modificarea punctului de referinţă în modulMAN

Tabel 4 Nivel de performanţă

Selecţie Înţeles DescriereA Agresiv Răspuns imediat la

modificările de semnal, supramodulaţii

b Rapid Răspuns rapid la modificările de semnal, supramodulaţii mici

C Optim Supramodulaţie foarte mică cu timp de răspuns minim

d Stabil Fără supramodulaţii, răspuns lent la modificările de semnal

E Stabilitate maximă Fără supramodulaţii, banda moartă poate creşte, comportament lent dar stabil

A se utiliza cu amplificatoare de volum şi/sau actuatoare foarte rapide, se pot folosi şi nivelurile suplimentare de performanţă A1 până la D1.Caracteristicile acestor niveluri extinse sunt aceleaşi ca şi cele din tabelul de mai jos. Totuşi, când se folosesc reglajele de niveluri de performanţă A1 până la D1, proprietăţile de adaptare ale algoritmului de reglare ale ND9000 sunt dezactivate.

NOTA:Efectuaţi calibrarea şi reglarea valvei de fiecare datăcând VTYP a fost modificat.

NOTA:Efectuaţi calibrarea şi reglarea valvei de fiecare datăcând ATYP a fost modificat.

Page 16: CONTROLER DE VALVÃ INTELIGENT - Documents | Metsovalveproducts.metso.com/documents/neles/IMOs/ro/7ND91H70ro.pdf · Diagnosticare avansată a dispozitivului, incluzând: Auto-diagnosticare

16

5.5.6 Acţiune a elementului de poziţionare în caz de defect, PFA

Acţiunea elementului de poziţionare în caz de defectare loc în cazul absenţei semnalului sau atunci cândprogramul controlerului descoperă un defect fatal alaparatului. Pentru actuatoarele cu acţiune simplă,reglaţi această valoare în direcţia arcului. Pentruactuatoarele cu acţiune dublă, consultaţi Fig. 6 pentrureglările corecte. Odată ce textul PFA este afişat, apăsaţi tasta ?

pentru a intra în starea de editare, iar textul PFA

începe să licărească. Puteţi selecta dintre două valori apăsând tasta +

sau -. Valoarea CLO indică faptul că valva va fiînchisă în situaţii de defectare. Valoarea OPE indicăfaptul că valva va fi deschisă în situaţii de defectare.

După ce valoarea dorită este afişată, apăsaţi tasta? pentru a termina operaţia.

5.5.7 Direcţia de rotaţie a valvei, ROTParametrul specific aplicaţiei, ROT defineşte relaţiadintre rotaţia senzorului de rotaţie şi acţiunea valvei. Odată ce textul ROT este afişat, apăsaţi tasta ?

pentru a intra în starea de editare şi textul ROT

începe să licărească. Acum puteţi selecta dintre două valori apăsând

tasta + sau -. Valoarea cC indică rotaţia însensul acelor de ceas pentru închiderea valvei şivaloarea ccC indică rotaţia în sensul invers acelorde ceas pentru închidere.

După ce valoarea dorită este afişată, apăsaţi tasta? pentru a termina operaţia.

5.5.8 Unghi mort al valvei, A0Parametrul α0 este specific valvelor cu segment şivalvelor sferice Metso Automation. Acesta permite ia înconsiderare "unghiul mort" α0 al valvelor sferice.Întregul interval de semnal este apoi folosit pentrudeschiderea eficientă a valvei între 90° - α0 . Folosiţi0 % ca "unghiul mort" pentru valvele care nu suntmenţionate în Tabelul 5.

După ce aţi selectat A0 pe afişaj, apăsaţi tasta ?pentru a intra în starea de editare, iar textul A0

începe să licărească. Valoarea selectată în acelmoment apare exprimată în procentaj (%) pe afişaj.

Modificaţi valoarea parametrului apăsând tastele +sau - alternativ până ce pe afişaj apare valoareadorită.

Apăsaţi tasta ? pentru a face selecţia şi întoarceţi-vă la starea de reglare.

5.5.9 Prag inferior, limită inferioară, prag superior, limită superioară

ND9100H permite întreruperea semnalului şi limitareala ambele extremităţi a intervalului de funcţionare.Parametrii de configurare sunt: prag inferior, limităinferioară, prag superior şi limită superioară.

NOTA:Efectuaţi calibrarea şi reglarea valvei de fiecare datăcând parametrul de acţiune în caz de defect a fostmodificat.

NOTA:Efectuaţi calibrarea şi reglarea valvei de fiecare datăcând parametrul ROT a fost modificat.

Fig. 15 Unghi mort

Tabel 5 Unghi mort în procentaj

Dimensiunea

valvei

Seria valveiMBVQMBV

1)

MBVQMBV

2)

D,P,C

T5,QT5

QX-T5

T25,QT25

QX-T25

R,QR

E R-SOFT

3)

FL

4)

ZX

mm in Unghi mort, %15 1/2 1520 3/4 1525 1 14 - - 25.5 19.5 - - 15 25.5 27 12.5

25/1 1/1 1125/2 1/2 1125/3 1/3 1040 1 1/2 12 - - 24.5 12.5 - - 12 16 21 12.550 2 10 9 13.5 24.5 12.5 18 8 17 20.5 23 12.565 2 1/2 9 - - - - - - 13 - 1880 3 10 8 12 18 8 16.5 8.5 9 8.5 15.5

100 4 10 8 12 16.5 8.5 16 9 8 7 14.5125 5 12 - - - - 12 6.5 8 -150 6 10 8 11.5 16 9 13.5 8 13.5 13200 8 9 7 8.5 12 6.5 9.5 7 11.5250 10 9 7 7.5 13.5 9.5 7 10.5300 12 8 6 6.5 9.5 7.5 6 9.5350 14 6 6 - 5 9.5400 16 5 5.5 9.5

(14")5 9.5

450 18 6 7.5 (16")

500 20 6 4.5600 24 5.5650 26 7700 28 7750 30 6800 32 -900 36 5.5

1) Suportat de scaun 2) Ax 3) Valvă R cu scaune moi 4) Valvă cu Cv Finetrol scăzut

Fig. 14 Principiu de reglare

100

80

60

40

20

00 20 40 60 80 100

α0 α0

POSITION

INPUT SIGNAL

= Basic setting = α0 setting

Semnalul de intrare în creştere Semnalul de intrare în creştere

limitã de întrerupere de siguranţã 2 ± 0,5 %

deschide valvaînchide valva POZIŢIE

Configurare de bază α0 configurare

SEMNAL DE INTRARE

Page 17: CONTROLER DE VALVÃ INTELIGENT - Documents | Metsovalveproducts.metso.com/documents/neles/IMOs/ro/7ND91H70ro.pdf · Diagnosticare avansată a dispozitivului, incluzând: Auto-diagnosticare

17

Dacă semnalul de intrare este mai mic decât pragulinferior, valva va fi închisă complet.

Dacă semnalul de intrare este mai mic decât limitainferioară, valva rămâne în poziţia de la limitainferioară.

Dacă semnalul de intrare este mai mare decâtpragul superior, valva va fi deschisă complet.

Dacă semnalul de intrare este mai mare decât limitasuperioară, valva rămâne în poziţia de la limitasuperioară.

Pragul depăşeşte limita după cum urmează: Dacă pragul inferior > limita inferioară, limita

inferioară nu este activă. Dacă pragul inferior < limita inferioară, atât pragul

inferior cât şi limita inferioară sunt active. Dacă pragul inferior este zero, pragul inferior nu

este activ. Dacă pragul superior < limita superioară, limita

superioară nu este activă. Dacă pragul superior > limita superioară, atât pragul

superior cât şi limita superioară sunt active. Dacă pragul superior este fixat la 100%, pragul

superior nu este activ.Numai pragul inferior este reglabil din interfaţa deutilizator local. Limita inferioară, pragul superior şi limitasuperioară se pot configura prin intermediul programuluiFieldCare.

5.5.10 Selectare limbă, LANG Selectaţi dintre trei limbi EnG, GEr sau FrE folosind

tastele + şi -. Pentru a termina, apăsaţi tasta ? atunci când

valoarea dorită este indicată pe afişaj.

5.6 Calibrarea cursei valvei

Selectaţi CAL din meniu folosind tastele + sau - şiapăsaţi tasta ?. Definiţi tipul de calibrare AUTO, MANsau TUNE. Puteţi de asemenea selecta TUNE şi dupăcalibrarea AUTO şi MAN separat, după cum este arătatîn Fig.16.

5.6.1 Funcţia de AUTO calibrareÎn timpul procesului de calibrare, afişajul va arătaurmătorul text: CALrun. După calibrare, ND9100Hderulează textul CALIBRATION SUCCESSFUL (calibrarereuşită). Puteţi întrerupe secvenţele de calibrare înorice moment apăsând tasta =. După ce secvenţa de calibrare este terminată, apăsaţitasta = de două ori pentru a vă întoarce la afişareamăsurătorilor.Consultaţi Capitolul 7 dacă această secvenţă nu a reuşitşi dacă este afişat un mesaj de eroare.Dacă nu puteţi pune valva într-o poziţie completdeschisă, sau dacă nu există un opritor mecanic, estenecesară calibrarea manuală.

5.6.2 Funcţia de calibrare MAN (manuală)După ce aţi selectat funcţia de calibrare MAN din meniuapăsaţi tasta ? pentru a activa procedura. Cu ajutorultastelor + or - aduceţi manual valva în poziţia închisă(0 %) şi apoi apăsaţi tasta ?. Dacă anulaţi operaţia,vechile valori ale calibrării anterioare vor fi restabilite.Aduceţi valva în poziţia de deschidere maximă dorită(100 %) cu ajutorul tastelor + şi - şi apăsaţi tasta ?.Dacă aceasta secvenţă nu a reuşit şi este afişat unmesaj de eroare, consultaţi Capitolul 6.

5.6.3 Funcţia TUNE (reglare fină)În timpul reglajului fin, controlerul ND9100H cautăparametrii interni de comandă optimi pentru reglareapoziţiei valvei. Puteţi întrerupe secvenţa de reglare finăîn orice moment apăsând tasta =. Reglarea fină nu vamodifica parametrul PERF.Dacă calibrarea şi reglarea fină sunt efectuate însecvenţă, anularea reglării fine nu restabileşte vechilevalori de calibrare.

5.6.4 Calibrare pe 1 punctCalibrarea pe un punct este folositor în cazurile în carecontrolerul de valvă trebuie schimbat, dar esteimposibilă efectuarea calibrării normale şi valva nupoate îşi poate modifica poziţia (valva este activă, deexemplu). Această procedură nu asigură cea maibună performanţă de reglare, şi este întotdeaunarecomandat să efectuaţi calibrarea şi reglarea finăAUTO sau MAN, cât de repede posibil. Metodaprioritară de calibrare a poziţiei valvei este să folosiţicalibrarea AUTO sau MAN.Înainte de a începe calibrarea pe un punct, citiţiavertismentele de mai jos şi verificaţi faptul că valvaeste blocată mecanic. Înainte de a începe calibrareape un punct, reglaţi valoarea TPOS în modul MAN(consultaţi secţiunea 5.4.2) pentru ca aceasta săcorespundă cu poziţia fizică a valvei.Odată ce calibrarea pe un punct este începută, primulafişaj prezintă RNG deasupra şi NN.N dedesubt(consultaţi Fig. 16). NN.N prezintă unghiul maxim derotaţie (în grade) pe care valva o poate face.Pentru a modifica valoarea: Apăsaţi ?, NN.N începe să licărească Apăsaţi tastele + şi - pentru a modifica valoarea.După ce unghiul corect de operare a valvei este fixat,apăsaţi tasta ?.

NOTA:Dacă AUTO CAL sau MAN CAL este selectat, controlerulde valvă trebuie să se afle în modul AUTO. Calibrareape un punct se poate face atât în modul AUTO cât şi înmodul MAN.

Fig. 16 Selectare calibrare

AVERTISMENT:Calibrarea automată direcţionează valva până lalimitele mecanice de deschidere şi de închidere aleansamblului valvă-actuator şi se efectuează o operaţiede reglare fină. Asiguraţi-vă că aceste proceduri se potefectua în siguranţă.

Page 18: CONTROLER DE VALVÃ INTELIGENT - Documents | Metsovalveproducts.metso.com/documents/neles/IMOs/ro/7ND91H70ro.pdf · Diagnosticare avansată a dispozitivului, incluzând: Auto-diagnosticare

18

În timpul procesului de calibrare, afişajul va arătaurmătorul text: CALrun. După calibrare, ND9100Hderulează textul CALIBRATION SUCCESSFUL (calibrarereuşită). Puteţi întrerupe secvenţele de calibrare înorice moment apăsând tasta =.După ce secvenţa de calibrare este terminată, apăsaţitasta = de două ori pentru a vă întoarce la afişareamăsurătorilor.Consultaţi Capitolul 7 dacă această secvenţă nu a reuşitşi dacă este afişat un mesaj de eroare.Valva poate fi deblocată atunci când calibrarea a fostterminată cu succes.

5.7 Afişaje speciale5.7.1 Interfaţa utilizator blocatăPentru a preveni accesul neautorizat, interfaţa deutilizator local poate fi blocată. În acest mod,măsurătorile pot fi vizualizate, dar configurările şicalibrările sunt interzise. Puteţi bloca şi deblocaaparatul numai prin intermediul HART. Atunci cândinterfaţa de utilizator local este blocată, simbolul delacăt va fi activat pe afişaj.

5.7.2 Alarma on-line activăDacă s-a detectat o alarmă on-line, se afişează în modstabil simbolul &. Acest simbol va dispărea dupărecuperarea din alarma on-line. Puteţi vedea motivuldeclanşării alarmei vizualizând ultimul eveniment întimp ce apăsaţi tastele = şi - simultan folosindprogramul FieldCare, în cadrul căruia se pot vizualizatoate evenimentele.

5.7.3 Vizualizarea ultimului evenimentPuteţi vizualiza ultimul eveniment apăsând tastele = şi- simultan în afişajul de monitorizare a măsurătorii.Mesajul este derulat pe rândul de sus al afişajului dedouă ori. Puteţi opri derularea apăsând tasta ? . Dacăapăsaţi tasta =, mesajul va dispărea.Pentru lista de evenimente, consultaţi Capitolul 7.

5.7.4 Autoprotejare activăAtunci când ND9100H detectează un defect grav alaparatului (punct de referinţă, poziţia valvei şi semnalede comandă), acesta intră în modul de autoprotejare,care conduce valva de reglare în poziţia definită deparametrul Acţiune în caz de defect al controlerului(PFA). Modul d autoprotejare este indicat de afişaj,după cum este arătat în Fig. 19. Mesajul de eroare esteafişat până ce cauza erorii este eliminată şi unitateaND9100H este repornită, adică bucla de curent estedeconectată temporar.

5.7.5 Performanţă redusăAtunci când ND9100 detectează un eşec al măsurătoriisertarului, acesta intră în modul de performanţă redusă.Acest lucru este indicat de licărirea simbolului & peafişaj, consultaţi Fig. 20.În modul de performanţă redusă, reglarea valvei nupoate fi optimizată. Pentru a corecta problema, înlocuiţiansamblul de sertar şi efectuaţi auto-calibrarea.

AVERTISMENT:Alimentarea cu presiune se poate conecta lacontrolerul de valvă numai după ce calibrarea peun punct a fost terminată cu succes. Dacăalimentarea cu presiune este conectată lacontrolerul de valvă înainte de terminarea reuşită acalibrării pe un punct, valva se poate deplasa şiprovoca astfel un pericol.

NOTA:Dacă se furnizează un unghi incorect de funcţionare avalvei controlerului de valvă în timpul calibrării pe unpunct, funcţionarea valvei poate fi incorectă. În acestcaz, trebuie să efectuaţi calibrarea pe un punct din noucu unghiul corect de funcţionare a valvei.

NOTA:Dacă poziţia valvei nu este stabilă (datorită vibraţiilormari etc.) în timpul calibrării pe un punct, calibrarea nuva reuşi. Verificaţi faptul că poziţia valvei este completstabilă în timpul acestei operaţii.

Fig. 17 Interfaţa de utilizator local blocată

Fig. 18 Mesaj de alarmă on-line

Fig. 19 Afişajul Autoprotejare

Fig. 20 Afişaj Performanţă redusă

scrolling texttext în derulare

scrolling texttext în derulare

Page 19: CONTROLER DE VALVÃ INTELIGENT - Documents | Metsovalveproducts.metso.com/documents/neles/IMOs/ro/7ND91H70ro.pdf · Diagnosticare avansată a dispozitivului, incluzând: Auto-diagnosticare

19

5.8 Protecţia la scriere HARTND9100H este livrat de la fabrică cu protecţia la scriereHART fixată în mod implicit la OFF (inactivă). Citirea şimodificarea parametrilor sunt permise. Protecţia HARTpoate fi activată cu ajutorul unui întrerupător (DIP1)situat pe placa de circuit de comunicaţie sub modulul deinterfaţă de utilizator local, Fig. 21. Modificările care potinfluenţa poziţia valvei nu se pot face folosind programulFieldCare sau comanda manuală HART atunci cândîntrerupătorul 1 (pe partea stângă a blocului deîntrerupătoare) este ON (activ).

6 ÎNTREŢINERECerinţele de întreţinere ale controlerului de valvăND9100H depind de condiţiile de utilizare, de exemplude calitatea aerului instrument. În condiţii normale deutilizare, întreţinerea regulată nu este necesară. Atunci când întreţineţi ND9100H, asiguraţi-vă căalimentarea cu aer este întreruptă şi presiunea esteeliberată. În textul următor numerele dintre paranteze ( )corespund numerelor de piese din vederile în secţiunedin Capitolul 12, dacă nu este altfel menţionat.Controlerul de valvă ND9100H include următoarelemodule interschimbabile: unitate de preamplificare(120), unitate de sertar valvă cu senzor (193) şi placăde circuit de comunicaţie cu transmiţător de poziţieopţional (215).Modulele sunt situate dedesubtul capacelor (39) şi (43).În cazul unei defectări, întregul modul trebuie schimbat.Modulul în cauză trebuie asamblat într-un mediu curat,uscat. La reasamblare aplicaţi un produs de blocare afiletelor (de exemplu Loctite 243) şi strângeţi şuruburileputernic.

6.1 Preamplificator

6.1.1 Scoatere Deschideţi capacul preamplificatorului (43) fixat cu

un şurub M4 (44). Deconectaţi cablulpreamplificatorului de pe placa senzoruluisertarului. Deşurubaţi şuruburile M4 (139, 2 bucăţi)şi ridicaţi modulul preamplificator. Scoateţi inelele O(140).

6.1.2 Instalare Aşezaţi un inel O nou (140) în canalul sertarului

valvei şi apăsaţi preamplificatorul în locul său.Asiguraţi-vă că becul este dirijat prin inelul O în modcorect. Şuruburile dirijează preamplificatorul înpoziţia corectă. Strângeţi şuruburile (139) în moduniform.

Împingeţi cablul bipolar al preamplificatorului în fişade pe placa senzorului releului. Acest conector nuse poate instala decât în poziţia corectă. Reaşezaţicapacul preamplificatorului (43) şi strângeţi şurubulM4 (44).

6.2 Ansamblul sertar valvăÎnainte de a scoate ansamblul de sertar valvă (193),trebuie scos preamplificatorul (120). ConsultaţiSecţiunea 6.1.

6.2.1 Scoatere Deşurubaţi şuruburile M4 (47, 3 bucăţi), M3 (48, 2

bucăţi) şi şurubul M3 (49). Scoateţi ansamblul desertar valvă.

Sertarul valvă poate fi curăţat dacă se acordă oatenţie specială curăţeniei mediului şi proceduriiadecvate. După deşurubarea şuruburilor M4 (47, 3bucăţi), sertarul valvă poate fi scos din montură.Ţineţi capetele corpului cu degetele pentru a evitacăderea sertarului din corp. Curăţaţi sertarul şialezajul corpului cu atenţie. Nu lăsaţi fibreprovenind de la materialele de curăţare în alezajsau în sertar. Nu zgâriaţi suprafeţele sertarului sauale corpului. Limitatorul este situat sub sertarulvalvei în montură. Acesta poate fi curăţat atuncicând sertarul valvei este scos.

Fig. 21 Protecţia la scriere HART

NOTA:După fiecare operaţie de întreţinere a ND9100H,aparatul trebuie calibrat şi reglat.

12

ON

NOTA:Preamplificatorul trebuie manipulat cu grijă. În specialpărţile mobile ale preamplificatorului nu trebuie atinseatunci când capacul de protecţie nu este la locul său.

NOTA:Fiecare corp de sertar valvă are un sertar individualcorespunzător care nu poate fi înlocuit cu un alt sertar.Nu modificaţi niciodată orientarea sertarului.Orientarea sertarului este marcată pe corpul sertaruluivalvei, consultaţi Fig. 22.

Page 20: CONTROLER DE VALVÃ INTELIGENT - Documents | Metsovalveproducts.metso.com/documents/neles/IMOs/ro/7ND91H70ro.pdf · Diagnosticare avansată a dispozitivului, incluzând: Auto-diagnosticare

20

6.2.2 Instalare Asiguraţi-vă că garnitura (174) este situată în mod

corespunzător pe canalul de pe fundul ansambluluide sertar valvă. Montaţi ansamblul de sertar valvăpe carcasă şi strângeţi şuruburile M3 M4 în moduniform. Asiguraţi-vă că inelul O (140) umple înîntregime fanta din canal. Montaţi unitatea depreamplificator direct pe sertarul valvei, cum estearătat în secţiunea 6.1.

6.3 Placa de circuit de comunicaţie6.3.1 Scoatere Slăbiţi şurubul autofiletant M8 (110) de pe

indicatorul de poziţie (109) şi degajaţi indicatorul depoziţie de pe arbore. Scoateţi capaculpreamplificatorului (43). Scoateţi capacul plăcilor decircuit fixat cu şuruburi M3 (42, 4 bucăţi).

Scoateţi şuruburile M3 (217, 4 bucăţi). Ascundeţipărţile laterale ale plăcii de circuit şi ridicaţi-o directîn sus şi în afară. Manipulaţi placa cu grijă, atingândnumai părţile laterale.

6.3.2 Instalare Montaţi noua placă de circuit de comunicaţie cu

grijă. Conectaţi fişele la conectorul corespunzător de pe

placă. Strângeţi şuruburile M3 (217) în moduniform.

Instalaţi capacul plăcilor de circuit şi capaculpreamplificatorului (43).

Montaţi indicatorul de poziţie (109) pe arbore şistrângeţi şuruburile M8 (110) temporar. Orientareaşi blocarea finală a indicatorului de poziţie trebuiefăcute după instalarea controlerului de valvă peactuator.

Fig. 22 Ansamblul sertar valvă

NOTA:Dacă s-au efectuat operaţii de întreţinere peansamblul de sertar valvă, aparatul trebuie calibrat şireglat.

NOTA:Asiguraţi-vă un contact cu pământul pe corpulaparatului înainte de a atinge placa de circuit.

NOTA:Nu scoateţi placa controlerului de valvă (210)!Scoaterea acestei plăci va anula garanţia

195 194140 160 174 175

0327000170Assembly direction of spool

Sticker on fastener (160)Autocolant pe piesa de fixare (160)

Fig. 23 Placă de comunicaţie

215

Page 21: CONTROLER DE VALVÃ INTELIGENT - Documents | Metsovalveproducts.metso.com/documents/neles/IMOs/ro/7ND91H70ro.pdf · Diagnosticare avansată a dispozitivului, incluzând: Auto-diagnosticare

21

7 MESAJE DE EROARE

7.1 Erori de autoprotejare

7.2 Alarme

7.3 Erori

Mesaj afişat DescrierePOSITION SENSOR FAILURE

Măsurătoarea senzorului de poziţie a eşuat. Înlocuiţi aparatul ND9000 cu unul nou.

SETPOINT SENSOR FAILURE

Măsurătoarea mA a eşuat. Înlocuiţi aparatul ND9000 cu unul nou.

PRESTAGE SHORTCUT ERROR

Scurt-circuit în unitatea de preamplificator.

FAE nnn Defect fatal al elementului desemnat. Nnn este un număr între 001 - 004. Înlocuiţi aparatul ND9000 cu unul nou.

Mesaj afişat DescriereDEVIATION ALARM Devierea valvei est în afara

limitelor.STICTION LOW ALARM Stricţiunea a depăşit limita

inferioară.STICTION HIGH ALARM Stricţiunea a depăşit limita

superioară.LOAD FOR OPENING LOW ALARM

Sarcina pentru deschidere a depăşit limita inferioară.

LOAD FOR OPENING HIGH ALARM

Sarcina pentru deschidere a depăşit limita superioară.

SPOOL VALVE PROBLEM Problemă a sertarului valvei în controler. Verificaţi sertarul valvei şi înlocuiţi-l dacă este necesar.

PNEUMATICS PROBLEM Presiuni inconsistente în actuator. Verificaţi conexiunile pneumatice şi o eventuală scurgere a actuatorului.

FRICTION PROBLEM Valva nu se mişcă corect. Verificaţi factorul de sarcină.

Mesaj afişat DescrierePRESTAGE CUT ERROR Cablul preamplificatorului este

tăiat sau slăbit.PRESSURE SENSOR 1 FAILURE

Senzorul de presiune al actuatorului este defect. Nivelul de performanţă al aparatului este redus. Înlocuiţi aparatul ND9000 cu unul nou cu ocazia următoarea operaţii de întreţinere.

PRESSURE SENSOR 2 FAILURE

Senzorul de presiune al actuatorului este defect. Nivelul de performanţă al aparatului este redus. Înlocuiţi aparatul ND9000 cu unul nou cu ocazia următoarea operaţii de întreţinere.

PRESSURE SENSOR 3 FAILURE

Senzorul de presiune de alimentare este defect. Acest lucru nu afectează nivelul de performanţă.

SPOOL VALVE SENSOR FAILURE

Senzorul sertarului valvei este defect. Verificaţi conexiunile senzorului. Nivelul de performanţă al aparatului este redus. Înlocuiţi aparatul ND9000 cu unul nou cu ocazia următoarea operaţii de întreţinere.

TEMPERATURE SENSOR FAILURE

Măsurătoarea temperaturii a eşuat. Precizia măsurătorilor este redusă. Înlocuiţi aparatul ND9000 cu unul nou cu ocazia următoarea operaţii de întreţinere.

STATISTICS DATABASE ERROR

Eşec în stocarea datelor statistice. Noile măsurători vor fi pierdute

EVENT DATABASE ERROR Eşec în stocarea datelor despre evenimente. Noile evenimente vor fi pierdute.

POSITION CALIBRATION FAILED

Calibrarea cursei nu a reuşit. Verificaţi parametrii de configurare şi montarea controlerului. Verificaţi faptul că arborele controlerului este aliniat corect.

TUNING FAILED Procedura de reglare fină a eşuat. Verificaţi faptul că valva se mişcă corect. Verificaţi preamplificatorul şi sertarul valvei.

POSITION SENSOR RANGE ERROR

Intervalul senzorului de poziţie a eşuat în timpul calibrării. Arborele controlerului de valvă nu a reuşit să se rotească minim 45 de grade. Verificaţi parametrii de configurare şi montarea controlerului. Verificaţi faptul că arborele controlerului este aliniat corect.

CALIBRATION TIMEOUT Calibrarea a depăşit timpul dedicat. Verificaţi configurarea şi instalarea.

CALIBRATION START FAILED

Condiţiile de începere a calibrării nu sunt îndeplinite. Verificaţi presiunea de alimentare.

TUNING RANGE ERROR Procedura de reglare fină a eşuat. Verificaţi preamplificatorul şi sertarul valvei.

SPOOL SENSOR RANGE ERROR

Intervalul senzorului de sertar a eşuat în timpul calibrării poziţiei. Verificaţi parametrii de configurare. Verificaţi preamplificatorul şi sertarul valvei.

Page 22: CONTROLER DE VALVÃ INTELIGENT - Documents | Metsovalveproducts.metso.com/documents/neles/IMOs/ro/7ND91H70ro.pdf · Diagnosticare avansată a dispozitivului, incluzând: Auto-diagnosticare

22

7.4 Avertismente 7.5 Notificări

Mesaj afişat DescriereTOTAL OPERATION TIME WARNING

Timpul de funcţionare a depăşit limita.

VALVE FULL STROKES WARNING

A fost atinsă limita contorului de curse ale valvei.

VALVE REVERSALS WARNING

A fost atinsă limita contorului de inversiuni ale valvei.

ACTUATOR FULL STROKES WARNING

A fost atinsă limita contorului de curse ale actuatorului.

ACTUATOR REVERSALS WARNING

A fost atinsă limita contorului de curse ale actuatorului.

SPOOL FULL STROKES WARNING

A fost atinsă limita contorului de curse ale sertarului.

SPOOL REVERSALS WARNING

A fost atinsă limita contorului de inversiuni ale sertarului.

STEADY STATE DEVIATION WARNING

Avertisment asupra faptului că devierea în stare statică a crescut.

DYNAMIC STATE DEVIATION WARNING

Avertisment asupra faptului că devierea în stare dinamică a crescut.

STICTION LOW WARNING Avertisment asupra faptului că stricţiunea a depăşit limita inferioară.

STICTION HIGH WARNING Avertisment asupra faptului că stricţiunea a depăşit limita superioară.

LOAD FOR OPENING TOO LOW

Avertisment asupra faptului că sarcina pentru deschidere a depăşit limita inferioară.

LOAD FOR OPENING TOO HIGH

Avertisment asupra faptului că sarcina pentru deschidere a depăşit limita superioară.

SUPPLY PRESSURE OUT OF LIMITS

Presiunea de alimentare a depăşit condiţiile specificate de funcţionare.

TEMPERATURE OUT OF LIMITS

Temperatura a depăşit condiţiile specificate de funcţionare.

HUNTING DETECTION WARNING

S-a detectat pompajul valvei.Modificaţi nivelul de performanţă la unul mai puţin agresiv pentru a stabiliza valva. Verificaţi faptul că capacitatea sertarului valvei este adecvată pentru actuator.

REDUCED PERFORMANCE ACTIVATED

Performanţa controlerului de valvă este redusă datorită defectării senzorului sertarului valvei. Înlocuiţi ansamblul de sertar valvă.

TOO LOW SUPPLY PRESS FOR 1-ACT ACTUATOR

Nivel de presiune de alimentare prea mic pentru actuatorul cu acţiune simplă.

VALVE REVERSALS TREND WARNING

Avertisment asupra faptului că inversiunile valvei într-o zi au depăşit limita.

SETPOINT REVERSALS TREND WARNING

Avertisment asupra faptului că inversiunile punctului de referinţă într-o zi au depăşit limita.

VALVE TRAVEL TREND WARNING

Avertisment asupra faptului că cursele valvei într-o zi au depăşit limita.

VALVE REVERSALS WH STABLE SETP WARNING

Avertisment asupra faptului că inversiunile valvei în timp de punctul de referinţă este stabil, pe zi, au depăşit limita.

Mesaj afişat DescriereCALIBRATION SUCCESSFULL

Calibrarea poziţiei a fost efectuată cu succes.

TEST CANCELLED Testul off-line a fost anulat.TEST DONE Testul off-line a fost efectuat cu

succes.TEST FAILED Testul off-line a eşuat. Repetaţi

secvenţa de testare.CALIBRATION CANCELLED Calibrarea a fost anulată.PARAMETERS BACKUP RESTORED

Baza de date cu salvarea parametrilor a fost activată.

PT NOT ACTIVATED (Numai cu opţiunea de transmiţător de poziţie).Transmiţătorul de poziţie nu se află sub tensiune.

1PT CAL FAILED Calibrarea pe 1 punct a eşuat. Verificaţi montajul controlerului de valvă. Verificaţi valoarea (intervalul) parametrului de intrare. Verificaţi parametrul de rotaţie (ROT):

TUNE OK Reglarea fină a fost efectuată cu succes.

REDUCED PERFORMANCE DEACTIVATED

Măsurătoarea sertarului valvei şi controlul normal al valvei au fost restabilite.

Page 23: CONTROLER DE VALVÃ INTELIGENT - Documents | Metsovalveproducts.metso.com/documents/neles/IMOs/ro/7ND91H70ro.pdf · Diagnosticare avansată a dispozitivului, incluzând: Auto-diagnosticare

23

8 IDENTIFICAREA PROBLEMELORDefecte mecanice/electrice1. O modificare în punctul de referinţă al valvei nuafectează poziţia actuatorului Presiune de alimentare prea mică Sertarul valvei se lipeşte Parametri de configurare incorecţi Actuatorul şi/sau valva este blocat(ă) Cablurile de semnal nu sunt conectate corect, nu

apare nicio valoare pe afişaj Plăcile de circuit sunt defecte Calibrarea şi reglarea fină nu au fost efectuate Aparatul se află în modul manual Preamplificatorul este defect Aparatul se află în modul de autoprotejare2. Actuatorul se deplasează până la poziţia de capăt cuo mică modificare de semnal de intrare Ţevile dintre controler şi actuator sunt incorecte,

consultaţi Fig. 6. Configurările de parametri PFA şi ROT sunt

selectate incorect.3. Poziţionare lipsită de precizie Sertarul valvei este murdar Sarcină prea mare a actuatorului Presiune de alimentare prea mică Senzorii de sertar sau de presiune sunt defecţi Scurgere a actuatorului4. Supramodulaţie sau poziţionare prea lente Modificaţi valoarea PERF Sertarul valvei este murdar Ţeava de alimentare cu aer este prea mică sau

filtrul de alimentare cu aer este murdar Valva se lipeşte Verificaţi să nu existe scurgeri la ţevile dintre

controler şi actuator Verificaţi să nu existe scurgeri la şuruburile

opritoare mecanice5. Eroare în timpul calibrării cursei valvei Controlerul de valvă se află în modul MAN Verificaţi alinierea cuplajului cu indicatorul,

consultaţi Fig. 5. Configurările de parametri PFA şi ROT sunt

selectate incorect. Actuatorul sau valva nu s-a deplasat sau a rămas

blocat(ă) în timpul calibrării Presiune de alimentare prea mică Sertarul valvei este murdar

9 ND9100H/K00, ND9100H/I00(CU ÎNTRERUPĂTOARE DE CAPĂT DE CURSĂ)

9.1 Introducere9.1.1 Descriere generalăND9100H poate fi dotat cu întrerupătoare de capăt decursă. ND9100H/K00 are 2 micro-întrerupătoare şiND9100H/I00 are 2 întrerupătoare inductive deproximitate. Întrerupătoarele de capăt de cursă suntfolosite pentru indicarea poziţiei electrice a valvelor saua altor dispozitive.Punctele de întrerupere pot fi alese liber.

Fig. 24 Dispunere a ND9100H/K00

Fig. 25 Dispunere a ND9100H/I00

2 micro-întrerupãtoare

borne

M20 x 1,5

2 came

pãmânt

2 întrerupãtoare

borne

M20 x 1,5

pãmânt

2 came

de proximitate

egalizarepotenţialã

Page 24: CONTROLER DE VALVÃ INTELIGENT - Documents | Metsovalveproducts.metso.com/documents/neles/IMOs/ro/7ND91H70ro.pdf · Diagnosticare avansată a dispozitivului, incluzând: Auto-diagnosticare

24

9.1.2 MarcajeÎntrerupătorul de capăt de cursă este dotat cu o plăcuţăde identificare, vezi Fig. 26. Marcajele de pe plăcuţa deidentificare, de sus în jos, sunt: Denumire tip Valori electrice Clasa carcasei Interval de temperatură Intrare cablu Număr de serieDenumirea tipului este descrisă în Capitolul 15.

9.1.3 Specificaţii tehnice

9.1.3.1 ND9100H/K00Tip micro-întrerupător: OMRON D2VW-5 (05)

OMRON D2VW-01 (06)(contacte placate cu aur)Clasă de protecţie IP67

Sarcină de rezistenţă: 3A: 250 V c.a. (05)5A: 30 V DC0,4A: 125 V DC100 mA: 30 V DC/125 V c.a. (06)Precizie întrerupător:< 2°

Număr întrerupătoare: 2Clasa de protecţie a capacului:IP66 (DIN 40050, IEC

60529)Intrare cablu: M20 x 1,5Temperatura ambiantă: -40° până la +80 °CGreutate: Aprox. 0,8 kg

(numai întrerupătoarele decapăt de cursă)

Materiale:Corp:Aliaj din aluminiu,acoperit cu epoxiPărţi interne:Oţel inoxidabil şipolimerGarnitură:Nitril şi cauciucneopren

9.1.3.2 ND9100H/I00Întrerupător de proximitate:Inductiv, diametru 8-14 mm

Plajă de sensibilitate 2 mm Clasă de protecţie IP67P+F NJ2-12GK-SN (02)P+F NJ2-12GM-N (07)ifm IFC2002-ARKG/UP (56)Alte tipuri de întrerupătoare lacomandă specială

Valori electrice: În funcţie de tipulîntrerupătoruluiPrecizie întrerupător:< 1° Număr întrerupătoare:2Clasa de protecţie a carcasei:IP66 (DIN 40050, IEC 60529)

Intrare cablu: M20 x 1,5NPT 1/2 = -CE1R 1/2 = -CE3

Temperatura ambiantă: -40° până la +51 °C -20° până la +62 °C -20° până la +80 °C

Greutate: Aprox. 0,8 kg(numai întrerupătoarele decapăt de cursă)

Materiale:Corp:Aliaj din aluminiu, acoperitcu epoxiCapac:PolicarbonatPărţi interne:Oţel inoxidabil şipolimerGarnitură:Nitril şi cauciucneopren

9.2 Instalarea aparatului ND9100H/K00 sau ND9100H/I00pe un controler de valvă

Întrerupătorul de capăt de cursă se poate instala pe uncontroler de valvă existent. Dacă controlerul de valvă este deja montat pe un

ansamblu actuator/valvă, fixaţi actuatorul în poziţiade închidere sau de deschidere.

Scoateţi capacul (100), indicatorul (109), interfaţade utilizator local (223), capacul preamplificatorului(43) şi capacul elementelor electronice (39).

Montaţi arborele (311) pe arbore (11) rotindu-l.Strângeţi şurubul (312) folosind un produs deblocare precum Loctite. Deşurubaţi şuruburile (314)din came (313).

Montaţi capacul elementelor electronice (39) şicarcasa (300) pe controlerul de valvă.

ND9100/K00: Dacă este necesar, învârtiţi camele(313) pentru a evita contactul cu micro-întrerupătoarele.

Montaţi interfaţa de utilizator local (223) pe şasiu(306).

Montaţi indicatorul (109) pe arbore (311). Reglaţiîntrerupătorul de capăt de cursă conform secţiunii9.4.

9.3 Conexiuni electriceÎnainte de a conecta la curent, asiguraţi-vă căspecificaţiile electrice şi cablurile îndeplinesc condiţiilede instalare. Consultaţi diagramele din secţiunea 12.9.Consultaţi informaţiile de pe plăcuţa de identificare.ND9100/I00: Observaţi funcţionarea întrerupătorului deproximitate; acesta este activat atunci când faţa activăeste fie acoperită fie liberă.

Fig. 26 Plăcuţă de identificare

Page 25: CONTROLER DE VALVÃ INTELIGENT - Documents | Metsovalveproducts.metso.com/documents/neles/IMOs/ro/7ND91H70ro.pdf · Diagnosticare avansată a dispozitivului, incluzând: Auto-diagnosticare

25

9.4 ReglareIndicatorul (109) trebuie scos pentru a se putea efectuareglarea.Atunci când întrerupătorul de capăt de cursă estecomandat împreună cu valva şi actuatorul,întrerupătoarele controlerului de valvă sunt reglate dinfabrică. Limitele pot fi reglate prin modificarea poziţieicamelor (313) pe arbore. Întrerupătorul inferior esteactivat la limita închisă iar întrerupătorul superior lalimita deschisă. Cu actuatorul aflat în poziţia deschisă sau închisă,

localizaţi punctul de întrerupere rotind cama astfelîncât starea întrerupătorului să se modifice la aprox.5°–6° înainte de limită.

ND9100/I00:Folosiţi indicatorul cu LED sau uninstrument separat de măsurare drept ajutor.

După reinstalarea actuatorului, prima dată reglaţilimitele sale mecanice în funcţie de valvă, apoicontrolerul de valvă şi în final întrerupătorul decapăt de cursă.

Atunci când reglarea este terminată, rotiţi indicatorul(109) astfel încât linia galbenă să fie paralelă cuelementul de închidere a valvei.

9.5 Îndepărtarea întrerupătoarelor de capăt de cursă ND9100H/K00 şi ND9100H/I00pentru accesarea controlerului de valvă

Scoateţi capacul (100) şi indicatorul (109). Detaşaţi camele (313). Scoateţi cablurile interfeţei de utilizator local de pe

placa de circuit. Slăbiţi şuruburile (303) şi scoateţi carcasa (300). Scoateţi capacul elementelor electronice (39). Procedaţi în mod corespunzător cu controlerul de

valvă. Reinstalaţi întrerupătorul de capăt de cursă conform

secţiunii 9.2 şi verificaţi reglarea conform secţiunii9.4.

9.6 Diagrame circuitCircuitul intern al întrerupătorului de capăt de cursă estearătat în diagramele de conexiune din secţiunea 12.9 şipe autocolantul din interiorul capacului (numai pentruND9100H/K00).

9.7 ÎntreţinereÎntreţinerea regulată a întrerupătorului de capăt decursă nu este necesară.

10 SCULENu sunt necesare scule speciale.

11 COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB

Piesele de schimb sunt livrate ca module. Moduleledisponibile sunt indicate în secţiunile 12.1 şi 12.2.Atunci când comandaţi piese de schimb, includeţiîntotdeauna următoarele informaţii: Denumirea tipului de controler de valvă şi numărul

de serie de pe plăcuţa de identificare Codul acestui manual, numărul de piesă, numele

piesei şi cantitatea cerută.

Fig. 27 Reglarea întrerupătorului de capăt de cursă

161514131211

Deschis

Închis

Page 26: CONTROLER DE VALVÃ INTELIGENT - Documents | Metsovalveproducts.metso.com/documents/neles/IMOs/ro/7ND91H70ro.pdf · Diagnosticare avansată a dispozitivului, incluzând: Auto-diagnosticare

26

12 DESENE ŞI NOMENCLATOARE

12.1 Vedere în secţiune şi nomenclator, ND9100H100

39

1

8

110109

228

215220

218

210

11

221

151612*

14*

44

43

120

219

139

9

107

48

47

223

42

217

49

193

19

18

222

36

Articol Cantitate Descriere Module de schimb1 1 Carcasă8 1 Capac ieşire9 2 Şurub11 1 Arbore15 1 Inel O16 1 Şaibă18 1 Şaibă ondulată19 1 Bucşă36 1 Şurub de legare la pământ39 1 Capac elemente electronice42 4 Şurub43 1 Capac preamplificator44 1 Şurub47 3 Şurub48 2 Şurub49 1 Şurub100 1 Capac x107 4 Şurub109 1 Indicator110 1 Şurub fără cap120 1 Unitate preamplificator x139 2 Şurub193 1 Ansamblul sertar valvă x210 1 Placă de circuit controler215 1 Placa de circuit de comunicaţie x217 4 Şurub218 1 Suport219 2 Şurub220 2 Distanţier filetat221 3 Inel O222 1 Piesă de izolare223 1 Interfaţa de utilizator local (IUL) x228 2 Şurub*) Piese de montaj: cuplaj (12), şuruburi (14)

Page 27: CONTROLER DE VALVÃ INTELIGENT - Documents | Metsovalveproducts.metso.com/documents/neles/IMOs/ro/7ND91H70ro.pdf · Diagnosticare avansată a dispozitivului, incluzând: Auto-diagnosticare

27

12.2 Vedere în secţiune şi nomenclator, ND9100H/K00 şi ND9100H/I00

358357

355

100

110109

107

313

302

301300

311

315

303

306

307

308

346

349

348347

314

350351

305

304

312

223

36

Articol Cantitate Descriere36 1 Şurub de legare la pământ100 1 Capac107 4 Şurub109 1 Indicator110 1 Şurub223 1 Interfaţa de utilizator local (IUL)300 1 Carcasă301 1 Garnitură302 1 Şurub303 4 Şurub304 1 Suport305 2 Şurub306 1 Şasiu al interfeţei de utilizator local (IUL)307 3 Şurub308 2 Şurub311 1 Arbore312 2 Şurub313 2 Camă314 2 Şurub315 6 Bornă346 1 Bucşă (I00)347 2 Senzor inductiv de proximitate (I00)348 1 Placă de fixare349 2 Şurub350 1 Şaibă351 1 Şurub355 2 Micro-întrerupător (K00)357 2 Şaibă elastică (K00)358 2 Şurub (K00)

Page 28: CONTROLER DE VALVÃ INTELIGENT - Documents | Metsovalveproducts.metso.com/documents/neles/IMOs/ro/7ND91H70ro.pdf · Diagnosticare avansată a dispozitivului, incluzând: Auto-diagnosticare

28

12.3 Piese de montaj pentru actuatoarele EC05-14/EJ05-14, valva se deschide la semnalul în creştere

12.4 Piese de montaj pentru actuatoarele B1C/B1J6-20

38

474849 42715 53

54

ND9100

E_05 - 14

Articol Cantitate Descriere4 3 Şurub15 1 Cuplaj27 2 Şurub38 2 Inel O47 1 Etrier cuplaj48 2 Şurub49 1 Inel O53 2 Dop54 1 Dop (numai pentru EJ)

Articol Cantitate Descriere1 1 Suport de montaj2 1 Ureche3 4 Şaibă4 4 Şurub28 4 Şurub29 1 Şurub36 1 Manta a cuplajului47 1 Etrier cuplaj48 2 Şurub53 1 Dop (numai pentru BJ)54 2 Dop

Articol Cantitate Descriere1 1 Suport de montaj2 1 Etrier cuplaj3 4 Şaibă4 4 Şurub13 2 Şurub14 2 Piuliţă hexagonală28 4 Şurub29 1 Şurub47 1 Etrier cuplaj48 2 Şurub53 1 Dop (numai pentru BJ)54 2 Dop

ND9100VDI/VDE 3845

ND9100

Nelesfaţã de montajfaţã de montaj

Page 29: CONTROLER DE VALVÃ INTELIGENT - Documents | Metsovalveproducts.metso.com/documents/neles/IMOs/ro/7ND91H70ro.pdf · Diagnosticare avansată a dispozitivului, incluzând: Auto-diagnosticare

29

12.5 Piese de montaj pentru actuatoarele B1C/B1J25-50, B1C502 şi B1J322

12.6 Piese de montaj pentru actuatoarele Quadra-Power®

Articol Cantitate Descriere1 1 Suport de montaj2 1 Etrier cuplaj3 4 Şaibă4 4 Şurub27 4 Şaibă28 4 Şurub47 1 Etrier cuplaj48 2 Şurub53 1 Dop (numai pentru BJ)54 2 Dop

ND9100

Articol Cantitate Descriere1 1 Suport de montaj2 1 Ureche4 4 Şurub28 4 Şurub29 1 Şurub30 4 Şurub35 1 Dop adaptator

(numai QP II 1/S- 6/S)35 1 Placă adaptator

(QP II 2B/K 6_/K)36 1 Manta a cuplajului47 1 Etrier cuplaj48 2 Şurub53 1 Dop54 2 Dop

Articol Cantitate Descriere1 1 Suport de montaj2 2 Semi-etrier cuplaj3 1 Adaptator4 4 Şurub5 4 Piuliţă hexagonală6 1 Şurub7 4 Şurub8 4 Şaibă9 4 Şurub10 4 Şaibă47 1 Etrier cuplaj48 2 Şurub53 1 Dop54 2 Dop

ND9100

ND9100

Page 30: CONTROLER DE VALVÃ INTELIGENT - Documents | Metsovalveproducts.metso.com/documents/neles/IMOs/ro/7ND91H70ro.pdf · Diagnosticare avansată a dispozitivului, incluzând: Auto-diagnosticare

30

12.7 Piese de montaj pentru actuatoarele liniare ale nelesCV Globe

34

31

28

4847

1654 3853

39

Articol Cantitate Descriere3 2 Şaibă4 2 Şurub16 1 Dop conic28 4 Şurub31 1 Inel O38 2 Inel O39 1 Placă de montaj47 1 Pârghie de reacţie48 4 Şurub53 2 Dop54 1 Dop

Aşezaţi dopul conic pe scară în funcţie de cursă

Page 31: CONTROLER DE VALVÃ INTELIGENT - Documents | Metsovalveproducts.metso.com/documents/neles/IMOs/ro/7ND91H70ro.pdf · Diagnosticare avansată a dispozitivului, incluzând: Auto-diagnosticare

31

12.8 Piese de montaj pentru actuatoare liniare cu faţă de montaj IEC 60534

1

11

9

1412 11 3 6 5 19 18 15

8

7

2

4

Scale on this side

Stroke 10 - 120 mm

1617

Feedback lever in horizontal positionat mid travel of stroke.

Plane in the shaft in this positionwith feedback lever

54

Allowed travel range 45–90°

45-9

(10

- 120

mm

) S

troke

Articol Cantitate Descriere1 1 Suport2 1 Pârghie de reacţie3 1 Piesă de umplere4 1 Arc de întindere5 4 Şurub cu cap în cruce6 4 Şaibă7 4 Şurub hexagonal8 4 Şaibă9 4 Şurub hexagonal11 4 Şaibă elastică12 2 Piuliţă hexagonală14 2 Clemă15 1 Placă de fixare16 1 Şurub special17 1 Piuliţă hexagonală18 2 Şaibă19 2 Şurub hexagonal54 2 Dop

Cursă permisă 45-90°

Cursa 10 - 120 mm

Scara pe această parte

Pârghia de reacţie în poziţie orizontală la jumătatea cursei

Plan în arbore în această poziţie cu pârghia de reacţie

Cur

sa

Page 32: CONTROLER DE VALVÃ INTELIGENT - Documents | Metsovalveproducts.metso.com/documents/neles/IMOs/ro/7ND91H70ro.pdf · Diagnosticare avansată a dispozitivului, incluzând: Auto-diagnosticare

32

12.9 Diagrame de conexiune12.9.1 ND9100H/K05 şi ND9100H/K06

11red

12

13

15

16

14

A

Kblack

blue

black

red

OPEN

CLOSED

Connection diagram shows limitswitch when actuator is inintermediate position. Switch A (upper) is activated at theopen limit of the travel and switch K (lower) at the closedlimit.

Electrical characteristics:

OMRON D2VW-5 (K05):5 A - 30 V DC, 0.4 A - 125 V DC,3 A - 250 V AC

blue

OMRON D2VW-01, gold-plated contacts (K06):100 mA - 30 V DC / 125 V AC

Ambient temperature -40 ° ... +80 °C / -40° ... +176 °F

ÎNCHIS

DESCHIS

roşu

Diagrama de conexiune arată întrerupătorul de capăt decursă atunci când actuatorul se află în poziţie intermediară.Întrerupătorul A (de sus) este activat la limita deschisă acursei şi întrerupătorul K (de jos) la limita închisă.

Caracteristici electrice:

OMRON D2VW-5 (K05):5 A - 30 V DC, 0.4 A - 125 V DC,3 A - 250 V AC

OMRON D2VW-01, contacte placate cu aur (K06):100 mA - 30 V DC / 125 V AC

Temperatura ambiantă -40° ... +80 °C / -40° ... +176 °F

albastru

negru

roşu

albastru

negru

Page 33: CONTROLER DE VALVÃ INTELIGENT - Documents | Metsovalveproducts.metso.com/documents/neles/IMOs/ro/7ND91H70ro.pdf · Diagnosticare avansată a dispozitivului, incluzând: Auto-diagnosticare

33

12.9.2 ND9100H/I0

11blue

brown

K

A

Factory adjustment:Active faces of proximity switches are covered when the actuator is in intermediate position.Active face A (upper switch) becomes free at open limit of travel and face K (lower switch) at closed limit.

The function can be inverted on site by re-adjusting the cam discs.

Intrinsically safe II 2 G EEx ia IIC T6.According to CENELEC EN50014 and EN50020.

Voltage (Umax), current (Imax), inductance (Li) andcapacitance (Ci) according to certificate of switch,see table.

PROXIMITY SWITCH

-+

- blue

brown+

OPEN

CLOSED

Type of proximity switch Electrical values

Umax Imax Li Ci(V) (mA) (µH) (nF)

Ex classification Certificate

13

14

16

150P+F NJ2-12GK-SN02 16 52 50P+F NJ2-12GM-N07 16 52 50 30

II 2 G EEx ia IIC T6II 2 G EEx ia IIC T6

PTB 00 ATEX 2049 XPTB 00 ATEX 2048 X

ÎNCHIS

DESCHISalbastru

albastru

maro

maro

Reglare fabrică:Feţele active ale întrerupătoarelor de proximitate sunt acoperite atunci când actuatorul se află înpoziţie intermediară.Faţa activă A (întrerupătorul de sus) devine liberă la limita deschisă a cursei şi faţa K(întrerupătorul de jos) la limita închisă.Funcţia poate fi inversată prin re-reglarea camelor.Distanţă de sensibilitate 2...4 mm, în funcţie de tipul de întrerupătorTensiune de alimentare 8 V DC (Ri 1 kΩ)Consum de curent

faţa activă liberă, > 3 mAfaţa activă acoperită,< 1 mA

ÎNTRERUPĂTOR DE PROXIMITATESecuritate intrinsecă II 2 G EEx ia IIC T6. Conform CENELEC EN50014 şi EN50020.Tensiune (Umax), curent (Imax), inductanţă (Li) şi capacitanţă (Ci) conform certificatuluiîntrerupătorului, consultaţi tabelul.

Tip de întrerupător de proximitate

Valori electrice Clasificare ex Certificate

Page 34: CONTROLER DE VALVÃ INTELIGENT - Documents | Metsovalveproducts.metso.com/documents/neles/IMOs/ro/7ND91H70ro.pdf · Diagnosticare avansată a dispozitivului, incluzând: Auto-diagnosticare

34

12.9.3 ND9100H/I56

11 -

+13

14

16

+

-

DC

DCK

Ablack

black

black

black

OPEN

CLOSED

Factory adjustment:Active faces of proximity switches are free when the actuator isin the intermediate position. Active face A (upper switch)becomes covered at the open limit of the travel and face K(lower switch) at the closed limit.

The function may be inverted on site by re-adjusting the camdiscs.

Connections: Either wire can be connected to + or -.

PROXIMITY SWITCH

ifm electronic IFC2002-ARKG/UP2-wire typeSensing distance 2 mmRated voltage U = 10 - 36 V DCOutput current < 150 mA

active face covered, LED onQuiescent current < 0.6 mA

active face freeAmbient temperature -20˚ ... +80 ˚C / -13˚ ...+176 ˚F

ÎNCHIS

DESCHISnegru

negru

negru

negru

Reglare fabrică:Feţele active ale întrerupătoarelor de proximitate sunt libere atunci cândactuatorul se află în poziţie intermediară. Faţa activă A (întrerupătorul desus) devine acoperită la limita deschisă a cursei şi faţa K (întrerupătorul dejos) la limita închisă.Funcţia poate fi inversată prin re-reglarea camelor.Conexiuni: Orice cablu se poate conecta la + sau -.

ÎNTRERUPĂTOR DE PROXIMITATEifm electronic IFC2002-ARKG/UP tip bipolarDistanţă de sensibilitate 2 mmTensiune U = 10 - 36 V DCCurent de ieşire < 150 mA

faţa activă acoperită, LED aprinsCurent de repaus < 0,6 mA

faţa activă liberăTemperatura ambiantă -20° ... +80 °C / -13° ...+176 °F

Page 35: CONTROLER DE VALVÃ INTELIGENT - Documents | Metsovalveproducts.metso.com/documents/neles/IMOs/ro/7ND91H70ro.pdf · Diagnosticare avansată a dispozitivului, incluzând: Auto-diagnosticare

35

12.9.4 Desen de control

HAZARDOUS LOCATION

Exi barrier

Uout max 28 V

Iout max 120 mAPmax 1 W

Exi barrierUout max 28 V

Iout max 120 mAPmax 1 W

ND9100H_T

SHD

Position Transmitter

NONHAZARDOUS LOCATION

Li 53 µHCi 22 nFImax 120 mAUmax 28 VPmax 1 W

Li 53 µHCi 22 nFImax 120 mAUmax 28 VPmax 1 W

Class I, Division 1 and 2, Groups A, B, C, D

Class I, Zone 0, AEX ia, Group IIB/IIC T4/ T5/T6

T4: Ta = -40…80 °C

T5: Ta = -40...65 °C

T6: Ta = -40...50 °C

FM Notes:

1. The Intrinsic Safety Entity concept allows the interconnection of two Intrinsically safe devices Approved by

FM Approvals with entity parameters not specifically examined in combination as a system when:

Uo or Voc or Vt ≤ Vmax, Io or Isc or It ≤ Imax, Ca or Co ≥ Ci + Ccable, La or Lo ≥ Li + Lcable, Po ≤ Pi.

2. Dust-tight conduit seal must be used when installed in Class II and Class III environments.

3. Control equipment connected to the Associated Apparatus must not use or generate more than 250 Vrms or Vdc.

4. Installation should be in accordance with ANSI/ISA RP12.06.01“Installation of Intrinsically Safe Systems

for Hazardous (Classified) Locations” and the National Electrical Code® (ANSI/NFPA 70) Sections 504 and 505.

5. The configuration of associated Apparatus must be FM Approved under Entity Concept.

6. Associated Apparatus manufacturers installation drawing must be followed when installing this equipment.

7. No revision to drawing without prior Approval by FM Approvals.

8. The enclosure must be bonded.

9. Nonincendive wiring concept: The Nonincendive wiring concept allows the interconnection of devices with

Nonincendive wiring parameters: Vmax = 30V, Ci =22 nF, Li =53 µH

10. Nonincendive wiring parameters: Voc or Vt ≤ Vmax, Ca or Co ≥ Ci + Ccable, La or Lo ≥ Li + Lcable.

11. The configuration of Associated Nonincendive Field Wiring Apparatus must be FM Approved under

Nonincendive wiring concept.

12. Associated Nonincendive Field Wiring Apparatus manufacturers installation drawing must be followed when

installing this equipment.

Shield terminal is without any

electrical connection. If wanted,

shields can be connected to this terminal

Shrink tubes are

recommended to

avoid short-circuits

Page 36: CONTROLER DE VALVÃ INTELIGENT - Documents | Metsovalveproducts.metso.com/documents/neles/IMOs/ro/7ND91H70ro.pdf · Diagnosticare avansată a dispozitivului, incluzând: Auto-diagnosticare

36

13 DIMENSIUNI

M6 x 12 40.16 29.5

1.16

114

4.49

25 0.98

23.5

0.93

3 0.12

M20 x 1.5

33 1.30

33 1.30

28 1.10

190.75

G1/4

35.41.39

35.4

1.39

F05-ø50(VDI/VDE3845)

ø6/10

G1/8

15.50.61

18 0,71

ND9100

190.74

140.55

26.8

1.05

ø6ø0.23

33 1.29

27 1.06

35.41.39

35.4

1.39

F05-ø50(VDI/VDE3845)

60.23

10.5

0.41

130.51

20 0.78

261.02

M6/10G1/4

G1/4

G1/4

G1/8

G1/8

G1/8

33 1.29

170

6.69

56 2.20

38 1.49

4

41 1.61

23.5

0.92

29.51.1632

1.25

1405.51

54.52.14

51 2.0

134

5.27

81 3.18

24 0.94

491.92

351.37

M20 x 1.5

0.15

49.5

1.95

200.78

ND9100/I, ND9100/K

Page 37: CONTROLER DE VALVÃ INTELIGENT - Documents | Metsovalveproducts.metso.com/documents/neles/IMOs/ro/7ND91H70ro.pdf · Diagnosticare avansată a dispozitivului, incluzând: Auto-diagnosticare

37

14 DECLARAŢIE CE DE CONFORMITATE

Page 38: CONTROLER DE VALVÃ INTELIGENT - Documents | Metsovalveproducts.metso.com/documents/neles/IMOs/ro/7ND91H70ro.pdf · Diagnosticare avansată a dispozitivului, incluzând: Auto-diagnosticare

38

15 COD TIPCONTROLER DE VALVĂ INTELIGENT ND9100H

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.ND 9 10 3 H X1 T

ND9100H CU ÎNTRERUPĂTOR DE CAPĂT DE CURSĂ ND9100H/K00 SAU ND9100H/I00ND 9 10 6 H N K05

1. GRUPA DE PRODUSEND Controlerul de valvă inteligent

2. COD SERIE

9

Controler de valvă seria 9000 cu arbore universal şi faţă de montaj conform standardului VDI/VDE 3845,actuatoare EC/EJ şi standard Metso Automation.Adaptorul corespunzător de arbore este inclus în kit-ul de montaj. Atunci când controlerelede valvă sunt livrate separat, se furnizează un kit de adaptare a arborelui.

3. CUTIE10 Cutie standard IP66 / NEMA 4X

4. SERTAR VALVĂ CONEXIUNI PNEUMATICE(S, C1, C2)

2 Capacitate mică. Capacitate cilindrică a actuatorului < 1 dm3

G 1/4

3Capacitate medie. Capacitate cilindrică a actuatorului 1...3 dm3

G 1/4

6 Capacitate mare. Capacitate cilindrică a actuatorului > 3 dm3

G 1/4

5. COMUNICAŢIE / PLAJĂ SEMNAL DE INTRARE

H4–20 mA, comunicaţie HARTTensiune de alimentare 30 V DC. Tensiune de sarcină: până la 9,5 V DC la 20 mA corespunzând a 475 Ω (cădere de tensiune maximă).

6. OMOLOGĂRI ALE CONTROLERULUI DE VALVĂ CU CUTIE STANDARD

NNu există omologări pentru zone periculoase. Intrare cablu M20 x 1,5.Interval de temperatură -40° până la +85 °C.

X1

Certificare ATEX:- II 1 GD, EEx ia IIC T4...T6 T90 °C (EN 50014,EN 50020,EN 50284, EN 50281-1-1)ND91_HX1: Ui ≤ 28 V, Ii ≤ 120 mA, Pi ≤ 1 W, Li = 53 µH,Ci = 22 nF.Intrare cablu M20 x 1,5.Interval de temperatură: T4, -40° până la +80 °C.T5; < +65 °C, T6; < +50 °CNedisponibil cu întrerupătoare de capăt de cursă (I sau K cu cod 8).

X2

Certificări ATEX:- II 2 GD, EEx ia IIC T4...T6 T90 °C (EN 50014,EN 50020,EN 50281-1-1)ND91_HX2: Ui ≤ 28 V, Ii ≤ 120 mA, Pi ≤ 1 W, Li = 53 µH,Ci = 22 nF.Intrare cablu M20 x 1,5.Interval de temperatură: T4, -40° până la +80 °C.T5; < +65 °C, T6; < +50 °C.Numai cu întrerupătoare de capăt de cursă inductive certificate ATEX (exemplu I02, I09).

6. OMOLOGĂRI ALE CONTROLERULUI DE VALVĂ CU CUTIE STANDARD

X3

Certificări ATEX:- II 3 GD, EEx nA IIC T4...T6 T90 °C (EN 50014, EN 50021,EN 50281-1-1)Nu este nevoie de bariera Zener.ND91_HX3: Ui ≤ 30 V, Pmax = aparatul se autolimitează,Li = 53 µH, Ci = 22 nF.Intrare cablu M20 x 1,5.Interval de temperatură: T4, -40° până la +85 °CT5; < +75 °C, T6; < +60 °C.

U1

Certificări FM / CSA:- IS Clasa I, Divizia 1, Grupele A, B, C, D, T4...T6- IS Clasa I, Zona 0, AEx ia IIC T4...T6ND91_HU1: Ui ≤ 28 V, Ii ≤ 120 mA, Pi ≤ 1 W, Li = 53 µH, Ci = 22 nF. Intrare cablu M20 x 1,5.Interval de temperatură: T4, -40° până la +80 °C.T5; < +65 °C, T6; < +50 °C.Nedisponibil cu întrerupătoare de capăt de cursă (I sau K cu cod 8).

6. OMOLOGĂRI ALE CONTROLERULUI DE VALVĂ CU CUTIE STANDARD

U2

Certificări FM / CSA:- NI Clasa I, Divizia 2, Grupele A, B, C, D, T4...T6.- NI Clasa I, Zona 2, Ex nA II T4...T6Nu este nevoie de bariera Zener.ND9_HU2: Ui ≤ 30 V, Pmax = aparatul se autolimitează,Li = 53 µH, Ci = 22 nF. Rezistenţă la sarcină externă 0 – 780 Ω. Intrare cablu M20 x 1,5.Interval de temperatură: T4, -40° până la +85 °C.T5; < +70 °C, T6; < +55 °C.Nedisponibil cu întrerupătoare de capăt de cursă (I sau K cu cod 8).

7. OPŢIUNI ALE CONTROLERULUI DE VALVĂ

T

Numai pentru ND9_H_T: Transmiţător de poziţie bipolar (pasiv) intern.Semnal de reacţie poziţie analog, ieşire 4-20 mA, tensiune de alimentare 12-30 V DC, rezistenţă la sarcină externă 0-780 Ω.

ND91_HX1T şi ND91_HX2T: Ui ≤ 28 V, Ii ≤ 120 mA,Pi ≤ 1 W,Li = 53 µH, Ci = 22 nF, rezistenţă la sarcină externă 0–690 Ω

ND91_HX3T: Ui ≤ 30 V, Pmax = aparatul se autolimitează,Li = 53 µH, Ci = 22 nF, rezistenţă la sarcină externă 0–780 Ω

ND91_HU1T: Ui ≤ 28 V, Ii ≤ 120 mA, Pi ≤ 1 W, Li = 53 µH, Ci = 22 nF, rezistenţă la sarcină externă 0–690 Ω

ND91_HU2T: Ui ≤ 30 V, Pmax = aparatul se autolimitează,Li = 53 µH, Ci = 22 nF, rezistenţă la sarcină externă 0–780 Ω

MFiniţie specială rezistentă la coroziune. Suprafeţele externe din aluminiu protejate prin anodizare dură cu PTFE. Grosime strat de acoperire 20 µm. Nevopsit. Nedisponibil cu G cu cod 7.

G Adaptor de evacuare. filet 1 x 1/2 NPT.Nedisponibil cu M cu cod 7.

Y Construcţie specială, a se specifica.

8. TIP ÎNTRERUPĂTOR DE CAPĂT DE CURSĂÎntrerupătoare inductive de proximitate, 2 bucăţi.Cutie IP66 / NEMA 4X. Intrare cablu M20 x 1,5 (2 bucăţi).

I02

P+F; NJ2-12GK-SN, tip bipolar, DC; > 3 mA; < 1 mA.Securitate intrinsecă conform ATEX II 2 G EEx ia IIC T6.Interval de temperatură -40° până la +51 °C.Opţiunea controlerului de valvă trebuie să fie întotdeauna X2 sau X3 (cod 6). Neaplicabil opţiunilor "X1", "U1" şi "U2" (în 6).

I09

P+F; NCB2-12GM35-N0, tip bipolar, DC; > 3 mA; < 1 mA.Securitate intrinsecă conform ATEX II 2 G EEx ia IIC T6.Interval de temperatură -25° până la +100 °C.Opţiunea controlerului de valvă trebuie să fie întotdeauna X2 sau X3 (cod 6). Neaplicabil opţiunilor "X1", "U1" şi "U2" (în 6).

I56

ifm IFC2002-ARKG/UP, tip bipolar, DC; 150 mA, 10 – 36 V DC,curent de scurgere < 0,6 mA.Interval de temperatură -20° până la +80 °C.Neaplicabil opţiunilor "X1", "X2", "X3", "U1" şi "U2" (în 6).Micro-întrerupătoare mecanice, 2 bucăţi.Cutie IP66 / NEMA 4X. Intrare cablu M20 x 1,5 (2 bucăţi).

K05OMRON D2VW-5; 3 A - 250 V AC, 0.4 A - 125 V DC, 5 A - 30 V DC.Interval de temperatură -40° până la +80 °C.Neaplicabil opţiunilor "X1", "X2", "X3", "U1" şi "U2" (în 6).

K06OMRON D2VW-01; contacte placate cu aur, 100 mA - 30 V DC / 125 V AC.Interval de temperatură -40° până la +80 °C.Neaplicabil opţiunilor "X1", "X2", "X3", "U1" şi "U2" (în 6).

9. OPŢIUNILE ÎNTRERUPĂTORULUI DE CAPĂT DE CURSĂY Construcţie specială, a se specifica.

Page 39: CONTROLER DE VALVÃ INTELIGENT - Documents | Metsovalveproducts.metso.com/documents/neles/IMOs/ro/7ND91H70ro.pdf · Diagnosticare avansată a dispozitivului, incluzând: Auto-diagnosticare

39

Page 40: CONTROLER DE VALVÃ INTELIGENT - Documents | Metsovalveproducts.metso.com/documents/neles/IMOs/ro/7ND91H70ro.pdf · Diagnosticare avansată a dispozitivului, incluzând: Auto-diagnosticare