achiziţii noi lista publicaţiilor noi -...

19
Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - august 2014 1. 1000 şigns / ed. : Carlos Mustienes, Thomas Hilland ; text ed. : Tom Ridgway. - Hong Kong ; : TASCHEN, 2009. - 318 p. : il., fot. - (Colors). - ISBN 978-3-8365-1001-1. 2. Adnotări - lecţii de pictură : Constantin Flondor şi gruparea NOIMA - Ciprian Bodea, Dan Gherman, Sorin Neamţu, Andrei Rosetti, Sorin Scurtulescu, Robert Koteles, Liliana Popa Mercioiu, Ierom. Pantelimon Susnea : [album] / Constantin Flondor (coord.)... - Bucureşti : Institutul Cultural Român, 2011. - 382 p. : il., fot. - ISBN 978-973-577-630-5. 3. Ahamed, Liaquat. Stăpânii finanţelor : cei patru bancheri care au ruinat lumea / Liaquat Ahamed ; trad. : Dana-Ligia Ilin. - Bucureşti : Humanitas, 2014. - 524 p. : portr. - (Povestea banilor). - Bibliogr. : p. 495-525. - ISBN 978-973-50-4254-7. 4. Ahmetaj, Arber. Riva H. : povestiri / Arber Ahmetaj ; trad. : Marius Dobrescu. - Bucureşti : Privirea, 2011. - 167 p. - ISBN 978-973-1936-13-0. 5. Aniţei, Nadia Cerasela. Didactica predării ştiinţelor juridice şi administrative / Nadia Cerasela Aniţei, Roxana Alina Petraru. - Ed. a 2-a, rev. - Iaşi : Lumen, 2011. - 286 p. - Bibliogr. : p. 283-286. - ISBN 978-973-166-286-2. 6. Aniţei, Nadia. Instituţii financiare internaţionale / Nadia Cerasela Aniţei. - Iaşi : Lumen, 2011. - 184 p. - Bibliogr. : p. 181-183. - ISBN 978-973-166-262-6. 7. Antonescu, Mădălina Virginia. Uniunea Europeană şi organizaţia internaţională : studiu comparativ de drept internaţional / Mădălina Virginia Antonescu. - Iaşi : Lumen, 2009. - 575 p. - Bibliogr. : p. 543-574. - ISBN 978-973-166-146-9. 8. Antonesei, Liviu. Poveşti filosofice cretane şi alte poezii din insule : poeme inedite (2008-2011) / Liviu Antonesei. - Bucureşti : Herg Benet, 2012. - 107 p. - (Colecţia № 4). - ISBN 978-606-8335-29-2. 9. Apostol, Constantin. Sgrafitto - viaţa şi patimile Sf.Mare Mucenic Gheorghe, Mănăstirea Sfântul Gheorghe, Giurgiu / concept şi îndrumare proiect : Constantin Apostol. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2008. - 51 p. : il., fot. - ISBN 978-973- 737-601-5. 10. Archeologia o przeszlosci Poznania i jego zaplecza : stan i potrzeby badan = Archaeological studies on the past of Poznan and its environs : the state of research and future perspective / pod red. Jarmili Kaczmarek, Hieronima Kaczmarka. - Poznan : Muzeum Archeologiczne, 2013. - 202 p. : il. - (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses; Vol. 14). - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-83-60109-30-4. 11. Arendt, Hannah. Originile totalitarismului / Hannah Arendt ; trad. din engl. de Ion Dur, Mircea Ivănescu. - Ed. a 3-a. - Bucureşti : Humanitas, 2014. - 641 p. - (Istorie contemporană). - ISBN 978-973-50-4328-5.

Upload: truongdang

Post on 03-Feb-2018

242 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Achiziţii noi

Lista publicaţiilor noi - august 2014

1. 1000 şigns / ed. : Carlos Mustienes, Thomas Hilland ; text ed. : Tom Ridgway. - Hong

Kong ; : TASCHEN, 2009. - 318 p. : il., fot. - (Colors). - ISBN 978-3-8365-1001-1.

2. Adnotări - lecţii de pictură : Constantin Flondor şi gruparea NOIMA - Ciprian Bodea,

Dan Gherman, Sorin Neamţu, Andrei Rosetti, Sorin Scurtulescu, Robert Koteles, Liliana

Popa Mercioiu, Ierom. Pantelimon Susnea : [album] / Constantin Flondor (coord.)... -

Bucureşti : Institutul Cultural Român, 2011. - 382 p. : il., fot. - ISBN 978-973-577-630-5.

3. Ahamed, Liaquat. Stăpânii finanţelor : cei patru bancheri care au ruinat lumea / Liaquat

Ahamed ; trad. : Dana-Ligia Ilin. - Bucureşti : Humanitas, 2014. - 524 p. : portr. -

(Povestea banilor). - Bibliogr. : p. 495-525. - ISBN 978-973-50-4254-7.

4. Ahmetaj, Arber. Riva H. : povestiri / Arber Ahmetaj ; trad. : Marius Dobrescu. -

Bucureşti : Privirea, 2011. - 167 p. - ISBN 978-973-1936-13-0.

5. Aniţei, Nadia Cerasela. Didactica predării ştiinţelor juridice şi administrative / Nadia

Cerasela Aniţei, Roxana Alina Petraru. - Ed. a 2-a, rev. - Iaşi : Lumen, 2011. - 286 p. -

Bibliogr. : p. 283-286. - ISBN 978-973-166-286-2.

6. Aniţei, Nadia. Instituţii financiare internaţionale / Nadia Cerasela Aniţei. - Iaşi : Lumen,

2011. - 184 p. - Bibliogr. : p. 181-183. - ISBN 978-973-166-262-6.

7. Antonescu, Mădălina Virginia. Uniunea Europeană şi organizaţia internaţională : studiu

comparativ de drept internaţional / Mădălina Virginia Antonescu. - Iaşi : Lumen, 2009. -

575 p. - Bibliogr. : p. 543-574. - ISBN 978-973-166-146-9.

8. Antonesei, Liviu. Poveşti filosofice cretane şi alte poezii din insule : poeme inedite

(2008-2011) / Liviu Antonesei. - Bucureşti : Herg Benet, 2012. - 107 p. - (Colecţia № 4).

- ISBN 978-606-8335-29-2.

9. Apostol, Constantin. Sgrafitto - viaţa şi patimile Sf.Mare Mucenic Gheorghe, Mănăstirea

Sfântul Gheorghe, Giurgiu / concept şi îndrumare proiect : Constantin Apostol. -

Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2008. - 51 p. : il., fot. - ISBN 978-973-

737-601-5.

10. Archeologia o przeszlosci Poznania i jego zaplecza : stan i potrzeby badan =

Archaeological studies on the past of Poznan and its environs : the state of research and

future perspective / pod red. Jarmili Kaczmarek, Hieronima Kaczmarka. - Poznan :

Muzeum Archeologiczne, 2013. - 202 p. : il. - (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses; Vol. 14). - Bibliogr. la sfârşitul art. -

ISBN 978-83-60109-30-4.

11. Arendt, Hannah. Originile totalitarismului / Hannah Arendt ; trad. din engl. de Ion Dur,

Mircea Ivănescu. - Ed. a 3-a. - Bucureşti : Humanitas, 2014. - 641 p. - (Istorie

contemporană). - ISBN 978-973-50-4328-5.

12. Bacalov, Sergiu. Regiunea Nistrului de Jos. Istorie. Genealogie. Demografie : (studii şi

documente). Vol. 1 / Sergiu Bacalov. - Chişinău : S.n., 2013. - 314 p. : il. - (Colecţia "Din

tradiţiile Basarabiei"). - Bibliogr. în notele de subsol. - ISBN 978-9975-120-12-8.

13. Baghiu, Bogdan. Scurta istorie a Logosului / Bogdan Baghiu. - Ed. a 2-a. - Iaşi : Lumen,

2011. - 207 p. - Bibliogr. : p. 199-205. - ISBN 978-973-166-261-9.

14. Balas, Alexandru. Muslims in Europe. The European Union solving social conflicts /

Alexandru Balas. - Iaşi : Lumen, 2008. - 187 p. - (Colecţia " Politica"). - Bibliogr. : p.

169-187.- ISBN 978-973-166-058-5.

15. Bărbulescu, Oana Uta. Dimitrie Cantemir - Latins litteris operam navare : despre

traducerea surselor latine şi integrarea lor în Istoria ieroglifică / Oana Uta Bărbulescu. -

Bucureşti : Editura Univerşităţii din Bucureşti, 2011. - 239 p. - Bibliogr. : p. 209-238. -

ISBN 978-606-16-0010-6.

16. Berciu-Draghicescu, Adina. Relaţii româno-canadiene : bibliogr. generală / Adina

Berciu-Draghicescu (coord.), Silvia-Adriana Tomescu ; Univ. din Bucureşti, Fac. de

Litere, Bibl. Centrală Univ. "Carol I" din Bucureşti. - Bucureşti : Editura Univerşităţii din

Bucureşti, 2012. - 551 p. : fot. - (Rela’ii bilaterale interna’ionale. Bibliogr. generale; 2). -

ISBN 978-606-16-0206-3.

17. Buchanan, James M. Democraţia în deficit : moştenirea politică a lordului Keynes /

James M. Buchanan, Richard E. Wagner ; trad. : Radu Simandan ; cuv. înainte Robert D.

Tollison. - Bucureşti : Humanitas, 2013. - 259 p. - (Cultura libertăţii). - ISBN 978-973-

50-3624-9.

18. Bucureşti : materie şi istorie : monumentul public şi distopiile lui : [album] =

Bucharest : matter & history : the public monument and its discontents / ed. : Anca

Benera, Alina Serban. - Bucureşti : Institutul Cultural Român, 2010. - 317 p. : fot., 1

CDrom. - Bibliogr. : p. 308-310. - ISBN 978-973-577-621-3.

19. Buhman, Eugeniu Arthur. Patru decenii în serviciul Casei Regale a României : memorii,

1898-1940 / Eugeniu Arthur Buhman ; ed. îngrij. : Cristian Scarlat ; pref. : Florin

Constantiniu. - Bucureşti : Sigma, 2006. - 527 p. : il., + 8 f. fot. - ISBN 973-649-312-1.

20. Burch, Geoff. The way of the dog : arta de a face succesul inevitabil / Geoff Burch ; trad.

: Diana Dorobantu, Mihaela Sofonea. - Bucureşti : Publica, 2012. - 131 p. : il. - ISBN

978-606-8360-24-9.

21. Buzărnescu, Ştefan. Sociologia opiniei publice : sistemul conceptual şi metodologia

cercetării / Ştefan Buzărnescu. - Timişoara : Editura de Vest, 2005. - 280 p. : il. -

Bibliogr. : p. 263-267 (189 tit.). - ISBN 973-36-0404-6.

22. Caliman, Ion. Ceremonialul riturilor de trecere : [în 3 vol.]. [Vol. 1]. Naşterea / Ion

Caliman. - Timişoara : Excelsior Art, 2008. - 207, [2] p. - Bibliogr. : p. 126-128. - ISBN

978-973-592-218-4.

23. Călinescu, Mirela. Chimie : pentru studenţii Fac. de Geologie şi Geofizică / Mirela

Călinescu. - Ed. a 2-a, rev. şi ad. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2012. -

263 p. - Bibliogr. : p. 262-263 (35 tit.). - ISBN 978-606-16-0189-9.

24. Cantacuzino, Sabina. Din viaţa familiei Ion C. Brătianu (1821-1891) / Sabina

Cantacuzino ; întrod., note, ind. şi ed. îngrij. : Elisabeta Simion. - Ed. a 3-a, rev. -

Bucureşti : Humanitas, 2013. - 313 p. : portr. - (Vintage). - Bibliogr. : p. 269-296. - ISBN

978-973-50-3461-0.

25. Căpraru, Marius. Libertate şi moderaţie politică / Marius Căpraru. - Iaşi : Lumen, 2010. -

249 p. - Bibliogr. : p. 231-249. - ISBN 978-973-166-234-3.

26. Căutătorii de poveşti : o călătorie prin bibliotecile de astăzi / Radu Paraschivescu, Cătălin

Ştefănescu, Irina Păcurariu, Vlad Petreanu. - Bucureşti : Humanitas, S.a. - 247 p. : fot., il.

color. - ISBN 978-973-50-3850-2.

27. Cehov, Anton Pavlovici. Pescăruşul : comedie în patru acte : comedie în două acte =

Pescăruşul : comedie în două acte / Boris Akunin / Anton Pavlovici Cehov, Boris Akunin

; trad. : Raluca Rădulescu. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : EuroPress, 2013. - 71, 55 p. -

(Teatru). - ISBN 978-606-668-039-4 (Cehov).

28. Ceuta, Emilia. Sociologia familiei din perspectiva creştină / Emilia Ceuta. - Bucureşti :

Editura Universităţii din Bucureşti, 2013. - 220, [1] p. - Bibliogr. : p. 209-220. - ISBN

978-606-16-0331-2.

29. Chateaubriand et le recit de fiction / sous la direction de Fabienne Bercegol, Pierre

Glaudes. - Paris : Clasşiques Garnier, 2013. - 498 p. - (Rencontres. - Ser. 18; Vol. 61). -

ISBN 978-2-8124-1717-7.

30. Chele, Ecaterina. Povestea vieţii mele / Ecaterina Chele ; ed. îngr. de Valeriu Matei. -

Bucureşti : Edit. Inst. Cultural Român, 2013. - 237 p. - ISBN 978-973-577-646-6.

31. Chiper, Grigore. Poezia optzecistă basarabeană : schimbare de paradigma / Grigore

Chiper. - Iaşi : Tipo Moldova, 2013. - 187 p. - (Opera omnia : publicistica şi eseu

contemporan). - Bibliogr. : p. 177-186.

32. Ciho, Miron. Studii privind magia egipteană antică / Miron Ciho. - Bucureşti : Ed.

Universităţii din Bucureşti, 2007. - 141 p. - Bibliogr. în notele de subsol. - ISBN 978-

973-737-276-5.

33. Ciobanu, Estela Antoaneta. The Spectacle of the Body in Late Medieval England / Estela

Antoaneta Ciobanu. - Iaşi : Lumen, 2012. - 400 p. : il. - ISBN 978-973-166-315-9.

34. Ciobanu, Ghenadie. Predarea compoziţiei la etapa actuală de dezvoltare a muzicii :

broşura metodică / Ghenadie Ciobanu ; Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Catedra

Muzicologie şi Compoziţie. - Chişinău : S.n., 2014. - 35 p. - ISBN 978-9975-4022-9-3.

35. Condraticova, Liliana. Alexei Marco : destinul unui bijutier din Moldova (1935-1993) /

Liliana Condraticova ; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Studii Enciclopedice, Inst.

Patrimoniului Cultural. - Iaşi : Lumen, 2011. - 200 p. : il. - ISBN 978-973-166-275-6.

36. Corneille, Pierre. Cidul / Pierre Corneille ; trad. de Şt. O. Ioşif ; cuv. înainte de Cezar

Petrescu. - Bucureşti : Gramar, 2008. - 120 p. - (Capodopere. Literatura Universală). -

ISBN 978-973-591-623-7.

37. Cotea, Lidia. L'imaginaire du corps chez les ecrivains de Minuit - annees 80-90 / Lidia

Cotea. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2012. - 258 p. - Bibliogr. : p. 233-

250. - ISBN 978-606-16-0217-9.

38. Cotfas, Nicolae. Complemente de matematică. Vol. 1 / Nicolae Coftas, Liviu-Adrian

Coftas. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2012. - 295 p. - Bibliogr. : p.

293-295 (34 tit.). - ISBN 978-606-16-0182-0.

39. Cristea, Darie. Un secol de relaţii internaţionale / Darie Cristea. - Bucureşti : Editura

Univerşităţii din Bucureşti, 2013. - 206 p. - ISBN 978-606-16-0241-4 .

40. Cujbă, Vadim. Aspecte geopolitice şi geoeconomice ale formării şi destrămării sistemului

colonial englez / Vadim Cujbă. - Iaşi : Lumen, 2009. - 141 p. - Bibliogr. : p. 137-139 (39

tit.). - ISBN 978-973-166-158-2.

41. Cum sint făcute legile americane / ed. rev. şi actualizată : Edward P. Willett ; pref. :

Newt Gingrich. - s.l. : S.n., s.a. - 70 p.

42. Cunoaşteţi greaca? Gramatica - exerciţii / Smaro Voiadzidu, Eleni Demiri-Prodromidru,

Nelly Nikolaidu-Nestora, Niovi Trifona-Andonopopulo. - Salonic : University Studio

Press, 2000. - 648 p.

43. Denizeau, Gerard. Să înţelegem şi să identificăm genurile muzicale : spre o nouă istorie a

muzicii / Gerard Denizeau ; trad. : Cristina Popescu. - Bucureşti : Meridiane, 2000. - 255

p. - ISBN 973-33-0439-5.

44. Dima, Viorela-Valentina. The temporal interpretation of nominal phrases in English and

Romanian / Viorela-Valentina Dima. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2013. -

327 p. - Ref. : p. 311-327. - ISBN 978-606-16-0238-4.

45. Dinca, Ana-Irina. Turismul durabil în culoarul transcarpatic Gura Humorului -

Campulung - Vatra Dornei - Bargau / Ana-Irina Dinca. - Bucureşti : Editura Universităţii

din Bucureşti, 2013. - 453 p. : il. -Bibliogr. : p. 408-428. - ISBN 978-606-16-0223-0.

46. Dinescu, Lucia Şimona. Noul film românesc : un eseu de antropologie vizuală / Lucia

Simona Dinescu. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2013. - 426 p. -

Bibliogr. : p. 419-426. - ISBN 978-606-16-0290-2.

47. Dinescu, Mihaela Irina. Deutsche Kompoşita und ihre rumanische entsprechung : am

beispiel der fachsprache der burgernahen polizei = Substantibvele compuse germane şi

corespondenţii lor în limba română / Mihaela Irina Dinescu. - Bucureşti : Ed.

Universităţii din Bucureşti, 2013. - 392 p. - Bibliogr. : p. 381-391 (156 tit.). - ISBN 978-

606-16-0236-0.

48. Djuvara, Neagu. A brief illustrated history of romanians / Neagu Djuvara ; transl. :

Cristian Anton. - Bucureşti : Humanitas, 2014. - 348 p. : il., portr. - ISBN 978-973-50-

4334-6.

49. Djuvara, Neagu. Civilizaţii şi tipare istorice : un studiu comparat al civilizaţiilor / Neagu

Djuvara ; trad. : Serban Broche. - Ed. a 4-a. - Bucureşti : Humanitas, 2012. - 566 p. -

(Seriile de autor Humanitas). - Bibliogr. : p. 539-547. - ISBN 978-973-50-3810-6.

50. Dobre, Dan. Analyse du discours de presse : projet semiotique / Dan Dobre. - Bucureşti :

Ed. Universităţii din Bucureşti, 2013. - 240 p. - Bibliogr. : p. 237-240. - ISBN 978-606-

16-0255-1.

51. Dobre, Dan. Introduction a une epistemologie de l'image publicitaire / Dan Dobre. -

Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2012. - 349 p. : il. + 1 DVD-Rom. -

Bibliogr. : p. 337-344. - ISBN 978-606-16-0163-9.

52. Dobre, Dan. L'amour chez Stendhal et Madame de la Fayette : essai psychanalytique /

Dan Dobre. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2013. - 203 p. - Bibliogr. : p.

197-199. - ISBN 978-606-16-0321-3.

53. Dobre, Dan. Mecanismes deictiques dans le discours de presse : le quotidien / Dan

Dobre. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2013. - 333 p. - Bibliogr. : p. 303-

323. - ISBN 978-975-737-389-2.

54. Dobritoiu-Alexandru, Teodora. Elemente lexicale romanesti in graiurile slovace şi cehe

din Moravia / Teodora Dobritoiu-Alexandru ; ed. ingr. de Anca Irina Ionescu. - Bucureşti

: Editura Universităţii din Bucureşti, 2013. - 197 p. - Bibliogr. : p. 169-191. - ISBN 978-

606-16-0256-8.

55. Doctor Evgenii S. Moskalenko : 50 years, commemoration (1963-2012) / composed

by : S. A. Moskalenko, I. V. Podlesny, E. V. Dumanov, ... - Chişinău : Elan-Poligraf,

2013. - 75 p. : fot.

56. Dogaru, Ion. Drept civil. Partea generală / Ion Dogaru, Sevastian Cercel. - Bucureşti :

Editura C.H. Beck, 2007. - 315 p. - (Curs universitar). - Bibliogr. : p. 289-298. - ISBN

978-973-115-068-0.

57. Dogaru, Ion. Drept civil. Persoanele / Ion Dogaru, Sevastian Cercel. - Bucureşti : Editura

C.H. Beck, 2007. - 358 p. - (Curs universitar). - Bibliogr. : p. 331-341 (248 tit.). - ISBN

978-973-115-153-3.

58. Dogaru, Ion. Teoria generală a obligaţiilor comerciale. Jurisprudenţa / Ion Dogaru,

Lucian Sauleanu. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2006. - 317 p. - ISBN

973-30-1600-4.

59. Dogaru, Ion. Teorie şi practică în materia titlurilor comerciale de valoare : cambia, biletul

la ordin şi cecul / Ion Dogaru, Lucian Sauleanu, Armand Calota-Ponea. - Bucureşti :

Editura Didactică şi Pedagogică, 2006. - 349 p. - ISBN 978-973-30-1543-7.

60. Dogaru, Ion. Texte juridice / Ion Dogaru, Ion. - Bucureşti : Universul Juridic, 2011. - 619

p. - (Studii juridice). - Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. - ISBN 978-973-

127-539-0.

61. Dogaru, Ion. The legal status of profesşionals and companies under the sway of the New

Romanian Civil Code / Ion Dogaru, Lucian Sauleanu. - Craiova : Editura Universitaria,

2014. - 159 p. - Bibliogr. in notele de subsol. - ISBN 978-606-14-0819-1.

62. Dragomir, Corneliu. O socioantropologie a dezastrelor naturale : oameni înecaţi în

lacrimi, case prăbuşite / Corneliu Dragomir. - Iaşi : Lumen, 2009. - 291 p. : fot. -

Bibliogr. : p. 285-290. - ISBN 978-973-166-174-2.

63. Dreapta intelectuală : teorii şi şcoli de gândire ale dreptei contemporane occidentale / ed.

: Ionuţ Sterpan, Dragoş Paul Aligica ; postf. : Vladimir Tismăneanu. - Bucureşti :

Humanitas, 2011. - 459, [2] p. - (Cultura libertăţii). - ISBN 978-973-50-3151-0.

64. Drept civil român. Idei producătoare de efecte juridice / coord. : Ion Dogaru. -

Bucureşti : Editura All. Beck, 2002. - 875 p. - (Studii juridice. Juridica). - Bibliogr. în

notele de subsol. - ISBN 973-655-165-2.

65. Drimer, Alina. Bechor : despre întâiul născut în Biblia Ebraică / Alina Drimer. -

Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2013. - 255 p. - Bibliogr. : p. 251-255. -

ISBN 978-606-16-0292-6.

66. du Bord, Claude-Henry. La litterature amoureuse : de Pierre Abelard a Marguerite Duras

/ Claude-Henry du Bord. - Paris : Eyrolles, 2014. - 386 p. - Bibliogr. : p. 373-382. - ISBN

978-2-212-55218-8.

67. Duchemin, Pierre-Yves. Arta informatizării unei biblioteci : ghid practic / Pierre-Yves

Duchemin ; cu participarea lui Dominique Lahary ; trad. : Doina Lica, Beatrice Stanciu,

Gabriel Zănescu. - Timişoara : AMARCORD, 1998. - 414 p. - Bibliogr. : p. 391-401. -

ISBN 973-9244-53-X.

68. Dumitrescu, Dan. Dicţionar economic român-englez de termeni bancari, bursieri şi de

asigurări / Mihail Dan Horia Dumitrescu. - Bucureşti : Akademos Art, 2008. - 277 p. -

ISBN 978-973-1730-61-5.

69. Dumitrescu, Dan. Dicţionar român-englez juridic = Dicţionar juridic român-englez /

Mihail Dan Horia Dumitrescu. - Bucureşti : Akademos Art, 2008. - 234 p. - ISBN 978-

973-1730-59-2.

70. Dumitrescu, Remus. Jocul de şah : fundamente teoretice / Remus Dumitrescu. - Bucureşti

: Editura Universităţii din Bucureşti, 2012. - 161, [3] p. : il. - Bibliogr. : p. 163 (8 tit.). -

ISBN 978-606-0084-7.

71. Duţu, Alexandru. Lumea dinăuntru şi lumea din afară : (articole, interviuri, note de

lectură) / Alexandru Duţu ; ed. îngrij., întrod., note şi ind. de Laurenţiu Vlad. - Ed. a 2-a,

rev. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2008. - 353 p. - Ref. : p. 331-337. -

ISBN 978-973-736-731-9.

72. "Ecologie şi evoluţionism : origine, dezvoltare şi perspective", conf. naţ. de ecologie.

Ecologie şi evoluţionism : origine, dezvoltare şi perspective : lucrările conf. naţ. de

ecologie, Galaţi, 22-24 oct. 2009 / Societatea Rom. de Ecologie. - Bucureşti : Ars

Docendi, 2010. - 210 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-973-558-507-5.

73. Enciclopedia marilor personalităţi din istoria, ştiinţa şi cultura românească, de-a lungul

timpului . Vol. 13. Mari voievozi, mari istorici, mari oameni politici : A - Z / coord. şi

editor : Ion Văduva-Poenaru. - Bucureşti : Geneze, s.a. - 435 p. : portr. - (Marea

enciclopedie română. Sect. 1). - ISBN 973-9099-88-7.

74. Epistemologia ştiinţei şi managementul cunoaşterii / coord. : Constantin Stoenescu. -

Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2011. - 284 p. - Bibliogr. : p. 277-284. -

ISBN 978-606-16-0042-7.

75. Etudes sur le XVIII-e siecle . Vol. 4 / edit. : Andreea Vlădescu, Coman Lupu. -

Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2014. - 173 p. - ISBN 978-606-16-0396-1.

76. Falkner, David E. The mythology of the neght sky : an amateur astronomer's guide to the

ancient greek and roman legends / David E. Falkner. - New-York : Springer, 2011. - 238

p. - (Patrick moore's practical astronomy series). - Bibliogr. : p. 227-228. - ISBN 978-1-

4614-0136-0.

77. Fenesan, Cristina. Cultura otomană a vilayetului Timişoara. (1552-1716) / Cristina

Fenesan. - Ed. a 2-a, rev. - Timişoara : Editura de Vest, 2006. - 264 p. : il. - Bibliogr. în

notele de subsol. - ISBN 973-36-0421-6.

78. Filosofia japoneză azi / coord. : Shunzo Majima, Emanuel-Mihail Socaciu. - Bucureşti :

Editura Universităţii din Bucureşti, 2013. - 321 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-

606-16-0310-7.

79. Filosofia Sfântului Gerard de Cenad în context cultural şi biografic / coord. : Claudiu

Mesaros. - Szeged : JATE Press, 2013. - 191 p. : il. - ISBN 978-963-315-148-8.

80. Flonta, Maria-Luisa. Neurobiologia cogniţiei / Maria-Luisa Flonta, Violeta Ristoiu,

Alexandru-Florian Deftu. - Bucureşti : Ed. Univ. din Bucureşti, 2013. - 202 p. : il. -

Bibliogr. : p. 194-202. - ISBN 978-606-16-0324-4.

81. Florea, Lavinia. Globalizare şi securitate economică / Lavinia Florea. - Iaşi : Lumen,

2006. - 183 p. - (Colecţie de succes). - Bibliogr. : p. 159-165 (67 tit.). - ISBN 978-973-

1703-41-1.

82. Florescu, Viorica. Lecţii de fizică cuantică avansată. Vol. 1 / Viorica Florescu, Mădălina

Boca. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2013. - 293 p. - Bibliogr. : p. 291-293

(40 tit.). - ISBN 978-606-16-0232-2.

83. Fotache, Oana. Moşteniri intermitente : o altă istorie a teoriei literare / Oana Fotache.

- Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2013. - 170 p. - Bibliogr. : p. 157-170. -

ISBN 978-606-16-0305-3.

84. Frantz, Anais. Le complexe d' Eve: la pudeur et la litterature : lectures de Violette Leduc

et Marguerite Duras / Anais Frantz. - Paris : Champion, 2013. - 305 p. - (Bibliotheque de

litterature generale et comparee; Vol. 107). - Bibliog. : p. 185-295. - ISBN 978-2-7453-

2459-7.

85. Ganciu, Mihaela. Tradiţii şi dansuri populare specifice zonelor etnografice : monogr. /

Mihaela Ganciu. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2013. - 149 p. -

Bibliogr. : p. 147-149. - ISBN 978-606-16-0333-6.

86. Gavrilă, Camelia. Metode şi coduri de simulare în fizică / Camelia Gavrilă, Ion Gruia. -

Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2013. - 262 p. - Bibliogr. : p. 258-262 (70 tit.).

- ISBN 978-606-16-0266-7.

87. George Lowendal : un aristocrat în luminile rampei. 1897-1964 : [album] / coord. :

Adriana Avram ; pref. : George Banu ; ed. îngrij. : Andreea Dumitru. - Bucureşti :

Institutul Cultural Român, 2011. - 262 p. : il., fot., portr. - Bibliogr. : p. 248-251. - ISBN

978-973-577-624-4.

88. Gheorghiu, Teodor Octavian. Locuirea tradiţională rurală din zona Banat-Crisana :

[elemente de istorie şi morfologie, protecţie şi integrare] / Teodor Octavian Gheorghiu. –

Timişoara : Eurobit, 2008. - 372 p. : il., hărţi, fot. - ISBN 978-973-620-375-6.

89. Gramada, Angela. Evoluţia relaţiilor ruso-americane din perspectiva dezbaterii

multilateralism/unilateralism / Angela Gramada. - Iaşi : Lumen, 2007. - 86 p. - Bibliogr. :

p. 85-86 (30 tit.). - ISBN 978-973-166-014-1.

90. Grosseck, Gabriela. Marketing şi comunicare pe Internet / Gabriela Grosseck. - Iaşi :

Lumen, 2006. - 458 p. : il. - (Colecţie de succes). - Bibliogr. : p. 449-458 (77 tit.). -

ISBN 973-7766-87-3.

91. Grosu, Elena. Dicţionar de educaţie tehnologică 18 în 1 / Elena Grosu, Ion Saragov,

Andrei Sacara. - Chişinău : Epigraf, 2009. - 439 p. - Bibliogr. : p. 439. - ISBN 978-

9975-947-71-8.

92. Grunfeld, Iosif. Dicţionar de artă / Iosif Grunfeld. - Ed. a 2-a, rev. - Timişoara :

Eurostampa, 2008. - 497 p. : il. + 16 tab. - Bibliogr. : p. 489-495 (128 tit.). - ISBN 978-

973-687-747-6.

93. Hammer, Patricia Riley. The New Topiary imaginative techniques from Longwood

Gardens : [album] / Patricia Riley Hammer ; il. Joan Messick Frain ; photogr. : Larry

Albee. - S.l. : Garden Art Press, S.a. - 264 p. : fot., il. - Bibliogr. : p. 256-262. - ISBN 1-

870673-03-4.

94. Hann, Karin. Marcel Pagnol, un autre regard / Karin Hann. - Monaco : Ed. du Rocher,

2014. - 277 p. - (Le roman des lieux et destins magiques). - ISBN 978-2-268-07583-9.

95. History of the world in photographs : [encyclopedia] / deşign by : Simone Sticker. - S.l. :

Ullmann Publ., 2008. - 559 p. : il., fot. + 1 CDrom. - (Encyclopedia Britannica). - ISBN

978-3-8331-5150-7.

96. Hogas, Diana-Loredana. Prevenirea şi sanctionarea violenţei domestice prin normele

dreptului penal / Diana-Loredana Hogas. - Iaşi : Lumen, 2010. - 226 p. - Bibliogr. : p.

215-226. - ISBN 978-973-166-218-3.

97. Horticultura practică / Viorel Berar, Maria Bala, Alin Dobrei, ... ; coord. : V. Berar, Gh.

Posta ; Univ. de Şt. Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara. - Timişoara :

Ed. de Vest, 2012. - 520 p. : il. - Bibliogr. la sfârşitul cap. - ISBN 978-973-36-0539-3.

98. Husserl, Edmund. Cercetări logice. Vol. 2. Cercetări asupra fenomenologiei şi teoriei

cunoaşterii / Edmund Husserl ; trad. : Bogdan Olaru, Ghristian Ferencz-Flatz. - Bucureşti

: Humanitas, 2009. - 341 p. - (Acta phaenomenologică). - ISBN 978-973-50-2549-6.

99. Husserl, Edmund. Cercetări logice. Vol. 2. Cercetări asupra fenomenologiei şi teoriei

cunoaşterii / Edmund Husserl ; trad. : Ghristian Ferencz-Flatz, Ion Tănăsescu. - Bucureşti

: Humanitas, 2012. - 477 p. - (Acta phaenomenologică). - ISBN 978-973-50-3766-6.

100. Husserl, Edmund. Cercetări logice. Vol. 2. Cercetări asupra fenomenologiei şi

teoriei cunoaşterii / Edmund Husserl ; trad. : Bogdan Olaru. - Bucureşti : Humanitas,

2013. - 345 p. - (Acta phaenomenologică). - ISBN 978-973-50-4207-3.

101. Instituţia medicosanitară publică "Spitalul clinic de traumatologie şi ortopedie" la

50 de ani / aut.-alcăt. : Vasile Trofăilă. - Chişinău : S.n., 2014. - 240 p. : fot. - ISBN 978-

9975-53-325-6.

102. Ioniţă, Carmen. Patologie aviară şi management avicol. Vol. 1 / Carmen Ioniţă. -

Craiova : Sitech, 2014. - 487 p. : il. - Bibliogr. : p. 479-487 (131 tit.). - ISBN 978-606-

11-3854-8.

103. Iovu, Mihai-Bogdan. Conceptualizarea abuzului şi neglijării copilului în familie /

Mihai-Bogdan Iovu. - Iaşi : Lumen, 2008. - 117 p. : il. - (Asistenta socială). - Bibliogr. :

p. 111-117. - ISBN 978-973-166-086-8.

104. Irimia, Mihai. La necropole getique de V-IV sciecles AV N.E. de Bugeac / Mihai

Irimia ; Union Intern. des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques. - Bucureşti : Edit.

Academiei Republicii Socialiste Romania, 1986. - 19 f. aparte. - (Roumanie; Fasc. 13

(R93-R109, 18 feuilles);Inventaria archaelogica).

105. Iurac, Simion. Limba rusă contemporană : morfologia / Simion Iurac. - Bucureşti :

Ed. Universităţii din Bucureşti, 2008. - 302 p. - Bibliogr. : p. 274-278. - ISBN 978-973-

737-455-4.

106. Johnson, Paul. O istorie a lumii moderne. 1920-2000 / Paul Johnson ; trad. :

Luana Schidu. - Ed. a 3-a. - Bucureşti : Humanitas, 2014. - 851 p. - (Istorie

contemporană). - ISBN 978-973-50-4341-4.

107. Kapuscinski, Ryszard. Călătorind cu Herodot / Ryszard Kapuscinski ; trad., postf.

şi note : Mihai Mîţu ; cuv. înainte : Adam Michnik ; pref. : Janusz Drzewucki. - Bucureşti

: Art, 2008. - 312 p. - ISBN 978-973-124-346-7.

108. Kawabata, Yasunari. Valsul florilor : povestiri / Yasunari Kawabata ; trad. şi note

: Cornelia Daniela Lupsa. - Bucureşti : Humanitas, 2013. - 231 p. - (Colectia " Raftul

Denisei"). - ISBN 978-973-689-553-1.

109. La linguistique de Claudel : histoire, style, savoirs / sous la direction d'

Emmanuelle Kaes, Alexandre Didier. - Paris : Clasşiques Garnier, 2014. - 212 p. -

(Rencontres; 71). - Bibliogr. în notele de subsol. - ISBN 978-2-8124-1745-0.

110. La memoire des murs : l'esprit francais dans l'architecture roumaine : [album] /

photogr. : Daniel Constantinescu ; text : Ioana Popescu ; pref. : Irina Popescu-Criveanu ;

trad. : Cristiana Papahagi. - Bucureşti : Institutul Cultural Român, 2006. - 195 p. : fot.,

portr., il. - Bibliogr. : p. 193. - ISBN 973-577-502-6.

111. La poetique de l 'espace dans l' oeuvre de Marguerite Yourcenar : actes du

colloque intern. de Cluj-Napoca, (6-8 octobre 2010) / text reunis par Lucia Manea, Remy

Poignault, Rodica Pop. - Clermont-Ferrand : SIEY, 2013. - 480 p. : il. - Bibliogr. în

notele de subsol. - ISBN 978-2-9540515-0-5.

112. Lebrun, Jean-Pierre. Tropical african flowering plants : ecology and distribution.

Vol. 8. Monocotyledons 2 (Anthericaceae-Palmae) / J.-P. Lebrun, A. L. Stork ; with

contributions by : P. Meerts, H. Beentje, M. W. Callmander, ... - Geneve : Ed. des

Conservatoire et Jardin Botaniques, 2014. - 357 p. : il., portr. - ISBN 978-2-8277-0131-5.

113. Limba română ca limbă străină : doasre pedagogice / Liviu Groza, Oana

Chelaru-Murăruş, Dana Niculescu, ... ; coord. : Andra Vasilescu. - Bucureşti : Editura

Universităţii din Bucureşti, 2006. - 316, [2] p. - ISBN 973-575-136-4.

114. Literatura cehă veche : antologie de texte (sec. IX-XVII) / coord. : Anca Irina

Ionescu ; trad. : Cornel Barborica, ... ; Univ. din Bucureşti, Fac. de Limbi şi Lit. Străine,

Dep. de Filologie Rusă şi Slavă. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2013. -

299 p. : il. - Bibliogr. : p. 287-288. - ISBN 978-606-16-0314-5.

115. Livada-Cadeschi, Ligia. "Meseria cersutului în pământul acestii Patrii" :

fragmente de istorie socială românească, 1800-1900 / Ligia Livada-Cadeschi. - Bcureşti :

Editura Universităţii din Bucureşti, 2013. - 230 p. - ISBN 978-606-16-0330-5.

116. Lucrări practice de optică fizică / Doina Bejan, Marian Bazavan, Iulian Ioniţă,

Ovidiu Toma. - Bucureşti : Ed. Univ. din Bucureşti, 2013. - 94, [1] p. - Bibliogr. : p. 94

(10 tit.). - ISBN 978-606-16-0286-8.

117. Lucrări practice de optică geometrică / Doina Bejan, Marian Bazavan, Iulian

Ioniţă, ... - Bucureşti : Ed. Univ. din Bucureşti, 2013. - 92, [1] p. - Bibliogr. : p. 92 (14

tit.). - ISBN 978-606-16-1285-8.

118. L'unite de l'oeuvre de Michel Houellebecq : actes du colloque intern., Marseille,

4-6 mai 2012 / ed. scient. : Sabrine Van Wesemael, Bruno Viard. - Paris : Classiques

Garnier, 2013. - 447 p. - (Rencontres; 68). - ISBN 978-2-8124-1422-0.

119. Lupu, Coman. Dicţionar spaniol-român : capcane - asemănări - deosebiri / Coman

Lupu. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2013. - 375 p. - Bibliogr. : p. 375.

- ISBN 978-606-16-0348-0.

120. Lupu, Coman. Din istoricul numerelor de monede în limba română / Coman Lupu.

- Ed. a 2-a, rev. şi ad. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2013. - 125 p. -

(Romanica; 15). - Bi9bliogr. : p. 113-116. - ISBN 978-606-16-0395-4.

121. McColl, Peggy. Formula succesului : marele secret al unei vieţi trăite într-o

împlinire totală / Peggy McColl ; trad. : Cristian Hanu. - Brasov : Adevăr Divin, 2011. -

175 p. - ISBN 978-606-8080-72-7.

122. McKee, Robert. Story : conţinut, structură, metodă şi principii scenaristice /

Robert McKee ; trad. de Ana Raduleţ. - Cluj-Napoca : Asociaţia Filmtett, 2011. - 356 p. :

il. - ISBN 978-973-0-11776-9.

123. Managementul cunoaşterii : teme actuale / ed. Constantin Stoenescu. - Bucureşti :

Ed. Universităţii din Bucureşti, 2011. - 180 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-606-

16-0041-0.

124. Managementul schimbării urbane = Urban change management / Fabrizio

Schiaffonati, Elena Mussinelli, Florin Rotaru, ... ; coord. şt. : Florin Rotaru ; trad. : Irina

Rotaru, Adriana Rotaru. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2013. - 217 p. : il. -

ISBN 978-606-16-0326-8.

125. Mangiulea, Mariana. Gramatica limbii bulgare în tabele, exerciţii şi teste : grupul

nominal / Mariana Mangiulea. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2013. -

145, [2] p. - Bibliogr. : p. 146 (11 tit.). - ISBN 978-606-16-0226-1.

126. Manolescu, Gabriel. Mima şi drama în obiceiurile populare româneşti :

(perspectiva istorică) / Gabriel Manolescu ; ed. îngrij. : Aurel Turcuş. - Timişoara :

Excelsior Art, 2004. - 241 p. - ISBN 973-592-115-4.

127. Manolescu, Nicolae. Istoria critică a literaturii române : 5 secole de literatură /

Nicolae Manolescu. - Piteşti : Paralela 45, 2008. - 1526, [1] p. : il. - ISBN 978-973-47-

0359-3.

128. Marcu-Lapadat, Mihaela. Anatomia omului / Mihaela Marcu-Lapadat. - Bucureşti

: Editura Universităţii din Bucureşti, 2005. - 279 p. : il. - Bibliogr. : p. 279 (21 tit.). -

ISBN 973-575-978-0.

129. Mardari, Alina-Maria. Anglizismen in der deutschen und rumanischen

jugendsprache / Alina-Maria Mardari. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2013.

- 264 p. - Bibliogr. : p. 251-264. - ISBN 978-606-16-0235-3.

130. Marin, Laura. Le Neutre : lire blanchot dans les traces de Levinas et Derrida /

Laura Marin. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2013. - 257 p. - Bibliogr. :

p. 235-257. - ISBN 978-606-16-0300-8.

131. Media discourses about crisis / ed. : Valentina Marinescu, Silvia Branea. -

Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2012. - 252 p. - ISBN 978-606-16-0221-6.

132. Media, public communication and globalization / edit. : Ruxandra Boicu. -

Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2013. - 160 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. -

ISBN 978-606-16-0201-8.

133. Miculescu, Radu. Analiza matematică : note de curs / Radu Miculescu. - Bucureşti

: Editura Universităţii din Bucureşti, 2010. - 519 p. - ISBN 978-973-737-867-5.

134. Mihai Cimpoi, eminescolog şi filosof al culturii / Acad. de Ştiinţe a Moldovei,

Inst. de Filologie ; coord., red. şi resp. ed. : Mihail Dolgan ; fot. : Eugenia Tofan, Nicolae

Răileanu. - Chişinău : Profesional Service, 2014. - 343 p. : fot. - (Academica; 10). - ISBN

978-9975-4354-6-8.

135. Mihei, Ana. Conţinutul şi derularea contractului de vânzare-cumpărare

internaţională : studiu de caz pe exemplul unei operaţiuni de import direct / Ana Mihei. -

Iaşi : Lumen, 2010. - 191 p. - Bibliogr. : p. 173-176. - ISBN 978-973-166-202-2.

136. Milward, Richard. Tablou pentru o poveste de dragoste / Richard Milward ; trad. :

Raluca Maria Dumitru. - Bucureşti : Pandora-M, 2010. - 317 p. - (Cartea viitorului). -

ISBN 978-973-88901-3-8.

137. Mitrache, Marius Mircea. La France pendant les cohabitations, et son

parlementarisme manque / Marius Mircea Mitrache. - Iaşi : Lumen, 2011. - 134 p. -

Bibliogr. : p. 131-134. - ISBN 978-973-166-253-4.

138. Mocanu, Victor. Cărpineni, un sat din valea Lăpuşnei / Victor Mocanu, Dinu

Poştarencu. - Chişinău : S.n., 2014. - 444 p. : fot. - ISBN 978-9975-80-837-8.

139. Moldovan, Zenovia. Metode de monitorizare a substanţelor toxice : note de curs şi

aplicaţii / Zenovia Moldovan. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2012. -

159 p. - Bibliogr. : p. 156 (26 tit.). - ISBN 978-606-16-0185-1.

140. Musteaţă, Grigore. Pasiflora (Passiflora Incarnata L.) în cultura de câmp în

Republica Moldova = Пассифлора инкарнатная (Passiflora Incarnata L.) в полевой

культуре в Республике Молдова / Grigore Musteaţă ; Inst. de Genetică Fiziologie şi

Protecţie a Plantelor al Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 100 p.

: il. - Bibliogr. : p. 91-93 (32 tit.). - ISBN 978-9975-56-159-4.

141. Neamţu, Bogdana. Dezvoltarea durabilă : provocări ale dispersiei urbane /

Bogdana Naemţu. - Bucureşti : Editura C.H.Beck, 2012. - 296, [2] p. - Bibliogr. : p. 285-

296. - ISBN 978-973-115-990-4.

142. New Towns for the 21st century : the planned vs. the Unplanned City : [this book

was a result of a conf. on New Towns for the 21st century by the intern. New Town Inst.

which took place on Juny 4-5, 2009] / Michelle Provoost, Rachel Keeton, Tessa Gerson,.

- Amsterdam : S.n., 2010. - 288 p. : fot., fig. - ISBN 978-90-8506-8051.

143. Nicolescu, Adrian. Istoria civilizaţiei britanice. Vol. 1. Din preistorie pînă în

secolul al XVII-lea = A history od british civilization / Adrian Nicolescu ; cuv. înainte :

Christopher Crabbie. - Iaşi : Institutul European, 1999. - 567 p. : il., hărţi. - (Colecţia

"Sinteze"; 32). - Bibliogr. : p. 487-513. - ISBN 973-586-122-4.

144. Nicolescu, Adrian. Istoria civilizaţiei britanice. Vol. 2. Secolul al XVII-lea : 1603-

1714 = A history od british civilization / Adrian Nicolescu. - Iaşi : Institutul European,

2001. - 326 p. : il., portr. - (Colecţia "Sinteze"; 46). - Bibliogr. : p. 271-291. - ISBN 973-

611-165-2.

145. Nicolescu, Adrian. Istoria civilizaţiei britanice. Vol. 3. Secolul al XVIII-lea :

1714-1837 = A history od british civilization / Adrian Nicolescu. - Iaşi : Institutul

European, 2005. - 521 p. : il., portr., fot. - (Colecţia "Sinteze"; 64). - Bibliogr. : p. 477-

481. - ISBN 973-611-375-2.

146. Nicolescu, Adrian. Istoria civilizaţiei britanice. Vol. 4. 1837-1952 = A history od

british civilization / Adrian Nicolescu ; postf. : Mihnea Gheorghiu. - Iaşi : Institutul

European, 2009. - 760 p. : il., fot. + 8 f. il. - (Colecţia "Sinteze"; 71). - Bibliogr. : p. 739-

745. - ISBN 978-973-611-485-4.

147. Nicula, Irina. Modalităţi de exprimare a percepţiilor fizice. Verbele de percepţie în

limba română / Irina Nicula. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2012. - 216 p. -

Bibliogr. : p. 205-216. - ISBN 978-606-16-0195-0.

148. Niţă, Mihai Razvan. Dinamica rezidentialului din zona metropolitană a

municipiului Bucureşti şi evaluarea proiecţiei ei în starea mediului / Mihai Razvan Niţă. -

Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2012. - 216 p. : il. - Bibliogr. : p. 203-216.

- ISBN 978-606-16-0174-5.

149. Omagiu lui Eminescu / Centrul Cultural "Mihai Eminescu" Dumbrăveni,

judeţul Suceava ; red. : Mihai Chiriac. - Dumbrăveni : S.n., 2014. - 212 p. : il. - ISBN

978-973-0-15007-0.

150. Pană Dindelegan, Gabriela. Morfosintaxa limbii române : sinteze teoretice şi

exerciţii / Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu. - Bucureşti :

Ed. Universităţii din Bucureşti, 2010. - 219 p. - Bibliogr. : p. 217-219. - ISBN 978-973-

737-783-8.

151. Paraschiv, Florentina. Creare şi deturnare de comerţ ca urmare a extinderii

Uniunii Europene : analiză econometrică / Florentina Paraschiv. - Iaşi : Lumen, 2006. -

107 p. : il. - (Colecţie de succes). - Bibliogr. : p. 106-107 (23 tit.). - ISBN 973-7766-45-

8.

152. Patriarhul Calist al Constantinopolului : viaţa şi faptele sf. Grigorie Sinaitul / ed.

îngr., studiul întrod., text bilingv slavo-român, trad. în lb. rom., glosar slavo-român de

Dragos Sesan. - Bucureşti : Ed. Univ. din Bucureşti, 2013. - 89 p. - Bibliogr. : p. 89. -

ISBN 978-606-16-0309-1.

153. Piciorus, Gianina Maria-Cristina. Eminescu şi literatura română veche :

universalism, vizionarism şi inagistcă literară / Gianina Maria-Cristina Piciorus. -

Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2013. - 550 p. - (Text & imagine). - Bibliogr.

: p. 535-550. - ISBN 978-606-16-0289-6.

154. Platis, Magdalena. Marketing : teorie şi aplicaţii / Magdalena Platis, Eleonora

Baban. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2013. - 213, [1] p. - Bibliogr. : p.

207-208. - ISBN 978-606-16-0320-6.

155. Pleşu, Andrei. Despre frumuseţea uitată a vieţii / Andrei Pleşu. - Ed. a 2-a, ad. -

Bucureşti : Humanitas, 2014. - 379 p. - ISBN 978-973-50-4363-6.

156. Poalelungi, Mihai. Modele de acte judecătoreşti : procedura civilă : aprob. şi

recomandate prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii din 16 iunie 2005 şi

Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie din 27 iunie 2005 / Mihai Poalelungi . - Ed.

a 2-a, adnot. cu legislaţie şi jurisprudenţă CEDO. - Chişinău : Cartdidact, 2005. - 512 p. -

ISBN 9975-940-86-2.

157. Poalelungi, Mihai. Pregătirea pricinilor civile pentru dezbaterile judiciare : ediţia

este prilejuită de împlinirea a 10 ani de activitate a Curţii Supreme de Justiţie / Mihai

Poalelungi, Anastasia Pascari ; Republica Moldova, Curtea Supremă de Justiţie. -

Chişinău : ARC, 2006. - 225 p. - ISBN 978-9975-61-132-9 .

158. Popa, Ioan-Lucian. Dicţionar de afaceri englez-român / Ioan-Lucian Popa, Lucia-

Mihaela Popa. - Bucureşti : Ed. NICULESCU, 2007. - 256 p. - Bibliogr. : p. 253-255. -

ISBN 978-973-748-192-4.

159. Popescu, Diana Florentina. Opera poetică a lui Vitezslav Nezval / Diana

Florentina Popescu. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2013. - 202 p. : fot.,

il. - Bibliogr. : p. 171-177. - ISBN 978-506-16-0242-1.

160. Popescu, Dumitru Radu. Simonetta Berlusconi. Călugarul Filippo Lippi şi

calugariţa Lucrezia Buti : [roman] / Dumitru Radu Popescu. - Bucureşti : Contemporanul,

2012. - 406, [2] p. - ISBN 978-606-8260-20-4.

161. Popescu, Elena Liliana. Probleme elementare şi neelementare : aplicaţii în C++ /

Elena Liliana Popescu, Filip Andrei Chindea. - Bucureşti : Ed. Universităţii din

Bucureşti, 2012. - 171 p. - Bibliogr. : p. 143. - ISBN 978-606-16-0109-7.

162. Popescu, Tudor R. Salvarea bisericilor de orice rit din România sub ocupaţia

militară sovietică / Tudor R. Popescu ; ed. îngrij. Rodica Burdusel. - Ed. a 2-a. - Iaşi :

Lumen, 2009. - 188 p. - Bibliogr. : p. 184-188. - ISBN 978-973-166-175-9.

163. Popescu-Vâlcea, Gheorghe. Miniaturi româneşti : miniatura şi ornamentul

manuscriselor româneşti / Gheorghe Popescu-Vâlcea. - Bucureşti : Meridiane, 1998. - 95

p. : il. - ISBN 973-33-0368-2.

164. Porumbeanu Madge, Octavia-Luciana. Bibliotecile medicale şi utilizatorii de

informaţii din România în era digitală / Octavia-Luciana Porumbeanu Madge. - Ed. a 2-a,

rev. şi ad. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2013. - 224 p. - Bibliogr. : p.

199-207. - ISBN 978-606-16-0230-8.

165. Postmodern quests in applied philosophy / Bryan Druzin, Eric Allen Engle, V.

Başil Hans, ... - Iaşi : Lumen, 2012. - 238 p. - (Applied philosophy). - Ref. : p. 220-238. -

ISBN 978-973-166-320-3.

166. Preda, Diana. Ocuparea forţei de muncă şi dezvoltarea durabilă / Diana Preda. -

Bucureşti : Editura Economică, 2002. - 335 p. - ISBN 973-590-587-6.

167. Protopopescu, Daria. Business english : theory and practice / Daria Protopopescu.

- Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2013. - 197 p. - ISBN 978-606-16-0338-

1.

168. Protopopescu, Daria. The syntax of manner adverbs in english and romanian /

Daria Protopopescu. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2012. - 218 p. -

Bibliogr. : p. 213-218. - ISBN 978-606-16-0155-4.

169. Psihologie clinică : de la tradiţie la modernitate / coord. : Ruxandra Râşcanu. -

Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2011. - 189 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. -

ISBN 978-973-737-715-9.

170. Puiu, Cătălina. Istoria literaturii bulgare vechi / Cătălina Puiu. - Bucureşti :

Editura Universităţii din Bucureşti, 2013. - 141 p. - ISBN 978-606-16-0219-3.

171. Radulea, Cristina Elena. Efectele juridice ale tratatelor internaţionale / Cristina

Elena Radulea. - Iaşi : Lumen, 2007. - 156 p. - Bibliogr. : p. 151-156. - ISBN 978-973-

1703-77-0.

172. Raianu, Ruxandra-Oana. Gradaţia în limba japoneză în perspectiva tipologică /

Ruxandra-Oana Raianu. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2010. - 244 p. -

Bibliogr. : p. 233-242. - ISBN 978-973-737-904-7.

173. Raymond Roussel: hier, aujourd' hui : actes du colloque de Cerisy, 9-16 juin 2012

/ sous la direction de Pierre Bazantay, Christelle Reggiant, Hermes Salceda. - Rennes :

Presses Universitaires, 2014. - 429 p. : il. - (Interferences). - Bibliogr. : p. 409-417. -

ISBN 978-2-7535-2938-0.

174. Râşcanu, Ruxandra. Dependenţă şi drog : aspecte teoretice şi clinic ameliorative /

Ruxandra Râşcanu. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2008. - 289 p. : il. -

Bibliogr. : 282-283. - ISBN 978-973-737-591-9.

175. Rentea, Georgiana-Cristina. De la imigranţi la cetăţeni români : experienţe ale

integrării şi motivaţii pentru obţinerea cetăţeniei / Georgiana-Cristina Rentea. - Bucureşti

: Editura Universităţii din Bucureşti, 2013. - 285 p. - Bibliogr. : p. 265-276. - ISBN 978-

606-16-0258-2.

176. Research in multidimensional education / ed. Peter Kiriakidis, Paul Barber, James

William Decosta, ... - Iaşi : Lumen, 2011. - 268 p. - Bibliogr. : p. 263-268. - ISBN 978-

973-166-278-7.

177. Roaita, Alice Ionela. Didactica istoriei : un manual pentru profesorii de istorie /

Alice Ionela Roaita. - Ed. a 2-a, rev. şi ad. - Piteşti : Paralela 45, 2012. - 278, [2] p. -

(Didactica activă). - Bibliogr. : p. 279. - ISBN 978-973-47-1370-7.

178. Rotilă, Viorel. Heidegger şi rostirea fiinţei / Viorel Rotilă. - Iaşi : Lumen, 2009. -

227 p. - Bibliogr. : p. 227 (14 tit.). - ISBN 978-973-166-155-1.

179. Rus, Raluca. Între mit şi realitate. Lupta pentru Ţara Sfântă / Raluca Rus. - Iaşi :

Lumen, 2009. - 250 p. - Bibliogr. : p. 227-243. - ISBN 978-973-166-160-5.

180. Rusu, Marcel Ion. Corruption phenomenon as incriminated by the romanian penal

code : penal law / Marcel Ion Rusu. - Sibiu : LAP LAMBERT Academic Publishing,

2011. - 177 p. - ISBN 978-3-8484-9445-3.

181. Sagan, Francoise. Toxic / Francoise Sagan ; il. : Bernard Buffet ; trad. : Mădălin

Roşioru. - Bucureşti : Art, 2010. - [88 p.]. - (Colecţia "Biblioteca ideală"). - ISBN 978-

973-124-502-7.

182. Sandra, Alina. Teatrul nocturn - captarea visului : eseu teatral oniric / Alina

Sandra. - Iaşi : Lumen, 2009. - 190 p. - ISBN 978-973-166-169-8.

183. Sandu, Antonio Ştefan. Metafizica cuantică / Antonio Ştefan Sandu. - Iaşi :

Lumen, 2008. - 128 p. - (Filosofie). - Bibliogr. : p. 117-128 (186 tit.). - ISBN 978-973-

166-035-6.

184. Sandu, Antonio. Social-constructionist epistemology / Antonio Sandu. - Iaşi :

Lumen, 2012. - 194 p. - Bibliogr. : p. 181-194. - ISBN 978-973-166-310-4.

185. Sasaujan, Mihai. Biserică, naţiune şi putere de stat (secolele XVIII-XX) :

contribuţii documentare la Istoria Bisericii Ortodoxe Române / Mihai Sasaujan. -

Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2013. - 304 p. - ISBN 978-606-16-0257-5.

186. Savin, Vasile. Dicţionar român-francez (administrativ, comercial, economic,

financiar-bancar, juridic) / Vasile Savin, Christine-Anca Savin. - Cluj-Napoca : Dacia,

2002. - 566 p. - (Colecţia "Dacia Educational". Seria : Dicţionare). - Bibliogr. : p. 565-

566 (26 tit.). - ISBN 973-35-1535-3.

187. Schmidtz, David. Elemente ale dreptăţii / David Schmidtz ; trad. : Tudor

Glodeanu, Ionuţ Şterpan ; coord. : Carmen Pavel ; postf. Ionuţ Şterpan. - Bucureşti :

Humanitas, 2012. - 369 p. - (Cultura libertatii). - ISBN 978-973-50-3703-1.

188. Sechesan, Valentina-Tania. Problema kurda în contextul crizelor irakiene /

Valentina-Tania Sechesan. - Iaşi : Lumen, 2008. - 137 p. : il., fot. - Bibliogr. : p. 119-134

şi în notele de subsol. - ISBN 978-973-166-106-3.

189. Seminarii apreciative / Antonio Sandu (coord.), Cornelia Baciu, Alina-Andreia

Ailincai, ... - Iaşi : Lumen, 2010. - 144 p. - ISBN 978-973-166-213-8.

190. Sinu, Raluca. Umorul în subtitrarea filmelor : studiu de caz : comediile de situatie

/ Raluca Sinu. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2013. - 207 p. - Bibliogr. :

p. 176-183. - ISBN 978-606-16-0293-3.

191. Sisteme hidrogeomorfologice din Câmpia Română : hazard - vulnerabilitate - risc

/ Florina Grecu (coord.), Liliana Zaharia, Cristina Ghiţă, ... - Bucureşti : Editura

Universităţii din Bucureşti, 2012. - 308 p., [8] f. hărţi : il. - Bibliogr. : p. 298-300. - ISBN

978-606-16-0175-2 .

192. Snelling, John. Elemente de budism / John Snelling. - Bucureşti : RAO

Internatinal Publishing Company, 1997. - 219, [5] p. - ISBN 973-576-081-9.

193. Sredniowieczny system obronny miasta Poznania Odcinek polnocno-zachodni :

wyniki badan archeologicznych = The defensive system of medieval Poznan the north-

western section : the results of archaeological research / pod red. Piotra Pawlaka ;

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. - Poznan : Muzeum Archeologiczne, 2013. - 315

p. : il. - (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Bibliotheca Fontes Archaeologici

Posnanienses; Vol. 15). - Bibliogr. : p. 307-315. - ISBN 978-83-60109-30-4.

194. Stan, Oana-Mara. Suburbii emergente şi bugete de timp : între aşteptări şi

provocări / Oana-Mara Stan. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2013. - 241

p. : fot., harti. - ISBN 978-606-16-0267-4.

195. Stef, Ana Felicia. Manual de greacă veche / Ana Felicia Stef. - Ed. a 2-a, rev. şi

ad. - Bucureşti : Humanitas, 2014. - 496 p. - Bibliogr. : p. 481. - ISBN 978-973-50-

2017-0.

196. Stoicescu, Ioana. The acquisition of tense and aspect in Romanian = Achiziţia

timpului şi aspectului în limba română / Ioana Stoicescu. - Bucureşti : Ed. Universităţii

din Bucureşti, 2013. - 287 p. - Bibliogr. : p. 253-265. - ISBN 978-606-160263-6.

197. Stoichiţoiu-Ichim, Adriana. Semiotica discursului juridic / Adriana Stoichiţoiu-

Ichim. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2006. - 218 p. - Bibliogr. :

p. 205-218. - ISBN 973-737-157-7.

198. Studii de arhondologie şi genealogie . Vol. 1 / coord. : Sergiu Bacalov ; Acad. de

Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie. - Chişinău : S.n., 2013. - 346 p. : il. - Ref. bibliogr. în

notele de subsol. - ISBN 978-9975-80-825-5.

199. Suter, Martin. Un prieten perfect : roman / Martin Suter ; trad. din germ. şi note de

Herta Spuhn. - Bucureşti : Humanitas, 2013. - 274, [6] p. - ISBN 978-973-689-554-8.

200. Ştefănescu, Bogdan. Postcommunism / Postcolonialism : siiblings of subalternity /

Bogdan Ştefănescu. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2012. - 226 p. -

Bibliogr. : p. 215-226. - ISBN 978-606-16-0244-5.

201. Ştefăroi, Petru. Teoria fericirii în asistenţa socială : de la managementul îngrijirii

la managementul fericirii / Petru Ştefăroi. - Iaşi : Lumen, 2009. - 190 p. - Bibliogr. : p.

187-190 (52 tit.). - ISBN 978-973-166-131-5.

202. Ştiucă, Narcisa Alexandra. Lecturi etnologice asupra ocupaţiilor tradiţionale :

(curs) / Narcisa Alexandra Ştiucă. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2012.

- 203 p. : il. - Bibliogr. : p. 199-203. - ISBN 978-606-16-0176-9.

203. Tanase-Dogaru, Mihaela. The syntax of quantity and quality in Romanian :

prepoşitional binominal structures / MihaelaTanase-Dogaru. - Bucureşti : Ed.

Universităţii din Bucureşti, 2012. - 164 p. - Ref. p. 158-164. - ISBN 978-606-16-0180-

6.

204. Taylor, Florentina. Acted and unacted parts : the quest for identity in Virginia

Woolf's novels / Florentina Taylor. - Iaşi : Lumen, 2012. - 116 p. - (Critica literară). -

ISBN 978-973-166-321-0.

205. The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the

foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova :

abstracts of communications, May 28-30, 2014, Chişinău, Moldova / org. com. : Tudor

Lupaşcu, ... ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Chimie. - Chişinău : S.n., 2014. - 229

p. : il. - ISBN 978-9975-62-371-1.

206. Tirla, Laura. Bazinul hidrografic Olăneşti : studiu de geomorfologie / Laura Tirla.

- Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2012. - 384 p., [3 f. harti] : il. - Bibliogr :

p. 371-384 (348 tit.). - ISBN 978-606-16-0172-1.

207. Tomescu, Veronica. The syntax and acquişition of particles in english, hungarian

and romanian / Veronica Tomescu. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti,

2013. - 219 p. - Bibliogr. : p. 213-219. - ISBN 978-606-16-0296-4.

208. Tomuleţ, Valentin. Basarabia în epoca modernă (1812-1918) : (instituţii,

regulamente, termeni) / Valentin Tomuleţ. - Ed. a 3-a, rev. şi ad. - Iaşi : Tipo Moldova,

2014. - 672 p. - (Colecţia : Opera Omnia. Cartea de istorie). - Bibliogr. : p. 650-672. -

ISBN 978-606-676-475-9.

209. Tomuleţ, Valentin. Basarabia în sistemul economic şi politic al Imperiului Rus

(1812-1868) : studii / Valentin Tomuleţ. - Ed. a 2-a, rev. şi ad. - Iaşi : Tipo Moldova,

2014. - 617 p. : il., fot. - (Opera Omnia. Cartea de istorie). - ISBN 978-606-676-482-7.

210. Topics in language acquişition and language learning in a romanian context :

selected papers from Bucharest colloquium of language acquisition (BUCLA), December

15-16. 2011 / ed. : Larisa Avram, Anca Sevcenco. - Bucureşti : Edi. Universităţii din

Bucureşti, 2013. - 235 p. - ISBN 978-606-16-0261-2.

211. Topoliceanu, Harieta. Ipostaze ale "discursului repetat" în presa românească şi

italiană / Harieta Topoliceanu. - Iaşi : Lumen, 2012. - 276 p. - Bibliogr. : p. 263-276. -

ISBN 978-973-166-337-1.

212. Tratat de psihopedagogie specială / Marilena Bratu, Cristian Buica Belciu, Dorin

Carantina, ... ; coord. şt. : Emil Verza, Florin Emil Verza. - Bucureşti : Editura

Universităţii din Bucureşti, 2011. - 1309 p. - Bibliogr. : p. 1306-1309. - ISBN 978-606-

16-0006-9.

213. Trif, Victorita. Profesia academică sau despre afacerea cunoaşterii / Victorita Trif.

- Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2013. - 258 p. : il. - ISBN 978-606-16-0243-

8.

214. Truth / edit. : Mircea Dumitru, Gabriel Sandu. - Bucureşti : Editura

Universităţii din Bucureşti, 2013. - 221 p. - ISBN 978-606-16-0271-1.

215. Urban landscape design / ed. by John A. Flannery, Karen M. Smith. - Kempen

: teNeues Verlag GmbH + Co., 2008. - 219 p. : fot., il. - ISBN 978-3-8327-9275-6.

216. Vacariu, Gabriel. Cognitive neuroscience versus epistemologicaly different

worlds / Gabriel Vacariu. - Bucureşti : Edi. Universităţii din Bucureşti, 2012. - 335 p. -

Ref. : p. 323-335. - ISBN 978-606-16-0186-8.

217. Vasile, Daniel. Pruncucidere / Daniel Vasile, Ionuţ Ciprian Dascalu. - Iaşi :

Lumen, 2008. - 111 p. - Bibliogr. : p. 107-111. - ISBN 978-973-166-056-1.

218. Vîrţanu, Tudor. Trecutul nu se uită... : [versuri] / Tudor Vîrţanu. - Chişinău :

Labirint, 2014. - 230 p. - ISBN 978-9975-122-12-2.

219. Vladescu, Andreea. A travers la fictionland / Andreea Vladescu. - Bucureşti :

Editura Universităţii din Bucureşti, 2013. - 183 p. - (Imago mundi; 4). - Bibliogr. : p. 183.

- ISBN 978-6-6-16-0345-9.

220. Vlasin, Alexandru. Mission Education in Romanian Evangelical Higher Education

/ Alexandru Vlasin. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2013. - 362 p. -

Bibliogr. : p. 341-362. - ISBN 978-606-16-0280-3.

221. Vlădescu, Andreea. Voci în labirint : studii critice şi de literatură comparată /

Andreea Vlădescu. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2013. - 208 p. -

(Imago Mundi; 1). - Bibliogr. : p. 207-208. - ISBN 978-606-16-0322-0.

222. Vlăduţ, Mircea N. Grădina familială : legume proaspete şi ieftine / Mircea N.

Vlăduţ, Şerban Popa. - Bucureşti : Ed. M.A.S.T., 2002. - 190, [2] p. - ISBN 973-8011-29-

9.

223. Voinescu, Dionisie. Carte de bucate mănăstireşti / parintele Dionisie Voinescu,

Mihaela Ion. - Ed. a 3-a, rev. şi ad. - Bucureşti : Andreas Print, 2008. - 173, [2] p. -

Bibliogr. : p. 174 (7 tit.). - ISBN 978-973-8958-43-2.

224. Volovici, Maria Rodica. Tehnici moderne de gasire a informaţiilor căutate / Maria

Rodica Volovici, Daniei Volovici. - Sibiu : Ed. Univ. "Lucian Blaga", 2013. - 254 p. : il.,

anexe. - Bibliogr. : p. 227-239. - ISBN 978-606-12-0604-9.

225. Zalaru, Christina Marie. Exerciţii de chimie organică / Christina Marie Zalaru,

Maria Marinescu. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2013. - 219 p. -

Bibliogr. : p. 219 (11 tit.). - ISBN 978-606-16-0325-1.

226. Zamfirescu, Mihaela. The interpretation of positive polarity items in english and

romanian / Mihaela Zamfirescu. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2013. -

280 p. - Bibliogr. : p. 249-258. - ISBN 978-606-16-0272-8.

227. Ziglar, Zig. Curs de vânzări : cum să vinzi orice oricui / Zig Ziglar ; trad. : Marius

Chitosca. - Bucureşti : Curtea Veche Publiching, 2010. - 104 p. - (Carti cheie). - ISBN

978-973-669-916-0.

228. Варламов, Евгений Борисович. Черноземы кумуликовые и кумуликове

типичные почвы южной зоны Республики Молдова / Е. Б. Варламов, В. В. Чербарь

; Акад. Нуак Молдовы, Ин-т Почвоведения, Агрохимии и Защиты Почв "Николае

Димо". - Кишинэу : Lexon-Plus, 2014. - 138, XVI с. : ил. - Библиогр. : с. 118-126 (126

назв.). - ISBN 978-9975-4055-0-8.

229. Комиссарова, С. А. Почетные граждане города Москвы. 1866-1917 :

[историко-биогр. издание] : [альбом] = Honored citizens of Moscow. 1866-1917 / С.

А. Комиссарова, В. Г. Кошкидько, К. А. Соловьев ; графика : Ю. И. Боско ; фот. :

М. А. Богомолов ; пер. : Е. Шехтер,З. Чехоева. - Москва : ОАО "Московские

учебники", 2009. - 312 с. : фот., портр., ил. - Библиогр. : с. 311-312. - ISBN 978-5-

7853-1095-7.

230. Святое евангелие : от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. - Изд. 71-й. - Санкт

Петербургъ : Синодальная тип., 1913. - 462 с.

231. Системы антиобледенения : [справочник]. - Москва : Строинформ, 2007. -

332 с. : ил. - (Застройщик). - ISBN 5-94418-005-6.

232. Уголовное преследование терроризма / В. А. Бурковская, Е. А. Маркина, В.

В. Мельник, Н. Ю. Решетова. - Москва : Юрайт, 2008. - 160 с. - (Актуальные

монографии). - ISBN 978-5-9916-0013-2.