achiziţii noi lista publicaţiilor noi agafian, rodica...

of 22 /22
Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Septembrie 2014 1. Agachi, Svetlana. Rheumatoid arthritis / Svetlana Agachi, Liliana Groppa, Daniela Cepoi-Bulgac ; State Univ. of Medical and Pharmacy "Nicolae Testemitanu", Dep. of Rheumatology and Nrphrology. - Chişinău : Centrul Editorial - Poligrafic Medicina, 2014. - 46 p. - Ref. : p. 45-46 (16 tit.). - ISBN 978-9975-118-47-7. 2. Agafian, Rodica. Evaluarea rezultatelor şcolare : ghid metodic / Rodica Agafian, Diana Gatman. - Chişinău : Lyceum, 2014. - 264 p. : il. - Bibliogr. : p. 260-264. - ISBN 978- 9975-4273-4-0. 3. Ala Uvarov. Tapiserie, batic / text : Ana Simac, Vasile Grama, Eleonora Brigalda, ... ; fot. : Adrian Cucereavii. - Chişinău : S.n., 2014. - 56 p. : il. - ISBN 978-9975-80-959-0. 4. Albu, Svetlana. Evaluarea drepturilor asupra proprietăţilor imobiliare : practicum / Svetlana Albu ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Cadastru, Geologie şi Construcţii, Catedra Evaluarea şi Managementul Imobilului. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2014. - 170 p. - Bibliogr. : p. 126-127 (13 tit.). - ISBN 978-9975-45-315-8. 5. Albu, Svetlana. Piaţa imobiliară : lucrare ştiinţifico-metodică privind analiza pieţei imobiliare (exemplul mun. Chişinău) / Svetlana Albu, Ion Albu ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Evaluarea şi Managementul Imobilului. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2014. - 142 p. - ISBN 978-9975-45-308-0. 6. Ambrosi, Nicolai. Evoluţia miscării olimpice : note de curs / Nicolai Ambrosi ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Rep. Moldova. - Chişinău : USEFS, 2014. - 223 p. - Bibliogr. : p. 218-223 (83 tit.). - ISBN 978-9975-4481-9-2. 7. Andrieş-Tabac, Silviu. Simbolurile heraldice ale comunei Lipnic, raionul Ocniţa : extras / Silviu Andrieş-Tabac. - Chişinău : S.n., 2013. - 7 p. 8. Andronache, Anatolie. Justiţia juvenilă : manual de curs / Anatolie Andronache ; Acad. de Poliţie "Ştefan cel Mare" ; UNICEF. - Chişinău : S.n., 2014. - 72 p. - ISBN 978-9975- 53-337-9. 9. Angajare şi dizabilitate : ghid de bune practici pentru angajatorii din Republica Moldova / red. : Ludmila Iachim, ... ; Asoc. "Motivitaţie" din Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 35 p. : il. - ISBN 978-9975-4022-5-5. 10. Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA). Proceedings of the 37th annual congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA), Chişinău, The University of European Political and Economic Studies "Constantin Stere", June 04-08, 2013 / scient. ed. : Valeriu Canter, ... - Chişinău : Central Publishing Hous, 2013. - 580 p. - Bibliogr. la sfarsitul art. - ISBN 978-2-553- 01662-2. 11. Antreprenoriat în activitatea farmaceutică : indicaţii metodice şi caiet de îndeplinire a lucrărilor practice de laborator pentru stud. anului 5 / Vladimir Safta, Mihail Brumărel, Stela Adauji, Liliana Dogotari ; Instituţia Publică Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie

Upload: lehanh

Post on 30-Jan-2018

244 views

Category:

Documents


8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Agafian, Rodica ...bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201409/Achizitii noi_09... · Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Septembrie

Achiziţii noi

Lista publicaţiilor noi - Septembrie 2014

1. Agachi, Svetlana. Rheumatoid arthritis / Svetlana Agachi, Liliana Groppa, Daniela

Cepoi-Bulgac ; State Univ. of Medical and Pharmacy "Nicolae Testemitanu", Dep. of Rheumatology and Nrphrology. - Chişinău : Centrul Editorial - Poligrafic Medicina, 2014. - 46 p. - Ref. : p. 45-46 (16 tit.). - ISBN 978-9975-118-47-7.

2. Agafian, Rodica. Evaluarea rezultatelor şcolare : ghid metodic / Rodica Agafian, Diana Gatman. - Chişinău : Lyceum, 2014. - 264 p. : il. - Bibliogr. : p. 260-264. - ISBN 978-9975-4273-4-0.

3. Ala Uvarov. Tapiserie, batic / text : Ana Simac, Vasile Grama, Eleonora Brigalda, ... ;

fot. : Adrian Cucereavii. - Chişinău : S.n., 2014. - 56 p. : il. - ISBN 978-9975-80-959-0.

4. Albu, Svetlana. Evaluarea drepturilor asupra proprietăţilor imobiliare : practicum / Svetlana Albu ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Cadastru, Geologie şi Construcţii, Catedra Evaluarea şi Managementul Imobilului. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2014. - 170 p. - Bibliogr. : p. 126-127 (13 tit.). - ISBN 978-9975-45-315-8.

5. Albu, Svetlana. Piaţa imobiliară : lucrare ştiinţifico-metodică privind analiza pieţei

imobiliare (exemplul mun. Chişinău) / Svetlana Albu, Ion Albu ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Evaluarea şi Managementul Imobilului. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2014. - 142 p. - ISBN 978-9975-45-308-0.

6. Ambrosi, Nicolai. Evoluţia miscării olimpice : note de curs / Nicolai Ambrosi ; Univ. de

Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Rep. Moldova. - Chişinău : USEFS, 2014. - 223 p. - Bibliogr. : p. 218-223 (83 tit.). - ISBN 978-9975-4481-9-2.

7. Andrieş-Tabac, Silviu. Simbolurile heraldice ale comunei Lipnic, raionul Ocniţa : extras /

Silviu Andrieş-Tabac. - Chişinău : S.n., 2013. - 7 p.

8. Andronache, Anatolie. Justiţia juvenilă : manual de curs / Anatolie Andronache ; Acad. de Poliţie "Ştefan cel Mare" ; UNICEF. - Chişinău : S.n., 2014. - 72 p. - ISBN 978-9975-53-337-9.

9. Angajare şi dizabilitate : ghid de bune practici pentru angajatorii din Republica Moldova

/ red. : Ludmila Iachim, ... ; Asoc. "Motivitaţie" din Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 35 p. : il. - ISBN 978-9975-4022-5-5.

10. Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA).

Proceedings of the 37th annual congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA), Chişinău, The University of European Political and Economic Studies "Constantin Stere", June 04-08, 2013 / scient. ed. : Valeriu Canter, ... - Chişinău : Central Publishing Hous, 2013. - 580 p. - Bibliogr. la sfarsitul art. - ISBN 978-2-553-01662-2.

11. Antreprenoriat în activitatea farmaceutică : indicaţii metodice şi caiet de îndeplinire a

lucrărilor practice de laborator pentru stud. anului 5 / Vladimir Safta, Mihail Brumărel, Stela Adauji, Liliana Dogotari ; Instituţia Publică Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie

Page 2: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Agafian, Rodica ...bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201409/Achizitii noi_09... · Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Septembrie

"Nicolae Testemiţanu", Catedra Farmacie Socială "Vasile Procopişin". - Chişinău : S.n., 2014. - 44 p. - Bibliogr. : p. 22-23 (39 tit.). - ISBN 978-9975-53-346-1.

12. Anuarul fotbalului moldovenesc, ediţia 2013-2014 / [aut. : Victor Daghi] ; Federaţia

Moldovenească de Fotbal. - Ed. a 5-a. - Chişinău : S.n., 2014. - 151 p. : fot., il. - ISBN 978-9975-4136-8-8.

13. Asevschi, Valentin. Sanologie şi ecologie umană / Valentin Asevschi, Aurelia Crivoi ;

red. şt. : Lucia Andrieş ; Univ. de Studii Politice şi Economice Europene "Constantin Stere", Fac. Ecologie şi Protecţia Mediului, Catedra Management şi Securitate Ecologică. - Chişinău : S.n., 2014. - 730 p. : il. - Bibliogr. : p. 713-722 (114 tit.). - ISBN 978-9975-4449-4-1.

14. Asistenţa socială - un răspuns la problematica grupurilor de risc : (publicaţie

didactică) / [Maria Vîrlan (coord.), Dumitru Carata, Emilia Lapoşina, ... ] ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Chişinău. - Chişinău : S.n., 2013. - 325 p. - Bibliogr. : p. 323-325 (20 tit.). - ISBN 978-9975-46-181-8.

15. Auditul clinic al cazurilor de co-infecţie TB/HIV în Republica Moldova = Chart audit of

cases wirh TB/HIV co-infection in Moldova / contribuţii : Stela Bivol, Viorel Soltan, Valentina Vilc, ... - Chişinău : S.n., 2014. - 45, 43 p. : diagr. - ISBN 978-9975-80-874-3.

16. Badar, Iurie. Dimensiunea economică a proprietăţii intelectuale / Iurie Badar. - Chişinău :

AGEPI, 2014. - 319 p. - Bibliogr. : p. 310-320 (241 tit.). - ISBN 978-9975-911-90-0.

17. Bahnaru, Vasile. Partidul şi oamenii de litere şi de arte din R.S.S. Moldovenească (1961-1963) : studiu şi documente / Vasile Bahnaru, Gheorghe E. Cojocaru ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie ; Inst. de Istorie ; Centrul de Cultură şi Istorie Militară. - Chişinău : S.n., 2013. - 482 p. - ISBN 978-9975-80-755-5.

18. Balan, V. Rezistenţa materialelor : îndrumar metodic pentru efectuarea lucrărilor de

calcul. P. 1 / V. Balan, N. Sveatenco ; red. respons. : V. Dulgheru ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini, Catedra Bazele Proiectării Maşinilor. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2014. - 126 p. - Bibliogr. : p. 124 (11 tit.).

19. Balan, Zoia. Eu în America / text, foto : Zoia Balan ; postf. : Marcela Mardare. - Chişinău

: Pontos, 2014. - 148 p. - ISBN 978-9975-51-537-5.

20. Baltag, Iurie. Lucrări de control la matematica elementară : (cu exemple de exerciţii şi probleme rezolvate) / Iurie Baltag ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Inginerie Mecanică şi Transporturi, Catedra Matematica. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2014. - 65 p. - Bibliogr. : p. 65. - ISBN 978-9975-45-314-1.

21. Bejenaru, Gherman. Hidrologie generală : suport de curs. P. 2 / Gherman Bejenaru, Tudor Castraveţ ; Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Fac. Ştiinţe ale Naturii, Catedra Ecologie şi Ştiinţe ale Mediului. - Chişinău : S.n., 2014. - 69 p. - Bibliogr. : p. 67-69. - ISBN 978-9975-933-43-8.

22. Berzan, Vladimir. Electrofizica şi energetica : suport de curs / Vladimir Berzan ; Acad.

de Ştiinţe a Moldovei, Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Energetică. - Chişinău : UnASM, 2014. - 260 p. - Bibliogr. la sfârsitul art. - ISBN 973-9975-933-44-5.

Page 3: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Agafian, Rodica ...bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201409/Achizitii noi_09... · Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Septembrie

23. Bezverhni, Zinaida. Farmacie socială : indicaţii metodice la lucrările practice de laborator pentru stud. an. 5 / Zinaida Bezverhni ; red. Mihail Brumărel ; Inst. Publică Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu ", Fac. Farmacie, Catedra Farmacie Sociala "Vasile Procopişin". - Chişinău : S.n., 2014. - 80 p. : il. - Bibliogr. : p. 66 (13 tit.). - ISBN 978-9975-53-349-2.

24. "Bicentenar George Bariţiu (1812-2012)", simp. intern. Bicentenar George Bariţiu (1812-2012) : lucrările simpozionului intern. de la Cluj-Napoca din 24 mai 2012 / îngrij. de Nicolae Erdoiu, Dumitru Suciu ; Acad. Română, Inst. de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : MEGA, 2012. - 200 p. - ISBN 878-606-643-294-9.

25. Bienala internaţională. Gravura : ed. a III-a : [album] / Uniunea Artiştilor Plastici din

Rep. Moldova, Secţia Grafică, Direcţia Cultură a Primăriei Mun. Chişinău ; com. de organiz. Alexandru Ermurache, ... ; coord. de ed.Valeriu Herţa ; fotogr. Luminita Ermurache. - Chişinău : S.n., 2013. - 40 p. : il. - ISBN 3454536454577.

26. "Biotehnologii avansate - realizări şi perspective", simp. naţ. cu participare intern. Biotehnologii avansate - realizări şi perspective : al 3-lea simp. naţ. cu participare intern., 24-25 oct. 2013, Chişinău : teze / Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, Univ. Acad. de Şt. a Moldovei : com. şt. : Vasile Botnari, .... - Chişinău : S.n., 2013. - 186 p. - ISBN 978-9975-56-111-2.

27. Bobână, Gheorghe. Filosofia evului mediu : curs de prelegeri. Partea 1. Patristica / Gheorghe Bobână ; Univ. Acad. de Şt. a Moldovei, Fac. de Şt. Socioumanistice, Catedra Filosofie, Istorie şi Metodologia Cercetării. - Chişinău : UASM, 2014. - 199 p. : il. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-933-41-4.

28. Boişteanu, Eduard. Ghidul angajatorului în negocierile colective / Eduard Boişteanu,

Iulia Drumea ; coord. : Iulia Drumea ; Confederaţia Naţ. a Patronatului din Rep. Moldova, Colecţia Bibl. Patronatului. - Chişinău : S.n., 2014. - 41 p. - Bibliogr. : p. 41 (14 tit.). - ISBN 978-9975-4479-4-2.

29. Boişteanu, Eduard. Parteneriatul social în sfera muncii : monogr. / Eduard Boişteanu ;

Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Dreptul Muncii. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 271 p. - Bibliogr. : p. 232-259 (449 tit.). - ISBN 978-9975-71-497-6.

30. Bojoga, Eugenia. Limba română - "între paranteze"? : despre statutul actual al limbii

române în Rep. Moldova / Eugenia Bojoga. - Chişinău : Arc, 2013. - 247 p. - Bibliogr. : p. 236-243. - ISBN 978-9975-61-753-6.

31. Boldureanu, Ana. Moneda otomană în Moldova în perioada 1512-1603 / Ana Boldureanu

; Acad. de Şt. a Moldovei, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. - Chişinău : Bons Offices, 2013. - 191 p. : il. - Bibliogr. : p. 135-143. - ISBN 978-9975-80-773-9.

32. Bologan-Vieru, Otilia. Regimul juridic al companiilor multiNaţionale / Otilia Bologan-

Vieru ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra de Drept InterNaţional şi Drept al Relatiilor Economice InterNaţionale. - Chişinău : S.n., 2013. - 152 p. - Bibliogr. : p. 130-146 (331 tit.). - ISBN 978-9975-4280-2-6.

33. Borş, Vladimir. Administraţia publică centrală: ghid metodic / Vladimir Borş ; Univ. de

Stat din Moldova, Fac. de relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, Catedra

Page 4: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Agafian, Rodica ...bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201409/Achizitii noi_09... · Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Septembrie

Ştiinţe Administrative. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 107 p. - Bibliogr. : p. 100-107. - ISBN 978-9975-71-522-5.

34. Botgros, Ion. Experimentul - metoda activa de cunoastere ştiinţific a : auxiliar didactic la

fizica, chimie, biologie / Ion Botgros, Maria Duca, Valentina Mura ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei, Colegiul Financiar-Bancar. - Chişinău : S.n., 2014. - 138 p. : il. - Bibliogr. : p. 138 ( 22 tit.). - ISBN 978-9975-53-344-7.

35. Bugaian, Larisa. Managementul intreprinderilor industriale : indicaţii metodice pentru

elaborarea lucrărilor de laborator / Larisa Bugaian, Eugeniu Cuslii ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Inginerie Economică şi Business, Catedra Economie şi Management în Industrie. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2014. - 32 p. - Bibliogr. : p. 31 (4 tit.).

36. Bugaian, Larisa. Planificarea la întreprinderile industriale : indicaţii metodice pentru

elaborarea lucrărilor de laborator / Larisa Bugaian, Eugeniu Cuslii ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Inginerie Economică şi Business, Catedra Economie şi Management în Industrie. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2014. - 33 p. - Bibliogr. : p. 32 (5 tit.).

37. Bulgaru, Maria. Etica în Asistenţa Socială : (manual) / Maria Bulgaru, Oleg Bulgaru ;

Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Sociologie şi Asistenţă Socială. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 404 p. - Bibliogr. : p. 296-307 (162 tit.). - ISBN 978-9975-71-524-9.

38. Butkovskiy, Anatoliy Grigorievich. Phase portraits of control dynamical systems /

Anatoliy G. Butkovskiy. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, 1991. - 170 p. - (Mathematics and its applications; Vol. 63). - Bibliogr. : p. 161-167 (133 tit.). - ISBN 0-7923-1057-8.

39. Calaraş, Carolina. Conflictologie familială : suport de curs / Carolina Calaraş ; Univ.

Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. - Chişinău : S.n., 2014. - 63 p. - Bibliogr. : p. 62-63 (26 tit.). - ISBN 978-9975-110-05-1.

40. Calugher, Viorica. Ghidul privind stagiul practicii de specialitate : ciclul I - studii

superioare de licenţă (spec. Educaţie fizică şi sport) / Viorica Calugher ; resp. de ed. : Svetlana Goncearuc ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. - Chişinău : S.n., 2014. - 64 p. - Bibliogr. : p. 35 (7 tit.). - ISBN 978-9975-68-243-5.

41. Catalog de preţuri medii pentru materiale de constructţi : (cat. informativ). Vol. 2. 2014 /

Min. Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Rep. Moldova, Inst. de Cercetări Şt. în Construcţii "Intercom" ; red.-coord. : L. Cartofeanu. - Chişinău : S.n., 2014. - 218 p. - ISBN 978-9975-9618-9-9.

42. Ceban, Vasile. Calea sănătăţii / Vasile Ceban ; Acad. de Transporturi, Informatiăa şi

Comunicaţii. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 224 p. - Bibliogr. : p. 218 ( 8 tit.). - ISBN 978-9975-71-545-4.

43. Cerneţchi, Olga. Sepsisul în obstetrică şi ginecologie / Olga Cerneţchi, Zinaida Sârbu ;

Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu ". - Chişinău : Centrul Editorial - Poligrafic Medicina, 2014. - 126 p. : il. - Bibliogr. : p. 116-125 (133 tit.). - ISBN 978-9975-118-53-8.

44. Cheban, David. Lyapunov stability of non-autonomous dynamical systems / David

Cheban ; State Univ. of Moldova, Dep. of Fundamental Mathematics. - New York : Nova

Page 5: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Agafian, Rodica ...bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201409/Achizitii noi_09... · Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Septembrie

Science Publ., 2013. - 275 p. - (Methematics research developments). - ISBN 978-1-62618926-3.

45. Chirchina, Olga. Reţele de calculatoare : (suport didactic) / Olga Chirchina, Zinaida

Ghilan ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. - Chişinău : S.n., 2014. - 222 p. : il. - Bibliogr. : p. 200-204 (111 tit.). - ISBN 978-9975-115-38-4.

46. Ciobanu, Rodica. Filosofia dreptului : note de curs / Rodica Ciobanu, ; Univ. Acad. de

Ştiinţe a Moldovei, Fac. Ştiinţe Socioumanistice, Catedra Filosofie, Istorie şi Medodologia Cercetării. - Chişinău : UnASM, 2014. - 171 p. - Bibliogr. : p. 171 (20 tit.). - ISBN 978-9975-933-45-2.

47. Cirimpei, Victor. Comicul folcloric, literar, politic-naţional / Victor Cirimpei ; Acad. de

Şt. a Moldovei, Inst. de Filologie. - Chişinău : S.n., 2013. - 272 p. - ISBN 978-9975-4460-6-8.

48. Cojocaru, Gheorghe E. "Dezghetul" lui N. Hruşciov şi problema Basarabiei / Gheorghe

E. Cojocaru. - Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2014. - 265 p., 6 p. : fot. - ISBN 978-606-537-099-0.

49. Cojocaru, Radion Gr. Infractiuni contra sanatatii publice şi a convietuirii sociale : suport

de curs / Radion Gr. Cojocaru ; red. Gh. Chirita. - Chişinău : S.n., 2014. - 180 p. - (Drept penal. Partea speciala). - Bibliogr. în notele de subsol. - ISBN 978-9975-121-24-8.

50. Cojocaru, Vasile. Management educaţional : referenţial ştiinţific şi metodologic / Vasile

Cojocaru, Vladimir Guţu, Maia Şevciuc ; Univ. de Stat din Moldova. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 112 p. - Bibliogr. la sfârşitul cap. - ISBN 978-9975-71-535-5.

51. Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie "Raisa Pacalo" / Ala Manolache, Svetlana

Cobîleanschi, Mariana Negrean, ... ; Min. Sănătăţii al Rep. Moldoova. - Chişinău : S.n., 2014. - 92 p. : il. - ISBN 978-9975-53-339-3.

52. Compendium de geriatrie / Anatolie Negară, Natalia Blaja-Lisnic, Olga Maniuc, ... ; sub

red. : Anatolie Negară ; Univ. de Stat de Madicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu ". - Chişinău : S.n., 2014. - 360 p. - Bibliogr. : p. 352-360 (160 tit.). - ISBN 978-9975-113-52-6.

53. Competiţia Naţională a Campionilor "Acţionează asupra CO2" : ghidul bunelor practici /

coord. : Daniel Vodă. - Chişinău : Bons Offices, 2014. - 8 p. : il. - ISBN 978-9975-80-878-1.

54. Corlat, A. Curs de teorie a mulţimilor / A. Corlat, S. Corsac ; Univ. Acad. de Ştiinţe a

Moldovei, Fac. Ştiinţe Exacte, Catedra Matematică şi Informatică. - Chişinău : S.n., 2014. - 61 p. - Bibliogr. : p. 61 (11 tit.). - ISBN 978-9975-933-55-1.

55. Costachi, Gheorghe. Carta Consiliului Europei privind educaţia pentru cetăţenie

democratică şi educaţia pentru drepturile omului = Хартия Совета Европы о воспитании демократической гражданственности и образовании в области прав человека / Gheorghe Costachi, Andrei Borşevski ; Inst. Naţ. al Femeilor din Moldova "Egalitate". - Chişinău : Inst. Naţ. al Femeilor din Moldova "Egalitate", 2012. - 59 p. - ISBN 978-9975-4111-9-6.

Page 6: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Agafian, Rodica ...bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201409/Achizitii noi_09... · Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Septembrie

56. Costru, Tudor. Activităţi şi metode de profilaxie a afecţiunilor stomatologice printre angajaţii fabricilor de vin : recomandări metodice / Tudor Costru ; Univ. de Stat de Medicina şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Stomatologie Terapeutică F.E.C.M.F. - Chişinău : Print-Caro, 2014. - 23 p. - Bibliogr. : p. 23 (10 tit.).

57. Costru, Tudor. Morbiditatea distrofiilor dentare posteruptive la angajaţii din sistemul sanitar predispuşi riscurilor mediului ocupaţional : recomandări metodice / Tudor Costru ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Chirurgie oro-maxilo-facială, Implantologie orală şi Stomatologie Terapeutică "Arsenie Guţan". - Chişinău : Print-Caro, 2014. - 25 p. - Bibliogr. : p. 23-25 (31 tit.). - ISBN 978-9975-56-172-3.

58. Costru, Tudor. Morbiditatea stomatologică la angajaţii fabricilor de vin. Noxe

profesionale şi alţi factori defavorabili : recomandări metodice / Tudor Costru ; Univ. de Stat de Medicina şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Stomatologie Terapeutică F.E.C.M.F. - Chişinău : Print-Caro, 2014. - 23 p. - ISBN 978-9975-56-170-9.

59. Covalschi, Alexandru. Baze de date Delphi 7 : suport de curs / Alexandru Covalschi. -

Chişinău : S.n., 2013. - 156 p. - Bibliogr. : p. 156 (12 tit.). - ISBN 978-9975-46-183-2.

60. Cozma, Dumitru. Integrability of cubic systems with invariant straight lines and invariant conics / Dumitru Cozma. - Chişinău : Ştiinţa, 2013. - 239, [1] p. Bibliogr. : p. 229-239 (140 tit.). ISBN 978-9975-67-906-0.

61. "Cultura profesională a cadrelor didactice. Exigente actuale", simp. şt. intern. Cultura profesională a cadrelor didactice. Exigenţe actuale : materialele Simpozionului ştiinţific internaţional, Republica Moldova, Chişinău, 16-17 mai 2013 = Teachers professional culture, current requirements / Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Catedra Ştiinţe ale Educaţiei ; coord. : Maia Cojocaru. - Chişinău : S.n., 2013. - 535 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-46-149-8.

62. Cultura şi istoria românilor din Ungaria / Gabriel Moisa (coord.), Maria Berenui, Ana Borbely, ... - Cluj-Napoca : Ed. Acad. Române. Centrul de Studii Transilvane , 2013. - 350 p. : il., portr. - ISBN 978-9973-7784-93-3.

63. Davidescu, Elena. Pedagogia socială : suport de curs pentru stud. specialităţii "Pedagogie socială" / Elena Davidescu, Valentina Stratan ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Catedra Ştiinţe ale Educaţiei. - Chişinău : S.n., 2013. - 394 p. - Bibliogr. la sfârşitul cap.

64. "Descentralizarea administrativă-componentă a modernizării administraţiei publice din

Republica Moldova", conf. şt. Descentralizarea administrativă-componentă a modernizării administraţiei publice din Republica Moldova : maretiale ale conferinţei ştiinţifice a cadrelor didactice din 10 iunie 2014 / Univ. de Stat din Moldova, Fac. Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, Catedra Ştiinţe Administrative ; col. de red. : Aurel Sîmboteanu, .... - Chişinău : CEP USM, 2014. - 196 p. Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-534-8.

65. Development of central nervous system in children and the basic neurologic syndromes in pediatrics : (guidelines) / A. Holban, A. Rotaru, L. Romanciuc, F. Cenusa ; State Univ. of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemitanu ". - Chişinău : S.n., 2014. - 34 p. - Bibliogr. : p. 33-34 (27 tit.). - ISBN 978-9975-56-150-1.

Page 7: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Agafian, Rodica ...bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201409/Achizitii noi_09... · Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Septembrie

66. Dezvoltarea durabilă a regiunii de dezvoltare Centru : factori de mediu şi contribuţii : culegere de articole / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Agentţa de Dezvoltare Regională Centru, Inst. de Ecologie şi Geografie. - Chişinău : S.n., 2014. - 52 p. : il. (Seria "Studii regionale"). - ISBN 978-9975-9642-9-6.

67. Dezvoltarea durabilă a regiunii de dezvoltare Centru : factori de mediu şi contribuţii : culegere de articole / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia de Dezvoltare Regională Centru, Inst. de Ecologie şi Geografie. - Chişinău : S.n., 2014. - 52 p. : il. - (Seria "Studii regionale"). - ISBN 978-9975-9642-9-6.

68. Dîrul, Alexandru. Opoziţii negativ-asertive în structura semantică a limbii / Alexandru

Dîrul ; Inst. de Filologie al AŞM. - Chişinău : Profesional Service, 2013. - 239 p. - Bibliogr. : p. 232-239. - ISBN 978-9975-4460-2-0.

69. Dobzeu, Mina. Pentru o biserica dinamică / Arhimandrit Mina Dobzeu. - Ed. adăugată. -

Botoşani : AXA, 2005. - 194 p. - ISBN 973-660-132-3.

70. Doctor habilitat Ion Eţcu : biobibliografie / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Studii Encicliopedice, Bibl. Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" ; coord. şi red. st. : Vasile Botnariuc, Aurelia Hanganu ; bibliogr. : Diana Cazacu ; resp. de ed. : Constantin Manolache. - Chişinău : Inst. de Studii Encilopedice, 2014. - 240 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-4389-9-5.

71. Documente privind istoria Bisericii din RSSM : registrul şi listele clerului (1945-1955) /

Inst. de Istorie al AŞM, Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove, Arhiva Naţ. a Rep. Moldova ; editat de Teodor Candu, Octavian Moşin. - Chişinău : Pontos, 2013. - 290 p. - ISBN 978-9975-51-504-7.

72. Dogotari, Liliana. Marketing farmaceutic : indicaţii metodice şi caiet de îndeplinire a

lucr. practice de laborator pentru studenţii anului IV / Liliana Dogotari, Mihail Brumărel, Nicolae Ciobanu, Mihail Lupu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Fac. Farmacie, Catedra Farmacie Socială "Vasile Procopişin". - Chişinău : S.n., 2014. - 148 p. - Bibliogr. : p. 148 (10 tit.). - ISBN 978-9975-53-345-4.

73. Drept fiscal : suport de curs la disciplina "Drept fiscal" / Vlad Vlaicu, Aureliu Rotaru,

Viorica Boaghi, Daniela Vidaicu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Dreptul Antreprenoriatului. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 299 p. - Bibliogr. : p. 266-298. - ISBN 978-9975-71-523-2.

74. Dughin, Aleksandr. Teoria lumii multipolare : compendiu / Aleksandr Dughin ; trad. şi

pref. de Iurie Roşca. - Chişinău : Universitatea Populară, 2014. - 207 p. - ISBN 978-9975-77-224-2.

75. Dulgheru, Valeriu. Bazele Proiectării Maşinilor : 50 de ani de activitate (1964-2014) / V.

Dulgheru ; Univ. Tehnică a Moldovei, Catedra Bazele Proiectării Maşinilor. - Chişinău : Bons Offices, 2014. - 260 p. : il., fot. - Bibliogr. : p. 212-259. - ISBN 978-9975-80-862-0.

76. Edroiu, Nicolae. Scrierea chirilică românească / Nicolae Edroiu. - Cluj-Napoca : MEGA,

2013. - 307 p. : il. - Bibliogr. : p. 27-30 (62 tit.). - ISBN 978-606-543-447-9.

Page 8: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Agafian, Rodica ...bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201409/Achizitii noi_09... · Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Septembrie

77. Egalitatea genului : stereotip şi adevăr : istorii de viaţă / Centrul pentru Jurnalism Independent ; ed. îngrij. de Cristina Bobârcă. - Chişinău : S.n., 2014. - 71 p. : il. - ISBN 978-9975-4280-3-3.

78. Elaborarea rapoartelor cu privire la alegeri : manualul Consiliului Europei pentru organizaţiile societăţii civile / au contribuit : Giorgi Chkheidze, ... ; ed. : Marie Carin von Gumpenberg. - Strasbourg ; : Council of Europe, 2013. - 103 p. - ISBN 978-9975-53-354-5.

79. Elaborarea unui model de afaceri : manual participantului / Inst. de Dezvoltare a

Afacerilor din cadrul Univ. "Divita Gratiae", Chişinău, Rep. Moldova. - Chişinău : S.n., S.a. - 35 p. : il.

80. Elenciuc, Daniela. Imunologia : îndrumar metodic / Daniela Elenciuc ; Univ. Acad. de

Ştiinţe a Moldovei, Fac. Ştiinţe ale Naturii, Catedra Biologie. - Chişinău : UnASM, 2014. - 138 p. - Bibliogr. : p. 138 (20 tit.). - ISBN 978-9975-933-53-7.

81. Elenciuc, Daniela. Securitatea mediului : note de curs / Daniela Elenciuc ; Univ. Acad. de

Şt. a Moldovei, Fac. Ştiinţe ale Naturii, Catedra Biologie. - Chişinău : S.n., 2014. - 113 p. - Bibliogr. : p. 110-113 (40 tit.). - ISBN 978-9975-933-52-0.

82. Enciclopedia marilor personalităţi din istoria, ştiinţa şi cultura românească, de-a lungul

timpului . Vol. 12. Înalţi prelaţi, teologi şi sfinţi ai poporului român / coord. şi editor : Ion Văduva-Poenaru. - Bucureşti : GENEZE, S.a. - 468 p. : portr., il. - (Marea enciclopedie română; Sect. 1). - ISBN 973-9099-90-7.

83. Enciclopedia marilor personalităţi din istoria, ştiinţa şi cultura românească, de-a lungul

timpului . Vol. 13. Mari voievozi, mari istorici, mari oameni politici : A - Z / coord. şi editor : Ion Văduva-Poenaru. - Bucureşti : Geneze, s.a. - 435 p. : portr. - (Marea enciclopedie română. Sect. 1). - ISBN 973-9099-88-7.

84. Enciclopedia marilor personalităţi din istoria, ştiinţa şi cultura românească, de-a lungul

timpului . Vol. 14. Noi ştiinţe, noi tehnici şi noi teorii datorate românilor / coord. şi editor : Ion Văduva-Poenaru. - Bucureşti : GENEZE, S.a. - 419 p. - (Marea enciclopedie română; Sect. 2). - ISBN 973-9099-91-7.

85. Endocardite infectieuse / Alexandru Grejdieru, Liviu Grib, Minodora Mazur, ... ;

Univ. d'Etat de Medicine et Pharmacie "Nicolae Testemitanu", Dep. de Medicine Interne, Clinique Medicine. - Chişinău : CEP Medicina, 2014. - 71 p. - Bibliogr. : p. 62-64 (38 tit.). - ISBN 978-9975-118-49-1.

86. Eţco, Constantin. Particularităţile organizării asistenţei medicale primare în condiţiile

asigurărilor medicale obligatorii în municipiul Chişinău : monogr. / Constantin Eţco, Galina Buta ; Univ. de Stat de Medicina şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu ", Catedra Economie, Mana. - Chişinău : S.n., 2014. - 281 p. : il. - Bibliogr. : p. 192-206 (165 tit.). - ISBN 978-9975-110-04-4.

87. Faur, Mihaela-Liliana. Ritmul activităţii motrice în sistemul pregătirii profesionale

pedagogice a profesorului de educaţie fizică : monogr. / M.-L. Faur, O. Aftimiciuc, S. Danail. - Chişinău : Valinex, 2014. - 151 p. : il. - Bibliogr. : 102-118 (275 tit.). - ISBN 978-9975-68-240-4.

Page 9: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Agafian, Rodica ...bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201409/Achizitii noi_09... · Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Septembrie

88. Fomin, Vladimir Nikolaevich. Discrete linear control systems / V. N. Fomin. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, 1985. - 302 p. - (Mathematics and its applications; Vol. 67). - ISBN 0-7923-1248-1.

89. Fuştei, Nicolae. Persectarea organizaţiei religioase "Martorii lui Iehova". Operaţia "Sever" (1951) în RSSM / Nicolae Fuştei ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie. - Chişinău : Cuvântul ABC, 2013. - 260 p. - ISBN 978-9975-4377-5-2.

90. Gangan, Silvia. Materiale şi componente pasive : îndrumar de lab.. Partea 3. Materiale şi

componente în electronică 1 / Silvia Gangan, Stepan Rudenco ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii, Catedra Telecomunicaţii. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2014. - 47 p. - Bibliogr. : p. 48 (7 tit.).

91. Gavrilov, Anatol. În căutarea de noi repere pe drumul gândirii : studii, articole,

comunicări, prelegeri, fragmente / Anatol Gavrilov ; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, Inst. de Filologie. - Chişinău : Profesional Service, 2013. - 500 p. - (Neoacademica). - Bibliogr. : p. 465-470 (108 tit.) şi în notele de subsol. - ISBN 978-9975-4319-7-2.

92. Ghid ecologic al localităţii Mileşti : Gândeşte verde, gândeşte curat! / Asociaţia

Obstească de Copii şi Tineret "Codrenii" ; col. de red. Leuca Petru, ... - Chişinău : S.n., 2014. - 48 p. : il. - Bibliogr. : p. 48 (14 tit.). - ISBN 978-9975-4174-2-6.

93. Ghid pentru elaborarea şi susţinerea tezelor de licenţă / L. Petrenco, M. Vacarciuc, E.

Lapoşina, ... ; coord. : Alexandra Barbăneagră ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din mun. Chişinău. - Chişinău : S.n., 2014. - 35 p. - ISBN 978-9975-46-191-7.

94. Ghid practic de elaborare a strategiilor raionale de dezvoltare socio-economică / elab. :

Liubomir Chiriac, ... - Chişinău : S.n., 2014. - 69 p., 69 p.

95. Ghidul piscicultorului-fermier / Marin Usatîi, Ion Toderaş, Nicolae Şaptefraţi, ... ; Inst. de Zoologie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. - Chişinău : S.n., 2014. - 104 p. : il. - Bibliogr. : p. 103-104 (24 tit.).

96. Ghidul Uniunii Europene în şcoală între educaţia formală şi neformală / Vasile

Cucerescu, Enrique Banus, Iordan Gheorghe Bărbulescu, Ioan Horga; Lifelong Learning Programme, Inst. de Relaţii Intern. din Moldova, Univ. Intern. din Catalonia, ... - Chişinău : Print-Caro, 2014. - 165 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. - ISBN 978-9975-56-166-2.

97. Ginju, Stela. Praxiologia ştiinţelor : suport de curs / Stela Ginju, Vasile Cecoi, Gheorghe

Ginju. - Chişinău : S.n., 2014. - 95 p. - Ref. bibliogr. : p. 95 (7 tit.). - ISBN 978-9975-46-184-9.

98. Godea, Ioan. Arhitectura din România între anii 1300-1700 : sinteze, crestomaţie,

reconstituiri, imagini / Ioan Godea. - Oradea : Primus, 2011. - 481, [3] p. : il., fot. - Bibliogr. : p. 461-466. - ISBN 978-973-1975-99-3.

99. Godea, Ioan. Arhitectura la români de la obârşii la Cozia : sinteze, crestomaţie,

reconstituiri, imagini / Ioan Godea. - Oradea : Primus, 2007. - 367, [2] p. : il. - Bibliogr. : p. 344-350. - ISBN 978-973-88217-7-4.

Page 10: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Agafian, Rodica ...bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201409/Achizitii noi_09... · Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Septembrie

100. Godea, Ioan. Arhitectura românească în epoca modernă - 1700-1900 : sinteze, crestomaţie, reconstituiri, imagini / Ioan Godea. - Oradea : Primus, 2012. - 671 p. : il. - Bibliogr. : p. 649-656. - ISBN 978-606-8318-34-9.

101. Godea, Ioan. Biserici de lemn din Europa / Ioan Godea. - Bucureşti : CD PRESS,

2008. - 272 p., [12] f. fot. color : il. - Bibliogr. : p. 261-266. - ISBN 978-973-1760-91-9.

102. Godea, Ioan. La ceramique / Ioan Godea. - Timişoara : Editura de Vest, 1995. - 151 p. : il. - ISBN 973-36-0248-5.

103. Gumenâi, Ion. Comunităţile romano-catolice, protestante şi lipoveneşti din

Basarabia în secolul al XIX-lea / Ion Gumenâi ; red. st. : Ion Eremia ; resp. de ed. Aurelia Hanganu ; Biblioteca Ştiinţifică Centrală "A. Lupan", Univ. de Stat din Moldova. - Chişinău : Institutul de Studii Enciclopedice, 2013. - 283 p. - Bibliogr. : p. 240-256. - ISBN 978-9975-4239-2-2.

104. Guţu, Irina. Colegiul tehnic feroviar la 30 de ani de activitate : vremuri, oameni,

fapte / Irina Guţu ; Colegiul Tehnic Feroviar din Bălţi. - Bălţi : S.n., 2014. - 68 p. : fot., portr. - ISBN 978-9975-9774-7-0.

105. Guţu, Vladimir. Curriculum educational. Cercetare. Dezvoltare. Optimizare /

Vladimir Guţu ; Univ. de Stat din Moldova. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 229 p. : il. - Bibliogr. : p. 225-229 (138 tit.). - ISBN 978-9975-71-526-3.

106. Guţuleac, Victor. Drept contravenţional : note de curs / Victor Guţuleac, Elena

Comarniţcaia ; Inst. de Ştiinţe Reale şi Criminologie Aplicată. - Chişinău : S.n., 2014. - 199 p. - Bibliogr. : p. 193-199 (66 tit.). - ISBN 978-90975-4428-7-9.

107. Hachi, Mihai. Geografia populaţiei : indicaţii metodice pentru lucrări practice /

Mihai Hachi, Elena Sochircă ; Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Fac. Ştiinţe ale Naturii, Catedra Ecologie şi Ştiinţe ale Mediului. - Chişinău : S.n., 2014. - 77 p. - ISBN 978-9975-933-54-4.

108. Holban, Ion. Vectorul european de dezvoltare a Republicii Moldova.

Conştientizare şi alegere / Ion Holban ; IDIS "Viitorul. - Chişinău : S.n., S.a. - 19 p. - (B-ca IDIS "Viitorul").

109. Ilie Bogdesco : biobibliografie / alcăt. : Victoria Stanchevici ; Bibl. Naţ. a

Rep. Moldova, Proiectul Editorial Moldavica, Colecţia "Plasticienii Moldovei". - Chişinău : BNRM, 2013. - 176 p. : il., fot. - ISBN 978-9975-4493-1-1.

110. In memoriam Grigore Ploeşteanu : studii şi evocări / coord. : Vasile Dobrescu,

Cornel Sigmirean, Corina Teodor. - Bucureşti : Ed. Academiei Române, 2014. - 570 p. - Bibliogr. : p. 562 (12 tit.). - ISBN 978-973-27-2419-4.

111. Interpretarea pieselor muzicale la instrumentele de suflat : ghid metodic pentru

profesori din învăţământul muzical primar şi mediu de specialitate, elevii colegiilor cu profil muzical şi studenţii Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice / elab. : Anatol Cazac ; Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Fac. Arta Instrumentală, Compoziţie şi Muzicologie, Catedra Instrumente Aerofone şi de Percuţie. - Chişinău : S.n., 2014. - 22 p. - ISBN 978-9975-9617-2-1.

Page 11: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Agafian, Rodica ...bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201409/Achizitii noi_09... · Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Septembrie

112. Iuda : luptaţi pentru credinţă - Lugoj : Cunoaşterea cuvântului, 2009. - 80 p. - (Învăţătură peste învăţătură). - ISBN 978-973-7747-90-7.

113. Jansen, Bernhard. Agricultura ecologică - ce, de ce şi cum? / Bernhard Jansen, Valentin Crîşmaru ; ed. : Alexandru Gîscă. - Chişinău : Bons Offices, S.a. - 15 p. : il.

114. Management şi legislaţie farmaceutică : indicaţii metodice şi caiet de

indeplinire a lucrărilor practice de laborator pentru stud. anului 4 / Mihail Bramarel, Vladimir Safta, Stela Adauji, ... ; Instituţia Publică Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu ", Fac. Farmacie, Catedra Farmacie Socială "Vasile Procopişin". - Chişinău : S.n., 2014. - 200 p. : tab. - Bibliogr. : p. 196-200 (51 tit.). - ISBN 978-9975-53-348-5.

115. Manualul formatorului / elab. de : Otilia Stefania Păcurari, Valeria Şterbeţ,

Adriana Eşanu ; Inst. Naţional al Justiţiei, Inst. Naţional al Magistraturii (România). - Chişinău : S.n., 2014. - 101 p.; il. - Bibliogr. : p. 101 (5 tit.). - ISBN 978-9975-120-27-2.

116. Marian, Grigore. Managementul biomasei agrosilvice pentru scopuri energetice :

man. pentru uzul stedenţilor de la ciclul 3 studii doctorale şi ciclul 2 studii de masterat / Grigore Marian ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 264 p. : il. - Bibliogr. : p. 228-235 (84 tit.). - ISBN 978-9975-4021-4-9.

117. Maxim, Virgil. Imn pentru Crucea purtată : abecedar duhovnicesc pentru un frate

de cruce / Virgil Maxim. - Ed. a 2-a. - S.l. : Antim, 2002. - 472 p., 13 p. : fot. - ISBN 973-98015-1-X.

118. Mazepa, Vasile. Istoria satelor Podoima-Podoimiţa : (vatra strămoşească la apa

Nistrului) / Vasile Mazepa ; ed. realizat cu aportul Mihail Popovici. - Chişinău : S.n., 2014. - 153 p. : fot. - ISBN 978-9975-66-402-8.

119. Melnicova, Elena. Energia şi mediul ambiant : unele recomandări cu privire la

organizarea taberelor ecologice de vară pentru elevi / Elena Melnicova, Natalia Halaim. - Chişinău : S.n., 2014. - 45 p. : il. - ISBN 978-9975-80-875-0.

120. Membru corespondent Anatol Ciobanu : biobibliografie / Acad. de Ştiinţe a

Moldovei, Inst. de Studii Enciclopedice, Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan" ; red. şt. : Aurelia Hanganu ; resp. de ed. : Constantin Manolache ; bibliogr. : Silvia Golban. - Chişinău : S.n., 2014. - 268 p. - ISBN 978-9975-4239-1-5.

121. Metrologie, standardizare şi asigurarea calităţii : indicaţii metodice privind

efectuarea lucrărilor practice / elab. : Ela Dabija ; red. respons. : Angela Scripcenco ; Univ. Tehnică a Moldovei, F ac. Industria Uşoară, Catedra Tehnologia construcţiilor din ţesături şi tricoturi. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2014. - 87 p.

122. Mitropolitul Dosoftei în contextul culturii române medievale : interpretări,

reevaluări, sinteze / coord. şt. : Pavel Balmuş, Svetlana Korolevski ; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Filologie. - Chişinău : Profesional Service, 2013. - 260 p. : portr. - ISBN 978-9975-4460-5-1.

123. Mîrzac, Mariana. Procesul de finanţare a businessului mic şi mijlociu în Republica

Moldova : (monogr.) / Mariana Mîrzac ; red. st. : A. Stratan ; Acad. de Şt. a Moldovei,

Page 12: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Agafian, Rodica ...bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201409/Achizitii noi_09... · Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Septembrie

Inst. Naţional de Cercetări Economice. - Chişinău : S.n., 2014. - 201 p. : il. - Bibliogr. : 155-164 (156 tit.). - ISBN 978-9975-9799-5-5.

124. Mocanu, Victor. Cărpineni, un sat din valea Lapuşnei / Victor Mocanu, Dinu

Poştarencu. - Chişinău : S.n., 2014. - 444 p. : fot. - ISBN 978-9975-80-837-8.

125. Munteanu, Svetlana. Prelucrarea artistică a imaginii la calculator : suport de curs / Svetlana Munteanu ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Fac. Arte Plastice şi Design, Catedra Studiul Artelor, Grafică şi Metod. Instruirii. - Chişinău : S.n., 2014. - 44 p. : il. - ISBN 078-9975-46-186-3.

126. National integrity system assesment Moldova 2014 / Transparency International

Moldova ; forew. : Lilia Ganasciuc. - Chişinău : S.n., 2014. - 260 p. - ISBN 978-9975-80-873-6.

127. Noi practici în artele spectacolului din Europa de Est = New performing arts

practices in Eastern Europe / ed. : Iulia Popovici. - Chişinău : Cartier, 2014. - 436 p. : il. - (Col. Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu). - ISBN 978-9975-79-882-2.

128. Noţiuni generale despre micro-şi nanoelectronica modernă / N. R. Andronati, V.

M. Spivak, Gh. M. Mladenov, ... ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Energetică ; Univ. Naţ. Tehnică din Ucraina, ... - Chişinău : Tipografia A.Ş.M., 2013. - 340 p. - Bibliogr. : p. 338. - ISBN 978-9975-62-357-5.

129. Oanţa, Marius. Preotul Ivan Petre Sebastian : în perioada de sovietizare a statului

român : mărturii documentare şi memorialistice, caiete şi surse conexe (1952-1961) / Marius Oanţa, pref. : Florin Buhalea. - Ciofliceni : Editura Carmelitana, 2013. - 127 p. - Bibliogr. : p. 122-125. - ISBN 978-606-93281-6-3.

130. Obiceiurile şi folclorul sărbătorilor de iarnă : (tipologie : corpus de texte

etnografice şi folclorice). Partea 2 / alcăt., îndrod., îngrij. textelor, coment., glosar : Nicolae Băieşu ; red. muz. : Victor Ghilaş ; notogr. : Cristian Şarban ; Acad. de Şt. - Chişinău : S.n., 2014. - 615 p. : il., fot. - (Tezaurul folcloric al românilor din Republica Moldova, Ucraina, Federaţia Rusă). - ISBN 978-9975-4354-9-9.

131. Oglindă, Emilia. Aspecte de morfologie a limbii române : ghid metodic / Emilia

Oglindă ; Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Fac. Ştiinţe Socioumanistice, Catedra Limbii şi Literaturi. - Chişinău : UnASM, 2014. - 63 p. - ISBN 978-9975-933-48-3.

132. Olaru, Efim. Prevenirea incendiilor şi exploziilor : ciclu de prelegeri / Efim Olaru,

Alexandru Raşcovoi, Mariana Ciobanu ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Securitatea Activităţii Vitale. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2014. - 197 p.

133. Organizarea procesului educaţional în invăţământul preşcolar, primar şi secundar

general : sugestii, recomandaăi metodologice şi manageriale : an. de studii 2013-2014 / Min. Educaţiei al Rep. Moldova. - Chişinău : S.n., 2013. - 298 p. - Bibliogr. la sfârşitul cap. - ISBN 978-9975-4273-2-6.

134. Paladi, Adriana. Philosophy as a domain of study the fileas from the history of

philosophy and medicine : didactic and methodical guide / Adriana Paladi ; coord. : Vitalie Ojovanu ; State Univ. of Medical and Pharmacy " Nicolae Testemitanu". -

Page 13: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Agafian, Rodica ...bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201409/Achizitii noi_09... · Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Septembrie

Chişinău : CEP Medicina, 2014. - 22 p. - Bibliogr. : p. 20 (7 tit.). - ISBN 978-9975-118-48-4.

135. Panfil, Lidia. Bazele scenaristico-regizorale ale programelor cultural-cognitive :

ghid pentru stud. şi masteranzi la disciplinele "Scenaristică şi Regie" : (culegere de scenarii) / Lidia Panfil ; red. şt. : Tatiana Comendant ; Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. - Chişinău : AMTAR, 2014. - 132 p. - ISBN 978-9975-9886-9-8.

136. Panfil, Lidia. Etapele procesului de elaborare şi realizare a scenariului unui

concert teatralizat pentru copii : suport metodic pentru stud. şi masteranzii Catedrei Regie / Lidia Panfil, Elena Guţu ; Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Fac. "Teatru, Film şi Dans". - Chişinău : S.n., 2014. - 36 p. - Bibliogr. : 35 (8 tit.). - ISBN 978-9975-9886-7-4.

137. Panfil, Lidia. Regia - între ocupaţie şi profesie : (profesionism şi diletantism) :

suport de curs / Lidia Panfil, Elena Guţu ; Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Fac. "Teatru, Film şi Dans", Catedra "Regie". - Chişinău : S.n., 2014. - 39 p. - Bibliogr. : p. 38-30 (24 tit.). - ISBN 978-9975-9886-8-1.

138. Parasca, Pavel. "Şi de atunci s-a început cu voia lui Dumnezeu, Ţara Moldovei" :

studii / Pavel Parasca ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Fac. de Istorie şi Relaţii Intern., Centrul de Istorie şi Ştiinţe Politice, Catedra de Istorie. - Chişinău : ULIM, 2014. - 504 p. - Bibliogr. în notele de subsol. - ISBN 978-9975-124-37-9.

139. Patraşcu, Dumitru. Cuget şi zbucium asupra lumii, genului, neamului, familiei,

omului, numelui, credinţei, educaţiei / Dumitru Patraşcu. - Chişinău : S.n., 2014. - 267 p. : il. - Bibliogr. : p. 265-267 (78 tit.). - ISBN 978-9975-115-39-1.

140. Perciun, Rodica. Stabilitatea financiară a statului : între teorie şi practică / Rodica

Perciun ; Inst. Naţ. de Cercetări Economice. - Chişinău : S.n., 2014. - 183 p. : il., anexe. - Bibliogr. : p. 167-177 (108 tit.). - ISBN 978-9975-9799-3-1.

141. Perjan, Andrei. Ecuaţii diferenţiale în spaţii Hilbert / Andrei Perjan ; Univ. de Stat

din Moldova, Fac. de Matematică şi Informatică, Dep. Matematici Fundamentale. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 283 p. - Bibliogr. : 278-280. - ISBN 978-9975-71-515-7.

142. Pînzaru, Pavel. Flora vasculară din Republica Moldova : (lista speciilor şi

ecologia) / Pavel Pînzaru, Tatiana Sîrbu. - Chişinău : S.n., 2014. - 234 p. : il. - Bibliogr. : p. 191-209 (261 tit.). - ISBN 978-9975-115-36-0.

143. Planul-cadru pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal : în an. de studii

2014-2015 / Min. Educaţiei al Rep. Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 56 p.

144. Prematuritatea : aspecte obstetricale şi neonatale / sub red. P. Stratulat, Gh. Paladi, Şt. Gaţcan ; Acad. de Şt. a Rep. Moldova, Instituţia Medico-Sanitară Publică Inst. Mamei şi Copilului, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie " Nicolae Testemiţanu ". - Chişinău : S.n., 2013. - 454 p. : il., diagr. - Bibliogr. : p. 447-454 (120 tit.). - ISBN 978-9975-120-30-2.

145. Prisăcaru, Veronica. Bazele analizei economice : manual / Veronica Prisăcaru. -

Chişinău : S.n., 2014. - 166 p. : il. - Bibliogr. la sfârşitul cap. - ISBN 978-9975-56-167-9.

Page 14: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Agafian, Rodica ...bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201409/Achizitii noi_09... · Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Septembrie

146. "Probleme de didactică şi gramatică ale limbilor moderne", conf. intern. Conferinţa internaţională "Probleme de didactică şi gramatică ale limbilor moderne" : in memriam Eugenia Pavel. 26 aprilie 2013 : actele conferinţei = Conference internationale "Problemes de didactique et de grammaire des langues" / coord. : Eufrosinia Axenti, ... ; Univ. de Stat din Moldova, Agenţia Universitară a Francofoniei, Fac. de Limbi şi Literaturi Străine. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 359 p. - (Limbaje şi comunicare). - Ref. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-501-0.

147. "Probleme de filologie şi traductologie", simp. naţ. Simpozionul Naţional

"Probleme de filologie şi traductologie", 6 decembrie 2013, Bălţi / Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Litere, Catedra de Filologie Engleză şi Germană ; resp. de ed. : Svetlana Dzechis. - Bălţi : S.n., 2014. - 246 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-9581-3-4.

148. Procedeu de ameliorare a sănătăţii şi stimulare a productivităţii la puii de carne : recomandări / elab. : Vasile Macari, Victor Putin, Valeriu Rudic, ... ; Univ. Agrară de Stat din Moldova, Inst. de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM. - Chişinău : Print-Caro, 2014. - 35 p. - ISBN 978-9975-64-260-6.

149. Profilul sociodemografic al Republicii Moldova la 20 de ani după adoptarea

Programului de Acţiune de la Cairo / Gheorghe Paladi, Valentina Bodrug-Lungu, Mariana Buciuceanu-Vrabie, ... ; resp. de ed. : Olga Gagauz ; red. : Tamara Osmochescu ; Inst. Naţ. de Cercetări Economice, Centrul de Cercetări Demografice, Acad. de Şt. a Moldovei. - Chişinău : S.n., 2014. - 144 p. : il., diagr., portr. - ISBN 978-9975-9799-4-8.

150. Programare în limbaj de asamblare : îndrumar pentru lucrările de laborator /

Ruslana Goncearenco, Greta Sturza, Mariana Butnaru, Gheorghe Latul ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Matematică şi Informatică, Dep. Informatică. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 94 p. - Bibliogr. : p. 88 (10 tit.). - ISBN 978-9975-71-525-6.

151. Programe de intervenţie psihosocială privind comportamentul deviant : (lucrare

didactică) / Maria Vîrlan, Olesea Frunze,Victoria Plămădeală, ... ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă". - Chişinău : S.n., 2013. - 98 p. - ISBN 978-9975-46-182-5.

152. Puica, Viorica. Justiţia juvenilă : îndrumar pentru judecători şi procurori / Viorica

Puica ; Inst. Naţional al Justiţiei. - Chişinău : S.n., 2014. - 104 p. - Bibliogr. : p. 101-104 (41 tit.). - ISBN 978-9975-53-336-2.

153. Raba, Tatiana. Afecţiunile sistemului biliar la copii : indicaţii metodice pentru

studenţi, medici rezidenţi, cursanţi / Tatian Raba ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Centrul Editorial - Poligrafic Medicina, 2014. - 44 p. - Bibliogr. : p. 44 ( 9 tit.). - ISBN 978-9975-118-37-8.

154. Raba, Tatiana. Hepatita cronica virală B, C, D la copii : indicatii metodice pentru

stud., medici rezidenti, cursanti / Tatiana Raba ; Instituţia Publică Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu ". - Chişinău : Centrul Editorial - Poligrafic Medicina, 2014. - 32 p. : il. - Bibliogr. : p. 31-32 (27 tit.). - ISBN 978-9975-118-32-3.

155. Radzevicius, Sigitas. Curs de prelegeri pe leziunile traumatice ale regiunii oro-

maxilo-faciale în condiţii de campanie : pentru stud. anului 4, torentul român, semestrul 8, Facultatea Stomatologie / Mihail Radzichevici ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu ", Catedra chirurgie Oro-Maxilo-Facială, Implantologie Orală şi

Page 15: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Agafian, Rodica ...bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201409/Achizitii noi_09... · Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Septembrie

Stomatologie Terapeutică "Arsenie Guţan". - Chişinău : S.n., 2014. - 26 p. - Bibliogr. : p. 26 (5 tit.). - ISBN 978-9975-4033-3-7.

156. Radzichevici, Mihail. Course of lectures on traumatic injuries in maxillo-facial

region : for stud. 4th year, 7th semester, anglish language, Faculty of Dentistry / Mihail Radzichevici ; State Univ. of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemitanu", Departement of Oral & Maxillofacial Surgery, Oral Implantology and Therapeutic Dentistry " Arsenie Gutan". - Chişinău : S.n., 2014. - 51 p. : il. - Bibliogr. : p. 51 (5 tit.). - ISBN 978-9975-4479-8-0.

157. Radzichevici, Mihail. Sporirea eficienţei tratamentului chirurgical al

osteomielitelor postraumatice ale mandibulei : (recomandare metodică) / Radzichevici Mihail ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu ", Catedra chirurgie Oro-Maxilo-Facială, Implantologie Orală şi Stomatologie Terapeutică "Arsenie Guţan". - Chişinău : S.n., 2014. - 40 p. : il. Bibliogr. : p. 40 (12 tit.). - ISBN 978-9975-4033-4-4.

158. Răilean, Laura-Elena. Zbor etern : Maria Dragan în memoria contemporanilor / Laura-Elena Răilean. - Chişinău : S.n., 2014. - 52 p. : fot. - ISBN 978-9975-58-018-2.

159. Realităţile politice şi realităţile mediatice în contextul integrării europene / coord. : Victor Moraru ; Inst. de Cercetări Juridice şi Politice al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. - Chişinău : S.n., 2014. - 207 p. - Ref. bibliogr. : p. 203-204 (11 tit.). - ISBN 978-9975-57-121-0.

160. Referenţialul de evaluare a competenţelor specifice formate elevilor / Nicolae

Bucun, Lilia Pogolşa, Valentina Chicu, ... ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. - Chişinău : S.n., 2014. - 595 p. - Bibliogr. : p. 595-596. - ISBN 978-9975-53-333-1.

161. Reformele structurale primordiale necesare dezvoltării competitive a societăţii din

Republica Moldovei, conf. teoretico-şt. intern. Reformele structurale primordiale necesare dezvoltării competitive a societaăţi din Republica Moldovei : materialele conf. teoretico-şt. intern., 5-6 apr. 2013 / Inst. Nistrean de Economie şi Drept ; col. de red. : V. Cuşmir, ... - Bălţi : S.n., 2013. - 200 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-66-396-0.

162. "Republica Moldova şi perspectivele ei integrationiste: Uniunea Vamală sau

Uniunea Europeană", conf. şt.-practică intern. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională "Republica Moldova şi perspectivele ei integrationiste: Uniunea Vamală sau Uniunea Europeană", (Chişinău, 16-17 iunie 2014) = Республика Молдова и ее интеграционные перспективы: Таможенный Союз или Евросоюз / Partidul Socialiştilor din Rep. Moldova, Asociaţia Istoricilor şi Politologilor ". - Chişinău : S.n., 2014. - 63 p. - Bibliogr. în notele de subsol. - ISBN 978-9975-71-546-1.

163. Revenco, Adelina. Geografia umană şi economică a lumii (Europa) : lucrări de laborator / Adelina Revenco, Marcel Revenco ; Univ. Acad. de Şt. a Moldovei, Fac. Ştiinţe ale Naturii, Catedra Ecologie şi Ştiinţe ale Mediului. - Chişinău : S.n., 2013. - 54 p. : hărţi. - ISBN 978-9975-4122-7-8.

164. Revenco, Ninel. Variabilitatea ritmului cardiac : aplicarea metodei în pediatrie /

Ninel Revenco, Lilia Romanciuc. - Chişinău : S.n., 2014. - 113 p. : il. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-56-168-6.

Page 16: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Agafian, Rodica ...bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201409/Achizitii noi_09... · Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Septembrie

165. "Rezultatele şi perspectivele cercetărilor la cultura plantelor de cîmp în Republica

Moldova", conf. şt.-practică. Rezultatele şi perspectivele cercetărilor la cultura plantelor de cîmp în Republica Moldova : materialele Conferinţei ştiinţifico-practice consacate aniversării a 70-a a fondării ICCC "Selecţia" / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, IP. Inst. de Cercetări pentru Culturile de Cîmp "Selecţia" ; red. respons. Valeriu Vozian. - Chişinău : S.n., 2014. - 511 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-53-343-0.

166. Roman Art and Civilization - a Common Language in Antiquite : catalogue of the itinerant exhibition / coord. : Mihaela Iacob. - Tulcea : S.n., 2014. - 241 p. : il. - ISBN 978-973-0-16565-4.

167. Roşca, Aurelia. Recomandări metodice de gestionare a cursurilor pe platforma

Moodle / Aurelia Roşca ; Univ. de Stat din Moldova, Secţia Formare Continuă. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 42 p. - ISBN 978-9975-71-521-8.

168. Rusu, Natalia. Course of lectures on traumatic injuries in maxillo-facial region in

combat conditios : for stud. 4th year, 7th semester, anglish language, Faculty of Dentistry / Natalia Rusu, Alexei Palarie; State Univ. of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemitanu ", Departement of Oral & Maxillofacial Surgery, Oral Implantology and Therapeutic Dentistry " Arsenie Gutan". - Chişinău : S.n., 2014. - 59 p. : il. - Bibliogr. : p. 59 (7 tit.). - ISBN 978-9975-4479-6-6.

169. Safta, Vladimir. Legislaţie conexă activităţii farmaceutice : indicaţii metodice şi

caiet de îndeplinire a lucrărilor practice de laborator pentru stud. anului 4 / Vladimir Safta, Mihail Brumărel, Stela Adauji ; Instituţia publică Univ. de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : S.n., 2014. - 104 p. - Bibliogr. : p. 99-104 (110 tit.). - ISBN 978-9975-53-347-8.

170. Saganean, Gabriela. Practical exercises on translation studies : culegere de

exerciţii la traductologie / Gabriela Saganean, Daniela Pascaru ; Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Fac. Ştiinţe Socioumanistice, Catedra Limbi şi Literaturi. - Chişinău : UASM, 2014. - 96 p. - Ref. : p. 96 (20 tit.). - ISBN 978-9975-933-47-6.

171. Saranciuc-Gordea, Liliana. Educaţia ambientală : terapia primară : (ghid

metodologic) / Liliana Saranciuc-Gordea, Ludmila Ursu ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din mun. Chişinău, Lab. Ecoeducaţie. - Chişinău : S.n., 2013. - 210 p. : il. - Bibliogr. : p. 156-159 (78 tit.). - ISBN 978-9975-115-16-2.

172. Sârbu, Parascovia. Teoria quasigrupurilor : întroducere : note de curs / Parascovia

Sârbu ; Univ. de Stat din Moldova, Dep. Matematici Fundamentale. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 172 p. - Bibliogr. : p. 171-172 (20 tit.). - ISBN 978-9975-71-533-1.

173. Schimbarea climei în Republica Moldova : observaţii şi prospecţiuni / Min.

Mediului al Rep. Moldova. - Chişinău : Bons Offices, 2014. - 17 p. - ISBN 978-9975-80-869-9.

174. Schmid, Andi. Înfiinţarea unei livezi de pomi fructiferi în sistem intensiv : ghid

tehnic / Andi Schmid, Franco Weibel, Andi Haseli ; red. : Pavlina Samsonova, ... - Ed. a 2-a. - Chişinău : S.n., 2013. - 18 p. : il. - (Tehnica cultivării fructelor în sistem ecologic). - ISBN 978-9975-80-857-6.

Page 17: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Agafian, Rodica ...bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201409/Achizitii noi_09... · Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Septembrie

175. Sistemul Naţional de Integritate Moldova 2014 / Transparency International Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 248 p. - ISBN 978-9975-80-879-8.

176. Spînu, Stela. Fonetica : curs de lecţii / Stela Spînu ; Univ. Acad. de Ştiinţe a

Moldovei, Fac. Ştiinţe Socioumanistice, Catedra Limbi şi Literaturi. - Chişinău : UnASM, 2014. - 115 p. - Bibliogr. : p. 105-109 (61 tit.). - ISBN 978-9975-933-50-6.

177. Sprincean, Serghei. Teoria şi filosofia politică : concepţii şi personalităţi :

compendiu : material didactic pentru studenţi / Serghei Sprincean ; Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM. - Chişinău : UnASM, 2014. - 184 p. - Bibliogr. : p. 182-184 (72 tit.). - ISBN 978-9975-933-46-9.

178. Stadniţki, Arsenie, Mitropolit. Viaţa şi nevoinţele Înalt Prea Sfinţitului Gavriil

Bănulescu-Bodoni : Erarh al Moldovei şi Valahiei (1808-1812) : Mitropolit al Chişinăului şi Hotinului (1813-1821) / Mitropolit Arsenie Stadniţki. - Kiev ; Chişinău : Lumina lui Hristos, 2013. - 296 p. : il., portr. - Bibliogr. : p. 290-294 (88 tit.).

179. Stati, Vitalie. Infracţiuni economice : ghid metodic / Vitalie Stati ; Univ. de Stat

din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Penal şi Criminologie. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 182 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-516-4.

180. "Statul federativ: experienţa internaţională şi perspectivele Moldovei", conf. şt.

intern. Conferinţa ştiinţifică internaţională "Statul federativ: experienţa internaţională şi perspectivele Moldovei", Chişinău, 26-27 mai 2014 = Федеративное государство: международный опыт и перспективы Молдовы / Partidul Socialiştilor din Republica Moldova, Asociaţia Istoricilor şi Politologilor "Pro-Moldova". - Chişinău : S.n., 2014. - 111 p. - Bibliogr. în notele de subsol. - ISBN 978-9975-71-547-8.

181. Statutul istoriei şi al istoricilor în contemporaneitate / coord. : Gabriel Moisa,

Sorin Sipov, Igor Sarov. - Cluj-Napoca : Ed. Mega, 2013. - 439 p. - ISBN 978-606-543-418-9.

182. Strategia de dezvoltare instituţională a Companiei Naţionale de asigurări în Medicină pentru anii 2013-2017 / Compania Naţională de Asigurări în Medicină, ; Biroul Regional pentru Europa al OMS şi a Uniunii Europene. - Chişinău : S.n., S.a. - 40 p.

183. Studierea materialului instructiv-didactic la instrumentele de suflat : ghid metodic

pentru profesori de învăţământ muzical primar şi mediu de specialitate, elevii colegiilor cu profil muzical şi studenţii Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice / alcăt. : Anatol Cazac ; red. ştiinţ. : Tatiana Berezovnicova. - Chişinău : S.n., 2014. - 22 p. - Bibliogr. : p. 22 ( 20 tit.). - ISBN 979-0-3480-0194-2.

184. "Strategia optimizării sistemului perinatal şi asistenţei mamei-copilului în

Republica Moldova", conf. naţ. Strategia optimizării sistemului perinatal şi asistenţei mamei-copilului în Republicsa Moldova : materialele conf. naţionale, 12 iunie 2014, Chişinău / Min. Sănătăţii al Rep. Moldova ; Instituţia Medico-Sanitară Publică Inst. Mamei şi Copilului. - Chişinău : S.n., 2014. - 69 p. : il. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-58-022-9.

185. Supravegherea de stat a sănătăţii publice în Republica Moldova : raport naţional /

I. Băhnărel, V. Pântea, I. Şalaru, ... ; red. : Mihail Pîslă ; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova.

Page 18: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Agafian, Rodica ...bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201409/Achizitii noi_09... · Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Septembrie

Centrul Naţ. de Sănătate Publică. - Chişinău : CNSP, 2014. - 241 p. - ISBN 978-9975-4027-2-9.

186. Symposia Masterandum et Studentium. Ser. Filologie : materialele sesiunii ştiinţifice din 26 aprilie 2013 / Univ. Libera Internaţională din Moldova ; dir. publ. : Ana Guţu ; coord. şt. : Elena Prus ; red.-şef. : Liudmila Hometkovski . - Chişinău : S.n., 2014. - 97 p.

187. Tehnologii educaţionale moderne integrative . Vol. 13 / O. Arbuz-Spatari, A.

Budnic, N. Carabeţ, ... ; coord. : Virgil Mândâcanu ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă", Lab. "Bazele tehnologiei şi maiestriei pedagogice". - Chişinău : S.n., 2014. - 367 p. : il. - ISBN 978-9975-115-37-7.

188. "Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători",

conf. şt. intern. Conferinţa ştiinţifică internaţională a doctoranzilor "Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei în contextul valorificării opţiunii europene : viziuni ale tinerilor cercetători" : teze / Acad. de Ştiinţe a Moldovei. - Chişinău : S.n., 2014. - 144 p. - ISBN 978-9975-4257-2-8.

189. Tests on otorhinolaryngology / I. Ababii, V. Popa, A. Sandul, ... ; Public Institution State Univ. of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemitanu". - Kishinev : CEP Medicina, 2014. - 191 p. - ISBN 978-9975-118-51-4.

190. Ţăranu, Mariana S. Cimişeni - file de istorie (1660-2013) / Mariana S. Ţăranu. -

Chişinău : Tipografia A.Ş.M., 2014. - 188 p. : fot. - ISBN 978-9975-62-361-2.

191. Ţăranu, Mariana S. Sociologie : note de curs pentru studenţii secţiei ferecventa redusă / Mariana S. Ţăranu ; Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. - Chişinău : Evrica, 2014. - 99, [1] p. - (Ştiinţe socio-umanistice şi limbi moderne). - ISBN 978-9975-941-76-1.

192. Ţopa, Tudor. Ţipala şi sătelitii săi / Tudor Ţopa, Nicolae Schiţco, Cristina Dănuţă

- Chişinău : Draghiştea, 2014. - 288 p. : fot. - ISBN 978-9975-4459-8-6.

193. Ţvircun, Victor. O viaţă în lumina credinţei. Înalt Prea Sfinţitul Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove : la 25 de ani de slujbe arhierească / Victor Ţvircun ; trad. din lb. rusă de Arhimandrit Ioan (Moşneguţu). - Chişinău : Litera, 2014. - 111 p. : fot. - ISBN 978-9975-74-393-7.

194. UASM la 80 de ani : catalog. Vol. 1. 2013/2014 / Gh. Cimpoieş, V. Vrâncean,

E. Zacon, ... ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. - Chişinău : UASM, 2013. - 310 p. - ISBN 978-9975-64-239-2.

195. Ungureanu, Elena. Dicţionar tematic ilustrat : locuinţa, alimentaţia, vestimentaţia,

îngrijirea corpului / Elena Ungureanu. - Chişinău : ARC, 2014. - 269 p. : il. - Bibliogr. : p. 268-269. - ISBN 978-9975-61-814-4.

196. "Universitas Europaea XXI: ştiinţa universitară în contextul intergrării europene -

Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică", conf. şt. teoretico-practică intern. Universitas Europaea XXI: ştiinţa universitară în contextul intergrării europene - Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene : teorie şi practică : conf. şt. teoretico-practică intern., 18 oct. 2013 / Univ. Libera Intern.

Page 19: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Agafian, Rodica ...bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201409/Achizitii noi_09... · Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Septembrie

din Moldova. - Chişinău : ULIM, 2013. - 410 p. - Bibliogr. în notele de subsol. - ISBN 978-9975-101-20-2.

197. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Catalog ECTS : anul universitar 2011-2012 [a Univ. Agr. de Stat din Moldova] / Gh. Cimpoieş, V. Vrâncean, E. Zacon, ... ; Univ. Agr. de Stat din Moldova. - Chisnau : UASM, 2011. - 157 p. - ISBN 978-9975-64-207-1.

198. Universitatea de Stat din Moldova. Conferinţa studenţească. Conferinta

studenţească de totalizare a activităţii ştiinţifice (anul de studii 2013-2014), 28 februarie 2014 : rez. comunic. / coord. : Valentin Tomuleţ, Ana-Maria Stratan ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Istorie şi Filosofie. - Chişinău : S.n., 2014. - 48 p. - ISBN 978-9975-71-527-0.

199. Vieriu, Eufemia. Dreptul muncii / Eufemia Vieriu, Dumitru Vieriu ; Univ. de

Studii Europene din Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 436 p. - Ref. : p. 425-426 (39 tit.). - ISBN 978-9975-4249-5-0.

200. Vieriu, Eufemia. Dreptul securităţii sociale / Eufemia Vieriu, Dumitru Vieriu ;

Univ. de Studii Europene din Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 228 p. - Bibliogr. : p. 225-228. - ISBN 978-9975-4249-4-3.

201. Vinificaţia contemporană / Ion Luca, Dumitru Lupei, Maria Farima, ... - Chişinău

: Bons Offices, S.a. - 168 p. : il. - ISBN 973-9975-80-824-8.

202. Xiao-xin, Liao. Absolute stability of nonlinear control systems / Liao Xiaoxin. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, 1993. - 178 p. - (Mathematics and its applications). - Bibliogr. : p. 169-176. - ISBN 7-03-003544-5.

203. Zanet, Todur. Onnar geldilar sabaa karsi... / Todur Zanet. - Chişinău : Pontos,

2014. - 37 p. - ISBN 978-9975-51-534-4.

204. Zubarev, Victor. Finanţarea sistemului de arii naturale protejate în Moldova : studiu analitic / Victor Zubarev, Bogdan Popa, Michael Appleton. - Chişinău : S.n., 2014. - 117 p. - ISBN 978-9975-53-341-6.

205. Бежан, Н. Электропитание устройств связи : электронные лекции. Ч. 2 / Н.

Бежан, В. Морозова, Л. Немеренко ; Техн. Ун-т Молдовы, Фак. Инженерии и Менеджмента в Электронике и Телекоммуникациях, Каф. Телекоммуникаций. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2014. - 36 с. - Библиогр. : с. 35 (5 назв.).

206. Буриан, Александр. Блокнот в "Norton Commander" : заметки из записных

книжек. Т. 2 / Александр Буриан. - Кишинев : CEP USM, 2014. - 447 с. - ISBN 978-9975-71-538-6.

207. Глоба, Галина Григорьевна. Производственный менеджмент : методические

указания по проведению практических занятий по теме : "Система Enterprise Resoure Planning (ERP) для управления ресурсами предприятия" : для специальности 363.1 "Банки и администрирование" / Г. Г. Глоба ; Междуна. - Кишинев : Б.и., 2014. - 46 с. - Библиогр. : с. 45-45 (17 назв.). - ISBN 978-9975-110-00-6.

Page 20: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Agafian, Rodica ...bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201409/Achizitii noi_09... · Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Septembrie

208. Гросул, Владислав Якимович. Международные связи российской политической эмиграции во 2-й половине XIX века / В. Я. Гросул ; Ин-т Рос. Истории РАН. - Москва : РОССПЭН, 2001. - 405, [3] с. - ISBN 5-8243-0232-4.

209. Гросул, Владислав Якимович. Молдавское движение до и после образования

Румынии (1821-1866 гг.) / Владислав Гросул ; Ассоциация историков и политологов "Pro-Moldova". - Кишинев : Б.и., 2014. - 194 с. - ISBN 978-9975-53-361-4 .

210. Гросул, Владислав Якимович. Образование СССР : (1917-1924 гг.) / В. Я.

Гросул ; Общерос. обществ. организация " Рос. ученые социалистической ориентации". - Москва : Изд-во ИТРК, 2007. - 216 с. - ISBN 5-88010-236-Х.

211. Гросул, Владислав Якимович. Общественное мнение в России XIX века / В.

Я. Гросул ; РАН, Ин-т Рос. Истории, Ассоциация исследователей Рос. О-ва. - Москва : АИРО-XXI, 2013. - 557, [3] с. - ISBN 978-5-91022-185-1.

212. Гросул, Владислав Якимович. Русское зарубежье в первой половине XIX

века / В. Я. Гросул ; Ин-т Рос. Истории РАН. - Москва : РОССПЭН, 2008. - 701, [2] с. - ISBN 978-5-8243-0992-8.

213. Гросул, Владислав Якимович. Труды по теории истории / В. Я. Гросул ;

Ассоциация исследователей Рос. О-ва. - Москва : АИРО-XXI, 2014. - 553, [7] с. - (АИРО - Монография). - ISBN 978-5-91022-213-1.

214. Дугин, Александр. Теория многополярного мира : компендиум / Александр

Дугин ; предисл. Ю. Рошка. - Кишинев : Народный Университет, 2014. - 175 с. - ISBN 978-9975-77-225-9.

215. Квилинкова, Елизавета. Православие - стержень гагаузской этничности /

Елизавета Квилинкова ; Науч.-Исслед. Центр Гагаузии им. М. В. Маруневич ; Софийский Ун-т им. Св. Климента Охридского. - Комрат-София : Б.и., 2013. - 872 с. : ил. - Библиогр. : с. 597-642. - ISBN 978-9975-53-348-8.

216. Кутафьева, Наталья Петровна. Морфология грибов : учеб. пособие для

студентов вузов (спец. "Биология") / Наталья Петровна Кутафьева. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Новосибирск : Сибирское университетское изд-во, 2003. - 214 с. : ил. - Библиогр. : с. 198-201 (104 назв.). - ISBN 5-94087-028-7.

217. Лапикус, Анатолий. Психологические аспекты камерно-ансамблевого

исполнительства : методическая разрабоотка для специальностей : фортепиано, оркестровые инструменты / Анатолий Лапикус, Юрий Махович ; Акад. Музыки, Театра и Изобразительных Искусств, Кафедра специального форте. - Кишинев : Б.и., 2014. - 27 с. - Библиогр. : с. 26-27 (23 назв.). - ISBN 978-9975-110-02-0.

218. Левит, Изяслав Эликович. Воспоминания о Молдавской Академии Наук и ее

первом президенте Я. С. Гросуле / И. Э. Левит ; Приднестр. Гос. Ун-т им. Т. Г. Шевченко. - Тирасполь : Б.и., 2014. - 263, [1] с. - ISBN 978-9975-4261-9-0.

219. Мельникова, Елена В. Энергия и окружающая среда : рекомендации пo проведению летнего экологического лагеря для школьников / Елена Мельникова, Наталья Халаим. - Кишиев : Б.и., 2014. - 45 с. : ил. - ISBN 978-9975-80-876-7.

Page 21: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Agafian, Rodica ...bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201409/Achizitii noi_09... · Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Septembrie

220. Метляева, Мирослава. Литература Молдовы на стыке веков : литературная критика, переводы, эссе / Мирослава Метляева ; науч. рук. Михай Чимпой ; Акад. Наук Молдовы, Ин-т Филологии. - Chişinău : Profesional Service, 2014. - 791 с. - ISBN 978-9975-4460-3-7.

221. Мунтян, Галина. Арии и романсы из репертуара Михаила Мунтяна :

исполнительский анализ : научно-методическая работа / Галина Мунтян ; Акад. Музыки, Театра и Изобразительных Искусств, Кафедра Фортепиано и Камерного Ансамбля. - Кишинев : Б.и., 2014. - 40 с. - Библиогр. : с. 40 (13 назв.). - ISBN 979-0-3480-0184-5.

222. Мунтян, Галина. Значение методико-педагогических принципов Генриха

Нейгауза и их применение на практике. Вокальный цикл М. Мусоргского "Детская" : научно-мктодические рекомендации для студентов-заочников- пианистов и вокалистов / Галина Мунтян ; Акад. Музыки, теaтра и Изобразительных Искусств. - Кишинев : Б.и., 2014. - 27 с. - Библиогр. : с. 27 (5 назв.). - ISBN 979-0-3480-0182-1.

223. Орган, А. Н. Клинико-физиологические и санологические аспекты

кислотообразующей функции желудка. Т. 1. Клиническая физиология кислотообразующей функции желудка : методы исследования / А. Н. Орган ; АН Молдовы, Ин-т Физиологии и Санокреатологии. - Кишинэу : Б.и., 2013. - 424 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-9975-62-354-4.

224. Скобеев, Игорь. Масонство и православная церковь / протоирей Игорь

Скобеев ; Кишиневская Православная Духовная Академия. - Кишинев : Б.и., 2013. - 58 с. - Библиогр. : с. 57-58. - ISBN 978-9975-56-158-3.

225. Славяно-русские рукописи русского Свято-Пантелеймонова монастыря

на Афоне . Т. 7. Ч. 1. Каталог рукописей, печатных книг и архивных материалов русского Свято-Пантелеймонова монастыря на Афоне. - Святая Гора Афон : Б.и., 2013. - 832 с. - (Сер. : Русский Афон XUX-XX веков). - ISBN 978-5-7117-0630-4.

226. Стратан, Валентин Васильевич. Деградация человеческого вида на Планете /

В. В. Стратан. - Кишинев : Б.и., 2013. - 52 с.

227. Стратан, Валентин Васильевич. Диалектика развития памяти и мышления человеческого биологического вида на Земле : моногр. / В. В. Стратан. - Кишинэу : Б.и., 2014. - 209, [2] с.

228. Стратан, Валентин Васильевич. Сборник статей за 2012 г.. Кн. 3 / Валентин

Васильевич Стратан. - Кишинэу : Б.и., 2013. - 301 с.

229. Стратан, Валентин Васильевич. Сборник статей за 2012 г.. Кн. 4 / Валентин Васильевич Стратан. - Кишинэу : Б.и., 2013. - 256 с.

230. Стратан, Валентин Васильевич. Что нас ждет в ближайшее время :

Таможенный Союз или Европейское Сообщество / В. В. Стратан. - Кишинэу : Б.и., 2014. - 19 с.

231. Стратан, Валентин Васильевич. Энциклопедия истории развития Молдовы / В. В. Стратан. - Кишинэу : Б.и., 2013. - 35 с. - Библиогр. : с. 25 (8 назв.).

Page 22: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Agafian, Rodica ...bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201409/Achizitii noi_09... · Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Septembrie

232. Флоринский, Николай, Протоиерей. Жизнь и деятельность митрополита

Гавриила Банулеску-Бодони / Протоиерей Николай Флоринский. - Кишинев : Парагон, 2013. - 198 с. : портр. - Библиогр. : с. 163-175. - ISBN 9975-44-9.