11.aparatul urinar 2018 site - histology.ro · rinichiul •organ parenchimatos •prezintă la...

of 35 /35

Author: others

Post on 19-Sep-2019

11 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Obiective

  • Diagnosticul pozitiv derinichi

  • Diagnosticul pozitiv deureter

  • Diagnosticul pozitiv devezicăurinară

 • Aparatulurinar

  • Alcătuitdin:• Rinichi• Căiurinare• Intrarenale• Extrarenale•Uretere•Vezicăurinară•Uretră

 • Rinichiul

  • Organparenchimatos• Prezintălaexteriorcapsularenală– ţesutconjunctivdenssemiordonat;conţineşimiofibroblaste

  • Douămargini:• Laterală– convexă• Medială– concavă;conţinehilulrenal,princaretrecvaselerenale(arteră + venă)şipelvisulrenal

  • Parenchimulrenal• Corticală• Medulară

 • Rinichiul

  Marginelaterală

  Marginemedială

  Pelvisulrenal

  Venarenală

  Arterarenală

  http://www.urologiacintraeyoussef.com.br/urologia/

 • Parenchimulrenal

  • Corticala• Cortexcortici– subcapsulă• Labirintulcortical– situatîntrepiramideleFerrein(prelungirialemedularei)• ColoaneleBertin– prelungirialecorticaleiceseparăpiramideleMalpighidinmedulară

  • Medulara• 6-12piramideMalpighicubazasprecortexşivârful(papilarenală)sprecalice• PiramideFerrein– 300labazafiecăreipiramideMalpighi,cuvârfulsprecapsulă

 • Parenchimulrenal

  1– venarenală2– arterarenală3– calicerenale4– piramidăMalpighi5– labirintulcortical6– arterăsegmentară7– arterăinterlobară8– arterearcuate9– venearcuate10– venăinterlobară11– venăsegmentară12– coloanăBertin13– papilărenală14– pelvisrenal15– ureter

  http://www.columbia.edu/itc/hs/medical/

 • Secțiuneprinrinichi,col.HE

  http://histology.medicine.umich.edu/

  Capsula

  Corticala Medulara

 • Parenchimul renal– corticala,col.HE

  http://audilab.bmed.mcgill.ca/

  C– corpusculi renali,*– tubi uriniferi,săgețialbastre– maculadensa

  C

  *

  *

  *

  *

 • http://www.iupui.edu/

  Parenchimul renal– medulara,col.HE

  Tubiuriniferi(secțiunelongitudinală)

  Tubiuriniferi(secțiunetransversală)

 • http://audilab.bmed.mcgill.ca/

  Parenchimul renal– medulara,col.HE

  Medulara externă Medulara internă

 • Nefronul

  • Unitateastructuralăşifuncţionalăarinichiului• Formatdin:• Corpusculrenal– corticală• Tuburinifer• Tubproximal(TP):porţiunecontortă(TCP;corticală),porţiunedreaptă(medulară)• AnsaHenle(AH;medulară)• Tubdistal(TD):porţiunecontortă(TCD;corticală),porţiunedreaptă(medulară)

 • Nefron

  AnsaHenleTubcolector

  Corpuscul renalCapsula Bowman

  Glomerul

  Maculadensa

  Arteriola aferentăArteriola eferentă

  Tubcontortproximal

  Tubcontortdistal

  www.studyblue.com

  Corticala

  Medulara

 • Corpuscululrenal• CapsulaBowman• Foiţaparietală– epiteliusimplupavimentos• Foiţaviscerală– podociteîncontactintimcucapilarele

  • Glomerululrenal– ghemdecapilaresangvine• Prezintă2poli:• Vascular– lanivelularterioleloraferentă(ramurăaartereiinterlobulare,cesecapilarizează,dândnaștereglomerululuirenal)şieferentă(rezultatăprinunireacapilarelorglomerulare)• Urinar– secontinuăcuTCP

 • Corpusculul renal

  Spațiucapsular

  Foițaparietală

  Foițaviscerală(podocite)

  Arteriola eferentă

  Tubproximal

  Arteriolaaferentă

  Tubdistalcumaculadensa

  http://www.doctorc.net/Labs/Lab23/lab23.htm

 • Corpuscululrenal,col.HE

  http://audilab.bmed.mcgill.ca/

  FoițaparietalăacapsuleiBowman

  Capilare

 • Tubulproximal

  • Epiteliusimplucubiccu“margine înperie“(datoritămicrovililor)

  • Secțiunetransversală:• Lumenîngust,neregulat• 4-6celule• Limitecelulareimprecise• Citoplasmăintensacidofilă,cuaspectstriatlapolulbazal(datorităprezențeilabirintuluibazal– invaginărialemembraneiplasmaticebazale,de-alungulcărorasuntdispusenumeroasemitocondrii)

 • Tubulproximal,col.HEMargine înperie

  Margineînperie

  Aspectstriatlapolulbazal

  http://www.doctorc.net/Labs/Lab23/lab23.htm

  http://i0.wp.com/embryology.med.unsw.edu.au

 • Tubulproximal,col.HECapilar

  Capilar

  Citoplasmă

  TCP

  TCD

  Margine “înperie”

  LeslieP.Gartner,JamesL.Hiatt ColorAtlasofHistology,FifthEdition,2010

 • AnsaHenle

  • Segmentulsubţiredescendent– epiteliusimplupavimentos• Diagnosticdiferenţialcucapilarulsangvin• Diametru(>laansa Henle)• Numărdecelule(deobicei,maimultelaansaHenle)• +/- elementefigurate

  • Segmentulgrosascendent– epiteliusimplucubic• Diagnosticdiferenţialcutubuldistal• Numărdecelule(maimultelaTD)• Limiteintercelulare(maiclarelaTD)

 • AnsaHenle

  RamuragroasăaanseiHenle

  RamurasubţireaanseiHenle

  http://www.doctorc.net/Labs/Lab23/lab23.htm

  http://audilab.bmed.mcgill.ca/

  RamuragroasăaanseiHenle

  RamurasubţireaanseiHenle

  Tubcolector

  A– ramuragroasăaanseiHenleB– ramurasubțireaanseiHenleC– tubcolector

 • Tubuldistal

  • Epiteliu simplu cubicfără”margineînperie”/cilindric• Secţiunetransversală:• Lumenlarg,regulat• 6-12celule• Citoplasmăslabacidofilă

 • Tubul distal,col.HE

  A– tubcontortproximal,B– tubcontortdistal,C– capilare

  http://audilab.bmed.mcgill.ca/

  Col.HE+PAS

 • Aparatuljuxtaglomerular

  • Situatlapolulvascularalcorpuscululuirenal• Formatdin:• Celuleleproducătoaredereninălocalizateînpereţiiarterioleloraferentăşieferentă• Celulelemezangialeextracorpusculare(celulelelacisului)• MaculadensaaTCD(celulemaiîngusteşimaiînaltedecâtînrestulTCD)

 • Aparatuljuxtaglomerular

  classconnection.s3.amazonaws.com

  Maculadensa

  Arteriolăaferentă

  Mezangiuextracorpuscular

  TCP

  Arteriolăeferentă

 • Aparatul juxtaglomerular,col.HE

  Maculadensa

  TCPGlomerulul renal

  http://www.histologyguide.org/slideview/MH-141a-kidney/slide16-1a.html

 • TubulcolectorBellini

  • Localizare– înmedulară• Epiteliusimplucubic/cilindric• Secţiunetransversală:• Diametrumare• 10-20celule• Citoplasmamaipalidă• Limiteintercelularedistincte

 • http://audilab.bmed.mcgill.ca/

  Tubul colector,col.HE

  A– ramuragroasăaanseiHenleB– ramurasubțireaanseiHenleC– tubcolector

 • Tubiuriniferi,col.HE

  Tubdistal

  AnsaHenle

  Tubcolector

  Tubproximal

  http://www.lab.anhb.uwa.edu.au/mb140/corepages/urinary/

 • Diagnosticuldecaleurinară

  • Organcavitar• Perete– 3tunici• Mucoasa– uroteliu(3straturi:stratulcelulelorbazale– cubice;stratulcelulelor“înrachetă” – maimulterânduridecelulealungite,cupolulbazalefilatşicelapicalmailăţitşilaminapropria;stratulsuperficial– celuleumbeliforme)• Musculara– fibremuscularenetedeorganizateîn2-3straturi• Tunicaexternă– adventicesauseroasă

 • Ureterul

  • Lumenstelat• Mucoasa• Uroteliu– 5-6rânduricelulare• Laminapropria– ţesutconjunctivlax

  • Musculara• Stratlongitudinalintern• Stratcircularextern• În1/3inferioarăapareunstratsuplimentar–longitudinalextern• Tunicaexternă– adventice

 • Ureter,col.HE

  Laminapropria

  Uroteliu

  Musculara

  Adventice

  Ţesutadiposalb

  Arteriolă

  http://www.siumed.edu/~dking2/crr/images/z94.jpg

 • Vezicaurinară• Mucoasa• Uroteliu• Laminapropria

  • Musculara– formeazămuşchiuldetrusor;3straturimuscularearanjatemaipuţinordonatcaînporţiuniletubularealeaparatuluiurinar(seîntrepătrundfasciculeledecolagenşifibrelemusculare)• Stratlongitudinalintern• Stratcircularmijlociu– formeazăînporţiuneadistalăsfincterulinternaluretrei

  • Stratlongitudinalintern• Tunicaexternă– seroasăînporţiuneasuperioarăşifeţelelaterale,adventiceînrest

 • Vezicaurinară,col.HE

  http://audilab.bmed.mcgill.ca/HA/html/uri_26_E.html

  Săgeți– uroteliucuceluleumbeliforme,LP– laminapropria,*– tunicamusculară

 • Organ Caracteristici

  Rinichi Capsulă – ț.conj.denssemiordonat;Parenchim– corticală+medularăCorticala– corpusculirenali(capsulaBowman:foițeparietală– epit.simplupavimentosșiviscerală– podocite;glomerululrenal– ghemdecapilare)+tubiuriniferi(tubcontortproximal– TCP;epit.simplucubiccumarg.înperie,lumenîngust,neregulat,4-6cel.,limiteintercel.neclare,cit.intensacidofilă;tubcontortdistal– TCD;epit.simplucubicfărămarg.înperie/cilindric,lumenlarg,regulat,cit.slabacidofilă);aparatjuxtaglomerular– arterioleaferentă/eferentă,cel.mezangiale,maculadensaaTCDMedulara– porțiunidrepteTPșiTD,ansaHenle– segmentsubțire(epit.simplupavimentos),segmentgros(epit.simplucubic;maipuținecel.decâtlaTD),tubcolector– epit.simplucubic/cilindric,diametrumare,10-20cel.,cit.maipalidă,lim.intercel.distincte

  Ureter Lumen stelatMucoasa– uroteliu(cel.bazale,cel.înrachetă,cel.umbeliforme)+laminapropria(ț.conj.lax)Musculara– stratlong.int.,stratcircularext.;în1/3inf.+stratlong.ext.Tunicaexternă– adventice

  Vezicăurinară

  Mucoasa– uroteliu+laminapropriaMusculara– form.m.detrusor;stratlong.int.,stratcircularmij.– form.distalsfincterulint.aluretrei,stratlong.int.;fasc.decolagendispuseprintrefibrelemusc.Tunicaexternă– seroasăînporțiuneasup.șifețelelat.,adventiceînrest