tematica ca

5
GRADINITA NR. 206 Bucuresti, Str. Constantin Disescu, nr.37, Sector 1 Tel / Fax: 021 222 92 87 Web Site: http://www.gradinita206.ro E-mail: [email protected] TEMATICA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 2012-2013 UNITATEA DE CONŢINUT RESURSE TERMENE 1. 1. Aprobarea Regulamentului de ordine interioara pentru anul scolar 2012- 2013 Propunerea unitatilor de continut pentru sedintele Consiliului de administratie pentru anul scolar 2012 – 2013. Stabilirea tematicii pentru Consiliul profesoral pentru anul scolar 2012 – 2013. Aprobarea Planului managerial si al Planului Operational pe anul scolar 2012 – 2013. Aprobarea Planului managerial pe semestrul I al anului scolar 2012 – ROI şi ROFUIP Legea invatamantului Planul managerial si Planul operational 2012- 2013 Planul managerial pe semestrul I Normativ de încadrare Septembrie 2012 C.U.I.: 20769387 Cont: RO51TREZ70124650220XXXXX TREZORERIE SECTOR 1 Pagina 1

Upload: nedelea-madalina

Post on 01-Jan-2016

65 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Tematica CA

GRADINITA NR. 206Bucuresti, Str. Constantin Disescu, nr.37, Sector 1

Tel / Fax: 021 222 92 87Web Site: http://www.gradinita206.ro

E-mail: [email protected]

TEMATICA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

2012-2013

UNITATEA DE CONŢINUT RESURSE TERMENE

1. 1.

Aprobarea Regulamentului de ordine interioara pentru anul scolar 2012-2013

Propunerea unitatilor de continut pentru sedintele Consiliului de administratie pentru anul scolar 2012 – 2013.

Stabilirea tematicii pentru Consiliul profesoral pentru anul scolar 2012 – 2013.

Aprobarea Planului managerial si al Planului Operational pe anul scolar 2012 – 2013.

Aprobarea Planului managerial pe semestrul I al anului scolar 2012 – 2013.

Repartizarea educatoarelor la grupe.Aprobarea raportului privind analiza activitatii instructiv educative din anul 2011 – 2012.

Avizarea fisei postului pentru personalul didactic

Avizarea fisei de evaluare pentru personalul didactic

Evaluarea personalului didactic

ROI şi ROFUIP

Legea invatamantului

Planul managerial si Planul operational 2012-2013

Planul managerial pe semestrul I

Normativ de încadrare

Raport -Analiza 2010-2011

Fisa postului pentru educatoare

Fisa de evaluare pentru cadrele didactice

Fise de evaluare

Septembrie 2012

C.U.I.: 20769387 Cont: RO51TREZ70124650220XXXXX TREZORERIE SECTOR 1

Pagina 1

Page 2: Tematica CA

GRADINITA NR. 206Bucuresti, Str. Constantin Disescu, nr.37, Sector 1

Tel / Fax: 021 222 92 87Web Site: http://www.gradinita206.ro

E-mail: [email protected]

pentru anul scolar 2012-2013

Stabilirea componentei si atributiile comisiilor de lucru ce functioneaza in Gradinita M.Ap.N nr.2

Regulamentele de organizare si functionare a comisiilor

2.

Avizarea Raportului Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii pe anul scolar 2011-2012

Vizarea planificarii activitatilor optionale pentru anul scolar 2012-2013

Avizarea orarelor grupelor

Raportul Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii pe anul scolar 2011-2012

Planificari pentru activitatile optionale

Orarele grupelor

Octombrie2012

3.

Discutarea si aprobarea proiectului planului de scolarizare pentru anul scolar 2013-2014

Efectivele de copii si estimarea cuprinderii copiilor in anul scolar viitor

Noiembrie- Decembrie

2012

4.

Aprobarea Planului managerial pe semestrul II al anului scolar 2012-2013.

Raport Analiza cu privire la activitatea desfasurata in semestrul I al anului scolar 2012-2013 in Gradinita M.Ap.N

Aprobarea raportului privind analiza activitatii instructiv educative din semestrul I.

Raportul sefilor comisiilor de lucru de la nivelul grădinitei.

Analiza comisiei pentru asigurarea

Plan managerial

Raport de analiza

Dosarul comisiei metodice Planul managerial

Raportul Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii

Fisa de evaluare

Ianuarie 2013

Februarie2013

C.U.I.: 20769387 Cont: RO51TREZ70124650220XXXXX TREZORERIE SECTOR 1

Pagina 2

Page 3: Tematica CA

GRADINITA NR. 206Bucuresti, Str. Constantin Disescu, nr.37, Sector 1

Tel / Fax: 021 222 92 87Web Site: http://www.gradinita206.ro

E-mail: [email protected]

calitatii în semestrul I al anului scolar 2012-2013.

6

Aprobarea cererilor de concediu de odihna pentru personalul unitatii

Cereri de concediu de odihna

Aprilie 2013

7.

Raport privind evaluarea corecta, partiala si finală a activităţii fiecărui angajat al gradinitei.

Rapoartele de analiza a comisiilor

Mai 2013

8.

Stabilirea calificativelor anuale acordate cadrelor didactice.

Raportul sefilor comisiilor de lucru de la nivelul grădinitei.

Fisa postului

   Fisa de evaluare

Raportul final

Iunie 2013

C.U.I.: 20769387 Cont: RO51TREZ70124650220XXXXX TREZORERIE SECTOR 1

Pagina 3

Page 4: Tematica CA

GRADINITA NR. 206Bucuresti, Str. Constantin Disescu, nr.37, Sector 1

Tel / Fax: 021 222 92 87Web Site: http://www.gradinita206.ro

E-mail: [email protected]

C.U.I.: 20769387 Cont: RO51TREZ70124650220XXXXX TREZORERIE SECTOR 1

Pagina 4