tematica 2011.doc

44
Domeniul Economie internationala 1. Economiile SUA, Japoniei şi a UE în secolul XXI. Analiză comparată 2. Reforma sistemului O.N.U. în contextul globalizării şi al crizei economice 3. R.P.Chineză, noua superputere a secolului XXI ? 4. Factorii dezvoltării economiei R. P. Chineze 5. Dimensiunile integrării economiei chineze în economia mondială 6. Capitalismul mondial în secolul XXI sub impactul crizei economice şi financiare 7. Modelul suedez in confruntare cu criza 8. Modelul vest-european in confruntare cu criza 9. Economia sociala de piata sub impactul schimbarilor 10. Japonia, între o criza structurală şi una globală 11. Vulnerabilităţile economiilor Europei Centrale şi de Est (studii de caz) 12. Vulnerabilităţile economiilor mediteraneene în contextul crizei 13. Caracteristici actuale ale economiei României 14. Fluxurile ISD pe plan mondial: tendinţe şi efecte asupra dezvoltării 15. State şi pieţe în contextul globalizării economice 16. Modificări ale strategiilor transnaţionalele sub impactul crizei economice şi financiare 17. Noi tendinţe ale fluxurilor de ISD-uri determinate de criza actuală 18. Teorii ale dezvoltării economice 19. Factorii determinanţi ai subdezvoltării 20. Studii de caz privind dezvoltarea economică in diferite ţări 21. Grupul Băncii Mondiale şi implicarea sa în sprijinirea dezvoltării economice 22. Factorii creşterii economice în diferite ţări dezvoltate sau în dezvoltare 23. Restructurarea economiilor dezvoltate: societăţi post-industriale sau post-capitaliste ? 24. S.U.A., China, G8 sau G20 – ce structuri de leadership vor guverna economia mondială ? 25. Guvernanţa mondială – concept sau realitate ? 26. Şansele integrării economice a celor două Americi 1

Upload: catalin-mihai-sandu

Post on 16-Apr-2015

95 views

Category:

Documents


5 download

TRANSCRIPT

Page 1: tematica 2011.doc

Domeniul Economie internationala

1. Economiile SUA, Japoniei şi a UE în secolul XXI. Analiză comparată2. Reforma sistemului O.N.U. în contextul globalizării şi al crizei economice3. R.P.Chineză, noua superputere a secolului XXI ?4. Factorii dezvoltării economiei R. P. Chineze5. Dimensiunile integrării economiei chineze în economia mondială6. Capitalismul mondial în secolul XXI sub impactul crizei economice şi financiare7. Modelul suedez in confruntare cu criza8. Modelul vest-european in confruntare cu criza9. Economia sociala de piata sub impactul schimbarilor10. Japonia, între o criza structurală şi una globală11. Vulnerabilităţile economiilor Europei Centrale şi de Est (studii de caz)12. Vulnerabilităţile economiilor mediteraneene în contextul crizei13. Caracteristici actuale ale economiei României 14. Fluxurile ISD pe plan mondial: tendinţe şi efecte asupra dezvoltării15. State şi pieţe în contextul globalizării economice16. Modificări ale strategiilor transnaţionalele sub impactul crizei economice şi financiare17. Noi tendinţe ale fluxurilor de ISD-uri determinate de criza actuală18. Teorii ale dezvoltării economice19. Factorii determinanţi ai subdezvoltării20. Studii de caz privind dezvoltarea economică in diferite ţări21. Grupul Băncii Mondiale şi implicarea sa în sprijinirea dezvoltării economice22. Factorii creşterii economice în diferite ţări dezvoltate sau în dezvoltare23. Restructurarea economiilor dezvoltate: societăţi post-industriale sau post-capitaliste ?24. S.U.A., China, G8 sau G20 – ce structuri de leadership vor guverna economia

mondială ?25. Guvernanţa mondială – concept sau realitate ?26. Şansele integrării economice a celor două Americi27. Megaintegrarea economică versus multilateralismul28. Criza financiară: stimulent sau obstacol pentru procesele de integrare economică ?29. Tipuri de interdependenţele dintre economiile naţionale în condiţiile globalizării30. Dezvoltarea economică pe glob, între eficienţă şi echitate31. Probleme structurale ale ţărilor dezvoltate si/sau ale tarilor in dezvoltare32. Modificări ale politicilor economice în ţările dezvoltate 33. Reformarea Fondului Monetar Internaţional 34. Regimuri şi practici valutare în economia mondială35. Ţările arabe, între tradiţie şi modernitate: evoluţii economice (studii de caz)36. Africa, un continent al sărăciei?37. Provocările organizaţiilor internaţionale în condiţiile noii arhitecturi a lumii38. Factorii determinanţi ai globalizării financiare39. Efectele globalizării financiare asupra diferitelor grupe de ţări40. Criza economică şi financiară actuală: cauze şi manifestare41. Criza economică şi financiară actuală: manifestările sale în diferite ţări42. Politicile de stimulare a creşterii economice adoptate pentru contrcararea efectelor

crizei (studii de caz) 43. Comportamente în materie de economisire şi investiţii în diferite ţări ale lumii (o

analiză comparată).44. Reformarea Sistemului financiar internaţional sub impactul crizei45. Riscul sistemic în Sistemul financiar internaţional

1

Page 2: tematica 2011.doc

46. Dezbaterile privind reforma Sistemului Monetar Internaţional47. Evoluţia relaţiei dintre euro şi dolar, ca principale monede internaţionale48. Aurul, dolarul, DST – ce etalon pentru sistemul monetar internaţional ?49. Dezechilibrele de balanţă de plăţi din economia mondială şi impactul lor asupra ei50. Crizele financiare din anii 90, semnale prevestind criza globală ?51. Economia Indiei – un nou miracol asiatic?52. Tarile Asiei de Sud Est si modelul de dezvoltare orientat câtre export: consecinţele

crizelor economice53. Criza datoriei externe in America Latina: cauze, tendinţe54. Noi abordări teoretice privind asistenţa financiară externă 55. Migraţia internaţională: fluxuri, cauze, consecinţe56. Rolul organizaţiilor neguvernamentale în dezvoltarea economică57. Societăţile transnaţionale şi rolul lor în economia mondială: relaţiile cu ţările de

origine58. Societăţile transnaţionale şi rolul lor în economia mondială: relaţiile cu ţările gazdă59. Producţia internaţională şi consecinţe asupra dezvoltării. Studii de caz60. Noi modele de creştere ale societăţilor transnaţionale61. De la comerţul internaţional la internaţionalizarea producţiei: abordări teoretice62. De la comerţul internaţional şi producţia internaţională la globalizarea culturală63. Mediul ca problemă globală 64. Diviziunea internaţională a muncii şi globalizarea65. Globalizarea economică şi dezvoltarea economică: determinanţi, perspective66. Abordări teoretice privind globalizarea 67. Responsabilitatea corporatistă şi dezvoltarea economică68. Rusia în economia mondială69. Rolul resurselor naturale în dezvoltarea ţărilor sărace. Studii de caz70. Globalizarea pieţei muncii: determinanţi, obstacole, perspective71. Economia „X” în economia mondială: studii de caz72. „Industrii globale” şi consecinţe asupra dezvoltări economice: studii de caz73. Internaţionalizarea educaţiei şi consecinţe asupra dezvoltării economice74. Rolul instituţiilor financiare internaţionale în finanţarea dezvoltării economice:

controverse75. Globalizarea politică versus guvernanţă globală76. Finanţarea externă versus finanţarea internă în economiile în dezvoltare77. Dinamica şi caracteristicile unor pieţe internaţionale de mărfuri şi/sau servicii (studii

de caz)78. Economiile emergente, poli de creştere şi de putere în economia mondială (studii de

caz).79. Politica industrială. Studiu de caz (Germania, Japonia, Italia, Coreea de Sud, America

Latină, etc.)80. Specificul politicii industriale în statul X (tipuri de intervenţii)81. Ajutorul de stat. Reglementări în cadrul Uniunii Europene82. Analiză comparativă a politicii în domeniul concurenţei: SUA versus UE83. Politica în domeniul concurenţei. Înţelegerile pe verticală. Studiu de caz84. Politica în domeniul concurenţei. Acordurile pe orizontală. Studiu de caz85. Politica în domeniul concurenţei. Concentrările economice. Studiu de caz86. Efectul de extraneitate al politicii în domeniul concurenţei. Studiu de caz

2

Page 3: tematica 2011.doc

Domeniul Economie europeana

87. Uniunea Europeana la inceputul secolului al XXI-lea, intre adancirea si extinderea procesului de integrare economica europeana.

88. Uniunea Europeana – actor economic si politic pe piata globala;89. Noi teorii privind logica procesului de integrare europeana;90. Uniunea Europeană – un model provocativ de guvernare.91. Determinanti politici si economici in evolutia procesului de integrare economica

europeana.92. Procesul constituţional la nivelul Uniunii Europene; etape, provocări, rezultate.93. Tratatul Constituţional – revoluţie sau reformă ?94. Participarea diferitelor instituţii europene in procesul de adoptare a deciziilor la nivel UE.95. Transformări instituţionale in UE 27+;96. Determinanţii redefinirii arhitecturii instituţionale a Uniunii Europene.97. Tratatul de la Liabona si modificarile aduse procesului decizional si legislativ in

Uniunea Europeana.98. Tratatul de la Liabona si modificarile aduse structurii institutionale a UE.99. Reforma structurii institutionale a UE [Comisie, Consiliu, Parlament]100. Catre o Europa Federala? Provocări instituţionale 101. Prezentarea si analiza critica a unei instituţii europene (la alegere) 102. Supranationalism si interguvernamentalism in arhitectura instituţionala a UE 103. Analiza procesului de integrare economică europeană; determinanţi politici şi

economici.104. Rolul grupurilor de interese specializate în definirea procesului decizional la

nivelul Uniunii Europene.105. Realizarea Pieţei Unice Interne – etapă importantă a dinamicii procesului de

integrare europeană.106. Bilant al realizarii Pietei Interne a UE;107. Aranjamentele de integrare orizontală – zonă sensibilă a integrării europene.108. Analiza tranzacţiilor cu firme la nivelul Uniunii Europene;109. Determinanţi ai mediului european de afaceri;110. Piata unica interna si cele patru libertati - un proces inca nedesavarsit ?111. Libera circulatie a fortei de munca in UE – directii de evolutie, tendinte.112. Extinderea spaţiului Schengen – costuri si beneficii;113. Libera circulatie a serviciilor – o noua provocare pentru Uniunea Europeana.114. Libera circulatie a capitalurilor in UE in conditiile crizei economice si financiare

globale;115. Implementarea Directivei serviciilor in Romania. Oportunitati si riscuri.116. Uniunea Economica si Monetara - etapa esentiala in evolutia procesului de

integrare economica europeana.117. Uniunea Economica si Monetara si provocarile impuse de moneda Euro;118. Adoptarea euro de catre Romania – analiza stadiului de indeplinire a criteriilor

de la Maastricht.119. Incidente ale adoptarii monedei euro asupra evolutiei pietei internationale de

capital.120. Avantaje si limite ale adoptarii monedei unice la nivel european.121. Euro – viitoare moneda globala ?122. Etape ale procesului de integrare monetară la nivel european.123. Învăţăminte desprinse din evoluţia Sistemului Monetar European.124. Uniunea Economică şi Monetară între convergenţă şi asimetrie.125. Rolul Băncii Centrale Europene în gestionarea noilor echilibre economice şi

monetare.126. Impactul lansării monedei unice europene asupra sistemului bancar internaţional.127. Este Uniunea Europeană o zonă monetară optimă ?128. Analiza condiţiilor privind participarea României la Uniunea economică şi

monetară europeană.

3

Page 4: tematica 2011.doc

129. Avantaje şi dezavantaje ale integrării monetare europene (analiză macro, mega sau microeconomică – la alegere).

130. Pactul de Stabilitate si Crestere – un instrument suficient de flexibil dar si suficient de eficient in conditiile actualei crize economice si financiare ?

131. Evolutii si tendinte in politica bugetara a UE ;132. Reforma Bugetul UE – un permanent compromis intre “contribuitorii” si

“beneficiarii neti” ?;133. Analiza perspectivei financiare a UE si a determinantilor perioadei 2007-2013;134. Performanţă economică la nivelul UE: creştere, stabilitate şi coeziune.135. Agenda Lisabona – un proiect mult prea ambitios ?136. Asumarea provocarilor impuse de catre Strategia Lisabona de catre statele

membre UE. Studiu de caz (un stat membru al UE, la alegere);137. Strategia „Europa 2020” şi provocările puse în faţa economiei româneşti.138. Strategia “Europa 2020” – o noua strategie a UE pentru crestere economica si

ocuparea fortei de munca;139. Politica comunitară în domeniul concurenţei – între dezirabil şi posibil în contextul

globalizării.140. Analiza provocărilor cu care se confruntă politica Uniunii Europene în domeniul

concurenţei.141. Reforma politicii UE in domeniul concurentei sub impactul efectelor crizei

economice si financiare;142. Abuzul de pozitie dominanta in UE-27. Studiu de caz.;143. Politica Uniunii Europene în domeniul ajutoarelor de stat.144. Serviciile de interes general la confluenţă cu politica UE în domeniul concurenţei.

Studiu de caz;145. Politica ajutoarelor de stat in noile state membre ale UE. Studiu de caz;146. Politica ajutoarelor de stat în România. Studiu de caz (ajutoare acordate în plan

regional, ajutoare acordate sectoarelor „sensibile”, etc.)147. Determinanti politici si economici in evolutia politicii de coeziune a UE.148. Reforma politicii UE de coeziune economice si sociale;149. Convergenta si competititivitatea – obiective conflictuale ale perioadei 2007-

2013?150. Analiza politicii regionale a Uniunii Europene. 151. Convergenţa nominală şi reală în procesul de integrare europeană a României.152. Rolul fondurilor de pre-aderare in procesul de pregatire a integrarii Romaniei

in UE.153. Romania, nou stat membru al UE, si redefinirea politicii regionale.154. Noile state membre/Romania si politica de coeziune a UE;155. Determinanţi instituţionali şi procedurali ai accesării fondurilor structurale

europene.156. Politici şi instrumente de dezvoltare regională în România (aspecte legislative,

instituţionale, procesul de programare – PND).157. Regiuni şi regionalism în UE. Studiu de caz (un stat membru al UE relevant);158. Reforma politicii de coeziune economică şi socială a UE sub impactul extinderii/

crizei economice si financiare;159. Managementul instrumentelor de pre-aderare: Phare, Sapard, Ispa. Studii de caz

privind buna gestiune a fondurilor (analize ex-ante şi ex-post).160. Redefinirea agriculturii româneşti în condiţiile aderării la Uniunea Europeană.161. Reforma politicii agricole comune in contextul noilor provocari globale;162. Politica agricola comuna si provocarile sistemului comercial international;163. Romania, nou stat membru al UE, si politica agricola comuna.164. Reforma politicii agricole comune sub impactul extinderii.165. Reforma agriculturii româneşti în perspectiva integrării în UE. 166. Reforma sectorului rural românesc sub impactul exigenţelor UE.167. Noile state membre/Romania si politica agricola comuna168. Politica Uniunii Europene în domeniul mediului ambiant. Particularitati, tendinte;169. Impactul implementarii „Pachetului energie-mediu” asupra economiei romanesti;170. Politica socială a Uniunii Europene. Particularitati, tendinte;

4

Page 5: tematica 2011.doc

171. Reforma Modelului Social European – o tinta in continua miscare;172. Politica Uniunii Europene în domeniul extinderii.173. Costuri şi beneficii ale procesului de extindere a Uniunii Europene.174. Politica comerciala a UE si provocarile sistemului comercial international.175. Politica Externa si de Securitate a UE – o iluzie ?176. Politica Europeana de Vecinatate – evolutii si tendinte.177. Relatiile dintre Romania si Republica Moldova - intr-o noua etapa de dezvoltare.178. Noua identitate europeană la confluenţă cu specificităţile culturale naţionale.179. Convergenta si devergenta in procesul de extindere al UE.180. Determinanţi macro şi microeconomici ai procesului de integrare europeană.181. Convergenta reala versus convergenta nominala in procesul de integrare economica europeana.182. Efectele crizei economice si financiare in diferite tari membre ale UE (inclusiv Romania)183. Raspunsul UE la criza financiara si economica actuala. Planul european de redresare economica – bilant la doi ani dupa lansare;184. Reactii ale statelor membre ale UE in fata efectelor crizei economice si financiare. Studiu de caz (la alegere, un anumit stat membru al UE);185. Planul european de salvare a euro – solutie de depasire a crizei grecesti ?

5

Page 6: tematica 2011.doc

Domeniul Geopolitică şi geostrategie

186. Lumea multipolară a secolului XXI. Configuraţii geopolitice şi geoeconomice187. De la lumea bipolară la lumea multipolară188. Noi actori internaţionali pe scena geopolitică mondială189. Actorii non-statali pe „marea tablă de şah”190. STN-urile. Implicaţii geopolitice191. ONG-urile – conştiinţa globală. Implicaţii geopolitice şi geoeconomice192. Media globală. Implicaţii geopolitice şi geoeconomice193. Blocurile regionale – noi centre de putere194. Organizaţiile teroriste. Implicaţii geopolitice195. Scutul antirachetă şi participarea României. Implicaţii geopolitice şi

geoeconomice196. De la „criza geopolitică” la „criza economică”.197. Criza economică. Aspecte regionale şi consideraţii geopolitice198. Între „grecizarea” şi „occidentalizarea” ţărilor europene. Consideraţii

geopolitice şi geoeconomice199. Jocul proiectelor energetice caspice200. Proiectele energetice din zona Mării Caspice201. Războiul gazelor202. Războiul gazoductelor203. Nabucco vs. Southstream. Jocuri geostrategice204. AMBO vs. BTC. Jocuri geostrategice sau studii de caz similare:

Southstream. Consideraţii geopolitice Nabucco. Consideraţii geopolitice Whitestream. Consideraţii geopolitice Northstream. Consideraţii geopolitice

205. Cartelul Rusia – Iran – Nordul Africii, un nou „OPEC” al gazelor?206. Petrolul – robinet politic? Consideraţi geopolitice207. Biocombustibil vs. petrol. Reconfigurări geopolitice în următorii ani208. Resursele energetice – consideraţii geopolitice209. Securitatea energetică în Zona Mării Negre: implicaţii pentru România şi UE210. Modificări pe harta coridoarelor energetice paneuropene211. România – flancul estic al UE şi NATO212. Noua poziţie geopolitică a României213. România – oportunităţi şi vulnerabilităţi / riscuri pentru Uniunea Europenă214. Imaginea României în mediul internaţional215. Locul şi rolul României la Marea Neagră216. Marea Neagră – spaţiu tampon între NATO şi Rusia217. Geopolitica apei – implicaţii economice218. Resursele umane – conotaţii geopolitice 219. Considerente geopolitice şi geoeconomice ale migraţiilor prezentului220. SUA - Germania consideraţii geopolitice şi geoeconomice 221. Franţa - Marea Britanie consideraţii geopolitice şi geoeconomice 222. Germania - Franţa consideraţii geopolitice şi geoeconomice223. India – Pakistan consideraţii geopolitice şi geoeconomice224. SUA – superputere în declin?225. China – cealaltă superputere a secolului XXI226. Germania – aspecte geoeconomice şi geopolitice

6

Page 7: tematica 2011.doc

227. Japonia – aspecte geoeconomice şi geopolitice228. Franţa – aspecte geoeconomice şi geopolitice229. Rolul economic şi geopolitic al Argentinei şi Braziliei în America de Sud230. Brazilia – aspecte geoeconomice şi geopolitice231. Argentina – aspecte geoeconomice şi geopolitice232. Mexic – aspecte geoeconomice şi geopolitice233. Rusia – aspecte geoeconomice şi geopolitice234. Ucraina – aspecte geoeconomice şi geopolitice 235. Asia Centrală şi ex-sovietică – aspecte geoeconomice şi geopolitice236. Occidentalizarea Asiei Centrale237. Marea Britanie – aspecte geoeconomice şi geopolitice238. Iranul – aspecte geoeconomice şi geopolitice239. Africa de Sud – putere economică şi militară regională240. Australia – putere economică şi militară regională241. Eurasia. Axe geostrategice şi geoeconomice 242. Asia de Est, ca actor economic şi geopolitic243. Spaţiul geopolitic şi geoeconomic al Mării Negre 244. Raporturile geopolitice şi geoeconomice dintre România şi vecinii săi245. România, Republica Moldova şi Transnistria. Consideraţii geopolitice246. Canalul Bâstroe şi Insula Şerpilor. Implicaţii geoeconomice şi geopolitice247. Terorismul – risc geopolitic major al începutului de mileniu248. Terorismul ecologic – consideraţii geoeconomice şi geopolitice249. Terorismul cibernetic – consideraţii geoeconomice şi geopolitice250. Terorismul etnic – consideraţii geoeconomice şi geopolitice251. Războaiele asimetrice şi consecinţele lor economice252. Războiul informaţional şi consecinţele sale economice253. De la geopolitică la geoeconomie254. Consideraţii asupra naturii riscurilor geopolitice si geoeconomice la începutul

mileniului III255. Conflictele asimetrice – consecinţe geopolitice şi economice256. Conflictele religioase – consecinţe geopolitice şi economice257. Conflictele etnice – consecinţe geopolitice şi economice258. Conflictele rasiale – consecinţe geopolitice şi economice259. Conflictele din zona Golfului Persic – consecinţe economice260. Conflictele balcanice – consecinţe economice261. Conflictele din Caucaz– consecinţe economice262. Războiul informaţional263. Ex - Iugoslavia – consideraţii geopolitice şi geoeconomice264. Rusia-China vs. S.U.A – U.E. – India. O noua lume bipolară?265. India – pol de putere regional sau mondial?266. Globalizarea sau „americanizarea” planetei? Consideraţii geopolitice şi

economice267. Israel – Palestina sau Occident vs. Lumea Arabă268. Lumea slavă – consideraţii geopolitice269. Lumea islamică – consideraţii geopolitice şi economice270. Ţările arabe între tradiţie şi modernitate271. Diferenţieri geografice, economice şi culturale într-o lume globală. Studii de

caz ( America de Nord, America de Sud, Africa, Africa Neagra, Asia de Sud-Est, cazul maghrebiene)

272. De la Stalin la Medvedev. Evoluţii geoeconomice ale URSS/Rusia273. De la Roosvelt la Obama. Evoluţia geoeconomică a SUA

7

Page 8: tematica 2011.doc

274. Personalităţi accentuate ale secolului XX şi rolul lor geopolitic275. Rolul geoeconomic al fluviilor şi canalelor în UE276. Rolul STN - lor în disoluţia statului – naţiune277. Geostrategia marilor corporaţii în spaţiul asiatic (sau alte spaţii)278. OPEC - actor pe scena mondială la începutul secolului XXI279. Elveţia – o ţară mică – în afara jocurilor europene ?280. UE şi Politica de Apărare Comună281. NATO după încheierea Războiului Rece. Noile obiective şi domenii de

intervenţie282. Organizaţia de Cooperare Shanghai – de la relaţii pur militare la bloc regional

complex283. Securitate militară sau securitate economică?284. Relaţiile NATO – Rusia în mediul de securitate al mileniului III285. Peninsula Coreeană – analiză geopolitică şi geoeconomică286. Coridoare de transport paneuropene – aspecte economice şi geopolitice287. Ascensiunea grupului BRIC în contextul unei noi lumi multipolare288. Aspecte geopolitice ale crizei economice mondiale289. Pacea rece şi sfârşitul lumii bipolare290. Rolul dialogului mediteranean în îmbunătăţirea relaţiei Occident – Lumea

Arabă291. Israel – Palestina sau Occident – lumea arabă292. Rusia si problema integrităţii teritoriale în fostele state sovietice. Studiu de

caz: Georgia şi Republica Moldova293. Războaie si conflicte ale perioadei post - Război Rece. Studiu de caz: fosta

Iugoslavie294. Relaţiile NATO - Rusia după 11 septembrie 2001295. Impactul destrămării URSS asupra geopoliticii spaţiului european296. Modificări pe harta politică a Europei, după 1989297. Tendinţe geopolitice în Bazinul Mării Negre298. Tendinţe geopolitice în Bazinul Mării Caspice299. Africa, spaţiu de convergenţă a intereselor geopolitice

8

Page 9: tematica 2011.doc

Domeniul Comert international

300. Evoluţii specifice la nivelul diplomaţiei comerciale internaţionale;301. Raportul naţional-internaţional în condiţiile comerţului internaţional actual;302. Analiza noilor determinanţi ai comerţului internaţional (cu bunuri, cu servicii, cu

drepturi de proprietate intelectuală – la alegere) în condiţiile globalizării;303. Impactul proceselor de integrare economică regională asupra fluxurilor comerciale

internaţionale;.304. Analiza principalilor determinanţi ai specializării internaţionale (analiza factorială;

evoluţii sectoriale - la alegere);.305. Analiza evoluţiei fluxurilor comerciale internaţionale prin prisma uneia dintre

teoriile bazate pe firmă (teoria similarităţii între ţări; teoria ciclului de viaţă al produsului; teoria comerţului strategic),.

306. Aspecte specifice ale avantajelor competitive ale naţiunilor (pe exemplul unor categorii de produse).

307. Evoluţia Sistemului Comercial Multilateral - factori, explicaţii, provocări cu care se confruntă.

308. Redefinirea funcţiilor Sistemului Comercial Internaţional sub impactul forţelor globalizării.

309. Impactul redefinirii sistemelor productive asupra comerţului internaţional.310. Aspecte specifice ale sistemului OMC de soluţionare a diferendelor.311. Provocări ale Sistemului Comercial Internaţional pentru ţările în curs de

dezvoltare.312. Locul şi rolul ţărilor dezvoltate în cadrul noului Sistem Comercial Internaţional.313. Participarea ţărilor cu economii în tranziţie la comerţul internaţional.314. Analiza binomului comerţ – mediu în contextul negocierilor comerciale

multilaterale.315. Aspecte specifice ale relaţiei politici comerciale-politici în domeniul concurenţei în

condiţiile noii economii.316. Fluxurile comerciale internaţionale la confluenţa cu politicile sociale.317. Aspecte specifice ale noului regionalism în condiţiile globalizării.318. Competiţia pentru pieţe între marile forţe comerciale (UE, SUA, Japonia, China).319. Liberalizarea schimburilor comerciale - factor al adâncirii interdependenţelor

economice dintre state.320. Comerţul internaţional şi politicile comerciale ale ţării (ţărilor) …..........în

perioada.....(la alegere).321. Evoluţii specifice ale comerţului electronic.322. Provocări cu care se confruntă Organizaţia Mondială a Comerţului în contextul

noului climat comercial internaţional.323. Raportul comerţ liber-comerţ corect sub impactul provocărilor globalizării;324. Piaţa protecţionismului comercial. ( cererea de protecţie, oferta de protecţie;

principali actori în ecuaţia protecţionismului comercial);325. Costurile şi beneficiile protecţionismului comercial la nivel internaţional.326. Noile provocări cu care se confruntă politicile comerciale în condiţiile binomului

globalizare-regionalizare.327. Cooperare sau conflict la nivelul relaţiilor comerciale internaţionale.328. Rolul politicii vamale sub impactul noilor determinanţi ai proceselor de specializare

internaţională.329. Determinanţi ai măsurilor de retorsiune practicate pe plan internaţional.330. Aspecte specifice ale protecţionismului comercial din „zona gri” la confluenţa

dintre armonie şi divergenţă.331. Evoluţia măsurilor de stimulare a exporturilor (analiză pe ţări sau grupuri de ţări).332. Comerţul orizontal (sau intra-ramură între industrie sau comerţ încrucişat) în

perioada actuală.333. Comerţul vertical (sau inter-industrial) prezent şi perspective.334. Comerţul internaţional la confluenţă cu provocările ambientale.335. Evoluţia normelor multilaterale de conduită (analiza unor domenii la alegere).

9

Page 10: tematica 2011.doc

336. Sistemele preferenţiale şi derogatorii sub impactul redefinirii scalei avantajelor comparative şi competitive ale naţiunilor.

337. Controverse privind procesul de liberalizare a comerţului internaţional.338. Avantajele şi limitele Sistemului Comercial Internaţional.339. Raporturile dintre Organizaţia Mondială a Comerţului şi actorii neguvernamentali.340. Analiza procesului decizional în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului.341. Comerţul exterior şi politica comercială a Uniunii Europene.342. Participarea unei ţări (la alegere) la activităţile GATT şi OMC; incidenţe asupra

comerţului exterior şi a politicii comerciale;. 343. Organizaţia Mondială a Comerţului şi gestiunea acordurilor multilaterale (studiu de

caz – la alegere).344. Tendinţe de regionalizare a schimburilor comerciale în contextul globalizării

economiei la scara mondială (studiu de caz la alegere).345. Participarea unei ţări (la alegere) la acordurile de liber schimb (la alegere).346. Cooperarea Economică din zona Mării Negre.347. Economiile de scară, competiţia imperfectă şi comerţul internaţional. Studii de

caz.348. Comerţul internaţional cu produse de baza în perioada postbelică (tratare globală

şi pe subgrupe – la alegere).349. Comerţul internaţional cu produse manufacturate în perioada postbelică (tratare

globală şi pe subgrupe – la alegere).350. Probleme ale mecanismului de luare a deciziilor în cadrul OMC351. Examinarea succesului înregistrat de inovaţiile aduse de Runda Uruguay cadrului

multilateral de desfăşurare a schimburilor comerciale internaţionale352. Rolul organizaţiilor neguvernamentale în conturarea poziţiilor de negociere ale

diferitelor ţări în cadrul OMC 353. Coaliţii şi alianţe constituite în cadrul OMC354. Tendinţe recente în aplicarea principiilor fundamentale ale sistemului comercial

internaţional (la alegere, pe tema specifică a unuia sau mai multor principii)355. Oportunitatea şi posibilitatea extinderii regulilor GATT/OMC în noi domenii (la

alegere, pe una din problematicile : mediu, piaţa muncii, concurenţă, investiţii externe)356. Extinderea acoperirii şi utilizării mecanismului de reglementare a diferendelor din

cadrul OMC: avantaje şi dezavantaje357. Eficacitatea mecanismului de reglementare a diferendelor din cadrul OMC: factori

deprimanţi, modalităţi şi iniţiative de corectare358. Oportunităţi şi riscuri induse de proliferarea acordurilor comerciale preferenţiale

regionale 359. Trăsături generale, particularităţi şi perspective ale fenomenului de integrare

economică în (regiuni mari: Europa, America, Asia, Africa)360. Trăsături generale, particularităţi şi perspective ale mecanismului politic al politicii

comerciale (în ţări sau grupări importante: UE, SUA, Japonia, Canada etc)361. Implicaţiile deplasării internaţionale a factorilor de producţie asupra comerţului

internaţional.362. Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare: trecut, prezent şi viitor.363. Teoria avantajului absolut în opera lui A.Smith şi critica adusă de acesta

mercantilismului.364. Inovaţiile şi limitele teoriei lui D. Ricardo despre costurile comparative de

producţie şi avantajele relative din comerţul internaţional.365. Inovaţiile modelului Heckscher-Ohlin-Samuelson privind comerţul internaţional şi

limitele lui.366. Confruntarea dintre adepţii protecţionismului şi cei ai liberului schimb de la

mijlocul secolului al XIX-lea şi până la mijlocul secolului al XX-lea.367. Direcţii de reconstrucţie a teoriei comerţului internaţional în contextul integrării

economice regionale din perioada postbelică şi al globalizării economiei.368. Contribuţia lui Mihail Manoilescu la reconsiderarea teoriei despre comerţul

internaţional.369. Analiza competitivităţii la export a ramurilor industriei româneşti în etapa actuală şi

în perspectivă. Studiu de caz.

10

Page 11: tematica 2011.doc

370. Analiza econometrică a competitivităţii internaţionale a economiilor naţionale (pe grupe de ţări, continente etc.) la alegere. Studiu de caz.

371. Model econometric pentru evidenţierea avantajului comparativ (RCA). Studiu de caz .

372. Efectul elasticităţii schimburilor comerciale asupra pieţei devizelor. Studiu de caz.373. Relaţia dintre venitul naţional şi balanţa de plăţi (pe ţări sau grupe de ţări, la

alegere).374. Relaţia dintre cursurile valutare si parităţile puterii de cumpărare. Studiu de caz.375. Cercetarea econometrică a efectelor politicii agricole comunitare asupra

comerţului mondial cu produse agricole. Studiu de caz.376. Liberalizarea comerţului mondial şi investiţiile străine directe. Studiu de caz.377. Comerţul (internaţional) intertemporal şi limitele diversificării portofoliului. Studiu

de caz.378. Analiza efectelor creşterii economice şi a modificării structurii schimburilor

internaţionale asupra comerţului exterior al unei ţări. Studii de caz.379. Cuantificarea efectului măsurilor de politică comercială. Studii de caz.380. Rata reala a schimbului si raportul de schimb. Studiu de caz.381. Economia politică a politicii comerciale. Studiu de caz.382. Politici comerciale strategice în ţările dezvoltate. Studiu de caz.383. Piaţa internaţională a capitalului, diversificarea portofoliului şi comerţul inter-

temporal. Studiu de caz.384. Globalizare versus regionalizare pe piaţa serviciilor: analiză de caz (servicii

financiare, de telecomunicaţii, audiovizuale, de distribuţie, profesionale – la alegere).

385. Contribuţia serviciilor la dezvoltarea economică, reflectată în politica comercială din domeniul serviciilor. Analize de caz: ţările în dezvoltare, ţările UE, ţările recent industrializate.

386. Corelaţia politică comercială – strategie comercială de piaţă în tranzacţiile internaţionale cu servicii (servicii financiare / servicii de telecomunicaţii/ servicii audiovizuale / servicii informaţionale/ servicii de transport aerian/ servicii de construcţii).

387. Strategia de internaţionalizare prin comerţul global electronic.388. Internaţionalizarea serviciilor prin deplasarea prestatorilor. Impactul

reglementării circulaţiei forţei de muncă în cadrul GATS asupra tranzacţiilor internaţionale cu servicii.

389. Internaţionalizarea serviciilor prin investiţiile directe de capital. Rolul GATS în liberalizarea investiţiilor şi efectele asupra tranzacţiilor internaţionale cu servicii.

390. Informaţia ca obiect al tranzacţiilor internaţionale invizibile. Specializarea internaţională. Tehnici de comercializare.

391. Liberalizarea tranzacţiilor internaţionale cu servicii în UE (tratare globală sau segmentată, pentru o anumită subpiaţă – un anumit serviciu).

392. Metode de evaluare a efectelor barierelor comerciale în tranzacţiile internaţionale cu servicii (analize de caz).

393. Specificul reglementării sectorului de servicii în UE.394. GATS şi integrarea regională. 395. Directiva Serviciilor şi impactul acesteia asupra pieţei europene a serviciilor 396. Comerţul exterior cu servicii al României – evoluţie, caracteristici, structură.397. Analiza avantajului competitiv al României pe piaţa internaţională a serviciilor

(servicii informaţionale, financiare, de telecomunicaţii, audiovizuale, de distribuţie, profesionale – la alegere).

398. Analiza competitivităţii României pe piaţa internaţională a serviciilor (servicii informaţionale, financiare, de telecomunicaţii, audiovizuale, de distribuţie, profesionale – la alegere).

399. Imaterialul, nou concept economic. Piaţa mondială a imaterialului:segmente.400. Investiţiile si activele imateriale. Specificităţi, funcţii şi tendinţe.401. Cercetarea-dezvoltarea ca sursă a avantajului competitiv în economia

dematerializată.

11

Page 12: tematica 2011.doc

402. Productivitatea în servicii. Abordări teoretice şi aplicaţii practice: serviciile intensive în capital versus serviciile intensive în muncă.

403. Modele de expansiune internaţională a firmei de servicii. Delocalizarea (studii de caz)

404. Strategii concurenţiale pe piaţa mondială a transporturilor aeriene de pasageri. 405. Tranzacţii cu servicii aeroportuare. Aeroportul internaţional, funcţiile hub-ului

pe piaţa mondială, principii specifice de management aeroportuar (studii comparative)

406. Economia serviciilor de transport internaţional. Analiza comparativă a politicilor comerciale adoptate de diferite ţări (transport rutier/ aerian/ maritim/ feroviar)

12

Page 13: tematica 2011.doc

Domeniul Finante internationale

407. Functionarea globala a sistemelor financiare – crize financiare si conflicte de interese ;

408. Specificul pietelor ipotecare ;409. Gestiunea portofoliului de titluri financiare, rolul bancilor de investitii ;410. Managementul riscului politic ;411. Evaluarea riscului de imprumut pe pietele de capital – rolul agentiilor de

rating ;412. Finantari internationale pe baza creditelor sindicalizate ;413. Protejarea contra riscurilor financiare – noi generatii de produse

derivate – (optiuni, swap).414. Stabilitatea şi solvabilitatea sistemului bancar - normele internaţionale

de prudenţă şi supraveghere.415. Tranzacţii specifice pieţelor interbancare.416. Echilibrul preţurilor, dobânzilor, şi ratelor de schimb - determinarea

cursurilor.417. Managementul riscului monetar - strategii de acoperire la termen.418. Gestiunea portofoliului de titluri financiare.419. Capacitatea de îndatorare şi structura optimă a datoriei externe.420. Finanţarea proiectelor de investiţii.421. Strategii ale fondurilor de investiţii.422. Finanţări internaţionale pe baza creditelor sindicalizate.423. Investiţiile străine directe şi de portofoliu ca promotoare ale legăturilor

dintre ţările gazdă şi ţările de origine.424. Risc şi contagiune – crizele financiare şi diversificarea internaţională a

riscului.425. Expunerea la risc a pieţelor emergente de capital.426. Caracteristicile firmei şi strategiile de investire în străinătate – analiză

concretă pe un studiul de caz.427. Analiza comparativă a instrumentelor de gestiune a riscului valutar în

investiţiile străine directe şi de portofoliu.428. Managementul expunerii operaţionale în corporaţiile transnaţionale.429. Coeficientul beta şi problema riscului în investiţiile internaţionale.430. Surse de risc şi câştig în investiţiile străine directe.431. Strategii şi aranjamente cooperative în practica corporaţiilor

transnaţionale.432. Preluările de firme şi fuziunile internaţionale ca procese dinamice în

politica de restructurare corporativă a operatorilor transnaţionali.433. Probleme ale responsabilităţii sociale din perspectiva comportamentului

corporaţiei transnaţionale.434. Tehnici de estimare a fluxurilor de numerar în proiectele de investiţii

străine directe.435. Analiza privind legatura dintre structura de capital şi creşterea. averii

acţionarilor. Aplicaţii pe cazul corporaţiilor transnaţionale.436. Studiu privind tehnicile bugetului de capital folosite de corporaţiile

transnaţionale. Aplicaţii pentru cazul Romaniei.437. Costul capitalului din perspectiva deciziei investiţionale şi a

oportunităţilor de creştere a firmei ca operator transnaţional.

13

Page 14: tematica 2011.doc

438. Dimensiunea strategică a diversificării internaţionale şi transnaţionale.439. Coeficientul beta şi problema riscului în investiţiile internaţionale440. Comportamente in materie de economisire si investitii – o analiza

comparativa ;441. Reformele sistemelor de pensii ;442. Investitii ale fondurilor de pensii – performante si esecuri ;443. Evolutia politicilor fiscale – tendinte ;444. Evoluţia sistemului monetar - financiar internaţional şi rolul său asupra

dezvoltării economiilor moderne 445. Balanţa de plăţi externe şi poziţia investiţională internaţională 446. Politicile de echilibrare a balanţei de plăţi. Finanţarea deficitului de cont

curent 447. Impactul cursului de schimb asupra echilibrului balanţei de plăţi externe 448. Datoria externă şi nivelul optim de îndatorare. Gestionarea datoriei

externe. Datoria externă a României 449. Tendinţe în finanţarea internaţională a ţărilor în dezvoltare 450. Programe de finanţare derulate prin instituţiile financiare internaţionale

(BEI, Banca Mondială, FMI) 451. Asistenţa financiară din partea Uniunii Europene 452. Intermedierea pe pieţele financiare internaţionale (bănci comerciale,

bănci de investiţii) 453. Costul capitalului în finanţarea internaţională 454. Riscurile asociate finanţării internaţionale 455. Pieţele valutare internaţionale şi determinanţii cursului de schimb

(modele) 456. Analiza comparativă a diferitelor politici monetare de pe diferite pieţe 457. Piaţa internaţională a obligaţiunilor (tendinţe, mecanisme) 458. Piaţa internaţională a acţiunilor (tendinţe mecanisme) 459. Securitizarea pe pieţele internaţionale / International securitization;460. Reglementarea post criza a pietelor financiare 461. Revizuirea normelor internationale de supraveghere si prudenta

bancara - Acordul "BASEL III"462. Structura optima a datoriei publice si disciplina bugetara463. Reforma sistemului bancar impusa de criza financiara - fuziuni si

aliante bancare464. Fondurile speculative de investitii ( hedge funds): evolutii si impact ante

si post criza465. Fondurile suverane de investitii, impact asupra economiei globale466. Optimizarea structurii investitiilor fondurilor de pensii467. Modelul datoriei publice americane468. Dolarul - pivot al sistemului monetar international; rivalitatea euro/dolar469. Relansarea dezbaterii asupra independentei bancilor centrale470. Emisiunile de obligatiuni internationale471. Finantarea pe baza actiunilor internationale si tehnici inrudite (

ADR/GDR)472. Riscuri globale specifice - gestiunea riscului de tara473. Reconfigurarea si consolidarea pietelor bursiere - aliante bursiere474. Obiectivele politicii monetare. Studiu de caz475. Politica monetară în statul X476. Cooperarea monetară pe plan internaţional477. Criza financiară internaţională

14

Page 15: tematica 2011.doc

478. Specificul crizei financiare în cazul statului X479. Măsuri publice de ieşire de criză. Studiu de caz480. Independenţa băncii centrale: studiu de caz481. Sistema fiscale pe plan internaţional. O analiză comparată482. Preţurile de transfer practicate de către societăţile transnaţionale.

Studiu de caz483. Paradisurile fiscale. Studiu de caz484. Cooperarea si concurenta fiscală pe plan internaţional485. Relaţia dintre politica monetară şi politica fiscală. Studiu de caz

15

Page 16: tematica 2011.doc

Domeniul Tranzactii comerciale internationale (1)

486. Mediul internaţional de afaceri: studii pe zone şi ţări487. Sistemul instituţional al comerţului exterior în ţara …….. 488. Mecanismul derulării exportului direct ;489. Exportul indirect; rolul firmelor de comerţ internaţional490. Intermediarii în comerţul exterior (Intermedierea în dreptul

continental vsIntermedierea în spaţiul anglo-saxon

491. Planul de afaceri la export492. Promovarea exportului: tehnici şi mijloace moderne (internet) 493. Importanţa programării neuro-lingvistice în comunicare şi

negociere 494. Tehnici de prospectare a pieţelor externe.495. Participarea la târgurile internaţionale: organizare, evaluare.496. Stabilirea legăturilor de afaceri: corespondenţa comercială vs.

contacte directe497. Structura negocierii comerciale internaţionale498. Teoria jocurilor şi negocierea comercială499. Modele comportamentale în negocieri500. Dimensiuni interculturale în negocierile de afaceri501. Strategii de negociere: negocierea distributivă vs negocierea

integrativă502. Tehnici şi tactici de negociere503. Manipularea în negocieri: tehnici şi stratageme 504. Negocierea comercială internaţională: pregătirea negocierii;

iniţierea tratativelor.505. Desfăşurarea tratativelor comerciale internaţionale.506. Negociatorul; personalitatea negociatorului; stiluri individuale

de negociere507. Strategii de negociere: win-win versus win-lose.508. Tactici şi stratageme de negociere. Aplicaţii.509. Stiluri de negociere pe plan mondial. Studii de caz.510. Organizarea şi pregătirea negocierilor. Experienţe practice.511. Tehnici de argumentare în negocierea internaţională.512. Metode şi tactici de finalizare a tratativelor.513. Contractul de vânzare internaţională în dreptul uniform

(Convenţia de la Viena).514. Analiza tranzacţională în negocierea internaţională.515. Personalitatea negociatorului din perspectiva programării

neurolingvistice.516. Contractarea directă ( de la faza precontractuală la redactarea

contractului)517. Contractarea prin corespondenţă: oferta comercială; formarea

contractului518. Contractarea electronică.519. Contractarea cu intermediarii520. Contractul de vânzare internaţională521. Condiţiile de plată.522. Negocierea clauzelor contractuale: preţul.

16

Page 17: tematica 2011.doc

523. Condiţiile de plată versus condiţiile de livrare în contractul internaţional.

524. Decizia de import: selecţionarea furnizorilor, finanţarea operaţiunilor de import. Studii de caz

525. Decizia de export: alegerea modalităţii de export, negocierea si derularea contractului. Studii de caz

526. Soluţia logistică : importanţă în derularea unei operaţiuni de export/import

527. Rolul brokerului navlositor în organizarea transportului internaţional

528. Contractarea şi derularea unui transport în regim de grupaj: studiu de caz

529. Soluţia de transport : exemplificări, studii de caz530. Casele de expeditii. Rol in exporturi531. Răspunderea participanţilor la transport : speţe532. Pregătirea livrării la export (ambalarea şi marcarea;

documentele de livrare, facturarea la export, decizia privind logistica).533. Expediţia internaţională (funcţiile expediţionarului, formalităţi,

documente şi activităţi legate de expediţie).

534. Transportul internaţional (modalităţi de transport, condiţii de transport, contractul de transport, plata transportului).

535. Transportul maritim: forme de realizare, contract de transport, preţ

536. Transportul aerian: contractul de transport, tarife, document de transport

537. Transportul rutier538. Piaţa transporturilor maritime: UE / SUA 539. Piaţa transporturilor aeriene: Studii pe zone şi ţări540. Transportul feroviar541. Transportul Ro-La542. Transportul multimodal543. Sistemul logistic la nivelul firmelor din Romania544. Sistemul logistic la nivelul UE545. Integrarea transportului in solutia logistica. Studiu de caz546. Derularea unei operaţiuni de export547. Frauda maritima548. Piaţa asigurărilor cargo în România549. Adaptarea activitatii companiilor de asigurari la contextul

economic actual550. Impactul crizei economice actuale asupra pietei internationale

a reasiguratorilor551. Asigurarea riscurilor în tranzacţiile internaţionale: studii de caz552. Riscurile în afacerile internaţionale 553. Asigurarea mărfurilor în traficul internaţional, rol economic,

condiţii de asigurare, contractul de asigurare).

554. Contractarea şi derularea importului, formalităţi, documente de

contractare, activităţi.

17

Page 18: tematica 2011.doc

555. Plata importului (modalităţi şi mijloace de plată, formalitati şi documente de plată).556. Acreditivul documentar vs. incasso documentar557. Acreditivul vs. acreditivul stand by558. Acreditivul documentar: Publicaţia 600, studii de caz, tipuri de

acreditive documentare559. Efectele de comerţ: cambia şi biletul la ordin560. Incasso-ul documentar.561. Acreditivul documentar.562. Plăţile electronice563. Vămuirea mărfurilor: regimul vamal 564. Regimurile vamale economice565. Regimurile vamale de tranzit566. Procedura comuna de vămuirea a mărfurilor567. Procedura de vămuire la domiciliu568. Procedura de vămuire incompletă vs. procedura de vămuire

simplificată569. Schimburile comerciale intracomunitare570. Derularea unei operaţiuni de import571. Producţia în lohn şi subcontractarea internaţională.572. Franciza, tehnică de comercializare.573. Finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior prin credite pe

termen scurt.

574. Scontarea vs, forfetarea 575. Finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior prin credite pe

termen mediu şi lung: creditul cumpărător vs. creditul furnizor.

576. Forfetarea.577. Factoringul.578. Leasingul.579. Leasing vs. credit bancar580. Scrisorile de garanţie bancară581. Garanţiile bancare la cerere582. Asigurarea şi garantarea exporturilor în România583. Acoperirea riscului de credit584. Riscul de preţ: clauze contractuale de acoperire a riscului.585. Riscul valutar: clauze contractuale de acoperire a riscului.586. Operaţiunile de acoperire a riscului de preţ pe pieţele la

termen (forward şi futures): hedging de vânzare / cupărare.

587. Operaţiunile de acoperire a riscului valutar pe pieţele la termen (forward şi futures): hedging de vânzare / cumpărare.

588. Operaţiunile cu opţiuni: definire, rol în acoperirea riscului de preţ/valutar.

589. Conducerea, organizarea şi derularea transporturilor de mărfuri Studii de caz: maritime , fluviale ,auto, aeriene

590. Conducerea, organizarea şi derularea transporturilor la întreprinderea……(la alegere). Studiu de caz.

18

Page 19: tematica 2011.doc

591. Tehnologii moderne în transportul mărfurilor (paletizare, pachetizare, containerizare. Studiu de caz.

592. Tendinţe în dezvoltarea flotei şi construcţiilor navale pe plan mondial. Studiu de caz.

593. Tendinţe în dezvoltarea porturilor pe plan mondial şi impactul acestora în comerţul internaţional. Studiu de caz.

594. Piaţa internaţională a navlurilor. Tendinţe şi perspective de evoluţie. Studiu de caz.

595. Formarea şi mişcarea preţurilor în transporturile interne şi internaţionale. Forme de manifestare a preţurilor şi factori de determinare. Studiu de caz.

596. Managementul transporturilor pe calea ferată, auto, aeriene maritime, fluviale (la alegere). Studiu de caz.

597. Managementul expediţiilor internaţionale de mărfuri. Studiu de caz.

598. Pieţele de produse derivate: mecanisme, importanţă (Aplicaţii)599. Preţuri şi cotaţii bursiere: metode de analiză600. Analiza fundamentală pe pieţele bursiere601. Metode de analiză tehnică (chartistă) pe pieţele bursiere602. Cadrul juridic şi instituţional al pieţelor bursiere din România603. Bursele de marfuri din Romania604. Preturile futures 605. Acoperirea faţă de riscuri prin pieţele bursiere. 606. Strategii de hedging (Aplicaţii)607. Operaţiunile speculative la bursele de mărfuri608. Operatiunile de spreading la bursele de marfuri609. Tranzacţiile cu opţiuni pe contracte futures (Aplicaţii)610. Strategii pe pieţele de opţiuni (Aplicaţii)611. Metode de evaluare a opţiunilor

19

Page 20: tematica 2011.doc

Domeniul Tranzactii comerciale internationale (2)

Disciplina: Turism internaţional

612. Piaţa mondială a turismului cultural. Specific, organizare, tehnici de comercializare, strategii de marketing

613. Piaţa mondială a turismului religios. Specific, organizare, tehnici de comercializare, strategii de marketing

614. Piaţa mondială a turismului de afaceri. Specific, organizare, tehnici de comercializare, strategii de marketing

615. Piaţa mondială a turismului de congrese. Specific, organizare, tehnici de comercializare, strategii de marketing

616. Piaţa mondială a turismului de lux. Specific, organizare, tehnici de comercializare, strategii de marketing

617. Piaţa mondială a ecoturismului. Specific, organizare, tehnici de comercializare, strategii de marketing

618. Piaţa mondială a turismului balneo-medical. Specific, organizare, tehnici de comercializare, strategii de marketing

619. Piaţa mondială a turismului sportiv. Specific, organizare, tehnici de comercializare, strategii de marketing

620. Piaţa mondială a turismului de croazieră. Specific, organizare, tehnici de comercializare, strategii de marketing

621. Piaţa mondială a turismului rural. Specific, organizare, tehnici de comercializare, strategii de marketing

622. Piaţa mondială a turismului new age Specific, organizare, tehnici de comercializare, strategii de marketing

623. Piaţa mondială a turismului industrial. Specific, organizare, tehnici de comercializare, strategii de marketing

624. Piaţa mondială a turismului de shopping. Specific, organizare, tehnici de comercializare, strategii de marketing

625. Piaţa mondială a parcurilor tematice. Specific, organizare, tehnici de comercializare, strategii de marketing

626. Piaţa sportului. Definirea produsului, specificul formării preţurilor, fluxuri internaţionale. (Studiu de caz).

627. Piaţa internaţională de evenimente. Specificul tranzacţiilor, formarea preţurilor, tehnici de comercializare (studiu de caz)

628. Casino-ul ca produs turistic: motivaţii, localizare, modalităţi de comercializare629. Piaţa europeană a turismului (tratare segmentată, pentru o anumită subpiaţă –

un anumit serviciu).630. Creaţia artistică (literară, muzicală, cinematografică etc), instrument de

promovare în turismul internaţional (studii de caz)631. Industria de divertisment. Specific, organizare, tehnici de comercializare,

strategii de marketing632. Impactul mass-media asupra promovării destinaţiilor turistice (studii de caz)633. Economia creativităţii: industria spectacolelor; tranzacţiile internaţionale cu

spectacole.

20

Page 21: tematica 2011.doc

634. Activele imateriale ca obiect al tranzacţiilor internaţionale cu servicii turistice. Marca şi reputaţia firmei de turism.

635. Turismul şi dezvoltarea economică; politica turistică a ţărilor cu economie în dezvoltare (studiu de caz).

636. Impactul economic al turismului internaţional: modalităţi de evaluare; contul satelit al turismului

637. Turismul ca strategie de dezvoltare sustenabilă; modalităţi de gestionare a impactului economic al turismului

638. Impactul social al turismului: modalităţi de evaluare şi gestionare639. Strategii de dezvoltare a unei staţiuni turistice; modalităţi de determinare a

atractivităţii (studii de caz)640. Evoluţia destinaţiilor tradiţionale în turismul internaţional. Apariţia de noi

destinaţii turistice – strategii de promovare.641. Schimbarea climatică şi impactul acesteia asupra circulaţiei turistice

internaţionale642. Analiza comportamentului consumatorului de turism internaţional. Relevanţa

motivaţiei pentru consumul turistic.643. Turismul şi valorificarea patrimoniului cultural. Rolul organizaţiilor

internaţionale.644. Turismul urban şi evoluţia acestuia în Europa645. Promovarea imaginii destinaţiilor turistice europene646. Branding-ul unei destinaţii turistice. Particularităţi, strategii, efecte.647. Managementul proiectelor de turism internaţional - tehnici specifice648. Metode de finanţare a proiectelor investiţionale în turismul internaţional649. Metode de evaluare a proiectelor investiţionale în turismul internaţional650. Investiţiile în domeniul hotelier: fundamentarea deciziei de investire, metode

de evaluare651. Tehnici şi surse de finanţare în turismul internaţional – specificul industriei

hoteliere652. Achiziţii şi fuziuni pe piaţa hotelieră internaţională653. STN pe piaţa turistică: lanţul hotelier internaţional654. STN pe piaţa turistică internaţională: cazul turoperatorilor germani655. Rolul asigurării în turismul internaţional. Implicaţii la nivelul protecţiei

consumatorului de turism.656. Sisteme de determinare şi evaluare a calităţii în turismul internaţional657. Corelaţia politică comercială – strategie comercială de piaţă în tranzacţiile

internaţionale cu servicii de transport aerian.658. Strategia de internaţionalizare a companiilor din turism prin comerţul global

electronic.659. Analiza competitivităţii României pe piaţa internaţională a serviciilor turistice660. Strategii concurenţiale pe piaţa mondială a transporturilor aeriene de pasageri.661. Aeroportul internaţional. Tranzacţii cu servicii aeroportuare662. Turismul ca opţiune de dezvoltare economică a statelor insulare în curs de

dezvoltare (SIDS)663. Turismul ca instrument de eradicare a sărăciei664. Modificări în structura timpului liber şi impactul acestora asupra consumului

turistic665. Distribuţia electronică în turismul internaţional666. Politica fiscală şi impactul acesteia asupra turismului internaţional667. Capitalul uman şi importanţa acestuia pentru industria turistică în secolul 21668. Strategii de dezvoltare a unei staţiuni turistice de succes669. Cultura corporaţiei în industria turistică internaţională. Specific, semnificaţie,

modele

21

Page 22: tematica 2011.doc

Domeniul Tranzactii financiare internationale

670. Rolul bursei de valori în economie671. Performanța investitorilor instituţionali (folosirea indicatorilor de

performanţă Sharpe ratio, Treynor, Sortino, coeficientul alfa al lui Jensen). Aplicaţii: fondurile mutuale, fondurile de pensii etc.

672. Strategii folosite în achiziţiile şi fuziunile internaţionale de firme – risk arbitrage (Studiu de caz).

673. Preluările ostile de firme (Studiu de caz). 674. Testarea eficienţei pieţelor internaţionale de capital – metoda

autocorelaţiilor şi metoda studiului econometric de eveniment675. Finanţele comportamentale. Anomaliile investiţionale şi teoria

prospectelor – Kahneman (Aplicaţii)676. Modelul binomial şi modelul Black Scholes în evaluarea opţiunilor.

Aplicaţii pe piaţa de capital europeană677. Testarea oportunităţilor de arbitraj folosind instrumentele financiare

derivate678. Oferta publică de vanzare/cumparare (Aplicaţii).679. Emisiunea de acţiuni. Acţiunile internaţionale (Studiu de caz).680. Emisiunea de obligaţiuni. Obligaţiunile internaţionale (Studiu de caz).681. Mecanismul emisiunii şi negocierii euroobligaţiunilor (Studiu de caz).682. Introducerea acţiunilor în bursa: motivaţii, mecanisme.683. Sisteme de tranzacţii pe plan mondial. Aplicaţii pe piaţa americană,

japoneză, londoneză etc. Studiu de caz.684. Mecanismul tranzacţiilor cash/în marjă (Aplicaţii).685. Tranzacţiile futures pe instrumente financiar-valutare, mecanism,

importanţa (Aplicaţii).686. Tranzacţiile futures şi cu optiuni pe titluri primare. Tehnici de evaluare şi

tranzacţionare (Aplicaţii).687. Tranzacţiile futures şi cu opţiuni pe indici bursieri. Tehnici de evaluare şi

tranzacţionare (Aplicaţii)688. Tranzacţiile prin programe pe calculator. (Programme trading).689. Oferta publică de cumparare. Rol pe piaţa internaţională de capital.

Aplicaţii).690. Strategia şi tehnica achiziţiilor şi fuziunilor de firme (Studii de caz).691. Tehnicile de hedging financiar pe pieţele futures şi cu opţiuni. Hedging-

ul imperfect şi indicatorii de sensibilitate (delta, gama, vega, teta, ro).692. Cursul bursier:factori determinaţti, importanţa.693. Analiza fundamentală şi analiza tehnică în realizarea investiţiilor pe

piaţa de capital (Aplicaţii).694. Cadrul juridic şi instituţional al pietei de capital din Romania.695. Bursa de valori din Bucureşti: prezent şi perspective.696. Piaţa de capital şi investiţiile străine în România.

22

Page 23: tematica 2011.doc

697. Fondurile de plasament colectiv în economia de tranziţie (fondurile deschise/inchise).

698. Gestiunea unui portofoliu de instrumente financiare cu venit fix – indicatorii de sensibilitate (duration şi convexitatea)

699. Fuziunile internaţionale de firme (Studii de caz).700. Indicii bursieri.701. Evaluarea activelor financiare – modelul Gordon, modelul

multiplicatorilor (Aplicaţii).702. Operaţiunile speculative pe pieţele de capital.703. Operaţiunile de acoperire pe pieţele de capital.704. Risc şi contagiune – crizele financiare şi diversificarea internaţională a

riscului

705. Expunerea la risc a pieţelor de capital: analiză comparativă a pieţelor dezvoltate şi a pieţelor emergente

706. Factori de influenţă asupra performanţelor pieţelor de capital (pieţe dezvoltate, pieţe emergente)

707. Integrarea versus segmentarea pieţelor internaţionale de capital

708. Analiza performanţelor portofoliilor de investiţii financiare internaţionale

709. Analiza performanţelor financiare ale companiilor: analiză fundamentală versus analiză de piaţă

710. Coeficientul beta şi problema riscului în investiţiile internaţionale

711. Impactul riscului valutar asupra performanţelor investiţiilor internaţionale

712. Modele de estimare a dobânzilor pe pieţele financiare internaţionale 713. Piaţa internaţională a creditului (tendinţe, mecanisme) 714. Mecansimul creditului sindicalizat 715. Tehnicile speciale de creditare (leasingul, factoringul şi forfetarea pe

pieţele internaţionale) 716. Emisiunea de certificate de depozitare pe pieţele internaţionale 717. Finanţarea internaţională a proiectelor complexe de investiţii („project

finance”) 718. Managementul riscurilor asociate finanţării internaţionale prin

instrumente derivate (forward, futures, opţiuni, swap, instrumente sintetice) 719. Garantarea şi asigurarea creditelor de export 720. Piaţa românească a asigurărilor. Perspective.721. Asigurarea mărfurilor pe parcursul transporturilor auto, aeriene,

maritime, fluviale. (la alegere).722. Contractul de asigurare în contextul legislaţiei actuale din România.723. Reglementarea asigurărilor şi reasigurărilor în UE.724. Supravegherea asigurărilor în UE.725. Asigurările de transport auto în condiţiile economiei de piaţă.726. Forme şi metode de reasigurare în practica internatională.727. Asigurarea maritimă. Practici internaţionale.728. Contractul de asigurare maritimă (casco şi cargo).729. Asigurarea riscurilor financiare şi politice.730. Piaţa internaţională a asigurărilor şi reasigurărilor.731. Piaţa londoneză a asigurărilor şi reasigurărilor.732. Analiza comparartivă a legislaţiei în domeniul asigurărilor şi

reasigurărilor: România – o ţară la alegere (sau UE).

23

Page 24: tematica 2011.doc

733. Practici şi reglementări naţionale şi internaţionale în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor. Analiza comparativă.

734. Asigurarea cargo pe parcursul transportului şi depozitării.735. Asigurarea de aviaţie (cargo si casco).736. Asigurarea riscurilor atomice. Pool-uri de asigurare şi reasigurare.737. Asigurarea de proprietate. Tipuri de poliţe.738. Piaţa românească a asigurărilor maritime.739. Piaţa românească a asigurărilor de aviaţie.740. Piaţa românească a asigurărilor de proprietate.741. Piaţa românească a asigurărilor auto.742. Asigurarea creditelor de export. Practica societăţilor româneşti.743. Asigurarea riscurilor de catastrofă. Practica…(unei ţări la

alegere).Studiu de caz.744. Globalizarea serviciilor de asigurări-reasigurări.745. Liberalizarea comerţului internaţional cu asigurări şi reasigurări.746. Abordarea asigurărilor din perspectiva serviciilor financiare integrate

implicaţii asupra produselor, distribuţiei, clienţilor, mărcii (una dintre ele, la alegere).

747. Crearea de valoare in corporatia transnationala.Relevanta metodei EVA748. CAPM global si costul capitalului pentru proiectele de ISD749. Coeficientul Beta si problema riscului in proiectele de ISD750. Diversificarea corporativa internationala.O abordare din perspectiva

teoriei portofoliului751. Etica in finantele internationale752. Evaluarea corporatiei transnationale : consens si controverse753. Abordari alternative in analiza bugetului de capital international -

optiunile reale754. Controverse privind evaluarea riscului compozit in proiectele de ISD755. Sistemul financiar intern al corporatiei transnationale ca sursa de

valoare pentru actionari756. Managementul bazat pe valoare.Cazul corporatiilor transnationale757. Abordari teoretice privind determinarea structurii de capital in corporatia

transnationala758. Tendinte in practica analizei bugetului de capital - cazul corporatiilor

transnationale759. Abordari alternative in analiza bugetului de capital

international.Metodele VAN si VAA760. Dezvoltari recente in teoria firmei.Aplicatii privind corporatiile

transnationale761. Aplicarea paradigmei complexitatii la studiul economiei

internationale.Un punct de vedere corporativ762. Recomandarile teoriei si practicile manageriale in analiza bugetului de

capital : convergenta sau divort ?763. Economie si religie.Aplicatii pentru studiul economiei internationale

24

Page 25: tematica 2011.doc

DOMENIUL: Management şi marketing internaţional

Disciplina: Management internaţional

764. Sisteme de management pe plan internaţional.765. Influenţa dimensiunilor culturale asupra practicii de management.766. Diversitatea culturală şi stilurile de management.767. Dimensiunile / componentele mediului de afaceri internaţional – importanţa

analizei acestora în identificarea şi evaluarea oportunităţilor şi riscurilor ce condiţionează derularea optimă a activităţilor externe.

768. Influenţa societăţilor multinaţionale asupra mediului economic internaţional.769. Internaţionalizarea firmei în context intercultural.770. Strategia de internaţionalizare a firmei: modalităţi de fundamentare. 771. Forme tradiţionale de internaţionalizare a firmei (Studii de caz).772. Forme noi de internaţionalizare a firmei: alianţe si cooperări (Studii de caz).773. Societatea mixtă ca formă de internaţionalizare.774. Colaborarea interculturală în cadrul societăţilor mixte.775. Cultura naţională şi costurile implantării pe plan extern.776. Strategia implantării în străinătate (Studiu de caz).777. Strategii de expansiune a firmei: integrare pe verticală, pe orizontală,

conglomerare.778. Strategii de externalizare a activităţilor în corporaţiile multinaţionale.779. Expansiunea internaţională prin noile societăţi mixte bazate pe componentele

economiei cunoaşterii.780. Noi strategii de intrare pe pieţele internaţionale impuse de cerinţele procesului

de inovare actual.781. Strategia de afaceri: o orientare către o integrare globală sau către cerinţele

locale.782. Fundamentarea obiectivelor strategiei globale.783. Planificarea strategică în managementul internaţional (Studiu de caz).784. Impactul globalizării asupra organizării şi coordonării activităţilor companiilor.785. Optimizarea raportului structură-strategie – o provocare constantă în faţa

managerilor companiilor globale.786. Modalităţi de organizare a afacerilor internaţionale: structuri internaţionale /

globale. (Studii de caz).787. Cultura corporaţională: Aplicaţie la nivelul unei companii multinaţionale.788. Impactul culturii corporaţionale asupra mediului extern.789. Managementul resurselor umane în context internaţional: o abordare

comparată.790. Dimensiunea internaţională a managementului resurselor umane.791. Captarea, formarea şi propagarea capitalului intelectual în cadrul corporaţiei

multinaţionale.792. Managerul internaţional: statutul profesional şi etic.

25

Page 26: tematica 2011.doc

793. Profilul managerului global de succes – abilităţi şi cerinţe profesionale.794. Recrutarea şi selectarea managerilor internaţionali.795. Pregătirea managerilor internaţionali.796. Programe de pregătire pentru managerii expatriaţi (Studiu de caz).797. Motivarea în managementul internaţional.798. Influenţa culturii în motivare.799. Evaluarea performanţelor în companiile multinaţionale.800. Modalităţi de recompensare a angajaţilor în cadrul companiilor multinaţionale.801. Variabilele culturale şi importanţa evaluării influenţei lor asupra

comportamentului la locul de muncă.802. Controlul performanţelor în managementul internaţional (Studiu de caz).803. Metode de fundamentare a deciziilor în afacerile internaţionale (Aplicaţii).804. Procesul decizional în companiile multinaţionale. 805. Comunicarea managerială în context intercultural. Modele de comunicare

(Studiu de caz).806. Comunicarea interculturală în cadrul companiilor multinaţionale – instrumente

şi strategii.807. Strategia comunicării în afacerile internaţionale: comunicarea internă.808. Strategia comunicării în afacerile internaţionale: comunicarea externă.809. Factori promotori şi bariere în comunicarea internaţională.810. Evoluţia formelor culturale de organizare a muncii în contextul noilor norme

impuse de comunicarea prin Internet.811. Modalităţi de creştere a eficienţei comunicării la nivelul organizaţiei globale ca

răspuns la cerinţele economiei cunoaşterii.812. Leadership-ul în context intercultural.813. Etica în afacerile internaţionale: principii şi practică.814. Etica în afaceri şi diferenţele culturale pe plan internaţional.815. Valenţele pozitive ale comportamentului etic în afacerile internaţionale.816. Influenţa eticii în afaceri asupra culturii corporaţionale.817. Conduita etică a managementului societăţilor multinaţionale (Studiu de caz).818. Dilemele etice în afacerile internaţionale (Studiu de caz).819. Responsabilitatea socială corporativă – între comportament etic şi sursă de

profit.820. Operaţionalizarea responsabilităţii sociale corporative pe plan internaţional.821. Relaţia dintre responsabilitatea socială corporativă şi performanţa economică a

companiilor multinaţionale.822. Conceptul de alianţă strategică 823. Societatea-mixtă ca formă de internaţionalizare a afacerilor firmei: studiu de

caz 824. Societatea-mixtă ca formă de restructurare industrială 825. Strategia de „adaptare de masă” şi relaţia furnizor-producător 826. Grupările de tip keiretsu în economia japoneză 827. Cooperarea între firme în sectorul X pe plan internaţional (ex. auto,

transporturi aeriene, biotehnologie, petrol, etc.): studiu de caz 828. Cooperarea în activitatea de cercetare şi dezvoltare 829. Alianţe de marcă între firme 830. Cartelul X pe piaţa internaţională (ex. vitamine, acid citric, etc.): studiu de caz 831. Politica în domeniul concurenţei şi comportamentul cooperant al firmelor 832. Cartelurile internaţionale şi politica în domeniul concurenţei 833. Înţelegerile pe verticală şi politica în domeniul concurenţei 834. O abordare critică a politicilor în domeniul concurenţei

26

Page 27: tematica 2011.doc

DOMENIUL: Management şi marketing internaţional

Disciplina Marketing international

835. Piaţa internaţională a produsului…Locul României pe piaţa internaţională a produsului respectiv. Studii de caz.

836. Selectarea pieţei…pentru produsul…Studii de caz.837. Organizarea şi realizarea studiului de marketing internaţional. 838. Studii de caz (pieţe, produse şi servicii la alegere).839. Segmentarea pieţei externe pentru produsul….Studii de caz. (pieţe şi produse la

alegere)840. Strategii de pătrundere pe pieţele internaţionale.Studii de caz.841. Selectarea pieţelor externe în contextul strategiei de internaţionalizare a firmei.842. Strategii concurenţiale în marketingul internaţional.843. Tehnici de analiză cantitativă în marketingul internaţional.844. Modelul elaborării strategiei de marketing internaţional la nivel de firmă.

Studii de caz.845. Program de dezvoltare a exportului de………….Studii de caz. (produs la

alegere).846. Program de lansare a produsului….. pe piaţa… Studii de caz. (pieţe şi produse

la alegere).847. Strategia de produs pentru piaţa internaţională (produse şi pieţe la alegere)848. Strategia preţului la exportul de … Studii de caz. (produs la alegere).849. Strategia preţului internaţional (studiu de caz).850. Proiectarea şi realizarea campaniei promoţionale la export. Studii de caz.851. Program de distribuţie a produsului…pe piaţa… Studii de caz. (produse şi

pieţe la alegere)852. Distribuţia internaţională a produselor şi/sau serviciilor pe piaţa europeană.853. Tendinţe în distribuţia internaţională.854. Program promoţional de export… Studii de caz. (produs la alegere).855. Program de marketing pentru promovarea la export a produsului….Studii de

caz. (produse la alegere).856. Politica de marcă în marketing internaţional.857. Marketing direct: experienţa ţărilor din Europa.858. Rolul mediului în stabilirea strategiei de marketing internaţional în condiţiile

globalizării.859. Strategii globale de produs.Studii de caz.860. Publicitatea globală. Rolul ei în comunicarea de marketing internaţional.861. Coordonatele marketingului global.862. Târgurile şi expoziţiile internaţionale în politica promoţională.863. Strategii globale de preţ. Studii de caz. 864. Impactul globalizării pieţelor asupra strategiei de marketing.865. Marketing internaţional şi cultură.

27

Page 28: tematica 2011.doc

866. Strategii de marketing ale firmelor internaţionale şi prezenţa lor pe piaţa românească.

867. Noile tehnologii ale comunicării şi politica de marketing a unei firme.868. Mediul european: convergenţe şi particularităţi.869. Strategii concurenţiale în Europa.870. Diversitatea culturală şi politica de marketing internaţional a firmei.871. Tendinţe în comunicarea de marketing pe plan internaţional.872. Marketing pe internet.873. Cultura şi influenţa ei asupra promovării în marketingul internaţional.874. Identificarea şi studierea clienţilor internaţionali ai produsului…… (produse la

alegere) 875. Strategii de poziţionare a produsului (produse la alegere pe piaţa

internaţională).876. Strategia creării, organizarii şi funcţionării reţelei internaţionale de distribuţie

(produse la alegere).877. Strategia publicitară la export (produse la alegere)878. Rolul agenţiilor publicitare în politica promoţională a firmelor cu activitate

internaţională.879. Comunicarea de marketing în afacerile internaţionale.880. Provocări pentru marketingul internaţional la începutul mileniului trei.881. Politica publicitara/promotionala – pentru piata internationala a firmei…..

(piete si produse la alegere)882. Politica produsului ………….. pentru piata internationala.(produse si piete la

alegere)883. Politica ecologica de marketing884. .Marketingul global: tendinte si evolutii885. Marketing politic. Comparatii la nivel international886. Standardizare – adaptare in marketingul international887. Vanzarea personala in marketingul international. Studii de caz888. Marketing industrial la nivel international889. Etica in marketingul international890. Strategii de marketing ale firmelor romanesti pe piete externe. Studii de caz.891. Studierea comportamentului de cumparare al consumatorilor individuali892. Studierea comporamentului de cumparae al clientilor organizationali893. Strategia de marketing international a firmei ……X………. Studii de caz894. Rolul concurentei in strategia de marketing international895. Analiza culturala a pietei si importanta pentru marketingul international896. Marketing intercultural897. Patrunderea pe piata internationala prin export. Studii de caz898. Patrunderea pe piata internationala cu ajutorul strategiilor asociate. Studii de

caz899. Patrunderea pe piata internationala prin investitii directe. Studii de caz900. Alegerea strategiei optime la intrarea pe piata internationala de catre firma

…….X ….. Studii de caz901. Standardizarea si adaptarea, optiuni fundamentale in strategia produsului

pentru piata internationala902. Strategia crearii marcii pentru produse destinatr pietei internationale. Studii de

caz903. Campania publicitara pentru produsul …..X….. pe piata …..Y…… Produse si

piete la la alegere904. Sponsorizarea in mixul promotional pentru piata internationala. Studii de caz

28

Page 29: tematica 2011.doc

905. Comunicarea internationala de afaceri si cultura pietei906. Marketing – managementul canalelor de distributie pe pietele firmei ….X…..

Studii de caz907. Piata internationala a publicitatii. Locul Romaniei908. Metode de stabilire a preturilor pentru piata internationala bazate pe costuri909. Metode de stabilire a preturilor pentru piata internationala in functie de

concurenta910. Selectarea pietei/pietelor externe de catre firma….X… Studii de caz911. Pietele gri si influenta lor asupra produselor, preturilor si distributiei

internationale912. Etica in marketingul international

29