tematica examen cadastru

Upload: calin-campianu

Post on 12-Oct-2015

155 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

examen

TRANSCRIPT

Tematica examen cadastru

--

Ads by Google

Cadastru Lucrari de cadastruApartamente si terenuri cu GPSwww.casatex.ro/cadastru-topografie. Dirigentie santier,CQ,RTE Servicii dirigentie santierCere oferta Tel:0727.356.073www.conmihconstruct.ro Slabeste 1 kilogram pe zi Cu balonul gastric vegetal (SUA)Scapi de pofta de mancare in exceswww.slimball.ro

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

PART EAI

Anul XXII - Nr. 231 LEGI, DECRETE, HOTRRI SI ALTE ACTE Marti, 13 aprilie 2010

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

CENTRALE

107. - Ordin al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliar

pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizrii persoanelor fizice sijuridice romne, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine SpatiuluiEconomic European n vederea realizrii si verificrii lucrrilor de specialitate n domeniul cadastrului, algeodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romniei

ORDONANTE SI HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELORAGENTIA NATIONAL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARAORDINpentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizrii persoanelor

fizice si juridice romne, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartineSpatiului Economic European n vederea realizrii si verificrii lucrrilor de specialitate n domeniulcadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romniei

Avnd n vedere prevederile art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 10/2000 privind desfsurarea activittii de realizare si de verificare a lucrrilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei de ctre persoanele fizice si juridice autorizate pe teritoriul Romniei, aprobat cu modificri si completri prin Legea nr. 795/2001, n temeiul art. 9 alin. (5) din Hotrrea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliar, republicat, cu modificrile ulterioare directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliar emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprob Regulamentul privind autorizarea sau recunoasterea autorizrii persoanelor fizice si juridice romne, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European n vederea realizrii si verificrii lucrrilor de specialitate n domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romniei, prevzut n anexa care face parte integrant din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

Directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliar,

Mihai BusuiocBucuresti, 29 martie 2010.Nr. 107.

ANEX

REGULAMENT

privind autorizarea sau recunoasterea autorizrii persoanelor fizice si juridice romne, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European n vederea realizrii si verificrii lucrrilor de specialitate n domeniul cadastrului, al geodeziei si al

cartografiei pe teritoriul Romniei

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Prezentul regulament stabileste cadrul legal pentru autorizarea sau recunoasterea

autorizrii persoanelor fizice si juridice care pot s realizeze si s verifice lucrri de specialitate.

(2) n sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmtoarele

semnificatii:

a) persoan fizic - cettean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat care apartine Spatiului Economic European, luat individual, n calitate de subiect de drept civil, fiind titularul unor drepturi si obligatii ce alctuiesc continutul raportului juridic civil;

b) persoan juridic - entitate care are sediul social n unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, reprezentat de una sau mai multe persoane fizice, constituit cu respectarea cerintelor legale de fond si de form, de sine stttoare, ce are un patrimoniu distinct, n scopul desfsurrii unei activitti specifice, cu toate drepturile si obligatiile ce decurg din aceasta;

c) lucrri de specialitate - lucrri n domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei.

(3) Calitatea de persoan autorizat se obtine prin emiterea de ctre Agentia National de Cadastru si Publicitate Imobiliar, identificat n continuare prin abrevierea ANCPI, sau de ctre oficiile de cadastru si publicitate imobiliar, identificate n continuare prin abrevierea OCPI, a certificatului de autorizare, act ce dovedeste competenta tehnic si nsusirea reglementrilor legale n vigoare a persoanelor fizice si juridice care pot s realizeze si s verifice lucrri de specialitate.

(4) Lucrrile de specialitate realizate de ctre persoanele autorizate potrivit prevederilor prezentului regulament, stampilate de executant, nu pot fi utilizate dect dac sunt receptionate de ANCPI sau OCPI, dup caz, potrivit reglementrilor n vigoare.

Art. 2. - (1) Realizarea lucrrilor de specialitate cuprinde executarea operatiunilor de teren si de birou, ntocmirea documentelor tehnice care compun lucrarea, asumarea responsabilittii corectitudinii datelor si a documentelor grafice si textuale prin semntur si stampil, precum si prezentarea acestora la ANCPI sau OCPI, dup caz, pentru receptie.

(2) Verificarea lucrrilor const n executarea operatiunilor de verificare la teren si la birou, conform Regulamentului de avizare, verificare si receptie a lucrrilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei si al cartografiei si asumarea rspunderii cu privire la corectitudinea lucrrii verificate.

Art. 3. - (1) Autorizarea are ca scop asigurarea premiselor pentru desfsurarea activittilor de specialitate n conditiile ndeplinirii cerintelor tehnice si calitative prevzute n regulamentele, instructiunile si normele tehnice elaborate de ANCPI.

(2) Prin autorizare se atest capacitatea tehnico-profesional a persoanelor fizice sau juridice s execute lucrri de specialitate recunoscute oficial si destinate a fi preluate n baza de date cadastrale si n fondul national de geodezie si cartografie.

(3) Atestarea capacittii tehnico-profesionale se realizeaz prin verificarea nivelului de pregtire profesional si a posibilittilor tehnice de executare a lucrrilor de specialitate ale persoanelor fizice si juridice care solicit autorizarea.

(4) Ori de cte ori se nscrie identitatea unei persoane fizice n lucrrile de specialitate, numele se nscrie cu toate literele mari, iar prenumele numai cu prima liter mare, precum si initiala tatlui cu liter mare.

CAPITOLUL II

Autorizarea si recunoasterea autorizrii persoanelor fizice

Art. 4. - (1) Autorizarea persoanelor fizice se solicit si se acord pentru una dintre categoriile A,

B, C, D sau E.

(2) Persoanele fizice autorizate n categoria A pot executa urmtoarele tipuri de lucrri de

specialitate:a) cele prevzute la alin. (3) si (4);b) proiectarea si realizarea retelelor de sprijin pentru lucrrile de specialitate;c) proiectarea si realizarea lucrrilor de cadastru general;d) realizarea si actualizarea hrtilor.

(3) Persoanele fizice autorizate n categoria B pot executa urmtoarele tipuri de lucrri de

specialitate:a) cele prevzute la alin. (4);b) ntocmirea planurilor de situatie necesare studiilor si proiectelor din domeniul constructiilor, al

urbanismului, al amenajrii teritoriului, delimitarea unittilor-administrativ teritoriale;

c) executarea msurtorilor necesare realizrii sau actualizrii sistemelor informationale specifice

domeniului de activitate;

d) ntocmirea documentatiilor topografice privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate n

patrimoniul societtilor comerciale cu capital de stat, potrivit legii;

e) executarea msurtorilor si a lucrrilor tehnice necesare ntocmirii documentatiilor privind

exproprierea pentru utilitate public;f) proiectarea si realizarea retelelor de ndesire pentru lucrri de specialitate;g) trasarea si materializarea pe teren a limitelor imobilelor si a constructiilor.

(4) Persoanele fizice autorizate n categoria C pot executa urmtoarele tipuri de lucrri de

specialitate:

a) ntocmirea planurilor de amplasament si delimitare;

b) ntocmirea planurilor de situatie necesare studiilor de prefezabilitate sau fezabilitate de interes

local;c) ntocmirea planurilor parcelare;d) ntocmirea documentatiilor de scoatere sau reintroducere din circuitul agricol a terenurilor;

e) executarea lucrrilor topografice necesare punerii n posesie a titularilor prevzuti de legile

fondului funciar.

(5) Persoanele fizice autorizate n categoria D pot executa urmtoarele tipuri de lucrri de

specialitate:

a) executarea si verificarea, n cadrul procesului de control intern al calittii, a lucrrilor din

categoria A;b) proiectarea, executarea si completarea retelelor geodezice de referint;c) proiectarea si realizarea lucrrilor de fotogrammetrie.

(6) Persoanele fizice autorizate n categoria E pot executa lucrri de specialitate numai la nivelul unittilor administrativ-teritoriale la care sunt angajate. Lucrrile pe care le pot executa sunt: planuri parcelare, planuri de situatie pentru studii de prefezabilitate si/sau fezabilitate si pentru retele edilitare locale.

(7) ANCPI/OCPI, dup caz, organizeaz gratuit, la cerere, programe de pregtire profesional cu

angajatii unittilor administrativ-teritoriale, n vederea autorizrii n categoria E.

(8) Oricare dintre persoanele autorizate n categoriile A-D poate fi angajat n structura functional a serviciilor comunitare pentru cadastru si agricultur al unittii administrativ-teritoriale pentru executarea lucrrilor prevzute la alin. (6), precum si pentru cele necesare procedurii succesorale. Lucrrile de specialitate executate de ctre aceste persoane se fac numai n numele si pe seama autorittii executive.

(9) Niciuna dintre persoanele prevzute la alin. (6) si (8) nu poate executa nicio lucrare de

specialitate n nume propriu.

Art. 5. - Pot solicita autorizarea persoanele fizice care ndeplinesc conditiile de studii si de

vechime stabilite pentru una dintre categoriile A, B, C, D sau E, prevzute n anexa nr. 1.

Art. 6. - n vederea obtinerii autorizrii, persoana fizic, cettean romn, prezint un dosar de

autorizare la ANCPI sau OCPI, dup caz, care cuprinde urmtoarele documente:a) cerere-tip pentru autorizare, conform anexei nr. 2;b) curriculum vitae, conform anexei nr. 3;

c) list a lucrrilor de specialitate realizate si a celor la care a participat, specificnd: denumirea lucrrii, zona n care aceasta este amplasat, perioada de executie, suprafata aproximativ a lucrrii, tipul lucrrii;

d) diplome de studii, titluri stiintifice, cursuri de pregtire si perfectionare;

e) documente de atestare a experientei profesionale, cum ar fi: carnet de munc actualizat, vizat

pentru conformitate, adeverinte, astfel nct s poat fi fcut echivalarea cu categoriile de autorizare

prevzute la art. 4;f) certificat de cazier judiciar, n copie;g) certificat de cazier fiscal, n copie;h) chitant pentru plata taxei de autorizare, n copie;i) copie de pe buletinul de identitate sau de pe cartea de identitate, dup caz.

Art. 7. - (1) n vederea recunoasterii autorizrii, cettenii unui stat membru al Uniunii Europene

sau ai unui stat care apartine Spatiului Economic European depun la ANCPI un dosar cu urmtoarele

documente:a) cerere pentru recunoasterea autorizrii;b) copie de pe cartea de identitate sau de pe pasaport, valabile;c) curriculum vitae, conform anexei nr. 3;

d) copii ale diplomelor, ale certificatelor sau ale titlurilor care atest pregtirea profesional n

domeniul de specialitate, recunoscute n conditiile Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificrilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romnia, cu modificrile si completrile ulterioare, nsotite de documentul privind curicula scolar si stagiile efectuate n timpul formrii profesionale;

e) documente de atestare a experientei profesionale, astfel nct s poat fi fcut echivalarea cu

categoriile de autorizare prevzute la art. 5;

f) certificat de cazier judiciar sau alt document echivalent, n copie, emis conform prevederilor legale ale statului membru ale Uniunii Europene sau al unui stat care apartine Spatiului Economic European;

g) chitant pentru plata taxei de autorizare, n copie; h) certificat de cazier fiscal, n copie;

i) list cu lucrrile de specialitate realizate si a celor la care a participat, cuprinznd: denumirea lucrrii, zona n care aceasta este amplasat, perioada de executie, suprafata aproximativ a lucrrii, tipul lucrrii.

(2) Documentele prevzute la alin. (1) trebuie s fie nsotite de o traducere n limba romn,

efectuat de un traductor autorizat de Ministerul Justitiei, sau de o traducere oficial echivalent.

(3) Cettenii unui stat membru al Uniunii Europene ori ai unui stat care apartine Spatiului Economic European trebuie s ndeplineasc aceleasi conditii solicitate cettenilor romni n vederea autorizrii.

Art. 8. - (1) Persoanele fizice care apartin unui stat membru al Uniunii Europene sau unui stat

component al Spatiului Economic European pot solicita recunoasterea documentului prin care se autorizeaz executarea de lucrri de specialitate, sub rezerva efecturii unui stagiu de pregtire cu durata ntre o lun si 6 luni; n perioada stagiului persoana fizic are obligatia s realizeze, n colaborare cu persoane fizice sau juridice autorizate s desfsoare lucrri de specialitate pe teritoriul Romniei, cel putin o lucrare de tipul si complexitatea celor pentru care solicit recunoasterea autorizrii.

(2) La sfrsitul perioadei de stagiu solicitantul depune lucrarea de specialitate executat pe

teritoriul Romniei la ANCPI, receptionat, n prealabil, de ctre OCPI sau ANCPI, dup caz.

(3) Se excepteaz de la prevederile alin. (1) solicitantii care demonstreaz prin documente c au realizat pe teritoriul Romniei, direct sau n colaborare cu persoane fizice ori juridice autorizate, cel putin o lucrare din categoria de lucrri de specialitate pentru care solicit autorizarea.

(4) Comisia de autorizare din cadrul ANCPI analizeaz dosarul depus si lucrarea de specialitate

ntocmit n perioada stagiului si dispune echivalarea documentului de autorizare.

(5) n cazul n care solicitantul nu ndeplineste conditiile minime pentru ncadrarea ntr-o categorie de autorizare, conform prevederilor prezentului regulament, comisia de autorizare dispune, motivat, respingerea echivalrii autorizrii. Solicitantul este informat n scris asupra motivului respingerii.

Art. 9. - (1) Sunt autorizate la cerere, fr examinare, cu plata taxei legale pentru categoria D,

persoanele fizice romne care au studii universitare de licent n specialittile geodezie, topografie sau

cadastru si care ndeplinesc cel putin una dintre urmtoarele conditii:

a) au titlul de doctor n domeniul stiintelor ingineresti n oricare dintre specialittile: geodezie,

cartografie, cadastru, topografie, fotogrammetrie sau teledetectie;

b) au atestat de cercettor stiintific principal, gradul 1, consilier categoria A, clasa I, gradul 1, expert categoria A, clasa 1, gradul 1, inginer gradul 1, inginer proiectant gradul IA, cartograf gradul 1, cu o vechime n domeniile de specialitate de minimum 10 ani.

(2) Pentru autorizare, persoanele prevzute la alin. (1) trebuie s depun un dosar conform

prevederilor art. 6.

Art. 10. - (1) Dosarele de autorizare pentru categoriile Asi D se depun la sediul ANCPI, iar

pentru categoriile B, C si E, la sediul OCPI.

(2) Evidenta dosarelor de autorizare se tine ntr-un registru special destinat acestui scop.

(3) Dosarele de autorizare, indiferent de decizia comisiei de autorizare, de admitere sau de

respingere a solicitrii, rmn n arhiva ANCPI, respectiva OCPI.

(4) Secretarul comisiei de autorizare rspunde de registrul de evident a dosarelor de autorizare,

precum si de integralitatea si arhivarea acestora.

Art. 11. - (1) Activitatea de autorizare a persoanelor fizice este organizat si coordonat de

ANCPI pentru toate categoriile de lucrri de specialitate.

(2) Autorizarea persoanelor fizice care solicit categoria B, C si E este organizat numai de OCPI

din judetul n care solicitantul si are domiciliul fiscal.

Art. 12. - (1) Autorizarea persoanelor fizice pentru categoriile de lucrri Asi D se face de ctre

ANCPI prin comisia de autorizare.

(2) Prin ordin al directorului general al ANCPI se numesc comisia de autorizare si comisia de

solutionare a contestatiilor cu privire la rezultatele examenului de autorizare.

(3) Comisia de autorizare este constituit la nivelul ANCPI din specialisti n domeniul cadastrului, al geodeziei sau al cartografiei si este format din presedinte, 6 membri, dintre care unul va fi desemnat supleantul presedintelui, si 3 membri supleanti.

(4) n cazul imposibilittii participrii la sedintele comisiei de autorizare a unui membru titular,

presedintele comisiei convoac unul dintre membrii supleanti.

(5) Membrul supleant particip cu drepturi depline la lucrrile comisiei de autorizare, n absenta

membrului titular pe care l nlocuieste.

(6) Comisia de autorizare se ntruneste legal n prezenta a 5 membri.

(7) Secretariatul comisiei de autorizare este asigurat de o persoan din structura functional a

ANCPI, numit de directorul general al ANCPI.

(8) n vederea constituirii comisiei de autorizare, Directia de cadastru stabileste o list cu cel putin 9 specialisti n domeniile de specialitate, care se bucur de prestigiu profesional si de autoritate moral.

(9) Comisia de solutionare a contestatiilor se constituie, cnd este cazul, n urma sustinerii examenului de autorizare, din 3 specialisti n domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei si al cartografiei, altii dect cei din comisia de autorizare.

Art. 13. - (1) Autorizarea n categoriile de lucrri B, C si E se face de ctre comisia de autorizare,

organizat la nivelul OCPI. Componenta comisiei este stabilit prin ordin al directorului general al

ANCPI, la propunerea directorului OCPI, cu avizul consultativ al Directiei de cadastru.

(2) Comisia de autorizare a OCPI este compus din presedinte, 4 membri, dintre care unul va fi

desemnat supleantul presedintelui si 2 membri supleanti.(3) Prevederile art. 12 alin. (4) si (5) se aplic n mod corespunztor.(4) Comisia de autorizare se ntruneste legal n prezenta a cel putin 3 membri.

(5) n vederea constituirii comisiei de autorizare la nivelul OCPI, Serviciul de cadastru stabileste o list cu cel putin 4 specialisti n domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei si al cartografiei care se bucur de prestigiu profesional si de autoritate moral. Din comisia de autorizare fac parte, obligatoriu, inginerul-sef, registratorul-sef si o persoan fizic autorizat, care se bucur de prestigiu moral si profesional, cu domiciliul fiscal n judetul respectiv.

(6) Secretariatul comisiei de autorizare este asigurat de o persoan din structura functional a

OCPI, numit de directorul OCPI.

(7) Comisia de solutionare a contestatiilor se constituie prin decizie a directorului OCPI, cnd este cazul, n urma sustinerii examenului de autorizare; comisia de solutionare a contestatiilor este constituit din 3 specialisti n domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei si al cartografiei, altii dect cei din comisia de autorizare.

Art. 14. - (1) Mandatul fiecrei comisii de autorizare este de 2 ani.

(2) O persoan nu poate fi membr n acelasi mandat n mai mult de dou comisii de autorizare.

(3) Componenta comisiei de autorizare se poate modifica, prin ordin al directorului general al

ANCPI, cu respectarea prevederilor art. 12 si 13, n cazuri bine justificate.

(4) n exercitarea atributiilor sale comisia de autorizare adopt decizii cu votul majorittii

membrilor prezenti; n caz de paritate de voturi, votul presedintelui este decisiv.

Art. 15. - (1) Componenta dosarelor de autorizare este verificat de secretarul comisiei de

autorizare, care ntocmeste listele cu solicitrile primite, comunic solicitantilor data de examinare stabilit de presedinte si convoac membrii comisiei, prin dispozitie a presedintelui comisiei de autorizare.

(2) Secretarul prezint comisiei de autorizare dosarele persoanelor fizice sau juridice solicitante.

(3) Membrii comisiei de autorizare sunt convocati prin dispozitie a presedintelui ori de cte ori

este nevoie, astfel nct dosarele de autorizare s fie solutionate n mod operativ.

Art. 16. - (1) nainte de programarea candidatilor la proba practic/scris, comisia de autorizare

analizeaz dosarele prezentate si decide:a) admiterea dosarului;b) solicitarea depunerii si a altor documente;c) respingerea dosarului.(2) Sedintele comisiei de autorizare se consemneaz n procese-verbale ale sedintelor.

(3) n situatia prevzut la alin. (1) lit. b), dosarul poate fi completat o singur dat, n termen de

30 de zile de la primirea adresei prin care se solicit completarea.

(4) n cazul necompletrii la termen sau al completrii necorespunztoare, dosarul se respinge.

(5) n cazul respingerii dosarului de autorizare sau al nepromovrii examenului de autorizare,

taxa nu se restituie.

Art. 17. - (1) Examenul de autorizare const n dou probe: o prob scris si o prob

practic/interviu, n functie de categoria de autorizare solicitat.

(2) Promovarea examenului se va face cu nota minim 7, rezultat din media aritmetic a notelor

obtinute la cele dou probe, nota minim de promovare a fiecrei probe fiind 5.

(3) Examinarea candidatilor care solicit autorizarea pentru categoriile de lucrri Asi D const n

sustinerea de ctre acestia a unei probe scrise si a unui interviu.

(4) Tematica pentru proba scris si pentru interviu se elaboreaz de Directia de cadastru si este afisat pe pagina de internet a ANCPI ori poate fi pus la dispozitia solicitantilor la depunerea dosarului sau la cerere.

(5) n cadrul interviului candidatul pregteste, la alegere, n vederea prezentrii, pe lng tematica precizat la alin. (4), o lucrare de specialitate la care a participat personal, astfel nct s cuprind aspecte din categoriile de autorizare solicitate.

(6) Interviul se sustine dup promovarea probei scrise.

Art. 18. - (1) Examinarea candidatilor care solicit autorizarea pentru categoriile de lucrri B, C

sau E const n:a) prob practic: msurtori la teren si prelucrarea datelor;b) prob scris, conform tematicii stabilite de ANCPI.

(2) Tematica se elaboreaz de ANCPI si este adus la cunostinta candidatilor prin afisarea pe pagina de internet si la sediul oficiului teritorial cu cel putin 10 zile nainte de data examinrii. Durata probei practice este de maximum dou ore, pe parcursul unei singure zile.

Art. 19. - (1) Deciziile comisiei de autorizare se ntocmesc conform anexei nr. 4.

(2) Deciziile luate n urma examinrii se afiseaz pe pagina de internet a ANCPI sau a OCPI si la

sediul acestora, dup caz, n maximum 3 zile lucrtoare de la data celei de-a doua probe a examenului.

Art. 20. - Deciziile comisiei de autorizare pot fi contestate n scris, n termen de 48 de ore de la

afisarea rezultatelor.

Art. 21. - (1) Contestatiile se analizeaz n termen de 10 zile calendaristice de la nregistrarea lor

de ctre comisia de solutionare a contestatiilor.

(2) Decizia comisiei de solutionare a contestatiilor se comunic n scris contestatarului.

Art. 22. - (1) n urma promovrii examenului de autorizare, persoana fizic primeste de la

ANCPI sau, dup caz, de la OCPI un certificat de autorizare, conform anexei nr. 5.

(2) n termen de 30 de zile de la emiterea certificatului de autorizare, persoanele fizice si procur stampil de autorizare, conform anexei nr. 6, pentru categoria de lucrri de specialitate pentru care a obtinut autorizarea si nainteaz la ANCPI, respectiv la OCPI, formatul acesteia mpreun cu specimenul de semntur.

(3) Orice persoan fizic autorizat poate solicita examinarea pentru o alt categorie, dac

ndeplineste conditiile prevzute de regulament.

(4) Certificatul de autorizare se emite ntr-un exemplar, iar nainte de detasarea cotorului se

scaneaz si se arhiveaz n format electronic la OCPI/ANCPI, dup caz.

Art. 23. - (1) Persoanele fizice autorizate au urmtoarele drepturi:

a) s desfsoare activitti n domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei si al cartografiei;b) s acorde asistent tehnic n cadrul categoriilor de lucrri n care au primit autorizarea;c) s perceap onorarii pentru activittile de specialitate desfsurate;d) s si sustin la receptie lucrrile de specialitate executate;

e) s depun si s ridice n numele beneficiarului lucrrii de specialitate documentatiile

nregistrate la OCPI/ANCPI, n vederea avizrii/receptiei;f) s participe la licitatii;g) s detin si s foloseasc stampila;h) s se constituie n asociatii profesionale, potrivit reglementrilor legale n vigoare;

i) s solicite si s primeasc date si informatii din arhiva OCPI/ANCPI, necesare executrii

lucrrilor de specialitate, cu respectarea prevederilor legale n vigoare;

j) s acorde asistent tehnic, consultant si s verifice lucrrile realizate de persoane autorizate

pentru categoriile A, B sau C, n cazul persoanelor fizice autorizate n categoria D;

k) s cear n numele beneficiarului lucrrii de specialitate efectuarea oricrui serviciu de ctre

ANCPI/OCPI, dac este mputernicit de acesta;

l)

s refuze motivat realizarea unor lucrri de specialitate, ca urmare a solicitrii n scris a beneficiarului. Refuzul se formuleaz n scris, se nregistreaz n registrul de evident a lucrrilor realizate/refuzate si se transmite solicitantului.

(2) Persoanele fizice autorizate n categoria E nu beneficiaz de drepturile prevzute la alin. (1)

lit. c), f), k) si I).

Art. 24. - (1) Persoanele fizice autorizate au urmtoarele obligatii:

a) s respecte standardele, metodologiile, normele, regulamentele si instructiunile elaborate de

ANCPI, precum si celelalte dispozitii legale n vigoare;

b) s ncheie conventie cu beneficiarul pentru executarea lucrrilor de specialitate, conform

prevederilor legale n vigoare;

c) s ntocmeasc si s tin la zi un registru de evident a lucrrilor de specialitate

realizate/refuzate si un registru de evident a lucrrilor verificate, dup caz, conform anexei nr. 7;

d) s anunte n scris, n termen de 15 zile, ANCPI/OCPI despre orice modificare a domiciliului

fiscal si a datelor de contact nscrise n evidentele acestora;

e) s pun la dispozitia persoanelor mputernicite de ANCPI sau OCPI datele necesare pentru verificarea activittii la categoriile de lucrri n care au fost autorizate, precum si registrele de evident a lucrrilor realizate/verificate;

f) s realizeze numai lucrri de specialitate din domeniile n care sunt autorizate;

g) s nu pretind sau s nu ncaseze alte onorarii dect cele stabilite potrivit legii si

regulamentelor ANCPI;

h) s pstreze minimum 3 ani lucrrile de specialitate avizate/receptionate de ctre OCPI/ANCPI, pe care s fie mentionate numrul de nregistrare la OCPI/ANCPI si numrul de ordine din registrul propriu de evident a lucrrilor si adresele de motivare pentru lucrrile refuzate;

i) s se prezinte, n urma convocrii, la sediul ANCPI/OCPI, la data si ora stabilite. Persoana convocat, aflat n imposibilitate de a se prezenta, comunic OCPI n scris, n timp util, motivul neprezentrii, astfel ca ntlnirea s poat fi re programat;

j) s refac lucrrile de specialitate executate, la solicitarea ANCPI/OCPI, n termenul stabilit;

k) s execute lucrri de specialitate cu aviz de executie si pe baz de documente si date provenite

din surse autorizate;

l) s nu aduc atingere probittii si prestigiului profesional;

m) s nu refuze repetat si nejustificat executarea de lucrri de specialitate si s nu conditioneze

ncheierea conventiilor pentru executarea lucrrilor de specialitate de stipularea unor clauze inechitabile;

n) s detin certificat metrologic valabil pentru aparatura de msurat utilizat, licente pentru sistemul de programe pentru computere si procedurile de aplicare a lor furnizate odat cu computerul sau separat;

o) s foloseasc stampila numai pentru lucrrile de specialitate executate n nume propriu.

(2) Persoanele fizice autorizate n categoria E nu au obligatiile prevzute la alin. (1) lit. b), c), g),

m) si o).

(3) Persoanele fizice autorizate nu pot executa lucrri de specialitate pe seama si n numele persoanei juridice neautorizate, cu exceptia persoanelor fizice autorizate n categoria E, care pot executa lucrri de specialitate pentru unitatea administrativ-teritorial angajatoare - primria/consiliul local -, unde sunt angajate.

(4) Persoanele fizice autorizate angajate n cadrul persoanelor juridice autorizate completeaz n registrul de evident a lucrrilor realizate/refuzate si n registrul de evident a lucrrilor verificate att lucrrile de specialitate executate n nume propriu, ct si lucrrile executate n numele persoanei juridice.

(5) Persoanele fizice autorizate sunt supuse controlului de ctre ANCPI/OCPI o dat la 3 ani sau

ori de cte ori este nevoie.

CAPITOLUL III

Autorizarea si recunoasterea autorizrii persoanelor juridice

Art. 25. - Activitatea de realizare si de verificare a lucrrilor din domeniul cadastrului, al

geodeziei si al cartografiei poate fi realizat de persoane juridice care au n statutul si n contractul de societate ca obiect de activitate principal Activitti de inginerie si consultant tehnic" legate de aceste domenii, conform Clasificrii activittilor din economia national.

Art. 26. - (1) Autorizarea persoanelor juridice se solicit si se acord n conformitate cu

prevederile anexei nr. 8, astfel:a) clasa a III-a - pentru categoriile de lucrri B, C;b) clasa a II-a - pentru categoria de lucrri A;c) clasa I - pentru categoria de lucrri D;d) clasa S, clas special.

(2) Se pot autoriza n clas special si persoane juridice care nu ndeplinesc conditiile art. 27, pentru a executa lucrri de cadastru, de geodezie si de cartografie n interesul propriu al institutiei publice/persoanei juridice cu capital majoritar sau partial de stat si cu angajati proprii. Prininteres

propriu se ntelege realizarea lucrrilor de cadastru, de geodezie, de cartografie n folosul angajatorului.

(3) Lucrrile executate de persoanele juridice autorizate n clasa S sunt stampilate numai de ctre

acestea, cu mentionarea persoanei fizice autorizate care a executat lucrarea de specialitate.

Art. 27. - (1) Persoanele juridice care solicit ANCPI autorizarea au obligatia s dovedeasc prin

documente justificative:

a) numrul persoanelor fizice autorizate n calitate de asociat, administrator sau angajat pe o

perioad nedeterminat, cu norm ntreag, n functie de clasa solicitat;

b) detinerea mijloacelor necesare realizrii si verificrii lucrrilor de specialitate: dotarea tehnic adecvat, logistica corespunztoare, asigurarea conditiilor optime de desfsurare a lucrrilor de teren si de birou;

c) detinerea unui sediu social sau a unui loc unde se exercit gestiunea administrativ si

conducerea efectiv a afacerilor, n cazul n care acestea nu se realizeaz la sediul social declarat.

(2) Documentele sunt nsotite de un raport de verificare, ntocmit si semnat de inginerul-sef al

OCPI din judetul n care persoana juridic si are sediul social.

Art. 28. - (1) n vederea obtinerii autorizrii, persoana juridic nfiintat n Romnia depune la

ANCPI un dosar de autorizare, care contine:a) cererea-tip prin care solicit autorizarea, conform anexei nr. 2;b) raportul de verificare, prevzut la art. 27 alin. (2);c) documentele prevzute n anexa nr. 9;d) chestionarul de evaluare, conform anexei nr. 10;e) chitanta pentru plata taxei de autorizare;f) lista persoanelor fizice autorizate, angajate, pe baza crora se autorizeaz firma;g) certificat de cazier fiscal.(2)Dosarul are paginile numerotate,iar documentele se prezint n ordinea mentionat la alin. (1).

Art. 29. - (1)n vederea recunoasterii autorizrii, persoanele juridice nfiintate ntr-un stat

membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European depun la ANCPI un dosar de autorizare

cu urmtoarele documente:a) cererea prin care solicit recunoasterea autorizrii;b) declaratia privind sediul social si sediul secundar;

c) certificatul sau orice document justificativ, n copie, care s probeze c persoana juridic este nregistrat n statul care apartine Uniunii Europene sau ntr-un stat care apartine Spatiului Economic European, emis de autoritatea competent a statului de origine;

d) portofoliul cu lucrri de specialitate executate;

e) cazierul fiscal sau alt document echivalent, emis conform prevederilor legale ale statului

membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European;

f) chitanta pentru plata taxei de autorizare.

(2) Documentele solicitate la alin. (1) trebuie s fie nsotite de o traducere efectuat de un

traductor autorizat de Ministerul Justitiei sau de o traducere oficial echivalent.

Art. 30. - (1) Persoanele juridice nfiintate ntr-un stat membru al Uniunii Europene sau ntr-un

stat care apartine Spatiului Economic European pot solicita recunoasterea documentului prin care se

autorizeaz realizarea lucrrilor de specialitate.

(2) Persoanele juridice precizate la alin. (1) au obligatia s dovedeasc prin documente

justificative:

a) numrul persoanelor fizice autorizate s execute lucrri de specialitate n Romnia, n calitate

de asociat, administrator sau angajat pe o perioad nedeterminat, cu norm ntreag;

b) detinerea mijloacelor necesare realizrii si verificrii lucrrilor: dotarea tehnic adecvat,

logistica corespunztoare, asigurarea conditiilor optime de desfsurare a lucrrilor de teren si de birou;

c) detinerea unui sediu secundar de desfsurare a activittii n Romnia.

(3) n vederea recunoasterii autorizrii, persoanele juridice nfiintate ntr-un stat membru al Uniunii Europene sau ntr-un stat care apartine Spatiului Economic European trebuie s ndeplineasc aceleasi conditii solicitate persoanelor juridice romne n vederea autorizrii.

Art. 31. - (1) Autorizarea se realizeaz, la solicitarea persoanelor juridice, de ctre comisia de

autorizare constituit la nivelul ANCPI.

(2) Dosarele de autorizare pentru persoane juridice se nregistreaz la ANCPI ntr-un registru

special destinat acestui scop si se arhiveaz prin grija secretarului comisiei de autorizare.

Art. 32. - (1) Comisia de autorizare analizeaz dosarul, evalueaz conditiile tehnice, de personal

si financiare ndeplinite de persoana juridic respectiv si decide admiterea/respingerea autorizrii ntr-o

clas corespunztoare.

(2) Prevederile art. 12 alin. (3)-(8) si ale art. 14 alin. (4) se aplic n mod corespunztor.

Art. 33. - (1) Certificatul de autorizare a persoanelor juridice este semnat de presedintele

comisiei de autorizare si de directorul general al ANCPI.

(2) Modelul certificatului de autorizare este prezentat n anexa nr. 11.

Art. 34. - (1) Certificatul de autorizare a persoanelor juridice este valabil pe o perioad de 5 ani,

urmnd a fi rennoit n aceleasi conditii ca la autorizare.

(2) Orice persoan juridic autorizat poate solicita oricnd examinarea pentru o alt clas.

Art. 35. - ANCPI controleaz activitatea persoanelor juridice autorizate n ceea ce priveste

calitatea lucrrilor de specialitate executate, aparatur, sistemul de programe pentru computere si

procedurile de aplicare a lor furnizate odat cu computerul sau ulterior, personalul angajat autorizat.

Art. 36. - Persoanele juridice sunt supuse controlului de ctre persoanele mputernicite de

ANCPI la un interval de 2 ani sau ori de cte ori este nevoie, conform programului de control propus de directorul Directiei de cadastru si aprobat de directorul general al ANCPI. Programul de control se aduce la cunostinta persoanelor juridice autorizate n termen de 7 zile de la aprobare.

Art. 37. - (1) Persoanele juridice autorizate au urmtoarele drepturi:

a) s participe la licitatii conform prevederilor legale;b) s ncheie conventii de colaborare;c) s acorde consultant tehnic de specialitate pentru clasa de lucrri n care sunt autorizate;d) s execute lucrri de specialitate si msurtori pentru clasa de lucrri n care sunt autorizate;e) s detin si s foloseasc stampila.

(2) Persoanele juridice autorizate n clasa S nu au dreptul s participe la licitatii n nume propriu, avnd ca obiect realizarea lucrrilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei.

Art. 38. - Persoanele juridice autorizate au urmtoarele obligatii:

a) s respecte toate actele si dispozitiile legale, regulamentele, metodologiile, normele si

instructiunile tehnice, elaborate de ANCPI;

b) s asigure perfectionarea profesional a personalului de specialitate;

c) s prezinte la ANCPI, respectiv la OCPI, specimenul de stampil, conform anexei nr. 6, n

termen de 30 de zile de la primirea certificatului de autorizare;

d) s notifice n scris la ANCPI, n termen de 15 zile de la aparitie, modificarea conditiilor care au determinat autorizarea: modificarea statutului de functionare, modificarea sediului social/secundar, modificarea structurii asociatilor, a administratorilor sau a persoanelor fizice autorizate, a angajatilor permanenti n baza crora a fost autorizat persoana juridic, sanctiunile comerciale primite, starea de faliment;e) s nstiinteze ANCPI despre nfiintarea sediilor secundare;

f) s refac lucrrile de specialitate executate, la solicitarea OCPI, n termenul stabilit;

g) s execute lucrri de specialitate cu aviz de executie si pe baz de documente si date provenite

din surse autorizate;

h) s nu aduc atingere probittii si prestigiului profesional;

i) s nu refuze repetat si nejustificat executarea lucrrilor de specialitate si s nu conditioneze

ncheierea conventiilor pentru executarea lucrrilor de specialitate prin stipularea unor clauze inechitabile;

j) s asigure prezenta persoanei fizice autorizate angajate la convocarea OCPI sau a unui

reprezentant al firmei, n cazul n care cel care a executat lucrarea de specialitate nu se poate prezenta;

k) s detin certificat metrologic valabil pentru aparatura de msurat utilizat, indiferent dac

este n proprietate sau nchiriat, si licent pentru sistemul de programe pentru computere si procedurile

de aplicare a lor furnizate odat cu computerul sau ulterior;

l) s ntocmeasc si s tin la zi un registru de evident a lucrrilor de specialitate

realizate/refuzate si un registru de evident a lucrrilor verificate, dup caz, conform anexei nr. 7.

CAPITOLUL IV

Rspunderea juridic si sanctionarea persoanelor fizice si juridice autorizate

Art. 39. - (1) Persoanele fizice si juridice autorizate rspund civil, disciplinar, penal, dup caz,

pentru nendeplinirea sau ndeplinirea defectuoas a obligatiilor ce le revin, conform prezentului

regulament si legilor n vigoare.

(2) Rspunderea disciplinar a persoanei fizice sau juridice autorizate nu exclude celelalte forme

de rspundere juridic.

(3) Rspunderea disciplinar a persoanelor fizice sau juridice autorizate poate fi angajat n

urmtoarele cazuri:

a) nerespectarea dispozitiilor legale, a metodologiilor, a normelor tehnice, a regulamentelor si a

instructiunilor elaborate sau avizate de ANCPI;

b) executarea lucrrilor de specialitate fr aviz de executie sau pe baz de documente si date

provenite din surse neautorizate;

c) refuzul nejustificat de a executa lucrri de specialitate si/sau conditionarea ncheierii

conventiilor de stipularea unor clauze inechitabile;

d) conditionarea ncheierii conventiilor cu beneficiarii lucrrilor de specialitate prin clauze care stipuleaz prestatii suplimentare, care nu au legtur cu obiectul acestora sau care, desi au legtur, n alte conditii, nu ar fi solicitate de beneficiar;

e) perceperea unor onorarii care depsesc onorariile stabilite n conditiile Legii nr. 217/2007 pentru stabilirea criteriilor de baz a taxelor si tarifelor aferente elaborrii, analizei si verificrii documentatiilor cadastrale pentru nscrierea n cartea funciar a terenurilor agricole;

f) svrsirea oricror fapte de natur s aduc atingere onoarei, probittii si prestigiului

profesional;

g) nenregistrarea lucrrilor de specialitate/a solicitrilor n registrul de evident a lucrrilor

realizate/refuzate.

Art. 40. - (1) Sanctiunile disciplinare care pot fi aplicate persoanele fizice si juridice sunt:

a) avertisment;b) amend de la 50 lei la 1.000 lei inclusiv;c) suspendarea certificatului de autorizare pe o perioad de la o lun la 3 luni;d) retragerea certificatului de autorizare.

(2) Punerea n aplicare a sanctiunilor prevzute la alin. (1) se face conform prevederilor

prezentului regulament, precum si altor prevederi legale n materie.

(3) Suma provenit din amenzile prevzute la alin. (1) lit. b) se face venit la bugetul de stat/bugetul local, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobat cu modificri si completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile si completrile ulterioare.

Art. 41. - Persoanele fizice si juridice autorizate sunt sanctionate cu avertisment n cazul primei

abateri, n situatia n care nu se aplic sanctiunea suspendrii sau a retragerii certificatului de autorizare.

Art. 42. - (1) Persoana fizic autorizat este sanctionat cu amend de la 50 lei la 500 lei

inclusiv, n urmtoarele cazuri:a) dup primul avertisment;b) pentru nendeplinirea oricrei obligatii prevzute la art. 24 alin. (1)lit. a), d), g),j), I), m) si n).

(2) Persoana fizic autorizat este sanctionat cu amend de la 500 lei la 1.000 lei inclusiv, dup aplicarea amenzii prevzute la alin. (1) sau pentru nclcri ale oricror obligatii prevzute la art. 24 alin. (1) lit. c), e), h), k) si o).

Art. 43. - Persoana juridic autorizat este sanctionat cu amend de la 200 lei la 1.000 lei

inclusiv, n functie de gravitatea faptei, pentru:

a) nerespectarea obligatiilor prevzute la art. 39;

b) nclcarea continu a prevederilor prezentului regulament si ale legilor n vigoare, ulterior

aplicrii sanctiunii cu avertisment.

Art. 44. - Plata amenzilor care se cuvin bugetului de stat se face la CEC BANK - S.A. ori la

unittile Trezoreriei Statului, iar amenzile cuvenite bugetelor locale se achit la CEC BANK - S.A. sau la

casieriile autorittilor administratiei publice locale ori ale altor institutii publice abilitate s administreze

veniturile bugetelor locale.

Art. 45. - (1) Dreptul persoanelor fizice sau juridice de a realiza lucrri de specialitate se

suspend n urmtoarele cazuri:

a) cnd mpotriva persoanei fizice sau juridice autorizate s-a dispus sanctiunea disciplinar de

suspendare a dreptului de a realiza lucrri de specialitate, pe o perioad de la o lun la 3 luni;

b) n caz de pierdere sau distrugere a certificatului de autorizare si/sau a stampilei, pn la

refacerea acestora;

c) n caz de incapacitate temporar de munc, constatat n conditiile legii, pe durata existentei

acesteia;

d) pe o perioad de o lun, n caz de neplat a amenzii, dup 30 de zile de la data comunicrii

procesului-verbal de constatare;

e) pe o perioad de la o lun la 3 luni, n cazul neprezentrii nemotivate la convocarea OCPI;

f) pe o perioad de o lun de la data constatrii, n cazul nerespectrii prevederilor art. 39 alin.

(3) lit. d);

g) pe o perioad de 3 luni de la data constatrii, pentru nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (1)

lit. o).(2) Suspendarea dureaz pn la ncetarea cauzei care a determinat-o.(3) Prevederile alin. (1) lit. e)se aplicasi persoanelor juridice autorizate, care au angajate persoane

fizice sanctionate pentru lucrrile de specialitate executate n numele persoanei juridice autorizate.

(4) La identificarea unor modificri efectuate de persoana fizic sau juridic autorizat n documentele receptionate de OCPI/ANCPI, ulterior receptiei, se aplic sanctiunea suspendrii certificatului pe o perioad de 3 luni, indiferent de data constatrii faptei.

(5) ntocmirea documentatiilor fr executarea msurtorilor la teren se sanctioneaz cu

suspendarea certificatului de autorizare pe o perioad de 3 luni, indiferent de data constatrii faptei.

(6) n cazul executrii lucrrilor de specialitate fr ncheierea conventiei de prestri de servicii se aplic sanctiunea suspendrii certificatului de autorizare pe o perioad de o lun, indiferent de data constatrii faptei.

(7) n cazul neprezentrii, fr motiv, la convocarea OCPI n legtur cu lucrrile executate,

OCPI aplic sanctiunea suspendrii certificatului pe o perioad de la o lun la 3 luni.

Art. 46. - (1) Rspunderea disciplinar a persoanelor juridice autorizate este angajat pentru

faptele proprii, precum si pentru actele svrsite de persoanele fizice autorizate angajate.

(2) Pentru faptele proprii persoana juridic autorizat rspunde prin reprezentantii si legali.

(3) La constatarea conditiilor de suspendare, ANCPI anunt n scris persoana juridic autorizat

despre suspendarea certificatului de autorizare.

Art. 47. - (1) Dreptul de a realiza lucrri de specialitate se retrage n urmtoarele cazuri:

a) cnd mpotriva persoanei autorizate se dispune sanctiunea disciplinar de retragere a

certificatului de autorizare;

b) cnd se constat c sunt ndeplinite conditiile pentru a treia suspendare a dreptului de a realiza

lucrri de specialitate n ultimii 3 ani;

c) cnd persoana autorizat execut lucrri de specialitate pentru categoriile de lucrri pentru

care nu este autorizat sau n perioada n care autorizarea este suspendat.

(2) Persoanele ale cror certificate de autorizare sunt retrase pot solicita o nou autorizare

dup 3 ani de la data retragerii acestora.

Art. 48. - (1) Certificatul de autorizare si nceteaz valabilitatea n urmtoarele cazuri:

a) la cererea persoanei autorizate;

b) n cazul depsirii nejustificate a termenului de ridicare a certificatului de autorizare sau a

termenului de naintare a specimenului de stampil, prevzute n prezentul regulament;c) la decesul sau la declararea judectoreasc a mortii;d) cnd persoana autorizat este condamnat printr-o hotrre judectoreasc rmas definitiv si

irevocabil n legtur cu activitatea sa;

e) n cazul punerii sub interdictie a persoanei autorizate prin hotrre judectoreasc definitiv si

irevocabil;

f) n cazul ncetrii calittii de persoan juridic.

(2) Certificatul de autorizare n categoria E este valabil pe perioada n care persoana fizic este

angajat, n baza unui contract de munc/raport de serviciu, de ctre unitatea administrativ-teritorial.

Art. 49. - Abaterile disciplinare svrsite de persoanele fizice si juridice autorizate se constat de

ctre persoanele mputernicite prin ordin al directorului general al ANCPI sau al directorului OCPI, dup

caz, care ntocmesc un proces-verbal de constatare, conform anexei nr. 12.

Art. 50. - (1) Aplicarea sanctiunilor disciplinare se face astfel:

a) amenda si avertismentul se aplic prin procesul-verbal de constatare a abaterii disciplinare

ncheiat de ctre persoanele mputernicite;

b) suspendarea dreptului de realizare a lucrrilor de specialitate se aplic la propunerea persoanelor mputernicite care au constatat abaterea, avizat de inginerul-sef al OCPI/directorul Directiei de cadastru, prin decizie a directorului OCPI sau prin ordin al directorului general al ANCPI, dup caz.

(2) Sanctiunea se aplic de OCPI n cazul n care abaterea disciplinar se realizeaz pe raza

teritorial de competent a acestuia, indiferent de emitentul certificatului de autorizare.

(3) Retragerea certificatului de autorizare se face la propunerea directorului OCPI prin ordin al

directorului general al ANCPI.

Art. 51. - mpotriva ordinului sau a deciziei de sanctionare partea nemultumit poate face

contestatie n termen de 30 de zile de la comunicare, la instanta de contencios administrativ competent,

potrivit legii.

Art. 52. - Pe durata suspendrii dreptului de executare a lucrrilor de specialitate sau a retragerii

certificatului de autorizare persoanele fizice si juridice autorizate nu au dreptul s fac uz de certificatul de autorizare si de stampil, acordate de ANCPI, respectiv de OCPI. nclcarea prevederilor acestui articol constituie infractiune si se pedepseste conform legilor n vigoare.

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

Art. 53. - Remunerarea membrilor comisiei de autorizare se va face potrivit legii.

Art. 54. - (1) Persoanele fizice si juridice autorizate sunt obligate s anunte ANCPI/OCPI

degradarea, distrugerea sau pierderea certificatului de autorizare ori a stampilei n termen de 7 zile de la

constatare.

(2) ANCPI/OCPI elibereaz un duplicat al certificatului de autorizare respectiv, cu un numr nou de serie, la solicitarea scris, prezentat de persoana n cauz. Solicitarea este nsotit de un exemplar al ziarului n care s-a publicat declaratia de nulitate si de chitanta pentru plata tarifului. n cazul confectionrii unei noi stampile se nregistreaz specimenul respectiv.

(3) Geodezii cu drept de semntur, autorizati prin Ordinul Geodezilor din Romnia, sunt autorizati de drept si sunt obligati ca n termen de 8 luni de la intrarea n vigoare a prezentului regulament s obtin certificatul de autorizare si stampila, n categoriile prevzute de prezentul regulament, cu plata tarifelor legale.

(4) Persoanele fizice autorizate de ANCPI/OCPI anterior anului 2007, n temeiul Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot s realizeze si s verifice lucrri de specialitate n domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romniei, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei publice nr. 538/2001*), cu modificrile si completrile ulterioare, sunt obligate ca n termen de 8 luni de la intrarea n vigoare a prezentului regulament s si rennoiasc certificatul de autorizare si stampila, prin depunerea unui nou dosar de autorizare care s contin certificatul vechi si stampila, cu plata tarifelor legale, fr reexaminare.

(5) Geodezii cu drept de semntur si persoanele fizice autorizate care nu se conformeaz

prevederilor alin. (3) si (4) nu pot depune lucrri spre avizare la ANCPI/OCPI dup expirarea termenului.

Art. 55. - Rspunderea pentru aplicarea sanctiunilor prevzute de prezentul regulament revine

ANCPI/OCPI.

Art. 56. - n cazul n care persoana fizic sau juridic solicit reexaminarea n vederea autorizrii

se achit o nou tax de autorizare.

Art. 57. - Modelele de stampil pentru persoanele fizice si juridice autorizate sunt prezentate n

anexa nr. 6.

Art. 58. - (1) Documentatiile ntocmite de persoanele juridice autorizate sunt stampilate de ctre

persoana fizic autorizat care execut/verific lucrarea si de ctre persoana juridic autorizat.

(2) Documentatiile ntocmite de persoanele fizice avnd categoria E sunt stampilate de acestea si

de institutia la care sunt angajate si n numele creia execut lucrarea.

Art. 59. - Tabelul persoanelor fizice si juridice autorizate se afiseaz pe pagina de internet a

ANCPI si se actualizeaz permanent.

Art. 60. - OCPI tin evidenta persoanelor fizice autorizate din categoriile B, C, E si o comunic

ANCPI.

Art. 61. - (1) ANCPI construieste o platform electronic prin intermediul creia se face

schimbul de informatii privind lista persoanelor fizice si juridice autorizate pentru executarea lucrrilor de specialitate de pe teritoriul Romniei si cea a celor stabiliti pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene care presteaz servicii pe teritoriul Romniei, procedurile de autorizare si msurile disciplinare definitive dispuse.

(2) ANCPI coopereaz, prin intermediul Sistemului de informare n cadrul pietei interne, SIPI, cu autorittile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene, n vederea asigurrii controlului prestatorilor de servicii si al serviciilor pe care acestia le presteaz.

Art. 62. - Taxa de autorizare se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

Taxa de autorizare se achit de solicitant odat cu depunerea dosarului de autorizare sau reautorizare.

Art. 63. - Anexele nr. 1-12 fac parte integrant din prezentul regulament.

*) Abrogat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 81/2010 privind abrogarea

unor acte normative.

ANEXA Nr. 1

la regulament

Conditii minime de autorizare pentru persoane fizice

ANEXA Nr. 2la regulament

Model de cerere pentru autorizarea persoanelor fizice

Ctre ANCPI/OCPI..............Domnule/Doamn presedinte al/a comisiei de autorizare,Subsemnatul/Subsemnata,

....................................................,

nscut/nscut

n

localitatea

...............................................,

judetul

...................................,

avnd cettenia............................., domiciliat/domiciliat n localitatea......................................., str. ..............................nr....., bl. ..., sc. ..., et. ...., ap. ....., sectorul/judetul................................, telefon......................................, e-mail .............................. ..........., cod numeric personal*)

LLLLLLLLLLLLLI

posesor/posesoare

al/a

diplomei

de

inginer/subinginer/tehnician, seria/nr. ..............................., promotia......................, eliberat de........................... din........................, solicit autorizarea n categoria de lucrri A/B/C/D.

n sustinerea cererii anexez urmtoarele:

1. curriculum vitae;

2. lista de lucrri de specialitate realizate si a celor la care am participat (denumirea lucrrii,

amplasament, tipuri de lucrri de specialitate realizate etc);

3. copii ale actelor de studii/specializri;

4. copia carnetului de munc, vizat;5. certificat de cazier judiciar, original;6. certificat de cazier fiscal, original;7. chitant tax autorizare, copie.Semntura........................Data.................................

*) Sau echivalent.

Model de cerere-tip pentru solicitarea autorizrii persoanelor juridice

Ctre ANCPI

Domnule/Doamn presedinte al/a comisiei de autorizare,

..................................................................................... (denumirea persoanei juridice), societate comercial nmatriculat n *)........................................, CUI**)........................................., cu sediul n localitatea......................................................, str. .............nr. ......., bl. ......., sc. ......, et. ......., ap. ....., sectorul/judetul........................., telefon............................., fax......................., reprezentat prin..........................n calitate de..................................., solicit autorizarea ca persoan juridic pentru a realiza si verifica lucrri de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei n clasa:

I /II /III , conform prevederilor Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea

autorizrii persoanelor fizice si juridice romne, ale unui stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European n vederea realizrii si verificrii lucrrilor de specialitate n domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romniei, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliar nr. 107/2010.

n sustinerea cererii anexez urmtoarele:.........................................................................................Semntura........................Data.................................

*) Se mentioneaz statul n care a fost nfiintat societatea.

**) Sau echivalent.

ANEXA Nr. 31) la regulament

1) Anexa nr. 3 este reprodus n facsimil.

ANEXA Nr. 4

la regulament

AGENTIA NATIONAL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIAROFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARAData..............................Rezultatele examenului de autorizare pentru persoane fizice

ANEXA Nr. 31)

la regulament

Curriculum vitae

(model european)

Inform atii persona le

Nume / Prenume

Adres(e)

Telefon(oane)

Mobil:

Fax(uri)

E-mail(uri)

Nationalitate(-tti)

Data nasterii

Sex

Lo cul de munc vizat / Domeniul ocup ationa l

Ex perienta profesiona l

Perioada

Functia sau postul ocupat

Activitti si responsabilitti principaleNumele si adresa angajatoruluiTipul activittii sau sectorul de activitate

Educatie si form are

Perioada

Calificarea / diploma obtinut

Nivelul n clasificarea national sau international

Aptitudini si com petente persona le

Limbati) matern(e)

Limfaa(i) strin(e) cunoscut(e)

Autoevaluare

nteleg ere

Vo rbire

Scriere

Nivel european ()

Ascultare

Citire

Discurs oral Exprimare scris

Limb a

Limb a

Competente si abilitti socialeCompetente si aptitudini organizatoriceCompetente si aptitudini tehnice

Competente si aptitudini de utilizare a calculatorului

Competente si aptitudini artistice

Alte competente si aptitudini

Permis(e) de conducere

Inform atii suplimentare

Disciplinele principale studiate / competente profesionale

dobndite

Numele si tipul institutiei de nvtmnt / furnizorului de

form are

Participare la

conversatie

INCLUDEPICTURE "http://htmlimg1.scribdassets.com/jacc41j4qha7yrk/images/16-555de416b5/000.png" \* MERGEFORMATINET n conformitate cu prevederile Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizriipersoanelor fizice si juridice romne, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat careapartine Spatiului Economic European n vederea realizrii si verificrii lucrrilor de specialitate ndomeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romniei, aprobat prin Ordinuldirectorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliar nr. 107/2010, membriicomisiei de autorizare procednd la examinarea candidatilor/analiza dosarelor, decide:

Nr.

crt.

Numele siprenumelecandidatului

Categoria

solicitat

Nota la

proba scris

Nota la

interviu/

Nota la

proba

practic

Nota final Admis/Respins

Prenumele si numele presedintelui comisiei de autorizareSemntura..............................AGENTIA NATIONAL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIAROFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARAData..............................Rezultatele examenului de autorizare pentru persoane juridice

n conformitate cu prevederile Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizrii persoanelor fizice si juridice romne, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European n vederea realizrii si verificrii lucrrilor de specialitate n domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romniei, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliar nr. 107/2010, membrii comisiei de autorizare procednd la analiza dosarelor, decide:

Nr. crt.

Denumirea persoanei

juridice

Clasa solicitat

Clasa acordat

Prenumele si numele presedintelui comisiei de autorizare

Semntura..............................

ANEXA Nr. 51) la regulament

CERTIFICAT DE AUTORIZARE

1) Anexa nr. 5 este reprodus n facsimil.

ANEXA Nr.6*) la regulament

Model stampil

*) Anexa nr. 6 este reprodus n facsimil.

ANEXA Nr. 7la regulament

Prenumele si numele/denumirea persoanei fizice/juridice autorizate...............

Certificat de autorizare nr. ..... din..... pentru categoria de lucrri.............

Registru de evident a lucrrilor realizate/refuzate

Nr.

crt.

Lucrareacceptat/respins*)

Nr. de nregistrare

la OCPI/ANCPI

Tipul

lucrrii

Contractde servicii(nr. si dat)

Receptionate/Respinse deOCPI/ANCPI

Observatii**)

Prenumele si numele/denumirea persoanei fizice/juridice autorizate...............

Certificat de autorizare nr. ..... din..... pentru categoria de lucrri .............

Registru de evident a lucrrilor verificate***)

Nr. crt.

Numele/Denumireaexecutantului

Nr. de

nregistrare nregistrulexecutantului

Tipul lucrrii

Contract deservicii (nr. sidat)

Data verificrii Calificativ

acordat(Admis/Respins)

*) Nr. crt. al lucrrii respinse se va trece si pe adresa de motivare a refuzului.

**) Persoanele juridice vor trece prenumele si numele persoanei fizice care a rspuns de lucrare,

prin aplicarea stampilei.

***) Se va completa numai de persoanele autorizate care au dreptul s execute verificarea

lucrrilor.

ANEXA Nr. 8la regulament

Conditii minime de autorizare pentru persoane juridice

*) Persoanele juridice care desfsoar activitti de fotogrammetrie pot s detin n locul statiilor

totale sau al receptoarelor GPS aparatur de prelucrare fotogrammetric.

Conditii minime de autorizare pentru persoane juridice

Dotare

I

II

III

S

Clasa de

autorizar

e

Numr de persoane

fizice autorizate

{PFA) angajate cu

norm ntreag

5 PFA, din care

minimum 1 PFA

categoria D

2 statii totale*)

1 receptorGPS(L1,L2)*)

3 calculatoare PC 3 imprimante1 plotterAO2 scanere

licent soft de prelucrare msurtori

2 autoturisme

sediu

3 PFA, din care

minimum 1 PFA

categoria A

2 statii totale

1 receptor GPS2 calculatoare PC 2 imprimante1 plotter1 scanner

licent soft de prelucrare msurtori

1 autoturism

sediu

1 PFA de categoria A,

B sau D

1 statie total

1 calculator PC

1 imprimant1 scanner1 licent soft de prelucrare msurtori1 autoturism

sediu-punct de lucru

Minimum o persoan

autorizat n categoria

de lucrri pe care le

execut

S aib un compartiment functional de

cadastru

2 statii totale

2 receptoare GPS

4 calculatoare PC

2 imprimante1 plotter2 scanere2 licente soft de prelucrare msurtori1 autoturismsediu

ANEXA Nr. 9

la regulament

LISTA

documentelor depuse la ANCPI n vederea autorizrii persoanelor juridice

1. Copii de pe documentele privind nfiintarea, organizarea si functionarea persoanei juridice:1.1. certificatul de nregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului;1.2. actul constitutiv al persoanei juridice;1.3. statutul societtii comerciale;1.4. codul fiscal;1.5. certificat de cazier fiscal.2. Copii ale documentelor reprezentantului legal, administratorului sau asociatului autorizat si ale

angajatilor permanenti autorizati ca persoane fizice pentru domeniul n care solicit autorizarea (carte de munc, contract individual de munc pe perioad nedeterminat, autorizatia persoanei fizice angajate la firm).

3. Chestionarul de evaluare.Operator economic,...............................(semntura autorizat)

ANEXA Nr. 10la regulament

Candidatul..............................................(denumirea persoanei juridice)

Chestionar de evaluare

I. Informatii generale

1. Denumirea...............................................................2. Codul fiscal..............................................................3. Codul unic de nregistrare....................................................Data..............................4. Adresa sediului central.......................................................5. Telefon.....................................Fax...............................E-mail...........................................6. Certificatul de nmatriculare/nregistrare..........(nr, data si locul de nmatriculare/nregistrare)7. Obiectul principal de activitate................ (n conformitate cu prevederile din statutul propriu)8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dac este cazul........ (adrese complete, telefon/telex/fax,

certificate de nmatriculare/nregistrare)9. Capitalul social........................10. Contracte derulate (lucrri de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei)

- dac este cazul

II. List cu echipamentul/softul/mijloacele de transport

(detinute n vederea desfsurrii activittii de specialitate)

Nr. crt.

0

1

2

3

4

5

6

Obiectul

contractului

Denumirea/Numelebeneficiarul

ui/ clientului

Adresa

Calitatea

prestatorului

Pretul total

al

contractului

Procent

ndeplinit de

prestator

(%)

Perioada de

derulare a

contractului

INCLUDEPICTURE "http://htmlimg3.scribdassets.com/jacc41j4qha7yrk/images/19-e9e3f1a350/000.png" \* MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE "http://htmlimg4.scribdassets.com/jacc41j4qha7yrk/images/19-e9e3f1a350/000.png" \* MERGEFORMATINET III. List cu personalul de specialitate angajat permanent

Operator economic,

..........................................(semntura autorizat)

ANEXA Nr. 11*)la regulament

CERTIFICAT DE AUTORIZARE

*) Anexa nr. 11 este reprodus n facsimil.

ANEXA Nr. 12

la regulament

PROCES-VERBAL

Nr............... data................

Subsemnatul,......................................., n calitate de reprezentant al ANCPI/OCPI, salariat

la......................................,

pentru constatarea abaterilor disciplinare si aplicarea sanctiunilor n conformitate cu OrdonantaGuvernului nr. 10/2000 privind desfsurarea activittii de realizare si de verificare a lucrrilor despecialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei de ctre persoanele fizice si juridiceautorizate pe teritoriul Romniei, aprobat cu modificri si completri prin Legea nr. 795/2001, amconstatat urmtoarele:

1. Locul constatrii

UAT..........................................................,

localitatea.................................................Judetul...........................................

2. Identitatea persoanei autorizate

Prenumele si numele (denumirea)..................................................., Autorizatia cu seria...........nr. ................, domiciliat (cu sediul) n judetul (sectorul)..............................,localitatea......................................, str. ..............................................nr. .........., bl. ........., sc. .........,et. ......, ap. ..., CI/BI..... seria...... nr. ..............., emis/emis de............................... la data....................,avnd ocupatia......................................, salariat al................................., cu sediul n judetul/(sectorul)............................................., localitatea........................................, str. ...................... nr. ......., sc.

....., et. ....., ap. .....

3. Descrierea abaterii

............................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................

Tipul de

echipament

Descriere,

productor,

vechime

(n ani)

Starea echipamentului

(nou, n stare bun, necesit

reparatii minore)

si numrul disponibil

Proprietate/nchiriere

(de la cine si se ataseaz

copie a actului de

nchiriere)

III. List cu personalul de specialitate angajat permanent

Numele si

prenumele

Categoria

autorizrii

Functia (n

cadrul firmei)

Vechime

(se ataseaz copii de pe carnetele de

munc certificate)

Fapta constatat constituie abatere disciplinar si se sanctioneaz cu

avertisment/amend/suspendare. Contravenientul a luat cunostint de continutul procesului-verbal.

...............................................................................................................................................

Semntura persoanei autorizate si stampila...............................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------

k--------Persoanele autorizate cadastru Bucuresti-Ilfov sau experti cadastru Bucuresti-Ilfov sunt persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice autorizate existente pe lista expertilor cadastru sau expertilor autorizati cadastru.

Expertii autorizati cadastru Bucuresti-Ilfov realizeaza documentatii cadastrale privind inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara,opertaiune care mai este cunoscuta si sub denumirea de intabularea dreptului de proprietate.Persoanele care executa astfel de lucrari trebuie sa detina un certificat de autorizare cadastru prin care se atesta ca acestea pot elabora documentatii autorizate cadastru,ce le permite sa intomeasca documentatii cadastrale pe tot cuprinsul tarii inclusiv Bucuresti si Ilfov.Persoanele fizice si juridice pot deveni autorizati cadastru conform reglementarilor prevazute in Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 (Legea 7 1996)

Regulament din 01.10.2001 privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei.( Publicat in MO nr. 686 din 30.10.2001)

Ministerul Administratiei Publice.Forma actualizata la data 16.04.2009 a actului Regulament din 01.10.2001

Actul a fost publicat in M.O. nr. 686 din 30.10.2001. Aceasta este forma actualizata pana la data de 16.04.2009 cu modificarile si completarile adus ede urmatoarele acte: Ordin nr. 687 din 07.06.2005 si Ordin nr. 39 din 06.04.2009.Extrase din lege pentru utilizare de larg interes.

CAP. 1 Dispozitii generale

ART. 1

In conformitate cu prevederile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie (ONCGC) si oficiile de cadastru, geodezie si cartografie judetene (OJCGC) autorizeaza persoane fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei.

ART. 2

Autorizarea persoanelor fizice si juridice are drept scop asigurarea realizarii si verificarii corespunzatoare a lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, in conditiile indeplinirii cerintelor tehnice si calitative prevazute in normativele elaborate sau Avizate de ONCGC.

ART. 3

(1) Realizarea lucrarilor cuprinde executarea operatiunilor de teren si de birou, intocmirea documentelor tehnice care compun lucrarea, validarea datelor si a documentelor grafice si textuale prin semnatura si stampila, precum si prezentarea la receptie a lucrarilor la ONCGC sau la OJCGC, dupa caz.

(2) Verificarea lucrarilor cuprinde executarea operatiunilor de verificare de teren si de birou, intocmirea dosarului de verificare si predarea acestuia la executant, conform Regulamentului pentru verificarea lucrarilor de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, realizate de persoanele fizice si juridice autorizate, aprobat prin Ordinul nr. 535 din 1 octombrie 2001.

ART. 4

Prin autorizare se recunoaste capacitatea si capabilitatea tehnico-profesionala a persoanelor fizice si juridice de a realiza si verifica lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, destinate a fi preluate in bazele de date cadastrale organizate la nivelul OJCGC si in Fondul National de Geodezie si Cartografie, conform prevederilor prezentului Regulament.

CAP. 2 Autorizarea persoanelor fizice

SECTIUNEA 1

Categoriile de lucrari si conditiile de autorizare

ART. 5

Autorizarea persoanelor fizice se solicita si se acorda pentru una sau mai multe categorii de lucrari, cu respectarea conditiilor impuse de prezentul Regulament. Categoriile de lucrari care fac obiectul autorizarii sunt urmatoarele:

Categoria A

Proiectarea, executarea, completarea, modernizarea si mentinerea in stare de utilizare a retelelor geodezice de referinta

Proiectarea, realizarea si intretinerea retelelor de sprijin necesare lucrarilor de trasare si de urmarire a comportarii constructiilor

Proiectarea si realizarea lucrarilor de aerofotografiere

Proiectarea si realizarea hartilor tematice prin utilizarea inregistrarilor de teledetectie.Executarea masuratorilor si lucrarilor tehnice necesare rectificarii hotarelor judetene sau ale teritoriului national

Proiectarea, realizarea, actualizarea si editarea hartilor si planurilor analogice si digitale;

Executarea proiectelor, planurilor si documentatiilor topografice prevazute in legi, ordonante si hotarari ale Guvernului, precum si in Regulamentele, instructiunile si normele de aplicare a acestora

Categoria B

Executarea masuratorilor si lucrarilor tehnice privind comasarile, parcelarile, investitiile, schimburile de terenuri, delimitarile cadastrale si rectificarile de hotare ale teritoriilor administrative, rectificarile limitelor intravilanelor localitatilor, aprobate potrivit Legii

Executarea masuratorilor si lucrarilor tehnice necesare realizarii si actualizarii evidentelor cadastrale de specialitate, in scopul preluarii si integrarii datelor si informatiilor rezultate din acestea in bazele de date ale cadastrului general

Intocmirea documentatiilor topografice privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat, potrivit Legii

Executarea masuratorilor si lucrarilor tehnice necesare intocmirii documentatiilor privind scoaterea din circuit a terenurilor agricole sau a documentatiilor privind exproprierea pentru o cauza de utilitate publica

Elaborarea documentatiilor topografice necesare realizarii investitiilor de orice fel, indiferent de beneficiar

Categoria C

Executarea masuratorilor si lucrarilor tehnice necesare realizarii planurilor de amplasament si delimitare a bunurilor imobile, precum si a documentatiilor aferente, intocmite in scopul inregistrarii acestor bunuri imobile in evidentele cadastrale si juridice sau in scopul utilizarii acestora in circuitul civil, dupa cum urmeaza:

- inscrierea in cartea funciara cu caracter nedefinitiv a actelor si faptelor juridice privind imobilele situate pe un teritoriu administrativ pentru care nu au fost definitivate documentele cadastrului general;

- elaborarea documentatiilor topografice necesare realizarii studiilor si proiectelor din domeniul constructiilor, urbanismului si amenajarii teritoriului solicitate de administratia publica centrala si locala pentru emiterea Avizelor, certificatelor si autorizatiilor legale, precum si pentru solutionarea aspectelor legate de constituirea sau de reconstituirea proprietatilor;

- executarea lucrarilor topografice necesare introducerii si intretinerii cadastrului agricol, precum si aplicarii in teren a organizarii teritoriului;

- executarea lucrarilor topografice necesare punerii in posesie a titularilor prevazuti de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, precum si de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/2001

Categoria D

Executarea si verificarea lucrarilor din categoriile A, B si C

ART. 6

Pot solicita autorizarea cetatenii romani cu domiciliul in Romania, care indeplinesc urmatoarele conditii:

a) au studii superioare de specialitate de lunga durata (inginer cadastru, inginer geodez, inginer topograf, inginer topograf minier), pentru autorizare in categoria de lucrari D, avand o vechime in activitatea de specialitate de minimum 7 ani; cadrele universitare din domeniu pot obtine categoriile de lucrari A si D numai dupa 3 ani vechime in specialitate;

b) au studii superioare de specialitate de lunga durata (inginer cadastru, inginer geodez, inginer topograf, inginer topograf minier), pentru autorizare in categoria de lucrari A, avand o vechime in activitatea de specialitate de minimum 3 ani;

c) au studii superioare de specialitate de scurta durata (subinginer cadastru, subinginer geodez, subinginer topograf, subinginer topograf minier, cartograf, ofiter topograf), pentru autorizare in categoria de lucrari A, avand o vechime in activitatea de specialitate de minimum 5 ani;

d) au studii postliceale sau medii de specialitate (tehnician cadastru, tehnician topograf, tehnician cartograf), pentru autorizare in categoriile de lucrari C si/sau D. Persoana care solicita autorizare pentru categoria de lucrari B trebuie sa aiba o vechime in activitatea de specialitate de minimum 4 ani, iar pentru categoria de lucrari C, numai de 2 ani;

e) au studii superioare de lunga durata (inginer cadastru, inginer geodez, inginer topograf, inginer topograf minier), studii superioare de scurta durata (subinginer cadastru, subinginer topograf, subinginer topograf minier, subinginer geodez, ofiter topograf, cartograf), pentru autorizare in categoriile de lucrari B si C, avand o vechime in activitatea de specialitate de minimum un an;

f) au studii organizate de institutiile de invatamant atestate definitiv de Ministerul Educatiei si Cercetarii in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, prin cursuri de reconversie profesionala aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetarii si recunoscute de ONCGC, pentru autorizarea in categoriile de lucrari C si/sau B a persoanelor fizice cu studii superioare care au o vechime in activitatea de specialitate de minimum 3 ani. Pot fi autorizate persoanele fizice care au desfasurat o activitate de specialitate in productie de pana la 2 ani inainte de absolvirea cursului de reconversie profesionala;

g) persoanele cu studii tehnice superioare de lunga durata, de scurta durata, postliceale care poseda o diploma emisa sau echivalata de Ministerul Educatiei si Cercetarii si care dovedesc prin foaia matricola ca au efectuat cursuri de specialitate in domeniile geodeziei, topografiei, cadastrului, cartografiei, aerofotogrammetriei cu durata de minimum 3 semestre (pentru studii superioare), respectiv 3 trimestre (pentru studii postliceale), cate una din disciplinele mentionate si care au o vechime in activitatea de specialitate inscrisa in carnetul de munca de minimum 2 ani pot solicita admiterea pentru examinare la categoriile de lucrari C si/sau B

;

h) persoanele cu studii medii care au vechime inscrisa in carnetul de munca de minimum 10 ani ca operator masuratori terestre, muncitor topograf si o vechime de minimum 2 ani ca tehnician topograf, tehnician cadastru, pot solicita admiterea pentru examinare la categoria de lucrari C.

ART. 6^1

Cetateanul unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat care apartine Spatiului Economic European, cu drept de sedere, in conditiile legii, pe teritoriul Romaniei poate solicita Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara autorizarea pentru a desfasura sau verifica pe teritoriul Romaniei, ca persoana fizica, lucrari de specialitate in domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei. _______________

- ART. 6^1 a fost introdus de punctul 1 al ART. 1 din Ordin nr. 687 din 07.06.2005 Click aici pentru a contacta un expert cadastru Cat----------------------------------------------3rd January 2005, 13:56

Salut si 'La multi ani !'

Cum pot sa obtin o autorizatie pentr a putea sa execut lucrari de cadastru?

Se fac cursuri, sau pur si simplu inveti topografie dupa care dai un examen de atestat?

Orice sugestie e bine venita!

Va multumesc anticipat!

avocatpro

3rd January 2005, 14:48

Ministerul Administratiei Publice

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 686 din 30/10/2001

Regulament din 01/10/2001

privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate n domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romniei

CAPITOLUL II

Autorizarea persoanelor fizice

1. Categoriile de lucrri i condiiile de autorizare

Art. 5. - Autorizarea persoanelor fizice se solicit i se acord pentru una sau mai multe categorii de lucrri, cu respectarea condiiilor impuse de prezentul regulament. Categoriile de lucrri care fac obiectul autorizrii sunt urmtoarele:

Categoria A

Proiectarea, executarea, completarea, modernizarea i meninerea n stare de utilizare a reelelor geodezice de referin

Proiectarea, realizarea i ntreinerea reelelor de sprijin necesare lucrrilor de trasare i de urmrire a comportrii construciilor

Proiectarea i realizarea lucrrilor de aerofotografiere

Proiectarea i realizarea hrilor tematice prin utilizarea nregistrrilor de teledetecie

Executarea msurtorilor i lucrrilor tehnice necesare rectificrii hotarelor judeene sau ale teritoriului naional

Proiectarea, realizarea, actualizarea i editarea hrilor i planurilor analogice i digitale;

Executarea proiectelor, planurilor i documentaiilor topografice prevzute n legi, ordonane i hotrri ale Guvernului, precum i n regulamentele, instruciunile i normele de aplicare a acestora

Categoria B

Executarea msurtorilor i lucrrilor tehnice privind comasrile, parcelrile, investiiile, schimburile de terenuri, delimitrile cadastrale i rectificrile de hotare ale teritoriilor administrative, rectificrile limitelor intravilanelor localitilor, aprobate potrivit legii

Executarea msurtorilor i lucrrilor tehnice necesare realizrii i actualizrii evidenelor cadastrale de specialitate, n scopul prelurii i integrrii datelor i informaiilor rezultate din acestea n bazele de date ale cadastrului general

ntocmirea documentaiilor topografice privind stabilirea i evaluarea terenurilor aflate n patrimoniul societilor comerciale cu capital de stat, potrivit legii

Executarea msurtorilor i lucrrilor tehnice necesare ntocmirii documentaiilor privind scoaterea din circuit a terenurilor agricole sau a documentaiilor privind exproprierea pentru o cauz de utilitate public

Elaborarea documentaiilor topografice necesare realizrii investiiilor de orice fel, indiferent de beneficiar

Categoria C

Executarea msurtorilor i lucrrilor tehnice necesare realizrii planurilor de amplasament i delimitare a bunurilor imobile, precum i a documentaiilor aferente, ntocmite n scopul nregistrrii acestor bunuri imobile n evidenele cadastrale i juridice sau n scopul utilizrii acestora n circuitul civil, dup cum urmeaz:

- nscrierea n cartea funciar cu caracter nedefinitiv a actelor i faptelor juridice privind imobilele situate pe un teritoriu administrativ pentru care nu au fost definitivate documentele cadastrului general;

- elaborarea documentaiilor topografice necesare realizrii studiilor i proiectelor din domeniul construciilor, urbanismului i amenajrii teritoriului solicitate de administraia public central i local pentru emiterea avizelor, certificatelor i autorizaiilor legale, precum i pentru soluionarea aspectelor legate de constituirea sau de reconstituirea proprietilor;

- executarea lucrrilor topografice necesare introducerii i ntreinerii cadastrului agricol, precum i aplicrii n teren a organizrii teritoriului;

- executarea lucrrilor topografice necesare punerii n posesie a titularilor prevzui de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, i de Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole i celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 i ale Legii nr. 169/1997, precum i de Ordonana de urgen a Guvernului nr. 102/2001.

Categoria D

Executarea i verificarea lucrrilor din categoriile A, B i C

Art. 6. - Pot solicita autorizarea cetenii romni cu domiciliul n Romnia, care ndeplinesc urmtoarele condiii:

a) au studii superioare de specialitate de lung durat (inginer cadastru, inginer geodez, inginer topograf, inginer topograf minier), pentru autorizare n categoria de lucrri D, avnd o vechime n activitatea de specialitate de minimum 7 ani; cadrele universitare din domeniu pot obine categoriile de lucrri A i D numai dup 3 ani vechime n specialitate;

au studii superioare de specialitate de lung durat (inginer cadastru, inginer geodez, inginer topograf, inginer topograf minier), pentru autorizare n categoria de lucrri A, avnd o vechime n activitatea de specialitate de minimum 3 ani;

c) au studii superioare de specialitate de scurt durat (subinginer cadastru, subinginer geodez, subinginer topograf, subinginer topograf minier, cartograf, ofier topograf), pentru autorizare n categoria de lucrri A, avnd o vechime n activitatea de specialitate de minimum 5 ani;

d) au studii postliceale sau medii de specialitate (tehnician cadastru, tehnician topograf, tehnician cartograf), pentru autorizare n categoriile de lucrri C i/sau D. Persoana care solicit autorizare pentru categoria de lucrri B trebuie s aib o vechime n activitatea de specialitate de minimum 4 ani, iar pentru categoria de lucrri C, numai de 2 ani;

e) au studii superioare de lung durat (inginer cadastru, inginer geodez, inginer topograf, inginer topograf minier), studii superioare de scurt durat (subinginer cadastru, subinginer topograf, subinginer topograf minier, subinginer geodez, ofier topograf, cartograf), pentru autorizare n categoriile de lucrri B i C, avnd o vechime n activitatea de specialitate de minimum un an;

f) au studii organizate de instituiile de nvmnt atestate definitiv de Ministerul Educaiei i Cercetrii n domeniile cadastrului, geodeziei i cartografiei, prin cursuri de reconversie profesional aprobate de Ministerul Educaiei i Cercetrii i recunoscute de ONCGC, pentru autorizarea n categoriile de lucrri C i/sau B a persoanelor fizice cu studii superioare care au o vechime n activitatea de specialitate de minimum 3 ani. Pot fi autorizate persoanele fizice care au desfurat o activitate de specialitate n producie de pn la 2 ani nainte de absolvirea cursului de reconversie profesional;

g) persoanele cu studii tehnice superioare de lung durat, de scurt durat, postliceale care posed o diplom emis sau echivalat de Ministerul Educaiei i Cercetrii i care dovedesc prin foaia matricol c au efectuat cursuri de specialitate n domeniile geodeziei, topografiei, cadastrului, cartografiei, aerofotogrammetriei cu durat de minimum 3 semestre (pentru studii superioare), respectiv 3 trime