tematica as chirurgie

Upload: lily-mery

Post on 15-Jul-2015

201 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

1

PROCEDURI DE NURSING -2 Asocia ia de Nursing Autori: Florica Udma Maria Stanciu Ecatcrina Gulie Matilda Ruxanda Elena Fercal Elena lancu Elena St nescu * Redactare: Ecaterina Gulie Elena Lal ISBN vol 1+2: 978-973-644-702-2 ISBN vol. 2: 978-973-644-883-6 Ex Ponto - Constan a - 2009 Toate drepturile revin Asocia iei de Nursing din Romnia Soarele n-a teapt s fie rugat pentru a mp r i lumina i c ldura sa. F tot astfel. Orice bine atrn de tine, f -l f r s a tep i a i se cear . Epictet CUVNT NAINTE Partea a II a, a lucr rii "Proceduri de Nursing" prezint cteva din activit ile de ngrijire cu care nursa se confrunt mai frecvent la locul de munc , indiferent dac acesta este ntr-o unitate spitaliceasc sau n afar . Participarea nursei la investigarea pacientului n vederea stabilirii diagnosticului i a urm ririi evolu iei bolii, la preg tirea preoperatorie i ngrijirea postoperatorie, precum i la efectuarea unor tratamente prin corectitudinea ac iunilor ntreprinse, contribuie substan ial la reducerea suferin ei, scurtarea perioadei de boal i spitalizare, scute te pacientul de repetarea unor examin ri al c ror rezultat nu este concludent si nu n ultimul rnd la sc derea costului. Pentru cei afla i n programul de preg tire i care fac instruire clinic , n diferite sec ii din spital dorim ca lucrarea s constituie un ndreptar care cuprinde tehnici i norme de baz pentru Investiga ii i tratament, astfel nct s le permit o mai bun n elegere i aprofundare a aspectelor speciale legate de studiul bolilor. Florica Udma

2

CUPRINS CAPITOLUL I 1. Terapia intravenoas 1.1. Perfuzia 1.2. Administrarea medicamentelor ntr-o solu ie perfuzabil 1.3. Administrarea medicamentelor n bolus ntr-o linie venoas existent (perfuzie) 1.4. Administrarea medicamentelor ntr-o linie venoas existent (canul /branul ) 1.5. Schimbarea solu iilor perfuzabile 1.6. Schimbarea perfuzorului 1.7. Complica iile terapiei intravenoase 1.8. Nutri ia parenteral total (NPT) prin metoda perfuziei i.v CAPITOLUL D 2. Transfuzia 2.1. Transfuzia 22. Supravegherea pacientului cu reac ii adverse la transfuzie CAPITOLUL III 3. Aplicarea agen ilor fizici 1.1. Aplica ii calde 1.2. Aplica ii reci CAPITOLUL IV 4. Preg tirea preoperatorie i ngrijirea postoperatorie 4.1. Preg tirea preoperatorie 4.1.1. Preg tirea preoperatorie general din ziua care precede opera ia 4.1.2. Preg tirea preoperatorie din ziua opera iei 4.1.3. Preg tirea preoperatorie special . 4.1.4. Preg tirea preoperatorie de urgen 4.2. ngrijirea intraoperatorie 4.3. Supravegherea i ngrijirea postoperatorie 4.3.1. Supravegherea postoperatorie precoce 4.4. Complica iile postoperatorii 4.4.1 Complica ii postoperatorii imediate 4.4.2. Complica ii postoperatorii precoce i tardive 4.5. Efectuarea pansamentului unei pl gi drenate CAPITOLUL V 5. Particularit i de administrare a unor medicamente 5.1. Administrarea anticoagulanlelor 5.2. Administrarea antibioticelor 5.3. Administrarea cortizonului 5.4. Administrarea insulinei I CAPITOLUL VI 6. Investiga ii Imagistice. 6.1. Examene radiologice. Aspecte generale 6.2. Rolul nursei n efectuarea examenelor radiologice 6.3. Examene cu izotopi radioactivi (radionuclizi). Aspecte generale 6.4. Rolul nursei n efectuarea examin rii cu izotopi radioactivi 6.5. Examene cu ultrasunete (echografice).Aspecte generale 6.6. Rolul nursei n efectuarea examenelor cu ultrasunete (echografice) CAPITOLUL VII 7. Examene endoscopice 7.1. Examene endoscopice .Aspecte generale 7.2 Rolul nursei n efectuarea examenelor endoscopice.CAPITOLUL VIII 8.1. Punc ii 8.2. Participarea 8.3. Participarea 8.4. Participarea 7.2. Participarea nursei la efectuarea punc iei peritoneale pleurale - toracocenteza rahidiene biopsice . CAPITOLUL I TERAPIA INTRAVENOAS FI A Nr. 1.1. PERFUZIA OBIECTIVELE PROCEDURII - Introducerea i.v. a unei solu ii perfuzabile prescrise pentru hidratare, alimentare, men inerea leg turii cu circula ia venoas . PREG TIREA MATERIALELOR - Tav medical /c rucior pentru tratamente - Seringi i ace sterile adecvate - M nu i sterile - Solu ie perfuzabil (punga sau flacon) n termen de valabilitate, cu aspect nemodificat Trusa de perfuzat (perfuzor cu filtru sau f r filtru) n termen de valabilitate, integr - Branul /canul sau flutura - Solu ie dezinfectant , comprese sterile Garou, leucoplast sau band adeziv non alergic - Etichet - Mu ama, alez (o bucat de pnz ) - Stativ telescopic - Recipiente de colectare a de eurilor

3

PREG TIREA PACIENTULUI a) PSIHIC : - Informa i i explica i procedura pacientului pas cu pas (scopul acesteia, senza iile care pot s apar , riscurile perfuziei i.v.) - Ob ine i consim mntul informat - Instrui i pacientul privind: semnele i simptomele infiltra iei, inflama iei i flebitei informarea nursei dac se modific debitul, dac solu ia nu se mai scurge, dac n tubul perfuzorului a aparut snge, dac are senza ie de frig posibilitatea de mi care/deplasare avnd perfuzie montat acorda i aten ie persoanelor vrstnice i asigura i-v c au auzit i n eles ce li s-a spus b) FIZIC : - Pozi ia pacientului - decubit dorsal - Asigura i intimitatea pacientului - Alege i locul pentru punc ia i.v.: la adul i sunt preferate venele de la plic cotului (cefalica, bazilic i median cubital ); evita i vena dureroas la palpare; selecta i venele bine dilatate; la b trni, dac este posibil evita i: - venele dorsale ale minii bra ul dominant pentru punc ie venoas deoarece aceste locuri interfer mult cu independen a vrstnicului examina i calitatea i starea venelor. EFECTUAREA PROCEDURII: - Verifica i prescrip ia medical privind cantitatea i tipul solu iei - Identifica i pacientul - Sp la i minile/mbr ca i m nu i sterile

4

- Aduce i materialele lng patul pacientului - Preg ti i solu ia perfuzabil i trusa de perfuzat - Men ine i asepsia cnd se deschide trusa de perfuzat steril i solu ia perfuzabil - Suspenda i punga sau flaconul cu solu ia perfuzabil n stativ Deschide i trusa de perfuzat - Fixa i clema/prestubul la o distan de 2- 5 cm mai jos de picur tor - nchide i clema/prestubul perfuzorului, ndep rta i capacul acului i introduce i-l n locul de intrare, n pungi sau flacon - Presa i u or picur torul (camera de scurgere a perfuzorului) i l sa i s se umple pn la jum tate nl tura i capacul protector de la cap tul tubului i deschide i clema/prestubul L sa i lichidul s curg pn ce se elimin bulele de aer, innd tubul perfuzorului curbat cu amboul n sus pentru a nu se pierde mult lichid - nchide i clema/prestubul i pune i capacul protector - Selecta i locul potrivit (venele distale sau proximale) - Pune i mu amaua i aleza sub bra ul pacientului - Aplica i garoul la 10-12 cm deasupra locului de inser ie; capetele garoului trebuie direc ionate spre partea proximal - Verifica i prezen a pulsului distal, radial - Recomanda i pacientului s strng pumnul - Efectua i punc ia venoas : - Dac venele nu sunt vizibile i nu se pot sim i la palpare, ncerca i procedeele: a) ruga i pacientul s nchid i s deschid pumnul b) da i drumul la garou i ruga i pacientul s - i coboare mna sub nivelul inimii pentru a i se umple venele, apoi reaplica i garoul c) nl tura i garoul i pune i o compres cald i umed pe ven timp de 10-15' Dezinfecta i tegumentul (tampon cu alcool timp de 60 secunde) folosind mi c ri circulare de la centru n afar cu c iva cm. - Pozi iona i mna nedominant la 4-5 cm sub locul de punc ie i cu policele se ntinde pielea deasupra venei - ndep rta i capacul protector de pe amboul tubului de perfuzor i adapta i perfuzorul la ac sau - Ata a i acul perfuzorului la tubul perfuzorului i punc iona i vena innd acul cu bizoul n sus, n mna dreapt i introduceti-l la un unghi de 10-30, deasupra venei sau dintr-o parte a venei (pozi ia oblic ) - Urm ri i cursul venei i cnd sngele se ntoarce prin lumenul acului avansa i acul n ven , 1-2 cm - Dezlega i garoul i cere i pacientului s desfac pumnul - Dac se instaleaz perfuzia cu branul /canul sau, flutura , atunci fixa i cu degetul ar t tor de la mna stng exercitnd presiune la 3cm deasupra locului punc iei - Extrage i mandrenul de pe lumenul branulei i ata a i cap tul branulei la tubul perfuzorului - Deschide i clema/prestubul i da i drumul solu iei s curg ; examina i esutul din jurul zonei de intrare pentru semne de infiltra ii - Fixa i rata de curgere a solu iei de 60 pic turi/minut. - Aplica i pansament steril peste locul punc iei - Fixa i acul, branula/canula, flutura ul cu benzi de leucoplast, sau band non alergic - Aplica i eticheta pe punga sau flaconul de solu ie, indicnd data, ora, medica ia ad ugat i doza. NGRIJIREA PACIENTULUI - A eza i pacientul ntr-o pozi ie comod - Instrui i pacientul - cum se poate mi ca n pat i deplasa n salon cu perfuzia - Observa i starea pacientului la fiecare 1-2 ore: facies, tegumente, frison, temperatura local a

5

tegumentelor deasupra pansamentului, schimb ri n stareamental (nelini te, confuzie), alterarea func iilor neuromusculare, edeme. - Inspecta i locul de inser ie, dac este posibil, peste 30 de minute dup nceperea perfuziei; nota i culoarea tegumentului (ro ea sau paloare) - M sura i semnele vitale, greutatea corporal greutatea zilnic confirm re inerea sau pierderea lichidelor; cre terea sau sc derea greut atii corpului cu 1kg corespunde la un litru de lichid re inut sau pierdut (Home i Swaringen.1997) - Colecta i urina - m sura i diureza REORGANIZAREA LOCULUI DE MUNC - Colecta i de eurile n containere speciale, conform PU - ndep rta i m nu ile - Sp la i-v minile NOTAREA PROCEDURII Nota i n planul de ngrijire : - Administrarea perfuziei - Ora cnd a nceput perfuzia, locul, tipul de solu ie, cantitatea, debitul - Reac ia pacientului EVALUAREA EFICACIT II PROCEDURII Rezultate a teptate/dorite: Evaluarea r spunsului pacientului Ia administrarea solu ilor perfuzabile la fiecare or arat c Semnele vitale sunt normale, greutatea normal Balan a hidroelectrolitic normal Linia venoas accesibil Infiltra ia i inflama ia sunt absente Absen a edemelor periferice Absen a frisonului Pacientul a n eles scopul i riscurile terapiei i.v. Rezolute nedorite/ce face i ? - Accidente ale punc iei venoase (vezi Proceduri de nursing , partea I ). - Deficitul de volum al fluidelor manifestat prin: descre terea cantit ii de urin , mucoase uscate, hipotensiune, tahicardie. - Excesul de volum al fluidelor- hiperhidratarea care poate duce la edem pulmonar acut (respira ii scurte, edeme, raluri pulmonare) - Embolia gazoasa Infiltra ie - inflama ie, posibil edem, nici cald nici rece, durere - Flebita - durere, cre te temperatura tegumentelor, eritem de-a lungul venei anun a i medicul Coagularea sngelui pe ac sau branul - se previne prin introducerea pe lumen a solu iei de heparin - Venele nu sunt vizibile - ncerca i urm toarele procedee de la efectuarea punc iei venoase - Lichidul nu se scurge, de i acul este n ven : verifica i pozi ia acului, mobiliza i pu in - verifica i presiunea lichidului ATEN IE - Fric iunea viguroas i multiplele loviri u oare ale venelor, n special la persoanele n vrst pot cauza hematoame i sau constric ii venoase - Venele mai abordabile sunt cele ale membrelor superioare, nu cele ale membrelor inferioare (posibilitate de trombozare) - La b trni, dac este posibil evita i venele dorsale ale minii, bra ul dominant pentru punc ia venoas deoarece aceste locuri interfer mult cu independen a vrstnicului - Evita i venele dorsale fragile, la pacien ii n vrst sau venele de la o extremitate cu circula ie compromis (n cazuri de mastectomie, dializ , gref sau paralizii) - Evita i zona care este dureroas la palpare - Aplica i principiile bunei comunic ri, deoarece comunicarea clar la persoanele n vrst este foarte important cnd face i instruirea pacientului

6

- Fi i siguri c pacientul a auzit i a n eles ce i s-a explicat. - Dac pacien ii sunt copii cu care se poate colabora, permite i-le s selecteze locul pentru punc ia i.v., deoarece poate cre te cooperarea FI A Nr. 1.2. ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR NTR-O SOLU IE PERFUZABIL OBIECTIVELE PROCEDURII Introducerea ntr-un mod sigur a dozei prescrise dintr-un medicament. PREG TIREA MATERIALELOR - Tava medical sau c ruciorul pentru tratamente - Solu ii perfuzabile indicate de medic, etichet - Trusa de perfuzie Medicamentul prescris - Solvent dac este necesar - Seringi/ace sterile adecvate Tampoane - Solu ie dezinfectant - M nu i sterile - Recipiente de colectare a de eurilor - Verifica i indica ia medicului privind tipul de solu ie perfuzabil Verifica i ambalajul solu iei, claritatea i termenul de expirare PREG TIREA PACIENTULUI a) PSIHIC : - Informa i i explica i procedura pacientului - Informa i pacientul despre medicamentul prescris i.v., ntr-o solu ie perfuzabil i poten ialele efecte adverse - Ob ine i consim mntul informat b) FIZIC : - A eza i pacientul n decubit dorsal EFECTUAREA PROCEDURII: Identifica i pacientul i prescrip ia medical - Verifica i compatibilitatea ntre medicamentele prescrise - Transporta i materialele lng pat - Sp la i manile/m nu i sterile a) Introducerea medicamentului n solu ia perfuzabil nainte de montarea perfuziei - Dac medicamentul de ad ugat este o pulbere, aspira i corect n sering cantitatea de diluent/solvent i injecta i n flaconul cu medicament, dup dezinfec ia dopului - Agita i flaconul ntre mini ca s se dizolve toate particulele - Aspira i solu ia medicamentoas n sering - Dezinfecta i cap celul de la pung /flaconul de solu ie perfuzabil - Desface i cap celul de la pung /flacon - n epa i dopul de cauciuc al pungii/flaconului cu acul ata at la sering - Injecta i medicamentul n pung /flacon - Roti i, r sturna i u or punga/flaconul pentru a se amesteca medicamentul cu solu ia perfuzabil - Aplica i eticheta peste punga sau flaconul de solu ie, indicnd data, ora administr rii, medica ia ad ugat i doza - Examina i solu ia pentru precipitate, decolorare, tulburare dup ad ugarea fiec rui medicament - Monta i perfuzia parcurgnd pa ii din fisa Nr. 1.1. b) Introducerea medicamentului ntr-o pung /flacon de solu ie perfuzabil care deja a fost suspendat n stativ si la care a fost montat perfuzorul: Verifica i dac volumul pungii /flaconului de solu ie este adecvat - nchide i clema/prestubul pentru a preveni injectarea n bolus a medicamentului

7

- Dezinfecta i i n epa i dopul de cauciuc al pungii/flaconului cu acul ata at la sering - Injecta i medicamentul n pung /flacon - Ridica i punga/flaconul de solu ie din stativ si nvrti i/agita i ncet solu ia pentru a se amesteca cu medicamentul i suspenda i apoi n stativ - Examina i solu ia pentru precipitate, decolorare, tulburare dup ad ugarea fiec rui medicament - Deschide i clema/prestubul i reajusta i debitul de curgere al solu iei - Ata a i eticheta peste pung sau flaconul de solu ie, indicnd data, ora administr rii, medica ia ad ugat i doza NGRIJIREA PACIENTULUI - Evalua i semnele vitale - Observa i starea pacientului, dac au ap rut reac ii adverse - Verifica i periodic debitul solu iei Evalua i r spunsul pacientului la administrarea medicamentului, la fiecare or , dac este posibil REORGANIZAREA LOCULUI DE MUNC - Colecta i de eurile n recipiente speciale conform P.U. - ndep rta i m nu ile - Sp la i minile NOTAREA PROCEDURII Nota i n planul de ngrijire: - Administrarea medicamentului n solu ia perfuzabil , ora, doza, tipul de solu ie perfuzabil , durata perfuziei - Numele nursei care a administrat medicamentul - Eventualele reac ii adverse, alergii EVALUAREA EFICACIT II PROCEDURII Rezultate a teptate/dorite: - Administrarea medicamentului n solu ia perfuzabil este corect , nu sunt incompatibilit i, nu sunt precipitate - Nu au ap rut reac ii adverse - Efectul terapeutic este rapid sau se manifest n timpul preconizat - Linia venoas r mne accesibil - se asigur perfuzarea solu iei n spa iul i.v. Rezultate nedorite /Ce face i dac : - Concentra ia mare a dozei de medicament n solu ia perfuzabil poate cauza complica ii: scleroza, tromboza, flebita, hemoliza - Extravazarea medicamentului n esutul subcutanat poate cauza necroza esutului: Evita i administrarea n aceea i ven Verifica i frecvent locul Informa i medicul - Ritmul rapid poate determina supranc rcarea inimii manifestat prin dispnee, dureri precordiale: reduce i debitul sau ntrerupe i pn dispar fenomenele supranc rc rii relua i administrarea ntr-un ritm mai lent supraveghea i permanent pacientul FI A Nr. 1.3. ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR N BOLUS NTR-O LINIE VENOAS EXISTENT (PERFUZIE) OBIECTIVELE PROCEDURII Introducerea dozei prescrise dintr-un medicament direct ntr-o linie venoas existent prin injectare rapid , pentru un efect rapid. PREG TIREA MATERIALELOR - Tava medical sau c ruciorul pentru tratamente - Eticheta

8

- Medicamentul prescris - Diluent/solvent dac este necesar - Seringi/ace sterile adecvate - Tampoane - Solu ie dezinfectant - Manu i sterile - Recipiente de colectare a de eurilor PREG TIREA PACIENTULUI a) PSIHIC : - Informa i i explica i pacientului procedura - Informa i pacientul despre medicamentul prescris i.v., i poten ialele efecte adverse - Ob ine i consim mntul informat b) FIZIC : Verifica i pozi ia pacientului EFECTUAREA PROCEDURII: - Verifica i prescrip ia medical privind medicamentul de administrat, dac este medicamentul corect prin compararea etichetei cu prescrip ia medical din foaia de observare a pacientului, doza i ritmul de administrare - Verifica i compatibilitatea medicamentului cu solu ia perfuzabil - Identifica i pacientul - Sp la i minile/manu i sterile Introducerea medicamentului n bolus pe o linie intravenoas existent (pacientul are perfuzie) - Dac medicamentul de ad ugat este o pulbere, aspira i corect n sering cantitatea de diluent/solvent i injecta i n flaconul cu medicamentul, dup dezinfec ia dopului - Agita i flaconul ntre mini ca s se dizolve toate particulele i aspira i solu ia n sering - Dezinfecta i tubul de latex al perfuzorului n locul cel mai apropiat de cel al punc iei venoase - ndoi i tubul perfuzorului ntre degete pentru a opri debitul de curgere al solu iei perfuzabile - n epa i tubul de latex n locul cel mai apropiat de cel al punc iei venoase i introduce i solu ia medicamentoas a a cum a fost prescris - Extrage i acul cu seringa; nu-i mai pune i capac - Da i drumul tubului i l sa i s curg solu ia la debitul corespunz tor - Aplica i eticheta peste pung sau flaconul de solu ie, indicnd data, ora administr rii, medica ia ad ugat i doza, modul de introducere (bolus) NGRIJIREA PACIENTULUI - Supraveghea i desf urarea perfuziei n continuare - Evalua i semnele vitale - Observa i starea pacientului, dac au ap rut reac ii adverse, alergii medicamentoase, infiltra ii - Verifica i periodic debitul solu iei REORGANIZAREA LOCULUI DE MUNC - Colecta i de eurile n recipiente speciale conform P.U. - ndep rta i comprese, tampoane folosite - Sp la i minile NOTAREA PROCEDURII Nota i n planul de ngrijire: Administrarea medicamentului n bolus i.v., ora, doza, tipul de solu ie perfuzabil , durata perfuziei - Numele nursei care a administrat medicamentul - Eventualele reac ii adverse EVALUAREA EFICACIT II PROCEDURII Rezultate a teptate/dorite: - Evaluarea r spunsului pacientului dup administrarea medicamentului bolus i.v.

9

imediat dup administrare i la fiecare or arat c : - Administrarea medicamentului este corect , nu sunt tulbur ri a semnelor vitale - Efectul terapeutic este rapid - Linia venoas r mne accesibil - se asigur continuarea perfuziei solu iei n spa iul i.v. Rezultate nedorite/Ce face i: - Aritmia cardiac datorit inject rii rapide n bolus i.v., concentra ia mare a medicamentului: - Se reduce ritmul - Se monitorizeaz pacientul - Reac ii alergice, oc anafilactic manifestate prin: dispnee, cianoz , convulsii, suferin a respiratorie - Se anun medicul - Se ncepe imediat procedura de urgen pentru combaterea manifest rilor - Extravazarea medicamentului n esutul subcutanat poate cauza necroz Verifica i pozi ia acului i.v. - Supraveghea i locul punc iei - Opri i perfuzia dac locul se umfl i se nro e te, pacientul acuz usturime - Aplica i o compres rece Anun a i medicul - Alte incidente favorizate de punc ia venoas (hematom), de concentra ia solu iei (dureri de-a lungul venei) - Evita i folosirea venei traumatizate FI A Nr. 1.4. ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR NTR-O LINIE VENOAS EXISTENT (CANUL / BRANUL ) OBIECTIVELE PROCEDURII - Introducerea dozei prescrise dintr-un medicament direct ntr-o linie venoas existent , realizat prin intermediul unei canule (branule). PREG TIREA MATERIALELOR - Tava sau c rucior pentru medicamente Eticheta - Ser fiziologic - Heparin - Medicamentul prescris - Diluent/solvent dac este necesar - Seringi/ace sterile adecvate - Tampoane - Solu ie dezinfectant M nu i sterile - Recipiente de colectare a de eurilor PREG TIREA PACIENTULUI a) PSIHIC : - Informa i i explica i pacientului procedura Informa i pacientul despre introducerea medicamentului prescris n bolus i.v., direct pe canul /branul i despre poten ialele efecte adverse - Ob ine i consim mntul informat b) FIZIC : - A eza i pacientul ntr-o pozi ie relaxat cu zona pe care este montat branula accesibil EFECTUAREA PROCEDURII: Identifica i pacientul

10

- Verifica i prescrip ia medical privind medicamentul de administrat, prin compararea etichetei cu prescrip ia medical din foaia de observa ie a pacientului, doza i timpul de administrare - Verifica i compatibilitatea medicamentului cu heparina - Sp la i minile/m nu i sterile Introducerea medicamentului ntr-o linie venoas existent (pacientul are canul / branul ) - Dac medicamentul de ad ugat este o pulbere, aspira i corect n sering cantitatea de diluent/solvent i injecta i n flaconul cu medicamentul - Rula i flaconul ntre mini ca s se dizolve toate particulele - Aspira i solu ia medicamentoas n sering - Verifica i permeabilitatea canulei / branulei folosind 2 -3 ml ser fiziologic, sau 1 ml heparin , sau un amestec de ser fiziologic cu heparin , conform recomand rii medicale - Dezinfecta i c p celul de la canul / branul - Ap sa i cu mna nedominant i fixa i cu degetul ar t tor exercitnd presiune la 3cm deasupra locului punc iei a) Permeabilizarea cu ser fiziologic - Ata a i seringa cu ser fiziologic la canul / branul - Aspira i i observa i dac a ap rut snge n sering , iar dac nu a ap rut aplica i un garou deasupra locului de punc ie i l sa i-l un minut dup care aspira i din nou - Dac sngele nu a ap rut n sering injecta i ncet serul fiziologic simplu - Dac sim i i rezistent , aceasta indic nfundarea branulei/canulei i stopa i injectarea serului fiziologic - Dac nu sim i i rezisten injecta i ncet serul fiziologic b) Permeabilizarea cu heparin (dac heparina este compatibil cu medicamentul ce trebuie injectat) - Aspira i solu ia medicamentoas a a cum a fost prescris ntr-o sering - Aspira i heparina sau amestecul ntr-o sering i ata a i seringa cu ser fiziologic i heparina la canul /branul i injecta i ncet - Deta a i seringa de heparin de la canul i ata a i seringa cu solu ia medicamentoas - Injecta i lent solu ia medicamentoas - Ata a i c p celul la branul /canul , la sfr itul inject rii - Se fixeaz branula cu plasturele adeziv NGRIJIREA PACIENTULUI - Evalua i semnele vitale - Observa i starea pacientului, dac au ap rut reac ii adverse, alergii medicamentoase - Verifica i dac au ap rut semnele de infiltra ie/inflama ie Proteja i canula/branula cu o fa de tifon REORGANIZAREA LOCULUI DE MUNC - Colecta i de eurile n recipiente speciale conform P.U. - ndep rta i m nu ile - Sp la i minile NOTAREA PROCEDURII Nota i n planul de ngrijire: - Administrarea medicamentului, ora, doza, tipul de administrare - Numele nursei care a administrai medicamentul - Eventualele reac ii adverse, alergii, infiltra ii, inflama ii EVALUAREA EFICACIT II PROCEDURII Rezultate a teptate/dorite: - Evaluarea r spunsului pacientului la administrarea medicamentului i.v.la fiecare or arat c : - Administrarea medicamentului este corect i efectul terapeutic este rapid - Pacientul exprim stare de confort i nu acuz durere sau jen la locul inject rii

11

- Linia venoas r mne accesibil - se asigur perfuzarea solu iei n spa iul i.v. sau injectarea - Nu sunt semne de flebit locale Rezultate nedorite/Ce facem dac : Vezi FI A Nr.l.3. (administrarea n bolus ntr-o perfuzie existent ) FI A Nr. 1.5. SCHIMBAREA SOLU IILOR PERFUZABILE OBIECTIVELE PROCEDURII Men inerea terapiei i.v. folosind tehnica aseptic . PREG TIREA MATERIALELOR - Tav medical sau c ruciorul pentru tratamente - Solu ie dezinfectant , tampoane, etichet - Solu ii perfuzabile recomandate, n termen de valabilitate, n cantitatea prescris - Seringi/ace sterile adecvate, m nu i sterile Recipiente de colectare a de eurilor PREG TIREA PACIENTULUI a) PSIHIC : - Informa i i explica i procedura pacientului - Informarea pacientului despre o nou solu ie perfuzabil i poten ialele efecte adverse b) FIZIC : - Verifica i pozi ia pacientului EFECTUAREA PROCEDURII: - Sp la i minile i mbr ca i m nu i - Preg ti i solu ia pentru schimbare - dac este pung de solu ie se desface ambalajul protector i se deschide capacul metalic, iar la flacon se ndep rteaz capacul. - nchide i prestubul perfuzorului pentru a stopa curgerea solu iei ndep rta i din stativ punga/flaconul gol p strnd c iva ml de solu ie - Scoate i rapid acul perfuzorului din punga/flaconul gol i introduce i-l n punga/flaconul plin cu solu ie dup ce dezinfecta i dopul - Suspenda i n stativ punga/flaconul cu solu ie - Redeschide i prestubul i ajusta i debitul - Verifica i prezen a aerului pe tubul perfuzorului i ndep rta i-l dac este cazul astfel: nchide i prestubul, lovi i tubul cu degetul pentru ca bulele mici s se ridice n picur torul perfuzorului Pentru o cantitate mare de aer n epa i cu un ac i seringa tubul de latex al perfuzorului, de la cap tul perfuzorului, dup ce a fost dezinfectat, i aspira i aerul n sering - Regla i din nou debitul de curgere al solu iei - Asigura i-v c picur torul perfuzorului este plin cu solu ie o treime sau jum tate - Aplica i eticheta pe pung sau flaconul de solu ie, indicnd data, ora schimb rii, medica ia ad ugat , doza NGRIJIREA PACIENTULUI - Evalua i semnele vitale Observa i semnele pentru rehidratare i deshidratare - Verifica i periodic debitul solu iei REORGANIZAREA LOCULUI DE MUNC - Colecta i de eurile n recipiente speciale conform P.U. - ndep rta i m nu ile - Sp la i minile NOTAREA PROCEDURII

12

Nota i n planul de ngrijire : - Schimbarea solu iei perfuzabile - Ora, cantitatea Tipul de solu ie perfuzabil - Eventuale modific ri n starea pacientului EVALUAREA EFICACIT II PROCEDURII Rezultate a teptate/dorite: Evaluarea r spunsului pacientului la administrarea solu iilor perfuzabile la fiecare or arat c : - Administrarea solu iei este corect , pacientul prime te volumul de lichide corect - Linia venoas r mne accesibil - se asigur perfuzarea solu iei n spa iul i.v. Rezultate nedorite/Ce face i - Debitul de curgere al solu iei este incorect - Verifica i permeabilitatea branulei - Verifica i presiunea de scurgere a lichidului, modifica i la nevoie n l imea - Mi ca i pu in acul pentru a ndep rta bizoul acului de peretele venei - Pacientul prime te mai pu in sau mai mult din cantitatea de solu ie prescris - Respecta i cantitatea perfuzabil prescris FI A Nr. 1.6. SCHIMBAREA PERFUZORULI OBIECTIVELE PROCEDURII - Men inerea terapiei i.v. folosind tehnica aseptic . PREG TIREA MATERIALELOR - Tav medical sau c ruciorul pentru tratamente - Eticheta - Trusa de perfuzie integr , n termen de valabilitate - Seringi/ace sterile adecvate - Tampoane - Solu ie dezinfectant - M nu i sterile - Recipiente de colectare a de eurilor PREG TIREA PACIENTULUI a) PSIHIC : - Informarea i explicarea procedurii pacientului i inofensivitatea b) FIZIC : - Asigura i-v c st n pozi ia corect , avnd n vedere c timpul de men inere a perfuziei cre te EFECTUAREA PROCEDURII: - Sp la i minile/mbr ca i m nu i sterile - Preg ti i trusa de perfuzie pentru schimbare -Desface i ambalajul protector - nchide i clema/prestubul perfuzorului nou - nl tura i capacul protector al acului tubului perfuzorului - Insera i rapid acul perfuzorului n punga/flaconul cu solu ie Ap sa i pe camera perfuzorului pentru a fi umplut cu cel pu in o treime sau jum tate solu ie - nl tura i capacul protector de la cel lalt cap t al tubului Deschide i clema i l sa i s curg solu ia pn cnd bulele de aer au disp rut nchide i clema/prestubul i pune i la loc capacul protector al tubului - nchide i clema/prestubul vechiului perfuzor - Scoate i rapid acul perfuzorului folosit Deta a i tubul perfuzorului folosit de la branul /canul i ndep rta i-l - Men ine i sterilitatea, ndep rta i rapid capacul protector al tubului perfuzorului nou i ata a i branula/canula

13

- Deschide i clema/prestubul i fixa i debitul de curgere al solu iei - Aplica i pansamentul steril NGRIJIREA PACIENTULUI - ncuraja i pacientul diminueaz anxietatea promoveaz cooperarea i previne mi c rile bru te ale extremit ilor care pot disloca acul sau cateterul, branula/canula - Supraveghea i n continuare perfuzia REORGANIZAREA LOCULUI DE MUNC - Colecta i de eurile n recipiente speciale conform P.U. - ndep rta i m nu ile - Sp la i minile NOTAREA PROCEDURII Nota i n planul de ngrijire : - Schimbarea perfuzorului - Ora, data EVALUAREA EFICACIT II PROCEDURII Rezultate a teptate/dorite: - Pacientul a n eles nevoia de continuare a perfuziei Administrarea solu iei este corect , - Pacientul prime te un volum de lichide conform cu prescrip ia - Perfuzorul este accesibil - Tubul perfuzorului este ata at corect i solu ia nu curge pe lng tub Rezultate nedorite/Ce face i - Sc derea sau absen a curgerii solu iei care este indicat prin descre terea ratei - Solu ia curge pe lng tub Regla i debitul la valoarea indicat de medic Verifica i racordul, eventual schimba i FI A Nr. 1.7. COMPLICA IILE TERAPIEI INTRAVENOASE COMPLICA IILE TERAPIEI INTRAVENOASE Comlica iile terapiei intravenoase sunt: Infiltra ia Tromboflebitele Bacteriemia Supranc rcarea circulatorie Embolia E ecul mecanic (ncetinirea fluxului i.v.) INFILTRA IA Cauza - deplasarea canulei/branulei i.v. dintr-o ven rezultnd perfuzarea de fluide n esuturile din jur. Manifest ri clinice: Umflarea, albirea i r cirea tegumentelor din jur Disconfort - depinde de natura solu iei Ritmul de curgere este mai ncet sau se opre te Absen a ntoarcerii sngelui n cateterul i.v. i pe tubul perfuzorului M suri preventive: Asigura i-v c tubulatura distal este suficient securizat cu band adeziv pentru a preveni deplasarea canulei/branulei la unele mi c ri ale pacientului Pune i atel la bra sau mn dac este necesar Verifica i locul pentru terapia i.v. frecvent n vederea evit rii complica iilor TROMBOFLEBITELE Cauze: R nirea venei n timpul pun iei venoase, calibrul mare al acului/cateterului utilizat sau utilizarea prelungit a acului/cateterului

14

Iritarea venei datorit perfuz rii rapide sau solu iilor care produc irita ie (ex. Solu ii de glucoz hipertonic , potasiu). Cheag format la cap tul acului sau cateterului (din o el sau material plastic) datorit ncetinirii ritmului de perfuzare Manifest ri clinice: Sensibilitate, apoi durere de-a lungul venei Umfl tur , c ldur i ro ea la locul unde este instalat perfuzia; vena poate apare ca o dung ro ie deasupra locului de inser ie M suri preventive: " Fixarea sigur a acului / cateterului la locul de inser ie Schimbarea locului de inser ie cel pu in odat la 72 ore Folosirea venelor mari pentru perfuzarea solu iilor iritante, modereaz irita ia Diluarea suficienta a agen ilor iritan i nainte de perfuzare Interven iile nursing: Aplicarea compreselor reci imediat pentru a reduce durerea i inflama ia Mai trziu pune i comprese calde pentru a stimula circula ia i promova absorb ia Nota i interven iile i evaluarea BACTERIEMIA Cauze: Cele care stau la baza flebitelor cresc de 18 ori riscul Materiale contaminate sau solu ii Men inerea prelungit a unui dispozitiv IV (cateter, branul /canul , ac, tub, pung cu solu ie) Inser ia i.v. sau schimbarea pansamentului nonaseptic Contaminarea ncuci at de c tre pacient cu alte zone infectate ale corpului Pacientul cu boli critice sau imunodepresiv este supus cel mai mult riscului de bacteremie Manifest ri clinice: Cre terea temperaturii, frisoane Grea , v rs turi Indispozi ie, puls crescut Durere de spate, de cap Poate duce la ocul septic cu hipotensiune arterial Posibile semne ale infec iei locale, la locul de inser ie i.v. (ex. ro ea , durere, scurgere mirositoare) M suri preventive: Urma i acelea i m suri subliniate la tromboflebite Utiliza i asepsia strict la inser ia i.v. sau la schimbarea pansamentului Utiliza i perfuzorul cu filtru Solu iile nu ar trebui inute mai mult de 24 de ore Schimba i locul de inser ie i.v. la 48-72 de ore Schimba i pansamentul la locul de inser ie i.v. la 24-48 de ore Schimba i perfuzorul la 24-48 de ore Men ine i integritatea sistemului de perfuzare Interven ii nursing: ntreruperea perfuziei i retragerea canulei/branulei/cateterului Retragerea canulei/branulei/cateterului: - se face n condi ii de asepsie - se taie cu o foarfec steril extremitatea acestora, - se introduce ntr-o epubet steril - se trimite imediat la laborator pentru analiz Se verific semnele vitale Se ncurajeaz pacientul Se recolteaz leucocitoza, la indica ia medicului Se evalueaz pentru infec ie (urin , sput , pl gi) Se noteaz interven iile SUPRANC RCAREA CIRCULATORIE

15

Cauza: Introducerea unei cantit i excesive de fluid i.v. (n special riscul este pentru pacien ii n vrst , copii i pentru pacien ii cu insuficien cardiac sau renal ) Manifest ri clinice: Cre te TA i pulsul Cre te presiunea venoas central , distensia venelor (venele jugulare) Dureri de cap, anxietate Respira ie scurt , tahipnee, tuse Durere n piept (dac are istoric de boal coronarian ) M suri preventive: Trebuie s ti i dac pacientul a avut boli de inim sau rinichi Se monitorizeaz ritmul de curgere al perfuziei Se pune atel la bra sau mn dac sunt fluctua ii mari ale ritmului de curgere date de mi c rile pacientului Interven iile nursing: Se ncetin te ritmul perfuziei i se anun medicul Se monitorizeaz ndeaproape pentru semnele de supranc rcare Se ine pacientul cu trunchiul ridicat pentru a favoriza respira ia Se noteaz interven iile i evaluarea EMBOLIA Cauze: Riscul este mare n liniile venose centrale, cnd aerul intr n cateter/branul /flexur pe durata schimb rii perfuzorului (aerul aspirat pe durata inspira iei datorit presiunii negative intratoracice) Bulele de aer sc pate din tubulatur i mpinse n circula ia venoas Manifest rile clinice: Sc derea TA, cre terea pulsului Cianoza, tahipneea Cre terea presiunii venoase centrale Schimb ri n procesul de gndire, n starea de con tient M suri preventive: Se scoate aerul din tubulatur nainte de a perfuza pacientul Se schimb pungile cu solu ie nainte de a se termina Se asigur c toate conexiunile sunt sigure Interven ii nursing: Imediat se ntoarce pacientul pe partea stng i cu capul mai jos pe pat, n aceast pozi ie aerul se va ridica n atriul drept Se anun medicul Se lini te te pacientul Se noteaz interven iile i se evalueaz permanent INCIDENTE MECANICE (NCETINIREA FLUXULUI I.V.) Cauze: Acul poate poate fi lipit de peretele venei sau poate ie i din ven i se opre te curgerea solu iei Acul se poate nfunda cu un cheag R sucirea, cudarea tubului sau cateterului Evaluarea nursing i interven ii: Se evalueaz semnele infiltra iei locale (umfl tur , r cirea tegumentului) Se deslipe te banda adeziv i se verific dac tubulatura i cateterul sunt r sucite Se retrage canula/branula dac acestea s-au lipit de peretele venei sau dac a ie it n afara venei Se ridic sau se coboar acul pentru a preveni astuparea, blocarea prin pozi ia oblic

16

FI A Nr. 1.8. NUTRI IA PARENTERAL TOTAL (NPT) PRIN METODA PERFUZIEI I.V. OBIECTIVELE PROCEDURII Administrarea pe cale venoas a unei solu ii prescrise, de glucoz , proteine, emulsie de lipide, electroli i, vitamine. UTILIZAREA NPT - Restric ia cantit ii de hran i lichide ingerate pe o durat mai mare de 7 zile (r niri prin traumatisme multiple, arsuri severe, anorexie nervoas ) - Boli cu o durat mai lung de 2 s pt mni - Pierdere de 10% sau mai mult din greutatea corporal nainte de mboln vire - Nivelul albuminei serice mai sc zut de 3,5g/dl - Toleran a sc zut a alimenta iei enterale de lung durat - V rs turi cronice i diaree - Continuarea pierderii n greutate, n ciuda consumului oral adecvat - Tulbur ri gastro-intestinale ce mpiedic sau reduc sever absorb ia (obstruc ia intestinal , boala Crohn, colita ulceroas , sindromul de intestin scurt, sindromul de malabsorb ie n cancer, fistule intestinale) - Tulbur ri gastro-intestinale inflamatorii (pancreatita, peritonita) - Insuficien a renal sau hepatic - Cre terea normal i dezvoltarea la copii cu anomalii congenitale (fistula traheo-esofagian , atrezia duodenal , hernia diafragmatic , volvulusul) PREG TIREA MATERIALELOR - Tav / c rucior - Garou, tampon, alcool Seringi, ace, m nu i sterile - Branul , perfuzor cu filtru, cu ambalaj integru, n termen de valabilitate - Leucoplast sau band adeziv non alergic - Mu ama, alez , etichet - Stativ pentru perfuzie - Solu ii perfuzabile recomandate de medic, n terrmen de valabilitate i cantitate adecvat , cu aspect nemodificat la temperatura camerei TIPURI DE SOLU II PERFUZABILE AMINOMIX 1,2,3 Solu ie perftizabil ob inut prin amestec de aminoacizi i electroli i Pungi bicamerale: 2 x 500 ml 2 x 750 ml 2x 1000 ml - Indica ii - aport de aminoacizi, glucoz i electroli i, cnd administrarea oral sau central nu este posibil - Se administreaz n ven central , nu n ven periferic . - La unii pacien i se administreaz insulina pentru controlul glicemiei i glicozuriei. - Reac ii adverse n cazul perfuziei rapide: grea , v rs turi, frisoane, hiperglicemie, glicozurie, dureri, pierdere renal de aminoacizi. AMINOPLASMAL - Solu ie perfuzabil , flacoane de 500 ml - 1000 ml - Nutri ie parenteral n: sindromul de malabsorb ie, rezec ii stomacale, boli inflamatorii, diaree i vom persistent . - PEV-40 - 60pic7min AMINOSTERIL - solu ie perfuzabil , flacoane de 500 ml -1000 ml - Solu ie perfuzabil f r carbohidra i, f r electroli i - Solu ie perfuzabil cu aminoacizi echilibra i AMINOVEN 3,5% - Solu ie perfuzabil , flacoane de 500 ml - 1000 ml Amestec de aminoacizi cu 3,5% glucoz - n NPT se asociaz cu al i nutrien i

17

- PEV - ven periferic - ven central 10-20 ml/kg corp AMINOVEN infantil 10% flacoane de 100 - 250- 500 ml LIPOFUNDIN - Flacoane de 500 ml - Emulsie perfuzabil - Nu se amestec cu alte substan e medicamentoase - Nu se p streaz dac nu s-a administrat toat cantitatea - Se agit nainte de folosire - Nu se administreaz dac nu este omogen - Perfuzie lent - 10-30 ml/kgcorp/zi - Se asociaz cu hidrocarbona ii pentru a nu se produce acidoz - Reac ii adverse: dispnee, cianoz , reac ii alergice, hiperlipidemie, grea , v rs turi, cefalee, nro irea fe ei, hipertensiune, tremor. PREG TIREA PACIENTULUI a) PSIHIC : - Informa i i explica i pacientului necesitatea procedurii - ncuraja i pacientul pentru a reduce anxietatea - Ob ine i consim mntul informat Informa i pacientul despre durata aproximativ a procedurii - Asigura i pacientul c ve i fi al turi pentru a supraveghea perfuzia i pentru a-l ajuta b) FIZIC : Asigura i pozi ia corespunz toare (aceea i ca pentru perfuzie sau punc ia venoas ), n conformitate cu starea pacientului - Examina i calitatea i starea venelor Alege i vena adecvat EFECTUAREA PROCEDURII: - Verifica i prescrip ia medical - Identifica i pacientul i transporta i materialele la pat - Pune i-v masc dac pacientul are imunodeficien - Preg ti i solu ia perfuzabil i trusa de perfuzat - Asigura i-v c solu ia de perfuzat are cel pu in temperatura camerei Elimina i aerul din circuit - Efectua i punc ia venoas (vezi "Punc ia venoas ") Racorda i trusa de perfuzie la acul/cateterul instalat n vena pacientului - Regla i ritmul pic turilor respectnd recomandarea dat de medic; valori orientative, n func ie de tipul solu iei NGRIJIREA PACIENTULUI - A eza i pacientul n pozi ie comod - Observa i faciesul, tegumentele i m sura i pulsul i T.A. ntreba i pacientul dac are stare de grea sau vom - Verifica i locul punc iei venoase REORGANIZAREA LOCULUI DE MUNC - Colecta i de eurile conform P.U.n recipiente speciale - ndep rta i m nu ile - Sp la i minile NOTAREA PROCEDURII Nota i: - Administrarea perfuziei n planul de ngrijire - Reac iile adverse dac au ap rut pe durata perfuziei - Ora cnd a nceput perfuzia, locul, tipul de solu ie, cantitatea, debitul EVALUAREA EFICACIT II PROCEDURII Rezultate a teptate/dorite: - Pacientul are tegumente i mucoase normal colorate, nu prezint semne ale flebitei de cateter - Semnele vitale sunt normale - Evalua i la fiecare ora r spunsul pacientului la administrarea solu iilor

18

perfuzabile Rezultate nedorite Ce facem dac : 1. Pacientul prezint : grea , v rs tur , anxietate, frison, durere pe traiectul venei - anun a i medicul - reduce i ritmul - lini ti i pacientul 2. Pacientul prezint infec ie local la local de punc ie Respecta i m surile de asepsie! 3. Pacientul prezint reac ii imediate la terapia cu emulsie de lipide (febr , dispnee, cianoz , grea , v rs turi, dureri de cap, diaforez , letargie, sincop , durere n piept i spate, o slab presiune la nivelul ochilor, irita ie la locul perfuziei, hiperlipemie, hipercoagulabilitate i trombocitopenia) - anun a i medicul - recolta i probele de laborator recomandate schimba i locul cateterului CAPITOLUL II TRANSFUZIA FI A Nr. 2.1. TRANSFUZIA OBIECTIVELE PROCEDURII - Introducerea n siguran de snge sau derivate de snge n circula ia venoas PREG TIREA I VERIFICAREA MATERIALELOR NECESARE - Tava medical sau c rucior pentru tratamente - Seringi/ace, m nu i sterile adecvate - Punga sau flaconul de snge izo-grup, izo-Rh - Trusa de transfuzie (perfuzor cu filtru) - Branul /flexur Solu ie dezinfectant , tampoane - Garou, leucoplast sau band adeziv non alergic - Etichet - Mu ama, recipiente de colectare a de eurilor - Flanel sau p tur , stativ - Veriflca i trusa de perfuzie privind integritatea ambalajului, data expir rii Verifica i integritatea pungii de snge, termenul de valabilitate, aspectul macroscopic al sngelui PREG TIREA PACIENTULUI a) PSIHIC : - Informa i i explica i procedura pacientului pas cu pas (scopul acesteia, senza iile care pot s apar , riscurile transfuziei) - Ob ine i consim mntului informat, folosind o form scris de consim mnt informat - Informa i pacientul privind: senza ia de frig, mnc rime, irita ie, sau simptome anormale b) FIZIC : - Pozi ia pacientului decubit dorsal - Asigura i intimitatea pacientului - Instrui i pacientul s nu m nnce cu cel pu in 2ore nainte sau dup terminarea transfuziei - Alege i locul pentru punc ia i.v. - se examineaz calitatea i starea venelor - Venele cele mai abordabile sunt cele ale membrelor superioare, nu cele ale membrelor inferioare (posibilitate de trombozare) EFECTUAREA PROCEDURII: - Verifica i indica ia medicului privind transfuzia i cantitatea de snge sau

19

deriva ii acestuia - Verifica i identitatea pacientului - Sp la i minile/m nu i sterile - n ziua efectu rii transfuziei se recolteaz 2-4 ml de snge pentru proba de compatibilitateJEANBREAU - Trimite i la punctul de transfuzii o cerere de snge care cuprinde: numele spitalului numele clinicii unde este internat pacientul numele i prenumele pacientului vrsta grupa de snge a pacientului cantitatea de snge cerut numele medicului care a indicat transfuzia numele nursei care administreaz sngele ziua, luna, anul - nc lzi i sngele la temperatura corpului, men ine i asepsia cnd se deschide trusa de perfuzat steril - A eza i punga sau flaconul cu snge n stativ - Deschide i trusa de transfuzat - Fixa i clema/prestubul la o distan de 2- 5 cm mai jos de camera perfuzorului - nchide i clema/prestubul perfuzorului, da i jos capacul acului i insera i-l la locul de intrare al pungii sau flaconului - Ap sa i, strnge i camera de scurgere a perfuzorului i l sa i s se umple pn la jum tate cu snge - nl tura i capacul protector de la cel lalt cap t al tubului, deschide i clema/prestubul i l sa i sngele s curg pe tub pn ce se elimin bulele de aer - ine i perfuzorul la n l imea corpului pentru a elimina bulele de aer, nu n jos - nchide i clema/prestubul i pune i capacul protector Selecta i locul potrivit (de preferin venele de la plic cotului) - Pune i mu amaua sub bra ul pacientului - Aplica i garoul la 10- 12 cm deasupra locului pentru punc ie; capetele garoului trebuie direc ionate departe de zona de punc ie Verifica i prezen a pulsului distal, radial - Recomanda i pacientului s strng pumnul - Dezinfecta i tegumentul (tampon cu alcool), 60 de secunde - Pozi iona i mna nedominant la 4- 5 cm sub locul de punc ie i cu policele ntinde i pielea deasupra venei - nl tura i capacul acului i capacul protector al perfuzorului Ata a i acul la perfuzor i punctiona i vena - Urm ri i cursul venei i cnd sngele se ntoarce prin lumenul acului avansa i acul n ven , 1-2 cm - Dezlega i garoul i spune i pacientului s deschid pumnul - Dac se instaleaz transfuzia cu branul , flutura , atunci fixa i cu degetul ar t tor de la mna stng exercitnd presiune la 3cm deasupra locului punc iei - Extrage i mandrenul de pe lumenul branulei i ata a i cap tul branulei la tubul perfuzorului - Deschide i clema/prestubul i da i drumul sngelui s curg - Fixa i acul (branula, flexura, flutura ul) cu benzi de leucoplast sau band non alergic - ncepe i administrarea sngelui - Efectua i proba biologic Oelecker; l sa i s curg 20 - 30 ml de snge i regla i ritmul la 1015 pic turi/minut timp de 5'; supraveghea i pacientul i dac nu apar semne de incompatibilitate repeta i opera ia - Aplica i eticheta peste pung sau flaconul de snge indicnd ora la care a nceput transfuzia - Dac transfuzia s-a terminat, nchide i clema/prestubul - Retrage i acul i aplica i un tampon cu alcool sau un pansament steril - Punga sau flaconul n care trebuie s r mn aprox. 5-6 ml de snge se

20

p streaz , n eventualitatea unor verific ri n caz de accidente posttransfuzionale tardive NGRIJIREA PACIENTULUI - A eza i pacientul ntr-o pozi ie comod i se acoper - Verifica i semnele vitale la fiecare 15', n prima jum tate de or dup nceperea transfuziei, i la fiecare jum tate de or sau la o or dup transfuzie. Informa i pacientul/familia s anun e nursa n caz de mnc rime, dispnee, ame eli, dureri n spate sau n piept, deoarece acestea pot fi reac ii ale transfuziei - Instrui i pacientul s informeze nursa dac durerea sau ro ea a apar la locul punc iei venoase, deoarece acestea sunt indicative ale infiltra iei - Temperatura camerei s fie cu 1 -2 mai ridicat - Oferi i pacientului lichide calde i acoperi i-l cu pledul REORGANIZAREA LOCULUI DE MUNC - Colecta i de eurile n recipiente speciale conform PU - ndep rta i m nu ile - Sp la i minile NOTAREA PROCEDURII Nota i n planul de ngrijiri: - Administrarea transfuziei - Num rul scris pe punga sau flaconul de snge, ora la care a nceput transfuzia, ora la care s-a terminat i eventualele reac ii ale pacientului EVALUAREA EFICACIT II PROCEDURII Rezultate a teptate/dorite: - Evalua i r spunsul pacientului la administrarea sngelui - semnele vitale sunt normale - absen a frisonului, mnc rimii, urticariei sau irita iei - analizele de laborator n limite normale mucoasele i tegumentele sunt colorate roz, pacientul a n eles scopul i riscurile transfuziei Rezultate nedorite/Ce face i: - Embolia pulmonar - manifestat prin agita ie, cianoz , dureri toracice, tuse chinuitoare, hemoptizie - Hemoliza intravascular cu blocaj renal, oc posttransfuzional, acidoza metabolic , stop cardiac prin hipotermie - se pot produce datorit sngelui nenc lzit nc lzi i sngele nainte de a-l perfuza Supraveghea i pacientul Anun a i medicul ntrerupe i perfuzia - ocul hemolitic - incompatibilitatea de grup - frison, tahicardie, dispnee, cianoz , dureri lombare, retrosternale, stare general alterat Anun a i medicul - nfundarea perfuzorului i acului cu cheaguri - se schimb perfuzorul i acul - Hipotermia nc lzi i bolnavul prin suplimentarea num rului de p turi, aplicarea de buiote cu ap cald ATEN IE - Nu nc lzi i sngele n ap cald , sau deasupra surselor de c ldur , evita i agitarea pungii/flaconului - Dac apar reac ii posttransfuzionale returna i punga/flaconul de snge la punctul de transfuzii - Respecta i asepsia - Nu umple i camera perfuzorului cu snge - nu se mai poate urm ri ritmul de curgere - Dac acul s-a nfundat nu permeabiliza i acul prin presiune

21

FI A Nr. 2.2. SUPRAVEGHEREA PACIENTULUI CU REAC II ADVERSE LA TRANSFUZIE OBIECTIVELE PROCEDURII Prevenirea reac iilor adverse pe perioada transfuziei si dup transfuzie. Instituirea m surilor pentru a reduce reac iile la transfuzie. REAC IILE ADVERSE - Reac iile adverse pot s apar n primele 15 min ale transfuziei i dup transfuzie. - Sunt reac ii sistemice la administrarea sngelui i derivatelor de snge, incompatibile cu cel al beneficiarului, care con in alergeni, sau sunt contaminate cu bacterii - Reac iile adverse generale pot avea simptome variind de la: febr , frison, urticarie, hipotensiune i stop cardiac. Alte posibile reac ii adverse care pot rezulta din terapia transfuziei includ supranc rcarea circulatorie i transmiterea unor boli ca: hepatitele, citomegaloviru i sau virusul imunodeficien ei umane (HIV). - Reac ia hemolitic acut - incompatibilitate ABO, Rh i se produce n primele 515' de la instituirea transfuziei. Aceasta ncepe cu cre terea temperaturii, ritmului cardiac, senza ie de c ldur i durere de-a lungul venei pe care sngele este transfuzat, frison, durere de cap, gra , durere n piept i spate, dispnee, hipotensiune, homoglobinemie, hemoglobinurie. Se opre te transfuzia. - Reac ia hemolitic ntrziat - r spunsul imun dezvoltat de c tre primitor mpotriva antigenilor donatorului non ABO. Febra este inexplicabil , descre te inexplicabil Hb, Ht, testul Coombs este pozitiv. Se opre te transfuzia. - Reac ia febril nonhemolitic 1 % din transfuzii; o posibil sensibilitate a primitorului la leucocitele i trombocitele din sngele donatorului. Aceasta se produce la 30' dup ini ierea transfuziei i la 6h dup terminarea transfuziei. Se manifest prin febr mai mare cu 1 , nro irea fe ei, frisoane, durere de cap. - Reac ia alergic (u oar sau moderat ) cauzat de alergia primitorului la proteinele din plasma donatorului. Aceasta se produce pe durata transfuziei i la 1h dup transfuzie. Apar eritem local, erup ie cutanat , urticarie. - Reac ia alergic sever - cauzat de alergia primitorului la un antigen al donatorului (uzual IgA). Aglutinarea celulelor ro ii obstrueaz capilarele i blocheaz fluxul sanguin, cauznd simptome majore la toate marile organe de sistem. Aceasta se produce n primele 5- 15' de la ini ierea transfuziei. Apar tusea, grea a, v rs tura, distresul respirator, hipotenshinea, pierderea cuno tin ei i posibil stopul cardiac. Aceasta este o reac ie care amenin via a. Se ope te transfuzia, se men ine linia venoas , se informeaz medicul, se administreaz medicamentele prescrise (antihistaminice, corticosteroizi, epinefrina, antipiretice). Se m soar semnele vitale la fiecare 5- 15' i se ini iaz resuscitarea cardiopulmonar dac este nevoie. - Supranc rcarea circulatorie - poate conduce la edemul pulmonar i se produce din cauza volumului excesiv sau ritmului rapid al transfuziei. Aceasta poate apare n orice moment, sau la 1 -2h dup terminarea transfuziei. Apar dispneea, tusea, tahipneea, tahicardia, cre terea presiunii venoase centrale. Se respect ritmul de administrare de 2-4ml/kg/h. Se acord aten ie special ritmului i volumului de administrare la pacien ii n vrst . Se ncetine te

22

sau se opre te transfuzia, se administreaz la indica ia medicului diuretice, oxigen i morfin . - Sepsis bacterian - datorit contamin rii bacteriene a produsului transfuzat. Aceasta apare pe durata transfuziei i la 2h dup terminarea transfuziei. Se manifest prin febr , frison, crampe abdominale, v rs tur , diaree, hipotensiune. Se aplic ngrijiri corespunz toare. Se opre te transfuzia i se men ine linia venoas , se informeaz medicul, se monitorizeaz semnele vitale, se recolteaz hemocultura. La indica ia medicului se administreaz fluide i.v., antibiotice cu spectru larg antimicrobian, vasopresoare i steroizi. EVALUAREA PACIENTULUI - Observa i pacientul pentru febr cu sau f r frison. Febra poate indica debutul

23

unei reac ii hemolitice acute, reac ii febrile nonhemolitice, sau septicemie bacterian - Observa i pacientul pentru tahicardie i/sau tahipnee i dispnee. Acestea pot indica reac ie hemolitic acut sau supranc rcare circulatorie. Aceste simptome pot fi nso ite de tuse n caz de supranc rcare circulatorie. - Observa i pacientul pentru urticarie sau erup ie cutanat . Acestea pot fi indicii timpurii ale unei reac ii alergice, anafilactice, care se produc dup transfuzie. - Observa i pacientul pentru nro irea fe ei. Inro irea fe ei poate fi prezent ntr-o reac ie hemolitic acut , sau o rec ie nonhemolitic . - Observa i pacientul pentru simptomele gastrointestinale. Grea a i v rs tura pot fi prezente n reac iile transfuzionale hemolitice acute, reac iile anafilactice, sau sepsis. - Observa i pacientul pentru sc derea TA. Hipotensiunea poate fi o reac ie acut hemolitic , anafilactic , sau sepsis. - Observa i pacientul pentru wheezing, durere n piept i stop cardiac. Acestea toate sunt reac ii anafilactice. - Fi i aten i la plngerile pacientului pentru dureri de cap sau dureri musculare n prezen a febrei. Amndou pot fi indicii ale unei reac ii nonhemolitice febrile. - Monitoriza i pacientul pentru diseminarea coagul rii intravasculare, insuficien a renal ., hemoglobinemie/hemoglobinurie. Toate acestea sunt semne trzii ale reac iei hemolitice acute. - Monitoriza i valorile de laborator pentru anemia refractar la terapia transfuziei. Aceasta ar putea semnifica o reac ie hemolitic ntrziat . Observa i pacien ii care primesc transfuzii masive de snge pentru hipotermie u oar , tulbur ri de ritm cardiace, hipoteosiune si hipocalcemie, hiperkalemie. Produsele de snge reci pot afecta sistemul de conducere cardiac rezultnd disaritmii ventriculare. Alte disaritmii cardiace, hipotensiunea i furnic turile pot indica hipocalcemia, care apar atunci cnd citratul (utilizat drept conservant pentru produsele de snge) se combin cu calciul pacientului. Hiperkalemia duce la colici intestinale, diaree, oligurie, spasme musculare, modific ri pe ECG, bradicardie premerg toare stopului cardiac. CE FACEM N CAZUL UNOR REAC II LA TRANSFUZIE? - Oprirea transfuziei. Severitatea reac iilor este legat de cantitatea introdus . - Schimba i perfuzorul care con ine cheaguri de snge i nlocui i-l cu altul nou, excep ie cazul n care este numai o reac ie u or alergic .. Informa i medicul. Reac iile la transfuzie cer imediat interven ii medicale. n cazul unei reac ii alergice u oare, transfuzia ar trebui stopat i administrate antihistaminice, la indica ia medicului. Transfuzia poate fi reluat . - Men ine i linia venoas pentru administrarea de medicamente i solu ii la nevoie. - Nota i sngele i produsele de snge, timpul n care au ap rut reac iile transfuziei, dar i interven iile nursei. - Recolta i snge simplu. Se recolteaz o prob snge nainte de transfuzie pentru proba de compatibilitate. A doua prob (dac este necesar) se recolteaz din bra ul opus transfuziei i se va verifica hemoglobina liber n ser, indicnd hemoliza i deasemenea ar trebui verificat nivelul bilirubinei. - Returna i la punctul de transfuzii punga de snge, oprind c iva ml de snge, pentru o

24

eventual verificare n cazul n care se produc reac ii postransfuzionale severe. Monitoriza i semnele vitale la fiecare 15' sau mai frecvent dac trebuie. Men ine i evaluarea continu a st rii cardiopulmonare a pacientului. - Administra i medica ia prescris n acord cu tipul i severitatea reac iei la transfuzie: antihistaminice diminueaz unele aspecte ale r spunsului alergic prin blocarea receptorilor histaminici. In unele cazuri pot fi administrate pretransfuzional, la indica ia medicului

25

antipiretice/analgezice - se administreaz pentru a sc dea febra i diconfortul n: reac iile hemolitice acute, reac iile febrile nonhemolitice, sepsisul bacterian corticosteroizi - stabilizeaz membranele celulei, descresc eliberarea histaminei; se administrez n reac ii alergice severe fluidele - administrarea rapid a fluidelor i.v. poate ajuta la contracararea unor simptome ale ocului anafilactic diuretice/morfin - pot fi administrate n supranc rcarea circulatorie pentru a reduce volumul intravascular antibiotice - se administreaz cnd este suspectat contaminarea bacterian n cazul unui stop cardiac - se ini iaz resuscitarea cardiopulmonar recolta i prima prob de urin - se poate produce hemoglobinuria datorit reac iilor hemolitice. Gradul de deteriorare al rinichilor este influen at de pHul urinar i de rata excre iei urinare. Dac deteriorarea rinichilor este sever , se recomand dializ REZULTATE A TEPTATE Pacientul va avea mucoase roze. Perfuzia tisular este mbun t it - Debitul cardiac va reveni la valorile de baz . Volumul intravascular este restabilit - TA se va men ine stabil . Volumul intravascular este restabilit. Absenta reac iilor transfuziei. - Pacientul va fi calm i exprim confort. ngrijirile nursing sunt aplicate corespunz tor pentru a men ine siguran a i confortul pacientului. Pacientul i men ine temperatura corpului n limite normale - Pacientul va elimina urin 0,5 - 1 ml/kg/h - reflect starea optim a fluidelor. - Pacientul i va men ine satura ia de oxigen mai mare de 95% CAPITOLUL III. APLICAREA AGEN ILOR FIZICI FI A Nr. 3.1. APLICA II CALDE OBIECTIVELE PROCEDURII - Activarea circula iei prin dilata ia vaselor de snge - Calmarea durerii prin reducerea spasmului muscular - Cre terea secre iei gastrice i a excre iei renale - Sc derea inflama iei i gr birea form rii colec iei purulente Promovarea confortului i gr birea procesului de vindecare TIPURI DE C LDUR C ldura direct poate fi: - uscat furnizat la o temperatur mai mare i pentru un timp ndelungat cu ajutorul unor dispozitive: sticla cu ap cald , termofoare, punga cu ap cald , perna electric - umed estompeaz , atenueaz crustele i exudatele, penetreaz mai adnc dect c ldura uscat , nu usuc pielea, produce mai pu in transpira ie i uzual este mai confortabil pentru pacient dispozitivele pentru aplicarea c ldurii umede includ: comprese calde pentru zone mici ale corpului sterile sau nesterile, materiale absorbante mp turite pentru zone mai mari ale corpului (ex. pentru pri ni ul toracic) PRECAU II - Nu se utilizeaz la pacien ii cu risc hemoragiic - Este contraindicat la pacien ii cu luxa ii n stadiu acut (deoarece vasodilata ia poate cre te durerea i umfl tura, edemul), sau cu procese inflamatorii acute . - C ldura se aplic cu precau ie la copii i pacien ii n vrst cu insuficien

26

renal , cardiac , sau respiratorie; arterioscleroz sau ateroscleroza. - Se aplic cu precau ie extrem n zone sensibile la c ldur (cicatrici sau stome, proteze articulare, zone cu implanturi metalice) ntruct cre te riscul de arsuri i determin efecte sistemice (hipotensiune, polipnee). PREG TIREA MATERIALELOR Temometru, prosop, band adeziv - M nu i dac pacientul are o leziune deschis - Pentru sticla cu ap fierbinte: ap fierbinte de la robinet, termometru de baie, material absorbant textil, protector pentru nvelirea sticlei. Se ajusteaz temperatura: 46,1C - 51,7C pentru adul i i 40,6C - 46,1C pentru copiii sub 2 ani i pacien ii n vrst ; Se verific rezisten a sticlei la c ldur . Se umple sticla pn la jum tate sau 2/3 i se nvele te cu materialul textil pentru a nu veni n contact direct cu pielea. - Pentru o pern electric : material protector pentru nvelire Se verific cablu s fie integru i s nu fie un defect de izola ie Se conecteaz la priz i se controleaz pozi ia monturii Se nf oar perna cu o pnz sau un prosop pentru protec ie - Pentru o compres cald : vas cu ap fierbinte sau un recipient cu ap steril , normal salin sau alte solu ii, la indica ia medicului; sticl cu ap fierbinte. Acestea pot fi sterile sau nesterile, depinde de prodedura cerut : comprese sau material absorbant, prosop absorbant, tifon mp turit, pens , bol sau bazin, termometru de baie, prosop, material impermeabil care acoper compresa, mbr c minte. Recipientul cu ap steril fierbinte sau solu ii sterile se a eaz la chiuvet Se m soar temperatura cu un termometru steril de baie Dac nu exist un termometru steril, se toarn solu ie steril nc lzit ntr-un vas curat i se verific temperatura cu un termometru obi nuit i apoi se arunc solu ia testat Se ajusteaz temperatura unei solu ii sterile prin ad ugarea de ap fierbinte sau rece de la chiuvet , pn cnd solu ia ajunge la 55C pentru adul i sau 40,1C pentru copii i pacien ii n vrst i pentru compresele de pus la ochi. Golirea solu iei ntr-un bol sau bazin Apoi se utilizeaz tehnici sterile, umezirea compreselor n solu ia fierbinte - Comprese calde nesterile Se umple un bol sau bazin cu ap fierbinte sau alt solu ie i se m soar temperatura cu un termometru de baie Se ajusteaz temperatura - 55C pentru adul i, 40,10C pentru copii i pacien i n vrsta, i pentru comprese pentru ochi Se umeze te compresa n lichidul fierbinte, se stoarce i se aplic - Pri nitul toracic Se utilizeaz pentru bolnavii febrili Se folose te un cer af de pat din bumbac mp turit n trei Se umeze te cu ap fierbinte 2/3 din suprafa , apoi se stoarce Se strope te cu alcool sanitar i se aplic pe toracele bolnavului prin rulare astfel nct partea umezit s vin n contact direct cu tegumentele, iar partea uscat a cear afului sau materialului folosit s vin n jurul toracelui peste partea umezit EFECTUAREA PROCEDURII: - Identifica i pacientul i procedura indicat - Evalua i starea pielii unde se va aplica c ldura. - Asigura i intimitatea pacientului - Camere s fie nc lzit - Scoate i aerul care a r mas n punga astfel

27

presnd-o u or pe o suprafa plan , apoi nchide i punga, sau ine i punga sus, strnge i por iunea neumplut pentru a

28

ie i aerul, apoi nchide i punga. Strnge i bine capacul. Verifica i s nu aib fisuri. - Avertiza i pacientul s raporteze durerea sau disconfortul imediat, sau s ndep rteze singur dispozitivul, dac este necesar - M sura i temperatura, pulsul i respira ia nainte de a se face aplica ia - Dac tratamentul cald a fost aplicat pentru a cre te temperatura corpului pacientului, se monitorizeaz tot timpul aplica iei temperatura, pulsul i respira ia - Se expune numai zona tratat deoarece vasodilata ia va face ca pacientul s nu aib frison - Sp la i minile meticulos EFECTUAREA PROCEDURII - Sticla cu ap cald , Punga cu apa cald , perna electric Evalua i frecvent starea pielii pacientului i ndep rta i dispozitivul (sticla cu ap cald , punga cu ap cald , perna electric ) dac observa i umflare excesiv sau ro ea excesiv , vezicule, macerare sau paloare pronun at , sau dac pacientul raporteaz durere sau disconfort Umple i din nou punga, sticla dac este necesar pentru a men ine temperatura corect ndep rta i dispozitivul extern (sticla cu ap cald , punga cu ap cald , perna electric ) dup 20-30' terge i pielea pacientului cu un prosop M sura i temperatura, pulsul i respira ia pentru a face compara ie cu valorile dinaintea aplica iei Pozi iona i confortabil pacientul n pat Dac tratamentul trebuie repetat depozita i materialele n camera pacientului, iar dac nu, depozita i materialele ntr-un loc adecvat - Aplicarea unei comprese calde Pune i lenjerie de protec ie sub zona de tratament, ntinde i gel (steril dac este necesar) peste zona afectat . Evita i apucarea direct pe unele zone distruse i la nivelul ochilor (pute i aplica comprese sterile). Gelnl reduce macerarea i riscul de arsuri prin descre terea ratei de penetrare a c ldurii. Ridica i compresele calde din bol sau bazin (utiliza i o pens steril pentru o procedur steril ). Stoarce i excesul de solu ie din compres (utiliza i o pens steril pentru o procedur steril ). Excesul de umezeal cre te riscul de arsuri. Aplica i compresa cu blnde e pe locul afectat i dup cteva secunde, ridica i compresa i verifica i aspectul pielii, macerare sau vezicule. Mula i rapid compresa pe piele, ca s nu intre aer, dac sunte i sigur c nu sau produs arsuri. Aplica i un material impermeabil peste compres i fixa i-l cu banda adeziv . Plasa i o sticl , pung cu ap cald peste compres i impermeabil pentru a men ine temperatura corect Verifica i pielea pacientului la fiecare 5' pentru a identifica semnele de intoleran ale esuturilor. Ridica i compresa cald dac pielea arat ro ea excesiv , macerare sau vezicule, sau dac pacientul simte durere sau disconfort. Schimba i compresa dac este necesar s men ine i temperatura corect . - Dup 15-20 de minute ridica i compresa (utiliza i pensa, dac este necesar). Arunca i compresa ntr-un recipient de de euri. - terge i pielea pacientului cu un prosop (steril, dac este necesar): Nota i starea pielii. - M sura i temperatura, pulsul i respira ia pentru a face compara ie cu valorile dinaintea aplica iei - Asigura i confortul pacientului - Arunca i lichidele i materialele folosite. Duce i la sterilizare materialele pentru sterilizare. - Dac tratamentul

29

trebuie repetat depozita i materialele n camera pacientului, iar dac nu depozita i materialele ntr-un loc adecvat

30

CONSIDERA II SPECIALE - Suprima i tratamentul dup 30 de minute deoarece, pn la acest timp probabil vasodilata ia s-a produs; apoi urmeaz vasoconstric ia, efect revers al tratamentului cald. - Nu utiliza i un dispozitiv electric de c ldur lng oxigen deoarece o scnteie de la un cablu zdren uit poate provoca explozie i incendiu. De altfel pentru a preveni ocul electric, evita i utilizarea unei perne electrice lng lichid (incluznd pe cel al pacientului cu incontinen ) i evita i mnuirea dispozitivului cu minile umede. - Dac pacientul este incon tient, anesteziat, cu probleme neurologice, sau insensibil la c ldur , verifica i frecvent locul pentru a evita complica ii ca: edemul, macerarea, pete ro ii, vezicule. Aplica ia trebuie s acopere o zon suficient de mare pentru a cre te volumul de snge de la nivelul suprafe ei pielii arunci cnd se urm re te reducerea congestiei organelor interne. - Utiliza i tehnica steril cnd aplica i c ldur umed pe o plag deschis - Utiliza i separat materiale pentru fiecare ochi, pentru a preveni contaminarea - Utiliza i m nu i sterile n loc de pens steril pentru aplicarea compreselor umede. NOTAREA PROCEDURII: - Nota i n planul de ngrijire timpul i data aplic rii c ldurii, tipul de aplica ie temperatura, durata, locul unde se aplic c ldura temperatura pacientului, pulsul, respira ia starea pielii nainte, pe durata i dup tratament semnele complica iilor FI A Nr. 3.2. APLICA II RECI OBIECTIVELE PROCEDURII - Promovarea vasoconstric iei capilare prin inhibarea circula iei locale - Controlarea i ncetinirea snger rii - Reducerea edemelor - ncetinirea activit ii bacteriene n infec ii - Sc derea inflama iei Reducerea durerii - Sc derea temperaturii TIPURI DE APLICA II RECI - uscat dispozitivele pentru aplica ia rece uscat includ: punga cu ghea sau colarul, sau pachete de ghea - umed este mult mai penetrant dect cea uscat dispozitivele pentru aplica ia umed rece includ: compresele reci pentru zone mici ale corpului i comprese mari reci pentru zone mari PRECAU II Se aplic cu precau iune tratamentele reci pentru pacien ii cu: insuficien circulatorie pentru copii i b trni pacien ii cu arterit deoarece exist riscul de distrugere al esutului ischemic. PREG TIREA MATERIALELOR - Termometru, prosop, band adeziv - M nu i sterile - Pentru punga cu ghea sau colar: cuburi de ghea , ap rece de la chiuvet , material absorbant pentru protec ie

31

- Pentru comprese reci: recipient cu cuburi de ghea , recipient cu ap rece de la chiuvet , termometru de baie, comprese, lenjerie de protec ie, material impermeabil pentru acoperire. - Pentru punga cu ghea sau colar Selecta i o pung de ghea a sau un colar de m rime potrivit Umple i punga de ghea sau colarul cu ap rece de la chiuvet pentru a verifica integritatea Goli i apa i umple i apoi colarul pn la jum tate cu ghea m run it pentru a se putea mula pe corpul pacientului. Strnge i de punga cu ghea sau colar pentru a elimina aerul care poate reduce conducerea. Pune i capacul i terge i umezeala de pe punga cu ghea sau colar nveli i punga cu ghea sau colarul cu un material textil protector i pune i o band adeziv peste material. Acoperirea de protectie previne trauma esuturilor i absoarbe condensarea. - Pentru comprese reci Pune i apa rece de la chiuvet ntr-un recipient cu ghea sau ad uga i ghea a n ap Utiliza i un termometru de baie pentru ghidare Ajusta i temperatura apei la 15C EFECTUAREA PROCEDURII: - Identifica i pacientul - Verifica i indica ia medicului i evalua i starea pacientului - Explica i procedura pacientului Asigura i intimitatea pacientului - Camera s fie nc lzit - M sura i i nota i temperatura, pulsul i respira ia nainte de a se face aplica ia rece - Se expune numai zona tratat pentru a evita frisonul - Sp la i minile riguros Aplicarea pungii de ghea sau colarului Plasa i punga cu ghea sau colarul pe locul de tratat i ncepe i cronometrarea Observa i frecvent locul pentru semne de intoleran a esuturilor: albire, marmorare, paliditate, cianoz , macerare sau vezicule. Observa i pacientul pentru tremur turi i pentru plngerile privind arsura sau amor elile. Opri i tratamentul dac apar aceste semne sau simptome i anun a i medicul Ridica i punga sau colarul dup perioada de tratament prescris (uzual 30 de minute). Aplicarea compreselor reci Pune i lenjerie de protec ie sub zona de tratat Scufunda i compresa n ap Scoate i compresa din ap Stoarce i compresa pentru a preveni curgerea pic turilor de ap Aplica i compresa pe locul de tratat i ncepe i cronometrarea aplica iei Acoperi i compresa cu un material impermeabil Pune i o band adeziv Verifica i frecvent locul de aplicare pentru semne i simptome de intoleran a esuturilor Nota i plngerile pacientului arsuri sau amor eli Opri i tratamentul dac se dezvolt aceste semne sau simptome i anun a i medicul Ridica i compresa dup perioada de tratament prescris (uzual 20 de minute) CONSIDERA II SPECIALE - Aplica i rece imediat dup o r nire pentru a minimaliza edemele - Temperaturile reci pot fi tolerate pentru un timp lung cnd locul de tratat este mic - Nu continua i nici o aplica ie mai mult de o or , pentru a preveni vasodilata ia

32

reflexiv - Cnd se aplic rece pe o plag deschis sau o leziune care se poate deschide pe perioada tratamentului, utiliza i tehnica steril - Men ine i tehnica steril pe durata tratamentului la ochi, cu material steril pentru fiecare ochi separat, pentru a preveni contaminarea CAPITOLUL IV. PREG TIREA PREOPERATORIE I NGRIJIREA POSTOPERATORIE FI A Nr. 4.1. PREG TIREA PREOPERATORIE OBIECTIVE SPECIFICE Preg tirea pacientului pentru opera ie prin : restric ionarea aportului de alimente i lichide preg tirea cmpului operator (suprafa a cutanat ) recoltarea produselor pentru examene de laborator efectuarea igienei personale i a altor nevoi de baz asigurarea siguran ei pacientului dup administrarea medica iei preanestezice - Preg tirea documentelor pacientului pentru opera ie prin: revederea semn turii consim mntului chirurgical completarea cu acurate e a listei operatorii - Furnizarea, preoperator, de informa ii i instruc iuni pacientului i familiei. PRINCIPII DE NGRIJIRE - Opera ia este un eveniment important n via a pacientului, generator de stress fizic i psihic. - Teama de spital, de anestezie, de opera ie, de suferin a postoperatorie fac ca bolnavii s fie anxio i, agita i, deprima i psihic. - Incizia operatorie determin durere i predispune la infec ii. Anestezicele i drogurile analgezice au efect depresiv asupra organismului diminund durerea dar i capacitatea de reac ie a pacientului fa de stimulii din mediul nconjur tor. FI A Nr. 4.1.1. PREG TIREA PREOPERATORIE GENERAL DIN ZIUA CARE PRECEDE OPERA IA PREG TIREA PSIHIC A BOLNAVULUI - Se recomand tact i n elegere empatic n comunicarea cu pacientul pentru a reduce disconfortul psihic creat de teama de opera ie, anestezie. - Se recomand selectarea pacien ilor pe saloane, evitndu-se contactul celor nou interna i cu cei care au avut o evolu ie postoperatorie dificil , grav sau cu muribunzii. - Se lini te te pacientul cu privire la anestezie, durere i procedurile preoperatorii - Se respect opiniile pacientului legate de credin e i concep ii. - Se ofer informa ii clare, accesibile legate de actul operator i de consecin ele acestuia (limit ri, mutil ri). - Se ob ine consim mntul scris al pacientului con tient, adult sau al familiei n cazul minorilor sau al pacien ilor incon tien i. - Se stabile te data interven iei i se comunic bolnavului. Consim mntul informat n interven iile chirurgicale este responsabilitatea medicului; nursa este responsabil din punct de vedere etic, nu legal, ac ionnd ca un avocat al pacientului (verificnd dac pacientul a n eles informa iile primite i dac sunt respecta i to i pa ii n preg tirea preoperatorie). - Formele de consim mnt trebuie semnate nainte ca pacientul s primeasc medica ia sedativ , preanestezic . - Se administreaz , la indica ia medicului sedative, hipnotice n seara dinaintea

33

interven iei pentru a asigura o odihn adecvat n timpul nop ii IGIENA PACIENTULUI - Se face baie, sau du , sau toaleta pe regiuni, la pat, n cazul bolnavilor nedeplasabili. - Se cur cu aten ie zonele de flexie i cea ombilical pentru a reduce riscul infec iei prin flora cutanat . CREAREA CMPULUI OPERATOR - Se depileaz zona de interven ie prin raderea pilozit ilor cu un aparat de ras individual, pe o suprafa larg (15 / 25cm) avnd grij s nu se creeze solu ii de continuitate. - Se interzice folosirea cremelor depilatoare care pot da reac ii alergice i irita ii ale mucoaselor din zonele intime. - Nu se depileaz sprncenele n cazul interven iilor la nivelul globului ocular. - Se dezinfecteaz zona ras cu alcool medicinal sau betadin (se exclude riscul la alergie prin anamnez ) - Se acoper cmpul operator cu un cmp steril. - In caz de urgen imediat , bolnavul va fi ras la pat sau la UPU nainte de a fi transportat la blocul operator. Se contraindic , temporar, actul operator n caz de leziuni cutanate n regiunea unde urmeaz s se desf oare interven ia. SUPRAVEGHEREA NAINTEA OPERA IEI - Se m soar i se reprezint grafic func iile vitale: temperatura, puls, T.A, respira ie. - Se cnt re te bolnavul i se apreciaz talia pentru dozarea premedica iei i anestezicelor. - Se semnaleaz medicului eventualele modific ri ale tegumentelor din zonele prev zute pentru interven ie cum ar fi semnele de inflama ie sau de alergie. - Se noteaz i se raporteaz eventualele simptome de infec ie a c ilor respiratorii superioare, precum i apari ia menstrua iei la femei. INVESTIGAREA PARACLINIC - Se verific , obligatoriu, pentru toate tipurile de interven ii chirurgicale: grupul sanguin i factorul Rh hemograma glicemia ureea creatinina sanguin electroli ii serici probele hepatice factorii de coagulare sumarul de urin - Se efectueaz : ECG, radiografie pulmonar . GOLIREA INTESTINULUI TERMINAL - Se face clisma evacuatoare n seara dinaintea i n diminea a interven iei chirurgicale n caz de interven ii pe tubul digestiv. Se administreaz un laxativ cu 12-24 ore inaintea interven iei dac actul operator nu se desf oar pe tubul digestiv i tranzitul bolnavului este normal. RESTRIC IA ALIMENTAR - Se scade aportul alimentar oral cu o zi nainte de opera ie. - Se sisteaz aportul de alimente i lichide de la orele 21, n seara de dinaintea opera iei. - Se interzice fumatul cu o sear nainte de opera ie, precum i consumul de b uturi alcoolice. FI A Nr. 4.1.2. PREG TIREA PREOPERATORIE DIN ZIUA OPERA IEI M SURI GENERALE

34

- Se supravegheaz pacientul s r mn nemncat i s nu fumeze. - Se m soar func iile vitale i vegetative: temperatura, puls, TA.. - Se apreciaz starea general i comportamentul. - Se comunic medicului eventualele modific ri patologice ale func iilor vitale, tusea, coriza, diareea, apari ia menstrua iei la femei i modific ri din zona de interven ie. - Se ndep rteaz bijuteriile, ceasul, peruca, protezele (dentare, membrele artificiale), agrafele de p r, lentilele de contact - Se cere pacientei s - i fac toaleta de diminea f r folosirea machiajului sau a lacului de unghii, a rujului, pentru o bun observare a extremit ilor. - Se invit pacientul s i goleasc vezica urinar sau se monteaz aseptic o sond vezical , dac medicul indic - Se strnge p rul lung ntr-o bonet , sau se mplete te n coad , iar pacientul mbrac o pijama curat , deschis , iar femeile c ma de noapte. ADMINISTRAREA PREMEDICA IEI - Se administreaz medica ia preanestezic (premedica ia) cu 60 de minute nainte de opera ie, dac administrarea este oral i cu 45 de minute nainte de opera ie - n administrarea parenteral - Se interzice pacientului s se mai ridice din pat dup administrarea premedica iei deoarece are ac iune sedativ i deprim circula ia, determinnd hipotensiune arterial ortostatic . - Se predau obiectele de valoare, bijuteriile bolnavului familiei sau nursei- efe, nso ite de procesul verbal. TRANSPORTUL BOLNAVULUI LA SALA DE OPERA IE - Se transport bolnavul la sala de opera ie cu un mijloc adecvat st rii sale - cu brancarda, patul rulant, bine acoperit i nso it de nurs . - Se nso e te bolnavul de documentele administrative: F.O. cu rezultatele investiga iilor, cu consim mntul scris. - Se evit transportul prea devreme la sala de opera ie pentru a nu stresa bolnavul. - Se verific lista operatorie (data, ora, regiunea operatorie). PREG TIREA SALONULUI POSTOPERATOR - Se preg te te, ntre timp, salonul pentru primirea n condi ii oprime, a operatului: igiena salonului aerisirea salonului schimbarea lenjeriei de pat asigurarea cu material de protec ie a patului. - Se verific sursa de oxigen, de aspira ie. - Se preg tesc: tensiometru i stetoscop biauricular stativ trusa de perfuzat solu ii perfuzabile i medicamente prescrise de medic pentru perioada postoperatorie urinar bazinet t vi a renal alte materiale n func ie de tipul interven iei i de ngrijiri (borcan de drenaj, de aspira ie, etc). FI A Nr. 4.1.3. PREG TIREA OPERATORIE SPECIAL OBIECTIVE - Corectarea deficien elor organismului. - Restabilirea echilibrului fiziologic pentru a suporta actul operator.

35

- Evitarea complica iilor grave n timpul sau imediat dup opera ie. INDICA II Pacien i cu risc operator crescut creat de aparatul sau organul pe care se va interveni. - Pacien i cu afec iuni preexistente (tara i): cardiovasculare, pulmonare, hepatice, renale, diabet zaharat. M SURI SPECIFICE A. M SURI SPECIFICE LEGATE DE APARATUL SAU ORGANUL PE CARE SE VA DESF URA OPERA IA - n cazul interven ilor pe aparatul respirator se practic : aspirarea secre iilor traheo-bron ice medica ie specific : - fluidifiante ale secre ilor expectorante - bronhodilatatoare - intuba ia cu sonde speciale - sonda CARLENS (prezint dou bra e, cte unul pentru fiecare bronhie) cnd este necesar excluderea temporar a unui pl mn sau pentru a preveni inunda ia bronsic cu secre ii (ex. Chist hidatic) - n cazul opera iilor pentru stenoza piloric i a opera iilor pe stomac: montarea unei sonde nasogastrice de aspira ie a stazei gastrice, cu 3-4 zile nainte de opera ie sp l tura gastric n seara dinaintea opera iei - n caz de ocluzie intestinal : aspira ie nasogastric reechilibrare hidro-electolitic i.v. - n cazul interven iilor pe colon i rect: golirea con inutului cu 48-72 de ore naintea opera iei prin: - regim alimentar cu pu ine reziduuri (carne, ou , brnz , lapte, iaurt) - regim exclusiv hidric cu 24 ore naintea opera iei administrarea de solu ii hipertone cu 24 ore naintea opera iei: Fortrans (care nu este metabolizat de flora intestinal i nu se absoarbe prin mucoasa intestinal ); se administreaz 4 plicuri dizolvate fiecare n cte 1 litru de ap (4 litri n total) n seara care precede interven ia, fiecare litru fiind b ut ntr-o or . reechilibrarea hidroelectolitic parenteral clisme evacuatorii n cazul n care administrarea Fortrans-ului este contraindicat (stare general alterat , insuficien cardiac , HTA, etc). aseptizarea colonului prin administrarea parenteral de antibiotice B. M SURI SPECIFICE LEGATE DE AFEC IUNILE PREEXISTENTE - Se recomand ob inerea avizului de la medicul specialist n domeniu (diabetolog, cardiolog, gastroenterolog, neurolog, etc) cu specificarea riscului anestezicochirurgical i eventual a m surilor terapeutice necesare att pre-, ct i postoperatorii. - Se vor evita interven iile pentru afec iuni cronice n primele 6-12 luni dup un infarct miocardic acut - Se converte te medica ia cardiac i antihipertensiv sau de reglare a glicemiei pe cale oral n terapie parenteral pn la reluarea tranzitului i alimenta iei postoperator. - Se face reechilibrarea hematologic parenteral (transfuzii) n cazul pacien ilor cu anemie sever , preoperator. - Se aplic m suri specifice pentru pacien ii hepatici: dieta hipercaloric predominant glucidic vitaminoterapie reducerea aportului de proteine pentru a sc dea riscul de apari ie a encefalopatiei portale (la cirotici). - Se recomand profilaxia riscurilor: infec ios, tromboembolic i al hemoragiilor digestive acute "de stress" la pacien ii cu risc major.

36

FI A Nr. 4.1.4. PREG TIREA PREOPERTORIE DE URGEN DEFINI IE Preg tirea preoperatorie pentru interven ia chirurgical efectuat n primele 23 ore de la internare sau n primele 4-6 ore (n caz de semiurgen ). - Preg tirea preoperatorie pentru urgen ele majore cu risc vital. OBIECTIVE - Salvarea vie ii pacientului. - Prevenirea complica iilor intra, i postoperatorii imediate. M SURI PREOPERATORII DE URGEN M surile se aplic n sala de opera ie i se refer la: - toaleta sumar pe regiuni insistndu-se pe aseptizarea regiunii pentru opera ie - monitorizarea func iilor vitale i vegetative - de ocarea bolnavului ocat - recoltarea de urgen a sngelui pentru: HLG, HT, glicemie, uree, teste de coagulare, grup sanguin i factor Rh - administrarea premedica iei FI A Nr. 4.2. NGRIJIREA INTRAOPERATORIE OBIECTIVE SPECIFICE - Controlul infec iei prin respectarea circuitelor i aplicarea tehnicilor aseptice; - Asigurarea siguran ei i protec iei pacientului - Prevenirea complica iilor intraoperatorii. PREG TIREA S LII DE OPERA IE - Nursa de la blocul operator verific cur enia i func ionalitatea aparatelor i echipamentelor din spa iile medicale (s lile de opera ii cu anexele aferente): sp l tor filtru pentru chirurgi cu robinete cu ap steril , spa iu pentru preg tirea materialelor i pentru trezirea operatului, camer protocol operator. n sala de opera ii viscerale verific : - lampa scialitic , oxigenatorul de perete, - aspiratorul chirurgical, aspiratorul de perete, prizele. - se preg tesc: masa cu instrumente sterile, casoletele cu material moale, pachetele cu bluze i m ti sterile, c ruciorul cu medicamente, masa de opera ii REGULI DE BAZ N SALA DE OPERA IE - n sal se intr numai cu echipament de protec ie: halat, papuci, bonet , masc . - Halatele echipei sunt considerate sterile n fa , de la um r pn la mijloc i de la mn pn aproape de cot; zonele nesterile ale halatelor includ umerii, gtul, zonele axilare i spatele. - Mesele acoperite cu cmpuri sunt considerate sterile doar la suprafa ; orice material care atinge suprafa a mesei este considerat contaminat. - Personalul echipei sterile trebuie s stea n apropierea suprafe elor sterile, iar dac - i schimb pozi iile, trebuie s se ntoarc cu fa a c tre fa a celuilalt sau cu spatele c tre spatele celuilalt - Tot personalul trebuie s foloseasc m ti care asigur o filtrare nalt - M tile trebuie s acopere complet nasul i gura i s fie fixate i nu purtate larg n jurul gtului. Cnd m tile sunt ndep rtate, se ating numai leg turile pentru a preveni contaminarea minilor de la zona nazofaringian - Unghiile se taie scurt pentru a preveni str pungerea m nu ilor. ADMITEREA PACIENTULUI N ZONA S LII DE OPERA IE - Protocolul de admitere n zona n care pacientul este inut pn ajunge n sala de opera ie, prevede s se verifice de c tre nurs : numele i num rul de salon al pacientului

37

istoricul st rii de s n tate i starea fizic prezent rezultatele examenelor de laborator i radiografiile grupa de snge i testele de compatibilitate alergiile i orice alte reac ii anterioare la anestezie sau transfuzii prezen a bijuteriilor, a lentilelor de contact, a protezelor dentare i dac pacientul a consumat alimente greutatea i n l imea, n vederea doz rii corecte a drogurilor anestezice. POZI IONAREA PACIENTULUI PENTRU OPERA IE - Responsabilitatea pentru pozi ionarea pacientului revine mpreun nursei, chirurgului i anestezistului - Pozi ionarea pacientului va ine seama de: tipul i locul interven iei mobilitatea articula iilor vrsta pacientului evitarea apari iei leziunilor de compresiune la nivelul esuturilor i nervilor facilitarea func iei cardiocirculatorie i pulmonar - Pozi ionarea corect este important pentru: expunerea adecvat a zonei operatorii accesul u or pentru inducerea anesteziei i administrarea de solu ii i medicamente i.v. promovarea func iilor respiratorii i circulatorii asigurarea intimit ii pacientului prin evitarea expunerilor care nu sunt necesare - Pentru men inerea n pozi ia adecvat interven iei, pacientul va fi fixat cu chingi pe masa de opera ie. PREG TIREA CMPULUI OPERATOR I ANESTEZIA - Se face cur area mecanic a pielii cu ap i s pun - Se dezinfecteaz cu un agent antimicrobian - Se acoper regiunea cu un cmp steril cu fereastr sau cu folie adeziv , transparent , prin care se face incizia i care mpiedic diseminarea florei cutanate; o alternativ este pulverizarea preoperatorie a unei pelicule adezive care mpiedic apari ia contamin rii - Se utilizeaz diferite anestezice i medica ia adjuvant corespunz toare pentru ob inerea st rii de incon tient , de analgezie, relaxare muscular i dispari ie a reflexelor, medicul anestezist este ajutat de nursa de anestezie. - Nursa va supraveghea: func iile vitale, culoarea, temperatura i umiditatea tegumentelor, temperatura corporal , comportamentul bolnavului n cursul inducerii anesteziei: este posibil ca anestezia s determine excitabilitatea pacientului (rde, plnge, vorbe te excesiv, se mi c excesiv), ceea ce necesit imobilizare pentru prevenirea autotraumatiz rii. SUPRAVEGHEREA INTRAOPERATORIE - Obiectivele principale ale supravegherii intraoperatorii a bolnavului sunt: asigurarea unei anestezii corecte men inerea lini tei operatorii depistarea la timp a incidentelor ce pot s apar Elementele de supraveghere: fazele anesteziei - prin m surarea TA, efectuarea EEG cu dispozitive electronice ventila ia pulmonar care poate fi tulburat n urma curariz rii, ac iunii analgeticelor centrale - se apreciaz prin observarea tegumentelor, m surarea frecven ei respiratorii, dozarea gazelor din snge constantele circulatorii se urm resc clinic prin aprecierea ritmului cardiac i m surarea T.A., iar paraclinic cu ajutorul electrocardiogramei sau monitoarelor electrice. aprecierea pierderilor sanguine trebuie f cut ct mai obiectiv innd seama de complexitatea opera iei i de gradul sngerarii - Evalu rile se pot face

38

prin: cnt rirea compreselor utilizate n plag comparativ cu un num r egal de comprese f cute n acela i mod.

39

m surarea sngelui din aspirator determinarea hemoglobinei n lichidul de sp lare a materialului moale - Cantitatea sngelui pierdut este n func ie i de tipul opera iei; astfel se apreciaz c n timpul: curei operatorii a herniei se pierd aproximativ 20-30 ml. snge gastrectomiei subtotale - ntre 250-1700 ml pielotomiei - ntre 125-300 ml. pneumectomiei - ntre 200-2500 ml. histerectomiei - ntre 250-800 ml. NOTE PRIVIND INTERVEN IA CHIRURGICAL (PROTOCOLUL) - Medicul chirurg noteaz (n protocolul operator) informa iile referitoare la opera ie; datele sunt relevante pentru ngrijirea postoperatorie imediat i includ urm toarele: diagnosticul postoperator tipul opera iei (clasic , endoscopic )- care poate orienta ngrijirea anestezicul utilizat orienteaz ngrijirea nursing (pozi ionarea operatului) aprecierea tulbur rilor respiratorii estimarea sngelui pierdut i a compens rii lichidelor pentru prevenirea sau combaterea dezechilibrului hidro-electrolitic tuburile de dren, sondele de aspira ie, sondele vezicale - Nursa verific inventarul materialelor i instrumentelor folosite: pense, comprese, cmpuri sterile. APRECIEREA GENERAL A ST RII OPERATULUI NAINTE DE A FI TRANSPORTAT DE LA SALA DE OPERA IE FI A Nr. 4.3. SUPRAVEGHEREA I NGRIJIREA POSTOPERATORIE DEFINI IE - Perioada postoperatorie imediat = perioada care dureaz de la sfr itul interven iei chirurgicale pn la restabilirea st rii de cuno tin i a func iilor vitale; se mai nume te perioada de trezire. Perioada postoperatorie precoce ncepe din momentul n care pacientul a fost complet recuperat din anestezie i se termin n momentul extern rii. OBIECTIVE Restabilirea homeostaziei fizice i psihice. - Prevenirea i tratarea prompt a complica iilor postoperatorii imediate i precoce. - Managementul durerii SUPRAVEGHEREA POSTOPERATORIE - Se face n compartimentul postoperator. - Se supravegheaz func iile vitale (R, P, T, T.A., starea de con tien , durerea, Sp02) din 15' n 15' pn devin stabile i se noteaz n fi a de trezire a operatului. - Se raporteaz imediat medicului anestezist i chirurgului orice modificare (cianoza cu transpira ii, tirajul mu chilor intercostali, n caz de obstruc ie respiratorie, de exemplu). - Se observ aspectul general al operatului: n mod obi nuit este palid, cu extremit i reci, cu psihic lent i sensibil la durere. - Se verific permeabilitatea i pozi ia cateterelor, sondelor, tuburilor de dren. TRANSPORTUL DE LA BLOCUL OPERATOR - Se aplic m suri de protec ie i de siguran a pacientului, mai ales n cazul celor agita i. - Se transport operatul cu func iile vitale i vegetative stabile n salonul postoperator sau n STI. - Se evit , pe timpul