tematica instruire ssm

of 25 /25
S.C. S.R.L. NR……………/………….. APROBAT, DIRECTOR TEMATICA INSTRUCTAJELOR PERIODICE IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA Pentru anul 2010 I.Instruirea salariatilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca se efectueaza in conformitate cu necesarul de instruire nr……../2006in conformitate cu Legea SSM nr.319/2006,a H.G. 1425/2006-normele de aplicare ale acesteia dupa cum urmeaza: -lunar in prima decada a lunii pentru muncitori -semestrial in prima decada a primei lunii din semestru pentru personal TESA,sefi sectie. Durata instructajului periodic va fi de minim 2 ore. 1.Lunar,instructajul periodic va cuprinde informatii privind: -Instructiunile proprii specifice de SSM intocmite de unitate si afisate la locul de munca -riscurile de accidente si imbolnaviri profesionale specifice locului de munca unde este repartizat executantul ,asa cum rezulta ele din evaluarile effectuate ,particularitatile fluxului

Upload: claudiu-dmlp

Post on 31-Jul-2015

7.149 views

Category:

Documents


53 download

TRANSCRIPT

Page 1: Tematica Instruire SSM

S.C. S.R.L.

NR……………/………….. APROBAT, DIRECTOR

TEMATICA INSTRUCTAJELOR PERIODICE IN DOMENIULSECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

Pentru anul 2010

I.Instruirea salariatilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca se efectueaza in conformitate cu necesarul de instruire nr……../2006in conformitate cu Legea SSM nr.319/2006,a H.G. 1425/2006-normele de aplicare ale acesteia dupa cum urmeaza:

-lunar in prima decada a lunii pentru muncitori-semestrial in prima decada a primei lunii din semestru pentru

personal TESA,sefi sectie.Durata instructajului periodic va fi de minim 2 ore.1.Lunar,instructajul periodic va cuprinde informatii privind:

-Instructiunile proprii specifice de SSM intocmite de unitate si afisate la locul de munca

-riscurile de accidente si imbolnaviri profesionale specifice locului de munca unde este repartizat executantul ,asa cum rezulta ele din evaluarile effectuate ,particularitatile fluxului tehnologic ,precum si masurile de prim ajutor in caz de accidente

-notiuni de legislatie .2.Semestrial ,va cuprinde informatii privind:

-notiuni de legislatie-instructiuni proprii specifice de SSM-riscuri de accidente si imbolnaviri profesionale specifice locului de

munca unde este repartizat executantul,asa cum rezulta ele din evaluarile effectuate

-notiuni de prim ajutor.3.In cazul detasarii temporare a salariatilor ,pentru efectuarea de diverse lucrari ,altele decat cele pentru care au fost instruiti,seful locului de munca care conduce si raspunde de lucrarea respectiva ii va instruii potrivit pct.1 din prezenta tematica.4.Instructajele periodice de SSM se vor completa cu prelucrarea urmatoarelor materiale:

Page 2: Tematica Instruire SSM

A. Instructajul periodic lunar

Ianuarie-H.G. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate pentru locul

de munca.-ISSM specifice-Primul ajutor la locul accidentului:cp.1-2.

Februarie-HG 1051/2006 privind cerintele minime de securitate pentru

manipularea maselor care prezinta riscuri de afectiuni lombare-ISSM specifice-Primul ajutor la locul accidentului: cp.3-4.

Martie-HG 1048/2006 privind cerintele minime pentru utilizarea

echipamentului individual de protectie la locul de munca-ISSM specifice-Primul ajutor la locul accidentului : cp.5-6.

Aprilie-HG 971/2006 privind cerintele minime de semnalizare de securitate

si sanatate in munca la locul de munca-ISSM specifice-Primul ajutor la locul accidentului: cp.7-8.

Mai-Legea 319/2006, legea SSM:cp.1-3-ISSM specificePrimul ajutor la locul accidentului:cp.9-10

Iunie-Legea 319/2006, legea SSM:cp. 4-5-ISSM specifice-Primul ajutor la locul accidentului:cp.11-12

Iulie-Legea 319/2006, legea SSM: cp. 6-7-ISSM specifice-Primul ajutor la locul accidentului: cp.13-14.

August-Legea 319/2006,legea SSM cp.8-11-ISSM specifice-Primul ajutor la locul accidentului: cp.15-16

Septembrie

Page 3: Tematica Instruire SSM

-HG 1425/2006,norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006:cp.1-3

-ISSM specifice-Primul ajutor la locul accidentului :cp.17-18.

Octombrie-HG 1425/2006,norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006

cp.4-6-ISSM specifice-Primul ajutor la locul accidentului :cp. 19-partea 3-a.

Noiembrie-HG 1425/2006,norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006:cp.

7-8-ISSM specifice-Primul ajutor la locul accidentului: cp.21

Decembrie-Factori de risc specifici de accidentare si imbolnavire profesionala-H.G.1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate

pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca-Testarea cunostintelor accumulate in urma instructajelor.

B. Instructajul periodic semestrial

Semestrul I.

Page 4: Tematica Instruire SSM

-HG 1091/2006 privind cerintele minime de securitate pentru locul de munca

-HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca

-HG 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

-HG 1048/2006 privind cerintele minime pentru utilizarea EIP la locul de munca

-HG 971/2006 privind cerintele minime de semnalizare de SSM la locul de munca.

-ISSM specifice-Primul ajutor la locul de munca

Semestrul II-Legea 319/2006,legea SSM-HG 1425/2006,norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006-Factori de risc specifici de accidentare si imbolnavire profesionala-ISSM specifice

5.Executanti vor fi repartizati pentru lucrul la inaltime(min 2,5 m)numai daca pe langa instruirea specifica de SSM sunt echipati cu echipament individual de protectie,au o persoana desemnata prin decizie scrisa sa supravegheze lucrarea si au viza medical pe fisa de instructaj “Apt pentru lucrul la inaltime”

Instructajele se vor finalize cu testarea cunostintelor accumulate in urma lor conform programului annual de testari.

Testarile se vor da astfel:-persoanele desemnate sa efectueze instructajul la locul de

munca, testeaza salariatii din subordine.-Lucratorul desemnat pentru toti salariatii.

Rezultatele testarilor vor fi consemnate in fisa de instructaj.

INTOCMIT,…………………………..

Page 5: Tematica Instruire SSM

S.C. ………………………….. S.R.L.

NR…………/…………….. APROBAT, DIRECTOR ………………

TEMATICA INSTRUCTAJELOR PERIODICE IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA

Pentru anul 2010

1.Instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta este parte componenta a pregatirii profesionale si are ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor necesare in vederea prevenirii si contracararii efectelor acestora.2.Instruirea in domeniul situatiilor de urgenta se executa in conformitate cu OMAI 712/2005,Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor,iar nerespectarea acestui act normative atrage raspunderea administrativa,materiala,contraventionala,civila sau penala dupa caz.3.Nu vor fi admise la lucru persoanele neinstruite privind modul de actiune si de contracarare a efectelor unor situatii de urgenta precum si cele care nu si-au insusit notiunile predate cu ocazia instructajelor.4.Instructajele periodice privind situatiile de urgenta se executa de catre conducatorii directi ai locurilor de munca numiti prin dispozitia conducerii societatii.5.Durata instructajului minim este de 2 ore.6.Instructajele periodice se efectueaza dupa cum urmeaza:

-lunar in prima decada a lunii pentru toti salariatii.7.Instructajul special pentru lucrari periculoase se executa inaintea inceperii lucrarilor care implica existenta unor factori de risc care pot determina sau favoriza producerea unor factori de risc .8.Instructajul pentru lucrari periculoase se executa astfel :

-privind tehnologia de executie ,de catre conducatorul formatiei de lucru.

-privind conditiile tehnologice,de catre conducatorul locului de munca.9.La toate instructajele periodice se vor prelucra normele si instructiunile specifice locului de munca si echipamentelor tehnice la care lucreaza salariatii respective,demonstratii practice,acte normative,cunoasterea si utilizarea mijloacelor de prima interventie etc.

Page 6: Tematica Instruire SSM

10.Instructajul periodic pe anul 2010 se completeaza dupa cum urmeaza:

A. Instructajul periodic lunar

Ianuarie-Legea 307/2006 art.1-20-Notiuni despre protectia civila

Februarie-Legea 307/2006art.21-40

Martie-Legea 307/2006 art.41-56

Aprilie-OMI 163/2007 art. 1-30

Mai-OMI 163/2007 art.31-50-Notiuni despre dezastre-Reguli de comportare si masuri de protectie in caz de dezastre

Iunie-OMI 163/2007 art.51-70-Protectia populatiei si a bunurilor materiale prin evacuare

Iulie-OMI 163/2007 art.71-90-Instintarea si alarmarea populatiei-Semnale de alarma,regului de comportament.

August-OMI 163/2007 art.91-110-Planul de evacuare,Organizarea interventiei,Planul de interventie

Septembrie-OMI 163/2007 art.111-130

Octombrie-OMI 163/2007 art.131-157-Tehnica de stingere a incendiilor,mijloace de stingere a incendiilor.

Noiembrie -Mijloace de protectie individuale si collective

-Managementul la dezastreDecembrie

-Testarea cunostintelor-Aplicatie practica

Page 7: Tematica Instruire SSM

B. INSTRUCTAJUL PERIODIC SEMESTRIAL

Semestrul I-Legea 307/2006-OMI 163/2007 art.1-70-Notiuni despre protectia civila-Notiuni despre dezastre -Reguli de comportare si masuri de protectie in caz de dezastre-Protectia populatiei si a bunurilor materiale prin evacuare.

Semestrul II-OMI 163/2007 art 71-157-Instintarea si alarmarea populatiei-Semnale de alarma,reguli de comportament-Planul de evacuare,Organizarea interventiei,Planul de interventie-Tehnica de stingere a incendiilor,mijloace de stingere a incendiilor-Mijloace de protectie individuale si collective-Managementul la dezastre-Testarea cunostintelor-Aplicatie practica

11.Instructajul periodic de instruire a salariatilor pentru situatii de urgenta se certifica prin inscrisuri realizate in Fisa individuala de instructaj pentru situatii de urgenta .12.Conducatorii locurilor de munca vor pastra aceste fise de instructaj pentru personalul din subordine .13.Periodic se vor testa cunostintele acumulate in urma instructajelor ,testari ale caror rezultat vor fi trecute in fisa de instructaj.14.Responsabilul PSI va testa annual cunostintele accumulate de salariati in urma instructajelor,acordand calificative in fisa de instructaj.

INTOCMIT,…………………..

Page 8: Tematica Instruire SSM

S.C. S.R.L.

DECIZIA

Nr………din………………

Subsemnatul………………………,administrator al S.C…………………S.R.L.,avand in vedere prevederile Legii securitatii muncii nr.319/2006,emit urmatoarea:

DECIZIE:

Art.1. – Incepand cu data prezentei se stabileste metodologia efectuarii “instructajului introductive general de protectia muncii”Art.2. – Instructajul introductive general se face:

a) noilor incadrati in munca;b) celor transferati de la o unitate la alta;c) celor veniti in unitate ca detasati;d) elevilor scolilor profesionale

e) persoanelor aflate in unitate in perioada de proba in vederea angajarii.Art.3. – Instructajul introductive general se va efectua de catre responsabilul cu protectia muncii din societate.

Instructajul introductive general se va consemna in mod obligatoriu in fisa individuala de instructaj,cu pasta sau cerneala ,cu indicarea materialului predate(Legea 319/2006,HG 1425/2006,Planul de securitate si sanatate in munca,riscurile evaluate/unitate,Primul ajutor la locul accidentiului),duratei si datei de instruire,semnandu-se de catre cel care a fost instruit si de cel care a efectuat instructajul.

Art.4. – Durata instructajului este de 8 ore.Art.5. – Dupa terminarea perioadei de Instructaj introductive

general,personalul instruit va fi supus verificarii cunostintelor de protectia muncii ,prin examinare.

Verificarea insusirii cunostintelor se efectueaza de catre lucratorul desemnat cu protectia muncii,prin semnarea fisei de instructaj.

ADMINISTRATOR, ………………………………

Page 9: Tematica Instruire SSM

S.C. S.R.L.

D E C I Z I ANr……….din……………..

Subsemnatul………………………………,DIRECTOR al S.C. …………………. S.R.L.,avind in vedere prevederile Legii 307/2006,OMAI 712/2005,precum si OMI 163/2007,privind instruire in domeniul Situatiilor de Urgenta, emit urmatoarea:

D E C I Z I E

Art.1.Incepand cu data prezentei se stabileste metodologia si tematica efectuarii:-I.instructajul introductive general SU;-II.instructajul la locul de munca SU;-III.instructajului periodic SU.

I. Metodologia efectuarii instructajului introductive general

Art.2. – Incepand cu data prezentei se stabileste metodologia efectuarii “instructajului introductive general de SU”.

Art.3. – Instructajul introductive general se face:a) noilor incadrati in munca;b) celor transferati de la o unitate in alta;c) celor veniti in unitate ca detasati;d) elevilor scolilor profesionale ,liceelor si studentilor aflati in practica de

specialitate;e) persoanelor angajate ca angajati sezonieri,temporary sau zilieri.

Art.4. – In cadrul instructajului introductive general se vor expune,in principal urmatoarele tematici:

a)sistemul de acte normative generale care reglementeaza activitatea de aparare impotriva incendiilor si de acte normative specifice profilului societatii;

b)modul de organizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor la nivelul societatii;

c)formele si metodele specifice de prevenire si stingere a incendiilor;d)mijloacele tehnice de prevenire si stingere si modul de utilizare a

acestora;e)modul de actiune in cazul observarii si anuntarii unui incendiu.

Art.5. –Instructajul introductive general se va efectua de catre lucratorul desemnat cu SU.

Instructajul introductive general se va consemna in mod obligatoriu in fisa individuala de instructaj,cu pasta sau cerneala,cu indicarea materialului predat, duratei si datei de instruire,semnandu-se de cel care a fost instruit si de cel care a efectuat instructajul.

Page 10: Tematica Instruire SSM

Art.6. –Durata instructajului este de 8 ore.

Art.7. –Dupa terminarea perioadei de instructaj iroductive general ,personalul instruit va fi supus verificarii cunostintelor,prin examinare orala sau pe baza de teste.

Art.8. –Tematica instructajului introductive general este anexata prezentei.

II. Metodologia efectuariiinstructajului la locul de munca

Art.9. Instructajul la locul de munca,se face dupa instructajul introductive general si are ca scop prezentarea riscurilor si masurilor de prevenire specifice locului de munca unde a fost repartizata persoana respective.

Instructajul la locul de munca se face:a)noilor incadrati in munca;b)celor transferati de la o unitate la alta;c)celor veniti in unitate ca detasati;d)elevilor scolilor profesionale,liceelor si studentilor aflati in practica de

specialitate;e)persoanelor angajate ca angajati sezonieri,temporari sau zilieri.

Art.10.Instructajul la locul de munca ,pentru toti salariatii din cadrul societatii,se efectueaza de catre lucratorul desemnat cu SU.Admiterea definitiva la lucru va fi aprobata de catre seful ierarhic superior al conducatorului locului de munca.Instructajul la locul de munca,se va consemna in mod obligatoriu in fisa individuala de instructaj ,cu pasta sau cerneala ,cu indicarea materialului predate ,duratei si datei instruirii,semnandu-se de cel instruit,cel care a efectuat instructajul sic el care l-a admis definitive la lucru.

Art.11.Instructajul la locul de munca va include obligatoriu demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o va desfasura si va cuprinde informatii privind:

-cauzele potentiale si riscurile(pericolele) de incendiu si/ sau explozie specifice locului de munca ,masurile de prevenire a acestora;

-descrierea,functionarea si modul de urmarire si interventie la instalatiile si sistemele de siguranta ale masinilor si utilajelor de la locurile de munca ,inclusive la cele de prevenire a incendentelor si avariilor tehnologice;

-continutul instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si a planului de interventie specifice;

-sarcinile specifice ce ii revin persoanei instruite pentru prevenirea incendiilor,evacuarea persoanelor si a bunurilor si pentru anuntarea si stingerea incendiilor.

Art.12. –Durata instructajului la locul de munca este de 8 ore.

Art.13. –Tematica instructajului la locul de munca este anexata prezentei.

Page 11: Tematica Instruire SSM

III Metodologia efectuarii instructajului periodic

Art.14.Instructajul periodic se face intregului personal si are drept scop aprofundarea normelor PSI,completandu-se in mod obligatoriu si cu demonstratii practice.

Instructajul periodic se va face suplimentar celui programat si in urmatoarele cazuri:

a)-cand un salariat a lipsit peste 30 de zile calendaristice din productie;b)cand s-a modificat procesul tehnologic ori au fost introduce noi tehnologii;c)cand au aparut modificari ale legislatiei specifice;d)la reluarea activitatii,dupa producerea unui eveniment

negative(incendiu,explozie,calamitate naturala,avarie);

Art.15.Tematica de instruire pentru anul 2009 este anexata prezentei decizii:

Art.16.Durata si periodicitatea instructajului periodic pentru intreg personalul din cadrul societatii este urmatoarea:

- 2 ore la 6 luni pentru personalul de conducere;- 2 ore la 3 luni pentru personalul tehnic-administrativ si economic;- 2 ore lunar pentru personalul de executie;Pentru personalul nou angajat,instructajul periodic se va face in ziua urmatoare

efectuarii instructajului la locul de munca.La cei care nu au participat la instruire ,se va trece in fisa de instructaj cauza

neparticiparii (CO,medical etc.).Instruirea acestora se face in prima zi de prezenta la serviciu inainte de inceperea activitatii de productie.

Art.16.Dupa efectuarea instructajului periodic, fisa de instructaj se semneaza de cel instruit si de cel care a efectuat instructajul ,confirmand pe baza examinarii persoanei respective(examinare orala sau pe baza de teste),ca acesta si-a insusit materialul predate.

Art.17.Fisa de instructaj se intocmeste pentru personalul permanent,angajat cu conventii civile sau detasat,pentru lucratorii sezonieri,temporary sau zilieri si va fi pastrata de catre conducatorul locului de munca.

Art.18.Responsabilul de securitatea muncii,S.U. pe societate,sefii locurilor de munca ,persoanele cu functii de conducere care au in subordine angajati,vor duce la indeplinire prevederile prezentei decizii.

Art.19.Prezenta decizie va fi adusa la cunostinta tuturor persoanelor implicate si vor semna pentru aceasta.

INTOCMIT,…………………..

Page 12: Tematica Instruire SSM

S.C…………………………S.R.L.

D E C I Z I A

Nr……..din……………

Subsemnatul………………………………….,DIRECTOR al S.C……………………………………………..,avind in vedere prevederile Legii 307/2006,Legii 481/2004,precum si OMAi 712/2005,privind instruirea in domeniul situatiilor de urgenta,emit urmatoarea:

DECIZIE

Art.1.Instruirea salariatilor in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor este parte componenta a pregatirii profesionale a acestora si are ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor necesare in vederea prevenirii si stingerii incendiilor la locul de munca si in incinta societatii.

Art.2. Categoriile de instructaje in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor prin care se realizeaza instruirea instruirea la angajare si instruirea periodica,sunt:

a)instructajul introductive general;b)instructajul specific locului de munca ;c)instructajul periodic;d)instructajul special pentru lucrari periculoase;e)instructajul la conversia profesionala;f)instructajul pentru personalul din afara societatii.

Art.3.Instructajul introductive general vizeaza dobandirea de cunostinte cu privire la:

a)sistemul de acte normative generala care reglementeaza activitatea de aparare impotriva incendiilor si de acte normative specifice profilului unitatii ;

b)modul de organizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor la nivelul societatii;

c)formele si metodele specifice de prevenire si stingere a incendiilor;d)mijloace tehnice de prevenirebsi stingere a incendiilor ,cu care sunt echipate

constructiile si instalatiile tehnologice proprii si modul de utilizare a acestora;e)modul de actiune in cazul observarii si anuntarii unui incendiu;f)actiunile ce trebuie intreprinse dupa perceperea alarmai de incendiu;La instructajul introductive general participa urmatoarele categorii de personae:a)noii angajati in munca (pe baza de contract individual de munca,conventie civila

etc.);b)salariatii transferati de la o unitate la alta sau detasati in unitatea respectiva;c)lucratorii sezonieri,temporary sau zilieri;

Page 13: Tematica Instruire SSM

d)elevii scolilor profesionale,liceelor industriale si studenti aflati in practica de specialitate.

In cazul uni numar mare de participanti ,la aceasta categorie de instructaj se vor constitui grupe avand cel mult 20 persoane.

Durata instructajului introductive general va fi de 8 ore si se va efectua de lucratorul desemnat cu PSI.

La terminarea perioadei de instructaj introductive general persoanele instruite vor fi verificate pe baza de teste asupra cunostintelor accumulate ,pentru fiecare categorie de personal stabilindu-se nivelul minim de cunostinte necesare.

Nu vor fi admise la locurile de munca persoanele care nu si-au insusit nivelul minim de cunostinte prezentate in cadrul instructajului introductive general.

Art.4.Instructajul specific locului de munca se face dupa instructajul introductiv general,executandu-se individual de catre seful locului de munca unde urmeaza sa fie incadrata persoana respectiva.

La efectuarea instructajului specific locului de munca se urmareste sa se asigure participantilor cunostinte referitoare la:

a)caracteristicile fizico-chimice si clasele de periculozitate ale substantelor ,materialelor si produselor utilizate la locul de munca ;

b)cauzele potentiale si riscurile(pericolele) de incendiu si/sau explozie specifice locului de munca,masurile de prevenire a acestora;

c)descrierea,functionarea si modul de urmarire si interventie la instalatiile si sistemele de siguranta ale masinilor si utilajelor de la locurile de munca,inclusiv la cele de prevenirea incidentelor si avariilor tehnologice;

d)continutul instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si a planului de interventie;

e)descrierea,functionarea,amplasarea si modul de actionare a instalatiilor ,utilajelor,aparatelor,dispozitivelor si mijloacelor de protectie impotriva incendiilor;

f)sarcinile specifice care ii revin persoanei instruite pentru prevenirea incendiilor ,evacuarea persoanelor si a bunurilor si pentru anuntarea si stingerea incendiilor;

Durata instructajului va fi de 8 ore repartizate pe timpul perioadei de lucru de proba.

Tematicile prezentate pe timpul instructajului specific locului de munca vor fi urmate in mod obligatoriu de demonstratii practice.

Admiterea definitive la lucru a persoanelor instruite se va face numai dupa verificarea nivelului de insusire a cunostintelor.

Art.5.Instructajul periodic se executa cu toate categoriile de salariati si are o durata de cel putin 2 ore,avand drept scop reanprospatarea ,completarea si detalierea cunostintelor dobandite prin instructajul introductive general si prin instructajul specific locului de munca.

Instructajul periodic se executa pe baza tematicii anuale si a graficului de instruire ,aprobate de directorul general al societatii.

Tematica orientativa anuala de instruire ,adaptata fiecarei categorii de salariati ,se va structura astfel:

a)actele normative care reglementeaza activitatea de aparare impotriva incendiilor;

Page 14: Tematica Instruire SSM

b)obligatiile generale si specifice care revin categoriilor de salariati;c)riscul de incendiu ,cauzele potentiale de incendiu prezentate de instalatiile

utilitare ale constructiilor si de procesele de munca desfasurate,normele,regulile si masurile de prevenire si inlaturare a acestora;

d)descrierea,functionarea intretinerea si modul de utilizare a tuturor sistemelor de protectie impotriva incendiilor ,aflate in dotare;

e)actiunea salariatilor in cadrul echipelor de interventie (raspuns) in caz de incendiu la antrenamente si exercitii practice.

Tematica orientativa se adapteaza si se completeaza pe parcurs de catre cei care executa instruirea cu concluziile si invatamintele rezultate din:

a)controalele efectuate privind respectarea normelor si a sarcinilor stabilite;b)incendiile si evenimentele produse in sectoare de activitate similare;c)alte probleme care se considera necesare.Intervalul dintre doua instructaje periodice va fi urmatorul:

-3 luni pentru personalul muncitor cu functii de de executie sau operative;-3 luni pentru personalul care lucreaza direct si nemijlocit la aparate,masini,utilaje si instalatii tehnologice(tehnicieni,maistri,subingineri,ingineri),precum si pentru analisti;-6 luni pentru personalul TESA din sectiile si sectoarele de productie,control ethnic,cercetare ,proiectare,de intretinere si reparatii,investitii,transporturi;-6 luni pentru personalul TESA care are atributii de organizare ,conducere si control(sefi de sectie,ateliere,instalatii,depozite etc.)pentru cel din conducerea agentului economic;

Instructajul periodic se va face obligatoriu ,in urmatoarele cazuri:a)cand un sal;ariat a lipsit mai mult de 30 zile calendaristice de la locul de munca;b)cand s-au adus modificari procesului tehnologic sau au fost introduce noi

tehnologii;c)la reluarea activitatatii dupa producerea unui eveniment negative

(incendiu,explozie,calamitatenaturala,avarie);d)cand au aparut modificari ale legislatiei specifice domeniului aparari impotriva

incendiilor sau conexe acesteia.Pe timpul desfasurarii instructajului periodic se va pune accent pe demonstratiile

practice,salariatii fiind angrenati efectiv in executarea unor operatiuni specifice.Verificarea persoanelor instruite privind cunostintele insusite si deprinderile

formate in timpul instructajului periodic se va face prin sondaj ,insistandu-se de fiecare data pentru clarificarea problemelor si eliminarea deficientelor constatate.

Annual se efectueaza o verificare de fond pe baza de teste tip chestionar asupra nivelului de insusire si cunoastere a problematicii care a facut obiectul instructajului periodic,rezultatele consmnandu-se in fisa individuala de instructaj.

Instructajul periodic se face astfel:-pentru personalul muncitor ,de catre conducatorul locului de munca respective, sau de catre lucratorul desemnat cu PSI;-pentru personalul incadrat pe functii tehnice si administrative din sectoarele de productie si din compartimentele de cercetare,proiectare,intretinere,reparatii,controlul calitatii,aprovizionare tehnico-materiala si desfacere,de catre sefii compartimentelor respective;-pentru sefi de sectii,sectoare,compartimente si servicii functionale si sefii de departamente ,de catre conducatorul ethnic.

Art.6. Instructajul special pentru lucrari periculoase se executa inainte de inceperea unor lucrari in timpul carora pot aparea situatii generatoare de incendiu din

Page 15: Tematica Instruire SSM

cauza manifestarii unor surse specifice de aprindere sau a crearii unor conditii potential explosive.

Lucrarile care fac obiectul unui astfel de instructaj se refera in principal la:a)lucrari de taiere sau lipire cu flacara;b)lucrari de sudare;c)lucrari care pot provoca scantei mecanice;d)lucrari care pot provoca scantei si arcuri electrice sau scurtcircuite;e)lucrari de topire a bitumului sau asfaltului;f)lucrari de curatare prin ardere a unor utilaje ,aparate,conducte tehnologice sau

conductoare electrice;g)lucrari pentru distrugerea prin ardere a unor deseuri sau reziduri nerecuperabile

sau neutilizabile;h)lucrari la care se utilizeaza foc deschis (dezghetari,decongelari,aprinderea

cuptoarelor tehnologice,cazanelor,etc.);i)punerea ori repunerea in functiune a instalatiilor si utilajelor tehnologice care

prezinta risc foarte mare de incendiu sau oprirea acestora;j)aplicarea unor materiale de protectie din care se pot degaja cu usurinta vapori si

gaze inflamabile si/sau explosive;k)curatarea interioara a unor vase ,rezervoare ,recipiente,sau sisteme de evacuare

in care au fost stocate ,prelucrate sau vehiculate produse combustibile etc.;Instructajul special pentru lucrari periculoase se efectueaza astfel:a)privind tehnologia de executie ,de catre conducatorul formatiei de lucru;b)privind conditiile tehnologice ,de catre conducatorul locului de munca.Efectuarea instructajului special pentru lucrari periculoase se consemneaza in

permisul(autorizatia) de executie a lucrarii.

Art.7.Instructajul pentru personalul din afara unitatii se desfasoara cu persoanele care executa temporar diferite activitati in locuri cu risc de incendiu si/sau de explozie din incinta societatii,si anume:

a)personalul societatilor comerciale de constructii-montaj si instalatii;b)personalul societatilor comerciale(firmelor) de reparatii,revizii,intretinere si de

service;c)conducatorii auto ,pe mijloacele pentru transportul materialelor periculoase si

personalul apartinand cailor ferate;d)personalul de paza apartinand altor societati comerciale sau firme specializate;e)vizitatori in grup de minimum 5 persoane.Instructajul pentru personalul din afara societatii se efectueaza de catre persoana

desemnata de conducatorul unitatii.Problematica instructajului va consta in:

a)prezentarea procedurilor specifice instructajului introductive general pentru categoriile de personae prevazute la lit.a) si b);b)prezentarea procedurilor din cadrul instructajului specific locului de munca pentru categoriile de personae prevazute la lit.c) si d);c)prezentarea procedurii special intocmite pentru persoanele prevazute la lit.e),prin care acestea vor fi instruite sumar(maximum 15 minute) asupra principalelor reguli de prevenire a incendiilor pe care trebuie sa le respecte si sunt atentionate asupra unor pericole existente in anumite locuri de pe traseul parcurs in incinta societatii.

Page 16: Tematica Instruire SSM

Consemnarea efectuarii instructajului pentru personalul din afara societatii se face intr-un process verbal intocmit in acest scop,care sa contina problematica prezentata,insotit de tabele cuprinzand numele ,prenumele si semnatura persoanelor instruite.

Art.8.Instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se certifica prin inscrisuri realizate,dupa caz,in fisa individuala de instructaj p.s.i. sau process verbal de instruire.

Fisele individuale de instructaj p.s.i. se intocmeste pentru toate persoanele angajate.

Dupa efectuarea instructajelor este obligatorie completarea fiselor individuale de instructaj p.s.i.,inscrisul efectuandu-se cu pasta sau cerneala.

Dupa completare, fisa individuala de instructaj p.s.i. se semneaza de catre persoana instruita si de persoanele care au efectuat si verificat instructajul .Prin semnatura persoana instruita demonstreaza participarea la instructaj,iar persoana care a verificat instructajul confirma,pe baza examinarii persoanei instruite ,ca aceasta si-a insusit cunostintele.

Conducatorii locurilor de munca vor pastra fisele individuale de instructaj p.s.i.pentru personalul din subordine.

Art.9.Prevederile prezentei decizii vor fi aduse,in scris pe baza de semnatura, la cunostinta persoanelor nominalizate si vor fi prelucrate cu tot personalul muncitor.

Art.10.Pentru nerespectarea prevederilor prezentei decizii personalul ce se face vinovat va fi sanctionat ,in functie de gravitatea faptei ,cu:-Avertismment;-Diminuarea salariului cu 5-10 %,pe o perioada de trei luni;-Amenda contraventionala conf.art.1,alin.58-59 din H.G.R. nr. 678/1998,modificata prin H.G.R. nr.786/2002 (numai de catre organelle abilitate ale I.S.U.ARGES).

DIRECTOR, ……………………………………