tablouri multi-dimensionale (1)

of 18 /18
Tablouri multi-dimensionale Implementări ale tabloului tri-dimensional

Upload: tugulschipaint9

Post on 01-Jan-2016

36 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

fdsaf sdfd

TRANSCRIPT

Page 1: Tablouri Multi-dimensionale (1)

Tablouri multi-dimensionale

Implementări ale tablouluitri-dimensional

Page 2: Tablouri Multi-dimensionale (1)

©Silviu GÎNCU

Tablou unidimesional. Implementări. Tablou bidimensional. Implementări. Ce reprezintă un tablou multidimenional, unde

le utilizăm ?

Recapitulare

Page 3: Tablouri Multi-dimensionale (1)

©Silviu GÎNCU

Reprezentarea tabloului tridimensional

Page 4: Tablouri Multi-dimensionale (1)

©Silviu GÎNCU

O carte conţine p (p<50) pagini. Fiecare paginăconţine până la n (n<100) fraze (lungimea fiecărei fraze nu va depăși 1000 caractere). Determinaţi numărul de cuvinte din fiecare

frază. Afișaţi fraza cea mai lungă (conţine cele mai

multe caractere). Afișaţi frazele în ordine crescătoare pe fiecare

pagină.

Implementări ale tabloului tridimensional

Page 5: Tablouri Multi-dimensionale (1)

©Silviu GÎNCU

char f[50][100][1000];int i,j,n,p;main(){cout<<"Indicati nr. de pagini p="; cin>>p;cout<<"Indicati nr. de fraze n="; cin>>n;for(i=0;i<p;i++){cout<<"scrieti "<<n<<" fraze"<<endl;for(j=0;j<n;j++)gets(f[i][j]);

}cout<<"Informatia introdusa"<<endl;for(i=0;i<p;i++){cout<<setw(30)<<"Pagina "<<i<<endl;for(j=0;j<n;j++)puts(f[i][j]);

}}

Soluţie

Execuţie

Page 6: Tablouri Multi-dimensionale (1)

©Silviu GÎNCU

Citirea de la tastatură a elementelor tabloului; Afișarea elementelor tabloului; Determinarea sumei tuturor elementelor; Determinarea elementului minimal, maximal și a

poziţiilor acestuia; Parcurgerea unei feţe a tabloului; Parcurgerea unei secţiuni; Determinarea sumei dintre douătablouri tridimensionale.

Tablou tridimensional cu numere întregi

Page 7: Tablouri Multi-dimensionale (1)

©Silviu GÎNCU

Mediile pe discipline ale fiecărui elev se pot păstra într-un tablou bidimensional:

Mediile elevilor

Page 8: Tablouri Multi-dimensionale (1)

©Silviu GÎNCU

Mediile pe discipline la fiecare an de studiu

Page 9: Tablouri Multi-dimensionale (1)

©Silviu GÎNCU

Populaţie virusată

Page 10: Tablouri Multi-dimensionale (1)

©Silviu GÎNCU

Date de intrare/ieșire

Page 11: Tablouri Multi-dimensionale (1)

©Silviu GÎNCU

Exemplu

Page 12: Tablouri Multi-dimensionale (1)

©Silviu GÎNCU

Tabloul tridimensional este definit ca un șirde tablouri bidimensionale, astfel încât fiecăreizile să-i corespundă câte un tablou bidimensionalprivind starea sănătăţii din ziua respectivă.

Algoritmul de rezolvare va conţine:

Soluţie

Page 13: Tablouri Multi-dimensionale (1)

©Silviu GÎNCU

Generarea tabloului tridimensional se realizează princonstruirea de tablouri bidimensionale, corespunzătoare zile,pornind din situaţia corespunzătoare zilei precedente.

Page 14: Tablouri Multi-dimensionale (1)

©Silviu GÎNCU

Page 15: Tablouri Multi-dimensionale (1)

©Silviu GÎNCU

Algoritmul prezentat, apelează un alt subalgoritmcare, pornind de la ziua zi, calculează de câte zile persoana indicată prin coordonatele i,j este bolnavă

Page 16: Tablouri Multi-dimensionale (1)

©Silviu GÎNCU

Realizarea primei cerinţe din enunţ necesităconstruirea unui șir care va conţine numărul totalde persoane virusate pe fiecare zi.

Determinarea maximului din șirul sumelor calculate.

Page 17: Tablouri Multi-dimensionale (1)

©Silviu GÎNCU

Verificăm pentru fiecare individ dacă a fostcontinuu bolnav pe parcursul celor p zile.s - șirul sumelor de indivizi bolnavi pe fiecare zi

Page 18: Tablouri Multi-dimensionale (1)

©Silviu GÎNCU