electro sistem grup - catalog tablouri jt

16
Tablouri electrice de joasă tensiune

Upload: dobre-alexandru

Post on 11-Feb-2015

83 views

Category:

Documents


10 download

DESCRIPTION

Util

TRANSCRIPT

Page 1: Electro Sistem Grup - Catalog Tablouri JT

Tablouri electrice de joasă tensiune

Page 2: Electro Sistem Grup - Catalog Tablouri JT

ELECTRO SISTEM SRL este firma de producþie a grupului. Încã de la înfiinþarea sa, în 1996, firma s-a orientat spre soluþii integratoare a tehnologiilor moderne în industria echipamentelor electrice de medie ºi joasã tensiune. Ca urmare, portofoliul de produse din fabricaþia proprie s-a lãrgit de la un an la altul, astfel cã firma produce astãzi, la nivelul exigenþelor europene, posturi de transformare compacte, echipamente pentru posturi de transformare aeriene ºi linii electrice aeriene, celule electrice de medie tensiune, tablouri electrice de joasã tensiune.Posturile de transformare compacte au fost concepute având în permanenþã în vedere nevoile de flexibilitate ºi diversitate ale clienţilor ºi beneficiarilor finali. Oferim astfel posturi de transformare compacte în anvelopã de beton sau de metal, cu exploatare din exterior sau din interior. Pentru posturi de transformare aeriene producem lanþuri de izolatoare, separatoare, cadre de siguranţe, cutii de distribuţie.Producem totodatã celule electrice de medie tensiune, cu barele izolate în aer, cu echipamentul de comutaþie în aer ºi SF6 pentru separatoare ºi vid pentru întreruptoare. Avem în fabricaþie tablouri de distribuþie de reþea pânã la 6300 A, cutii de distribuþie pentru posturi de transformare aeriene, firide de branºament, BMPT-uri ºi FDCP-uri.

Toate activitãþile firmei, de la consultanþã ºi proiectare ºi pânã la testare ºi livrare, precum ºi ulterior, în perioada de garanþie ºi post-garanþie, se ghideazã dupã principalele noastre valori: calitate, tehnicitate, termene ferm respectate ºi preþuri corecte.

Grupul oferã de asemenea servicii de proiectare reþele ºi sisteme cu tensiuni pânã la 110 kV.

Grupul de firme ELECTRO SISTEM are ca obiect de activitate proiectarea de reþele ºi sisteme cu tensiuni pânã la 110 kV,producþia de posturi de transformare compacte, tablouri electrice de medie ºi joasã tensiune ºi comercializarea de echipamente de medie ºi joasã tensiune pentru sistemele de distribuþie a energiei electrice.

Grupul este compus din:

ELECTRO SISTEM SRL Baia Mare - firmã de producþie de posturi de transformare compacte ºi echipamente pentru posturi de transformare aeriene ºi linii electrice aeriene, celule electrice de medie tensiune ºi tablouri electrice de joasã tensiune, precum ºi de proiectare reþele ºi sisteme cu tensiuni pânã la 110 kV;

B&K ELECTRO SYSTEM SRL Baia Mare - firmã de comerþ cu echipamente electrice pentru comanda ºi distribuþia energiei electrice, altele decât posturile de transformare compacte;

ELECTRO SISTEM BUCUREŞTI - birou comercial pentru vânzarea produselor grupului de firme;

ELECTRO SISTEM IAŞI - birou comercial pentru vânzarea produselor grupului de firme;

ELECTRO SISTEM Deutschland GmbH - firmã cu sediul în Germania, cu rolul de a asigura celelalte firme din grup cu echipamente ºi tehnologii de ultima generaþie ºi de a promova produsele grupului pe piaþa vest-europeanã;

B&K ELEKTRO SYSTEM KFT - firmã cu sediul în Ungaria, cu rolul de a promova produsele grupului pe aceastã piaþã.

Grupul ELECTRO SISTEM, astfel construit, îşi atinge cu succes misiunea de a oferi soluţii complete în electricitate.

Page 3: Electro Sistem Grup - Catalog Tablouri JT

Tablourile de distribuţie de joasă tensiune tip ES-TD sunt utilizate în posturi de transformare sau în montaj exterior, pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor urbani, agenţilor comerciali, a iluminatului stradal, precum şi în distribuţia primară a diverşilor consumatori industriali.

Tablouri electrice de joasă tensiune 1

Tablouri de distribuţie de reţea

Tablouri de distribuţie de reţea

ES TD-1/10 3200 2X

Gradul de protecţie

Curent nominal

Tablou de distribuţie - Număr sosiri / Număr plecări

Cod producător

Simbolizare

IP54 IP2X

Page 4: Electro Sistem Grup - Catalog Tablouri JT

Tablouri electrice de joasă tensiune 2

Condiţii normale de serviciu

Condiţii atmosferice pentru instalaţii de interiorUmiditatea relativă a aerului nu trebuie să depăşească 50% la o temperatură de maxim 40 °C. Umidităţi relative mai mari pot fi permise pentru temperaturi mai scăzute, de exemplu 90% la 20 °C.

Grad de poluare: III, care admite prezenţa unei poluări conductoare sau a unei poluări uscate neconductoare, care devine conductoare ca urmare a condensului.

Altitudine: altitudinea locului de instalare nu trebuie să depăşească 2000 m.

Caracteristici tehnice

Caracteristici

Tensiune nominală de utilizare (Ue)

Tensiune nominală de izolare (Ui)

Tensiune nominală de ţinere la impuls (U )imp

Bară colectoare principală

Curent nominal (I )n

Curent nominal de scurtă durată (I / 1s)cw

Curent nominal admisibil de vârf (I )pk

Bară colectoare de distribuţie

Curent nominal (I )n

Curent nominal de scurtă durată (I / 1s)cw

Curent nominal admisibil de vârf (I )pk

Frecvenţă nominală

400 Vc.a., 500 Vc.a

690 Vc.a.

8 kV

max. 6300 A

max. 100 kA

max. kAmax 220

max. 4000 A

max. 80 kAef

max. 176 kAmax

50 Hz

Caracteristici mecanice

Grupa de materiale

Forma de separare internă

Gradul de protecţie

Comportarea la vibraţii

Comportarea la zdruncinături

Comportarea la seism

Protecţia anticorosivă prin vopsire cu pulberi în câmp electrostatic

I

1

IP 2X ÷ IP 54

3g; 80÷120 zdr/min; 1000 zdr

2m/s2; 1÷35 Hz; 30÷45 sec

Pulberi epoxi/poliester

1g; 20÷60 Hz; 30÷60 min

Temperatura mediului ambiant pentru tablourile de distribuţie ES-TD nu trebuie să depăşească + 40 °C, iar media sa, măsurată pe o perioadă de 24 h, nu trebuie să depăşească + 35 °C. Limita inferioară a temperaturii aerului ambiant este de - 25 °C.

Page 5: Electro Sistem Grup - Catalog Tablouri JT

Tablouri electrice de joasă tensiune 3

Curent nominalîntreruptor general

(A)

<1600

4

6

10

12

14

8

Număr maximde plecări

(gr. 1,2 sau 3)

LăţimeIP 54 IP 2X

(mm)

Adâncime

(mm)

Înălţime

(mm)

2000 - 6300

max. 2300

400 (IP 2X)sau

600 (IP 54)

600 (IP 2X)sau

800 (IP 54)

6

8

600 570

800 770

1200 1170

1400 1370

1600 1570

1000 970

800 770

1000 970

Prin combinarea mai multor module, tablourile de distribuţie ES-TD permitrealizarea constructivă a celor mai complexe configuraţii.

Elemente constructive

Carcasa metalică

Carcasa metalică a tablourilor de distribuţie de joasă tensiune tip ES-TD este compusă dintr-un schelet metalic, pereţi şi capace superioare şi frontale, în cazul gradului de protecţie IP 2X şi dintr-un schelet metalic, pereţi, capace superioare şi uşi, în cazul gradului de protecţie IP 54, toate vopsite în câmp electrostatic.

Sistemul de bare

Pentru sistemul de bare al tabloului de distribuţie sunt utilizate bare de cupru electrotehnic, bare având secţiunile corespunzătoare curentului nominal. Bara PEN are secţiunea min. 60% din secţiunea barelor principale.

Sistemul de bare este susţinut de izolatoare suport de joasă tensiune din răşini sintetice de diferite dimensiuni, ceea ce asigură atât fixarea mecanică, cât şi distanţele de izolaţie corespunzătoare.

Întreruptoare automate

Întreruptoarele automate utilizate sunt tripolare sau tetrapolare, fixe sau debroşabile, cu acţionare manuală sau motorică. Cele debroşabile asigură o separare vizibilă a circuitului.

Separatoare

Separatoarele utilizate sunt separatoare tripolare NH, cu cuţite sau cu siguranţe, în construcţie orizontală sau verticală.Se utilizează gabaritele 00, 1, 2, 3 şi 4a.Siguranţele tip separator pot fi manevrate individual pe faze sau simultan.Patroanele utilizate sunt de tip MPR.Siguranţele fuzibile sunt astfel dimensionate încât să asigure o funcţionare selectivă în raport cu aparatajul de protecţie din circuitul respectiv.

Tablouri de distribuţie de reţea

Page 6: Electro Sistem Grup - Catalog Tablouri JT

Transformatoare de curent

Tabloul de distribuţie de joasă tensiune poate fi echipat cu circuite de măsură a energiei electrice.Transformatoarele de curent utilizate corespund clasei de precizie 0,5, iar puterea aparentă este de 10 (15) VA.

Tablouri electrice de joasă tensiune 4

Exemple tipice de scheme electrice monofilare

Tablou de distribuţie de joasă tensiune, cod ES-TD 1/10-1600-xx

Tablouri electrice de joasă tensiune 4

Alte aparate

Tablourile de distribuţie de joasă tensiune mai pot fi echipate în funcţie de schema electrică solicitată şi cu alte aparate electrice, ca de exemplu: - contactor de c.a. pentru iluminat public; - descărcătoare de joasă tensiune; - scurtcircuitoare; - instalaţie de compensare a puterii reactive - aparate de măsură: ampermetre, voltmetre (cu cheie voltmetrică), contoare, etc.

Configuraţia standard realizează alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, protecţia selectivă a sistemului de bare de distribuţie şi a coloanei de alimentare, măsura generală şi/sau la nivel de abonat a energiei electrice consumate precum şi alte funcţii opţionale cum ar fi protecţia la supratensiune, compensarea factorului de putere etc.

L1, L2, L3, N, 1600A, E-Cu 100x10

Sigurante tip separator NH2 (NH 3, NH 00)

P1

T1L1-T1L31500/5A

Q1

P2

400

200

T2L1-T2L3200/5A

6A

F1

Intreruptor automat debrosabilI >> 6-12In

0,4-1In

Q01600A

6A

F2

Q2

400

Q3

400

Q4

400

Q5

400

Q6

400

Q7

400

Q8

400

Q9

400

Q10

400

E-C

u 2

x50

x10

Descarcator JT

WhkVArh

WhkVArh

Qc

C

A A A

V

Page 7: Electro Sistem Grup - Catalog Tablouri JT

Tablouri electrice de joasă tensiune 5

Desene de ansamblu. Exemple

Tablou de distribuţie de JT, cod ES-TD 1/10-3200-2X

Tablou de distribuţie de JT, cod ES-TD 1/16-2500-54

Tablouri de distribuţie de reţea

L1, L2, L3, N, 1000A, E-Cu 60x10

Sigurante tip separator NH2 (NH 3, NH 00)

P1

T1L1-T1L31000/5A

Q1

400

200

T2L1-T2L3

6A

F1

Intreruptor automat debrosabilI >> 6-12In

0,4-1In

Q011000A

Q2

400

Q3

400

Q4

400

Q5

400

Q6

400

Q7

400

Q8

400

L1, L2, L3, N, 1000A, E-Cu 60x10

Sigurante tip separator NH2 (NH 3, NH 00)

P2

1000/5A

Q1

400

200

6A

F2

Intreruptor automat debrosabilI >> 6-12In

0,4-1In

Q021000A

Q2

400

Q3

400

Q4

400

Q5

400

Q6

400

Q7

400

Q8

400

Q031000A

E-C

u 5

0x1

2

E-C

u 5

0x1

2

WhkVArh

A A A

V

WhkVArh

A A A

VSeparator cu cutite

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10

Q0

1940

20

00

600

SVV

A A A

6001940

20

00

Tablou de distribuţie de joasă tensiune, cod ES-TD 2/16-1000-xx

Permite alimentarea a două sisteme de bare de distribuţie, fie individual, dacă există tensiune pe fiecare coloană de alimentare, fie împreună de la o singură sursă, prin închiderea separatorului cu rol de cuplă, în cazul apariţiei unui defect pe una dintre coloanele de alimentare.

Page 8: Electro Sistem Grup - Catalog Tablouri JT

Tablouri electrice de joasă tensiune 6

ES CD-1-4 250 54

Grad de protecţie IP

Putere transformator

Cutie de distribuţie - nr. stâlpi - număr plecări

Cod producător

Simbolizare

Condiţii normale de serviciu

Caracteristici electrice

Puterea nominală (S)

Tensiune nominală de utilizare (Un)

Tensiune nominală de izolare (Ui)

Tensiune nominală de ţinere la impuls (U )imp

Curent nominal (I )n

Frecven tensiunii de alimentare (I / 1s)cwţa

Gradul de protecţie

25 - 250(400) kVA

400 / 230 Vc.a.

500 Vc.a.

63 - 400 (630) A

50 Hz

IP54

6 kV

Caracteristici

Loc de montaj: exterior

Temperatura mediului ambiant pentru cutiile de distribuţie ES-CD nu trebuie să depăşească +40 °C, iar media sa, măsurată pe o perioadă de 24 h, nu trebuie să depăşească +35 °C. Limita inferioară a temperaturii aerului ambiant este de - 35 °C.

Condiţii atmosferice Umiditatea relativă maximă a aerului la o temperatură de 20°C: 100%.

Zona climaterică: N (normală)

Altitudinea maximă a locului de instalare: 2000 m.

Durata minimă de viaţă: 20 ani

Cutii de distribuţie de joasă tensiuneCutia de distribuţie de joasă tensiune ES-CD este folosită pentru echiparea posturilor de transformare montate aerian pe unul sau doi stâlpi, cu puteri cuprinse între 25- 250(400) kVA, xx/0,4 kV, pentru alimentarea pe partea de joasă tensiune a consumatorilor publici sau industriali, precum şi a iluminatului stradal.

Page 9: Electro Sistem Grup - Catalog Tablouri JT

Tablouri electrice de joasă tensiune 7

Cutii de distribuţie de joasă tensiune

Elemente constructive

Carcasa

Carcasa cutiilor de distribuţie tip ES-CD poate fi din tablă de oţel sau din poliester armat cu fibră de sticlă. Carcasa metalică este realizată din tablã de oţel şi vopsitã în câmp electrostatic ceea ce îi oferă rezistenţă mecanică sporită şi o protecţie anticorozivă eficientă.

Pentru un acces total la echipamentul electric, cutia de distribuţie ES-CD-1-4 este prevazută cu trei uşi (faţă - compartiment contor, stângă - compartiment întreruptor general, dreaptă - compartiment circuite de distribuţie), iar ES-CD-2-6 cu trei uşi faţă (întreruptor general; circuite de distribuţie; compartiment contoare şi iluminat public).

Echipamentele electrice interioare sunt montate pe un stelaj metalic, compartimentele fiind delimitate între ele prin pereţi de separaţie. În spate, cutiile sunt prevăzute cu suporţi pentru fixarea colierelor de montare pe stâlp

Întreruptorul automat

Compartimentul de alimentare este echipat cu un întreruptor automat fix, cu acţionare manuală, care asigură alimentarea cu energie electrică a sistemului de bare din compartimentul de distribuţie, precum şi protecţia coloanei de alimentare în cazul sesizării unui defect în aval de acesta.

Sistemul de bare este susţinut de izolatoare suport de joasă tensiune din răşini sintetice de diferite dimensiuni, ceea ce asigură atât fixarea mecanică, cât şi distanţele de izolaţie corespunzătoare.

Transformatoarele de curent

Transformatoarele de curent utilizate corespund clasei de precizie 0,5, iar puterea aparentă este de 10 (15) VA. Raporturile de transformatoare frecvent utlizate sunt: 100; 150; 250; 400; 750 / 5A. Pentru valori mai mici ale curentului, măsura energiei electrice se va face prin intermediul contoarelor cu măsură directă.

Compartimentul contoarelor

Compartimentul contoarelor conţine cutia cu circuitele secundare aferente ansamblului de masură şi suporţii pentru fixarea contoarelor. Uşa compartimentului este prevăzută cu vizor pentru citirea cu uşurinţă a consumului înregistrat de contor, fără a fi necesară deschiderea acesteia.

Portfuzibile şi patroane tip MPR

Pentru plecări sunt prevăzute portfuzibile cu gabaritele 00,1 şi/sau 2. Patroanele utilizate sunt de tip MPR. Siguranţele fuzibile sunt astfel dimensionate încât să asigure o funcţionare selectivă în raport cu aparatajul de protecţie din circuitul respectiv.

Page 10: Electro Sistem Grup - Catalog Tablouri JT

Tablouri electrice de joasă tensiune 8

Schema electrică monofilară standard

Schema electrică prezentată este exemplificativă. Cutiile de distribuţie ES-CD se vor executa conform echipării solicitate de către beneficiar (în limita spaţiului disponibil).

Cutii de distribuţie. Exemple

500

11

50

16 16 16 16

630

31

0

760

90

73

Configuraţia standard realizează alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, protecţia selectivă a sistemului de bare de distribuţie şi a coloanei de alimentare şi măsura generală a energiei electrice consumate.

Cutie de distribuţie de JT, cod ES-CD-1-4-250 Cutie de distribuţie de JT, cod ES-CD-2-6-400

I>16 16 16 16 16 16 16 16

16 16 16 16

12

50

15

00

1400

LINE LOAD

L1, L2, L3, 630A, E-Cu 30x10

PEN E-Cu 20x10

E-C

u3

0x1

0

Q1Q2Q3

A400160

T1L1-T1L3400/5A

P1

WhkVArh

6A

F1

A400160

A400160

A400160

I >>

6-12In0,4-1In

Q0In=630A, Ir=400A

L

X1

N

PE

E1

L

N

10A

F01

Q4Q5Q6

Q7Q8Q9

Q10Q11Q12

S1

Q0 - Intreruptor automat fix, 630A, Tmax T5 (ABB)Q1,...Q12 - Portfuzibil, 400A, SIST 401

Page 11: Electro Sistem Grup - Catalog Tablouri JT

Tablouri electrice de joasă tensiune 9

Firide de branşament

Firide principale de branşament

Firidele principale de branşament din reţelele de distribuţie de joasă tensiune sunt folosite pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici (blocuri de locuinţe), precum şi a construcţiilor edilitare.

În funcţie de locul de montaj, pentru firida de branşament ES-E, se poate opta pentru una dintre variantele constructive:

pentru montaj exterior (IP54) pentru montaj în interior (IP 43)

ES E 3-4 54

Grad de protecţie IP

Firida de branşament 3 circuite principale - 4 circuite secundare

Cod producător

Simbolizare

Condiţii normale de serviciu

ş

Temperatura mediului ambiant pentru firidele bran ament ES-E nu trebuie să depăşească +40 °C, iar media sa, măsurată pe o perioadă de 24 h, nu trebuie să depăşească +35 °C. Limita inferioară a temperaturii aerului ambiant este de - 25 °C.

Condiţii atmosfericeUmiditatea relativă a aerului la o temperatură de 20°C trebuie să fie maxim 90%.

Altitudinea maximă a locului de instalare: 2000 m.

Durata minimă de viaţă: 20 ani

Loc de montaj: exterior (IP54) sau interior (IP43)

Tablouri electrice de joasă tensiune 9

Firide de branşament

Page 12: Electro Sistem Grup - Catalog Tablouri JT

Tablouri electrice de joasă tensiune 10

Elemente constructive

Carcasa firidelor de branşament de joasă tensiune tip ES-E poate fi din tablă de oţel sau din poliester armat cu fibră de sticlă. Carcasa metalică este realizată din tablã de oţel de 1,5 mm şi vopsitã în câmp electrostatic ceea ce îi oferă rezistenţă mecanică sporită şi o protecţie anticorozivă eficientă.

Portfuzibilele din circuitele principale sunt de tip SIST 401, la bornele acestora se fixează cablurile electrice care întră şi ies din firida principală de branşament. Pentru circuitele secundare care alimentează coloanele electrice colective, se folosesc portfuzibile de tip SIST 101. Firida de exterior se monteazã la baza clãdirii, cu soclul încastrat în beton, pentru a asigura gradul de protecţie impus. Legăturile electrice se fac prin partea inferioarã. Firida de interior se montează semi-îngropat în perete, iar legăturile electrice se fac prin partea din spate.

Legăturile electrice la cabluri şi coloane sunt realizate prin papuci sau cleme în V. Legarea la priză de pământ se face prin intermediul bornei de pe partea laterală a cutiei.

Caracteristici electrice

Caracteristici electrice

Tensiune nominală de utilizare (Un)

Tensiune nominală de izolare (Ui)

Tensiune nominală de ţinere la impuls (U )imp

Curent nominal (I )n

Frecvenţa tensiunii de alimentare (f)

Gradul de protecţie

400 / 230 Vc.a.

690 Vc.a.

max. 400A / circuit

max. 100A / circuit

50 Hz

8 kV

Circuitele principale (alimentare)

Circuitele secundare (coloane colective)

ES-E de exterior

ES-E de interior

IP54

IP43

Page 13: Electro Sistem Grup - Catalog Tablouri JT

Tablouri electrice de joasă tensiune 11

Firide de distribuţie şi contorizare de palier

ES FDCP-6M 54

Grad de protecţie IP

Firida de distribuţie şi contorizare de palier - 6 circuite monofazate

Cod producător

Simbolizare

Condiţii normale de serviciu

ţ

ă

Temperatura mediului ambiant pentru firidele de distribu ie ES-FDCP nu trebuie să depăşească +40 °C, iar media sa, măsurată pe o perioadă de 24 h, nu trebuie să depăşească +35 °C. Limita inferioară a temperaturii aerului ambiant este de - 25 °C.

Condiţii atmosfericeUmiditatea relativă a aerului la o temperatură de 20°C trebuie să fie maxim 90%. Altitudinea maxim a locului de instalare: 2000 m.

Durata minimă de viaţă: 20 ani

Loc de montaj: interior (încastrat sau aparent IP 43) sau exterior (IP54)

Firide de distribuţie şi contorizare de palier

Firidele de distribuţie şi contorizare de palier de joasă tensiune ES-FDCP sunt utilizate pentru alimentarea contorizată cu energie electrică a consumatorilor casnici (blocuri de locuinţe) precum şi a construcţiilor edilitare.

Carcasa firidelor poate fi din tablă de oţel sau din poliester armat cu fibră de sticlă.

În funcţie de echipare, protecţia consumatorului se poate realiza astfel:

protecţie la scurtcircuit protecţie la scurtcircuit, suprasarcină, protecţie de curent diferenţială şi supratensiune

Page 14: Electro Sistem Grup - Catalog Tablouri JT

Tablouri electrice de joasă tensiune 12

Tip L(mm) H(mm) l(mm)

FDCP 2M

FDCP 4M

FDCP 6M

FDCP 9M

FDCP 12M

FDCP 15M

FDCP 18M

FDCP 21M

FDCP 24M

FDCP 27M

FDCP 30M

550

600

750

800

850

950

1200

1350

1500

1650

1800

850

1150

1250

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Dimensiuni constructive

DP

ST

1 3

4 5 6

Pa N L

c1 c1

BD I>T BD

DP

ST

1 3

4 5 6

Pa N L

c1 c1

I>T

kWhkWh

kWh kWh

kWh

kWh

DP

ST

1 3

4 5 6

Pa N L

c1 c1

BD I>T BD

DP

ST

1 3

4 5 6

Pa N L

c1 c1

I>T

DP

ST

1 3

4 5 6

Pa N L

c1 c1

BD I>T BD

DP

ST

1 3

4 5 6

Pa N L

c1 c1

I>T

L

H

6buc. PG-29 (amplasate in zig-zag)

Caracteristici electrice

Caracteristici electrice

Tensiune nominală de utilizare (Un)

Tensiune nominală de izolaţie (Ui)

Curent nominal (I )n

Gradul de protecţie

400 / 230 Vc.a.

690 Vc.a.

max. 250A / circuit

max. 32A / circuit

50 Hz

Circuitele principale (trifazate)

Circuitele secundare (monofazate)

în exterior

în interior

IP54

IP43

Frecvenţa tensiunii de alimentare (f)

Page 15: Electro Sistem Grup - Catalog Tablouri JT

Condiţii normale de serviciu

Temperatura mediului ambiant: blocurile de măsură ES-BMPT nu trebuie să depăşească +50 °C, iar media sa, măsurată pe o perioadă de 24 h, nu trebuie să depăşească +35 °C. Limita inferioară a temperaturii aerului ambiant este de - 25 °C.

ă

ă

ă ţă

Condiţii atmosfericeUmiditatea relativă a aerului la o temperatură de 20°C trebuie s fie maxim 90%.

Altitudinea maxim a locului de instalare: 2000 m.

Durata minim de via : 20 ani

Loc de montaj: în exterior (IP54)

Caracteristici electrice

Caracteristici electrice

Tensiune nominală de utilizare (Un)

Tensiune nominală de izolaţie (Ui)

Curent nominal (I )n

Gradul de protecţie

400 / 230 Vc.a.

690 Vc.a.

6 - 250 A

50 Hz

IP54

Frecvenţa tensiunii de alimentare (f)

Tablouri electrice de joasă tensiune 13

Bloc de măsură şi protecţie

Bloc de măsură şi protecţie

Blocurile de măsură şi protecţie trifazate ES-BMPT sunt utilizate pentru alimentarea contorizată cu energie electrică a micilor consumatori.Sunt echipate cu aparataj de protecţie şi măsură şi asigură conexiunea dintre branşamentul trifazat aerian sau subteran al furnizorului şi instalaţia trifazată a beneficiarului.

Măsura se poate realiză direct sau indirect cu reductoare de curent.

Carcasa blocurilor de măsură şi protecţie se execută din tablă de oţel sau din poliester armat cu fibră de sticlă.

ES BMPT d(i) 100 54

Gradul de protecţie IP

Curent nominal

Bloc de masură şi protecţie trifazat, măsura directă (d) indirectă (i)

Cod producător

Simbolizare

Page 16: Electro Sistem Grup - Catalog Tablouri JT

România, 430406 Baia Marestr. 8 Martie nr. 4B+40 (0)262-213 581+40 (0)262-213 [email protected]

tf

@

România, 430406 Baia Marestr. 8 Martie nr. 4B+40 (0)262-206 383; +40 (0)262-206 [email protected]

www.electro-sistem.com

+40 (0)362-404 915tf

@

producător:

distribuitor:

ELE

CT

RO

SIS

TEM

GR

UP

201

0de

sign

, prin

t:

TJ.10.01.002