medii de culturĂ pentru microbiologie...propuneri de medii de cultură gospodarska zona 15,...

3
MEDII DE CULTURĂ PENTRU MICROBIOLOGIE Delivering Trust

Upload: others

Post on 07-Sep-2021

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: MEDII DE CULTURĂ PENTRU MICROBIOLOGIE...Propuneri de medii de cultură Gospodarska zona 15, HR-32000 Vukovar Tel./Fax: +385 (0)31 283 437 certifikat@certifikat.hr Certifikat oferă

MEDIIDECULTURĂPENTRUMICROBIOLOGIE

DeliveringTrust

Page 2: MEDII DE CULTURĂ PENTRU MICROBIOLOGIE...Propuneri de medii de cultură Gospodarska zona 15, HR-32000 Vukovar Tel./Fax: +385 (0)31 283 437 certifikat@certifikat.hr Certifikat oferă

Mediideculturăpentrumicrobiologiepentrudiagnosticinvitro

MEDIIDECULTURĂGATAPREPARATEDISPONIBILEÎN:

•plăciPetricudiametrulde60mm,

cutiecu30debucă�i

•plăciPetricudiametrulde90mm,

cutiecu20debucă�i

•flacoanedela100ml,cutiecu30debucă�i

•flacoanedela250ml,cutiecu10bucă�i

•tuburi/eprubete,cutiecu20debucă�i

TIPURIDEMEDIIDECULTURĂBI-PLATE

TIPURIDEHEMOLIZĂ

•Alphahemoliză-sedegradeazădoarhemoglobina dininteriorulhematiei,hematiarămâneîntreagă, iarpeagarrămânedoarunpigmentgalben•Betahemoliză-arelocdistrugereacompletă aeritrocitelor•Gamahemoliză-absen�ahemolizei

Sepăstreazălatemperaturade2-8gradeCelsiusşiarevalabilitatede9săptămânideladataproducerii.

Mediuldeculturăgeloză-sângereprezintăunmediunutritivob�inutdinsângedefibrinatdeoaiesaucalînprocentde5-10%.Acestaseutilizeazăpentrucultivareașiizolareaunordiferitemicroorganisme(înspecialacelorpatogene)caresediferen�iazăprinfelulîncareacesteaprezintăhemoliză.

MediiledeculturăprodusedeCertifikatsuntutilizateatâtpentruizolareașipurificareamicroorganismelordinalimente,apă,mediu,diversespecimenedeprovenien�ăumanășiveterinară,câtșipentrucontroaleleigienico-sanitaredinunită�ilespitalicești.

Certifikatproducediferitetipuridemediideculturăgatadeutilizareînseriimicișimari,astfelîncâtutilizareaacestorasăușurezemuncaclien�ilornoștri.

Preparareamediilordeculturăserealizeazăîncondi�iicontrolateutilizândtehnologiicompletautomatecemonitorizeazăînpermanen�ăparametriidecalitatemicrobiologică,culoare,volum,densitate,selectivitate,productivitate,viabilitate,sterilitateetc.

-conceputepentruînsămân�areamicroorganismelor pedouătipuridemediideculturădiferiteînaceeași placă,separatedeomembranădinplastic-simplificălucrulșicreșteproductivitatea,celedouă mediideculturăpecareseînsămânţeazăoprobă secitescsimultan- îmbunătă�esctrasabilitatearezultatelor-simplificăfluxuldelucrușieconomisesctimp-produselesuntînconformitatecuaceleașistandarde utilizatepentrumediile“obișnuite”-produselesuntmonitorizatepetotfluxulde prepararepentruaseasiguracontrolulcalită�ii șialsterilităţii.

MediideculturăînplăciBi-platePlăciPetriBi-platecudiametrulde90mm:Unsingurprodus–douămedii!

TehnologiaBi-plate-Oabordarenouăcesimplificălucrulînlaboratoruldemicrobiologie

•pregătiteîncondiţiidesterilitatemaximă subradiaţiiUV•optimizeazăproceseledeînsămânţareaprobelor•reducecosturile•creşteeficienţalucruluiînlaboratorul demicrobiologie

CHROMOGENICSALMONELLAAGAR

HEKTOENENTERICAGAR

CHROMOGENICSALMONELLAAGAR

XLDAGAR

CHROMOGENICURINEAGARII

COLUMBIACNAAESCULINBLOODAGAR

C.L.E.D.MEDIUM

MACCONKEYAGAR

COLUMBIACNAAGAR

BLOODAGARSHEEP

DERMATOPHYTESELECTIVEMEDIUM

SABOURAUDDEXTROSEAGARW/CAF

GARDNERELLASELECTIVEAGAR

COLUMBIABLOODAGARSHEEP

HEKTOENENTERICAGAR

SALMONELLASHIGELLA(SS)AGAR

MACCONKEYAGAR

BAIRDPARKERAGAR

BLOODAGARSHEEP

MACCONKEYAGARMUG

CANDIDAAGAR

MACCONKEYAGAR

CHOCOLATEAGARENRICHED

BLOODAGARSHEEP

CHROMALBICANSAGAR

MACCONKEYAGARMUG

NOU!!! Mediudeculturăgeloză-sânge

Page 3: MEDII DE CULTURĂ PENTRU MICROBIOLOGIE...Propuneri de medii de cultură Gospodarska zona 15, HR-32000 Vukovar Tel./Fax: +385 (0)31 283 437 certifikat@certifikat.hr Certifikat oferă

Certifikat Ltd. a fost înființată în anul 2006, având drept activitate producerea de medii de cultură pentru microbiologie gata preparate în conformitate cu principiile GMP și sistemul de calitate.

PENTRUANALIZAAPEITRYPTOSESULFITECYCLOSERINE(TSC)AGARBASE,STANDARDMETHODSAGAR;PLATECOUNTAGAR,SLANETZBARTLEYAGAR,PSEUDOMONASAGARBASE,NUTRIENTAGAR,BAIRDPARKERAGARBASE,XLDAGAR,TTCTERGITOL7AGAR,TRYPTICSOYAGAR

PENTRUTESTECLINICE

MACCONKEYAGAR,DRIGALSKYLACTOSEAGAR,SSAGAR,MUELLERHINTONAGAR,NUTRIENTAGAR,BRAINHEARTINFUSIONBROTH,CHAPMANSTONEMEDIUM

DeliveringTrust

DistribuitorautorizatCERTIFIKAT

Str.IonUrdareanunr.34A,050688,Bucuresti,RomaniaTel:0219939,0214115003E-mail:[email protected],www.medist-srl.ro

PENTRUINDUSTRIAFARMACEUTICĂ

TRYPTICSOYAGAR,TRYPTICSOYBROTH,SABOURAUDDEXTROSEAGAR,XLDAGAR,COLUMBIAAGAR,MACCONKEYAGAR,LT100BROTH

Propuneridemediidecultură

Gospodarska zona 15, HR-32000 Vukovar Tel./Fax: +385 (0)31 283 [email protected]

Certifikatoferăogamăvariatădemediidecultură,răspunzândînacestfeltuturornevoilorcepotapăreaînlaboratoruldemicrobiologie.

PENTRUINDUSTRIAALIMENTARĂ

EEBROTHMOSSEL,XLDAGAR,CHROMOGENICLISTERIAAGAR,BAIRDPARKERAGARBASE,STANDARDMETHODSAGAR;PLATECOUNTAGAR,VIOLETREDBILEGLUCOSE(V.R.B.G.)AGAR,BLOODAGAR,LISTERIAOXFORDAGAR,KLIGLERIRONAGAR,RAPPAPORTVASSILIADISSOYBROTH,MULLERKAUFFMANNTETRATHIONATEBROTHBASE