globalizare si riscuri sociale

18
Globalizare, Societate si Riscuri Sociale Realitate sau Fictiune?

Upload: antropologie

Post on 02-Nov-2014

249 views

Category:

Business


16 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Globalizare Si Riscuri Sociale

Globalizare, Societate si Riscuri SocialeRealitate sau Fictiune?

Page 2: Globalizare Si Riscuri Sociale

• Globalizarea - proces de intensificare şi interconectare a relaţiilor internaţionale cu efecte structurale în plan social, economic, politic, militar şi chiar cultural.

• proces istoric ireversibil determinat de o multitudine de factori: tehnologia, economia de piata, liberalizare, etc.

Page 3: Globalizare Si Riscuri Sociale

Globalizare si IstorieS-a manifestat diferit şi succesiv de-a lungul istoriei si civilizaţiilor

Page 4: Globalizare Si Riscuri Sociale
Page 5: Globalizare Si Riscuri Sociale

Influenta asupra Sistemelor de Asistenta Sociala

• management şi infrastructură modernă,

• reţele globale/comunicare,

• capital uman/expertiză,

• noi probleme sociale

• categorii noi de beneficiari

• inovatie

Page 6: Globalizare Si Riscuri Sociale

India - Saracie si Globalizare

Page 7: Globalizare Si Riscuri Sociale

Saracie si Globalizare la Cluj

Page 8: Globalizare Si Riscuri Sociale

AVANTAJE• Obs. Globalizarea produce o dezvoltare socială diferenţiată şi

nu liniară iar rezultatul nu este o comunitate globală unică ci reţele şi sisteme din diverse sectoare ale vieţii aflate în interdependenţă.

• dezvoltarea comerţului international

• reţele economice şi informaţionale

• corporatii multinationale

• miscarea capitalurilor

• investitiile straine directe,

• piete financiare globale/bursa

• migratie/libertatea calatoriilor

• dezvoltarea tehnologiei

• comunicatiile

Page 9: Globalizare Si Riscuri Sociale

Dezavantaje

• polarizare sociala

• instabilitate/turbulenţă/haos

• pierderea controlului social

• organizaţii criminale

• reţele teroriste internaţionale

• deficit în planul securităţii sociale

Page 10: Globalizare Si Riscuri Sociale

Dimensiunea economică a globalizării“Globalizarea economica, in cea mai mare parte,

a fost un succes“ (Giddens, 2001: 117)

• schimburile economice/fluxuri de bunuri si servicii

• reţele comerciale - existau şi în antichitate: „Roma antică stabilise legături comerciale cu negustorii asiatici care se strângeau la o dată fixă în marea insulă Ceylon, în aşteptarea marii flote romane care venea dintr-un port de la Marea Roşie” (Bari, 2001: 17)

• sistemului financiar internaţional/pieţele globale

• integrare economică/comunitati de afaceri

• globalizarea afacerilor/internationalizare

• transnaționalizarea economiei

• institutii financiare internationale (FMI, World Bank)

Page 11: Globalizare Si Riscuri Sociale

Forumul Economic Mondial- Davos

Page 12: Globalizare Si Riscuri Sociale

Forumul Economic Mondial - Davos

Page 13: Globalizare Si Riscuri Sociale

Dimensiunea politica a globalizarii

• evoluţii geopolitice

• expansiunea capitalismului

• democraţie

• economie de piaţă

• industrializarea a dat naştere unei societăţi globalizante

• un guvern mondial?

Page 14: Globalizare Si Riscuri Sociale

Dimensiunea socio-culturală a globalizării• Jacka (1992) - globalizarea contribuie la pierderea diversităţii culturale

• Huntington (1993) - teza ciocnirii civilizaţiilor: “ciocnirea civilizaţiilor va domina politica globală”

• Fukuyama (1992) - expansiunea economiei de piaţă şi a democraţiei conduce la omogenizarea societăţilor dar nu si la omogenitate culturală

• Robertson (1992) - religia este factorul critic

• Scruton (2004): „globalizarea a aruncat lumea islamică în criză”

• Bull (1991) - teoriile sfarsitului de mileniu: globalizarea - indicator al prăbuşirii civilizaţiei actuale

• Credinţele şi trăsăturile culturale ale popoarelor nu pot fi uniformizate la nivel planetar (exceptie - cultura de consum)

Page 15: Globalizare Si Riscuri Sociale

Cultura de Consum

Page 16: Globalizare Si Riscuri Sociale

Riscurile GlobalizariiBeck (1992) - societate a riscului - schimbările sociale contemporane.

Riscuri generate de globalizare: radioactivitate, poluare, accidente nucleare, încălzire globală, polarizare socială, terorism, etc.

Preda (2002) - globalizarea politicilor sociale

Jordan (1996) - mecanisme instituţionale de includere a grupurilor sociale aflate in risc

Stiglitz (2005) - erorile comise de Banca Mondială si FMI în reformele din statele în curs de dezvoltare: „dacă globalizarea va continua să se desfăşoare ca până acum.....acest proces nu numai că nu va reuşi încurajeze dezvoltarea, dar va continua să producă sărăcie şi instabilitate” (pp. 378-379).

Page 17: Globalizare Si Riscuri Sociale

• Nu globalizarea este negativă ci modalitatea în care aceasta se desfăşoară uneori.

• Va fi extrem de importantă în viitor direcţia în care se va desfăşura procesul globalizării, direcţie ce va depinde de influenţa factorilor locali în cadrul proceselor globale.

• Globalizarea nu este o fatalitate ci un Ianus cu două feţe: Riscul şi Increderea

Page 18: Globalizare Si Riscuri Sociale

Bibliografie

• Held, D., McGrew, A., Goldblatt, D., Perraton, J., 2004, Transformări globale: politică, economie şi cultură, Polirom, Iaşi.

• Mullay, B., 2007, The New Structural Social Work, Oxford University Press.

• Preda, M., 2002, Globalizarea politicilor sociale, în Pop, L. M. (coord.), 2002, Dicţionar de Politici Sociale, Expert, Bucureşti, pp. 353 - 355.

• Scruton, R., 2004, Vestul şi Restul. Globalizarea şi ameninţarea teroristă, Humanitas, Bucureşti.

• Stiglitz, J., 2005, Globalizarea. Speranţe şi deziluzii, Ed. Economică, Bucureşti.

• Tomlinson, J., 2002, Globalizare şi cultură, Amarcord, Timişoara.