e-transformarea bibliotecilor publice prin inovare

of 15 /15
E-transformarea E-transformarea bibliotecilor publice prin bibliotecilor publice prin inovare. inovare. Mariana Harjevschi, [email protected]

Upload: rmbiblioteci

Post on 22-Jun-2015

241 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: E-transformarea bibliotecilor publice prin inovare

E-transformarea bibliotecilor E-transformarea bibliotecilor publice prin inovare.publice prin inovare.

Mariana Harjevschi,

[email protected]

Page 2: E-transformarea bibliotecilor publice prin inovare

Programul Strategic de Modernizare Tehnologică a Guvernării (e-Transformare) – realizarea agendei de transformare electronică a guvernării

Hotărârea Guvernului nr. 710 din 20 septembrie, 2011

Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale – „Moldova electronică” (HG nr. 255 din 9 martie 2005 )

Concepţiei guvernării electronice (HG nr.733 din 28 iunie 2006 )

Page 3: E-transformarea bibliotecilor publice prin inovare

Direcţii şi acţiuni: promovarea principiilor unui guvern deschis; digitalizarea serviciilor publice; reingineria serviciilor publice şi a proceselor

operaţionale; asigurarea canalelor moderne de acces la

serviciile publice; crearea şi utilizarea platformei tehnologice

guvernamentale; implementarea cadrului arhitecturii

guvernamentale pe scară largă; implementarea cadrului de interoperabilitate şi

dezvoltarea capacităţii TIC în sectorul public.

Page 4: E-transformarea bibliotecilor publice prin inovare

Procesul de implementare a Programului strategic va fi coordonat

Comisia Naţională pentru e-Transformare Cancelaria de Stat, Centrul de Guvernare Electronică (E-

Government), Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi

Comunicaţiilor, Alte ministere şi autorităţi administrative

centrale

Page 5: E-transformarea bibliotecilor publice prin inovare

Portalurile guvernamentale: „Guvern pentru Cetăţean (G-C)”, „Guvern pentru Business (G-B)” „Guvern pentru Guvern (G-G)”.

Page 6: E-transformarea bibliotecilor publice prin inovare
Page 7: E-transformarea bibliotecilor publice prin inovare

Implicarea bibliotecilor Permite accesul liber la informaţiile

oficiale, Intermediază interacţiunea dintre cetăţeni

şi stat Utilizează resurselor e-guvernare şi

tehnologii Implementează campanii de sensibilizare

şi promovare a actului de e-guvernare

Page 8: E-transformarea bibliotecilor publice prin inovare

Bibliotecile pot: ajunge în mod direct la cetăţenii săi, ce

au nevoie de serviciile de e-guvernare Cetăţenii pot:

în goana zilnică a grijilor, pot miza pe suportul bibliotecarilor accesul la internet este mai limitat, conectând pe aceştia la oportunităţi educaţionale, economice sau sociale care sunt oferite online.

Page 9: E-transformarea bibliotecilor publice prin inovare

Sectorul public – furnizează o gamă de servicii publice – poliţia, armata, învăţământul primar, asistenţă medical altele, inclusiv şi bibliotecile.

Page 10: E-transformarea bibliotecilor publice prin inovare
Page 11: E-transformarea bibliotecilor publice prin inovare

Partener cheie – Ministerul Culturii

Page 12: E-transformarea bibliotecilor publice prin inovare

Centrul de e-Guvernare şi Biblioteca Municipală B.P.Hasdeu

Page 13: E-transformarea bibliotecilor publice prin inovare

Centrul de e-Guvernare şi Biblioteca Municipală B.P.Hasdeu

Page 14: E-transformarea bibliotecilor publice prin inovare

Centrul de e-Guvernare şi Biblioteca Municipală B.P.Hasdeu

Ne dorim furnizarea de servicii publice ce ar ajuta transformarea bibliotecilor în instituţii moderne, performante, interactive în baza utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, inclusiv revitalizarea rolului acestora în promovarea accesului la informaţii de interes public prin promovarea e-platformelor.

Page 15: E-transformarea bibliotecilor publice prin inovare

Vă mulţumesc pentru atenţie