proiectul „modernizarea serviciilor bibliotecilor

of 59 /59
IMPACT. DISEMINARE Elena HARCONIŢA, BŞ USARB Proiectul Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare în MoldovaCPEA-2015/10014 .Termeni: 03/2016-10/2019 Conferința de finalizare 25 iunie 2019, Chișinău, ASEM

Upload: others

Post on 28-Oct-2021

16 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

IMPACT. DISEMINARE

Elena HARCONIŢA, BŞ USARB

Proiectul

„Modernizarea serviciilor bibliotecilor

universitare în Moldova”CPEA-2015/10014 .Termeni: 03/2016-10/2019

Conferința de finalizare

25 iunie 2019, Chișinău, ASEM

Page 2: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

Coordonatori:

Landoy, Ane, Universitatea din Berghen, Norvegia

Dr. Ghinculov, Silvia, director BŞ ASEM

Page 3: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

VALOAREA PROIECTULUI

Acest Proiect merită să fie așezat cu pioșenie pe altarul memoriei

noastre colective, deoarece pentru prima dată în istoria R.Moldova :

• un Proiect a fost atât de cuprinzător - tocmai 18 biblioteci universitare ;

• derularea activităţilor a fost pasibilă înregistrărilor video datorită afilierii colaborative a

Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale din R.Moldova ;

• a adus deosebite contribuții în consolidarea capacităţilor instituţionale prin formarea

personalului bibliotecar, strategiile armonizate cu tendinţele globale ale domeniului;

• a onorat participanţii cu Formatori competenţi, de înalt calibru din diferite ţări: Norvegia,

Romania, Republica Moldova, Marea Britanie, SUA, Grecia, Armenia, Egipt, Mexic, Turcia;

• bibliotecarii s-au întâlnit în idei, au dezbătut asupra celor învăţate, consolidându-se într-o reţea

internă în cadrul Consorţiului Parteneriatului Moldova-Norvegia-România;

• a organizat o mobilitate comuna a managerilor universităţilor împreună cu directorii de biblioteci

în Bergen, Norvegia;

• ne-a adunat laolaltă în acţiuni de intruire, în mobilităţi, în momente de relaxare;

Conferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 25 iunie 2019, Chișinău, ASEM

Page 4: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

• Felicitările şi recunoştinţa notabilă a bibliotecarilor universitari din R. Moldova se

îndreaptă către Coordonatorii: Doamnele Ane Landoy şi Silvia Ghinculov pentru

elaborarea judicioasă şi competentă a conţinutului, asumarea riscurilor, exigenţa şi

atitudinea binevoitoare în realizarea Proiectului.

• Gratitudinea noastră Finanţatorilor - Programului Norvegian de Cooperare în domeniul

învăţământului superior cu Eurasia, care au asigurat partea financiară .

• Merită toate mulţumirile şi preţuirea noastră Echipa de Proiect şi tot personalul BŞ ASEM

pentru efortul depus în organizarea și susținerea tuturor programelor, entuziasmul,

deschiderea, ospitalitatea şi atitudinea prietenoasă, pe care ne-ati arătat-o de fiecare dată,

inclusiv relatarea exigentă şi deplină, în limbile engleză şi română, a tuturor evenimentelor,

conţinuturilor, rapoartelor, fotografiilor pe situl Proiectului.

Conferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 25 iunie 2019, Chișinău, ASEM

Page 5: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

Context strategic

Spaţii fizice şi virtuale

Dezvoltare profesională

Cultura Informaţiei

Experienţele studenţilor

Mediu de cercetare

Sistem de servicii

Resurse informaţionale

Colaborări

Parteneriate

Conferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 25 iunie 2019, Chișinău, ASEM

Tendinţe internaţionale în

managementul bibliotecilor

15 aprilie, 2016

Andrew McDonald, membru al Consliului IFLA, Prof.Emerit UE Londra, Director executiv al Departamentului Biblioteci şi Informare Internaţională , Londra

Page 6: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

Raport de evaluare a necesităților de modernizare a

bibliotecilor universitare. Studiu sociologic, Institutul Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, Chişinău, 2017

Conferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 25 iunie 2019, Chișinău, ASEM

Page 7: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

Conferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 25 iunie 2019, Chișinău, ASEM

Page 8: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

RESURSE UMANE

Bibliotecari

40 / 100%

Personal profesional

21 / 53%

Personal cu categorii de

calificare

38 / 95%

Categorie de calificare

superioară

19 / 51%Categorie de

calificare întâi

12 / 32%

Categorie de calificare doi

7 / 17%

Conferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 25 iunie 2019, Chișinău, ASEM

Page 9: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

Conferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 25 iunie 2019, Chișinău, ASEM

Elena

Stranat Silvia

Ciobanu

Liudmila

RăileanuMihaela

StaverTatiana

Prian

Elena

Cristian

Page 10: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

MISISQ - TEMPUS – Modern Information Service for Improvement Study

Quality - Servicii Informaționale Moderne pentru Îmbunătățirea Calității Studiilor (2013-2016)http://misisq.usmf.md/index.php/en-us/

Programul Erasmus + Capacity Building in Higher Education (CBHE) project

“Library Network Support Services (LNSS): modernising libraries in Armenia, Moldova and

Belarus through library staff development and reforming library services (LNSS), proiect nr

561633-EPP-1-2015-1-AM-EPPKA2-CBHE-JP(2015-2018) - https://lnss-projects.eu/amb/

Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova. Finanțat de

Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului

superior, (2016-2019) - https://newinformationservices.wordpress.com/

Centrul de Informare al României – Proiect de investiţii (2016 - prezent) -

https://cirbalti.wordpress.com/

Conferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 25 iunie 2019, Chișinău, ASEM

Page 11: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

• Workshop profesional nr. 1 „Tendințe internaționale în managementulbibliotecilor, 15 aprilie 2016.

• Workshop profesional nr. 2 „Advocacy. Marketing: promovarea imaginiibibliotecilor universitare", 13-14 iunie 2016.

• Workshop profesional nr. 3 „Acces Deschis și Repozitorii instituționale" , 19-20 septembrie 2016.

• Workshop profesional nr. 4. "Cultura Informației", 7-8 februarie 2017. „Nevoiade abilități în cultura informației"

• Workshop profesional nr. 5 „Bibliometria / Scientometrie", 11 mai 2017.

• Workshop nr. 6 „PLATFORMELE WEB OF SCIENCE & INCITES. Accelerareaactivității de cercetare prin Web of Science. Ameliorarea evaluării activității decercetare cu Journal and Highly Cited Data”, susținut de compania ClarivateAnalytics, 12 ianuarie 2018.

• Workshop nr. 7 „Atragerea comunității academice: evaluarea și răspunsul la nevoile utilizatorilor”, 29 ianuarie 2018.

• Workshop nr. 8 „Gestionarea datelor de cercetare”, 24 aprilie 2018

• Workshop nr. 9 „Advocacy / Marketing II: cele mai bune practici”, 8 octombrie2018.

• The workshop “Using SAGE Research Methods: platform demonstration”, March 5, 2019.

• Atelierele de planificare strategică cu suportul companiilor Centrul Pro Comunitate și SRL CONT-M ASIST,

Activităţi

Participare toate atelierele, trainingurile şi

workshopurile

Conferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 25 iunie 2019, Chișinău, ASEM

Page 12: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

„Acces Deschis și Surse deschise pentru

bibliotecari”, Brașov, România, 3-10 iulie 2016

„Bibliotecarul de referințe în era digitală”

Constanţa-Mamaia,

România, 24-29 iunie 2018

„Cultura informației„

Tulcea, România, 25-30 iunie 2017

3 Şcoli de vară

Page 13: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

Vizita de studiu la Universitatea din Bergen,

Norvegia, 9-12 mai 2017

Conferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 25 iunie 2019, Chișinău, ASEM

Page 14: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

• Chestionar pentru managerii bibliotecilor

• Chestionar pentru utilizatori

• Raport de evaluare a necesităților de modernizare a biblioteciloruniversitare: Studiu sociologic,2017.

• https://newinformationservices.files.wordpress.com/2016/09/raport-de-evaluare.pdf

• Cultura Informației la locul de muncă – cercetare realizată la Universitatea Transilvania din Braşov, România

• Expres-sondaj privind crearea centrelor de scriere academică în cadrul universităților din Republica Moldova

Studiisociologice

Conferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 25 iunie 2019, Chișinău, ASEM

Page 15: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/ http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/despre-

noi/38-proiecte/proiect-mdnoro

Conferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 25 iunie 2019, Chișinău, ASEM

Page 16: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

107 baze de date

Peste 1 mln. de cărţi

80 000 publicaţii periodice

Conferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 25 iunie 2019, Chișinău, ASEM

Page 17: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

EXPOZIŢII

TEMATICE ON-

LINE

BULETINE INFORMATIVE:

ACHIZIŢII RECENTE

ÎNTREABĂ

BIBLIOTECARUL

PROPUNERI

PENTRU ACHIZIŢII

DSI - DISEMINAREA

SELECTIVĂ A INFORMAŢIEI REFERINŢE.

CITĂRI

DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE BIBLIOTECĂ

Page 18: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

INTERNATIONAL OPEN ACCESS

WEEK TO INFORMATION, 2016/2018, OCTOMBRIE

Conferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 25 iunie 2019, Chișinău, ASEM

Page 19: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

Titluri

3 232

Autori

1068

Subiecte

9 637

Vizitatori

123 670

Sesiuni

126 942

REPOZITORIUL INSTITUŢIONAL - ORA (OPEN

RESEARCH ARCHIVE) USARBhttp://dspace.usarb.md:8080/jspui/

Maratonul Naţional privind arhivarea în RI (2017-2018)

Conferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 25 iunie 2019, Chișinău, ASEM

Page 20: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI DESCHISE: PLATFORMĂ DE RESURSE

INFORMAŢIONALE DESCHISE (OER)

https://www.openeducationweek.org/;

ON-LINE MOOC, BAZE DE DATEhttp://libruniv.usarb.md/index.php/ro/baze-de-date

Conferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 25 iunie 2019, Chișinău, ASEM

Page 21: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

http://libruniv.usarb.md/images/pdf/strategii_politici/Strategia_dezvoltare_planul_2019.pdf ,

https://http://lib.ase.md/wp-content/uploads/2018/01/Strategia-18.pdf

http://www.bnrm.md/files/publicatii/Biblioteconomia-Moldovei-2015-2017-v1.pdfConferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 25 iunie 2019, Chișinău, ASEM

http://libruniv.usarb.md/images/pdf/strategii_politici/Strategia_dezvoltare_planul_2019.pdf

Page 22: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

http://libruniv.usarb.md/images/pdf/strategii_politici/Strategie_raport_2018.pdf

Raport privind realizarea Planului de acţiuni 2018

Conferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 25 iunie 2019, Chișinău, ASEM

Page 23: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

• http://libruniv.usarb.md/images/pdf/strategii_politici/open_access_policy.pdf

Aprobarea în Senat a ediţiei a 2-a a Open Access Policy of Alecu Russo Bălţi State University , inregistat în ROARMAP, ROAR, OpenDOAR, DuraSpace

• http://libruniv.usarb.md/images/pdf/strategii_politici/Regulament_ORA.pdf

REGULAMENTUL de organizare şi funcţionare a repozitoriului instituţional ORA (OPEN RESEARCH ARCHIVE) USARB , ediţia a 2-a

• http://libruniv.usarb.md/images/pdf/strategii_politici/Politica_DC-USARB.pdf

Politica de dezvoltarea a colecțiilor Bibliotecii Științifice a Universității de Stat „Alecu Russo”

Conferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 25 iunie 2019, Chișinău, ASEM

Page 24: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

LEGEA CU PRIVIRE LA BIBLIOTECI (nr.160, 20 iulie 2017)REGULAMENTE - CADRU ÎN SUSŢINEREA IMPLEMENTĂRII

• Regulament - cadru de organizare şi funcţionare a bibliotecii publice (17 mai, 2019)

• Regulmentul privind ţinerea registrului de stat al bibliotecilor.

• Regulamentul privind serviciile prestate de bibliotecile publice.

• Regulamentul cu privire la criteriile minime de selectare a personalului din biblioteci și modul de organizare și

desfășurare a concursului de angajare a personalului din bibliotecile publice.

• Regulament privind evaluarea bibliotecilor.

• Codul deontologic al bibliotecarului.

• Regulament cu privire la atestarea cadrelor bibliotecare

• SM ISO 16439:2018 „informare și documentare. metode și proceduri pentru evaluarea impactului bibliotecilor”

(nr.188 din 31.07.2018 )

• Ghid în sprijinul implementării SM ISO 16439:2018 „informare și documentare. metode și proceduri pentru

evaluarea impactului bibliotecilor”

• LEGEA 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Conferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 25 iunie 2019, Chișinău, ASEM

Page 25: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

Asimilareacunoştinţelor din

toate programele de studiu relevanteinstituţiei bălţene

Dezvoltarea Cursului de Cultura

Informaţiei

Desfăşurarea Şcolii de Vară pentru

bibliotecarii USARB: 2016-2019

Conferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 25 iunie 2019, Chișinău, ASEM

Page 26: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

CURSUL BAZELE CULTURII INFORMAŢIEI

200

26

1030

0 500 1000 1500

Nr. de ore

Nr. grupe

Nr. studenţi

2018

Conferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 25 iunie 2019, Chișinău, ASEM

Page 27: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

În cadrul

acestui modul,

studenţii sunt

informaţi cu:

Modulul I Instrumente de regăsire a informaţiei pentru studii şi cercetări

Conferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 25 iunie 2019, Chișinău, ASEM

Page 28: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

Iniţierea

studenţilor în

PRIMO

ExLibris

Formarea

competenţelor

de căutare şi

regăsire a

informaţiilor în

catalogul

electronic

Să navigheze

în resursele

ExLibris

PRIMO (baze

de date,

repozitorii,

resurse de la

distanţă,

Catalogul

Partajat);

Să identifice

acţiunile de

rafinare a

rezultatelor,

sortare după

relevanţă,

expedierea

prin e-mail,

adăugare la

e-raft, citare,

export;

Modulul II - PRIMOExLibris - Catalogul Partajat a 7 biblioteci universitare din RM

Conferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 25 iunie 2019, Chișinău, ASEM

Page 29: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

Modulul III - Baze de date cu acoperire multidisciplinară

vîrsta

tipul publicaţiei

data

cu rezumate

limba

locaţie geografică

afilieri ale autorilor

subseturi BD

Criterii de căutare

Tipuri de baze de date

Bibliografice / Cu text integralUniversale/ MultidisciplinareReviste / publicaţii periodice

Cărţi full-text

BȘ USARB oferă utilizatorilor

acces la documente electronice

din bazele de date internaţionale

şi naţionale la care are acces

gratuit sau abonament – 107

baze de date ce oferă acces la

75 934 e-reviste şi 1 812 807

e-cărţi.

Conferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 25 iunie 2019, Chișinău, ASEM

Page 30: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

Noţiuni şi instrumente

noiZOTERO

Instrumente software de gestiune a referinţelor bibliografice

MENDELEY

Etica utilizării informaţiei;

Metode de evitare a plagiatului, dreptul de

autor;

Reguli de întocmire a referinţelor bibliografice pentru lucrări ştiinţifice

Stiluri/metode de citare

EndNote

Modulul IV - Comunicarea informaţiei, etica utilizării informaţiei, metode de

evitare a plagiatului şi a dreptului de autor

Conferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 25 iunie 2019, Chișinău, ASEM

Page 31: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

https://elibrary.ru/defaultx.asp https://www.scopus.com/

http://scholar.google.com/

este un motor de căutare

disponibil gratuit, care oferă

căutare de tip text-integral de

publicaţii ştiinţifice în toate

formatele şi disciplinele

http://www.harzing.com/resources

/publish-or-perish

soft destinat analizei citărilor

pentru calcularea impactului

cercetărilor ştiinţifice

https://clarivate.com/products/we

b-of-science/

INSTRUMENTE BIBLIOMETRICE

https://ibn.idsi.md/ro

este cea mai mare bibliotecă

electronică cu Acces Deschis la

articole publicate în revistele şi

materialele conferinţelor științifice

din Republica Moldova

Conferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 25 iunie 2019, Chișinău, ASEM

Page 32: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

În perioada 22.08.2018-

11.10.2018 au fost create 100

profiluri pentru cadre didactice.

Proiectul instituţional: Instrumente bibliometrice

contemporane. Google Scholar. Crearea profilului personalizat

Conferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 25 iunie 2019, Chișinău, ASEM

Page 33: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

USARBIndexul h

FL ŞREM ŞEPA FDŞS BŞ

Google Scholar 1,7 1,42 1,63 0,24 1,12

Publish or Perish 1,7 2,03 2,0 1,64 1,6

eLIBRARY 2 2 1

SCOPUS 1,67

Web of Science 2

Evaluarea produsului ştiinţific al universitarilor în circuitul ştiinţific

mondial (Indexul h) în baze de date scientometrice

293 titulari

138cercetători

Formarea şi dezvoltarea

abilităţilor de utilizare a bazelor

de date scientometrice în

vederea stabilirii indicelui

Hirsch al autorilor-profesori

Conferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 25 iunie 2019, Chișinău, ASEM

Page 34: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

Sunt folosite diverse suporturi metodologice ce permit învăţarea, verificarea

cunoştinţelor studenților de ex:

Mijloace didactice şi tehnici utilizate în cadrul CI

Conferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 25 iunie 2019, Chișinău, ASEM

Page 35: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

LUNARUL STUDENŢILOR DE LA CICLUL LICENŢĂ, MASTERANZILOR / DOCTORANZILOR

15 FEBRUARIE – 15 MARTIE, 2019ACTIVITATE privind FORMAREA CULTURII INFORMAŢIEI CU PARTICIPAREA PROFESRILOR -

COORDONATORI AI LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE

http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/

noutati/34-evenimente/599-lunar

Conferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 25 iunie 2019, Chișinău, ASEM

Elemente ale Centrului

de scriere academică

• Ofertele de informare

• Instrumente de regăsire a

informaţiilor

• Scientometrie

Page 36: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

Pentru o utilizare mai eficientă a resurselor informaționale, utilizatorii au acces pe pagina web a Bibliotecii

Științifice USARB la tutoriale video, care explică modalitatea de accesare a unor instrumente cum ar fi:

http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/component/allvideosh

are/video/baza-de-date-ceeol?Itemid=339

http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/component/allvideosh

are/video/repozitoriul-european-zenodo?Itemid=339

Vizualizări 3600

5 video tutoriale

TUTORIALE VIDEO

Conferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 25 iunie 2019, Chișinău, ASEM

Page 37: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

Strategia de formare profesională

a personalului BŞ USARB

• Formarea bibliotecarului proactiv, capabil să faca faţă provocărilor/schimbărilor în domeniuScop

• Diversificarea ofertelor de FPC

• Asigurarea calităţii formării

• Sporirea facilităţilor de instruire În baza Proiectelor InternaţionaleObiective

• Documente strategice IFLA

• Agenda de dezvoltare durabilă -2030 a ONU

• Strategia Europa 2020

• Euroreferenţialul privind competenţele profesioniştilor europeni îndomeniul informării si documentării

• Legea cu privire la biblioteci

Context

Conferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 25 iunie 2019, Chișinău, ASEM

Page 38: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

http://libruniv.usarb.md/images/pdf/formare-profesionala/Scoala-de-Vara-2019.pdf

Conferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 25 iunie 2019, Chișinău, ASEM

Page 39: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

Sondaje de opinie privind impactul bibliotecii asuprautilizatorilor, comunităţii, societăţii

Conferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 25 iunie 2019, Chișinău, ASEM

Page 40: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

https://ru.scribd.com

https://issuu.com/bibliotecastiint

ificauniversitaraba

http://www.slideshare.net/libruniv

http://ru.calameo.com/accounts/1133349

https://openlibrary.org/people/librunivusb

https://zenodo.org/

Conferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 25 iunie 2019, Chișinău, ASEM

https://www.ceeol.com

VIZIBILITATE

BAZE DE DATE, BIBLIOTECI ŞI PLATFORME DESCHISE

Page 41: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

https://www.youtube.com/watch?v=WW9TVerAblU

Indexarea lucrărilor USARB în Repozitoriul

European ZENODOhttps://www.youtube.com/watch?v=4l3iSxJAiWw

Indexarea lucrărilor USARB în baza de date

CEEOL

Total – 6 spoturi

Vizualizări

Oct. 2018 -martie-

2019 – 2 397

SPOTURI INFORMATIVE

Cursuri Masive Deschise on-line MOOC -

suport pentru completarea educaţieihttps://www.youtube.com/watch?v=frojhrek6dg

Page 42: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

Conferinţa anuală a ABRM : Transformăm

Bibliotecile – Transformăm Communităţile.

10 Noiembrie, 2017

Conferința finală a proiectului „Servicii de

suport pentru rețeaua de biblioteci:

modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova

și Belarus prin dezvoltarea personalului de

bibliotecă și reformarea bibliotecilor” (LNSS)

4 octombrie 2018, Bălţihttp://libruniv.usarb.md/index.php/ro/despre-noi/51-

proiecte/proiect-lnss/activitati-lnss/505-conferinta-lnss

Conferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 25 iunie 2019, Chișinău, ASEM

Page 43: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

Conferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 25 iunie 2019, Chișinău, ASEM

Şedința de tip cluster organizată de Oficiul Național

Erasmus+, 20 iunie 2018http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/despre-noi/51-proiecte/proiect-lnss/activitati-lnss/484-sedinta-cluster-erasmus-lnss

Page 44: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

Conferinţa internaţională din Suceava,

România - comunicarea

Valorificarea patrimoniului ştiinţific

universitar prin repozitoriile instituţionale

din Republica Moldova, 4-6 aprilie 2019

Conferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 25 iunie 2019, Chișinău, ASEM

PROGRAMUL OPEN WORLD

SUSȚINUT DE CONGRESUL SUA

31octombrie - 10 noiembrie 2018 a efectuat o

vizită de documentare în bibliotecile

universitare din Carolina de Nord, SUA,

precum şi în Biblioteca Congresului.

Page 45: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

ZIUA NAŢIONALĂ DE SENSIBILIZARE

PRIVIND BIBLIOTECILE

23 APRILIE, 2018

Conferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 25 iunie 2019, Chișinău, ASEM

Page 46: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

ATELIER PROFESIONAL

pentru bibliotecarii din învăţământul

preuniversitar din Nordul Republicii

Moldova15 raioane şi mun. Bălţi

13 iunie 2019

http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/noutati/34-evenimente/742-comunicat-privind-intrunirea-profesionala

Conferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 25 iunie 2019, Chișinău, ASEM

Page 47: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ DE SCURTĂ DURATĂ

• Organizatori: Secţia de Formare Continuă a Universităţii de Stat din Moldova, Biblioteca Ştiinţifică USARB

• Credite: Bazele biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării (75 ore), Tendinţe actuale în activitatea bibliotecilor din

Republica Moldova (75 ore)

• Formatori: 15 bibliotecari USARB

• Locul desfăşurării: Biblioteca Ştiinţifică USARB

19-28 martie,2019

Conferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 25 iunie 2019, Chișinău, ASEM

Page 48: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

http://libruniv.usarb.md/xXx/reviste/bibliouniv_rev/buniv.html

http://libruniv.usarb.md/xXx/reviste/confbib/confbib.html

Conferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 25 iunie 2019, Chișinău, ASEM

Page 49: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

PUBLICAŢII2019

• HARCONIŢA, Elena. Resurse, servicii, produse pentru utilizatori. In: Simpozion Anul bibliologic 2018, ediția a

XXVIII-a „Anul reașezării activității bibliotecare în conformitate cu noul cadru legal, strategic și de

reglementare”, 27 martie 2019. Chişinău, 2019. Disponibil:

http://www.libruniv.usarb.md/images/pdf/2019/Resurse-servicii-produse.pdf

2018

• HARCONIŢA, Elena. Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis la Informaţie 2018 în USARB. In: Biblioteca

Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 29 octombrie 2018. Bălţi, 2018. 5 p.

Disponibil:http://libruniv.usarb.md/images/pdf/2018/Raport-OA-2018.pdf

• Vizita doamnei Ane Landoy, Coordonator de proiect. In: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu

Russo” din Bălţi, 10 octombrie 2018. Disponibil:http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/noutati/112-

evenimente/evenimente-2018/506-vizita-lui-ane-landoy-coordonator-de-proiect-la-biblioteca-tiin-ific-usarb

• STAVER, Mihaela, MIHALUŢA, Aculina. Modalităţi şi mijloace de promovare a Bibliotecii Ştinţifice USARB. In:

Workshopul profesional nr. 9 „Advocacy / Marketing II: cele mai bune practici”, Biblioteca Științifică ASEM. 8

octombrie 2018. Disponibil:

https://www.slideshare.net/main/private_slideshow?path_to_redirect_at=https%3A%2F%2Fwww.slideshare.net

%2Flibruniv%2Fmodaliti-i-mijloace-de-promovare-a-bibliotecii-tinifice-usarb

• Bibliotecarii USARB la Workshopul profesional. In: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo”

din Bălţi, 8 octombrie 2018. Disponibil: http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/noutati/112-

evenimente/evenimente-2018/507-bibliotecarii-usarb-la-workshopul-profesional-nr-9

• Școala de vară „Bibliotecarul de referințe în era digitală”. In: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu

Russo” din Bălţi, 2 iulie 2018. Disponibil:http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/noutati/112-

evenimente/evenimente-2018/478-scoala-de-vara-constanta

Conferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 25 iunie 2019, Chișinău, ASEM

Page 50: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

2017

• HARCONIŢA, Elena. Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Republica Moldova. In: Biblioteca Ştiinţifică a

Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 10 noiembrie 2017. Disponibil:

http://libruniv.usarb.md/images/pdf/2017/Modernizarea%20_serviciilor_bibliotecilor_universitare_%20RM_%202016-

2019.pdf

• HARCONIŢA, Elena. Biblioteca universitară de la Bălţi în mediul învăţământului şi cercetării ştiinţifice. In: Dunărea de

Jos. Ser. nouă : Rev. lunară de cultură. 2016, nr. 174, pp. 15-17. Disponibil:

https://issuu.com/revistadunareadejos/docs/dunarea_de_jos_174_august ; 2016, nr. 175, pp. 46-

48. https://issuu.com/revistadunareadejos/docs/dunarea_de_jos_175_septembrie

• HARCONIȚA, Elena. Conferinţă de diseminare a ȘCOLII DE VARĂ de la Tulcea, România. In: Biblioteca Ştiinţifică a

Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 5 iulie, 2017. Disponibil:http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/noutati/111-

evenimente/evenimente-2017/101-scoala-de-vara

• HARCONIȚA, Elena, SOBIESKI-CAMERZAN, Rodica. Efectele proiectelor internaționale asupra bibliotecilor academice

și Ziua Națională de Sensibilizare privind Bibliotecile In: Simpozionul Naţional Anul Bibliologic 2016, 27 martie 2017.

Disponibil: https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/elena-harconia-rodica-sobieskicamerzan

• Săptămâna Educaţiei Deschise 2017 la Biblioteca Științifică USARB, 27-31 martie: Raport. In: Biblioteca Ştiinţifică aUniversităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Disponibil: http://dspace.usarb.md:8080/xmlui/handle/123456789/3291

• Conferinţa de diseminare a Proiectelor Internaţionale Erasmus+ şi Parteneriatul Moldovei cu Norvegia şi România. In:

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 14 martie 2017. Disponibil:

http://tinread.usarb.md/nou/170314a/170314a.html

• TOPALO, Valentina. Impactul şi durabilitatea proiectelor internaţionale implementate în biblioteca ştiinţifică USARB. In:

Symposia Investigatio Bibliotheca, DIB ULIM, 24 februarie 2017. Disponibil: https://www.slideshare.net/Dib_ulim/v-

topalo

• RĂILEANU, Ludmila. Noi modalităţi de predare a culturii informaţiei în contextul proiectelor internaţionale. In:COLLOQUIA BIBLIOTHECARIORUM IN MEMORIAM FAINA TLEHUCI, ediţia a V-a, 23 februarie 2017. Disponibil:

https://www.slideshare.net/libruniv/ludmila-rileanu-noi-modaliti-de-predare-a-culturii-informaiei-n-contextul-proiectelor-

internaionale

Page 51: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

• Diseminarea vizitei în Norvegia din cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”.In: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 17 mai, 2017.Disponibi:http://tinread.usarb.md/nou/170517/170517.html

2016

• HARCONIŢA, Elena. Implementarea Proiectelor internaţionale – o oportunitate veridică de reformare a biblioteciiuniversitare. In: Colloquia Professorum Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, ediţia a VI - a, 29 septembrie2016.Disponibil:https://www.slideshare.net/libruniv/elena-harconia-implementarea-proiectelor-internaionale-o-oportunitate-veridic-de-reformare-a-bibliotecii-universitare-70128518

• STAVER, Mihaela. Surse electronice de informare utilizate în formarea Culturii Informaţiei a utilizatorului. In: ColloquiaProfessorum Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, ediţia a VI – a, 29 septembrie 2016.Disponibil:https://www.slideshare.net/libruniv/mihaela-staver-surse-electronice-de-informare-utilizate-n-formarea-culturii-informaiei-a-utilizatorului

• STRATAN, Elena. Bibliomesager. In: Confluenţe bibliologice : Rev. de biblioteconomie şi şt. informării. 2016, nr 1-2(43-44), pp. 18-28. ISSN 1857-0232; http://libruniv.usarb.md/xXx/reviste/confbib/confbib.html

• STRATAN, Elena. Bibliomesager : iulie - decembrie 2016. In: Confluenţe bibliologice : Rev. de biblioteconomie şi şt.informării. 2016, nr 3-4 (45-46), pp. 16-29. ISSN 1857-0232; http://libruniv.usarb.md/xXx/reviste/confbib/confbib.html

• STRATAN, Elena. Competenţa informaţională a specialistului prin prisma proiectelor internaţionale. In: [email protected]. 2016, nr 1; Confluenţe bibliologice : Rev. de biblioteconomie şi şt. informării. 2016, nr 1-2 (43-44), pp. 41-43. Disponibil:http://libruniv.usarb.md/xXx/reviste/bibliouniv_rev/articole/2016-1/stratan_competenta-inf.pdf;http://libruniv.usarb.md/xXx/reviste/confbib/articole/2016_1-2/Conf_1-2,2016_41-43.pdf.

• TOPALO, Valentina. Impactul şi durabilitatea proiectelor internaţionale implementate în Biblioteca Ştiinţifică USARB.In: SYMPOSIA INVESTIGATIO BIBLIOTHECA. Ediţia a 9-a, 24 februarie 2017 (cu participare internaţională). BIBLIOTECAUNIVERSITARĂ: LABORATOR UPD@TE v3.0. Disponibil:http://libruniv.usarb.md/xXx/reviste/bibliouniv_rev/articole/2016-2/OA%20raport%202016.pdf

• Raport privind Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2016 (Open Access Week) la Biblioteca ŞtiinţificăUSARB. In: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.Disponibil:http://libruniv.usarb.md/xXx/reviste/bibliouniv_rev/articole/2016-2/OA%20raport%202016.pdf

• TOPALO, Valentina. Educaţie deschisă: conţinut, structură şi învăţare în MOOCs. In: Colloquia Professorum Tradiţie şiinovare în cercetarea ştiinţifică, ediţia a VI – a, 29 septembrie 2016. Disponibil:https://www.slideshare.net/libruniv/valentina-topalo-educaie-deschis-coninut-structur-i-nvare-n-moocs

Page 52: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

RAPOARTE / PLANURI / MATERIALELE

CONFERINŢEI

Conferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 25 iunie 2019, Chișinău, ASEM

Page 53: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

Opinia Publică &

Mass -Media

https://media.usarb.md/usarb-tv/#/lightbox&slide=2 https://media.usarb.md/usarb-tv/#/lightbox&slide=4

Zece lucruri despre Biblioteca Universității din Bălți

http://www.stiripozitive.eu/libview.php?l=ro&idc=24&id=3511&t

=%2FLocuri%2FCultura%2FInfografic-Zece-lucruri-despre-

Biblioteca-Universitatii-din-Balti-pe-care-probabil-nu-le-stiai

http://www.stiripozitive.eu/libview.php?l=ro&idc=24&id=3526

&t=/Locuri/Cultura/Video-MILIARDELE-DE-LA-BALI-de-

cuvinte-din-Biblioteca-Stiintifica-a-Universitatii-de-Stat-

Alecu-Russo

MILIARDELE DE LA BĂLȚI

– de cuvinte din Biblioteca Științifică a

Universității de Stat „Alecu Russo”

PROMOVAREA BIBLIOTECII ŞTIINŢIFICE

Conferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 25 iunie 2019, Chișinău, ASEM

Page 54: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

MATERIALE PROMOŢIONALE

MDNORO

http://libruniv.usarb.md/images/publicatii/mat_pr

omot_carte_vizita.jpg

Conferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 25 iunie 2019, Chișinău, ASEM

Page 55: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

https://www.facebook.com

/Proiectul-MDNORO

-implementare-USARB-

551653408556996/

https://twitter.com/MdNo

Ro_USARB

Conferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 25 iunie 2019, Chișinău, ASEM

https://bsusarbprofesi

onal.blogspot.com/p/p

roiectului-

modernizarea-

serviciilor.htm

REŢELE SOCIALE

Page 56: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

BŞ USARB

Activităţi 20

Publicaţii 24

Reţele sociale 62 postări, 600

accesări

Cultura Informaţiei

838 ore, 2 977 utilizatori

Pagina web

1 370 vizualizări

Tutoriale 5, vizualizări

4323

Videospoturi 6, vizualizări

2781

Chestionare îndeplinite -5

Conferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 25 iunie 2019, Chișinău, ASEM

Page 57: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

BIB

LIO

TE

CI

INO

VA

TO

AR

E

PLANIFICARE ŞI POLITICI

CALITATE & RELEVANŢĂ

PARTENERIATE

Conferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 25 iunie 2019, Chișinău, ASEM

Page 58: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

BIBLIOGRAFIE

• HARCONIŢA, Elena. Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis la Informaţie 2018 în USARB, 29 octombrie 2018 [on line]. Bălţi, 2018. 5 p. Disponibil:http://libruniv.usarb.md/images/pdf/2018/Raport-OA-2018.pdf.[Accesat 23.06.2019].

• Strategia de dezvoltare a Bibliotecii Ştiinţifice USARB pe anii 2017-2022[online].Disponibil:

http://libruniv.usarb.md/images/pdf/strategii_politici/strategie_2017-2022.pdf .[Accesat 23.06.2019].

• STAVER, Mihaela. Diseminarea vizitei în Statul Carolina de Nord, SUA[on line]. Disponibil:http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/noutati/112-evenimente/evenimente-2018/561-diseminarea-vizitei-in-statul-carolina-de-nord-sua. [Accesat 23.06.2019].

• STAVER, Mihaela, MIHALUŢA, Aculina. Modalităţi şi mijloace de promovare a Bibliotecii Ştinţifice USARB. In: Workshopul profesional nr. 9 „Advocacy / Marketing II: cele mai bune practici”, Biblioteca Științifică ASEM. 8 octombrie 2018. Disponibil: https://www.slideshare.net/main/private_slideshow?path_to_redirect_at=https%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2Flibruniv%2Fmodaliti-i-mijloace-de-promovare-a-bibliotecii-tinifice-usarb

• https://newinformationservices.wordpress.com/

• https://lnss-projects.eu/amb/

• http://misisq.usmf.md/index.php/en-us/

• https://cirbalti.wordpress.com/

Page 59: Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor

MULŢUMIM !