istoria bibliotecilor bucurestene - arhiva.bibmet.ro bibliotecilor bucurestene.pdfistoria pedagogiei...

of 24 /24
1 ISTORIA BIBLIOTECILOR BUCUREŞTENE Bibliotecile de popularizare, În: “Adevărul literar şi artistic”, 15 mai 1895; Contribuţii la istoria învăţământului românesc, Bucureşti, 1970; 160 de ani de la înfiinţarea primei biblioteci publice la Braşov (1835-1995), Braşov, Biblioteca “George Bariţiu”, 1996; Din istoria pedagogiei româneşti, Bucureşti, 1966; Istoria învăţământului din România, Bucureşti, 1971; Istoria pedagogiei din România, Bucureşti, 1970; Istoria gândirii sociale şi filozofice din România, Bucureşti, 1964; Bârsănescu, Ştefan, Pagini nescrise din istoria culturii româneşti (sec. X-XVI), Bucureşti, 1971; Bănescu, N., Academia grecească din Bucureşti şi şcoala lui Gheorghe Lazăr, Cluj, 1925; Pop, Şt., Colegiul naţional Sf. Sava, Bucureşti, 1933; Chiţimia, I., Simonescu, Dan, Cărţile populare şi literatura românească, Bucureşti, 1963; Bogdan-Duica, Gheorghe, Popa Lisseanu, G., Viaţa şi opera lui Gheorghe Lazăr, Bucureşti, 1924; Papacostea, Victor, Regleanu, Mihai, Seminarul Central 1836-1936, Bucureşti, 1935; Costaforu, Gh., Raport asupra instrucţiei publice în statele cele mai înaintate ale Europei, Bucureşti, 1860; Manolache, A., Dumitrescu, Gh., Pârnuţă, Gh., Gândirea pedagogică a generaţiei de la 1848, Bucureşti, 1968; Pârnuţă, Gh., Mârţu, Flaminiu, Izbăşescu, Ov., Oameni din Cetatea de scaun, Bucureşti, 1995; Popescu, Ana Maria, Machedon, Alexandru, Constantin Aristia, Bucureşti, 1967; Vornicescu, Nistor, Primele scrieri patristice în literatura noastră sec. IV-XVI, Craiova, 1984; Anineanu, Marta, Din istoria bibliografiei româneşti. Catalogul sistematic din 1836 al Bibliotecii Mitropoliei din Bucureşti, în: “Studii şi cercetări de bibliologie”, I, 1955, p. 113-115; Aramă, Dalila-Lucia, Ştiri despre formaţia culturală şi despre biblioteca familiei Năsturel din Hereşti, în: “Teorie şi practică în biblioteconomie şi informare documentară”, Bucureşti, Institutul Central de Documentare Tehnică, 1972; Aramă, Dalila-Lucia, Cea mai veche bibliotecă particulară din judeţul Ilfov, în: “Ilfov - file de istorie”, Bucureşti, 1978; Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România 1867 – 1967. Cartea centenarului, Bucureşti, Editura Academiei, 1968; Bianu, Ioan, Visuri, gânduri şi planuri dinainte cu o jumătate de secol pentru organizarea bibliotecilor, arhivelor şi muzeelor ţării, în: “Revista arhivelor”, V, 1928/29, p. 265-268; Boureanu, Eugen, Îndrumar în organizarea şi administrarea bibliotecilor, Iaşi,

Upload: vulien

Post on 07-May-2018

266 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Istoria bibliotecilor Bucurestene - arhiva.bibmet.ro bibliotecilor Bucurestene.pdfIstoria pedagogiei din România, Bucure

1

ISTORIA BIBLIOTECILOR BUCUREŞTENE

Bibliotecile de popularizare, În: “Adevărul literar şi artistic”, 15 mai 1895; Contribuţii la istoria învăţământului românesc, Bucureşti, 1970; 160 de ani de la înfiinţarea primei biblioteci publice la Braşov (1835-1995), Braşov, Biblioteca “George Bariţiu”, 1996; Din istoria pedagogiei româneşti, Bucureşti, 1966; Istoria învăţământului din România, Bucureşti, 1971; Istoria pedagogiei din România, Bucureşti, 1970; Istoria gândirii sociale şi filozofice din România, Bucureşti, 1964; Bârsănescu, Ştefan, Pagini nescrise din istoria culturii româneşti (sec. X-XVI), Bucureşti, 1971; Bănescu, N., Academia grecească din Bucureşti şi şcoala lui Gheorghe Lazăr, Cluj, 1925; Pop, Şt., Colegiul naţional Sf. Sava, Bucureşti, 1933; Chiţimia, I., Simonescu, Dan, Cărţile populare şi literatura românească, Bucureşti, 1963; Bogdan-Duica, Gheorghe, Popa Lisseanu, G., Viaţa şi opera lui Gheorghe Lazăr, Bucureşti, 1924; Papacostea, Victor, Regleanu, Mihai, Seminarul Central 1836-1936, Bucureşti, 1935; Costaforu, Gh., Raport asupra instrucţiei publice în statele cele mai înaintate ale Europei, Bucureşti, 1860; Manolache, A., Dumitrescu, Gh., Pârnuţă, Gh., Gândirea pedagogică a generaţiei de la 1848, Bucureşti, 1968; Pârnuţă, Gh., Mârţu, Flaminiu, Izbăşescu, Ov., Oameni din Cetatea de scaun, Bucureşti, 1995; Popescu, Ana Maria, Machedon, Alexandru, Constantin Aristia, Bucureşti, 1967; Vornicescu, Nistor, Primele scrieri patristice în literatura noastră sec. IV-XVI, Craiova, 1984; Anineanu, Marta, Din istoria bibliografiei româneşti. Catalogul sistematic din 1836 al Bibliotecii Mitropoliei din Bucureşti, în: “Studii şi cercetări de bibliologie”, I, 1955, p. 113-115; Aramă, Dalila-Lucia, Ştiri despre formaţia culturală şi despre biblioteca familiei Năsturel din Hereşti, în: “Teorie şi practică în biblioteconomie şi informare documentară”, Bucureşti, Institutul Central de Documentare Tehnică, 1972; Aramă, Dalila-Lucia, Cea mai veche bibliotecă particulară din judeţul Ilfov, în: “Ilfov - file de istorie”, Bucureşti, 1978; Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România 1867 – 1967. Cartea centenarului, Bucureşti, Editura Academiei, 1968; Bianu, Ioan, Visuri, gânduri şi planuri dinainte cu o jumătate de secol pentru organizarea bibliotecilor, arhivelor şi muzeelor ţării, în: “Revista arhivelor”, V, 1928/29, p. 265-268; Boureanu, Eugen, Îndrumar în organizarea şi administrarea bibliotecilor, Iaşi,

Page 2: Istoria bibliotecilor Bucurestene - arhiva.bibmet.ro bibliotecilor Bucurestene.pdfIstoria pedagogiei din România, Bucure

2

Tipografia Naţională, 1913; Bulat, T. C., Din istoricul Bibliotecii de la fosta mânăstire Sf. Sava din Bucureşti, în: “Glasul bisericii”, XXV, 1966, nr. 3-4, p. 313-342; Carataşu, Mihail, Ştiri noi privitoare la Biblioteca Mitropoliei din Bucureşti în sec. XVIII, în: “Studii şi cercetări de bibliologie”, XIII; 1974, p. 133-150; Catrina, Constantin, Bibliotecile populare în documente de arhivă, în: “Revista bibliotecilor”, XXVI, 1973, nr. 3, p. 171-172; Cândea, Virgil, Stolnicul între contemporani, Bucureşti, 1971; Chirulescu, Marian, Începuturile perioadei moderne în dezvoltarea bibliotecilor româneşti (Regulamentul pentru bibliotecile publice din 1864), în: “Studia bibliologica”, I, 1965, p. 249-262; Ciurea, Alexandru I., Figuri de ierarhi moldoveni: Iacov Stamati (1749-1803), Iaşi, 1946, p. 227-233; Carataşu, Mihail, Catalogul bibliotecii unui mare negustor din veacul al XVIII-lea: Grigore Anton Avramie, în: “Studii şi cercetări de bibliologie”, XII, 1972, p. 183-207; Georgescu-Tistu, Nicolae, Cartea şi bibliotecile. Studii de bibliologie, Bucureşti, 1972; Neumann, Victor, Tentaţia de homo-europaens. Geneza spiritului modern în Europa centrală şi de sud-est, Bucureşti, 1991; Ciurtin, Eugen, Biblioteca asiatică a cărturarului Constantin Oltelniceanu, în: “Archaeus. Studii de istorie a religiilor”, II, 1998, nr. 1, p. 119-147; Cocora, Gabriel, Biblioteca liceului “B. P. Haşdeu” din Buzău, în: “Revista bibliotecilor, XX, 1967, nr. 4, p. 225-229; Cojocaru, Anca, Fondul de carte franceză al Bibliotecii Colegiului “Sf. Sava” (reconstituire bibliografică), în: “Studia bibliologica”, II, 1967, p. 467-489; Cojocaru, I., Biblioteca utopistului român Teodor Diamant, în: “Studia bibliologica”, III, 1969, p. 479-492; Corvăţescu-Tofan, Antoaneta, Geneze, evoluţii, realizări. Biblioteci publice din mediul urban, în: “Revista bibliotecilor”, XXV, 1972; Crăciun, Ioachim, Biblioteci şi cititori români în trecut şi azi, Extras, Sibiu, 1940; Georgescu-Tistu, N., Activitatea bibliologică a lui Alexandru Odobescu, în: “Studii şi cercetări de bibliologie”, V, 1963, p. 135-154; Ionescu, Mircea, Biblioteci muncitoreşti din Transilvania de la 1848 şi până la Unire, în: “Revista bibliotecilor”, XXVI, 1973, nr. 5, p. 291-296; Dima-Drăgan, Corneliu, Ex libris. Bibliologie şi bibliofilie, Bucureşti, 1973; Negru, Natalia, Bibliotecile Basarabiei şi conştiinţa de comunitate (1812-1918), în: “Biblioteca”, IX, 1998, nr. 11, p. 342-344; Fortunescu, C. D., Fundaţia Alexandru şi Aretia Aman din Craiova, în: “Boabe de grâu”, II, 1931, p. 255-259; Prodan, Traian, O sută de ani de la înfiinţarea bibliotecii Facultăţii de Medicină, în: “Călăuza bibliotecarului”, X, 1957, nr. 5, p. 36-39; Simonescu, Dan, 125 de ani de la înfiinţarea primei biblioteci româneşti, în: “Revista bibliotecilor”, XXIII, 1970, nr. 11-12, p. 699-702; Mureşianu, Aurel A., Şcoalele Naţionale Centrale şi Liceul “Andrei Şaguna” din Braşov, în: “Boabe de grâu”, IV, 1933, nr. 4, p. 193-224;

Page 3: Istoria bibliotecilor Bucurestene - arhiva.bibmet.ro bibliotecilor Bucurestene.pdfIstoria pedagogiei din România, Bucure

3

Mitu, Mihai, Oameni şi fapte din secolul XVIII românesc, Bucureşti, Editura Athos, 1999; Moisescu, Irina, Biblioteci româneşti în Viena de-a lungul anilor, în: “Luceafăr nou”. Revista coloniei române din Viena, I, 1972, nr. 3-4, p. 3; Moscovici, Liviu, Fondul de carte al unei biblioteci muncitoreşti la începutul secolului al XIX-lea (Biblioteca ceferiştilor din Paşcani), în: “Târgovişte, cetate a culturii româneşti”, Bucureşti, 1974; Murăraşcu, D., Simonescu, Dan, Lectura particulară şi biblioteca şcolară, Bucureşti, Seminarul Pedagogic Universitar, 1939; Muşlea, Ion, Biblioteca Universităţii din Cluj, în: “Boabe de grâu”, I, 1930, nr. 5, p. 290-305; Muşlea, Ion, Contribuţii la cunoaşterea bibliotecilor româneşti ale oraşelor din Transilvania (până la Unire), Cluj, 1935; Muşlea, Ion, Date noi privitoare la cunoaşterea bibliotecilor româneşti ale oraşelor din Transilvania, în: “Probleme de bibliologie”, vol. 2, Bucureşti, 1967, p. 119-139; Naghiu, Iosif E., Biblioteca mânăstirii Neamţ, în: “Mitropolia Moldovei”, 2, 1941, Iaşi, 1941 (Extras); Nagler, Doina, Bibliofili sibieni în sec. XVI-XVII, în: “Târgovişte, cetate a culturii româneşti”, Bucureşti, 1974; Nedelcea, Tudor, Biblioteca judeţeană Dolj. 70 de trepte, Craiova, 1978; Nestorescu-Bălceşti, Horia, Contribuţii la reconstituirea bibliotecii lui Nicolae Bălcescu, în: “Revista bibliotecilor”, XX, 1967, nr. 8, p. 483-485; Nichi, Lazăr, Palatul cultural din Arad, în: “Boabe de grâu”, II, 1931, nr. 12, p. 515-523; Nicolescu, Valeriu, Biblioteca “Vasile Voiculescu” Buzău. Un veac de existenţă, în: “Biblioteca”, V, 1994, nr. 1, p. 18-20; Nistor, Ion I., Dezvoltarea bibliotecilor noastre publice, Bucureşti, 1947, Extras; Nussbacher, Gernot, Contribuţii la istoricul bibliotecii lui Honterus, în: “Revista bibliotecilor”, XXVI, 1973, nr. 2, p. 742; Nussbacher, Gernot, Johanes, Honterus. Viaţa şi opera sa în imagini, Bucureşti, Editura Kriterion, 1977; Oallde, Petre, Întemeierea “bibliotecilor poporale” din Banat între 1900 şi 1919, în: “Revista bibliotecilor”, XIX, 1966, nr. 10, p. 618-619; Paliu, P., Catalogul cărţilor bibliotecii domnitorului A. D. Ghica, în: “Revista arhivelor”, X, 1967, nr. 1, p. 91-96; Paliu, P., Contribuţia şcolii sociologice româneşti de sub conducerea lui Dimitrie Gusti la dezvoltarea lecturii în mediul rural între cele două războaie mondiale, în: “Probleme de bibliologie”, vol. 2, Bucureşti, 1967, p. 176-197; Păpurică, D. M., Colecţiile Bibliotecii Centrale de Stat a Republicii a Republicii Socialiste România, în: “Revista bibliotecilor”, XXIII, 1970, nr. 8, p. 457-460; Păpurică, D. M., Câteva note asupra constituirii şi completării colecţiilor Bibliotecii Centrale de Stat, în: “Biblioteca”, 1983, nr. 1-2, p. 47-49; Popescu, Nicoleta, Papuc, Liviu, Tătărucă, Radu, Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” din Iaşi. Monografie, Iaşi, 1989; Popescu-Brădiceni, Angela, Biblioteca Centrală de Stat şi ideea de bibliotecă naţională la români, în: “Biblioteca”, 1975, nr. 2, p. 18-21;

Page 4: Istoria bibliotecilor Bucurestene - arhiva.bibmet.ro bibliotecilor Bucurestene.pdfIstoria pedagogiei din România, Bucure

4

Popescu-Brădiceni, Angela, Biblioteca Centrală de Stat, expresie a biblioteconomiei româneşti moderne, în: “Biblioteca”, 1986, nr. 3, p. 3-5; Rosetti, R., Biblioteci naţionale. Paris, Londra, Washington, Moscova, Academia Română, Bucureşti, 1947; Rotman, Liviu, Contribuţii la istoria bibliotecii Naţionale din Bucureşti, în: “Biblioteca şi cercetarea”, V, 1981, p. 149-160; Simonescu, Dan, Biblioteca Academiei şi istoria bibliotecilor din România, în: “Studii şi cercetări de documentare şi bibliologie, IX, nr. 2-3, 1967, p. 231-239; Theodorescu, Barbu, Bibliotecile bucureştene în jurul anului 1900, în: “Călăuza bibliotecarului”, X, 1957, nr. 12; Theodorescu, Barbu, “Biblioteca română” din Paris (I, II), în: “Călăuza bibliotecarului”, XVII, 1964, nr. 7, p. 423-426; nr. 9, p. 526-527; Ghika, Vladimir, Din istoria palatului regal, în: “Convorbiri literare”, mai 1913; Ghika, Vladimir, Jurnalul colonelului Blaremberg, în: “Revista catolică”, nr. 1/1912; Academia Română. Rapoartele consulilor austrieci şi francezi din Bucureşti şi Iaşi pe anii 1834-1849; Ms. 3112 – trad. rom. Agent diplomatique dans le Levant, La Principate de Valachie sous le hospodar Bibesko, Bruxelles, 1847, a 2-a ediţie 1848. Autorul se ascunde sub iniţialele B. A.; Aricescu, C. D., Istoria revoluţiunii române de la 1821, Craiova, 1874; Aricescu, C. D., România sub principele Bibescu; Bănescu, N., Gheorghe Bariţ, Vălenii de Munte, 1910; Bănescu, N., Mihăilescu, V., Ioan Maiorescu, Bucureşti, 1912; Bănescu, N., Mihăilescu, V., Viaţa şi scrierile lui Iordache Golescu, Vălenii de Munte, 1910; Bengescu, Gr., Memoriu asupra monastirilor, Bucureşti, Tipografia Rosetti, 1858; Bibesco, (P-ce G.), Regue de Bibesco, 2 vol., ed. rom. trad. B. Florescu, Bucureşti, Gobl, 1893; Bibescu-Brâncoveanu Gr., Prinţul G. Bibescu înaintea opiniei publice, Bucureşti, 1858;

Bolliac, Cezar, Monăstirile închinate, Bucureşti, 1862; Bolintineanu, D., 11 februarie sau istoria de trei ani, precedată de Domnii regulamentari, Bucureşti, 1869; Bogdan-Duică, G., Traducătorii români ai lui August de Kotzehue, în “Omagiul lui Titu Maiorescu”, Bucureşti, 1900; Brăiloiu, C., Album ştiinţific şi literar, Bucureşti, 1847; Colescu, (Vartic C.), 1848, Zile revoluţionare, Bucureşti, 1898; Danube illustre, album, ed. franceză, revăzută de H. L. Sizerac, Paris, 1849-1850; Dianu, Gr., Istoria închisorilor din România, Bucureşti, 1900; Dissescu, C. Gr, Domnia lui Bibescu-Vodă, Bucureşti, 1902; Drăghici, Manolache, Istoria Moldovei pe timp de 500 de ani, Iaşi, 1857; Filitti, Ioan C., Tulburări revoluţionare în Ţara Românească între anii 1840-1843, Bucureşti, 1912, Extras; Filitti, Ioan C., Încercări de reforme în Muntenia sub Grigore Vodă Ghica (1822-

Page 5: Istoria bibliotecilor Bucurestene - arhiva.bibmet.ro bibliotecilor Bucurestene.pdfIstoria pedagogiei din România, Bucure

5

1827), în: “Convorbiri literare”, octombrie 1906; Filitti, Ioan C., Aşezământul cultural al mitropolitului Dositei Filitti de la înfiinţare până astăzi (1827-1910), Bucureşti, 1911; Golescu, A. G., Istoricul protectoratului rusesc…, retipărit în anul 1848, IV, p. 35; Grămadă, I., C. Negruzzi şi M. Kogălniceanu, în: “Convorbiri literare”, martie 1913; Grammont, L. A., De l’administration provisoire ruse en Valachie et des ses rezultats, Bucarest, 1940; Habitant de la Valachie (N. Piccolo), Paul Kisseleff et les Principautes de Valachie et de Moldavie, Paris, 1841; Hareş, P. V., M. Kogălniceanu în preajma revoluţiei de la 1848, în “Noua Revistă Română”, 1908-1909, p. 372; Ibrăileanu, G., Spiritul critic în cultura românească, Iaşi, 1909; Ionescu, G., Institutul Albina din Iaşi, în: “Revista de istorie, arheologie şi filologie, XI, I; Iorga, N., Gheorghe Asachi ca tipograf şi editor, Extras; Iorga, N., Câteva fărâme din corespondenţa lui Al. Vodă Ghica, Extras; Iorga, N., Corespondenţa lui Ştirbei Vodă, Bucureşti, 1904-1905; Iorga, N., Mânăstirea Neamţului, Vălenii de Munte, 1912; Istrati, C. I., dr., Din trecutul nostru, în: “Literatura şi arta română”, nr. 10-12/1908; Kotzebue, Wilhelm de, Aus der Moldav, Leipzig, 1861, trad. rom. în 1884; Kotzebue, Wilhelm de, Laskăr Viorescu, trad. Rom. în 1892; Lovinescu, E., C. Negruzzi. Viaţa şi opera lui, Bucureşti, 1913; Lovinescu, E., Viaţa şi opera lui Gr. Alexandrescu, Bucureşti, 1910; Lovinescu, E., Gheorghe Asachi, în: “Convorbiri literare”, 1912-1913; Mano, C. G., Documente privitoare la familia Mano; Marmier, Xavier, Du Rhin au Nil, Paris, 1847, 2 vol.; Meitani, G. G., Acţiunea diplomatică a Europei faţă de principatele române între anii 1821 şi 1834, Bucureşti, 1903; Metternich, Memoires, Paris, 1881; Moruzi, D. C., Din amintirile unui bătrân, în: “Drum drept”, martie-aprilie/1913; Orăşanu, Ştefan, Istoria României contimporane, Bucureşti, 1900; Rosetti, Radu, Conflictul dintre Guvernul Moldovei şi mânăstirea Neamţului, Extras, 1910; Verax (Radu Rosetti), La Roumanie et les juis, Bucureşti, 1903; Sutzo, Nicolai, Memoires… Talleirand, Memoires de Prince de…, Paris, 1892; Teodorescu, G. Dem, Viaţa şi operele lui Eufrosin Poteca, Bucureşti, 1883; Teodorescu, G. Dem, Constantin Moroiu, Bucureşti, 1900; Thouvenel, Edouard, Hongrie et Valachie, Paris, 1840; Vaillant, I. A., La Roumanie, Paris, 1845; Vizanti, Andrei, Veniamin Costachi, mitropolitul Moldovei şi Sucevei, Iaşi, 1881; Xenopol, A. D., Istoria partidelor politice, Bucureşti, 1911; Zablotzky-Dessiatkovsky, Comitele Paul Kiselev şi epoca sa, Sankt-Petersburg, 1882;

Page 6: Istoria bibliotecilor Bucurestene - arhiva.bibmet.ro bibliotecilor Bucurestene.pdfIstoria pedagogiei din România, Bucure

6

vezi: Papadopol-Callimachi, Studiu asupra lucrării lui Zablotzky despre Kiselev, în: “Analele Academiei Române”, Seria II, tom IX/1886-1887; Enăceanu, Ghenadie, Jurnalul mitropolitului Neofit Cretanul, în: “Biserica Ortodoxă Română”, II (1875-1876) p. 314-327; 632-640; 737-744; III (1876-1877) p. 6-22; 175-183; XIV (1890-1891) p. 718-724; Mateescu, C. N., Condica de casă a mitropolitului Neofit I Cretanul, în: “Miron Costin”, I (1915), p. 12-14; S(toica), N., G(eneral), Notiţe din viaţa unui ostaş. Polcovnicul Ştefan Stoica, Bucureşti, Tipografia Eminescu, 1912; Netea, Vasile, Popescu-Teiuşanu, Ilie, August Treboniu Laurian, Bucureşti, 1970; Machedon, Al., Popescu, Ana-Maria, Constantin Aristia, Bucureşti, Meridiane, 1967; Aurora, Ilieş, Constantin Brâncoveanu şi cronistica epocii sale, în: “Constantin Brâncoveanu”, Bucureşti, 1989; Iorga, N., Hârtii din arhiva mânăstirii Hurezului, în: “Studii şi documente”, vol. XIV, Bucureşti, 1907, p. IX; Ionaşcu, Ion, Contribuţii la istoricul mânăstirii Hurezi, Craiova, 1935; Vasilescu, Al., Oltenia sub austrieci, 1716-1739, vol. I, Bucureşti, 1920; Lapedatu, Al., Mânăstirea Hurezu. Note istorice, în: “BCMI”, apr.-mai 1908, p. 65; Giurescu, C., Material pentru istoria Olteniei supt austrieci, Carataşu, M., Dima-Drăgan, Corneliu, Un catalog necunoscut al Bibliotecii domnitorului Constantin Brâncoveanu, în: “Studii şi cercetări de bibliologie”, XI; 1960; Iorga, N., Câteva manuscrise şi documente din ţară şi străinătate relative la istoria românilor, seria a II-a, în: “Analele Academiei Române”, Mem. Ist., S. II, 8 (1905-1906), p. 521-529; Vârtosu, Emil, Vârtosu, Ion, O sută de ani de la înfiinţarea Aşezămintelor Brâncoveneşti, 1838-1938, Bucureşti, 1938, p. 427-431; Karadja, C., Sur les bibliotheques du Sud-Est europeen, în: “Revue historique du Sud-Est Europeen”, 12 (1935), p. 322-323; Arhivele Statului Bucureşti, fond Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor, dos. 561/1864, f. 40-414; 419-422; Melchisedec, Biografia prea Sfinţitului Dionisie Romalo, extras din Analele Academiei Române, seria II, tom V, secţ. a II-a, Bucureşti, 1882, p. 64; Băncilă. I., Aspecte din evoluţia bibliotecilor de specialitate în sec. XIX şi începutul sec. XX, în: “Studii şi cercetări de bibliologie”, V (1963), p. 231-256; Lupu, Ioan, Un bibliofil român din prima jumătate a secolului al XIX, în: “Studii şi cercetări de bibliologie”, III (1960), p. 129-152 Lupu, Ioan, Date noi privitoare la bibliofilul Constantin Oltelniceanu, în: “Studii şi cercetări de bibliologie”, V (1963), p. 79-105; Episcopul Dionisie Romalo, primul donator al Bibliotecii Academiei Române, în: “Biserica Ortodoxă Română”, 1969, nr. 10, p. 1121-1151; Lupu, Ioan, Fondul de tipărituri şi manuscrise orientale din biblioteca bibliofilului Constantin Oltelniceanu, în: “Studia Bibliologica”, III (1968), p. 219-244 - şi extras; Marica, Gh., Indexul revistei “Foaie pentru minte, inimă şi literatură”, Bucureşti, 1969

Page 7: Istoria bibliotecilor Bucurestene - arhiva.bibmet.ro bibliotecilor Bucurestene.pdfIstoria pedagogiei din România, Bucure

7

Ideologia generaţiei române de la 1848 din Transilvania, Bucureşti, Editura Politică, 1968; Ghica, Ion, Opere, vol. 1, 1956, p. 248 – 249; Guboglu, Mihai, Orientalistica română, în: “Studii şi cercetări de istorie”, 1956; Roşu, Arion, Sur les traces du Transylvain Martin Honigberger, medecin et voyageur en Inde, în: “Ianus”, I (1962), p. 198-225; Guboglu, M., Inventarul manuscriselor orientale din Biblioteca Academiei Române; Nistor, I., Manuscrise orientale din B.A.R., Bucureşti, 1946; Avril, Philippe, Voyage en divers etat de l’Europe et d’Asie entrepris pour decouvrir un nouveau a la China, Paris, 1692; Darmesteter, James, Essai orientaux, Paris, A. Levi, 1883; Potra, George, Petrache Poenaru, ctitor al învăţământului din ţara noastră (1799-1875), Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1963; Iorga, N., Despre adunarea şi tipărirea izvoarelor relative la istoria României. Rolul şi misiunea Academiei Române, în: Prinos lui D. A. Sturza, Bucureşti, 1903, p. 9; Teiuşanu-Popescu, I., Biblioteca Colegiului Popular “Nicolae Bălcescu” din Craiova, în: “Studii şi cercetări de documentare şi bibliologie”, nr. 2 (1964); Crăciun, I., Cartea românească în decursul veacurilor, Cluj, Tipografia Eparhiei Ortodoxe Române, 1937 (extras); Lupaş, I., Doi umanişti români din secolul al XVI-lea (Nicolae Olahus şi Mihai Valahus Csaki), Bucureşti, Editura Cultura Naţională, 1928 (extras); Bezdechi, Şt., Nicolaus Olahus, primul umanist de origine română, Aninoasa-Gorj, Editura Ram, 1939; Dahl, S., Histoire du livre de l’Antiquite a nos jours, Paris, 1933; Lupaş, Marina I., Mitropolitul Sava Brancovici, Cluj, Editura Cartea românească, 1939; (S. Brancovici (1956-1680) – biblioteca personală); Baiculescu, G., Magazinul istoric pentru Dacia în Ardeal, în: Arhiva românească, Bucureşti, 1941; Bodea, Cornelia, Lupta românilor pentru unitatea naţională , 1834-1849, Bucureşti, 1967; Clinciu, I., Din trecutul societăţii “Transilvania”, Bucureşti, 1939; Lupu, I., Camariano, N., Papadima, O., Bibliografia analitică a periodicelor româneşti, vol. I, 1790 – 1850, Bucureşti, 1967; Marica, G. Em., Hajos, Iosif, Rusu, Constantin, Ideologia generaţiei române de la 1848 din Transilvania, Bucureşti, 1968; Moisil, Iuliu, Românii ardeleni din vechiul regat şi activitatea lor până la războiul întregirii neamului, Bucureşti, 1929; Nestorescu, Horia, Ştiri inedite privind tipărirea şi răspândirea “Magazinului istoric pentru Dacia”, în: “Studii şi articole de istorie”, vol. XI, 1968; Pîrnuţă, Gheorghe, Figuri de bibliotecari. August Treboniu Laurian, în: “Studia biblilogica”, vol. II, 1965, Bucureşti, 1966 (Extras); Poni, Petre, Memorii (fragment), în: Însemnări ieşene”, 1936, nr. 8, 15 aprilie, p. 319; Pop, Z. N. Augustin, Abonaţii la Magazin istoric pentru Dacia, în: “Luceafărul”, 1967, nr. 10, 18 mai;

Page 8: Istoria bibliotecilor Bucurestene - arhiva.bibmet.ro bibliotecilor Bucurestene.pdfIstoria pedagogiei din România, Bucure

8

Popescu-Spineni, M., Instituţii de înaltă cultură, Vălenii de Munte, 1932; Popescu-Spineni, M., Contribuţiuni la istoria învăţământului superior, Bucureşti, 1928; Quintescu, N., Proiectul de dicţionar al Societăţii Academice, în: “Convorbiri literare”, IV (1871), nr. 21 – 24; Răşcanu, P., Istoricul învăţământului secundar, Iaşi, 1906; Seche, Mircea, Schiţă de istorie a lexicografiei române, 1966; Vulcan, Iosif, Pantheonul român, Pesta, 1869; “Adevărul” (supliment literar şi artistic), 2 iulie 1903, Dezvelirea bustului lui A. T. Laurian; “Binele public”, 1881, martie 6, A. T. Laurian (necrolog); “Resboiul”, 1881, februarie 27, nr. 1305, A murit A. T. Laurian; “România liberă”, 1881, 27 februarie, 2, 3, 4 martie, La moartea lui A. T. Laurian; “Telegraful român”, Sibiu, 1881, martie 7, Înmormântarea lui A. T. Laurian; “Timpul”, 1881, februarie 28, A. T. Laurian (necrolog); “Transilvania”, 1910, p. 355, Casa părintească a lui A. T. Laurian; Bărnuţiu, Simion, Românii şi ungurii, ediţie îngrijită de Gh. Bogdan Duică, Cluj, 1924; Nistor, Ioan, Decorarea lui Avram Iancu şi a camarazilor săi, Bucureşti, 1931; Popeangă, V., Găvănescu, E., Ţircovnicu, V., Preparandia din Arad, 1964; Netea, Vasile, George Bariţiu, Popea, N., Memorialul arhiepiscopului Andrei de Şaguna sau luptele naţionale politice ale românilor 1846-1873, Sibiu, 1889; Sion, G., Suvenire contemporane, Bucureşti, 1888; Suciu, Coriolan, Cum a fost pregătit 3/15 mai, Blaj, 1925; Cheresteşiu, V., Adunarea naţională de la Blaj, Bucureşti, 1966; Şaguna, Andrei, Memoriile arhiepiscopului Andrei Şaguna din anii 1840-1873, Sibiu, 1923; Bogdan-Duică, Gh., Simion Bărnuţiu, Bucureşti, 1924; Dragomir, Silviu, Studii şi documente privitoare la revoluţia românilor din Transilvania, Cluj, 1946; Bariţiu, George, Părţi alese din istoria Transilvaniei, Sibiu, 1889; Regleanu, M., Documente privind anul revoluţionar 1848 în Ţara Românească, Bucureşti, 1962; Popescu, M., Dascălii ardeleni din Principate şi mişcarea de la 1848, în: “Ţara Bârsei”, Braşov, 1936; Panaitescu, P. P., Planurile lui I. Câmpineanu pentru unitatea naţională a românilor, în: “Anuarul Institutului de istorie naţională”, III, Cluj, 1936; Laurian, A. T., Elemente de Istoria românilor pentru clasele primare, Bucureşti, 1859; Popescu Teiuşanu, Ilie, Eufrosin Poteca, în: “Din istoria pedagogiei româneşti”, Bucureşti, 1967; Bogdan-Duică, Gh., Eftimie Murgu, Bucureşti, 1937; Topliceanu, Traian, Eftimie Murgu, Timişoara, 1938; Bănescu, N., Ion Maiorescu, Bucureşti, 1912;

Page 9: Istoria bibliotecilor Bucurestene - arhiva.bibmet.ro bibliotecilor Bucurestene.pdfIstoria pedagogiei din România, Bucure

9

Netea, V., Timotei Cipariu şi Gheorghe Bariţiu. Călători prin Ţara Românească la 1836, în:”Studii” revista de istorie, 1958, nr. 1; Bogdan-Duică, Gh., Viaţa şi ideile lui Simion Bărnuţiu, Bucureşti, 1924; Enescu, N. C., Gh. Asachi, organizatorul şcolilor naţionale din Moldova, Bucureşti, 1962; Tomuş, Mircea, Gheorghe Şincai, Bucureşti, 1965; Papiu-Ilarian, Al., Viaţa, operele şi ideile lui Gheorghe Şincai. Discurs de recepţie, în: Academia Română, Bucureşti, 1869; Georgescu-Buzău, Gh., Activitatea lui Nicolae Bălcescu pentru pregătirea deslănţuirii revoluţiei din 1848, în: “Studii”, IX, 1958, nr. 3; Papiu-Ilarian, Al., Istoria românilor din Dacia Superioară, Dragomir, Silviu, Din corespondenţa dascălilor ardeleni în anul 1848, în: “Omagiul lui I. Bianu”, Bucureşti, 1927; Albu, Nicolae, Istoria învăţământului românesc din Transilvania până la 1800, Blaj, 1944; Bozac, Ileana, Pompiliu, Teodor, Învăţământul românesc în Transilvania în sec. XVIII şi începutul sec. XIX, în: “Din istoria pedagogiei româneşti”, vol. II, Bucureşti, 1968; Protopopescu, Lucia, Contribuţii la istoria învăţământului din Transilvania , 1774-1805, Bucureşti, 1966; Munteanu, Romulus, Contribuţia şcolii ardelene la culturalizarea maselor, Bucureşti, 1962; Raţiu, Ion, Vasile Fabian-Bob, Blaj, 1907; Moisil, Iuliu, Vasile Bob Fabian, Bistriţa, 1937; Urechia, V. A., Istoria şcoalelor, IV, p. 195 (reorganizarea învăţământului la Bucureşti) (1817); Giurescu, C. C., Transilvania în istoria poporului român, Bucureşti, 1967; Socolan, V. A., Circulaţia vechii cărţi româneşti în nord-versul României, în: “Marmaţia”, Baia Mare, I, 1969; Netea, V., Circulaţia “Cazaniei” lui Varlaam în Transilvania, în: “Revista muzeelor”, 1971, nr. 1; Asachi, Gh., Relaţia istorică asupra şcolilor naţionale în Moldova, Iaşi, 1838; Erbiceanu, C., Istoria Mitropoliei din Iaşi, Bucureşti, 1888; Protopopescu, Lucia, Noi contribuţii la biografia lui Ion Budai-Deleanu, Bucureşti, 1967; Xenopol, A. D., Memoriu asupra învăţământului, în: “Serbarea şcolară de la Iaşi”, 1885; Bogdan-Duică, Gh., Gheorghe Lazăr, Bucureşti, 1924; Fotino, Gh., Şcoala de la Goleşti (1826), în: “Din istoria pedagogiei româneşti”, vol. II, Bucureşti, 1966; Oţelea, A., Netea, V., O sută de ani de predare a istoriei universale la Universitatea din Bucureşti, în: “Analele Universităţii din Bucureşti”, seria Ştiinţe sociale, istorie, 1964; Netea, Vasile, “România”, primul cotidian al românilor, în: “Studii”, 1966, nr. 1; Regleanu, M., Aaron Florian ca participant la revoluţia din 1848, în: “Revista

Page 10: Istoria bibliotecilor Bucurestene - arhiva.bibmet.ro bibliotecilor Bucurestene.pdfIstoria pedagogiei din România, Bucure

10

arhivelor”, 1958, nr. 2; Cheresteşiu, V., Luptătorul revoluţionar Eftimie Murgu, în: “Studii”, revista de istorie, IX (1956), nr. 1; Ungureanu, Gh., Juristconsultul Damaschin Bojiucă (1802-1869). Contribuţii la viaţa şi activitatea sa, Iaşi, 1930; Anuarul general al Instrucţiunii Publice pe anul 1863-1864”, Bucureşti, 1866; Suciu, Coriolan, Din tinereţea lui Ion Trifu, alias Maiorescu. De ce a trecut în ţară, Cluj, 1927; Stoica, Marin, Ion Maiorescu, Bucureşti, 1967; Theodorescu, Barbu, Constantin Leca, Bucureşti, 1938;

Papacostea, Victor, Regleanu, Mihai, Seminarul Central (documente), Bucureşti, 1936; “Biserica şi şcoala”, I (1877), Arad, nr. 25 şi 27; Albu, N., Un satelit al şcolii ardelene Ştefan T. Neagoe, în: “Transilvania”, 1943, p. 596-616; Bârseanu, Andrei, Istoria şcoalelor centrale, Braşov, 1902; Netea, Vasile, Constantin Romanu-Vivu, prefectul Legiunii a XII-a în anii 1848-1849, Târgu-Mureş, 1936; Bodea, Cornelia, Moise Nicoară, Arad, 1943; Bodea, Cornelia, Figuri puţin cunoscute din revoluţia de la 1848, în: “Studii”, 1960, nr. 2; Netea, Vasile, George Bariţiu, viaţa şi activitatea sa, Bucureşti, 1966; Macrea, D., A. T. Laurian, în: “Cercetări lingvistice”, XII (1967), nr. 2; Stanciu, I., Istoricul Liceului “Gh. Lazăr” din Sibiu, Sibiu Buletinul Oficial, nr. 10/9.II.1833 – Regulamentul şcoalelor publice din Ţara Românească; Arhivele Statului Bucureşti, fond Ministerul Instrucţiunii Publice, Ţara Românească, dos. 2874/1842, f. 13 şi f. 116; Arhivele Statului Bucureşti, fond Ministerul Instrucţiunii Publice, Ţara Românească, dos. 3381b/1840, f. 1, Iorga, N., Corespondenţa lui Ştirbei-Vodă, Bucureşti, 1904; Iorga, N., Mărturii istorice privitoare la viaţa şi domnia lui Ştirbei-Vodă, Bucureşti, 1904; Ghika, Aurelia, La Valachie moderne, Paris, 1850; Ionescu, Gh. T., Mânăstirea Govora şi egumenia lui Meletie Macedoneanul, în: “Buletinul Monumentelor Istorice”, nr. 4/1971; Iarcu, D., Analele bibliografice române, Bucureşti, 1865, p. 103; Iorga, N., O descriere din 1859, în: “B.C.M.I.”, XXX, aprilie-iunie 1937, fasc. 92, p. 85; Iorga, N., Societatea studenţilor români din Paris sub patronajul lui Lamartine, în: “Floarea Darurilor”, II, p. 327 şi urm.; “Anunţătorul român”, redactor Frederich Ohm “Culegătorul român”, redactor C. Bădulescu; “Journal de Bukarest”, redactor August Gruson; Dima-Drăgan, Corneliu, Contribuţii la istoricul Bibliotecii Naţionale de la Colegiul

Page 11: Istoria bibliotecilor Bucurestene - arhiva.bibmet.ro bibliotecilor Bucurestene.pdfIstoria pedagogiei din România, Bucure

11

Sf. Sava, în: “Revista Arhivelor”, 1965, nr. 2, p. 278; Laurian, August-Treboniu, Cuvânt academic. Pronunţat cu prilejul examenului din 1 iulie 1845, Bucureşti, 1845; Albu, N., Istoria învăţământului românesc din Transilvania până la 1800, Blaj, 1944; Aron, N., Monografia bisericilor, şcoalelor şi reuniunilor române din Făgăraş, Făgăraş, 1913; Benko, I., Transilvania, Cluj, 1833; Bârlea, I., Însemnări din bisericile Maramureşului, Bucureşti, 1909; Bolca, V., Şcoala normală unită din Oradea, 1784-1934, Oradea, 1933; Botiş, T., Istoria şcoalei normale şi a institutului teologic ortodox-român din Arad, 1922; Bozac, I., Politica şcolară a Curţii din Viena în domeniul fiscal al Zlatnei în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, în: “Studii şi cercetări de istorie”, Cluj, 1-4, 1956; Bozac, I., Şcolile de la salinele din Transilvania la sfârşitul veacului al XVIII-lea, în: “Anuarul Institutului de Istorie din Cluj”, III, 1960; Brânzea, N., Şcoalele din Blaj. Scurt istoric, Sibiu, 1898; Bunea, A., Episcopii Petru Paul Aron şi Dionisiu Novocovici, Blaj, 1902; Cipariu, T., Acte şi fragmente latine româneşti, Blaj, 1855; Dejeu, P., Monografia Municipiului Oradea şi judeţului Bihor, vol. I, Oradea, 1926; Firu, N., Date şi documente cu privire la istoricul şcoalelor româneşti din Bihor, Arad, 1910; Firu, N., Urme vechi de cultură românească în Bihor. Cercetări istorice, Oradea, 1922; Georgescu, I., Istoricul seminarului din Oradea, Bucureşti, 1923; Gâlea, Conscrierea preoţilor şi grămăticilor români făcută la anii 1720-1723, în: “Mitropolia Ardealului”, IV, 1959, nr. 1-2; Lupaş, I., Iosif II şi şcoalele româneşti din judeţul Aradului, în: “Studii, conferinţe şi comunicări istorice”, vol. I, Bucureşti, 1928; Moldovan, I., M., Acte sinodale ale bisericii române de Alba Iulia şi Făgăraş, Blaj, 1871; Norma Regia pro scholis Magni Principatus Transilvaniae Ioseph II. Caesar Aug. Magni Principis Trans. Iussu, ediţia Cibinii, MDCCLXXXI; Păcurariu, M., 150 de ani de la înfiinţarea primei şcoli teologice ortodoxe în Ardeal, în: “Biserica Ortodoxă Română”, LXXIX, 1961, nr. 3-4; Pavel, C., Şcolile din Beiuş, 1828-1928, Beiuş, 1928; Pervain, I., Dimitrie Eustatievici, în: “Studia Universitatum Victor Babeş-Bolyai”, t. III, nr. 6, Series IV, Fasc. 1, Philologia, Cluj, 1958; Pîclişanu, Z., Documente privitoare la istoria şcoalelor din Blaj, 1755-1774, în: “Revista arhivelor”, 1928, 1929; Popovici, D., La literature roumaine a l’epoque des Lumieres, Sibiu, 1945; Prodan, D., Supplex Libellus Valachorum, Prodan, D., Horia, Cloşca şi Crişan, Sotropa, V., Români la gimnaziul latino-catolic din Bistriţa 1729-1779, în: “Transilvania”, 1901;

Page 12: Istoria bibliotecilor Bucurestene - arhiva.bibmet.ro bibliotecilor Bucurestene.pdfIstoria pedagogiei din România, Bucure

12

Sotropa, V., Draganu, N., Istoria şcoalelor năsăudene, Năsăud, 1913; Vuia, I., Şcoalele româneşti bănăţene în secolul al XVIII, Orăştie, 1896; Iorga, N., Craiova şi unirea, în: “Floarea darurilor”, I, nr. 5, p. 264; Bănescu, N., Începuturile “Şcolii Centrale” a Craiovei, în: “Convorbiri Literare”, XLIV, nr. 8 şi nr. 9; Bănescu, N., Moştenirea lui Tudor Vladimirescu, în: “Revista pentru istorie, arheologie şi filologie”, vol. IX, partea a 2-a (1910); Iorga, N., Scrieri inedite ale lui Tudor Vladimirescu, A.A.R., seria a II-a, t. XXXVII şi extras; Crăciun, Ioachim, Bibliografia la români. O încercare de bibliografie a bibliografiilor româneşti, Bucureşti, Cartea românească, 1928, 40 p.; Andone, Marius, Din istoricul bibliotecilor militare româneşti, în: “Armata şi societatea românească, Bucureşti, Editura Militară, 1980, p. 384-392; Andronache, Ştefan, Instituţia bibliotecii publice la Tecuci. Repere istorice, în: Biblioteca, VI, 1995, nr. 1, p. 20-21; Anineanu, Marta, Din istoria bibliografiei româneşti. Catalogul sistematic din1836 al Bibliotecii Mitropoliei din Bucureşti, în: “Studii şi cercetări de bibliologie”, I, 1955, p. 113-125; Aramă, Dalila-Lucia, Ştiri despre formaţia culturală şi despre biblioteca familiei Năsturel din Hereşti, în: “Teorie şi practică în biblioteconomie şi informare documentară”, Bucureşti, Institutul Central de Documentare Tehnică, 1972, p. 23-28; Aramă, Dalila-Lucia, Cea mai veche bibliotecă particulară din judeţul Ilfov, în: “Ilfov - file de istorie”, Bucureşti, 1978, p. 205-210; Arădeanul, Eugen, Bodogae, Teodor, Emandi, Lucian, Mănăstirea Hodoş-Bodrog, Arad, Editura Episcopiei Aradului, 1980 (cap. Biblioteca, p. 169-182); Aram, Mircea, Istoricul Bibliotecii Muzeului Brukenthal din Sibiu, în: “Comunicări şi referate de bibliologie şi documentare”, Bucureşti, 15-16 decembrie 1955. Cominicări şi discuţii. Bucureşti, Editura Academiei, 1957, p. 329-332; Bacâru, Livia, Despre colecţia de incunabule a Bibliotecii Academiei, în: “Revista muzeelor”, III, 1996, p. 241-244; Bacâru, Livia, Ex libris-ul cu variante al lui G. Em. Filipescu, în: “Revista bibliotecilor”, XXIII, 1970, nr. 7, p. 428-430; Bacâru, Livia, Ex libris cu autograf al lui Antim Ivireanul, în: “Biblioteca universitară – laborator de muncă intelectuală”. Lucrările simpozionului din 25-26 noiembrie 1977, Bucureşti, Biblioteca Centrală Universitară, 1979, p. 225; Bacâru, Livia, Consideraţii asupra bibliotecii lui Antim Ivireanul pe baza unui ex-libris autograf, în: “Valori bibliophile din patrimonial cultural naţional”. Valorificare – cercetare, I, Râmnicu-Vâlcea, Muzeul Judeţean Vâlcea, 1980, p. 219-294; Baiculescu, George, Istoricul Bibliotecii Abademiei Republicii Socialiste România 1867-1967, în: “Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România 1867-1967. Cartea centenarului”, Bucureşti, Editura Academiei, 1968, p. 11-96; Banciu, Doina, Sisteme automatizate de informare şi documentare, Bucureşti, Editura tehnică, 1997; Barbu, Daniel, Scrisoare pe nisip. Timpul şi privirea în civilizaţia românească a secolului al XVIII-lea, Bucureşti, Editura Antet, 1996;

Page 13: Istoria bibliotecilor Bucurestene - arhiva.bibmet.ro bibliotecilor Bucurestene.pdfIstoria pedagogiei din România, Bucure

13

Barbul, Eugen, Biblioteca Universităţii Regele Ferdinand I din Cluj, Cluj, 1935; Băcilă, I., Catalogul bibliotecii lui G. Lazăr, în: G. Bogdan Duică, Gheorghe Lazăr, Bucureşti, 1924, p. 153-163; Băcilă, Ioan C., Secţia stampelor de la Academia Română, în: “Boabe de grâu”. Revistă de cultură, V, 1934, nr. 4, p. 193-205; Băncilă, Ileana, Aspecte din evoluţia bibliotecilor de specialitate în secolul XIX şi la începutul secolului XX, în: “Studii şi cercetări de bibliologie”, V, 1963, p. 231-256; Benjamin, Lya, Biblioteci muncitoreşti în perioada interbelică, în: “Revista bibliotecilor”, XXIV, 1971, nr. 5, p. 259-264; Beltic, Constantin, Ioniţă, Alexandrina, Biblioteca unui intelectual român la 1852: Teodor Stamati, în: “Cercetarea bibliologică şi bibliotecile specializate”, II, Iaşi, Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu”, 1995, p. 211-252; Bianu, Ioan, Visuri, gânduri şi planuri dinainte cu o jumătate de secol pentru organizarea bibliotecilor, arhivelor şi muzeelor ţării, în: “Biblioteca arhivelor”, V, 1928/1929, p. 265-268; Bianu, Ioan, Academia Română şi Biblioteca ei, în: “Boabe de grâu”. Revistă de cultură, I, 1930, nr. 1, p. 1-11; Bârsănescu, Ştefan, “Schola latină” de la Cotnari, Biblioteca de curte şi Proiectul de Academie. Zori de cutură umanistă în Moldova secolului XVI, Bucureşti, Litografia şi Tipografia Învăţământului, 1957; Pagini nescrise din istoria culturii româneşti (sec. X-XIV), Bucureşti, Editura Academiei, 1971; Bocşan, Nicolae, Date noi despre Biblioteca lui Damaschin Bojincă, în: “Sub semnul lui Clio. Omagiu acad. Prof. Ştefan Pascu, Cluj, Universitatea “Babeş-Bolyai”, 1974, p. 509-517; Bocşan, Nicolae, Bibliotecile societăţilor studenţilor români din Cluj (până la 1918), în: “Biblioteca şi învăţământul”, II, 1976, p. 707-719; Bodinger, M., Biblioteca Academiei Domneşti din Iaşi, în: “Lucrările Simpozionului de biblioteconomie din 27-29 octombrie 1977, Iaşi, Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu”, 1978, p. 425-438; Bondoc, G., Note privind începuturile unei vechi biblioteci româneşti şi colecţiile sale (Astra Sibiu), în: “Probleme de bibliologie”, vol. 2, Bucureşti, Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă, 1967, p. 140-175; Bondoc, Gheorghe, Prolegomene la o viitoare istorie, în: “Revista Bibliotecii Naţionale”, III, 1997, nr. 1, p. 3-10; Borş, Lucia, Biblioteca V. A. Urechia, în: “Boabe de grâu”. Revistă de cultură, III, 1932, nr. 8, p. 348-367; Botez, Grigore, Eminescu bibliotecar, în: “Prima sesiune ştiinţifică de bibliologie şi documentare, 15-16 decembrie 1955”, Bucureşti, Editura Academiei, 1957, p. 173-180; Botez, Viorica, Botez, Gr., B. P. Hasdeu, bibliotecar la Iaşi, în: “Călăuza bibliotecarului”, X, 1957, nr. 8, p. 10-13, nr. 9, p. 26-29, 31; Botez, Viorica, Botez, Gr., Când a fost înfiinţată Biblioteca “M. Eminescu” a Universităţii din Iaşi, în: “Călăuza bibliotecarului”, XI, 1958, nr. 4, p. 21; Bucur, Marin, Biblioteca lui Gheorghe Asachi, în: “Studia et Acta Musei “N. Bălcescu”, 5-6, 1973-1974, p. 289-298;

Page 14: Istoria bibliotecilor Bucurestene - arhiva.bibmet.ro bibliotecilor Bucurestene.pdfIstoria pedagogiei din România, Bucure

14

Bucuţa, Emanoil, Biblioteca în România, în: “Boabe de grâu”. Revistă de cultură, II, 1931, nr. 12, p. 546-549; Bucuţa, Emanoil, Biblioteca satului. Cu o vedere în culori după G. Petraşcu şi cu alte chipuri, Bucureşti, Fundaţia Culturală Regală “Principele Carol”, 1936; Bucuţa, Emanoil, Şcoli de bibliotecari, în: “Biblioteca populară”. Informaţie şi îndrumare bibliotecară. Extras din revista Căminul cultural, nr. 7-8, iulie-august 1945; Buculei, Toader, Procopie, Octavian, Biblioteca Judeţeană “Panait Istrati” Brăila 1881-1981, Brăila, Biblioteca Judeţeană, 1982; Bulat, T. C., Din istoricul Bibliotecii de la fosta Mănăstire Sf. Sava din Bucureşti, în: “Glasul bisericii, XXV, 1966, nr. 3-4, p. 313-342; Buluţă, Gheorghe, Civilizaţia bibliotecilor, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1998; Buluţă, Gheorghe, O bibliotecă particulară din secolul al XIX-lea, în: “Biblioteca”, X, 1999, nr. 7, p. 213; Buluţă, Gheorghe, Biblioteci româneşti de familie. Colecţia Consatntin Pappia, în: “Biblioteca”, XI, 2000, nr. 6, p. 182-183; Carataşu, Mihail, Catalogul bibliotecii unui mare negustor din veacul al XVIII: Grigore Anton Avramie, în: Studii şi cercetări de bibliologie, XII, 1972, p. 189-208; Carataşu, Mihail, Ştiri noi privitoare la Biblioteca Mitropoliei din Bucureşti în secolul al XVIII-lea, în: “Studii şi cercetări de bibliologie, XIII, 1974, p. 133-150; Carataşu, Mihail, Documentele Văcăreştilor, Bucureşti, Editura Litera, 1975; Cardaş, Gh., Biblioteci vechi româneşti, în: “Boabe de grâu”. Revistă de cultură, 1, nr. 10, 1930, p. 611-616; Catrina, Constantin, Bibliotecile poporale în documente de arhivă, în: “Revista bibliotecilor”, XXVI, 1973, nr. 3, p. 171-172; Căluşer, Iudita, Mălinaş, Constantin, Informaţii documentare inedite privind reconstituirea unor biblioteci bihorene. Biblioteca liceului din Beiuş (1850-1890), în: “Crisia”, XV, 1985, p. 147-157; Cândea, Virgil, Les biblioteques dans la Republique Populaire Roumaine, Bucureşti, Editura Meridiane, 1961; Cândea, Virgil, Un mare iubitor al cărţii: Stolnicul Constantin Cantacuzino, 1640-1716, în: “Revista bibliotecilor”, XIX, 1966, nr. 7, p. 359-363; Cândea, Virgil, Stolnicul între contemporani, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1971; Cândea, Virgil, Raţiunea dominantă. Contribuţii la istoria umanismului românesc, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1979; Cervatiuc, Ştefan, Prima bibliotecă publică la Botoşani, în: “Biblioteca”, 1983, p. 52-53; Chipurici, Nicolaie, Documentare privind activitatea bibliotecii “I. G. Bibicescu” din Turnu-Severin (1924-1929), în: “Revista arhivelor”, LXX, 1993, nr. 2, p. 184-196; Chirulescu, Marian, Începuturile perioadei moderne în dezvoltarea bibliotecilor româneşti (Regulamentul pentru bibliotecile publice din 1864), în: “Studia bibliologica”, I, 1965, p. 249-262; Chiscop, Liviu, Tradiţie şi continuitate. Monografia bibliotecii din Vânători-Neamţ, Bacău, Comitetul Judeţean pentru Cultură şi Artă, Biblioteca municipală, 1968; Cioculescu, Şerban, Biblioteca Academiei la 100 de ani, în: “Studii şi cercetări de documentare şi bibliologie, IX, 1967, nr. 2-3, p. 137-145;

Page 15: Istoria bibliotecilor Bucurestene - arhiva.bibmet.ro bibliotecilor Bucurestene.pdfIstoria pedagogiei din România, Bucure

15

Cioroiu, Constantin, Faităr, Ion, Biblioteca municipală Constanţa. Istoric. Colecţii de publicaţii. Instrumente de informare, Constanţa, 1969; Ciurtin , Eugen, Biblioteca asiatică a cărturarului Constantin Oltelniceanu, în: “Archaeus”. Studii de istorie a religiilor, II, 1998, nr. 1, p. 119-147; Cocora, Gabriel, Biblioteca Liceului “B. P. Hasdeu” din Buzău, în: “Revista bibliotecilor”, XX, 1967, 20, nr. 4, p. 225-229; Cojocaru, Anca, Fondul de carte franceză al Bibliotecii Colegiului “Sf. Sava” (reconstituire bibliografică), în: “Studia bibliologica”, II, 1967, p. 467-489; Cojocaru, I., Biblioteca utopistului român Teodor Diamant, în: “Studia bibliologica”, III, 1969, p. 479-492; Cojocaru, Ion, Biblioteci în învăţământul tehnic şi profesional românesc până la unirea Transilvaniei cu România, în: “Studii şi cercetări de bibliologie, XII, 1972, p. 253-261; Colan, Ion, Biblioteca “Astra” de la Braşov, în: “Scriptum. Buletin bibliologic, I, 1943, p. 145-149; Colan, Ion, Începuturile bibliotecii din Şcheii Braşovului. Secolele XV şi XVI (I, II), în: “Revista bibliotecilor”, XXI, 1969, nr. 4, p. 224-227; nr. 5, p. 276-279; Colta, Elena Rodica, O colecţie arădeană mai puţin cunoscută – biblioteca franciscană de la Radna, în: “Biblioteca şi cercetarea”, X, 1986, p. 313-325; Colta, Elena Rodica, Biblioteca istorică Mocioni. Încercare de reconstituire, în: “Biblioteca şi cercetarea”, XII, 1988, p. 295-306; Colta, Elena Rodica, Biblioteca familiei Mocioni din castelele de la Căpâlnaş şi Bulci, în: “Ziridava”, XVIII, 1993, p. 365-384; Constantinescu, N. A., Institutul Sud-Est European, în: “Boabe de grâu”. Revistă de cultură, II, 1931, nr. 12, p. 507-514; Constantinescu, R., Lazea, E., O bibliotecă monastică din Transilvania pe la 1200, în: “Studii. Revistă de istorie”, Tom 22, 1969, nr. 6, p. 1145-1153; Corbu, George, Dinu, Mihaela Helene, O dublă aniversare. 80 de ani de la înfiinţarea primei asociaţii a bibliotecilor şi 75 de ani de la crearea celei dintâi asociaţii a bibliotecarilor din ţara noastră, în “Biblioteca”, XX, 1999, nr. 9, p. 274-276; Corbu, George, Mătuşoiu, Constantin, Tradiţii în dezvoltarea colecţiilor de publicaţii ale bibliotecilor, în: “Biblioteca”, IX, 1998, nr. 10, p. 314-316; X, 1999, nr. 2, p. 48-50; nr. 5, p. 151-152; nr. 6, p. 184-185; nr. 7, p. 216-218, XI, 2000; nr. 3, p. 84-85, nr. 4, p. 119-120, nr. 5, p. 151-152, nr. 6, p. 180-181; Corvătescu-Tofan, Antoaneta, Geneze, evoluţii, realizări. Biblioteci publice din mediul urban, în: “Revista bibliotecilor”, XXV, 1972, p. 717-731; Costea, Ionuţ, Kiraly, Istvan, Radosav, Doru, Fond secret. Fond “S” Special – contribuţii la istoria fondurilor secrete de bibliotecă din România. Studiu de caz: Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga” Cluj Napoca, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1995; Costescu, Pompiliu, Palatul cultural din Turnu-Severin, în: “Boabe de grâu”. Revistă de cultură, IV, 1933, nr. 12, p. 727-745; Costinescu, Petre, Biblioteca Logofătului Iancu Manu, Agă la 1848, în: “Biblioteca Bucureştilor”, I, 1998, nr. 10, p. 10-16; Costinescu, Petre, Marinescu, Florin, Cartea românească veche din biblioteca

Page 16: Istoria bibliotecilor Bucurestene - arhiva.bibmet.ro bibliotecilor Bucurestene.pdfIstoria pedagogiei din România, Bucure

16

mitropolitului Iosif Naniescu, în: “Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, L, nr. 1-2, 1974, p. 63-81; Coşbuc, Anton, Bibliotecari ţărani, în: “Biblioteca populară. Informaţie şi îndrumare bibliotecară”. Extras din revista Căminul cultural, nr. 7-8, iulie-august 1945, caiet I, 1945, Fundaţia Regele Mihai I, p. 5-17; Cozma, Niculina, Popovici, Tasica, 70 de ani de lectură publică oneşteană 1928-1998, Bacău, Editura Plumb, 1998; Crăciun, Ioachim, Biblioteci şi cititori români în trecut şi azi. Extras din: Omagiu Înalt Prea sfinţiei Sale dr. Nicolae Bălan, Mitropolitul Ardealului, la douăzeci de ani de arhipăstorire, Sibiu, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, 1940; Crăciun, I., Les bibliotheques roumaines dans la passé et de nos temps. Extrait de la Revue de Transilvanie, tome VI, 2, Bucarest, Imprimerie Nationale, 1940; Curticeanu, Doina, Ioan Micu Moldovan – bibliotecar, în: “Biblioteca şi cercetarea”, VII, 1983, p. 100-112; Dee, Ana, O operă bibliografică valoroasă – catalogul tipărit al Bibliotecii Teleki din Târgul Mureş, în: “Biblioteca şi cercetarea”, VI, 1982, p. 271-277; Dee, Ana, Biblioteca personală a celor doi Bolyai, în: “Biblioteca şi cercetarea”, VII, 1983, p. 231-240; Demşa, Dan, Istoricul unei biblioteci româneşti – biblioteca “Asociaţiunii naţionale arădene pentru cultura şi conservarea poporului român”, în: “Comunicări şi referate”, Arad, Biblioteca Judeţeană, 1974, p. 720-726; Diaconescu, Mihail, Istoria literaturii daco-române, Bucureşti, Editura Alcor Edimpex, 1999; Dima-Drăgan, Corneliu, Completări şi precizări asupra studiului “Bălcescu, E. Winterhalder şi biblioteca Magazinului istoric” de Nicolae Liu, în: “Studii şi cercetări de bibliologie”, III, 1960, p. 280-282; Dima-Drăgan, Corneliu, Biblioteca stolnicului Constantin Cantacuzino, în: “Studii şi cercetări de documentare şi bibliologie”, VI, 1964, nr. 2, p. 197-205; Dima-Drăgan, Corneliu, Biblioteca unui umanist român Constantin Cantacuzino Stolnicul, Bucureşti, Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă, 1967; Dima-Drăgan, Corneliu, Un moment important în sistemul bibliotecilor româneşti, în: “Revista bibliotecilor”, XXII, 1969, nr. 7, p. 431-432; Dima-Drăgan, Corneliu, Ex Libris. Bibliologie şi bibliofilie, Bucureşti, Editura Litera, 1973; Dima-Drăgan, Corneliu, Biblioteci umaniste româneşti – Istoric. Semnificaţii. Organizare, Bucureşti, Editura Litera, 1974; Dima-Drăgan, Corneliu, Bibliotheques Roumaines anciennes (XII-XVIII Siecles), în: “Gutengerg-Jahrbuch”, 1978, p. 347-357; Dima-Drăgan, Corneliu, Contibuţii la istoricul Bibliotecii Naţionale de la Colegiul Sf. Sava, în: “Revista Arhivelor”, VIII (1965), nr. 2, p. 269-290 Dima-Drăgan, Corneliu, Le Siecle d`or de la Bibliophilie Roumano-grecque. Tenth International Congress of Bibliophiles. Athens 30 september – 6 october 1977, Athens, Manutius Press, 1979, p. 47-57; Dima-Drăgan, Corneliu, Avramescu, Aurelia, Un grand bibliophile roumain, le Prince Constantin Brancovan, în: “Actes du XI Congres International de Bibliophilie, Bruxelles, 1979, p. 65-82;

Page 17: Istoria bibliotecilor Bucurestene - arhiva.bibmet.ro bibliotecilor Bucurestene.pdfIstoria pedagogiei din România, Bucure

17

Dima-Drăgan, Cornelius, Das Rumanische Buch-und Bibliothekswesen. Herausgegeben von Josef Stummvoll und Walter G. Wieser, Wien, 1980; Dima, Elena, Începuturile bibliotecilor pentru copii în România, în: “Revista bibliotecilor”, XIX, 1966, nr. 12, p. 731-734; Dima, Elena, Biblioteca profesorului Aurelian Sacerdoţeanu, în: “Revista arhivelor”, LXII, 1985, mm.1, p. 68-71; Domşa, Ioan, Bibliotecile populare săteşti din Transilvania în anii 1870-1910, în: “Călăuza bibliotecarului”, IX, 1956, nr. 6, p. 21-24; Donea, Marilena, Paraschiv, Ioan-Lazăr, Stoian, Radu, Biblioteca publică din Bacău. Centenar 1893-1993, Bacău, Biblioteca judeţeană “C. Sturza”, 1993; Dragomir, Florin, Petrescu, Victor, Lectura publică târgovişteană. Tradiţie şi actualitate. Târgovişte, Editura Domino, 1998; Drăgulănescu, Dimitrie, Rolul Bibliotecii Academiei în dezvoltarea documentării în ţara noastră, în: “Studii şi cercetări de documentare şi bibliologie, IX, 1967, nr. 2-3, p. 375-379; Dreghiciu, Doina, Biblioteca Muzeului Naţional al Unirii din Alba-Iulia, în: “Biblioteca”, VIII, 1997, p. 84-85; Duda, Rene, File din istoricul Bibliotecii Municipale “Stroe Belloescu” din Bârlad, în: “Biblioteca şi perenitatea culturii româneşti”, Iaşi, Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu”, 1990, p. 317-326; Dudaş, Florian, Cărţile româneşti din biblioteca lui Samuil Vulcan (Catalogul din 1829-1830), în: “Contribuţii privind cartea românească veche în epoca luminilor, Oradea, Muzeul Ţării Crişurilor, 1979, p. 381-419; Dunăreanu, Elena, Contribuţia lui George Bariţiu la edificarea bibliotecii Astrei, biblioteca naţională a Românilor din Transilvania, în: “Biblioteca şi cercetarea”, VIII, 1984, p. 267-272; Dunăreanu, Elena, Mari biblioteci personale intrate în fondurile bibliotecii “Astra”: biblioteca George Bariţiu, în: “Biblioteca şi cercetarea”, XII, 1988, p. 290-294; Duţu, Alexandru, Biblioteca lui George Coşbuc. Date privitoare la lectura şi cultura poetului, în: “Studii şi cercetări de bibliologie”, III, 1960, p. 181-207; Duţu, Alexandru, Coordonate ale culturii româneşti în secolul XVIII (1700-1821). Studii şi texte, Bucureşti, Editura pentru literatură, 1968; Duţu, Angela, Un bibliofil uitat: D. Pappazoglu, în: “Călăuza bibliotecarului”, XV, nr. 2, 1962, p. 46-47; Enăcescu, Ghenadie, Jurnalul lui Neofit Criteanul, în: “Biserica Ortodoxă Română”, II (1875-1876), p. 314-327; 632-640; 737-744;; III (1876-1877), p. 6-22; 175-183; XIV (1890-1891) p. 718-724; Elian, Alexandru, Eminescu şi vechiul scris românesc, în: “Studii şi cercetări de bibliologie”, I, 1955, p. 129-160; Faiciuc, Elisabeta, Biblioteca Institutului de Lingvistică şi Istorie Literară la 70 de ani (I, II), în: “Biblioteca”, I, 1990, nr. 2-3, p. 44-46; nr. 4-5, p. 40-42; Farczady, Alexa, Szekely, Margareta, Istoricul şi situaţia actuală a Bibliotecii documentare “Bolyai” din Târgu Muteş, în: “Studii şi cercetări de bibliologie”, II, 1957, p. 241-254; Faur, Viorel, Cărţile româneşti din biblioteca iluministului orădean Samuil Vulcan, în: “Revista bibliotecilor”, XXV, 1972, nr. 6, p. 350-353;

Page 18: Istoria bibliotecilor Bucurestene - arhiva.bibmet.ro bibliotecilor Bucurestene.pdfIstoria pedagogiei din România, Bucure

18

Faur, Viorel, Istoricul bibliotecii Societăţii literare “Samuil Vulcan” din Beiuş (1862-1918), în: “Biblioteca şi şcoala”. Simpozion 28-29 martie 1976, Oradea, Biblioteca Judeţeană Bihor, 1976, p. 157-171; Faur, Viorel, O importantă realizare – Biblioteca publică din Oradea a Reuniunii “Cele trei Crişuri”, în: “Crisia”, XI, 1981, p. 387-393; Faur, Viorel, Istoricul bibliotecii Casinei române din Beiuş (1871-1918), în: Acta Musei Porolissensis, V, 1981, p. 685-692; Filimon, Aurel, Palatul Cultural din Târgu-Mureş, în: “Boabe de grâu”. Revistă de cultură, II, 1931, nr. 2, p. 98-104; Florea, Petre, Prima bibliotecă de regiment din oştirea românească, în: “Biblioteca”, IX, 1998, nr. 6, p. 185-186; Fortunescu, C. D., Fundaţia Alexandru şi Aretia Aman din Craiova, în: “Boabe de grâu”. Revistă de cultură, II, 1931, nr. 3, mai, p. 255-259; Fuchs, Simion, Istoricul bibliotecii Căminului muncitoresc din Târgu-Mureş, în: Revista bibliotecilor, XXIV, 1971, nr. 3, p. 130-153; Furtună, Carmen, Bibliotecile săteşti: tradiţie şi actualitate (I-V), în: “Biblioteca”, III, 1992, nr. 3-4, p. 44-45; nr. 5, p. 24-25; nr. 6, p.18; nr. 7, p. 17-18; nr. 9-10, p. 38-39; Gaidagis, N., Contribuţii la istoricul Bibliotecii Centrale Universitare din Iaşi, în: “Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie “A.D. Xenopol”, XIII, 1976, p. 93-118; Găbureac, Sergiu, O bibliotecă rurală la 95 de ani, în: “Biblioteca”, III, 1992, nr. 7, p. 3; Gâlea, Constantin, Moscovici, Liviu, Tradiţii păşcănene. Clubul C.F.R. “Unirea” 1896-1971, Iaşi, Consiliul Judeţean al Sindicatelor, 1971; Georgescu, Christache, Biblioteci publice, Târgovişte, Tipografia şi Legătoria de cărţi “Dâmboviţa”, 1931; Georgescu-Tistu, N., Bibliografia literară română, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, 1932; Georgescu-Tistu, N., Cartea şi bibliotecile. Studii de bibliologie, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1972; Gherman, Alin Mihai, Enciclopedişti francezi despre carte şi bibliotecă, în: “Biblioteca şi cercetarea”, , VII, 1983, p. 90-99; Gollner, Carol, Din istoricul unor biblioteci feudale ale saşilor din Sibiu, în: “Studii şi cercetări de bibliologie”, V, 1963, p. 221-229; Gorovei, Artur, Biblioteca de la Rotopăneşti a lui Neculai Istrati, în: Academia Română. Memoriile Secţiunii Literare, Seria III, tomul IX, mem. 12, p. 347-356; Gundisch, Gustav, Die Bibliothek das Superintendenten der Evangelischen Kirche Siebenburgens, Mathias Schiffbaumer (1547-1661), în: Revue des Etudes Sud-Est Europeennes, XV, 1977, nr. 3, p. 463-478; Gusti, Dimitrie, Necesitatea reorganizărei Bibliotecei Centrale de pe lângă Universitatea din Iaşi, Iaşi, Institutul de Arte Grafice N. V. Ştefăniu & Co., 1913; Gyorfi, Dionisie, Colecţia de manuscrise din Biblioteca documentară “Bethlen” din Aiud, în: “Biblioteca şi învăţământul”, VII, 1983, nr. 107-115; Gyorfi, Dionisie, Catalogul din anul 1752 al Bibliotecii Documentare “Bethlen” din Aiud, în: “Biblioteca şi cercetarea”, IX, 1985, p. 257-264; Hodoş, Nerva, Biblioteci publice libere. O propunere. Extras din “Convorbiri

Page 19: Istoria bibliotecilor Bucurestene - arhiva.bibmet.ro bibliotecilor Bucurestene.pdfIstoria pedagogiei din România, Bucure

19

literare”, XL, nr. 10, Bucureşti, Institutul de Arte Garafice “Carol Gobl” S-sor Ion St. Rasidescu, 1906; Haşdeu, B. P., Luca Stroici, părintele filologiei latino-române, în: “Studii de lingvistică şi filologie”, Bucureşti, Editura Minerva, 1988, vol. 1, p. 34-48; Holhoş, Ioan, Cartea şi biblioteca în acţiunea generală a “Asociaţiunii transilvănene”. Concepţia biblioteconomică promovată de “Astra”, în: “Biblioteca”, 1986, nr. 4, p. 28-31; Holhoş, Ioan, O istorie trăită a bibliotecilor (I-VI), în: “Biblioteca”, III, 1992, nr. 6, p. 18-20; nr. 7, p. 19-20; nr. 8, p. 21; nr. 9-10, p. 41; nr. 11-12, p. 46-47; IV, 1993; nr. 7-8, p. 52; Ilie, Valeria, Date noi despre biblioteca lui Alexandru Odobescu. 75 de ani de la moartea sa, în: “Revista bibliotecilor”, XXIII, 1970, nr. 11-12, p. 737-739; Ionescu, Mircea, Biblioteci muncitoreşti din Transilvania de la 1848 şi până la Unire, în: “Revista bibliotecilor”, XXVI, 1973, nr. 5, p. 291-296; Ionescu, Mircea, Noi date cu privire la istoria bibliotecilor şcolare din Blaj, până la Unire (1918), în: “Târgovişte, cetate a culturii româneşti”, Bucureşti, Editura Litera, 1974, p. 491-496; Iorga, N., Două biblioteci de mănăstiri Ghighiu şi Argeş; întâia astăzi la Academia Română. Catalog şi extrase, Bucureşti, Institutul de Arte Grafice şi Editură “Minerva”, 1904; Iorga, N., Vechile biblioteci româneşti sau ce se cetia odinioară în ţerile noastre, în: “Floarea Darurilor”, I, 1907, nr. 2, p. 65-82; Iorga, N., Biblioteca din Braşov a lui Grigore Brâncoveanu, în: “Câteva manuscripte şi documente din ţară şi străinătate relative la istoria românilor”. Extras din Analele Academiei Române, seria II, tom XXVIII, Memoriile Secţiunii Istorice nr. 6, 1906, p. 521-529; Iorga, N., Încă o dată: ce se cetia pe vremuri la noi – cărţile lui Vasile Drăghici, în: “Floarea Darurilor”, II, 1907, nr. 9, p. 129-132; Iorga, N., Biblioteca lui Vodă Brâncoveanu la Hurezi, în: “Revista istorică”, XI, 1925, nr. 1-3,p.4 Iorga, N., Ştiri nouă despre biblioteca Mavrocordaţilor şi despre viaţa muntenească în timpul lui Constantin Vodă Mavrocordat. Extras din: Academia Română – Memoriile Secţiunii Istorice, seria III, tom IV, mem. 6, Bucureşti, Cultura Naţională, 1926; Isac, Virginia, Biblioteci personale în Moldova în secolul al XIX, în: “Revista arhivelor”, XII, nr. 1, 1969, p. 50-63; Işaev, Maria, Reconstituirea unei biblioteci româneşti din Basarabia interbelică. Biblioteca Centrală din Chişinău, în: Biblioteca, VIII, 1997, nr. 2, p. 51-52; Iufu, I., Manuscrisele slave în bibliotecile din Transilvania şi Banat, în: “Romano-Slavica”, VIII, 1963, p. 451-468; Iufu, Zlatca, Manuscrisele slave din biblioteca şi muzeul mănăstirii Dragomirna, în: Romanoslavica, XIII, 1966, p. 189-202; Jako, Klara, Istoria bibliotecii unei familii patriciene din Cluj în secolul XVI, în: Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie “A. D. Xenopol”, XXX, 1993, p. 91-95; Jako, Zsigmond, Philobiblon transilvan, Bucureşti, Editura Kriterion, 1977; Jugăreanu, Veturia, Biblioteca Muzeului Brukenthal din Sibiu, Bucureşti, Editura de

Page 20: Istoria bibliotecilor Bucurestene - arhiva.bibmet.ro bibliotecilor Bucurestene.pdfIstoria pedagogiei din România, Bucure

20

Stat Didactică şi Pedagogică, 1957; Klein, Karl Kurt, Biblioteca Universităţii din Iaşi, în: “Boabe de grâu”. Revistă de cultură, V, 1934, nr. 5, p. 257-283; Karadja, Constantin I., Un bibliophile moldave au debut du dix-neuvieme siecle. Le grand ecuyer Ioan Balş, în: Academie Roumaine. Bulletin de la Section Historique, tom XXVIII. I. Extrait, Bucureşti, Monitorul Oficial şi imprimeriile Statului, 1947; Lauterman, Alfred, Lăzărescu, Sandu, Bibliotecile pedagogice judeţene. Situaţia actuală şi perspectivele lor de dezvoltare, în: “Biblioteca universitară, Bucureşti, Biblioteca Centrală Universitară, 1979, p. 197-202; Lăzărescu, Dan, Câteva biblioteci pedagogice arădene, în: “100 de ani de la înfiinţarea Bibliotecii “V. A. Urechia” Galaţi. Volum jubiliar”, Galaţi, Biblioteca “V. A. Urechia”, 1991; Leferman, Mariana, Fundaţia “Alexandru şi Aristia Aman”, fondatoare a primei biblioteci publice craiovene, în: “100 de ani de la înfiinţarea Bibliotecii “V. A. Urechia” Galaţi. Volum jubiliar”, Galaţi, Biblioteca “V. A. Urechia”, 1991; Liu, Nicolae, O bibliotecă socialistă în România la sfârşitul veacului trecut, în: “Studii şi cercetări de bibliologie”, I, 1955, p. 161-190; Lupeanu-Melin, Alexandru, Biblioteca Centrală din Blaj, în: “Boabe de grâu”. Revistă de cultură, III, 1932, nr. 12, p. 613-629; Lupu, Ioan, Un bibliofil român din prima jumătate a secolului al XIX-lea, în: “Studii şi cercetări de bibliologie”, III, 1960, p. 129-152; Lupu, Ioan, Episcopul Dionisie Romano, primul donator al Bibliotecii Academiei Române, în: “Biserica Ortodoxă Română”, LXXXII, 1964, nr. 11-12, p. 1121-1152; Lupu, Ioan, Primii donatori ai Bibliotecii Academiei Române, în: “Studii şi cercetări de bibliologie”, VII, 1965, nr. 3, p. 229-311; Lupu, Ioan, O bibliotecă sătească din Transilvania de la sfârşitul veacului al XIX: Biblioteca poporală din Agârbiciu (judeţul Sibiu), în: “Apulum”, XVI, 1978, p. 401-413; Macsim, Gheorghe, Repere în timp, Ploieşti, Editura Elit, 1996; Macsim, Gheorghe, Trăind printre cărţi, Ploieşti, Biblioteca judeţeană “N. Iorga”, 1997; Manciulea, Ştefan, Biblioteca Centrală din Blaj. Istoric. Indicele manuscriselor, Blaj, Tipografia Seminarului, 1939; Mariş, Ion, Bibliotecile Despărţământului judeţean Sibiu al “Astrei”, în: “Astra 1861-1991. 130 de ani de la înfiinţare”, Sibiu, Biblioteca Astra, 1992, p. 231-235; Martinescu, Pericle, Începuturi modeste, în: “Biblioteca Bucureştilor”, I, 1998, nr. 7, p. 15-16; Mateescu, C., N., Condica de casă a mitropolitului Neofit I Cretanul, în: “Miron Costin”, I (1915), p. 12-14; Matei, Pamfil, “Astra”. Asociaţiunea transilvană pentru literature şi cultura poporului român, 1861-1950, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1986; Maxim, Virgil, Biblioteca lui Samuil Vulcan şi cititorii săi, în: Biblioteca şi şcoala. Simpozion, Oradea, Biblioteca Judeţeană Bihor, 1976, p. 205-228; Mălinaş, Constantin, Pe urmele vechilor biblioteci – biblioteca iluministului Ioan Corneli (1762-1848), în: Biblioteca, 1985, nr. 1-2, p. 55-56; Mălinaş, Constantin, Organizarea bibliotecii din Beiuş în secolul trecut – Pagini de

Page 21: Istoria bibliotecilor Bucurestene - arhiva.bibmet.ro bibliotecilor Bucurestene.pdfIstoria pedagogiei din România, Bucure

21

biblioteconomie românească, în: Biblioteca şi cercetarea, X, 1986, p. 345-364; Mălinaş, Constantin, Reconstituirea bibliotecii cărturarului iluminist Ioan Corneli (1762-1848), în: “Crisia”, XVIII, 1988, p.185-198; Mătuşoiu, C., Regulamentele bibliotecilor publice de la sfârşitul secolului trecut – expresie a condiţiilor social-culturale ale epocii, în: “Centenarul primei biblioteci publice din Judeţul Galaţi. Volum jubiliar, Galaţi, Biblioteca “V. A. Urechia”, 1974, p. 267-274; Mârza, Eva, O bibliotecă românească la Alba Iulia în secolul al XVII-lea, în: “Valori bibliofile din patrimonial cultural naţional”, Bucureşti, 1983, p. 63-70; Mârza, Iacob, Biblioteca gimnaziului crăiesc din Zlatna. O contribuţie la istoricul bibliotecilor şcolare din Transilvania, în: Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie Cluj, XV, 1972, p. 85-104; Mârza, Iacob, Contribuţii la istoria culturii transilvănene în primele decenii ale secolului al XIX-lea, în: “Revista de istorie”, tom 32, 1979, nr. 3, p. 523-534; Mârza, Iacob, Lista cărţilor umaniste a bibliotecii gimnaziului crăiesc din Sibiu, în: “Apulum”, XVI, 1978, p. 329-340; Mârza, Iacob, O listă de cărţi de la episcopul Anton Sigismund Stoica de Szala (1699-1770), în: “Apulum”, XII, 1974, p. 329-359; Mârza, Iacob, Orizont livresc iluminist în biblioteci româneşti din Transilvania (mijlocul secolului al XVIII-lea – primele decenii ale secolului al XIX-lea), în: “Apulum”, XXVI, 1989, p. 447-464; Mihail, Paul, Catalogul bibliotecii lui Constantin Tufescu (1845), în: “Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie “A. D. Xenopol”, XIX, 1982, p. 557-564; Mihăescu, Gabriel, Frichter, Eugen, Unde a funcţionat prima bibliotecă a Cantacuzinilor munteni, în: “Târgovişte, cetate a culturii româneşti, Bucureşti, Editura Litera, 1974, p. 473-475; Mihăilescu, Teodor, Biblioteca lui Gheorghe Lazăr, privită dintr-o nouă perspectivă, în: “Târgovişte, cetate a culturii româneşti”, Bucureşti, Editura Litera, 1974, p. 483-489; Murăraşu, D., Simonescu, Dan, Lectura particulară şi biblioteca şcolară, Bucureşti, Seminarul Pedagogic Universitar, 1939; Muşlea, Ion, Biblioteca Universităţii din Cluj, în: “Boabe de grâu”. Revistă de cultură, I, 1930, nr. 5, p. 290-305; Muşlea, Ion, Biblioteca universităţii clujene în anii 1919-1940, în: “Transilvania”, LXXIV, 1945, nr. 1-2, p. 32-49; Muşlea, Ion, Contribuţiuni la cunoaşterea bibliotecilor româneşti ale oraşelor din Transilvnia (până la Unire), Cluj, Tipografia “Cartea românească”, 1935; Muşlea, Ion, Date noi pribitoare la cunoaşterea bibliotecilor româneşti ale oraşelor din Transilvania, în: “Probleme de bibliologie”, vol. 2, Bucureşti, Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă, 1967, p. 119-139; Naghiu, Iosif E., Biblioteca Mânăstirii Neamţu, Extras din Mitropolia Moldovei, 2, 1941, Iaşi, 1941; Nagler, Doina, Bibliofili sibieni în secolele XVI-XVII, în: “Târgovişte, cetate a culturii româneşti”, Bucureşti, Editura Litera, 1974, p. 425-428; Nedelcea, Tudor, Biblioteca judeţeană Dolj. 70 de trepte, Craiova, 1978; Nistor, Ion I., Dezvoltarea bibliotecilor noastre publice, Extras din Analele Academiei

Page 22: Istoria bibliotecilor Bucurestene - arhiva.bibmet.ro bibliotecilor Bucurestene.pdfIstoria pedagogiei din România, Bucure

22

Române, Memoriile Secţiunii Istorice, seria III, tomul XXIX, mem. 13, Bucureşti, Imprimeria Naţională, 1947; Niţu, Valeriu, T. Cipariu şi începuturile Bibliotecii “Astra” din Sibiu, în: “Centenarul revistei “Transilvania”. Sesiunea de comunicări 11-12 mai 1968, Sibiu, Biblioteca Astra, 1969, p. 193-199; Olaru, Firmilian, Cărţi vechi în biblioteca mănăstirii Neamţ, în: “Ateneu”, VII, 1970, nr. 5 (70), p. 2; Oprescu, Paul, Câteva cărţi, unele cu adnotări, provenind din biblioteca lui Vasile Conta, în: Studii şi cercetări de bibliologie, III, 1960, p. 209-214; Oprescu, Paul, Înfiinţarea şi dezvoltarea bibliotecilor publice româneşti în epoca Regulamentului organic, în: Studii şi cercetări de bibliologie, I, 1955, p. 43-66; Paliu, P., Catalogul cărţilor bibliotecii domnitorului A. D. Ghica, în: “Revista arhivelor”, X, 1967, nr. 1, p. 91-96; Paliu, P., Contribuţia şcolii sociologice româneşti de sub conducerea lui Dimitrie Gusti la dezvoltarea lecturii în mediul rural între cele două războaie mondiale, în: “Probleme de bibliologie”, vol. 2, Bucureşti, Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă, 1967, p. 176-197; Păpurică, D. M., Colecţiile Bibliotecii Centrale de Stat a Republicii Socialiste România, în: “Revista bibliotecilor”, XXIII, 1970, nr. 8, p. 457-460; Păpurică, D. M., Câteva note asupra constituirii şi completării colecţiilor Bibliotecii Centrale de Stat, în: “Biblioteca”, 1983, nr. 1-2, p. 47-49; Pippidi, Andrei, Lecturile unui boier muntean acum un veac: Ion Manu, în: Revista de istorie şi teorie literară, XX, 1971, nr. 1, p. 105-109; Pippidi, Andrei, Biblioteca Mavrocordaţilor o nouă listă de manuscrise, în: Viaţa românească, LXXXV, 1990, nr. 9, p. 56-63; Popescu, Gheorghe, Formarea concepţiei biblioteconomice româneşti şi pregătirea profesională a bibliotecarilor, în: Probleme de bibliologie, vol. 2, Bucureşti, Comitetul pentru Cultură şi Artă, 1967, p. 47-77; Popescu, Nicoleta, Papuc, Liviu, Tătărucă, Radu, Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” Iaşi. Monografie, Iaşi, 1989; Popescu-Brădiceni, Angela, Biblioteca Centrală de Stat şi ideea de bibliotecă naţională la români, în: “Biblioteca”, 1975, nr. 2, p. 18-21; Popescu-Brădiceni, Angela, Biblioteca Centrală de Stat, expresie a biblioteconomiei româneşti moderne, în: “Biblioteca”, 1986, nr. 3, p. 3-5; Preca, Pompiliu, Contribuţii la reconstituirea bibliotecii lui Al. Odobescu, în: “Gazeta cărţilor”, XI, 1942, nr. 7-8, p. 2; Rosetti, R. generalul, Biblioteci naţionale. Paris, Londra, Washington, Moscova, Academia Română, extras Academia Română, Memoriile Secţiunii Istorice, seria III, tom XXIX, mem. 14, Bucureşti, Imprimeriile Statului, 1947; Rotman, Liviu, Biblioteca unui mecena român: Scarlat Rosetti, în: “Biblioteca şi cercetarea”, XVIII, 1984, p. 273-282; Rotman, Liviu, Contribuţii la istoria Bibliotecii Naţionale din Bucureşti, în: “Biblioteca şi cercetarea”, V, 1981, p. 149-160; Rusu, M. N., George Bariţiu – fondator al bibliotecii Şcolilor Centrale din Braşov (1950), în: “Amfiteatru”, XII, 1977, nr. 4, p. 11; Sacerdoţeanu, A., Antim Ivireanul arhivist, bibliotecar şi topograf, în: Glasul

Page 23: Istoria bibliotecilor Bucurestene - arhiva.bibmet.ro bibliotecilor Bucurestene.pdfIstoria pedagogiei din România, Bucure

23

bisericii, XXII, 1963, nr. 9-10, p. 862-890; XXIII, 1964, nr. 3-4, p. 223-244; Sacerdoţeanu, Aurelian, Biblioteca Academiei şi istoria scrisului şi tiparului în România, în: “Studii şi cercetări de documentare şi bibliologie”, IX, 1967, nr. 2-3, p. 221-229; Sacerdoţeanu, Aurelian, Nicolae Iorga despre carte şi biblioteci, în: Studii şi cercetări de bibliologie, XIII, 1974, p. 9-18; Simonescu, Dan, Biblioteca unui unionist: M. Kogălniceanu, în: Călăuza bibliotecarului, XII, 1959, nr. 2, p. 29-32; Simonescu, Dan, Biblioteca Stolnicului Constantin Cantacuzino, în: Revista muzeelor, III, 1966, nr. 5, p. 433-436; Simonescu, Dan, Biblioteca Academiei şi istoria bibliotecilor din România, în: Studii şi cercetări de documentare şi bibliologie, IX, nr. 2-3, 1967, p. 231-239; Simonescu, Dan, 125 de ani de la înfiinţarea primei biblioteci militare româneşti, în: “Din istoricul bibliotecilor militare româneşti”, Bucureşti, Editura Militară, 1971, p. 72-78; Simonescu, Dan, Studiile de istoria cărţilor şi a bibliotecilor în România, în: “Revista bibliotecilor”, XXIV, 1971, nr. 11, p. 679-682; Simonescu, Dan, Schiţă despre bibliotecile româneşti, în: “Tomis”, VII, 1972, nr. 3, p. 7, 18; Strajanu, M., Biblioteca populară Fundaţiunea “I. V. Socec” înfiinţată cu ocaziunea jubileului de cincizeci de ani ai Casei Socec 1856-1906, Bucureşti, Atelierele Socec & Co., 1907; Surdu, Valeriu, Istoricul Bibliotecei publice “Urechia” din Galaţi. 11 noiembrie 1890 – 1 septembrie 1905, Bucureşti, Stabilimentul graphic Albert Baer, 1906; Şerban, Constantin, Biblioteca savantului Nicolae Iorga, în: “Revista istorică”, serie nouă, tom II, 1991, nr. 1-2, p. 85-97; nr. 5-6, p. 299-311; Şerpeşanu, Decebal, Biblioteca Petre Gârboviceanu, în: Gazeta cărţilor, IV, 1934, nr. 7-8, p. 3; Ştefănescu, Adriana, Colecţii intrate în componenţa patrimoniului iniţial al Bibliotecii Centrale de Stat a R. S. România, în: “Biblioteca şi cercetarea”, IX, 1985, p. 220-233; Ştrempel, Gabriel, Biblioteca Academiei la 130 de ani, în: “Biblioteca”, VIII, 1997, nr. 9, p. 262-266; Ştrempel, Gabriel, Biblioteca Academiei Române în viaţa lui Ion Bianu, în: “Memoriile Secţiei de Ştiinţe Filologice, literatură şi arte”, seria IV, tomul VII, 1985, p. 27-35; Ştrempel, Gabriel, Cercetarea ştiinţifică în Biblioteca Academiei Române, în: Biblioteca, III, 1992, nr. 11-12, p. 9-13; Ştrempel, Gabriel, Întemeierea şi începuturile Bibliotecii Academiei, în: Academia Română, Memoriile Secţiei de Ştiinţe Istorice, Seria IV, tomul XIII, 1988, p. 25-32; Theodorescu, Barbu, “Biblioteca română” din Paris (I, II), în: “Călăuza bibliotecarului”, XVII, 1964, nr. 7, p. 423-426; nr. 9, p. 526-527; Theodorescu, Barbu, Bibliotecile bucureştene în jurul anului 1900, în: “Călăuza bibliotecarului”, X, 1957, nr. 12, p. 20-22; Theodorescu, Barbu, Barnea, I., Cultura în cuprinsul Mitropoliei Ungrovlahiei. A. Cărturari, tipografi, biblioteci, şcoli. B. Artele. În: “Biserica Ortodoxă Română”,

Page 24: Istoria bibliotecilor Bucurestene - arhiva.bibmet.ro bibliotecilor Bucurestene.pdfIstoria pedagogiei din România, Bucure

24

LXXVII, 1959; Tomescu, Mircea, Bibliotecile în Republica Populară Română, în: Ghidul bibliotecilor din Republica Populară Română, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1958, p. 5-37; Triteanu, Mihail, Biblioteca filialei din Cluj a Academiei R.S.R., în: “Studii şi cercetări de documentare şi bibliologie”, X, 1968, nr. 3, p. 327-340; Turcu, Constantin, Biblioteca liceului din Piatra-Neamţ. Cu un scurt istoric al bibliotecilor mai vechi. Extras din Anuarul Liceului de băieţi Piatra-Neamţ, pe anul 1933-1934, Piatra-Neamţ, 1934; Valasoglu, Irina, Cărturari români şi biblioteci universitare din Bucureşti, în: “Studii şi cercetări de documentare şi bibliologie, VII, 1965, nr. 2, p. 184-189; Vasilescu, Emil, Revista Biblioteca. Studiu monographic, Bucureşti, Revista “Biblioteca”, 1998; Vasilescu, Emil, O iniţiativă a Casei Şcoalelor: biblioteca liceală, în: “Biblioteca”, III, 1992, nr. 1-2, p. 35-38; Zamfir, Dumitru Constantin, 60 de ani de activitate a Bibliotecii judeţene Constanţa, în: “Comunicări şi referinţe de bibliologie”, Constanţa, Biblioteca Judeţeană, 1992, p. 5-18; Zub, Al., Însemnări despre a doua bibliotecă a lui Mihail Kogălniceanu, în: “Studii şi cercetări de bibliologie”, XIII, 1974, p. 181-187; Zub, Al., Experimentul biblioteconomic din Ungureni, în: “Revista bibliotecilor”, XXIV, 1971, nr. 6, p.353-355; Zub, Al., A. D. Xenopol în lumina bibliotecii sale, în: “Revista bibliotecilor”, XXIII, 1970, nr. 5, p. 300-302; Zub, Al., Mihail Kogălniceanu – omul cărţii, în: “Revista bibliotecilor”, XX, 1967, nr. 8, p. 488; Biblioteca Academiei Republicii Socialiste românia. 1867-1967. Cartea centenarului, Bucureşti, Editura Academiei, 1968; Biblioteca Batthianeum din Alba Iulia, Bucureşti, Editura de Stat Didactică şi Pedagogică, 1957; Biblioteca Centrală de Stat (1955-1972), în: “Revista bibliotecilor”, XXV, 1972, nr. 12, p. 715-716; Biblioteca Centrală Universitară Bucureşti, 75 de ani de activitate. Coordonator: Maria Vulcu, Bucureşti, Biblioteca Centrală Universitară, 1971; Fundaţia Culturală Principele Carol 1922-1925, Bucureşti, 1926; 160 de ani de la înfiinţarea primei biblioteci publice la Braşov 1835-1995. Coordonator: Mircea-Valer Stanciu, Braşov, Biblioteca “George Bariţiu”, 1996;