deviz general str. castanilor

of 31 /31
5.1.3. DETALIEREA CHELTUIELILOR DIN INVESTIŢIA DE CAPITAL - VALORI INCLUSIV T.V.A. DENUMIREA CAPITOLULUI DE CHELTUIELI U.M. PU/ Cantitate Valoare la data de 04.12.2006 % Fără TVA TVA TOTAL 0 1 2 3 4 5 6 CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00 1.1. Obţinerea terenului ha 0.00 0.00 0.00 1.2. Amenajarea terenului km 0 0.00 0.00 0.00 1.3. Amenajări pentru pretecţia mediului ha 0 0.00 0.00 0.00 CAPITOLUL 3 63,436.97 11,476.95 74,913.92 3.1. Studii de teren, geo, topo, hidro 5,200.00 988.00 6,188.00 3.2. Obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 4,831.97 342.00 5,173.97 3.2.1. Aviz S.C. ELECTRICA MOLDOVA S.A. 150.00 28.50 178.50 3.2.2. Aviz S.C. ROMTELECOM S.A. 200.00 38.00 238.00 3.2.3. Aviz INSPECTORAT PROTECTIA MEDIULUI 350.00 66.50 416.50 3.2.4. Aviz de Gospodarire a apelor 800.00 152.00 952.00 3.2.5. Aviz S.C. DISTRIGAZ NORD S.A. 300.00 57.00 357.00 3.2.6. Taxă ITC % 0,1 3,031,965 3,031.97 0.00 3,031.97 3.3. Studiu de fezabilitate % 0.07 2,972,515 2,080.00 395.20 2,475.20 3.4. Proiectare şi engineering % 0.79 2,972,515 23,500.00 4,465.00 27,965.00 3.4.1. - proiect tehnic (P.T.) % 0.44 2,972,515 13,100.00 2,489.00 15,589.00 3.4.2. - detalii de execuţie (D.E.) % 0.21 2,972,515 6,240.00 1,185.60 7,425.60 3.4.3. - caiete de sarcini (C.S.) % 0.14 2,972,515 4,160.00 790.40 4,950.40 3.5. Organizarea procedurilor de achiziţie publică 300.00 57.00 357.00 3.6. Consultanţă % 0.00 2,972,515 0.00 0.00 0.00 3.7. Asistenţă tehnică 27,525.00 5,229.75 32,754.75 3.7.1. - asistenţă tehnică din partea proiectantului % 5.00 23,500 1,175.00 223.25 1,398.25 3.7.2. - verificarea tehnică a proiectului % 10.00 23,500 2,350.00 446.50 2,796.50 3.7.3. Luni 12 2,000 24,000.00 4,560.00 28,560.00 CAPITOLUL 4 2,972,515.15 564,777.88 3,537,293.03 4.1. Construcţii şi instalaţii 2,972,515.15 564,777.88 3,537,293.03 CAPITOLUL 5 202,880.78 28,572.88 231,453.67 5.1. Organizare de şantier 59,450.00 11,295.50 70,745.50 5.1.1. - lucrări de construcţii % 2.00 2,972,515 59,450.00 11,295.50 70,745.50 5.2. Comisioane, taxe, cote legale 52,497.18 0.00 52,497.18 5.2.1. - comisionul băncii finanţatoare 0,5 % % 0.5 3,222,719 16,113.60 0.00 16,113.60 5.2.2. - cotă ITC 0,7 % % 0.7 3,031,965 21,223.76 0.00 21,223.76 5.2.3. - cotă CSC 0,5 % % 0.5 3,031,965 15,159.83 0.00 15,159.83 5.3. % 3 3,031,120 90,933.60 17,277.38 108,210.99 TOTAL 3,238,832.90 604,827.71 3,843,660.61 Din care C + M 3,031,965.15 576,073.38 3,608,038.53 Nr. crt. - supravegherea execuţiei lucrărilor prin diriginţi de şantier Cheltuieli diverse şi neprevăzute (5% din cap/sub.cap 1.2; 1.3; 3.1; 3.3; 3.4;3.5; 3.6; 4)

Upload: gabriel-mg

Post on 21-Oct-2015

89 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

bun

TRANSCRIPT

Page 1: Deviz General Str. Castanilor

5.1.3. DETALIEREA CHELTUIELILOR DIN INVESTIŢIA DE CAPITAL - VALORI INCLUSIV T.V.A.

Nr. crt. U.M.PU/

CantitateValoare la data de 04.12.2006 3.4344

% Fără TVA TVA TOTAL EURO0 1 2 3 4 5 6 7

CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00 0.001.1. Obţinerea terenului ha 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2. Amenajarea terenului km 0 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3. Amenajări pentru pretecţia mediului ha 0 0.00 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 3 63,436.97 11,476.95 74,913.92 21,812.813.1. Studii de teren, geo, topo, hidro 5,200.00 988.00 6,188.00 1,801.77

3.2. Obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 4,831.97 342.00 5,173.97 1,506.51

3.2.1. Aviz S.C. ELECTRICA MOLDOVA S.A. 150.00 28.50 178.50 51.97

3.2.2. Aviz S.C. ROMTELECOM S.A. 200.00 38.00 238.00 69.30

3.2.3. Aviz INSPECTORAT PROTECTIA MEDIULUI 350.00 66.50 416.50 121.27

3.2.4. Aviz de Gospodarire a apelor 800.00 152.00 952.00 277.20

3.2.5. Aviz S.C. DISTRIGAZ NORD S.A. 300.00 57.00 357.00 103.95

3.2.6. Taxă ITC % 0,1 3,031,965 3,031.97 0.00 3,031.97 882.82

3.3. Studiu de fezabilitate % 0.07 2,972,515 2,080.00 395.20 2,475.20 720.71

3.4. Proiectare şi engineering % 0.79 2,972,515 23,500.00 4,465.00 27,965.00 8,142.62

3.4.1. - proiect tehnic (P.T.) % 0.44 2,972,515 13,100.00 2,489.00 15,589.00 4,539.08

3.4.2. - detalii de execuţie (D.E.) % 0.21 2,972,515 6,240.00 1,185.60 7,425.60 2,162.12

3.4.3. - caiete de sarcini (C.S.) % 0.14 2,972,515 4,160.00 790.40 4,950.40 1,441.42

3.5. Organizarea procedurilor de achiziţie publică 300.00 57.00 357.00 103.95

3.6. Consultanţă % 0.00 2,972,515 0.00 0.00 0.00 0.00

3.7. Asistenţă tehnică 27,525.00 5,229.75 32,754.75 9,537.26

3.7.1. - asistenţă tehnică din partea proiectantului % 5.00 23,500 1,175.00 223.25 1,398.25 407.13

3.7.2. - verificarea tehnică a proiectului % 10.00 23,500 2,350.00 446.50 2,796.50 814.26

3.7.3. - supravegherea execuţiei lucrărilor prin diriginţi de şantier Luni 12 2,000 24,000.00 4,560.00 28,560.00 8,315.86

CAPITOLUL 4 2,972,515.15 564,777.88 3,537,293.03 1,029,959.544.1. Construcţii şi instalaţii 2,972,515.15 564,777.88 3,537,293.03 1,029,959.54

CAPITOLUL 5 202,880.78 28,572.88 231,453.67 67,392.755.1. Organizare de şantier 59,450.00 11,295.50 70,745.50 20,599.09

5.1.1. - lucrări de construcţii % 2.00 2,972,515 59,450.00 11,295.50 70,745.50 20,599.09

5.2. Comisioane, taxe, cote legale 52,497.18 0.00 52,497.18 15,285.69

5.2.1. - comisionul băncii finanţatoare 0,5 % % 0.5 3,222,719 16,113.60 0.00 16,113.60 4,691.82

5.2.2. - cotă ITC 0,7 % % 0.7 3,031,965 21,223.76 0.00 21,223.76 6,179.76

5.2.3. - cotă CSC 0,5 % % 0.5 3,031,965 15,159.83 0.00 15,159.83 4,414.11

5.3. % 3 3,031,120 90,933.60 17,277.38 108,210.99 31,507.98

TOTAL 3,238,832.90 604,827.71 3,843,660.61 1,119,165.10Din care C + M 3,031,965.15 576,073.38 3,608,038.53 1,050,558.62

DENUMIREA CAPITOLULUI DE CHELTUIELI

Cheltuieli diverse şi neprevăzute (5% din cap/sub.cap 1.2; 1.3; 3.1; 3.3; 3.4;3.5; 3.6; 4)

Page 2: Deviz General Str. Castanilor

DEVIZ GENERALPrivind cheltuielile necesare realizării obiectivului

MODERNIZARE DC 154 Stejaru km. 0+000 - 3+200

în RON/EURO la cursul RON/EURO din data de 04.12.2006 EURO LA DATA DE 04.12.2006 = 3,4344 RON conform curs B.N.R. 3.4344

Valoare (inclusiv TVA)

Nr Din care supusă procedurii

crt DENUMIREA CAPITOLELOR ŞI SUBCAPITOLELOR TOTAL de achiziţie publică

DE CHELTUIELI RON Euro RON Euro

1 2 3 4 5 6

PARTEA ICAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBŢINEREA ŞI AMENAJAREA TERENULUI 0.00 0.00 0.00 0.00

1.1. Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2. Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3. Amenajări pentru protecţia mediului 0.00 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 2CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂŢILOR NECESARE OBIECTIVULUI 0.00 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 3CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ŞI ASISTENŢĂ TEHNICĂ 74,913.92 21,812.81 66,907.75 19,481.64

3.1. Studii de teren 6,188.00 1,801.77 6,188.00 1,801.77

3.2. Obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 5,173.97 1,506.51 0.00 0.00

3.3. Studiu de fezabilitate 2,475.20 720.71 0.00 0.00

3.4. Proiectare şi engineering 27,965.00 8,142.62 27,965.00 8,142.62

3.5. Organizarea procedurilor de achiziţie publică 357.00 103.95 0.00 0.00

3.6. Consutanţă 0.00 0.00 0.00 0.003.7. Asistenţă tehnică 32,754.75 9,537.26 32,754.75 9,537.26

CAPITOLUL 4CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢIA DE BAZĂ 3,537,293.03 1,029,959.54 3,537,293.03 1,029,959.54

4.1. Construcţii şi instalaţii 3,537,293.03 1,029,959.54 3,537,293.03 1,029,959.54

4.2. Montaj utilaj tehnologic 0.00 0.00 0.00 0.00

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj. 0.00 0.00 0.00 0.00

4.4. Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 0.00

4.5. Dotări 0.00 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 5ALTE CHELTUIELI 231,453.67 52,107.06 70,745.50 20,599.09

5.1.

Organizare de şantier.

5.1.1. lucrări de construcţii 70,745.50 20,599.09 70,745.50 20,599.09

5.1.2. cheltuieli conexe organizării şantierului 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare

5.2.1. Comisioane, taxe, cote legale 52,497.18 15,285.69 0.00 0.00

5.2.1.1. Taxă I.T.C. 0,7 % 21,223.76 6,179.76 0.00 0.00

5.2.1.2. Cotă C.S.C. 0,5 % 15,159.83 4,414.11 0.00 0.00

5.2.2. Comisioane bancare 16,113.60 4,691.82 0.00 0.00

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 108,210.99 31,507.98 0.00 0.00

CAPITOLUL 6CHELTUIELI PENTRU DAREA ÎN EXPLOATARE 0.00 0.00 0.00 0.00

6.1. Pregătirea personalului de exploatare . 0.00 0.00 0.00 0.006.2. Probe tehnologice 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 3,843,660.61 1,119,165.10 3,674,946.28 1,070,040.26DIN CARE C + M 3,608,038.53 1,050,558.62 3,608,038.53 1,050,558.62

PARTEA a-II-aValoarea rămasă actualizată a mijloacelor fixe existente

incluse în cadrul obiectivului de investiţie

PARTEA a-III-aFondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producţie

TOTAL GENERAL 3,843,660.61 1,119,165.10 3,674,946.28 1,070,040.26

DIN CARE C + M 3,608,038.53 1,050,558.62 3,608,038.53 1,050,558.62

Page 3: Deviz General Str. Castanilor

0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000

3,608,039

3,843,661

108,211

52,497

70,746

231,454

3,537,293

32,755

0

357

27,965

2,475

5,174

6,188

74,914

0

0

0

Page 4: Deviz General Str. Castanilor

4.1.1. Grafic privind componentele majore ale proiectului

TVA; 604,827.71; 16%

CHELTUIELI DE PROIECTARE ; 25,580.00; 1%

VALOAREA DE CONSTRUCŢII MONTAJ; 3,031,965.15; 79%

DIVERSE TOTAL; 37,856.97; 1%

COMISIOANE; 52,497.18; 1%

CHELTUIELI DIVERSE ŞI NEPREVĂZUTE; 90,933.60; 2%

Page 5: Deviz General Str. Castanilor

TVA; 604,827.71; 16%

CHELTUIELI DE PROIECTARE ; 25,580.00; 1%

VALOAREA DE CONSTRUCŢII MONTAJ; 3,031,965.15; 79%

DIVERSE TOTAL; 37,856.97; 1%

COMISIOANE; 52,497.18; 1%

CHELTUIELI DIVERSE ŞI NEPREVĂZUTE; 90,933.60; 2%

Page 6: Deviz General Str. Castanilor

TOTAL INVESTIŢIE

DIN CARE C + M 3,608,039

TOTAL 3,843,661

CAP V

Cheltuieli diverse şi neprevăzute 108,211

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare 52,497

Organizare de şantier. 70,746

ALTE CHELTUIELI 231,454

CAP IV CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢIA DE BAZĂ 3,537,293

CAP III

Asistenţă tehnică 32,755

Consutanţă 0

Organizarea procedurilor de achiziţie publică 357

Proiectare şi engineering 27,965

Studiu de fezabilitate 2,475

Obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 5,174

Studii de teren 6,188

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ŞI ASISTENŢĂ TEHNICĂ 74,914

CAP I

Amenajări pentru protecţia mediului 0

Amenajarea terenului 0

CHELTUIELI PENTRU OBŢINEREA ŞI AMENAJAREA TERENULUI 0

TVA 604,827.71

CHELTUIELI DE PROIECTARE 25,580.00

VALOAREA DE CONSTRUCŢII MONTAJ 3,031,965.15

DIVERSE TOTAL 37,856.97

COMISIOANE 52,497.18

CHELTUIELI DIVERSE ŞI NEPREVĂZUTE 90,933.60

Page 7: Deviz General Str. Castanilor

4.1. Componente majore ale proiectuluiRON

Valoarea totală a investiţiei 3,843,660.61din care:T.V.A. 19 % 604,827.71Cheltuieli de proiectare 25,580.00din care: * documentaţie tehnică, studii de fezabilitate (SF) 2,080.00 * proiect tehnic + caiete de sarcini (PT+CS) 13,100.00 * detalii de execuţie (DE) 6,240.00 * documentaţie de licitaţie (DL) 4,160.00Valoare de construcţii montaj 3,031,965.15din care: * lucrări de bază 2,972,515.15 * organizare de şantier 2,5 % 59,450.00Diverse total 37,856.97din care: * studii de teren, geo, topo, hidro 5,200.00 * obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 4,831.97 * organizarea procedurilor de achiziţie publică 300.00 * consultanţă 0.00 * asistenţă tehnică 27,525.00Comisioane 52,497.18Cheltuieli diverse şi neprevăzute 90,933.60

Se precizează că studiul de fezabilitate s-a întocmit plecând de la cantităţile principalelor categoriii de lucrări care s-au determinat pe bază de măsurători şi evaluări conform metodologiei HG 1179/24.10.2002, publicată în MO nr. 804/2002şi în temeiul art. 16 alin. (1), lit. © din legea nr. 215/22.12.1997 privind Casa Socială a Constructorilor, OG nr. 215/1999 privind modificarea şi completarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată.

Page 8: Deviz General Str. Castanilor

DETALIEREA CHELTUIELILOR DIN DEVIZUL GENERAL

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază

Nr. Crt.Denumirea capitolelor şi subcapitolelor

U.M. CantitatePreţ TOTAL

de cheltuieli unitar lei euro

1 2 3 4 5 6 7

Modernizare strada Castanilor km 4.488 701,096.81 3,146,522.48 696,503.12

Oraș Tîrgu Neamț, Județul Neamț 1 Obiect nr. 1 - Lucrări pregătitoare - Terasamente km 4.488 102,650.00 460,693.20 101,977.422 Obiect nr. 2 - Îmbrăcăminte rutieră km 4.488 392,860.00 1,763,155.68 390,285.923 Obiect nr. 3 - Realizare trotuare mp 8,976.000 71.00 637,296.00 141,069.594 Obiect nr. 4 - Semnalizare rutieră km 4.488 2,298.72 10,316.65 2,283.665 Obiect nr. 5 - Podeț casetat de tip C2 ml 30.000 3,311.25 99,337.50 21,989.006 Obiect nr. 6 - Podețe tubulare ml 105.000 434.64 45,637.20 10,102.097 Obiect nr. 7 - Străzi laterale mp 875.000 148.67 130,086.25 28,795.43

TOTAL FĂRĂ T.V.A. 3,146,522.48 696,503.12

T.V.A. 24 % 755,165.40 167,160.75

TOTAL INCLUSIV T.V.A. 3,901,687.88 863,663.86

Page 9: Deviz General Str. Castanilor

4.5176DEVIZUL OBIECTULUI NR. 1 - Lucrări pregătitoare - Terasamente

în mii lei/mii euro la cursul 4,5176 lei/euro la cursul B.N.R. din 24.09.2012

Nr. Crt.Denumirea capitolelor şi subcapitolelor Valoare (fără TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

de cheltuieli Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7I. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII 460.69 101.98 110.57 571.26 126.45

1 Terasamente 460.69 101.98 110.57 571.26 126.45

2Construcţii: rezistenţă (fundaţii, structură de rezistenţă) şi arfitectură

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(închideri exterioare, compartimentări, finisaje)

3 Izolaţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004 Instalaţii electrice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005 Instalaţii sanitare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006 Instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007 Instalaţii de alimentare cu gaze naturale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008 Instalaţii de telecomunicaţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL I 460.69 101.98 110.57 571.26 126.45II. MONTAJ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00III. PROCURARE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utilaje şi echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utilaje şi echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Dotări 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL III 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 460.69 101.98 110.57 571.26 126.45

DEVIZUL OBIECTULUI NR. 2 - Îmbrăcăminte rutieră în mii lei/mii euro la cursul 4,5176 lei/euro la cursul B.N.R. din 24.09.2012

Nr. Crt.Denumirea capitolelor şi subcapitolelor Valoare (fără TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

de cheltuieli Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7I. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII 1,763.16 390.29 423.16 2,186.31 483.95

1 Terasamente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2Construcţii: rezistenţă (fundaţii, structură de rezistenţă) şi arfitectură

1,763.16 390.29 423.16 2,186.31 483.95(închideri exterioare, compartimentări, finisaje)

3 Izolaţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004 Instalaţii electrice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005 Instalaţii sanitare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006 Instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007 Instalaţii de alimentare cu gaze naturale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008 Instalaţii de telecomunicaţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL I 1,763.16 390.29 423.16 2,186.31 483.95II. MONTAJ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00III. PROCURARE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utilaje şi echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utilaje şi echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Dotări 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL III 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 1,763.16 390.29 423.16 2,186.31 483.95

Page 10: Deviz General Str. Castanilor

DEVIZUL OBIECTULUI NR. 3 - Realizare trotuare în mii lei/mii euro la cursul 4,5176 lei/euro la cursul B.N.R. din 24.09.2012

Nr. Crt.Denumirea capitolelor şi subcapitolelor Valoare (fără TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

de cheltuieli Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7I. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII 637.30 141.07 152.95 790.25 174.93

1 Terasamente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2Construcţii: rezistenţă (fundaţii, structură de rezistenţă) şi arfitectură

637.30 141.07 152.95 790.25 174.93(închideri exterioare, compartimentări, finisaje)

3 Izolaţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004 Instalaţii electrice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005 Instalaţii sanitare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006 Instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007 Instalaţii de alimentare cu gaze naturale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008 Instalaţii de telecomunicaţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL I 637.30 141.07 152.95 790.25 174.93II. MONTAJ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00III. PROCURARE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utilaje şi echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utilaje şi echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Dotări 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL III 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 637.30 141.07 152.95 790.25 174.93

DEVIZUL OBIECTULUI NR. 4 - Semnalizare rutiera în mii lei/mii euro la cursul 4,5176 lei/euro la cursul B.N.R. din 24.09.2012

Nr. Crt.Denumirea capitolelor şi subcapitolelor Valoare (fără TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

de cheltuieli Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7I. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII 10.32 2.28 2.48 12.79 2.83

1 Terasamente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2Construcţii: rezistenţă (fundaţii, structură de rezistenţă) şi arfitectură

10.32 2.28 2.48 12.79 2.83(închideri exterioare, compartimentări, finisaje)

3 Izolaţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004 Instalaţii electrice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005 Instalaţii sanitare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006 Instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007 Instalaţii de alimentare cu gaze naturale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008 Instalaţii de telecomunicaţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL I 10.32 2.28 2.48 12.79 2.83II. MONTAJ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00III. PROCURARE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utilaje şi echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utilaje şi echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Dotări 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL III 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 10.32 2.28 2.48 12.79 2.83

Page 11: Deviz General Str. Castanilor

DEVIZUL OBIECTULUI NR. 5 - Podeț casetat de tip C2 în mii lei/mii euro la cursul 4,5176 lei/euro la cursul B.N.R. din 24.09.2012

Nr. Crt.Denumirea capitolelor şi subcapitolelor Valoare (fără TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

de cheltuieli Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7I. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII 99.34 21.99 23.84 123.18 27.27

1 Terasamente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2Construcţii: rezistenţă (fundaţii, structură de rezistenţă) şi arfitectură

99.34 21.99 23.84 123.18 27.27(închideri exterioare, compartimentări, finisaje)

3 Izolaţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004 Instalaţii electrice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005 Instalaţii sanitare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006 Instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007 Instalaţii de alimentare cu gaze naturale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008 Instalaţii de telecomunicaţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL I 99.34 21.99 23.84 123.18 27.27II. MONTAJ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00III. PROCURARE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utilaje şi echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utilaje şi echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Dotări 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL III 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 99.34 21.99 23.84 123.18 27.27

DEVIZUL OBIECTULUI NR. 6 - Podete tubulare în mii lei/mii euro la cursul 4,5176 lei/euro la cursul B.N.R. din 24.09.2012

Nr. Crt.Denumirea capitolelor şi subcapitolelor Valoare (fără TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

de cheltuieli Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7I. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII 45.64 10.10 10.95 56.59 12.53

1 Terasamente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2Construcţii: rezistenţă (fundaţii, structură de rezistenţă) şi arfitectură

45.64 10.10 10.95 56.59 12.53(închideri exterioare, compartimentări, finisaje)

3 Izolaţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004 Instalaţii electrice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005 Instalaţii sanitare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006 Instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007 Instalaţii de alimentare cu gaze naturale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008 Instalaţii de telecomunicaţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL I 45.64 10.10 10.95 56.59 12.53II. MONTAJ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00III. PROCURARE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utilaje şi echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utilaje şi echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Dotări 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL III 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 45.64 10.10 10.95 56.59 12.53

Page 12: Deviz General Str. Castanilor

DEVIZUL OBIECTULUI NR. 7 - Strazi laterale în mii lei/mii euro la cursul 4,5176 lei/euro la cursul B.N.R. din 24.09.2012

Nr. Crt.Denumirea capitolelor şi subcapitolelor Valoare (fără TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

de cheltuieli Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7I. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII 130.09 28.80 31.22 161.31 35.71

1 Terasamente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2Construcţii: rezistenţă (fundaţii, structură de rezistenţă) şi arfitectură

130.09 28.80 31.22 161.31 35.71(închideri exterioare, compartimentări, finisaje)

3 Izolaţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004 Instalaţii electrice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005 Instalaţii sanitare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006 Instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007 Instalaţii de alimentare cu gaze naturale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008 Instalaţii de telecomunicaţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL I 130.09 28.80 31.22 161.31 35.71II. MONTAJ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00III. PROCURARE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utilaje şi echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utilaje şi echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Dotări 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL III 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 130.09 28.80 31.22 161.31 35.71

Page 13: Deviz General Str. Castanilor

DETALIEREA CHELTUIELILOR DIN DEVIZUL GENERAL

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Nr. Crt.Denumirea capitolelor şi subcapitolelor Valoare (fără TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

de cheltuieli Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei

1 2 3 4 5 63.1 Studii de teren 13.500 2.988 3.240 16.740

3.1.1. Studii geotehnice 6.750 1.494 1.620 8.370

3.1.2. Studii geologice 0.000 0.000 0.000 0.000

3.1.3. Studii hidrologice 0.000 0.000 0.000 0.000

3.1.4. Studii hidrogeotehnice 0.000 0.000 0.000 0.000

3.1.5. Studii fotogrammetrice 0.000 0.000 0.000 0.000

3.1.6. Studii topografice 6.750 1.494 1.620 8.3703.2 Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 2.600 0.576 0.000 2.600

3.2.1. Obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism 0.000 0.000 0.000 0.000

3.2.2. Obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire 0.000 0.000 0.000 0.000

3.2.3. Obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi

0.000 0.000 0.000 0.000branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare,

energie electrică, telefonie, etc.

3.2.4. Obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă 0.000 0.000 0.000 0.000

3.2.5. Întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral 0.000 0.000 0.000 0.000

provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară

3.2.6. Obţinerea acordului de mediu 0.100 0.022 0.000 0.100

3.2.7. Obţinerea avizului P.S.I. 0.000 0.000 0.000 0.000

3.2.8. Alte avize, acorduri şi autorizaţii 2.500 0.553 0.000 2.5003.3 Proiectare şi inginerie 46.113 10.207 11.067 57.180

3.3.1. Studiu de prefezabilitate 0.000 0.000 0.000 0.000

3.3.2. Studiu de fezabilitate 3.619 0.801 0.868 4.487

3.3.3. Proiect tehnic 22.026 4.876 5.286 27.312

3.3.4. Detalii de execuţie 14.159 3.134 3.398 17.558

3.3.5. Verificarea tehnică a proiectării 1.809 0.400 0.434 2.243

3.3.6. Elaborarea certificatului de performanţă energetică a clădirii 0.000 0.000 0.000 0.000

3.3.7. Elaborare documentaţii necesare obţinerii acordurilor, avizelor,

4.500 0.996 1.080 5.580

şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie (documentaţii ce stau

la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de

urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize

de amplasament, studii de trafic, expertizarea tehnică)3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie 33.030 7.311 7.927 40.9573.5 Consultanţă 0.000 0.000 0.000 0.000

3.5.1. Plata serviciilor de consultanţă la elaborarea studiilor de 0.000 0.000 0.000 0.000

piaţă, de evaluare etc.

3.5.2. Plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului 0.000 0.000 0.000 0.000

execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie3.6 Asistenţă tehnică 31.369 6.944 7.528 38.897

3.6.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de

3.619 0.801 0.868 4.487execuţie a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea

proiectului)

3.6.2. Plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea

27.750 6.143 6.660 34.410contractantă, autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea

execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii. TOTAL CAPITOL 3 126.611 28.026 29.763 156.374

Page 14: Deviz General Str. Castanilor

DETALIEREA CHELTUIELILOR DIN DEVIZUL GENERAL

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

Nr. Crt.Denumirea capitolelor şi subcapitolelor Valoare (fără TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

de cheltuieli Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei

1 2 3 4 5 65.1 Organizare de şantier 157.326 34.825 37.758 195.084

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 157.326 34.825 37.758 195.084

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier 0.000 0.000 0.000 0.0005.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 26.432 5.851 0.000 26.431

5.2.1. Comisionul băncii finanţatoare 0.5 % 0.000 0.000 0.000 0.000

5.2.2. Cotă I.S.C. (0.7 % + 0.1 %) 26.431 5.851 0.000 26.431

5.2.3. Cotă C.S.C. 0.5 % 0.000 0.000 0.000 0.0005.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 204.454 45.257 49.069 253.523

TOTAL CAPITOL 5 388.213 85.933 86.827 475.041

Page 15: Deviz General Str. Castanilor

4.5176DETALIEREA CHELTUIELILOR DIN DEVIZUL GENERAL

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Valoare (inclusiv TVA)

Mii euro

7 KM

3.706 4.500

1.853

0.000

0.000

0.000

0.000

1.853

0.576

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.022

0.000

0.553

12.657

0.000

0.993 52.863 11.701514

6.046

3.886

0.497

0.000

1.235

9.066

0.000

0.000

0.000

8.610

0.993

7.617

34.614

Page 16: Deviz General Str. Castanilor

DETALIEREA CHELTUIELILOR DIN DEVIZUL GENERAL

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

Valoare (inclusiv TVA)

Mii euro

7

43.183

43.183

0.000

5.851

0.000

5.851

0.000

56.119105.153

Page 17: Deviz General Str. Castanilor

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţie

Modernizare strada Castanilor Oraș Tîrgu Neamț, Județul Neamț

în mii lei/mii euro la cursul 4,5176 lei/euro conform curs B.N.R. din 24.09.2012

Nr. Crt.Denumirea capitolelor şi subcapitolelor Valoare (fără TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

de cheltuieli Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei

1 2 3 4 5 6

CAPITOLUL 1:0.000 0.000 0.000 0.000

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 1.1 Obţinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.0001.2 Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.0001.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL CAPITOL 1 0.000 0.000 0.000 0.000

CAPITULUL 2:0.000 0.000 0.000 0.000

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2 0.000 0.000 0.000 0.000

CAPITOLUL 3:126.611 28.026 29.763 156.374

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 3.1 Studii de teren 13.500 2.988 3.240 16.7403.2 Taxe pentru obţinerea de avize, acoruri şi autorizaţii 2.600 0.576 0.000 2.6003.3 Proiectare şi inginerie 46.113 10.207 11.067 57.1803.4 Organizarea procedurilor de achiziţie publică 33.030 7.311 7.927 40.9573.5 Consultanţă 0.000 0.000 0.000 0.0003.6 Asistenţă tehnică 31.369 6.944 7.528 38.897

TOTAL CAPITOL 3 126.611 28.026 29.763 156.374

CAPITOLUL 4:3,146.522 696.503 755.165 3,901.688

Cheltuieli pentru investiţia de bază 4.1 Construcţii şi instalaţii 3,146.522 696.503 755.165 3,901.6884.2 Montaj utilaje tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.0004.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj 0.000 0.000 0.000 0.0004.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.0004.5 Dotări 0.000 0.000 0.000 0.0004.6 Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL CAPITOL 4 3,146.522 696.503 755.165 3,901.688

CAPITOLUL 5:388.212 85.933 86.827 475.039

Alte cheltuieli 5.1 Organizare de şantier 157.326 34.825 37.758 195.084

5.1.1. Lucrări de construcţii 157.326 34.825 37.758 195.084

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.000 0.000 0.000 0.0005.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 26.432 5.851 0.000 26.4315.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 204.454 45.257 49.069 253.523

TOTAL CAPITOL 5 388.212 85.933 86.827 475.039

CAPITOLUL 6:0.000 0.000 0.000 0.000

Cheltuieli pt. probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar 6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000 0.0006.2 Probe tehnologice şi teste 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL CAPITOL 6 0.000 0.000 0.000 0.000TOTAL GENERAL 3,661.346 810.462 871.755 4,533.100

Din care C+M 3,303.849 731.328 792.924 4,096.772

Page 18: Deviz General Str. Castanilor

4.5176DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţie Modernizare strada Castanilor

Oraș Tîrgu Neamț, Județul Neamț în mii lei/mii euro la cursul 4,5176 lei/euro conform curs B.N.R. din 24.09.2012

Valoare (inclusiv TVA)

Mii euro

7

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

34.614

3.706

0.576

12.657

9.066

0.000

8.610

34.614

863.664

863.664

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

863.664

105.153

43.183

43.183

0.000

5.851

56.119

105.153

0.000

0.000

0.000

0.000

1,003.431

906.847

Page 19: Deviz General Str. Castanilor

4. DEVIZ GENERAL ESTIMATIV AL INVESTITIEIModernizare drum DC 155 Popeşti-Poiana Popeşti km.3+150-6+150, comuna Farcaşa

SUBMĂSURA: DRUMURI ÎN ZONELE RURALE

DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI1

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului1.1 Obţinerea terenului1.2 Amenajarea terenului 1.3 Amenajări pentru protecţia mediului, inclusiv refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor

Subtotal 1 (S1)Capitolul 2 - Cheltuieli pentru realizarea infrastructurii obiectivului (reţele de racord, utilităţi exterioare incintei)2.1 Construirea de reţele exterioare pentru conectarea la utilităţi (energie electrică, telecomunicaţii)

Subtotal 2 (S2)Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

3.1.1 Studii de teren: geologice, hidrogeologice, hidrologice şi topografice3.1.2 Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizaţii3.1.3. Controlul calităţii prin Inspecţia de Stat în Construcţii.

3.1.5. Cumpărarea de patente şi licenţe3.1.6. Cheltuieli privind organizarea licitaţiilor pentru execuţia lucrărilor

Subtotal 3 (S3) Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază4.1. Clădiri şi construcţii speciale inclusiv instalaţiile aferente pentru: 4.1.1 Construcţia, modernizarea, reabilitarea, repararea de drumuri inclusiv alte lucrări care fac parte din drum4.2 Montare echipament tehnologic, inclusiv racordurile aferente acestor echipamente4.3. Utilaje şi echipamente de transport4.4 Echipamente cu montaj 4.5. Echipamente şi dotări independente cu durata mare de exploatare4.5.1 Dotări: indicatoare de circulaţie, semnalizare, telecomunicaţii.

Subtotal 4 (S4)Capitolul 5 - Alte cheltuieli5.1. Organizare de şantier5.2. Comision, taxe:

3.1. Plata arhitecţilor, inginerilor şi consultanţilor, taxe legale, studii de fezabilitate, achiziţii de patente şi licenţe, costuri ce privesc pregătirea şi/sau implementarea unui proiect

3.1.4. Cheltuieli de proiectare toate fazele: studii de fezabilitate, proiecte tehnice, caiete de sarcini şi detalii de execuţie

3.1.7. Consultanţă şi asistenţă tehnică: din partea proiectantului, verificarea tehnică a proiectului, supravegherea prin diriginţi de şantier.

4.5.2. Achiziţii de mijloace informatice şi software pentru monitorizarea proceselor de exploatare şi controlul calităţii acestora

Page 20: Deviz General Str. Castanilor

5.2.1. Comision pentru Casa Socială a Constructorilor (0.5%) 5.2.2. Alte taxe

Subtotal 5 (S5)Capitolul 6 - Cheltuieli pentru darea în exploatare6.1. Pregătirea personalului de exploatare6.2. Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la recepţie

Subtotal 6 (S6)Subtotal cheltuieli eligibile (S1 la S6) (SE)Subtotal cheltuieli neeligibile (S1 la S6) (SN)Capitol 7 Cheltuieli diverse şi neprevăzute ( max 5% din SE )

Subtotal 7 (S7)Capitol 8 Actualizare - max. 10 % din SE

Subtotal 8 (S8)Total valoare eligibilă a proiectului solicitată prin programul SAPARD (VE)Total valoare eligibilă a proiectului nesolicitată prin programul SAPARD (VEN)Taxa pe valoarea adaugată (TVA)Total valoare neeligibilă a proiectului inclusiv TVA (VN)TOTAL valoare proiect

Page 21: Deviz General Str. Castanilor

4. DEVIZ GENERAL ESTIMATIV AL INVESTITIEIModernizare drum DC 155 Popeşti-Poiana Popeşti km.3+150-6+150, comuna Farcaşa

1 EURO = 36430.00la cursul BCE din data întocmirii studiului de fezabilitate: 04/04/2003

DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI1 2 3 4

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului1.1 Obţinerea terenului N1.2 Amenajarea terenului E1.3 Amenajări pentru protecţia mediului, inclusiv refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor E

Subtotal 1 (S1) 0.00 0.00Capitolul 2 - Cheltuieli pentru realizarea infrastructurii obiectivului (reţele de racord, utilităţi exterioare incintei)2.1 Construirea de reţele exterioare pentru conectarea la utilităţi (energie electrică, telecomunicaţii) E

Subtotal 2 (S2) 0.00 0.00Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

### 916.843.1.1 Studii de teren: geologice, hidrogeologice, hidrologice şi topografice E ###3.1.2 Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizaţii E 206.32 0.003.1.3. Controlul calităţii prin Inspecţia de Stat în Construcţii. E ###

E ###3.1.5. Cumpărarea de patente şi licenţe E3.1.6. Cheltuieli privind organizarea licitaţiilor pentru execuţia lucrărilor N 916.84

E ###

Subtotal 3 (S3) ### 916.84Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază4.1. Clădiri şi construcţii speciale inclusiv instalaţiile aferente pentru: E ### 0.00 4.1.1 Construcţia, modernizarea, reabilitarea, repararea de drumuri inclusiv alte lucrări care fac parte din drum E ###4.2 Montare echipament tehnologic, inclusiv racordurile aferente acestor echipamente E4.3. Utilaje şi echipamente de transport N4.4 Echipamente cu montaj E4.5. Echipamente şi dotări independente cu durata mare de exploatare E ### 0.004.5.1 Dotări: indicatoare de circulaţie, semnalizare, telecomunicaţii. E ###

E 0.00 0.00

Subtotal 4 (S4) ### 0.00Capitolul 5 - Alte cheltuieli5.1. Organizare de şantier E ### 0.005.2. Comision, taxe: N 3,213.92

LEI EURO

Eligibile (E) /

Neeligibile (N)

Valoare cheltuieli eligibile

Valoare cheltuieli neeligibile

3.1. Plata arhitecţilor, inginerilor şi consultanţilor, taxe legale, studii de fezabilitate, achiziţii de patente şi licenţe,

3.1.4. Cheltuieli de proiectare toate fazele: studii de fezabilitate, proiecte tehnice, caiete de sarcini şi detalii de

3.1.7. Consultanţă şi asistenţă tehnică: din partea proiectantului, verificarea tehnică a proiectului,

4.5.2. Achiziţii de mijloace informatice şi software pentru monitorizarea proceselor de exploatare şi controlul

Page 22: Deviz General Str. Castanilor

5.2.1. Comision pentru Casa Socială a Constructorilor (0.5%) N 3,213.92 5.2.2. Alte taxe N 0.00

Subtotal 5 (S5) ### 3,213.92Capitolul 6 - Cheltuieli pentru darea în exploatare6.1. Pregătirea personalului de exploatare N6.2. Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la recepţie E ###

Subtotal 6 (S6) ### 0.00Subtotal cheltuieli eligibile (S1 la S6) (SE) E ###Subtotal cheltuieli neeligibile (S1 la S6) (SN) N 4,130.76Capitol 7 Cheltuieli diverse şi neprevăzute ( max 5% din SE ) Procent: 4% E ###

Subtotal 7 (S7) ### 0.00Capitol 8 Actualizare - max. 10 % din SE Procent: 0% E

Subtotal 8 (S8) 0.00 0.00Total valoare eligibilă a proiectului solicitată prin programul SAPARD (VE) E ###

Total valoare eligibilă a proiectului nesolicitată prin programul SAPARD (VEN) E 0.00Taxa pe valoarea adaugată (TVA) N 134,981.32Total valoare neeligibilă a proiectului inclusiv TVA (VN) N 139,112.08TOTAL valoare proiect 845,409.31

Page 23: Deviz General Str. Castanilor

4. DEVIZ GENERAL ESTIMATIV AL INVESTITIEIModernizare drum DC 155 Popeşti-Poiana Popeşti km.3+150-6+150, comuna Farcaşa

MII LEI

5 6

0.00 0.00

0.00 0.00

### 33,400###

7,516 0######

33,400###

### ###

### 0.00###

### 0###

0 0

### 0

### 0###

Valoare cheltuieli eligibile

Valoare cheltuieli neeligibil

e

Page 24: Deviz General Str. Castanilor

###0

### ###

###

### 0.00###

###

###

### 0.00

0.00 0.00###

0######

30,798,261