deviz general ostrov drum nou

16
in lei/euro la cursul lei/euro din 18.03.2008 1 euro = Nr. crt. VALOARE (FARA T.V.A) TVA VALOARE (INCL MII LEI MII euro MII LEI MII LEI 1 2 3 4 5 6 Capitolul 1- Cheltuieli pentru obtinerea si amenajrea terenului 1.1 Obtinerea terenului 1.2 Amenaj area terenului 1.3 Total cap. 1 0.00 0.00 0.00 0.00 Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitãtilor necesare obiectivului 2.1 0.00 0.00 0.00 TOTAL CAP. 2 0.00 0.00 0.00 0.00 Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnicã 3.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00 Studii geo 5.88 1.58 1.12 7.00 Subtotal 3.1 5.88 1.58 1.12 7.00 3.2 Avize si acorduri 3.36 0.90 0.64 4.00 Subtotal 3.2 3.36 0.90 0.64 4.00 3.3 Proiectare si engineering Proiectare PT + CS + DE 22.34 5.99 4.24 26.58 Studiu de fezabilitate 17.60 4.72 3.34 20.94 0.00 0.00 0.00 Verificarea tehnica a proiectariii 0.67 0.18 0.13 0.80 Subtotal 3.3 40.61 10.89 7.72 48.32 3.4 Proceduri de achizitie publica 5.88 1.58 1.12 7.00 Subtotal 3.4 5.88 1.58 1.12 7.00 3.5 Consult antã Consultanta 10.00 2.68 1.90 11.90 Subtotal 3.5 10.00 2.68 1.90 11.90 3.6 Asisten tã tehnica 1.12 0.30 0.21 1.33 Supraveghere lucrari 7.56 2.03 1.44 9.00 Subtotal 3.6 8.68 2.33 1.65 10.33 Total cap. 3 74.41 19.96 14.14 88.55 Capitolul 4-Cheltuiel i pt. investitia de baza 4.1 Constructii si instalatii Ob 1Strada 1 720.31 193.19 136.86 857.16 Ob 2Strada 2 532.50 142.82 101.18 633.68 Ob 3Strada 3 124.31 33.34 23.62 147.93 Subtotal 4.1 1377.12 369.35 261.65 1638.77 4.2 Montaj utilaj tehnologic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Subtotal 4.2 0.00 0.00 0.00 0.00 4.3 Utilaje,echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DEVIZ GENERAL (conform HG 28/9.01.2008) privind cheltuielile realizarii obiectivului: MODERNIZARE DRUMURI COMUNA OS Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Amenajãri pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala Taxe pt. obt. de avize,acorduri si autorizatii Organizarea procedurilor de achizitie Asistenta tehnica din partea proiectant

Upload: cory-mcdonald

Post on 08-Apr-2018

268 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

8/7/2019 deviz general ostrov drum nou

http://slidepdf.com/reader/full/deviz-general-ostrov-drum-nou 1/16

in lei/euro la cursul lei/euro din 18.03.2008 1 euro =

Nr. crt.VALOARE (FARA T.V.A) TVA VALOARE (INCL

MII LEI MII euro MII LEI MII LEI

1 2 3 4 5 6

Capitolul 1- Cheltuieli pentru obtinerea si amenajrea terenului

1.1 Obtinerea terenului

1.2 Amenajarea terenului

1.3

Total cap. 1 0.00 0.00 0.00 0.00

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitãtilor necesare obiectivului

2.1 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAP. 2 0.00 0.00 0.00 0.00

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnicã

3.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00

Studii geo 5.88 1.58 1.12 7.00

Subtotal 3.1 5.88 1.58 1.12 7.00

3.2

Avize si acorduri 3.36 0.90 0.64 4.00

Subtotal 3.2 3.36 0.90 0.64 4.00

3.3 Proiectare si engineering

Proiectare PT + CS + DE 22.34 5.99 4.24 26.58

Studiu de fezabilitate 17.60 4.72 3.34 20.94

0.00 0.00 0.00

Verificarea tehnica a proiectariii 0.67 0.18 0.13 0.80

Subtotal 3.3 40.61 10.89 7.72 48.32

3.4

Proceduri de achizitie publica 5.88 1.58 1.12 7.00

Subtotal 3.4 5.88 1.58 1.12 7.00

3.5 Consultantã

Consultanta 10.00 2.68 1.90 11.90

Subtotal 3.5 10.00 2.68 1.90 11.90

3.6 Asistentã tehnica

1.12 0.30 0.21 1.33

Supraveghere lucrari 7.56 2.03 1.44 9.00

Subtotal 3.6 8.68 2.33 1.65 10.33

Total cap. 3 74.41 19.96 14.14 88.55Capitolul 4-Cheltuieli pt. investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii

Ob 1–Strada 1 720.31 193.19 136.86 857.16

Ob 2–Strada 2 532.50 142.82 101.18 633.68

Ob 3–Strada 3 124.31 33.34 23.62 147.93

Subtotal 4.1 1377.12 369.35 261.65 1638.77

4.2 Montaj utilaj tehnologic

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

Subtotal 4.2 0.00 0.00 0.00 0.00

4.3 Utilaje,echipamente tehnologice si functionale cu montaj

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

DEVIZ GENERAL (conform HG 28/9.01.2008) privind cheltuielile realizarii obiectivului: MODERNIZARE DRUMURI COMUNA OS

Denumirea capitolelor sisubcapitolelor de cheltuieli

Amenajãri pentru protectiamediului si aducerea la stareainitiala

Taxe pt. obt. de avize,acordurisi autorizatii

Organizarea procedurilor deachizitie

Asistenta tehnica din parteaproiectant

8/7/2019 deviz general ostrov drum nou

http://slidepdf.com/reader/full/deviz-general-ostrov-drum-nou 2/16

Subtotal 4.3 0.00 0.00 0.00 0.00

4.4

Utilaj multifunctional 205.07 55.00 38.96 244.03

Subtotal 4.4 205.07 55.00 38.96 244.03

4.5 Dotari

0.00 0.00 0.00 0.00Subtotal 4.5 0.00 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale

Subtotal 4.6 0.00 0.00 0.00 0.00

Total cap. 4 1582.19 424.35 300.62 1882.80

Capitolul 5 - alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier

5.1.1. lucrari de constructii 28.92 7.76 5.49 34.41

5.1.2. chelt.conexe org.de santier 13.77 3.69 2.62 16.39

Subtotal 5.1 42.69 11.45 8.11 50.80

5.2 Comisioane,taxe,cote legale,consum de finantare

11.25 3.02 2.14 13.396.95 1.87 1.32 8.28

Subtotal 5.2 18.20 4.88 3.46 21.66

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute

8.28 2.22 1.57 9.86

Subtotal 5.3 8.28 2.22 1.57 9.86

Total cap. 5 69.18 18.55 13.14 82.32

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1 - -

6.2 Probe tehnologice si teste - -

Total cap. 6 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 1725.78 462.86 327.90 2053.67din care C+M 1377.12 369.35 261.65 1638.77

PROIECTANT, SUBPROIECTANT

Utilaje fara montaj siechipamente de transport

Cote ISC [0,8 % X (C+M + 5.1.1)]Comision CSC [0,5 % X (C+M + 5.1.1)]

Diverse si nepravazute [5% X (cap 1 + cap 2 +

cap 3+ cap 4)]

Pregatirea personalului deexploatare

8/7/2019 deviz general ostrov drum nou

http://slidepdf.com/reader/full/deviz-general-ostrov-drum-nou 3/16

3.7285

USIV T.V.A)

MII euro

7

0.00

0.00

0.00

0.00

1.88

1.88

1.07

1.07

7.13

5.62

0.00

0.21

12.96

1.88

1.88

3.19

3.19

0.36

2.41

2.77

23.75

229.90

169.96

39.67

439.53

0.00

0.00

0.00

0.000.00

TROV

8/7/2019 deviz general ostrov drum nou

http://slidepdf.com/reader/full/deviz-general-ostrov-drum-nou 4/16

0.00

65.45

65.45

0.000.00

0.00

504.98

9.23

4.40

13.63

3.59

2.22

5.81

2.64

2.64

22.08

-

-

0.00

550.80

439.53

8/7/2019 deviz general ostrov drum nou

http://slidepdf.com/reader/full/deviz-general-ostrov-drum-nou 5/16

tr I 78.22 93.08

tr II 1827.52 2174.75

1905.75 2267.84

0

0

0

26.84 31.94

tr 2 38.89 46.28

tr3 798.16 949.81

tr4 737.57 877.71

1601.47 1905.75

8/7/2019 deviz general ostrov drum nou

http://slidepdf.com/reader/full/deviz-general-ostrov-drum-nou 6/16

LUCRAREA DE EXECUTAT LUNI

1 2 3 4 5 6

Consultanta 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98

Supraveghere lucrari si asistenta tehnic 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72

Organizare de santier 50.80

Lucrari Strada Libertatii 285.72 285.72 285.72

Lucrari Strada Teiului 316.84 316.84

Lucrari Strada Cismelutei 147.93

Utilaj multifunctional 244.03

54.51 289.43 289.43 606.27 712.5 3.7

tr1

tr2

Receptie preliminara remedieri, receptiela terminarea lucrarilor 

8/7/2019 deviz general ostrov drum nou

http://slidepdf.com/reader/full/deviz-general-ostrov-drum-nou 7/16

8/7/2019 deviz general ostrov drum nou

http://slidepdf.com/reader/full/deviz-general-ostrov-drum-nou 8/16

LUCRAREA DE EXECUTAT LUNI

1 2 3 4 5 6

Consultanta

Supraveghere lucrari si asistenta tehnica

Organizare de santier 

Lucrari Strada Libertatii

Lucrari Strada Teiului

Lucrari Strada Cismelutei

Utilaj multifunctional

1955.83

ESALONAREA COSTURILOR (MII LEI)

54.51

289.43

289.43

606.27

712.5

3.7

TOTAL 1955.83

731.20

1322.47

2053.67

Receptie preliminara remedieri, receptiela terminarea lucrarilor 

8/7/2019 deviz general ostrov drum nou

http://slidepdf.com/reader/full/deviz-general-ostrov-drum-nou 9/16

8/7/2019 deviz general ostrov drum nou

http://slidepdf.com/reader/full/deviz-general-ostrov-drum-nou 10/16

în mii lei si euro, la cursul lei/euro din 18.03.2008 1 euro =

3.73

Valoarea fãrã TVATVA

Nr. DenumireCrt. MII lei Mii euro MII lei MII lei

1 2 3 4 5 6 7I – LUCRÃRI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII

1 Curatire vegetatie in ampriza 2.15 0.58 0.41 2.56 0.69

2 Scarificare, compactare si nivelare 33.66 9.03 6.4 40.06 10.74

3 Compactare pat drum 6.15 1.65 1.17 7.32 1.96

4 Strat de uzura 51.80 13.89 9.84 61.64 16.53

5 Strat de legatura 63.97 17.16 12.15 76.12 20.42

6 Strat de balast stabilizat 12 cm 45.63 12.24 8.67 54.31 14.56

7 Strat de balast pentru reprofilare 5 cm 6.33 1.70 1.2 7.54 2.02

8 Santuri pereate triunghiulare 33.75 9.05 6.41 40.16 10.77

9 Rigola carosabila dreptunghiulara 251.78 67.53 47.84 299.61 80.36

10 Podete la drumuri laterale 37.29 10.00 7.08 44.37 11.90

0.00 0 0.00 0.00

TOTAL I 532.50 142.82 101.18 633.68 169.96

II - MONTAJMontaj utilaje si echipamente tehnologice

1 0.00 0 0.00 0.00

TOTAL II 0.00 0.00 0 0.00 0.00

III – PROCURAREUtilaje si echipamente tehnologice

0.00 0 0.00 0.00

Utilaje0.00 0 0.00

Utilaje si echipamente fara montaj

0.00 0 0.00

Dotari

0.00 0.00 0 0.00 0.00

0.00 0.00 0 0.00 0.00

TOTAL III 0.00 0.00 0 0.00 0.00

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) 532.50 142.82 101.18 633.68 169.96

PROIECTANT, SUBPROIECTANT

Devizul obiectului: 2 - STRADA 2 (Teiului)

Valoareainclusiv TVA

MII

euro

8/7/2019 deviz general ostrov drum nou

http://slidepdf.com/reader/full/deviz-general-ostrov-drum-nou 11/16

în mii lei si euro, la cursul lei/euro din 05.11. 2007 1 euro =

3.73

Valoarea fãrã TVATVA

Nr. DenumireCrt. MII lei Mii euro MII lei MII lei

1 2 3 4 5 6 7I – LUCRÃRI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII

1 Curatire vegetatie in ampriza 0.98 0.26 0.19 1.16 0.31

2 Scarificare, compactare si nivelare 12.72 3.41 2.42 15.13 4.06

3 Compactare pat drum 2.1 0.56 0.4 2.5 0.67

4 Strat de uzura 19.32 5.18 3.67 22.99 6.17

5 Strat de legatura 23.95 6.42 4.55 28.5 7.65

6 Strat de balast stabilizat 12 cm 18.25 4.90 3.47 21.72 5.83

7 Strat de balast pentru reprofilare 5 cm 2.53 0.68 0.48 3.01 0.81

8 Santuri pereate triunghiulare 12.75 3.42 2.42 15.17 4.07

9 Rigola carosabila dreptunghiulara 31.71 8.50 6.02 37.73 10.12

0.00 0 0 0.00

TOTAL I 124.31 33.34 23.62 147.93 39.67

II - MONTAJMontaj utilaje si echipamente tehnologice

1 0.00 0 0.00

TOTAL II 0.00 0.00 0 0.00 0.00

III – PROCURAREUtilaje si echipamente tehnologice

0.00 0 0.00Utilaje

0.00 0 0.00

Utilaje si echipamente fara montaj

0.00 0 0.00

Dotari

0.00 0.00 0 0.00 0.00

0.00 0.00 0 0.00 0.00

TOTAL III 0.00 0.00 0 0.00 0.00

0

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) 124.31 33.34 23.62 147.93 39.67

PROIECTANT, SUBPROIECTANT

Valoareainclusiv TVA

MII

8/7/2019 deviz general ostrov drum nou

http://slidepdf.com/reader/full/deviz-general-ostrov-drum-nou 12/16

8/7/2019 deviz general ostrov drum nou

http://slidepdf.com/reader/full/deviz-general-ostrov-drum-nou 13/16

8/7/2019 deviz general ostrov drum nou

http://slidepdf.com/reader/full/deviz-general-ostrov-drum-nou 14/16

8/7/2019 deviz general ostrov drum nou

http://slidepdf.com/reader/full/deviz-general-ostrov-drum-nou 15/16

MODERNIZARE DRUMURI PROIECT NR

COMUNA OSTROV 355/2008

ALTE CHELTUIELI

1 euro = 3.73

Nr. Subcap. DENUMIRE TVA VALOARE fara TV

crt. CHELTUIELI

mii lei mii EURO mii lei mii lei mii EURO

1 3.1. Studii teren 7.00 1.88 1.12 5.88 1.58

2 3.2 Avize si acorduri 4.00 1.07 0.64 3.36

3 3.3Proiectare si subproiectare 2.9% x

47.5212.75 7.59 39.94 10.71

1638.77

4 3.6 0.80 0.21 0.13 0.67 0.1822.34

5 3.4 7.00 1.88 1.12 5.88 1.58

6 3.5 Consultanta 10.00 2.68 1.60 8.40 2.25

7 3.6 1.12 0.30 0.18 0.94 0.2522.34

8 3.6 Supraveghere lucrari 9.00 2.41 1.44 7.56 2.03

9 5.1.1 34.41 9.23 5.49 28.92 7.761377.12

10 5.1.2

16.39 4.40 2.62 13.77 3.69

1377.12

11 5.2 Cote ISC (C+M+5.1.1) 0,8 % X 13.39 3.59 2.14 11.25 3.02

1406.0412 5.2 8.28 2.22 1.32 6.95 1.87

1390.89

12 5.3 Diverse si neprevazute 5% X 9.86 2.64 1.57 8.28 2.22

1656.60

VALOARE inclusivTVADin

Cheltuiele verificator de proiecte

Cheltuieli procedura de achizitie 5pers x 70 ore x 20 RON/ora

Asistante tehnica din partea

1post x 6 luni x 1500 RON/postOrganiz. de santier (lucrari de

Organiz de santier (lucrari conexe)1% x

Comision CSC ( C+M+5.1.2.)

8/7/2019 deviz general ostrov drum nou

http://slidepdf.com/reader/full/deviz-general-ostrov-drum-nou 16/16

PROIECTANT SUBPROIECTANT